Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn Dr inż. Andrzej Piotrowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

2 Wykład 1 REFERENCYJNY MODEL ISO/OSI 2

3 Referencyjny model OSI/ISO Na początku lat 80-tych XX wieku Międzynarodowa Organizacja Normalizująca (International Organization for Standarization) dostrzegła potrzebę stworzenia modelu sieciowego, ujednolicającego współpracę różnych rozwiązań sieciowych. Opracowano specyfikację Open Systems Interconnection Reference Model, zaadaptowaną do polskich norm w 1995 roku. Model ISO/OSI RM jest traktowany jako model odniesienia (wzorzec) dla większości rodzin protokołów komunikacyjnych. Podstawowym założeniem modelu jest podział na 7 warstw (layers) współpracujących ze sobą w ściśle określony sposób. Oficjalnie został przyjęty przez ISO w 1984 roku. 3

4 Referencyjny model OSI/ISO 7 Warstwa Aplikacji Programy użytkowe korzystające z sieci 6 Warstwa Prezentacji Standaryzuje sposób przedstawiania danych aplikacjom 5 Warstwa Sesji Zarządza sesjami między aplikacjami 4 Warstwa Transportowa Zapewnia wykrywanie i korekcję błędów 3 Warstwa Sieciowa Zarządza połączeniami nawiązywanymi poprzez sieć 2 Warstwa Łącza Danych Zapewnia rzeczywiste dostarczanie danych 1 Warstwa Fizyczna Definiuje fizyczne właściwości medium 4

5 Referencyjny model OSI/ISO 5

6 Zadania warstw Warstwa fizyczna - odpowiada za transmisje sygnałów w sieci. Realizuje konwersję bitów informacji na sygnały, które będą przesyłane w kanale z uwzględnieniem maksymalizacji niezawodności przesyłu. W warstwie fizycznej określa się parametry amplitudowe i czasowe przesyłanego sygnału, fizyczny kształt i rozmiar łączy, znaczenie ich poszczególnych zestyków i wartości napięć na nich występujących, sposoby nawiązywania połączenia i jego rozłączania po zakończeniu transmisji. Normy: IEEE 802.x, RS 232C, RS 485, itp. ZAPAMIĘTAĆ: Sygnały i media transmisyjne 6

7 Zadania warstw Warstwa łącza danych - odpowiedzialna jest za odbiór i konwersję strumienia bitów pochodzących z urządzeń transmisyjnych w taki sposób, aby nie zawierały błędów. Warstwa ta postrzega dane jako grupy bitów zwane ramkami. Warstwa łącza danych tworzy i rozpoznaje granice ramki. Ramka tworzona jest przez dołączenie do jej początku i końca grupy specjalnych bitów. Kolejnym zadaniem warstwy jest eliminacja zakłóceń, powstałych w trakcie transmisji informacji po kanale łączności. Ponadto zapewnia synchronizację szybkości przesyłania danych oraz umożliwia ich przesyłanie w obu kierunkach. ZAPAMIĘTAĆ: Ramki i kontrola dostępu do mediów transmisyjnych 7

8 Zadania warstw Warstwa sieciowa - steruje działaniem podsieci transportowej. Jej podstawowe zadania to przesyłanie danych pomiędzy węzłami sieci wraz z wyznaczaniem trasy przesyłu, określanie charakterystyk sprzęgu węzeł-komputer, łączenie bloków informacji w ramki na czas ich przesyłania a następnie stosowny ich podział. W najprostszym przypadku określanie drogi transmisji pakietu informacji odbywa się w oparciu o stałe tablice opisane w sieci. Istnieje możliwość dynamicznego określania trasy na bazie bieżących obciążeń linii łączności. ZAPAMIĘTAĆ: wybór ścieżki, przełączanie i adresowanie 8

9 Zadania warstw Warstwa transportowa - podstawową funkcją tej warstwy jest obsługa danych przyjmowanych z warstwy sesji. Obejmuje ona opcjonalne dzielenie danych na mniejsze jednostki, przekazywanie zblokowanych danych warstwie sieciowej, otwieranie połączenia stosownego typu i prędkości, realizacja przesyłania danych, zamykanie połączenia. Ponadto mechanizmy wbudowane w warstwę transportową pozwalają rozdzielać logicznie szybkie kanały łączności pomiędzy kilka połączeń sieciowych. Celem postawionym przy projektowaniu warstwy transportowej jest zapewnienie pełnej jej niezależności od zmian konstrukcyjnych sprzętu. ZAPAMIĘTAĆ: jakość usług i niezawodność 9

10 Zadania warstw Warstwa sesji -określa parametry sprzężenia użytkowników. Po nawiązaniu stosownego połączenia warstwa sesji pełni szereg funkcji zarządzających (taryfikacją usług). W celu otwarcia połączenia pomiędzy komputerami (sesji łączności) poza podaniem stosownych adresów warstwa sprawdza, czy obie warstwy (nadawcy-odbiorcy) mogą otworzyć połączenie. Następnie obie komunikujące się strony muszą wybrać opcje obowiązujące w czasie trwania sesji - rodzaj połączenia (simpleks, dupleks), reakcji na zerwanie połączenia. Przy projektowaniu warstwy zwraca się uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa przesyłanych danych. ZAPAMIĘTAĆ: dialog i rozmowa 10

11 Zadania warstw Warstwa prezentacji - jej zadaniem jest obsługa formatów danych. Odpowiada ona więc za kodowanie i dekodowanie zestawów znaków oraz wybór algorytmów, które do tego będą użyte. Przykładową funkcją realizowaną przez warstwę jest kompresja przesyłanych danych, pozwalająca na zwiększenie szybkości transmisji informacji. Ponadto warstwa udostępnia mechanizmy kodowania danych w celu ich utajniania oraz konwersję kodów w celu zapewnienia ich mobilności. ZAPAMIĘTAĆ: wspólny format danych 11

12 Zadania warstw Warstwa aplikacji - zapewnia programom użytkowym usługi komunikacyjne. Określa ona formaty wymienianych danych i opisuje reakcje systemu na podstawowe operacje komunikacyjne. Warstwa stara się stworzyć wrażenie przezroczystości sieci. Jest to szczególnie ważne w przypadku obsługi rozproszonych baz danych, w których użytkownik nie powinien wiedzieć, gdzie zlokalizowane są wykorzystywane przez niego dane lub gdzie realizowany jest jego proces obliczeniowy. ZAPAMIĘTAĆ: przeglądarki internetowe 12

13 Enkapsulacja Jeżeli jeden obiekt (host A) chce wysłać dane do innego obiektu (host B), dane muszą być najpierw spakowane przez proces nazywany obudowaniem (encapsulation). Obudowanie pakuje dane z potrzebnymi informacjami o protokołach przed ich transportem sieciowym. Dlatego, gdy pakiet danych przemieszcza się przez warstwy modelu OSI, otrzymuje nagłówki (headers) i ogonki (trailers). 13

14 Enkapsulacja Budowa danych Gdy użytkownik wysyła wiadomość , jej alfanumeryczne znaki są konwertowane na dane, które mogą podróżować poprzez sieć zewnętrzną (internetwork). Pakowanie danych do transportu od końca do końca Dane są pakowane do transportu w sieci zewnętrznej. Poprzez użycie segmentów, funkcja transportowa zapewnia, że wiadomości hostów na obu końcach systemu e- mailowego będą niezawodnie przekazane. Dołączanie adresu sieciowego do nagłówka (header) Dane są zebrane w pakiety, inaczej datagramy, które zawierają nagłówek sieciowy ze źródła i logiczny adres miejsca przeznaczenia. 14

15 Enkapsulacja Dodanie lokalnego adresu sieciowego do nagłówka łącza danych Ramka umożliwia połączenie z następnym bezpośrednio połączonym urządzeniem sieciowym w łączu. Konwersja na bity do transmisji Ramka musi być skonwertowana do ciągu zer i jedynek (bitów) w celu przesłania przez medium. Funkcja zegarowa umożliwia urządzeniom rozpoznawanie tych bitów, gdy podróżują one poprzez medium. Medium transmisyjne w faktycznej sieci może się różnić na poszczególnych odcinkach sieci. Nagłówki (headers) i ogonki (trailers) są dodawane gdy dane poruszają się poprzez warstwy modelu OSI. 15

16 Enkapsulacja 16

17 Wykład 2 i 3 DEFINICJA SIECI PRZEMYSŁOWEJ 17

18 Specyfikacja komputerowych sieci - LAN oparte na modelu LAN (OSI/ISO), przekazywanie stosunkowo długich wolumenów danych, chwilowe natężenie przekazu zmienia się w zależności od liczby stacji i rodzaju pracy (transmisji), wysoka przeciętna przepustowość transmisji (do 10 Gb/s), występowanie opóźnień wynikających z kolizji i chwilowego obciążenia sieci (nie mają wpływu na bezpieczeństwo i niezawodność transmisji), duża odporność na zakłócenia oraz łatwość lokalizacji uszkodzeń. 18

19 Sieć komputerowa LAN 19

20 Specyfikacja sieci przemysłowych przekazują wartości pomiarów opisujących stan instalacji, przekazują wartości parametrów nastawiających sterowniki i regulatory, łączą bardzo różnorodne urządzenia: komputery, drukarki, sterowniki PLC, czujniki, manipulatory, układy sterowania obrabiarek NC i CNC, Często nazywane są sieciami miejscowymi lub polowymi. 20

21 Specyfikacja sieci przemysłowych Zarząd i biura firmy Sieć przemysłowa Centrala kontrolna Przykładowa struktura przedsiębiorstwa i sieci przemysłowej. 21

22 Specyfikacja sieci przemysłowych oparte są na modelu LAN (OSI/ISO), ściśle ograniczony deterministyczny czas przekazywania wiadomości, ściśle określone natężenie przekazu, wysoka efektywność przenoszenia dużej liczby krótkich wiadomości, łatwość dołączania stosunkowo prostych urządzeń, mała szybkość transmisji (od 9,6 Kb/s do 12 Mb/s), duża odporność na zakłócenia przemysłowe oraz łatwość lokalizacji uszkodzeń. 22

23 Specyfikacja sieci przemysłowych Większość sieci przemysłowych oparta jest na normach IEC oraz IEC IEC 61158: Komunikacja danych cyfrowych w sieciach polowych, pomiarowych i sterujących do zastosowania w przemysłowych systemach sterujących PN-EN 61158:2008 IEC 61784: Zbiór profili dla systemów ciągłych i dyskretnych bazujących na sieciach polowych wykorzystywanych w przemysłowych systemach sterowania PN-EN 61784:

24 Specyfikacja sieci przemysłowych Norma IEC IEC Wstęp Zawartość Warstwa ISO/OSI IEC Warstwa fizyczna specyfikacja i definicja usług 1 IEC Definicja usług Data-Link 2 IEC Specyfikacja protokołu wymiany danych 2 IEC Warstwa aplikacji definicja usług 7 IEC Warstwa usług specyfikacja protokołu 7 Profil Norma IEC Data Link Warstwa fizyczna Zastosowanie Profil 3/1 Część IEC 61158; Transmisja asynchroniczna RS485, światłowód plastikowy, szklany i PCF Profibus Profil 3/2 Część IEC 61158; Transmisja synchroniczna MBP Profibus Profil 3/3 ISO/IEC ; TCP/UDP/IP/Ethernet ISO/IEC Profibus 24

25 Specyfikacja sieci przemysłowych Część 1 normy IEC zawiera ogólny wstęp, a kolejne części ukierunkowane są na warstwy w modelu OSI (1, 2 i 7). Definiują one liczne usługi sieciowe i protokoły do komunikacji pomiędzy stacjami i w całości uważane są jako pełny zbiór, a kolejne części określają poszczególne systemy sieciowe. W normie IEC zdefiniowano 10 typów protokołów sieciowych oznaczonych kolejno jako Typ 1 do Typ 10. PROFIBUS stanowi Typ 3, natomiast PROFInet Typ 10. Norma IEC stwierdza, że komunikacja sieciowa (z definicji) możliwa jest tylko pomiędzy stacjami posługujących się tym samym typem protokołu. 25

26 Specyfikacja sieci przemysłowych Norma IEC jest połączona z IEC przez wpis: Ten międzynarodowy standard określa zbiór profili danego protokołu komunikacyjnego opartego na bazie normy IEC 61158, do zastosowania przy realizacji urządzenia do komunikacji w układach sterowania i obsługi zakładów. Norma IEC określa, które zbiory ze wszystkich dostępnych zestawów usług oraz protokołów określonych w normie IEC wykorzystywane są przez dany system sieciowy do komunikacji. Zorientowane sieciowo profile komunikacyjne określone w ten sposób zebrano w Grupie Profili Komunikacyjnych. 26

27 Parametry i typy sieci przemysłowych Interfejs szeregowy Ethernet Stosowane protokoły Standardy (normy) Modbus-RTU Modbus-TCP TCP/IP IEC i IEC Profibus DeviceNet (CIP); ControlNet (CIP) Fieldbus H1 CANopen PROFINET IO Ethernet/IP (CIP) Foundation Fieldbus High Speed Ethernet (HSE) Ethernet Powerlink Izochroniczny protokół czasu rzeczywistego (IRT), Protokół czasu rzeczywistego (RT), Protokół czasu rzeczywistego na bazie UDP (RTU) TCP/IP; UDP/IP CANopen EtherCAT EtherCAT, EtherCAT/UDP SERCOS I / II SERCOS III IEC i IEC IEC i IEC ODVA EtherNet/IP standard EPSG (Ethernet Powerlink Standardization Group) IEC 61158, IEC/PAS 62407, IEC , ISO IEC 61491, merged into IEC

28 Parametry i typy sieci przemysłowych Sieć Szybkość Protokół dostępu do kabla Rozmiar segmentu Kabel Liczba stacji Profibus 1,5 Mbit/s znacznikowy 1200 m skrętka *) 127 Profibus DP 12 Mbit/s znacznikowy 1200 m skrętka *) 126 MAP 10 Mbit/s znacznikowy 10 km koncentryk MiniMAP 5 Mbit/s znacznikowy 700 m koncentryk Arcnet 2,5 Mbit/s znacznikowy 700 m koncentryk *) 255 CANBus 1 Mbit/s priorytetowy CSMA 1000 m skrętka 64 LONWorks 1,25Mbit/s CSMA/CD, priorytet 1200 m skrętka *) Modbus 19,2 Kbit/s gniazda, odpytywanie różne InterBus S 500 Kbit/s pierścień 12,8 km skrętka *) 256 Ethernet 10 Mbit/s CSMA/CD 200 m koncentryk *) *) istnieją wersje wykorzystujące światłowód o długości kilkunastu kilometrów 28

29 Protokół dostępu CSMA/CD Wielodostęp ze śledzeniem częstotliwości nośnej (Carrier Sense Multiple Access / with Collision Detect) Kiedy urządzenie lub węzeł sieci posiada dane, które chce przesłać - nasłuchuje łącza, sprawdzając czy jakieś inne urządzenie nie przesyła danych w linii transmisyjnej. Dane będą wysłane jedynie wtedy, gdy nie zostanie wykryty żaden sygnał świadczący o tym, że jakieś urządzenie w sieci wysyła dane. Węzeł, który nie wysyła danych, nasłuchuje, czy inne urządzenia wysyłają do niego dane. Jeżeli dwa lub więcej urządzeń rozpocznie transmisję danych w tej samej chwili lub zanim sygnał z pierwszego węzła dotrze do drugiego dochodzi do kolizji. W efekcie sygnał zostaje zakłócony, staje się nieczytelny i transmisja musi zostać powtórzona (Ethernet) 29

30 Protokół dostępu CSMA/CD Wykrywanie kolizji Urządzenie wysyłając dane, monitoruje swoją własną transmisję. Sprawdza wartość sygnału w kanale transmisyjnym i porównuje je z aktualnie nadawanym przez siebie stanem logicznym. Jeżeli wykryło kolizję, zatrzymuje wysyłanie danych i wysyła sekwencję informującą o kolizji (sygnał zagłuszania, JAM). Poziom sygnału informującego o kolizji jest wyższy od normalnie generowanego przez węzeł - pewność, że każdy węzeł odbierze informację o kolizji. Potem węzły, które weszły w kolizję retransmitują sygnał. Robią to sprawdzając po losowo wybranym czasie zajętość kanału i ponownie transmitując dane, przy czym losowany czas oczekiwania będzie wydłużany po kilku kolizjach. 30

31 Priorytetowy protokół dostępu CSMA Opracowany dla sieci, w których czas trwania pojedynczego bitu danych jest dłuższy od podwójnego czasu propagacji sygnału przez sieć. Algorytm CSMA: Wszystkie węzły mają przypisane priorytety odwrotnie proporcjonalne do ich adresów sieciowych, Węzeł nasłuchuje stan w medium transmisyjnym (gdy wolny rozpoczyna nadawanie), Jeżeli w tym samym czasie dwa węzły rozpoczną nadawanie, to ich adresy nałożą się na siebie, W razie niezgodności nakładających się bitów (0 i 1) w sieci ustali się wartość 0, Węzeł, który nadał 1 (o wyższym adresie) wykrywa kolizję i przerywa nadawanie. 31

32 Protokół odpytywania (polling) Opracowany dla sieci, w których wyróżnia się jeden węzeł centralny sieci i wiele węzłów (terminali) lokalnych. Synonimem jest standard master - slave (pan niewolnik). Algorytm polling u: master regularnie wysyła do wszystkich węzłów podporządkowanych komunikaty zawierające dane lub zapytanie o dane, slave bezpośrednio po odebraniu komunikatu wysyła odpowiedź zawierającą dane lub informację o ich braku. komunikacja odbywa się tylko między węzłem centralnym a węzłami podporządkowanymi według zasady: pytanie odpowiedź. 32

33 Protokół odpytywania (polling) Serwer stacja master (nadzorca), Terminale stacje slave. 33

34 Protokół odpytywania (polling) Zalety: prostota sprzęgu sieciowego (RS 232C, RS 485), prostota implementacji programowej, minimalne wymagania sprzętowe w przypadku terminali (stacji slave), całkowity brak kolizji, wykorzystanie bardzo popularnej topologii gwiazdy. Wady: całkowity rozpad sieci w przypadku awarii węzła centralnego, w przypadku komputerów potrzeba stosowania kart wieloportowych lub multiplekserów. 34

35 Pierścień znacznikowy (Token ring) Opracowany dla sieci, w topologii pierścienia, w której cały czas krąży umowny znacznik (token - komunikat sterujący), z posiadaniem którego wiąże się prawo nadawania. Algorytm znacznikowy: stacja przygotowuje komunikat i nasłuchuje sieć, w momencie pojawienia się wolnego znacznika zatrzymuje go i rozpoczyna nadawanie, po zakończeniu komunikatu nadaje znacznik i przekazuje prawo do nadawania kolejnym stacjom, wysłany komunikat przechodzi przez wszystkie węzły sieci (łącznie z adresatem) i wraca do nadawcy, który go kasuje. 35

36 Pierścień znacznikowy (Token ring) W standardowej konfiguracji serwer wysyła pierwszy znacznik w przypadku włączenia sieci lub zagubienia znacznika. 36

37 Protokół znacznikowy (Token Ring) Zalety: całkowity brak kolizji, możliwość synchronizacji pracy węzłów znacznik jest wysyłany w ściśle określonych przedziałach czasowych, duża szybkość transmisji: 4, 16 i 100 Mb/s. Wady: bardzo kłopotliwe okablowanie, dołączenie kolejnego węzła wymaga rekonfiguracji całej sieci, awaria łącza unieruchamia całą sieć, duża komplikacja układów nadawania i odbierania komunikatów, bardzo złożony algorytm odzyskiwania znacznika i konfiguracji sieci. 37

38 Topologie sieci przemysłowych - magistrala Węzeł podrzędny 2 Węzeł podrzędny 1 Węzeł podrzędny 3 Węzeł nadrzędny Węzeł podrzędny 4 Wszystkie hosty są podłączone bezpośrednio do wspólnego medium transmisyjnego. Na końcach magistrali znajdują się terminatory (rezystory). Wadą jest trudna lokalizacja uszkodzeń. Awaria jednego urządzenia unieruchamia sieć. 38

39 Topologie sieci przemysłowych - pierścień Pierwszy host z ostatnim są połączone tworząc pierścień. Zaletą jest mniejsza liczba przeskoków między węzłami. Wadą trudna rozbudowa sieci. 39

40 Topologie sieci przemysłowych - gwiazda Węzeł podrzędny 1 Węzeł podrzędny 2 Węzeł podrzędny 3 Przełącznik Węzeł nadrzędny Węzeł podrzędny 4 Wszystkie kable łączą się w jednym miejscu urządzeniu centralnym. Najczęściej jest to przełącznik. Zaletą jest duża niezawodność sieci i łatwość lokalizacji uszkodzeń. 40

41 Topologie sieci przemysłowych - drzewo Węzeł podrzędny 1 Przełącznik Węzeł podrzędny 2 Węzeł podrzędny 3 Przełącznik Przełącznik Przełącznik Węzeł nadrzędny Węzeł podrzędny 4 Topologia drzewiasta - rozszerzona gwiazda. W punktach węzłowych znajdują się kolejne przełączniki. Zaletą jest łatwość rozbudowy i lokalizacji uszkodzeń. 41

42 Przełącznik przemysłowy Switch (przełącznik) jest urządzeniem pracującym typowo w drugiej warstwie modelu OSI/ISO czyli do identyfikacji obiektów przemysłowych używa informacji zawartych w ramkach (adresów MAC) zgodnych z protokołem IEEE Switche zmniejszają obciążenia w sieci, przez jej podział na mikrosegmenty i przełączanie (komutowanie). Czyli do jednego segmentu można przydzielić zaledwie jedną stację roboczą, co redukuje rywalizację o dostęp do medium. Obiekt przemysłowy otrzymuje wtedy całą szerokość pasma dla siebie. Każdy port switcha stanowi wejście do jednego segmentu sieci. 42

43 Przełącznik przemysłowy Specyficzne cechy przełączników przemysłowych: budowa modułowa, specjalna, wytrzymała na warunki atmosferyczne obudowa i konstrukcje złącz, duży zakres temperatur: bardzo często od -40 C do +70 C, zazwyczaj mniejsza niż w przypadku sieci LAN liczba portów, praca w sieciach o deterministycznym czasie transmisji, obecność specjalizowanych portów charakterystycznych dla różnych typów sieci przemysłowych (np. RS 485), zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i przeciwzwarciowe, możliwość mocowania na szynie DIN, bezpośrednio na ścianie lub innej powierzchni płaskiej. 43

44 Przełącznik przemysłowy - przykłady 44

45 Przełącznik przemysłowy Przełącznik trasujący (routing switch) to taki przełącznik, który potrafi wyznaczać pakietom marszrutę, czyli operować nie tylko w drugiej, ale też w trzeciej warstwie modelu OSI. Urządzenia takie zachowują się podobnie jak routery ale do wyznaczania trasy nie używają protokołów routingu tylko statycznej informacji o domyślnej trasie zdefiniowanej przez administratora systemu. Przełączniki trasujące mają większą wydajność niż klasyczne routery oparte na oprogramowaniu. Routery mają za to tę przewagę, że można je elastycznie konfigurować i posługują się wyspecjalizowanymi protokołami routingu. 45

46 Przełącznik przemysłowy Wnętrze switcha trasującego HP ProCurve 9300m. 46

47 Przełącznik przemysłowy tryby pracy Fast forward - odebrana ramka jest wysyłana natychmiast po otrzymaniu adresu docelowego. Dlatego mogą zostać wysłane ramki z błędami lub biorące udział w kolizji. Store-and-foreward - ramka jest sprawdzana pod kątem sumy kontrolnej. Eliminowane są ramki błędne i biorące udział w kolizjach. Wadą są opóźnienia w transmisji. Inteligentne przełączanie - standardowo przełącznik pracuje w trybie fast forward, a gdy liczba błędów przekracza kilkanaście na sekundę, zaczyna automatycznie stosować metodę store-and-foreward. Gdy liczba błędów spada, przełącznik powraca do trybu fast forward. 47

48 Przełącznik przemysłowy - cechy IEEE 802.3x Flow Control umożliwia podłączenie serwera lub stacji roboczej bezpośrednio do switcha z prędkością dochodzącą do 200Mbps w trybie full-duplex oraz z pełną obsługą błędów transmisji. Broadcast and Multicast Storm Control kontrola przesyłanych pakietów broadcastowych w celu uniknięcia zatorów i sztormów broadcastowych. Sieci wirtualne VLAN -możliwość definiowania logicznych grup obiektów przemysłowych, które mogą komunikować się ze sobą tak, jakby znajdowały się w jednej sieci lokalnej. Zarządzalność możliwość konfiguracji, zarządzania pracą i nadzór protokołem SNMP, rmonitorem lub przez stronę WWW. 48

49 Przełącznik przemysłowy Moxa EDS-728 Moxa EDS-728 zarządzalny switch przemysłowy Gigabit Ethernet: 4 porty Gigabit Ethernet i 24 porty Fast Ethernet, Gigabit Moxa Turbo Ring v2 oraz RSTP/STP, modułowa budowa, QoS, IGMP Snooping/GMRP, VLAN, LACP, SNMP 1/2C/V3, RMON IEEE 802.1X, https/ssl, ABC-01 (Automatic Backup Configuration). 49

50 Przełącznik przemysłowy Moxa EDS-728 Charakterystyka podstawowa: możliwość zainstalowania max. 24 portów Fast Ethernet oraz 4 portów Gigabit Ethernet (skrętka lub światłowód) redundantna technologia Gigabit Ethernet Turbo Ring v2, zapewniająca rekonfigurację połączeń w czasie <20ms (dla pierścienia 100Mb/s) lub <50ms (dla pierścienia 1Gb/s) IGMP Snooping oraz GMRP - filtrowanie rozgłoszeń w sieci, IEEE 802.1Q VLAN, Port-based VLAN oraz GVRP ułatwiające planowanie struktury sieci QoS - IEEE 802.1p/1Q i TOS/DiffServ zwiększające determinizm sieci 802.3ad oraz LACP służące do optymalizacji wykorzystania pasma IEEE 802.1X oraz SSL - bezpieczeństwo przesyłanych danych, SNMP V1/V2C/V3 dla zapewnienia optymalnego zarządzania siecią RMON - monitorowanie sieci. 50

51 Przełącznik przemysłowy Moxa EDS-728 Charakterystyka przemysłowa: Modułowa budowa umożliwia dobór ilości i rodzajów portów w zależności od potrzeb. Do wyboru są następujące moduły: Dwuportowy moduł Gigabit Ethernet ze złączem 10/100/1000BaseT(x)(RJ45) lub 1000BaseSX/LX/ZX (złącze SC) Czteroportowy moduł Fast Ethernet z kombinacją złączy 10/100BaseT(x) (RJ45) oraz 100BaseFX(jedno- lub wielomodowe, złącza SC lub ST), Temperatura pracy: 0-60 C, Czytnik kart Compact Flash służących do upgrade'u oprogramowania lub wczytywania i zapisywania konfiguracji, ABC-01 (Automatic Backup Configuration) do tworzenia kopii zapasowej konfiguracji, Zarządzanie pasmem przesyłowym w celu uniknięcia tłoku w sieci. 51

52 Przełącznik przemysłowy Moxa EDS-728 Charakterystyka przemysłowa: Filtrowanie ruchu na podstawie adresów fizycznych urządzeń, Port mirroring do monitorowania ruchu pochodzącego z danego portu, Automatyczne powiadamianie o zajściu zdarzenia poprzez , Wejścia cyfrowe do podłączenia czujników i systemów alarmowych posiadających adresy IP, Line Swap Fast Recovery - usprawnia rekonfigurację switcha po zmianie portów podłączenia urządzeń, Możliwość zasilania z dwóch oddzielnych źródeł napięcia DC, Obudowa o stopniu ochrony IP30, Zasięg transmisji max do 40 lub 80 kmf, Możliwość montażu na szynie DIN lub na powierzchni płaskiej za pomocą uchwytów, Zarządzanie i konfiguracja (www, telnet/serial lub karta CF). 52

53 Sterownik PLC Sterownik swobodnie programowalny (PLC) - jest najpowszechniejszym urządzeniem stosowanym w automatyce przemysłowej i sieciach przemysłowych. Sterownik PLC to półprzewodnikowy system sterowania zapewniający możliwość programowania, spełniający funkcje podobne do przekaźnikowego układu logicznego. Przekaźnikowy układ logiczny był stosowany przy projektowaniu obwodów silników elektrycznych i przekaźnikowych tablic sterowniczych. Jest nazywany drabinkowym, ponieważ obraz graficzny programu przypomina drabinkę, w przeciwieństwie do języka wysokiego poziomu (C++), gdzie stosuje się znaki literowo - cyfrowe. 53

54 Sterownik PLC Cechy sterowników PLC: realizacja procesu w czasie rzeczywistym, odczyt oraz zapis wartości wejściowych/ wyjściowych (I/O) w czasie rzeczywistym, niezawodność działania w warunkach pracy ciągłej, zabezpieczenie kodu sterowania oraz realizacji zadań przed wpływami zewnętrznymi, izolację funkcjonalną zapewniającą odpowiednią odpowiedź na regulację, niewielkie zapotrzebowanie na energię elektryczną, posiadają wejścia i wyjścia cyfrowe i analogowe. 54

55 Sterownik PLC 55

56 Sterownik PLC Nanosterowniki programowalne są to sterowniki zawierające do 32 wejść/wyjść o nowoczesnej konstrukcji predestynujące je do pracy w sieci przemysłowej. Mikrosterowniki programowalne, zawierają do 129 wejść/wyjść i są bardziej złożone pod względem funkcjonowania i obsługi. Mają poważne ograniczenia do pracy w sieci. Takie aspekty powodują, że zauważa się tendencję, aby większe sterowniki programowalne wymieniać na mniejsze sterowniki konfiguracyjne, o co najmniej takich samych lub większych możliwościach. W efekcie łączenia w sieci otrzymamy sterownik o dowolnej liczbie wejść/wyjść. 56

57 Sterownik PLC Jednostka centralna Koprocesor sieciowy Pamięć wejść wyjść Pamięć parametrów transmisji EEPROM Bufor wymiany statusu Dekoder rozkazów Pamięć programu obsługi protokołu EEPROM Procesor lokalny Pamięć danych Bufory nadawcze Bufory odbiorcze Bufor transmisji SIEĆ UART Łącze Sterownik PLC - koprocesor sieci 57

58 Sterownik PLC- Siemens S7-300 Sterownik PLC średniej wielkości Siemens Simatic S jeden z najpopularniejszych w Polsce sterowników stosowanych w automatyce przemysłowej. 58

59 Sterownik PLC- Siemens S7-300 SIMATIC S7-300 to swobodnie programowalny sterownik PLC średniej wielkości firmy Siemens. Umożliwia budowę autonomicznych i opartych o sieci komunikacyjne, rozproszonych układów sterowania. Kompletny sterownik S7-300 składa się z modułu zasilacza (24V i prąd 2/5/10 A, zasilanie I20/230 V AC) z izolacją galwaniczną, procesora CPU oraz modułów wejść/wyjść i/lub modułów komunikacyjnych sygnałowych i funkcyjnych (zależnie od pełnionych funckji). W jednostkach centralnych, których oznaczenia kończy się znakami -2DP znajduje się drugie złącze RS 485, w którym zintegrowano funkcje komunikacyjne protokołu Profibus DP. 59

60 Sterownik PLC- Siemens S7-300 Charakterystyka sterownika SIMATIC S7-300: interfejsy komunikacyjne PROFIBUS i Ethernet/PROFINET, maksymalna liczba we/wy cyfr.: 65536, maksymalna liczba we/wy analog.: 4096, modułowa konstrukcja, duży wybór modułów wejścia/wyjścia, możliwość budowy zdecentralizowanych struktur sterowania, brak ruchomych części mechanicznych (wentylatora), możliwość łatwej rozbudowy, duża moc obliczeniowa CPU, wersja Outdoor o rozszerzonym zakresie temperatur do pracy na zewnątrz. 60

61 Wykład 4 MEDIA TRANSMISYJNE W SIECIACH PRZEMYSŁOWYCH 61

62 Media transmisyjne kabel koncentryczny Rdzeń miedziany Izolator Ekran Zewnętrzna powłoka ochronna (izolator) Cienki (10Base-2) Gruby (10Base-5) Impedancja falowa 50 Ohm 50 Ohm Grubość 2,5 mm 5 mm Minimalna długość kabla 0,5 m 0,5 m Maksymalna długość kabla 185 m (305 m) 500 m Szybkość transmisji 10 Mb (100 Mb) 10 Mb (100 Mb) Maksymalna ilość stacji Ilość segmentów 5 (3 wypełnione) 5 (3 wypełnione) 62

63 Media transmisyjne kabel koncentryczny Terminator (rezystor 50 Ohm) Końcówka (tuleja, końcówka BNC, rdzeń) Trójnik Elementy składowe łącza BNC dla węzła i kabla koncentrycznego. 63

64 Media transmisyjne kabel koncentryczny Zaciskarka końcówki BNC dla cienkiego kabla koncentrycznego. 64

65 Media transmisyjne kabel koncentryczny Zalety: mała wrażliwość na zakłócenia zewnętrzne i szumy, obsługuje komunikację w pasmach o dużej szerokości (modulacja), niskie koszty. Wady kabla koncentrycznego: łatwo ulega uszkodzeniom, wrażliwa struktura, brak odporności na siłę gniotącą, zastosowanie danego typu kabla ogranicza impedancja falowa, różne typy kabla koncentrycznego wymagane przez różne sieci, trudności przy lokalizowaniu usterki, niewygodny sposób instalacji (duże łącza, terminatory, łączki T, duża grubość i niewielka elastyczność kabla). 65

66 Media transmisyjne skrętka miedziana UTP - nieekranowany dwuparowy kabel skręcany. STP - 4 skrętki w metalowym, plecionym ekranie; FTP izolowany na całej długości metalową taśmą, (62,5 MHz); SFTP - ekranowany metalową tasiemką i plecionką, (100 MHz); S/STP -każda para jest otoczona swoją plecionką i dodatkowo, cały kabel metalową plecionką, (do 300 MHz); F/STP -każda ze skrętek jest otoczona swoją plecionką i dodatkowo, cały kabel metalową tasiemką (do 300 MHz). 66

67 Media transmisyjne skrętka miedziana Wtyk RJ 11 telefoniczny sześciokrotny z czterema stykami; grubość złocenia styków 6μm; Wtyk RJ 12 telefoniczny sześciokrotny z sześcioma stykami; grubość złocenia styków 6μm; Wtyk RJ 45 nieekranowany; ośmiokrotny z 8 stykami; grubość złocenia styków 6μm; przeznaczony do kabla okrągłego (linka) 67

68 Media transmisyjne skrętka miedziana Krosowanie przewodów w skrętce: Kolejność podłączenia przewodów skrętki jest opisana normami EIA/TIA 568A oraz 568B. Dla połączenia komputera z koncentratorem lub przełącznikiem stosuje się tzw. kabel prosty (straight-thru cable), który z obu stron podłączony jest tak samo wg standardu 568A lub 568B. Dla połączenia bezpośrednio dwóch komputerów bez pośrednictwa huba musimy zamienić pary przewodów, tak aby sygnał nadawany z jednej strony mógł być odbierany z drugiej. Jest to kabel krzyżowy (cross-over cable), którego jeden koniec podłączony jest wg standardu 568A zaś drugi 568B. 68

69 Media transmisyjne skrętka miedziana 69

70 Media transmisyjne skrętka miedziana Zaciskarka uniwersalna dla końcówek RJ 11, RJ 12 i RJ

71 Media transmisyjne skrętka miedziana Zalety: bardzo łatwa instalacja, akceptowany przez wiele rodzajów sieci, najszybsze medium oparte na miedzi (do 10 Gb), łatwa analiza uszkodzeń, niskie koszty, duża odporność na zakłócenia w przypadku kabli ekranowanych, najpopularniejsze przewodowe medium transmisyjne, może być stosowana zamiennie dla kabli RS 232C i RS 485. Wady: ograniczona długość kabla, wrażliwość na zakłócenia w przypadku kabla nieekranowanego. 71

Sieci komputerowe test

Sieci komputerowe test Uwaga: test wielokrotnego wyboru. Sieci komputerowe test Oprac.: dr inż. Marek Matusiak 1. Sieć komputerowa służy do: a. Korzystania ze wspólnego oprogramowania b. Korzystania ze wspólnych skryptów PHP

Bardziej szczegółowo

Protokoły sieciowe - TCP/IP

Protokoły sieciowe - TCP/IP Protokoły sieciowe Protokoły sieciowe - TCP/IP TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) działa na sprzęcie rożnych producentów może współpracować z rożnymi protokołami warstwy

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą sieciową Modele funkcjonowania sieci

Zarządzanie infrastrukturą sieciową Modele funkcjonowania sieci W miarę rozwoju sieci komputerowych pojawiały się różne rozwiązania organizujące elementy w sieć komputerową. W celu zapewnienia kompatybilności rozwiązań różnych producentów oraz opartych na różnych platformach

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Konwerter Protokołów

Uniwersalny Konwerter Protokołów Uniwersalny Konwerter Protokołów Autor Robert Szolc Promotor dr inż. Tomasz Szczygieł Uniwersalny Konwerter Protokołów Szybki rozwój technologii jaki obserwujemy w ostatnich latach, spowodował że systemy

Bardziej szczegółowo

Protokoły sieciowe model ISO-OSI Opracował: Andrzej Nowak

Protokoły sieciowe model ISO-OSI Opracował: Andrzej Nowak Protokoły sieciowe model ISO-OSI Opracował: Andrzej Nowak OSI (ang. Open System Interconnection) lub Model OSI to standard zdefiniowany przez ISO oraz ITU-T, opisujący strukturę komunikacji sieciowej.

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI

OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI KLASYFIKACJA SIECI wielkość -odległość między najdalej położonymi węzłami sieć lokalna (LAN - Local Area Network) o zasięgu do kilku kilometrów sieć miejska

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Dr inż. Robert Banasiak. Sieci Komputerowe 2010/2011 Studia niestacjonarne

Sieci komputerowe. Dr inż. Robert Banasiak. Sieci Komputerowe 2010/2011 Studia niestacjonarne Sieci komputerowe Dr inż. Robert Banasiak Sieci Komputerowe 2010/2011 Studia niestacjonarne 1 Sieci LAN (Local Area Network) Podstawowe urządzenia sieci LAN. Ewolucja urządzeń sieciowych. Podstawy przepływu

Bardziej szczegółowo

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie:

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie: Wykład 5 Ethernet IEEE 802.3 Ethernet Ethernet Wprowadzony na rynek pod koniec lat 70-tych Dzięki swojej prostocie i wydajności dominuje obecnie w sieciach lokalnych LAN Coraz silniejszy udział w sieciach

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - warstwa fizyczna

Sieci komputerowe - warstwa fizyczna Sieci komputerowe - warstwa fizyczna mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska tel. +48 12 6174034, fax +48 12 6342372 e-mail: watza@kt.agh.edu.pl Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

Adresy w sieciach komputerowych

Adresy w sieciach komputerowych Adresy w sieciach komputerowych 1. Siedmio warstwowy model ISO-OSI (ang. Open System Interconnection Reference Model) 7. Warstwa aplikacji 6. Warstwa prezentacji 5. Warstwa sesji 4. Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo

Topologie sieciowe. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Topologie sieciowe. mgr inż. Krzysztof Szałajko Topologie sieciowe mgr inż. Krzysztof Szałajko Graficzna prezentacja struktury sieci komp. Sieć komputerowa może być zobrazowana graficznie za pomocą grafu. Węzły grafu to urządzenia sieciowe i końcowe

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II 1 Tematyka wykładu: Media transmisyjne Jak zbudować siec Ethernet Urządzenia aktywne i pasywne w

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku - Technik informatyk

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku - Technik informatyk Topologie sieci Topologie sieci lokalnych mogą być opisane zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak i logicznej. Topologia fizyczna określa organizację okablowania strukturalnego, topologia logiczna opisuje

Bardziej szczegółowo

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Organizacja ISO opracowała Model Referencyjny Połączonych Systemów Otwartych (model OSI RM - Open System Interconection Reference Model) w celu ułatwienia realizacji otwartych

Bardziej szczegółowo

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO (International Organization for Standarization) opracowała model referencyjny

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAJĘĆ WSTĘP DO SIECI

ORGANIZACJA ZAJĘĆ WSTĘP DO SIECI DR INŻ. ROBERT WÓJCIK DR INŻ. JERZY DOMŻAŁ ORGANIZACJA ZAJĘĆ WSTĘP DO SIECI WSTĘP DO SIECI INTERNET Kraków, dn. 3 października 2016r. PLAN WYKŁADU Organizacja zajęć Modele komunikacji sieciowej Okablowanie

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Modele warstwowe sieci

Sieci Komputerowe Modele warstwowe sieci Sieci Komputerowe Modele warstwowe sieci mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska tel. +48 12 6174034, fax +48 12 6342372 e-mail: watza@kt.agh.edu.pl Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH Pojęcie sieci komputerowych Sieć komputerowa jest to zbiór niezależnych komputerów połączonych ze sobą. Mówimy, że dwa komputery są ze sobą połączone, jeśli mogą

Bardziej szczegółowo

1. Sieć komputerowa to medium umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komputerów w celu wzajemnego komunikowania się.

1. Sieć komputerowa to medium umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komputerów w celu wzajemnego komunikowania się. i sieci komputerowe Szymon Wilk Sieć komputerowa 1 1. Sieć komputerowa to medium umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komputerów w celu wzajemnego komunikowania się. i sieci komputerowe Szymon Wilk

Bardziej szczegółowo

ETHERNET. mgr inż. Krzysztof Szałajko

ETHERNET. mgr inż. Krzysztof Szałajko ETHERNET mgr inż. Krzysztof Szałajko Ethernet - definicja Rodzina technologii wykorzystywanych w sieciach: Specyfikacja mediów transmisyjnych Specyfikacja przesyłanych sygnałów Format ramek Protokoły 2

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Transmisja danych i sieci komputerowe. Rodzaje nośników. Piotr Kolanek

Wykład 2 Transmisja danych i sieci komputerowe. Rodzaje nośników. Piotr Kolanek Wykład 2 Transmisja danych i sieci komputerowe Rodzaje nośników Piotr Kolanek Najważniejsze technologie Specyfikacja IEEE 802.3 przedstawia m.in.: 10 Base-2 kabel koncentryczny cienki (10Mb/s) 100 Base

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Charakterystyka urządzeń sieciowych:

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Zajęcia 2 Warstwa łącza, sprzęt i topologie sieci Ethernet

Sieci komputerowe. Zajęcia 2 Warstwa łącza, sprzęt i topologie sieci Ethernet Sieci komputerowe Zajęcia 2 Warstwa łącza, sprzęt i topologie sieci Ethernet Zadania warstwy łącza danych Organizacja bitów danych w tzw. ramki Adresacja fizyczna urządzeń Wykrywanie błędów Multipleksacja

Bardziej szczegółowo

Urządzenia sieciowe. Tutorial 1 Topologie sieci. Definicja sieci i rodzaje topologii

Urządzenia sieciowe. Tutorial 1 Topologie sieci. Definicja sieci i rodzaje topologii Tutorial 1 Topologie sieci Definicja sieci i rodzaje topologii Definicja 1 Sieć komputerowa jest zbiorem mechanizmów umożliwiających komunikowanie się komputerów bądź urządzeń komputerowych znajdujących

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - pojęcia podstawowe

Sieci komputerowe - pojęcia podstawowe Sieci komputerowe - pojęcia podstawowe mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska tel. +48 12 6174034, fax +48 12 6342372 e-mail: watza@kt.agh.edu.pl Plan

Bardziej szczegółowo

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym).

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Sieci komputerowe Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Zadania sieci - wspólne korzystanie z plików i programów - współdzielenie

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c Wymagania edukacyjne w technikum SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c Wiadomości Umiejętności Lp. Temat konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające Zapamiętanie Rozumienie W sytuacjach typowych W sytuacjach problemowych

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN

PBS. Wykład Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN PBS Wykład 7 1. Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż. Łukasz Sturgulewski luk@kis.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Rywalizacja w sieci cd. Protokoły komunikacyjne. Model ISO. Protokoły komunikacyjne (cd.) Struktura komunikatu. Przesyłanie między warstwami

Rywalizacja w sieci cd. Protokoły komunikacyjne. Model ISO. Protokoły komunikacyjne (cd.) Struktura komunikatu. Przesyłanie między warstwami Struktury sieciowe Struktury sieciowe Podstawy Topologia Typy sieci Komunikacja Protokoły komunikacyjne Podstawy Topologia Typy sieci Komunikacja Protokoły komunikacyjne 15.1 15.2 System rozproszony Motywacja

Bardziej szczegółowo

TCP/IP. Warstwa łącza danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko

TCP/IP. Warstwa łącza danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko TCP/IP Warstwa łącza danych mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Podstawowe wiadomości

SIECI KOMPUTEROWE. Podstawowe wiadomości SIECI KOMPUTEROWE Podstawowe wiadomości Co to jest sieć komputerowa? Sieć komputerowa jest to zespół urządzeń przetwarzających dane, które mogą wymieniać między sobą informacje za pośrednictwem mediów

Bardziej szczegółowo

Światłowodowy multiplekser styków RS-232, RS-485, RS-422

Światłowodowy multiplekser styków RS-232, RS-485, RS-422 RSMUX3-FO V4.06 Światłowodowy multiplekser styków RS-232, RS-485, RS-422 RSMUX3-FO Dostępne dwa interfejsy RS-232/422/485 w wersji ze złączem śrubowym z wykorzystaniem łączy światłowodowych Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet Sieci Komputerowe Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet prof. nzw dr hab. inż. Adam Kisiel kisiel@if.pw.edu.pl Pokój 114 lub 117d 1 Kilka ważnych dat 1966: Projekt ARPANET finansowany przez DOD

Bardziej szczegółowo

TCP/IP formaty ramek, datagramów, pakietów...

TCP/IP formaty ramek, datagramów, pakietów... SIECI KOMPUTEROWE DATAGRAM IP Protokół IP jest przeznaczony do sieci z komutacją pakietów. Pakiet jest nazywany przez IP datagramem. Każdy datagram jest podstawową, samodzielną jednostką przesyłaną w sieci

Bardziej szczegółowo

- system budowy sieci opracowany przez firmę Xerox, podniesiony do poziomu standardu w wyniku współpracy firm: Xerox, DEC i Intel.

- system budowy sieci opracowany przez firmę Xerox, podniesiony do poziomu standardu w wyniku współpracy firm: Xerox, DEC i Intel. - system budowy sieci opracowany przez firmę Xerox, podniesiony do poziomu standardu w wyniku współpracy firm: Xerox, DEC i Intel. Standard IEEE 802.3 określa podobny typ sieci, ale różniący się formatem

Bardziej szczegółowo

Urządzenia sieciowe. Część 1: Repeater, Hub, Switch. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Urządzenia sieciowe. Część 1: Repeater, Hub, Switch. mgr inż. Krzysztof Szałajko Urządzenia sieciowe Część 1: Repeater, Hub, Switch mgr inż. Krzysztof Szałajko Repeater Regenerator, wzmacniak, wtórnik Definicja Repeater jest to urządzenie sieciowe regenerujące sygnał do jego pierwotnej

Bardziej szczegółowo

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego BMK-29.

Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego BMK-29. Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego. 1.Wstęp Modułowy repeater światłowodowy umożliwia połączenie pięciu segmentów sieci Ethernet. Posiada cztery wymienne porty, które mogą zawierać

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - Urządzenia w sieciach

Sieci komputerowe - Urządzenia w sieciach Sieci komputerowe - Urządzenia w sieciach mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska tel. +48 12 6174034, fax +48 12 6342372 e-mail: watza@kt.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

komputerowych Dariusz CHAŁADYNIAK informatyka+

komputerowych Dariusz CHAŁADYNIAK informatyka+ Budowa i działanie sieci komputerowych Dariusz CHAŁADYNIAK 2 Plan prezentacji Historia sieci komputerowych i Internetu Rola, zadania i podział sieci komputerowych Modele sieciowe Topologie fizyczne i logiczne

Bardziej szczegółowo

5R]G]LDï %LEOLRJUDğD Skorowidz

5R]G]LDï %LEOLRJUDğD Skorowidz ...5 7 7 9 9 14 17 17 20 23 23 25 26 34 36 40 51 51 53 54 54 55 56 57 57 59 62 67 78 83 121 154 172 183 188 195 202 214... Skorowidz.... 4 Podręcznik Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci

Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Plan wykładu Warstwa sieci Miejsce w modelu OSI/ISO unkcje warstwy sieciowej Adresacja w warstwie sieciowej Protokół IP Protokół ARP Protokoły RARP, BOOTP, DHCP

Bardziej szczegółowo

MODEL OSI A INTERNET

MODEL OSI A INTERNET MODEL OSI A INTERNET W Internecie przyjęto bardziej uproszczony model sieci. W modelu tym nacisk kładzie się na warstwy sieciową i transportową. Pozostałe warstwy łączone są w dwie warstwy - warstwę dostępu

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Zadania warstwy łącza danych. Ramka Ethernet. Adresacja Ethernet

Sieci komputerowe. Zadania warstwy łącza danych. Ramka Ethernet. Adresacja Ethernet Sieci komputerowe Zadania warstwy łącza danych Wykład 3 Warstwa łącza, osprzęt i topologie sieci Ethernet Organizacja bitów danych w tzw. ramki Adresacja fizyczna urządzeń Wykrywanie błędów Multipleksacja

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe 1PSI

Sieci komputerowe 1PSI Prace zaliczeniowe dla słuchaczy szkół zaocznych w roku szkolnym 2016/2017 z przedmiotów: Sieci komputerowe 1PSI Systemy baz danych 2 PSI Sieci komputerowe 2 PSI Sieci komputerowe 1 PSI Sprawdzian wiedzy

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl VLAN, trunk, intervlan-routing

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki Instytut Informatyki P.S. Topologie sieciowe: Sieci pierścieniowe Sieci o topologii szyny Krzysztof Bogusławski

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi)

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 2 a) HTTPs, b) HTTP, c) POP3, d) SMTP. Co oznacza skrót WWW? a) Wielka Wyszukiwarka Wiadomości, b) WAN Word Works,

Bardziej szczegółowo

Działanie komputera i sieci komputerowej.

Działanie komputera i sieci komputerowej. Działanie komputera i sieci komputerowej. Gdy włączymy komputer wykonuje on kilka czynności, niezbędnych do rozpoczęcia właściwej pracy. Gdy włączamy komputer 1. Włączenie zasilania 2. Uruchamia

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe w sterowaniu informacje ogólne, model TCP/IP, protokoły warstwy internetowej i sieciowej

Sieci komputerowe w sterowaniu informacje ogólne, model TCP/IP, protokoły warstwy internetowej i sieciowej ieci komputerowe w sterowaniu informacje ogólne, model TCP/IP, protokoły warstwy internetowej i sieciowej 1969 ARPANET sieć eksperymentalna oparta na wymianie pakietów danych: - stabilna, - niezawodna,

Bardziej szczegółowo

Światłowodowy multiplekser styków RS-232, RS-485, RS-422

Światłowodowy multiplekser styków RS-232, RS-485, RS-422 RSMUX2-FO V4.06 Światłowodowy multiplekser styków RS-232, RS-485, RS-422 RSMUX2-FO Dostępne cztery interfejsy RS-232/422/485 lub dwa w wersji ze złączem śrubowym z wykorzystaniem łączy światłowodowych

Bardziej szczegółowo

Zadania z sieci Rozwiązanie

Zadania z sieci Rozwiązanie Zadania z sieci Rozwiązanie Zadanie 1. Komputery połączone są w sieci, z wykorzystaniem routera zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej a) Jak się nazywa ten typ połączenia komputerów? (topologia sieciowa)

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Wykład 3

Sieci komputerowe Wykład 3 aplikacji transportowa Internetu dostępu do sieci Stos TCP/IP Warstwa dostępu do sieci Sieci komputerowe Wykład 3 Powtórka z rachunków 1 System dziesiętny, binarny, szesnastkowy Jednostki informacji (b,

Bardziej szczegółowo

Materiały dodatkowe Krótka charakterystyka protokołu MODBUS

Materiały dodatkowe Krótka charakterystyka protokołu MODBUS Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Materiały dodatkowe Krótka charakterystyka protokołu MODBUS Opracowali: mgr inż. Tomasz Karla Data: Luty, 2017 r. Dodatkowe informacje Materiały dodatkowe mają charakter

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne (5) Zdzisław Szyjewski

Technologie informacyjne (5) Zdzisław Szyjewski Technologie informacyjne (5) Zdzisław Szyjewski Technologie informacyjne Technologie pracy z komputerem Funkcje systemu operacyjnego Przykłady systemów operacyjnych Zarządzanie pamięcią Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet

Sieci komputerowe. Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet Sieci komputerowe Zajęcia 1 c.d. Warstwa fizyczna, Ethernet Rola warstwy fizycznej Określa rodzaj medium transmisyjnego (np. światłowód lub skrętka) Określa sposób kodowania bitów (np. zakres napięć odpowiadających

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. ABC sieci - podstawowe pojęcia. Ewa Burnecka / Janusz Szwabiński. ewa@ift.uni.wroc.pl / szwabin@ift.uni.wroc.pl

Sieci komputerowe. ABC sieci - podstawowe pojęcia. Ewa Burnecka / Janusz Szwabiński. ewa@ift.uni.wroc.pl / szwabin@ift.uni.wroc.pl Sieci komputerowe ABC sieci - podstawowe pojęcia Ewa Burnecka / Janusz Szwabiński ewa@ift.uni.wroc.pl / szwabin@ift.uni.wroc.pl Sieci komputerowe (C) 2003 Ewa Burnecka ver. 0.1 p.1/28 Struktura sieci FDDI

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe Sieci Informatyczne

Przemysłowe Sieci Informatyczne Przemysłowe Sieci Informatyczne Wykład #2 - Charakterystyka sieci przemysłowych dr inż. Jarosław Tarnawski Co to jest przemysłowa sieć informatyczna? To sieć teleinformatyczna umożliwiająca komunikację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego BMK-32

Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego BMK-32 Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego e-mail: info@lanex.pl www.lanex.pl 1 1.Wstęp Modułowy repeater umożliwia połączenie siedmiu segmentów sieci Ethernet. Posiada możliwość zastosowania

Bardziej szczegółowo

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Podstawę działania internetu stanowi zestaw protokołów komunikacyjnych TCP/IP. Wiele z używanych obecnie protokołów zostało opartych na czterowarstwowym modelu

Bardziej szczegółowo

Media sieciowe. Omówimy tutaj podstawowe media sieciowe i sposoby ich łączenia z różnymi urządzeniami sieciowymi. Kabel koncentryczny

Media sieciowe. Omówimy tutaj podstawowe media sieciowe i sposoby ich łączenia z różnymi urządzeniami sieciowymi. Kabel koncentryczny Media sieciowe Wszystkie media sieciowe stanowią fizyczny szkielet sieci i służą do transmisji danych między urządzeniami sieciowymi. Wyróżnia się: media przewodowe: przewody miedziane (kabel koncentryczny,

Bardziej szczegółowo

Rodzina 10/11-portowych przemysłowych przełączników Gigabit Ethernet

Rodzina 10/11-portowych przemysłowych przełączników Gigabit Ethernet HYPERION-300 Rodzina 10/11-portowych przemysłowych przełączników Gigabit Ethernet HYPERION-300 Przemysłowy przełącznik posiadający 2x 10/100/1000 Mbit/s RJ45,8x 100/1000Mbit/s SFP lub 8x 10/100/1000 Mbit/s

Bardziej szczegółowo

ARP Address Resolution Protocol (RFC 826)

ARP Address Resolution Protocol (RFC 826) 1 ARP Address Resolution Protocol (RFC 826) aby wysyłać dane tak po sieci lokalnej, jak i pomiędzy różnymi sieciami lokalnymi konieczny jest komplet czterech adresów: adres IP nadawcy i odbiorcy oraz adres

Bardziej szczegółowo

Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka. Spis treści. Dzień 1

Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka. Spis treści. Dzień 1 I Wprowadzenie (wersja 1307) Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka Spis treści Dzień 1 I-3 Dlaczego Ethernet w systemach sterowania? I-4 Wymagania I-5 Standardy komunikacyjne I-6 Nowe zadania

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 3 Media transmisyjne część 1 Program wykładu transmisja światłowodowa transmisja za pomocą kabli telekomunikacyjnych (DSL) transmisja przez sieć energetyczną transmisja radiowa

Bardziej szczegółowo

Topologie sieci komputerowych

Topologie sieci komputerowych Topologie sieci komputerowych Topologia sieci komputerowej jest zbiorem zasad fizycznego łączenia elementów sieci oraz reguł komunikacji poprzez medium transmisyjne. W zależności od wybranej topologii

Bardziej szczegółowo

Witryny i aplikacje internetowe 1 PSI

Witryny i aplikacje internetowe 1 PSI Prace zaliczeniowe dla słuchaczy szkół zaocznych w roku szkolnym 2014/2015 z przedmiotów: Sieci komputerowe 1PSI Witryny i aplikacje internetowe 1PSI Systemy baz danych 2 PSI Sieci komputerowe 2 PSI Witryny

Bardziej szczegółowo

Interfejsy systemów pomiarowych

Interfejsy systemów pomiarowych Interfejsy systemów pomiarowych Układ (topologia) systemu pomiarowe może być układem gwiazdy układem magistrali (szyny) układem pętli Ze względu na rodzaj transmisji interfejsy możemy podzielić na równoległe

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Jest to zbiór komputerów połączonych między sobą łączami telekomunikacyjnymi, w taki sposób że Możliwa jest wymiana informacji (danych) pomiędzy komputerami

Bardziej szczegółowo

PI-12 01/12. podłączonych do innych komputerów, komputerach. wspólnej bazie. ! Współużytkowanie drukarek, ploterów czy modemów

PI-12 01/12. podłączonych do innych komputerów, komputerach. wspólnej bazie. ! Współużytkowanie drukarek, ploterów czy modemów PI-12 01/12 Dostęp do jak największej ilości danych przez jak największa liczbę użytkowników. Połączenie komputerów zwiększenie zasobów i możliwość korzystania z nich przez wielu użytkowników jednocześnie.

Bardziej szczegółowo

Topologie sieci lokalnych

Topologie sieci lokalnych Topologie sieci lokalnych Topologia sieci określa fizyczny układ sieci: rozmieszczenie jej elementów oraz połączenia między nimi oraz stosowane przez stacje robocze (węzły sieci) metody odczytywania i

Bardziej szczegółowo

Mosty przełączniki. zasady pracy pętle mostowe STP. Domeny kolizyjne, a rozgłoszeniowe

Mosty przełączniki. zasady pracy pętle mostowe STP. Domeny kolizyjne, a rozgłoszeniowe Mosty przełączniki zasady pracy pętle mostowe STP Domeny kolizyjne, a rozgłoszeniowe 1 Uczenie się mostu most uczy się na podstawie adresu SRC gdzie są stacje buduje na tej podstawie tablicę adresów MAC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji koncentratora SE-31.2

Instrukcja obsługi i instalacji koncentratora SE-31.2 LANEX S.A. ul. Ceramiczna 0-0 Lublin tel. (0) 0 tel/fax. (0) 0 0 Instrukcja obsługi i instalacji koncentratora SE-. e-mail: info@lanex.pl Dział Serwisu www.lanex.pl tel. (0) -9-9 .Wstęp Wieloportowy koncentrator

Bardziej szczegółowo

Sieć Interbus. Automatyzacja przed 20 laty z PLC. dr inŝ. Stefan Brock. Wprowadzone PLC zastąpiły układy logiki stykowej.

Sieć Interbus. Automatyzacja przed 20 laty z PLC. dr inŝ. Stefan Brock. Wprowadzone PLC zastąpiły układy logiki stykowej. Sieć Interbus dr inŝ. Stefan Brock Automatyzacja przed 20 laty z PLC Wprowadzone PLC zastąpiły układy logiki stykowej. PLC oferowało: elastyczność przy zmianach przyjazne właściwości serwisowe mniejszą

Bardziej szczegółowo

Enkapsulacja RARP DANE TYP PREAMBUŁA SFD ADRES DOCELOWY ADRES ŹRÓDŁOWY TYP SUMA KONTROLNA 2 B 2 B 1 B 1 B 2 B N B N B N B N B Typ: 0x0835 Ramka RARP T

Enkapsulacja RARP DANE TYP PREAMBUŁA SFD ADRES DOCELOWY ADRES ŹRÓDŁOWY TYP SUMA KONTROLNA 2 B 2 B 1 B 1 B 2 B N B N B N B N B Typ: 0x0835 Ramka RARP T Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP Część sieciowa Jeśli nie jesteśmy dołączeni do Internetu wyssany z palca. W przeciwnym przypadku numer sieci dostajemy od NIC organizacji międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym

Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym Zakład Napędu Elektrycznego ISEP PW Wstęp Sterowniki swobodnie programowalne S7-300 należą do sterowników średniej wielkości. Są

Bardziej szczegółowo

Zestaw ten opiera się na pakietach co oznacza, że dane podczas wysyłania są dzielone na niewielkie porcje. Wojciech Śleziak

Zestaw ten opiera się na pakietach co oznacza, że dane podczas wysyłania są dzielone na niewielkie porcje. Wojciech Śleziak Protokół TCP/IP Protokół TCP/IP (Transmission Control Protokol/Internet Protokol) to zestaw trzech protokołów: IP (Internet Protokol), TCP (Transmission Control Protokol), UDP (Universal Datagram Protokol).

Bardziej szczegółowo

Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta

Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP Część sieciowa Jeśli nie jesteśmy dołączeni do Internetu wyssany z palca. W przeciwnym przypadku numer sieci dostajemy

Bardziej szczegółowo

1. Sieć komputerowa - grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów.

1. Sieć komputerowa - grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów. Sieci komputerowe 1. Sieć komputerowa - grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów. 2. Podział sieci ze względu na rozległość: - sieć

Bardziej szczegółowo

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 10-portowy przemysłowy przełącznik Gigabit Ethernet 8x 100/1000Mbit/s SFP + 2x 10/100/1000Mbit/s RJ45 + RS232/485 + współpraca z modemem GPRS + interfejs 1-wire + cyfrowe wejście + wyjścia

Bardziej szczegółowo

W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez:

W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez: Zadanie 61 W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez: A. chipset. B. BIOS. C. kontroler dysków. D. system operacyjny. Zadanie 62 Przesyłanie

Bardziej szczegółowo

KONWERTER RS-422 TR-43

KONWERTER RS-422 TR-43 LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 20-150 Lublin tel. (081) 444 10 11 tel/fax. (081) 740 35 70 KONWERTER RS-422 TR-43 IO-43-2C Marzec 2004 LANEX S.A., ul.ceramiczna 8, 20-150 Lublin serwis: tel. (81) 443 96 39

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład Organizacja zajęć. 2. Podstawy obsługi urządzeń wykorzystywanych podczas laboratorium.

PBS. Wykład Organizacja zajęć. 2. Podstawy obsługi urządzeń wykorzystywanych podczas laboratorium. PBS Wykład 1 1. Organizacja zajęć. 2. Podstawy obsługi urządzeń wykorzystywanych podczas laboratorium. mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji kursu

Plan realizacji kursu Ramowy plan kursu Plan realizacji kursu Lp. Tematy zajęć Liczba godzin 1 Wprowadzenie do sieci komputerowych Historia sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci Role komputerów w sieci Typy

Bardziej szczegółowo

NX70 PLC www.atcontrol.pl

NX70 PLC www.atcontrol.pl NX70 PLC NX70 Właściwości Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Konwerter Transmisji KT-02

Konwerter Transmisji KT-02 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Konwerter Transmisji KT-02 Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści 1. Opis działania...3 1.1. Dane techniczne...4 1.2. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie do diagnostyki sieci PROFIBUS (wersja 1303) II Warstwa fizyczna sieci PROFIBUS DP (wersja 1401)

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie do diagnostyki sieci PROFIBUS (wersja 1303) II Warstwa fizyczna sieci PROFIBUS DP (wersja 1401) Spis treści Dzień 1 I Wprowadzenie do diagnostyki sieci PROFIBUS (wersja 1303) I-3 PROFIBUS pozycja na rynku I-4 PROFIBUS odniósł ogromny sukces, ale I-5 Typowe podejście do diagnostyki oraz działań prewencyjnych

Bardziej szczegółowo

Topologia sieci komputerowej. Topologie fizyczne. Topologia liniowa, inaczej magistrali (ang. Bus)

Topologia sieci komputerowej. Topologie fizyczne. Topologia liniowa, inaczej magistrali (ang. Bus) Topologia sieci komputerowej Topologia sieci komputerowej model układu połączeń różnych elementów (linki, węzły itd.) sieci komputerowej. Określenie topologia sieci może odnosić się do konstrukcji fizycznej

Bardziej szczegółowo

Tytuł Aplikacji: Aplikacja przetwornic częstotliwości Danfoss w sieci przemysłowej Profinet

Tytuł Aplikacji: Aplikacja przetwornic częstotliwości Danfoss w sieci przemysłowej Profinet Poniższy artykuł został w pełni przygotowany przez Autoryzowanego Dystrybutora firmy Danfoss i przedstawia rozwiązanie aplikacyjne wykonane w oparciu o produkty z rodziny VLT Firma Danfoss należy do niekwestionowanych

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład I. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład I 1 Tematyka wykładu: Co to jest sieć komputerowa? Usługi w sieciach komputerowych Zasięg sieci Topologie

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci

Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Plan wykładu Warstwa sieci Miejsce w modelu OSI/ISO Funkcje warstwy sieciowej Adresacja w warstwie sieciowej Protokół IP Protokół ARP Protokoły RARP, BOOTP, DHCP

Bardziej szczegółowo

Podłączenie do szyny polowej światłowodem (LWL) w topologii linii/gwiazdy

Podłączenie do szyny polowej światłowodem (LWL) w topologii linii/gwiazdy Podłączenie do szyny polowej światłowodem (LWL) w topologii linii/gwiazdy 1. Zastosowanie... 1 2. Dane techniczne... 2 2.1. Płytka złącza światłowodowego LWL... 2 2.2. Typy przewodów złącza światłowodowego

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Zdalny dostęp 17 Wprowadzenie 17 Typy połączeń WAN 19 Transmisja asynchroniczna kontra transmisja synchroniczna

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Projektowanie i Realizacja Sieci Komputerowych. 1. Technologie sieci LAN (warstwa 2) urządzenia 2. Sposoby przełączania

Wykład 5. Projektowanie i Realizacja Sieci Komputerowych. 1. Technologie sieci LAN (warstwa 2) urządzenia 2. Sposoby przełączania Projektowanie i Realizacja Sieci Komputerowych Wykład 5 1. Technologie sieci LAN (warstwa 2) urządzenia 2. Sposoby przełączania dr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Łukasz Sturgulewski

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Karta katalogowa JAZZ OPLC i W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC oraz. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece technicznej na

Bardziej szczegółowo

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci. Role komputerów w sieci. Typy

Bardziej szczegółowo

NX700 PLC www.atcontrol.pl

NX700 PLC www.atcontrol.pl NX700 PLC NX700 Podstawowe cechy Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo