Wyciąg z Systemu Jakości Kształcenia dot. zasad pisania i obrony prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyciąg z Systemu Jakości Kształcenia dot. zasad pisania i obrony prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)"

Transkrypt

1 Wyciąg z Systemu Jakości Kształcenia dot. zasad pisania i obrony prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) 1. Wyboru promotora dokonuje student przez zapisanie się na odpowiednią listę w Dziekanacie Uczelni w ciągu miesiąca od momentu jej wystawienia, po tym terminie promotor zostanie ustalony administracyjnie. 2. Wybór tematu pracy dyplomowej dokonywany jest wspólnie podczas seminarium przez studenta i promotora. 3. Po wyborze tematu pracy dyplomowej student, wypełnienie czytelnie (pismo drukowane) i przekazuje promotorowi Zgłoszenie tematu pracy (załącznik nr 3 ) najpóźniej na trzecim spotkaniu seminaryjnym. 4. Kartę Zgłoszenie tematu pracy student pobiera ze strony internetowej Uczelni. 5. Każda zmiana/korekta tematu pracy wymaga ponownego wypełnienia i złożenia Zgłoszenie tematu pracy z zaznaczeniem (zgłoszenie aktualizujące). 6. Efektem zrealizowanego seminarium licencjackiego i magisterskiego jest przedstawienie przez studenta pracy dyplomowej. 7. Zasady przygotowania prac dyplomowych, zgodnie z załącznikami nr 1- praca licencjacka ora nr 2 praca magisterska. 8. Egzamin dyplomowy licencjacki i magisterski, oceniany według zobiektywizowanych kryteriów, składa się z dwóch części: a) prezentacji pracy dyplomowej- autoreferat b) sprawdzaniu wiedzy kierunkowo specjalnościowej związanej z problematyką pracy dyplomowej

2 Załącznik nr1 1. Struktura pracy. Przygotowanie pracy licencjackiej Praca składa się z następujących części: Strona tytułowa decyduje uczelnia( załącznik nr 4) Oświadczenie promotora/ studenta (autora pracy)- tekst uczelnia (załącznik nr 5) Spis treści Wstęp Rozdziały merytoryczne Posumowanie- wnioski Bibliografia Może być aneks Wstęp pracy powinien zawierać: Cel pracy Konstrukcję pracy Źródła informacji 2. Wymogi redakcyjne Zasadniczy tekst pracy Times New Roman(TNR) (12) interlinia (1,5) Marginesy: L,. 3,5 cm pozostałe 2.5 cm Pojedyncza kolumna tekstu na stronie, tekst wyjustowany Przypisy dolne -TNR (10) Tytuł rozdziałów ( TNR 16 bold) i podrozdziałów ( TNR 14 bold) Tabele, Ryciny, Wykresy, Fotografie.- numery własne, tytuł (TNR 12) oraz źródło (TNR 10) Bibliografia w kolejności alfabetycznej nazwisk autorów Numeracja stron pracy zaczyna się od wstępu Praca powinna być pisane na białym papierze, w formacie A4. Praca licencjacka z akceptacją promotora winna być złożona w Dziekanacie szkoły w dwóch egzemplarzach, drukowane dwustronnie wraz z wersją elektroniczną ( płyta CD), dwie prace w miękkiej oprawie, grzbiet pracy płaski (termooprawa)

3 Załącznik nr 2 Przygotowanie pracy magisterskiej 1. Struktura pracy. Praca składa się z następujących części: Strona tytułowa decyduje uczelnia( załącznik nr 4) Oświadczenie promotora/studenta (autora pracy)- tekst uczelnia (załącznik nr 5) Streszczenie pracy w języku polskim ( max 300 znaków ze spacjami) Spis treści Wstęp Rozdziały merytoryczne Posumowanie- wnioski Bibliografia Aneks- załączniki Wstęp pracy powinien zawierać: Cel pracy Hipotezę Pytania badawcze Metodologia pracy Konstrukcję pracy Źródła informacji 2. Wymogi redakcyjne Zasadniczy tekst pracy Times New Roman (TNR) (12) interlinia (1,5) Marginesy: L cm pozostałe 2.5 cm Pojedyncza kolumna tekstu na stronie, tekst wyjustowany Przypisy dolne -TNR (10) Tytuł i numeracja rozdziałów ( TNR 14 pogrubiona) i podrozdziałów ( TNR 12 pogrubiona) wyłącznie cyframi arabskimi Tabele, Ryciny, Wykresy, Fotografie.. numery własne, tytuł (TNR 12) oraz źródło (TNR 10) Bibliografia w kolejności alfabetycznej nazwisk autorów Numeracja stron pracy zaczyna się od wstępu Prace powinna być pisana na białym papierze, w formacie A4. Praca magisterska z akceptacją promotora winna być złożona w Dziekanacie szkoły w dwóch egzemplarzach, drukowane dwustronnie wraz z wersją elektroniczną ( płyta CD), dwie prace w miękkiej oprawie, grzbiet pracy płaski (termooprawa)

4 Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie Załącznik nr 3 ZGŁOSZENIA TEMATU PRACY (licencjackiej / magisterskiej) 1 (Zgłoszenie tematu Zgłoszenie aktualizujące) 2 Student.. nr albumu Nazwisko i imię telefon kontaktowy.. Kierunek.. Tryb studiów Specjalność.. Rok akademicki Data.. Temat pracy: Promotor:. (stopień/tytuł naukowy; imię i nazwisko) Podpis studenta. Podpis promotora Podpis kierownika zakładu Informacje dla studenta Karta zgłoszenia tematu powinna zostać wypełniona czytelnie (pismo drukowane), po zatwierdzeniu tematu pracy i złożona do promotora najpóźniej do trzeciego spotkania seminaryjnego. Każda zmiana/korekta tematu pracy wymaga ponownego wypełnienia i złożenia zgłoszenia tematu pracy z zaznaczeniem (zgłoszenie aktualizujące) 1 Odpowiednie zakreśl 2 Odpowiednie zakreśl

5 Załącznik nr 4 WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE ( czcionka TNR pogrubiona nr 24) KIERUNEK:. (czcionka TNR pogrubiona nr 16) SPECJALNOŚĆ:. (czcionka TNR pogrubiona nr 14) Jan Kazimierz Kowalski (imię i nazwisko studenta- czcionka TNR pogrubiona nr 20) Nr albumu: (czcionka TNR nr 14) PRACA LICENCJACKA PRACA MAGISTERSKA (wpisać właściwy tekst, czcionka TNR pogrubiona nr 16) Tytuł pracy w języku polskim... Tytuł pracy w języku angielskim.. (Tytuł pracy: czcionka TNR pogrubiona nr 20) PROMOTOR: (czcionka TNR nr 12) Prof. dr hab. Jan Nowak (czcionka TNR nr 12) WARSZAWA 20 (czcionka TNR pogrubiona nr 12)

6 Załącznik nr.5 Oświadczenie promotora pracy Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam, że spełnia ona warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego. Data Podpis promotora pracy Oświadczenie autora pracy Świadom odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca (licencjacka/magisterska) na temat: (wpisać tytuł pracy) została napisana przeze mnie samodzielnie. Niniejsza praca nie zawiera danych i informacji, które uzyskano w sposób niedozwolony oraz nie była wcześniej podstawą żadnej innej urzędowej procedury, związanej z nadawaniem dyplomów wyższej uczelni lub tytułów zawodowych Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną oraz wyrażam/nie wyrażam 3 zgody na udostępnienie mojej pracy w czytelni Biblioteki WSTiJO. Data. Podpis autora pracy.. 3 Odpowiednie zakreśl

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Warszawa 27 stycznia 2015 r. Wymogi dotyczące prac na tytuł licencjata i zakres egzaminu licencjackiego Kierunek Ekonomia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 1 Uwagi ogólne 1. Ogólne wymagania dotyczące procesu dyplomowania

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy magisterskiej

Standardy pracy magisterskiej Standardy pracy magisterskiej Praca magisterska jest pracą dyplomową studenta studiów drugiego stopnia, korespondującą z sylwetką absolwenta określoną w standardach nauczania i planie studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej 1. WYMAGANIA MERYTORYCZNE 1.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: jednym z podstawowych warunków ukończenia studiów I

Bardziej szczegółowo

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Prace dyplomowe powinny być drukowane według następujących zaleceń: 1) druk jednostronny dotyczy tylko następujących

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie. 2. Niniejsze standardy obejmują prace magisterskie oraz licencjackie, napisane na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie.

1 Wprowadzenie. 2. Niniejsze standardy obejmują prace magisterskie oraz licencjackie, napisane na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Uchwała Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie standardów przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie uchwala

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zasad przygotowania prac dyplomowych oraz zdawania egzaminów dyplomowych w Akademii

Bardziej szczegółowo

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy i zasady zostały opracowane zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 (Dz. U. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Uwagi ogólne OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Kwidzyn, marzec 2010 1. Pracę dyplomową student przygotowuje samodzielnie pod kierunkiem profesora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ

Załącznik nr 1. TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ Załącznik nr 1. TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ na wszystkich kierunkach studiów w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku Złożona praca powinna spełniać następujące wymogi: 1.

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE

STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE 1. Ogólne zasady postępowania w związku z praca licencjacką oraz egzaminem dyplomowym określają

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA. Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH.

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA. Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA 07 401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 15 tel./fax 0 29 769 10 34 e mail: wses@wses.edu.pl www.wses.edu.pl Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Seminarium licencjackie Praca licencjacka

Seminarium licencjackie Praca licencjacka Seminarium licencjackie Praca licencjacka Seminarium licencjackie obejmuje 30 godz. zajęć w semestrze letnim. Opiekunem seminarium licencjackiego jest promotor pracy licencjackiej. PRACA LICENCJACKA Wymagania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowywania prac magisterskich i przebiegu egzaminu magisterskiego Na podstawie 39 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Inżynierska praca dyplomowa

Inżynierska praca dyplomowa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka i Robotyka Mechatronika Inżynieria Mechaniczna i

Bardziej szczegółowo

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej 1. Charakter pracy dyplomowej I. Zalecenia ogólne Autor pracy dyplomowej powinien wykazać się umiejętnościami warsztatowymi, niezbędnymi przy

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I.

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I. ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej (zatwierdzone przez Radę Wydziału w dniu 10.12.2008 r.) I. Wymogi formalne 1.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY INSTYTUT ZRDOWIA I PIELĘGNIARSTWA WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW ROKU DYPLOMOWEGO studia II stopnia

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW ROKU DYPLOMOWEGO studia II stopnia KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW ROKU DYPLOMOWEGO studia II stopnia Student roku dyplomowego w zależności od Wydziału zobowiązany jest: W. I, II, IV, V wykonać jeden recital dyplomowy, W. III wykonać dwa recitale

Bardziej szczegółowo

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ?

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Wszystkie informacje można znaleźć w Instrukcji pisania pracy dyplomowej dostępnej za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni. 2 Praca dyplomowa na studiach pierwszego stopnia:

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania i kształt pracy licencjackiej/magisterskiej

Zasady przygotowania i kształt pracy licencjackiej/magisterskiej Zasady przygotowania i kształt pracy licencjackiej/magisterskiej oprac. dr hab. Katarzyna Tałuć I Akceptacja przez promotora ostatecznej wersji pracy. II Sporządzenie trzech egzemplarzy pracy [patrz załącznik].

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademia Marynarki Wojennej REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I i II STOPNIA Niniejszy regulamin jest stosowany wraz z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wymagania dotyczące pracy magisterskiej Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wprowadzenie: Praca magisterska, pisana pod kierunkiem opiekuna naukowego powinna

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej Praca dyplomowa wymagania ujednolicone studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań.

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań. Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich Praca powinna zawierać: określenie problemu badawczego, zdefiniowanie celu pracy, charakterystykę przedmiotu badań i opis narzędzi analitycznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Prac dyplomowych Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego

REGULAMIN Prac dyplomowych Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego REGULAMIN Prac dyplomowych Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego I. TEMATY I WYKONANIE OPRAC DYPLOMOWYCH 1. Pracę dyplomową licencjacką i magisterską student wykonuje w okresie

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej zatwierdzone przez Radę Wydziału InŜynierii Produkcji Uchwałą nr.

Bardziej szczegółowo

3. Praca badawcza (licencjacka i magisterska) zawiera następujące elementy składowe:

3. Praca badawcza (licencjacka i magisterska) zawiera następujące elementy składowe: Konstrukcja pracy i wymogi edytorskie 1. Praca licencjacka może mieć charakter: - badawczy np. sondaż diagnostyczny - studium przypadku opis wybranej sytuacji klinicznej (preferowana forma pracy licencjackiej)

Bardziej szczegółowo