Cechy systemu... 3 Zalety i korzyści Instalacja Uprawnienia... 5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cechy systemu... 3 Zalety i korzyści... 3. 1.1. Instalacja... 4 1.2. Uprawnienia... 5"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA ERP.Info

2 SPIS TREŚCI Cechy systemu... 3 Zalety i korzyści Instalacja Uprawnienia Aktywacja / Dezaktywacja Wywołanie okna logowania Okno logowania Wywołanie okna funkcji Okno funkcji Funkcje biblioteki Wstawianie funkcji FKVKontoPrzec FKVNazwaKonta FKVNazwaKontaJezyk FKVNastKonto FKVNastKontoMaska FKVObroty FKVObrotyDzien FKVObrotyDzienMaska FKVObrotyMaska FKVRozliczenia FKVRozliczeniaWB FKVRozliczeniaWBSumy FKVSprawozdanieDefiniowalne MTVDane MTVKomorka PERVNastPrac INSTRUKCJA ERP.Info 1 SIMPLE.ERP

3 5.2. PERVDanaKadr PERVSkladPlac REPVNastElem REPVWartElem SYSVNastElem SYSVWartElem INSTRUKCJA ERP.Info 2 SIMPLE.ERP

4 Simple ERP.Info INFO jest biblioteką dodatkowych funkcji do popularnego arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL. Moduł pozwala na tworzenie szeregu różnego rodzaju raportów, zestawień i analiz finansowych w czasie rzeczywistym i stanowi rozszerzenie funkcjonalności modułów: FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ MAJĄTEK TRWAŁY REPOZYTORIUM Cechy systemu umożliwia tworzenie wszelkiego typu zestawień: w wersji zestandaryzowanej bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdań dla Urzędów Skarbowych, np.: CIT, PIT czy też VAT, dla GUS (F-01, F-02, etc.), zestawień zgodnych z potrzebami użytkownika, np. analiza kosztów w ramach centrów kosztowych lub też analizy finansowe współpracy z wybranymi kontrahentami, daje sprawny dostęp do danych transakcyjnych jak np. obroty, salda oraz kartotekowych, np. nazwa obcojęzyczna konta, pozwala na planowanie budżetów oraz kontrolę ich wykonania na podstawie bieżących, dynamicznie zmieniających się danych., daje możliwość tworzenia prognoz finansowych i analiz typu cojeżeli (pozwala na prowadzenie różnego typu symulacji jak np. symulacja zamknięcia roku finansowego). Zalety i korzyści dostęp do bieżących (i wstecznych) informacji wprowadzonych do Simple.ERP, odwołanie do wszystkich planów kont założonych w Simple.ERP, prosta edycja, łatwość definiowania nowych sprawozdań i raportów dla Zarządu, Rady Nadzorczej, możliwość tworzenia przekrojowych analiz sytuacji finansowej oraz sprawozdań giełdowych, wysoki poziom bezpieczeństwa i poufności własnych zestawień i raportów. INSTRUKCJA ERP.Info 3 SIMPLE.ERP

5 Przygotowanie do pracy 1.1. Instalacja Uruchomienie pliku setup.exe powoduje uruchomienie programu instalacyjnego SIMPLE.ERP INFO. Należy koniecznie zapoznać się z warunkami licencji oraz opisem zmian w instalowanej wersji, po ich zaakceptowaniu można przystąpić do instalacji. Dokładny opis zmian wersji wraz z historią zmian znajduje się w pliku Wersja Przygotowanie do instalacji Warunki licencyjne Opis zmian INSTRUKCJA ERP.Info 4 SIMPLE.ERP

6 Kolejnym krokiem jest wskazanie serwera bazy danych, z którym program będzie współpracował, identyfikator połączenia z serwerem, hasło oraz baza danych do zaktualizowania procedur wbudowanych. Powinien zostać wskazany serwer, na którym znajduje się baza produkcyjna firmy. Wskazanie serwera z bazą danych Weryfikacja nazwy i hasła administratora W przypadku braku nawiązania połączenia z serwerem lub bazą danych zostanie wyświetlony komunikat z przyczyną braku połączenia. Po usunięciu przyczyny należy ponowić próbę nawiązania połączenia z serwerem. Po zakończonej instalacji biblioteka funkcji SIMPLE.ERP INFO jest gotowa do pracy Uprawnienia Użytkownik, który chce korzystać z biblioteki funkcji musi posiadać nadane jedno z praw w systemie SIMPLE.ERP: FINANSE / FUNKCJE_EXCEL_FK, FINANSE / FUNKCJE_EXCEL_MT, FINANSE / FUNKCJE_EXCEL_REP, FINANSE / FUNKCJE_EXCEL_SYS INSTRUKCJA ERP.Info 5 SIMPLE.ERP

7 Uruchamianie 2.1. Aktywacja / Dezaktywacja Zaleca się stosowanie biblioteki funkcji SIMPLE.ERP INFO w wersji XLA (ssvbf). Jest to wersja automatycznie wybierana podczas instalacji. Przygotowana do pracy w środowisku 32/64 bit. Dostępna jest także wersja COM (bfv.connect), jednak nie jest zalecana z powodu braku niezbędnych aktualizacji MS Office. W celu aktywacji / dezaktywacji biblioteki XLA dla MS Excel 2003 wybieramy z menu Narzędzia / Dodatki a następnie aktywujemy (dezaktywujemy) dodatek ssvbf. Analogicznie dla dodatku w wersji COM wybieramy menu Narzędzia / Dodatki a następnie aktywujemy (dezaktywujemy) dodatek bfv.connect. Wybór dodatku XLA(ssvbf) w MS EXCEL 2003 W celu aktywacji / dezaktywacji biblioteki XLA dla MS Excel 2007 (lub nowszy) wybieramy z menu Plik/Opcje/Dodatki/Dodatki programu Excel/Przejdź a następnie aktywujemy (dezaktywujemy) dodatek ssvbf. Analogicznie dla dodatku w wersji COM wybieramy z menu Plik/Opcje/Dodatki/Dodatki programu Excel/Przejdź a następnie aktywujemy (dezaktywujemy) dodatek bfv.connect. INSTRUKCJA ERP.Info 6 SIMPLE.ERP

8 Wybór dodatku XLA(ssvbf) w MS EXCEL 2007 Nie powinna zaistnieć sytuacja, w której obie wersje dodatku są aktywne. Praca w takiej konfiguracji może być niestabilna Wywołanie okna logowania MAL (: Uruchomienie biblioteki funkcji może nastąpić tylko z otwartego arkusza MS EXCEL. Aby podnieść okno logowania do biblioteki funkcji mamy dwie możliwości: Wybieramy polecenie SIMPLE.Q z menu, dla MS Excel 2003 wybieramy z menu polecenie SIMPLE.Q, dla MS Excel 2007 wybieramy z menu polecenie DODATKI/SIMPLE.Q Wywołanie okna logowania dla MS EXCEL 2003 z menu SIMPLE.Q Wywołanie okna logowania dla MS EXCEL 2007 z menu SIMPLE.Q Używamy skrótu klawiszowego CTRL+B INSTRUKCJA ERP.Info 7 SIMPLE.ERP

9 2.3. Okno logowania Okno logowania Opis okna logowania: Identyfikator Identyfikator użytkownika SIMPLE.ERP Hasło Hasło użytkownika SIMPLE.ERP Serwer Serwer z bazą danych SIMPLE.ERP Firma Lista baz danych na serwerze Połącz z ustawieniami domyślnymi zaznaczenie wczytuje zapisane poprzednio ustawienia logowania Automatyczne przeliczanie danych zaznaczenie przełącza MS Excel w tryb automatycznego przeliczania danych (brak zaznaczenia - przeliczanie ręczne) Zapisz ustawienia jako domyślne zaznaczenie wywołuje zapis ustawień logowania do folderu użytkownika Ustawienia lokalne/dane aplikacji / SIMPLEERP.INFO Połączenie zintegrowane zaznaczenie przełącza w tryb logowania domenowego, przejmuje login i uwierzytelnianie systemu MS Windows ERP.Admin dla administratora typu superuser zaznaczenie przełącza administratora w tryb UPGRADE u procedur biblioteki funkcji Usuń prefiks wywołanie funkcji do usunięcia / podmiany określonego ciągu znaków w arkuszu MS EXCEL 2.4. Wywołanie okna funkcji INSTRUKCJA ERP.Info 8 SIMPLE.ERP

10 Wywołanie okna funkcji jest analogiczne do wywołania okna (punkt 2.2). Aby podnieść okno funkcji SIMPLE.ERP INFO mamy dwie możliwości: Wybieramy polecenie SIMPLE.Q z menu, dla MS Excel 2003 wybieramy z menu polecenie SIMPLE.Q, dla MS Excel 2007 wybieramy z menu polecenie DODATKI/SIMPLE.Q Wywołanie okna logowania dla MS EXCEL 2003 z menu SIMPLE.Q Wywołanie okna logowania dla MS EXCEL 2007 z menu SIMPLE.Q Używamy skrótu klawiszowego CTRL+B Biblioteka funkcji sprawdza, czy użytkownik jest zalogowany, jeśli nie jest zalogowany zostaje wywołane okno logowania, jeśli jest zalogowany zostaje wywołane okno funkcji Okno funkcji Okno funkcji Opis okna funkcji: Obszar Obszar systemu SIMPLE.ERP Funkcje Lista dostępnych funkcji dla obszaru SIMPLE.ERP Firma Baza danych SIMPLE.ERP, do której użytkownik jest zalogowany Usuń prefiks wywołanie funkcji do usunięcia / podmiany określonego ciągu znaków w arkuszu MS EXCEL INSTRUKCJA ERP.Info 9 SIMPLE.ERP

11 2.6. Funkcje biblioteki Spis funkcji biblioteki SIMPLE.ERP INFO w podziale na obszary / moduły: FK - FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ FKVKontoPrzec Funkcja zwracająca sumę kont przeciwstawnych dla zadanego konta FKVNazwaKonta Funkcja zwracająca nazwę konta na podstawie konta FKVNazwaKontaJezyk - Funkcja zwracająca nazwę konta w danym języku na podstawie konta FKVNastKonto - Funkcja zwracająca następne konto z systemu kont FKVObroty - Funkcja zwracająca obroty zbiorcze za okres FKVObrotyDzien - Funkcja zwracająca obroty zbiorcze na dzień FKVObrotyDzienMaska - Funkcja zwracająca obroty zbiorcze na dzień dla kont o zadanej postaci (masce) FKVObrotyMaska - Funkcja zwracająca obroty zbiorcze za okres dla kont o zadanej postaci (masce) FKVRozliczenia - Funkcja zwracająca rozliczenia dla kontrahenta w postaci tabeli FKVRozliczeniaWB - Funkcja zwracająca rozliczenia w walucie bazowej dla kontrahenta w postaci tabeli FKVRozliczeniaWBSumy - Funkcja zwracająca sumę rozliczeń w walucie bazowej dla kontrahenta FKVSprawozdanieDefiniowalne - Funkcja zwracająca dane sprawozdania definiowalnego MTV - MAJĄTEK TRWAŁY MTVDane - Funkcja zwracająca wartości środków dla systemów amortyzacji MTVKomorka - Funkcja zwracająca wszystkie informacje dotyczące zadanej komórki organizacyjnej PER - PERSONEL PERVNastPrac - Funkcja zwracająca następnego pracownika z listy płac PERVDanaKadr - Funkcja zwracająca wartość danej pracownika PERVSkladPlac Funkcja zwraca wartość składnika z list płac REP REPOZYTORIUM REPVNastElem - Funkcja zwracająca następny element ze słownika repozytorium (klasy repozytorium) REPVWartElem - Funkcja zwracająca wartość wybranego atrybutu z klasy repozytorium wyznaczaną na podstawie wartości innego atrybutu SYS FUNKCJE SYSTEMOWE SYSVNastElem - Funkcja zwracająca kolejny element z danej tabeli i kolumny SYSVWartElem - Funkcja zwracająca wartość elementu z danej tabeli i kolumny wyznaczaną w oparciu o wartość tego elementu w innej kolumnie INSTRUKCJA ERP.Info 10 SIMPLE.ERP

12 2.7. Wstawianie funkcji Funkcje SIMPLE.ERP INFO mogą być wstawiane za pomocą okna funkcji (punkt 3.4) lub wprowadzone bezpośrednio z ręki do komórki arkusza MS EXCEL. Oprócz standardowych parametrów funkcji mogą być użyte znaki specjalne: % - zastępuje dowolny ciąg znaków _ - zastępuje dowolny jeden znak [a,b] - określa pojedynczy znak a lub b [1-4] - określa pojedynczy znak z zakresu od 1 do 4 [^b] - określa dowolny pojedynczy znak różny od b Przykłady: 201% - wszystkie konta zaczynające się od % - wszystkie konta zaczynające się od 201 i myślnika, mające na czwartym miejscu analityki %[1-5,8] - wszystkie konta zaczynające się od 201 i myślnika, kończące się 1,2,3,4,5 lub _-%2[67] - wszystkie konta rozpoczynające się od 201-5, kolejny znak dowolny, myślnik, kończące się 26 lub 27 Ze względu na przeliczanie komórek pomiędzy wstawianiem funkcji automatyczne przeliczanie arkusza jest wyłączone. Wymuszenie automatycznego przeliczania funkcji SIMPLE.ERP INFO otwartego arkusza MS EXCEL można wywołać za pomocą skrótu klawiszowego CTRL+SHIFT+B Wykaz wybranych analityk kont za 2010 rok INSTRUKCJA ERP.Info 11 SIMPLE.ERP

13 Opis funkcji FK FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ 3.1. FKVKontoPrzec Funkcja zwracająca sumę kont przeciwstawnych dla zadanego konta Zwróć sumę OBR obrotów kont przeciwstawnych systemu kont Plan Kont, systemu ewidencji Podstawowy za okres 2003, miesiąc Styczeń, zatwierdzonych w walucie PLN dla bazy FIRMA =FKVKontoPrzec("Plan Kont";"Podstawowy";"2003";"Styczeń";"Styczeń";"PLN";1;0;"";"";"OBR";" FIRMA ") Okres - Okres obrotowy Podokres od - Początek zakresu Podokres do - Koniec zakresu System kont - Nazwa systemu kont System ewidencji - Nazwa systemu ewidencji Konto wn - Analityka kont(a) po stronie WN Konto ma - Analityka kont(a) po stronie MA Zatwierdzone - Czy zatwierdzone? Próbne - Czy próbne? Waluta - Waluta do przeszukania kont Kwota - Rodzaj kwoty (OBR Obroty; OBR_BO Obroty, bilans otwarcia) FIRMA - Baza danych SIMPLE.ERP do której użytkownik jest zalogowany 3.2. FKVNazwaKonta Funkcja zwracająca nazwę konta na podstawie konta Zwróć nazwę konta w systemie kont Plan Kont w okresie 2003 dla bazy FIRMA = FKVNazwaKonta("2003";"Plan Kont";" ";"FIRMA") Okres System kont Konto FIRMA - Okres obrotowy - Nazwa systemu kont - Analityka konta - Baza danych SIMPLE.ERP do której użytkownik jest zalogowany INSTRUKCJA ERP.Info 12 SIMPLE.ERP

14 3.3. FKVNazwaKontaJezyk Funkcja zwracająca nazwę konta w danym języku na podstawie konta Zwróć nazwę konta w systemie kont Plan Kont w okresie 2003 dla języka PL i bazy FIRMA =FKVNazwaKontaJezyk("2003";"Plan Kont";" ";"PL";"FIRMA") Okres System kont Konto Język FIRMA - Okres obrotowy - Nazwa systemu kont - Analityka konta - Język nazwy konta - Baza danych SIMPLE.ERP do której użytkownik jest zalogowany 3.4. FKVNastKonto Funkcja zwracająca następne konto z systemu kont Zwróć następne konto w systemie kont Plan Kont w okresie 2003 którego poprzednikiem jest konto 011, nie ograniczaj się do analityki konta, dla bazy FIRMA =FKVNastKonto("2008";"Plan Kont";"011";"0";"FIRMA") Okres - Okres obrotowy System kont - Nazwa systemu kont Konto - Analityka konta Ograniczenie do analityki - Funkcja zwraca następne konto wewnątrz analityki konta FIRMA - Baza danych SIMPLE.ERP do której użytkownik jest zalogowany INSTRUKCJA ERP.Info 13 SIMPLE.ERP

15 3.5. FKVNastKontoMaska Funkcja zwracająca następne konto z systemu kont dla zadanej maski klasy Zwróć następne konto w systemie kont Plan Kont w okresie 2003 którego poprzednikiem jest konto 011, nie ograniczaj się do analityki konta, dla bazy FIRMA =FKVNastKonto("2008";"Plan Kont";"011";"0";"501-%";"FIRMA") Okres - Okres obrotowy System kont - Nazwa systemu kont Konto - Analityka konta Ograniczenie do analityki - Funkcja zwraca następne konto wewnątrz analityki konta Maska klasy - Maska klasy kont do zwrócenia następnego konta FIRMA - Baza danych SIMPLE.ERP do której użytkownik jest zalogowany INSTRUKCJA ERP.Info 14 SIMPLE.ERP

16 3.6. FKVObroty Funkcja zwracająca obroty zbiorcze za okres Zwróć bilans otwarcia po stronie winien (BO_WN) systemu kont Plan Kont systemu ewidencji Podstawowy w okresie 2003 za podokres Styczeń, zatwierdzonych, w walucie bazowej (WB) dla konta i bazy FIRMA =FKVObroty("2003";"Luty";"Plan Kont";"Podstawowy";" ";"WB";"PLN";1;0;"BO_WN";"FIRMA") Okres - Okres obrotowy Podokres - Podokres obrotowy System kont - Nazwa systemu kont System ewidencji - Nazwa systemu ewidencji Konto - Analityka konta Rodzaj kwoty - Wybór rodzaju kwoty (WB waluta bazowa; WT waluta transakcji; EU- euro; IL ilościowe) Waluta - Rodzaj waluty Zatwierdzone - Zwróć zatwierdzone Próbne - Zwróć próbnie zatwierdzone Kwota - typ wartości obrotów (BO_WN; BO_MA; OBR_WN; OBR_MA; OBR_NAR_WN; OBR_NAR_MA; OBR_NAR_WN_BO; OBR_NAR_MA_BO; PERSALDO_WN; PERSALDO_MA; ROZN_BO; ROZN_OBR; ROZN_OBR_NAR; ROZN_OBR_NAR_BO; SALDO_D_WN; SALDO_D_MA; SUMA_PERSALD_WN; SUMA_PERSALD_MA) FIRMA - Baza danych SIMPLE.ERP do której użytkownik jest zalogowany INSTRUKCJA ERP.Info 15 SIMPLE.ERP

17 3.7. FKVObrotyDzien Funkcja zwracająca obroty zbiorcze na dzień Zwróć bilans otwarcia po stronie winien (BO_WN) systemu kont Plan Kont systemu ewidencji Podstawowy w okresie 2003 za podokres Styczeń, zatwierdzonych, w walucie bazowej (WB) dla konta i bazy FIRMA na dzień =FKVObrotyDzien("2003";"Luty";"Plan Kont";"Podstawowy";" ";"WB";"PLN";" ";1;0; "BO_WN" ;"FIRMA") Okres - Okres obrotowy Podokres - Podokres obrotowy System kont - Nazwa systemu kont System ewidencji - Nazwa systemu ewidencji Konto - Analityka konta Rodzaj kwoty - Wybór rodzaju kwoty (WB waluta bazowa; WT waluta transakcji; EU- euro; IL ilościowe) Waluta - Rodzaj waluty Dzień - Data na jaki dzień mają być zliczone obroty Zatwierdzone - Zwróć zatwierdzone Próbne - Zwróć próbnie zatwierdzone Kwota - typ wartości obrotów (BO_WN; BO_MA; OBR_WN; OBR_MA; OBR_NAR_WN; OBR_NAR_MA; OBR_NAR_WN_BO; OBR_NAR_MA_BO; PERSALDO_WN; PERSALDO_MA; ROZN_BO; ROZN_OBR; ROZN_OBR_NAR; ROZN_OBR_NAR_BO; SALDO_D_WN; SALDO_D_MA; SUMA_PERSALD_WN; SUMA_PERSALD_MA) FIRMA - Baza danych SIMPLE.ERP do której użytkownik jest zalogowany INSTRUKCJA ERP.Info 16 SIMPLE.ERP

18 3.8. FKVObrotyDzienMaska Funkcja zwracająca obroty zbiorcze na dzień dla kont o zadanej postaci (masce) Zwróć bilans otwarcia po stronie winien (BO_WN) systemu kont Plan Kont systemu ewidencji Podstawowy w okresie 2003 za podokres Styczeń, zatwierdzonych, w walucie bazowej (WB) dla konta z maską 201% i bazy FIRMA na dzień =FKVObrotyDzienMaska("2003";"Luty";"Plan Kont";"Podstawowy";"201%";"WB";"PLN";" "; 1;0;"BO_WN";"FIRMA") Okres - Okres obrotowy Podokres - Podokres obrotowy System kont - Nazwa systemu kont System ewidencji - Nazwa systemu ewidencji Konto - Analityka konta Rodzaj kwoty - Wybór rodzaju kwoty (WB waluta bazowa; WT waluta transakcji; EU- euro; IL ilościowe) Waluta - Rodzaj waluty Dzień - Data na jaki dzień mają być zliczone obroty Zatwierdzone - Zwróć zatwierdzone Próbne - Zwróć próbnie zatwierdzone Kwota - typ wartości obrotów (BO_WN; BO_MA; OBR_WN; OBR_MA; OBR_NAR_WN; OBR_NAR_MA; OBR_NAR_WN_BO; OBR_NAR_MA_BO; PERSALDO_WN; PERSALDO_MA; ROZN_BO; ROZN_OBR; ROZN_OBR_NAR; ROZN_OBR_NAR_BO; SALDO_D_WN; SALDO_D_MA; SUMA_PERSALD_WN; SUMA_PERSALD_MA) FIRMA - Baza danych SIMPLE.ERP do której użytkownik jest zalogowany INSTRUKCJA ERP.Info 17 SIMPLE.ERP

19 3.9. FKVObrotyMaska Funkcja zwracająca obroty zbiorcze za okres dla kont o zadanej postaci (masce) Zwróć bilans otwarcia po stronie winien (BO_WN) systemu kont Plan Kont systemu ewidencji Podstawowy w okresie 2003 za podokres Styczeń, zatwierdzonych, w walucie bazowej (WB) dla konta z maską 201% i bazy FIRMA =FKVObrotyMaska("2003";"Luty";"Plan Kont";"Podstawowy";"201%";"WB";"PLN";1;0;"BO_WN"; "FIRMA") Okres - Okres obrotowy Podokres - Podokres obrotowy System kont - Nazwa systemu kont System ewidencji - Nazwa systemu ewidencji Konto - Analityka konta Rodzaj kwoty - Wybór rodzaju kwoty (WB waluta bazowa; WT waluta transakcji; EU- euro; IL ilościowe) Waluta - Rodzaj waluty Zatwierdzone - Zwróć zatwierdzone Próbne - Zwróć próbnie zatwierdzone Kwota - typ wartości obrotów (BO_WN; BO_MA; OBR_WN; OBR_MA; OBR_NAR_WN; OBR_NAR_MA; OBR_NAR_WN_BO; OBR_NAR_MA_BO; PERSALDO_WN; PERSALDO_MA; ROZN_BO; ROZN_OBR; ROZN_OBR_NAR; ROZN_OBR_NAR_BO; SALDO_D_WN; SALDO_D_MA; SUMA_PERSALD_WN; SUMA_PERSALD_MA) FIRMA - Baza danych SIMPLE.ERP do której użytkownik jest zalogowany INSTRUKCJA ERP.Info 18 SIMPLE.ERP

20 3.10. FKVRozliczenia Funkcja zwracająca rozliczenia dla kontrahenta w postaci tabeli Zwróć tabelę rozliczeń z kontrahentem, z filtrem o zadanym ID = 4 dla bazy FIRMA =FKVRozliczenia(0;0;0;4;0;0;0;" ";" ";1;-1;0;0;0;" ";0;"0";1;0;0;0;" ";" ";0;" ";" ";0;0;"FIRMA") Rodzaj - Rodzaj strony kontrahenta Strona - Kontrahent Tytuł - Identyfikator tytułu rozrachunku Filtr - Zdefiniowany filtr rozliczeń z kontrahentami Konto - Analityka konta Status - Filtr na status rozliczenia (Nierozliczone; Częściowo rozliczone; Rozliczone) Data rozliczenia - Filtr na zakres daty rozliczenia (Data od data początkowa; Data do data końcowa) Przeterm - Czy rozliczenia przeterminowane? Zapłata - Rodzaj zapłaty (Gotówka; Przelew; Czek; Karta płatnicza; Barter; Wszystkie) Waluta - Filtr na walutę rozliczenia Stan na dzień - Data na jaki dzień mają zostać wyświetlony rozliczenia Data dokumentu - Filtr na datę dokumentu rozliczenia (Data od data początkowa; Data do data końcowa) Data operacji - Filtr na datę operacji rozliczenia (Data od data początkowa; Data do data końcowa) FIRMA - Baza danych SIMPLE.ERP do której użytkownik jest zalogowany INSTRUKCJA ERP.Info 19 SIMPLE.ERP

21 3.11. FKVRozliczeniaWB Funkcja zwracająca rozliczenia w walucie bazowej dla kontrahenta w postaci tabeli Zwróć tabelę rozliczeń z kontrahentem, z filtrem o zadanym ID = 4 dla bazy FIRMA =FKVRozliczeniaWB(0;0;0;4;0;0;0;" ";" ";1;-1;0;0;0;" ";0;"0";1;0;0;0;" ";" ";0;" ";" ";0;0;"FIRMA") Rodzaj - Rodzaj strony kontrahenta Strona - Kontrahent Tytuł - Identyfikator tytułu rozrachunku Filtr - Zdefiniowany filtr rozliczeń z kontrahentami Konto - Analityka konta Status - Filtr na status rozliczenia (Nierozliczone; Częściowo rozliczone; Rozliczone) Termin płatności - Filtr na zakres terminu płatności (Data od data początkowa; Data do data końcowa) Przeterm - Czy rozliczenia przeterminowane? Zapłata - Rodzaj zapłaty (Gotówka; Przelew; Czek; Karta płatnicza; Barter; Wszystkie) Kryterium - Filtr na kryterium wyszukiwania (brak, status użytkownika, klasa kontrahenta, cecha, komórka, pracownik, zlecenie) Stan na dzień - Data na jaki dzień mają zostać wyświetlony rozliczenia Data dokumentu - Filtr na datę dokumentu rozliczenia (Data od data początkowa; Data do data końcowa) Data operacji - Filtr na datę operacji rozliczenia (Data od data początkowa; Data do data końcowa) FIRMA - Baza danych SIMPLE.ERP do której użytkownik jest zalogowany INSTRUKCJA ERP.Info 20 SIMPLE.ERP

22 3.12. FKVRozliczeniaWBSumy Funkcja zwracająca sumę rozliczeń w walucie bazowej dla kontrahenta Zwróć tabelę rozliczeń z kontrahentem, z filtrem o zadanym ID = 4 dla bazy FIRMA =FKVRozliczeniaWBSumy(0;0;0;4;0;0;0;" ";" ";1;-1;0;0;0;" ";0;"0";1;0;0;0;" ";" ";0;" ";" ";0;0;"FIRMA") Rodzaj - Rodzaj strony kontrahenta Strona - Kontrahent Tytuł - Identyfikator tytułu rozrachunku Filtr - Zdefiniowany filtr rozliczeń z kontrahentami Konto - Analityka konta Status - Filtr na status rozliczenia (Nierozliczone; Częściowo rozliczone; Rozliczone) Rodzaj kwoty - PersaldoWN, PersaldoMa, WN, MA, N, Z, PW, PO Zapłata - Rodzaj zapłaty (Gotówka; Przelew; Czek; Karta płatnicza; Barter; Wszystkie) Kryterium - Filtr na kryterium wyszukiwania (brak, status użytkownika, klasa kontrahenta, cecha, komórka, pracownik, zlecenie) Termin płatności - Filtr na zakres terminu płatności (Data od data początkowa; Data do data końcowa) Przeterm - Filtr na liczbę dni przeterminowaną (od do) Stan na dzień - Data na jaki dzień mają zostać wyświetlony rozliczenia Data dokumentu - Filtr na datę dokumentu rozliczenia (Data od data początkowa; Data do data końcowa) Data operacji - Filtr na datę operacji rozliczenia (Data od data początkowa; Data do data końcowa) FIRMA - Baza danych SIMPLE.ERP do której użytkownik jest zalogowany INSTRUKCJA ERP.Info 21 SIMPLE.ERP

23 3.13. FKVSprawozdanieDefiniowalne Funkcja zwracająca dane sprawozdania definiowalnego Zwróć pole A-Jednostki Powiązane sprawozdania definiowalnego ";"Rachunek zysków i strat(kalk.)" z okresu 2003, dla podokresu Styczeń dokumentów zatwierdzonych dla bazy FIRMA =FKVSprawozdanieDefiniowalne("2003";"Styczeń";"Rachunek zysków i strat(kalk.)";"a-jednostki Powiązane";1;0;"FIRMA") Okres Podokres Identyfikator definicji sprawozdania Identyfikator pola sprawozdania Zatwierdzone Próbne FIRMA jest zalogowany - Okres obrotowy - Podokres obrotowy - Nazwa sprawozdania definiowalnego - Nazwa pola sprawozdania definiowalnego - Czy zatwierdzone - Czy próbne - Baza danych SIMPLE.ERP do której użytkownik INSTRUKCJA ERP.Info 22 SIMPLE.ERP

24 Opis funkcji MTV MAJĄTEK TRWAŁY 4.1. MTVDane Funkcja zwracająca wartości środków dla systemów amortyzacji Zwróć kwotę amortyzacji systemu amortyzacji SA_FIS za okres 2010, podokres "Styczeń, grupy GUS 0, rodzaj majątku środki trwałe (A), stanowisko kosztów 0001 przeznaczenia Przezn1, formy własności FW1, formy przyjęcia FP1, systemu klasyfikacji GUS klasyfikacji 0 i źródła finansowania EFS dla bazy FIRMA =MTVDane("AMO";"SA_FIS";"2010";"Styczeń";"0";"A";"0001";"Przezn1";"FW1";"FP1";"GUS";"0";"EFS";"0"; FIRMA") Kwota - Rodzaj kwoty (AMO amortyzacja; UBO - umorzenie bilansu otwarcia; UBZ - umorzenie bilansu zamknięcia; UL - umorzenie likwidacji; ULS - umorzenie likwidacji z tytułu sprzedaży; UP - umorzenie przyjęć w roku; UZM - zmniejszenia umorzenia; UZW - zwiększenia umorzenia; WBZ - wartość bilansu zamknięcia; WBO - wartość bilansu otwarcia; WL - wartość likwidacji; WLS - wartość likwidacji z tytułu sprzedaży; WP- wartość przyjęć w roku; WZM- zmniejszenia wartości; WZW- zwiększenia wartości; ZBU - umorzenie źródeł finansowania; ZBUP - początkowe umorzenie źródeł finansowania; ZBW - wartość źródeł finansowania) INSTRUKCJA ERP.Info 23 SIMPLE.ERP

25 System Amortyzacji Okres Podokres Grupa GUS Rodzaj majątku Stanowisko kosztowe Przeznaczenie Forma własności Forma przyjęcia System klasyfikacji Klasyfikacja Źródła finansowania Czy umorzone FIRMA - Identyfikator systemu amortyzacji - Okres amortyzacji - Podokres amortyzacji - Identyfikator grupy Gus - Środki trwałe; Wyposażenie biurowe; Składowe środków; Niskocenne; Wartości niematerialne i prawne - Rodzaj stanowiska kosztowego - Przeznaczenie - Identyfikator formy własności - Identyfikator formy przyjęcia - Rodzaj systemu klasyfikacji - Pozycja klasyfikacji - Identyfikator źródła finansowania - Czy dołączyć środki umorzone? - Baza danych SIMPLE.ERP do której użytkownik jest zalogowany 4.2. MTVKomorka Funkcja zwracająca wszystkie informacje dotyczące zadanej komórki organizacyjnej Zwróć dane podstawowe dla komórki kosztowej o zadanym ID bez danych adresowych dla bazy FIRMA = MTVKomorka(15;"0";"FIRMA") Komórka kosztowa - Id komórki kosztowej Dołączyć dane o adresie? - Czy dołączyć wszystkie dane adresowe? FIRMA - Baza danych SIMPLE.ERP do której użytkownik jest zalogowany INSTRUKCJA ERP.Info 24 SIMPLE.ERP

26 Opis funkcji PER PERSONEL 5.1. PERVNastPrac Funkcja zwracająca następnego pracownika z listy płac Zwróć numer ewidencyjny kolejnego pracownika po numerze 1057 dla grupy pracowników ZAT z datą rozwiązania umowy dla bazy FIRMA =PERVNastPrac(1057;"ZAT";" "; FIRMA ) Numer ewidencyjny Grupa pracowników Data rozw. Umowy FIRMA - Numer ewidencyjny pracownika startowego - Grupa pracowników w której wyszukujemy kolejny numer ewidencyjny - Data rozwiązania umowy - Baza danych SIMPLE.ERP do której użytkownik jest zalogowany 5.2. PERVDanaKadr Funkcja zwracająca wartość danej pracownika Zwróć daną kadrową Nazwisko (100002) pracownika o numerze ewidencyjnym 1057 jako wynik, z całego zakresu dat dla bazy FIRMA =PERVNastPrac (1057;100002;"W";" ";" "; FIRMA ) Numer ewidencyjny Definicja danej Numer kolejny Wynik Data początkowa Data końcowa FIRMA - Numer ewidencyjny pracownika startowego - Identyfikator danej kadrowej - czy zwracać kolejny - W Wartość; DP Data początkowa; DK Data końcowa; - Zakres przeszukiwania daty OD - Zakres przeszukiwania daty DO - Baza danych SIMPLE.ERP do której użytkownik jest zalogowany INSTRUKCJA ERP.Info 25 SIMPLE.ERP

27 5.3. PERVSkladPlac Funkcja zwraca wartość składnika z list płac Zwróć daną kadrową Nazwisko (100002) pracownika o numerze ewidencyjnym 1057 jako wynik, z całego zakresu dat dla bazy FIRMA =PERVNastPrac (1057; 01/01/2014 ;20; "W";"W";"W";" ";" "; FIRMA ) Numer ewidencyjny Lista płac Definicja składnika Rodzaj listy Rodzaj daty Suma Data początkowa Data końcowa FIRMA - Numer ewidencyjny pracownika startowego - Nazwa listy płac - Identyfikator definicji składnika - W- Wypłacony; R- Roboczy; - W Wypłacenia; S Sporządzenia; Z - ZUS - Czy sumować wartość - Zakres przeszukiwania daty OD - Zakres przeszukiwania daty DO - Baza danych SIMPLE.ERP do której użytkownik jest zalogowany INSTRUKCJA ERP.Info 26 SIMPLE.ERP

28 Opis funkcji REP - REPOZYTORIUM 6.1. REPVNastElem Funkcja zwracająca następny element ze słownika repozytorium (klasy repozytorium) Zwróć następny element klasy BP Budżet atrybutu Nazwa i wartości 1 dla bazy FIRMA =REPVNastElem("BP Budżet";"Nazwa";"1";"FIRMA") Klasa - Klasa repozytorium Atrybut - Nazwa atrybutu Wartość - ID atrybutu FIRMA - Baza danych SIMPLE.ERP do której użytkownik jest zalogowany 6.2. REPVWartElem Funkcja zwracająca wartość wybranego atrybutu z klasy repozytorium wyznaczaną na podstawie wartości innego atrybutu Zwróć wartość atrybutu docelowego Identyfikator klasy BP Budżet atrybutu Nazwa i wartości atrybutu 1 dla bazy FIRMA =REPVWartElem("BP Budżet";"Nazwa";"1";"Identyfikator";"FIRMA") Klasa - Klasa repozytorium Atrybut źródłowy - Atrybut wejściowy Wartość - Wartość atrybutu wejściowego Atrybut docelowy - Typ atrybutu zwracanego FIRMA - Baza danych SIMPLE.ERP do której użytkownik jest zalogowany INSTRUKCJA ERP.Info 27 SIMPLE.ERP

29 Opis funkcji SYS FUNKCJE SYSTEMOWE 7.1. SYSVNastElem Funkcja zwracająca kolejny element z danej tabeli i kolumny Zwróć kolejną wartość kolumny dokazk_id tabeli dokzak i kolumny dokzak_id równej 1 dla bazy FIRMA = SYSVNastElem("dokzak";"dokzak_id";"1";"FIRMA") Tabela - Nazwa tabeli Kolumna - Nazwa kolumny Wartość - ID kolumny FIRMA - Baza danych SIMPLE.ERP do której użytkownik jest zalogowany 7.2. SYSVWartElem Funkcja zwracająca wartość elementu z danej tabeli i kolumny wyznaczaną w oparciu o wartość tego elementu w innej kolumnie Zwróć wartość kolumny docelowej maska_id tabeli dokzak i kolumny źródłowej dokzak_id równej 1 dla bazy FIRMA =SYSVWartElem("dokzak";"dokzak_id";"1";"maska_id";"FIRMA") Tabela Kolumna źródłowa Wartość Kolumna docelowa FIRMA - Nazwa tabeli - Nazwa źródłowej kolumny - ID źródłowej kolumny - Nazwa zwracanej kolumny - Baza danych SIMPLE.ERP do której użytkownik jest zalogowany INSTRUKCJA ERP.Info 28 SIMPLE.ERP

30 INSTRUKCJA ERP.Info 29 SIMPLE.ERP

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

VATowiec INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersje. Windows/dbf 3.84

VATowiec INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersje. Windows/dbf 3.84 1 VATowiec INSTRUKCJA OBSŁUGI wersje Windows/dbf 3.84 Copyright by Piotr Kowaluk Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest chroniona prawami autorskimi. Spis treści WSTĘP... 3 INSTALACJA...

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

System Finansowo - Ekonomiczny

System Finansowo - Ekonomiczny System Finansowo - Ekonomiczny wersja dla budżetu od wersji 8.oo Rachunkowość z wyobraźnią! - 1 Wstęp Dokonaliście Państwo zakupu programu komputerowego, który ma być Waszym partnerem w prowadzeniu księgowości.

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl www.reset2.pl Znamy Twoje potrzeby (C) RESET2 Sp. z o.o. - wszystkie prawa zastrze one, ³¹cznie z prawem do reprodukcji czêœci lub ca³oœci publikacji w jakiejkolwiek formie. Do³o yliœmy wszelkich starañ,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9. Wersja 9.5 Dokumentacja Moduł: Business Intelligence Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08 Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.0 Copyright 2009 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA"

SYSTEM ZARZĄDZANIA DEMEGA »MADASOFT«Podatkowa księga przychodów str. 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY " MADASOFT " 40-486 KATOWICE, UL.KOLISTA 25 Tel. (032) 256 04-06, (032) 73-50 - 438 SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA" MODUŁ PODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Regnator. Instrukcja obsługi.

Regnator. Instrukcja obsługi. Regnator Instrukcja obsługi. Regnator Spis treści Regnator...1 Obsługa...1 Ogólne...1 Logowanie...1 Zmiana hasła...2 O programie...3 Sprzedaż...4 Fakturowanie...4 Fakturowanie z WZ...8 Przeglądanie faktur...9

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Moja Firma. Moja Firma BRIT, 1994-2006. str. 2

Moja Firma. Moja Firma BRIT, 1994-2006. str. 2 Moja Firma 44 200Rybnik,ul.Jankowicka23/25 (0 32)7559830,7559831 Moja Firma e mail internet :poczta@brit.com.pl BRIT, 1994-2006 :www.brit.com.pl str. 2 Wersja 8.21 Spis treści Moja Firma... 2 Spis treści...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014

System Zarządzania Forte 2014 Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. Forte Business Intelligence Forte BI w obszarach sprzedaży, zakupu i finansów Forte BI w module Forte

Bardziej szczegółowo

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Uwagi ogólne...4 O programie...4 Wymagania systemowe...5 Instalowanie programu...5 Strona internetowa programu...5 1. Początek pracy z programem...6 Dane Twojej firmy...6 Dane ogólne...6 Działalność...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości:

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości: KSIĘGA GŁÓWNA Księga Główna stanowi serce aplikacji Microsoft Business Solutions Navision /Zarządzanie Finansami. Moduł ten służy do przechowywania wszystkich informacji finansowych, tworzenia podsumowań

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo