Ochrona przed przepiêciami w technice informatycznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ochrona przed przepiêciami w technice informatycznej"

Transkrypt

1 Ochrona przed przepiêciami w technice informatycznej Katalog pe³ny UE 2003 PL2 Ochrona odgromowa Ochrona przed przepiêciami Sprzêt bezpieczeñstwa

2 Ochrona odgromowa Katalog pełny UE 2003 PL2 zastępuje katalog UE 2001 PL2 (katalogi wydajemy co 2 lata). Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w wykonaniu, w wymiarach i materiałach w związku z ciągłym postępem technicznym. Ochrona przed przepięciami Powielanie w jakiejkolwiek formie bez naszej zgody jest zabronione. Sprzęt bezpieczeństwa 1

3 ZAWARTOŚĆ Profil firmy DEHN 4 Wprowadzenie do ochrony odgromowej i przepięciowej 9 Filozofia ochrony 10 Objaśnienia do danych technicznych 12 Instalacje elektryczne zasilające Urządzenia do ograniczania przepięć dla ochrony instalacji i urządzeń w katalogu UE PL1 Technika informatyczna Urządzenia do ograniczania przepięć dla systemów i wyposażenia 15 Przegląd produktów 17 Technika informatyczna z ochroną zasilania Urządzenia do ograniczania przepięć dla systemów i wyposażenia 79 Wyrównywanie potencjałów w ochronie odgromowej Iskierniki separacyjne i osprzęt w katalogu UE PL1 Przyrządy pomiarowe i probiercze 87 Katalogi, publikacje, foldery 91 Literatura 92 Objaśnienia używanych symboli 94 Szybkie wyszukiwanie produktów 95 Uwagi 98 Miejsce na notatki 99 3

4 DEHN silny partner, gdy chodzi o bezpieczeństwo. Historia firmy DEHN Na początek idea... Hans Dehn podjął wyzwanie, aby piorun w sposób bezpieczny dla domu i posiadłości odprowadzić do ziemi co znalazło swój wyraz w założeniu firmy elektroinstalacyjnej 21 stycznia 1910 roku w Norymberdze. W 1933 roku Hans Dehn wprowadził swoich synów w to przedsięwzięcie i od tego momentu firma nosi nazwę DEHN + SÖHNE. Dzisiaj, ta część działalności od 1 lipca 1999 występuje pod nazwą DEHN INSTATEC GmbH z siedzibami w Norymberdze, Neumarkt/Opf. i Hermsdorf/Thür z ponad 240 pracownikami i należy do najbardziej znanych firm elektroinstalacyjnych w północnej Bawarii i Turyngii. Konsekwentne podążanie tą drogą zaowocowało w latach 40-tych rozpoczęciem produkcji elementów do instalacji piorunochronnych. Foto: Albin Niederstrasser W 1946 fabryka elektrotechniczna została przeniesiona z Norymbergii do Neumarkt, gdzie aktualnie produkuje elementy do instalacji piorunochronnych, ograniczniki przepięć i sprzęt bezpieczeństwa. W tym właśnie miejscu rozwija się nadal firma znana już na całym świecie i posiadająca swoich reprezentantów i partnerów w ponad 50 krajach całego świata. Filozofia DEHN'a Fascynujące jest oglądanie burzy z piorunami. Ale tylko z bezpiecznej odległości. Z bliska jednak dostrzegamy potencjał niszczący, siłę rozłupującą drzewa, niszczącą domy i niosącą śmierć. I czujemy się nagle bezradni wobec potęgi natury. Nie możemy zapobiegać burzom czy wyładowaniom atmosferycznym ale przewodnim celem naszych działań jest Ochrona ludzi i ich dobytku przed niebezpieczeństwem i groźnymi skutkami działania elektryczności burzowej oraz ochrona przy obchodzeniu się z prądem elektrycznym.

5 DEHNprofil

6 DEHN nasza jakość oznacza bezpieczeństwo. DEHN - Produkty W 90-letniej historii firmy rozwinęliśmy trzy dziedziny produkcji dla realizacji celu naszego działania: ochrona odgromowa, ochrona przed przepięciami, ochrona podczas prac w instalacjach elektrycznych. Ponad 600 pracownic i pracowników chce współdecydować o stanie techniki. Konstruują i badają elementy i urządzenia w naszych własnych laboratoriach wykonując często przy tym specjalne maszyny do komputerowo sterowanych linii produkcyjnych z zachowaniem przyjaznego dla człowieka otoczenia, tak żeby jakość naszych produktów była dostrzegana w skali międzynarodowej. DEHN - Zarządzanie jakością Aby Państwo byli, wraz z dobytkiem, bezpieczni przed groźnymi skutkami elektryczności z pomocą naszych produktów, muszą one w codziennym użyciu - dzisiaj i w przyszłości - spełniać stawiane wymagania. Bezpieczeństwo było zawsze dla nas zobowiązaniem. A to jakość decyduje o bezpieczeństwie. Zaczynając pierwszą generację ograniczników przepięć w 1957 roku uzyskaliśmy w trakcie kolejnych dziesięcioleci produkty i systemy ochronne, które spełniają najwyższe wymagania techniczne dla coraz wrażliwszej elektroniki i elektrotechniki. Rząd 3500 produktów dla Państwa bezpieczeństwa jest dzisiaj produkowany i rozwijany w Neumarkt, a decydujący wpływ na nasze produkty ma stan normalizacji międzynarodowej, co podkreśla czołową pozycję DEHN + SÖHNE w skali światowej.

7 DEHN - Pozycja na rynku Kto swoimi produktami zapewnia konieczne bezpieczeństwo przed elektrycznością ponosi wielką odpowiedzialność. Oznacza dla nas innowacje, które nieustannie podnoszą jakość naszych produktów. Certyfikat zgodności ze standardem ISO 9001 jest tutaj tylko jedną stroną medalu, drugą jest fachowa kompetentna informacja, jaka płynie z trwałej, nieprzerwanej obecności na rynku. 17 biur dystrybucji i 6 magazynów w Niemczech, przedstawicielstwa w ponad 50 krajach na świecie jak również rzeczywista współpraca z krajowymi i międzynarodowymi gremiami normalizacyjnymi, trwała obecność na targach krajowych i zagranicznych, niezliczone referaty i seminaria na tematy ochrony odgromowej i ochrony przed przepięciami, kompletne opracowania projektów branżowych, komputerowe wspomaganie projektowania, nieprzerwana obecność w prasie fachowej w kraju i za granicą, publikacje książkowe i wreszcie efektywne i fachowe doradztwo, oparte na konkretnych osobach, to wszystko stawia firmę DEHN na przodującej pozycji. ZAWSZE BEZPIECZNIE Z DEHN... Obojętnie, czy już stosujecie nasze produkty czy jak dotąd nie, czy jesteście naszym partnerem, klientem, obojętnie, czy dostarczacie nam półfabrykaty, czy u nas pracujecie: Zawsze możecie być pewni, że macie w nas partnera godnego zaufania. Macie na to nasze słowo. ZAWSZE BEZPIECZNIE Z DEHN...

8 JAKOŚĆ Duch zespołu Kontrola jakości Blisko klienta Głównym celem działania naszej firmy jest stworzenie warunków osobistego bezpieczeństwa oraz zapewnienie ochrony urządzeń przed skutkami wyładowań atmosferycznych i wszelkiego rodzaju przepięciami oraz ochrona przed zagrożeniami występującymi podczas prac w instalacjach elektroenergetycznych. Nasze produkty zapewniają osobiste bezpieczeństwo i ochronę, Atesty, Dopuszczenia Elementy instalacji piorunochronnych oraz ograniczniki przepięć są dopuszczone do stosowania w budownictwie przez Aprobaty Techniczne AT/ i AT/ (z późniejszymi zmianami), wydane przez COBR Elektromontaż Warszawa oraz ITB. Wystawiane są deklaracje zgodności z aprobatą lub normą. Kopie dokumen- gdyż są wykonane zgodnie z wymogami najnowszych technologii produkcji oraz przy spełnieniu najostrzejszych norm jakościowych. Zarządzanie jakością jest dla nas zadaniem wiodącym i przekłada się na obowiązki wszystkich naszych pracowników. Logiczną konsekwencją takiego postępowania jest certyfikacja zgodności naszego systemu zarządzania jakością ze tów są dostępne w firmie DEHN Polska oraz u dystrybutorów. Ograniczniki przepięć spełniają wymagania norm: PN-IEC :2001 Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia. Część 1: Wymagania i metody badań oraz PN-EN standardem ISO 9001 oraz naszego systemu zarządzania ochroną środowiska ze standardem ISO W ten sposób chcemy dać Państwu, naszym klientom pewność, że nabywając wyroby firmy DEHN + SÖHNE dokonaliście Państwo właściwego wyboru :2002U Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia. Część 21: Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych. Wymagania eksploatacyjne i metody badań... ZAWSZE BEZPIECZNIE Z DEHN. 8

9 WPROWADZENIE DO OCHRONY ODGROMOWEJ I PRZEPIĘCIOWEJ Niedbalstwo 36,1 % Wodar/Pożar 5,7 % Kradzieże, Wandalizm 12,9 % Inne 16,7 % Elementarne 1,2 % Przepięcia 27,4 % atmosferyczne i łączeniowe Źródło: Württembergische Versicherung AG, Stuttgart Rysunek 1: Straty w sprzęcie elektronicznym w 2000 roku. Analiza 8400 przypadków strat. Ochrona odgromowa i przepięciowa DLACZEGO? Systemy teleinformatyczne tworzą nie od dziś kręgosłup nowoczesnego przemysłu i biznesu. Zakłócenia lub uszkodzenia tych systemów mogą powodować poważne i daleko idące konsekwencje, a nawet doprowadzić do bankructwa przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych. Przyczyny zakłóceń mogą być wielorakie, przy czym oddziaływania elektromagnetyczne grają tutaj ważną rolę. W wysoko ztechnicyzowanym środowisku elektromagnetycznym nie można uniknąć wzajemnego oddziaływania na siebie systemów elektrycznych i elektronicznych. Eliminacja takich efektów wymaga poważnych nakładów. Konieczne jest zaplanowanie i zastosowanie z góry takich środków, które obniżą ryzyko oddziaływań, zakłóceń i zniszczeń. Mimo to statystyki szkód ubezpieczonego sprzętu elektronicznego podają szokujące liczby: Ponad 25% wszystkich przypadków szkód zostało spowodowanych przez przepięcia wskutek oddziaływań elektromagnetycznych (rys. 1). Przyczyny przepięć Przepięcia ze względu na przyczynę powstawania można podzielić na dwie kategorie: 1. LEMP (ang. Lightning Elektromagnetic Impuls) piorunowy impuls elektromagnetyczny - przepięcia, które powstają wskutek wyładowań atmosferycznych (np. bezpośredniego trafienia pioruna, piorunowego pola elektromagnetycznego). 2. SEMP (ang. Switching Electromagnetic Impuls) łączeniowy impuls elektromagnetyczny przepięcia, które powstają wskutek operacji łączeniowych (np. przy zwarciach, przy wyłączaniu dużych odbiorów). Przepięcia pochodzenia atmosferycznego, ze względu na miejsce trafienia pioruna dzieli się na: bezpośrednie / bliskie i odległe (rys. 2). Bezpośrednie / bliskie odnoszą się do trafienia pioruna w instalację odgromową budynku, w jego bezpośrednie otoczenie lub w instalacje elektryczne wchodzące do budynku (np. przewody zasilające niskiego napięcia, linia telefoniczna,...). Prądy i napięcia udarowe tego pochodzenia stanowią przez swoją amplitudę i energię szczególne zagrożenie dla wymagających ochrony systemów. Przepięcia powstające przy bezpośrednim / bliskim trafieniu pioruna (rys. 2, przypadek 1a) jako spadek napięcia na impedancji udarowej uziomu, powodują skok potencjału budynku wobec otoczenia. Stanowi to najsilniejsze zagrożenie dla instalacji elektrycznych w budynkach. Charakterystyczne parametry płynącego prądu udarowego (amplituda, stromość, ładunek elektryczny, specyficzna energia) dają się opisać kształtem prądu udarowego 10/350 µs (rys.3). Kształt ten, został zdefiniowany jako probierczy na potrzeby badań urządzeń i komponentów narażonych na trafienie bezpośrednie pioruna oraz zapisany w normach międzynarodowych, europejskich i krajowych. Dodatkowo, oprócz skoku potencjału na impedancji udarowej uziomu, występują przepięcia zaindukowane przez pole elektromagnetyczne pioruna w instalacjach elektrycznych budynku oraz w instalacjach i urządzeniach z nimi związanych (rys 2, przypadek 1b). Energia indukowanych przepięć, w postaci prądów udarowych płynących w zamkniętych obwodach, jest dużo mniejsza niż 9

10 FILOZOFIA OCHRONY energia prądów piorunowych i dlatego jest opisana kształtem udaru prądowego 8/20 µs (rys 3). Komponenty i urządzenia, które nie muszą wytrzymywać prądów przy trafieniu bezpośrednim, są badane udarem prądowym 8/20 µs. Trafienia odległe to trafienia piorunów w dalszej odległości od chronionego budynku, trafienia w sieć zasilającą średniego napięcia względnie w jej pobliże jak również wyładowania pomiędzy chmurami (rys. 2, przypadek 2a, 2b i 2c). Analogicznie do przepięć indukowanych, skutki trafień odległych dla instalacji elektrycznych budynku nie będą już groźne dla urządzeń i komponentów obliczonych na udary prądowe 8/20 µs. Przepięcia powstające przy operacjach łączeniowych dotyczą np.: Strefa ochrony Opis 0 A Strefa, w której może wystąpić bezpośrednie trafienie pioruna i potrzeba odprowadzania całkowitego prądu pioruna oraz nietłumione pole elektromagnetyczne. 0 B Strefa, w której nie może wystąpić bezpośrednie trafienie pioruna, jednak może wystąpić nietłumione pole elektromagnetyczne. 1 Strefa, w której nie może wystąpić bezpośrednie trafienie pioruna a prądy udarowe są już ograniczone przy przejściu ze strefy 0 A. Występuje tłuminie pola elektromagnetycznego zależne od użytych elementów konstrukcyjnych i ekranów. 2 Strefa konieczna, jeśli jest wymagane dalsze ograniczanie prądów i/lub pola elektromagnetycznego. Wymagania dla tej strefy i kolejnych muszą odpowiadać wymaganiom chronionych urządzeń i systemów. Tablica 1: Definicje stref ochrony odgromowej wyłączania odbiorów indukcyjnych (np. transformatorów, dławików, silników), zapalania i gaszenia łuku elektr. (np. w spawarkach), zadziałania bezpieczników. Skutki operacji łączeniowych będą również niegroźne dla instalacji i urządzeń obliczonych na udary prądowe 8/20 µs. Dla zapewnienia ciągłej i pełnej dyspozycyjności systemu zasilania, systemów teleinformatycznych i automatyki, również w przypadku bezpośredniego trafienia pioruna, konieczne jest zastosowanie, oprócz zewnętrznej ochrony odgromowej budynku, dodatkowych środków do ochrony przed przepięciami w tych systemach. Ważne jest by uwzględnić wszystkie przyczyny powstawania przepięć. Zasady stosowania tych dodatkowych środków podaje Strefowa Koncepcja Ochrony Odgromowej (rys. 4) opisana w normie PN-IEC :2001 (DIN VDE 0185 Teil 103). trafienie bezpośrednie/ bliskie: trafienie w instalację odgromową, skok potencjału na impedancji udarowej uziomu R st zaindukowane napięcie w pętli sieć teleinformatyczna sieć zasilająca trafienie odległe: trafienie w linię średniego napięcia przepięcia zaindukowane w przewodach przy wyładowaniu między chmurami pole elektromagnetyczne od prądu pioruna Rys. 2: Przyczyny powstawania przepięć przy wyładowaniach atmosferycznych 10

11 Wyodrębnia się w budynku strefy o różnych zagrożeniach, do których są przypisane konieczne określone urządzenia i komponenty ochrony odgromowej i przepięciowej. Strefowa Koncepcja Ochrony Odgromowej ma ścisły związek z kompatybilnością elektromagnetyczną i obejmuje: zewnętrzną ochronę odgromową (zwody, odprowadzenia, uziomy), wyrównywanie potencjałów, ekranowanie i ochronę przed przepięciami sieci zasilających i teleinformatycznych. Definicje stref ochrony odgromowej podaje tablica 1. Wymagania i narażenia tu definiowane określają klasę ograniczników przepięć i ich miejsce zastosowania w instalacji. Najwyższe wymagania energetyczne dotyczą ograniczników przepięć klasy I i kombinowanych klasy I+II, które instaluje się przy przejściu pomiędzy strefami 0 A - 1 względnie 0 A - 2. Te ograniczniki muszą odprowadzać wielokrotnie bez uszkodzeń prąd piorunowy 10/350 µs, aby nie zagroził on instalacji elektrycznej. Przy przejściu pomiędzy strefami 0 B - 1, względnie za ogranicznikami klasy I oraz przy przejściu pomiędzy strefami 1-2 i wyżej, instaluje się ograniczniki kolejnych klas II i III. Ich zadaniem jest, nie tylko dalsze ograniczanie wartości resztkowych zakłóceń, ale również ograniczanie przepięć zaindukowanych oraz wytwarzanych w instalacji (SEMP). Źródło: Hasse, P.: Überspannungsschutz für Niederspannungsanlagen, TÜV-Verlag GmbH, Köln, 1998 Bild 3: 1 Prąd probierczy ograniczników klas I (np. DEHNport ) 2 Prąd probierczy ogranicznikow klasy II i III (np. DEHNguard ) 1 2 I max [ka] Kształt [µs] 10/350 8/20 Q [As] 37,5 0,27 W/R [J/Ω] 1, , Powyżej opisane środki ochrony odgromowej i przepięciowej umieszczane na granicach stref odnoszą się zarówno do sieci zasilających jak i teleinformatycznych. Dzięki zastosowaniu tych środków osiągamy trwałą dyspozycyjność infrastruktury technicznej. Rys 4: Strefowa Koncepcja Ochrony Odgromowej 11

12 OBJAŚNIENIA DO DANYCH TECHNICZNYCH Urządzenia do ograniczania przepięć Urządzenia do ograniczania przepięć są urządzeniami, których istotną częścią są podzespoły o rezystancji zależnej od napięcia (warystory, supresor-diody) i/lub iskierniki (wyładowanie iskrowe). Służą do tego, by chronić przed niebezpiecznie wysokimi przepięciami urządzenia i instalacje elektryczne i/lub zapewniać wyrównywanie potencjałów. Urządzenia do ograniczania przepięć dzieli się ze względu na: a) zastosowanie: Urządzenia do ograniczania przepięć do urządzeń i instalacji elektrycznych w zakresie do 1000 V napięcia znamionowego, klasyfikowanych wg E DIN VDE 0675 Teil 6: jako urządzenia klasy A, B, C, D wg EN :2001 jako SPD (ang.: surge protective device) typu 1 / 2 / 3 wg PN-IEC :2001 jako urządzenia klasy I / II / III Urządzenia do ograniczania przepięć do urządzeń i systemów teleinformatycznych do ochrony nowoczesnych elektronicznych urządzeń telekominikacyjnych i sieci przesyłu sygnałów o napięciu znamionowym do 1000 V napięcia przemiennego (wartości skutecznej) i 1500 V napięcia stałego, przed pośrednim i bezpośrednim oddziaływaniem wyładowań atmosferycznych i przed przepięciami innego pochodzenia wg PN-EN :2002U, EN :2001 i DIN VDE 0845 Teil 3-1. Iskierniki separujące do układów uziemień lub do wyrównywania potencjałów b) zdolność do odprowadzania prądów udarowych i ich działanie ochronne: Urządzenia klasy B (I) chroniące instalacje przed zagrożeniami pochodzącymi od bezpośrednich lub bliskich trafień piorunów (stosowane przy przejściu pomiędzy strefami ochrony odgromowej 0 A i 1). Urządzenia klasy C (II) i D (III) chroniące instalacje i urządzenia końcowe przed zagrożeniami 12 pochodzącymi od odległych trafień piorunów, operacji łączeniowych jak również wyładowań elektrostatycznych (stosowane przy przejściu ze strefy ochrony odgromowej 0 B do kolejnych i między nimi). Urządzenia typu kombinowanego (hybrydowe) chroniące instalacje i urządzenia końcowe przed zagrożeniami pochodzącymi od bezpośrednich lub bliskich trafień piorunów (stosowane przy przejściu pomiędzy strefami ochrony odgromowej 0 A i 1 jak również 0 A i 2). Dane techniczne urządzeń do ograniczania przepięć Dane techniczne określają warunki ich stosowania według: Sposobu użytkowania (np. wg sposobu montażu, warunków sieciowych, temperatury) Zachowania się przy zakłóceniu (np. wg zdolności odprowadzania prądów udarowych, zdolności gaszenia następczych prądów zwarciowych, poziomu ochrony, czasu zadziałania) Zachowania się w eksploatacji (np. wg prądu znamionowego, tłumienia, rezystancji izolacji,) Zachowania sie przy uszkodzeniu (np. wg wartości znamionowej bezpiecznika, urządzenia odłączającego, funkcji bezpieczne uszkodzenie tzw. fail safe). Napięcie znamionowe U N Odpowiada napięciu znamionowemu chronionego systemu. Podanie tej wartości służy często wskazaniu typu urządzenia ograniczającego przepięcia do systemów teleinformatycznych. Przy napięciu przemiennym jest podawana wartość skuteczna. Największe trwałe napięcie pracy U c Największe trwałe napięcie pracy jest maks. wartością skuteczną napięcia przemiennego, które może trwale występować w czasie pracy na wskazanych zaciskach urządzenia ograniczającego przepięcia. Jest ono maksymalnym napięciem zdefiniowanym dla ogranicznika w stanie nieprzewodzenia, który po swoim zadziałaniu powraca do poprzedniego stanu. Wartość U c odnosi się do napięcia znamionowego chronionego systemu jak również do wartości przyjętych w odnośnych przepisach (IEC :1997, E DIN VDE /A1: ). Prąd znamionowy I N (EN: I L *) Prąd znamionowy to największy dopuszczalny prąd roboczy, który może długotrwale płynąć przez wskazane zaciski urządzenia. Znamionowy prąd wyładowczy i sn (EN: I n *) Znamionowy prąd wyładowczy to prąd udarowy o kształcie 8/20 µs i określonej amplitudzie, który został wyznaczony dla urządzenia ograniczającego przepięcia według określonego programu kontrolnego. Największy prąd wyładowczy I max Prąd udarowy 8/20 µs o maksymalnej amplitudzie, który dane urządzenie ochronne może bezpiecznie odprowadzić. Piorunowy prąd udarowy I imp Piorunowy prąd udarowy jest standardowym przebiegiem prądu udarowego o kształcie 10/350 µs z określonymi parametrami (wartość szczytowa, ładunek, energia właściwa), które odpowiadają naturalnym prądom piorunowym (porównaj PN-IEC :2001, E DIN VDE /A1: i DIN VDE Całkowity prąd wyładowczy Wartość odpowiadająca całkowitej obciążalności prądem udarowym wielopolowych urządzeń ograniczających przepięcia jak również jednopolowych układów ochronnych (hybrydowych). Napięciowy poziom ochrony U p Napięciowy poziom ochrony urządzenia ograniczającego przepięcia jest najwyższą wartością chwilową napięcia na zaciskach tego urządzenia, określoną w wyniku standardowych badań: Napięcie przeskoku przy udarze napięciowym 1,2/50 µs (100 %) Napięcie zadziałania przy stromości 1 kv/µs Napięcie obniżone przy znamionowym prądzie wyładowczym i sn (EN: U res *) Napięciowy poziom ochrony charakteryzuje zdolność układów ochronnych do ograniczania poziomu podanych przebiegów. Określa on, przy stosowaniu w instalacjach zasilających, miejsce ich zastosowania zgodnie z kategorią przepięć wg DIN VDE : (PN-HD S1:2002U). Przy stosowaniu w systemach informatycznych, ich *) odmienne oznaczenia wg EN :2001

13 napięciowy poziom ochrony jest dopasowany do odporności na zakłócenia chronionych urządzeń (PN- EN :1998, ze zmianami). Zdolność wyłączania, gaszenia prądów następczych I f (EN: I fi *) Zdolność gaszenia prądów następczych jest niezależną od udarów wartością skuteczną prądu następczego (spodziewanego), który może być samodzielnie zgaszony przez urządzenie ograniczające przepięcie przy przyłożonym napięciu U c. Potwierdzona badaniami wg PN- IEC :2001 lub E DIN VDE /A1: Wytrzymałość zwarciowa Maksymalna wartość spodziewanego prądu zwarcia, którą jest w stanie wytrzymać urządzenie ograniczające wraz z dołączonym wskazanym bezpiecznikiem. Zabezpieczenie zwarciowe ogranicznika Zabezpieczenie zwarciowe (np. bezpiecznik lub wyłącznik), które umieszczono poza ogranicznikiem po stronie zasilania z zadaniem przerwania prądu zwarciowego, gdy przekroczona zostanie zdolność wyłączania ogranicznika. Udar kombinowany U oc Udar kombinowany jest wytwarzany przez generator hybrydowy (1,2/50 µs, 8/20 µs) z impedancją obwodu 2 Ω. Napięcie w obwodzie otwartym generatora jest oznaczone jako U oc. Podanie U oc wyróżnia ograniczniki klasy D. Ogranicznik N-PE Urządzenie ochronne, przeznaczone wyłącznie do instalowania między przewodem N a PE. Zakres temperatur pracy ϑ Zakres, w którym urządzenie może być stosowane. Dla urządzeń bez temperatury własnej jest on równy zakresowi temperatur otoczenia. Przy urządzeniach z temperaturą własną nie należy przekraczać wskazanej wartości maksymalnej. Czas zadziałania t a Czas zadziałania określa w istocie reakcja poszczególnych elementów ochronnych, które zostały zastosowane w ograniczniku. Zależnie od stromości napięcia udarowego du/dt lub prądu udarowego di/dt czas zadziałania może się zmieniać w określonych granicach. Termiczne urządzenie odłączające Wszystkie urządzenia ograniczające przepięcia do instalacji zasilających, które są wyposażone w rezystancje zależne od napięcia (warystory), posiadają zintegrowane urządzenie odłączające, które przy przeciążeniu warystora odłącza go od sieci i wskazuje ten stan. Urządzenie odłączające reaguje na ciepło, które wytwarza przeciążony warystor i odłącza go od sieci przy przekroczeniu określonej temperatury. Urządzenie odłączające powinno odłączyć przeciążone urządzenie we właściwym czasie, by uniknąć niebezpieczeństwa pożaru. Nie jest jego zadaniem zapewnienie ochrony przy dotyku pośrednim. Działanie tego urządzenia jest sprawdzane przez symulowane przeciążenie / starzenie ogranicznika. Stopień ochrony Stopień ochrony IP odpowiada podziałowi wg PN-EN 60529:2002U. Układ ochronny Układy ochronne są wielostopniowymi, kaskadowymi urządzeniami ochronnymi. Poszczególne stopnie ochrony mogą składać się iskierników, warystorów, elementów półprzewodnikowych. Koordynacja energetyczna poszczególnych stopni jest realizowana przy pomocy elementów odsprzęgających. Szybkość transmisji danych v s Podaje ona, ilość przesyłanych bitów na sekundę; jednostka miary: Bit/s. Ta informacja jest punktem orientacyjnym przy doborze urządzeń ograniczających przepięcia dla urządzeń transmisji danych. Rzeczywista możliwa szybkość transmisji może nie być każdorazowo podana dla urządzenia ograniczającego przepięcia, ponieważ zależy ona od stosowanej metody transmisji. Podane w tym katalogu szybkości transmisji danych zostały odniesione do częstoliwości granicznych f G. Związek pomiędzy szbkością transmisji danych a częstotliwością graniczną systemu o charakterystyce filtru dolnoprzepustowego w teletechnice przyjęto: teoretycznie: v s = 2 f G a praktycznie np. v s = 1,25 f G. Częstotliwość graniczna f G Opisuje ona zależne od częstotliwości zachowanie ogranicznika. Za częstotliwość graniczną uważa się taką wartość, która zgodnie z określonymi warunkami badań wywołuje tłumienność wtrąconą (a E ) 3 db (PN-EN : 2002U, E DIN VDE 0845 Teil 2: ). Jeśli nie wskazano inaczej, to podana częstotliwość odnosi się do impedancji falowej 50 Ω. Tłumieność odbicia a R Tłumieność tą podaje się przy stosowaniu wielkich częstotliwości, jak duża część przebiegającej fali będzie odbita przez układ ochronny ( punkt przejścia ). Jest ona bezpośrednią miarą tego, jak dobrze jest dane urządzenie dopasowane do impedancji falowej systemu. Tłumienność wtrącona a E Przy podanej częstotliwości tłumienność wtrącona układu ochronnego jest opisana przez stosunek wartości napięć w miejscu zainstalowania przed i za wtrąconym układem ochronnym. Jeśli nie wskazano inaczej, to podana wartość odnosi się do impedancji falowej 50 Ω. Prąd przewodu ochronnego I PE Prąd, który popłynie przewodem PE w zamkniętym przez urządzenie do ograniczania przepięć obwodzie, gdy zadziała ono zgodnie ze swoim przeznaczeniem przy napięciu przekraczającym największe trwałe napięcie pracy U c, bez prądu obciążenia przyłączonym odbiornikiem. Kategorie wg IEC (VDE 0845 Teil 3-1): Zakres badań dopuszczalnego obciążenia prądem i napięciem udarowym, wymagane liczby udarów i ich podstawowe parametry opisane są w normie E DIN EN (VDE 0845 Teil 3-1). W tablicy udary te są ujęte w kategoriach wraz z zalecanymi wartościami. Kategorie (A... do D...) nie mogą być porównywane z wymaganiami klas ustalonymi przez E DIN VDE : , -6/A1: i -6/A2: W normie E DIN EN (VDE 0845 Teil 3-1): są zdefiniowane prądy udarowe od przepięć indukowanych w kategorii C a części prądów piorunowych w kategorii D (najwyższe obciążenie). Stosowne kategorie są podane w danych technicznych. Urządzenia ograniczające przepięcia DEHN + SÖHNE przewyższają swoimi parametrami wskazane kategorie. Dokładne wartości obciążeń prądem udarowym są wskazywane przez znamionowy prąd wyładowczy (8/20) i piorunowy prąd udarowy (10/350). 13

14 POWIĄZANIA POMIĘDZY NORMAMI DIN/VDE A MIĘDZYNARODOWYMI Normy DIN/VDE Identyczne z Podobne do DIN VDE : HD S2: 1996 PN-IEC : 2000 E DIN VDE : IEC/DIS 64 (CO) 168: 1986 DIN V VDE V : IEC : 1997 DIN VDE 0100 Part 540: HD S1: 1980 IEC : 1980 DIN VDE : PN-HD S1: 2002U DIN V ENV (VDE V 0185 Part 100): ENV : 1995 PN-IEC : 2001 PN-IEC : 2001 DIN VDE : PN-IEC : 2001 DIN VDE : zastąp. przez DIN EN : DIN EN (VDE 0532 Part 101): EN : 1997 IEC : 1993 DIN VDE 0565 Part 3: PN-EN : 2002U DIN VDE 0609 Part 1: EN : 1993 PN-EN : 2002 DIN VDE 0611 Part 1: IEC : 1989 PN-EN : 2001 EN : PN-EN : 2001 E DIN VDE 0675 Part 6: PN-IEC : 2002 *) E DIN VDE 0675 Part 6: PN-IEC : 2002 *) E DIN VDE 0675 Part 6/A1: E DIN VDE 0675 Part 6: PN-IEC : 2002 *) E DIN VDE 0675 Part 6/A1: E DIN VDE 0675 Part 6/A2: E DIN VDE 0675 Part 601: IEC 37A/44/CDV: 1996 DIN EN 50022: EN 50022: DIN EN (VDE 0839 Part 81-1): EN : 1992 DIN EN (VDE 0839 Part 82-2): EN : 1995 DIN EN 50173: PN-EN 50173: 1999 ISO / IEC 11801: 1995 DIN EN (VDE 0470 Part 1): PN-EN 60529: 2002U DIN EN (VDE 0805): IEC 60950: 1991 DIN EN (VDE 0847 Parts 4-5): PN-EN : 1998 DIN IEC (VDE 0301 Part 1): IEC 60085: 1984 / HD 566 S1: 1990 E DIN EN IEC Ed. 1.0 *) Ograniczniki przepięć DEHN + SÖHNE do instalacji zasilających są projektowane, testowane, i produkowane zgodnie z wymaganiami norm grupy E DIN VDE 0675 Part 6, Part 6/A1, i Part 6/A2. Wymagania tych norm przewyższają wymagania normy PN-IEC Dlatego produkty firmy DEHN + SÖHNE spełniają automatycznie wymagania PN-IEC. 14

15 TECHNIKA INFORMATYCZNA URZĄDZENIA OCHRONY PRZEPIĘCIOWEJ SYSTEMÓW I WYPOSAŻENIA 15

16 Nowości NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ BLITZDUCTOR CT moduł ochronny BCT MY 250 do obwodów do 6 A Str. 29 DEHNconnect RK do obwodów automatyki Str. 41 NET-Protector TC 1 LSA do telekomunikacji Str. 51 NOWOŚĆ NOWOŚĆ DEHNlink TC 1 do telekomunikacji Str. 53 DEHNgate do systemów antenowych Str. 58 NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ DEHNgate FF TV do systemów TV i TV-SAT Str. 56 DEHNgate G do interfejsu G.703 Str. 61 DSM... SK do telekomunikacji Str

17 Technika informatyczna Przegląd produktów Pomoc w doborze wg interfejsów 18 Kody koordynacji 26 URZĄDZENIA OCHRONNE W TECHNICE MODUŁOWEJ Z WYMIENNYM MODUŁEM OCHRONNYM BLITZDUCTOR CT 27 KOMPAKTOWE BLITZDUCTOR VT 38 DEHNconnect RK 41 URZĄDZENIA OCHRONNE W TECHNICE... LSA-PLUS DPL 44 URZĄDZENIA OCHRONNE DO ZABUDOWY W SZAFACH 19 NET-PROTECTOR 49 URZĄDZENIA OCHRONNE DO MONTAŻU NA ŚCIANIE DO KABLI PAROWYCH DEHNlink 53 DO KABLI KONCENTRYCZNYCH DEHNgate 56 URZADZENIA OCHRONNE JAKO ADAPTERY GNIAZDO/WTYK DO KABLI KONCENTRYCZNYCH DEHNgate, UGK 58 DO KABLI PAROWYCH I KONCENTRYCZNYCH UGKF 63 DO ZŁĄCZY RS (SUB-D) FS, USD 65 URZĄDZENIA OCHRONNE DO MONTAŻU W PUSZKACH DSM 70 URZĄDZENIA OCHRONNE Z WYPROWADZENIAMI EIB BUStector 73 DO MONTAŻU W OBUDOWACH Minimoduły DS 74 URZĄDZENIA OCHRONNE DO MONTAŻU NA PŁYTKACH DRUKOWANYCH DEHNhybrid 76 URZĄDZENIA OCHRONNE DO AS-I Moduł ochronny AS-i 77 AKCESORIA DO TECHNIKI MODUŁOWEJ 78 17

18 Pomoc w doborze wg interfejsów MAGISTRALE I SYSTEMY AUTOMATYKI Interfejs / Sygnał Zalecane urządzenia Podłą- Udary probiercze Żyły Kody Pozostałe cechy Str. ochronne czenie na żyłę chronione koordynacji 8/20 µs 10/350 µs 0 20 ma, 4 20 ma BCT MOD BE 24, 30 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 (również z HART) BCT MOD ME 24, 30 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 DCO RK ME 24 wago 5 ka 2 X / 1 na szynę, 6 mm szer. 41 DCO RK E 24 wago 300 A 2 4 / 1 na szynę, 6 mm szer ma (również z HART) BCT MOD BD 24, 30 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 wg zaleceń NAMUR NE 21 lub wg BCT MOD MD 24, 30 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 PN-EN , poziom DCO RK MD 24 wago 5 ka 2 X / 1 na szynę, 6 mm szer. 41 probierczy 0,5 kv ż/ż, 1 kv ż/pg AS-i AS I MOD przez moduł 10 ka 2 x 2 dopuszczenie AS-i nr sprzęgający Sygnały cyfrowe BCT MOD BE... + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy, typ wg napięcia znamion. 28 BCT MOD ME... + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy, typ wg napięcia znamion. 29 DCO RK ME... wago 5 ka 2 X / 1 na szynę, 6 mm szer. DCO RK E... wago 300 A 2 4 / 1 na szynę, 6 mm szer. 41 typ wg napięcia znamion. 41 Bitbus BCT MOD BE 5 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 BCT MOD ME 5 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 CAN-Bus BCT MOD BE 5 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 (tylko przewód sygnałowy) BCT MOD ME 5 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 Delta Net Peer Bus BCT MOD BE 5 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 BCT MOD ME 5 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 Device Net BCT MOD BE 5 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 (tylko przewód sygnałowy) BCT MOD ME 5 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 Dupline BCT MOD MD 15/S (S. nr 1323) śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 + BCT BAS EIB BCT MOD B BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / X na szynę, 2-częściowy 28 BT 24 przewodami 5 ka 2 certyfikat EIBA nr Z32/1399/95 73 Obwody iskrobezpieczne BCT MOD MD EX 24, 30 śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy, Ex (i), 4 20 ma, + BCT BAS EX Atest Kopalni BARBARA 29 NAMUR, HART DCO RK MD EX 24 wago 5 ka 2 X / 1 na szynę, 6 mm szer., dopuszczenie ATEX 41 Obwody w strefach Ex (i) BCT MOD MD EX 24, 30 śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy, + BCT BAS EX Atest Kopalni BARBARA 28 DCO RK MD EX 24 wago 5 ka 2 X / 1 na szynę, 6 mm szer., dopuszczenie ATEX 41 FIPIO BCT MOD BD 30 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 BCT MOD MD 30 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 FSK BCT MOD BD HF 5 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 BCT MOD MD HF 5 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 Interbus-S BVT RS485 5 śrubowe 10 ka 5 X / 1 na szynę, bezpośrednie i pośrednie uziemienie ekranu 39 K-Bus BCT MOD BD 24 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 BCT MOD MD 24 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 DCO RK MD 24 wago 5 ka 2 X / 1 na szynę, 6 mm szer

19 Pomoc w doborze wg interfejsów MAGISTRALE I SYSTEMY AUTOMATYKI Interfejs / Sygnał Zalecane Podłą- Prądy probiercze Żyły Kody Pozostałe cechy Str. urządzenia ochronne czenie na żyłę chronione koordynacji 8/20 µs 10/350 µs KBR-Energiebus BCT MOD BD HF 5 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 BCT MOD MD HF 5 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 LON TP/XF 78 BCT MOD BD 5 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 BCT MOD MD 5 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 TP/FTT10 i TP/LPT10 (do 1 A) BCT MOD BD 48 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 (do 1 A) BCT MOD MD 48 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 (do 1,7 A) DCO RK MD 48 wago 5 ka 2 X / 1 na szynę, 6 mm szer. 41 Mod-Bus BCT MOD BD HF 5 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 BCT MOD MD HF 5 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 Interfejsy z optozłączem BCT MOD BE C... + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 BCT MOD ME C... + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 BVT TTY 24 śrubowe 10 ka 4 X / 1 na szynę 38 PROFIBUS-DP/FMS do 12 MBit/s BCT MOD BD HF 5 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 BCT MOD MD HF 5 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 FS 9E PB 6 Sub-D A 4 adapter gniazdo/wtyk 65 do 1,5 MBit/s BCT MOD BE 5 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 BCT MOD ME 5 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 USD 9 PB B KS Sub-D A 5 adapter gniazdo/wtyk z kablem 69 MM DS D HFD 8 przewody 5 ka 2 do zabudowy w urządzeniach 74 PROFIBUS-PA BCT MOD MD EX 24, 30 śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy, + BCT BAS EX Atest Kopalni BARBARA 29 DCO RK MD EX 24 wago 5 ka 2 X / 1 na szynę, 6 mm szer., dopuszczenie ATEX 41 PROFIBUS SIMATIC NET BCT MOD B BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / X na szynę, 2-częściowy 28 (+ ochrona precyzyjna) BCT MOD MD HF 5 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 R-Bus BCT MOD BD 5 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 BCT MOD MD 5 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 RS 485 do 12 MBit/s BCT MOD BD HF 5 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 BCT MOD MD HF 5 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 MM DS D HFD 8 przewody 5 ka 2 do zabudowy w urządzeniach 74 do 1,5 MBit/s BCT MOD BE 5 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 BCT MOD ME 5 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 BVT RS485 5 śrubowe 10 ka 5 X / 1 na szynę,bezpośrednie i pośrednie uziemienie ekranu 38 RS 422, V11 BCT MOD BE C 5 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 BCT MOD ME C 5 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 BVT RS485 5 śrubowe 10 ka 5 X / 1 na szynę, bezpośrednie i pośrednie uziemienie ekranu 38 USD 15 V11... Sub-D 15 2,5 ka 6 adapter gniazdo/wtyk bez kabla / z kablem 69 FS 15E 5 Sub-D A 6 adapter gniazdo/wtyk 65 S-Bus BCT MOD BE 5 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 BCT MOD ME 5 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 SafetyBUS p BCT MOD BE 5 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 BCT MOD ME 5 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 SINEC L1 BCT MOD BE 5 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 BCT MOD BE C 12 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 29 BCT MOD ME 5 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 BCT MOD ME C 12 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 19

20 Pomoc w doborze wg interfejsów MAGISTRALE I SYSTEMY AUTOMATYKI Interfejs / Sygnał Zalecane Podłą- Prądy probiercze Żyły Kody Pozostałe cechy Str. urządzenia ochronne czenie na żyłę chronione koordynacji 8/20 µs 10/350 µs SINEC L2 BCT MOD B BCT BAS śrubowe (+ ochrona precyzyjna) 20 ka 2,5 ka 2 XX / X na szynę, 2-częściowy 28 BCT MOD MD HF 5 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 FS 9E PB 6 Sub-D A 4 adapter gniazdo/wtyk 65 SUCONET BCT MOD BE 5 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 BCT MOD ME 5 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 TELEPERM M BCT MOD BE 12 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 wejścia analogowe BCT MOD BE 24 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 BCT MOD ME 12 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 BCT MOD ME 24 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 DCO RK ME 12 wago 5 ka 2 X / 1 na szynę, 6 mm szer. 41 DCO RK ME 24 wago 5 ka 2 X / 1 na szynę, 6 mm szer. 41 DPL 1 F ALE 12 LSA 5 ka 2 do listwy KRONE LSA-plus 45 DPL 1 F ALE 24 LSA 5 ka 2 do listwy KRONE LSA-plus 45 TELEPERM M BCT MOD BE 48 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 wejścia / wyjścia cyfrowe BCT MOD ME 48 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 DCO RK MD 48 wago 5 ka 2 X / 1 na szynę, 6 mm szer. 41 DPL 1 F ALE 48 LSA 5 ka 2 do listwy KRONE LSA-plus 45 TELEPERM M ES 100 K BCT MOD BE 12 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 BCT MOD ME 12 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 DCO RK ME 12 wago 5 ka 2 X / 1 na szynę, 6 mm szer. 41 DPL 1 F ALE 12 LSA 5 ka 2 do listwy KRONE LSA-plus 45 TELEPERM MFM 100 BCT MOD BD 12 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 BCT MOD MD 12 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 DCO RK MD 12 wago 5 ka 2 X / 1 na szynę, 6 mm szer. 41 TELEPERM M BCT MOD BE 24 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 Kopplung AG S5/ET 100 BCT MOD ME 24 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 DCO RK ME 24 wago 5 ka 2 X / 1 na szynę, 6 mm szer. 41 DPL 1 F ALE 24 LSA 5 ka 2 do listwy KRONE LSA-plus TELEPERM M BCT MOD B BCT BAS śrubowe 28 wyjścia przekaźnikowe DPL 1 G A 110 LSA 5 ka 2 do listwy nierozłącznej KRONE LSA-plus 45 Pomiar temperatury BCT MOD BE 5 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 PT 100, PT 1000 BCT MOD ME 5 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 Ni 1000, NTC, PTC MM DS D HFD 8 przewody 5 ka 2 do zabudowy w urządzeniach 74 TTL BCT MOD BE 12 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 BCT MOD ME 12 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 DCO RK ME 12 wago 5 ka 2 X / 1 na szynę, 6 mm szer. USD 25 V24... Sub-D 25 2,5 ka 4, 9 adapter gniazdo/wtyk z kablem / bez kabla 68 FS 9E HS 12 Sub-D A 9 adapter gniazdo/wtyk 65 MM DS D NFE 12 przewody 5 ka 2 do zabudowy w urządzeniach 74 TTY BCT MOD BE C... + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 BCT MOD ME C... + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 BVT TTY 24 śrubowe 10 ka 4 X / 1 na szynę 38 USD 25 TTY... Sub-D 25 2,5 ka 5 adapter gniazdo/wtyk z kablem / bez kabla 68 20

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Napowietrzne reklozery próżniowe OVR 15-38 kv Innowacyjna konstrukcja zapewniająca niezawodność systemu

Napowietrzne reklozery próżniowe OVR 15-38 kv Innowacyjna konstrukcja zapewniająca niezawodność systemu Napowietrzne reklozery próżniowe OVR 15-38 kv Innowacyjna konstrukcja zapewniająca niezawodność systemu Spis treści Wprowadzenie...3 Technologia reklozerów...4 Siłowniki magnetyczne...4 Łącznik drogowy...4

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową

METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową Instrukcja obsługi METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową 3-348-892-100 z opcją pomiaru izolacji 9/5.06 METRA HIT 16 I/L METRA HIT 16 T (1) (5/5a) (2) (3/3a) (4/4a) (5/5b) (2) (3)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych Instrukcja użytkowania Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych I. Bezpieczeństwo użytkowania I Oznaczenia graficzne, występujące w instrukcji oraz na samym przemienniku, opisane

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Headline Systemy zasilania gwarantowanego UPS

Headline Systemy zasilania gwarantowanego UPS CHI Control Components Enclosures Zasilacze UPS marki EATON Bullet 1 Bullet 2 Bullet 3 Bullet 4 Bullet 5 Bullet 6 Headline Systemy zasilania gwarantowanego UPS Content to be provided Sektor elektryczny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁO TO TECHNOLOGIA WIEDZA DLA PROFESJONALNYCH WARSZTATÓW

ŚWIATŁO TO TECHNOLOGIA WIEDZA DLA PROFESJONALNYCH WARSZTATÓW ŚWIATŁO TO TECHNOLOGIA WIEDZA DLA PROFESJONALNYCH WARSZTATÓW WSZYSTKO O TECHNICE OŚWIETLENIOWEJ Od ponad 100 lat HELLA służy swoim partnerom i klientom kompetencją i doświadczeniem. Z tych bogatych doświadczeń

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE październik 2014 WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE wydanie specjalne bezpieczeństwo pożarowe 3 Spis treści 4 6 12 14 17 18 20 22 24 26 28 29 30 32 Na czym bazować, projektując Instalację

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania linii Multilin

Inteligentny system monitorowania linii Multilin GE Digital Energy Inteligentny system monitorowania linii Multilin Efektywne kosztowo kompleksowe rozwiązanie, zapewniające przydatne informacje dzięki zaawansowanej analityce Inteligentny system monitorowania

Bardziej szczegółowo

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06)

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06) Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA OŚRODKÓW OBLICZENIOWYCH

INFRASTRUKTURA OŚRODKÓW OBLICZENIOWYCH Krzysztof B. Politowski INFRASTRUKTURA OŚRODKÓW OBLICZENIOWYCH Warszawa 2010 r. Wydanie I Str. 2 Spis treści 1 Wprowadzenie... 5 2 Lokalizacja... 6 3 Infrastruktura architektoniczna i budowlana... 9 4

Bardziej szczegółowo

Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP

Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP Wydanie Nr 13 Pismo dla Inwestorów, Użytkowników, Projektantów oraz Partnerów Schrack Seconet Polska 2 Szkolenia, edukacja 3 Rok 2012 Integral over IP 4/5 Nowość w ofercie Schrack Seconet 6/7 Integral

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna Instrukcja montażu i obsługi Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna PL A1860 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy

Bardziej szczegółowo

System inteligentnego domu

System inteligentnego domu F&F Filipowski sp. j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42 215 23 83, 227 09 71 e-mail: fhome@fif.com.pl System inteligentnego domu Wersja dokumentacji 2.3 UWAGA!!! Aby uzyskać 24 miesięczną

Bardziej szczegółowo

Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach

Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach Przegląd tendencji i zastosowań. www.danfoss.com/drives Jeden napęd VLT dla każdego Ciągły rozwój

Bardziej szczegółowo

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika 2354235 11/2008 Altivar 12 Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych Podręcznik Użytkownika Zawartość podręcznika Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Struktura Instrukcji

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Zakład Teletransmisji i Technik Optycznych (Z-14)

Zakład Teletransmisji i Technik Optycznych (Z-14) Zakład Teletransmisji i Technik Optycznych (Z-14) Analiza nowych rozwiązań technicznych szerokopasmowych światłowodowych sieci dostępowych FTTH i FTTx oraz współzależności między inwestycjami w sieci tego

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2015 r. Poz. 34 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące.

Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące. SYSTEMY VAV Lista Referencyjna Projektowanie i obszary zastosowania Montaż Uruchamianie Obsługa Elementy sterujące Karty techniczne Projektowanie i obszary zastosowania Projektowanie i obszary zastosowania

Bardziej szczegółowo

Produkty średniego napięcia. VD4 Wyłączniki próżniowe średniego napięcia 12...36 kv - 630...3150 A - 16...50 ka

Produkty średniego napięcia. VD4 Wyłączniki próżniowe średniego napięcia 12...36 kv - 630...3150 A - 16...50 ka Produkty średniego napięcia VD Wyłączniki próżniowe średniego napięcia...36 kv - 630...3150 A - 16...50 ka Spis treści 1. Opis 2. Wybór i zamawianie 6 3. Charakterystyki wybranych wyrobów 68. Wymiary

Bardziej szczegółowo