Nr 1 (2011/2012) EwW&MaG, Katarzyna Chodak. Wystąpienie pana Dyrektora mgr S. Parysia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 1 (2011/2012) EwW&MaG, Katarzyna Chodak. Wystąpienie pana Dyrektora mgr S. Parysia"

Transkrypt

1 Nr 1 (2011/2012) Wrzesień Październik Po ponad dziewięciu miesiącach nauki przyszedł czas na odpoczynek. Wszyscy z radością zakończyliśmy rok szkolny, ale jak wiadomo to, co dobre szybko się kończy. Tak samo było z wakacjami. Dlatego 1 września 2011 roku po raz kolejny rozpoczęliśmy rok szkolny. Wszyscy uczniowie zebrali się przed budynkiem szkoły i w uroczystym przemarszu dotarli do kościoła. Uczniowie wraz z gronem pedagogicznym na czele z panem dyrektorem uczestniczyli w uroczystej Mszy św., którą celebrował ks. Wiesław Lisowicz. Po zakończeniu Eucharystii wszyscy zebrani udali się do szkoły na uroczystą akademię, której tematem była 72 rocznica wybuchu II wojny światowej przygotowali uczniowie klasy IIc oraz IIa pod opieką pani Bogumiły Matysek i pana Dariusza Mormola. Dla nas wszystkich była ona przypomnieniem cięŝkiego dla polskiego narodu okresu. Choć w obecnym na sali gronie nie znajdowali się Ŝadni uczestnicy wojny wszyscy znają wojenne opowiadania od naszych dziadków i pradziadków. Uroczystość uświetnił występ chóru. Po akademii kaŝda klasa udała się do swoich sal lekcyjnych na krótkie klasowe spotkanie organizacyjne. Wystąpienie pana Dyrektora mgr S. Parysia EwW&MaG, Katarzyna Chodak 1

2 Drogi czytelniku! Na pewno jesteś juŝ wypoczęty po wakacjach. A moŝe nie moŝesz o nich zapomnieć? Redakcja Wieści przedkłada Ci ten pierwszy numer gazetki w nowym roku szkolnym. Mamy nadzieję, Ŝe czujesz się w pełni gimnazjalistą więc przeczytanie tej gazetki powinno być dla Ciebie prawie obowiązkiem. śyczymy wszystkim udanego nowego roku szkolnego oraz samych sukcesów. Redakcja W dniu roku odbyło się ognisko integracyjne w Brzezinach dla uczniów wszystkich klas pierwszych pod opieką ich wychowawców. Celem tego spotkania było poznanie i zaprzyjaźnienie się uczniów oraz kilka rozrywek na dobry początek roku szkolnego. Po przyjeździe na miejsce uczestnicy przywitali się z miłymi gospodarzami i zaproszeni do wspólnej zabawy usiedli przy grillu. Zaserwowano pyszne jedzenie i ciepłą herbatę. Wśród gwaru i wesołych rozmów szybko mijał czas. Uczniowie mieli okazje sprawdzić się w wielu ciekawych konkurencjach. Było duŝo zabaw i konkursów na przykład karaoke, w której młodzieŝ bardzo chętnie brała udział, czy teŝ tańce. Oprócz tego było wiele konkurencji sportowych, chociaŝby siatkówka, przeciąganie liny, gra w babingtona oraz trampolina. Wszyscy bawili się fantastycznie i z pewnością zdobyli nowych przyjaciół. Ponadto kaŝda klasa uwieczniła tę chwilę na pamiątkowej fotografii wraz z swoim wychowawcą. Na koniec gospodarz podziękował za przybycie i zaprosił na nas tępny r a z. Wszystkim pierwszoklasistom podobało się w Brzezinach i cieszyli się Ŝe mieli okazję do takich atrakcji. Beata Gąsior kl III d 2

3 Publiczne Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki, podobnie jak w latach poprzednich, uczestniczyło w akcji Sprzątanie Świata. W dniu 15 września 2011r. uczniowie klas: II a, II b, II c, II d i II e oczyszczali ze śmieci przydzielony im teren. Z napełnionymi papierkami, puszkami i opakowaniami workami uczniowie wrócili do szkoły, gdzie odpowiedzialne osoby zajęły się segregacją, trzeba przyznać, dość pokaźnej sterty śmieci. Dnia 16 września odbył się apel zorganizowany przez szkolne koło PCK oraz LOP pod patronatem pani Małgorzaty Jarosz oraz pani Anny Waszczuk. Uczniowie starali się uświadomić nam (lub moŝe po prostu przypomnieć) jak waŝna dla zwierząt i środowiska w którym Ŝyjemy, a nawet dla nas samych jest segregacja śmieci oraz dbanie o czystość otaczającego nas świata. Podczas przedstawienia aktorzy pokazywali nam jak segregować śmieci. Poznaliśmy równieŝ wiele innych sposobów na oczyszczanie środowiska. Dowiedzieliśmy się takŝe, Ŝe nawet bardzo drobna i niepozorna czynność jaką jest mycie pędzelka z farby olejnej moŝe (w nie wielkim stopniu) zaszkodzić środowisku. Podczas apelu mieliśmy okazję usłyszeć zmienioną wersję piosenki stokrotka, która pokazała nam w jakie sytuacji postawiliśmy faunę i florę. Sprzątanie Świata jest niebywale potrzebną akcją, która ma na celu zachęcanie ludzi do działania, naukę odpowiedzialności, powinno pobudzać inicjatywę i pomysłowość młodego pokolenia. Tego typu akcje mają szansę zaowocować chęcią dbania o środowisko i udowadniają, Ŝe są niezwykle istotnym narzędziem w procesie edukacji młodego pokolenia. EwW&MaG, Sylwia Stasik, kl. II d Wycieczka do Trzcinicy W dniu roku, odbyła się wycieczka do Trzcinicy - 5 kilometrów za Jasłem. Organizatorem był nauczyciel historii pan Paweł Wośko. Uczestnikami wycieczki były wszystkie klasy pierwsze gimnazjum wraz z wychowawcami. Celem wyjazdu było zwiedzanie skansenu archeologicznego Karpacka Troja oraz mała lekcja historii tamtejszej osady. Stanowisko w Trzcinicy, jako wczesnośredniowieczny gród słowiański i najlepiej do dziś zachowany obiekt obronny z tego okresu na Podkarpaciu, od dawna cieszy się zainteresowaniem archeologów: pierwsze prace wykopaliskowe prowadzone były juŝ przed I wojną światową, a później w latach Po dotarciu 3

4 Klasa Id z wychowawca panią mgr L. Woźny na miejsce uczniowie mieli okazję posłuchać krótkiego wstępu na temat skansenu. Zwiedzanie otwarła wystawa obrazująca Ŝycie mieszkańców Trzcinicy w poszczególnych epokach. MoŜna na niej było obejrzeć m.in. liczne zabytki archeologiczne. W trakcie prowadzonych w latach 90. XX w. prac archeologicznych znaleziono ok. 160 tys. róŝnego rodzaju zabytkowych przedmiotów z epoki kamienia, brązu i Ŝelaza. Przedstawieni ludzie ukazywali swój tryb Ŝycia m.in. w jaki sposób ubierały się kobiety zamęŝne oraz działalność gospodarczą, chociaŝby hodowlę zwierząt, czy uprawę pól. Następnie uczestnicy zwiedzali chaty z przełomu epoki, w których widniały zachowane rekonstrukcje pieców i palenisk, niedopalone kawałki drewna, gliniane naczynia, Uczestnicy wyjazdu zmęczeni trudem zwiedzania a nawet prymitywne meble. Dachy były pokryte strzechą lub trzciną. Na koniec wszyscy oglądnęli 30 minutowy film obrazujący historię osady oraz postęp w jej rozbudowie. Wycieczka z pewnością była udana i bardzo ciekawa. Wszyscy wrócili zadowoleni i pełni podziwu dla przodków Ŝyjących w dawnych czasach. Beata Gąsior kl.iii d 4

5 Przedstawiciele SU składają Ŝyczenia Uczniowie klasy III b i III c Dnia 13 października 2011 roku odbyła się w naszej szkole akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej powszechnie znanego jak Dzień Nauczyciela. Została ono przygotowana przez klasę III b i III c pod opieką pani Alicji Paryś i pana Waldemara Ciołkosza. Celem tej uroczystość było wyraŝenie szacunku i podziękowanie, za trud włoŝony w naszą edukację skierowane w stronę naszych drogich nauczycieli. Akademia ozdobiona była oprawą muzyczną. Śpiewały: Mariola Sikora i Anna Gąsior. W trakcie nauczycielom zostały rozdane róŝe, jako wyraz naszej wdzięczności. EwW&MaG 19 października w naszej szkole obchodzony jest Dzień Patrona, którym jest błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Jest to szczególny dzień dla naszego gimnazjum. Tego dnia zebrali się wszyscy uczniowie odświętnie ubrani. Odbyły się lekcje z wychowawcami poświęcone osobie naszego patrona. Po zajęciach uczniowie wraz z wychowawcami zebrali się na placu przed szkołą i ustawili się w uroczystym szyku do wyjścia do kościoła. Jako pierwszy poczet sztandarowy z sztandarem naszej szkoły, za nim gimnazjalny oddział Strzelca, a następnie klasy: od 1a do 3e. Wszyscy zebrali się na Mszy Świętej, która odbyła się o godzinie 10:00, pod przewodnictwem księdza Wiesława Lisowicza. Po Mszy Świętej wszyscy w takim samym szyku wrócili do szkoły. Na sali gimnastycznej pan wicedyrektor Mariusz Mosior rozpoczął kolejną część. Został wprowadzony sztandar szkoły, a następnie odśpiewany hymn państwowy i hymn szkoły. Następnie pan mgr Paweł Wośko wygłosił okolicznościowe przemówienie. Następnym punktem uroczystości było ślubowanie klas pierwszych na sztan- 5

6 dar. Ślubowanie złoŝyli przedstawiciele absolwentów z kaŝdej szkoły podstawowej na terenie gminy. Następnie odbyła się cześć artystyczna przygotowana przez klasę 3 d oraz 2 b z wychowawcami panią mgr Barbarą Hendzel oraz panią mgr Katarzyną Szczyrek. Na akademii uczniowie bardzo wzruszająco przedstawili Ŝycie, działalność oraz okoliczności śmierci księdza Jerzego. Nie zabrakło pięknych pieśni oraz wierszy. Nasi gimnazjaliści wczuli się w powagę wierszy, tekstów i piosenek. Postarali się równieŝ o bardzo piękne dekoracje. Całość zrobiła na wszystkich bardzo wielkie wraŝenie. WraŜliwi podczas recytacji uczennicy Beaty Gąsior uczennicy klasy 3 d na pewno nie mogli powstrzymać łez. Jej wiersz mówił o ostatnich chwilach naszego patrona przed śmiercią. Te słowa skierowane były do matki księdza Jerzego Popiełuszki. Osobiście jestem pełna podziwu dla tych uczniów i bardzo im gratuluję. Akademię uświetnił występ chóru szkolnego. Członkowie gimnazjalnego oddziału Strzelca pełnili wartę przed tablica poświęconą Patronowi Gimnazjum. Byli takŝe obecni w czasie trwania akademii. Gabrysia Rębisz kl. 3d Zbiórka przed szkołą 6 Uroczysty przemarsz do kościoła parafialnego

7 Podczas Mszy św. Ślubowanie uczniów klas pierwszych ZłoŜenie kwiatów pod tablica Patrona Gimnazjum Uczniowie klasy III b i III d akademia 7

8 30 września odbył się Turniej Piłki NoŜnej Dziewcząt o Puchar Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Młp. Nie zabrakło tam reprezentacji naszej szkoły pod opieką pana Mariusza Mosiora w składzie: Anna Szpara III A - kapitan, Kinga Walczyk II D, Małgorzata Kokota II D, Adrianna Lepak III E, Edyta Lepak I D, Gabriela Duser II A, Marzena Skałuba II A, Karolina Sobczyńska II C, Natalia Łuszcz II C, Marlena Wójcie I B, Marcelina Cabaj I B, Joanna Kulig I B. Pierwszy mecz dziewczyny wygrały z ZS Ropczyce 1:0 (bramka G. Duwer). Kolejne spotkania nie poszły jednak juŝ tak dobrze. Najpierw dziewczyny przegrały z ZS Agrot. Ropczyce 0:4, potem z LO Sędziszów 0:2 i na końcu z LO Ropczyce 0:4. Ostatecznie nasza reprezentacja zajęła 4 miejsce z wynikiem 3 pkt. 11 października reprezentacja naszego gimnazjum w piłce noŝnej dziewcząt wzięła udział w XIV edycji turnieju piłkarskiego Coca Cola Cup 2012 w Połomi. Oto wyniki meczów: Wielopole Skrz. Połomia 5:0 Połomia - Gim. Nr 1 StrzyŜów 0:0 Wielopole Skrz. Gim nr 1 StrzyŜów 3:2 Gimnazjum Godowa nie zgłosiło się, więc wszystkim uczestnikom w meczach z tą druŝyną przyznano walkower 3:0. W ten sposób nasze dziewczyny awansowały do II rundy eliminacyjnej turnieju, która odbyła się r. w Krośnie. Tam zremisowały z Lubatową i przegrały z Miejscem Piastowym. Rafał Bokota kl. IId Reprezentacja dziewcząt z opiekunem p. mgr M. Mosiorem Dnia 21 września 2011 roku o godzinie 10:00 w Sędziszowie Małopolskim odbyły się indywidualne mistrzostwa w lekkiej atletyce. W zawodach tych wzięli udział uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim. W biegu na 100 m wzięły udział; Małgorzata Bokota kl II d, Dorota Winiarz kl III e, Beata 8

9 Wajda kl I c. W biegu na 300 m uczestniczyły Justyna Trałka kl III b, Sylwia Rudnicka kl III b, Magdalena Raś kl III a. W biegu na 600 m brały udział Anna Świstak kl III b, Karolina Sobczyńska kl II c. W sztafecie pobiegły: Małgorzata Bokota kl II d, Adrianna Lepak kl III e, Dorota Winiarz kl III e, Beata Wajda kl III c. W pchnięciu kulą uczestniczyły Katarzyna Chodak kl II d, Adrianna Lepak kl III e, Edyta Cynarska kl III d. W skoku w dal naszą szkołę reprezentowały: Justyna Stasiowska kl II d, Gabriela Duwer kl II a, Sylwia Chmiel kl III d. Adrianna Lepak zajęła pierwsze miejsce w pchnięciu kulą i zakwalifikowała się na zawody wojewódzkie w których wzięła udział. Następnie Karolina Sobczyńska zajęła trzecie miejsce w biegu na 600 m, niestety nie dostała się na dalszy szczebel zawodów. Edyta Cynarska kl. III d NASZ PATRON BŁ. KS. JERZY POPIEŁUSZKO Zwykły święty "Był człowiekiem z krwi i kości. Zupełnie zwyczajny, szary" uczeń, ministrant, kleryk, ksiądz. Przeciętnie zdolny. Nie urodził się święty, miał swoje słabości... Jego postać moŝe być zachętą dla wszystkich średnich i przeciętnych, którzy myślą, Ŝe świętość jest tylko dla wielkich i wybranych". Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko - bardzo duŝo poświęciliśmy czasu aby go lepiej poznać, ale czy tak naprawdę wiemy kim był ks. Jerzy i dlaczego jest dla nas wzorem? Znamy datę urodzenia, śmierci i inne waŝne daty w Jego Ŝyciu... Znamy jego Ŝyciorys, ale czy znamy ks. Jerzego? Mistrz budowania relacji Ks. Popiełuszko po prostu lubił ludzi. Bez narzucania i natręctwa potrafił się naprawdę głęboko zainteresować drugim człowiekiem, jego Ŝyciem i problemami. Szanował kaŝdego. Umiał stworzyć wokół siebie duchową przestrzeń dla innych. Przyciągał ich, bo wyczuwali jego Ŝyczliwość. Był mistrzem nawiązywania kontaktów, budowania relacji, tworzenia więzi. To patron dla tych wszystkich, którzy w dobie indywidualizmu i pogoni za samorealizacją cierpią z powodu samotności i mimo kosztownych wizyt u psychoterapeutów nie potrafią jej przezwycięŝyć. Odpowiedzialny za najsłabszych Zawsze moŝna było na niego liczyć. Problemy innych były jego problemami. Nie licząc się z zagroŝeniem upominał się zwłaszcza o tych, którymi najbardziej poniewierano. Był obrońcą ich ludzkiej godności. StróŜ prawdy Ks. Jerzy Popiełuszko przez całe swoje Ŝycie bronił jasnej granicy między prawdą a kłamstwem. Dziś, w dobie szumu informacyjnego, relatywizacji i subiektywizacji warto- 9

10 ści, gdy stawianie ostrej granicy między dobrem i złem nie jest w dobrym tonie i w zgodzie z polityczną poprawnością - jego przesłanie pozostaje wciąŝ bardzo istotne. Jest on świadkiem, Ŝe nie wszystko jest względne. Są rzeczy, za które warto umrzeć. Nauczyciel wolności W swoich kazaniach wiele mówił o wolności. Podkreślał, Ŝe wolność nie oznacza anarchii, czyli czynienia wszystkiego, czegokolwiek człowiek zapragnie i co jest moŝliwe do wykonania, ale jest swobodą w poszukiwaniu dobra. Nauczał, Ŝe istotą wolności jest wolność wewnętrzna, a początkiem kaŝdego zniewolenia - odrzucenie Boga, czyli grzech. Zło dobrem zwycięŝaj Miłość nieprzyjaciół - to uniwersalne przesłanie Ewangelii. ZwycięŜać zło dobrem. Być wolnym od nienawiści, Ŝądzy odwetu, zemsty. Umieć dostrzec w swoim przeciwniku i prześladowcy człowieka, któremu być moŝe trzeba pomóc. Ks. Popiełuszko wychodził z gorącą kawą do zmarzniętych milicjantów, którzy zimą w czasie stanu wojennego obserwowali jego dom. Tłumaczył, Ŝe walczy ze złem, a nie z jego ofiarami. To zadanie dla kaŝdego chrześcijanina, bez względu na czas, w którym przyjdzie mu Ŝyć. Podsumowując był człowiekiem wyjątkowym, odwaŝnym, a zarazem skromnym, zasłuchanym w potrzeby ludzi, wraŝliwym na patriotyczny ton Ŝycia, kapłanem wielkiej wiary i ufności Bogu. opr. Anna Gąsior kl.iii B W ostatnim czasie ulubionym artystom klubowiczów staji Eska jest David Guetta. Jego wielka kariera wystartowała w 1992 roku, kiedy wylansował wspólnie z wokalistą Robertem Owens'em hit Up & Way. Od tego momentu David Guetta stał się postacią rozpoznawalną i chętnie zapraszaną jako dj na najlepsze imprezy i do najlepszych paryskich klubów. W połowie lat 90-tych był rezydentem w najpopularniejszych imprezowniach ParyŜa. Grał, między innymi, w: Folies Pigalle, Queen, Bataclan, Palace i Les Bains. Znajomość z najciekawszymi dj-ami tego okresu pozwoliła mu być na bieŝąco ze wszelkimi trendami w muzyce house. Na imprezy, na których grywał, zapraszał znakomitych dj ów, a wśród nich: Little Louie Vega, David Morales i Roger Sanchez. W roku 2001 jednak, wrócił do tego, co kochał najbardziej, a mianowicie do tworzenia muzyki. W 2002 roku, ukazał się debiutancki album Davida, który sprzedał się w nakładzie 250-ciu tysięcy egzemplarzy. David Guetta jest równieŝ autorem słynnych imprez F*** Me I'm Famous, które cyklicznie odbywają się na najbardziej imprezowej wyspie w Europie - Ibizie - w klubie Pacha. Druga płyta Davida Guetty ukazała się w 2004 roku i zatytułowana była Blaster. To właśnie na niej znalazł się hit, dzięki któremu jego muzykę poznała cała Europa: The World Is Mine. Najnowszy hit Love Don't Let Me Go jest wspólnym dziełem Davida Guetty i zespołu The Egg, który w 2005 roku wylansował hit Walking Away, a następnie dopracował go wraz z Davidem. Obecnie króluje na listach przebojów z hitami takimi jak : "Turn Me On","Without U", "Night Of Your Life" "Titanium";) Gabrysia Rębisz III d 10

11 NajwaŜniejsze wydarzenia historyczne w sierpniu: - 10 sierpnia F. Magellan wyruszył w podróŝ dookoła świata - 23 sierpnia podpisano pakt Ribbentrop-Mołotow - 1 sierpnia wybuchło Powstanie Warszawskie - 14 sierpnia strajkiem w Stoczni Gdańskiej rozpoczęły się wydarzenia sierpnia sierpnia 1920 cud nad Wisłą bolszewików pod Warszawą przez wojsko polskie - 31 sierpnia Sierpień 80, podpisano porozumienia gdańskie NajwaŜniejsze wydarzenia historyczne we wrześniu: - 30 września 1452 J. Gutenberg wydał pierwszą drukowaną ksiąŝkę pierwszy tom Biblii - 1 września wojska niemieckie wkroczyły do Polski - 2 września kapitulacją Japonii zakończyła się II wojna światowa - 11 września miały miejsce ataki terrorystyczne na World Trade Center i Pentagon - 17 września 1939 agresja ZSRR na Polskę - 18 września ukazało się pierwsze wydanie The New York Timesa - 27 września załoŝono Szare Szeregi Wydarzenia historyczne w październiku: - 7 października w obozie Auschwitz Birkenau doszło do największego w historii obozu buntu. Zginęło 451 więźniów - 13 października konfederacja barska uchwaliła Akt detronizacji Stanisława Augusta Poniatowskiego - 16 października K. Wojtyła został wybrany papieŝem - 19 października zawarty został drugi pokój toruński - 28 października miało miejsce uroczyste odsłonięcie Statuy Wolności - 30 października słuchowisko Wojna światów wywołało panikę wśród słuchaczy - 31 października Marcin Luter na drzwiach kościoła w Wittenberdze wywiesił swoje 95 tez - październik 1956 odwilŝ październikowa (gomułkowska) - 15 października 1944 ukazało się pierwsze wydanie śycia Warszawy Kinga Walczyk 11

12 Wrzesień r. rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012 akademia r. impreza integracyjna uczniów klas I (Brzeziny) 15.09, klasy II udział w akcji Sprzątanie świata r. akcja Sprzątanie świata Polska 2011 apel r. wywiadówka r. wyjazd uczniów klas I do skansenu archeologicznego w Trzcinicy r. Turniej Piłki NoŜnej Dziewcząt o Puchar Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Małopolskim ( szkoły ponadgimnazjalne + Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim Październik r. II A rajd pieszy na trasie Wielopole Mała Wielopole (ognisko) r. etap wojewódzki (A. Lepak IIIE pchnięcie kulą) r - spotkanie uczniów klas I z pracownikiem IPN w Rzeszowie ( zapoznanie z postacią Patrona Szkoły) r. wyjazd do kina Helios w Rzeszowie (film Bitwa Warszawska ) r - wyjazd do Sędziszowa Małopolskiego (Klub Europejski) r- wyjazd na zawody sportowe do Ostrowa (biegi indywidualne) r. Coca-Cola Cup 2012 I runda eliminacyjna: druŝyna dziewcząt Połomia, druŝyna chłopców Gumniska r. Dzień Edukacji Narodowej akademia r. konkurs przedmiotowy z j. angielskiego r. udział druŝyny dziewcząt (piłka noŝna ) w II etapie eliminacji Turnieju Coca - Cola Cup w Krośnie r. Dzień Patrona Gimnazjum ks. Jerzego Popiełuszki konkurs przedmiotowy z fizyki r. wyjazd klasy II C oraz kilka osób z klasy I D na film Bitwa Warszawska (kino Helios w Rzeszowie) r. konkurs przedmiotowy z matematyki r. - wyjazd klasy II A oraz część klasy III D na film Bitwa Warszawska (kino Helios w Rzeszowie) r. konkurs przedmiotowy z geografii r. zawody sportowe biegi sztafetowe ( Czarna Sędziszowska) r. konkurs przedmiotowy z historii r. konkurs przedmiotowy z biologii Izabela Tabasz Renata Pieprzak Zespół redakcyjny: Beata Gąsior, Gabriela Rębisz, Katarzyna Chodak, Małgorzata Bokota, Magdalena Gruszka, Ewa Wójcik, Sylwia Stasik, Kinga Walczyk, Rafał Bieszczad, Kamil Bieszczad, Jakub Sypień, Renata Pieprzak, Izabela Tabasz, Klaudia Pazdan, Justyna Misiora, Katarzyna Tabasz, Barbara Zegar, Katarzyna Stawarz, Edyta Cynarska, Joanna Śledziona, Ewa Janowska, Aleksandra Chmiel, Beata Noga, Agnieszka Gąsior Opiekunowie: mgr D. Mormol, mgr A.Paryś, mgr K.Szczyrek, mgr M.Mosior Adres redakcji: Publiczne Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim, Wielopole Skrzyńskie, tel. (0-17) , 12

Zarządzenie nr 32 /2014/2015 Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 20 marca 2014 r.

Zarządzenie nr 32 /2014/2015 Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 20 marca 2014 r. 1 Zarządzenie nr 32 /2014/2015 Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 20 marca 2014 r. Na podstawie 40 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 14.04.1992r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30 PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE - 27.04.2015 GODZ.17.30 - SALA GIMNASTYCZNA POWITANIE UCZNIÓW I RODZICÓW W SALI GIMNASTYCZNEJ PRZEZ PANIĄ DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

Obchody Święta Niepodległości jako wyraz naszego patriotyzmu

Obchody Święta Niepodległości jako wyraz naszego patriotyzmu Dziś wolność i niepodległość naszego kraju traktujemy jako rzecz oczywistą. Nie musimy o nią walczyć, oddając w ofierze własne Ŝycie. MoŜemy natomiast a nawet powinniśmy oddać hołd wszystkim bohaterom,

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO Rok szkolny 2013/2014 rozpoczął się Mszą Św, którą w naszej szkole odprawił ksiądz proboszcz Andrzej Żur. Pani Dyrektor, Krystyna Lemańczyk, przywitała zebranych

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjaliści Mistrzami Powiatu Nowotarskiego w piłce nożnej

Gimnazjaliści Mistrzami Powiatu Nowotarskiego w piłce nożnej Gimnazjaliści Mistrzami Powiatu Nowotarskiego w piłce nożnej Nasi uczniowie udanie zakończyli zmagania szóstek piłkarskich w ramach rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego. Po wygraniu turnieju o Mistrzostwo

Bardziej szczegółowo

Harmonogram świąt, uroczystości i przedsięwzięć szkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Proszowicach w roku szkolnym 2017/2018

Harmonogram świąt, uroczystości i przedsięwzięć szkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Proszowicach w roku szkolnym 2017/2018 Harmonogram świąt, uroczystości i przedsięwzięć szkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Proszowicach w roku szkolnym / Uroczystość Organizacja Termin Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Szkolny projekt edukacyjno wychowawczy poświęcony Janowi Pawłowi II W drodze ku świętości - podsumowanie działań

Szkolny projekt edukacyjno wychowawczy poświęcony Janowi Pawłowi II W drodze ku świętości - podsumowanie działań Szkolny projekt edukacyjno wychowawczy poświęcony Janowi Pawłowi II W drodze ku świętości - podsumowanie działań PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. PAPIEŻ AJANA PAWŁA II W CHORZELACH ABY GODNIE PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 23 października 2014 r.

Uchwała Nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 23 października 2014 r. Uchwała Nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Wielopole Skrzyńskie Na podstawia. 182 1 pkt.2

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI POśEGNANIA KLAS III GM

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI POśEGNANIA KLAS III GM Łęczna, 22.06.2008 SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI POśEGNANIA KLAS III GM Część oficjalna: Witamy Państwa na uroczystym poŝegnaniu uczniów klas III gimnazjum. Dzisiejszą uroczystość mają zaszczyt prowadzić: -...

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2015/2016

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2015/2016 Zespół Szkolny w Cegłowie dn. 15.09.2015 Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2015/2016 lp. Imię i nazwisko prowadzącego Nazwa zajęć Adresat (klasa) Termin spotkań (dzień, godzina lekcyjna) 1 Bereda Aleksandra

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Cele i zadania Rady Samorządu Uczniowskiego: 1. Wdrażanie uczniów do samorządności

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDARZEŃ, IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH ORAZ ŚRODOWISKOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W DOMINIKOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

KALENDARZ WYDARZEŃ, IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH ORAZ ŚRODOWISKOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W DOMINIKOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 KALENDARZ WYDARZEŃ, IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH ORAZ ŚRODOWISKOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W DOMINIKOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 TERMIN UROCZYSTOŚCI I IMPREZY KOORDYNATORZY WSPÓŁORGANIZATORZY /UCZESTNICY

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RESKU SPOTKANIE Z RODZICAMI 12 IV Opracowanie Agata Popielarz

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RESKU SPOTKANIE Z RODZICAMI 12 IV Opracowanie Agata Popielarz ZESPÓŁ SZKÓŁ W RESKU SPOTKANIE Z RODZICAMI 12 IV 2016 Opracowanie Agata Popielarz PLAN SPOTKANIA 1. Konkursy. 2. Sport. 3. Z życia szkoły. 4. Wycieczki. 5. My w środowisku. Konkurs kuratoryjny języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Powstanie Listopadowe w poezji, pieśni i piosence oraz wiedzy ogólnej

Powstanie Listopadowe w poezji, pieśni i piosence oraz wiedzy ogólnej XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 04-205 Warszawa ul. Naddnieprzańska 2/4 tel. 22-516-91-61; fax. 22-516-91-68 e-mail:sektretariat@liceum23.waw.pl http://www.liceum23.waw.pl DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

,,Ziemio ojczysta ( ) Codziennie mocniej w Ciebie wrastam

,,Ziemio ojczysta ( ) Codziennie mocniej w Ciebie wrastam ,,Ziemio ojczysta ( ) Codziennie mocniej w Ciebie wrastam CYKL DZIAŁAŃ PATRIOTYCZNYCH W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W ANDRYCHOWIE 11 listopada to dzień mający duŝe znaczenie dla

Bardziej szczegółowo

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Tradycyjnie, 2 września młodzież Publicznego Gimnazjum im Papieża Jana Pawła II w Chorzelach rozpoczęła swoją wędrówkę przez kolejny rok szkolny 2013/2014.

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE SPACER PO SZKOLE KĄCIK PATRONA SZKOŁY SALE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SALE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASOPRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI SZKOLNE PRACOWNIE KOMPUTEROWE ŚWIETLICA

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku. Słów kilka o Naszej a niedługo już i Waszej szkole

Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku. Słów kilka o Naszej a niedługo już i Waszej szkole Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku Słów kilka o Naszej a niedługo już i Waszej szkole Krótka historia szkoły Gimnazjum roku rozpoczęło swoją działalność 1 września 1999 roku (to już prawie 15

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia 2005/ 2006 r.

Osiągnięcia 2005/ 2006 r. 1. Nazwa olimpiady, konkursu, zawodów, imprezy it.d. Stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych Osiągnięcia 2005/ 2006 r. Organizator szczebel Imię i nazwisko Opiekun Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ROK SZKOLNY

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ROK SZKOLNY PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNOWSKGO ROK SZKOLNY 2016/2017 TRMN ZADANA FORMY RALZACJ UWAG 1.Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 - apel z okazji inauguracji roku szkolnego 2016/2017. W R Z S Ń 2.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Cele i zadania Rady Samorządu Uczniowskiego: 1. Wdrażanie uczniów do samorządności

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2012/2013

Kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2012/2013 Kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2012/2013 Wrzesień 1.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 2. Wystawa z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej i rocznicy wkroczenia wojsk sowieckich

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MANIECZKACH ROK SZKOLNY 2012/ 2013

PLAN PRACY SZKOŁY GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MANIECZKACH ROK SZKOLNY 2012/ 2013 PLAN PRACY SZKOŁY GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MANIECZKACH ROK SZKOLNY 2012/ 2013 Miesiąc Termin Zadanie Odpowiedzialni wrzesień 1 września Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013. S. Kolańczyk

Bardziej szczegółowo

Wykaz zajęć prowadzonych przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 3 w Suwałkach w roku szkolnym 2015/2016 w ramach art. 42 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela

Wykaz zajęć prowadzonych przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 3 w Suwałkach w roku szkolnym 2015/2016 w ramach art. 42 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela Wykaz zajęć prowadzonych przez nauczycieli Zespołu Szkół nr w Suwałkach w roku szkolnym 0/0 w ramach art. 4 ust. ustawy Karta Nauczyciela L.p. Nazwisko i imię Pensum (etat) Gim, LO, SP Liczba godzin w

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie Mniszek Odbędą się zajęcia w ramach religii związane z kanonizacją Jana Pawła II.

Przedszkole Miejskie Mniszek Odbędą się zajęcia w ramach religii związane z kanonizacją Jana Pawła II. Przedszkole Miejskie RZĄDZ Temat:,, Jesteśmy pokoleniem J.P. II. Realizacja: 24 kwiecień 2014r. Cel główny: zapewnianie dzieciom możliwości wspólnej nauki w przyjaznych warunkach w ramach budowania systemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 KALENDARZ imprez i uroczystości ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 LO im KEN w Stalowej Woli

Załącznik 2 KALENDARZ imprez i uroczystości ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 LO im KEN w Stalowej Woli 1 Załącznik 2 KALENDARZ imprez i uroczystości ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 LO im KEN w Stalowej Woli 1. UROCZYSTOŚĆ Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012 TERMIN 01 września 2011 r. godz. 10.30 PROPOZYCJA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego-wychowanie fizyczne za II semestr roku szkolnego 2013/2014

Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego-wychowanie fizyczne za II semestr roku szkolnego 2013/2014 Sprawozdanie z pracy zespołu przedmiotowego-wychowanie fizyczne za II semestr roku szkolnego 2013/2014 Rok szkolny 2013/2014 był kolejnym, który przepracowaliśmy solidnie i z dużym zaangażowaniem. Realizowaliśmy

Bardziej szczegółowo

,, Wiosna U króla Maciusia

,, Wiosna U króla Maciusia PROJEKT EDUKACYJNY Z ELEMENTAMI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ,, Wiosna U króla Maciusia Zatwierdzony do realizacji w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Lubsku w dn. 19 marca 2010 r. Autor projektu

Bardziej szczegółowo

Kalendarz najważniejszych wydarzeń, uroczystości i imprez szkolnych w roku 2015/2016

Kalendarz najważniejszych wydarzeń, uroczystości i imprez szkolnych w roku 2015/2016 Kalendarz najważniejszych wydarzeń, uroczystości i imprez szkolnych w roku 2015/2016 Lp. Zadania, wydarzenia, czynności Forma realizacji Termin Osoba odpowiedzialna 1 Uroczysta inauguracja roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr /2015/2016. z dnia r.

Zarządzenie nr /2015/2016. z dnia r. Zarządzenie nr /2015/2016 Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 15.03.2016r. Na podstawie 40 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 14.04.1992r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 PIJARSKICH SZKÓŁ W WARSZAWIE

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 PIJARSKICH SZKÓŁ W WARSZAWIE KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 PIJARSKICH SZKÓŁ W WARSZAWIE DATA WYDARZENIE SZCZEGÓŁY, ODPOWIEDZIALNI WRZESIEŃ 1 września 4 września 5 września 7 września godz. 11.30 Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje.

Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje. Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje. Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o

Bardziej szczegółowo

1 września 2011r. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

1 września 2011r. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 1 września 2011r. UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO Dzień 1 września to dzień szczególny dla wszystkich: dla dzieci, młodzieży, dla ich rodziców i nauczycieli. Zawsze towarzyszy mu wiele emocji. Dla

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w II Liceum Ogólnokształcącym im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie rok szk. 2015/2016 I semestr

Zajęcia pozalekcyjne w II Liceum Ogólnokształcącym im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie rok szk. 2015/2016 I semestr Zajęcia pozalekcyjne w II Liceum Ogólnokształcącym im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie rok szk. 2015/2016 I semestr nazwisko i imię nazwa zajęć dzień tygodnia/termin i czas trwania zajęć Chaba

Bardziej szczegółowo

Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym "Dary

Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym Dary Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym "Dary jesieni". Wykonali prace z wykorzystaniem tego, co można znaleźć

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Rodzaj zajęć Imię i nazwisko nauczyciela Dzień, godzina lekcyjna Zajęcia wyrównawcze Zajęcia wyrównawcze dla kl. I SP Hanna Adamska wtorek, 8.55-9.40

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DLA UCZNIÓW KLAS 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DLA UCZNIÓW KLAS 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DLA UCZNIÓW KLAS 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Nazwa zajęć 1. Renata Myślińska Zajęcia dydaktyczno- 3a 1 Czwartek 7:10 sal.13 2. Elżbieta Białodrzewska Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Lp. Termin Odpowiedzialni Uroczystości/ wydarzenia Forma realizacji 2014/2015. Wybory do samorządów klasowych i Samorządu Uczniowskiego w ZSiP

Lp. Termin Odpowiedzialni Uroczystości/ wydarzenia Forma realizacji 2014/2015. Wybory do samorządów klasowych i Samorządu Uczniowskiego w ZSiP Kalendarium uroczystości, wydarzeń i akademii szkolnych w Zespole Szkól i Placówek w Baranowie Sandomierskim Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Rodzaj zajęć Imię i nazwisko Dzień, godzina lekcyjna Sala nauczyciela Zajęcia wyrównawcze Zajęcia wyrównawcze dla kl. I SP Hanna Adamska wtorek, 8.55-9.40

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie w roku szkolnym 2016/2017

Plan pracy Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie w roku szkolnym 2016/2017 Plan pracy Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie w roku szkolnym 2016/2017 Działania całoroczne Zadanie Sposób realizacji Termin Osoby odpowiedzialne Zbiórka surowców wtórnych nakrętki i

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia Zespołu Szkół. przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym. w Rabce-Zdroju sp. z o.o. w roku szkolnym 2013/2014

Osiągnięcia Zespołu Szkół. przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym. w Rabce-Zdroju sp. z o.o. w roku szkolnym 2013/2014 Osiągnięcia Zespołu Szkół przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym w Rabce-Zdroju sp. z o.o. w roku szkolnym 2013/2014 Zdjecie szkoły tło ZESPÓŁ SZKÓŁ przy ŚLĄSKIM CENTRUM REHABILITACYJNO- UZDROWISKOWYM

Bardziej szczegółowo

,,Wszystkim naszym kochanym Nauczycielom

,,Wszystkim naszym kochanym Nauczycielom ,,Wszystkim naszym kochanym Nauczycielom Jest taki dzień, tylko raz w roku, Niepowtarzalny i pełen uroku, W tym dniu Nauczyciele wypoczywają I od swych uczniów prezenty dostają. Uczniowie są mili, nie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. PRZYJACIÓŁ PRZYRODY POLSKIEJ W KLĘCZKOWIE NA ROK 2014/2015

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. PRZYJACIÓŁ PRZYRODY POLSKIEJ W KLĘCZKOWIE NA ROK 2014/2015 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. PRZYJACIÓŁ PRZYRODY POLSKIEJ W KLĘCZKOWIE NA ROK 2014/2015 Terminy Zadania i sposoby ich realizacji Cele Współpraca Cały rok 1. Zapoznanie i

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ZSP GIMNAZJUM W BAŁTOWIE 2013/2014

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ZSP GIMNAZJUM W BAŁTOWIE 2013/2014 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ZSP GIMNAZJUM W BAŁTOWIE 2013/2014 L.p. Termin realizacji Tematyka 1 WRZESIEŃ Wybory do SU 1.Organizacja kampanii przedwyborczej. 2.Demokratyczne wybory. 3.Dokonanie

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żninie w roku szkolnym 2011/2012

Plan Pracy Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żninie w roku szkolnym 2011/2012 WRZESIEŃ 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego Regina Wysocka 2. Sprzątanie świata Jolanta Woźniak, Beata Rzepka, Anna Pasiecka 3. Dzień Języków Obcych nauczyciele języka niemieckiego i angielskiego

Bardziej szczegółowo

1. Wybory samorządów klasowych. Wychowawcy IX. 2. Uruchomienie działalności Samorządu Uczniowskiego. 3. Ułożenie planu pracy z uwzględnieniem

1. Wybory samorządów klasowych. Wychowawcy IX. 2. Uruchomienie działalności Samorządu Uczniowskiego. 3. Ułożenie planu pracy z uwzględnieniem PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W GIMNAZJUM IM. ŚW. FAUSTYNY W ŚWINICACH WARCKICH NA ROK SZKOLNY 2006/2007 OPRACOWALI: Anna Kaźmierska Magdalena Domańska Jakub Pawłowski Karol Tutak Przemysław Kacprzak

Bardziej szczegółowo

K A L E N D A R Z I M P R E Z

K A L E N D A R Z I M P R E Z K A L E N D A R Z I M P R E Z Plan uroczystości na rok szkolny 2015/2016 Lp. Tematyka Formy realizacji Termin Odpowiedzialni 1. Inauguracja nowego roku 01.09. szkolnego 2015/2016 Rocznica wybuchu II wojny

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów Gimnazjum nr 4 w Wolbrom 2013/2014

Osiągnięcia uczniów Gimnazjum nr 4 w Wolbrom 2013/2014 Małopolskie Konkursy Przedmiotowe: Osiągnięcia uczniów Gimnazjum nr 4 w Wolbrom 2013/2014 1. Małopolski Konkurs Matematyczny Mikołaj Fuglewicz kl. IIId- awans do etapu wojewódzkiego opiekun Tomasz Żak

Bardziej szczegółowo

StaszicÓwka. Ślubowanie klas I. Rok 2011/2012

StaszicÓwka. Ślubowanie klas I. Rok 2011/2012 Rok 2011/2012 Październik 2011 Numer 4 Ślubowanie klas I Dnia 12.10.2011 odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Moment ważny dla każdego "pierwszaka", jego rodziców, wychowawców klas pierwszych,

Bardziej szczegółowo

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13 Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13 Zakończenie roku szkolnego poprzedziła uroczysta Msza św. połączona z obchodami 40 rocznicy Święceń Biskupich Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Tadeusza Zawistowskiego,

Bardziej szczegółowo

Nie mogło zabraknąć uroczystości z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w czasie której uczniowie wykonali żywą flagę, gazetki.

Nie mogło zabraknąć uroczystości z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w czasie której uczniowie wykonali żywą flagę, gazetki. MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA W DĄBRÓWCE WIEŚCI Cyprian Kamil Norwid Cyprian Kamil Norwid N U M E R V I I SZKOLNE K W I C I E Ń 2 0 1 4 Z ŻYCIA SZKOŁY W TYM NUMERZE: Z życia szkoły 1

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘWZIĘCIE POŚWIĘCONE JANUSZOWI KORCZAKOWI W XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Stefana Żeromskiego w Łodzi

PRZEDSIĘWZIĘCIE POŚWIĘCONE JANUSZOWI KORCZAKOWI W XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Stefana Żeromskiego w Łodzi PRZEDSIĘWZIĘCIE POŚWIĘCONE JANUSZOWI KORCZAKOWI W XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Stefana Żeromskiego w Łodzi JANUSZ KORCZAK NASZYM AUTORYTETEM Dziś widziałem Janusza Korczaka Jak szedł z dziećmi w ostatnim

Bardziej szczegółowo

ZAWODY SPORTOWE WRZESIEO/PAŹDZIERNIK 2014 R. BIEGI PRZEŁAJOWE O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA RABKA - ZDRÓJ JESIEO 2014r

ZAWODY SPORTOWE WRZESIEO/PAŹDZIERNIK 2014 R. BIEGI PRZEŁAJOWE O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA RABKA - ZDRÓJ JESIEO 2014r ZAWODY SPORTOWE WRZESIEO/PAŹDZIERNIK 2014 R. BIEGI PRZEŁAJOWE O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA RABKA - ZDRÓJ JESIEO 2014r KL IV CZYSZCZOO BOGUMIŁ 12\340 JUNG OSKAR 35\40 rozwiązał mu się but;} PETRYLA MACIEJ

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez szkolnych, konkursów i zawodów na rok 2013/2014

Kalendarz imprez szkolnych, konkursów i zawodów na rok 2013/2014 Kalendarz imprez szkolnych, konkursów i zawodów na rok 2013/2014 ( 1-2 kluczowe imprezy przedmiotowe w czasie lekcji, pozostałe jako imprezy po lekcjach uczniów i nauczyciela) Kalendarz opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zajęć pozalekcyjnych, realizowanych w ZS nr 2 w Lubartowie w I semestrze roku szkolnego 2016/2017.

Wykaz zajęć pozalekcyjnych, realizowanych w ZS nr 2 w Lubartowie w I semestrze roku szkolnego 2016/2017. Wykaz zajęć pozalekcyjnych, realizowanych w ZS nr 2 w Lubartowie w I semestrze roku szkolnego 2016/2017. Drodzy Rodzice i Uczniowie. W Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie w I semestrze będą prowadzone zajęcia

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie osiągnięć pracy Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie w roku szkolnym 2009/2010

Podsumowanie osiągnięć pracy Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie w roku szkolnym 2009/2010 Podsumowanie osiągnięć pracy Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie w roku szkolnym 2009/2010 Laureaci konkursów przedmiotowych: Imię i nazwisko klasa przedmiot opiekun Marcelina

Bardziej szczegółowo

W dniu Odbyła się Powiatowa Gimnazjada w Indywidualnej Lidze LA w na stadionie Turbacz w Mszanie Dolnej.

W dniu Odbyła się Powiatowa Gimnazjada w Indywidualnej Lidze LA w na stadionie Turbacz w Mszanie Dolnej. 2010/2011 Rywalizację sportową rozpoczęli w dniu 18.09.2010. Nasi gimnazjaliści wystartowali w XXVIII Sztafecie Szlakiem Walk Partyzantów AK i BCH w Wiśniowej, gdzie wgrali przed gospodarzami imprezy Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ 2016 ROK. Gazetka szkolna SOSW im. Janusza Korczaka w Radomiu

WRZESIEŃ 2016 ROK. Gazetka szkolna SOSW im. Janusza Korczaka w Radomiu NUMER 93(1) WRZESIEŃ 2016 ROK Gazetka szkolna SOSW im. Janusza Korczaka w Radomiu W tym numerze gazetki przeczytasz o: 1. Przywitaniu Nowego Roku Szkolnego 2016/17 2. Apelu ekologicznym pod hasłem Podaj

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ROK SZKOLNY

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ROK SZKOLNY PLAN PRAY SAMORĄDU UNOWSKGO ROK SKOLNY 2013/2014 TRMN ADANA FORMY RALAJ UWAG 1.Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014 - apel z okazji inauguracji roku szkolnego 2013/2014. W R S Ń 2. ebranie

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu w roku szkolnym 2015/2016

Zajęcia pozalekcyjne realizowane w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu w roku szkolnym 2015/2016 Zajęcia pozalekcyjne realizowane w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu w roku szkolnym 2015/2016 LP PROWADZĄCY RODZAJ ZAJĘĆ 1. Baran Agnieszka Konsultacje z biologii dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej Gimnazjum nr 2 w Łukowie

Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej Gimnazjum nr 2 w Łukowie Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej W ramach projektu w 30 nauczycieli prowadzi 28 własnych programów przedmiotowych, sportowych i profilaktycznych. W zajęciach uczestniczy około 350 uczniów.

Bardziej szczegółowo

Kolejna wygrana w lidze LAS!

Kolejna wygrana w lidze LAS! ZSS Kupowa 33-222, Warszawa ORGANIZATOR PROJEKTU Numer 1 11/14 PARTNER Kolejna wygrana w lidze LAS! Wycieczka do Włoch Zapraszamy na coroczną wycieczkę do Włoch Wszystkie informacje na str5 str2 SOS Wszystkie

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI I IMPREZY GIMNAZJUM SIÓSTR MISJONAREK ŚW. RODZINY IM. BŁ. BOLESŁAWY LAMENT W BIAŁYMSTOKU

UROCZYSTOŚCI I IMPREZY GIMNAZJUM SIÓSTR MISJONAREK ŚW. RODZINY IM. BŁ. BOLESŁAWY LAMENT W BIAŁYMSTOKU Gimnazjum Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament UROCZYSTOŚCI I IMPREZY GIMNAZJUM SIÓSTR MISJONAREK ŚW. RODZINY IM. BŁ. BOLESŁAWY LAMENT W BIAŁYMSTOKU Rok szkolny 2015/2016 Lp. TERMIN UROCZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół w Łambinowicach czerwca 2014 roku.

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół w Łambinowicach czerwca 2014 roku. w Zespole Szkół w Łambinowicach 26-27 czerwca 2014 roku. Tegoroczne zakończenie roku szkolnego w zespole Szkół w Łambinowicach było bardzo radosne. A było co świętować; wyniki egzaminów gimnazjalnych były

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu,,sprawny DOLNOŚLĄZACZEK. w Publicznym Zespole Szkół Integracyjnych w Świebodzicach.

Sprawozdanie z realizacji programu,,sprawny DOLNOŚLĄZACZEK. w Publicznym Zespole Szkół Integracyjnych w Świebodzicach. Sprawozdanie z realizacji programu,,sprawny DOLNOŚLĄZACZEK w Publicznym Zespole Szkół Integracyjnych w Świebodzicach. Uczniowie i nauczyciele klas I-III w roku szkolnym 2012/2013 po raz pierwszy wzięli

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO rok szkolny 2016/2017 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO rok szkolny 2016/2017 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO rok szkolny 2016/2017 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM Opiekun SU Mirosława Fesnak Lp. ZADANIA I ŚRODKI REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI WRZESIEŃ 1. 2. Uroczyste

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PRZESTRZEŃ SZKOŁY SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY NAZWA

DZIAŁANIA PRZESTRZEŃ SZKOŁY SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY NAZWA SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY PRZESTRZEŃ SZKOŁY NAZWA SKŁAD ZESPOŁU PLANUJĄEGO Agnieszka Duda Izabela Stasiak Natalia Zalewska Eugenia Ziółkowska Barbara Artiomow Aldona Wilgocka CELE AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. X Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. X Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

C Y K L I C Z N E I M P R E Z Y S Z K O L N E

C Y K L I C Z N E I M P R E Z Y S Z K O L N E C Y K L I C Z N E I M P R E Z Y S Z K O L N E DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 14.10.2010r. Dzień Edukacji Narodowej uświetnił program artystyczny SOWY 2010 w wykonaniu uczniów klasy IIIb. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W ZSE W KIELCACH ROK SZKOLNY 2014 / 2015

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W ZSE W KIELCACH ROK SZKOLNY 2014 / 2015 PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W ZSE W KIELCACH ROK SZKOLNY 2014 / 2015 Wstęp Wychowanie współczesnego ucznia w duchu patriotyzmu to cel niniejszego programu. Naszym priorytetem jest wychowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018 1 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018 Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku. Są to następujące zagadnienia:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W LUBINIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W LUBINIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W LUBINIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Prawdziwą miarą naszej wartości jest to, na ile nasz sukces jest przydatny dla innych Plan pracy Samorządu

Bardziej szczegółowo

Wyniki zawodów sportowych w roku szkolnym 2013/2014

Wyniki zawodów sportowych w roku szkolnym 2013/2014 Wyniki zawodów sportowych w roku szkolnym 2013/2014 GIMNAZJUM Zawody Rowerowe w Kolarstwie Górskim Warszawa Kamil Zieliński -2 miejsce w sztafecie drużynowej Bartosz Kosiński 3 miejsce Finał Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA W DĄBRÓWCE WIEŚCI Cyprian Kamil Norwid Cyprian Kamil Norwid N U M E R V I I SZKOLNE K W I E C I E Ń 2 0 1 5 Z ŻYCIA SZKOŁY W TYM NUMERZE: Z życia szkoły

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Widząc, iż wysoki poziom aktywności ruchowej wśród uczniów gwarantuje odpowiedni poziom sprawności fizycznej i sprawności

Bardziej szczegółowo

Nowinki Szkolnej Rodzinki

Nowinki Szkolnej Rodzinki Nowinki Szkolnej Rodzinki ORGANIZATOR PROJEKTU ZGSP im.janusza Korczaka w Pawłowiczkach ul. Korfantego 3 47-2, Pawłowiczki Numer 51 11/15 PARTNER W TYM NUMERZE: - spotkanie z Panią Poprawialską, -spektakl

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1. IM. GEN. J. ZIĘTKA W KATOWICACH w roku szkolnym 2015/2016

OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1. IM. GEN. J. ZIĘTKA W KATOWICACH w roku szkolnym 2015/2016 OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. GEN. J. ZIĘTKA W KATOWICACH w roku szkolnym 2015/2016 Imię i nazwisko Beata Krawczyk sportowe, przygotowujące do egzaminu, doradztwo edukacyjnozawodowe,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY EDUKACYJNE DLA KLASY I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PROJEKTY EDUKACYJNE DLA KLASY I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 imię i nazwisko nauczyciela PROJEKTY EDUKACYJNE DLA KLASY I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 015/016 klasa temat projektu forma opis czas realizacji JĘZYK POLSKI sposób prezentacji Aneta Gromanowska Kronika naszej

Bardziej szczegółowo

II TARNOWSKI KONKURS WIEDZY O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II TARNOWSKI KONKURS WIEDZY O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi. A niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale bardzo kosztownym. Józef Piłsudski II TARNOWSKI

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Miesiąc Wrzesień PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Hasła miesiąca Wracamy do szkoły. Chodzimy do szkoły Dbamy o porządek i czystość wokół siebie. Dbamy o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

IMPREZY, UROCZYSTOŚCI

IMPREZY, UROCZYSTOŚCI PLAN IMPREZ, UROCZYSTOŚCI I KONKURSÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 NAZWA IMPREZY IMPREZY, UROCZYSTOŚCI Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego Wszyscy nauczyciele 1 września 2015 Akcja Narodowe czytanie Poloniści

Bardziej szczegółowo

Termin Wydarzenie / Zadanie Osoby odpowiedzialne Uwagi poniedziałek Rozpoczęcie roku szkolnego 2014 / 2015 II b Magdalena Korzeb

Termin Wydarzenie / Zadanie Osoby odpowiedzialne Uwagi poniedziałek Rozpoczęcie roku szkolnego 2014 / 2015 II b Magdalena Korzeb II Liceum Ogólnokształcące K a l e n d a r z roku szkolnego 2014 / 2015 Termin Wydarzenie / Zadanie Osoby odpowiedzialne Uwagi WRZESIEŃ 01.09 poniedziałek Rozpoczęcie roku szkolnego 2014 / 2015 II b Magdalena

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Miesiąc PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Hasła miesiąca Wracamy do szkoły. Życie wewnętrzne grupy klas 1 3 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 2. Pasowanie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ SZKOLNY NA ROK 2014/2015

KALENDARZ SZKOLNY NA ROK 2014/2015 KALENDARZ SZKOLNY NA ROK 2014/2015 Organizacja roku szkolnego Lp. Zdarzenie, impreza Termin Odpowiedzialni Uwagi 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego uroczyste spotkanie uczniów klas pierwszych z Radą

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WRZESIEŃ. Opiekunowie SU. Wychowawcy klas. Opiekunowie SU. Wychowawcy klas PAŹDZIERNIK

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WRZESIEŃ. Opiekunowie SU. Wychowawcy klas. Opiekunowie SU. Wychowawcy klas PAŹDZIERNIK PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WRZESIEŃ l.p. Zadania i sposób realizacji Odpowiedzialni i współodpowiedzialni 1. Opracowanie planu Samorządu Uczniowskiego. 2. Zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zajęć pozalekcyjnych, realizowanych w ZS nr 2 w Lubartowie w II semestrze roku szkolnego 2016/2017.

Wykaz zajęć pozalekcyjnych, realizowanych w ZS nr 2 w Lubartowie w II semestrze roku szkolnego 2016/2017. Wykaz zajęć pozalekcyjnych, realizowanych w ZS nr 2 w Lubartowie w II semestrze roku szkolnego 2016/2017. Drodzy Rodzice i Uczniowie. W Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie w II semestrze będą prowadzone zajęcia

Bardziej szczegółowo

Nasze sukcesy z przyrody i geografii. Turniej turystyczno krajoznawczy

Nasze sukcesy z przyrody i geografii. Turniej turystyczno krajoznawczy Nasze sukcesy z przyrody i geografii Laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z Przyrody Olimpus 1. 2. 3. 4. 5. Adamowicz Dominika Oszajca Rafał Sandra Isadzhanyan Wilczewska Gabriela Waluch Eryk

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015 1.09.2014r. godz. 9.00 DATA godz.10.00 kl. I SP WYDARZENIE Inauguracja roku szkolnego 75.rocznica wybuchu II wojny światowej, 70. rocznica Powstania Warszawskiego złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod

Bardziej szczegółowo

Terminarz realizacji priorytetów wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016 KLASA I

Terminarz realizacji priorytetów wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016 KLASA I Terminarz realizacji priorytetów wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016 KLASA I Zadanie Cel ogólny Cel szczegółowy termin priorytet odpowiedzialni 1. Przeprowadzenie lekcji na temat praw i obowiązków

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO KLASA Ib GIMNAZJUM Wychowawca: mgr Beata Orlik rok szkolny 2013/14 Uczeń jako członek społeczności szkolnej cele wychowawcze sposoby realizacji odpowiedzialni termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Wędruj z nami i poznawaj świat

Wędruj z nami i poznawaj świat Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Kościuszki w Sanoku Wędruj z nami i poznawaj świat czyli kilka słów o szkolnych wycieczkach Sanok 2009 Działalność turystyczno-krajoznawcza to jeden z priorytetów pracy polskich

Bardziej szczegółowo

Historia Gimnazjum w Ujeździe Górnym Michał Gołdyn

Historia Gimnazjum w Ujeździe Górnym Michał Gołdyn Historia Gimnazjum w Ujeździe Górnym Michał Gołdyn 2013 1999 roku w Szkole Podstawowej w Udaninie powstaje Gimnazjum jeszcze bez imienia. Dyrektorem placówki została pani mgr Iwona Szpit. Pod czujnym okiem

Bardziej szczegółowo

Sukcesy indywidualne

Sukcesy indywidualne I semestr 2005/2006 W I semestrze zorganizowano w Gimnazjum I etap konkursów przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 3 uczniów;

Bardziej szczegółowo

KOŁA ZAINTERESOWAŃ ORAZ ZAJĘCIA DODATKOWE W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 JĘZYKI OBCE

KOŁA ZAINTERESOWAŃ ORAZ ZAJĘCIA DODATKOWE W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 JĘZYKI OBCE KOŁA ZAINTERESOWAŃ ORAZ ZAJĘCIA DODATKOWE W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 1. Koło j. angielskiego Przed sprawdzianem dla klas 5-6 SP 2. ZDW z języka angielskiego kl.4 SP 3. ZDW z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo