Sartorius WM Modelle. Instrukcja obsługi. Ważenie w ruchu. Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sartorius WM Modelle. Instrukcja obsługi. Ważenie w ruchu. Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Sartorius WM Modelle Ważenie w ruchu Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG

2 Tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa Przed podłączeniem i uruchomieniem maszyny upewnić się, czy zgadza się napięcie i częstotliwość zasilania energią z danymi na tabliczce znamionowej maszyny. Tabliczka znamionowa umieszczona jest z boku na szafce sterowniczej i wewnątrz szafki sterowniczej po lewej stronie. Objaśnienia tabliczki znamionowej Dane WM aa bbb. cccccc ddd eee 2xxx Oznaczenie Typ Maksymalny ciężar w kg Rozmiary przenośnika taśmowego i materiał Numer serii Numer zlecenia Modyfikacja Rok budowy Bardzo prosimy w przypadku każdego zapytania telefonicznego lub pisemnego jak i w przypadku zamówienia koniecznie mieć przygotowane: Oznaczenie typu Numer zlecenia oraz Numer serii celem właściwego opracowania. Wszystkie dane znajdziecie Państwo na tabliczce znamionowej. Tabliczka znamionowa umieszczona jest z boku na szafce sterowniczej i wewnątrz szafki sterowniczej po lewej stronie. 2 Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu

3 Information for the User Spis treści Spis treści Tabliczka znamionowa Spis treści Wskazówki dla użytkownika O niniejszej instrukcji obsługi Podstawowe wskazówki Obowiązujące dokumenty Stosowanie Grupa użytkowników Ogólne wskazówki bezpieczeństwa Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa Urządzenia ochronne Oznaczenia bezpieczeństwa na maszynie Wypakowanie i transport Zakres dostawy i kontrola pod kątem uszkodzeń w dostawie Przepisy transportowe Zabezpieczenie przewozowe czujników wagowych usuwanie montowanie Dane techniczne Dane techniczne, właściwości MW Dane techniczne, właściwości WM Dane techniczne, właściwości WM Dane techniczne, właściwości WM Rysunki wymiarowe Opis produktu Zakres zastosowania, opis Przegląd Budowa maszyny Zasada funkcjonowania, rodzaj pracy Instalacja, montaż Pozycja obsługi miejsce obsługi Narzędzia i środki kontroli Instalacja mechaniczna, ustawienie Warunki Zakresy będące do zabezpieczenia Wskazówki dot. ustawienia Obchodzenie się z platformą wagową Wyrównywanie wagi kontrolnej Instalacja elektryczna Przyłącze sieciowe Instalacja Urządzenia sortujące Kabel silnika Włączanie, pierwsze uruchomienie Czynności przed uruchomieniem Sprawdzenie i wyrównanie po pierwszym włączeniu Prędkość taśmy Rozpoznanie produktu Ustalenie wartości wagowej (sprawdzenie, regulo wanie) Sprawdzenie wartości wagowej statycznie Sprawdzenie wartości wagowej dynamicznie Obsługa Nastawienie Wskaźnik i jednostka obsługi Kontrolowanie wejścia granic sortowania z programem zastosowania Pamięć danych o produkcie Zapisywanie danych o produkcie Aktywowanie zapisanych danych o produkcie Przerwanie procesu zapisywania wzgl. skasowanie danych o produkcie Pytanie dot. granic tolerancji i czynnik korekty Nastawienie cyfrowego 1/O I/O YDO01M-IO Wejścia Wyjścia Czynnik korekty Klawiatura Nastawienie interfejsów COM1 datprot protokoły danych, - sbi SBI-wersja standardowa Szeregowy interfejs danych Utrzymanie w ruchu Czyszczenie Konserwacja Sprawdzenie po każdych 500 godzinach eksp loatacji Medium transportowe Konserwacja elektryczna Wymiana taśmy przenośnikowej Części ocierające się lub stykające się Części zapasowe WM35GEP + WM35IEP Naprawy Zakłócenia, możliwe przyczyny i ich usuwanie Przechowywanie Przepisy dot. przechowywania Unieruchomienie, demontaż Utylizacja Aneks Certyfikaty Oświadczenie zgodności Glosariusz, spis skrótów Obsługa klienta, hotline i suport techniczny W instrukcji stosowane są następujące symbole: Stoi przed zaleceniami handlowymi $ Stoi przed zaleceniami handlowymi, które powinny być wykonane tylko w określonych warunkach > Opisuje to, co dzieje się po wykonanej czynności Stoi przed punktem wyliczeniowym! Wskazuje na zagrożenie Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu 3

4 Wskazówki dla użytkownika 1. Wskazówki dla użytkownika 1.1 O niniejszej instrukcji obsługi Cel Niniejsza instrukcja obsługi oferuje praktycznym użytkownikom solidną podstawę do efektywnego użytkowania maszyny. Poniższa instrukcja obsługi informuje Państwa w przejrzystej i obszernej formie o bezpiecznym jak i poprawnym stosowaniu, konserwacji i pielęgnacji maszyny. Chcielibyśmy przedstawić Państwu bliżej obsługę i ustawienia konfiguracji maszyny jak i możliwości eksploatacyjne i różne zakresy zastosowania. Niniejsza instrukcja obsługi opisuje m. in. wszystkie funkcje standardowe maszyny podczas eksploatacji. Rzeczywiście istniejące funkcje kierują się wykonaniem odnoszącym się do zlecenia, gdyż każda maszyna jest sprzedawana i projektowana pod kątem jej przyszłego zastosowania. Rysunki i zdjęcia niniejszej instrukcji obsługi są reprezentatywne dla wszystkich wariantów wykonania maszyny (wykonania standardowe i specjalne). Powyższe obowiązuje również dla wszystkich czynności, wskazówek i objaśnień wymienionych w poniższym podręczniku. Grono adresatów Niniejsza instrukcja obsługi kierowana jest do wszystkich grup użytkowników, które wykonują czynności przy maszynie w ogólnym cyklu użytkowania. Poruszane są wszystkie tematy i zakresy, które są istotne dla różnych grup użytkowników. Podział Die Kapitelstruktur folgt chronologisch den einzelnen Struktura rozdziałów następuje chronologicznie do poszczególnych faz żywotności i użytkowania maszyny. W ten sposób możliwe jest, aby treści do poszczególnych tematów mogły być czytane wybiórczo i przez to szybko znajdowane odpowiedzi do specjalnych pytań. Obok rozdziałów ogólnych wskazówek bezpieczeństwa wymieniane są na początku każdego rozdziału a także, jeśli to konieczne, przed danymi działaniami, odpowiednie wskazówki bezpieczeństwa i wskazówki ostrzegawcze. Pierwsze dwa rozdziały zawierają ogólne i podstawowe przepisy jak i ważne wskazówki bezpieczeństwa. Należy uważnie przeczytać te rozdziały. W kolejnych rozdziałach 3, 4 i 5 można znaleźć dokładny opis produktu włącznie z parametrami technicznymi. Konkretne zalecenia odnośnie realizacji niezbędnych kroków dot. obsługi maszyny wymienione są w następnych rozdziałach. Aneks zawiera ważne adresy, glosariusz z objaśnieniami ważnych skrótów i podstawowe pojęcia oraz dalsze informacje. Konwencje typograficzne FNastępujące symbole i konwencje typograficzne ułatwią pracę z dokumentem i zatroszczą się o dobrą orientację: 1.), 2.), 3.) numeracja porządkowa poszczególnych kroków wieloetapowych zaleceń działania. Nakazywane jest wykonanie czegoś. Courier New Znaki, które mogą być podane za pomocą klawiatury w polach wejściowych, zaznaczone są w tym rodzaju pisma. XXXX menu główne XXXX podmenu, dialog, opcja t Możliwość usunięcia problemów, zakłóceń, błędów, itp. h Wskazówki zastosowania, przydatne informacje i wskazówki Naturalnie w każdej chwili w razie dalszych pytań jesteśmy do dyspozycji i będziemy się cieszyć z uwag, krytyki lub życzeń uzupełniających, co dotyczy z jednej strony treści przedłożonej instrukcji obsługi z drugiej strony jednak także, co się tyczy Państwa oczekiwać w obchodzeniu się z maszyną. Jeśli miałyby wystąpić problemy w eksploatacji maszyny lub ogólne pytania dot. pracy z maszyną, na które poniższa instrukcja obsługi nie udzieliła odpowiedzi, proszę się z nami skontaktować. Treści niniejszej instrukcji obsługi zostały zestawione z najwyższą starannością i odpowiadają naszej aktualnej wiedzy. Niniejsza instrukcja obsługi jest publikowana przez Sartorius AG bez jakiejkolwiek gwarancji. Korekty i zmiany techniczne i merytoryczne niniejszej instrukcji obsługi w celu usunięcia błędów typograficznych i redakcyjnych niedokładności jak i na podstawie ulepszeń maszyny i lub programów mogą być podjęte przez nas w każdej chwili i bez wcześniejszego powiadomienia. Zmiany tego typu wprowadzane są do instrukcji obsługi w sposób ciągły. 4 Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu

5 Wskazówki dla użytkownika 1.2 Podstawowe wskazówki Zasadniczo obowiązują wszystkie uregulowania dokonane w Ogólnych Warunkach Handlowych dot. dostaw i świadczeń Satrorius AG, aktualne wydanie. Punkty rękojmia odpowiedzialność oprogramowanie montaż Ogólnych Warunków Handlowych dotyczą w szczególności eksploatacji maszyny we wszystkich fazach żywotności i chcielibyśmy w tym miejscu zwrócić uwagę Państwa jeszcze raz dokładnie na przestrzeganie poniższych uzgodnień w obchodzeniu się z maszyną. 1.3 Obowiązujące dokumenty W połączeniu z niniejszą instrukcją obsługi obowiązują dalsze dokumenty. Zależnie od wykonania odnoszącego się do zlecenia: instrukcje obsługi opcji informacje dot. części zamiennych dokumenty dot. elektryki dokumenty dot. mechaniki sprawozdania kontrolne certyfikaty Wskazówki bezpieczeństwa Niniejszy rozdział zawiera ważne informacje, przeczytać go przed stosowaniem maszyny. 1.4 Wskazówki bezpieczeństwa Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Granice zastosowania: Jeśli maszyna stosowana jest bez zgodności z potwierdzeniem zlecenia jak i ze specyfikacjami technicznymi, może to doprowadzić do tego, że wynik nie będzie optymalny. Maszyna może być używana tylko w nienagannym stanie jak i zgodnie z przeznaczeniem, z wiedzą na temat bezpieczeństwa i zagrożeń, przestrzegając instrukcję obsługi. Maszyna instalacja jest przeznaczona wyłącznie do ważenia. Służy ona do ważenia i sortowania jak i wywozu transportowanych towarów o wymiarach i ciężarach opisanych w danych technicznych. Ważony towar (np. formy) sprawdzany jest pod kątem zachowania tolerancji wagowej. Zaprogramowana waga sortuje na podstawie wyznaczonych wstępnie tolerancji < => i wydaje sygnał bezpotencjałowy (poprawne napełnienie błędne napełnienie). Na ważony towar ustalana jest i wydawana jedna wartość wagowa. Każde wynikające z tego życie obowiązuje jako niezgodne z przeznaczeniem. Waga jest instrumentem pomiarowym i musi być traktowana jako taki instrument. Na stole wagowym nie wolno stawiać żadnych przedmiotów. Należy koniecznie unikać uderzeń i działania siły na i względem stołu wagowego. Maszyna wyprodukowana jest do zastosowania przemysłowego. Artykuły żywnościowe mogą być tylko opakowane. Produkty niestałe mogą być tylko opakowane. Wykorzystanie wyników wagowych jest obowiązkiem operatora maszyny. Ograniczenia powierzchniowe: Maszyna przeznaczona jest wyłącznie do zastosowania w pomieszczeniach zamkniętych. Granice czasowe: Prawdopodobny czas żywotności maszyny: nieograniczony. Do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem należy także przestrzeganie instrukcji obsługi jak i wszystkich pozostałych obowiązujących dokumentów, włącznie z zaleceniami przepisami konserwacyjnymi. Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu 5

6 Wskazówki dla użytkownika Stosowanie niezgodne z przepisami przewidywalne błędne użycie Maszyna opuściła zakład w nienagannym stanie, zbadana i bezpieczna pod względem technicznym. Jest ona zbudowana według stanu techniki i uznanych technicznych zasad bezpieczeństwa. Jednak przy stosowaniu mogą powstać zagrożenia dla zdrowia i życia użytkownika lub osób trzecich względnie uszkodzenia maszyny i innych wartości rzeczywistych. Za stosowanie niezgodne z przeznaczeniem w rozumieniu przewidywalnego błędnego zastosowania obowiązuje każde inne lub wynikające z niego użytkowanie, które nie jest opisane w niniejszej instrukcji obsługi, w szczególności transport osób lub innych istot. Za wynikające z tego szkody Sartorius nie odpowiada. Do maszyny wolno tylko wkładać produkt produkty, które zostały ustalone w umowie, ponieważ tylko w ten sposób zagwarantowane jest optymalne i nienaganne funkcjonowanie maszyny. Nieuzgodnione z nami zmiany produktu lub zmiany stanu produktu mogą ograniczyć sprawność maszyny, ponieważ została ona dopasowana optymalnie do Państwa wymogów. Maszyna nie nadaje się do zastosowania w otoczeniu zagrożonym wybuchem. 1.5 Grupa użytkowników Prace przy maszynie mogą być przeprowadzane tylko przez zaufany, przeszkolony, wprowadzony w zakres obowiązków i poinstruowany pod kątem bezpieczeństwa personel. Prace przy wyposażeniu elektrycznym maszyny mogą być podejmowane tylko przez specjalistów elektryków lub przez poinstruowane osoby pod kierownictwem i nadzorem specjalistów elektryków zgodnie z zasadami elektrotechniki. Wykwalifikowanym personelem są osoby, które obeznane są z ustawieniem, montażem, uruchomieniem i obsługą maszyny i dysponują kwalifikacjami odpowiednimi do tej czynności. Specjalistą elektrykiem jest osoba, która na podstawie swego wykształcenia, wiedzy i doświadczenia jak i wiedzy na temat stosownych najnowszych norm elektrotechniki i elektroniki, które oceniają przekazane jej prace, i która potrafi rozpoznać możliwe zagrożenie. Istnieje obowiązek nadzorowania w przypadku personelu szkolonego lub uczącego się. Szkolenie personelu w temacie użytkowania jest obowiązkiem Kupującego: musi on zapewnić, aby personel obsługi był obeznany z zasadami bezpieczeństwa jak i poprawnym użytkowaniem. Szkolenia na temat bezpieczeństwa należy powtarzać w regularnych odstępach. Specjaliści muszą mieć dostęp do potrzebnych dokumentów i instrukcji oraz być odpowiednio przeszkoleni. Kompetencje do różnych czynności przy maszynie muszą być jasno ustalone i przestrzegane. Nie mogą powstać żadne niejasne kompetencje, ponieważ mogą one zagrozić bezpieczeństwu użytkownika. Ustawić dokładny podział miejsc pracy, jeśli przy maszynie pracuje kilka osób. W przypadku niewłaściwego zastosowania i lub obsługi przez osoby nieuprawnione nie następuje rękojmia. Kupujący odpowiada za każdą szkodę zespołu i maszyny, która powstaje przez nieprawidłowe użytkowanie maszyny lub nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa. 6 Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu

7 Wskazówki dla użytkownika 1.6 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa Ogólne wskazówki bezpieczeństwa nie są przyporządkowane do żadnych poszczególnych czynności i odsyłają do informacji istotnych dla bezpieczeństwa. Są one zasadnicze i należy je uwzględniać we wszystkich fazach żywotności maszyny i dlatego zostały zebrane na początku niniejszej instrukcji obsługi. Przy rozwoju, konstrukcji i ukształtowaniu maszyny położono szczególny nacisk na to, aby zagwarantować bezpieczną eksploatację, bezproblemową konserwację i proste czyszczenie. Mimo tych kroków należy zwrócić uwagę na następujące wskazówki bezpieczeństwa, aby uniknąć urazów lub śmierci. Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa prowadzi do utraty jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. Maszynę wykorzystywać tylko w technicznie nienagannym stanie jak i zgodnie z przeznaczeniem, ze świadomością bezpieczeństwa i zagrożenia przestrzegając instrukcji obsługi! Zalecane lub podane w instrukcji obsługi terminy dla powtarzających się badań inspekcji i prac konserwacyjnych muszą być zachowane. Przepisy dot. zapobiegania wypadkom, postanowienia zakładowe regionalne państwowe i ustawowe Należy przestrzegać istniejących przepisów państwowych odnośnie zapobiegania wypadkom i ewentualnych wewnątrzzakładowych przepisów pracy, eksploatacji i bezpieczeństwa. Dla zakresu elektrotechniki w Niemczech wiążący jest przepis zapobiegania wypadkom stowarzyszenia zawodowego Maszyny elektryczne i środki produkcji zgodnie z BGV A2 (stare VGB 4). We wszystkich innych krajach należy stosować odpowiednie przepisy państwowe lub ustawy czy wymogi. Należy koniecznie przestrzegać przepisów bhp jak i wszystkich innych istotnych przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w momencie prac przy maszynie. Obowiązki operatora Operator ma obowiązek zapewnić i przeprowadzić wszystkie działania celem zapobiegania wypadkom, chorobom zawodowym, zagrożeniom zdrowia uwarunkowanych pracą oraz działania w celu zaplanowania pracy przystosowanej dla pracownika. Operator jest zobowiązany zwrócić uwagę na zakładową specyfikę i wymogi dot. personelu. Operator musi poza tym zatroszczyć się, aby maszyny elektryczne i środki produkcji były obsługiwane odpowiednio do zasad elektrotechniki. Jeśli w jakiejś maszynie elektrycznej lub elektrycznym środku produkcji zostanie stwierdzona usterka, tzn. nie odpowiadają one lub już nie odpowiadają zasadom elektrotechniki, operator musi się wówczas zatroszczyć, aby usterka została natychmiast usunięta. Jeśli do tego czasu powstanie nagłe zagrożenie, musi się on zatroszczyć o to, aby maszyna elektryczna lub elektryczny środek produkcji nie był stosowany w stanie wadliwym. Operator musi się zatroszczyć, aby maszyny elektryczne i środki zakładowe były sprawdzone pod kątem stanu zgodnego z przepisami. W szczególności zakłócenia, które mogą negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo, muszą być niezwłocznie usunięte. Dokumenty techniczne Zachować niniejszą instrukcję obsługi i wszystkie właściwe dokumenty, aby w razie potrzeby były one do dyspozycji. Tylko w taki sposób można natychmiast rozwiązać problem. W przypadku zagubienia instrukcji obsługi proszę zamówić u nas zastępcze dokumenty. W przypadku dalszego przekazania maszyny lub jej sprzedaży następnemu właścicielowi należy przekazać niniejszą instrukcję obsługi i wszystkie właściwe dokumenty. Personel przed rozpoczęciem pracy musi przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi. Za szkody, które powstaną przez nieprzestrzeganie tej instrukcji, Sartorius nie przejmuje żadnej odpowiedzialności. Jeśli instrukcje pracy, ich kolejność, wskazówki bezpieczeństwa lub oznaczenia bezpieczeństwa nie miałyby być zachowane, nie można zagwarantować bezpiecznego zastosowania maszyny oraz nie istnieje roszczenie odpowiedzialności. Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu 7

8 Wskazówki dla użytkownika Ochrona personelu Jeśli to konieczne, nosić osobiste wyposażenie ochronne. Za wybór i przygotowanie odpowiedniego ubioru ochronnego (na temperaturę) i osobistego wyposażenia ochronnego operatora odpowiedzialny jest operator. Na maszynie znajdują się, jeśli to niezbędne, tabliczki z nakazami dot. noszenia osobistego ubioru ochronnego. Prace przy maszynie wykonywać tylko przy wystarczającym oświetleniu. 1.7 Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa są tematycznie podzielonym zestawieniem istotnych wskazówek bezpieczeństwa, które obowiązują dla kilku różnych czynności i które należy uwzględniać we wszystkich etapach żywotności maszyny. Ich celem jest, aby zasadniczo przygotować Państwa do postępowania zgodnego z zachowaniem bezpieczeństwa, nie nudząc Państwa wielokrotnym powtarzaniem wskazówek w poniższym dokumencie Zastosowane hasła ostrzegawcze, piktogramy i symbole Hasła ostrzegawcze Wszystkie wskazówki istotne dla bezpieczeństwa oznaczone są hasłami ostrzegawczymi wyszczególnionymi w poniższej tabeli. Hasła ostrzegawcze charakteryzują ciężar zagrożenia, który występuje, jeśli nie są stosowane środki celem obrony przed zagrożeniami Pole hasła ostrzegawczego NIEBEZPIECZEŃSTWO OSTRZEŻENIE ZWRÓCENIE UWAGI UWAGA 1. Kryterium: skutki 2. Kryterium: prawdopodobieństwo Śmierć ciężki uraz (nieodwracalny) Śmierć ciężki uraz (nieodwracalny) Jest w bezpośredniej bliskości Możliwe Lekki uraz (odwracalny)możliwe Znaczenie Niebezpieczeństwo, które zagraża bezpośrednio i prowadzi do śmierci lub ciężkiego, nieodwracalnego urazu, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności. Ostrzeżenie przed możliwą sytuacją ze skutkiem śmiertelnym i lub ciężkim, nieodwracalnym urazem, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności. Zwrócenie uwagi na możliwą sytuacją ze skutkiem lekkiego, odwracalnego urazu i lub szkodą rzeczową, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności. Szkoda rzeczowa Możliwe Uwaga na możliwą sytuację ze skutkiem szkody rzeczowej, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności. 8 Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu

9 Wskazówki dla użytkownika Symbole niebezpieczeństwa, znaki zakazu i nakazu W przeciwieństwie do hasła ostrzegawczego symbole zagrożenia, znaki zakazu i nakazu wskazują na rodzaj, ale nie na ciężar zagrożenia. Symbole niebezpieczeństwa, znaki zakazu i nakazu ostrzegają przed zagrożeniem urazu. Stosować się do wszystkich środków, które są tak oznaczone, aby uniknąć urazów i śmierci. Wszystkie symbole niebezpieczeństwa stosowane są zawsze w połączeniu z hasłem ostrzegawczym. Symbol Znaczenie Ostrzeżenie przed miejscem niebezpiecznym Ostrzeżenie przed urazami ręcznymi Ostrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem elektrycznym Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem poślizgnięcia się Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem wciągnięcia Zakaz dla osób z rozrusznikiem sercar Budowa i treści Symbol niebezpieczeństwa Znak niebezpieczeństwa z HASŁEM OSTRZE- GAWCZYM Rodzaj i źródło niebezpieczeństwa, rodzaj niebezpieczeństwa, nazwa niebezpieczeństwa Skutek(i) w przypadku nieprzestrzegania w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa działanie(a) w celu ochrony przed zagrożeniem, ewentualnie wymogi działania Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu 9

10 Wskazówki dla użytkownika Zagrożenia elektryczne OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Zagrożenie elektryczne w przypadku wszystkich prac przy maszynie: montowanie i instalowanie uruchamianie czyszczenie i konserwowanie naprawianie demontowanie Występujące wartości napięcia mogą prowadzić do ciężkich urazów, ewentualnie być śmiertelne i lub uszkodzić maszynę. Zanim zostaną przeprowadzone prace przy maszynie, maszyna musi być wyłączona z napięcia wraz z przewidzianymi i dołączonymi komponentami zgodnie z VDE. Zagrożenie elektryczne przy otwieraniu maszyny. Występujące wartości napięcia mogą prowadzić do ciężkich urazów, ewentualnie być śmiertelne i lub uszkodzić maszynę. Przed otwarciem szafki rozdzielczej główny włącznik musi być ustawiony na OFF Szafka rozdzielcza po zakończeniu prac musi być zamknięta. Szafka rozdzielcza podczas normalnej eksploatacji musi być zamknięta. Maszyna może być otwierana, montowana i przyłączana wyłącznie przez fachowych i wykwalifikowanych specjalistów. OSTRZEŻENIE Zagrożenie elektryczne przez dotknięcie przez osoby częściami, które stały się pod napięciem przez awarie. Zagrożenie elektryczne przez przyłożenie zewnętrznego wysokiego napięcia (błędna obsługa). Występujące wartości napięcia mogą prowadzić do ciężkich urazów, ewentualnie być śmiertelne i lub uszkodzić maszynę. Zewnętrzne wysokie napięcie może prowadzić do ciężkich porażeń prądem ze skutkami oparzeń, urazów i ewentualnie ze skutkiem śmiertelnym. Wszystkie części metaliczne, które mogą być dotykane przez operatora lub personel konserwacyjny, są zintegrowane z systemami przewodów ochronnych. System przewodów ochronnych musi być koniecznie przyłączony fachowo przez operatora. Sprawdzenie systemu przewodów ochronnych całej instalacji musi być przeprowadzane regularnie w ramach okresów, za które odpowiedzialny jest operator. ZWRÓCENIE UWAGI Zagrożenie elektryczne przez procesy elektrostatyczne, tzn. przez duże różnice potencjałów iskry powstającej w elektrycznie izolowanym materiale lub przez przebicie, które powoduje bardzo krótki wysoki elektryczny impuls prądu. Urazy przez wyładowania elektryczne i lub uszkodzenie elektronicznych elementów konstrukcyjnych. Stosować tylko media transportowe, na które zezwolił Sartorius. Prace przy komponentach elektrycznych mogą być przeprowadzane z zasady tylko przez specjalistów elektryków. 10 Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu

11 Wskazówki dla użytkownika Zagrożenia mechaniczne ZWRÓCENIE UWAGI Zagrożenie przez nieoczekiwany rozruch lub przebieg funkcji na podstawie: planowego funkcjonowania maszyny błędów w sterowaniu i lub błędów w obsłudze. Urazy przez oddziaływanie noży. Urazy przez wciągnięcie i uchwycenie np. przez medium transportu. Urazy przez zgniecenie i uderzenie. Istniejące ewentualnie urządzenie oddzielające musi być zabezpieczone przez środki konstrukcyjne, aby nie była możliwa żadna ingerencja w zakres oddzielania. Jeśli nie jest możliwe zabezpieczenie zakresu oddzielania, należy zagwarantować, aby maszynę obsługiwał tylko przeszkolony personel poinstruowany o zachowaniu bezpieczeństwa. Operatorzy muszą przeczytać dokumenty techniczne i zrozumieć je. ZWRÓCENIE UWAGI Zagrożenie przez pola elektromagnetyczne na podstawie błędnej zgodności elektromagnetycznej (EMV) Nieoczekiwane lub błędne przebiegi funkcjonowania. Zakłócenia otaczających maszyn. Ukształtowanie maszyny zgodnie z EMV. Sprawdzenie maszyny zgodnie z EMV. ZWRÓCENIE UWAGI Zagrożenie przez miejsca przyłączenia i przejścia, które powstają pomiędzy maszyną a urządzeniami zainstalowanymi przez klienta Urazy przez zgniecenie rąk. Operator musi zabezpieczyć miejsca zagrożenia. Przejścia należy ukształtować w sposób bezpieczny: nie może być możliwe uchwycenie od środka i należy je wykluczyć przez urządzenia ochronne, jeśli nie można zapobiec temu środkami konstrukcyjnymi. ZWRÓCENIE UWAGI ZWRÓCENIE UWAGI Zagrożenie przez uchwycenie lub nawinięcie fragmentów ubrania np. przy mediach transportu maszyny. Urazy przez wciągnięcie ubrania. Obcisłe ubranie zmniejsza zagrożenie uchwycenia lub nawinięcia. Przy wszystkich pracach: nosić obuwie ochronne i obcisły ubiór. Biżuterię i włosy należy tak nosić, aby nie mogły być one wciągnięte przez poruszające się części.jeśli to niezbędne, nosić osobiste wyposażenie ochronne (PSA). Zagrożenie poślizgnięcia, upadku, potknięcia przez nieposprzątane miejsce pracy, leżące dookoła przedmioty, zanieczyszczoną, mokrą podłogę, itd. Urazy przez poślizgnięcie, upadek, potknięcie. Zabezpieczyć przez odpowiednie instrukcje i kontrole wewnątrzzakładowe, aby otoczenie miejsca pracy było zawsze czyste i przejrzyste. Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu 11

12 Wskazówki dla użytkownika UWAGA Szkody rzeczowe przez modyfikacje i zmiany w maszynie. Uszkodzenia i lub utrudnienia w funkcjonowaniu maszyny. Modyfikacje i zmiany w maszynie i należących do niej urządzeń zabezpieczających, programowalnych systemach sterowania i każdym sprzęcie komputerowym i oprogramowaniu podlegają wyłącznej odpowiedzialności operatora. Sartorius odmawia odpowiedzialności za szkody na osobach i materiałach Nasze wyroby wolno stosować tylko z oryginalnymi akcesoriami oryginalnymi częściami zapasowymi względnie akcesoriami i częściami zapasowymi, na które Sartorius wyraził zgodę, ponieważ tylko te zostały sprawdzone pod kątem niezawodności, bezpieczeństwa i przydatności dla naszych maszyn. Zagrożenia cieplne ZWRÓCENIE UWAGI Zagrożenie przez gorące powierzchnie lub produkty. Oparzenia skóry. Nie ingerować w strumień produkcji. Przestrzegać tabliczek ostrzegawczych. Zagrożenia biologiczne i mikrobiologiczne ZWRÓCENIE UWAGI Zagrożenia higieniczne przez skażenie na podstawie osadzania się produktu i nagromadzania się resztek z zanieczyszczeniami drobnoustrojów. Zagrożenie zdrowia przez skażenie produktu na podstawie osadzania się produktu i resztek z zanieczyszczeniami drobnoustrojów. Zagrożenie zdrowia przez substancje biologiczne lub mikrobiologiczne. Ryzyko zdrowotne przez spożycie produktu skażonego. Utrudnienia w funkcjonowaniu maszyny. Przestrzegać przepisów czyszczenia, w szczególności danych odnośnie przerw w czyszczeniu. Dokładne sprawdzanie wyników czyszczenia. Regularne inspekcje maszyny przez personel specjalistyczny. ZWRÓCENIE UWAGI Zagrożenie higieniczne przez skażenie produktu na podstawie kontaktu z materiałami zakładowymi (np. smary, oleje). Zagrożenie zdrowia przez skażenie produktu Urazy przez poślizgnięcie się, upadek, potknięcie się.. Regularna konserwacja i inspekcja maszyny pod kątem wydostawania się smarów. Regularne sprawdzanie stanu pozycji łożysk. Ponieważ funkcjonowanie wagi mocno zależy od pozycji łożysk, także w przypadku wadliwej konserwacji błędne funkcjonowanie jest łatwe do zaobserwowania dla operatora.. 12 Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu

13 Wskazówki dla użytkownika 1.8 Urządzenia ochronne Możliwe zagrożenia unikane są w możliwie najlepszy sposób przez urządzenia ochronne. OSTRZEŻENIE Zagrożenie przez niebezpieczne, wadliwe lub błędne urządzenia ochronne we wszystkich fazach żywotności maszyny. Ciężkie lub śmiertelne urazy i lub uszkodzenia maszyny. Nigdy nie uruchamiać maszyny, jeśli brakuje urządzeń ochronnych lub są one uszkodzone Urządzenia ochronne muszą być regularnie sprawdzane pod kątem bezpiecznego zamocowania, funkcjonowania i kompletności. Naprawić uszkodzone urządzenia ochronne, uzupełnić brakujące urządzenia ochronne. Urządzeń ochronnych nie wolno zmieniać, samemu naprawiać lub unieruchamiać. Wszystkie poszycia ochronne i nakrycia, które demontowane są do prac czyszczących, konserwujących lub naprawczych, muszą być ponownie zamontowane przed nowym uruchomieniem maszyny. Za funkcjonowanie urządzeń ochronnych zgodne z przepisami odpowiedzialny jest operator. Sprawdzić urządzenia ochronne: na początku każdej zmiany pracy (w przypadku przerywanej eksploatacji) raz w tygodniu (w przypadku bezpośredniej eksploatacji) po każdej konserwacji, inspekcji lub naprawie Kontroli dokonać przy tym pod kątem: zalecanego stanu zalecanego położenia bezpiecznego zamocowania zalecanego funkcjonowania 1.9 Oznaczenia bezpieczeństwa na maszynie W każdych okolicznościach należy przestrzegać instrukcji oznaczeń bezpieczeństwa na maszynie. Wskazówki bezpieczeństwa przy na maszynie muszą być zawsze czytelne i kompletne przez cały czas użytkowania maszyny. Jeśli podczas okresu żywotności maszyny dojdzie do zblednięcia lub do uszkodzeń oznaczenia bezpieczeństwa, należy natychmiast zamówić nowe tabliczki. Od momentu, od którego tabliczki na pierwszy rzut oka nie są czytelne, maszynę do czasu montażu nowych tabliczek należy unieruchomić. Nie podnosić Należy koniecznie unikać oddziaływania siły na taśmę wagową przez podnoszenie, przesuwanie lub ciągnięcie. Prowadzi to do długotrwałych uszkodzeń czujników wagowych wzgl. utraty dokładności urządzenia wagowego. Tabliczka ze wskazówkami (średnica 20 mm) umieszczona jest na blaszce przed czujnikami wagowymi za pokrywą czołową. Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu 13

14 Wypakowanie i transport 2. Wypakowanie i transport 2.1 Zakres dostawy i kontrola pod kątem uszkodzeń w dostawie W celu nienagannego funkcjonowania maszyny zakres dostawy należy sprawdzić pod kątem kompletności i uszkodzeń w transporcie. Przy wysyłce dołączane są standardowo następujące dokumenty akcesoria maszyny: Zależnie od wykonania zgodnie ze zleceniem: instrukcje obsługi opcji Dokumenty dot. elektryki Certyfikaty Jeśli zamówione zostały akcesoria, materiały eksploatacyjne, itd. także te należy sprawdzić pod kątem zawartości i kompletności. W przypadku braku kompletności zwrócić się bezpośrednio do Sartorius AG, Göttingen. Kontrola pod kątem uszkodzeń w dostawie zawiera: widoczne uszkodzenia maszyny widoczne uszkodzenia urządzeń peryferyjnych widoczne uszkodzenia kabli, itd. stan zaopatrzenia maszyny w tabliczki Uszkodzenia w transporcie należy niezwłocznie zgłosić u właściwego spedytora. 2.2 Przepisy transportowe OSTRZEŻENIE Zagrożenie przez kołyszący się, przewracający się lub upadający ładunek lub części maszyny przy przesuwaniu lub procesach podnoszenia. Zagrożenie kołysania się maszyny przy transporcie z powodu podwyższonego punktu ciężkości. Ciężkie urazy i lub uszkodzenia maszyny. Transport powinien być dokonany przez fachowy personel. Przy transporcie należy nosić osobiste wyposażenie ochronne. Maszynę należy koniecznie zabezpieczyć przed upadkiem w transporcie. Transport maszyny musi nastąpić z uwzględnieniem punktu ciężkości. Maszynę transportować tylko w pozycji stojącej. Nie wchodzić pod wiszący ładunek. Maszyna może być transportowana wózkiem widłowym lub podnośnikiem tylko przez autoryzowane do tego osoby. W celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu pomiędzy widłami podnośnikowymi a ramą wagi należy zastosować odpowiednią ochronę. Maszyny nie stawiać na pochyłej powierzchni. 14 Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu

15 Wypakowanie i transport UWAGA UWAGA Szkody rzeczowe nieodpowiedniego poruszania transportowania maszyny. Uszkodzenia maszyny czujników wagowych. Koniecznie należy unikać uderzeń i działania sił na i względem stołu transportowego. Przy transporcie urządzenia należy zwrócić uwagę, aby waga kontrolna była podnoszona tylko na dźwigarach podstawy! Na stół transportowy nie mogą działać żadne siły. Nie podnosić lub przesuwać stołu transportowego lub unosić maszyny przy systemie przewozowym. Szkody rzeczowe przy poruszaniu transportowaniu przez nierozluźnione połączenia wtykowe. Uszkodzenia kabli i przyłączy. Przed transportem rozluźnić wszystkie elektryczne połączenia wtykowe pomiędzy maszyną a przewidzianymi wzgl. dołączonymi maszynami Maszynę przed transportem odłączyć od zasilania napięciowego Zabezpieczenie transportu Do transportu maszyny fabrycznie zamocowano zabezpieczenie transportowe czujników wagowych UWAGA UWAGA Szkody rzeczowe przy poruszaniu transportowaniu przez wstrząsy przy niezamontowanym zabezpieczeniu transportowym czujników wagowych. Uszkodzenia podstawy wagi i czujników wagowych. JKażdy ruch i każdy transport maszyny może być dokonywany tylko z zamocowanym zabezpieczeniem transportowym, zabezpieczeniami przeciążeniowymi (śruby). Szkody rzeczowe przez nieprawidłową kolejność i pozycjonowanie śrub przy montowaniu zabezpieczenia transportowego. Uszkodzenia maszyny. Koniecznie przestrzegać pozycji śrub i kolejności montażu i wykonać zgodnie z przedstawieniem na odpowiednich rysunkach w rozdziale Montowanie zabezpieczenia transportowego czujników wagowych Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu 15

16 Wypakowanie i transport 2.3 Usuwanie montowanie zabezpieczenia transportowego czujników wagowych 0,3 mm Czujniki obciążeniowe urządzeń WM6..., WM35GEP... oraz WM351EP.. są zabezpieczone 1 bezpiecznikiem obciążeniowym! Czujniki obciążeniowe urządzeń WM60..., WM oraz model WM35LFP.. są zabezpieczone 4 bezpiecznikami obciążeniowymi! Po ustawieniu urządzenia i przed uruchomieniem rozluźniane są bezpieczniki obciążeniowe. Pokrywy rozluźnić (SW 13, wzgl. 19) i zdjąć. Za pomocą załączonych pasków blaszanych WM35GEP..., WM351EP... (grubość: 0,3 mm) odstęp (0,3 mm) WM35LFP... (grubość: 0,3 mm) odstęp (0,3 mm) WM60... (grubość: 0,3 mm) odstęp (0,3 mm) WM grubość: 0,3 mm) odstęp (0,3 mm) nastawić odstęp pomiędzy śrubą a czujnikami obciążeniowymi. Nastawienie zabezpieczyć nakrętką zabezpieczającą. W normalnej eksploatacji szczelina powietrza nastawiona za pomocą pasków blaszanych służy jako bezpiecznik przeciążeniowy. Wskazówka: Pasek blaszany załączony jest w woreczku PE w szafce rozdzielczej. Ponownie nałożyć pokrywy i ponownie zamocować śrubami. Przed każdym transportem urządzenia należy zwrócić uwagę na to, że czujniki obciążeniowe zabezpieczone są bezpiecznikami przeciążeniowymi (śruby)! Transport na miejsce ustawienia UWAGA Urządzenia nie podnosić za przenośnik taśmowy! Do transportu używać tylko zaczepów mocujących (patrz rysunek). Jeśli maszyna uruchamiana jest po raz pierwszy po transporcie wewnątrzzakładowym lub po dłuższym unieruchomieniu, należy przeprowadzić próbne biegi w będących do dyspozycji trybach działania maszyny. Sprawdzić maszynę pod kątem podstawowego funkcjonowania i funkcjonowanie wszystkich opcji maszyny z produktami. 16 Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu

17 Dane techniczne 3. Dane techniczne 3.1 Dane techniczne, właściwości WM6... Wyniki osiągalne w praktyce np. dla różnic standardowych odchyleń pomiarowych lub zdolności przepustowej są zależne od danego zastosowania i dlatego nie należy ich rozumieć jako wielkości absolutnych. Dokładne wykonanie dostarczonej maszyny zdefiniowane jest w potwierdzeniu zlecenia. Cecha Dane Moduł WM WM6DCP.. WM6ECP.. WM6EDP.. WM6FCP.. WM6FDP.. Zakres wagowy (maksymalne obciążenie) [g] 25 g g g g g Maks. ciężar produktu [g] Dokładność dynamicznie ± [g] < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 Zależne od produktu, zdolności przepustowej i warunków otoczenia Zdolność przepustowa [szt. min.] Zależne od produktu, dopuszczalnej niedokładności i warunków otoczenia Zakresy prędkości [m min.] Rozstaw osi [mm] Szerokość taśmy [mm] Średnica krążków [mm] Madium transportu Pas Pas Pas Pas Pas Napędy Napięcie przyłączeniowe Pobór mocy Kierunek transportu Wysokość robocza [mm] Silniki 230 V-AC bez konieczności konserwacji z mechanizmem stożkowym Układ sterowania silnika poprzez przemiennik częstotliwości 230 V AC (+10 % 15 %); Hz (L1, N, PE) ok. 300 VA Prześwit [mm] 100 (± 25) Zakres temperaturowy [ºC] 10 do +40 Z prawej strony na lewą lub z lewej strony na prawą (podać przy zamówieniu) (przestawna w siatce 50 mm), zakres nastawny stóp: ± 25 mm Dozwolony zakres temperatury roboczej [ºC] +2 do +40 (MID +5 do +40) Temperatura produktu [ºC] 10 do +60 (pas) Rodzaj ochrony IP 65 Bezpieczeństwo maszyny Wykonanie odpowiada wymogom wytycznej WE EG (maszyny) Wymiary Patrz rysunki wymiarowe Materiał podstawy wagi Stal proszkowana RAL 7043, opcjonalnie stal szlachetna Waga Emisja hałasu Interfejsy Wyjścia ok. 50 kg Równoważny poziom ciśnienia akustycznego hałasu emitowanego przez urządzenie na stanowiskach pracy powyższej maszyny leży poniżej 80 db(a). RS232, opcjonalnie RS 422, RS485;Ethernet, Profibus 1 wyjście taśma start-stop jako zestyk przełączny bezpotencjałowy Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu 17

18 Dane techniczne 3.2 Dane techniczne, właściwości WM35 Wyniki osiągalne w praktyce np. dla różnic standardowych odchyleń pomiarowych lub zdolności przepustowej są zależne od danego zastosowania i dlatego nie należy ich rozumieć jako wielkości absolutnych. Dokładne wykonanie dostarczonej maszyny zdefiniowane jest w potwierdzeniu zlecenia. Cecha Dane Moduł WM WM35GEP WM35IEP WM35LFP Zakres wagowy (maksymalne obciążenie) [g] Maks. ciężar produktu [g] Dokładność dynamicznie ± [g] < 25 < 25 < 25 Zależne od produktu, zdolności przepustowej i warunków otoczenia Zdolność przepustowa [szt. min.] Zakresy prędkości [m min.] Zależne od produktu, dopuszczalnej niedokładności i warunków otoczenia Rozstaw osi [mm] Szerokość taśmy [mm] Średnica krążków [mm] Medium transportu Pas Pas Pas Napędy Napięcie przyłączeniowe Pobór mocy Kierunek transportu Wysokość robocza [mm] Silnik przekładniowy Spiroplan 230 V-AC bez konieczności konserwacji, układ sterowania silnika poprzez przemiennik częstotliwości 230 V AC (+10 % 15 %); Hz (L1, N, PE) Ok. 600 VA Prześwit [mm] 100 (± 25) Zakres temperaturowy [ºC] 10 do +40 Z prawej strony na lewą lub z lewej strony na prawą (podać przy zamówieniu) (przestawna w siatce 50 mm), zakres nastawny stóp: ± 25 mm Dozwolony zakres temperatury roboczej [ºC] +2 do +40 (MID +5 do +40) Temperatura produktu [ºC] 10 do +60 (pas) Rodzaj ochrony IP 65 Bezpieczeństwo maszyny Wykonanie odpowiada wymogom wytycznej WE EG (maszyny) Wymiary Patrz rysunki wymiarowe Materiał podstawy wagi Stal proszkowana RAL 7043, opcjonalnie stal szlachetna Waga Emisja hałasu Interfejsy Wyjścia Ok 90 kg Równoważny poziom ciśnienia akustycznego hałasu emitowanego przez urządzenie na stanowiskach pracy powyższej maszyny leży poniżej 80 db(a).. RS232, opcjonalnie RS 422, RS485;Ethernet, Profibus 1 wyjście taśma start-stop jako zestyk przełączany bezpotencjałowy 18 Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu

19 Dane techniczne 3.3 Dane techniczne, właściwości WM60... Wyniki osiągalne w praktyce np. dla różnic standardowych odchyleń pomiarowych lub zdolności przepustowej są zależne od danego zastosowania i dlatego nie należy ich rozumieć jako wielkości absolutnych. Dokładne wykonanie dostarczonej maszyny zdefiniowane jest w potwierdzeniu zlecenia. Cecha Dane Moduł WM WM60MHE WM60OHE WM60RHE Zakres wagowy (maksymalne obciążenie) [g] Maks. ciężar produktu [g] Dokładność dynamicznie ± [g] < 50 < 50 < 50 Zależne od produktu, zdolności przepustowej i warunków otoczenia Zdolność przepustowa [szt. min.] Zależne od produktu, dopuszczalnej niedokładności i warunków otoczenia Zakresy prędkości [m min.] Rozstaw osi [mm] Szerokość taśmy [mm] Średnica krążków [mm] Medium transportu Pas Pas Pas Napędy Napięcie przyłączeniowe Pobór mocy Kierunek transportu Wysokość robocza [mm] Silnik przekładniowy Spiroplan 230 V-AC bez konieczności konserwacji, układ sterowania silnika poprzez przemiennik częstotliwości 230 V AC (+10 % 15 %); Hz (L1, N, PE) Ok. 900 VA Prześwit [mm] 100 (± 25) Zakres temperaturowy [ºC] 10 do +40 Z prawej strony na lewą lub z lewej strony na prawą (podać przy zamówieniu) (przestawna w siatce 50 mm), zakres nastawny stóp: ± 25 mm. Dozwolony zakres temperatury roboczej [ºC] +2 do +40 (MID +5 do +40) Temperatura produktu [ºC] -10 do +60 (pas) Rodzaj ochrony IP 65 Bezpieczeństwo maszyny Wykonanie odpowiada wymogom wytycznej WE EG (maszyny) Wymiary Patrz rysunki wymiarowe Materiał podstawy wagi Stal proszkowana RAL 7043, opcjonalnie stal szlachetna Waga Emisja hałasu Interfejsy Wyjścia Ok. 180 kg Równoważny poziom ciśnienia akustycznego hałasu emitowanego przez urządzenie na stanowiskach pracy powyższej maszyny leży poniżej 80 db(a).. RS232, opcjonalnie RS 422, RS485;Ethernet, Profibus 1 wyjście taśma start-stop jako zestyk przełączany bezpotencjałowy Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu 19

20 Dane techniczne Cecha Dane Moduł WM WM60RKE.. WM60TKE.. WM60WKE.. WM60YKE.. Zakres wagowy (maksymalne obciążenie) [g] Maks. ciężar produktu [g] Dokładność dynamicznie ± [g] < 50 < 50 < 50 < 50 Zależne od produktu, zdolności przepustowej i warunków otoczenia Zdolność przepustowa [szt. min.] Maks. 23 Maks. 20 Maks. 18 Maks.17 Zakresy prędkości [m min.] Zależne od produktu, dopuszczalnej niedokładności i warunków otoczenia Rozstaw osi [mm] Szerokość taśmy [mm] Średnica krążków [mm] Medium transportu pas pas pas pas Napędy Napięcie przyłączeniowe Pobór mocy Kierunek transportu Wysokość robocza [mm] Silnik przekładniowy Spiroplan 230 V-AC bez konieczności konserwacji, układ sterowania silnika poprzez przemiennik częstotliwości 230 V AC (+10 % 15 %); Hz (L1, N, PE) Ok 900 VA Prześwit [mm] 100 (± 25) Zakres temperaturowy [ºC] 10 do +40 Z prawej strony na lewą lub z lewej strony na prawą (podać przy zamówieniu) (przestawna w siatce 50 mm), zakres nastawny stóp: ± 25 mm. Dozwolony zakres temperatury roboczej [ºC] +2 do +40 (MID +5 do +40) Temperatura produktu [ºC] 10 do +60 (pas Rodzaj ochrony IP 65 Bezpieczeństwo maszyny Wykonanie odpowiada wymogom wytycznej WE EG (maszyny) Wymiary Patrz rysunki wymiarowe Materiał podstawy wagi Stal proszkowana RAL 7043, opcjonalnie stal szlachetna Waga Emisja hałasu Interfejsy Wyjścia Ok. 180 kg Der A-bewertete äquivalente Emissionsschall-Druckpegel an den Arbeitsplätzen dieser Maschine liegt unter 80 db (A). RS232, opcjonalnie RS 422, RS485;Ethernet, Profibus 1 wyjście taśma start-stop jako zestyk przełączany bezpotencjałowy 20 Instrukcja obsługi Ważenie w ruchu

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń i wyposażenia warsztatowego stanowiących wyposażenie hali obsługowo-naprawczej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI: 1. Uwagi ogólne 1.1 Przeznaczenie 1.2 Informacje o urządzeniu 2. Zasady bezpieczeństwa 2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

CLA. Przetwornik temperatury z wyjściem 4 20mA. wyprodukowano dla

CLA. Przetwornik temperatury z wyjściem 4 20mA. wyprodukowano dla Wersja 1.0 21.06.2012 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART IP2030-PL/QS, wersja AA Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART Skrócona instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZENOSZENIA, PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI

INSTRUKCJA PRZENOSZENIA, PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI INSTRUKCJA PRZENOSZENIA, PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI 1. WPROWADZENIE... 2 Informacja ogólna...2 OSTRZEŻENIE...2 2. PRZENOSZENIE (ORAZ ROZPAKOWYWANIE)... 3 3. PRZECHOWYWANIE... 5 4. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E Plan zabudowy podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E INSTRUKCJA MONTAŻ U VLE 2130 E Stosowane symbole 2 Spis treści 1. STOSOWANE SYMBOLE 2 1.1 W dokumentacji 2 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze 2 1.1.2 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat elektryczne ogrzewanie dodatkowe Spis treści Stosowane symbole... 2 Instrukcja montażu Przeznaczenie... 3 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-*****

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-***** DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska ul. Puławska 34 tel.+48-22-70-35-100 mail: dacpol@dacpol.com.pl Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

AWO 432 Blacha KD v.1.0

AWO 432 Blacha KD v.1.0 AWO 432 Blacha KD v.1.0 Zestaw montażowy do kontroli dostępu. PL Wydanie: 1 z dnia 31.08.2009 IM 432 Zastępuje wydanie: ---------- 1. Przeznaczenie: Blacha, adapter przeznaczona jest do montażu PCB kontroli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym MSD K / MSRD K Spis treści Strona 1. Bezpieczeństwo 2 2. Ogólny opis 2 3. MontaŜ i podłączenie 3 4. Konserwacja 5 5. Adres producenta 6 Niniejsza instrukcja zawiera waŝne informacje techniczne i wskazówki

Bardziej szczegółowo

Stacja ładowania i suszenia

Stacja ładowania i suszenia Stacja ładowania i suszenia INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa NINIEJSZE URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU OD 8 LAT I OSOBY O OGRANICZENIACH RUCHOWYCH, SENSORYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (tłumaczenie) Ciężki stół podnośny Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2

INSTRUKCJA OBSŁUGI (tłumaczenie) Ciężki stół podnośny Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 1. Grupy użytkowników Zadania Operator Obsługa, kontrola wzrokowa Personel wykwalifikowany INSTRUKCJA OBSŁUGI (tłumaczenie) Ciężki stół podnośny Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montaż, demontaż, naprawa,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / MONTAŻU

INSTRUKCJA OBSŁUGI / MONTAŻU BIURKO Z ELEKTRYCZNĄ REGULACJĄ WYSOKOŚCI CONSET - MODEL: 501-49 INSTRUKCJA OBSŁUGI / MONTAŻU PL OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE: NIEPRZESTRZEGANIE WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH MONTAŻU, BEZPIECZEŃSTWA ORAZ UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Temperaturowy Nr katalogowy SENS-TMP

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Temperaturowy Nr katalogowy SENS-TMP INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Temperaturowy Nr katalogowy SENS-TMP data publikacji maj 2012 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Zadajnik adresu... 3 1.2 Terminator magistrali RS485...

Bardziej szczegółowo

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01 Pirometr PyroCouple Wydanie LS 14/01 SPIS TREŚCI 1. OPIS...3 1.1. Specyfikacja...3 2. AKCESORIA...5 3. OPCJE...5 4. INSTALACJA...5 5. PRZYGOTOWANIE...6 5.1. Temperatura otoczenia...6 5.2. Jakość (czystość)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS Instrukcja obsługi klejarki taśmowej HASHIMA model: HP-450C/CS INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 1. Przed przystąpieniem do uŝytkowania urządzenia naleŝy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Napęd łańcuchowy KA 32/50

Napęd łańcuchowy KA 32/50 Napęd łańcuchowy KA 32/50 Certyfikat nr 2401/2007 wysuw *) tylko do ciągnięcia (gdy cały ciężar okna na zawiasach) D+H zastrzega sobie prawo do zmian technicznych D+H Polska Sp. z o.o. ul. Polanowicka

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. HyCLICK. Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów. ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M

Instrukcja obsługi. HyCLICK. Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów. ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M Instrukcja obsługi az HyCLICK Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M MG3719 BAG0077.2 03.10 Printed in Germany pl Przed pierwszym uruchomieniem przeczytać i przestrzegać

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI

ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI ZASILACZE TYPU ZSC INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. Zastosowanie...5 2. Zestaw zasilacza...5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania...6 4. widok p yty czo³owej...7 5. Funkcje wyjścia Power

Bardziej szczegółowo

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Wejście anal., 4-krotne, MDRC AE/S 4.1.1.3, 2CDG110190R0011

ABB i-bus KNX Wejście anal., 4-krotne, MDRC AE/S 4.1.1.3, 2CDG110190R0011 Dane techniczne 2CDC504084D4001 ABB i-bus KNX Opis produktu Urządzenie służy do rejestracji sygnałów analogowych. Do urządzenia podłączyć można cztery dostępne na rynku czujniki. Połączenie z magistralą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO)

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) 1 Zasady ogólne. 1 2 Deklaracja zgodności. 1 3 Użytkowanie przedłużek. 2 3.1 Użytkowanie przedłużek (wersja zamknięta) 2 3.2

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Niszczarka dokumentów i płyt CD

Niszczarka dokumentów i płyt CD INSTRUKCJA OBSŁUGI Niszczarka dokumentów i płyt CD Nr produktu 883485 Strona 1 z 7 1. Przeznaczenie Ten produkt jest przeznaczony do rozdrabniania papieru, płyt CD i kart kredytowych. Osobny pojemnik zbiorczy

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

CONSUL BUSINESS TRANSFER MARKETING

CONSUL BUSINESS TRANSFER MARKETING Firma Consul Business Transfer Marketing jest autoryzowanym Przedstawicielem Niemieckiej Firmy HAUBER ELEKTRONIK w Polsce na zasadach wyłączności. Naszym Klientom pragniemy zapewnić wysoką jakość usług,

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna, sprawdzona waga kontrolna dynamiczna do lekkich produktów dla przemysłu spożywczego i opakowaniowego

Uniwersalna, sprawdzona waga kontrolna dynamiczna do lekkich produktów dla przemysłu spożywczego i opakowaniowego Waga kontrolna dynamiczna do lekkich produktów CW 3 1500L www.loma.com Uniwersalna, sprawdzona waga kontrolna dynamiczna do lekkich produktów dla przemysłu spożywczego i opakowaniowego Wszechstronna Sprawdza

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIK LA23 DANE TECHNICZNE

SIŁOWNIK LA23 DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE SIŁOWNIK LA23 Właściwości i opcje: Siła pchania: 2500N, 1800N, 1500N, 1200N lub 900N Siła ciągnięcia: 2500N, 1800N, 1500N, 1200N lub 900N Kolor obudowy: szary lub czarny Klasa szczelności:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl Instrukcja obsługi PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1 1 Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze produkty były najwyższej jakości i spełniły Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Zawór trójdrogowy klapowy przekierowujący. ze sprężyną zwrotną

Zawór trójdrogowy klapowy przekierowujący. ze sprężyną zwrotną Zawór trójdrogowy klapowy przekierowujący ze sprężyną zwrotną PRODUKT POSIADA ZNAK I ZOSTAŁ WYPRODUKOWANY ZGODNIE Z NORMĄ ISO 9001 INSBUD ul. Niepodległości 16a 32-300 Olkusz dział sprzedaży: +48 (32)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SUPLEMENT DO INSTRUKCJI ELEKTRYCZNE WCIĄGNIKI LINOWE AS, ASF DLA ELEKTRYCZNYCH WCIĄGNIKÓW LINOWYCH AS7, ASF7 Z SILNIKAMI Z WIRNIKAMI CYLINDRYCZNYMI Spis treści Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Mechaniczna waga niemowlęca M10312. klasa III. ADE GmbH & Co. Hammer Steindamm 27 29 22089 Hamburg / Germany

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Mechaniczna waga niemowlęca M10312. klasa III. ADE GmbH & Co. Hammer Steindamm 27 29 22089 Hamburg / Germany Novamed Sp. z o.o. Aparatura i sprzęt medyczny DYSTRYBUCJA I SERWIS: 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 3 tel./fax +48 42 719 00 46, tel./fax +48 42 716 28 87 e-mail biuro@novamed.pl www.novamed.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji

Instrukcja obsługi. Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji Instrukcja obsługi Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji 2 Spis treści Spis treści 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy

Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy 5 312 5312P01 Uniwersalny wyświetlacz cyfrowy Programowalny sygnał wejściowy BAU200 Uniwersalny jednokanałowy wyświetlacz cyfrowy Przystosowany do montażu na elewacji szafy sterowniczej Z wyświetlaczem

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 Urządzenia techniczne Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia Nr Nazwa Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ 1. Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej

Bardziej szczegółowo

PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI

PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REGULATOR SOLARNY PSZ 5510 M INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wyświetlacz z obrazem standardowym 2. Bezpiecznik czuły 3. Przycisk wyboru > 4. Przycisk nastawiania + 5. Klawisz resetowania 6. Pokrywa skrzynki

Bardziej szczegółowo

Devilink HR Przekaźnik podtynkowy Instrukcja montażu

Devilink HR Przekaźnik podtynkowy Instrukcja montażu Devilink HR Przekaźnik podtynkowy Instrukcja montażu PL 1. Zastosowanie i funkcje Devilink HR Devilink HR (przekaźnik podtynkowy) służy do przełączania elementów grzejnych lub innych elektrycznych urządzeń

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

Vertex S.A. NIP 638-15-32-552 REGON 072275985 KRS 288773 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VII Wydział Gospodarczy Wysokość kapitału zakładowego: 510.

Vertex S.A. NIP 638-15-32-552 REGON 072275985 KRS 288773 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VII Wydział Gospodarczy Wysokość kapitału zakładowego: 510. Vertex S.A. NIP 638-15-32-552 REGON 072275985 KRS 288773 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VII Wydział Gospodarczy Wysokość kapitału zakładowego: 510.000 PLN Użytkowanie i obsługa Roleta i jej elementy

Bardziej szczegółowo

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1 GŁOWICA RUCHOMA LED 144W Instrukcja Obsługi 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją, która zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące urządzenia

Informacje dotyczące urządzenia PIM Informacje dotyczące urządzenia SPIS TREŚCI: OPIS I PODSTAWOWE CECHY SCHEMAT ROZMIESZCZENIOWY DANE TECHNICZNE ZNAMIONOWE KONFIGURACJA Sealed Air Polska Sp. z o.o. Duchnice; ul. Ożarowska 40/42 05-850

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść cyfrowy moduł wejść/wyjść W systemie automatyki DDC4000 zadaniem modułów wejść/wyjść z 32 cyfrowymi wejściami lub wyjściami jest odbieranie binarnych sygnałów i aktywowanie binarnych funkcji sterujących.

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

NAPĘDY RUROWE TUSSO PRACUJĄ W CZĘSTOTLIWOŚCI 433 MHz ORAZ NAPIĘCIU 230 V/50 Hz

NAPĘDY RUROWE TUSSO PRACUJĄ W CZĘSTOTLIWOŚCI 433 MHz ORAZ NAPIĘCIU 230 V/50 Hz OZ NPIĘCIU 0 V/50 Hz MOTOS NPĘD UOWY MEDI E - Z WUDOWNYM ODIONIKIEM DIOWYM,ELEKTONICZNYMI KŃCÓWKMI, FUNKCJĄ ŁGODNEGO ZTZYMNI, DODTKOWĄ POZYCJĄ KOMFOT OZ MECHNIZMEM PZECIĄŻENIOWYM INSTUKCJ MONTŻU, OSŁUGI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje obchodzenia się z produktem

Instrukcje obchodzenia się z produktem [fibre C] BY RIEDER Instrukcje obchodzenia się z produktem Instrukcja dotycząca prawidłowego stosowania paneli fibrec dla uniknięcia uszkodzeń. Niniejsze wytyczne odnośnie postępowania z produktem są obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Charly 1

Instrukcja obsługi Charly 1 ww.inwema.pl www.agregatdofugowania.pl, www.agregatydlabudownictwa.pl Instrukcja obsługi Charly 1 Wskazówki bezpieczeństwa 1. Należy przy wszelkich czynnościach np. wymiana pojemnika na wodę lub wymiana

Bardziej szczegółowo

Oryginalna instrukcja obsługi Jasopels Q-VEX Clima

Oryginalna instrukcja obsługi Jasopels Q-VEX Clima Oryginalna instrukcja obsługi Jasopels Q-VEX Clima 1. Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UE Producent: Jasopels A / S Tel. +45 76 94 35 00 Adres: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Urządzenie: Jasopels

Bardziej szczegółowo

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Gwint E27 2 Timer (Zegar) 3 Czułość światła (luks) 4 Czujnik ruchu PIR 5 Gniazdo E27 * nie dostarczone V. 03 21/12/2012 2 Velleman nv INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ ULTRADŹWIĘKOWY Z CZUJNIKIEM RUCHU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ ULTRADŹWIĘKOWY Z CZUJNIKIEM RUCHU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ ULTRADŹWIĘKOWY Z CZUJNIKIEM RUCHU INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 ZALECENIA MONTAŻOWE...3 DANE TECHNICZNE...3 ZASTOSOWANIE I ZASADA

Bardziej szczegółowo

Siłowniki proporcjonalne o wysokiej precyzji działania TA-MC15, TA-MC15-C, TA-MC50-C, TA-MC55, TA-MC100, TA-MC160, TA-MC100 FSE/FSR

Siłowniki proporcjonalne o wysokiej precyzji działania TA-MC15, TA-MC15-C, TA-MC50-C, TA-MC55, TA-MC100, TA-MC160, TA-MC100 FSE/FSR Siłowniki Siłowniki TA-MC Siłowniki proporcjonalne o wysokiej precyzji działania TA-MC15, TA-MC15-C, TA-MC50-C, TA-MC55, TA-MC100, TA-MC160, TA-MC100 FSE/FSR Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym Wykonanie ze stali CrNi, model 55

Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym Wykonanie ze stali CrNi, model 55 Mechatroniczny Pomiar Temperatury Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym Wykonanie ze stali CrNi, model 55 Karta katalogowa WIKA TV 25.01 Zastosowanie Sterowanie i regulacja procesami przemysłowymi

Bardziej szczegółowo

1.Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia. Promieniowanie laserowe Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień laserowy! Klasa lasera I.

1.Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia. Promieniowanie laserowe Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień laserowy! Klasa lasera I. 1.Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia Promieniowanie laserowe Nigdy nie patrz bezpośrednio w promień laserowy! Klasa lasera I. - Nakładka laserowa LC 14 jest urządzeniem laserowym klasy I, laser jest

Bardziej szczegółowo

z obsługą wentylacji, rekuperatorów lub klimakonwektorów dwururowych

z obsługą wentylacji, rekuperatorów lub klimakonwektorów dwururowych Mechaniczny termostat pokojowy z obsługą wentylacji, rekuperatorów lub klimakonwektorów dwururowych PRODUKT POSIADA ZNAK I ZOSTAŁ WYPRODUKOWANY ZGODNIE Z NORMĄ ISO 9001 INSBUD ul. Niepodległości 16a 32-300

Bardziej szczegółowo

RWE Stoen Operator Listopad 2011. Specyfikacja techniczna. X Postanowienie Wytyczna Zalecenie. Spis treści. 1 Zakres zastosowania...

RWE Stoen Operator Listopad 2011. Specyfikacja techniczna. X Postanowienie Wytyczna Zalecenie. Spis treści. 1 Zakres zastosowania... RWE Stoen Operator Listopad 2011 Mufy końcowe do kabli niskiego napięcia 0,6/1 kv Specyfikacja techniczna KAB20.0440 Część: 1 Strona 1/18 Dział: NM-S X Postanowienie Wytyczna Zalecenie Strona Spis treści

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816 Instrukcja obsługi PL GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000 S/ Pompa do brudnej wody 6000 SP Witamy w ogrodzie GARDENA... Proszę

Bardziej szczegółowo

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 Spis treści 1 Deklaracja zgodności... 1 2 Ostrzeżenia... 2 3 Prezentacja produktu... 3 3.1 Informacje ogólne... 3 3.1.1 Opis sterownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE - 1 - Tabela 1. Rodzaje szaf aktowych wzmocnionych zaznaczyć jasnym, kolorowym zakreślaczem rodzaj szafy, którego instrukcja dotyczy Model Wymiary

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

Revio-868 P Nr 28 410.0006. e l e r o CE 0682. Instrukcja obsługi (tłumaczenie) Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu!

Revio-868 P Nr 28 410.0006. e l e r o CE 0682. Instrukcja obsługi (tłumaczenie) Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu! Revio-868 P Nr 28 410.0006 e l e r o CE 0682 Instrukcja obsługi (tłumaczenie) Przechowuj instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu! 1 / PL Spis Treści Opis urządzenia...3 Zasady bezpieczeństwa...4 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo