PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTOW L. NI r 4 (882) rok XLIII kwiecień 1996 r. Cena 2.- zł (20 000) PL ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTOW L. NI r 4 (882) rok XLIII kwiecień 1996 r. Cena 2.- zł (20 000) PL ISSN 0015-0975"

Transkrypt

1 PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTOW L. NI r 4 (882) rok XLIII kwiecień 1996 r. Cena 2.- zł (20 000) PL ISSN

2

3 W NUMERZE na40str. IN THIS ISSUE on 40 pages: P Ke Konkurs - plebiscyt na najładniejszy A Compeddon - Plebiscite for the nicest maczek polski w 1995 r 123 Polish stamp St. Walisch - Nowy nakład maczka za S. Waliach - New istne of the Polish 20 z1 ci lematy. Lotnictwo współczesne" stanip Contemporary aviation" - value 20 (nr kat. 2337) 124 zloty (Polish Ca talogue No. 2337) 124 E. Weżranowski - Wydanie Poczta E. Weżra owiki - The iss. Poczta Polska/ Gen. Gouv. Warschau" pomiary, Polska/Gen. Gouv. Warschau" the memuremont, faults and deficiencies of I st form Wędy i usterki nadruków I formy 126 B. Rejnowski - Zamieszanie z wycofa- overprints 126 niem 128 B. Rejnowski - The probierna of with- B. Brzozowski - Trójkątne stempelki dramat 128 cenzury z 1939 r 130 B. Brzozowski - Triangular stamps of J. Z. Plakat - Przedwojennych pośre- the censorship from dnictw pocztowych ciąg dalszy 132 J.Z. Plakat Continuation of the inter- J. Parfiniewiez lat kina w fila- war postał agencies 132 telistyce polskiej 133 J. Parfiniewiez mniversary of B. Rejnowski - Trzy tysiące lat Jerozolicinema commemorated in Polish philately. 133 my 134 B. Rejnowski - Three thousand years of J. Z. Plakat - Zagraniczne aukcje filate- Jerusalem 134 listyczne 135 J. Z. Piekut Philatelie auctions abroad 135 NEWS FROM THE WORLD WIADOMOSCI ZE ŚWIATA THEMATIC PHILATELY: W. Hearykowski 137 FILATELISTYKA TEMATYCZNA.. W. Hen John Paul II in philately, part 42 S. J. 138 rykowiki - Jan Pawel II w filatelistyce, cz. - Topic Club News: Dog" J. Dunst 42 S. J. - K. Z. Pies" J. Dunst - Ig Ofimpic gamet on postali stamps, part rzyska Olimpijskie na makach poczto- LEITERS FROM THE READERS 143 wych, cz. 11/ 139 REV1EWS 143 CZYTELNICY PISZĄ RECENZJE 143 EXHIBMONS 144 WYSTAWY 144 NEWS FROM THE POLISH PHILATELISTS Z ZYCIA PZF 148 UMON 148 NOWOŚCI POLSKIE 150 NEW POLISH STAMPS 150 NOWOŚCI ZAGRANICZNE 152 NEW FOREIGN STAMPS 152 CENY OGŁOSZENIA 155 PRICES ADVERTISEMENTS 155 XXXVI KONKURS PLEBISCYT XXXVI KONKURS WYBIERAMY NAJŁADNIEJSZY ZNACZEK POLSKI 1995 roku Po raz 36. zapraszamy do udziału w naszym corocznym Konkursie - plebiscycie na najładniejszy znaczek (blok) polski, wydany przez Pocztę Polską w 1995 roku. Prosimy wytypować znaczek lub blok, który najbardziej się podoba. Następnie wypisać jego numer na kartce pocztowej i przesłać do redakcji najpóźniej do 15 czerwca 1996 r. Wśród Czytelników, którzy wytypują maczek - zwycięzcę zostaną rozlosowane cenne nagrody. Dla przypomnienia na str. 122 i 159 zamieszczamy reprodukcje wszystkich znaczków i bloków wydanych w 1995 r. Zachęcamy do udziału w plebiscycie. Adres Redakcji: AL 3 Maja 12, Warszawa, tel Pismo finansowane ze środków ZG PZF. Wydawca: Zarząd Główny PZF, Al. 3 Maja 12, Warszawa, tek/fax Redaktor naczelny: Stefan Jakucewicz Artykułów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo skracania artykułów, adiustacji tekstów i zmiany tytułów. Przyjmujemy drobne - 1 stawo - 20 gr (2000 zł), I crnz w ramce - 1 zł ( zł). Należność prosimy wpłacać na konto ZG PZF Bank Gdański IV Oddział w Warszawie, nr , z zamaczaniem ogłoszenie do F", a tekst ogłoszenia przesłać do redakcji. Warunki prenumeraty krajowej prowadzonej przez Poc z t ę Polsk ą : zamówienia na kwartał, półrocze, trzy kwartały i rok przyjmują wszystkie placówki pocztowe w terminach: do 25 listopada na następny rok, do 25 lutego na II, III i IV kwartał, do 25 maja na fili IV kw., do 25 sierpnia na IV kwartał. Cena odpowiednio: 6.-; 12.-; 18.-; 24.- zł (60 tys., 120 tys., 180 tys., 240 tys. zł. w starych złotówkach). Prenumerata za granicę droższa o 100 %. Bieżące numery Filatelisty" można kupić w redakcji, sklepach filatelistycznych 1 ogniwach PZF. Prowadzimy również sprzedaż starych numerów pisma. Druk: Zakład Poligraficzny Neodruk" Warszawa, ul. Republikańska 37 tel ; fas

4 Z cyklu: polskie znaczki wykonane wklęsłodrukiem stalorytowym NOWY NAKŁAD ZNACZKA ZA 20 ZŁ o tematyce Lotnictwo współczesne" (nr kat. 2337) 15 lutego 1977 roku Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek za 20 zł jako kontynuację cyklu zapoczątkowanego rok wcześniej Lotnictwo współczesne", przydatny głównie w obrocie zagranicznym do opłaty listów lotniczych o wadze powyżej 20 g [1]. Znaczek ten drukowany w PWPW techniką wklęsłodruku stalorytowego w kolorze oliwkowozielonym - wg projektu i Brodowskiego - przedstawia samolot rolniczy PZL 106 Kruk" nad lasem [2]. Arkusz drukarski składał się z dwóch sektorów - arkuszy sprzedażnych zawierających po 50 znaczków (10 x 5 szt.) z liczbami rozrachunkowymi na górnym i dolnym marginesie, bez oznaczeń walca i sektorów (fot. 1). Nakład znaczków - 1,54 mln. szt., ząbkowanie ramkowe 11 ; 11 V 4. W miarę postępowania inflacji w kraju w latach 80., stale rosło zapotrzebowanie na znaczki o wyższych nominałach, do frankowania listów o znacznie podwyższonej taryfie. Przypuszczalnie to spowodowało wznowienie druku omawianego znaczka o nominale 20 zł. Ten nowy nakład zrealizowany był inną formą drukową, która składała się z trzech sektorów 50-znaczkowych (10 x 5 szt.), bez liczb rozrachunkowych na marginesach, lecz z oznaczeniem sektorów w postaci kropek umieszczonych pod 50. znaczkiem każdego sektora (fot. 2). Oprócz tego oznaczenia, arkusz sprzedażny (sektor) ma na górnym marginesie wydrukowaną typograficznie czerwoną farbą datę (nad 5. znaczkiem) oraz kolejny numer arkusza (nad 7. i 8. Znaczkiem). Oznaczenia te są odwrócone o 180 stopni w stosunku do położenia rysunku znaczka. Opisywane przeze mnie arkusze noszą datę , a więc są drukowane bez mała pięć lat po ukazaniu się pierwszego wydania.* Oprócz faktu, że znaczki te są drukowane inną formą, można znaleźć pewne różnice w stosunku do znaczków wydanych w 1977 r. Barwa znaczków nowego nakładu jest szarooliwkowo. zielona, a Me oliwkowozielona. Poza tym znaczki nowego nakładu ząbkowane są grzebieniowo, a nie ramkowo, chociaż wymiar ząbkowa- nia jest identyczny /2 : 11 Prawdopodobnie znaczki te drukowane były już na w tym miejscu chcialbym podziękować p. mgr A. Ojrzydskiernti m udostępnienie mi swojego materiału do badań ,1 a 0 Sal Fot. 1 - pierwszy nakład znaczka nr 2337 z oznaczeniem liczby znaczków na dolnym marginesie Fot. 2 - drugi nakład maczka, trzeci sektor, oznaczony trzema kropkami pod 50. znaczkiem nowej maszynie f-my Goebel, o którą od 1978 r. wzbogaciła się PWPW [3]. Moje przypuszczenia wiążą się z faktem iż od początku 1979 roku stalorytowe znaczki drukowano w PWPW z trzysektorowych form walcowych [7, 8]. Katalog specjalizowany z 1985 roku [7] podaje w opisie znaczka nr 2337 również jego nakład,

5 Fot. 3 - list polecony ze znaczkiem drugiego nakładu (usterka: brak dalszego tła lasu), wysłany z Drzewicy r. który wynosił 96 mln. szt. Nakład ten jest większy o 94,46 mln. szt. od nakładu podanego przez analogiczny katalog sprzed czterech lat [2] i różnica ta jest zapewne wielkością nowego nakładu znaczka za 20 zł z serii Lotnictwo współczesne". Tak duży nowy nakład znaczków musiał spowodować, że liczba operacji druku, przy 150-znaczkowych arkuszach, wynosiła blisko W tej sytuacji zachodziła zapewne konieczność odnawiania walca w drodze moletowania lub nawet zastosowania nowego walca w miarę ścierania się formy drukowej [6]. Jest jednak rzeczą charakterystyczną, że w tynt wydaniu nie spotyka się usterek moletowania w przeciwieństwie do wielu innych polskich znaczków czy bloków [4, 5] wykonanych wklęsłodrukiem stalorytowym. O wielkości nowego nakładu tego znaczka niech świadczy fakt, że jeszcze w grudniu 1986 roku można było go spotkać na korespondencji (fot. 3). Fot 4 - znaczki 27. i 28. trzeciego sektora, drugiego nakładu. Usterka formy: brak dalszego da lasu Niewątpliwym przejawem znacznego zużycia formy drukarskiej jest powstanie swoistej usterki tego znaczka, a mianowicie prawie całkowity zanik dalszego planu lasu na obrazku znaczka (fot. 3 i 4). Usterka ta szczególnie wyraźnie występuje na znaczkach w środkowej części arkusza. Pochodzą one najprawdopodobniej z formy o znacznym stopniu zużycia (końcowa faza druku), w której płycej wygrawerowane fragmenty rysunku (dalsze tło lasu) uległy starciu (wyrownaniu) i nie mogły pobierać farby w czasie procesu druku. Właśnie ta usterka, znana zresztą zbieraczom specjalizującym się w znaczkach polskich, jest charakterystyczna dla nowego nakładu znaczka nr 2337 za 20 zł. STANISŁAW WALISCR Literatura: 1. Wincewkz T., W kręgu polskich taryf pocztowych za przesyłki listowe, cz. II, RSW Prasa-Książka-Ruch" Warszawa s Katalog Specjalizowany Znaków Pocztowych Ziem Polskich 1981, cz.2, KAW, Warszawa s Jakucewicz S., Techniki drukrooffitia maczków pocztowych, Wyd. Literackie, Kraków 1988, s Walisch St., Witczak Z., Osiem typów bloczka nr 12 wydanego z okazji Ogólnokrajowego Zjazdu PZF w Warszawie w 1951 roku, Filatelista" 1993, nr 10, s Waliach St., Witczak Z., Różne typy bloku nr 13, Filatelista" 1995, nr 10, s Nowy T., Z badań nad maczkami stalorytowymi (I), HBBF" 1986, nr 1(95), s Katalog Specjalizowany Znaków Pocztowych Ziem Polskich 1985, cz. 4, KAW Warszawa 1985, s. 245 i Katalog Specjalizowany Znaków Pocztowych Ziem Polskich 1990, cz. 4, KAW, Warszawa 1989, s. 283 i

6 Pamięci prof. Jacka Kapkowskiego WYDANIE POCZTA POLSKA/GEN. GOUV.WARSCHAU" pomiary, biedy i usterki nadruków I formy Od pierwszego, kanonicznego opracowania St. Miksteina [1] pt. Drugie polskie wydanie prowizoryczne dla b. okupacji niemieckiej' minęło ponad 60 lat. Czas, a zwłaszcza wojna, rozproszyły i zniszczyły w dużym stopniu materiał badawczy, a wydanie to nie jest ciągle zbadane do końca. W latach powojennych ukazało się zbiorcze opracowanie tego wydania w I t. Polskich Znaków Pocztowych" [2] oraz sporo artykułów różnych autorów [3-7]. Główną jednak zasługę w badaniach klasyfikacyjnych mają panowie Schmurz i Sztaba, którzy w cyklu artykułów opublikowanych w Filatelistyce"[7], opisali cechy porządkujące wszystkie, poznane dotąd znaczki tego wydania. Są trzy obszary badawcze z tym wydaniem związane: a. badanie maczka podstawowego (Germania) czyli jego nakładów, staranności druku (pokojowy i wojenny), barw i odcieni barw, papieru, gumy; b. badanie nadruku Gen.Gouv.Warschau" czyli nakładów przedruku, farby nadruku tj. intensywności krycia, struktury, połysku i refleksu oraz usterek; c. badanie nadruku Poczta Polska" cztery kreski tj. błędów, usterek oraz wymiarów tegoż, jak również farby nadruku tj. intensywności krycia i struktury. ()pracowania Schmutza i Sztaby dotyczą dwóch pierwszych obszarów badawczych tego wydania, bowiem te wyniki są podstawą klasyfikacji. Cykl artykułów obu autorów zamknął (prawdopodobnie) sprawę systematyki znaczków tego wydania i byłoby wskazane, aby redaktorzy katalogów polskich znaków pocztowych przyjęli zaproponowane uporządkowanie. Trzeci obszar badawczy to sprawa form przedrukowych, kolejności druku, powtarzalności wymiarów, błędów i usterek. O ile formy przedrukowe, kolejność ich przekształceń, występowanie i ugrupowanie błędów są znane, o tyle znajomosc usterek druku, ich występowanie i powtarzalność pozostają niedopracowane od czasów Miksteina. Ustalenie cech identyfikacyjnych znaczka, to co właśnie interesuje badacza i zaawansowanego filatelistę, daje możliwość określenia pozycji 126 znaczka w arkuszu (polu znaczkowym), co jest celem niniejszego opracowania. Przedstawione przez Miksteina i opisane następnie w PZP wyniki to stabelaryzowane błędy i usterki, występujące w ugrupowaniach Aa-Cc oraz przerwy w I i II kresce, co w sumie pozwala na usytuowanie około 40% znaczków w arkuszu. W PZP zamieszczono również wyniki pomiarów nadruku, jak również usterki cyfr z odmian formy A i C. Wnikliwy ogląd arkuszy pozwala jednakże znaleźć dalsze usterki, dotąd nie notowane. Do badania posłużyły następujące arkusze: IAa: 5/2 '/z fen ar.; lab: 5/3 fen. H I ark. 4. foto.; H I ark.; IBb: 30 fen. H ark.; 10 fen. H foto.; 20 fen. H ark. ł foto.; ICc: 25/7'/z fen. H ark. + foto.; oraz kilka kserokopii różnych innych. Przedstawione poniżej wyniki pomiarów i rozeznane, powtarzalne usterki druku rozszerzają zakres możliwości usytuowania znaczka w arkuszu. Pomiary odległości od dołu litery k (wyrazu Polska") do górnej granicy I kreski, wykonane z dokładnością do 0,05 mm oraz pomiary odległości między III i IV kreskami na dwóch sąsiednich znaczkach - jeżeli dysponujemy parką poziomą lub większym paskiem - pozwalają znaleźć rząd lub rzędy oraz parzystość bądź nieparzystość kolumny arkusza, z którego pochodzi znaczek. Wyniki są następujące: odległość od dołu litery k do góry I kreski dla rzędów 1,2 i 10 wynoszą 2,45 mm (uwaga: dla 5. maczka w każdym przebadanym arkuszu odległość ta wynosi ok. 2,65 mm), dla rzędów 3,5,6,7,8 i 9-2,80 mm, dla rzędu 4-3,10 mm. Pomiary odległości między III lub IV kreskami znaczkow w parce dały a. parka maczków parzystej i nieparzystej kolumny ok. 3,70 mm; b. parka znaczków nieparzystej i parzystej kolumny ok. 3,10 mm. Jeżeli nadruk na maczku jest przesunięty w prawo lub w lewo, a kreski W i IV oddalone od brzegu znaczka o co najmniej 3,1 mm, to wówczas pojedynczy znaczek daje się również oznaczyć jako parzysty lub nieparzysty - oczywiście biorąc pod uwagę to, czy pomiar dotyczy prawego czy lewego brzegu.

7 , ra 4 11 YJ..., -Na 2 ).:.,, cr = AT 7'.,. Z",..: gz.:.,, -X x7i =-' " "? V T;. -.; -,,' - -z ,, Y.!;_c; - 4 ja r..-2 -,._ J.. *,.. - s I 3 z.,-- 3 s -s o , Z ,-- a: T 3,5'. ;--1 4 '''' Z i...,, - --, o.1..'.,..: Y.1. : c k. I - `-' - d- -. z " ; j k: Ce' 7 -L-' n./ Ni - %, 2..i li- id.-,"' '. xd:.'":" F.4 '''', : Z..- `.1..:c :k. 4..`.3.. '... z '..,4»; -..-!> 2,..,,;.e.._:., u _t..i ;' -77 ', ' 4 r I 0 '--' 1 il I Ig. - 4 I J 3'.7, - /* - ST ''' '-' In.":1,,...,-3',, '-`.: ;:re -...' S d... a, ''' e..7. ; i 71,,,4T....7, *. '..,..s L..-. d, 'z'. 4 :--',,.7.5.,_--._ --- aó" -.7-.;.... ''' '.y: *,_... '3 W x,_ s-. -x, :-..,.r''; * _ -.,,.--,, - 2.i ". 7 wam 11, & ''' "' '.- I 5=- ':, i 3 S E -..., 2 -i s3..,, 4....'_> ' 7", -x... U A A.... d -S :x 'Z "....g.,.,;?";,..,...,.4. & J =.:.J..-: ,, c:, -2 =s O ge,. 4 2 I'l i I i -4,-`-- "'I' Id 7_ "..ti. «-.., 4, ki I -.1if a.g. R''.7 _. AP... u,_ J _ 4 Z',... ' ''_,:.: dd.. jk =. 4 U, "-* I I :3.:...-. ' P.1 U"..,- --, -', -U a i 4.- '' :S a d "Z." g 4..x dd s.. ; Z:T 4...»4 l'.= - -, k_,,t ':-.1-,,. 7 i O.: , 2.! :..,...; 4, &..---, 7 I J_ 2 a.; ,,,t 11 o?,,,,'3-1 k. [?...3 ^L...:",,,»: el' =, er..., -7., 4 i7-8.: ci 1 ir d X.4 d_& :XX.> I-- z k....l..ci.,y,...,. 4 J. a 127

8 W tablicy pokazane są błędy, usterki i przerwy kresek zarówno te, które znalazł i zestawi' M ikstein, jak i znalezione przez autora tego opracowania. Obejmują one około 90% pól znaczkowych, a jeśli weźmie się pod lupę usterki cyfr 5 i 2 w odmianach formy A i C (co będzie przedmiotem następnych publikacji), to praktycznie wszystkie pola znaczkowe mogą w nich być opisane, a tym samym i pojedyncze znaczki usytuowane w arkuszu. Cechy charakterystyczne poszczególnych pól znaczkowych to błędy druku, nie zawsze dobrze widoczne przerwy w kreskach I i D (należy koniecznie oglądać badany maczek w świetle przechodzącym) oraz różnego rodzaju powtarzające się usterki druku kresek I-IV, a także usterki liter nadruku Poczta Polska". Usterka jest opisana tylko wówczas, jeżeli jej kontur jest wyraznie zaznaczony przez wyciśniętą na brzeg farbę, jak to jest normalne w typografii. Inne zniekształcenia są przypadkowe, np. wskutek niedociśnięcia arkusza do formy drukarskiej lub niedostatecznej ilości farby i przez swoją niepowtarzalność nie są brane pod uwagę. Proponuję oznakowanie liter nadruku: Plojeztal P2o21ska2 oraz uproszczenie oznakowania położenia przerw kresek I i II inne niż u Miksteina. Zamiast, przykładowo, notacji 11-8 (o) proponuję zapis 1102 co oznacza, że w II kresce w okolicy drugiego o" (pod tą literą) znajduje się przerwa lub usterka. Również proponuję usunięcie z zapisu strzałek wskazujących, że przerwa (usterka) jest przesunięta względem litery, wydaje się bowiem oczywiste, że usterki nie muszą znajdować się dokładnie na linii pionowej liter a w jej okolicy. Bardzo duża liczba drobnych usterek, w postaci kropek, kresek i uszkodzeń liter występuje w odmianie formy B, a to z powodu prze- drukowywania większości arkuszy w tej odmianie. W przypadku powtarzalności są one zanotowane. Przed przeróbką formy IB na IC forma drukarska została oczyszczona i większość tych usterek zanikła. Ze względu na szczupłość materiału badawczego, którym dysponowałem, a zwłaszcza niedostatecznie dobrą czytelność kserokopii sugeruję, że być może, nie wszystkie usterki zostały znalezione oraz, że w niedostępnych dla mnie arkuszach, zwłaszcza odmiany B, mogą znaleźć się inne. Niemniej jednak, w świetle nowo opisanych usterek, należy przeanalizować zagadnienie częstotliwości ich występowania, zweryfikować ich katalog oraz przedyskutować ocenę ich wartości handlowej. Sugeruję, aby wyższą wartością, w stosunku do znaczka podstawowego, obdarzyć jedynie znaczki z błędami, bowiem praktycznie każdy znaczek w arkuszu jest z usterką. Panu Bogdanowi Suboczowi dziękuję za cenne rady. EUGENIUSZ WEZRANOWSM Literatura. 1. Mikstein St.: Drugie polskie wydanie prowizoryczne dla b. okupacji niemieckiej. Ilustrowany Kurier Filatelistyczny, Lwów Polskie Znaki Pocztowe, t. I. Biuro Wydawniczo-Propagandowe Ruch" Warszawa Tislowitz J.: Filatelista": 5, 6, 7 (1957); 17 (1958). 4. Straub C.P.: Filatelista": 17 (1973). 5. Władania Z.: Filatelista": 15, 18 (1962); 14 (1964); 12 (1973); 17, 22 (1979); Hi storyczno-badawczy Biuletyn Filatelistyczny": 4 (1979). 6. Stachowie J.: Filatelista": I (1983). 7. Sclunotz L. Sztaba K.: H istoryczno-badawczy Biuletyn Filatelistyczny", I, 2 (1979); Filatelista": 21 (1975); Filatelistyka": 4, 6/7 (1990); 2,5, 12 (1992); 5, 6 (1993); 10 (1994); 3, 4 (1995). ZAMIESZANIE Z WYCOFANIEM Znaczki pocztowe o wartości nominalnej 500 i 1000 zl emisji Rośliny lecznicze" (nr kat i 3098), dwukrotnie byty już wycofywane z obiegu i ponownie przywracane. Po raz pierwszy wycofano je w związku z denominacją złotego z dniem I stycznia 1995 r., na mocy Zarządzenia nr 138 Dyrektora Poczty Polskiej z dnia 2 grudnia 1994 r., wraz ze wszystkimi innymi znaczkami pocztowymi, wprowadzonymi do obiegu w 1989 r.'. Była to jednak, jak się później okazało, decyzja przedwczesna i wyraźnie nieprzemyślana, gdyż P.P. nie dysponowała w tym czasie żadnymi innymi znaczkami obiegowymi o wartości nominalnej 5 i 10 groszy, które mogłyby zastąpić wycofane nominały. W czwartym dniu po wycofaniu tych znaczków z obie gu, kiedy okazało się, że placówki pocztowe nie są w stanie zapewnić prawidłowości w pobiera- 128 niu opiat za nadawane przesyłki posiadanymi znaczkami, Dyrektor P.P. wydał Zarządzenie m 4 z dnia 4 stycznia 1995 r., na -mocy którego okres ważności obiegowej obu wyżej wymienionych znaczków został przedłużony do 31 grudnia 1995 r., Rok 1995 jednak szybko minął, a nowa emisja maczków obiegowych o wartościach 5 i 10 groszy, tak bardzo potrzebnych w placówkach pocztowych do uzupełniania różnych opiat taryfowych w kombinacji z innymi znaczkami, me ukazała się. Stosując się do postanowień, przewidzianych w Zarządzeniu nr 4, szereg placówek pocztowych wstrzymało z dniem 1 stycznia 1996 r. sprzedaż obu wymienionych wyżej maczków. Tak było np. w UP Warszawa 1 i w UP Warszawa 81, które to placówki 1) Biuletyn informacyjny nr I (25) z 1995 r. poz ) Biuletyn informacyjny nr 2 (26) z 1995 r. póz. 8.

9 odwiedziłem osobiście. Nie chciano też przyjmować przesyłek poleconych z tymi znaczkami, od klientów poczty, którzy zakupili te właśnie znaczki kilka dni wcześniej, jako wartości uzupełniające do przewidzianych taryfowo opiat w wysokości 1,55 z1 i 1,65 zł za te przesyłki o wadze do 20 gramów. Szereg placówek pocztowych, w których pracownicy zdążyli już zapomnieć o Zarządzeniu nr 4 Dyrektora P.P. lub wcale nie znali treści tego Zarządzenia, w dalszym ciągu stosowało w pierwszym tygodniu stycznia oba wymienione wyżej znaczki do opłat pocztowych. Takie przypadki odnotowane zostały w skali masowej m.in. w następujących placówkach: Bochnia 1, Gdańsk 4, Gubin 1, Ilawa 1, Katowice 1, Katowice 2, Katowice 5, Katowice 11, Radomsko 1, Rytwiany, Starachowice 1, Zamość 1, Zielona Góra 1 i wiele innych. Niektóre inne placówki pocztowe kwestionowały tak opłacone przesyłki. Stan ogólnego zamieszania trwał do pon e- działku 8 stycznia 1996 r. Tego dnia bowiem Dyrektor P.P. podpisał Zarządzenie nr 1, w którym ponownie przesunął termin ważności obiegowej obu omawianych znaczków do dnia 31 grudnia 1996 r. Formuła końcowa Zarządzenia Dyrektora P.P. z dnia 8 stycznia b.r. ma w paragrafie drugim następujące brzmienie: Zarządzenie wchodzi iv życie z dniem podpisania, z morą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1996 r.". Mamy tu zatem klasyczny przykład rozciągnięcia działania mocy prawa wstecz. W ten sposób usankcjonowane zostało używanie przez niektóre placówki pocztowe nieważnych już z mocy prawa znaków wartościowych, w okresie między 31 grudnia 1995 r. a 8 stycznia 1996 r. Dla dokumentacji filatelistycznej, to co działo się w tym okresie stanowić może bardzo interesujący materiał do zbioru historii poczty. Za przesyłki polecone, które w tym okresie zostały nadane z omawianymi maczkami, urzędy oddawcze z reguły nie pobierały dopłat. W takich przypadkach bowiem za przyjęcie przesyłki niewłaściwie opłaconej odpowiada pracownik pocztowy, który taką przesyłkę przyjął. Przypaszzwis, że nikt z pracowników poczty nie poniósł z tego ytułu żadnych konsekwencji finansowych, gdyż Poczta Polska i tak nie poniosła żadnego uszczerbku, sprzedając klientom z braku innych ważnych znaczków, maczki które formalnie nie miały już ważności obiegowej w tym czasie. Nieco inaczej przedstawia się sprawa z przesyłkami zwykłymi, opłaconymi tymi znaczkami. W tym przypadku postępowanie placówek zarówno nadawczych, jak i oddawczych nie byto jednolite. Znane są przypadki honorowania tak oklejonych przesyłek przez urzędy nadawcze i oddawcze. Znane są też przypadki pobierania dopłat przez placówki oddawcze. Np., w Wydziale Doręczeń UP Warszawa 1 jeszcze przed godziną I w dniu 8 stycznia kwestionowano przesyłki, na których znajdowały się znaczki po 500 lub 1000 z1 z emisji Rośliny lecznicze". Na tak opłaconych przesyłkach zakreślano wymienione znaczki i przyklejano na odwrocie brakującą oplatę, do ściągnięcia od adresata w formie dopłaty. Kiedy już otrzymano wiadomość o przedłużeniu ważności obiegowej omawianych znaczków, nalepione w tym urzędzie znaczki, upoważniające do pobrania dopłaty, zostały unieważnione. Zarządzenie Dyrektora P.P. z dnia 8 stycznia br., jak sądzę, daje możliwość dochodzenia swoich roszczeń tym klientom poczty, którzy w pierwszych dniach stycznia 1996 roku ponieśli dodatkowe opiaty z powodu niehonorowania przez niektóre placówki pocztowe obu omawianych znaczków. BRONISŁAW REJNOWSKI 129

10 TRÓJKĄTNE STEMPELKI CENZURY Z 1939 ROKU W nawiązaniu do opracowania Kol. J. Z. Piekuta 1), pragnę podzielić się swoimi spostrzeżeniami na powyższy temat. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że Dowództwa Okręgów Korpusów, jeszcze w czasie pokoju były odpowiedzialne za opracowanie planów mobilizacyjnych i mobilizację Biur Cenzur na podległym obszarze. Należy pamiętać, że z chwilą ogłoszenia mobilizacji, Wojsko Polskie przeszło na strukturę wojenną, w której nie występowały O.K. To nie wyklucza, że zmobilizowane B.C. działały na obszarach należących w czasie pokoju do poszczególnych O.K. Jednak podległość poszczególnych B.C. musiała być podporządkowana nowej strukturze wojennej. Mam nadzieję, że pewne wątpliwości zostaną wyjaśnione po odnalezieniu instrukcji wojskowej Przepisy o cenzurze pocztowej w wojsku wczasie wojny" - Szt.G1. O 11 L.dz. 20/11/35 oraz instrukcji MPiT z 14 sierpnia 1939 r. Pouczenie dla urzędów, agencji i pośrednictw pocztowo-telekomunikacyjnych o postępowaniu na wypadek wprowadzenia cenzury pocztowej', na które powołuje się L. Teter'l. Zgadzam się z poglądem, że nie musiały być zastosowane wszystkie numery od I KARTKA POCZTOWA / 014~0 w ~14,1, J4" AkWe2 wogródka do Brześcia, a więc z obszaru nie podlegającego D.O.K Warszawa. Myślę jednak, że numer ten został niewłaściwie odczytany przez wyżej wymienionych autorów, gdyż pierwsza cyfra jest słabo czytelna, ale na pewno nie jest to jedynka. Stempelek ten należy jeszcze raz poddać dokładnym oględzinom, a być może jest to liczba 21? Nieco innego wyjaśnienia wymaga numer ilustr. 3. Widzimy tu przesyłkę nadaną w Krakowie dnia , adresowaną do Kielc. Wszystko wskazuje na to, że została ocenzurowana w Kielcach. Taki sam numer występuje na rzekomej przesyłce z Kielc - ilustr. 4. Jednak na temat kieleckiej przesyłki nieco więcej w końcowej części artykułu. Nie wiem czy Kielce znajdowały się na obszarze O.K. Przemyśl? Jeśli tak, to hipoteza J.Z. Piekuta jest trafna. Natomiast w innym przypadku mogła to być forma maskująca. Decydując się na zabranie głosu mialem na uwadze uzupełnienie inwentarza stempelków oraz sprostowanie niektórych przeoczeń. Jeśli mamy zinwentaryzować 39 stempelków, to czterdziesty stanowi 2,5 % całości. Oczywiście, każdy następny będzie nieco mniejszy, a pięćdziesiąty wyniesie 2 %. Szukajmy więc dalszych numerów. Nie wiem dlaczego autor nie uwzględnił w zestawieniu numeru 6, który został zilustrowany przesyłką nadaną w Radomiu w dniu , adresowaną do Siedlec. Podobnie z numerem 41, który został pokazany przez P.S. Madeja z Kanady, a wymieniony przez autora w treści opracowania - lecz nie ujęty w zestawieniu inwentaryzacyjnym. Ten sam numer znany mi jest z przesyłki nadanej w dniu z Łodzi do Kota. B Brakujące numery mogą być formą maskującą, ale niektóre już znane wymagają ponownego zbadania. Mam pewną wątpliwość w stosunku do stempelka z indeksem 11. Nie wiem czy autor dysponuje czytelną odbitką tego stempelka? czy też chodzi o ilustrację pokazaną przez Stanisława Barańskiego i Józefa Falkowskiego w opracowaniu Filatelistyka utrwala historię tragedii Polaków w czasie II wojny światower3 ). W obu przypadkach chodzi o przesyłki z No- 130

11 .UDZIE n". ZARG,VIE il WRZESNA1939 Całkiem odmienny sposób ocenzurowania przedstawia ilustr. 2. Widzimy tu odręczną adnotację z parafą cenzora, z podaniem liczby 50. Jest to przesyłka z , nadana w krakowskim urzędzie telegraficznym. Była to niedziela, więc tylko urząd telegraficzny był czynny. Wracając do numeru 101, który występuje na ilustr. 4-5, lokalizując go w Kielcach. Jednak przesyłka mis pokazana na ilustr. 5 nasuwa wiele wątpliwości. Odbitka ta pochodzi z katalogu aukcyjnego, więc nie znana jest treść korespondencji, w szczególności data nadania. Wiadomo, że już 5 września Kielce zostały zdobyte przez Niemców. Musiała więc być cenzurowana najpóźniej w dniu Tymczasem datownik odbity obok znaku opłaty pochodzi z Natomiast znak opiaty skasowany okrągłym niepocztowym niemieckim datownikiem, którego fragment jest widoczny. Data jest czytelna: ". Pod datą godło Rzeszy Niemieckiej. B. 5 B. 4 Na ilustr. 1 stempelek cenzury z numerem 48, dotychczas nie publikowany. Jest to przesyłka nadana z Kutna do Warszawy. Datownik Kutna z , ale z treści wynika, że korespondencja pochodzi z Dzień ten przypadł w sobotę. Być może przesyłka w pierwszej kolejności trafiła do B.C. i dopiero w dniu została wyekspediowana. Na ilustr. 5 stempelek cenzury z numerem 103, który również dotychczas nie był rejestrowany. Przesyłka adresowana do Borysławia ma datownik BORYSLAW 1", ale w adresie nadawcy występuje Drohobycz. Oczywiście, do inwentarza należy zaliczyć jeszcze numer 106, który przedstawił P.S. Madef). Tak więc znamy już walory z 44 różnymi numerami. Oczywiście nr 11 podlega weryfikacji, ale 43 są pewne. Z powyższego wynika, że wiele zagadnień związanych z cenzurą wymaga dalszych po szukiwan. Jednocześnie składam serdeczne podzięko wacie za udostępnienie materiału wykorzys tanego do ilustracji Kolegom: Nietorowi Baran, oraz Andrzejowi KloshisIdema. BRONISŁAW BRZOZOWSKI I. Filatelista" XLII Nr. 11 z 1995 r. str , 2. Filatelista" XIII Nr. 2 z 1966 r. str. 32, 3. FIBBF 3=11 Nr. 1/4 z 1991 r, 4. Filatelista" XLII Nr. 11 z 1995 r. str

12 PRZEDWOJENNYCH POŚREDNICTW POCZTOWYCH ciąg dalszy Może tylko cieszyć, że temat, stanowiący długi okres białą plamę" polskiej filatelistyki, zaintere- TOOLDIIELCZYM 1 ATI( CI sował ostatnio wielu publicystów. Także moje intensywne poszukiwania pozwalają na uzupełnienie naszych wiadomości o przedwojennych pośrednictwach pocztowych. Wzorem Z. Korszenia sporządziłem tabelkę, stanowiącą zarówno uzu pełnienie jego źródłowego artykułu', jak i podającą nowe, nie zarejestrowane dotychczas pośrednictwa i używane przez nich stemple. Pośrednictwo pocztowe Magóra, mieszczące się w 1936 r. w schronisku,,klemenlynowka" (1095 m. n.p.m.) podlegało upt. Bystra. Spis urzędów i agencji pocztowych z 1939 r? wymie- Miejscowość, "elin l'ubc""- ski Paha dniclvo poctt, tal 5 magóra Nazwa pośrednictwo Pośrednictwo Pocztowa przy Banku Spildzielczyn 617 ' 2 KOLOMYJA,7;,% R Nr nia dwa urzędy pocztowe Bystra: kolo Jor danowa oraz leżący na trasie Bielsko-żywiec Ponieważ znaczki na karcie pocztowej, nadane' w pośrednictwie Magóra zostały skasowane datownikiem upt. Jaworze, zaś ta miejscowość leży kolo Bielska, należy przyjąć, że chodzi tuta' o Bystrą koło Bielska-Białej. Wymiary Stwierdz4Boxwo a data 11 stempla żywania -8 wtem- e.- pla Ilustr czarna 1 Kołomyja Poczta Hotelowa w Hotel Grand nflaeł.- 2 Krynica z Zdrój Pośrednictwo Poczt.Tele Nr 10 Pensjonat Witoldówka Krynica Zdrój. o 33 50x fiol. 3 4 Magóra Pośrednictwo poczt. tal Magóra (Bystra) czerw. 5 Warszawa Pośred. Poczt. Nr 1 Hotel Polski Warszawa ul. Długa Nr 29 Pośrednictwo Pocztowo- Telekomunikacyjna Nr 6 J. Wolanow Koł. Lot. Polisto. Warszawa, Maraza2kowska z fioł fi ol

13 ii. 3 i4 W przyczynku tym wykorzystałem materiały udostępnione mi przez M. Staśkjewieza z Warszawy oraz A. Vaumunda z Bremy (RFN), za co składam im podziękowanie. JANUSZ ZBIGNIEW PIEKUT 1) 1 Korszeń Pośrednictwa pocztowe i poczty hotelowe II Rzeczypospolitej", F", R. XXXVII, 1990, nr 11 (817). 2) Spis urzędów i agencji poczt. Rueczypospoiitej Polskiej według stanu z dnia 6 sierpnia 1939 r., zestawił Grodkowski st. asystent up[. Kraków 2; nakł. Zarządu Ok. Nr V Przyspos. Wojsk. w Krakowie. 100 LAT KINA W FILATELISTYCE POLSKIEJ Rok 1995 był rokiem interesującym ze względu na przypadającą 28 grudnia setną rocznicę filmu. Było to wydarzenie na miarę odkrycia Ameryki. Bo popatrzmy dokoła. Co byśmy wiedzieli i co byśmy widzieli, jak spędzalibyśmy wolny czas, gdyby nie film? Dzięki filmowi możemy dotrzeć do najdalszych, najbardziej tajemnych zakątków świata. Poznać inne ludy i kultury. Poznać florę i faunę, historię, wynalazki, zwyczaje. Do tego nie ruszając się z domu możemy przeżyć z aktorami miłości, brać udział w najbardziej skomplikowanych przygodach, wcielać się w Johna Wayne'a, Gerarda Philipe, Humphrey'a Bogarta czy, jeśli jesteśmy płcią piękną, w dr Quinn, Scarlett O'Hara lub bohaterki, pomagające w akcji agentowi 007. Doceniając fenomen filmu, cały świat, z wyjątkiem Polski, uczcił tę rocznicę wydawnictwami pocztowymi. Serie od kilku do kilkudziesięciu (!) znaczków wydały kraiki Afryki, Azji, a nawet wyspy na Oceanie Spokojnym. Poczty tych krajów robią kokosowe interesy na tym chodliwym temacie. A my? My wydamy dwa znaczki z aktorkami: Polą Negri i Hanką Ordonówną w bieżącym roku. Ale nie będą one wydane z okazji rocznicy filmu i w dobrym terminie, lecz w serii Europa-kobiety". Honor poczty ratowali jak zawsze filateliści. Oto nieocenione w tym zakresie koło PZF przy Osiedlowym Domu Kultury Dolna" w Łodzi, organizujące co dwa lata wystawę Filmfil", poświęconą filmowi i sztuce, zorganizowało w październiku 1995 roku wystawę z okazji stulecia filmu. Operatywni organizatorzy wydali i tym razem bardzo dobrze przemyślane od strony tematu, jak i ładnie opracowane, dwie karty okolicznościowe oraz stempel i frankaturę. Stempel poświęcono polskiemu prekursorowi filmu, Kazimierzowi Prószyńskiemu, który już w 1894 roku skonstruował, jeden z pierwszych w świecie, aparat do robienia zdjęć i proje- IFY17.1 muensarveaza fltalile FOLA -0~11, iil 3 Hot,rx CO FT 133

14 kcji filmów, tzw. pleograf, by już w 1902 roku realizować pierwsze filmy krótkometrażowe. Frankaturę poświęcono braciom Lumiere, od których projekcji filmów w grudniu 1885 r. liczy się historia kina. Obok podobizny Lumiere'ów umieszczono kadr z ich filmu Wjazd pociągu na stację". Nie można jednak powiedzieć, że Po. czta Polska pominęła całkowicie tę rocznicę milczeniem. Coś tam jednak błysnęło. Ale jak to u nas: błysnęło i zgasło! Oto Dyrekcja Okręgu Poczty w Warszawie (chwała jej za to!) stosowała stempel okolicznościowy. Nawet ładny. Do tego wydano kartę pocztową. Niestety! Karta została wydana bez znaku opłaty, na czym poczta dużo straciła. Zaś kolekcjonerzy mogli z okazji stulecia filmu stemplować kasownikiem, stosowanym z tej okazji, znaczki z ortem, kwiatkiem, a nawet tematyką martyrologiczną lub świętą. Choć po lewej stronie karty umieszczono mozaikę ze zdjęć Zbyszka Cybulskiego, Jadwigi Smosarslciej, Rity Hayworth, Glenna Forda, Charlie Chaplina 1 Marylin Monroe, co było dobrym pomysłem. Ale na tym koniec! A w dodatku ze zdobyciem karty łączyły się duże kłopoty. JERZY PARFINIEWICZ TRZY TYSIĄCE LA T JEROZOLIMY Izrael świętuje rocznicę trzech tysięcy lat, jakie upłynęły od czasu ustanowienia Jerozolimy stolicą Królestwa Dawidowego. Jerozolima, nazywana nieraz sercem świata''', jest jednak miastem dużo starszym. Archeologia nie wypowiedziała jeszcze ostatniego słowa w tej sprawie, kiedy osiedlili się tu pierwsi ludzie. Na długo przed podbojem ziemi Kanaan przez plemiona izraelskie, istniało tu już miasto silnie obwarowane, nazywane w księgach biblijnych mianem Jebuz" ( Jebuz, które innym imieniem zowią Jeruzalem" - Sędz. 19,10). Jebuzejczycy przez ponad dwieście lat skutecznie opierali się atakom izraelskim. Tradycja biblijna, która dosyć szczegółowo opisuje zdobywanie przez Izraelitów innych miast (np. Jerycha), nie jest całkiem zgodna co do tego, które z plemion, jako pierwsze zawładnęło miastem. W jednym miejscu podaje się, że...jebuzejczyków, mieszkańców Jerozolimy, nie mogli synowie Jady wygładzić i mieszkali Jebuzejczycy z synami Judy w Jerozolimie aż do dnia dzisiejszego" (Joz. 15,63). W innym zaś miejscu na ten sam temat napisano: Lecz Jebuzejczyków, mieszkańców Jeruzalem, nie wygładzili synowie Beniamina i mieszkali Jebuzejczycy z synami Beniamina w Jeruzalem aż do dnia dzisiejszego" (Sędz. 1,21-22). Nie ulega wątpliwości, że dopiero król Dawid ( p.n.e.) z pokolenia Judy zdobył ostatecznie miasto i w osmym roku swego panowania przeniósł stolicę całego królestwa z Hebronu do Jebuz. W pobliżu swojego pałacu ustawił święty namiot, w którym, wśród ogólnej radości całego ludu, złożył złotą Arkę Przymierza, przewiezioną nowym wozem z Kariatiarim. Jego następca, król Salomon, wybudowa- dla Arki wspaniałą świątynię. IrEusHAunwo5uni NOM ZOO OPENING 'JUN

15 al1189;1 01'" DN te/12/95 OPENING DM wam owczam aula sta.n Ol, /12/95 TOtITH DpC» ww. rivelowo.«.. nap», '3 01' al 18/12/95. EUROPE Dar _ Z okazji jubileuszu ustanowienia Jerozolimy sto icą Dawida, w Jerozolimie odbyła się w dniach od grudnia ub. roku Europejska Wystawa Znaczków Pocztowych. Poczta izraelska wydała serię trzech znaczków okolicznościowych i pamiątkowy blok, zawierający identyczne znaczki. Na jednym ze znaczków przedstawiony jest król Dawid grający na harfie, według mozaiki podłogowej z synagogi w Gazie. Drugi znaczek przedstawia fragment panoramy starego miasta w Jerozolimie, ze ścianą piaczu" i meczetem al-aqsa na pierwszym planie, według ilustracji z mapy Palestyny Rabbiego Pinie z Safad. Na trzecim znaczku pokazano widok na Knesset, wraz z otoczeniem. W czasie trwania wystawy stosowany był datownik okolicznościowy, każdego dnia inny. Poczta izraelska wydała również okolicznościowe etykiety dla komputerowej frankownicy Massad", na każdy dzień wystawy z inną treścią. Ponadto stosowane były pamiątkowe nalepki R" do przesyłek poleconych Phi.1,. o. 10"1F,..aar ~I X00 1t a",wri YERUSHALAYIM Przy okazji warto wspomnieć, że Jerozolima w ciągu swoich długich i burzliwych dziejów, kilkakrotnie zmieniała nazwę. Rzymianie, w czasach panowania cesarza Hadriana, dla zatarcia wszelkich śladów po Żydach, nadali miastu nazwę Aelia Capitolina". Taka nazwa obowiązywała aż do czasu opanowania miasta przez Arabów, którzy nazwali je Al Quds". Mikołaj Krzysztof Radziwiłł, zwany Sierotka", który w latach odbył podróż do Ziemi świętej i Egiptu, zgodnie z ówczesną pisownią nazywał miasto Hteruzalem''. Obecna wymowa hebrajska i zapis nazwy miasta w alfabecie łacińskim, to Yerushalayim". Rdzeń tej nazwy pochodzi od wyrazu skalom", czyli pokój". Ten sposób zapisu występuje obecnie na izraelskich datownikach pocztowych i nalepkach polecenia. BRONISLAW REJNOWSKI I. Strzelecka Kinga: Szalom, Verbinum, Warszawa 1989, s Radziwill Mikołaj Krzysztof: Podróż do Ziemi Świętej, Syrii i Egiptu, PIW ZAGRANICZNE AUKCJE FILATELISTYCZNE Na ogół male, wiemy o miniaturowym Księstwie Liechtenstein (157 kin, ok. 30 tys. mieszlc.), ukrytym w Alpach na pograniczu szwajcarsko-austriackim. Także skąpe są wiadomości na temat filatelistyki w Księstwie. Wyodrębnione w 1434 r. a niezawisłe od 1719 r. Księstwo, było przez dwieście lat związane z Austrią, od 1921 r. nawiązało ścisłe związki ze Szwajcarią, która zarządza również urządzeniami pocztowo-telegraficznymi w Księstwie. W Liechtensteinie ma swą siedzibę kilka filatelistycznych firm aukcyjnych, z których jedną z większych jest dom aukcyjny Peter Marxer, mieszczący się w stolicy Księstwa, miasteczku Vaduz. W końcu października 1995 r. odbyła się u Marxera 60 aukcja, na której zaoferowano ponad 3 tys. lotów (w tym ponad 600 zestawów, zbiorków i zbiorów). Ponad połowę lotów stanowiły znaki Austrii, Szwajcarii i Księstwa Liechtensteinu. Sprzedano prawie 60% pozycji, co na tego typu aukcjach należy uznać za wynik pozytywny. Bardzo drogich walorów (wycenionych 5 tys. 135

16 fr. szw. i powyżej tej sumy) było osiem, z których sprzedano trzy: najwyższą ceną 11,5 tys. fr. szw. zapłacono za kopertę z.1855 r. z pięknie ciętym austriackim znaczkiem trzygrajcarowym, nadaną w Vaduz. Wysokie przebicie uzyskał zbiór całego świata (przeważnie zamorza), ważący 80 kg", który przy cenie wywoławczej 5 tys. fr. szw. uzyskal 6,8 tys. fr. szw. Po cenie wywoławczej (5 tys. fr. szw.) poszedł ładnie cięty, o żywych barwach, brązowy 6-grajcarowy znaczek Austrii z 1850 r. z wyraźnym stemplem Vaduz. Ku mojemu zaskoczeniu nie cieszyły się zbytnim powodzeniem słynne Permy Black" Wielkiej Brytanii z 1840 r., których zaoferowano aż 15 szt., w tym 12 pięknych kopert, w cenach od 80 G. szw. do 275 fr. szw.; sprzedano tylko jeden znaczek ładnie cięty, ostemplowany czarnym krzyżem maltańskim" po cenie wywoławczej 120 fr. szw. Spośród 12 szt, kopert sprzedano 8 szt., w tym 5 szt. po cenach wywoławczych (od 200 fr. szw. do 275 fr. szw.), 3 szt. z przebiciem: od 125 fr. szw. (cena wywoławcza 100 fr. szw.), poprzez 220 fr. szw. (cena wywoławcza 200 fr. szw.) do 280 k. szw. (250 fr. szw.). Ta ostatnia koperta, doskonale zachowana, ma równiutko cięty znaczek, unieważniony czarnym krzyżem maltańskim". W A DOMOŚCI i, E ŚWiAT W CZECHACH O POLSKICH ZNAKACH POCZTOWYCH W dniach 21 i 22 września 1995 r. w ośrodku wczasowym LaCnoy" w Łomnej kolo Cieszyna czeskiego członkowie Klubu Znaczka Polskiego w Czechach zorganizowali Sympozjum poświęcone polskim makom pocztowym. Na obrady przybyło kilkunastu członków Klubu, którzy od lat zbierają znaczki polskie i interesują się polską filatelistyką. Nie zabrakło również przedstawicieli Polskiego Związku Filatelistów. Na zaproszenie organizatorów do Łomnej przyjechali między innymi: wiceprezes ZG PZF Kazimierz Paśleo, prezes ZO PZF w Bielsku-Białej Adolf Halama, przewodniczący Klubu Znaczka Czeskiego i Słowackiego Jan Mklik oraz z Wrocławia redaktor czasopisma Filatelistyka" Tadeusz Wincewicz. Otwarcia Sympozjum dokonał przewodniczący Klubu Znaczka Polskiego Jifi Kral. Powitał on serdecznie wszystkich przybyłych, przedstawi! progonni obrad oraz omówił dzialalnosó Klubu zbieraczy maczków polskich z Czech i Slowacji. Następnie wiceprezes ZG PZF Kazimierz Paśko odczytał list gratulacyjny do członków Klubu podpisany przez prezesa ZG PZF Ludwika MaIendowicza oraz wręczył odznaki 100-lecia polskiego ruchu filatelistycznego najbardziej aktywnym działaczom. Zgodnie z programem uczestnicy Sympozjum wyglosili kilka interesujących pogadanek. Tak np. liii Koal zaprezentował specjalizowany zbiór znaczków polskich od 1944 r. oraz omówił najciekawsze odmiany, błędy druku, gatunki papieru i rodzaje ząbkowania. L. Ondruska swoją uwagę skupil na emisjach 136 Nie sprzedano także dwóch znaczków Rosji nr 1" z 1857 r.: jeden znaczek z punktowym stemplem był wyceniony na 500 fr. szw., drugi z kreśleniem piórem miał cenę 250 fr. szw. Nie znalazł nabywcy żaden z 21 szt. znaczków Przylądka Dobrej Nadziei, nie często przecież oferowanych na aukcjach; ich ceny kształtowały się w granicach fr. szw. Bardzo ciekawił mnie materiał Polski, który trafił na tę aukcję. Było pięć walorów oraz jeden zbiorek, wyceniony 300 fr. szw.; zbiorku nie sprzedano, nie sprzedano także jednego waloru. Cztery pozostałe poszły po cenach wywoławczych: blok nr 1 z 1928 r, czysty za 100 fr. szw., bi. nr 6 stratosfera na liście za 80 fr. szw. zaś bl. nr 9 BIE czysty za 100 G. szw. Zestaw czystych znaczków Generalnego Gubernatorstwa (kompletne serie, arkusze) poszedł za 155 fr. szw. przy cenie wywoławczej 150 fr. szw. Katalogi aukcyjne firm liechtensteinskich rzadko trafiają do naszego kraju, stąd z ciekawością brałem do ręki katalog tej firmy. Ładnie wydany, lezący 150 str. druku (plus 64 str. barwnych zdjęć) tomik, z dobrymi opisami, prezentuje się dobrze. Następna, 61 aukcja Maizem, ma się odbyć w końcu kwietnia 1996 r. JANUSZ ZBIGNIEW MEWI' AUP 1085 maczków polskich poczt lokalnych z lat : Chęcin, Przedborza i 2arek. Przedstawia także interesujący zestaw wydań znaczków Lubornlu. Znaczki projektu Kapera, byly drukowane w Zakladach Graficznych Union" w Pradze czeskiej w listopadzie 1918 r. Jednak nie weszły do obiegu pocztowego, a spotykane kasowane posiadają grzecznościowy datownik poczty etapowej bądź niepocztowy. Również interesujące wystąpienia mieli: K. Wenglal na temat krakowskich cenzur i O. Śrobaf o cieszyńskich stemplach pocztowych. Natomiast J. Melik zaprezentował fragment zbioru znaczków Statki żaglowe" emisji poczty polskiej z lat 1963, 1964 i Przedstawił oznakowania spotykane na marginesach arkuszy sprzedażnych tegoż wydania. Jak wiadomo obiegowe znaczki z widokami statków drukowano w wielomilionowych nakładach, powtarzalnych, techniką wklęsłodrukową ze stalowych walców. Walce podczas druku wielokrotnie odnawiano drogą moletowania, o czym świadczą znajdujące się na prawym i lewym marginesie, przy formatach leżących, arkuszy sprzedażnych odpowiednie oznakowania. Również T. Wincewicz mial ciekawe wystąpienie. Tematem byty datowniki pocztowe stosowane w Polsce od czasów odzyskania niepodległości w 1919 r. do 1939 r. Pokazal wiele rzadkich przesyłek listowych ze stemplami spolszczonymi z ziem byłego zaboru austriackiego czy pruskiego. Uczestnicy Sympozjum mieli okazję obejrzenia innych, jak np. stempli, które stosowały różne pośrednictwa pocztowe bądź poczty peronowe. Było to drugie spotkanie czesko - polskie. Pierwsze odbyło się przed dwoma laty w czerwcu 1993 r. w Szczyrku. Organizatorem spotkania były wówczas Okręgi PZF Bielsko-Biała i Katowice. Kolejne Sympozjum odbędzie się za dwa lata. JAN MAI_IK AL1P 0973

17 Holenderscy NOBLIŚCI Holenderska (wzorem Poczty Szwedzkiej) przedsta-.mipoczta wia swych Laureatów Nagrody Nobla na znaczkach pocztowych. Tegoroczna sena prezentuje na trzech znaczkach ich portrety; są to: Peter Josef Debye ( ) fizyk i chemik, który wsławił się pracami dotyczącymi m.in. termodynamiki (teoria J T.Lerpen ciepła właściwego), teorii dala stałego i teorii struktury molekularnej - nagroda w dziedzinie chemii w 1936 r., Fritz Zemilce ( ), nagroda w dziedzinie fizyki w 1953 r. za prace mające duże znaczenie dla rozwoju techniki mikroskopowej oraz Jan Tinbergen ( ), który otrzymał nagrodę w dziedzinie ekonomii w 1969 r. (wspólnie z Norwegiem Ragnarem Frischem ) za osiągnięcia w teorii dynamiki ekonomicznej. (Jip) POCAHONTAS" ptctugf w kinach i na stemplu NXAHOMO.4 Na ekranach kin polskich duże sukcesy odnosi pełnometrażowy film rysunkowy produkcji wytwórni Walta Disc -os ney'a Pocahontas" w PARtS reż. Mike Gabriela, wyprodukowany w 1995 r. Film oparto na wydarzeniach autentycznych, kiedy to córka wodza plemienia Powhatana zakochała się w angielskim kolonizatorze, Smith'sie. Co najgorsze, on w niej też. Niestety! W oryginale Anglik powraca do kraju, pozostawiając na brzegu zapłakaną dziewczynę. Film zrobił karierę w wielu krajach. M. in. we Francji, która 8 listopada 1995 r. w upt. Paryż, stosowała z tej okazji specjalny kasownik okolicznościowy. Tekst na stemplu jest proporcjonalny do sukcesu filmu. Brzmi: Produkcja Wolta Disney'a przedstawia na pierwszej projekcji publicznej we Francji _Pocahontas". Opowiadanie Disneya na Polach Elizejskich". Patrząc na ten kasownik, wspominam z łezką w oku czasy, gdy poczta polska stosowała kasowniki, związane z filmem polskim: Faraon", Człowiek z żelaza", festiwalami filmów polskich. Tylko proszę tego nie interpretować, że tęsknię za dawnym ustrojem, Tęsknię po prostu za kulturą. JERZY RARFINIEWICZ Filatelistyka TEMATYCZNA Jan Paweł II w filatelistyce cz PIELGRZYMKA Kamerun, Republika Roludniowej Afryki, Kenia (14-20.IX.1995) Watykan Kasownik: IX. 1995, okrągły z portretem Jana Pawia 11 i napisem 10 PAULUS II CAMERU- NIAM KENIAM AFRI- CAM MISTRALEM ADIT/POSTE VATICA- NE/14-20 SETT 95". Kamerun Znaczki: IX.1995, seria dwóch maczków poświęconych wizycie Jana Pawła 11 w tym kraju; 55 F, na tle krzyża znak pokoju oraz rysunek Jana Pawla II ze złożonymi rękami i napis 2 wizyta papieża Jana Pawła II w Kamerunie Yaounde września 1995", 125 F, otwarta księga z rysunkiem krzyża i globu ziemskiego oraz napis (w tłumaczeniu), jak na znaczku o nominale 55 F. Republika Południowej Afryki Znaczek: 16.IX.1995, wizyta papieska, znaczek bez oznaczenia nominale przeznaczony na listy o podstawowej opiacie (standard postage), co odpowiada równowartości 60 c. Na znaczku rysunek herbu państwa watykańskiego oraz napis PAPAL VISIT SEPTEMBER 1995, RSA" Znaczki drukowano w dziesięcioznaczkowych arkusikach wydawniczych. Kasownik; X. ]995, okrągły z herbem Watykanu i napisem PAPAI. VISIT SOUTH AFRICA PRETORIA". 137

18 68. PIELGRZYMKA Stany Zjednoczone AP (4-8.X.1995) Watykan Kasownik: 4-8.X.1995, rysunek Ojca Świętego z uniesioną prawą ręką i krzyżem pasterskim w lewej ręce oraz napis I0 PAULUS II NATIONES UNI- TAS/CIVITATES FOEDERATAS AMERT CAE/REVISIT POSTE VATICANE 4-8.X.1995". RfIVS I.1~ ,3 WUJC; R/0(.1AS 141.,..4 Sk" P. Ponadto poczta Grenady wydala pamiątkowy znaczek o nominale 30 $, przedstawiający Jana Pawła II, drukowany na złotej folii. cda WOJCIECH HENRYKOWSK1 P IES-nr4/11 Czwarty numer Psa" datowany grudzień 1995 roku liczy 18 stronic druku A3 plus okładka. Jest to pierwszy numer Biuletynu w nowym kształcie. USA Kasowniki: 5.X.1995, okrągły z herbem papieskim i napisem POPE JOHN PAUL II VISITS THE UNITED STATES OF AMERICA /PANNA MARIA TEXAS 78144/ OCT /PAPAL STATION POPE VI- SITS UN" 7/8.X.1995, Baltimore, znak wizyty papieskiej w Baltimore zawierający napis JOHN PAUL II /BALTIMCIRE/OCTOBER/8.1995/A Faith -Filled Celebration" oraz PAPAL STATION/ORIOLE PARK AT CAMDEN YARDS/BALTIMORE MD 21230" 8.X.1995, Baltimore, znak wizyty papieskiej w Baltimore zawierający napis JOHN PAUL II /BAL- TIMORE/OCTOBER'8.1995/A Faith-Filled Celebration" oraz PAPAL STATION/HARBOR PLA- CE/BALTIMORE MD 21202" Grenada Znaczki: 53{.1995, emisja dwóch znaczków i bloku, poświęconych pielgrzymce Jana Pawła II do Stanów Zjednoczonych AP: $, Jan Paweł II na tle Statuy Wolności w Nowym Jorku, 1 S, Jan Paweł II na tle katedry Św. Patryka w Nowym Jorku, 6 S, znaczek w bloku przedstawia portret papieża Jana Pawła II. Na wszystkich znaczkach widnieje napis POPE JOHN PAUL II VISITS NEW YORK 1995". Znaczki drukowano oddzielnie w ozdobnych dziewięciomaczkowych arkusikach. 138 A w nim poza sprawami klubowymi, prezentacja zbioru kol. Zygmunta Dzwonkowskiego Chojnic Pies na znaczkach" i zbioru filumenistycznego Pies". Oba z planem ilustrowanym dwoma kartami wystawowymi każdy. Na dalszych stronicach w artykule pt. Ciekawostki z mojego zbioru" kol. Henryk maszczyk z Sosnowca przedstawia prywatne stemple ZSRR z psem. Nazywa je miejskimi", gdyż pochodzą z większych miast, gdzie urzędowali zrzeszeni filateliści i to najczęściej oni byli ich inicjatorami. Na mój zakres wiedzy w temacie stemple miejskie" muszę stwierdzić, że są to stemple prywatne i nie można ich traktować jako dodatkowe. Ponadto przedstawione całostki i całości są grzecznościowe i nawet gdyby miały stemple oficjalne nie powinno się ich umieszczać w eksponacie wystawowym, a co za tym idzie w zbiorze, z którego ten eksponat wydzielamy. Poza tym zbierać można wszystko, tylko że to w przypadku omawianych stempli nie jest filatelistyką. Kol. Madej Widmański w artykule Prezentacja rasy" przedstawia dalmatyńczyka. Kolejne stronice to nowości wg Michla do tematu pies" i rubryka Poznajmy się..." ze zdjęciami i notatkami o filatelistach zbierających psa". Nowy kształt Biuletynu bardzo mi się podoba.

19 IGRZYSKA OLIMPIJSKIE na znakach pocztowych CZ. IV 12. Igrzyska XI Olimpiady Berlin 1-16 sierpnia 1936 r. Same igrzyska przebiegały w ciężkiej atmosferze, a symbole olimpijskie były przygniatane przez czarne ody i swastyki. Zwycięstwo w igrzyskach było ważne tylko wtedy, gdy odnosił je zawodnik niemiecki, gdyż wg założeń Hitlera igrzyska w Berlinie miały udowodnić wyższość rasy narodu panów" nad innymi narodami. Temu celowi podporządkowane były działania organizatorów oraz liczne pomyłki" sędziowskie ułatwiające gospodarzom dojście do podium, na którym sportowcy Niemiec stawali 89 razy zgarniając prawie 1/4 wszystkich medali. Bohaterem igrzysk nie był jednak Niemiec, a czarnoskóry lekkoatleta z USA Jesse Owens zdobywca 4 złotych medali na 100 i 200 m, w skoku w dal i w sztafecie 4 x 100 m. Na igrzyskach XI Olimpiady w Berlinie po raz pierwszy miała miejsce ceremonia zapalenia znicza olimpijskiego od ognia przeniesionego sztafetą z Olimpii, trasą długości 2939 km. Sztafeta wystartowała z Olimpii do Aten r. (300 km) - fot. 72, następnie z Aten ( r.) na trasę długości 2639 kin do Berlina (fot. 73) przez Wiedeń (fot. 74) i Hellendorf na granicy czechosłowacko-niemieckiej do Berlina, gdzie 1 NIII r. zapłonął na stadionie znicz olimpijski. W dniu otwarcia igrzysk w Berlinie odbywały się przeloty sterowca Hindenburg", a przewożona w nim poczta kasowana była stemplami pokładowymi o treści: LUFTSCH1FF HIN- DENBURG", z datą (fot. 75) oraz Flug-und Luftschiffhafen RHEIN-MAIN" i z datą Pod datą znajduje się tekst Frankfurt (Main)". Kasowniki te posiadały 8 wyróżników literowych od a" do h" znajdujących się nad datą (fot. 76). Każda przesyłka opatrzona była stemplem dodatkowym z flagą olimpijską na tle sterowca i tekstem na obwodzie LUFTSCHIFF HINDENBURG OLYMPIAFAHRT 1936". Stemple dodatkowe występują w trzech odmianach kolom - czerwony, ceglasty i wiśniowy. Najpopularniejszy z tych dosyć rzadkich walorów jest stempel wiśniowy, natomiast pozostałe dwa są niezwykle trudne do osiągnięcia XI OLYMPISCHE SPIECE BERLIN 1936 FalranWin.n.u.n.simurtran, 11111(1111 II KI i IOf OLYMPIN ai IN Herrn 1 le T. TrIINII Oly.DDAmDa 139

20 9 maja 1936 r. poczta Niemiec wydała z okazji Igrzysk w Berlinie 8-znaczkową serię Mi. nr (fot. 77), a 1.V r. w dniu otwarcia igrzysk te same maczki w 2 blokach w układzie czwórkowym. I blok zawiera znaczki i 616, II -znaczki nr Na blokach w formie znaku wodnego znajduje się treść; XI OLYMPISCHE SPIELE (u góry) i BERLIN 1936 (na dole). Bloki były drukowane na dwóch rodzajach papieru (gruby i cienki) w wersji perforowanej i ciętej. Ta druga wersja jest prawie nieosiągalna. Znane są natomiast usterki polegające na braku górnego napisu na bloku z występującym tylko napisem dolnym BERLIN Znaczki nr 609 i 613 oraz 610 i 611 drukowane były w różnych kombinacjach (parki, trójki, czwórki, odwrotki). Wydano też dwa rodzaje kartek pocztowych z fragmentem stadionu olimpijskiego i żaglówką (fot. 78). Obie w kolorach brązowym i fioletowym, która występuje zdecydowanie rzadziej niż brązowa. W niemieckich urzędach pocztowych stosowano 16 podstawowych datowników ręcznych (fot. 79), z których każdy posiadał od kilku do kilkudziesięciu wyróżnikow literowych, co w sumie dało rekordową liczbę 183 rodzajów stempli. I. Berlin Olympia Stadion a-x oraz ab-ap - 38 szt. 2. Berlin Olympisches Dorf a-r oraz u - 18 szt. 3. Berlin Olympia Stadion (Presse) a-k - 10 szt. 4. Berlin Olympia-Presse-Hauptquartier a-k - 10 szt. 5. Berlin Olympialager Heerstrasse a-k - 10 szt. 6. Berlin Olympia Reiterplatz a-f - 6 szt. 7. Berlin Olympia Schwimm-Stadion a-g - 7 szt. 8. Berlin Grunau Regattabahn a-t (bez o) - 18 szt. 9. Berlin Fahrbes Postampt a-r - 17 szt. 10. Berlin K.d.F. Stadt a-1-11 szt. 11. Berlin Deutschlandhalle a-k 10 szt. 12. Berlin Int. Kanulager a-h (bez e) -7 szt. 13. Berlin Austellung Deutschland a-g - 7 szt. 14. Berlin Int. Sportstudentenlager a e 5 szt. 15. Kiel a-g - 7 szt. 16. Kiel Pressepostamt a,b - 2 szt. W urzędach pocztowych Berlina używane były też kasowniki mechaniczne, jednak było ich zdecydowanie mniej niż ręcznych. 1. Berlin Olympisches Dorf wyróżniki s,t - 2 szt. 2. Berlin Olympialager Heerstrasse wyróżnik 1-1 szt. 3. Berlin Olympia Stadion wyróżnik y,z, aa, - 3 szt. 4. Berlin Olympia Presse Hauptquartier wyróżniki b - 1 szt. 5. Berlin Grunau Regattabahn wyróżniki o - 1 szt. 6. Berlin Int. Kanulager wyróżniki e - 1 szt. Razem 9 szt. (fot. 80). Kasownik mechaniczny, ale innego już typu stosowano w Kilonii w czasie trwania konkurencji żeglarskich. Na tle żaglówki i flagi olimpijskiej widnieje treść XI Olympiade Segeln Klei 4-14 August 1936" (fot. 81). I ostatnie cztery kasowniki mechaniczne stosowane w Berlinie to: propagandowy kasownik z kółkami olimpijskimi i Bramą Brandenburską IllponiEr11454dmplIttopro 140

Podwójne nadruki na znaczkach wydania PP/GGW z 5. grudnia 1918 i 15. stycznia 1919 r. ( Fi 6 16 )

Podwójne nadruki na znaczkach wydania PP/GGW z 5. grudnia 1918 i 15. stycznia 1919 r. ( Fi 6 16 ) Janusz Berbeka Podwójne nadruki na znaczkach wydania PP/GGW z 5. grudnia 1918 i 15. stycznia 1919 r. ( Fi 6 16 ) Drugie regionalne wydanie prowizoryczne: nadruki Poczta Polska / 4 kreski na znaczkach podstawowych

Bardziej szczegółowo

S T A N I S Ł A W F O Ł T A

S T A N I S Ł A W F O Ł T A S T A N I S Ł A W F O Ł T A Blok Fi. 138 A z odwróconym numerem (+ A. Kielbasa-Schoeni) Przegląd Filatelistyczny nr 4/2003 strony 23 24 oraz www.phila.pl Kilka słów o FDC (+ A. Kielbasa-Schoeni) http://www.kzp.pl/index.php?artykul=art-2003-02

Bardziej szczegółowo

Jak rozwinąć treść eksponatu i pokazać swoją wiedzę?

Jak rozwinąć treść eksponatu i pokazać swoją wiedzę? Podręcznik tematyka (3) Ryszard Prange Jak rozwinąć treść eksponatu i pokazać swoją wiedzę? Wiemy, jaki materiał filatelistyczny można wykorzystać w eksponacie tematycznym. Kolej na informacje, jak przy

Bardziej szczegółowo

2003 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE.

2003 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 2003 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 1. 04.01.2003 SZCZECIN 1 rys. godło Apostolstwa Ludzi morza 10-LECIE KLUBU STELLA MARIS W SZCZECINIE LUDZIE MORZA OD DAWNA NAZYWAJĄ IMIENIEM STELLA MARIS /TĘ, W KTÓREJ

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja niemieckich stempli ambulansów kolejowych. Uwagi i propozycje.

Klasyfikacja niemieckich stempli ambulansów kolejowych. Uwagi i propozycje. 3.1.1.2.9.8.2.1.4.1.2.5.1.2.19.22.1.? Klasyfikacja niemieckich stempli ambulansów kolejowych. Uwagi i propozycje. Marek SITARZ Okręg Śląsko-Dąbrowski PZF Wprowadzenie 2/137 Klasyfikacja Najtrudniejszą

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie dat i nazw miejscowości

Wykorzystanie dat i nazw miejscowości Podręcznik tematyka (12) Ryszard Prange Wykorzystanie dat i nazw miejscowości Wysokie oceny może uzyskać na wystawie taki eksponat tematyczny, który zaprezentuje dobry, ciekawy materiał filatelistyczny.

Bardziej szczegółowo

KOŁA PZF PRZY ChDK W CHODZIEŻY

KOŁA PZF PRZY ChDK W CHODZIEŻY INFORMATOR 2000 KOŁA PZF PRZY ChDK W CHODZIEŻY NR 8 LISTOPAD 2000 Wiele razy była mowa o problemach jakie mają filateliści z naszą Pocztą, o nakładach, nieciekawych emisjach, ozdobnych arkusikach itp.

Bardziej szczegółowo

500 złotych r.

500 złotych r. strona 1 500 złotych 28.02.1919 r. 500 złotych 28.02.1919 r. strona 1 1000 Marek Polskich 23.08.1919 1000 Marek Polskich 23.08.1919 Opis przedmiotu: Rozmiar banknotu - 215 x 135 mm. strona 1 5000 Marek

Bardziej szczegółowo

ZNACZKI PERSONALIZOWANE I SPERSONALIZOWANE POCZTY POLSKIEJ WYDANE DLA ODBIORCÓW Z POWIATU GOSTYŃSKIEGO DO 2016 ROKU

ZNACZKI PERSONALIZOWANE I SPERSONALIZOWANE POCZTY POLSKIEJ WYDANE DLA ODBIORCÓW Z POWIATU GOSTYŃSKIEGO DO 2016 ROKU Andrzej Dudek ZNACZKI PERSONALIZOWANE I SPERSONALIZOWANE POCZTY POLSKIEJ WYDANE DLA ODBIORCÓW Z POWIATU GOSTYŃSKIEGO DO 2016 ROKU 1 lutego 2005 roku Dyrektor Generalny Poczty Polskiej zarządzeniem nr 9

Bardziej szczegółowo

W anonimowym starodruku Stragona Abo Stołeczne Miasto Poznań Oraz Ta bula accuratissima...,

W anonimowym starodruku Stragona Abo Stołeczne Miasto Poznań Oraz Ta bula accuratissima..., 29. Panorama Poznania wykorzystana w projekcie bloku (il. 42) i koperty (il. 31 i 32). Po lewej stronie widoczna jest katedra, pośrodku kościół farny św. Marii Magdaleny (źródło: folder Wydawnictwa pocztowe,

Bardziej szczegółowo

Bogusław Olechnowski. Katalog Jan Paweł II. na beznominałowych kartkach pocztowych i kopertach wydanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Zielonej Górze

Bogusław Olechnowski. Katalog Jan Paweł II. na beznominałowych kartkach pocztowych i kopertach wydanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Zielonej Górze Bogusław Olechnowski Katalog Jan Paweł II na beznominałowych kartkach pocztowych i kopertach wydanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Zielonej Górze Zielona Góra, lipiec 2001 1 Od Autora Wydanie niniejszego

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 15660 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 15450 (22) Data zgłoszenia: 05.10.2009 (51) Klasyfikacja:

Bardziej szczegółowo

Liczba znaczków. 1 grudzień

Liczba znaczków. 1 grudzień Roczny plan emisji znaczków pocztowych na 2008 r. Tekst ujednolicony, opracowany na podstawie: Dz. Urz. MT 2007 nr 3 poz. 11 Dz. Urz. MI 2007 nr 1 poz. 3 Dz. Urz. MI 2008 nr 6 poz. 35 Dz. Urz. MI 2008

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA 900 LAT OBRONY GŁOGOWA GŁOGÓW 2009

MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA 900 LAT OBRONY GŁOGOWA GŁOGÓW 2009 MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA 900 LAT OBRONY GŁOGOWA GŁOGÓW 2009 Termin wystawy: 11.11.2009 14.11.2009 roku Wystawa zorganizowana z okazji; - 900 lat Obrony Głogowa - 10 rocznica powstania Powiatu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu nominalnej wartości 10 zł oraz terminu wprowadzenia go do obiegu (M.P.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 30/2016 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 1 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 30/2016 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 1 grudnia 2016 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2016 r. Poz. 1194 ZARZĄDZENIE NR 30/2016 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Standaryzacyjnej

Regulamin Komisji Standaryzacyjnej POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI RASOWYCH i DROBNEGI INWENTARZA Regulamin Komisji Standaryzacyjnej i rejestracji nowych ras zwierząt Komisja Standaryzacyjna 1. W strukturach Polskiego Związku Hodowców Gołębi

Bardziej szczegółowo

Odpowiedni materiał filatelistyczny

Odpowiedni materiał filatelistyczny Podręcznik tematyka (2) Ryszard Prange Odpowiedni materiał filatelistyczny Omówiona została już zawartość pierwszej strony eksponatu wystawowego w klasie tematycznej (tytuł i plan). Pozostałe strony eksponatu

Bardziej szczegółowo

Zestaw X Jazowa, Pogorzała Wieś, Lisewo, Miłoradz, Dąbrowa, ambulanse kolejowe Cena wywoławcza PLN Karta 71

Zestaw X Jazowa, Pogorzała Wieś, Lisewo, Miłoradz, Dąbrowa, ambulanse kolejowe Cena wywoławcza PLN Karta 71 Zestaw X Jazowa, Pogorzała Wieś, Lisewo, Miłoradz, Dąbrowa, ambulanse kolejowe Cena wywoławcza 6 200 PLN Karta 71 Karta 72 Karta 73 Karta 74 Karta 75 Karta 76 Karta 78 Karta 79 Karta 80 W 1878 roku otwarto

Bardziej szczegółowo

2000 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE.

2000 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 2000 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 1. 09.05.2000 WADOWICE 1 /F.D.C./ rys.herb papieski Jana Pawła II i tekst : PAPIEŻA JANA PAWŁA II. 2. 11.05.2000 WADOWICE 1 rys. wizerunek Ojca Świętego Jana Pawła II i

Bardziej szczegółowo

PORAŻYN 2015 Krzysztof Piwko. Poczty Miejskie w okupowanej Polsce w latach wprowadzenie i próba klasyfikacji

PORAŻYN 2015 Krzysztof Piwko. Poczty Miejskie w okupowanej Polsce w latach wprowadzenie i próba klasyfikacji PORAŻYN 2015 Krzysztof Piwko Poczty Miejskie w okupowanej Polsce w latach 1914-18 wprowadzenie i próba klasyfikacji Co to jest Poczta Miejska i czym się odróżnia od wydania lokalnego? Poczta MiejskaWydanie

Bardziej szczegółowo

2002 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. w geście błogosławieństwa i tekst : 82. ROCZNICA URODZIN PAPIEŻA JANA PAWŁA II.

2002 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. w geście błogosławieństwa i tekst : 82. ROCZNICA URODZIN PAPIEŻA JANA PAWŁA II. 2002 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 1. 18.05.2002 BIELSKO - BIAŁA 1 w geście błogosławieństwa 82. ROCZNICA URODZIN PAPIEŻA 2. 18.05.2002 RYBNIK 1 w piusce trzymającego pastorał POCZTA SAMOLOTOWA. 82. ROCZNICA

Bardziej szczegółowo

2004 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. trzymającego kontur świata i tekst : PAPIEŻ PIELGRZYM JAN PAWEŁ II NA ZNACZKACH POCZTOWYCH ŚWIATA.

2004 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. trzymającego kontur świata i tekst : PAPIEŻ PIELGRZYM JAN PAWEŁ II NA ZNACZKACH POCZTOWYCH ŚWIATA. 2004 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 1. 02.04.2004 KAZIMIERZ DOLNY trzymającego kontur świata i tekst : PAPIEŻ PIELGRZYM JAN PAWEŁ II NA ZNACZKACH POCZTOWYCH ŚWIATA. 2. 18.05.2004 JAROCIN POZNAŃSKI 1 w piusce

Bardziej szczegółowo

FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ

FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ POLSKA AKADEMIA FILATELISTYKI CIECHOCINEK 28 MAJ 2011 JACEK KOSMALA 1 TŁO HISTORYCZNE 22.01.1917 - Orędzie Prezydenta USA W. Wilsona

Bardziej szczegółowo

Olgierd Matyjewicz-Maciejewicz. Piotr Niewczas

Olgierd Matyjewicz-Maciejewicz. Piotr Niewczas Olgierd Matyjewicz-Maciejewicz Piotr Niewczas PAPIEŻ JAN PAWEŁ II NA DATOWNIKACH OKOLICZNOŚCIOWYCH ŚWIATA ROK 2012 SZCZECIN 2012 1 POL12684 29.04.2012 ø 40 mm OLSZTYN 1 29.04.2012 X ROCZNICA OFIAROWANIA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych. w sprawach cywilnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych. w sprawach cywilnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych Na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkursu na wykonanie projektu graficznego kartki pocztowej z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej

REGULAMIN konkursu na wykonanie projektu graficznego kartki pocztowej z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej REGULAMIN konkursu na wykonanie projektu graficznego kartki pocztowej z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej 1 Organizatorem konkursu jest Centrala Poczty Polskiej S.A. Biuro Filatelistyki i Handlu oraz

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19/2009. Prezesa Narodowego Banku Polskiego. z dnia 16 września 2009 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19/2009. Prezesa Narodowego Banku Polskiego. z dnia 16 września 2009 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19/2009 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł upamiętniającego 200. rocznicę

Bardziej szczegółowo

TOMASZ GĄSŁOWSKI Frankatury mechaniczne stosowane w Ostrowie Wielkopolskim

TOMASZ GĄSŁOWSKI Frankatury mechaniczne stosowane w Ostrowie Wielkopolskim TOMASZ GĄSŁOWSKI Frankatury mechaniczne stosowane w Ostrowie Wielkopolskim W 2014 roku przypada 300. rocznica relokacji Ostrowa Wielkopolskiego. Materiał dotyczący tego wydarzenia ukazał się w poprzednim,

Bardziej szczegółowo

"Niestandardowe użycie znaczków pocztowych - próba oceny zjawiska"

Niestandardowe użycie znaczków pocztowych - próba oceny zjawiska mgr inż. Andrzej B. Baranowski Lublin "Niestandardowe użycie znaczków pocztowych - próba oceny zjawiska" Referat wygłoszony na XXII Konferencji Naukowej Polskiej Akademii Filatelistyki Ciechocinek, 24

Bardziej szczegółowo

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PL BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, (PL) WUP 06/2014. Konovalov Viktor, Warszawa, (PL) RZECZPOSPOLITA POLSKA

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PL BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, (PL) WUP 06/2014. Konovalov Viktor, Warszawa, (PL) RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 20683 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 20683 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 21214 (22) Data zgłoszenia: 05.07.2013 (51) Klasyfikacja:

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska i rysunek geodezyjny

Grafika inżynierska i rysunek geodezyjny Akademia Górniczo-Hutnicza Grafika inżynierska i rysunek geodezyjny Mgr inż. Aleksandra Szabat-Pręcikowska Normalizacja w rysunku technicznym i geodezyjnym W Polsce istnieją następujące rodzaje norm: polskie

Bardziej szczegółowo

XXI Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki

XXI Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki mgr inż. Andrzej B. Baranowski Lublin Ciechocinek, 24 maja 2014 r. XXI Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki Referat nr 8 Temat: Dodatkowe stemple informacyjne spotykane na korespondencji

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW SŁANIA 22.10.1921 Czeladź Data i miejsce urodzin Czesława Słani. 1927 Przeprowadzka wraz z rodziną do wsi Osmolice koło Lublina 1945 Wstąpienie do Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. 1947-1949

Bardziej szczegółowo

Przekształcanie wykresów.

Przekształcanie wykresów. Sławomir Jemielity Przekształcanie wykresów. Pokażemy tu, jak zmiana we wzorze funkcji wpływa na wygląd jej wykresu. A. Mamy wykres funkcji f(). Jak będzie wyglądał wykres f ( ) + a, a stała? ( ) f ( )

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dot. używania logotypu eraty Santander Consumer Bank w materiałach reklamowych Banku

Instrukcja dot. używania logotypu eraty Santander Consumer Bank w materiałach reklamowych Banku 01. Logotyp Raty Santander Consumer Bank siatka konstrukcyjna strona 1 Instrukcja dot. używania logotypu eraty Santander Consumer Bank w materiałach reklamowych Banku Wrocław, sierpień 2016 r. 1. Logotyp

Bardziej szczegółowo

Foldery do monet NBP - osobna kolekcja czy zwykły dodatek?

Foldery do monet NBP - osobna kolekcja czy zwykły dodatek? Foldery do monet NBP - osobna kolekcja czy zwykły dodatek? Po sześciu latach od napisania i pięciu latach od zamieszczenia artykułu pt.: Foldery do monet NBP - osobna kolekcja czy zwykły dodatek? postanowiłem

Bardziej szczegółowo

a. Wersja podstawowa pozioma

a. Wersja podstawowa pozioma a. Wersja podstawowa pozioma b. Wersja podstawowa okrągła c. Kolorystyka d. Typografia e. Warianty w skali szarości f. Warianty achromatyczne g. Warianty achromatyczne negatywowe h. Pole ochronne i. Wielkość

Bardziej szczegółowo

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PL WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, (PL) WUP 08/2014. SIDOROWSKA IZABELA, Krasnystaw, (PL) RZECZPOSPOLITA POLSKA

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PL WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, (PL) WUP 08/2014. SIDOROWSKA IZABELA, Krasnystaw, (PL) RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 20790 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 20790 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 21929 (22) Data zgłoszenia: 04.02.2014 (51) Klasyfikacja:

Bardziej szczegółowo

Całostki polskie i rosyjskie w obiegu na ziemiach polskich w latach 1848-1872. PAF Ciechocinek 28.05.2011 Bogdan Pelc

Całostki polskie i rosyjskie w obiegu na ziemiach polskich w latach 1848-1872. PAF Ciechocinek 28.05.2011 Bogdan Pelc Całostki polskie i rosyjskie w obiegu na ziemiach polskich w latach 1848-1872 PAF Ciechocinek 28.05.2011 Bogdan Pelc Cel Ogólnie: przybliżenie tematu zarys historyczny Klasyfikacja kopert Rosji Carskiej

Bardziej szczegółowo

Podstawowym zadaniem, które realizuje

Podstawowym zadaniem, które realizuje Funkcje wyszukiwania i adresu INDEKS Mariusz Jankowski autor strony internetowej poświęconej Excelowi i programowaniu w VBA; Bogdan Gilarski właściciel firmy szkoleniowej Perfect And Practical; Pytania:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dot. używania logotypu eraty Santander Consumer Bank w materiałach reklamowych Banku

Instrukcja dot. używania logotypu eraty Santander Consumer Bank w materiałach reklamowych Banku 01. Logotyp Raty Santander Consumer Bank siatka konstrukcyjna strona 1 Instrukcja dot. używania logotypu eraty Santander Consumer Bank w materiałach reklamowych Banku Wrocław, styczeń 2014 r. 1. Logotyp

Bardziej szczegółowo

Liczba prezentacji. 21 Emisja obiegowa 1

Liczba prezentacji. 21 Emisja obiegowa 1 Roczny plan emisji znaczków pocztowych na 2006 r. Tekst ujednolicony, opracowany na podstawie: Dz. Urz. Min. Inf. 2005 nr 4 poz. 27 Dz. Urz. Min. Inf. 2005 nr 9 poz. 60 Dz. Urz. Min. Inf. 2005 nr 12 poz.

Bardziej szczegółowo

PRZEKROJE RYSUNKOWE CZ.1 PRZEKROJE PROSTE. Opracował : Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu

PRZEKROJE RYSUNKOWE CZ.1 PRZEKROJE PROSTE. Opracował : Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu PRZEKROJE RYSUNKOWE CZ.1 PRZEKROJE PROSTE Opracował : Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu IDEA PRZEKROJU stosujemy, aby odzwierciedlić wewnętrzne, niewidoczne z zewnątrz, kształty przedmiotu.

Bardziej szczegółowo

Komentarz. Sesja letnia zawód: Technik usług pocztowych i finansowych 421[02] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załącznikami.

Komentarz. Sesja letnia zawód: Technik usług pocztowych i finansowych 421[02] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załącznikami. Komentarz Sesja letnia zawód: Technik usług pocztowych i finansowych 421[02] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załącznikami. Zadanie egzaminacyjne w sesji letniej 2012 r. dotyczyło opracowania

Bardziej szczegółowo

2007 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE.

2007 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 2007 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 1. 24.03.2007 ŁOBŻENICA rys. wizerunek popiersia Ojca świętego Jana Pawła II w piusce i tekst : WYSTAWA WIELKIEMU RODAKOWI POCZTA POLSKA. JA, SYN TEJ ZIEMI, POLSKIEJ ZIEMI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/2012 STAROSTY LUBIŃSKIEGO. z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie obiegu korespondencji i wysyłania pism

ZARZĄDZENIE NR 33/2012 STAROSTY LUBIŃSKIEGO. z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie obiegu korespondencji i wysyłania pism ZARZĄDZENIE NR 33/2012 STAROSTY LUBIŃSKIEGO r. w sprawie obiegu korespondencji i wysyłania pism Na podstawie 6 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lubinie podjętego uchwałą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 BZP.2421.18.2013.KP Wrocław, 12 czerwca 2013 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 Dotyczy: Postępowania nr BZP.2421.18.2013.KP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1676. Rozporządzenie. z dnia 17 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1676. Rozporządzenie. z dnia 17 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1676 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 1) z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji

Bardziej szczegółowo

Gdynia, dnia 15 stycznia 2013 roku

Gdynia, dnia 15 stycznia 2013 roku Gdynia, dnia 15 stycznia 2013 roku WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT - POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Identyfikacji Wizualnej

Podręcznik Identyfikacji Wizualnej Podręcznik Identyfikacji Wizualnej 1. ZESTAWIENIE ZNAKÓW 1 Znak RDC występuje w wersji pełnej z dopiskiem: Polskie Radio. Podstawowa wersja znaku składa się z symbolu graficznego RDC. Znak jako podstawowy

Bardziej szczegółowo

WYBUCHAJĄCE KROPKI ROZDZIAŁ 1 MASZYNY

WYBUCHAJĄCE KROPKI ROZDZIAŁ 1 MASZYNY WYBUCHAJĄCE KROPKI ROZDZIAŁ 1 MASZYNY Witaj w podróży. Jest to podróż matematyczna oparta na historii mojej, Jamesa, która jednak nie wydarzyła się naprawdę. Kiedy byłem dzieckiem, wynalazłem maszynę -

Bardziej szczegółowo

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2009 P A P I E R RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2009 P A P I E R Piotr Dobrołęcki współpraca: Tomasz Nowak, Daria Kaszyńska-Dobrołęcka BibliotekaAnaliz Warszawa 2009 Copyright by Piotr

Bardziej szczegółowo

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PL XL-TAPE-INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, (PL) WUP 12/2016

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PL XL-TAPE-INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, (PL) WUP 12/2016 PL 23003 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 23003 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 24749 (22) Data zgłoszenia: 26.07.2016 (51) Klasyfikacja:

Bardziej szczegółowo

Autor scenariusza: Maria Piotrowska. Blok tematyczny: Nasz kraj i jego historia. Scenariusz nr 8

Autor scenariusza: Maria Piotrowska. Blok tematyczny: Nasz kraj i jego historia. Scenariusz nr 8 Autor scenariusza: Maria Piotrowska Blok tematyczny: Nasz kraj i jego historia. Scenariusz nr 8 I. Tytuł scenariusza zajęć: Moja Polska. II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. III. Edukacje (3 wiodące):

Bardziej szczegółowo

ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU I SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 4

ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU I SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 4 ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU I SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 4 W postępowaniu publicznym nr MOPS/ZG - ZP/ 03/14 pod nazwą: Wykonywanie usług pocztowych w trybie artykułu 38 ust. 4

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 98/2014/CZI Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 25 września 2014r. REGULAMIN

Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 98/2014/CZI Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 25 września 2014r. REGULAMIN Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 98/2014/CZI Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 25 września 2014r. REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTU POLSKICH ZNACZKÓW POCZTOWYCH NIESTEMPLOWANYCH, STEMPLOWANYCH, KARTEK

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 61/0809. Instrukcja działania Referatu Pocztowego

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 61/0809. Instrukcja działania Referatu Pocztowego Instrukcja działania Referatu Pocztowego Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 61/0809 1. Referat Pocztowy, zwany dalej Referatem jest punktem wymiany korespondencji przeznaczonej do obiegu wewnętrznego tzn. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 129/2016 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 20 października 2016 roku

Uchwała Nr 129/2016 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 20 października 2016 roku Uchwała Nr 129/2016 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 20 października 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu świadczenia usług powszechnych oraz w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Pamiątkowa tablica na budynku przy ulicy Krzywej 2 Na uroczystość przybyli: senator RP Zbigniew Szaleniec, przewodniczący Rady Miejskiej - Janusz Gątk

Pamiątkowa tablica na budynku przy ulicy Krzywej 2 Na uroczystość przybyli: senator RP Zbigniew Szaleniec, przewodniczący Rady Miejskiej - Janusz Gątk 20 LECIE MŁODZIEŻOWEGO KOŁA FILATELISTYCZNEGO Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci Czesława Słani 24 marca 2006 roku w Czeladzi - Piaskach przy ulicy Krzywej 2, została odsłonięta tablica poświęcona

Bardziej szczegółowo

Wzór opaski dla banknotów nadających się do obiegu

Wzór opaski dla banknotów nadających się do obiegu Załączniki do zarządzenia nr 19/2007 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 października 2007 r. (Dz. Urz. Nr 14, poz. 28) Załącznik nr 1 Wzór opaski dla banknotów nadających się do obiegu 2) Opaska

Bardziej szczegółowo

Białoruś. Banknoty. Monety. Jednostka pieniężna i jej podział: Rubel (BYN) 1 rubel = 100 kopiejek. Wartość nominalna 5 rubli

Białoruś. Banknoty. Monety. Jednostka pieniężna i jej podział: Rubel (BYN) 1 rubel = 100 kopiejek. Wartość nominalna 5 rubli BIAŁORUŚ Białoruś Jednostka pieniężna i jej podział: Rubel (BYN) 1 rubel = 100 kopiejek Banknoty Wartość nominalna 5 rubli B/1 10 rubli B/2 20 rubli B/3 50 rubli B/4 100 rubli B/5 200 rubli B/6 500 rubli

Bardziej szczegółowo

(12) OPI S OCHRONN Y WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(12) OPI S OCHRONN Y WZORU PRZEMYSŁOWEGO (12) OPI S OCHRONN Y WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11)13663 (21) Numer zgłoszenia: 1302 3 (51) Klasyfikacja: 09-03 (22) Data zgłoszenia: 05.05.200 8 (54) Opakowani e nawozó w (45) O udzieleniu prawa z rejestracji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do umowy agencyjnej ZASADY OBSŁUGI KLIENTÓW UMOWNYCH W AGENCJACH POCZTOWYCH

Załącznik nr 13 do umowy agencyjnej ZASADY OBSŁUGI KLIENTÓW UMOWNYCH W AGENCJACH POCZTOWYCH Załącznik nr 13 do umowy agencyjnej ZASADY OBSŁUGI KLIENTÓW UMOWNYCH W AGENCJACH POCZTOWYCH I. Przedmiot opracowania Niniejszy dokument określa zasady obsługi klientów umownych w agencji pocztowej. Klient

Bardziej szczegółowo

Wzór opaski dla banknotów nadających się do obiegu

Wzór opaski dla banknotów nadających się do obiegu Załączniki do zarządzenia nr 19/2007 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 października 2007 r. (Dz. Urz. Nr 14, poz. 28) Załącznik nr 1 Wzór opaski dla banknotów nadających się do obiegu 1) Wzór

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 891 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 19 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 891 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 19 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 891 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 19 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Złoty Polski po I Wojnie Światowej.

Złoty Polski po I Wojnie Światowej. Złoty (skrót zł, lub aktualny kod ISO 4217 PLN), to podstawowa jednostka monetarna w Polsce, która dzieli się na 100 groszy. Nazwę polskiej jednostki monetarnej wprowadzono w 1919 roku, parytet złota określono

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Aukcja 28

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Aukcja 28 177 *177. *178. 178 1 złote 1932 Av: orzeł, rok i napis, Rv: głowa kobiety, men. Warszawa srebro, wypukły napis PRÓBA, plamki na awersie i rewersie ø20 mm, waga 3,41 g,nakład 120 szt. Kop. 2888 R5, F P

Bardziej szczegółowo

BIAŁORUŚ Strona informacyjna Jednostka pieniężna i jej podział Banknoty (B) Banknoty wycofane z obiegu (B/w) Monety (M)

BIAŁORUŚ Strona informacyjna Jednostka pieniężna i jej podział Banknoty (B) Banknoty wycofane z obiegu (B/w) Monety (M) BIAŁORUŚ BIAŁORUŚ Waluta: rubel (BYN) 1 rubel = 100 kopiejek Banknoty: 5 rubli, 10 rubli, 20 rubli, 50 rubli, 100 rubli, 200 rubli, 500 rubli https://www.nbrb.by/engl/coinsbanknotes/banknotes/ Monety:

Bardziej szczegółowo

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PL 19935

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PL 19935 PL 19935 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 19935 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 20712 (22) Data zgłoszenia: 25.02.2013 (51) Klasyfikacja:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZNAKOWANIA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH W GORCZAŃSKIM PARKU NARODOWYM

INSTRUKCJA ZNAKOWANIA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH W GORCZAŃSKIM PARKU NARODOWYM INSTRUKCJA ZNAKOWANIA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH W GORCZAŃSKIM PARKU NARODOWYM INFORMACJE OGÓLNE Szlaki turystyczne to wytyczone w terenie trasy służące do odbywania wycieczek, oznakowane jednolitymi znakami

Bardziej szczegółowo

Konwalie PRL KRUK i LIS znaczek 1964 pocztówka

Konwalie PRL KRUK i LIS znaczek 1964 pocztówka Konwalie PRL KRUK i LIS znaczek 1964 pocztówka Konwalie PRL KRUK i LIS znaczek 1964 pocztówka Datowanie przedmiotu: 1969 Autor: G. RUSS ( Gustaw? ) Wydawca: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Turystyczno

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

Korespondencja seryjna

Korespondencja seryjna Korespondencja seryjna Korespondencja seryjna to technika szybkiego tworzenia, różniących się tylko niektórymi elementami, szeregu identycznych dokumentów (seria), przy wykorzystania bazy adresowej np.:

Bardziej szczegółowo

1998 rok. STEMPLE JEDNODNIOWE.

1998 rok. STEMPLE JEDNODNIOWE. 1998 rok. STEMPLE JEDNODNIOWE. 1. 15.03.1998 CHEŁM 1 rys. herb papieski, herb Chełma i tekst : WYSTAWA XX LAT PONTYFIKATU 2. 30.05.1998 GNIEZNO 1 rys. Ojciec Święty z krzyżem pasterskim w towarzystwie

Bardziej szczegółowo

Data publikacji ogłoszenia: 23-09-2015 Termin składania dokumentów: 28-09-2015, do godz.15:00 Komórka organizacyjna: Rodzaj ogłoszenia:

Data publikacji ogłoszenia: 23-09-2015 Termin składania dokumentów: 28-09-2015, do godz.15:00 Komórka organizacyjna: Rodzaj ogłoszenia: Usługa: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Bychawie.

Bardziej szczegółowo

Renata Dulian Franciszkańskie Wydawnictwo Św. Antoniego prowincji Św. Jadwigi Braci Mniejszych : strona internetowa

Renata Dulian Franciszkańskie Wydawnictwo Św. Antoniego prowincji Św. Jadwigi Braci Mniejszych : strona internetowa Renata Dulian Franciszkańskie Wydawnictwo Św. Antoniego prowincji Św. Jadwigi Braci Mniejszych : strona internetowa Fides: Biuletyn Bibliotek Kościelnych 1-2 (32-33), 214-217 2011 FIDES Biuletyn Bibliotek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ODNOWIENIA CERTYFIKATU PRYWATNEGO

INSTRUKCJA ODNOWIENIA CERTYFIKATU PRYWATNEGO INSTRUKCJA ODNOWIENIA CERTYFIKATU PRYWATNEGO Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla osób, które zamierzają odnowić certyfikat Prywatny. Certyfikatem Prywatnym nazywamy certyfikat, który zawiera imię

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla autorów monografii

Instrukcja dla autorów monografii Instrukcja dla autorów monografii SPIS TREŚCI czcionka Times New Roman (dalej: TNR), rozmiar 16 STRESZCZENIE TNR 11... 6 1. WSTĘP... 7 2. ROZDZIAŁ 2... 23 2.1. Podrozdział TNR 11... 36 2.2. Podrozdział

Bardziej szczegółowo

1979 rok. Stemple pocztowe stosowane przez Pocztę Polską w okresie Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. STEMPLE JEDNODNIOWE.

1979 rok. Stemple pocztowe stosowane przez Pocztę Polską w okresie Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. STEMPLE JEDNODNIOWE. Stemple pocztowe stosowane przez Pocztę Polską w okresie Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. 1979 rok. STEMPLE JEDNODNIOWE. 1. 02.06.1979 WARSZAWA 1 /F.D.C./ rys. herb Jana Pawła II i tekst: WIZYTA

Bardziej szczegółowo

Najstarsze litograficzne widokówki malborskie. Bernard Jesionowski. Malbork 2008

Najstarsze litograficzne widokówki malborskie. Bernard Jesionowski. Malbork 2008 Najstarsze litograficzne widokówki malborskie Bernard Jesionowski Malbork 2008 Bernard Jesionowski - Najstarsze litograficzne widokówki malborskie Strona 1 W 1869 roku poczta Austrowęgier wydała pierwsze

Bardziej szczegółowo

PRAWDZIWY CZY FAŁSZYWY?

PRAWDZIWY CZY FAŁSZYWY? 1 EUR = 3,45280 LTL NASZ PIENIĄDZ PRAWDZIWY CZY FAŁSZYWY? PRAWDZIWY CZY FAŁSZYWY? Informator dla osób mających zawodowo do czynienia z gotówką: opisuje zabezpieczenia banknotów euro i uczy, jak rozpoznawać

Bardziej szczegółowo

Tylko dla członków PZHiPBM

Tylko dla członków PZHiPBM Tylko dla członków PZHiPBM Aby rozpocząć rejestrację do Intranetu, należy kliknąć na napis Rejestracja znajdujący się w prawym dolnym rogu lub na punkt na banerze strony z napisem: REJESTRACJA. Otwiera

Bardziej szczegółowo

JUZ czyli APARAT TELEGRAFICZNY HUGHES'A

JUZ czyli APARAT TELEGRAFICZNY HUGHES'A Mieczysław Hucał JUZ czyli APARAT TELEGRAFICZNY HUGHES'A Podczas wystawy " Druciki, pająki, radziki... 95 lat tradycji szkolenia żołnierzy wojsk łączności w Zegrzu" zorganizowanej w Muzeum Historycznym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 marca 2014 r. Poz. 240

Warszawa, dnia 25 marca 2014 r. Poz. 240 Warszawa, dnia 25 marca 2014 r. Poz. 240 ZARZĄDZENIE NR 7/2014 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów i wielkości emisji banknotów nominalnej wartości 10

Bardziej szczegółowo

Mieczysław Hucał ODZNAKI WOJSKOWYCH OŚRODKÓW KSZTAŁCENIA ŁĄCZNOŚCIOWCÓW W OKRESIE POWOJENNYM

Mieczysław Hucał ODZNAKI WOJSKOWYCH OŚRODKÓW KSZTAŁCENIA ŁĄCZNOŚCIOWCÓW W OKRESIE POWOJENNYM Mieczysław Hucał ODZNAKI WOJSKOWYCH OŚRODKÓW KSZTAŁCENIA ŁĄCZNOŚCIOWCÓW W OKRESIE POWOJENNYM Artykuł ten jest kontynuacją tematyki rozpoczętej w poprzednim numerze Komunikatu. Jak już napisałem poprzednio,

Bardziej szczegółowo

WZÓR LEGITYMACJI POSELSKIEJ

WZÓR LEGITYMACJI POSELSKIEJ WZÓR LEGITYMACJI POSELSKIEJ Wzór nr 1 do 6 Legitymacja poselska ma postać karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,6 x 53,98 x 0,82 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego, zawierającej elementy zabezpieczające

Bardziej szczegółowo

kol.1 kol.2 kol.3 kol.4

kol.1 kol.2 kol.3 kol.4 Załącznik Nr 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wizytówek, papieru firmowego oraz innych druków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia poniższe zestawienie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia kanclerza nr 6 z dnia 8 maja 2013 r. KSIĘGA ZNAKU SGH

Załącznik do zarządzenia kanclerza nr 6 z dnia 8 maja 2013 r. KSIĘGA ZNAKU SGH Załącznik do zarządzenia kanclerza nr 6 z dnia 8 maja 2013 r. KSIĘGA ZNAKU SGH Spis treści 1. Godło i logo opis. 2. Godło i logo konstrukcja. 3. Logo pole ochronne. 4. Logotyp i jego warianty. 5. Logotyp

Bardziej szczegółowo

2006 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. rys. wizerunek Bazyliki w Watykanie, gołąbek pokoju i tekst : JAN PAWEŁ II I ROCZNICA ŚMIERCI.

2006 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. rys. wizerunek Bazyliki w Watykanie, gołąbek pokoju i tekst : JAN PAWEŁ II I ROCZNICA ŚMIERCI. 2006 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 1. 20.02.2006 RZESZÓW 1 trzymającego kontur świata i tekst : TYTUŁ DOKTORA HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO. 2. 02.04.2006 BIAŁA PODLASKA 1 rys. wizerunek twarzy

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja edycji Znaki Zodiaku. (I) Zestawy form drukowych (2).

Specjalizacja edycji Znaki Zodiaku. (I) Zestawy form drukowych (2). Adam KielbasaSchoeni, CH Rein Bakhuizen van den Brink, NL Specjalizacja edycji Znaki Zodiaku. (I) Zestawy form drukowych (2). Artykuł ten w wersji pierwotnej został ogłoszony na XIV Konferencji PAF w Ciechocinku

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r. DPr-BRM-II.0012.11.9.2015 Protokół nr 11/VIII/2015 I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie Komisji: - stan... 5 osób, - obecnych... 5 osób. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

Bardziej szczegółowo

Program Promocji Kultury Przedsiębiorczości PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY. Księga tożsamości

Program Promocji Kultury Przedsiębiorczości PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY. Księga tożsamości Program Promocji Kultury Przedsiębiorczości PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY Księga tożsamości logotyp Wersja pozioma (sugerowana) Wersja pionowa (alternatywna) Logotyp Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęd nr 3 Temat: W rocznicę wybuchu II wojny światowej szukamy śladów tamtych wydarzeo w naszej okolicy.

Scenariusz zajęd nr 3 Temat: W rocznicę wybuchu II wojny światowej szukamy śladów tamtych wydarzeo w naszej okolicy. Scenariusz zajęd nr 3 Temat: W rocznicę wybuchu II wojny światowej szukamy śladów tamtych wydarzeo w naszej okolicy. Cele operacyjne: Uczeo: wymienia symbole narodowe, śpiewa hymn, prezentując właściwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. 1. II Miejski Konkurs Plastyczny pt.: Historia najnowsza w oczach dziecka

REGULAMIN KONKURSÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. 1. II Miejski Konkurs Plastyczny pt.: Historia najnowsza w oczach dziecka REGULAMIN KONKURSÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 1. II Miejski Konkurs Plastyczny pt.: Historia najnowsza w oczach dziecka 2. II Miejski Konkurs Historyczny pt.: Moja ojczyzna, moje miasto w czasach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 2 I. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego - Związku Gmin Zagłębia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY ZNAKÓW OPŁATY POCZTOWEJ OPERATORA INPOST S.A. 1. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN WYMIANY ZNAKÓW OPŁATY POCZTOWEJ OPERATORA INPOST S.A. 1. Postanowienia Ogólne REGULAMIN WYMIANY ZNAKÓW OPŁATY POCZTOWEJ OPERATORA INPOST S.A. 1. Postanowienia Ogólne 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Operator pocztowy: Operator pocztowy InPost S.A., z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 34 I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zarządzenie nr 34 I POSTANOWIENIA OGÓLNE Zarządzenie nr 34 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych, suplementu do dyplomu, świadectwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Bosch BX

Instrukcja obsługi systemu Bosch BX Instrukcja obsługi systemu Bosch BX Niniejsza instrukcja dotyczy obsługi strony internetowej www.boschbx.pl, poświęconej produktom regenerowanym fabrycznie oraz obsłudze zwrotów zużytych części, w ramach

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja edycji Znaki Zodiaku. (I) Zestawy form drukowych.

Specjalizacja edycji Znaki Zodiaku. (I) Zestawy form drukowych. Adam Kielbasa-Schoeni, CH Rein Bakhuizen van den Brink, NL Specjalizacja edycji Znaki Zodiaku. (I) Zestawy form drukowych. Artykuł ten w wersji pierwotnej został ogłoszony na XIV Konferencji PAF w Ciechocinku

Bardziej szczegółowo