ALEKSANDER SOŁŻENICYN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ALEKSANDER SOŁŻENICYN"

Transkrypt

1 ALEKSANDER SOŁŻENICYN Część druga W porewolucyjnej Rosji tłumaczenie: Adolf Mayer, Natalia Krzyżanowska-Barwińska Wrocław

2 ROZDZIAŁ 13 PODCZAS REWOLUCJI LUTOWEJ

3 Trwająca sto dwadzieścia trzy* lata historia nierównoprawnego poddaństwa narodu żydowskiego w Rosji (licząc od ukazu Katarzyny II z 1791 roku) skończyła się wraz z rewolucją lutową. Warto przyjrzeć się atmosferze owych dni w jaki sposób społeczeństwo podeszło do tej emancypacji. W pierwszym tygodniu piotrogrodzkich wydarzeń rewolucyjnych gazety nie ukazywały się. А później odezwały się tubalnym głosem, najmniej przy tym rozważając czy szukając życiowych dróg dla państwa, spiesząc za to na wyścigi z lżeniem całej przeszłości. Kadecka Riecz wzywała: od teraz [ ] całe rosyjskie życie musi zostać przebudowane od korzeni 1. (Tysiącletnie życie! dlaczego od razu od korzeni?) А Birżewyje wiedomosti wystąpiły z programem działań: Wyrywać, wyrywać bez litości wszystkie zielska. Nie należy krępować się tym, że mogą być wśród nich także pożyteczne rośliny. Lepiej dokładniej wypielić [wraz] z nieuniknionymi ofiarami 2. (To marzec siedemnastego czy trzydziestego siódmego?) Ukłonił się nowy minister spraw zagranicznych Milukow: Do tej pory przychodziło nam rumienić się przed sojusznikami za nasz rząd [ ]. Rosja bardzo ciążyła sojusznikom 3. W tych pierwszych dniach rzadko można było usłyszeć poważne słowa o tym, co teraz w ogóle w Rosji trzeba robić. Ulice Piotrogrodu pogrążone w chaosie, setki policjantów pod kluczem, w mieście nieustająca bezładna strzelanina, lecz wszystko zalewa powszechne wiwatowanie, chociaż w każdej konkretnej sprawie zamęt myśli i opinii, różnica zdań. Cała prasa i społeczeństwo zgadzały się bodaj czy nie co do jednej tylko kwestii [potrzeby] niezwłocznego żydowskiego równouprawnienia. Wymownie pisał Fiodor Sołogub w Birżewych wiedomostiach : Najistotniejszym pierwiastkiem wolności obywatelskiej, bez którego nasza ziemia nie może być święta, naród nie może być bogobojny, ogólnonarodowy czyn nie stanie się pobożny [ ], jest usunięcie ograniczeń wyznaniowych i rasowych. Równouprawnienie Żydów postępowało, i to nawet bardzo szybko. 1 marca (według kalendarza juliańskiego), w przeddzień abdykacji cara, na kilka godzin przed słynnym Rozkazem numer 1, który zgubnie popchnął wojsko do udziału w rozgardiaszu, komisarze z Komitetu Dumy, W. Makłakow i М. Adżemow, wysłani do Ministerstwa Sprawiedliwości, wprowadzili nakaz przyjęcia wszystkich Żydów będących pomocnikami pełnomocników przysięgłych do stanu adwokatów przysięgłych. Już 3 marca [ ] przewodniczący Dumy Państwowej М. Rodzianko i przewodniczący Rządu Tymczasowego książę G. Lwow podpisali deklarację mówiącą, że jednym z głównych celów nowej władzy jest zniesienie wszystkich ograniczeń klasowych, wyznaniowych i narodowych 4. Następnie, 4 marca, minister wojny Guczkow złożył wniosek o otworzenie Żydom drogi do rangi oficera, a minister * Od ukazu Katarzyny do 1917 roku minęło sto dwadzieścia sześć lat. 1 Riecz 1917, 7 III, s Birżewyje wiedomosti 1917, 8 III, s Ibidem, 10 III, s KJE, t. 7, s. 377.

4 Rozdział 27. O ASYMILACJI 23 oświaty Manujłow postulował rezygnację z normy procentowej [przy wstępowaniu na uczelnie]. Oba wnioski przyjęto bez przeszkód. Dnia 6 marca minister handlu i przemysłu Konowałow zaczął znosić ograniczenia narodowe w prawodawstwie akcyjnym, co oznaczało anulowanie zakazu kupowania ziemi przez towarzystwa akcyjne mające Żydów w swych zarządach. Rozwiązania te szybko wprowadzano w życie. 8 marca w Moskwie przyjęto do grupy pełnomocników przysięgłych stu dziesięciu pomocników narodowości żydowskiej; 9 marca w Piotrogrodzie stu dwudziestu czterech 5 ; 8 marca w Odessie sześćdziesięciu 6. 9 marca kijowska rada miejska włączyła do swojego składu, uchwałą nadzwyczajną, nie czekając na kolejne wybory, pięciu Żydów 7. I oto [ ] 20 marca Rząd Tymczasowy przyjął uchwałę przygotowaną przez ministra sprawiedliwości А. Kierenskiego, przy współpracy członków biura politycznego tworzonego przez żydowskich deputowanych czwartej Dumy Państwowej [ ]. Owym aktem prawnym (opublikowanym 22 marca) znoszono wszelkie ograniczenia praw obywateli rosyjskich warunkowane przynależnością do tego albo innego wyznania, [głoszonymi] zasadami wiary albo narodowością. Był to w istocie pierwszy duży Akt ustawodawczy Rządu Tymczasowego. Na prośbę biura politycznego [żydowskich deputowanych] o Żydach w uchwale nie wspominano 8. Ale, by [ ] unieważnić wszystkie dotyczące Żydów restrykcje istniejące w całym naszym prawodawstwie, żeby wykorzenić [ ] całkowicie brak równouprawnienia [ ], wspomina G.B. Sliozberg, [ ] należało sporządzić kompletną listę wszelkich ograniczeń [ ]. Zestawienie unieważnianych praw ograniczających Żydów wymagało wielkiej ostrożności i doświadczenia (i za tę sprawę zabrali się Sliozberg i L.М. Bramson) 9. Izraelska encyklopedia [Mała encyklopedia] informuje, że do Aktu [ ] wszedł wykaz rosyjskich przepisów tracących swą moc z chwilą przyjęcia uchwały. Prawie wszystkie wymieniane w wykazie artykuły (a było ich około stu pięćdziesięciu) zawierały takie lub inne antyżydowskie obostrzenia. Znoszono, w szczególności, wszelkie zakazy związane z istnieniem strefy osiedlenia; tym samym ustawowo potwierdzono jej faktyczną likwidację, która nastąpiła w 1915 roku 10. Ograniczenia zdejmowano warstwa po warstwie, uwalniając przemieszczanie się, zamieszkanie, placówki edukacyjne, udział w samorządach lokalnych, prawo nabywania własności na terenie całego kraju, zawieranie umów, członkostwo w towarzystwach akcyjnych, prawo zatrudniania pomocników, robotników i subiektów innowierców, prawo zajmowania stanowisk w służbie państwowej oraz wojskowej, opiekuństwo oraz kuratelę. Pamiętając o sprawie zerwania umowy ze Stanami Zjednoczonymi, uchylono podobne ograniczenia także odnośnie do [ ] cudzoziemców pochodzących 5 Riecz 1917, 9 III, s. 4; 10 III, s. 5; i inne. 6 Birżewyje wiedomosti 1917, 9 III, s Ibidem, 10 III, s KJE, t. 7, s G.B. Sliozberg, Dieła minuwszych dniej. Zapiski russkogo jewrieja, t. 3, Paris , s KJE, t. 7, s. 377.

5 24 dwieście lat razem z mocarstw nieprowadzących z Rosją wojny [ ]; dotyczyło to przede wszystkim przyjeżdżających [do Rosji] amerykańskich Żydów. Ogłoszenie niniejszego Aktu wywołało mnóstwo emocjonalnych wystąpień. Deputowany Dumy Państwowej N. Fridman mówił: Przez ostatnie trzydzieści pięć lat rosyjska społeczność żydowska narażona była na prześladowania i poniżenia nawet w historii naszego umęczonego narodu niesłychane i niezwykłe [ ]. Stale [ ] padała ofiarą państwowego antysemityzmu 11. Adwokat О.О. Gruzenberg powiedział: [ ] Jeśli przedrewolucyjna rosyjska państwowość stanowiła przerażająco ogromne więzienie [ ], to najbardziej cuchnącą, okropną celę, katownię, przeznaczono dla nas, sześciomilionowego żydowskiego narodu [ ]. I po raz pierwszy lichwiarski termin procent żydowskie dziecko poznawało w... państwowej szkole [ ]. Niczym katorżników w drodze, wszystkich Żydów spętano jednym wspólnym łańcuchem pogardliwej obcości [ ]. Bryzgi krwi naszych ojców i matek, bryzgi krwi naszych sióstr i braci padły na naszą duszę, wzniecając w niej i rozpalając nieugaszalny rewolucyjny płomień 12. Żona Winawera Roza Gieorgijewna wspomina: Wydarzenie to zbiegło się ze świętem żydowskiej Paschy. Wydawało się, że było to drugie wyjście z Egiptu. Jaką przebyto długą, bardzo długą drogę cierpień i walki, i jak szybko wszystko się dokonało. Zwołano wielki żydowski wiec [ ], na którym wystąpił Milukow, mówiąc: Nareszcie zmyto z Rosji haniebną plamę i może ona teraz śmiało wstąpić w szeregi cywilizowanych narodów. А Winawer [ ] zaproponował zebranym, by na pamiątkę tego wydarzenia zbudować w Piotrogrodzie duży żydowski dom ludowy, który będzie się nazywać Domem Wolności 13. Trzej członkowie Dumy Państwowej: М. Bomasz, I. Guriewicz oraz N. Fridman wydali odezwę: Do narodu żydowskiego : obecnie [ ] nasze niepowodzenia na froncie stanowiłyby nieszczęście nie do naprawienia dla nieokrzepłej jeszcze wolnej Rosji [ ]. Wolni żydowscy żołnierze [ ] znajdą nowe siły do zaciętej walki, ze zwielokrotnioną energią przedłużając swój czyn bojowy. Pojawił się także oczywisty plan: [ ] naród żydowski przystąpi do natychmiastowego organizowania własnych sił. Dawno przeżyte formy naszego wspólnotowego życia należy odnowić [ ] w oparciu o swobodne, demokratyczne zasady 14. Pisarz i dziennikarz Dawid Ajzman zareagował na akt równouprawnienia wezwaniem: Nasz kraj! Nasza ojczyzna! Ona jest w nieszczęściu. Z pasją [ ] staniemy bronić naszej ziemi [ ]. Od czasu obrony Świątyni nie było dla nas tak świętego czynu. А oto wspomnienia Sliozberga: Szczęście dożycia momentu ogłoszenia emancypacji Żydów w Rosji i uwolnienia [ich] od bycia [narodem] pozbawionym praw z czym walczyłem, w miarę swych sił, przez trzy dziesiątki lat nie prze- 11 Riecz 1917, 25 III, s Ibidem. 13 R.G. Winawer, Wospominanija (Nju Jork, 1944) [w:] Chranienije Guwierskogo Instituta Wojny, Riewolucyi i Mira, Stanford, s. 92 [maszynopis]. 14 Russkaja wola 1917, 29 III, s. 5.

6 Rozdział 27. O ASYMILACJI 25 pełniło mnie naturalną w takiej sytuacji radością [ ], gdyż od razu rozpoczęło się niszczenie 15. I po siedemdziesięciu latach pewien żydowski autor wyraził nawet wątpliwość: Czy akt formalnoprawny zmienił rzeczywistą sytuację w kraju, w którym wszelkie normy prawne szybko traciły jakąkolwiek moc? 16 Odpowiemy: pomniejszać osiągnięć, i to z oddali, mimo wszystko nie można. W tamtym czasie Akt znacznie polepszył, wyraźnie zmienił sytuację Żydów [w Rosji]. А że zaraz potem cały kraj, z wszystkimi zamieszkującymi go narodami, poleciał w przepaść to już wszechogarniający powiew Historii. Najbardziej szybka i widoczna zmiana dokonała się w sądach. Jeżeli wcześniej łapówkarska komisja Batiuszyna prowadziła śledztwo przeciwko oczywistemu oszustowi D. Rubinsteinowi, to teraz na odwrót: sprawę Rubinsteina zarzucono, a on sam nawiedzał [urzędującą] w Pałacu Zimowym Nadzwyczajną Komisję Śledczą i z powodzeniem domagał się postawienia przed nią komisji Batiuszyna. I rzeczywiście, w marcu aresztowano generała Batiuszyna, pułkownika Riezanowa i innych jeszcze śledczych, a od kwietnia zaczęto prowadzić przeciwko nim dochodzenie. I okazało się, że wymuszanie przez nich łapówek od bankierów i producentów cukru było, najwidoczniej, niemałe. Następnie otworzono zapieczętowane przez generała sejfy banków: Wołżańsko-Kamskiego, Syberyjskiego i Junkera i placówkom tym zwrócono wszystkie papiery. (Nie tak dobrze ułożyły się sprawy Simanowicza i Manusa. Ten pierwszy, zatrzymany jako sekretarz Rasputina, proponował konwojentom piętnaście tysięcy rubli, jeżeli dadzą mu porozmawiać przez telefon; ci [ ] spełnienia prośby, oczywiście, odmówili 17. А Manus, podejrzany o zmowę z niemieckim agentem Kolyshko, strzelał przez drzwi do pracowników kontrwywiadu. Został aresztowany, później jednak uciekł za granicę). Sytuację Nadzwyczajnej Komisji Śledczej Rządu Tymczasowego można prześledzić na podstawie protokołów przesłuchań z końca marca. Protopopowa pytają o to, w jaki sposób mianowano go ministrem spraw wewnętrznych, a on w odpowiedzi przypomina o swoim okólniku, że [ ] znacznie rozszerzał prawo do pobytu Żydów [ ] w Moskwie. Jego główne zadania? [ ] po pierwsze, aprowizacja, [po niej] na porządku dziennym ruch postępowy: kwestia żydowska [ ]. Dyrektor Departamentu Policji А.Т. Wasiljew nie omieszkał zaznaczyć, że pomagał chronić cukrowników (Żydów): Gruzenberg zadzwonił do mnie rankiem do mieszkania i dziękował za wsparcie [ ]; Rozenberg [ ] przyszedł podziękować mi za moje starania 18. W taki sposób przesłuchiwani szukali dla siebie okoliczności łagodzących. Cechą szczególną marcowych tygodni stały się zdecydowane działania prowadzone przeciwko znanym czy osławionym judeofobom. Jako pierwszego 15 G.B. Sliozberg, Dieła minuwszych dniej, op. cit., t. 3, s B. Orłow, Rossija biez jewriejew, , 60, s Riecz 1917, 17 III, s Padienije carskogo rieżyma. Stienograficzeskije otczoty doprosow i pokazanij, dannych w 1917 g. w Czriezwyczajnoj Sledstwiennoj Komissii Wriemiennogo Prawitielstwa, t. 1, Leningrad: GIZ, 1924, s , 429.

7 26 dwieście lat razem aresztowano, 27 lutego, ministra sprawiedliwości Szczegłowitowa. Zarzucono mu, że to właśnie on polecił stronniczo prowadzić sprawę Bejlisa. W ciągu następnych dni zatrzymano oskarżycieli z owego procesu prokuratora Wippera oraz senatora Czaplinskiego. (Jednakże konkretnych zarzutów im nie przedstawiono i w maju 1917 roku Wipper został jedynie zwolniony ze stanowiska nadprokuratora karno-apelacyjnego departamentu Senatu; rozprawa czekała go później, za rządów bolszewików). Sędziemu śledczemu Maszkiewiczowi kazano podać się do dymisji z tego powodu, że w sprawie Bejlisa dopuścił, oprócz ekspertyzy przeciwko istnieniu rytualnego zabójstwa, także drugą, potwierdzającą je. Minister sprawiedliwości Kierenski zażądał od kijowskiego sądu okręgowego [przekazania] wszystkich materiałów z procesu 19 ; planował głośną rewizję, jednak w burzliwym 1917 roku nie doszło do niej. Aresztowany został również, razem ze swoim archiwum, doktor Dubrowin, przewodniczący Związku Narodu Rosyjskiego; zatrzymano wydawców skrajnie prawicowych gazet: Glinkę-Janczewskiego i Połubojarinową; księgarnie Związku Monarchistycznego po prostu spalono. Dwa tygodnie szukali, by ich zatrzymać (poza Petersburgiem przeprowadzając nocne rewizje w Kijowie i w Kursku) ukrywających się N. Markowa i Zamysłowskiego. Tego ostatniego za aktywny udział w sprawie Bejlisa, a Markowa, najwidoczniej, za mowy poselskie w Dumie Państwowej. Puriszkiewicza w tym czasie nie ruszano należy przypuszczać, że z powodu jego listopadowych rewolucyjnych przemówień w parlamencie oraz udział w zgładzeniu Rasputina. Pojawiła się też podła bajeczka, że w zabójstwie Jołłosa [Iołłosa] uczestniczył Stołypin, i w Krzemieńczuku właśnie ulicę Stołypina przemianowano na ulicę Jołłosa. W całej Rosji aresztowano setki osób za zajmowane przez nich wcześniej stanowiska albo za ich dawne nastroje. Trzeba zaznaczyć, że ogłoszenie żydowskiego równouprawnienia nie wywołało ani jednego pogromu. Warto to zauważyć nie tylko dla porównania z 1905 rokiem, ale także dlatego, że przez cały marzec i cały kwiecień, z głównych dzienników, w różnych gazetach, w różnorodnych wystąpieniach, rozbrzmiewało, że zanosi się, zanosi, że oto już gdzieś jakoby zaczęło się i dochodzi do antyżydowskich napaści. 5 marca pojawiły się pogłoski, że w guberni kijowskiej albo i w połtawskiej istnieje niebezpieczeństwo pogromu, a znów w Piotrogrodzie ktoś nalepił rękopiśmienną antysemicką ulotkę. W odpowiedzi na to Komitet Wykonawczy Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich (IK SRSD) stworzył specjalną [ ] zamiejscową komisję do spraw kontaktów z [poszczególnymi] rejonami [ ] [w składzie] Rafes, Aleksandrowicz, Suchanow. Jej zadaniem było [ ] wysyłanie komisarzy do różnych miast, w pierwszej kolejności na te tereny, gdzie czarna sotnia, służka starego reżimu, próbuje siać wśród ludności narodową niezgodę 20. W Izwiestijach SRSD ukazał się artykuł zatytułowany Pogromowa agitacja: [ ] Byłoby ogromnym 19 Russkaja wola 1917, 21 IV, s Izwiestija Pietrogradskogo Sowieta Raboczich i Sołdatskich Dieputatow [dalej: Izwiestija] 1917, 6 III, s. 4.

8 Rozdział 27. O ASYMILACJI 27 błędem, równym przestępstwu, zamykać oczy na nowe usiłowania obalonej dynastii [ ] to ona wszystko wszczyna... W guberniach kijowskiej i połtawskiej, wśród słabo rozwiniętych, zacofanych warstw ludności, prowadzona jest obecnie działalność propagandowa skierowana przeciwko Żydom [ ]. Obwinia się ich o klęskę naszej armii, o ruch rewolucyjny w Rosji i o upadek absolutyzmu [ ]. Stary chwyt [ ], tym niebezpieczniejszy, że stosowany właśnie teraz [ ]. Trzeba natychmiast przystąpić do zdecydowanych działań wymierzonych w tych agitatorów wzywających do pogromów 21. W tej sytuacji generał Chodorowicz, dowodzący Kijowskim Okręgiem Wojskowym, rozkazał wszystkim jednostkom, by przedsięwzięły wszelkie możliwe środki w celu zapobieżenia ewentualnym antyżydowskim rozruchom. Później długo jeszcze, nawet w kwietniu (z dwu-, trzydniowymi przerwami), w różnych gazetach pojawiały się nowe wieści o przygotowywaniu antyżydowskich pogromów 22 albo przynajmniej o przewożeniu koleją stosów nawołującej do przemocy literatury. А najbardziej natarczywie rozpowszechniano pogłoski o zbliżającej się akcji w Kiszyniowie pod koniec marca, akurat między żydowską i prawosławną Paschą, przez analogię do 1903 roku. I wiele jeszcze było alarmujących informacji (nawet, że pogrom przygotowują mohylewscy policjanci razem z Kwaterą Główną [Stawką]). I ani jedna nie potwierdziła się. Trzeba chociaż trochę zapoznać się z faktami dotyczącymi tych miesięcy, poczuć całą lutową atmosferę jak rozgromiono prawicowców, jak triumfowała lewica, w jakim oszołomieniu i w jakim pomieszaniu znajdował się prosty lud by móc z miejsca przyznać, że rzeczą najbardziej nieprawdopodobną były wtedy właśnie żydowskie pogromy. Lecz jak zwykły żydowski obywatel w Kijowie albo w Odessie mógł zapomnieć o tych przerażających dniach sprzed dwunastu lat? Zrozumiałe było jego wyczulenie, dziesięć westchnień naprzód, na każdy ruch w tę stronę. Inna sprawa to dobrze poinformowane gazety. Dzwonów bijących w prasie na trwogę, alarmu ogłaszanego przez światłych liderów obozu liberalnego oraz przez półinteligentów obozu socjalistycznego w żaden sposób nie można nazwać inaczej niż prowokacją polityczną. Prowokacją, która jednak, na szczęście, nie zadziałała. Jedyny realny epizod zdarzył się na besarabskim targu w Kijowie 28 kwietnia. Dziewczynka ukradła w żydowskim sklepie kawałek wstążki, i pobiegła. Subiekt dogonił ją i zaczął bić. Tłum rzucił się, by urządzić samosąd nad nim i nad właścicielką sklepu, jednak milicja obroniła ich. A jeszcze w powiecie rogaczowskim, w odpowiedzi na panującą drożyznę, ludzie ruszyli niszczyć po kolei wszystkie stragany i magazyny, a wiele z nich należało do Żydów. Kto i gdzie powitał żydowską wolność faktycznie nieprzyjaźnie? Oto nasza legendarnie rewolucyjna Finlandia oraz nasza potężna sojuszniczka Rumunia. W Finlandii (jak już widzieliśmy w rozdziale 10, u Żabotinskiego) także wcześniej 21 Ibidem, s Zob. Birżewyje wiedomosti 1917, 8 i 12 IV; Russkaja wola 1917, 9 IV; Izwiestija 1917, 15 i 28 IV et al.

9 28 dwieście lat razem Żydzi nie mieli prawa mieszkać na stałe, a od 1858 roku pozwalano na to jedynie [ ] potomkom służących tam [w czasie kampanii krymskiej ] żydowskich żołnierzy. [ ] Przepisy paszportowe z 1862 roku [ ] potwierdziły zakaz wjazdu Żydów do Finlandii [ ], a [ ] zgodę na pobyt czasowy uzależniono od decyzji miejscowego gubernatora. Żydzi nie mogli stać się fińskimi obywatelami; aby zawrzeć małżeństwo, musieli wyjeżdżać do Rosji; ograniczono też ich prawo do zeznawania w fińskich sądach. Kilka prób polepszenia tej sytuacji czy zniesienia nierówności nie powiodło się 23. А po nastaniu w Rosji żydowskiego równouprawnienia, Finlandia, która nie ogłosiła jeszcze wtedy pełnej niepodległości, nie wniosła do swego sejmu projektu odpowiedniej ustawy. Co więcej, wysiedlała Żydów nieposiadających pozwolenia na pobyt, i to nie w ciągu dwudziestu czterech godzin, lecz w godzinę, pierwszym odjeżdżającym pociągiem. (Przypadek z 16 marca wywołał duże poruszenie w rosyjskiej prasie). Ponieważ jednak przyjęte było zawsze wywyższać Finlandię za udzielanie pomocy rewolucjonistom, to koła liberalne i socjalistyczne straciły kontenans. Jedynie Bund w telegramie upomniał tamtejszych socjalistów (bardzo wpływowych), że do tej pory nie zniesiono zasad, [ ] które przetrwały w Finlandii od czasów Średniowiecza. Bund, [ ] partia żydowskiego proletariatu Rosji, wyraża swoje głębokie przekonanie, że zmyjecie tę haniebną plamę z wolnej Finlandii 24. Jednakże tak pewny Bund się pomylił. Wielkie podniecenie panowało też w polutowej prasie z powodu prześladowania Żydów w Rumunii. Pisano nawet, że w Jassach*, zarówno podczas zgromadzeń, jak i na ulicach, zabroniono posługiwania się językiem żydowskim. Oto wszechrosyjski studencki syjonistyczny zjazd [członków organizacji] Hechower postanowił [ ] gorąco zaprotestować przeciwko obraźliwemu dla światowego żydostwa i poniżającemu dla światowej demokracji pozbawieniu Żydów praw obywatelskich w sojuszniczej Rumunii i Finlandii 25. Rumunia, z powodu swoich wielkich wojennych klęsk, była w kryzysie. Premier Ion Brătianu usprawiedliwiał się w kwietniu, w Piotrogrodzie, [ ] że większość Żydów w Rumunii [ ] przeniosła się tam z Rosji [ ], i to [ ] skłaniało rumuński rząd do ograniczenia ich praw politycznych [ ] ale równouprawnienie obiecał 26. Jednakże w maju czytamy: [ ] niczego faktycznie w tym kierunku się nie robi 27. (Tamtejszy komunista Rakowski zawiadamiał wtedy: Nie do wytrzymania [ ] jest sytuacja Żydów [ ] w Rumunii, wini się ich za przegraną, za bratanie się z Niemcami w zajętej części kraju. Gdyby władze państwowe nie bały się [opinii sojuszników], to można by było obawiać się o życie [tych ludzi]) JE, t. 15, s Izwiestija 1917, 26 III, s. 2. * Jassy: miasto we wschodniej Rumunii; w czerwcu 1941 r. doszło tam do wymordowania ponad trzynastu tysięcy Żydów. 25 Russkaja wola 1917, 15 IV, s Birżewyje wiedomosti 1917, 23 IV, s Ibidem, 19 V, s Dien 1917, 10 V.

10 Rozdział 27. O ASYMILACJI 29 Światowa odpowiedź sprzymierzeńców na rewolucję lutową utrzymana była w tonie głębokiego zadowolenia, u wielu entuzjazmu, który jednak opierał się na krótkowzrocznej rachubie, że teraz Rosja stanie się niezłomnym uczestnikiem wojny. W Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych odbywały się masowe wiece popierające rewolucję oraz prawa rosyjskich Żydów. (Kilka tych odzewów przytoczyłem w Marcu Siedemnastego, w rozdziałach 510 i 621 [całość liczy 653 rozdziały przyp. red.]). Wkrótce zaproponowano Rosji przysłanie z Ameryki kopii Statuy Wolności. (Jednak sprawy rosyjskie poszły na ukos i do [dostarczenia] statuy nie doszło). W angielskim parlamencie, w Izbie Gmin, 9 marca, zapytano ministra spraw zagranicznych o Żydów w Rosji: czy ma on zamiar konsultować się z rosyjskim rządem co do zabezpieczenia ich na przyszłość oraz wynagrodzenia im za przeszłość? Odpowiedź wyrażała pełne zaufanie władz brytyjskich do nowych władz rosyjskich 29. Prezes Międzynarodowego Związku Żydowskiego wysłał z Paryża premierowi księciu Lwowowi gratulacje, a ten odpisał: Odtąd wolna Rosja potrafi szanować wiarę i zwyczaje wszystkich swoich narodów, na wieki zjednoczonych religią miłości do ojczyzny. Bierżowka, Riecz oraz inne gazety powiadamiały o aprobacie [wyrażonej przez] Jakuba Schiffa, [ ] znanego przywódcę nieprzyjaznych Rosji kół północnoamerykańskich [który powiedział]: [ ] Zawsze byłem wrogiem rosyjskiego samodzierżawia, bez litości prześladującego moich współwyznawców. Teraz pozwólcie mi powitać [ ] naród rosyjski z jego wielkim, cudownie dokonanym czynem 30. I oto Schiff [ ] zaprasza nową Rosję do przeprowadzenia szerokich operacji kredytowych w Ameryce 31. I rzeczywiście, [ ] w tym czasie wsparł on wysokim kredytem rząd Kierenskiego 32. Już na emigracji w prawicowej prasie rosyjskiej przeprowadzano śledztwa próbujące udowodnić, że bankier ten aktywnie finansował samą rewolucję. Nie jest wykluczone, iż podzielał on krótkowzroczne nadzieje kół zachodnich liczących na to, że rosyjski liberalny przewrót wzmocni Rosję [uczestniczącą] w wojnie. A zresztą znane i otwarte posunięcia Schiffa, zawsze wrogie wobec rosyjskiego samodzierżawia, miały większy nawet ciężar niż jakakolwiek ewentualna ukryta pomoc dla rewolucji. Sama zaś rewolucja lutowa często i świadomie apelowała o wsparcie dla Żydów jako dla zniewolonego narodu. I powszechne są świadectwa tego, że rosyjscy Żydzi powitali rewolucję lutową entuzjastycznie. Jednak istnieją też świadectwa przeciwne. Oto u socjalisty Grigorija Aronsona, który utworzył Radę Delegatów Robotniczych Witebska, i stanął na jej czele (później wszedł do niej także przyszły historyk Е.W. Tarle), czytamy: (pierwszego dnia, gdy wiadomość o przewrocie dotarła do Witebska, w dumie miejskiej obradowała nowo powstała Rada Bezpieczeństwa, i naraz wezwano stamtąd Aronsona 29 Birżewyje wiedomosti 1917, 11 III, s Ibidem, 10 III, s Riecz 1917, 10 III, s. З. 32 Encyclopaedia Judaica, vol. 14, Jerusalem: Keter Publishing House, 1971, s. 961.

11 30 dwieście lat razem na zebranie przedstawicieli wspólnoty żydowskiej rzecz jasna nie szeregowych, lecz cieszących się wielkim autorytetem) [ ] Najwyraźniej zaistniała potrzeba dogadania się ze mną, jako z przedstawicielem nowej nadchodzącej epoki, w sprawie tego, co dalej robić i jak to ma być [ ]. Poczułem obcość wobec tych ludzi, kręgu ich interesów i tej panującej na zebraniu atmosfery, powiedziałbym, dość napiętej. [ ] Miałem wrażenie, że ta wspólnota należy w większości do starego świata, odchodzącego gdzieś w przeszłość 33. [ ] Ostatecznie nie udało się nam usunąć pojawiającego się skądś wzajemnego chłodu. Na twarzach ludzi, z którymi wiązała mnie i praca, i stosunki osobiste, brakowało jakiegokolwiek uniesienia i wiary. Chwilami wydawało się nawet, że ci bezinteresowni działacze społeczni czują się w jakiejś mierze elementami poprzedniego ustroju 34. To wyraziste świadectwo. Takie zdumienie, ostrożność i wahanie opanowywały religijnych konserwatywnych Żydów nie w jednym tylko, ma się rozumieć, Witebsku. Rozsądne stare żydostwo, niosąc poczucie wielowiekowego doświadczenia ciężkich prób, było najwidoczniej zaskoczone nagłym obaleniem monarchii i karmiło się trwożnymi przeczuciami. Jednak, zgodnie z duchem całego XX wieku, dynamiczna masa każdego narodu, w tym i żydowskiego, była już zsekularyzowana, nieskrępowana tradycją, niepowstrzymanie rwała się, by budować nowy szczęśliwy świat. Mała encyklopedia odnotowuje, że [ ] gwałtowne nasilenie aktywności politycznej Żydów zwracało uwagę nawet na tle gwałtownego ożywienia społecznego, które ogarnęło Rosję po lutym 1917 roku 35. Ja sam, wiele lat zajmując się lutową prasą i wspomnieniami ludzi wówczas żyjących, nie mógłbym tego gwałtownego nasilenia, tego wietrznego naporu nie zauważyć. W materiałach pochodzących od najróżniejszych świadków i uczestników wydarzeń nazwiska żydowskie pojawiają się licznie, a temat żydowski jest uporczywy i wielogłosowy. Według wspomnień Rodzianki, naczelnika Bałki, generała Głobaczowa i wielu innych od pierwszych dni rewolucji w głębinie Pałacu Taurydzkiego [będącego siedzibą Rządu Tymczasowego oraz Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich przyp. red.] rzucała się w oczy wielka liczba Żydów: członków komendy, przesłuchujących komisji, sprzedawców broszur. Oto przychylny Żydom W.D. Nabokow pisał, że 2 marca, przy wejściu na skwer Taurydzki, przed budynkiem Dumy [ ] panował nieprawdopodobny ścisk, rozlegały się krzyki; przy bramie wejściowej jacyś młodzi ludzie o żydowskim wyglądzie przepytywali przechodniów 36. Według Bałka zaś tłum niszczący Astorię w nocy z 27 na 28 lutego składał się z [ ] uzbrojonych [ ] żołnierzy, marynarzy 33 G.J. Aronson, Interwju radiostacyi Swoboda [w:] Wospominanija o riewolucyi 1917 goda [wywiad nr 66], München 1966, s G.J. Aronson, Riewolucyonnaja junost. Wospominanija [w:] Inter-University Project on the History of the Menshevik Movement, Paper 6, New York 1961, s KJE, t. 7, s W. Nabokow, Wriemiennoje Prawitielstwo [w:] Archiw Russkoj Riewolucyi, izdawajemyj I.W. Hessenom, Berlin: Słowo, , s. 15.

12 Rozdział 27. O ASYMILACJI 31 i Żydów 37. Dopuszczam tutaj późniejszą emigrancką drażliwość że niby to [ ] wszystko Żydzi skręcili. Lecz i postronny obserwator, pastor metodystów, doktor Simons, Amerykanin, wtedy już od dziesięciu lat mieszkający w Piotrogrodzie i dobrze znający to miasto, odpowiadał w 1919 roku komisji amerykańskiego Senatu: [ ] Niedługo po marcowej rewolucji 1917 roku wszędzie [w Piotrogrodzie] widziało się grupy Żydów stających na ławkach, skrzynkach po mydle i innych podwyższeniach, i perorujących [ ]. Istniały ograniczenia dotyczące zamieszkiwania przez nich w Piotrogrodzie, jednak po rewolucji zlecieli się oni całymi stadami i większość agitatorów okazywała się Żydami [ ]; [byli to] odstępcy od wiary 38. Do Kronsztadu przyjechał na kilka dni przed krwawą rozprawą z sześćdziesięcioma oficerami (według przygotowanej listy) i został inicjatorem oraz przewodniczącym kronsztadzkiego Komitetu Ruchu Rewolucyjnego, student Chanoch. (Rozkaz komitetów: wszystkich co do jednego oficerów aresztować i osądzić. Ktoś pieczołowicie rozpowszechniał fałszywą informację [ ] prowokującą represje: najpierw w Kronsztadzie, później w Sveaborgu*, przy [ ] całkowitej nieokreśloności sytuacji, w której każdy wymysł wydawał się rzeczywistym faktem) 39. Następnie krwawą kronsztadzką sztafetę przejął niedouczony jeszcze psychoneurolog, doktor Roszal. (S.G. Roszal po przewrocie październikowym został komendantem Gatczyny* *, w listopadzie mianowano go komisarzem całego frontu rumuńskiego; zabity zaraz po przybyciu na miejsce) 40. Utworzono milicję rewolucyjną Wyspy Wasiljewskiej i to w jej imieniu zabierali głos Sołomon i Kapłun (przyszły krwawy pomocnik Zinowjewa). Piotrogrodzka adwokatura powołała specjalną komisję sprawdzającą zasadność zatrzymania osób aresztowanych w czasie rewolucji (a takich były w Piotrogrodzie tysiące), czyli służącą temu, by pozasądowo decydować o ich losie oraz o losie wszystkich byłych żandarmów i policjantów. Na czele owej komisji stanął pełnomocnik przysięgły Goldsztejn. Jednakże w niezrównanej opowieści podoficera Timofieja Kirpicznikowa, który rozpoczął uliczne rozruchy rewolucyjne, zapisało się, w marcu 1917 roku, i zachowało dla nas, nazwisko dociekliwego Jakowa Markowicza Fiszmana. (Z wdzięcznością powołałem się na tę notatkę w Czerwonym kole***). 37 А. Wołk, Poslednije piat dniej carskogo Pietrograda (23-28 fiewrala 1917). Dniewnik posledniego Pietrogradskogo Gradonaczalnika [w:] Chranienije Guwierskogo Instituta Wojny, Riewolucyi i Mira, s. 16 [maszynopis]. 38 Oktiabr skaja riewolucyja pieried sudom amierikanskich senatorow. Oficyalnyj otczot оwermenskoj komissii Senatа, Moskwa-Leningrad: GIZ, 1927, s. 5. * Svaeborg (Suomenlinna): twierdza w Helsinkach. 39 D.O. Zasławskij, W.А. Kantorowicz, Chronika Fiewralskoj riewolucyi, t. 1, Pietrograd: Byłoje, 1924, s. 63, 65. ** Gatczyna miasto leżące ok. 50 km na południowy zachód od Petersburga. 40 RJE, t. 2, s *** Czerwone koło (Krasnoje Koleso): (nieukończona) epopeja, cykl powieściowy Sołżenicyna o Rosji, którego akcja, rozpoczęta w 1914 r., miała kończyć się w 1945 r.; utwór zaplanowany był na 20 części, każda po kilka tomów. Ostatecznie autor ukończył 4 części (16 tomów), jedna z nich to przywołany wcześniej Marzec siedemnastego.

13 32 dwieście lat razem I oto Krótka encyklopedia podsumowuje: [ ] Żydzi po raz pierwszy w historii Rosji zajmowali wysokie stanowiska w centralnej oraz lokalnej administracji 41. Na samym szczycie, w Komitecie Wykonawczym Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich, który w tamtych miesiącach niezauważenie kierował krajem, wyróżnili się dwaj jego liderzy: Stiekłow-Nachamkis i Suchanow-Gimmer. Oni to, w nocy z 1 na 2 marca, podyktowali zadowolonemu z siebie i ślepemu Rządowi Tymczasowemu program z góry unieważniający jego władzę w całym okresie funkcjonowania. Zastanawiając się nad tym, G.А. Landau tłumaczy przyłączanie się Żydów do rewolucji regułą powszechnego zagarnięcia: Nieszczęście Rosji i nieszczęście rosyjskiego żydostwa polegało w tym, że skutki pierwszej rewolucji nie zostały jeszcze przetrawione, nie ułożyły się w nową strukturę, nie zdążyło wyrosnąć nowe pokolenie a już zdarzyła się wielka i ponad siły wojna. I kiedy nastąpił czas rozkładu, to zastał generację, która od samego początku była, w pewnym sensie, oparem poprzedniego przewrotu, zastał inercję wykorzenionej duchowości, bez ścisłego związku z chwilą, pokolenie przykute, z powodu swego umysłowego skostnienia, do przeżytej dziesięć lat wcześniej epoki. I organiczna rewolucyjność początku dwudziestego wieki stała się mechaniczną permanentną rewolucyjnością czasu wojny 42. W mojej wieloletniej i drobiazgowej pracy przyszło mi wnikać w sens rewolucji lutowej, a jednocześnie też w żydowską w niej rolę. Wyciągnąłem wnioski dla siebie i mogę teraz powtórzyć: nie, tej rewolucji nie zrobili Rosjanom Żydzi Rosjanie uczynili ją, bez wątpienia, sami. Myślę, że wystarczająco wykazałem to w Czerwonym kole. Samodzielnie doprowadziliśmy do tej katastrofy: nasz car pomazaniec, kręgi dworskie, pozbawieni talentu generałowie, zaskorupiali administratorzy, razem z nimi ich przeciwnicy: doborowa inteligencja, oktiabryści*, ziemianie, kadeci, rewolucyjni demokraci, socjaliści i rewolucjoniści, a także bandycka część rezerwistów, z pogardą przetrzymywanych w petersburskich koszarach. I w tym właśnie szła do nas zagłada. Wśród inteligencji było już wielu Żydów, ale to w żaden sposób nie daje podstaw do nazwania rewolucji żydowską. Przewroty można klasyfikować według ich głównych sił napędowych, i wtedy rewolucję lutową trzeba uznać za rosyjską, a dokładniej nawet: ruską. Jeżeli natomiast oceniać w taki sposób, jaki przyjęli socjologowie materialiści, czyli rozstrzygać, kto dzięki niej zyskał najwięcej albo najszybciej, albo najtrwalej, na długo, to można by nazwać ją inaczej. (Żydowską? Ale czy w takim razie także niemiecką? Początkowo Wilhelm zdecydowanie wygrał). Cała pozostała ludność rosyjska niemal od pierwszych chwil ponosiła tylko straty i doświadczała jedynie zniszczeń, co jednak nie czyni rewolucji nie rosyjską. Społeczność żydowska w Rosji otrzymała w lutym wszystko, o co walczyła, i przewrót październikowy naprawdę nie był jej już potrzebny. Wyjątek stanowiła ta chuligańska część zeświecczonej 41 KJE, t. 7, s G.A. Landau, Riewolucyonnyje idiei w jewriejskoj obszczestwiennosti [w:] RiJ, s * Oktiabryści, pot. październikowcy : członkowie centroprawicowej rosyjskiej partii politycznej Związek 17 Października (Sojuz 17 oktiabria).

14 Rozdział 27. O ASYMILACJI 33 młodzieży, która wraz ze swymi rosyjskimi braćmi internacjonalistami zgromadziła ładunek nienawiści do rosyjskiego ustroju państwowego i rwała się do pogłębiania rewolucji. I jak, pojąwszy to, miałem przejść przez Marzec siedemnastego, a następnie przez Kwiecień [siedemnastego]? Opisując rewolucję dosłownie godzina po godzinie, co rusz napotykałem w źródłach mnóstwo epizodów, rozmów na tematy żydowskie. Ale czy słusznie bym zrobił, gdyby to wszystko popłynęło na stronice Marca? Opanowałaby i książkę, i czytelników który to już raz w historii łatwa ostra pokusa, by wszystko zrzucić na Żydów, na ich działania i idee, by zobaczyć w nich główny powód wydarzeń, a tym samym odstąpić od poszukiwania rzeczywiście najważniejszych przyczyn. I aby do tego samooszukiwania się Rosjan nie doszło, uparcie, przez całą opowieść, znacznie ściszałem w Czerwonym kole żydowski temat (w porównaniu z tym, jak dźwięczał on wtedy w prasie, w powietrzu). Rewolucji lutowej dokonano rosyjskimi rękami, rosyjską nierozumnością. W tymże czasie, w jego ideologii, istotną, dominującą rolę odegrało owo absolutne nieprzejednanie wobec rosyjskiej historycznej władzy, do którego to nieprzejednania Rosjanie wystarczającego powodu nie mieli, natomiast Żydzi owszem. I rosyjska inteligencja przejęła to spojrzenie (o tym była już mowa w rozdziale 11). Szczególnie gwałtownie wzrosła ta zawziętość po procesie Bejlisa, i później, po masowej eksmisji Żydów w 1915 roku. Nieprzejednanie pokonało umiarkowanie. Jednakże inaczej patrzył na sprawę Komitet Wykonawczy Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich, powstały w pierwszych godzinach rewolucji. Organ ów, surowy gabinet cieni, pozbawił liberalny Rząd Tymczasowy wszelkiej rzeczywistej władzy, lecz, co było karygodne, nie wziął jej wprost i otwarcie w swoje ręce. Rozkazem numer 1 wydarł władzę oficerom i oparł się na rozpadającym się garnizonie piotrogrodzkim. To właśnie Komitet Wykonawczy a nie pełnomocnicy przysięgli, nie przedsiębiorcy leśni i nie bankierzy poprowadził kraj najkrótszą drogą ku zagładzie. Latem 1917 roku członek Komitetu Iosif Goldenberg tłumaczył francuskiemu dyplomacie* Claude owi Аnetowi: Rozkaz numer 1 to nie błąd; to była konieczność [ ]. W dniu, w którym zrobiliśmy rewolucję, zrozumieliśmy, że jeżeli nie zlikwidujemy starego wojska, to ono ją zgniecie. Musieliśmy wybierać pomiędzy armią a rewolucją, i nie wahaliśmy się: wybraliśmy tę ostatnią [...] [i zadaliśmy], ośmielam się powiedzieć, genialny cios 43. Oto w ten sposób, całkowicie świadomie, Komitet Wykonawczy, w szczytowym okresie wojny, zdezorganizował wojsko. Czy dopuścimy pytanie: kim były te tak skuteczne i fatalne jednostki tworzące IK [KW]? Dopuścimy; chociażby w odniesieniu do tego czasu, kiedy działania liderów gwałtownie zamieniały bieg historii. Trzeba też powiedzieć, że skład Komitetu bardzo zajmował i ludzi, i gazety w 1917 roku kiedy to liczni * Claude Anet (wł. Jean Schopfer) ( ) nie był dyplomatą, lecz francuskim pisarzem, dziennikarzem i tenisistą pochodzenia szwajcarskiego, naocznym świadkiem rewolucji październikowej jako korespondent gazety Le Journal. 43 C. Anet, La revolution russe. Juin-Novembre 1917, Paris 1918, s. 61.

15 34 dwieście lat razem jego członkowie występowali pod pseudonimami i przez dwa miesiące ukrywali się przed publicznością. Rządzili Rosją nie wiadomo kto. Potem okazało się, że było w nim dziesięciu żołnierzy, całkowicie pokazowych i głupkowatych, trzymanych na uboczu. Z trzydziestu pozostałych osób, faktycznie działających, ponad połowę stanowili Żydzi socjaliści. Byli tam też Rosjanie i mieszkańcy Kaukazu, i Łotysze, i Polacy. Rosjan mniej niż jedna czwarta. Umiarkowany socjalista W.B. Stankiewicz, zauważył, że [ ] zadziwiającą cechę składu osobowego Komitetu [stanowiła] ilość pierwiastka mniejszościowego [ ], zupełnie nieproporcjonalna do jego wielkości zarówno w Piotrogrodzie, jak i w kraju [ ]. Pytał: [ ] Czy to były szumowiny rosyjskiego społeczeństwa [ ]? Czy to następstwo grzechów starego reżimu, który siłą odrzucał elementy obconarodowe do partii lewicowych? A może po prostu rezultat wolnej konkurencji [ ]? I w takim razie [ ] otwarte pozostaje pytanie, kto bardziej winny ci obcy, którzy tam byli, czy też ci Rosjanie, których tam nie było, chociaż być mogli 44. Dla socjalisty może to stanowić w i n ę. А tak z życzliwości: w ogóle nie powinniśmy wpadać do tego rwącego i brudnego potoku ani my, ani wy, ani oni. 44 W.B. Stankiewicz, Wospominanija , Berlin: Izd-wo I.P. Ładyżnikowa, 1920, s. 86.

III 3 - Pytanie testowe WSPÓŁCZESNE SYSTEMY RZĄDÓW

III 3 - Pytanie testowe WSPÓŁCZESNE SYSTEMY RZĄDÓW III 3 - Pytanie testowe WSPÓŁCZESNE SYSTEMY RZĄDÓW T1: 1. Zasada incompatibilitas polega na: a) zakazie łączenia funkcji b) braku kompetencji do dokonania określonej czynności c) nakazie określonego zachowania

Bardziej szczegółowo

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. Warsztaty historyczne KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Śladami Józefa Piłsudskiego Część 2: DAŁ POLSCE WOLNOŚĆ, GRANICE, MOC SZACUNEK Podczas studiów Józef zaangażował

Bardziej szczegółowo

Do Polski, Rosji, SŁOWIAN!

Do Polski, Rosji, SŁOWIAN! Do Polski, Rosji, SŁOWIAN! Do Polski, Rosji, SŁOWIAN! Michał Bakunin Tłumaczył W. Koszyc Jirafa Roja Warszawa 2007 Copyright by Jirafa Roja, 2007 Tytuł oryginału: Russkim, polskim i wsiem sławianskim

Bardziej szczegółowo

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk).

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk). 1 Podstawowe prawa pokrzywdzonego: 1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art. 299 1 kpk). 2. Jeżeli pokrzywdzonym

Bardziej szczegółowo

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej 1. Wybory do sejmu ustawodawczego (1919r.) 26 stycznia 1919 r. przeprowadzono wybory w dawnym Królestwie i Galicji Zachodnie, w czerwcu 1919 dołączyli

Bardziej szczegółowo

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert IDEA Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego służy pogłębieniu refleksji nad polskim doświadczeniem konfrontacji z dwoma totalitaryzmami nazistowskim i komunistycznym. Został powołany

Bardziej szczegółowo

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku Teksty źródłowe Odezwa Rady Regencyjnej do Narodu Polskiego -11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego. Wobec grożącego niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku!

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Wraz z podręcznikiem oddajemy do twoich rąk zeszyt ćwiczeń. Zawarte są w nim różne polecenia i zadania. Powinny one pomóc ci zrozumieć zagadnienia omawiane w podręczniku

Bardziej szczegółowo

MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH

MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH S. PREZYDENCKI Ogólna charakterystyka: Rozdzielczość i względna równość kompetencji władzy ustawodawczej i wykonawczej Władza wykonawcza prezydent Władza ustawodawcza

Bardziej szczegółowo

1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI. Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu

1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI. Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu 1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu W 1945 roku skończyła się II wojna światowa. Był to największy, jak do tej pory, konflikt zbrojny na świecie. Po 6 latach ciężkich walk hitlerowskie

Bardziej szczegółowo

HOLOCAUST SIEDLECKICH ŻYDÓW

HOLOCAUST SIEDLECKICH ŻYDÓW HOLOCAUST SIEDLECKICH ŻYDÓW Żydzi osiedlili się w Siedlcach w połowie XVI wieku. Początkowo zajmowali się karczmarstwem, a później także rzemiosłami i kupiectwem. W roku 1794 została wybudowana żydowska

Bardziej szczegółowo

ZASADY NACZELNE USTROJU RP

ZASADY NACZELNE USTROJU RP ZASADY NACZELNE USTROJU RP Zasady naczelne ustroju RP Zawierają idee przewodnie ustawy zasadniczej. Są to normy prawne zawarte w Konstytucji, których szczególna doniosłość charakteryzuje się w tym, że

Bardziej szczegółowo

1. Wybuch rewolucji w Rosji

1. Wybuch rewolucji w Rosji Rewolucja 1905 roku 1. Wybuch rewolucji w Rosji Przyczyny 1. Przegrana wojna z Japonią 2. Przestarzały system ustrojowy 3. Zła sytuacja ekonomiczna Rosji 4. Bezpośrednia przyczyna krwawa niedziela Strajki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 84/2015 O KONFLIKCIE NA UKRAINIE I SANKCJACH GOSPODARCZYCH WOBEC ROSJI

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 84/2015 O KONFLIKCIE NA UKRAINIE I SANKCJACH GOSPODARCZYCH WOBEC ROSJI Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 84/2015 O KONFLIKCIE NA UKRAINIE I SANKCJACH GOSPODARCZYCH WOBEC ROSJI Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C.

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Rozdział II. Za wolną Polskę GRUPA A 0 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Wykrzyknąłem z uniesieniem [ ]: Niech żyje Polska wolna, cała i niepodległa!, co w ogóle

Bardziej szczegółowo

Mirosław Jeziorski, Krzysztof Płaska IPN

Mirosław Jeziorski, Krzysztof Płaska IPN BIULETYN IPN PISMO O NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI NR 1 2 (134 135), styczeń luty 2017 Mirosław Jeziorski, Krzysztof Płaska IPN Zbiór zastrzeżony odtajnianie na raty W początkowym okresie funkcjonowania IPN

Bardziej szczegółowo

Dr Ihar Melnikau: Władze bały się, że popsujemy im rocznicę 17 września

Dr Ihar Melnikau: Władze bały się, że popsujemy im rocznicę 17 września Dr Ihar Melnikau: Władze bały się, że popsujemy im rocznicę 17 września We wtorek straż pożarna zamknęła w Zasławiu wystawę poświęconą Białorusinom walczącym w szeregach polskiego wojska w kampanii wrześniowej.

Bardziej szczegółowo

CBŚP I KWP W KRAKOWIE ZATRZYMALI PODEJRZANYCH O PORWANIE DZIECKA DLA OKUPU

CBŚP I KWP W KRAKOWIE ZATRZYMALI PODEJRZANYCH O PORWANIE DZIECKA DLA OKUPU POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/152352,cbsp-i-kwp-w-krakowie-zatrzymali-podejrzanych-o-porwanie-dziecka-dla-okupu. html Wygenerowano: Piątek, 22 grudnia 2017, 01:23 CBŚP I KWP

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg)

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg) KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg) W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13 Spis treści Do Czytelnika.............................................. 11 Przedmowa................................................ 13 Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część

Bardziej szczegółowo

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas HISTORIA USTROJU POLSKI Autor: Marian Kallas Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Imię i nazwisko Szkoła.. 1. W którym roku uchwalono konstytucję kwietniową?... 2. Podaj lata, w jakich Piłsudski był Naczelnikiem Państwa?... 3. W jakiej tradycji

Bardziej szczegółowo

Państwo narodowe w Europie.

Państwo narodowe w Europie. Janusz Ostrowski Państwo narodowe w Europie. Zmierzch czy walka o przetrwanie? 2 Wydawnictwo MEDIA POLSKIE & e-bookowo Copyright by Janusz Ostrowski 2011 ISBN 978-83-7859-042-2 3 Spis treści Wstęp... 6

Bardziej szczegółowo

"Żył w świecie, który nie był gotowy na jego pomysły". T estament Kościuszki

Żył w świecie, który nie był gotowy na jego pomysły. T estament Kościuszki "Żył w świecie, który nie był gotowy na jego pomysły". T estament Kościuszki -Polacy niestety za często czują się ofiarami. Mieliśmy przecież takich bohaterów jak Kościuszko czy Sobieski. Nie możemy czekać,

Bardziej szczegółowo

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Spis treści Do Czytelnika Przedmowa Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo NIEDOSTETECZNY

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo NIEDOSTETECZNY Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo NIEDOSTETECZNY Nie zna pojęć: faszyzm, zimna wojna, stan wojenny, demokracja. Nie potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy. (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy. (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2004 r. Dz.U.2004.142.1505 2010.08.26 zm.wyn.z Dz.U.2009.161.1278 art. 1 pkt 62, art. 22 Istnieją późniejsze wersje tekstu ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości Sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 3. Rozdział III. Ziemie polskie w drugiej połowie XIX wieku. 1. Wśród poniższych zdań zaznacz zdanie fałszywe.

Sprawdzian nr 3. Rozdział III. Ziemie polskie w drugiej połowie XIX wieku. 1. Wśród poniższych zdań zaznacz zdanie fałszywe. Rozdział III. Ziemie polskie w drugiej połowie XIX wieku GRUPA A 1. Wśród poniższych zdań zaznacz zdanie fałszywe. Po upadku powstania styczniowego rząd rosyjski nadał Polakom autonomię. Celem działań

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909)

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk nr 909) U S T A W A z dnia 16 października 1992 r. o

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Romualda Spyt (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Romualda Spyt (sprawozdawca) Sygn. akt III SW 49/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 czerwca 2014 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Romualda Spyt (sprawozdawca) w sprawie z protestu

Bardziej szczegółowo

Pouczenie o przysługujących prawach

Pouczenie o przysługujących prawach Pouczenie o przysługujących prawach Ta ulotka zawiera ważne informacje dotyczące przysługujących Ci praw podczas pobytu na posterunku policji. Przez prawa rozumiemy ważne swobody i pomoc, z których zgodnie

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ Repertorium A numer 12693/2013 AKT NOTARIALNY Dnia czwartego listopada dwa tysiące trzynastego roku (04.11.2013 r.), przed notariuszem Wojciechem Kurzeją, w jego Kancelarii Notarialnej w Chorzowie, przy

Bardziej szczegółowo

POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ. Łukasz Leśniak IVti

POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ. Łukasz Leśniak IVti POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ Łukasz Leśniak IVti W początkowej fazie drugiej wojny światowej rząd polski w skutek działań wojennych musiał ewakuować się poza granice kraju. Po agresji sowieckiej

Bardziej szczegółowo

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ 70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ Wojna 1939-1945 była konfliktem globalnym prowadzonym na terytoriach: Europy, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/galeria/402834,5,niemcy-atakuja-polske-ii-wojna-swiatowa-na-zdjeciach-koszmar-ii-wojny-swiatowej-zobacz-zdjecia.html

Bardziej szczegółowo

Ocena Demokracji i Rządów Prawa w Polsce

Ocena Demokracji i Rządów Prawa w Polsce Ocena Demokracji i Rządów Prawa w Polsce dla Wyniki badania Metodologia i cele badania Badanie zostało przeprowadzone w dniach 24.05-3.06.2013 metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1118 USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji Uznając, że powinnością Państwa Polskiego jest umożliwienie repatriacji Polakom, którzy pozostali na Wschodzie, a zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ O TOŻSAMOŚCI POLAKÓW BS/62/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, KWIECIEŃ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ O TOŻSAMOŚCI POLAKÓW BS/62/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, KWIECIEŃ 2002 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Dz.U FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII. Art. 173.

Dz.U FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII. Art. 173. Dz.U.97.78.483 FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII SĄDY I TRYBUNAŁY Art. 173. Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezaleŝną

Bardziej szczegółowo

Ukraina: Nowe "antyterrorystyczne" ustawy niosą groźbę poważnego naruszenia podstawowych praw człowieka

Ukraina: Nowe antyterrorystyczne ustawy niosą groźbę poważnego naruszenia podstawowych praw człowieka Fundacja Otwarty Dialog Al. J. Ch. Szucha 11a/21 00-580 Warszawa T: +48 22 307 11 22 Ukraina: Nowe "antyterrorystyczne" ustawy niosą groźbę poważnego naruszenia podstawowych praw człowieka 1. Wstęp W dniach

Bardziej szczegółowo

Nowy kształt Europy. Historia Polski Klasa VI SP

Nowy kształt Europy. Historia Polski Klasa VI SP Nowy kształt Europy Historia Polski Klasa VI SP Plan zajęć Powtórzenie Koniec pięknej epoki I wojna światowa Europa po wojnie Ćwiczenia Podsumowanie Praca domowa Bibliografia Praca domowa "Powiedz, co

Bardziej szczegółowo

Wady i zalety starego i nowego systemu

Wady i zalety starego i nowego systemu TNS 014 K.08/14 Informacja o badaniu Jedni twierdzą, że za komuny było lepiej", inni wręcz przeciwnie mówią, że nigdy nie było tak dobrze, jak teraz. Co denerwowało nas w poprzednim systemie, a co denerwuje

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 1 Sprawa Edwarda Paucza 2 Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej 3 Litwa 4 Sprawy ewakuacyjne Francja 5 M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 6 Polski Czerwony Krzyż 7

Bardziej szczegółowo

WYBUCHAJĄCE KROPKI ROZDZIAŁ 1 MASZYNY

WYBUCHAJĄCE KROPKI ROZDZIAŁ 1 MASZYNY WYBUCHAJĄCE KROPKI ROZDZIAŁ 1 MASZYNY Witaj w podróży. Jest to podróż matematyczna oparta na historii mojej, Jamesa, która jednak nie wydarzyła się naprawdę. Kiedy byłem dzieckiem, wynalazłem maszynę -

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ KTO NAPRAWDĘ RZĄDZI W POLSCE? BS/164/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2003

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ KTO NAPRAWDĘ RZĄDZI W POLSCE? BS/164/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2003 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawla II w Worcester Opracował: Maciej Liegmann 30/03hj8988765 03/03/2012r. Wspólna decyzja? Anglia i co dalej? Ja i Anglia. Wielka

Bardziej szczegółowo

MICHAIŁ DARAGAN. Życzliwy gubernator i jego dokonania

MICHAIŁ DARAGAN. Życzliwy gubernator i jego dokonania MICHAIŁ DARAGAN Życzliwy gubernator i jego dokonania RODZINA Szlachecka rodzina Daraganów bierze swój początek z dwóch ziem ukraińskich. Najstarszym znanym przodkiem gubernatora był jego pradziadek Iwan

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WZROST NASTROJÓW ANTYWOJENNYCH BS/51/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2003

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WZROST NASTROJÓW ANTYWOJENNYCH BS/51/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2003 CBOS CENTRUM BADANIA OPIN SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Za kołem podbiegunowym. O 12UTC notowano 30.5 C w Kevo (69 45 N), 29.7 C w Tanabru (70 12 N), 29.2 C było w Karasjok.

Za kołem podbiegunowym. O 12UTC notowano 30.5 C w Kevo (69 45 N), 29.7 C w Tanabru (70 12 N), 29.2 C było w Karasjok. Dziś jeszcze cieplej Za kołem podbiegunowym. O 12UTC notowano 30.5 C w Kevo (69 45 N), 29.7 C w Tanabru (70 12 N), 29.2 C było w Karasjok. Ponownie padły rekordy ciepła m.in. w Tromsø, gdzie temperatura

Bardziej szczegółowo

225. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

225. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 225. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791-2016 Polska w przededniu katastrofy Rozbiór (kraju) oznacza zabranie części kraju przez inny często wbrew woli jego mieszkańców a nawet bez wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ PRZEDMOWA ROZDZIAŁ I. ZMIANY USTROJU POLITYCZNEGO POLSKI W LATACH 1944-1997 1. Pojęcie ustroju politycznego i jego periodyzacja 2. Okres Krajowej

Bardziej szczegółowo

Na Zachodzie lepiej niż u nas w Rosji - Rosjanie o Rosji, Polsce i Niemczech

Na Zachodzie lepiej niż u nas w Rosji - Rosjanie o Rosji, Polsce i Niemczech Na Zachodzie lepiej niż u nas w Rosji - Rosjanie o Rosji, Polsce i Niemczech Komunikat z badań Instytutu Spraw Publicznych Coraz więcej Rosjan wychodzi na ulice, aby wyrazić swoje niezadowolenie z sytuacji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ BS/14/11/95 GROŹNIE W GROZNYM KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, STYCZEŃ 95

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ BS/14/11/95 GROŹNIE W GROZNYM KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, STYCZEŃ 95 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET: http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r.

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach

Bardziej szczegółowo

Prawda i kłamstwo o Katyniu

Prawda i kłamstwo o Katyniu Zofia Szczepańczyk opiekunowie : mgr Ewa Lenartowicz mgr Zbigniew Poloczek Prawda i kłamstwo o Katyniu Ilustrowany Kurier polski Warszawa,17.04.1943r. Oficerowie polscy ofiarami okrucieństw bolszewickich

Bardziej szczegółowo

Antony Polonsky. Stosunki polsko-żydowskie od 1984 roku: Refleksje uczestnika

Antony Polonsky. Stosunki polsko-żydowskie od 1984 roku: Refleksje uczestnika Antony Polonsky Stosunki polsko-żydowskie od 1984 roku: Refleksje uczestnika Stosunki polsko-żydowskie od 1984 roku: Refleksje uczestnika Antony Polonsky Stosunki polsko-żydowskie od 1984 roku: Refleksje

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze II

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze II Postępowanie karne Cje I Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Uprawnienia stron postępowania przygotowawczego 1) uprawnienia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE? Poradnik krok po kroku

JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE? Poradnik krok po kroku JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE? Poradnik krok po kroku Stowarzyszenie jest zakładane na zebraniu założycielskim przez co najmniej 15 osób, które stają się członkami założycielami stowarzyszenia. Kto może założyć

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320)

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) Spis treści Do Czytelnika 5 Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) 1.1. Początki i rozwój państwa polskiego (do 1138). Rozbicie dzielnicowe i dążenia

Bardziej szczegółowo

OSTATNIA NARADA CZŁONKÓW WKR

OSTATNIA NARADA CZŁONKÓW WKR OSTATNIA NARADA CZŁONKÓW WKR /09.05.2013 R./ W Dzień Zwycięstwa (w Polsce obchodzone jako Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności) święto państwowe obchodzone 9 maja z okazji zakończenia II wojny światowej

Bardziej szczegółowo

USTRÓJ POLITYCZNY: PARLAMENT:

USTRÓJ POLITYCZNY: PARLAMENT: USTRÓJ POLITYCZNY: Francja jest republiką o systemie semiprezydenckim. Konstytucja przyjęta została w referendum w 1958 roku. Modyfikowana była w latach 1962 oraz 1995. Głową państwa jest prezydent wybierany

Bardziej szczegółowo

Prawo tworzenia stowarzyszeń, członkowstwo, władze.

Prawo tworzenia stowarzyszeń, członkowstwo, władze. Prawo tworzenia stowarzyszeń, członkowstwo, władze. 1. Komu przysługuje prawo tworzenia. Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje: obywatelom polskim, mającym pełną zdolność do czynności prawnych, którzy

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI GRUDZIEŃ 2011 Numer zadania 1. 2.

Bardziej szczegółowo

7 Złotych Zasad Uczestnictwa

7 Złotych Zasad Uczestnictwa 7 Złotych Zasad Uczestnictwa Złota Zasada nr 1: Zrozumienie moich praw Powinno mi się przekazać informacje dotyczące przysługujących mi praw. Muszę zrozumieć, dlaczego ważne jest, aby mnie słuchano i poważnie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH CBOS BRYTYJCZYCY I POLACY O ROZSZERZENIU UNII EUROPEJSKIEJ BS/46/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH CBOS BRYTYJCZYCY I POLACY O ROZSZERZENIU UNII EUROPEJSKIEJ BS/46/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 http://www.cbos.pl sekretariat@cbos.pl SEKRETARIAT 629-35 - 69, 628-37

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt III SW 54/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 czerwca 2014 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn w sprawie z protestu wyborczego

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRAW OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH LUB ETNICZNYCH, RELIGIJNYCH I JĘZYKOWYCH

DEKLARACJA PRAW OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH LUB ETNICZNYCH, RELIGIJNYCH I JĘZYKOWYCH DEKLARACJA PRAW OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH LUB ETNICZNYCH, RELIGIJNYCH I JĘZYKOWYCH rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 47/135 przyjęta i proklamowana w dniu 10 grudnia 1992 roku Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI "Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości". Józef Piłsudski Po 123 latach zaborów Polacy doczekali się odzyskania niepodległości.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie zmieniają?

Dlaczego poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie zmieniają? Dlaczego poprawki do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym niczego nie zmieniają? W toczącym się procesie legislacyjnym nad poselskim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy 1727) zostały zgłoszone

Bardziej szczegółowo

Życie i działalność Józefa Piłsudskiego. Życie i działalność Józefa Piłsudskiego

Życie i działalność Józefa Piłsudskiego. Życie i działalność Józefa Piłsudskiego Życie i działalność Józefa Piłsudskiego Życie i działalność Józefa Piłsudskiego -5.12.1867 na świat przychodzi w Zułowie (Wileńszczyzna ) Józef Klemens Piłsudski. - Był jednym z dwunastu dzieci Józefa

Bardziej szczegółowo

Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą.

Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Element działań wojennych kampanii wrześniowej pierwszej kampanii

Bardziej szczegółowo

Mao Tse-tung. Dwojaki los Chin

Mao Tse-tung. Dwojaki los Chin Mao Tse-tung Dwojaki los Chin http://maopd.wordpress.com/ Przemówienie Towarzysza Mao Tse-tunga z okazji otwarcia VII Zjazdu Komunistycznej Partii Chin wygłoszone 23 kwietnia 1945 roku. Maoistowski Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi. Załącznik Nr 2 do Statutu

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi. Załącznik Nr 2 do Statutu REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi Załącznik Nr 2 do Statutu Słowo wstępne Samorządności nie tworzą władze - nie polega ona na tym, by kilkoro wybranych

Bardziej szczegółowo

1. Republika i jej społeczeństwo

1. Republika i jej społeczeństwo Republika Rzymska 1. Republika i jej społeczeństwo Od 509 roku p.n.e. Rzym jest republiką Na podstawie tekstu ze s. 163-164 uzupełnić diagram SPOŁECZEŃSTWO RZYMSKIE Patrycjusze Plebejusze Niewolnicy PATRYCJUSZE

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE POUCZENIE PODEJRZANEGO

ZAWIADOMIENIE POUCZENIE PODEJRZANEGO PROKUilATUHA OKRĘGOWA lii. Gon. Władysława Andersa 34A Koszalin, dnia ^TM.. grudnia 2016 r. 75-950 K O S Z A L I N ; tel. 094-342-86-97. fax 094-342-24-17 PO V Ds. 40.2016 ZAWIADOMIENIE Sekretariat Prokuratury

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl 13 LAT PO 13 GRUDNIA

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl 13 LAT PO 13 GRUDNIA CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

*** PROJEKT ZALECENIA

*** PROJEKT ZALECENIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 30.1.2014 2013/0120B(NLE) *** PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2011 BS/47/2011 POLACY O SYTUACJI W LIBII

Warszawa, kwiecień 2011 BS/47/2011 POLACY O SYTUACJI W LIBII Warszawa, kwiecień 2011 BS/47/2011 POLACY O SYTUACJI W LIBII Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46

Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46 Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia Podstawy prawne stosowanych procedur:

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia Podstawy prawne stosowanych procedur: Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia Podstawy prawne stosowanych procedur: 1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz. U. z 1982 r. Nr 35 poz. 228 z p.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Projekt USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt III SW 39/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 czerwca 2014 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn w sprawie z protestu wyborczego

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O DZIAŁANIACH WOJENNYCH W AFGANISTANIE I LISTACH ZAWIERAJĄCYCH RZEKOME BAKTERIE WĄGLIKA BS/172/2001

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O DZIAŁANIACH WOJENNYCH W AFGANISTANIE I LISTACH ZAWIERAJĄCYCH RZEKOME BAKTERIE WĄGLIKA BS/172/2001 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Karpacki Oddział Straży Granicznej

Karpacki Oddział Straży Granicznej Karpacki Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.karpacki.strazgraniczna.pl/ko/komenda/izba-tradycji/17648,izba-tradycji.html Wygenerowano: Czwartek, 19 października 2017, 23:53 Izba Tradycji Autor:

Bardziej szczegółowo

Ocena dążeń Rosji i konfliktu rosyjsko-gruzińskiego

Ocena dążeń Rosji i konfliktu rosyjsko-gruzińskiego Ocena dążeń Rosji i konfliktu rosyjsko-gruzińskiego Wyniki badań Instytutu Spraw Publicznych Rosja i Niemcy zawsze należały do sąsiadów, z którymi Polacy wiązali największe obawy. Wojna rosyjsko-gruzińska

Bardziej szczegółowo

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r.

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r. Protokół XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 14 listopada 2012r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2014 ISSN 2353-5822 NR 119/2014 KONFLIKT UKRAIŃSKI I WOJNA HANDLOWA Z ROSJĄ

Warszawa, sierpień 2014 ISSN 2353-5822 NR 119/2014 KONFLIKT UKRAIŃSKI I WOJNA HANDLOWA Z ROSJĄ Warszawa, sierpień 2014 ISSN 2353-5822 NR 119/2014 KONFLIKT UKRAIŃSKI I WOJNA HANDLOWA Z ROSJĄ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 131/48 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/779 z dnia 18 maja 2016 r. ustanawiające jednolite zasady dotyczące procedur ustalania, czy dany wyrób tytoniowy ma aromat charakterystyczny (Tekst

Bardziej szczegółowo

, , PREFERENCJE WYBORCZE W PAŹDZIERNIKU 96 WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 96

, , PREFERENCJE WYBORCZE W PAŹDZIERNIKU 96 WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 96 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Co wolno dziennikarzowi?

Co wolno dziennikarzowi? Co wolno dziennikarzowi? Co w dziennikarstwie jest etyczne? Co i rusz czytamy słowa oburzenia na dziennikarzy za ich udział w wojnie politycznej, po jej lewej, bądź prawej stronie. Wydawało się, że różnimy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa Opracowano na podstawie: Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz.

Bardziej szczegółowo

:10 AK / Expo

:10 AK / Expo 01-12-17 1/6 06.04.2017 13:10 AK / Expo Po dwóch dniach spędzonych w Warszawie, delegacja Międzynarodowego Biura Wystaw oceniająca polską kandydaturę do organizacji EXPO 2022 przyjechała do. Podczas obecności

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Stosunek do przyjmowania uchodźców w Polsce i w Czechach NR 54/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Stosunek do przyjmowania uchodźców w Polsce i w Czechach NR 54/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 54/2016 ISSN 2353-5822 Stosunek do przyjmowania uchodźców w Polsce i w Czechach Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Jak uniknąć stania się ofiarą handlu ludźmi w związku z podjęciem pracy poza granicami kraju

Jak uniknąć stania się ofiarą handlu ludźmi w związku z podjęciem pracy poza granicami kraju Jak uniknąć stania się ofiarą handlu ludźmi w związku z podjęciem pracy poza granicami kraju dopełnić formalności, zgromadzić pozwolenia, zaświadczenia o kwalifikacjach zawodowych, ubezpieczyć się od następstw

Bardziej szczegółowo

OPINIE LUDNOŚCI Z KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWEJ O IMIGRANTACH I UCHODŹCACH

OPINIE LUDNOŚCI Z KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWEJ O IMIGRANTACH I UCHODŹCACH BS/60/2005 OPINIE LUDNOŚCI Z KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWEJ O IMIGRANTACH I UCHODŹCACH KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2005 PRZEDRUK MATERIAŁÓW CBOS W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ORAZ WYKORZYSTANIE DANYCH EMPIRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Konstytucja 3 maja 1791 roku

Konstytucja 3 maja 1791 roku Konstytucja 3 maja 1791 roku 3 maja, jak co roku, będziemy świętować uchwalenie konstytucji. Choć od tego wydarzenia minęło 226 lat, Polacy wciąż o nim pamiętają. Dlaczego jest ono tak istotne? Jaki wpływ

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... 1) w art. 10 dotychczasową treść oznacza się art. 10 ust. 1 i dodaje się ustęp 2 w brzmieniu:

Ustawa z dnia... 1) w art. 10 dotychczasową treść oznacza się art. 10 ust. 1 i dodaje się ustęp 2 w brzmieniu: Ustawa z dnia... PROJEKT o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony

Bardziej szczegółowo