Instrukcja użytkownika. Lipiec Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest."

Transkrypt

1 Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem danych, użytkownik definiuje pola, które zamierza pobrać, filtry tych pól oraz połączenia między tabelami. QVX sp. z o.o. ul. Kosińskiego 24/ Poznań

2 1. Pierwsze kroki Wymagania systemowe Q-Table instalacja Uprawnienia w SAP Q-Table interfejs użytkownika Sprawdzenie wersji systemu operacyjnego Sprawdzenie licencji Główne okno programu zakładka Logon details Tabela SAP connection Tabela DB connection Połączenie do MS Access Połączenie do MS Excel Połączenie do SQL Server Pozostawienie pustej tabeli DB connection Obszar parametrów Główne okno programu zakładka Download details Tabela SAP tables Tabela Sap fields Okno Define filters Pasek narzędzi Przebieg ściągania Zaawansowane opcje ściągania tabel Tabele powiązane Optymalizacja czasu pobierania tabel Najczęściej popełniane błędy w trakcie używania programu Q-Table Instalacja brakujących komponentów Microsoft.NET Framework Sterownik OLE DB dla MS Access i MS Excel Biblioteki SAP Odinstalowanie pakietu Office Kontakt

3 1. Pierwsze kroki Dziękujemy za skorzystanie z naszego produktu. Najnowszą wersję programu oraz instrukcji można ściągnąć ze strony: Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na dysku w pliku MS Access, MS Excel lub SQL Server, a także innych bazach danych poprzez mechanizm OLE DB. Przed ściągnięciem danych użytkownik definiuje zarówno pola, które zamierza pobrać, jak i filtry zakładane na pola. Możliwe jest też tworzenie relacji między tabelami. 2. Wymagania systemowe 2.1. Q-Table instalacja Do zainstalowania programu nie są wymagane szczególne uprawnienia, należy jedynie skopiować i rozpakować plik aplikacji do dowolnego dostępnego folderu lub uruchomić bezpośrednio z dysku przenośnego. Do skopiowania plików konieczne jest około 20 MB na dysku. Do tego należy posiadać miejsce na zapisanie pobranych danych. Program uruchamiamy plikiem Q-Table.exe. Program uruchamia się na następujących systemach operacyjnych Microsoft: Windows XP SP2 32-bit Windows i 64-bit Windows i 64-bit Do poprawnego działania aplikacji potrzebne są też następujące komponenty systemowe: Microsoft.NET Framework 2.0. Sterownik OLE DB do formatów, których chcemy używać. Aplikacja MS Excel w przypadku zapisu do skoroszytu Excel. W większości przypadków wymagane komponenty są już obecne w systemie np. sterowniki do MS Excel i MS Access w wersji 2013 instalują się razem z pakietem MS Office. 3

4 W przypadku braku komponentów instrukcje instalacyjne znajdziesz w rozdziale 5. Instalacja brakujących komponentów Uprawnienia w SAP Do uruchomienia programu konieczne są następujące uprawnienia po stronie systemu SAP: a) objekt: S_RFC ACTVT: 16 RFC_NAME: * RFC_TYPE: FUGR b) objekt: S_TABU_DIS ACTVT: 03 DICBERCLS: * Większość użytkowników posiada te uprawnienia. 3. Q-Table interfejs użytkownika 3.1. Sprawdzenie wersji systemu operacyjnego Należy uruchomić wersję programu zgodną z posiadanym systemem operacyjnym. W przypadku błędnego uruchomienia pojawi się następujący komunikat. Należy wtedy uruchomić alternatywną wersję programu. 4

5 3.2. Sprawdzenie licencji Po uruchomieniu powinno pojawić się następujące okno początkowe: W czasie jego wyświetlania jest m.in. sprawdzana licencja użytkownika. Aby używać programu, użytkownik musi posiadać aktualną licencję. Po pierwszym uruchomieniu programu zostanie wyświetlone okno, w którym należy podać swoją aktualną licencję oraz adres , a następnie nacisnąć przycisk Add. 5

6 Przycisk OK sprawdza ważność licencji. Możliwe komunikaty to: a) Please enter licence pole licencji jest puste. b) Please enter address pole adresu poczty elektronicznej jest puste. c) Exceeded the number of computers ilość komputerów przypisanych do licencji osiągnęła maksymalną liczbę. d) Error błąd połączenia z systemem licencyjnym. Problem po stronie serwera. e) No Internet connection problem z połączeniem. Należy sprawdzić połączenie internetowe. f) Valid Licence licencja jest ważna i program jest gotowy do uruchomienia. g) Invalid Licence licencja wygasła i należy ją przedłużyć. h) No licence podana licencja nie istnieje w systemie. i) Checking. Please wait. trwa sprawdzanie licencji. Należy czekać. j) already exists Adres już istnieje w bazie W przypadku pomyłki należy nacisnąć przycisk Edit, dokonać potrzebnych zmian, a następnie ponownie nacisnąć przycisk Add. Jeśli program nie nawiązał połączenia z internetowym systemem licencyjnym firmy QVX przez okres 3 dni lub po 10 uruchomieniach programu, pojawi się następująca informacja: W tym przypadku należy upewnić się, że program jest uruchamiany, mając aktywne połączenie internetowe. W przeciwnym wypadku należy skontaktować się z producentem oprogramowania: 6

7 3.3. Główne okno programu zakładka Logon details Po podaniu prawidłowego numeru licencji następuje przejście do głównego ekranu programu. To okno umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie odpowiednich ustawień dotyczących połączeń do systemu SAP i lokalnej bazy danych Tabela SAP connection Użytkownik zaczyna od definicji połączenia do systemu SAP. W każdej z kolumn wypełnia odpowiednie parametry. Parametr Connection name jest dowolny i oznacza nazwę połączenia. User i SAP password to odpowiednio nazwa użytkownika i hasło. Z tego samego ekranu można też odczytać parametr Client. 7

8 Wartości pozostałych pól można odczytać przez otworzenie okna modyfikacji połączenia w Sap Logon. Pole Sys oznacza numer systemu (instancji). Pole Server oznacza adres IP lub domenę, z którą następuje połączenie. 8

9 Pola System ID oraz Logon group należy wypełnić w przypadku logowania do grupy serwerów. Można zdefiniować kilka połączeń, jednak aktywne może być tylko jedno. W czasie ściągania program będzie używał tylko połączenia zaznaczonego w kolumnie Active. Po wypełnieniu wiersza można przetestować połączenie, klikając przycisk w kolumnie Test. W przypadku, gdy test się powiedzie pole zmieni się na symbol niepowodzenia na. natomiast w przypadku Należy pamiętać, aby jeden z wierszy był aktywny. Brak zaznaczonego wiersza uniemożliwi w późniejszym czasie poprawne pobieranie definicji tabel oraz ich ściągania Tabela DB connection. Tabela DB Connection zawiera definicję połączenia do bazy danych, w której będą zapisywane pobierane tabele. W dalszej części instrukcji będzie ona nazywana lokalną bazą danych. Uwaga: W przypadku zapisu danych do baz do plików Access i Excel nie ma konieczności wypełniania tej tabeli (patrz: Pozostawienie pustej tabeli DB connection) 9

10 Aby dodać nowe połączenie, należy nacisnąć przycisk w kolumnie Add. Spowoduje to pojawienie się następującego okna: W zależności od planowanego miejsca zapisu danych należy teraz wybrać odpowiedniego dostawcę OLE DB. Informacje o konfiguracji poszczególnych typów łączy OLE DB znajdują się poniżej. Po każdorazowej zmianie parametrów połączenia z bazą danych zaleca się przetestowanie połączenia (Przycisk Testuj Połączenie znajdujący się na zakładce Połączenie ). Pozwoli to na szybkie rozwiązanie problemów w przypadku błędnych danych. Podobnie, jak w przypadku tabeli Sap Connection dodanych może zostać wiele połączeń, jednak aktywne może być tylko jedno Połączenie do MS Access Jeżeli celem jest zapis do bazy danych Microsoft Access, należy wybrać sterownik Microsoft Office Access Database Engine. Do starszych wersji programu Access należy używać sterownika Jet. Następnie należy ustawić parametry połączenia. Wypełniamy pole Źródło danych ścieżką do istniejącego pliku bazy danych. Kolejne foldery należy rozdzielać dwoma znakami \. 10

11 Aby korzystać z zapisu do bazy Access wystarczy mieć zainstalowany sterownik, sam program Access nie jest konieczny. Jeżeli zostanie wpisana tylko nazwa pliku to wybrany zostanie plik z tej samej lokalizacji, w której znajduje się plik programu Q-Table. Można teraz przetestować połączenie, klikając przycisk Testuj połączenie. Ograniczenia baz danych Access: Ograniczenie Access 1997 MS Access 2000, 2003, 2007, 2010, 2013 Rozmiar pliku 1GB 2GB Liczba tabel Długość nazwy tabeli 64 znaki 64 znaki Liczba kolumn Długość pojedynczego rekordu 2048 znaków 2048 znaków Wielkość jednego rekordu 2000B 2000B Ponadto dla bazy MS Access 2000 jedna tabela może mieć maksymalnie 1GB Połączenie do MS Excel Do połączeń do plików MS Excel należy użyć tego samego sterownika: Microsoft Office Access Database Engine. Aby zapisać bazę do MS Excel, należy posiadać zainstalowany program MS Excel. 11

12 W zakładce Połączenie trzeba uzupełnić nazwą pliku wraz ze ścieżką. W zakładce Wszystkie należy wypełnić pole Extended Properties, wpisując wersję zainstalowanego na komputerze programu Excel. Po naciśnięciu przycisku, w pole Edytuj wartość trzeba wpisać wersję Excela np. Excel 12.0, lub Excel Wersję programu MS Excel można sprawdzić w opcjach programu (Opcje programu Excel -> zasoby). Poniżej znajduje się tabela z wersjami w zależności od posiadanego pakietu Office. 12

13 Wersja pakietu Office Wersja MS Excel Ograniczenia programu MS Excel: Ograniczenie MS Excel 2000, 2003 MS Excel 2007, 2010, 2013 Liczba kolumn Liczba wierszy w arkuszu Połączenie do SQL Server Należy wybrać sterownik Microsoft OleDbProvider for SQLServer Następnie na zakładce Połączenie należy odświeżyć listę dostępnych serwerów, wybrać odpowiedni z listy lub wprowadzić jego adres, a następnie uzupełnić informacje o logowaniu. Jeżeli wypełnione zostanie pole z hasłem to należy tez zaznaczyć pole Zezwalaj na zapisywanie hasła. 13

14 Ostatnim etapem jest wybranie bazy danych na serwerze Pozostawienie pustej tabeli DB connection Istnieje możliwość pozostawienia tej tabeli pustej, lub nie zaznaczenie żadnego połączenia jako aktywnego. Wtedy po uruchomieniu ściągania tabel wyświetli się okno przeglądarki plików i użytkownik zostanie poproszony o wybranie pliku Excel lub Access, do którego mają zostać zapisane dane. Można teraz wybrać plik do zapisu. Jeżeli użytkownik naciśnie Anuluj program wyświetli błąd przy połączeniu do bazy danych i ściąganie nie zostanie rozpoczęte. 14

15 3.6. Obszar parametrów W prawym dolnym rogu zakładki Logon details znajdują się parametry ściągania tabel. Prefiks oznacza prefiks programowy, czyli ciąg znaków, który zostanie dodany przed każdą nazwą tabeli podczas jej tworzenia w lokalnej bazie danych. Dozwolone jest używanie liter z alfabetów narodowych. Maksymalna długość prefiksu to 16 znaków. Należy zwrócić uwagę na dokładne ograniczenia przy wstawianiu prefiksu w rozdziale 5.3 Najczęściej popełniane błędy. Pole Program status table oznacza nazwę tabeli, w której zapisywany będzie stan ściągania, czyli aktualnie ściągana tabela, liczba już pobranych i zapisanych do bazy wierszy oraz ewentualnie liczba przejrzanych wierszy z tabeli nadrzędnej. Jest to szczególnie przydatne przy dużej ilości ściąganych danych. Pozwala zarówno na przerwanie ściągania i np. wyłączenie komputera jak i zapewnia, że w przypadku awarii (np. przy utracie połączenia z Internetem czy braku zasilania) ponowne uruchomienie programu rozpocznie się od miejsca, w którym zakończyło się dotychczasowe ściąganie. Tabela jest zapisywana w lokalnej bazie (tej samej, w której znajdują się ściągane tabele). Dane są aktualizowane po każdorazowym ściągnięciu pakietu wierszy o ilości określonej przez parametr Row count. Tabela ta będzie nazywana tabelą statusową. Prefiks programowy nie dotyczy tabeli statusowej - niezależnie od wprowadzonego statusu tabela statusowa będzie miała nazwę określoną w parametrze Program status table. Uwaga: Nazwę tabeli statusowej należy wybierać ostrożnie, szczególnie w przypadku zapisu do baz, z których korzysta wielu użytkowników. Istnieje wtedy ryzyko, że dwóch lub więcej użytkowników wybierze tę samą nazwę tabeli statusowej. W przypadku, gdy dodatkowo ich pliki konfiguracyjne będą również miały te same nazwy (wraz ze ścieżką) to będą sobie nawzajem nadpisywać status. Ponadto nazwa tabeli powinna zawierać przynajmniej 3 litery na początku nazwy (potem może też mieć inne znaki). W przeciwnym razie w przypadku niektórych typów połączeń, np. do MS Excel, istnieje ryzyko, że baza źle zinterpretuje nazwę, jako np. adres komórki.. Wtedy tabela zostanie stworzona pod inną nazwą i nie będzie się można do niej poprawnie odwołać. 15

16 Tabela nie powinna również mieć takiej samej nazwy jak tabela ściągana (wraz z prefiksami). Nie zostanie wtedy utworzona, a program może nie działać poprawnie Row count oznacza liczbę wierszy ściąganych za jednym razem z systemu SAP. Zalecane wartości to około Wyższe wartości stwarzają większe ryzyko utraty danych w przypadku zerwanie połączenia z Internetem, zwiększają również zużycie pamięci. Zmniejszają jednak czas działania programu, ponieważ rzadziej występuje konieczność połączenia z SAP. Maksymalna możliwa wartość parametru to W przypadku tabel o większej liczbie wierszy niż w parametrze Row count, program będzie ściągał zadaną tabelę we fragmentach. Wpisanie wartości 0 spowoduje ściągnięcie całej tabeli jeżeli tabela jest duża może to spowodować braki pamięci zarówno po stronie serwera SAP jak i lokalnego komputera. Bez względu na wartość parametru wiersza zapisywane są do bazy w paczkach po nie więcej niż Zmniejsza to ryzyko utraty danych i odpowiada ograniczeniom niektórych baz danych. Lista Language służy do wybrania języka. Jest on wykorzystywany przy logowaniu użytkownika do systemu SAP i pobierania opisów tabel. Pole wyboru Save passwords oznacza czy przy zapisie konfiguracji ma być również zapisywane hasło. Będzie ono wtedy widoczne w pliku konfiguracyjnym. Pole wyboru Merge key fields określa czy pola kluczowe pobieranej tabeli mają zostać połączone w jedno dodatkowe pole stworzone jako pierwsze pole tabeli. Wówczas tylko na to pole nałożony zostanie klucz podstawowy. Przy zapisie do bazy Access klucz podstawowy może zawierać maksymalnie 10 pól. Jeśli klucz tabeli w SAP ma więcej niż 10 pól, a parametr łączenia kluczy nie zostanie zaznaczony to jego stworzenie w bazie Access się nie powiedzie. Grozi to pojawieniem się duplikatów w przypadku dopisywania wierszy do istniejącej tabeli. Zaznaczenie pola wyboru Description in names spowoduje zmianę trybu tworzenia nazw tabel i pól w lokalnej bazie. Jeżeli parametr jest zaznaczony nazwy tabel i pól będą tworzone przez połączenie nazwy technicznej i opisu oddzielonych znakiem podkreślenia. W przeciwnym wypadku nazwą będzie tylko nazwa techniczna. Ze względu na ograniczenia przy nadawaniu nazw kolumnom i tabelom, opisy w nazwach mogą nieznacznie różnić się od oryginalnych. 16

17 3.7. Główne okno programu zakładka Download details. To okno służy do zdefiniowania tabel i pól, które należy ściągnąć, oraz ustawienia filtrów i powiązań. 17

18 3.8. Tabela SAP tables Pierwsza tabela zawiera nazwy tabeli, które zamierzamy pobrać. Obowiązkowo należy podać nazwę tabeli i opcjonalnie jej prefiks. Prefiks to ciąg znaków, który zostanie dodany przed nazwą tabeli w lokalnej bazie danych, już po ściągnięciu. Przykładowo dla danych: Tabela zostanie zapisana pod nazwą AAACDHDR lub AAACDHDR_CHANGE_DOCUMENT_HEADER. Jeżeli zostanie ustawiony prefiks programowy zostanie on dodany przed całością, np. jeżeli ma on wartość TEST, to cała nazwa będzie brzmiała TESTAAACDHDR i ewentualny opis. Ograniczenia: a) Ze względu na składnię języka baz danych SQL, prefiks nie powinien zawierać znaków innych niż litery, liczby i _. Nie powinien się również zaczynać liczbą. b) Jeżeli docelowym plikiem jest Excel to przed całą nazwą tabeli zostanie dodany znak _, o ile nie został tam już dodany przez użytkownika. To rozwiązanie jest konieczne ze względu na ograniczenia nazw, które narzuca MS Excel. c) Ze względu na ograniczenia nazw w bazach danych, znak _ jest ignorowany przy sprawdzaniu czy tabela istnieje w bazie. Można stworzyć tabelę zawierającą ten znak, jednak tabela A_CDHDR i ACDHDR będzie interpretowana, jako ta sama tabela; zatem nie będzie można stworzyć w bazie obu tabel. d) Maksymalna długość prefixu to 16 znaków Jeżeli pole Overwrite jest zaznaczone, to w przypadku, gdy w bazie istnieje już tabela o tej nazwie zostanie ona w całości usunięta i nadpisana przez nowo pobraną. Nie zostanie wyświetlone ostrzeżenie, dlatego należy tej opcji używać rozważnie. Opcja Overwrite nie jest brana pod uwagę dla tabeli, dla której ściąganie zostało przerwane, kontynuowanie będzie dopisywało wiersze do istniejącej tabel. Kolejne będą już ściągane normalnie. Przed rozpoczęciem ściągania należy się upewnić, że plik z lokalną bazą jest zamknięty i czy nie jest używany przez inne procesy. Jeżeli pole Overwrite nie będzie zaznaczone, program będzie dopisywać dane do istniejącej tabeli. Jeżeli w tabeli istnieje klucz podstawowy, to dane o tym samym kluczu są pomijane przy wstawianiu. Dotyczy to wszystkich połączeń do baz relacyjnych. W przypadku połączenia do np. MS Excel - takie rekordy zostaną wstawione wielokrotnie. Jeżeli w już istniejącej tabeli brakuje jakiejś kolumny, w porównaniu do aktualnie ściąganej tabeli, to zostanie ona dodana. Dla już istniejących rekordów to pola tej kolumny będą miały wartości puste. W kolumnie Reference table ustawiana jest nazwa tabeli powiązanej. Opis tabel powiązanych znajduje się w rozdziale 5.1 Tabele powiązane tej instrukcji. 18

19 Po wypełnieniu odpowiednich parametrów, należy pobrać definicję tabeli przez kliknięcie nagłówka wiersza. Do tabeli zostanie dodany jej opis. (Pobrany z tabeli DD02T) Przycisk Refresh spowoduje ponowne ściągnięcie definicji tabeli. Kliknięcie nagłówka kolumny Refresh spowoduje pobranie definicji wszystkich tabel. Jeżeli wpisanych zostanie więcej tabel, to ponowne kliknięcie nagłówka wiersza będzie powodowało przełączenie między definicjami poszczególnych tabel. Jeżeli wiersz odpowiadający danej definicji zostanie usunięty, usunięta będzie również definicja tabeli oraz wszystkie istniejące do niej powiązania Tabela Sap fields Definicja tabeli to wszystkie jej pola, wraz z ich opisem, typem, długością oraz liczbą miejsc dziesiętnych w przypadku pól typu ułamkowego. W tabeli wyświetlana jest definicja jedynie aktualnie zaznaczonej tabeli. Kolumna Primary key informuje, że pole należy do klucza podstawowego. W kolumnie Download zaznaczamy, które pola niewchodzące w skład klucza zamierzamy ściągnąć. Pola z klucza muszą zostać ściągnięte. Kliknięcie na nagłówek kolumny spowoduje zmianę wszystkich zaznaczeń na przeciwne (zaznaczone zostaną odznaczone i odwrotnie). Kolumna Reference field zawiera nazwę pola powiązanego. Opis tabel powiązanych znajduje się w rozdziale 5.1 Tabele powiązane tej instrukcji. W ostatniej kolumnie znajduje się przycisk Filter. Naciśnięcie go spowoduje otworzenie okna służącego do wprowadzania ograniczeń (filtrów) na pola. 19

20 Ograniczenia w wyborze pól: 1) Ze względów technologicznych nie ma możliwości utworzenia tabeli zawierającej ponad 255 kolumn. Należy brać to pod uwagę przy zaznaczaniu pól do ściągnięcia. 2) Bazy danych MS Access jak i pliki MS Excel posiadają ograniczenie na maksymalną liczbę znaków po przecinku 15. Dlatego pobierane liczby typu stałoprzecinkowego ( P ), jeśli posiadają ponad 15 miejsc po przecinku będą zaokrąglane. 3) Liczby typu zmiennoprzecinkowego ( F ) są ucinane do 7 miejsc po przecinku, reszta liczb jest odrzucana. 4) Nazwa pola nie może zawierać apostrofu ( ) Okno Define filters Po naciśnięciu przycisku Filter przy wybranym polu otworzy się następujące okno: Dla wybranego pola można teraz ustawić filtry. Najpierw należy wybrać typ filtru. 20

21 W zależności od typu filtru uaktywnione zostanie jedno lub oba kolejne pola. Operator Like oznacza, że wyszukane zostaną jedynie wartości rozpoczynające się na podany ciąg znaków, kończące się na podany ciąg lub posiadające podany ciąg po prawej i lewej stronie. Zależy to od umiejscowienia symbolu % lub *, które oznaczają dowolny ciąg znaków. W powyższym przypadku wyszukane będą np. wartości Kowal, Kowalski, Kowalska itp. Operator Not Like ma działanie odwrotne. Operatory Between i Not Between oznaczają zakresy, w pierwszej kolumnie podawana jest dolna wartość, w drugiej górna. Zarówno przy filtrze Between jak i Not Between wpisane granice należą do zakresów, zatem filtr Between 0 AND 2 nie odrzuci wartości 0 i 2. Operatory >, >=, <, <=, =, Between, Like łączone są ze sobą operatorem OR, czyli tworzona jest alternatywa kolejnych warunków. Zatem w powyższym przypadku zostaną wyszukane wartości pola równe 1, lub pomiędzy 5 a 7, lub zaczynające się na Kowal. Operatory!=, Not Between, Not Like są łączone za pomocą operatora AND, czyli tworzona jest koniunkcja warunków. W powyższym przypadku zostaną wyszukane wartości pola większe lub równe 1 lub pomiędzy 5 a 7, lub zaczynające się na Kowal i różne od 6 i niezaczynające się na Kowalsk. Wybrane zostaną zatem np. wartości 5, 7, 5.5, Kowalewski, odrzucone natomiast 6, czy Kowalski. W przypadku operatorów Like i Not Like w miejscu, gdzie ma występować dowolny ciąg znaków należy wpisać symbol % lub *. Niewpisanie symbolu w ogóle powoduje, że operator Like działa ta samo jak =. Na przykład filtr D% spowoduje pobranie pól, których wartość zaczyna się na literę D, a %ABCD% wyszuka pola, które posiadają wewnątrz ciąg ABCD w dowolnym miejscu, również na początku lub na końcu pola (% może oznaczać pusty ciąg znaków). Należy pamiętać, że wielkość liter jest brana pod uwagę, przy ustawianiu filtrów. Po wybraniu wszystkich filtrów naciskamy OK, aby zaakceptować zmiany, Cancel, aby je anulować. 21

22 Długość ciągu znaków, w które zostaną połączone wszystkie filtry, nie może przekroczyć znaków. Uwaga! Program w pełni obsługuje jedynie typy: ciąg znaków (Field type C ), całkowitoliczbowy ( N ), stałoprzecinkowy (dziesiętny) ( P ), data ( D ), czas ( T ), zmiennoprzecinkowy ( F ). Pozostałe typy są automatycznie zamieniane na ciąg znaków, zatem ustawianie na nich filtrów może nie działać zgodnie z oczekiwaniami użytkownika. Filtry na datę i czas powinny mieć format odpowiednio YYYYMMDD i HHMMSS, nieoddzielone żadnymi znakami. Zatem jeżeli użytkownik chce wyszukać datę to powinien wpisać Do tabeli z filtrami można również kopiować wartości ze schowka. W tym przypadku należy posiadać w schowku tabelkę podobną do poniższej, posiadającą kolumnę z operatorami i wartościami (jedną lub dwoma). Następnie należy ustawić kursor w kolumnie operator, tak aby nie rozwinąć listy z operatorami i nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+V. Poniżej zademonstrowano kopiowanie przykładowych filtrów z programu Excel. 22

23 3.11. Pasek narzędzi W pasku narzędzi znajdują się następujące przyciski: File, Program, About program. W menu File dostępne są następujące możliwości: a) New oznacza utworzenie nowej konfiguracji. b) Open wczytuje zapisaną konfigurację. c) Save nadpisuje dane w konfiguracji, na której aktualnie pracuje użytkownik. d) Save as - tworzy nowy plik i zapisuje do niego aktualną konfigurację. e) Exit wyjście z programu. W menu Program dostępne są następujące możliwości: a) Download Run rozpoczyna ściąganie tabel jeśli nie ma oczekującego na wznowienie pobierania. Resume wznawia program od poprzednio zapisanego stanu w tabeli statusowej Start from beginning uruchamia ściąganie tabel od początku mimo zapisanego statusu, jednocześnie go resetując. Nie będzie możliwe odtworzenie zapisanego statusu ściągania. Opcja ta dostępna jest tylko jeśli możliwe jest wznowienie pobierania. W przeciwnym wypadku przycisk jest widoczny jako Run. b) Clear Log czyści okno logu. c) Log-> Show in tab/hide ukrywa lub pokazuje kartę z oknem logu, w którym znajdują się powiadomienia dla użytkownika. Plików baz danych z zapisanymi konfiguracjami nie należy modyfikować poza programem. Może to spowodować ich uszkodzenie i niemożliwość ponownego wczytania do programu. Opcja Licence w menu About program wyświetla informacje na temat licencji, odpowiednio o nazwie klienta, numerze licencji i jej ważności. Umożliwia też zmianę adresu . 23

24 3.12. Przebieg ściągania Po wybraniu opcji z menu Download rozpoczyna się pobieranie tabel. Po rozpoczęciu pojawia się log zawierający informacje o postępach. W lewym górnym rogu znajduje się symbol Stop. Umożliwia on przerwanie programu i zapisanie statusu w odpowiednim pliku. Program będzie mógł być wznowiony od momentu, w którym został zatrzymany. Zaleca się zapisanie konfiguracji po przerwaniu ściągania, nie jest to jednak konieczne, o ile została ona zapisana przed uruchomieniem pobierania danych. Jeżeli część wierszy nie zostanie zapisana do bazy to użytkownik zostanie o tym poinformowany w oknie logu. Dokładna informacja na temat powodu niepowodzenia wstawienia wierszy będzie znajdować się w pliku Log.txt w domyślnym katalogu programu. 24

25 4. Zaawansowane opcje ściągania tabel 4.1. Tabele powiązane Idea tabel powiązanych polega na wykorzystaniu zależności między tabelami. Zdarza się, że dane, które są w jakiś sposób ze sobą powiązane, są przechowywane w różnych tabelach. Ilustruje to przykład poniżej. Naszym celem jest pobranie z tabeli Wynagrodzenia tylko tych wartości wynagrodzenia, które znajdują się we wcześniej pobranej tabeli pracownicy, a więc aby wynikiem funkcji była tabela: Aby to osiągnąć należy w tabeli zawierającej nazwy tabel do pobrania, w kolumnie Reference table, wybrać tabelę na podstawie której należy pobierać wartości. Następnie tę samą operację przeprowadzić w tabeli zawierającej pola, czyli dla tabeli wynagrodzenia w wierszu Pesel w kolumnie Reference field zaznaczyć Pesel. Łączenie może się odbywać na podstawie większej liczby pól. Wtedy szukane pola będą musiały pasować pod względem każdego zaznaczonego pola. 25

26 Uwaga: Nie ma możliwości wiązania po liczbach zmiennoprzecinkowych ( F ) w ogóle i stałoprzecinkowych ( P ) w przypadku, gdy występują liczby ujemne Optymalizacja czasu pobierania tabel W przypadku pobierania dużych tabel, czas ich pobierania może być długi i trwać kilka godzin. Warto rozważyć następujące sposoby przyspieszenia programu. Po pierwsze moduł funkcyjny wykorzystywany do pobierania tabel z systemu SAP mieści jedynie 512 znaków w wierszu. Jeżeli długość ta zostanie przekroczona to tabela musi zostać pobrana w częściach i scalona, co znacznie wydłuża czas ściągania. Jeżeli jest to możliwe, warto wybrać pola, których łączna długość nie przekracza 512 znaków. Jeżeli tabela jest bardzo długa to warto ściągać ją w kilku częściach i wstawiając do jednej tabeli w lokalnej bazie. Aby przyśpieszyć działanie filtry należy stosować na polach które są w kluczu lub indeksach. Powodem skrócenia czasu pobierania jest metoda działania modułu funkcyjnego, który żeby np. pobrać wiersze od do musi najpierw przejrzeć pierwszy milion, co jest czasochłonne. Podzielenie tabeli za pomocą filtrów zmniejszy liczbę wierszy, którą moduł musi przejrzeć Najczęściej popełniane błędy w trakcie używania programu Q-Table a) Nieoznaczenie żadnego połączenia z bazą oraz z systemem SAP, jako aktywnego. b) Prefix programowy lub lokalny w przypadku braku globalnego, ma na początkowych dwóch miejscach liczbę. c) Nazwa tabeli ze statusem zawiera mniej niż 3 znaki lub liczbę na jednym z trzech pierwszych miejsc d) Próba nadpisania tabeli otwartej w pliku przez inny proces. e) Nieoznaczenie pola Overwrite i ściąganie tabeli o innych kolumnach. Brakujące kolumny zostaną dodane, jednak wyniki mogą być inne od oczekiwanych, gdyż pominięte zostaną wiersze ze zdublowanym kluczem podstawowym. f) Program nie gwarantuje poprawności danych w przypadku, gdy tabela zostanie zmodyfikowana w trakcie ściągania. W przypadku, gdy tabela ma długi wiersz i jej kolumny muszą być pobierane w częściach, istnieje możliwość, że dane nie będą do siebie pasować po 26

27 połączeniu kolumn w całość. W tym przypadku wiersze, które nie zawierają pełnej informacji, zostaną odrzucone, a użytkownik zostanie o tym poinformowany. g) W przypadku wybrania filtru Like lub Not Like należy podać symbol % lub * w miejscu, w którym ma wystąpić dowolny ciąg znaków. Niepodanie go w żadnym miejscu może spowodować pobranie danych innych od oczekiwanych h) Wartość pól numerycznych jest zaokrąglana do rozmiaru pola. Jeżeli w polu jest miejsce na 2 cyfry po przecinku, to wartość 1,238 zostanie zaokrąglona w dół do 1,23. i) Używany moduł funkcyjny, ze względu na błąd implementacyjny, może nie ściągnąć poprawnie pól zawierających wartości procentowe. j) Program może pobrać niepoprawne dane, jeżeli pola liczbowe mają rozmiar większy niż 12 znaków 5. Instalacja brakujących komponentów 5.1. Microsoft.NET Framework 2.0 Aby uruchomić program Q-Table należy zainstalować Microsoft.NET Framework 2.0. Program do pobrania za darmo wraz z dokładnym opisem znajduje się na stronie: Sterownik OLE DB dla MS Access i MS Excel Należy pobrać i zainstalować wersję sterownika AccessDatabaseEngine zgodną z posiadanym systemem operacyjnym 32 bitowym lub 64 bitowym. W przeciwnym razie nie będzie możliwości zapisu baz danych do Microsoft Excel. Sterownik można pobrać za darmo ze strony W przypadku niezgodności wersji systemu operacyjnego z pakietem Office, w szczególności, gdy system Windows jest w wersji 64 bitowej, natomiast pakiet Office w 32 bitowej, należy przed instalacją sterownika odinstalować cały pakiet Office i po instalacji sterownika zainstalować pakiet z powrotem. Instrukcja chwilowego odinstalowywania pakietu Office znajduje się w punkcie 5.4 Odinstalowanie pakietu Office. Sterownik jest potrzebny, jeżeli zamierzamy zapisywać tabele SAP do MS Excel lub zapisywać i odczytywać konfiguracje z bazy danych. Bez sterownika jest możliwość zapisu/odczytu konfiguracji z formatu XML. Uwaga: W przypadku Office 2013 sterownik instaluje się automatycznie. W przypadku starszych wersji sterowniki powinny być zainstalowane przed instalacją pakietu Office. 27

28 5.3. Biblioteki SAP W przypadku, gdy używanym systemem operacyjnym jest Windows XP konieczne jest zainstalowanie dodatkowych bibliotek do systemu SAP. Można je pobrać ze strony Wymagane jest jednak logowanie do strony. Program używa darmowych bibliotek SAP Nco.Net Connector, udostępnianych przez SAP. Licencję do nich można pobrać ze strony lub bezpośrednio ze strony SAP. W przypadku gdy użytkownik korzysta z Windows XP, należy te biblioteki zainstalować na komputerze Odinstalowanie pakietu Office Aby chwilowo odinstalować pakiet Office należy włączyć Panel Sterowania, następnie wybrać menu programy Odinstaluj program Otworzy się lista programów. Należy znaleźć pakiet Microsoft Office i nacisnąć Zmień. Następnie wybieramy Dodaj lub Usuń funkcje i każdą z nich należy ustawić jako niedostępną. 28

29 Teraz należy sprawdzić czy da się zainstalować sterownik. Jeżeli się nie uda, to w okienku błędu będą wypisane programy, które jeszcze należy odinstalować. Jeżeli pomimo wykonania powyższych instrukcji instalator informuje o zainstalowanym pakiecie MS Office w złej wersji, trzeba go całkowicie odinstalować z dysku. 6. Kontakt W trosce o zadowolenie naszych klientów staramy się stale poprawiać jakość naszego oprogramowania. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek uwagi lub wątpliwości dotyczące działania programu lub niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt na adres W przypadku błędów w działaniu programu prosimy o załączenie pliku konfiguracyjnego, przy którym wystąpił błąd 29

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Dokument opisuje sposób uruchamiania aplikacji graficznych i konsolowych z oprogramowaniem OTC Terminal. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Podręcznik użytkownika OTC S.A., 2008 Spis Treści I. Ogólna

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 1.Wstęp...4 2.Instalacja...5 2.1 Instalacja z CD (wersja płatna)...5 2.1 Instalacja z pliku pobranego z internetu...5 2.3 Instalacja wersji jednostanowiskowej...5 2.4 Uaktualnienie...5

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat

Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat Spis treści: Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat...1 1. Instalacja...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 2.1. Rejestracja programu...3 2.2. Uruchomienie programu...4

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

avast! antivirus Professional Edition wersji 4.8 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Professional Edition wersji 4.

avast! antivirus Professional Edition wersji 4.8 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Professional Edition wersji 4. Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Professional Edition wersji 4.8 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 4 O firmie ALWIL Software a.s.... 4 Dalsza pomoc... 4 Zagrożenia dla komputera... 5 Czym

Bardziej szczegółowo

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa MALKOM VPN Client Wersja 3.1.0 Instrukcja użytkownika Polska wersja językowa Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26 Strona 1 z 36 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 DOKUMENTY ZWIĄZANE...4 3

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

5. Podstawy obsługi programu Microsoft Business Solutions Navision

5. Podstawy obsługi programu Microsoft Business Solutions Navision 5. Podstawy obsługi programu Microsoft Business Solutions Navision Program Microsoft Business Solutions Navision definiuje jednolity sposób obsługi wszystkich swoich modułów. Jest to niewątpliwie zaleta

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access - 1 - Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access Utwórz nową bazę danych i zapisz pod nazwą studenci.accdb 1. Tworzenie tabel Tabela jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu, na przykład

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Gastro Szef Instrukcja użytkownika

Gastro Szef Instrukcja użytkownika Gastro Szef Instrukcja użytkownika Wersja 2013.x.FR0X SOFTECH Sp. z o. o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20/22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo