Instrukcja użytkownika. Lipiec Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest."

Transkrypt

1 Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem danych, użytkownik definiuje pola, które zamierza pobrać, filtry tych pól oraz połączenia między tabelami. QVX sp. z o.o. ul. Kosińskiego 24/ Poznań

2 1. Pierwsze kroki Wymagania systemowe Q-Table instalacja Uprawnienia w SAP Q-Table interfejs użytkownika Sprawdzenie wersji systemu operacyjnego Sprawdzenie licencji Główne okno programu zakładka Logon details Tabela SAP connection Tabela DB connection Połączenie do MS Access Połączenie do MS Excel Połączenie do SQL Server Pozostawienie pustej tabeli DB connection Obszar parametrów Główne okno programu zakładka Download details Tabela SAP tables Tabela Sap fields Okno Define filters Pasek narzędzi Przebieg ściągania Zaawansowane opcje ściągania tabel Tabele powiązane Optymalizacja czasu pobierania tabel Najczęściej popełniane błędy w trakcie używania programu Q-Table Instalacja brakujących komponentów Microsoft.NET Framework Sterownik OLE DB dla MS Access i MS Excel Biblioteki SAP Odinstalowanie pakietu Office Kontakt

3 1. Pierwsze kroki Dziękujemy za skorzystanie z naszego produktu. Najnowszą wersję programu oraz instrukcji można ściągnąć ze strony: Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na dysku w pliku MS Access, MS Excel lub SQL Server, a także innych bazach danych poprzez mechanizm OLE DB. Przed ściągnięciem danych użytkownik definiuje zarówno pola, które zamierza pobrać, jak i filtry zakładane na pola. Możliwe jest też tworzenie relacji między tabelami. 2. Wymagania systemowe 2.1. Q-Table instalacja Do zainstalowania programu nie są wymagane szczególne uprawnienia, należy jedynie skopiować i rozpakować plik aplikacji do dowolnego dostępnego folderu lub uruchomić bezpośrednio z dysku przenośnego. Do skopiowania plików konieczne jest około 20 MB na dysku. Do tego należy posiadać miejsce na zapisanie pobranych danych. Program uruchamiamy plikiem Q-Table.exe. Program uruchamia się na następujących systemach operacyjnych Microsoft: Windows XP SP2 32-bit Windows i 64-bit Windows i 64-bit Do poprawnego działania aplikacji potrzebne są też następujące komponenty systemowe: Microsoft.NET Framework 2.0. Sterownik OLE DB do formatów, których chcemy używać. Aplikacja MS Excel w przypadku zapisu do skoroszytu Excel. W większości przypadków wymagane komponenty są już obecne w systemie np. sterowniki do MS Excel i MS Access w wersji 2013 instalują się razem z pakietem MS Office. 3

4 W przypadku braku komponentów instrukcje instalacyjne znajdziesz w rozdziale 5. Instalacja brakujących komponentów Uprawnienia w SAP Do uruchomienia programu konieczne są następujące uprawnienia po stronie systemu SAP: a) objekt: S_RFC ACTVT: 16 RFC_NAME: * RFC_TYPE: FUGR b) objekt: S_TABU_DIS ACTVT: 03 DICBERCLS: * Większość użytkowników posiada te uprawnienia. 3. Q-Table interfejs użytkownika 3.1. Sprawdzenie wersji systemu operacyjnego Należy uruchomić wersję programu zgodną z posiadanym systemem operacyjnym. W przypadku błędnego uruchomienia pojawi się następujący komunikat. Należy wtedy uruchomić alternatywną wersję programu. 4

5 3.2. Sprawdzenie licencji Po uruchomieniu powinno pojawić się następujące okno początkowe: W czasie jego wyświetlania jest m.in. sprawdzana licencja użytkownika. Aby używać programu, użytkownik musi posiadać aktualną licencję. Po pierwszym uruchomieniu programu zostanie wyświetlone okno, w którym należy podać swoją aktualną licencję oraz adres , a następnie nacisnąć przycisk Add. 5

6 Przycisk OK sprawdza ważność licencji. Możliwe komunikaty to: a) Please enter licence pole licencji jest puste. b) Please enter address pole adresu poczty elektronicznej jest puste. c) Exceeded the number of computers ilość komputerów przypisanych do licencji osiągnęła maksymalną liczbę. d) Error błąd połączenia z systemem licencyjnym. Problem po stronie serwera. e) No Internet connection problem z połączeniem. Należy sprawdzić połączenie internetowe. f) Valid Licence licencja jest ważna i program jest gotowy do uruchomienia. g) Invalid Licence licencja wygasła i należy ją przedłużyć. h) No licence podana licencja nie istnieje w systemie. i) Checking. Please wait. trwa sprawdzanie licencji. Należy czekać. j) already exists Adres już istnieje w bazie W przypadku pomyłki należy nacisnąć przycisk Edit, dokonać potrzebnych zmian, a następnie ponownie nacisnąć przycisk Add. Jeśli program nie nawiązał połączenia z internetowym systemem licencyjnym firmy QVX przez okres 3 dni lub po 10 uruchomieniach programu, pojawi się następująca informacja: W tym przypadku należy upewnić się, że program jest uruchamiany, mając aktywne połączenie internetowe. W przeciwnym wypadku należy skontaktować się z producentem oprogramowania: 6

7 3.3. Główne okno programu zakładka Logon details Po podaniu prawidłowego numeru licencji następuje przejście do głównego ekranu programu. To okno umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie odpowiednich ustawień dotyczących połączeń do systemu SAP i lokalnej bazy danych Tabela SAP connection Użytkownik zaczyna od definicji połączenia do systemu SAP. W każdej z kolumn wypełnia odpowiednie parametry. Parametr Connection name jest dowolny i oznacza nazwę połączenia. User i SAP password to odpowiednio nazwa użytkownika i hasło. Z tego samego ekranu można też odczytać parametr Client. 7

8 Wartości pozostałych pól można odczytać przez otworzenie okna modyfikacji połączenia w Sap Logon. Pole Sys oznacza numer systemu (instancji). Pole Server oznacza adres IP lub domenę, z którą następuje połączenie. 8

9 Pola System ID oraz Logon group należy wypełnić w przypadku logowania do grupy serwerów. Można zdefiniować kilka połączeń, jednak aktywne może być tylko jedno. W czasie ściągania program będzie używał tylko połączenia zaznaczonego w kolumnie Active. Po wypełnieniu wiersza można przetestować połączenie, klikając przycisk w kolumnie Test. W przypadku, gdy test się powiedzie pole zmieni się na symbol niepowodzenia na. natomiast w przypadku Należy pamiętać, aby jeden z wierszy był aktywny. Brak zaznaczonego wiersza uniemożliwi w późniejszym czasie poprawne pobieranie definicji tabel oraz ich ściągania Tabela DB connection. Tabela DB Connection zawiera definicję połączenia do bazy danych, w której będą zapisywane pobierane tabele. W dalszej części instrukcji będzie ona nazywana lokalną bazą danych. Uwaga: W przypadku zapisu danych do baz do plików Access i Excel nie ma konieczności wypełniania tej tabeli (patrz: Pozostawienie pustej tabeli DB connection) 9

10 Aby dodać nowe połączenie, należy nacisnąć przycisk w kolumnie Add. Spowoduje to pojawienie się następującego okna: W zależności od planowanego miejsca zapisu danych należy teraz wybrać odpowiedniego dostawcę OLE DB. Informacje o konfiguracji poszczególnych typów łączy OLE DB znajdują się poniżej. Po każdorazowej zmianie parametrów połączenia z bazą danych zaleca się przetestowanie połączenia (Przycisk Testuj Połączenie znajdujący się na zakładce Połączenie ). Pozwoli to na szybkie rozwiązanie problemów w przypadku błędnych danych. Podobnie, jak w przypadku tabeli Sap Connection dodanych może zostać wiele połączeń, jednak aktywne może być tylko jedno Połączenie do MS Access Jeżeli celem jest zapis do bazy danych Microsoft Access, należy wybrać sterownik Microsoft Office Access Database Engine. Do starszych wersji programu Access należy używać sterownika Jet. Następnie należy ustawić parametry połączenia. Wypełniamy pole Źródło danych ścieżką do istniejącego pliku bazy danych. Kolejne foldery należy rozdzielać dwoma znakami \. 10

11 Aby korzystać z zapisu do bazy Access wystarczy mieć zainstalowany sterownik, sam program Access nie jest konieczny. Jeżeli zostanie wpisana tylko nazwa pliku to wybrany zostanie plik z tej samej lokalizacji, w której znajduje się plik programu Q-Table. Można teraz przetestować połączenie, klikając przycisk Testuj połączenie. Ograniczenia baz danych Access: Ograniczenie Access 1997 MS Access 2000, 2003, 2007, 2010, 2013 Rozmiar pliku 1GB 2GB Liczba tabel Długość nazwy tabeli 64 znaki 64 znaki Liczba kolumn Długość pojedynczego rekordu 2048 znaków 2048 znaków Wielkość jednego rekordu 2000B 2000B Ponadto dla bazy MS Access 2000 jedna tabela może mieć maksymalnie 1GB Połączenie do MS Excel Do połączeń do plików MS Excel należy użyć tego samego sterownika: Microsoft Office Access Database Engine. Aby zapisać bazę do MS Excel, należy posiadać zainstalowany program MS Excel. 11

12 W zakładce Połączenie trzeba uzupełnić nazwą pliku wraz ze ścieżką. W zakładce Wszystkie należy wypełnić pole Extended Properties, wpisując wersję zainstalowanego na komputerze programu Excel. Po naciśnięciu przycisku, w pole Edytuj wartość trzeba wpisać wersję Excela np. Excel 12.0, lub Excel Wersję programu MS Excel można sprawdzić w opcjach programu (Opcje programu Excel -> zasoby). Poniżej znajduje się tabela z wersjami w zależności od posiadanego pakietu Office. 12

13 Wersja pakietu Office Wersja MS Excel Ograniczenia programu MS Excel: Ograniczenie MS Excel 2000, 2003 MS Excel 2007, 2010, 2013 Liczba kolumn Liczba wierszy w arkuszu Połączenie do SQL Server Należy wybrać sterownik Microsoft OleDbProvider for SQLServer Następnie na zakładce Połączenie należy odświeżyć listę dostępnych serwerów, wybrać odpowiedni z listy lub wprowadzić jego adres, a następnie uzupełnić informacje o logowaniu. Jeżeli wypełnione zostanie pole z hasłem to należy tez zaznaczyć pole Zezwalaj na zapisywanie hasła. 13

14 Ostatnim etapem jest wybranie bazy danych na serwerze Pozostawienie pustej tabeli DB connection Istnieje możliwość pozostawienia tej tabeli pustej, lub nie zaznaczenie żadnego połączenia jako aktywnego. Wtedy po uruchomieniu ściągania tabel wyświetli się okno przeglądarki plików i użytkownik zostanie poproszony o wybranie pliku Excel lub Access, do którego mają zostać zapisane dane. Można teraz wybrać plik do zapisu. Jeżeli użytkownik naciśnie Anuluj program wyświetli błąd przy połączeniu do bazy danych i ściąganie nie zostanie rozpoczęte. 14

15 3.6. Obszar parametrów W prawym dolnym rogu zakładki Logon details znajdują się parametry ściągania tabel. Prefiks oznacza prefiks programowy, czyli ciąg znaków, który zostanie dodany przed każdą nazwą tabeli podczas jej tworzenia w lokalnej bazie danych. Dozwolone jest używanie liter z alfabetów narodowych. Maksymalna długość prefiksu to 16 znaków. Należy zwrócić uwagę na dokładne ograniczenia przy wstawianiu prefiksu w rozdziale 5.3 Najczęściej popełniane błędy. Pole Program status table oznacza nazwę tabeli, w której zapisywany będzie stan ściągania, czyli aktualnie ściągana tabela, liczba już pobranych i zapisanych do bazy wierszy oraz ewentualnie liczba przejrzanych wierszy z tabeli nadrzędnej. Jest to szczególnie przydatne przy dużej ilości ściąganych danych. Pozwala zarówno na przerwanie ściągania i np. wyłączenie komputera jak i zapewnia, że w przypadku awarii (np. przy utracie połączenia z Internetem czy braku zasilania) ponowne uruchomienie programu rozpocznie się od miejsca, w którym zakończyło się dotychczasowe ściąganie. Tabela jest zapisywana w lokalnej bazie (tej samej, w której znajdują się ściągane tabele). Dane są aktualizowane po każdorazowym ściągnięciu pakietu wierszy o ilości określonej przez parametr Row count. Tabela ta będzie nazywana tabelą statusową. Prefiks programowy nie dotyczy tabeli statusowej - niezależnie od wprowadzonego statusu tabela statusowa będzie miała nazwę określoną w parametrze Program status table. Uwaga: Nazwę tabeli statusowej należy wybierać ostrożnie, szczególnie w przypadku zapisu do baz, z których korzysta wielu użytkowników. Istnieje wtedy ryzyko, że dwóch lub więcej użytkowników wybierze tę samą nazwę tabeli statusowej. W przypadku, gdy dodatkowo ich pliki konfiguracyjne będą również miały te same nazwy (wraz ze ścieżką) to będą sobie nawzajem nadpisywać status. Ponadto nazwa tabeli powinna zawierać przynajmniej 3 litery na początku nazwy (potem może też mieć inne znaki). W przeciwnym razie w przypadku niektórych typów połączeń, np. do MS Excel, istnieje ryzyko, że baza źle zinterpretuje nazwę, jako np. adres komórki.. Wtedy tabela zostanie stworzona pod inną nazwą i nie będzie się można do niej poprawnie odwołać. 15

16 Tabela nie powinna również mieć takiej samej nazwy jak tabela ściągana (wraz z prefiksami). Nie zostanie wtedy utworzona, a program może nie działać poprawnie Row count oznacza liczbę wierszy ściąganych za jednym razem z systemu SAP. Zalecane wartości to około Wyższe wartości stwarzają większe ryzyko utraty danych w przypadku zerwanie połączenia z Internetem, zwiększają również zużycie pamięci. Zmniejszają jednak czas działania programu, ponieważ rzadziej występuje konieczność połączenia z SAP. Maksymalna możliwa wartość parametru to W przypadku tabel o większej liczbie wierszy niż w parametrze Row count, program będzie ściągał zadaną tabelę we fragmentach. Wpisanie wartości 0 spowoduje ściągnięcie całej tabeli jeżeli tabela jest duża może to spowodować braki pamięci zarówno po stronie serwera SAP jak i lokalnego komputera. Bez względu na wartość parametru wiersza zapisywane są do bazy w paczkach po nie więcej niż Zmniejsza to ryzyko utraty danych i odpowiada ograniczeniom niektórych baz danych. Lista Language służy do wybrania języka. Jest on wykorzystywany przy logowaniu użytkownika do systemu SAP i pobierania opisów tabel. Pole wyboru Save passwords oznacza czy przy zapisie konfiguracji ma być również zapisywane hasło. Będzie ono wtedy widoczne w pliku konfiguracyjnym. Pole wyboru Merge key fields określa czy pola kluczowe pobieranej tabeli mają zostać połączone w jedno dodatkowe pole stworzone jako pierwsze pole tabeli. Wówczas tylko na to pole nałożony zostanie klucz podstawowy. Przy zapisie do bazy Access klucz podstawowy może zawierać maksymalnie 10 pól. Jeśli klucz tabeli w SAP ma więcej niż 10 pól, a parametr łączenia kluczy nie zostanie zaznaczony to jego stworzenie w bazie Access się nie powiedzie. Grozi to pojawieniem się duplikatów w przypadku dopisywania wierszy do istniejącej tabeli. Zaznaczenie pola wyboru Description in names spowoduje zmianę trybu tworzenia nazw tabel i pól w lokalnej bazie. Jeżeli parametr jest zaznaczony nazwy tabel i pól będą tworzone przez połączenie nazwy technicznej i opisu oddzielonych znakiem podkreślenia. W przeciwnym wypadku nazwą będzie tylko nazwa techniczna. Ze względu na ograniczenia przy nadawaniu nazw kolumnom i tabelom, opisy w nazwach mogą nieznacznie różnić się od oryginalnych. 16

17 3.7. Główne okno programu zakładka Download details. To okno służy do zdefiniowania tabel i pól, które należy ściągnąć, oraz ustawienia filtrów i powiązań. 17

18 3.8. Tabela SAP tables Pierwsza tabela zawiera nazwy tabeli, które zamierzamy pobrać. Obowiązkowo należy podać nazwę tabeli i opcjonalnie jej prefiks. Prefiks to ciąg znaków, który zostanie dodany przed nazwą tabeli w lokalnej bazie danych, już po ściągnięciu. Przykładowo dla danych: Tabela zostanie zapisana pod nazwą AAACDHDR lub AAACDHDR_CHANGE_DOCUMENT_HEADER. Jeżeli zostanie ustawiony prefiks programowy zostanie on dodany przed całością, np. jeżeli ma on wartość TEST, to cała nazwa będzie brzmiała TESTAAACDHDR i ewentualny opis. Ograniczenia: a) Ze względu na składnię języka baz danych SQL, prefiks nie powinien zawierać znaków innych niż litery, liczby i _. Nie powinien się również zaczynać liczbą. b) Jeżeli docelowym plikiem jest Excel to przed całą nazwą tabeli zostanie dodany znak _, o ile nie został tam już dodany przez użytkownika. To rozwiązanie jest konieczne ze względu na ograniczenia nazw, które narzuca MS Excel. c) Ze względu na ograniczenia nazw w bazach danych, znak _ jest ignorowany przy sprawdzaniu czy tabela istnieje w bazie. Można stworzyć tabelę zawierającą ten znak, jednak tabela A_CDHDR i ACDHDR będzie interpretowana, jako ta sama tabela; zatem nie będzie można stworzyć w bazie obu tabel. d) Maksymalna długość prefixu to 16 znaków Jeżeli pole Overwrite jest zaznaczone, to w przypadku, gdy w bazie istnieje już tabela o tej nazwie zostanie ona w całości usunięta i nadpisana przez nowo pobraną. Nie zostanie wyświetlone ostrzeżenie, dlatego należy tej opcji używać rozważnie. Opcja Overwrite nie jest brana pod uwagę dla tabeli, dla której ściąganie zostało przerwane, kontynuowanie będzie dopisywało wiersze do istniejącej tabel. Kolejne będą już ściągane normalnie. Przed rozpoczęciem ściągania należy się upewnić, że plik z lokalną bazą jest zamknięty i czy nie jest używany przez inne procesy. Jeżeli pole Overwrite nie będzie zaznaczone, program będzie dopisywać dane do istniejącej tabeli. Jeżeli w tabeli istnieje klucz podstawowy, to dane o tym samym kluczu są pomijane przy wstawianiu. Dotyczy to wszystkich połączeń do baz relacyjnych. W przypadku połączenia do np. MS Excel - takie rekordy zostaną wstawione wielokrotnie. Jeżeli w już istniejącej tabeli brakuje jakiejś kolumny, w porównaniu do aktualnie ściąganej tabeli, to zostanie ona dodana. Dla już istniejących rekordów to pola tej kolumny będą miały wartości puste. W kolumnie Reference table ustawiana jest nazwa tabeli powiązanej. Opis tabel powiązanych znajduje się w rozdziale 5.1 Tabele powiązane tej instrukcji. 18

19 Po wypełnieniu odpowiednich parametrów, należy pobrać definicję tabeli przez kliknięcie nagłówka wiersza. Do tabeli zostanie dodany jej opis. (Pobrany z tabeli DD02T) Przycisk Refresh spowoduje ponowne ściągnięcie definicji tabeli. Kliknięcie nagłówka kolumny Refresh spowoduje pobranie definicji wszystkich tabel. Jeżeli wpisanych zostanie więcej tabel, to ponowne kliknięcie nagłówka wiersza będzie powodowało przełączenie między definicjami poszczególnych tabel. Jeżeli wiersz odpowiadający danej definicji zostanie usunięty, usunięta będzie również definicja tabeli oraz wszystkie istniejące do niej powiązania Tabela Sap fields Definicja tabeli to wszystkie jej pola, wraz z ich opisem, typem, długością oraz liczbą miejsc dziesiętnych w przypadku pól typu ułamkowego. W tabeli wyświetlana jest definicja jedynie aktualnie zaznaczonej tabeli. Kolumna Primary key informuje, że pole należy do klucza podstawowego. W kolumnie Download zaznaczamy, które pola niewchodzące w skład klucza zamierzamy ściągnąć. Pola z klucza muszą zostać ściągnięte. Kliknięcie na nagłówek kolumny spowoduje zmianę wszystkich zaznaczeń na przeciwne (zaznaczone zostaną odznaczone i odwrotnie). Kolumna Reference field zawiera nazwę pola powiązanego. Opis tabel powiązanych znajduje się w rozdziale 5.1 Tabele powiązane tej instrukcji. W ostatniej kolumnie znajduje się przycisk Filter. Naciśnięcie go spowoduje otworzenie okna służącego do wprowadzania ograniczeń (filtrów) na pola. 19

20 Ograniczenia w wyborze pól: 1) Ze względów technologicznych nie ma możliwości utworzenia tabeli zawierającej ponad 255 kolumn. Należy brać to pod uwagę przy zaznaczaniu pól do ściągnięcia. 2) Bazy danych MS Access jak i pliki MS Excel posiadają ograniczenie na maksymalną liczbę znaków po przecinku 15. Dlatego pobierane liczby typu stałoprzecinkowego ( P ), jeśli posiadają ponad 15 miejsc po przecinku będą zaokrąglane. 3) Liczby typu zmiennoprzecinkowego ( F ) są ucinane do 7 miejsc po przecinku, reszta liczb jest odrzucana. 4) Nazwa pola nie może zawierać apostrofu ( ) Okno Define filters Po naciśnięciu przycisku Filter przy wybranym polu otworzy się następujące okno: Dla wybranego pola można teraz ustawić filtry. Najpierw należy wybrać typ filtru. 20

21 W zależności od typu filtru uaktywnione zostanie jedno lub oba kolejne pola. Operator Like oznacza, że wyszukane zostaną jedynie wartości rozpoczynające się na podany ciąg znaków, kończące się na podany ciąg lub posiadające podany ciąg po prawej i lewej stronie. Zależy to od umiejscowienia symbolu % lub *, które oznaczają dowolny ciąg znaków. W powyższym przypadku wyszukane będą np. wartości Kowal, Kowalski, Kowalska itp. Operator Not Like ma działanie odwrotne. Operatory Between i Not Between oznaczają zakresy, w pierwszej kolumnie podawana jest dolna wartość, w drugiej górna. Zarówno przy filtrze Between jak i Not Between wpisane granice należą do zakresów, zatem filtr Between 0 AND 2 nie odrzuci wartości 0 i 2. Operatory >, >=, <, <=, =, Between, Like łączone są ze sobą operatorem OR, czyli tworzona jest alternatywa kolejnych warunków. Zatem w powyższym przypadku zostaną wyszukane wartości pola równe 1, lub pomiędzy 5 a 7, lub zaczynające się na Kowal. Operatory!=, Not Between, Not Like są łączone za pomocą operatora AND, czyli tworzona jest koniunkcja warunków. W powyższym przypadku zostaną wyszukane wartości pola większe lub równe 1 lub pomiędzy 5 a 7, lub zaczynające się na Kowal i różne od 6 i niezaczynające się na Kowalsk. Wybrane zostaną zatem np. wartości 5, 7, 5.5, Kowalewski, odrzucone natomiast 6, czy Kowalski. W przypadku operatorów Like i Not Like w miejscu, gdzie ma występować dowolny ciąg znaków należy wpisać symbol % lub *. Niewpisanie symbolu w ogóle powoduje, że operator Like działa ta samo jak =. Na przykład filtr D% spowoduje pobranie pól, których wartość zaczyna się na literę D, a %ABCD% wyszuka pola, które posiadają wewnątrz ciąg ABCD w dowolnym miejscu, również na początku lub na końcu pola (% może oznaczać pusty ciąg znaków). Należy pamiętać, że wielkość liter jest brana pod uwagę, przy ustawianiu filtrów. Po wybraniu wszystkich filtrów naciskamy OK, aby zaakceptować zmiany, Cancel, aby je anulować. 21

22 Długość ciągu znaków, w które zostaną połączone wszystkie filtry, nie może przekroczyć znaków. Uwaga! Program w pełni obsługuje jedynie typy: ciąg znaków (Field type C ), całkowitoliczbowy ( N ), stałoprzecinkowy (dziesiętny) ( P ), data ( D ), czas ( T ), zmiennoprzecinkowy ( F ). Pozostałe typy są automatycznie zamieniane na ciąg znaków, zatem ustawianie na nich filtrów może nie działać zgodnie z oczekiwaniami użytkownika. Filtry na datę i czas powinny mieć format odpowiednio YYYYMMDD i HHMMSS, nieoddzielone żadnymi znakami. Zatem jeżeli użytkownik chce wyszukać datę to powinien wpisać Do tabeli z filtrami można również kopiować wartości ze schowka. W tym przypadku należy posiadać w schowku tabelkę podobną do poniższej, posiadającą kolumnę z operatorami i wartościami (jedną lub dwoma). Następnie należy ustawić kursor w kolumnie operator, tak aby nie rozwinąć listy z operatorami i nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+V. Poniżej zademonstrowano kopiowanie przykładowych filtrów z programu Excel. 22

23 3.11. Pasek narzędzi W pasku narzędzi znajdują się następujące przyciski: File, Program, About program. W menu File dostępne są następujące możliwości: a) New oznacza utworzenie nowej konfiguracji. b) Open wczytuje zapisaną konfigurację. c) Save nadpisuje dane w konfiguracji, na której aktualnie pracuje użytkownik. d) Save as - tworzy nowy plik i zapisuje do niego aktualną konfigurację. e) Exit wyjście z programu. W menu Program dostępne są następujące możliwości: a) Download Run rozpoczyna ściąganie tabel jeśli nie ma oczekującego na wznowienie pobierania. Resume wznawia program od poprzednio zapisanego stanu w tabeli statusowej Start from beginning uruchamia ściąganie tabel od początku mimo zapisanego statusu, jednocześnie go resetując. Nie będzie możliwe odtworzenie zapisanego statusu ściągania. Opcja ta dostępna jest tylko jeśli możliwe jest wznowienie pobierania. W przeciwnym wypadku przycisk jest widoczny jako Run. b) Clear Log czyści okno logu. c) Log-> Show in tab/hide ukrywa lub pokazuje kartę z oknem logu, w którym znajdują się powiadomienia dla użytkownika. Plików baz danych z zapisanymi konfiguracjami nie należy modyfikować poza programem. Może to spowodować ich uszkodzenie i niemożliwość ponownego wczytania do programu. Opcja Licence w menu About program wyświetla informacje na temat licencji, odpowiednio o nazwie klienta, numerze licencji i jej ważności. Umożliwia też zmianę adresu . 23

24 3.12. Przebieg ściągania Po wybraniu opcji z menu Download rozpoczyna się pobieranie tabel. Po rozpoczęciu pojawia się log zawierający informacje o postępach. W lewym górnym rogu znajduje się symbol Stop. Umożliwia on przerwanie programu i zapisanie statusu w odpowiednim pliku. Program będzie mógł być wznowiony od momentu, w którym został zatrzymany. Zaleca się zapisanie konfiguracji po przerwaniu ściągania, nie jest to jednak konieczne, o ile została ona zapisana przed uruchomieniem pobierania danych. Jeżeli część wierszy nie zostanie zapisana do bazy to użytkownik zostanie o tym poinformowany w oknie logu. Dokładna informacja na temat powodu niepowodzenia wstawienia wierszy będzie znajdować się w pliku Log.txt w domyślnym katalogu programu. 24

25 4. Zaawansowane opcje ściągania tabel 4.1. Tabele powiązane Idea tabel powiązanych polega na wykorzystaniu zależności między tabelami. Zdarza się, że dane, które są w jakiś sposób ze sobą powiązane, są przechowywane w różnych tabelach. Ilustruje to przykład poniżej. Naszym celem jest pobranie z tabeli Wynagrodzenia tylko tych wartości wynagrodzenia, które znajdują się we wcześniej pobranej tabeli pracownicy, a więc aby wynikiem funkcji była tabela: Aby to osiągnąć należy w tabeli zawierającej nazwy tabel do pobrania, w kolumnie Reference table, wybrać tabelę na podstawie której należy pobierać wartości. Następnie tę samą operację przeprowadzić w tabeli zawierającej pola, czyli dla tabeli wynagrodzenia w wierszu Pesel w kolumnie Reference field zaznaczyć Pesel. Łączenie może się odbywać na podstawie większej liczby pól. Wtedy szukane pola będą musiały pasować pod względem każdego zaznaczonego pola. 25

26 Uwaga: Nie ma możliwości wiązania po liczbach zmiennoprzecinkowych ( F ) w ogóle i stałoprzecinkowych ( P ) w przypadku, gdy występują liczby ujemne Optymalizacja czasu pobierania tabel W przypadku pobierania dużych tabel, czas ich pobierania może być długi i trwać kilka godzin. Warto rozważyć następujące sposoby przyspieszenia programu. Po pierwsze moduł funkcyjny wykorzystywany do pobierania tabel z systemu SAP mieści jedynie 512 znaków w wierszu. Jeżeli długość ta zostanie przekroczona to tabela musi zostać pobrana w częściach i scalona, co znacznie wydłuża czas ściągania. Jeżeli jest to możliwe, warto wybrać pola, których łączna długość nie przekracza 512 znaków. Jeżeli tabela jest bardzo długa to warto ściągać ją w kilku częściach i wstawiając do jednej tabeli w lokalnej bazie. Aby przyśpieszyć działanie filtry należy stosować na polach które są w kluczu lub indeksach. Powodem skrócenia czasu pobierania jest metoda działania modułu funkcyjnego, który żeby np. pobrać wiersze od do musi najpierw przejrzeć pierwszy milion, co jest czasochłonne. Podzielenie tabeli za pomocą filtrów zmniejszy liczbę wierszy, którą moduł musi przejrzeć Najczęściej popełniane błędy w trakcie używania programu Q-Table a) Nieoznaczenie żadnego połączenia z bazą oraz z systemem SAP, jako aktywnego. b) Prefix programowy lub lokalny w przypadku braku globalnego, ma na początkowych dwóch miejscach liczbę. c) Nazwa tabeli ze statusem zawiera mniej niż 3 znaki lub liczbę na jednym z trzech pierwszych miejsc d) Próba nadpisania tabeli otwartej w pliku przez inny proces. e) Nieoznaczenie pola Overwrite i ściąganie tabeli o innych kolumnach. Brakujące kolumny zostaną dodane, jednak wyniki mogą być inne od oczekiwanych, gdyż pominięte zostaną wiersze ze zdublowanym kluczem podstawowym. f) Program nie gwarantuje poprawności danych w przypadku, gdy tabela zostanie zmodyfikowana w trakcie ściągania. W przypadku, gdy tabela ma długi wiersz i jej kolumny muszą być pobierane w częściach, istnieje możliwość, że dane nie będą do siebie pasować po 26

27 połączeniu kolumn w całość. W tym przypadku wiersze, które nie zawierają pełnej informacji, zostaną odrzucone, a użytkownik zostanie o tym poinformowany. g) W przypadku wybrania filtru Like lub Not Like należy podać symbol % lub * w miejscu, w którym ma wystąpić dowolny ciąg znaków. Niepodanie go w żadnym miejscu może spowodować pobranie danych innych od oczekiwanych h) Wartość pól numerycznych jest zaokrąglana do rozmiaru pola. Jeżeli w polu jest miejsce na 2 cyfry po przecinku, to wartość 1,238 zostanie zaokrąglona w dół do 1,23. i) Używany moduł funkcyjny, ze względu na błąd implementacyjny, może nie ściągnąć poprawnie pól zawierających wartości procentowe. j) Program może pobrać niepoprawne dane, jeżeli pola liczbowe mają rozmiar większy niż 12 znaków 5. Instalacja brakujących komponentów 5.1. Microsoft.NET Framework 2.0 Aby uruchomić program Q-Table należy zainstalować Microsoft.NET Framework 2.0. Program do pobrania za darmo wraz z dokładnym opisem znajduje się na stronie: Sterownik OLE DB dla MS Access i MS Excel Należy pobrać i zainstalować wersję sterownika AccessDatabaseEngine zgodną z posiadanym systemem operacyjnym 32 bitowym lub 64 bitowym. W przeciwnym razie nie będzie możliwości zapisu baz danych do Microsoft Excel. Sterownik można pobrać za darmo ze strony W przypadku niezgodności wersji systemu operacyjnego z pakietem Office, w szczególności, gdy system Windows jest w wersji 64 bitowej, natomiast pakiet Office w 32 bitowej, należy przed instalacją sterownika odinstalować cały pakiet Office i po instalacji sterownika zainstalować pakiet z powrotem. Instrukcja chwilowego odinstalowywania pakietu Office znajduje się w punkcie 5.4 Odinstalowanie pakietu Office. Sterownik jest potrzebny, jeżeli zamierzamy zapisywać tabele SAP do MS Excel lub zapisywać i odczytywać konfiguracje z bazy danych. Bez sterownika jest możliwość zapisu/odczytu konfiguracji z formatu XML. Uwaga: W przypadku Office 2013 sterownik instaluje się automatycznie. W przypadku starszych wersji sterowniki powinny być zainstalowane przed instalacją pakietu Office. 27

28 5.3. Biblioteki SAP W przypadku, gdy używanym systemem operacyjnym jest Windows XP konieczne jest zainstalowanie dodatkowych bibliotek do systemu SAP. Można je pobrać ze strony Wymagane jest jednak logowanie do strony. Program używa darmowych bibliotek SAP Nco.Net Connector, udostępnianych przez SAP. Licencję do nich można pobrać ze strony lub bezpośrednio ze strony SAP. W przypadku gdy użytkownik korzysta z Windows XP, należy te biblioteki zainstalować na komputerze Odinstalowanie pakietu Office Aby chwilowo odinstalować pakiet Office należy włączyć Panel Sterowania, następnie wybrać menu programy Odinstaluj program Otworzy się lista programów. Należy znaleźć pakiet Microsoft Office i nacisnąć Zmień. Następnie wybieramy Dodaj lub Usuń funkcje i każdą z nich należy ustawić jako niedostępną. 28

29 Teraz należy sprawdzić czy da się zainstalować sterownik. Jeżeli się nie uda, to w okienku błędu będą wypisane programy, które jeszcze należy odinstalować. Jeżeli pomimo wykonania powyższych instrukcji instalator informuje o zainstalowanym pakiecie MS Office w złej wersji, trzeba go całkowicie odinstalować z dysku. 6. Kontakt W trosce o zadowolenie naszych klientów staramy się stale poprawiać jakość naszego oprogramowania. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek uwagi lub wątpliwości dotyczące działania programu lub niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt na adres W przypadku błędów w działaniu programu prosimy o załączenie pliku konfiguracyjnego, przy którym wystąpił błąd 29

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Program Import dokumentów XLS dla Subiekta GT.

Program Import dokumentów XLS dla Subiekta GT. Program Import dokumentów XLS dla Subiekta GT. Do czego służy program? Program umożliwia import dokumentów z plików.xls (MS Excel, OpenOffice) do Subiekta. Użytkownik tworząc schematy importu ustala, które

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją... 3 2. Instalacja programu... 4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup wersja 1.0

Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup wersja 1.0 Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup 2017 wersja 1.0 Spis treści: 1. Wstęp Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 2. Konfiguracja sprzętowa 2 3. Instalacja bazy danych MySQL 5.7 2 4. Import

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Program Import Kontrahentów XLS dla Subiekta GT.

Program Import Kontrahentów XLS dla Subiekta GT. Program Import Kontrahentów XLS dla Subiekta GT. Do czego służy program? Program umożliwia import kontrahentów z plików.xls (MS Excel, OpenOffice) do Subiekta. Użytkownik tworząc schematy importu ustala,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen?

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? 27.06.11 FAQ Systemu EKOS 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? Procedura rejestracji ocen wymaga podpisywania protokołów (w postaci wypełnionych formularzy InfoPath Forms

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem.

Rozpoczęcie pracy z programem. Rozpoczęcie pracy z programem. Po zainstalowaniu programu należy przygotować program do wykonywania kopii zapasowej baz danych. W tym celu należy uruchomić z menu start Panel sterowania a następnie wybrać

Bardziej szczegółowo

Instalacja NOD32 Remote Administrator

Instalacja NOD32 Remote Administrator Instalacja NOD32 Remote Administrator Program do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, na których zainstalowany jest program NOD32, składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich Remote Administrator Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express 1. Przygotowanie do instalacji W celu zainstalowania aplikacji należy ze strony internetowej pobrać następujący plik: http://in.take.pl/arpunktor/instalacja.zip.

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo

WYDAWANIE CZYTNIKAMI BY CTI Instrukcja

WYDAWANIE CZYTNIKAMI BY CTI Instrukcja WYDAWANIE CZYTNIKAMI BY CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Nawiązanie połączenia...3 3. Logowanie do programu...5 4. Okno główne programu...6 5. Konfiguracja programu...6 6. Generowanie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja fillup - MS SQL

Dokumentacja fillup - MS SQL Dokumentacja fillup - MS SQL e-file.pl 28 lipca 2017 Spis treści Wstęp 2 Wymagania sprzętowe 2 Windows Server 2012.......................... 2 Windows 10............................... 3 MS SQL Server.............................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika ul. Zawalna 1/5 51-118 Wrocław e-mail: biuro@innotechtion.pl www.innotechtion.pl Spis treści 1 Instalacja oprogramowania SMS Studio...2 2 Pierwsze uruchomienie... 4 2.1 Rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator Techniczny nr 58 28-11-2002 Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 Oprogramowanie wizualizacyjne InTouch 7.11, gromadzi informacje alarmowe

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Instrukcja obsługi kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum SmartSign 3.2 procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Spis treści 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 3 2. URUCHOMIENIE APLIKACJI... 8

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

enova Instalacja wersji demo

enova Instalacja wersji demo enova Instalacja wersji demo Strona 1 z 18 Spis treści 1. Wymagania...3 2. Instalacja enova demo na Windows XP...4 3. Korzystanie z wersji złotej i srebrnej...14 4. Blokada bazy danych....17 Strona 2 z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Instalacja pakietu Office 365 ProPlus wersja stand-alone/offline

Instalacja pakietu Office 365 ProPlus wersja stand-alone/offline Instalacja pakietu Office 365 ProPlus wersja stand-alone/offline 1. Pobranie oprogramowania Aby pozyskać pakiet Office 2016 w wersji stacjonarnej (offline, do zainstalowania na swoich komputerach) należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową bazy danych za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum,

Bardziej szczegółowo

Dodatek. Instrukcja instalacji i konfiguracji. dla Subiekt nexo. Wersja:

Dodatek. Instrukcja instalacji i konfiguracji. dla Subiekt nexo. Wersja: Dodatek dla Subiekt nexo Instrukcja instalacji i konfiguracji Wersja: 1.0.1., ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 O programie... 3 Wymagania systemowe i sprzętowe...

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi do programu i-impxml2nexo wersja 1.0.0

Instrukcja obsługi do programu i-impxml2nexo wersja 1.0.0 2016 Instrukcja obsługi do programu i-impxml2nexo wersja 1.0.0 ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1. O programie... 3 1.2. Wymagania systemowe i sprzętowe...

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum, MOL Optivum,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel

Instrukcja pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel Instrukcja pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za zainteresowanie. Zapraszamy do pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel. Proces składa się

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja modemu LTE Speed 1000

Aktualizacja modemu LTE Speed 1000 Aktualizacja modemu LTE Speed 1000 1. Wstęp zasady działania Modem LTE Speed 1000 jest wyposażony w funkcję automatycznej aktualizacji oprogramowania zarówno urządzenia (firmware), jak i aplikacji manager

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Piotr Dynia. PowerPivot. narzędzie do wielowymiarowej analizy danych

Piotr Dynia. PowerPivot. narzędzie do wielowymiarowej analizy danych Piotr Dynia PowerPivot narzędzie do wielowymiarowej analizy danych Od autora Wraz z wprowadzeniem na rynek nowej wersji pakietu Office: Microsoft Office 2010 udostępniono darmowy dodatek dla Excela o nazwie

Bardziej szczegółowo

Instalacja NotifySync

Instalacja NotifySync Instalacja NotifySync WPROWADZENIE OD DYSTRYBUTORA SUN CAPITAL: Opis instalacji oraz konfiguracji rozwiązania NotifySync zawarty jest w bardzo przystępnym przewodniku dostępnym na: http://help.notify.net/techdocs/device/notifysync/installregguide/nethelp/default.htm?t

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I 15.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z dodatkiem

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader

Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader Program Adobe Acrobat Reader jest niezbędny do otwarcia dokumentu e-faktury tp. Jeżeli nie posiadają go Państwo w swoim komputerze, należy go zainstalować.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI TcpMDT ver. 7 Aplitop, 2014 C/ Sumatra, 9 E-29190 MÁLAGA (SPAIN) web: www.aplitop.com e-mail: support@aplitop.com Spis treści Instalacja MDT ver. 7... 3 Wymagania systemowe... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja systemu Integra 7

1. Instalacja systemu Integra 7 1. Instalacja systemu Integra 7 Wersja instalacyjna programu Integra 7 znajduje się na płycie CD-ROM. NaleŜy ją umieścić w odpowiednim napędzie, po czym nastąpi automatyczne uruchomienie programu instalacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 21 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu

Instrukcja instalacji systemu Instrukcja obsługi System do obsługi windykacji Instrukcja instalacji systemu (rev 1.0) ANT.COM Andrzej Tomaszewski www.antcom.pl System do obsługi windykacji instrukcja instalacji systemu 2 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Instalacja oprogramowania dreryk na Windows 7 Professional 32 bity Windows 7 Professional 64 bity Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Pobranie...3 Instalacja...4

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

SecureDoc Standalone V6.5

SecureDoc Standalone V6.5 SecureDoc Standalone V6.5 Instrukcja instalacji WinMagic Inc. SecureDoc Standalone Instrukcja Instalacji Spis treści Zanim przystąpisz do instalacji... 3 Tworzenie kopii zapasowej... 3 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel 7 Business Ship Control dla Symfonia Handel Instrukcja Instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja modułu... 3 2. Uruchomienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP

NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań lub uwag odnośnie niniejszego dokumentu proszę o kontakt pod adresem info@lukaszpiec.pl. Można także

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji serwera bazy danych Microsoft SQL Server Express 2014

Instrukcja instalacji serwera bazy danych Microsoft SQL Server Express 2014 Instrukcja instalacji serwera bazy danych Microsoft SQL Server Express 2014 Instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników systemu Bibliotekarz.NET Web Platform. Instrukcja została przygotowana 26.07.2016.

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnid się czy

Bardziej szczegółowo

SecureFile. Podręcznik użytkownika

SecureFile. Podręcznik użytkownika SecureFile Podręcznik użytkownika Program SecureFile został opracowany przez firmę Engine ON sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej dokumentacji nie może być powielana, przechowywana

Bardziej szczegółowo

Norton 360 TM Instrukcja instalacji, aktywacji i dezinstalacji aplikacji

Norton 360 TM Instrukcja instalacji, aktywacji i dezinstalacji aplikacji Norton 360 TM Instrukcja instalacji, aktywacji i dezinstalacji aplikacji Spis treści: 1. Pobranie aplikacji... 2 2. Proces automatycznej instalacji i aktywacji... 5 3. Instalacja z użyciem kodu PIN...

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 New Features in Allplan 2016-0 i Allplan 2016 Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 ii Allplan 2016 Spis treści Nowy system licencji... 1 Aktywacja licencji w trybie online... 2 Zwrot licencji w

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

Instalacja i podstawowa konfiguracja aplikacji ImageManager

Instalacja i podstawowa konfiguracja aplikacji ImageManager Instalacja i podstawowa konfiguracja aplikacji ImageManager Wymagania systemowe dla aplikacji ImageManager przynajmniej 1 GB pamięci RAM (4 GB rekomendowane) przynajmniej 75 MB wolnego miejsca na dysku

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo