Możliwości finansowania działalności gospodarczej w Niemczech

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Możliwości finansowania działalności gospodarczej w Niemczech"

Transkrypt

1 Możliwości finansowania działalności gospodarczej w Niemczech dr Christopher Hahn Poznań, 26 listopada 2013 r. Doradztwo prawne. Doradztwo podatkowe. Luther. Rechtsberatung. Steuerberatung. Luther.

2 Agenda I. Fazy przedsiębiorstwa i finansowania II. Struktura finansowania 1. Przegląd 2. Finansowanie kapitałem własnym i obcym III. Kapitałodawcy IV. Publiczne środki pomocowe 1. KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bank Odbudowy i Rozwoju) 2. Programy pomocowe dla zakładania przedsiębiorstw Ekskurs I: KMU (przedsiębiorstwa małe i średnie) 3. Przykład: Kredyt założycielski ERP (Enterprise Resource Planning) uniwersalny 4. Programy pomocowe dla istniejących przedsiębiorstw 5. Przykład: Regionalny program pomocowy ERP Ekskurs II: Wsparcie GRW (Dotacja z zadania wspólnotowego dla poprawy struktury gospodarczej) 6. Wyliczanie odsetek RGZS (system odsetkowy odpowiedni do stopnia ryzyka) 7. Procedura

3 I. Fazy przedsiębiorstwa i finansowania Fazy przedsiębiorstwa Early Stages Expansion Stages Later Stages t Faza (Pre-) Seed Faza Start up Faza Emerging Growth/ Faza wzrostu Faza Bridge Exit Fazy finansowania Luther, r. 3

4 II. Struktura finansowania 1. Przegląd Finansowanie początkowe Finansowanie wewnętrzne Finansowanie zewnętrzne Samofinansowanie Bootstrapping Kapitał własny Założyciel(e) Inkubatorzy/ Business Angels Venture Capital Private Equity Kapitał typu mezzanine Pożyczka podporządkowana Cichy udział Papiery wartościowe potwierdzające czysto finansowe prawa bez prawa głosu Kapitał obcy Pożyczka Publiczne środki pomocowe Luther, r. 4

5 II. Struktura finansowania 2. Finansowanie kapitałem własnym i obcym Finansowanie Kapitał własny Inwestor jest jako wspólnik bezpośrednim udziałowcem prawo kontroli, prawo głosu i prawo do informacji, wpływ na kierowanie przedsiębiorstwem przez założycieli/ wspólników, bezpośredni udział w sukcesie przedsiębiorstwa, wysokie ryzyko straty w przypadku niepowodzenia idei biznesu Kapitał obcy Inwestor z reguły nie jest udziałowcem zasadniczo brak prawa do informacji i prawa głosu, brak wpływu na zarządzanie, brak udziału w sukcesie przedsiębiorstwa lecz jedynie prawo do spłaty i oprocentowania, przejrzyste ryzyko, albowiem uprzywilejowanie w stosunku do dawców kapitału własnego interesy założycieli = interesy dawców kapitału własnego (wysoki wzrost + lukratywny exit) interesy założycieli interesy dawców kapitału obcego (spłata kredytu + odpowiednie oprocentowanie) Luther, r. 5

6 III. Kapitałodawcy Early Stages Expansion Stages Later Stages Banki Publiczne środki pomocowe Private Equity Venture Capital Inkubatorzy/ Accelerators Business Angels Bootstrapping t Faza (Pre-) Seed Faza Start up Faza Emerging Growth/ Faza wzrostu Faza Bridge Exit Luther, r. 6

7 IV. Publiczne środki pomocowe 1. KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bank Odbudowy i Rozwoju) największy narodowy bank pomocowy świata trzeci pod względem wielkości bank Niemiec według sumy bilansowej (2012 r.: około 512 mld EUR) założenie KfW nastąpiło na podstawie Ustawy o KfW jako zakład prawa publicznego nadzór prawny nad KfW sprawuje Federalne Ministerstwo Finansów Luther, r. 7

8 IV. Publiczne środki pomocowe 2. Programy pomocowe dla zakładania przedsiębiorstw Zakładanie przedsiębiorstw program pomocowy kapitał ERP do założenia pieniądze na start kredyt założycielski ERP uniwersalny instrument pomocowy kapitał podporządkowany kapitał obcy z 80% zwolnieniem od odpowiedzialności kapitał obcy wsparcie inwestycyjne wnioskodawca warunki wstępne wsparcia wsparcie dla warunki osoby rozpoczynające samodzielną działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa małe i średnie (KMU), osoby wykonujące wolny zawód 3 lat na rynku; użycie środków własnych; założenie / czynny udział / przejęcie inwestycji i/lub częściowo środków operacyjnych do zwiększenia środków własnych (10/15%) kredyt w wysokości 40/30%, maks. 500 tys. ; szczególna korzyść odsetkowa n. k. osoby rozpoczynające samodzielną działalność gospodarczą (początkowo zarobek uboczny), przedsiębiorstwa małe (KU), osoby wykonujące wolny zawód 3 lat na rynku; założenie / czynny udział / przejęcie inwestycji i/lub środków operacyjnych maks. 100 tys., z tego maks. 30 tys. na środki operacyjne, maks. zapotrzebowanie na kapitał obcy 100 tys. osoby rozpoczynające samodzielną działalność gospodarczą (też początkowo zarobek uboczny), przedsiębiorstwa małe i średnie (KMU), osoby wykonujące wolny zawód 3 lat na rynku; założenie / czynny udział / przejęcie inwestycji i/lub środków operacyjnych maks. 10 mln RGZS program pomocowy Coaching Założycielski Niemcy GCD z bezrobocia Legenda: KMU = przedsiębiorstwa małe i średnie według definicji UE wsparcie doradcze instrument pomocowy wnioskodawca warunki wstępne wsparcia dotacja 75% / 50% do / dotacja 90% do osoby rozpoczynające samodzielną działalność gospodarczą z ukierunkowaniem na pełen etat < 5 lat na rynku w pierwszym roku KU = przedsiębiorstwa małe według definicji UE GCD = Gründercoaching Deutschland (Coaching Założycielski Niemcy) RGZS = stopa procentowa w zależności od wypłacalności i solidności oraz zabezpieczenia n. k./ s. k. = nowe kraje związkowe / stare kraje związkowe 8

9 IV. Publiczne środki pomocowe Ekskurs I: KMU (przedsiębiorstwa małe i średnie) według Komisji UE Typ Ilość zatrudnionych Zyski z obrotu/przychody Suma bilansowa Mikrofirmy < 10 i 2 mln lub 2 mln Przedsiębiorstwa małe Przedsiębiorstwa średnie < 50 i 10 mln lub 10 mln < 250 i 50 mln lub 43 mln Dalsze warunki wstępne: Samodzielność = ani partner innego przedsiębiorstwa ani powiązany z innym przedsiębiorstwem (poniżej 25% udziałów jako udziałowiec lub udziałodawca) Luther, r. 9

10 IV. Publiczne środki pomocowe 3. Przykład: Kredyt założycielski ERP (Enterprise Resource Planning) uniwersalny Kto? osoby rozpoczynające samodzielną działalność gospodarczą oraz przedsiębiorstwa małe i średnie, będące krócej niż 3 lata na rynku Co? Jak? założenie, przejęcie lub czynny udział kroki stabilizacyjne w ciągu 3 lat od założenia zarobek uboczny, który skierowany jest średnioterminowo na zarobek główny ponowne założenie przedsiębiorstwa do 10 mln euro na projekt możliwe 100 % finansowania termin spłaty: do 20 lat stałe oprocentowanie: 10 lub 20 lat okres karencji w latach rozruchu: 1 rok do maksymalnie 3 lat Luther,

11 IV. Publiczne środki pomocowe 4. Programy pomocowe dla istniejących przedsiębiorstw Przedsiębiorstwa istniejące program pomocowy program innowacyjny ERP część I część II kredyt KfW dla przedsiębiorstw część programowa A część programowa B regionalny program pomocowy ERP wsparcie inwestycyjne instrument pomocowy wnioskodawca warunki wstępne wsparcia wsparcie dla warunki kombinacja kapitału obcego i kapitału podporządkowanego obrót grupy < 125 mln ; szczególnie godny wsparcia < 500 mln > 2 lat na rynku badań/rozwoju; udoskonalania; zapewnienia jakości do 100%, maks. 5 mln, RGZS kombinacja kapitału obcego i kapitału podporządkowanego przedsiębiorstwa małe i średnie (KMU) > 2 lat na rynku badania rynku; wprowadzenia; utworzenia produkcji; zewnętrznych usług doradczych maks. 1-2,5 mln RGZS kapitał obcy, ewentualnie z 50% zwolnieniem od odpowiedzialności osoby wykonujące wolny zawód, przedsiębiorcy przemysłowi (maks. 500 mln obrotu) inwestycji i/lub środków operacyjnych maks. 25 mln, RGZS dopłata do odsetek dla przedsiębiorstw małych i średnich (KMU) > 3 lat na rynku kapitał niższego rzędu przedsiębiorstwa małe i średnie (KMU), osoby wykonujące wolny zawód inwestycji maks. 4 mln 50% kapitału niższego rzędu, RGZS kapitał obcy osoby rozpoczynające samodzielną działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa małe i średnie (KMU), osoby wykonujące wolny zawód przedsiębiorstwa na obaszarach rozwoju regionalnego (n. k. i Berlin, s. k. częściowo) inwestycji 85% lub 50%, maks. 3 mln na projekt; RGZS, szczególna dopłata do odsetek dla przedsiębiorstw małych (KU) i dla n. k. program pomocowy Poradnictwo Turn Around Okrągły Stół Legenda: wsparcie doradcze instrument pomocowy Wnioskodawca warunki wstępne wsparcia dotacja 75% / 50% do / środki pomocowe EFS: przedsiębiorstwa małe i średnie (KMU) analiza słabych punktów przez doradcę zewnętrznego, pozytywne szanse honorarium za doradztwo maks. 10 stawek dziennych po 160 przedsiębiorstwa małe i średnie (KMU) trudności mimo dobrych szans rynkowych KMU = przedsiębiorstwa małe i średnie według definicji UE KU =przedsiębiorstwa małe według definicji UE RGZS = stopa procentowa w zależności od wypłacalności i solidności oraz zabezpieczenia n. k./ s. k. = nowe kraje związkowe / stare kraje związkowe EFS = Europejski Fundusz Społeczny 11

12 IV. Publiczne środki pomocowe 5. Przykład: Regionalny program pomocowy ERP Kto? Co? Jak? osoby rozpoczynające samodzielną działalność gospodarczą oraz krajowe i zagraniczne przedsiębiorstwa małe i średnie (KMU), na niemieckich regionalnych terenach pomocowych (np. Frankfurt nad Odrą, Marchia Odrzańska, Odra-Szprewa) inwestycje założenie, przejęcie lub kroki stabilizacyjne osoby prywatne, wynajmujące lub wydzierżawiające nieruchomości przemysłowe do 3 mln euro na projekt stare kraje związkowe: możliwe 50 % finansowania nowe kraje związkowe i Berlin: możliwe 85 % finansowania termin spłaty: do 20 lat stałe oprocentowanie: 10 lat okres karencji w latach rozruchu: 1 rok do maksymalnie 5 lat Luther,

13 IV. Publiczne środki pomocowe Ekskurs II: Wsparcie GRW (Zadanie wspólnotowe dla poprawy regionalnych struktur ekonomicznych) GRW = Zadanie wspólnotowe Poprawa Regionalnych Struktur Ekonomicznych (Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur ) wsparcie inwestycji przemysłowych nowe trwałe miejsca pracy, zabezpieczenie istniejących miejsc pracy podwyżka dochodu całkowitego w regionie poprzez dodatkowe źródła dochodu rodzaj wsparcia: Dotacja rozmaite maksymalne stawki pomocowe w zależności od strefy pomocowej (Brandenburgia: tylko obszary wsparcia A) przeprowadzenie wsparcia przez kraje związkowe, np. w Brandenburgii: Wytyczne upływają z dniem 31 grudnia 2013 r. Luther, r. 13

14 IV. Publiczne środki pomocowe 6. Wyliczanie odsetek RGZS (system odsetkowy odpowiedni do stopnia ryzyka) ocena ryzyka przez partnera finansującego wytyczne Banku Odbudowy i Rozwoju (KfW) ocena sytuacji ekonomicznej ( klasa wypłacalności i solidności) stopa procentowa odpowiednia do ryzyka ( 9 klas cenowych) ocena zabezpieczeń ( klasa zabezpieczeń) 14

15 IV. Publiczne środki pomocowe 7. Procedura składa wniosek przed rozpoczęciem projektu kieruje dalej wniosek po pozytywnej decyzji przedsiębiorstwo partner finansujący ( pośrednik ) zawiera umowę kredytową i wypłaca kredyt refinansuje kredyt z korzystnymi odsetkami refinansowania 15

16 Osoba kontaktowa Dr Christopher Hahn Adwokat Friedrichstraße Berlin telefon Luther, r. 16

17 Państwa pytania

18 Dziękuję bardzo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

Innowacje i zaawansowane technologie są obecnie podstawą rozwoju zarówno największych gospodarek światowych, jak i dynamicznie rozwi-

Innowacje i zaawansowane technologie są obecnie podstawą rozwoju zarówno największych gospodarek światowych, jak i dynamicznie rozwi- V. Finansowe aspekty zarządzania organizacjami komercyjnymi i niekomercyjnymi Izabela Iwanienko * WPŁYW FAZY ROZWOJU PROJEKTU INNOWACYJNEGO NA MOŻLIWOŚĆ WYBORU ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIÊBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Zeszyty. Programu Top 15

Zeszyty. Programu Top 15 Zeszyty Programu Top 15 nr 2 Zeszyty Programu Top 15 Warszawa 2008 2008 Akademia Leona Koźmińskiego Projekt okładki: Agnieszka Miłaszewicz Akademia Leona Koźmińskiego posiada akredytację EQUIS (Europejski

Bardziej szczegółowo

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (dotacje, pożyczki niskoprocentowe, mikropożyczki, kredyty,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH MAREK MATEJUN Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka ARKADIUSZ ODERKIEWICZ ING Bank Śląski S.A. WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH W ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW REGIONU ŁÓDZKIEGO [ Po więcej

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna UE w warunkach kryzysu gospodarczego

Pomoc publiczna UE w warunkach kryzysu gospodarczego Dr Teresa Korbutowicz Uniwersytet Wrocławski Pomoc publiczna UE w warunkach kryzysu gospodarczego Rozpoczęta z końcem lat dziewięćdziesiątych XX wieku reforma polityki konkurencji objęła również zasady

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik finansowania projektów w ramach Europejskich Platform Technologicznych

Przewodnik finansowania projektów w ramach Europejskich Platform Technologicznych Przewodnik finansowania projektów w ramach Europejskich Platform Technologicznych Instrumenty finansowania Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego Inicjatywa Innowacje 2010 Przewodnik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV)

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV) REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dofinansowanego ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji Getin Noble Bank S.A. dokonana przez Radę Nadzorczą

Ocena sytuacji Getin Noble Bank S.A. dokonana przez Radę Nadzorczą Ocena sytuacji Getin Noble Bank S.A., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą Getin Noble Bank S.A. Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin. 2 Definicje

1 Regulamin. 2 Definicje REGULAMIN FUNDUSZU Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy Skawa prowadzony przez Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej 1 Regulamin 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 70/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 70/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. L 10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.1.2001 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji. Oferujący Noble Securities

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Dziennik Ustaw Nr 189 10775 Poz. 1128 1128 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2010 Annual Report

Raport Roczny 2010 Annual Report List Prezesa do Udziałowców LETTER TO SHAREHOLDERS Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Pekao Banku Hipotecznego S.A. W imieniu Zarządu Banku przedstawiam Raport Roczny za rok 2010. W roku 2010 Bank

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PODLASKIEGO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PODLASKIEGO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PODLASKIEGO FUNDUSZU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw przez Podlaski

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo