Nr 1 (2011/2012) EwW&MaG, Katarzyna Chodak. Wystąpienie pana Dyrektora mgr S. Parysia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 1 (2011/2012) EwW&MaG, Katarzyna Chodak. Wystąpienie pana Dyrektora mgr S. Parysia"

Transkrypt

1 Nr 1 (2011/2012) Wrzesień Październik Po ponad dziewięciu miesiącach nauki przyszedł czas na odpoczynek. Wszyscy z radością zakończyliśmy rok szkolny, ale jak wiadomo to, co dobre szybko się kończy. Tak samo było z wakacjami. Dlatego 1 września 2011 roku po raz kolejny rozpoczęliśmy rok szkolny. Wszyscy uczniowie zebrali się przed budynkiem szkoły i w uroczystym przemarszu dotarli do kościoła. Uczniowie wraz z gronem pedagogicznym na czele z panem dyrektorem uczestniczyli w uroczystej Mszy św., którą celebrował ks. Wiesław Lisowicz. Po zakończeniu Eucharystii wszyscy zebrani udali się do szkoły na uroczystą akademię, której tematem była 72 rocznica wybuchu II wojny światowej przygotowali uczniowie klasy IIc oraz IIa pod opieką pani Bogumiły Matysek i pana Dariusza Mormola. Dla nas wszystkich była ona przypomnieniem cięŝkiego dla polskiego narodu okresu. Choć w obecnym na sali gronie nie znajdowali się Ŝadni uczestnicy wojny wszyscy znają wojenne opowiadania od naszych dziadków i pradziadków. Uroczystość uświetnił występ chóru. Po akademii kaŝda klasa udała się do swoich sal lekcyjnych na krótkie klasowe spotkanie organizacyjne. Wystąpienie pana Dyrektora mgr S. Parysia EwW&MaG, Katarzyna Chodak 1

2 Drogi czytelniku! Na pewno jesteś juŝ wypoczęty po wakacjach. A moŝe nie moŝesz o nich zapomnieć? Redakcja Wieści przedkłada Ci ten pierwszy numer gazetki w nowym roku szkolnym. Mamy nadzieję, Ŝe czujesz się w pełni gimnazjalistą więc przeczytanie tej gazetki powinno być dla Ciebie prawie obowiązkiem. śyczymy wszystkim udanego nowego roku szkolnego oraz samych sukcesów. Redakcja W dniu roku odbyło się ognisko integracyjne w Brzezinach dla uczniów wszystkich klas pierwszych pod opieką ich wychowawców. Celem tego spotkania było poznanie i zaprzyjaźnienie się uczniów oraz kilka rozrywek na dobry początek roku szkolnego. Po przyjeździe na miejsce uczestnicy przywitali się z miłymi gospodarzami i zaproszeni do wspólnej zabawy usiedli przy grillu. Zaserwowano pyszne jedzenie i ciepłą herbatę. Wśród gwaru i wesołych rozmów szybko mijał czas. Uczniowie mieli okazje sprawdzić się w wielu ciekawych konkurencjach. Było duŝo zabaw i konkursów na przykład karaoke, w której młodzieŝ bardzo chętnie brała udział, czy teŝ tańce. Oprócz tego było wiele konkurencji sportowych, chociaŝby siatkówka, przeciąganie liny, gra w babingtona oraz trampolina. Wszyscy bawili się fantastycznie i z pewnością zdobyli nowych przyjaciół. Ponadto kaŝda klasa uwieczniła tę chwilę na pamiątkowej fotografii wraz z swoim wychowawcą. Na koniec gospodarz podziękował za przybycie i zaprosił na nas tępny r a z. Wszystkim pierwszoklasistom podobało się w Brzezinach i cieszyli się Ŝe mieli okazję do takich atrakcji. Beata Gąsior kl III d 2

3 Publiczne Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki, podobnie jak w latach poprzednich, uczestniczyło w akcji Sprzątanie Świata. W dniu 15 września 2011r. uczniowie klas: II a, II b, II c, II d i II e oczyszczali ze śmieci przydzielony im teren. Z napełnionymi papierkami, puszkami i opakowaniami workami uczniowie wrócili do szkoły, gdzie odpowiedzialne osoby zajęły się segregacją, trzeba przyznać, dość pokaźnej sterty śmieci. Dnia 16 września odbył się apel zorganizowany przez szkolne koło PCK oraz LOP pod patronatem pani Małgorzaty Jarosz oraz pani Anny Waszczuk. Uczniowie starali się uświadomić nam (lub moŝe po prostu przypomnieć) jak waŝna dla zwierząt i środowiska w którym Ŝyjemy, a nawet dla nas samych jest segregacja śmieci oraz dbanie o czystość otaczającego nas świata. Podczas przedstawienia aktorzy pokazywali nam jak segregować śmieci. Poznaliśmy równieŝ wiele innych sposobów na oczyszczanie środowiska. Dowiedzieliśmy się takŝe, Ŝe nawet bardzo drobna i niepozorna czynność jaką jest mycie pędzelka z farby olejnej moŝe (w nie wielkim stopniu) zaszkodzić środowisku. Podczas apelu mieliśmy okazję usłyszeć zmienioną wersję piosenki stokrotka, która pokazała nam w jakie sytuacji postawiliśmy faunę i florę. Sprzątanie Świata jest niebywale potrzebną akcją, która ma na celu zachęcanie ludzi do działania, naukę odpowiedzialności, powinno pobudzać inicjatywę i pomysłowość młodego pokolenia. Tego typu akcje mają szansę zaowocować chęcią dbania o środowisko i udowadniają, Ŝe są niezwykle istotnym narzędziem w procesie edukacji młodego pokolenia. EwW&MaG, Sylwia Stasik, kl. II d Wycieczka do Trzcinicy W dniu roku, odbyła się wycieczka do Trzcinicy - 5 kilometrów za Jasłem. Organizatorem był nauczyciel historii pan Paweł Wośko. Uczestnikami wycieczki były wszystkie klasy pierwsze gimnazjum wraz z wychowawcami. Celem wyjazdu było zwiedzanie skansenu archeologicznego Karpacka Troja oraz mała lekcja historii tamtejszej osady. Stanowisko w Trzcinicy, jako wczesnośredniowieczny gród słowiański i najlepiej do dziś zachowany obiekt obronny z tego okresu na Podkarpaciu, od dawna cieszy się zainteresowaniem archeologów: pierwsze prace wykopaliskowe prowadzone były juŝ przed I wojną światową, a później w latach Po dotarciu 3

4 Klasa Id z wychowawca panią mgr L. Woźny na miejsce uczniowie mieli okazję posłuchać krótkiego wstępu na temat skansenu. Zwiedzanie otwarła wystawa obrazująca Ŝycie mieszkańców Trzcinicy w poszczególnych epokach. MoŜna na niej było obejrzeć m.in. liczne zabytki archeologiczne. W trakcie prowadzonych w latach 90. XX w. prac archeologicznych znaleziono ok. 160 tys. róŝnego rodzaju zabytkowych przedmiotów z epoki kamienia, brązu i Ŝelaza. Przedstawieni ludzie ukazywali swój tryb Ŝycia m.in. w jaki sposób ubierały się kobiety zamęŝne oraz działalność gospodarczą, chociaŝby hodowlę zwierząt, czy uprawę pól. Następnie uczestnicy zwiedzali chaty z przełomu epoki, w których widniały zachowane rekonstrukcje pieców i palenisk, niedopalone kawałki drewna, gliniane naczynia, Uczestnicy wyjazdu zmęczeni trudem zwiedzania a nawet prymitywne meble. Dachy były pokryte strzechą lub trzciną. Na koniec wszyscy oglądnęli 30 minutowy film obrazujący historię osady oraz postęp w jej rozbudowie. Wycieczka z pewnością była udana i bardzo ciekawa. Wszyscy wrócili zadowoleni i pełni podziwu dla przodków Ŝyjących w dawnych czasach. Beata Gąsior kl.iii d 4

5 Przedstawiciele SU składają Ŝyczenia Uczniowie klasy III b i III c Dnia 13 października 2011 roku odbyła się w naszej szkole akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej powszechnie znanego jak Dzień Nauczyciela. Została ono przygotowana przez klasę III b i III c pod opieką pani Alicji Paryś i pana Waldemara Ciołkosza. Celem tej uroczystość było wyraŝenie szacunku i podziękowanie, za trud włoŝony w naszą edukację skierowane w stronę naszych drogich nauczycieli. Akademia ozdobiona była oprawą muzyczną. Śpiewały: Mariola Sikora i Anna Gąsior. W trakcie nauczycielom zostały rozdane róŝe, jako wyraz naszej wdzięczności. EwW&MaG 19 października w naszej szkole obchodzony jest Dzień Patrona, którym jest błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Jest to szczególny dzień dla naszego gimnazjum. Tego dnia zebrali się wszyscy uczniowie odświętnie ubrani. Odbyły się lekcje z wychowawcami poświęcone osobie naszego patrona. Po zajęciach uczniowie wraz z wychowawcami zebrali się na placu przed szkołą i ustawili się w uroczystym szyku do wyjścia do kościoła. Jako pierwszy poczet sztandarowy z sztandarem naszej szkoły, za nim gimnazjalny oddział Strzelca, a następnie klasy: od 1a do 3e. Wszyscy zebrali się na Mszy Świętej, która odbyła się o godzinie 10:00, pod przewodnictwem księdza Wiesława Lisowicza. Po Mszy Świętej wszyscy w takim samym szyku wrócili do szkoły. Na sali gimnastycznej pan wicedyrektor Mariusz Mosior rozpoczął kolejną część. Został wprowadzony sztandar szkoły, a następnie odśpiewany hymn państwowy i hymn szkoły. Następnie pan mgr Paweł Wośko wygłosił okolicznościowe przemówienie. Następnym punktem uroczystości było ślubowanie klas pierwszych na sztan- 5

6 dar. Ślubowanie złoŝyli przedstawiciele absolwentów z kaŝdej szkoły podstawowej na terenie gminy. Następnie odbyła się cześć artystyczna przygotowana przez klasę 3 d oraz 2 b z wychowawcami panią mgr Barbarą Hendzel oraz panią mgr Katarzyną Szczyrek. Na akademii uczniowie bardzo wzruszająco przedstawili Ŝycie, działalność oraz okoliczności śmierci księdza Jerzego. Nie zabrakło pięknych pieśni oraz wierszy. Nasi gimnazjaliści wczuli się w powagę wierszy, tekstów i piosenek. Postarali się równieŝ o bardzo piękne dekoracje. Całość zrobiła na wszystkich bardzo wielkie wraŝenie. WraŜliwi podczas recytacji uczennicy Beaty Gąsior uczennicy klasy 3 d na pewno nie mogli powstrzymać łez. Jej wiersz mówił o ostatnich chwilach naszego patrona przed śmiercią. Te słowa skierowane były do matki księdza Jerzego Popiełuszki. Osobiście jestem pełna podziwu dla tych uczniów i bardzo im gratuluję. Akademię uświetnił występ chóru szkolnego. Członkowie gimnazjalnego oddziału Strzelca pełnili wartę przed tablica poświęconą Patronowi Gimnazjum. Byli takŝe obecni w czasie trwania akademii. Gabrysia Rębisz kl. 3d Zbiórka przed szkołą 6 Uroczysty przemarsz do kościoła parafialnego

7 Podczas Mszy św. Ślubowanie uczniów klas pierwszych ZłoŜenie kwiatów pod tablica Patrona Gimnazjum Uczniowie klasy III b i III d akademia 7

8 30 września odbył się Turniej Piłki NoŜnej Dziewcząt o Puchar Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Młp. Nie zabrakło tam reprezentacji naszej szkoły pod opieką pana Mariusza Mosiora w składzie: Anna Szpara III A - kapitan, Kinga Walczyk II D, Małgorzata Kokota II D, Adrianna Lepak III E, Edyta Lepak I D, Gabriela Duser II A, Marzena Skałuba II A, Karolina Sobczyńska II C, Natalia Łuszcz II C, Marlena Wójcie I B, Marcelina Cabaj I B, Joanna Kulig I B. Pierwszy mecz dziewczyny wygrały z ZS Ropczyce 1:0 (bramka G. Duwer). Kolejne spotkania nie poszły jednak juŝ tak dobrze. Najpierw dziewczyny przegrały z ZS Agrot. Ropczyce 0:4, potem z LO Sędziszów 0:2 i na końcu z LO Ropczyce 0:4. Ostatecznie nasza reprezentacja zajęła 4 miejsce z wynikiem 3 pkt. 11 października reprezentacja naszego gimnazjum w piłce noŝnej dziewcząt wzięła udział w XIV edycji turnieju piłkarskiego Coca Cola Cup 2012 w Połomi. Oto wyniki meczów: Wielopole Skrz. Połomia 5:0 Połomia - Gim. Nr 1 StrzyŜów 0:0 Wielopole Skrz. Gim nr 1 StrzyŜów 3:2 Gimnazjum Godowa nie zgłosiło się, więc wszystkim uczestnikom w meczach z tą druŝyną przyznano walkower 3:0. W ten sposób nasze dziewczyny awansowały do II rundy eliminacyjnej turnieju, która odbyła się r. w Krośnie. Tam zremisowały z Lubatową i przegrały z Miejscem Piastowym. Rafał Bokota kl. IId Reprezentacja dziewcząt z opiekunem p. mgr M. Mosiorem Dnia 21 września 2011 roku o godzinie 10:00 w Sędziszowie Małopolskim odbyły się indywidualne mistrzostwa w lekkiej atletyce. W zawodach tych wzięli udział uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim. W biegu na 100 m wzięły udział; Małgorzata Bokota kl II d, Dorota Winiarz kl III e, Beata 8

9 Wajda kl I c. W biegu na 300 m uczestniczyły Justyna Trałka kl III b, Sylwia Rudnicka kl III b, Magdalena Raś kl III a. W biegu na 600 m brały udział Anna Świstak kl III b, Karolina Sobczyńska kl II c. W sztafecie pobiegły: Małgorzata Bokota kl II d, Adrianna Lepak kl III e, Dorota Winiarz kl III e, Beata Wajda kl III c. W pchnięciu kulą uczestniczyły Katarzyna Chodak kl II d, Adrianna Lepak kl III e, Edyta Cynarska kl III d. W skoku w dal naszą szkołę reprezentowały: Justyna Stasiowska kl II d, Gabriela Duwer kl II a, Sylwia Chmiel kl III d. Adrianna Lepak zajęła pierwsze miejsce w pchnięciu kulą i zakwalifikowała się na zawody wojewódzkie w których wzięła udział. Następnie Karolina Sobczyńska zajęła trzecie miejsce w biegu na 600 m, niestety nie dostała się na dalszy szczebel zawodów. Edyta Cynarska kl. III d NASZ PATRON BŁ. KS. JERZY POPIEŁUSZKO Zwykły święty "Był człowiekiem z krwi i kości. Zupełnie zwyczajny, szary" uczeń, ministrant, kleryk, ksiądz. Przeciętnie zdolny. Nie urodził się święty, miał swoje słabości... Jego postać moŝe być zachętą dla wszystkich średnich i przeciętnych, którzy myślą, Ŝe świętość jest tylko dla wielkich i wybranych". Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko - bardzo duŝo poświęciliśmy czasu aby go lepiej poznać, ale czy tak naprawdę wiemy kim był ks. Jerzy i dlaczego jest dla nas wzorem? Znamy datę urodzenia, śmierci i inne waŝne daty w Jego Ŝyciu... Znamy jego Ŝyciorys, ale czy znamy ks. Jerzego? Mistrz budowania relacji Ks. Popiełuszko po prostu lubił ludzi. Bez narzucania i natręctwa potrafił się naprawdę głęboko zainteresować drugim człowiekiem, jego Ŝyciem i problemami. Szanował kaŝdego. Umiał stworzyć wokół siebie duchową przestrzeń dla innych. Przyciągał ich, bo wyczuwali jego Ŝyczliwość. Był mistrzem nawiązywania kontaktów, budowania relacji, tworzenia więzi. To patron dla tych wszystkich, którzy w dobie indywidualizmu i pogoni za samorealizacją cierpią z powodu samotności i mimo kosztownych wizyt u psychoterapeutów nie potrafią jej przezwycięŝyć. Odpowiedzialny za najsłabszych Zawsze moŝna było na niego liczyć. Problemy innych były jego problemami. Nie licząc się z zagroŝeniem upominał się zwłaszcza o tych, którymi najbardziej poniewierano. Był obrońcą ich ludzkiej godności. StróŜ prawdy Ks. Jerzy Popiełuszko przez całe swoje Ŝycie bronił jasnej granicy między prawdą a kłamstwem. Dziś, w dobie szumu informacyjnego, relatywizacji i subiektywizacji warto- 9

10 ści, gdy stawianie ostrej granicy między dobrem i złem nie jest w dobrym tonie i w zgodzie z polityczną poprawnością - jego przesłanie pozostaje wciąŝ bardzo istotne. Jest on świadkiem, Ŝe nie wszystko jest względne. Są rzeczy, za które warto umrzeć. Nauczyciel wolności W swoich kazaniach wiele mówił o wolności. Podkreślał, Ŝe wolność nie oznacza anarchii, czyli czynienia wszystkiego, czegokolwiek człowiek zapragnie i co jest moŝliwe do wykonania, ale jest swobodą w poszukiwaniu dobra. Nauczał, Ŝe istotą wolności jest wolność wewnętrzna, a początkiem kaŝdego zniewolenia - odrzucenie Boga, czyli grzech. Zło dobrem zwycięŝaj Miłość nieprzyjaciół - to uniwersalne przesłanie Ewangelii. ZwycięŜać zło dobrem. Być wolnym od nienawiści, Ŝądzy odwetu, zemsty. Umieć dostrzec w swoim przeciwniku i prześladowcy człowieka, któremu być moŝe trzeba pomóc. Ks. Popiełuszko wychodził z gorącą kawą do zmarzniętych milicjantów, którzy zimą w czasie stanu wojennego obserwowali jego dom. Tłumaczył, Ŝe walczy ze złem, a nie z jego ofiarami. To zadanie dla kaŝdego chrześcijanina, bez względu na czas, w którym przyjdzie mu Ŝyć. Podsumowując był człowiekiem wyjątkowym, odwaŝnym, a zarazem skromnym, zasłuchanym w potrzeby ludzi, wraŝliwym na patriotyczny ton Ŝycia, kapłanem wielkiej wiary i ufności Bogu. opr. Anna Gąsior kl.iii B W ostatnim czasie ulubionym artystom klubowiczów staji Eska jest David Guetta. Jego wielka kariera wystartowała w 1992 roku, kiedy wylansował wspólnie z wokalistą Robertem Owens'em hit Up & Way. Od tego momentu David Guetta stał się postacią rozpoznawalną i chętnie zapraszaną jako dj na najlepsze imprezy i do najlepszych paryskich klubów. W połowie lat 90-tych był rezydentem w najpopularniejszych imprezowniach ParyŜa. Grał, między innymi, w: Folies Pigalle, Queen, Bataclan, Palace i Les Bains. Znajomość z najciekawszymi dj-ami tego okresu pozwoliła mu być na bieŝąco ze wszelkimi trendami w muzyce house. Na imprezy, na których grywał, zapraszał znakomitych dj ów, a wśród nich: Little Louie Vega, David Morales i Roger Sanchez. W roku 2001 jednak, wrócił do tego, co kochał najbardziej, a mianowicie do tworzenia muzyki. W 2002 roku, ukazał się debiutancki album Davida, który sprzedał się w nakładzie 250-ciu tysięcy egzemplarzy. David Guetta jest równieŝ autorem słynnych imprez F*** Me I'm Famous, które cyklicznie odbywają się na najbardziej imprezowej wyspie w Europie - Ibizie - w klubie Pacha. Druga płyta Davida Guetty ukazała się w 2004 roku i zatytułowana była Blaster. To właśnie na niej znalazł się hit, dzięki któremu jego muzykę poznała cała Europa: The World Is Mine. Najnowszy hit Love Don't Let Me Go jest wspólnym dziełem Davida Guetty i zespołu The Egg, który w 2005 roku wylansował hit Walking Away, a następnie dopracował go wraz z Davidem. Obecnie króluje na listach przebojów z hitami takimi jak : "Turn Me On","Without U", "Night Of Your Life" "Titanium";) Gabrysia Rębisz III d 10

11 NajwaŜniejsze wydarzenia historyczne w sierpniu: - 10 sierpnia F. Magellan wyruszył w podróŝ dookoła świata - 23 sierpnia podpisano pakt Ribbentrop-Mołotow - 1 sierpnia wybuchło Powstanie Warszawskie - 14 sierpnia strajkiem w Stoczni Gdańskiej rozpoczęły się wydarzenia sierpnia sierpnia 1920 cud nad Wisłą bolszewików pod Warszawą przez wojsko polskie - 31 sierpnia Sierpień 80, podpisano porozumienia gdańskie NajwaŜniejsze wydarzenia historyczne we wrześniu: - 30 września 1452 J. Gutenberg wydał pierwszą drukowaną ksiąŝkę pierwszy tom Biblii - 1 września wojska niemieckie wkroczyły do Polski - 2 września kapitulacją Japonii zakończyła się II wojna światowa - 11 września miały miejsce ataki terrorystyczne na World Trade Center i Pentagon - 17 września 1939 agresja ZSRR na Polskę - 18 września ukazało się pierwsze wydanie The New York Timesa - 27 września załoŝono Szare Szeregi Wydarzenia historyczne w październiku: - 7 października w obozie Auschwitz Birkenau doszło do największego w historii obozu buntu. Zginęło 451 więźniów - 13 października konfederacja barska uchwaliła Akt detronizacji Stanisława Augusta Poniatowskiego - 16 października K. Wojtyła został wybrany papieŝem - 19 października zawarty został drugi pokój toruński - 28 października miało miejsce uroczyste odsłonięcie Statuy Wolności - 30 października słuchowisko Wojna światów wywołało panikę wśród słuchaczy - 31 października Marcin Luter na drzwiach kościoła w Wittenberdze wywiesił swoje 95 tez - październik 1956 odwilŝ październikowa (gomułkowska) - 15 października 1944 ukazało się pierwsze wydanie śycia Warszawy Kinga Walczyk 11

12 Wrzesień r. rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012 akademia r. impreza integracyjna uczniów klas I (Brzeziny) 15.09, klasy II udział w akcji Sprzątanie świata r. akcja Sprzątanie świata Polska 2011 apel r. wywiadówka r. wyjazd uczniów klas I do skansenu archeologicznego w Trzcinicy r. Turniej Piłki NoŜnej Dziewcząt o Puchar Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Małopolskim ( szkoły ponadgimnazjalne + Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim Październik r. II A rajd pieszy na trasie Wielopole Mała Wielopole (ognisko) r. etap wojewódzki (A. Lepak IIIE pchnięcie kulą) r - spotkanie uczniów klas I z pracownikiem IPN w Rzeszowie ( zapoznanie z postacią Patrona Szkoły) r. wyjazd do kina Helios w Rzeszowie (film Bitwa Warszawska ) r - wyjazd do Sędziszowa Małopolskiego (Klub Europejski) r- wyjazd na zawody sportowe do Ostrowa (biegi indywidualne) r. Coca-Cola Cup 2012 I runda eliminacyjna: druŝyna dziewcząt Połomia, druŝyna chłopców Gumniska r. Dzień Edukacji Narodowej akademia r. konkurs przedmiotowy z j. angielskiego r. udział druŝyny dziewcząt (piłka noŝna ) w II etapie eliminacji Turnieju Coca - Cola Cup w Krośnie r. Dzień Patrona Gimnazjum ks. Jerzego Popiełuszki konkurs przedmiotowy z fizyki r. wyjazd klasy II C oraz kilka osób z klasy I D na film Bitwa Warszawska (kino Helios w Rzeszowie) r. konkurs przedmiotowy z matematyki r. - wyjazd klasy II A oraz część klasy III D na film Bitwa Warszawska (kino Helios w Rzeszowie) r. konkurs przedmiotowy z geografii r. zawody sportowe biegi sztafetowe ( Czarna Sędziszowska) r. konkurs przedmiotowy z historii r. konkurs przedmiotowy z biologii Izabela Tabasz Renata Pieprzak Zespół redakcyjny: Beata Gąsior, Gabriela Rębisz, Katarzyna Chodak, Małgorzata Bokota, Magdalena Gruszka, Ewa Wójcik, Sylwia Stasik, Kinga Walczyk, Rafał Bieszczad, Kamil Bieszczad, Jakub Sypień, Renata Pieprzak, Izabela Tabasz, Klaudia Pazdan, Justyna Misiora, Katarzyna Tabasz, Barbara Zegar, Katarzyna Stawarz, Edyta Cynarska, Joanna Śledziona, Ewa Janowska, Aleksandra Chmiel, Beata Noga, Agnieszka Gąsior Opiekunowie: mgr D. Mormol, mgr A.Paryś, mgr K.Szczyrek, mgr M.Mosior Adres redakcji: Publiczne Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim, Wielopole Skrzyńskie, tel. (0-17) , 12

80 lat Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej

80 lat Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej 80 lat Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej Sprawozdanie z uroczystości Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości, dziękują teŝ tym, którzy przyjęli zaproszenie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha w Bągarcie ma swój sztandar

Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha w Bągarcie ma swój sztandar DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY kwiecień 2009 Miesięcznik * Rok III * Nr 4(16) * nakład 1000 egz. * kwiecień 2009 rok * egz. bezpłatny * ISSN 1898-1224 W numerze: Poseł na Sejm RP z wizytą w Dzierzgoniu,

Bardziej szczegółowo

TO NIE BYŁ PRZYPADEK. 20 Echa znad Sanu i Wisłoka

TO NIE BYŁ PRZYPADEK. 20 Echa znad Sanu i Wisłoka TO NIE BYŁ PRZYPADEK Jeszcze nikt przedtem, jak Józef Czwakiel nie dostarczył mi tak ciekawych tematów do zamieszczenia w naszym Biuletynie. Raz pisałem o nim jako gorzyckim Ikarze pasjonacie paralotniarstwa,

Bardziej szczegółowo

Zdjęcia: Michał Piotrowski

Zdjęcia: Michał Piotrowski ŚWIĘTO SZKOŁY Szóstego grudnia 2010 r. już po raz czwarty obchodziliśmy Święto Szkoły. Związane jest ono z postacią patrona naszej szkoły Marszałka Józefa Piłsudskiego, który 6 grudnia 1914 roku w Marcinkowicach

Bardziej szczegółowo

Pomarańczowa Rewolucja na Warmii i Mazurach (nr 6)

Pomarańczowa Rewolucja na Warmii i Mazurach (nr 6) Pomarańczowa Rewolucja na Warmii i Mazurach (nr 6) W naszej Pomarańczowej Sieci miejsc aktywnych są już: Banie Mazurskie Bartoszyce Bielice Biskupiec Bukwałd Braniewo Dywity Działdowo Elbląg Ełk Giżycko

Bardziej szczegółowo

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna VERBUM Miesięcznik parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Zagórzu numer 5(53)/2008 25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry 1 czerwca 2008 roku został ogłoszony przez Metropolitę Warszawskiego, księdza

Bardziej szczegółowo

Czy trudno zostać myśliwym?

Czy trudno zostać myśliwym? PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA Z ŻYCIA GMINY (luty) Nr 1(10)/2012 3 Czy trudno zostać myśliwym? Rozmowa z panem Ryszardem Borowcem, myśliwym Koła Łowieckiego Nr 17 Jeleń Żółkiewka. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej

Bardziej szczegółowo

Do zaczytania jeden krok...

Do zaczytania jeden krok... 22 maja 2015 Nr 11 (860) Do zaczytania jeden krok... Główną ideą festiwalu jest zachęcenie dzieci do czytania, ale także zachęcenie rodziców do głośnego czytania dzieciom mówi Izabela Kula, dyrektorka

Bardziej szczegółowo

Niecodziennik. Dziennikarzy portalu duchowy.pl

Niecodziennik. Dziennikarzy portalu duchowy.pl drogowskazyjp2.pl dr Niecodziennik Dziennikarzy portalu duchowy.pl Egzemplarz bezpłatny Nakład 100 000 egz. Mam za co dziękować! Gdy patrzę na swoje życie z pewnej perspektywy, widzę więcej SPECJALNIE

Bardziej szczegółowo

o nazwie Wielka Nowenna, który miał na celu przygotować Polaków do obchodów tysiąclecia chrztu Polski, kopia cudownego

o nazwie Wielka Nowenna, który miał na celu przygotować Polaków do obchodów tysiąclecia chrztu Polski, kopia cudownego Krzysztof Daukszewicz w Leźnicy Wielkiej str. 12 Nr 9 / 2010 sierpień wrzesień bezplatne ISSN 2080-1122 Nawiedzenie kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej Jednym z najważniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy

Bardziej szczegółowo

KAśDY INNY, WSZYSCY RÓWNI...

KAśDY INNY, WSZYSCY RÓWNI... gazetka szkolna II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie ul. Kilińskiego 62 tel. (034) 361 25 68 e-mail: agnieszka.henel@vp.pl Wszelkie uwagi na temat gazetki proszę pisać na Forum Traugutta w kategorii

Bardziej szczegółowo

Październik to miesiąc szczególny

Październik to miesiąc szczególny SŁOWO DUSZPASTERZA 1 bp Ryszard Bogusz Za wszystko dziękujcie! Październik to miesiąc szczególny w naszym Kościele. Obchodzimy dwa ważne święta. Na początku Święto Żniw, a na końcu Pamiątkę Reformacji.

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarz Podlaski Nr 15/16 2007/2008

Bibliotekarz Podlaski Nr 15/16 2007/2008 Nr 15/16 2007/2008 1 Bibliotekarz Podlaski Nr 15/16 2007/2008 Z HISTORII ks. Stanisław Strzelecki, Czy Białystok pamięta o Izabeli Branickiej? 3 Agnieszka Długosz, Zjawisko rozproszenia spuścizn na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Dożynki wojewódzkie. w Pietrowicach Wielkich. bezpłatna gazeta lokalna gminy pietrowice wielkie. czytaj na str. 3. październik 2010 r.

Dożynki wojewódzkie. w Pietrowicach Wielkich. bezpłatna gazeta lokalna gminy pietrowice wielkie. czytaj na str. 3. październik 2010 r. amandów cyprzanów gródczanki kornice krowiarki lekartów maków pawłów pietrowice wielkie samborowice żerdziny październik 2010 r. nr 3 (92) ISSN 1509-1112 bezpłatna gazeta lokalna gminy pietrowice wielkie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ X DNI MESZNEJ. zapraszamy

PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ X DNI MESZNEJ. zapraszamy Rok III nr 7(30) lipiec 2009 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897-3566 PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ W dniach od 2 5 lipca Bystra świętowała swoje, XIV już Dni Bystrej. Jak nigdy dotąd dopisywała im

Bardziej szczegółowo

realizowana jest ze środków własnych pochodzących

realizowana jest ze środków własnych pochodzących Nr 10 (33) październik 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny ISSN 1730-4164 Problemy teresińskiej oświaty Naszym najważniejszym celem jest wspieranie ludzi, którzy zajmują się oświatą,

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 14 lipiec-wrzesień 2013 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej "Lubelskie Lato 2013 Zakończyły

Bardziej szczegółowo

(Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko)

(Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko) Moi Drodzy! Ojciec Święty, Jan Paweł II, [ ] zwrócił się do Pani Jasnogórskiej w następujących słowach: O Matko mojego narodu, dopomóŝ aŝeby nie dał się zwycięŝać złu, ale zło dobrem zwycięŝał. Na tym

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI GMINNE. Dożynki 2012. W tym wydaniu między innymi: Piknik integracyjny w Bielsku. Jubileusz 90-lecia OSP w Goślicach

WIEŚCI GMINNE. Dożynki 2012. W tym wydaniu między innymi: Piknik integracyjny w Bielsku. Jubileusz 90-lecia OSP w Goślicach WIEŚCI GMINNE www.bielsk.pl Pismo Urzędu Gminy Bielsk Nr 23 (4)/2012 W tym wydaniu między innymi: Dożynki 2012 Piknik integracyjny w Bielsku W niedzielę 26 sierpnia 2012 roku Gmina Bielsk dziękowała rolnikom

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl

BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl Bohater tygodnia: Karolina Lenda Uczennica LO im. Kruczkowskiego opracowała choreografię swojej drużyny na Miejski Turniej Zespołów Szkolnych w Aerobiku. Dziewczyny z Kruczka wygrały strona 2 BEZPŁATNY

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) ISSN 1231-8493 70 lat OD WYBUCHU ii WOJnY ŚWiAtOWeJ s.14 PUSZCZYKOWSKA s.2 jesień kulturalna OFiCJAne OtWARCie s.11 Orlika SPUStOSZenie s.16

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

Kultura bardzo uduchowiona

Kultura bardzo uduchowiona Przez pół roku powstawał wyjątkowy kalendarz na 2010 rok, na kartach którego można obejrzeć Kayah, Ryszarda Rynkowskiego, Dodę, Ewelinę Flintę, Beatę Kozidrak, Perfect, Lady Pank, Kasię Kowalską, Pectus,

Bardziej szczegółowo

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć Poloneza czas zacząć Studniówka 2013 Foto: od lewej Elżbieta Wiatrowska, Patryk Maciejewski, Milena Szczerbiak i Włodzimierz Kuc, dyrektor Mechanika Foto: foto-s Aktualności samorządowe Z głębokim żalem

Bardziej szczegółowo

Półserio. Centrum sportowe otwarte. Drudzy na pudle. Uczymy się dla siebie. Gościu, siądź pod mym parasolem! maj, czerwiec 2013 Nr 5/61 2012/2013

Półserio. Centrum sportowe otwarte. Drudzy na pudle. Uczymy się dla siebie. Gościu, siądź pod mym parasolem! maj, czerwiec 2013 Nr 5/61 2012/2013 Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej Półserio maj, czerwiec 2013 Nr 5/61 2012/2013 Drudzy na pudle Centrum sportowe otwarte Gościu, siądź pod mym parasolem! Uczymy się dla siebie 2 PÓŁSERIO

Bardziej szczegółowo

Jestem mieszkańcem tej gminy

Jestem mieszkańcem tej gminy Ślubowanie Numer 133 Grudzień 2014 ISSN 1233-6378 www.gazeta.rydzyna.pl Cena 1,50 zł Wszystkim Mieszkańcom Gminy szczęśliwych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego nadziei Nowego

Bardziej szczegółowo

miasto kołobrzeg TAKIEGO ŚCISKU DAWNO NIE BYŁO do wynajęcia tel. 94 35 239 22, www.weneda.pl FAJNE MIASTO Tysiące osób na festiwalu Sunrise KOŁOBRZEG

miasto kołobrzeg TAKIEGO ŚCISKU DAWNO NIE BYŁO do wynajęcia tel. 94 35 239 22, www.weneda.pl FAJNE MIASTO Tysiące osób na festiwalu Sunrise KOŁOBRZEG c o n Całąz ogniem Tysiące osób na festiwalu Sunrise lipiec 2013 www.miastokolobrzeg.pl P opularni didżeje, świetna muzyka i tysiące młodych ludzi. Tak wyglądała dwudniowa impreza, na której wszyscy bawili

Bardziej szczegółowo

W kieleckim lesie tam pod Szewcami...

W kieleckim lesie tam pod Szewcami... GAZETA SAMORZĄDOWA GMINY SITKÓWKA-NOWINY NR 9/2009 (129) WRZESIEŃ ISSN 1731-5352 W kieleckim lesie tam pod Szewcami... fot. Piotr Piestrzyński Zamordowany przez UB w Zgórsku, 24 września 1948 roku, żołnierz

Bardziej szczegółowo

Dzień bezpieczeństwa w WSH

Dzień bezpieczeństwa w WSH ISSN 2082 2308 Miesięcznik Regionu Radomskiego GAZETA BEZPŁATNA NAKŁAD 15 000 EGZ. Nr 24 czerwiec 2013 STRONA 3 STRONA 6 Na co wydamy 3 miliony? Dzień bezpieczeństwa w WSH To także Twoje miejsce na reklamę

Bardziej szczegółowo

Przemówienie dyrektora Zespołu Szkół nr 21 w Gorzowie Wlkp., pani Ewy Józefowicz podczas jubileuszu obchodów 20-lecia powstania szkoły.

Przemówienie dyrektora Zespołu Szkół nr 21 w Gorzowie Wlkp., pani Ewy Józefowicz podczas jubileuszu obchodów 20-lecia powstania szkoły. Przemówienie dyrektora Zespołu Szkół nr 21 w Gorzowie Wlkp., pani Ewy Józefowicz podczas jubileuszu obchodów 20-lecia powstania szkoły. Wszystko ma swój czas, i każde dzieło ma swój czas pod niebem: jest

Bardziej szczegółowo