CZUJNIK WIZYJNY ZFX. W i z j a, k t ó r e j m o ż e s z d o t k n ą ć! » I n s t r u k c j e d l a u ż y t k o w n i k a

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZUJNIK WIZYJNY ZFX. W i z j a, k t ó r e j m o ż e s z d o t k n ą ć! » I n s t r u k c j e d l a u ż y t k o w n i k a"

Transkrypt

1 CZUJNIK WIZYJNY ZFX W i z j a, k t ó r e j m o ż e s z d o t k n ą ć!» I n s t r u k c j e d l a u ż y t k o w n i k a» podłącz, dotknij i gotowe» I n t e r a k t y w n y i n t e r f e j s u ż y t k o w n i k a

2 Wysoka wydajność i łatwa obsługa Wystarczy dotknąć, żeby uruchomić Zawansowany czujnik wizyjny Omron ZFX oferuje Ci nowy wymiar intuicyjnej pomocy dla użytkownika Podłącz, dotknij i gotowe. Wbudowany ekran dotykowy jest łatwy w użyciu i pozwala użytkownikowi uniknąć konieczności zgłębiania złożonych szczegółów technicznych. Umożliwia on bieżące wyświetlanie obrazu oraz prezentację komunikatów systemowych podczas całego cyklu konfiguracji i kontroli. ZFX oferuje pomoc przy podświetlaniu, filtrowaniu i automatycznym ustawianiu parametrów, które użytkownicy obsługują w aplikacji wizyjnej. Wystarczy dotknąć dużego, wbudowanego ekranu LCD nowego czujnika wizyjnego ZFX. Interaktywne menu pomagają w prostej, trzyetapowej konfiguracji poszczególnych zadań. 1. Wybierz narzędzia pomiarowe. 2. Wybierz obszary pomiarowe. 3. Ustaw parametry pomiarowe. Urządzenie będzie gotowe do pracy w kilka minut. Nie trzeba łączyć się z komputerem w celu konfiguracji, konserwacji lub obsługi. Ekran LCD pozwala na obserwację obrazu na bieżąco, wyświetlając interaktywne menu i informacje dotyczące procesu kontroli. Przycisk AUTO umożliwia dostęp do sztucznej inteligencji ZFX, automatycznie ustawiając zaproponowane parametry. Czujnik wizyjny ZFX dostępny jest w wersji z jedną lub dwoma kamerami, oferując funkcje monochromatyczne lub kolorowe.

3 Pełna konfiguracja w kilka minut Wybierz narzędzia pomiarowe. Wybierz obszary pomiarowe. Ustaw parametry pomiarowe.

4 Dzięki ZFX każde zadanie jest łatwe Ten czujnik wizyjny umożliwia konfigurację wielu funkcji kontrolnych dla jednego obrazu, oferując do 20 narzędzi kontrolnych lub pomocniczych. W zależności od podłączonej kamery, narzędzia przetworzą monochromatyczny lub kolorowy obraz, oferując opcje filtrów kolorów i próbników kolorów. Ponadto ZFX posiada znakomite funkcje wstępnego przetwarzania obrazu, kompensacji położenia, kalibracji i rejestrowania danych. Narzędzia kompensacji położenia: Umożliwiają kompensację zmiany położenia obiektu oraz obrotu do 360. Zgodność ze wzorcem: Wyszukuje obiekt i określa różnice w stosunku do wzorca z kontrolą obrotu do 360. Obszar: Mierzy rozmiar obiektów. Narzędzia wyszukiwania krawędzi: Znajduje pozycje krawędzi, mierzy szerokość obiektów. Narzędzia wyszukiwania defektów: Znajduje niewielkie defekty powierzchni. Jasność:/BARWA: Znajduje odchylenia jasności lub koloru obiektów. Obliczenia: Umożliwia przeliczanie surowych wyników uzyskanych przez narzędzia i określenie sposobu wysyłania danych.

5 Kontrola wielu obszarów jednocześnie: Wielokrotna kontrola zapewnia odpowiednią identyfikację systemu hamulcowego dla montażu, np. wykrywanie prawidłowego modelu, obecność lewej i prawej części, itp.

6 Podłączanie - Ethernet i inne standardy Nowe urządzenie ZFX oferuje szereg opcji interfejsów, które zapewniają płynną integrację z dowolnym środowiskiem procesowym, np. przez Ethernet, USB i cyfrowe WE/WY. Umożliwia to przesyłanie danych wyników i obrazów przez sieć, konfigurację przesyłania danych, korekcję ustawień systemu i inne funkcje. 20 cyfrowych portów WE./WY. gwarantuje szybkie przesyłanie istotnych danych kontrolnych, takich jak sygnałów wyzwalania, informacji binarnych o wynikach, komunikacji sieciowej (handshake) i informacji o stanie urządzenia. Duża ilość udokumentowanych komend sterujących systemem umożliwia integrację czujnika ZFX z istniejącym procesem przez dowolny z portów komunikacyjnych urządzenia.

7 ZFX-SR10/SC10 Instalacja C-mount: ZFX-S ZFX-SC Pole widzenia: 5 9 ZFX-SR50 Pole widzenia: ZFX-SC50 Pole widzenia: ZFX-SC90 Pole widzenia: ZFX-SC150 Pole widzenia: Jeden czujnik do wszystkiego Wybierz kamerę i kontroler odpowiedni dla danego zadania. Gwarantuje to maksymalną elastyczność i pomaga zminimalizować koszty inwestycji. Oferowane kamery o polu widzenia od 10 do 150 umożliwiają kontrolę nawet dużych obiektów, co wcześniej nie było możliwe. ZFX współpracuje z kamerami ze zintegrowanym oświetleniem i obiektywem o regulowanej ostrości. Kamera na montażu c-mount zapewnia dowolną kombinację obiektywu/ oświetlenia. Dostępne są także dwa kontrolery do wyboru. W zależności od podłączonej kamery, oba mogą pracować w trybie monochromatycznym lub kolorowym. ZFX-C20/25 to system z dwoma kamerami do zaawansowanych zastosowań. Optymalizacja konfiguracji jednym kliknięciem Automatyczna konfiguracja to wyrafinowana funkcja automatycznego dostrajania, która umożliwia zastosowanie optymalnych warunków pomiarowych po wybraniu przycisku AUTO. Automatycznie wybrane ustawienia mogą być sprawdzone i zmienione na poszczególnych ekranach konfiguracji. Automatyczny wybór filtra kolorów Wybierz optymalny filtr kolorów. Krok 1 Naciśnij AUTO, aby automatycznie poprawić kontrast. Krok 2 Automatycznie wybrany zostaje jeden z siedmiu filtrów kolorów. Automatyczna konfiguracja sterowania światłem Natychmiast możesz ustawić doskonałe oświetlenie. Krok 1 Naciśnij AUTO, aby automatycznie uzyskać optymalny pomiar światła. Krok 2 Wybierz prawidłowe oświetlenie jednym kliknięciem.

8 ZFX Prosta obs uga Dotknij, pod cz i gotowe Prosta obs uga intuicyjny interfejs u ytkownika Wbudowany monitor dotykowy LCD umo liwia konfiguracj z natychmiastow odpowiedzi systemu Komunikacja scentralizowana konfiguracja i kontrola przez sie Ethernet Wszechstronno oko o 20 narz dzi, 32 obszary pomiarowe na jeden obraz Prostota funkcje autoregulacji u atwiaj ustawienie obrazu Informacje dotycz ce zamawiania Kontrolery Produkt Zasilanie Typ obwodu Oznaczenie Napi cie sta e DC 21,6 do 26,4V NPN ZFX-C10 PNP ZFX-C15 Napi cie sta e DC 21,6 to 26,4V NPN ZFX-C20 PNP ZFX-C25 Kamery (ZFX-SC50) Kable Produkt Typ Odleg o od obiektu Wielko obszaru pomiarowego Oznaczenie Uwagi Kamera z o wietlaczem Tylko kamera Typ monochromatyczny do 49 5 x 4,9 to 9 x 8,9 (zmienna) 38 do x 9,8 do 50 x 49 (zmienna) Typ kolorowy do 49 5 x 4,9 to 9 x 8,9 (zmienna) Typ monochromatyczny Typ kolorowy do x 9,8 do 50 x 49 (zmienna) 67 do x 49 do 90 x 89 (zmienna) 115 do x 89 do 150 x 148 (zmienna) Obiektyw CCTV jest dobierany zgodnie z wielko ci pola pomiarowego i odleg o ci instalacji. Akcesoria ZFX-SR10 ZFX-SR50 ZFX-SC10 ZFX-SC50 ZFX-SC50W(IP67) ZFX-SC90 ZFX-SC90W(IP67) ZFX-SC150 ZFX-SC150W(IP67) ZFX-S ZFX-SC D ugo kabla 2 m Kabel kamery *1 Kabel przed u aj cy do kamery Typ D ugo kabla Typ normalny 3 m, 8 m ZFX-VS *1. Wymagany do kamer bez o wietlacza. Kamery z o wietlaczem s wyposa one w kabel 2 m. Oznaczenie Kabel elastyczny ( robot ) 3 m ZFX-VSR Typ normalny 3 m ZFX-XC3A *2 8 m ZFX-XC8A *2 Kabel elastyczny ( robot ) 3 m ZFX-XC3AR *2 Kabel We/Wy równoleg ych 2 m, 5 m ZFX-VP Kabel RS-232C 2 m ZFX-XPT2A Kabel RS m ZFX-XPT2B Kabel dodatkowego monitora 2 m, 5 m FZ-VM *2. Do kamery z wbudowanym kablem mo na pod czy maksymalnie do dwóch dodatkowych kabli przed u aj cych, z zachowaniem maksymalnej odleg o ci 19 m pomi dzy kontrolerem i kamer. Typ Oznaczenie Konsola ZFX-KP (2 m / 5 m) Monitor LCD Adaptery do monta u w panelu Opcjonalne o wietlacze *1 Pasek wiec cy Podwójny pasek wiec cy Niskok towa ramka wiec ca Prostok tne t o wiec ce Obiektywy CCTV/tuby przed u aj ce O wietlacze zewn trzne Kontrolery stroboskopowe *2 FZ-M08 ZFX-XPM ZFV-LTL01 ZFV-LTL02 ZFV-LTL04 ZFV-LTF01 Seria 3Z4S-LE Seria 3Z4S-LT Producent: MORITEX Corporation 3Z4S-LT MLEK-C100E1TSX *1. Mo na go u ywa w modelach kamer ZFX-SC50 i ZFX-SC90. *2. Mo na ich u ywa w modelach kamer ZFX-S i ZFX-SC. W przypadku u ycia kontroler mo e sterowa strobowaniem o wietlenia zewn trznego. 8ZFX ZFX1

9 Dane techniczne Kontrolery Parametr ZFX-C10 ZFX-C15 ZFX-C20 ZFX-C25 Liczba kamer, które mo na pod czy 1 2 Typy pod czanych kamer ZFX-SR_/SC_/S/SC Rozdzielczo przetwarzania Gdy pod czono ZFX-SR_/SC_:464 (poz.) x 464 (pion.) Gdy pod czono ZFX-S/SC: 608 (poz.) x 464 (pion.) Wy wietlacz Monitor LCD Kolorowy wy wietlacz LCD 3,5" TFT (320 x 240 pikseli) Wska nik Wska nik Pomiar (kolor: zielony): RUN Wska nik wyzwolenia (kolor: niebieski): ENABLE Wska nik oceny (kolor: pomara czowy): OUTPUT Wska nik b du (kolor: czerwony): ERROR Zewn trzny interfejs Kamera Interfejs równoleg y Interfejs szeregowy Komunikacja sieciowa Wej cia 12 punktów (RESET, DSA, DI0 to 8, TRIG) Wyj cia 22 punkty (OR, ERROR, RUN, ENABLE, GATE, STGOUT0, DO0 to 15) Typ obwodu NPN PNP NPN PNP USB port, pe na szybko, z cze MINI-B RS-232C 1 port, maks bps (nie mo na u ywa jednocze nie z interfejsem RS-422) RS port, maks bps (nie mo na u ywa jednocze nie z interfejsem RS-232C) Ethernet 1 port, 100BASE-TX/10BASE-T Wyj cie dodatkowego monitora Analogowe wyj cie RGB, 1 kana (rozdzielczo VGA: ) Interfejs karty pami ci Gniazdo karty SD 1 kana Interfejs do obs ugi Panel dotykowy, klawisze, po czenie konsoli G ówne Liczba zarejestrowanych banków 32 banki funkcje Liczba pozycji konfiguracji 32 pozycje/1 bank 128 pozycje/1 bank Narz dzia pomiarowe Sprawdzanie kszta tów Wyszukiwanie wzoru, wyszukiwanie o du ej dok adno ci, wyszukiwanie elastyczne, wyszukiwanie graficzne Sprawdzanie rozmiarów Obszar (powierzchnia) Obszar, liczba obszarów Sprawdzanie kraw dzi Po o enie, szeroko, zliczenie ilo ci Sprawdzenie jasno ci/koloru Jasno, BARWA Kontrola w oparciu o aplikacj Defekty Defekty, grupowanie Korekcja po o enia obiektu wyszukiwanie 1 modelu, wyszukiwanie 2 modeli, obszar Obs uga Funkcja pami ci obrazu Maksymalnie 100 obrazów Maks. 100 obrazów (50 dla 2 kamer) Parametry znamionowe Napi cie zasilania 21,6 26,4 V DC (z pulsacj ) Pobór pr du Maks. 1,0 A Maks. 1,5 A Rezystancja izolacji Mi dzy wyprowadzeniami a obudow : 20 MΩ (próbnik 250 V) Wytrzyma o dielektryczna Na wszystkich przewodach doprowadzenia i obudowie kontrolera, 1000 V pr d zmienny, 50/60 Hz, 1 min. Odporno w rodowisku pracy Zakres temperatur otoczenia Praca: 0 do +50 C / Sk adowanie: -15 do +60 C (bez oblodzenia ani kondensacji) Wilgotno otoczenia Praca i sk adowanie: 35 85% (bez kondensacji) Atmosfera otaczaj ca Gazy korozyjne zabronione Stopie ochrony IP20 (IEC60529) Odporno na wibracje (trwa o ) Odporno na uderzenie (niszcz ce) Cz stotliwo wibracji: 10 do 150 Hz, pojedyncza amplituda: 0,35 Przyspieszenie: 50 m/s 2 10 razy przez 8 minut 150 m/s 2, 3 razy ka da w 6 kierunkach (góra/dó, lewo/prawo, przód/ty ) Parametr ZFX-SR10 ZFX-SR50 ZFX-SC10 ZFX-SC50 /SC50W Pole widzenia (poziom pion) Pole widzenia Pion 5 x 4,9 do 9 x 8,9 (regulowane) 10 x 9,8 do 50 x 49 (regulowane) 5 x 4,9 do 9 x 8,9 (regulowane) 10 x 9,8 do 50 x 49 (regulowane) ZFX-SC90 /SC90W 50 x 49 do 90 x 89 (regulowane) ZFX-SC150 /SC150W 90 x 89 do 150 x 148 (regulowane) ZFX-S (typ monochromatyczny) ZFX-SC (typ kolorowy) Obiektyw CCTV jest dobierany zgodnie z zasi giem detekcji i odleg o ci instalacji od obiektu. Poziom Odleg o od obiektu (L) Zale no mi dzy ustawieniem odleg o ci a polem widzenia do do 194 do do 187 Odległość od obiektu (L) Odległość od obiektu (L) Odległość od obiektu (L) Odległość od obiektu (L) do 142 Odległość od obiektu (L) do 227 Odległośc od obiektu (L) Pole widzenia (w poziomie) Pole widzenia (w poziomie) Pole widzenia (w poziomie) Pole widzenia (w poziomie) Pole widzenia (w poziomie) Pole widzenia (w poziomie) Efektywna liczba pikseli Rozmiar piksela Szybko migawki Funkcja cz ciowego przechwytywania obrazu. Sposób przechwytywania obrazu Pr dko przechwytywania (przy przechwytywaniu ca ego ekranu) 659(poz.) x 494 (pion.) 7.4 µm (poz.) x 7.4 µm (pion.) 1/170 s do 1/20000 s OFF 1/2 cz ciowo, 1/4 cz ciowo Brak w ofercie 1/2 cz ciowo, 1/4 cz ciowo Dok adna (Fine), Normalna Bez regulacji Dok adna (Fine), Bez regulacji (Normal), Du a szybko Normalna (High speed) (Normal), Du a szybko (High speed) 96 fps ( ramek na sekund ) 90 fps ( ramek na sekund ) Zamocowanie obiektywu (z obiektywem) Monta C-mount Systemy 2 wizyjne Systemy wizyjne9

10 Parametr ZFX-SR10 ZFX-SR50 ZFX-SC10 ZFX-SC50 /SC50W O wietlenie Parametry znamionowe Metoda O wietlanie strobowane o wietlenia LED Czerwona LED Bia a LED Typ O wietlenie bezpo rednie wiat o prowadz ce Opcjonalne o wietlacze dodatkowe Dost pne ( rodek, region Niedost pne pomiarowy) Niedost pne Niedost pne Dost pne (Seria ZFV-LT) Niedost pne Klasa Klasa 1 Klasa 2 Klasa 2 Klasa 1 wska nika *1 Zu ycie pr du Oko o 200 ma ZFX-SC90 /SC90W ok. 350 ma, 15 V, pr d sta y: oko o. 150 ma, 48 V pr d sta y: ok. 200 ma) ZFX-SC150 /SC150W (w cznie z pr dem pobieranym, gdy pod czone jest wiat o opcjonalne) ZFX-S (typ monochromatyczny) W ofercie O wietlacze zewn trzne Seria 3Z4S-LT Kontroler strobowania: produkcji Moritex Corporation 3Z4S-LT MLEK-C100E1TSX Oko o 100 ma ZFX-SC (typ kolorowy) Odporno w rodowisku pracy Zakres temperatur otoczenia Praca: 0 do +40 C / Sk adowanie: -20 do +65 C (bez oblodzenia ani kondensacji) Praca: 0 do + 50 C, Sk adowanie: -20 do +65 C (bez oblodzenia ani kondensacji) Wilgotno otoczenia Praca i sk adowanie: 35 85% (bez kondensacji) Atmosfera otaczaj ca Gazy korozyjne zabronione Stopie ochrony. Wytrzyma o dielektryczna Odporno na wibracje (trwa o ) Odporno na uderzenie (niszcz ce) IP65 (IEC 60529) ZFX-SC : IP65 (IEC60529), ZFX-SC W: IP67 (IEC60529) IP20 (IEC60529) 1000 V, pr d zmienny 50/60 Hz 1 min. 500 V pr d zmienny 50 Hz/60Hz 1 min Hz, pojedyncza amplituda 0,35, 10 razy, ka dorazowo w kierunkach X, Y i Z przez 8 min 150 m/s 2, 3 razy ka da w 6 kierunkach (góra/dó, lewo/prawo, przód/ty ) Sposób po czenia Typ z wbudowanym kablem (d ugo kabla: 2 m) Typ ze z czem (wymagany kabel kamery ZFX-VS/VSR) *1. Stosowane normy IEC :1993 +A1:1997 +A2:2001, EN :1994 +A2:2001 Wymiary zewn trzne Kontrolery (jednostka: ) ZFX-C_ 145 (130) ,5 (90) (130) ,5 82 (75) 6,58 38, , ZFX ZFX3

11 4 8 Kamery ZFX-SR10/SR50 ZFX-SC90/90W 8 67,9 17,9 5,6 26, , /4-20UNC 83,7 33 5,6 26, , /4-20UNC 23, , ,9 Pokrętło regulacji ostrości Kabel ekranowany odpornym termicznie PVC 5,8 średnicy, standardowa długość 2 m Wymiary otworów montażowych 20 ± 0,1 Uchwyty montażowe mogą być zamocowane do dowolnego boku (6,36) (6,36) 30 30,45 52, ,5 33 9,8 Wyjście dla zewnętrznych urządzeń oświetlających. Kabel ekranowany odpornym termicznie PVC 6,2 średnicy, standardowa długość 2 m 38,9 Wymiary otworów montażowych 20 ± 0,10 35,5 8,5 35,5 8,5 7 Pokrętło regulacji ostrości Uchwyty montażowe mogą być zamocowane do dowolnego boku. 8,5 4 ZFX-SC10 ZFX-SC150/150W 67,9 0,8 17,9 5,6 26,2 38, /4-20UNC 110,2 59,5 26,2 38,14 33,6 Wymiary otworów montażowych 20 ± 0, Kabel ekranowany odpornym termicznie PVC średnicy 6,2 długość 2 m , ,6 32 Pokrętło regulacji ostrości Kabel ekranowany odpornym termicznie PVC 5,8 śr. Standardowa długość 2 m 30 (6,36) 17,9 Uchwyty montażowe mogą być zamocowane do dowolnego boku. (6,36) ± 0, Powierzchnia montażowa 8, ,5 73,2 Kabel ekranowany odpornym termicznie i odpornym na olej średnicy 5, standardowa długość 200. Pokrętło regulacji ] ostrości Wymiary otworów montażowych, głębokość 6 U1/4-20UNC, Głębokość 5 ZFX-SC50/50W ZFX-S/SC 26,5 86 5,6 26,2 38,14 1/4-20UNC 20 Śr. 28 9,8 38,9 Wymiary otworów montażowych 20 ± 0,1 Pokrętło regulacji ostrości Kabel ekranowany odpornym termicznie PVC 6,2 średnicy, standardowa długość 2 m 35,5 5 (6,36) 52,5 35,5 8 52,5 (6,36) (14,5) 25,5 31 (15,5) "-32UN-2A (C mount) 8 (46,5) 54,5 (6,3) (Śr. 8,8 ) 30,45 (29,5) 9 44,5 31,25 ± 2 1/4"-20UNC, głębokość 8 (4,8) (18,85) 39 26,5 Wyjście dla zewnętrznych urządzeń oświetlających. 8 Uchwyty montażowe mogą być zamocowane do dowolnego boku. 21,25 ± 2 20 ± 0,1 Dwa M4, Głębokość 8 Systemy 4 wizyjne Systemy wizyjne 11

12 Omron Europe B.V. Wegalaan 67-69, NL-2132 JD, Hoofddorp, Holandia. Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) Polska Omron Electronics Sp. z o.o. ul. Mariana Sengera Cichego 1, Warszawa Tel: +48 (0) Fax: +48 (0) Austria Tel: +43 (0) Belgia Tel: +32 (0) Niemcy Tel: +49 (0) Norwegia Tel: +47 (0) Turcja Tel: Węgry Tel: Dania Tel: Portugalia Tel: Wielka Brytania Tel: +44 (0) Finlandia Tel: +358 (0) Republika Czeska Tel: Włochy Tel: Francja Tel: +33 (0) Rosja Tel: Hiszpania Tel: Szwajcaria Tel: +41 (0) Bliski Wschód i Afryka Tel: +31 (0) Holandia Tel: +31 (0) Szwecja Tel: +46 (0) Inne przedstawicielstwa firmy Omron Autoryzowany dystrybutor: Demonstracje na żywo Sugestie zastosowania KPP_ZFX_PL01 Omron Europe BV i/lub jej firmy zależne i stowarzyszone dokładają wszelkich starań, tym niemniej nie gwarantują w jakikolwiek sposób poprawności ani kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnej chwili i bez powiadomienia.

Competence in Video Security. Katalog 2 011

Competence in Video Security. Katalog 2 011 Competence in Video Security compe ence Katalog 2 011 GEUTEBRÜCK Katalog 2011 PRZYSZŁOŚĆ BUDOWANA JEST NA PRZESZŁOŚCI* Praktycznie codziennie rynek zalewany jest nowymi produktami. Nasz nowy katalog zawiera

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát 4-32-058-93() Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát DSC-HX Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi informacje o prawach autorskich Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

1 uczniów 4 Kontroler WLAN zarządzający szkolną siecią bezprzewodową 1 5 Ruter z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i

1 uczniów 4 Kontroler WLAN zarządzający szkolną siecią bezprzewodową 1 5 Ruter z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i Załącznik nr 1a do SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia pod nazwą: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Przenośne urządzenie laserowe do pomiarów i kalibracji

Przenośne urządzenie laserowe do pomiarów i kalibracji Laserowy system XL-80 Przenośne urządzenie laserowe do pomiarów i kalibracji Obrabiarki i maszyny współrzędnościowe Jedyne w swoim rodzaju narzędzie do wzorcowania obrabiarek i maszyn współrzędnościowych

Bardziej szczegółowo

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06)

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06) Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna Instrukcja montażu i obsługi Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna PL A1860 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

1.Komputer dla ucznia - 22 szt.

1.Komputer dla ucznia - 22 szt. Załącznik nr 3 do SIWZ.. ( pieczęć adresowa wykonawcy) CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO SPRZĘTU OFERTA WYKONAWCY 1.Komputer dla ucznia - 22 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Systemy Sterowania Oświetleniem 2014-2015

Systemy Sterowania Oświetleniem 2014-2015 Systemy Sterowania Oświetleniem 2014-2015 SYSTEM Z ROUTEREM DIGIDIM DLA DALI / S-DIM / DMX Router Imagine 920 W przypadku tworzenia większych systemów sterowania oświetleniem Helvar oferuje routery umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW CONTENTS Profil przedsiębiorstwa 3 Zalety systemu 4 Nowości 5 Przegląd systemu 6 Topologia systemu 7 Kontrolery MiniPLC 8 Narzędzie inżynierskie SoftPLC 9 Stacje

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych ACC Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych Instrukcja obsługi, montażu i programowania sterownika ACC i sterownika dekoderowego ACC ACC-1200 12 - Sterownik sekcyjny, możliwość podłączenia 42

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Arduino Workshop: A Hands-On Introduction with 65 Projects

Tytuł oryginału: Arduino Workshop: A Hands-On Introduction with 65 Projects Tytuł oryginału: Arduino Workshop: A Hands-On Introduction with 65 Projects Tłumaczenie: Mikołaj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-7999-7 Original edition Copyright 2013 by John Boxall. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 ZAKRES I ZESTAWIENIE PARAMETRÓW CH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sala operacyjna hybrydowa 1. Kolumna chirurgiczna Producent: Typ: Lp. PARAMETR/ WARUNEK WARUNEK WARTOŚCI OFEROWANE 1. Sufitowa

Bardziej szczegółowo

NGC-30 Modułowy elektroniczny system sterowania, monitorowania i dystrybucji zasilania dla ogrzewania elektrycznego

NGC-30 Modułowy elektroniczny system sterowania, monitorowania i dystrybucji zasilania dla ogrzewania elektrycznego Modułowy elektroniczny system sterowania, monitorowania i dystrybucji zasilania dla ogrzewania elektrycznego KORYTKO KABLOWE Moduły kart sterujących WYŁĄCZNIK GŁÓWNY 800 mm PANEL OPERATORSKI Raychem NGC-30

Bardziej szczegółowo

Monitory do profesjonalnych zastosowań graficznych i fotograficznych. Kolor taki, jaki być powinien

Monitory do profesjonalnych zastosowań graficznych i fotograficznych. Kolor taki, jaki być powinien Monitory do profesjonalnych zastosowań graficznych i fotograficznych Kolor taki, jaki być powinien ColorEdge doskonałe odwzorowanie koloru w cyfrowym procesie wydawniczym Wybór właściwego monitora do systemów

Bardziej szczegółowo

Automatyczny pobór próbek, na którym możesz polegać

Automatyczny pobór próbek, na którym możesz polegać Informacje o produkcie Samplery stacjonarne i przenośne Automatyczny pobór próbek, na którym możesz polegać 2 PRZEBIEG POBORU PRÓB Dlaczego zautomatyzowane pobieranie próbek jest ważne? Automatyczny Sampler

Bardziej szczegółowo

COLOR TELEVISION MONACO 20 LCD 51-9622 DL DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS TÜRKÇE POLSKI

COLOR TELEVISION MONACO 20 LCD 51-9622 DL DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS TÜRKÇE POLSKI COLOR TELEVISION MONACO 20 LCD 51-9622 DL DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS TÜRKÇE SPIS TREŚCI 3-4 Ustawianie i bezpieczeństwo 5-6 Podłączanie/przygotowanie 5 Podłączanie anteny i przewodu zasilającego

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK KART PAMIĘCI:

CZYTNIK KART PAMIĘCI: Załącznik nr 1 do umowy Zam. pub. Nr 45/10/Pzp Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia lp. Nazwa Minimalne parametry określone przez Zamawiającego, które musi spełniać sprzęt oferowany przez Wykonawcę Część

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO Nr dokumentu: DPD00849, data publikacji: 10.11.2011 VACON 1

BEZPIECZEŃSTWO Nr dokumentu: DPD00849, data publikacji: 10.11.2011 VACON 1 BEZPIECZEŃSTWO Nr dokumentu: DPD00849, data publikacji: 10.11.2011 VACON 1 Niniejsza skrócona instrukcja zawiera opis podstawowych kroków umożliwiających łatwą instalację i konfigurację przemiennika częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia LAPTOP

Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia LAPTOP Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 1 sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia peryferyjne, 1. 9 Komputerów typu Laptop Miejsce dostawy komputerów typu Laptop:

Bardziej szczegółowo