Sartorius WM Modelle. Instrukcja obsługi. Ważenie w ruchu. Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sartorius WM Modelle. Instrukcja obsługi. Ważenie w ruchu. Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Sartorius WM Modelle Ważenie w ruchu Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG

2 Tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa Przed podłączeniem i uruchomieniem maszyny upewnić się, czy zgadza się napięcie i częstotliwość zasilania energią z danymi na tabliczce znamionowej maszyny. Tabliczka znamionowa umieszczona jest z boku na szafce sterowniczej i wewnątrz szafki sterowniczej po lewej stronie. Objaśnienia tabliczki znamionowej Dane WM aa bbb. cccccc ddd eee 2xxx Oznaczenie Typ Maksymalny ciężar w kg Rozmiary przenośnika taśmowego i materiał Numer serii Numer zlecenia Modyfikacja Rok budowy Bardzo prosimy w przypadku każdego zapytania telefonicznego lub pisemnego jak i w przypadku zamówienia koniecznie mieć przygotowane: Oznaczenie typu Numer zlecenia oraz Numer serii celem właściwego opracowania. Wszystkie dane znajdziecie Państwo na tabliczce znamionowej. Tabliczka znamionowa umieszczona jest z boku na szafce sterowniczej i wewnątrz szafki sterowniczej po lewej stronie. 2 Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu

3 Information for the User Spis treści Spis treści Tabliczka znamionowa Spis treści Wskazówki dla użytkownika O niniejszej instrukcji obsługi Podstawowe wskazówki Obowiązujące dokumenty Stosowanie Grupa użytkowników Ogólne wskazówki bezpieczeństwa Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa Urządzenia ochronne Oznaczenia bezpieczeństwa na maszynie Wypakowanie i transport Zakres dostawy i kontrola pod kątem uszkodzeń w dostawie Przepisy transportowe Zabezpieczenie przewozowe czujników wagowych usuwanie montowanie Dane techniczne Dane techniczne, właściwości MW Dane techniczne, właściwości WM Dane techniczne, właściwości WM Dane techniczne, właściwości WM Rysunki wymiarowe Opis produktu Zakres zastosowania, opis Przegląd Budowa maszyny Zasada funkcjonowania, rodzaj pracy Instalacja, montaż Pozycja obsługi miejsce obsługi Narzędzia i środki kontroli Instalacja mechaniczna, ustawienie Warunki Zakresy będące do zabezpieczenia Wskazówki dot. ustawienia Obchodzenie się z platformą wagową Wyrównywanie wagi kontrolnej Instalacja elektryczna Przyłącze sieciowe Instalacja Urządzenia sortujące Kabel silnika Włączanie, pierwsze uruchomienie Czynności przed uruchomieniem Sprawdzenie i wyrównanie po pierwszym włączeniu Prędkość taśmy Rozpoznanie produktu Ustalenie wartości wagowej (sprawdzenie, regulo wanie) Sprawdzenie wartości wagowej statycznie Sprawdzenie wartości wagowej dynamicznie Obsługa Nastawienie Wskaźnik i jednostka obsługi Kontrolowanie wejścia granic sortowania z programem zastosowania Pamięć danych o produkcie Zapisywanie danych o produkcie Aktywowanie zapisanych danych o produkcie Przerwanie procesu zapisywania wzgl. skasowanie danych o produkcie Pytanie dot. granic tolerancji i czynnik korekty Nastawienie cyfrowego 1/O I/O YDO01M-IO Wejścia Wyjścia Czynnik korekty Klawiatura Nastawienie interfejsów COM1 datprot protokoły danych, - sbi SBI-wersja standardowa Szeregowy interfejs danych Utrzymanie w ruchu Czyszczenie Konserwacja Sprawdzenie po każdych 500 godzinach eksp loatacji Medium transportowe Konserwacja elektryczna Wymiana taśmy przenośnikowej Części ocierające się lub stykające się Części zapasowe WM35GEP + WM35IEP Naprawy Zakłócenia, możliwe przyczyny i ich usuwanie Przechowywanie Przepisy dot. przechowywania Unieruchomienie, demontaż Utylizacja Aneks Certyfikaty Oświadczenie zgodności Glosariusz, spis skrótów Obsługa klienta, hotline i suport techniczny W instrukcji stosowane są następujące symbole: Stoi przed zaleceniami handlowymi $ Stoi przed zaleceniami handlowymi, które powinny być wykonane tylko w określonych warunkach > Opisuje to, co dzieje się po wykonanej czynności Stoi przed punktem wyliczeniowym! Wskazuje na zagrożenie Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu 3

4 Wskazówki dla użytkownika 1. Wskazówki dla użytkownika 1.1 O niniejszej instrukcji obsługi Cel Niniejsza instrukcja obsługi oferuje praktycznym użytkownikom solidną podstawę do efektywnego użytkowania maszyny. Poniższa instrukcja obsługi informuje Państwa w przejrzystej i obszernej formie o bezpiecznym jak i poprawnym stosowaniu, konserwacji i pielęgnacji maszyny. Chcielibyśmy przedstawić Państwu bliżej obsługę i ustawienia konfiguracji maszyny jak i możliwości eksploatacyjne i różne zakresy zastosowania. Niniejsza instrukcja obsługi opisuje m. in. wszystkie funkcje standardowe maszyny podczas eksploatacji. Rzeczywiście istniejące funkcje kierują się wykonaniem odnoszącym się do zlecenia, gdyż każda maszyna jest sprzedawana i projektowana pod kątem jej przyszłego zastosowania. Rysunki i zdjęcia niniejszej instrukcji obsługi są reprezentatywne dla wszystkich wariantów wykonania maszyny (wykonania standardowe i specjalne). Powyższe obowiązuje również dla wszystkich czynności, wskazówek i objaśnień wymienionych w poniższym podręczniku. Grono adresatów Niniejsza instrukcja obsługi kierowana jest do wszystkich grup użytkowników, które wykonują czynności przy maszynie w ogólnym cyklu użytkowania. Poruszane są wszystkie tematy i zakresy, które są istotne dla różnych grup użytkowników. Podział Die Kapitelstruktur folgt chronologisch den einzelnen Struktura rozdziałów następuje chronologicznie do poszczególnych faz żywotności i użytkowania maszyny. W ten sposób możliwe jest, aby treści do poszczególnych tematów mogły być czytane wybiórczo i przez to szybko znajdowane odpowiedzi do specjalnych pytań. Obok rozdziałów ogólnych wskazówek bezpieczeństwa wymieniane są na początku każdego rozdziału a także, jeśli to konieczne, przed danymi działaniami, odpowiednie wskazówki bezpieczeństwa i wskazówki ostrzegawcze. Pierwsze dwa rozdziały zawierają ogólne i podstawowe przepisy jak i ważne wskazówki bezpieczeństwa. Należy uważnie przeczytać te rozdziały. W kolejnych rozdziałach 3, 4 i 5 można znaleźć dokładny opis produktu włącznie z parametrami technicznymi. Konkretne zalecenia odnośnie realizacji niezbędnych kroków dot. obsługi maszyny wymienione są w następnych rozdziałach. Aneks zawiera ważne adresy, glosariusz z objaśnieniami ważnych skrótów i podstawowe pojęcia oraz dalsze informacje. Konwencje typograficzne FNastępujące symbole i konwencje typograficzne ułatwią pracę z dokumentem i zatroszczą się o dobrą orientację: 1.), 2.), 3.) numeracja porządkowa poszczególnych kroków wieloetapowych zaleceń działania. Nakazywane jest wykonanie czegoś. Courier New Znaki, które mogą być podane za pomocą klawiatury w polach wejściowych, zaznaczone są w tym rodzaju pisma. XXXX menu główne XXXX podmenu, dialog, opcja t Możliwość usunięcia problemów, zakłóceń, błędów, itp. h Wskazówki zastosowania, przydatne informacje i wskazówki Naturalnie w każdej chwili w razie dalszych pytań jesteśmy do dyspozycji i będziemy się cieszyć z uwag, krytyki lub życzeń uzupełniających, co dotyczy z jednej strony treści przedłożonej instrukcji obsługi z drugiej strony jednak także, co się tyczy Państwa oczekiwać w obchodzeniu się z maszyną. Jeśli miałyby wystąpić problemy w eksploatacji maszyny lub ogólne pytania dot. pracy z maszyną, na które poniższa instrukcja obsługi nie udzieliła odpowiedzi, proszę się z nami skontaktować. Treści niniejszej instrukcji obsługi zostały zestawione z najwyższą starannością i odpowiadają naszej aktualnej wiedzy. Niniejsza instrukcja obsługi jest publikowana przez Sartorius AG bez jakiejkolwiek gwarancji. Korekty i zmiany techniczne i merytoryczne niniejszej instrukcji obsługi w celu usunięcia błędów typograficznych i redakcyjnych niedokładności jak i na podstawie ulepszeń maszyny i lub programów mogą być podjęte przez nas w każdej chwili i bez wcześniejszego powiadomienia. Zmiany tego typu wprowadzane są do instrukcji obsługi w sposób ciągły. 4 Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu

5 Wskazówki dla użytkownika 1.2 Podstawowe wskazówki Zasadniczo obowiązują wszystkie uregulowania dokonane w Ogólnych Warunkach Handlowych dot. dostaw i świadczeń Satrorius AG, aktualne wydanie. Punkty rękojmia odpowiedzialność oprogramowanie montaż Ogólnych Warunków Handlowych dotyczą w szczególności eksploatacji maszyny we wszystkich fazach żywotności i chcielibyśmy w tym miejscu zwrócić uwagę Państwa jeszcze raz dokładnie na przestrzeganie poniższych uzgodnień w obchodzeniu się z maszyną. 1.3 Obowiązujące dokumenty W połączeniu z niniejszą instrukcją obsługi obowiązują dalsze dokumenty. Zależnie od wykonania odnoszącego się do zlecenia: instrukcje obsługi opcji informacje dot. części zamiennych dokumenty dot. elektryki dokumenty dot. mechaniki sprawozdania kontrolne certyfikaty Wskazówki bezpieczeństwa Niniejszy rozdział zawiera ważne informacje, przeczytać go przed stosowaniem maszyny. 1.4 Wskazówki bezpieczeństwa Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Granice zastosowania: Jeśli maszyna stosowana jest bez zgodności z potwierdzeniem zlecenia jak i ze specyfikacjami technicznymi, może to doprowadzić do tego, że wynik nie będzie optymalny. Maszyna może być używana tylko w nienagannym stanie jak i zgodnie z przeznaczeniem, z wiedzą na temat bezpieczeństwa i zagrożeń, przestrzegając instrukcję obsługi. Maszyna instalacja jest przeznaczona wyłącznie do ważenia. Służy ona do ważenia i sortowania jak i wywozu transportowanych towarów o wymiarach i ciężarach opisanych w danych technicznych. Ważony towar (np. formy) sprawdzany jest pod kątem zachowania tolerancji wagowej. Zaprogramowana waga sortuje na podstawie wyznaczonych wstępnie tolerancji < => i wydaje sygnał bezpotencjałowy (poprawne napełnienie błędne napełnienie). Na ważony towar ustalana jest i wydawana jedna wartość wagowa. Każde wynikające z tego życie obowiązuje jako niezgodne z przeznaczeniem. Waga jest instrumentem pomiarowym i musi być traktowana jako taki instrument. Na stole wagowym nie wolno stawiać żadnych przedmiotów. Należy koniecznie unikać uderzeń i działania siły na i względem stołu wagowego. Maszyna wyprodukowana jest do zastosowania przemysłowego. Artykuły żywnościowe mogą być tylko opakowane. Produkty niestałe mogą być tylko opakowane. Wykorzystanie wyników wagowych jest obowiązkiem operatora maszyny. Ograniczenia powierzchniowe: Maszyna przeznaczona jest wyłącznie do zastosowania w pomieszczeniach zamkniętych. Granice czasowe: Prawdopodobny czas żywotności maszyny: nieograniczony. Do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem należy także przestrzeganie instrukcji obsługi jak i wszystkich pozostałych obowiązujących dokumentów, włącznie z zaleceniami przepisami konserwacyjnymi. Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu 5

6 Wskazówki dla użytkownika Stosowanie niezgodne z przepisami przewidywalne błędne użycie Maszyna opuściła zakład w nienagannym stanie, zbadana i bezpieczna pod względem technicznym. Jest ona zbudowana według stanu techniki i uznanych technicznych zasad bezpieczeństwa. Jednak przy stosowaniu mogą powstać zagrożenia dla zdrowia i życia użytkownika lub osób trzecich względnie uszkodzenia maszyny i innych wartości rzeczywistych. Za stosowanie niezgodne z przeznaczeniem w rozumieniu przewidywalnego błędnego zastosowania obowiązuje każde inne lub wynikające z niego użytkowanie, które nie jest opisane w niniejszej instrukcji obsługi, w szczególności transport osób lub innych istot. Za wynikające z tego szkody Sartorius nie odpowiada. Do maszyny wolno tylko wkładać produkt produkty, które zostały ustalone w umowie, ponieważ tylko w ten sposób zagwarantowane jest optymalne i nienaganne funkcjonowanie maszyny. Nieuzgodnione z nami zmiany produktu lub zmiany stanu produktu mogą ograniczyć sprawność maszyny, ponieważ została ona dopasowana optymalnie do Państwa wymogów. Maszyna nie nadaje się do zastosowania w otoczeniu zagrożonym wybuchem. 1.5 Grupa użytkowników Prace przy maszynie mogą być przeprowadzane tylko przez zaufany, przeszkolony, wprowadzony w zakres obowiązków i poinstruowany pod kątem bezpieczeństwa personel. Prace przy wyposażeniu elektrycznym maszyny mogą być podejmowane tylko przez specjalistów elektryków lub przez poinstruowane osoby pod kierownictwem i nadzorem specjalistów elektryków zgodnie z zasadami elektrotechniki. Wykwalifikowanym personelem są osoby, które obeznane są z ustawieniem, montażem, uruchomieniem i obsługą maszyny i dysponują kwalifikacjami odpowiednimi do tej czynności. Specjalistą elektrykiem jest osoba, która na podstawie swego wykształcenia, wiedzy i doświadczenia jak i wiedzy na temat stosownych najnowszych norm elektrotechniki i elektroniki, które oceniają przekazane jej prace, i która potrafi rozpoznać możliwe zagrożenie. Istnieje obowiązek nadzorowania w przypadku personelu szkolonego lub uczącego się. Szkolenie personelu w temacie użytkowania jest obowiązkiem Kupującego: musi on zapewnić, aby personel obsługi był obeznany z zasadami bezpieczeństwa jak i poprawnym użytkowaniem. Szkolenia na temat bezpieczeństwa należy powtarzać w regularnych odstępach. Specjaliści muszą mieć dostęp do potrzebnych dokumentów i instrukcji oraz być odpowiednio przeszkoleni. Kompetencje do różnych czynności przy maszynie muszą być jasno ustalone i przestrzegane. Nie mogą powstać żadne niejasne kompetencje, ponieważ mogą one zagrozić bezpieczeństwu użytkownika. Ustawić dokładny podział miejsc pracy, jeśli przy maszynie pracuje kilka osób. W przypadku niewłaściwego zastosowania i lub obsługi przez osoby nieuprawnione nie następuje rękojmia. Kupujący odpowiada za każdą szkodę zespołu i maszyny, która powstaje przez nieprawidłowe użytkowanie maszyny lub nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa. 6 Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu

7 Wskazówki dla użytkownika 1.6 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa Ogólne wskazówki bezpieczeństwa nie są przyporządkowane do żadnych poszczególnych czynności i odsyłają do informacji istotnych dla bezpieczeństwa. Są one zasadnicze i należy je uwzględniać we wszystkich fazach żywotności maszyny i dlatego zostały zebrane na początku niniejszej instrukcji obsługi. Przy rozwoju, konstrukcji i ukształtowaniu maszyny położono szczególny nacisk na to, aby zagwarantować bezpieczną eksploatację, bezproblemową konserwację i proste czyszczenie. Mimo tych kroków należy zwrócić uwagę na następujące wskazówki bezpieczeństwa, aby uniknąć urazów lub śmierci. Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa prowadzi do utraty jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. Maszynę wykorzystywać tylko w technicznie nienagannym stanie jak i zgodnie z przeznaczeniem, ze świadomością bezpieczeństwa i zagrożenia przestrzegając instrukcji obsługi! Zalecane lub podane w instrukcji obsługi terminy dla powtarzających się badań inspekcji i prac konserwacyjnych muszą być zachowane. Przepisy dot. zapobiegania wypadkom, postanowienia zakładowe regionalne państwowe i ustawowe Należy przestrzegać istniejących przepisów państwowych odnośnie zapobiegania wypadkom i ewentualnych wewnątrzzakładowych przepisów pracy, eksploatacji i bezpieczeństwa. Dla zakresu elektrotechniki w Niemczech wiążący jest przepis zapobiegania wypadkom stowarzyszenia zawodowego Maszyny elektryczne i środki produkcji zgodnie z BGV A2 (stare VGB 4). We wszystkich innych krajach należy stosować odpowiednie przepisy państwowe lub ustawy czy wymogi. Należy koniecznie przestrzegać przepisów bhp jak i wszystkich innych istotnych przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w momencie prac przy maszynie. Obowiązki operatora Operator ma obowiązek zapewnić i przeprowadzić wszystkie działania celem zapobiegania wypadkom, chorobom zawodowym, zagrożeniom zdrowia uwarunkowanych pracą oraz działania w celu zaplanowania pracy przystosowanej dla pracownika. Operator jest zobowiązany zwrócić uwagę na zakładową specyfikę i wymogi dot. personelu. Operator musi poza tym zatroszczyć się, aby maszyny elektryczne i środki produkcji były obsługiwane odpowiednio do zasad elektrotechniki. Jeśli w jakiejś maszynie elektrycznej lub elektrycznym środku produkcji zostanie stwierdzona usterka, tzn. nie odpowiadają one lub już nie odpowiadają zasadom elektrotechniki, operator musi się wówczas zatroszczyć, aby usterka została natychmiast usunięta. Jeśli do tego czasu powstanie nagłe zagrożenie, musi się on zatroszczyć o to, aby maszyna elektryczna lub elektryczny środek produkcji nie był stosowany w stanie wadliwym. Operator musi się zatroszczyć, aby maszyny elektryczne i środki zakładowe były sprawdzone pod kątem stanu zgodnego z przepisami. W szczególności zakłócenia, które mogą negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo, muszą być niezwłocznie usunięte. Dokumenty techniczne Zachować niniejszą instrukcję obsługi i wszystkie właściwe dokumenty, aby w razie potrzeby były one do dyspozycji. Tylko w taki sposób można natychmiast rozwiązać problem. W przypadku zagubienia instrukcji obsługi proszę zamówić u nas zastępcze dokumenty. W przypadku dalszego przekazania maszyny lub jej sprzedaży następnemu właścicielowi należy przekazać niniejszą instrukcję obsługi i wszystkie właściwe dokumenty. Personel przed rozpoczęciem pracy musi przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi. Za szkody, które powstaną przez nieprzestrzeganie tej instrukcji, Sartorius nie przejmuje żadnej odpowiedzialności. Jeśli instrukcje pracy, ich kolejność, wskazówki bezpieczeństwa lub oznaczenia bezpieczeństwa nie miałyby być zachowane, nie można zagwarantować bezpiecznego zastosowania maszyny oraz nie istnieje roszczenie odpowiedzialności. Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu 7

8 Wskazówki dla użytkownika Ochrona personelu Jeśli to konieczne, nosić osobiste wyposażenie ochronne. Za wybór i przygotowanie odpowiedniego ubioru ochronnego (na temperaturę) i osobistego wyposażenia ochronnego operatora odpowiedzialny jest operator. Na maszynie znajdują się, jeśli to niezbędne, tabliczki z nakazami dot. noszenia osobistego ubioru ochronnego. Prace przy maszynie wykonywać tylko przy wystarczającym oświetleniu. 1.7 Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa są tematycznie podzielonym zestawieniem istotnych wskazówek bezpieczeństwa, które obowiązują dla kilku różnych czynności i które należy uwzględniać we wszystkich etapach żywotności maszyny. Ich celem jest, aby zasadniczo przygotować Państwa do postępowania zgodnego z zachowaniem bezpieczeństwa, nie nudząc Państwa wielokrotnym powtarzaniem wskazówek w poniższym dokumencie Zastosowane hasła ostrzegawcze, piktogramy i symbole Hasła ostrzegawcze Wszystkie wskazówki istotne dla bezpieczeństwa oznaczone są hasłami ostrzegawczymi wyszczególnionymi w poniższej tabeli. Hasła ostrzegawcze charakteryzują ciężar zagrożenia, który występuje, jeśli nie są stosowane środki celem obrony przed zagrożeniami Pole hasła ostrzegawczego NIEBEZPIECZEŃSTWO OSTRZEŻENIE ZWRÓCENIE UWAGI UWAGA 1. Kryterium: skutki 2. Kryterium: prawdopodobieństwo Śmierć ciężki uraz (nieodwracalny) Śmierć ciężki uraz (nieodwracalny) Jest w bezpośredniej bliskości Możliwe Lekki uraz (odwracalny)możliwe Znaczenie Niebezpieczeństwo, które zagraża bezpośrednio i prowadzi do śmierci lub ciężkiego, nieodwracalnego urazu, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności. Ostrzeżenie przed możliwą sytuacją ze skutkiem śmiertelnym i lub ciężkim, nieodwracalnym urazem, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności. Zwrócenie uwagi na możliwą sytuacją ze skutkiem lekkiego, odwracalnego urazu i lub szkodą rzeczową, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności. Szkoda rzeczowa Możliwe Uwaga na możliwą sytuację ze skutkiem szkody rzeczowej, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności. 8 Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu

9 Wskazówki dla użytkownika Symbole niebezpieczeństwa, znaki zakazu i nakazu W przeciwieństwie do hasła ostrzegawczego symbole zagrożenia, znaki zakazu i nakazu wskazują na rodzaj, ale nie na ciężar zagrożenia. Symbole niebezpieczeństwa, znaki zakazu i nakazu ostrzegają przed zagrożeniem urazu. Stosować się do wszystkich środków, które są tak oznaczone, aby uniknąć urazów i śmierci. Wszystkie symbole niebezpieczeństwa stosowane są zawsze w połączeniu z hasłem ostrzegawczym. Symbol Znaczenie Ostrzeżenie przed miejscem niebezpiecznym Ostrzeżenie przed urazami ręcznymi Ostrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem elektrycznym Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem poślizgnięcia się Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem wciągnięcia Zakaz dla osób z rozrusznikiem sercar Budowa i treści Symbol niebezpieczeństwa Znak niebezpieczeństwa z HASŁEM OSTRZE- GAWCZYM Rodzaj i źródło niebezpieczeństwa, rodzaj niebezpieczeństwa, nazwa niebezpieczeństwa Skutek(i) w przypadku nieprzestrzegania w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa działanie(a) w celu ochrony przed zagrożeniem, ewentualnie wymogi działania Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu 9

10 Wskazówki dla użytkownika Zagrożenia elektryczne OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Zagrożenie elektryczne w przypadku wszystkich prac przy maszynie: montowanie i instalowanie uruchamianie czyszczenie i konserwowanie naprawianie demontowanie Występujące wartości napięcia mogą prowadzić do ciężkich urazów, ewentualnie być śmiertelne i lub uszkodzić maszynę. Zanim zostaną przeprowadzone prace przy maszynie, maszyna musi być wyłączona z napięcia wraz z przewidzianymi i dołączonymi komponentami zgodnie z VDE. Zagrożenie elektryczne przy otwieraniu maszyny. Występujące wartości napięcia mogą prowadzić do ciężkich urazów, ewentualnie być śmiertelne i lub uszkodzić maszynę. Przed otwarciem szafki rozdzielczej główny włącznik musi być ustawiony na OFF Szafka rozdzielcza po zakończeniu prac musi być zamknięta. Szafka rozdzielcza podczas normalnej eksploatacji musi być zamknięta. Maszyna może być otwierana, montowana i przyłączana wyłącznie przez fachowych i wykwalifikowanych specjalistów. OSTRZEŻENIE Zagrożenie elektryczne przez dotknięcie przez osoby częściami, które stały się pod napięciem przez awarie. Zagrożenie elektryczne przez przyłożenie zewnętrznego wysokiego napięcia (błędna obsługa). Występujące wartości napięcia mogą prowadzić do ciężkich urazów, ewentualnie być śmiertelne i lub uszkodzić maszynę. Zewnętrzne wysokie napięcie może prowadzić do ciężkich porażeń prądem ze skutkami oparzeń, urazów i ewentualnie ze skutkiem śmiertelnym. Wszystkie części metaliczne, które mogą być dotykane przez operatora lub personel konserwacyjny, są zintegrowane z systemami przewodów ochronnych. System przewodów ochronnych musi być koniecznie przyłączony fachowo przez operatora. Sprawdzenie systemu przewodów ochronnych całej instalacji musi być przeprowadzane regularnie w ramach okresów, za które odpowiedzialny jest operator. ZWRÓCENIE UWAGI Zagrożenie elektryczne przez procesy elektrostatyczne, tzn. przez duże różnice potencjałów iskry powstającej w elektrycznie izolowanym materiale lub przez przebicie, które powoduje bardzo krótki wysoki elektryczny impuls prądu. Urazy przez wyładowania elektryczne i lub uszkodzenie elektronicznych elementów konstrukcyjnych. Stosować tylko media transportowe, na które zezwolił Sartorius. Prace przy komponentach elektrycznych mogą być przeprowadzane z zasady tylko przez specjalistów elektryków. 10 Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu

11 Wskazówki dla użytkownika Zagrożenia mechaniczne ZWRÓCENIE UWAGI Zagrożenie przez nieoczekiwany rozruch lub przebieg funkcji na podstawie: planowego funkcjonowania maszyny błędów w sterowaniu i lub błędów w obsłudze. Urazy przez oddziaływanie noży. Urazy przez wciągnięcie i uchwycenie np. przez medium transportu. Urazy przez zgniecenie i uderzenie. Istniejące ewentualnie urządzenie oddzielające musi być zabezpieczone przez środki konstrukcyjne, aby nie była możliwa żadna ingerencja w zakres oddzielania. Jeśli nie jest możliwe zabezpieczenie zakresu oddzielania, należy zagwarantować, aby maszynę obsługiwał tylko przeszkolony personel poinstruowany o zachowaniu bezpieczeństwa. Operatorzy muszą przeczytać dokumenty techniczne i zrozumieć je. ZWRÓCENIE UWAGI Zagrożenie przez pola elektromagnetyczne na podstawie błędnej zgodności elektromagnetycznej (EMV) Nieoczekiwane lub błędne przebiegi funkcjonowania. Zakłócenia otaczających maszyn. Ukształtowanie maszyny zgodnie z EMV. Sprawdzenie maszyny zgodnie z EMV. ZWRÓCENIE UWAGI Zagrożenie przez miejsca przyłączenia i przejścia, które powstają pomiędzy maszyną a urządzeniami zainstalowanymi przez klienta Urazy przez zgniecenie rąk. Operator musi zabezpieczyć miejsca zagrożenia. Przejścia należy ukształtować w sposób bezpieczny: nie może być możliwe uchwycenie od środka i należy je wykluczyć przez urządzenia ochronne, jeśli nie można zapobiec temu środkami konstrukcyjnymi. ZWRÓCENIE UWAGI ZWRÓCENIE UWAGI Zagrożenie przez uchwycenie lub nawinięcie fragmentów ubrania np. przy mediach transportu maszyny. Urazy przez wciągnięcie ubrania. Obcisłe ubranie zmniejsza zagrożenie uchwycenia lub nawinięcia. Przy wszystkich pracach: nosić obuwie ochronne i obcisły ubiór. Biżuterię i włosy należy tak nosić, aby nie mogły być one wciągnięte przez poruszające się części.jeśli to niezbędne, nosić osobiste wyposażenie ochronne (PSA). Zagrożenie poślizgnięcia, upadku, potknięcia przez nieposprzątane miejsce pracy, leżące dookoła przedmioty, zanieczyszczoną, mokrą podłogę, itd. Urazy przez poślizgnięcie, upadek, potknięcie. Zabezpieczyć przez odpowiednie instrukcje i kontrole wewnątrzzakładowe, aby otoczenie miejsca pracy było zawsze czyste i przejrzyste. Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu 11

12 Wskazówki dla użytkownika UWAGA Szkody rzeczowe przez modyfikacje i zmiany w maszynie. Uszkodzenia i lub utrudnienia w funkcjonowaniu maszyny. Modyfikacje i zmiany w maszynie i należących do niej urządzeń zabezpieczających, programowalnych systemach sterowania i każdym sprzęcie komputerowym i oprogramowaniu podlegają wyłącznej odpowiedzialności operatora. Sartorius odmawia odpowiedzialności za szkody na osobach i materiałach Nasze wyroby wolno stosować tylko z oryginalnymi akcesoriami oryginalnymi częściami zapasowymi względnie akcesoriami i częściami zapasowymi, na które Sartorius wyraził zgodę, ponieważ tylko te zostały sprawdzone pod kątem niezawodności, bezpieczeństwa i przydatności dla naszych maszyn. Zagrożenia cieplne ZWRÓCENIE UWAGI Zagrożenie przez gorące powierzchnie lub produkty. Oparzenia skóry. Nie ingerować w strumień produkcji. Przestrzegać tabliczek ostrzegawczych. Zagrożenia biologiczne i mikrobiologiczne ZWRÓCENIE UWAGI Zagrożenia higieniczne przez skażenie na podstawie osadzania się produktu i nagromadzania się resztek z zanieczyszczeniami drobnoustrojów. Zagrożenie zdrowia przez skażenie produktu na podstawie osadzania się produktu i resztek z zanieczyszczeniami drobnoustrojów. Zagrożenie zdrowia przez substancje biologiczne lub mikrobiologiczne. Ryzyko zdrowotne przez spożycie produktu skażonego. Utrudnienia w funkcjonowaniu maszyny. Przestrzegać przepisów czyszczenia, w szczególności danych odnośnie przerw w czyszczeniu. Dokładne sprawdzanie wyników czyszczenia. Regularne inspekcje maszyny przez personel specjalistyczny. ZWRÓCENIE UWAGI Zagrożenie higieniczne przez skażenie produktu na podstawie kontaktu z materiałami zakładowymi (np. smary, oleje). Zagrożenie zdrowia przez skażenie produktu Urazy przez poślizgnięcie się, upadek, potknięcie się.. Regularna konserwacja i inspekcja maszyny pod kątem wydostawania się smarów. Regularne sprawdzanie stanu pozycji łożysk. Ponieważ funkcjonowanie wagi mocno zależy od pozycji łożysk, także w przypadku wadliwej konserwacji błędne funkcjonowanie jest łatwe do zaobserwowania dla operatora.. 12 Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu

13 Wskazówki dla użytkownika 1.8 Urządzenia ochronne Możliwe zagrożenia unikane są w możliwie najlepszy sposób przez urządzenia ochronne. OSTRZEŻENIE Zagrożenie przez niebezpieczne, wadliwe lub błędne urządzenia ochronne we wszystkich fazach żywotności maszyny. Ciężkie lub śmiertelne urazy i lub uszkodzenia maszyny. Nigdy nie uruchamiać maszyny, jeśli brakuje urządzeń ochronnych lub są one uszkodzone Urządzenia ochronne muszą być regularnie sprawdzane pod kątem bezpiecznego zamocowania, funkcjonowania i kompletności. Naprawić uszkodzone urządzenia ochronne, uzupełnić brakujące urządzenia ochronne. Urządzeń ochronnych nie wolno zmieniać, samemu naprawiać lub unieruchamiać. Wszystkie poszycia ochronne i nakrycia, które demontowane są do prac czyszczących, konserwujących lub naprawczych, muszą być ponownie zamontowane przed nowym uruchomieniem maszyny. Za funkcjonowanie urządzeń ochronnych zgodne z przepisami odpowiedzialny jest operator. Sprawdzić urządzenia ochronne: na początku każdej zmiany pracy (w przypadku przerywanej eksploatacji) raz w tygodniu (w przypadku bezpośredniej eksploatacji) po każdej konserwacji, inspekcji lub naprawie Kontroli dokonać przy tym pod kątem: zalecanego stanu zalecanego położenia bezpiecznego zamocowania zalecanego funkcjonowania 1.9 Oznaczenia bezpieczeństwa na maszynie W każdych okolicznościach należy przestrzegać instrukcji oznaczeń bezpieczeństwa na maszynie. Wskazówki bezpieczeństwa przy na maszynie muszą być zawsze czytelne i kompletne przez cały czas użytkowania maszyny. Jeśli podczas okresu żywotności maszyny dojdzie do zblednięcia lub do uszkodzeń oznaczenia bezpieczeństwa, należy natychmiast zamówić nowe tabliczki. Od momentu, od którego tabliczki na pierwszy rzut oka nie są czytelne, maszynę do czasu montażu nowych tabliczek należy unieruchomić. Nie podnosić Należy koniecznie unikać oddziaływania siły na taśmę wagową przez podnoszenie, przesuwanie lub ciągnięcie. Prowadzi to do długotrwałych uszkodzeń czujników wagowych wzgl. utraty dokładności urządzenia wagowego. Tabliczka ze wskazówkami (średnica 20 mm) umieszczona jest na blaszce przed czujnikami wagowymi za pokrywą czołową. Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu 13

14 Wypakowanie i transport 2. Wypakowanie i transport 2.1 Zakres dostawy i kontrola pod kątem uszkodzeń w dostawie W celu nienagannego funkcjonowania maszyny zakres dostawy należy sprawdzić pod kątem kompletności i uszkodzeń w transporcie. Przy wysyłce dołączane są standardowo następujące dokumenty akcesoria maszyny: Zależnie od wykonania zgodnie ze zleceniem: instrukcje obsługi opcji Dokumenty dot. elektryki Certyfikaty Jeśli zamówione zostały akcesoria, materiały eksploatacyjne, itd. także te należy sprawdzić pod kątem zawartości i kompletności. W przypadku braku kompletności zwrócić się bezpośrednio do Sartorius AG, Göttingen. Kontrola pod kątem uszkodzeń w dostawie zawiera: widoczne uszkodzenia maszyny widoczne uszkodzenia urządzeń peryferyjnych widoczne uszkodzenia kabli, itd. stan zaopatrzenia maszyny w tabliczki Uszkodzenia w transporcie należy niezwłocznie zgłosić u właściwego spedytora. 2.2 Przepisy transportowe OSTRZEŻENIE Zagrożenie przez kołyszący się, przewracający się lub upadający ładunek lub części maszyny przy przesuwaniu lub procesach podnoszenia. Zagrożenie kołysania się maszyny przy transporcie z powodu podwyższonego punktu ciężkości. Ciężkie urazy i lub uszkodzenia maszyny. Transport powinien być dokonany przez fachowy personel. Przy transporcie należy nosić osobiste wyposażenie ochronne. Maszynę należy koniecznie zabezpieczyć przed upadkiem w transporcie. Transport maszyny musi nastąpić z uwzględnieniem punktu ciężkości. Maszynę transportować tylko w pozycji stojącej. Nie wchodzić pod wiszący ładunek. Maszyna może być transportowana wózkiem widłowym lub podnośnikiem tylko przez autoryzowane do tego osoby. W celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu pomiędzy widłami podnośnikowymi a ramą wagi należy zastosować odpowiednią ochronę. Maszyny nie stawiać na pochyłej powierzchni. 14 Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu

15 Wypakowanie i transport UWAGA UWAGA Szkody rzeczowe nieodpowiedniego poruszania transportowania maszyny. Uszkodzenia maszyny czujników wagowych. Koniecznie należy unikać uderzeń i działania sił na i względem stołu transportowego. Przy transporcie urządzenia należy zwrócić uwagę, aby waga kontrolna była podnoszona tylko na dźwigarach podstawy! Na stół transportowy nie mogą działać żadne siły. Nie podnosić lub przesuwać stołu transportowego lub unosić maszyny przy systemie przewozowym. Szkody rzeczowe przy poruszaniu transportowaniu przez nierozluźnione połączenia wtykowe. Uszkodzenia kabli i przyłączy. Przed transportem rozluźnić wszystkie elektryczne połączenia wtykowe pomiędzy maszyną a przewidzianymi wzgl. dołączonymi maszynami Maszynę przed transportem odłączyć od zasilania napięciowego Zabezpieczenie transportu Do transportu maszyny fabrycznie zamocowano zabezpieczenie transportowe czujników wagowych UWAGA UWAGA Szkody rzeczowe przy poruszaniu transportowaniu przez wstrząsy przy niezamontowanym zabezpieczeniu transportowym czujników wagowych. Uszkodzenia podstawy wagi i czujników wagowych. JKażdy ruch i każdy transport maszyny może być dokonywany tylko z zamocowanym zabezpieczeniem transportowym, zabezpieczeniami przeciążeniowymi (śruby). Szkody rzeczowe przez nieprawidłową kolejność i pozycjonowanie śrub przy montowaniu zabezpieczenia transportowego. Uszkodzenia maszyny. Koniecznie przestrzegać pozycji śrub i kolejności montażu i wykonać zgodnie z przedstawieniem na odpowiednich rysunkach w rozdziale Montowanie zabezpieczenia transportowego czujników wagowych Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu 15

16 Wypakowanie i transport 2.3 Usuwanie montowanie zabezpieczenia transportowego czujników wagowych 0,3 mm Czujniki obciążeniowe urządzeń WM6..., WM35GEP... oraz WM351EP.. są zabezpieczone 1 bezpiecznikiem obciążeniowym! Czujniki obciążeniowe urządzeń WM60..., WM oraz model WM35LFP.. są zabezpieczone 4 bezpiecznikami obciążeniowymi! Po ustawieniu urządzenia i przed uruchomieniem rozluźniane są bezpieczniki obciążeniowe. Pokrywy rozluźnić (SW 13, wzgl. 19) i zdjąć. Za pomocą załączonych pasków blaszanych WM35GEP..., WM351EP... (grubość: 0,3 mm) odstęp (0,3 mm) WM35LFP... (grubość: 0,3 mm) odstęp (0,3 mm) WM60... (grubość: 0,3 mm) odstęp (0,3 mm) WM grubość: 0,3 mm) odstęp (0,3 mm) nastawić odstęp pomiędzy śrubą a czujnikami obciążeniowymi. Nastawienie zabezpieczyć nakrętką zabezpieczającą. W normalnej eksploatacji szczelina powietrza nastawiona za pomocą pasków blaszanych służy jako bezpiecznik przeciążeniowy. Wskazówka: Pasek blaszany załączony jest w woreczku PE w szafce rozdzielczej. Ponownie nałożyć pokrywy i ponownie zamocować śrubami. Przed każdym transportem urządzenia należy zwrócić uwagę na to, że czujniki obciążeniowe zabezpieczone są bezpiecznikami przeciążeniowymi (śruby)! Transport na miejsce ustawienia UWAGA Urządzenia nie podnosić za przenośnik taśmowy! Do transportu używać tylko zaczepów mocujących (patrz rysunek). Jeśli maszyna uruchamiana jest po raz pierwszy po transporcie wewnątrzzakładowym lub po dłuższym unieruchomieniu, należy przeprowadzić próbne biegi w będących do dyspozycji trybach działania maszyny. Sprawdzić maszynę pod kątem podstawowego funkcjonowania i funkcjonowanie wszystkich opcji maszyny z produktami. 16 Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu

17 Dane techniczne 3. Dane techniczne 3.1 Dane techniczne, właściwości WM6... Wyniki osiągalne w praktyce np. dla różnic standardowych odchyleń pomiarowych lub zdolności przepustowej są zależne od danego zastosowania i dlatego nie należy ich rozumieć jako wielkości absolutnych. Dokładne wykonanie dostarczonej maszyny zdefiniowane jest w potwierdzeniu zlecenia. Cecha Dane Moduł WM WM6DCP.. WM6ECP.. WM6EDP.. WM6FCP.. WM6FDP.. Zakres wagowy (maksymalne obciążenie) [g] 25 g g g g g Maks. ciężar produktu [g] Dokładność dynamicznie ± [g] < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 Zależne od produktu, zdolności przepustowej i warunków otoczenia Zdolność przepustowa [szt. min.] Zależne od produktu, dopuszczalnej niedokładności i warunków otoczenia Zakresy prędkości [m min.] Rozstaw osi [mm] Szerokość taśmy [mm] Średnica krążków [mm] Madium transportu Pas Pas Pas Pas Pas Napędy Napięcie przyłączeniowe Pobór mocy Kierunek transportu Wysokość robocza [mm] Silniki 230 V-AC bez konieczności konserwacji z mechanizmem stożkowym Układ sterowania silnika poprzez przemiennik częstotliwości 230 V AC (+10 % 15 %); Hz (L1, N, PE) ok. 300 VA Prześwit [mm] 100 (± 25) Zakres temperaturowy [ºC] 10 do +40 Z prawej strony na lewą lub z lewej strony na prawą (podać przy zamówieniu) (przestawna w siatce 50 mm), zakres nastawny stóp: ± 25 mm Dozwolony zakres temperatury roboczej [ºC] +2 do +40 (MID +5 do +40) Temperatura produktu [ºC] 10 do +60 (pas) Rodzaj ochrony IP 65 Bezpieczeństwo maszyny Wykonanie odpowiada wymogom wytycznej WE EG (maszyny) Wymiary Patrz rysunki wymiarowe Materiał podstawy wagi Stal proszkowana RAL 7043, opcjonalnie stal szlachetna Waga Emisja hałasu Interfejsy Wyjścia ok. 50 kg Równoważny poziom ciśnienia akustycznego hałasu emitowanego przez urządzenie na stanowiskach pracy powyższej maszyny leży poniżej 80 db(a). RS232, opcjonalnie RS 422, RS485;Ethernet, Profibus 1 wyjście taśma start-stop jako zestyk przełączny bezpotencjałowy Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu 17

18 Dane techniczne 3.2 Dane techniczne, właściwości WM35 Wyniki osiągalne w praktyce np. dla różnic standardowych odchyleń pomiarowych lub zdolności przepustowej są zależne od danego zastosowania i dlatego nie należy ich rozumieć jako wielkości absolutnych. Dokładne wykonanie dostarczonej maszyny zdefiniowane jest w potwierdzeniu zlecenia. Cecha Dane Moduł WM WM35GEP WM35IEP WM35LFP Zakres wagowy (maksymalne obciążenie) [g] Maks. ciężar produktu [g] Dokładność dynamicznie ± [g] < 25 < 25 < 25 Zależne od produktu, zdolności przepustowej i warunków otoczenia Zdolność przepustowa [szt. min.] Zakresy prędkości [m min.] Zależne od produktu, dopuszczalnej niedokładności i warunków otoczenia Rozstaw osi [mm] Szerokość taśmy [mm] Średnica krążków [mm] Medium transportu Pas Pas Pas Napędy Napięcie przyłączeniowe Pobór mocy Kierunek transportu Wysokość robocza [mm] Silnik przekładniowy Spiroplan 230 V-AC bez konieczności konserwacji, układ sterowania silnika poprzez przemiennik częstotliwości 230 V AC (+10 % 15 %); Hz (L1, N, PE) Ok. 600 VA Prześwit [mm] 100 (± 25) Zakres temperaturowy [ºC] 10 do +40 Z prawej strony na lewą lub z lewej strony na prawą (podać przy zamówieniu) (przestawna w siatce 50 mm), zakres nastawny stóp: ± 25 mm Dozwolony zakres temperatury roboczej [ºC] +2 do +40 (MID +5 do +40) Temperatura produktu [ºC] 10 do +60 (pas) Rodzaj ochrony IP 65 Bezpieczeństwo maszyny Wykonanie odpowiada wymogom wytycznej WE EG (maszyny) Wymiary Patrz rysunki wymiarowe Materiał podstawy wagi Stal proszkowana RAL 7043, opcjonalnie stal szlachetna Waga Emisja hałasu Interfejsy Wyjścia Ok 90 kg Równoważny poziom ciśnienia akustycznego hałasu emitowanego przez urządzenie na stanowiskach pracy powyższej maszyny leży poniżej 80 db(a).. RS232, opcjonalnie RS 422, RS485;Ethernet, Profibus 1 wyjście taśma start-stop jako zestyk przełączany bezpotencjałowy 18 Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu

19 Dane techniczne 3.3 Dane techniczne, właściwości WM60... Wyniki osiągalne w praktyce np. dla różnic standardowych odchyleń pomiarowych lub zdolności przepustowej są zależne od danego zastosowania i dlatego nie należy ich rozumieć jako wielkości absolutnych. Dokładne wykonanie dostarczonej maszyny zdefiniowane jest w potwierdzeniu zlecenia. Cecha Dane Moduł WM WM60MHE WM60OHE WM60RHE Zakres wagowy (maksymalne obciążenie) [g] Maks. ciężar produktu [g] Dokładność dynamicznie ± [g] < 50 < 50 < 50 Zależne od produktu, zdolności przepustowej i warunków otoczenia Zdolność przepustowa [szt. min.] Zależne od produktu, dopuszczalnej niedokładności i warunków otoczenia Zakresy prędkości [m min.] Rozstaw osi [mm] Szerokość taśmy [mm] Średnica krążków [mm] Medium transportu Pas Pas Pas Napędy Napięcie przyłączeniowe Pobór mocy Kierunek transportu Wysokość robocza [mm] Silnik przekładniowy Spiroplan 230 V-AC bez konieczności konserwacji, układ sterowania silnika poprzez przemiennik częstotliwości 230 V AC (+10 % 15 %); Hz (L1, N, PE) Ok. 900 VA Prześwit [mm] 100 (± 25) Zakres temperaturowy [ºC] 10 do +40 Z prawej strony na lewą lub z lewej strony na prawą (podać przy zamówieniu) (przestawna w siatce 50 mm), zakres nastawny stóp: ± 25 mm. Dozwolony zakres temperatury roboczej [ºC] +2 do +40 (MID +5 do +40) Temperatura produktu [ºC] -10 do +60 (pas) Rodzaj ochrony IP 65 Bezpieczeństwo maszyny Wykonanie odpowiada wymogom wytycznej WE EG (maszyny) Wymiary Patrz rysunki wymiarowe Materiał podstawy wagi Stal proszkowana RAL 7043, opcjonalnie stal szlachetna Waga Emisja hałasu Interfejsy Wyjścia Ok. 180 kg Równoważny poziom ciśnienia akustycznego hałasu emitowanego przez urządzenie na stanowiskach pracy powyższej maszyny leży poniżej 80 db(a).. RS232, opcjonalnie RS 422, RS485;Ethernet, Profibus 1 wyjście taśma start-stop jako zestyk przełączany bezpotencjałowy Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu 19

20 Dane techniczne Cecha Dane Moduł WM WM60RKE.. WM60TKE.. WM60WKE.. WM60YKE.. Zakres wagowy (maksymalne obciążenie) [g] Maks. ciężar produktu [g] Dokładność dynamicznie ± [g] < 50 < 50 < 50 < 50 Zależne od produktu, zdolności przepustowej i warunków otoczenia Zdolność przepustowa [szt. min.] Maks. 23 Maks. 20 Maks. 18 Maks.17 Zakresy prędkości [m min.] Zależne od produktu, dopuszczalnej niedokładności i warunków otoczenia Rozstaw osi [mm] Szerokość taśmy [mm] Średnica krążków [mm] Medium transportu pas pas pas pas Napędy Napięcie przyłączeniowe Pobór mocy Kierunek transportu Wysokość robocza [mm] Silnik przekładniowy Spiroplan 230 V-AC bez konieczności konserwacji, układ sterowania silnika poprzez przemiennik częstotliwości 230 V AC (+10 % 15 %); Hz (L1, N, PE) Ok 900 VA Prześwit [mm] 100 (± 25) Zakres temperaturowy [ºC] 10 do +40 Z prawej strony na lewą lub z lewej strony na prawą (podać przy zamówieniu) (przestawna w siatce 50 mm), zakres nastawny stóp: ± 25 mm. Dozwolony zakres temperatury roboczej [ºC] +2 do +40 (MID +5 do +40) Temperatura produktu [ºC] 10 do +60 (pas Rodzaj ochrony IP 65 Bezpieczeństwo maszyny Wykonanie odpowiada wymogom wytycznej WE EG (maszyny) Wymiary Patrz rysunki wymiarowe Materiał podstawy wagi Stal proszkowana RAL 7043, opcjonalnie stal szlachetna Waga Emisja hałasu Interfejsy Wyjścia Ok. 180 kg Der A-bewertete äquivalente Emissionsschall-Druckpegel an den Arbeitsplätzen dieser Maschine liegt unter 80 db (A). RS232, opcjonalnie RS 422, RS485;Ethernet, Profibus 1 wyjście taśma start-stop jako zestyk przełączany bezpotencjałowy 20 Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 1/9 Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 2/9 WSTĘP Słowo wstępne Podręcznik użytkownika został napisany z w celu zaznajomienia użytkownika z elektromechanicznym zaworem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J I U Ż YTKOWANIA PROFIBUS, PROFINET. Nr katalogowy Nr dokumentu. jiqb10pl1-04 (1503)

I N S T R U K C J I U Ż YTKOWANIA PROFIBUS, PROFINET. Nr katalogowy Nr dokumentu. jiqb10pl1-04 (1503) T Ł U M A C Z E N I E O R Y G I N A L N E J I N S T R U K C J I U Ż YTKOWANIA Ozn. BM1000 typu Opis Moduł produktu Bus PROFIBUS, PROFINET Nr katalogowy Nr dokumentu 560-315 560-316 jiqb10pl1-04 (1503)

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA www.ecocaloria.com INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA typu AEH Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

SAUTER FA Wersja /2016 PL

SAUTER FA Wersja /2016 PL Sauter GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@sauter.eu Telefon: +49-[0]7433-9933-199 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.sauter.eu Instrukcja obsługi Siłomierz mechaniczny SAUTER FA Wersja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania

Instrukcja montażu i użytkowania Pomiar Nadzór Regulacja AFRISO Sp. z o. o. Szałsza, ul. Kościelna 7 42-677 Czekanów Telefon +48 32 330-33-55 Fax +48 32 330-33-51 zok@afriso.pl www.afriso.pl Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacz

Bardziej szczegółowo

Przejściówka przeciwprzepięciowa

Przejściówka przeciwprzepięciowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka przeciwprzepięciowa Nr produktu: 611503 Strona 1 z 7 Spis treści WSTĘP... 2 ZAKRES DOSTAWY... 2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy.

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Nr zam. : 1008 00 Instrukcja obsługi 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Nieprzestrzeganie instrukcji może doprowadzić

Bardziej szczegółowo

Wskazówka dot. bezpieczeństwa ELTENS System pomiaru siły naciągu taśmy System regulacji siły naciągu taśmy

Wskazówka dot. bezpieczeństwa ELTENS System pomiaru siły naciągu taśmy System regulacji siły naciągu taśmy Wskazówka dot. bezpieczeństwa ELTENS System pomiaru siły naciągu taśmy System regulacji siły naciągu taśmy PL 1. Dokumentacja 2 2. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 2 3. Grupy użytkowników 3 4. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Licznik kosztów energii Wskaźnik panelowy cyfrowy Trumeter APM-VOLT-APN

Licznik kosztów energii Wskaźnik panelowy cyfrowy Trumeter APM-VOLT-APN INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1362369 Licznik kosztów energii Wskaźnik panelowy cyfrowy Trumeter APM-VOLT-APN Strona 1 z 8 Szanowni Państwo Dziękujemy za zakup tego produktu. Produkt jest zgodny z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

Stacja załączająca US-12N Nr produktu

Stacja załączająca US-12N Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja załączająca US-12N Nr produktu 000513123 Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja załączająca US-12N 230V AC 12A Nr artykułu 400033 Szanowni klienci, Dziękujemy za pokładane w nas

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

PIR500 CZUJNIK RUCHU PIR - DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIR500 CZUJNIK RUCHU PIR - DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI PIR500 CZUJNIK RUCHU PIR - DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące środowiska.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC 10.2012 0 854.011.0627 Spis treści 1. Objaśnienia do instrukcji montażu i użytkowania... 3 1.1. Znaki ostrzegawcze... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

IFC 070. Przetwornik przepływomierza elektromagnetycznego. Quick Start. Nowelizacja elektroniki ER 4.0.0_

IFC 070. Przetwornik przepływomierza elektromagnetycznego. Quick Start. Nowelizacja elektroniki ER 4.0.0_ IFC 070 Quick Start Przetwornik przepływomierza elektromagnetycznego Nowelizacja elektroniki ER 4.0.0_ Niniejsza dokumentacja stanowi całość tylko w połączeniu z odpowiednią dokumentacją czujnika. KROHNE

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy Praca W spoczynku Moc znamionowa

Pobór mocy Praca W spoczynku Moc znamionowa Karta katalogowa Siłownik liniowy SH230A.. Siłowniki liniowe do przepustnic powietrza oraz zaworów suwakowych w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Do przepustnic powietrza. Siła przesuwu 450

Bardziej szczegółowo

Czujnik prędkości przepływu powietrza

Czujnik prędkości przepływu powietrza 92 92P0 Czujnik prędkości przepływu powietrza QVM62. Zastosowanie Czujnik stosowany jest do utrzymania prędkości przepływu powietrza na stałym poziomie, równoważenia różnic ciśnienia (regulacja powietrza

Bardziej szczegółowo

Jonizator antystatyczny

Jonizator antystatyczny Jonizator antystatyczny Jonizator DJ-04 Jonizator DJ-05 INSTRUKCJA OBSŁUGI IMMU-48-03-05-17-PL www.radwag.pl MAJ 2017 2 Spis treści 1. UWAGI OGÓLNE 4 2. DANE TECHNICZNE 4 3. PODSTAWOWE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

OW REINFORCED PUMP TP

OW REINFORCED PUMP TP Uzupełnienia do instrukcji eksploatacji Opcja fabryczna PL OW DRIVE 4D OW REINFORCED PUMP TP Przestrzegać dokumentacji systemu! Informacje ogólne Przeczytać instrukcję obsługi! Przestrzeganie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Konwektory ścienne Modele ścienne z wymiennikami ciepła PowerKon. Instrukcję zachować do późniejszego wykorzystania!

Instrukcja montażu. Konwektory ścienne Modele ścienne z wymiennikami ciepła PowerKon. Instrukcję zachować do późniejszego wykorzystania! Konwektory ścienne..6 Numer rejestrowy: 6R68 Instrukcję zachować do późniejszego wykorzystania! I89/06/09/PL .6 Konwektory ścienne Objaśnienie znaków: Uwaga! Niebezpieczeństwo! Następstwem nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Termostat przylgowy BRC

Termostat przylgowy BRC Kunda, Termostat przylgowy BRC Instrukcja obsługi i montażu CE AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 32 330 33 55; Fax. 32 330 33 51; www.afriso.pl 11.2010 0 Spis treści 1. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

OPIS URZĄDZENIA ZASADA DZIAŁANIA

OPIS URZĄDZENIA ZASADA DZIAŁANIA 1 2 BEZPIECZEŃSTWO Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie instrukcji może być przyczyną uszkodzeń urządzenia. Aby uniknąć niepotrzebnych

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI: 1. Uwagi ogólne 1.1 Przeznaczenie 1.2 Informacje o urządzeniu 2. Zasady bezpieczeństwa 2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC

Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr 3140006 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul.

Bardziej szczegółowo

Centronic UnitControl UC42 / UC45

Centronic UnitControl UC42 / UC45 Centronic UnitControl UC42 / UC45 pl Instrukcja montażu i obsługi Sterownik indywidualny UC42 / Sterownik indywidualny do szyny montażowej UC45 Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna Karta katalogowa SF230A-S2 Siłownik ze sprężyną powrotną, do przestawiania przepustnic powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach. Do przepustnic o powierzchni do ok. 4 m 2 Moment

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. WYŚWIETLACZ DODATKOWY WD-x PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH. Numer instrukcji: IMMU PL

Instrukcja obsługi. WYŚWIETLACZ DODATKOWY WD-x PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH. Numer instrukcji: IMMU PL Instrukcja obsługi WYŚWIETLACZ DODATKOWY WD-x Numer instrukcji: IMMU-51-01-08-14-PL PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH RADWAG Wagi Elektroniczne, 26 600 Radom, ul. Bracka 28 Centrala tel. (0-48) 38 48 800,

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa siłowników do przepustnic

Karta katalogowa siłowników do przepustnic Karta katalogowa siłowników do przepustnic Karta katalogowa Siłownik liniowy LH24A.. Siłowniki liniowe do przepustnic powietrza oraz zaworów suwakowych w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Do

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zestaw uzupełniający mieszacza. Wskazówki bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zestaw uzupełniający mieszacza. Wskazówki bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Zestaw uzupełniający mieszacza Open Therm do kotła Vitodens 100-W i 111-W Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

VLS pl Instrukcja montażu Podnośnik nożycowy

VLS pl Instrukcja montażu Podnośnik nożycowy VLS 3130 pl Instrukcja montażu Podnośnik nożycowy pl 4 VLS 3130 Spis treści 1. Stosowane symbole 5 1.1 W dokumentacji 5 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze opis 5 1.1.2 Symbole opis i znaczenie 5 1.2 Na produkcie

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

VLS 3132 H. pl Instrukcja montażu. Podnośnik nożycowy zdwojony

VLS 3132 H. pl Instrukcja montażu. Podnośnik nożycowy zdwojony VLS 3132 H pl Instrukcja montażu Podnośnik nożycowy zdwojony pl 4 VLS 3132 H Spis treści 1. Stosowane symbole 5 1.1 W dokumentacji 5 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze opis 5 1.1.2 Symbole opis i znaczenie 5

Bardziej szczegółowo

Jednostka pneumatyczna OptiAir CA04

Jednostka pneumatyczna OptiAir CA04 PL Instrukcja obsługi i lista części zamiennych Jednostka pneumatyczna OptiAir CA04 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji użytkowania Dokumentacja OptiAir CA04 Prawa autorskie 2006 Gema Switzerland GmbH Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń i wyposażenia warsztatowego stanowiących wyposażenie hali obsługowo-naprawczej

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Drabiny ewakuacyjne. the next level. hermann. the next level

Instrukcja użytkowania. Drabiny ewakuacyjne. the next level. hermann. the next level Instrukcja użytkowania Drabiny ewakuacyjne Drabiny Instrukcja bez kosza użytkowania ochronnego drabiny POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użytkownik drabin powinien: udzielić instruktażu osobom montującym i użytkującym

Bardziej szczegółowo

Miernik kosztów energii typu energy control 230

Miernik kosztów energii typu energy control 230 Miernik kosztów energii typu energy control 230 Nr zam. 12 06 18 INSTRUKCJA OBSŁUGI Uwaga! Zanim uruchomią Państwo urządzenie prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. W razie uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Trójfazowy wymuszalnik Wysokiego Napięcia " EMEX 2,5 kv " Instrukcja obsługi

Trójfazowy wymuszalnik Wysokiego Napięcia  EMEX 2,5 kv  Instrukcja obsługi Trójfazowy wymuszalnik Wysokiego Napięcia " EMEX 2,5 kv " Instrukcja obsługi GLIWICE 2007 r. Spis treści: 1.Ostrzeżenia 3 2 Przeznaczenie i budowa aparatu...5 3.. Obsługa aparatu...7 4. Dane techniczne......8

Bardziej szczegółowo

CLA. Przetwornik temperatury z wyjściem 4 20mA. wyprodukowano dla

CLA. Przetwornik temperatury z wyjściem 4 20mA. wyprodukowano dla Wersja 1.0 21.06.2012 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART IP2030-PL/QS, wersja AA Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART Skrócona instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć lub

Bardziej szczegółowo

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E Plan zabudowy podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E INSTRUKCJA MONTAŻ U VLE 2130 E Stosowane symbole 2 Spis treści 1. STOSOWANE SYMBOLE 2 1.1 W dokumentacji 2 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze 2 1.1.2 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE i budowa miernika... 5 2. ZESTAW MIERNIKA... 6 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA... 6 4.

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. S7-300 Informacja produktowa Dane techniczne modułu automatyki SIMATIC S Wstęp. Moduły zasilające 1. Rysunki wymiarowe 2

SIMATIC. S7-300 Informacja produktowa Dane techniczne modułu automatyki SIMATIC S Wstęp. Moduły zasilające 1. Rysunki wymiarowe 2 Wstęp oduły zasilające 1 SIATIC Rysunki wymiarowe 2 S7-300 Informacja produktowa Dane techniczne modułu automatyki SIATIC S7-300 Informacja produktowa Niniejszy opis jest częścią dokumentacji Systemu Automatyki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Warnik do wody MODEL: 751102, 751192 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zasilaczy KORAD KD 3005D

Instrukcja obsługi Zasilaczy KORAD KD 3005D Instrukcja obsługi Zasilaczy KORAD KD 3005D Dziękujemy Państwu za zakup zasilacza KORAD Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji do ewentualnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (tłumaczenie) Ciężki stół podnośny Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2

INSTRUKCJA OBSŁUGI (tłumaczenie) Ciężki stół podnośny Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 1. Grupy użytkowników Zadania Operator Obsługa, kontrola wzrokowa Personel wykwalifikowany INSTRUKCJA OBSŁUGI (tłumaczenie) Ciężki stół podnośny Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montaż, demontaż, naprawa,

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed niezamierzonym poruszeniem kosza jezdnego

Ochrona przed niezamierzonym poruszeniem kosza jezdnego ZETADYN polski Ochrona przed niezamierzonym poruszeniem kosza jezdnego Informacja Techniczna Samonadzór prawidłowego działania hamulców silnikowych jako elementów hamulca do ochrony przed niezamierzonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym MSD K / MSRD K Spis treści Strona 1. Bezpieczeństwo 2 2. Ogólny opis 2 3. MontaŜ i podłączenie 3 4. Konserwacja 5 5. Adres producenta 6 Niniejsza instrukcja zawiera waŝne informacje techniczne i wskazówki

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepięciowa APC PNET1GB do sieci LAN

Ochrona przeciwprzepięciowa APC PNET1GB do sieci LAN INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja Obsługi Ochrona przeciwprzepięciowa APC PNET1GB do sieci LAN Nr produktu 971884 Strona 1 z 6 1. WSTĘP Drogi Kliencie, Dziękujemy za zakup tego produktu. Produkt spełnia wymogi

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Przenośny alarm do drzwi / okien

Przenośny alarm do drzwi / okien Przenośny alarm do drzwi / okien Instrukcja obsługi Nr produktu: 751571 Wersja 01/09 PRZEZNACZENIE Ten przenośny alarm wejściowy przeznaczony jest do zabezpieczania drzwi i okien. Produkt uwalnia sygnał

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie zestaw dodatkowy

Oświetlenie zestaw dodatkowy Oświetlenie zestaw dodatkowy S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Instrukcja obsługi Instrukcja montażu Proszę przechowywać w pojeżdzie! Strona Strona Oświetlenie zestaw dodatkowy S 00 / S 00 P /

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne OEM Siłowniki elektryczne do zaworów VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... SSY319... Napięcie zasilania 230 V AC, 3-stawny sygnał sterujący Siła pozycjonowania 300 N Sterowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Instrukcja montażu Części zamienne Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu... 3 1.1 Treść niniejszej instrukcji montażu... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry)

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Siłowniki sterowane sygnałem analogowym - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Opis AME 13SU Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa głównie stosowane są z zaworami VZ (AME 13 SU) lub z zaworami VS, VM

Bardziej szczegółowo

Polski. Instrukcja obsługi Elektryczny nożyk do wosku. Oryginał. Georg Schick Dental GmbH Lehenkreuzweg 12 D Schemmerhofen

Polski. Instrukcja obsługi Elektryczny nożyk do wosku. Oryginał. Georg Schick Dental GmbH Lehenkreuzweg 12 D Schemmerhofen Polski Georg Schick Dental GmbH Lehenkreuzweg 12 D-88433 Schemmerhofen Telefon +49 7356 9500-0 Telefax +49 7356 9500-95 E-Mail info@schick-dental.d e Internet www.s chick-dental.de Oryginał Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Wskazówka dot. bezpieczeństwa ELBANDER VGA/VGS System regulacji biegu taśmy

Wskazówka dot. bezpieczeństwa ELBANDER VGA/VGS System regulacji biegu taśmy Wskazówka dot. bezpieczeństwa ELBANDER VGA/VGS System regulacji biegu taśmy PL 1. Dokumentacja 2 2. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 2 3. Grupy użytkowników 3 4. Objaśnienia symboli 3 5. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

TECHNO Instrukcja montażu i użytkowania

TECHNO Instrukcja montażu i użytkowania TECHNO Siłownik elektromechaniczny do bram skrzydłowych Instrukcja montażu i użytkowania Wymiary: Dane techniczne: W komplecie: 1. Siłownik lewy lub prawy 2. Uchwyt montażowy do słupka 3. Uchwyt montażowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS Instrukcja obsługi klejarki taśmowej HASHIMA model: HP-450C/CS INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 1. Przed przystąpieniem do uŝytkowania urządzenia naleŝy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY SZEROKI ZAKRES CZASOWY 50 ms 100 h

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Jednokanałowy Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 3 3 SPECYFIKACJE 4 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 6 a) Płyta czołowa MPS-3003/3005/6003..... 6 b)

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Tattoo 2 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Solarny regulator ładowania Conrad

Solarny regulator ładowania Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Solarny regulator ładowania Conrad Nr produktu 000856345 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie produktu Ten solarny regulator ładowania nadaje się do modułów solarnych o napięciu wejściowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D

Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D Dziękujemy Państwu za zakup zasilacza LUTSOL Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji do ewentualnego

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia Moc znamionowa. Moment obrotowy (znamionowy) Silnik Min. 2 Nm przy napięciu znamionowymmin.

Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia Moc znamionowa. Moment obrotowy (znamionowy) Silnik Min. 2 Nm przy napięciu znamionowymmin. Karta katalogowa Siłownik obrotowy TRF24-2 (-O) Siłownik 3-punktowy z funkcją bezpieczeństwa do zaworów kulowych z kryzą regulacyjną 2- oraz 3-drogowych Moment obrotowy 2 Nm Napięcie znamionowe 24 VAC

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44 Zawór kulowy z napędem 02/14 OGÓLNE INFORMACJE O OBSŁUDZE TEC-44 to zawór kulowy sterowany mikroprocesorem, zaprojektowany do

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa siłowników do przepustnic

Karta katalogowa siłowników do przepustnic Karta katalogowa siłowników do przepustnic Karta katalogowa Siłownik liniowy SH24A.. Siłowniki liniowe do przepustnic powietrza oraz zaworów suwakowych w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Do

Bardziej szczegółowo

Czujnik prędkości przepływu powietrza

Czujnik prędkości przepływu powietrza 92 92P0 Czujnik prędkości przepływu powietrza QVM62. Zastosowanie Czujnik stosowany do regulacji i utrzymywania prędkości przepływu powietrza na stałym poziomie, równoważenia zmian ciśnienia (regulacja

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Tester kompresji silnika Equus , 0 do 1724 kpa

Tester kompresji silnika Equus , 0 do 1724 kpa INSTRUKCJA OBSŁUGI Tester kompresji silnika Equus 591-214, 0 do 1724 kpa Nr produktu 857314 Strona 1 z 7 Przeznaczony cel użycia Miernik ciśnienia kompresji silnika jest przeznaczony do pomiaru ciśnienia

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY

Bardziej szczegółowo

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat elektryczne ogrzewanie dodatkowe Spis treści Stosowane symbole... 2 Instrukcja montażu Przeznaczenie... 3 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

CONSUL BUSINESS TRANSFER MARKETING

CONSUL BUSINESS TRANSFER MARKETING Firma Consul Business Transfer Marketing jest autoryzowanym Przedstawicielem Niemieckiej Firmy HAUBER ELEKTRONIK w Polsce na zasadach wyłączności. Naszym Klientom pragniemy zapewnić wysoką jakość usług,

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi EL 9/ 15 / 22 Przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja powinna znajdować się w bezpiecznym, łatwo dostępnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Motion. Sp. z o.o. wer r.

Instrukcja Obsługi. Motion. Sp. z o.o. wer r. Instrukcja Obsługi Motion wer. 1.2 2016 r. Sp. z o.o. Zalecenia bezpieczeństwa Przeczytaj tę instrukcję bardzo uważnie zanim zaczniesz podłączać i używać urządzenie. Zatrzymaj instrukcję obsługi do przyszłego

Bardziej szczegółowo

Temat: wybór odpowiedniego typu wysuwnicy należy uwzględnić na etapie planowania robót

Temat: wybór odpowiedniego typu wysuwnicy należy uwzględnić na etapie planowania robót STANDARDY BHP Temat: Wysuwnice budowlane 1 Podstawowe definicje podest rozładunkowy tymczasowe wyposażenie mające na celu ułatwić rozładunek i przemieszczanie towarów na różnych poziomach budynku lub budowli.

Bardziej szczegółowo

1. Wskazówki bezpieczeństwa. 2. Opis precyzyjnego potencjometru do falownika

1. Wskazówki bezpieczeństwa. 2. Opis precyzyjnego potencjometru do falownika 1. Wskazówki bezpieczeństwa Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. UWAGA!!! Każda maszyna jest potencjalnie niebezpieczna. Maszyny sterowane

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

MOD-I-XP. Widok z przodu. Cechy. MOD-I-XP_ _PL Zmiany techniczne zastrzeżone Strona 1 z 8. Modem do teletransmisji danych

MOD-I-XP. Widok z przodu. Cechy. MOD-I-XP_ _PL Zmiany techniczne zastrzeżone Strona 1 z 8. Modem do teletransmisji danych Widok z przodu Cechy Modem przemysłowy ISDN (praca cyfrowa) do teletransmisji danych w rozwiązaniach systemowych z oprogramowaniem Frigodata XP Podłączenie do bramki GTW-XP za pośrednictwem kabla płaskiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01 Pirometr PyroCouple Wydanie LS 14/01 SPIS TREŚCI 1. OPIS...3 1.1. Specyfikacja...3 2. AKCESORIA...5 3. OPCJE...5 4. INSTALACJA...5 5. PRZYGOTOWANIE...6 5.1. Temperatura otoczenia...6 5.2. Jakość (czystość)

Bardziej szczegółowo