Bibliografia Zawartości Czasopism

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bibliografia Zawartości Czasopism"

Transkrypt

1 ISSN Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka 005 Zarządzanie. Biurowość 006 Normalizacja 008 Kultura 01/02 Bibliografia. Bibliotekarstwo. Bibliologia Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo 06 Organizacje. Wystawy. Muzea 1 FILOZOFIA. LOGIKA. METODOLOGIA Psychologia 17 Etyka 2 RELIGIA. TEOLOGIA 27 Chrześcijaństwo. Kościoły i wyznania chrześcijańskie 272 Katolicyzm. Kościół rzymskokatolicki 3 NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA 30 Metodologia nauk społecznych. Problematyka płci. Socjografia 311 Statystyka 314 Demografia. Migracja (Emigracja. Imigracja. Wysiedlanie. Repatriacja) 316 Socjologia 32 Nauki polityczne. Polityka 323/324 Polityka wewnętrzna. Wybory 323/324(438) Polityka wewnętrzna Polski. Wybory w Polsce 327 Polityka zagraniczna. Polityka międzynarodowa 327(438) Polityka zagraniczna Polski 328 Parlamenty. Przedstawicielstwa narodowe. Rządy 329 Partie i ruchy polityczne 33 Nauki ekonomiczne. Spółdzielczość 331 Praca 332 Gospodarka regionalna i terytorialna 336 Finanse. Podatki 338 Sytuacja gospodarcza. Polityka gospodarcza. Usługi. Ceny 338(438) Sytuacja gospodarcza Polski. Polityka gospodarcza Polski Turystyka 339.1/.5 Handel wewnętrzny i zagraniczny 339.7/.9 Finanse międzynarodowe. Międzynarodowe stosunki gospodarcze 34 Nauki prawne. Prawo 341 Prawo międzynarodowe 342 Prawo państwowe. Prawo administracyjne 343 Prawo karne 346 Prawo gospodarcze 347 Prawo cywilne 349 Prawo o charakterze mieszanym. Prawo pracy. Prawo socjalne. Prawo rolne. Prawo budowlane. Prawo ochrony środowiska Administracja publiczna. Gospodarka komunalna 352/353 Samorząd terytorialny. Administracja terenowa 355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne 36 Działania na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych. Potrzeby mieszkaniowe. Konsumeryzm 364 Opieka społeczna. Pomoc społeczna. Polityka społeczna Ubezpieczenia społeczne. Ubezpieczenia pracownicze

2 368 Ubezpieczenia dobrowolne 37 Oświata. Wychowanie. Szkolnictwo. Wykorzystywanie wolnego czasu Przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów 373 Wychowanie przedszkolne. Szkoły podstawowe. Szkoły średnie 374 Oświata pozaszkolna. Praca kulturalno-oświatowa 376 Szkolnictwo specjalne 377 Szkolnictwo zawodowe 378 Szkolnictwo wyższe 39 Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Folklor 5 MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE 502/504 Nauka o środowisku. Ochrona i zagrożenie środowiska 51 Matematyka 52 Astronomia. Astrofizyka. Geodezja. Kartografia 53 Fizyka 54 Chemia. Krystalografia. Mineralogia 55 Geologia. Meteorologia. Hydrologia 56/59 Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia 6 NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZ- NE. ROLNICTWO 60 Biotechnologia. Bioetyka 61 Medycyna Wypadki. Zapobieganie wypadkom. Bezpieczeństwo osobiste. Ratownictwo. Ochrona przeciwpożarowa 62 Technika. Energetyka 621 Ogólna budowa maszyn. Technika jądrowa. Elektrotechnika. Technologia mechaniczna w ogólności 622 Górnictwo 623 Technika wojskowa 624 Inżynieria lądowa 625 Technika dróg komunikacyjnych 626/627 Inżynieria wodna 628 Inżynieria sanitarna 629 Technika środków transportu. Technika astronautyczna 63 Rolnictwo 630/635 Leśnictwo. Ogólne zagadnienia rolnictwa. Uprawa roślin 636/639 Zootechnika. Weterynaria. Produkty zwierzęce. Łowiectwo. Rybołówstwo 64 Gospodarstwo domowe. Gastronomia. Hotelarstwo Telekomunikacja i telemechanika. Transport. Poczta 655 Działalność wydawnicza. Księgarstwo 657 Rachunkowość. Księgowość 658.1/.5 Organizacja przedsiębiorstw 659 Reklama. Public relations. Środki masowego przekazu 66/68 Przemysł. Rzemiosło. Mechanika precyzyjna 69 Przemysł budowlany. Rzemiosło budowlane. Materiały budowlane 7 SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT 7.096/.097 Radio i telewizja 71 Planowanie przestrzenne. Urbanistyka 72 Architektura 73 Rzeźba 74 Rysunek. Rzemiosło artystyczne 75 Malarstwo 76 Grafika 77 Fotografia i procesy pokrewne 78 Muzyka 791 Film 792 Teatr. Opera 793/794 Rozrywki towarzyskie. Zabawy. Gry 796/799 Sport 8 JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LITERA- TURA PIĘKNA 80/81 Językoznawstwo. Filologia. Języki 82(091)+82.0 Historia literatury. Nauka o literaturze. Teoria literatury (091) Historia literatury polskiej 82-1/-9 Literatura piękna /-9 Literatura polska Literatura piękna dla dzieci i młodzieży 9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA 902/904 Archeologia 91 Geografia. Opisy krajów. Podróże 913(4/9) Geografia poszczególnych krajów świata nowożytnego 913(438) Geografia Polski 929 Biografie. Genealogia. Heraldyka 93/94 Historia 930 Nauki pomocnicze historii. Historiografia. Archiwistyka 94 Historia powszechna. I wojna światowa ( ). II wojna światowa ( ) 94(3) Historia poszczególnych krajów starożytna 94(4/9) Historia poszczególnych krajów średniowieczna i nowożytna 94(438) Historia Polski 94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny 94(438).02/.06 Dynastia Piastów. Dynastia Jagiellonów. Królowie elekcyjni ( ). Stanisław August Poniatowski. Rozbiory ( ) 94(438).07 Okres zaborów ( ). Zabór austriacki. Zabór pruski. Zabór rosyjski. I wojna światowa ( ) 94(438).08 Okres od 1918 r. 94(438).081 Okres międzywojenny ( ) 94(438).082 II wojna światowa ( ) 94(438).083 Polska Ludowa (1944/ )

3 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. Apel o powołanie Instytutu Śląskiego w Katowicach // Śląsk. - R. 15, nr 5 (2009), s Instytut Śląski (Katowice) 2. Katowice (woj. śląskie) nauka instytuty 20 w. 3. Śląsk badanie instytuty 20 w. 00:06 BZCz 10125/2010 BAJER, Magdalena. Koźmińscy. Cz. 1, Wzory / Magdalena Bajer. - (Rody uczone ; cz. 139) // Forum Akademickie. - R. 16, nr 5 (2009), s Koźmiński, Leon ( ) 2.Koźmiński (rodzina) 3. Rody Polska w. 00:929 BZCz 10126/2010 BAJER, Magdalena. Koźmińscy. Cz. 2, Wielka powtórka / Magdalena Bajer. - (Rody uczone ; cz. 140) // Forum Akademickie. - R. 16, nr 6 (2009), s Koźmiński, Andrzej (1941- ) 2.Koźmiński (rodzina) 3. Rody Polska w. 00:929 BZCz 10127/2010 BARUK, Jerzy. Percepcja innowacji przez obywateli Unii Europejskiej / Jerzy Baruk. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 5, s Innowacje stosowanie gospodarka kraje Unii Europejskiej 2. Świadomość społeczna kraje Unii Europejskiej 00 BZCz 10128/2010 BIAŁEK, Jacek. Czynniki sukcesu w funkcjonowaniu parków technologicznych / Jacek Białek, Adam Oleksiuk. - Streszcz. ang. // Optimum , nr 1, s Parki technologiczne zarządzanie 00:005 BZCz 10129/2010 BUDZANOWSKI, Andrzej (1933- ). Osiągnięcia w fizyce jądrowej krakowskiego ośrodka fizyki / Andrzej Budzanowski // Alma Mater. - Nr 114 (2009), s Niewodniczański, Henryk ( ) 2. Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego 3. Fizyka jądrowa historia Polska r. 4. Kraków (woj. małopolskie) nauka r. 00:53 BZCz 10130/2010 CZEKAJ, Janusz. Infonomika jako dyscyplina naukowa / Janusz Czekaj, Marek Ćwiklicki // E-Mentor , nr 2, s Informacja ekonomika 2. Teoria informacji 00:33 BZCz 10131/2010 DROB, Janusz Andrzej (1952- ). Nowożytna i ponowożytna funkcja informacji / Janusz Andrzej Drob // Media, Społeczeństwo, Kultura , nr 1, s Informacja historia 2. Komunikacja społeczna historia 00 BZCz 10132/2010 FRĄCKOWIAK, Piotr. Kody GS1 DataBar - przykłady inicjatyw na świecie / Piotr Frąckowiak // Logistyka , nr 3, s Kody kreskowe 00 BZCz 10133/2010 GLENSK, Urszula. Pisarskie włóczęgostwo / Urszula Glensk // Nowe Książki , nr 7, s. 25 Zawiera rec. książki: Od papirusu do hipertekstu : esej o przemianach tekstu i lektury / Christian Vandendorpe. - Warszawa,

4 1.Vandendorpe, Christian. Od papirusu do hipertekstu 2. Recenzje 00:004:01/02:80/81 BZCz 10134/2010 GROTOWSKI, Kazimierz (1930- ). Twórca krakowskiego ośrodka fizyki jądrowej / Kazimierz Grotowski // Alma Mater. - Nr 114 (2009), s Niewodniczański, Henryk ( ) 2. Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego 3. Fizycy Polska 20 w. 4. Fizyka jądrowa instytuty Polska od 1944 r. 5. Kraków (woj. małopolskie) nauka instytuty od 1944 r. 00:53 BZCz 10135/2010 GRUDZEWSKI, Wiesław Maria (1933- ). W poszukiwaniu miary prestiżu i siły oddziaływania czasopisma... / Wiesław M. Grudzewski, Irena Krystyna Hejduk, Anna Sankowska. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Organizacja i Kierowanie , nr 1, s Bibliometria stosowanie 2. Czasopisma naukowe badanie 00: BZCz 10136/2010 GURBIEL, Roman. Tajwańskie doświadczenia w komercjalizacji wyników badań na przykładzie rządowych instytutów badawczych : wnioski dla Polski / Roman Gurbiel. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Nauka i Gospodarka , nr 1, s Nauka Tajwan od 1945 r. 2. Transfer technologii Tajwan 00:005 BZCz 10137/2010 HRYNKIEWICZ, Andrzej (1925- ). Powstanie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk / Andrzej Hrynkiewicz // Alma Mater. - Nr 114 (2009), s Niewodniczański, Henryk ( ) 2. Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego 3. Fizyka jądrowa instytuty Polska od 1944 r. 4. Kraków (woj. małopolskie) nauka instytuty od 1944 r. 00:53 BZCz 10138/2010 JAROSZ, Adam (1928- ). Przekorna pochwała reaktywacji Instytutu Śląskiego w Katowicach : Instytut Śląski : był i powstać musi! : głosy w dyskusji / Adam W. Jarosz // Śląsk. - R. 15, nr 5 (2009), s Instytut Śląski (Katowice) 2. Katowice (woj. śląskie) nauka instytuty 20 w. 3. Śląsk badanie instytuty 20 w. 00:06 BZCz 10139/2010 JERZMANOWSKI, Andrzej. Trudne odpowiedzi na proste pytania / Andrzej Jerzmanowski // Nowe Książki , nr 7, s. 75 Zawiera rec. książki: Co myślą naukowcy / Jeremy Stangroom. - Warszawa, Stangroom, Jeremy. Co myślą naukowcy 2. Recenzje 00 BZCz 10140/2010 JEŻABEK, Marek. Perspektywy rozwoju krakowskiego ośrodka fizyki stworzonego przez profesora Henryka Niewodniczańskiego / Marek Jeżabek // Alma Mater. - Nr 114 (2009), s Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego 2. Fizyka jądrowa instytuty Polska od 2001 r. 3. Kraków (woj. małopolskie) nauka instytuty od 2001 r. 00:53 BZCz 10141/2010 KAMIŃSKA, Maria H. Infobrokerstwo w Polsce / Maria H. Kamińska. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Transformacje , nr 1/4 / 2008, nr 1/2, s Infobrokerzy Polska 00:004 BZCz 10142/2010 KARKOWSKI, Konrad. Deficyty badań śląskoznawczych / Konrad Karkowski // Śląsk. - R. 15, nr 4 (2009), s. 27 Konferencja naukowa w Katowicach. 1. Śląsk badanie 2. Sprawozdania z konferencji 2009 r. 00 BZCz 10143/2010 4

5 KLASIK, Andrzej (1943- ). Jaka placówka badawcza jest potrzebna Górnemu Śląskowi? : Instytut Śląski : był i powstać musi! : głosy w dyskusji / Andrzej Klasik // Śląsk. - R. 15, nr 4 (2009), s Instytut Śląski (Katowice) 2. Katowice (woj. śląskie) nauka instytuty 20 w. 3. Śląsk badanie instytuty 20 w. 00:06 BZCz 10144/2010 KOSMACZ-CHODOROWSKA, Anna. Efektywne narzędzia usprawniające funkcjonowanie firm : etykiety logistyczne i sposoby drukowania oznaczeń kodowych. Cz. 3 / Anna Kosmacz-Chodorowska // Logistyka , nr 2, s Kody kreskowe stosowanie 2. Logistyka gospodarcza 00:005 BZCz 10145/2010 LATOUR, Bruno (1947- ). Dajcie mi laboratorium a poruszę świat / Bruno Latour ; tł. z ang. Krzysztof Abriszewski, Łukasz Afeltowicz. - Streszcz. ang. // Teksty Drugie , nr 1/2, s Pasteur, Louis ( ) 2. Laboratoria 3. Nauka filozofia 4. Nauka Francja 19 w. 00 BZCz 10146/2010 LIPKOWSKI, Janusz (1943- ). Docenić towarzystwa / Janusz Lipkowski ; rozm. przepr. Andrzej Świć // Forum Akademickie. - R. 16, nr 5 (2009), s Towarzystwo Naukowe Warszawskie 2. Nauka organizacje Polska w. 3. Warszawa nauka organizacje w. 00 BZCz 10147/2010 Memoriał Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN w sprawie problemów nauk humanistycznych oraz potrzeby utrzymania tej dziedziny w strukturach PAN / oprac. Grażyna Szwat-Gyłybow // Forum Akademickie. - R. 16, nr 6 (2009), s Nauki społeczne historia Polska od 1989 r. 00:3 BZCz 10148/ Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik - 30 maja w Warszawie // Fizyka w Szkole. - [R.] 55, nr 3 (2009), s Warszawa nauka imprezy od 2001 r. 00 BZCz 10149/2010 POZNAŃSKI, Jacek. Problemy wzajemnych odniesień / Jacek Poznański // Przegląd Powszechny. - R. 126, nr 6 (2009), s Zawiera rec. książki: Nauka i religia / Alister E. McGrath. - Kraków, McGrath, Alister E. (1953- ). Nauka i religia 2. Recenzje naukowe 00:2 BZCz 10150/2010 RZADKOWOLSKA, Magdalena. Transformacje książki / Magdalena Rzadkowolska. - Streszcz. ang. // Transformacje , nr 1/4 / 2008, nr 1/2, s Edytorstwo historia 2. Komputery stosowanie 3. Książka historia 00:655:004 BZCz 10151/2010 ŚWIGOŃ, Marzena. Bariery informacyjne w opinii studentów - wyniki badań / Marzena Świgoń. - Streszcz. ang. // Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. - T. 16, nr 4 (2008), s Informacja naukowa udostępnianie socjologia Polska 2. Studenci socjologia Polska od 2001 r. 3. Użytkownicy informacji socjologia Polska 00 BZCz 10152/2010 Twarzystwo Naukowe Warszawskie // Forum Akademickie. - R. 16, nr 5 (2009), s Towarzystwo Naukowe Warszawskie 2. Nauka organizacje Polska w. 3. Warszawa nauka organizacje w. 00 BZCz 10153/2010 5

6 WAGNER, Arkadiusz (1976- ). Elektorski biały kruk / Arkadiusz Wagner. - (Wokół jednego zabytku) // Spotkania z Zabytkami. - [R.] 33, nr 5 (2009), s. 17 Oprawa renesansowa z superekslibrisem Augusta I. 1. Biblioteki klasztorne zbiory Polska 2. Cymelia zbiory Polska 3. Oprawy książkowe Niemcy 16 w. 4. Głubczyce (woj. opolskie) bibliotekarstwo zbiory 5. Ekslibrisy niemieckie historia 16 w. 00:01/02 BZCz 10154/2010 WOICKA, Iwona L. Polityka naukowa UE - europejska przestrzeń badawcza / Iwona L. Woicka. - Streszcz. ang. // Wspólnoty Europejskie , nr 3, s Nauka polityka Unia Europejska 00:339.7/.9 BZCz 10155/2010 ŻEBROWSKI, Michał. Podejście systemowe do strategii innowacji / Michał Żebrowski. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 6, s Innowacje zarządzanie 2. Planowanie strategiczne 00:005 BZCz 10156/2010 ADAMSKA, Justyna: Rola parków technologicznych w procesie transferu technologii zob. poz BABER, Harriet Erica: The virtuous and vicious circles of academic publishing zob. poz BOLECKI, Włodzimierz: Humanistyka a reforma polskiej nauki zob. poz BORCZAK, Karolina: Mam kota i dysleksję zob. poz BUSZKO, Andrzej: Budowanie kapitału relacji w klastrach zob. poz CEMPEL, Czesław: Mój ogląd świata - ewolucja, inwolucja i cykle rozwoju zob. poz DAVENPORT, Thomas H.: Sprytne eksperymenty biznesowe zob. poz GAJEWSKI, Łukasz: Prosumpcja - praktyki konsumenckiej innowacyjności zob. poz GLUBA, Radosław: Rola wolnego dostępu do zasobów naukowych (Open Access) w rozwoju społeczeństw informacyjnych zob. poz KAMELA, Paweł: Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych PAN zob. poz KARWOWSKI, Mariusz: Wielkie małe rzeczy zob. poz KOPERTYŃSKA, Maria Wanda: Zmiany w systemach motywowania przedsiębiorstw high-tech i czynniki je warunkujące zob. poz KULESZA, Joanna: Zasady przemysłowego wykorzystania własności intelektualnej uczelni wyższych zob. poz KWAŚNICKI, Witold: Amalteiści i neomaltuzjanie - dwie wizje rozwoju zob. poz MICHAŁOWSKI, Artur: Gospodarcze znaczenie informacji w ekosystemach zob. poz MOSZORO, Bartłomiej: Globalizacja innowacji i internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej (B+R) zob. poz NAHOTKO, Marek: XV Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa Biblioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci zob. poz NAZDROWICZ, Jacek: Wdrażanie innowacji w polskich przedsiębiorstwach zob. poz PALKA, Aleksander: Usprawnienie procesów logistycznych z wykorzystaniem terminali Windows CE/Windows Mobile i mobilnych czytników kodów kreskowych zob. poz PASTUSIAK, Radosław: Rola innowacyjności w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa zob. poz. SAX, Boria: Knowledge and wisdom in academia zob. poz SKRZYPEK, Adam: Innowacyjność i wiedza w procesie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw zob. poz SOKOŁOWSKI, Grzegorz: Wdrożenia technologii EPC/RFID w oparciu o standardy GS1 zob. poz STROJNY, Mariusz: Innowacje czy imitacje? zob. poz SZAMROWSKI, Piotr: Innowacyjność produkcyjna małych i średnich przedsiębiorstw zob. poz ŚWIADEK, Arkadiusz: Własność przedsiębiorstw przemysłowych a ich innowacyjność w regionach Polski - wypisy z badań zob. poz

7 WIŚNIEWSKA, Sylwia: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w regionie świętokrzyskim zob. poz ZORSKA, Anna: Changes in the innovation activity of transnational corporations zob. poz Informatyka BOŁTUĆ, Piotr (1962- ). Czy internet rozstrzygnął tragedię wspólnego pastwiska? - recenzja / Piotr Bołtuć // E-Mentor , nr 2, s Zawiera rec. książki: Internet jako nowe dobro wspólne / Justyna Hofmokl. - Warszawa, Hofmokl, Justyna (1977- ). Internet jako nowe dobro wspólne 2. Recenzje naukowe 004 BZCz 10157/2010 GOGOŁEK, Włodzimierz. Manipulation on the Web / Włodzimierz Gogołek. - Bibliogr. // Dialogue and Universalism. - Vol. 19, nr 1/2 (2009), s Internet 2. Manipulacja (psychol.) 3. Rzeczywistość wirtualna 004 BZCz 10158/2010 KAMIŃSKI, Franciszek. Regulacja rynku komunikacji elektronicznej w Unii Europejskiej w opinii operatorów / Franciszek Kamiński. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 27 (2008), s Usługi elektroniczne Unia Europejska 004: :621 BZCz 10159/2010 KOŚCIELSKI, Antoni. Co dzisiaj zawdzięczamy Herbrandowi? / Antoni Kościelski // Matematyka. - [R.] 62, nr 4 (2009), s Herbrand, Jacques ( ) 2. Informatyka 3. Matematyka stosowanie 004:51 BZCz 10160/2010 LANZARONE, Gaetano A. Computational reflection, machines and minds / Gaetano Aurelio Lanzarone // Dialogue and Universalism. - Vol. 19, nr 1/2 (2009), s Informatyka 004 BZCz 10161/2010 MAJ, Anna. Transformacje wiedzy : idee wiki, commons i social bookmarking oraz ich wpływ na redefinicję pojęcia / Anna Maj. - Streszcz. ang. // Transformacje , nr 1/4 / 2008, nr 1/2, s Internet socjologia 2. Portal internetowy 3. Wiedza socjologia od 1989 r. 004 BZCz 10162/2010 PAWLAK, Hanna. Sposoby nawiązywania służbowych kontaktów przez firmowych użytkowników Internetu / Hanna Pawlak, Roman Nierebiński. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 27 (2008), s Firmowa witryna internetowa 2. Internet socjologia 004 BZCz 10163/2010 PLISZKA, Szymon. Portale społecznościowe jako stymulatory komunikacji międzyludzkiej / Szymon Pliszka, Karol Pasik. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 27 (2008), s Portal internetowy 004:316 BZCz 10164/2010 SAJNA, Radosław. Internet - złudzenie globalnej wolności słowa / Radosław Sajna. - Streszcz. ang. // Transformacje , nr 1/4 / 2008, nr 1/2, s

8 1. Internet socjologia 2. Wolność słowa 004 BZCz 10165/2010 ŚWIERCZYŃSKA-KACZOR, Urszula. Interakcja konsument - przedsiębiorstwo w trójwymiarowym internecie : wyniki badania użytkowników Second Life / Urszula Świerczyńska-Kaczor. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Master of Business Administration , nr 3, s Marketing elektroniczny metody 2. Second Life 004:339.1/.5 BZCz 10166/2010 WINDEKILDE, Iwona. Modele biznesowe wdrażania nowych usług pilotażowych w sieciach PN / Iwona Windekilde. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 27 (2008), s Sieć komputerowa rozległa 2. Usługi elektroniczne 004 BZCz 10167/2010 ADAMUS, Justyna: Archiwizacja i dobre zarządzanie dokumentacją elektroniczną w administracji publicznej zob. poz ADRICH, Stefan: Uzależnienie od internetu zob. poz BARTOSIAK, Jakub: O polityce prywatności zob. poz BĄK, Jadwiga: Jak nauczyć maszynę pisać... zob. poz BEDNAREK, Witold: O hipotezie Artina zob. poz BIELEWICZ, Antoni: Zarządzanie w kryzysie zob. poz BOBER, Maciej: E-health jako nowoczesne podejście do usług medycznych zob. poz BOŁTUĆ, Piotr: Paradigm change in higher education due to the World Wide Web zob. poz BUDZIEWICZ-GUŹLECKA, Agnieszka: Stan rozwoju e-usług administracji publicznej w polskim społeczeństwie informacyjnym zob. poz CHMIELEWSKA-ŁUCZAK, Dorota: Opowieści o miłości w sieci - wizerunek portalu randkowego a zawarta w nim narracja o miłości zob. poz CHUCHRO, Ewa: Papierowy Ekran 2009 zob. poz CICHOCKI, Andrzej: Realizacja koncepcji elektronicznego rządu w Polsce w ocenie użytkowników stron WWW urzędów wojewódzkich zob. poz COOK, Scott: Rewolucja kontrybucji zob. poz CZAPLEWSKI, Maciej: Sposoby wchodzenia w rozwiązania e-biznesowe na rynku ubezpieczeń gospodarczych zob. poz CZAPLIKOWSKA, Renata: Nowe oblicze podręcznika - obudowa internetowa podręczników do nauki języka niemieckiego zob. poz CZARZASTY, Janusz: 5 lat istnienia rynku MTS Poland zob. poz CZERPAK, Paweł: Konwencja o przestępstwach komputerowych podstawą dla reżimu międzynarodowego? zob. poz DOMALEWSKA, Danuta: Usługi bibliotek akademickich prezentowane na stronach WWW zob. poz DRAB-KUROWSKA, Anna: Analiza rozwoju handlu internetowego w Polsce zob. poz DRAGUŁA, Andrzej: Na portalu czy od ambony? zob. poz DROBIAZGIEWICZ, Joanna: E-government w Polsce zob. poz DUDA, Andrzej: Powszechne wdrożenie systemu monitorowania przesyłek WiEmPOST koniecznością Poczty Polskiej w epoce społeczeństwa informacyjnego zob. poz FEDOROWICZ, Ewaryst: Reklamowa kanibalizacja mediów tradycyjnych przez Internet zob. poz FLORIDI, Luciano: Atrificial companions and their philosophical challenges zob. poz GLENSK, Urszula: Pisarskie włóczęgostwo zob. poz GOŁUBOWICZ, Jerzy: Udział informatyzacji urzędów administracji publicznej i samorządowej w budowie społeczeństwa informacyjnego zob. poz HAGEL, John: Strategie kształtujące w świecie ciągłych zawirowań zob. poz HAGIU, Andrei: Google owe strategie firm zob. poz

9 HARTLEP, Rainer: Efektywne osiąganie rezultatów w e-ocenianiu zob. poz HEINE, Matthias: Am Anfang war das Wort dheomodi zob. poz HOŁODNIK-JANCZURA, Grażyna: Wdrożenie systemów informatycznych zob. poz JAKUBOWICZ, Karol: Mediatyzacja internetu i internetyzacja mediów: wybrane aspekty regulacyjne zob. poz JANCZYK, Janusz: Wirtualne światy w poszerzonej przestrzeni społecznej w kontekście Second Life zob. poz JULKE, Grzegorz: Dopuszczalność stosowania przepisów o podpisie elektronicznym oraz możliwość wykorzystywania elektronicznych form przekazu w postępowaniu egzekucyjnym zob. poz KAMIŃSKA, Maria H.: Infobrokerstwo w Polsce zob. poz KĘPIŃSKA-JAKUBIEC, Anna: Efektywność systemów e-learningowych a kapitał intelektualny przedsiębiorstwa zob. poz KOMOROWSKI, Krzysztof: 10 barier informatyzacji kraju zob. poz KRUSZEWSKI, Tomasz: Biblioteki szkolne wobec e-wykluczenia zob. poz KUŚCIŃSKI, Michał: Zintegrowany System Teleinformatycznego śledzenia przesyłek WiEmPOST w Poczcie Polskiej i jego funkcjonowanie w województwie lubuskim zob. poz LIMANÓWKA, Agata: Internet i gry komputerowe - pozytywny i negatywny wpływ gier na ich użytkowników zob. poz LUBIŃSKI, Kazimierz: Opinia prawna na temat dopuszczalności dokonywania czynności procesowych w sądowym postępowaniu egzekucyjnym na informatycznych nośnikach danych albo za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zob. poz MADEJ, Marta: O dostępie pracownika do baz danych klientów zob. poz MALANOWSKA, Izabela: Wykorzystanie narzędzi gospodarki elektronicznej w działalności przedsiębiorstw z sektora MSP zob. poz MARCINIAK, Andrzej: W kwestii dopuszczalności złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji sądowej na informatycznych nośnikach danych albo za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zob. poz MIKOŁAJUK, Lidia: Wirtualna biblioteka odpowiedzią na potrzeby użytkowników w dobie społeczeństwa informacyjnego zob. poz MISCHKE, Jerzy M.: Values and (e-)education zob. poz NOWAK, Krzysztof: IT projects from the SME IT Company perspective zob. poz NYFFELER, Max: Beethoven w sieci zob. poz OLENDER-SKOREK, Magdalena: Rola e-usług w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego w Polsce zob. poz ORŁOWSKI, Jakub: Nowe technologie w praktyce notarialnej zob. poz OSIŃSKI, Zbigniew: Polskie internetowe serwisy edukacyjne - czy służą edukacji? zob. poz OSTROWICKI, Michał: Immersive nature of art zob. poz PALKA, Aleksander: Usprawnienie procesów logistycznych z wykorzystaniem terminali Windows CE/Windows Mobile i mobilnych czytników kodów kreskowych zob. poz PAWLASZCZYK, Adam: Duszpasterz w sieci zob. poz PROMIŃSKA, Urszula: [Ochrona znaków towarowych przed naruszeniami w Internecie - recenzja] zob. poz RĄCZKA, Gabriela: Prawne zagadnienia hostingu zob. poz ROMANIUK, Krystyna: Aukcje internetowe jako element rynku e-commerce w Polsce zob. poz RZADKOWOLSKA, Magdalena: Transformacje książki zob. poz SANDUŁOW, Małgorzata: O krok przed reformą zob. poz SIKORSKI, Maciej: Sektor bankowości internetowej jako ważny instrument wspierania innowacyjności w gospodarce polskiej zob. poz SŁAWIŃSKI, Henryk: Sprawozdanie z konferencji naukowej Czy Chrystus używałby powerpointa? O słowie i obrazie w misterium przepowiadania zob. poz STECYK, Adam: Nowe narzędzia komunikacji w społeczeństwie informacyjnym zob. poz

10 SZAŁAŃSKI, Mariusz: W poszukiwaniu optymalnej struktury finansowania przedsiębiorstwa - metoda portfelowa zob. poz TOMASZEWICZ, Agnieszka: E-usługi publiczne jako kierunek rozwoju działalności administracji publicznej zob. poz TOMASZEWSKI, Albert: Open source - przykład modelu organizacji funkcjonującej w warunkach dużej zmienności zob. poz TÖTÖSY de Zepetnek, Steven: New media technology, interculturalism, and intermediality zob. poz TYRAŁA, Bartosz: Wpływ rozliczeń odchyleń od cen ewidencyjnych na wartość informacyjną kosztów rzeczywistych zob. poz WALASEK, Robert: Logistyczne aspekty komunikacji z klientami w e-biznesie zob. poz WALCZAK-NIEWIADOMSKA, Agata: Antyfaszyzm i antynazizm na polskich stronach internetowych zob. poz WILSON, Scott: Open source zob. poz WODECKI, Andrzej: University in Second Life - the experiment s results zob. poz WYROSTKIEWICZ, Michał: Nie będziesz... piratem! zob. poz Zarządzanie. Biurowość BENDKOWSKI, Jacek. Zarządzanie procesem tworzenia i rozwoju wspólnot działań / Jacek Bendkowski. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Organizacja i Zarządzanie , nr 1, s Zarządzanie wiedzą 005 BZCz 10168/2010 BIELEWICZ, Antoni. Zarządzanie w kryzysie : nowe wyzwania dla CIO / Antoni Bielewicz // Harvard Business Review Polska , nr 4, s Przedsiębiorstwo komputeryzacja 2. Zarządzanie kryzysowe 005:004 BZCz 10169/2010 BRZEZIŃSKI, Marek (1949- ). Kreatywność a dynamika organizacji / Marek Brzeziński, Agnieszka Leszczyńska. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Organizacja i Zarządzanie , nr 1, s Myślenie twórcze 2. Zarządzanie 005 BZCz 10170/2010 BUKOWSKI, Lech (1942- ). Czy logistyka może i powinna stać się nauką / Lech Bukowski ; rozm. przepr. Iwo Nowak // Logistyka , nr 2, s Logistyka gospodarcza 005 BZCz 10171/2010 CHALUPEC, Igor (1966- ). Zarządzanie emocjami w biznesie / Igor Chalupec // Harvard Business Review Polska , nr 4, s Zarządzanie metody 005 BZCz 10172/2010 DAVENPORT, Thomas H. (1954- ). Sprytne eksperymenty biznesowe / Thomas H. Davenport ; oprac. z ang. Jan Polowczyk // Przegląd Organizacji , nr 5, s Innowacje stosowanie gospodarka 2. Zarządzanie metody 005:00 BZCz 10173/2010 FOLTYS, Joachim. Outsourcing jako kreatywne narzędzie w zarządzaniu organizacjami wielokulturowymi / Joachim Foltys. - Bibliogr. // Logistyka , nr 3, s

11 1. Kultura organizacyjna 2. Outsourcing 3. Zarządzanie międzykulturowe 005 BZCz 10174/2010 FOLTYS, Joachim. Wybrane aspekty zastosowania outsourcingu w logistyce organizacji będącej w kryzysie / Joachim Foltys // Logistyka , nr 2, s Logistyka gospodarcza 2. Outsourcing 3. Przedsiębiorstwo organizacja 005 BZCz 10175/2010 GASPARSKI, Wojciech (1936- ). Książka o zaufaniu w organizacjach wirtualnych / Wojciech Gasparski // Organizacja i Kierowanie , nr 1, s Zawiera rec. książki: Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych. - Warszawa, Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych 2. Recenzje naukowe 005 BZCz 10176/2010 GRACZKOWSKI, Sebastian. Ryzyko i sposoby radzenia sobie z ryzykiem / Sebastian Graczkowski. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 27 (2008), s Zarządzanie ryzykiem 005 BZCz 10177/2010 GRUDZEWSKI, Wiesław Maria (1933- ). Źródła przewagi konkurencyjnej uniwersyteckich przedsiębiorstw spin-off / Wiesław M. Grudzewski, Zbigniew Chyba. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa , nr 4, s Przedsiębiorczość akademicka Polska 005:658.1/.5:378 BZCz 10178/2010 GWIAZDA, Aleksander. Metoda oceny sprawności zarządzania / Aleksander Gwiazda. - Streszcz. ang. // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa , nr 4, s Zarządzanie badanie 005 BZCz 10179/2010 HAMEL, Gary. Kosmiczne wyzwania w dziedzinie zarządzania / Gary Hamel. - Tł. z ang. // Harvard Business Review Polska , nr 5, s Zarządzanie metody 005 BZCz 10180/2010 JABŁOŃSKI, Adam Stefan. Seminarium Rozwoju Teorii i Praktyki Nauk o Zarządzaniu / Adam Jabłoński, Marek Jabłoński // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa , nr 6, s Zarządzanie 2. Sprawozdania z konferencji 2009 r. 005 BZCz 10181/2010 JABŁOŃSKI, Marek. Klasyczne podejścia w identyfikacji kompetencji pracowniczych / Marek Jabłoński. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Organizacja i Kierowanie , nr 1, s Kadry polityka 2. Przydatność zawodowa teoria 005 BZCz 10182/2010 JAŃCZUK, Ewa Agata. Struktura przyszłości w świetle badań procesu foresight / Ewa A. Jańczuk. - Streszcz. ang. // Transformacje , nr 1/4 / 2008, nr 1/2, s Futurologia 2. Prognozy 005 BZCz 10183/

12 JURCZAK, Jolanta. Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstw akademickich / Jolanta Jurczak, Zbigniew Chyba. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa , nr 6, s Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa 2. Przedsiębiorczość akademicka 005:658.1/.5:378 BZCz 10184/2010 KACZMAREK, Bogusław. Zarządzanie wiedzą w świetle realizacji celów Strategii Lizbońskiej / Bogusław Kaczmarek. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 27 (2008), s Zarządzanie wiedzą 005 BZCz 10185/2010 KARWOWSKI, Maciej. Style przywództwa w motywowaniu do twórczej pracy / Maciej Karwowski, Karolina Pawłowska. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Bezpieczeństwo Pracy , nr 4, s Motywacja pracy 2. Przywództwo 3. Zarządzanie metody 005:331 BZCz 10186/2010 KES, Zdzisław. Koncepcja wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w controllingu projektów / Zdzisław Kes, Krzysztof Nowosielski. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 11 (2008), s Arkusze kalkulacyjne stosowanie 2. Controlling 3. Zarządzanie projektami 005 BZCz 10187/2010 KIZIUKIEWICZ, Teresa (1947- ). Relacje między benchmarkingiem a rachunkowością / Teresa Kiziukiewicz. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 10 (2007), s Benchmarking 2. Rachunkowość a benchmarking 005:657 BZCz 10188/2010 KOŁODZIEJCZYK, Przemysław. Epistemologia logistyki społecznej / Przemysław Kołodziejczyk, Jacek Szołtysek. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 4, s Informacja zarządzanie 2. Logistyka gospodarcza 3. Łańcuch dostaw zarządzanie 005 BZCz 10189/2010 KORDEL, Piotr. Struktura hipertekstowa jako istotne narzędzie zarządzania organizacją opartą na wiedzy / Piotr Kordel. - Streszcz. ang. // Organizacja i Zarządzanie , nr 1, s Gospodarka oparta na wiedzy 2. Zarządzanie wiedzą 005 BZCz 10190/2010 KOSKINEN, Kaj U. (1942- ). Characterising knowledge transfer in project-based campanies / Kaj U. Koskinen. - Bibliogr. // Innovative Management Journal. - Vol. 1, nr 3 (2009), s Zarządzanie projektami 2. Zarządzanie wiedzą 005 BZCz 10191/2010 KULIŃSKA, Ewa. Ryzyko procesów logistycznych w aspekcie tworzenia wartości dodanej - macierz relacji: zarządzanie ryzykiem - wartość dodana procesów logistycznych / Ewa Kulińska // Logistyka , nr 2, s Logistyka gospodarcza 2. Wartość dodana 3. Zarządzanie ryzykiem 005 BZCz 10192/2010 KULIŃSKA, Ewa. Zarządzanie ryzykiem procesów logistycznych - studium przypadku / Ewa Kulińska, Agnieszka Dornfeld. - Streszcz. ang. // Logistyka , nr 3, s Logistyka gospodarcza 2. Zarządzanie ryzykiem 005 BZCz 10193/

13 KUROWSKI, Jacek. Logistyka jako dziedzina wiedzy : zarządzanie logistyczne - dyscyplina nauki o zarządzaniu. Cz. 2 / Jacek Kurowski // Logistyka , nr 2, s Logistyka gospodarcza 005 BZCz 10194/2010 LIPKA, Anna. Odpowiedź na recenzję recenzji Janusza Strużyny / Anna Lipka // Przegląd Organizacji , nr 5, s. 45 Polem. z: Odpowiedź na recenzję profesor Anny Lipki / Janusz Strużyna // Przegląd Organizacji , nr 3. Dot. rec. książki Rozwój zarządzania zasobami ludzkimi. 1. Rozwój zarządzania zasobami ludzkimi 2. Kadry polityka 3. Zarządzanie 005 BZCz 10195/2010 LISIŃSKI, Marek. Analiza organicznego modelu zarządzania strategicznego / Marek Lisiński. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - Nr 774 (2008), s Zarządzanie strategiczne 005 BZCz 10196/2010 LIVINGSTON, J. Sterling. Efekt Pigmaliona w zarządzaniu / J. Sterling Livingston. - Tł. z ang. // Harvard Business Review Polska , nr 6, s Menedżerowie praca 2. Oceny pracowników 3. Zarządzanie metody 005:331 BZCz 10197/2010 ŁUKASIŃSKI, Wiesław. Model doskonalący i korygujący działanie organizacji / Wiesław Łukasiński, Tadeusz Sikora. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Organizacja i Kierowanie , nr 1, s Zarządzanie jakością 005 BZCz 10198/2010 MACEŁKO, Marta. Fenomen sieci / Marta Macełko. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Organizacja i Zarządzanie , nr 1, s Interakcje społeczne 2. Społeczeństwo 3. Zarządzanie 005:316 BZCz 10199/2010 MACIAK, Joanna. Klasyfikacja metod, koncepcji, technik i narzędzi zarządzania / Joanna Maciak. - Streszcz. ang. // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa , nr 4, s Zarządzanie metody 005 BZCz 10200/2010 MARKIEWICZ, Piotr. Zarządzanie zmianą w procesie implementacji strategii / Piotr Markiewicz. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - Nr 774 (2008), s Planowanie strategiczne 2. Zarządzanie strategiczne 005 BZCz 10201/2010 MASŁYK-MUSIAŁ, Ewa (1945- ). Po co mnożyć kolory kapeluszy? / Ewa Masłyk-Musiał // Organizacja i Kierowanie , nr 1, s Zarządzanie metody 005 BZCz 10202/2010 MIELCZAREK, Rafał. Project Management Institute (PMI) - IT project specjalist! / Rafał Mielczarek // Innovative Management Journal. - Vol. 1, nr 3 (2009), s Wywiad. 1. Zarządzanie projektami 005 BZCz 10203/

14 MIERZEJEWSKA, Beata. Kapitał intelektualny - jak o nim mówić interesariuszom? / Beata Mierzejewska // E-Mentor , nr 2, s Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa 005 BZCz 10204/2010 MINDUR, Maciej. Centra logistyczne w regionie Languedoc-Roussillon (Francja) / Maciej Mindur // Logistyka , nr 2, s Logistyka gospodarcza Francja 2. Languedoc-Roussillon (Francja) gospodarka 005 BZCz 10205/2010 OBŁÓJ, Krzysztof (1954- ). Niezmienne cechy dobrej strategii - kluczowe wybory i prostota / Krzysztof Obłój. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 6, s Zarządzanie strategiczne 005 BZCz 10206/2010 OBŁÓJ, Krzysztof (1954- ). O definicji strategii raz jeszcze / Krzysztof Obłój. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 5, s Zarządzanie strategiczne 005 BZCz 10207/2010 OKULEWICZ, Józef. Nauka o logistyce / Józef Okulewicz // Logistyka , nr 3, s Logistyka gospodarcza 005 BZCz 10208/2010 PALKA, Aleksander. Usprawnienie procesów logistycznych z wykorzystaniem terminali Windows CE/Windows Mobile i mobilnych czytników kodów kreskowych / Aleksander Palka // Logistyka , nr 3, s Logistyka gospodarcza komputeryzacja 005:004:00 BZCz 10209/2010 RĘKAWEK, Anna. Lektury obowiązkowe dyrektora szkoły / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły , nr 6, s. 54 Zawiera rec. książki: Pełna partycypacja w zarządzaniu : tajemnica sukcesu największych eksperymentów menedżerskich świata / Ryszard Stocki, Piotr Prokopowicz, Grzegorz Żmuda. - Kraków, Prokopowicz, Piotr (1981- ). Pełna partycypacja w zarządzaniu 2.Stocki, Ryszard (1960- ). Pełna partycypacja w zarządzaniu 3.Żmuda, Grzegorz (1982- ). Pełna partycypacja w zarządzaniu 4. Recenzje 005:331 BZCz 10210/2010 SIENKIEWICZ, Piotr (1945- ). Współczesne badania systemowe. Cz. 2, Teorie, analiza i inżynieria / Piotr Sienkiewicz. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Transformacje , nr 1/4 / 2008, nr 1/2, s Teoria systemów historia od 1945 r. 005:51 BZCz 10211/2010 SIMON, Hermann. 15 taktyk prowadzących do szybkich wygranych / Hermann Simon, Richard Zinoecker, Wojciech Gorzeń // Harvard Business Review Polska , nr 4, s Zarządzanie kryzysowe metody 005 BZCz 10212/2010 SKARŻYŃSKI, Mirosław. Jules Dupuit - prekursor logistyki w gospodarce / Mirosław Skarżyński // Logistyka , nr 3, s Dupuit, Jules ( ) 2. Logistyka gospodarcza teoria historia Włochy 19 w. 005 BZCz 10213/2010 SOBCZAK, Tomasz. O instytucjonalizacji nauk o zarządzaniu - na jakim jesteśmy etapie? / Tomasz Sobczak. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Organizacja i Kierowanie , nr 1, s

15 1. Zarządzanie teoria historia Polska 005 BZCz 10214/2010 SULL, Donald N. Zarządzanie przez obietnice : esencja skutecznego wykonania / Donald N. Sull, Charles Spinosa. - Tł. z ang. // Harvard Business Review Polska , nr 4, s Zarządzanie metody 005 BZCz 10215/2010 TOMASZEWSKI, Albert. Open source - przykład modelu organizacji funkcjonującej w warunkach dużej zmienności / Albert Tomaszewski. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 5, s Oprogramowanie open source 005:004 BZCz 10216/2010 WĘGRZYN, Bogusław. Czynniki motywacyjne determinantą efektywnych szkoleń programu wdrożenia zarządzania przez jakość (TQM) w przedsiębiorstwie / Bogusław Węgrzyn. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 5, s Kadry polityka 2. Motywacja pracy 3. Szkolenie zawodowe 4. Zarządzanie jakością 005 BZCz 10217/2010 WILSON, Scott. Open source : zbawienie czy prosta droga do upadku? / Scott Wilson, Ajit Kambil. Komentarz / Eric Levin, Jonathan Schwartz, Michael J. Bevilacqua, Tomasz Chlebowski, Gary Pisano, Ziemowit Przymus, Joanna Dudek. - Tł. z ang. // Harvard Business Review Polska , nr 4, s Informatyka przemysł zarządzanie 2. Oprogramowanie open source 005:004 BZCz 10218/2010 WINOGRODZKI, Grzegorz. Zarządzanie informacją niejawną : wybrane aspekty / Grzegorz Winogrodzki. - Streszcz. ang. // Transformacje , nr 1/4 / 2008, nr 1/2, s Informacje niejawne ochrona prawo Polska stan na 2008 r. 2. Informacje niejawne ochrona prawo międzynarodowe stan na 2008 r. 3. Informacje niejawne zarządzanie 4. Wywiad 005:341:347 BZCz 10219/2010 WYROZĘBSKI, Paweł. Modele kompetencji w zarządzaniu projektami / Paweł Wyrozębski // E-Mentor , nr 2, s Zarządzanie projektami 005 BZCz 10220/2010 BEMBENEK, Bogusław: Controlling jako system koordynacji partnerstwa operacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw zob. poz BIAŁEK, Jacek: Czynniki sukcesu w funkcjonowaniu parków technologicznych zob. poz BORKOWSKI, Przemysław: Ryzyko pozakontraktowe w działalności spedytora międzynarodowego zob. poz BUKOWSKA-PIESTRZYŃSKA, Agnieszka: Model odwróconej piramidy Ch. Grönroosa w usługach medycznych zob. poz BUSZKO, Andrzej: Budowanie kapitału relacji w klastrach zob. poz CAMPBELL, Andrew: Dlaczego dobrzy liderzy podejmują złe decyzje zob. poz CHOLEWA, Marta: Outsourcing w szpitalach powiatowych zob. poz CIEŚLICKI, Maciej: Integracja firm biorących udział w procesie fuzji w obszarze procesowym zob. poz COOK, Scott: Rewolucja kontrybucji zob. poz CROSS, Robert L.: Praktyczny przewodnik po sieciach kontaktów społecznych zob. poz DENRELL, Jerker: Błędy doboru próby i pułapki benchmarkingu zob. poz DOMAŃSKI, Jarosław: Grupy strategiczne mazowieckich organizacji non-profit zob. poz DOMAŃSKI, Jarosław: Ryzyka w działalności organizacji non-profit zob. poz DUNIN-WĄSOWICZ, Stefan: My czy oni? zob. poz

16 DZIOK, Damian: Zarządzanie ryzykiem w logistyce farmaceutycznej zob. poz ELSNER, Danuta: Recepta na cud zob. poz FAZLAGIĆ, Jan: Możliwości zastosowania metody 360 w oświacie zob. poz FECHNER, Ireneusz: Metodyka przeładunku kompletacyjnego w łańcuchu dostaw zob. poz FECHNER, Ireneusz: Uwarunkowania implementacji przeładunku kompletacyjnego w łańcuchu dostaw zob. poz GHEMAWAT, Pankaj: Globalni giganci jutra zob. poz GRODECKI, Grzegorz: Struktury organizacyjne w zarządzaniu usługami ekspresowymi POCZTEX zob. poz GULSKI, Bogusław: Styl organizacyjnego uczenia się a zmiany konkurencyjności przedsiębiorstwa zob. poz GURBIEL, Roman: Tajwańskie doświadczenia w komercjalizacji wyników badań na przykładzie rządowych instytutów badawczych zob. poz HABELMAN, Joanna: Benchmarking w sektorze usług przeładunkowych w portach morskich zob. poz HAGEL, John: Strategie kształtujące w świecie ciągłych zawirowań zob. poz HOŁODNIK-JANCZURA, Grażyna: Wdrożenie systemów informatycznych zob. poz JABŁOŃSKI, Marek: Diagnoza kompetencji pracowniczych w organizacjach uczących się - przedsiębiorstwach stosujących nanotechnologie zob. poz JASKIERNIA, Jerzy: Konstytucjonalizm polski a wyzwania globalne i regionalne XXI w. zob. poz JAWORSKA, Bianka: Quo vadis, MBA? zob. poz JAWORSKA, Maria: Nowe koncepcje zarządzania jako narzędzia poprawy sprawności działania przedsiębiorstwa Poczta Polska zob. poz KĘPIŃSKA-JAKUBIEC, Anna: Efektywność systemów e-learningowych a kapitał intelektualny przedsiębiorstwa zob. poz KIZIUKIEWICZ, Teresa: Wykorzystanie benchmarkingu w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem zob. poz KLIMCZAK, Karol: Wdrażanie zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych zob. poz KOPERTYŃSKA, Maria Wanda: Zmiany w systemach motywowania przedsiębiorstw high-tech i czynniki je warunkujące zob. poz KOSMACZ-CHODOROWSKA, Anna: Efektywne narzędzia usprawniające funkcjonowanie firm zob. poz KOŹLAK, Aleksandra: Transport w logistyce a logistyka w transporcie zob. poz KRZYŻANIAK, Stanisław: Wpływ zmienności czasu cyklu uzupełnienia zapasu na poprawność wnioskowania o zależności pomiędzy zapasem zabezpieczającym a poziomem obsługi zob. poz KUCHTA, Dorota: Koncepcja Tableau de Bord i Balanced Scorecard - podobieństwa i różnice zob. poz KUMAR, V: Jaką wartość mają dla firmy rekomendacje klientów? zob. poz LENGHARDTOVÁ, Jana: A dónde pertenece México? zob. poz LEWANDOWSKI, Roman A.: Zastosowanie Zrównoważonej Karty Wyników i Modelu Doskonałości EFQM w publicznych organizacjach ochrony zdrowia zob. poz LEWCZUK, Daniel: Kiedy prezes nie widzi potrzeby wyznaczenia następcy zob. poz MACHOWIAK, Wojciech: Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw - między nauką a praktyką zob. poz MALITKA, Anna: Koncepcja lean-thinking, czyli jak odchudzić Pocztę Polską zob. poz MARKOWSKI, Maciej: O konieczności tworzenia strategii szkół wyższych w Polsce zob. poz MARSZAŁEK, Anna: Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych zob. poz MARTYNA, Krzysztof: Programy jakości jako narzędzie doskonalenia usług pocztowych zob. poz MASIUKIEWICZ, Piotr: Specyfika zarządzania upadłością banku zob. poz MATERNOWSKA, Małgorzata: Zarządzanie ryzykiem: odpowiedzialność i kształtowanie poziomu zabezpieczeń zob. poz MICHALIK, Edward: Miejsce i znaczenie audytu oraz kontroli instytucjonalnej w poprawie efektywności funkcjonowania Poczty Polskiej zob. poz VI MIĘDZYNARODOWA Konferencja Naukowa Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem, Czechy, Harrachov 2009 zob. poz MIŚ, Mariusz: Metoda Activity-Based Costing jako narzędzie poprawy zarządzania w Poczcie Polskiej zob. poz

17 MOSZORO, Bartłomiej: Globalizacja innowacji i internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej (B+R) zob. poz NOGA, Gracjana: Strukturyzacja procesu implementacji strategii przedsiębiorstwa zob. poz NOWAK, Iwo: D. Makaruk zwycięzcą I Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej zob. poz OSBERT-POCIECHA, Grażyna: Ambiwalencja zarządzania organizacją - zagrożenie czy szansa zob. poz PAJĄK, Wojciech: Audyt organizacji systemu logistycznego przedsiębiorstwa w procesie tworzenia zintegrowanego łańcucha dostaw zob. poz PIETRUSZKA-ORTYL, Anna: Metodyczne aspekty tworzenia układów kooperacyjnych na bazie zasobów niematerialnych zob. poz PIĘTAK, Przemysław: Kryzys, czy szansa dla branży logistycznej zob. poz PRZYBYSZ, Monika: Zarządzanie kryzysowe w Kościele w Polsce zob. poz PRZYSZŁOŚĆ zarządzania zob. poz PULIŃSKA, Urszula: Zarządzanie konfliktem w organizacji zob. poz PURGAŁ-POPIELA, Joanna: Miejsce kapitału intelektualnego w rozwoju organizacji XXI wieku zob. poz ROLBIECKI, Ryszard: Systemy informacyjne w zarządzaniu logistycznym w transporcie wodnym śródlądowym zob. poz RZEŚNIOWIECKA, Barbara: Rachunkowe ujęcie franchisingu zob. poz SAPETA, Tomasz: Zarządzanie kompetencjami ze szczególnym uwzględnieniem funkcji rekrutacji zob. poz SIKORSKA, Joanna: Ocena zmian organizacyjnych w Poczcie Polskiej i ich wpływu na sprawność działania przedsiębiorstwa zob. poz SKOCZYLAS, Krystyna: Rola identyfikacji kosztów logistyki w kształtowaniu wyniku finansowego MŚP zob. poz SKOWROŃSKA, Agnieszka: Polityka logistyczna państwa w kontekście zrównoważonego rozwoju zob. poz SKRZYPEK, Adam: Innowacyjność i wiedza w procesie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw zob. poz SOBCZAK, Tomasz: Naukowa organizacja w polskich przedsiębiorstwach a kryzys gospodarczy w latach 30. XX wieku zob. poz SOKOŁOWSKI, Grzegorz: Wdrożenia technologii EPC/RFID w oparciu o standardy GS1 zob. poz STASZEWSKA, Jolanta: Klaster perspektywą dla przedsiębiorstw turystycznych w Polsce zob. poz STOMA, Monika: Jakość funkcjonalna usług hotelarskich - dyskusje modeli empirycznych w świetle koncepcji SERVQUAL zob. poz SULL, Donald N.: Jak osiągnąć prosperity w burzliwych czasach zob. poz SZUSTAKIEWICZ, Przemysław: [Prawo dostępu do informacji publicznej - recenzja] zob. poz SZYMAŃSKI, Jan Maria: Metapolityka: czy solidarność globalna jest możliwa? zob. poz ŚLIWCZYŃSKI, Bogusław: Integracja danych operacyjnych i kosztowych na potrzeby kontrolingu procesów przedsiębiorstw rolnych zob. poz TARASEWICZ, Rafał: Logistyka w sporcie zob. poz THLON, Michał: [Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach - recenzja] zob. poz TYMOCZKO, Izabela: Sposoby zabezpieczania się polskich przedsiębiorstw niefinansowych przed ryzykiem kursowym zob. poz TYSZKA, Anna: Reformy systemu ochrony zdrowia na świecie - problemy, kierunki zmian zob. poz WACHOWIAK, Piotr: [Tożsamość organizacyjna przedsiębiorstwa - recenzja] zob. poz WASSERSTEIN, Bruce: Jak udzielać doskonałych rad zob. poz WICHROWSKA, Ewa: Przywództwo transformacyjne i zarządzanie jakością w amerykańskich agencjach ochrony zdrowia i instytucjach opieki medycznej zob. poz WIETESKA, Grażyna: Czynniki ryzyka dla strumienia towaru w łańcuchu dostaw zob. poz WILCZYŃSKI, Mirosław: Jak obronić pozycję lokalnego lidera? zob. poz WINCH, Sławomir: Kulturowe uwarunkowania sukcesu organizacji gospodarczych - wyniki badań zob. poz WINTER, Małgorzata: System informacyjny rachunkowości a outsourcing księgowy zob. poz WOŹNIAK, Henryk: Ewolucja łańcuchów dostaw zob. poz WYCIŚLAK, Sławomir: Wykorzystanie teorii chaosu w zarządzaniu przedsiębiorstwem zob. poz

18 ZAMOJSKA, Małgorzata: Rola przypadku w systemie globalnym zob. poz ZAMOJSKI, Karol: Czy pojęcie emigracji coś jeszcze wyjaśnia? zob. poz ZASADZKA, Jolanta: Coaching w przedsiębiorstwie zob. poz ZBARASZEWSKA, Anna: Rachunek przepływów pieniężnych w zarządzaniu małymi jednostkami gospodarczymi zob. poz ZBARASZEWSKA, Anna: Rola rachunku przepływów pieniężnych w zarządzaniu małymi jednostkami gospodarczymi zob. poz ZORSKA, Anna: Changes in the innovation activity of transnational corporations zob. poz ŻEBROWSKI, Michał: Podejście systemowe do strategii innowacji zob. poz ŻUKOWSKI, Paweł: Model zarządzania zapasami materiałów w organizacji gospodarczej zob. poz Normalizacja DOBIJA, Dorota: O procesach standaryzacyjnych w rachunkowości zob. poz KAMIŃSKI, Maciej: Bezpieczeństwo na placach zabaw zob. poz KANIZY, Piotr: Kwarki, neurony i czas zob. poz KOWALKOW, Andrzej: Podziel się odpowiedzialnością zob. poz Kultura GOLICKA-JABŁOŃSKA, Małgorzata (1944- ). Z łódzkiego raptularza : grudzień marzec 2009 / oprac. Małgorzata Golicka-Jabłońska // Kronika Miasta Łodzi , [z.] 1, s Łódź (woj. łódzkie) kultura od 2001 r. 2. Kalendarium 008 BZCz 10221/2010 KRÓL, Andrzej. Przegląd wydarzeń : październik styczeń 2009 / [Andrzej Król] // Kronika Miasta Poznania , nr 1, s Poznań (woj. wielkopolskie) kultura od 2001 r. 2. Kalendarium 008 BZCz 10222/2010 MARSOVSZKY, Magdolna. Polityka kulturalna / Magdolna Marsovszky ; tł. Joanna Krakowska // Dialog. - R. 54, nr 4 (2009), s Materiały z międzynarodowej konferencji What was there before the after? Reflecting on the past in post-socialist countries, Budapeszt. 1. Węgry kultura polityka od 1989 r. 008 BZCz 10223/2010 MORAWIEC, Elżbieta (1940- ). Polskość jako wstydliwa choroba? : konfrontacje / Elżbieta Morawiec // Arcana , nr 2/3, s Polska kultura od 2001 r. 008 BZCz 10224/2010 RYCERZ, Danuta. Kultura iberoamerykańska w świecie / oprac. Danuta Rycerz // Ameryka Łacińska. - R. 17, nr 1 (2009), s Ameryka Łacińska kultura popularyzacja 008 BZCz 10225/2010 RYCERZ, Danuta. Wzajemne kontakty kulturalne Polska - świat iberoamerykański / oprac. Danuta Rycerz // Ameryka Łacińska. - R. 17, nr 1 (2009), s Ameryka Łacińska kultura popularyzacja Polska 2. Polska kultura popularyzacja Ameryka Łacińska 008 BZCz 10226/

19 ZANUSSI, Krzysztof (1939- ). Kilka uwag o kulturze współczesnej / Krzysztof Zanussi // Media, Społeczeństwo, Kultura , nr 1, s Fragm. referatu wygłoszonego na konferencji Media w epoce postmodernizmu. 1. Kultura socjologia 008:316 BZCz 10227/2010 BAZZICHI, Oreste: Wierni świeccy w służbie kultury zob. poz BUĆKO, Patrycja: Kulturowe wizualizacje doświadczenia zob. poz DERNAŁOWICZ, Maria: Proste życie zob. poz GLEŃ, Adrian: Jest się sobą i kimś innym zob. poz JANUS, Dominika: [Kontakty językowe i kulturowe w Europie - recenzja] zob. poz KALISZEWSKI, Wojciech: Historia pewnej przyjaźni zob. poz KOLINKO, Emilia: Archeologia ludzi i miejsc zob. poz RUTKOWSKI, Tadeusz Paweł: Portret zbiorowy ukąszonych zob. poz SHORE, Marci: Kiedy Bóg umarł... zob. poz TANIKOWSKI, Artur: Francja, Polska, sztuka i jej krytycy zob. poz TOEPLITZ, Krzysztof Teodor: Przywrócony wątek kultury literackiej zob. poz TRZECIAK, Przemysław: Inne Chiny zob. poz URBANIAK, Paweł: Literaturoznawca socjologiem zob. poz WAINGERTNER, Przemysław: Redaktor zob. poz ZŁUDZENIA, niespodzianki zob. poz /02 Bibliografia. Bibliotekarstwo. Bibliologia CHUCHRO, Ewa. Papierowy Ekran 2009 / Ewa Chuchro // Nowe Książki , nr 7, s Czytelnictwo strony WWW Polska 2. Papierowy Ekran (nagroda) laureaci 2009 r. 3. Książka strony WWW Polska 01/02:655:004 BZCz 10228/2010 DOMALEWSKA, Danuta. Usługi bibliotek akademickich prezentowane na stronach WWW : na przykładzie wybranych bibliotek Krakowa / Danuta Domalewska. - Streszcz. ang. // Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. - T. 16, nr 4 (2008), s Biblioteki akademickie strony WWW Polska 2. Kraków (woj. małopolskie) bibliotekarstwo 01/02:378:004 BZCz 10229/2010 FRANKOWICZ, Krzysztof. Krzysztof Lubera ( ) / Krzysztof Frankowicz // Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej. - R. 58 (2008), s Lubera, Krzysztof ( ) 2. Bibliotekarze biografie Polska w. 3. Nekrologi 01/02:929 BZCz 10230/2010 FRANKOWICZ, Krzysztof. Ryszard Zacharski ( ) / Krzysztof Frankowicz // Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej. - R. 58 (2008), s Zacharski, Ryszard ( ) 2. Bibliotekarze biografie Polska w. 3. Nekrologi 01/02:929 BZCz 10231/2010 GRUSZKA, Zbigniew. Wybory czytelnicze osób starszych w badaniach przeprowadzonych w Łódzkim Uniwersytecie Trzeciego Wieku / Zbigniew Gruszka. - Streszcz. ang. // Transformacje , nr 1/4 / 2008, nr 1/2, s Czytelnictwo Polska od 2001 r. 2. Ludzie starzy kultura Polska od 2001 r. 01/02 BZCz 10232/2010 HEINRICH, Sylwia. Agnieszka Maria Mietelska-Ciepierska ( ) / Sylwia Heinrich, Małgorzata Krzos // Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej. - R. 58 (2008), s

20 1.Mietelska-Ciepierska, Agnieszka ( ) 2. Bibliotekarze biografie Polska w. 3. Muzykolodzy biografie Polska w. 4. Nekrologi 01/02:78:929 BZCz 10233/2010 KRUSZEWSKI, Tomasz (1973- ). Biblioteki szkolne wobec e-wykluczenia / Tomasz Kruszewski // Wychowanie na co Dzień , nr 4/5, s Biblioteki szkolne Polska 2. Wykluczenie cyfrowe zapobieganie i zwalczanie Polska 01/02:37:004 BZCz 10234/2010 MALIK, Teresa. Halina Markowska ( ) / Teresa Malik // Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej. - R. 58 (2008), s Markowska, Halina ( ) 2. Bibliotekarze biografie Polska w. 3. Nekrologi 01/02:929 BZCz 10235/2010 MAŚLANKA, Julian (1930- ). Władysław Berbelicki ( ) / Julian Maślanka // Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej. - R. 58 (2008), s Berbelicki, Władysław ( ) 2. Bibliotekarze biografie Polska w. 3. Nauczyciele biografie Polska w. 4. Nekrologi 01/02:37:929 BZCz 10236/2010 MIKOŁAJUK, Lidia. Wirtualna biblioteka odpowiedzią na potrzeby użytkowników w dobie społeczeństwa informacyjnego / Lidia Mikołajuk. - Netogr. - Streszcz. ang. // Transformacje , nr 1/4 / 2008, nr 1/2, s Biblioteki wirtualne 01/02:004:316 BZCz 10237/2010 NAHOTKO, Marek. XV Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa Biblioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci : Kraków, 1-2 czerwca 2009 r. / Marek Nahotko, Małgorzata Nahotko, Barbara Mauer-Górska // Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. - T. 16, nr 4 (2008), s Bibliotekarstwo 2. Informacja naukowa 3. Sprawozdania z konferencji 2009 r. 01/02:00 BZCz 10238/2010 ORZEŁ, Małgorzata. Materiały do bibliografii Wrocławia za lata / oprac. Małgorzata Orzeł // Rocznik Wrocławski. - R. 10 (2006), s Wrocław (woj. dolnośląskie) historia 2. Bibliografia terytorialna 01/02 BZCz 10239/2010 PARTYKA, Anna. Bolesław Gomółka ( ) / Anna Partyka // Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej. - R. 58 (2008), s Gomółka, Bolesław ( ) 2. Bibliotekarze biografie Polska w. 3. Biolodzy biografie Polska w. 4. Nekrologi 01/02:56/59:929 BZCz 10240/2010 RÓŻYCKA, Mirosława. Goc Jolanta / Mirosława Różycka. - Bibliogr. prac J. Goc s // Bibliotekarz Zachodniopomorski. - R. 50, nr 1 (2009), s Goc, Jolanta ( ) biografia 2. Bibliotekarstwo 3. Bibliotekarze biografie Polska od 1944 r. 4. Bibliografia 01/02 BZCz 10241/2010 SIENKIEWICZOWA, Anna (1940- ). Janina Pawlicka-Nowakowa ( ) / Anna Sienkiewiczowa // Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej. - R. 58 (2008), s Pawlicka-Nowakowa, Janina ( ) 2. Bibliotekarze biografie Polska w. 3. Nekrologi 01/02:929 BZCz 10242/2010 BARTKOWIAK, A.: Bibliografia prac Jana Tredera zob. poz BIELAWSKA, Krystyna: Bibliografia prac Władysława Andrzeja Serczyka zob. poz CZAPLIŃSKI, Przemysław: Zacieśnianie pola walki zob. poz

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI SPIS TREŚCI Wstęp 9 KREATYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KAPITAŁ LUDZKI Jan Koch 13 Metody generowania nowych pomysłów Krzysztof B. Matusiak, Łukasz Arendt 29 Kadry dla nowoczesnej gospodarki wyzwania dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Pole 083 Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (P)

Pole 083 Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (P) Warszawa, 23.05.2016 Pole 083 Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (P) Stosowanie i zawartość pola W polu 083 umieszczany jest pojedynczy symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya, za pomocą którego przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13 SPIS TREŚCI Forum Bibliotek Medycznych Wiesław M a k a r e w i c z : Przedmowa Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku, Redaktora naczelnego Gazety AM Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego... 9 Ryszard Ż m u

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA I-go STOPNIA

LOGISTYKA I-go STOPNIA Lp. LOGISTYKA I-go STOPNIA Przedmioty ogólne 1 Podstawy zarządzania 2 Podstawy ekonomii 3 Inżynieria systemów i analiza systemowa 4 Elementy prawa 5 Etyka zawodowa 6 Matematyka 7 Podstawy marketingu 8

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy toml

Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy toml Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Samorząd Województwa Opolskiego Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Propozycja obszarów tematycznych seminarium doktoranckiego na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki (dla cyklu kształcenia 2016-2020) Opiekunowie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności

ZARZĄDZANIE Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - MenedŜerska, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami

Bardziej szczegółowo

Spis treści. WPROWADZENIE Jarosław Stanisław Kardas 13

Spis treści. WPROWADZENIE Jarosław Stanisław Kardas 13 Zarządzanie w przedsiębiorstwie : środowisko, procesy, systemy, zasoby / redakcja naukowa Jarosław S. Kardas, Marzena Wójcik Augustyniak. Wyd. 2. Warszawa, 2017 Spis treści WPROWADZENIE Jarosław Stanisław

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Rozdział 1. Podejście funkcjonalne a procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Elżbieta Weiss)...

Spis treści. Przedmowa Rozdział 1. Podejście funkcjonalne a procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Elżbieta Weiss)... Przedmowa... 13 Rozdział 1. Podejście funkcjonalne a procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Elżbieta Weiss)... 15 1.1. Wprowadzenie... 15 1.2. Proces zarządzania w ujęciu funkcjonalnym... 17 1.3. Zależności

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty

KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty UNIWERSYTET EKONOMIŁZNY W POZNANIU KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty 208 B 380910 Redaktor naukowy Bogna Pilarczyk Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu POZNAŃ 2011 SPIS TREŚCI Wstęp

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa

Spis treści. Przedmowa Spis treści Przedmowa Rozdział 1. Podejście funkcjonalne a procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Elżbieta Weiss) 1.1. Wprowadzenie 1.2. Proces zarządzania w ujęciu funkcjonalnym 1.3. Zależności między

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska

Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska 2016 Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo / Michał Kudłacz, Jerzy Hausner (red.). Warszawa, 2017.

Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo / Michał Kudłacz, Jerzy Hausner (red.). Warszawa, 2017. Funkcjonowanie metropolii w Polsce : gospodarka, przestrzeń, społeczeństwo / Michał Kudłacz, Jerzy Hausner (red.). Warszawa, 2017 Spis treści Wprowadzenie 11 Część I ROLA MIAST W BUDOWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji 1.Niepewność i zmienność jako podstawowe czynniki określające współczesne zarządzanie organizacjami - Damian

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny)

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA SZKOŁA WYŻSZA RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WYMAGANIA OGÓLNE Ilość semestrów: 6 Liczba punktów : 183 RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne Przykładowe zakresy tematyczne: Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27 CZĘŚĆ I Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie kryzysu Rozdział 1 STYMULOWANIE I ZARZĄDZANIE WITALNYM POTENCJAŁEM ZASOBÓW LUDZKICH W ORGANIZACJI Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

W numerze. Do pobrania pełne wydanie "Kwartalnika Policyjnego" nr 2/2014 WYWIAD

W numerze. Do pobrania pełne wydanie Kwartalnika Policyjnego nr 2/2014 WYWIAD W numerze Do pobrania pełne wydanie "Kwartalnika Policyjnego" nr 2/2014 WYWIAD Piotr Maciejczak, Artur Kowalczyk Zarządzanie w Policji to złożony proces... wywiad z nadinsp. dr. Markiem Działoszyńskim

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w Małopolsce Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków www.

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 28) 1 Wstęp do filozofii 4 30 15 E 08.1 2 Pracownia komputerowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac dyplomowych

Wybór promotorów prac dyplomowych Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE studia niestacjonarne I stopnia Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW Lp Imię i nazwisko doktoranta - nazwa uczelni Dyscyplina naukowa lub artystyczna

Bardziej szczegółowo

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Spis treści 5 Spis treści Wstęp (Adam Stabryła)... 11 Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Rozdział 1. Interpretacja i zakres metodologii projektowania (Janusz

Bardziej szczegółowo

Część 1. Podstawy kształtowania przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw... 13

Część 1. Podstawy kształtowania przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw... 13 Wstęp (Anna Adamik)... 11 Część 1. Podstawy kształtowania przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw... 13 Rozdział 1. Konkurencyjność i przewaga konkurencyjna MSP w teorii

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2012 2015 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 28) 1 Wstęp do filozofii 4 30 15 E 08.1 2 Pracownia komputerowa

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie zasobami ludzkimi. Prezentacje SYLWETEK PRMOTORÓW

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Przedmioty specjalizacyjne realizowane w sem. letnim roku akademickiego 2013/2014 na studiach niestacjonarnych: Studia I stopnia, rok 2, semestr 4

Przedmioty specjalizacyjne realizowane w sem. letnim roku akademickiego 2013/2014 na studiach niestacjonarnych: Studia I stopnia, rok 2, semestr 4 Przedmioty specjalizacyjne realizowane w sem. letnim roku akademickiego 2013/2014 na studiach niestacjonarnych: Studia I stopnia, rok 2, semestr 4 1. Ryzyko w działalności gospodarczej Dr R. Kurach KEM

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra Badan

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku ZARZĄDZANIE

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku ZARZĄDZANIE Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku ZARZĄDZANIE Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra Badan

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE LOGISTYKA 2009 SPIS TREŚCI nr 1 AKTUALNOŚCI 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 9 Infrastruktura magazynowa w logistyce / Adam Wojciechowski 13 Skroić magazyn na miarę czasów / Zofia Górska,

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Redakcja naukowa Jerzy Wyrzykowski Wrocław 2007 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 1. UWARUNKOWANIA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE 11 Teresa Zabińska

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy Praca zbiorowa pod red. Doroty Kotlorz Katowice 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra Badan

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Propozycja obszarów tematycznych seminarium doktoranckiego na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki (dla cyklu kształcenia 2016-2020) Opiekunowie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 227 116 111 0 0 36 1 Język obcy z.o.i 30 3 30 0 30 0 0 3 2 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10.

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10. GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 NADZIEJE I OBAWY O PERSPEKTYWY ZINTEGROWANEGO ROZWOJU PROGRAM KONFERENCJI 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06

Bardziej szczegółowo

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA \. BUDZETOWANIE,/ DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2005 Spis treści Wprowadzenie.. 7 Barbara Andruczyk Podział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności:

ZARZĄDZANIE Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

Email: Telefon: Jednostka: Email: michal.trubas@usz.edu.pl. Telefon: Email: dorota-teper@wp.pl. Telefon: 1227. Telefon: 1551.

Email: Telefon: Jednostka: Email: michal.trubas@usz.edu.pl. Telefon: Email: dorota-teper@wp.pl. Telefon: 1227. Telefon: 1551. Alicja Trzeciak-Ryczek dr hab. Michał Trubas mgr Dorota Teper-Kasprzycka prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk PROFESOR ZWYCZAJNY Iwona Tuszyńska REFERENT dr Monika Tomczyk dr Anna Tokarz-Kocik dr Blanka Tundys

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Autor: Marcin Kłak Wstęp Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych 1.1. Rola i znaczenie wiedzy 1.1.1. Pojęcia i definicje

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Marketing w bibliotece

Marketing w bibliotece PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Marketing w bibliotece (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Opracowała Ewelina Czajkowska

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia Zarządzenie Nr 16 /2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA

BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA v Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA pod redakcją naukową prof. dr hab. inż. Wiktora Krawczyka

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Instytut Ekonomii Lista proponowanych promotorów prac dyplomowych: Profesorowie: Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr do Uchwały Nr 0/00 z dnia czerwca 00 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 009 00 00 0 0-0 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac dyplomowych

Wybór promotorów prac dyplomowych Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze studia niestacjonarne I stopnia Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /01 z dnia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 01 01 01 01 01-016 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK :

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK : KIERUNEK : Zarządzanie PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zarządzanie marketingowe w ie Marketing i usługi Zarządzanie relacjami

Bardziej szczegółowo

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Wydawca: Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Powstanie Wydajemy Bibliotheca

Bardziej szczegółowo

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe Przedmowa Rozdział 1 Przedmiot nauk o zarządzaniu 1.1. Geneza nauk o zarządzaniu 1.2. Systematyka nauk o zarządzaniu 1.3. Pojęcie organizacji 1.4. Definicja pojęcia zarządzania i terminów zbliżonych 1.5.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 SPIS TREŚCI WSTĘP... 11 1. PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 1.1. Istota społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy (Celina

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 nazwa kierunku i specjalności Architektura krajobrazu* Architektura wnętrz projektowanie wnętrz projektowanie ogrodów projektowanie wystaw

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE I PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI

WSPÓŁCZESNE I PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI 1 WSPÓŁCZESNE I PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Rokity, Wojciecha Czakona i Adama Samborskiego Katowice 2009 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA 9

Bardziej szczegółowo

Zakres problemowy prac habilitacyjnych w naukach o zarządzaniu w latach

Zakres problemowy prac habilitacyjnych w naukach o zarządzaniu w latach Prof. dr hab. Bogdan Nogalski, WSB w Gdańsku Prof. dr hab. Szymon Cyfert, UE w Poznaniu Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2016r. Zakres problemowy prac habilitacyjnych w naukach o zarządzaniu w latach 2007 2015

Bardziej szczegółowo

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Data Tytuł Nazwisko i Imię Rok Poziom Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy studiów studiów Tryb studiów 2016-01-22 dr Dominika

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne za lata 2000 2011 sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Oprac. mgr Ewa Kanicka Wydział

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje Spis treści Przedmowa... 11 Część I Przedsiębiorczość i innowacje... 19 Rozdział 1. Monika Bartoszek Współczesne podejście do innowacji jako wartości dla klienta... 21 Wstęp... 21 1. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz. Legenda: E egzamin; Z zaliczenie; ZO zaliczenie z oceną; O ocena; PP praca pisemna; w wykład;

Bardziej szczegółowo

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Arkadiusz Michał Kowalski 4. OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE OFONAWTDAWN^ WARSZAWA 2013 SPIS TREŚCI wstęp : 9 1. Przedmiot,

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRZYSZŁOŚCI

MARKETING PRZYSZŁOŚCI UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 595 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 55 MARKETING PRZYSZŁOŚCI TRENDY. STRATEGIE. INSTRUMENTY ZACHOWANIA PODMIOTÓW NA KONKURENCYJNYM RYNKU SZCZECIN 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo