Nowe możliwości wdrażania ABC Costing w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe możliwości wdrażania ABC Costing w małych i średnich przedsiębiorstwach."

Transkrypt

1 Nowe możliwości wdrażania ABC Costing w małych i średnich przedsiębiorstwach. Małe i średnie przedsiębiorstwa to specyficzna grupa odbiorców nowoczesnych metod zarządzania, do których zaliczam również ABC Costing. Wyjątkowość tej grupy wynika z kilku istotnych powodów: 1. Właściciele, bardzo często, nie posiadają kierunkowego wykształcenia w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, a ich umiejętności w tym zakresie są intuicyjne. 2. Właściciele, budując swoją firmę od podstaw, są przekonani, że znają biznes od podszewki i nie potrzebują dodatkowych informacji wedle zasady: skoro tyle lat prowadziłem sam swoją firmę bez nowoczesnych narzędzi do zarządzania to i dalej będę to robił efektywnie. 3. Kadra menedżerska średniego i wyższego szczebla (razem z Właścicielami) w jednej firmie to niewielka grupa osób (od 5 do 10 osób), znająca się i współpracująca ze sobą od dłuższego czasu. 4. Mając do wyboru inwestycje w nowe maszyny, urządzenia lub nowoczesne metody zarządzania Właściciele w zdecydowanej większości wybierają pierwszą grupę. Skutkiem tej wyjątkowości jest proporcjonalnie niski poziom rozwoju organizacyjnego w stosunku do infrastruktury produkcyjnej czy logistycznej. Jak duże mogą być dysproporcje rozwoju poszczególnych obszarów firmy pokazują poniższe przykłady z mojej praktyki: Zakład posiada nowoczesne linie produkcyjne warte 5-7 mln. zł, ale pracuje na programie do zarządzania działającym w środowisku DOS. Przedsiębiorstwo realizuje usługi budowlane warte kilkadziesiąt milionów złotych rocznie i nie prowadzi szczegółowej ewidencji zużycia materiałów (brak jakiegokolwiek programu do zarządzania materiałami). Firma będąca jednym z liderów produkcji materiałów budowlanych prowadzi księgi handlowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, ale wg logiki książki przychodów i rozchodów bez jakiejkolwiek kontroli poprawności prowadzonych kalkulacji kosztów produkcji. (np. wszystkie zakupy surowców wprowadzane są w koszty uzyskania przychodu danego miesiąca) Uświadomienie sobie stanu istniejącego jest kluczowe, aby zrozumieć, jakiej rewolucji musi dokonać ta grupa przedsiębiorstw w celu wyrównania poszczególnych obszarów kompetencji. I ta rewolucja już się rozpoczęła. Jej siłą sprawczą wcale nie jest edukacja czy zmiana poglądów kadry kierowniczej, ale bardzo prozaiczny problem nowo kupowane komputery, które zastępują psujące się, stare egzemplarze, nie pasują do dotychczasowej infrastruktury IT. Brak kompatybilności z istniejącą infrastrukturą IT powoduje więc, że Właściciele podejmują decyzje o inwestycjach w nowe oprogramowanie do zarządzenia firmą (umownie nazwijmy go oprogramowaniem ERP) wraz z niezbędną infrastrukturą informatyczną. Właśnie w zmianie oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem upatruję jedną z największych szans na szerokie upowszechnienie się rachunku kosztów działań w małych i średnich firmach. Aby zrozumieć, dlaczego tak ważne dla wdrożenia ABC Costing jest posiadanie przez przedsiębiorstwo programu ERP trzeba sięgnąć do praktyki tworzenia takich systemów. B. Śliwiński Śliwiński & Spółka firma doradcza s.c. Strona 1

2 Z moje dotychczasowej praktyki wynika, że proces wdrożenia rachunku kosztów działań powinien odbywać się wg poniższego schematu. Jeżeli przedsiębiorstwo nie posiada nowoczesnego programu ERP możliwy do zrealizowania w zakresie wdrożenia ABC Costing jest w zasadzie tylko pierwszy etap, czyli koncepcja. Każdy kolejny etap dotyczy w ten czy inny sposób gromadzenia i przetwarzania danych tylko, w czym te dane gromadzić i przetwarzać skoro nie ma narzędzi? I to jest właśnie odpowiedź na pytanie, dlaczego bez programów ERP praktycznie nie da się wdrożyć rachunku kosztów działań. Jeżeli nie ma narzędzia do gromadzenia i przetwarzania danych to, w jaki sposób gromadzić dane o ilości wykonanych działań czy kosztach tych działań lub przypisywać koszty działań poszczególnym obiektom kosztowym? Oczywiście może ktoś powiedzieć, że przecież istnieją takie narzędzia jak MS Excel czy MS Access, które można wykorzystać do gromadzenia i przetwarzania danych. I oczywiście należy się z nim zgodzić pewne elementy rachunku kosztów działań można w nich zrealizować, ale tylko w ograniczonym zakresie. Główna przeszkoda w pełnym zrealizowaniu koncepcji ABC Costing wynika z comiesięcznych kosztów obsługi zbudowanego w ten sposób systemu gromadzenia i przetwarzania danych. Poprzez comiesięczną obsługę rozumiem: Zaewidencjonowanie dokumentów źródłowych takich jak, np. faktur zakupu kosztów Uaktualnienie ewidencji działań Uaktualnienie struktury plików Excel Weryfikacja poprawności danych Aktualizacja raportów i ich dystrybucja do poszczególnych odbiorów Przyjmijmy założenia, że istnieje przedsiębiorstwo, które scharakteryzowano następującymi danymi: Liczba analityk kosztów wg rodzaju 70 Liczba przedstawicieli handlowych pracujących poza oddziałami 15 Liczba klientów (stali i jednorazowi) B. Śliwiński Śliwiński & Spółka firma doradcza s.c. Strona 2

3 Dla tego przedsiębiorstwa spróbujmy określić czynniki kosztochłonności gromadzenia i przetwarzania danych dla potrzeb przypisania kosztów działań przedstawiciela handlowego do poszczególnego klienta: 1. Gromadzenie kosztów o zasobie firmy Przedstawiciel handlowy w podziale na 70 rodzajów analityk kosztów aby zapisać wszystkie dane potrzeba 1050 komórek Excela dla każdego miesiąca. Podczas gromadzenia danych należy również uwzględnić dodatkową czasochłonność wynikającą z faktu, że: a. przedstawiciele handlowi przesuwani są pomiędzy regionami handlowymi, b. występuje zjawisko rotacji pracowników na stanowiskach przedstawicieli handlowych, 2. Gromadzenie danych o działaniach i czasie rzeczywistym działania dla każdego z przedstawicieli handlowych przy założeniu, że każdy przedstawiciel odwiedza 6 klientów i przygotowuje 6 ofert dziennie. Dane o działaniach handlowców trzeba zapisać w 8280 komórek Excela dla każdego miesiąca. Podczas gromadzenia danych należy również uwzględnić dodatkową czasochłonność wynikającą z faktu, że: a. Każdy przedstawiciel musi prowadzić ewidencje własnych działań w formie papierowej b. Dane z ewidencji działań handlowców muszą zostać przepisane do arkusza Excel c. Wymagane jest ujednolicenie sposobu kodowania klienta pomiędzy ewidencjami papierowymi przedstawicieli, a arkuszem Excel do analizy ABC Costing. 3. Obciążenie (przetwarzania danych) klienta kosztami działań przedstawicieli handlowy to kolejne 8280 komórek Excela. Dodatkowe problemy, które mogą wystąpić podczas przetwarzania danych: a. każdego miesiąca dochodzą nowi klienci, a część klientów zaprzestaje zakupów, co powoduje, że lista klientów jest zmienna b. klienci, którzy chociaż raz dokonali zakupu, pojawiają się na zestawieniach, co powoduje, że każdego miesiąca lista klientów jest co raz dłuższa. 4. Zaktualizowanie raportów i ich dystrybucja do poszczególnych odbiorców, przy założeniu, że każdy przedstawiciel handlowy dostaje tylko wyniki swoich klientów. Podczas aktualizacji i dystrybucji raportów należy również uwzględnić dodatkową czasochłonność wynikającą z faktu, że modyfikacji wymaga 15 raportów dla każdego przedstawiciela handlowego. Oprócz znaczącej czasochłonności, o której mowa była powyżej, korzystanie z arkuszy Excel ma również inne niedogodności takie jak: Wiarygodność danych: o czy podczas przeklejania formuł nie wystąpił błąd, który spowodował brak integralności danych w skali całej firmy? o W której komórce lub komórkach a może arkuszach lub plikach wystąpił błąd? Aktualność danych czy dane sprzed półtora miesiąca są wystarczająco aktualne? Mała elastyczność raportów czy przygotowanie raportu dla wskazanego użytkownika powinno trwać, np. 2 dni? Dostęp do danych: o W którym pliku, w którym folderze znajdują się aktualne dane? B. Śliwiński Śliwiński & Spółka firma doradcza s.c. Strona 3

4 o W jaki sposób przekazać część danych z mojego raportu innym pracownikom zachowując ich formatowanie i integralność z danymi źródłowymi. Wszystkie wskazane niedogodności w dostępie do informacji powodują, że menedżerowie zniechęcają się do pracy w oparciu o nie. Im więcej danych, im więcej czasu zajmuje ich gromadzenie i przetwarzanie i im bardziej są nieaktualne tym większa niechęć do korzystania z nich. Dlatego też powrócę do moje głównej myśli bez programów ERP nie da się wdrożyć ABC Costing. Na szczęście, dla przedsiębiorstw, stare komputery wymusiły zakupy nowoczesnych programów ERP. Co z punktu widzenia projektowania i wdrożenie ABC Costing jest tak istotnego w programach ERP? Wg mnie do takich kluczowych cech należy zaliczyć: Gromadzenie danych w bazach SQL, Łatwe kodowanie obiektów, np. przypisanie jednego klienta do wielu pracowników realizujących różne działania z tym klientem, Możliwość modyfikacji poszczególnych formatek do potrzeb gromadzenia danych wszystkie kluczowe procesy i działania mogą mieć swoje odzwierciedlenie w programie, Łączenie każdego zapisu w programie z użytkownikiem, Możliwość importowania danych zewnętrznych, Możliwość tworzenia wewnętrznych procedur przetwarzania danych, np. schematów księgowań okresowych. Aby lepiej zrozumieć, jakie możliwość dają programy ERP spróbujmy opisać sposób gromadzenia danych dla przykładu przedstawionego wcześniej a dotyczącego rozliczenia kosztów działań przedstawiciela handlowego na poszczególnych klientów: 1. Gromadzenie kosztów o zasobie firmy Przedstawiciel handlowy w podziale na 70 rodzajów analityk kosztów większość programów ERP umożliwia prowadzenie analityki kosztów poza planem kont w postaci zewnętrznych słowników analitycznych. Każdy dokument księgowy przypisywany jest jednocześnie do konta księgowego, np. grupy 4 oraz do słownika kosztów, np. PH1. Program Excel nie jest potrzebny do gromadzenia lub przetwarzania danych o kosztach przedstawiciela handlowego. 2. Gromadzenie danych o działaniach i czasie rzeczywistym działania dla każdego z przedstawicieli handlowych przedstawiciel handlowy korzysta z modułu mobilnej sprzedaży do raportowania pracy swojemu przełożonemu. Dane uzyskane w ten sposób są aktualne (wprowadzane bezpośrednio po zakończeniu działania) oraz wiarygodne (przedstawiciel korzysta z tej samej listy klientów, co kontroler kosztów). Jak widać na przykładzie, program ERP wyeliminował prawie w całości wszystkie wady, jakie posiadał program MS Excel wykorzystany do gromadzenia danych. Dodatkowo, jeżeli dokładnie przyjrzeć się programom ERP to okaże się, że znajduje się w nich mnóstwo informacji, które mogą zostać wykorzystane, jako dane źródłowe dla ABC Costing, np. Informacje z dokumentu sprzedaży mogą służyć do rozliczenia kosztów procesu obsługi zamówień sprzedaży, Informacje zawarte na dokumencie zlecenia produkcyjnego mogą służyć do wyznaczania kosztów na poziomie partii produktu, B. Śliwiński Śliwiński & Spółka firma doradcza s.c. Strona 4

5 Informacje zawarte na dokumentach przyjęcia magazynowego mogą służyć równocześnie do rozliczania kosztów procesów magazynowych jak i procesów zakupu. Aby jeszcze bardziej podkreślić przydatność programów ERP do gromadzenia danych wg koncepcji ABC Costing chciałbym przedstawić dwa praktyczne przykłady: 1. Firma w okresie 8 miesięcy wydała na koszty transportu towarów do klienta zł, co stanowiło prawie 10% kosztów ogółem firmy w tym okresie. Na kwotę kosztów transportu składało się około listów przewozowych do około 4000 klientów. Dzięki powiązaniu programu ERP firmy z programem ERP jej dostawcy usług transportowych opracowano rozwiązanie, które w sposób automatyczny tworzy w słowniku kosztów na potrzeby ABC Costing podział faktury zakupu kosztów na poszczególnych klientów. Znaczącą pozycję kosztów udało się bardzo precyzyjnie przypisać do poszczególnego klienta bez znaczących, comiesięcznych nakładów pracy. 2. Korzystając z koncepcji ABC Costing opracowano dla firmy algorytm wyliczania księgowej wartości produktu (cena wyrobu na dokumencie przyjęcie wewnętrznego z produkcji) bezpośrednio z dokumentu zlecenia produkcyjnego. Odpowiednia modyfikacja okna zlecenia produkcyjnego umożliwiała doliczenie do każdego zlecenia kosztów partii wyrobów za wyliczenie tych kosztów odpowiada brygadzista zmianowy odpowiedzialny za produkcję na danym wydziale produkcyjnym. Efektem tego zabiegu było znaczące skorygowanie kosztu jednostkowego wytworzenie wyrobu (w stosunku do wcześniej stosowanego rachunku kosztów pełnych) oraz uzyskanie informacji o znaczącej wartości kosztów produkcji jeszcze przed jej sprzedażą klientowi. Posiadając program ERP przedsiębiorstwa mogą więc w dużym stopniu wykorzystać go do pokazania wstępnych korzyści jakie daje ABC Costing bez inwestowania w dodatkowe narzędzia umożliwiające pełną realizację koncepcji. To wstępne pokazanie korzyści jest niezwykle istotne w procesie edukacji i przekonywania kadry menedżerskiej do stosowania nowoczesnych metod zarządzania. Pozwala udowodnić, że dalsze nakłady na rozwój tego obszaru kompetencji firmy jest dla niej opłacalny. Przydatność programów ERP, jako źródła danych dla ABC Costing, jest niepodważalna. Jednak w celu pełnej realizacji koncepcji ABC Costing wymagane jest przetwarzanie danych, czyli obciążanie kosztami działań poszczególnych obiektów kosztowych. Odnosząc się do wcześniejszego przykładu, odnośnie rozliczenia kosztów przedstawiciela handlowego do kosztów klienta, przetwarzanie danych polega na przypisaniu części kosztów przedstawiciela poszczególnemu klientowi. Zgodnie z koncepcją ABC Costing każdego miesiąca menadżerowie powinni otrzymać informacje dotyczące tego obszaru wg zestawień przedstawionych poniżej: NAZWA ZASOBU PH1 ŚREDNIE KOSZTY MIESIĘCZNE [PLN] MAX. LICZBA DZIAŁAŃ 276 STAWKA NOŚNIKA DZIAŁAŃ [PLN/WIZYTĘ LUB ZAMÓWIENIE 36 RZECZYWISTA LICZBA DZIAŁAŃ 234 KOSZTY RZECZYWISTE ZA OSTATNI MIESIĄC [PLN] 9000 B. Śliwiński Śliwiński & Spółka firma doradcza s.c. Strona 5

6 KOSZT ZASOBU = KOSZTY WYKORZYSTANE ZASOBU + KOSZTY NIEWYKORZYSTANE ZASOBU Kategoria informacji Nazwa klienta Firma X Firma Y Firma Z Przychody ze sprzedaży ,00 zł ,00 zł ,00 zł Koszt sprzedanych towarów / wyrobów 8 000,00 zł ,00 zł ,00 zł Marża na sprzedaży [zł] 2 000,00 zł 4 000,00 zł 6 000,00 zł Marża na sprzedaży [%] 20% 20% 20% Koszty ofertowania przez Przedstawicieli Handlowych 360,00 zł 108,00 zł 72,00 zł Koszty bezpośredniego wsparcia Przedstawiciela Handlowego 144,00 zł 144,00 zł 108,00 zł Razem koszty na poziomie klienta 504,00 zł 252,00 zł 180,00 zł Marża na współpracy [zł] 1 496,00 zł 3 748,00 zł 5 820,00 zł Marża na współpracy [%] 15,0% 18,7% 19,4% Jednak, aby otrzymać powyższe zestawienia trzeba dane z księgowości (koszt rzeczywisty zasobu) połączyć z raportami działań (rzeczywista ilość działań), raportami sprzedaży z programu ERP oraz z tablicą (bazą) zawierającą zdefiniowane stawki nośników kosztów. Pojawia się jednak pytanie jak technicznie połączyć te dane w prezentowane raporty? Oczywiście najprostsza odpowiedź brzmi zróbmy to w arkuszu kalkulacyjnym lub w programie ERP. Niestety programy te nie posiadają lub posiadają słabo rozwinięte mechanizmy umożliwiające scalanie w jednym raporcie danych z wielu źródeł. Dodatkowy problem stanowi duża ilość różnorodnych danych, wielorakość płaszczyzn analitycznych, w których powyższe informacje powinny być analizowane oraz potrzeba łatwego i szybkiego drążenia danych. Dotychczas podstawowym narzędziem, dzięki któremu możliwe było zrealizowanie ww. potrzeb, były tzw. hurtownie danych. Nie wnikając w szczegóły techniczne tych rozwiązań, należy tylko stwierdzić, że potrafiły one zebrać różne informacje z programów ERP a następnie przedstawić je w postaci tabel przestawnych arkusza kalkulacyjnego (ewentualnie innego narzędzia raportującego). Jednak z punktu widzenia dostępności tych rozwiązań dla małych i średnich przedsiębiorstw miało ono kilka poważnych wad: 1. Wysokie koszty budowy sięgające % wartości programu ERP. 2. Wysokie koszty utrzymania aktualności. 3. Brak możliwości modyfikacji miar i wymiarów przez użytkowników. 4. Trudne zarządzanie zakresem dostępu do danych poszczególnych użytkowników. 5. Słabe wsparcie procesów planowania ze względu na brak przyjaznych interfejsów oraz brak narzędzi umożliwiających tworzenie planu na podstawie danych historycznych. B. Śliwiński Śliwiński & Spółka firma doradcza s.c. Strona 6

7 Jednak rozwój informatyki sprawił, że na rynku pojawiła się nowa grupa oprogramowania komputerowego (jak np. PROPHIX), która w swojej istocie bazuje na tej samej koncepcji, co hurtownie danych nie posiadając jednak ich zasadniczych wad. Z punktu widzenia omówionych wcześniej problemów związanych z implementacją ABC Costingu nowe rozwiązania posiadają wbudowane funkcjonalności umożliwiające wprost wsparcie procesu budowania rachunku kosztów działań, takie jak np.: Możliwość samodzielnego tworzenie miar i wymiarów, które nie muszą korespondować z danymi zawartymi w programach ERP, np. przypisania przedstawiciela handlowego do różnych klientów w różnych okresach czasu lub możliwość budowania miar, które powstają w wyniku przeliczeń arytmetycznych z innych miar, Wbudowane mechanizmy alokacji kosztów umożliwiające wielokrotne i wielowymiarowe przenoszenie koszów zgodnie z przebiegiem procesów biznesowych, Wbudowane mechanizmy prostego pobieranie danych z różnych źródeł, np. programu ERP, arkusza Excel, czy ręcznego wprowadzania danych, Możliwości budowania raportów i analiz z zachowaniem funkcjonalności arkusza kalkulacyjnego bez ograniczeń charakterystycznych dla tabel przestawnych. Inną poważną zaletą tych rozwiązań jest niski koszt ich zakupu (od 10% do 20% wartości programów ERP) oraz bardzo niskie koszty codziennej eksploatacji większość funkcji związanych z modyfikacją programu do rozwoju rachunku kosztów działań może przeprowadzić pracownik działu controllingu lub księgowości. W powstaniu tych narzędzi widzę drugą (oprócz upowszechnienia programów ERP) ogromną szansę upowszechnienia się koncepcji ABC Costing. Podsumowując należy stwierdzić, że rozwój narzędzi informatycznych (zarówno typu ERP jak i wspomagających ABC Costing) otwiera zupełnie nowe możliwości w zakresie projektowania i wdrożenia koncepcji rachunku kosztów działań. Niskie koszty wdrożenia powodują, że co raz większa grupa małych i średnich przedsiębiorstw będzie skorzystać z ABC Costing i poprawić swoją wydajność. Bartłomiej Śliwiński Wspólnik w Śliwiński & Spółka firma doradcza s.c. B. Śliwiński Śliwiński & Spółka firma doradcza s.c. Strona 7

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY SZKOLENIE OTWARTE KRAKÓW 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH. Controlling Node Próchnicki Wojciech

TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY SZKOLENIE OTWARTE KRAKÓW 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH. Controlling Node Próchnicki Wojciech TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY SZKOLENIE OTWARTE KRAKÓW 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH Controlling Node Próchnicki Wojciech TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY CZAS TRWANIA:

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Funkcjonalność Menu modułu Operacje wzorcowe

Bardziej szczegółowo

Projekty budowlane w enova Wersja 1.1.

Projekty budowlane w enova Wersja 1.1. 2013 Projekty budowlane w enova Wersja 1.1. Dokument opisujący podstawową funkcjonalność którą udało się zrealizować w module Projekty budowlane do systemu enov. Przygotował: Piotr Maj Alt One 2013-06-01

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. As Easy As ABC rachunek kosztów działań prosty jak abecadło

Rozdział IV. As Easy As ABC rachunek kosztów działań prosty jak abecadło 4. Rozdział IV As Easy As ABC rachunek kosztów działań prosty jak abecadło Rozdział IV As Easy As ABC rachunek kosztów działań prosty jak abecadło 61 4.1 Procesowy rachunek kosztów Rachunek kosztów działań

Bardziej szczegółowo

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem 1 PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem DANE I INFORMACJE 2 Planowanie przepływów jest ciągłym procesem podejmowania decyzji, które decydują o efektywnym

Bardziej szczegółowo

Wpoprzedniej części cyklu (nr 11/2009) Studium przypadku Rachunek kosztów działań w przedsiębiorstwie MK. 12 www.controlling.infor.

Wpoprzedniej części cyklu (nr 11/2009) Studium przypadku Rachunek kosztów działań w przedsiębiorstwie MK. 12 www.controlling.infor. Studium przypadku w przedsiębiorstwie MK Michał Seheńczuk konsultant w departamencie systemów Business Intelligence w ABC Akademia Sp. z o.o.; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl Wdrożenie sytemu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Kiedy przeciętna firmazaczyna interesować się szczegółową rentownością swoich produktów Przychody Koszty Szukanie problemów w innych

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

ATsystem. Zarządzanie firmą online. Zapraszamy do zapoznania się z ATsystem

ATsystem. Zarządzanie firmą online. Zapraszamy do zapoznania się z ATsystem ATsystem Zarządzanie firmą online Zapraszamy do zapoznania się z ATsystem ATsystem Zarządzanie firmą online Pomagamy skutecznie zarządzać oraz pracować. ATsystem zapewnia efektywny i szybki dostęp do informacji

Bardziej szczegółowo

29. kwietnia 2013 roku

29. kwietnia 2013 roku 29. kwietnia 2013 roku "Aby móc zachować konkurencyjność na rynku konieczna była decyzja o wdrożeniu nowoczesnego i zintegrowanego rozwiązania, które usprawni i ujednolici nasze procesy, a także zautomatyzuje

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów działań jest prezentowany

Rachunek kosztów działań jest prezentowany As Easy As ABC prosty jak abecadło Tomasz Zieliński prezes zarządu ABC Akademia Sp. z o.o.; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl Niniejsze opracowanie otwiera cykl czterech artykułów As Easy As ABC,

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Konfiguracja Definicja dokumentu Relacje

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW WSPARCIEM DLA POPRAWNYCH DANYCH W JEDNOLITYM PLIKU KONTROLNYM

ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW WSPARCIEM DLA POPRAWNYCH DANYCH W JEDNOLITYM PLIKU KONTROLNYM ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW WSPARCIEM DLA POPRAWNYCH DANYCH W JEDNOLITYM PLIKU KONTROLNYM ELEKTRONICZNY OBIEG INFORMACJI W FIRMIE GigaCon 7. 12. 2017 Gdańsk Magdalena Chomuszko AGENDA 1. Jednolity Plik

Bardziej szczegółowo

BMM Sp. z o.o. Sytuacja biznesowa przed implementacją

BMM Sp. z o.o. Sytuacja biznesowa przed implementacją 2010-03-29 BMM Sp. z o.o. Firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji dużych form wtryskowych. Jest jednym z nielicznych przedsiębiorstw na świecie i jedynym w Polsce posiadającym kompetencje w

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Spis tabel. 1.4. Pracownicy odpowiedzialni za tworzenie budżetu

Spis tabel. 1.4. Pracownicy odpowiedzialni za tworzenie budżetu Spis rysunków 1.1. Proces zarządzania ryzykiem 1.2. Zasoby przedsiębiorstwa 2.1...Schemat procesu budżetowania 2.2. Struktura budżetu głównego przedsiębiorstwa 3.1. Schemat ideowy budżetu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami logistyki

Zarządzanie kosztami logistyki Zarządzanie kosztami logistyki Opis Synchronizacja wymagań rynku z potencjałem przedsiębiorstwa wymaga racjonalnych decyzji, opartych na dobrze przygotowanych i przetworzonych informacjach. Zmieniające

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie i2m w BTS Opis wdrożenia oprogramowania i2m w firmie BTS Sp. z o.o.

Wdrożenie i2m w BTS Opis wdrożenia oprogramowania i2m w firmie BTS Sp. z o.o. Wdrożenie i2m w BTS Opis wdrożenia oprogramowania i2m w firmie BTS Sp. z o.o. Klient Firma BTS Sp. z o.o. jest zakładem produkującym i konfekcjonującym papiery ścierne i systemy szlifowania. Będąc jedną

Bardziej szczegółowo

TAXXO E-ANALIZY FINANSOWE ZWIĘKSZ ZYSKOWNOŚĆ USLUG KSIĘGOWYCH DZIĘKI AUTOMATYZACJI

TAXXO E-ANALIZY FINANSOWE ZWIĘKSZ ZYSKOWNOŚĆ USLUG KSIĘGOWYCH DZIĘKI AUTOMATYZACJI TAXXO E-ANALIZY FINANSOWE ZWIĘKSZ ZYSKOWNOŚĆ USLUG KSIĘGOWYCH DZIĘKI AUTOMATYZACJI Oszczędź 95% czasu pracy księgowych w biurze rachunkowym na raportowanie i naliczenia podatkowe dla spółek prawa handlowego.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Odświeżony interfejs użytkownika 2 Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została ikona desktopowa programu,

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 128

FlexDMS Aktualizacja 128 Aktualizacja FlexDMS do wersji 128 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Połączenie miejsc w programie przez 2 klik 2. Nowe możliwości w procesie sprzedaży z zamówienia odbiorcy 3. Możliwość

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Twoje Business Intelligence.

Twoje Business Intelligence. Twoje Business Intelligence. Zamówienia Stany Magazynowe Klienci Rankingi Raporty Kokpit Menedżerski Moduły predefiniowane: Zestaw praktycznych analiz dla firm handlowych. Analizy generyczne: Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią.

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Moduł Produkcja Moduł Produkcja umożliwia definiowanie technologii, tworzenie zleceń

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

MOS System wsparcia pracowników mobilnych

MOS System wsparcia pracowników mobilnych MOS System wsparcia pracowników mobilnych Koordynacja mobilnego zespołu pracowników, przedstawicieli handlowych, serwisantów czy ankieterów jest zadaniem bardzo trudnym. A ich szybka i wydajna praca oraz

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Rejestracja produkcji

Rejestracja produkcji Rejestracja produkcji Na polskim rynku rosnącym zainteresowaniem cieszą się Systemy Realizacji Produkcji (MES). Ich głównym zadaniem jest efektywne zbieranie informacji o realizacji produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 592615 Temat: Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 28-29 Styczeń Katowice,

Bardziej szczegółowo

Ewidencja uproszczona towarów w handlu detalicznym

Ewidencja uproszczona towarów w handlu detalicznym Ewidencja wartościowa towarów w punktach sprzedaży detalicznej - jak wyliczać i księgować odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w rozbiciu na stawki VAT? Ewidencja uproszczona towarów w handlu detalicznym

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów działań sterowany czasem (Time-Driven ABC)

Rachunek kosztów działań sterowany czasem (Time-Driven ABC) Rachunek kosztów działań sterowany czasem (Time-Driven ABC) Spis treści I. Rachunek kosztów działań sterowany czasem (time-driven ABC)... 2 1. Geneza time-driven ABC... 2 2. Ogólna koncepcja TD ABC....

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

RO.FIX. System zarządzania ryzykiem dla towarzystw funduszy inwestycyjnych. Riskout sp. z o.o.

RO.FIX. System zarządzania ryzykiem dla towarzystw funduszy inwestycyjnych. Riskout sp. z o.o. RO.FIX System zarządzania ryzykiem dla towarzystw funduszy inwestycyjnych Riskout sp. z o.o. Riskout sp. z o.o. Spółka powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na wysoko wyspecjalizowane podmioty

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny oraz zmiany w przepisach podatkowych w 2016 r.

Jednolity Plik Kontrolny oraz zmiany w przepisach podatkowych w 2016 r. Jednolity Plik Kontrolny oraz zmiany w przepisach podatkowych w 2016 r. Szczecin, 10 czerwca 2016 1 Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego 2 Jednolity Plik Kontrolny wprowadzenie Jednolity Plik Kontrolny

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza: analiza i interpretacja, red. Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk. Wyd. 2. rozsz. i uzup.

Rachunkowość zarządcza: analiza i interpretacja, red. Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk. Wyd. 2. rozsz. i uzup. Rachunkowość zarządcza: analiza i interpretacja, red. Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk. Wyd. 2. rozsz. i uzup. Spis treści: O autorach Od redaktorów podręcznika 1. Organizacje i rachunkowość Organizacja

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 609017 Temat: Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 12-13 Wrzesień Katowice,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej... 4. Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów...

Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej... 4. Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów... Spis treści Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej.... 4 Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów.... 4 Wyniki badania... 6 Rozliczanie produkcji

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych 1. Zmienność kosztów w długim i krótkim okresie Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk 2. Podejmowanie decyzji w krótkim okresie 1.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

"ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA. Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010. 26 październik 2009

ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA. Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010. 26 październik 2009 "ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010 26 październik 2009 Sage na świecie Jest jednym z największych na świecie dostawców rozwiązań wspomagających

Bardziej szczegółowo

Praca klienta biura rachunkowego na wspólnej bazie

Praca klienta biura rachunkowego na wspólnej bazie Praca klienta biura rachunkowego na wspólnej bazie (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: handel@enova.pl 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Tomasz M. Zieliński ODKRYWANIE PRAWDY O ZYSKACH. Teoria i praktyka systemów ABC/M

Tomasz M. Zieliński ODKRYWANIE PRAWDY O ZYSKACH. Teoria i praktyka systemów ABC/M Tomasz M. Zieliński ODKRYWANIE PRAWDY O ZYSKACH Teoria i praktyka systemów ABC/M Akademia Menedżera Sp. z o.o. Poznań, 2007 Prawa autorskie Tomasz M. Zieliński, 2007 Wszelkie prawa zastrzeżone Kopiowanie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. CEL RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ.

CZĘŚĆ I. CEL RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ. P r z e r o b o w y r a c h u n e k k o s z t ó w S t r o n a 1 CZĘŚĆ I. CEL RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ. Literatury na temat rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów jest tak dużo, że każdy zainteresowany

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Nazwa: System klasy ERP Ilość: 1 sztuka Strona 1 Specyfikacja techniczna: Lp. Moduł/funkcjonalność Charakterystyka Wartość oferowana TAK/NIE* Uwagi Oferenta 1 Moduł

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI Jak skutecznie planować, nadzorować i rozliczać proces dostawy w firmie produkcyjnej? Studium przypadku. Andrzej Kułakowski interlan SP. J. systemy informatyczne dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT ANALIZA RENTOWNOŚCI WSZYSTKIE STANOWISKA. LOGO KLIENTA 22 February 2014

RAPORT ANALIZA RENTOWNOŚCI WSZYSTKIE STANOWISKA. LOGO KLIENTA 22 February 2014 i RAPORT ANALIZA RENTOWNOŚCI WSZYSTKIE STANOWISKA LOGO KLIENTA 22 February 2014 Założenia Raport zawiera analizę poszczególnych badanych jednostek organizacyjnych, reprezentowanych przez wyznaczone osoby.

Bardziej szczegółowo

Koszty dodatkowe w projekcie, administracja i rozliczanie.

Koszty dodatkowe w projekcie, administracja i rozliczanie. Koszty dodatkowe w projekcie, administracja i rozliczanie. Prowadzenie dużych projektów produkcyjno-montażowych w firmie nie zawsze związane jest tylko z kosztami realizacji produkcji tj. kosztami materiałów,

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Dostosowana. do skali biznesu

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Dostosowana. do skali biznesu OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Dostosowana do skali biznesu www.enova.pl enova Szyta na miarę Skalowalność Oprogramowanie enova to skalowalny system informatyczny, który łatwo poddaje się modyfikacjom i rozbudowie.

Bardziej szczegółowo

VI Kongres BOUG Praktyczne aspekty wykorzystania Business Intelligence w przemyśle wydobywczym węgla kamiennego

VI Kongres BOUG Praktyczne aspekty wykorzystania Business Intelligence w przemyśle wydobywczym węgla kamiennego VI Kongres BOUG Praktyczne aspekty wykorzystania Business Intelligence w przemyśle wydobywczym węgla kamiennego mgr Artur Wroński mgr inż. Przemysław Kapica 25.04.2012 Agenda: Środowisko platformy BI Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Zadanie TRAMAG 1 Przedstawienie problemu

Zadanie TRAMAG 1 Przedstawienie problemu Zadanie TRAMAG 1 Przedstawienie problemu Firma TRAMAG jest firmą świadczącą kompleksowe usługi przewozu, przeładunku i magazynowania produktów chemii gospodarczej. Głównym długookresowym celem firmy jest

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

BUSINESS INTELLIGENCE for PROGRESS BI4PROGRESS

BUSINESS INTELLIGENCE for PROGRESS BI4PROGRESS BUSINESS INTELLIGENCE for PROGRESS BI4PROGRESS SZYBKIE ANALIZY EKONOMICZNE, FINANSOWE I STATYSTYCZNE 0 S t r o n a Dlaczego BI4PROGRESS? W czasach nieustających, dynamicznych zmian na rynku edukacyjnym,

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk (CVP)

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk (CVP) Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk (CVP) Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych 1. Zmienność kosztów w długim i krótkim okresie 2. Podejmowanie decyzji w krótkim okresie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

PROBIT - nowoczesnym, zintegrowany pakiet oprogramowania dedykowany Jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej

PROBIT - nowoczesnym, zintegrowany pakiet oprogramowania dedykowany Jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej PROBIT - nowoczesnym, zintegrowany pakiet oprogramowania dedykowany Jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej Planowanie i realizacja Budżetu zadaniowego (Funkcja, Zadanie, Podzadanie, Działanie) Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Oferta na program komputerowy System SPA

Oferta na program komputerowy System SPA Oferta na program komputerowy System SPA Wstęp Szanowni Państwo, System SPA jest programem komputerowym zaprojektowanym z myślą o uproszczeniu obsługi salonów piękności, salonów kosmetycznych, SPA, solariów,

Bardziej szczegółowo

Koszty te powinny być zidentyfikowane według przyczyn i skutków oraz miejsca powstania, a ich struktura powinna być przydatna w zarządzaniu.

Koszty te powinny być zidentyfikowane według przyczyn i skutków oraz miejsca powstania, a ich struktura powinna być przydatna w zarządzaniu. Koszty te powinny być zidentyfikowane według przyczyn i skutków oraz miejsca powstania, a ich struktura powinna być przydatna w zarządzaniu. Koszty jakości są parametrem gospodarowania; wiążą się z rentownością

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: al. Solidarności 16. 83-110 Tczew. www.pkp-cargo.pl

Dane Klienta: al. Solidarności 16. 83-110 Tczew. www.pkp-cargo.pl Dane Klienta: PKP Cargo Tabor Pomorski Sp. z o.o. al. Solidarności 16 83-110 Tczew www.pkp-cargo.pl PKP Cargo Tabor Pomorski Sp. z o.o. zajmuje się kompleksową naprawą taboru kolejowego zarówno wagonów,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud Dane Klienta: Biuro Rachunkowe "ULGA" s.c. W. Wild & L. Toruńczak ul. Wejherowska 29/4 84-217 Szemud Biuro Rachunkowe ULGA s.c. W. Wild & L. Toruńczak powstało w 2008 roku w wyniku przekształcenia jednoosobowej

Bardziej szczegółowo

Oferta na program komputerowy System SPA

Oferta na program komputerowy System SPA Oferta na program komputerowy System SPA Wstęp Szanowni Państwo, System SPA jest programem komputerowym zaprojektowanym z myślą o uproszczeniu obsługi salonów piękności, salonów kosmetycznych, SPA, solariów,

Bardziej szczegółowo

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR AgemaHR Stworzyliśmy zaawansowaną technologię dla nowoczesnego wspierania firm w realizacji działań związanych z zarządzaniem potencjałem ludzkim. Dzielimy się wiedzą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy.

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy. Zyskaj więcej czasu na swój biznes MSP Finance Outsourcing finansowy. Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów Projekt musi być zarządzany, aby mógł przynieść sukces. Najpopularniejszym narzędziem

Bardziej szczegółowo

System Profesal. Zarządzanie przez fakty

System Profesal. Zarządzanie przez fakty System Profesal Zarządzanie przez fakty Obecny Profesal jest systemem powstałym w wyniku 25 lat doświadczeń firmy ASTOR 150 użytkowników Ponad 450 000 notatek Ponad 11 000 artykułów bazy wiedzy Ponad 35

Bardziej szczegółowo

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw MADAR MADAR - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw Przedstawiamy grupę programów Madar, skierowanych do firm średnich, małych i mikro. Nasza 15-letnia praca zaowocowała powstaniem w pełni zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario rejestracja i obsługa zleceń montażowych rejestracja i obsługa zleceń serwisowych rejestracja i planowanie przeglądów serwisowych rejestracja

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Serwer danych lokalnych Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 Szanowni Państwo, W dzisiejszej coraz częściej trzeba współdzielić pliki między pracownikami/działami

Bardziej szczegółowo

A posteriori wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych.

A posteriori wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych. A posteriori wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych. A posteriori jest programem umożliwiającym analizowanie danych gromadzonych w systemach wspomagających zarządzanie. Można go zintegrować z większością

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Środki Trwałe w wersji

Nowe funkcje w module Forte Środki Trwałe w wersji Forte Środki Trwałe 1 / 6 Nowe funkcje w module Forte Środki Trwałe w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Nowe elementy okna Inwentaryzacji 3 Grupy inwentaryzacyjne (Zbiór grup) 4 Szablony

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 Wystawianie efaktur stan prawny... 2 Program Symfonia e-dokumenty... 3 e-faktura w Symfonii...

Bardziej szczegółowo

VII Kongres BOUG 03 października 2012

VII Kongres BOUG 03 października 2012 Raportowanie SLA w duŝej organizacji Studium przypadku VII Kongres BOUG 03 października 2012 Zdefiniowanie przypadku Zadanie do wykonania: Jak przenieść ustalenia formalne na efektywnie raportujący system?

Bardziej szczegółowo

kontrolowane przez jednostkę rzeczowe zasoby majątkowe, które powinny w przyszłości spowodować wpływ korzyści do jednostki

kontrolowane przez jednostkę rzeczowe zasoby majątkowe, które powinny w przyszłości spowodować wpływ korzyści do jednostki MATERIAŁY TOWARY Materiały kontrolowane przez jednostkę rzeczowe zasoby majątkowe, które powinny w przyszłości spowodować wpływ korzyści do jednostki zużywają się jednorazowo w danym cyklu produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH I SYSTEMY EKSPERTOWE Database and expert systems Forma

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny)

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) Aktyn Płace-Kadry Pro jest oparty na programie płacowo-kadrowym Aktyn i rozszerzony o funkcje kadrowe przeznaczone dla średnich i większych firm.

Bardziej szczegółowo