REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Mistrzowska Loteria Hyundai i30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Mistrzowska Loteria Hyundai i30"

Transkrypt

1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Mistrzowska Loteria Hyundai i30 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą: Mistrzowska Loteria Hyundai i Organizatorem loterii promocyjnej Mistrzowska Loteria Hyundai i30 jest G3 Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-589) przy ul. Gilarskiej 86D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP , REGON: , zwana dalej Organizatorem Loteria prowadzona jest na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.) i postanowień niniejszego regulaminu, zwanego dalej Regulaminem Loteria promocyjna prowadzona jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Loteria przeznaczona jest: w zakresie Nagród I-VII stopnia: wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych (konsumentów w rozumieniu art kc), o pełnej zdolności do czynności prawnych, będących rezydentami bądź nierezydentami, które spełniają postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu. Osoba biorąca udział w Loterii i spełniająca warunki oraz postanowienia niniejszego punktu zwana jest dalej Klientem w zakresie Nagród Sprzedawców: wyłącznie dla sprzedawców pracowników i osób współpracujących z Autoryzowanym Dealerem Hyundai (zwanym dalej: Salon Hyundai ) na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług, którzy spełniają postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu. Organizator oświadcza, że jest w posiadaniu aktualnej listy (zawierającej imię, nazwisko, Salon Hyundai, numer telefonu komórkowego, adres ) wyżej wymienionych osób, lista ta jest zwana Bazą. Osoba biorąca udział w Loterii i spełniająca warunki oraz postanowienia niniejszego punktu zwana jest dalej Sprzedawcą Łącznie Klienci oraz Sprzedawcy są dalej zwani Uczestnikami Loteria rozpoczyna się w dniu roku i kończy w dniu roku (czas trwania Loterii obejmuje okres reklamacyjny). Okres sprzedaży promocyjnej dalej zwany Okresem 1

2 Promocyjnym trwa od roku do roku lub do wyczerpania zapasu zdrapek loteryjnych Okres rejestracji kodów promocyjnych (dalej zwanych Kodem lub Kodami ) trwa od roku do roku, okres ten jest dalej zwany Okresem Rejestracji Kodów. Rejestracja Kodów przed lub po wyżej wymienionym terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii W Loterii mogą być używane wyłącznie Kody (jeden Kod to ciąg 12 znaków alfanumerycznych) naniesione na oryginalne zdrapki loteryjne Hyundai. Przez określenie Zdrapki rozumie się oryginalne kupony loteryjne z napisem Mistrzowska Loteria Hyundai i30 wydawane w Salonach Hyundai, w Okresie Promocyjnym. Kod składa się z dwóch części, pierwsza z nich (7 znaków) jest uzupełniana przez osobę wydającą Zdrapkę, druga (pięć znaków) jest ukryta pod warstwą ścieralną. Połączenie tych dwóch części stanowi Kod (12 znaków) Nad prawidłowym przebiegiem Loterii czuwa powołana przez Organizatora Komisja Loterii, zwana dalej Komisją. W skład Komisji wchodzą: przewodniczący Komisji (osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów), a także członek Komisji oraz Sekretarz. Szczegółowe zadania Komisji określa regulamin tej Komisji wydany przez Organizatora. II. WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII 2.1. Warunkiem uczestnictwa w Loterii: Warunkiem uczestnictwa w Loterii dla Klientów jest wykonanie łącznie następujących czynności: a. Posiadanie przez Klienta (w chwili rozpoczęcia jazdy testowej) oryginalnego i ważnego dokumentu prawa jazdy minimum kategorii B (wystawionego na Klienta). b. Odbycie jazdy testowej dowolnym samochodem marki Hyundai w jednym z Salonów Hyundai biorących udział w Loterii. Lista autoryzowanych Salonów Hyundai biorących udział w Loterii dostępna jest pod linkiem (zwanej dalej Stroną ). Jazda testowa musi być zrealizowana w Okresie Promocyjnym. c. Odebranie Zdrapki od Sprzedawcy, który udostępnia samochód do jazdy testowej. d. Rejestracja Kodu przez Klienta na Stronie. Do rejestracji Kodu niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, telefon komórkowy, adres . Po rejestracji Kodu Klient otrzymuje na podany przez niego adres informację na temat statusu rejestrowanego Kodu (informacja czy Kod jest prawidłowy i czy został zarejestrowany 2

3 poprawnie). Dany Kod można zarejestrować tylko jeden raz. Dany Klient może zarejestrować wyłącznie jeden Kod, bez względu na liczbę posiadanych Zdrapek. e. Akceptacja Regulaminu oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi Loterii Warunkiem uczestnictwa w Loterii dla Sprzedawców jest wykonanie łącznie następujących czynności: a. Poinformowanie Klienta o Loterii. b. Poprawne uzupełnienie wymaganej części Kodu (pierwsze 7 znaków będące identyfikatorem Salonu Hyundai oraz Sprzedawcy) umieszczonego na wydawanej Zdrapce. Sprzedawca wpisuje ten sam ciąg 7 znaków (przypisany do danego Sprzedawcy) na każdej z wydawanych przez niego Zdrapek. c. W przypadku, kiedy Klient odbędzie jazdę testową ( w Okresie Promocyjnym) wydanie Zdrapki (jedna Zdrapka za odbytą jazdę testową). Sprzedawca nie jest uprawniony do rejestracji Kodów na Stronie, w imieniu Klienta, swoim lub osób trzecich. Wpisanie 7 znakowego identyfikatora (część Kodu) przez Sprzedawcę jest traktowane, jako wyrażenie zgody na uczestnictwo w Loterii W losowaniach biorą udział wyłącznie Kody zarejestrowane zgodnie z Regulaminem w Okresie Rejestracji Kodów (decyduje data i godzina rejestracji Kodu w systemie Organizatora) Klient jest zobowiązany do zachowania oryginalnej Zdrapki z rejestrowanym Kodem (od chwili rejestracji Kodu do dnia roku). Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji posiadanej przez Klienta Zdrapki z zarejestrowanym Kodem. W tym celu, na żądanie Organizatora (zgłoszone w rozmowie telefonicznej z Klientem lub skierowane za pośrednictwem wiadomości SMS (Klient nie ponosi żadnych kosztów otrzymania wiadomości SMS) na numer telefonu podany przez Klienta podczas rejestracji Kodu na Stronie), Klient zobowiązany jest do osobistego dostarczenia wymaganej Zdrapki do siedziby Organizatora lub przesłania Zdrapki listem poleconym lub pocztą kurierską na adres siedziby Organizatora, w terminie do 5 dni od dnia otrzymania żądania (w przypadku przesyłki decyduje data nadania). W celu weryfikacji autentyczności Zdrapki z Kodem, Organizator może również zażądać (żądaniem zgłoszonym w rozmowie telefonicznej z Klientem lub skierowanym za pośrednictwem wiadomości SMS na numer telefonu podany przez Klienta podczas rejestracji Kodu na Stronie) przesłania czytelnego zdjęcia Zdrapki (z widocznym Kodem) na adres Organizatora (lub inny adres wskazany przez Organizatora), w terminie do 5 dni od dnia otrzymania żądania przez Klienta. Żądanie to może być wystosowane najpóźniej do dnia roku. 3

4 III. NAGRODY 3.1. Nagrody oferowane w Loterii, przeznaczone wyłącznie dla Klientów, łącznie są zwane Nagrodą Klienta : (słownie: jedna) Nagroda I Stopnia w postaci samochodu Hyundai i30 (rocznik produkcji 2017, 1.4 MPI 6MT /100 KM/, wersja Classic Plus, kolor POLAR WHITE) o wartości ,00 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 7 322,00 zł. Łączna wartość Nagrody I stopnia wynosi ,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia trzy złote 00/100) (słownie: sześćdziesiąt) Nagród II Stopnia, każda w postaci podwójnych biletów na Euro U- 21 mecz finałowy (data meczu: roku, miejsce: Kraków, stadion Cracovii) o wartości 80,00 zł (wartość podana za podwójny bilet). Przez zwrot Euro U-21 rozumie się MISTRZOSTWA EUROPY UEFA EURO U21 POLSKA (słownie: trzydzieści) Nagród III Stopnia, każda w postaci podwójnych biletów na Euro U- 21 mecz półfinał I - (data meczu: roku, miejsce: Kraków, stadion Cracovii) o wartości 60,00 zł (wartość podana za podwójny bilet) (słownie: trzydzieści) Nagród IV Stopnia, każda w postaci podwójnych biletów na Euro U- 21 mecz półfinał II - (data meczu: roku, miejsce: Tychy, stadion Miejski) o wartości 60,00 zł (wartość podana za podwójny bilet) (słownie: dwadzieścia) Nagród V Stopnia, każda w postaci podwójnych biletów na Euro U- 21 mecz England vs. Poland (data meczu: roku) o wartości 50,00 zł (wartość podana za podwójny bilet) (słownie: dwadzieścia) Nagród VI Stopnia, każda w postaci podwójnych biletów na Euro U- 21 mecz Poland vs. Sweden (data meczu: roku) o wartości 50,00 zł (wartość podana za podwójny bilet) (słownie: dwadzieścia) Nagród VII Stopnia, każda w postaci podwójnych biletów na Euro U-21 mecz Poland vs. Slovakia (data meczu: roku) o wartości 50,00 zł (wartość podana za podwójny bilet) Nagrody oferowane w Loterii, przeznaczone wyłącznie dla Sprzedawców, łącznie i osobno zwane są Nagrodą Sprzedawcy : (słownie: trzy) Nagrody Sprzedawcy, każda w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 1 500,00 zł. Nagrody te są przeznaczone wyłącznie dla Sprzedawców, spełniających warunki i postanowienia zapisane w pkt Regulaminu. 4

5 3.3. Nagrody Klienta oraz Nagrody Sprzedawcy są łącznie zwane Nagrodami. Łączna wartość Nagród przeznaczonych na wygrane w Loterii wynosi ,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia trzy złote 00/100) Nagród rzeczowych nie można zamienić na ich ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody Bilet na mecz jest dokumentem potwierdzającym uprawnienie wyłącznie do wejścia na dany mecz. IV. TERMINY I ZASADY LOSOWANIA 4.1. Okres Rejestracji Kodów jest podzielony na trzy odrębne okresy, gdzie o przydzieleniu Kodu do danego okresu decyduje czas rejestracji Kodu w systemie Organizatora według następującego terminarza: Okres A: Kody zarejestrowane w okresie od roku do roku, Okres B: Kody zarejestrowane w okresie od roku do roku, Okres C: Kody zarejestrowane w okresie od roku do roku, łącznie zwane Okresem Rejestracji Kodów lub łącznie i osobno zwane Okresami W każdym losowaniu Nagród Klienta, dla każdej z Nagród Klienta losowane są 3 (trzy) Kody. Klient, który zarejestrował pierwszy wylosowany Kod (dalej Kod Laureata A ) staje się laureatem (zwany dalej Laureatem A ) Nagrody Klienta danego stopnia, którego dotyczyło losowanie. Klient, który zarejestrował drugi wylosowany Kod (dalej Kod Rezerwowy A1 ) staje się pierwszym laureatem rezerwowym (zwany dalej pierwszym Laureatem Rezerwowym A ) do Nagrody Klienta danego stopnia, którego dotyczyło losowanie. Klient, który zarejestrował trzeci wylosowany Kod (dalej Kod Rezerwowy A2 ) staje się drugim laureatem rezerwowym (zwany dalej drugim Laureatem Rezerwowym A ) do Nagrody Klienta danego stopnia, którego dotyczyło losowanie. Pierwszy lub drugi Laureat Rezerwowy A, który nabył prawa do Nagrody Klienta jest dalej zwany Laureatem A W losowaniu Nagród Sprzedawcy, dla każdej z Nagród Sprzedawcy losowane są 3 (trzy) Kody zarejestrowane przez Klientów w Okresie C. Sprzedawca, który wydał Zdrapkę z pierwszym wylosowanym Kodem (dalej Kod Laureata B ) staje się laureatem (zwany dalej Laureatem B ) Nagrody Sprzedawcy, której dotyczyło losowanie. Sprzedawca, który wydał Zdrapkę z drugim wylosowanym Kodem (dalej Kod Rezerwowy B1 ) staje się pierwszym laureatem rezerwowym (zwany dalej pierwszym Laureatem Rezerwowym B ) do Nagrody Sprzedawcy, której dotyczyło losowanie. Sprzedawca, który wydał Zdrapkę z trzecim wylosowanym Kodem (dalej Kod Rezerwowy B2 ) staje się drugim laureatem rezerwowym (zwany dalej drugim Laureatem Rezerwowym B ) do Nagrody Sprzedawcy, której dotyczyło losowanie. Pierwszy 5

6 lub drugi Laureat Rezerwowy B, który nabył prawa do Nagrody Sprzedawcy jest dalej zwany Laureatem B Łącznie Laureaci A oraz Laureaci B są dalej zwani Laureatami. Łącznie Laureaci Rezerwowi A oraz Laureaci Rezerwowi B są dalej zwani Laureatami Rezerwowymi Laureat nie może przenieść prawa do wygranej na osoby trzecie Laureat nie może odsprzedać otrzymanych biletów na mecz Klient lub Sprzedawca może być Laureatem dowolnej liczby Nagród W trakcie każdego losowania, losowane są Nagrody w kolejności według ich stopnia (w pierwszej kolejności Nagrody wyższego stopnia, przykładowo: Nagroda I Stopnia jest nagrodą wyższego stopnia względem pozostałych, kolejnych stopni Nagród) Losowanie Nagrody I Stopnia Losowanie Nagrody I Stopnia odbywa się w dniu roku W losowaniu Nagrody I Stopnia do wygrania jest 1 (jedna) Nagroda I Stopnia. W losowaniu biorą udział wszystkie Kody prawidłowo zarejestrowane w Okresie C Losowanie Nagród II Stopnia Losowanie Nagród II Stopnia odbywa się w dniu roku W losowaniu Nagród II Stopnia do wygrania jest 60 (sześćdziesiąt) Nagród II Stopnia. W losowaniu biorą udział wszystkie Kody prawidłowo zarejestrowane w Okresie B Losowanie Nagród III Stopnia Losowanie Nagród III Stopnia odbywa się w dniu roku W losowaniu Nagród III Stopnia do wygrania jest 30 (trzydzieści) Nagród III Stopnia. W losowaniu biorą udział wszystkie Kody prawidłowo zarejestrowane w Okresie B Losowanie Nagród IV Stopnia Losowanie Nagród IV Stopnia odbywa się w dniu roku W losowaniu Nagród IV Stopnia do wygrania jest 30 (trzydzieści) Nagród IV Stopnia. W losowaniu biorą udział wszystkie Kody prawidłowo zarejestrowane w Okresie B Losowanie Nagród V Stopnia. 6

7 Losowanie Nagród V Stopnia odbywa się w dniu roku W losowaniu Nagród V Stopnia do wygrania jest 20 (dwadzieścia) Nagród V Stopnia. W losowaniu biorą udział wszystkie Kody prawidłowo zarejestrowane w Okresie A Losowanie Nagród VI Stopnia Losowanie Nagród VI Stopnia odbywa się w dniu roku W losowaniu Nagród VI Stopnia do wygrania jest 20 (dwadzieścia) Nagród VI Stopnia. W losowaniu biorą udział wszystkie Kody prawidłowo zarejestrowane w Okresie A Losowanie Nagród VII Stopnia Losowanie Nagród VII Stopnia odbywa się w dniu roku W losowaniu Nagród VII Stopnia do wygrania jest 20 (dwadzieścia) Nagród VII Stopnia. W losowaniu biorą udział wszystkie Kody prawidłowo zarejestrowane w Okresie A Losowanie Nagród Sprzedawcy Losowanie Nagród Sprzedawcy odbywa się w dniu roku W losowaniu Nagród Sprzedawcy do wygrania są 3 (trzy) Nagrody Sprzedawcy. W losowaniu biorą udział wszystkie Kody prawidłowo zarejestrowane w Okresie C z zastrzeżeniem, że Kody wylosowane służą wyłącznie do identyfikacji Sprzedawców (7 znaków alfanumerycznych wpisanych przez Sprzedawcę na Zdrapce, stanowiących część Kodu) Wszystkie losowania odbywają się pod nadzorem Komisji, o której mowa w pkt Regulaminu w jej siedzibie, w Warszawie przy ulicy Gilarskiej 86d w Warszawie lub przy ul. Białołęckiej 174. Decyzję o wyborze jednej z powyższych lokalizacji podejmuje Komisja w terminie nie krótszym, niż 14 dni przed datą danego losowania Z przebiegu każdego losowania Komisja niezwłocznie sporządza protokół zawierający wyniki losowania Losowania Nagród w Loterii dokonywane są przy użyciu urządzenia do gier, które posiada pozytywną opinię techniczną jednostki badającej i jest zarejestrowane przez właściwy urząd celny. V. OGŁASZANIE WYNIKÓW LOSOWANIA I WYDANIE NAGRÓD 5.1. Procedura wydania Nagród od II do VII Stopnia oraz Nagród Sprzedawcy. 7

8 Organizator w dniu losowania wysyła na adres mailowy Laureata (dane podane podczas rejestracji zwycięskiego Kodu lub zamieszczone w Bazie) informację o wygranej, dalszej procedurze odbioru Nagrody oraz link do formularza (dalej Formularz ). Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego (na numer wskazany w trakcie rejestracji Kodu lub zamieszczony w Bazie) z Laureatami Loterii. Laureaci nie ponoszą kosztów połączenia telefonicznego Laureat jest zobowiązany w ciągu 2 dni wypełnić i wysłać Formularz, wpisując do niego dane dotyczące Laureata (dane obligatoryjne): imię, nazwisko, ulicę, nr domu/nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, datę urodzenia i numer telefonu z zastrzeżeniem w dalszym zdaniu. Laureat Nagrody Sprzedawcy jest zobligowany dodatkowo wskazać numer konta bankowego na które ma zostać przelana kwota Nagrody Sprzedawcy. Niespełnienie powyższych warunków skutkuje brakiem możliwości wydania Nagrody W przypadku, gdy weryfikowany Laureat nie spełni wszystkich warunków określonych w pkt Regulaminu wówczas Laureat ten traci prawo do otrzymania Nagrody i Nagroda ta przechodzi na pierwszego Laureata Rezerwowego. Jeżeli pierwszy Laureat Rezerwowy utraci prawo do Nagrody, to przechodzi ona na drugiego Laureata Rezerwowego. Jeżeli drugi Laureat Rezerwowy utraci prawo do Nagrody, to ta Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. Laureat Rezerwowy, w momencie nabycia praw Laureata, podlega warunkom i postanowieniom Regulaminu mającym zastosowanie względem Laureata Nagrody od II do VII Stopnia są wysłane pocztą Kurierską na adres wskazany w Formularzu w terminie nie krótszym niż 7 dni przed danym meczem. Nagrody Sprzedawcy w postaci zasileń bankowych kont (kont wskazanych przez Laureatów) są wydawane do roku (liczy się data zlecenia przelewu) Procedura wydania Nagrody I Stopnia Organizator w terminie do 2 dni od daty losowania podejmuje próbę telefonicznego poinformowania Laureata o wygranej. Organizator kontaktuje się telefonicznie wykorzystując numer telefonu podany podczas rejestracji zwycięskiego Kodu. Kontakt Telefoniczny polega na podjęciu przez Organizatora co najmniej 3 prób dodzwonienia się na koszt Organizatora do Laureata Nagrody (maksymalnie 2 próby dziennie, w godzinach ). Każda próba dodzwonienia się polega na oczekiwaniu zgłoszenia się Laureata aż do chwili rozłączenia połączenia przez operatora sieci telekomunikacyjnej lub zgłoszenia się poczty głosowej. Zgłoszenie się poczty głosowej jest uważane za nieudaną próbę połączenia. Za udaną próbę nawiązania połączenia uważa się kontakt telefoniczny, w trakcie którego Laureat potwierdzi uczestnictwo w Loterii, poda imię i nazwisko, potwierdzi chęć odbioru nagrody oraz potwierdzi, że zapoznał się i zrozumiał procedurę dotyczącą wydania Nagrody. 8

9 Organizator w dniu losowania wysyła na adres mailowy Laureata (dane podane podczas rejestracji zwycięskiego Kodu) informację o wygranej, dalszej procedurze odbioru Nagrody oraz link do formularza (dalej Formularz ) Laureat jest zobowiązany w ciągu 3 dni (liczonych od dnia losowania) wypełnić i wysłać Formularz, wpisując do niego dane dotyczące Laureata (dane obligatoryjne): imię, nazwisko, ulicę, nr domu/nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, datę urodzenia i numer telefonu oraz numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego. Niespełnienie powyższych warunków skutkuje brakiem możliwości wydania Nagrody W przypadku, gdy weryfikowany Laureat nie spełni wszystkich warunków określonych w pkt Regulaminu wówczas Laureat ten traci prawo do otrzymania Nagrody i Nagroda ta przechodzi na pierwszego Laureata Rezerwowego. Jeżeli pierwszy Laureat Rezerwowy utraci prawo do Nagrody, to przechodzi ona na drugiego Laureata Rezerwowego. Jeżeli drugi Laureat Rezerwowy utraci prawo do Nagrody, to ta Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. Laureat Rezerwowy, w momencie nabycia praw Laureata, podlega warunkom i postanowieniom Regulaminu mającym zastosowanie względem Laureata Nagroda I Stopnia zostanie wydana we wskazanym przez Organizatora Salonie Hyundai do roku. Termin ten jest ostatecznym terminem wydawania Nagród Laureat utraci prawo do otrzymania Nagrody, jeżeli: a. nie dopełni w terminie któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu; lub b. z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mógł odebrać Nagrody; lub c. odmówi podania danych koniecznych do wydania Nagrody albo dane te (w zakresie obligatoryjnym) będą niepełne; lub d. nie prześle wypełnionego (w zakresie obligatoryjnym) formularza zgodnie z pkt oraz Regulaminu; lub e. na żądanie Organizatora nie dostarczy Zdrapki, na której znajduje się wylosowany zwycięski czytelny KOD (dotyczy Laureatów A). f. w przypadku Sprzedawców nastąpi rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy danego Sprzedawcy przed wydaniem Nagrody Sprzedawcy; w przypadku Sprzedawców współpracujących z Salonem Hyundai na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług nastąpi rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku cywilnoprawnego łączącego Sprzedawcę z Salonem Hyundai przed wydaniem Nagrody Sprzedawcy Wyniki Loterii dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na po ustaleniu ostatecznej listy Laureatów Nagród wylosowanych w danym losowaniu. Lista 9

10 laureatów zawiera: imię, pierwszą literę nazwiska oraz miejscowość Laureata A lub w przypadku Laureata B miejscowość funkcjonowania danego Salonu Hyundai Nagrody w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi Nagrody nieodebrane w Loterii pozostają do dyspozycji Organizatora Organizator na życzenie Laureata wyda mu zaświadczenie o uzyskanej wygranej. VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Loterii Uczestnicy Loterii winni zgłaszać w formie pisemnej - listem poleconym lub pocztą kurierską, do dnia roku na adres: G3 Group sp. z o.o., ul. Białołęcka 174, Warszawa (decyduje data nadania) z dopiskiem Reklamacja loterii Mistrzowska Loteria Hyundai i30. Reklamacja musi zostać wydana pod wyżej wymieniony adres nie później niż z dniem roku; reklamacje przesłane po tym terminie nie są rozpatrywane Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 01 lipca 2010 roku w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. nr 118, poz. 793) pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika Loterii promocyjnej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, wskazanie, że reklamacja dotyczy udziału w loterii promocyjnej Mistrzowska Loteria Hyundai i30, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Jeżeli reklamacja dotyczy zgłoszenia zarejestrowanego w Loterii, to powinna zawierać także numer telefonu i adres zarejestrowane przez Uczestnika w Loterii Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję, o której mowa w pkt Regulaminu, w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania (okres ten obejmuje również wysłanie decyzji Komisji do Reklamującego). O decyzji Komisji Reklamujący jest powiadamiany pisemnie, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, wysłanym na adres wskazany w reklamacji. Ostatnim dniem okresu reklamacyjnego jest dzień roku. Wszelkie roszczenia Uczestników Loterii w stosunku do Organizatora z tytułu urządzenia Loterii jak również udziału w niej, przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym dane roszczenie stało się wymagalne Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 7.1. Przystąpienie do Loterii oznacza, iż Uczestnik Loterii zapoznał się z jej zasadami określonymi w Regulaminie i je akceptuje. 10

11 7.2. Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora (w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 16.00) oraz na Dane osobowe Uczestników gromadzone i przetwarzane są przez Organizatora (G3 Group Sp. z o.o.), będącego Administratorem zbioru danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Loterii - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U poz. 1030). Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem że odmowa podania danych może uniemożliwić udział w Loterii lub wydanie Nagród. Dane, z wyłączeniem danych Laureatów Loterii, po ich wykorzystaniu w celu przeprowadzenia Loterii, wydania Nagród zostaną niezwłocznie usunięte W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa Ewentualne spory wynikające z uczestnictwa w Loterii rozstrzygane są przez sąd powszechny. 11

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Buduj z SOLBETEM to się opłaca I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Buduj z SOLBETEM to się opłaca. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Graj o bilety z Warką

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Graj o bilety z Warką REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Graj o bilety z Warką I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Graj o bilety z Warką. 1.2. Organizatorem loterii promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Jesienna Loteria Warki

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Jesienna Loteria Warki REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Jesienna Loteria Warki I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Jesienna Loteria Warki. 1.2. Organizatorem loterii promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą KRÓLEWSKIE MILIONY 2017. 1.2. Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Jesienny Konkurs Warki Akcja promocyjna, zwana dalej Promocją, jest prowadzona pod nazwą Jesienny Konkurs Warki.

REGULAMIN PROMOCJI. Jesienny Konkurs Warki Akcja promocyjna, zwana dalej Promocją, jest prowadzona pod nazwą Jesienny Konkurs Warki. REGULAMIN PROMOCJI Jesienny Konkurs Warki I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Akcja promocyjna, zwana dalej Promocją, jest prowadzona pod nazwą Jesienny Konkurs Warki. 1.2. Organizatorem Promocji jest G3 Group

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Heineken UCL2017 wejdź do gry

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Heineken UCL2017 wejdź do gry REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Heineken UCL2017 wejdź do gry I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą: Heineken UCL2017 wejdź do gry. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw są w Tatrach edycja 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw są w Tatrach edycja 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Miliony piw są w Tatrach edycja 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Miliony piw są w Tatrach edycja 2017.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Loteria Żywiec

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Loteria Żywiec REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Żywiec I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Loteria Żywiec. 1.2. Organizatorem loterii promocyjnej Loteria

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Tymczasem Promocja EB Akcja promocyjna, zwana dalej Promocją, jest prowadzona pod nazwą Tymczasem Promocja EB 2017.

REGULAMIN PROMOCJI. Tymczasem Promocja EB Akcja promocyjna, zwana dalej Promocją, jest prowadzona pod nazwą Tymczasem Promocja EB 2017. REGULAMIN PROMOCJI Tymczasem Promocja EB 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Akcja promocyjna, zwana dalej Promocją, jest prowadzona pod nazwą Tymczasem Promocja EB 2017. 1.2. Organizatorem Promocji jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Gotowi do świętowania Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Gotowi do świętowania Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Gotowi do świętowania I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania. 1.2. Organizatorem Loterii są:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Zgarniaj Klawe Fanty Królewskie Niefiltrowane 2017

REGULAMIN PROMOCJI. Zgarniaj Klawe Fanty Królewskie Niefiltrowane 2017 REGULAMIN PROMOCJI Zgarniaj Klawe Fanty Królewskie Niefiltrowane 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Akcja promocyjna, zwana dalej Promocją, jest prowadzona pod nazwą Zgarniaj Klawe Fanty Królewskie Niefiltrowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Królewskie rozdanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Królewskie rozdanie. 1.2. Organizatorem Loterii są: Wojciech

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Dziecku odmówisz?

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Dziecku odmówisz? REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Dziecku odmówisz? I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Dziecku odmówisz?. 1.2. Organizatorem Loterii są: Wojciech

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Miliony piw od Specjala I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Miliony piw od Specjala. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Warka rozdaje paczki Lay s 2017"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Warka rozdaje paczki Lay s 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Warka rozdaje paczki Lay s 2017" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą "Warka rozdaje paczki Lay s 2017. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Heineken UCL2018 Poczuj legendarne emocje

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Heineken UCL2018 Poczuj legendarne emocje REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Heineken UCL2018 Poczuj legendarne emocje I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą: Heineken UCL2018 Poczuj legendarne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Legendarna Promocja Specjal 2017

REGULAMIN PROMOCJI. Legendarna Promocja Specjal 2017 REGULAMIN PROMOCJI Legendarna Promocja Specjal 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Akcja promocyjna, zwana dalej Promocją, jest prowadzona pod nazwą Legendarna Promocja Specjal 2017. 1.2. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Warka rozdaje paczki Lay s"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Warka rozdaje paczki Lay s REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Warka rozdaje paczki Lay s" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą "Warka rozdaje paczki Lay s. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark Sp. z o.o., ul. Janka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA I. Postanowienia ogólne 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). 2 Organizatorem Loterii jest Playprint Polska

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ECO LOGICZNA ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest Przeagencja Sp. z o. o., ul. Rzymowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulaminem Loterii ) określa zasady i warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej: SELEKCJONER (zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Darmowe zakupy na urodziny Auchan POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą Darmowe zakupy na urodziny Auchan ( Loteria ). 2. Podmiotem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI ( Loteria ) jest Credit Agricole Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 29. WIELKA LOTERIA TARSAGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO" 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO". 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). Podmiotem urządzającym Loterię jest Grymark Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty Strona1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria jubileuszowa EFL - zwrot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj srebro z fugami Atlas Artis

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj srebro z fugami Atlas Artis REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj srebro z fugami Atlas Artis Nazwa i podmiot urządzający Loterię 1 Loteria pod nazwą Wygraj srebro z fugami Atlas Artis (dalej Loteria ) organizowana jest przez Data

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). 1 2 Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka &Ko Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria urodzinowa (zwana dalej Loterią ). 2. Organizatorem loterii jest,,real,-

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania 1 Nazwa Loterii Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Milion batonów do wygrania, zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ROR Z NAGRODAMI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ROR Z NAGRODAMI REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ROR Z NAGRODAMI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej: Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą ROR Z NAGRODAMI. 2. Nazwa Organizatora loterii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria jest prowadzona pod nazwą DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii (podmiotem urządzającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII Heineken UCL 2015

REGULAMIN LOTERII Heineken UCL 2015 REGULAMIN LOTERII Heineken UCL 2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria jest prowadzona pod nazwą Heineken UCL 2015 ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii (podmiotem urządzającym Loterię) jest K2 Internet S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ZOSTAŃ MILIONEREM PAYBACK 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą ZOSTAŃ MILIONEREM PAYBACK. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "28 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 28 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "28 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "28 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST". 2. Organizatorem Loterii jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014)

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Actimel zwycięskie śniadania, zwanej dalej Loterią, jest

Bardziej szczegółowo

Zdrapka. 1. Organizator i czas trwania loterii

Zdrapka. 1. Organizator i czas trwania loterii R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Zdrapka 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą ''Zdrapka'' zwanej dalej "Loterią" jest FORTIS KOBYLIŃSKI,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ODKRYJ TAJEMNICE ORGANIKI

REGULAMIN KONKURSU ODKRYJ TAJEMNICE ORGANIKI REGULAMIN KONKURSU ODKRYJ TAJEMNICE ORGANIKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem jest firma Zakłady Chemiczne ORGANIKA S.A. z siedzibą w Łodzi (93-531), ul. Ciasna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ZANURZ I WYGRAJ ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Red 8 Digital

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ PRZESTAŃ MARZYĆ, ZACZNIJ JEŹDZIĆ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ PRZESTAŃ MARZYĆ, ZACZNIJ JEŹDZIĆ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ PRZESTAŃ MARZYĆ, ZACZNIJ JEŹDZIĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą PRZESTAŃ MARZYĆ, ZACZNIJ JEŹDZIĆ ( Loteria ). 2. Podmiotem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji SFA kupujesz, za darmo tankujesz. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji SFA kupujesz, za darmo tankujesz. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji SFA kupujesz, za darmo tankujesz 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia promocji pod nazwą SFA kupujesz, za darmo tankujesz (zwanej dalej Promocją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą NAGRODA BŁYSKAWICZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

1. Organizator i czas trwania loterii

1. Organizator i czas trwania loterii 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Fortuna PS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Leonarda 6/8

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST". 2. Organizatorem Loterii jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria audioteksowa jest prowadzona pod nazwą IMPREGNAT NR1 ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Playprint

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną pod nazwą Wakacyjni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL karta na paliwo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL karta na paliwo Strona1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL karta na paliwo POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria jubileuszowa EFL karta na paliwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. " Miliony dla ekipy" 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą "Miliony dla ekipy".

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ.  Miliony dla ekipy 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Miliony dla ekipy. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ " Miliony dla ekipy" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą "Miliony dla ekipy". 1.2. Organizatorem Loterii są: Wojciech

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE Polecany Dekarz POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE Polecany Dekarz POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE Polecany Dekarz POSTANOWIENIA OGÓLNE Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą Polecany Dekarz ( Loteria ). 1 2 Organizatorem Loterii jest Playprint Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Kasa Romana

Regulamin Loterii Kasa Romana Regulamin Loterii Kasa Romana POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą KASA ROMANA ( Loteria ). 2.Organizatorem Loterii jest spółka Grymark Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J Nerfmania/Ponymania 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Nerfmania/Ponymania", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs z okazji Dnia Kobiet, zwanego dalej: Konkursem, jest Eurocash Franczyza Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO EDYCJA 2016

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO EDYCJA 2016 REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO EDYCJA 2016 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem Programu Punktowego zwanego dalej Programem Lojalnościowym lub Programem jest SimpleAV Sp. z o. o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Urodziny E.Leclerc Ursynów",

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 17 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 17 lat Selgros w Polsce", zwanej

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

"infiltracja nagród"

infiltracja nagród REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "infiltracja nagród" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Loteria promocyjna zwana dalej Loterią jest prowadzona pod nazwą infiltracja nagród. 2) Organizatorem Loterii jest PZL Sędziszów

Bardziej szczegółowo

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem R E G U L A M I N L O T E R I I A U D I O T E K S O W E J Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Leibniz

Bardziej szczegółowo

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii Loteria promocyjna jest organizowana pod nazwą

Bardziej szczegółowo

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ Wygraj podróż do świata Gwiazd 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Wygraj podróż do świata Gwiazd",

Bardziej szczegółowo

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY?

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? 1. Kup komplet czterech nowych opon zimowych Michelin do samochodu osobowego, 4x4 lub suv w okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN 1. Nazwa Loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. 2. Nazwa podmiotu organizującego Loterię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI UltraOne

REGULAMIN PROMOCJI UltraOne REGULAMIN PROMOCJI UltraOne I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji UltraOne, zwanej dalej Promocją, oraz Programu Electrolux Family Club, jest firma Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Spłacimy Twój Kredyt II ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla konsumentów, prowadzonej pod nazwą Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz?

REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz? REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz? I. Postanowienia wstępne 1. Organizatorem Sondy SMS Kto wygra mecz?, zwanej dalej Sondą lub Serwisem, jest MobileFormats Sp. z o.o., z siedzibą: Plac Szczepański 3 lok.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Perła. 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Perła.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Perła. 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Perła. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Perła 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Perła. 1.2 Nazwa organizatora loterii Underground Media Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Loteria Monopoly 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą Loteria Monopoly zwanej dalej "Loterią" jest Agencja

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 3 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs Konkurs prowadzony jest pod nazwą Sollers sounds familiar? na

Bardziej szczegółowo

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH REGULAMIN Krzyżówki Agro-Sieć opublikowanej w Katalogu Wiosna 2017 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w krzyżówce 2. Organizatorem krzyżówki jest: Agro-Sieć Sp. z

Bardziej szczegółowo

Loteria Hodowca Roku Loteria rozpoczyna się dnia 29 stycznia 2015r. i trwa do dnia 20 marca 2015r. Okres ten obejmuje postępowanie reklamacyjne.

Loteria Hodowca Roku Loteria rozpoczyna się dnia 29 stycznia 2015r. i trwa do dnia 20 marca 2015r. Okres ten obejmuje postępowanie reklamacyjne. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Loteria Hodowca Roku 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Loteria Hodowca Roku", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ DESPERADOS DOTACJE NA KREACJE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ DESPERADOS DOTACJE NA KREACJE POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ DESPERADOS DOTACJE NA KREACJE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą Desperados Dotacje na Kreacje ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii (podmiotem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Targowa POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Targowa POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Targowa POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą Loteria Targowa ( Loteria

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne zakupy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 lutego 2017 r.

REGULAMIN AKCJI Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne zakupy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 lutego 2017 r. REGULAMIN AKCJI Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne zakupy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 lutego 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Kup S7 Flat, dostaniesz 300

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII Heineken UCL 2016 U Siebie lub Na Wyjeździe

REGULAMIN LOTERII Heineken UCL 2016 U Siebie lub Na Wyjeździe REGULAMIN LOTERII Heineken UCL 2016 U Siebie lub Na Wyjeździe POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria jest prowadzona pod nazwą Heineken UCL 2016 U Siebie lub Na Wyjeździe ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu plastycznego pod nazwą Gepard Chester w moim przedszkolu, zwanego dalej: Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Twój Szczęśliwy Proszek, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWAJAMY TWOJE WYNAGRODZENIE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWAJAMY TWOJE WYNAGRODZENIE POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWAJAMY TWOJE WYNAGRODZENIE 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie PODWAJAMY TWOJE WYNAGRODZENIE ( Loteria ) jest Credit Agricole Bank Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Nazwa loterii promocyjnej zwanej dalej Loterią Loteria będzie prowadzona pod nazwą Wielka Loteria Urodzinowa. 1.2 Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 20 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 20 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 20 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "20 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. 2. Warunki uczestnictwa w Akcji promocyjnej

REGULAMIN PROMOCJI. 2. Warunki uczestnictwa w Akcji promocyjnej REGULAMIN PROMOCJI 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji jest Danfoss Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Chrzanowskiej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą Promocja HBO GO dla Samsung Members

Regulamin promocji dla konsumentów oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą Promocja HBO GO dla Samsung Members Regulamin promocji dla konsumentów oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą Promocja HBO GO dla Samsung Members 1 Definicje 1. Promocja w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza akcję

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Wyzwanie Activii, zwanej dalej Akcją, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Slogan reklamowy

Bardziej szczegółowo