Sartorius WM Modelle. Instrukcja obsługi. Ważenie w ruchu. Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sartorius WM Modelle. Instrukcja obsługi. Ważenie w ruchu. Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Sartorius WM Modelle Ważenie w ruchu Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG

2 Tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa Przed podłączeniem i uruchomieniem maszyny upewnić się, czy zgadza się napięcie i częstotliwość zasilania energią z danymi na tabliczce znamionowej maszyny. Tabliczka znamionowa umieszczona jest z boku na szafce sterowniczej i wewnątrz szafki sterowniczej po lewej stronie. Objaśnienia tabliczki znamionowej Dane WM aa bbb. cccccc ddd eee 2xxx Oznaczenie Typ Maksymalny ciężar w kg Rozmiary przenośnika taśmowego i materiał Numer serii Numer zlecenia Modyfikacja Rok budowy Bardzo prosimy w przypadku każdego zapytania telefonicznego lub pisemnego jak i w przypadku zamówienia koniecznie mieć przygotowane: Oznaczenie typu Numer zlecenia oraz Numer serii celem właściwego opracowania. Wszystkie dane znajdziecie Państwo na tabliczce znamionowej. Tabliczka znamionowa umieszczona jest z boku na szafce sterowniczej i wewnątrz szafki sterowniczej po lewej stronie. 2 Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu

3 Information for the User Spis treści Spis treści Tabliczka znamionowa Spis treści Wskazówki dla użytkownika O niniejszej instrukcji obsługi Podstawowe wskazówki Obowiązujące dokumenty Stosowanie Grupa użytkowników Ogólne wskazówki bezpieczeństwa Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa Urządzenia ochronne Oznaczenia bezpieczeństwa na maszynie Wypakowanie i transport Zakres dostawy i kontrola pod kątem uszkodzeń w dostawie Przepisy transportowe Zabezpieczenie przewozowe czujników wagowych usuwanie montowanie Dane techniczne Dane techniczne, właściwości MW Dane techniczne, właściwości WM Dane techniczne, właściwości WM Dane techniczne, właściwości WM Rysunki wymiarowe Opis produktu Zakres zastosowania, opis Przegląd Budowa maszyny Zasada funkcjonowania, rodzaj pracy Instalacja, montaż Pozycja obsługi miejsce obsługi Narzędzia i środki kontroli Instalacja mechaniczna, ustawienie Warunki Zakresy będące do zabezpieczenia Wskazówki dot. ustawienia Obchodzenie się z platformą wagową Wyrównywanie wagi kontrolnej Instalacja elektryczna Przyłącze sieciowe Instalacja Urządzenia sortujące Kabel silnika Włączanie, pierwsze uruchomienie Czynności przed uruchomieniem Sprawdzenie i wyrównanie po pierwszym włączeniu Prędkość taśmy Rozpoznanie produktu Ustalenie wartości wagowej (sprawdzenie, regulo wanie) Sprawdzenie wartości wagowej statycznie Sprawdzenie wartości wagowej dynamicznie Obsługa Nastawienie Wskaźnik i jednostka obsługi Kontrolowanie wejścia granic sortowania z programem zastosowania Pamięć danych o produkcie Zapisywanie danych o produkcie Aktywowanie zapisanych danych o produkcie Przerwanie procesu zapisywania wzgl. skasowanie danych o produkcie Pytanie dot. granic tolerancji i czynnik korekty Nastawienie cyfrowego 1/O I/O YDO01M-IO Wejścia Wyjścia Czynnik korekty Klawiatura Nastawienie interfejsów COM1 datprot protokoły danych, - sbi SBI-wersja standardowa Szeregowy interfejs danych Utrzymanie w ruchu Czyszczenie Konserwacja Sprawdzenie po każdych 500 godzinach eksp loatacji Medium transportowe Konserwacja elektryczna Wymiana taśmy przenośnikowej Części ocierające się lub stykające się Części zapasowe WM35GEP + WM35IEP Naprawy Zakłócenia, możliwe przyczyny i ich usuwanie Przechowywanie Przepisy dot. przechowywania Unieruchomienie, demontaż Utylizacja Aneks Certyfikaty Oświadczenie zgodności Glosariusz, spis skrótów Obsługa klienta, hotline i suport techniczny W instrukcji stosowane są następujące symbole: Stoi przed zaleceniami handlowymi $ Stoi przed zaleceniami handlowymi, które powinny być wykonane tylko w określonych warunkach > Opisuje to, co dzieje się po wykonanej czynności Stoi przed punktem wyliczeniowym! Wskazuje na zagrożenie Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu 3

4 Wskazówki dla użytkownika 1. Wskazówki dla użytkownika 1.1 O niniejszej instrukcji obsługi Cel Niniejsza instrukcja obsługi oferuje praktycznym użytkownikom solidną podstawę do efektywnego użytkowania maszyny. Poniższa instrukcja obsługi informuje Państwa w przejrzystej i obszernej formie o bezpiecznym jak i poprawnym stosowaniu, konserwacji i pielęgnacji maszyny. Chcielibyśmy przedstawić Państwu bliżej obsługę i ustawienia konfiguracji maszyny jak i możliwości eksploatacyjne i różne zakresy zastosowania. Niniejsza instrukcja obsługi opisuje m. in. wszystkie funkcje standardowe maszyny podczas eksploatacji. Rzeczywiście istniejące funkcje kierują się wykonaniem odnoszącym się do zlecenia, gdyż każda maszyna jest sprzedawana i projektowana pod kątem jej przyszłego zastosowania. Rysunki i zdjęcia niniejszej instrukcji obsługi są reprezentatywne dla wszystkich wariantów wykonania maszyny (wykonania standardowe i specjalne). Powyższe obowiązuje również dla wszystkich czynności, wskazówek i objaśnień wymienionych w poniższym podręczniku. Grono adresatów Niniejsza instrukcja obsługi kierowana jest do wszystkich grup użytkowników, które wykonują czynności przy maszynie w ogólnym cyklu użytkowania. Poruszane są wszystkie tematy i zakresy, które są istotne dla różnych grup użytkowników. Podział Die Kapitelstruktur folgt chronologisch den einzelnen Struktura rozdziałów następuje chronologicznie do poszczególnych faz żywotności i użytkowania maszyny. W ten sposób możliwe jest, aby treści do poszczególnych tematów mogły być czytane wybiórczo i przez to szybko znajdowane odpowiedzi do specjalnych pytań. Obok rozdziałów ogólnych wskazówek bezpieczeństwa wymieniane są na początku każdego rozdziału a także, jeśli to konieczne, przed danymi działaniami, odpowiednie wskazówki bezpieczeństwa i wskazówki ostrzegawcze. Pierwsze dwa rozdziały zawierają ogólne i podstawowe przepisy jak i ważne wskazówki bezpieczeństwa. Należy uważnie przeczytać te rozdziały. W kolejnych rozdziałach 3, 4 i 5 można znaleźć dokładny opis produktu włącznie z parametrami technicznymi. Konkretne zalecenia odnośnie realizacji niezbędnych kroków dot. obsługi maszyny wymienione są w następnych rozdziałach. Aneks zawiera ważne adresy, glosariusz z objaśnieniami ważnych skrótów i podstawowe pojęcia oraz dalsze informacje. Konwencje typograficzne FNastępujące symbole i konwencje typograficzne ułatwią pracę z dokumentem i zatroszczą się o dobrą orientację: 1.), 2.), 3.) numeracja porządkowa poszczególnych kroków wieloetapowych zaleceń działania. Nakazywane jest wykonanie czegoś. Courier New Znaki, które mogą być podane za pomocą klawiatury w polach wejściowych, zaznaczone są w tym rodzaju pisma. XXXX menu główne XXXX podmenu, dialog, opcja t Możliwość usunięcia problemów, zakłóceń, błędów, itp. h Wskazówki zastosowania, przydatne informacje i wskazówki Naturalnie w każdej chwili w razie dalszych pytań jesteśmy do dyspozycji i będziemy się cieszyć z uwag, krytyki lub życzeń uzupełniających, co dotyczy z jednej strony treści przedłożonej instrukcji obsługi z drugiej strony jednak także, co się tyczy Państwa oczekiwać w obchodzeniu się z maszyną. Jeśli miałyby wystąpić problemy w eksploatacji maszyny lub ogólne pytania dot. pracy z maszyną, na które poniższa instrukcja obsługi nie udzieliła odpowiedzi, proszę się z nami skontaktować. Treści niniejszej instrukcji obsługi zostały zestawione z najwyższą starannością i odpowiadają naszej aktualnej wiedzy. Niniejsza instrukcja obsługi jest publikowana przez Sartorius AG bez jakiejkolwiek gwarancji. Korekty i zmiany techniczne i merytoryczne niniejszej instrukcji obsługi w celu usunięcia błędów typograficznych i redakcyjnych niedokładności jak i na podstawie ulepszeń maszyny i lub programów mogą być podjęte przez nas w każdej chwili i bez wcześniejszego powiadomienia. Zmiany tego typu wprowadzane są do instrukcji obsługi w sposób ciągły. 4 Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu

5 Wskazówki dla użytkownika 1.2 Podstawowe wskazówki Zasadniczo obowiązują wszystkie uregulowania dokonane w Ogólnych Warunkach Handlowych dot. dostaw i świadczeń Satrorius AG, aktualne wydanie. Punkty rękojmia odpowiedzialność oprogramowanie montaż Ogólnych Warunków Handlowych dotyczą w szczególności eksploatacji maszyny we wszystkich fazach żywotności i chcielibyśmy w tym miejscu zwrócić uwagę Państwa jeszcze raz dokładnie na przestrzeganie poniższych uzgodnień w obchodzeniu się z maszyną. 1.3 Obowiązujące dokumenty W połączeniu z niniejszą instrukcją obsługi obowiązują dalsze dokumenty. Zależnie od wykonania odnoszącego się do zlecenia: instrukcje obsługi opcji informacje dot. części zamiennych dokumenty dot. elektryki dokumenty dot. mechaniki sprawozdania kontrolne certyfikaty Wskazówki bezpieczeństwa Niniejszy rozdział zawiera ważne informacje, przeczytać go przed stosowaniem maszyny. 1.4 Wskazówki bezpieczeństwa Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Granice zastosowania: Jeśli maszyna stosowana jest bez zgodności z potwierdzeniem zlecenia jak i ze specyfikacjami technicznymi, może to doprowadzić do tego, że wynik nie będzie optymalny. Maszyna może być używana tylko w nienagannym stanie jak i zgodnie z przeznaczeniem, z wiedzą na temat bezpieczeństwa i zagrożeń, przestrzegając instrukcję obsługi. Maszyna instalacja jest przeznaczona wyłącznie do ważenia. Służy ona do ważenia i sortowania jak i wywozu transportowanych towarów o wymiarach i ciężarach opisanych w danych technicznych. Ważony towar (np. formy) sprawdzany jest pod kątem zachowania tolerancji wagowej. Zaprogramowana waga sortuje na podstawie wyznaczonych wstępnie tolerancji < => i wydaje sygnał bezpotencjałowy (poprawne napełnienie błędne napełnienie). Na ważony towar ustalana jest i wydawana jedna wartość wagowa. Każde wynikające z tego życie obowiązuje jako niezgodne z przeznaczeniem. Waga jest instrumentem pomiarowym i musi być traktowana jako taki instrument. Na stole wagowym nie wolno stawiać żadnych przedmiotów. Należy koniecznie unikać uderzeń i działania siły na i względem stołu wagowego. Maszyna wyprodukowana jest do zastosowania przemysłowego. Artykuły żywnościowe mogą być tylko opakowane. Produkty niestałe mogą być tylko opakowane. Wykorzystanie wyników wagowych jest obowiązkiem operatora maszyny. Ograniczenia powierzchniowe: Maszyna przeznaczona jest wyłącznie do zastosowania w pomieszczeniach zamkniętych. Granice czasowe: Prawdopodobny czas żywotności maszyny: nieograniczony. Do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem należy także przestrzeganie instrukcji obsługi jak i wszystkich pozostałych obowiązujących dokumentów, włącznie z zaleceniami przepisami konserwacyjnymi. Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu 5

6 Wskazówki dla użytkownika Stosowanie niezgodne z przepisami przewidywalne błędne użycie Maszyna opuściła zakład w nienagannym stanie, zbadana i bezpieczna pod względem technicznym. Jest ona zbudowana według stanu techniki i uznanych technicznych zasad bezpieczeństwa. Jednak przy stosowaniu mogą powstać zagrożenia dla zdrowia i życia użytkownika lub osób trzecich względnie uszkodzenia maszyny i innych wartości rzeczywistych. Za stosowanie niezgodne z przeznaczeniem w rozumieniu przewidywalnego błędnego zastosowania obowiązuje każde inne lub wynikające z niego użytkowanie, które nie jest opisane w niniejszej instrukcji obsługi, w szczególności transport osób lub innych istot. Za wynikające z tego szkody Sartorius nie odpowiada. Do maszyny wolno tylko wkładać produkt produkty, które zostały ustalone w umowie, ponieważ tylko w ten sposób zagwarantowane jest optymalne i nienaganne funkcjonowanie maszyny. Nieuzgodnione z nami zmiany produktu lub zmiany stanu produktu mogą ograniczyć sprawność maszyny, ponieważ została ona dopasowana optymalnie do Państwa wymogów. Maszyna nie nadaje się do zastosowania w otoczeniu zagrożonym wybuchem. 1.5 Grupa użytkowników Prace przy maszynie mogą być przeprowadzane tylko przez zaufany, przeszkolony, wprowadzony w zakres obowiązków i poinstruowany pod kątem bezpieczeństwa personel. Prace przy wyposażeniu elektrycznym maszyny mogą być podejmowane tylko przez specjalistów elektryków lub przez poinstruowane osoby pod kierownictwem i nadzorem specjalistów elektryków zgodnie z zasadami elektrotechniki. Wykwalifikowanym personelem są osoby, które obeznane są z ustawieniem, montażem, uruchomieniem i obsługą maszyny i dysponują kwalifikacjami odpowiednimi do tej czynności. Specjalistą elektrykiem jest osoba, która na podstawie swego wykształcenia, wiedzy i doświadczenia jak i wiedzy na temat stosownych najnowszych norm elektrotechniki i elektroniki, które oceniają przekazane jej prace, i która potrafi rozpoznać możliwe zagrożenie. Istnieje obowiązek nadzorowania w przypadku personelu szkolonego lub uczącego się. Szkolenie personelu w temacie użytkowania jest obowiązkiem Kupującego: musi on zapewnić, aby personel obsługi był obeznany z zasadami bezpieczeństwa jak i poprawnym użytkowaniem. Szkolenia na temat bezpieczeństwa należy powtarzać w regularnych odstępach. Specjaliści muszą mieć dostęp do potrzebnych dokumentów i instrukcji oraz być odpowiednio przeszkoleni. Kompetencje do różnych czynności przy maszynie muszą być jasno ustalone i przestrzegane. Nie mogą powstać żadne niejasne kompetencje, ponieważ mogą one zagrozić bezpieczeństwu użytkownika. Ustawić dokładny podział miejsc pracy, jeśli przy maszynie pracuje kilka osób. W przypadku niewłaściwego zastosowania i lub obsługi przez osoby nieuprawnione nie następuje rękojmia. Kupujący odpowiada za każdą szkodę zespołu i maszyny, która powstaje przez nieprawidłowe użytkowanie maszyny lub nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa. 6 Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu

7 Wskazówki dla użytkownika 1.6 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa Ogólne wskazówki bezpieczeństwa nie są przyporządkowane do żadnych poszczególnych czynności i odsyłają do informacji istotnych dla bezpieczeństwa. Są one zasadnicze i należy je uwzględniać we wszystkich fazach żywotności maszyny i dlatego zostały zebrane na początku niniejszej instrukcji obsługi. Przy rozwoju, konstrukcji i ukształtowaniu maszyny położono szczególny nacisk na to, aby zagwarantować bezpieczną eksploatację, bezproblemową konserwację i proste czyszczenie. Mimo tych kroków należy zwrócić uwagę na następujące wskazówki bezpieczeństwa, aby uniknąć urazów lub śmierci. Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa prowadzi do utraty jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. Maszynę wykorzystywać tylko w technicznie nienagannym stanie jak i zgodnie z przeznaczeniem, ze świadomością bezpieczeństwa i zagrożenia przestrzegając instrukcji obsługi! Zalecane lub podane w instrukcji obsługi terminy dla powtarzających się badań inspekcji i prac konserwacyjnych muszą być zachowane. Przepisy dot. zapobiegania wypadkom, postanowienia zakładowe regionalne państwowe i ustawowe Należy przestrzegać istniejących przepisów państwowych odnośnie zapobiegania wypadkom i ewentualnych wewnątrzzakładowych przepisów pracy, eksploatacji i bezpieczeństwa. Dla zakresu elektrotechniki w Niemczech wiążący jest przepis zapobiegania wypadkom stowarzyszenia zawodowego Maszyny elektryczne i środki produkcji zgodnie z BGV A2 (stare VGB 4). We wszystkich innych krajach należy stosować odpowiednie przepisy państwowe lub ustawy czy wymogi. Należy koniecznie przestrzegać przepisów bhp jak i wszystkich innych istotnych przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w momencie prac przy maszynie. Obowiązki operatora Operator ma obowiązek zapewnić i przeprowadzić wszystkie działania celem zapobiegania wypadkom, chorobom zawodowym, zagrożeniom zdrowia uwarunkowanych pracą oraz działania w celu zaplanowania pracy przystosowanej dla pracownika. Operator jest zobowiązany zwrócić uwagę na zakładową specyfikę i wymogi dot. personelu. Operator musi poza tym zatroszczyć się, aby maszyny elektryczne i środki produkcji były obsługiwane odpowiednio do zasad elektrotechniki. Jeśli w jakiejś maszynie elektrycznej lub elektrycznym środku produkcji zostanie stwierdzona usterka, tzn. nie odpowiadają one lub już nie odpowiadają zasadom elektrotechniki, operator musi się wówczas zatroszczyć, aby usterka została natychmiast usunięta. Jeśli do tego czasu powstanie nagłe zagrożenie, musi się on zatroszczyć o to, aby maszyna elektryczna lub elektryczny środek produkcji nie był stosowany w stanie wadliwym. Operator musi się zatroszczyć, aby maszyny elektryczne i środki zakładowe były sprawdzone pod kątem stanu zgodnego z przepisami. W szczególności zakłócenia, które mogą negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo, muszą być niezwłocznie usunięte. Dokumenty techniczne Zachować niniejszą instrukcję obsługi i wszystkie właściwe dokumenty, aby w razie potrzeby były one do dyspozycji. Tylko w taki sposób można natychmiast rozwiązać problem. W przypadku zagubienia instrukcji obsługi proszę zamówić u nas zastępcze dokumenty. W przypadku dalszego przekazania maszyny lub jej sprzedaży następnemu właścicielowi należy przekazać niniejszą instrukcję obsługi i wszystkie właściwe dokumenty. Personel przed rozpoczęciem pracy musi przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi. Za szkody, które powstaną przez nieprzestrzeganie tej instrukcji, Sartorius nie przejmuje żadnej odpowiedzialności. Jeśli instrukcje pracy, ich kolejność, wskazówki bezpieczeństwa lub oznaczenia bezpieczeństwa nie miałyby być zachowane, nie można zagwarantować bezpiecznego zastosowania maszyny oraz nie istnieje roszczenie odpowiedzialności. Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu 7

8 Wskazówki dla użytkownika Ochrona personelu Jeśli to konieczne, nosić osobiste wyposażenie ochronne. Za wybór i przygotowanie odpowiedniego ubioru ochronnego (na temperaturę) i osobistego wyposażenia ochronnego operatora odpowiedzialny jest operator. Na maszynie znajdują się, jeśli to niezbędne, tabliczki z nakazami dot. noszenia osobistego ubioru ochronnego. Prace przy maszynie wykonywać tylko przy wystarczającym oświetleniu. 1.7 Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa są tematycznie podzielonym zestawieniem istotnych wskazówek bezpieczeństwa, które obowiązują dla kilku różnych czynności i które należy uwzględniać we wszystkich etapach żywotności maszyny. Ich celem jest, aby zasadniczo przygotować Państwa do postępowania zgodnego z zachowaniem bezpieczeństwa, nie nudząc Państwa wielokrotnym powtarzaniem wskazówek w poniższym dokumencie Zastosowane hasła ostrzegawcze, piktogramy i symbole Hasła ostrzegawcze Wszystkie wskazówki istotne dla bezpieczeństwa oznaczone są hasłami ostrzegawczymi wyszczególnionymi w poniższej tabeli. Hasła ostrzegawcze charakteryzują ciężar zagrożenia, który występuje, jeśli nie są stosowane środki celem obrony przed zagrożeniami Pole hasła ostrzegawczego NIEBEZPIECZEŃSTWO OSTRZEŻENIE ZWRÓCENIE UWAGI UWAGA 1. Kryterium: skutki 2. Kryterium: prawdopodobieństwo Śmierć ciężki uraz (nieodwracalny) Śmierć ciężki uraz (nieodwracalny) Jest w bezpośredniej bliskości Możliwe Lekki uraz (odwracalny)możliwe Znaczenie Niebezpieczeństwo, które zagraża bezpośrednio i prowadzi do śmierci lub ciężkiego, nieodwracalnego urazu, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności. Ostrzeżenie przed możliwą sytuacją ze skutkiem śmiertelnym i lub ciężkim, nieodwracalnym urazem, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności. Zwrócenie uwagi na możliwą sytuacją ze skutkiem lekkiego, odwracalnego urazu i lub szkodą rzeczową, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności. Szkoda rzeczowa Możliwe Uwaga na możliwą sytuację ze skutkiem szkody rzeczowej, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności. 8 Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu

9 Wskazówki dla użytkownika Symbole niebezpieczeństwa, znaki zakazu i nakazu W przeciwieństwie do hasła ostrzegawczego symbole zagrożenia, znaki zakazu i nakazu wskazują na rodzaj, ale nie na ciężar zagrożenia. Symbole niebezpieczeństwa, znaki zakazu i nakazu ostrzegają przed zagrożeniem urazu. Stosować się do wszystkich środków, które są tak oznaczone, aby uniknąć urazów i śmierci. Wszystkie symbole niebezpieczeństwa stosowane są zawsze w połączeniu z hasłem ostrzegawczym. Symbol Znaczenie Ostrzeżenie przed miejscem niebezpiecznym Ostrzeżenie przed urazami ręcznymi Ostrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem elektrycznym Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem poślizgnięcia się Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem wciągnięcia Zakaz dla osób z rozrusznikiem sercar Budowa i treści Symbol niebezpieczeństwa Znak niebezpieczeństwa z HASŁEM OSTRZE- GAWCZYM Rodzaj i źródło niebezpieczeństwa, rodzaj niebezpieczeństwa, nazwa niebezpieczeństwa Skutek(i) w przypadku nieprzestrzegania w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa działanie(a) w celu ochrony przed zagrożeniem, ewentualnie wymogi działania Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu 9

10 Wskazówki dla użytkownika Zagrożenia elektryczne OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Zagrożenie elektryczne w przypadku wszystkich prac przy maszynie: montowanie i instalowanie uruchamianie czyszczenie i konserwowanie naprawianie demontowanie Występujące wartości napięcia mogą prowadzić do ciężkich urazów, ewentualnie być śmiertelne i lub uszkodzić maszynę. Zanim zostaną przeprowadzone prace przy maszynie, maszyna musi być wyłączona z napięcia wraz z przewidzianymi i dołączonymi komponentami zgodnie z VDE. Zagrożenie elektryczne przy otwieraniu maszyny. Występujące wartości napięcia mogą prowadzić do ciężkich urazów, ewentualnie być śmiertelne i lub uszkodzić maszynę. Przed otwarciem szafki rozdzielczej główny włącznik musi być ustawiony na OFF Szafka rozdzielcza po zakończeniu prac musi być zamknięta. Szafka rozdzielcza podczas normalnej eksploatacji musi być zamknięta. Maszyna może być otwierana, montowana i przyłączana wyłącznie przez fachowych i wykwalifikowanych specjalistów. OSTRZEŻENIE Zagrożenie elektryczne przez dotknięcie przez osoby częściami, które stały się pod napięciem przez awarie. Zagrożenie elektryczne przez przyłożenie zewnętrznego wysokiego napięcia (błędna obsługa). Występujące wartości napięcia mogą prowadzić do ciężkich urazów, ewentualnie być śmiertelne i lub uszkodzić maszynę. Zewnętrzne wysokie napięcie może prowadzić do ciężkich porażeń prądem ze skutkami oparzeń, urazów i ewentualnie ze skutkiem śmiertelnym. Wszystkie części metaliczne, które mogą być dotykane przez operatora lub personel konserwacyjny, są zintegrowane z systemami przewodów ochronnych. System przewodów ochronnych musi być koniecznie przyłączony fachowo przez operatora. Sprawdzenie systemu przewodów ochronnych całej instalacji musi być przeprowadzane regularnie w ramach okresów, za które odpowiedzialny jest operator. ZWRÓCENIE UWAGI Zagrożenie elektryczne przez procesy elektrostatyczne, tzn. przez duże różnice potencjałów iskry powstającej w elektrycznie izolowanym materiale lub przez przebicie, które powoduje bardzo krótki wysoki elektryczny impuls prądu. Urazy przez wyładowania elektryczne i lub uszkodzenie elektronicznych elementów konstrukcyjnych. Stosować tylko media transportowe, na które zezwolił Sartorius. Prace przy komponentach elektrycznych mogą być przeprowadzane z zasady tylko przez specjalistów elektryków. 10 Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu

11 Wskazówki dla użytkownika Zagrożenia mechaniczne ZWRÓCENIE UWAGI Zagrożenie przez nieoczekiwany rozruch lub przebieg funkcji na podstawie: planowego funkcjonowania maszyny błędów w sterowaniu i lub błędów w obsłudze. Urazy przez oddziaływanie noży. Urazy przez wciągnięcie i uchwycenie np. przez medium transportu. Urazy przez zgniecenie i uderzenie. Istniejące ewentualnie urządzenie oddzielające musi być zabezpieczone przez środki konstrukcyjne, aby nie była możliwa żadna ingerencja w zakres oddzielania. Jeśli nie jest możliwe zabezpieczenie zakresu oddzielania, należy zagwarantować, aby maszynę obsługiwał tylko przeszkolony personel poinstruowany o zachowaniu bezpieczeństwa. Operatorzy muszą przeczytać dokumenty techniczne i zrozumieć je. ZWRÓCENIE UWAGI Zagrożenie przez pola elektromagnetyczne na podstawie błędnej zgodności elektromagnetycznej (EMV) Nieoczekiwane lub błędne przebiegi funkcjonowania. Zakłócenia otaczających maszyn. Ukształtowanie maszyny zgodnie z EMV. Sprawdzenie maszyny zgodnie z EMV. ZWRÓCENIE UWAGI Zagrożenie przez miejsca przyłączenia i przejścia, które powstają pomiędzy maszyną a urządzeniami zainstalowanymi przez klienta Urazy przez zgniecenie rąk. Operator musi zabezpieczyć miejsca zagrożenia. Przejścia należy ukształtować w sposób bezpieczny: nie może być możliwe uchwycenie od środka i należy je wykluczyć przez urządzenia ochronne, jeśli nie można zapobiec temu środkami konstrukcyjnymi. ZWRÓCENIE UWAGI ZWRÓCENIE UWAGI Zagrożenie przez uchwycenie lub nawinięcie fragmentów ubrania np. przy mediach transportu maszyny. Urazy przez wciągnięcie ubrania. Obcisłe ubranie zmniejsza zagrożenie uchwycenia lub nawinięcia. Przy wszystkich pracach: nosić obuwie ochronne i obcisły ubiór. Biżuterię i włosy należy tak nosić, aby nie mogły być one wciągnięte przez poruszające się części.jeśli to niezbędne, nosić osobiste wyposażenie ochronne (PSA). Zagrożenie poślizgnięcia, upadku, potknięcia przez nieposprzątane miejsce pracy, leżące dookoła przedmioty, zanieczyszczoną, mokrą podłogę, itd. Urazy przez poślizgnięcie, upadek, potknięcie. Zabezpieczyć przez odpowiednie instrukcje i kontrole wewnątrzzakładowe, aby otoczenie miejsca pracy było zawsze czyste i przejrzyste. Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu 11

12 Wskazówki dla użytkownika UWAGA Szkody rzeczowe przez modyfikacje i zmiany w maszynie. Uszkodzenia i lub utrudnienia w funkcjonowaniu maszyny. Modyfikacje i zmiany w maszynie i należących do niej urządzeń zabezpieczających, programowalnych systemach sterowania i każdym sprzęcie komputerowym i oprogramowaniu podlegają wyłącznej odpowiedzialności operatora. Sartorius odmawia odpowiedzialności za szkody na osobach i materiałach Nasze wyroby wolno stosować tylko z oryginalnymi akcesoriami oryginalnymi częściami zapasowymi względnie akcesoriami i częściami zapasowymi, na które Sartorius wyraził zgodę, ponieważ tylko te zostały sprawdzone pod kątem niezawodności, bezpieczeństwa i przydatności dla naszych maszyn. Zagrożenia cieplne ZWRÓCENIE UWAGI Zagrożenie przez gorące powierzchnie lub produkty. Oparzenia skóry. Nie ingerować w strumień produkcji. Przestrzegać tabliczek ostrzegawczych. Zagrożenia biologiczne i mikrobiologiczne ZWRÓCENIE UWAGI Zagrożenia higieniczne przez skażenie na podstawie osadzania się produktu i nagromadzania się resztek z zanieczyszczeniami drobnoustrojów. Zagrożenie zdrowia przez skażenie produktu na podstawie osadzania się produktu i resztek z zanieczyszczeniami drobnoustrojów. Zagrożenie zdrowia przez substancje biologiczne lub mikrobiologiczne. Ryzyko zdrowotne przez spożycie produktu skażonego. Utrudnienia w funkcjonowaniu maszyny. Przestrzegać przepisów czyszczenia, w szczególności danych odnośnie przerw w czyszczeniu. Dokładne sprawdzanie wyników czyszczenia. Regularne inspekcje maszyny przez personel specjalistyczny. ZWRÓCENIE UWAGI Zagrożenie higieniczne przez skażenie produktu na podstawie kontaktu z materiałami zakładowymi (np. smary, oleje). Zagrożenie zdrowia przez skażenie produktu Urazy przez poślizgnięcie się, upadek, potknięcie się.. Regularna konserwacja i inspekcja maszyny pod kątem wydostawania się smarów. Regularne sprawdzanie stanu pozycji łożysk. Ponieważ funkcjonowanie wagi mocno zależy od pozycji łożysk, także w przypadku wadliwej konserwacji błędne funkcjonowanie jest łatwe do zaobserwowania dla operatora.. 12 Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu

13 Wskazówki dla użytkownika 1.8 Urządzenia ochronne Możliwe zagrożenia unikane są w możliwie najlepszy sposób przez urządzenia ochronne. OSTRZEŻENIE Zagrożenie przez niebezpieczne, wadliwe lub błędne urządzenia ochronne we wszystkich fazach żywotności maszyny. Ciężkie lub śmiertelne urazy i lub uszkodzenia maszyny. Nigdy nie uruchamiać maszyny, jeśli brakuje urządzeń ochronnych lub są one uszkodzone Urządzenia ochronne muszą być regularnie sprawdzane pod kątem bezpiecznego zamocowania, funkcjonowania i kompletności. Naprawić uszkodzone urządzenia ochronne, uzupełnić brakujące urządzenia ochronne. Urządzeń ochronnych nie wolno zmieniać, samemu naprawiać lub unieruchamiać. Wszystkie poszycia ochronne i nakrycia, które demontowane są do prac czyszczących, konserwujących lub naprawczych, muszą być ponownie zamontowane przed nowym uruchomieniem maszyny. Za funkcjonowanie urządzeń ochronnych zgodne z przepisami odpowiedzialny jest operator. Sprawdzić urządzenia ochronne: na początku każdej zmiany pracy (w przypadku przerywanej eksploatacji) raz w tygodniu (w przypadku bezpośredniej eksploatacji) po każdej konserwacji, inspekcji lub naprawie Kontroli dokonać przy tym pod kątem: zalecanego stanu zalecanego położenia bezpiecznego zamocowania zalecanego funkcjonowania 1.9 Oznaczenia bezpieczeństwa na maszynie W każdych okolicznościach należy przestrzegać instrukcji oznaczeń bezpieczeństwa na maszynie. Wskazówki bezpieczeństwa przy na maszynie muszą być zawsze czytelne i kompletne przez cały czas użytkowania maszyny. Jeśli podczas okresu żywotności maszyny dojdzie do zblednięcia lub do uszkodzeń oznaczenia bezpieczeństwa, należy natychmiast zamówić nowe tabliczki. Od momentu, od którego tabliczki na pierwszy rzut oka nie są czytelne, maszynę do czasu montażu nowych tabliczek należy unieruchomić. Nie podnosić Należy koniecznie unikać oddziaływania siły na taśmę wagową przez podnoszenie, przesuwanie lub ciągnięcie. Prowadzi to do długotrwałych uszkodzeń czujników wagowych wzgl. utraty dokładności urządzenia wagowego. Tabliczka ze wskazówkami (średnica 20 mm) umieszczona jest na blaszce przed czujnikami wagowymi za pokrywą czołową. Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu 13

14 Wypakowanie i transport 2. Wypakowanie i transport 2.1 Zakres dostawy i kontrola pod kątem uszkodzeń w dostawie W celu nienagannego funkcjonowania maszyny zakres dostawy należy sprawdzić pod kątem kompletności i uszkodzeń w transporcie. Przy wysyłce dołączane są standardowo następujące dokumenty akcesoria maszyny: Zależnie od wykonania zgodnie ze zleceniem: instrukcje obsługi opcji Dokumenty dot. elektryki Certyfikaty Jeśli zamówione zostały akcesoria, materiały eksploatacyjne, itd. także te należy sprawdzić pod kątem zawartości i kompletności. W przypadku braku kompletności zwrócić się bezpośrednio do Sartorius AG, Göttingen. Kontrola pod kątem uszkodzeń w dostawie zawiera: widoczne uszkodzenia maszyny widoczne uszkodzenia urządzeń peryferyjnych widoczne uszkodzenia kabli, itd. stan zaopatrzenia maszyny w tabliczki Uszkodzenia w transporcie należy niezwłocznie zgłosić u właściwego spedytora. 2.2 Przepisy transportowe OSTRZEŻENIE Zagrożenie przez kołyszący się, przewracający się lub upadający ładunek lub części maszyny przy przesuwaniu lub procesach podnoszenia. Zagrożenie kołysania się maszyny przy transporcie z powodu podwyższonego punktu ciężkości. Ciężkie urazy i lub uszkodzenia maszyny. Transport powinien być dokonany przez fachowy personel. Przy transporcie należy nosić osobiste wyposażenie ochronne. Maszynę należy koniecznie zabezpieczyć przed upadkiem w transporcie. Transport maszyny musi nastąpić z uwzględnieniem punktu ciężkości. Maszynę transportować tylko w pozycji stojącej. Nie wchodzić pod wiszący ładunek. Maszyna może być transportowana wózkiem widłowym lub podnośnikiem tylko przez autoryzowane do tego osoby. W celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu pomiędzy widłami podnośnikowymi a ramą wagi należy zastosować odpowiednią ochronę. Maszyny nie stawiać na pochyłej powierzchni. 14 Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu

15 Wypakowanie i transport UWAGA UWAGA Szkody rzeczowe nieodpowiedniego poruszania transportowania maszyny. Uszkodzenia maszyny czujników wagowych. Koniecznie należy unikać uderzeń i działania sił na i względem stołu transportowego. Przy transporcie urządzenia należy zwrócić uwagę, aby waga kontrolna była podnoszona tylko na dźwigarach podstawy! Na stół transportowy nie mogą działać żadne siły. Nie podnosić lub przesuwać stołu transportowego lub unosić maszyny przy systemie przewozowym. Szkody rzeczowe przy poruszaniu transportowaniu przez nierozluźnione połączenia wtykowe. Uszkodzenia kabli i przyłączy. Przed transportem rozluźnić wszystkie elektryczne połączenia wtykowe pomiędzy maszyną a przewidzianymi wzgl. dołączonymi maszynami Maszynę przed transportem odłączyć od zasilania napięciowego Zabezpieczenie transportu Do transportu maszyny fabrycznie zamocowano zabezpieczenie transportowe czujników wagowych UWAGA UWAGA Szkody rzeczowe przy poruszaniu transportowaniu przez wstrząsy przy niezamontowanym zabezpieczeniu transportowym czujników wagowych. Uszkodzenia podstawy wagi i czujników wagowych. JKażdy ruch i każdy transport maszyny może być dokonywany tylko z zamocowanym zabezpieczeniem transportowym, zabezpieczeniami przeciążeniowymi (śruby). Szkody rzeczowe przez nieprawidłową kolejność i pozycjonowanie śrub przy montowaniu zabezpieczenia transportowego. Uszkodzenia maszyny. Koniecznie przestrzegać pozycji śrub i kolejności montażu i wykonać zgodnie z przedstawieniem na odpowiednich rysunkach w rozdziale Montowanie zabezpieczenia transportowego czujników wagowych Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu 15

16 Wypakowanie i transport 2.3 Usuwanie montowanie zabezpieczenia transportowego czujników wagowych 0,3 mm Czujniki obciążeniowe urządzeń WM6..., WM35GEP... oraz WM351EP.. są zabezpieczone 1 bezpiecznikiem obciążeniowym! Czujniki obciążeniowe urządzeń WM60..., WM oraz model WM35LFP.. są zabezpieczone 4 bezpiecznikami obciążeniowymi! Po ustawieniu urządzenia i przed uruchomieniem rozluźniane są bezpieczniki obciążeniowe. Pokrywy rozluźnić (SW 13, wzgl. 19) i zdjąć. Za pomocą załączonych pasków blaszanych WM35GEP..., WM351EP... (grubość: 0,3 mm) odstęp (0,3 mm) WM35LFP... (grubość: 0,3 mm) odstęp (0,3 mm) WM60... (grubość: 0,3 mm) odstęp (0,3 mm) WM grubość: 0,3 mm) odstęp (0,3 mm) nastawić odstęp pomiędzy śrubą a czujnikami obciążeniowymi. Nastawienie zabezpieczyć nakrętką zabezpieczającą. W normalnej eksploatacji szczelina powietrza nastawiona za pomocą pasków blaszanych służy jako bezpiecznik przeciążeniowy. Wskazówka: Pasek blaszany załączony jest w woreczku PE w szafce rozdzielczej. Ponownie nałożyć pokrywy i ponownie zamocować śrubami. Przed każdym transportem urządzenia należy zwrócić uwagę na to, że czujniki obciążeniowe zabezpieczone są bezpiecznikami przeciążeniowymi (śruby)! Transport na miejsce ustawienia UWAGA Urządzenia nie podnosić za przenośnik taśmowy! Do transportu używać tylko zaczepów mocujących (patrz rysunek). Jeśli maszyna uruchamiana jest po raz pierwszy po transporcie wewnątrzzakładowym lub po dłuższym unieruchomieniu, należy przeprowadzić próbne biegi w będących do dyspozycji trybach działania maszyny. Sprawdzić maszynę pod kątem podstawowego funkcjonowania i funkcjonowanie wszystkich opcji maszyny z produktami. 16 Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu

17 Dane techniczne 3. Dane techniczne 3.1 Dane techniczne, właściwości WM6... Wyniki osiągalne w praktyce np. dla różnic standardowych odchyleń pomiarowych lub zdolności przepustowej są zależne od danego zastosowania i dlatego nie należy ich rozumieć jako wielkości absolutnych. Dokładne wykonanie dostarczonej maszyny zdefiniowane jest w potwierdzeniu zlecenia. Cecha Dane Moduł WM WM6DCP.. WM6ECP.. WM6EDP.. WM6FCP.. WM6FDP.. Zakres wagowy (maksymalne obciążenie) [g] 25 g g g g g Maks. ciężar produktu [g] Dokładność dynamicznie ± [g] < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 Zależne od produktu, zdolności przepustowej i warunków otoczenia Zdolność przepustowa [szt. min.] Zależne od produktu, dopuszczalnej niedokładności i warunków otoczenia Zakresy prędkości [m min.] Rozstaw osi [mm] Szerokość taśmy [mm] Średnica krążków [mm] Madium transportu Pas Pas Pas Pas Pas Napędy Napięcie przyłączeniowe Pobór mocy Kierunek transportu Wysokość robocza [mm] Silniki 230 V-AC bez konieczności konserwacji z mechanizmem stożkowym Układ sterowania silnika poprzez przemiennik częstotliwości 230 V AC (+10 % 15 %); Hz (L1, N, PE) ok. 300 VA Prześwit [mm] 100 (± 25) Zakres temperaturowy [ºC] 10 do +40 Z prawej strony na lewą lub z lewej strony na prawą (podać przy zamówieniu) (przestawna w siatce 50 mm), zakres nastawny stóp: ± 25 mm Dozwolony zakres temperatury roboczej [ºC] +2 do +40 (MID +5 do +40) Temperatura produktu [ºC] 10 do +60 (pas) Rodzaj ochrony IP 65 Bezpieczeństwo maszyny Wykonanie odpowiada wymogom wytycznej WE EG (maszyny) Wymiary Patrz rysunki wymiarowe Materiał podstawy wagi Stal proszkowana RAL 7043, opcjonalnie stal szlachetna Waga Emisja hałasu Interfejsy Wyjścia ok. 50 kg Równoważny poziom ciśnienia akustycznego hałasu emitowanego przez urządzenie na stanowiskach pracy powyższej maszyny leży poniżej 80 db(a). RS232, opcjonalnie RS 422, RS485;Ethernet, Profibus 1 wyjście taśma start-stop jako zestyk przełączny bezpotencjałowy Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu 17

18 Dane techniczne 3.2 Dane techniczne, właściwości WM35 Wyniki osiągalne w praktyce np. dla różnic standardowych odchyleń pomiarowych lub zdolności przepustowej są zależne od danego zastosowania i dlatego nie należy ich rozumieć jako wielkości absolutnych. Dokładne wykonanie dostarczonej maszyny zdefiniowane jest w potwierdzeniu zlecenia. Cecha Dane Moduł WM WM35GEP WM35IEP WM35LFP Zakres wagowy (maksymalne obciążenie) [g] Maks. ciężar produktu [g] Dokładność dynamicznie ± [g] < 25 < 25 < 25 Zależne od produktu, zdolności przepustowej i warunków otoczenia Zdolność przepustowa [szt. min.] Zakresy prędkości [m min.] Zależne od produktu, dopuszczalnej niedokładności i warunków otoczenia Rozstaw osi [mm] Szerokość taśmy [mm] Średnica krążków [mm] Medium transportu Pas Pas Pas Napędy Napięcie przyłączeniowe Pobór mocy Kierunek transportu Wysokość robocza [mm] Silnik przekładniowy Spiroplan 230 V-AC bez konieczności konserwacji, układ sterowania silnika poprzez przemiennik częstotliwości 230 V AC (+10 % 15 %); Hz (L1, N, PE) Ok. 600 VA Prześwit [mm] 100 (± 25) Zakres temperaturowy [ºC] 10 do +40 Z prawej strony na lewą lub z lewej strony na prawą (podać przy zamówieniu) (przestawna w siatce 50 mm), zakres nastawny stóp: ± 25 mm Dozwolony zakres temperatury roboczej [ºC] +2 do +40 (MID +5 do +40) Temperatura produktu [ºC] 10 do +60 (pas) Rodzaj ochrony IP 65 Bezpieczeństwo maszyny Wykonanie odpowiada wymogom wytycznej WE EG (maszyny) Wymiary Patrz rysunki wymiarowe Materiał podstawy wagi Stal proszkowana RAL 7043, opcjonalnie stal szlachetna Waga Emisja hałasu Interfejsy Wyjścia Ok 90 kg Równoważny poziom ciśnienia akustycznego hałasu emitowanego przez urządzenie na stanowiskach pracy powyższej maszyny leży poniżej 80 db(a).. RS232, opcjonalnie RS 422, RS485;Ethernet, Profibus 1 wyjście taśma start-stop jako zestyk przełączany bezpotencjałowy 18 Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu

19 Dane techniczne 3.3 Dane techniczne, właściwości WM60... Wyniki osiągalne w praktyce np. dla różnic standardowych odchyleń pomiarowych lub zdolności przepustowej są zależne od danego zastosowania i dlatego nie należy ich rozumieć jako wielkości absolutnych. Dokładne wykonanie dostarczonej maszyny zdefiniowane jest w potwierdzeniu zlecenia. Cecha Dane Moduł WM WM60MHE WM60OHE WM60RHE Zakres wagowy (maksymalne obciążenie) [g] Maks. ciężar produktu [g] Dokładność dynamicznie ± [g] < 50 < 50 < 50 Zależne od produktu, zdolności przepustowej i warunków otoczenia Zdolność przepustowa [szt. min.] Zależne od produktu, dopuszczalnej niedokładności i warunków otoczenia Zakresy prędkości [m min.] Rozstaw osi [mm] Szerokość taśmy [mm] Średnica krążków [mm] Medium transportu Pas Pas Pas Napędy Napięcie przyłączeniowe Pobór mocy Kierunek transportu Wysokość robocza [mm] Silnik przekładniowy Spiroplan 230 V-AC bez konieczności konserwacji, układ sterowania silnika poprzez przemiennik częstotliwości 230 V AC (+10 % 15 %); Hz (L1, N, PE) Ok. 900 VA Prześwit [mm] 100 (± 25) Zakres temperaturowy [ºC] 10 do +40 Z prawej strony na lewą lub z lewej strony na prawą (podać przy zamówieniu) (przestawna w siatce 50 mm), zakres nastawny stóp: ± 25 mm. Dozwolony zakres temperatury roboczej [ºC] +2 do +40 (MID +5 do +40) Temperatura produktu [ºC] -10 do +60 (pas) Rodzaj ochrony IP 65 Bezpieczeństwo maszyny Wykonanie odpowiada wymogom wytycznej WE EG (maszyny) Wymiary Patrz rysunki wymiarowe Materiał podstawy wagi Stal proszkowana RAL 7043, opcjonalnie stal szlachetna Waga Emisja hałasu Interfejsy Wyjścia Ok. 180 kg Równoważny poziom ciśnienia akustycznego hałasu emitowanego przez urządzenie na stanowiskach pracy powyższej maszyny leży poniżej 80 db(a).. RS232, opcjonalnie RS 422, RS485;Ethernet, Profibus 1 wyjście taśma start-stop jako zestyk przełączany bezpotencjałowy Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu 19

20 Dane techniczne Cecha Dane Moduł WM WM60RKE.. WM60TKE.. WM60WKE.. WM60YKE.. Zakres wagowy (maksymalne obciążenie) [g] Maks. ciężar produktu [g] Dokładność dynamicznie ± [g] < 50 < 50 < 50 < 50 Zależne od produktu, zdolności przepustowej i warunków otoczenia Zdolność przepustowa [szt. min.] Maks. 23 Maks. 20 Maks. 18 Maks.17 Zakresy prędkości [m min.] Zależne od produktu, dopuszczalnej niedokładności i warunków otoczenia Rozstaw osi [mm] Szerokość taśmy [mm] Średnica krążków [mm] Medium transportu pas pas pas pas Napędy Napięcie przyłączeniowe Pobór mocy Kierunek transportu Wysokość robocza [mm] Silnik przekładniowy Spiroplan 230 V-AC bez konieczności konserwacji, układ sterowania silnika poprzez przemiennik częstotliwości 230 V AC (+10 % 15 %); Hz (L1, N, PE) Ok 900 VA Prześwit [mm] 100 (± 25) Zakres temperaturowy [ºC] 10 do +40 Z prawej strony na lewą lub z lewej strony na prawą (podać przy zamówieniu) (przestawna w siatce 50 mm), zakres nastawny stóp: ± 25 mm. Dozwolony zakres temperatury roboczej [ºC] +2 do +40 (MID +5 do +40) Temperatura produktu [ºC] 10 do +60 (pas Rodzaj ochrony IP 65 Bezpieczeństwo maszyny Wykonanie odpowiada wymogom wytycznej WE EG (maszyny) Wymiary Patrz rysunki wymiarowe Materiał podstawy wagi Stal proszkowana RAL 7043, opcjonalnie stal szlachetna Waga Emisja hałasu Interfejsy Wyjścia Ok. 180 kg Der A-bewertete äquivalente Emissionsschall-Druckpegel an den Arbeitsplätzen dieser Maschine liegt unter 80 db (A). RS232, opcjonalnie RS 422, RS485;Ethernet, Profibus 1 wyjście taśma start-stop jako zestyk przełączany bezpotencjałowy 20 Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna Instrukcja montażu i obsługi Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna PL A1860 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Nr katalogowy części Numer biuletynu: Data wejścia w życie: 8.13.2008 Proszę tutaj zapisać numery seryjne swojego urządzenia, do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik techniczny Wejście binarne

Podręcznik techniczny Wejście binarne 2CDC 550 002 D4001 06.2014 Podręcznik techniczny Wejście binarne Wejście binarne BI-F-2.0.1 (6241/2.0U) BI-F-4.0.1 (6241/4.0U) BI-M-4.0.1 (6241/4.0) Spis treści 1 Wskazówki dotyczące instrukcji 3 2 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K DFG/TFG 16-50 A/B/C-K 03.01 - Instrukcja obsługi p 50045358 12.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI.

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emoi Használati utasítás Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Upute

Bardziej szczegółowo

Deskowanie stropowe Dokadek 30

Deskowanie stropowe Dokadek 30 999803316-03/2015 pl Specjaliści Techniki Deskowań. Deskowanie stropowe Dokadek 30 Informacja dla użytkownika Instrukcja montażu i użytkowania 98033-285-01 Wstęp Informacja dla użytkownika Deskowanie stropowe

Bardziej szczegółowo

Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące.

Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące. SYSTEMY VAV Lista Referencyjna Projektowanie i obszary zastosowania Montaż Uruchamianie Obsługa Elementy sterujące Karty techniczne Projektowanie i obszary zastosowania Projektowanie i obszary zastosowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych Instrukcja użytkowania Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych I. Bezpieczeństwo użytkowania I Oznaczenia graficzne, występujące w instrukcji oraz na samym przemienniku, opisane

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.191.1596 2004-05-01 zm. Dz.U.03.178.1745 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie

Bardziej szczegółowo

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU Instrukcja montażu i użytkowania Polski Pompa ciepła typu solanka/ woda do instalacji wewnętrznej Nr zamówienia: 452235.66.05 FD 9205 Spis treści 1 Należy niezwłocznie

Bardziej szczegółowo

9 10 1 3 4 1 2 11 12 6-M TE 1 L R

9 10 1 3 4 1 2 11 12 6-M TE 1 L R 9 10 1 3 4 1 2 11 12 TE 16-M L R Hilti Corporation FL-9494 Schaan Tel.: +423 / 234 2111 Fax: +423 / 234 29 65 www.hilti.com Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan W 2934 0604 110-Pos. 8 1

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo