PLAN MARKETINGOWY STRUKTURA PLANU MARKETINGOWEGO STRESZCZENIE MENEDERSKIE OPRACOWANIE: DR IN. ANNA BORATYSKA-SALA 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN MARKETINGOWY STRUKTURA PLANU MARKETINGOWEGO STRESZCZENIE MENEDERSKIE OPRACOWANIE: DR IN. ANNA BORATYSKA-SALA 1"

Transkrypt

1 STRUKTURA PLANU MARKETINGOWEGO PLAN MARKETINGOWY STRESZCZENIE MENEDERSKIE I. ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ 1. ANALIZA NABYWCÓW 2. ANALIZA POPYTU 3. ANALIZA PODAY (KONKURENCJI) 4. ANALIZA POZYCJI FIRMY 5. ANALIZA SYSTEMU DYSTRYBUCJI 6. ANALIZA SYSTEMU ZAOPATRZENIA 7. ANALIZA MAKROOTOCZENIA MARKETINGOWEGO 8. ANALIZA SWOT II. STRATEGIA OBSŁUGI RYNKU I WYNIKAJCE Z NIEJ ZADANIA RYNKOWE 1. CELE FIRMY NA RYNKU PRODUKTOWO GEOGRAFICZNYM 2. WYBÓR RYNKU DOCELOWEGO 3. POZYCJONOWANIE PRODUKTU 4. ZADANIA RYNKOWE 5. BUDET MARKETINGOWY III. WYKONAWCZE PROGRAMY INSTRUMENTALNE IV. PROGNOZA SPRZEDAY, KOSZTÓW I ZYSKU (PLAN FINANSOWY) V. USTALENIE SPOSOBU KONTROLI WYKONANIA PLANU MARKETINGOWEGO OPRACOWANIE: DR IN. ANNA BORATYSKA-SALA 1

2 STRESZCZENIE MENEDERSKIE PLAN MARKETINGOWY PRZYKŁAD I: ZAKRES PLANU produktowy: tworzywo sztuczne polipropylen geograficzny: polska typ nabywcy: nabywcy organizacyjni ANALIZA NABYWCÓW: ANALIZA POPYTU: ANALIZA PODAY: ANALIZA POZYCJI FIRMY: HORYZONT CZASOWY: 2005 ROK OPIS SYTUACJI RYNKOWEJ Wyodrbniono 7 segmentów na podstawie ródeł dotychczasowych dostaw, przeznaczenie produktu i wraliwo na cen Na podstawie techniki ekstrapolacji trendu wyznaczono poziom popytu rynkowego: pesymistyczny przecitny optymistyczny Na rynku działa jeden producent krajowy, producenci z europy rodkowo wschodniej i europy zachodniej Udział na rynku firmy xyz w roku 2001 wynosił 2,8 % ANALIZA ZAOPATRZENIA: ANALIZA DYSTRYBUCJI: SZANSE RYNKOWE: ZAGROENIA RYNKOWE: MOCNE STRONY: SŁABE STRONY: produkt jest dostarczany z dwóch, najbliej lecych rafinerii w europie zachodniej, bdcej własnoci xyz xyz polska pełni jedynie rol agenta handlowego systematyczne obnianie stawek celnych rozwój przemysłu tworzyw sztucznych brak stabilnoci polityki gospodarczej łatwo wejcia na rynek nowych dostawców wysoka jako produktu renomowana marka brak intensywnej promocji niewielu klientów STRATEGIA OBSŁUGI RYNKU I ZADANIA RYNKOWE CELE: wzrost udziału na rynku 5% wzrost sprzeday 6000 ton RYNEK DOCELOWY: marketing selektywny, trzy segmenty rynku POZYCJONOWANIE: strategia przywództwa w zakresie produktu strategia bliskiego kontaktu z odbiorc ZADANIA RYNKOWE: wzrost liczby sprzedawców nowy system motywacyjny BUDET: na poziomie 25% prowizji z zeszłego roku czyli dm ( zł) OPRACOWANIE: DR IN. ANNA BORATYSKA-SALA 2

3 DEFINICJE: SEGMENTACJA proces podziału rynku na mniejsze obszary wg pewnych ustalonych kryteriów. SEGMENT RYNKU wzgldnie jednorodna grupa odbiorców wyodrbniona z rynku KRYTERIA SEGMENTACJI RYNKU: KRYTERIA ODNOSZCE SI DO KONSUMENTA GEOGRAFICZNE DEMOGRAFICZNE PSYCHOGRAFICZNE REGION WIELKO MIASTA GSTO ZALUDNIENIA KLIMAT WIEK PŁE STAN CYWILNY DOCHÓD ZAWÓD WYKSZTAŁCENIE WIELKO RODZINY RELIGIA RASA NARODOWO OSOBOWO STYL YCIA KLASA SPOŁECZNA KRYTERIA ODNOSZCE SI DO PRODUKTU/SYTUACJI ZAKUPU WZORY ZACHOWA (BEHAWIORALNE) cel zakupu czstotliwo uycia postrzeganie korzyci lojalno wobec marki wiedza o produkcie nastawienie do produktu OFEROWANE KORZYCI wiedza o produkcie dostrzegane korzyci WARUNKI ZAKUPU rodzaj sklepu czstotliwo zakupu wielko jednorazowego zakupu OPRACOWANIE: DR IN. ANNA BORATYSKA-SALA 3

4 Jakie kryteria naley bra pod uwag? Mierzalno Dostpno Wielko rynku Stosowno PLAN MARKETINGOWY PRZYKŁAD I KRYTERIA SEGMENTACJI WG CECH UYTKOWNIKÓW WIELKO ORGANIZACYJNA TYP WŁASNOCI I ZARZDZANIA STOPIE SPECJALIZACJI A. KLINIKI I SPECJALISTYCZNE PRZYCHODNIE KARDIOLOGICZNE W POWSZECHNEJ SŁUBIE ZDROWIA B. SZPITALE I PRZYCHODNIE WIELOODDZIAŁOWE Z ODDZIAŁEM KARDIOLOGICZNYM RYS. 1 SEGMENTACJA RYNKU ELEKTROKARDIOGRAFÓW W POLSCE KRYTERIA SEGMENTACJI WG PREFERENCJI RÓNE ZASTOSOWANIA I NIEZAWODNO SPRZTU ZRÓNICOWANY WACHLARZ OSPRZTU DODATKOWEGO RODZAJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ I SERWISOWEJ BADANIA BEZ I RUTYNOWE OSPRZTU, REDNIA OBSŁUGA TECHNICZNA II BADANIA SPECJALISTYCZNE Z BOGATYM OSPRZTEM, WYSOKA OBSŁUGA TECHNICZNA III MONITOROWANIE OPERACYJNE, WYSOKA NIEZAWODNO, BOGATY OSPRZT I OBSŁUGA AI AII AIII BI BII BIII C. RESORTOWE PLACÓWKI ZDROWIA CI CII CIII D. REJONOWE PRZYCHODNIE DI DII E. PRYWATNE I SPÓŁDZIELCZE PRZYCHODNIE Z PRAKTYK KARDIOLOGICZN F. PLACÓWKI MONITORINGU TELEFONICZNEGO EI FI EII WYTYCZNE!!!: OMÓW NASTPUJCE TRZY ETAPY: IDENTYFIKACJA KRYTERIÓW SEGMENTACJI RYNKU (INNA PRZY KONSUMPCYJNYM INNA PRZY INWESTYCYJNO ZAOPATRZENIOWYM) WYZNACZENIE SEGMENTÓW RYNKU CHARAKTERYSTYKA JAKOCIOWA SEGMENTÓW RYNKU (NP. TYPY DECYZJI ZAKUPOWYCH, UCZESTNICY ORODKA ZAKUPOWEGO) DEFINICJE: - badania ilociowe, majce na celu okrelenie dwóch istotnych elementów potrzebnych do planowania działalnoci marketingowej przedsibiorstwa na danym rynku produktowo geograficznym. OPRACOWANIE: DR IN. ANNA BORATYSKA-SALA 4

5 BADANIE: ROZMIARÓW POPYTU POTENCJALNEGO SPRZEDAY WSZYSTKICH DOSTAWCÓW DZIAŁAJCYCH NA DANYM RYNKU PRODUKTOWO-GEOGRAFICZNYM ANALIZA W WYMIARZE CZASOWYM: PRZESZŁE ROZMIARY POPYTU POTENCJALNEGO ( W OPARCIU O DANE Z FIRMY) PRZYSZŁE (PROGNOZOWANE) ROZMIARY POPYTU PRZYKŁAD I ROZMIAR POPYTU POTENCJALNEGO: (NA PRZYKŁADZIE BRANY MISNEJ) METOD ILOCZYNOW liczba potencjalnych nabywców: ludno polski - niemowlta - jarosze = tys. przecitne miesiczne spoycie misa i przetworów misnych na osob: 5.36 kg przecitna cena misa i przetworów misnych: 10,9 zł ROCZNY POTENCJALNY POPYT NA POZIOMIE UJCIA: ILOCIOWEGO: TYS. X 5,36 KG X 12 = 2289,5 TYS. TON WARTOCIOWEGO: TYS X 5,36 KG X 12 X 10,9 ZŁ = 24,9 MLD ZŁ NA PODSTAWIE DANYCH STATYSTYCZNYCH PODA WSZYSTKICH DOSTAWCÓW MISA I PRZETWORÓW NA RYNKU POLSKIM: = PRODUKCJA SPRZEDANA + IMPORT EKSPORT + NIELEGALNA PRODUKCJA =...TYS. TON PRZYKŁAD II Odbiorcy FABRYKI OBUWIA Jeli chodzi o odbiorców, to portfel odbiorców Alka S.A. jest mocno zdywersyfikowany, ogólna liczba odbiorców dochodzi do 320. Dziesi najwikszych odbiorców Alka S.A. to due hurtownie patronackie, łcznie stanowice 42,1% sprzeday Alka S.A., jednak aden z nich nie przekracza 10% udziału w sprzeday spółki. Zdecydowana wikszo odbiorców Alka S.A. od dłuszego czasu utrzymuje współprac ze Spółk. Portfel odbiorców jest wiec do stabilny. W Polsce barak jest sieci detalicznych zajmujcych si handlem obuwia, co utrudnia dostp do konsumentów. Pojawiaj si w Polsce próby tworzenia sieci i systemów dystrybucji obuwia (zrzeszenie detalistów Garant Schuh, sieci dystrybucji POT BUT-S i RING 2000), które mog w przyszłoci sta si powanymi kanałami dystrybucji. Coraz wiksze znaczenie w dystrybucji maj sieci zachodnich hipermarketów, z wikszoci których Alka S.A. ma podpisane umowy. A. ANALIZA STRUKTURY: PODMIOTOWEJ PODAY: IDENTYFIKACJA DOSTAWCÓW NA DANYM RYNKU OKRELENIE ICH UDZIAŁÓW W UJCIU ILOCIOWYM LUB/I WARTOCIOWYM (GUS, KATALOGI FIRM, MATERIAŁY PROMOCYJNE, PRASA) OPRACOWANIE: DR IN. ANNA BORATYSKA-SALA 5

6 LP RYS.2 NAJWIKSI DOSTAWCY NA RYNKU PIWNYM W POLSCE (1999/2000) PRZEDSIBIORSTWA PIWOWARSKIE WIELKO SPRZEDAY (W TYS. HL) UDZIAŁ W RYNKU PLAN MARKETINGOWY DYNAMIKA SPRZEDAY ELBLG 1 528, ,9 11,2 122,2 2 POZNA 1 223, ,9 9,0 88,9 3 TYCHY 1 084, ,7 8,0 96,4 4 OKOCIM 882, ,1 6,5 70,1 5 YWIEC 847,7 882,3 6,2 96,1 6 WROCŁAW 761,9 878,4 5,6 86,7 7 ZABRZE 728,4 819,7 5,4 88,9 8 LEAJSK 627,0 863,9 4,6 72,6 9 WARSZAWA 517,3 464,7 3,8 111,3 10 WARKA 497,4 502,4 3,7 99,0 A. ANALIZA STRUKTURY PRZEDMIOTOWEJ (TOWAROWEJ) PODAY OBSZARY RYWALIZACJI WYNIKAJCE Z: ISTNIENIA ZRÓNICOWANYCH ODMIAN UYTKOWYCH PRODUKTÓW (TYPY PRODUKTU) ISTNIENIA WERSJI WYSPECJALIZOWANYCH POD KONKRETNE GRUPY UYTKOWNIKÓW UTWÓRZ SIATK OBSZARÓW RYWALIZACJI I UWZGLDNIJ W KADYM Z OBSZARÓW KONKURENTÓW, KTÓRZY MAJ DLA DO ZAOFEROWANIA ODPOWIEDNIE PRODUKTY. RYS.3 OBSZARY RYWALIZACJI NA RYNKU SOKÓW I NAPOJÓW OWOCOWYCH W POLSCE W 1999R. WERSJE PRODUKTOWE SOKI Z OWOCÓW KRAJOWYCH KARTON SOKI Z OWOCÓW KRAJOWYCH BUTELKA SOKI Z OWOCÓW EGZOTYCZNYCH KARTON SOKI Z OWOCÓW EGZOTYCZNYCH BUTELKA NAPOJE Z OWOCÓW KRAJOWYCH KARTON NAPOJE Z OWOCÓW KRAJOWYCH BUTELKA DLA WSZYSTKICH TYMBARK, HELLENA, AGROS BIAŁYSTOK, DON TRADING, HORTEX TYMBARK, TARCZYN, BIAŁYSTOK, AGROS TYMBARK, HELLENA, AGROS BIAŁYSTOK, DON TRADING, HORTEX TARCZYN, AGROS, BIAŁYSTOK WERSJA DLA KONSUMENTA DLA DZIECI BIAŁYSTOK, AGROS ALLMA-GERBER, BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK DLA DIABETYKÓW LUB OSÓB ODCHUDZAJCYCH SI AGROS? HORTEX TYMBARK, AGROS, HORTEX, CZEMPIN HORTEX HORTEX TYMBARK, AGROS HIPP?? B. PORÓWNAWCZA OCENA KONKURENTÓW: DOKONANIE OCENY KONKURENTÓW PRZEZ KLIENTÓW (DYSTRYBUTORÓW Z BRANY) W NASTPUJCY SPOSÓB: OKRELENIE KRYTERIÓW OCENY (INSTRUMENTÓW MARKETINGOWYCH) NADANIE WAG KADEMU Z KRYTERIÓW OCENY DOKONANIE OCENY KONKURENCYJNYCH OFERT POD KTEM KADEGO KRYTERIUM Z OSOBNA W JAKIEJ PRZYJTEJ SKALI OPRACOWANIE: DR IN. ANNA BORATYSKA-SALA 6

7 RYS 4 OCENA PORÓWNAWCZA KONKURENTÓW EMP S.A. (OCENA 1-20) NA RYNKU MODERNIZACJI I REMONTÓW URZDZE ENERGETYCZNYCH W POLSCE (1999 ROK) WAGA GRUPA MOSTOSTAL GRUPA ENERGO MONTA WYCENA OFERT KONKURENTÓW REMAK OPOLE GRUPA ZRE EMP S.A. MAŁE PRYWATNE FIRMY ZAKRES USŁUG 0, ,5 1,5 1,95 1,2 1,8 0.9 TERMINOWO 0, ,44 1,32 1,44 1,32 1,44 1,32 JAKO WYKONANIA 0, ,2 1,32 1,56 1,08 1,44 0,72 CENA 0, ,2 2,8 3,0 2,8 2,4 3,8 PROMOCJA 0, ,16 1,44 2,04 1,44 1,44 1,68 RENOMA 0, ,16 1,98 2,16 1,62 2,16 0,72 SYTUACJA 0, FINANSOWA 0,55 0,60 0,70 0,55 0,60 0,55 UDZIAŁ W RYNKU 0, ,48 0,42 0,60 0,42 0,72 0,36 RAZEM 1, ,28 13,45 10,43 12,00 10,05 DEFINICJE: - efekty dotychczasowej działalnoci marketingowej przedsibiorstwa na danym rynku. (punkt ten nie dotyczy nowych przedsiwzi) WYRÓNIAMY TU DWA ELEMENTY: dane historyczne dotyczce rynku produktowo geograficznego w ujciu całociowym RYS5 ANALIZA POZYCJI WARSZAWSKICH ZAKŁADÓW PAPIERNICZYCH NA RYNKU BIBUŁKI DO PAPIEROSÓW LP WSKANIKI EKONOMICZNE UDZIAŁ W RYNKU 9,1% 9,5% 2 SPRZEDA-ILOCIOWO (W TONACH) SPRZEDA-WARTOCIOWO (W MLN STARYCH ZL) PRZECITNA CENA ZA TON (W MLN STARYCH ZL) 3/2 21,5 25,8 5 KOSZTY ZMIENNE (W MLN STARYCH ZL) MARA BRUTTO (W MLN ZL) RENTOWNO BRUTTO 6/3 57,9% 57,6% 8 KOSZTY STAŁE CAŁKOWITE KOSZTY ZYSK OPERACYJNY RENTOWNO NETTO 10/3-43% -31% 12 KOSZTY MARKETINGOWE UDZIAŁ KOSZTÓW MARKETINGOWYCH W SPRZEDAY 2/3 0% 0% OPRACOWANIE: DR IN. ANNA BORATYSKA-SALA 7

8 dane historyczne dotyczce rynku produktowo-geograficznego w rónych przekrojach: produktowym, geograficznym, typów nabywców, kanałów dystrybucji, segmentów rynku, zakładów produkcyjnych. DEFINICJE: Dystrybucja zbiór działa i decyzji zwizanych z udostpnieniem produktu w miejscu i czasie odpowiadajcym potrzebom nabywców. Na pocztek naley sobie odpowiedzie na pytanie: 1. Czy sprzedajemy produkt finalnemu konsumentowi bezporednio przy uyciu własnej siły sprzeday? 2. Czy korzystamy z hurtowników lub sprzedawców detalicznych, specjalistycznych sprzedawców detalicznych, czy ze sklepów oferujcych wieloraki asortyment, hurtowników, którzy przechowuj nasze produkty? Rodzaje dystrybucji: Intensywna towar jest rozprowadzany przez wszystkie moliwe kanały dystrybucji Selektywna wybierany jest pewien rodzaj poredników np. dostawa bezporednia do sklepów; czsto porednicy musz spełnia dodatkowe warunki jak lokalizacja, wystrój sklepu Wyłczna na danym obszarze sprzeda produktu powierzamy tylko jednemu porednikowi Dystrybucja towarów konsumpcyjnych: 1. P K (najprostszy) Gdy producent sam kontroluje rynek Gdzie koszt produkcji jest wysoki, a wyrób skomplikowany Gdy jest niewielka liczba kupujcych w danym przemyle Rynek produktów przemysłowych Firmy budowlane 2. P H D K Producent sprzedaje Due iloci OPRACOWANIE: DR IN. ANNA BORATYSKA-SALA 8

9 Macro Cash Producent utrzymuje koszty na niskim poziomie, bo nie opłaca handlowców, transportu 3. P D K Supermarkety Producenci towarów konsumpcyjnych prowadz bezporedni sprzeda detaliczn zwykle w wikszej sieci sprzeday detalicznej, gdzie sprzeda jest wystarczajco wysoka by była opłacalna 4. P P,A K Agenci i porednicy nie przejmuj na własno towarów; Gdy istnieje wielu nabywców o podobnym standardzie wymaga Produkty mona łatwo magazynowa Wielko sprzeday jest niedua OMÓW NASTEPUJCE ETAPY: identyfikacja kanałów dystrybucji i głównych firm dystrybucyjnych ocena znaczenia poszczególnych kanałów dystrybucji dla firmy i pozostałych dostawców tendencje w systemie dystrybucji PRZYKŁAD I Rynek misa i wdlin na rynku krajowym: - producent własny (lub patronacki) sprzeday detalicznej - producent własny (lub patronacki) - detal - producent własne hurtownie regionalne detal - producent hurt detal - producent giełda towarowa hurt detal - producent detal (zwłaszcza w przypadku sieci detalistów) Wykorzystano wszystkie rozwizania: 35% sprzeday przez 30 sklepów firmowych i 3 przedstawicielstwa handlowe, 65% - pozostałe kanały Tendencje w rozwoju kanałów dystrybucji: - rozwój sieci supermarketów - powstanie nowych form handlu hurtowego typu MacroCash - due rozdrobnienie w handlu detalicznym - rosnce znaczenie zintegrowanych kanałów dystrybucji ZREALIZOWA NST. PUNKTY SZCZEGÓLNIE DLA BRANY MISNEJ, MEBLOWEJ I PAPIEROWEJ): identyfikacja liczba adresowa wszystkich moliwych dostawców na danym rynku lub tylko nazwy OPRACOWANIE: DR IN. ANNA BORATYSKA-SALA 9

10 ich ocena na podstawie nastpujcych kryteriów: poziom jakoci produktu wysoko ceny terminowo dostaw blisko geograficzna wielko zdolnoci produkcyjnych solidno kupiecka sytuacja płatnicza okrelenie podstawowych potrzeb i wymaga: termin płatnoci wymagania cenowe wielko przecitnego zamówienia itd. okrelenie zmian jakie zachodz w makrootoczeniu: nowi dostawcy nowe technologie itd. PLAN MARKETINGOWY okrelenie udziału procentowego kadego z wybranych dostawców w całoci zaopatrzenia. PRZYKŁAD I zakład pasmanteryjny Nazwa Elana Wiston Stilon Polconfex Interior Fabryka Triade Przdzy Lokalizacja Toru Tomaszów Gorzów Łód Łód Pabianice Mazowiecki Wielkopolski Podstawowa działalno Produkcja(włókna sztuczne) Produkcja (włókna sztuczne) Produkcja (włókna sztuczne) Produkcja Udział w rynku Dostarczane produkty Ceny Stosowane strategie Mocne strony Import export (włókien sztucznych i naturalnych) 32% 14% 5% 11% 1% 10% 1.Jedwab poliestrowy tekstur 2.Jedwab poliestrowy włókienniczy gat.i 3.Jedwab poliestrowy włókienniczy gat.ii 1.7,30zł. za kg 2.8,50zł. za kg 3.7,65zł za kg 1.Jedwab wiskozowy 2.Jedwab poliestrowy 1.7,60zł za kg 2.8,40zł za kg 1.yłka techniczna 1.24,76zł za kg 1.Nici gumowe 1.Nici lateksowe 2.Nici gumowe 1. 9,00zł za kg 1. 9,65zł za kg 2. 9,23zł za kg Rabat prosty i ilociowy Rabat prosty Rabat prosty Rabat prosty Rabat prosty i ilociowy Natychmiastowa Własne rodki Własne rodki Łatwy dostp Łatwy dostp do dostawa, wysoka jako transportu transportu i do surowców surowców produktu natychmiastowa Słabe strony Wysokie ceny Długi termin realizacji zamówienia dostawa Słaba jako produktu Konieczno własnego transportu Konieczno własnego transportu, wysokie ceny Produkcja (włókna sztuczne i naturalne) 1.Bawełna tkacka 1.11,35zł za kg Rabat prosty Wysoka jako produktu Konieczno własnego transportu Zakład posiada stabiln struktur dostawców, z którymi współpracuje od wielu lat. W zdecydowanej wikszoci przypadków obowizujcym terminem płatnoci jest okres 21 dni, termin dostaw niemal natychmiastowy. OPRACOWANIE: DR IN. ANNA BORATYSKA-SALA 10

11 DEFINICJA: informacja o szeroko rozumianych trendach zachodzcych w makrootoczeniu, które maj duy wpływ na sprzeda danego produktu na okrelonym rynku. RYS. 6 ANALIZA MAKROOTOCZENIA MARKETINGOWEGO NA RYNKU PIWA JASNEGO PEŁNEGO W POLSCE WARSTWY OTOCZENIA MARKETINGOWEGO ZJAWISKA I TENDENCJE OTOCZENIE DEMOGRAFICZNE - bardzo mały przyrost ludnoci kraju - narastajca tendencja starzenia si społeczestwa - bardzo mały wzrost liczby mczyzn w wieku produkcyjnym OTOCZENIE SPOŁECZNO KULTUROWE - rosnca moda na spoywanie napojów niskoalkoholowych - wiele osób uwaa piwo za dobr alternatyw dla wódki - pozytywne nastawienie do piwa wród konsumentów piwa - co trzeci polak uwaa piwo za napój marginesu - jedenaste miejsce piwa w rodzinie napojów OTOCZENIE EKONOMICZNE - wzrost produktu krajowego brutto - wzrost płac realnych - spadek stopy bezrobocia - spadek stopy inflacji OTOCZENIE POLITYCZNO PRAWNE - konsekwencje ustawy o wychowaniu w trzewoci - zakaz reklamy piwa w rodkach przekazu - wprowadzenie koncesji w obrocie hurtowym - wysoka akcyza - postpujca prywatyzacja najwikszych browarów OTOCZENIE TECHNOLOGICZNE - łatwy dostp do nowych technologii - nowe, wydajniejsze linie technologiczne - wzrastajca jako produktów zwizana z postpem w technologii PODSUMOWANIE CZCI ANALITYCZNEJ PLANU MARKETINGOWEGO PUNKT WYJCIA PRZY FORMUŁOWANIU CELÓW FIRMY NA DANYM RYNKU RYS. 7 ANALIZA SWOT DLA SOKOŁOWSKICH ZAKŁADÓW MISNYCH MOCNE STRONY FIRMY - nowoczesny i zmodernizowany potencjał wytwórczy - dobre, nowoczesne technologie - przestrzeganie norm procedur - dowiadczona załoga - tania siła robocza - brak uzalenienia od jednego dostawcy - wysoka jako produktu - lokalizacja (blisko warszawy) - rosncy udział rynku SŁABE STRONY FIRMY - czciowe wykorzystanie potencjału wytwórczego - nieskuteczny system skupu ywca - scentralizowana struktura organizacyjna - nieopłacalno finansowa - niska rentowno sprzeday - duy udział obecnych sieci handlowych SZANSE ZE STRONY RYNKU - głboka nisza rynkowa (mała gastronomia) - wzrost zainteresowania hodowl trzody chlewnej - wiele firm z brany misnej znajduje si w trudnej sytuacji ekonomicznej ZAGROENIA ZE STRONY RYNKU - dua konkurencja o rynki zbytu i surowce - cykliczne wahania poday surowca - sezonowo popytu - czste zmiany cen surowca - niska jako surowca krajowego - wzrost cen paliwa i energii - spadek spoycia misa i jego przetworów - niska chłonno rynku w relacji do zdolnoci produkcyjnych brany OPRACOWANIE: DR IN. ANNA BORATYSKA-SALA 11

12 CZ PROJEKTOWA: CELE FIRMY RYNEK (KI) DOCELOWY POZYCJA PRODUKTU (MARKI) W SEGMENTACH DOCELOWYCH ZADANIA RYNKOWE (PODSTAWOWE DZIAŁANIA MARKETINGOWE PLANY WYKONAWCZE) WSTPNY BUDET MARKETINGOWY W OPARCIU O ANALIZ SWOT PLAN STRATEGICZNY FIRMY CELE WYRAONE W KATEGORIACH ILOCIOWYCH I OKRELONYM HORYZONCIE CZASOWYM, REALISTYCZNE I WEWNTRZNIE SPÓJNE CELE DOTYCZCE UDZIAŁU NA RYNKU: WZROST UDZIAŁU NA RYNKU UTRZYMANIE UDZIAŁU NA RYNKU POZYCJA RANKINGOWA NA RYNKU CELE DOTYCZCE SPRZEDAY: PROCENTOWY WZROST SPRZEDAY (WARTOCI LUB ILOCI) OSIGNICIE DANEJ WIELKOCI LUB WARTOCI SPRZEDAY PROCENTOWE WYKORZYSTANIE ZDOLNOCI PRODUKCYJNYCH CELE DOTYCZCE RENTOWNOCI: ZYSK JAKO PROCENT WPŁYWÓW ZE SPRZEDAY ZWROT ZAINWESTOWANEGO KAPITAŁU JEDNOSTKOWA MARA ZYSKU NA PRODUKCIE CELE JAKOCIOWE: POZIOM SATYSFAKCJI NABYWCÓW POZIOM POWTÓRNYCH ZAKUPÓW POZIOM ZNAJOMOCI OFERTY PRZEZ NABYWCÓW POZIOM INTENSYWNOCI DYSTRYBUCJI POPRAWA IMAGE PRODUKTU/FIRMY TECHNOLOGICZNE PRZYWÓDZTWO CENOWE PRZYWÓDZTWO OPRACOWANIE: DR IN. ANNA BORATYSKA-SALA 12

13 PRZYKŁAD I Zakład browarski PLAN MARKETINGOWY OSIGNICIE 5% -OWEGO UDZIAŁU NA RYNKU W CIGU 3 LAT, CO OZNACZA DOCELOWO SPRZEDA OKOŁO 1 MLN HL PIWA UZYSKANIE 35 % MARY BRUTTO W CIGU 3 NAJBLISZYCH LAT STWORZENIE WYSOKIEGO STOPNIA ZNAJOMOCI MARKI PRODUKTOWEJ ZBUDOWANIE INTENSYWNEGO SYSTEMU DYSTRYBUCJI 30% PUNKTÓW SPRZEDAY POWINNO OFEROWA TEN PRODUKT PO 3 LATACH UZYSKIWANIE CENY SPRZEDAY O 20% WYEJ OD PRZECITNEJ RYNKOWEJ. STRATEGIA OSIGANIA CELÓW OKRELENIE ATRAKCYJNOCI SEGMENTÓW (omówionych w czci pierwszej planu): wielko popytu zgodno preferencji nabywców z cechami oferty i mocnymi stronami przedsibiorstwa intensywno konkurowania koszty obsługi kadego z segmentów METODA RANKINGOWA WARTOCIOWANIE SEGMENTÓW Z PUNKTU WIDZENIA KORZYCI FIRMY OD NAJLEPSZEGO (1) DO CORAZ GORSZYCH (14) SYMBOL SEGMENTU RANKING OPŁACALNOCI RANKING ZGODNOCI RANKING INTENSYWNOCI KONKUROWANIA RANKING KOSZTÓW OBSŁUGI ŁCZNA LICZBA AI AII AIII BI BII BIII CI CII CIII DI DII EI EII FI Firma wyeliminuje nst segmenty rynku: Fi z powodu małej opłacalnoci, WYSOKICH kosztów obsługi i braku zgodnoci z mocnymi stronami Dii, Eii ze wzgldu na małopłacalno itd Najwysz pozycj uzyskał segment Aiii byłby docelowy gdyby firma zdecydowała si na marketing skoncentrowany W przypadku marketingu SELEKTYWNEGO firma wybrała nst segmenty: AII, AIII, BII, BIII, CII, CIII OPRACOWANIE: DR IN. ANNA BORATYSKA-SALA 13

14 MARKETING SELEKTYWNY Zmierza do oferowania odmiennych produktów i odmiennej mieszanki marketingowej dla rónych obszarów rynku (segmentów). Stosuje go wikszo duych i rednich firm. Koncentruje si zwykle na kilku segmentach, a w przypadku wikszych przedsibiorstw moe obejmowa niemal cały rynek branowy. MARKETING NIEZRÓNICOWANY koncepcja postpowania przedsibiorstwa na rynku, polegajca na jego oddziaływaniu na rynek jako cało i traktowaniu wszystkich nabywców jednakowo (w stosunku do wszystkich nabywców opracowuje si uniwersaln koncepcj marketingu mix) produkty standardowe, mało podatne na zrónicowanie MARKETING ZRÓNICOWANY koncepcja postpowania przedsibiorstwa na rynku, polegajca na skoncentrowaniu aktywnoci firmy w wikszoci segmentów rynku przy opracowywaniu rónych ofert dla kadego z nich. Podejmowane przez przedsibiorstwo działania nie odnosz si do rynku jako całoci, lecz do celowo wyodrbnionych jego segmentów. sprzeda produktów, w stosunku do których potrzeby i preferencje konsumentów mog by znacznie zrónicowane. MARKETING ZINDYWIDUALIZOWANY koncepcja postpowania przedsibiorstwa na rynku spotykana prawie wyłcznie na rynku dóbr zaopatrzeniowych. Polega na dostosowywaniu działa podejmowanych przez przedsibiorstwo do potrzeb i oczekiwa pojedynczego klienta. MARKETING SKONCENTROWANY koncepcja postpowania przedsibiorstwa na rynku, bdca wariantem koncepcji działania zrónicowanego. Polega na skoncentrowaniu aktywnoci firmy w jednym lub najwyej kilku wybranych segmentach rynku i dostosowaniu marketingu mix do charakterystyki tego segmentu. DEFINICJA: Pozycjonowanie produktu jest nowoczesn form jego reklamy. Zwizane jest zarówno z marketingiem jak i strategi rozwoju firmy. Pozycjonowanie jest wykreowaniem koncepcji produktu i jego wizerunku w celu podanego jego ulokowania w umyle klienta. Podanego przez firm wizerunku produktu znaczy takiego, który skłania klienta do zakupu produktu. Zatem pozycjonowanie nie jest przekształcaniem produktu tylko kreowaniem jego wizerunku podyktowanego potrzebami klienta. Pewne elementy produktu moemy zmienia, ale z myl by był w podany sposób postrzegany przez klienta. CELE: Pozycjonowanie jest bliskie koncepcji wizerunku produktu i firmy, co oznacza sposób w jaki ludzie firm postrzegaj, jak widz jej zalety w stosunku do konkurencji. Dlatego pozycjonowanie produktu czsto jest zwizane z kompleksow restrukturyzacja firmy i wyraa si w działaniach: Zaprezentowanie moliwoci przedsibiorstwa Zwikszenie wydajnoci Przedstawieniu nowej koncepcji w całej firmie i zwizanym z ni organizacjom Zapewnieniu właciwego wizerunku produktu i firmy w umysłach wybranej grupy klientów WYRÓNIENIE Pozycjonowanie powinno by zwizane z koncepcj segmentacji rynku i prób wyróniania produktu. Pozycjonujc ofert trzeba dokładnie zbada potrzeby segmentu, w którym działamy, jak równie ofert konkurencji. Ofert konkurencji badamy poniewa w obecnych czasach chcc skutecznie wylansowa produkt musimy wyróni go od konkurencji. Naley by ostronym by to "wyrónienie" produktu zostało zaakceptowane przez rynek. W zwizku z powyszym w kampaniach reklamowych pozycjonujc produkt uywamy wicej wyrae porównawczych ni pozytywnie go opisujcych. OPRACOWANIE: DR IN. ANNA BORATYSKA-SALA 14

15 Zadania instrumentalne przedstawiaj działania marketingowe w danym okresie ( na jeden rok) pozwalajce na realizacj zakładanych celów firmy na wybranym rynku docelowym. Zadania te mona pogrupowa w nst sposób: PRODUKT STRUKTURA ASORTYMENTU RYNKOWEGO: WPROWADZENIE NOWYCH WERSJI ASORTYMENTOWYCH POD NOW MARK WPROWADZENIE NOWYCH WERSJI ASORTYMENTOWYCH POD STAR MARK LIKWIDACJA WERSJI ASORTYMENTOWYCH ATRYBUTY PRODUKTU FORMALNEGO: ZMIANA PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH POPRAWA JAKOCI WYKONANIA PRODUKTU ZMIANA OPAKOWANIA I/LUB OZNACZE ZNAMIONOWYCH ZMIANA ZAKRESU FUNKCJI UYTKOWYCH ZMIANA MARKI PRODUKTOWEJ USŁUGI I KORZYCI TWORZCE PRODUKT WZBOGACONY: ZMIANA WARUNKÓW GWARANCJI ZMIANA ZAKRESU USŁUG SERWISOWYCH ZMIANA ZAKRESU USŁUG SZKOLENIOWYCH ITD. DYSTRYBUCJA SŁUBY SPRZEDAY: PROJEKTOWANIE SŁUB SPRZEDAY ZMIANY W ISTNIEJCYM SYSTEMIE SŁUB SPRZEDAY KANAŁY DYSTRYBUCJI: WPROWADZENIE NOWYCH KANAŁÓW DYSTRYBUCJI LIKWIDACJA ISTNIEJCYCH KANAŁÓW DYSTRYBUCJI WPROWADZENIE NOWYCH ZASAD WSPÓŁPRACY W ISTNIEJCYCH KANAŁACH DYSTRYBUCJI ITD. DYSTRYBUCJA FIZYCZNA: STWORZENIE SYSTEMU DYSTRYBUCJI FIZYCZNEJ ZMIANA ISTNIEJCEGO SYSTEMU DYSTRYBUCJI FIZYCZNEJ PROMOCJA KLASYCZNE FORMY PROMOCJI: REKLAMA SALES PROMOTION PUBLICITY BEZPOREDNIA AKTYWIZACJA SPRZEDAY MIESZANE FORMY PROMOCJI: SPONSORING PROMOCJA WYSTAWIENNICZA PROMOCJA BEZPOREDNIA PROMOCJA SPEKTAKULARNYCH WYDARZE OPRACOWANIE: DR IN. ANNA BORATYSKA-SALA 15

16 CENA WYSOKO CENY PODSTAWOWEJ: USTALENIE CENY PODSTAWOWEJ PO RAZ PIERWSZY PODWYKA CENY PODSTAWOWEJ OBNIKA CENY PODSTAWOWEJ ODCHYLENIA OD CENY PODSTAWOWEJ: USTALENIE PLANU DYSKONT PO RAZ PIERWSZY ZMIANA PLANU DYSKONT CENOWYCH PLAN MARKETINGOWY PRZYKŁAD I Firma ogrodnik Strategia produktu Nasze produkty pochodz z ekologicznie czystych terenów. Nasze warzywa uprawiane s wyłcznie na naturalnych nawozach (obornik). Podczas zakwaszania nie dodaje si rodków konserwujcych. W celu osignicia wysokiej jakoci produktów, warzywa co dwa miesice poddawane s badaniom przez Sanepid. Produkt umieszczamy w specjalnie opracowanych do tego celu opakowaniach foliowych, które s estetyczne, tasze od szklanych, ulegaj biodegradacji. Na kolorowej etykiecie sporzdzonej przez fachowca plastyka umieszczone s m.in. informacje o: Nazwie producenta Nazwie produktu Składzie produktu, itp. W przyszłoci planujemy sprzeda warzyw w wikszych opakowaniach (nie tak jak dotychczas 0,5 kg) 1kg. Strategia polega na poszerzaniu asortymentu o nowe produkty (np. sałatki warzywne, przecier pomidorowy), stopniowe wycofywanie si ze współpracy z dostawcami warzyw z Sandomierza, a do całkowitego usamodzielnienia si w produkcji. Planuje si równie poszerzenie upraw warzyw o 1,5ha, co umoliwi upraw 1ha kapusty głowiastej i 0,5ha pomidorów gruntowych karłowych-samokoczcych z kocem 2000 roku. Plan sprzeday warzyw Czas Rozmiar sprzeday Do ton Do ton ton ton Strategia ceny Firma w celu przejcia czci rynku decyduje si na sprzedawanie swoich produktów po cenach niszych od konkurentów, dziki temu podejmujemy prób wejcia na nowy rynek (Dolny lsk). Strategia promocji Firma stosuje promocje w celu umocnienia wizerunku firmy i produktów. Ma to umoliwi wejcie na nowe rynki i ich zdobycie. Strategia promocji zawiera: Public relations: - sponsoring zawodów sportowych i imprez charytatywnych OPRACOWANIE: DR IN. ANNA BORATYSKA-SALA 16

17 - uczestnictwo w targach i wystawach - upowszechnienie marki Reklama: - reklama ukazujca si w lokalnej prasie ( Temi ) - w radiu lokalnym Maks - outdoor Promocja sprzeday: - przy zamówieniach hurtowych powyej 50 kg i dla stałych klientów oferujemy znik 5% - dla klientów kupujcych wiksz ilo asortymentu produktów kalendarze firmowe, długopisy, breloczki itp. - Degustacja ogórków kiszonych, sałatki warzywne w naszych sklepach. Strategia promocji poszerzona jest o reklam w prasie specjalistycznej ( Nowa Wie ). Strategia dystrybucji Do klientów docieraj nasi dostawcy poprzez bezporednie kanały dystrybucji. Dla zakwaszania ogórków i kapusty zakupujemy przyprawy, nasiona oraz sadzonki od Centrali Ogrodniczo Rolniczej Planta w Tarnowie, z któr mamy podpisan umow. Nastpnie ju gotowe produkty rozwo nasi pracownicy do punktów sprzeday. UWAGA! NALEY UWZGLDNI : PROJEKTOWANE CELE I ZADANIA RYNKOWE MOLIWOCI FINANSOWE FIRMY OKRELONE W PLANIE STRATEGICZNYM WYDATKI MARKETINGOWE KONKURENCJI OSZACOWANIE WIELKOCI BUDETU ROZPISANIE NA WSZYSTKIE PLANOWANE INSTRUMENTY (ZADANIA) MARKETINGOWE PRZEPROWADZI ICH PODZIAŁ W UKŁADZIE: SEGMENTÓW RYNKU WYBRANYCH DO OBSŁUGI, FORM PRODUKTOWYCH, TYPÓW NABYWCÓW, KANAŁÓW DYSTRYBUCJI RYNKÓW GEOGRAFICZNYCH PRZYKŁAD I Producent sztucznych traw Całkowite koszty działa ilustruje ponisza tabela : Działanie Kwota 1. Projekt ulotki 250 zł 2. Druk ulotki szt. x 1,00 zł = zł 3. Dystrybucja Gratis, gdy płaci w 100% Komfort 4. Telemarketing 500 rozmów telefonicznych x 3 min/rozmowa x 0,35 zł/min = 525 zł 5. Szkolenie z wiedzy o towarze Gratis 6. Szkolenie w zakresie negocjacji handlowych zł 7. Szkolenie dla montaystów Gratis 8. Informatyzacja firmy 3,000 zł RAZEM : zł OPRACOWANIE: DR IN. ANNA BORATYSKA-SALA 17

18 - PRZEDŁOENIE WYTYCZONEJ STRATEGII OBSŁUGI RYNKU I ZADA RYNKOWYCH NA TAKTYCZNE PROGRAMY DZIAŁA FIRMY NA TYM RYNKU JAKIE DZIAŁANIA MAJ BY PODJTE? KIEDY TE DZIAŁANIA MAJ BY PODJTE? KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJ TYCH DZIAŁA? JAKIE NAKŁADY S NIEZBDNE DO REALIZACJI TYCH DZIAŁA? PRZYKŁAD I kostka brukowa Działania Czas realizacji Osoba Koszty w zł odpowiedzialna Wprowadzenie do sprzeday kostki parkingowej Marta Lebert ,00 Zwikszenie pozycji na rynku z 8% do 10% Promocje dla firm deweloperskich Promocja dla małych firm budowlanych Halina Pertek , Marcin Duch 7500,00 Anna Walas 5000,00 Stopa mary brutto 35% Suma ,00 OKRELENIE WPŁYWÓW, WYDATKÓW I ZYSKU PROGNOZA NA POZIOMIE CAŁEGO RYNKU PRODUKTOWO GEOGRAFICZNEGO W ROZBICIU NA KWARTAŁY I MIESICE PROGNOZA NA POZIOMIE JEGO CZCI (WERSJE PRODUKTOWE, KANAŁY DYSTRYBUCJI, TYPY NABYWCÓW) W ROZBICIU NA KWARTAŁY I MIESICE. KONTROLA OBEJMUJE: WYZNACZENIE MAKSYMALNYCH ODCHYLE WYNIKÓW OD CELÓW PERIODYCZNE MIERZENIE WYNIKÓW NP. CO MIESIC OKRELANIE PRZYCZYN POWSTAWANIA ODCHYLE PROJEKTOWANIE DZIAŁA KOREKCYJNYCH OPRACOWANIE: DR IN. ANNA BORATYSKA-SALA 18

19 4 PODSTAWOWE WYMIARY KONTROLI: PLAN MARKETINGOWY KONTROLA SPRZEDAY LUB UDZIAŁU W RYNKU KONTROLA WYDATKÓW MARKETINGOWYCH KONTROLA RENTOWNOCI KONTROLA EFEKTYWNOCI INSTRUMENTÓW MARKETINGOWYCH NP. DZIAŁALNOCI SPRZEDAWCÓW, KAMPANII REKLAMOWEJ. DZIKI POPRAWNIE KONSTRUOWANYM I REALIZOWANYM PLANOM MARKETINGOWYM PRZEDSIBIORSTWA MOG SZYBCIEJ I SKUTECZNIEJ REAGOWA NA DYNAMICZNIE ZMIENIAJce si warunki rynkowe. rodki kontroli Za wprowadzeniem projektu odpowiedzialny jest Zarzd tj. Tomasz Zabłocki. W zwizku z niewielka iloci zatrudnionych oraz z zacieraniem rónic pomidzy osobami planujcymi na poziomie strategicznym i operacyjnym przewiduje si nastpujce rodki kontroli : 1. Cotygodniowe narady : poniedziałek godz Podczas narad kady z pracowników składa pisemne sprawozdanie ze swojej pracy oraz referuje je podczas narady. O ewentualnych opónieniach naley niezwłocznie informowa Zarzd em. 2. Formularze Kady z pracowników dostanie przygotowany formularz, w którym bdzie miał zapisany harmonogram zada do wykonania i bdzie zaznaczał wykonane zadania. Ma on słuy do samokontroli pracowników. Wzór formularza przedstawia si nastpujco. Imi i nazwisko... Tabela nr 6. Lp. Opis zadania / kiedy rozpoczto / 1. Zadanie nr 1 Postp / kiedy zakoczono / Akceptacja i uwagi przełoonego 2. Zadanie nr 2 3 Zadanie nr 3 3. Co miesiczne składanie bilansu i rachunku wyników z wyszczególnieniem przychodów zwizanych ze sprzeda i montaem sztucznych traw Dziki tak wprowadzonym rodkom kontroli Zarzd bdzie miał biecy przegld sytuacji. OPRACOWANIE: DR IN. ANNA BORATYSKA-SALA 19

20 Pomocna Literatura: 1. urawik B., urawik W. Zarzdzanie marketingiem w przedsibiorstwie PWE Warszawa Hutt D. M., Speh W. T Zarzdzanie marketingiem. Strategia rynku dóbr i usług przemysłowych Wydawnictwo Naukowe PWN Kotler P. Marketing. Analiza, planowanie, wdraanie i kontrola Prentice-Hall Westwood J. Plan marketingowy - ``FOSZE Rzeszów Nowak W.P. Media planning Proteusz Marketingowy Dom Wydawniczy Kraków OPRACOWANIE: DR IN. ANNA BORATYSKA-SALA 20

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Marketing : podręcznik akademicki / Eugeniusz Michalski. Wyd. 2. Warszawa, Spis treści

Marketing : podręcznik akademicki / Eugeniusz Michalski. Wyd. 2. Warszawa, Spis treści Marketing : podręcznik akademicki / Eugeniusz Michalski. Wyd. 2. Warszawa, 2017 Spis treści Wstęp 15 Część I Model funkcjonowania marketingu 19 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU

Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział l. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu. 1.2. Rola produktu w wymianie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15 WPROWADZENIE str. 17 Na drodze do nauki marketingu str. 17 Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski)

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) WPROWADZENIE Na drodze do nauki marketingu Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie wartości od klienta Nowości w dziesiątej

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Stalexport Wyniki finansowe za I kwartał 2005 r. 17 maja 2005 r. I - 1

Grupa Kapitałowa Stalexport Wyniki finansowe za I kwartał 2005 r. 17 maja 2005 r. I - 1 Grupa Kapitałowa Stalexport Wyniki finansowe za I kwartał 2005 r. 17 maja 2005 r. I - 1 Spis treci Otoczenie rynkowe Omówienie wyników finansowych Grupy Kapitałowej Omówienie wyników poszczególnych segmentów

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. ZAŁĄCZNIK NR 9 do wniosku STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA

BIZNES PLAN. ZAŁĄCZNIK NR 9 do wniosku STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAŁĄCZNIK NR 9 do wniosku BIZNES PLAN STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. Do kogo jest adresowany, o jakie środki zabiegam, na co zostaną przeznaczone (mój wkład własny), dla kogo przeznaczony jest

Bardziej szczegółowo

Badania rynku. Paulina Drozda

Badania rynku. Paulina Drozda Badania rynku Paulina Drozda BADANIE RYNKU I JEGO MIEJSCE W MARKETINGU CZYM JEST MARKETING? Marketing Marketing w nowym sensie jest procesem zaspokajania potrzeb klientów Zajmuje się badaniem potrzeb ludzkich

Bardziej szczegółowo

Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu).

Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu). Budowa biznesplanu Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu). Unijne procedury wymagają bardzo obszernej i szczegółowej

Bardziej szczegółowo

Dzisiaj opakowanie nie jest już dodatkiem do produktu, ale samodzielnym produktem.

Dzisiaj opakowanie nie jest już dodatkiem do produktu, ale samodzielnym produktem. ROLA OPAKOWAŃ Dla niektórych wyrobów opakowanie stanowi tylko czasowy element logistyczny ułatwiający przemieszczanie. W odniesieniu do artykułów spożywczych opakowanie jest ściśle związane z produktem

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU KONKURENCJA W HANDLU ISTOTA KONKURENCJI 2 Konkurencja w handlu i usługach jest siłą napędową rozwoju i podwyższania jakości Istotą konkurencji jest występowanie dużej liczby przedsiębiorstw na danym rynku

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. bilans transakcji niewidzialnych. jednostronne transfery

Bilans płatniczy. bilans transakcji niewidzialnych. jednostronne transfery Bilans płatniczy Zestawienie wszystkich transakcji pomidzy krajem a zagranic. Składa si z rachunku obrotów biecych, rachunku obrotów kapitałowych i salda transakcji wyrównawczych Eksport towarów - import

Bardziej szczegółowo

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1)

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) ISTOTA MARKETINGU ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) MARKETING - to proces kreowania wartości na rynku Klient kupuje to co stanowi dla niego wartość. Marketing ma stworzyć takie wartości (np. renomę marki,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA METRYCZKA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Imię i nazwisko osoby zakładającej firmę, nazwa firmy Adres siedziby i miejsc wykonywania działalności Telefony e-mail CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE

BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE Czym się zajmiemy? I II III IV pomysły na własną firmę przedmiot przedsięwzięcia budowanie oferty dla klienta podmiot przedsięwzięcia rynek planowanej działalności aspekty

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW Część 5. Mgr Michał AMBROZIAK Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Warszawa, 2007 Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszego opracowania nie wolno kopiować ani

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz M. Pazio. wyd. 2. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 11 Przedmowa do wydania drugiego 13 Rozdział 1. MARKETINGOWA ORIENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk Ćwiczenia nr 11 mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja Segmentacja to podział rynku na jednorodne grupy z punktu widzenia reakcji konsumentów na produkt marketingowy Segmentacja umożliwia dostosowanie oferty

Bardziej szczegółowo

Otoczenie zewnętrzne organizacji

Otoczenie zewnętrzne organizacji Analiza PEST Otoczenie zewnętrzne organizacji Otoczenie zewnętrzne to to, co znajduje się na zewnątrz niej, poza jej granicami i oddziałuje na nią Umowność rozgraniczenia organizacji i otoczenia: Otoczenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk Wprowadzenie do marketingu mgr Jolanta Tkaczyk Czym marketing nie jest...czyli dwa błędne spojrzenia na marketing marketing to sprzedaż marketing to dział firmy Czym jest rynek? Rynek (ang. market) - ogół

Bardziej szczegółowo

Podstawy decyzji marketingowych. Marketing - studia zaoczne

Podstawy decyzji marketingowych. Marketing - studia zaoczne Podstawy decyzji marketingowych Marketing - studia zaoczne 1 Określenie biznesu Revlon PKP Telewizja Polska SA PWN W kategoriach produktu produkujemy kosmetyki prowadzimy linie kolejowe produkujemy i emitujemy

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE RYNKU OGRODNICZEGO

FUNKCJONOWANIE RYNKU OGRODNICZEGO FUNKCJONOWANIE RYNKU OGRODNICZEGO Polska jest istotnym producentem owoców, warzyw i pieczarek w skali Unii Europejskiej, zaś w przypadku jabłek wręcz największym wytwórcą w Europie. Przy bogatej tradycji,

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie strategiczne Etapy planowania Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie jest procesem podejmowania decyzji co do pożądanego przyszłego stanu przedsiębiorstwa i dzieli się na dwa podstawowe

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / 3 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Model postępowania konsumenta w procesie. produktów

Model postępowania konsumenta w procesie. produktów Model postępowania konsumenta w procesie definiowania kategorii produktów Dystrybucja detaliczna FMCG w Polsce 1995 0 hipermarketów 0 sklepów dyskontowych 1300 supermarketów Dystrybucja detaliczna FMCG

Bardziej szczegółowo

Pól szarych nie wypełnia ubiegajcy si o dofinansowanie realizacji projektu

Pól szarych nie wypełnia ubiegajcy si o dofinansowanie realizacji projektu Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 w zakresie działania

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence)

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence) Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Cena w marketingu dr Grzegorz Mazurek PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE MARKETINGOWE

OTOCZENIE MARKETINGOWE OTOCZENIE MARKETINGOWE OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA......to zespół warunków i czynników zewnętrznych, które decydują o powodzeniu lub niepowodzeniu w osiąganiu celów przedsiębiorstwa STRUKTURA UKŁADU RYNKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i wybór rynku docelowego. mgr Jolanta Tkaczyk

Segmentacja i wybór rynku docelowego. mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja i wybór rynku docelowego mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja Segmentacja to podział rynku na jednorodne grupy z punktu widzenia reakcji konsumentów na produkt marketingowy Segmentacja umożliwia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRODUKTEM I OBSŁUGA KLIENTA CZĘŚĆ ZARZĄDZANIE PRODUKTEM KANAŁY DYSTRYBUCJI KANAŁY DYSTRYBUCJI

ZARZĄDZANIE PRODUKTEM I OBSŁUGA KLIENTA CZĘŚĆ ZARZĄDZANIE PRODUKTEM KANAŁY DYSTRYBUCJI KANAŁY DYSTRYBUCJI 1 ZARZĄDZANIE PRODUKTEM I OBSŁUGA KLIENTA CZĘŚĆ ZARZĄDZANIE PRODUKTEM AUTOR: ŻANETA AUTOR: mgr PRUSKA inż. ŻANETA PRUSKA KSZTAŁTOWANIE KANAŁU DYSTRYBUCJI 2 Ćwiczenia 2 / Część 2 KSZTAŁTOWANIE KANAŁU DYSTRYBUCJI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Zarys teorii marketingu oraz jego znaczenie na rynku żywnościowym...

Spis treści. Rozdział 1. Zarys teorii marketingu oraz jego znaczenie na rynku żywnościowym... Wstęp... 9 Rozdział 1. Zarys teorii marketingu oraz jego znaczenie na rynku żywnościowym... 11 1.1. Zarys teorii marketingu... 11 1.2. Rodzaje marketingu... 16 1.3. Istota marketingu produktów spożywczych...

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD.

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Uczeń zna, wie, rozumie Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi Uwagi 1 Zapoznanie z programem

Bardziej szczegółowo

ZALECANA LITERATURA:

ZALECANA LITERATURA: ZALECANA LITERATURA: Marketing. Sposób myślenia i działania. Red. J. Perenc. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2002 A. Smalec, G. Rosa, L. Gracz: Marketing przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo Naukowe US,

Bardziej szczegółowo

Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015. Grzegorz Karasiewicz

Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015. Grzegorz Karasiewicz pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015 Grzegorz Karasiewicz 2 Agenda ocena pozycji konkurencyjnej Zdefiniowanie rynku odniesienia Identyfikacja konkurentów Struktura przedmiotowa podaży

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA DOSKONA!A

KONKURENCJA DOSKONA!A KONKURENCJA OSKONA!A Bez wzgl"du na rodzaj konkurencji, w jakiej uczestniczy firma, jej celem gospodarowania jest maksymalizacja zysku (minimalizacja straty) w krótkim okresie i maksymalizacja warto"ci

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców Sprawy organizacyjne Literatura B. Żurawik, W. Żurawik: Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa, 2001 M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 2001 Marketing na rynku usług finansowych

Bardziej szczegółowo

MARKETING SESJA 2 25.05. 2012 GODZ. 16.30-19.40

MARKETING SESJA 2 25.05. 2012 GODZ. 16.30-19.40 MARKETING SESJA 2 25.05. 2012 GODZ. 16.30-19.40 dr hab. Jarosław Woźniczka, prof. UE Katedra Zarządzania Marketingowego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu PLANOWANIE, REALIZACJA I KONTROLA TAKTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail Wydanie: z 0 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon/Fax Strona internetowa NIP PESEL E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem:

Bardziej szczegółowo

MARKETING spotkanie 1

MARKETING spotkanie 1 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu MARKETING spotkanie 1 dr Marcin Soniewicki Zaliczenie Przygotowanie projektu w grupach i jego prezentacja na ostatnim spotkaniu 25 kwietnia. Aktywność podczas zajęć Aktywna

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie Badania marketingowe Wykład 4 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Informacje wtórne definicja Pojęcie wtórnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autora... 11

Spis treści. Od autora... 11 Spis treści Od autora... 11 BLOK TEMATYCZNY 1. Rynek, segmenty rynku... 13 1.1. Definicje rynku...13 1.2. Struktura przedmiotowa rynku (zakres przedmiotowy)...14 1.3. Podmioty rynku...16 1.4. Struktura

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Analiza rynku. Badania produktów By decyzje podejmowane na różnych etapach zarządzania produktem były trafne, trzeba

Bardziej szczegółowo

group Brief Marketingowy

group Brief Marketingowy 2 1. Sytuacja 1.1 Wyzwanie 1.1.1. Na czym polega wyzwanie dla marki/oferty Firmy w Polsce? 1.1.2. Z czego wynika? wg Firmy 1.1.3. Na jakiej podstawie zostało zdefiniowane? badania; doświadczenie; wyniki

Bardziej szczegółowo

Planowanie produkcji. Łańcuch logistyczny. Organizacja procesów biznesowych. Organizacja procesów biznesowych. Organizacja procesów biznesowych

Planowanie produkcji. Łańcuch logistyczny. Organizacja procesów biznesowych. Organizacja procesów biznesowych. Organizacja procesów biznesowych owanie 1/1 Łańcuch logistyczny Dostawca Produkcja Magazyny Dystrybucja Klient 2 Łańcuch logistyczny Dostawca Produkcja Magazyny Dystrybucja Klient 3 1 Jaki klient - taka produkcja Odbiorca anonimowy Odbiorca

Bardziej szczegółowo

Co to jest biznes plan?

Co to jest biznes plan? Co to jest biznes plan? Biznes plan jest zestawem dokumentów (analiz i programów), w których na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych historycznych zawarta jest projekcja celów firmy

Bardziej szczegółowo

Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix

Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix Psychologiczne podstawy marketingu Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix Zarządzanie, rok III Magda Andrzejczyk Joanna Bielecka Izabela Grabowska Warszawa 18.03.2014r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie Opis specjalności: Celem specjalności Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie jest wykształcenie specjalistów posiadających kompetencje pozwalające im

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu BADANIE RYNKU Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski Katedra Innowacji i Marketingu LUDZIE MUSZĄ KUPOWAĆ. ale mogą wybierać Fazy procesu zarządzania marketingowego zawierają: Badanie rynku Analiza rynku docelowego

Bardziej szczegółowo

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM W kilkunastu ostatnich latach polski rynek detaliczny produktów ogrodniczych wyraźnie zmienił się na lepsze. Obserwuje się poprawę jakości owoców i warzyw, ich przygotowania

Bardziej szczegółowo

DEFINICJA RYNKU Wrzoska Balcerowicza

DEFINICJA RYNKU Wrzoska Balcerowicza DEFINICJA RYNKU Wg W. Wrzoska: rynek to ogół stosunków zachodzących między podmiotami uczestniczącymi w procesach wymiany. Tymi podmiotami są sprzedawcy i nabywcy, którzy reprezentują podaż, popyt, a także

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Doświadczenie zawodowe i umiejętności wnioskodawcy w kontekście przydatności dla proponowanego przedsięwzięcia

Biznesplan. Doświadczenie zawodowe i umiejętności wnioskodawcy w kontekście przydatności dla proponowanego przedsięwzięcia Biznesplan 1.Dane adresowe planowanej działalności Nazwa firmy... Adres... Telefon... Wykształcenie wnioskodawcy / ukończone szkolenia (rodzaj, uzyskane tytuły). Doświadczenie zawodowe i umiejętności wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, styczeń 2011 r. Profil działalności Power Price Podstawowym przedmiotem działalności spółki Power Price S.A. jest obsługa platformy e-commerce przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy W jaki sposób firmy tworzą strategie? Prof. nadzw. dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 listopada 2015 r. Dr Tomaszie Projektami

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych 1. Zmienność kosztów w długim i krótkim okresie Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk 2. Podejmowanie decyzji w krótkim okresie 1.

Bardziej szczegółowo

Relacje cen i dochodów

Relacje cen i dochodów Cena - określona wartość wyrażona w pieniądzu, przy której sprzedający i kupujący gotowi są do wymiany towaru, - jedyny instrument marketingu związany bezpośrednio z zyskiem przedsiębiorstwa, - ekwiwalent

Bardziej szczegółowo

PRODUKT W MARKETINGU MIX

PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT Towar, usługa lub pomysł zawierający określony zestaw materialnych i niematerialnych cech, które zaspakajają potrzeby klientów, otrzymywany w zamian za pieniądze lub inną

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNY MARKETING cz. I

WSPÓŁCZESNY MARKETING cz. I Studia podyplomowe Trening Menedżerski - Wykład WSPÓŁCZESNY MARKETING cz. I Dr Barbara Bielicka e mail: barbara.bielicka@wsb.torun.pl Market ing Rynek i działania tworzące i rozwijające rynek koncepcja

Bardziej szczegółowo

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona.

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona. BIZNES PLAN/ BIZNES CASE Czas wykonania: 2-4 tygodnie Koszt szacunkowy: w zależności od zakresu, skali projektu, informacji dostarczonych przez zamawiającego Zakres prac: 1. Streszczenie 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU

EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU Załcznik do Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu dla Działania "Rónicowanie działalnoci rolniczej i zblionej do rolnictwa w celu zapewnienia rónorodnoci działa lub alternatywnych

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Życie produktu Od narodzin do starzenia się produktu dr Mirosława Malinowska Akademia Ekonomiczna w Katowicach 22 marca 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej Title of the presentation firmy na danym Date

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail 1 z 10 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon Strona internetowa NIP Fax E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Wielkość firmy (zaznaczyć) mikroprzedsiębiorstwo Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Standardy oceny biznesplanów

Standardy oceny biznesplanów Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości Standardy oceny biznesplanów L.p. Kryterium Punktacja Uzasadnienie punktacji I.1 Celowość przedsięwzięcia 0-5

Bardziej szczegółowo

Cztery rodzaje działań związanych z procesem planowania

Cztery rodzaje działań związanych z procesem planowania Najczęściej stosowane strategie planowania w przedsiębiorstwach handlowych Cztery rodzaje działań związanych z procesem planowania Określenie misji firmy Określenie Strategicznych Jednostek Biznesu (SJB)

Bardziej szczegółowo

Badanie efektywnoci procesów logistycznych narzdziem wspomagajcym tworzenie łacuchów zarzdzania dostawami *

Badanie efektywnoci procesów logistycznych narzdziem wspomagajcym tworzenie łacuchów zarzdzania dostawami * AMME 2001 10th JUBILEE INTERNATIONAL SC IENTIFIC CONFERENCE Badanie efektywnoci procesów logistycznych narzdziem wspomagajcym tworzenie łacuchów zarzdzania dostawami * S. Tkaczyk, M. Roszak Zakład Zarzdzania

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów od dnia 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Miesiące ROK POPRZEDNI Polityczno gospodarcze kierunki planowania w roku następnym. Przepracowanie planów OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

Miesiące ROK POPRZEDNI Polityczno gospodarcze kierunki planowania w roku następnym. Przepracowanie planów OBSZARY DZIAŁALNOŚCI C Y K L P L A N O W A N I A I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII IV 1 Miesiące ROK POPRZEDNI Polityczno gospodarcze kierunki planowania w roku następnym ZARZĄD Przygotowa procesu planowania: terminy,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Psychologiczne podstawy marketingu.02.06.2014 Małgorzata Badowska Katarzyna Maleńczyk Aleksandra Tomala Spis treści 1. Definicje 2. Istota pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Marketing Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix Marketing jako nieodłączny element sposobu funkcjonowania organizacji Współcześnie klient stawiany jest na pierwszym miejscu,

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk (CVP)

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk (CVP) Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk (CVP) Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych 1. Zmienność kosztów w długim i krótkim okresie 2. Podejmowanie decyzji w krótkim okresie

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1 !"# #$ Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 str. 2 %& wg MSSF / zysk brutto 591 63% zysk netto 463 63% ROE brutto 34,0% 11,7 pp. ROE netto 26,6%

Bardziej szczegółowo

Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r.

Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r. Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r. Rynek pieniny - finansowanie biecej działalnoci. Lokaty midzybankowe, bony skarbowe, bony komercyjne, certyfikaty

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DEFINICJA Dystrybucja - proces transferu dóbr i usług ze sfery wytwarzania do sfery finalnej konsumpcji lub finalnego zużycia poprzez kolejne szczeble i etapy kanałów dystrybucyjnych.

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci Owiadczam, e: Nr wniosku Imi i nazwisko Kandydata/tki Imi i nazwisko Oceniajcego Imi i nazwisko Kandydata/tki Załcznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do Projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społecznoci

Bardziej szczegółowo

Część I Formułowanie celów i organizacja badań

Część I Formułowanie celów i organizacja badań Spis treści Wstęp Część I Formułowanie celów i organizacja badań 1. Przedmiot i etapy badań marketingowych 1.1. Istota, przesłanki i użyteczność badań marketingowych 1.1.1. Definicja i cele badań 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

3.2 Analiza otoczenia

3.2 Analiza otoczenia 3.2 Analiza otoczenia Na otoczenie miasta składaj si elementy tworzce blisze i dalsze rodowisko zewntrzne (czynniki oddziaływania gospodarczego i polityczno społecznego), a wic: czynniki makroekonomiczne:

Bardziej szczegółowo