Umberto Eco o pracach dyplomowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umberto Eco o pracach dyplomowych"

Transkrypt

1 Jarosław Zieliński Umberto Eco o pracach dyplomowych Dzieło Umberto Eco Jak napisać pracę dyplomową ukazało się po raz pierwszy we Włoszech w 1977 roku; polskie wydanie ukazało się w 2007, trzydzieści lat później. Jednak jest to dla nas dzieło bardzo aktualne. Nie tylko dlatego, że pewne zasady pracy naukowej nie zmieniają się. Także dlatego, że dzieło to było odpowiedzią na pewną sytuację we Włoszech tych czasów pojawienie się uniwersytetów masowych. A to samo zjawisko obserwujemy w naszym kraju po roku 1989, nasilające się jeszcze w nowym stuleciu. Uniwersytet elitarny a uniwersytet masowy Dawny uniwersytet był uniwersytetem elitarnym, pisze Umberto Eco. Student swobodnie dysponował swoim czasem, który dzielił pomiędzy naukę, życie studenckie i aktywność w samorządzie. Istotą studiowania były długie seminaria, na których z profesorami i asystentami spotykało się dziesięć, może piętnaście osób. Profesorzy mieli czas dla studentów bo studentów tych było niewielu. Studenci mieli łatwy dostęp do nielicznych zgromadzonych w bibliotekach i czytelniach dzieł. Dzisiejszy uniwersytet jest uniwersytetem masowym. Edukacja kandydatów na studia stoi na bardzo różnym poziomie. Studentów jest bardzo dużo na niektórych wykładach pojawiają się tysiące osób. Profesor zna kilkudziesięciu swoich najpilniejszych, najbardziej aktywnych studentów. Wielu studentów pracuje, mieszka daleko od uczelni i ma ograniczony dostęp do lektur; inni nie mają na nie pieniędzy; a ponieważ jest ich wielu, to trudno na owe lektury trafić także w bibliotekach. Są i tacy, którym nikt nigdy nie powiedział, jak szukać książek w bibliotece wskazuje Eco 1. Nie sposób nie dostrzec analogii pomiędzy włoskimi uniwersytetami lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku a polskimi początku wieku dwudziestego pierwszego. W Polsce również dynamicznie rozwijają się uniwersytety masowe; ten model przyjmują nie tylko uczelni prywatne, ale także być może w nieco mniejszym stopniu także uczelnie państwowe. Studentów jest wielu. Mają gorsze przygotowanie do studiowania. Nie poświęca im się wiele czasu. Są raczej nastawieni na wynik studiowania którym jest ukończenie stu- 1 Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową, Wydawnictwa UW, Warszawa 2007, strona 20.

2 2 diów i uzyskanie tytułu niż na sam proces studiowania. I wyżej stawiają w zdobywaniu informacji Internet niż biblioteki. Właśnie dla owych studentów uniwersytetów masowych, a szczególnie tych, dla których profesorzy nie znajdują czasu Eco napisał o tym, na czym polega alchemia pisania pracy dyplomowej 2. Wskazuje, że nie tylko można napisać pracę dyplomową mimo rozmaitych problemów, przeciwności i ograniczeń, ale także wykorzystać czas jej pisania jako naukę wyciągania wniosków z doświadczeń, przyswajania umiejętności, wyodrębniania zagadnień, analizowania ich za pomocą wybranej metody i prezentowania ich w pracy. Praca taka ma mieć odpowiednie przypisy, składać się z pewnej liczby stron, ma mieć temat związanych zazwyczaj z kierunkiem kończonych studiów i nie ma przynosić wstydu promotorowi. Eco nie zajmuje się tym, co ma być napisane w pracy, ale jak ją napisać, na co składają się odpowiedzi na pytania: 1. Co rozumie się przez pracę dyplomową? 2. Jak wybrać jej temat i rozplanować czas pisania? 3. Jak prowadzić kwerendę biblioteczną? 4. Jak uporządkować zebrany materiał? 5. Jak nadać pracy ostateczny kształt? oto pytania, na które próbuje znaleźć odpowiedź, z szczególnym uwzględnieniem odpowiedzi na ostatnie z nich 4. Czym jest praca dyplomowa? W pierwszym rozdziale swego dzieła Umberto Eco opisuje, czym jest praca dyplomowa i do czego służy. Ma liczyć od kilkudziesięciu do kilkuset stron. Omawia zagadnienie związane z kierunkiem kończonych studiów. Po zdaniu wszystkich egzaminów student składa ją i staje przed komisją następuje obrona pracy. Komisja wysłuchuje opinii promotora i recenzentów. Zadaje pytania studentowi. Formułuje ocenę, biorąc pod uwagę opinie recenzentów, stwierdzających wartość lub braki pracy, umiejętność kandydata obrony stwierdzeń wyrażonych na piśmie oraz średnią ocen uzyskanych podczas studiów. Eco wskazuje na różnice w pracach licencjackich, magisterskich i doktorskich. Praca naukowa może być albo kompilacyjna albo naukowa; kompilacyjne są z reguły prace licen- 3 2 Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową, Wydawnictwa UW, Warszawa 2007, strona Nie spodziewaj się, że ta książka powie ci, co masz zawrzeć w swojej pracy lub co masz zrobić ze swoim życiem pisze Eco na stronie Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową, Wydawnictwa UW, Warszawa 2007, strona 21.

3 3 cjackie i magisterskie, naukowe powinny być rozprawy doktorskie. Oryginalna praca naukowa powstaje dłużej i wymaga większego wysiłku. Wielu studentów niejako zmuszonych jest do napisania pracy, by w pośpiechu zdobyć dyplom i rozpocząć swoją karierę zawodową lub awansować na wyższe stanowisko; rady Eco nie są dla nich, jak stwierdza sam autor i wręcz radzi by ktoś im pracę napisał lub by skopiowali już napisaną są dla tych, którzy chcą przygotować pracę dającą im satysfakcję intelektualną i przydającą się później. Pisanie pracy dyplomowej uczy porządkowania własnych myśli i znalezionych informacji. Pozwala wypracować sposoby stworzenia czegoś, co będzie użyteczne także dla innych. Istotne jest doświadczenie pisania pracy. Jest ćwiczeniem pamięci. Dlatego właśnie przydaje się na długo po zakończeniu studiów. Temat pracy dyplomowej Wybierając temat pracy dyplomowej trzeba się kierować czterema regułami: 1. Temat pracy powinien odpowiadać zainteresowaniom studenta. 2. Źródła powinny być osiągalne nie przekraczać możliwości materialnych. 3. Źródła powinny być dostępne zrozumiałe dla studenta. 4. Ujęcie metodologiczne pracy nie powinno wykraczać poza horyzonty studenta. oraz Eco dodaje jeszcze piątą Profesor powinien być właściwy 5. W drugim rozdziale Eco zastanawia się szerzej nad wyborem tematu pracy. Nie powinien być on za szeroki, bo wtedy student łatwo narazi się na zarzut opuszczenia jednych a faworyzowania innych zagadnień. Praca taka jest też znacznie trudniejsza do obrony. Eco sugeruje raczej wąski, specjalistyczny temat który jednak wymaga sporego wysiłku. Twierdzi, że im bardziej ograniczy się zakres tematyczny, tym lepiej się pracuje i tym pewniejszy jest grunt. Eco zajmuje się też problemem przedstawienia własnych koncepcji w pracy dyplomowej. Jest to możliwe, ale raczej w zestawieniu, w porównaniu z koncepcjami innego, znanego badacza. Wtedy stwierdzenia piszącego pracę staną się weryfikowalne dzięki odwołaniem do innego myśliciela; piszący nie porusza się w próżni. Można wyjść od innego autora pokazując jego błędy i ograniczenia; ważny tu jest punkt oparcia. Ile potrzeba czasu na pisanie pracy dyplomowej? Nie więcej niż trzy lata i nie mniej niż sześć miesięcy, ocenia Umberto Eco, mająca myśli okres od sformułowania tematu do oddania napisanej pracy. Jeśli zabiera ona więcej niż trzy lata, to temat przerasta siły pi- 5 Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową, Wydawnictwa UW, Warszawa 2007, strona 31.

4 4 szącego, nie może on z różnych powodów wynikających z jego charakteru czy sytuacji osobistej skończyć pracy. W mniej niż sześć miesięcy nie da się wyszukać bibliografii, sporządzić notatek, zredagować tekst. Dobra praca powinna być omawiana krok po kroku z promotorem, a nie oddawana mu w całości w ostatniej chwili; co raczej zakłada czas dłuższy niż sześć miesięcy. Gdy jednak ma się do dyspozycji niewiele czasu, to trzeba zwrócić uwagę na to, że temat musi być wąski, a wszystkie materiały muszą być dostępne na miejscu i łatwo osiągalne. Powinno się wybrać temat nie wymagający znajomości języków, których autor pracy nie zna lub nie jest w stanie się nauczyć. Nie należy pisać o autorze czy zagadnieniu, korzystając tylko z literatury w językach, które się zna. Najlepszym przygotowaniem do zmierzenia się z literaturą obcojęzyczną byłoby spędzenie pewnego czasu w danym kraju; jest jednak dość kosztowne rozwiązanie. Ten, kto nie zna języków obcych powinien wybrać temat związany ściśle ze swoją kulturą, z kulturą własnego kraju, wymagający z korzystania z literatury obcojęzycznej w mniejszym zakresie. Nie wszystkie wskazówki i przykłady Umberto Eco dadzą się wykorzystać na konkretnym kierunku studiów humanistycznych. Niektóre z nich można pominąć, jak na przykład te o pracach zaangażowanych politycznie. Interesujący jest wątek, który zatytułowany jest Jak nie dać się wykorzystać promotorowi. Eco wskazuje, że profesorowie proponują zagadnienie, w którym się znakomicie orientują by łatwo kontrolować studenta albo wskazują temat, na którym się nie znają, a chcieliby poznać lepiej. Te drugie podejście pozwala promotorowi poszerzyć swoje horyzonty, zebrać za pomocą studenta bądź ich zespołu potrzebne materiały. Z drugiej jednak strony promotor może wręcz wymusić temat pracy na studencie, który tworzy pewne dzieło, a później nie zostaje nawet odnotowany jako współautor w szerszej pracy. Promotor wykorzystuje wyniki badań studenta. Eco zaleca krytyczne podejście studenta wobec promotora: zasięgnięcie o nim opinii, zapoznanie się z jego dziełami. Zbieranie materiałów do pracy W trzecim rozdziale Eco zajmuje się zagadnieniem zbierania materiałów do pracy. W pracy dyplomowej bada się pewien przedmiot, korzystając z określonych narzędzi. Przedmiotem badań może być pewne dzieło, a narzędziami inne dzieła traktujące o nim. Dzieło badane staje się wtedy źródłem. Dzieła o nim źródłami wtórnymi lub opracowaniami, tworząc literaturę przedmiotu. Bada się również wpływ wydarzeń z czasów, w których dzieło powstało czy też wpływ wydarzeń z życia autora. Trzeba pamiętać o tym, by rozróżniać źró-

5 5 dła od literatury przedmiotu, by stale mieć na uwadze źródła właśnie chyba że praca dotyczy odbioru, analizy pewnego zjawiska w literaturze, w myśli z danej dziedziny. Ważne jest więc jak najszybsze zdefiniowanie właściwego przedmiotu badań. Student wybierając temat musi wiedzieć, czy jest w stanie dotrzeć do potrzebnych materiałów, jak je można znaleźć, czy są łatwo dostępne i jak można się z nimi zmierzyć. Eco pisze wręcz Zazwyczaj student wybiera temat będąc pewnym 6 (tego, że źródła są dostępne i jest w stanie się z nimi zmierzyć), co jest chyba zbyt wielką wiarą w studenta tu pomocny staje się promotor, mający o wiele większe doświadczenie w tym względzie. Inaczej, jeśli dostęp do materiałów jest bardzo utrudniony lub wręcz niemożliwy lepiej wybrać inny temat. W granicach wytyczonych przez przedmiot badań informacje muszą być zawsze czerpane z pierwszej ręki, to jest ze źródła, a nie z przekładów, antologii składających się z fragmentów dzieł czy ze streszczeń. Nie powinno się przytaczać cytatów z badanego autora za kimś innym. W pracy naukowej nie powinno się nigdy przytaczać cytatów źródłowych za inną pracą, nawet jeśli przywoływane w ten sposób dzieło nie jest bezpośrednim przedmiotem badań 7. Przed udaniem się do biblioteki i wyszukaniem w niej dzieł potrzebnych do pisania pracy dyplomowej należy sporządzić sobie wstępną bibliografię. Czasem jednak badacz idzie do biblioteki dopiero z zamiarem zebrania bibliografii. Zbierać bibliografię znaczy szukać tego, o czego istnieniu jeszcze się nie wie wskazuje Eco 8. Pomóc może katalog tematyczny w bibliotece, z którego jednak wpierw trzeba nauczyć się efektywnie korzystać 9. Dalej - encyklopedie i leksykony zgromadzone w czytelni, kompendia bibliograficzne, a także pomoc bibliotekarza i przede wszystkim promotora. Wreszcie każda przeczytana pozycja ze wstępnej bibliografii daje w efekcie kolejne w niej wspomniane. Do jej zapisywania Eco radzi stosować system fiszek, papierowych kartek z notatkami 10. Każdej znalezionej książce poświęca się oddzielną fiszkę, z notką bibliograficzną o danej książce, sygnaturą biblioteczną i własnymi oznaczeniami dotyczącymi tego, w jakim zakresie może być przydatna. Powstaje kartoteka bibliograficzna, zawierająca wszystkie 6 Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową, Wydawnictwa UW, Warszawa 2007, strona Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową, Wydawnictwa UW, Warszawa 2007, strona Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową, Wydawnictwa UW, Warszawa 2007, strona Współcześnie do katalogów bibliotek można także dostać się przez Internet. Generalnie poszukiwanie bibliografii może się też odbywać przez Internet, z wykorzystaniem wyszukiwarek internetowych. Wpada się jednak przy tym w pułapkę myślenia, że to, czego nie ma w Google, to nie istnieje. Umiejętność efektywnego korzystania z wyszukiwarek staje się równie ważna, jak korzystania z katalogów w bibliotekach. 10 Dziś użyjemy do tego celu raczej komputerów i co najmniej edytora tekstu jeśli nie bazy danych.

6 6 książki, które autor pracy ma poszukać; później obok niej powstaje także kartoteka porządkująca notatki z lektur. Im lepiej jest przygotowana kartoteka bibliograficzna, tym łatwiej ją zachować i wykorzystać w następnych badaniach, a także udostępniać innym badaczom. Dlatego kluczowym jest, by owa kartotek zawierała prawidłowo wykonane notki biograficzne. Fiszki z lektur, składające się na kartotekę notatek z lektur, powinny być sporządzone na osobnych kartkach, poświęconych książkom, które badacz rzeczywiście przeczytał. Na te fiszki nanosi się streszczenia, oceny cytaty to wszystko, co może posłużyć do wykorzystania danej książki podczas pisania i redagowania pracy. Zapis bibliograficzny powinien obejmować imię i nazwisko autora, tytuł książki, wydawnictwo, miejsce i rok wydania. Umberto Eco podkreśla znaczenie podawania pełnego imienia autora: Inicjał nie wystarcza przede wszystkim dlatego, że zawsze lepiej znać imię i nazwisko danej osoby; ponadto może istnieć dwóch autorów o tym samym nazwisku i inicjale imienia 11. Ważne jest także odnalezienie i zapisanie daty pierwszego wydania danego dzieła naukowego można wtedy zorientować się, kiedy po raz pierwszy byłby opublikowane badania (rok wydania to często rok ostatniego wydania danej pozycji lub jej przekładu) 12. Eco zajmuje się też regułami dotyczącymi przytaczaniem dzieł niewydajnych i dokumentów prywatnych, podkreślając, że dobrym zwyczajem jest pytać o pozwolenie osobę, która udzieliła autorowi pracy informacji. Do napisania pracy w naukach humanistycznych konieczne jest zgromadzenie znacznej liczby książek. Są to książki, o których się pisze i z których pomocą się pisze; jedne teksty są przedmiotem pracy, inne tworzą literaturę przedmiotu. Które czytać najpierw? Eco radzi, by zacząć od kilku ogólnych opracowań, by zdobyć pewne pojęcie o obszarze badań, następnie zmierzyć się z tymi, które są przedmiotem badań, a następnie zapoznać się z resztą literatury przedmiotu. Jednak możliwe są także inne scenariusze, byleby tylko rezultaty łączyły się w gęstą sieć wskazówek, najlepiej w formie fiszek Plan pracy i notatki W czwartym rozdziale Umberto Eco zajmuje się planem pracy i notatkami do niej. Pisanie pracy powinno się zacząć od tytułu, wstępu i spisu treści. Jest to drugi krok w tworzeniu pracy, po kwerendzie bibliograficznej, Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową, Wydawnictwa UW, Warszawa 2007, strona Dane te warto zapisać na fiszce. Mogą przydać się w samej pracy, na obronie czy w późniejszych badaniach. Podobnie jak płeć autora (dla której pewną wskazówką jest imię). 13 Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową, Wydawnictwa UW, Warszawa 2007, strona 142.

7 7 Eco widzi spis treści jako roboczy plan pracy, definiujący jej zakres. Może on później ulec zmianom, przekształceniom, ale lepiej przekształcać mając konkretny przedmiot do przekształcenia. Najlepiej by był to rodzaj konspektu, w którym zapisane zostaną krótkie streszczenia wszystkich rozdziałów. Ten konspekt powinien właśnie zawierać tytuł pracy, spis treści i wstęp. Pisze się go zarówno dla siebie, jak dla promotora. Przez tytuł pracy Eco rozumie rzeczywisty temat pracy, a nie tytuł umieszczany na karcie tytułowej (może się tam znaleźć jako podtytuł). Spis treści pracy powinien być w miarę możliwości jak najbardziej analityczny, stając się hipotezą roboczą. Może mieć strukturę składającą się z następujących elementów: sposób ujęcia problemu, stan badań, teza autora, zebrany materiał źródłowy, analiza źródeł, uzasadnienie tezy, konkluzja i perspektywy dla dalszych badań. Szkic wprowadzenia zamieniający się stopniowo na wstęp ma mieć postać analitycznego komentarza do spisu treści. Autor pracy pisze w nim, że zamierza przedstawić pewną tezę, analizuje stan badań, opisuje co znajdzie się w poszczególnych rozdziałach i w konkluzji, podaje używane metody. Jest to wprowadzenie prowizoryczne, które ulegnie zapewne wielu zmianom w trakcie pisania pracy. Jeśli student nie jest w stanie napisać wstępu, to znaczy, że jeszcze nie wie dokładnie od czego zacząć. Wstęp musi być też rozważny i mówić w swej ostatecznej wersji tylko o tym, co rzeczywiście znalazło się w pracy. Eco podkreśla znaczenie takiego sposobu rozpoczęcia pisania pracy, jako że studenci zwykle niewiele piszą na studiach (mniej niż w szkole średniej) i pisanie pracy dyplomowej jest dla nich wręcz szokiem. Jest to prawdziwe również dla polskich szkół wyższych na początku dwudziestego pierwszego wieku, gdzie coraz jest mniej jest prac zaliczeniowych, często pisze się tylko krótkie kolokwia i egzaminy, liczące po parę stron. Odmienny system panuje w Stanach Zjednoczonych, gdzie student zamiast egzaminów ustnych pisze eseje liczące dziesięć do dwudziestu stron na zakończenie każdego kursu, na który się zapisał. Spis treści rozstrzyga o podziale pracy na rozdziały, podrozdziały i punkty. Powinien odzwierciedlać logiczną strukturę pracy. Zebrane następnie notatki i inne materiały powinny być odnoszone do poszczególnych punktów. W pracy mogą się znaleźć także wewnętrzne odniesienia odwołania do zagadnień omawianych w innym miejscu pracy, z zaznaczeniem numeru rozdziału lub podrozdziału. Odniesienie wewnętrzne może oznaczać między innymi, że ten sam problem dotyczy dwóch różnych zagadnień, ten sam przykład ilustruje twa różne problemy, ogólne stwierdzenia odnoszą się także do pewnego szczególnego przypadku. Eco stwierdza, że dobrze skonstruowa-

8 8 na praca powinna obfitować w wewnętrzne odniesienia. Jeżeli ich brak, to oznacza że dany fragment pracy stanowi odrębną całość, bez powiązania z innymi fragmentami. Notatki, gromadzone na fiszkach, mogą być porządkowane w rozmaity sposób. Eco wymienia fiszki tematyczne, kartotekę autorów, kartotekę cytatów, kartotekę fiszek z lektur, fiszki robocze zawierające pomysły przychodzące do głowy podczas pisania pracy, porządkując je następnie w pięć rodzajów: fiszki z lektur fiszki tematyczne fiszki autorów fiszki z cytatami fiszki robocze Eco wskazuje, że kartoteki tych fiszek powinny być kompletne, to znaczy zawierać nie tylko notatki z książek przeczytanych w bibliotece czy wypożyczanych od znajomych, ale także od tych, które posiada się we własnych zbiorach. Jest to szczególnie cenna uwaga obecnie, gdy fiszki można przechowywać w formie elektronicznej na komputerze przenośnym (czy pamięci podręcznej) i kontynuować badania wszędzie tam, gdzie zabiera się ów komputer w domu, na uczelni, w podróży 14. W swoich książkach można, a nawet trzeba podkreślać to, co ważne, stosując różne kolory i skróty pokazujące powody tego zainteresowania 15. Podobnie w notatkach. Jeśli nie jest to książka z własnych zbiorów zrobić kopię ksero albo wypisać odpowiednie cytaty. Jednocześnie Eco przestrzega przed pułapką kserokopii. Zrobienie kopii ksero fragmentu książki nie zwalnia z jej przeczytania 16, trzeba to zrobić jak najszybciej i podkreślić odpowiednie fragmenty 17. Zasady te stosować można dziś także do notatek elektronicznych, sporządzanych na komputerze do dyspozycji są wytłuszczenia, pochylenia, podkreślenia tekstu, oznaczanie różnymi kolorami. W fiszkach z lektur powinny się znaleźć dokładne informacje bibliograficzne, informacje o autorze, streszczenie książki lub artykułu, obszerne cytaty i komentarze autora pracy 14 Książki z własnych zbiorów mogą być pożyczane innym (i czasem trudno je odzyskać), zagubione, skradzione czy zniszczone. Odpowiednio prowadzone i przechowywane notatki pozwalają ocalić i zawsze pod ręką wnioski z lektur. 15 Niektóre podkreślenia czy uwagi utrudniają bardzo czy wręcz uniemożliwiają zrobienie kserokopii z książki znajomym czy przyszłym jej właścicielom. Dlatego te zalecenia Umberto Eco należy przejmować z dużą ostrożnością. 16 Można to śmiało odnieść także do wycinków z gazet. 17 Prawdopodobnie dziś Eco poradziłby sporządzić odpowiednie fiszki już bezpośrednio na komputerze, wydrukować, dodawać nowe myśli na wydruku, dopisywać do owej elektronicznej fiszki. Kserokopie byłyby wtedy tylko etapem przejściowym, a później dobre jedynie na podpałkę w piecu.

9 9 oraz oznaczenia pozwalające przypisać fiszkę lub jej część do danego punktu pracy. Eco posługuje się tu przykładami fiszek z własnej pracy magisterskiej Na marginesie przygotowywania notatek Umberto Eco wspomina o pokorze naukowej. Każdy może cię czegoś nauczyć pisze o niej, wspominając pisanie pracy magisterskiej 18. Ważne jest, by pozwolić się nauczyć, nawet ze źródeł pozornie mało ważnych. W pracy badawczej nie należy lekceważyć żadnego źródła. Redakcja pracy W piątym rozdziale Umberto Eco zajmuje się redakcją pracy. Do kogo zwraca się autor pracy magisterskiej? Do promotora i komisji egzaminacyjnej? 19 Do studentów? Do naukowców specjalizujących się w danej dziedzinie? Zależy od tego forma wykładu pracy jak i założony poziom przystępności. Adresatem pracy powinna być jednak ludzkość, podkreśla Umberto Eco. Jak pisać pracę? 1. Należy zdefiniować używane terminy, z wyjątkiem tych najbardziej oczywistych, najczęściej używanych. 2. Nie powinno się pisać długimi, wielokrotnie złożonymi zdaniami, a raczej krótkimi i prostymi, a przez to bardziej zrozumiałymi. 3. Warto dzielić tekst na wiele akapitów. 4. Niech ktoś inny niż autor przeczyta tekst promotor, znajomy, korektor czy redaktor w miarę możliwości zajmujący się dziełami z danej dziedziny nauki Niekoniecznie trzeba zaczynać od pierwszego rozdziału 6. Używać raczej zwrotów bezosobowych niż pisania w pierwszej osobie liczby pojedynczej czy liczby mnogiej. Jak powinno się cytować? 1. Cytowane fragmenty źródeł nie powinny być zbyt obszerne Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową, Wydawnictwa UW, Warszawa 2007, strona Z praktycznego punktu widzenia właśnie dla promotora i komisji, bo większość prac magisterskich kończy swe życie w dniu ich obrony. Jednak w czasach Internetu i łatwej publikacji w nim trzeba coraz poważniej rozważyć możliwość, że całość lub część pracy opublikujemy w Internecie (czy na papierze). Przykładem jest zresztą sam mistrz Eco opublikował książkę na podstawie swej pracy magisterskiej. 20 Zwykle radzi się też, by wydrukować tekst pisany dziś w edytorze tekstu na komputerze zostawić na pewien czas, po czym przeczytać i poprawić. Zyskuje się wtedy pewien dystans, zapomina po części co się napisało. Jest to jeden z wielu powodów, dla których pracy nie należy pisać szybko, w kilka miesięcy, ale raczej rozłożyć ją na co najmniej rok. Wtedy wiele z jej fragmentów będzie czytanie wielokrotnie, wygładzane przy tym i uzupełniane. 21 Zwłaszcza w czasach powszechnie używanych komputerów i edytorów tekstu jest to cenna rada. Dziś bez problemu można zaczynać nawet oddalone od siebie fragmenty tekstu, później uzgadniać powiązania pomiędzy nimi, swobodnie redagować tekst.

10 10 2. Opracowania powinny być cytowane tylko wtedy, gdy wspierają lub potwierdzają tezę autora. 3. Jeśli autor nie zgadza się z poglądami wyrażonymi w cytacie, to cytat ten powinien być opatrzony krytycznym komentarzem. 4. Autor i źródło każdego cytatu powinny być wyraźnie wskazane. 5. Cytaty ze źródeł powinny być sporządzane na podstawie wydania najbardziej godnego zaufania. 6. Autora należy cytować w języku oryginalnym lub użyć dobrego przykładu, podając jednak źródło oryginału w tym języku. 7. Odesłanie do autora i dzieła musi być zrozumiałe, jasne. 8. Dłuższe cytaty powinny być wyodrębnione w oddzielnym akapicie, krótsze włączone do tekstu. 9. Cytaty mają być wierne. 10. Odwołanie do cytatu musi być dokładne i precyzyjne (jak zeznanie na procesie). Innym sposobem przytoczenia autora jest parafraza, przytoczenie własnymi słowami myśli danego autora. Tu trzeba po pierwsze również podać źródło, a po drugie pamiętać, że to nie dokładne słowa, nie cytat, a omówienie. Podanie dokładnych słów autora bez zaznaczenia, że to cytat to plagiat. Ale również podanie jego myśli, czy też danych z badań bez podania źródła, to także plagiat. Przypisy są, w odpowiedniej mierze, użyteczne twierdzi Eco. Do czego służą? do wskazania źródła cytatu; do dodatkowych wskazówek bibliograficznych: Na ten temat także w ; do odwołań wewnętrznych i zewnętrznych; do wprowadzania użytecznego cytatu; do rozwijania argumentacji prowadzonej w tekście; do opatrywania zastrzeżeniami twierdzeń zawartych w tekście; zamieszczenia przekładu cytatu lub jego wersji oryginalnej. Nie powinny być bardzo długie 22. Dłuższe przypisy stają się aneksami i powinny być zamieszczane na końcu pracy. Krótkie mają znaleźć się na dole strony. W aneksach zamieszcza się dłuższe cytaty, tabele, diagramy Eco wskazuje jeszcze także inne zastosowanie przypisu: pokazania w nim, że źródłem inspiracji dla wielu oryginalnych pomysłów piszącego pracę była lektura pewnej książki lub dyskusja z danym ocznym. 23 Krótsze tabele, ilustracje i wykresy powinny znaleźć się jednak w miejscu pracy, którego dotyczą. Obecna możliwości tworzenia i łączenia ze sobą tekstu i grafiki na komputerze w zupełności to umożliwiają.

11 11 Gdy w tekście pracy omawiany jest pewien autor lub cytowane są fragmenty jego dzieł, w przypisie zamieszczany jest odpowiedni zapisy bibliograficzny. Gdy przypis zamieszczany jest na dole strony, czytelnik pracy wie natychmiast, do jakie dzieła jest odsyłany 24. Dzieła cytowane lub przywoływane w przypisie muszą znaleźć się w bibliografii załącznikowej na końcu pracy. Bibliografia ta umożliwia ogarnięcie wzrokiem zebranego materiału lub zaczerpnięcie wskazówek bibliograficznych. Zestawienie bibliografii może dostarczyć, w porównaniu z przypisami, bardziej kompletnych informacji na przykład podania obok siebie tytułu dzieła w języku oryginalnym i tytułu przekładu. Eco nie rozstrzyga, czy w bibliografii pracy dyplomowej powinno się umieszczać tylko te dzieła, z których się korzystało (czyli wspomniało w przypisach) czy wszystkie, które się znalazło i odnotowało 25. Eco formułuje kilka ostrzeżeń dla redagujących prace dyplomowe: 1. Nie przytaczaj literatury ani źródeł dla poglądów lub pojęć powszechnie znanych. 2. Nie przypisuj autorowi, przytaczanych przez niego za kimś innym. 3. Gdy jednak konieczne jest cytowanie informacji z drugiej ręki, należy czynić to zgodnie regułami poprawności naukowej: a) gdy chcemy położyć akcent na to, że pierwszy autor przyjmuje pewne stwierdzenie za drugim autorem, to przypis powinien mieć następującą strukturę: zapis bibliograficzny o dziele pierwszego autora, (za: zapis bibliograficzny o dziele drugiego autora); b) gdy ważne, że autorem danego stwierdzenia jest pierwszy autor, a cytujemy drugiego autora dla porządku (ponieważ przytaczamy informacje z drugiej ręki), to przypis powinien mieć następującą strukturę: zapis bibliograficzny o dziele pierwszego autora, (cytat za: zapis bibliograficzny o dziele drugiego autora). 4. Podawać dokładne informacje na temat wydań krytycznych czy wersji tekstu. 5. Uważać na imię i nazwisko autora z wieków ubiegłych, często mają w różnych językach swoje wersje lokalne. 24 Niektóre reguły zapisy bibliograficznych nieco utrudniają ową natychmiastową orientację, zmuszając do odwołania się do bibliografii na końcu pracy. Taki właśnie jest system autor-rok wydania, którym omawia Eco obok systemu cytat-przypis. Jednym z argumentów za tym systemem podawanym przez Eco jest nieco już archaiczny w czasach edytorów tekstu argument o tym, że w systemie cytat-przepis trzeba ręcznie przenumerowywać przypisy wstawiając nowy na przykład w środku już napisanego fragmentu pracy. 25 Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową, Wydawnictwa UW, Warszawa 2007, strona Eco podkreśla jednak, że w tym drugim wariancie autor musi wyraźnie zastrzec, że nie wykorzystał wszystkich dzieł z bibliografii (a nawet w pewien sposób oznaczyć te niewykorzystane).

12 12 Dobrze jest zamieścić na początku lub na końcu pracy podziękowania dla osób, które pomogły w badaniach i pisaniu pracy, udzielając ustnych wskazówek, pożyczając książki, stwierdza Eco i zastrzega: nie jest w dobrym guście dziękowanie promotorowi, jako że udzielanie pomocy piszącemu pracę jest jego obowiązkiem. Na końcu rozdziału piątego Eco zajmuje się dumą naukową, to jest odwagą w formułowaniu myśli. Krytykuje używanie zwrotów typu nie czujemy się kompetentni : piszący pracę dyplomową i poświęcający na to wiele czasu powinien się czuć kompetentny w jej temacie, inaczej nie ma sensu, by oddawał pracę. Powinien pisać: uważamy, że wskazując, że to właśnie on czuje się ekspertem w danej dziedzinie. Pisząc pracę na dany temat powinieneś opracować go kompletnie i jasno, jak nikt dotąd 26. Nawet pisząc pracę kompilacyjną staje się autorytetem, tyle że na temat tego, co napisały inne autorytety. Maszynopis a wydruk z komputera W szósty rozdziale Umberto Eco pokazuje przykład ostatniej korekty pracy, na którą składają się ostatnia korekta tekstu i przepisanie go na maszynie. Na początku dwudziestego pierwszego wieku, w dobie powszechnie dostępnych komputerów osobistych, edytorów tekstu i drukarek piszący pracę licencjacką i magisterską raczej sam pisze pracę na komputerze 27, sam też dokonuje korekty tekstu 28. Pomaga mu w tym w pewnym stopniu promotor, dając pewne wskazówki zaczerpnięte z własnego doświadczenia. Mogą być również pomocne podręczniki pisania prac takie jak dzieło Umberto Eco, a szczególnie rozdział, pełen szczegółowych, praktycznych wskazówek jednak z czasów maszyn do pisania i maszynopisów a nie wydruków z komputera. Należy poprawkę wziąć na to i kierować się także nowszymi podręcznikami i wskazówkami promotora. Cenna jest także po prostu lektura publikacji naukowych, która przynosi wiele praktycznych wskazówek, podobnie jak lektura gazet i książek rozwija słownictwo i pozwoli lepiej sobie radzi z błędami ortograficznymi. Formatowanie i konwencje To, co pisze Umberto Eco w rozdziale szóstym, pokazując przykład ostatniej korekty pracy, każe zastanowić się nad wieloma szczegółowymi pytaniami dotyczącymi formatowania tekstu pracy i panujących w nich konwencji: 26 Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową, Wydawnictwa UW, Warszawa 2007, strona Istnieją również usługi przepisywania tekstu pracy dyplomowej, dodawania materiału ilustracyjnego, edycji tekstu (rozumianej jednak raczej jako formatowanie tekstu), drukowania i oprawy tekstu. 28 W pracach doktorskich, większych objętościowo i bardziej skomplikowanych, częściej zatrudnia się korektorów i edytorów o doświadczeniu pracy z publikacjami naukowymi.

13 13 1. Jakie formatowanie ma być użyte do tytułów rozdziałów, podrozdziałów i punktów. To jest jaki krój pisma, jaka jego wielkość, jakie odstępy pomiędzy liniami (i pomiędzy tytułami rozdziałów a tytułami podrozdziałów, tytułami podrozdziałów a punktami, tytułami punktów a głównym tekstem), jakie wyrównanie mają być użyte? Jakie wcięcie we wszystkich liniach czy tylko w pierwszej linii? 2. Czy i jaka konwencja ma być użyta do numerowania kolejnych rozdziałów, podrozdziałów i punktów? 3. Jakie formatowanie ma być użyte w tekście głównymi pracy? Jak sformatowane mają być przypisy? 4. Jakie marginesy mają być od lewej, góry, prawej i dołu oraz na spięcie pracy? 5. Jakie wyrażenie w tekście głównym mają być wyróżniane i w jaki sposób? 6. Jak oznaczać cytaty? Jakie formatowanie może być użyte przy dłuższych cytatach? 7. Jak oznaczać cytat wewnątrz cytatu? 8. Jak stosować znaki interpunkcyjne, szczególnie w powiązaniu z cytatami i odsyłaczami przypisów? 9. Czy i jakie skróty stosować? 10. Jakie konwencje stosować do podawania liczb i miar, dat i godzin? 11. Jak formatować i podpisywać elementy treści pracy takie jak tabele, wykresy i diagramy, ilustracje? 12. Jakie formatowanie ma mieć spis treści? Ile poziomów struktury tekstu ma być na nim pokazane? Jakie ma mieć formatowanie bibliografia? Każdy piszący pracę dyplomową ma w odpowiedzi na te pytania pewną dozę swobody (najlepiej jednak by doszli do kompromisu z promotorem). Bezwzględnie ważne jednak jest, by raz przyjęta zasada stosowana była w całej pracy. Dlatego w edytorach tekstu stosuje się style tekstowe pewne układy formatowania występujące pod jedną nazwą. Wybranie tej nazwy w edytorze tekstu powoduje, że cały zaznaczony fragment tekstu zmienia swój wyglądów. Co ważniejsze jednak, zmiana jednego z parametrów stylu (na przykład gdy zdecydujemy, gdy tytuł rozdziału ma być pisany większą czcionką) powoduje zmiany we wszystkich wystąpieniach danego stylu w tym wypadku we wszystkich tytułach rozdziałów. 29 To znaczy czy mają być podane tylko tytuły rozdziałów czy także (o ile istnieją) tytuły rozdziałów i podrozdziałów; tytuły rozdziałów, podrozdziałów i punktów?

14 14 Wiele z odpowiedzi na powyższe pytania da się zastosować w praktyce właśnie przez odpowiednie zdefiniowanie (a raczej przedefiniowanie, bo w zaawansowanych edytorach tekstu style te istnieją) stylów tekstu używanych w dokumencie z pracą dyplomową. Następnie trzeba konsekwentnie cały czas owe style stosować; inaczej tuż pod koniec pisania pracy można stracić bardzo dużo czasu na ręczne formatowanie tekstu. Z pozostałych odpowiedzi trzeba sformułować jasne zasady 30, zapisać je i mieć ów własny wewnętrzny regulamin pisania cały czas przed oczami pisząc pracę (a najlepiej już tworząc notatki). W różnych dziedzinach wiedzy wypracowane różne szczegółowe konwencje, jednak w obrębie jednego kraju książki i artykuły naukowe wyglądają dość podobnie. Do takiego wyglądu przyzwyczajeni są promotor i recenzenci. Wskazane jest więc, by piszący pracę zapoznał się z owymi konwencjami i raczej nie wymyślał po raz kolejny prochu, ale najwyżej zastosował te konwencje, wprowadzając minimum zmian wynikających ze specyfiki pracy. Wskazówki końcowe W siódmym rozdziale Umberto Eco zamieszcza konkluzje. Pisanie pracy może sprawiać przyjemność. Nie należy być przytłoczonym mnogością reguł i wskazówek obecnych w tym podręczniku. Ważne jest by pracować z ochotą, a jednocześnie traktować pisanie pracy jako wyzwanie. Może okazać się, że poczujesz powołanie do badań naukowych, wtedy dobrze napisana praca dyplomowa (i zebrane do niej notatki) mogą się okazać początkiem drogi. Eco a dzisiejsze realia Umberto Eco wydał swoje dzieło bez wątpienia jeden z najlepszych podręczników metodologii pisania prac dyplomowych czy szerzej pracy naukowej ponad trzydzieści lat temu. Od tej pory nieco się zmieniło zarówno we Włoszech jak i w Polsce. Przede wszystkim: w pracy naukowej nastały komputery i Internet. W każdym opracowaniu dotyczącym pisania pracy dyplomowych trzeba uwzględnić komputer, Internet, Google i Wikipedię. Dotyczy to zarówno zbierania materiałów, a nawet kwerendy bibliograficznej, jak i samego pisania pracy. Kolejne roczniki studentów w coraz większej mierze korzystają z tych narzędzi, a realia uniwersytetów masowych sprawiają, że nie znają dobrze czy nie cenią tradycyjnych narzędzi, takich jak biblioteki. Można uznać, że studiowanie i praca naukowa przenoszą się z bibliotek do Internetu. 30 Eco podaje na przykład jego rozwiązania dla zapisywania liczb i miar, dat i godzin.

15 15 Komputer, zainstalowany na nim edytor tekstu 31, podłączona do niego drukarka to podstawowe narzędzia pracy piszących prace dyplomowe, równie ważne, a może i ważniejsze niż karta biblioteczna. Także dla uczonych z nauk humanistycznych. Pozwala przede wszystkim na gromadzenie notatek w formie elektronicznej i pisanie samej pracy. Internet, a ściśle dostęp do Internetu i zgromadzonych w nim zasobów i korzystających z niego ludzi, staje się jednym z najważniejszych narzędzi piszących prace dyplomowe. Przede wszystkim ze względu na możliwość wyszukiwania w nim informacji (czego symbolem, choć oczywiście nie synonimem jest wyszukiwarka Google), dostęp do elektronicznych wydań znanych dzieł, a także współpracy z innymi studentami znajdującym się w obliczu napisania pracy dyplomowej. Google to najpopularniejsza usługa wyszukiwawcza w Internecie, ulubione narzędzie studentów (w czym zresztą nic dziwnego, skoro uczą się korzystania się z niego od dzieciństwa). Google jest ogromną pomocą, jednak w pada się korzystając z niego, w co najmniej trzy pułapki myślowe: 1. To, czego nie ma w Google nie istnieje. Istnieją ogromne zasoby informacji (w tym także naukowych), których nie ma lub jeszcze nie ma w indeksie Google. Mogą to być na przykład bazy danych pełne informacji naukowych, które są dostępne, za stosowną opłatą, dla studentów i pracowników uniwersytetów, ale już nie dla innych użytkowników Internetu. 2. To czego nie znalazłem w Google nie istnieje. Nie ma co ukrywać, że większość użytkowników Internetu nie potrafi korzystać z Google i innych wyszukiwarek w sposób efektywny. Klasycznymi przykładami są zbyt szerokie wyszukiwania, nieznajomość terminologii a nawet pisowni nazw własnych i nazwisk. 3. Pułapka pierwszych wyników. Większość użytkowników wyszukiwarek nie wychodzi poza kilka, czasem kilkanaście pierwszych wyników dość prostych zapytań. Jednak prawdziwe wyszukiwanie z użyciem Google i innych usług wyszukiwawczych, podobnie jak kwerenda biblioteczna, to o wiele więcej pytań i stron odpowiedzi. Przydaje się tu również znajomość innych wyszukiwarek i ich specyfiki, a najbardziej cierpliwość. Wikipedia jest największą, najbardziej znaną i najaktualniejszą encyklopedią dostępną w Internecie, w tym także w języku polskim. Jest też zbiorem informacji, który został zgromadzony i jest redagowany w taki sposób, że trzeba podchodzić do niego z dużą ostrożnością. 31 oraz w niektórych przypadkach inne programy, takie jak program graficzny, arkusz kalkulacyjny i program do tworzenia wykresów i diagramów.

16 16 Każdy może napisać nowe hasło w Wikipedii i każdy możne owe hasło poprawić. Zasada cytowania i oznaczania przypisami czy szerzej podawania przypisów nie zawsze są przestrzegane. Hasła mogą być w części lub całości plagiatami. Redakcja merytoryczna wielu dziedzin nie istnieje lub jest bardzo utrudniona choćby ze względu na brak odpowiedniej dobrze przygotowanych merytorycznie redaktorów w tych dziedzinach. Twórca hasła może go porzucić tuż po utworzeniu, a wtedy staje się ono coraz mniej aktualne. Sytuację pogarsza to, że wiele haseł ma dobre bo jedne z pierwszych miejsca w odpowiedziach na wyszukiwanie w Google. Jednak Wikipedia ciągle może być dobrym miejscem do budowania bibliografii do pracy dyplomowej. Wiele haseł jest dobrze skonstruowanych, ma sporą bibliografię. Zasada tworzenia Wikipedii obraca się w nich na dobre: im hasło dotyczy bardziej znanego zjawiska, miejsca, koncepcji czy osoby, tym częściej jest uzupełniane czy poprawiane, a więc dzięki temu staje się jakościowo lepsze. Wikipedia musi być traktowana z dużą ostrożnością. Zarówno przez piszących prace dyplomowe jak i ich promotorów. Dlatego, że jest jednym z dwóch głównych, obok Google, źródeł informacji dla studentów a później piszących prace. Warszawa, luty 2010

17 17 wydanie 1.03 z 31 marca 2010 Jarosław Zieliński

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Jak napisać pracę magisterską

Jak napisać pracę magisterską To jest przykład strony tytułowej więcej szczegółów na stronie 12, 24-25 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ BIOLOGII Stanisław Czachorowski Jak napisać pracę magisterską - poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka

Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka Uczelnia Instytut /Pracownia/ Jan Kowalski nr albumu: XXXX Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka Praca /tu wstaw magisterska / napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. etc...

Bardziej szczegółowo

Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL)

Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL) Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL) Autorami publikacji są: dr Piotr Bajor dr hab. Jakub Fichna dr Marcin Grabowski dr Bartłomiej Lis dr

Bardziej szczegółowo

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Biuletyn maturalny Katarzyna Bocheńska Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Katarzyna Bocheńska Autor opracowania graficznego:

Bardziej szczegółowo

Poradnik Badaj interaktywnie

Poradnik Badaj interaktywnie Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Wydawca: Autorzy: Bartłomiej Berbeć Karolina Ciećka

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie Zdzisław SIROJĆ PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ Poradnik dla studentów i promotorów Warszawa 2009 Uczelnia Warszawska im.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2008 r. Uwagi odnośnie przewodnika proszę kierować na adres: rzabielski@plusnet.pl

Warszawa, kwiecień 2008 r. Uwagi odnośnie przewodnika proszę kierować na adres: rzabielski@plusnet.pl Przewodnik pisania prac magisterskich i dysertacji doktorskich dla studentów SGGW 1 Romuald Zabielski, Katedra Nauk Fizjologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW Czasem napisanie pracy magisterskiej

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach

Bardziej szczegółowo

PORADNIK JAK STWORZYĆ PROJEKT BADAWCZY?

PORADNIK JAK STWORZYĆ PROJEKT BADAWCZY? PORADNIK JAK STWORZYĆ PROJEKT BADAWCZY? KONKURS WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ 2011/2012 Wstęp...2 Projekt badawczy w działaniu...2 Wybór tematu...2 Pytania badawcze...3 Analiza cudzych źródeł...5

Bardziej szczegółowo

Informacje dla autorów prac magisterskich, dyplomowych. Strona tytułowa pracy magisterskiej powinna zawierać następujące informacje:

Informacje dla autorów prac magisterskich, dyplomowych. Strona tytułowa pracy magisterskiej powinna zawierać następujące informacje: Informacje dla autorów prac magisterskich, dyplomowych Strona tytułowa pracy magisterskiej powinna zawierać następujące informacje: na samej górze, wyśrodkowane: o nazwa i miejsce uczelni o nazwa instytutu

Bardziej szczegółowo

Pomysł badanie publikacja. Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych

Pomysł badanie publikacja. Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych Pomysł badanie publikacja Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych Gdański Uniwersytet Medyczny 2015 Pomysł badanie publikacja Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych Pomysł badanie

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo

Krystyna Połeć. Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej

Krystyna Połeć. Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej Krystyna Połeć Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej Nowy Sącz 2009 1 Uwagi wstępne Niniejszy poradnik ma za zadanie pomóc Ci przy tworzeniu dokumentu tekstowego z tekstem Twojej pracy dyplomowej.

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Nowe prawo. pod redakcją Marka Rockiego

Nowe prawo. pod redakcją Marka Rockiego Nowe prawo szanse i zagrożenia dla szkolnictwa wyższego pod redakcją Marka Rockiego Materiały z ogólnopolskiego seminarium zorganizowanego 22 września 2005 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

tom2 Multimedia, technologie internetowe, bazy danych i sieci komputerowe

tom2 Multimedia, technologie internetowe, bazy danych i sieci komputerowe ISBN 978-83-921270-5-5 z b i ó r w y k ł a d ó w w s z e c h n i c y p o p o ł u d n i o w e j Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa www.wwsi.edu.pl tom2 Multimedia,

Bardziej szczegółowo

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza)

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) 1. Wymagania w odniesieniu do pracy dyplomowej Praca powinna składać się z następujących części: strona

Bardziej szczegółowo

Rola społeczna a tożsamość organizacyjna nauczyciela

Rola społeczna a tożsamość organizacyjna nauczyciela Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Olga Symołon Nr albumu: 270527 Rola społeczna a tożsamość organizacyjna nauczyciela Praca magisterska na kierunku Zarządzanie w zakresie Bankowość, ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNEGO PUBLIKOWANIA

EFEKTYWNEGO PUBLIKOWANIA a naukowca różni się od innych zawodów pod jednym zasadniczym wzglę cz wykonywania pracy musimy także o niej pisać. Aptekarz nie pisze o lek owca o przebytych trasach. W przypadku badacza żaden eksperyment

Bardziej szczegółowo

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Jestem głęboko przekonany, że rozwój nauki służy przede wszystkim zaspokojeniu tęsknoty za czystą wiedzą. Albert Einstein Streszczenie W sensie ogólnym,

Bardziej szczegółowo

George Eckes. jako trwały element kultury organizacji. www.mtbiznes.pl

George Eckes. jako trwały element kultury organizacji. www.mtbiznes.pl George Eckes jako trwały element kultury organizacji 1 JAKO TRWAŁY ELEMENT KULTURY ORGANIZACJI George Eckes JAKO TRWAŁY ELEMENT KULTURY ORGANIZACJI Przek ad: Konrad Paw owski Tytuł oryginału: MAKING SIX

Bardziej szczegółowo

Prawie wszystko o prowadzeniu bloga firmowego przez dział HR

Prawie wszystko o prowadzeniu bloga firmowego przez dział HR Prawie wszystko o prowadzeniu bloga firmowego przez dział HR Autorzy: Ben Yoskovitz i Susan Burns Wydawca w Polsce: HRstandard.pl Tłumaczenie: Magdalena Nowacka, SETENTA 1 Spis treści: Wstęp Dlaczego właśnie

Bardziej szczegółowo

Alina Kalinowska. Pozwólmy dzieciom działać. mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego

Alina Kalinowska. Pozwólmy dzieciom działać. mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego Alina Kalinowska Pozwólmy dzieciom działać mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego Warszawa 2010 Publikacja współfinansowana przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja jest

Bardziej szczegółowo

Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie?

Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie? Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie? www.100eurodziennie.pl Jest to robocza wersja poradnika na temat zarabiania w Internecie. H. Bernaciak J. Gortatowska Sz. Miałkas M. Rogoziński P. Wójcik 1

Bardziej szczegółowo