NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA"

Transkrypt

1 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA WYDATKI Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu finansowania programów terapeutycznych w roku 2009 Departament Gospodarki Lekami Centrali NFZ Sporządzono na podstawie szczegółowych danych statystycznych sprawozdanych przez świadczeniodawców do systemu informatycznego NFZ. Kluczem analizy określony został zakres świadczeń w umowie: program terapeutyczny (zdrowotny). 1

2 Zasady finansowania programów terapeutycznych (zdrowotnych) są określone w: 1) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia - z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. Nr 140, poz z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmienionego rozporządzeniami: Rozporządzeniem Ministra Zdrowia - z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. Nr 211, poz. 1643), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia - z dnia 11 stycznia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. Nr 5, poz. 29), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia - z dnia 7 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. Nr 75, poz. 487). 2) Zarządzeniu Prezesa NFZ Zarządzenie Nr 65/2009/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne, zmienione: Zarządzeniem Nr 3/2010/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne, Zarządzeniem Nr 8/2010/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 stycznia 2010 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne, Zarządzeniem Nr 9/2010/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 stycznia 2010 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne, Zarządzeniem Nr 23/2010/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne, Zarządzeniem Nr 30/2010/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków 2

3 zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne. Zmiany wprowadzone w trakcie 2009 r. W ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne finansowane są programy zdrowotne terapeutyczne (lekowe). W 2009 roku Fundusz finansował 35 programów (w tym 8 programów onkologicznych i 27 programów nieonkologicznych) oraz 3 kwalifikacje do programów. W poniższych punktach przedstawiono najważniejsze zmiany, które zostały wprowadzone w 2009 roku do programów zdrowotnych: 1. W ramach nadzoru i monitorowania zmieniono (zwiększono) wycenę punktową świadczeń realizowanych w ramach terapeutycznych programów zdrowotnych oraz wprowadzono zmianę wyceny punktowej niektórych substancji czynnych stosowanych w terapeutycznych programach zdrowotnych. 2. Wykaz terapeutycznych programów zdrowotnych poszerzono o dziewięć nowych programów oraz w konsekwencji poszerzono katalog substancji czynnych o nowe substancje: Leczenie przewlekłych zakażeń płuc u pacjentów z mukowiscydozą (tobramycinum); Leczenie choroby Pompego (alglucosidase alfa); Leczenie mukopolisacharydozy typu II (zespół Huntera) (idursulfase); Leczenie mukopolisacharydozy typu IV (zespół Maroteaux-Lamy) (galsulfase); Leczenia niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF-1 (mecaserminum); Leczenie raka nerki (sunitynib); Leczenie RZS i MIZS lekami modyfikującymi o dużej i umiarkowanej aktywności choroby w warunkach ambulatoryjnych (methotrexatum subcutaneum); Leczenie inhibitorami TNF chorych z ciężką, aktywną postacią ZZSK (infliximabum lub etanerceptum lub adalimumab); Leczenie ostrych porfirii wątrobowych (AIP, VP, HC, ALADP) (hemina ludzka). 3. Zamknięto program Leczenia raka jelita grubego, a finansowanie substancji czynnych (irinotekanum, calcii folinas, fluorouracilum) zostało przeniesione do katalogu substancji czynnych stosowanych w terapii nowotworów. 4. Wprowadzono nowe substancje czynne w programach terapeutycznych: nilotynib w programie Leczenia przewlekłej białaczki szpikowej", sunitynib w programie Leczenia nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST)", 3

4 treprostinil w programie Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego, methotrexatum subcutaneum w programie Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym. 5. W katalogu ryczałtów za diagnostykę wprowadzono wyceny ryczałtów za diagnostykę w nowych programach terapeutycznych oraz usunięto diagnostykę w programie leczenia raka jelita grubego, ze względu na przeniesienie finansowania do katalogu substancji czynnych stosowanych w terapii nowotworów. Narodowy Fundusz Zdrowia wydatkował na realizację programów zdrowotnych w 2009 r zł, zgodnie z podpisanymi umowami. Na te świadczenia została zagwarantowana w umowach kwota zł, tj. ok. 1% większa od poniesionych wydatków. Rysunek 1 Wartość planu do wykonania w zakresie umowy na terapeutyczne programy zdrowotne w 2009 r. (w tys. zł) Najwyższą wartość środków wydatkowano na programy terapeutyczne w województwie mazowieckim z kwotą blisko 230 mln zł. Następnymi z kolei województwami, w których wydatkowano najwyższe środki pieniężne jest województwo śląskie (119,5 mln zł) oraz małopolskie (104,8 mln zł) - rysunek 2. 4

5 Rysunek 2 Wartość wykonanych świadczeń w ramach finansowania programów terapeutycznych w tys. zł w 2009 r. POMORSKI ZACHODNIOPOMORSKI WARMIŃSKO-MAZURSKI KUJAWSKO-POMORSKI PODLASKI LUBUSKI WIELKOPOLSKI MAZOWIECKI DOLNOŚLĄSKI OPOLSKI ŁÓDZKI ŚWIĘTOKRZYSKI LUBELSKI ŚLĄSKI PODKARPACKI MAŁOPOLSKI , , , , , , , ,056 Rysunek 3 ukazuje ranking programów ze względu na wydatkowane środki. Największe środki zostały wydane na leczenie raka piersi (ok. 200 mln zł), co stanowi ponad 18% wszystkich wykonanych świadczeń związanych z programami terapeutycznymi; następnie leczenie WZW (156 mln); leczenie przewlekłej białaczki szpikowej (146 mln zł) oraz leczenie stwardnienia rozsianego (110 mln zł) odpowiednio 14,2%, 13,4% i 10%. Powyższe dane nie obejmują środków wydatkowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na terapie omawianych wskazań w innych rodzajach świadczeń (lecznictwo szpitalne; Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna i Podstawowa Opieka Zdrowotna). Analizie zostały poddane wyłącznie umowy w zakresie lecznictwa szpitalnego na programy zdrowotne. 5

6 Rysunek 3 Wartość realizacji programów Wartość wykonanych świadczeń Legenda: 1 PROGRAM LECZENIA RAKA PIERSI 2 PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B LUB C 3 PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ 4 PROGRAM LECZENIA STWARDNIENIA ROZSIANEGO PROGRAM LECZENIA REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O 5 PRZEBIEGU AGRESYWNYM 6 PROGRAM LECZENIA CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH 7 PROGRAM ZAPOBIEGANIA KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B 8 PROGRAM LECZENIA NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST) 9 PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B W OPORNOŚCI NA LAMIWUDYNĘ 10 PROGRAM LECZENIA CHOROBY GAUCHER'A 11 PROGRAM LECZENIA NISKOROSŁYCH DZIECI Z SOMATROPINOWĄ NIEDOCZYNNOŚCIĄ PRZYSADKI 12 PROGRAM LECZENIA RAKA JELITA GRUBEGO 13 PROGRAM LECZENIA OPORNYCH POSTACI SZPICZAKA MNOGIEGO 14 PROGRAM LECZENIA TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO 15 PROGRAM LECZENIA NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ 16 PROGRAM LECZENIA CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO CROHNA 17 PROGRAM LECZENIA PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI 18 PROGRAM LECZENIA CHOROBY HURLER 19 PROGRAM LECZENIA NISKOROSŁYCH DZIECI Z ZT 20 PROGRAM LECZENIA MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU II (ZESPÓŁ HUNTERA) 21 PROGRAM LECZENIA NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PNN 6

7 22 PROGRAM LECZENIA DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY 23 PROGRAM LECZENIA CHOROBY POMPEGO 24 PROGRAM LECZENIA SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM 25 PROGRAM LECZENIA MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU VI (ZESPÓŁ MAROTEAUX-LAMY) 26 PROGRAM LECZENIA PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI 27 PROGRAM LECZENIA GLEJAKÓW MÓZGU 28 PROGRAM LECZENIA RAKA NERKI 29 PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U PACJENTÓW Z MUKOWISCYDOZĄ 30 PROGRAM LECZENIA INHIBITORAMI TNF CHORYCH Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZZSK 31 PROGRAM LECZENIA DZIECI Z ZESPOŁEM PRADER - WILLI 32 KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA BIOLOGICZNEGO W PROGRAMIE LECZENIA RZS I MIZS 33 PROGRAM LECZENIA NISKOROSŁYCH DZIECI Z CIĘŻKIM PIERWOTNYM NIEDOBOREM IGF-1 34 PROGRAM LECZENIA NISKOROSŁYCH DZIECI Z PNN 35 KWALIFIKACJA DO PROGRAMÓW LECZENIA HORMONEM WZROSTU 36 KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA ENZYMATYCZNĄ TERAPIĄ ZASTĘPCZĄ W LECZENIU CHORÓB ULTRA RZADKICH 37 PROGRAM LECZENIA OSTRYCH PORFIRII WĄTROBOWYCH (AIP, VP, HC, ALADP) PROGRAM LECZENIA RZS I MIZS LEKAMI MODYFIKUJĄCYMI O DUŻEJ I UMIARKOWANEJ AKTYWNOŚCI CHOROBY W 38 WARUNKACH AMBULATORYJNYCH Rysunek 4 przedstawia średnie koszty leczenia pacjenta w poszczególnych programach. Średni koszt leczenia pacjenta w programie leczenia mukopolisacharydozy typu VI (zespół Maroteux-Lamy) w roku 2009 wynosił ponad 945 tys. zł. i jest praktycznie dwukrotnie wyższy od średniego kosztu leczenia pacjenta w następnym pod względem kosztochłonności programie. 7

8 Rysunek 4 Średni koszt leczenia pacjenta w programach lekowych TOP , , , , ,41 średni koszt leczenia pacjenta , , , , , , , , , , , , , , ,65 PROGRAM LECZENIA REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO PROGRAM LECZENIA NISKOROSŁYCH DZIECI Z ZT PROGRAM LECZENIA CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO CROHNA PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B W OPORNOŚCI NA LAMIWUDYNĘ PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U PACJENTÓW Z MUKOWISCYDOZĄ PROGRAM LECZENIA STWARDNIENIA ROZSIANEGO PROGRAM LECZENIA CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH PROGRAM LECZENIA PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI PROGRAM LECZENIA OPORNYCH POSTACI SZPICZAKA MNOGIEGO PROGRAM LECZENIA NISKOROSŁYCH DZIECI Z CIĘŻKIM PIERWOTNYM NIEDOBOREM IGF 1 PROGRAM LECZENIA TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO PROGRAM LECZENIA RAKA PIERSI PROGRAM LECZENIA NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST) PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ PROGRAM ZAPOBIEGANIA KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B PROGRAM LECZENIA CHOROBY POMPEGO PROGRAM LECZENIA MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU II (ZESPÓŁ HUNTERA) PROGRAM LECZENIA CHOROBY GAUCHER'A PROGRAM LECZENIA CHOROBY HURLER PROGRAM LECZENIA MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU VI (ZESPÓŁ MAROTEAUX LAMY) Udział poszczególnych programów w wartości środków przeznaczonych na programy zdrowotne przedstawia rysunek 5. W celu większej czytelności wykres zawężono do programów o udziale powyżej 1%. Rysunek 5 Ranking udziału poszczególnych programów w środkach przeznaczonych na programy ogółem (powyżej 1% udziału). 8

9 W ramach poszczególnych programów można zauważyć niejednakowy udział kobiet i mężczyzn w terapiach prowadzonych w poszczególnych programach. Analizę populacji poszczególnych programów z uwzględnieniem płci przedstawiono na rysunku 6. Ze względu na fakt, iż hemofilia A i B jest chorobą uwarunkowaną genetycznie, sprzężoną z płcią, 100% pacjentów leczonych w ramach programu profilaktyki hemofilii A i B stanowi populacja męska. Rysunek 6 Udział pacjentów leczonych w ramach programach terapeutycznych w podziale na płeć. PROGRAM LECZENIA RZS I MIZS LEKAMI MODYFIKUJĄCYMI O DUŻEJ I UMIARKOWANEJ AKTYWNOŚCI PROGRAM LECZENIA REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO PROGRAM LECZENIA NISKOROSŁYCH DZIECI Z SAMOTROPINOWĄ NIEDOCZYNNOŚCIĄ PRZYSADKI PROGRAM LECZENIA NISKOROSŁYCH DZIECI Z PNN PROGRAM LECZENIA NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PNN PROGRAM LECZENIA NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ PROGRAM LECZENIA MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU II (ZESPÓŁ HUNTERA) PROGRAM LECZENIA INHIBITORAMI TNF CHORYCH Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZZSK PROGRAM LECZENIA GLEJAKÓW MÓZGU PROGRAM LECZENIA DZIECI Z ZESPOŁEM PRADER WILLI PROGRAM LECZENIA DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZNEGO KURCZU TWARZY PROGRAM LECZENIA CHOROBY POMPEGO PROGRAM LECZENIA CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO CROHNA PROGRAM LECZENIA CHOROBY HURLER PROGRAM LECZENIA CHOROBY GAUCHER'A PROGRAM LECZENIA CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH PROGRAM LECZENIA NISKOROSŁYCH DZIECI Z CIĘŻKIM PIERWOTNYM NIEDOBOREM IGF 1 PROGRAM LECZENIA MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU VI (ZESPÓŁ MAROTEAUX LAMY) KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA ENZYMATYCZNĄ TERAPIĄ ZASTĘPCZĄ W LECZENIU CHORÓB KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA BIOLOGICZNEGO W PROGRAMIE LECZENIA RZS I MIZS %K %M PROGRAM ZAPOBIEGANIA KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B PROGRAM LECZENIA TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO PROGRAM LECZENIA STWARDNIENIA ROZSIANEGO PROGRAM LECZENIA SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM PROGRAM LECZENIA RAKA PIERSI PROGRAM LECZENIA RAKA NERKI PROGRAM LECZENIA RAKA JELITA GRUBEGO PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U PACJENTÓW Z MUKOWISCYDOZĄ PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B LUB C PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B W OPORNOŚCI NA LAMIWUDYNĘ PROGRAM LECZENIA PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI PROGRAM LECZENIA PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI PROGRAM LECZENIA OSTRYCH PORFIRII WĄTROBOWYCH (AIP, VP, HC, ALADP) PROGRAM LECZENIA OPORNYCH POSTACI SZPICZAKA MNOGIEGO PROGRAM LECZENIA NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST) PROGRAM LECZENIA NISKOROSŁYCH DZIECI Z ZT KWALIFIKACJA DO PROGRAMÓW LECZENIA HORMONEM WZROSTU 0,00% 5,56% 30,70% 36,67% 41,89% 70,03% 0,00% 69,60% 41,04% 69,81% 85,71% 81,68% 99,13% 27,48% 41,69% 55,56% 49,15% 39,61% 27,36% 30,29% 51,00% 100,00% 43,27% 97,84% 32,67% 27,03% 56,71% 71,54% 94,44% 26,32% 44,10%68,42% 59,02% 51,68% 38,46% 33,33% 25,32% 41,35% 80,03% 20,00% 77,81% 40,00% 100,00% 67,33% 72,97% 43,29% 28,46% 69,30% 63,33% 58,11% 29,97% 73,68% 55,90%31,58% 40,98% 48,32% 61,54% 66,67% 74,68% 58,65% 19,97% 60,00% 30,40% 58,96% 30,19% 14,29% 18,32% 0,87% 72,52% 58,31% 44,44% 50,85% 60,39% 72,64% 69,71% 49,00% 56,73% 80,00% 22,19% 0,00% 2,16% 100,00% 120,00% W ramach programów terapeutycznych można wyróżnić podział na programy onkologiczne i nieonkologiczne. Analizę uwzględniającą taki podział danych prezentuje rysunek 7. W obu zakresach (programy onkologiczne i nieonkologiczne) zauważa się większy udział kobiet niż mężczyzn. W programach onkologicznych leczonych jest blisko 64% kobiet, nieonkologicznych 55% kobiet. Na programy onkologiczne wydatkowano w 2009 roku 492 mln zł (9 tys. pacjentów), natomiast w nieonkologicznych wydatkowano 600 mln zł na leczenie ponad 34 tys. pacjentów. 9

10 Struktura wartości wydatkowanych środków na leczenie kobiet w programach onkologicznych jest o blisko 180 mln zł wyższa niż na leczenie mężczyzn. Natomiast w programach nieonkologicznych na leczenie mężczyzn wydatkowano o 12 mln zł więcej niż na leczenie kobiety. Większy odsetek leczonych kobiet niż mężczyzn może być spowodowany większą dbałością kobiet o zdrowie, rozpoznaniem choroby w jej wcześniejszym stadium oraz wcześniej rozpoczynanym leczeniem. Natomiast struktura kosztów programów onkologicznych, w której koszt leczenia kobiet jest dwukrotnie wyższy niż mężczyzn jest spowodowany wysoką wartością wydatkowanych środków, np. na program leczenia raka piersi. Rysunek 7 Struktura wartości kosztów w programach onkologicznych i nieonkologicznych w zależności od płci. 100% % 80% 70% 60% 36,01% ,28 zł ,78 zł 44,57% ,40 zł % 40% 30% 20% 10% 63,99% ,44 zł 55,43% % 0 Programy onkologiczne Programy nieonkologiczne K M Kobiety koszt leczenia Mężczyźni koszt leczenia Tabela 1 przedstawia rozkład wydatków oraz liczebność pacjentów w poszczególnych przedziałach kosztowych. W najniższym przedziale do 96 tys. zł na pacjenta, zostało przeleczonych ponad 40 tys. pacjentów co stanowi ponad 94% wszystkich pacjentów leczonych w programach terapeutycznych. Ogólna wartość środków wydatkowana w tym przedziale kosztowym wyniosła ponad 732 mln zł. Tabela 1 Rozkład wydatków z uwzględnieniem wieku i liczby pacjentów. Granice przedziałów kosztów Tabela liczności: Wartość wydatkowanych środków Liczba pacjentów Skumulowana liczba pacjentów Procent liczby pacjentów Skumulowany Procent Wartość środków finansowych w przedziałach ogółem Od Do 0<x<=96 652, , , , ,03<x<= , , , , ,09<x<= , , , , ,15<x<= , , , ,03 10

11 Granice przedziałów kosztów Tabela liczności: Wartość wydatkowanych środków Liczba pacjentów Skumulowana liczba pacjentów Procent liczby pacjentów Skumulowany Procent Wartość środków finansowych w przedziałach ogółem Od Do ,21<x<= , , , , ,27<x<= , , , , ,33<x<= , , , , ,39<x<= , , , , ,51<x<= , , , ,54 Braki , , ,83 W poszczególnych Oddziałach Wojewódzkich NFZ Świadczeniodawcy (szpitale) realizujący programy zdrowotne nie wykorzystały wszystkich środków przeznaczonych zgodnie z umową. Środki nie wykorzystane zostały przeznaczone na zapłacenie za świadczenia ratujące życie ponad limit ustalony umową w innych zakresach niż programy. Rysunek 8 Procent nie wykonania planu umów w ramach programów terapeutycznych w 2009r w podziale na OW NFZ. % zrealizowania planu % niewykorzystanych środków Zachodniopomorski Wielkopolski Warmińsko Mazurski Świętokrzyski Śląski Pomorski Podlaski Podkarpacki Opolski Mazowiecki Małopolski Łódzki Lubuski Lubelski Kujawsko Pomorski Dolnośląski 90,21% 94,43% 79,99% 96,20% 90,53% 86,63% 97,78% 75,80% 73,24% 101,62% 94,06% 92,24% 77,53% 91,95% 92,93% 92,68% 9,79% 5,57% 20,01% 3,80% 9,47% 13,37% 2,22% 24,20% 26,76% 5,94% 7,76% 22,47% 8,05% 7,07% 7,32% Rysunek 9 przedstawia podział populacji pacjentów leczonych w danym programie z uwzględnieniem wieku pacjenta. W programach dedykowanych dzieciom finansowanie leczenia kończy się w momencie ukończenia 18 roku życia. 11

12 Rysunek 9 Struktura wieku w programach terapeutycznych w 2009 r. PROGRAM ZAPOBIEGANIA KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B PL TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO PL STWARDNIENIA ROZSIANEGO PL SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM PL RZS I MIZS LEKAMI MODYFIKUJĄCYMI O DUŻEJ I UMIARKOWANEJ PL REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO PL RAKA PIERSI PL RAKA NERKI PL RAKA JELITA GRUBEGO PL PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U PACJENTÓW Z MUKOWISCYDOZĄ PL PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ PL PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B LUB C PL PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B W OPORNOŚCI NA LAMIWUDYNĘ PL PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI PL PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI PL OSTRYCH PORFIRII WĄTROBOWYCH (AIP, VP, HC, ALADP) PL OPORNYCH POSTACI SZPICZAKA MNOGIEGO PL NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST) PL NISKOROSŁYCH DZIECI Z ZT PL NISKOROSŁYCH DZIECI Z PNN PL NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PNN PL NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ PL MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU II (ZESPÓŁ HUNTERA) PL INHIBITORAMI TNF CHORYCH Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZZSK PL GLEJAKÓW MÓZGU PL DZIECI Z ZESPOŁEM PRADER WILLI PL DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZNEGO KURCZU TWARZY PL CHOROBY POMPEGO PL CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO CROHNA PL CHOROBY HURLER PL CHOROBY GAUCHER'A PL CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH PL NISKOROSŁYCH DZIECI Z CIĘŻKIM PIERWOTNYM NIEDOBOREM IGF 1 PL MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU VI (ZESPÓŁ MAROTEAUX LAMY) KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA ENZYMATYCZNĄ TERAPIĄ KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA BIOLOGICZNEGO W PROGRAMIE KWALIFIKACJA DO PROGRAMÓW LECZENIA HORMONEM WZROSTU <= 0% 20% 40% 60% 80% 100% W ramach programów zdrowotnych finansowana jest terapia określonego schorzenia nowoczesnymi i drogimi technologiami medycznymi (najczęściej są to technologie lekowe - leki). Rysunek 10 pokazuje 15 cząsteczek, na które zostały wydatkowane największe środki. 12

13 Rysunek 10 TOP 15 substancji czynnych generujących najwyższe koszty w ramach programów terapeutycznych w roku 2009 (w zł). TRASTUZUMABUM IMATINIB PEGINTERFERONUM ALFA 2A RITUXIMABUM INTERFERON BETA 1B KONCENTRAT CZYNNIKA KRZEPNIĘCIA VIII ETANERCEPTUM PEGINTERFERONUM ALFA 2B INTERFERON BETA 1A DASATINIB SOMATROPINUM IMIGLUCERASUM INFLIXIMABUM IRINOTECANUM ENTACAVIRUM , , Z analizy sprzedaży leków finansowanych w ramach programów terapeutycznych wynika, że wśród nich największy udział mają technologie lekowe firm Roche i Novartis bez względu na województwo, w którym ma miejsce udzielanie świadczeń pacjentowi. 13

Ceny oczekiwane w rodzaju: lecznictwo szpitalne programy lekowe na rok SUBSTANCJE CZYNNE W PT LECZENIA GLEJAKÓW MÓZGU 10,00

Ceny oczekiwane w rodzaju: lecznictwo szpitalne programy lekowe na rok SUBSTANCJE CZYNNE W PT LECZENIA GLEJAKÓW MÓZGU 10,00 Ceny oczekiwane w rodzaju: lecznictwo szpitalne programy lekowe na rok 2012 Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.0001.052.02 SUBSTANCJE CZYNNE W PT LECZENIA GLEJAKÓW MÓZGU 10,00 03.0000.053.02

Bardziej szczegółowo

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.0000.301.02 PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU

Bardziej szczegółowo

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Lp. Kod Nazwa świadczenia Ryczałt roczny (punkty) Uwagi 1 2 3 4 5 1 5.08.08.0000001 Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lamiwudyną

Bardziej szczegółowo

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Cena Oczekiwana 03.0000.301.

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Cena Oczekiwana 03.0000.301. Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.0000.301.02 PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU

Bardziej szczegółowo

Leczenie szpitalne ceny oczekiwane 2011

Leczenie szpitalne ceny oczekiwane 2011 Leczenie szpitalne ceny oczekiwane 2011 Zakres-kod Zakres-nazwa Cena 03.0000.103.02 teleradioterapia 03.0000.104.02 brachyterapia 03.0000.105.02 terapia izotopowa 03.3300.008.03 świadczenia w szpitalnym

Bardziej szczegółowo

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Lp. Kod Nazwa świadczenia Ryczałt roczny (punkty) Uwagi 1 2 3 4 5 1 5.08.08.0000001 Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lamiwudyną

Bardziej szczegółowo

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Lp. Kod Nazwa świadczenia Ryczałt roczny (punkty) Uwagi 1 2 3 4 5 1 5.08.08.0000001 Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lamiwudyną

Bardziej szczegółowo

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.0000.301.02 PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU

Bardziej szczegółowo

Miasto Świadczenie Nazwa świadczeniodawcy Ulica Telefon Gdańsk. PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA Dębinki 7 (58)

Miasto Świadczenie Nazwa świadczeniodawcy Ulica Telefon Gdańsk. PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA Dębinki 7 (58) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki UniwersyteckieCentrum Kliniczne Dębinki 7 (58)349 22 22 Szpital Morski im. PCK Wojewódzkie Centrum Onkologii M.Skłodowskiej-Curie 2 (58)732 48 0, 345 2 99 Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Miasto Nazwa świadczeniodawcy Ulica Telefon Świadczenie Gdańsk Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Miasto Nazwa świadczeniodawcy Ulica Telefon Świadczenie Gdańsk Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miasto Nazwa świadczeniodawcy Ulica Telefon Świadczenie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jana Pawła II 50 (58)768 40 00 PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ Dębinki 7 (58)349

Bardziej szczegółowo

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana. 71,00 zł OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM Opieka paliatywna i hospicyjna 15.1180.007.11

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana. 71,00 zł OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM Opieka paliatywna i hospicyjna 15.1180.007.11 Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Świadczenia opiekuńczo-pielęgnacyne 14.2140.026.04 Świadczenia opiekuńczo-pielęgnacyne 14.2141.026.04 ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA PACJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Miasto Świadczenie Nazwa świadczeniodawcy Ulica Telefon

Miasto Świadczenie Nazwa świadczeniodawcy Ulica Telefon Miasto Świadczenie Nazwa świadczeniodawcy Ulica Telefon PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ Szpital Specjalistyczny im. św. Wojciecha odpowidzialnością Jana Pawła II 50

Bardziej szczegółowo

Wykaz programów zdrowotnych (lekowych)

Wykaz programów zdrowotnych (lekowych) Wykaz programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe Lp. KOD NUMER ZAŁĄCZNIKA z Obw. MZ ROZPOZNANIE KLINICZNE ICD-10 NAZWA PROGRAMU SUBSTANCJE CZYNNE 1 2 3 4 5 6 1 03.0000.301.02 B.1. B 18.1

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Piotr Wiland

Prof. dr hab. Piotr Wiland Blaski i cienie programów w reumatologii w praktyce Prof. dr hab. Piotr Wiland Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 24.09. 2013 1

Bardziej szczegółowo

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.0000.301.02 PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU

Bardziej szczegółowo

Wykaz programów zdrowotnych (lekowych)

Wykaz programów zdrowotnych (lekowych) Wykaz programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe Lp. KOD NUMER ZAŁĄCZNIKA ROZPOZNANIE KLINICZNE NAZWA PROGRAMU SUBSTANCJE CZYNNE z Obw. MZ ICD-10 1 2 3 4 5 6 1 03.0000.301.02 B.1. B 18.1

Bardziej szczegółowo

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.10.2017 r. Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.0000.301.02 PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU

Bardziej szczegółowo

Miasto Nazwa świadczeniodawcy Świadczenie Ulica Telefon Szpital Specjalistyczny im. św. Wojciecha Spółka z ograniczoną

Miasto Nazwa świadczeniodawcy Świadczenie Ulica Telefon Szpital Specjalistyczny im. św. Wojciecha Spółka z ograniczoną Miasto Nazwa świadczeniodawcy Świadczenie Ulica Telefon Szpital Specjalistyczny im. św. Wojciecha Spółka z ograniczoną PROGRAM LECZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA odpowidzialnością CHEMIOTERAPII NIESTANDARDOWEJ

Bardziej szczegółowo

Balewskiego 1 (58)774 96 11 (58)562 30 31

Balewskiego 1 (58)774 96 11 (58)562 30 31 MIASTO TELEFON DO NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY ADRES UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ TELEFON DO REJESTRACJI Szpital Specjalistyczny im.j.k.łukowicza W INFORMACJI Chojnice Chojnicach Szpital Specjalistyczny Im.J.K.Łukowicza

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja*

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego:Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach Plan na rok: 2013 jednostki 1 12 Śląski OW NFZ 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16

Bardziej szczegółowo

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.10.2017 r. Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.0000.301.02 PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU

Bardziej szczegółowo

Klinika Endokrynologii I Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańsk Gdańsk 80-952 Gdańsk Ul. Dębinki 7 (58)349 28 40

Klinika Endokrynologii I Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańsk Gdańsk 80-952 Gdańsk Ul. Dębinki 7 (58)349 28 40 RODZAJ nazwa zakresu świadczeń KOMÓRKA ORGANIZACYJNA NAZWA Zakresem Klinika I Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańsk Gdańsk 80-952 Gdańsk Ul. Dębinki 7 (58)349 28 40 Oddział Dzienny

Bardziej szczegółowo

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. ANTONIEGO GĘBALI W LUBLINIE KONTRAKTY ZAWARTE Z LOW NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA -0 rok Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE I Leczenie Szpitalne 0 Alergologia-hospitalizacja-Oddział

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY LEKOWE NIEONKOLOGICZNE:

PROGRAMY LEKOWE NIEONKOLOGICZNE: Załącznik nr 4 Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach programów lekowych Tabela nr. Leczenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOSTĘPNOŚCI DO LECZENIA ONKOLOGICZNEGO ORAZ FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU CHEMIOTERAPII W 2012 ROKU

ANALIZA DOSTĘPNOŚCI DO LECZENIA ONKOLOGICZNEGO ORAZ FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU CHEMIOTERAPII W 2012 ROKU ANALIZA DOSTĘPNOŚCI DO LECZENIA ONKOLOGICZNEGO ORAZ FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU CHEMIOTERAPII W 2012 ROKU ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH TERAPII ONKOLOGICZNYCH PROJEKT BADAWCZY ZREALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

LLU 4101-11-02/2013 P/13/32 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU 4101-11-02/2013 P/13/32 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-11-02/2013 P/13/32 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/13/132 Programy terapeutyczne i lekowe finansowane

Bardziej szczegółowo

nazwa ecznych na listach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 03 LUBELSKI 301 POZ 01.0000.155.16

nazwa ecznych na listach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 03 LUBELSKI 301 POZ 01.0000.155.16 Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego: Lubelskiego Plan na rok: 2016 jednostki rozliczeniowej rozliczeniowych/podopi 1 03 LUBELSKI 301 POZ 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

Oddział wojewódzki rodzaj świadczeń (kontraktowany) zakres świadczeń (kontraktowany) plan na rok 2013

Oddział wojewódzki rodzaj świadczeń (kontraktowany) zakres świadczeń (kontraktowany) plan na rok 2013 Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego:Świętokrzyski Plan na rok: CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* jednostki rozliczeniowej ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Koszty leczenia stomatologicznego w roku 2012 na tle wykonania w roku 2011

Koszty leczenia stomatologicznego w roku 2012 na tle wykonania w roku 2011 ZASADY FINANSOWANIA I KONTRAKTOWANIA ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH W 2013 R. W 2013 r. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia stomatologiczne w ramach zakresów 1-9, zaś program Ortodontyczna opieka

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce

Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Planowane zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na organizację i finansowanie opieki hematoonkologicznej w Polsce Przemysław Sielicki Warszawa, 09 marca 2017 r. HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY

Bardziej szczegółowo

Źródło: WGL-II

Źródło: WGL-II Komunikat nr 87/2017 dla świadczeniodawców realizujących umowę w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie programy zdrowotne (lekowe) w sprawie uzupełniania Systemu Monitorowania Programów Terapeutycznych

Bardziej szczegółowo

Słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego październik 2017 r. Świadczenie 10000 LECZENIE APARATEM ORTODONTYCZNYM

Bardziej szczegółowo

Słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego grudzień 2017 r. Świadczenie 10000 LECZENIE APARATEM ORTODONTYCZNYM

Bardziej szczegółowo

MIASTO NAZWA ŚWIADCZEŃ NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY ADRES UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ TELEFON DO REJESTRACJI TELEFON DO INFORMACJI

MIASTO NAZWA ŚWIADCZEŃ NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY ADRES UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ TELEFON DO REJESTRACJI TELEFON DO INFORMACJI Chojnice Chemioterapia W Warunkach Ambulatoryjnych Z Zakresem Szpital Specjalistyczny Skojarzonymim.J.K.Łukowicza W Chojnicach 89-600 Chojnice Ul. Leśna 10 (52)395 65 70/71/72 (52)395 65 70/71/72 Chojnice

Bardziej szczegółowo

ecznych na listach LUBELSKI 301 POZ

ecznych na listach LUBELSKI 301 POZ Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego: Lubelskiego Plan na rok: 2017 jednostki rozliczeniowej rozliczeniowych/podopi 1 03 LUBELSKI 301 POZ 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 14 ORAZ PRZYPISANĄ IM WARTOŚCIĄ W RODZAJU LECZENIE SZPITALNE W ZAKRESACH PROGRAMÓW LEKOWYCH

Załącznik nr 14 ORAZ PRZYPISANĄ IM WARTOŚCIĄ W RODZAJU LECZENIE SZPITALNE W ZAKRESACH PROGRAMÓW LEKOWYCH Załącznik nr 4 WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW WYBORU OFERT WRAZ Z WYZNACZAJĄCYMI JE WARUNKAMI ORAZ PRZYPISANĄ IM WARTOŚCIĄ W RODZAJU LECZENIE SZPITALNE W ZAKRESACH PROGRAMÓW LEKOWYCH Tabela nr LECZENIE

Bardziej szczegółowo

Programy lekowe - wszystko, co należy o nich wiedzieć cz. 1

Programy lekowe - wszystko, co należy o nich wiedzieć cz. 1 Programy lekowe - wszystko, co należy o nich wiedzieć cz. 1 Konsekwencją ustawy refundacyjnej było przekształcenie 1 lipca 2012 r. programów terapeutycznych w programy lekowe. Cele pozostały te same, jednak

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) w sprawie podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) w sprawie podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia Projekt z dn. 23.07.2015 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Tabela 1: Szpitale I stopnia SZPITAL POWIATOWY W CHMIELNIKU SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ.

Tabela 1: Szpitale I stopnia SZPITAL POWIATOWY W CHMIELNIKU SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ. Kielce, 27 czerwca 2017 r. Na podstawie przepisu art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 844),

Bardziej szczegółowo

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r.

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Projekty badawcze Uczelni Łazarskiego,,Depresja analiza kosztów ekonomicznych i społecznych 2014 r.,,schizofrenia analiza

Bardziej szczegółowo

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE Raport Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego we współpracy z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii (Prof. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 3. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w 1, są finansowane z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa.

Informacje ogólne. 3. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w 1, są finansowane z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa. Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2006 z dnia 25 lipca 2006 roku Prezesa NFZ Zasady przeprowadzania rozliczeń związanych z dotacją celową przeznaczoną na finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń

Bardziej szczegółowo

ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW 12.2971.033.09 KTÓRYCH MOWA W USTAWIE O REFUNDACJI

ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW 12.2971.033.09 KTÓRYCH MOWA W USTAWIE O REFUNDACJI jednostki rozliczeniowej 13 ŚWIĘTOKRZYSKI OW NFZ 12 ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE ORAZ ICH NAPRAWA, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE O REFUNDACJI 12.2970.033.09 ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE KWOTA 9730598,06

Bardziej szczegółowo

Finansowanie świadczeń w ramach hematoonkologii miejsca na porozumienia podziału ryzyka. Magdalena Władysiuk, MD, MBA

Finansowanie świadczeń w ramach hematoonkologii miejsca na porozumienia podziału ryzyka. Magdalena Władysiuk, MD, MBA Finansowanie świadczeń w ramach hematoonkologii miejsca na porozumienia podziału ryzyka Magdalena Władysiuk, MD, MBA Wydatki NFZ w hematonkologii Wydatki 2010 Onkologia Hematologia JGP 1 411 500 000 zł

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 65/2009/DGL. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 65/2009/DGL. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. Zarządzenie Nr 65/2009/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne

Bardziej szczegółowo

Kazimier e z r K o K t o owski k Prez e es e Z a Z rządu u Zw Z iązku k u Powiatów Polski k ch c

Kazimier e z r K o K t o owski k Prez e es e Z a Z rządu u Zw Z iązku k u Powiatów Polski k ch c Kazimierz Kotowski Prezes Zarządu Związku Powiatów w Polskich Projekt planu finansowego na 2011 rok Podziałśrodków na świadczenia opieki zdrowotnej dokonywany jest biorąc za podstawę: ilość ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY

AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Warszawa 2014 CUKRZYCA analiza kosztów ekonomicznych i społecznych AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Anna Drapała Ewa Karczewicz Hanna Zalewska Jakub Gierczyński Jerzy Gryglewicz Przemysław Sielicki REDAKCJA

Bardziej szczegółowo

Programy lekowe - wszystko, co należy o nich wiedzieć cz. 1

Programy lekowe - wszystko, co należy o nich wiedzieć cz. 1 Programy lekowe - wszystko, co należy o nich wiedzieć cz. 1 Konsekwencją ustawy refundacyjnej było przekształcenie 1 lipca 2012 r. programów terapeutycznych w programy lekowe. Cele pozostały te same, jednak

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Departament Gospodarki Lekami Centrali NFZ Sporządzono na podstawie szczegółowych danych statystycznych sprawozdanych przez apteki do systemu informatycznego NFZ 1 Zasady refundacji

Bardziej szczegółowo

Cennik jednostek rozliczeniowych na rok 2013

Cennik jednostek rozliczeniowych na rok 2013 Cennik jednostek rozliczeniowych na rok 2013 Lp. Rodzaj Kod Nazwa Jednostka Stawka Cena oczekiwana 2013 rozliczeniowa miesięczna 1 POZ 01.0010.092.01 ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ Stawka kapitacyjna 96,00 zł

Bardziej szczegółowo

Wykaz BRAKUJĄCYCH danych dotyczących kolejek oczekujących za miesiąc KWIECIEŃ 2015 r.

Wykaz BRAKUJĄCYCH danych dotyczących kolejek oczekujących za miesiąc KWIECIEŃ 2015 r. Wykaz BRAKUJĄCYCH danych dotyczących kolejek oczekujących za miesiąc KWIECIEŃ 2015 r. W załączonym poniżej wykazie zostały ujęte dane, których BRAK jest w systamie informatycznym POW NFZ, lub które zawierały

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* zakres świadczeń (kontraktowany)

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* zakres świadczeń (kontraktowany) kod nazwa kod nazwa kod nazwa Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego: Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach Plan na rok: 2014 Oddział wojewódzki rodzaj świadczeń (kontraktowany)

Bardziej szczegółowo

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy Kondycja polskiej okulistyki Na własne oczy Fot. istockphoto.com Celem opracowania jest przedstawienie stanu finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce w latach 2012 2015. Zastosowanie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-22-02/2013 P/13/132 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-22-02/2013 P/13/132 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-22-02/2013 P/13/132 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/132 Programy terapeutyczne i lekowe finansowane ze

Bardziej szczegółowo

Kolejki Oczekujących. Dzienny Oddział Psychiatryczny. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza. Poradnia Alergologiczna. Poradnia Audiologicznej

Kolejki Oczekujących. Dzienny Oddział Psychiatryczny. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza. Poradnia Alergologiczna. Poradnia Audiologicznej Stan na dzień : 31-07-2017 Kolejki Oczekujących Dzienny Oddział Psychiatryczny stabilne: 1 stabilne: 21 Poradnia Ginekologiczno-Położnicza stabilne: 6 stabilne: 8 Poradnia Alergologiczna stabilne: 97 stabilne:

Bardziej szczegółowo

Metody finansowania i wydatki na leczenie chorób reumatycznych w Polsce. 2015-06-16 Paweł Nawara

Metody finansowania i wydatki na leczenie chorób reumatycznych w Polsce. 2015-06-16 Paweł Nawara Metody finansowania i wydatki na leczenie chorób reumatycznych w Polsce 2015-06-16 Paweł Nawara Reumatologia Brak planu skoordynowanej opieki regionalnej Programy zdrowotne (lekowe) Brak dedykowanego pakietu

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Dostępność leczenia hematoonkologicznego w Polsce. 2015-06-26 Paweł Nawara

Dostępność leczenia hematoonkologicznego w Polsce. 2015-06-26 Paweł Nawara Dostępność leczenia hematoonkologicznego w Polsce 2015-06-26 Paweł Nawara Dostępność Możliwość dojścia, wejścia Osiągalność, łatwość zdobycia Zrozumiałość, przystępność Wg. SJP Kolejki do oddziałów hematologicznych

Bardziej szczegółowo

Kolejki Oczekujących. Gabinet Dzienny Oddział Psychiatryczny. Gabinet Ginekologiczno-Położniczy. Gabinet Poradni Alergologicznej

Kolejki Oczekujących. Gabinet Dzienny Oddział Psychiatryczny. Gabinet Ginekologiczno-Położniczy. Gabinet Poradni Alergologicznej Kolejki Oczekujących Stan na dzień : 31-01-2015 Gabinet Dzienny Oddział Psychiatryczny stabilne: 0 stabilne: 16 Gabinet Ginekologiczno-Położniczy stabilne: 1 stabilne: 15 Gabinet Poradni Alergologicznej

Bardziej szczegółowo

OPIEKA ZDROWOTNA NAD OSOBAMI UPRAWIAJĄCYMI SPORT

OPIEKA ZDROWOTNA NAD OSOBAMI UPRAWIAJĄCYMI SPORT OPIEKA ZDROWOTNA NAD OSOBAMI UPRAWIAJĄCYMI SPORT Dagmara Korbasińska Departament Matki i Dziecka Ministerstwo Zdrowia Spała 2010 PODMIOTY Dzieci i młodzież Zawodnicy Kadra narodowa w sportach olimpijskich

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r. 1. Źródło danych Opracowanie zostało sporządzone na podstawie Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działającej

Bardziej szczegółowo

Kolejki Oczekujących. Gabinet Dzienny Oddział Psychiatryczny. Gabinet Ginekologiczno-Położniczy. Gabinet Poradni Alergologicznej

Kolejki Oczekujących. Gabinet Dzienny Oddział Psychiatryczny. Gabinet Ginekologiczno-Położniczy. Gabinet Poradni Alergologicznej Kolejki Oczekujących Stan na dzień : 30-09-2012 Gabinet Dzienny Oddział Psychiatryczny Liczba oczekujących - pilne : 0 Szacowany czas oczekiwania - pilne : 14 stabilne: 0 stabilne: 31 Gabinet Ginekologiczno-Położniczy

Bardziej szczegółowo

LLU 4101-11-01/2013 P/13/132 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU 4101-11-01/2013 P/13/132 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-11-01/2013 P/13/132 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka, w której przeprowadzono kontrolę P/13/132

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 27/2012/DGL. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r.

Zarządzenie Nr 27/2012/DGL. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. Zarządzenie Nr 27/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2006 ROK

UZASADNIENIE DO ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2006 ROK UZASADNIENIE DO ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2006 ROK Zmiana zakłada przesunięcie środków finansowych pomiędzy pozycjami kosztowymi planu finansowego: Zmniejszenia Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Zarządzenie Nr 27/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Kolejki Oczekujących. Gabinet Dzienny Oddział Psychiatryczny. Gabinet Ginekologiczno-Położniczy. Gabinet Poradni Alergologicznej

Kolejki Oczekujących. Gabinet Dzienny Oddział Psychiatryczny. Gabinet Ginekologiczno-Położniczy. Gabinet Poradni Alergologicznej Kolejki Oczekujących Stan na dzień : 28-02-2015 Gabinet Dzienny Oddział Psychiatryczny stabilne: 0 stabilne: 14 Gabinet Ginekologiczno-Położniczy stabilne: 3 stabilne: 12 Gabinet Poradni Alergologicznej

Bardziej szczegółowo

Tabela 1: Szpitale I stopnia Księga rejestrowa RPWDL Oznaczenie organu: W PRZEDSIĘBIORSTWO OPIEKI SZPITALNEJ

Tabela 1: Szpitale I stopnia Księga rejestrowa RPWDL Oznaczenie organu: W PRZEDSIĘBIORSTWO OPIEKI SZPITALNEJ Załącznik nr 1 Białystok 2017-06-27 (miejscowość, data) Na podstawie przepisu art. 2 ust 4 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Departament Gospodarki Lekami Centrali NFZ Sporządzono na podstawie szczegółowych danych statystycznych sprawozdanych przez apteki do systemu informatycznego NFZ 1 Zasady refundacji

Bardziej szczegółowo

Realizacja kontraktów w 2004 r. w Lecznictwie Szpitalnym i Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej. Warszawa, maj 2005 r.

Realizacja kontraktów w 2004 r. w Lecznictwie Szpitalnym i Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej. Warszawa, maj 2005 r. Realizacja kontraktów w 2004 r. w Lecznictwie Szpitalnym i Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej Warszawa, maj 2005 r. wszystkie poradnie 500,3 500,2 574,3 585,4 502 522,4 573,2 581,1 483 477,2 425,6

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r. 1. Źródło danych Podstawą opracowania jest Centralna Baza Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działająca od marca 2005 r. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Możliwy konflikt interesu

Możliwy konflikt interesu Możliwy konflikt interesu Udział w komitetach doradczych i wykładach związanych z: AbbVie, Bristol-MyersSquibb, Gilead, Janssen, Merck, Novartis, Roche Epidemiologia i Terapia 3 Charakterystyka polskich

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów

Zarządzenie Nr 66/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów Zarządzenie Nr 66/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, UZ-ZR TKA.3. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, UZ-ZR TKA.3. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, 2015-09-10 UZ-ZR.070.42.2015.TKA.3 Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej W odpowiedzi na interpelację PanaKazimierza Moskala, Posła na Sejm RP, przekazaną przy

Bardziej szczegółowo

Kolejki Oczekujących. Gabinet Dzienny Oddział Psychiatryczny. Gabinet Ginekologiczno-Położniczy. Gabinet Poradni Alergologicznej

Kolejki Oczekujących. Gabinet Dzienny Oddział Psychiatryczny. Gabinet Ginekologiczno-Położniczy. Gabinet Poradni Alergologicznej Kolejki Oczekujących Stan na dzień : 31-12-2013 Gabinet Dzienny Oddział Psychiatryczny Liczba oczekujących - pilne : 0 Szacowany czas oczekiwania - pilne : 6 stabilne: 8 stabilne: 51 Gabinet Ginekologiczno-Położniczy

Bardziej szczegółowo

Kolejki Oczekujących. Dzienny Oddział Psychiatryczny. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza. Poradnia Alergologiczna. Poradnia Audiologicznej

Kolejki Oczekujących. Dzienny Oddział Psychiatryczny. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza. Poradnia Alergologiczna. Poradnia Audiologicznej Stan na dzień : 28-02-2017 Kolejki Oczekujących Dzienny Oddział Psychiatryczny Poradnia Ginekologiczno-Położnicza stabilne: 5 stabilne: 7 Poradnia Alergologiczna stabilne: 117 stabilne: 108 Poradnia Audiologicznej

Bardziej szczegółowo

1. LECZENIE RAKA PIERSI 1.1 WARUNKI WYMAGANE

1. LECZENIE RAKA PIERSI 1.1 WARUNKI WYMAGANE Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 65/2009 Prezesa NFZ z dnia 3 listopada 2009 roku Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych 1. LECZENIE RAKA PIERSI

Bardziej szczegółowo

Kolejki Oczekujących. Dzienny Oddział Psychiatryczny. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza. Poradnia Alergologiczna. Poradnia Audiologicznej

Kolejki Oczekujących. Dzienny Oddział Psychiatryczny. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza. Poradnia Alergologiczna. Poradnia Audiologicznej Stan na dzień : 30-11-2015 Kolejki Oczekujących Dzienny Oddział Psychiatryczny stabilne: 5 stabilne: 0 Poradnia Ginekologiczno-Położnicza stabilne: 2 stabilne: 0 Poradnia Alergologiczna pilne : 0 Szacowany

Bardziej szczegółowo

Kolejki Oczekujących. Dzienny Oddział Psychiatryczny. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza. Poradnia Alergologiczna. Poradnia Audiologicznej

Kolejki Oczekujących. Dzienny Oddział Psychiatryczny. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza. Poradnia Alergologiczna. Poradnia Audiologicznej Stan na dzień : 31-01-2016 Kolejki Oczekujących Dzienny Oddział Psychiatryczny stabilne: 0 stabilne: 35 Poradnia Ginekologiczno-Położnicza stabilne: 8 stabilne: 11 Poradnia Alergologiczna stabilne: 108

Bardziej szczegółowo

Kolejki Oczekujących. Dzienny Oddział Psychiatryczny. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza. Poradnia Alergologiczna. Poradnia Audiologicznej

Kolejki Oczekujących. Dzienny Oddział Psychiatryczny. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza. Poradnia Alergologiczna. Poradnia Audiologicznej Stan na dzień : 31-01-2017 Kolejki Oczekujących Dzienny Oddział Psychiatryczny stabilne: 0 stabilne: 67 Poradnia Ginekologiczno-Położnicza stabilne: 11 stabilne: 11 Poradnia Alergologiczna stabilne: 111

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja. Oddział wojewódzki rodzaj świadczeń (kontraktowany) zakres świadczeń (kontraktowany) plan na rok 2016

CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja. Oddział wojewódzki rodzaj świadczeń (kontraktowany) zakres świadczeń (kontraktowany) plan na rok 2016 jednostki 1 12 Śląski OW NFZ 01 2 12 Śląski OW NFZ 01 3 12 Śląski OW NFZ 01 01.0000.155.16 01.0000.156.16 01.0000.157.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO

Bardziej szczegółowo

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2015 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2015 r. Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2015 r. 1. Źródło danych Opracowanie zostało sporządzone na podstawie Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działającej

Bardziej szczegółowo

RYCZAŁT 1 468 764,0 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE 16 ZOW NFZ 01 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA 01.0000.156.

RYCZAŁT 1 468 764,0 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE 16 ZOW NFZ 01 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA 01.0000.156. Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego Plan na rok:2016 CZĘŚĆ B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja* Oddział wojewódzki rodzaj świadczeń (kontraktowany)

Bardziej szczegółowo

Kolejki Oczekujących. Gabinet Dzienny Oddział Psychiatryczny. Gabinet Ginekologiczno-Położniczy. Gabinet Poradni Alergologicznej

Kolejki Oczekujących. Gabinet Dzienny Oddział Psychiatryczny. Gabinet Ginekologiczno-Położniczy. Gabinet Poradni Alergologicznej Kolejki Oczekujących Stan na dzień : 30-06-2013 Gabinet Dzienny Oddział Psychiatryczny stabilne: 9 stabilne: 48 Gabinet Ginekologiczno-Położniczy stabilne: 1 stabilne: 0 Gabinet Poradni Alergologicznej

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 27 czerwca 2017 r.

Opole, dnia 27 czerwca 2017 r. Opole, dnia 27 czerwca 2017 r. Na podstawie przepisu art. 2 ust 4 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 844),

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 67/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 67/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 67/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne w zakresach: profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

Kolejki Oczekujących. Dzienny Oddział Psychiatryczny. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza. Poradnia Alergologiczna. Poradnia Audiologicznej

Kolejki Oczekujących. Dzienny Oddział Psychiatryczny. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza. Poradnia Alergologiczna. Poradnia Audiologicznej Stan na dzień : 31-08-2016 Kolejki Oczekujących Dzienny Oddział Psychiatryczny stabilne: 3 stabilne: 0 Poradnia Ginekologiczno-Położnicza stabilne: 11 stabilne: 10 Poradnia Alergologiczna stabilne: 105

Bardziej szczegółowo

Kolejki Oczekujących. Dzienny Oddział Psychiatryczny. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza. Poradnia Alergologiczna. Poradnia Audiologicznej

Kolejki Oczekujących. Dzienny Oddział Psychiatryczny. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza. Poradnia Alergologiczna. Poradnia Audiologicznej Stan na dzień : 31-08-2015 Kolejki Oczekujących Dzienny Oddział Psychiatryczny stabilne: 0 stabilne: 10 Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Poradnia Alergologiczna stabilne: 154 stabilne: 73 Poradnia Audiologicznej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM REFUNDACJI. Izabela Obarska Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji

SYSTEM REFUNDACJI. Izabela Obarska Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji 1 2 SYSTEM REFUNDACJI Izabela Obarska Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji CZYM JEST USTAWA REFUNDACYJNA? Ustawa refundacyjna jest jedną z najistotniejszych regulacji w zakresie zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Kolejki Oczekujących. Dzienny Oddział Psychiatryczny. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza. Poradnia Alergologiczna. Poradnia Audiologicznej

Kolejki Oczekujących. Dzienny Oddział Psychiatryczny. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza. Poradnia Alergologiczna. Poradnia Audiologicznej Stan na dzień : 30-04-2016 Kolejki Oczekujących Dzienny Oddział Psychiatryczny Poradnia Ginekologiczno-Położnicza stabilne: 6 stabilne: 13 Poradnia Alergologiczna stabilne: 147 stabilne: 77 Poradnia Audiologicznej

Bardziej szczegółowo

Kolejki Oczekujących. Dzienny Oddział Psychiatryczny. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza. Poradnia Alergologiczna. Poradnia Audiologicznej

Kolejki Oczekujących. Dzienny Oddział Psychiatryczny. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza. Poradnia Alergologiczna. Poradnia Audiologicznej Stan na dzień : 31-05-2016 Kolejki Oczekujących Dzienny Oddział Psychiatryczny Poradnia Ginekologiczno-Położnicza stabilne: 12 stabilne: 15 Poradnia Alergologiczna stabilne: 162 stabilne: 95 Poradnia Audiologicznej

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU. 1. Plan finansowy na 2014 rok

PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU. 1. Plan finansowy na 2014 rok 2 518 2 704 3 003 3 481 4 139 4 507 4 668 4 736 4 977 5 302 5 302 PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU Wartość planów finansowych MOW NFZ koszty świadczeń zdrowotnych 2011-2014 r. w mln

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI WYMAGANE 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTY ZAWARTE Z LUBELSKIM ODDZIAŁEM WOJEWÓZKIM NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ROK

KONTRAKTY ZAWARTE Z LUBELSKIM ODDZIAŁEM WOJEWÓZKIM NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ROK UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W LUBLINIE KONTRAKTY ZAWARTE Z LUBELSKIM ODDZIAŁEM WOJEWÓZKIM NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA -2016 ROK Lp. I WYSZCZEGÓLNIENIE Leczenie Szpitalne punkt rozliczeniowy / miejsce

Bardziej szczegółowo

odmów przyjęć rejonizacja Prezentacja założeń Mateusz Komza Ministerstwo Zdrowia

odmów przyjęć rejonizacja Prezentacja założeń Mateusz Komza Ministerstwo Zdrowia Problem odmów przyjęć pacjentów w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Dlaczego "rejonizacja" pomoże rozwiązać problem? Prezentacja założeń do koncepcji: "Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru

Bardziej szczegółowo

Finansowanie świadczeń z zakresu nieonkologicznych programów lekowych w Polsce stan na rok 2015 Czerwiec 2016

Finansowanie świadczeń z zakresu nieonkologicznych programów lekowych w Polsce stan na rok 2015 Czerwiec 2016 Finansowanie świadczeń z zakresu nieonkologicznych programów lekowych w Polsce stan na rok 2015 Czerwiec 2016 Wersja 1.0 Wykonawca opracowania: EconMed Europe Sp. z o.o. ul. Szlachtowskiego 7B/5 30-132

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 57/2009/DSOZ. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 29 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 57/2009/DSOZ. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 29 października 2009 r. Zarządzenie Nr 57/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne Na

Bardziej szczegółowo

Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r.

Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r. Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r. Endoprotezoplastyka stawowa w 2012 r. Narodowy Fundusz Zdrowia miał zawarte umowy z 313 świadczeniodawcami na wykonywanie endoprotezoplastyki stawowej. W 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Kolejki Oczekujących. Dzienny Oddział Psychiatryczny. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza. Poradnia Alergologiczna. Poradnia Audiologicznej

Kolejki Oczekujących. Dzienny Oddział Psychiatryczny. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza. Poradnia Alergologiczna. Poradnia Audiologicznej Stan na dzień : 30-09-2015 Kolejki Oczekujących Dzienny Oddział Psychiatryczny stabilne: 0 stabilne: 10 Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Poradnia Alergologiczna stabilne: 106 stabilne: 100 Poradnia Audiologicznej

Bardziej szczegółowo