mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania"

Transkrypt

1 mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania Janusz Nesterak 1. Wstęp. Ponad trzydzieści lat temu firma SAP wprowadziła na rynek oprogramowanie klasy ERP, przy czym termin ten nie istniał jeszcze w tym czasie. Używano wówczas takie określenia, jak: przetwarzanie w czasie rzeczywistym, rozwiązanie zintegrowane, oprogramowanie standardowe. Zostały one w praktyce zrealizowane przez SAP i dziś ponad użytkowników potwierdza fakt, że to podejście dało wyraźne oszczędności kosztowe i umożliwiło podnieść wartość ich organizacji. Firma SAP zapoczątkowała w ten sposób nową gałąź oprogramowania biznesowego i przez jakiś czas ERP i SAP były dla siebie synonimami. Wartością dodaną pierwszej generacji rozwiązania SAP R/2 była integracja i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym. Druga generacja SAP R/3 pozwoliła na standaryzację procesów poprzez wykorzystanie środowiska klient-serwer. Kolejna, oparta o mysap ERP, zapewnia korzyści poprzez rozszerzenie możliwości pracy w środowisku heterogenicznym, włączenie w procesy ERP każdego pracownika firmy oraz obniżenie kosztów eksploatacji (TCO). Celem referatu jest prezentacja możliwości programów wspierających proces zarządzania przedsiębiorstwa, opartych na platformie ERP. Szczególną uwagę poświęcono programowi mysap, który stał się standardem w branży oprogramowania biznesowego. 2. Systemy ERP - Enterprise Resource Planning. Zintegrowane systemy informatyczne uznawane są przez wielu użytkowników za najwyższy poziom w rozwoju aplikacji komputerowych. Wynikiem postępującej integracji są coraz bardziej kompletne rozwiązania na potrzeby strategicznego i operacyjnego zarządzania. Przez system zintegrowany należy rozumieć system, w którym użytkownik korzystając z własnej stacji roboczej jest w stanie uruchomić dowolną funkcję systemu a także w obrębie całego systemu użytkownicy korzystają z jednakowego interfejsu oraz dane są wprowadzane

2 do systemu tylko raz i automatycznie uaktualniają stan systemu oraz są widoczne dla wszystkich jego użytkowników. Zintegrowane systemy zarządzania (ERP Enterprise Resource Planning Planowanie Zasobów na Potrzeby Przedsięwzięć) to programy informatyczne pozwalające na strategiczne i operacyjne kierowanie procesami przebiegającymi w różnych obszarach działalności firmy 1 : obszar finansowy zawierający księgę główną, rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, raporty finansowe, zarządzanie inwestycjami finansowymi, controlling i zarządzanie majątkiem trwałym; w prostych systemach moduł ten umożliwia jedynie ewidencję księgowych operacji gospodarczych i sporządzanie obligatoryjnych sprawozdań finansowych; bardziej rozbudowane systemy pozwalają na prowadzenie rachunku kosztów według dowolnego układu; obszar logistyczny obejmujący planowanie zaopatrzenia i sprzedaży oraz gospodarkę magazynową, w prostych systemach zapewnia możliwość ilościowego i wartościowego rozliczania magazynu oraz ewidencję analityczną zakupów i sprzedaży; z kolei większe systemy mogą oferować funkcje korelujące wielkość planowanej sprzedaży z aktualnymi zapasami i zakupami, funkcje umożliwiające zarządzanie przestrzenią magazynową, optymalizację wielkości zamawianych partii, planowanie wykorzystania taboru transportowego czy pomoc w wyszukaniu najlepszej oferty zakupu; obszar kadrowo-płacowy naliczający wynagrodzenia, prowadzący kartoteki pracownicze, ewidencjonujący czas pracy, zarządzający szkoleniami, planujący kariery; obszar produkcyjny obejmujący planowanie produkcji i spływu oraz techniczne przygotowanie produkcji; moduł planowania produkcji z reguły wchodzi w skład pakietów średnich i dużych; zapewnia planowanie wykorzystania mocy produkcyjnych, planowanie zapotrzebowania na surowce, ewidencję rzeczywistego zużycia zasobów produkcyjnych i rzeczywistą wycenę wyrobów. Za pomocą wszechstronnych analiz Zintegrowane Systemy Zarządzania (ERP) umożliwiają planowanie i podejmowanie decyzji związanych z funkcjonowaniem centrów odpowiedzialności. ERP umożliwiają natychmiastowy dostęp do informacji, usprawniają procesy obliczeniowe, planowanie oraz ewidencję księgową. Możliwa jest przy tym ich integracja z systemami zewnętrznymi a funkcjonalność sprzyja wykorzystaniu ich zarówno w wielkich korporacjach, jak i małych firmach. W praktyce controllingu często stosuje się systemy informacyjne zarządzania typu MIS (Managament Information Systems), których 1 J.Nesterak, V.Bobáková, Controlling-novodobý systém riadenia podniku. Ekonóm, Bratislava 2003, s

3 celem jest efektywne gromadzenie, selekcja i sprawny przepływ danych. Najbardziej rozwiniętą formą MIS są tzw. hurtownie danych, z których za pomocą wewnętrznych sieci (Intranet) można uzyskiwać potrzebne informacje. Odpowiednio skonfigurowane wersje programów oferują rozwiązania dopasowane do specyfiki poszczególnych branż. Ich uniwersalność pozwala także na modyfikacje już po wdrożeniu na etapie użytkowania i optymalizacji funkcjonalności. Wadą tego rodzaju systemów są wysokie koszty oraz długi czas potrzebny na wdrożenie 2. Na podstawie badań przeprowadzonych przez niezależne polskie firmy analityczne: Biuro Badawczo-Analityczne DiS i PMR wynika, iż wiodącą pozycję na rynku rozwiązań ERP posiada firma SAP (rysunek 1) 3. Rysunek 1. Wyniki badań rynku systemów ERP i CRM w Polsce na koniec 2003 roku. Źródło: Najpopularniejszy na świecie zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmą to mysap ERP 4. Jest to system o najszerszej funkcjonalności, będący światowym standardem systemu zintegrowanego 5. SAP zawiera modelowe rozwiązania biznesowe, opracowane na podstawie doświadczeń z kilkunastu tysięcy wdrożeń na całym 2 P.Tomala, Wykorzystanie ERP w zarządzaniu finansami, Controlling i rachunkowość zarządcza 2003 nr 10 s Rynek ERP i CRM oraz infrastruktura teleinformatyczna w polskich średnich i dużych firmach, Wydawnictwo PMR Ltd., Warszawa, marzec 2004; Kompleksowym produktem firmy SAP jest program mysap Business Suite, który obejmuje następujące pakiety:mysap CRM, mysap PLM, mysap SCM, mysap SRM oraz mysap ERP.

4 świecie. W Polsce system SAP użytkuje ponad 300 firm, umożliwia on podniesienie efektywności firmy we wszystkich kluczowych obszarach zarządzania - od finansów i controllingu, przez zaopatrzenie i gospodarkę materiałową, produkcję, sprzedaż i dystrybucję, po zarządzanie kadrami. Oracle jest drugą, co do wielkości na świecie firmą dostarczającą aplikacje do wspomagania zarządzania. Aplikacji Oracle używa obecnie 9000 klientów na całym świecie. Produkt dostępny jest w 29 językach, w ponad 70 krajach. Popularność aplikacji biznesowych Oracle rośnie od momentu wprowadzenia na rynek internetowej wersji wszystkich modułów oraz połączenia ich w jeden zestaw E-Business Suite, oparty na wspólnej technologii i jednolitej architekturze 6. Aplikacje w tym modelu są wygodne w obsłudze, łatwe w administrowaniu, elastyczne oraz łatwe we wdrożeniu. Zintegrowany zestaw aplikacji biznesowych Oracle E-Business Suite obejmuje 55 modułów i zawiera wszystkie składniki, potrzebne do sprawnego zarządzania firmą: Aplikacje ERP, System CRM (Zarządzanie Kontaktami z Klientem), system do obsługi zaopatrzenia przez Internet (Oracle Internet Procurement) oraz rozwiązania analityczne. Pakiet pozwala na prowadzenie pełnego e- biznesu - od sprzedaży i marketingu w Sieci, aż do łańcucha dostaw i zakupów przez Internet. Ofertą MacroSoftu w dziedzinie zintegrowanych systemów klasy ERP jest pakiet SKID wspomagający zarządzanie organizacją średniej wielkości 7. SKID jest w pełni zgodny z przepisami prawa, elastyczny i łatwy w obsłudze. Pozwala na automatyzację rutynowych działań, usprawniając przepływ informacji, a w rezultacie podnosząc efektywność działań firmy. System uwzględnia rozwiązania wynikające z doświadczeń przekazanych przez ponad trzy tysiące polskich firm. SKID może być dostosowany do indywidualnych wymagań użytkowników. Pakiet ibaan, złożony z rozwiązań wykorzystujących Internet, łączy sprawdzoną technologię Baan z innowacjami, które zapewniają ścisłą integrację systemów i procesów 8. Sercem rozwiązania ibaan jest system klasy ERP. Zapewnia on bardzo dobrą obsługę procesów biznesowych zachodzących w firmie od zarządzania projektami i produkcją do controllingu. W skład pakietu wchodzą moduły od wspomagania procesu planowania iplan, poprzez obsługę procesów sprzedaży isell, aż po moduł iportal, udostępniający pracownikom

5 informacje pochodzące z różnych źródeł. Nowatorski pakiet ibaan umożliwia precyzyjne zarządzanie złożonymi procesami biznesowymi firm, zacieśnianie współpracy z klientami i kooperantami wykorzystując najnowocześniejsze rozwiązania z dziedziny e-commerce. System MFG/PRO eb2 jest kompleksowym rozwiązaniem, obsługującym łańcuch dostaw i składającym się z modułów zarządzających produkcją, sprzedażą i dystrybucją oraz finansami 9. Firma QAD znacząco podniosła funkcjonalność systemu MFG/PRO eb2, zwiększając możliwości dostarczania silnych, dedykowanych poszczególnym branżom, rozwiązań e-biznesowych. Nowy interfejs użytkownika - QAD Desktop 2, przygotowany do współpracy z Internetem, zwiększa możliwości integracji użytkowników MFG/PRO eb2 w eksploatacji istniejących rozwiązań biznesowych. MFG/PRO eb2 stanowi kompleksowe rozwiązanie zarówno dla małych zakładów, jak i międzynarodowych koncernów. Stabilne rozwiązanie klasy ERP to także program System21, który przeznaczony jest do obsługi dużych i średnich firm produkcyjnych i dystrybucyjnych 10. System21 obsługuje wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa: od finansów, przez obsługę klienta i logistykę, po produkcję. Oferowany w Polsce System21 jest całkowicie spolonizowany, zapewnia zgodność z ustawą o rachunkowości, innymi europejskimi standardami w tym z Międzynarodowymi Standardami Raportowania Finansowego (IFRS) oraz ustawą Sarban Oxley (USA). Jego wysoką jakość potwierdzają normy ISO oraz certyfikaty na spełnianie kryteriów British Standard Institute i L'Ordre des Experts Comptables. IFS START jest zintegrowanym systemem dla małych przedsiębiorstw. Zapewnia on obsługę podstawowych procesów zachodzących w firmie klienta w zakresie finansów, controllingu i logistyki 11. Stanowi wybór z funkcjonalności standardowych modułów IFS Applications uwzględniający potrzeby małych firm. IFS START zapewnia pełną informację o działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Pozwala na wgląd w bieżąca sytuację i stwarza solidną podstawę do podejmowania decyzji biznesowych poprzez umożliwienie dostępu do aktualnych, pewnych, dokładnych i kompletnych danych. IFS START jest zbudowany w oparciu o relacyjną bazę danych, której zastosowanie daje szereg korzyści: wysoką wydajność, bezpieczeństwo i elastyczność

6 3. Budowa systemu SAP R/3 R/3 to system standardowy dostarczany przez producenta w formie jednakowej dla każdego odbiorcy i w związku z tym wymaga przystosowania do potrzeb konkretnej firmy. System SAP R/3 jest zaprojektowany tak, aby w przedsiębiorstwie po wdrożeniu tego systemu, można było stosować dotychczasową ideę funkcjonowania controllingu, jak również wszystkie inne, nowsze lub alternatywne rozwiązania. Obok powszechnie stosowanych metod rachunku kosztów rzeczywistych, normatywnych i marginalnych można, odpowiednio do wymagań przedsiębiorstwa, zastosować rachunek kosztów procesowych oraz rachunek kosztów postulowanych. Z tej przyczyny moduł ten jest zbudowany z wielu elementów, które zapewniają takie możliwości. Wyróżnia się tu następujące składniki 12 : rachunek rodzajów kosztów - stosowany jest do strukturalizacji, zapisu, dekretacji i prezentowania poszczególnych transakcji gospodarczych zgodnie z formatem kont wynikowych księgi głównej; rachunek miejsc powstawania kosztów (MPK) - stosowany do planowania, monitorowania, kontrolowania i rozliczania wszystkich operacji gospodarczych oraz obszarów odpowiedzialności; rachunek kosztów działań - stosowany do planowania, wyceniania i rozliczania wewnętrznych działań; rachunek kosztów projektów i zleceń - wykorzystywany do planowania, monitorowania i rozliczania usług, procesów i działań; kalkulacja kosztów produktów - stosowany do przedprodukcyjnego szacowania kosztów produktów i usług, akumulacji kosztów podczas procesu produkcji oraz przeprowadzenia ostatecznej kalkulacji, gdy dostępne są dane dotyczące wszystkich kosztów; kalkulacja przychodów - uproszczona metoda określania i przedstawiania zysków oraz marż pokrycia dla sprzedanych produktów, rachunek wyników - stosowany do planowania i przedstawiania sprawozdań dla złożonej organizacji sprzedaży i hierarchii produktów, rachunek centrum zysków - stosowany do określenia całkowitego zysku według obszarów odpowiedzialności, controlling przedsięwzięć - system informowania kierownictwa, dostarczający wszystkich istotnych danych związanych z dochodami przedsiębiorstwa. 12 System R/3,Controlling, Podstawy, SAP AG., 1994, ss

7 System SAP składa się z funkcjonalnych modułów, dzięki którym jest w stanie zapewnić obsługę informatyczną każdego obszaru przedsiębiorstwa (rysunek 1). Rysunek 1. Budowa systemu, moduły w SAP R/3 Źródło: materiały szkoleniowe SAP R/3 W skład SAP R/3 wchodzą następujące elementy 13 : 1. system rachunkowości składający się z podsystemów: rachunkowość finansowa (FI - Financial) dostarcza wszechstronnych narzędzi do analizy przedsiębiorstwa od strony finansowej, moduł ten pozwala na analizę bieżących wyników działalności, jak też sporządzanie raportów z określonych okresów działalności, czy też planowanie zadań; controlling (CO - Controlling) gromadzi narzędzia służące do planowania, kontrolowania oraz monitorowania kosztów, przychodów, a także wielu danych ilościowych, co pozwala koordynować procesy zachodzące w firmie; jego podmodułem jest System Informowania Kierownictwa: EC - EIS (Enterprise Controlling - Executive Information System); zarządzanie majątkiem trwałym (AM - Assets Management) pozwala na rozliczenia finansowe związane ze środkami trwałymi przedsiębiorstwa; 2. system projektowy (PS - Project System) wspomaga wszystkie etapy realizacji projektów - ofertowanie, projektowanie, zarządzanie zasobami, ustalanie kosztów przedsięwzięcia; 3. rozwiązania przemysłowe (IS) - wykorzystywany do obsługi funkcji wymaganych w specyficznych branżach; 4. logistyka, w której skład wchodzą: sprzedaż i dystrybucja (SD - Sales and Distibution) jest kompleksowym wsparciem dla działu sprzedaży, prowadzi użytkowników podczas operacji realizacji zamówień, od 13 Finanse R/3, SAP AG., 2000, ss

8 przygotowania wysyłki do zestawienia niezbędnych dokumentów, określania cech zamawianego produktu, pozwala też na analizę zyskowności takich operacji; gospodarka materiałowa (MM - Material Management) wspomaga proces podejmowania decyzji odnośnie wyboru dostawców, zarządzania magazynami, weryfikacji faktur; planowanie produkcji (PP - Product Planning) to moduł do koordynacji procesu produkcji, przy czym dedykowany jest do różnorodnych rodzajów produkcji (powtarzalna, na zamówienie, wariantowa), umożliwia wytwarzanie takiej ilości, jaka jest niezbędna przedsiębiorstwu, aby utrzymać optymalny stan zapasów; kontrola jakości (QM - Quality Management) daje narzędzia do utrzymywania jakości, kontroli łańcucha dostaw, wbudowany tutaj podmoduł AIS (Audit Information System) wspomaga przeprowadzanie audytów jakościowych w przedsiębiorstwie; utrzymanie zakładu (PM - Plant Management) wspomaga nadzór czynności związanych z utrzymaniem zakładu, dokonywaniem inspekcji, kontroli i konserwacji; 5. kadry (HR - Human Resources) wspomaga pracę działu kadr, planowanie, zarządzanie zasobami ludzkimi; jest pomocny w przygotowywaniu seminariów, szkoleń, planowaniu kosztów, rekrutacji, zarządzaniu zarobkami, kierowaniem rozwojem personelu; 6. przepływy pracy (WF - Work Flow) pozwala na organizację wymiany informacji wewnątrz firmy, nadzoruje wykonywanie określonych działań. Strukturę wewnętrzną systemu oraz zależności pomiędzy systemem SAP R/3 i mysap.com ilustruje rysunek 2. Rysunek 2. Struktura wewnętrzna SAP. Źródło: materiały szkoleniowe SAP R/3

9 Tak szczegółowy podział świadczy o uniwersalności tego systemu. Równocześnie nieistotna jest wielkość przedsiębiorstwa, w którym system ma funkcjonować, co jest problemem wielu mniejszych systemów informatycznych. Daje też poczucie bezpieczeństwa podczas prac wdrożeniowych, ponieważ etapowe wdrażanie poszczególnych modułów pozwala uniknąć nadmiernej dezorganizacji przedsiębiorstwa. 4. Program mysap ERP nowym standardem oprogramowania zintegrowanego. Program mysap ERP - następca SAP R/3, to pakiet oprogramowania, który w ramach podstawowej licencji zawiera pełne spektrum rozwiązań informatycznych, a więc zarówno system transakcyjny, w którym przeprowadzane są wszystkie operacje gospodarcze, jak i hurtownię danych, portal, obsługę urządzeń mobilnych (palmtopy, terminale radiowe) i narzędzia integracyjne. Podział procesów i funkcjonalności w mysap ERP wygląda następująco: analizy, samoobsługa, finanse, zarządzanie kadrami, działalność operacyjna: generowanie wartości, działalność operacyjna: wsparcie, obsługa organizacji oraz platforma technologiczna SAP NetWeaver 14. Do ich realizacji służy szerokie portfolio komponentów technologicznych, wykorzystujących środowiska programistyczne ABAP i JAVA oraz zapewniających dostęp poprzez interfejs graficzny o nazwie SAP GUI, standardową przeglądarkę internetową, a także urządzenia mobilne. Firma SAP AG ogłosiła w marcu 2005 roku dostępność najnowszej wersji swojego sztandarowego produktu - rozwiązania klasy ERP nowej generacji - mysap ERP Rozwiązanie to zostało tak opracowane, aby umożliwiało pełne wykorzystanie uznanej i opartej na standardach platformy SAP NetWeaver. Zawiera ono szereg nowych funkcjonalności oraz gwarantuje elastyczność i innowacyjność. Program mysap ERP 2004 rozszerza dostępne dotychczas funkcjonalności o: samoobsługę pracowniczą i menedżerską i wprowadzenie obsługi urządzeń mobilnych, narzędzia analityczne, włączając w to Strategiczne zarządzanie organizacją (SEM), narzędzia wspierające nadzór korporacyjny (corporate governance), zgodnie z ustawą Sarbanes-Oxley (SOA), zaawansowane funkcje księgowe i nowy sposób obsługi Księgi Głównej, narzędzia do zarządzania finansami w łańcuchu dostaw (SAP FSCM), 14 SAP NetWeaver to podstawa "Architektury Usług Dla Przedsiębiorstw" (Enterprise Services Architecture ESA) - koncepcji procesów biznesowych opartych na usługach, która łączy aplikacje z infrastrukturą oprogramowania i pozwala na wykorzystanie usług internetowych (Web Services) w celu uzyskania maksymalnej elastyczności -

10 nowe funkcje związane z zarządzaniem kadrami: e-learning, e-rekrutację i zarządzanie poprzez cele (MBO), narzędzia do prowadzenia sprzedaży przez Internet (SAP Internet Sales), zintegrowane z gospodarką materiałową rozwiązania dla samoobsługi dostawców (SAP Supplier Self-service), dedykowane mechanizmy do obsługi standardu RFID, nową wersję Zarządzania podróżami służbowymi z nowym internetowym interfejsem dla roli "podróżującego". Wprowadzając do użytku to oprogramowanie, firma SAP dokonała znaczącego kroku w ewolucji systemów klasy ERP. Polega ona na przechodzeniu od automatyzacji procesów realizowanych w obrębie organizacji do rozszerzenia tych procesów na poziom obsługi całego ekosystemu biznesowego, który obejmuje klientów, dostawców oraz partnerów. Teraz jedno rozwiązanie informatyczne - mysap ERP - zapewnia organizacjom zwiększenie efektywności, innowacyjność oraz możliwości wzrostu. 4. Podsumowanie Obserwując rozwój systemów informatycznych wspierających zarządzanie zgodzić się można ze zdaniem użytkowników, iż oprogramowanie klasy ERP to z jednej strony dążenie do uzyskania coraz wyższej wydajności i efektywności, z drugiej zaś aby przetrwać w XXI wieku, zarządy firm są zmuszone do podjęcia szybkiej reakcji na zachodzące zmiany. mysap ERP zapewnia wysoką elastyczność w dopasowywaniu procesów biznesowych do zmiennych warunków rynkowych - przy jednoczesnej maksymalizacji wydajności. Program ten zapewnia użytkownikom szybkie i relatywnie łatwe przejście do rozwiązania nowej generacji na drodze ewolucyjnej, co jest zjawiskiem niecodziennym w branży oprogramowania biznesowego. LITERATURA 1. Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa Adamczyk A., W.Chmielarz, Zintegrowane systemy informatycznego wspomagania zarządzania, Wydawnictwo WSE-I, Warszawa Lech P., Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II wykorzystywane w biznesie, DIFIN, Warszawa Nesterak J., Bobáková V., Controlling - novodobỳ systém riadenia podniku, Ekonomická Univerzita v Bratislave - Vydavatel'stvo Ekonom, Bratislava Nesterak J., Controlling system oceny centrów odpowiedzialności, Wydawnictwo ANVIX, Wydanie III, Kraków Tomala P., Wykorzystanie ERP w zarządzaniu finansami, Controlling i rachunkowość zarządcza 2003 nr 10.

11 Summary mysap as a determinant of standard in a software sector supporting the process of management Integrated information systems are regarded by many users as the highest level in evolution of computer application. Over thirty years ago a company SAP has introduced a software of ERP class to the market, which has contributed to the possibility of significant savings in costs. It has also enabled to increase the value of enterprises. The main purpose of this abstract is to present the capability of programs supporting the process of company management based on the ERP platform. It devote particular attention to mysap program which has become a standard in a sector of business software. Streszczenie mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania Zintegrowane systemy informatyczne uznawane są przez wielu użytkowników za najwyższy poziom w rozwoju aplikacji komputerowych. Ponad trzydzieści lat temu firma SAP wprowadziła na rynek oprogramowanie klasy ERP, które przyczyniło się do uzyskania przez użytkowników znaczących oszczędności w kosztach. Umożliwiło to także podniesienie wartości przedsiębiorstw. Celem referatu jest prezentacja możliwości programów wspierających proces zarządzania przedsiębiorstwa, opartych na platformie ERP. Szczególną uwagę poświęcono programowi mysap, który stał się standardem w branży oprogramowania biznesowego.

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics analiza wdrożenia

Microsoft Dynamics analiza wdrożenia Microsoft Dynamics analiza wdrożenia System Microsoft Dynamics AX, rozbudowany o rozwiązania przygotowane pod kątem wymagań branży farmaceutycznej, kompleksowo wspiera Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Analiza systemów informatycznych wspomagających zarządzanie produkcją w wybranych przedsiębiorstwach Analysis of Computer Systems Supporting Production Management in Selected Companies Wojciech Zalewski

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność rozwiązań SAP działających w oparciu o. platformę in-memory SAP HANA

Innowacyjność rozwiązań SAP działających w oparciu o. platformę in-memory SAP HANA Innowacyjność rozwiązań SAP działających w oparciu o platformę in-memory SAP HANA OPINIA O NOWEJ TECHNOLOGII Kraków 2013 2/31 Spis treści: 1. Przedmiot opinii... 5 2. Streszczenie opinii dotyczącej innowacyjności...

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence Altab Portfolio PORTFOLIO SAP Business One SAP Business Objects Business Intelligence Business Process Management Obieg Dokumentów Kolokacja Serwerów Konsulatcje i Wdrożenia Usługi Programistyczne ALTAB

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

Aby poprawić szybkość i jakość

Aby poprawić szybkość i jakość Raport MSI Krok do doskonałości Lean manufacturing, kanban, plant intelligence, six sigma... Jak te najnowsze techniki mogą być wykorzystane w sektorze produkcyjnym? Elżbieta Jaworska, MSI Polska Aby poprawić

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Bastion ERP Financials 3 Bastion ERP str. 5 Bastion ERP BPM str. 20 Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

ICT w gospodarce opartej na wiedzy. teoretyczne i aplikacyjne

ICT w gospodarce opartej na wiedzy. teoretyczne i aplikacyjne Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 40/2012 Information and communication technology w gospodarce opartej na wiedzy ICT w gospodarce opartej na wiedzy wybrane Wybrane aspekty teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań 2015

Katalog rozwiązań 2015 Katalog rozwiązań 2015 Sharepoint - Katalog rozwiązań 2 Opisy rozwiązań W dalszej części katalogu znajdują się opisy rozwiązań oferowanych przez Partnerów na polskim rynku. Spis treści wg Partnerów Sharepoint

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ Magdalena SCHERER Streszczenie: Artykuł omawia możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV w zarządzaniu produkcją. System ten jest przedstawicielem

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I INFORMATYKA W LOGISTYCE

INFORMACJA I INFORMATYKA W LOGISTYCE Witold Hołubowicz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych Sp. z o.o. Krzysztof Samp Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych Sp.

Bardziej szczegółowo

12. ZINTEGROWANE SYSTEMY LOGISTYCZNE

12. ZINTEGROWANE SYSTEMY LOGISTYCZNE 12. ZINTEGROWANE SYSTEMY LOGISTYCZNE 61 12.1. Charakterystyka systemów informatycznych PPC Zintegrowane systemy informatyczne to systemy, w których następuje połączenie procesów technologicznych i informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2009 TERESA STERNIK Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Artykuł jest próbą analizy wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

QAD Enterprise Applications. Tworzony dla Ciebie

QAD Enterprise Applications. Tworzony dla Ciebie QAD Enterprise Applications Tworzony dla Ciebie QAD Enterprise Applications - moduły Financial Analytics Reporting Multi-GAAP Budgeting Governance, Risk & Compliance Enterprise Financials Consolidations

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Raport IT dla produkcji Czas technologii mobilnych Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Elżbieta Jaworska Tytuł raportu zaczerpnięty został z wypowiedzi jednego z naszych

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Business Intelligence nowe podejście do zarządzania Szybka i właściwa reakcja na zmienne preferencje Klientów, działania konkurencji i zmiany na rynku oto jeden z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Arkadiusz Januszewski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział Zarządzania Katedra Inżynierii Zarządzania Podyplomowe Studia

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM Redaktor naukowy Jerzy Gołuchowski

Bardziej szczegółowo