Badanie satysfakcji z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Warszawa, styczeń 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie satysfakcji z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Warszawa, styczeń 2012"

Transkrypt

1 Badanie satysfakcji z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Warszawa, styczeń 2012

2 Spis treści 1 Informacje o badaniu 03 2 Polska jako miejsce inwestycji 06 3 Kontakt oraz źródła informacji 11 4 PAIiIZ jako partner biznesowy 22 5 Ocena pracowników PAIiIZ 28 6 Obszary wymagające poprawy 32 7 Podsumowanie i rekomendacje 35 2

3 1 Informacje o badaniu

4 Metodologia Badanie miało charakter ilościowo-jakościowy. Dwa etapy badania: Etap ilościowy 32 ankiety CATI, Etap jakościowy 10 wywiadów pogłębionych (IDI). Respondenci: osoby reprezentujące firmy współpracujące z PAIiIZ minimum rok. Termin realizacji: 15 listopada grudnia

5 Cel badania Cele projektu: zbadanie satysfakcji inwestorów, dostarczenie wskazówek i rekomendacji. Najważniejsze zagadnienia: Polska jako miejsce inwestycji, Kontakt oraz źródła informacji, PAIiIZ jako partner biznesowy, Ocena pracowników PAIiIZ, Obszary wymagające poprawy. 5

6 2 Polska jako miejsce inwestycji

7 Polska jako miejsce inwestycji Polska atrakcyjne miejsce do inwestowania i rozwijania biznesu. Inne kraje brane pod uwagę to głównie kraje europejskie. Kraje postrzegane jako najbardziej konkurencyjne wobec Polski: Czechy, Słowacja, Ukraina. Pozostałe kraje wskazywane przez respondentów: Bułgaria, Francja, Niemcy, Rosja, Rumunia. Na atrakcyjność Polski składa się kilka czynników. 7

8 Czynniki decydujące o wyborze Polski 1. KAPITAŁ LUDZKI Najważniejszy czynnik. Wykształcona, wykwalifikowana kadra. Wysoka kultura pracy, znajomość języków. Duży atut na tle krajów europejskich. Dostępność wykwalifikowanej siły roboczej za bardzo rozsądne pieniądze to była kluczowa sprawa, a z resztą się uporaliśmy. Kadry są wykształcone, chętne do pracy to jest główny atut, nie do podważenia, nie do przebicia przez inne kraje. 2. KOSZTY ZATRUDNIENIA Koszty konkurencyjne w stosunku do innych krajów. Atrakcyjny balans: jakość kadry i koszty zatrudnienia. Mamy atrakcyjne koszty zatrudnienia i atrakcyjnych pracowników. Jesteśmy póki co atrakcyjni kosztowo jeżeli chodzi o kadrę. Czynnik ludzki jest najważniejszy. 8

9 Czynniki decydujące o wyborze Polski 3. LOKALIZACJA GEOGRAFICZNA Korzystna lokalizacja geograficzna centrum Europy. Dostęp do: rynków europejskich, rynku rosyjskiego oraz do morza. Not to mention the location of Poland which is the centre of Europe and very much close to East, but also very well positioned in the centre of Europe, with access to the market which is very close and has very good access to market company. 4. DOTACJE Atrakcyjne dofinansowania, granty z budżetu, ulgi podatkowe, strefy ekonomiczne. Wsparcie i zachęta dla inwestorów. Staramy się pozyskiwać wszystkie elementy wsparcia. Atrakcyjne są strefy ekonomiczne oraz granty Unii Europejskiej, a szczególnie te duże granty. Wiadomo, że przynależność do strefy ekonomicznej to duży plus i dodatkowe ulgi podatkowe. Bierzemy to pod uwagę. 9

10 Czynniki decydujące o wyborze Polski 5. STABILNA SYTUACJA Stabilna sytuacja gospodarczo-polityczna kraju warunek niezbędny. Przynależność do UE ustawodawstwo, uproszczone procedury, dotacje. Istotne jest to, że Polska jest w Unii i dobrodziejstwa, które za tym idą: mamy wspólne ustawodawstwo w krajach, gdzie są nasi klienci, czyli w UE, a także możemy podróżować bez reżimu wizowego. 6. ATMOSFERA Sprzyjający klimat kraj przyjazny i otwarty na inwestorów. Dobre miejsce do życia i rozwijania biznesu I would also say that we found that Poland is a very easy place to do business. We found that Poles like to do business with Americans. Young people who speak English and many ended school in Ireland or UK and came back to Poland to pursued their carriers. The ease of doing business and the concentration of young staff would be an a major attraction. 10

11 3 Kontakt oraz źródła informacji

12 Źródła informacji o PAIiIZ Najważniejsze źródła informacji o PAIiIZ: kontakty osobiste, targi handlowe, konferencje, Internet, organizacja promująca handel zagraniczny, ambasady. Dodatkowo respondenci IDI wymienili firmy consultingowe. Polecenie PAIiIZ przez innego inwestora najbardziej wiarygodne i rzetelne źródło informacji. Wykres 1. Źródła informacji o PAIiIZ Skąd otrzymał(a) Pan(i) informację o PAIiIZ? (%) kontakty osobiste poszukiwania w Internecie organizacja promująca handel zagraniczny, Izba Handlowa kampania promocyjna PAIiZ ambasada państwa, Polska Ambasada targi handlowe, konferencje, wystawy inne (n=32) 2011 (n=29) 2010 (n=38)

13 Inne niż PAIiIZ źródła informacji o Polsce Wiele różnych źródeł informacji o Polsce: kontakty osobiste i doświadczenia własne, prasa, Internet, organizacje gospodarcze (np. PARP, ABSL), The source of information comes from many different sources. We did talk with organizations like PAIiIZ or embassies. We also talked to UK Trade Investment in the UK. We used the internet as the source of technical information. Respondenci IDI wymienili również firmy consultingowe (np. Deloitte, Ernest&Young) oraz ambasady. PAIiIZ dla większości inwestorów był kluczowym źródłem informacji. Wykres 2. Inne niż PAIiIZ źródła informacji o Polsce Jakie były Pana(i) główne źródła informacji o Polsce i inwestowaniu w Polsce, zanim skontaktował się Pan(i) z PAIiIZ? (n= 32, %) własne doświadczenie, osobiste kontakty prasa Internet organizacje gospodarcze (np. Bank Światowy) jestem Polakiem konferencje Ministerstwa, Ambasada, placówki rządowe inne 6 nie pamiętam, nie chce odpowiadać 9 13

14 Pierwszy kontakt z PAIiIZ Pozytywna ocena pierwszego kontaktu. Większość wiedziała, jaką pomoc może od agencji uzyskać. Wzrósł odsetek inwestorów, którzy nie wiedzieli, jakiego wsparcia mogą oczekiwać. Pozytywnie oceniono kontakt zainicjowany przez samą agencję świadczy o zaangażowaniu i zainteresowaniu firmami. Wykres 3. Pierwszy kontakt z PAIiIZ Czy było jasne jakiego rodzaju pomoc może Pan(i) otrzymać od agencji PAIiIZ zanim zwrócił(a) się Pan(i) z zapytaniem do agencji? (%) tak, to było jak najbardziej oczywiste tak, to było dość oczywiste to nie było oczywiste to było zupełnie nieoczywiste (n=32) 2011 (n=29) 2010 (n=38)

15 Ogólna opinia o PAIiIZ Ogólna opinia i poziom zadowolenia inwestorów ze współpracy z PAIiIZ jest bardzo wysoki. Łączny odsetek badanych, którzy ocenili kontakt z Agencją bardzo pozytywnie i pozytywnie wyniósł 91% (2012). Wykres 4. Ogólna opinia o PAIiIZ bardzo pozytywna pozytywna neutralna negatywna bardzo negatywna (n=32) 2011 (n=29) 2010 (n=38) 15

16 Ogólna opinia o PAIiIZ PAIiIZ postrzegana jako instytucja ważna i potrzebna dla rozwoju gospodarki. Pełni rolę partnera, który: doradza, wspiera, zachęca jest źródłem informacji o inwestycji w Polsce. PAIiIZ doradza, wprowadza w niuanse gospodarcze. Jest dużym wsparciem jeżeli chodzi o kwestie inwestycji w Polsce. Ma wiedzę o tym, jakie są warunki inwestycji. Udzieliła nam w tej kwestii dużego wsparcia. PAIiIZ była wsparciem w pierwszych krokach, które stawialiśmy na rynku polskim. They are very open, very supportive and try to accompany investors with different types of issue. 16

17 Strona internetowa PAIiIZ Źródło: podstawowych informacji o Polsce, sytuacji gospodarczej, kosztach, wsparciu oferowanym przez PAIiIZ. Strona przejrzysta, intuicyjna. Ma wyraźną i logiczną strukturę. Wykres 5. Ocena struktury strony internetowej PAIiIZ Jak ocenia Pan(i) stronę internetową PAIiIZ pod kątem jej struktury? (n=27, %) struktura wyraźna i logiczna struktura stosunkowo wyraźna struktura niewyraźna nie wiem (n=27) 2011 (n=24) 2010 (n=32) When I first began to engage with PAIiIZ and I looked at the website and I think the website is very clear, well presented, in Polish and English. It is very well designed. Very quickly I could find the contact and this is how I initially got to contact with PAIiIZ. I think the website is very good. 17

18 Ocena zawartości strony PAIiIZ Strona postrzegana jako cenne, i zaufane źródło wiedzy. Najbardziej przydatne: dane makroekonomiczne, analizy, usługi PAIiIZ, ogólne informacje o Polsce, dane o inwestycjach zagranicznch, inicjatywy inwestycyjne. Respondenci IDI wymienili: Elektroniczne raporty, lista inwestorów, warunki uzyskania grantów. Wykres 6. Najbardziej przydatna informacja ze strony internetowej Jaką informację dostępną na stronie internetowej PAIiIZ uznał(a) Pan(i) za najbardziej przydatną? (%) dane strukturalne (makroekonomiczne) i analizy usługi PAIiIZ ogólne informacje o Polsce dane o bezpośrednich inwestycjach zagranicznych (FDI) inicjatywy inwestycyjne publikacje polskie prawo nowości inne (n=27) 2011 (n=29) 2010 (n=38) 18

19 Oczekiwania wobec strony IDI Użytkownicy oczekiwaliby bardziej szczegółowych danych nt.: rynku pracy (koszty zatrudnienia, dostępność kadry) pomocy publicznej (granty rządowe, strefy ekonomiczne, fundusze) kwestii finansowych (podatki, akcyzy, stawki celne), terminów i czasu realizacji inwestycji. Pomocne i przydatne byłyby: zmiany prawne i gospodarcze, szczegółowa lista inwestorów działających na terenie Polski oraz lista instytucji wspierających inwestycje, informowanie o nowych raportach. Dane powinny być na bieżąco aktualizowane i uzupełniane. It is an excellent website. It needs to be kept fully up to date as regulations change, opportunities happen, what is the natural way that PAIIIZ would be doing its business.

20 Opinie o materiałach PAIiIZ Materiały oceniane są bardzo pozytywnie. Są: profesjonalne, merytoryczne, przejrzyste, użyteczne. Są cennym źródłem informacji gospodarczych oraz statystyk. Najbardziej użyteczne okazały się: raporty płacowe, poradniki prawne oraz zbiorcze opracowania dotyczące inwestycji. Materiały są naprawdę dobrej jakości. Zawsze korzystając z dokumentów weryfikuje je pod kątem własnego doświadczenia i jak do tej pory nie znalazłem żadnych nieścisłości. The information is comparable with information that I have seen they prepared from many different countries and it is comprehensive and coverage. When it is market specific it is comprehensive, providing information on companies and opportunities. The information that I obtained from PAIIIZ has been very good. That has all been in a very easy and transparent documentation.

21 Opinie o newsletterze Newsletter oceniono pozytywnie. Większość inwestorów pobieżnie go przegląda. Postrzegany jako: dodatkowe źródło informacji o inwestycjach. Pomocne inwestorom byłoby umieszczenie w newsletterze informacji o: nowych raportach i publikacjach, istotnych zmianach prawnych, postępach pracy nad ustawami, nowych i planowanych inwestycjach. Newsletter to jest taki informacyjny, jako takie medium informacyjne, co się dzieje, jakieś nowe projekty to jest okej. Mogłoby być coś więcej np. troszeczkę więcej informacji na temat nowych inwestycji, na temat jakiś zmian prawnych, porad. W newsletterze powinny się pojawiać informacje, że np. obecnie trwają prace nad taką i taką ustawą, a np. za 6 miesięcy wejdzie ustawa, która zmienia stawkę ZUS, itp. Informować o tym, czym się PAIiIZ zajmuje na bieżąco, co się dzieje i inwestor powinien wiedzieć.

22 4 PAIiIZ jako partner biznesowy

23 PAIiIZ jako partner biznesowy wykres Zawartość informacyjna pisemnych materiałów od PAIiIZ była doskonała Ogólne wrażenie dotyczące układu i struktury przygotowanych ulotek było bardzo negatywne. 81 Wykres 7 PAIiIZ jako partner biznesowy. Proszę powiedzieć, w jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z następującymi stwierdzeniami używając skali: Zawartość ustnych informacji, które Pan(i) otrzymywał(a) podczas spotkań osobistych była bardzo dobra. Za pomocą PAIiIZ, miał(a) Pan(i) łatwy dostęp do wszystkich informacji, których Pan(i) potrzebował(a) dla swojego projektu inwestycyjnego. PAIiIZ jest niezawodnym i bardzo profesjonalnym partnerem biznesowym. Osoba kontaktowa z PAIiIZ nie była dobrze przygotowana i nie była pomocna. Treść ustnych informacji, które Pan(i) otrzymywał(a) podczas bezpośrednich rozmów telefonicznych była nieodpowiednia. Wizyty w terenie organizowane przez PAIiIZ były bardzo pomocnicze i dobrze przygotowane (oglądanie działek inwestycyjnych) Wybór ofert w bazie danych PAIiIZ jest bardzo ograniczony. 41 Pomoc PAIiIZ w znalezieniu partnerów biznesowych i podwykonawców była bezcenna Informacje o zachętach inwestycyjnych (dostępnych w Polsce), które Pan(i) otrzymał(a) od PAIiIZ nie była przejrzysta. PAIiIZ była nieefektywna jako pośrednik w kontaktach z centralnymi i lokalnymi władzami zaangażowanymi w proces inwestycyjny w Polsce. Zarekomendowałbym(łabym) innym inwestorom współpracę z PAIiIZ całkowicie zgadzam się + zgadzam się nie zgadzam się + całkowicie nie zgadzam się 23

24 PAIiIZ jako partner biznesowy opinie badanych PAIiIZ solidny, profesjonalny partner biznesowy. Organizacja otwarta na potrzeby biznesu efektywne działanie. Pozytywny wizerunek PAIiIZ buduje dzięki: profesjonalnej obsłudze inwestorów (kontakt osobisty, spotkania), kompetentnemu zespołowi, organizacji wizyt w terenie, pośredniczeniu w kontaktach z władzami, jakości materiałów pisemnych. Zdecydowana większość poleciłaby PAIiIZ innym inwestorom. PAIiIZ wychodzi do klienta, jest bardzo prorynkowo nastawiony. Mogę nawet powiedzieć, że traktują pracę jako misję. Mają w sobie dużo otwarcia dla potencjalnych inwestorów. PAIiIZ jest dla mnie wzorem, jeżeli chodzi o działanie tego typu instytucji państwowej. 24

25 PAIiIZ jako partner biznesowy opinie badanych PAIiIZ postrzegany jako ważny partner w procesie inwestycyjnym. Funkcje PAIiIZ: The staff of PAIIIZ was extremely helpful in terms of connecting with a specific individuals. Really short, the process- couples of days, but it would take a weeks in time to do it by myself. PAIIIZ was able to connect us to the very serious level people and the major Polish energy companies. INFORMACYJNA DORADCZA Dane makroekonomiczne, statystyki, raporty dot. Polski. Informacje w zakresie grantów, dofinansowania. WSPIERAJĄCA SAPORTUJĄCA Porady, z kim inwestor ma się kontaktować. Pomoc w nawiązaniu kontaktów (np. inne firmy) Negocjacje, asystowanie w rozmowach z lokalnymi władzami. 25

26 Silne strony PAIiIZ Inwestorzy cenią PAIiIZ za: sieć kontaktów (53%), wiedzę na temat rynku i programów (31%), elastyczne podejście oraz szybkość kontaktu (28%). Dużym atutem Agencji jest kadra: solidna, rzetelna, kompetentna. Inne: fakt obecności tego typu instytucji, prestiż. Wykres 7. Silne strony PAIiIZ Jakie są według Pana(i) silne strony PAIiIZ jako partnera biznesowego. Proszę wymienić: (n=32, %) dobra sieć kontaktów wiedza o rynku i programach pomocowych kadra, konsultanci elastyczne podejście, szybkość kontaktu, dostępność zaangażowanie, profesjonalizm, solidność, rzetelność nastawienie na pomoc, otwartość, życzliwość inne nie wiem 13 nie ma nic pozytywnego 9 26

27 Słabe strony PAIiIZ Za słabości Agencji uznano: brak aktywnego udziału w rozmowach, negocjacjach z administracją, niewystarczającą aktywność pracowników, jakość danych często nieaktualne, za mało szczegółowe, niewielką decyzyjność, brak wpływu na instytucje. Respondenci IDI zwrócili uwagę na: brak indywidualnego podejścia do inwestora i częste zmiany osoby kontaktowej. Wykres 8. Słabe strony PAIiIZ A jakie są słabe strony PAIiIZ jako partnera biznesowego. Proszę wymienić (n=32, %) brak udziału w rozmowach, negocjacjach (samo pośrednictwo to za mało) za mała aktywność za mało indywidualne i szczegółowe informacje duża biurokratyzacja nic Jedynym minusem jaki widzę jest to, że PAIiIZ nie posiada mocy decyzyjnej. Pomimo szczerych chęci, nie jest w stanie wpłynąć na rząd, terminy i tego rodzaju rzeczy. inne 19 nie wiem 28 27

28 5 Ocena pracowników PAIiIZ

29 Pierwszy kontakt z pracownikami Opinie inwestorów są bardzo pozytywne pracownicy stanowią atut Agencji. Pozytywnie oceniono pierwszy kontakt z pracownikami PAIiIZ. Odpowiedź na pierwsze zapytanie dla większości była adekwatna do pytania, szybka, zrozumiała i profesjonalna. Wykres 9. Odpowiedź z PAIiIZ na pierwsze zapytanie była? (n=32, %) wolna niepełna niezrozumiała przygotowana nieprofesjonalnie nieadekwatna do pytania szybka wyczerpująca zrozumiała przygotowana profesjonalnie adekwatna do pytania They were very quick, literally within days. When I got to Warsaw, PAIIIZ was my first stop, I had probably 5 or 6 meetings, we would have a meeting, the staff would provide an overview at a particular sector or industry that you are working at.

30 Kontakty z kierownikami projektów Podobnie jak w poprzednich latach wysoko oceniono kontakty z kierownikami. Pozytywnie oceniono: gotowość i chęć pracownika do dyskusji, umiejętności językowe, poziom merytoryczny oraz ilość przekazanych informacji. Odsetek inwestorów mających trudności w kontakcie utrzymał się na niskim poziomie (3%). Wykres 10. Kontakty z kierownikiem projektu PAIiIZ Proszę powiedzieć w jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z następującymi stwierdzeniami używając skali: Gotowość i chęć kierownika projektu PAIiIZ do prowadzenia ciągłej dyskusji z Panem/Panią o różnych aspektach Pana(i) projektu były wzorowe. Poziom przygotowania Pan/Pani kierownika projektu PAIiIZ był dostateczny. Umiejętności językowe Pana/Pani kierownika projektu PAIiIZ były bardzo dobre. Pana/Pani kierownik projektu PAIiIZ dostarczył dużo informacji niezbędnej dla Pana/Pani projektu. Trudno było skontaktować się z Pana/Pani kierownikiem projektu PAIiIZ całkowicie zgadzam się + zgadzam się nie zgadzam się + całkowicie nie zgadzam się

31 Kontakty z kierownikami projektów IDI Inwestorzy są bardzo zadowoleni z postawy i kompetencji pracowników. Zdaniem respondentów są oni: komunikatywni, kreatywni, profesjonalni, rzetelni, mili, życzliwi, zaangażowani w sprawy inwestora. Pojedyncze zastrzeżenia dotyczyły: niskiej decyzyjności (granty, dofinansowanie), niewielkiego wpływu na władze i instytucje. Kontakt zawsze był miły. Mam wrażenie, że te osoby, a było ich parę, to po pierwsze czułem od nich zaangażowanie. Jak pojawiał się temat to w miarę szybko wracał rezultat i wynik projektu. Kontakt na ludzkim poziomie był strasznie miły osobiście mam bardzo dobre relacje z PAIiIZem mogę zadzwonić, zapytać, wiem, że temat nie utknie na liście wielkiej rzeczy do zrobienia, tylko w ciągu paru godzin dostanę odpowiedź. PAIiIZ wypada dobrze na tle innych agencji. Cechuje ich duża rzetelność, odpowiedzialność i chęć pomocy. Widać, że naprawdę im zależy na tym, żeby inwestor zainwestował właśnie w Polsce. Cechuje ich bardzo duży patriotyzm, jeśli mogę tak to powiedzieć.

32 6 Obszary wymagające poprawy

33 Obszary wymagające poprawy Oczekiwania badanych: AKTYWNA POSTAWA PAIiIZ wychodzenie z inicjatywą kontaktu reprezentowanie inwestora w kontaktach z urzędami kompleksowe wsparcie przy załatwianiu formalności (podatki, prawo) wsparcie przy pozyskiwaniu funduszy aktywne działanie w celu uproszczenia procedur. RZETELNE, AKTUALNE DANE więcej szczegółowych i rzetelnych danych więcej informacji praktycznych nt. funkcjonowania biznesu Więcej informacji praktycznych, na temat współpracy z administracją w Polsce, od strony podatkowej mogliby doradzić inwestorom zagranicznym. Może PAIiIZ powinien rozwiązywać problemy, które mają inwestorzy. Próba zorientowania się, co przeszkadza inwestorom i próba lobbowania w tych sprawach w rządzie.

34 Obszary wymagające poprawy PROAKTYWNA POSTAWA OPIEKUNA Inwestorzy oczekują większego zaangażowania pracowników i bardziej zindywidualizowanego podejścia. Proaktywna postawy opiekuna to: większa dbałość o relacje interpersonalne kontakt, telefonowanie, wizyty, zainteresowanie firmą i jej rozwojem stan inwestycji, plany, informowanie o zmianach prawnych, gospodarczych, podtrzymywanie kontaktu po wprowadzeniu inwestycji. Byłoby tak optymalnie, żeby opiekun miał raz na jakiś czas zaplanowane spotkania, zorientować się co w danej firmie się dzieje ( ) taki kontakt 1:1, że ja dostanę maila, czy telefon, że właśnie opublikowaliśmy raport o rynku IT w takim, a takim województwie, może to Państwu się przydać. opieki inwestycyjnej w Polsce nie ma i wydaje mi się, że PAIiIZ jest blisko, żeby to wrażenie zmienić, robi bardzo dużo dobrych rzeczy. Brakuje dodatkowego kroku że inwestor który już jest ma wrażenie, że PAIiIZ faktycznie opiekę nad nim roztacza, daje mu narzędzia, wiedzę, żeby lepiej ten biznes prowadzić.

35 7 Podsumowanie i rekomendacje

36 Podsumowanie Wyniki świadczą o wysokim poziomie satysfakcji inwestorów ze współpracy z PAIiIZ. Współpraca oceniona najlepiej w dwóch obszarach: relacji interpersonalnych, poziomu merytorycznego. PAIiIZ postrzegana jako instytucja, która posiada: doświadczenie, wiedzę nt. polskiego rynku, sieć kontaktów, kompetentny zespół. 36

37 Rekomendacje Możliwość wykorzystania w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej silnych stron Agencji. Polepszenie relacji Inwestor-Agencja: zagwarantowanie indywidualnego podejścia, zaoferowanie kompleksowej pomocy przy inwestycji, podtrzymywanie relacji również po zakończeniu projektu. Podniesienie jakości oferowanych danych: zagwarantowanie szczegółowych i na bieżąco aktualizowanych danych. 37

38

Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Realizacja badania została oparta o metody ilościowo-jakościowe, które były względem siebie komplementarne.

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Raport z badania zrealizowanego przez TNS Polska

Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Raport z badania zrealizowanego przez TNS Polska Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Raport z badania zrealizowanego przez TNS Polska Grudzień 2012 Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej

Bardziej szczegółowo

POLSKA UTRZYMUJE DOBRY KLIMAT DLA ZAGRANICZNEGO BIZNESU

POLSKA UTRZYMUJE DOBRY KLIMAT DLA ZAGRANICZNEGO BIZNESU POLSKA UTRZYMUJE DOBRY KLIMAT DLA ZAGRANICZNEGO BIZNESU Wyniki badania klimatu inwestycyjnego w Polsce, przeprowadzonego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych we współpracy z firmą

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Raport z badania zrealizowanego przez TNS Pentor Grudzień 2011 PENTOR RESEARCH INTERNATIONAL S.A. UL. POSTĘPU

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób przyciągnąć inwestora, czy jest to zadanie gminy, czy całego regionu? A może niezbędne jest wsparcie instytucji centralnych?

W jaki sposób przyciągnąć inwestora, czy jest to zadanie gminy, czy całego regionu? A może niezbędne jest wsparcie instytucji centralnych? W jaki sposób przyciągnąć inwestora, czy jest to zadanie gminy, czy całego regionu? A może niezbędne jest wsparcie instytucji centralnych? Lublin, 17 marca 2017 r. Agenda Profesjonalizacja wsparcia z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów

Badanie satysfakcji klientów Badanie satysfakcji klientów wrzesień 2012 Metodologia Metodologia badania CELE BADANIA 1. Ocena zadowolenia klientów z Firmy Zewnętrzny Dział Personalny 2. Ocena współpracy z Firmą Zewnętrzny Dział Personalny

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. Współpraca PAIiIZ - regiony Robert Kwiatkowski Członek Zarządu PAIiIZ Opole, 1 kwietnia 2009 r. MIO Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

1. pytań zamkniętych, zawierających gotowy zestaw odpowiedzi, gdzie ankietowany dokonywał wyboru,

1. pytań zamkniętych, zawierających gotowy zestaw odpowiedzi, gdzie ankietowany dokonywał wyboru, Ocena satysfakcji klientów z jakości świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach usług w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego Analiza ankiet opracowana na potrzeby projektu Wzmacniamy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO SŁUCHACZY _ CENTRUM EUROPY _ JESIEŃ 2013/2014

RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO SŁUCHACZY _ CENTRUM EUROPY _ JESIEŃ 2013/2014 RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO SŁUCHACZY _ CENTRUM EUROPY _ JESIEŃ 2013/2014 Opracowanie raportu: Zawartość WPROWADZENIE DO RAPORTU... 3 IA OCENA OFERTY KURSU I NARZĘDZI MERYTORYCZNYCH4 Wykres 1. Ocena

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA INVEST IN SILESIA NOWA JAKOŚĆ W PROMOCJI GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROMOCJI GOSPODARCZEJ DLACZEGO ZINTEGROWANY SYSTEM

KONFERENCJA INVEST IN SILESIA NOWA JAKOŚĆ W PROMOCJI GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROMOCJI GOSPODARCZEJ DLACZEGO ZINTEGROWANY SYSTEM KONFERENCJA INVEST IN SILESIA NOWA JAKOŚĆ W PROMOCJI GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROMOCJI GOSPODARCZEJ DLACZEGO ZINTEGROWANY SYSTEM Katowice, 09.03.2010 r. Promocja regionu Historia 2005

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Białe Błota

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Białe Błota Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Partnerstwo Gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzędu Urząd Gminy Białe Błota Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Partnerzy badania: RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Zebranie oraz opracowanie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 50-136 ul. Wita Stwosza 15 tel. 71/ 78

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW IZBY CELNEJ W KRAKOWIE

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW IZBY CELNEJ W KRAKOWIE Nazwa Jednostki RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW IZBY CELNEJ W KRAKOWIE Kraków 2015 r. Al. Krasińskiego 11B, 31-111 Kraków tel.: +48 12 62 90 205 fax: +48 12 421 67 57 http://krakow.ic.gov.pl/ http://www.krakow.scelna.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej Urząd Miejski w Świeciu Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. Współpraca Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych z samorządami gminnymi i specjalnymi strefami ekonomicznymi w kontekście pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej Urząd Miejski w Świeciu Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Przed wizytą w urzędzie

CZĘŚĆ I Przed wizytą w urzędzie Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szanowni Państwo, Nasza gmina od kwietnia 2012 roku rozpoczęła udział w projekcie Usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Oferta inwestycyjna wg standartów PAIiIZ SA. Dariusz Karwowski, Chief Project Manager DIZ

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Oferta inwestycyjna wg standartów PAIiIZ SA. Dariusz Karwowski, Chief Project Manager DIZ POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Oferta inwestycyjna wg standartów PAIiIZ SA Dariusz Karwowski, Chief Project Manager DIZ Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Państwowa

Bardziej szczegółowo

Klimat inwestycyjny w Polsce 2013 Quality Watch dla Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Klimat inwestycyjny w Polsce 2013 Quality Watch dla Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Klimat inwestycyjny w Polsce 2013 Quality Watch dla Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych 1 Projekt Od siedmiu lat firmy inwestujące w Polsce dokonują oceny klimatu inwestycyjnego. Wielkość

Bardziej szczegółowo

Skuteczna promocja gospodarcza samorządów w kraju i zagranicą. Przyciąganie inwestycji w dobie globalnego kryzysu ekonomicznego.

Skuteczna promocja gospodarcza samorządów w kraju i zagranicą. Przyciąganie inwestycji w dobie globalnego kryzysu ekonomicznego. Skuteczna promocja gospodarcza samorządów w kraju i zagranicą Przyciąganie inwestycji w dobie globalnego kryzysu ekonomicznego. Podstawy podejmowania decyzji BIZ MITY Proces decyzyjny jest czysto racjonalny

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

1.How do you rate the English language skills of Polish students?

1.How do you rate the English language skills of Polish students? PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIET DLA OPIEKUNÓW PORTUGALSKICH PODCZAS STAŻU LEONARDO DA VINCI - MAJ 2013 1.How do you rate the English language skills of Polish students? -bad 0 -insufficient 0 -sufficient 0

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o.

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o. BRAND TRACKER Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla sieci detalicznych i centrów handlowych.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI O FIRMIE WSPÓŁPRACUJEMY Z ZAKRES USŁUG ZASADY DZIAŁANIA NAGRODY Z NASZYCH USŁUG SKORZYSTALI WYBRANE OPINIE KLIENTÓW O ALIGIS

SPIS TREŚCI O FIRMIE WSPÓŁPRACUJEMY Z ZAKRES USŁUG ZASADY DZIAŁANIA NAGRODY Z NASZYCH USŁUG SKORZYSTALI WYBRANE OPINIE KLIENTÓW O ALIGIS SPIS TREŚCI O FIRMIE WSPÓŁPRACUJEMY Z ZAKRES USŁUG ZASADY DZIAŁANIA NAGRODY Z NASZYCH USŁUG SKORZYSTALI WYBRANE OPINIE KLIENTÓW O ALIGIS Zarządzaj swoim sukcesem... O FIRMIE Aligis świadczy kompleksowe

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy 1. Wstęp Niniejszy raport został opracowany celem przedstawienia potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy w całej Polsce

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej Urząd Miejski w Świeciu Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy

Bardziej szczegółowo

Badanie uczestników projektu Polska Wschodnia II. Warszawa, grudzień 2011

Badanie uczestników projektu Polska Wschodnia II. Warszawa, grudzień 2011 2011 Badanie uczestników projektu Polska Wschodnia II Warszawa, grudzień 2011 Spis treści Informacje o badaniu Informacje o respondentach Sytuacja zawodowa Metryczka Udział w szkoleniu motywy, źródła,

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRZYGOTOWANY PRZEZ CENTRUM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE NA ZLECENIE

RAPORT PRZYGOTOWANY PRZEZ CENTRUM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE NA ZLECENIE RAPORT PRZYGOTOWANY PRZEZ CENTRUM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE NA ZLECENIE POWIAT NOWOSĄDECKI POWIATOWE CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Strona 1 BADANIE EFEKTÓW WDROŻENIA PROJEKTU NOWOSĄDECKA

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Witamy w Biurze Obsługi Inwestora i Promocji Gospodarczej

Witamy w Biurze Obsługi Inwestora i Promocji Gospodarczej Witamy w Biurze Obsługi Inwestora i Promocji Gospodarczej Biuro Obsługi Inwestora i Promocji Gospodarczej działa w ramach struktury Urzędu Miasta Stalowej Woli. Funkcjonuje od lipca 2017 roku kiedy, stało

Bardziej szczegółowo

współpraca się opłaca

współpraca się opłaca współpraca się opłaca POSTRZEGANIE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE dr Marta Karwacka 1 co robię... BADAM DORADZAM PISZĘ WYKŁADAM 2 współpraca międzysektorowa

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Fundacja została założona w 2010r. we Wrocławiu w celu: promocji przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiet ewaluacyjnych

Analiza ankiet ewaluacyjnych Analiza ankiet ewaluacyjnych Staże zagraniczne w ramach projektu Praktyka za granicą szansa na lepszą przyszłość realizowanego przy wsparciu programu Unii Europejskiej ERASMUS+ Realizator/ organizacja

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Skuteczna internacjonalizacja biznesu sieć Enterprise Europe Network

Skuteczna internacjonalizacja biznesu sieć Enterprise Europe Network 2010 Michał Polański Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zespół Przedsiębiorczości Skuteczna internacjonalizacja biznesu sieć Enterprise Europe Network Warszawa, 26 maja 2010 r. Działania PARP na

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie.

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród słuchaczy

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca Leaders Try More O NAS Jesteśmy prężną agencją PR. Zajmujemy się budowaniem efektywnej komunikacji oraz promocją firm i instytucji. Stawiamy na innowacyjne i skuteczne narzędzia. Ponad 10-letnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Zmień taktykę przejdź do ofensywy! Staw czoła cyfrowej transformacji!

Zmień taktykę przejdź do ofensywy! Staw czoła cyfrowej transformacji! Zmień taktykę- przejdź do ofensywy. Staw czoła cyfrowej transformacji. Zmień taktykę przejdź do ofensywy! Staw czoła cyfrowej transformacji! Prezentacja wyników badania IDC w Polsce na tle badań globalnych

Bardziej szczegółowo

Zasady odpowiedzialnej komunikacji z Klientami Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Zasady odpowiedzialnej komunikacji z Klientami Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Zasady odpowiedzialnej komunikacji z Klientami Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. - przedsiębiorstwo odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

WZROST SPRZEDAŻY. sposoby na które stać każdego z Twoich konkurentów 2014_03_19

WZROST SPRZEDAŻY. sposoby na które stać każdego z Twoich konkurentów 2014_03_19 WZROST SPRZEDAŻY sposoby na które stać każdego z Twoich konkurentów 2014_03_19 Najlepsze doświadczenie obsługi klienta w moim życiu State Farm like a good neighbor is always there! Procesy: - Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry. Warszawa, grudzień 2011 r.

Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry. Warszawa, grudzień 2011 r. 2011 Badanie uczestników projektów Inwestycja w kadry Warszawa, grudzień 2011 r. Spis treści Informacje o badaniu Informacje o respondentach Sytuacja zawodowa Metryczka Udział w szkoleniu motywy, źródła,

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Białystok, 3 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie wśród pracowników (na przykładzie branży teleinformatycznej) Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014 Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur Działdowo, 27-28 listopada 2014 Współpraca z przedsiębiorcami i z instytucjami otoczenia biznesu w zakresie promocji gospodarczej gmin z województwa warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Sekcja I: Identyfikacja respondenta 1. Skąd dowiedział(a) się Pan(i)o konsultacji

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Zielona Góra, 13 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Czy klientów stać na dobry produkt?

Czy klientów stać na dobry produkt? Czy klientów stać na dobry produkt? - Dzień dobry, poproszę dobre konto Agata Gutkowska Marcin Idzik Czego chcieliśmy się dowiedzieć? Co to oznacza: dobry produkt? Jak jakość produktu definiują klienci?

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze w oczach Polaków. Badanie na zlecenie Banku BPS, luty 2013 r.

Banki spółdzielcze w oczach Polaków. Badanie na zlecenie Banku BPS, luty 2013 r. Banki spółdzielcze w oczach Polaków Badanie na zlecenie Banku BPS, luty 2013 r. Informacje o badaniu telefonicznym Badanie przeprowadzono metodą telefonicznych wywiadów indywidualnych (CATI) na próbie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej Referat Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera tel.:+48

Bardziej szczegółowo

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Relacje między nauczycielami i rodzicami mogą być czynnikiem pośrednio wspierającym jakość nauczania uczniów, na co zwracają uwagę zarówno

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa; tel. (22) 60 150 73; fax (22) 60 150 81 Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w dniach 16 21 lutego 2007 roku

Bardziej szczegółowo

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy Regionalna Sieć Inwestorów Kapitałowych Marek Zaborowski, MAEŚ Kraków, AGENDA Projekt RESIK Sieć RESIK www.resik.pl Sieć dla Przedsiębiorcy uczestnictwo zasady współpracy korzyści Sieć dla Inwestora uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Poznań, 26 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Poznań, 26 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Poznań, 26 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Badanie klimatu przedsiębiorczości oraz zdolności firm do podnoszenia konkurencyjności i wdrażania innowacji

Badanie klimatu przedsiębiorczości oraz zdolności firm do podnoszenia konkurencyjności i wdrażania innowacji Badanie klimatu przedsiębiorczości oraz zdolności firm do podnoszenia konkurencyjności i wdrażania innowacji I. OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ BYTOMIA Czy może Pan(i) polecić Bytom jako miejsce do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Polska - jako lokalizacja dla. Poland as the destination for Shared Service Centers

Polska - jako lokalizacja dla. Poland as the destination for Shared Service Centers Polska - jako lokalizacja dla Centrów w Usług Wspólnych Poland as the destination for Shared Service Centers 29 maja 2009 Agenda Dlaczego inwestorzy są obecnie zainteresowani budową centrów usług wspólnych

Bardziej szczegółowo

MAŁE FIRMY O LEASINGU

MAŁE FIRMY O LEASINGU MAŁE FIRMY O LEASINGU prezentacja w ramach konferencji prasowej Związku Polskiego Leasingu Leasing wspiera inwestycje MMŚP Warszawa 31.07.2017 Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim Uniwersytet Mikołaja Kopernika Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Patronat Honorowy Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim Wyniki badania zrealizowanego

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu. Magdalena Woźniak - Miszewska Szczecin, 23-24 listopada 2011 r.

Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu. Magdalena Woźniak - Miszewska Szczecin, 23-24 listopada 2011 r. Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu Magdalena Woźniak - Miszewska Szczecin, 23-24 listopada 2011 r. Plan wystąpienia: 1. Cel główny 2. Centrum Obsługi Inwestorów

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki

Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki Justyna Kulawik European Commission Enterprise and Industry Trochę historii sieć Euro Info Centres (EIC) Sieć Euro Info Centres powstała w

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami B+R jak to się robi w Polsce? Agnieszka Gryzik Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy

Zarządzanie projektami B+R jak to się robi w Polsce? Agnieszka Gryzik Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy Zarządzanie projektami B+R jak to się robi w Polsce? Agnieszka Gryzik Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy Tematy badań 1 2 3 Zarządzanie projektami B+R w sektorze nauki Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Narzędzia ekspansji międzynarodowej w XXI wieku. Oferta PARP w zakresie internacjonalizacji firm

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Narzędzia ekspansji międzynarodowej w XXI wieku. Oferta PARP w zakresie internacjonalizacji firm 2010 Oferta PARP w zakresie internacjonalizacji firm Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Narzędzia ekspansji międzynarodowej w XXI wieku Michał Polański Warszawa, 20 października 2010 r. Działania

Bardziej szczegółowo

Business in Małopolska. MARR S.A. dla inwestora Współpraca z JST. tworzenie marki gospodarczej regionu. Kraków 13 listopada 2013

Business in Małopolska. MARR S.A. dla inwestora Współpraca z JST. tworzenie marki gospodarczej regionu. Kraków 13 listopada 2013 Business in Małopolska tworzenie marki gospodarczej regionu MARR S.A. dla inwestora Współpraca z JST Kraków 13 listopada 2013 MARR S.A. Departament Obsługi Inwestora Centrum Business in Małopolska Oferta

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Polskie firmy nowa dynamika nowe wyzwania. System wsparcia polskich inwestorów PAIiIZ. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA

Polskie firmy nowa dynamika nowe wyzwania. System wsparcia polskich inwestorów PAIiIZ. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA Polskie firmy nowa dynamika nowe wyzwania. System wsparcia polskich inwestorów PAIiIZ Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA PAIiIZ zrealizowane inwestycje (przykłady) Nowa dynamika Polska

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA Projekt: Dwa modele wsparcia zawodowego absolwentów szkół wyższych nr 2013-1-PL1-LEO02-37513 Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń i doradztwa SPUR-EKO.pl

Oferta szkoleń i doradztwa SPUR-EKO.pl SPUR-EKO.PL to firma rodzinna świadcząca usługi w zakresie szkoleń i doradztwa w obszarach: języka angielskiego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii, funduszy

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu Gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie.

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu Gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu Gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Pytania TAK NIE BRAK ODP. 1. Czy chcieliby Państwo wziąć udział w warsztatach z zakresu: 10

Pytania TAK NIE BRAK ODP. 1. Czy chcieliby Państwo wziąć udział w warsztatach z zakresu: 10 RAPORT DOTYCZĄCY POTRZEB SZKOLENIOWYCH KONSULTANTÓW NA ROK 2011 W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych 1. Wstęp:

Bardziej szczegółowo

Polacy o samorządzie, władzach lokalnych oraz zaangażowaniu w funkcjonowanie społeczności lokalnej. Prezentacja wyników badań

Polacy o samorządzie, władzach lokalnych oraz zaangażowaniu w funkcjonowanie społeczności lokalnej. Prezentacja wyników badań Polacy o samorządzie, władzach lokalnych oraz zaangażowaniu w funkcjonowanie społeczności lokalnej Prezentacja wyników badań Informacja o wynikach badań Prezentowane wyniki pochodzą z badań ogólnopolskich

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dotacje na innowacje. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotacje na innowacje. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przyjazne Państwo - nowa jakość w obsłudze Podatnika Warszawa, 24.09.2015 Klient w Urzędzie po co?

Bardziej szczegółowo

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii Ministerstwa Środowiska

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii Ministerstwa Środowiska GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii Ministerstwa Środowiska zaproszenie do udziału w IV edycji konkursu (2013) www.greenevo.gov.pl Akcelerator Zielonych Technologii GreenEvo (2009-2012) Czwarty

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Raport z badania sierpień 2013 r. O badaniu Media społecznościowe powoli zmieniają organizacje. Nie dzieje się to tak szybko, jak się spodziewano kilka lat

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych Materiały prasowe Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie firmy o usługach bankowych AUTORZY RAPORTU PARTNER RAPORTU OPIS BADANIA Badanie

Bardziej szczegółowo

Użyteczność polskich portali turystycznych Wakacje w Internecie - aneks

Użyteczność polskich portali turystycznych Wakacje w Internecie - aneks Użyteczność polskich portali turystycznych Wakacje w Internecie - aneks Bartosz Bałaziński Monika Telega Hubert Turaj Kjersti Corneliussen Raport pod patronatem Polskiej Izby Turystyki Kraków, Kwiecień

Bardziej szczegółowo

nazwa rynkowa: nazwa właściwa: forma organizacji: ilość lat na rynku: ilość zatrudnionych osób: ilość obsługiwanych klientów:

nazwa rynkowa: nazwa właściwa: forma organizacji: ilość lat na rynku: ilość zatrudnionych osób: ilość obsługiwanych klientów: Kim jesteśmy? ś ź ą ść ą ść ść ść Nasi Klienci Ń ę ę ę Ż ż Struktura Klientów - główne grupy ż ń ę Dla kogo działamy? ą ą Dla kogo działamy? ż ń ą ą Listy referencyjne - wybrane Polski Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujących opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujących opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Komunikacja w biznesie realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu?

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Monika Gancarewicz Gdynia, 26 maja 2011 r. Kim jest anioł biznesu: inwestor prywatny, przedsiębiorca lub menedŝer, inwestujący własny kapitał w ciekawe

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT NT. SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU

RAPORT NT. SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU RAPORT NT. SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU Wstęp Przedstawiamy wyniki badania ankietowego nt. sytuacji gospodarczej w regionie, które zostało przygotowane na podstawie rozmów z przedsiębiorcami z powiatów:

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-117/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA

ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera działa w ramach struktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i jest jednym z referatów Wydziału

Bardziej szczegółowo

Możliwości funkcjonowania i rozwoju Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej w województwie kujawskopomorskim

Możliwości funkcjonowania i rozwoju Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej w województwie kujawskopomorskim Możliwości funkcjonowania i rozwoju Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej w województwie kujawskopomorskim Dr inż. Agnieszka Goździewska-Nowicka Cel badania Celem badania było dokonanie analizy potencjału

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 30 stycznia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm Badania

Bardziej szczegółowo