[pełna nazwa uczelni] AKADEMIA MUZYCZNA IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU IMIĘ I NAZWISKO TYTUŁ PRACY. PODTYTUŁ [o ile jest]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "[pełna nazwa uczelni] AKADEMIA MUZYCZNA IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU IMIĘ I NAZWISKO TYTUŁ PRACY. PODTYTUŁ [o ile jest]"

Transkrypt

1 [pełna nazwa uczelni] AKADEMIA MUZYCZNA IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU IMIĘ I NAZWISKO TYTUŁ PRACY PODTYTUŁ [o ile jest] [określenie charakteru pracy i pod czyim kierunkiem] Praca licencjacka/magisterska napisana pod kierunkiem [stopień naukowy, imię i nazwisko promotora] Wydział Instrumentalny - studia stacjonarne Kierunek: Instrumentalistyka Specjalność: Perkusja Katedra Instrumentów Dętych i Perkusji GDAŃSK 2011

2 [pełna nazwa uczelni] AKADEMIA MUZYCZNA IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU IMIĘ I NAZWISKO TYTUŁ PRACY PODTYTUŁ [o ile jest] [określenie charakteru pracy i pod czyim kierunkiem] Praca licencjacka/magisterska napisana pod kierunkiem [stopień naukowy, imię i nazwisko promotora] Wydział Instrumentalny - studia niestacjonarne Kierunek: Instrumentalistyka Specjalność: Pedagogika Instrumentalna - Perkusja Katedra Instrumentów Dętych i Perkusji GDAŃSK 2011

3 Oświadczenie autora pracy licencjackiej/magisterskiej Oświadczam, że pracę licencjacką/magisterską p.t.... przygotowałam/przygotowałem samodzielnie. Wszystkie dane, istotne myśli i sformułowania pochodzące z literatury (przytaczane dosłownie lub niedosłownie), są opatrzone odpowiednimi odsyłaczami. Praca ta nie była w całości ani w części, w tej ani innej formie przez nikogo przedłożona do żadnej oceny i nie była publikowana. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że gdyby niniejsze oświadczenie okazało się nieprawdziwe, decyzja o wydaniu mi dyplomu licencjata/magistra zostanie cofnięta. (podpis)

4 SPIS TREŚCI WSTĘP.3 1. [TYTUŁ ROZDZIAŁU PIERWSZEGO] [Tytuł podrozdziału] [Tytuł podrozdziału] 8 2. [TYTUŁ ROZDZIAŁU DRUGIEGO] [Tytuł podrozdziału] [Tytuł podrozdziału] [TYTUŁ ROZDZIAŁU TRZECIEGO]...19 ZAKOŃCZENIE/WNIOSKI KOŃCOWE.22 ANEKS 24 BIBLIOGRAFIA 30 SPIS TABLIC.32 SPIS RYSUNKÓW/SPIS PRZYKŁADÓW NUTOWYCH...33

5 BIBLIOGRAFIA [wersja 2011r.] Baculewski Krzysztof, Polska twórczość kompozytorska , Kraków, 1987, ISBN Badura-Skoda Eva, Cadenza, in: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, ed. by Stanley Sadie, London, 1980, vol. 3, p Beethoven [Ludwig van], Konzert Nr. 1 für Klavier und Orchester Opus 15, red. i opr. Wilhelm Altmann, [partytura], Leipzig, Edition Peters, Nr Beethoven [Ludwig van], The five Piano Concertos, Murray Perahia [piano], Concertgebouw Orchestra, Bernard Haitink [dyr.], CBS Records Inc., 1986, 3 CD. Beethoven Ludwig van, Concerto No. 1 in C major Op. 15 for Piano and Orchestra, w: The five Piano Concertos, Murray Perahia [piano], Concertgebouw Orchestra, Bernard Haitink [dyr.], CBS Records Inc., 1986, CD 1, ścieżka 1-3. Blume Friedrich, Form, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Red. Friedrich Blume, Kassel, 1955, Bd. 4, Sp Boyden David D., Konzert, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Red. Friedrich Blume, Kassel, 1958, Bd. 5, Sp Chłopecki Andrzej, Koncert skrzypcowy Krzysztofa Pendereckiego, Ruch Muzyczny 1979 nr 18, s Chłopecki Andrzej, Polska muzyka współczesna. Wiele wątków, wiele wymiarów, culture.pl [online] nr 2194, [dostęp: ], Dostępny w Internecie: <http://culture.pl/pl/culture/artykuly/es_muzyka_wspolczesna#5>, ISSN Chmura Katarzyna, Twórczość orkiestrowa György Ligetiego. Twórca, dzieło, próba interpretacji, praca magisterska, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, 2004, wydruk komputerowy, przechowywana w Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Dobrzyński Michał, Muzyka współczesna jej związek ze sztuką i antysztuką, Verte. Krytyczny Magazyn Internetowy [online], marzec 2008 nr 45, aktualizacja , [dostęp: ], Dostępny w Internecie:< >, ISSN X. Droba Krzysztof, Górecki, w: Encyklopedia muzyczna PWM. Część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej, Kraków, 1984, efg [t. 3], s Eggebrecht Hans H., Uwagi o metodzie analizy muzycznej, przekład Maria Stanilewicz, Res Facta 7, Kraków, 1973, s Frąckiewicz Aleksander, Koncert instrumentalny w II połowie XIX wieku, w: Z dziejów polskiej kultury muzycznej, t. 2, Od Oświecenia do Młodej Polski, Kraków, 1966, s

6 Helman Zofia, Neoklasycyzm w muzyce polskiej XX wieku, Kraków, 1985, ISBN Huber Alfred, Witold Lutosławski: Cellokonzert, Melos 1973 nr 4, s Hutchings Arthur (i in.), Concerto, in: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, ed. by Stanley Sadie, London, 1980, vol. 4, p Muzyka 1997 nr 1(164) - 4(167), ISSN Nowak Anna, Funkcja fortepianu we współczesnych koncertach fortepianowych, w: Muzyka fortepianowa X, Gdańsk, 1995, s , Seria: Prace Specjalne 53. Nowak Anna, Współczesny koncert polski. Przemiany gatunku, Bydgoszcz, 1977, Instrumentarium: zasadnicze nurty współczesnego koncertu polskiego, s Piotrowska Maria, Kanon i postmodernizm, Muzyka 1997 nr 1, s Pociej Bohdan, Poszukiwanie formy, Ruch Muzyczny 1965 nr 21, s. 8. Ramey Phillip, [Informacje o koncertach], w: The five Piano Concertos, Murray Perahia [piano], Concertgebouw Orchestra, Bernard Haitink [dyr.], CBS Records Inc., 1986, 3 CD, książeczka [dodana do kompletu CD], s Skowron Zbigniew, Awangarda muzyczna, w: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Od awangardy do postmodernizmu, red. Grzegorz Dziamski, Warszawa, 1996, s Skowron Zbigniew, Lutosławski ( ) klasyk muzyki polskiej, culture.pl [online] nr 2989, [dostęp: ], Dostępny w Internecie: <http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/es_lutoslawski>, ISSN Tomaszewski Mieczysław, Nad analizą i interpretacją muzyczną dzieła muzycznego. Myśli i doświadczenie, Res Facta 7, Kraków, 1984, s Zieliński Tadeusz A., Tchnienie wielkiej muzyki, w: Krzysztof Meyer. Do i od kompozytora, red. Maciej Jabłoński, Poznań, 1994, s

7 LITERATURA PODSTAWOWA [do przedmiotu] Proseminarium pracy pisemnej (= DYPLOMOWEJ, LICENCJACKIEJ, MAGISTERSKIEJ) 1. Antczak Mariola, Nowacka Anna, Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa. Jak tworzyć i stosować, wyd. drugie poprawione, Warszawa, 2009, ISBN [+ CD]. 2. Gambarelli Gianfranco, Łucki Zbigniew, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, wyd. pierwsze, Kraków, 1995, ISBN Lindsay David, Dobre rady dla piszących teksty naukowe, przełożył Karol Pesz, Wrocław, 1995, ISBN Maćkiewicz Jolanta, Jak pisać teksty naukowe?, wyd. pierwsze, Gdańsk, 1995, ISBN Marciszewski Witold, Sposoby streszczania i odmiany streszczeń, w: Studia Semiotyczne, wydał i wstępem opatrzył Jerzy Pelc, Wrocław, 1970, s Oliver Paul, Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów, przekład i posłowie Jadwiga - Piątkowska, Kraków, 1999, ISBN Pieter Józef, Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław, 1967, Rozdziały: Problemy naukowe, s , Metody naukowe, s , Badania naukowe, s Pioterek Paweł, Zieleniecka Barbara, Technika pisania prac dyplomowych, wyd. trzecie, zmienione i uzupełnione, Poznań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2004, ISBN Polska Norma, PN ISO 690: Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma, struktura, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa Szkutnik Zdzisław, Metodyka pisania pracy dyplomowej. Skrypt dla studentów, Poznań, 2005, ISBN

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW ROKU DYPLOMOWEGO studia II stopnia

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW ROKU DYPLOMOWEGO studia II stopnia KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW ROKU DYPLOMOWEGO studia II stopnia Student roku dyplomowego w zależności od Wydziału zobowiązany jest: W. I, II, IV, V wykonać jeden recital dyplomowy, W. III wykonać dwa recitale

Bardziej szczegółowo

PISZEMY PRACĘ MAGISTERSKĄ LUB DYPLOMOWĄ

PISZEMY PRACĘ MAGISTERSKĄ LUB DYPLOMOWĄ PISZEMY PRACĘ MAGISTERSKĄ LUB DYPLOMOWĄ Na podstawie: E. Opoka: Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych. Gliwice: Politechnika Śląska, 2001. LITERATURA NA TEMAT 1. Jak napisać

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE I ZALECENIA

WYTYCZNE I ZALECENIA WYTYCZNE I ZALECENIA w sprawie przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Uwagi ogólne OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Kwidzyn, marzec 2010 1. Pracę dyplomową student przygotowuje samodzielnie pod kierunkiem profesora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 1 Uwagi ogólne 1. Ogólne wymagania dotyczące procesu dyplomowania

Bardziej szczegółowo

Informacje dla autorów prac magisterskich, dyplomowych. Strona tytułowa pracy magisterskiej powinna zawierać następujące informacje:

Informacje dla autorów prac magisterskich, dyplomowych. Strona tytułowa pracy magisterskiej powinna zawierać następujące informacje: Informacje dla autorów prac magisterskich, dyplomowych Strona tytułowa pracy magisterskiej powinna zawierać następujące informacje: na samej górze, wyśrodkowane: o nazwa i miejsce uczelni o nazwa instytutu

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY INSTYTUT ZRDOWIA I PIELĘGNIARSTWA WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie Zdzisław SIROJĆ PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ Poradnik dla studentów i promotorów Warszawa 2009 Uczelnia Warszawska im.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowywania prac magisterskich i przebiegu egzaminu magisterskiego Na podstawie 39 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dla osób piszących prace dyplomowe inŝynierskie w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Pile

Wskazówki dla osób piszących prace dyplomowe inŝynierskie w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Pile Wskazówki dla osób piszących prace dyplomowe inŝynierskie w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Pile na kierunku Elektrotechnika Podstawowym celem pracy dyplomowej inŝynierskiej jest wykazanie przez dyplomanta

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa wymogi formalne

Praca dyplomowa wymogi formalne Praca dyplomowa wymogi formalne Spis treści. 1. Wymogi językowe 2. Strona tytułowa 3. Rozmiary pracy 4. Układ redakcyjny 5. Odnośniki 6. Przypisy 7. Cytaty 8. Bibliografia 9. Tabele, wykresy, rysunki i

Bardziej szczegółowo

Jak napisać abstrakt? Zawartość abstraktu.

Jak napisać abstrakt? Zawartość abstraktu. Répertoire International de Littérature Musicale International Repertory of Music Literature Internationales Repertorium der Musikliteratur Jak napisać abstrakt? Zawartość abstraktu. Według zasad przyjętych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej 1. WYMAGANIA MERYTORYCZNE 1.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: jednym z podstawowych warunków ukończenia studiów I

Bardziej szczegółowo

Wersja aktualizowana z dn. 29.10.2008 r.

Wersja aktualizowana z dn. 29.10.2008 r. Wytyczne dotyczące wymogów, jakie powinny spełniać prace licencjackie na kierunku Zdrowie Publiczne oraz prace magisterskie studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu kierunków: Pielęgniarstwo, Położnictwo, Zdrowie

Bardziej szczegółowo

Inżynierska praca dyplomowa

Inżynierska praca dyplomowa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka i Robotyka Mechatronika Inżynieria Mechaniczna i

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE 1. Wymagania regulaminowe Praca dyplomowa: jest typem pracy promocyjnej,

Bardziej szczegółowo

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy i zasady zostały opracowane zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 (Dz. U. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza)

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) 1. Wymagania w odniesieniu do pracy dyplomowej Praca powinna składać się z następujących części: strona

Bardziej szczegółowo

Aleksander Walczak PORADNIK EDYTORSKI PRAC DYPLOMOWYCH

Aleksander Walczak PORADNIK EDYTORSKI PRAC DYPLOMOWYCH Aleksander Walczak PORADNIK EDYTORSKI PRAC DYPLOMOWYCH Szczecin 2012 Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Wykaz wymaganych dokumentów przy złożeniu pracy dyplomowej (inżynierskiej/magisterskiej) w dziekanacie...

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej Praca dyplomowa wymagania ujednolicone studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie przypisów i bibliografii

Tworzenie przypisów i bibliografii dotyczy czasopisma Kultura i Wychowanie Tworzenie przypisów i bibliografii Niniejsze opracowanie ma na celu uściślenie zasad tworzenia przypisów i bibliografii, wskazanie rozwiązań, które w tym zakresie

Bardziej szczegółowo

I. Praca dyplomowa wymogi formalne

I. Praca dyplomowa wymogi formalne I. Praca dyplomowa wymogi formalne Spis treści: 1. Wymogi językowe 2. Strona tytułowa 3. Rozmiary pracy 4. Układ redakcyjny 5. Odnośniki 6. Przypisy 7. Cytaty 8. Bibliografia 9. Tabele, wykresy, rysunki

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA. Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH.

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA. Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA 07 401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 15 tel./fax 0 29 769 10 34 e mail: wses@wses.edu.pl www.wses.edu.pl Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM / LICENCJACKIM

WYMAGANIA STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM / LICENCJACKIM Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania INSTYTUT RACHUNKOWOŚCI WYMAGANIA STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM / LICENCJACKIM I. WYMAGANIA REGULAMINOWE Praca magisterska / licencjacka:

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy magisterskiej

Standardy pracy magisterskiej Standardy pracy magisterskiej Praca magisterska jest pracą dyplomową studenta studiów drugiego stopnia, korespondującą z sylwetką absolwenta określoną w standardach nauczania i planie studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej 1. Charakter pracy dyplomowej I. Zalecenia ogólne Autor pracy dyplomowej powinien wykazać się umiejętnościami warsztatowymi, niezbędnymi przy

Bardziej szczegółowo