Ochrona przed przepiêciami w technice informatycznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ochrona przed przepiêciami w technice informatycznej"

Transkrypt

1 Ochrona przed przepiêciami w technice informatycznej Katalog pe³ny UE 2003 PL2 Ochrona odgromowa Ochrona przed przepiêciami Sprzêt bezpieczeñstwa

2 Ochrona odgromowa Katalog pełny UE 2003 PL2 zastępuje katalog UE 2001 PL2 (katalogi wydajemy co 2 lata). Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w wykonaniu, w wymiarach i materiałach w związku z ciągłym postępem technicznym. Ochrona przed przepięciami Powielanie w jakiejkolwiek formie bez naszej zgody jest zabronione. Sprzęt bezpieczeństwa 1

3 ZAWARTOŚĆ Profil firmy DEHN 4 Wprowadzenie do ochrony odgromowej i przepięciowej 9 Filozofia ochrony 10 Objaśnienia do danych technicznych 12 Instalacje elektryczne zasilające Urządzenia do ograniczania przepięć dla ochrony instalacji i urządzeń w katalogu UE PL1 Technika informatyczna Urządzenia do ograniczania przepięć dla systemów i wyposażenia 15 Przegląd produktów 17 Technika informatyczna z ochroną zasilania Urządzenia do ograniczania przepięć dla systemów i wyposażenia 79 Wyrównywanie potencjałów w ochronie odgromowej Iskierniki separacyjne i osprzęt w katalogu UE PL1 Przyrządy pomiarowe i probiercze 87 Katalogi, publikacje, foldery 91 Literatura 92 Objaśnienia używanych symboli 94 Szybkie wyszukiwanie produktów 95 Uwagi 98 Miejsce na notatki 99 3

4 DEHN silny partner, gdy chodzi o bezpieczeństwo. Historia firmy DEHN Na początek idea... Hans Dehn podjął wyzwanie, aby piorun w sposób bezpieczny dla domu i posiadłości odprowadzić do ziemi co znalazło swój wyraz w założeniu firmy elektroinstalacyjnej 21 stycznia 1910 roku w Norymberdze. W 1933 roku Hans Dehn wprowadził swoich synów w to przedsięwzięcie i od tego momentu firma nosi nazwę DEHN + SÖHNE. Dzisiaj, ta część działalności od 1 lipca 1999 występuje pod nazwą DEHN INSTATEC GmbH z siedzibami w Norymberdze, Neumarkt/Opf. i Hermsdorf/Thür z ponad 240 pracownikami i należy do najbardziej znanych firm elektroinstalacyjnych w północnej Bawarii i Turyngii. Konsekwentne podążanie tą drogą zaowocowało w latach 40-tych rozpoczęciem produkcji elementów do instalacji piorunochronnych. Foto: Albin Niederstrasser W 1946 fabryka elektrotechniczna została przeniesiona z Norymbergii do Neumarkt, gdzie aktualnie produkuje elementy do instalacji piorunochronnych, ograniczniki przepięć i sprzęt bezpieczeństwa. W tym właśnie miejscu rozwija się nadal firma znana już na całym świecie i posiadająca swoich reprezentantów i partnerów w ponad 50 krajach całego świata. Filozofia DEHN'a Fascynujące jest oglądanie burzy z piorunami. Ale tylko z bezpiecznej odległości. Z bliska jednak dostrzegamy potencjał niszczący, siłę rozłupującą drzewa, niszczącą domy i niosącą śmierć. I czujemy się nagle bezradni wobec potęgi natury. Nie możemy zapobiegać burzom czy wyładowaniom atmosferycznym ale przewodnim celem naszych działań jest Ochrona ludzi i ich dobytku przed niebezpieczeństwem i groźnymi skutkami działania elektryczności burzowej oraz ochrona przy obchodzeniu się z prądem elektrycznym.

5 DEHNprofil

6 DEHN nasza jakość oznacza bezpieczeństwo. DEHN - Produkty W 90-letniej historii firmy rozwinęliśmy trzy dziedziny produkcji dla realizacji celu naszego działania: ochrona odgromowa, ochrona przed przepięciami, ochrona podczas prac w instalacjach elektrycznych. Ponad 600 pracownic i pracowników chce współdecydować o stanie techniki. Konstruują i badają elementy i urządzenia w naszych własnych laboratoriach wykonując często przy tym specjalne maszyny do komputerowo sterowanych linii produkcyjnych z zachowaniem przyjaznego dla człowieka otoczenia, tak żeby jakość naszych produktów była dostrzegana w skali międzynarodowej. DEHN - Zarządzanie jakością Aby Państwo byli, wraz z dobytkiem, bezpieczni przed groźnymi skutkami elektryczności z pomocą naszych produktów, muszą one w codziennym użyciu - dzisiaj i w przyszłości - spełniać stawiane wymagania. Bezpieczeństwo było zawsze dla nas zobowiązaniem. A to jakość decyduje o bezpieczeństwie. Zaczynając pierwszą generację ograniczników przepięć w 1957 roku uzyskaliśmy w trakcie kolejnych dziesięcioleci produkty i systemy ochronne, które spełniają najwyższe wymagania techniczne dla coraz wrażliwszej elektroniki i elektrotechniki. Rząd 3500 produktów dla Państwa bezpieczeństwa jest dzisiaj produkowany i rozwijany w Neumarkt, a decydujący wpływ na nasze produkty ma stan normalizacji międzynarodowej, co podkreśla czołową pozycję DEHN + SÖHNE w skali światowej.

7 DEHN - Pozycja na rynku Kto swoimi produktami zapewnia konieczne bezpieczeństwo przed elektrycznością ponosi wielką odpowiedzialność. Oznacza dla nas innowacje, które nieustannie podnoszą jakość naszych produktów. Certyfikat zgodności ze standardem ISO 9001 jest tutaj tylko jedną stroną medalu, drugą jest fachowa kompetentna informacja, jaka płynie z trwałej, nieprzerwanej obecności na rynku. 17 biur dystrybucji i 6 magazynów w Niemczech, przedstawicielstwa w ponad 50 krajach na świecie jak również rzeczywista współpraca z krajowymi i międzynarodowymi gremiami normalizacyjnymi, trwała obecność na targach krajowych i zagranicznych, niezliczone referaty i seminaria na tematy ochrony odgromowej i ochrony przed przepięciami, kompletne opracowania projektów branżowych, komputerowe wspomaganie projektowania, nieprzerwana obecność w prasie fachowej w kraju i za granicą, publikacje książkowe i wreszcie efektywne i fachowe doradztwo, oparte na konkretnych osobach, to wszystko stawia firmę DEHN na przodującej pozycji. ZAWSZE BEZPIECZNIE Z DEHN... Obojętnie, czy już stosujecie nasze produkty czy jak dotąd nie, czy jesteście naszym partnerem, klientem, obojętnie, czy dostarczacie nam półfabrykaty, czy u nas pracujecie: Zawsze możecie być pewni, że macie w nas partnera godnego zaufania. Macie na to nasze słowo. ZAWSZE BEZPIECZNIE Z DEHN...

8 JAKOŚĆ Duch zespołu Kontrola jakości Blisko klienta Głównym celem działania naszej firmy jest stworzenie warunków osobistego bezpieczeństwa oraz zapewnienie ochrony urządzeń przed skutkami wyładowań atmosferycznych i wszelkiego rodzaju przepięciami oraz ochrona przed zagrożeniami występującymi podczas prac w instalacjach elektroenergetycznych. Nasze produkty zapewniają osobiste bezpieczeństwo i ochronę, Atesty, Dopuszczenia Elementy instalacji piorunochronnych oraz ograniczniki przepięć są dopuszczone do stosowania w budownictwie przez Aprobaty Techniczne AT/ i AT/ (z późniejszymi zmianami), wydane przez COBR Elektromontaż Warszawa oraz ITB. Wystawiane są deklaracje zgodności z aprobatą lub normą. Kopie dokumen- gdyż są wykonane zgodnie z wymogami najnowszych technologii produkcji oraz przy spełnieniu najostrzejszych norm jakościowych. Zarządzanie jakością jest dla nas zadaniem wiodącym i przekłada się na obowiązki wszystkich naszych pracowników. Logiczną konsekwencją takiego postępowania jest certyfikacja zgodności naszego systemu zarządzania jakością ze tów są dostępne w firmie DEHN Polska oraz u dystrybutorów. Ograniczniki przepięć spełniają wymagania norm: PN-IEC :2001 Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia. Część 1: Wymagania i metody badań oraz PN-EN standardem ISO 9001 oraz naszego systemu zarządzania ochroną środowiska ze standardem ISO W ten sposób chcemy dać Państwu, naszym klientom pewność, że nabywając wyroby firmy DEHN + SÖHNE dokonaliście Państwo właściwego wyboru :2002U Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia. Część 21: Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych. Wymagania eksploatacyjne i metody badań... ZAWSZE BEZPIECZNIE Z DEHN. 8

9 WPROWADZENIE DO OCHRONY ODGROMOWEJ I PRZEPIĘCIOWEJ Niedbalstwo 36,1 % Wodar/Pożar 5,7 % Kradzieże, Wandalizm 12,9 % Inne 16,7 % Elementarne 1,2 % Przepięcia 27,4 % atmosferyczne i łączeniowe Źródło: Württembergische Versicherung AG, Stuttgart Rysunek 1: Straty w sprzęcie elektronicznym w 2000 roku. Analiza 8400 przypadków strat. Ochrona odgromowa i przepięciowa DLACZEGO? Systemy teleinformatyczne tworzą nie od dziś kręgosłup nowoczesnego przemysłu i biznesu. Zakłócenia lub uszkodzenia tych systemów mogą powodować poważne i daleko idące konsekwencje, a nawet doprowadzić do bankructwa przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych. Przyczyny zakłóceń mogą być wielorakie, przy czym oddziaływania elektromagnetyczne grają tutaj ważną rolę. W wysoko ztechnicyzowanym środowisku elektromagnetycznym nie można uniknąć wzajemnego oddziaływania na siebie systemów elektrycznych i elektronicznych. Eliminacja takich efektów wymaga poważnych nakładów. Konieczne jest zaplanowanie i zastosowanie z góry takich środków, które obniżą ryzyko oddziaływań, zakłóceń i zniszczeń. Mimo to statystyki szkód ubezpieczonego sprzętu elektronicznego podają szokujące liczby: Ponad 25% wszystkich przypadków szkód zostało spowodowanych przez przepięcia wskutek oddziaływań elektromagnetycznych (rys. 1). Przyczyny przepięć Przepięcia ze względu na przyczynę powstawania można podzielić na dwie kategorie: 1. LEMP (ang. Lightning Elektromagnetic Impuls) piorunowy impuls elektromagnetyczny - przepięcia, które powstają wskutek wyładowań atmosferycznych (np. bezpośredniego trafienia pioruna, piorunowego pola elektromagnetycznego). 2. SEMP (ang. Switching Electromagnetic Impuls) łączeniowy impuls elektromagnetyczny przepięcia, które powstają wskutek operacji łączeniowych (np. przy zwarciach, przy wyłączaniu dużych odbiorów). Przepięcia pochodzenia atmosferycznego, ze względu na miejsce trafienia pioruna dzieli się na: bezpośrednie / bliskie i odległe (rys. 2). Bezpośrednie / bliskie odnoszą się do trafienia pioruna w instalację odgromową budynku, w jego bezpośrednie otoczenie lub w instalacje elektryczne wchodzące do budynku (np. przewody zasilające niskiego napięcia, linia telefoniczna,...). Prądy i napięcia udarowe tego pochodzenia stanowią przez swoją amplitudę i energię szczególne zagrożenie dla wymagających ochrony systemów. Przepięcia powstające przy bezpośrednim / bliskim trafieniu pioruna (rys. 2, przypadek 1a) jako spadek napięcia na impedancji udarowej uziomu, powodują skok potencjału budynku wobec otoczenia. Stanowi to najsilniejsze zagrożenie dla instalacji elektrycznych w budynkach. Charakterystyczne parametry płynącego prądu udarowego (amplituda, stromość, ładunek elektryczny, specyficzna energia) dają się opisać kształtem prądu udarowego 10/350 µs (rys.3). Kształt ten, został zdefiniowany jako probierczy na potrzeby badań urządzeń i komponentów narażonych na trafienie bezpośrednie pioruna oraz zapisany w normach międzynarodowych, europejskich i krajowych. Dodatkowo, oprócz skoku potencjału na impedancji udarowej uziomu, występują przepięcia zaindukowane przez pole elektromagnetyczne pioruna w instalacjach elektrycznych budynku oraz w instalacjach i urządzeniach z nimi związanych (rys 2, przypadek 1b). Energia indukowanych przepięć, w postaci prądów udarowych płynących w zamkniętych obwodach, jest dużo mniejsza niż 9

10 FILOZOFIA OCHRONY energia prądów piorunowych i dlatego jest opisana kształtem udaru prądowego 8/20 µs (rys 3). Komponenty i urządzenia, które nie muszą wytrzymywać prądów przy trafieniu bezpośrednim, są badane udarem prądowym 8/20 µs. Trafienia odległe to trafienia piorunów w dalszej odległości od chronionego budynku, trafienia w sieć zasilającą średniego napięcia względnie w jej pobliże jak również wyładowania pomiędzy chmurami (rys. 2, przypadek 2a, 2b i 2c). Analogicznie do przepięć indukowanych, skutki trafień odległych dla instalacji elektrycznych budynku nie będą już groźne dla urządzeń i komponentów obliczonych na udary prądowe 8/20 µs. Przepięcia powstające przy operacjach łączeniowych dotyczą np.: Strefa ochrony Opis 0 A Strefa, w której może wystąpić bezpośrednie trafienie pioruna i potrzeba odprowadzania całkowitego prądu pioruna oraz nietłumione pole elektromagnetyczne. 0 B Strefa, w której nie może wystąpić bezpośrednie trafienie pioruna, jednak może wystąpić nietłumione pole elektromagnetyczne. 1 Strefa, w której nie może wystąpić bezpośrednie trafienie pioruna a prądy udarowe są już ograniczone przy przejściu ze strefy 0 A. Występuje tłuminie pola elektromagnetycznego zależne od użytych elementów konstrukcyjnych i ekranów. 2 Strefa konieczna, jeśli jest wymagane dalsze ograniczanie prądów i/lub pola elektromagnetycznego. Wymagania dla tej strefy i kolejnych muszą odpowiadać wymaganiom chronionych urządzeń i systemów. Tablica 1: Definicje stref ochrony odgromowej wyłączania odbiorów indukcyjnych (np. transformatorów, dławików, silników), zapalania i gaszenia łuku elektr. (np. w spawarkach), zadziałania bezpieczników. Skutki operacji łączeniowych będą również niegroźne dla instalacji i urządzeń obliczonych na udary prądowe 8/20 µs. Dla zapewnienia ciągłej i pełnej dyspozycyjności systemu zasilania, systemów teleinformatycznych i automatyki, również w przypadku bezpośredniego trafienia pioruna, konieczne jest zastosowanie, oprócz zewnętrznej ochrony odgromowej budynku, dodatkowych środków do ochrony przed przepięciami w tych systemach. Ważne jest by uwzględnić wszystkie przyczyny powstawania przepięć. Zasady stosowania tych dodatkowych środków podaje Strefowa Koncepcja Ochrony Odgromowej (rys. 4) opisana w normie PN-IEC :2001 (DIN VDE 0185 Teil 103). trafienie bezpośrednie/ bliskie: trafienie w instalację odgromową, skok potencjału na impedancji udarowej uziomu R st zaindukowane napięcie w pętli sieć teleinformatyczna sieć zasilająca trafienie odległe: trafienie w linię średniego napięcia przepięcia zaindukowane w przewodach przy wyładowaniu między chmurami pole elektromagnetyczne od prądu pioruna Rys. 2: Przyczyny powstawania przepięć przy wyładowaniach atmosferycznych 10

11 Wyodrębnia się w budynku strefy o różnych zagrożeniach, do których są przypisane konieczne określone urządzenia i komponenty ochrony odgromowej i przepięciowej. Strefowa Koncepcja Ochrony Odgromowej ma ścisły związek z kompatybilnością elektromagnetyczną i obejmuje: zewnętrzną ochronę odgromową (zwody, odprowadzenia, uziomy), wyrównywanie potencjałów, ekranowanie i ochronę przed przepięciami sieci zasilających i teleinformatycznych. Definicje stref ochrony odgromowej podaje tablica 1. Wymagania i narażenia tu definiowane określają klasę ograniczników przepięć i ich miejsce zastosowania w instalacji. Najwyższe wymagania energetyczne dotyczą ograniczników przepięć klasy I i kombinowanych klasy I+II, które instaluje się przy przejściu pomiędzy strefami 0 A - 1 względnie 0 A - 2. Te ograniczniki muszą odprowadzać wielokrotnie bez uszkodzeń prąd piorunowy 10/350 µs, aby nie zagroził on instalacji elektrycznej. Przy przejściu pomiędzy strefami 0 B - 1, względnie za ogranicznikami klasy I oraz przy przejściu pomiędzy strefami 1-2 i wyżej, instaluje się ograniczniki kolejnych klas II i III. Ich zadaniem jest, nie tylko dalsze ograniczanie wartości resztkowych zakłóceń, ale również ograniczanie przepięć zaindukowanych oraz wytwarzanych w instalacji (SEMP). Źródło: Hasse, P.: Überspannungsschutz für Niederspannungsanlagen, TÜV-Verlag GmbH, Köln, 1998 Bild 3: 1 Prąd probierczy ograniczników klas I (np. DEHNport ) 2 Prąd probierczy ogranicznikow klasy II i III (np. DEHNguard ) 1 2 I max [ka] Kształt [µs] 10/350 8/20 Q [As] 37,5 0,27 W/R [J/Ω] 1, , Powyżej opisane środki ochrony odgromowej i przepięciowej umieszczane na granicach stref odnoszą się zarówno do sieci zasilających jak i teleinformatycznych. Dzięki zastosowaniu tych środków osiągamy trwałą dyspozycyjność infrastruktury technicznej. Rys 4: Strefowa Koncepcja Ochrony Odgromowej 11

12 OBJAŚNIENIA DO DANYCH TECHNICZNYCH Urządzenia do ograniczania przepięć Urządzenia do ograniczania przepięć są urządzeniami, których istotną częścią są podzespoły o rezystancji zależnej od napięcia (warystory, supresor-diody) i/lub iskierniki (wyładowanie iskrowe). Służą do tego, by chronić przed niebezpiecznie wysokimi przepięciami urządzenia i instalacje elektryczne i/lub zapewniać wyrównywanie potencjałów. Urządzenia do ograniczania przepięć dzieli się ze względu na: a) zastosowanie: Urządzenia do ograniczania przepięć do urządzeń i instalacji elektrycznych w zakresie do 1000 V napięcia znamionowego, klasyfikowanych wg E DIN VDE 0675 Teil 6: jako urządzenia klasy A, B, C, D wg EN :2001 jako SPD (ang.: surge protective device) typu 1 / 2 / 3 wg PN-IEC :2001 jako urządzenia klasy I / II / III Urządzenia do ograniczania przepięć do urządzeń i systemów teleinformatycznych do ochrony nowoczesnych elektronicznych urządzeń telekominikacyjnych i sieci przesyłu sygnałów o napięciu znamionowym do 1000 V napięcia przemiennego (wartości skutecznej) i 1500 V napięcia stałego, przed pośrednim i bezpośrednim oddziaływaniem wyładowań atmosferycznych i przed przepięciami innego pochodzenia wg PN-EN :2002U, EN :2001 i DIN VDE 0845 Teil 3-1. Iskierniki separujące do układów uziemień lub do wyrównywania potencjałów b) zdolność do odprowadzania prądów udarowych i ich działanie ochronne: Urządzenia klasy B (I) chroniące instalacje przed zagrożeniami pochodzącymi od bezpośrednich lub bliskich trafień piorunów (stosowane przy przejściu pomiędzy strefami ochrony odgromowej 0 A i 1). Urządzenia klasy C (II) i D (III) chroniące instalacje i urządzenia końcowe przed zagrożeniami 12 pochodzącymi od odległych trafień piorunów, operacji łączeniowych jak również wyładowań elektrostatycznych (stosowane przy przejściu ze strefy ochrony odgromowej 0 B do kolejnych i między nimi). Urządzenia typu kombinowanego (hybrydowe) chroniące instalacje i urządzenia końcowe przed zagrożeniami pochodzącymi od bezpośrednich lub bliskich trafień piorunów (stosowane przy przejściu pomiędzy strefami ochrony odgromowej 0 A i 1 jak również 0 A i 2). Dane techniczne urządzeń do ograniczania przepięć Dane techniczne określają warunki ich stosowania według: Sposobu użytkowania (np. wg sposobu montażu, warunków sieciowych, temperatury) Zachowania się przy zakłóceniu (np. wg zdolności odprowadzania prądów udarowych, zdolności gaszenia następczych prądów zwarciowych, poziomu ochrony, czasu zadziałania) Zachowania się w eksploatacji (np. wg prądu znamionowego, tłumienia, rezystancji izolacji,) Zachowania sie przy uszkodzeniu (np. wg wartości znamionowej bezpiecznika, urządzenia odłączającego, funkcji bezpieczne uszkodzenie tzw. fail safe). Napięcie znamionowe U N Odpowiada napięciu znamionowemu chronionego systemu. Podanie tej wartości służy często wskazaniu typu urządzenia ograniczającego przepięcia do systemów teleinformatycznych. Przy napięciu przemiennym jest podawana wartość skuteczna. Największe trwałe napięcie pracy U c Największe trwałe napięcie pracy jest maks. wartością skuteczną napięcia przemiennego, które może trwale występować w czasie pracy na wskazanych zaciskach urządzenia ograniczającego przepięcia. Jest ono maksymalnym napięciem zdefiniowanym dla ogranicznika w stanie nieprzewodzenia, który po swoim zadziałaniu powraca do poprzedniego stanu. Wartość U c odnosi się do napięcia znamionowego chronionego systemu jak również do wartości przyjętych w odnośnych przepisach (IEC :1997, E DIN VDE /A1: ). Prąd znamionowy I N (EN: I L *) Prąd znamionowy to największy dopuszczalny prąd roboczy, który może długotrwale płynąć przez wskazane zaciski urządzenia. Znamionowy prąd wyładowczy i sn (EN: I n *) Znamionowy prąd wyładowczy to prąd udarowy o kształcie 8/20 µs i określonej amplitudzie, który został wyznaczony dla urządzenia ograniczającego przepięcia według określonego programu kontrolnego. Największy prąd wyładowczy I max Prąd udarowy 8/20 µs o maksymalnej amplitudzie, który dane urządzenie ochronne może bezpiecznie odprowadzić. Piorunowy prąd udarowy I imp Piorunowy prąd udarowy jest standardowym przebiegiem prądu udarowego o kształcie 10/350 µs z określonymi parametrami (wartość szczytowa, ładunek, energia właściwa), które odpowiadają naturalnym prądom piorunowym (porównaj PN-IEC :2001, E DIN VDE /A1: i DIN VDE Całkowity prąd wyładowczy Wartość odpowiadająca całkowitej obciążalności prądem udarowym wielopolowych urządzeń ograniczających przepięcia jak również jednopolowych układów ochronnych (hybrydowych). Napięciowy poziom ochrony U p Napięciowy poziom ochrony urządzenia ograniczającego przepięcia jest najwyższą wartością chwilową napięcia na zaciskach tego urządzenia, określoną w wyniku standardowych badań: Napięcie przeskoku przy udarze napięciowym 1,2/50 µs (100 %) Napięcie zadziałania przy stromości 1 kv/µs Napięcie obniżone przy znamionowym prądzie wyładowczym i sn (EN: U res *) Napięciowy poziom ochrony charakteryzuje zdolność układów ochronnych do ograniczania poziomu podanych przebiegów. Określa on, przy stosowaniu w instalacjach zasilających, miejsce ich zastosowania zgodnie z kategorią przepięć wg DIN VDE : (PN-HD S1:2002U). Przy stosowaniu w systemach informatycznych, ich *) odmienne oznaczenia wg EN :2001

13 napięciowy poziom ochrony jest dopasowany do odporności na zakłócenia chronionych urządzeń (PN- EN :1998, ze zmianami). Zdolność wyłączania, gaszenia prądów następczych I f (EN: I fi *) Zdolność gaszenia prądów następczych jest niezależną od udarów wartością skuteczną prądu następczego (spodziewanego), który może być samodzielnie zgaszony przez urządzenie ograniczające przepięcie przy przyłożonym napięciu U c. Potwierdzona badaniami wg PN- IEC :2001 lub E DIN VDE /A1: Wytrzymałość zwarciowa Maksymalna wartość spodziewanego prądu zwarcia, którą jest w stanie wytrzymać urządzenie ograniczające wraz z dołączonym wskazanym bezpiecznikiem. Zabezpieczenie zwarciowe ogranicznika Zabezpieczenie zwarciowe (np. bezpiecznik lub wyłącznik), które umieszczono poza ogranicznikiem po stronie zasilania z zadaniem przerwania prądu zwarciowego, gdy przekroczona zostanie zdolność wyłączania ogranicznika. Udar kombinowany U oc Udar kombinowany jest wytwarzany przez generator hybrydowy (1,2/50 µs, 8/20 µs) z impedancją obwodu 2 Ω. Napięcie w obwodzie otwartym generatora jest oznaczone jako U oc. Podanie U oc wyróżnia ograniczniki klasy D. Ogranicznik N-PE Urządzenie ochronne, przeznaczone wyłącznie do instalowania między przewodem N a PE. Zakres temperatur pracy ϑ Zakres, w którym urządzenie może być stosowane. Dla urządzeń bez temperatury własnej jest on równy zakresowi temperatur otoczenia. Przy urządzeniach z temperaturą własną nie należy przekraczać wskazanej wartości maksymalnej. Czas zadziałania t a Czas zadziałania określa w istocie reakcja poszczególnych elementów ochronnych, które zostały zastosowane w ograniczniku. Zależnie od stromości napięcia udarowego du/dt lub prądu udarowego di/dt czas zadziałania może się zmieniać w określonych granicach. Termiczne urządzenie odłączające Wszystkie urządzenia ograniczające przepięcia do instalacji zasilających, które są wyposażone w rezystancje zależne od napięcia (warystory), posiadają zintegrowane urządzenie odłączające, które przy przeciążeniu warystora odłącza go od sieci i wskazuje ten stan. Urządzenie odłączające reaguje na ciepło, które wytwarza przeciążony warystor i odłącza go od sieci przy przekroczeniu określonej temperatury. Urządzenie odłączające powinno odłączyć przeciążone urządzenie we właściwym czasie, by uniknąć niebezpieczeństwa pożaru. Nie jest jego zadaniem zapewnienie ochrony przy dotyku pośrednim. Działanie tego urządzenia jest sprawdzane przez symulowane przeciążenie / starzenie ogranicznika. Stopień ochrony Stopień ochrony IP odpowiada podziałowi wg PN-EN 60529:2002U. Układ ochronny Układy ochronne są wielostopniowymi, kaskadowymi urządzeniami ochronnymi. Poszczególne stopnie ochrony mogą składać się iskierników, warystorów, elementów półprzewodnikowych. Koordynacja energetyczna poszczególnych stopni jest realizowana przy pomocy elementów odsprzęgających. Szybkość transmisji danych v s Podaje ona, ilość przesyłanych bitów na sekundę; jednostka miary: Bit/s. Ta informacja jest punktem orientacyjnym przy doborze urządzeń ograniczających przepięcia dla urządzeń transmisji danych. Rzeczywista możliwa szybkość transmisji może nie być każdorazowo podana dla urządzenia ograniczającego przepięcia, ponieważ zależy ona od stosowanej metody transmisji. Podane w tym katalogu szybkości transmisji danych zostały odniesione do częstoliwości granicznych f G. Związek pomiędzy szbkością transmisji danych a częstotliwością graniczną systemu o charakterystyce filtru dolnoprzepustowego w teletechnice przyjęto: teoretycznie: v s = 2 f G a praktycznie np. v s = 1,25 f G. Częstotliwość graniczna f G Opisuje ona zależne od częstotliwości zachowanie ogranicznika. Za częstotliwość graniczną uważa się taką wartość, która zgodnie z określonymi warunkami badań wywołuje tłumienność wtrąconą (a E ) 3 db (PN-EN : 2002U, E DIN VDE 0845 Teil 2: ). Jeśli nie wskazano inaczej, to podana częstotliwość odnosi się do impedancji falowej 50 Ω. Tłumieność odbicia a R Tłumieność tą podaje się przy stosowaniu wielkich częstotliwości, jak duża część przebiegającej fali będzie odbita przez układ ochronny ( punkt przejścia ). Jest ona bezpośrednią miarą tego, jak dobrze jest dane urządzenie dopasowane do impedancji falowej systemu. Tłumienność wtrącona a E Przy podanej częstotliwości tłumienność wtrącona układu ochronnego jest opisana przez stosunek wartości napięć w miejscu zainstalowania przed i za wtrąconym układem ochronnym. Jeśli nie wskazano inaczej, to podana wartość odnosi się do impedancji falowej 50 Ω. Prąd przewodu ochronnego I PE Prąd, który popłynie przewodem PE w zamkniętym przez urządzenie do ograniczania przepięć obwodzie, gdy zadziała ono zgodnie ze swoim przeznaczeniem przy napięciu przekraczającym największe trwałe napięcie pracy U c, bez prądu obciążenia przyłączonym odbiornikiem. Kategorie wg IEC (VDE 0845 Teil 3-1): Zakres badań dopuszczalnego obciążenia prądem i napięciem udarowym, wymagane liczby udarów i ich podstawowe parametry opisane są w normie E DIN EN (VDE 0845 Teil 3-1). W tablicy udary te są ujęte w kategoriach wraz z zalecanymi wartościami. Kategorie (A... do D...) nie mogą być porównywane z wymaganiami klas ustalonymi przez E DIN VDE : , -6/A1: i -6/A2: W normie E DIN EN (VDE 0845 Teil 3-1): są zdefiniowane prądy udarowe od przepięć indukowanych w kategorii C a części prądów piorunowych w kategorii D (najwyższe obciążenie). Stosowne kategorie są podane w danych technicznych. Urządzenia ograniczające przepięcia DEHN + SÖHNE przewyższają swoimi parametrami wskazane kategorie. Dokładne wartości obciążeń prądem udarowym są wskazywane przez znamionowy prąd wyładowczy (8/20) i piorunowy prąd udarowy (10/350). 13

14 POWIĄZANIA POMIĘDZY NORMAMI DIN/VDE A MIĘDZYNARODOWYMI Normy DIN/VDE Identyczne z Podobne do DIN VDE : HD S2: 1996 PN-IEC : 2000 E DIN VDE : IEC/DIS 64 (CO) 168: 1986 DIN V VDE V : IEC : 1997 DIN VDE 0100 Part 540: HD S1: 1980 IEC : 1980 DIN VDE : PN-HD S1: 2002U DIN V ENV (VDE V 0185 Part 100): ENV : 1995 PN-IEC : 2001 PN-IEC : 2001 DIN VDE : PN-IEC : 2001 DIN VDE : zastąp. przez DIN EN : DIN EN (VDE 0532 Part 101): EN : 1997 IEC : 1993 DIN VDE 0565 Part 3: PN-EN : 2002U DIN VDE 0609 Part 1: EN : 1993 PN-EN : 2002 DIN VDE 0611 Part 1: IEC : 1989 PN-EN : 2001 EN : PN-EN : 2001 E DIN VDE 0675 Part 6: PN-IEC : 2002 *) E DIN VDE 0675 Part 6: PN-IEC : 2002 *) E DIN VDE 0675 Part 6/A1: E DIN VDE 0675 Part 6: PN-IEC : 2002 *) E DIN VDE 0675 Part 6/A1: E DIN VDE 0675 Part 6/A2: E DIN VDE 0675 Part 601: IEC 37A/44/CDV: 1996 DIN EN 50022: EN 50022: DIN EN (VDE 0839 Part 81-1): EN : 1992 DIN EN (VDE 0839 Part 82-2): EN : 1995 DIN EN 50173: PN-EN 50173: 1999 ISO / IEC 11801: 1995 DIN EN (VDE 0470 Part 1): PN-EN 60529: 2002U DIN EN (VDE 0805): IEC 60950: 1991 DIN EN (VDE 0847 Parts 4-5): PN-EN : 1998 DIN IEC (VDE 0301 Part 1): IEC 60085: 1984 / HD 566 S1: 1990 E DIN EN IEC Ed. 1.0 *) Ograniczniki przepięć DEHN + SÖHNE do instalacji zasilających są projektowane, testowane, i produkowane zgodnie z wymaganiami norm grupy E DIN VDE 0675 Part 6, Part 6/A1, i Part 6/A2. Wymagania tych norm przewyższają wymagania normy PN-IEC Dlatego produkty firmy DEHN + SÖHNE spełniają automatycznie wymagania PN-IEC. 14

15 TECHNIKA INFORMATYCZNA URZĄDZENIA OCHRONY PRZEPIĘCIOWEJ SYSTEMÓW I WYPOSAŻENIA 15

16 Nowości NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ BLITZDUCTOR CT moduł ochronny BCT MY 250 do obwodów do 6 A Str. 29 DEHNconnect RK do obwodów automatyki Str. 41 NET-Protector TC 1 LSA do telekomunikacji Str. 51 NOWOŚĆ NOWOŚĆ DEHNlink TC 1 do telekomunikacji Str. 53 DEHNgate do systemów antenowych Str. 58 NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ DEHNgate FF TV do systemów TV i TV-SAT Str. 56 DEHNgate G do interfejsu G.703 Str. 61 DSM... SK do telekomunikacji Str

17 Technika informatyczna Przegląd produktów Pomoc w doborze wg interfejsów 18 Kody koordynacji 26 URZĄDZENIA OCHRONNE W TECHNICE MODUŁOWEJ Z WYMIENNYM MODUŁEM OCHRONNYM BLITZDUCTOR CT 27 KOMPAKTOWE BLITZDUCTOR VT 38 DEHNconnect RK 41 URZĄDZENIA OCHRONNE W TECHNICE... LSA-PLUS DPL 44 URZĄDZENIA OCHRONNE DO ZABUDOWY W SZAFACH 19 NET-PROTECTOR 49 URZĄDZENIA OCHRONNE DO MONTAŻU NA ŚCIANIE DO KABLI PAROWYCH DEHNlink 53 DO KABLI KONCENTRYCZNYCH DEHNgate 56 URZADZENIA OCHRONNE JAKO ADAPTERY GNIAZDO/WTYK DO KABLI KONCENTRYCZNYCH DEHNgate, UGK 58 DO KABLI PAROWYCH I KONCENTRYCZNYCH UGKF 63 DO ZŁĄCZY RS (SUB-D) FS, USD 65 URZĄDZENIA OCHRONNE DO MONTAŻU W PUSZKACH DSM 70 URZĄDZENIA OCHRONNE Z WYPROWADZENIAMI EIB BUStector 73 DO MONTAŻU W OBUDOWACH Minimoduły DS 74 URZĄDZENIA OCHRONNE DO MONTAŻU NA PŁYTKACH DRUKOWANYCH DEHNhybrid 76 URZĄDZENIA OCHRONNE DO AS-I Moduł ochronny AS-i 77 AKCESORIA DO TECHNIKI MODUŁOWEJ 78 17

18 Pomoc w doborze wg interfejsów MAGISTRALE I SYSTEMY AUTOMATYKI Interfejs / Sygnał Zalecane urządzenia Podłą- Udary probiercze Żyły Kody Pozostałe cechy Str. ochronne czenie na żyłę chronione koordynacji 8/20 µs 10/350 µs 0 20 ma, 4 20 ma BCT MOD BE 24, 30 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 (również z HART) BCT MOD ME 24, 30 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 DCO RK ME 24 wago 5 ka 2 X / 1 na szynę, 6 mm szer. 41 DCO RK E 24 wago 300 A 2 4 / 1 na szynę, 6 mm szer ma (również z HART) BCT MOD BD 24, 30 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 wg zaleceń NAMUR NE 21 lub wg BCT MOD MD 24, 30 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 PN-EN , poziom DCO RK MD 24 wago 5 ka 2 X / 1 na szynę, 6 mm szer. 41 probierczy 0,5 kv ż/ż, 1 kv ż/pg AS-i AS I MOD przez moduł 10 ka 2 x 2 dopuszczenie AS-i nr sprzęgający Sygnały cyfrowe BCT MOD BE... + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy, typ wg napięcia znamion. 28 BCT MOD ME... + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy, typ wg napięcia znamion. 29 DCO RK ME... wago 5 ka 2 X / 1 na szynę, 6 mm szer. DCO RK E... wago 300 A 2 4 / 1 na szynę, 6 mm szer. 41 typ wg napięcia znamion. 41 Bitbus BCT MOD BE 5 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 BCT MOD ME 5 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 CAN-Bus BCT MOD BE 5 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 (tylko przewód sygnałowy) BCT MOD ME 5 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 Delta Net Peer Bus BCT MOD BE 5 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 BCT MOD ME 5 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 Device Net BCT MOD BE 5 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 (tylko przewód sygnałowy) BCT MOD ME 5 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 Dupline BCT MOD MD 15/S (S. nr 1323) śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 + BCT BAS EIB BCT MOD B BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / X na szynę, 2-częściowy 28 BT 24 przewodami 5 ka 2 certyfikat EIBA nr Z32/1399/95 73 Obwody iskrobezpieczne BCT MOD MD EX 24, 30 śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy, Ex (i), 4 20 ma, + BCT BAS EX Atest Kopalni BARBARA 29 NAMUR, HART DCO RK MD EX 24 wago 5 ka 2 X / 1 na szynę, 6 mm szer., dopuszczenie ATEX 41 Obwody w strefach Ex (i) BCT MOD MD EX 24, 30 śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy, + BCT BAS EX Atest Kopalni BARBARA 28 DCO RK MD EX 24 wago 5 ka 2 X / 1 na szynę, 6 mm szer., dopuszczenie ATEX 41 FIPIO BCT MOD BD 30 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 BCT MOD MD 30 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 FSK BCT MOD BD HF 5 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 BCT MOD MD HF 5 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 Interbus-S BVT RS485 5 śrubowe 10 ka 5 X / 1 na szynę, bezpośrednie i pośrednie uziemienie ekranu 39 K-Bus BCT MOD BD 24 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 BCT MOD MD 24 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 DCO RK MD 24 wago 5 ka 2 X / 1 na szynę, 6 mm szer

19 Pomoc w doborze wg interfejsów MAGISTRALE I SYSTEMY AUTOMATYKI Interfejs / Sygnał Zalecane Podłą- Prądy probiercze Żyły Kody Pozostałe cechy Str. urządzenia ochronne czenie na żyłę chronione koordynacji 8/20 µs 10/350 µs KBR-Energiebus BCT MOD BD HF 5 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 BCT MOD MD HF 5 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 LON TP/XF 78 BCT MOD BD 5 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 BCT MOD MD 5 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 TP/FTT10 i TP/LPT10 (do 1 A) BCT MOD BD 48 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 (do 1 A) BCT MOD MD 48 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 (do 1,7 A) DCO RK MD 48 wago 5 ka 2 X / 1 na szynę, 6 mm szer. 41 Mod-Bus BCT MOD BD HF 5 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 BCT MOD MD HF 5 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 Interfejsy z optozłączem BCT MOD BE C... + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 BCT MOD ME C... + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 BVT TTY 24 śrubowe 10 ka 4 X / 1 na szynę 38 PROFIBUS-DP/FMS do 12 MBit/s BCT MOD BD HF 5 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 BCT MOD MD HF 5 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 FS 9E PB 6 Sub-D A 4 adapter gniazdo/wtyk 65 do 1,5 MBit/s BCT MOD BE 5 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 BCT MOD ME 5 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 USD 9 PB B KS Sub-D A 5 adapter gniazdo/wtyk z kablem 69 MM DS D HFD 8 przewody 5 ka 2 do zabudowy w urządzeniach 74 PROFIBUS-PA BCT MOD MD EX 24, 30 śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy, + BCT BAS EX Atest Kopalni BARBARA 29 DCO RK MD EX 24 wago 5 ka 2 X / 1 na szynę, 6 mm szer., dopuszczenie ATEX 41 PROFIBUS SIMATIC NET BCT MOD B BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / X na szynę, 2-częściowy 28 (+ ochrona precyzyjna) BCT MOD MD HF 5 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 R-Bus BCT MOD BD 5 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 BCT MOD MD 5 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 RS 485 do 12 MBit/s BCT MOD BD HF 5 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 BCT MOD MD HF 5 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 MM DS D HFD 8 przewody 5 ka 2 do zabudowy w urządzeniach 74 do 1,5 MBit/s BCT MOD BE 5 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 BCT MOD ME 5 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 BVT RS485 5 śrubowe 10 ka 5 X / 1 na szynę,bezpośrednie i pośrednie uziemienie ekranu 38 RS 422, V11 BCT MOD BE C 5 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 BCT MOD ME C 5 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 BVT RS485 5 śrubowe 10 ka 5 X / 1 na szynę, bezpośrednie i pośrednie uziemienie ekranu 38 USD 15 V11... Sub-D 15 2,5 ka 6 adapter gniazdo/wtyk bez kabla / z kablem 69 FS 15E 5 Sub-D A 6 adapter gniazdo/wtyk 65 S-Bus BCT MOD BE 5 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 BCT MOD ME 5 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 SafetyBUS p BCT MOD BE 5 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 BCT MOD ME 5 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 SINEC L1 BCT MOD BE 5 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 BCT MOD BE C 12 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 29 BCT MOD ME 5 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 BCT MOD ME C 12 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 19

20 Pomoc w doborze wg interfejsów MAGISTRALE I SYSTEMY AUTOMATYKI Interfejs / Sygnał Zalecane Podłą- Prądy probiercze Żyły Kody Pozostałe cechy Str. urządzenia ochronne czenie na żyłę chronione koordynacji 8/20 µs 10/350 µs SINEC L2 BCT MOD B BCT BAS śrubowe (+ ochrona precyzyjna) 20 ka 2,5 ka 2 XX / X na szynę, 2-częściowy 28 BCT MOD MD HF 5 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 FS 9E PB 6 Sub-D A 4 adapter gniazdo/wtyk 65 SUCONET BCT MOD BE 5 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 BCT MOD ME 5 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 TELEPERM M BCT MOD BE 12 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 wejścia analogowe BCT MOD BE 24 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 BCT MOD ME 12 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 BCT MOD ME 24 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 DCO RK ME 12 wago 5 ka 2 X / 1 na szynę, 6 mm szer. 41 DCO RK ME 24 wago 5 ka 2 X / 1 na szynę, 6 mm szer. 41 DPL 1 F ALE 12 LSA 5 ka 2 do listwy KRONE LSA-plus 45 DPL 1 F ALE 24 LSA 5 ka 2 do listwy KRONE LSA-plus 45 TELEPERM M BCT MOD BE 48 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 wejścia / wyjścia cyfrowe BCT MOD ME 48 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 DCO RK MD 48 wago 5 ka 2 X / 1 na szynę, 6 mm szer. 41 DPL 1 F ALE 48 LSA 5 ka 2 do listwy KRONE LSA-plus 45 TELEPERM M ES 100 K BCT MOD BE 12 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 BCT MOD ME 12 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 DCO RK ME 12 wago 5 ka 2 X / 1 na szynę, 6 mm szer. 41 DPL 1 F ALE 12 LSA 5 ka 2 do listwy KRONE LSA-plus 45 TELEPERM MFM 100 BCT MOD BD 12 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 BCT MOD MD 12 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 DCO RK MD 12 wago 5 ka 2 X / 1 na szynę, 6 mm szer. 41 TELEPERM M BCT MOD BE 24 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 Kopplung AG S5/ET 100 BCT MOD ME 24 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 DCO RK ME 24 wago 5 ka 2 X / 1 na szynę, 6 mm szer. 41 DPL 1 F ALE 24 LSA 5 ka 2 do listwy KRONE LSA-plus TELEPERM M BCT MOD B BCT BAS śrubowe 28 wyjścia przekaźnikowe DPL 1 G A 110 LSA 5 ka 2 do listwy nierozłącznej KRONE LSA-plus 45 Pomiar temperatury BCT MOD BE 5 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 PT 100, PT 1000 BCT MOD ME 5 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 Ni 1000, NTC, PTC MM DS D HFD 8 przewody 5 ka 2 do zabudowy w urządzeniach 74 TTL BCT MOD BE 12 + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 BCT MOD ME 12 + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 DCO RK ME 12 wago 5 ka 2 X / 1 na szynę, 6 mm szer. USD 25 V24... Sub-D 25 2,5 ka 4, 9 adapter gniazdo/wtyk z kablem / bez kabla 68 FS 9E HS 12 Sub-D A 9 adapter gniazdo/wtyk 65 MM DS D NFE 12 przewody 5 ka 2 do zabudowy w urządzeniach 74 TTY BCT MOD BE C... + BCT BAS śrubowe 20 ka 2,5 ka 2 XX / 1 na szynę, 2-częściowy 28 BCT MOD ME C... + BCT BAS śrubowe 10 ka 2 X / 1 na szynę, 2-częściowy 29 BVT TTY 24 śrubowe 10 ka 4 X / 1 na szynę 38 USD 25 TTY... Sub-D 25 2,5 ka 5 adapter gniazdo/wtyk z kablem / bez kabla 68 20

Ochrona przed przepiêciami w technice informatycznej

Ochrona przed przepiêciami w technice informatycznej Ochrona przed przepiêciami w technice informatycznej Katalog pe³ny UE 2003 PL2 Ochrona odgromowa Ochrona przed przepiêciami www.dehn.pl Sprzêt bezpieczeñstwa Ochrona odgromowa Katalog pełny UE 2003 PL2

Bardziej szczegółowo

SIECI SYGNAŁOWE I TELEINFORMATYCZNE ADAPTERY Z DWUSTRONNĄ OCHRONĄ DO GNIAZD. DEHNprotector ograniczniki przepięć

SIECI SYGNAŁOWE I TELEINFORMATYCZNE ADAPTERY Z DWUSTRONNĄ OCHRONĄ DO GNIAZD. DEHNprotector ograniczniki przepięć ograniczniki przepięć Adaptery z ochroną przepięciową w pięknej formie do szybkiej i prostej instalacji Optymalne wykonanie wyrównania potencjałów pomiędzy instalacją zasilania a linią sygnałową Ograniczniki

Bardziej szczegółowo

SIECI SYGNAŁOWE I TELEINFORMATYCZNE OGRANICZNIKI DO INSTALACJI ANTENOWYCH. UGKF Ogranicznik przepięć

SIECI SYGNAŁOWE I TELEINFORMATYCZNE OGRANICZNIKI DO INSTALACJI ANTENOWYCH. UGKF Ogranicznik przepięć UGKF Ogranicznik przepięć Adapter gniazdo-wtyk do łatwej instalacji Pośrednie uziemienie ekranu (przez iskiernik) dla ochrony przed prądami błądzącymi Ogranicznik przepięć jako adapter do przewodów koncentrycznych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.......................................................................... 9 1.1. Podstawowy zakres wiedzy wymagany przy projektowaniu urządzeń piorunochronnych................................................

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przeciwprzepięciowa Przepięcia w instalacji elektrycznej niskiego napięcia Burze mogą być zarówno piękne i ekscytujące, jak i niebezpieczne dla ludzi i budowli. Instalacje elektryczne i teletechniczne

Bardziej szczegółowo

OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W INSTALACJI ELETRYCZNEJ

OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W INSTALACJI ELETRYCZNEJ OGRAICZAIE PRZEPIĘĆ W ISTALACJI ELETRYCZEJ Urządzenia ograniczające przepięcia badane zgodnie z procedurą próby klasy I Andrzej Sowa Urządzenia do ograniczania przepięć SPD (ang. Surge Protective Devices)

Bardziej szczegółowo

INFORMATIONSTECHNIK LSA-TECHNIK. DEHNrapid LSA Ograniczniki przepięć i obudowy

INFORMATIONSTECHNIK LSA-TECHNIK. DEHNrapid LSA Ograniczniki przepięć i obudowy INFORMATIONSTECHNIK LSA-TECHNIK DEHNrapid LSA Ograniczniki przepięć i obudowy DEHNrapid LSA grupa wtykowych ograniczników przepięć do listew LSA serii 2/10 zintegrowane zaciski rozłączne LSA w ogranicznikach

Bardziej szczegółowo

1. ANALIZA RYZYKA OCENA ZAGROŻEŃ

1. ANALIZA RYZYKA OCENA ZAGROŻEŃ OCHRONA PRZEPIĘCIOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH W BUDYNKU ZGODNIE Z ZAPISAMI NORM Z SERII PN-EN 62305. Krzysztof Wincencik DEHN Polska Sp. z o.o. Streszczenie: Przyjęcie przez kraje europejskie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZEPIĘCIOWA. Ochrona przed przepięciami systemów bezawaryjnego zasilania. Odporność udarowa systemów bezawaryjnego zasilania.

OCHRONA PRZEPIĘCIOWA. Ochrona przed przepięciami systemów bezawaryjnego zasilania. Odporność udarowa systemów bezawaryjnego zasilania. OCHRONA PRZEPIĘCIOWA Ochrona przed przepięciami systemów bezawaryjnego zasilania Andrzej Sowa Układy ochrony przepięciowej w instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych, w których pracują urządzenia

Bardziej szczegółowo

OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W SYSTEMACH POMIARÓW, AUTOMATYKI I STEROWANIA

OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W SYSTEMACH POMIARÓW, AUTOMATYKI I STEROWANIA OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W SYSTEMACH POMIARÓW, AUTOMATYKI I STEROWANIA Andrzej W. Sowa Politechnika Białostocka Cechą charakterystyczną współczesnych urządzeń systemów elektronicznych jest ich stosunkowo

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przeciwprzepięciowa Przepięcia w instalacji elektrycznej niskiego napięcia Burze są pięknym i ekscytującym zjawiskiem jednak często bywają niebezpieczne dla ludzi, a także dla budynków i prowadzonych

Bardziej szczegółowo

NORMY I PRZEPISY PRAWNE Ochrona przeciwprzepięciowa

NORMY I PRZEPISY PRAWNE Ochrona przeciwprzepięciowa NORMY I PRZEPISY PRAWNE Ochrona przeciwprzepięciowa Opracował: Andrzej Nowak Bibliografia: http://www.ciop.pl/ 1. Kategorie ochrony Wymagania ogólne dotyczące ochrony instalacji elektrycznych przed przepięciami

Bardziej szczegółowo

DEHN chroni przed przepięciami dom, biuro, przemysł

DEHN chroni przed przepięciami dom, biuro, przemysł DEHN chroni przed przepięciami dom, biuro, przemysł www.dehn.pl Przepięcia niedoceniane ryzyko Burza z piorunami to zjawisko zarówno fascynujące, jak i budzące grozę. Z jednej strony to niezwykły pokaz

Bardziej szczegółowo

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH Przy korzystaniu z instalacji elektrycznych jesteśmy narażeni między innymi na niżej wymienione zagrożenia pochodzące od zakłóceń: przepływ prądu przeciążeniowego,

Bardziej szczegółowo

Ochrona odgromowa anten na dachach obiektów budowlanych

Ochrona odgromowa anten na dachach obiektów budowlanych OCHRONA ODGROMOWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Ochrona odgromowa anten na dachach obiektów budowlanych Andrzej Sowa Poprawnie zaprojektowane i wykonane urządzenie piorunochronne powinno przejąć prąd piorunowy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe błędy przy projektowaniu i montażu systemów ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej

Podstawowe błędy przy projektowaniu i montażu systemów ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Podstawowe błędy przy projektowaniu i montażu systemów ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej Andrzej Sowa W instalacji elektrycznej w większości

Bardziej szczegółowo

Podręcznik doboru Ochrona przeciwprzepięciowa i odgromowa Ograniczniki przepięć typu OVR

Podręcznik doboru Ochrona przeciwprzepięciowa i odgromowa Ograniczniki przepięć typu OVR Podręcznik doboru Ochrona przeciwprzepięciowa i odgromowa Ograniczniki przepięć typu OVR 2 2CDC432009B0103 Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Przykładowe zastosowanie: Ochrona przepięciowa w budynku przemysłowym

Bardziej szczegółowo

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 12 ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Ogólnie Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

Ogranicznik przepięć tak, ale uznany przez ubezpieczyciela

Ogranicznik przepięć tak, ale uznany przez ubezpieczyciela Ogranicznik przepięć tak, ale uznany przez ubezpieczyciela Uznanie urządzeń ochrony przepięciowej przez firmę specjalistyczną VdS 1) na pewno będzie miało w przyszłości coraz większe znaczenie dla oceny

Bardziej szczegółowo

OCHRONNIKI TELEKOMUNIKACYJNE

OCHRONNIKI TELEKOMUNIKACYJNE CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA OCHRONNIKI TELEKOMUNIKACYJNE zabezpieczają urządzenia telekomunikacyjne przed skutkami przepięć i przetężeń impulsowych lub ciągłych pochodzących od wyładowań atmosferycznych lub

Bardziej szczegółowo

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON014 Wersja na szynę 35mm RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na

Bardziej szczegółowo

Łatwy Dobór Czerwona Seria. www.dehn.pl

Łatwy Dobór Czerwona Seria. www.dehn.pl Łatwy Dobór Czerwona Seria Łatwy dobór Czerwona / Seria Funkcja falochronu Przy rozpatrywaniu energetycznej koordynacji pomiędzy ogranicznikami przepięć występuje ważna różnica ze względu na sposób wykonania

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przeciwprzepięciowa Agenda Wybierz najlepsze rozwiązanie ochrony przed przepięciami Zainstaluj urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej Dobierz najlepsze zabezpieczenie dla ochronników przeciwprzepięciowych

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY MONTAŻ ANTEN NA DACHACH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

BEZPIECZNY MONTAŻ ANTEN NA DACHACH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W SYSTEMACH PRZESYŁU SYGNAŁÓW BEZPIECZNY MONTAŻ ANTEN NA DACHACH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Andrzej Sowa Politechnika Białostocka Powszechne stosowanie różnorodnych systemów nadawczo-odbiorczych

Bardziej szczegółowo

ZALECANE WYPOSAŻENIE (URZĄDZENIA) DODATKOWE DLA LICZNIKÓW STOSOWANYCH W SYSTEMIE MONITORUS.

ZALECANE WYPOSAŻENIE (URZĄDZENIA) DODATKOWE DLA LICZNIKÓW STOSOWANYCH W SYSTEMIE MONITORUS. ZALECANE WYPOSAŻENIE (URZĄDZENIA) DODATKOWE DLA LICZNIKÓW STOSOWANYCH W SYSTEMIE MONITORUS. strona 1 1. LICZNIK BEZPOŚREDNI. W przypadku licznika bezpośredniego zaleceniem jest montaż licznika przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ NA BEZPRZERWOWE ZASILANIA URZĄDZEŃ

WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ NA BEZPRZERWOWE ZASILANIA URZĄDZEŃ X SYMPOZJUM ODDZIAŁU POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH W CYKLU WSPÓŁCZESNE URZĄDZENIA ORAZ USŁUGI ELEKTROENERGETYCZNE, INFORMATYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH

OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W SYSTEMACH PRZESYŁU SYGNAŁÓW OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH Andrzej Sowa Urządzenia pracujące w systemach informatycznych charakteryzuje stosunkowo niewielka

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ MARKI CITEL DLA ELEKTROENERGETYKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

INNOWACYJNE OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ MARKI CITEL DLA ELEKTROENERGETYKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Waldemar Zamożniewicz Jean Mueller Polska Sp. z o.o. INNOWACYJNE OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ MARKI CITEL DLA ELEKTROENERGETYKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Streszczenie. W artykule przedstawione zostały trzy

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L ZASILANY Z PĘTLI PRĄDOWEJ INSTRUKCJA OBS UGI Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Bezpieczeństwo użytkowania... 5 3. Instalacja... 5 3.1. Montaż... 5 3.2.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Wzory protokółów z przeprowadzonych sprawdzeń instalacji elektrycznych PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI 1. OBIEKT BADANY (nazwa, adres) ELEKTRYCZNYCH...... 2. CZŁONKOWIE KOMISJI (imię,

Bardziej szczegółowo

Tyrystorowy przekaźnik mocy

Tyrystorowy przekaźnik mocy +44 1279 63 55 33 +44 1279 63 52 62 sales@jumo.co.uk www.jumo.co.uk Tyrystorowy przekaźnik mocy ze zintegrowanym radiatorem do montażu na szynie DIN lub powierzchniach płaskich Karta katalogowa 70.9020

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Charakterystyka produktu Zastosowanie Przekładniki prądowe jednordzeniowe KON-24 wykonane są w izolacji żywicznej stanowiącej zarówno

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3. WIN3 Ana WIN3 RS485. WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI. Wersja 1.1

ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3. WIN3 Ana WIN3 RS485. WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI. Wersja 1.1 ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3 WIN3 Ana WIN3 RS485 WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI Wersja 1.1 SPIS TREŚCI WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZENIA DANE TECHNICZNE Str. 3 DANE TECHNICZNE (ciąg dalszy) Str. 4 SYMBOLE

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna listwa pomiarowa typ 6706-10

Elektroniczna listwa pomiarowa typ 6706-10 Precyzyjny pomiar poziomu towarów płynnych dla strefy 0. Można go stosować w cysternach przewożących produkt lub kilka produktów ze stacji do jednego lub kilku miejsc rozładunku. Można go również używać

Bardziej szczegółowo

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. RSC-04 konwerter RS485 SM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności ścisłego stosowania

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

J7KNA. Zgodność z normami. Specyfikacja. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczenia modelu: Stycznik główny. Akcesoria

J7KNA. Zgodność z normami. Specyfikacja. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczenia modelu: Stycznik główny. Akcesoria Miniaturowy stycznik silnikowy J7KNA ) Stycznik główny Sterowanie prądem zmiennym (AC) i stałym (DC) Zintegrowane styki pomocnicze Mocowanie śrubowe i zatrzaskowe (szyna DIN 35 mm) Zakres od 4 do 5,5 kw

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przepięciami analogowych urządzeń abonenckich

Ochrona przed przepięciami analogowych urządzeń abonenckich OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ SYSTEMACH PRZESYŁU SYGNAŁÓ Ochrona przed przepięciami analogowych urządzeń abonenckich Andrzej Sowa Środki ochrony przeciwprzepięciowej instalowane w systemach telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATORA SYGNAŁÓW BINARNYCH. Typ DKS-32

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATORA SYGNAŁÓW BINARNYCH. Typ DKS-32 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SEPARATORA SYGNAŁÓW BINARNYCH Typ DKS-32 ENERGOAUTOMATYKA s.c. 52-215 Wrocław ul. Nefrytowa 35 tel/fax (+48) 071 368 13 91 www.energoautomatyka.com.pl 2 1. ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2 Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu Urządzenie jest wyposażone w dwanaście kanałów, które można oddzielnie parametryzować w ETS jako wejścia lub wyjścia. Przy użyciu przewodów przyłączeniowych

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE typu IMZ 12, IMZ 17, IMZ 24. Karta katalogowa

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE typu IMZ 12, IMZ 17, IMZ 24. Karta katalogowa PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE typu IMZ 12, IMZ 17, IMZ 24 Karta katalogowa ZASTOSOWANIE Przekładniki prądowe, wsporcze, jednofazowe o izolacji żywicznej typu IMZ służą do zasilania przyrządów pomiarowych oraz obwodów

Bardziej szczegółowo

RM699B przekaźniki miniaturowe

RM699B przekaźniki miniaturowe wersja (V) Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 DC1 Minimalny prąd zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

USZKODZENIA ELEKTRONICZNYCH LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WYNIKU NIEWŁAŚCIWEGO DOBORU OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ

USZKODZENIA ELEKTRONICZNYCH LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WYNIKU NIEWŁAŚCIWEGO DOBORU OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ Jarosław WIATER Politechnika Białostocka e-mail: jaroslawwiater@we.pb.edu.pl USZKODZENIA ELEKTRONICZNYCH LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WYNIKU NIEWŁAŚCIWEGO DOBORU OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA NADAWCZO-ODBIORCZA

TECHNIKA NADAWCZO-ODBIORCZA TEHIKA ADAWZO-ODBIORZA 85 Technika nadawczo-odbiorcza Ochrona sieci wysokich częstotliwości Urządzenia do wysyłania i odbioru sygnałów, czyli różnego typu maszty i anteny, są z reguły szczególnie narażone

Bardziej szczegółowo

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON012 Wersja biurkowa RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na płycie

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI

ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. Zastosowanie...5 2. Zestaw zasilacza...5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania...6 4. widok p yty czo³owej...7 5. Funkcje wyjścia Power

Bardziej szczegółowo

Dwukanałowy konwerter transmisji z zasilaczem typu CZAK-01

Dwukanałowy konwerter transmisji z zasilaczem typu CZAK-01 Dwukanałowy konwerter transmisji z zasilaczem typu CZAK-01 DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA Łódź, grudzień 1995 r. Uwaga: producent. zastrzega sobie prawo modyfikacji konstrukcji urządzeń z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 24 lutego 2015 r. Nazwa i adres: AB 323 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Mądry wybór: Najlepszy dla standardowych zastosowań

Mądry wybór: Najlepszy dla standardowych zastosowań Mądry wybór: Najlepszy dla standardowych zastosowań Wyłączniki 3VT www.siemens.pl/cd Wysoko wydajne i ekonomiczne: wyłączniki 3VT Sukces ekonomiczny projektów przemysłowych i infrastrukturalnych bardziej

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Router IP, MDRC IPR/S 3.1.1, 2CDG110175R0011

ABB i-bus KNX Router IP, MDRC IPR/S 3.1.1, 2CDG110175R0011 Dane techniczne 2CDC502086D4001 ABB i-bus KNX Opis produktu Router IP 3.1.1 tworzy złącze między instalacjami KNX a sieciami IP. Może być używany jako sprzęgło liniowe lub obszarowe i korzystać przy tym

Bardziej szczegółowo

Pomiary Elektryczne. Nr 1/E I/VI/2012

Pomiary Elektryczne. Nr 1/E I/VI/2012 Pomiary Elektryczne Nr 1/E I/VI/2012 Skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania. Odbiorników zabezpiecz. przez wyłączniki różnicowoprądowe. Rezystancji izolacji instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego BMK-32

Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego BMK-32 Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego e-mail: info@lanex.pl www.lanex.pl 1 1.Wstęp Modułowy repeater umożliwia połączenie siedmiu segmentów sieci Ethernet. Posiada możliwość zastosowania

Bardziej szczegółowo

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz DTR PICIO v1.0 1. Przeznaczenie Moduł PICIO jest uniwersalnym modułem 8 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych i 8 wejść analogowych. Głównym elementem modułu jest procesor PIC18F4680. Izolowane galwanicznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego BMK-29.

Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego BMK-29. Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego. 1.Wstęp Modułowy repeater światłowodowy umożliwia połączenie pięciu segmentów sieci Ethernet. Posiada cztery wymienne porty, które mogą zawierać

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10

Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10 Wyłączniki nadprądowe ETIMAT 10 Możliwość plombowania Zalety wyłączników nadprądowych ETIMAT 10 Oznaczenie ON/OFF na dźwigni załączającej Możliwość dodatkowego montażu: styków pomocniczych, wyzwalaczy

Bardziej szczegółowo

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania kompaktowy, bezpieczny, efektywny

Inteligentny system monitorowania kompaktowy, bezpieczny, efektywny Inteligentny system monitorowania kompaktowy, bezpieczny, efektywny Transparencja dla większej efektywności Ciągła rejestracja oraz monitorowanie zużycia energii maszyn i urządzeń Wizualizacja na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

ENERGY CORDAFLEX(SMK) (N)SHTOEU Przewody dźwigowe na 0,6/1 kv

ENERGY CORDAFLEX(SMK) (N)SHTOEU Przewody dźwigowe na 0,6/1 kv ENERGY CORDAFLEX(SMK) (N)SHTOEU Przewody dźwigowe na 0,6/1 kv Nazwa Oznaczenie Normy/ Dopuszczenia Zastosowanie (wg DIN VDE 0168 oraz 0118) CORDAFLEX(SMK) (N)SHTOEU J/ O DIN VDE 0250, cz. 814; VDE Reg.

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy 5 312 5312P01 Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy Programowalny sygnał wejściowy BAU200 Uniwersalny jednokanałowy wyświetlacz cyfrowy Przystosowany do montażu na elewacji szafy sterowniczej Z wyświetlaczem

Bardziej szczegółowo

Katalog Techniczny - Aparatura Modułowa Redline (uzupełnienie do drukowanej wersji Aparatura modułowa i rozdzielnice instalacyjne )

Katalog Techniczny - Aparatura Modułowa Redline (uzupełnienie do drukowanej wersji Aparatura modułowa i rozdzielnice instalacyjne ) Katalog Techniczny - Aparatura Modułowa Redline (uzupełnienie do drukowanej wersji Aparatura modułowa i rozdzielnice instalacyjne ) WYŁĄCZNIKI NADPRĄDOWE (tabela konfiguracyjna) Charakterystyki wyzwalania

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 4 mm. 2,2 ma Płyta pomiarowa wykryta

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 4 mm. 2,2 ma Płyta pomiarowa wykryta 0102 Opis zamówienia Cechy 4 mm zabudowany Do zastosowania do SIL 2 zgodnie z IEC 61508 Akcesoria BF 12 Kołnierz montażowy, 12 mm Dane techniczne Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31 Poradnik montażu Micro OPLC 16 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 11 wyjść przekaźnikowych Przed użyciem produktu użytkownik musi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24

JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24 Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24 Poradnik montażu Micro OPLC 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 2 wejścia PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych,

Bardziej szczegółowo

UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS. Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA)

UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS. Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA) 8 554 UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA) CP5511 CP5611 CP5511 CP5611 Karty PROFIBUS przeznaczone są do sprzętowego i programowego łączenia instalacji obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

Widok z przodu 4+ 5- Power Rail

Widok z przodu 4+ 5- Power Rail Separator napięcia KFD2-VR-Ex1.12 Charakterystyka Konstrukcja 1-kanałowa bariera rozdzielająca zasilanie 24 V DC (szyna zasilająca) Wejście napięciowe 0 V... 9 V Wyjście napięciowe 0 V... 9 V Funkcja Widok

Bardziej szczegółowo

VDEI Verband Deutscher Eisenbahn-Ingenieure

VDEI Verband Deutscher Eisenbahn-Ingenieure VDEI Verband Deutscher Eisenbahn-Ingenieure Rozwiązania prawne i organizacyjne gwarantujące odpowiedni poziom bezpieczeństwa na kolei w zakresie zabezpieczeń odgromowych i przeciwprzepięciowych na przykładzie

Bardziej szczegółowo

ZŁĄCZA PROFIBUS SUB-D. www.helukabel.pl

ZŁĄCZA PROFIBUS SUB-D. www.helukabel.pl CONNECTING SYSTEMS INDUSTRY ZŁĄCZA PROFIBUS SUB-D dla sieci PROFIBUS www.helukabel.pl Technologia BUS wykorzystywana jest w coraz większej liczbie aplikacji przemysłowych i może być stosowana w każdej

Bardziej szczegółowo

PIR4 z gniazdem GZM4 przekaźniki interfejsowe

PIR4 z gniazdem GZM4 przekaźniki interfejsowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii Przekaźnik interfejsowy PIR4 z gniazdem

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE NR UMOWY: 21/06 Z DNIA 28.02.2006R. STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych złącz zewnętrznych - suplement do instrukcji obsługi i montażu

Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych złącz zewnętrznych - suplement do instrukcji obsługi i montażu Automatyka Przemysłowa Sterowniki Programowalne Lazurowa 6/55, 01-315 Warszawa tel.: (0 prefix 22) 666 22 66 fax: (0 prefix 22) 666 22 66 Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych

Bardziej szczegółowo

Strona 21-3. WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe: 24VDC Moc wyjściowa: 5-960W

Strona 21-3. WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe: 24VDC Moc wyjściowa: 5-960W WYKONANIE MODUŁOWE Jednofazowe Napięcie wyjściowe: 12 lub Moc wyjściowa: 10-100W Strona -2 Strona -3 WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe:

Bardziej szczegółowo

MDR - 10 MDR - 20 MDR - 40

MDR - 10 MDR - 20 MDR - 40 Zasilacze impulsowe MDR 10-100 W Zasilacze serii MDR przeznaczone są do zasilania urządzeń elektroniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji. Zbudowano je w oparciu o przetwornicę impulsową co umożliwiło

Bardziej szczegółowo

Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia

Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia mgr inż. Andrzej Boczkowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Warszawa 10.01.2012 r. Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień

Bardziej szczegółowo

Ochrona Przeciwprzepięciowa: Szybka instalacja. Ochrona przeciwprzepięciowa kamer sieciowych MOBOTIX

Ochrona Przeciwprzepięciowa: Szybka instalacja. Ochrona przeciwprzepięciowa kamer sieciowych MOBOTIX Ochrona przeciwprzepięciowa kamer sieciowych MOBOTIX Zabezpiecza kamery sieciowe MOBOTIX przed przepięciami do 4 kv, mogącymi wystąpić w sieci PoE Do łączenia przewodu sieciowego z przewodem sieciowym

Bardziej szczegółowo

BREAK-DD8 i GS. Małe instalacje. Rozległe instalacje. Rozdzielacze i separatory RS485 i RS232 DD8. www.metel.eu

BREAK-DD8 i GS. Małe instalacje. Rozległe instalacje. Rozdzielacze i separatory RS485 i RS232 DD8. www.metel.eu Rozdzielacze i separatory i RS232 BREAK-DD8 i GS GS-4/4* Wykonanie przemysłowe Separacja galwaniczna Uniwersalne zasilanie Ochrona przeciwprzepięciowa Aż64 porty Pełno transparentny Temperatura pracy 40

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Wejście anal., 4-krotne, MDRC AE/S 4.1.1.3, 2CDG110190R0011

ABB i-bus KNX Wejście anal., 4-krotne, MDRC AE/S 4.1.1.3, 2CDG110190R0011 Dane techniczne 2CDC504084D4001 ABB i-bus KNX Opis produktu Urządzenie służy do rejestracji sygnałów analogowych. Do urządzenia podłączyć można cztery dostępne na rynku czujniki. Połączenie z magistralą

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE:

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: ROK ZAŁOŻENIA 1987 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 15 tel. /Fax: (0-85) 744 17 26, tel. (0-85) 742 69 43, e-mail: profil@zetobi.com.pl

Bardziej szczegółowo

CLA. Przetwornik temperatury z wyjściem 4 20mA. wyprodukowano dla

CLA. Przetwornik temperatury z wyjściem 4 20mA. wyprodukowano dla Wersja 1.0 21.06.2012 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

141.5. drobnożyłowy z zarobioną 1,5 50

141.5. drobnożyłowy z zarobioną 1,5 50 Rozdział mocy Bezpiecznikowy rozłącznik mocy NH rozm. 000 Wersja -bieg., odprowadzenie z góry/z dołu Do zastosowania wkładek zabezpieczających wg EN 60 - Dane techniczne wg IEC/EN 60 947-, patrz rozdział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c. 62-045 Pniewy, Dęborzyce 16 tel.48 61 22 27 422, fax. 48 61 22 27 439 e-mail: wobit@wobit.com.pl www.wobit.com.pl SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Produkty średniego napięcia. Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx

Produkty średniego napięcia. Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Produkty średniego napięcia Przekładniki prądowe jednofazowe, wnętrzowe, wsporcze typu: TPU 4x.xx, TPU 5x.xx, TPU 6x.xx Zawartość katalogu 1. Właściwości rodziny przekładników typu TPU Opis... 3 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 1 z 36

Spis treści. Strona 1 z 36 Spis treści 1. Wzmacniacz mocy 50Ω 50W 20 do 512 MHz - sztuk 4... 2 2. Wzmacniacz małej mocy 50Ω 0.2 MHz do 750 MHz sztuk 3... 3 3. Wzmacniacz Niskoszumowy 50Ω 0.1 MHz do 500 MHz sztuk 3... 4 4. Wzmacniacz

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zestawienie parametrów technicznych Zestawu zasilającego IT

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zestawienie parametrów technicznych Zestawu zasilającego IT ZADANIE I Numer sprawy:38/zp/2012 Nazwa i typ urządzenia poz. 1 Zestawienie parametrów technicznych Zestawu zasilającego IT Załącznik Nr 2 do SIWZ Nazwa i typ urządzeń poz. 2 Nazwa i typ urządzeń - poz.3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi NVS-001CB NVS-003UR NVS-005VD

instrukcja obsługi NVS-001CB NVS-003UR NVS-005VD instrukcja obsługi NVS-001CB NVS-003UR NVS-005VD Dyrektywy EMC (89/336/EEC) i LVD (73/23/EEC) Oznakowanie CE Nasze produkty spełniają wymagania zawarte w dyrektywach oraz przepisach krajowych wprowadzających

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik nadmiarowoprądowy

Wyłącznik nadmiarowoprądowy techniczna Wyłącznik nadmiarowoprądowy Dobór odpowiednich wyłączników nadmiarowo-prądowych falowników z uwzględnieniem specyficznych warunków instalacji fotowoltaicznej Zawartość Dobór odpowiedniego wyłącznika

Bardziej szczegółowo

KABLE I PRZEWODY WYKAZ FIRM. EMITER SP. Z O.O. str. 93. EMOS PL SP. Z O.O. str. 93. HELUKABEL POLSKA SP. Z O.O. str. 94

KABLE I PRZEWODY WYKAZ FIRM. EMITER SP. Z O.O. str. 93. EMOS PL SP. Z O.O. str. 93. HELUKABEL POLSKA SP. Z O.O. str. 94 WYKAZ FIRM ZAKŁAD PRODUKCJI PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH ELTRIM SP. Z O.O. str. 92 EMITER SP. Z O.O. str. 93 EMOS PL SP. Z O.O. str. 93 HELUKABEL POLSKA SP. Z O.O. str. 94 KABLE I PRZEWODY KATALOG 2011 INTER-ELEKTRO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zasilacza Impulsowego SP-320 2/6

Instrukcja obsługi Zasilacza Impulsowego SP-320 2/6 Zasilacz IMPULSOWY SP-320 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Opis techniczny... 2 2.1 Przeznaczenie... 2 2.2 Opis panelu przyłączy... 2 3. Zależność obciążenia od temperatury otoczenia...

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Kryteria doboru wyłącznika różnicowoprądowego

Kryteria doboru wyłącznika różnicowoprądowego Kryteria doboru wyłącznika różnicowoprądowego Stosowanie wyłączników różnicowo-prądowych w falownikach SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL i SUNNY TRIPOWER Zawartość dokumentu Przy instalacji falowników często

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki silnikowe - Seria CTI 15

Wyłączniki silnikowe - Seria CTI 15 Wyłączniki silnikowe - Seria CTI 15 Zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe silników elektrycznych trójfazowych do mocy 11 kw. Kompaktowa, modułowa konstrukcja o szerokości 45 mm, wyposażona w szybko

Bardziej szczegółowo

Lekcja 50. Ochrona przez zastosowanie urządzeń II klasy ochronności

Lekcja 50. Ochrona przez zastosowanie urządzeń II klasy ochronności Lekcja 50. Ochrona przez zastosowanie urządzeń II klasy ochronności Ochrona przed dotykiem pośrednim w urządzeniach elektrycznych niskiego napięcia może być osiągnięta przez zastosowanie urządzeń II klasy

Bardziej szczegółowo

Czujnik magneto-indukcyjny Czujnik magneto-indukcyjny BIM-EG08-Y1X

Czujnik magneto-indukcyjny Czujnik magneto-indukcyjny BIM-EG08-Y1X ATEX kategoria II 1 G, strefa Ex 0 ATEX kategoria II 1 D, strefa Ex 20 SIL2 zgodny z IEC 61508 Gwintowany cylinder M8x1 stal nierdzewna 1.4301 Nominalny zakres detekcji 78 mm z magnesem DMR31-15-5 2-przewodowy

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ODGROMOWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

OCHRONA ODGROMOWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH SERIA: ZESZYTY DLA ELEKTRYKÓW NR 6 Renata Markowska Andrzej W. Sowa OCHRONA ODGROMOWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Recenzenci: mgr inż. Andrzej Boczkowski CKIiUE SEP w Warszawie mgr inż. Leszek Bożek WBSPBiL w

Bardziej szczegółowo