CZUJNIK WIZYJNY ZFX. W i z j a, k t ó r e j m o ż e s z d o t k n ą ć! » I n s t r u k c j e d l a u ż y t k o w n i k a

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZUJNIK WIZYJNY ZFX. W i z j a, k t ó r e j m o ż e s z d o t k n ą ć! » I n s t r u k c j e d l a u ż y t k o w n i k a"

Transkrypt

1 CZUJNIK WIZYJNY ZFX W i z j a, k t ó r e j m o ż e s z d o t k n ą ć!» I n s t r u k c j e d l a u ż y t k o w n i k a» podłącz, dotknij i gotowe» I n t e r a k t y w n y i n t e r f e j s u ż y t k o w n i k a

2 Wysoka wydajność i łatwa obsługa Wystarczy dotknąć, żeby uruchomić Zawansowany czujnik wizyjny Omron ZFX oferuje Ci nowy wymiar intuicyjnej pomocy dla użytkownika Podłącz, dotknij i gotowe. Wbudowany ekran dotykowy jest łatwy w użyciu i pozwala użytkownikowi uniknąć konieczności zgłębiania złożonych szczegółów technicznych. Umożliwia on bieżące wyświetlanie obrazu oraz prezentację komunikatów systemowych podczas całego cyklu konfiguracji i kontroli. ZFX oferuje pomoc przy podświetlaniu, filtrowaniu i automatycznym ustawianiu parametrów, które użytkownicy obsługują w aplikacji wizyjnej. Wystarczy dotknąć dużego, wbudowanego ekranu LCD nowego czujnika wizyjnego ZFX. Interaktywne menu pomagają w prostej, trzyetapowej konfiguracji poszczególnych zadań. 1. Wybierz narzędzia pomiarowe. 2. Wybierz obszary pomiarowe. 3. Ustaw parametry pomiarowe. Urządzenie będzie gotowe do pracy w kilka minut. Nie trzeba łączyć się z komputerem w celu konfiguracji, konserwacji lub obsługi. Ekran LCD pozwala na obserwację obrazu na bieżąco, wyświetlając interaktywne menu i informacje dotyczące procesu kontroli. Przycisk AUTO umożliwia dostęp do sztucznej inteligencji ZFX, automatycznie ustawiając zaproponowane parametry. Czujnik wizyjny ZFX dostępny jest w wersji z jedną lub dwoma kamerami, oferując funkcje monochromatyczne lub kolorowe.

3 Pełna konfiguracja w kilka minut Wybierz narzędzia pomiarowe. Wybierz obszary pomiarowe. Ustaw parametry pomiarowe.

4 Dzięki ZFX każde zadanie jest łatwe Ten czujnik wizyjny umożliwia konfigurację wielu funkcji kontrolnych dla jednego obrazu, oferując do 20 narzędzi kontrolnych lub pomocniczych. W zależności od podłączonej kamery, narzędzia przetworzą monochromatyczny lub kolorowy obraz, oferując opcje filtrów kolorów i próbników kolorów. Ponadto ZFX posiada znakomite funkcje wstępnego przetwarzania obrazu, kompensacji położenia, kalibracji i rejestrowania danych. Narzędzia kompensacji położenia: Umożliwiają kompensację zmiany położenia obiektu oraz obrotu do 360. Zgodność ze wzorcem: Wyszukuje obiekt i określa różnice w stosunku do wzorca z kontrolą obrotu do 360. Obszar: Mierzy rozmiar obiektów. Narzędzia wyszukiwania krawędzi: Znajduje pozycje krawędzi, mierzy szerokość obiektów. Narzędzia wyszukiwania defektów: Znajduje niewielkie defekty powierzchni. Jasność:/BARWA: Znajduje odchylenia jasności lub koloru obiektów. Obliczenia: Umożliwia przeliczanie surowych wyników uzyskanych przez narzędzia i określenie sposobu wysyłania danych.

5 Kontrola wielu obszarów jednocześnie: Wielokrotna kontrola zapewnia odpowiednią identyfikację systemu hamulcowego dla montażu, np. wykrywanie prawidłowego modelu, obecność lewej i prawej części, itp.

6 Podłączanie - Ethernet i inne standardy Nowe urządzenie ZFX oferuje szereg opcji interfejsów, które zapewniają płynną integrację z dowolnym środowiskiem procesowym, np. przez Ethernet, USB i cyfrowe WE/WY. Umożliwia to przesyłanie danych wyników i obrazów przez sieć, konfigurację przesyłania danych, korekcję ustawień systemu i inne funkcje. 20 cyfrowych portów WE./WY. gwarantuje szybkie przesyłanie istotnych danych kontrolnych, takich jak sygnałów wyzwalania, informacji binarnych o wynikach, komunikacji sieciowej (handshake) i informacji o stanie urządzenia. Duża ilość udokumentowanych komend sterujących systemem umożliwia integrację czujnika ZFX z istniejącym procesem przez dowolny z portów komunikacyjnych urządzenia.

7 ZFX-SR10/SC10 Instalacja C-mount: ZFX-S ZFX-SC Pole widzenia: 5 9 ZFX-SR50 Pole widzenia: ZFX-SC50 Pole widzenia: ZFX-SC90 Pole widzenia: ZFX-SC150 Pole widzenia: Jeden czujnik do wszystkiego Wybierz kamerę i kontroler odpowiedni dla danego zadania. Gwarantuje to maksymalną elastyczność i pomaga zminimalizować koszty inwestycji. Oferowane kamery o polu widzenia od 10 do 150 umożliwiają kontrolę nawet dużych obiektów, co wcześniej nie było możliwe. ZFX współpracuje z kamerami ze zintegrowanym oświetleniem i obiektywem o regulowanej ostrości. Kamera na montażu c-mount zapewnia dowolną kombinację obiektywu/ oświetlenia. Dostępne są także dwa kontrolery do wyboru. W zależności od podłączonej kamery, oba mogą pracować w trybie monochromatycznym lub kolorowym. ZFX-C20/25 to system z dwoma kamerami do zaawansowanych zastosowań. Optymalizacja konfiguracji jednym kliknięciem Automatyczna konfiguracja to wyrafinowana funkcja automatycznego dostrajania, która umożliwia zastosowanie optymalnych warunków pomiarowych po wybraniu przycisku AUTO. Automatycznie wybrane ustawienia mogą być sprawdzone i zmienione na poszczególnych ekranach konfiguracji. Automatyczny wybór filtra kolorów Wybierz optymalny filtr kolorów. Krok 1 Naciśnij AUTO, aby automatycznie poprawić kontrast. Krok 2 Automatycznie wybrany zostaje jeden z siedmiu filtrów kolorów. Automatyczna konfiguracja sterowania światłem Natychmiast możesz ustawić doskonałe oświetlenie. Krok 1 Naciśnij AUTO, aby automatycznie uzyskać optymalny pomiar światła. Krok 2 Wybierz prawidłowe oświetlenie jednym kliknięciem.

8 ZFX Prosta obs uga Dotknij, pod cz i gotowe Prosta obs uga intuicyjny interfejs u ytkownika Wbudowany monitor dotykowy LCD umo liwia konfiguracj z natychmiastow odpowiedzi systemu Komunikacja scentralizowana konfiguracja i kontrola przez sie Ethernet Wszechstronno oko o 20 narz dzi, 32 obszary pomiarowe na jeden obraz Prostota funkcje autoregulacji u atwiaj ustawienie obrazu Informacje dotycz ce zamawiania Kontrolery Produkt Zasilanie Typ obwodu Oznaczenie Napi cie sta e DC 21,6 do 26,4V NPN ZFX-C10 PNP ZFX-C15 Napi cie sta e DC 21,6 to 26,4V NPN ZFX-C20 PNP ZFX-C25 Kamery (ZFX-SC50) Kable Produkt Typ Odleg o od obiektu Wielko obszaru pomiarowego Oznaczenie Uwagi Kamera z o wietlaczem Tylko kamera Typ monochromatyczny do 49 5 x 4,9 to 9 x 8,9 (zmienna) 38 do x 9,8 do 50 x 49 (zmienna) Typ kolorowy do 49 5 x 4,9 to 9 x 8,9 (zmienna) Typ monochromatyczny Typ kolorowy do x 9,8 do 50 x 49 (zmienna) 67 do x 49 do 90 x 89 (zmienna) 115 do x 89 do 150 x 148 (zmienna) Obiektyw CCTV jest dobierany zgodnie z wielko ci pola pomiarowego i odleg o ci instalacji. Akcesoria ZFX-SR10 ZFX-SR50 ZFX-SC10 ZFX-SC50 ZFX-SC50W(IP67) ZFX-SC90 ZFX-SC90W(IP67) ZFX-SC150 ZFX-SC150W(IP67) ZFX-S ZFX-SC D ugo kabla 2 m Kabel kamery *1 Kabel przed u aj cy do kamery Typ D ugo kabla Typ normalny 3 m, 8 m ZFX-VS *1. Wymagany do kamer bez o wietlacza. Kamery z o wietlaczem s wyposa one w kabel 2 m. Oznaczenie Kabel elastyczny ( robot ) 3 m ZFX-VSR Typ normalny 3 m ZFX-XC3A *2 8 m ZFX-XC8A *2 Kabel elastyczny ( robot ) 3 m ZFX-XC3AR *2 Kabel We/Wy równoleg ych 2 m, 5 m ZFX-VP Kabel RS-232C 2 m ZFX-XPT2A Kabel RS m ZFX-XPT2B Kabel dodatkowego monitora 2 m, 5 m FZ-VM *2. Do kamery z wbudowanym kablem mo na pod czy maksymalnie do dwóch dodatkowych kabli przed u aj cych, z zachowaniem maksymalnej odleg o ci 19 m pomi dzy kontrolerem i kamer. Typ Oznaczenie Konsola ZFX-KP (2 m / 5 m) Monitor LCD Adaptery do monta u w panelu Opcjonalne o wietlacze *1 Pasek wiec cy Podwójny pasek wiec cy Niskok towa ramka wiec ca Prostok tne t o wiec ce Obiektywy CCTV/tuby przed u aj ce O wietlacze zewn trzne Kontrolery stroboskopowe *2 FZ-M08 ZFX-XPM ZFV-LTL01 ZFV-LTL02 ZFV-LTL04 ZFV-LTF01 Seria 3Z4S-LE Seria 3Z4S-LT Producent: MORITEX Corporation 3Z4S-LT MLEK-C100E1TSX *1. Mo na go u ywa w modelach kamer ZFX-SC50 i ZFX-SC90. *2. Mo na ich u ywa w modelach kamer ZFX-S i ZFX-SC. W przypadku u ycia kontroler mo e sterowa strobowaniem o wietlenia zewn trznego. 8ZFX ZFX1

9 Dane techniczne Kontrolery Parametr ZFX-C10 ZFX-C15 ZFX-C20 ZFX-C25 Liczba kamer, które mo na pod czy 1 2 Typy pod czanych kamer ZFX-SR_/SC_/S/SC Rozdzielczo przetwarzania Gdy pod czono ZFX-SR_/SC_:464 (poz.) x 464 (pion.) Gdy pod czono ZFX-S/SC: 608 (poz.) x 464 (pion.) Wy wietlacz Monitor LCD Kolorowy wy wietlacz LCD 3,5" TFT (320 x 240 pikseli) Wska nik Wska nik Pomiar (kolor: zielony): RUN Wska nik wyzwolenia (kolor: niebieski): ENABLE Wska nik oceny (kolor: pomara czowy): OUTPUT Wska nik b du (kolor: czerwony): ERROR Zewn trzny interfejs Kamera Interfejs równoleg y Interfejs szeregowy Komunikacja sieciowa Wej cia 12 punktów (RESET, DSA, DI0 to 8, TRIG) Wyj cia 22 punkty (OR, ERROR, RUN, ENABLE, GATE, STGOUT0, DO0 to 15) Typ obwodu NPN PNP NPN PNP USB port, pe na szybko, z cze MINI-B RS-232C 1 port, maks bps (nie mo na u ywa jednocze nie z interfejsem RS-422) RS port, maks bps (nie mo na u ywa jednocze nie z interfejsem RS-232C) Ethernet 1 port, 100BASE-TX/10BASE-T Wyj cie dodatkowego monitora Analogowe wyj cie RGB, 1 kana (rozdzielczo VGA: ) Interfejs karty pami ci Gniazdo karty SD 1 kana Interfejs do obs ugi Panel dotykowy, klawisze, po czenie konsoli G ówne Liczba zarejestrowanych banków 32 banki funkcje Liczba pozycji konfiguracji 32 pozycje/1 bank 128 pozycje/1 bank Narz dzia pomiarowe Sprawdzanie kszta tów Wyszukiwanie wzoru, wyszukiwanie o du ej dok adno ci, wyszukiwanie elastyczne, wyszukiwanie graficzne Sprawdzanie rozmiarów Obszar (powierzchnia) Obszar, liczba obszarów Sprawdzanie kraw dzi Po o enie, szeroko, zliczenie ilo ci Sprawdzenie jasno ci/koloru Jasno, BARWA Kontrola w oparciu o aplikacj Defekty Defekty, grupowanie Korekcja po o enia obiektu wyszukiwanie 1 modelu, wyszukiwanie 2 modeli, obszar Obs uga Funkcja pami ci obrazu Maksymalnie 100 obrazów Maks. 100 obrazów (50 dla 2 kamer) Parametry znamionowe Napi cie zasilania 21,6 26,4 V DC (z pulsacj ) Pobór pr du Maks. 1,0 A Maks. 1,5 A Rezystancja izolacji Mi dzy wyprowadzeniami a obudow : 20 MΩ (próbnik 250 V) Wytrzyma o dielektryczna Na wszystkich przewodach doprowadzenia i obudowie kontrolera, 1000 V pr d zmienny, 50/60 Hz, 1 min. Odporno w rodowisku pracy Zakres temperatur otoczenia Praca: 0 do +50 C / Sk adowanie: -15 do +60 C (bez oblodzenia ani kondensacji) Wilgotno otoczenia Praca i sk adowanie: 35 85% (bez kondensacji) Atmosfera otaczaj ca Gazy korozyjne zabronione Stopie ochrony IP20 (IEC60529) Odporno na wibracje (trwa o ) Odporno na uderzenie (niszcz ce) Cz stotliwo wibracji: 10 do 150 Hz, pojedyncza amplituda: 0,35 Przyspieszenie: 50 m/s 2 10 razy przez 8 minut 150 m/s 2, 3 razy ka da w 6 kierunkach (góra/dó, lewo/prawo, przód/ty ) Parametr ZFX-SR10 ZFX-SR50 ZFX-SC10 ZFX-SC50 /SC50W Pole widzenia (poziom pion) Pole widzenia Pion 5 x 4,9 do 9 x 8,9 (regulowane) 10 x 9,8 do 50 x 49 (regulowane) 5 x 4,9 do 9 x 8,9 (regulowane) 10 x 9,8 do 50 x 49 (regulowane) ZFX-SC90 /SC90W 50 x 49 do 90 x 89 (regulowane) ZFX-SC150 /SC150W 90 x 89 do 150 x 148 (regulowane) ZFX-S (typ monochromatyczny) ZFX-SC (typ kolorowy) Obiektyw CCTV jest dobierany zgodnie z zasi giem detekcji i odleg o ci instalacji od obiektu. Poziom Odleg o od obiektu (L) Zale no mi dzy ustawieniem odleg o ci a polem widzenia do do 194 do do 187 Odległość od obiektu (L) Odległość od obiektu (L) Odległość od obiektu (L) Odległość od obiektu (L) do 142 Odległość od obiektu (L) do 227 Odległośc od obiektu (L) Pole widzenia (w poziomie) Pole widzenia (w poziomie) Pole widzenia (w poziomie) Pole widzenia (w poziomie) Pole widzenia (w poziomie) Pole widzenia (w poziomie) Efektywna liczba pikseli Rozmiar piksela Szybko migawki Funkcja cz ciowego przechwytywania obrazu. Sposób przechwytywania obrazu Pr dko przechwytywania (przy przechwytywaniu ca ego ekranu) 659(poz.) x 494 (pion.) 7.4 µm (poz.) x 7.4 µm (pion.) 1/170 s do 1/20000 s OFF 1/2 cz ciowo, 1/4 cz ciowo Brak w ofercie 1/2 cz ciowo, 1/4 cz ciowo Dok adna (Fine), Normalna Bez regulacji Dok adna (Fine), Bez regulacji (Normal), Du a szybko Normalna (High speed) (Normal), Du a szybko (High speed) 96 fps ( ramek na sekund ) 90 fps ( ramek na sekund ) Zamocowanie obiektywu (z obiektywem) Monta C-mount Systemy 2 wizyjne Systemy wizyjne9

10 Parametr ZFX-SR10 ZFX-SR50 ZFX-SC10 ZFX-SC50 /SC50W O wietlenie Parametry znamionowe Metoda O wietlanie strobowane o wietlenia LED Czerwona LED Bia a LED Typ O wietlenie bezpo rednie wiat o prowadz ce Opcjonalne o wietlacze dodatkowe Dost pne ( rodek, region Niedost pne pomiarowy) Niedost pne Niedost pne Dost pne (Seria ZFV-LT) Niedost pne Klasa Klasa 1 Klasa 2 Klasa 2 Klasa 1 wska nika *1 Zu ycie pr du Oko o 200 ma ZFX-SC90 /SC90W ok. 350 ma, 15 V, pr d sta y: oko o. 150 ma, 48 V pr d sta y: ok. 200 ma) ZFX-SC150 /SC150W (w cznie z pr dem pobieranym, gdy pod czone jest wiat o opcjonalne) ZFX-S (typ monochromatyczny) W ofercie O wietlacze zewn trzne Seria 3Z4S-LT Kontroler strobowania: produkcji Moritex Corporation 3Z4S-LT MLEK-C100E1TSX Oko o 100 ma ZFX-SC (typ kolorowy) Odporno w rodowisku pracy Zakres temperatur otoczenia Praca: 0 do +40 C / Sk adowanie: -20 do +65 C (bez oblodzenia ani kondensacji) Praca: 0 do + 50 C, Sk adowanie: -20 do +65 C (bez oblodzenia ani kondensacji) Wilgotno otoczenia Praca i sk adowanie: 35 85% (bez kondensacji) Atmosfera otaczaj ca Gazy korozyjne zabronione Stopie ochrony. Wytrzyma o dielektryczna Odporno na wibracje (trwa o ) Odporno na uderzenie (niszcz ce) IP65 (IEC 60529) ZFX-SC : IP65 (IEC60529), ZFX-SC W: IP67 (IEC60529) IP20 (IEC60529) 1000 V, pr d zmienny 50/60 Hz 1 min. 500 V pr d zmienny 50 Hz/60Hz 1 min Hz, pojedyncza amplituda 0,35, 10 razy, ka dorazowo w kierunkach X, Y i Z przez 8 min 150 m/s 2, 3 razy ka da w 6 kierunkach (góra/dó, lewo/prawo, przód/ty ) Sposób po czenia Typ z wbudowanym kablem (d ugo kabla: 2 m) Typ ze z czem (wymagany kabel kamery ZFX-VS/VSR) *1. Stosowane normy IEC :1993 +A1:1997 +A2:2001, EN :1994 +A2:2001 Wymiary zewn trzne Kontrolery (jednostka: ) ZFX-C_ 145 (130) ,5 (90) (130) ,5 82 (75) 6,58 38, , ZFX ZFX3

11 4 8 Kamery ZFX-SR10/SR50 ZFX-SC90/90W 8 67,9 17,9 5,6 26, , /4-20UNC 83,7 33 5,6 26, , /4-20UNC 23, , ,9 Pokrętło regulacji ostrości Kabel ekranowany odpornym termicznie PVC 5,8 średnicy, standardowa długość 2 m Wymiary otworów montażowych 20 ± 0,1 Uchwyty montażowe mogą być zamocowane do dowolnego boku (6,36) (6,36) 30 30,45 52, ,5 33 9,8 Wyjście dla zewnętrznych urządzeń oświetlających. Kabel ekranowany odpornym termicznie PVC 6,2 średnicy, standardowa długość 2 m 38,9 Wymiary otworów montażowych 20 ± 0,10 35,5 8,5 35,5 8,5 7 Pokrętło regulacji ostrości Uchwyty montażowe mogą być zamocowane do dowolnego boku. 8,5 4 ZFX-SC10 ZFX-SC150/150W 67,9 0,8 17,9 5,6 26,2 38, /4-20UNC 110,2 59,5 26,2 38,14 33,6 Wymiary otworów montażowych 20 ± 0, Kabel ekranowany odpornym termicznie PVC średnicy 6,2 długość 2 m , ,6 32 Pokrętło regulacji ostrości Kabel ekranowany odpornym termicznie PVC 5,8 śr. Standardowa długość 2 m 30 (6,36) 17,9 Uchwyty montażowe mogą być zamocowane do dowolnego boku. (6,36) ± 0, Powierzchnia montażowa 8, ,5 73,2 Kabel ekranowany odpornym termicznie i odpornym na olej średnicy 5, standardowa długość 200. Pokrętło regulacji ] ostrości Wymiary otworów montażowych, głębokość 6 U1/4-20UNC, Głębokość 5 ZFX-SC50/50W ZFX-S/SC 26,5 86 5,6 26,2 38,14 1/4-20UNC 20 Śr. 28 9,8 38,9 Wymiary otworów montażowych 20 ± 0,1 Pokrętło regulacji ostrości Kabel ekranowany odpornym termicznie PVC 6,2 średnicy, standardowa długość 2 m 35,5 5 (6,36) 52,5 35,5 8 52,5 (6,36) (14,5) 25,5 31 (15,5) "-32UN-2A (C mount) 8 (46,5) 54,5 (6,3) (Śr. 8,8 ) 30,45 (29,5) 9 44,5 31,25 ± 2 1/4"-20UNC, głębokość 8 (4,8) (18,85) 39 26,5 Wyjście dla zewnętrznych urządzeń oświetlających. 8 Uchwyty montażowe mogą być zamocowane do dowolnego boku. 21,25 ± 2 20 ± 0,1 Dwa M4, Głębokość 8 Systemy 4 wizyjne Systemy wizyjne 11

12 Omron Europe B.V. Wegalaan 67-69, NL-2132 JD, Hoofddorp, Holandia. Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) Polska Omron Electronics Sp. z o.o. ul. Mariana Sengera Cichego 1, Warszawa Tel: +48 (0) Fax: +48 (0) Austria Tel: +43 (0) Belgia Tel: +32 (0) Niemcy Tel: +49 (0) Norwegia Tel: +47 (0) Turcja Tel: Węgry Tel: Dania Tel: Portugalia Tel: Wielka Brytania Tel: +44 (0) Finlandia Tel: +358 (0) Republika Czeska Tel: Włochy Tel: Francja Tel: +33 (0) Rosja Tel: Hiszpania Tel: Szwajcaria Tel: +41 (0) Bliski Wschód i Afryka Tel: +31 (0) Holandia Tel: +31 (0) Szwecja Tel: +46 (0) Inne przedstawicielstwa firmy Omron Autoryzowany dystrybutor: Demonstracje na żywo Sugestie zastosowania KPP_ZFX_PL01 Omron Europe BV i/lub jej firmy zależne i stowarzyszone dokładają wszelkich starań, tym niemniej nie gwarantują w jakikolwiek sposób poprawności ani kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnej chwili i bez powiadomienia.

CP1L. M i n i a t u r o w e s t e r o w n i k i m a s z y n. » Za a w a n s o w a n e f u n kc j e s t e rowa n i a r u c h e m

CP1L. M i n i a t u r o w e s t e r o w n i k i m a s z y n. » Za a w a n s o w a n e f u n kc j e s t e rowa n i a r u c h e m CP1L M i n i a t u r o w e s t e r o w n i k i m a s z y n» D u ża s z y b k ość p r z e t w a r z a n i a» Za a w a n s o w a n e f u n kc j e s t e rowa n i a r u c h e m» Ł a t w e p o d ł a c z a n

Bardziej szczegółowo

Nowa strategia sterowania maszynami SERIA CJ1

Nowa strategia sterowania maszynami SERIA CJ1 Nowa strategia sterowania maszynami SERIA CJ1 inteligencja, niezawodność i sterowanie segmentowe Advanced Industrial Automation W branży konstrukcji maszyn konieczna jest elastyczność, wydajność i szybkość.

Bardziej szczegółowo

SERWONAPĘD SERII JUNMA

SERWONAPĘD SERII JUNMA SERWONAPĘD SERII JUNMA O s z c z ę d z a j m i e j s c e, p r z e w o d y i c z a s» Zwarta budowa» MECHATROLINK-II» Bez dostrajania Advanced Industrial Automation Nowe rozwiązanie upraszczające obsługę

Bardziej szczegółowo

M-200 REJESTRATOR DANYCH

M-200 REJESTRATOR DANYCH M-200 REJESTRATOR DANYCH 2 wejścia pomiarowe do współpracy z czujnikami temperatury (RTD, TC), przetwornikami z wyjściem (0/4-20mA), napięciowym oraz rezystancyjnym Kompensacja temperatury zimnych końców

Bardziej szczegółowo

Ulepszone przetwarzanie informacji TERMINALE NS

Ulepszone przetwarzanie informacji TERMINALE NS Advanced Industrial Automation Ulepszone przetwarzanie informacji TERMINALE NS niezawodność dzialania, prostota zarządzania Nową serię NS zaawansowanych programowanych terminali Omron charakteryzuje wyjątkowo

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWA KAMERA HD

SAMOCHODOWA KAMERA HD SAMOCHODOWA KAMERA HD Instrukcja obsługi 87231 Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje samochodowego rejestratora cyfrowego, przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

Opis ogólny AL154SAV5.HT8 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Opis ogólny AL154SAV5.HT8 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5.HT8 Przyrząd umożliwia pomiar, przesłanie do komputera oraz zapamiętanie w wewnętrznej pamięci interfejsu wartości chwilowych lub średnich pomierzonych z wybraną

Bardziej szczegółowo

Inteligentne czujniki wizyjne (z ultraszybką kamerą CCD) Seria ZFV

Inteligentne czujniki wizyjne (z ultraszybką kamerą CCD) Seria ZFV Inteligentne czujniki wizyjne (z ultraszybką kamerą CCD) Seria ZFV Specyfikacja modeli Zestawy: głowica czujnika + wzmacniacz Typ NPN PNP Wąskie pole widzenia / ZFV-R1010 ZFV-R1015 jednofunkcyjny Wąskie

Bardziej szczegółowo

Inteligentne czujniki wizyjne Seria ZFV Color

Inteligentne czujniki wizyjne Seria ZFV Color Inteligentne czujniki wizyjne Seria Color Informacje o zamawianiu Modele Głowice czujników Widok Typ Ustawienie odległości Obszar wykrywania Model Wąskie pole widzenia 34 49 mm (zmienne) Od 5 4,6 do 9

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Spis treści Wprowadzenie... 2 Interaktywny ekran... 2 Cyfrowe pióro... 2 Przyciski ustawień pióra, przyciski funkcyjne i przyciski

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy. Część Nr II DP/1926/11. VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość

Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy. Część Nr II DP/1926/11. VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Załącznik Nr Produkt zamawiany Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy Część Nr II DP/196/11 Produkt oferowany Nazwa (zmienione VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość ilość parametry) % za 1 szt brutto

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD 1. BUDOWA REJESTRATORA 2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 3. MONTAś 4. TRYBY PRACY I ICH SYGNALIZACJA 5. ODTWARZANIE 6. USTAWIENIA 7. MAPA PAMIĘCI 8. SPECYFIKACJA 1. BUDOWA REJESTRATORA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Zestawy modułu pomiarowego i wyświetlacza Strona 438. Moduły pomiarowe Strony 439 do 441. Skaningowy mikrometr laserowy Typ zespolony Strona 442

Zestawy modułu pomiarowego i wyświetlacza Strona 438. Moduły pomiarowe Strony 439 do 441. Skaningowy mikrometr laserowy Typ zespolony Strona 442 Skaningowe mikrometry laserowe LSM Zestawy modułu pomiarowego i wyświetlacza Strona 438 Moduły pomiarowe Strony 439 do 441 Skaningowy mikrometr laserowy Typ zespolony Strona 442 Moduły wyświetlające Strony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

EC1000 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA

EC1000 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA EC1000 64 MB pamięci flash 128 MB pamięci RAM Środowisko programowania CODESYS V3 (IEC 61131-3) Port Ethernet Port EtherCAT Port USB Port RS232 dla programowania Port SD Zegar czasu rzeczywistego Zasilanie

Bardziej szczegółowo

CYFROWY WYŚWIETLACZ POŁOŻENIA TNP 10

CYFROWY WYŚWIETLACZ POŁOŻENIA TNP 10 TOCK - AUTOMATYKA s.c. AUTORYZOWANY DEALER FIRMY ISKRA - TELA 15-384 BIAŁYSTOK UL. KS ABPA E. KISIELA 28 TEL/FAX (0 85) 661 61 21, 66 11 011 CYFROWY WYŚWIETLACZ POŁOŻENIA TNP 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wszelkie

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

1) VM-3240VA DANE TECHNICZNE

1) VM-3240VA DANE TECHNICZNE 1) VM-3240VA VM-3240VA jest to wielofunkcyjny wzmacniacz przeznaczony do montażu w szafie rackowej (3-u). Wzmacniacz zawiera w sobie moduły wejść muzyki tła, wyjścia głośnikowe na sześć niezależnych stref.

Bardziej szczegółowo

Subminiaturowy czujnik do montażu w trudnych warunkach

Subminiaturowy czujnik do montażu w trudnych warunkach Ultramały indukcyjny czujnik zbliżeniowy Subminiaturowy czujnik do montażu w trudnych warunkach Głowica detekcyjna o średnicy mm do montażu w najtrudniejszych warunkach Ultrakrótka obudowa M12 długości

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

Parametry wymagane. Tak. Podać. Tak. Tak/Nie. Tak/Nie. Tak. Tak. Tak. Proszę podać. Tak. Proszę podać. Tak. Proszę podać

Parametry wymagane. Tak. Podać. Tak. Tak/Nie. Tak/Nie. Tak. Tak. Tak. Proszę podać. Tak. Proszę podać. Tak. Proszę podać ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Aparat USG z kolorowym Dopplerem do badań śródoperacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPLB.02.01.00-08-164/09

Bardziej szczegółowo

Rodzaje kolorów LED 5 (zielony, czerwony, żółty, niebieski, biały) 1.500.000 100 %

Rodzaje kolorów LED 5 (zielony, czerwony, żółty, niebieski, biały) 1.500.000 100 % Dane techniczne Key Panels Innowacyjne panele operatorskie KP8 PN KP8F PN KP32F PN Rodzaj obsługi Przyciski funkcyjne (programowalne) 8 8 32 Rodzaj sygnalizacji Rodzaje kolorów LED 5 (zielony, czerwony,

Bardziej szczegółowo

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna SIEMENS SIMATIC NET Wyświetlacz LED 1 SCALANCE W786 Instrukcja obsługi Przycisk Reset 2 3 Demontaż / montaż obudowy Specyfikacja techniczna 4 SPIS TREŚCI 1.Wyświetlacz LED... 3 2.Przycisk Reset... 6 3.Demontaż

Bardziej szczegółowo

cena detaliczna netto cena detaliczna brutto opis produktu 4 kanałowe BCS-DVR401QE-II 375,00 zł 461,25 zł

cena detaliczna netto cena detaliczna brutto opis produktu 4 kanałowe BCS-DVR401QE-II 375,00 zł 461,25 zł BCS-DVR401QE-II 4 kanałowe - 4 kanały wideo 25kl/s kanał D1, BNC - 2 kanały D1 + 2 kanały 720P lub 1 kanał 1080P 375,00 zł 461,25 zł BCS-DVR401QEA-II - 4 kanały wideo 25kl/s kanał D1, BNC - 4 wejścia alarmowe

Bardziej szczegółowo

Obiektywy do kamer firmy Bosch

Obiektywy do kamer firmy Bosch Obiektywy do kamer firmy Bosch Pe na gama obiektywów Obiektywy z przys on regulowan r cznie, sterowane napi ciem DC lub sygna em wizyjnym Obiektywy do zastosowa specjalnych Szeroki wybór obiektywów zmiennoogniskowych

Bardziej szczegółowo

Zakres pomiaru (Ω) Rozdzielczość (Ω) Dokładność pomiaru

Zakres pomiaru (Ω) Rozdzielczość (Ω) Dokładność pomiaru Miernik parametrów instalacji elektrycznych EUROTEST EASI MI 3100 Dane techniczne 1 Rezystancja izolacji Rezystancja izolacji (znamionowe napięcia stałe: 100 V i 250 V) Zakres pomiaru, zgodny z normą EN61557-2,

Bardziej szczegółowo

KONSOLE RACK 19. Przegląd oferty iei Technologies

KONSOLE RACK 19. Przegląd oferty iei Technologies KONSOLE RACK 19 Przegląd oferty iei Technologies SPIS TREŚCI LKM-9358G... 3 LKM-935G... 7 IKVM-1708... 10 LKM-9268G... 12 LM-926G... 15 IKVM-1408... 18 2 LKM-9358G Konsola RACK 19 o wysokości 1U z monitorem

Bardziej szczegółowo

CRUSB Spartan KONWERTER CAN / USB

CRUSB Spartan KONWERTER CAN / USB CRUSB Spartan KONWERTER CAN / USB UWAGA Za pomocą konwertera CRUSB można wpływać na działanie sieci CAN, co może powodować zagrożenia dla systemu sterowania oraz zdrowia i życia ludzi. Firma DIGA nie ponosi

Bardziej szczegółowo

WYŚWIETLACZE LED EKRANY LED DIODOWE TABLICE REKLAMOWE

WYŚWIETLACZE LED EKRANY LED DIODOWE TABLICE REKLAMOWE WYŚWIETLACZE LED EKRANY LED DIODOWE TABLICE REKLAMOWE O firmie Jesteśmy producentem wyświetlaczy LED. Wszystko wykonujemy sami: począwszy od projektu, przez produkcję wszystkich części, oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 Strona 1 z 5 Świat pomiaru przepływu Miernik zużycia Muti-Fow-Midi (MFM 1.0) Numer produktu 503594 Muti-Fow-Midi MFM 1.0 jest eektronicznym

Bardziej szczegółowo

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 PRZENO NA WAGA KOMPAKTOWA Gastronomia, handel, wa enie produktów spo ywczych Kompaktowa waga do wa enia ywno ci Elegancki design, atwo obs ugi, wielofunkcyjne,

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości 5 192 Przemienniki częstotliwości SED2 Przemienniki częstotliwości do regulacji obrotów silników zasilanych napięciem trójfazowym, służących do napędu pomp i wentylatorów. Zakres mocy: 0.37 kw do 90 kw

Bardziej szczegółowo

Cylindryczny czujnik zbliżeniowy w plastikowej obudowie E2F

Cylindryczny czujnik zbliżeniowy w plastikowej obudowie E2F Cylindryczny czujnik zbliżeniowy w plastikowej obudowie Wysokiej jakości plastikowa obudowa całego korpusu gwarantująca dużą wodoodporność Obudowa z poliarylanu zapewniająca w pewnym stopniu odporność

Bardziej szczegółowo

BM131 Cegowy 0,01~1000AC,logger,RS232 Brymen

BM131 Cegowy 0,01~1000AC,logger,RS232 Brymen Mierniki > Mierniki Cęgowe > Model : - Producent : - Cechy szczególne i funkcje specjalne Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych Pomiar metodą cęgową Maksymalna średnica przewodu 4 mm DATA HOLD - zatrzymanie

Bardziej szczegółowo

Nowy światowy standard liczników i przekaźników czasowych H5CX H7CX

Nowy światowy standard liczników i przekaźników czasowych H5CX H7CX Nowy światowy standard liczników i przekaźników czasowych H5CX H7CX konstrukcja na miarę potrzeb rynku Advanced Industrial Automation Omron, wiodący w świecie producent przekaźników czasowych i liczników,

Bardziej szczegółowo

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 wagi magazynowe Wagi medyczne wagi laboratoryjne WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 PRZENO NA WAGA KOMPAKTOWA Gastronomia, handel, wa enie produktów spo ywczych Kompaktowa waga do wa enia ywno ci

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

102cm/40 Motionflow 100, czarny panel, srebrna podstawka. Krótki opis techniczny KDL-40R550C. Łączność z doskonałą rozrywką

102cm/40 Motionflow 100, czarny panel, srebrna podstawka. Krótki opis techniczny KDL-40R550C. Łączność z doskonałą rozrywką KDL-40R550C 102cm/40 Motionflow 100, czarny panel, srebrna podstawka Łączność z doskonałą rozrywką Dostępne wersje z ekranem 102 cm (40") Technologia Clear Resolution Enhancer Wbudowana technologia Wi-Fi

Bardziej szczegółowo

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA Naładuj do końca ENERJUMP przed użyciem pierwszym użyciem. UWAGA: Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wody.

Bardziej szczegółowo

ENXTV. Instrukcja instalacji. Inter Projekt S.A.

ENXTV. Instrukcja instalacji. Inter Projekt S.A. ENXTV Instrukcja instalacji Inter Projekt S.A. Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Zawartość opakowania 3. Opis urządzenia 4. Połączenie kabli 5. Wstępna konfiguracja 6. Opis Pilota zdalnego sterowania 7. Opis

Bardziej szczegółowo

WYŚWIETLACZE TEKSTOWE 7 KOLOROWE SERIA RGB30-K / RGB25-K / RGB20-K / RGB16-K Oferta ważna od 16.07.2012r.

WYŚWIETLACZE TEKSTOWE 7 KOLOROWE SERIA RGB30-K / RGB25-K / RGB20-K / RGB16-K Oferta ważna od 16.07.2012r. WYŚWIETLACZE TEKSTOWE 7 KOLOROWE SERIA RGB30-K / RGB25-K / RGB20-K / RGB16-K Oferta ważna od 16.07.2012r. RGB Technology jest polskim producentem wyświetlaczy w technologii diod LED (diody świecące super

Bardziej szczegółowo

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators Siemens IO-Link Smart TIA integration of sensors and actuators IO-Link Integracja z TIA (SIMATIC) Siemens IO-Link Dost pne produkty Modu Master IO-Link Modu y IO Modu y obiektowe Oprogramowanie STEP 7

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych

Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych www.lovatoelectric.pl Innowacja i tradycja LOVATO Electric S.p.A. - Bergamo - Włochy Od 1922 r. Pierwsza siedziba LOVATO Electric w Bergamo, firma została

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy regulator temperatury

Cyfrowy regulator temperatury Cyfrowy regulator temperatury Atrakcyjna cena Łatwa obsługa Szybkie próbkowanie Precyzyjna regulacja temperatury Bardzo dokładna regulacja temperatury Wysoka dokładność wyświetlania wartości temperatury

Bardziej szczegółowo

TESTERY BANKNOTÓW TSERTERY BANKNOTÓW. www.officepartners.pl

TESTERY BANKNOTÓW TSERTERY BANKNOTÓW. www.officepartners.pl Nowoczesne testery posiadają niezwykle nowoczesny design, prostotę wykonania i obsługi, jak również gwarancję długoletniego użytkowania. Testery znacznie ułatwiają wykrywanie falsyfikatów wszędzie, gdzie

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury TxBlock-USB

Przetwornik temperatury TxBlock-USB Przetwornik temperatury TxBlock-USB Wydanie LS 1/01 Opis TxBlock USB jest uniwersalnym przetwornikiem temperatury z wyjściem 0 ma do przeznaczonym do montażu głowicowego. Zasilany jest przez pętlę prądową.

Bardziej szczegółowo

Zawsze nowa perspektywa. Seria kamer IEEE1394 z przetwornikami CCD oraz CMOS

Zawsze nowa perspektywa. Seria kamer IEEE1394 z przetwornikami CCD oraz CMOS Zawsze nowa perspektywa Seria kamer IEEE1394 z przetwornikami CCD oraz CMOS FOculus ZAWSZE NOWA PERSPEKTYWA FOculus seria IEEE1394 FOculus linia kamer z przetwornikami obrazu CCD oraz CMOS, wyposażona

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER PRZEMYSŁOWY DYALOX Niezawodny sposób komunikowania się w warunkach p r z e m y s ł o w y c h

KOMPUTER PRZEMYSŁOWY DYALOX Niezawodny sposób komunikowania się w warunkach p r z e m y s ł o w y c h KOMPUTER PRZEMYSŁOWY DYALOX Niezawodny sposób komunikowania się w warunkach p r z e m y s ł o w y c h» Brak elementów ruchomych» 3 lata gwarancji i 7 lat świadczenia usług technicznych» Wykonanie przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Gdańsk, 12.08.2015r. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do zapytania nr 66/D/ApBad/Jab/2015 I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem postępowania dostawa sprzętu RTV do CB PAN w Jabłonnie: Stół multimedialny

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 Strona 1 z 7 Przeznaczenie do użycia Produkt wyposażono w wyjście zasilania, które można włączyć lub wyłączyć wbudowanym włącznikem

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA WIZYJNE PRZEMYSŁOWE. Rozwiązania WIZYJNE. Capture the Power of Machine Vision POZYCJONOWANIE IDENTYFIKACJA WERYFIKACJA POMIAR DETEKCJA WAD

ROZWIĄZANIA WIZYJNE PRZEMYSŁOWE. Rozwiązania WIZYJNE. Capture the Power of Machine Vision POZYCJONOWANIE IDENTYFIKACJA WERYFIKACJA POMIAR DETEKCJA WAD POZYCJONOWANIE IDENTYFIKACJA WERYFIKACJA POMIAR DETEKCJA WAD PRZEMYSŁOWE ROZWIĄZANIA WIZYJNE Capture the Power of Machine Vision Sensors Cameras Frame Grabbers Processors Software Vision Solutions Informacje

Bardziej szczegółowo

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji Kamera Domu Inteligentnego Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2.Wymagania sprzętowe... 3 3.Specyfikacja techniczna... 3 4.Schemat urządzenia... 4 5.Instalacja urządzenia... 4 6.Instalacja

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino Oprawa pod ogowa 69066/30/16 Giving light a new experience Chwy i nadaj kszta t. Ukierunkowany, precyzyjny strumie wiat a zamontowany na elastycznym ramieniu, które mo e znale si w dok adnie

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Kamera ISAW A2 ACE. Wprowadzenie

Kamera ISAW A2 ACE. Wprowadzenie Wprowadzenie ISAW A2 ACE to wysokiej jakości kamera sportowa, która została zaprojektowana z myślą o miłośnikach sportów ekstremalnych. to produkt przeznaczony do użycia w miejscach, w których poziom adrenaliny

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MONITORING WIDEO

CYFROWY MONITORING WIDEO CYFROWY MONITORING WIDEO LINIA boost 2.0 Program iuvs umożliwia podgląd obrazu na urządzeniach mobilnych KAMERY I REJESTRATORY WRAZ Z SYSTEMEM CMS DBAMY O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO CyfrowY MONITORING WIDEO

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Podłączenie licznika do komputera lub sieci... 3 3. Uruchomienie oprogramowania... 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny.

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014 Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer

Bardziej szczegółowo

kod produktu: 1DD042 Monitor ViewSonic VG2235m 779,76 zł 633,95 zł netto

kod produktu: 1DD042 Monitor ViewSonic VG2235m 779,76 zł 633,95 zł netto kod produktu: 1DD042 Monitor ViewSonic VG2235m 779,76 zł 633,95 zł netto OPIS ViewSonic VG2235m to 22-calowy monitor z rozdzielczością 1680 x 1050 i formatem obrazu 16:10. Wyposażono go w szereg rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524. Model 524. Licznik sumujący i wskaźnik pozycji typu Opis. 1. Opis

Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524. Model 524. Licznik sumujący i wskaźnik pozycji typu Opis. 1. Opis Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524 Model 524 Model 524 jest urządzeniem wielozadaniowym i zależnie od zaprogramowanej funkcji podstawowej urządzenie pracuje jako: licznik sumujący i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 22 czerwiec 2017

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 22 czerwiec 2017 Zarządzanie Flotą > Rejestratory Mobilne > Model : EVM400 Producent : Everfocus Profesjonalny cyfrowy rejestrator mobilny EVM400 umożliwia nagrywanie obrazu z 4 kamer przemysłowych oraz dźwięku z 4 źródeł

Bardziej szczegółowo

www.geomor.com.pl GEOMOR-TECHNIK Sp. z o.o., ul Modra 30, PL-71-220 SZCZECIN,

www.geomor.com.pl GEOMOR-TECHNIK Sp. z o.o., ul Modra 30, PL-71-220 SZCZECIN, www.geomor.com.pl PRZYRZĄDY DO POMIARU I REJESTRACJI WILGOTNOŚCI GLEBY FIRMY DECAGON DEVICES Tel/fax: +48 91 482 60 87 E-Mail: geomor@geomor.com.pl Internet: www.geomor.com.pl NIP 955-16-51-778 REGON:

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

MOBOTIX M15D-AllroundDual Camera Dualna. Modułowa. Unikalna. Broszura informacyjna z dnia 01.06.2013

MOBOTIX M15D-AllroundDual Camera Dualna. Modułowa. Unikalna. Broszura informacyjna z dnia 01.06.2013 MOBOTIX M15D-AllroundDual Camera Dualna. Modułowa. Unikalna. Broszura informacyjna z dnia 01.06.2013 Zgodna z oryginałem: odporna na warunki atmosferyczne, solidny następca dualnej kamery MOBOTIX. Oferuje

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY REGULATOR WILGOTNOŚCI DA 20

ELEKTRONICZNY REGULATOR WILGOTNOŚCI DA 20 ELEKTRONICZNY REGULATOR WILGOTNOŚCI DA 20 DA20 jest trwałym i precyzyjnym higrostatem dla regulacji wilgotności względnej, temperatury i punktu rosy. Służy do sterowania pracą osuszacza lub nawilżacza.

Bardziej szczegółowo

U [V] S 10 6 8 6. Współczynnik redukcji przy obciążeniu indukcyjnym AC S 8 6. Współczynnik redukcji F przy obciążeniu indukcyjnym

U [V] S 10 6 8 6. Współczynnik redukcji przy obciążeniu indukcyjnym AC S 8 6. Współczynnik redukcji F przy obciążeniu indukcyjnym Charakterystyka wartości granicznej obciążenia, szerokość 22,5 mm Obciążenie AC (rezystancyjne) U [V] 300 0 0 80 60 50 40 30 0.1 0.2 0.5 1 2 4 6 Współczynnik redukcji przy obciążeniu indukcyjnym AC Obciążenie

Bardziej szczegółowo

Leica TCS SPE. Wspaniałe obrazowanie! Dokumentacja techniczna

Leica TCS SPE. Wspaniałe obrazowanie! Dokumentacja techniczna Leica TCS SPE Wspaniałe obrazowanie! Dokumentacja techniczna Leica TCS SPE Wspaniałe obrazowanie Łatwe do osiągnięcia Wiarygodność Doskonałość na którą możesz sobie pozwolić Nowy mikroskop konfokalnych

Bardziej szczegółowo

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 21 lipiec 2017

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 21 lipiec 2017 Zarządzanie Flotą > Rejestratory Mobilne > Model : EVM400W Producent : Everfocus Profesjonalny cyfrowy rejestrator mobilny EVM400W umożliwia nagrywanie obrazu z 4 kamer przemysłowych oraz dźwięku z 4 źródeł

Bardziej szczegółowo

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016 Zarządzanie Flotą > Rejestratory Mobilne > Model : EMV1200 Producent : Everfocus Cyfrowy rejestrator mobilny EMV1200 umożliwia nagrywanie obrazu z 12 kamer przemysłowych oraz dźwięku z 12 źródeł audio

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IE LC-750

Instrukcja obsługi IE LC-750 Instrukcja obsługi IE LC-750 SPIS TREŚCI 1. Komponenty... 3 2. Logowanie... 5 3. Opis Menu... 6 3.1 Strona główna... 7 3.2 Powtórka... 7 3.3 Log... 8 3.4 Parametry... 9 3.4.1 Sieć... 9 3.4.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

Vision systems BCR IVU2PRB604

Vision systems BCR IVU2PRB604 Druga generacja czujników ivu Pamięć wewnętrzna dla 30 inspekcji 1/3 CMOS, 752x480 pikseli Zintegrowane oświetlenie pierścieniowe: oświetlenie UV (365 nm) Stopień ochrony IP67 Zewnętrzne wyjście strobowe

Bardziej szczegółowo

Elementy podłączeniowe.

Elementy podłączeniowe. Dziękujemy za wybór Sterboxa. Elementy podłączeniowe. Widoczne gniazdko do podłączenia kabla sieci komputerowej. Na górnej krawędzi gniazdko 12 stykowe, na dolnej 16 stykowe. Do tych gniazd podłącza się

Bardziej szczegółowo

M15D-thermal jest dostępna w trzech wersjach, różniących się kątem widzenia obiektywu wbudowanego w przetwornik podczerwieni:

M15D-thermal jest dostępna w trzech wersjach, różniących się kątem widzenia obiektywu wbudowanego w przetwornik podczerwieni: MOBOTIX M15D-Thermal Dualna. Modułowa. Unikalna. Termograficzna. Broszura informacyjna z dnia 01.06.2014 Thermal AllroundDual Thermographic Camera Dwa w jednym: Przetwornik termowizyjny do wykrywania ruchu

Bardziej szczegółowo

Loggery Szumu SebaLog N3. - Nowy design - Nowe funkcje - Nowa konsola Commander3 - Nowa funkcjonalność: zastosowanie w sieci (zdalny monitoring)

Loggery Szumu SebaLog N3. - Nowy design - Nowe funkcje - Nowa konsola Commander3 - Nowa funkcjonalność: zastosowanie w sieci (zdalny monitoring) Loggery Szumu SebaLog N3 - Nowy design - Nowe funkcje - Nowa konsola Commander3 - Nowa funkcjonalność: zastosowanie w sieci (zdalny monitoring) 1 Sebalog N3 Logger (rejestrator) Sebalog N3 najnowszej generacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

Kamera termowizyjna MobIR M8. Dane Techniczne

Kamera termowizyjna MobIR M8. Dane Techniczne Kamera termowizyjna MobIR M8 Dane Techniczne Termowizyjny Typ detektora: Zakres spektralny: Czułość sensora: Pole widzenia/ Ogniskowa: Ostrzenie obrazu: Zbliżenie elektroniczne: Obraz Niechłodzony FPA

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie multimedialne

Wyposażenie multimedialne Lp. Typ urządzenia Opis przedmiotu Ilość Zestaw komputerowy: Procesor (x86 o wydajności minimum 1500 punktów w benchmarku SYSmark 2014 Overall Office Productivity); Pamięć operacyjna RAM 4 GB; Karta graficzna

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne monitory kolorowe LCD

Uniwersalne monitory kolorowe LCD System telewizji przemysłowej (CCTV) Uniwersalne monitory kolorowe LCD Uniwersalne monitory kolorowe LCD Obsługuje rozdzielczość 1280 x 1024-1,3 megapiksela (UML 190 90 i UML 170 90) lub rozdzielczość

Bardziej szczegółowo

Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach

Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia : specyfikacja techniczna CIOR1/44/9/08 Lp. Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach Ilość 1. 2. 3. 4. 5. 1 Klawiatura typ PS/2 standardowa

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników SIMATIC S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji między dwoma stacjami S7 300 za pomocą sieci Industrial Ethernet, protokołu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxRail 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

DB-2180 Binocular LCD DigiCam. Informacje o produkcie D E B C

DB-2180 Binocular LCD DigiCam. Informacje o produkcie D E B C Informacje o produkcie F D E L K J A B C PL G H I A: Obiektyw lornetki (stały, 8-krotny zoom) B: Obiektyw aparatu cyfrowego (stały, 8-krotny zoom) C: Pokrętło ostrości aparatu cyfrowego D: Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL DDL-X-Tool. Broszura katalogowa

Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL DDL-X-Tool. Broszura katalogowa Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL Broszura katalogowa 2 Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL model V, Opcjonalne narzędzie ułatwiające uruchamianie komponentów DDL 3 Przyłącza magistrali

Bardziej szczegółowo

ENES Magnesy Paweł i Tomasz Zientek Sp. k.

ENES Magnesy Paweł i Tomasz Zientek Sp. k. ENES Magnesy Paweł i Tomasz Zientek Sp. k. 01-919 Warszawa, ul. Wólczyńska 133, Bud. 6 tel: +48 22 7520852 fax: +48 22 7520851 NIP: 118-205-43-37, KRS: 0000373568 INSTRUKCJA OBSŁUGI TESLOMIERZ CYFROWY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B Wydanie LS 13/07 Elektroniczny miernik rezystancji uziemienia jest nowoczesnym zamiennikiem konwencjonalnego ręcznego miernika.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo