ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61"

Transkrypt

1 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev: AA Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 ZADANIE 6 i 7 Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 Typ dokumentu: SPT Specyfikacja techniczna Numer projektu: DBAH

2 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 2/61 Rev: AA Spis treści. I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Cel zadania. 2. Stan obecny 3. Opis przedmiotu zamówienia (zakres rzeczowy i wymagania szczegółowe) 4. Wymagania dotyczące jakości i technologii realizacji prac 5. Termin wykonania, harmonogram prac. 6. Dokumentacja projektowa i powykonawcza 7. Szkolenie personelu 8. Urządzenia, materiały i części powierzone przez Zamawiającego. II ZASADY ODBIORU I ORGANIZACJI PRAC 1. Warunki odbioru prac. 2. Organizacja prac 3. Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 4. Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 5. Obowiązki i uprawnienia Wykonawcy 6. Zakres prac objętych wyceną III ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI TECHNICZNEJ OFERTY 1. Określenie zakresu prac, opis proponowanego rozwiązania technicznego i technologii wykonania robót 2. Opis organizacji prac 3. Wykazy części zamiennych koniecznych do przedstawienia w ofercie 4. Szczegółowy harmonogram realizacji zadania 5. Wykaz podwykonawców 6. Warunki techniczne udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające ich spełnienie IV V VI OGÓLNA SPECYFIKACJA DZIAŁAŃ NA TERENIE ZAKŁADU ZASADY ZARZADZANIA DOKUMENTACJĄ LISTA ZAŁĄCZNIKÓW 2

3 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 3/61 Rev: AA I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Cel zadania Wykonanie nowych rozdzielni dystrybucyjnych 0,4kV RNO11.1 oraz RNO11.2 dla potrzeb urządzeń transportu węgla w rejonie wież przesypowych W4 i W5 na terenie EC Wrocław. Pozostałe cele modernizacji układów elektroenergetycznych zasilających urządzenia transportu węgla w EC Wrocław to: poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zwiększenie dyspozycyjności, zwiększenie bezpieczeństwa personelu ruchowego, zmniejszenie kosztów remontów, zwiększenie żywotności, poprawienie estetyki. 2. Stan obecny 2.1 Rozdzielnie RNO11.1 i RNO11.2 Rozdzielnie 0,4 kv RNO11.1 oraz RNO11.2 są rozdzielniami zasilającymi część układu przenośników taśmowych węgla z portu rzecznego nad rzeką Odra do EC Wrocław. W załączniku nr 3 (rys. C nr projektu U EC Wrocław nawęglanie SCHEMAT OGÓLNY UKŁADU NAWĘGLANIA urządzenia rozładowczo załadowcze) przedstawiono konfigurację urządzeń nawęglania EC Wrocław. Istniejąca rozdzielnica RNO11.1 odpowiada za zasilanie urządzeń technologicznych zgrupowanych w stacji przesypowej BSP-4 (wieża przesypowa W4). Głównymi odbiorami są napędy przenośników taśmowych P7 (PT7) i P8 (PT8). Istniejąca rozdzielnica RNO11.2 odpowiada za zasilanie urządzeń technologicznych zgrupowanych w stacji przesypowej BSP-5 (wieża przesypowa W5). Głównymi odbiorami są napędy P9 (PT9) ; P10 (PT10) ; P21 (PT21); napędy pługów zrzutowych zabudowanych na przenośniku P21 (PT21) : KW3-31, KW3-32, KW3-33 nad zasobnikiem retencyjnym węgla kotła wodnego nr 3 ZKW3, oraz KW5-51, KW5-52, KW5-53 nad zasobnikiem kotła wodnego nr 5 ZKW5 EC Wrocław. Rozdzielnie 0,4 kv RNO11.1 oraz RNO11.2 są rozdzielniami dwusekcyjnymi typu MS-76A z szynami AP 40 x 10 o następujących parametrach: Jn=630 Un=500V Jnsz=6kA. Rozdzielnie pracują w układzie sieci przedstawionym na rys.1 (załącznik nr 4). Rozdzielnica RNO11.1 zabudowana jest w wieży przesypowej W4 w wydzielonym pomieszczeniu ruchu elektrycznego na poziomie +8,7m. Rozdzielnia RNO11.2 zabudowana jest w pomieszczeniu ruchu elektrycznego na poziomie +12m, znajdującym się w wieży przesypowej W5. Lokalizację istniejących (i projektowanych) rozdzielni przedstawiono na rys. 2 (załącznik nr 5) i rys.3 (załącznik nr 6). Strukturę rozdzielni z zestawieniem aparatów i odbiorów przedstawiono na rysunkach zatytułowanych Rozdzielnia 400/230V RNO11.1 schemat strukturalny (załącznik nr 8) i Rozdzielnia 400/230 V RNO11.2 schemat strukturalny (załącznik nr 9). Elewację rozdzielnic i sposób ich ustawienia (przyścienny) w pomieszczeniach wydzielonych budynków wież przesypowych W4 i W5 przedstawiono na załączonych fotografiach (załączniki nr 14, nr 15, nr 16). Obie rozdzielnie współpracują z systemem dyspozytorskim (AKPiA) układu nawęglania sterującym pracą układu przenośników taśmowych. Komunikacja pomiędzy systemem a rozdzielniami odbywa się poprzez koncentratory zlokalizowane w pomieszczeniach obok każdej z rozdzielni a dalej łączem światłowodowym. Oprócz sterowania zdalnego przenośnikami możliwe jest również sterowanie z miejsca. Sposób sterowania i wizualizacji pracy urządzeniami technologicznymi układu nawęglania zasilanymi z rozdzielnic RNO11.1 i RNO11.2 oraz sposób powiązań kablowych z systemem DCS 3

4 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 4/61 Rev: AA Master i systemem dyspozytorskim (AKPiA) układu nawęglania EC Wrocław, przedstawiono w dokumentacji opracowanej przez PROCOM SYSTEM S.A. : EC Wrocław Modernizacja AKPiA układu nawęglania Dokumentacja montażowo uruchomieniowa. Rozdzielnia RNO11.1 (1NOBKE) PT-7 (1N0EAC07) i PT-8 (1N0EAC08) NMU23, załącznik nr 10 EC Wrocław Modernizacja AKPiA układu nawęglania Dokumentacja montażowo uruchomieniowa. Rozdzielnia RNO11.2 (1NOBKF) PT-9 (1N0EAC09) i PT-10 (1N0EAC10) NM24, załącznik nr 11 EC Wrocław Modernizacja AKPiA układu nawęglania Dokumentacja montażowo uruchomieniowa. Rozdzielnia RNO11.2 (1NOBKF) PT-21 (1N0EAC21) NMU24, załącznik nr 12 EC Wrocław Modernizacja AKPiA układu nawęglania Katalog kabli. Dyspozycje i trasy kablowe ND1, załącznik nr Opis systemu DCS MASTER Komputerowy system DCS MASTER zainstalowany został dla obsługi układu elektrycznego w EC Wrocław w roku Spełnia on funkcje sterowania i wizualizacji stanu pracy części rozdzielni technologicznych, transformatorów, oraz rozdzielni zasilania rezerwowego. Dla obsługi tych rozdzielni powstały odrębne stacje operatorskie zlokalizowane na nastawni blokowej i w pomieszczeniu dyżurnych elektryków. System nie objął wszystkich rozdzielni elektrycznych w EC Wrocław między innymi dotyczy to rozdzielni obszaru nawęglania. Jest on natomiast (pod względem swoich możliwości w zakresie przyjęcia i obróbki sygnałów) w stanie objąć następne obiekty układu elektrycznego. Dla ograniczenia ilości połączeń kablowych komunikacja między rozdzielniami a systemem odbywa się przy pomocy koncentratorów (traktowanych jako element sytemu DCS) zlokalizowanych z reguły w pobliżu rozdzielni. Na schematach w stacji operatorskiej systemu odwzorowany jest rzeczywisty stan położenia łączników, wartości wielkości elektrycznych (napięcia, prądy, moce czynne i bierne itp.) i nieelektrycznych (temperatury, numery zaczepów transformatorów itp.) oraz pojawiają się komunikaty alarmowe informujące o zakłóceniach w pracy układu. Stan pracy układów technologicznych EC Wrocław w tym stan pracy układu elektrycznego odwzorowany jest również w komputerowej sieci zakładowej za pośrednictwem systemu PROMAN produkcji PROCOM Wrocław pobierającego dane z systemu komputerowego DCS MASTER. Producentem systemu DCS MASTER jest firma IASE Sp. z o.o. we Wrocławiu. Konfigurację połączeń stacji operatorskich systemu przedstawiono na schemacie ideowym nr 1 poniżej. 4

5 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 5/61 Rev: AA 2.3 Opis systemu dyspozytorskiego (AKPiA) sterowania przenośnikami układu nawęglania System sterowania przenośnikami układu nawęglania został zainstalowany w roku 2010 i jest objęty gwarancją producenta. Standardowe funkcje systemu automatyki System automatyki realizuje cztery główne funkcje: zbieranie informacji o obiekcie technologicznym, przetwarzanie tych informacji, wizualizacja stanu procesu, oddziaływanie na obiekt poprzez sterowanie napędami urządzeń. Struktura systemu automatyki System automatyki składa się ze stacji procesowej, kaset rozszerzeń i systemu operatorskiego połączonych sieciami. Strukturę systemu przedstawiono na schemacie ideowym nr 2 poniżej. 5

6 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 6/61 Rev: AA Konfiguracja systemu automatyki Stacja procesowa Sterownik składa się z jednej stacji procesowej z pojedynczym procesorem SIMATIC typu S Jednostka centralna CPU sterownika łączy się z kasetami rozszerzeń (listwy ET200M) poprzez port RS485 w standardzie Profibus DP. Stacja procesowa automatyki jest autonomicznymi układem sterowania. Kasety rozszerzeń - listwy ET200M Listwy wejść i wyjść rozmieszczono w rozdzielniach. Każda listwa ET200M składa się z modułu komunikacyjnego typu IM153, który jest połączony z procesorem stacji procesowej siecią Profibus DP oraz z modułów wejść i wyjść sterownikowych typu S7-300 firmy SIEMENS. Sieć procesowa (plant bus) Sieć procesowa jest siecią typu Industrial Ethernet o prędkości do 100Mbit/s. Sieć ta łączy ze sobą: stacje operatorskie systemu nawęglania 1N0CKJ01, 1N0CKJ02 zlokalizowane na pulpicie operatorskim w nastawni nawęglania, stację procesową (sterownik) nawęglania zlokalizowaną w szafie procesowej 1N0CBA01 na zapleczu nastawni, stację inżynierską 1N0CKE01 zlokalizowaną również na zapleczu nastawni nawęglania. Sieć obiektowa 6

7 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 7/61 Rev: AA Sieć obiektowa łączy stację automatyki z rozproszonymi listwami typu ET200M, które są zlokalizowane wzdłuż trasy transportowej węgla w pomieszczeniach rozdzielni w wieżach przesypowych nawęglania. Jest to sieć wykonana w standardzie Profibus DP. Z uwagi na duże odległości pomiędzy koncentratorami sieci obiektowe listwy ET200M połączono światłowodem. Światłowód jest prowadzony po trasach w obrębie przenośników od budynku nawęglania poprzez rozdzielnie RNO5.1 i RNO7.1, RNO11.1, RNO11.2, RNO14.1 aż do pomieszczenia systemu DCS MASTER na bloku BC-1. System wizualizacji System operatorski to dwie stacje operatorskie: 1N0CKJ01, 1N0CKJ02. Są to komputery PC z systemem operacyjnym Windows XP Professional. Komputery przyłączone są do sieci procesowej. Stacje są wyposażone w odpowiednie karty komunikacyjne oraz w oprogramowanie umożliwiające ich redundantną równoległą pracę. Funkcje stacji operatorskiej Podstawowym zadaniem stacji operatorskiej jest odwzorowanie na monitorach informacji o stanie procesu technologicznego oraz umożliwienie interakcji operatora z tymi procesami. Stosowane są następujące formy prezentacji: schematy technologiczne (synoptyczne), okna indywidualnej prezentacji i okna sterowania (stacyjki), komunikaty o zdarzeniach, obrazy trendów, tabele. Elementy dynamiczne na obrazach technologicznych pokazują bieżący stan pomiarów i urządzeń, a niektóre z nich pozwalają na interakcje z operatorem przy pomocy stacyjek sterowniczo informacyjnych, wywoływanych i obsługiwanych przy pomocy myszki i klawiatury komputerowej. Ogólne założenia prezentacji w systemie wizualizacji Schematy instalacji przeznaczone są do: stałej kontroli pracy węzłów technologicznych i urządzeń, automatycznego lub ręcznego sterowania pojedynczymi urządzeniami oraz ich zespołami, identyfikacji źródeł zakłóceń w pracy instalacji. Z obrazu synoptycznego można wywołać odpowiednią stacyjkę obsługi i diagnostyki klikając na piktogram urządzenia, pomiaru lub sygnału. Nie ma ograniczeń co do liczby stacyjek otwieranych na tle jednego obrazu. Klawisz [symbolika] otwiera obraz, na którym wyjaśnione są symbole graficzne, kody kolorów, skróty itp. Obraz ten jest dwustronicowy przejście na drugą stronę możliwe jest poprzez kliknięcie na napis > następna strona w prawym dolnym rogu ekranu. Elementy dynamiczne schematów instalacji Elementy dynamiczne pokazują aktualny stan urządzeń, sygnalizatorów i pomiarów procesu technologicznego Są to dane pochodzące z obiektu lub przetworzone przez system automatyki. Piktogramy powiązane z urządzeniami przyjmują odpowiednie kolory pokazując odpowiednio stan załączenia, wyłączenia, nieustalony itp. Piktogram zsuwni (klapy) pokazuje stan trwałego położenia (krańcowego lub pośredniego) na podstawie sygnałów z wyłączników krańcowych. Obok piktogramu może się pojawiać dodatkowa sygnalizacja awarii lub trybu pracy obwodu sterowania w postaci ramki. Tryb pracy Tryb pracy RĘKA oznacza, że strukturą steruje tylko operator (jeżeli stacyjka nie jest zablokowana, co jest wizualizowane jako jasnoniebieska ramka wokół piktogramu). Tryb pracy AUTO oznacza, że rozkazy strukturze wydaje program (na przykład sekwencja) i jest wizualizowane jako żółta ramka wokół piktogramu. W zależności od potrzeb i warunków określonych w programie przełączenia trybu pracy pomiędzy RĘKA oraz AUTO wykonuje operator lub program. Także w zależności od warunków określonych w programie w trybie AUTO 7

8 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 8/61 Rev: AA inne klawisze służące do sterowania np. ZAL / WYL są nieaktywne (zablokowane) lub są trwale aktywne nawet w trybie AUTO. Uwaga: System PROMAN oraz system dyspozytorski (AKPiA) sterowania układem przenośników nawęglania wykonane zostały przez firmę PROCOM SYSTEM S.A. Na systemy te Zamawiający posiada gwarancje Producenta. Wszelkie zmiany i modyfikacje tych systemów należy uzgodnić z tą Firmą. 3. Opis przedmiotu zamówienia (zakres rzeczowy i wymagania szczegółowe) 3.1 Zakres prac Zakres prac dla rozdzielni RNO11.2 realizacja w 2011 roku 1. Opracowanie projektu wykonawczego we wszystkich branżach na wymianę rozdzielni RNO11.2 wraz z okablowaniem, przystosowanej do sterowania, sygnalizacji, pomiarów i wizualizacji z istniejącego systemu komputerowego DCS MASTER, systemu dyspozytorskiego (AKPiA) układu nawęglania oraz systemu okołoprodukcyjnego Proman. 2. Przystosowanie pomieszczenia rozdzielnic 0,4kV ROOZ, RNA, RNA1, RNOK, RNK1, RNS3, RNO10 na poziomie +8,7m budynku E2 pod zabudowę nowej rozdzielni RNO Demontaż istniejącej rozdzielni RNO11.2 wraz z kablami. 4. Dostawa i montaż kompletnej rozdzielni RNO11.2 wraz z okablowaniem według projektu wykonawczego. 5. Dostawa i montaż skrzynki wraz automatem SZR i panelem z dodatkowymi przyciskami. 6. Dostawa i montaż tras kablowych wraz z ułożeniem i podłączeniem okablowania nowych sieci odbiorów technologicznych. 7. Wykonanie systemu uziemień ochronnych do uziemienia urządzeń objętych modernizacją. 8. Odtworzenie istniejącego miejscowego układu sterowania przenośników z wewnętrznymi blokadami technologicznymi dla urządzeń podawania i transportu węgla i biomasy oraz odtworzenie sterownia i blokad zewnętrznych między przenośnikami realizowanych przez komputerowy system dyspozytorski (AKPiA) układu nawęglania - z wykorzystaniem istniejącego koncentratora. 9. Dostawa kompletnie wyposażonej szafy wraz z koncentratorem przeznaczonym dla odwzorowania rozdzielni RNO11.2 w zakresie sterowania, sygnalizacji, pomiarów i wizualizacji w systemie komputerowym DCS MASTER. 10. Dostawa kabli oraz wykonanie montażu okablowania pomiędzy rozdzielnią RNO11.2 a nowym koncentratorem oraz między koncentratorem a systemem komputerowym DCS MASTER. 11. Wykonanie modernizacji sprzętowej (rozbudowy) i zmian w oprogramowaniu istniejącego systemu komputerowego DCS MASTER układu elektrycznego dla odwzorowania stanu pracy w zakresie sterowania, sygnalizacji, pomiarów i wizualizacji rozdzielni RNO11.2 oraz wykonanie zmian w bazie sygnałów sytemu komputerowego DCS MASTER dla systemu okołoprodukcyjnego PROMAN. 12. Modernizacja oprogramowania systemu okołoprodukcyjnego PROMAN dla przyjęcia sygnałów i odwzorowania stanu pracy modernizowanego układu elektrycznego. 13. Dostawa niezbędnego oprogramowania dla normalnej pracy rozdzielnicy. 14. Wykonanie prób funkcjonalnych, pomiarów elektrycznych, sprawdzenie sterowania, sygnalizacji, zabezpieczeń, blokad i automatyki oraz uruchomienie (przygotowanie i wykonanie ruchu próbnego), wykonanie i dostarczenie protokołów. 15. Opracowanie i dostawa dokumentacji powykonawczej dla w/w zakresu prac Zakres prac dla rozdzielni RNO11.1 realizacja w 2012 roku 1. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego we wszystkich branżach na zabudowę kontenera oraz na wymianę rozdzielni RNO11.1 wraz z okablowaniem, przystosowanej do sterowania, sygnalizacji, pomiarów i wizualizacji z istniejącego systemu komputerowego DCS 8

9 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 9/61 Rev: AA MASTER, systemu dyspozytorskiego (AKPiA) układu nawęglania oraz systemu okołoprodukcyjnego Proman. 2. Działając w imieniu Inwestora uzyskanie pozwolenia na budowę wg projektu budowlanego Budowa kontenerowej rozdzielni 0,4kV na terenie głównym EC Wrocław wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami. 3. Zakup, dostawa i zabudowa kontenera dla posadowienia nowej rozdzielni RNO11.1. Zagospodarowanie terenu i wykonanie wszelkich niezbędnych instalacji ogólnobudowlanych kontenera. 4. Demontaż istniejącej rozdzielni RNO11.1 wraz z kablami. 5. Dostawa i montaż kompletnej rozdzielni RNO11.1 wraz z okablowaniem według projektu wykonawczego. 6. Dostawa i montaż skrzynki wraz automatem SZR i panelem z dodatkowymi przyciskami. 7. Dostawa i montaż tras kablowych wraz z ułożeniem i podłączeniem okablowania nowych sieci odbiorów technologicznych. 8. Wykonanie systemu uziemień ochronnych do uziemienia urządzeń objętych modernizacją. 9. Odtworzenie istniejącego miejscowego układu sterowania przenośników z wewnętrznymi blokadami technologicznymi dla urządzeń podawania i transportu węgla i biomasy oraz odtworzenie sterownia i blokad zewnętrznych między przenośnikami realizowanych przez komputerowy systemem dyspozytorski (AKPiA) układu nawęglania - z wykorzystaniem istniejącego koncentratora. 10. Dostawę kompletnie wyposażonej szafy wraz z koncentratorem przeznaczonym dla odwzorowania rozdzielni RNO11.1 w zakresie sterowania, sygnalizacji, pomiarów i wizualizacji w systemie komputerowym DCS MASTER. 11. Dostawa kabli oraz wykonanie montażu okablowania pomiędzy rozdzielnią RNO11.1 a nowym koncentratorem oraz między koncentratorem a systemem komputerowym DCS MASTER. 12. Wykonanie modernizacji sprzętowej (rozbudowy) i zmian w oprogramowaniu istniejącego systemu komputerowego DCS MASTER układu elektrycznego dla odwzorowania stanu pracy w zakresie sterowania, sygnalizacji, pomiarów i wizualizacji rozdzielni RNO11.1 oraz wykonanie zmian w bazie sygnałów sytemu komputerowego DCS MASTER dla systemu okołoprodukcyjnego PROMAN. 13. Modernizacja oprogramowania systemu okołoprodukcyjnego PROMAN dla przyjęcia sygnałów i odwzorowania stanu pracy modernizowanego układu elektrycznego. 14. Dostawa niezbędnego oprogramowania dla normalnej pracy rozdzielnicy. 15. Wykonanie prób funkcjonalnych, pomiarów elektrycznych, sprawdzenie sterowania, sygnalizacji, zabezpieczeń, blokad i automatyki oraz uruchomienie (przygotowanie i wykonanie ruchu próbnego), wykonanie i dostarczenie protokołów. 16. Opracowanie i dostawa dokumentacji powykonawczej dla w/w zakresu prac Ogólny opis techniczny projektowanych rozdzielnic Rozdzielnica RNO11.2 Rozdzielnica RNO11.2 ma być wnętrzowa dwusekcyjna o stopniu ochrony co najmniej IP44, skonfigurowana z podstawowych segmentów zasilających, sprzęgłowych i odbiorczych. Zasilana z zakładowej sieci EC Wrocław (fragment sieci przedstawiono na rys.1-załącznik 4). Przeznaczona jest do rozdziału energii elektrycznej, trójfazowego prądu przemiennego o napięciu znamionowym 0,4kV w układzie sieciowym TN-S dla odbiorów technologicznych systemu dyspozytorskiego (AKPiA) układu nawęglania EC Wrocław - głównie napędów przenośników taśmowych PT9, PT10, PT21, pługów zrzutowych KW3-31, KW3-32, KW3-33, KW5-51, KW5-52, KW5-53, przestawiaków zsuwni PT9 i PT10 i rozdzielnicy oświetleniowej 0,4kV RO-4, zgrupowanych w budynku wieży przesypowej W5 i w pomieszczeniu przenośnika PT21 budynku kotłów wodnych E2. Wyłączniki w polach zasilających oraz wyłącznik sprzęgłowy mają mieć możliwość sterowania zdalnego w obu kierunkach (realizacja rozkazów z systemu DCS Master oraz komunikacja 9

10 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 10/61 Rev: AA zwrotna). Układ sterowania ma zapewnić współpracę zarówno z istniejącym w EC Wrocław systemem DCS Master do wizualizacji i sterowania pracą rozdzielni jak i z automatem SZR oraz analizatorem parametrów sieci w każdym z pól zasilających (napięcie międzyfazowe, napięcie fazowe, prądy w fazach L1; L2 ; L3, moc czynna faz, moc czynna całkowita, moc bierna faz, moc bierna całkowita, współczynnik mocy cos fi, prąd upływu In, współczynniki mocy faz, energia czynna, energia bierna indukcyjna, energia bierna pojemnościowa, < mierzone urządzeniem PECA 15 >). Wybór sterowania (automatyczny, ręczny) realizowany będzie z poziomu systemu DCS Master. Na elewacji pól zasilających mają być zabudowane przyciski sterujące (załącz/wyłącz) oraz lampki sygnalizacyjne (diody LED) sygnalizujące załączenie danego zasilania (zasilanie sekcji 1 i/lub zasilanie sekcji 2) oraz sprzęgła. Na elewacji pól zasilających zabudowane będą dodatkowo wyłączniki awaryjne grzybkowe umożliwiające wyłączenie zasilania rozdzielni w każdym trybie pracy. Automat SZR ma być automatem z rezerwą ukrytą (mikroprocesorowy zespół automatyki przełączania zasilań typu AZRS-3 lub równoważny) tj. przy normalnej pracy rozdzielni w układzie ukrytej rezerwy zasilania z załączonymi wyłącznikami zasilań obu sekcji i wyłączonym wyłączniku sprzęgła, w przypadku wyłączenia się wyłącznika w dowolnym z pól zasilających automat SZR powinien załączyć wyłącznik sprzęgła. Automat SZR ma być wyposażony w przyciski umożliwiające załączanie i wyłączanie wyłączników w polach zasilających oraz sprzęgła, a także przyciski umożliwiające przełączanie zasilań automatyką PPZ. Obwody sterowania wyłączników zasilane będą z istniejącego gwarantowanego źródła napięcia 220VDC. Zastosowane zabezpieczenia przepięciowe (ogranicznik przepięć Dehnventil TNS kl.i ) z sygnalizacją zadziałania, przyłączone zostaną do szyn zbiorczych za pośrednictwem rozłącznika bezpiecznikowego z sygnalizacją jego położenia. Układ sterowania pól odpływowych rozdzielni współpracować ma z systemem DCS Master w zakresie odwzorowania stanu rozłącznika (wyłącznika, stycznika) i pomiaru prądu w jednej lub trzech fazach oraz z systemem dyspozytorski (AKPiA) układu nawęglania w zakresie sygnałów stanów przenośnika i zwalniaka takich jak: kontrola napięcia 24VDC ; załączony ; wyłączony ; zwalniak załączony ; zwalniak wyłączony ; gotowość elektryczna ; sterowanie zdalne ; wyłączenie awaryjne ; zwalniak otwarty ; zwalniak zamknięty ; poślizg taśmy ; sygnalizacja przesypu ; zadziałanie wyłącznika linkowego ; awaria rozdzielni ; prąd silnika napędu przenośnika. Układ sterowania pól odpływowych dodatkowo ma realizować sygnały komend zdalnego sterowania przenośników takich jak: załącz ; wyłącz ; zezwolenie na sterowanie miejscowe ; blokada od przenośnika i zsuwni. W zakresie sygnałów stanu zsuwni takich jak: napięcie 24VDC; gotowość elektryczna ; sterowanie zdalne ; przeciążenie mechanizmu wył. mom. do EAC11 (12) ; przeciążenie mechanizmu wył. mom. do EAC21 ; zsuwnia do EAC11 (12) ; zsuwnia do EAC21. W zakresie realizacji komend zdalnego sterowania zsuwni takich jak: załącz ; wyłącz ; zezwolenie na sterowanie miejscowe ; blokada od przenośnika i zsuwni. Pola odpływowe zasilające pługi zrzutowe których układy sterowania współpracować muszą z systemem DCS Master w zakresie sygnałów sygnalizacji stanów pługa takich jak: pług podniesiony ; pług opuszczony. Z systemem dyspozytorskim AKPiA układu nawęglania układ sterowania pługiem zrzutowym współpracuje w zakresie sygnałów sygnalizacji stanu takich jak: napięcie 24VDC ; gotowość elektryczna ; pług podniesiony ; pług opuszczony ; wybrane sterowanie zdalne. W zakresie realizacji komend zdalnego sterowania pługami sygnałów takich jak : podnieś pług ; opuść pług. Wymiana sygnałów pomiędzy układem sterowania rozdzielni a systemami DCS Master i dyspozytorskim (AKPiA) układu nawęglania realizowana ma być przez sygnały dwustanowe NC, NO, oraz analogowe 4 20 ma dla pomiarów wielkości prądu i napięcia. Lokalizacja aparatów układu sterowania urządzeniami technologicznymi ma być w wydzielonej przestrzeni aparatowej (wydzielona szafa) rozdzielnicy o zakładanych wymiarach 1000 x 2000 x 600 dla każdej sekcji. Rozdzielnica zlokalizowana będzie w pomieszczeniu rozdzielnic 0,4kV ROOZ, RNA, RNA1, RNKO, RNK1, RNS3, RNO10 na poziomie +8,7m budynku E2 w przestrzeni nad powierzchniami pokazanymi na rys.3 załącznik nr Rozdzielnica RNO11.1 Rozdzielnica RNO11.1 ma być wnętrzowa dwusekcyjna o stopniu ochrony co najmniej IP44, skonfigurowana z podstawowych segmentów zasilających, sprzęgłowych i odbiorczych. Zasilana z 10

11 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 11/61 Rev: AA zakładowej sieci EC Wrocław (fragment sieci przedstawiono na rys.1-załącznik 4). Przeznaczona jest do rozdziału energii elektrycznej trójfazowego prądu przemiennego o napięciu znamionowym 0,4kV w układzie sieciowym TN-S dla odbiorów technologicznych systemu dyspozytorskiego (AKPiA) układu nawęglania EC Wrocław głównie napędów przenośników taśmowych PT7, PT8 i rozdzielnicy oświetleniowej 0,4kV RO-3, zgrupowanych w budynku wieży przesypowej W4 i w pomieszczeniu galerii PT7,8. Wyłączniki w polach zasilających oraz wyłącznik sprzęgłowy mają mieć możliwość sterowania zdalnego w obu kierunkach (realizacja rozkazów z systemu DCS Master oraz komunikacja zwrotna). Układ sterowania wyłącznikami rozdzielni ma zapewnić współpracę zarówno z istniejącym w EC Wrocław systemem DCS Master do wizualizacji i sterowania pracą rozdzielni, jak i z automatem SZR oraz analizatorem parametrów sieci w każdym z pól zasilających (napięcie międzyfazowe, napięcie fazowe, prądy w fazach L1; L2 ; L3, moc czynna faz, moc czynna całkowita, moc bierna faz, moc bierna całkowita, współczynnik mocy cos fi, prąd upływu In, współczynniki mocy faz, energia czynna, energia bierna indukcyjna, energia bierna pojemnościowa, < mierzone urządzeniem PECA 15 > ). Wybór sterowania (automatyczny, ręczny) realizowany będzie z poziomu systemu DCS Master.. Na elewacji pól zasilających mają być zabudowane przyciski sterujące (załącz/wyłącz) oraz lampki sygnalizacyjne (diody LED) sygnalizujące załączenie danego zasilania (zasilanie sekcji 1 i/lub zasilanie sekcji 2) oraz sprzęgła. Na elewacji pól zasilających zabudowane będą dodatkowo wyłączniki awaryjne grzybkowe umożliwiające wyłączenie zasilania rozdzielni w każdym trybie pracy. Automat SZR ma być automatem z rezerwą ukrytą (mikroprocesorowy zespół automatyki przełączania zasilań typu AZRS-3 lub równoważny) tj. przy normalnej pracy rozdzielni w układzie ukrytej rezerwy zasilania z załączonymi wyłącznikami zasilań obu sekcji i wyłączonym wyłączniku sprzęgła, w przypadku wyłączenia się wyłącznika w dowolnym z pól zasilających automat SZR powinien załączyć wyłącznik sprzęgła. Automat SZR ma być wyposażony w przyciski umożliwiające załączanie i wyłączanie wyłączników w polach zasilających oraz sprzęgła, a także przyciski umożliwiające przełączanie zasilań automatyką PPZ. Obwody sterowania wyłączników oraz automat SZR zasilane będą z istniejącego gwarantowanego źródła napięcia 220VDC. Zastosowane zabezpieczenia przepięciowe (ogranicznik przepięć Dehnventil TNS kl.i ) z sygnalizacją zadziałania, przyłączone zostaną do szyn zbiorczych za pośrednictwem rozłącznika bezpiecznikowego z sygnalizacją jego położenia. Układ sterowania pól odpływowych rozdzielni współpracować ma z systemem DCS Master w zakresie odwzorowania stanu rozłącznika (wyłącznika, stycznika) i pomiaru prądu w jednej lub trzech fazach oraz z systemem dyspozytorskim (AKPiA) układu nawęglania w zakresie sygnałów stanów przenośnika i zwalniaka takich jak: kontrola napięcia 24VDC ; załączony ; wyłączony ; zwalniak załączony ; zwalniak wyłączony ; gotowość elektryczna ; sterowanie zdalne ; wyłączenie awaryjne ; zwalniak otwarty ; zwalniak zamknięty ; poślizg taśmy ; sygnalizacja przesypu ; zadziałanie wyłącznika linkowego ; awaria rozdzielni ; prąd silnika napędu przenośnika. Układ sterowania pól odpływowych dodatkowo ma realizować sygnały komend zdalnego sterowania przenośników takich jak: załącz ; wyłącz ; zezwolenie na sterowanie miejscowe ; blokada od przenośnika. Wymiana sygnałów pomiędzy układem sterowania rozdzielni a systemami DCS Master i dyspozytorskim (AKPiA) układu nawęglania realizowana ma być przez sygnały dwustanowe NC, NO, oraz analogowe 4 20 ma dla pomiarów wielkości prądu i napięcia. Lokalizacja aparatów układu sterowania urządzeniami technologicznymi ma być w wydzielonej przestrzeni aparatowej (wydzielona szafa) rozdzielnicy o zakładanych wymiarach 1000 x 2000 x 600 dla każdej sekcji. Rozdzielnica zlokalizowana będzie w pomieszczeniu nowoprojektowanego kontenera przy budynku wieży W4 o wstępnie planowanych wymiarach: szerokość 3,5m długość 5m wysokość 3,5m (planowaną lokalizację przybudówki w stosunku do rzutu poziomego wieży W4 przedstawiono na rys.2-załącznik nr 5). Kontener powinien być posadowiony na fundamentach betonowych, posadzka pomieszczenia na poziomie 1,5m od powierzchni gruntu. Ściany pomieszczenia muszą posiadać odporność ogniową wymaganą aktualnymi przepisami. Dach ze spadkiem wyposażony w instalację odwodnienia winien zachodzić poza ściany obiektu. Kontener winien być ocieplony w całości. Ściany wewnętrzne pomieszczenia pomalowane na kolor biały. Drzwi pomieszczenia o odporności ogniowej 11

12 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 12/61 Rev: AA 1-godzinnej wyposażone w progi uszczelniające oraz dźwignię antypaniczną od środka i gałkę od zewnątrz, zamek z wkładką Abloy, zgodną ze standardem EC Wrocław (kod klucza i nr zamka zostanie podany przez Zamawiającego). Wymiary drzwi dostosować do optymalnych członów zestawów transportowych rozdzielnicy. Nad drzwiami zamontować daszek okapowy (dystans 0.8m od lica ściany). Pomieszczenie będzie wyposażone w techniczną podłogę (podniesioną), pod którą zostaną zabudowane konstrukcje tras kablowych do rozprowadzenia kabli zasilających, sterowniczych i sygnalizacyjnych. Podłoga podniesiona musi posiadać dopuszczalne obciążenie wynikające z ciężaru rozdzielni na całej powierzchni pomieszczenia. Z uwagi na transport montażowy i remontowy wyklucza się tylko lokalne wzmocnienia. W ścianach i fundamentach kontenera należy uwzględnić rozwiązanie wykonania szczelnych przepustów kablowych. Pomieszczenie należy wyposażyć w: instalację ogrzewania elektrycznego, wentylację mechaniczną nawiewno wywiewną, instalację oświetlenia podstawowego i awaryjnego. Nad drzwiami wejściowymi od strony wewnętrznej należy zainstalować oprawę oświetlenia załączaną w momencie otwarcia drzwi przez wyłącznik krańcowy, instalację 2 gniazd wtykowych 230V 16A i gniazda instalacji siły 400V 16A. Na drzwiach wejściowych do pomieszczenia rozdzielni RNO11.1 (i w przyszłości rozdzielni RO3) od zewnątrz pomieszczenia, wykonać tablice informacyjne grawerowane zgodne ze wzorem stosowanym w EC Wrocław, tj. Rozdzielnie 0,4kV RNO11.1 RO-3 Nieupoważnionym wstęp wzbroniony oraz tablice Pod napięciem!, Nie dotykać!, Napięcie niebezpieczne dla życia!. Pomieszczenie wyposażyć w aparat telefoniczny stacjonarny połączony z centralą EC Wrocław. Czujki systemu sygnalizacji pożarowej umieścić w przestrzeni pod podłogą i na suficie pomieszczenia, nad drzwiami wejściowymi od strony zewnętrznej umieścić wskaźnik zadziałania czujek sygnalizacji pożaru. Pomieszczenie wyposażyć w niezbędny sprzęt p.poż. i BHP zgodnie ze stosowanymi wymaganiami. Wykonawca dostarczy szafkę BHP ze sprzętem ochrony osobistej oraz tablice z osprzętem do obsługi rozdzielni. Szafa BHP ze sprzętem ochrony osobistej na rozdzielni 0,4 kv ma zawierać: Uziemiacz przenośny 3-przewodowy 4 szt. Dwubiegunowy wskaźnik niskiego napięcia 1 szt. Dielektryczne rękawice gumowe 2 pary Dielektryczne kalosze gumowe 2 pary Łańcuchy lub taśma BHP 1 komplet Okulary ochronne przeciwodpryskowe 1 szt. Tablice ostrzegawcze przenośne po 5 szt. każdego typu, Instrukcja udzielenia doraźnej pomocy 1 szt. Apteczka pierwszej pomocy z wyposażeniem 1 szt. 3.3 Wymagania szczegółowe do wykonania rozdzielni RNO11.1 i RNO11.2 Zakres prac inwestycyjnych obejmuje dostawę kompletnych nowych rozdzielnic 0,4 kv z wydzieloną przestrzenią w postaci szafy aparatowej (1szt. na 1 sekcję rozdzielni) na układy sterowania przenośnikami PT7, PT8, PT9, PT10, PT21 wraz z gospodarką kablową i trasami kablowymi oraz montaż i uruchomienie wraz z niezbędnymi do tego celu pracami. Prace obejmują również wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i powykonawczej. W zakresie formy konstrukcyjnej rozdzielnice RNO11.1 i RNO11.2 należy zaprojektować i wykonać jako rozdzielnice dwusekcyjne typu NGWR lub równoważne z członami wysuwnymi. Rozdzielnia musi spełniać następujące wymagania: - główne tory prądowe mają być zabudowane w wydzielonym przedziale, - szyny dystrybucyjne mają być miedziane pokryte warstwą utwardzającą, - możliwa zmiana rodzaju modułów i ich rozmieszczenia bez wyłączenia napięcia w szafie, - pozycja TEST (obwody główne rozłączone, obwody pomocnicze podłączone) dostępna w modułach wysuwnych wszystkich wielkości, - pozycja SERWIS (stworzenie widocznej przerwy izolacyjnej) za pomocą dźwigni łącznika głównego obwody główne i sterownicze są odłączone, moduł jest wysunięty z celki. Możliwa blokada mechaniczna modułu wysuwnego za pomocą kłódki, - Możliwa blokada mechaniczna pozostałej aparatury łączeniowej za pomocą kłódki, 12

13 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 13/61 Rev: AA - wszystkie części plastikowe mają być wolne od CFC i halogenów, ognioodporne i samogasnące, - połączenia aparatury z szynami głównymi bądź dystrybucyjnymi przewodami o podwójnej izolacji, - w polach zasilania podstawowego i rezerwowego ma być możliwość uziemiania zasilania kabli zasilających oraz mostu szynowego za wyłącznikami t.j. na odejściach kablowych (odpowiednie uchwyty na uziemiacze przenośne), - rozdzielnia ma mieć możliwość bezpiecznego uziemiania sprzęgła, - rozdzielnia ma mieć możliwość bezpiecznego uziemiania szyn zbiorczych (rozdzielnia ma posiadać niezależne przedziały do zakładania uziemień przenośnych i uchwyty leżakowe do uziemiania szyn zbiorczych). - rozdzielnia ma być przystosowana do pracy z systemem komputerowym DCS MASTER, - rozdzielnia musi posiadać niezależne przedziały kablowe. Bloki funkcjonalne o największych prądach roboczych należy umieścić w dolnych partiach zestawu, z bloków funkcjonalnych o tych samych funkcjach należy tworzyć grupy. Podstawowe parametry rozdzielnic: Napięcie znamionowe 400/230 VAC Prąd znamionowy 750A Układ sieciowy TN-S Wytrzymałość zwarciowa Ipk = 80 ka, Icw = 30 ka, tcw = 0,5s. Stopień ochrony rozdzielnic IP44 Ochrona przeciw porażeniowa przed dotykiem pośrednim uziemienie Schemat konstrukcyjny rozdzielnic ma obejmować następujące bloki: Blok wyłącznika (odcinacza) sprzęgłowego Blok wyłącznika zasilania Blok uziemiaczy i ochronników przepięciowych Bloki pól odpływowych z członami stałymi Bloki pól odpływowych z członami wysuwnymi Blok odbiorów drobnych Zestawy szafowe obu sekcji rozdzielnic w miarę możliwości ustawić w szeregu obok siebie i przyściennie w przypadku RNO11.1 a w środkowej części pomieszczenia tyłem do istniejącej rozdzielnicy RNA1 w przypadku RNO11.2 z zachowaniem 100 mm odstępu wentylacyjnego. Odpowiadające sobie człony funkcjonalne obu sekcji lokalizować naprzeciwko siebie. Most szynowy łączący sekcje zlokalizować w przestrzeni pomiędzy szafami obu sekcji na wysokości przedziału kablowego wyłącznika (odcinacza) sprzęgłowego. W zakresie funkcjonalnym należy przewidzieć: Wyłączniki w polach zasilających oraz wyłącznik sprzęgłowy sterowany zdalnie. Zaprojektować układ sterowania zapewniający współpracę z istniejącym w EC Wrocław systemem DCS Master do wizualizacji i sterowania pracą rozdzielni jak i automatem SZR. Wybór trybu sterowania (automatyczny, ręczny ) realizowany ma być z poziomu systemu DCS Master. Na elewacji pól zasilających mają być zabudowane przyciski sterujące (załącz/wyłącz) oraz lampki sygnalizacyjne (diody LED) sygnalizujące załączenie danego zasilania (zasilanie sekcji 1 i/lub zasilanie sekcji 2) oraz sprzęgła. Na elewacji pól zasilających zabudować dodatkowo wyłączniki awaryjne umożliwiające wyłączenia zasilania sekcji rozdzielnicy w każdym trybie pracy. Automat SZR ma być automatem z rezerwą ukrytą (mikroprocesorowy zespół automatyki przełączania zasilań typu AZRS-3 lub równoważny) tj. przy normalnej pracy rozdzielni w układzie ukrytej rezerwy zasilania z załączonymi wyłącznikami zasilań obu sekcji i wyłączonym wyłączniku sprzęgła, w przypadku wyłączenia się wyłącznika w dowolnym z pól zasilających automat SZR powinien załączyć wyłącznik sprzęgła. Automat SZR będzie wyposażony w przyciski umożliwiające załączanie i wyłączanie wyłączników w polach zasilających oraz sprzęgła, a także przyciski umożliwiające przełączanie zasilań automatyką PPZ. Wymagana jest koordynacja zabezpieczeń i układów SZR wg klasy 1 (pełne zabezpieczenie aparatury). W układach SZR najszybciej powinien działać SZR rozdzielni 6kV RO-RR i rozdzielni R1, potem rozdzielni 0,4kV RORK i RNK1, a najwolniej rozdzielni 0,4kV RNO11.1 i RNO11.2. Automat SZR wraz z dodatkowymi przyciskami należy zabudować w oddzielnej szafce, w której należy również zainstalować zabezpieczenia oraz przełącznik wyboru zasilania napięcia gwarantowanego 220VDC (zasilanie 1 lub zasilanie 2) dla 13

14 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 14/61 Rev: AA zasilania obwodów sterowniczych wyłączników oraz automatu SZR. Należy zaprojektować blokadę elektryczną między zasilaniami uniemożliwiającą załączenie do pracy równoległej obu zasilań, przy czym automat SZR ma mieć zrealizowaną możliwość wykonywania przełączeń PPZtem synchronicznym bezprzerwowym (załączenie do pracy równoległej obu zasilań przez automat SZR przy spełnionych odpowiednich warunkach). Należy zastosować ochronniki przepięciowe z sygnalizacją zadziałania przyłączone do szyn zbiorczych przez rozłączniki bezpiecznikowe z sygnalizacją położenia. Odpływy służące do zasilania podrozdzielni należy wykonać jako człony stałe z rozłącznikiem bezpiecznikowym listwowym i pomiarem prądu w jednej fazie. Stan rozłącznika oraz wielkość prądu muszą być podane do systemu DCS Master. Odpływy służące do zasilania urządzeń technologicznych (głównie napędy) należy zrealizować jako człony wysuwne posiadające następujące cechy funkcjonalne: Możliwość sterowania zdalnego styczników. Sygnalizacja pozycji PRACA, TEST Sygnalizacja gotowości elektrycznej ( zdalne i miejscowe ( na elewacji lampka)) Zabezpieczenie przeciążeniowe z sygnalizacją zadziałania Sygnalizacja stanu położenia stycznika Możliwość testowania stycznika załączenie / wyłączenie przyciskami na elewacji w pozycji członu TEST (obwody siłowe rozłączone) Człony wysuwne wyposażone w rozłącznik bezpiecznikowy muszą posiadać mechaniczne blokady uniemożliwiające wysunięcie członu przy zamkniętym rozłączniku. W obwodach sterowania styczników należy przewidzieć opcję podtrzymania stanu załączenia (realizacja za pomocą zwory na listwie zaciskowej dla celów testowych) oraz możliwość zastosowania zdalnego wyłącznika awaryjnego wymuszającego wyłączenie stycznika w każdym trybie pracy. Człony wysuwne zasilające podstawowe napędy technologiczne (silniki napędowe przenośników i pługów) należy wyposażyć w pomiar prądu jednej fazy (zdalny i lokalny) oraz programowalne inteligentne zabezpieczenia przeciążeniowe. Odpływy służące do zasilania odbiorów drobnych należy zrealizować jako pola stałe z obwodami zabezpieczonymi wyłącznikami nadmiarowo prądowymi. Odpływy te należy zgrupować i zabezpieczyć centralnym rozłącznikiem izolacyjnym. W zakresie sprzętowym w polach zasilających i sprzęgłowych należy zastosować wyłączniki z serii Tmax T7, wykonaniu wysuwnym, produkcji ABB lub równoważne o następujących parametrach: Prąd znamionowy 800A Napięcie znamionowe 700VAC Prąd zwarciowy wyłączalny 50kA Wyłączniki w polach zasilających i w polu sprzęgłowym wyposażyć należy w moduł zabezpieczenia elektronicznego PR332/P-LSI lub równoważny umożliwiający swobodne konfigurowanie zabezpieczeń oraz moduł komunikacyjny PR330/V lub równoważny, zapewniający przekazanie do systemu DCS Master informacji pomiarowych i statusowych wyłącznika. Cewki wyzwalaczy realizujące sterownie załącz / wyłącz wyłącznika mają pracować na napięciu 220VDC. W polach odpływowych z członami stałymi należy zastosować rozłączniki bezpiecznikowe listwowe typu XRE P produkcji ABB lub równoważne, wyposażone w przekładnik prądowy i styki pomocnicze do sygnalizacji położenia. W polach odpływowych z członami wysuwnymi należy zastosować rozłączniki bezpiecznikowe serii OS produkcji ABB lub równoważne, styczniki typu A110 i A16 produkcji ABB lub równoważne. Zabezpieczenia przeciążeniowe głównych napędów stanowić będą urządzenia Micom P211 producent AREVA lub równoważne. W obwodach sterowniczych należy stosować przekaźniki serii R4 producent RELPOL lub równoważne. Strukturę rozdzielnic RNO 11.1 i RNO 11.2 przedstawiono na rys 4 załącznik nr 7. Bilans mocy rozdzielnicy RNO 11.1 Lp. Nazwa odbioru Moc Pn [ kw ] Uwagi 1 Napęd przenośnika PT 7 75 Sekcja 1 2 Zwalniak PT 7 0,2 3 ogrzewanie 15 14

15 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 15/61 Rev: AA 4 ogrzewanie 15 5 Rozdzielnia RO Gniazda wtykowe mocy 20 7 Gniazda wtykowe mocy 20 8 Rozdzielnia TN1.5 (Klub Energetyka) Napęd przenośnika PT 8 75 Sekcja 2 10 Zwalniak PT 8 0,2 11 Szafy EQR (PKP) Rozdzielnia SZ-4/1, SZ-4/ Rozdzielnia RO Suwnica Gniazda wtykowe mocy 20 Bilans mocy rozdzielni RNO 11.2 Lp. Nazwa odbioru Moc Pn [ kw ] Uwagi 1 Napęd przenośnika PT 9 75 Sekcja 1 2 Zwalniak PT 9 0,2 3 Przestawiak zsuwni 3 4 Napęd przenośnika PT Zwalniak PT 21 0,2 6 Pług zrzutowy KW3-31 2,2 7 Pług zrzutowy KW3-32 2,2 8 Pług zrzutowy KW3-33 2,2 9 Pług zrzutowy KW5-51 2,2 10 Pług zrzutowy KW5-52 2,2 11 Pług zrzutowy KW5-53 2,2 12 Gniazda wtykowe mocy PT9, PT Gniazda wtykowe mocy PT Napęd przenośnika PT Sekcja 2 15 Zwalniak PT 10 0,2 16 Przestawiak zsuwni 3 17 Rozdzielnia RO Suwnica 4,5 19 Wciągarka 4,5 20 Gniazda wtykowe mocy Gniazda wtykowe 24V 1,5 Proponowane rozdzielnice muszą posiadać atesty z przeprowadzonych badań pełnych wyrobu oraz atest dopuszczający urządzenie do stosowania w energetyce wydany przez: Instytut Energetyki - Warszawa lub Instytut Elektrotechniki - Warszawa lub Zakład Pomiarowo Badawczy Energetyki Energopomiar Elektryka Gliwice. Dostarczone rozdzielnice muszą być poddane fabrycznym badaniom wyrobu wg wymagania norm PN-EN :2005 i PN-EN 60694:2004. Listwy zaciskowe w rozdzielni mają być wyposażone w zaciski typu WAGO z uwzględnieniem 20% rezerwy. Osłony na zaciskach kablowych w przedziale przyłączeniowym z materiału izolacyjnego przezroczystego. Wszystkie elementy często demontowane w trakcie normalnej eksploatacji i czynności obsługowych mocowane śrubami z łbem sześciokątnym lub z łbem w wpustem sześciokątnym - zakaz stosowania wkrętów i śrub samogwintujących. Wszystkie opisy rozdzielnicy wykonane techniką grawerowania i mocowane nitami lub śrubkami (jeżeli jest tylny przedział kablowy to powinien mieć opisy na zewnętrznej i wewnętrznej stronie drzwi). 15

16 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 16/61 Rev: AA Segmenty zasilające i odbiorcze muszą mieć możliwość założenia uziemników dla bezpiecznego wykonania prac remontowych. W ramach realizacji prac wymagane jest, aby rozdzielnica posiadała 20% odpływów rezerwowych. Pola rezerwowe muszą być wyposażone w kompletną aparaturę obwodów pierwotnych i wtórnych. Wszystkie wskaźniki i lampki sygnalizacyjne stanów położenia mają być wskaźnikami diodowymi. Elewacja rozdzielni ma być w kolorze RAL7035. Elewacja pól zasilających i sprzęgłowych ma być w kolorze RAL3016. Pola zasilające i sprzęgło rozdzielnicy muszą mieć naniesiony w sposób trwały diagram przedstawiający układ połączeń. Przepusty kablowe należy dwustronnie uszczelnić preparatami o odpowiedniej odporności ogniowej zgodnie z przepisami p.pożarowymi wraz z malowaniem ognioodporną farbą pęczniejącą kabli z obu stron przepustów na długości nie mniej niż 1m, Uwaga: Obwody wtórne pól rozdzielnic oraz przestrzeń szafy układu sterowania przenośników i współpracujących z nimi urządzeń skoordynować z systemem opracowanym przez PROCOM SYSTEM SA modernizacji AKPiA układu nawęglania EC Wrocław. Blokady pomiędzy wyłącznikami sekcyjnymi RNO11.1 (RNO11.2) W rozdzielniach RNO11.1 (RNO11.2) należy wykonać następujące blokady elektryczne: 1. Brak możliwości załączenia wyłącznika sprzęgła (będącego w gotowości do SZR i PPZ) przyciskiem załącz (z miejsca lub zdalnie) przy załączonych obu wyłącznikach sekcji 1 i 2 w rozdzielni RNO11.1 ( RNO11.2) na zasilaniu z rozdzielni RORK i RNK1; 2. Brak możliwości załączenia wyłącznika na zasilaniu w sekcji 1 (sekcji 2) rozdzielni RNO11.1 (RNO11.2) przyciskiem załącz (z miejsca lub zdalnie) przy załączonych wyłącznikach sprzęgła między sekcjami rozdzielniami RNO11.1 (RNO11.2) i załączonym wyłączniku na zasilaniu w sekcji 2 (sekcji 1) rozdzielni RNO11.1 (RNO11.2) 3. Brak możliwości załączenia wyłącznika sprzęgła w sekcji 1 rozdzielni RNO11.1 (RNO11.2) przy wyłączonym wyłączniku (odcinaczu-wyłącznik bez zabezpieczeń) sprzęgła sekcji 2 rozdzielni RNO11.1 (RNO11.2) Uwaga: Automatyka PPZ sekcji 1 rozdzielni RNO11.1 (RNO11.2) i sekcji 2 rozdzielni RNO11.1 (RNO11.2) ma umożliwiać zrealizowanie PPZ-tu synchronicznego bezprzerwowego pomimo istnienia w/w blokad. 3.4 Gospodarka Kablowa Wymianie nie podlegają kable pomiędzy istniejącymi koncentratorami a urządzeniami obiektowymi oraz systemem dyspozytorskim (AKPiA) układu nawęglania. Dobór kabli Wszystkie zastosowane kable będą nowe z żyłami miedzianymi. Kable siłowe należy dobrać z uwzględnieniem następujących czynników: obciążenie, wytrzymałość zwarciowa, spadek napięcia również przy rozruchu silników, wytrzymałość mechaniczna. Kable sterownicze będą dobrane z uwzględnieniem następujących czynników: prąd obciążenia ciągły i szczytowy, spadek napięcia, możliwość indukcji w kablu pod wpływem warunków środowiskowych, 16

17 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 17/61 Rev: AA wytrzymałość mechaniczna. Kable siłowe dla napięcia do 1kV będą posiadały izolację 0.6/1kV. Wykonawca nie zastosuje łączenia kabli za pomocą muf. Wykonawca dla obrobienia ułożonych kabli, przeprowadzi wszystkie konieczne pomiary, badania i próby, a następnie dokona fazowania i podłączy je. Żyły kablowe będą oznaczone systemem adresowym, oznacznikami w sposób trwały i czytelny uzgodniony z Zamawiającym. Trasy kablowe Dla realizacji tras kablowych należy wykorzystać: istniejące trasy kablowe nowoprojektowaną kanalizację kablową, nowoprojektowane podwieszone blaszane koryta kablowe, nowoprojektowane trasy drabinki kablowe. Szczegóły tras kablowych zostaną uzgodnione podczas wizji lokalnej. Zaprojektowane trasy kablowe będą wyposażone w: wsporniki, drabinki, blaszane kanały, przepusty przez ściany i stropy, uszczelnienia przepustów, inne prefabrykowane akcesoria do mocowania drabinek i kabli. Wszystkie wspomniane wyżej elementy będą prefabrykowane ze stali cynkowanej metodą zanurzeniowo ogniową. Elementy ocynkowane nie będą spawane. Główne trasy kablowe będą zawierać minimum 25% rezerwy. Odległość pomiędzy sąsiednimi wspornikami nie będzie większa niż 2 m. Kable różnych klas będą układane na różnych półkach i drabinkach w następującej kolejności od góry: kable siłowe SN, nn, kable sterownicze. Pionowe odległości między półkami kabli siłowych będą nie mniejsze niż 250mm, a dla kabli sterowniczych nie mniejsze niż 150mm zapewniające dostęp do półek. Odległości poziome kabli siłowych nie będą mniejsze niż średnica większego kabla. Kable sterownicze będą układane obok siebie. Nie będzie stosowane wielowarstwowe układanie kabli sterowniczych. Odpowiednie odległości od rurociągów będą zachowane wg normy PN-76/E Kable tranzytowe będą układane na wydzielonych trasach. Kable wychodzące poza tunele i kanały będą zabezpieczone do wysokości 2,5 m od posadzki stalowymi rurami lub innym zabezpieczeniem akceptowanym przez Zamawiającego. Na trasach kablowych w otwartych przestrzeniach kable będą ułożone pionowo, w sposób zapobiegający odkładaniu się kurzu. Konstrukcje ław kablowych mają być włączone w istniejący system uziemień Pomieszczenie rozdzielni RNO11.1 wraz z instalacjami ogólnobudowlanymi. Zamawiający przewiduje zabudowę kontenera na betonowej podmurówce wysokości 1,5m. W nowobudowanym pomieszczeniu (lokalizacja na rysunku nr 2 załącznik nr 5) przeznaczonym dla rozdzielnicy RNO11.1 należy przewidzieć miejsce pod zabudowę nowej rozdzielni oświetleniowej RO3 (realizacja w innym zadaniu inwestycyjnym) oraz koncentratora dla rozdzielni RNO11.1 (dla odwzorowania w systemie DCS Master). Zakłada się posadowienie w kontenerze podłogi technicznej na wysokości min 0,5 m nad poziomem posadzki. Wykonawca wykonana wszelkie instalacje elektryczne ogólnobudowlane niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pomieszczenia rozdzielnicy. Wymagane jest aby zostały wykonane następujące instalacje: oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, sieć uziemiająca, połączeń wyrównawczych. gniazda remontowe 230/400V, ogrzewanie elektryczne, 17

18 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 18/61 Rev: AA wentylacja system wykrywania pożaru. Instalacje oświetlenia W zakresie oświetlenia wymagane jest wykonanie następujących instalacji: Oświetlenie podstawowe, Oświetlenie awaryjne umożliwiające kontynuację pracy zasilane z rozdzielni 220VDC, Oświetlenie ewakuacyjne umożliwiające ewakuację ludzi po zaniku oświetlenia podstawowego, Oświetlenie lokalne polepszające warunki oświetlenia podstawowego, Oświetlenie zewnętrzne. Instalacja oświetlenia będzie spełniać generalnie poniższe warunki: natężenie oświetlenia dostosowane będzie do warunków pracy, lokalizacja punktów świetlnych będzie dostosowana do miejsca pracy i może być zmieniana, obsługa punktów świetlnych będzie możliwa bez specjalnych podestów czy rusztowań, zastosowane będzie energooszczędne oświetlenie fluorescencyjne. Natężenie oświetlenia będzie dobrane zgodnie z normą PN-EN Sterowanie oświetlenia: przyciskiem współpracującym z przekaźnikiem bistabilnym. Oświetlenie zewnętrzne będzie sterowane łącznikiem krańcowym opartym na skrzydle drzwi wejściowych i przekaźnikiem zmierzchowym. Nad drzwiami wejściowymi od strony wewnętrznej należy zainstalować oprawę oświetlenia załączaną w momencie otwarcia drzwi przez wyłącznik krańcowy oparty na skrzydle drzwi wejściowych. Natężenie oświetlenia Natężenie oświetlenia będzie spełniało wymagania norm: PN-84/E02033, PN-84/E-02035, PN-EN Sieć uziemiająca, połączeń wyrównawczych. Instalacja uziemiająca pomieszczenia ruchu elektrycznego (RNO11.1 ) zostanie wykonana w oparciu o otok wykonany z bednarki Fe/Zn 40x5. W pomieszczeniu rozdzielni RNO11.1 zostanie zabudowana główna szyna wyrównawcza stacji, połączona następnie przez złącze kontrolne z otokiem wieży przesypowej W4. Do głównej szyny zostaną podłączone wszystkie szyny PE szaf rozdzielczych, skrzynek i obudów. Złącza kontrolne zastaną ponumerowane. Bednarkę wyprowadzoną ponad poziom podłogi należy pomalować na kolor żółto-zielony. Połączenia śrubowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Instalacja zostanie wykonana zgodnie z wytycznymi normy PN-86/E i PN-IEC (2001). Do głównej szyny uziemiającej zostaną również przyłączone wszystkie dostępne konstrukcje metalowe i konstrukcje tras kablowych. Instalacja gniazd wtykowych n/t przeznaczona będzie do zasilania urządzeń i narzędzi remontowych niezwiązanych bezpośrednio z technologią. Zasilanie przewiduje się z rozdzielnicy 0,4kV RO3. Zostaną zastosowane następujące rodzaje gniazd: 3f + N +PE, 400 V 32 A, 3f + N +PE, 400 V 16 A, 1f + N +PE, 230 V 16 A, z kompletem zabezpieczeń nadprądowych i różnicowoprądowych. Instalacja ogrzewania elektrycznego ma zapewniać w pomieszczeniach ruchu elektrycznego temperaturę powyżej 5 stopni C. Pomieszczenie będzie wymagało wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej w części centralnej i w przestrzeni prowadzenia kabli w podłodze technicznej. Pomieszczenie centralne i przestrzeń prowadzenia kabli w podłodze technicznej, wyposażyć - zgodnie ze stosownymi wymaganiami - w dymowe optyczne i jonizacyjne czujki wykrywania pożaru oraz wskaźnik ich zadziałania umieszczony nad wejściem od strony zewnętrznej, włączone w istniejącym system ASSP w EC Wrocław. Pomieszczenie wyposażyć w aparat telefoniczny stacjonarny w wykonaniu górniczym i przyłączyć do centrali EC Wrocław. Przy zabudowie rozdzielnicy RNO11.2 należy wykonać szczelne przepusty kablowe stosownie do warunków zabudowy nowej rozdzielnicy. 18

19 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 19/61 Rev: AA 3.6 Wymagania ogólne dla układu elektrycznego Dostarczone urządzenia muszą spełniać wymagania normy hałasu: nie może być przekroczona wartość dopuszczalna ze względu na ochronę środowiska zewnętrznego, nie mogą być przekroczone wartości dopuszczalne ze względu na ochronę środowiska pracy, dostawca maszyn i urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa,,b" jest zobowiązany wydać deklarację zgodności wyrobu z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania. 3.7 Wymagania odnośnie systemów DCS Master, Proman i systemu dyspozytorskiego (AKPiA) układu nawęglania Odwzorowanie w systemie komputerowym DCS MASTER części elektrycznej w zakresie: sterowania, sygnalizacji, pomiarów i wizualizacji rozdzielni RNO11.1 i RNO11.2 oraz odwzorowanie w komputerowym systemie okołoprodukcyjnym PROMAN w zakresie: sygnalizacji, pomiarów i wizualizacji rozdzielni RNO11.1 i RNO11.2 Zakres prac 1. Wykonanie projektu wykonawczego na odwzorowanie w systemie komputerowym DCS MASTER w zakresie sterowania, sygnalizacji, pomiarów i wizualizacji rozdzielni 0,4 kv RNO11.1 i RNO Wykonanie odwzorowania w systemie komputerowym DCS MASTER w zakresie sterowania, sygnalizacji, pomiarów i wizualizacji rozdzielni 0,4 kv RNO11.1 i RNO11.2 według projektu wykonawczego. Zamawiający przewiduje: 1. Wykonanie niezbędnych połączeń w obwodach wtórnych rozdzielni 0,4 kv RNO11.1 i RNO11.2 w celu przystosowania ich do odwzorowania w zakresie sterowania, sygnalizacji, pomiarów i wizualizacji w systemie komputerowym DCS MASTER. 2. Dostawę i montaż kompletnie wyposażonych szaf nowych koncentratorów wraz z urządzeniami przetwarzającymi sygnały (koncentratory, przetworniki, separatory itp.) oraz wykonanie okablowania szaf. Uwaga - przetworniki, separatory sygnałów wraz z koncentratorem mają być zabudowane w w/w szafach, - zamawiający planuje zabudowę wymienionych szaf z koncentratorami w pomieszczeniach rozdzielni RNO11.1 i RNO Dostawa kabli oraz wykonanie okablowania pomiędzy rozdzielniami RNO11.1, RNO11.2 a szafami koncentratorów tak, aby wszystkie sygnały wymagane do wprowadzenia do systemu komputerowego DCS MASTER były wprowadzone na listwy w szafach koncentratorów. 4. Ułożenie linii transmisyjnej zgodnej z protokołem komunikacyjnym RS-485 pomiędzy koncentratorami a systemem komputerowym DCS MASTER w nastawni bloków ciepłowniczych BC-1,2,3. 5. Wykonanie modernizacji sprzętowej (rozbudowy) istniejącego systemu komputerowego DCS MASTER układu elektrycznego dla przyjęcia sygnałów z rozdzielni RNO11.1 i RNO

20 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 20/61 Rev: AA 6. Wykonanie i uruchomienie w systemie komputerowym DCS MASTER oprogramowania dla odwzorowania stanu rozdzielni RNO11.1, RNO11.2 w zakresie sterowania, sygnalizacji, pomiarów i wizualizacji na schematach. Zamawiający zakłada wykonanie 4 nowych schematów, na których przedstawione będą rozdzielnie RNO11.1, RNO11.2 z wszystkimi polami i pomiarami wraz z zasilaniami z rozdzielni RNK1, RORK, oraz wzajemne powiązania pomiędzy poszczególnymi rozdzielniami w zakresie zgodnym z wymaganiami przedstawionymi poniżej. Modyfikacja oprogramowania musi zawierać przygotowanie zmian w bazie sygnałów dla systemu okołoprodukcyjnego PROMAN. 7. Wykonanie zmian w oprogramowaniu systemu okołoprodukcyjnego PROMAN dla przyjęcia sygnałów z systemu komputerowego DCS MASTER, rozbudowy bazy danych i odwzorowania stanu pracy modernizowanego układu elektrycznego. Zamawiający przewiduje wykonanie podobnie jak dla systemu komputerowego DCS MASTER 4 nowych schematów. Ilość sygnałów przewidywanych do odwzorowania podana jest w wymaganiach szczegółowych Wymagania w zakresie sterowania, sygnalizacji, pomiarów i wizualizacji rozdzielni RNO11.1 i RNO11.2 w systemie komputerowy DCS MASTER sterowanie wyłącznikami: o pola zasilające w sekcjach 1 i 2 (zasilane z rozdzielni RNK1 i RORK), o pola sprzęgła pomiędzy sekcjami rozdzielni RNO11.1 i RNO11.2 wizualizacja stanu położenia ww. wyłączników: o załączenia wyłączników załączony/wyłączony, o położenia wyłączników wjechany/wyjechany, wizualizacja stanu rozłączników: o załączenia rozłączników załączony/wyłączony, wizualizacja stanu położenia styczników odbiorów technologicznych nawęglania (dane należy pobrać z systemu dyspozytorskiego (AKPiA) układu nawęglania EC Wrocław) o załączenia styczników załączony/wyłączony, układ automatyki SZR,PPZ rozdzielni RNO11.1 (RNO11.2): o odstawienie automatyki SZR,PPZ (wirtualny przełącznik załącz/wyłącz), o PPZ RNO11.1 s.1 sprzęgło dla rozdzielni RNO wirtualny przycisk PPZ: RNO11.1 s.1 - sprzęgło, o PPZ RNO11.1 s.2 sprzęgło dla rozdzielni RNO wirtualny przycisk PPZ: RNO11.1 s.2 - sprzęgło, o PPZ RNO11.1 s.1 RNO11.1 s.2 dla rozdzielni RNO wirtualny przycisk PPZ: RNO11.1 s.1 RNO11.1 s.2, o PPZ RNO11.2 s.1 sprzęgło dla rozdzielni RNO wirtualny przycisk PPZ: RNO11.2 s.1 - sprzęgło, o PPZ RNO11.2 s.2 sprzęgło dla rozdzielni RNO wirtualny przycisk PPZ: RNO11.2 s.2 - sprzęgło, o PPZ RNO11.2 s.1 RNO11.2 s.2 dla rozdzielni RNO wirtualny przycisk PPZ: RNO11.2 s.1 RNO11.2 s.2, o automatyka SZR i PPZ sekcji 1 2 rozdzielni 0,4 kv RNO11.1 (RNO11.2) sygnalizacja załączenia i wyłączenia (zrealizować analogicznie jak dla istniejących układów w systemie DCS). pomiary: o napięcia i prądu od strony zasilania z rozdzielni RNK1 i RORK (przed wyłącznikiem) rozdzielni RNO11.1 (RNO11.2), o napięcia fazowe i przewodowe szyn zbiorczych sekcji 1 i 2 rozdzielni RNO11.1 (RNO11.2) (L1-L2, L1-L3, L2-L3, L1-N, L2-N, L3-N), 20

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02.

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02. SPIS TREŚCI: 1.0. WSTĘP...5 1.1. Przedmiot i zakres opracowania...5 1.2. Podstawy opracowania...5 1.3. Charakterystyka energetyczna...5 2.0. OPIS TECHNICZNY...6 2.1. Zasilanie i rozdział energii...6 2.2.

Bardziej szczegółowo

Branża elektryczna. 10. Wymagania techniczne dla układu sterowania technologicznego

Branża elektryczna. 10. Wymagania techniczne dla układu sterowania technologicznego 1. Cel i zakres opracowania 2. Układ zasilania w energię elektryczną 3. Rozdzielnica EL 4. Gospodarka kablowa 5. Instalacja oświetleniowa 6. Instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych 7. Instalacja odgromowa

Bardziej szczegółowo

Zakres dostaw. Część 2, pozycja 1

Zakres dostaw. Część 2, pozycja 1 nr postępowania GEK/FZR-ELB/03072/204 Zakres dostaw Część 2, pozycja Przedmiot zamówienia: dostawa rozdzielnic wykonanych zgodnie z projektem: Rozdzielnie wykonane zgodnie z projektem wykonawczym układu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki:

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: E1. Rzut przyziemia instalacja elektryczna. E2. Elementy instalacji elektrycznej nad kotłownią. E3. Rzut dachu- instalacja odgromowa.

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego.

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego. Załącznik nr 5 do wniosku Standardowe rozwiązania techniczne 1. Szafki pomiaru bilansującego 1.1. Zabudowa szafek pomiaru bilansującego. 1.1.1. Szafka pomiaru bilansującego stacji SN/nN zawiera urządzenia

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKOWNIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

WYMIENNIKOWNIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDOWA CENTRUM ENERGETYKI Z GARAŻEM PODZIEMNYM WIELOSTANOWISKOWYM, INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNĄ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM jako Etap

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 2. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - podkłady architektoniczne, sanitarne - obowiązujące przepisy i normy

OPIS TECHNICZNY. 2. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - podkłady architektoniczne, sanitarne - obowiązujące przepisy i normy OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rozbudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej w kotłowni w Budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania Spis treści 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Stan istniejący 2.2. Projektowane zmiany 3. Zestawienie materiałów 4. Rysunki rys.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ nr Nr EZA2o6-901-150/2016 stanowiący jednocześnie Załącznik nr 2 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem 3 kontenerowych stacji transformatorowych

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. ETAP I...str.12 2. ETAP II...str.12 3. ETAP III...str.12 4. ETAP IV...str.12 5. UWAGI......str.13 II. RYSUNKI. 1. Schemat instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia SPIS TREŚCI I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia II. Opis techniczny. III. Obliczenia techniczne Rysunki: Plan sytuacyjny nr 1 Schemat strukturalny zasilania nr 2 1 II. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Uprawnienia i zaświadczenie MOOIB II. Opis techniczny III. Rysunki Nr rys.: Nazwa rysunku: Skala: E1 Rzut instalacji elektrycznych - kuchnia 1:100 E2

Bardziej szczegółowo

02. Trasy WLZ i główna szyna wyrównawcza - piwnice. 04. Oświetlenie i gn. 230V administracyjne piwnice

02. Trasy WLZ i główna szyna wyrównawcza - piwnice. 04. Oświetlenie i gn. 230V administracyjne piwnice SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Plan sytuacyjny 4. Rysunki: 01. Schemat tablicy głównej TG/TL 02. Trasy WLZ i główna szyna wyrównawcza - piwnice 03. Trasy WLZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U

BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U P R O J E K T W Y K O N W C Z Y I N S T A L A C J I E L E K T R Y C Z N Y C H BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U I. OPIS TECHNICZNY. 1 PRZEDMIOT PROJEKTU 2 ZAKRES PROJEKTU Spis treści 3 PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA WENTYLACJA KUCHNI 03-418 Warszawa ul. Równa 2 PB-W Instalacje Elektryczne INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Plan sytuacyjny 4. Rysunki: 1. Schemat tablicy głównej TG 2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic 3.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SM/ST/2009/02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Aparatura pierwotna rozdzielni 15 kv w stacjach WN/SN rozdzielnica w izolacji gazowej SF6 I. Normy i przepisy. Pola wnętrzowe rozdzielni 15kV muszą spełniać poniższe

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki:

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: 1. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego. Sektor III. ETAP II. 2. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego.

Bardziej szczegółowo

UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI STACJI TRANSFORMATOROWO - PRZESYŁOWYCH TYPU ARST

UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI STACJI TRANSFORMATOROWO - PRZESYŁOWYCH TYPU ARST Oddział Gdańsk JEDNOSTKA BADAWCZO-ROZWOJOWA ul. Mikołaja Reja 27, 80-870 Gdańsk tel. (48 58) 349 82 00, fax: (48 58) 349 76 85 e-mail: ien@ien.gda.pl http://www.ien.gda.pl ZAKŁAD TECHNIKI MIKROPROCESOROWEJ

Bardziej szczegółowo

4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA. Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna

4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA. Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna 4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna 4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW Strona 2 Stron8 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE...3 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.3 LITERATURA TECHNICZNA...3 1.4 WYKAZ POLSKICH NORM...3 1.5 PROJEKTY ZWIĄZANE...4 2 OPIS TECHNICZNY...4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE TEMAT: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Bema 4-5 76-200 Słupsk INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Bema 4-5 76-200 Słupsk Opracował: mgr inż. Piotr Potapski

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ELEKTROPLAN. ul. Królowej Korony Polskiej Szczecin tel./fax PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRACOWNIA PROJEKTOWA ELEKTROPLAN. ul. Królowej Korony Polskiej Szczecin tel./fax PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA ELEKTROPLAN ul. Królowej Korony Polskiej 25 70-485 Szczecin tel./fax 455-38-54 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OBIEKT DODATKOWE PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE BUDYNKU STAREJ CHEMII WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK.

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK. SPIS TREŚCI 1. Spis treści. 2. Opis techniczny. 3. Obliczenia techniczne. 4. Rysunki: E1. Rzut kotłowni instalacja elektryczna. E2. Rzut dachu - instalacja odgromowa. E3. Technologia kotłowni instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW Strona 2 Stron9 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE...3 1.1 INWESTOR...3 1.2 WYKONAWCA DOKUMENTACJI...3 1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1.4 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.5 LITERATURA TECHNICZNA...3 1.6 WYKAZ POLSKICH

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja OPIS TECHNICZNY Część opisowa: 1. Przedmiot i zakres opracowania....2 2. Podstawa opracowania...2 3. Zakres opracowania....2 4. Ogólne dane elektroenergetyczne....3 5. Zasilanie....3 5.1. Linie kablowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY ZADANIE: INWESTOR: Projekt, zakup, dostawa, montaż rozdzielni SN w budynku Instytutu Zoologii UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UL. GOŁĘBIA 24

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania...2 1.4 Informacje ogólne i stan istniejący...3 1.5

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI opis techniczny od str. 3 do str. 5. -schemat do obliczeń instalacji str obliczenia techniczne instalacji od str. 7 do str.

SPIS TREŚCI opis techniczny od str. 3 do str. 5. -schemat do obliczeń instalacji str obliczenia techniczne instalacji od str. 7 do str. -2- SPIS TREŚCI - opis techniczny od str. 3 do str. 5 -schemat do obliczeń instalacji str. 6 - obliczenia techniczne instalacji od str. 7 do str. 10 - wyniki doboru oświetlenia wewnętrznego str. 11 - rozmieszczenie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna STADION ŻUŻLOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR: ul. Piłsudskiego 102 INWESTOR: Miasto Ostrów Wielkopolski aleja Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE Na podstawie Ustawy z dnia 7lipca1994r Prawo Budowlane tekst jednolity - Dz. U. nr 207 z dnia r z późniejszymi zmianami w tym

OŚWIADCZENIE Na podstawie Ustawy z dnia 7lipca1994r Prawo Budowlane tekst jednolity - Dz. U. nr 207 z dnia r z późniejszymi zmianami w tym BUDOWLA Y I STALACJI ELEKTRYCZ YCH Obiekt: Przebudowa i Rozbudowa Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu oraz montaż instalacji przeciwpożarowej Inwestor: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

3. Dokumentacja fotograficzna TG bud. Elekcyjna Schemat zasilania i tablica rozdzielcza TW

3. Dokumentacja fotograficzna TG bud. Elekcyjna Schemat zasilania i tablica rozdzielcza TW 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Dokumentacja fotograficzna TG bud. Elekcyjna 27 4. Rysunki: 1. Schemat zasilania i tablica rozdzielcza TW 2. Schemat zasilania i tablica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zawartość opracowania: Spis treści: 1. RYSUNKI... 2 2.WSTĘP... 2 2.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2.2 Podstawy opracowania... 2 2.3 Projekty związane z opracowaniem...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY. 1.1 Przedmiot projektu

1. OPIS TECHNICZNY. 1.1 Przedmiot projektu 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej rozbudowy i nadbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ustroniu Lipowcu wraz z przebudową

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISK UL.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR Biuro branżowe - AKD projektowanie instalacji elektrycznych ; 02-791 Warszawa; ul. Braci Wagów 2/34 Nazwa i adres obiektu budowlanego: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES PROJEKTU 2. INSTALACJA OŚWIETLENIA 3. INSTALACJA UZIEMIANIA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES PROJEKTU 2. INSTALACJA OŚWIETLENIA 3. INSTALACJA UZIEMIANIA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES PROJEKTU 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. INSTALACJA OŚWIETLENIA 2.1. Oświetlenie podstawowe 2.2. Zasilanie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne. 3 Rysunki : - rys. nr 1 - rzut pomieszczenia RGNN-B bud. B 1:100 - rys. nr 2 - rzut pomieszczenia RGNN-C bud. C 1:100 - rys. nr 3 -

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SM/ST/2009/01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Aparatura pierwotna rozdzielni 15 kv w stacjach WN/SN rozdzielnica w izolacji powietrznej I. Normy i przepisy. Pola wnętrzowe rozdzielni 15kV muszą spełniać poniższe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH REMONT FILII URZĘDU POCZTOWEGO KRAPKOWICE 1 OTMĘT, UL

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH REMONT FILII URZĘDU POCZTOWEGO KRAPKOWICE 1 OTMĘT, UL SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 2 2. WSTĘP... 5 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 4. ZASILANIE OBIEKTU... 5 5. TABLICE BEZPIECZNIKOWE OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH.... 6 6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZE...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA

PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA Warszawa ul. B. Brechta 3 lok. 411 tel. +48 22 6545446 / 6545447, PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA INWESTOR: TEATR WIELKI OPERA NARODOWA,

Bardziej szczegółowo

I. Rozdzielnica SN typu RSL

I. Rozdzielnica SN typu RSL Atest i certyfikaty Rozdzielnica RSL - informacje ogólne 3 I. Rozdzielnica SN typu RSL 1. WSTĘP Rozdzielnice typu RSL przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej o częstotliwości sieciowej 50 Hz,

Bardziej szczegółowo

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego Zawartość teczki : Spis treści: 1.0. Wstęp ; 2.0. Opis techniczny ; 3.0 Załączniki: - Uprawnienia projektowe - Zaświadczenia LOIIB 4.0 Rysunki : E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. grudzień, 2012r OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r Projektowanie, Nadzór i Doradztwo Instalacje i Sieci Elektroenergetyczne mgr inż. Zbigniew Kucharski 24-100 Puławy tel.(081) 886-85-06 ul. Norblina 86 tel.693170404 NIP : 716-161-20-54 Rodzaj opracowania:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ A U T O R S K I FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT SALONU SPRZEDAŻY PGE S.A. ADRES INWESTYCJI: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4 ŁÓDŹ INWESTOR: PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

Sypniewski Sp. z o.o.

Sypniewski Sp. z o.o. Rozdzielnice nn stacji transformatorowych Sypniewski Sp. z o.o. Rozwiązania Rozdzielnice stacji słupowych typu RS Rozdzielnica słupowa RS-I: izolacyjna z tworzywa chemoutwardzalnego. Rozdzielnica słupowej

Bardziej szczegółowo

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY:

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY: www.bauren.pl BAUREN Renke Piotr 44 200 Rybnik, ul. Świerklańska 12 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 Tel./Fax. 032 4225137 Tel. 032 7500603 e_mail : bauren@bauren.pl PROJEKT WYKONAWCZY Termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROZDZIELNICY 6kV oraz SOFTSTARTU SILNIKA 750 kw

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROZDZIELNICY 6kV oraz SOFTSTARTU SILNIKA 750 kw SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROZDZIELNICY 6kV oraz SOFTSTARTU SILNIKA 750 kw A. Ogólne wymagania: Oferowanie rozwiązanie rozdzielnicy 6kV i softstartu, w tym zastosowane aparaty, urządzenia, podzespoły i osprzęt

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne a. obiekt: Instytut Łączności budynek C b. adres Wrocław ul. Swojczycka 38 c. temat: przebudowa części budynku C d. stadium: projekt budowlany e.

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU Wytyczne dla dostaw i montażu wyposażenia 41-200 Sosnowiec Pl. Medyków 1 Opracował : Stanisław Gruszka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG. Lublin, luty 2014 1 Spis treści 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Opis stanu istniejącego..,. 3 3. Zakres

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Rzut pomieszczeń instalacja

Bardziej szczegółowo

zaproponować materiały innej marki, posiadające te same charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera. 1.2 Sprzęt, Narzędz

zaproponować materiały innej marki, posiadające te same charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera. 1.2 Sprzęt, Narzędz 1. WYMAGANIA WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ST zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi standardami, normami obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych

Projekt instalacji elektrycznych Projekt instalacji elektrycznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI BRANŻA Zasilanie elektryczne i montaż kurtyny powietrznej w budynku WZiE PG Elektryczna

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia terenu rozdzielni napowietrznych 400

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 12 2. ZAKRES OPRACOWANIA 12 3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 12 4. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 13 5. POMIAR I RORODZIAŁ ENERGII 13 6. TABLICA TP 13 7. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Opracował: inż. Szymon Wróbel

Opracował: inż. Szymon Wróbel Opracował: inż. Szymon Wróbel Warszawa, styczeń 2013 Spis treści 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 2. Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznej 3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Bardziej szczegółowo

Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaprojektować i wykonać następujące prace instalacyjne:

Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaprojektować i wykonać następujące prace instalacyjne: Załącznik nr 3 do SIWZ Założenia projektowe i specyfikacja wymagań dla prac projektowych i instalacyjnych związanych z rozbudową instalacji elektrycznej w nowym budynku Wydziału ETI PG związaną z podłączeniem

Bardziej szczegółowo

MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) ,

MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) , MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO 30-611 Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) 267-38-66, 0-602-78-97-96 TEMAT: Projekt remontu instalacji elektrycznej w Żłobku Samorządowym nr 5 w Krakowie na os.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST.6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA KOD GŁÓWNY CPV 45310000-3 s t r o n a1 z 5 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU TYPU ETR 1200 DO SILNIKA PIERŚCIENIOWEGO O MOCY 1200 KW. Opis techniczny

UKŁAD ROZRUCHU TYPU ETR 1200 DO SILNIKA PIERŚCIENIOWEGO O MOCY 1200 KW. Opis techniczny TYPU DO SILNIKA PIERŚCIENIOWEGO O MOCY 1200 KW Opis techniczny Gdańsk, maj 2016 Strona: 2/9 KARTA ZMIAN Nr Opis zmiany Data Nazwisko Podpis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Strona: 3/9 Spis treści 1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Hlonda Poczta Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y ZASILANIE ELEKTRYCZNE WYTWORNICY PARY Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y ZASILANIE ELEKTRYCZNE WYTWORNICY PARY Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI FAZA: P R O J E K T T E C H N I C Z N Y TEMAT: ZASILANIE ELEKTRYCZNE WYTWORNICY PARY Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI ADRES INWESTYCJI: Szpital Miejski im. Jana Pawła II Ul. Rycerska 4 Rzeszów INWESTOR: Szpital

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa 00 855 Warszawa, ul.grzybowska 39/817, tel. /fax/: (22) 729 70 31, 0 604 43 76 70 e mail: buba_warszawa@poczta.onet.pl INWESTOR: Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa OBIEKT: REMONT NEONU

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Opis techniczny

Zawartość opracowania. Opis techniczny Zawartość opracowania 1.Opis techniczny. 2.Część graficzna : rys.nr 1 Plan instalacji elektrycznych i akp 1 : 100 rys.nr 2 Schemat blokowy zasilania i akp rys.nr 3 Schemat tablicy TK Opis techniczny Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 1. OPIS TECHNICZNY...3 1.1 Temat projektu...3 1.2 Zakres projektu...3 1.3 Podstawa prawna opracowania projektu...3 1.4 Wskaźniki techniczne...3 1.5 Przyłącze 0,4kV...3

Bardziej szczegółowo

3. Zestawienie podstawowych materiałów. Rysunki 1 Projekt zagospodarowania terenu oświetlenie zewnętrzne

3. Zestawienie podstawowych materiałów. Rysunki 1 Projekt zagospodarowania terenu oświetlenie zewnętrzne SPIS TREŚCI 1. Dane wyjściowe do projektowania 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1 Zasilanie 2.2 Sieć kablowa oświetlenia terenu 2.3 Ochrona

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. OPIS TECHNICZNY... 1 1.1. Dane ogólne... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2.1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 1 2.2. Założenia wstępne... 2 2.2.1. Charakterystyka układu...

Bardziej szczegółowo