mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania"

Transkrypt

1 mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania Janusz Nesterak 1. Wstęp. Ponad trzydzieści lat temu firma SAP wprowadziła na rynek oprogramowanie klasy ERP, przy czym termin ten nie istniał jeszcze w tym czasie. Używano wówczas takie określenia, jak: przetwarzanie w czasie rzeczywistym, rozwiązanie zintegrowane, oprogramowanie standardowe. Zostały one w praktyce zrealizowane przez SAP i dziś ponad użytkowników potwierdza fakt, że to podejście dało wyraźne oszczędności kosztowe i umożliwiło podnieść wartość ich organizacji. Firma SAP zapoczątkowała w ten sposób nową gałąź oprogramowania biznesowego i przez jakiś czas ERP i SAP były dla siebie synonimami. Wartością dodaną pierwszej generacji rozwiązania SAP R/2 była integracja i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym. Druga generacja SAP R/3 pozwoliła na standaryzację procesów poprzez wykorzystanie środowiska klient-serwer. Kolejna, oparta o mysap ERP, zapewnia korzyści poprzez rozszerzenie możliwości pracy w środowisku heterogenicznym, włączenie w procesy ERP każdego pracownika firmy oraz obniżenie kosztów eksploatacji (TCO). Celem referatu jest prezentacja możliwości programów wspierających proces zarządzania przedsiębiorstwa, opartych na platformie ERP. Szczególną uwagę poświęcono programowi mysap, który stał się standardem w branży oprogramowania biznesowego. 2. Systemy ERP - Enterprise Resource Planning. Zintegrowane systemy informatyczne uznawane są przez wielu użytkowników za najwyższy poziom w rozwoju aplikacji komputerowych. Wynikiem postępującej integracji są coraz bardziej kompletne rozwiązania na potrzeby strategicznego i operacyjnego zarządzania. Przez system zintegrowany należy rozumieć system, w którym użytkownik korzystając z własnej stacji roboczej jest w stanie uruchomić dowolną funkcję systemu a także w obrębie całego systemu użytkownicy korzystają z jednakowego interfejsu oraz dane są wprowadzane

2 do systemu tylko raz i automatycznie uaktualniają stan systemu oraz są widoczne dla wszystkich jego użytkowników. Zintegrowane systemy zarządzania (ERP Enterprise Resource Planning Planowanie Zasobów na Potrzeby Przedsięwzięć) to programy informatyczne pozwalające na strategiczne i operacyjne kierowanie procesami przebiegającymi w różnych obszarach działalności firmy 1 : obszar finansowy zawierający księgę główną, rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, raporty finansowe, zarządzanie inwestycjami finansowymi, controlling i zarządzanie majątkiem trwałym; w prostych systemach moduł ten umożliwia jedynie ewidencję księgowych operacji gospodarczych i sporządzanie obligatoryjnych sprawozdań finansowych; bardziej rozbudowane systemy pozwalają na prowadzenie rachunku kosztów według dowolnego układu; obszar logistyczny obejmujący planowanie zaopatrzenia i sprzedaży oraz gospodarkę magazynową, w prostych systemach zapewnia możliwość ilościowego i wartościowego rozliczania magazynu oraz ewidencję analityczną zakupów i sprzedaży; z kolei większe systemy mogą oferować funkcje korelujące wielkość planowanej sprzedaży z aktualnymi zapasami i zakupami, funkcje umożliwiające zarządzanie przestrzenią magazynową, optymalizację wielkości zamawianych partii, planowanie wykorzystania taboru transportowego czy pomoc w wyszukaniu najlepszej oferty zakupu; obszar kadrowo-płacowy naliczający wynagrodzenia, prowadzący kartoteki pracownicze, ewidencjonujący czas pracy, zarządzający szkoleniami, planujący kariery; obszar produkcyjny obejmujący planowanie produkcji i spływu oraz techniczne przygotowanie produkcji; moduł planowania produkcji z reguły wchodzi w skład pakietów średnich i dużych; zapewnia planowanie wykorzystania mocy produkcyjnych, planowanie zapotrzebowania na surowce, ewidencję rzeczywistego zużycia zasobów produkcyjnych i rzeczywistą wycenę wyrobów. Za pomocą wszechstronnych analiz Zintegrowane Systemy Zarządzania (ERP) umożliwiają planowanie i podejmowanie decyzji związanych z funkcjonowaniem centrów odpowiedzialności. ERP umożliwiają natychmiastowy dostęp do informacji, usprawniają procesy obliczeniowe, planowanie oraz ewidencję księgową. Możliwa jest przy tym ich integracja z systemami zewnętrznymi a funkcjonalność sprzyja wykorzystaniu ich zarówno w wielkich korporacjach, jak i małych firmach. W praktyce controllingu często stosuje się systemy informacyjne zarządzania typu MIS (Managament Information Systems), których 1 J.Nesterak, V.Bobáková, Controlling-novodobý systém riadenia podniku. Ekonóm, Bratislava 2003, s

3 celem jest efektywne gromadzenie, selekcja i sprawny przepływ danych. Najbardziej rozwiniętą formą MIS są tzw. hurtownie danych, z których za pomocą wewnętrznych sieci (Intranet) można uzyskiwać potrzebne informacje. Odpowiednio skonfigurowane wersje programów oferują rozwiązania dopasowane do specyfiki poszczególnych branż. Ich uniwersalność pozwala także na modyfikacje już po wdrożeniu na etapie użytkowania i optymalizacji funkcjonalności. Wadą tego rodzaju systemów są wysokie koszty oraz długi czas potrzebny na wdrożenie 2. Na podstawie badań przeprowadzonych przez niezależne polskie firmy analityczne: Biuro Badawczo-Analityczne DiS i PMR wynika, iż wiodącą pozycję na rynku rozwiązań ERP posiada firma SAP (rysunek 1) 3. Rysunek 1. Wyniki badań rynku systemów ERP i CRM w Polsce na koniec 2003 roku. Źródło: Najpopularniejszy na świecie zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmą to mysap ERP 4. Jest to system o najszerszej funkcjonalności, będący światowym standardem systemu zintegrowanego 5. SAP zawiera modelowe rozwiązania biznesowe, opracowane na podstawie doświadczeń z kilkunastu tysięcy wdrożeń na całym 2 P.Tomala, Wykorzystanie ERP w zarządzaniu finansami, Controlling i rachunkowość zarządcza 2003 nr 10 s Rynek ERP i CRM oraz infrastruktura teleinformatyczna w polskich średnich i dużych firmach, Wydawnictwo PMR Ltd., Warszawa, marzec 2004; Kompleksowym produktem firmy SAP jest program mysap Business Suite, który obejmuje następujące pakiety:mysap CRM, mysap PLM, mysap SCM, mysap SRM oraz mysap ERP.

4 świecie. W Polsce system SAP użytkuje ponad 300 firm, umożliwia on podniesienie efektywności firmy we wszystkich kluczowych obszarach zarządzania - od finansów i controllingu, przez zaopatrzenie i gospodarkę materiałową, produkcję, sprzedaż i dystrybucję, po zarządzanie kadrami. Oracle jest drugą, co do wielkości na świecie firmą dostarczającą aplikacje do wspomagania zarządzania. Aplikacji Oracle używa obecnie 9000 klientów na całym świecie. Produkt dostępny jest w 29 językach, w ponad 70 krajach. Popularność aplikacji biznesowych Oracle rośnie od momentu wprowadzenia na rynek internetowej wersji wszystkich modułów oraz połączenia ich w jeden zestaw E-Business Suite, oparty na wspólnej technologii i jednolitej architekturze 6. Aplikacje w tym modelu są wygodne w obsłudze, łatwe w administrowaniu, elastyczne oraz łatwe we wdrożeniu. Zintegrowany zestaw aplikacji biznesowych Oracle E-Business Suite obejmuje 55 modułów i zawiera wszystkie składniki, potrzebne do sprawnego zarządzania firmą: Aplikacje ERP, System CRM (Zarządzanie Kontaktami z Klientem), system do obsługi zaopatrzenia przez Internet (Oracle Internet Procurement) oraz rozwiązania analityczne. Pakiet pozwala na prowadzenie pełnego e- biznesu - od sprzedaży i marketingu w Sieci, aż do łańcucha dostaw i zakupów przez Internet. Ofertą MacroSoftu w dziedzinie zintegrowanych systemów klasy ERP jest pakiet SKID wspomagający zarządzanie organizacją średniej wielkości 7. SKID jest w pełni zgodny z przepisami prawa, elastyczny i łatwy w obsłudze. Pozwala na automatyzację rutynowych działań, usprawniając przepływ informacji, a w rezultacie podnosząc efektywność działań firmy. System uwzględnia rozwiązania wynikające z doświadczeń przekazanych przez ponad trzy tysiące polskich firm. SKID może być dostosowany do indywidualnych wymagań użytkowników. Pakiet ibaan, złożony z rozwiązań wykorzystujących Internet, łączy sprawdzoną technologię Baan z innowacjami, które zapewniają ścisłą integrację systemów i procesów 8. Sercem rozwiązania ibaan jest system klasy ERP. Zapewnia on bardzo dobrą obsługę procesów biznesowych zachodzących w firmie od zarządzania projektami i produkcją do controllingu. W skład pakietu wchodzą moduły od wspomagania procesu planowania iplan, poprzez obsługę procesów sprzedaży isell, aż po moduł iportal, udostępniający pracownikom

5 informacje pochodzące z różnych źródeł. Nowatorski pakiet ibaan umożliwia precyzyjne zarządzanie złożonymi procesami biznesowymi firm, zacieśnianie współpracy z klientami i kooperantami wykorzystując najnowocześniejsze rozwiązania z dziedziny e-commerce. System MFG/PRO eb2 jest kompleksowym rozwiązaniem, obsługującym łańcuch dostaw i składającym się z modułów zarządzających produkcją, sprzedażą i dystrybucją oraz finansami 9. Firma QAD znacząco podniosła funkcjonalność systemu MFG/PRO eb2, zwiększając możliwości dostarczania silnych, dedykowanych poszczególnym branżom, rozwiązań e-biznesowych. Nowy interfejs użytkownika - QAD Desktop 2, przygotowany do współpracy z Internetem, zwiększa możliwości integracji użytkowników MFG/PRO eb2 w eksploatacji istniejących rozwiązań biznesowych. MFG/PRO eb2 stanowi kompleksowe rozwiązanie zarówno dla małych zakładów, jak i międzynarodowych koncernów. Stabilne rozwiązanie klasy ERP to także program System21, który przeznaczony jest do obsługi dużych i średnich firm produkcyjnych i dystrybucyjnych 10. System21 obsługuje wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa: od finansów, przez obsługę klienta i logistykę, po produkcję. Oferowany w Polsce System21 jest całkowicie spolonizowany, zapewnia zgodność z ustawą o rachunkowości, innymi europejskimi standardami w tym z Międzynarodowymi Standardami Raportowania Finansowego (IFRS) oraz ustawą Sarban Oxley (USA). Jego wysoką jakość potwierdzają normy ISO oraz certyfikaty na spełnianie kryteriów British Standard Institute i L'Ordre des Experts Comptables. IFS START jest zintegrowanym systemem dla małych przedsiębiorstw. Zapewnia on obsługę podstawowych procesów zachodzących w firmie klienta w zakresie finansów, controllingu i logistyki 11. Stanowi wybór z funkcjonalności standardowych modułów IFS Applications uwzględniający potrzeby małych firm. IFS START zapewnia pełną informację o działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Pozwala na wgląd w bieżąca sytuację i stwarza solidną podstawę do podejmowania decyzji biznesowych poprzez umożliwienie dostępu do aktualnych, pewnych, dokładnych i kompletnych danych. IFS START jest zbudowany w oparciu o relacyjną bazę danych, której zastosowanie daje szereg korzyści: wysoką wydajność, bezpieczeństwo i elastyczność

6 3. Budowa systemu SAP R/3 R/3 to system standardowy dostarczany przez producenta w formie jednakowej dla każdego odbiorcy i w związku z tym wymaga przystosowania do potrzeb konkretnej firmy. System SAP R/3 jest zaprojektowany tak, aby w przedsiębiorstwie po wdrożeniu tego systemu, można było stosować dotychczasową ideę funkcjonowania controllingu, jak również wszystkie inne, nowsze lub alternatywne rozwiązania. Obok powszechnie stosowanych metod rachunku kosztów rzeczywistych, normatywnych i marginalnych można, odpowiednio do wymagań przedsiębiorstwa, zastosować rachunek kosztów procesowych oraz rachunek kosztów postulowanych. Z tej przyczyny moduł ten jest zbudowany z wielu elementów, które zapewniają takie możliwości. Wyróżnia się tu następujące składniki 12 : rachunek rodzajów kosztów - stosowany jest do strukturalizacji, zapisu, dekretacji i prezentowania poszczególnych transakcji gospodarczych zgodnie z formatem kont wynikowych księgi głównej; rachunek miejsc powstawania kosztów (MPK) - stosowany do planowania, monitorowania, kontrolowania i rozliczania wszystkich operacji gospodarczych oraz obszarów odpowiedzialności; rachunek kosztów działań - stosowany do planowania, wyceniania i rozliczania wewnętrznych działań; rachunek kosztów projektów i zleceń - wykorzystywany do planowania, monitorowania i rozliczania usług, procesów i działań; kalkulacja kosztów produktów - stosowany do przedprodukcyjnego szacowania kosztów produktów i usług, akumulacji kosztów podczas procesu produkcji oraz przeprowadzenia ostatecznej kalkulacji, gdy dostępne są dane dotyczące wszystkich kosztów; kalkulacja przychodów - uproszczona metoda określania i przedstawiania zysków oraz marż pokrycia dla sprzedanych produktów, rachunek wyników - stosowany do planowania i przedstawiania sprawozdań dla złożonej organizacji sprzedaży i hierarchii produktów, rachunek centrum zysków - stosowany do określenia całkowitego zysku według obszarów odpowiedzialności, controlling przedsięwzięć - system informowania kierownictwa, dostarczający wszystkich istotnych danych związanych z dochodami przedsiębiorstwa. 12 System R/3,Controlling, Podstawy, SAP AG., 1994, ss

7 System SAP składa się z funkcjonalnych modułów, dzięki którym jest w stanie zapewnić obsługę informatyczną każdego obszaru przedsiębiorstwa (rysunek 1). Rysunek 1. Budowa systemu, moduły w SAP R/3 Źródło: materiały szkoleniowe SAP R/3 W skład SAP R/3 wchodzą następujące elementy 13 : 1. system rachunkowości składający się z podsystemów: rachunkowość finansowa (FI - Financial) dostarcza wszechstronnych narzędzi do analizy przedsiębiorstwa od strony finansowej, moduł ten pozwala na analizę bieżących wyników działalności, jak też sporządzanie raportów z określonych okresów działalności, czy też planowanie zadań; controlling (CO - Controlling) gromadzi narzędzia służące do planowania, kontrolowania oraz monitorowania kosztów, przychodów, a także wielu danych ilościowych, co pozwala koordynować procesy zachodzące w firmie; jego podmodułem jest System Informowania Kierownictwa: EC - EIS (Enterprise Controlling - Executive Information System); zarządzanie majątkiem trwałym (AM - Assets Management) pozwala na rozliczenia finansowe związane ze środkami trwałymi przedsiębiorstwa; 2. system projektowy (PS - Project System) wspomaga wszystkie etapy realizacji projektów - ofertowanie, projektowanie, zarządzanie zasobami, ustalanie kosztów przedsięwzięcia; 3. rozwiązania przemysłowe (IS) - wykorzystywany do obsługi funkcji wymaganych w specyficznych branżach; 4. logistyka, w której skład wchodzą: sprzedaż i dystrybucja (SD - Sales and Distibution) jest kompleksowym wsparciem dla działu sprzedaży, prowadzi użytkowników podczas operacji realizacji zamówień, od 13 Finanse R/3, SAP AG., 2000, ss

8 przygotowania wysyłki do zestawienia niezbędnych dokumentów, określania cech zamawianego produktu, pozwala też na analizę zyskowności takich operacji; gospodarka materiałowa (MM - Material Management) wspomaga proces podejmowania decyzji odnośnie wyboru dostawców, zarządzania magazynami, weryfikacji faktur; planowanie produkcji (PP - Product Planning) to moduł do koordynacji procesu produkcji, przy czym dedykowany jest do różnorodnych rodzajów produkcji (powtarzalna, na zamówienie, wariantowa), umożliwia wytwarzanie takiej ilości, jaka jest niezbędna przedsiębiorstwu, aby utrzymać optymalny stan zapasów; kontrola jakości (QM - Quality Management) daje narzędzia do utrzymywania jakości, kontroli łańcucha dostaw, wbudowany tutaj podmoduł AIS (Audit Information System) wspomaga przeprowadzanie audytów jakościowych w przedsiębiorstwie; utrzymanie zakładu (PM - Plant Management) wspomaga nadzór czynności związanych z utrzymaniem zakładu, dokonywaniem inspekcji, kontroli i konserwacji; 5. kadry (HR - Human Resources) wspomaga pracę działu kadr, planowanie, zarządzanie zasobami ludzkimi; jest pomocny w przygotowywaniu seminariów, szkoleń, planowaniu kosztów, rekrutacji, zarządzaniu zarobkami, kierowaniem rozwojem personelu; 6. przepływy pracy (WF - Work Flow) pozwala na organizację wymiany informacji wewnątrz firmy, nadzoruje wykonywanie określonych działań. Strukturę wewnętrzną systemu oraz zależności pomiędzy systemem SAP R/3 i mysap.com ilustruje rysunek 2. Rysunek 2. Struktura wewnętrzna SAP. Źródło: materiały szkoleniowe SAP R/3

9 Tak szczegółowy podział świadczy o uniwersalności tego systemu. Równocześnie nieistotna jest wielkość przedsiębiorstwa, w którym system ma funkcjonować, co jest problemem wielu mniejszych systemów informatycznych. Daje też poczucie bezpieczeństwa podczas prac wdrożeniowych, ponieważ etapowe wdrażanie poszczególnych modułów pozwala uniknąć nadmiernej dezorganizacji przedsiębiorstwa. 4. Program mysap ERP nowym standardem oprogramowania zintegrowanego. Program mysap ERP - następca SAP R/3, to pakiet oprogramowania, który w ramach podstawowej licencji zawiera pełne spektrum rozwiązań informatycznych, a więc zarówno system transakcyjny, w którym przeprowadzane są wszystkie operacje gospodarcze, jak i hurtownię danych, portal, obsługę urządzeń mobilnych (palmtopy, terminale radiowe) i narzędzia integracyjne. Podział procesów i funkcjonalności w mysap ERP wygląda następująco: analizy, samoobsługa, finanse, zarządzanie kadrami, działalność operacyjna: generowanie wartości, działalność operacyjna: wsparcie, obsługa organizacji oraz platforma technologiczna SAP NetWeaver 14. Do ich realizacji służy szerokie portfolio komponentów technologicznych, wykorzystujących środowiska programistyczne ABAP i JAVA oraz zapewniających dostęp poprzez interfejs graficzny o nazwie SAP GUI, standardową przeglądarkę internetową, a także urządzenia mobilne. Firma SAP AG ogłosiła w marcu 2005 roku dostępność najnowszej wersji swojego sztandarowego produktu - rozwiązania klasy ERP nowej generacji - mysap ERP Rozwiązanie to zostało tak opracowane, aby umożliwiało pełne wykorzystanie uznanej i opartej na standardach platformy SAP NetWeaver. Zawiera ono szereg nowych funkcjonalności oraz gwarantuje elastyczność i innowacyjność. Program mysap ERP 2004 rozszerza dostępne dotychczas funkcjonalności o: samoobsługę pracowniczą i menedżerską i wprowadzenie obsługi urządzeń mobilnych, narzędzia analityczne, włączając w to Strategiczne zarządzanie organizacją (SEM), narzędzia wspierające nadzór korporacyjny (corporate governance), zgodnie z ustawą Sarbanes-Oxley (SOA), zaawansowane funkcje księgowe i nowy sposób obsługi Księgi Głównej, narzędzia do zarządzania finansami w łańcuchu dostaw (SAP FSCM), 14 SAP NetWeaver to podstawa "Architektury Usług Dla Przedsiębiorstw" (Enterprise Services Architecture ESA) - koncepcji procesów biznesowych opartych na usługach, która łączy aplikacje z infrastrukturą oprogramowania i pozwala na wykorzystanie usług internetowych (Web Services) w celu uzyskania maksymalnej elastyczności -

10 nowe funkcje związane z zarządzaniem kadrami: e-learning, e-rekrutację i zarządzanie poprzez cele (MBO), narzędzia do prowadzenia sprzedaży przez Internet (SAP Internet Sales), zintegrowane z gospodarką materiałową rozwiązania dla samoobsługi dostawców (SAP Supplier Self-service), dedykowane mechanizmy do obsługi standardu RFID, nową wersję Zarządzania podróżami służbowymi z nowym internetowym interfejsem dla roli "podróżującego". Wprowadzając do użytku to oprogramowanie, firma SAP dokonała znaczącego kroku w ewolucji systemów klasy ERP. Polega ona na przechodzeniu od automatyzacji procesów realizowanych w obrębie organizacji do rozszerzenia tych procesów na poziom obsługi całego ekosystemu biznesowego, który obejmuje klientów, dostawców oraz partnerów. Teraz jedno rozwiązanie informatyczne - mysap ERP - zapewnia organizacjom zwiększenie efektywności, innowacyjność oraz możliwości wzrostu. 4. Podsumowanie Obserwując rozwój systemów informatycznych wspierających zarządzanie zgodzić się można ze zdaniem użytkowników, iż oprogramowanie klasy ERP to z jednej strony dążenie do uzyskania coraz wyższej wydajności i efektywności, z drugiej zaś aby przetrwać w XXI wieku, zarządy firm są zmuszone do podjęcia szybkiej reakcji na zachodzące zmiany. mysap ERP zapewnia wysoką elastyczność w dopasowywaniu procesów biznesowych do zmiennych warunków rynkowych - przy jednoczesnej maksymalizacji wydajności. Program ten zapewnia użytkownikom szybkie i relatywnie łatwe przejście do rozwiązania nowej generacji na drodze ewolucyjnej, co jest zjawiskiem niecodziennym w branży oprogramowania biznesowego. LITERATURA 1. Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa Adamczyk A., W.Chmielarz, Zintegrowane systemy informatycznego wspomagania zarządzania, Wydawnictwo WSE-I, Warszawa Lech P., Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II wykorzystywane w biznesie, DIFIN, Warszawa Nesterak J., Bobáková V., Controlling - novodobỳ systém riadenia podniku, Ekonomická Univerzita v Bratislave - Vydavatel'stvo Ekonom, Bratislava Nesterak J., Controlling system oceny centrów odpowiedzialności, Wydawnictwo ANVIX, Wydanie III, Kraków Tomala P., Wykorzystanie ERP w zarządzaniu finansami, Controlling i rachunkowość zarządcza 2003 nr 10.

11 Summary mysap as a determinant of standard in a software sector supporting the process of management Integrated information systems are regarded by many users as the highest level in evolution of computer application. Over thirty years ago a company SAP has introduced a software of ERP class to the market, which has contributed to the possibility of significant savings in costs. It has also enabled to increase the value of enterprises. The main purpose of this abstract is to present the capability of programs supporting the process of company management based on the ERP platform. It devote particular attention to mysap program which has become a standard in a sector of business software. Streszczenie mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania Zintegrowane systemy informatyczne uznawane są przez wielu użytkowników za najwyższy poziom w rozwoju aplikacji komputerowych. Ponad trzydzieści lat temu firma SAP wprowadziła na rynek oprogramowanie klasy ERP, które przyczyniło się do uzyskania przez użytkowników znaczących oszczędności w kosztach. Umożliwiło to także podniesienie wartości przedsiębiorstw. Celem referatu jest prezentacja możliwości programów wspierających proces zarządzania przedsiębiorstwa, opartych na platformie ERP. Szczególną uwagę poświęcono programowi mysap, który stał się standardem w branży oprogramowania biznesowego.

Rozwiązania i usługi SAP

Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania SAP SAP ERP SAP ERP (SAP Enterprise Resource Planning) jest oprogramowaniem oferującym skuteczne i sprawdzone zarządzanie przedsiębiorstwem. System SAP został stworzony

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

Mariusz Nawrocki LST SP. Z O.O. mariusz.nawrocki@lst.com.pl. Dzień dobry!

Mariusz Nawrocki LST SP. Z O.O. mariusz.nawrocki@lst.com.pl. Dzień dobry! Mariusz Nawrocki LST SP. Z O.O. mariusz.nawrocki@lst.com.pl Dzień dobry! Sprawna organizacja i zmotywowany zespół kluczem do sukcesu metodyka okresowych ocen pracowniczych w oparciu o technologie SAP Na

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

więcej niż system HR

więcej niż system HR więcej niż system HR Wspieramy ludzi i biznes Od 2010 roku wspieramy lokalne i globalne organizacje, wdrażając w działach HR rozwiązania IT pozwalające na sprawne zarządzanie kapitałem ludzkim. Efektem

Bardziej szczegółowo

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny!

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny! System SAP jest uznanym zintegrowanym systemem informatycznym do zarządzania firmą. Charakteryzuje się ogromnym bogactwem funkcjonalności i elastycznością, ułatwiającą zmianę skali lub profilu działalności

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

BCC Software Factory. Oferta: Tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania. Tytuł prezentacji 1

BCC Software Factory. Oferta: Tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania. Tytuł prezentacji 1 BCC Software Factory Oferta: Tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania SAP Competence Center Tytuł prezentacji 1 BCC Data Centers BCC Software Factory: wyspecjalizowany ośrodek kompetencyjny BCC w

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMACYJNE W MSP

SYSTEMY INFORMACYJNE W MSP SYSTEMY INFORMACYJNE W MSP Wybrane zagadnienia teoretyczne dr Bogdan Swoboda SYSTEMY ERP - WPROWADZENIE 1 SYSTEM INFORMACYJNY A SYSTEM INFORMATYCZNY System informacyjny system umożliwiający przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

Zwykły magazyn. Centralny magazyn

Zwykły magazyn. Centralny magazyn Zwykły magazyn Centralny magazyn Celem mojej pracy jest zaprezentowanie i przedstawienie w formie pisemnej zasad prawidłowego funkcjonowania magazynów zarówno w przemyśle jak i handlu oraz zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Systemy IT w e-biznesie

Systemy IT w e-biznesie Systemy IT w e-biznesie Łukasz Tkacz 1 Dr. Zdzisław Pólkowski 1 Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach Spis treści ABSTRACT... 3 1 WPROWADZENIE... 3 2 POLSKI RYNEK SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Spis treści Wstęp... 11 1. WPROWADZENIE DO TERMINOLOGII I ARCHITEKTURY SAP ERP (Mariusz Żytniewski)... 13 1.1. Rozwój systemów informatycznych zarządzania... 13 1.2. Zakres funkcjonalny systemu SAP ERP...

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Systemy klasy ERP wykłady: 16 godz. laboratorium: 16 godz. dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Co to jest ERP? ERP = Enterprise

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Podstawowe moduły Comarch CDN XL BUSINESS INTELLIGENCE - dane, informacje, decyzje Nowoczesne narzędzie do raportowania zdarzeń gospodarczych, stanowiące fundament

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie!

Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie! Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie! TAK jesteśmy znani w branży mleczarskiej Od wielu lat firma Infor rozwija system Infor M3 z uwzględnieniem wymagań branży przetwórców mleka. Wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

IFS Applications. Obiekty i komponenty. Architektura. Korzenie IFS Applications. IFS Applications system klasy ERP

IFS Applications. Obiekty i komponenty. Architektura. Korzenie IFS Applications. IFS Applications system klasy ERP Korzenie Applications Applications Zintegrowane środowisko do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem IC (ang. Inventory Control) Kontrola Zapasów Magazynowych, MRP (ang. Material Requirements Planning)

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi.

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym - Optymalne zarządzanie procesami produkcyjnymi - maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania - uproszczenie działalności - zwiększenie produktywności Produktywność

Bardziej szczegółowo

Najpierw lepiej, później taniej Strategia osiągania unikalnej wartości dla klienta wspierana rozwiązaniami IBM. Autorzy: IBPM S.A.

Najpierw lepiej, później taniej Strategia osiągania unikalnej wartości dla klienta wspierana rozwiązaniami IBM. Autorzy: IBPM S.A. Najpierw lepiej, później taniej Strategia osiągania unikalnej wartości dla klienta wspierana rozwiązaniami IBM Autorzy: IBPM S.A. 3 zasady dobrego zarządzania Wprowadzenie 1 Najpierw lepiej potem taniej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Potencjał efektywności energetycznej w przemyśle Seminarium Stowarzyszenia Klaster 3x20 Muzeum Górnictwa

Bardziej szczegółowo

"ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA. Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010. 26 październik 2009

ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA. Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010. 26 październik 2009 "ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010 26 październik 2009 Sage na świecie Jest jednym z największych na świecie dostawców rozwiązań wspomagających

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516 Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami logistyki

Zarządzanie kosztami logistyki Zarządzanie kosztami logistyki Opis Synchronizacja wymagań rynku z potencjałem przedsiębiorstwa wymaga racjonalnych decyzji, opartych na dobrze przygotowanych i przetworzonych informacjach. Zmieniające

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej.

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej. Kraków, 07.07.2014 Zapytanie ofertowe W zawiązku z realizowanym projektem POIG 8.2 firma LABRO TECHNOLOGIE ul. Czerwone Maki 59/22 30-392 Kraków NIP 954-111-33-29 Regon: 273427089 planuje zakup usług doradczych.

Bardziej szczegółowo

(termin zapisu poprzez USOS: 29 maja-4 czerwca 2017)

(termin zapisu poprzez USOS: 29 maja-4 czerwca 2017) Oferta tematyczna seminariów inżynierskich na rok akademicki 2017/2018 dla studentów studiów niestacjonarnych obecnego II roku studiów I stopnia inżynierskich Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego (termin

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża Handel Produkty i usługi Obrót owocami i warzywami Strona WWW www.nowalijka.pl

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2 Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2 1. Pojęcie zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) 2. System klasy ERP 2.1. Podstawy ERP czyli od MRP do MRP II+ 2.2. Charakterystyka systemu ERP 3.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Kompleksowa oferta BTC 2 Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Rozwiązania branżowe dla dostawców energii 3 Wydajne rozwiązania IT dla energetyki Dla zachowania

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw MADAR MADAR - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw Przedstawiamy grupę programów Madar, skierowanych do firm średnich, małych i mikro. Nasza 15-letnia praca zaowocowała powstaniem w pełni zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania

Wstęp... 9. Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania Wstęp... 9 Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania 1. Systemy informatyczne zarządzania... 13 1.1. System informacyjny, system informatyczny, system informatyczny zarządzania...

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl Dane Klienta: PHP Maritex ul. Rdestowa 53D 81-577Gdynia www.maritex.com.pl Firma P.H.P. Maritex została założona w 1987 roku i jest obecnie jedną z największych, dynamicznie rozwijających się hurtowni

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

Efektywne procesy zaopatrzenia dla służb remontowych studium przypadku CMC Poland

Efektywne procesy zaopatrzenia dla służb remontowych studium przypadku CMC Poland Efektywne procesy zaopatrzenia dla służb remontowych studium przypadku CMC Poland Tomasz Czernek Krzysztof Wojtaszczyk Aleksander Surma Public Agenda CMC Poland Sp. z o.o. Profil firmy Efektywne procesy

Bardziej szczegółowo

System klasy ERP na przykładzie SAP ECC. Przemysław Lech, Uniwersytet Gdański

System klasy ERP na przykładzie SAP ECC. Przemysław Lech, Uniwersytet Gdański System klasy ERP na przykładzie SAP ECC Przemysław Lech, Uniwersytet Gdański Plan wykładu 1. Pojęcie i charakterystyka systemów informatycznych zarządzania 2. Typologia informatycznych systemów zarządzania

Bardziej szczegółowo

SAP w 24 godziny / Michael Missbach, George Anderson. Gliwice, cop Spis treści

SAP w 24 godziny / Michael Missbach, George Anderson. Gliwice, cop Spis treści SAP w 24 godziny / Michael Missbach, George Anderson. Gliwice, cop. 2016 Spis treści O autorce 9 Podziękowania 10 Wprowadzenie 11 CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO SYSTEMU SAP Godzina 1. SAP w skrócie 17 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych

Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych Informacje o prelegencie: WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych Informacje o firmie Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

intermodalnie Rozwiązanie IT wspierające obsługę spedycji morskiej (case study) Joanna Dunowska Kajetan Jaglowski

intermodalnie Rozwiązanie IT wspierające obsługę spedycji morskiej (case study) Joanna Dunowska Kajetan Jaglowski Rozwiązanie IT wspierające obsługę spedycji morskiej (case study) intermodalnie Joanna Dunowska Kajetan Jaglowski Kilka słów o nas - fakty DOŚWIADCZENIE Mierzone ilością wdrożeń i nowatorskich rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

ERP bliżej biznesu Klienta

ERP bliżej biznesu Klienta ERP bliżej biznesu Klienta Inwestycji w rozwój firmy i produktów Rozwijania funkcjonalności systemów 27 lat Stosowania najlepszych praktyk IT Koncentrowania się na biznesie Klienta Doświadczenia i know

Bardziej szczegółowo

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER Plan prezentacji Prowadzący: Mateusz Jaworski m.jaworski@tetabic.pl 1. Grupa kapitałowa UNIT4. 2. Grupa UNIT4 TETA. 3. UNIT4 TETA BI CENTER. 4. TETA Business Intelligence. 5. Analiza wielowymiarowa. 6..

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Plan prezentacji 1. Znaczenie pojęcia B2B 2. B2B - biznes pomiędzy firmami

Bardziej szczegółowo

SIMPLE systemy zarządzania uczelnią

SIMPLE systemy zarządzania uczelnią S I M P L E - z n a m i b i z n e s j e s t p r o s t s z y! SIMPLE S.A. SIMPLE systemy zarządzania uczelnią 25 lat doświadczenia! SIMPLE od ponad 25 lat współpracuje z uczelniami dostarczając oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania

dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania enova365 szyta na miarę skalowalna System enova365 jest dostępny w trzech wariantach funkcjonalnych oznaczonych

Bardziej szczegółowo

III Edycja ITPro 16 maja 2011

III Edycja ITPro 16 maja 2011 III Edycja ITPro 16 maja 2011 SharePoint 2010 SharePoint jako platforma ERP Paweł Szczecki pawel.szczecki@predica.pl Prelegent Paweł Szczecki Współwłaściciel firmy Predica sp. z o.o. Odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu Usługi i rozwiązania IT dla biznesu lat doświadczeń specjalistów przedsięwzięć krajów od 1995 r. na rynku konsultanci, programiści, kierownicy projektów wspieranych dla ponad 400 klientów klienci i projekty

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud Dane Klienta: Biuro Rachunkowe "ULGA" s.c. W. Wild & L. Toruńczak ul. Wejherowska 29/4 84-217 Szemud Biuro Rachunkowe ULGA s.c. W. Wild & L. Toruńczak powstało w 2008 roku w wyniku przekształcenia jednoosobowej

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy ReWistA Wms GLOBAL

Kim jesteśmy ReWistA Wms GLOBAL Kim jesteśmy REWISTA WMS GLOBAL Zmienia się technologia, zmieniają się potrzeby. Nasza misja wciąż pozostaje ta sama. Usprawnić życie firmy, ułatwić pracę człowieka, udoskonalić proces. Od blisko 15 lat

Bardziej szczegółowo

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące:

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące: MBS Navision Microsoft Business Solutions NAVISION jest systemem zintegrowanym służącym do zarządzania średnimi przedsiębiorstwami. Jest stosowany w 40 000 przedsiębiorstwach w 130 krajach. Korzyści Korzyści

Bardziej szczegółowo

Field Service Management Najczęściej spotykane problemy

Field Service Management Najczęściej spotykane problemy Field Service Management Najczęściej spotykane problemy Wysokie koszty wykonania usługi Niskie zadowolenie klientów Czas i trasa dojazdu Nieterminowe dostarczenie usług Straty magazynowe Niedotrzymywanie

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU. Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku.

RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU. Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku www.kbj.com.pl Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1 Struktura Akcjonariatu... 4 1.2 Skład Zarządu... 4 1.3 Skład

Bardziej szczegółowo

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany?

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? 2012 Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? Borys Glass-Brudziński Marek Kosno Wizja rozwoju e-usługi Gdańsk, 07 listopada 2012 E-usługa i E-firma E-usługi

Bardziej szczegółowo

Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A.

Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A. Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A. Skąd jesteśmy - korzenie XSystem S.A. Firma o ugruntowanej pozycji na rynku początek działalności

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

PROBIT - nowoczesnym, zintegrowany pakiet oprogramowania dedykowany Jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej

PROBIT - nowoczesnym, zintegrowany pakiet oprogramowania dedykowany Jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej PROBIT - nowoczesnym, zintegrowany pakiet oprogramowania dedykowany Jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej Planowanie i realizacja Budżetu zadaniowego (Funkcja, Zadanie, Podzadanie, Działanie) Wspieranie

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Atena.Insurance Platform

Atena.Insurance Platform Pełna obsługa procesów biznesowych zachodzących w towarzystwie ubezpieczeń na życie Atena.Insurance Platform Life Czołowy dostawca TOP provider of IT solutions for insurance Pierwszy dostawca IT dla ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo