Innowacyjne. rozwiązania. teletransmisyjne dla szpitali. Economic. fiber optic solutions for hospitals

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Innowacyjne. rozwiązania. teletransmisyjne dla szpitali. Economic. fiber optic solutions for hospitals"

Transkrypt

1 Innowacyjne Economic rozwiązania fiber optic solutions for hospitals teletransmisyjne dla szpitali MICROSENS fiber optic solutions - intelligent, reliable, high-performance

2 KONCEPCJA FIBER TO THE OFFICE (FTTO) FIBER TO THE OFFICE (FTTO) USŁUGI TRIPLE PLAY FIBER TRIPLE TO PLAY THE OFFICE (FTTO) SIECI LOKALNE TRIPLE LOCATION PLAY NETWORKING SIEĆ ROZLEGŁA LOCATION INDUSTRIAL NETWORKING ETHERNET ETHERNET INDUSTRIAL PRZEMYSŁOWY ETHERNET EDITORIAL EDITORIAL OD REDAKCJI Dear reader, Increasing health costs and reduced social benefits are cutting into hospital and clinic budgets all the time. Mounting pressure to keep costs down leaves institutions with less and less financial flexibility. Decision makers have long recognised that ITsupported medicine is the only feasible way of providing quality Drodzy Dear patient reader, Czytelnicy, care while maintaining a competitive business edge. Wciąż Increasing However, zmieniające consolidating health costs się the and regulacje ever reduced increasing social powodują benefits amounts zmniejszanie are of cutting patient budżetów into management hospital szpitali and clinic PACS i klinik. budgets (Picture Rosnąca all Archiving the presja time. and Mounting kosztowa Communication pressure zawęża przy to keep tym costs możliwości down leaves działania institutions w sensie with ekonomicznym. less and less financiature, flexibility. as does the Decision increasing makers integration have long of audio recognised and video that data. IT- Na System) data places totally new demands on network infrastruc- poziomie decyzyjnym medycyna wspierana informatycznie już dawno okazała się jedyną drogą pozwalającą znaleźć komprosupported In Fiber To medicine The Office, is the MICROSENS only feasible has way put of together providing a networ- quality mis między możliwością zapewnienia odpowiedniego poziomu patient care while maintaining a competitive business edge. opieki king concept nad pacjentami, with long-term a zachowaniem economic konkurencyjności. viability that specifically addresses these new challenges. Jednak However, konsolidacja consolidating coraz the większej ever increasing ilości informacji amounts o pacjentach of patient i management MICROSENS danych PACS systems and (Picture PACS increase Archiving (Picture your Archiving and IT-infrastructure s Communication and Communication profitability System) stawia System) by, for example, zupełnie data places supporting nowe totally wymagania new fee-based demands w zakresie additional network infrastruktury services infrastructuretient Internet as podobnie does the or IPTV increasing jak and postępująca thus integration generating integracja of additional audio danych and audio revenue. video i data. wi- As like sieciowej, padeo. In a German Fiber Koncepcja To developer The Fiber Office, and To The MICROSENS manufacturer Office MICROSENS has of put high-performance together łączy nowoczesną a networking optic concept components, budowy with long-term we have sieci successfully z economic długoterminową viability supported that rentownością, a number specifically of fiber technologię odpowiadając addresses projects in these na health new te nowe challenges. care wyzwania. industry by providing reliable products and excellent consultation. Our work ranges from future-proof Systemy firmy MICROSENS zwiększają rentowność infrastruk- MICROSENS Fiber To The systems Office in-house increase networking your IT-infrastructure s to data center profitability links to tury informatycznej m.in. poprzez obsługę dodatkowych usług, by, conceptual for example, designs supporting of 10/40G fee-based transmission additional technology services based like patient Internet IPTV and thus generating additional revenue. As intercampus networks takich jak dostęp do Internetu dla pacjentów lub telewizja IPTV, umożliwiając tym samym for hospital uzyskiwanie groups. dodatkowych przycho- a German developer and manufacturer of high-performance fiber dów. Jako uznany niemiecki projektant i producent wydajnych rozwiązań optic On the components, following światłowodowych pages, we have you successfully z will powodzeniem learn more supported towarzyszyliśmy about a how number you, już as of wielu projects a health projektom in care the health organisation s w zakresie care industry opieki purchasing zdrowotnej, by providing or IT-decision od reliable przyszłościowej products maker, sieci and can benefit excellent wewnętrznej from consultation. future-proof Fiber To The Our Office, network przez ranges structures podłączenie from incorporating future-proof do centrów Fiber MICROSENS obliczeniowych, To The fiber Office optic in-house aż solutions. po koncepcje networking sieci to data międzyklinicznych center links to opartych conceptual na designs technologii of 10/40G transferu transmission 10/100G technology w standardzie based Inter- intercampus Enjoy reading networks this brochure! for hospital groups. campus. Na On kolejnych Yours the Dipl.-Ing. following stronach Thomas pages, dowiedzą Kwaterski you will się learn Państwo more jak about będąc how osobami you, as podejmującymi a Authorised health care Officer organisation s decyzje w zakresie and Founder purchasing infrastruktury of MICROSENS or IT-decision IT w jednostkach GmbH & Co. maker, KG służby zdrowia czerpać korzyści z zastosowania przyszłościowych can benefit from future-proof network structures incorporating struktur sieciowych opartych na rozwiązaniach MICROSENS. MICROSENS fiber optic solutions. Życzymy ciekawej lektury! Inż. Enjoy Thomas reading Kwaterski this brochure! Prokurent i założyciel firmy MICROSENS GmbH & Co. KG Yours Dipl.-Ing. Thomas Kwaterski Authorised Officer and Founder of MICROSENS GmbH & Co. KG

3 FIBER Fiber TO To THE The OFFICE Office (FTTO) Fiber To The Office Fiber To The Offi ce Ekonomiczna sieć lokalna jako podstawa Economic in-house networking as a basis for effi cient wydajnych procesów biznesowych w medycynie medical business procedures System MICROSENS Fiber To The Office to sposób na niezawodne MICROSENS dostarczanie informacji Fiber To The o stanie Office pacjentów provides lekarzom specialists i personelowi and health care medycznemu workers with przy reliable wykorzystaniu patient maksymalnej data delivery szerokości using maximum pasma. bandwidth. W odniesieniu In regard do wysokich to the high wymagań requirements dotyczących for EMC stabilności stability EMC dla sieci szpitali, światłowód staje się atrakcyjny również of hospital networks, fiber becomes also attractive in terms of investment costs (CAPEX) compared to shielded copper cables. The pod względem kosztów inwestycyjnych (CAPEX) w porównaniu do kabli miedzianych. System wykorzystuje przyszłościowe system uses future-proof fiber optic cables with the high range okablowanie światłowodowe o dużym zasięgu niezbędnym to necessary to span the large distances between clinic areas, thus stworzenia połączeń na dużych odległościach na obszarach klinik, making nie wymagając numerous dużej additional liczby distributor dodatkowych cabinets punktów in the subdystrybucyjnych w The poszczególnych continuous budynkach. extension of Wydłużenie the fiber optic odcinków lines building unnecessary. into światłowodu the user aż area do is obszaru, one of the w którym fundamental pracują ideas użytkownicy, behind stanowi jedno optic z podstawowych technology guarantees założeń FTTO. the system s Światłowód long gwarantuje useful life FTTO. Fiber even długi through czas użytkowania multiple technology sieci mimo upgrades. kolejnych Clinic zmian managers technologii. and technical Dzięki temu directors zarządzający are thus kliniką ensured i dyrektorzy of long-term techniczni investment osiągają protection w ramach and zarządzania can plan IT-cost kosztami management informatycznymi with confidence. długookresową ochronę inwestycji i bezpieczeństwo w planowaniu. Sala chorych IP-TV Mobile Clinical Assistant (MCA) Sala operacyjna Punkt dystrybucyjny WLAN Kamera Centralny przełącznik światłowodowy Dystrybutor pasywny Przełącznik instalacyjny PoE Telefon VoIP Przełącznik instalacyjny PoE Przełącznik instalacyjny Światłowód MICROSENS FTTO Switches enable extension of the fiber optic network Przełączniki into FTTO the tertiary MICROSENS cabling umożliwiają area (cable trunking, rozszerzenie floor zasięgu boxes, sieci światłowodowej aż do obszaru końcowego (kanały kablowe, wall and table installations) puszki podpodłogowe, instalacje ścienne i stołowe). Koncepcja FTTO MICROSENS łączy w sobie zalety przyszłościowej sieci światłowodowej z elastycznością technologii przyłączeniowej z użyciem okablowania miedzianego. Dzięki temu FTTO stanowi istotny element zwiększający opłacalność nowoczesnej The opieki MICROSENS medycznej. FTTO concept combines the advantages of future-proof fi ber optic networking with the fl exibility of copper based twisted pair terminal connection technology. FTTO thus forms an important building block of a more cost-effective system Zwiększona efektywność energetyczna i niższe koszty eksploatacji dzięki of nieskomplikowanym modern medical care. strukturom informatycznym Zastosowanie w technologii FTTO architektury typu collapsed backbone powoduje znaczne obniżenie kosztów instalacji i konserwacji, ponieważ nie są konieczne aktywne punkty subdystrybucyjne na poszczególnych kon- Higher dygnacjach. energy W effi rezultacie ciency powstaje and lower mało maintenance skomplikowana infrastruktura costs thanks informatyczna to streamlined o wysokiej IT-structures efektywności energetycznej, przy czym uzyskuje się dodatkową powierzchnię do ekonomicznego wykorzystania. Ponadto w wyraźny sposób zostaje zredukowana ilość potrzebnych kabli. Rozwiązanie to jest korzystne również w The collapsed backbone architecture employed by FTTO significantly reduces installation and maintenance costs by eliminating the need for storey distribution rooms. This creates a streamlined, energy-efficient kontekście surowych zaleceń dotyczących przestrzegania określonych standardów w służbie zdrowia, jak choćby IT-infrastructure and increases the surface area which can be used profitable instead. It also significantly reduces w odniesieniu do odporności na zakłócenia elektromagnetyczne, łącznej dostępności sieci i parametrów ogólnej oceny the ryzyka, total na volume przykład of cable rozprzestrzeniania needed. As far as się the pożaru. health care industry s strict compliance standards are concerned, the system provides marked advantages, both in terms of general network availability and on general risk assessment parameters such as fire propagation. Korzystanie z opcji Power-over-Ethernet w przypadku urządzeń końcowych Power-over-Ethernet use for terminals W koncepcji FTTO przełącznik instalacyjny MICROSENS stanowi łącznik między okablowaniem światłowodowym a złączem urządzenia końcowego w technologii miedzianej. Dzięki wykorzystaniu technologii PoE (Power-over- In Ethernet) the FTTO można concept, przy the niskich MICROSENS kosztach Micro zasilać Switch napięciem forms telefonię the link i rozwiązania between the dla fiber monitoringu optic cabling wykorzystując and the twisted kable miedziane. pair based terminal Urządzenia connections. sieci bezprzewodowej PoE (Power-over-Ethernet) WLAN mogą służyć makes na it possible przykład to jako power fundament telephony dla and systemów mobilnego solutions dostępu cost-effectively do danych using lub twisted redukujących pair cabling. koszty WLAN urządzeń solutions VoIP. can, for example, serve as the surveillance foundations for mobile data access systems or for cost lowering VoIP solutions. Montaż bez użycia narzędzi, elastyczna instalacja, sprawdzone w praktyce medycznej Tool-free installation, fl exible assembly, medical approval Przełączniki instalacyjne firmy MICROSENS nadają się do różnorodnych schematów montażu. Zapewniają wiele korzyści również pod względem technicznym. MICROSENS FTTO Micro Switches are suitable for a wide variety of installation Montaż w kanałach kablowych, skrzynkach podłogowych i szafach scenarios. The devices also provide a number of technical advantages. sterowniczych bez użycia narzędzi, za pomocą zatrzasków Snap-in Wykonanie mounting bez wentylatorów, for cable trunks, wysoka under-floor niezawodność tanks and i stabilność control cabinets no techniczna tools required Fanless Profesjonalny design i highly higieniczny reliable montaż and technologically urządzeń stable Professional Wysoka wydajność and hygienic dzięki device technologii assembly Gigabit Ethernet Prosta administracja dzięki inteligentnemu oprogramowaniu High performance thanks to Gigabit Ethernet technology do zarządzania (NMP) Intelligent management software (NMP) makes administrative work simple Zintegrowane bezpieczeństwo, na przykład uwierzytelnianie 802.1X, Integrated VLAN i QoS security measures such as 802.1X authentication, VLAN and QoS Do W you przypadku have any jakichkolwiek questions about pytań our FTTO dotyczących products? naszej Just contact oferty, our zachęcamy expert consultant do kontaktu: directly: Mr. Dirk Herppich Technical Consultant Tel tel lub

4 Usługi dodatkowe Triple Play wyższa rentowność w szpitalach Szybka amortyzacja dzięki przychodom z usług odpłatnych Tworzenie wielu zastosowań dla infrastruktury sieciowej zapewnia szereg korzyści ekonomicznych. Z jednej strony, skuteczne procedury biznesowe pozwalają zwiększyć wydajność przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążeń pracowników. Po drugie, kompleksowe usługi komunikacyjne wpływają na poprawę zadowolenia pacjentów i jakość opieki. Pod względem finansowym usługa Triple Play pozwala instytucjom medycznym amortyzować ich pilnie potrzebne inwestycje w sieci o wysokiej wydajności szybciej, generując dochody pochodzące z płatnych usług komunikacyjnych, takich jak dostęp pacjenta do Internetu, IPTV oraz video-on-demand. Zmniejszenie kosztów bez obniżenia jakości opieki medycznej Zmniejszenie kosztów stanowi często dla dyrektorów szpitali preferowany środek zapewnienia długookresowej konkurencyjności zakładu opieki zdrowotnej. Ponieważ stawki ryczałtowe za daną usługę medyczną ograniczają możliwości uzyskania dochodów, sam wzrost liczby obsługiwanych pacjentów jako droga do zwiększenia zysków ma sens wyłącznie przy zwiększeniu wydajności procesów. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo obniżenia jakości opieki i przeciążenia personelu. Długookresowe obniżenie kosztów eksploatacji Stworzenie wydajnej sieci na wszystkich poziomach opieki zdrowotnej i związane z tym długookresowe zmniejszenie kosztów eksploatacji możliwe jest wyłącznie dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii. Oferowane przez firmę MICROSENS komponenty FTTO zapewniają podstawę do wydajnej koncepcji sieci Triple Play. W sieci tej następuje jednoczesny transfer danych różnego typu, np. wewnętrznych danych z systemu informatycznego szpitala, rozmów VoIP, jak również usług dodatkowych dla pacjentów, takich jak Internet lub IPTV. Prosta i ekonomiczna rozbudowa istniejącej sieci Jednym z kluczowych elementów dla sprawnego i efektywnego funkcjonowania nowoczesnego szpitala jest niezawodna i bezpieczna sieć teletransmisyjna. Wraz ze zwiększającą się ilością danych i rosnącymi wymaganiami stawianymi sieci, pojawia się potrzeba jej rozbudowy Stopniowe zwiększanie wydajności łączy Firma MICROSENS oferuje koncepcję rozbudowy, która w przeciwieństwie do uzupełniającego lub nawet całkowicie nowego okablowania umożliwia łatwe zwiększenie wydajności łączy. Placówki medyczne mogą planować wykorzystanie swojego kapitału w sposób bardziej elastyczny przez zastosowane przełączników instalacyjnych firmy MICROSENS. Punktowa rozbudowa poszczególnych części budynków lub pięter może być rozdzielona na różne budżety. Stopniowa rozbudowa ogranicza ponadto do minimum zakłócenia i przerwy w pracy. Profesjonalne rozwiązania dla rozbudowy sieci Niezbędne do rozbudowy sieci dodatkowe, pasywne gniazda RJ-45 wymagają kosztownych oraz kłopotliwych prac instalacyjnych związanych z układaniem poziomego okablowania miedzianego. Często prace instalacyjne nie są możliwe do przeprowadzenia ze względu na konieczność wyłączenia z funkcjonowania części szpitala. W takich sytuacjach doskonałą alternatywą są przełączniki instalacyjne, umożliwiające zwielokrotnienie gniazda pasywnego, bez konieczności obsadzania kolejnych portów na przełączniku centralnym. Elastyczne możliwości zastosowania przełączników instalacyjnych w obiektach służby zdrowia TRIPLE PLAY Zastosowanie w salach chorych, salach operacyjnych oraz w administracji Bezpośrednia, beznarzędziowa instalacja w suficie, ścianach i podłogach Kompatybilność z systemem Mosaic 45x45 (m.in. Legrand, OBO BETTERMANN/Ackermann) Połączenie z telefonią, systemami zgłoszeniowymi i systemami monitorowania pacjentów opartymi na protokole IP Wsparcie dla aplikacji wideo Zasilanie energią elektryczną urządzeń sieci WLAN i telefonów VoIP za pomocą technologii Power-over-Ethernet Zaimplementowane protokoły bezpieczeństwa (uwierzytelnianie zgodne z normą 802.1X, RADIUS) Centralne oprogramowanie zarządzające poprzez SNMP, CLI, www lub oprogramowanie zarządzające MICROSENS NMP, kompatybilne z IPv6 W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej oferty, zachęcamy do kontaktu: tel lub 7

5 Przyszłościowa sieć rozległa jako czynnik konkurencyjności świadczeniodawcy medycznego W czasach ograniczonych funduszy i zmniejszanych dotacji menedżerowie klinik i dyrektorzy techniczni wymagają inwestycji o długofalowej perspektywie. Koszty zakupu mają przy tym pozostawać w odpowiedniej relacji do rzeczywistych potrzeb w zakresie szerokości pasma. Przyszłe wymagania muszą być uzasadnione ekonomicznie. Ekonomiczne wykorzystanie wydajności światłowodu Technologia multipleksacji optycznej pozwala zarządom klinik na korzystne pod względem kosztów zwielokrotnienie wydajności istniejących odcinków światłowodu. Dzięki równoległemu transferowi kilku długości fal przez światłowód można osiągnąć szybkość transferu dochodzącą do kilkuset gigabitów na sekundę bez konieczności układania dodatkowych kabli światłowodowych. W razie braku własnych odcinków światłowodu można wynająć brakujące odcinki (dark fiber) i korzystać z nich w ekonomiczny sposób. SIEĆ ROZLEGŁA Rosnąca współpraca interdyscyplinarna, łączenie klinik w regionalne centra kompetencyjne, a także zintegrowane zaopatrzenie jako nowy paradygmat opieki zdrowotnej mają za zadanie gwarantować wyższą jakość leczenia, lecz jednocześnie prowadzą do znacznie większej konkurencyjności. Zdolność tworzenia sieci stanowi przy tym obecnie jeden z kluczowych czynników wyższej produktywności i efektywności kosztowej. Skalowalna platforma transportowa 10/100G MICROSENS dla szybkich sieci optycznych oferuje usługodawcom medycznym podstawę dla rozbudowy sieci w przyszłości wraz z ich wzrastającymi wymaganiami dotyczącymi przepustowości. Pay as you grow małe inwestycje początkowe, niskie koszty eksploatacji, możliwość skalowania w każdej chwili Obowiązująca przy planowaniu inwestycji i uznana już dawno przez operatorów telekomunikacyjnych zasada pay as you grow odnosi się obecnie w takim samym stopniu do sieci w klinikach, u partnerów współpracujących i w centrach medycznych. Modularna struktura optycznej platformy transportowej firmy MICROSENS pozwala na optymalne dostosowanie kosztów inwestycji do istniejących potrzeb. W przypadku rosnących wymagań w odniesieniu do szerokości pasma lub zapotrzebowania na dodatkowe usługi można po prostu dodać kolejne moduły. Efektywny pod względem energetycznym projekt systemu zapewnia ponadto niskie koszty eksploatacyjne w zakresie chłodzenia i zużycia prądu. Połączenie klinik i szpitali z centrami obliczeniowymi Zewnętrzne zapasowe centrum obliczeniowe do 350 km Optyczna platforma transportowa MICROSENS Obrazowe metody diagnostyki, elektroniczne akta pacjentów i zaostrzone wytyczne związane z wewnętrznymi i zewnętrznymi zaleceniami dotyczącymi przestrzegania przepisów skutkują stale rosnącymi wymaganiami w odniesieniu do bezpieczeństwa centrów obliczeniowych. W branży medycznej standardem stało się podłączanie zewnętrznych zapasowych centrów obliczeniowych. Jest do 350 km Szpitalne centrum przetwarzania danych Elastyczny, wysoko wydajny system optycznej transmisji zapewniający optymalne dostosowanie do rosnącego zapotrzebowania na przepustowość w sieciach CWDM, DWDM i SDH. Wysoki poziom zabezpieczenia przed awarią, redundancja, skalowalność Wsparcie dla wielu protokołów (Fibre Channel, Ethernet, SDH) Efektywność energetyczna Systemy CWDM/DWDM (praca również w trybie mieszanym) przeznaczone dla pasma o szerokości od 100 Mb/s do 100 Gb/s i maks. 160 oddzielnych kanałów Szpitalne centrum to rozwiązanie, które najbardziej przetwarzania skutecznie rozwiązuje problemy zarządzania ryzykiem. danych Dzięki wysokiej wydajności transferu platformy optycznej firmy MICROSENS możliwe jest podłączanie zewnętrznych centrów obliczeniowych w sposób redundantny przez kilka dedykowanych kanałów o dużej szerokości pasma, co zapewnia niezawodny transfer różnych usług. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej oferty, zachęcamy do kontaktu: 9 tel lub

6 Niezawodne rozwiązania z zakresu Ethernetu przemysłowego do zarządzania i monitorowania w placówkach medycznych W opiece zdrowotnej oprócz kwestii ekonomicznych liczy się przede wszystkim niezawodność i bezpieczeństwo. Odnosi się to w szczególności do dostępności systemów do zarządzania budynkami oraz komponentów przemysłowych Ethernet służących do podłączania systemów zasilania. Ze względu na to, że zdrowie pacjentów zależy bezpośrednio od systemów zasilania energią elektryczną i klimatyzacji, nie do przyjęcia są awarie systemu w tych obszarach. Dzięki starannym procesom produkcji i najbardziej surowym wymaganiom w zakresie zapewnienia jakości urządzenia przemysłowe Ethernet firmy MICROSENS przyczyniają się do niezawodnego działania sieci w obrębie technicznych systemów budynków szpitalnych. ETHERNET PRZEMYSŁOWY Stabilność techniczna, niemieckie wykonanie W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na przesył danych w czasie rzeczywistym komponenty sieciowe są coraz częściej stosowane również w trudnych warunkach otoczenia. Na przykład kamery IP są często wykorzystywane na zewnątrz do monitorowania parkingów i szlabanów. Te zakresy zastosowania stawiają szczególnie wysokie wymagania w odniesieniu do procesu przygotowania i produkcji. W związku z tym firma MICROSENS stawia na projektowanie i wytwarzanie wszystkich komponentów Profi Line w Niemczech. Centralne zarządzanie i maksymalny poziom zabezpieczenia przed awarią Najwyższa jakość produkcji i zaawansowana technologia półprzewodnikowa zapewniają odporność na działanie wysokiej temperatury i długą żywotność urządzeń przemysłowych Ethernet MICROSENS. Urządzenia przemysłowe MICROSENS są idealne do technologii zarządzania budynkami i sterowania opartych na protokole IP (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, oświetlenie, nagłośnienie, systemy informatyczne i kierowania, sygnalizacja pożarowa, kontrola dostępu). Certyfikat dopuszczający do stosowania w urządzeniach zasilających energią elektryczną i rozdzielaczach (IEC / IEEE 1613) Opatentowana topologia pierścienia światłowodowego gwarantu je maksymalną dostępność zastosowań o znaczeniu krytycznym Wysoki zakres odporności termicznej (temperatura eksploatacji od 40 C do +75 C) Power-over-Ethernet, VLAN, QoS, IGMP Snooping, STP/RSTP i centralne zarządzanie (NMP) MICROSENS fiber optic solutions intelligent, reliable, high-performance

7 MICROSENS GmbH Sp. z o.o. & Co. KG ul. Küferstr. Ślężna 16187/s Hamm Wrocław/Polska / Germany tel. Tel / fax Fax / The statements made in this brochure do not represent binding guarantees of product characteristics. Please refer to our General Terms and Conditions for more information. MICROSENS GmbH & Co. KG 05/14 36/11

KATALOG BIZNESOWY. Produkty 2014/2015. Bezpieczeństwo Przełączniki NASy WiFi Rejestratory

KATALOG BIZNESOWY. Produkty 2014/2015. Bezpieczeństwo Przełączniki NASy WiFi Rejestratory KATALOG BIZNESOWY Produkty 2014/2015 Bezpieczeństwo Przełączniki NASy WiFi Rejestratory Przełączniki, sieci bezprzewodowe oraz rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo stworzone przez NETGEAR są podstawą

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO PRODUKTÓW INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) O NAS IT NETWORKS DATA CENTER INTEGRATION & OUTSOURCING KLIENCI I PARTNERZY

PORTFOLIO PRODUKTÓW INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) O NAS IT NETWORKS DATA CENTER INTEGRATION & OUTSOURCING KLIENCI I PARTNERZY PORTFOLIO PRODUKTÓW O NAS INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) DATA CENTER O NAS SPIS TREŚCI 1 2 3 DATA CENTER O NAS DATA CENTER 4 5 6 O NAS 1 O NAS DATA CENTER Grupa Kapitałowa Comarch na

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie 1 Spis treści 1. Obszary zastosowań rynek CMPD. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Systemy dla przedsiębiorstw

Systemy dla przedsiębiorstw Systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Zaufanie Partnerów Alstor działa na polskim rynku od ponad 26 lat. Swoje wieloletnie sukcesy na rynku teleinformatycznym

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA KONCEPCJA I ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE DLA PROJEKTU PN.: SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW

1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW Strona 1 z 78 1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oraz technologiczny realizacji projektu Sieć Szerokopasmowa Polski

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC projekt do konsultacji

Wytyczne w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC projekt do konsultacji Wytyczne w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC projekt do konsultacji Warszawa, czerwiec 2015 r. 2 SPIS TREŚCI Słownik pojęć

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne centrum danych

Nowoczesne centrum danych Nowoczesne centrum danych 1 2 Spis treści Kolokacja rośnie w tempie dwucyfrowym Paweł Olszynka, PMR Hybrydowa lokalizacja danych Internet Rzeczy nowe wyzwania dla centrów danych Jak zwiększyć dynamikę

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2012/13

Katalog produktów 2012/13 Katalog produktów 2012/13 P U R E I P - C O M M U N I C A T I O N S Wersja polska Communicate & Collaborate. Boost Your Efficiency. ESTOS Software for Unified Communications The ESTOS Unified Communications

Bardziej szczegółowo

zaawansowane technologie informatyczne

zaawansowane technologie informatyczne zaawansowane technologie informatyczne 1 Profil działalności Poznańska spółka informatyczna TALEX powstała w 1989 roku. TALEX świadczy zaawansowane usługi informatyczne dla dużych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP

Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP Wydanie Nr 13 Pismo dla Inwestorów, Użytkowników, Projektantów oraz Partnerów Schrack Seconet Polska 2 Szkolenia, edukacja 3 Rok 2012 Integral over IP 4/5 Nowość w ofercie Schrack Seconet 6/7 Integral

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI - Contents

SPIS TRE CI - Contents WSPÓ CZESNE WYZWANIA TRANSPORTU W LOGISTYCE SPIS TRE CI - Contents T o m a s z A m b r o z i a k, K o n r a d L e w c z u k Wybrane aspekty harmonogramowania procesu magazynowego...5 Some aspects of scheduling

Bardziej szczegółowo

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta ISSN 1427 2628 URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA BIURO ROZWOJU WROCŁAWIA Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta Zeszyt 4 (55) 2004 Wrocław 2004 Wydano na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Gazeta Finansowa NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Kolorowy magazyn tygodnika Gazeta Finansowa (bezpłatny, wyłącznie do 46 numeru z 18 24 listopada 2011 r.) Już 16 grudnia specjalne wydanie Magazynu GF Kolorowy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA realizacji projektów z zakresu budowy sieci szerokopasmowych podlegających notyfikacji realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. Company Profile

Profil firmy. Company Profile Profil firmy Firma Connect Distribution Sp. z o.o., założona w 1998 roku, jest wyspecjalizowanym dystrybutorem rozwiązań IT z wartością dodaną. Dostarczamy najwyższej światowej jakości rozwiązania software

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz

Załącznik nr 6 do siwz Załącznik nr 6 do siwz DO.2800.3.2015 dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro na dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnym Przedmiot umowy w szczególności

Bardziej szczegółowo

To Był Ich Własny Szyfr... That was thieir own code...

To Był Ich Własny Szyfr... That was thieir own code... W 1942 roku podczas zawziętych walk na Pacyfiku, Amerykanie użyli Indian Navaho w charakterze szyfrantów. Nikt nie rozumiał ich języka. To Był Ich Własny Szyfr... Dzięki temu byli w stanie zespolić w całość

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie

Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie Wrzesień 2009 2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS ILUSTRACJI... 7 SPIS TABEL... 8 1 ISTOTA I CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA...

Bardziej szczegółowo

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich CLOUD COMPUTING w sektorze finansowym Autorzy Ewa Dybka Dariusz Falkowski Robert Gajda Maciej Gawroński Martyna Kubiak Wojciech Małek Przemysław

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Competence in Video Security. Katalog 2 011

Competence in Video Security. Katalog 2 011 Competence in Video Security compe ence Katalog 2 011 GEUTEBRÜCK Katalog 2011 PRZYSZŁOŚĆ BUDOWANA JEST NA PRZESZŁOŚCI* Praktycznie codziennie rynek zalewany jest nowymi produktami. Nasz nowy katalog zawiera

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Liebert APS od 5 do 20 kva. Modułowa ochrona zasilania dla aktualnych i zwiększających się poziomów obciążenia

Liebert APS od 5 do 20 kva. Modułowa ochrona zasilania dla aktualnych i zwiększających się poziomów obciążenia Liebert APS od 5 do 20 kva Modułowa ochrona zasilania dla aktualnych i zwiększających się poziomów obciążenia Emerson Network Power, część firmy Emerson, organizacji o zasięgu światowym, łącząca rozwój

Bardziej szczegółowo