Innowacyjne. rozwiązania. teletransmisyjne dla szpitali. Economic. fiber optic solutions for hospitals

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Innowacyjne. rozwiązania. teletransmisyjne dla szpitali. Economic. fiber optic solutions for hospitals"

Transkrypt

1 Innowacyjne Economic rozwiązania fiber optic solutions for hospitals teletransmisyjne dla szpitali MICROSENS fiber optic solutions - intelligent, reliable, high-performance

2 KONCEPCJA FIBER TO THE OFFICE (FTTO) FIBER TO THE OFFICE (FTTO) USŁUGI TRIPLE PLAY FIBER TRIPLE TO PLAY THE OFFICE (FTTO) SIECI LOKALNE TRIPLE LOCATION PLAY NETWORKING SIEĆ ROZLEGŁA LOCATION INDUSTRIAL NETWORKING ETHERNET ETHERNET INDUSTRIAL PRZEMYSŁOWY ETHERNET EDITORIAL EDITORIAL OD REDAKCJI Dear reader, Increasing health costs and reduced social benefits are cutting into hospital and clinic budgets all the time. Mounting pressure to keep costs down leaves institutions with less and less financial flexibility. Decision makers have long recognised that ITsupported medicine is the only feasible way of providing quality Drodzy Dear patient reader, Czytelnicy, care while maintaining a competitive business edge. Wciąż Increasing However, zmieniające consolidating health costs się the and regulacje ever reduced increasing social powodują benefits amounts zmniejszanie are of cutting patient budżetów into management hospital szpitali and clinic PACS i klinik. budgets (Picture Rosnąca all Archiving the presja time. and Mounting kosztowa Communication pressure zawęża przy to keep tym costs możliwości down leaves działania institutions w sensie with ekonomicznym. less and less financiature, flexibility. as does the Decision increasing makers integration have long of audio recognised and video that data. IT- Na System) data places totally new demands on network infrastruc- poziomie decyzyjnym medycyna wspierana informatycznie już dawno okazała się jedyną drogą pozwalającą znaleźć komprosupported In Fiber To medicine The Office, is the MICROSENS only feasible has way put of together providing a networ- quality mis między możliwością zapewnienia odpowiedniego poziomu patient care while maintaining a competitive business edge. opieki king concept nad pacjentami, with long-term a zachowaniem economic konkurencyjności. viability that specifically addresses these new challenges. Jednak However, konsolidacja consolidating coraz the większej ever increasing ilości informacji amounts o pacjentach of patient i management MICROSENS danych PACS systems and (Picture PACS increase Archiving (Picture your Archiving and IT-infrastructure s Communication and Communication profitability System) stawia System) by, for example, zupełnie data places supporting nowe totally wymagania new fee-based demands w zakresie additional network infrastruktury services infrastructuretient Internet as podobnie does the or IPTV increasing jak and postępująca thus integration generating integracja of additional audio danych and audio revenue. video i data. wi- As like sieciowej, padeo. In a German Fiber Koncepcja To developer The Fiber Office, and To The MICROSENS manufacturer Office MICROSENS has of put high-performance together łączy nowoczesną a networking optic concept components, budowy with long-term we have sieci successfully z economic długoterminową viability supported that rentownością, a number specifically of fiber technologię odpowiadając addresses projects in these na health new te nowe challenges. care wyzwania. industry by providing reliable products and excellent consultation. Our work ranges from future-proof Systemy firmy MICROSENS zwiększają rentowność infrastruk- MICROSENS Fiber To The systems Office in-house increase networking your IT-infrastructure s to data center profitability links to tury informatycznej m.in. poprzez obsługę dodatkowych usług, by, conceptual for example, designs supporting of 10/40G fee-based transmission additional technology services based like patient Internet IPTV and thus generating additional revenue. As intercampus networks takich jak dostęp do Internetu dla pacjentów lub telewizja IPTV, umożliwiając tym samym for hospital uzyskiwanie groups. dodatkowych przycho- a German developer and manufacturer of high-performance fiber dów. Jako uznany niemiecki projektant i producent wydajnych rozwiązań optic On the components, following światłowodowych pages, we have you successfully z will powodzeniem learn more supported towarzyszyliśmy about a how number you, już as of wielu projects a health projektom in care the health organisation s w zakresie care industry opieki purchasing zdrowotnej, by providing or IT-decision od reliable przyszłościowej products maker, sieci and can benefit excellent wewnętrznej from consultation. future-proof Fiber To The Our Office, network przez ranges structures podłączenie from incorporating future-proof do centrów Fiber MICROSENS obliczeniowych, To The fiber Office optic in-house aż solutions. po koncepcje networking sieci to data międzyklinicznych center links to opartych conceptual na designs technologii of 10/40G transferu transmission 10/100G technology w standardzie based Inter- intercampus Enjoy reading networks this brochure! for hospital groups. campus. Na On kolejnych Yours the Dipl.-Ing. following stronach Thomas pages, dowiedzą Kwaterski you will się learn Państwo more jak about będąc how osobami you, as podejmującymi a Authorised health care Officer organisation s decyzje w zakresie and Founder purchasing infrastruktury of MICROSENS or IT-decision IT w jednostkach GmbH & Co. maker, KG służby zdrowia czerpać korzyści z zastosowania przyszłościowych can benefit from future-proof network structures incorporating struktur sieciowych opartych na rozwiązaniach MICROSENS. MICROSENS fiber optic solutions. Życzymy ciekawej lektury! Inż. Enjoy Thomas reading Kwaterski this brochure! Prokurent i założyciel firmy MICROSENS GmbH & Co. KG Yours Dipl.-Ing. Thomas Kwaterski Authorised Officer and Founder of MICROSENS GmbH & Co. KG

3 FIBER Fiber TO To THE The OFFICE Office (FTTO) Fiber To The Office Fiber To The Offi ce Ekonomiczna sieć lokalna jako podstawa Economic in-house networking as a basis for effi cient wydajnych procesów biznesowych w medycynie medical business procedures System MICROSENS Fiber To The Office to sposób na niezawodne MICROSENS dostarczanie informacji Fiber To The o stanie Office pacjentów provides lekarzom specialists i personelowi and health care medycznemu workers with przy reliable wykorzystaniu patient maksymalnej data delivery szerokości using maximum pasma. bandwidth. W odniesieniu In regard do wysokich to the high wymagań requirements dotyczących for EMC stabilności stability EMC dla sieci szpitali, światłowód staje się atrakcyjny również of hospital networks, fiber becomes also attractive in terms of investment costs (CAPEX) compared to shielded copper cables. The pod względem kosztów inwestycyjnych (CAPEX) w porównaniu do kabli miedzianych. System wykorzystuje przyszłościowe system uses future-proof fiber optic cables with the high range okablowanie światłowodowe o dużym zasięgu niezbędnym to necessary to span the large distances between clinic areas, thus stworzenia połączeń na dużych odległościach na obszarach klinik, making nie wymagając numerous dużej additional liczby distributor dodatkowych cabinets punktów in the subdystrybucyjnych w The poszczególnych continuous budynkach. extension of Wydłużenie the fiber optic odcinków lines building unnecessary. into światłowodu the user aż area do is obszaru, one of the w którym fundamental pracują ideas użytkownicy, behind stanowi jedno optic z podstawowych technology guarantees założeń FTTO. the system s Światłowód long gwarantuje useful life FTTO. Fiber even długi through czas użytkowania multiple technology sieci mimo upgrades. kolejnych Clinic zmian managers technologii. and technical Dzięki temu directors zarządzający are thus kliniką ensured i dyrektorzy of long-term techniczni investment osiągają protection w ramach and zarządzania can plan IT-cost kosztami management informatycznymi with confidence. długookresową ochronę inwestycji i bezpieczeństwo w planowaniu. Sala chorych IP-TV Mobile Clinical Assistant (MCA) Sala operacyjna Punkt dystrybucyjny WLAN Kamera Centralny przełącznik światłowodowy Dystrybutor pasywny Przełącznik instalacyjny PoE Telefon VoIP Przełącznik instalacyjny PoE Przełącznik instalacyjny Światłowód MICROSENS FTTO Switches enable extension of the fiber optic network Przełączniki into FTTO the tertiary MICROSENS cabling umożliwiają area (cable trunking, rozszerzenie floor zasięgu boxes, sieci światłowodowej aż do obszaru końcowego (kanały kablowe, wall and table installations) puszki podpodłogowe, instalacje ścienne i stołowe). Koncepcja FTTO MICROSENS łączy w sobie zalety przyszłościowej sieci światłowodowej z elastycznością technologii przyłączeniowej z użyciem okablowania miedzianego. Dzięki temu FTTO stanowi istotny element zwiększający opłacalność nowoczesnej The opieki MICROSENS medycznej. FTTO concept combines the advantages of future-proof fi ber optic networking with the fl exibility of copper based twisted pair terminal connection technology. FTTO thus forms an important building block of a more cost-effective system Zwiększona efektywność energetyczna i niższe koszty eksploatacji dzięki of nieskomplikowanym modern medical care. strukturom informatycznym Zastosowanie w technologii FTTO architektury typu collapsed backbone powoduje znaczne obniżenie kosztów instalacji i konserwacji, ponieważ nie są konieczne aktywne punkty subdystrybucyjne na poszczególnych kon- Higher dygnacjach. energy W effi rezultacie ciency powstaje and lower mało maintenance skomplikowana infrastruktura costs thanks informatyczna to streamlined o wysokiej IT-structures efektywności energetycznej, przy czym uzyskuje się dodatkową powierzchnię do ekonomicznego wykorzystania. Ponadto w wyraźny sposób zostaje zredukowana ilość potrzebnych kabli. Rozwiązanie to jest korzystne również w The collapsed backbone architecture employed by FTTO significantly reduces installation and maintenance costs by eliminating the need for storey distribution rooms. This creates a streamlined, energy-efficient kontekście surowych zaleceń dotyczących przestrzegania określonych standardów w służbie zdrowia, jak choćby IT-infrastructure and increases the surface area which can be used profitable instead. It also significantly reduces w odniesieniu do odporności na zakłócenia elektromagnetyczne, łącznej dostępności sieci i parametrów ogólnej oceny the ryzyka, total na volume przykład of cable rozprzestrzeniania needed. As far as się the pożaru. health care industry s strict compliance standards are concerned, the system provides marked advantages, both in terms of general network availability and on general risk assessment parameters such as fire propagation. Korzystanie z opcji Power-over-Ethernet w przypadku urządzeń końcowych Power-over-Ethernet use for terminals W koncepcji FTTO przełącznik instalacyjny MICROSENS stanowi łącznik między okablowaniem światłowodowym a złączem urządzenia końcowego w technologii miedzianej. Dzięki wykorzystaniu technologii PoE (Power-over- In Ethernet) the FTTO można concept, przy the niskich MICROSENS kosztach Micro zasilać Switch napięciem forms telefonię the link i rozwiązania between the dla fiber monitoringu optic cabling wykorzystując and the twisted kable miedziane. pair based terminal Urządzenia connections. sieci bezprzewodowej PoE (Power-over-Ethernet) WLAN mogą służyć makes na it possible przykład to jako power fundament telephony dla and systemów mobilnego solutions dostępu cost-effectively do danych using lub twisted redukujących pair cabling. koszty WLAN urządzeń solutions VoIP. can, for example, serve as the surveillance foundations for mobile data access systems or for cost lowering VoIP solutions. Montaż bez użycia narzędzi, elastyczna instalacja, sprawdzone w praktyce medycznej Tool-free installation, fl exible assembly, medical approval Przełączniki instalacyjne firmy MICROSENS nadają się do różnorodnych schematów montażu. Zapewniają wiele korzyści również pod względem technicznym. MICROSENS FTTO Micro Switches are suitable for a wide variety of installation Montaż w kanałach kablowych, skrzynkach podłogowych i szafach scenarios. The devices also provide a number of technical advantages. sterowniczych bez użycia narzędzi, za pomocą zatrzasków Snap-in Wykonanie mounting bez wentylatorów, for cable trunks, wysoka under-floor niezawodność tanks and i stabilność control cabinets no techniczna tools required Fanless Profesjonalny design i highly higieniczny reliable montaż and technologically urządzeń stable Professional Wysoka wydajność and hygienic dzięki device technologii assembly Gigabit Ethernet Prosta administracja dzięki inteligentnemu oprogramowaniu High performance thanks to Gigabit Ethernet technology do zarządzania (NMP) Intelligent management software (NMP) makes administrative work simple Zintegrowane bezpieczeństwo, na przykład uwierzytelnianie 802.1X, Integrated VLAN i QoS security measures such as 802.1X authentication, VLAN and QoS Do W you przypadku have any jakichkolwiek questions about pytań our FTTO dotyczących products? naszej Just contact oferty, our zachęcamy expert consultant do kontaktu: directly: Mr. Dirk Herppich Technical Consultant Tel tel lub

4 Usługi dodatkowe Triple Play wyższa rentowność w szpitalach Szybka amortyzacja dzięki przychodom z usług odpłatnych Tworzenie wielu zastosowań dla infrastruktury sieciowej zapewnia szereg korzyści ekonomicznych. Z jednej strony, skuteczne procedury biznesowe pozwalają zwiększyć wydajność przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążeń pracowników. Po drugie, kompleksowe usługi komunikacyjne wpływają na poprawę zadowolenia pacjentów i jakość opieki. Pod względem finansowym usługa Triple Play pozwala instytucjom medycznym amortyzować ich pilnie potrzebne inwestycje w sieci o wysokiej wydajności szybciej, generując dochody pochodzące z płatnych usług komunikacyjnych, takich jak dostęp pacjenta do Internetu, IPTV oraz video-on-demand. Zmniejszenie kosztów bez obniżenia jakości opieki medycznej Zmniejszenie kosztów stanowi często dla dyrektorów szpitali preferowany środek zapewnienia długookresowej konkurencyjności zakładu opieki zdrowotnej. Ponieważ stawki ryczałtowe za daną usługę medyczną ograniczają możliwości uzyskania dochodów, sam wzrost liczby obsługiwanych pacjentów jako droga do zwiększenia zysków ma sens wyłącznie przy zwiększeniu wydajności procesów. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo obniżenia jakości opieki i przeciążenia personelu. Długookresowe obniżenie kosztów eksploatacji Stworzenie wydajnej sieci na wszystkich poziomach opieki zdrowotnej i związane z tym długookresowe zmniejszenie kosztów eksploatacji możliwe jest wyłącznie dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii. Oferowane przez firmę MICROSENS komponenty FTTO zapewniają podstawę do wydajnej koncepcji sieci Triple Play. W sieci tej następuje jednoczesny transfer danych różnego typu, np. wewnętrznych danych z systemu informatycznego szpitala, rozmów VoIP, jak również usług dodatkowych dla pacjentów, takich jak Internet lub IPTV. Prosta i ekonomiczna rozbudowa istniejącej sieci Jednym z kluczowych elementów dla sprawnego i efektywnego funkcjonowania nowoczesnego szpitala jest niezawodna i bezpieczna sieć teletransmisyjna. Wraz ze zwiększającą się ilością danych i rosnącymi wymaganiami stawianymi sieci, pojawia się potrzeba jej rozbudowy Stopniowe zwiększanie wydajności łączy Firma MICROSENS oferuje koncepcję rozbudowy, która w przeciwieństwie do uzupełniającego lub nawet całkowicie nowego okablowania umożliwia łatwe zwiększenie wydajności łączy. Placówki medyczne mogą planować wykorzystanie swojego kapitału w sposób bardziej elastyczny przez zastosowane przełączników instalacyjnych firmy MICROSENS. Punktowa rozbudowa poszczególnych części budynków lub pięter może być rozdzielona na różne budżety. Stopniowa rozbudowa ogranicza ponadto do minimum zakłócenia i przerwy w pracy. Profesjonalne rozwiązania dla rozbudowy sieci Niezbędne do rozbudowy sieci dodatkowe, pasywne gniazda RJ-45 wymagają kosztownych oraz kłopotliwych prac instalacyjnych związanych z układaniem poziomego okablowania miedzianego. Często prace instalacyjne nie są możliwe do przeprowadzenia ze względu na konieczność wyłączenia z funkcjonowania części szpitala. W takich sytuacjach doskonałą alternatywą są przełączniki instalacyjne, umożliwiające zwielokrotnienie gniazda pasywnego, bez konieczności obsadzania kolejnych portów na przełączniku centralnym. Elastyczne możliwości zastosowania przełączników instalacyjnych w obiektach służby zdrowia TRIPLE PLAY Zastosowanie w salach chorych, salach operacyjnych oraz w administracji Bezpośrednia, beznarzędziowa instalacja w suficie, ścianach i podłogach Kompatybilność z systemem Mosaic 45x45 (m.in. Legrand, OBO BETTERMANN/Ackermann) Połączenie z telefonią, systemami zgłoszeniowymi i systemami monitorowania pacjentów opartymi na protokole IP Wsparcie dla aplikacji wideo Zasilanie energią elektryczną urządzeń sieci WLAN i telefonów VoIP za pomocą technologii Power-over-Ethernet Zaimplementowane protokoły bezpieczeństwa (uwierzytelnianie zgodne z normą 802.1X, RADIUS) Centralne oprogramowanie zarządzające poprzez SNMP, CLI, www lub oprogramowanie zarządzające MICROSENS NMP, kompatybilne z IPv6 W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej oferty, zachęcamy do kontaktu: tel lub 7

5 Przyszłościowa sieć rozległa jako czynnik konkurencyjności świadczeniodawcy medycznego W czasach ograniczonych funduszy i zmniejszanych dotacji menedżerowie klinik i dyrektorzy techniczni wymagają inwestycji o długofalowej perspektywie. Koszty zakupu mają przy tym pozostawać w odpowiedniej relacji do rzeczywistych potrzeb w zakresie szerokości pasma. Przyszłe wymagania muszą być uzasadnione ekonomicznie. Ekonomiczne wykorzystanie wydajności światłowodu Technologia multipleksacji optycznej pozwala zarządom klinik na korzystne pod względem kosztów zwielokrotnienie wydajności istniejących odcinków światłowodu. Dzięki równoległemu transferowi kilku długości fal przez światłowód można osiągnąć szybkość transferu dochodzącą do kilkuset gigabitów na sekundę bez konieczności układania dodatkowych kabli światłowodowych. W razie braku własnych odcinków światłowodu można wynająć brakujące odcinki (dark fiber) i korzystać z nich w ekonomiczny sposób. SIEĆ ROZLEGŁA Rosnąca współpraca interdyscyplinarna, łączenie klinik w regionalne centra kompetencyjne, a także zintegrowane zaopatrzenie jako nowy paradygmat opieki zdrowotnej mają za zadanie gwarantować wyższą jakość leczenia, lecz jednocześnie prowadzą do znacznie większej konkurencyjności. Zdolność tworzenia sieci stanowi przy tym obecnie jeden z kluczowych czynników wyższej produktywności i efektywności kosztowej. Skalowalna platforma transportowa 10/100G MICROSENS dla szybkich sieci optycznych oferuje usługodawcom medycznym podstawę dla rozbudowy sieci w przyszłości wraz z ich wzrastającymi wymaganiami dotyczącymi przepustowości. Pay as you grow małe inwestycje początkowe, niskie koszty eksploatacji, możliwość skalowania w każdej chwili Obowiązująca przy planowaniu inwestycji i uznana już dawno przez operatorów telekomunikacyjnych zasada pay as you grow odnosi się obecnie w takim samym stopniu do sieci w klinikach, u partnerów współpracujących i w centrach medycznych. Modularna struktura optycznej platformy transportowej firmy MICROSENS pozwala na optymalne dostosowanie kosztów inwestycji do istniejących potrzeb. W przypadku rosnących wymagań w odniesieniu do szerokości pasma lub zapotrzebowania na dodatkowe usługi można po prostu dodać kolejne moduły. Efektywny pod względem energetycznym projekt systemu zapewnia ponadto niskie koszty eksploatacyjne w zakresie chłodzenia i zużycia prądu. Połączenie klinik i szpitali z centrami obliczeniowymi Zewnętrzne zapasowe centrum obliczeniowe do 350 km Optyczna platforma transportowa MICROSENS Obrazowe metody diagnostyki, elektroniczne akta pacjentów i zaostrzone wytyczne związane z wewnętrznymi i zewnętrznymi zaleceniami dotyczącymi przestrzegania przepisów skutkują stale rosnącymi wymaganiami w odniesieniu do bezpieczeństwa centrów obliczeniowych. W branży medycznej standardem stało się podłączanie zewnętrznych zapasowych centrów obliczeniowych. Jest do 350 km Szpitalne centrum przetwarzania danych Elastyczny, wysoko wydajny system optycznej transmisji zapewniający optymalne dostosowanie do rosnącego zapotrzebowania na przepustowość w sieciach CWDM, DWDM i SDH. Wysoki poziom zabezpieczenia przed awarią, redundancja, skalowalność Wsparcie dla wielu protokołów (Fibre Channel, Ethernet, SDH) Efektywność energetyczna Systemy CWDM/DWDM (praca również w trybie mieszanym) przeznaczone dla pasma o szerokości od 100 Mb/s do 100 Gb/s i maks. 160 oddzielnych kanałów Szpitalne centrum to rozwiązanie, które najbardziej przetwarzania skutecznie rozwiązuje problemy zarządzania ryzykiem. danych Dzięki wysokiej wydajności transferu platformy optycznej firmy MICROSENS możliwe jest podłączanie zewnętrznych centrów obliczeniowych w sposób redundantny przez kilka dedykowanych kanałów o dużej szerokości pasma, co zapewnia niezawodny transfer różnych usług. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej oferty, zachęcamy do kontaktu: 9 tel lub

6 Niezawodne rozwiązania z zakresu Ethernetu przemysłowego do zarządzania i monitorowania w placówkach medycznych W opiece zdrowotnej oprócz kwestii ekonomicznych liczy się przede wszystkim niezawodność i bezpieczeństwo. Odnosi się to w szczególności do dostępności systemów do zarządzania budynkami oraz komponentów przemysłowych Ethernet służących do podłączania systemów zasilania. Ze względu na to, że zdrowie pacjentów zależy bezpośrednio od systemów zasilania energią elektryczną i klimatyzacji, nie do przyjęcia są awarie systemu w tych obszarach. Dzięki starannym procesom produkcji i najbardziej surowym wymaganiom w zakresie zapewnienia jakości urządzenia przemysłowe Ethernet firmy MICROSENS przyczyniają się do niezawodnego działania sieci w obrębie technicznych systemów budynków szpitalnych. ETHERNET PRZEMYSŁOWY Stabilność techniczna, niemieckie wykonanie W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na przesył danych w czasie rzeczywistym komponenty sieciowe są coraz częściej stosowane również w trudnych warunkach otoczenia. Na przykład kamery IP są często wykorzystywane na zewnątrz do monitorowania parkingów i szlabanów. Te zakresy zastosowania stawiają szczególnie wysokie wymagania w odniesieniu do procesu przygotowania i produkcji. W związku z tym firma MICROSENS stawia na projektowanie i wytwarzanie wszystkich komponentów Profi Line w Niemczech. Centralne zarządzanie i maksymalny poziom zabezpieczenia przed awarią Najwyższa jakość produkcji i zaawansowana technologia półprzewodnikowa zapewniają odporność na działanie wysokiej temperatury i długą żywotność urządzeń przemysłowych Ethernet MICROSENS. Urządzenia przemysłowe MICROSENS są idealne do technologii zarządzania budynkami i sterowania opartych na protokole IP (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, oświetlenie, nagłośnienie, systemy informatyczne i kierowania, sygnalizacja pożarowa, kontrola dostępu). Certyfikat dopuszczający do stosowania w urządzeniach zasilających energią elektryczną i rozdzielaczach (IEC / IEEE 1613) Opatentowana topologia pierścienia światłowodowego gwarantu je maksymalną dostępność zastosowań o znaczeniu krytycznym Wysoki zakres odporności termicznej (temperatura eksploatacji od 40 C do +75 C) Power-over-Ethernet, VLAN, QoS, IGMP Snooping, STP/RSTP i centralne zarządzanie (NMP) MICROSENS fiber optic solutions intelligent, reliable, high-performance

7 MICROSENS GmbH Sp. z o.o. & Co. KG ul. Küferstr. Ślężna 16187/s Hamm Wrocław/Polska / Germany tel. Tel / fax Fax / The statements made in this brochure do not represent binding guarantees of product characteristics. Please refer to our General Terms and Conditions for more information. MICROSENS GmbH & Co. KG 05/14 36/11

Koncepcja budowy sieci teletransmisyjnych Ethernet w podstacjach energetycznych...

Koncepcja budowy sieci teletransmisyjnych Ethernet w podstacjach energetycznych... Koncepcja budowy sieci teletransmisyjnych Ethernet w podstacjach energetycznych... W dobie innowacyjnych technologii i nieustannie rosnącego zapotrzebowania na szybką, niezawodną transmisję danych nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze cechy PROFI LINE MODULAR

Najważniejsze cechy PROFI LINE MODULAR Kompaktowa konstrukcja Najwyższa wydajność Szybkie przywracanie działania po awarii Najwyższa elastyczność Ochrona inwestycji Wysoka efektywność ekonomiczna PROFI LINE MODULAR Najważniejsze cechy Wydajność

Bardziej szczegółowo

Multiplekser Gigabit TDM MICROSENS Wprowadzenie Gigabit TDM firmy MICROSENS jest optycznym multiplekserem z podziałem czasowym umożliwiającym jednoczesną transmisję głosu i danych. Transmisja może odbywać

Bardziej szczegółowo

WHITE PAPER. Wysoka dostępność bez kompromisów koncepcje redundancji w sieciach FTTO

WHITE PAPER. Wysoka dostępność bez kompromisów koncepcje redundancji w sieciach FTTO WHITE PAPER Wysoka dostępność bez kompromisów koncepcje redundancji w sieciach FTTO inż. Hannes Bauer prokurent, dyrektor ds. technicznych MICROSENS GmbH & Co. KG Fiber To The Office (FTTO) firmy MICROSENS

Bardziej szczegółowo

Fiber To The Office - Wydajna sieæ lokalna dla nowoczesnych œrodowisk biurowych

Fiber To The Office - Wydajna sieæ lokalna dla nowoczesnych œrodowisk biurowych Fiber To The Office - Wydajna sieæ lokalna dla nowoczesnych œrodowisk biurowych MICROSENS fiber optic solutions - inteligencja, niezawodnoœæ, wydajnoœæ KONCEPCJA FIBER TO THE OFFICE ZALETY PRZE CZNIKI

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA SCENARIUSZ Rozwiązania Cisco przeznaczone dla małych i średnich firm Wdrażając zaawansowane rozwiązania, Państwa firma może skorzystać

Bardziej szczegółowo

Urządzenia aktywne. Bridge i konwertery mediów. Optyczne platformy transportowe cwdm/dwdm Konwertery przemysłowe

Urządzenia aktywne. Bridge i konwertery mediów. Optyczne platformy transportowe cwdm/dwdm Konwertery przemysłowe STR. 190 Urządzenia aktywne 11 Urządzenia aktywne Bridge i konwertery mediów Optyczne platformy transportowe cwdm/dwdm Konwertery przemysłowe Komponenty sieci ftto Platforma dostępowa Wkładki sfp i sfp+

Bardziej szczegółowo

Pełna integracja wszystkich urządzeń i zaawansowane zarządzanie obrazem medycznym.

Pełna integracja wszystkich urządzeń i zaawansowane zarządzanie obrazem medycznym. Pełna integracja wszystkich urządzeń i zaawansowane zarządzanie obrazem medycznym. ALVO INTEGRA jest cyfrowym, otwartym na przyszłość systemem do sal operacyjnych, oferującym pełną integrację wszystkich

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

GEPON Światłowód do domu

GEPON Światłowód do domu GEPON Światłowód do domu Rafał Kościelniak rafal.koscielniak@salumanus.com Agenda GEPON Światłowód do domu - Omówienie technologii - Zalety systemów GEPON - Prezentacja urządzeń - Przykładowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Planning and Cabling Networks

Planning and Cabling Networks Planning and Cabling Networks Network Fundamentals Chapter 10 Version 4.0 1 Projektowanie okablowania i sieci Podstawy sieci Rozdział 10 Version 4.0 2 Objectives Identify the basic network media required

Bardziej szczegółowo

Bow terminals Zaciski szynowe

Bow terminals Zaciski szynowe www.el-team.com.pl www.ftg-germany.de Bow terminals Zaciski szynowe Szeroka Great variety różnorodność with solid i solidna technique technika Pewna Steady klasyka classic Ustalony Well established standard.

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID:

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID: Access Point Dwuzakresowy o Dużej Mocy Gigabit PoE AC1750 450 Mb/s Wireless N ( 2.4 GHz) + 1300 Mb/s Wireless AC ( 5 GHz), WDS, Izolacja Klientów Bezprzewodowych, 27.5 dbm, Mocowanie ścienne Part No.:

Bardziej szczegółowo

Zestaw w IP20 TI-BL20-E-EN-8

Zestaw w IP20 TI-BL20-E-EN-8 Podłączenie do 8 głowic zapisująco-odczytujących za pomocą przewodów przedłużających BL ident ze złączami M12 Głowice czytająco-zapisujące pracujące w sposób mieszany (HF i UHF) Zasilanie sieciowe/zasilanie

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia szybsza diagnoza, lepsza opieka, obniŝanie kosztów. Konferencja KIG. Warszawa, 26 kwietnia 2012 r.

Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia szybsza diagnoza, lepsza opieka, obniŝanie kosztów. Konferencja KIG. Warszawa, 26 kwietnia 2012 r. Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia szybsza diagnoza, lepsza opieka, obniŝanie kosztów Konferencja KIG Warszawa, 26 kwietnia 2012 r. 1 Orange Polska a Integrated Solutions oczekiwania pacjenta wobec

Bardziej szczegółowo

Optymalna zabudowa serwerowni i data center zwiększająca efektywność chłodzenia na przykładzie rozwiązań apra-optinet

Optymalna zabudowa serwerowni i data center zwiększająca efektywność chłodzenia na przykładzie rozwiązań apra-optinet Optymalna zabudowa serwerowni i data center zwiększająca efektywność chłodzenia na przykładzie rozwiązań apra-optinet Innowacyjne rozwiązania Piotr Kania p.kania@apra-optinet.pl Tematyka prezentacji Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Inteligentny Konwerter Mediów 10/100/1000Base-T do Fiber Dual-speed z obsługą Power over Ethernet Plus

Inteligentny Konwerter Mediów 10/100/1000Base-T do Fiber Dual-speed z obsługą Power over Ethernet Plus Inteligentny Konwerter Mediów 10/100/1000Base-T do Fiber Dual-speed z obsługą Power over Ethernet Plus Seria KGC-320-HP Cechy kluczowe: ź Konwersja sygnału miedzianego o potrujnej prędkości 10/100/1000Mbps

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

o Center SAUTER Vision Center wszystko jak na dłoni.

o Center SAUTER Vision Center wszystko jak na dłoni. SAUTER AUT AU UTE E ER Visio Vision sio io o Center SAUTER Vision Center wszystko jak na dłoni. Nowoczesna automatyka budynkowa staje się coraz bardziej skomplikowana, ale dzięki SAUTER Vision Center,

Bardziej szczegółowo

Zestaw w IP20 dla PROFINET IO TI-BL20-E-PN-4

Zestaw w IP20 dla PROFINET IO TI-BL20-E-PN-4 Podłączenie do 4 głowic zapisująco-odczytujących za pomocą przewodów przedłużających BL ident ze złączami M12 Głowice czytająco-zapisujące pracujące w sposób mieszany (HF i UHF) Zasilanie sieciowe/zasilanie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 www.netcontractor.pl Wstęp Era nowych technologii umożliwiła praktycznie nieograniczone możliwości komunikacji niezależenie od miejsca i czasu. Dziś

Bardziej szczegółowo

Skuteczna budowa sieci METRO

Skuteczna budowa sieci METRO Skuteczna budowa sieci METRO Romuald Stupnicki DCG Tarnów, czerwiec 2006 Założenia dla sieci METRO Sieć oparta o standard Ethernet oraz protokół IP: szkielet sieci w technologii Gigabit Ethernet lub nowszej

Bardziej szczegółowo

Porównanie implementacji Power over Ethernet za pomocą urządzeń pośrednich i switchy PoE PowerDsine

Porównanie implementacji Power over Ethernet za pomocą urządzeń pośrednich i switchy PoE PowerDsine Porównanie implementacji Power over Ethernet za pomocą urządzeń pośrednich i switchy PoE PowerDsine Sani Ronen Director of Marketing, Biała Księga Stycznia 2013 Wprowadzenie Istnieją dwie metody implementacji

Bardziej szczegółowo

The Right Direction. www.tspace.pl

The Right Direction. www.tspace.pl The Right Direction www.tspace.pl Jesteśmy specjalistami w budowie zaawansowanych platform utrzymujących krytyczne systemy IT oraz systemów składowania i zabezpieczania danych Dlaczego TSpace? Zespół Kapitał

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny SIP dla firm

Serwer komunikacyjny SIP dla firm Serwer komunikacyjny SIP dla firm KX-NS1000 Panasonic {tab=wstęp} 1 / 7 Panasonic KX-NS1000 to oparty na protokole SIP serwer do obsługi ujednoliconej komunikacji i współpracy, który ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Hosting i backup danych w środowisku operatorskim

Hosting i backup danych w środowisku operatorskim Hosting i backup danych w środowisku operatorskim Konferencja PLNOG 2012 Warszawa, 5-6 marca 2012 Paweł Pytlakowski, GTS CE Group Product Manager (Cloud & Managed Services) Agenda GTS Central Europe Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Systemy GEPON oraz EoC. Jerzy Szczęsny

Systemy GEPON oraz EoC. Jerzy Szczęsny Systemy GEPON oraz EoC Jerzy Szczęsny AGENDA Sieci Pasywne Omówienie technologii Rynek Urządzeń GEPON Rodzaje Urządzeń Przykładowe Sieci EoC Omówienie technologii Rodzaje Urządzeń Przykładowe Sieci Omówienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Małe jest piękne! Zastosowanie mini CMTS w sieciach dostępowych. Kamil Głuch Solution Engineer

Małe jest piękne! Zastosowanie mini CMTS w sieciach dostępowych. Kamil Głuch Solution Engineer Małe jest piękne! Zastosowanie mini CMTS w sieciach dostępowych Kamil Głuch Solution Engineer Agenda Ekosystem małych sieci Gdzie duży nie może - koncepcja C-DOCIS minicmts David vs. Goliat - podobieństwa

Bardziej szczegółowo

- Special Springs może dostarczyć przetestowaną i gotową do użytku płytę wg specyfikacji klienta.

- Special Springs może dostarczyć przetestowaną i gotową do użytku płytę wg specyfikacji klienta. WŁAŚCIWOŚCI: - Korzystna alternatywa dla drogich, konwencjonalnych sprężyn Manifold - Duża paleta rozwiązań umożliwiających użycie standardowych sprężyn niezależnych - Zupełna eliminacja przewodów i złączek

Bardziej szczegółowo

Skalowalność to najlepsze rozwiązanie. Nowy system Social Alarm Management 7 Professional.

Skalowalność to najlepsze rozwiązanie. Nowy system Social Alarm Management 7 Professional. Skalowalność to najlepsze rozwiązanie. Nowy system Social Alarm Management 7 Professional. 2 Skuteczność dzięki dopasowaniu idealne rozwiązania gwarancją sukcesu W celu umożliwienia natychmiastowej reakcji

Bardziej szczegółowo

Chmura zrzeszenia BPS jako centrum świadczenia usług biznesowych. Artur Powałka Microsoft Services

Chmura zrzeszenia BPS jako centrum świadczenia usług biznesowych. Artur Powałka Microsoft Services Chmura zrzeszenia BPS jako centrum świadczenia usług biznesowych. Artur Powałka Services Tradycyjne podejście do wirtualizacji Business system administrators request infrastructure through email or an

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II 1 Tematyka wykładu: Media transmisyjne Jak zbudować siec Ethernet Urządzenia aktywne i pasywne w

Bardziej szczegółowo

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW SEGRO BUSINESS PARK WARSAW OŻAROWSKA 40/42 DUCHNICE NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA MODERN BUSINESS SPACE 36 400 m 2 / 36,400 sq m SEGRO.pl SEGRO BUSINESS PARK WARSAW Nowoczesny park logistyczno-biznesowy

Bardziej szczegółowo

Planowanie sieci komputerowej. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Planowanie sieci komputerowej. mgr inż. Krzysztof Szałajko Planowanie sieci komputerowej mgr inż. Krzysztof Szałajko Co weźmiemy po uwagę? Wersja 1.0 2 / 31 Koszt Urządzenie centralne. Koncentrator? Switch? Jedno urządzenie centralne + bardzo długie połączenia

Bardziej szczegółowo

Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 firmy Bosch Ochrona tego, co najcenniejsze

Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 firmy Bosch Ochrona tego, co najcenniejsze Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 firmy Bosch Ochrona tego, co najcenniejsze 2 Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 Instalacja dająca poczucie bezpieczeństwa Pełna ochrona na miarę potrzeb Centrala

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne Centra Danych rozwiązania, standardy, optymalizacja kosztów. Warszawa, wrzesień 2012r.

Nowoczesne Centra Danych rozwiązania, standardy, optymalizacja kosztów. Warszawa, wrzesień 2012r. Nowoczesne Centra Danych rozwiązania, standardy, optymalizacja kosztów Warszawa, wrzesień 2012r. Agenda spotkania Kim jesteśmy? Marki ATMAN i Thinx Poland Rynek data center w Europie Środkowo-Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Współczesne Trendy w Informatyce a Komputeryzacja Działalności Leczniczej Current IT trends and health care computerization

Współczesne Trendy w Informatyce a Komputeryzacja Działalności Leczniczej Current IT trends and health care computerization Współczesne Trendy w Informatyce a Komputeryzacja Działalności Leczniczej Current IT trends and health care computerization Autor: Stefan Cieśla Rok 2011 przełomowy rok w usługach zdrowotnych. 1. Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Opis sieci teleinformatycznej

Załącznik nr 2. Opis sieci teleinformatycznej Załącznik nr 2 Opis sieci teleinformatycznej 1. Założenia techniczne Sieć teleinformatyczna Stadionu Narodowego ma pełnić rolę wydajnego, zintegrowanego szkieletu komunikacyjnego dla wielu systemów projektowanych

Bardziej szczegółowo

Przełą. łączniki Ethernetowe

Przełą. łączniki Ethernetowe Przełą łączniki Ethernetowe proste przełą zarządzalne przełą zarządzalne przełą zarządzalne przełą łączniki Layer 3+ łączniki Layer 2+ łączniki Layer 2 łączniki niezarządzalne Layer 2 Przełą łączniki ethernetowe

Bardziej szczegółowo

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Gdynia, dnia 3 marca 2014r. Spis Treści SZKOLENIE: ICND2

Bardziej szczegółowo

1. 19 światłowodowa karta RS232 i moduł RS411 - koniec produkcji

1. 19 światłowodowa karta RS232 i moduł RS411 - koniec produkcji Witam, oto InfoLinia, dotycząca produktów Hirschmanna. InfoLinia ma za zadanie dostarczać najbardziej aktualnych informacji o produktach Hirschmann Electronics GmbH, Oddziału Automation and Network Solutions.

Bardziej szczegółowo

Moduł odtwarzacza plików MP3 audio

Moduł odtwarzacza plików MP3 audio Gotronik PPHU Dane aktualne na dzień: 19-01-2017 09:19 Link do produktu: /modul-odtwarzacza-plikow-mp3-audio-p-2905.html Moduł odtwarzacza plików MP3 audio Cena Dostępność Numer katalogowy 35,00 zł Dostępny

Bardziej szczegółowo

CASE STUDY NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SZPITALA W MIĘDZYRZECZU DZIĘKI ROZWIĄZANIOM HUAWEI ENTERPRISE BRANŻA MEDYCZNA

CASE STUDY NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SZPITALA W MIĘDZYRZECZU DZIĘKI ROZWIĄZANIOM HUAWEI ENTERPRISE BRANŻA MEDYCZNA CASE STUDY NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SZPITALA W MIĘDZYRZECZU DZIĘKI ROZWIĄZANIOM HUAWEI ENTERPRISE BRANŻA MEDYCZNA W ciągu pół roku firmy Huawei i Qosnet zintegrowały 22 z 30 budynków Szpitala wdrażając

Bardziej szczegółowo

Siklu EtherHaul 1200Lv700, 1200 i 1200F radiolinie na pasmo 71-76 GHz, 81 86 GHz

Siklu EtherHaul 1200Lv700, 1200 i 1200F radiolinie na pasmo 71-76 GHz, 81 86 GHz Siklu EtherHaul 1200Lv700, 1200 i 1200F radiolinie na pasmo 71-76 GHz, 81 86 GHz Strona 1 z 5 Radiolinie z serii Siklu EtherHaul to innowacyjne rozwiązanie dla wszystkich potrzebujących bardzo wydajnej

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

Modułowa rodzina serwerowni IBM

Modułowa rodzina serwerowni IBM Mirosław Mamczur i RafałŚliwiński - Konsultanci ds. Data Center marzec-czerwiec/2010 Modułowa rodzina serwerowni IBM 2009 IBM Corporation PLAN prezentacji Co się kryje pod pojęciem Data Center Wpływ współczesnych

Bardziej szczegółowo

INTERNET i INTRANET. SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl

INTERNET i INTRANET. SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl INTERNET i INTRANET SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl KOMUNIKACJA W FIRMIE Niezawodna komunikacja biznesowa to podstawa działania współczesnych

Bardziej szczegółowo

Przykładowe koszty budowy: Przykładowe wymagania:

Przykładowe koszty budowy: Przykładowe wymagania: Nazwa modułu: Nowoczesne technologie informatyczne w zastosowaniach branży IT Wykład 11: (13.01.2014) Standardy budowy nowoczesnego Centrum Przetwarzania Danych Zagadnienia poruszane na wykładzie: 1) Dobre

Bardziej szczegółowo

Elastyczny system. Apteki Automatyzacja komisjonowanie ECOMAT MEDIMAT ROBOMAT Fill IN BOX SPEED BOX Blistrowanie. Trójwymiarowe rozpoznawanie obrazów

Elastyczny system. Apteki Automatyzacja komisjonowanie ECOMAT MEDIMAT ROBOMAT Fill IN BOX SPEED BOX Blistrowanie. Trójwymiarowe rozpoznawanie obrazów Elastyczny system Każde rozwiązanie systemowe jest dostosowywane do indywidualnych potrzeb danej apteki. Takie podejście umożliwia optymalną lokalizację, która zapewni najlepszą efektywność. Przy tym nie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania: BU/2013/KW/8 Załącznik nr 4a do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego oraz systemu zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

HAMAL EEEEE EEEEE DISCOVER U-LINK. Product. Tablica sterowania z dostrajaczem i przełącznikiem DIP do siłownika 230V/70W HAMAL.

HAMAL EEEEE EEEEE DISCOVER U-LINK. Product. Tablica sterowania z dostrajaczem i przełącznikiem DIP do siłownika 230V/70W HAMAL. Tablica sterowania z dostrajaczem i przełącznikiem DIP do siłownika 230V/70W Code Name Opis Czym jest U-Link? Innowacyjna technologia, która da Ci nową moc. Absolutna nowość oferowana wyłącznie przez firmę

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r. (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje. 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość. 3. System biometryczny: schemat

Bardziej szczegółowo

Rodzina produktów Arctic do komunikacji bezprzewodowej Bezpieczne połączenie bezprzewodowe

Rodzina produktów Arctic do komunikacji bezprzewodowej Bezpieczne połączenie bezprzewodowe Rodzina produktów Arctic do komunikacji bezprzewodowej Bezpieczne połączenie bezprzewodowe Twoje zasoby obsługiwane zdalnie w zasięgu ręki Rodzina produktów Arctic oferuje bezpieczną i ekonomiczną łączność

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenie przed instalacją

Ostrzeżenie przed instalacją Ostrzeżenie przed instalacją Kamerę sieciową należy wyłączyć natychmiast po wykryciu nienormalnego dymu lub zapachu. Kamerę sieciową należy trzymać z dala od wody. Jeśli kamera sieciowa zamoczy się należy

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

MX-One propozycja modernizacji istniejących systemów (MD110, MX-One TSW)

MX-One propozycja modernizacji istniejących systemów (MD110, MX-One TSW) MX-One propozycja modernizacji istniejących systemów (MD110, MX-One TSW) Piotr Wrona Solution Consultant 17/06/2009 MD110 MX-ONE Telephony Switch MX-One TSW i TSE MX-One Telephony Switch (TSW) - BC13 Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015 MONITORING IP > akcesoria IP > Model : - Producent : TP-LINK 8 portów RJ45 (automatyczna negocjacja szybkości połączeń, automatyczne krosowanie - auto-mdi/mdix) Technologia Green Ethernet, oszczędność

Bardziej szczegółowo

Serwerownia: u siebie czy na zewnątrz? Analiza przypadku na przykładzie prowadzonego projektu w firmie Provident Polska S.A.

Serwerownia: u siebie czy na zewnątrz? Analiza przypadku na przykładzie prowadzonego projektu w firmie Provident Polska S.A. Serwerownia: u siebie czy na zewnątrz? Analiza przypadku na przykładzie prowadzonego projektu w firmie Provident Polska S.A. Robert Kanigowski Kierownik ds. Architektury i Bezpieczeństwa Systemów IT Provident

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Swegon jest jednym z wiodących europejskich producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W zakresie oferty koncernu znajdują się nie tylko

Bardziej szczegółowo

Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych.

Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych. SYSTEMY SZEROKOPASMOWE 1 Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych. ATM Frame Relay Fast 10 Gigabit X.25 FDDI

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 04 04 2014 KONKURS OFERT NR 2 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

RUGGEDCOM RX1400. Switch zarządzalny warstwy 3 zintegrowany z modemem GSM i serwerem portów szeregowych. siemens.com/rx1400 siemens.

RUGGEDCOM RX1400. Switch zarządzalny warstwy 3 zintegrowany z modemem GSM i serwerem portów szeregowych. siemens.com/rx1400 siemens. RUGGEDCOM RX1400 Switch zarządzalny warstwy 3 zintegrowany z modemem GSM i serwerem portów szeregowych siemens.com/rx1400 siemens.pl/ruggedcom Opis ogólny Odporny, kompaktowy switch Ethernet, serwer portów

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla domowych instalacji kablowych Rozwiązania Network SuperVision dla sieci voice-data-video

Rozwiązania dla domowych instalacji kablowych Rozwiązania Network SuperVision dla sieci voice-data-video Szerokie spojrzenie na domową instalację kablową Fluke Networks oferuje najbardziej wszechstronny na rynku zestaw rozwiązań do instalacji i testowania. Pomaga on zwiększyć wydajność sieci voice-data-video

Bardziej szczegółowo

Platforma Office 2010

Platforma Office 2010 Collaborate more Platforma Office 2010 Sebastian Wilczewski Konsultant Betacom S.A. 2 Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Jak skutecznie zarządzać informacją?

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA KOMUNIKACJI W SEKTORZE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO TETRA I LTE

EWOLUCJA KOMUNIKACJI W SEKTORZE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO TETRA I LTE EWOLUCJA KOMUNIKACJI W SEKTORZE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO TETRA I LTE MOTOROLA SOLUTIONS TOMASZ PIKTEL DYREKTOR DS.KLIENTÓW KLUCZOWYCH EWOLUCJA KOMUNIKACJI W SEKTORZE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO TETRA

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

Sieć LAN to dziś nieodzowny element infrastruktury informatycznej

Sieć LAN to dziś nieodzowny element infrastruktury informatycznej Projektowanie sieci firmowej od A do Z 01 Sieć LAN to dziś nieodzowny element infrastruktury informatycznej w każdej firmie, a coraz częściej także w domu. Jeśli zależy Ci, aby sieć w Twojej firmie funkcjonowała

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji. VONT-SP11xx

Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji. VONT-SP11xx Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji Switche PoE VONT-SP11xx (VONT-SP1104, VONT-SP1108, VONT-SP1124) Informacje zawarte w instrukcji Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji kamery

Bardziej szczegółowo

ATMAN i Telehouse.Poland. Darek Wichniewicz

ATMAN i Telehouse.Poland. Darek Wichniewicz ATMAN i Telehouse.Poland Darek Wichniewicz Nowa strona www.atman.pl Nowe usługi dla operatorów Peering.Global Transit.Tier1 Nowe usługi kolokacyjne centrum danych z pełną redundancją serwerownie dużej

Bardziej szczegółowo

Table of Contents. Lucas Nülle GmbH 1/6

Table of Contents. Lucas Nülle GmbH 1/6 Table of Contents Table of Contents Elektryczna technika instalacyjna Technika systemowa budynków EIT 9 Domofon wideo EIT 9.1 Komunikacja audio w budynkach 1 2 2 4 5 Lucas Nülle GmbH 1/6 www.lucas-nuelle.pl

Bardziej szczegółowo

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Michał Wawrzyński 693 93 5338 michal.wawrzynski@pl.ibm.com Usługi IBM dla Partnerów Handlowych Maintenance & Technical Support Asset-based Services Labor-based

Bardziej szczegółowo

Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel.

Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel. Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel.pl Spis treści Spis treści Informacje o firmie 1 Operator

Bardziej szczegółowo

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems Maciej Smolarczyk, Piotr Samczyński Andrzej Gadoś, Maj Mordzonek Research and Development Department of PIT S.A. PART I WHAT DOES SAR MEAN?

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna fotowoltaika Immergas - efektywne wytwarzanie prądu i ciepła

Nowoczesna fotowoltaika Immergas - efektywne wytwarzanie prądu i ciepła Nowoczesna fotowoltaika Immergas - efektywne wytwarzanie prądu i ciepła Fotowoltaika, technologia umożliwiająca przemianę światła słonecznego bezpośrednio na energię elektryczną, jest jednym z najszybciej

Bardziej szczegółowo

DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 252x462x99 IP40 DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w małych i średnich obiektach

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład I. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład I 1 Tematyka wykładu: Co to jest sieć komputerowa? Usługi w sieciach komputerowych Zasięg sieci Topologie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania Alcatela-Lucenta dla służby zdrowia. Skuteczna transformacja

Rozwiązania Alcatela-Lucenta dla służby zdrowia. Skuteczna transformacja Rozwiązania Alcatela-Lucenta dla służby zdrowia Skuteczna transformacja Wyższy standard obsługi pacjentów Efektywniejsza opieka Wyrównywanie różnic w systemach opieki zdrowotnej Sektor służby zdrowia musi

Bardziej szczegółowo

IVC-2004PT Przemysłowy Ethernet Extender 4 porty 10/100Base-TX z PoE + 1 port BNC / RJ-11

IVC-2004PT Przemysłowy Ethernet Extender 4 porty 10/100Base-TX z PoE + 1 port BNC / RJ-11 IVC-2004PT Przemysłowy Ethernet Extender 4 porty 10/100Base-TX z PoE + 1 port BNC / RJ-11 PLANET IVC-2004PT to przemysłowy Ethernet Extender z obsługą PoE posiadający trzy zasadnicze cechy: Zwiększa zasięg

Bardziej szczegółowo

GS2200-8HP. Korporacyjny przełącznik LAN. Opis produktu

GS2200-8HP. Korporacyjny przełącznik LAN. Opis produktu Opis produktu Opis produktu 8 portów 10/100/1000Mbps + 2 porty combo 10/100/1000Mbps (RJ45/SFP), 8 portów PoE (802.3af) wydajność 180W, VLAN, QoS, IGMP snooping, GVRP, zarządzanie pasmem, agregacja poł.,

Bardziej szczegółowo

Elastyczne centrum przetwarzania danych

Elastyczne centrum przetwarzania danych Elastyczne centrum przetwarzania danych Flexible Capacity Service pojemność zawsze gotowa na nowe wyzwania. Robert Rutkowski / 24 Kwiecień 2013 Agenda Wyzwania związane z finansowaniem IT Jak mieć zawsze

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING.

TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING. TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING. Informacje podstawowe Przykład wzrostu zapotrzebowania możliwości komunikacyjnych na przykładzie odczytu danych z liczników

Bardziej szczegółowo

Minimum projektowania jeden kanał radiowy Szybki roaming 3 ms, bez zrywania sesji, połączeń VoIP Quality of Service już na poziomie interfejsu

Minimum projektowania jeden kanał radiowy Szybki roaming 3 ms, bez zrywania sesji, połączeń VoIP Quality of Service już na poziomie interfejsu Łukasz Naumowicz Minimum projektowania jeden kanał radiowy Szybki roaming 3 ms, bez zrywania sesji, połączeń VoIP Quality of Service już na poziomie interfejsu radiowego Zwielokrotnienie przepływności

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA. Stacjonarne. II-go stopnia. (TIM) Teleinformatyka i multimedia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA. Stacjonarne. II-go stopnia. (TIM) Teleinformatyka i multimedia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość 3. System biometryczny: schemat blokowy,

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU wprowadzenie do zagadnienia Dr inż. Adam Okniński Dyrektor Wydziału Wydział Wdrażania Technologii Informacyjnych Departament Infrastruktury Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Program Partnerski TP-LINK.

Program Partnerski TP-LINK. Program Partnerski TP-LINK www.tp-partner.pl Program Partnerski TP-LINK 1.500.000 pln Program Partnerski TP-LINK Partner Program TP-LINK Partner Program TP-LINK Partner Program TP-LINK - JAKOŚĆ I TECHNOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Poradnik projektanta. Poradnik projektanta. v I

Poradnik projektanta. Poradnik projektanta. v I Poradnik projektanta Poradnik projektanta v I 4. Certyfikowany System okablowania strukturalnego DRAKOM firmy BKT Elektronik, przegląd rozwiązania 4.2. Kable miedziane kategorii 7 dla centra

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej

Collaborate more. Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Collaborate more Praca grupowa nad dokumentacją i komunikacja pomiędzy zespołami. Rzecz o mobilnej pracy w administracji publicznej Microsoft Unified Communication Name: Artur Racinowski Title: UC Product

Bardziej szczegółowo

metasys - system zarządzania budynkami Metasys dostarcza więcej

metasys - system zarządzania budynkami Metasys dostarcza więcej metasys - system zarządzania budynkami Metasys dostarcza więcej Większa elastyczność. More flexibility. Większa troska o środowisko. More sustainability. Większa produktywność. More productivity. TECHNOLOGIA,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EKONOMICZNA BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEFONII INTERNETOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM

ANALIZA EKONOMICZNA BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEFONII INTERNETOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM Inżynieria Rolnicza 7(105)/2008 ANALIZA EKONOMICZNA BUDOWY I EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEFONII INTERNETOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM Gniewko Niedbała, Adam Krysztofiak Instytut Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

RPnet - Inteligentne IP LAN do współpracy z PON FTTX. Sieci na dziś i na jutro.

RPnet - Inteligentne IP LAN do współpracy z PON FTTX. Sieci na dziś i na jutro. RPnet - Inteligentne IP LAN do współpracy z PON FTTX Sieci na dziś i na jutro. Architektura sieci PON FTTX Wymagania na pasmo w PON Zagospodarowanie pasma optycznego w PON Współistnienie systemów 1G i

Bardziej szczegółowo

Elastyczny system. Szpitale Automatyzacja komisjonowanie. Trójwymiarowe rozpoznawanie obrazów MEDIMAT ROBOMAT FILL IN BOX SPEED BOX.

Elastyczny system. Szpitale Automatyzacja komisjonowanie. Trójwymiarowe rozpoznawanie obrazów MEDIMAT ROBOMAT FILL IN BOX SPEED BOX. Elastyczny system Każde rozwiązanie systemowe jest dostosowywane do indywidualnych potrzeb danej apteki. Takie podejście umożliwia nie tylko sensowną lokalizację przy optymalnym wykorzystaniu powierzchni,

Bardziej szczegółowo