JĘZYKOWY OBRAZ ŚWIATA GUARANÍ W POLSKICH TŁUMACZENIACH PROZY AUGUSTO ROA BASTOSA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JĘZYKOWY OBRAZ ŚWIATA GUARANÍ W POLSKICH TŁUMACZENIACH PROZY AUGUSTO ROA BASTOSA"

Transkrypt

1

2 JĘZYKOWY OBRAZ ŚWIATA GUARANÍ W POLSKICH TŁUMACZENIACH PROZY AUGUSTO ROA BASTOSA

3 Biblioteka Iberoromańska Editor: Piotr Sawicki Coeditoras: Teresa Jaromin, Małgorzata Kolankowska Consejo Editorial Sławomir Bobowski (Wrocław) Ewa Łukaszyk (Warszawa) Agnieszka Matyjaszczyk Grenda (Madrid) Katarzyna Mroczkowska-Brand (Kraków) Małgorzata Nalewajko (Warszawa) Ewa Nawrocka (Kraków) Barbara Obtułowicz (Kraków) Jacek Pleciński (Wrocław) Magda Potok (Poznań) Wojciech Soliński (Wrocław) Barbara Stawicka-Pirecka (Poznań) Cezary Taracha (Lublin) Vol. 2

4 Maksymilian Drozdowicz Językowy obraz świata guaraní w polskich tłumaczeniach prozy Augusto Roa Bastosa Redaktor tomu Teresa Jaromin WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY FILOLOGICZNEJ WE WROCŁAWIU

5 Copyright by Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu & Maksymilian Drozdowicz, Wrocław 2015 Pracę rekomendują do druku: Jacek Pleciński (Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu) Wojciech Soliński (Uniwersytet Wrocławski) Rysunek na okładce: Piotr Drozdowicz Korekta wydawnicza: Barbara Woldan Projekt okładki: Konstancja Górny DTP: Dorota Bazan ISBN (pdf) WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY FILOLOGICZNEJ WE WROCŁAWIU Wrocław, ul. Sienkiewicza 32, tel. (+48 71) , fax (+48 71) ,

6 Spis treści WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ 1. Językowy obraz świata a kontekst paragwajskiego pisarza Teoria językowego obrazu świata Obcość w antropologicznej koncepcji przekładu literackiego Twórczość Augusto Roa Bastosa Pisarz i jego dwukulturowy kraj Roa Bastos i krytycy Utwory pierwsze Opowiadania Syn człowieczy Ja, Najwyższy ROZDZIAŁ 2. Język polskich przekładów dzieł Augusto Roa Bastosa Adaptacja języka guaraní w polskich przekładach idiolektu Roa Bastosa Tradycja ustna guaraní i jopará Przemilczenia i poetyka wariacji Rola muzyki Idiolekt Augusto Roa Bastosa Tradycja wobec pisma Egzotyzacja w polskich przekładach Miejsca obcości z języka guaraní i jopará Miejsca obcości z innych języków ROZDZIAŁ 3. Świat i kultura guaraní w polskich przekładach prozy Augusto Roa Bastosa Charakterystyczne elementy kultury guaraní Świat mityczny Bohater Roa Bastosa Człowiek mityczny Człowiek częścią wszechświata Byty dwoiste

7 3.4. Cykliczność czasu i historii Synkretyzm religijny Redukcja kultury guaraní ZAKOŃCZENIE BIBLIOGRAFIA

8 WSTĘP Obchodzona szeroko w świecie rocznica 500-lecia odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba była nie tylko pretekstem do poszerzonych badań nad kulturą tego kontynentu, ale i okazją do refleksji nad wzajemnym przenikaniem się elementów europejskich z tubylczymi w Latynoameryce. Zakrojona na szeroką skalę misja cywilizacyjno-ewangelizacyjna, jaką podejmowali w czasie Kolonii Hiszpanie, a także w nieco odmienny i ekspansywny sposób Portugalczycy, trwała przez wieki i na dobrą sprawę nie zakończyła się do dziś. Narody, które zdecydowały się na uniezależnienie od Korony hiszpańskiej, począwszy od pierwszych lat XIX wieku, stale szukały potwierdzenia i wzbogacenia własnej tożsamości, która z racji dominującej roli hiszpańszczyzny oraz hiszpańskich wzorców w administracji państwowej napotykała duży opór, by całkowicie się objawić tak w życiu publicznym, jak i w literaturze. Zastanawiającym faktem jest prężne i bardzo samodzielne oraz odrębne życie ludu wiejskiego na prowincji latynoamerykańskiej przy stosunkowo dużym zeuropeizowaniu głównych miast stolic i ważnych ośrodków handlowych oraz przemysłowych (kopalnie, huty), a także kulturalnych (duża rola uniwersytetów i kolegiów jezuickich). Wieś w krajach Ameryki Południowej stworzyła swoistą kulturę. Nieraz przetrwał tam w większym lub mniejszym stopniu język tubylczy. Miejscami, gdzie język Indian zachował się po dziś dzień w stopniu najpełniejszym, są: Paragwaj, Peru, Boliwia, południe Meksyku, Gwatemala, Ekwador, a także Brazylia ze swymi amazońskimi zagłębiami kulturowymi. Paragwaj rysuje się pod tym względem bardzo wyraziście, będąc traktowany przez językoznawców co inni krytycy uważają za przesadę jako jedyny w pełni dwujęzyczny kraj Ameryki Południowej. Język tubylców zachował się wśród Paragwajczyków na terenach wiejskich

9 8 WSTĘP w zadziwiająco dużym stopniu, a powodem takiego stanu rzeczy była nie tylko nieatrakcyjność wspomnianego obszaru ze względu na rzadkie występowania pożądanych w przeszłości cennych minerałów kopalnych, ale i oddalenie od ważnych szlaków handlowych, występowanie puszcz, które dopiero w drugiej połowie XX wieku dały się ujarzmić przez rabunkowy wyrąb i wywóz drewna za wschodnią granicę. Decydującym czynnikiem zachowania języka przy życiu aż do doby obecnej była pokojowa i skryta natura Guaranów, którzy przedkładali życie w lasach nad rolnictwo, a także emigracja do miast, zaś decydującą rolę pełniły zakony chrześcijańskie. Najpierw dzieła cywilizowania Indian dokonywali franciszkanie, a później dużym sukcesem i towarzyszącym mu rozgłosem okazała się praca jezuitów. Oba te zakony wprowadziły w życie system tzw. redukcji, będących osadami wolnymi od wpływów zła z zewnątrz, miejscami kultywowania języka i budowania nowej moralności, opartej na chrześcijańskiej utopii dobrego dzikusa, która utrzymywała zgromadzonych tubylców w stanie permanentnej niedojrzałości jak ujmują to niektórzy badacze. Były to administracyjne twory na wzór utopijnych wizji Tomasza Morusa czy dominikanina Tomasza Campanelli (Miasto Słońca) 1. Paragwaj, będący miejscem spotkania elementu tubylczego i hiszpańskiego, stanowi szczególny przypadek, gdy dotychczas dominujący język hiszpański i kultura europejska same zostały w końcu wyparte przez czynnik guaraní, płynący silnym od stuleci, podskórnym nurtem. Literatura hiszpańskojęzyczna tego kraju, będąc dość typowym przykładem na kontynencie, w stosunku do nurtów światowych odczuwała pewne zacofanie 2. Dzięki pierwszej drukarni na kontynencie amerykańskim (1539) założonej w redukcjach jezuickich mogła powstawać literatura 1 Pochodzenie słowa redukcja w odniesieniu do misji franciszkańskich i jezuickich w Ameryce Łacińskiej ma swój początek na drugim Soborze Limeńskim (1567), kiedy to ustalono, że Indianin żyjący w stanie wolnym nie mógł myśleć, ani być cywilizowanym, ani tym bardziej stać się chrześcijaninem. Należy zaznaczyć, że zgodnie z opiniami Bartomeu Melià słowo redukcja może być traktowane jako synonim dla pojęcia doktryna albo misja. W takich osiedlach usiłowano chrystianizować Indian, czyniąc z nich najpierw adeptów życia politycznego (czyli zorganizowanego i pod kontrolą) w zespołach mieszkalnych o pewnym stopniu urbanizacji. 2 Krótki szkic dziejów literatury paragwajskiej jest przedstawiony w: Drozdowicz (2009b).

10 WSTĘP 9 religijna w guaraní. Rozwijał się też sam język po raz pierwszy zapisany w hiszpańskim alfabecie. W związku z zakazem rozpowszechniania literatury fikcji, wydanym poprzez edykt królewski z 1531 roku, który zabraniał kolportażu i druku próżnych ksiąg i zmyślonych historii 3 (Pindel 2004: 59), z trudem następowało tworzenie literatury pięknej, przytłoczonej bogatą twórczością religijno-katechetyczną oraz apologetyczną. Na kontynencie Ameryki Południowej w dziedzinie literackiej po okresie średniowiecza następuje przeskok w barok (i to nie we wszystkich krajach), później zaś mamy do czynienia z wątłą produkcją romantyczną i modernizmem. W czasie boomu to Europa zobaczyła swe odbicie w zwierciadle literatury Latynosów. W przypadku niniejszej pracy zasadnicze pytanie powinno brzmieć: czy świat widziany w literackich dziełach Augusto Roa Bastosa jako przedstawiciela boomu (albo raczej post-boomu) jest bardziej tubylczy, czy też poddany procesowi kulturowej kolonizacji. Brent Carbajal, uczony amerykański zajmujący się badaniem kultury literackiej Paragwaju, wyróżnił tzw. triadę paragwajską, czyli główne pojęcia, na których powinno się opierać wszelkie wiarygodne opisanie Paragwaju. Są to mianowicie: dwujęzyczność, wyobcowanie i emigracja. Ta potrójna zasada tyczy się także świata literackiego i guarańskiego uniwersum zawartego w prozie Augusto Roa Bastosa. Te trzy elementy, jako filary wszelkiego uwiarygodnionego rozważania o Paragwaju, musiały wystąpić w niniejszej rozprawie, ze szczególnym uwzględnieniem tego pierwszego, czyli dwukulturowości, objawiającej się bilingwizmem, niekiedy nawet plurilingwizmem, co autor tej rozprawy mógł zaobserwować, żyjąc rok na pograniczu brazylijsko-paragwajskim w Alto Paraná oraz kolejne półtora roku na południu kraju, w María Auxiliadora (departament Itapúa). Autor niniejszej publikacji odbył też miesięczny kurs języka guaraní na poziomie podstawowym (1997) i dwa cykle kursów inkulturacyjnych w Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guasch w Asunción w 1997 i 1998 roku. Dwa pozostałe elementy, wyobcowanie i emigracja, w pewien sposób wynikają z zakorzenienia w kulturze tubylczej i przewijają się wśród zagadnień dotyczących dziedzictwa Guaraní. Jesteśmy świadomi, że czekają one na dalsze, pogłębione badania. 3 libros vanos e historias fingidas.

11 10 WSTĘP Augusto Roa Bastos ( ), należący do pokolenia kładącego prawdziwe fundamenty pod literaturę Paragwaju, jest postacią szczególną. Zapisuje on obraz swego kraju w opowiadaniach i powieściach, spośród których w Polsce znane są dwie Syn człowieczy oraz Ja, Najwyższy. Ukazał się też w naszym kraju zbiór prozy Kurupí i inne opowiadania wyjętej głównie z tomu El baldío (Buenos Aires, 1966) oraz Moriencia (Caracas, 1969). Twórczość tego pisarza chronologicznie zbiega się z rozpoczętym w latach 60. XX wieku tzw. boomem latynoamerykańskim, który rozwinął się w całej niemal Europie, w tym także w Polsce 4. Zjawisko to powinno być postrzegane jako odpowiedź na wielowiekowe projektowanie w umysłach Europejczyków obrazu Ameryki Południowej i upowszechnianie swoistych wzorców kulturowych, które stopniowo zakorzeniały się w Nowym Świecie. Wytworzyły się nawet tak charakterystyczne dla kultury kontynentu metropolie, jak Buenos Aires, Meksyk czy Montevideo. Gdy pisarze latynoscy poczuli, że mogą mówić własnym, niezależnym głosem, odpowiedzią na ich oczekiwania stała się polityka wydawnicza Domu Ameryk (Casa de las Américas) w Hawanie, a potem wydawnictw hiszpańskich, zwłaszcza Seix Barral w Barcelonie. Odpowiedź Latynosów okazała się tak nowatorska i literacko nośna, że w świecie artystycznym nastąpiła prawdziwa eksplozja talentów, które w rzeczywistości istniały od zawsze, mając jednak utrudnioną drogę do sukcesu wydawniczego przez brak zainteresowania decydentów i panujące ówcześnie mody literackie. Niniejsza rozprawa 5 podkreśla dwa fundamentalne zagadnienia: językowy obraz świata (JOŚ) oraz elementy powoli ginącego świata guaraní, które usiłujemy wydobyć z dzieł Roa Bastosa. Rozdział pierwszy tej pracy stanowi teoretyczny zarys stanu badań nad światem przedstawionym w literaturze oraz językowym obrazem świata, w którym dominować będzie perspektywa porównawcza. Zapytamy się na podstawie 4 Szerzej o recepcji pisarstwa Augusto Roa Bastosa w Polsce traktują: Gaszyńska- -Magiera (2011) i Drozdowicz (2013c). W niniejszej pracy zastosowano następujące skróty odnoszące się do polskich tłumaczeń utworów Augusto Roa Bastosa: Ja, Najwyższy JN, Syn człowieczy SC (wydanie z 1977 roku), Kurupí i inne opowiadania KIO. Dla ułatwienia zapisu przy podawaniu wersji oryginałów stosować będziemy skróty: dla Roa Bastos (2003b) YOS, Roa Bastos (1960a) HH, zaś w przypadku opowiadań Roa Bastosa (wydanie z 2001) CC. 5 Praca stanowi nieco skróconą wersję dysertacji doktorskiej obronionej na Uniwersytecie Wrocławskim w styczniu 2008 roku.

12 WSTĘP 11 zebranego w nim materiału o to, czy w twórczości Roa Bastosa świat jest raczej stwarzany, czy też odwzorowywany, a niewątpliwie słuszniejsze będzie zastanowienie się, na ile świat ten, świat przypomnijmy indiański, jest kreowany przez językowy obraz prozy Roa Bastosa, a na ile opisywany przez przytaczanie nazw własnych, toponimów guarańskich, słów-kluczy z tamtej kultury. Spośród prac wielu autorów bliskie linii antropologicznej wydają się badania Sapira i Whorfa, a także Romana Lewickiego, wraz z wprowadzoną przez niego i rozwijaną kategorią obcości. Lawrence Venuti, który też opiera się na wcześniejszych ustaleniach (np. Schleiermachera), wprowadza dwa sposoby rozumienia przekładu jako adaptacji bądź egzotyzacji. O ile opowiadania Roa Bastosa mieszczą się w szeroko pojętym regionalizmie i jako taki nurt ten łatwo odnajduje swe potwierdzenie w faktach, o tyle sprawa komplikuje się w przypadku SC powieści-paraboli i epopei narodowej, a zwłaszcza JN, którego nie sposób analizować w oderwaniu od założeń nouveau roman we Francji. Najważniejsza książka Roa Bastosa Paragwajczyka najpełniej sięga do najnowszych zdobyczy literackich Europy, z powodzeniem umiejscawiając się w szeregu najwybitniejszych arcydzieł światowych, dowodząc także prężności rozwoju myśli latynoamerykańskiej. Prawdą jest też to, że JN wyprzedza i toruje drogę dla chronologicznie późniejszej powieści Les Géorgiques (Georgiki) Claude a Simona. Książka Paragwajczyka zagłębia się w język guaraní w taki sposób, że żyje on ubrany w semantykę hiszpańską, przebija się na zewnątrz hiszpańszczyzny poprzez wiele zabiegów, takich jak aglutynacje, aliteracje, powtórzenia i gry słowne. Argumenty te świadczą o wielokulturowości omawianej książki Roa Bastosa. Traktuje o tym rozdział drugi, poświęcony analizie języka guaraní w polskich przekładach powieści tego pisarza i technikom pisarskim, które niekiedy są trudno oddawane na naszym gruncie czytelniczym. Ciekawym, naszym zdaniem, zjawiskiem w obrębie kultury Paragwaju jest to, że w przypadku pisarstwa Paragwajczyka tekst oryginału dodatkowo zawiera w sobie dwa języki wewnętrzne: guaraní i hiszpański, o których mówią badacze (np. Bartomeu Melià), że wytworzyły swoisty trzeci język, zwany jopará. Interesuje nas, czy w polskich przekładach także wytworzył się ten zakładany bilingwizm i czy jest on czytelny. W rozdziale trzecim, przyjmując perspektywę wieloaspektową z pogranicza translatologii antropologicznej i badań literaturoznawczych,

13 12 WSTĘP chcemy ukazać obraz świata Guaranów widoczny w polskich przekładach prozy Augusto Roa Bastosa. Aby tego dokonać, korzystamy z już przedstawionego stanu badań w dziedzinie przekładu antropologicznego, czyli transferu jednej kultury do drugiej, zawartego w rozdziale pierwszym. Zastanawiamy się i wyciągamy (być może) nowe wnioski płynące z analizy przekładu oryginalnych dzieł prozaika na język polski oraz pytamy o sposób i stopień przekładu dwóch kultur Paragwaju (guaraní- -hiszpańskiej) na europejsko-polską kulturę czytelnika w Polsce. Kwestia obcości, w tej pracy utożsamiająca się z paradygmatem indiańskości, jest szczególnie ważna dlatego, że to właśnie obcość najbardziej uderza czytelnika polskiego, który spotykając się w tekście z guaranizmami bądź mitemami Guaranów zaświadcza o egzotyzacji przedstawianego przez fikcję świata. Pierwotnie niniejsza praca zawierała także rozdział poświęcony kształtowaniu się obrazu Paragwaju wśród publiczności polskiej na przestrzeni dziesięcioleci oraz recepcji twórczości Roa Bastosa w Polsce. Materiał ten został zawarty w dwóch osobnych artykułach, opublikowanych w kwartalniku Ameryka Łacińska, wydawanym przez CESLA (zob. Drozdowicz 2013b i 2013c). Ograniczyliśmy się tylko do opisu guarańskiego świata, ponieważ opisanie elementów świata kultury dominującej (nazywanej umownie hiszpańską), aczkolwiek równie interesujące by wspomnieć chociażby o roli historii, dyktaturze i przemocy zajęłoby zbyt dużo miejsca i warte jest raczej pogłębienia w zupełnie odrębnej pracy. Jesteśmy przekonani, że analiza niniejsza budzić może niedosyt w odkrywaniu całości złożonej współczesnej kultury Paragwaju. Praca ta zawdzięcza wiele dwóm tłumaczom, Zygmuntowi Wojskiemu i Andrzejowi Nowakowi, bez których twórczego wysiłku nie byłoby przekładów na język polski książek wybitnego Paragwajczyka. Co prawda jest jeszcze Andrzej Tchórzewski, który w jednym z czasopism przełożył fragment JN, będący antyklerykalnym monologiem Najwyższego Dyktatora rzucającego oskarżenia pod adresem Kościoła paragwajskiego, jednak główne zainteresowanie autora skupia się na dwóch pierwszych tłumaczach. Szczególną rolę w tej pracy odgrywa Zygmunt Wojski, który bezpośrednio dzielił się uwagami na temat swego przekładu SC z piszącym te słowa, a umieszczenie go w szeregu najbardziej zasłużonych krzewicieli kultury guarańskiej na gruncie polskim staje się jak najbardziej uzasadnione. Panu Doktorowi należą się zatem największe podziękowania za inspiracje, trud przekładu

14 WSTĘP 13 i osobiste uwagi kierowane do autora. Należy też wspomnieć o jego niełatwej pracy tłumacza w czasach PRL-u, gdy dostęp do źródeł był znacznie utrudniony.

15

16 ROZDZIAŁ 1 Językowy obraz świata a kontekst paragwajskiego pisarza 1.1. Teoria językowego obrazu świata Już Ludwig Wittgenstein (za: Arévalos Fernández 1970: 27) stwierdzał, że granicą naszego poznania są granice języka 6, zaś Edward Sapir dodawał, że język modeluje nasz światopogląd i sposób myślenia. Michel Foucault dowodzić będzie, że człowiek jest mówiony, tak jak i Jacques Lacan, dla którego la langue nous parle. Z kolei Algirdas Greimas wzbogaci to stwierdzenie o la langue mythique nous parle. Wszyscy ci autorzy wpisują się w tendencję kreacyjności języka wyrażonej już na początku Ewangelii według św. Jana: Na początku było Słowo (J 1,1-3) 7. Jak wiadomo na podstawie wielu badań chociażby Edwarda Sapira i Benjamina L. Whorfa (a pisze o nich cytowany Arévalos Fernández), język danej społeczności może dawać wskazówki co do jej koncepcji świata. Warto też wziąć pod uwagę jak sugeruje Arévalos Fernández hipotezy relatywizmu językowego wspomnianych wyżej uczonych 8. Ważną dla hierarchizowania elementów świata rolą języka jest dla Whorfa to, że stanowi on technikę wyrażania myśli, porządkującą strumień doznań zmysłowych. Nie zdajemy sobie wielokrotnie sprawy z tego, że jak pisze autor język jednocześnie klasyfikuje i porządkuje ten strumień, wytwarzając tym samym pewien obraz świata, wycinek rzeczywistości, dający się łatwo ujmować za pomocą językowych środków symbolicznych. Język dokonuje uporządkowania świata. Tak np. co istotne dla 6 Wszystkie tłumaczenia, jeśli nie zaznaczono inaczej, są dziełem autora niniejszej rozprawy M. D. 7 Wszystkie cytaty biblijne w niniejszej pracy pochodzą z Biblii Tysiąclecia (1996). 8 Według Sapirowskiej tezy o języku, jest on symbolicznym przewodnikiem po kulturze (Sapir 1978: 89).

17 16 Językowy obraz świata a kontekst paragwajskiego pisarza niniejszej rozprawy porządkuje się za pomocą języka strumień świadomości narratora w JN Roa Bastosa. Anna Wierzbicka pisze, że sam język może determinować widzenie świata albo tylko podsuwać, ułatwiać i sugerować niektóre rozróżnienia, nie wymuszając ich (Wierzbicka 1978: 22), a wynika to z hipotezy Sapira Whorfa. Tezy Whorfa dotyczące języków indiańskich Ameryki Północnej odnoszą się naszym zdaniem także do Indian Ameryki Południowej, a szczególnie Guaranów 9, których najżywsza kultura zachowała się do dziś w Paragwaju. Zastosowany obficie język guaraní, przekładany na język polski w prozie Roa Bastosa, powinien więc naszym zdaniem dostosować się do powyższej opinii 10. Według Edwarda Sapira (1978: 37) zawartość treściowa każdej kultury daje się wyrazić w jej języku, a zatem każde nowe doświadczenie kulturalne wzbogaca jego zasoby, aczkolwiek takie wzbogacenie nie jest arbitralnym dodatkiem, ale raczej wpływa na poszerzenie starych terminów i znaczeń. Język może sugerować swoim użytkownikom znaczenia, których nie są w stanie dostrzec tylko w doświadczeniu. Te znaczenia mogą być tłumaczone w przeważającej mierze jako projekcje potencjalnych znaczeń na elementy doświadczenia będące surowcem dla budowania szerszej wizji kultury. Interpretując fakty lingwistyczne, semantyczny opis świata powinien relacjonować to, jak określona społeczność językowo-kulturowa kategoryzuje i wartościuje świat (Pajdzińska, Tokarski 1996: 143, 145). Nie sposób dokonywać przedstawień zawartych w dziełach literackich obrazów rzeczywistości bez chociażby skrótowego wprowadzenia do teorii językowego obrazu świata (JOŚ). Pojęcie to nawiązuje do niemieckiej myśli lingwistycznej Wilhelma von Humboldta, który używał terminu światoogląd (Weltansicht), i Leona Weisgerbera, swymi 9 W języku polskim funkcjonuje w mianowniku forma Guaranie, Gwaranie oraz nieodmienna Guaraní. W niniejszej pracy używać będziemy terminu pierwszego oraz trzeciego. W wersji hiszpańskiej funkcjonują określenia: Guaraní, los guaraní oraz los guaraníes. 10 Na gruncie polskim do doświadczeń z językami indiańskimi w nowszych badaniach odwołuje się chociażby Danuta Stanulewicz. Podkreśla ona, za wielu innymi badaczami, że język polski oraz inne języki słowiańskie wydają się bardziej podobne do języków indiańskich niż np. angielski, a to oznacza, że przekład z języków indiańskich na języki słowiańskie może być wierniejszy niż na angielski (Stanulewicz 2000).

18 Teoria językowego obrazu świata 17 korzeniami sięgając do oświecenia włoskiego i francuskiego (zob. Bartmiński 2006: 11) 11. JOŚ dla jednych badaczy stanowi strukturę pojęciową utrwaloną (zakrzepłą) w systemie danego języka (np. Grzegorczykowa 1999: 41), zaś dla innych to zbiór prawidłowości, zawartych w związkach gramatycznych i strukturach leksykalnych, które pokazują różne sposoby rozumienia świata (np. Tokarski 1999) 12. Składnikami językowego obrazu świata są własności gramatyczne języka, słownictwo, własności słowotwórcze, etymologia, konotacje semantyczne, a także wizja świata przekazywana przez teksty literackie (Grzegorczykowa 1999: 43 46). JOŚ to struktura pojęciowa, za pomocą której ludzie ujmują, czyli klasyfikują i interpretują świat zaznacza autorka a trudności w porozumiewaniu się z jednostkami wynikają nie tyle z różnic w systemach językowych, ile z doświadczeń i przekonań ludzi mówiących w tym języku (Grzegorczykowa 1999: 46). Poszczególnych elementów JOŚ można poszukiwać w różnych podsystemach języka, bo najważniejszym materiałem jest dla niego słownictwo (Adamowski 1999: 155). Teksty artystyczne stanowią świadectwo językowego obrazu świata, ponieważ z niego wyrastają, usuwają jedne elementy i eksponują oraz rozbudowują inne, ale nigdy nie zostają całkowicie zerwane semantyczne związki między słowem w języku ogólnym i w języku artystycznym, wobec tego każdy kontekst może stanowić wartościowy element w badaniu JOŚ (Pajdzińska, Tokarski 1996: 158). Należy odróżnić obraz świata od JOŚ. Ten pierwszy to odbicie doświadczenia poznawczego społeczności i takie jego modelowanie, które umożliwia poruszanie się w nim. Obraz świata uważany jest za opis świata dokonywany z pewnego punktu widzenia i jako model świata regulujący ludzkie zachowania, zaś JOŚ to tylko część tak rozumianego obrazu świata część specyficzna, bo przejawiająca się w danych językowych (Maćkiewicz 1990: 194). Autorka wskazuje, że językowy model rzeczywistości jest wielowarstwowy i heterogeniczny, niekiedy nawet 11 Wprowadzone niedawno do badań literaturoznawczych pojęcie językowego obrazu świata (JOŚ) jest szeroko używane w zagadnieniach etnolingwistycznych (por. Bartmiński 1980, 2006; Bartmiński, Tokarski 1986) i rozumiane w sposób intuicyjny. 12 Zob. także: Bartmiński, Tokarski (1986: 72), Niebrzegowska (1999: 137). Dla Bartmińskiego język jest składnikiem kultury, a jednocześnie to kultura zawiera się w języku i daje się poznawać poprzez język, który jest nie tylko jej częścią, lecz także kodyfikatorem (Bartmiński 1988: 8).

19 18 Językowy obraz świata a kontekst paragwajskiego pisarza sprzeczny, bowiem składają się nań elementy pochodzące z różnych etapów ludzkiego myślenia i z rozmaitych źródeł od magii aż po naukę. Językowe odtwarzanie rzeczywistości jest wieloetapowe: strukturyzuje świat, opisuje go, porządkuje i ocenia. Aby zacząć od analizy JOŚ pewnego wycinka rzeczywistości, należy najpierw wskazać na granice narzucone temu fragmentowi świata, a następnie przyjrzeć się obiektom mniej lub bardziej podobnym po to, by sprawdzić, czy w danym języku także uwidoczniły się podobieństwa, czy raczej wskazuje się na różnice między nimi (Maćkiewicz 1990: 197). JOŚ pełni, zdaniem badaczki, dwie funkcje: interpretującą i regulującą interpretuje rzeczywistość i reguluje ludzkie zachowania wobec niej oraz wiąże się z myśleniem i działaniem. Kategoryzacja stanowiąca dla człowieka środek do zrozumienia świata podsuwa mu świat pokawałkowany, uproszczony oraz dopasowany do ludzkich możliwości poznawczych (Maćkiewicz 1999: 52 53). Anusiewicz apeluje za Gipperem, aby oddzielić językowy obraz świata od naukowego, a oba te obrazy należy jeszcze oddzielić od światopoglądu, będącego wyrazem określonej ideologii. W JOŚ, zdaniem Anusiewicza, chodzi o odkrywanie w języku obrazu świata z jego elementami: informacją, wiedzą, doświadczeniem i wartościami przyjętymi przez społeczność, która posługuje się danym językiem. Wtedy przydatnym pojęciem staje się światopogląd. Za światopogląd Anusiewcz uważa (także za Gipperem) wspólne, ukształtowane na podstawie osobistych przekonań widzenie związków między człowiekiem a światem. Światopogląd może być religijny bądź polityczny, a z kolei naukowy obraz świata zawiera naukowy obraz kosmicznych i ziemskich związków, zależny od osiągniętego stanu wiedzy oraz od osobowości wielkich uczonych [ ] (Anusiewicz 1999: 269). Dla nas szczególnie inspirującą kwestią są związki między człowiekiem a światem w kulturze guaraní. W kulturze tkwią wartości, a te są przekazywane w tłumaczeniach i mają ścisłe powiązanie z obrazem świata w literaturze. Zwolennikami tej aksjologicznej teorii kultury są: Janusz Anusiewicz, Anna Dąbrowska i Michael Fleischer. Zdaniem tych badaczy [Język M. D.] odzwierciedla hierarchie wartości oraz systemy znaczeń, umożliwia dostęp do świata i poznanie go w sposób już z góry określony, bo zawiera model świata (światów) i sprawia, że model ten (modele) kształtuje nasze widzenie świata (światów) i wpływa na jego (ich) obraz (Anusiewicz, Dąbrowska, Fleischer 2000: 20).

20 Teoria językowego obrazu świata 19 Jak widzimy, język oddziałuje też na zachowania społeczne, organizując je, sterując i regulując, a także weryfikując i kodyfikując treści kulturowe 13. Wspomniani badacze dodają także pojęcie kulturowego obrazu świata. Jest to zdaniem Anusiewicza, Dąbrowskiej i Fleischera system odpowiadający za całokształt konstrukcji drugiej rzeczywistości, organizujący wszystkie pozostałe komponenty obrazu świata w obrębie danej kultury. Kulturowy obraz świata ujawnia się w dyskursach, w interdyskursie, w symbolach kolektywnych oraz dyskursywnych, będąc miejscem przejawiania się JOŚ (Anusiewicz, Dąbrowska, Fleischer 2000: 30 31). Przy próbie pełnej rekonstrukcji JOŚ nie należy pomijać danych przyjęzykowych, czyli wiedzy o świecie wspólnym nadawcy i odbiorcy oraz towarzyszących jej przekonań czy wierzeń, a także skonwencjonalizowanych zachowań. Bez tych odwołań niemożliwa jest interpretacja i językowe porozumiewanie się. JOŚ jest potoczną, a także naiwną interpretacją rzeczywistości, zaznacza Bartmiński (2006: 14), i stanowi wytwór przeszłości, czyli jest owocem ludzkich doświadczeń z historii i kultury wspólnotowej. W kwestii interpretowania rzeczywistości literackiej wypowiada się też krytyka ponowoczesna. Dla nas jest to o tyle istotne, że jedno z dzieł Roa Bastosa JN jest inspirowane właśnie tą poetyką. Roland Barthes uważa, że słowo pisarza nie jest nigdy zdolne do wyjaśnienia świata, a jeśli nawet udaje, że go wyjaśnia, to zawsze po to, aby przesunąć głębiej dwuznaczność. Wyjaśnienie w utworze natychmiast staje się dwuznacznym wytworem rzeczywistości, z którą powiązane jest dystansem (Barthes 1970: 245). Trzeba podkreślić za francuskim badaczem, że Reguły, którym podporządkowany jest język literacki, dotyczą nie zgodności tego języka z rzeczywistością (niezależnie od wszelkich pretensji szkół realistycznych), lecz jedynie poddania się systemowi znaków, który ustalił sobie autor [ ] (Barthes 1970: ). Z kolei inne rozumienie modelu świata w literaturze przedstawia Stanisław Barańczak, który stosuje pojęcie owego modelu w znaczeniu tego, co jest [ ] programem zachowania dla jednostki i dla grupy, jako że określa zasób operacji, służących oddziaływaniu na świat, oraz 13 Odsyłamy też do rozważań Rocha Sulimy na temat ludowości (Sulima 1982), czy tekstów Bartmińskiego (2006: , ).

21 20 Językowy obraz świata a kontekst paragwajskiego pisarza reguły ich wykorzystania i ich motywację (Barańczak 1984: ). Dla rekonstrukcji modelu świata ważna jest dla Barańczaka nie tylko analiza stwierdzeń bezpośrednich o charakterze światopoglądowym, ale również analiza wewnątrztekstowej sytuacji komunikacyjnej oraz systemu napięć. Należałoby też zaznaczyć, co podkreślamy za Martuszewską (2001: 211), że światy przedstawione nie są takimi wycinkami świata, które mogłyby się realizować w świecie aktualnym, chociaż są swoiście aktualizowane i ukonkretniane podczas odbioru w wyobraźni ich czytelników. Światy te zawsze przechodzą przez filtr świadomości swego twórcy i odbiorcy. Także narrator powieściowy prezentowany przez świat przedstawiony w utworze jest tworem autora, czyli zarówno on, jak jego wiedza należą do zjawisk fikcyjnych. Jak powszechnie wiadomo, występują określone sposoby traktowania świata przedstawionego: świat mityczny, groteska 14, realizm 15, naturalizm, symbolizm, surrealizm oraz fantastyka 16. Każde dzieło literackie wychodzi poza słowa ku rzeczywistości niewerbalnej. Aby zostało ono zaaprobowane przez czytelnika, musi w jakiejś mierze respektować jego wiedzę o rzeczywistości. Jerzy Topolski w tym kontekście pisze także o wiedzy pozaźródłowej u czytelnika (Topolski 1968: XVI, XVIII; por. także Bartoszyński 1971: ). Zwolennicy teorii dzieła literackiego jako świata przedstawionego głoszą pogląd, iż każdy utwór jest tworem wielopłaszczyznowym, i traktują jego językowy aspekt jako jeden z wielu. W tym ujęciu świat przedstawiony jest czymś wyznaczonym przez tekst utworu literackiego, ponieważ przedmioty stanowiące ten świat posiadają takie własności, jakie zostaną im przypisane przez sumę zdarzeń literackich (Rosner 1970: 16 17), zaś 14 Topika przestrzenna, społeczno-kulturowe wzory doświadczenia przestrzeni i archetypiczne jej wyobrażenia to, zdaniem Sławińskiego (1978: 14 15), wtórne interpretacje, nadbudowane nad pewnym minimum przestrzennym zawartym w świecie wysłowionym dzieła. Możemy mieć zatem w dziełach przestrzenie fantastyczne, alegoryczne, groteskowe, wizyjne czy śnione. Dla Sławińskiego światem jest zespół rzeczy, wnętrz i pejzaży, postać konfiguruje się z cech, zaś fabuła to, zaproponowane przez Proppa, kręgi akcji. Zob. więcej o grotesce w: Bolecki (1991) i Głowiński (red.) (2003). 15 Więcej o realizmie zob.: Brodzka (1964), Watt (1973), Auerbach (2004). 16 Zob. zagadnienie fantastyki w: Pindel (2004: 7 51), gdzie znajdziemy jej podział na gatunki.

MARZENA MARCZEWSKA. jfi, etą WyjjąĄzMn.. CHOROBA STUDIUM JĘZYKOWO-KULTUROWE

MARZENA MARCZEWSKA. jfi, etą WyjjąĄzMn.. CHOROBA STUDIUM JĘZYKOWO-KULTUROWE MARZENA MARCZEWSKA jfi, etą WyjjąĄzMn.. CHOROBA STUDIUM JĘZYKOWO-KULTUROWE J a c i ę z a m a w ia m, j a c i ę w y p ę d z a m... C h o r o b a. s t u d i u m j ę z y k o w o - k u l t u r o w e M arzena

Bardziej szczegółowo

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Kontekst teoretyczny 7 2. Istota socjalizacji 18 3. Pojęcie wychowania 32 4. Koncepcje osobowości a wychowanie 55

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego

Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego Uniwersytet Zielonogórski Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii Marcin Sieńko Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego praca doktorska napisana pod kierunkiem Jana Kurowickiego Zielona

Bardziej szczegółowo

CZAS w życiu Polaków

CZAS w życiu Polaków Elżbieta Tarkowska CZAS w życiu Polaków WYNIKI BADAŃ, HIPOTEZY, IMPRESJE W arszawa 1992 Polska Akademia Nauk Instytut Filozofii i Socjologii Spis treści Słowo w stępu... 1 Część I. PYTANIA I PROBLEMY

Bardziej szczegółowo

Między aksjologią a agatologią. Ewolucja myśli etycznej Józefa Tischnera

Między aksjologią a agatologią. Ewolucja myśli etycznej Józefa Tischnera Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie Dariusz Piórkowski SJ Między aksjologią a agatologią. Ewolucja myśli etycznej Józefa Tischnera Praca bakalaurecka napisana pod kierunkiem ks.

Bardziej szczegółowo

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji

Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji Poznać Zrozumieć Doświadczyć Teoretyczne podstawy praktycznego kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji pod redakcją naukową Jolanty Bonar i Anny Buły Kraków 2011 Copyright by Wydział Nauk o Wychowaniu

Bardziej szczegółowo

KODY I SEMANTYKI W KOMUNIKACJI ŚRODOWISK NACJONALISTYCZNYCH

KODY I SEMANTYKI W KOMUNIKACJI ŚRODOWISK NACJONALISTYCZNYCH ANDRZEJ OCHOCKI Zeszyty Naukowe KUL 57 (2014), nr 3 (227) MARCIN PIELUŻEK* KODY I SEMANTYKI W KOMUNIKACJI ŚRODOWISK NACJONALISTYCZNYCH Środowiska skrajnej prawicy, funkcjonujące na marginesie polskiego

Bardziej szczegółowo

OBRAZ MALARSKI JAKO ŚRODEK DYDAKTYCZNY I KATECHETYCZNY

OBRAZ MALARSKI JAKO ŚRODEK DYDAKTYCZNY I KATECHETYCZNY Rozdział V OBRAZ MALARSKI JAKO ŚRODEK DYDAKTYCZNY I KATECHETYCZNY Stwierdzenie, że żyjemy obecnie w kulturze obrazu, może wręcz razić banalnością, niemniej jest ono do głębi prawdziwe 1. Antropolodzy kultury

Bardziej szczegółowo

ANNA WYKA BADACZ SPOŁECZNY WOBEC DOŚWIADCZENIA

ANNA WYKA BADACZ SPOŁECZNY WOBEC DOŚWIADCZENIA ANNA WYKA BADACZ SPOŁECZNY WOBEC DOŚWIADCZENIA Pamięci Jana Strzeleckiego WPROWADZENIE Zazwyczaj my, socjologowie, używamy pojęcia doświadczenie" nieuważnie, niejako mimochodem, traktując je jako oczywisty

Bardziej szczegółowo

Problem agatologii w eseju Czego nie wiemy o wartościach Romana Ingardena

Problem agatologii w eseju Czego nie wiemy o wartościach Romana Ingardena WYŻSZA SZKOŁA FILOZOFICZNO-PEDAGOGICZNA IGNATIANUM W KRAKOWIE Wydział Filozoficzny Instytut Filozofii Krzysztof Michalski SJ Problem agatologii w eseju Czego nie wiemy o wartościach Romana Ingardena Praca

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie Uczymy się uczyć Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Szczecin 2010 Uczymy się uczyć Czesław Plewka, Małgorzata Taraszkiewicz Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzenci: prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzenci: prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski Zuzanna Zbróg Identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb społecznych w niepublicznych szkołach podstawowych Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzenci: prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański

Bardziej szczegółowo

Marcin Poprawa TELEWIZYJNE DEBATY POLITYKÓW JAKO PRZYKŁAD DYSKURSU PUBLICZNEGO

Marcin Poprawa TELEWIZYJNE DEBATY POLITYKÓW JAKO PRZYKŁAD DYSKURSU PUBLICZNEGO universitas Marcin Poprawa TELEWIZYJNE DEBATY POLITYKÓW JAKO PRZYKŁAD DYSKURSU PUBLICZNEGO TELEWIZYJNE DEBATY POLITYKÓW JAKO PRZYKŁAD DYSKURSU PUBLICZNEGO Marcin Poprawa TELEWIZYJNE DEBATY POLITYKÓW JAKO

Bardziej szczegółowo

Multimedia jako jeden z wariantów kulturowej gry w historię. Metodologiczne problemy przedstawiania przeszłości w epoce ekranów.

Multimedia jako jeden z wariantów kulturowej gry w historię. Metodologiczne problemy przedstawiania przeszłości w epoce ekranów. Piotr Witek Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Multimedia jako jeden z wariantów kulturowej gry w historię. Metodologiczne problemy przedstawiania przeszłości w epoce ekranów. Multimedia

Bardziej szczegółowo

Społeczne reprezentacje polityki. Cezary Trutkowski

Społeczne reprezentacje polityki. Cezary Trutkowski Społeczne reprezentacje polityki Cezary Trutkowski ! " # $ OPEN SOCIETY INSTITUTE Open Society Institute Higher Education Support Program Nádor u. 11 H-1051 Budapest Hungary www.osi.hu/hesp This research

Bardziej szczegółowo

Pod redakcją Martyny Śliwy

Pod redakcją Martyny Śliwy Pod redakcją Martyny Śliwy 219 Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju Zarządzanie strategiczne instytucją kultury Pod redakcją Martyny Śliwy Wydawca: Współpraca:

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI KULTURALNE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI KULTURALNE MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI KULTURALNE Radosław Zenderowski MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI KULTURALNE Skrypt do wykładu (wersja robocza 4.4.2008) Katowice 2008 Spis treści Wstęp 1. Współczesny świat i uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

NARODOWY KORPUS JĘZYKA POLSKIEGO

NARODOWY KORPUS JĘZYKA POLSKIEGO NARODOWY KORPUS JĘZYKA POLSKIEGO Praca zbiorowa pod redakcją Adama Przepiórkowskiego Mirosława Bańko Rafała L. Górskiego Barbary Lewandowskiej-Tomaszczyk NARODOWY KORPUS JĘZYKA POLSKIEGO WYDAWNICTWO NAUKOWE

Bardziej szczegółowo

SOCJOLOGIA. Piotr Sztompka. Analiza społeczeństwa NOWE POSZERZONE WYDANIE

SOCJOLOGIA. Piotr Sztompka. Analiza społeczeństwa NOWE POSZERZONE WYDANIE Piotr Sztompka SOCJOLOGIA Analiza społeczeństwa NOWE POSZERZONE WYDANIE Spis treści Przedmowa... 17 1. Socjologia i społeczeństwo... 21 Wiedza społeczna a socjologia... 21 Wizje naukowości socjologii...

Bardziej szczegółowo

Własny pokój etnografek 1

Własny pokój etnografek 1 Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki Własny pokój etnografek 1 Dedykuję prof. Bronisławie Kopczyńskiej-Jaworskiej (choć nie zgodziłaby się z tezami tego tekstu) Kobiety są

Bardziej szczegółowo

Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji BIBLIOTEKA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ TOM III. Redakcja Emanuel Kulczycki Michał Wendland

Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji BIBLIOTEKA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ TOM III. Redakcja Emanuel Kulczycki Michał Wendland Komunikologia Teoria i praktyka komunikacji Redakcja Emanuel Kulczycki Michał Wendland BIBLIOTEKA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ TOM III Komunikologia Teoria i praktyka komunikacji Komunikologia Teoria i praktyka

Bardziej szczegółowo

Ten artykuł, bazujący na konkretnym przypadku

Ten artykuł, bazujący na konkretnym przypadku Abstrakt Słowa kluczowe Kamila Biały Uniwersytet Łódzki Między teorią socjologiczną i praktyką badawczą krytycznej analizy dyskursu na przykładzie studium przypadku z obszaru systemu szkolnictwa wyższego

Bardziej szczegółowo

MIECZYSŁAW GOGACZ SZKICE O KULTURZE. Edycja internetowa wydania pierwszego Kraków Warszawa/Struga 1985 Mieczysław Gogacz

MIECZYSŁAW GOGACZ SZKICE O KULTURZE. Edycja internetowa wydania pierwszego Kraków Warszawa/Struga 1985 Mieczysław Gogacz MIECZYSŁAW GOGACZ SZKICE O KULTURZE Edycja internetowa wydania pierwszego Kraków Warszawa/Struga 1985 Mieczysław Gogacz SPIS TREŚCI WPROWADZENIE W PROBLEMATYKĘ KSIĄŻKI... 6 I. FILOZOFICZNE ASPEKTY KULTURY...

Bardziej szczegółowo

ANALITYCZNE KATEGORIE OBCOŚCI

ANALITYCZNE KATEGORIE OBCOŚCI Sławomir Grabias Rekomendacja tekstu: dr Dariusz Wadowski Instytut Socjologii KUL ANALITYCZNE KATEGORIE OBCOŚCI Społeczna natura obcości To, co obce i to, co swojskie powołuje do życia nasze i wasze -

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNOŚĆ I PROFESJONALIZM. Mirosława Nowak-Dziemianowicz. Oblicza edukacji. Między pozorami a refleksyjną zmianą

PRAKTYCZNOŚĆ I PROFESJONALIZM. Mirosława Nowak-Dziemianowicz. Oblicza edukacji. Między pozorami a refleksyjną zmianą PRAKTYCZNOŚĆ I PROFESJONALIZM Mirosława Nowak-Dziemianowicz Oblicza edukacji. Między pozorami a refleksyjną zmianą Mirosława Nowak-Dziemianowicz Oblicza edukacji. Między pozorami a refleksyjną zmianą

Bardziej szczegółowo

Rozpoznać, wspierać, rozwijać

Rozpoznać, wspierać, rozwijać zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Rozpoznać, wspierać, rozwijać Poradnia psychologiczno-pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny Marzenna Czarnocka, Maria Foryś, Kinga Truś egzemplarz bezpłatny OŚRODEK ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

e-edukacja w kraju 17 E-learning w realizacji strategii uczelni wyższej perspektywy i mierniki Adam Chmielewski

e-edukacja w kraju 17 E-learning w realizacji strategii uczelni wyższej perspektywy i mierniki Adam Chmielewski 3 Od redakcji 3 Aktualności 4 Rozporządzenie w sprawie kształcenia na odległość metody, formy i programy kształcenia 6 Nowe spojrzenie na e-learning akademicki Z prof. Barbarą Kudrycką, Minister Nauki

Bardziej szczegółowo

Czy warto badać czyjeś drogi życiowe i jak je badać, nie dobiegając kresu własnej?

Czy warto badać czyjeś drogi życiowe i jak je badać, nie dobiegając kresu własnej? PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 2002, TOM 45, Nr 1, 93-108 Czy warto badać czyjeś drogi życiowe i jak je badać, nie dobiegając kresu własnej? Teresa Rzepa 1 Katedra Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego ARE

Bardziej szczegółowo

Pogranicze Sąsiedztwo Stereotypy Przypadek polsko-słowackich relacji Grupy etniczne i etnograficzne na polskim Podkarpaciu

Pogranicze Sąsiedztwo Stereotypy Przypadek polsko-słowackich relacji Grupy etniczne i etnograficzne na polskim Podkarpaciu TRANSCARPATHICA tom II Pogranicze Sąsiedztwo Stereotypy Przypadek polsko-słowackich relacji Grupy etniczne i etnograficzne na polskim Podkarpaciu Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Kasperka Polska Akademia

Bardziej szczegółowo