Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn Dr inż. Andrzej Piotrowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

2 Wykład 1 REFERENCYJNY MODEL ISO/OSI 2

3 Referencyjny model OSI/ISO Na początku lat 80-tych XX wieku Międzynarodowa Organizacja Normalizująca (International Organization for Standarization) dostrzegła potrzebę stworzenia modelu sieciowego, ujednolicającego współpracę różnych rozwiązań sieciowych. Opracowano specyfikację Open Systems Interconnection Reference Model, zaadaptowaną do polskich norm w 1995 roku. Model ISO/OSI RM jest traktowany jako model odniesienia (wzorzec) dla większości rodzin protokołów komunikacyjnych. Podstawowym założeniem modelu jest podział na 7 warstw (layers) współpracujących ze sobą w ściśle określony sposób. Oficjalnie został przyjęty przez ISO w 1984 roku. 3

4 Referencyjny model OSI/ISO 7 Warstwa Aplikacji Programy użytkowe korzystające z sieci 6 Warstwa Prezentacji Standaryzuje sposób przedstawiania danych aplikacjom 5 Warstwa Sesji Zarządza sesjami między aplikacjami 4 Warstwa Transportowa Zapewnia wykrywanie i korekcję błędów 3 Warstwa Sieciowa Zarządza połączeniami nawiązywanymi poprzez sieć 2 Warstwa Łącza Danych Zapewnia rzeczywiste dostarczanie danych 1 Warstwa Fizyczna Definiuje fizyczne właściwości medium 4

5 Referencyjny model OSI/ISO 5

6 Zadania warstw Warstwa fizyczna - odpowiada za transmisje sygnałów w sieci. Realizuje konwersję bitów informacji na sygnały, które będą przesyłane w kanale z uwzględnieniem maksymalizacji niezawodności przesyłu. W warstwie fizycznej określa się parametry amplitudowe i czasowe przesyłanego sygnału, fizyczny kształt i rozmiar łączy, znaczenie ich poszczególnych zestyków i wartości napięć na nich występujących, sposoby nawiązywania połączenia i jego rozłączania po zakończeniu transmisji. Normy: IEEE 802.x, RS 232C, RS 485, itp. ZAPAMIĘTAĆ: Sygnały i media transmisyjne 6

7 Zadania warstw Warstwa łącza danych - odpowiedzialna jest za odbiór i konwersję strumienia bitów pochodzących z urządzeń transmisyjnych w taki sposób, aby nie zawierały błędów. Warstwa ta postrzega dane jako grupy bitów zwane ramkami. Warstwa łącza danych tworzy i rozpoznaje granice ramki. Ramka tworzona jest przez dołączenie do jej początku i końca grupy specjalnych bitów. Kolejnym zadaniem warstwy jest eliminacja zakłóceń, powstałych w trakcie transmisji informacji po kanale łączności. Ponadto zapewnia synchronizację szybkości przesyłania danych oraz umożliwia ich przesyłanie w obu kierunkach. ZAPAMIĘTAĆ: Ramki i kontrola dostępu do mediów transmisyjnych 7

8 Zadania warstw Warstwa sieciowa - steruje działaniem podsieci transportowej. Jej podstawowe zadania to przesyłanie danych pomiędzy węzłami sieci wraz z wyznaczaniem trasy przesyłu, określanie charakterystyk sprzęgu węzeł-komputer, łączenie bloków informacji w ramki na czas ich przesyłania a następnie stosowny ich podział. W najprostszym przypadku określanie drogi transmisji pakietu informacji odbywa się w oparciu o stałe tablice opisane w sieci. Istnieje możliwość dynamicznego określania trasy na bazie bieżących obciążeń linii łączności. ZAPAMIĘTAĆ: wybór ścieżki, przełączanie i adresowanie 8

9 Zadania warstw Warstwa transportowa - podstawową funkcją tej warstwy jest obsługa danych przyjmowanych z warstwy sesji. Obejmuje ona opcjonalne dzielenie danych na mniejsze jednostki, przekazywanie zblokowanych danych warstwie sieciowej, otwieranie połączenia stosownego typu i prędkości, realizacja przesyłania danych, zamykanie połączenia. Ponadto mechanizmy wbudowane w warstwę transportową pozwalają rozdzielać logicznie szybkie kanały łączności pomiędzy kilka połączeń sieciowych. Celem postawionym przy projektowaniu warstwy transportowej jest zapewnienie pełnej jej niezależności od zmian konstrukcyjnych sprzętu. ZAPAMIĘTAĆ: jakość usług i niezawodność 9

10 Zadania warstw Warstwa sesji -określa parametry sprzężenia użytkowników. Po nawiązaniu stosownego połączenia warstwa sesji pełni szereg funkcji zarządzających (taryfikacją usług). W celu otwarcia połączenia pomiędzy komputerami (sesji łączności) poza podaniem stosownych adresów warstwa sprawdza, czy obie warstwy (nadawcy-odbiorcy) mogą otworzyć połączenie. Następnie obie komunikujące się strony muszą wybrać opcje obowiązujące w czasie trwania sesji - rodzaj połączenia (simpleks, dupleks), reakcji na zerwanie połączenia. Przy projektowaniu warstwy zwraca się uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa przesyłanych danych. ZAPAMIĘTAĆ: dialog i rozmowa 10

11 Zadania warstw Warstwa prezentacji - jej zadaniem jest obsługa formatów danych. Odpowiada ona więc za kodowanie i dekodowanie zestawów znaków oraz wybór algorytmów, które do tego będą użyte. Przykładową funkcją realizowaną przez warstwę jest kompresja przesyłanych danych, pozwalająca na zwiększenie szybkości transmisji informacji. Ponadto warstwa udostępnia mechanizmy kodowania danych w celu ich utajniania oraz konwersję kodów w celu zapewnienia ich mobilności. ZAPAMIĘTAĆ: wspólny format danych 11

12 Zadania warstw Warstwa aplikacji - zapewnia programom użytkowym usługi komunikacyjne. Określa ona formaty wymienianych danych i opisuje reakcje systemu na podstawowe operacje komunikacyjne. Warstwa stara się stworzyć wrażenie przezroczystości sieci. Jest to szczególnie ważne w przypadku obsługi rozproszonych baz danych, w których użytkownik nie powinien wiedzieć, gdzie zlokalizowane są wykorzystywane przez niego dane lub gdzie realizowany jest jego proces obliczeniowy. ZAPAMIĘTAĆ: przeglądarki internetowe 12

13 Enkapsulacja Jeżeli jeden obiekt (host A) chce wysłać dane do innego obiektu (host B), dane muszą być najpierw spakowane przez proces nazywany obudowaniem (encapsulation). Obudowanie pakuje dane z potrzebnymi informacjami o protokołach przed ich transportem sieciowym. Dlatego, gdy pakiet danych przemieszcza się przez warstwy modelu OSI, otrzymuje nagłówki (headers) i ogonki (trailers). 13

14 Enkapsulacja Budowa danych Gdy użytkownik wysyła wiadomość , jej alfanumeryczne znaki są konwertowane na dane, które mogą podróżować poprzez sieć zewnętrzną (internetwork). Pakowanie danych do transportu od końca do końca Dane są pakowane do transportu w sieci zewnętrznej. Poprzez użycie segmentów, funkcja transportowa zapewnia, że wiadomości hostów na obu końcach systemu e- mailowego będą niezawodnie przekazane. Dołączanie adresu sieciowego do nagłówka (header) Dane są zebrane w pakiety, inaczej datagramy, które zawierają nagłówek sieciowy ze źródła i logiczny adres miejsca przeznaczenia. 14

15 Enkapsulacja Dodanie lokalnego adresu sieciowego do nagłówka łącza danych Ramka umożliwia połączenie z następnym bezpośrednio połączonym urządzeniem sieciowym w łączu. Konwersja na bity do transmisji Ramka musi być skonwertowana do ciągu zer i jedynek (bitów) w celu przesłania przez medium. Funkcja zegarowa umożliwia urządzeniom rozpoznawanie tych bitów, gdy podróżują one poprzez medium. Medium transmisyjne w faktycznej sieci może się różnić na poszczególnych odcinkach sieci. Nagłówki (headers) i ogonki (trailers) są dodawane gdy dane poruszają się poprzez warstwy modelu OSI. 15

16 Enkapsulacja 16

17 Wykład 2 i 3 DEFINICJA SIECI PRZEMYSŁOWEJ 17

18 Specyfikacja komputerowych sieci - LAN oparte na modelu LAN (OSI/ISO), przekazywanie stosunkowo długich wolumenów danych, chwilowe natężenie przekazu zmienia się w zależności od liczby stacji i rodzaju pracy (transmisji), wysoka przeciętna przepustowość transmisji (do 10 Gb/s), występowanie opóźnień wynikających z kolizji i chwilowego obciążenia sieci (nie mają wpływu na bezpieczeństwo i niezawodność transmisji), duża odporność na zakłócenia oraz łatwość lokalizacji uszkodzeń. 18

19 Sieć komputerowa LAN 19

20 Specyfikacja sieci przemysłowych przekazują wartości pomiarów opisujących stan instalacji, przekazują wartości parametrów nastawiających sterowniki i regulatory, łączą bardzo różnorodne urządzenia: komputery, drukarki, sterowniki PLC, czujniki, manipulatory, układy sterowania obrabiarek NC i CNC, Często nazywane są sieciami miejscowymi lub polowymi. 20

21 Specyfikacja sieci przemysłowych Zarząd i biura firmy Sieć przemysłowa Centrala kontrolna Przykładowa struktura przedsiębiorstwa i sieci przemysłowej. 21

22 Specyfikacja sieci przemysłowych oparte są na modelu LAN (OSI/ISO), ściśle ograniczony deterministyczny czas przekazywania wiadomości, ściśle określone natężenie przekazu, wysoka efektywność przenoszenia dużej liczby krótkich wiadomości, łatwość dołączania stosunkowo prostych urządzeń, mała szybkość transmisji (od 9,6 Kb/s do 12 Mb/s), duża odporność na zakłócenia przemysłowe oraz łatwość lokalizacji uszkodzeń. 22

23 Specyfikacja sieci przemysłowych Większość sieci przemysłowych oparta jest na normach IEC oraz IEC IEC 61158: Komunikacja danych cyfrowych w sieciach polowych, pomiarowych i sterujących do zastosowania w przemysłowych systemach sterujących PN-EN 61158:2008 IEC 61784: Zbiór profili dla systemów ciągłych i dyskretnych bazujących na sieciach polowych wykorzystywanych w przemysłowych systemach sterowania PN-EN 61784:

24 Specyfikacja sieci przemysłowych Norma IEC IEC Wstęp Zawartość Warstwa ISO/OSI IEC Warstwa fizyczna specyfikacja i definicja usług 1 IEC Definicja usług Data-Link 2 IEC Specyfikacja protokołu wymiany danych 2 IEC Warstwa aplikacji definicja usług 7 IEC Warstwa usług specyfikacja protokołu 7 Profil Norma IEC Data Link Warstwa fizyczna Zastosowanie Profil 3/1 Część IEC 61158; Transmisja asynchroniczna RS485, światłowód plastikowy, szklany i PCF Profibus Profil 3/2 Część IEC 61158; Transmisja synchroniczna MBP Profibus Profil 3/3 ISO/IEC ; TCP/UDP/IP/Ethernet ISO/IEC Profibus 24

25 Specyfikacja sieci przemysłowych Część 1 normy IEC zawiera ogólny wstęp, a kolejne części ukierunkowane są na warstwy w modelu OSI (1, 2 i 7). Definiują one liczne usługi sieciowe i protokoły do komunikacji pomiędzy stacjami i w całości uważane są jako pełny zbiór, a kolejne części określają poszczególne systemy sieciowe. W normie IEC zdefiniowano 10 typów protokołów sieciowych oznaczonych kolejno jako Typ 1 do Typ 10. PROFIBUS stanowi Typ 3, natomiast PROFInet Typ 10. Norma IEC stwierdza, że komunikacja sieciowa (z definicji) możliwa jest tylko pomiędzy stacjami posługujących się tym samym typem protokołu. 25

26 Specyfikacja sieci przemysłowych Norma IEC jest połączona z IEC przez wpis: Ten międzynarodowy standard określa zbiór profili danego protokołu komunikacyjnego opartego na bazie normy IEC 61158, do zastosowania przy realizacji urządzenia do komunikacji w układach sterowania i obsługi zakładów. Norma IEC określa, które zbiory ze wszystkich dostępnych zestawów usług oraz protokołów określonych w normie IEC wykorzystywane są przez dany system sieciowy do komunikacji. Zorientowane sieciowo profile komunikacyjne określone w ten sposób zebrano w Grupie Profili Komunikacyjnych. 26

27 Parametry i typy sieci przemysłowych Interfejs szeregowy Ethernet Stosowane protokoły Standardy (normy) Modbus-RTU Modbus-TCP TCP/IP IEC i IEC Profibus DeviceNet (CIP); ControlNet (CIP) Fieldbus H1 CANopen PROFINET IO Ethernet/IP (CIP) Foundation Fieldbus High Speed Ethernet (HSE) Ethernet Powerlink Izochroniczny protokół czasu rzeczywistego (IRT), Protokół czasu rzeczywistego (RT), Protokół czasu rzeczywistego na bazie UDP (RTU) TCP/IP; UDP/IP CANopen EtherCAT EtherCAT, EtherCAT/UDP SERCOS I / II SERCOS III IEC i IEC IEC i IEC ODVA EtherNet/IP standard EPSG (Ethernet Powerlink Standardization Group) IEC 61158, IEC/PAS 62407, IEC , ISO IEC 61491, merged into IEC

28 Parametry i typy sieci przemysłowych Sieć Szybkość Protokół dostępu do kabla Rozmiar segmentu Kabel Liczba stacji Profibus 1,5 Mbit/s znacznikowy 1200 m skrętka *) 127 Profibus DP 12 Mbit/s znacznikowy 1200 m skrętka *) 126 MAP 10 Mbit/s znacznikowy 10 km koncentryk MiniMAP 5 Mbit/s znacznikowy 700 m koncentryk Arcnet 2,5 Mbit/s znacznikowy 700 m koncentryk *) 255 CANBus 1 Mbit/s priorytetowy CSMA 1000 m skrętka 64 LONWorks 1,25Mbit/s CSMA/CD, priorytet 1200 m skrętka *) Modbus 19,2 Kbit/s gniazda, odpytywanie różne InterBus S 500 Kbit/s pierścień 12,8 km skrętka *) 256 Ethernet 10 Mbit/s CSMA/CD 200 m koncentryk *) *) istnieją wersje wykorzystujące światłowód o długości kilkunastu kilometrów 28

29 Protokół dostępu CSMA/CD Wielodostęp ze śledzeniem częstotliwości nośnej (Carrier Sense Multiple Access / with Collision Detect) Kiedy urządzenie lub węzeł sieci posiada dane, które chce przesłać - nasłuchuje łącza, sprawdzając czy jakieś inne urządzenie nie przesyła danych w linii transmisyjnej. Dane będą wysłane jedynie wtedy, gdy nie zostanie wykryty żaden sygnał świadczący o tym, że jakieś urządzenie w sieci wysyła dane. Węzeł, który nie wysyła danych, nasłuchuje, czy inne urządzenia wysyłają do niego dane. Jeżeli dwa lub więcej urządzeń rozpocznie transmisję danych w tej samej chwili lub zanim sygnał z pierwszego węzła dotrze do drugiego dochodzi do kolizji. W efekcie sygnał zostaje zakłócony, staje się nieczytelny i transmisja musi zostać powtórzona (Ethernet) 29

30 Protokół dostępu CSMA/CD Wykrywanie kolizji Urządzenie wysyłając dane, monitoruje swoją własną transmisję. Sprawdza wartość sygnału w kanale transmisyjnym i porównuje je z aktualnie nadawanym przez siebie stanem logicznym. Jeżeli wykryło kolizję, zatrzymuje wysyłanie danych i wysyła sekwencję informującą o kolizji (sygnał zagłuszania, JAM). Poziom sygnału informującego o kolizji jest wyższy od normalnie generowanego przez węzeł - pewność, że każdy węzeł odbierze informację o kolizji. Potem węzły, które weszły w kolizję retransmitują sygnał. Robią to sprawdzając po losowo wybranym czasie zajętość kanału i ponownie transmitując dane, przy czym losowany czas oczekiwania będzie wydłużany po kilku kolizjach. 30

31 Priorytetowy protokół dostępu CSMA Opracowany dla sieci, w których czas trwania pojedynczego bitu danych jest dłuższy od podwójnego czasu propagacji sygnału przez sieć. Algorytm CSMA: Wszystkie węzły mają przypisane priorytety odwrotnie proporcjonalne do ich adresów sieciowych, Węzeł nasłuchuje stan w medium transmisyjnym (gdy wolny rozpoczyna nadawanie), Jeżeli w tym samym czasie dwa węzły rozpoczną nadawanie, to ich adresy nałożą się na siebie, W razie niezgodności nakładających się bitów (0 i 1) w sieci ustali się wartość 0, Węzeł, który nadał 1 (o wyższym adresie) wykrywa kolizję i przerywa nadawanie. 31

32 Protokół odpytywania (polling) Opracowany dla sieci, w których wyróżnia się jeden węzeł centralny sieci i wiele węzłów (terminali) lokalnych. Synonimem jest standard master - slave (pan niewolnik). Algorytm polling u: master regularnie wysyła do wszystkich węzłów podporządkowanych komunikaty zawierające dane lub zapytanie o dane, slave bezpośrednio po odebraniu komunikatu wysyła odpowiedź zawierającą dane lub informację o ich braku. komunikacja odbywa się tylko między węzłem centralnym a węzłami podporządkowanymi według zasady: pytanie odpowiedź. 32

33 Protokół odpytywania (polling) Serwer stacja master (nadzorca), Terminale stacje slave. 33

34 Protokół odpytywania (polling) Zalety: prostota sprzęgu sieciowego (RS 232C, RS 485), prostota implementacji programowej, minimalne wymagania sprzętowe w przypadku terminali (stacji slave), całkowity brak kolizji, wykorzystanie bardzo popularnej topologii gwiazdy. Wady: całkowity rozpad sieci w przypadku awarii węzła centralnego, w przypadku komputerów potrzeba stosowania kart wieloportowych lub multiplekserów. 34

35 Pierścień znacznikowy (Token ring) Opracowany dla sieci, w topologii pierścienia, w której cały czas krąży umowny znacznik (token - komunikat sterujący), z posiadaniem którego wiąże się prawo nadawania. Algorytm znacznikowy: stacja przygotowuje komunikat i nasłuchuje sieć, w momencie pojawienia się wolnego znacznika zatrzymuje go i rozpoczyna nadawanie, po zakończeniu komunikatu nadaje znacznik i przekazuje prawo do nadawania kolejnym stacjom, wysłany komunikat przechodzi przez wszystkie węzły sieci (łącznie z adresatem) i wraca do nadawcy, który go kasuje. 35

36 Pierścień znacznikowy (Token ring) W standardowej konfiguracji serwer wysyła pierwszy znacznik w przypadku włączenia sieci lub zagubienia znacznika. 36

37 Protokół znacznikowy (Token Ring) Zalety: całkowity brak kolizji, możliwość synchronizacji pracy węzłów znacznik jest wysyłany w ściśle określonych przedziałach czasowych, duża szybkość transmisji: 4, 16 i 100 Mb/s. Wady: bardzo kłopotliwe okablowanie, dołączenie kolejnego węzła wymaga rekonfiguracji całej sieci, awaria łącza unieruchamia całą sieć, duża komplikacja układów nadawania i odbierania komunikatów, bardzo złożony algorytm odzyskiwania znacznika i konfiguracji sieci. 37

38 Topologie sieci przemysłowych - magistrala Węzeł podrzędny 2 Węzeł podrzędny 1 Węzeł podrzędny 3 Węzeł nadrzędny Węzeł podrzędny 4 Wszystkie hosty są podłączone bezpośrednio do wspólnego medium transmisyjnego. Na końcach magistrali znajdują się terminatory (rezystory). Wadą jest trudna lokalizacja uszkodzeń. Awaria jednego urządzenia unieruchamia sieć. 38

39 Topologie sieci przemysłowych - pierścień Pierwszy host z ostatnim są połączone tworząc pierścień. Zaletą jest mniejsza liczba przeskoków między węzłami. Wadą trudna rozbudowa sieci. 39

40 Topologie sieci przemysłowych - gwiazda Węzeł podrzędny 1 Węzeł podrzędny 2 Węzeł podrzędny 3 Przełącznik Węzeł nadrzędny Węzeł podrzędny 4 Wszystkie kable łączą się w jednym miejscu urządzeniu centralnym. Najczęściej jest to przełącznik. Zaletą jest duża niezawodność sieci i łatwość lokalizacji uszkodzeń. 40

41 Topologie sieci przemysłowych - drzewo Węzeł podrzędny 1 Przełącznik Węzeł podrzędny 2 Węzeł podrzędny 3 Przełącznik Przełącznik Przełącznik Węzeł nadrzędny Węzeł podrzędny 4 Topologia drzewiasta - rozszerzona gwiazda. W punktach węzłowych znajdują się kolejne przełączniki. Zaletą jest łatwość rozbudowy i lokalizacji uszkodzeń. 41

42 Przełącznik przemysłowy Switch (przełącznik) jest urządzeniem pracującym typowo w drugiej warstwie modelu OSI/ISO czyli do identyfikacji obiektów przemysłowych używa informacji zawartych w ramkach (adresów MAC) zgodnych z protokołem IEEE Switche zmniejszają obciążenia w sieci, przez jej podział na mikrosegmenty i przełączanie (komutowanie). Czyli do jednego segmentu można przydzielić zaledwie jedną stację roboczą, co redukuje rywalizację o dostęp do medium. Obiekt przemysłowy otrzymuje wtedy całą szerokość pasma dla siebie. Każdy port switcha stanowi wejście do jednego segmentu sieci. 42

43 Przełącznik przemysłowy Specyficzne cechy przełączników przemysłowych: budowa modułowa, specjalna, wytrzymała na warunki atmosferyczne obudowa i konstrukcje złącz, duży zakres temperatur: bardzo często od -40 C do +70 C, zazwyczaj mniejsza niż w przypadku sieci LAN liczba portów, praca w sieciach o deterministycznym czasie transmisji, obecność specjalizowanych portów charakterystycznych dla różnych typów sieci przemysłowych (np. RS 485), zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i przeciwzwarciowe, możliwość mocowania na szynie DIN, bezpośrednio na ścianie lub innej powierzchni płaskiej. 43

44 Przełącznik przemysłowy - przykłady 44

45 Przełącznik przemysłowy Przełącznik trasujący (routing switch) to taki przełącznik, który potrafi wyznaczać pakietom marszrutę, czyli operować nie tylko w drugiej, ale też w trzeciej warstwie modelu OSI. Urządzenia takie zachowują się podobnie jak routery ale do wyznaczania trasy nie używają protokołów routingu tylko statycznej informacji o domyślnej trasie zdefiniowanej przez administratora systemu. Przełączniki trasujące mają większą wydajność niż klasyczne routery oparte na oprogramowaniu. Routery mają za to tę przewagę, że można je elastycznie konfigurować i posługują się wyspecjalizowanymi protokołami routingu. 45

46 Przełącznik przemysłowy Wnętrze switcha trasującego HP ProCurve 9300m. 46

47 Przełącznik przemysłowy tryby pracy Fast forward - odebrana ramka jest wysyłana natychmiast po otrzymaniu adresu docelowego. Dlatego mogą zostać wysłane ramki z błędami lub biorące udział w kolizji. Store-and-foreward - ramka jest sprawdzana pod kątem sumy kontrolnej. Eliminowane są ramki błędne i biorące udział w kolizjach. Wadą są opóźnienia w transmisji. Inteligentne przełączanie - standardowo przełącznik pracuje w trybie fast forward, a gdy liczba błędów przekracza kilkanaście na sekundę, zaczyna automatycznie stosować metodę store-and-foreward. Gdy liczba błędów spada, przełącznik powraca do trybu fast forward. 47

48 Przełącznik przemysłowy - cechy IEEE 802.3x Flow Control umożliwia podłączenie serwera lub stacji roboczej bezpośrednio do switcha z prędkością dochodzącą do 200Mbps w trybie full-duplex oraz z pełną obsługą błędów transmisji. Broadcast and Multicast Storm Control kontrola przesyłanych pakietów broadcastowych w celu uniknięcia zatorów i sztormów broadcastowych. Sieci wirtualne VLAN -możliwość definiowania logicznych grup obiektów przemysłowych, które mogą komunikować się ze sobą tak, jakby znajdowały się w jednej sieci lokalnej. Zarządzalność możliwość konfiguracji, zarządzania pracą i nadzór protokołem SNMP, rmonitorem lub przez stronę WWW. 48

49 Przełącznik przemysłowy Moxa EDS-728 Moxa EDS-728 zarządzalny switch przemysłowy Gigabit Ethernet: 4 porty Gigabit Ethernet i 24 porty Fast Ethernet, Gigabit Moxa Turbo Ring v2 oraz RSTP/STP, modułowa budowa, QoS, IGMP Snooping/GMRP, VLAN, LACP, SNMP 1/2C/V3, RMON IEEE 802.1X, https/ssl, ABC-01 (Automatic Backup Configuration). 49

50 Przełącznik przemysłowy Moxa EDS-728 Charakterystyka podstawowa: możliwość zainstalowania max. 24 portów Fast Ethernet oraz 4 portów Gigabit Ethernet (skrętka lub światłowód) redundantna technologia Gigabit Ethernet Turbo Ring v2, zapewniająca rekonfigurację połączeń w czasie <20ms (dla pierścienia 100Mb/s) lub <50ms (dla pierścienia 1Gb/s) IGMP Snooping oraz GMRP - filtrowanie rozgłoszeń w sieci, IEEE 802.1Q VLAN, Port-based VLAN oraz GVRP ułatwiające planowanie struktury sieci QoS - IEEE 802.1p/1Q i TOS/DiffServ zwiększające determinizm sieci 802.3ad oraz LACP służące do optymalizacji wykorzystania pasma IEEE 802.1X oraz SSL - bezpieczeństwo przesyłanych danych, SNMP V1/V2C/V3 dla zapewnienia optymalnego zarządzania siecią RMON - monitorowanie sieci. 50

51 Przełącznik przemysłowy Moxa EDS-728 Charakterystyka przemysłowa: Modułowa budowa umożliwia dobór ilości i rodzajów portów w zależności od potrzeb. Do wyboru są następujące moduły: Dwuportowy moduł Gigabit Ethernet ze złączem 10/100/1000BaseT(x)(RJ45) lub 1000BaseSX/LX/ZX (złącze SC) Czteroportowy moduł Fast Ethernet z kombinacją złączy 10/100BaseT(x) (RJ45) oraz 100BaseFX(jedno- lub wielomodowe, złącza SC lub ST), Temperatura pracy: 0-60 C, Czytnik kart Compact Flash służących do upgrade'u oprogramowania lub wczytywania i zapisywania konfiguracji, ABC-01 (Automatic Backup Configuration) do tworzenia kopii zapasowej konfiguracji, Zarządzanie pasmem przesyłowym w celu uniknięcia tłoku w sieci. 51

52 Przełącznik przemysłowy Moxa EDS-728 Charakterystyka przemysłowa: Filtrowanie ruchu na podstawie adresów fizycznych urządzeń, Port mirroring do monitorowania ruchu pochodzącego z danego portu, Automatyczne powiadamianie o zajściu zdarzenia poprzez , Wejścia cyfrowe do podłączenia czujników i systemów alarmowych posiadających adresy IP, Line Swap Fast Recovery - usprawnia rekonfigurację switcha po zmianie portów podłączenia urządzeń, Możliwość zasilania z dwóch oddzielnych źródeł napięcia DC, Obudowa o stopniu ochrony IP30, Zasięg transmisji max do 40 lub 80 kmf, Możliwość montażu na szynie DIN lub na powierzchni płaskiej za pomocą uchwytów, Zarządzanie i konfiguracja (www, telnet/serial lub karta CF). 52

53 Sterownik PLC Sterownik swobodnie programowalny (PLC) - jest najpowszechniejszym urządzeniem stosowanym w automatyce przemysłowej i sieciach przemysłowych. Sterownik PLC to półprzewodnikowy system sterowania zapewniający możliwość programowania, spełniający funkcje podobne do przekaźnikowego układu logicznego. Przekaźnikowy układ logiczny był stosowany przy projektowaniu obwodów silników elektrycznych i przekaźnikowych tablic sterowniczych. Jest nazywany drabinkowym, ponieważ obraz graficzny programu przypomina drabinkę, w przeciwieństwie do języka wysokiego poziomu (C++), gdzie stosuje się znaki literowo - cyfrowe. 53

54 Sterownik PLC Cechy sterowników PLC: realizacja procesu w czasie rzeczywistym, odczyt oraz zapis wartości wejściowych/ wyjściowych (I/O) w czasie rzeczywistym, niezawodność działania w warunkach pracy ciągłej, zabezpieczenie kodu sterowania oraz realizacji zadań przed wpływami zewnętrznymi, izolację funkcjonalną zapewniającą odpowiednią odpowiedź na regulację, niewielkie zapotrzebowanie na energię elektryczną, posiadają wejścia i wyjścia cyfrowe i analogowe. 54

55 Sterownik PLC 55

56 Sterownik PLC Nanosterowniki programowalne są to sterowniki zawierające do 32 wejść/wyjść o nowoczesnej konstrukcji predestynujące je do pracy w sieci przemysłowej. Mikrosterowniki programowalne, zawierają do 129 wejść/wyjść i są bardziej złożone pod względem funkcjonowania i obsługi. Mają poważne ograniczenia do pracy w sieci. Takie aspekty powodują, że zauważa się tendencję, aby większe sterowniki programowalne wymieniać na mniejsze sterowniki konfiguracyjne, o co najmniej takich samych lub większych możliwościach. W efekcie łączenia w sieci otrzymamy sterownik o dowolnej liczbie wejść/wyjść. 56

57 Sterownik PLC Jednostka centralna Koprocesor sieciowy Pamięć wejść wyjść Pamięć parametrów transmisji EEPROM Bufor wymiany statusu Dekoder rozkazów Pamięć programu obsługi protokołu EEPROM Procesor lokalny Pamięć danych Bufory nadawcze Bufory odbiorcze Bufor transmisji SIEĆ UART Łącze Sterownik PLC - koprocesor sieci 57

58 Sterownik PLC- Siemens S7-300 Sterownik PLC średniej wielkości Siemens Simatic S jeden z najpopularniejszych w Polsce sterowników stosowanych w automatyce przemysłowej. 58

59 Sterownik PLC- Siemens S7-300 SIMATIC S7-300 to swobodnie programowalny sterownik PLC średniej wielkości firmy Siemens. Umożliwia budowę autonomicznych i opartych o sieci komunikacyjne, rozproszonych układów sterowania. Kompletny sterownik S7-300 składa się z modułu zasilacza (24V i prąd 2/5/10 A, zasilanie I20/230 V AC) z izolacją galwaniczną, procesora CPU oraz modułów wejść/wyjść i/lub modułów komunikacyjnych sygnałowych i funkcyjnych (zależnie od pełnionych funckji). W jednostkach centralnych, których oznaczenia kończy się znakami -2DP znajduje się drugie złącze RS 485, w którym zintegrowano funkcje komunikacyjne protokołu Profibus DP. 59

60 Sterownik PLC- Siemens S7-300 Charakterystyka sterownika SIMATIC S7-300: interfejsy komunikacyjne PROFIBUS i Ethernet/PROFINET, maksymalna liczba we/wy cyfr.: 65536, maksymalna liczba we/wy analog.: 4096, modułowa konstrukcja, duży wybór modułów wejścia/wyjścia, możliwość budowy zdecentralizowanych struktur sterowania, brak ruchomych części mechanicznych (wentylatora), możliwość łatwej rozbudowy, duża moc obliczeniowa CPU, wersja Outdoor o rozszerzonym zakresie temperatur do pracy na zewnątrz. 60

61 Wykład 4 MEDIA TRANSMISYJNE W SIECIACH PRZEMYSŁOWYCH 61

62 Media transmisyjne kabel koncentryczny Rdzeń miedziany Izolator Ekran Zewnętrzna powłoka ochronna (izolator) Cienki (10Base-2) Gruby (10Base-5) Impedancja falowa 50 Ohm 50 Ohm Grubość 2,5 mm 5 mm Minimalna długość kabla 0,5 m 0,5 m Maksymalna długość kabla 185 m (305 m) 500 m Szybkość transmisji 10 Mb (100 Mb) 10 Mb (100 Mb) Maksymalna ilość stacji Ilość segmentów 5 (3 wypełnione) 5 (3 wypełnione) 62

63 Media transmisyjne kabel koncentryczny Terminator (rezystor 50 Ohm) Końcówka (tuleja, końcówka BNC, rdzeń) Trójnik Elementy składowe łącza BNC dla węzła i kabla koncentrycznego. 63

64 Media transmisyjne kabel koncentryczny Zaciskarka końcówki BNC dla cienkiego kabla koncentrycznego. 64

65 Media transmisyjne kabel koncentryczny Zalety: mała wrażliwość na zakłócenia zewnętrzne i szumy, obsługuje komunikację w pasmach o dużej szerokości (modulacja), niskie koszty. Wady kabla koncentrycznego: łatwo ulega uszkodzeniom, wrażliwa struktura, brak odporności na siłę gniotącą, zastosowanie danego typu kabla ogranicza impedancja falowa, różne typy kabla koncentrycznego wymagane przez różne sieci, trudności przy lokalizowaniu usterki, niewygodny sposób instalacji (duże łącza, terminatory, łączki T, duża grubość i niewielka elastyczność kabla). 65

66 Media transmisyjne skrętka miedziana UTP - nieekranowany dwuparowy kabel skręcany. STP - 4 skrętki w metalowym, plecionym ekranie; FTP izolowany na całej długości metalową taśmą, (62,5 MHz); SFTP - ekranowany metalową tasiemką i plecionką, (100 MHz); S/STP -każda para jest otoczona swoją plecionką i dodatkowo, cały kabel metalową plecionką, (do 300 MHz); F/STP -każda ze skrętek jest otoczona swoją plecionką i dodatkowo, cały kabel metalową tasiemką (do 300 MHz). 66

67 Media transmisyjne skrętka miedziana Wtyk RJ 11 telefoniczny sześciokrotny z czterema stykami; grubość złocenia styków 6μm; Wtyk RJ 12 telefoniczny sześciokrotny z sześcioma stykami; grubość złocenia styków 6μm; Wtyk RJ 45 nieekranowany; ośmiokrotny z 8 stykami; grubość złocenia styków 6μm; przeznaczony do kabla okrągłego (linka) 67

68 Media transmisyjne skrętka miedziana Krosowanie przewodów w skrętce: Kolejność podłączenia przewodów skrętki jest opisana normami EIA/TIA 568A oraz 568B. Dla połączenia komputera z koncentratorem lub przełącznikiem stosuje się tzw. kabel prosty (straight-thru cable), który z obu stron podłączony jest tak samo wg standardu 568A lub 568B. Dla połączenia bezpośrednio dwóch komputerów bez pośrednictwa huba musimy zamienić pary przewodów, tak aby sygnał nadawany z jednej strony mógł być odbierany z drugiej. Jest to kabel krzyżowy (cross-over cable), którego jeden koniec podłączony jest wg standardu 568A zaś drugi 568B. 68

69 Media transmisyjne skrętka miedziana 69

70 Media transmisyjne skrętka miedziana Zaciskarka uniwersalna dla końcówek RJ 11, RJ 12 i RJ

71 Media transmisyjne skrętka miedziana Zalety: bardzo łatwa instalacja, akceptowany przez wiele rodzajów sieci, najszybsze medium oparte na miedzi (do 10 Gb), łatwa analiza uszkodzeń, niskie koszty, duża odporność na zakłócenia w przypadku kabli ekranowanych, najpopularniejsze przewodowe medium transmisyjne, może być stosowana zamiennie dla kabli RS 232C i RS 485. Wady: ograniczona długość kabla, wrażliwość na zakłócenia w przypadku kabla nieekranowanego. 71

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych

5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych 5. SYSTEMY POMIAROWE 5.1. Definicja i klasyfikacja systemów pomiarowych System pomiarowy jest definiowany jako zbiór jednostek funkcjonalnych tworzących całość organizacyjną, objętych wspólnym sterowaniem

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA KONCEPCJA I ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE DLA PROJEKTU PN.: SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Warszawa, 2007r. 2 Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1. GENEZA PRZEWODNIKA... 5 1.2. PRZEZNACZENIE PRZEWODNIKA... 5 1.3. DOSTĘP DO INTERNETU... 6 1.3.1. Internet...

Bardziej szczegółowo

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji?

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? Michał Małyszko Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? 1. Wstęp Celem niniejszego dokumentu jest opisanie w przystępny i zrozumiały sposób zasad działania sieci Internet oraz proponowanych

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW

1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW Strona 1 z 78 1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oraz technologiczny realizacji projektu Sieć Szerokopasmowa Polski

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER Raport wewnętrzny PCSS nr RW-34/01 LABORATORIUM WIRTUALNE I TELEIMERSJA Marcin Lawenda Poznań, Wrzesień 2001 Copyright PCSS SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym.

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. 42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. Proces - to jedno z najbardziej podstawowych pojęć w informatyce. Z definicji jest to po prostu egzemplarz wykonywanego

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz

Załącznik nr 6 do siwz Załącznik nr 6 do siwz DO.2800.3.2015 dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro na dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnym Przedmiot umowy w szczególności

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Wprowadzenie. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak

Systemy operacyjne. Wprowadzenie. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Celem wykładu jest przedstawienie ogólnych informacji o systemie operacyjnym jako składowej oprogramowania komputera. Omawiana jest zatem jego rola

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW CONTENTS Profil przedsiębiorstwa 3 Zalety systemu 4 Nowości 5 Przegląd systemu 6 Topologia systemu 7 Kontrolery MiniPLC 8 Narzędzie inżynierskie SoftPLC 9 Stacje

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji

GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji GE Fanuc Automation Sterowniki programowalne Seria 90-30/VersaMax/Micro Opis funkcji Kraków, wrzesień 1999 Znaki ostrzegawcze i uwagi Niebezpieczeństwo Symbolem tym oznaczone są w niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AWRT-150 Router bezprzewodowy ADSL2+ 150Mbps V1.1_20110816 STANOWISKO FCC Niniejszy sprzęt został przetestowany i spełnia wymogi stawiane urządzeniom cyfrowym klasy B, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP)

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP) PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP) 1/89 Spis treści Spis treści... 2 1 Słownik pojęć... 7 2 Wstęp... 9 3 Założenia protokołu... 11 3.1 Utrzymywanie sesji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Dokument opisuje sposób uruchamiania aplikacji graficznych i konsolowych z oprogramowaniem OTC Terminal. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Podręcznik użytkownika OTC S.A., 2008 Spis Treści I. Ogólna

Bardziej szczegółowo

Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP

Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP Wydanie Nr 13 Pismo dla Inwestorów, Użytkowników, Projektantów oraz Partnerów Schrack Seconet Polska 2 Szkolenia, edukacja 3 Rok 2012 Integral over IP 4/5 Nowość w ofercie Schrack Seconet 6/7 Integral

Bardziej szczegółowo

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06)

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06) Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo