Systemy ERP dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP"

Transkrypt

1 Raport MSI Polska maj Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń, opinie ekspertów

2

3 REDAKCJA Redaktor naczelny Elżbieta Jaworska DTP Grzegorz Solecki Reklama Alicja Malinowska Marketing Aleksander Poniatowski Prenumerata Anna Jedlińska Druk i oprawa Drukarnia Taurus Raport MSI Polska Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP W raporcie: WYDAWNICTWO Trade Media International Holdings sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 59a, Warszawa tel , faks Prezes zarządu Michael J. Majchrzak Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń oraz nie zwraca materiałów niezamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji i skracania tekstów oraz zmiany ich formy graficznej i tytułów. Systemy ERP dla sektora przemysłowego Przegląd systemów ERP oferowanych na polskim rynku opisy... 8 Tabela: Przegląd systemów ERP w Polsce Informacja zintegrowana od logistyki przez sprzedaż po księgowość Tabela: Użytkownicy systemów ERP w Polsce...24 Tabela: Dostawcy systemów ERP w Polsce , 40 Trendy: W jakim kierunku rozwiną się systemy ERP Spis reklamodawców: CLeAR...11 Datacomp sp. z o.o IFS Industrial and Financial Systems Poland...13 Infovide-Matrix... 7 InsERT...IV okładka REKORD Systemy Informatyczne sp. z o.o.... 5, 15 Sage sp. z o.o.... III okładka SIMPLE SA... II okładka Maj

4 Raport MSI Elżbieta Jaworska Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Systemy ERP dla sektora przemysłowego 2011 Wykorzystanie rozwiązań klasy ERP w sektorze przemysłowym jest jeszcze stosunkowo niewielkie, co czyni ten sektor bardzo atrakcyjnym dla dostawców IT Zastosowanie systemów ERP w Polsce z roku na rok jest coraz większe. Firmy ciągle szukają sposobów na poprawę efektywności działalności operacyjnej. Odkrywają również nowe funkcje stosowanych systemów IT i implementują je we wszystkich obszarach zarządzania przedsiębiorstwem. ERP (Enterprise Resource Planning) to określenie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem lub grupą przedsiębiorstw, które ze sobą współdziałają. Funkcje systemów klasy ERP zapewniają optymalizację wszystkich zasobów przedsiębiorstwa i procesów w nim zachodzących. Większość aplikacji cechuje się budową modułową, w ramach której w poszczególnych elementach dochodzi do wymiany informacji. Dostępne na rynku systemy klasy ERP różnią się między sobą zarówno zestawem funkcji podstawowych, jak i dodatkowymi modułami. Decydując się na wdrożenie systemu ERP, trzeba zwrócić uwagę, czy jest na tyle elastyczny, żeby dało się go dostosować do indywidualnych wymagań przedsiębiorstwa. Główne wyzwania najistotniejsze dla przedstawicieli firm produkcyjnych Wyniki prezentują procent zbiorczych ocen określających stopień istotności danej cechy. Źródło: QAD, Customer Engagement Survey 2011 Raport MSI Polska ma na celu przedstawienie preferencji i oczekiwań klientów, a także wskazanie kierunków zmian oraz korzyści, jakie przyniesie wdrożenie systemu ERP. Prezentujemy ofertę na polskim rynku, przykłady wdrożeń, opinie ekspertów z branży. ERP na świecie Jak wynika z opublikowanego w maju br. raportu opracowanego przez firmę Research Plus Ltd na zlecenie IFS, za najważniejsze obszary do ulepszenia w wykorzystywanych systemach ERP uznaje się w Wielkiej Brytanii elastyczność (35% odpowiedzi) oraz standard obsługi klienta (29% wskazań). Badanie zostało oparte na internetowej ankiecie przeprowadzonej wśród 368 kierowników średniego i wysokiego szczebla odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji w obszarze IT. Z kolei poprawy jakości szkoleń życzy sobie 18%, a większej użyteczności systemu 9% ankietowanych. Zwiększony zwrot z inwestycji to priorytet jedynie dla 4%, pomimo istniejącej w biznesie presji na zapewnianie efektywności kosztowej. Ponadto 15% dyrektorów z branży IT nie ma pewności, czy aktualnie używane przez nich systemy ERP są wystarczająco elastyczne, aby wydajnie współpracować z aplikacjami zewnętrznymi. Tylko 5% ankietowanych nie zmieniłoby żadnych elementów w swoich obecnych pakietach ERP. Jeżeli chodzi o wdrożenia systemów ERP, coraz większego znaczenia nabiera efektywność, a nie koszty potwierdza Sille Gavnholt Jygert, konsultant i kierownik programów w firmie analitycznej Frost & Sullivan. Teraz chodzi bardziej o wykonywanie właściwych działań we właściwy sposób. Często oznacza to potrzebę większej elastyczności we wdrożeniu i wykorzystaniu systemu ERP. Uważa- Raport MSI Polska został oparty na danych pochodzących z ankiet wysłanych do producentów systemów ERP obecnych na polskim rynku. Prezentujemy w nim ofertę 37 dostawców systemów ERP w Polsce. Oczywiście, nie jest to pełny obraz rynku. Żeby go uzyskać, należałoby uwzględnić wszystkie systemy ERP działające w Polsce, wdrażane i zaplanowane raport pokazuje jedynie rynkową ofertę, a nie stopień jej wykorzystania. 4 Maj 2011

5 my, że istnieją trzy główne obszary, w których użytkownicy mogą odnieść korzyści ze zwiększenia elastyczności systemów ERP: koncentracja na procesach i zmianach, które system ERP ma wspierać, nowe modele usług wdrożeniowych i wsparcia, nowe modele obsługi klientów. Z kolei wyniki przedstawionego w marcu br. przez firmę Epicor Software Corporation badania poświęconego strategii wdrażania systemów ERP (próbka: ponad 1600 firm z całego świata) wykazują, że firmy rozważają wprowadzenie dwupoziomowej strategii ERP (2-tire ERP strategy) to deklaracje jednej trzeciej respondentów. Dwupoziomowa strategia ERP polega na wdrożeniu w oddziałach firmy komplementarnego rozwiązania ERP, gdy w centrali lub w większych oddziałach działa duży system innego dostawcy. Rozwiązanie wdrożone w lokalnych oddziałach jest mniejsze, ale elastyczne. Według Forrester Research niektóre firmy mają świadomość, że najprostsze podejście do standaryzacji ERP nie jest najlepsze z perspektywy osiągania celów biznesowych. Analitycy zwracają uwagę, że podczas formułowania założeń standaryzacji ERP specjaliści od tworzenia i dostarczania aplikacji powinni dokładnie rozważyć bieżące i przyszłe modele operacyjne; względną atrakcyjność rozwiązań instalowanych lokalnie i dostępnych na żądanie; a wreszcie sens wdrażania nowych technologii. Podobnie według firmy badawczej Gartner, Inc. wiele przedsiębiorstw nadal wykorzystuje mozaikę rozwiązań ERP w swojej działalności. Zracjonalizowanie tych aplikacji może zapewnić ekonomię skali, umożliwić globalną standaryzację kluczowych procesów biznesowych i uprościć relacje z producentami. Polskie statystyki Jakie jest nasycenie polskiego rynku systemami ERP? Według GUS (raport Społeczeństwo Informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat opublikowany w listopadzie 2010 r.) w grupie firm dużych z oprogramowania ERP korzystało w Polsce w 2010 r. 57,9% przedsiębiorstw (53,8% w 2009 r.), ale w firmach małych ten odsetek wynosił 6,6% (5,4% w 2009 r.), a w średnich 22% (20,1% w 2009 r.). Statystycznie w latach z oprogramowania ERP korzystało niewiele ponad 10% firm (9,3% w 2009 r. i 11,3% w 2010 r.). Zjawisko niskiego wykorzystania systemów ERP wynika z wielu czynników: tempa rozwoju polskich firm, dynamiki zmian, braku świadomości co do korzyści z wykorzystania narzędzi IT. Firmy średniej wielkości oczekują elastyczności, która umożliwi im dalszy nieskrępowany rozwój. Boją się, że system ERP usztywni ich sposób działania. Zapominają jednak o dwóch ważnych rzeczach: na pewnym etapie system ERP pozwoli uporządkować informacje i pomoże określić kierunek rozwoju uważa Michał Guzek z firmy Hicron. W podziale branżowym według GUS systemy ERP stosowało w 2010 r. w Polsce 12,7% przedsiębiorstw z branży przetwórstwa przemysłowego (19,5% w 2009 r.) i 28,9% reprezentujących branżę energia elektryczna, gaz, ciepło (26% w 2009 r.). Tymczasem według raportu PMR Research Rynek produkcyjny w Polsce, przygotowanego na zlecenie Microsoft Dynamics w listopadzie 2010 r., z oprogramowania biznesowego (ERP, CRM, BI) korzystało w Polsce 55% firm z sektora

6 Raport MSI Główne kierunki w zarządzaniu najistotniejsze dla przedstawicieli firm produkcyjnych Wyniki prezentują procent zbiorczych ocen określających stopień istotności danej cechy. Źródło: QAD, Customer Engagement Survey 2011 produkcyjnego. Kolejny raport PMR Research z marca 2010 r., przygotowany również na zlecenie Microsoft Dynamics, Sektor produkcyjny w Polsce 2010 Analiza rynku oraz perspektywy rozwoju wskazywał, że aż 23% firm z sektora MSP w branży produkcji procesowej i 25% w branży produkcji dyskretnej korzystało z oprogramowania klasy ERP w I kwartale 2010 r. podaje Janusz Małgorzaciak, ekspert rozwiązań ERP z Microsoft Dynamics. Wyzwania w 2011 r. kierunki zarządzania W marcu 2011 r. firma QAD Polska opublikowała wyniki badania Customer Engagement Survey wśród polskich firm produkcyjnych, aby poznać główne kierunki w zarządzaniu firmą oraz wyzwania, jakim muszą sprostać przedsiębiorstwa w 2011 r. Do najważniejszych kwestii w nadchodzącym czasie respondenci zaliczyli lepszą kontrolę nad kosztami (76,5%) oraz poprawę rentowności produkcji (84%). Wśród głównych korzyści związanych z użytkowaniem systemu informatycznego klasy ERP wymieniono kontrolę finansową (43%) i optymalizację działania magazynów (39%). W badaniu brało udział 46 przedstawicieli polskich firm produkcyjnych i działających w Polsce oddziałów firm międzynarodowych, reprezentujących branże: spożywczą i napojów, produktów konsumenckich, motoryzacyjną, maszyn i części dla przemysłu, Korzyści wynikające z wprowadzenia systemów informatycznych Źródło: QAD, Customer Engagement Survey 2011 sprzętu medycznego i farmacji oraz elektroniki i aparatury precyzyjnej. Wnioski z badania: firmy z branży produkcyjnej potraktowały okres globalnego spowolnienia gospodarczego jako szansę wzmocnienia pozycji konkurencyjnej i utrzymania potencjału wzrostowego. Nie odczuły one tak mocno efektów kryzysu. Potwierdza to wzrost PKB w Polsce w 2010 r. o 3,8%. Pozytywne sygnały rynkowe na kolejny rok nie oznaczają jednak osłabienia walki konkurencyjnej. Wprost przeciwnie: firmy muszą kontrolować koszty i optymalizować produkcję. W wielu przedsiębiorstwach miejscem dużych rezerw są ciągle magazyny. Sprawne prowadzenie gospodarki magazynowej zarówno w odniesieniu do surowców, jak i wyrobów gotowych ma ogromne znaczenie w kontekście terminowości i jakości dostaw. Brak mechanizmów planistycznych oraz nieporządek w magazynie mogą skutkować zbyt wysokim poziomem zapasów. Uwolnienie zamrożonego kapitału powinno znacznie poprawić płynność finansową, zdolność inwestycyjną firmy i wpływać na zysk. Analizując na podstawie wyników badań strategię działania firm z branży produkcyjnej, można wyodrębnić dwa modele budowania pozycji konkurencyjnej przez zwiększanie wolumenu produkcji i kontrolę kosztów albo poprawę jakości, różnorodności i elastyczności produkcji. Przy silnej konkurencji firmy muszą szybko reagować na zmiany popytu, np. błyskawicznie przygotować nowy produkt i wprowadzić na rynek. Zmiana postrzegania ERP Wdrożenie ERP nie jest celem samym w sobie, lecz środkiem umożliwiającym postęp w zarządzaniu firmą. Obserwujemy tendencję do bardziej całościowego podejścia do rozwiązań IT wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem. Są one coraz mocniej postrzegane nie w kontekście jednorazowego projektu wdrożeniowego, lecz całego cyklu ich życia od wdrożenia przez efektywne użytkowanie aż do utrzymania i rozwoju. Zakup systemu ERP to nie jednorazowa transakcja, ale wieloletni związek z dostawcą oprogramowania i usług. Dlatego niezwykle istotna jest umowa utrzymaniowa, zapewniająca dostęp do nowych wersji systemu, stałe konsultacje i precyzyjnie opisaną procedurę reakcji na problemy. Nowoczesne firmy, a już na pewno produkcyjne, nie mogą funkcjonować bez systemu informatycznego i każda przerwa w działaniu jest na wagę złota. Ważne jest też przekonanie, że dostawca będzie bezpiecznie funkcjonował na rynku przez wiele lat i dlatego warto zbadać jego sytuację finansową. Niestety, jest to proste tylko w przypad- 6 Maj 2011

7 Systemy ERP w Polsce ku spółek giełdowych uważa Romuald Rutkowski, prezes zarządu Asseco Business Solutions SA. Aktualnie zmienia się koncepcja systemów ERP. Dziś nie są to już tylko systemy do rejestrowania zdarzeń (np. rejestrowania faktur, dokumentów itp.), ale do modelowania procesów biznesowych (np. BMP, workflow). System ERP daje stabilną podstawę do rozwoju firm produkcyjnych. Bez niego nie ma mowy o porządkowaniu i usprawnieniu procesów finansowych, produkcyjnych, dystrybucyjnych czy sprzedażowych. Zdajemy sobie jednak sprawę z konieczności wprowadzania unikatowych rozwiązań, które wspierają działalność firm z poszczególnych branż przemysłowych. To m.in. dzięki nim firmy są w stanie budować przewagę konkurencyjną, wyszczuplać działania wytwórcze, a w konsekwencji poprawiać rentowność. Można wśród nich wymienić systemy Business Intelligence, rozwiązania do harmonogramowania produkcji i wizualizacji łańcucha dostaw oraz aplikacje do konfigurowania procesów wytwórczych wyjaśnia Artur Sawicki, QAD Polska. Nowe trendy Nie ma już rynku producenta, klient stał się bezpośrednim celem działalności przedsiębiorstw. To oznacza, że producent musi nadążać za potrzebami i oczekiwaniami klienta. Produkcja na zamówienie staje się normą: elastyczność technologii i czas reakcji od zamówienia do sprzedaży mają decydujący wpływ na zdobycie kontraktu. Bez narzędzi informatycznych typu ERP/ MRP konkurowanie na rynku staje się trudne uważa Cezary Lewandowski, współwłaściciel firmy informatycznej CLeAR. Do rozwiązań, które w ciągu najbliższych lat będą miały znaczący wpływ na rozwój systemów ERP, z pewnością należy przetwarzanie in-memory. Technologia ta umożliwia błyskawiczny dostęp do danych w pamięci, z pominięciem etapu odczytu i zapisu informacji do klasycznych baz danych. Dzięki temu możliwe będzie znaczne przyspieszenie i optymalizacja przetwarzania danych mówi Adam Adamczyk, SAP. Systemy planowania produkcji MRPII są powoli wypierane przez nowoczesne systemy APS, oparte na skomplikowanych algorytmach optymalizacyjnych. Obecne systemy planistyczne klasy APS wymagają odczytu i zapisu ogromnej ilości danych. Technologia in-memory umożliwi interaktywną optymalizację produkcji w czasie rzeczywistym. Czasy, w których planowanie odbywało się w nocy, by na rano planiści mogli obejrzeć wyniki, odchodzą do historii. Kolejnym trendem jest strategia społecznej odpowiedzialności biznesu. Nowoczesne systemy klasy ERP oferują funkcję oceny wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne mówi Marcin Taranek, IFS CEE. Dzięki temu mogą one funkcjonować zgodnie z regulacjami prawnymi, znajdując jednocześnie dodatkowe źródła oszczędności. * * * Zmieniają się warunki działania, priorytety i trendy, ale jedno jest pewne dziś bez IT ani rusz. Elżbieta Jaworska ROZWIĄZANIA SAP WDROŻENIA, INTEGRACJA, UTRZYMANIE I ROZWÓJ Infovide-Matrix od blisko 20 lat dostarcza usługi IT największym przedsiębiorstwom i instytucjom publicznym w Polsce. Dbając o najwyższą jakość oferty, świadczymy usługi w oparciu o światowej klasy systemy. Zespół konsultantów SAP w Infovide-Matrix specjalizuje się w świadczeniu usług związanych z rozwiązaniami SAP. Kompleksowa oferta, wieloletnie doświadczenie zespołu, wysokie kompetencje merytoryczne, pozwoliły nam z sukcesem zrealizować kilkadziesiąt projektów w kraju i zagranicą. Od 1999 roku Infovide-Matrix posiada status firmy partnerskiej SAP. Więcej informacji:

8 Raport MSI Przegląd systemów ERP oferowanych na polskim rynku (w kolejności alfabetycznej wg nazw dostawców) Dostawca: 7milowy System: SAP ERP Rok produkcji systemu SAP R/ r., SAP ERP (mysap EP) 2000 r. Moduły dla produkcji: PP planowanie produkcji Korzyści z wdrożenia SAP SPRINT w obszarze planowania sprzedaży i produkcji: obniżenie poziomu zapasów oraz kosztów magazynowania (zamawiane mniejsze, dostosowane do wielkości popytu i produkcji partie materiałów), przyspieszona rotacja materiałów (automatyczne obliczanie zapotrzebowań materiałowych MRP na każdym poziomie struktury wyrobu produkcja just in time), modelowanie zapasów (mieszane strategie planowania produkcji na danych poziomach technologicznych: planowanie pod zlecenie klienta, na magazyn, planowanie na poziomie zespołu itp.), przyspieszenie raportowania produkcji i natychmiastowe rozliczanie materiałów (wykorzystanie kodów kreskowych do wprowadzania potwierdzeń operacji), realna wycena i kalkulacja wyrobów dzięki narzędziom do planowania produkcji, raportowanie kosztów produkcji w narzędziach kontrolingowych, bieżące śledzenie odchyleń od planowanych kosztów na zleceniach produkcyjnych, śledzenie poziomu marż jednoznacznie związanych z kosztami produkcji i z cennikami danych klientów Czas cyklu wdrożenia: wdrożenie SAP SPRINT możliwe w 3 miesiące, w przypadku wyboru opcji uruchomienia system dostarczany w miesiąc Inter Metal sp. z o.o. ( ) z Inowrocławia, producent i dostawca systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego, wdrożeniem objęto obszary: finansów, kontrolingu, gospodarki materiałowej, sprzedaży i dystrybucji oraz planowania produkcji. Inter Metal wykorzystał best practices zawarte w SPRINT, ale niezbędnych dostosowań było niewiele, większość koncepcji procesów proponowanych w SPRINT przystawała do wcześniej stosowanych w spółce. EcoWipes sp. z o.o. ( ) z branży kosmetycznej pracuje w systemie SAP SPRINT. Projekt wdrożeniowy trwał 3 miesiące. 7milowy uruchomił funkcje SAP SPRINT w zakresie finansów, kontrolingu, gospodarki materiałowej, planowania produkcji, sprzedaży i dystrybucji, gospodarki magazynowej oraz kadr i płac. Dostawca: Asseco Business Solutions System: Asseco Softlab ERP Zintegrowany system informatyczny, który zapewnia zarządzanie recepturami, marszrutami produkcyjnymi i partiami surowców, a także planowanie i harmonogramowanie produkcji, monitorowanie jej opłacalności oraz pełną kontrolę nad partiami półproduktów i produktów. Aplikację można integrować z maszynami, urządzeniami pomiarowymi oraz innym oprogramowaniem. Proces zarządzania produkcją wspomagają mechanizmy automatycznej identyfikacji i rozwiązania mobilne, zwiększające szybkość rejestracji i dokładność zarządzania materiałami, półproduktami i produktami. Mechanizmy zarządzania łańcuchem dostaw usprawniają procesy zamawiania towaru u dostawców w oparciu o plany produkcyjne, aktualne zamówienia na produkty i zlecenia produkcyjne. Ponadto system ma funkcję związaną z utrzymaniem parku maszynowego, jego ewidencją, planowaniem napraw, remontów i prowadzeniem bieżącej konserwacji. Zintegrowane moduły z zakresu finansów oraz kadr umożliwiają pełne i szczegółowe rozliczenie wszelkich aspektów działalności, a wbudowany moduł SEOD zapewnia zarządzanie procesami biznesowymi i powstającą w ich ramach dokumentacją. Moduły dla produkcji: Production zarządzanie procesami produkcji, SCADA wizualizacja produkcji, Laboratory laboratorium i kontrola jakości Nowe funkcje w 2010 r.: moduł dla produkcji, dostęp do aplikacji przez WWW, poprawa użyteczności aktualnego interfejsu użytkownika Windows (EXE), nowa aplikacja kliencka Asseco Softlab Web zapewniająca dostęp do funkcji ERP przez przeglądarki internetowe, rozbudowa o funkcje współpracy z podmiotami zewnętrznymi w modelu B2B przez użycie narzędzia Asseco Softlab Web, moduł sprzedaży detalicznej za pomocą Asseco Softlab Web, moduł do zarządzania i bezpiecznego dostarczania zmian zintegrowany z Asseco Softlab ERP na potrzeby prowadzenia projektów w dużych i średnich przedsiębiorstwach (zarządzanie zmianą), współpraca z innymi produktami (interfejsy, mechanizmy integracyjne, usługi) W zakresie produkcyjnym: możliwość łączenia zasobów w gniazda produkcyjne, które obejmują cały proces powstania danego produktu maszyny i urządzenia grupuje się pod kątem określonych zadań, jednak są od siebie niezależne i wykonują pracę w obrębie specjalizacji przedmiotowej Metoda wdrożenia: System Zarządzania Zmianą autorskie rozwiązanie Asseco Business Solutions. Usprawnia implementowanie i testowanie zmian w systemie Asseco Softlab ERP oraz przenoszenie ich do środowisk produkcyjnych. Zwiększenie bezpieczeństwa procesu konfiguracji poprzez sprawdzanie poprawności definicji na każdym jego etapie. Sprzęt: część funkcji dostępnych przez iphone Orientacyjny koszt wdrożenia: koszt zakupu licencji zależy od dostarczanej funkcjonalności oraz konfiguracji modułów. Koszt wdrożenia ściśle powiązany z wynikiem analizy przedwdrożeniowej, kształtuje się na poziomie % całkowitych kosztów licencji; możliwość użytkowania ERP w wariancie opłat miesięcznych bez prawa wykupu Orientacyjny koszt utrzymania systemu w ruchu: zależy od wybranego przez klienta wariantu dostępu do aplikacji oraz infrastruktury, z której korzysta klient (infrastruktura własna klienta lub dzierżawa usług w Data Center Asseco Business Solutions) Świtalski i Synowie SA (grudzień 2010) w zakresie obsługi magazynu, logistyki i produkcji, umożliwienie realizacji zleceń w sektorze produkcyjnym w związku z roz- 8 Maj 2011

9 Systemy ERP w Polsce Nowoczesne zarządzanie firmą produkcyjną Prowadzisz firmę? Domyślam się, że niejednokrotnie zastanawiałeś się, co mógłbyś poprawić, aby działała ona sprawniej, lepiej oraz... No właśnie... to, co najważniejsze przynosiła większe zyski. Nie raz analizowałeś dokumentację, aby znaleźć te słabsze punkty. Naprzeciw Twoim problemom wychodzą producenci systemów do zarządzania, zwanych systemami ERP. Systemy takie oferują gotowe narzędzia, za pomocą których uzyskasz szybszy dostęp do wszystkich informacji, a dzięki temu Twoje analizy będą dokładniejsze. Usprawnić obszar produkcyjny firmy można na wiele sposobów. W większości wypadków największe problemy sprawiają: planowanie produkcji, ogólnie pojęta logistyka związana z zapewnieniem surowców do produkcji na czas oraz prowadzenie optymalnej gospodarki magazynowej. Mimo że na pierwszy rzut oka wydaje się, iż są to oddzielne działy firmy, tak naprawdę są one ze sobą tak silnie powiązane, że bez sprawnej i szybkiej komunikacji pomiędzy nimi nasza firma traci. Wdrożenie systemu ERP wraz z planowaniem szczegółowym produkcji w Twojej firmie pozwala np. pracownikowi działu handlowego, przyjmującemu nowe zamówienie od klienta, na szczegółowe określenie terminu jego realizacji, bazując na aktualnym obciążeniu produkcji. Dodatkowo podczas kalkulowania terminu realizacji system uwzględni czasy oczekiwania na brakujące surowce. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów planowania mamy możliwość planowania metodami SPT (Shortest Processing Time) najszybszy możliwy termin realizacji zlecenia oraz JIT (Just in Time) - pozwalająca na planowanie wstecz od założonej daty dostawy. Posiadając system do zarządzania i planowania produkcji, w łatwy sposób wydrukujesz przewodniki produkcyjne z kodami kreskowymi oraz listy zadań dla poszczególnych gniazd lub stanowisk. Dzięki systemowi kodów kreskowych łatwo i szybko zarejestrujesz wykonywane przez pracowników operacje oraz czas ich pracy. Po zakończeniu produkcji system automatycznie przeanalizuje wszystkie zebrane dane na temat wykorzystanych do realizacji zlecenia materiałów, informacje dotyczące operacji oraz czasu ich trwania, a następnie porówna z wartościami z oferty dla klienta. Efektem takiej analizy jest informacja na temat rzeczywistej wielkości zysku bądź straty wygenerowanej w trakcie realizacji. Dzięki systemowi do zarządzania szybko utworzysz zbiorczy raport i zadecydujesz, gdzie potrzebne są zmiany. Maj

10 Raport MSI Czym się kierować podczas wyboru systemu ERP? Powszechnie i łatwo sprawdzalne kryteria oceny dostawcy rozwiązań IT to referencje branżowe, pozycja na rynku, nowoczesność technologii i lista funkcji. Współczesne systemy ERP obejmują bardzo szeroki obszar działalności przedsiębiorstwa, dlatego niezbędnym krokiem przed Romuald Rutkowski, zakupem jest analiza procesów biznesowych kupującego prezes zarządu, Asseco Business i sprawdzenie, w jakim stopniu Solutions SA oferowany system pozwoli je zrealizować. W przypadku fi rm produkcyjnych należy sprawdzić, czy potencjalny dostawca oferuje zaawansowany moduł produkcyjny, który kompleksowo wspomaga kluczowe obszary związane z organizacją produkcji i zapewnia efektywne zarządzanie recepturami, marszrutami produkcyjnymi i partiami surowców, umożliwia planowanie i harmonogramowanie produkcji, monitorowanie jej opłacalności oraz pełną kontrolę nad partiami półproduktów i produktów, oferując rozbudowane mechanizmy monitorowania kontroli jakości. Dodatkową zaletą może być funkcja związana z utrzymaniem parku maszynowego, jego ewidencją, planowaniem napraw, remontów i prowadzeniem bieżącej konserwacji. Ważne jest również, by system można było integrować z różnymi maszynami, urządzeniami pomiarowymi oraz innym oprogramowaniem. Powinien on również współpracować i wymieniać dane z innymi aplikacjami, np. fi nansowymi czy obiegu dokumentów. Należy przy tym pamiętać, że zarówno rynek, jak i przepisy wymuszają szybkie zmiany wielu procesów, system ERP musi więc zawierać mechanizmy pozwalające na błyskawiczne ich modyfi kacje i dodawanie nowych funkcji. Nie chodzi tu o zmiany wykonywane przez programistów, ale narzędzia znacznie wyższego poziomu, umożliwiające modelowanie logiki biznesowej i struktur danych przez konsultantów biznesowych bez ingerowania w kody źródłowe. Zakup systemu ERP to nie jednorazowa transakcja, ale wieloletni związek z dostawcą oprogramowania i usług. Dlatego niezwykle istotna jest umowa utrzymaniowa, zapewniająca dostęp do nowych wersji systemu, stałe konsultacje i precyzyjnie opisaną procedurę reakcji na problemy. Nowoczesne fi rmy, a już na pewno produkcyjne, nie mogą funkcjonować bez systemu informatycznego i każda przerwa w działaniu może je sporo kosztować. Ważne jest też przekonanie, że dostawca będzie bezpiecznie funkcjonował na rynku przez wiele lat i dlatego warto zbadać jego sytuację fi nansową. Niestety, jest to proste tylko w przypadku spółek giełdowych. I wreszcie cena systemu. Opłaty za licencje stanowiskowe czy godziny usług bywają podobne, ale należy sprawdzić czy obejmują te same, kluczowe dla dokonującego wyboru funkcje. Należy też zwrócić uwagę, czy umowa utrzymaniowa zawiera koszt usługi wymiany zakupionej wersji systemu na zaktualizowaną. Bez tego może się okazać, że za rok trzeba będzie zrealizować nowe kosztowne wdrożenie. szerzeniem działalności firmy w obszarze budownictwa mieszkaniowego i usługowego. Program zapewnia pełną kontrolę stanów magazynowych materiałów i produktów. Dostawca: BCC System: SAP ERP Moduły dla produkcji: PP planowanie produkcji Metoda wdrożenia: nowa autorska metoda Go Forward, od czasu przygotowania pierwszej wersji w 1998 r. stale wzbogacana (praktycznie co roku dokonywany jest przegląd i aktualizacja w oparciu o zdobyte doświadczenia). Ostatnio firma uwzględniła także ewolucję myślenia o rozwiązaniach IT w przedsiębiorstwie, obserwując tendencję do bardziej całościowego podejścia do rozwiązań IT postrzegania ich nie w kontekście jednorazowego projektu wdrożeniowego, lecz całego cyklu życia od wdrożenia przez efektywne użytkowanie aż do utrzymania i rozwoju. Grupa Animex ( ) zarządzanie finansami, środkami trwałymi, kontroling, gospodarka materiałowa i magazynowa oraz sprzedaż i dystrybucja. Ponadto narzędzia do konsolidacji wyników finansowych grupy. Konsultanci BCC przygotują również platformę integracyjną opartą na technologii SAP PI (Process Integration), łączącą z SAP kilkanaście innych aplikacji. IP Decora East i Decora Ru spółki Decora SA ( ) przeniesienie i dostosowanie do lokalnych realiów prawnych korporacyjnego wzorca SAP Decory w szerokim zakresie funkcjonalnym. W rosyjskiej i białoruskiej spółce system SAP ERP objął zarządzanie finansami, kontroling, gospodarkę materiałową, sprzedaż i dystrybucję a w fabryce w Witebsku także planowanie i zarządzanie produkcją. Dostawca: BMS Creative System: Berberis Partnerzy wdrożeniowi (w podziale na województwa): dolnośląskie: Ad-Tech (Wrocław), APIS (Wałbrzych); kujawsko-pomorskie: Int- Com (Bydgoszcz); łódzkie: Eprologic (Łowicz); małopolskie: Infido (Limanowa); mazowieckie: Grafbit (Warszawa), Wi-Tech (Warszawa), Zikom (Warszawa), 4Utech (Warszawa); opolskie: 3B Komputer (Kędzierzyn-Koźle), SOL24.pl (Opole); podkarpackie: Com-Aw (Rzeszów), KamlegIT (Rzeszów); podlaskie: Rara Avis (Suwałki); pomorskie: BIT (Pruszcz Gdański); śląskie: IDE (Katowice), IT-Site (Dąbrowa Górnicza), Proteus-IT (Ruda Śląska), Queris (Piekary Śląskie); warmińsko-mazurskie: ACDSystem (Olsztyn); wielkopolskie: Way IT (Poznań), InspireIT (Poznań); zachodniopomorskie: Smartnet (Szczecin), Zakład Usług Informatycznych INFO (Koszalin) System Berberis to nowoczesny koncepcyjnie system ERP. Oprócz wspomagania zarządzania relacjami z kontrahentem, prowadzenia pełnej sprzedaży czy księgowości, zapewnia obsługę magazynów, zarządzanie mieniem, obsługę procesów serwisowych i produkcji (seryjnej i jednostkowej), prowadzenie analiz, generowanie raportów i wiele innych. System jest otwarty na rozbudowę i integrację z oprogramowaniem zewnętrznym, ma duże możliwości konfiguracyjne, m.in. w zakresie tworzenia dodatkowych pól danych, definiowania procedur odzwierciedlających specyfikę firmy, określania uprawnień użytkowników, tworzenia szablonów wydruków, a także specjalnych skryptów przetwarzających dane w wymagany przez użytkownika sposób. Moduły dla produkcji: Ramus produkcja seryjna oraz jednostkowa, Ramus Factor integracja systemu z czytnikami w halach produkcyjnych, pełne wsparcie dla pracowników produkcyjnych Nowe funkcje w 2010 r.: zaawansowane centrum poszukiwań uwzględniające polską fleksję, komunikator wewnętrzny (możliwość prowadzenia rozmów konferencyjnych, dołączanie załączników oraz ich otwieranie bezpośrednio z poziomu komunikatora, czy możliwość tworzenia przypomnień), poszerzenie modułu produkcji o Ramus Factor (integracja z czytnikami w halach produkcyjnych, pełne wsparcie dla pracowników produkcyjnych), uprawnienia dynamiczne (upoważnieni pracownicy mogą modyfikować prawa dostępu do różnego rodzaju do- 10 Maj 2011

11 kumentów niejako w locie, w zależności od ich treści), automatyczny monitoring spójności danych, możliwość śledzenia zmian danych w module administracyjnym (rejestrowanie oraz śledzenie bezpośrednio w bazie wszelkich zmian wprowadzonych przez użytkowników systemu) Środowisko: system operacyjny: dla serwera bazy danych: Windows SBS 2003, Windows Server 2003, 2008, Linux, Solaris, zalecany: Windows Serwer, Linux Debian; dla oprogramowania klienckiego: Windows XP Service Pack 2, Windows Vista, Windows 7; sieć: dostęp do serwera (sieć lokalna, radiowa, Internet) Metoda wdrożenia system wdrażany przez partnerów wdrożeniowych lub przez BMS Creative. Wdrożenie obejmuje m.in. instalację i konfigurację serwera bazy danych, stanowisk roboczych, parametryzację systemu, konfigurację systemu kont i uprawnień operatorów, szkolenie użytkowników itp. Orientacyjny koszt wdrożenia: koszt licencji zależy od wielkości instalacji, licencjonowane są poszczególne moduły systemu, koszt wdrożenia również zależy od skali wdrożenia, przeciętnie % wartości licencji systemu Przedsiębiorstwo AMS moduły: CRM, magazynowy, sprzedaży, rozliczeń, raportów i analiz, administracyjny z opcjami programistycznymi; Technitel, moduły: CRM, magazynowy, sprzedaży, rozliczeń, raportów i analiz, finansowo-księgowy, administracyjny z opcjami programistycznymi Dostawca: Bonair SA System: Microsoft Dynamics AX (obecnie w wersji 2009, wcześniej 4.0 czy Microsoft Business Solutions Axapta) System klasy ERP II dla dużych i średnich firm wymagających precyzyjnego dostosowania do specyficznych procesów wewnątrz firmy. Zawiera rozbudowany zestaw modułów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz komplet narzędzi umożliwiających sprawną integrację ze środowiskiem IT firmy i jej otoczenia biznesowego oraz samodzielny i efektywny kosztowo rozwój systemu. Moduły dla produkcji: Produkcja I, Produkcja II, Produkcja III oraz powiązany z nimi Konstruktor produktów (Product Builder) Nowe funkcje w 2010 r.: kontrola jakości obejmująca obraz logistyczno-produkcyjny Korzyści z zastosowania Microsoft Dynamics AX: m.in. integracja i centralizacja procesów biznesowych firmy, skuteczne wspomaganie procesów zarządzania na szczeblu strategicznym i operacyjnym, elastyczne dopasowanie systemu do wymagań firmy, eliminacja barier wzrostu firmy (parametrycznie ustawiane środowisko pracy systemu), niski koszt utrzymania dzięki posiadaniu przez klienta źródeł systemu Dostawca: BPSC System: Impuls 5 Podstawową funkcją części produkcyjnej systemu Impuls 5 klasy ERP jest możliwość budowania struktury wyrobu (BOM) oraz technologii wykonania za pomocą narzędzi umożliwiających budowę produkcji wielowariantowej (konfigurator produktu). Na podstawie technologii system umożliwia wygenerowanie planowanego technicznego kosztu wytworzenia. Tworząc tę kalkulację, opiera się na normach ilościowych zawartych w strukturze danego wyrobu, ale wartość kosztów może być pobierana różnie materiały mogą być wyceniane m.in. wg ceny ostatniego przychodu, ceny ewidencyjnej, ceny średniej itd., a robocizna m.in. wg stałej stawki dla gniazda, stawki dla operacji lub stawki dla gniazda, operacji i stanowiska. Podstawową funkcją każdego systemu klasy MRP II jest raport MRP I, w Polsce popularnie zwany raportem PZM (Planowanie Zapotrzebowań Materiałowych), który bilansuje stany materiałowe, sugerując w odpowiednim czasie ich zapotrzebowanie. Karty pracy i karty materiałowe dostarczają podstawowych informacji na temat zaawansowania procesów produkcyjnych. W systemie Impuls 5 proces rejestracji kart pracy można zautomatyzować, wykorzystując kody kreskowe lub terminale ekranów dotykowych. Można również zautomatyzować wydania i przyję-

12 Raport MSI Kierunki rozwoju systemów ERP Franciszek Szweda, wiceprezes zarządu ds. rozwoju, BPSC SA Ciągłe zmiany otoczenia gospodarczego przedsiębiorstw połączone z postępem technicznym oraz powszechne oczekiwanie użytkowników na coraz sprawniejsze pozyskiwanie i analizowanie informacji, będących podstawą decyzji zarządczych, mają największy wpływ na rozwój i ewolucję systemów ERP. Dynamicznie zmieniające się warunki funkcjonowania systemów ERP powodują dużą skłonność ich producentów do wchłaniania nowych metod zarządczych oraz adaptacji nowych warunków, w jakich przyszło działać przedsiębiorstwom. Jednocześnie, zauważając też wyraźną tendencję do wykorzystywania informacji decyzyjnych nie tylko na kluczowych stanowiskach pracy w przedsiębiorstwie, lecz także na stanowiskach dawniej postrzeganych jako wyłącznie realizacyjne, można przyjąć, że funkcjonalność systemów określanych standardem ERP dawno już wykroczyła poza swój zdefi niowany obszar. Zjawiska te pozwalają na sformułowanie wielu kierunków rozwoju systemów ERP, które być może pozwolą w przyszłości zdefi niować nowy standard (lub standardy) ZSI (Zintegrowane Systemy Informatyczne). Pierwszy z kierunków, który wydaje się najbardziej dynamiczny, to automatyzacja pozyskiwania informacji źródłowych i ich algorytmizacja w dalszym procesie przetwarzania. Drugi to wykorzystanie platform integracyjnych, wymieniających informacje pomiędzy różnymi systemami ERP, oprogramowaniem automatyki przemysłowej, systemami kontrolingowymi i BI, branżowymi systemami technologicznymi, systemami B2B lub CRM. Trzeci kierunek jest źródłem rozwoju systemów ERP bez względu na pojawiające się nowe technologie informatyczne, ponieważ jest to rozwój funkcjonalny systemów związany z komfortem pracy użytkownika. Czwarty kierunek jest związany z innym sposobem eksploatacji systemów, w którym istotną rolę odgrywają technologia internetowa i metoda outsourcingowa eksploatacji systemu oraz coraz powszechniejsze wykorzystanie urządzeń mobilnych w celach biznesowych. cia produkcyjne, wykorzystując mechanizmy kodów kreskowych czy RFID. Koszty produkcji można rozliczać na wiele sposobów, budując model rozliczenia dla danej firmy. Wiele firm wykorzystuje ostatnio narzędzie rewyceny półfabrykatów i wyrobów gotowych do kosztu rzeczywistego, dzięki czemu w magazynach półfabrykaty i wyroby gotowe nie są wyceniane wg ceny planowanej (normatywnej), ale obliczonej na podstawie rzeczywistych kosztów produkcji. Moduły dla produkcji: Finanse Księgowość Koszty, Budżetowanie, Kadry Płace, Środki Trwałe, Intrastat, Zarządzanie Produkcją (MRP), Gospodarka Materiałowa, Gospodarka Remontowa, Dystrybucja, Transport, CRM, Zarządzanie Obiegiem Dokumentów, Odzież Robocza i Wyposażenie Pracownika, Zarządzanie Produkcją Procesową, System Wagowy, Magazyn Wysokiego Składowania, Kontrola Jakości Laboratorium, B2B, Kody Kreskowe, EDI, Gospodarka Narzędziowa, Elektroniczna Akceptacja Faktur Nowe funkcje w 2010 r.: Elektroniczna Akceptacja Urlopów Zakłady Chemiczne Organika SA oraz Organika-CAR SA: Finanse, Księgowość, Koszty, Kadry, Płace, Środki Trwałe, Dystrybucja, Gospodarka Materiałowa, Zarządzanie produkcją (MRP), Budżetowanie, Transport, CRM, EDI, Laboratorium. Impuls 5 wspiera standard elektronicznej wymiany dokumentów EDI. W ramach Magazynu Wysokiego Składowania powstały osobne struktury magazynowe dla obu firm. MWS optymalizuje procesy wydawania wyrobów (czy towarów) poprzez podpowiedź systemu, w jakiej kolejności ma być kompletowana dana wysyłka. Mechanizm kodów kreskowych odpowiada za merytoryczną kontrolę asortymentu. Na potrzeby grupy powstała funkcja dedykowana procesom przygotowania wysyłek. Zapewnia ona optymalną komplementację wysyłki pod względem miejsca dostawy, ilości palet czy punktów ADR. Na podstawie dokonywanych kompletacji zamawiane są odpowiednie środki transportu pochodzące od właściwego przewoźnika. Wdrożone rozwiązania przewidują także wspomaganie procedur wieloetapowej kontroli jakości wynikających ze stosowania norm ISO System odpowiada również za prawidłowe rozliczanie podatku akcyzowego. Business Intelligence zapewnia przeglądanie i analizowanie danych zarejestrowanych w funkcjach systemu Impuls zarówno na poziomie grupy, jak i poszczególnych firm. Firmy wykorzystują moduł harmonogramowania produkcji. Na podstawie zaplanowanych terminów system podpowiada informację zwrotną na pozycję zamówienia klienta o dostępności danego asortymentu, co pozwala na elastyczną pracę działu handlowego i szybkie ustalanie terminów dostaw. Wsparciem dla rozwiązań kadrowo-płacowych jest system mhr. System objął 42 użytkowników, zatrudnionych w obu firmach grupy kapitałowej. Dostawca: CLeAR System: Clear-Pro System dla małych i średnich firm wykonany w nowoczesnej technologii. Dedykowany do produkcji jednostkowej, masowej i seryjnej. Ma przyjazny i przejrzysty interfejs użytkownika. Tani i łatwy we wdrożeniu (podstawowe PC, bezpłatna baza MySQL). Praca zdalna i wielodostępna. Obejmuje klasyczny ciąg zdarzeń: zamówienie, struktura i technologia, zapotrzebowanie, produkcja i sprzedaż. Generuje automatycznie zlecenia, zamówienia zakupu oraz rezerwacje w magazynach, dostawach i na produkcji. Zapewnia personalizację wymagań kontrahentów. Daje wgląd w rozrachunki i obroty z klientami. Oferuje dedykowane powiadomienia systemowe oraz tekstową pocztę wewnętrzną. Daje wgląd w pliki zewnętrzne: rysunki, zdjęcia itp. Obsługuje czytniki kodów paskowych. Wspomaga kontrolę jakości. Prowadzi prawidłową gospodarkę materiałową i narzędziową. Umożliwia śledzenie dostaw (magazyn produkcja wyrób odbiorca) oraz analizę pochodzenia wyrobu (numery partii, seryjne i terminy przydatności). Moduły dla produkcji: zarządzanie produkcją: planowanie, realizacja i rozliczanie; karty technologiczne konstrukcja i technologia wyrobu; kalkulacje kosztów wytworzenia; obsługa narzędziowni; terminal pracownika produkcyjnego, obsługa kart pracy Nowe funkcje w 2010 r.: analiza wydajności i jakości, przyczyny braków i ewidencja wyrobów niezgodnych; zautomatyzowanie zamówień do dostawców i zleceń produkcyjnych według zapotrzebowań na wyroby i towary; rezerwacje w magazynach oraz zamówieniach i zleceniach w toku; rejestracja i monitorowanie partii, numerów seryjnych, terminów przydatności; analizy pochodzenia partii; śledzenie indeksu materiałowo-towarowego; lokalizacje Środowisko: serwer MySQL: Linux lub Windows, stacja robocza PC, czytniki kodów Czas cyklu wdrożenia: zależy od poziomu organizacyjnego firmy, średnio kilka tygodni Meblostyl (maj 2010), Mardis (sierpień 2010), Kigema (grudzień 2010) zarządzanie produkcją, magazyny, sprzedaż c.d. na str Maj 2011

13

14 Raport MSI Bez narzędzi typu ERP/MRP trudno konkurować na rynku Fakty są takie: nie ma już rynku producenta, klient stał się bezpośrednim celem działalności przedsiębiorstw. To oznacza, że producent musi nadążać za potrzebami i oczekiwaniami klienta. Produkcja pod zamówienie staje się normą: elastyczność technologii i czas reakcji od Cezary zamówienia do sprzedaży Lewandowski, mają decydujący wpływ na współwłaściciel zdobycie kontraktu. Bez narzędzi informatycznych typu fi rmy informatycznej CLeAR ERP/MRP konkurowanie na rynku staje się trudne. Zastosowanie systemu przyspieszy sporządzenie oferty dla klienta: kalkulacja kosztów i określenie terminów na podstawie zarejestrowanych danych przestaną być problemem. Pozyskane zamówienie system sprawnie przekształci w zlecenia produkcyjne i zacznie je obsługiwać. Wygeneruje zamówienia do dostawców i zaplanuje prace (maszyna/człowiek). Na etapie produkcji kluczowe znaczenie ma wczesne identyfi kowanie zagrożeń: niedotrzymanie terminów, nieakceptowalna jakość wyrobów i wreszcie za wysokie koszty. System informatyczny poprzez szybką analizę danych wskazuje niezbędne korekty. Analiza rzetelnych danych to klucz do sukcesu. System monitoruje dostawy i sprzedaż, stan produkcji i magazynów, moce produkcyjne i wydajność, ale również wykrywa słabe ogniwa. Identyfi kuje źródła braków, wad materiałowych; potrafi śledzić materiały od momentu dostawy (w magazynie) do sprzedaży odbiorcy (w wyrobie). Potrafi wskazać martwe zasoby, czyli zamrożone środki fi nansowe. Rejestrowanie zdarzeń w magazynach i na produkcji to natychmiastowy dostęp do informacji dla zainteresowanych pracowników fi rmy. Kadra kierownicza ma przesłanki do zarządzania ryzykiem. System Clear-Pro jest przykładem nadążania za potrzebami małych i średnich przedsiębiorstw. Kilka lat temu wystarczyło, aby sprawnie rejestrował zdarzenia magazynowo-produkcyjne. Dzisiaj zgodnie z oczekiwaniami oferuje: redukcję kosztów poprzez optymalizację potrzeb materiałowych i analizy jakościowe, oszczędność czasu poprzez stosowanie kodów paskowych, lokalizacji, automatyczne generowanie zamówień i zleceń, optymalizację wykorzystania zasobów produkcyjnych poprzez monitorowanie bieżących obciążeń i wydajności. Dostawca: Comarch System: Comarch CDN XL Comarch CDN XL wspiera zarządzanie produkcją zarówno jednostkową, jak i seryjną. Wyrób gotowy powstaje zgodnie ze ściśle określonymi normami i reżimami technologicznymi. System zapewnia: tworzenie kart technologicznych opisujących poszczególne etapy produkcji, harmonogramowanie uwzględniające dostępność surowców, planowanie kolejności zleceń produkcyjnych, aby dotrzymać z góry ustalonych terminów dostaw, wykorzystanie prostego interfejsu 14 Maj do realizacji produkcji, obsługiwanego za pomocą paneli dotykowych, obsługę pełnej ścieżki dokumentów charakterystycznych dla branży: od zamówienia do realizacji zlecenia produkcyjnego, ewidencję odpadów/ ścinków surowców, optymalizację rotacji materiałów na magazynie, efektywne zarządzanie projektami i tworzenie kosztorysów, możliwość natychmiastowego dotarcia do dostawy, z której pochodził dany surowiec, kompleksowe wsparcie wszystkich obszarów działania firmy, m.in. logistyki, kadr, płac, księgowości, kontaktów z klientami. Comarch CDN XL umożliwia także rejestrowanie przebiegu produkcji z rozszerzoną informacją o pochodzeniu surowców, produktów i półproduktów na poziomie partii. Rozbudowany mechanizm rozliczania produkcji umożliwia określenie rzeczywistego kosztu wytworzenia każdego wyrobu. Proces szczegółowego analizowania produkcji i wyników firmy wspiera narzędzie Business Intelligence. Moduły dla produkcji: Produkcja, Kompletacja, Projekty Współpraca: Platforma Elektronicznej wymiany dokumentów Comarch ECOD, sklep internetowy Comarch isklep24, Comarch Mobilne (Mobilny Sprzedawca, Magazynier, Menadżer), platforma B2B Comarch Pulpit Kontrahenta, rozwiązanie do zarządzania siecią detaliczną Comarch Retail, aplikacje do kosztorysowania Zuzia, WinBud Siarkopol SA Administracja, Księgowość, Produkcja, Import, Sprzedaż, Środki Trwałe, Zamówienia, Kadry i Płace; Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych ODRA SA Administracja, Sprzedaż, Import, Zamówienia, Produkcja, Serwis, CRM, Księgowość, Środki Trwałe, Business Intelligence, Comarch ECOD, Mobilny Magazynier, Kadry i Płace De Heus Wietnam Administracja, CRM, interfejs anglojęzyczny, Kompletacja, Comarch ECOD, Produkcja, Projekty, Import, Sprzedaż, Serwis, Zamówienia, Mobilny Magazynier, Business Intelligence, Księgowość, Środki Trwałe. De Heus to lider w branży pasz dla zwierząt. Koncern z centralą w Holandii działa w Polsce, Czechach, Republice Południowej Afryki i Wietnamie oraz ma udziały w spółkach w Belgii, Rosji, Egipcie, Etiopii i Chinach. Kontrakt obejmuje licencje i wdrożenie Comarch CDN XL w trzech zakładach w Wietnamie. Wdrożenie obejmie wszystkie obszary operacyjne przedsiębiorstwa z analizami i controllingiem. Wcześniej system został wdrożony w RPA, Polsce i Rosji. Dostawca: Comarch (Comarch Software und Beratung A.G. spółka należąca do grupy kapitałowej Comarch) System: Comarch Semiramis Rozwiązanie klasy ERP/MRPII sprofilowane dla firm produkcyjnych i handlowo-dystrybucyjnych. System oferowany na rynkach Europy Zachodniej od 2003 r. Stworzony w 100% w technologii Java obsługa za pośrednictwem przeglądarki internetowej, natywnie przygotowany do oferowania w modelu SaaS. W systemie zastosowano najnowocześniejsze rozwiązania funkcjonalne, takie jak obsługa wielojęzyczności i różnych stron kodowych (wsparcie standardu Unicode). Wielowalutowość, wielodziałowość, wielofirmowość (Multi-Site), a także obsługa wielu stref czasowych (UTC) umożliwiają pracę przedsiębiorstw rozproszonych geograficznie (w tym międzynarodowych) o złożonej strukturze organizacyjnej. System wpiera produkcję zleceniową (w tym wielowariantową), produkcję procesową spożywczą, a także kombinację wymienionych, dzięki obsłudze alternatywnych metod produkcji (realizacja w modelu na zamówienie lub do magazynu). Cechy wyróżniające Comarch Semiramis: m.in. Multi-site obsługa procesów biznesowych realizowanych pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład rozproszonych organizacji, ze ścisłym uwzględnieniem profilu każdego z nich (zakład produkcyjny, centrum dystrybucji, magazyn, oddział, filia, przedstawicielstwo), obsługa Unicode (używanie wielu języków i stron kodowych, w tym języka zawartości, interfejsu użytkownika), mobilność (dostęp za pomocą przeglądarki internetowej i urządzeń mobilnych), Collaboration udostępnianie wybranych funkcji partnerom, kontrahentom, kooperantom współpracującym w procesie sprzedaży, zakupu, produkcji. c.d. na str. 20

15 Systemy ERP w Polsce Czy ERP zmierza w kierunku cyfrowej fabryki? Tak zadane pytanie może budzić kontrowersje dotyczące niezrozumienia podstawowych pojęć: z jednej strony systemu informatycznego klasy ERP a z drugiej koncepcji cyfrowej fabryki. Koncepcja cyfrowej fabryki rozumiana jest jako kompleksowy system modeli cyfrowych wyrobów, maszyn i stanowisk pracy, zbiór metod i narzędzi, w tym narzędzi modelowania i symulacji 3D, stworzonych w celu integracji procesu zarządzania wytwarzaniem. Wychodząc z tego założenia, wydaje się narzędziem konkurencyjnym w stosunku do informatycznych systemów zarządzania klasy ERP. Zamiast konkurować, obie koncepcje mogą się wzajemnie wspierać, uzyskując dodatkowy efekt synergii. Tak jak od systemu klasy ERP nie będzie się wymagać funkcji interaktywnego tworzenia modeli przestrzennych, tak od narzędzi cyfrowej fabryki, będącej naturalnym rozwojem systemów CAx, nie będzie się wymagać zaawansowanych metod planowania operacyjnego. Jest jednak pewien element będący wspólnym problemem. Tym elementem jest ilość i jakość danych koniecznych do realizacji procesu zarządzania wytwarzaniem. ERP jest systemem bardzo wymagającym, jeżeli chodzi o jakość danych. Z drugiej strony gromadzi również dane, których użyteczność jest wątpliwa. Po kilku latach eksploatacji systemu ERP często zauważany jest problem odzwierciedlania w systemie informatycznym procesów, dla których pozyskanie danych jest pracochłonne, a ich wykorzystanie w procesie zarządzania znikome. Gdyby udało się najpierw w wirtualnym świecie cyfrowej fabryki dokonać symulacji przebiegu procesu wytwarzania, ustalić słabe punkty, wąskie gardła procesu i na nich skupić już w realnym świecie ERP to z pewnością udałoby się uniknąć rozczarowań związanych ze żmudnym procesem akwizycji danych. Ostatnio prowadzone projekty z wykorzystaniem systemu Rekord.ERP dotyczyły wspomagania zarządzania produkcją wyrobów wariantowych, wykonywanych w bardzo wielu opcjach, wyrobów konfigurowalnych do zmiennych potrzeb klienta. Bardzo widoczną tendencją jest skupienie się na procesie przygotowania danych dla takich produktów. Zamiast tradycyjnych metod budowy marszrut procesu produkcji i struktur dla każdego wyrobu z osobna zastosowanie algorytmicznych metod budowy bazy wiedzy, tworzenia i doboru marszruty z uwzględnieniem obciążenia wąskiego gardła stanowi kluczowy wymóg dla systemu informatycznego. Zamiast tradycyjnej formy dokumentacji warsztatowej przekazanie dokumentacji w formie elektronicznej bezpośrednio na stanowisko pracy znacznie poprawia oraz przyspiesza proces organizacyjnego przygotowania produkcji. Jeżeli chociaż część dokumentacji warsztatowej będzie pochodziła z narzędzi cyfrowej fabryki, a cyfrowa fabryka będzie korzystać z dobrej jakości danych systemu ERP to osiągniemy model, który w niedalekiej perspektywie będzie coraz powszechniejszy. Ciekawym pomysłem, realizowanym w regionie Podbeskidzia, w obszarze cyfrowej fabryki jest projekt Transgraniczna polsko-słowacka sieć innowacji i nowych technologii, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka W ramach projektu są zrealizowane działania, które zmierzają do rozwoju badań związanych z nowoczesnymi technologiami, a zwłaszcza w zakresie koncepcji cyfrowej fabryki. Koncepcja cyfrowej fabryki znajduje zastosowanie przede wszystkim w organizacyjnym przygotowaniu produkcji daje możliwość integracji wszystkich istotnych w produkcji procesów: od pomysłu przez opracowanie konstrukcji, przygotowanie produkcji po montaż finalnego wyrobu. Na tych etapach przygotowania produkcji istnieje duży potencjał do osiągnięcia wysokiej jakości i niskich kosztów. W ramach projektu zostaną zrealizowane dwa projekty badawcze. Pierwszy jest związany z opracowaniem modelu cyfrowej fabryki dla trzech małych i średnich przedsiębiorstw regionu przygranicznego, natomiast drugi dotyczy kompleksowej digitalizacji wybranych obiektów dziedzictwa kulturowego regionu przygranicznego. Połączenie modelu cyfrowej fabryki z danymi pozyskiwanymi bezpośrednio z systemu klasy ERP będzie z pewnością wyzwaniem. Głównym koordynatorem projektu jest Słowackie Centrum Produktywności SLCP, a partnerami projektu oprócz Akademii Techniczno-Humanistycznej są jeszcze Fundacja Centrum Nowych Technologii w Bielsku-Białej, Uniwersytet Żyliński oraz Środkowo-Europejski Instytut Technologiczny CEIT w Żylinie. Maj

16 Raport MSI Przegląd systemów ERP w Polsce 2011 Środowisko Dostawca Nazwa systemu ERP Producent systemu, kraj pochodzenia 7milowy SAP ERP SAP AG, Niemcy Asseco Business Solutions Asseco Softlab ERP Asseco Business Solutions SA, Polska BCC SAP ERP SAP AG, Niemcy BMS Creative Bonair System Berberis Microsoft Dynamics AX BPSC Impuls 5 BMS Creative, Polska Rok produkcji systemu ERP 1992 (SAP R/3)* (SAP R/3) Rok wprowadzenia na polski rynek Rok pierwszego wdrożenia w sektorze produkcji w Polsce 1990 (pojedyncze moduły), 2005 (ERP) Microsoft, USA BPSC SA, Polska CLeAR Clear-Pro CLeAR, Polska Comarch Comarch Datacomp Epicor Software Poland Exact Software Poland Hogart Business Systems Comarch CDN XL Comarch Semiramis Plan de CAMpagne Epicor ERP, Epicor iscala Exact Globe, Exact Synergy Oracle JD Edwards EnterpriseOne Comarch SA, Polska Comarch SA, Polska* Bemet International B.V., Holandia Epicor Software Corporation, USA Exact Holding, Holandia Oracle Corporation, USA Partnerzy we wdrażaniu lub wyłączni dystrybutorzy w Polsce BCC sp. z o.o., 7milowy sp. z o.o. BCC sp. z o.o., 7milowy sp. z o.o. Ad-Tech, APIS, IntCom, Eprologic, Infi do, Grafbit* poland/dynamics/lista/ lista_ax.aspx sprzęt serwer na potrzeby instalacji serwera baz danych oraz komputer osobisty* PC na bazie technologii zgodnej z Intel IBM, Sun, HP 1997/ , 2011 (aktualna wersja) 2007 (Epicor ERP), 1978 (iscala) system na bieżąco aktualizowany* 2011 (w trakcie realizacji) ponad 900 fi rm w całym kraju trwa budowa sieci partnerskiej Datacomp sp. z o.o (Epicor ERP), 1993 (iscala) 2009 (Epicor ERP), 1993 (iscala) * Entity, L-Systems, MSG, Qumak-Secom SA, Um-Data Exact Software Poland sp. z o.o. Hogart Business Systems serwer MySQL: Linux lub Windows* zależy od wielkości instalacji, konfi guracja sprzętowa dobierana indywidualnie x86, x64, IBM Power systems serwer: PC (PIII 700), klient: PC (PIII 400) Intel (Epicor ERP), HP (Epicor iscala) PC Intel, AMD, IBM iseries, IBM pseries, HP, Sun Microsystems system operacyjny Windows XP lub dowolny system z przeglądarką internetową zalecany Windows Serwer, Linux Debian* Windows 2008 Server UNIX, Windows NT, Linux, OS/390/AIX Windows 7 i niższe Windows 32- i 64-bitowe Linux, Windows, IBM (OS/400, i5/os) serwer: Windows 2000, XP, Windows Serwer 2003; klient: Windows 2000, XP, Vista, 7 Windows Server, XP, Vista; HP-UX, Linux Windows Windows, UNIX (HP, Sun, IBM) Humansoft humansoft HermesSQL Humansoft, Polska serwer HP lub IBM, czterordzeniowy procesor Intel Xeon 8 GB RAM* Windows XP, Vista IFS Industrial and Financial Systems Poland IFS Applications IFS, Szwecja x86-64: EM64T, AMD64 (Intel/AMD), PowerPC (IBM), Itanium (Intel/HP), SPARC (Sun)* Windows, IBM AIX, HP- UX, RedHat Enterprise Linux, SunSolaris 10 (SPARC)* InsERT Navireo InsERT, Polska partnerów w całym kraju Windows Server 2008 lub 2003 IT.integro Microsoft Dynamics NAV Microsoft, USA Macrologic Xpertis Macrologic, Polska PC Windows, UNIX Microsoft Microsoft Dynamics AX 2009 Microsoft, USA 2009 (wersja 2009) 2009 (wersja 2009) 2009 (wersja 2009) Bonair, Asseco, CSF, XPLUS, Columbus IT (pełna lista na WWW) Windows 7, XP, Windows Server lub Vista Microsoft Microsoft Dynamics NAV 2009 Microsoft, USA 2009 (wersja 2009) 2010 (wersja 2009) 2011 (wersja 2009) IT.Integro, Solid Solutions, Solemis, Nav. Com (lista na WWW) Windows 7, XP, Windows Server lub Vista ODL PolkaSQL ODL sp. z o.o., Polska PC Windows 95, 98, XP, 2000, 2003, 2008, Vista, 7 16 Maj * uzupełnienie informacji od str. 8

17 Systemy ERP w Polsce system baz danych Z jakimi systemami współpracuje Czas cyklu wdrożenia Metoda wdrożenia Orientacyjny koszt wdrożenia (zakup licencji, wdrożenie techniczne) Orientacyjny koszt utrzymania systemu w ruchu SAP to system otwarty można go zintegrować z EDI, SCADA, MES, aplikacjami branżowymi wdrożenie SAP SPRINT w 3 miesiące* autorska metoda SPRINT zależy od zakresu projektu oraz liczby licencji Microsoft SQL Server SCADA, EDI, SAP, portal internetowy Urzędów Skarbowych (przesyłanie deklaracji w formie elektronicznej), DHL/UPS/DPD, systemy bankowe związany z efektem analizy przedwdrożeniowej oraz wielkością i złożonością wdrożenia autorskie rozwiązanie System Zarządzania Zmianą* na poziomie % całkowitych kosztów licencji* zależy od wybranego przez klienta wariantu dostępu do aplikacji oraz infrastruktury, z której korzysta klient* SAP to system otwarty można go zintegrować z EDI, SCADA, MES, aplikacjami branżowymi zależy od zakresu projektu autorska metoda Go Forward* zależy od zakresu projektu oraz liczby licencji PostgreSQL, Oracle integracja z systemami, które udostępniają format importu danych zależy od skali wdrożenia, od 1 do kilku miesięcy system wdrażany przez partnerów wdrożeniowych* koszt licencji zależy od wielkości instalacji* SQL, Oracle z różnymi systemami przez BizTalk średnio od kilku do kilkunastu miesięcy autorska metodyka oparta na PMI, PMBOK, Prince2 zależy od rodzaju i czasochłonności wdrożenia średnio ok. 20% wartości projektu Oracle MySQL (Linux, Windows) zależy od poziomu organizacyjnego fi rmy* indywidualnie ustalana z użytkownikiem* ok zł 100 zł miesięcznie SQL Server 2005, 2008, 2008 R2 Platforma Elektronicznej wymiany dokumentów Comarch ECOD, sklep internetowy Comarch isklep24* zależy od skomplikowania projektu i wielkości instalacji autorska metodyka Comarch zależy od skomplikowania projektu i wielkości instalacji upgrade 10% wartości licencji Microsoft SQL Server, Oracle, DB2 EDI (Comarch ECOD), CAD/CAM (wymiana danych konstrukcyjnych/technologii), CTI (Computer Telephony Integration)* zależy od specyfi ki projektu i wielkości fi rmy, 6-24 miesięcy własna metodyka standardowo porównywalny z kosztem licencji 18% ceny licencji rocznie ADS zależy od liczby obszarów obejmujących wdrożenie, od 1 do 6 miesięcy instalacja, szkolenia, konsultacje zależy od liczby użytkowników oraz liczby licencji na poszczególne moduły koszt (aktualizacje oraz wsparcie techniczne) zależy od wartości posiadanego oprogramowania Microsoft SQL, OpenEdge/ Progress wbudowany moduł PLM i MES, wspólpraca m.in. z AutoCad fi rmy Autodesk* 3-12 miesięcy autorska metodologia wdrożeniowa Epicor Signature zależy od liczby użytkowników oraz zakresu funkcjonalnego 20% wartości licencji Microsoft SQL ze wszystkimi, wymiana danych za pomocą XML Serwer Produkcja 4-9 miesięcy ROI 5 zależy od typu klienta, kształtu licencji, liczby stanowisk 20% wartości licencji Oracle, Microsoft SQL, IBM DB2 z dowolnym systemem od 3 miesięcy opracowana przez Hogart OneMetodology zależy od zakresu wdrożenia zależy od zakresu i konfi guracji Windows Server 2003 Standard Edition* ZelnetMes średnio 3 miesiące dzielenie procesu na dwa etapy* ok. 80 tys. zł (na 10 stanowisk) ok. 10 tys. zł (na 10 stanowisk) RDBMS Oracle11gR2 Database Server* MES, SCADA, PLM, EDI oraz z wieloma specyfi cznymi rozwiązaniami dla konkretnych branż zależy od liczby wdrażanych komponentów, rozmiarów i rozmieszczenia fi rmy wdrażającej* własna, ciągle doskonalona metodologia IFS zależy od złożoności rozwiązania zależy od złożoności rozwiązania Microsoft SQL Server 2005, 2008 zwykle 3-6 miesięcy indywidualnie uzgadniana pomiędzy partnerem a klientem tys. zł opieka aktualizacyjna 15% wartości posiadanych licencji rocznie* SQL, bazy natywne Sure Step Methodology MacroBASE MES spięcie z automatyką przemysłową w ramach wdrożeń, EDI (logistyka) kilka miesięcy do roku lub dłużej metodyka Macrologic Microsoft SQL Server lub baza natywna EDI 6 12 miesięcy Rapid Implementation Deployment, Sure Step zależy od partnera wdrożeniowego, zakresu wdrożenia etc. zależy od sposobu utrzymania (przez partnera lub we własnym zakresie) Microsoft SQL Server lub baza natywna EDI 3-9 miesięcy RIM (Rapid Implementation Metodology), Sure Step zależy od partnera wdrożeniowego, zakresu wdrożenia etc. zależy od sposobu utrzymania (przez partnera lub we własnym zakresie) Sybase SQL Serwer EDI zależy od stopnia skomplikowania, od 4 tygodni do 6 miesięcy własna oparta na metodologii Prince2 ok zł za jedno stanowisko ok. 500 zł za stanowisko rocznie Maj

18 Raport MSI c.d. Przegląd systemów ERP w Polsce 2011 Środowisko Dostawca Nazwa systemu ERP Producent systemu, kraj pochodzenia Rok produkcji systemu ERP Rok wprowadzenia na polski rynek Rok pierwszego wdrożenia w sektorze produkcji w Polsce Partnerzy we wdrażaniu lub wyłączni dystrybutorzy w Polsce sprzęt system operacyjny OPTeam ZSI CDN XL Comarch SA, Polska serwer klasy HP, DELL itp., pracujący samodzielnie lub jako element macierzy Windows 2008 Oracle Polska Oracle E-Business Suite Oracle Corporation, USA ABI-Soft, Alatus, Comarch, Dahliamatic* IBM, HP, Dell, Sun, Compaq UNIX, Linux, Windows Oracle Polska Oracle JD Edwards EnterpriseOne Oracle Corporation, USA Hogart Business Systems, JDExperts IBM, HP, Dell, Sun, Compaq, Intel UNIX, Linux, Windows PC Guard Graffi ti.erp PC Guard SA, Polska Questy, MBREW, Technowator serwer, stacja klienta lub serwer, serwer aplikacji, stacja klienta Linux, Windows Polish Consulting Company Lawson M3 Lawson Software, USA 1984 (pod nazwą Movex) Polish Consulting Company sp. z o.o. IBM System i5, serwery Windows IBM i5/os, Windows Przedsiębiorstwo Informatyki ETOB-RES Komadres PI ETOB-RES sp. z o.o., Polska dwurdzeniowy (Intel Pentium, Core2Duo), 1024 (zalecane 2048 MB) Windows 7 Professional, XP Professional Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz STER.ERP* PI ZETO Bydgoszcz SA, Polska dowolny serwer z oprogramowaniem sieciowym pracującym w środowisku Windows (200x) lub Linux stacje robocze z oprogramowaniem Windows (2000, XP, Vista, 7)* QAD Polska QAD Enterprise Applications QAD Inc., USA oferowany od 30 lat QAD Polska, udział partnerów w niektórych projektach praktycznie każdy* Windows, UNIX, Linux we wszelkich odmianach REKORD Systemy Informatyczne Rekord.ERP REKORD Systemy Informatyczne sp. z o.o., Polska ATS SI sp. z o.o., Converse sp. z o.o., Partner Piotr Puchowski* x86 stacje robocze: Windows XP, Vista, Windows 7; serwer: Linux, Windows Sage Sage ERP X3 Sage Group plc, Wielka Brytania 2010 (wersja 6.0) Sage sp. z o.o. Intel x86, Power PC* Windows, Linux, UNIX* SAP Polska SAP ERP, SAP Business Suite* SAP AG, Niemcy 1991 (SAP R/3)* 1995* 1991 Accenture, Deloitte, HP, IBM, Assecco, Sygnity, Hicron* wszystkie dostępne platformy sprzętowe większość dostępnych systemów operacyjnych SENTE Systemy Informatyczne SENTE esystem 3.0 SENTE Systemy Informatyczne sp. z o.o., Polska PC, laptop, urządzenia mobilne (Hand-held) Windows 98 SE, 2000, XP, Vista, 7 SIMPLE SA SIMPLE. PROD SIMPLE SA, Polska 2000, 2002 (SIMPLE. PROD) 2000, 2002 (SIMPLE. PROD) 2002 Intebuco Polska s. z o.o., PHU Comp Węglik Piotr* serwer: procesor zgodny ze standardem PC* serwer: Windows 2003, 2008 standard lub enterprice* SIMPLE sp. z o.o. SIMPLE.ERP rozbudowany o moduły autorskie SIMPLE SA, Polska 2001 (SIMPLE SYSTEM V Generacji)* 2002 serwer zgodny ze standardem PC 32- lub 64-bitowy* serwer: Windows Server 2003, 2008; końcówka kliencka: Windows XP, Vista, 7 SOLDIS proalpha proalpha Software AG, Niemcy 1992, 2010 (najnowsza wersja) proalpha Polska sp. z o.o. (Zielona Góra), SOLDIS sp. z o.o. (Gliwice) serwery bazujące na platformach UNIX, Linux i Microsoft, np. IBM, HP, Dell niezależny od platformy (UNIX: AIX, HP-UX, Solaris; Windows Server 2003, 2008) S&T Services Polska Infor ERP LN Infor Global Solutions Inc., USA S&T Services Polska sp. z o.o. system niezależny od sprzętu HP-UX, IBM AIX, Windows, Solaris, SUSE Linux Streamsoft Streamsoft PRESTIŻ Streamsoft, Polska Intel Windows NT, 2003, 2008, Linux TRAX Infor ERP SyteLine Infor Global Solutions Inc., USA 1983/ TRAX SA platforma Intel Windows Server 2003, 2008 TRAX Infor ERP XA Infor Global Solutions Inc., USA 1978, 2010 (Infor ERP XA v.9.0) TRAX SA IBM iseries OS/400 UNIT4 TETA (d. TETA) TETA Constellation UNIT4 TETA, Polska HP, IBM, Sun Windows Serwer 2008 R2, 7, XP, Vista, UNIX, Linux 18 Maj * uzupełnienie informacji od str. 8

19 Systemy ERP w Polsce system baz danych Z jakimi systemami współpracuje Czas cyklu wdrożenia Metoda wdrożenia Orientacyjny koszt wdrożenia (zakup licencji, wdrożenie techniczne) Orientacyjny koszt utrzymania systemu w ruchu Microsoft SQL EDI, MES od 6 miesięcy do roku analiza, instalacja bazowa* licencje: tys., wdrożenie: tys tys. rocznie Oracle CAD, EDI zależy od liczby modułów, 4-24 miesiące różne metodyki, w tym Oracle AIM* zależy od liczby wdrożonych modułów i użytkowników Oracle, IBM DB2, Microsoft SQL CAD, EDI 4-20 miesięcy metodyka własna Oracle Corporation zależy od liczby wdrożonych modułów i użytkowników PostgreSQL MES, PLM, EDI 3-9 miesięcy autorska PC GUARD tys. zł 1-3 tys. zł miesięcznie DB2, Microsoft SQL system obsługuje standardowe komunikaty EDI* 3-15 miesięcy StepWise (w tym QuickStep)* od 800 tys. zł od 50 tys. zł rocznie Microsoft SQL 6 miesięcy Prince2 300 tys. zł 20% ceny licencji Progress EDI 6 miesięcy własna metodyka wdrożenia 60 tys. zł 6000 zł Progress, Oracle współpraca ze wszystkimi aplikacjami wspomagającymi procesy fi rm produkcyjnych poprzez zastosowanie modułu QXtend zależy od rozmiaru projektu i decyzji klienta, 4-12 miesięcy Q-Advantage, Easy On-Boarding* zależy od rozmiaru instalacji i projektu wdrożeniowego Firebird SQL MES, CAD, CAM, EDI, Microsoft Offi ce, OpenOffi ce zależy od zakresu funkcjonalnego oraz wielkości fi rmy, od 6 do 18 miesięcy własna metodyka ReKoWd (Redukcja Kosztów Wdrożenia)* Microsoft SQL, Oracle* Business Objects, Crystal Reports 3-9 miesięcy metodyka własna, tryb projektowy wycena indywidualna wycena indywidualna DB2, Oracle, Microsoft SQL, MAXDB ponad 6000 systemów zewnętrznych, ponad 22 tys. aplikacji partnerskich zależy od skali przedsiębiorstwa najkrótszy 2 miesiące autorskie: ASAP, RDS zależy od liczby użytkowników i zakresu funkcjonalnego zależy od liczby użytkowników i zakresu funkcjonalnego Firebird, Interbase urządzenia mobilne (Hand-held, czytniki kodów kreskowych) od 4 do 6 miesięcy własna (SDM) z wykorzystaniem metodyki SCRUM ok. 60 tys. zł 15% wartości licencji podstawowego oprogramowania + koszt serwisu Microsoft SQL 2005, 2008 MES, BPM, CRM, BI, wr\orkfl ow, integracja ze wszystkimi dostępnymi systemami zależy od wielkości projektu własna metodyka oparta na Prince2, PMI ustalany indywidualnie ustalany indywidualnie Microsoft SQL 2008 SP.2 ASPROVA APS, WMS OptiDATA/OptiMAG, Prophix, EDI Comarch, EDIson, RCP HSK Data i rozwiązania autorskie: XPRIMER.APS, XPRIMER.HRM, esimple.bi, CRM/BPM zależy od zakresu wdrożenia, od 4 do 6 miesięcy sprawdzona metodologia* 80% kontraktów ma wartość tys. zł, 20% to kontrakty niższe niż 200 tys. i wyższe od 500 tys. zł* ustalany indywidualnie, standardowo 25% wartości zakupionych licencji rocznie Progress MES, SCADA, PLM, EDI, CAD/CAM, HR zależy od wielkości przedsiębiorstwa i zakresu wdrożenia, od 6 do 12 miesięcy proalpha golive zależy od wielkości przedsiębiorstwa i zakresu wdrożenia* kilkanaście procent kontraktowej ceny systemu i pozostałego oprogramowana użytkowego rocznie* Oracle, DB2, SQL Server, Informix zintegrowany z PLM, WMS, BPM, własny moduł DMS, obsługuje komunikację EDI, integracja ze SCADA i MES (informacje u producenta) kilka-kilkanaście tygodni, wszyskich funkcji miesięcy metodyka PROMET, metodyka OPIM zależy od złożoności i zakresu prac oraz złożoności przedsiębiorstwa, od 300 tys. euro usługa konserwacji ok. 20% wartości licencji Firebird EDI 3-6 miesięcy autorska koncepcja modelowych wdrożeń produkcji ustalany indywidualnie pod kątem oczekiwan klienta ustalany indywidualnie Microsoft SQL Server 2005, 2008 CAD, EDI, PLM, EAM, BI, SRM, Performance Management 4-12 miesięcy metodyka Infor OPIM, TRAX Szybki Start zależy od liczby użytkowników i wybranych funkcji zależy od opłaty licencyjnej DB2 UDB 9-18 miesięcy metodyka Infor OPIM zależy od liczby użytkowników i wybranych funkcji zależy od opłaty licencyjnej Oracle 10g MES, PLM, EDI zależy od wielkości projektu, od 3 miesięcy do 1 roku* uznana metodyka europejska* zalezy od wybranych przez klienta aplikacji (niezależnie od liczby użytkowników)* Maj

20 Raport MSI Wdrożenie systemu ERP zaczyna być traktowane jako inwestycja, a nie jako koszt Kamil Góral, dyrektor Centrum Rozwoju Biznesu Comarch ERP Jak można oszacować obecne wykorzystanie systemów ERP w sektorze przemysłowym w Polsce? Większość fi rm w sektorze przemysłowym posiada rozwiązania informatyczne wspierające wybrane obszary działalności fi rmy, tj. kadry i płace, księgowość czy gospodarkę magazynową. Obecnie jednak fi rmy te dostrzegają potrzebę posiadania jednego systemu z jedną bazą danych, aby można było pracować w jednym spójnym środowisku, które będzie dostarczało kadrze zarządzającej pełne i rzetelne informacje o aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa. Ponadto duża część fi rm posiada stare systemy MRP czy MPR II, które przez lata nie były rozwijane czy aktualizowane. Głównie ze względu na duże koszty fi rmy te nie decydują się jednak na ich aktualizację, bo praktycznie oznacza to dla nich wdrożenie skomplikowanego rozwiązania od podstaw. Dlatego obserwujemy migrację na systemy tańsze we wdrożeniu i posiadaniu, nowocześniejsze i co istotne często równie funkcjonalne. Część przedsiębiorstw w sektorze przemysłowym obecnie przymierza się do zinformatyzowania kolejnych obszarów w fi rmie, na które do tej pory nie było środków lub czasu. Przykładem może być obszar magazynu z wykorzystaniem aplikacji mobilnych lub narzędzi do zarządzania wysokim składem, a także obszar produkcji czy controllingu. Obserwowany wzrost zainteresowania systemami klasy ERP w sektorze jest spowodowany także ożywieniem koniunktury, przez co wdrożenie systemu zaczyna być traktowane jako inwestycja, a nie jako koszt, co mieliśmy okazję zaobserwować w ostatnim czasie. Jakie największe korzyści ze stosowania systemów ERP/MRP można przedstawić zarządom przedsiębiorstw przemysłowych? Główne korzyści ze stosowania systemów ERP/MRP to koszty, a dokładniej ich optymalizacja. Konkretyzując, zintegrowane narzędzia są w stanie precyzyjnie dostarczyć informację, gdzie fi rma niepotrzebnie traci pieniądze, obsługa których procesów jest zbyt kosztoi czasochłonna, a na bazie tych informacji są w stanie przeprowadzać symulację planowanych zmian, dzięki czemu podejmowane są lepsze decyzje. Między innymi dlatego odnotowujemy tak duże zainteresowanie zintegrowanymi narzędziami Business Intelligence. Kolejnym argumentem jest automatyzacja pracy. Dzięki mechanizmom Business Process Management systemy ERP automatyzują wiele ścieżek przepływu pracy. Ważne przy tym jest, aby procesy nie tylko odzwierciedlały procesy zachodzące w fi rmie, ale je usprawniały, co również przyczynia się do zwiększenia wydajności operacyjnej przedsiębiorstwa, a tym samym do cięcia zbędnych kosztów. Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? Przy wyborze systemu ERP należy się kierować pięcioma głównymi zasadami. Po pierwsze własnymi potrzebami. To one przede wszystkim powinny determinować decyzję o wyborze rozwiązania. Kluczowe jest przy tym właściwe wewnętrzne przygotowanie fi rmy do projektu. Po drugie rozwiązanie musi być skalowalne. Co to oznacza? Decydując się na system, przedsiębiorstwa muszą patrzeć nie tylko na bieżące, ale także przyszłe potencjalne potrzeby. Dlatego rozwiązanie ERP musi być rozszerzalne zarówno pod względem ilości użytkowników, co często determinowane jest przez wydajność samego systemu, a także pod względem nowych obszarów biznesowych, które w przyszłości fi rma zdecyduje się wdrożyć. Ponadto ważnym czynnikiem jest TCO (Total Cost of Ownership), czyli całkowity koszt posiadania systemu. Koszt zakupu samych licencji czy wykonania wdrożenia nie jest najważniejszy. Nie można zapominać o koszcie utrzymania rozwiązania, czyli o koszcie aktualizacji czy rozszerzenia aplikacji. Po czwarte dostawca systemu. Ważne jest, aby fi rma dostarczająca system miała stabilną i pewną pozycję na rynku oraz zasoby, aby nie okazało się, że po pewnym czasie z rozwiązaniem pozostajemy sami sobie, gdyż dostawca nie istnieje lub na czas nie wprowadza wymaganych zmian do systemu. Tego typu sytuacje można było zaobserwować przy zmianie stawki VAT 1 stycznia 2011 r., kiedy okazało się, że fi rmy nie są w stanie dostosować swoich rozwiązań do zmian w przepisach podatkowych. Po piąte wiedza i doświadczenie dostawcy poparte referencjami. Przed wyborem rozwiązania warto zapoznać się z przykładami przeprowadzonych podobnych projektów wdrożeniowych. Jak długo ma szansę przetrwać rynek klasycznych systemów ERP? Czy przedsiębiorstwa nie potrzebują teraz czegoś innego? Myślę, że warto oderwać się od samej defi nicji systemów ERP, a skupić na obecnych i przyszłych potrzebach i wymaganiach rynku oraz fi rm na nim działających. Z pewnością standardowe aplikacje ERP będą jeszcze długo służyć, choćby dlatego, że każda fi rma musi sprzedawać, magazynować i księgować i to się raczej nie zmieni w najbliższej przyszłości. Dziś fi rmy stoją przed wyzwaniem, a zarazem szansą, jaką daje Internet czy mobilność. Producenci systemów powinny za tymi trendami podążać, a wręcz je w pewnym sensie wyprzedzać, aby zawsze dostarczać swoim użytkownikom narzędzia do zwiększania przewagi konkurencyjnej. Przykładem może być platforma transakcyjno-społecznościowa igaleria24 (www.igaleria24.pl), za pomocą której już wkrótce klienci Comarch za sprawą jednego kliknięcia będą mogli sprzedawać swoje produkty w Internecie bez konieczności posiadania sklepu internetowego. Systemy na pewno będą stawać się coraz bardziej intuicyjne i inteligentne, czyli na bazie zgromadzonych i zanalizowanych danych będą w stanie podpowiadać, a nawet samodzielnie automatyzować pewne kroki lub procesy. Z pewnością zmieni się model udostępniania aplikacji nie w formie licencji, ale usługi. Obecnie obserwujemy coraz większe zainteresowanie naszymi systemami Comarch ixl24 i Comarch ialtum24 oferowanymi w modelu SaaS (Software as a Service). Dzięki temu zmniejsza się znacząco bariera wejściowa, ponieważ przedsiębiorstwo nie ponosi kosztów zakupu serwerów czy zakupu licencji. Rozliczenie z klientem odbywa się na zasadzie miesięcznego abonamentu. Cały system zainstalowany jest w jednym z najbezpieczniejszych miejsc w Polsce Comarch Data Center, a jedyne, czego potrzebuje użytkownik, to dostęp do Internetu. To właśnie dzięki modelowi usługowemu nasz klient może pracować w systemie klasy ERP już za 250 zł miesięcznie, nie martwiąc się o sprzęt i aktualizacje. Moduły dla produkcji: Produkcja, Kalkulacja, Planowanie Potrzeb Materiałowych (MRP), Projekty Nowe funkcje w 2010 r.: Frameworki (moduły): Serwis, Projekty, Finansowo-księgowe dedykowane na rynek niemiecki Współpraca: EDI (Comarch ECOD), CAD/ CAM (wymiana danych konstrukcyjnych, technologii), CTI (Computer Telephony Integration), systemy rejestracji wykonania produkcji MDE/BDE Dostawca: Datacomp System: Plan de CAMpagne System dla przedsiębiorstw produkcyjnohandlowych z branż: metalowej (obróbka skrawniem), konstrukcji stalowych, przetwórstwa tworzyw sztucznych, maszynowej (produkcja maszyn i urządzeń) Moduły dla produkcji: podstawowy (technologia, przewodniki produkcyjne), planowanie produkcji, planowanie projektów, raporty produkcji, BOM wielopoziomowe drzewo technologiczne, rejestracja czasów pracy, zarządzanie plikami CNC, certyfikaty, CRM Nowe funkcje w 2010 r.: ulepszone filtrowanie tabel, możliwość grupowania wpisów Przykłady wdrożeń w produkcji w 2010 r.: Wemeco sp. z o.o. jeden z pierwszych klientów systemu w Polsce (od 2006 r.). Cała firma pracuje w systemie, wykorzystując w pełni jego funkcjonalność, dodatkowo stosuje własne skrypty oraz udoskonalenia. Dostawca: Epicor Software Poland System: Epicor ERP, Epicor iscala Epicor ERP system w całości opracowany w architekturze zorientowanej na usługi Epicor True SOA. Oferuje funkcje zbudowane w oparciu o najlepsze branżowe standardy i bazujące na 9 dotychczasowych rozwiązaniach. Epicor iscala rozwijamy od 30 lat kompletny, zintegrowany system wspierający zarządzanie w średnich firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Zawiera pakiet funkcji odpowiadających potrzebom nawet bardzo rozbudowanych przedsiębiorstw, w tym: zarządzanie finansami, produkcja, zarządzanie serwisem, logistyka, zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM), analizy i ra- 20 Maj 2011

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl Dane Klienta: PHP Maritex ul. Rdestowa 53D 81-577Gdynia www.maritex.com.pl Firma P.H.P. Maritex została założona w 1987 roku i jest obecnie jedną z największych, dynamicznie rozwijających się hurtowni

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża Handel Produkty i usługi Obrót owocami i warzywami Strona WWW www.nowalijka.pl

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP XL. Cennik

ERP. Comarch ERP XL. Cennik Comarch Cennik Comarch Cennik zawiera ceny obowiązujące w ramach dwóch alternatywnych modeli korzystania z systemu Comarch. Cennik Comarch Comarch moduły podstawowe Typ online Administracja Handel Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji DataConsult Nagrody DataConsult Sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką wewnętrzną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Dynamics 365.

Aplikacje Dynamics 365. Microsoft Dynamics 365 to usługa dająca możliwość wyboru. Połączenie aplikacji biznesowych w tym CRM i ERP na jednej platformie pozwala rozwijać firmę na własnych warunkach. Możesz dodawać aplikacje wraz

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PODSTAWA PRAWNA Każda instytucja publiczna oraz przedsiębiorstwa zobowiązane są do prowadzenia ewidencji majątku oraz jego okresowej inwentaryzacji.

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Wiedza i inwestycje. Polski lider rynku ERP. Biznesowe partnerstwo

Wiedza i inwestycje. Polski lider rynku ERP. Biznesowe partnerstwo Wiedza i inwestycje Doświadczenie, jakie zdobyliśmy w trakcie realizacji kolejnych projektów wdrożeniowych jest kapitałem, który pomnażamy inwestując w rozwój firmy i produktów. W oparciu o zaawansowane

Bardziej szczegółowo

WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ

WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ WMS Zintegrowany system zarządzania magazynem Zwiększ konkurencyjność Twojej firmy już dziś dzięki poprawie działań magazynowo-logistycznych

Bardziej szczegółowo

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Kim jesteśmy? 5 Letnie doświadczenie przy wdrażaniu oraz tworzeniu oprogramowania do monitorowania produkcji, W pełni autorskie oprogramowanie, Firma korzysta z profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie systemu ERP w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym o strukturze rozproszonej

Wykorzystanie systemu ERP w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym o strukturze rozproszonej Wykorzystanie systemu ERP w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym o strukturze rozproszonej Konferencja MultiTrain, Warszawa, sierpień 2012 1 Profil BHU BHU S.A. to sieciowe przedsiębiorstwo handlowo

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

ERP bliżej biznesu Klienta

ERP bliżej biznesu Klienta ERP bliżej biznesu Klienta Inwestycji w rozwój firmy i produktów Rozwijania funkcjonalności systemów 27 lat Stosowania najlepszych praktyk IT Koncentrowania się na biznesie Klienta Doświadczenia i know

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Please replace with customer picture F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy customer logo partner logo 2 Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża

Bardziej szczegółowo

Jak przeprowadzić integracje pomiędzy aplikacjami dla uzyskania synergii

Jak przeprowadzić integracje pomiędzy aplikacjami dla uzyskania synergii 2012 Jak przeprowadzić integracje pomiędzy aplikacjami dla uzyskania synergii Piotr Przybyłkiewicz Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 Agenda Projekt z wykorzystaniem integracji danych Analiza

Bardziej szczegółowo

Wybór dostawcy: doświadczony duży provider usług versus mały software house

Wybór dostawcy: doświadczony duży provider usług versus mały software house 2012 Wybór dostawcy: doświadczony duży provider usług versus mały software house Sławomir Pawłowski Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 O firmie Profil działania Asseco Business Solutions

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych

Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych Informacje o prelegencie: WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych Informacje o firmie Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Podstawowe moduły Comarch CDN XL BUSINESS INTELLIGENCE - dane, informacje, decyzje Nowoczesne narzędzie do raportowania zdarzeń gospodarczych, stanowiące fundament

Bardziej szczegółowo

Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A.

Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A. Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A. Skąd jesteśmy - korzenie XSystem S.A. Firma o ugruntowanej pozycji na rynku początek działalności

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Dla ROS-SWEET Sp. z o.o. kluczowe przy wdrożeniu oprogramowania CRM było przede wszystkim :

Dla ROS-SWEET Sp. z o.o. kluczowe przy wdrożeniu oprogramowania CRM było przede wszystkim : Success story ROS-SWEET Sp. z o.o. Firma i specyfika branży ROS-SWEET Sp. z o.o. jest bezpośrednim importerem i dystrybutorem najlepszej jakości bakalii, a orzechy, ziarna oraz suszone owoce to główna

Bardziej szczegółowo

Rejestracja produkcji

Rejestracja produkcji Rejestracja produkcji Na polskim rynku rosnącym zainteresowaniem cieszą się Systemy Realizacji Produkcji (MES). Ich głównym zadaniem jest efektywne zbieranie informacji o realizacji produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania i usługi SAP

Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania SAP SAP ERP SAP ERP (SAP Enterprise Resource Planning) jest oprogramowaniem oferującym skuteczne i sprawdzone zarządzanie przedsiębiorstwem. System SAP został stworzony

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Nazwa: System klasy ERP Ilość: 1 sztuka Strona 1 Specyfikacja techniczna: Lp. Moduł/funkcjonalność Charakterystyka Wartość oferowana TAK/NIE* Uwagi Oferenta 1 Moduł

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

Sage - BI Warszawa, 18.V.2016

Sage - BI Warszawa, 18.V.2016 Sage - BI Warszawa, 18.V.2016 Jak wykorzystać dostęp do informacji w podejmowaniu dobrych decyzji biznesowych? Aneta Jarczyńska 18.05.2016 5/23/2016 3 BIBIBI 5/23/2016 4 Czy moja firma jest gotowa na wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy ReWistA Wms GLOBAL

Kim jesteśmy ReWistA Wms GLOBAL Kim jesteśmy REWISTA WMS GLOBAL Zmienia się technologia, zmieniają się potrzeby. Nasza misja wciąż pozostaje ta sama. Usprawnić życie firmy, ułatwić pracę człowieka, udoskonalić proces. Od blisko 15 lat

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud Dane Klienta: Biuro Rachunkowe "ULGA" s.c. W. Wild & L. Toruńczak ul. Wejherowska 29/4 84-217 Szemud Biuro Rachunkowe ULGA s.c. W. Wild & L. Toruńczak powstało w 2008 roku w wyniku przekształcenia jednoosobowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

29. kwietnia 2013 roku

29. kwietnia 2013 roku 29. kwietnia 2013 roku "Aby móc zachować konkurencyjność na rynku konieczna była decyzja o wdrożeniu nowoczesnego i zintegrowanego rozwiązania, które usprawni i ujednolici nasze procesy, a także zautomatyzuje

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-production

Katalog handlowy e-production 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-production 2 / 12 e-production to zaawansowany system informatyczny przeznaczony do opomiarowania pracy maszyn produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Istotą systemu

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER Plan prezentacji Prowadzący: Mateusz Jaworski m.jaworski@tetabic.pl 1. Grupa kapitałowa UNIT4. 2. Grupa UNIT4 TETA. 3. UNIT4 TETA BI CENTER. 4. TETA Business Intelligence. 5. Analiza wielowymiarowa. 6..

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu POŁĄCZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal Świat kręci

Bardziej szczegółowo

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi.

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym - Optymalne zarządzanie procesami produkcyjnymi - maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania - uproszczenie działalności - zwiększenie produktywności Produktywność

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl

Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl Draszba S.A. jest właścicielem marki Heavy Duty (HD) i Marisha oraz dystrybutorem wysokiej jakości obuwia Dr. Martens,

Bardziej szczegółowo

JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego

JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego Partner wdrożeniowy Nazwa firmy JMP Gospodarstwo Ogrodnicze Branża Handel Produkty i usługi Hodowla i obrót roślinami

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie

Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie Film promocyjny Kliknij w zdjęcie Kliknij w TECHNOLOGIĘ PRZYSZŁOŚCI TECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚCI WYRÓŻNIENIE Międzynarodowych Targów ENEX 2014 Zarządzanie pracą

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP Produkcja Produkcja Moduł dostarcza bogaty zestaw narzędzi do kompleksowego zarządzania procesem produkcji. Zastosowane w nim algorytmy pozwalają na optymalne

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics AX

Opis funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics AX ? Opis funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics AX Microsoft Dynamics AX jest systemem informatycznym klasy ERP II (ERP i e-biznes) adresowanym do firm średniej wielkości o dużym potencjale rozwojowym.

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2 Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2 1. Pojęcie zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) 2. System klasy ERP 2.1. Podstawy ERP czyli od MRP do MRP II+ 2.2. Charakterystyka systemu ERP 3.

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Lubliniec, dnia 17 kwietnia 2014r. Schwer Fittings Sp. z o.o. Ul. Oleska 34 42-700 Lubliniec Do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja rynku B2B

Digitalizacja rynku B2B Digitalizacja rynku B2B Cyfrowe platformy zakupowe Podsumowanie raportu Aleo i Deloitte Światowy rynek B2B e-commerce rośnie w tempie ponad 18%, aby osiągnąć wartość prawie 7 bln $ w 2020 r. 6,7 bln $

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem 1 PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem DANE I INFORMACJE 2 Planowanie przepływów jest ciągłym procesem podejmowania decyzji, które decydują o efektywnym

Bardziej szczegółowo

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP na świecie (2013) Światowy rynek systemów ERP szacowany jest obecnie na ok. 25,4 miliarda dolarów (dane za rok 2013) wobec

Bardziej szczegółowo

więcej niż system HR

więcej niż system HR więcej niż system HR Wspieramy ludzi i biznes Od 2010 roku wspieramy lokalne i globalne organizacje, wdrażając w działach HR rozwiązania IT pozwalające na sprawne zarządzanie kapitałem ludzkim. Efektem

Bardziej szczegółowo

System e-zlecenia. www.coig.pl

System e-zlecenia. www.coig.pl System e-zlecenia www.coig.pl Czym jest system e-zlecenia? e-zlecenia to nowoczesny system informatyczny, który obsługuje i wspomaga procesy biznesowe zachodzące w obszarze obsługi planów i ich realizacji

Bardziej szczegółowo

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Wstęp Jednym z powodów utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa jest utrzymywanie zbyt wysokich poziomów zapasów,

Bardziej szczegółowo

Inter Metal: nie było potrzeby projektowania systemu od podstaw

Inter Metal: nie było potrzeby projektowania systemu od podstaw Inter Metal: nie było potrzeby projektowania systemu od podstaw Partner wdrożeniowy 2 Nazwa firmy Inter Metal Branża Producent systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego Strona WWW www.intermetal.com.pl SAP

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Jerzy Duda, Adam Stawowy www.pi.zarz.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50 System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska.

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska. BCS POLSKA www.bcspolska.pl Obsługa dokumentów logistycznych Weryfikacja danych na dokumentach magazynowych Rejestracja zdarzeń Formowanie nośników logistycznych na końcu linii produkcyjnej (traceability)

Bardziej szczegółowo

Efektywne przetwarzanie informacji

Efektywne przetwarzanie informacji Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł Prowadzący Michał Jaskólski dyrektor sprzedaży i marketingu rozwiązania IT Wsparcie Jakub Michalak konsultant biznesowy www.xsystem.pl

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej

System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej bez inwestycji» Nasi klienci odnoszą więcej sukcesów. Michał Rok CEE Business Unit Director, Update CRM

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania

dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania enova365 szyta na miarę skalowalna System enova365 jest dostępny w trzech wariantach funkcjonalnych oznaczonych

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo