PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA KURSU DOKSZTAŁCAJĄCEGO Starter kariery

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA KURSU DOKSZTAŁCAJĄCEGO Starter kariery"

Transkrypt

1 Załącznik C PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA KURSU DOKSZTAŁCAJĄCEGO Starter kariery 1) Nazwa kursu dokształcającego: Starter kariery 2) Efekty kształcenia dla kursu dokształcającego: Efekty kształcenia dla kursu dokształcającego Starter kariery w obszarze 1 IT w zarządzaniu, blok a. Administrowanie systemem MS Dynamix AX 1. absolwent kursu ma specjalistyczną wiedzę w zakresie administrowania systemem informatycznym klasy ERP II Microsoft Dynamics AX. 2. posiada wiedzę na temat wizualnych narzędzi programowania dostępnych w systemie Dynamics ERP AX 3. posiada wiedzę na temat podstawowych konstrukcji języków programowania, zna składnię języka X++ 4. ma specjalistyczną wiedzę w zakresie modyfikowania i rozbudowy systemu informatycznego klasy ERP II Microsoft Dynamics AX. 5. potrafi zarządzać użytkownikami w systemie ERP 6. potrafi sparametryzować system według potrzeb użytkownika 7. potrafi dostosować funkcjonalność systemu ERP II do potrzeb przedsiębiorstwa. 8. potrafi implementować proste funkcjonalności z użyciem narzędzia MorphX 9. potrafi implementować proste funkcjonalności z użyciem języka X potrafi rozbudować system ERP II o dodatkową funkcjonalność komunikuje się z przyszłymi użytkownikami systemu w celu dostosowania systemu do ich potrzeb oraz zidentyfikowania prostych funkcjonalności wymaganych w systemie komunikuje się z przyszłymi użytkownikami systemu w celu zidentyfikowania funkcjonalności do zaimplementowania w systemie Zalecana literatura: Ze względu na specyfikę szkoleń z bloku drugiego Wykonawca zapewnia specjalistyczne laboratorium komputerowe, skrypty i inne własne materiały szkoleniowe dla każdego z trzech modułów. Efekty kształcenia dla kursu dokształcającego w obszarze 1, blok b. Logistyka i zarządzanie zasobami SCM 1. uczestnik nabywa wiedzę w obszarze funkcjonalności logistycznych systemu 2. zna zasady planowania produkcji w systemie Microsoft Dynamics AX 3. zna podstawowe typy strategii produkcyjnych oraz sposobu ich realizacji 4. umie efektywnie pracować z systemem ERP w obszarze funkcjonalności logistyki i produkcji, rozumie przepływ informacji w systemie i umie przeprowadzić głębszą analizę danych tego obszaru. 5. umie uzgadniać magazyny z finansami w systemie Microsoft Dynamics AX 6. potrafi prowadzić głęboką analizę danych obszaru SCM zgromadzonych w systemie 7. zmodeluje środowisko produkcyjne w systemie ERP dla różnych wariantów strategicznych. 8. zarządzi realizacją produkcji poprzez planowanie, zlecanie i kontrolę wykonania w systemie ERP. 9. komunikacja w zakresie tematów dotyczących zarządzania łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwie, szczególnie w kontekście obszarów wspierania tych procesów przez system informatyczny ERP 1

2 Zalecana literatura: Ze względu na specyfikę szkoleń z bloku drugiego Wykonawca zapewnia specjalistyczne laboratorium komputerowe, skrypty i inne własne materiały szkoleniowe dla każdego z trzech modułów. Efekty kształcenia dla kursu dokształcającego w obszarze 1, blok c. Zarządzanie finansami 1. absolwent ma podstawową wiedzę o możliwościach systemu Dynamics AX, a zwłaszcza o realizacji podstawowych procesów biznesowych za pomocą tego narzędzia 2. ma wiedzę z pogranicza procesów biznesowych, a zwłaszcza procesów księgowych firmy oraz środowiska informatycznego 3. zna możliwości i sposoby analizy wielowymiarowej, ma znajomość rachunku kosztów i jego wykorzystania w przedsiębiorstwie 4. umie wprowadzać dane do systemu, księgować podstawowe transakcje w systemie oraz wyszukać wprowadzone dane 5. umie zamykać okresy obrachunkowe w systemie Microsoft Dynamics AX 6. potrafi budować wielowymiarowe raporty, zrobić rozliczenie zarządcze kosztów, budować zestawienia finansowe 7. potrafi przeprowadzić głęboką analizę danych obszaru finansów zgromadzonych w systemie 8. komunikacja w zakresie tematów analiz wielowymiarowych i procesów w wielooddziałowej i wielofirmowej organizacji Zalecana literatura: Ze względu na specyfikę szkoleń z bloku drugiego Wykonawca zapewnia specjalistyczne laboratorium komputerowe, skrypty i inne materiały szkoleniowe dla każdego z trzech modułów. Efekty kształcenia dla kursu dokształcającego w obszarze 2 (Warsztaty kompetencji interpersonalnych) 1. Uczestnik nabywa umiejętności w zakresie efektywnego słuchania 2. prezentowania własnych opinii w jasny i czytelny sposób 3. współpracy w grupie, budowania zespołu oraz zarzadzania zespołem 4. rozwiazywania konfliktów 5. prowadzenia dyskusji 6. Uczy się, jak przygotować i wygłaszać publiczne prezentacje 7. jak radzić sobie ze stresem 8. co to znaczy asertywności Zalecana literatura: 1. Carnegie Dale, Jak stać się doskonałym mówcą i rozmówcą, Wydawnictwo Studio EMKA, 2012 Jemielniak, 2.M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, wydanie bieżące. 3.Robert Rządca, Paweł Wujec, Negocjacje, PWE, Dariusz i Latusek, Dominika (2005) Zarządzanie teoria i praktyka od podstaw. Ćwiczenia, Warszawa: WSPiZ 5. Bohm Fredric, Laurell Stefan, Rozwiązywanie konfliktów, BL Info Polska, Benedikt Antoni, Asertywność jako proces skutecznej komunikacji, Wydawnictwo Astrum, Rzędowska Agata, Rzędowski Jerzy, Mówca doskonały. Wystąpienia publiczne w praktyce, Helion, Gutmann Joanna, Jak Sobie Radzić ze Stresem, Jedność,

3 Efekty kształcenia dla kursu dokształcającego w obszarze 3 (warsztaty przedsiębiorczości) 1. Uczestnik nabywa umiejętności z zakresu myślenia i działania w kreatywny i przedsiębiorczy sposób, 2. Uczy się dokonywania analizy SWOT przy podejmowaniu decyzji 3. Poznaje podstawową terminologię ekonomiczną 4. Uczy się planowania i zarzadzania czasem Zalecana literatura: 1.Robinson Ken, Oblicza Umysłu. Ucząc Się Kreatywności, Wydawnictwo Element, Tylińska Renata, Analiza SWOT instrumentem w planowaniu rozwoju, WSiP, Nordhaus William D., Samuelson Paul A., Ekonomia, Dom Wydawniczy Rebis, Clayton Mike, Zarządzanie czasem czyli jak efektywnie planować i realizować zadania, Wydawca: Edgard, Wójcik Agnieszka S.,Przedsiębiorczość podstawy ekonomii dla nie ekonomistów, Fundacja VCC, 2014 Efekty kształcenia dla kursu dokształcającego w obszarze 4 (warsztaty kompetencji analitycznych) 1. Kursant poznaje elementy animacji w kontekście prezentowania danych 2. Poznaje techniki tworzenia i przygotowania prezentacji danych 3. Uczy się optymalizacji konstruowania treści merytorycznych 4. Poznaje możliwości form wydruku 5. Wie, na czym polega optymalizacja konstruowania treści merytorycznych Zalecana literatura: 1. Tadeusz Sołtys, Systemy prezentacji informacji w biznesie, Fundacja VCC 3) Sylwetka absolwenta z informacją o kwalifikacjach i uprawnieniach, które uzyska absolwent kursu dokształcającego: Sylwetka absolwenta, który ukończy warsztaty w obszarze 1 (IT w zarządzaniu) a. z zakresu Administrowania systemem MS Dynamix AX ma specjalistyczną wiedzę w zakresie administrowania systemem informatycznym klasy ERP II Microsoft posiada wiedzę na temat wizualnych narzędzi programowania dostępnych w systemie Dynamics ERP AX posiada wiedzę na temat podstawowych konstrukcji języków programowania, zna składnię języka X++ ma specjalistyczną wiedzę w zakresie modyfikowania i rozbudowy systemu informatycznego klasy ERP II Microsoft Dynamics AX potrafi zarządzać użytkownikami w systemie ERP potrafi sparametryzować system według potrzeb użytkownika potrafi dostosować funkcjonalność systemu ERP II do potrzeb przedsiębiorstwa potrafi implementować proste funkcjonalności z użyciem narzędzia MorphX potrafi implementować proste funkcjonalności z użyciem języka X++ potrafi rozbudować system ERP II o dodatkową funkcjonalność potrafi komunikować się z przyszłymi użytkownikami systemu w celu dostosowania systemu do ich potrzeb oraz zidentyfikowania prostych funkcjonalności wymaganych w systemie komunikuje się z przyszłymi użytkownikami systemu w celu zidentyfikowania funkcjonalności do zaimplementowania w systemie b. z zakresu Logistyki i zarządzania zasobami SCM nabywa wiedzę w obszarze funkcjonalności logistycznych systemu 3

4 zna zasady planowania produkcji w systemie Microsoft Dynamics zna podstawowe typy strategii produkcyjnych oraz sposobu ich realizacji umie efektywnie pracować z systemem ERP w obszarze funkcjonalności logistyki i produkcji, rozumie przepływ informacji w systemie i umie przeprowadzić głębszą analizę danych tego obszaru umie uzgadniać magazyny z finansami w systemie Microsoft Dynamics AX potrafi prowadzić głęboką analizę danych obszaru SCM zgromadzonych w systemie potrafi zmodelować środowisko produkcyjne w systemie ERP dla różnych wariantów strategicznych umie zarządzić realizacją produkcji poprzez planowanie, zlecanie i kontrolę wykonania w systemie ERP komunikacja w zakresie tematów dotyczących zarządzania łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwie, szczególnie w kontekście obszarów wspierania tych procesów przez system informatyczny c. z zakresu Zarządzania finansami ma podstawową wiedzę o możliwościach systemu Dynamics AX, a zwłaszcza o realizacji podstawowych procesów biznesowych za pomocą tego narzędzia ma wiedzę z pogranicza procesów biznesowych, a zwłaszcza procesów księgowych firmy oraz środowiska informatycznego zna możliwości i sposoby analizy wielowymiarowej, ma znajomość rachunku kosztów i jego wykorzystania w przedsiębiorstwie umie wprowadzać dane do systemu, księgować podstawowe transakcje w systemie oraz wyszukać wprowadzone dane umie zamykać okresy obrachunkowe w systemie Microsoft Dynamics AX potrafi budować wielowymiarowe raporty, zrobić rozliczenie zarządcze kosztów, budować zestawienia finansowe potrafi przeprowadzić głęboką analizę danych obszaru finansów zgromadzonych w systemie komunikacja w zakresie tematów analiz wielowymiarowych i procesów w wielooddziałowej i wielofirmowej organizacji Sylwetka absolwenta, który ukończy warsztaty z obszaru 2 (warsztaty kompetencji interpersonalnych) posiada wiedzę i umiejętności z zakresu efektywnego słuchania umie prezentować własne opinie w jasny i czytelny sposób wie, na czym polega współpraca w grupie rozumie, czym jest budowanie zespołu i zarzadzanie zespołem umie efektywnie rozwiązywać konflikty wie, jak prowadzić dyskusje umie przygotować i wie, jak wygłaszać publiczne prezentacje zna i umie stosować metody radzenie sobie ze stresem wie, czym jest asertywność i umie ją stosować Sylwetka absolwenta, który ukończy warsztaty z obszaru 3 ( warsztaty przedsiębiorczości) umie myśleć i działać w kreatywny i przedsiębiorczy sposób zna podstawową terminologia ekonomiczna umie dokonać analizy SWOT przy podejmowaniu decyzji wie, jak planować i zarządzać czasem Sylwetka absolwenta, który ukończy warsztaty z obszaru 4 ( warsztaty kompetencji analitycznych) zna i umie stosować elementy animacji w kontekście prezentowania danych potrafi zastosować różne techniki tworzenia i przygotowania prezentacji danych ma wiedzę na temat różnych możliwości form wydruku wie, na czym polega optymalizacja konstruowania treści merytorycznych 4) Wykaz wszystkich przedmiotów wraz z przypisaniem do każdego przedmiotu zakładanych efektów kształcenia i przykładową literaturą: Ze względu na warsztatową formę kursu (bez podziału na poszczególne przedmioty) zalecaną literaturę podano przy efektach kształcenia. 4

5 5) określenie formy zakończenia kursu dokształcającego i uzyskania go wyniku; Kurs dokształcający Starter kariery kończy się: a) zebraniem wymaganych zaliczeń objętych planem kursu b) dla uczestników warsztatów z obszaru 1 dodatkowo (dla chętnych) certyfikowanym egzaminem międzynarodowym firmy Microsoft c) dla uczestników warsztatów z obszaru 3 i 4 (dla chętnych) certyfikowanym egzaminem VCC Uczestnicy otrzymają świadectwo ukończenia kursu dokształcającego na Wydziale Prawa i Administracji. Załącznik D Plan kursu dokształcającego Plan kursu powinien zawierać, z podziałem na semestry, wykaz przedmiotów oraz informacje o liczbie godzin zajęć, formie zajęć, formie. Plan kursu dla obszaru 1 Obszar 1 IT w zarządzaniu, blok a. Administrowanie systemem MS Dynamix AX (2 grupy po 10 os.) 1. a. Administracja systemem Microsoft Dynamics AX 2 x 35h Zaliczenie 2. b. Programowanie podstawowe w narzędziu MorphX 2 x 24h Zaliczenie 3. Programowanie w języku X++ 2 x 50h Zaliczenie 4. Rozbudowa aplikacji ERP Axapta Development 2 x 32h Zaliczenie Razem dla obszaru 1, bloku a. 2 x 141 h Obszar 1 IT w zarządzaniu, blok b. Logistyka i zarządzanie zasobami SCM (2 grupy po 10 os.) 1. a. Logistyka w systemie Microsoft Dynamics AX 2 x 40h Zaliczenie 2. b. Uzgadnianie magazynów z finansami w systemie Microsoft Dynamics AX 2 x 20 h Zaliczenie 3. c. Produkcja w systemie Microsoft Dynamics AX 2 x 50h Zaliczenie Razem dla obszaru 1, blok b. 2 x 110 h Obszar 1 IT w zarządzaniu, blok c. Zarządzanie finansami (2 grupy po 10 os.) a. Zarządzanie finansami w systemie ERP Microsoft Dynamics AX 2 x 40h Zaliczenie b. Zamknięcie okresu obrachunkowego w systemie Microsoft Dynamics AX 2 x 8 h Zaliczenie 5

6 c. Praktyczne aspekty wykorzystania modułu środki trwałe d. Technologia OLAP i BI w analityce finansowej Razem dla obszaru 1, blok c. 2 x 11 h Zaliczenie 2 x 50h Zaliczenie 2 x 109 h Plan kursu dla obszaru 2 Obszar 2 warsztaty kompetencji interpersonalnych (6 grup po 10 osób) a. efektywne słuchanie, prezentowanie własnych opinii w jasny i czytelny sposób 6 x 3 h Zaliczenie b. współpraca w grupie, budowanie zespołu, zarzadzanie zespołem 6 x 4 h Zaliczenie c. rozwiazywanie konfliktów 6 x 3 h Zaliczenie d. prowadzenie dyskusji 6 x 3 h Zaliczenie e. przygotowanie i wygłaszanie publicznych prezentacji 6 x 4 h Zaliczenie f. radzenie sobie ze stresem, asertywność 6 x 3 h Zaliczenie Razem dla obszaru 2 6 x 20 h Plan kursu dla obszaru 3 Obszar 3 warsztaty przedsiębiorczości (10 grup po 10 osób) a. myślenie i działanie w kreatywny i przedsiębiorczy sposób 10 x 8 h Zaliczenie b. terminologia ekonomiczna 10 x 8 h Zaliczenie c. dokonywanie analizy SWOT przy podejmowaniu decyzji 10 x 8 h Zaliczenie d. planowanie i zarzadzanie czasem 10 x 8 h Zaliczenie Razem dla obszaru 3 10 x 32 h Plan kursu dla obszaru 4 Obszar 4 warsztaty kompetencji analitycznych w środowisku nowoczesnych technologii (4 grupy po 10 osób) 6

7 a. techniki tworzenia i przygotowania prezentacji danych 4 x 20 h Zaliczenie b. elementy animacji w kontekście prezentowania danych 4 x 10 h Zaliczenie c. możliwości form wydruku 4 x 5 h Zaliczenie d. optymalizacja konstruowania treści merytorycznych 4 x 15 h Zaliczenie Razem dla obszaru 4 10 x 50 h Załącznik E Warunki rekrutacji Na Kurs mogą być przyjęci studenci wyłącznie ostatniego lub 2 ostatnich semestrów pierwszego stopnia albo drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, które kończą się nie później niż 30 września 2015 r. kierunków: administracja, zarzadzanie, prawo i europeistyka, prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Na podstawie indywidualnych rozmów (zgodnie z kolejnością zgłoszeń) zostanie wybranych 200 uczestników projektu. Na wypadek rezygnacji któregoś z uczestników powstanie lista rezerwowa (20 os.). Osoby z tej listy będą kwalifikowane do projektu na podstawie kolejności zgłoszeń w miarę rezygnacji uczestników z listy podstawowej. O przyjęciu uczestnika do projektu decyduje komisja: Kierownik projektu i Specjalisty ds. rekrutacji i monitoringu. Rekrutacja prowadzona będzie w biurze projektu, dokumenty aplikacyjne będą dostępne w biurze i na stronie projektu. Uczestnicy projektu wybiorą zajęcia, w których będą uczestniczyć. Minimum 50% miejsc organizator kursu zapewnia kobietom. 7

WSTĘP. Zapraszamy Państwa do lektury naszego Katalogu Produktów. Zespół Syntea SA

WSTĘP. Zapraszamy Państwa do lektury naszego Katalogu Produktów. Zespół Syntea SA Katalog Produktów WSTĘP Syntea SA działa na rynku edukacyjnym od ponad 10 lat. Od czasu powstania spółki przemierzyliśmy drogę od niewielkiej, wyspecjalizowanej w szkoleniach informatycznych firmy edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy w zakresie realizacji studiów podyplomowych w obszarze systemów Microsoft Dynamics 1/17

Oferta współpracy w zakresie realizacji studiów podyplomowych w obszarze systemów Microsoft Dynamics 1/17 Oferta współpracy w zakresie realizacji studiów podyplomowych w obszarze systemów Microsoft Dynamics 1/17 SPIS TREŚCI STRESZCZENIE OFERTY... 3 BADANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA STUDIA PODYPLOMOWE... 4 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim studia licencjackie (I stopnia) profil praktyczny w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI

PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI KIERUNKI ZAMAWIANE 2008-2013 1,2 mld zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na: zmianę struktury kształcenia (wzrost liczby studentów kierunków technicznych i ścisłych);

Bardziej szczegółowo

Główny księgowy (121101)

Główny księgowy (121101) Główny księgowy (121101) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04 1. Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku studiów prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie oraz studia niestacjonarne jednolite magisterskie profil ogólnoakademicki Symbol kierunkowego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FINANSISTÓW

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FINANSISTÓW LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FINANSISTÓW Program realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu oraz Akademię

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA INŻYNIERÓW

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA INŻYNIERÓW LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA INŻYNIERÓW Program realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu oraz Akademię

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni:

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: Fundator stypendiów: Partnerzy Organizacyjni: Klub Patronów Olimpiady: Patroni medialni: Patroni internetowi: Wiedza, umiejętności,

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany Manager ds. Lean

Certyfikowany Manager ds. Lean Już wkrótce dostępne kursy: Certyfikowany Redukcja kosztów poprzez Kaizen Certyfikowany Jak przeprowadzić organizację przez transformację Lean Certyfikowany Szanowni Państwo Jakim sposobem można w prosty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r.

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 Ewelina Gorczyca rogram nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 opyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia Procedura 26 Warunki kształcenia 1 1. Cel i zakres procedury Celem jest ocena i stałe doskonalenie warunków kształcenia w Wydziale Nauk o Zdrowiu. 2. Terminologia Warunki kształcenia są związane z posiadanym

Bardziej szczegółowo