Cechy systemu... 3 Zalety i korzyści Instalacja Uprawnienia... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cechy systemu... 3 Zalety i korzyści... 3. 1.1. Instalacja... 4 1.2. Uprawnienia... 5"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA ERP.Info

2 SPIS TREŚCI Cechy systemu... 3 Zalety i korzyści Instalacja Uprawnienia Aktywacja / Dezaktywacja Wywołanie okna logowania Okno logowania Wywołanie okna funkcji Okno funkcji Funkcje biblioteki Wstawianie funkcji FKVKontoPrzec FKVNazwaKonta FKVNazwaKontaJezyk FKVNastKonto FKVNastKontoMaska FKVObroty FKVObrotyDzien FKVObrotyDzienMaska FKVObrotyMaska FKVRozliczenia FKVRozliczeniaWB FKVRozliczeniaWBSumy FKVSprawozdanieDefiniowalne MTVDane MTVKomorka PERVNastPrac INSTRUKCJA ERP.Info 1 SIMPLE.ERP

3 5.2. PERVDanaKadr PERVSkladPlac REPVNastElem REPVWartElem SYSVNastElem SYSVWartElem INSTRUKCJA ERP.Info 2 SIMPLE.ERP

4 Simple ERP.Info INFO jest biblioteką dodatkowych funkcji do popularnego arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL. Moduł pozwala na tworzenie szeregu różnego rodzaju raportów, zestawień i analiz finansowych w czasie rzeczywistym i stanowi rozszerzenie funkcjonalności modułów: FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ MAJĄTEK TRWAŁY REPOZYTORIUM Cechy systemu umożliwia tworzenie wszelkiego typu zestawień: w wersji zestandaryzowanej bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdań dla Urzędów Skarbowych, np.: CIT, PIT czy też VAT, dla GUS (F-01, F-02, etc.), zestawień zgodnych z potrzebami użytkownika, np. analiza kosztów w ramach centrów kosztowych lub też analizy finansowe współpracy z wybranymi kontrahentami, daje sprawny dostęp do danych transakcyjnych jak np. obroty, salda oraz kartotekowych, np. nazwa obcojęzyczna konta, pozwala na planowanie budżetów oraz kontrolę ich wykonania na podstawie bieżących, dynamicznie zmieniających się danych., daje możliwość tworzenia prognoz finansowych i analiz typu cojeżeli (pozwala na prowadzenie różnego typu symulacji jak np. symulacja zamknięcia roku finansowego). Zalety i korzyści dostęp do bieżących (i wstecznych) informacji wprowadzonych do Simple.ERP, odwołanie do wszystkich planów kont założonych w Simple.ERP, prosta edycja, łatwość definiowania nowych sprawozdań i raportów dla Zarządu, Rady Nadzorczej, możliwość tworzenia przekrojowych analiz sytuacji finansowej oraz sprawozdań giełdowych, wysoki poziom bezpieczeństwa i poufności własnych zestawień i raportów. INSTRUKCJA ERP.Info 3 SIMPLE.ERP

5 Przygotowanie do pracy 1.1. Instalacja Uruchomienie pliku setup.exe powoduje uruchomienie programu instalacyjnego SIMPLE.ERP INFO. Należy koniecznie zapoznać się z warunkami licencji oraz opisem zmian w instalowanej wersji, po ich zaakceptowaniu można przystąpić do instalacji. Dokładny opis zmian wersji wraz z historią zmian znajduje się w pliku Wersja Przygotowanie do instalacji Warunki licencyjne Opis zmian INSTRUKCJA ERP.Info 4 SIMPLE.ERP

6 Kolejnym krokiem jest wskazanie serwera bazy danych, z którym program będzie współpracował, identyfikator połączenia z serwerem, hasło oraz baza danych do zaktualizowania procedur wbudowanych. Powinien zostać wskazany serwer, na którym znajduje się baza produkcyjna firmy. Wskazanie serwera z bazą danych Weryfikacja nazwy i hasła administratora W przypadku braku nawiązania połączenia z serwerem lub bazą danych zostanie wyświetlony komunikat z przyczyną braku połączenia. Po usunięciu przyczyny należy ponowić próbę nawiązania połączenia z serwerem. Po zakończonej instalacji biblioteka funkcji SIMPLE.ERP INFO jest gotowa do pracy Uprawnienia Użytkownik, który chce korzystać z biblioteki funkcji musi posiadać nadane jedno z praw w systemie SIMPLE.ERP: FINANSE / FUNKCJE_EXCEL_FK, FINANSE / FUNKCJE_EXCEL_MT, FINANSE / FUNKCJE_EXCEL_REP, FINANSE / FUNKCJE_EXCEL_SYS INSTRUKCJA ERP.Info 5 SIMPLE.ERP

7 Uruchamianie 2.1. Aktywacja / Dezaktywacja Zaleca się stosowanie biblioteki funkcji SIMPLE.ERP INFO w wersji XLA (ssvbf). Jest to wersja automatycznie wybierana podczas instalacji. Przygotowana do pracy w środowisku 32/64 bit. Dostępna jest także wersja COM (bfv.connect), jednak nie jest zalecana z powodu braku niezbędnych aktualizacji MS Office. W celu aktywacji / dezaktywacji biblioteki XLA dla MS Excel 2003 wybieramy z menu Narzędzia / Dodatki a następnie aktywujemy (dezaktywujemy) dodatek ssvbf. Analogicznie dla dodatku w wersji COM wybieramy menu Narzędzia / Dodatki a następnie aktywujemy (dezaktywujemy) dodatek bfv.connect. Wybór dodatku XLA(ssvbf) w MS EXCEL 2003 W celu aktywacji / dezaktywacji biblioteki XLA dla MS Excel 2007 (lub nowszy) wybieramy z menu Plik/Opcje/Dodatki/Dodatki programu Excel/Przejdź a następnie aktywujemy (dezaktywujemy) dodatek ssvbf. Analogicznie dla dodatku w wersji COM wybieramy z menu Plik/Opcje/Dodatki/Dodatki programu Excel/Przejdź a następnie aktywujemy (dezaktywujemy) dodatek bfv.connect. INSTRUKCJA ERP.Info 6 SIMPLE.ERP

8 Wybór dodatku XLA(ssvbf) w MS EXCEL 2007 Nie powinna zaistnieć sytuacja, w której obie wersje dodatku są aktywne. Praca w takiej konfiguracji może być niestabilna Wywołanie okna logowania MAL (: Uruchomienie biblioteki funkcji może nastąpić tylko z otwartego arkusza MS EXCEL. Aby podnieść okno logowania do biblioteki funkcji mamy dwie możliwości: Wybieramy polecenie SIMPLE.Q z menu, dla MS Excel 2003 wybieramy z menu polecenie SIMPLE.Q, dla MS Excel 2007 wybieramy z menu polecenie DODATKI/SIMPLE.Q Wywołanie okna logowania dla MS EXCEL 2003 z menu SIMPLE.Q Wywołanie okna logowania dla MS EXCEL 2007 z menu SIMPLE.Q Używamy skrótu klawiszowego CTRL+B INSTRUKCJA ERP.Info 7 SIMPLE.ERP

9 2.3. Okno logowania Okno logowania Opis okna logowania: Identyfikator Identyfikator użytkownika SIMPLE.ERP Hasło Hasło użytkownika SIMPLE.ERP Serwer Serwer z bazą danych SIMPLE.ERP Firma Lista baz danych na serwerze Połącz z ustawieniami domyślnymi zaznaczenie wczytuje zapisane poprzednio ustawienia logowania Automatyczne przeliczanie danych zaznaczenie przełącza MS Excel w tryb automatycznego przeliczania danych (brak zaznaczenia - przeliczanie ręczne) Zapisz ustawienia jako domyślne zaznaczenie wywołuje zapis ustawień logowania do folderu użytkownika Ustawienia lokalne/dane aplikacji / SIMPLEERP.INFO Połączenie zintegrowane zaznaczenie przełącza w tryb logowania domenowego, przejmuje login i uwierzytelnianie systemu MS Windows ERP.Admin dla administratora typu superuser zaznaczenie przełącza administratora w tryb UPGRADE u procedur biblioteki funkcji Usuń prefiks wywołanie funkcji do usunięcia / podmiany określonego ciągu znaków w arkuszu MS EXCEL 2.4. Wywołanie okna funkcji INSTRUKCJA ERP.Info 8 SIMPLE.ERP

10 Wywołanie okna funkcji jest analogiczne do wywołania okna (punkt 2.2). Aby podnieść okno funkcji SIMPLE.ERP INFO mamy dwie możliwości: Wybieramy polecenie SIMPLE.Q z menu, dla MS Excel 2003 wybieramy z menu polecenie SIMPLE.Q, dla MS Excel 2007 wybieramy z menu polecenie DODATKI/SIMPLE.Q Wywołanie okna logowania dla MS EXCEL 2003 z menu SIMPLE.Q Wywołanie okna logowania dla MS EXCEL 2007 z menu SIMPLE.Q Używamy skrótu klawiszowego CTRL+B Biblioteka funkcji sprawdza, czy użytkownik jest zalogowany, jeśli nie jest zalogowany zostaje wywołane okno logowania, jeśli jest zalogowany zostaje wywołane okno funkcji Okno funkcji Okno funkcji Opis okna funkcji: Obszar Obszar systemu SIMPLE.ERP Funkcje Lista dostępnych funkcji dla obszaru SIMPLE.ERP Firma Baza danych SIMPLE.ERP, do której użytkownik jest zalogowany Usuń prefiks wywołanie funkcji do usunięcia / podmiany określonego ciągu znaków w arkuszu MS EXCEL INSTRUKCJA ERP.Info 9 SIMPLE.ERP

11 2.6. Funkcje biblioteki Spis funkcji biblioteki SIMPLE.ERP INFO w podziale na obszary / moduły: FK - FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ FKVKontoPrzec Funkcja zwracająca sumę kont przeciwstawnych dla zadanego konta FKVNazwaKonta Funkcja zwracająca nazwę konta na podstawie konta FKVNazwaKontaJezyk - Funkcja zwracająca nazwę konta w danym języku na podstawie konta FKVNastKonto - Funkcja zwracająca następne konto z systemu kont FKVObroty - Funkcja zwracająca obroty zbiorcze za okres FKVObrotyDzien - Funkcja zwracająca obroty zbiorcze na dzień FKVObrotyDzienMaska - Funkcja zwracająca obroty zbiorcze na dzień dla kont o zadanej postaci (masce) FKVObrotyMaska - Funkcja zwracająca obroty zbiorcze za okres dla kont o zadanej postaci (masce) FKVRozliczenia - Funkcja zwracająca rozliczenia dla kontrahenta w postaci tabeli FKVRozliczeniaWB - Funkcja zwracająca rozliczenia w walucie bazowej dla kontrahenta w postaci tabeli FKVRozliczeniaWBSumy - Funkcja zwracająca sumę rozliczeń w walucie bazowej dla kontrahenta FKVSprawozdanieDefiniowalne - Funkcja zwracająca dane sprawozdania definiowalnego MTV - MAJĄTEK TRWAŁY MTVDane - Funkcja zwracająca wartości środków dla systemów amortyzacji MTVKomorka - Funkcja zwracająca wszystkie informacje dotyczące zadanej komórki organizacyjnej PER - PERSONEL PERVNastPrac - Funkcja zwracająca następnego pracownika z listy płac PERVDanaKadr - Funkcja zwracająca wartość danej pracownika PERVSkladPlac Funkcja zwraca wartość składnika z list płac REP REPOZYTORIUM REPVNastElem - Funkcja zwracająca następny element ze słownika repozytorium (klasy repozytorium) REPVWartElem - Funkcja zwracająca wartość wybranego atrybutu z klasy repozytorium wyznaczaną na podstawie wartości innego atrybutu SYS FUNKCJE SYSTEMOWE SYSVNastElem - Funkcja zwracająca kolejny element z danej tabeli i kolumny SYSVWartElem - Funkcja zwracająca wartość elementu z danej tabeli i kolumny wyznaczaną w oparciu o wartość tego elementu w innej kolumnie INSTRUKCJA ERP.Info 10 SIMPLE.ERP

12 2.7. Wstawianie funkcji Funkcje SIMPLE.ERP INFO mogą być wstawiane za pomocą okna funkcji (punkt 3.4) lub wprowadzone bezpośrednio z ręki do komórki arkusza MS EXCEL. Oprócz standardowych parametrów funkcji mogą być użyte znaki specjalne: % - zastępuje dowolny ciąg znaków _ - zastępuje dowolny jeden znak [a,b] - określa pojedynczy znak a lub b [1-4] - określa pojedynczy znak z zakresu od 1 do 4 [^b] - określa dowolny pojedynczy znak różny od b Przykłady: 201% - wszystkie konta zaczynające się od % - wszystkie konta zaczynające się od 201 i myślnika, mające na czwartym miejscu analityki %[1-5,8] - wszystkie konta zaczynające się od 201 i myślnika, kończące się 1,2,3,4,5 lub _-%2[67] - wszystkie konta rozpoczynające się od 201-5, kolejny znak dowolny, myślnik, kończące się 26 lub 27 Ze względu na przeliczanie komórek pomiędzy wstawianiem funkcji automatyczne przeliczanie arkusza jest wyłączone. Wymuszenie automatycznego przeliczania funkcji SIMPLE.ERP INFO otwartego arkusza MS EXCEL można wywołać za pomocą skrótu klawiszowego CTRL+SHIFT+B Wykaz wybranych analityk kont za 2010 rok INSTRUKCJA ERP.Info 11 SIMPLE.ERP

13 Opis funkcji FK FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ 3.1. FKVKontoPrzec Funkcja zwracająca sumę kont przeciwstawnych dla zadanego konta Zwróć sumę OBR obrotów kont przeciwstawnych systemu kont Plan Kont, systemu ewidencji Podstawowy za okres 2003, miesiąc Styczeń, zatwierdzonych w walucie PLN dla bazy FIRMA =FKVKontoPrzec("Plan Kont";"Podstawowy";"2003";"Styczeń";"Styczeń";"PLN";1;0;"";"";"OBR";" FIRMA ") Okres - Okres obrotowy Podokres od - Początek zakresu Podokres do - Koniec zakresu System kont - Nazwa systemu kont System ewidencji - Nazwa systemu ewidencji Konto wn - Analityka kont(a) po stronie WN Konto ma - Analityka kont(a) po stronie MA Zatwierdzone - Czy zatwierdzone? Próbne - Czy próbne? Waluta - Waluta do przeszukania kont Kwota - Rodzaj kwoty (OBR Obroty; OBR_BO Obroty, bilans otwarcia) FIRMA - Baza danych SIMPLE.ERP do której użytkownik jest zalogowany 3.2. FKVNazwaKonta Funkcja zwracająca nazwę konta na podstawie konta Zwróć nazwę konta w systemie kont Plan Kont w okresie 2003 dla bazy FIRMA = FKVNazwaKonta("2003";"Plan Kont";" ";"FIRMA") Okres System kont Konto FIRMA - Okres obrotowy - Nazwa systemu kont - Analityka konta - Baza danych SIMPLE.ERP do której użytkownik jest zalogowany INSTRUKCJA ERP.Info 12 SIMPLE.ERP

14 3.3. FKVNazwaKontaJezyk Funkcja zwracająca nazwę konta w danym języku na podstawie konta Zwróć nazwę konta w systemie kont Plan Kont w okresie 2003 dla języka PL i bazy FIRMA =FKVNazwaKontaJezyk("2003";"Plan Kont";" ";"PL";"FIRMA") Okres System kont Konto Język FIRMA - Okres obrotowy - Nazwa systemu kont - Analityka konta - Język nazwy konta - Baza danych SIMPLE.ERP do której użytkownik jest zalogowany 3.4. FKVNastKonto Funkcja zwracająca następne konto z systemu kont Zwróć następne konto w systemie kont Plan Kont w okresie 2003 którego poprzednikiem jest konto 011, nie ograniczaj się do analityki konta, dla bazy FIRMA =FKVNastKonto("2008";"Plan Kont";"011";"0";"FIRMA") Okres - Okres obrotowy System kont - Nazwa systemu kont Konto - Analityka konta Ograniczenie do analityki - Funkcja zwraca następne konto wewnątrz analityki konta FIRMA - Baza danych SIMPLE.ERP do której użytkownik jest zalogowany INSTRUKCJA ERP.Info 13 SIMPLE.ERP

15 3.5. FKVNastKontoMaska Funkcja zwracająca następne konto z systemu kont dla zadanej maski klasy Zwróć następne konto w systemie kont Plan Kont w okresie 2003 którego poprzednikiem jest konto 011, nie ograniczaj się do analityki konta, dla bazy FIRMA =FKVNastKonto("2008";"Plan Kont";"011";"0";"501-%";"FIRMA") Okres - Okres obrotowy System kont - Nazwa systemu kont Konto - Analityka konta Ograniczenie do analityki - Funkcja zwraca następne konto wewnątrz analityki konta Maska klasy - Maska klasy kont do zwrócenia następnego konta FIRMA - Baza danych SIMPLE.ERP do której użytkownik jest zalogowany INSTRUKCJA ERP.Info 14 SIMPLE.ERP

16 3.6. FKVObroty Funkcja zwracająca obroty zbiorcze za okres Zwróć bilans otwarcia po stronie winien (BO_WN) systemu kont Plan Kont systemu ewidencji Podstawowy w okresie 2003 za podokres Styczeń, zatwierdzonych, w walucie bazowej (WB) dla konta i bazy FIRMA =FKVObroty("2003";"Luty";"Plan Kont";"Podstawowy";" ";"WB";"PLN";1;0;"BO_WN";"FIRMA") Okres - Okres obrotowy Podokres - Podokres obrotowy System kont - Nazwa systemu kont System ewidencji - Nazwa systemu ewidencji Konto - Analityka konta Rodzaj kwoty - Wybór rodzaju kwoty (WB waluta bazowa; WT waluta transakcji; EU- euro; IL ilościowe) Waluta - Rodzaj waluty Zatwierdzone - Zwróć zatwierdzone Próbne - Zwróć próbnie zatwierdzone Kwota - typ wartości obrotów (BO_WN; BO_MA; OBR_WN; OBR_MA; OBR_NAR_WN; OBR_NAR_MA; OBR_NAR_WN_BO; OBR_NAR_MA_BO; PERSALDO_WN; PERSALDO_MA; ROZN_BO; ROZN_OBR; ROZN_OBR_NAR; ROZN_OBR_NAR_BO; SALDO_D_WN; SALDO_D_MA; SUMA_PERSALD_WN; SUMA_PERSALD_MA) FIRMA - Baza danych SIMPLE.ERP do której użytkownik jest zalogowany INSTRUKCJA ERP.Info 15 SIMPLE.ERP

17 3.7. FKVObrotyDzien Funkcja zwracająca obroty zbiorcze na dzień Zwróć bilans otwarcia po stronie winien (BO_WN) systemu kont Plan Kont systemu ewidencji Podstawowy w okresie 2003 za podokres Styczeń, zatwierdzonych, w walucie bazowej (WB) dla konta i bazy FIRMA na dzień =FKVObrotyDzien("2003";"Luty";"Plan Kont";"Podstawowy";" ";"WB";"PLN";" ";1;0; "BO_WN" ;"FIRMA") Okres - Okres obrotowy Podokres - Podokres obrotowy System kont - Nazwa systemu kont System ewidencji - Nazwa systemu ewidencji Konto - Analityka konta Rodzaj kwoty - Wybór rodzaju kwoty (WB waluta bazowa; WT waluta transakcji; EU- euro; IL ilościowe) Waluta - Rodzaj waluty Dzień - Data na jaki dzień mają być zliczone obroty Zatwierdzone - Zwróć zatwierdzone Próbne - Zwróć próbnie zatwierdzone Kwota - typ wartości obrotów (BO_WN; BO_MA; OBR_WN; OBR_MA; OBR_NAR_WN; OBR_NAR_MA; OBR_NAR_WN_BO; OBR_NAR_MA_BO; PERSALDO_WN; PERSALDO_MA; ROZN_BO; ROZN_OBR; ROZN_OBR_NAR; ROZN_OBR_NAR_BO; SALDO_D_WN; SALDO_D_MA; SUMA_PERSALD_WN; SUMA_PERSALD_MA) FIRMA - Baza danych SIMPLE.ERP do której użytkownik jest zalogowany INSTRUKCJA ERP.Info 16 SIMPLE.ERP

18 3.8. FKVObrotyDzienMaska Funkcja zwracająca obroty zbiorcze na dzień dla kont o zadanej postaci (masce) Zwróć bilans otwarcia po stronie winien (BO_WN) systemu kont Plan Kont systemu ewidencji Podstawowy w okresie 2003 za podokres Styczeń, zatwierdzonych, w walucie bazowej (WB) dla konta z maską 201% i bazy FIRMA na dzień =FKVObrotyDzienMaska("2003";"Luty";"Plan Kont";"Podstawowy";"201%";"WB";"PLN";" "; 1;0;"BO_WN";"FIRMA") Okres - Okres obrotowy Podokres - Podokres obrotowy System kont - Nazwa systemu kont System ewidencji - Nazwa systemu ewidencji Konto - Analityka konta Rodzaj kwoty - Wybór rodzaju kwoty (WB waluta bazowa; WT waluta transakcji; EU- euro; IL ilościowe) Waluta - Rodzaj waluty Dzień - Data na jaki dzień mają być zliczone obroty Zatwierdzone - Zwróć zatwierdzone Próbne - Zwróć próbnie zatwierdzone Kwota - typ wartości obrotów (BO_WN; BO_MA; OBR_WN; OBR_MA; OBR_NAR_WN; OBR_NAR_MA; OBR_NAR_WN_BO; OBR_NAR_MA_BO; PERSALDO_WN; PERSALDO_MA; ROZN_BO; ROZN_OBR; ROZN_OBR_NAR; ROZN_OBR_NAR_BO; SALDO_D_WN; SALDO_D_MA; SUMA_PERSALD_WN; SUMA_PERSALD_MA) FIRMA - Baza danych SIMPLE.ERP do której użytkownik jest zalogowany INSTRUKCJA ERP.Info 17 SIMPLE.ERP

19 3.9. FKVObrotyMaska Funkcja zwracająca obroty zbiorcze za okres dla kont o zadanej postaci (masce) Zwróć bilans otwarcia po stronie winien (BO_WN) systemu kont Plan Kont systemu ewidencji Podstawowy w okresie 2003 za podokres Styczeń, zatwierdzonych, w walucie bazowej (WB) dla konta z maską 201% i bazy FIRMA =FKVObrotyMaska("2003";"Luty";"Plan Kont";"Podstawowy";"201%";"WB";"PLN";1;0;"BO_WN"; "FIRMA") Okres - Okres obrotowy Podokres - Podokres obrotowy System kont - Nazwa systemu kont System ewidencji - Nazwa systemu ewidencji Konto - Analityka konta Rodzaj kwoty - Wybór rodzaju kwoty (WB waluta bazowa; WT waluta transakcji; EU- euro; IL ilościowe) Waluta - Rodzaj waluty Zatwierdzone - Zwróć zatwierdzone Próbne - Zwróć próbnie zatwierdzone Kwota - typ wartości obrotów (BO_WN; BO_MA; OBR_WN; OBR_MA; OBR_NAR_WN; OBR_NAR_MA; OBR_NAR_WN_BO; OBR_NAR_MA_BO; PERSALDO_WN; PERSALDO_MA; ROZN_BO; ROZN_OBR; ROZN_OBR_NAR; ROZN_OBR_NAR_BO; SALDO_D_WN; SALDO_D_MA; SUMA_PERSALD_WN; SUMA_PERSALD_MA) FIRMA - Baza danych SIMPLE.ERP do której użytkownik jest zalogowany INSTRUKCJA ERP.Info 18 SIMPLE.ERP

20 3.10. FKVRozliczenia Funkcja zwracająca rozliczenia dla kontrahenta w postaci tabeli Zwróć tabelę rozliczeń z kontrahentem, z filtrem o zadanym ID = 4 dla bazy FIRMA =FKVRozliczenia(0;0;0;4;0;0;0;" ";" ";1;-1;0;0;0;" ";0;"0";1;0;0;0;" ";" ";0;" ";" ";0;0;"FIRMA") Rodzaj - Rodzaj strony kontrahenta Strona - Kontrahent Tytuł - Identyfikator tytułu rozrachunku Filtr - Zdefiniowany filtr rozliczeń z kontrahentami Konto - Analityka konta Status - Filtr na status rozliczenia (Nierozliczone; Częściowo rozliczone; Rozliczone) Data rozliczenia - Filtr na zakres daty rozliczenia (Data od data początkowa; Data do data końcowa) Przeterm - Czy rozliczenia przeterminowane? Zapłata - Rodzaj zapłaty (Gotówka; Przelew; Czek; Karta płatnicza; Barter; Wszystkie) Waluta - Filtr na walutę rozliczenia Stan na dzień - Data na jaki dzień mają zostać wyświetlony rozliczenia Data dokumentu - Filtr na datę dokumentu rozliczenia (Data od data początkowa; Data do data końcowa) Data operacji - Filtr na datę operacji rozliczenia (Data od data początkowa; Data do data końcowa) FIRMA - Baza danych SIMPLE.ERP do której użytkownik jest zalogowany INSTRUKCJA ERP.Info 19 SIMPLE.ERP

21 3.11. FKVRozliczeniaWB Funkcja zwracająca rozliczenia w walucie bazowej dla kontrahenta w postaci tabeli Zwróć tabelę rozliczeń z kontrahentem, z filtrem o zadanym ID = 4 dla bazy FIRMA =FKVRozliczeniaWB(0;0;0;4;0;0;0;" ";" ";1;-1;0;0;0;" ";0;"0";1;0;0;0;" ";" ";0;" ";" ";0;0;"FIRMA") Rodzaj - Rodzaj strony kontrahenta Strona - Kontrahent Tytuł - Identyfikator tytułu rozrachunku Filtr - Zdefiniowany filtr rozliczeń z kontrahentami Konto - Analityka konta Status - Filtr na status rozliczenia (Nierozliczone; Częściowo rozliczone; Rozliczone) Termin płatności - Filtr na zakres terminu płatności (Data od data początkowa; Data do data końcowa) Przeterm - Czy rozliczenia przeterminowane? Zapłata - Rodzaj zapłaty (Gotówka; Przelew; Czek; Karta płatnicza; Barter; Wszystkie) Kryterium - Filtr na kryterium wyszukiwania (brak, status użytkownika, klasa kontrahenta, cecha, komórka, pracownik, zlecenie) Stan na dzień - Data na jaki dzień mają zostać wyświetlony rozliczenia Data dokumentu - Filtr na datę dokumentu rozliczenia (Data od data początkowa; Data do data końcowa) Data operacji - Filtr na datę operacji rozliczenia (Data od data początkowa; Data do data końcowa) FIRMA - Baza danych SIMPLE.ERP do której użytkownik jest zalogowany INSTRUKCJA ERP.Info 20 SIMPLE.ERP

22 3.12. FKVRozliczeniaWBSumy Funkcja zwracająca sumę rozliczeń w walucie bazowej dla kontrahenta Zwróć tabelę rozliczeń z kontrahentem, z filtrem o zadanym ID = 4 dla bazy FIRMA =FKVRozliczeniaWBSumy(0;0;0;4;0;0;0;" ";" ";1;-1;0;0;0;" ";0;"0";1;0;0;0;" ";" ";0;" ";" ";0;0;"FIRMA") Rodzaj - Rodzaj strony kontrahenta Strona - Kontrahent Tytuł - Identyfikator tytułu rozrachunku Filtr - Zdefiniowany filtr rozliczeń z kontrahentami Konto - Analityka konta Status - Filtr na status rozliczenia (Nierozliczone; Częściowo rozliczone; Rozliczone) Rodzaj kwoty - PersaldoWN, PersaldoMa, WN, MA, N, Z, PW, PO Zapłata - Rodzaj zapłaty (Gotówka; Przelew; Czek; Karta płatnicza; Barter; Wszystkie) Kryterium - Filtr na kryterium wyszukiwania (brak, status użytkownika, klasa kontrahenta, cecha, komórka, pracownik, zlecenie) Termin płatności - Filtr na zakres terminu płatności (Data od data początkowa; Data do data końcowa) Przeterm - Filtr na liczbę dni przeterminowaną (od do) Stan na dzień - Data na jaki dzień mają zostać wyświetlony rozliczenia Data dokumentu - Filtr na datę dokumentu rozliczenia (Data od data początkowa; Data do data końcowa) Data operacji - Filtr na datę operacji rozliczenia (Data od data początkowa; Data do data końcowa) FIRMA - Baza danych SIMPLE.ERP do której użytkownik jest zalogowany INSTRUKCJA ERP.Info 21 SIMPLE.ERP

23 3.13. FKVSprawozdanieDefiniowalne Funkcja zwracająca dane sprawozdania definiowalnego Zwróć pole A-Jednostki Powiązane sprawozdania definiowalnego ";"Rachunek zysków i strat(kalk.)" z okresu 2003, dla podokresu Styczeń dokumentów zatwierdzonych dla bazy FIRMA =FKVSprawozdanieDefiniowalne("2003";"Styczeń";"Rachunek zysków i strat(kalk.)";"a-jednostki Powiązane";1;0;"FIRMA") Okres Podokres Identyfikator definicji sprawozdania Identyfikator pola sprawozdania Zatwierdzone Próbne FIRMA jest zalogowany - Okres obrotowy - Podokres obrotowy - Nazwa sprawozdania definiowalnego - Nazwa pola sprawozdania definiowalnego - Czy zatwierdzone - Czy próbne - Baza danych SIMPLE.ERP do której użytkownik INSTRUKCJA ERP.Info 22 SIMPLE.ERP

24 Opis funkcji MTV MAJĄTEK TRWAŁY 4.1. MTVDane Funkcja zwracająca wartości środków dla systemów amortyzacji Zwróć kwotę amortyzacji systemu amortyzacji SA_FIS za okres 2010, podokres "Styczeń, grupy GUS 0, rodzaj majątku środki trwałe (A), stanowisko kosztów 0001 przeznaczenia Przezn1, formy własności FW1, formy przyjęcia FP1, systemu klasyfikacji GUS klasyfikacji 0 i źródła finansowania EFS dla bazy FIRMA =MTVDane("AMO";"SA_FIS";"2010";"Styczeń";"0";"A";"0001";"Przezn1";"FW1";"FP1";"GUS";"0";"EFS";"0"; FIRMA") Kwota - Rodzaj kwoty (AMO amortyzacja; UBO - umorzenie bilansu otwarcia; UBZ - umorzenie bilansu zamknięcia; UL - umorzenie likwidacji; ULS - umorzenie likwidacji z tytułu sprzedaży; UP - umorzenie przyjęć w roku; UZM - zmniejszenia umorzenia; UZW - zwiększenia umorzenia; WBZ - wartość bilansu zamknięcia; WBO - wartość bilansu otwarcia; WL - wartość likwidacji; WLS - wartość likwidacji z tytułu sprzedaży; WP- wartość przyjęć w roku; WZM- zmniejszenia wartości; WZW- zwiększenia wartości; ZBU - umorzenie źródeł finansowania; ZBUP - początkowe umorzenie źródeł finansowania; ZBW - wartość źródeł finansowania) INSTRUKCJA ERP.Info 23 SIMPLE.ERP

25 System Amortyzacji Okres Podokres Grupa GUS Rodzaj majątku Stanowisko kosztowe Przeznaczenie Forma własności Forma przyjęcia System klasyfikacji Klasyfikacja Źródła finansowania Czy umorzone FIRMA - Identyfikator systemu amortyzacji - Okres amortyzacji - Podokres amortyzacji - Identyfikator grupy Gus - Środki trwałe; Wyposażenie biurowe; Składowe środków; Niskocenne; Wartości niematerialne i prawne - Rodzaj stanowiska kosztowego - Przeznaczenie - Identyfikator formy własności - Identyfikator formy przyjęcia - Rodzaj systemu klasyfikacji - Pozycja klasyfikacji - Identyfikator źródła finansowania - Czy dołączyć środki umorzone? - Baza danych SIMPLE.ERP do której użytkownik jest zalogowany 4.2. MTVKomorka Funkcja zwracająca wszystkie informacje dotyczące zadanej komórki organizacyjnej Zwróć dane podstawowe dla komórki kosztowej o zadanym ID bez danych adresowych dla bazy FIRMA = MTVKomorka(15;"0";"FIRMA") Komórka kosztowa - Id komórki kosztowej Dołączyć dane o adresie? - Czy dołączyć wszystkie dane adresowe? FIRMA - Baza danych SIMPLE.ERP do której użytkownik jest zalogowany INSTRUKCJA ERP.Info 24 SIMPLE.ERP

26 Opis funkcji PER PERSONEL 5.1. PERVNastPrac Funkcja zwracająca następnego pracownika z listy płac Zwróć numer ewidencyjny kolejnego pracownika po numerze 1057 dla grupy pracowników ZAT z datą rozwiązania umowy dla bazy FIRMA =PERVNastPrac(1057;"ZAT";" "; FIRMA ) Numer ewidencyjny Grupa pracowników Data rozw. Umowy FIRMA - Numer ewidencyjny pracownika startowego - Grupa pracowników w której wyszukujemy kolejny numer ewidencyjny - Data rozwiązania umowy - Baza danych SIMPLE.ERP do której użytkownik jest zalogowany 5.2. PERVDanaKadr Funkcja zwracająca wartość danej pracownika Zwróć daną kadrową Nazwisko (100002) pracownika o numerze ewidencyjnym 1057 jako wynik, z całego zakresu dat dla bazy FIRMA =PERVNastPrac (1057;100002;"W";" ";" "; FIRMA ) Numer ewidencyjny Definicja danej Numer kolejny Wynik Data początkowa Data końcowa FIRMA - Numer ewidencyjny pracownika startowego - Identyfikator danej kadrowej - czy zwracać kolejny - W Wartość; DP Data początkowa; DK Data końcowa; - Zakres przeszukiwania daty OD - Zakres przeszukiwania daty DO - Baza danych SIMPLE.ERP do której użytkownik jest zalogowany INSTRUKCJA ERP.Info 25 SIMPLE.ERP

27 5.3. PERVSkladPlac Funkcja zwraca wartość składnika z list płac Zwróć daną kadrową Nazwisko (100002) pracownika o numerze ewidencyjnym 1057 jako wynik, z całego zakresu dat dla bazy FIRMA =PERVNastPrac (1057; 01/01/2014 ;20; "W";"W";"W";" ";" "; FIRMA ) Numer ewidencyjny Lista płac Definicja składnika Rodzaj listy Rodzaj daty Suma Data początkowa Data końcowa FIRMA - Numer ewidencyjny pracownika startowego - Nazwa listy płac - Identyfikator definicji składnika - W- Wypłacony; R- Roboczy; - W Wypłacenia; S Sporządzenia; Z - ZUS - Czy sumować wartość - Zakres przeszukiwania daty OD - Zakres przeszukiwania daty DO - Baza danych SIMPLE.ERP do której użytkownik jest zalogowany INSTRUKCJA ERP.Info 26 SIMPLE.ERP

28 Opis funkcji REP - REPOZYTORIUM 6.1. REPVNastElem Funkcja zwracająca następny element ze słownika repozytorium (klasy repozytorium) Zwróć następny element klasy BP Budżet atrybutu Nazwa i wartości 1 dla bazy FIRMA =REPVNastElem("BP Budżet";"Nazwa";"1";"FIRMA") Klasa - Klasa repozytorium Atrybut - Nazwa atrybutu Wartość - ID atrybutu FIRMA - Baza danych SIMPLE.ERP do której użytkownik jest zalogowany 6.2. REPVWartElem Funkcja zwracająca wartość wybranego atrybutu z klasy repozytorium wyznaczaną na podstawie wartości innego atrybutu Zwróć wartość atrybutu docelowego Identyfikator klasy BP Budżet atrybutu Nazwa i wartości atrybutu 1 dla bazy FIRMA =REPVWartElem("BP Budżet";"Nazwa";"1";"Identyfikator";"FIRMA") Klasa - Klasa repozytorium Atrybut źródłowy - Atrybut wejściowy Wartość - Wartość atrybutu wejściowego Atrybut docelowy - Typ atrybutu zwracanego FIRMA - Baza danych SIMPLE.ERP do której użytkownik jest zalogowany INSTRUKCJA ERP.Info 27 SIMPLE.ERP

29 Opis funkcji SYS FUNKCJE SYSTEMOWE 7.1. SYSVNastElem Funkcja zwracająca kolejny element z danej tabeli i kolumny Zwróć kolejną wartość kolumny dokazk_id tabeli dokzak i kolumny dokzak_id równej 1 dla bazy FIRMA = SYSVNastElem("dokzak";"dokzak_id";"1";"FIRMA") Tabela - Nazwa tabeli Kolumna - Nazwa kolumny Wartość - ID kolumny FIRMA - Baza danych SIMPLE.ERP do której użytkownik jest zalogowany 7.2. SYSVWartElem Funkcja zwracająca wartość elementu z danej tabeli i kolumny wyznaczaną w oparciu o wartość tego elementu w innej kolumnie Zwróć wartość kolumny docelowej maska_id tabeli dokzak i kolumny źródłowej dokzak_id równej 1 dla bazy FIRMA =SYSVWartElem("dokzak";"dokzak_id";"1";"maska_id";"FIRMA") Tabela Kolumna źródłowa Wartość Kolumna docelowa FIRMA - Nazwa tabeli - Nazwa źródłowej kolumny - ID źródłowej kolumny - Nazwa zwracanej kolumny - Baza danych SIMPLE.ERP do której użytkownik jest zalogowany INSTRUKCJA ERP.Info 28 SIMPLE.ERP

30 INSTRUKCJA ERP.Info 29 SIMPLE.ERP

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-Mag (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-Mag (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-Mag (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do WF-Mag przeznaczone jest dla użytkowników programu WAPRO WF-Mag dla Windows,

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo

Księgowość Optivum. Jak zamknąć rok obrachunkowy?

Księgowość Optivum. Jak zamknąć rok obrachunkowy? Księgowość Optivum Jak zamknąć rok obrachunkowy? Przed rozpoczęciem operacji zamknięcia roku konieczne jest wcześniejsze sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych poprzez wykonanie kontrolnych zestawień

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-FaKir (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-FaKir (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-FaKir (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do WF-FaKir przeznaczone jest dla użytkowników programu WAPRO WF-FaKir dla Windows,

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Symfonia ERP (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Symfonia ERP (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Symfonia ERP (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Symfonia ERP przeznaczone jest dla użytkowników programu Symfonia ERP

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Sage Symfonia Finanse i Księgowość Zakładanie nowej firmy Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ustawieniach Stawek VAT 3 Model księgowy nowe

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu

Konfiguracja programu Spis treści Konfiguracja programu... 1 Import wyciągu bankowego... 5 Kilka syntetyk kontrahenta... 13 Rozliczanie i uzgadnianie kontrahenta... 14 Reguły księgowania... 16 Konfiguracja programu Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Humansoft Corax (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Humansoft Corax (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Humansoft Corax (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Humansoft Corax przeznaczone jest dla użytkowników programu Corax

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Soneta Enova365 (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Soneta Enova365 (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Soneta Enova365 (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Enova365 przeznaczone jest dla użytkowników programu Enova365 stworzonego

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do LeftHand Pełna Księgowość (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do LeftHand Pełna Księgowość (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do LeftHand Pełna Księgowość (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do LeftHand Pełna Księgowość przeznaczone jest dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie Sello (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie Sello (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie Sello (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Plugin Autoksięgowanie w Sello przeznaczony jest dla użytkowników programu Sello, stworzonego

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Odświeżony interfejs użytkownika 2 Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została ikona desktopowa programu,

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport do WF-FaKir przeznaczone jest dla użytkowników programu WF-FaKir dla Windows, stworzonego

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych działającym na platformie

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Streamsoft Prestiż Pro (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Streamsoft Prestiż Pro (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Streamsoft Prestiż Pro (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Streamsoft Prestiż \ Pro przeznaczone jest dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla użytkowników programu EasyUploader stworzonego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU 1. PODPISANIE UMOWY Klienci Alior Banku mają możliwość otwarcia rachunku Alior Trader przez System Bankowości Internetowej. Aby to zrobić,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi do programu i-impxml2nexo wersja 1.0.0

Instrukcja obsługi do programu i-impxml2nexo wersja 1.0.0 2016 Instrukcja obsługi do programu i-impxml2nexo wersja 1.0.0 ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1. O programie... 3 1.2. Wymagania systemowe i sprzętowe...

Bardziej szczegółowo

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY BASE SOFT Krystian Balion 41-403 Chełm Śląski Tel. 691 30 80 30 www.basesoft.pl info@basesoft.pl KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY INSTALACJA AKTUALIZACJA Wymagana wersja programu minimum 1.2.8.33

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Reset2 R2fk SQL (4.xx) (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Reset2 R2fk SQL (4.xx) (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Reset2 R2fk SQL (4.xx) (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do R2fk SQL przeznaczone jest dla użytkowników programu R2fk stworzonego

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość

Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość Zakładanie nowej firmy Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Poradnik: Korzystanie z Taxxo e-analizy Finansowe

Poradnik: Korzystanie z Taxxo e-analizy Finansowe Poradnik: Korzystanie z Taxxo e-analizy Finansowe Monitoruj na bieżąco działalność firmy, grupy kapitałowej i spółek zależnych Oszczędź czas poświęcany na żmudne przetwarzanie danych księgowych w Excelu

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING v1.3 Zmiany w wersji instrukcji 1.3: - Uszczegółowienie rozdz. 1 Wstęp - Dodanie rozdz. 4 Przelew na podstawie pro-formy - Dodanie

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

Importy wyciągów bankowych krok po kroku

Importy wyciągów bankowych krok po kroku Importy wyciągów bankowych krok po kroku (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Opisane poniżej czynności może wykonać administrator komputera lub administrator serwera SQL (tj. użytkownik sa).

Opisane poniżej czynności może wykonać administrator komputera lub administrator serwera SQL (tj. użytkownik sa). MOL Optivum Pierwsze uruchomienie programu MOL Optivum na komputerze pełniącym rolę serwera bazy danych Porada przeznaczona jest dla użytkowników, którzy zainstalowali program MOL Optivum i chcą go uruchomić

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla właścicieli sklepów internetowych opartych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a SYMFONIA Środki Trwałe Forte Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a Inwentaryzacja według miejsc użytkowania Umożliwiono inwentaryzację środków trwałych według

Bardziej szczegółowo

Księga główna i pomocnicza

Księga główna i pomocnicza Księga główna i pomocnicza Moduł Finanse i Księgowość służy do pełnej obsługi księgowości finansowej i zarządczej w instytucjach i przedsiębiorstwach każdego rodzaju. Przy jego pomocy można realizować

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Księgowość Optivum. Jak sporządzić zestawienie zmian w funduszu jednostki?

Księgowość Optivum. Jak sporządzić zestawienie zmian w funduszu jednostki? Księgowość Optivum Jak sporządzić zestawienie zmian w funduszu jednostki? W zestawieniu zmian w funduszu jednostki wykazuje się zmiany funduszu w danym okresie sprawozdawczym, jakie nastąpiły w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Współpraca Modułu Forte Finanse i Księgowość z programem PC Dłużnik. Autor: Sage sp. z o.o.

Współpraca Modułu Forte Finanse i Księgowość z programem PC Dłużnik. Autor: Sage sp. z o.o. Współpraca Modułu Forte Finanse i Księgowość z programem PC Dłużnik Autor: Sage sp. z o.o. Współpraca Modułu Forte Finanse i Księgowość z programem PC Dłużnik, Sage sp. z o.o. Strona 2 z 10 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie płatności w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Plugin Autoksięgowanie w EU przeznaczone jest dla użytkowników programu EasyUploader

Bardziej szczegółowo

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Tytuły Wykonawcze Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Program pozwala na tworzenie tytułów wykonawczych według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. 1.Główne cechy systemu -ewidencja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

MultiCash współpraca z systemami finansowo-księgowymi

MultiCash współpraca z systemami finansowo-księgowymi MultiCash współpraca z systemami finansowo-księgowymi Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu WYDRA BY CTI WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu 1 Spis treści 1. Opis ogólny...3 2. Wymagania oraz konfiguracja...4 2.1. Wymagania...4 2.2. Instalacja...4 2.3. Konfiguracja...4

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte.

Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte. Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte. Autor: DAMAL Grupa Dr IT Data utworzenia: 2009-10-15 Ostatnia zmiana: 2012-11-04 Wersja: 1.4 1. Opis rozwiązania Moduł Synchroniczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING v1.6 Spis treści Lista zmian w aktualizacjach instrukcji:... 2 1) Wstęp... 2 2) Lista Płatności oraz dostępne saldo... 3 3) Opłacenie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Przyciski w programie Kancelaria 2.0 i Kancelaria LT Przyciski dostępne w poszczególnych modułach programu (na dole okien): Przejście do pierwszego Przejście do

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport do Subiekt GT homebanking (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Eksport do Subiekt GT homebanking (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Eksport do Subiekt GT homebanking (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport do Subiekt GT homebanking przeznaczone jest dla użytkowników programu Subiekt GT stworzonego

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Kalipso wywiady środowiskowe

Kalipso wywiady środowiskowe Kalipso wywiady środowiskowe Instrukcja obsługi INFO-R Spółka Jawna - 2017 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax: (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu Sage Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest

Bardziej szczegółowo

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków tel. +48 12 688 26 00 e-mail: bok@dotpay.pl PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Wersja 1.29.6.1 SPIS TREŚCI Strona 2 / 15 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento 2 (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento 2 (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento 2 (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Symfonia Finanse i Księgowość została wzbogacona o możliwość obsługi przelewów elektronicznych w zakresie zlecania

Bardziej szczegółowo

10. Płatności Płatności Definicje

10. Płatności Płatności Definicje 10 Płatności [ Płatności ] 63 10. Płatności Po zakończonych transakcjach, przychodzi czas na rozliczenie wystawionych dokumentów. Temu służy specjalnie przygotowany moduł Płatności. Dostęp do tego modułu

Bardziej szczegółowo

Dodatek. Instrukcja instalacji i konfiguracji. dla Subiekt nexo. Wersja:

Dodatek. Instrukcja instalacji i konfiguracji. dla Subiekt nexo. Wersja: Dodatek dla Subiekt nexo Instrukcja instalacji i konfiguracji Wersja: 1.0.1., ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 O programie... 3 Wymagania systemowe i sprzętowe...

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

BIT S.A. BIT Rejestry. Instrukcja instalacji. Wersja 3

BIT S.A. BIT Rejestry. Instrukcja instalacji. Wersja 3 BIT S.A. BIT Rejestry Instrukcja instalacji Wersja 3 Spis treści Wstęp... 2 Funkcje aplikacji... 2 Historia zmian aplikacji BIT Rejestry... 3 Instalacja aplikacji... 4 Czynności wstępne... 4 Proces instalacji

Bardziej szczegółowo

Program Import Kontrahentów XLS dla Subiekta GT.

Program Import Kontrahentów XLS dla Subiekta GT. Program Import Kontrahentów XLS dla Subiekta GT. Do czego służy program? Program umożliwia import kontrahentów z plików.xls (MS Excel, OpenOffice) do Subiekta. Użytkownik tworząc schematy importu ustala,

Bardziej szczegółowo

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu Niniejsze opracowanie podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz.

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Przasnysza z dnia 10 maja 2012 r. Zasady (polityka) rachunkowości dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa ( GRAF Serwis Roman Sznajder

Księga Handlowa ( GRAF Serwis Roman Sznajder Księga Handlowa ( Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 32-020 Wieliczka ul. Polna 4A tel. 12 288 09 47, 609 09 99 55 fax. 12 288 09 47 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Definicje

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym SoteShop 7 (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym SoteShop 7 (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym SoteShop 7 (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych działającym na platformie

Bardziej szczegółowo

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość

Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość 360 Księgowość to nowoczesny, łatwy w obsłudze program księgowy przeznaczony dla kierowników i księgowych małych firm. Rozpoczęcie pracy z 360 Księgowość

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT przeznaczone jest dla użytkowników programów

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 6 1.7 Wyloguj... 6 2.

Bardziej szczegółowo