ZESZYT Nr. 9 ROK 1933/34 ENA ZL 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESZYT Nr. 9 ROK 1933/34 ENA ZL 2."

Transkrypt

1 L ZESZYT Nr. 9 ROK 1933/34 ENA ZL 2.

2 PAŁAC SZTUKI PALAIS D-ART- Trębacka 2 tel poleca artystyczno-stylowe urządzenia wnętrz wykwintnej roboty stolarzy byłych dostawców po ś. p. Orthweinie całe komplety i pojedyncze. Okazyjnie dywany perskie, żyrandole, zegary, obrazy, minjatury, porcelanę, srebra, kryształy, i t. p. JAN CZAJA A N T Y K W A R J A T W a r e c k a 3 telefon 671-4* POLECA SZANOWNEJ KLIJENTELI: MEBLE - BRONZY - DYWA NY - OBRAZY - BROŃ - PORCELANĘ i inne dzieła sztuki K U P N O - S P R Z E D A Ż - Z A M I A N A - K O M I S KOMITET REDAKCYJNY: Prof. Wojciech Jastrzębowski, proj. Mieczysław Kotarbiński, prof. Czesław Przybylski i arch. Jerzy Sosnkowski- T R E Ś Ć Nr. 9 Wnętrze Gmachu Banku Gospodarstwa Krajowego Inż. Arch. Jerzy Sosnkowski str. 153 Wnętrze Gmachu Tow. Ubezpieczeń Polonia" P. M. L..166 I L U S T R A C J E Arch. Pankowski Jerzy Tablica pamiątkowa w B. G. K N 315,, Świerczyński Rudolf Wnętrze Banku Gosp. Kraj. w W-wie Zacharjewicz Alfred Bibljoteka i czytelnia w B. G. K , Korngold Lucjan przy współpracy arch. Bluma Henryka Wnętrze Gmachu Tow. Ubezp. Polonia" Lubiński P. M. Gabinet, sekretarzyk, kominek i tapczan z bibljoteka i barem Kamler Jerzy Gabinet WARUNKI PRENUMERATY: Kwartalnie Zl. 5. Półrocznie 10. Rocznie 20. Zeszyt pojedynczy 2. Zeszytów pojedynczych za zaliczeniem pocztowem nie wysyłamy CENY OGŁOSZEŃ: Przed tekstem: V, str Zł. 400.?/ 2 n l U» Vr, * ' 70.- Za tekstem: /j Str Zł l VJ. ' ii % l U cena strony opisowej Okładka: II str. > /,.... Zł. 1 / III i IV Vi % OGŁOSZENIA DROBNE: Adres w spisie branż rozm. 20 X 64 mm łącznie z prenumeratą na cały rok Zł. 120., płatne zgóry przy zamówieniu. Za każde następne 10 mm wysokości dopłata Zł. 60. rocznie. Red. odp. inż. arch. JERZY SOSNKOWSKI. Wydawca: TADEUSZ MAGNUSKI. Klisze wykonano w Zakł. Graficznych B. Wierzbicki i S-ka w Warszawie, Chmielna 61. Drukarnia Bagatela, Aleje Jerozolimskie 29. Telefon

3 M E B L E R A C J O N A L N E o pięknej nowoczesnej formie projektuje i wykonuje N 1 ur Z W N Ę l R Z E " 5 O oć. a- Warszawa, Marszałkowska 151 Bezpłatne porady w dziedzinie dekoracji wnętrz BEZKONKURENCYJNA, ELASTYCZNA SZLARAFJA W K Ł A D K A SPRĘŻYNOWA DO: materaców, tapczanów, foteli, poduszek klinowych, wałków, siedzeń czworoboków, samochodowych. Gwarancja długoletniej trwałości Idealna elastyczność. Fabryka: Zakład Przemysłowy SZLARAFJA, sp. zoo. Warszawa, Łucka 14 łel A M E R Y K A N K A - K A N A P A - Ł Ó Ż K O U S U W A CIASNOTĘ I T W O R Z Y W Y G Ó D Ę. NAWSKROŚ NOWOCZESNY M E B E L. w dzień Ceny ściśle fabryczne. Fabryka AMERYKANKA" Al. Jerozolimska 105, tel Dojazd tramw.: 6, 6a 7, 8,11 i Z. w nocy

4 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SZKLARSKICH I SKŁADY SZKŁA Franciszek Szomański Warszawa, PI. Napoleona Nr. 3, łel ALBIN ZABORSKI ZAKŁAD WYŚWIETLANIA RYSUNKÓW SKŁADNICA PRZYBORÓW KREŚLARSKICH OPRAWA PLANÓW DOSTAWY SZKŁA BUDO WLANEGO, DACHÓWKI, CEGŁY, POSADZKI SZKLA NEJ, PŁYT OPAŁOWYCH I MARBLITO WYCH. PODLEWNIA LUSTER - SZLIFIERNIA SZKŁA. Wyłgczna sprzedaż Papierów światłoczułych O ZA LID". Aparatów do wyświetlania rysunków R REISS Liebenwerda. Maszyn do pisania WOODSTOCK TYPEWRImam TER Co Chicago, mmm SZYBY WYSTAWOWE I SAMOCHODOWE. ROBOTY SZKLARSKIE WSZELKIEGO RODZAJU CENTRALA: WARSZAWA, UL. WIDOK 22 Telefon ODDZIAŁ: GDYNIA, UL ŚWIĘTOJAŃSKA 56 Telefon ZAKŁADY WYROBÓW MECHANICZNYCH I KONSTRUKCJI ŻELAZNYCH J. KRYGIEL i S-ka z. o. o. W A R S Z A W A ul. Redutowa Nr. 10 T e l e f o n W O L A D O M W Ł A S N Y a TAPCZAN Y Nowoczesne fotele-łóżka TAPCZANY HIGIENICZNE z automatami i tapicerskie Fotele łóżka ceny niskie Wytwórnia: TWARDA 5. N a j s o l i d n i e j s z e wykonanie. Najtańsze ceny D I V A N - L I T" Warszawa, ul. Trębacka 5 Fabryka Mebli Giętych I. W a c h ł e I i S Warszawa, Żelazna 69 a łel Posiada na składzie fotele, kanapki, garnitury salonowe, krzesła, taborety do pianin, wieszaki słojqce ścienne i łąkowe sprzedaje po cenach konkurencyjnych. U w a g a. Meble gięte wykonywujemy również wg. rysunków pp. Archifekłów. WYTWÓRNIA ŚLUSARSKA Szafa żelazna Konstrukcja żelazna A N T O N I S Z M A L E N B E R G Warszawa. Skierniewicka 12 T e l e f o n wyroby artystyczne kute z żelaza, miedzi i bronzu. Żyrandole, latarnie, kandelabry, kominki, ogrodzenia, kraty do drzwi i okien, bramy, balkony, balustrady etc.

5 MECHANICZNE ZAKŁADY STOLARSKIE JÓZEF KACZMARCZYK Warszawa, Nowolipie 68 m. 3. Tel Zakład Stolarski Leopolda Kamlera Warszawa, Piusa XI, (Piękna) 56. Tel Projektował i wyk. Józef Kaczmarczyk (Warszawa) Urzqdzenia lokali biurowych i użyteczności publicznej. Precyzyjne wyroby drzewne do celów technicznych i t. p. MEBLE STYLOWE I NOWOCZESNE MEBLE BIUROWE W y r ó b ś m i g i e ł l o t n i c z y c h. Dostawa do M. S. Wojsk; M. S. Wewn. i szkół państwowych. Meble nowoczesne i urzędzenia wnętrz w/g własnych i dostarczonych p r o j e k t ó w Z A K Ł A D Y P R Z E M Y S t O W O - S T O L A R S K I E A. T. BANDYCH SPÓŁKA Z OGR. ODP. WARSZAWA, WOLSKA 44, TELEFON W Y K O N U J Ą MEBLE I URZĄDZENIA ROBOTY WNĘTRZA SZKOLNE BUDOWLANE DLA W. PP. ARCHITEKTÓW SPECJALNE RABATY WŁASNA PRACOWNIA TAPICERSKA S O L 1 D N 1 E TAN 1 O P U N- K T U A L N 1 E PROJEKTY I KOSZTORYSY NA ŻĄDANIE MECHANICZNA WYTWÓRNIA MEBLI ST. BIERNAT W A R S Z A W A K O P E R N I K A 26 M E B L E G O T O W E I NA Z A M Ó W I E N I A MEBLE GWARANTO WAĆ MOŻE T Y L K O W Ł A S N A WYTWÓRNIA M O R A W S K I Chmielna 41 (róg Marszałkowskiej) B-ciaGEISLER,OKOLSKI ipatschke S.A. FABRYKA MASZYN I ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE Warszawa, Leszno 128. Telefon

6 M E B L E, T K A N I N Y, KILIMY, N A R Z U T Y, D Y W A N Y, H A F T, C E R A M I K A NAGRODY SPORTOWE Ol O TELEFON P. K SPÓŁDZIELNIA ARTYSTÓW WARSZAWA KRAK. PRZEDMIEŚCIE 13. HOTEL EUROPEJSKI U R Z Ą D Z E N I E WŁASNE PRACOWNIE W N Ę T R Z Zakłady Przemysłowo Handlowe Z. SZCZERBIŃSKII _. _... zarz Fabryka: ul. Dzielna Nr. 12 tel. b i u r o 1 2_2i-09 Z. Kilłynowicz Mazowiecka 1 6 Magazyn: M a t e r j e m e b l o w e Gener. Reprezent. G A R D E - M E U B L E Firanki i i i ki r\ zarz Plac Małachowskiego Nr. 2 tel. z D y w a n y D z i a ł y : M e b l i D y w a n ó w Przechowanie Obić meblowych Naprawa D z i e ł S z t u k i Pranie d y W 0 fi Ó W

7 MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY N O W O C Z E S N Y M M E B L O M I U R Z Ą D Z E N I O M W N Ę T R Z REDAKCJA I ADMINISTRACJA - WARSZAWA, UL BEMA 91 m. 20. TEL P. K. O. Nr ROK II 1933/34 Nr. 9 Inż. arch. Jer^y Sosnkowski WNĘTRZE BANKU STWA GMACHU GOSPODAR KRAJOWEGO Zaprojektowanie i urządzenie wnętrz gmachu, któryby godnie reprezentował i stanowił trwały wykładnik potęgi gospodarczej kraju, należy do rzeczy trudnych i wymagających jaknajdalej posuniętych wysiłków i dokonań artystów do tego zadania powołanych. Należy bowiem założenie koncepcji rozbić na dwa zasadnicze pojęcia: wywołanie jaknajwłaściwszego wrażenia stopnia mocy i możności gospodarczych, a z drugiej strony zachowanie t.ikiego umiaru tego wrażenia, by jej wykonanie nie robiło wrażenia przerostu, by, że tak powiem dekoracja teatralna nie grała" przed zdolnościami i możliwościami aktorów, -- by wyraz" nie był wspanialszy niż treść, którą wyraża. Zadanie dla artysty wybranego trudne i wymagające nietylko talentu, ale I W DZIESIĄTA ROCZNICĘ ISTNIENIA B A N K V GOSPODARSTWA A W PIĘĆDZIESIĄTA POWOŁANIA DO ŻYCIA BANKV KRAJOWEGO ROCZNICĘ KRAJOWEGO, GDY PREZYDENTEM RZECZYPOSPOLITEJ BYL IGNACY MOŚCICKI PIERWSZYM MARSZALKIEM POLSKI JÓZEF PILSVDSKI PREZESEM RADY MINISTRÓW LEON KOZŁOWSKI MINISTREM S K A R B V WŁADYSŁAW ZAWADZKI A PREZESEM BANKV GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ROMAN GÓRECKI DLA VCZCZENIA OBYDWV ROCZNIC TĘ TABLICĘ WMVROWANO Pr J- - y Pankowski (W-wa). A r c h J e r z Tablica p a- miątkowa odlew w jednolitym bronzie patynowanym - wymiar i głębokiego odczucia równowagi ekono- 220/150 cm. wyk. f-ma B-CIA ŁOPIEŃSCY (w-wa).

8 micznej i społecznej, wymagające, poza posiadaniem taktu artystycznego", tej świadomości obywatelskiej, że dwie szale: istota rzeczy i reprezentacja muszą być utrzymane we właściwym, równym poziomie. Wnętrze instytucji, reprezentującej jakikolwiek odłam działalności gospodarki państwowej, odpowiadać musi aktywnym czy ekonomicznym nastawieniom danego społeczeństwa. A tern znów kieruje epoka i jej duch, i jeszcze poza nią czysto indywidualne, lokalne warunki i sytuacje poszczególnych grup społecznych. Właściwe rozwiązanie tej kwestji daje modernizm, styl epoki współczesnej, opartej na zrozumieniu interesów i ekonomicznych możliwości mas. Formy jaknajprostsze, w traktowaniu wnętrz nadające się dla ogółu obywateli, różniące się w efekcie jedynie swoją rozbudową i od- Ml fi r I Proj. Arch. Rudolf Świerczyński (W-wa). Bank Gospodarstwa Krajowego w W-wie. Hall reprezentacyjny II-go piętra. Roboty żelbetowe wyk. f-ma H. SOSONKO i W. WOJ CIECHOWSKI inż. (W-wa). Fotele wyk. f-ma THO- NET-MUNDUS S. A. (Bielsko oddział W-wa). Instalacje oświetl, elektr. wyk. J. MILEWSKI i A. ŚLEDZIŃSKI inż. (W-wa). Oszklenie wyk. f-ma FR. SZOMAŃSKI (W-wa). Fot. H. Poddębski (W-wa). 154

9 miennością materjału, podlegające zawsze hasłom sztuki, jednakowym dziś dla wszystkich: racjonalizmowi, ekonomji, wygodzie i umiarowi. Wnętrza Banku Gospodarstwa Krajowego w zupełności poszły po tej linji. Nowoczesne, skromne, pozbawione tego co zbędne, przemawiające jedynie skalą rozbudowy i zastosowanym materjałem, stanowią wyraz twórczych wartości jednostek i warsztatów kraju. Nie krzyczą zbytnią wspaniałością, i nie grzeszą przesadną skromnością, są na miejscu". Wielki westibul prosty i bezpretensjonalny w swojej architekturze, gra powagą właśnie skali i szlachetnością materjału. Alabaster plafonu i ścian, marmur posadzki. chrom oni kiel kolumn wspierających Proj. Arch. Rudolf Świerczyński (W-wa). Bank Gospodarstwa Krajowego w W-wie. Hala operacyjna. Fotele, tawy. krzesła i stoły wyk. f-ma THONET-MUNDUS (Bielsko - oddział W-wa). Roboty żelbetowe wyk. f-ma H. SO- SONKO i W. WOJCIECHOWSKI inż. (W-wa). Armatury oświetl, elektr. wyk. PHI LIPS S. A. (W-wa). Lampy biurkowe wyk. f-ma J. SERKOWSKI S. A. (W-wa). Instalacje oświetl, elektr. wyk. f-ma J. MILEWSKI i A. ŚLEDZIŃSKI inż. (W-wa). Oszklenie wyk. f ma FR. SZOMAŃSKI (W-wa). Montaż marmurów wyk. f-ma WŁ. PRZECŁAWSKI (W-wa). Fol. H. Poddąbski (W-wa). 155

10 321. Proj. Arch. Rudolf Świerczyński (W-wa). Bank Gospodarstwa Krajowego w W-wie. Fragment klatki schodowej. Roboty żelbet, wyk. f-ma H. SOSONKO i W. WOJCIECHOWSKI inż. (W-wa). Montaż marmurów wyk. f-ma WŁ. PRZECŁAWSKI (W-wa). Instalacje oświetlenia elektr. wyk. f-ma J. MILEWSKI i A. ŚLEDZIŃSKI inż. (W-wa). * Fol. M Fuch. (W-wa). 156

11 322. Proj. Arch. Rudolf Świerczyński (W-wa). Bank Gosp. Kraj. w W-wie. Fragment klatki schodowej. Tkaniny z f-my ŁAD" (W-wa). Montaż marmurów wyk. f-ma WŁ. PRZECŁAW5KI (W-wa). Tol. Pholo-Plal (W-wa) Proj. Arch. Rudolf Świerczyński (W-wa) Bank Gosp. Kraj. w W-wie. Fragment hali operacyjnej. Oświetlenie górne dokonane przy pomocy nowoczesnych armatur PHILIPSA (W-wa). Lampy biurkowe wyk. fabryka J. SERKOW5KI S. A. (W-wa). Instalacje oświetl, elektr. wyk. f-ma J.MILEWSKI i A. ŚLEDZIŃSKI inż. (W-wa). Roboty szklarskie wyk. f-ma Fr. SZOMAŃSKI (W-wa). Montaż marmurów wyk. f-ma WŁ. PRZECŁAWSKI (W-wa). Fol. H. Poddębski (W-wa). 157

12 324. Proj. Arch. Rudolf Świerczyński (W-wa). Bank Gospodarstwa Krajowego w W-wie. Pokój konferencyjny. Dywan z f-my Z. KILTYNO- WICZ (W-wa). Instalacje oświetl, elektr. wyk. f-ma J. MILEWSKI i A. ŚLEDZIŃSKI inż. (W wa). Ramy do obrazów wyk. f-ma FR. KO WALEWSKI (W-wa). Fol. E. Koch (W-wa) Proj. Arch. Rudolf Świerczyński (W-wa). Podstawę pod popiersie proj. arch. Jerzy Pankowski (W-wa). Bank Gosp. Krajowego w W-wie. Pokój konferencyjny. Meble wyk. f-ma Z. SZCZERB1Ń- SKI S. A. (W wa). Dywan z f-my Z. KIL- TYN0WICZ (W-wa). Fol. E. Koch (W-wa). 158

13 i elementów oświetleniowych wywierają wrażenie świadomej i pewnej siebie, spokojnej i pogodnej siły. Jednocześnie posiada architektura westibulu lekkość przestrzenną i konstruktywną, co bardziej jeszcze podkreśla zestawienie wielkich tafli lustrzanych szkła z masywami szlachetnych brył i płaszczyzn kamiennych. Za szklaną ścianą widoczna jest główna hala operacyjna, z marmurowemi ladami dla klijenteli, oświetlona zgóry stropem szklanym. Ściany stiukowe o barwie stalowo niebieskiej, są dobrze pomyślane, jeśli chodzi o wpływ psychiczny (kolor ten działa kojąco", dodatnio na usposobienie i nerwy) optycznie kolor ten wysmutnia" może nieco fizjonomje ludzkie, ujmując im życia, i gasząc wyraz twarzy. Z westibulu szeroko założone schody, o wielkich lustrach i witrażach prowadzą do rozległych kuluarów. Zastosowano tutaj stucpeint, kamień sztuczny, dobry pod względem wyglądu zewnętrznego. Pomieszczenia biurowe, poprzez wszystkie kondygnacje są potraktowane w myśl wymogów nowoczesnych zasad rozwiązywania wnętrz, są higieniczne, wygodne, jasne, wesołe; otwory doprowadzające światło więcej niż wystarczające. Rada nadzorcza ulokowana w dwu salach na drugiem piętrze, to znowu stiuki, marmury, lustra, mozajki. Uderzają posadzki klepkowe, ze względu na ich nowy, kompozycyjnie i rysunkowo ciekawy, oryginalny i wyjątkowo praktyczny sposób ułożenia. Praktyczny dlatego, że robotnik nie potrzebuje dobierać tonu" poszczegól Proj. Arch. Rudolf Świerczyński (W-wa). Bank 6osp Kraj. w W-wie. Sala posiedzeń. Oświetlenie elektryczne boczne wyk. PHILIPS S. A. (W-wa). Oświetlenie górne wyk. f-ma J. SER- KOWSKI S. A. (W-wa). Instalacje oświetlenia elektr. wyk. f-ma J. MILEWSKI i A. ŚLEDZIŃSKI inż (W-wa). Bankietki i oparcia wyk. f-.na THO- NET - MUNDUS S. A. (Bielsko W-wa). Oszklenie wyk. f-ma FR. SZOMAŃ- SKI (W-wa). Fol. E Koch (W-wd). 159

14 327. Proj. Arch. Rudolf Świerczyński (W-wa). Bank Gospodarstwa Krajowego w W-wie. Gabinet Prezesa Banku. Supraporty art. mai. Kowarskiego. Obicia ścian tkaninami ŁAD" (W-wa). Meble wyk. f-ma Z. SZCZERBIŃSKI S. A. (W-wa). Dywan perski z f-my Z. KILTYNOWICZ (W-wa). Ramy do obrazów wyk. f-ma FR. KOWALEWSKI (W-wa). Fol. E. Koch (VV-wa). 160

15 'Proj. Arch. Rudolf Świerczyński (W-wa). Bank Gosp. Kraj. w W-wie. Gabinet Wiceprezesa Banku. Supraporty art. mai. Z. Grabowskiego. Obicie ścian tkaninami ŁAD" (W-wa). Meble wyk. f-ma Z. SZCZERB1ŃSKI S. A. (W-wa). Dywany z f-my Z. KILTYNOWICZ (W-wa). Roboty szklarskie wyk. f-ma FR. SZOMAŃSKI (W-wa). Armatury oświetleniowe PHILIPSA. Ramy do obrazów wyk. f-ma FR. KO WALEWSKI (W-wa). Instalacje oświetl, elektr. wyk. f-ma J. MILEWSKI i A. ŚLEDZIŃSKI inż. (W-wa) Fot. E. Koch (W-wa). 161

16 Proj. Arch. Rudolf Świerczyński (W-wa). Bank Gospodarstwa Krajowego w W-wie. Gabinet Dyrektora Banku. Supraporty art. mai. Borowskiego. Meble wyk. f-ma Z. SZCZERBIŃSKI S. A. (W-wa). Krzesła wyk. f-ma THONET- MUNDUS S. A. (Bielsko Warszawa). Obicia ścian tkaninami ŁAD" (W-wa) Oszklenie wyk. f-ma FR. SZOMAŃSKI (W-wa). Ramy do obrazów wyk. f-ma FR. KOWALEWSKI (W-wa)- Instalacje oświetl, elektr. wyk. f-ma J. MILEWSKI i A. ŚLE- DZIŃSKI inż (W-wa). Fol. E. Koch (W-wo).

17 332. Proj. Arch. Rudolf Świerczyński (W-wa). Bank Gospodarstwa Krajowego w W-wie. Gabinet Dyrektora Banku. Meble wyk. f-ma Z. SZCZERBIŃSKI S. A. (W-wa). Instalacje oświetl, elektr. wyk. f-ma J. MI LEWSKI i A. ŚLEDZIŃ- SKI inż. (W-wa). Ramy do obrazów wyk. f-ma FR. KOWALEWSKI (W-wa). Fot. E. Koch (W-wa). 163

18 334. Proj. Arch. Alfred Zacharjewicz (Lwów). Bank Gosp. Kraj. w W-wie. Bibljoteka. Urządzenie bibljoteki wyk. f-ma THONET-MUN- DUS S. A. (Bielsko oddział W-wa). Fol. E. Koch (W-wa). nych klepek, układa je takie, jakie mu pod rękę wpadną, bez koniecznego w innych układach segregowania. Przy tej kompozycji im więcej przypadkowości, tern lepiej deseń" wychodzi. Gabinety dyrektorskie skromne i poważne. W niektórych dobre supraporty Witkowskiego, Kowarskiego, Borowskiego, Grabowskiego, zwłaszcza te, o elementach morskich. Właśnie tyle połączenia malarstwa, architektury i grafiki, ile trzeba w zrozumieniu zdobienia wnętrza budowlanego. Zasługą skomponowania wnętrz Instytucji, stanowiącej siedzibę największej instytucji kredytowej w Polsce dzielą się pp. profesor Swierczyński, autor projektu całości gmachu, oraz jego pomocnicy: arch. Puget i arch. Węgrzecki. Operując określeniami, mieszczącemi się ścisłe w granicach programu naszego pisma, to znaczy wyłącznie o walorach artystycznych wnętrz 164

19 Banku Gospodarstwa Krajowego można zakończyć artykuł niniejszy taką definicją: wnętrza Banku Gospodarstwa Krajowego stanowią szczęśliwe rozwiązanie dążenia do jaknajwiększej monumentalności i reprezentacyjności środkami nowoczesnemi i odpowiadającemi nowoczesnym pojęciom sztuki architektonicznej, środkami i metodami prostemi lecz zadośćczyniącemi powadze instytucji. Wnętrza te stanowić będą przez długie lata dowód twórczych wysiłków społeczeństwa zarówno dla szerokich rzesz obywateli, którym przedewszystkiem służą, jak i dla gości zagranicznych, na wyobraźnię których, działają w epoce naszej te bardzo dawne a wiecznie młode pojęcia: prostota i moc Proj. Arch. Alfred Zacharjewicz (Lwów). Bank Gospodarstwa Krajowego w W-wie. Czytelnia. Urządzenie czytelni wyk. f-ma THONET- MUNDUS S. A. (Bielsko oddział w W-wie). Instalacje oświetl, elektr. wyk. f-ma J. MILEWSKI i A. ŚLEDZIŃSKI inż. (W-wa). Fol. E. Koch (W-wa). 165

20 WNĘTRZA GMACHU TO W. UBEZPIECZEŃ POLONIA Przebudowany gruntownie w roku 1931 przez inż. arch. L. Korngolda przy współpracy arch. H. Bluma gmach Tow. Ubezp. Polonia przy PI. Dąbrowskiego w Warszawie posiada bardzo piękne wnętrza, którym z obowiązku kronikarskiego poświęcić należy bodaj kilka słów. Zewnętrzna architektura gmachu utrzymana w tonie klasycznym nadała umiarkowany charakter prostym wnętrzom, absolutnie pozbawionym wszelakiej ekstrawagancji i krzykliwości. Wnętrza Polonii cechuje rzadko spotykana u nas prostota, świetnie wyczute proporcje, piękny materjał i wyśmienite wykonanie. Najbardziej interesujące są halle oraz sala posiedzeń. /Monumentalne wejście od Pl. Dąbrowskiego walczy o lepsze z asymetrycznie zaprojektowanym hallem i klatką schodową Assicurazioni Generali od ul. Jasnej. Wnętrza wykonane są w marmurze włoskim i trawertynie. Wykwintne połączenie kolorystyczne rzymskiego trawertynu z czarnym,.neronembo" i zieloną patyną bronzowych drzwi stwarza wnętrze niezwykle udane. Sala posiedzeń ma kasetonowy strop z orzecha, trawertynowy kominek i 7-o metrowej długości stół na dwóch tylko podporach. Badając dokładnie szczegóły wykonania jesteśmy zdumieni niebywałą stolarszczyzną. Interesujące są drzwi fornierowane sosną preparowaną specjalnemi bejcami. Jest to sposób niezbyt kosztowny, dający znakomity rezultat, który kojarzy niejako cechy dostatku i wykwintu z prostotą i charakterem polskim. Z umiarem zaprojektowane i precyzją wykonane wnętrza gmachu Polonia powinny służyć jako jeden z najlepszych przykładów tego rodzaju P. M. L Proj. Arch. Lucjan Korngold przy współpracy arch. Henryka Bluma (W-wa) Hall w Tow. Ubezpieczeń Polonia" w W-wie. Roboty bud. wyk. biuro inżynierskie Dr. CZ. KŁOŚ (W-wa Włochy). Krzesła kryte antyczną skórą wołową wyk. fabr. mebli art. OTTO PFEFFERKORN w Bydgoszczy oddział W-wa. Oświetlenie plafonowe wyk. f-ma B-cia ŁOP1EŃSCY (W-wa). Roboty stolarskie wyk. f-ma CHOJNACKI i MILCZAREK (W-wa). Roboty metalowe wyk. f-ma A. SZMALENBERG (W-wa). Układanie marmurów wyk. f-ma WŁ. PRZECŁAWSKI (W-wa). Fol. Jan Malar.ki (W-wa). 166

21 337. Proj. Arch. Lucjan Korngold przy współpracy arch. Henryka Bluma (W-wa). Sala posiedzeń w Tow. Ubezp. Polonia" w W-wie. Roboty bud. wyk. biuro inż. Dr. CZ. KŁOŚ (W-wa Włochy). Stół orzech brazylijski z makasarem, krzesła i fotel kryte antyczną skórą wolową, poduszki zamszowe wyk. fabryka mebli art. OTTO PFE- FFERKORN w Bydgoszczy oddział w W-wie. Żyrandole wyk. f-ma B-cia ŁOPIEŃSCY (W-wa). Roboty metalowe wyk. f-ma A. SZMA- LENBERG (W-wa). Układanie marmurów wyk. f-ma WŁ. PRZE- CŁAWSKI (W-wa) Proj. Arch. Lucjan Korngold przy współpracy arch. Henryka Bluma (W-wa). Klatka schodowa w Tow. Ubezp. Polonia" w W-wie. Roboty bud. wyk. biuro inż. Dr. CZ. KŁOŚ (W-wa Włochy). Kinkiety wyk. f-ma B-cia ŁOPIEŃ SCY (W-wa). Roboty metalowe wyk. f-ma A. SZMALENBERG (W-wa). Układanie marmurów wyk. f-ma WŁ. PRZECŁAWSKI (W-wa). Fol. J. Malarski (W-wa). 167

22 339. Proj. P. M. Lubiński (W-wa). Gabinet. Kominek z płyt klinkierytowych z f-my DZIEWULSKI i LANGE S. A. (W-wa), wyk. BENON OWSIŃSKI (W-wa). Bibljoteka w orzechu wyk. zakł. stoi. ST. NIEDERBER- GER i M. PLUCIŃSKI (W-wa). Fotel kryty zamszem terrakota z f-my Z. KILTYNOWICZ wyk. W. MACIĄG (W-wa). Dekoracje z f-my W. GOLI j- SKA (W-wa). Fol. E. Koch W-wa) Proj. P. M. Lubiński (W-wa). Sekretarzy*. Drzewo ulma i czarna gruszka wyk. zakł. stoi. F. ŁAMEJKO (W-wa). Lampa z ceramiki z f-my W. GOLIŃSKA (W-wa). Fol. E. Koch (W-wa).

23 341. Proj. P. M. Lubińskf(W-wa). Kominek. Cegła klinkieryto.va z firmy DZIEWULSKI i LANCE S. A. (W-wa), wyk. f-ma BENON OWSIŃSKI (W-wa). Świecznik KERAMOS" z f-my W. COUŃSKA (W-wa). Kapa i ruszt z polerowanej miedzi. Fol. E. Koch (W-wa) Proj. P. M. Lubiński (W-wa). Tapczan z bibljoteką i barem drzewo ulma. Wyk. zakł. stoi. F. ŁAMEJK0 (W-wa). Roboty tapicerskie wyk. zakł. tapicer. RO MAN OKOŃ (W-wa). Luminator miedziany i lampa z ceramiki z f-my W. 00- LIŃSKA (W-wa). Obicie tapczanu zielonym zamszem z f-my Z. KILTYNO- WICZ (W-wa). Fol. E. Koch (W-wa). 169

24

25 Kom pietne i częściowe urzgdzenict (łazienkowe, centralnego ogrzewania itp.) wykwintne i zwykłe dostarcza: T o w arzysłwo Kontynentalne dla H a n d l u Ż e l a z e m KERN i Kraków ul. Kopernika Nr. 6 Warszawa,, Królewska 18 L w ó w,, Gazowa Nr. 7 Poznań,, Magazynowa Borysław,, Drohobycka Adres telegraficzny dla wszystkich oddziałów F E R R O K O N T Y N E N T"

26 Proj. J. Leski (W-wa) wyk. w bronzie B-cia Łopieńscy (W-wa). Dla architektury wnętrz stosowanie wkładów sprężynowych Szlarafja" jest specjalnie wskazanem, ponieważ fabryka wykonywa plecionki wszelkich najbardziej modernistycznych kształtów, gotowa wkładka ułatwia tapicerowi zadanie i gwarantuje, że zamierzony efekt będzie w zupełności osiągnięty. Nowej, pożytecznej placówce życzyć należy powodzenia. FIRMY BIORĄCE UDZIAŁ W BUDOWIE I URZĄDZENIU WNĘTRZ GMACHU BANKU GOSP. KRAJ. W WARSZAWIE. S Z L A R A F J A Z wielkiem zainteresowaniem i uznaniem powitały szerokie rzesze konsumentów założenie jedynej w Polsce fabryki wkładów sprężynowych systemu Szlarafja". Od 25 lat używane we wszystkich kulturalnych państwach, plecionki sprężynowe Szlarafja", uznane powszechnie za najlepszą i najdoskonalszą metalową wyściółkę do materaców, tapczanów, foteli i krzeseł, jak również do siedzeń i oparć w wagonach, samochodach, autobusach i t. p. nareszcie są fabrykowane w Polsce. Poza stroną piękna, z punktu widzenia użytkowości trzem zasadniczym wymaganiom powinien uczynić zadość materac, tapczan czy fotel: 1) spoczywające ciało należycie podtrzymywać 2) dostosować się do formy ciała 3) przy poruszaniu ciała naddawać się odpowiednio. Budowę gmachu wyk. F-ma H. SOSONKO i W. WOJCIE CHOWSKI Inżynierowie (W-wa). BELKES J. M. (W-wa) dost. płytki glazurowane i terrakotę. BUCZKOWSKI JÓZEF Biuro Techniczno-lnstalacyjne (W-wa), wyk. remonty centralnego ogrzewania, wodociągów, kanalizacji i t- d CEGIELNIE MARKI GRÓJECKIE" i GOŁKÓW" (W-wa) dostarczyły cegłę dla budowy B. G. K. DZIEWULSKI I LANGE S. A. (W-wa), dost. płytki glazurowane i terrakotę. FELZYTYN i TROCAL" wykonała izolację TROCALEM dachów żwirowych, łukowych i płaskich, tarasów, gzymsów i t. p. Wyprawę szlachetną FELZYTYNEM i SKALENITEM gzymsów wewnętrznych, wnętrz i sufitów bram, oraz colbandów balkonowych. B-cia GEISLER, OKOLSKI i PATSCHKE S. A. Fabryka Maszyn i Zakłady Przemysłowe (W-wa) wyk. centralne ogrzewanie i wentylacje mechaniczne. GOŹDZIK FRANCISZEK Zakład Tokarsko-Mechaniczny (W-wa) wyk. skrzynki metalowe do przewodów elektrycznych. M. HERODEK Zakład Stolarski (W-wa) wyk. modele rzeźb. Z. KILTYNOWICZ (W-wa) - Firma dostarczyła dywany do gabinetów dyrektorskich. KOWALEWSKI FRANCISZEK - Zakład Robót Pozłotniczych (W-wa) wyk. ramy do obrazów. Materac z wkładką sprężynową systemu Szlarafja" odpowiada najzupełniej powyższym wymaganiom, zapewnia idealnie przyjemne, niedoścignione łoże. Odznacza się doskonałą stale jednakową elastycznością, nie zapadający się nigdy, nie wymaga naprawy lub przeróbki, ponieważ wyściełanie materacu Szlarafja" jest bezgranicznie trwałe firma udziela długoletniej gwarancji. Pod względem higjeniczności udostępnia materac Szlarafja" łatwość dezynfekcji, czego nie można dokonać w zwykłych, dotychczas w kraju używanych materacach, całkowicie wypchanych włosiem i trawą, będących siedliskiem robactwa. Proj. i wyk. Andrzej Fotel kryty skórą. Sochacki (W-wa).

27 J. KRYGIEL i S-ka z o. o. Zakłady Wyrobów Mechanicznych i Konstrukcji Żelaznych (W-wa), wyk. konstrukcje żelazne, drzwi i t.p. ŁAD" Spółdzielnia Artystów (W-wa) dost. tkaniny dekoracyjne. B-cia ŁOPIEŃSCY Fabryka Wyrobów z Bronzu i Odlewnia Metali (W-wa) wyk. tablice pamiqtkowq. A. MARCINIAK S. A. (W-wa) wyk. armatury oświetleniowe. J. MILEWSKI i A. ŚLEDZlNSKI Inżynierowie (W-wa) wyk. nistalację oświetlenia elektrycznego. POLSKIE ZAKŁADY PHILIPSA S. A. (W-wa) wyk. oświetlenie nowoczesnemi armaturami PHILIPSA. PRZECŁAWSKI WŁADYSŁAW Przedsiębiorstwo Kamieniarskie (W-wa) wyk. montaż marmurów. JAN SERKOWSKI S. A. (W-wa) wyk. armatury oświetleniowe i lampy biurkowe. Z. SZCZERBIŃSKI S. A. Fabryka mebli (W-wa) wyk. meble. FRANCISZEK SZOMAŃSKI Przedsiębiorstwo Robót Szklarskich, Szlifiernia i Składy Szkła (W-wa) wyk. roboty szklenia okien, drzwi, ścian, półek, świetliki szklane, dach szklany, witraże i t. d. THONET-MUNDUS S. A. (Bielsko-oddział W-wa) wyk. całkowite urzqdzenie biblioteki, czytelni, meble, (otele i t. p. UKLEJA MARCIN (W-wa) dost. rusztowania. H. ZIELEZIŃSKI (wł. K. KUBACKI inż.) Fabr. wyr. żel. konstruk. i ornament. (W-wa), wyk. konstrukcje żelazne świetlików i dachy bezkitowe. S P R O S T O W A N I E W N-rze 8 Wnętrza" przez przeoczenie nie zamieściliśmy pod zdjęciami (str. 141), że wszelkie wyroby metalowe t. j. luminator, fotel, stolik, taboret etc. wykouała f ma W. PUCHALSKA i S-ka (W-wa). THONET-MUNDUS P o l s k i e F a b r y k i M e b l i G i ę t y c h S. A. Centrala, Bielsko Ciesz, ul, Sienkiewicza 3 Oddział Warszawa ul. Marszałkowska 141, tel Firma THONET-MUNDUS S. A. posiada trzy fabryki: w Radomsku wojew. Łódzkie, w Jasienicy wojew. Slqskie, w Buczkowicach wojew. Krakowskie. Fabryki te dzięki sprężystemu kierownictwu zarzqdu i dyrekcji, sq wyrazem ostatnich zdobyczy techniki w dziedzinie fabrykacji mebli giętych i stolarskich. Za cel swój postawiła sobie ta wytwórnia sumienne obsługiwanie klijentów, przez dostarczanie najwyższego gatunku towaru po cenach przystępnych. Oparłszy na powyższych zasadach swe przedsiębiorstwo zarzqd S. A. Thonet-Mundus znalazł zrozumienie wśród sfer rządowych, wojskowych i samorzqdowych, dowodem czego sq te liczne zamówienia, jakie firma w instytucjach tych pozyskała. W ciqgu szeregu lat pracy na terenie stolicy, sprężyste kierownictwo Oddziału w Warszawie nawiqzało liczne kontakty z instytucjami oficjalnemi, że wymienimy tylko z pośród wielu innych: Ministerstwo Komunikacji. Ministerstwo Spraw Wojskowych, Ministerstwo Reform Rolnych, Ministerstwo Skarbu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, wszystkie Urzędy Wojewódzkie, Kierownictwo Marynarki Wojennej i t. d. Firma THONET-MUNDUS S. A. z licznych prac wykonała również: Salę posiedzeń Sejmu, Prezydjum Senatu, Aulę Uniwersytecka, Seminarjum Duchowne Djecezji Częstochowskiej w Krakowie, Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa; Pocztowq Kasę Oszczędności, Warszawa; Powszechny Bank Kredytowy, Warszawa; Państwowe Gimnazjum im. J. Słowackiego, Warszawa; Y. M. C. A. Warszawa, Państwowq Szkołę Teletechniczna, Warszawa; Dworzec w Będzinie, Cywilny Port Lotniczy na Okęciu i wiele innych. Urzqdzenia wnętrz wykonaliśmy wg. projektów własnych lub nam powierzonych. Sfery rzqdowe nie bez racji tedy, uważajq firmę tę za jednq z najpoważniejszych w dziedzinie produkcji mebli giętych i stolarskich. BRACIA ŁOPIEŃSCY WARSZAWA FABRYKA WYROBÓW Z BRONZU I O D L E W N I A M E T A L I FABRYKA: HOŻA 55. TELEFON MAGAZYN FABR.: KRAK. PRZEDMIEŚCIE 15. TEL R O K Z A Ł O Ż E N I A Proj. i wyk. Bracia Łopieńscy Żyrandol chromonikiel. (W-wa) NOWOCZESNE OKUCIA BUDOWLANE Z ŻÓŁTYCH i BIAŁYCH METALI ARMATURY OŚWIETLENIOWE NOWOCZESNE i STYLOWE DEKORACJE WNĘTRZ G M A C H Ó W I K O Ś C I O Ł Ó W ODLEWY RZEŹB, TABLIC I POMNIKÓW

28 J. M. BELKES piece P Ł Y T K I K A F L E, Elektoralna telefon PI E C Y K I przenośne A glazurowane ścienne terrakotowe i gumowe do wykładania podłóg P E T Y D Z I A Ł A D R E S O W Y W E D Ł U G B R A N Ż ARMATURY ELEKTRYCZNE ARTYKUŁY METALOWE MEBLE SPECJALNA WYTWÓRNIA ŻYRANDOLI A. FILIPKOWSKI Warszawa, Marszałkowska 143 i Zielna 38. Tel Żyrandole, kinkiety, lampy, pendle, plafonlery. Platery: złocenie, srebrzenie, niklowanie, oksydodowanie w różnych kolorach, szlifowanie, polerowanie, przyjmuje się 1 reperacje. Rok założenia HUGON FRIED WARSZAWA MONIUSZKI 4 NOWOCZESNE ŻYRANDOLE a WARSZAWA Wierzbowa 8 IRIS Telefon STYLOWE I NOWOCZESNE WYKWINTNE ŻYRAN DOLE, LAMPY, KINKIETY, LORNETKI, BRONZY, PORCELANA, PROJEKTOWANIE. A. MARCINIAK "Sp. Akc. WARSZAWA Zarząd i Fabryka WRONIA 23 Telefony: i Wzorownia ZŁOTA 49. Telefon ARTYKUŁY METALOWE BRACIA LOPIEŃSC Y WARSZAWA FABRYKA WYROBÓW Z BR0NZU I ODLEWNIA METALI FABRYKA: HOŻA 55. TEL MAGAZYN FABRYCZNY: KRAK. PRZEDM. 15. TEL OKUCIA BUDOWLANE z żółtych 1 białych metali ARMATURY OŚWIETLENIOWE DEKORACJE WNĘTRZ ODLEWY RZEŹB I FIGUR ROK ZAŁOŻENIA 1884 Fabryka Wyrobów Metalowych J. PUCHALSKI Warszawa, Marszałkowska 76. Telefon WYKONYWA: Meble stalowe niklowane, gzymsy do firanek, wieszadła do przedpokoi i f. p. Dekoracje wnętrz WYTWÓRNIA WYROBÓW METALOWYCH W. PUCHALSKA i S!L Warszawa, ul. Marszałkowska Nr. 65, tel Urządzenia metalowe wnętrz i wystaw. Meble stalowe niklowane. Specjalne okucia budowlane. Zakład artystyczny wyrobów z bronzu i metalu S. G. ROSMAŃSKI Warszawa, Piusa XI 20 Tel Wykonywa: Urządzenia do wystaw i bufetów oraz okucia budowlane, mosiężne, niklowe, platerowane i biały metal. Bronzy biurkowe. Bronzy: Salonowe, kościelne, meblowe, żyrandole. Artystyczna Pracownia Bronzowniczo-Cyielerska FELIKS SZPECHT Warszawa, S-ło Krzyska 10. Wyroby gotowe i reperacje CERAMIKA TOW. ZAKŁ. CERAMICZNYCH DZIEWULSKI ilangesp-akc- Warszawa, Al. Jerozolimska 34. Tel , PŁYTKI KAMIONKOWE (TERRAKOTOWE) PODŁOGOWE I ŚCIENNE GLAZUROWANE KLINKI1.R. DEKORACJE WNĘTRZ PŁÓTNA DEKORACYJNE W. K R A K O W S K A ALEJE UJAZDOWSKIE 30 IZOLACYJNE MATERJAŁY Hydrofuge CASTOR" środek izolacyjny POSIADA NA SKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE M A U R Y C Y KARSTENS Warszawa, ul. Koszykowa 7, Tel LUSTRA I SZYBY LUSTRA własnej wytwórni HENRYK HOCH ul. Bracka 2. Tel Szyby szlifowane. Szlifiernie szkła i odlewnia luster. ZAKŁADY SZKLARSKIE I WYTWÓRNIA LUSTER J A N S Z U L C i S-ka Sp. z o. o. Nowy Świat Nr. 59. Tel Lustra i szkła szlifowane wszelkiego rodzaju. Zasłony bufetowe. Wielkie szyby wystawowe. Szyby samochodowe. Wykonywanie wszelkich robót w zakres szklarstwa wchodzących. MALARSKIE ROBOTY K. SCH0DECKI ZAKŁAD ROBÓT REMONTOWYCH Hożo 11 ri. 31, Tel Roboty: Malarskie, Mularskie, Zduńskie, Tapeciarskie MARMURY I SZKŁO TEODOR FELKEL Warszawa, Leszno 23. Telefon Obróbka Granitu 1 Marmuru i Szkła Wytwórnia Mebli Artystycznych I. BERMAN (b. Instruktor Tow. ORT") Warszawa Leszno 28, m. 3. Telefon Stolarnia (b. absolw. Tow. Ort") B. DĘBIŃSKIEGO Warszawa, Leszno 6 m. 15. poleca: urządzenia wne'rz mieszkalnych i sklepowych MECHANICZNA WYT AÓRNIA STOLARSKA WŁADYSŁAW FREUND Warszawa, Twarda 44. Telefon Urządzenia wnętrz mieszkalnych, biurowych oraz rob. budowlanych. ZAKŁADY STOLARSKIE M. H E R O D E K WARSZAWA SOLEC 77 tel ZAKŁAD STOLARSKI LEOPOLDA KAMLERA Warszawa Piusa XI (Piękna) 56. Telefon Meble nowoczesne i urządzenia wnętrz wg. własny cli i dostarczonych projektów MEBLE NOWOCZESNE lakierowane kolorowo (schleiflak), fornierowape (jawor, orzech, palma, jesion). Urządzanie wnętrz w/y najnowszych projektów. J. KRZYPOW, Warszawa, Marszałkowska 111/3 Telefon WYTWÓRNIA MEBLI NOWOCZESNYCH AA. L A N C M A N (b. absolw- Tow- Ort',) Leszno 21. ZAKŁAD STOLARSKI WŁAD. MILCZAREK WARSZAWA - LITEWSKA 3 Telefon M E B L E N O W O C Z E S N E I S T Y L O W E poleca firma MORAWSKI WARSZAWA, CHMIELNA 41 róg Marszałkowskiej ZAKŁAD STOLARSKO-TAP1CERSKI ALEKSANDER NIEWIADOMSKI Warszawa, Elektoralna H. Tel Wykonywa wszelkie roboty w zakres stolarstwa i tapicerstwa wchodzące. Duży wybór gotowych mebli WYTWÓRNIA MEBLI W. O L K O W S K I Warszawa, Nowy Świat 12. Telefon Zakład Stolarski STANISŁAW PONIEWIERSKI Warszawa, ul. Warecka 12. Specjalność: stoły wszelkich rodzaji, oraz wszelkie roboty w zakres stolarstwa wchodzące.

29 MEBLE MEBLE METALOWE STOLARSKIE ZAKŁADY WYTWÓRNIA MEBLI STYLOWYCH I NOWOCZESNYCH Odświeżanie starych antyków T E L E S F O R R Y Ń S K I Warszawa, Piusa XI 30, tel WYTWÓRNIA ARTYSTYCZNO-STOLARSKA ZDZISŁAW SEMETKOWSKI Warszawa, ul. Krucza Nr. 11, tel Wykonywa wszelkie roboły wchodzqce w zakres stolarstwa meblowego i galanłerji drzewnej, oraz urzqdzenia biurowe, szkolne i sklepowe p-g. rysunków własnych i prolekłów dostarczonych. Firma egzystuje od 1897 r. Wytwórnia i Magazyn Czesława AA e b I i Smolińskiego Warszawa, Poznańska 11. Tel W I K T O R WYTWÓRNIA MEBLI SOKOŁOWSKI WARSZAWA KOPERNIKA 42 Telefon WŁ. STRZESZEWSKI STOLARNIA MECHANICZNA WARSZAWA, KAROLKOWA 48, Tel Meble poleca: nowoczesne pełnowartościowe, gotowe i na zamówienia. ALEKSANDER SZLEGIER Warszawa, Krucza 19 m. 32. Tel Wytwórnia mebli st)lowych i nowoczesnych u ządzeń sklepowych i odnawianie antyków FABRYCZNY M A G A Z Y N MEBLI V I T A L I S" Warszawa, ul. Marszałkowska 147/1 p. telefon MEBLE RACJONALNE Lakierowane i fornierowane projektuje i wykonuje WNĘTRZ E" Warszawa - Marszałkowska 151 F A B R Y K A MEBLI M- ZALEWSKI i S-ka (dawniej Dymmek) Warszawa. Królewska 9. Telefon Poleca na dogodnych warunkach: meble stylowe i nowoczesne od najskromniejszych do wykwintnych MEBLE METALOWE MATRA" B-cia PRZYDRYDZY POZNAŃ, ul. Dąbrowskiego 142 Fabryka: łóżek metalowych do użytku domowego, letnisk, sanatorjów, schronisk, sierocińców, szpitali, żłobków. Materaców sprężynowych. Mebli ogrodowych żelaznych i drewnianych. Cennik na żądanie. FABRYKA MEBLI ŻELAZNYCH J. N E U F E L D Warszawa-Praga, ul. Brukowa 4 6, Tel Produkuje: łóżka żelazne i mosiężne, wózki dziecinne nowoczesne meble stalowe, urządzenia szpitalne, meble lekarskie, materace sprężynowe i zwykłe, odlewy żeliwne Skład fabryczny I dział pościeli, ul. Zgoda 15. OŚWIETLENIA WNĘTRZ Zakłady Elektrotechniczne STRZAŁ A" Inż. Ewarysta Namysła Nast. inż. WITOLD I S KI ozna ń, Marcinkowskiego 20. Tel PARKIETY KORASZEWSKI i MARWEG WYROBY DRZEWNE, POSADZKI DĘBO WE, KSYLOLITOWE I LINOLEUM POZNAŃ, PLAC WOLNOŚCI 14a Telefon PIECE GAZOWE KĄPIELOWE - GAZOWE PIECE KĄPIELOWE A J, g Gazowe kuchnie, kuchenki, żelazka, piecyki do ogrzewania lokali i t. p. Fabryka JAN SERKOWSKI Sp. Akc. WARSZAWA Tel. B. Sprzed Nowolipie 78 Dyrekcja LAMPY I ŻYRANDOLE ELEKTRYCZNE PIECE I PIECE I KAFLE KUCHNIE STAŁE I PRZENOŚNE ZAKŁADY CERAMICZNE JAN KULESZA i S-ka Warszawa Warecka 14 Telefon PIECE BIAŁE I KOLOROWE Drzwiczki hermetyczne kuchenne i wentylatory poleca Fabryka P. ŁAWACZ i S-wie Warszawa, Daniłowiczowska 2. Telefon Fr. J. M A S A D Y N S K I Fabryka kafli POZNAŃ, PLAC NOWOMIEJSKI 10a JAN STACHIEWICZ FACHOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ZDUŃ SKICH. PRZEDSTAWICIELSTWO FABR. KAFLI S K A W I N A" Warszawa, Okólnik 3a (Szczygła 2) Tel PIECE SZRAJBERA PIECE Z KAFLI STALOWYCH dobrze grzeją o s z c z ę d n e. niezniszczalne PIECE SZRAJBERA" Sp. z o. o. WARSZAWA, GRÓJECKA 35 TELEFON Zakłady Stolarskie T. CHOJNACKI i J. MILCZAREK Warszawa Czerniakowska 160. Tel Urzqdzanie wnętrz mieszkalnych, biurowych, bankowych, sklepowych i szkolnych. Zakłady Stolarskie ST. NIEDERBERGER i M. PLUCIŃSKI Warszawa, Czerniakowska 160. Tel Wykwintne urządzenia wnętrz, galanterja drzewna, roboty budowlane. Projekty i kosztorysy na żądani TAPCZANY TAPCZANY Nowoczesne fotele-łóżka Najsolidniejsze wykonanie. Najtańsze ceny..d I V A N - L I T" Warszawa, ul. Trębacka 5 TAPICERSKIE ZAKŁADY Zakład Tapicerski W Ł A D. K O M O R E K (b. podmajstrzy I. Szczerbiński) Warszawa, Hoio 11 m. 31. Tel PRACOWNIA TAPICERSKA E. KUTHAN Warszawa, Krucza 7, tel GO Poleca: komplety salonowe, buduarowe, klubowe fotele pojedyncze, tapczany, otomany: Doskonała jakość materjałów. Ceny niskie Z A K Ł A D T A P I C E R S K I W. MACIĄG Warszawa, Krucza 24 Telefon Firma egzystuje od 1881 r. ZAKŁAD TAPiCERSKO-DEKORACYJNY R. OKONIA Warszawa, ul. Wilcza Nr. 27. Telefon PRZYJMUJE WSZELKIE ROBOTY WCHODZĄCE W ZAKRES TAPICERSTWA I DEKORACJI. ZAKŁAD TAPICERSKO-DEKORACYJNY ZYGMUNTA PAWLIŃSKIEGO Warszawa, ul. Niecała 4. (zał r.) PRACOWNIA TAPICERSKO-DEKORACYJNA N. S I E N I C K I Warszawa, ul. Kopernika 5. Telefon egzystuje od 1879 r. ANDRZEJ SOCHACKI MEBLE TAPICERSKIE I DEKORACJE WARSZAWA, NOWOGRODZKA 23 TEL SPECJALNA WYTWÓRNIA MEBLI KLUBOWYCH Warszawa, Nowy-Swiat 27 (podw. na lewo) poleca: klubowe meble kryte skórą wolową od zł. 450, kozłową od zł. 750, gobelinem od zł. 250, jedwabiem zł. 280 oraz pojedyncze fotele kryte jedwabiem od zł. 70. TAPICERSKO-STOL. ZAKŁADY ZAKŁAD ST. TAPICERSKO-STOLARSKI OLSZEWSKI Warszawa, Nowowiejska 14. Tel Specjalność: Meble angielskie gabinetowe.

30 TOKARSKO-STOLARSKIE ZAKŁADY WITRAŻE I POLICHROMJA WNĘTRZ WYŚWIETLANIE RYSUNKÓW ZAKŁAD TOKARSKO-STOLAKSKI MIERZEJEWSKI Bolesław Warszawa, Nowowiejska 21 Przyjmuje wszelkie zamówienia w zakres tokarskostolarskl wchodzące oraz poleca: lampy meblowe, modern, stylowe, batikowane, abażury oraz meble nowoczesne Poznański Zakład WITRAŻÓW ARTYSTYCZNYCH Polichromji Kościelnej i Wnętrz POLICHROMJA" POZNAŃ, FABRYCZNA 31 TEL Składnica Przyborów Kreślarskich i Papierów Światłoczułych oraz Zakład Wyświetlania Rysunków ALBIN ZABORSKI Warszawa, Widok 22 Telefon BENON Z A K Ł A D Z D U Ń S K I O W S I Ń S K I DAWNIEJ OWSIŃSKI I S-wie WARSZAWA, MARSZAŁKOWSKA Nr. 63TEL ZAKŁAD STOLARSKI FRANCISZEK ŁAMEJKO W a r s z a w a, K r o c h m a l n a 39. Kratę żaluzjową wyk. Warszawska Fabryka PATENTO WANYCH KRAT ŻA- LUZJOWTCH WOSTAL" Biuro: Długa 50 telefon Fabryka: Smocza 37 telefon Fasadę w terrazycie i litery H. Epstein (W-wa) chromoniklowane wyk. A R T Y S T Y C Z N A W Y T W Ó R N I A S Z Y L D Ó W Warszawa, Długa 50, H. EPSTEIN telefon ZAKŁADY ODLEWÓW A R T Y S T Y C Z N Y C H L. KRANC i M. ŁEMPICKI Odlewy Warszawa, Leszno 5 6. Telefon ODLEWY ARTYSTYCZNE POMNIKI PUBLICZNE precyzyjne pod wysokiem ciśnieniem syst. Pressguss" WYTWÓRNIA MEBLI STYLOWYCH I N O W O C Z E S N Y C H W.NIEMCZUK iw- WOJCIECHOWSKI WARSZAWA, UL. ELEKTORALNA 14, TEL Uprzejmie zawiadamia o otwarciu magazynu sprzedaży swoich wyrobów, przy ul. Mazowiecka 5. KRAJOWY PRZEMYSŁ NEONOWY - S.ZO-O..- - WARSZ A W A OGRODOWA 4Q Telefon WYTWÓRNIA TAPICERSKA A. N A G E L S T E I N WARSZAWA. UL. WSPÓLNA 46 (Róg Marszałkowskiej) SKLEP OD F R O N T U S P E C J A L N O Ś Ć : NOWOCZESNE FOTELE I TAPCZANY TANIO IDOBRZE KUPISZ D/TH. inż. s. Żyrandole. Lampy: elektr. naft., naft.-żar- Diamond", spirytusowe Graetz'a" kuchenki. Żarówki Abażury Porcelanę SzkłoAlabaster Naczynia aluminjowe kuchenne. MUSZYŃSKI Chmielna 36 Cvls a vis kina Atlantlo). Polecamu ^^^^^^Ł^ KI omiini EDWARD KOCH ZAKŁAD FOTOTECHNICZNY WARSZAWA ZIELNA Nr. 46. m. 11 TELEFON Nr Zdjęcia artystyczne, techniczne i architektoniczne. Zdjęcia portre FABRYKA JZYIDÓW i WYROBÓW HETALOW YCH iafci9o2 H R A l J C H TORUŃ m.»o9 towe i grupowe. Art. powiększenia, reprodukcje z obrazów, ry- IIIH sunków, fotografji etc.

31 BIURO Dr. Czesław INŻYNIERSKIE WARSZAWA KŁOŚ WŁOCHY UL. INŻYNIERSKA 12. TEL Przedsiębiorstwo Rob. Inź. Bud. H. S0S0NK0 i W. WOJCIECHOWSKI I n ż y n i e r o w i e, Sp. Z o. o. Warszawa, Krucza 8. Tel CEGIELNIE MARKI GRÓJECKIE" i GOŁKÓW" TROCAL Trocal-bitum.-azbestowy CCI ~7VTV K. I środek wodochronny iclz T I T l^l Felzytyn - barwny tynk szlachetny Skalenit kamień sztuczny ZARZĄD: WARSZAWA, AL. JE ROZOLIMSKA 75, TEL SK^^LEI^IT I. Singer Warszawa Kredytowa 18 tel Biura Banku Gospodarstwa Krajowego zostały oświetlone nowoczesnemi armaturami PHILIPSA. Projekty oświetleniowa, wszelkiego rodzaju armatury i nowoczesne instalacje oświetleniowe POLSKIE ZAKŁADY PHILIPS S. A. BIURO TECHNICZNE Warszawa. KarolkoWa 36/44 Tel Milewski i A. Śledziński INŻYNIEROWIE WARSZAWA. KRÓLEWSKA Nr. 29. TEL Przeprowadza instalacje dla: siły, światła, sygnalizacji świetlnej, sygnalizacji alarmowej, telefonów, piorunochronów i t. d. Sporządza projekty, kosztorysy, i udziela porad. Przyjmuje do wykonania montaż tablic i urządzeń rozdzielczych. Dostarcza m a t e r j a ł y instalacyjne. Konserwuje większe urządzenia elektryczne. Biuro Techniczno-Instalacyjne JÓZEF BUCZKOWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO Władysław KAMIENIARSKIE Przecławski WARSZAWA. HOŻA 59. TEL Zakład Tokarsko - Mechaniczny o b r ó b k a r ó ż n y c h m e t a l i FRANCISZKA GOŹDZIKA W Warszawie, Czerniakowska Nr Telefon Warszawa Biuro: Poznańska 5. tel ? Skład: Oświęcimska 5. tel. 2-1 fr-35 Wykonywa wszelkie roboty wchodzące w zakres kamieniarstwa: ele.-. wacje domów, pomniki z granitu i piaskowca, układanie marmurów i t. p. ' ^yh-^tr-v MARCIN UKLEJA Mistrz ciesielski cechu»loł. m. Warszawy Warszawa, Olesińska 11. Tel R U S Z T O W A N I A Wiszące i na drabinach stojących wynajmuje i ustawia oraz wykonywa wszelkie roboty wchodzące w zakres ciesielstwa. FRANCISZEK KOWALEWSKI WARSZAWA, NOWY-ŚWIAT 49. TELEFON Nr Z A K Ł A D ROBÓT POZŁOTN ICZO-L A KIEROWANYCH RAM STYLOWYCH, RESTAUROWANIE STARYCH OBRAZÓ.W, KLEJENIE I NAPRAWA STAREJ PORCELANY Materje Meblowe K r e t o n y Firanki artystyczne J. GARDOWSKI WIERZBOWA 4

32

PEŁNE WYZWAŃ I PASJI 2BIURA

PEŁNE WYZWAŃ I PASJI 2BIURA 2BIURA PEŁNE WYZWAŃ I PASJI Nowoczesne, surowe, industrialne, a przy tym gustowne i eleganckie. Doprawione szczyptą designu z najwyższej półki. Architekci z biura Grid zaprojektowali przestrzeń, w której

Bardziej szczegółowo

MEBLE + REMONTY = REMTAR

MEBLE + REMONTY = REMTAR MEBLE + REMONTY = REMTAR Jeżeli chcesz uzyskać informacje nt. aktualnych promocji i rabatów - skontaktuj się z nami! Firma REMTAR zajmuje się m.in. wykonywaniem mebli na wymiar, kompleksowych remontów

Bardziej szczegółowo

LUSTRA ANTYCZNE LUSTRA POSTARZANE. jako element ekskluzywny we wnętrzach

LUSTRA ANTYCZNE LUSTRA POSTARZANE. jako element ekskluzywny we wnętrzach LUSTRA ANTYCZNE LUSTRA POSTARZANE jako element ekskluzywny we wnętrzach PROJEKTY I REALIZACJE 2016/2017 SZTUKA LUSTRZANEGO ODBICIA Dzieje lustra liczą tysiące lat, ale o tak doskonałym odbiciu rzeczywistości

Bardziej szczegółowo

METALOPLASTYKA - WYTRZYMAŁE I ESTETYCZNE MEBLE

METALOPLASTYKA - WYTRZYMAŁE I ESTETYCZNE MEBLE MEBLE KUTE W DOMU I W OGRODZIE METALOPLASTYKA - WYTRZYMAŁE I ESTETYCZNE MEBLE Meble i akcesoria kute to inwestycja, która się opłaca. Przede wszystkim są one niemal niezniszczalne, odporne na jakiekolwiek

Bardziej szczegółowo

Warszawa Centralna ETAP I

Warszawa Centralna ETAP I luty 2014 Wstępna koncepcja architektoniczna Projektu fot. skyscrapercity.com SPIS TREŚCI Hala główna 3 Hala główna Referencje 4 Hala główna Stan istniejący 7 Hala główna Koncepcja 11 Hala główna Koncepcja

Bardziej szczegółowo

KOWALSTWO ARTYSTYCZNE I RZEŹBA

KOWALSTWO ARTYSTYCZNE I RZEŹBA MEBLE KUTE RĘCZNIE TRWAŁOŚĆ I DESIGN KOWALSTWO ARTYSTYCZNE I RZEŹBA XXI wiek jak żaden inny łączy w sobie sprzeczności dziś na równych prawach mogą współistnieć obok siebie minimalistyczna nowoczesność,

Bardziej szczegółowo

K I L I M Y CERAMIKA. t E L E F O * M0-4S. MO-48. P r z e c h o w a n i e m e b 1 i. w składach suchych, widnych, sklepionych.

K I L I M Y CERAMIKA. t E L E F O * M0-4S. MO-48. P r z e c h o w a n i e m e b 1 i. w składach suchych, widnych, sklepionych. ZŁ 2 1936 W A N D A K R A K O W S K A W A R S Z A W A, UL. U J A Z D O W S K A 30. TELEFON 9-06-92 RĘCZNE LNIANE TKANINY MEBLOWE K I L I M Y CERAMIKA MEBLE PLECIONE»y xx A O 6 xx VV xx T R Ę B A C K A

Bardziej szczegółowo

24 26 lutego 2012 Targi Wyposażenia Wnętrz

24 26 lutego 2012 Targi Wyposażenia Wnętrz Sosnowiec 24 26 lutego 2012 Targi Wyposażenia Wnętrz Targi Wyposażenia Wnętrz 24 26 lutego 2012 Wszystko w jednym miejscu Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Targów Wyposażenia Wnętrz,, które odbędą

Bardziej szczegółowo

5 LAT 2 LATA ISO ISO CERAMIKA MEBLE

5 LAT 2 LATA ISO ISO CERAMIKA MEBLE CAPRICE Nowa seria mebli CAPRICE Seria Caprice, od lat obecna w ofercie KOŁO, teraz w nowej, świeżej odsłonie. Lekkie, stylowe meble i akcesoria łazienkowe, pozwalające na wyjątkowe aranżacje. Nowoczesne

Bardziej szczegółowo

ilość pracowników zatrudnionych w budynku 80 2.Kontener sanitarny 3.Budynek magazynowy

ilość pracowników zatrudnionych w budynku 80 2.Kontener sanitarny 3.Budynek magazynowy Załącznik nr 2 do Umowy nr IN/HA/U/.../17 Charakterystyka budynków objętych usługą sprzatania 1.Budynek biurowy 1 Pokoje biurowe, sale konferencyjne wykładzina dywanowa 1099 2 Korytarze i klatki schodowe

Bardziej szczegółowo

BPRW S.A. Założenia do przekształceń układu komunikacyjnego w centrum Warszawy. Załącznik nr 1 PRZEKROJE ULICZNE

BPRW S.A. Założenia do przekształceń układu komunikacyjnego w centrum Warszawy. Załącznik nr 1 PRZEKROJE ULICZNE BPRW S.A. Założenia do przekształceń układu komunikacyjnego w centrum Warszawy Załącznik nr 1 PRZEKROJE ULICZNE BPRW S.A. Założenia do przekształceń układu komunikacyjnego w centrum Warszawy SPIS PRZEKROJÓW

Bardziej szczegółowo

2.Kontener sanitarny. 3.Budynek magazynowy

2.Kontener sanitarny. 3.Budynek magazynowy Załącznik nr 2 do Umowy nr IN/HA/U/ /15 Charakterystyka budynków objętych usługą sprzatania 1.Budynek biurowy 1 Pokoje biurowe gres nieszkliwiony 265 2 Pokoje biurowe gres szkliwiony 143 3 Korytarze i

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE KUTE NA MIARĘ

OŚWIETLENIE KUTE NA MIARĘ STYLOWE ŻYRANDOLE DO NIEBANALNYCH WNĘTRZ OŚWIETLENIE KUTE NA MIARĘ W designerskim wnętrzu ważny jest każdy szczegół. Nie ważne, czy jest to styl rustykalny, czy industrialny, czy też bardzo modny styl

Bardziej szczegółowo

Osiedle Borkowska ,,OSIEDLE BORKOWSKA to zespół 29 domów mieszkalnych w zabudowie szeregowej po sześć sztuk w każdym szeregu położonych przy ul. Św. Antoniego pomiędzy ul. Borkowską, a Jana Pawła I

Bardziej szczegółowo

www.wp5.pl LP Nazwa przedmiotu wg. katalogu Oznaczenie katalogowe 1 2 3 SPRZĘT BIUROWY 1 Biurko drewniane WP 1-02

www.wp5.pl LP Nazwa przedmiotu wg. katalogu Oznaczenie katalogowe 1 2 3 SPRZĘT BIUROWY 1 Biurko drewniane WP 1-02 www.wp5.pl LP Nazwa przedmiotu wg. katalogu Oznaczenie katalogowe 1 2 3 SPRZĘT BIUROWY 1 Biurko drewniane WP 1-02 2 Fotel biur. obr. na mp wyść.reg.podn. WP 1-05 3 Fotel biurowy drewniany wyść. WP 1-10

Bardziej szczegółowo

Targi wyposażenia wnętrz

Targi wyposażenia wnętrz Tekst i zdjęcia: Anna Krzystowska / www.2atelier.pl Targi wyposażenia wnętrz Saloni Milano kwiecień 2011 Właśnie zakończyły się najbardziej prestiżowe targi w branży wyposażenia wnętrz, odbywające się

Bardziej szczegółowo

Nowe zadania w SP ZOZ w Brzesku, realizowane z myślą o pacjentach

Nowe zadania w SP ZOZ w Brzesku, realizowane z myślą o pacjentach Nowe zadania w SP ZOZ w Brzesku, realizowane z myślą o pacjentach W dniu 10 czerwca 2009 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowopowstałego w strukturze SP ZOZ w Brzesku Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla

Bardziej szczegółowo

A / Ol O C E R A M I K A U R Z A D Z A N I E W N Ę T R Z. IMff SPÓŁDZIELNIA ARTYSTÓW. ?> V' /li,;.

A / Ol O C E R A M I K A U R Z A D Z A N I E W N Ę T R Z. IMff SPÓŁDZIELNIA ARTYSTÓW. ?> V' /li,;. MEBLE. KILIMY, TKANINY, NARZUTY, A / D Y W A N Y, H A F T, C E R A M I K A NAGRODY SPORTOWE Ol O TELEFON 2.54.82-P.KO. 19113. SPÓŁDZIELNIA ARTYSTÓW WARSZAWA KRAK. PRZEDMIEŚCIE 13. HOTEL EUROPEJSKI U R

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PARTER

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PARTER Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ PARTER. Powiatowe Stanowisko Kierowania.. Stolik 60/50 wysokość 75 nogi płyta 2. Tapczan jednoosobowy 3. Biurko komputerowe 20/70/75 z nadstawką

Bardziej szczegółowo

Plan Postępowań o udzielenie zamówienia na 2017 rok

Plan Postępowań o udzielenie zamówienia na 2017 rok Przedmiot Rodzaj 1 Zakup mebli Dostawa przetarg nieograniczony lub licytacja 16 500,00 zł I 2 Dostawa i montaż szafek ubraniowych w Zespole Szkół nr 72 przy ul. Konwiktorskiej 5/7 w. Dostawa przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Oferta na wykonanie mebli według indywidualnego projektu

Oferta na wykonanie mebli według indywidualnego projektu Błachów, 16.05.2013 r. Firma LISSY ul. Opolska 40a, 46-380 Błachów Polska e-mail: info@lissy.pl tel./fax: +48 34 357 52 92 Oferta na wykonanie mebli według indywidualnego projektu Firma Lissy zajmuje się

Bardziej szczegółowo

Poczuj inspirację, stwórz z nami swoje meble

Poczuj inspirację, stwórz z nami swoje meble Poczuj inspirację, stwórz z nami swoje meble Kolekcja 2012 Gravity Meble sypialniane o unikalnym kształcie oraz charakterystycznie zaokrąglonymi krawędziami, które nadają wizualnej swobody. Przedstawianą

Bardziej szczegółowo

OFERTA POKÓJ NAUCZYCIELSKI

OFERTA POKÓJ NAUCZYCIELSKI OFERTA POKÓJ NAUCZYCIELSKI Staramy się aby sprzedawane przez nas produkty były w atrakcyjnych cenach. Jeżeli znajdziesz produkt o identycznych parametrach jak w naszej ofercie, ale w niższej cenie poinformuj

Bardziej szczegółowo

STYL WIEJSKI PAŁACOWY

STYL WIEJSKI PAŁACOWY STYL WIEJSKI PAŁACOWY Ale nie tylko Francja kochała swoje wiejskie rezydencje, można stwierdzić, że w całej Europie zaczęto budować tę pałacową sielskość. Jednak głównymi architektami i dekoratorami tych

Bardziej szczegółowo

piękno kocha precyzję produkujemy w Polsce projektujemy i wykonujemy meble na wymiar wnosimy, montujemy i ustawiamy w pokoju

piękno kocha precyzję produkujemy w Polsce projektujemy i wykonujemy meble na wymiar wnosimy, montujemy i ustawiamy w pokoju piękno kocha precyzję produkujemy w Polsce projektujemy i wykonujemy meble na wymiar tworzymy solidne meble z naturalnych materiałów dowozimy do domu wnosimy, montujemy i ustawiamy w pokoju Ambasador Rozbudowana

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ CZĘŚĆ I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ CZĘŚĆ I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ CZĘŚĆ I lp. symb. element 1.1 - sala wielofunkcyjna 1. stolik techniczny 60x100, PARTER 1 Nogi stalowe, malowane proszkowo (kolor biały); blat i ścianki

Bardziej szczegółowo

KATALOG SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO. Lp. Oznaczenie katalogowe Nazwa sprzętu Jednostka miary

KATALOG SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO. Lp. Oznaczenie katalogowe Nazwa sprzętu Jednostka miary Załącznik nr 43 1. Sprzęt kwaterunkowy pomieszczeniowy KATALOG SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO Lp. Oznaczenie katalogowe Nazwa sprzętu Jednostka miary 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Bardziej szczegółowo

Klasyka. górą. .Wieczorem stół konferencyjny zamienia się w jadalnię

Klasyka. górą. .Wieczorem stół konferencyjny zamienia się w jadalnię Apartament.Wieczorem stół konferencyjny zamienia się w jadalnię Klasyka górą tekst: Agata Drogowska, zdjęcia: Norbert Banaszyk/DADA, projekt: wierszyłłowski i projektanci - 2011 Dorota Jaśkiewicz, Mikołaj

Bardziej szczegółowo

Budowa Biblioteki Publicznej we Włoszczowie. Projekt kolorystyki wnętrz obiektu

Budowa Biblioteki Publicznej we Włoszczowie. Projekt kolorystyki wnętrz obiektu Budowa Biblioteki Publicznej we Włoszczowie Projekt kolorystyki wnętrz obiektu Inwestor: Biblioteka Publiczna we Włoszczowie 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 Opracowanie: Usługi Projektowe Katarzyna

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

BOOKSHOP KAFE GALLERY / WYDAWNICTWO 25.01.2013

BOOKSHOP KAFE GALLERY / WYDAWNICTWO 25.01.2013 BOOKSHOP KAFE GALLERY / WYDAWNICTWO 25.01.2013 WROCŁAW UL.WŁODKOWICA 11//PROJEKT I REALIZACJA: 2010//POW. 72m2+45M2 Lokal znajduje się w centrum Wrocławia w Dzielnicy Czterech Świątyń, w zabytkowej kamienicy

Bardziej szczegółowo

zaprasza na wystawę fotografia Warszawy połączoną ze sprzedażą od 14 maja SERDECZNIE ZAPRASZAMY

zaprasza na wystawę fotografia Warszawy  połączoną ze sprzedażą od 14 maja SERDECZNIE ZAPRASZAMY zaprasza na wystawę połączoną ze sprzedażą fotografia Warszawy od 14 maja SERDECZNIE ZAPRASZAMY WWW.ARTISSIMA.PL Większość spuścizny po Czesławie Olszewskim znajduje się w archiwach Muzeum Warszawy. Prezentowana

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 2. Zawartość opracowania 3. Wykaz prac remontowych 4. Część graficzna: 4.1. Rzuty skala 1:100 rys. nr 1 Prace remontowe w pomieszczeniach Oddziału Zakaźnego C

Bardziej szczegółowo

<< Google-buzz.de - Reports >>

<< Google-buzz.de - Reports >> mirat.eu - Mirat.pl, stoły, krzesła, fotele i... Mirat.pl, stoły, krzesła, fotele i... Internetowy sklep meblowy i wielobranżowy. Szeroki wybór produktów do domu i dla Ciebie. Najlepsze meble, ławy, stoły,

Bardziej szczegółowo

- imperium - Imperium to orientalny klimat uzyskany dzięki detalom, patynowane uchwyty mebli. - imperium - bogaty wybór brył, w dwóch kształtach oraz

- imperium - Imperium to orientalny klimat uzyskany dzięki detalom, patynowane uchwyty mebli. - imperium - bogaty wybór brył, w dwóch kształtach oraz - imperium - Imperium to orientalny klimat uzyskany dzięki detalom, patynowane uchwyty mebli - imperium - w dwóch kształtach oraz bogaty wybór brył, możliwość schodkowej kompozycji, by zagospodarować nawet

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY W WARSZAWIE

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY W WARSZAWIE * Elewacja północna od ul. Batorego. Fot. Ci. Olszcwski. 1, Arch. Mni-jan Lalewiez (Warszawa). Gmach Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie. PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY W WARSZAWIE Państwowy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO INWESTYCJA: INWESTOR: Prace remontowe w Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku ul. Kościuszki 7 Miejski Ośrodek Kultury pl. Targowy 10 32-800 Brzesko

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

WNĘTRZA W STYLU MODERNISTYCZNYM Z LAT 30TYCH

WNĘTRZA W STYLU MODERNISTYCZNYM Z LAT 30TYCH WNĘTRZA W STYLU MODERNISTYCZNYM Z LAT 30TYCH Architekci modernistyczni twierdzili, że o pięknie budynku stanowi głównie jego funkcjonalność. Jednym z naczelnych haseł modernizmu była maksyma form follows

Bardziej szczegółowo

zaplecze socjalne rejestracja widok na hydrant wuburzenia dobudowy apteka gniazdo wtykowe DODO kasa portiernia punkt elektryczno-logiczny w posadzce

zaplecze socjalne rejestracja widok na hydrant wuburzenia dobudowy apteka gniazdo wtykowe DODO kasa portiernia punkt elektryczno-logiczny w posadzce łącznik zaplecze socjalne OHB-SA-257 OHB-SA-257 OHB-SA-257 OHB-SA-257 OHB-SA-662 rejestracja KUB-KN-022 KUB-KN-022 TR widok na hydrant KUB-KN-021 KUB-KN-021 KUB-KN-021 KUB-KN-021 wuburzenia WC apteka dobudowy

Bardziej szczegółowo

WF-37-03/09 dostawa mebli

WF-37-03/09 dostawa mebli Strona 1 z 7 Część 1: dostawa dwóch małych krzeseł do laboratorium (CPV: 39.11.11.00-4) obrotowe, na kółkach, bez podłokietników z małym oparciem w ciemnych kolorach: szary, granatowy lub czarny Dostarczone

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie meblowe dla pomieszczeń administracyjnych, hotelowych, sportowych, zaplecza technicznego

Wyposażenie meblowe dla pomieszczeń administracyjnych, hotelowych, sportowych, zaplecza technicznego Wyposażenie meblowe dla pomieszczeń administracyjnych, hotelowych, sportowych, zaplecza technicznego Lp Opis Sztuki Cena Netto Pom BHP 1 OSOBA 1 Biurko pracownicze 160X80X72 1 2 Zabudowa płytowa biurka

Bardziej szczegółowo

1.Próg drewniany zwykły. 2.Próg drewniany z felcem oraz wybraniem na uszczelkę. 3.Próg drewniany z felcem i uszczelką

1.Próg drewniany zwykły. 2.Próg drewniany z felcem oraz wybraniem na uszczelkę. 3.Próg drewniany z felcem i uszczelką KONTAKT : Zakład Stolarski Szczepan Książek Borów 72a 23235 Annopol woj. Lubelskie Tel: (15) 8310503 600148325 email : mksiazek79@o2.pl NIP: 8641300591 Zakład Stolarski Szczepan Książek to firma rodzinna

Bardziej szczegółowo

MEBLE DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ DOMU SAMOTNEJ MATKI W ŁODZI PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 1A

MEBLE DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ DOMU SAMOTNEJ MATKI W ŁODZI PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 1A 1 Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Centrum Służby Rodzinie w Łodzi MEBLE DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ DOMU SAMOTNEJ MATKI W ŁODZI PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 1A Wykonanie mebli: konstrukcja

Bardziej szczegółowo

CKPiU.272.1.2012. Załącznik nr 1. Opis prac remontowych objętych przedmiotem zamówienia:

CKPiU.272.1.2012. Załącznik nr 1. Opis prac remontowych objętych przedmiotem zamówienia: Opis prac remontowych objętych przedmiotem zamówienia: Załącznik nr 1 1. Wejście główne dół klatki schodowej 2. Wejście wewnętrzne od stacji kontroli pojazdów (klatka schodowa). 3. Klatka schodowa do I

Bardziej szczegółowo

Konsultacja. W zakres konsultacji oferowanej przez Mania Design, wchodzą następujące elementy:

Konsultacja. W zakres konsultacji oferowanej przez Mania Design, wchodzą następujące elementy: Konsultacja Konsultacja to propozycja dla klientów, którzy pragną coś zmienić, ale nie są pewni czego tak naprawdę chcą. Potrzebują pomocy przy ogarnięciu całości, chcą poznać dekoratorskie triki, planują

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 0 2-3 2 0 W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 4 0 A / 2 5 tel./fax 8 2 2-1 7-5 6 ABA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

PRZEDMIAR ROBÓT. 0 2-3 2 0 W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 4 0 A / 2 5 tel./fax 8 2 2-1 7-5 6 ABA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA ABA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA 0 2-3 2 0 W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 4 0 A / 2 5 tel./fax 8 2 2-1 7-5 6 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboty w

Bardziej szczegółowo

ul. Józefa Sowińskiego, Wola zł zł/m² Opis Łukasz Hodura REAL ESTATE ADVISOR Na sprzedaż ul. Józefa Sowińskiego, Warszawa

ul. Józefa Sowińskiego, Wola zł zł/m² Opis Łukasz Hodura REAL ESTATE ADVISOR Na sprzedaż ul. Józefa Sowińskiego, Warszawa Łukasz Hodura REAL ESTATE ADVISOR +48 501 477 244 lukasz.hodura@vilea.pl ul. Józefa Sowińskiego, Wola Na sprzedaż Mieszkanie na sprzedaż ul. Józefa Sowińskiego, Warszawa Metraż: 54 m² 760 000 zł 14 074

Bardziej szczegółowo

W duchu. art déco. wnętrze. wnętrze

W duchu. art déco. wnętrze. wnętrze W duchu art déco Tekst: Alicja Kurlenda, zdjęcia: Robert Łupiński Harmonijnie przenikające się elementy nowoczesności i stylu art déco, podparte oryginalną kolorystyką tworzą magiczny klimat. Inspiracją

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do Siwz Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 8 do Siwz Formularz asortymentowo-cenowy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 8 do Siwz Formularz asortymentowo-cenowy CZĘŚĆ I : W tym: GRUPA I Sprzęt komputerowy i oprogramowanie:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUG

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUG SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUG Załącznik Nr 1 do umowy Sale lekcyjne, biura, pokój nauczycielski, korytarze: zamiatanie i podłogi tarket ok. 1231,005 m 2 gumolit ok. 73 m 2 ściany lamperia ok. 985 m 2 okna i

Bardziej szczegółowo

Irena Rodzik, 583298711; i.rodzik@cmm.pl

Irena Rodzik, 583298711; i.rodzik@cmm.pl Bydgoszcz Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 85-006 Bydgoszcz, ul. Gdańska 4 Lesław Cześnik Tel.: 525859804 leslaw.czesnik@muzeum.bydgoszcz.pl polichromowanej; konserwacja ceramiki,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

Metraż (w m²) w tygodniu (ilość razy) 5 poniedziałek-piątek. wykładziny dywanowe 1772,02 m². wykładziny dywanowe 1772,02 m²

Metraż (w m²) w tygodniu (ilość razy) 5 poniedziałek-piątek. wykładziny dywanowe 1772,02 m². wykładziny dywanowe 1772,02 m² Część B SIWZ znak sprawy: OA-XVI.272.22.201 PLAN SPRZĄTANIA BUDYNKU PUW W KROŚNIE PRZY UL. BIESZCZADZKIEJ 1 (powierzchnia użytkowa i biurowa do sprzątania 317,74 m² ) Lp. Rodzaj czynności do wykonania

Bardziej szczegółowo

Jerzy Michna Warszawa-Mokotów

Jerzy Michna Warszawa-Mokotów Jerzy Michna 600355944 Warszawa-Mokotów 1 100 000 EUR Nieruchomość Piękny luksusowy dom zlokalizowany na Mokotowie. Okolice ul. Puławskiej, Kmicica, Wołodyjowskiego. Dom był wynajmowany przez ambasady

Bardziej szczegółowo

Zakład ła p icers ki W.

Zakład ła p icers ki W. Zakład ła p icers ki W. MACIĄG WARSZAWA, t e I e f o n Krucza 24 8-89-55 MIESIĘCZNIK P O Ś W I Ę C O N Y NOWOCZESNYM M E B L O M I U R Z Ą D Z E N I O M W N Ę T R Z REDAKCJA I ADMINISTRACJA - WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

nowa jakość nowy projekt nowe ceny!!!!

nowa jakość nowy projekt nowe ceny!!!! odkryj nowa jakość nowy projekt nowe ceny!!!! wysoka jakość wykończenia projekt przemyślany w każdym detalu % mieszkań -pokojowych wielkość mieszkań dostosowana do zróżnicowanych potrzeb Klientów niskie

Bardziej szczegółowo

TEMAT NUMERU. Wszystko o kuchni WYBIERAMY PŁYTKI, MEBLE, AGD. WIOSENNE METAMORFOZY Modny salon Kolorowa łazienka

TEMAT NUMERU. Wszystko o kuchni WYBIERAMY PŁYTKI, MEBLE, AGD. WIOSENNE METAMORFOZY Modny salon Kolorowa łazienka WWW.DOBRZEMIESZKAJ.PL 3/2016 CENA 7,90 ZŁ (W TYM 8% VAT) INDEKS 260495 WIOSENNE METAMORFOZY Modny salon Kolorowa łazienka OMENAA MENSAH o designie MARCIN MROCZEK urządza pokój syna TEMAT NUMERU Wszystko

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOBRA wer. 8.0 Budowa : Narodowy Fundusz Zdrowia Obiekt : Budynek biurowy Adres : ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. STRONA TYTUŁOWA 2. SPIS TREŚCI PROJEKTU KOMPLEKSOWEGO 3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 4. OPIS TECHNICZNY 5. RYSUNKI Rys. nr 1 RZUT I PIĘRA POSADZKI + kolorystyka ścian Rys. nr 2 RZUT

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kraków, ul. Lubicz - 4 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 824 m kw. Położenie: Kraków Lubicz 4 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Budynek biurowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR XIII/2014

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR XIII/2014 poz. 1 - ul. S. Dubois 12 pow. 30,52 m 2 Adres: ul. S. Dubois 12 V piętro, VI kondygnacja nadziemna Obręb/działka: 5-01-06 / 1 Powierzchnia całkowita (podstawowa) lokalu: 30,52 m 2. Wyposażenie lokalu

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU LOKALI Zapraszamy do wynajęcia lokali w znanej kaŝdemu łodzianinowi nieruchomości, połoŝonej w centrum miasta przy ulicy Kopernika 22.

OFERTA WYNAJMU LOKALI Zapraszamy do wynajęcia lokali w znanej kaŝdemu łodzianinowi nieruchomości, połoŝonej w centrum miasta przy ulicy Kopernika 22. Kopernika 22 - Łódź OFERTA WYNAJMU LOKALI Zapraszamy do wynajęcia lokali w znanej kaŝdemu łodzianinowi nieruchomości, połoŝonej w centrum miasta przy ulicy Kopernika 22. Budynek frontowy posesji jest wpisany

Bardziej szczegółowo

3 Sypialnie, 2 Łazienki 155,22 m 2

3 Sypialnie, 2 Łazienki 155,22 m 2 3 Sypialnie, Łazienki 155, m CONSTRUCTION ~ Linia obrysu dachu 3,33 m 8,17 m 13,46 m 10,69 m 5,08 m 3,33 m 3 Sypialnie, Łazienki 155, m,77 m,8 m,67 m 3,1 m 9,93 m 11,4 m Druga sypialnia 1,95 m 16,86 m

Bardziej szczegółowo

W skali. szarości. Okiem architekta

W skali. szarości. Okiem architekta W skali szarości Niewielkie, pięćdziesięciometrowe mieszkanie na warszawskiej Pradze, niegdyś bardzo zaniedbane, teraz zyskało świeży, nowoczesny, nieco industrialny charakter. Przeznaczone jest dla dwójki

Bardziej szczegółowo

Zakres remontu i rozbudowy

Zakres remontu i rozbudowy 1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Zakres remontu i rozbudowy Opracowanie obejmuje projekt budowlany architektoniczny rozbudowy budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz jego remontu

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (OTOCZENIE) dojścia piesze kostka betonowa; mała architektura

Bardziej szczegółowo

Steelline. Design for art STALOWO-SZKLANE. DRZWI steelart

Steelline. Design for art STALOWO-SZKLANE. DRZWI steelart Steelline Design for art STALOWO-SZKLANE DRZWI steelart Stalowo szklane drzwi steelart to nowoczesny produkt charakteryzujący się minimalizmem. Dwudziestomilimetrowe profile pozwalają tworzyć konstrukcje

Bardziej szczegółowo

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PL WALENCIK RADOSŁAW, Gdańsk, (PL) WUP 01/2014. WALENCIK RADOSŁAW, Gdańsk, (PL) RZECZPOSPOLITA POLSKA

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PL WALENCIK RADOSŁAW, Gdańsk, (PL) WUP 01/2014. WALENCIK RADOSŁAW, Gdańsk, (PL) RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 20272 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 20272 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 21298 (22) Data zgłoszenia: 29.07.2013 (51) Klasyfikacja:

Bardziej szczegółowo

Zapoznaj się z Naszym katalogiem grafik i szablonów i już dziś odmień swoje wnętrza na lepsze.

Zapoznaj się z Naszym katalogiem grafik i szablonów i już dziś odmień swoje wnętrza na lepsze. to sztuka na życzenie, oczko w głowie w naszej ofercie dla Ciebie. To możliwość druku unikalnych fototapet, obrazów, plakatów i naklejek ściennych. Fototapety, obrazy ścienne, plakaty, naklejki, naklejki

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Załącznik nr 9 do SIWZ. 5.1 Meble Meble wolnostojące i wbudowane. 5.1.1. Dostawa mebli do pom. 0.

KOSZTORYS OFERTOWY. Załącznik nr 9 do SIWZ. 5.1 Meble Meble wolnostojące i wbudowane. 5.1.1. Dostawa mebli do pom. 0. Załącznik nr 9 do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY 5. Meble Meble wolnostojące i wbudowane 5... Dostawa mebli do pom. 0. (sypialnia): SZAFKA M-04 SZAFKA NOCNA M-0 5... Dostawa mebli do pom. 0. (salon): SOFA NAROŻNA

Bardziej szczegółowo

Zieleń niska i wysoka w postaci nasadzeń drzew, krzewów i trawników zgodnie z projektem zieleni

Zieleń niska i wysoka w postaci nasadzeń drzew, krzewów i trawników zgodnie z projektem zieleni Standard Osiedla Droga wewnętrzna: kostka brukowa Miejsca postojowe zewnętrzne: kostka brukowa Chodniki i alejki: kostka brukowa Dziedziniec: ogrodzony z dostępem tylko dla mieszkańców - z furtkami i domofonem

Bardziej szczegółowo

WILGOĆ I SŁOŃCE IM NIESTRASZNE

WILGOĆ I SŁOŃCE IM NIESTRASZNE MEBLE I ALTANY KUTE W OGRODZIE I NA TARASIE WILGOĆ I SŁOŃCE IM NIESTRASZNE Wybierając altany i meble do ogrodu warto wziąć pod uwagę nie tylko względy estetyczne, ale również praktyczne tzn. trwałość materiału,

Bardziej szczegółowo

ręcznie z dużą starannością przez osoby oddane pasji tworzenia. Głównym kierunkiem przyjętym przy ich

ręcznie z dużą starannością przez osoby oddane pasji tworzenia. Głównym kierunkiem przyjętym przy ich VOPPI Meble Voppi zostały zaprojektowane z myślą o estetyce oraz funkcjonalności. Są wykonane ręcznie z dużą starannością przez osoby oddane pasji tworzenia. Głównym kierunkiem przyjętym przy ich produkcji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE DOM KULTURY OSKARD POŁOŻONY W KONINIE UL. ALEJA 1-GO MAJA 7A

ZAKRES MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE DOM KULTURY OSKARD POŁOŻONY W KONINIE UL. ALEJA 1-GO MAJA 7A Załącznik nr 12 ZAKRES MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE DOM KULTURY OSKARD POŁOŻONY W KONINIE UL. ALEJA 1-GO MAJA 7A 1. STREFA WEJŚCIA GŁÓWNEGO 1. HALL I WIATROŁAP 400

Bardziej szczegółowo

AquaCar Group Sp. z o.o. Ul. Słoneczna 7a 62-020 Swarzędz NIP: 777-32-44-966. Infolinia: +48 61 639 60 80 +48 73 445 82 82 bok@aquacar.com.

AquaCar Group Sp. z o.o. Ul. Słoneczna 7a 62-020 Swarzędz NIP: 777-32-44-966. Infolinia: +48 61 639 60 80 +48 73 445 82 82 bok@aquacar.com. Usługi dla auta Mycie podstawowe Mycie ręczne podstawowe (mycie karoserii, felg, wosk w płynie) Odkurzanie, bez foteli Odkurzanie Podstawowe: (odkurzenie dywaników, foteli, mycie dywaników gumowych) Odkurzanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DOMU Z BALI DREWNIANYCH W BESKIDACH

OFERTA SPRZEDAŻY DOMU Z BALI DREWNIANYCH W BESKIDACH OFERTA SPRZEDAŻY DOMU Z BALI DREWNIANYCH W BESKIDACH Budynek zlokalizowany jest w BESKIDACH w miejscowości Górki Wielkie, woj. Śląskie, gmina Brenna. Doskonała lokalizacja w odległości 5 km od drogi ekspersowej

Bardziej szczegółowo

TWÓRCY SZPITALNYCH WNĘTRZ

TWÓRCY SZPITALNYCH WNĘTRZ TWÓRCY SZPITALNYCH WNĘTRZ Naszą misją jest spełnianie wymagań naszych Klientów poprzez oferowanie wysokiej jakości wyrobów. 4 ALVO MEDICAL Projektuje i dostarcza innowacyjne technologie dla bloków operacyjnych,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KONKURSOWY Z VOX WOLNO POMARZYĆ Wszelkie prawa zastrzeżone.

PORADNIK KONKURSOWY Z VOX WOLNO POMARZYĆ Wszelkie prawa zastrzeżone. PORADNIK KONKURSOWY Z VOX WOLNO POMARZYĆ WSTĘP Jak przygotować ideapost w serwisie Homebook? Wystarczą trzy proste kroki: Wykonaj zdjęcia pokoju przed metamorfozą Stwórz projekt wymarzonego wnętrza w programie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYPOSAŻENIE SALI NARAD RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU.

PROJEKT WYKONAWCZY WYPOSAŻENIE SALI NARAD RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU. PROJEKT WYKONAWCZY WYPOSAŻENIE SALI NARAD RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU. LOKALIZACJA: Sala narad Rady Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz INWESTOR: Gmina

Bardziej szczegółowo

P R E Z E N TAC J E dom Dom otwarty 22

P R E Z E N TAC J E dom Dom otwarty 22 Dom otwarty 22 Zarówno układ pomieszczeń, jak i wystrój wnętrz Magda i Konrad podporządkowali swojemu stylowi życia. Duża otwarta przestrzeń dzienna i atmosfera dawnego dworku sprzyja spotkaniom w gronie

Bardziej szczegółowo

Zakres remontu budynku położonego w Wieliczce przy ul. Daniłowicza 12 Opis do kosztorysu inwestorskiego w-2 cz. 1 pom. 0.

Zakres remontu budynku położonego w Wieliczce przy ul. Daniłowicza 12 Opis do kosztorysu inwestorskiego w-2 cz. 1 pom. 0. 1 Zakres remontu budynku położonego w Wieliczce przy ul. Daniłowicza 12 Opis do kosztorysu inwestorskiego w-2 cz. 1 Zestawienie robót przewidzianych do wykonania ujęto w układzie poszczególnych pomieszczeń.

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU NIERUCHOMOŚCI: Gdańsk, Ul. Startowa Rok budowy 1978 Piętro : 3 Ilość pokoi : 3

DIAGNOZA STANU NIERUCHOMOŚCI: Gdańsk, Ul. Startowa Rok budowy 1978 Piętro : 3 Ilość pokoi : 3 DIAGNOZA STANU NIERUCHOMOŚCI: Gdańsk, Ul. Startowa Rok budowy 1978 Piętro : 3 Ilość pokoi : 3 ZALECENIE OGÓLNE Państwa celem jest sprzedaż nieruchomości. Mieszkanie takie należy zatem doprowadzić do takiego

Bardziej szczegółowo

,00 PLN 609,00 m ,45 PLN/m2 Liczba pokoi: 7

,00 PLN 609,00 m ,45 PLN/m2 Liczba pokoi: 7 Michałowice, Komorowska 1 890 000,00 PLN 609,00 m2 3 103,45 PLN/m2 Liczba pokoi: 7 DANE OFERTY: Numer oferty: HZE-DS-616 LOKALIZACJA: mazowieckie, pruszkowski, Michałowice, Nowa Wieś, ul. Komorowska OPIS:

Bardziej szczegółowo

INSPIRACJE KUCHNIA SYPIALNIA SALON GABINET KATALOG EKSKLUZYWNYCH MEBLI WWW.SEVROLL-DAJMEX.PL

INSPIRACJE KUCHNIA SYPIALNIA SALON GABINET KATALOG EKSKLUZYWNYCH MEBLI WWW.SEVROLL-DAJMEX.PL INSPIRACJE KATALOG EKSKLUZYWNYCH MEBLI KUCHNIA SYPIALNIA SALON GABINET INSPIRACJE KATALOG EKSKLUZYWNYCH MEBLI KUCHNIA SYPIALNIA SALON GABINET INSPIRACJE KATALOG EKSKLUZYWNYCH MEBLI KUCHNIA SYPIALNIA SALON

Bardziej szczegółowo

5 Sypialnie, 3 Łazienki 191,45 m 2

5 Sypialnie, 3 Łazienki 191,45 m 2 5 Sypialnie, 3 Łazienki 191,45 m CONSTRUCTON 11,66 m 6,40 m 16,36 m 5,41 m,30 m "" 6,11 m 9,07 m 3,44 m 3,04 m 16,09 m 7,81 m 16,50 m 7,98 m 13,06 m i schody 5 Sypialnie, 3 Łazienki 191,45 m 5,99 m Czwarta

Bardziej szczegółowo

z nuta orientu Nowoczesność

z nuta orientu Nowoczesność Klatka schodowa w postaci ciasnego i nierównego korytarza została wyburzona, a miejsce dotychczasowych betonowych schodów zajęła lekka wizualnie konstrukcja samonośna. Projekt: AGNIESZKA PUDLIK - BBHome

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 2779-2014 z dnia 2014-01-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Myszków 1. Opis przedmiotu zamówienia A) Przedmiotem zamówienia są dostawy mebli dla potrzeb projektu Profesjonalna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi kompleksowego sprzątania budynku Lotniskowej Straży Pożarnej (LSP) w pomieszczenia o łącznej powierzchni 2564,18 m² oraz terenu

Bardziej szczegółowo

ILOŚĆ SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO DREWNIANEGO, METALOWEGO, GABINETOWEGO, KRZESEŁ, FOTELI OBROTOWYCH, SIEDZISK, SPRZĘTU POLOWEGO ORAZ MIEJSCA JEGO DOSTAW

ILOŚĆ SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO DREWNIANEGO, METALOWEGO, GABINETOWEGO, KRZESEŁ, FOTELI OBROTOWYCH, SIEDZISK, SPRZĘTU POLOWEGO ORAZ MIEJSCA JEGO DOSTAW 1 ILOŚĆ SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO DREWNIANEGO, METALOWEGO, GABINETOWEGO, KRZESEŁ, FOTELI OBROTOWYCH, SIEDZISK, SPRZĘTU POLOWEGO ORAZ MIEJSCA JEGO DOSTAW 1. SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY W OPOLU UL. DOMAŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

MEBLE BIUROWE Lp. Zdjęcie Nazwa Ilość. 1 1 188 zł 2 sprzedany FOTEL BIUROWY - GP 1 145 zł

MEBLE BIUROWE Lp. Zdjęcie Nazwa Ilość. 1 1 188 zł 2 sprzedany FOTEL BIUROWY - GP 1 145 zł MEBLE BIUROWE Lp. Zdjęcie Nazwa Ilość Wartość / cena netto ZESTAW STOŁÓW PIĘCIOELEMENTOWY - GP 1 1 1 188 zł 2 sprzedany FOTEL BIUROWY - GP 1 145 zł 3 SZAFA UBRANIOWA JEDNODRZWIOWA - GP 1 138 zł 4 KREDENS

Bardziej szczegółowo

NR IDENTYFIKACYJNY:

NR IDENTYFIKACYJNY: ARSENAŁ KULTURY - KONCEPCJA PRZEBUDOWY WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU PRZY ULWEŁNIANY RYNEK 18 W GORZOWIE WIELKOLSKIM NA POTRZEBY INSTYTUCJI KULTURY-MIEJSKIEGO OŚRODKA SZTUKI I MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY ORAZ

Bardziej szczegółowo

Wykaz wykonanych ważniejszych zadań remontowych sfinansowanych w 2010 roku. Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJ ROBÓT WYKONANIE. -Szkoły podstawowe 37 869,42

Wykaz wykonanych ważniejszych zadań remontowych sfinansowanych w 2010 roku. Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJ ROBÓT WYKONANIE. -Szkoły podstawowe 37 869,42 Wykaz wykonanych ważniejszych zadań remontowych sfinansowanych w 2010 roku Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJ ROBÓT WYKONANIE 1. PLACÓWKI OŚWIATOWE

Bardziej szczegółowo

REMONT ISTNIEJĄCYCH BIUR W BUDYNKU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚRODZIE WLKP.

REMONT ISTNIEJĄCYCH BIUR W BUDYNKU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚRODZIE WLKP. ZIEMBINSKI ul. Poselska 5A 63-000 Środa Wlkp. tel/fax 061 285 86 58 tel. kom. 0605 222 902 Projekt na: REMONT ISTNIEJĄCYCH BIUR W BUDYNKU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚRODZIE WLKP. OBIEKT: BRANŻA: BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP KR S T U D I O PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Zlecenie

Bardziej szczegółowo

4 Sypialnie, 3 Łazienki 173,76 m 2

4 Sypialnie, 3 Łazienki 173,76 m 2 4 Sypialnie, 3 Łazienki 173,76 m CONSTRUCTION - - ~ Linia obrysu dachu h=190 cm Trzecia Czwarta 6,75 m Druga 4 Sypialnie, 3 Łazienki 173,76 11,99 3,18 pierwsza 4,34 Główna łazienka 1,41 m Garaż 16,75 7,05

Bardziej szczegółowo

Sosna zwyczajna. Królowa polskich lasów. Zajmuje około 60% powierzchni lasów w Polsce.

Sosna zwyczajna. Królowa polskich lasów. Zajmuje około 60% powierzchni lasów w Polsce. 1 Sosna zwyczajna Królowa polskich lasów. Zajmuje około 60% powierzchni lasów w Polsce. Drewno sosny - miękkie, barwy żółtawej, o dekoracyjnym rysunku wyraźnych słojów rocznych - charakteryzuje się dobrymi

Bardziej szczegółowo

PLAN FUNKCJONALNO UŻYTKOWY CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA

PLAN FUNKCJONALNO UŻYTKOWY CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA PLAN FUNKCJONALNO UŻYTKOWY CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA Płock, marzec 2015 rok PLAN FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa instytucji: Adres obiektu: CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA Płock, ul. Otolińska 8 dz. nr ew. 14/9,1,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES USŁUG I CZYNNOŚCI. Strona 1

ZAKRES USŁUG I CZYNNOŚCI. Strona 1 NR SPRAWY 01/ZA/P/2014 W BUDYNKU LUBUSKIEGO TEATRU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 3/5 W ZIELONEJ GÓRZE LP I kondygnacja powierzchnia rodzaj częstotliwość powierzchnia wg codziennie 2x/tydzień 1x/miesiąc użytkowa

Bardziej szczegółowo

3 Sypialnie, 2 Łazienki 116,93 m 2

3 Sypialnie, 2 Łazienki 116,93 m 2 3 Sypialnie, 2 Łazienki 116,93 m 2 CONSTRUCTION =-----.. -- ~ 2 3 Sypialnie, 2 Łazienki 116,93 msypialnia Linia obrysu dachu Pokój dzienny 29,35 m2 Trzecia sypialnia Kuchniża 13,01 m2 6,79 m2 Pomieszczenie

Bardziej szczegółowo