Zmiana oraz wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiana oraz wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia"

Transkrypt

1 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Organizacji ul. Jagiellońska 26, Warszawa tel. (22) , fax: (22) Warszawa, 20 grudnia 2011 r. GW-7.ZP.U AD. Do Uczestnicy postępowania Zmiana oraz wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczącego konwersji baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach części zadania projektowego Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i () do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w - transza II W związku z wniesionym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia(siwz) obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający wyjaśnia, co następuje: Pytanie: (...) w związku z opublikowaniem dnia roku odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia proszę o uszczegółowienie i doprecyzowanie odpowiedzi na pytanie 12 dotyczące naliczania opłat za zgłoszenie pracy geodezyjnej (pismo sygn. GW- 7.ZP.U AD z dnia r.). Państwa odpowiedź nie określa w jakim przypadku (lub dla których powiatów) zostanie uwzględniony współczynnik 0,01 wynikający ze zmiany nośnika informacji. Przypadek uwzględnienia w sposobie obliczenia opłaty za zgłoszoną pracę niniejszego współczynnika może wystąpić zarówno przy obliczaniu opłaty za prace związane z modernizacją jak i opracowaniem wektorowej zasadniczej ( z Państwa odpowiedzi wynika, że dla tych prac zostanie wyliczona opłata). Z naszych doświadczeń wynika, że różne Ośrodki, często w różny sposób interpretują zapisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego i warunki dające przesłankę do zastosowania wynikającego z rozporządzenia obniżenia opłaty (współczynnik 0,01 wynikający ze zmiany nośnika). W przypadku tak znaczącego zamówienia brak jednoznacznie określonych zasad naliczenia opłat za zgłoszenie pracy geodezyjnej uniemożliwia rzetelną wycenę kosztów realizacji zamówienia a co się z tym wiąże przygotowania konkurencyjnej oferty. Może także skutkować nadużyciami w przypadku przekazywania (na etapie przygotowania ofert) niejednoznacznych i wariantowych wyliczeń przez poszczególne Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej, w których zgłaszane będą prace przez potencjalnych wykonawców, którzy zostaną wyłonieni w niniejszym postępowaniu przetargowym. Prosimy więc o precyzyjne określenie w jaki sposób zostaną obliczone wysokości opłat dla poszczególnych powiatów, lub podanie wartości szacunkowych uwzględniając wielkości ilościowe istotne do obliczenia tej opłaty (, - w przypadku prac modernizacyjnych, oraz powierzchnia opracowania w przypadku konwersji zasadniczej do postaci cyfrowej).

2 Odpowiedź na pytanie: W powiatach biorących udział w realizacji zadania projektowego Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i () do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w - transza II, wysokość opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne, rozumiana jako ryczałt za całość informacji i materiałów niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych na potrzeby ww. zadania projektowego, którymi dysponuje PODGiK, zostanie ustalona na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333), w sposób określony na podstawie informacji uzyskanych z powiatów, przedstawiony w poniższej tabeli: Lp. Nazwa powiatu 1 Powiat białobrzeski Jednoznaczne określenie zasad naliczenia opłat z podaniem wartości szacunkowych uwzględniających wielkości ilościowe istotne do obliczenia opłaty (ilości działek, ilości w przypadku prac modernizacyjnych oraz powierzchnię opracowania w przypadku konwersji zasadniczej do postaci cyfrowej). Jednostka _5 Białobrzegi - obszar wiejski _2 Promna _2 Radzanów _2 Stara Błotnica _2 Stromiec _5 Wyśmierzyce - obszar wiejski powierzchnia 1401 Białobrzegi cena jednostkowa współczynnik 0,5 0,5 0,01 RAZEM: , , ,5 974,4 2 Powiat grójecki Do procesu modernizacji zastosowany zostanie współczynnik (0,5), natomiast do przetworzenia zasadniczej do postaci cyfrowej współczynnik (0,01) jako zmiana nośnika w wypadku gdy dane zostaną wprowadzone do bazy numerycznej. 3 Powiat Gmina Goszczyn Gmina Pniewy Gm. Mogielnica m. Warka 2668 m. Nowe Miasto nad Pilicą 1124 m. Mogielnica 1298 m. Grójec 857 cena jednostkowa 5 zł 3 zł 400 zł za pierwszye10 ha, 12 zł za kolejny 0,5 0, Razem zł ,50 zł ,00 zł 716,44 zł kozienicki Konwersja zasadniczej : 2

3 400,00 zł ha * 12,00 zł = ,00 zł ,00 zł * 0,01 * 0,5 = 3 945,80 zł ewidencji gruntów i : (dz. wekt.) * 5,00 zł * 0,5 = ,50 zł (dz. hybr.) * 5,00 zł *0,01 * 0,5 = 1 461,75 zł (bud. hybr.) * 3,00 zł * 0,01* 0,5 = 595,77 zł razem: ,02 zł Ogółem szacunkowa wysokość opłaty za całość informacji i materiałów: 3 945,80 zł ,02 zł = ,82 zł 4 Powiat legionowski Do procesu modernizacji zastosowany zostanie współczynnik 0,5 wynikający z przekazania przez Wykonawcę wyników pracy w postaci zbiorów pozwalających na automatyczne zaktualizowanie bazy danych. Sposób naliczenia opłaty: Jednostka Gmina Jabłonna Gmina Serock Gmina Nieporęt w zł. Z 5 3 Rozporządzenia Współczynnik Razem zł: , ,00 5 Powiat lipski Do przetworzenia zasadniczej do postaci cyfrowej zastosowany zostanie współczynnik (0,01) zgodnie z zał. nr 1 ust.2 pkt. 5 do ww Rozporządzenia, jako zmiana nośnika w przypadku gdy dane zostaną wprowadzone do bazy numerycznej, oraz współczynnik 0,5 zgodnie ze stanowiskiem GGK. Powiat Lipski Nie dotyczy Nie dotyczy ha cena jednostkowa Nie dotyczy Nie dotyczy współczynniki 6 Powiat łosicki 400 zł za 10 ha oraz dodatkowo 12 zł za hektar powyżej 10 Nie dotyczy Nie dotyczy 0,5 * 0,01 Razem zł Nie dotyczy Nie dotyczy zł * 0,01* 0,5 = 2 812,40 zł Jednocześnie informuje się, że podana zasadniczej jest wielkością szacowaną i ulegnie zmianie po zakończeniu realizacji projektu i złożeniu przez Wykonawcę ostatecznych wyników opracowania. Ilość działek Ilość Huszlew 0 Łosice 0 Olszanka 0 Platerów Sarnaki (b. zm) 9310 Sarnaki 1900 (zmiany szac.) Str. Kornica m. z. Brak rozbicia na jedn. ewidencyjne pow. obliczona wg godeł ha 3

4 cena jedn. 5,00 zł 3,00 zł 400 zł za 10 ha oraz dodatkowo 12 zł za hektar powyżej 10 współczynnik 0,01 x0,5 1,0x0,5 0,5 0,01x0,5 628 zł zł R A Z E M zł zł 1273 zł 7 Powiat nowodworski Naliczanie opłat zostanie zrealizowane przy zastosowaniu współczynnika Jednocześnie należy nadmienić, że określenie dokładnej powierzchni dotyczącej konwersji zasadniczej do postaci cyfrowej jest na obecnym etapie niemożliwe, szacuje się że pokrycie treścią podanych ilości arkuszy jest na poziomie 75 % powierzchni. Szacowany koszt opłat po uwzględnieniu współczynnika 0.01 w PODGiK wyniesie około zł. w skali 1:500 - około 6350 ha. w skali 1: około ha. w skali 1: około ha. Wartość podana jest wyłącznie wartością szacunkową. 8 Powiat otwocki Do procesu modernizacji zastosowany zostanie współczynnik (0,5 jeżeli przekazanie danych nastąpi zgodnie z p. 9.9), natomiast do przetworzenia zasadniczej do postaci cyfrowej współczynnik (0,01) jako zmiana nośnika w wypadku gdy dane zostaną wprowadzone do bazy numerycznej. Celestynów Karczew obszar wiejski Kołbiel Osieck Sobienie Jeziory Wiązowna zł za 10ha 12 zł >10ha cena jednostkowa 5 zł 3 zł współczynniki 0,5 0,5 0, *0,5= *0,5= *0,01= Razem zł , , ,56 zł 9 Powiat płocki Jednostka Ewidencyjna Bielsk nie dotyczy Bodzanów nie dotyczy Brudzeń Duży nie dotyczy Bulkowo nie dotyczy Mała Wieś nie dotyczy Staroźreby nie dotyczy Suma nie dotyczy Cena jednostkowa 5,00 zł 3,00 zł nie dotyczy Współczynniki nie dotyczy 4

5 Razem zł 2.549,35 zł ,00 zł nie dotyczy Ogółem: ,35 złotych Ostateczna wielkość opłaty wynikać będzie z danych podanych przez Wykonawcę we wniosku o przyjęcie wykonanej pracy do Powiatowego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 10 Powiat płoński (Ilość działek) (Ilość ) Baboszewo (Konwersja MZ) Razem 1249,05 424,40 Czerwińsk nad Wisłą Razem 915,51 459,80 Dzierzążnia Razem 616,05 481,40 Joniec

6 Razem 640,70 373,40 Naruszewo Razem 2162,18 661,40 Nowe Miasto Razem 545,91 764,60 Płońsk ,00 złotych oraz 6,00złotych za Razem 965,51 528,50 Raciąż Razem 1193,03 949,40 Sochocin

7 Razem 1432,05 538,40 Załuski Powiat przasnyski Razem 2127,84 553,40 RAZEM , ,70 Zgodnie z załącznikiem nr 1, tabeli III Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z dnia 9 marca 2004r.) Jednostka Ewidencyjna Ilość działek Ilość (konwersja MZ) Gm. Jednorożec nie dotyczy Gm. Krzynowłoga Mała nie dotyczy Gm. Przasnysz nie dotyczy Suma nie dotyczy 5,0 złote za każdą działkę 3,0 złote za każdy budynek nie dotyczy Współczynniki 1 1 nie dotyczy Cena całkowita [zł] [zł] nie dotyczy Razem [zł] nie dotyczy Projekt BW jest realizowany na terenie powiatu przasnyskiego wyłącznie w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i. W związku z tym, brak jest podstaw do naliczenia opłat wg załącznika nr 1, tabela I powyższego rozporządzenia. 12 Powiat przysuski Opłaty będą naliczane na podstawie tematu zadania, a nie czynności jakie należy wykonać, w związku z powyższym jeżeli w zamówieniu jest wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i to opłata będzie naliczana zgodnie z tabelą III pkt. 2. Jeżeli zamówienie obejmuje przekształcenie zasadniczej do postaci cyfrowej, to opłata będzie naliczana zgodnie z tabelą II ze współczynnikiem Szacunkowe koszty wynoszą: - modernizacja ewidencji gruntów i : liczba działek *5 zł = zł 7

8 13 Powiat pułtuski liczba * 3 zł = zł ogółem zł - przekształcenie zasadniczej do postaci cyfrowej: ok. 50% pow. powiatu tj ha, ogółem opłata ok zł. i konwersja MZ - Razem: zł (konwersja MZ) Gzy Obryte Pokrzywnica Pułtusk - obszar wiejski Świercze Zatory cena jednostkowa 5zł za działkę 3zł za budynek 400 zł za 10 ha i 12 zł za każdy kolejny ha Współczynnik 1 1 0,01 Razem ,00 zł ,00 zł 3 348,40 zł Suma ,40 zł Ostateczna opłata zostanie ustalona na podstawie faktycznej ilości jednostek podanych przez wykonawcę we wniosku o przyjęcie dokumentacji do zasobu. 14 Powiat radomski Do procesu modernizacji nie zostanie zastosowany współczynnik zmniejszający. 1. Gózd Jastrzębia Kowala Wolanów Razem zł Powiat siedlecki Gmina Przesmyki 3100 z pomiarem Ilość jednostek 9425 bez pomiaru zł za 10 ha oraz dodatkowo 12 zł za każdy rozpoczęty hektar powyżej cena jednostkowa [zł]

9 1.00 współczynniki Razem zł Gmina Korczew 1000 z pomiarem Ilość jednostek 6518 bez pomiaru cena jednostkowa [zł] zł za 10 ha oraz dodatkowo 12 zł za każdy rozpoczęty hektar powyżej współczynniki Razem zł Gmina Paprotnia 2000 z pomiarem Ilość jednostek 6896 bez pomiaru cena jednostkowa [zł] zł za 10 ha oraz dodatkowo 12 zł za każdy rozpoczęty hektar powyżej współczynniki Razem zł Razem powiat siedlecki: zł Ostateczna opłata zostanie ustalona na podstawie faktycznej ilości jednostek podanych przez wykonawcę we wniosku o przyjęcie dokumentacji do zasobu. 16 Powiat sierpecki Dla modyfikacji istniejących danych MZ w formie numerycznej miasta Sierpc, należy zastosować opłaty zgodnie z tabelą II Lp 2 z załącznika nr 1, bez uwzględnienia współczynnika 0,01, który mógłby być zastosowany gdyby danych w formie numerycznej nie było. Opłata za prace modernizacyjne m. Sierpc będzie naliczana zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia tabela III Lp. 2.Należy jednak mieć na uwadze, że przy naliczeniu opłaty będą stosowane przepisy wówczas obowiązujące. Dla miasta Sierpc przybliżona wysokość opłat winna wynieść maksymalnie 20 tysięcy złotych ale należy mieć na uwadze, że przy naliczeniu opłat mogą już obowiązywać inne przepisy. 17 Powiat sochaczewski Gmina Brochów Modernizacj a Ilość zł 3 zł - Współczynnik Razem zł 2600 zł 6459 zł - 9

10 Gmina Iłów Gmina Młodzieszyn Gmina Nowa Sucha Gmina Rybno Gmina Sochaczew Modernizacj a Ilość zł 3 zł 400 zł+12 zł za każdy rozpoczęty hektar Współczynnik Razem zł 2775 zł 8337 zł 1366 zł Modernizacj a Ilość zł 3 zł 400 zł+12 zł za każdy rozpoczęty hektar Współczynnik Razem zł 3792 zł 7884 zł 948,40 zł Modernizacj a Ilość zł 3 zł 400 zł+12 zł za każdy rozpoczęty hektar Współczynnik 0.5 0, Razem zł 2950 zł 7152 zł 982 zł Modernizacj a Ilość zł 3 zł 400 zł+12 zł za każdy rozpoczęty hektar Współczynnik Razem zł 2500 zł 4566 zł 655,60 Modernizacj a Ilość zł+12 zł za każdy rozpoczęty hektar Współczynnik Razem zł ,60 zł Ogółem zł zł 4 703,60 zł 18 Powiat sokołowski Szacunkowa wartość powierzchni założonej zasadniczej: ha Koszt naliczanej opłaty z uwzględnieniem współczynnika 0,01 wynosi 3 722,80. Do procesu modernizacji zastosowany zostanie współczynnik (-), natomiast do przetworzenia zasadniczej do postaci cyfrowej współczynnik (0,01) jako zmiana nośnika w wypadku gdy dane zostaną wprowadzone do bazy numerycznej. 10

11 Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki (obszar wiejski), Repki, Sabnie, Sokołów Podlaski (gmina wiejska), Sterdyń cena jednostkowa - - współczynniki - - ok ha 400 zł oraz dodatkowo 12 zł za każdy hektar powyżej - - 0,01 Razem zł ,80 zł 19 Powiat szydłowiecki _2-JASTRZĄB asortyment Ilość stawka w zł współczynnik szacowana kwota działki , ,5 budynki , w ha ,28 0,01 122,8 Razem zł 20920,3 asortyment _2-MIRÓW Ilość stawka w zł współczynnik szacowana kwota działki , ,5 budynki , w ha ,28 0,01 61,4 Razem zł 30283,9 asortyment _2-OROŃSKO Ilość stawka w zł współczynnik szacowana kwota działki , ,5 budynki , w ha ,28 0,01 184,2 Razem zł 35021,7 20 Powiat węgrowski Jednostka GM. Stoczek 470 (Bi, Ba, B, Br.) 6595 GM. Korytnica 520 (Bi, Ba, B, Br) OGÓŁEM 86225, ha. Dla całego terenu GM. Wierzbno 190 (Bi, Ba, B, Br) 2649 (w zł) 5 zł 3 zł 400 zł oraz dodatkowo 11

12 21 Powiat wołomiński 0,01x0,5 12 zł za każdy hektar powyżej współczynniki 0,5 0,5 0,01 Razem zł: ,80 zł 25600,50 zł 7634,80 zł Opłaty jakie będą naliczane podmiotowi wykonującemu opracowanie geodezyjne w ramach projektu naliczone będą zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego z dn. 19 lutego 2004 (Dz. U. z 2004r. Nr 37 poz.333). W związku z zapytaniem wykonawców odnośnie stosowania mnożników do opłat wymienionych w tabeli III w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia przedstawiam swoje stanowisko. W mojej opinii nie istnieje możliwość zastosowania (dla zadania realizowanego w ramach projektu BW na obszarze powiatu wołomińskiego) współczynnika 0,01 z uwagi na zmianę nośnika. Mapa prowadzona jest w Powiecie Wołomińskim w postaci hybrydowej. W mojej opinii nośnik informacji zarówno hybrydowej jak i wektorowej jest w takim przypadku niezmienny, a zmianie podlega jedynie format danych na nim zawartych. Stanowisko takie znajduje potwierdzenie z zapisie art. 1 ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010r. Nr 40 poz. 230), informatyczny nośnik danych materiał lub urządzenie służące do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej. Mając na uwadze fakt, że w zasobie znajdują się dane dotyczące w postaci wektorowej, nie posiadające odzwierciedlenia w operacie ewidencji gruntów informuję, że do takiej grupy taki mnożnik zostanie dla wykonawcy uwzględniony. W przypadku mnożnika 0,5 wynikającego z ust 9.9 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury podstawą naliczania opłat z jego uwzględnieniem są ustalone ogólnokrajowe standardy dotyczące przekazywania wyników prac geodezyjnych w postaci zbiorów komputerowych, lub ogłoszone w formie pisemnej przez właściwy miejscowo organ prowadzący zasób standardy lokalne. Zapisy zawarte w załączniku 2 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia projektu BW dla powiatu wołomińskiego podają informację o sposobie prowadzenia części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów. Podana jest informacja, że część opisowa nie umożliwia automatycznego zaktualizowania bazy danych metodą różnicową. Co się z tym wiąże nie ma możliwości dokonania automatycznej aktualizacji. Zastosowanie współczynnika 0,5 w mojej ocenie nie jest możliwe z uwagi na fakt braku możliwości dokonania kompleksowej automatycznej aktualizacji danych ewidencji gruntów, oraz z uwagi na fakt, że nie zostało wydane w postaci pisemnej przez właściwy miejscowo organ prowadzący zasób tj. starostę obwieszczenie w sprawie przyjęcia standardów technicznych w tym zakresie. Mając na uwadze powyższe w związku z zapytaniami wykonawców informuję, że opłata za wykonane w ramach projektu opracowanie zostanie naliczona zgodnie z tabelą III Lp. 2. Szacowany koszt opłat za czynności geodezyjne w PODGiK w Wołominie dla poszczególnych jednostek ewidencyjnych przedstawia się następująco: Zał. 1a - Radzymin obszar wiejski ,00 zł Zał. 1b - Klembów 3.500,00 zł Zał. 1c - miasto Tłuszcz ,00 zł Zał. 1d - Dąbrówka 2.500,00 zł Zał. 1e - gm. Wołomin obszar wiejski ,00 zł Zał. 1f - Jadów 1.100,00 zł Zał. 1g - Kobyłka ,00 zł Zał. 1h - Marki ,00 zł Zał. 1i - Poświętne 1.000,00 zł Zał. 1j - Strachówka 1.000,00 zł Łącznie szacowana kwota ,00 zł. 12

13 22 Powiat wyszkowski 23 Powiat zwoleński Jednostka GM. WYSZKÓW GM. BRAŃSZCZYK 4633 GM. DŁUGOSIODŁO ha GM. RZĄŚNIK 4210 GM. SOMIANKA GM. ZABRODZIE 2464 (w zł) 5 3 za pierwsze 10 ha 400zł, 12zł za każdy nast. ha współczynniki 0,5 0,5 0,01 i 0,5 Razem zł: , ,42 Dla konwersji katastralnej do postaci wektorowej oraz modernizacji i uzupełnienia baz danych dotyczących będą stosowane opłaty zgodnie z tabelą III Lp.2 załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia. Dla powiatu zwoleńskiego w projektach modernizacji w tabeli Nr 2 podano dla poszczególnych obrębów oraz łączną dla gmin, ilości działek, dla których jest prowadzona mapa w postaci wektorowej i analogowej. Dla działek, dla których mapa jest prowadzona w postaci analogowej zostanie będzie naliczona pełna opłata. Jednostka zastosowany współczynnik Dla Ilość działek Ilość gm. Kazanów gm. Policzna gm. Przyłęk Wszystkich dz w tym w postaci analogowej Wszystkich dz w tym 8645 w postaci analogowej Wszystkich dz w tym w postaci analogowej gm. Tczów w postaci analogowej gm. Zwoleń Wszystkich dz w tym w postaci analogowej Ogółem Wszystkich dz w tym w postaci wektorowej oraz w postaci analogowej 5,00 zł +3.00zł Współczynniki Szacowana kwota opłaty , ,30= , ,00 Naliczenie ostatecznej opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji niezbędnych do wykonania prac we wszystkich powiatach w ramach realizacji ww. zadania projektowego będzie możliwe dopiero po wykonaniu całości prac, a finalna wysokość opłaty zależna będzie od obowiązujących przepisów prawa w momencie faktycznego naliczania opłaty oraz od ostatecznej ilości jednostek, którą Wykonawca winien podać we wniosku o przyjęcie opracowania do zasobu, mając na uwadze fakt, iż opłaty naliczane będą jedynie za udostępnione Wykonawcy dane z PZGiK ( 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz Dz. U. nr 78, poz. 837). 13

14 Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert, w związku, z czym 12 ust. 2 i 4 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie: ( ) 2.Termin składania ofert upływa w dniu r. godz. 09:00 4.Terminem otwarcia ofert jest dzień r. godz. 11:00 Przedmiotowe zmiany specyfikacji zostaną doręczone niezwłocznie wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego oraz dołączona do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie stanowić jej integralną część. Sprawę prowadzi Ada Dziwulska 14

Wykonanie zamówienia na konwersję baz PZGiK w relacji z podmiotami związanymi z realizacją projektu

Wykonanie zamówienia na konwersję baz PZGiK w relacji z podmiotami związanymi z realizacją projektu Wykonanie zamówienia na konwersję baz PZGiK w relacji z podmiotami związanymi z realizacją projektu Iwona Głuchowska Rylska Andrzej Perkowski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram gminy, które 17 czerwca utracą sygnał analogowy:

Harmonogram gminy, które 17 czerwca utracą sygnał analogowy: Harmonogram gminy, które 17 czerwca utracą sygnał analogowy: L. p. Powiat Gmina Rodzaj gminy 1 białobrzeski Stromiec wiejska 2 białobrzeski Radzanów wiejska 3 białobrzeski Stara Błotnica wiejska 4 białobrzeski

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wyłączania sygnału analogowego w województwie mazowieckim z podziałem na gminy i powiaty.

Harmonogram wyłączania sygnału analogowego w województwie mazowieckim z podziałem na gminy i powiaty. Harmonogram wyłączania sygnału analogowego w województwie mazowieckim z podziałem na gminy i powiaty. L. p. Powiat Gmina Data wyłączenia Rodzaj gminy 1 białobrzeski Białobrzegi 2013-03-19 miejsko - wiejska

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie mazowieckich gmin według wysokości środków niewykorzystanych na wydatki w 2007 roku

Pozycjonowanie mazowieckich gmin według wysokości środków niewykorzystanych na wydatki w 2007 roku 1 Błonie warszawski zachodni 25579772,69 31550663,88 2 Piaseczno piaseczyński 25228667,48 267970950,62 3 Sochaczew (gm.m.) sochaczewski 24258551,49 63354715,08 4 Łomianki warszawski zachodni 21104887,21

Bardziej szczegółowo

Gradacja mazowieckich gmin według udziału subwencji ogólnej z budżetu państwa w dochodach ogółem za 2007 rok

Gradacja mazowieckich gmin według udziału subwencji ogólnej z budżetu państwa w dochodach ogółem za 2007 rok subwencji ogólnej z w za 2007 rok ogółem 1 Lipsko lipski 71,20 6943858,00 9753115,17 2 Lutocin żuromiński 57,66 5592505,00 9699040,87 3 Miastków Kościelny garwoliński 57,01 6323419,00 11090826,07 4 Czarnia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wyłączenia sygnału analogowego telewizji z podziałem na powiaty i gminy:

Harmonogram wyłączenia sygnału analogowego telewizji z podziałem na powiaty i gminy: Harmonogram wyłączenia sygnału analogowego telewizji z podziałem na powiaty i gminy: L. p. Powiat Gmina Data wyłączenia Rodzaj gminy 1 białobrzeski Białobrzegi 2013-03-19 miejsko - wiejska 2 białobrzeski

Bardziej szczegółowo

Wykaz gmin województwa mazowieckiego nienależących do obszaru ZIT WOF: Andrzejewo. Baboszewo. Baranowo. Baranów. Belsk Duży. Białobrzegi - miasto

Wykaz gmin województwa mazowieckiego nienależących do obszaru ZIT WOF: Andrzejewo. Baboszewo. Baranowo. Baranów. Belsk Duży. Białobrzegi - miasto Wykaz gmin województwa mazowieckiego nienależących do obszaru ZIT WOF: Andrzejewo Baboszewo Baranowo Baranów Belsk Duży Białobrzegi - miasto Białobrzegi - obszar wiejski Bielany Bielsk Bieżuń - miasto

Bardziej szczegółowo

LICZBA RADNYCH Wybieranych na obszarze województwa mazowieckiego w wyborach w 2014 r.

LICZBA RADNYCH Wybieranych na obszarze województwa mazowieckiego w wyborach w 2014 r. Sejmik 1 Sejmik województwa mazowieckiego 51 Rady Powiatów Nazwa powiatu 1 powiat białobrzeski 15 R 2 powiat ciechanowski 21 C 3 powiat garwoliński 23 S 4 powiat gostyniński 17 P 5 powiat grodziski 21

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa mazowieckiego

Ranking gmin województwa mazowieckiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach wg wyników uzyskach przez uczniów z egzaminu gimnazjalnego w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie danych z www.wynikiegzaminow.pl wg stanu na dzień 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 93 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 93 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 93 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 80 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 3 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 80 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 3 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 80 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów,

Bardziej szczegółowo

Partnerzy projektu: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki

Partnerzy projektu: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki Partnerzy projektu: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz

Bardziej szczegółowo

GMINA. Liczba wniosków o świadczenie wychowawcze. Udział wydanych decyzji w stosunku do

GMINA. Liczba wniosków o świadczenie wychowawcze. Udział wydanych decyzji w stosunku do GMINA Liczba wniosków o świadczenie wychowawcze złożonych w okresie od 1.08.2017 r. do 6.10.2017 r. Liczba wydanych decyzji w okresie od 1.08.2017 r. do 6.10.2017 r. Udział wydanych decyzji w stosunku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 415 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 3 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 415 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 3 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 415 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 3 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania i realizacji w województwie mazowieckim zadań na potrzeby obronne państwa przez podmioty

Bardziej szczegółowo

Porównanie wskaźnika G (dochody podatkowe na mieszkańca) mazowieckich gmin za lata Załącznik Nr 49

Porównanie wskaźnika G (dochody podatkowe na mieszkańca) mazowieckich gmin za lata Załącznik Nr 49 Wskaźnik G Wskaźnik G Wskaźnik G 1 Białobrzegi białobrzeski 10 323 8 570 123,69 830,20 10 394 10 224 031,03 983,65 10 472 10 320 919,52 985,57 2 Promna białobrzeski 5 608 3 112 683,99 555,04 5 628 4 009

Bardziej szczegółowo

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych Odsetek zwrotów należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - dane za I kwartał 2016 Kwota wypłaconych świadczeń pomniejszona o odzyskane nienależnie pobrane świadczenia Kwoty

Bardziej szczegółowo

Gradacja mazowieckich gmin według wskaźnika:

Gradacja mazowieckich gmin według wskaźnika: udział sumy w dochodach ogółem za 2009 rok w - wykonanie (w (w (kol. 5+6) (wykonanie) (w 1 Lesznowola piaseczyoski 87,40 58 128 931,67 13 274 890,00 71 403 821,67 81 699 692,58 2 Teresin sochaczewski 87,21

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ JEDNOSTEK PRZESTRZENNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WG KLASYFIKACJI DEGURBA

PODZIAŁ JEDNOSTEK PRZESTRZENNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WG KLASYFIKACJI DEGURBA PODZIAŁ JEDNOSTEK PRZESTRZENNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WG KLASYFIKACJI DEGURBA Zbierając od uczestników dane dotyczące miejsca zamieszkania, należy mieć na uwadze, iż w perspektywie finansowej 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 1.3 Struktura demograficzna. 1.3.1 Krótka charakterystyka ogólna

Załącznik nr 2. 1.3 Struktura demograficzna. 1.3.1 Krótka charakterystyka ogólna Załącznik nr 2 1.3 Struktura demograficzna 1.3.1 Krótka charakterystyka ogólna Zaludnienie: W województwie mazowieckim żyje 5242 911 osób, co stanowi 13,73 % mieszkańców Polski. Pod względem zaludnienia

Bardziej szczegółowo

V I I. W o j e w ó d z t w o m a z o w i e c k i e

V I I. W o j e w ó d z t w o m a z o w i e c k i e C z ę ś ć V I I. W o j e w ó d z t w o m a z o w i e c k i e Poz. 1. Powiat białobrzeski z siedzibą władz w Białobrzegach Białobrzegi Promna Radzanów Stara Błotnica Stromiec Wyśmierzyce Poz. 2. Powiat

Bardziej szczegółowo

Miejscowość z: Miejscowość do: Wolne włókna Lipsko Rzeczniów brak Rzeczniów Sienno brak Lipsko Solec nad Wisłą od 1 do 5 Lipsko Chotcza brak Lipsko

Miejscowość z: Miejscowość do: Wolne włókna Lipsko Rzeczniów brak Rzeczniów Sienno brak Lipsko Solec nad Wisłą od 1 do 5 Lipsko Chotcza brak Lipsko Miejscowość z: Miejscowość do: Wolne włókna Lipsko Rzeczniów brak Rzeczniów Sienno brak Lipsko Solec nad Wisłą od 1 do 5 Lipsko Chotcza brak Lipsko Ciepielów brak Zwoleń Policzna od 1 do 5 Zwoleń Przyłęk

Bardziej szczegółowo

Prezydenci Burmistrzowie Wójtowie gmin objętych szóstym etapem wyłączenia sygnału analogowego w województwie mazowieckim. (według rozdzielnika)

Prezydenci Burmistrzowie Wójtowie gmin objętych szóstym etapem wyłączenia sygnału analogowego w województwie mazowieckim. (według rozdzielnika) Warszawa, 10 czerwca 2013 r. WOJEWODA MAZOWIECKI BW-I.020.22.2013.KJ Prezydenci Burmistrzowie Wójtowie gmin objętych szóstym etapem wyłączenia sygnału analogowego w województwie mazowieckim (według rozdzielnika)

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Pożary traw na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku 14000 Pożary traw na terenie woj. mazowieckiego w latach 2008-2014 12000 12188 10000

Bardziej szczegółowo

Sucha (136) Białobrzegi białobrzeski Pompa pożarnicza 8 280,00

Sucha (136) Białobrzegi białobrzeski Pompa pożarnicza 8 280,00 Załącznik do Uchwały Nr 162/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016 r. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na 2016 r. Pomoc finansowa Lp. OSP Gmina Powiat Przedmiot dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Województwo mazowieckie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo mazowieckie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo mazowieckie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1 Biblioteka m.st. Biblioteka Główna Woj. Mazowieckiego 89 629 2 Biblioteka

Bardziej szczegółowo

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU Bezrobotni Do 25 roku życia % udział w liczbie Długotrwale bezrobotne % udział w liczbie Powyżej 50 roku życia % udział w liczbie Bez kwalifikacji zawodowych % udział w liczbie Bez doświadczenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 114/2013 za okres od r. godz do r. do godz. 8.00

BIULETYN INFORMACYJNY NR 114/2013 za okres od r. godz do r. do godz. 8.00 BIULETYN INFORMACYJNY NR 114/2013 za okres od 23.04.2013 r. godz. 8.00 do 24.04.2013 r. do godz. 8.00 środa, 24.04.2013 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Przekroczony stan alarmowy: Wisła (Kępa

Bardziej szczegółowo

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki UNIA EUROPEJSKA Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie ZPORR Pracodawca - Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Bardziej szczegółowo

Propozycja podziału dotacji na zakup nowosci wydawniczych w 2014 r.

Propozycja podziału dotacji na zakup nowosci wydawniczych w 2014 r. Propozycja podziału dotacji na zakup nowosci wydawniczych w 2014 r. Województwo Mazowieckie data: 06.06.2014 r. L.p. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Dotacja ogółem 1 2 3 4 W tym minimum 1/3 na publikacje

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Pożary traw na terenie województwa mazowieckiego w 213 roku Pożary traw na terenie woj. mazowieckiego w latach 28-213 14 12 12188 1 8 6175 788

Bardziej szczegółowo

Lista partnerów. ul. Kościuszki 30

Lista partnerów. ul. Kościuszki 30 Załącznik nr 2 do OPZ i umowy GW-7.ZP.U.272.18.2014.MK Lista partnerów Wykaz lokalizacji i dostaw w projekcie EA 1. Partnerzy szczebla powiatowego Lp. Urząd Adres Kod pocztowy 1 Starostwo Powiatowe w Białobrzegach

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 9 stycznia 2018 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2018 r. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

2 białobrzeski Białobrzegi OSP Stawiszyn białobrzeski Białobrzegi OSP Sucha tel białobrzeski Promna OSP Olszamy 1 1

2 białobrzeski Białobrzegi OSP Stawiszyn białobrzeski Białobrzegi OSP Sucha tel białobrzeski Promna OSP Olszamy 1 1 Wykaz VI - Jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego z terenu województwa mazowieckiego współpracujące z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne Lp. Powiat/Miasto Gmina Nazwa jednostki Adres i

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ PRASOWY, 11 MARCA 2011 R. Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego od 1 lipca 2012 r.

MATERIAŁ PRASOWY, 11 MARCA 2011 R. Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego od 1 lipca 2012 r. MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE RZECZNIK PRASOWY WOJEWODY MAZOWIECKIEGO tel: 22 695 62 72, 695 60 63 fax: 22 695 62 50 e-mail: rzecznik@mazowieckie.pl MATERIAŁ PRASOWY, 11 MARCA 2011 R. Rejony

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 108/2013 za okres od 17.04.2013 r. godz. 8.00 do 18.04.2013 r. do godz. 8.00

BIULETYN INFORMACYJNY NR 108/2013 za okres od 17.04.2013 r. godz. 8.00 do 18.04.2013 r. do godz. 8.00 BIULETYN INFORMACYJNY NR 108/2013 za okres od 17.04.2013 r. godz. 8.00 do 18.04.2013 r. do godz. 8.00 czwartek, 18.04.2013 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Przekroczony stan alarmowy: Liwiec

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 291/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby

BIULETYN INFORMACYJNY NR 291/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby `````` BIULETYN INFORMACYJNY NR 291/2015 za okres od 18.10.2015 r. godz. 8.00 do 19.10.2015 r. do godz. 8.00 poniedziałek, 19.10.2015 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Wolka Brzózka(pow. radomski)-

Bardziej szczegółowo

L.P MIASTO/GMINA TYP JEDNOSTKI ULICA I NUMER KOD MIASTO/GMINA ADRES E-MAIL TELEFON. 1 białobrzeski

L.P MIASTO/GMINA TYP JEDNOSTKI ULICA I NUMER KOD MIASTO/GMINA ADRES E-MAIL TELEFON. 1 białobrzeski L.P MIASTO/GMINA TYP JEDNOSTKI ULICA I NUMER KOD MIASTO/GMINA ADRES E-MAIL TELEFON 1 białobrzeski r 1 Białobrzegi Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Reymonta 11 26-800 Białobrzegi mgops@bialobrzegi.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Arion Med. Sp. z o. o. ul. Kruk 5, Gorzewo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Arion Med. Sp. z o. o. ul. Kruk 5, Gorzewo Załącznik nr 1 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgia ogólna dla pacjentów dorosłych Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa (dzielnica,

Bardziej szczegółowo

w systemach teleinformatycznych

w systemach teleinformatycznych Bieżące udostępnianie danych pzgik w systemach teleinformatycznych Spotkanie z Geodetami Powiatowymi dotyczące cyfryzacji danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i utworzenie metadanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1do PSzO Szczegółowy wykaz grup szkoleniowych województwa mazowieckiego

Załącznik nr 1do PSzO Szczegółowy wykaz grup szkoleniowych województwa mazowieckiego Załącznik nr 1do PSzO Szczegółowy wykaz grup szkoleniowych województwa mazowieckiego 1) Grupa D : kadra kierownicza szczebla wojewódzkiego tj.: - kierownicy /ich zastępcy/ komórek organizacyjnych Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Analiza dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie mazowieckim

Analiza dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie mazowieckim 1 Załącznik nr 10 do regulaminu konkursu nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/16 Analiza dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie mazowieckim Od kilkunastu lat wczesna edukacja i opieka

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. alternatywnie

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. alternatywnie Załącznik nr 8 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: położnictwo i ginekologia (I stopień referencyjności) Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1do PSzO Szczegółowy wykaz grup szkoleniowych województwa mazowieckiego

Załącznik nr 1do PSzO Szczegółowy wykaz grup szkoleniowych województwa mazowieckiego Załącznik nr 1do PSzO Szczegółowy wykaz grup szkoleniowych województwa mazowieckiego 1) Grupa D : kadra kierownicza szczebla wojewódzkiego odpowiedzialna za wykonywanie zadań obronnych tj.: - kierownicy

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemów szerokopasmowego dostępu do Internetu. PilotaŜowe projekty. śabia Wola i Osieck

Rozbudowa systemów szerokopasmowego dostępu do Internetu. PilotaŜowe projekty. śabia Wola i Osieck Rozbudowa systemów szerokopasmowego dostępu do Internetu PilotaŜowe projekty śabia Wola i Osieck Cele projektu zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu wszystkim podmiotom gospodarczym oraz mieszkańcom

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. Oddział Chirurgii Ogólnej. Oddział Chirurgii Ogólnej

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. Oddział Chirurgii Ogólnej. Oddział Chirurgii Ogólnej Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgia ogólna dla pacjentów dorosłych Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa (dzielnica, gmina, powiat,

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lp LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lata 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 czerwiec 2012 Wzrost / spadek do grudnia 2011 r. w osobach Załącznik Nr 1 do grudnia 2011 r. w % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 204 495

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku Warszawa, styczeń 2015 roku W 2014 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ.

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ. PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE Węgrów, maj 2014 r. Modernizację ewidencji gruntów i budynków

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) zarządza się, co następuje: ROZPORZĄDZENIE Nr 4/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych wraŝliwych na zanieczyszczenie związkami

Bardziej szczegółowo

Analiza budżetów mazowieckich gmin oraz powiatów i miast na prawach powiatu według stanu na 31.12.2009r. wraz z odniesieniem do lat 2007-2008

Analiza budżetów mazowieckich gmin oraz powiatów i miast na prawach powiatu według stanu na 31.12.2009r. wraz z odniesieniem do lat 2007-2008 2010 Analiza budżetów mazowieckich gmin oraz powiatów i miast na prawach powiatu według stanu na 31.12.2009r. wraz z odniesieniem do lat 2007-2008 WYDZIAŁ ANALIZ I ZARZĄDZANIA DŁUGIEM DEPARTAMENT BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

Lista identyfikatorów gmin WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Powiat białobrzeski Gminy: Białobrzegi miasto 140101 4 Białobrzegi obszar wiejski 140101 5 Promna

Lista identyfikatorów gmin WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Powiat białobrzeski Gminy: Białobrzegi miasto 140101 4 Białobrzegi obszar wiejski 140101 5 Promna Lista identyfikatorów gmin WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Powiat białobrzeski Białobrzegi miasto 140101 4 Białobrzegi obszar wiejski 140101 5 Promna 140102 2 Radzanów 140103 2 Stara Błotnica 140104 2 Stromiec

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 stycznia 2015 r. Poz. 193

Warszawa, dnia 9 stycznia 2015 r. Poz. 193 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 stycznia 2015 r. Poz. 193 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia Wykazu spółek wodnych i związków

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 280/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby

BIULETYN INFORMACYJNY NR 280/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby `````` BIULETYN INFORMACYJNY NR 280/2015 za okres od 07.10.2015 r. godz. 8.00 do 08.10.2015 r. do godz. 8.00 czwartek, 08.10.2015 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Raciąż (powiat płoński) zderzenie

Bardziej szczegółowo

data publikacji [RRRR-MM-DD] Kampinoska Dolina Wisły PLH140029 chronionego krajobrazu na terenie województwa

data publikacji [RRRR-MM-DD] Kampinoska Dolina Wisły PLH140029 chronionego krajobrazu na terenie województwa WPN Warszawa WSTI Siedlce WSTI Ostrołęka WSTI Ciechanów WSTII Radom WSTII Płock utworzenia / 1 1 1997.10.01. Rozporządzenie Wojewody ego z dnia 29 1997.09.16. 148 409,1 Rozporządzenie Nr 3 Wojewody z dnia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna Wąbrzeźno 2012 rok I. CEL OPRACOWANIA Celem pracy jest weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Lista Partnerów Projektu ASI wraz z liczbą wdrożeń Systemu Dziedzinowego do zarządzania oświatą

Lista Partnerów Projektu ASI wraz z liczbą wdrożeń Systemu Dziedzinowego do zarządzania oświatą Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (SOPZ) Lista Partnerów Projektu ASI wraz z liczbą wdrożeń Systemu Dziedzinowego do L.P. NAZWA URZĘDU ULICA KOD I MIEJSCOWOŚĆ 1 Urząd Gminy Andrzejewo

Bardziej szczegółowo

TERYT miejsca stacjonowania. Numer księgi rejestrowej ZOZ 1 2 3a 3b 4 5 6 7 8a 8b 8c 1,0 0,0 1465108401 01-01 001

TERYT miejsca stacjonowania. Numer księgi rejestrowej ZOZ 1 2 3a 3b 4 5 6 7 8a 8b 8c 1,0 0,0 1465108401 01-01 001 Załącznik nr 9 Tabela 8: Zespoły Ratownictwa Medycznego włączone do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - stan na dzień 1 lipca 2012r. Numer rejonu operacyjnego Nazwa i opis (powiat, miasto, gmina)

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dot. spr Nr 70/07 Zamawiający

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dot. spr Nr 70/07 Zamawiający Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dot. spr Nr 70/07 Zamawiający KWP zs. w Radomiu, ul. 11 Listopada 37/59 Radom Tryb postępowania Przetarg nieograniczony Osoby upowaŝnione do kontaktów Leszek Jaczyński

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 123/2013 za okres od 02.05.2013 r. godz. 8.00 do 03.05.2013 r. do godz. 8.00

BIULETYN INFORMACYJNY NR 123/2013 za okres od 02.05.2013 r. godz. 8.00 do 03.05.2013 r. do godz. 8.00 BIULETYN INFORMACYJNY NR 123/2013 za okres od 02.05.2013 r. godz. 8.00 do 03.05.2013 r. do godz. 8.00 Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Przekroczony stan alarmowy: Bug (Wyszków). 2. Przekroczony

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgia ogólna dla dzieci Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa Adres oddziału szpitalnego pierwszego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia OR.272.01.05.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia WARUNKI TECHNICZNE pozyskanie danych i założenie ewidencji budynków w powiecie radzyńskim Radzyń Podlaski, 2014 r. I. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina : Narol Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Obr. Płazów Wykonano: Luty 2012 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I. Cel i zakres prac modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 6 ENOTICES_dziwulska 29/04/2011- ID:2011-060194 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej publicznych oraz monitoring 2, rue Mercier, i kontrola L-2985

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 284/2015 za okres od 11.10.2015 r. godz. 8.00 do 12.10.2015 r. do godz. 8.00. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby

BIULETYN INFORMACYJNY NR 284/2015 za okres od 11.10.2015 r. godz. 8.00 do 12.10.2015 r. do godz. 8.00. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby `````` BIULETYN INFORMACYJNY NR 284/2015 za okres od 11.10.2015 r. godz. 8.00 do 12.10.2015 r. do godz. 8.00 poniedziałek, 12.10.2015 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Zielonka Nowa (powiat

Bardziej szczegółowo

Wykonanie modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków dla

Wykonanie modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków dla Wykonanie modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków dla obrębów jednostki ewidencyjnej Potworów Wykonanie modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków dla obrębów jednostki ewidencyjnej

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Zał. nr 9 do SIWZ Gminy : Oleszyce, Lubaczów Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Obr. Szczutków gm. Lubaczów Obr. Zalesie, gm. Oleszyce Wykonano:

Bardziej szczegółowo

Data zawarcia aneksu. 5. Jednorazowe środki na podjęcie działności

Data zawarcia aneksu. 5. Jednorazowe środki na podjęcie działności L.p. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Siedziba Telefon kontaktowy Wartość podpisanych aneksów (wraz z wkładem prywatnym) Data zawarcia aneksu Zadania projektu Grupa docelowa Obszar realizacji 1. w Białobrzegach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 9 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel i zakres prac modernizacyjnych II. Charakterystyka obiektu III. Uzasadnienie potrzeby modernizacji IV. Źródła danych ewidencyjnych i metody

Bardziej szczegółowo

PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bujnice, Bujnice PGR oraz Gorzkowice Gmina Gorzkowice pow.

PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bujnice, Bujnice PGR oraz Gorzkowice Gmina Gorzkowice pow. Załącznik nr 1 SIWZ PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bujnice, Bujnice PGR oraz Gorzkowice Gmina Gorzkowice pow. piotrkowski I. DANE FORMALNO PRAWNE. Podstawę

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina : Wielkie Oczy Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW obręb Łukawiec Wykonano: styczeń 2013 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I. Cel i zakres prac

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca realizacji zadań określonych w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz w rozporządzeniu o ewidencji gruntów i budynków

Informacja dotycząca realizacji zadań określonych w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz w rozporządzeniu o ewidencji gruntów i budynków Bydgoszcz 2012-01-30 Informacja dotycząca realizacji zadań określonych w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz w rozporządzeniu o ewidencji gruntów i budynków Wydział Geodezji i Kartografii organizacyjnie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 106/2013 za okres od r. godz do r. do godz. 8.00

BIULETYN INFORMACYJNY NR 106/2013 za okres od r. godz do r. do godz. 8.00 BIULETYN INFORMACYJNY NR 106/2013 za okres od 15.04.2013 r. godz. 8.00 do 16.04.2013 r. do godz. 8.00 wtorek, 16.04.2013 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Stan alarmowy: Liwiec (Zaliwie-Piegawki,

Bardziej szczegółowo

Zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz odpowiedzi na pytania Wykonawców. BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w WARSZAWIE w likwidacji Al. Jerozolimskie 28, 00-024 WARSZAWA tel.: (0-22) 827-70-46, faks: (0-22) 828-84-59 e-mail: sekretariat@bgwm.pl, www.bgwm.pl GW1/335-17/10

Bardziej szczegółowo

Typologia miast i gmin województwa mazowieckiego pod względem wykształcenia ludności

Typologia miast i gmin województwa mazowieckiego pod względem wykształcenia ludności Barbara Rakowska, Witold Rakowski Typologia miast i gmin województwa mazowieckiego... Rocznik Żyrardowski 285 tom VI Barbara Rakowska, Witold Rakowski Typologia miast i gmin województwa mazowieckiego pod

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE INICJATYW OŚWIATOWYCH "MAŁA OJCZYZNA"

STOWARZYSZENIE INICJATYW OŚWIATOWYCH MAŁA OJCZYZNA Dotyczy konkursu nr:rpma.10.01.01-ip-14-031/16 Załącznik nr 13b do Regulaminu funkcjonowania KOP Lista pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie po ocenie formalnej/podlegających środkowi odwoławczemu*

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 107/2013 za okres od r. godz do r. do godz. 8.00

BIULETYN INFORMACYJNY NR 107/2013 za okres od r. godz do r. do godz. 8.00 BIULETYN INFORMACYJNY NR 107/2013 za okres od 16.04.2013 r. godz. 8.00 do 17.04.2013 r. do godz. 8.00 środa, 17.04.2013 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Przekroczony stan alarmowy: Liwiec

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.04.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.01.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych

Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych Załącznik do Uchwały Nr 85/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 roku Lp. OSP (nr wniosku) Gmina Powiat Przedmiot dofinansowania Dotacja 6300 1 Góry (645) Promna białobrzeski Samochód

Bardziej szczegółowo

Chełm, dnia 14 kwietnia 2010 r. STAROSTWO POWIATOWE w CHEŁMIE Plac Niepodległości Chełm RG / 12 /10

Chełm, dnia 14 kwietnia 2010 r. STAROSTWO POWIATOWE w CHEŁMIE Plac Niepodległości Chełm RG / 12 /10 STAROSTWO POWIATOWE w CHEŁMIE Plac Niepodległości 1 22-100 Chełm Chełm, dnia 14 kwietnia 2010 r. RG. 3431-2/ 12 /10 ZAWIADOMIENIE NR 1 Na podstawie art.38 ust. 1 i ust.2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2009 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2009 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00 844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457 03 35 http://www.oke.waw.pl e mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.07.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE ZAMÓWIENIA

WARUNKI TECHNICZNE ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE ZAMÓWIENIA w ramach zamówienia Utworzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla sieci ciepłowniczej miasta Starogard Gdański w systemie EWID 2007,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Informacja sygnalna Data opracowania 30.05.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 110/2013 za okres od r. godz do r. do godz. 8.00

BIULETYN INFORMACYJNY NR 110/2013 za okres od r. godz do r. do godz. 8.00 BIULETYN INFORMACYJNY NR 110/2013 za okres od 19.04.2013 r. godz. 8.00 do 20.04.2013 r. do godz. 8.00 sobota, 20.04.2013 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Przekroczony stan alarmowy: Liwiec

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU Egzamin maturalny w maju 2009 roku przeprowadzono w województwie mazowieckim w 1073 szkołach (474 licea ogólnokształcące;

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do OPZ GW-7.ZP.U MK

Załącznik nr 3 do OPZ GW-7.ZP.U MK Załącznik nr 3 do OPZ GW-7.ZP.U.272.18.2014.MK WYKAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DOSTARCZONEJ DO ZAMAWIAJĄCEGO I PARTNERÓW PROJEKTÓW (EA i BW) Niniejszy dokument prezentuje infrastrukturę techniczną dostarczoną

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 109/2013 za okres od r. godz do r. do godz. 8.00

BIULETYN INFORMACYJNY NR 109/2013 za okres od r. godz do r. do godz. 8.00 BIULETYN INFORMACYJNY NR 109/2013 za okres od 18.04.2013 r. godz. 8.00 do 19.04.2013 r. do godz. 8.00 piątek, 19.04.2013 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Przekroczony stan alarmowy: Liwiec

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów WARSZAWA LISTOPAD 2013 ROK SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZAŁĄCZNIK NR 1 Podmioty gospodarcze; ZAŁĄCZNIK NR 2 Bezrobotni ; ZAŁĄCZNIK NR 3 Stopa bezrobocia w województwie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 589/143/16 Zarzadu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. Całkowita wartość projektu

Załącznik do Uchwały Nr 589/143/16 Zarzadu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. Całkowita wartość projektu Załącznik do Uchwały Nr 589/143/16 Zarzadu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. Lista projektów rekomendowanych do przyznania dotacji celowej w ramach konkursu dotacji na opracowanie albo

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. (22) 464-23-15, 464-20-85 faks (22)

Bardziej szczegółowo

Współpraca na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego dobre praktyki

Współpraca na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego dobre praktyki Współpraca na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego dobre praktyki 19 grudnia 2012 r. Agnieszka Ajdyn Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych Plan prezentacji 1. 2. 3. Podejmowane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI. Obiekt: obręb Bukowiec, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie.

PROJEKT ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI. Obiekt: obręb Bukowiec, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie. Załącznik nr 1 do umowy PROJEKT ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI Obiekt: obręb Bukowiec, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie. 1.Dane formalno-prawne: 1.1. Zamawiający: Starosta Międzyrzecki

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2011 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2011 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Jeżów. Gmina Wola Krzysztoporska pow. piotrkowski

PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Jeżów. Gmina Wola Krzysztoporska pow. piotrkowski Załącznik nr 2 do SIWZ PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Jeżów Gmina Wola Krzysztoporska pow. piotrkowski I. DANE FORMALNO PRAWNE Podstawę prawną modernizacji ewidencji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, ul. Jagiellońska

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, ul. Jagiellońska Nowy Sącz: AD II 3421/33/09 Zamówienie na sporządzenie dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa /wyceny, dokumentacja geodezyjna/ Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY W NAJNOWSZYCH STATYSTYKACH

OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY W NAJNOWSZYCH STATYSTYKACH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY W NAJNOWSZYCH STATYSTYKACH Warszawa, 17 lutego 2016 r. Obszar Metropolitalny w publikacjach Urzędu Statystycznego

Bardziej szczegółowo

Data rozpoczęcia realizacji projektu [format: rrrrmm-dd] Wartośd unijnego dofinansowania PLN. Priorytet/ Działanie

Data rozpoczęcia realizacji projektu [format: rrrrmm-dd] Wartośd unijnego dofinansowania PLN. Priorytet/ Działanie Załącznik Zestawienie zatwierdzonych projektów pozakonkursowych dla których zostały zawarte umowy o dofinansowanie w ramach Poddziałania PO WER 2014-2020. Lp. Instytucja organizująca konkurs / Instytucja

Bardziej szczegółowo

Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim w 2013 roku

Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim w 2013 roku Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów

Bardziej szczegółowo