Warszawa, dnia 25 kwietnia 2017 r. Pozycja 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 25 kwietnia 2017 r. Pozycja 18"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 25 kwietnia 2017 r. Pozycja 18 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazów jednostek, którym w roku 2016 przyznano dotacje podmiotowe z budżetu państwa z części 38 Szkolnictwo wyższe oraz kwot tych dotacji Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm. 2) ) ogłasza się: 1) wykaz jednostek, którym w roku 2016 przyznano dotacje podmiotowe z budżetu państwa z części 38 Szkolnictwo wyższe, dział 803 Szkolnictwo wyższe, rozdział Działalność dydaktyczna, stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia; 2) wykaz jednostek, którym w roku 2016 przyznano dotacje podmiotowe z budżetu państwa z części 38 Szkolnictwo wyższe, dział 803 Szkolnictwo wyższe, rozdział Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia; 3) wykaz jednostek, którym w roku 2016 przyznano dotacje podmiotowe z budżetu państwa z części 38 Szkolnictwo wyższe, dział 803 Szkolnictwo wyższe, rozdział Zadania projakościowe, stanowiący załącznik nr 3 do obwieszczenia. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: J.A. Gowin 1) 2) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej szkolnictwo wyższe, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191 i 659).

2 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2 Poz. 18 Załączniki do obwieszczenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 kwietnia 2017 r. (poz. 18) Załącznik nr 1 WYKAZ jednostek, którym w roku 2016 przyznano dotacje podmiotowe z budżetu państwa z części 38 Szkolnictwo wyższe, dział 803 Szkolnictwo wyższe, rozdział Działalność dydaktyczna Kwota dotacji Lp. Nazwa jednostki (w zł) I. Publiczne uczelnie akademickie nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego ,00 1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ,00 2 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ,00 3 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie ,00 4 Akademia Pomorska w Słupsku ,00 5 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej ,00 6 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ,00 7 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ,00 8 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu ,00 9 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ,00 10 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ,00 11 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ,00 12 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie ,00 13 Politechnika Białostocka ,00 14 Politechnika Częstochowska ,00 15 Politechnika Gdańska ,00 16 Politechnika Koszalińska ,00 17 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ,00 18 Politechnika Lubelska ,00 19 Politechnika Łódzka ,00 20 Politechnika Opolska ,00 21 Politechnika Poznańska ,00 22 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza ,00 23 Politechnika Śląska ,00 24 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach ,00 25 Politechnika Warszawska ,00 26 Politechnika Wrocławska ,00 27 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ,00

3 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 3 Poz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ,00 29 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ,00 30 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ,00 31 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ,00 32 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ,00 33 Uniwersytet Gdański ,00 34 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ,00 35 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ,00 36 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ,00 37 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ,00 38 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ,00 39 Uniwersytet Łódzki ,00 40 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ,00 41 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ,00 42 Uniwersytet Opolski ,00 43 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ,00 44 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ,00 45 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ,00 46 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ,00 47 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ,00 48 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ,00 49 Uniwersytet Rzeszowski ,00 50 Uniwersytet Szczeciński ,00 51 Uniwersytet Śląski w Katowicach ,00 52 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu ,00 53 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy ,00 54 Uniwersytet w Białymstoku ,00 55 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ,00 56 Uniwersytet Warszawski ,00 57 Uniwersytet Wrocławski ,00 58 Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze ,00 59 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ,00 II. Publiczne uczelnie zawodowe nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego ,00 60 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ,00

4 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 4 Poz Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ,00 62 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ,00 63 Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ,00 64 Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ,00 65 Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu ,00 66 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ,00 67 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie ,00 68 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 1) ,00 69 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie ,00 70 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku , Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu , , , ,00 75 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie ,00 76 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile ,00 77 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu ,00 78 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy ,00 79 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie ,00 80 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie ,00 81 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ,00 82 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ,00 83 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie ,00 84 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie ,00 85 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu ,00 86 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie ,00 87 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku ,00 88 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu ,00 89 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu ,00 90 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach ,00 91 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ,00 1) Obecnie Akademia im. Jakuba z Paradyża.

5 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 5 Poz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie ,00 93 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu ,00 94 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku ,00 95 Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu ,00 III. Publiczne uczelnie wojskowe nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej ,00 96 Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni ,00 97 Akademia Obrony Narodowej w Warszawie 2) ,00 98 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie ,00 99 Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie , Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu ,00 IV. Uczelnie prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe , Akademia Ignatianum w Krakowie , Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie , Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu , Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie , Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ,00 V. Uczelnie niepubliczne nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego , Akademia Finansów i Biznesu Vistula , Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora z siedzibą w Pułtusku , Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna z siedzibą w Łodzi , Akademia Leona Koźmińskiego z siedzibą w Warszawie , Akademia Polonijna w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie 9 400, Ateneum Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku , Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej z siedzibą w Bielsku Białej , Bydgoska Szkoła Wyższa z siedzibą w Bydgoszczy , Collegium Civitas z siedzibą w Warszawie , Collegium Da Vinci z siedzibą w Poznaniu , Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa z siedzibą w Siedlcach , Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu , Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna z siedzibą w Elblągu , Europejska Uczelnia w Warszawie ,00 2) Obecnie Akademia Sztuki Wojennej.

6 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 6 Poz Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji z siedzibą w Warszawie , Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna z siedzibą we Wrocławiu , Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku , Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna z siedzibą w Gdańsku , Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości z siedzibą w Gliwicach 9 600, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium z siedzibą w Gnieźnie , Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego ,00 Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda 128 w likwidacji z siedzibą w Mysłowicach Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli z siedzibą 129 w Chorzowie , , Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie z siedzibą w Wejherowie , Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa , Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z siedzibą w Krakowie , Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie , Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku , Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy , Lingwistyczna Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie , Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach z siedzibą w Rykach , Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach 9 500, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna z siedzibą w Tarnowie , Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie 4 200, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu , Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna z siedzibą w Białymstoku , Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie , PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie z siedzibą w Warszawie , Podkarpacka Szkoła Wyższa im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle , Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych , Pomorska Szkoła Wyższa z siedzibą w Starogardzie Gdańskim , Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni , Powiślańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Kwidzynie , Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania z siedzibą w Chojnicach , Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych z siedzibą w Warszawie 9 600, Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu ,00

7 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 Poz Radomska Szkoła Wyższa z siedzibą w Radomiu , Sopocka Szkoła Wyższa z siedzibą w Sopocie , SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie , Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum z siedzibą w Szczecinie , Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji , Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi 5 300, Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu 4 800, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach , Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach z siedzibą w Kielcach , Tarnowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Tarnowie 7 400, Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości z siedzibą w Toruniu 3) , Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży 8 300, Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie , Uczelnia Nauk Społecznych 4 200, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej , Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Warszawie , VIAMODA Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie 4 700, Warszawska Szkoła Filmowa z siedzibą w Warszawie 4 200, Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa w Warszawie 8 500, Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego z siedzibą w Warszawie 1 000, Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa 5 200, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki z siedzibą w Warszawie , Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej , Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej z siedzibą we Wrocławiu , Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie , Wszechnica Świętokrzyska z siedzibą w Kielcach , Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni , Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku , Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach , Wyższa Szkoła Administracji Publicznej z siedzibą w Ostrołęce , Wyższa Szkoła Administracji Publicznej z siedzibą w Szczecinie , Wyższa Szkoła Administracji z siedzibą w Bielsku-Białej ,00 3) Obecnie Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości imienia Księcia Kazimierza Kujawskiego.

8 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8 Poz Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie z siedzibą w Warszawie , Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży , Wyższa Szkoła Artystyczna z siedzibą w Warszawie , Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu , Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku , Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Toruniu , Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą we Wrocławiu , Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie , Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu , Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu , Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji z siedzibą w Łukowie 8 400, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu z siedzibą w Łodzi , Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim , Wyższa Szkoła Biznesu im. Biskupa Jana Chrapka w Radomiu , Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej , Wyższa Szkoła Biznesu z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim 4 100, Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi z siedzibą w Łodzi , Wyższa Szkoła Demokracji z siedzibą w Grudziądzu 4) 3 100, Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii z siedzibą w Poznaniu 5) , Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych z siedzibą w Łodzi , Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania z siedzibą w Warszawie , Wyższa Szkoła Ekonomiczna z siedzibą w Białymstoku , Wyższa Szkoła Ekonomiczna z siedzibą w Stalowej Woli 8 400, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im. prof. Szczepana A. Pieniążka z siedzibą w Skierniewicach , Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna z siedzibą w Bielsku-Białej , Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce z siedzibą w Ostrołęce , Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki z siedzibą w Krakowie 9 900, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie z siedzibą w Lublinie , Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach , Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu , Wyższa Szkoła Finansów i Prawa z siedzibą w Bielsku-Białej , Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku ,00 4) 5) Obecnie Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu. Obecnie Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej z siedzibą w Poznaniu.

9 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 9 Poz Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie z siedzibą w Warszawie , Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi z siedzibą w Józefowie , Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie , Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej z siedzibą w Kutnie , Wyższa Szkoła Gospodarki z siedzibą w Bydgoszczy , Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim , Wyższa Szkoła Handlowa z siedzibą w Radomiu , Wyższa Szkoła Handlowa z siedzibą we Wrocławiu , Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu ,00 Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego z siedzibą 226 w Lesznie Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej z siedzibą 227 w Szczecinie , , Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu , Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu 5 300, Wyższa Szkoła Humanitas z siedzibą w Sosnowcu , Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP z siedzibą w Olsztynie , Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności z siedzibą w Łodzi , Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania COPERNICUS z siedzibą we Wrocławiu , Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Bielsku-Białej 4 100, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie , Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania z siedzibą w Warszawie , Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku z siedzibą Słupsku 5 800, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie , Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie 8 400, Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego z siedzibą w Poznaniu , Wyższa Szkoła Języków Obcych z siedzibą w Świeciu 4 200, Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie z siedzibą w Koninie , Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni z siedzibą w Gdyni 7 500, Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie z siedzibą w Warszawie , Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi z siedzibą w Łodzi 3 100,00 Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki imienia Haliny Konopackiej 246 w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu z siedzibą 247 w Toruniu 7 500, ,00

10 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 10 Poz Wyższa Szkoła Lingwistyczna z siedzibą w Częstochowie , Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w Poznaniu , Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie 4 300, Wyższa Szkoła Mazowiecka z siedzibą w Warszawie , Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy z siedzibą w Legnicy , Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu , Wyższa Szkoła Medyczna z siedzibą w Białymstoku 7 900, Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku 3 200, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie z siedzibą w Warszawie , Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy 7 400, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie , Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi z siedzibą w Łodzi , Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie z siedzibą w Koninie , Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I z siedzibą w Poznaniu , Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej , Wyższa Szkoła Prawa i Administracji z siedzibą w Przemyślu 6) , Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej , Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu z siedzibą w Warszawie 4 200, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie , Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie z siedzibą w Warszawie 6 400, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku 4 200, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza z siedzibą w Przeworsku , Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie , Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego w Łodzi z siedzibą w Łodzi 2 700,00 Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki z siedzibą 272 w Warszawie Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej z siedzibą 273 w Chełmie , , Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych z siedzibą w Łodzi 8 300, Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania z siedzibą w Łodzi 8 300, Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Świdnicy z siedzibą w Świdnicy 3 200, Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji z siedzibą w Kielcach 1 000, Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach z siedzibą w Katowicach , Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii z siedzibą w Suchej Beskidzkiej 5 200,00 6) Obecnie Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie.

11 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 11 Poz Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku , Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie z siedzibą w Krakowie , Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych z siedzibą w Poznaniu , Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych z siedzibą w Pińczowie , Wyższa Szkoła Uni-Terra z siedzibą w Poznaniu ,00 Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera 285 z siedzibą w Wołominie Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku z siedzibą 286 w Białymstoku 5 300, , Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja z siedzibą we Wrocławiu , Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji z siedzibą w Zamościu , Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji z siedzibą w Opolu , Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu , Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości z siedzibą w Krakowie , Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu z siedzibą we Wrocławiu 3 200, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 7 300, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu , Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach z siedzibą w Katowicach , Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi z siedzibą w Tucholi , Wyższa Szkoła Zarządzania z siedzibą w Gdańsku ,00 Wyższa Szkoła Zawodowa Oeconomicus Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 298 z siedzibą w Szczecinie Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi z siedzibą 299 w Łodzi 4 300, , Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży z siedzibą w Łomży 1 000, Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu ,00 Łączna kwota przyznanych dotacji ,00

12 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 12 Poz. 18 Załącznik nr 2 Lp. WYKAZ jednostek, którym w roku 2016 przyznano dotacje podmiotowe z budżetu państwa z części 38 Szkolnictwo wyższe, dział 803 Szkolnictwo wyższe, rozdział Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Kwota dotacji Nazwa jednostki (w zł) I. Publiczne uczelnie akademickie nadzorowane przez ministra ,00 właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ,00 2 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ,00 3 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie ,00 4 Akademia Pomorska w Słupsku ,00 5 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej ,00 6 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ,00 7 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ,00 8 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu ,00 9 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ,00 10 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ,00 11 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ,00 12 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie ,00 13 Politechnika Białostocka ,00 14 Politechnika Częstochowska ,00 15 Politechnika Gdańska ,00 16 Politechnika Koszalińska ,00 17 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ,00 18 Politechnika Lubelska ,00 19 Politechnika Łódzka ,00 20 Politechnika Opolska ,00 21 Politechnika Poznańska ,00 22 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza ,00 23 Politechnika Śląska ,00 24 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach ,00 25 Politechnika Warszawska ,00 26 Politechnika Wrocławska ,00 27 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ,00

13 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 13 Poz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ,00 29 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ,00 30 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ,00 31 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ,00 32 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ,00 33 Uniwersytet Gdański ,00 34 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ,00 35 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ,00 36 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ,00 37 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ,00 38 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ,00 39 Uniwersytet Łódzki ,00 40 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ,00 41 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ,00 42 Uniwersytet Opolski ,00 43 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ,00 44 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ,00 45 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ,00 46 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ,00 47 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ,00 48 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ,00 49 Uniwersytet Rzeszowski ,00 50 Uniwersytet Szczeciński ,00 51 Uniwersytet Śląski w Katowicach , Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy , ,00 54 Uniwersytet w Białymstoku ,00 55 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ,00 56 Uniwersytet Warszawski ,00 57 Uniwersytet Wrocławski ,00 58 Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze ,00 59 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ,00 II. Publiczne uczelnie zawodowe nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego ,00 60 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ,00

14 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 14 Poz Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ,00 62 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ,00 63 Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ,00 64 Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ,00 65 Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu ,00 66 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ,00 67 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie , Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 1) ,00 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie ,00 70 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku , Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu , , , ,00 75 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie ,00 76 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile ,00 77 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu ,00 78 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy ,00 79 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie ,00 80 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie ,00 81 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ,00 82 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie ,00 83 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie ,00 84 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie ,00 85 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu ,00 86 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie ,00 87 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku ,00 88 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu ,00 89 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu ,00 90 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach ,00 91 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ,00 1) Obecnie Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

15 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 15 Poz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie ,00 93 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu ,00 94 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku ,00 95 Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu ,00 III. Publiczne uczelnie wojskowe nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej ,00 96 Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni ,00 97 Akademia Obrony Narodowej w Warszawie 2) ,00 98 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie ,00 99 Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie , Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu ,00 IV. Uczelnie prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe , Akademia Ignatianum w Krakowie , Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie , Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu , Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie , Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie , Wyższe Seminarium Duchowne Franciszkanów w Krakowie , Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą , Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu , Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie , Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Paulinów , Wyższy Instytut Teologiczny im. Najświętszej Maryi Panny Stolicy Mądrości w Częstochowie V. Uczelnie niepubliczne nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego , , Akademia Finansów i Biznesu Vistula , Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora z siedzibą w Pułtusku , Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna z siedzibą w Łodzi , Akademia Leona Koźmińskiego z siedzibą w Warszawie , Akademia Polonijna w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie , ALMAMER Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie , Ateneum Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku ,00 2) Obecnie Akademia Sztuki Wojennej.

16 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 16 Poz Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej , Bydgoska Szkoła Wyższa z siedzibą w Bydgoszczy , Collegium Civitas z siedzibą w Warszawie , Collegium Da Vinci z siedzibą w Poznaniu , Collegium Masoviense Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie , Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa z siedzibą w Siedlcach , Collegium Medicum Wyższa Szkoła Służb Medycznych z siedzibą w Warszawie , Collegium Varsoviense z siedzibą w Warszawie , Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu , Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna z siedzibą w Elblągu , Europejska Szkoła Wyższa w Sopocie z siedzibą w Sopocie , Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu , Europejska Uczelnia w Warszawie , Europejska Wyższa Szkoła Biznesu w Poznaniu , Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji z siedzibą w Warszawie , Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna z siedzibą we Wrocławiu , Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku , Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna z siedzibą w Gdańsku , Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości z siedzibą w Gliwicach , Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium z siedzibą w Gnieźnie , Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego , Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w likwidacji z siedzibą w Mysłowicach Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli z siedzibą w Chorzowie , , Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie z siedzibą w Wejherowie , Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa , Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych w Koszalinie , Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z siedzibą w Krakowie , Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie , Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku , Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy , Lingwistyczna Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie , Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach z siedzibą w Rykach ,00

17 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 17 Poz Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach , Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna z siedzibą w Tarnowie , Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie , Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu , Nadbużańska Szkoła Wyższa w Siemiatyczach z siedzibą w Siemiatyczach , Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna z siedzibą w Białymstoku , Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu , Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie , PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie z siedzibą w Warszawie , Podkarpacka Szkoła Wyższa im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle , Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna im. Zofii i Jonasza Łyko w Podkowie Leśnej , Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych , Pomorska Szkoła Wyższa z siedzibą w Starogardzie Gdańskim , Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni , Powiślańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Kwidzynie , Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania z siedzibą w Chojnicach Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych z siedzibą w Warszawie , , Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu , Radomska Szkoła Wyższa z siedzibą w Radomiu , Sopocka Szkoła Wyższa z siedzibą w Sopocie , Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi , Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach , SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie , Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum z siedzibą w Szczecinie , Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji , Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi , Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie , Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku , Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie , Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu , Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna w Chorzowie ,00

18 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 18 Poz Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach , Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach , Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach z siedzibą w Kielcach , Tarnowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Tarnowie , Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości z siedzibą w Toruniu 3) , Uczelnia Jana Wyżykowskiego , Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży , Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie , Uczelnia Nauk Społecznych , Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej , Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Warszawie , VIAMODA Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie , Warszawska Szkoła Filmowa z siedzibą w Warszawie , Warszawska Szkoła Wyższa z siedzibą w Otwocku , Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa w Warszawie , Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa , Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki z siedzibą w Warszawie , Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej , Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej z siedzibą we Wrocławiu , Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie , Wszechnica Świętokrzyska z siedzibą w Kielcach , Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania z siedzibą w Słupsku 4) , Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu z siedzibą w Radomiu , Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie z siedzibą w Warszawie , Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku , , Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach , Wyższa Szkoła Administracji Publicznej z siedzibą w Ostrołęce , Wyższa Szkoła Administracji Publicznej z siedzibą w Szczecinie , Wyższa Szkoła Administracji z siedzibą w Bielsku-Białej , Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie z siedzibą w Warszawie ,00 3) 4) Obecnie Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości imienia Księcia Kazimierza Kujawskiego. Obecnie Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w likwidacji z siedzibą w Słupsku.

19 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 19 Poz Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży , Wyższa Szkoła Artystyczna z siedzibą w Warszawie , Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu , Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku , Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Toruniu , Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą we Wrocławiu , Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach , Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie z siedzibą w Krakowie , , Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Przemyślu , Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu , Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu , Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji z siedzibą w Łukowie , Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu z siedzibą w Łodzi , Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim , Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania z siedzibą w Ciechanowie , Wyższa Szkoła Biznesu im. Biskupa Jana Chrapka w Radomiu , Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej , Wyższa Szkoła Biznesu z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim , Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi z siedzibą w Łodzi , Wyższa Szkoła Demokracji z siedzibą w Grudziądzu 5) , Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii z siedzibą w Poznaniu 6) , Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych z siedzibą w Łodzi , Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania z siedzibą w Warszawie , Wyższa Szkoła Ekonomiczna z siedzibą w Białymstoku , Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im. prof. Szczepana A. Pieniążka z siedzibą w Skierniewicach , Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna z siedzibą w Bielsku-Białej , Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce z siedzibą w Ostrołęce , Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki z siedzibą w Krakowie , Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie z siedzibą w Lublinie , Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ,00 5) 6) Obecnie Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu. Obecnie Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej z siedzibą w Poznaniu.

20 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 20 Poz Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie , Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu , Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej z siedzibą w Toruniu , Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki imienia prof. Janusza Chechlińskiego , Wyższa Szkoła Finansów i Prawa z siedzibą w Bielsku-Białej , Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku , Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie z siedzibą w Warszawie , Wyższa Szkoła Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu , Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi z siedzibą w Józefowie , Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie , Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej z siedzibą w Kutnie , Wyższa Szkoła Gospodarki z siedzibą w Bydgoszczy , Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie , Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach 7) , Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim , Wyższa Szkoła Handlowa z siedzibą w Radomiu , Wyższa Szkoła Handlowa z siedzibą we Wrocławiu , Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie , Wyższa Szkoła Handlu i Usług z siedzibą w Poznaniu , Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu , Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego z siedzibą w Lesznie Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej z siedzibą w Szczecinie , , Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu , Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu , Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu , Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza - Studium Generale Sandomiriense z siedzibą w Sandomierzu , Wyższa Szkoła Humanitas z siedzibą w Sosnowcu , Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP z siedzibą w Olsztynie , Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności z siedzibą w Łodzi , Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania COPERNICUS z siedzibą we Wrocławiu ,00 7) Obecnie Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach w likwidacji.

21 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 21 Poz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego z siedzibą w Olsztynie , Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Bielsku-Białej , Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie , Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania z siedzibą w Warszawie , Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji z siedzibą w Warszawie , Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku z siedzibą w Słupsku , Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie , Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie , Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego z siedzibą w Poznaniu , Wyższa Szkoła Języków Obcych z siedzibą w Szczecinie 8) , Wyższa Szkoła Języków Obcych z siedzibą w Świeciu , Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie z siedzibą w Koninie , Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania z siedzibą w Poznaniu , Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni z siedzibą w Gdyni , Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie z siedzibą w Warszawie , Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi z siedzibą w Łodzi , Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki imienia Haliny Konopackiej w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie , Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu z siedzibą w Toruniu , Wyższa Szkoła Lingwistyczna z siedzibą w Częstochowie , Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w Poznaniu , Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie , Wyższa Szkoła Mazowiecka z siedzibą w Warszawie , Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku 9 300, Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy z siedzibą w Legnicy , Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu , Wyższa Szkoła Medyczna z siedzibą w Białymstoku , Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku , Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie z siedzibą w Warszawie , Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy , Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. ks. Józefa Majki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim , Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie ,00 8) Obecnie Wyższa Szkoła Języków Obcych w Szczecinie w likwidacji z siedzibą w Szczecinie.

22 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 22 Poz Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie , Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi z siedzibą w Łodzi , Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie , Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie z siedzibą w Koninie , Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I z siedzibą w Poznaniu , Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej , Wyższa Szkoła Prawa i Administracji z siedzibą w Przemyślu 9) , Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej , Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu z siedzibą w Warszawie , Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie , Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie z siedzibą w Warszawie , Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie , Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku , Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza z siedzibą w Przeworsku , Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie , Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego w Łodzi z siedzibą w Łodzi Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki z siedzibą w Warszawie Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej z siedzibą w Chełmie , , , Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych z siedzibą w Łodzi , Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach z siedzibą w Katowicach , Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie , Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Świdnicy z siedzibą w Świdnicy , Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Warszawie z siedzibą w Warszawie Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji z siedzibą w Kielcach Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach z siedzibą w Katowicach , , , Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych z siedzibą w Warszawie , Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii z siedzibą w Suchej Beskidzkiej , Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku , Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych z siedzibą w Warszawie , Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie z siedzibą w Krakowie ,00 9) Obecnie Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie.

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku 2016/2017 Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia niestacjonarne Liczba

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni współpracujących z Plagiat.pl

Lista Uczelni współpracujących z Plagiat.pl Lista Uczelni współpracujących z Plagiat.pl Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Filozoficzny, Wydział Nauk o Zdrowiu) 3) Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem Liczba kandydatów na kierunek informatyka 2013-2014 - uczelnie studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne lp nazwa uczelni

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01 1 Uniwersytet Warszawski 100 97,91 54,61 97,51 92,10 64, 2 Uniwersytet Jagielloński 98,52 100 39,50 100 87,92 55,01 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 82,50 68,44 48,57 76,32 82,84 68,04 4 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni współpracujących z Plagiat.pl

Lista Uczelni współpracujących z Plagiat.pl Lista Uczelni współpracujących z Plagiat.pl Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Filozoficzny, Wydział Nauk o Zdrowiu) 3) Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Uczelni Oferta kształcenia podyplomowego

Lp. Nazwa Uczelni Oferta kształcenia podyplomowego Lp. Nazwa Uczelni Oferta kształcenia podyplomowego 1 Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła WyŜsza 10 2 WyŜsza Szkoła Pedagogiczna w Łodzi 93,12 3 WyŜsza Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami 86,61 4

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Uczelni PrestiŜ

Lp. Nazwa Uczelni PrestiŜ Lp. Nazwa Uczelni PrestiŜ 1 Akademia Leona Koźmińskiego 10 2 Szkoła WyŜsza Psychologii Społecznej 66,73 3 Polsko-Japońska WyŜsza Szkoła Technik Komputerowych 35,75 4 Uczelnia Łazarskiego 29,13 5 Collegium

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA Uczelnie, z którymi prowadzimy wymianę międzybiblioteczną: l.p. Nazwa 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ

Bardziej szczegółowo

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO No. Name 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ 4 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BOCHNI 5 WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Uczelni Innowacyjność

Lp. Nazwa Uczelni Innowacyjność Lp. Nazwa Uczelni Innowacyjność 1 WyŜsza Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 10 2 Polsko-Japońska WyŜsza Szkoła Technik Komputerowych 75,73 3 WyŜsza Szkoła Bankowa we 71,97 4 Szkoła WyŜsza im. Pawła

Bardziej szczegółowo

Pozycja 21 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 1 kwietnia 2015 r.

Pozycja 21 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 1 kwietnia 2015 r. Pozycja 21 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazów jednostek, którym przyznano w 2014 r. dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie z części

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura dydaktyczna. Prowadzenie badań naukowych. w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywna 2013-10-17

Infrastruktura dydaktyczna. Prowadzenie badań naukowych. w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywna 2013-10-17 Polska Komisja Akredytacyjna uczelnie/wydziały, w których został oceniony kierunek informatyka w latach 2003-2013 w układzie chronologicznym (ocena programowa) Nazwa Uczelni/ u Koncepcja rozwoju kierunku

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność Edukacyjna z krajami partnerskimi (termin składania wniosków: 04.03.2015) 22 lipca 2015r. ogłasza wyniki konkursu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne Dziennik Ustaw Nr 128 10763 Poz. 864 864 ROZPORZĄDZENE MNSTRA ZDROWA 1) z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 czerwca 2017 r. Poz. 582 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie wykazu jednostek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 marca 2014 r. Pozycja 16

Warszawa, dnia 6 marca 2014 r. Pozycja 16 Elektronicznie podpisany przez Marta Boryca Data: 2014.03.06 15:20:35 +01'00' Warszawa, dnia 6 marca 2014 r. Pozycja 16 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna Potencjał naukowy 6,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1 Uniwersytet Warszawski 100,0 94,29 81,40 21,26 77,43 100,0 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 96,83 100,0 58,33 100,0 66,18 25,00 3 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół PARTNEREM DODATKU JEST RANKING szkół WYŻSZYCH RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH Dwa światy nauki Rafał Pisera Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Collegium Civitas z Warszawy zwyciężyły w rankingu szkół wyższych Wprost.

Bardziej szczegółowo

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych W związku z decyzją MNiSW cofającą uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 maja 2015 r. Pozycja 21

Warszawa, dnia 28 maja 2015 r. Pozycja 21 Warszawa, dnia 28 maja 2015 r. Pozycja 21 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazów jednostek, którym przyznano w 2014 r. dotacje podmiotowe w ustawowo

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26 Elektronicznie podpisany przez Marta Boryca Data: 2013.04.29 16:17:39 +02'00' Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 18 marca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

LP Uczelnia Liczba Studentów Siła Głosu

LP Uczelnia Liczba Studentów Siła Głosu LP Uczelnia Liczba Studentów Siła Głosu Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie 4 524 2 2 Akademia Górniczo-Hutnicza im.stanisława Staszica w Krakowie 3 262 5 3 Akademia Humanistyczna im.aleksandra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Pozycja 17

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Pozycja 17 Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Pozycja 17 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2015 r. dotacje podmiotowe w ustawowo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 397 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 24 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 397 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 24 marca 2016 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 397 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SKONTROLOWANYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH

WYKAZ SKONTROLOWANYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH WYKAZ SKONTROLOWANYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH Nazwa szkoły Delegatura Rodzaj postępowania Etap postępowania 1 Elbląska Uczelnia Humanistyczno- Ekonomiczna Bydgoszcz 2 Akademia Morska w Gdyni Gdańsk 3 Akademia Medyczna

Bardziej szczegółowo

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność Edukacyjna: mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami partnerskimi w roku 2016 Termin składania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do obwieszczenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 17 stycznia 2011 r. (poz...)

Załącznik do obwieszczenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 17 stycznia 2011 r. (poz...) Załącznik do obwieszczenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 17 stycznia 2011 r. (poz....) WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM UDZIELONO W 2010 R. DOTACJI PODMIOTOWYCH W USTAWOWO OKREŚLONYM W ZAKRESIE W

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26 Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje podmiotowe w

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2018

UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2018 UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2018 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 2. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 3. Bydgoska Szkoła Wyższa 4. Collegium Da Vinci

Bardziej szczegółowo

2 PL BIALYST01 Politechnika Białostocka TAK TAK. 3 PL BIALYST02 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku TAK TAK

2 PL BIALYST01 Politechnika Białostocka TAK TAK. 3 PL BIALYST02 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku TAK TAK 1 PL BIALA01 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (/NIE) (/NIE) 2 PL BIALYST01 Politechnika Białostocka 3 PL BIALYST02 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 4 PL BIALYST03

Bardziej szczegółowo

the following State Universities provide programmes on physiotherapy:

the following State Universities provide programmes on physiotherapy: Poland the following State Universities provide programmes on physiotherapy: 1. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 31-571 Kraków, Al. Jana Pawła II 78 tel. (+48-12) 683 10

Bardziej szczegółowo

Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność Edukacyjna (termin składania wniosków: 04.03.2015) 22 kwietnia 2015r.

Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność Edukacyjna (termin składania wniosków: 04.03.2015) 22 kwietnia 2015r. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność Edukacyjna (termin składania wniosków: 04.03.2015) 22 kwietnia 2015r. ogłasza wyniki konkursu wniosków złożonych

Bardziej szczegółowo

Wykaz wniosków złożonych w konkursie 2018 r.: Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu (KA103) podlegających ocenie formalnej

Wykaz wniosków złożonych w konkursie 2018 r.: Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu (KA103) podlegających ocenie formalnej Kod Erasmusa PL BIALA01 PL BIALYST01 PL BIALYST02 PL BIALYST03 PL BIALYST04 PL BIALYST06 PL BIALYST09 PL BIELSKO01 PL BIELSKO02 PL BIELSKO04 PL BIELSKO06 PL BYDGOSZ01 PL BYDGOSZ02 PL BYDGOSZ04 PL BYDGOSZ06

Bardziej szczegółowo

Wykaz wniosków spełniających kryteria formalne w konkursie "Mobilność-szkoły wyŝsze" rok 2011

Wykaz wniosków spełniających kryteria formalne w konkursie Mobilność-szkoły wyŝsze rok 2011 1 PL BIALA01 Państwowa Szkoła WyŜsza im. PapieŜa Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 2 PL BIALYST01 Politechnika Białostocka 3 PL BIALYST02 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 4 PL BIALYST03 WyŜsza Szkoła

Bardziej szczegółowo

Łączna kwota umowy. Kod Erasmusa

Łączna kwota umowy. Kod Erasmusa Kwota - fundusze na wypłaty stypendiów dla studentów - fundusze na wypłaty stypendiów dla pracowników Kwota OM - fundusze na wsparcie organizacji wymiany umowy Kwota 1 Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa

Bardziej szczegółowo

2 PL BIALYST01 Politechnika Białostocka TAK TAK. 3 PL BIALYST02 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku TAK TAK

2 PL BIALYST01 Politechnika Białostocka TAK TAK. 3 PL BIALYST02 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku TAK TAK NA (/NIE) (/NIE) 1 PL BIALA01 Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. PapieŜa Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 2 PL BIALYST01 Politechnika Białostocka 3 PL BIALYST02 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 4

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Lp. Nr projektu Nazwa uczelni Kod Erasmusa. 1 2016-1-PL01-KA103-023950 Akademia Obrony Narodowej konsorcjum 359 700

Lp. Nr projektu Nazwa uczelni Kod Erasmusa. 1 2016-1-PL01-KA103-023950 Akademia Obrony Narodowej konsorcjum 359 700 Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność Edukacyjna: mobilność studentów i pracowników szkół wyższych między krajami programu w roku 2016 Termin składania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU

WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU Województwo Dane uczelni Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 1 Mobilność edukacyjna: mobilność studentów i pracowników szkół wyższych między krajami programu w roku 2017 Termin składania

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie Załącznik 2 Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli biorących udział w programie Nowa Rola Placówek Doskonalenia Lp Województwo Placówka 1. dolnośląskie Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

64. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 65. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu 66. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im

64. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 65. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu 66. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Obwieszczenie Nr 6 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu uczelni i związków uczelni z dnia 20 lipca 2009 r. (Dz.Urz.MNiSzW Nr 3, poz. 59) Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Liczba wyjazdów STA. Czas trwania SMP. Czas trwania STA. Kwota SMP

Liczba wyjazdów STA. Czas trwania SMP. Czas trwania STA. Kwota SMP -wyjazdy studentów na studia; -wyjazdy studentów na praktykę; -wyjazdy nauczycieli w celu prowadzenia zajęć; -wyjazdy szkoleniowe pracowników) Kwota Kwota Kwota Kwota PL BIALA01 Państwowa Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu

L.p. Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu L.p. Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula Nowe horyzonty-innowacyjne aplikacje systemów antyplagiatowych dla wspierania oryginalności i kreatywności 2 Akademia Górniczo-Hutnicza

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2016 1. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 3.

UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2016 1. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 3. UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2016 2. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 3. Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie 4. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Specjalność, kierunek/ki Lp. Nazwa Uczelni wnioskowany 1 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ZASTOSOWANIE MATEMATYKI 2 POLITECHNIKA GDAŃSKA

Bardziej szczegółowo

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek, dla pielęgniarek. 4. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek, dla pielęgniarek. 4. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla i położnych ze środków finansowych budżetu państwa Województwo Okręgowa Izba Pielęgniarek i Priorytetowe

Bardziej szczegółowo

(Monitor Polski Nr 56, poz. 594)

(Monitor Polski Nr 56, poz. 594) (Monitor Polski Nr 56, poz. 594) OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projekru. 3 Akademia Morska w Gdyni Kompas Kariery

Lp. Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projekru. 3 Akademia Morska w Gdyni Kompas Kariery Lp. Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projekru 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula 2 Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Biuro Karier programowanie kariery zawodowej studentów AFiBV ABK przyczółkiem

Bardziej szczegółowo

IV. Region katowicki: Region krakowski: VI. Region lubelski:

IV. Region katowicki: Region krakowski: VI. Region lubelski: Wykaz powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, przy których utworzono punkty informacyjne albo stanowiska dostępowe Krajowego Rejestru Karnego przeznaczone do uzyskiwania informacji z Rejestru

Bardziej szczegółowo

Ranking polskich uniwersytetów klasycznych według indeksu Hirscha h

Ranking polskich uniwersytetów klasycznych według indeksu Hirscha h Ranking polskic uniwersytetów klasycznyc według indeksu Hirsca L.p. na 1 Uniwersytet Warszawski 27484 401126 366050 187 3,13 586 14,59 2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 27075 299213 267027 153 2,58

Bardziej szczegółowo

Turystyka dziedzictwa przemysłowego w programach uczelni kształcących na kierunkach turystycznych (zarys).

Turystyka dziedzictwa przemysłowego w programach uczelni kształcących na kierunkach turystycznych (zarys). Turystyka dziedzictwa przemysłowego w programach uczelni kształcących na kierunkach turystycznych (zarys). Bartosz Zalewski Zabrze 05 Turystyka dziedzictwa przemysłowego (nazywana także przemysłową lub

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 maja 2012 r. Poz. 257 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 2 maja 2012 r. Poz. 257 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 kwietnia 2012 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 maja 2012 r. Poz. 257 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Pozycja 60

Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Pozycja 60 Elektronicznie podpisany przez Marta Wieczorek Data: 2012.10.10 13:38:17 +02'00' Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Pozycja 60 KOMUNIKAT Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego1) z dnia 4 września 2012

Bardziej szczegółowo

1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula. 2 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula. 2 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nazwa Wnioskodawcy 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula 2 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 3 Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Tytuł projektu Biuro Karier programowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1025 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 października 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1025 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 października 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1025 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wykazu jednostek

Bardziej szczegółowo

Raport z badania reputacji marki

Raport z badania reputacji marki Raport z badania reputacji marki Polskich uczelni wyższych Fundacja na rzecz reputacji marki Premium Brand Podbipięty 57 02-732 Warszawa e-mail: biuro@premiumbrand.com.pl www.premiumbrand.com.pl Reputacja

Bardziej szczegółowo

MNiSW: efekty pierwszej edycji programu MALUCH na uczelni (komunikat)

MNiSW: efekty pierwszej edycji programu MALUCH na uczelni (komunikat) 2015-04-24 14:26 MNiSW: efekty pierwszej edycji programu MALUCH na uczelni (komunikat) - MNiSW informuje: Minister nauki: przyjazna uczelnia realizuje zasady etyczne, tworzy dobre środowisko pracy i zapewnia

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Pozycjonowanie Wydziału Ekonomicznego na mapie edukacyjnej Trójmiasta i kraju mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach

Bardziej szczegółowo

III. W obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Katowicach: 1. Punkt Informacyjny KRK przy Prokuraturze Okręgowej w Bielsku Białej, 2.

III. W obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Katowicach: 1. Punkt Informacyjny KRK przy Prokuraturze Okręgowej w Bielsku Białej, 2. Wykaz prokuratur okręgowych i ich ośrodków zamiejscowych, przy których utworzono punkty informacyjne Krajowego Rejestru Karnego oraz prokuratur rejonowych, w których utworzono stanowiska dostępowe punktów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Informacje o Konkursie im. Julka Cyperlinga Świat w zbliżeniu. Ukryte w szufladzie" na Najlepszy Reportaż w Roku Akademickim

Informacje o Konkursie im. Julka Cyperlinga Świat w zbliżeniu. Ukryte w szufladzie na Najlepszy Reportaż w Roku Akademickim Informacje o Konkursie im. Julka Cyperlinga Świat w zbliżeniu. Ukryte w szufladzie" na Najlepszy Reportaż w Roku Akademickim Idea konkursu Prezentowanie i promowanie dziennikarskiej twórczości studentów

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego (termin składania wniosków: 31.03.2015 r.) 29 lipca 2015 r. ogłasza

Bardziej szczegółowo

4. Punkt Informacyjny KRK przy Ośrodku Zamiejscowym Prokuratury Okręgowej. w Lublinie z siedzibą w Białej Podlaskiej,

4. Punkt Informacyjny KRK przy Ośrodku Zamiejscowym Prokuratury Okręgowej. w Lublinie z siedzibą w Białej Podlaskiej, Wykaz prokuratur apelacyjnych i prokuratur okręgowych, przy których utworzono punkty informacyjne Krajowego Rejestru Karnego oraz prokuratur rejonowych, w których utworzono stanowiska dostępowe punktów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na inwestycje w zakresie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 lutego 2014 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 lutego 2014 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich wraz z kwotami tych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Dz. U. Nr 211, poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3. Agencja Wywiadu 4. Główny Urząd Statystyczny 5.

1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3. Agencja Wywiadu 4. Główny Urząd Statystyczny 5. 1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3. Agencja Wywiadu 4. Główny Urząd Statystyczny 5. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 6. Urząd Zamówień Publicznych 7. Rządowe

Bardziej szczegółowo

30.09.2013. delegatów. Jednostki AZS. Lp.

30.09.2013. delegatów. Jednostki AZS. Lp. Lp. Jednostki AZS członkowie wg składek 30.09.2013 Liczba delegatów PODLASKIE - Białystok 1 Organizacja Środowiskowa AZS Białystok 1 4 2 KU AZS Politechnika Białostocka Białystok 386 1 3 KU AZS Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

(II) Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo

(II) Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo L.p. Miasto Uczelnia Kierunek kształcenia Data uzyskania akredytacji 1 Lublin Akademia Medyczna 6.08.2007(II) 6.08.2007(II) Czas, na jaki wydano akredytację Koniec terminu akredytacji 6.08.2012 6.08.2012

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT WYKONAWCZYCH - dot. naboru jesiennego ( rozpoczęcie studiów jesienią 2012r. ) dla kierunku kształcenia pielęgniarstwo

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT WYKONAWCZYCH - dot. naboru jesiennego ( rozpoczęcie studiów jesienią 2012r. ) dla kierunku kształcenia pielęgniarstwo Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT WYKONAWCZYCH - dot. naboru jesiennego ( rozpoczęcie studiów jesienią 2012r. ) dla kierunku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT WYKONAWCZYCH - dot. naboru jesiennego ( rozpoczęcie studiów jesienią 2013 r. ) dla kierunku kształcenia pielęgniarstwo

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT WYKONAWCZYCH - dot. naboru jesiennego ( rozpoczęcie studiów jesienią 2013 r. ) dla kierunku kształcenia pielęgniarstwo Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT WYKONAWCZYCH - dot. naboru jesiennego ( rozpoczęcie studiów jesienią 2013 r. ) dla

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 365

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 365 Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 365 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich wraz z kwotami tych

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni współpracujących z Plagiat.pl

Lista Uczelni współpracujących z Plagiat.pl Uniwersytety Lista Uczelni współpracujących z Plagiat.pl 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Filozoficzny) 4) Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Nagrodzono najlepsze uczelnie w Polsce 2013

Nagrodzono najlepsze uczelnie w Polsce 2013 Grupa Oto: Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice Środa Śl. Strzelin

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku poniedziałek w godz.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 stycznia 2014 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 stycznia 2014 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA ) z dnia 22 stycznia 204 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 203 r. przyznano dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich wraz z kwotami tych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 grudnia 2000 r. Dz.U. z 2000r. Nr 117 poz. 1239 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu przechowywania dotychczasowych rejestrów i przekazywania akt rejestrowych oraz wydawania

Bardziej szczegółowo

Nagrodzono najlepsze uczelnie w Polsce 2013

Nagrodzono najlepsze uczelnie w Polsce 2013 Grupa Oto: Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice Środa Śl. Strzelin

Bardziej szczegółowo

Kwota wypłacona przez uczelnię na stypendia dla studentów. 3 PL BIALYST02 Akademia Medyczna w Białymstoku 25 200 2 500 1 680

Kwota wypłacona przez uczelnię na stypendia dla studentów. 3 PL BIALYST02 Akademia Medyczna w Białymstoku 25 200 2 500 1 680 1 PL BIALA01 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej wypłacona na 2 PL BIALYST01 Politechnika Białostocka 305 240 14 400 12 960 3 PL BIALYST02 Akademia Medyczna w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 02.02.2011 r.

Warszawa, 02.02.2011 r. Warszawa, 02.02.2011 r. UZP/DKUE/MG/265/ /11 Dot. KU/2/11 Pan Zdzisław Chmielewski Dyrektor Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia Al. Jerozolimskie 155 02-326 Warszawa Uprzejmie informuję,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2007 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 32 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 października 2014 r. Poz. 1484 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 8 września 2014 r.

Warszawa, dnia 30 października 2014 r. Poz. 1484 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 8 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 października 2014 r. Poz. 1484 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 202 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 202 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 202 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Wy sza Szko³a Bankowa w Gdañsku Gazeta: otoziebice.pl Tytu³: Nagrodzono najlepsze uczelnie w Polsce 2013 Data: 10.05.2013

Wy sza Szko³a Bankowa w Gdañsku Gazeta: otoziebice.pl Tytu³: Nagrodzono najlepsze uczelnie w Polsce 2013 Data: 10.05.2013 Grupa Oto: Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice Środa Śl. Strzelin

Bardziej szczegółowo