EDUKACJA W POWIECIE MYŚLENICKIM. Małopolski Kurator Oświaty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EDUKACJA W POWIECIE MYŚLENICKIM. Małopolski Kurator Oświaty"

Transkrypt

1 EDUKACJA W POWIECIE MYŚLENICKIM Małopolski Kurator Oświaty

2 Zagadnienia: 1. Wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny, obowiązek nauki w powiecie myślenickim, 2. Wyniki edukacyjne uczniów powiatu myślenickiego, 3. Struktura zatrudnienia nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego, 4. Inne placówki funkcjonujące w powiecie myślenickim, 5. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty - wnioski 6. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli 7. Dotacje na pomoc materialną dla uczniów, 8. Środki finansowe przeznaczone na poprawę bazy kształcenia zawodowego

3 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE POWIAT MYŚLENICKI TYP Ilość placówek Dzieci objęte wychowaniem placówki Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkole Punkt przedszkolny Razem

4 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE POWIAT MYŚLENICKI ilość placówek ilość dzieci oddziały przedszkolne w SP przedszkole punkty przedszkolne

5 LICZBA DZIECI 6 LETNICH W KLASACH PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2011/2012 Planowana liczba dzieci rok szkolny 2012/

6 OBOWIĄZEK SZKOLNY POWIAT MYŚLENICKI TYP Ilość placówek Liczba uczniów w roku szkolnym 2011 Liczba uczniów w roku szkolnym 2010 Szkoła Podstawowa Gimnazjum Razem

7 OBOWIĄZEK SZKOLNY POWIAT MYŚLENICKI G SP ilość uczniów w roku szkolnym 2011 liczba uczniów w roku szkolnym 2010

8 OBOWIĄZEK NAUKI POWIAT MYŚLENICKI TYP SZKOŁY ILOŚĆ SZKÓŁ ILOŚĆ UCZNIÓW Liceum ogólnokształcące LO uzupełniające Liceum Profilowane 3 50 Technikum Technikum uzupełniające Zasadnicza szkoła zawodowa Szkoła policealna 4 91 Szkoła specjalna 1 10 razem

9 ILOŚĆ UCZNIÓW W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ ilość uczniów ilość uczniów 0

10 WYNIKI EDUKACYJNE UCZNIÓW

11 m. Kraków krakowski m. Nowy Sącz m. Tarnów wadowicki wielicki oświęcimski bocheński chrzanowski myślenicki gorlicki proszowicki olkuski nowosądecki tarnowski brzeski miechowski nowotarski suski limanowski tatrzański dąbrowski Średnie wyniki sprawdzianu w powiatach

12 Wyniki sprawdzianu po klasie VI rok szkolny 2011/2012 MAŁOPOLSK A POWIAT MYŚLENICKI Liczba przystępujących do egzaminu Średni wynik w punktach 23,36 22,99 Średni wynik w procentach 58,4 57,48

13 WYNIKI SPRAWDZIANU PO KLASIE VI W POSZCZEGÓLNYCH STANINACH - ROK SZKOLNY 2011/2012 POWIAT MYŚLENICKI wyniki w staninach Ogółem przystępujących sprawdzianu 1438 niski średni wysoki Liczba uczniów z wynikiem Liczba szkół z wynikiem 55 6 (11%) 32 (58%) 17 (31%)

14 MAŁOPOLSKA POWIAT MYŚLENICKI WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011/2012 Część humanistyczna Część matematyczno -przyrodnicza Małopolska Powiat myślenicki j. polski 68,49% 67,90% historia i wos 63,38% 64% matematyka 49,94% 51,15% p. przyrodnicze 51,41% 50,22% Język obcy podstawowy rozszerzony j. angielski j. niemiecki j. angielski j. niemiecki 62,50% 59,59% 44,75% 40,10% 62,98% 60,44% 44,32% 31,75%

15 MAŁOPOLSKA POWIAT MYŚLENICKI WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011/ Małopolska powiat myślenicki

16 KONKURSY PRZEDMIOTOWE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁOPOLSKA Konkurs Etap szkolny Laureaci Uczestnicy Szkoły Liczba laureatów Liczba szkół humanistyczny matematyczny przyrodniczy biblijny Razem

17 KONKURSY PRZEDMIOTOWE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW MAŁOPOLSKA Etap szkolny Laureaci Konkurs Liczba Uczestnicy Szkoły Liczba szkół laureatów 1 języka polskiego matematyczny fizyczny historyczny biologiczny geograficzny chemiczny języka angielskiego języka francuskiego j. niemieckiego informatyczny biblijny wiem więcej Razem

18 LAUREACI KONKURSÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY POWIAT MYŚLENICKI Konkursy dla uczniów SP Konkursy dla uczniów gimnazjum Konkurs humanistyczny 0 Konkurs matematyczny 2 Konkurs matematyczny 0 Konkurs historyczny 1 Konkurs przyrodniczy 0 Konkurs biologiczny 0 Konkurs biblijny 0 Konkurs geograficzny 0 Razem 0 Konkurs z fizyki 2 Konkurs z j. angielskiego 0 Konkurs z j. francuskiego 0 Konkurs z j. niemieckiego 0 Konkurs informatyczny 0 Konkurs biblijny 2 Konkurs Wiem więcej 2 Razem 9

19 MAŁOPOLSKA WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2011/2012 LO LP T LU TU Ogółem przystąpili do egzaminu zdali Zdali %

20 POWIAT MYŚLENICKI ABSOLWENCI, KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO WSZYSTKICH EGZAMINÓW OBOWIĄZKOWYCH LO LP T LU TU ogółem Liczba zdających Zdawalność %

21 myślenicki gorlicki chrzanowski m. Kraków limanowski olkuski nowotarski krakowski wadowicki m. Tarnów bocheński tatrzański miechowski wielicki tarnowski oświęcimski nowosądecki brzeski m. Nowy Sącz proszowicki suski dąbrowski ŚREDNIE WYNIKI Z JĘZYKA POLSKIEGO W POWIATACH - ZDAJĄCY MATURĘ PIERWSZY RAZ W TERMINIE GŁÓWNYM, JAKO PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY, NA POZIOMIE PODSTAWOWYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

22 wadowicki bocheński m. Kraków miechowski olkuski brzeski m. Nowy Sącz krakowski nowotarski m. Tarnów wielicki chrzanowski oświęcimski gorlicki myślenicki tatrzański suski limanowski nowosądecki dąbrowski tarnowski proszowicki ŚREDNIE WYNIKI Z MATEMATYKI W POWIATACH ZDAJĄCY MATURĘ PIERWSZY RAZ W TERMINIE GŁÓWNYM, JAKO PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY, NA POZIOMIE PODSTAWOWYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

23 wadowicki m. Kraków myślenicki bocheński wielicki m. Tarnów tatrzański olkuski nowotarski m. Nowy Sącz chrzanowski krakowski gorlicki oświęcimski brzeski suski miechowski nowosądecki limanowski dąbrowski tarnowski proszowicki ŚREDNIE WYNIKI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W POWIATACH - ZDAJĄCY MATURĘ PIERWSZY RAZ W TERMINIE GŁÓWNYM, JAKO PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY, NA POZIOMIE PODSTAWOWYM - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

24 nowotarski gorlicki bocheński wielicki tatrzański m. Kraków limanowski chrzanowski brzeski tarnowski proszowicki wadowicki suski m. Tarnów myślenicki olkuski oświęcimski nowosądecki m. Nowy Sącz krakowski miechowski dąbrowski ŚREDNIE WYNIKI Z JĘZYKA POLSKIEGO W POWIATACH - ZDAJĄCY MATURĘ PIERWSZY RAZ W TERMINIE GŁÓWNYM, JAKO PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY, NA POZIOMIE PODSTAWOWYM - TECHNIKUM

25 bocheński wielicki wadowicki limanowski m. Nowy Sącz suski brzeski nowotarski tatrzański oświęcimski m. Kraków myślenicki m. Tarnów dąbrowski chrzanowski proszowicki olkuski gorlicki krakowski miechowski nowosądecki tarnowski ŚREDNIE WYNIKI Z MATEMATYKI W POWIATACH - ZDAJĄCY MATURĘ PIERWSZY RAZ W TERMINIE GŁÓWNYM, JAKO PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY, NA POZIOMIE PODSTAWOWYM - TECHNIKUM

26 tatrzański wielicki wadowicki m. Kraków suski brzeski nowotarski oświęcimski m. Nowy Sącz chrzanowski bocheński m. Tarnów myślenicki limanowski dąbrowski gorlicki olkuski nowosądecki tarnowski miechowski krakowski proszowicki ŚREDNIE WYNIKI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W POWIATACH - ZDAJĄCY MATURĘ PIERWSZY RAZ W TERMINIE GŁÓWNYM, JAKO PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY, NA POZIOMIE PODSTAWOWYM - TECHNIKUM

27 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA LETNIA 2012 ROKU TECHNIKA I SZKOŁY POLICEALNE średnie wyniki egzaminu w Małopolsce średnie wyniki egzaminu w Polsce ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE średnie wyniki egzaminu w Małopolsce średnie wyniki egzaminu w Polsce ,50% 56,90% 66,00% 69,00% 69,50% 50,90% 56,20% 61,20% 62,90% 63,90% ,60% 90,10% 86,60% 83,80% 81,60% 79,80% 87,00% 84,20% 80,80% 81,20%

28 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE - Szkoła Adres Specjalność Powiat myślenicki Małopolska Technikum Lubień 20 Technik żywienia 53,3% 76,1% Technikum Lubień 20 Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 1 ZSZ im. Wojska Polskiego Myślenice ul. Kazimierza Wielkiego 53 Sułkowice ul. Szkolna 34 ZSZ Lubień 20 Ogółem egzamin zawodowy zdało Technik hotelarstwa Technik handlowiec Kucharz małej gastronomii Kucharz małej gastronomii 41,7% 64,5% 22,2% 67,3% 33,3% 72,2% 44,4% 72,2% w 2010 roku 290 uczniów w 2011 roku 158 uczniów

29 REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIAT MYŚLENICKI Rok szkolny 2010 /2012 Rok szkolny 2011/2012 Liczba uczniów

30 POWIAT MYŚLENICKI - ZATRUDNIENIE NAUCZYCIELI Średnio na 1 nauczyciela przypada 7,7 uczniów liczba nauczycieli lliczba uczniów rok 2010 rok

31 NAUCZYCIELE WG STOPNI AWANSU nauczyciel stażysta bez stopnia awansu 16 bez stopnia awansu art. 10 ust 9 KN - 2 osoba bez stopnia awansu art. 7 ust 1a UoSO 4 nauczyciel kontraktowy 587 nauczyciel mianowany 594 nauczyciel dyplomowany 1438

32 PLACÓWKI FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO Liczba placówek Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 1 Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 3 Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy umożliwiający upośledzonym umysłowo realizację obowiązku szkolnego i nauki Placówka Doskonalenia Nauczycieli 2 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 2 Placówka 1 1 1

33 PODSUMOWANIE WYNIKÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

34 Małopolska - Liczba ewaluacji Szkoła/placówka: Ewaluacja całościowa Efekty działalności ( ) Zarządzanie szkołą/ placówką Razem Przedszkola Punkty przedszkolne Szkoły podstawowe Gimnazja Licea ogólnokształcące Technika Zasadnicze szkoły zawodowe Poradnie psychologicznopedagogiczne Placówki doskonalenia n-li Szkoły policealne Szkoły przysposabiające do pracy Młodzieżowe domy kultury Razem: dane statystyczne

35 Dane statystyczne poziom spełnienia wymagania Szkoła/placówka A B C D E Punkt przedszkolny Przedszkole Szkoła podstawowa Gimnazjum Liceum ogólnokształcące Technikum Szkoła policealna Zasadnicza szkoła zawodowa Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy 1 6 Poradnia psychologiczno-pedagogiczna dane statystyczne Młodzieżowy dom kultury Placówka doskonalenia nauczycieli 19 1

36 ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO - KONTROLE PLANOWE Typ szkoły/placówki Liczba kontroli Typ szkoły/placówki Liczba kontroli Przedszkola 38 Szkoły przysposabiające do pracy 3 Inne formy wych. przedszkolnego 24 Młodzieżowe domy kultury 1 Szkoły podstawowe 679 Ogniska pracy pozaszkolnej 2 Gimnazja 346 Międzyszkolne ośrodki sportowe 2 Licea ogólnokształcące 102 Pozaszkolne placówki specjalistyczne 2 Licea profilowane 16 Centra Kształcenia Praktycznego 2 Technika 75 Ośrodki dokształcania i doskonal. zawodowego 3 Zasadnicze szkoły zawodowe 33 Centra Kształcenia Ustawicznego 2 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 8 Biblioteki pedagogiczne 2 Placówki doskonalenia nauczycieli 3 Poradnie specjalistyczne 1 Bursy 1 Specjalny ośrodki szkolno-wychowawcze 3 Dom wczasów dziecięcych 1 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 1 Szkoły policealne 63 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 1 Ogółem 1414 Kontrolą objęto 740 szkół/placówek samodzielnych oraz 674 szkoły/placówki w zespołach (1322 dyrektorów)

37 ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO - KONTROLE DORAŹNE Kontrole przeprowadzone na wniosek P SP G Szkoły dla dor. Ponadgimn. Placówki organu prowadzącego MEN RAZEM rodziców nauczycieli Rzecznika Praw Dziecka 1 1 innych podmiotów Kuratora Oświaty RAZEM

38 NADZÓR PEDAGOGICZNY SPRAWOWANY PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY EWALUACJA POWIAT MYŚLENICKI W roku szkolnym 2010/11 przeprowadzono 1 ewaluację w szkole podstawowej, W roku szkolnym 2011/12 przeprowadzono 17 ewaluacji w szkołach i placówkach,

39 NADZÓR PEDAGOGICZNY SPRAWOWANY PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY EWALUACJA Wyniki ewaluacji: POWIAT MYŚLENICKI Przedszkola poziom wysoki we wszystkich obszarach / bardzo wysoki co czwarta placówka Szkoły Podstawowe poziom wysoki Gimnazja poziom wysoki we wszystkich obszarach / bardzo wysoki w co drugiej placówce Zasadnicze Szkoły Zawodowe poziom średni w co szóstej placówce, poziom bardzo wysoki w obszarze zarządzania w jednej placówce Licea Ogólnokształcące wyniki zrównoważone na poziomie wysokim i bardzo wysokim

40 UOGÓLNIONE WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO - EWALUACJA 1. Wzrost efektów kształcenia mierzony wynikami uczniów i młodzieży uzyskiwanymi na sprawdzianie i egzaminach zewnętrznych lub ich utrzymanie na wysokim poziomie jest efektem prowadzonej przez szkoły wielokontekstowej analizy wyników i formułowania wniosków do dalszej pracy. 2. Dzieci i młodzież inicjują i uczestniczą w różnorodnych działaniach o charakterze kulturalnym, patriotycznym, proekologicznym i charytatywnym, które są wysoko oceniane przez środowisko. 3. Prowadzona w większości szkół i placówek spójna polityka zapewnienia bezpieczeństwa i wzmacniania właściwych postaw, adekwatna do zdiagnozowanych zagrożeń, sprawia, że dzieci i młodzież czują się w nich bezpiecznie.

41 UOGÓLNIONE WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO - EWALUACJA 4. Przedszkola i szkoły zapewniają ofertę edukacyjną, która realizuje zainteresowania i potrzeby edukacyjne większości uczniów oraz odpowiada potrzebom rynku pracy. 5. Realizowane przez szkoły i placówki działania w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych są bardzo zróżnicowane, a dzieci i uczniowie mogą odnosić sukcesy w aktywnościach sportowych, artystycznych i edukacyjnych. 6. Nauczyciele współpracują ze sobą w zakresie organizacji procesów edukacyjnych, realizacji i analizy procesów edukacyjnych i oceniają efekty swojej pracy. 7. Przedszkola i szkoły identyfikują potrzeby i możliwości lokalnych środowisk, przykładają wagę do organizacji imprez integracyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i sportowych. Współpraca szkół ze środowiskiem ma wpływ na rozwój dzieci i uczniów. 8. Przedszkola i szkoły podejmują działania wzbogacające warunki lokalowe i wyposażenie, angażując rodziców oraz społeczność lokalną.

42 UOGÓLNIONE WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO - EWALUACJA 9. W części badanych szkół realizowane wnioski wynikające z analiz wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych jak również z analizy osiągnięć uczniów nie powodują zmian w efektach kształcenia. 10. Uczniowie w niektórych szkołach nie uczestniczą w organizacji i modyfikacji procesów wychowawczych lub ich inicjatywy mają charakter doraźny np. współdecydują o tematach godzin wychowawczych, wycieczkach, wyjściach do kina i teatrów. 11. Rodzaj informacji przekazywanych przez nauczycielom uczniom nie zawsze jest pomocny w procesie uczenia się. 12. Badanie losów absolwentów nie jest systemowe, a wyniki badań nie są wykorzystywane w sposób planowy do podnoszenia jakości pracy szkół i placówek.

43 UOGÓLNIONE WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO - EWALUACJA 13. Rodzice uczestniczą w działaniach organizowanych w szkołach i placówkach, ale stosunkowo niewielka grupa rodziców (rada rodziców) bierze udział w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących życia szkoły. 14. Nie wszystkie szkoły umożliwiają nauczycielom doskonalenie w zakresie metod i form współpracy. 15. Wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego nie zawsze przyczyniają się do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu szkół i przedszkoli.

44 KONTROLE PLANOWE - ROK SZKOLNY 2010/11 POWIAT MYŚLENICKI Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów zadań z zakresu planowania nadzoru pedagogicznego Prawidłowość dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i innych formach wychowania przedszkolnego Prawidłowość dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach Zgodność organizacji indywidualnego nauczania na podstawie wydanych orzeczeń z obowiązującymi przepisami prawa Prawidłowość dopuszczania do użytku w publicznym technikum dla młodzieży i publicznej zasadniczej szkole zawodowej dla młodzieży programu nauczania dla zawodu Zgodność wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psych.-pedagog. z obowiązującymi przepisami prawa kontroli liczba zaleceń Realizacja prawa dziecka 5-letniego do rocznego przygotowania przedszkolnego 3 0 Prawidłowość nadzorowania realizacji przez dzieci 6-letnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego 1 0 Razem 101 7

45 KONTROLE PLANOWE - ROK SZKOLNY 2011/12 POWIAT MYŚLENICKI liczba kontroli zaleceń Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów zadań z zakresu planowania nadzoru pedagogicznego 12 0 Wybór podręczników szkolnych 10 0 Prawidłowość nadzorowania realizacji przez dzieci 5 i 6-letnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego Prawidłowość klasyfikowania i promowania w zakresie dopuszczania słuchaczy do egzaminów semestralnych w publicznej i niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych Zgodność organizacji i sposobu działania innej formy wychowania przedszkolnego z przepisami prawa Zgodność organizacji zajęć wf realizowanych w formie zajęć klasowolekcyjnych z ramowymi planami nauczania w zakresie liczby uczniów Zgodność organizacji kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych integracyjnych z przepisami prawa 6 1 Razem 53 4

46 KONTROLE DORAŹNE ROK SZKOLNY 2011/12 Organizowanie i realizowanie zajęć rewalidacyjnowychowawczych w publicznych przedszkolach szkołach podstawowych, gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. 16 kontroli doraźnych, 6 dyrektorom wydano zalecenia zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze realizowane są niezgodnie z przepisami prawa.

47 WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO - KONTROLE. Organizacja kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w ogólnodostępnych szkołach podstawowych i gimnazjach winna zapewnić realizowanie treści orzeczeń, realizację zajęć rewalidacyjnych, a prowadzenia dokumentacji zajęć rewalidacyjnych, zasady przedłużania okresu edukacyjnego oraz ocenianie uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym winny być zgodne z przepisami prawa. Organizacja indywidualnego nauczania na podstawie wydanych orzeczeń winny być zgodne z przepisami prawa.

48 WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO - KONTROLE Organizacja zajęć wychowania fizycznego realizowanych w formie zajęć klasowo-lekcyjnych nie jest zgodna z ramowymi planami nauczania w zakresie liczby uczniów. Kontrole w zakresie prawidłowości klasyfikowania i promowania w zakresie dopuszczania słuchaczy do egzaminów semestralnych w ponadgimnazjalnych szkołach dla dorosłych wykazują uchybienia w stosowaniu przepisów prawa. Należy objąć kontrolą planową zgodność przeprowadzania egzaminów poprawkowych.

49 Liczba uczestników Liczba konferencji WSPOMAGANIE Konferencje organizowane przez Kuratorium Oświaty w Krakowie w roku szkolnym 2011/2012 M-c VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII razem

50 ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA NAUCZYCIELI KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA NAUCZYCIELI PRZY WOJEWODZIE MAŁOPOLSKIM (KADENCJA )

51 Rok KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA NAUCZYCIELI KADENCJA Ilość spraw zakończonych orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej I instancji nagany z ostrzeżeniem skazującym na karę zwolnienia z pracy zwolnienie z pracy z zakazem zatrudniania w okresie 3 lat wydaleniem z zawodu nauczycielskiego uniewinniającym umarzającym postępowanie dyscyplinarne _ _ 1 _ _ Razem

52 SKARGI I WNIOSKI ROZPATRZONE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Zasadność skarg Liczba % Zasadne i częściowo zasadne 89 43% Bezzasadne 97 47% Pozostawiono bez rozpoznania 15 7% W toku postępowania 6 3% Ogółem %

53 SKARGI I WNIOSKI ZASADNE Przedmiot skarg zasadnych Tok nauczania w szkołach (ocenianie, klasyfikowanie, promowanie, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej). liczba 28 Naruszanie praw dziecka, praw ucznia, niezapewnienie bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, a także naruszanie praw rodziców. Organizacja pracy, organizacja kształcenia, wychowania i opieki. 13 Przyjęcia do szkół i innych placówek oświatowych. 7 Realizacja zadań dyrektora (sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 5 przewodniczenie radzie pedagogicznej). Postawa etyczna nauczycieli. 3 Różne (wydawanie świadectw, nierzetelne załatwianie skarg i wniosków przez dyrektora szkoły, stosunek pracy, atmosfera pracy). 28 Ogółem 89 5

54 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Rok Nazwa dotacji Kwota dotacji Liczba dzieci 2010 Pomoc materialna , Rządowy program Wyprawka szkolna , Pomoc materialna , Rządowy program Wyprawka szkolna ,

55 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW rok 2010 rok pomoc materialna wyprawka szkolna rok 2011 rok 2010

56 ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE NA POPRAWĘ BAZY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO MRPO Wartość całkowita projektów inwestycyjnych POKL Modernizacji kształcenia zawodowego w Małopolsce Kwota ogółem , 65 zł , 62 zł , 27 zł

57 MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Powiat myślenicki Modernizacj a kształcenia zawodowego w Małopolsce Wartość całkowita , 65 zł Dofinansowani e , 39 zł

58 SZKOŁY BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE 1. Zespół Szkół im. Witolda Wyspiańskiego w Dobczycach 2. Zespół Szkół Technicznych i Rolniczych w Dobczycach 3. Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach 4. Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach 5. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Casino w Lubniu 6. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach

59 DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW kwota kwota wydatkowana rok 2010 kwota wydatkowana 2011

60 PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE RESTRUKTURYZACJI SZKÓŁ I PLACÓWEK

61 PRZEKSZTAŁCENIA SZKÓŁ I PLACÓWEK Z POWODÓW DEMOGRAFICZNYCH WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE POWIAT MYŚLENICKI Likwidacje przedszkoli 12 0 Likwidacje SP 53 1 w tym filii SP 15 1 Likwidacje gimnazjów 12 0 Likwidacje placówek 6 0 Razem 150 Likwidacje szkół ponadgimn. Przekazania szkół innym podmiotom Liczba gmin objętych zmianami w tym z braku naboru 54

62 WNIOSKI Niepokojąca jest likwidacja przedszkoli, szczególnie w kontekście obniżenia wieku rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego oraz prób upowszechnienia wychowania przedszkolnego w Polsce Wśród likwidowanych szkół podstawowych i gimnazjów zdecydowana większość to szkoły bardzo małe, liczące kilkanaścioro uczniów, w tym 15 filii SP z klasami O-III. Najczęstsze powody likwidacji to względy ekonomiczne, ale z myślą o zapewnieniu lepszych i porównywalnych warunków wszystkim dzieciom z gminy w określonej sytuacji finansowej samorządów.

63 WNIOSKI Pozytywnym wskaźnikiem jest trzykrotny wzrost liczby szkół przekazywanych innym podmiotom z pominięciem procedury likwidacyjnej. Gminy wykazały się większą stanowczością w podejmowaniu ostatecznych decyzji o likwidacjach szkół, tylko w 15% wycofały się z podjętych uchwał intencyjnych. Problemem w części gmin pozostaje brak szerszych konsultacji z mieszkańcami, co powoduje większe protesty i rozgoryczenie mieszkańców. Z dużym prawdopodobieństwem proces likwidacji szkół może być kontynuowany w roku 2013, w tym w szczególności w mieście Krakowie.

64 DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘ

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - 18 ust. 1 i 2, 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Podstawa prawna planowania działań: 18 ust. 1-3 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku Nadzórpedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późń. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 0/06 Na podstawie art. ust. pkt ustawy z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 004 r. Nr 6, poz. 7 z późn. zm.) Minister

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012. stan na 31 lipca 2012 r.

REALIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012. stan na 31 lipca 2012 r. REALIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 stan na 31 lipca 2012 r. Ewaluacje zewnętrzne Całościowe Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności

Bardziej szczegółowo

NP DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r.

NP DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r. NP.532.2.2016.DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 1. Podstawa prawna planowania działań: 22 ust.1-4

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Ewaluacja zewnętrzna Ewaluacja zewnętrzna Badane obszary w latach szkolnych: 2009/10 2011/12 Ewaluacja zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015r. SNP.551.8.2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Mazowiecki Kurator Oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z ustalonymi

Bardziej szczegółowo

w Tychach w roku szkolnym 2014/2015

w Tychach w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Tychach w roku szkolnym 2014/2015 Liczba dzieci 3-18 - letnich zamieszkałych w Tychach 1800 1600 1400 1200 1000 1081 1005 1018 990 960 1033 1041 1016

Bardziej szczegółowo

Prawo w oświacie Konferencje metodyczne dla nauczycieli

Prawo w oświacie Konferencje metodyczne dla nauczycieli Prawo w oświacie Konferencje metodyczne dla nauczycieli oprac. E. Rostkowska D. Janiszewska R. Wróblewski Gorzów Wlkp., sierpień 2017 r. Spis treści 1. Kierunki polityki oświatowej państwa 2017/2018 2.

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia

Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia Warszawa, sierpień 2013 r. PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego,

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Załącznik do zarządzenia nr 30/2015

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Narada dla dyrektorów przedszkoli Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016. Wydział Nadzoru Pedagogicznego. Lublin, 2016 r.

Narada dla dyrektorów przedszkoli Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016. Wydział Nadzoru Pedagogicznego. Lublin, 2016 r. Narada dla dyrektorów przedszkoli Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016 Wydział Nadzoru Pedagogicznego Lublin, 2016 r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego - ewaluacje W

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2011/2012 r.

Kuratorium Oświaty w Lublinie Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2011/2012 r. Kuratorium Oświaty w Lublinie Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2011/2012 r. Lublin,01.09 2011 r. 1 Plan prezentacji 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 2.

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2013

Bardziej szczegółowo

Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoły ponadgimnazjalne. Lublin, 22 sierpnia 2016 r.

Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoły ponadgimnazjalne. Lublin, 22 sierpnia 2016 r. Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 Szkoły ponadgimnazjalne Lublin, 22 sierpnia 2016 r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego - ewaluacje W roku

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r.

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Kościerski wynikają

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2012/2013

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2012/2013 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2012/2013 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Wnioski z kontroli planowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2010-2011

Wnioski z kontroli planowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2010-2011 Wnioski z kontroli planowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2010-2011 na terenie województwa wielkopolskiego opracowano na podstawie materiałów Wydziału Kontroli i Ewaluacji 1 1. Prawidłowość wykonywania

Bardziej szczegółowo

Ewaluacje rok szkolny 2010/2011

Ewaluacje rok szkolny 2010/2011 Ewaluacje rok szkolny 00/0 Lp. Rodzaj ewaluacji ogółem P SP G LO T Ewaluacja całościowa 8 7 6 0 Procesy zachodzące w szkole lub placówce 7 9 8 ŁĄCZNIE 89 3 3 A B C D E Obszar Zarządzanie,% 6,7%,%,% Obszar

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r.

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r. Źródła planu: 1. Kontekst prawny: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 13 czerwca 2014r. Nadzór pedagogiczny ewaluacje W roku szkolnym 2014/15

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 Ewaluacja 6 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 79 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 sierpnia 2014 Plan

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Spis treści 1. Wstęp.. 4 2. Ewaluacja...7 Część A (okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli planowych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli planowych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli planowych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r.) W roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja. 8 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 110.1.127.2017 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2017 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NAD SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 110.1.14.016 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 sierpnia 016 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NAD SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.... 4 2. Ewaluacja.....6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 Ogólne informacje o szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. Podlaskiego Kuratora Oświaty. na rok szkolny 2017/2018

Plan nadzoru pedagogicznego. Podlaskiego Kuratora Oświaty. na rok szkolny 2017/2018 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 Białystok,

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015

Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015 I. Ewaluacje zewnętrzne 1. W roku szkolnym 2015/2015 przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 13 czerwca 2014r. Nadzór pedagogiczny 2014/2015 ewaluacje Delegatura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 57/17 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY. z dnia 31 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 57/17 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY. z dnia 31 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 57/17 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie Planu nadzoru pedagogicznego Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawa prawna: 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PRAWO W OŚWIACIE NOWELIZACJE I NOWE AKTY PRAWNE I IX 2017

PRAWO W OŚWIACIE NOWELIZACJE I NOWE AKTY PRAWNE I IX 2017 PRAWO W OŚWIACIE NOWELIZACJE I NOWE AKTY PRAWNE I IX 2017 NOWE AKTY PRAWNE Ustawy 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017, poz.60) 2. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 110.1.1278.2017 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2017 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NAD SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na rok szk. 2015/2016 wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa

Plan nadzoru pedagogicznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na rok szk. 2015/2016 wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa Plan nadzoru pedagogicznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na rok szk. 2015/2016 wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa 1 Plan prezentacji 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA w roku szkolnym 2011/2012. Narada inaugurująca rok szkolny 2011/2012

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA w roku szkolnym 2011/2012. Narada inaugurująca rok szkolny 2011/2012 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA w roku szkolnym 2011/2012 Narada inaugurująca rok szkolny 2011/2012 MONITOROWANIE w roku szkolnym 2011/2012 1) w szkołach wszystkich typów: Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/17 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY. z dnia 1 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/17 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY. z dnia 1 września 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 59/17 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wskazania obecnie obowiązującej podstawy prawnej Planu nadzoru pedagogicznego Warmińsko-Mazurskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Podkarpacki Kurator Oświaty ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów NP. 002.31.2014 Rzeszów, 2014-06-13 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1

Bardziej szczegółowo

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Zespół ds. Wspomagania Edukacji

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Zespół ds. Wspomagania Edukacji Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Zespół ds. Wspomagania Edukacji Program narady 1. Funkcja wspomagająca nadzoru pedagogicznego w realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wnioski i uwagi z realizacji nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015.

Wnioski i uwagi z realizacji nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015. Wnioski i uwagi z realizacji nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015. Liczba ewaluacji przeprowadzonych w okresie 1.09.2014 r. 31.07.2015 r. 95 95 KOG - 110 KPU - 100 76 103 ZSE - 98 119 Liczba

Bardziej szczegółowo

z dnia 27 października 2015 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015

z dnia 27 października 2015 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/148/15 Rady Miasta Białystok z dnia 2 października 2015 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej cyt. ustawa USO) Art. 15 ust. 2 ustawy OSO w brzmieniu: Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat nadzoru pedagogicznego sprawowanego w województwie podlaskim w roku szkolnym 2017/2018

Informacja na temat nadzoru pedagogicznego sprawowanego w województwie podlaskim w roku szkolnym 2017/2018 Informacja na temat nadzoru pedagogicznego sprawowanego w województwie podlaskim w roku szkolnym 2017/2018 Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 uwzględnia następujące

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014. szkoły podstawowe, placówki

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014. szkoły podstawowe, placówki Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014 szkoły podstawowe, placówki Plan wystąpienia 1. Wyniki ewaluacji zewnętrznych (szkoły podstawowe, placówki); 2. Wyniki kontroli planowych (szkoły podstawowe,

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016. Wydział Nadzoru Pedagogicznego. Lublin, 2016 r.

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016. Wydział Nadzoru Pedagogicznego. Lublin, 2016 r. Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016 Wydział Nadzoru Pedagogicznego Lublin, 2016 r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego - ewaluacje W roku szkolnym 2015/2016 przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Dane statystyczne. Debata Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 2020. Obszar: Szkoła

Dane statystyczne. Debata Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 2020. Obszar: Szkoła Dane statystyczne Debata Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 2020. Obszar: Szkoła I. Dane dotyczące liczby i rodzajów placówek Tabela 1: szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę (rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 54 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2015 Plan

Bardziej szczegółowo

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Sierpień 2017 r. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmowały: I W zakresie kontroli: 1. w publicznych

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku. 1. 09. 2011 r. 21. 02. 2012 r.

Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku. 1. 09. 2011 r. 21. 02. 2012 r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku 1. 09. 2011 r. 21. 02. 2012 r. Ewaluacje od 1. 09. 2011 r. Ogółem 51 w tym: 11 przedszkoli 21 szkół podstawowych 19 gimnazjów

Bardziej szczegółowo

o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski

o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski I n f o r m a c j a o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski z uwzględnieniem wyników sprawdzianów i egzaminów Kartuzy,

Bardziej szczegółowo

Oświata w województwie podlaskim w roku szkolnym 2009/2010. Wybrane zagadnienia. Wiesława Ćwiklińska Wicekurator Oświaty

Oświata w województwie podlaskim w roku szkolnym 2009/2010. Wybrane zagadnienia. Wiesława Ćwiklińska Wicekurator Oświaty Oświata w województwie podlaskim w roku szkolnym 2009/2010. Wybrane zagadnienia. Wiesława Ćwiklińska Wicekurator Oświaty Charakterystyka województwa Delegatura w Suwałkach Delegatura w ŁomŜy Kuratorium

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA. Przedszkola. proszowicki. brzeski. bocheński. limanowski

EDUKACJA. Przedszkola. proszowicki. brzeski. bocheński. limanowski URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE EDUKACJA W W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM ROKU SZKOLNYM /14 87 Przedszkola 79 8 34 11 87 86 39 95 95 258 43 53 36 73 41 101 39 Przedszkola przeciętna liczba dzieci przypadająca

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2014/2015)

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2014/2015) OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2014/2015) Wychowanie przedszkolne Rok szkolny Liczba dzieci w przedszkolach Liczba dzieci w punktach przedszkolnych przy SP Łącznie Liczba oddziałów

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach nadzoru pedagogicznego

Informacja o wynikach nadzoru pedagogicznego Informacja o wynikach nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami w województwie podlaskim w roku szkolnym 2010/2011 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA 2010/11 Zakres wykonywanych badań: 7 Przedszkoli 14 szkół

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne kształcenia specjalnego. Bielsko Biała, 28-29 września 2012 r. opracowała: Iwona Kapczyńska st. wiz.

Podstawy prawne kształcenia specjalnego. Bielsko Biała, 28-29 września 2012 r. opracowała: Iwona Kapczyńska st. wiz. Podstawy prawne kształcenia specjalnego Bielsko Biała, 28-29 września 2012 r. opracowała: Iwona Kapczyńska st. wiz. Podstawy prawne: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek - sierpień 2016 Ilość

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 201/2016 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 26, poz. 272 z późn.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC STATYSTYKA SZKOLNA ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp. 4 2. Ewaluacja...6 Część A (okres

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku. 1. 09. 2011 r. 31.08.2012 r.

Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku. 1. 09. 2011 r. 31.08.2012 r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach 1. 09. 2011 r. 31.08.2012 r. Wnioski z 25 ewaluacji przeprowadzonych w bieżącym roku szkolnym Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2010/2011. Białystok, marzec 2011 r

Nadzór pedagogiczny Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2010/2011. Białystok, marzec 2011 r Nadzór pedagogiczny Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2010/2011 Białystok, marzec 2011 r Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r.

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Typy szkół w kształceniu ponadgimnzjalnym 1. zasadnicze szkoły zawodowe (od 2

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 PRZEDSZKOLA

Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 PRZEDSZKOLA Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 1 EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 2 KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH - Plany na lata 2012 i 2015 3 OCZEKIWANIA Rzetelny pomiar wiedzy ucznia na koniec każdego etapu kształcenia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO w roku szkolnym 2013/2014

REALIZACJA PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO w roku szkolnym 2013/2014 REALIZACJA PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO w roku szkolnym 2013/2014 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem

Bardziej szczegółowo

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 BADANIE KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTÓW K3 SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY EWALUACJA

Bardziej szczegółowo

Rzeszów kwiecień 2013

Rzeszów kwiecień 2013 Rzeszów kwiecień 2013 Uczeń autystyczny uczeń niepełnosprawny autyzm jako jeden z rodzajów niepełnosprawności pojawia się w przepisach oświatowych w roku 2005 zespół Aspergera w 2010 Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Teresa Szefs psycholog PPP w Piasecznie

Teresa Szefs psycholog PPP w Piasecznie Teresa Szefs psycholog PPP w Piasecznie Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rozporządzenia MEN: w sprawie szczegółowych zasad działania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA 2014 ROK OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY STATYSTYKA

Bardziej szczegółowo

IX. Edukacja. IX.1. Przedszkola

IX. Edukacja. IX.1. Przedszkola IX. Edukacja Najważniejsze informacje dotyczące poszczególnych przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych w Krakowie zostały opublikowane na łamach Portalu Edukacyjnego Miasta Krakowa www.portaledukacyjny.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH. mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych

Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH. mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Gimnazja Poznań, sierpień 2016 r. L o g o Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja. 7 Część A (okres

Bardziej szczegółowo

Uwagi i spostrzeżenia z nadzoru pedagogicznego 2016/2017

Uwagi i spostrzeżenia z nadzoru pedagogicznego 2016/2017 Uwagi i spostrzeżenia z nadzoru pedagogicznego 2016/2017 Nadzór pedagogiczny Art. 33 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U.2016.1943 ze zm.) Art. 55 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Bardziej szczegółowo

o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kartuskiego za rok szkolny 2012/2013 w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych

o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kartuskiego za rok szkolny 2012/2013 w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych I n f o r m a c j a o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kartuskiego za rok szkolny 2012/2013 w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych Kartuzy 2013 r. Obszary priorytetowe w oświacie

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji kontroli planowych przeprowadzonych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. w szkołach województwa małopolskiego

Raport. z realizacji kontroli planowych przeprowadzonych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. w szkołach województwa małopolskiego Raport z realizacji kontroli planowych przeprowadzonych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. w szkołach województwa małopolskiego 1 Sprawozdanie z realizacji kontroli planowych zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego Maria Krystyna Szmigel OKE Kraków_2006

Wyniki egzaminu maturalnego Maria Krystyna Szmigel OKE Kraków_2006 Wyniki egzaminu maturalnego 2006 Maria Krystyna Szmigel OKE Kraków_2006 Źródła informacji o wynikach Strona internetowa OKE w Krakowie i CKE Informacja o wynikach egzaminu maturalnego 2006 zdających w

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego. Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Modernizacja kształcenia zawodowego. Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Modernizacja kształcenia zawodowego Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 1 Zmiany przepisów prawa oświatowego w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Małopolski Kurator Oświaty Kraków, dnia 15 września 2017 r. SEPZ-II MT. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Małopolski Kurator Oświaty Kraków, dnia 15 września 2017 r. SEPZ-II MT. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Małopolski Kurator Oświaty Kraków, dnia 15 września 2017 r. SEPZ-II.272.8.2017.MT Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SEPZ.II.272.8.2017.MT w trybie przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Podstawa prawna: 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Liceum profilowane Technikum Liceum uzupełniające. średni wynik w % zdających. liczba

Liceum profilowane Technikum Liceum uzupełniające. średni wynik w % zdających. liczba wynik wynik wynik wynik wynik wynik Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Średnie wyniki z języka polskiego w powiatach w 2013 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym, jako przedmiot obowiązkowy,

Bardziej szczegółowo