Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta"

Transkrypt

1 1/55 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Kraków: Produkty farmaceutyczne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ul. Garncarska 11 Punkt kontaktowy: Sekcja Zamówień Publicznych Osoba do kontaktów: Halina Żak Kraków POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Podmiot prawa publicznego Główny przedmiot lub przedmioty działalności Zdrowie Inny: instytut badawczy Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Produkty farmaceutyczne (ZP-271-5/12). Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy Kupno Kod NUTS PL213 1/55

2 2/55 II.1.3) II.1.4) II.1.5) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu Dalteparinum natricum jm/0,2 ml x 10 amp.-strzyk. Dalteparinum natricum jm/0,3 ml x 10 amp.-strzyk. Acetylosalicylicum acidum 75 mg x 60 tabl. dojelit. Acidum tranexaminicum inj. 500 mg/ 5 ml x 5 amp., inj. dożyl. Antazolini mesilas 0,1 g/ 2 ml x 10 amp. Bupivacaini hydrochloridum 0,5 % 10 ml x 10 amp. Chloropromazini hydrochloridum 25 mg /5 ml x 5 amp. Cinnarizinum 25 mg x 50 tabl. Clemastini fumaras 1 mg x 30 tabl. Clemastini fumaras 2 mg/ 2ml x 5 amp. Cyanocobalaminum 100 ug/1ml x 10 amp., inj. Cyanocobalaminum ug/2ml x 5 amp. Dexamethasonum 0,1 %, 5 ml zawiesina do oczu. Dopamini hydrochloridum 4 %; 200mg/5ml x 10 amp. Heparinum natrium 25 tys. j.m. 5 ml x 10 fiol.; inj. Kalii chloridum 15 % 20 ml x 10 fiol. Lidocainum hydrochloridum 2 % 2 ml x 10 amp. Lidocainum hydrochloridum 5 % 2 ml x 50 amp. Loperamidi hydrochloridum 2 mg x 30 tabl. Molsidominum 4 mg x 30 tabl. Naloxoni hydrochloridum 0,4 mg/1ml x 10 amp. Papaverini hydrochloridum 40 mg/2 ml x 10 amp. Phenytoinum 0,1 x 60 tabl. Phytomenadionum 10 mg x 30 tabl.powl. Preparat złożony Rhinophenazol krople do nosa 10 ml. Preparat złożony Rhinophenazol krople do oczu; 2 x 5 ml. Propranololi hydrochloridum 10 mg x 50 tabl. Propranololi hydrochloridum 1mg/1 ml x 10 amp. Propranololi hydrochloridum 40 mg x 50 tabl. Ambroxoli hydrochloridum 30 mg x 20 tabl. Amitryptylini hydrochloridum 10 mg x 60 tabl.powl. Amitryptylini hydrochloridum 25 mg x 60 tabl.powl. Carbo medicinalis 300 mg x 20 tabl. Cetirizini dihydrochloridum 10 mg x 30 tabl. powl. Chlorquinaldonum 2 mg x 20 tabl. do ssania. Cholini salicylas krople do uszu 200 mg/g; 10 g. Doxazosinum 2 mg x 30 tabl. Doxazosinum 4 mg x 30 tabl. Hydroxyzini hydrochloridum 10 mg x 30 tabl. powl. Hydroxyzini hydrochloridum 25 mg x 30 tabl. powl. 2/55

3 3/55 Indometacin 75 mg x 25 tabl. o przedł. uwalnianiu. Preparat złożony Gynalgin x 10 tabl.dopochw. Preparat złożony Normatens x 20 tabl. Ticlopidini hydrochloridum 0,25 x 20 tabl.powl. Thiamazolum 5 mg x 50 tabl.powl. Captoprilum 12,5 mg x 30 tabl. Captoprilum 25 mg x 40 tabl. Inhibitor pompy protonowej 40 mg; inj. x 1 fiol. Omeprazolum 20 mg x 14 kaps. dojelit. tw. Denotivirum 30mg/g; 3 g, krem. Dexamethasoni natrii phosphas 4 mg/1ml x 10 amp. Dexamethasoni natrii phosphas 8 mg/2ml x 10 amp. Fluocinoloni aceticum 0,25mg/g; 15g maść. Hydrocortisoni acetas 10mg/g; 15 g krem. Hydrocortisoni hemisuccinas 100 mg inj. dożyl.x 5 fiol + rozp. Hydrocortisonum 20 mg x 20 tabl. Lidocainum hydrochloricum 2 % żel 30 g /typu A/. Lidocainum hydrochloricum 2 % żel 30 g /typu U/. Neomycinum sulf. 0,5 % 3 g maść oczna. Pancreatinum 150 mg x 50 kaps. Piracetamum 1 g /5 ml x 12 amp. Piroxicamum 20 mg x 20 tabl.powl. Preparat złożony typu Atecortin 5 ml zawiesina; krople do oczu i uszu. Preparat złożony Lorinden A 15 g maść. Preparat złożony Lorinden C 15 g maść. Preparat złożony Oxycort 3 % 10 g maść. Preparat złożony Oxycort A 3 g maść oczna. Promethazini hydrochloridum 25 mg x 20 draż. Sulfathiazolum Argentum 20mg/g 40 g krem. Acidum ascorbicum 0,2 x 50 tabl.powl. Acidum ascorbicum 0,5 /5 ml x 10 amp. Bromhexini hydrochloridum 8 mg x 40 tabl. Bromhexini hydrochloridum 4mg/ 5ml syrop 120 ml. Calcii glucolactobionas 10 % 10 ml x 10 amp. Calcii lactogluconas 1,373 g = 0,177g wapnia x 12 tabl. musujących. Calcium carbonate 1000 mg x 100 kaps. Calcium amp. 5 ml 10 % x 10amp. Dimenhydraminum 50 mg x 5 tabl. Doxepin hydrochloride 10 mg x 30 kaps. Fluconazolum 50 mg x 7 tabl. Fluconazolum 100 mg x 7 tabl. Glucosum 200mg/ml 10 ml x 10 amp. Glucosum 400mg/ml 10 ml x 50 amp. Ornitini aspartas 150 mg x 40 tabl. Piracetamum 0,4 x 60 tabl.powl. 3/55

4 4/55 Theophyllinum roztwór do wlewu i.v 1,2mg/ml a 250 ml, but. Troxerutinum 0,3 x 50 kaps. Mięta fix x30 torebek. Normosan fix x20 torebek. Rumianek fix x30 torebek. Semen Lini 250 g całe nasiona. Szałwia fix x 30 torebek. Urosan fix x 20 torebek. Azulan, płyna 100 ml. Biostymina x 10 amp. Cardiol C 40 g, krople. Guttae stomachicae 35 g. Kelicardina 40 g. Radirex 0,5 x 10 tabl. Raphacholin C x 30 draż. Hyoscini butylbromidum 10 mg x 30 draż. Sir. Pini comp. 150 g. Sylicynar x 60 tabl.powl. Tinct. Menthae 35 g. Tussipect sir.140 g. Urosept x 60 draż. Acetylcysteinum 200mg/3g x 20 sasz. Granulat. Amiodaroni hydrochloridum 0,2 x 60 tabl.powl. Amiodaroni hydrochloridum 50 mg/ml a 3ml x 5amp. Drotaverini hydrochloridum 40 mg x 20 tabl. Drotaverini hydrochloridum 40 mg / 2 ml x 5 amp. Trombina 400 j.m. 5 amp + 5 rozp. Isosoorbidi mononitras 10 mg x 60 tabl.powl. Isosorbidi mononitras 20 mg x 60 tabl.powl. Isosorbidi mononitras 60 mg x 30 tabl.powl. Palonosetron 250?g a 5 ml (w postaci chlorowodorku) x 1 fiol. Sugammadeks 200 mg / 2 ml, roztw. do wstrzyk. x 10 fiol. Phytomenadione inj., 0,01g/1 ml x 10 amp. Isosorbidi dinitras a 10 mg x 60 tabl. Ambroxoli hydrochloridum 15 mg/2ml x 10 amp. Ketoprofenum, 100mg/2ml, inj.dom.doż. x10 amp. Ketoprofenum 100 mg x 20 tabl. powl. Ketoprofenum 2,5 % żel 50 g. Ketoprofenum 50 mg x 24 kaps.twarde. Nicergoline fl. 4 mg/4 ml + rozp x 5 fiol. Diclofenac natrium 50 mg x 50 tabl.powl. dojelit. Nicergolinum 10 mg x 30 tabl.powl. Ranitidinum 150 mg x 60 tabl. Ranitidinum 50 mg2 ml x 5 amp. Ketoprofenum a 150 mg, kaps. twarde o przedł. uwalnianiu x 30 kaps. 4/55

5 5/55 Mianserinum a 10 mg x 30 tabl. powl. Mianserinum a 30 mg x 20 tabl. powl. Povidonum lodinatum 100 mg/g; maść 20g. Dimeticone a 100 ml - aerozol na skórę (1ml. zaw. 205,6 mg dimetikonu). Valsartan a 80 mg, tabl. powl. x 28 tabl.powl. Valsartan a 160 mg, x 28 tabl.powl. Natamycin 20mg/g krem a 30 g. Natamycin globulki dopochwowe 0,1 x 3szt. Polyvinox, płyn a 100 g. Polyvinilate alcohol 14mg/ml; krople do oczu fl. (op. = 2 fl.a 5 ml). Venlafaxin ER retard a 75 mg x 28 kaps. twarde o przedł. uwalnianiu. Venlafaxin ER retard a 150 mg x 28 kaps. twarde o przedł. uwalnianiu. Topiramatum a 100 mg x 28 tabl.powl. Atorvastatin a 20 mg x 30 tabl.powl. Atorvastatin a 40 mg x 30 tabl.powl. Methocarbamol a 500 mg x 50 tabl. Benazepril a 20 mg x 28 tabl.powl. Kalii chloridum a 600 mg o przedł. uwalnianiu x 50 kaps.twarde. Thioctic acid a 600 mg, inj. 0,6 / 20 ml x 5 amp. Fluticasone aerosol wziewny 0,125 mg/dawkę x 120 dawek. Temisartan a 80 mg x 28 tabl. Thioctic acid a 600 mg x 30 tabl.powl. Ambroxol płyn, do inhalacji 75mg /ml a 100 ml; płyn do inhalacji. Atorvastatine 10 mg x 30 tabl.powl. Resonium; proszek - zawiesina a 454g. Lidocainum Hydrochloridum 2 % a 20 ml x 5 fiol. Codeinum phosphorici a 10 g subst. Prep. złoż. Alumini hydroxydum 3,5 g/ 100 ml, Magnesii hydroxydum 4,0/100 mg zawiesina a 250 ml. Promethazini hydrochloridum a 10 mg x 20 szt. Heparinum natricum gel opak. zaw. 250 j.m. a 35 g preparatu. Ramiprilum a 2,5 mg x 28 kaps. twardych. Preparat złożony Lorinden C 15 g, maść. Clomipramini h/ch a 25 mg tabl. powl. x 30 tabl. Clomipramini h/ch a 75 mg tabl. o pow. uwalnianiu x 20 tabl. Maść hemostatyczna (prep. złoż.) a 30g. Titropine, proszek do inhal. (kaps. tw.) 18μg/dawkę 30 szt. + Handihaler. Clonidine hydrochloride tabl. a 0,075mg x 50. Prep. złoż., zawierający w 100 ml - 4g białka i 23,5g węglowodanów (typu Renilon). Prep. złoż., a 125g (krem typu Sudocrem). Fludrocotisone acetate tabl. a 0,1mg x 20. Torasemid tabl. a 5 mg x 30. Torasemid tabl. a 10 mg x 30. Benzydamini hydrochloridum, płyn, atomizer a 30 g. Ochronny aerozol do stosowania na skórę typu Akutol a 60 ml. Saccharomyces boulardii a 250 mg proszek do sporządz. zawiesiny do ustnej x 10 sasz. 5/55

6 6/55 Prep. złoż. o składzie: Natrii alginas 500 mg, Kalii hydrogenocarbonas 267 mg, Calcii carbonas 160 mg (typu Gaviscon) - zawiesina a 150 ml. Bencyclane fumarate tabl. a 100 mg x 60. Lamotridine tabl. a 50 mg x 30. Magnesii oxydatum - pulvis a 250 g. Prep. złoż., 1 mg winianu egotaminy + 10 mg kofeiny, draż. x 12. Atracurii besilas 50 mg / 5 ml x 5 amp.; roztwór do wstrzykiwań lub infuzji. Atracurii besilas 25 mg / 2,5 ml x 5 amp.; roztwór do wstrzykiwań lub infuzji. Bisacodylum 10 mg x 5 czopków. Clotrimazolum 0,1 x 6 tabl. dopochw. Clotrimazolum 10mg/g; krem 20 g. Diclofenac natrium 100 mg x 10 czopków. Kalii chloridum 391mg jonów potasu, tabl. o przedł. uwalnianiu x 30. Lithium carbonate 0,25 x 60 tabl. Ondansetron 16 mg x 1 czopek. Phenylbutazonum 0,25 x 5 szt czopki. Phenylbutazonum 50mg/g; maść 30 g. Salbutamolum sulfas 0,1 mg / dawkę inhalac.; aerosol, zawiesina x 200 dawek. Ceftazidimum 1 g x 1 fiol. Cefuroximi axetilum 0,5 x 10 tabl. Cefuroximi natrium 0,75 x 1fiol. Nadroparine s.c j.m/0,3 ml x 10 amp- strzyk. Nadroparine s.c j.m./0,4 ml x 10 amp-strzyk. Nadroparine s.c.5700 j.m. /0,6 ml x 10 amp-strzyk. Tykarcylina a 3g + kwas kawulanowy a 200 mg proszek do przygot. roztw. do wlew. i.v. x 10 fiol. Benzyna apteczna a 670g. Glicerinum 86 % x 1kg. Parafina ciekła x 800g. Perhydrol 30 % x 1kg. Acidum polymethyleno- m cresolosulfonicum 360 mg /ml, 50 g. Acidum folicum 15 mg x 30 tabl. Acebutoli hydrochloridum 0,2 x 30 tabl. Allopurinolum 0,1 x 50 tabl. Aluminium phosphas zawiesina 250 ml. Alverini citras 60 mg x 20 kaps. Amlodipini besilas 5 mg x 30 tabl. Barium sulfuricum zawiesina 1g /ml a 200 ml. Chloramphenicolum 2 % ung opht.5 g. Codeini phosphas/ sulfoguaiacolum/0,015 +0,3/ x 10 tabl. Colecalciferolum sol.aq. 15 tys. J. /ml fl 10 ml. Dihydroalumini natrii carbonas zawiesina 250 ml. Dimeticonum 50 mg x 100 kaps. Etamsylatum 0,25 x 30 tabl. Aethylum chloratum 70g - aerozol. Fenoteroli hydrobromidum 0,1 mg / doz. aerosol a 10 ml (200 dawek a 100 mcg). 6/55

7 7/55 Ferrosi sulfas + ac. ascorbicum/0,1+0,06/ x 50 tabl. powl. Furaginum 50 mg x 30 tabl. Glycerolum 2 g x 10 czopków. Guaifenesinum 2 % syrop 150 g. Haloperidolum 2 mg/ml a 10 ml. Haloperidolum 5 mg/ml x 10 amp. Hydroxyzini hydrochloridum syrop 1,6 mg/g a 250 ml. Insulinum isophanum humanum penfil 100 j.m/1ml a 3 ml x 5 fiol. Insulinum isophanum humanum 100 j.m/1ml a 10ml x 1 fiol. Insulinum neutralis humanum penfil 100 j.m/1ml a 3ml x 5 fiol. Insulinum neutralis humanum 100 j.m/1ml; a 10ml x 1 fiol. Insulinum neutralis humanum + insulinum isophanum humanum (30 % + 70 %) Novolet, 100 j.m/1ml; a 3ml x 5 fiol. Insulinum lisprum penfil 100 j.m/1 ml a 3 ml x 5 fiol. Insulinum aspartum penfil (50 % insuliny aspart we frakcji rozpuszczalnej + 50 % krystalizowanej z protaminą) 100 m.j./1ml a 3 ml x 5 fiol. Insulina isophanum humanum Novolek, 100 j.m/1 ml a 3 ml x 5 fiol. Ketoconazolum 0,2 x 20 tabl. Lactobacillus rhamnosus, proszek do przygotowywania zawiesiny doustnej, zawiera nie mniej niż 10 mld żywych pałeczek x 10 amp. Magnesii hydroaspartas 0,5 x 50 tabl. Menthae ol/ Parafinum liq.125 g płyn. Metformini hydrochloridum 500 mg x 60 tabl. Metformini hydrochloridum 850 mg x 60 tabl. Naproxenum 10 % żel 50 g. Neomycini sulf. aerosol 32g/55 ml. Nifuroxazidum 0,1 x 24 tabl. powl. Nitrendypinum 10 mg x 30 tabl. Oxytetracyclini hydr./ hydrocortisoni acetas aerosol 32,25g / 55 ml. Paracetamolum 0,5 x 10 czopków. Propafenonum h/ch 150 mg x 20 tabl. Perazinum 0,025 x 20 tabl. Preparat złożony typu Alantan ung 30 g. Preparat złożony typu Alantan zasypka 100 g. Preparat złożony typu Altacet x 6 tabl. Preparat złożony typu Altacet gel 10mg/g a 75g. Preparat złożony typu Aspargin x 50 tabl. Preparat złożony Kalium efferwescen bez cukru 3 g x 20 saszetek. Prezerwatywy do badań USG dopochw. Sol.Gentianae viol. aq. 1 % 20 ml. Sol.Gentianae viol.spir. 1 % 20 ml. Spir. Salicylowy 2 % 100 ml. Spir. Salicylowy 2 % ml. Spironolactonum 100 mg x 20 tabl. Spironolactonum 25 mg x 20 tabl. 7/55

8 8/55 Vinpocetine 5 mg x 50 tabl. Vinpocetine 10mg x 30 tabl. Sulfathiazolum / Naphazolini nitras krople do nosa 20 ml. Vitamine F krem 0,2 g/g 30g. Woda utleniona 3 % 100 ml. Acidum pipemidicum 0,2 x 20 kaps. Albuminum humanum 20 % 100 ml x 1 flak. Benzydamine hydrochloride płyn 1,5 mg/ml 100g. Bupivacaini hydrochloridum 5 mg /ml a 4 ml x 5 amp. Chlortalidonum 50 mg x 20 tabl. Colagenasum maść 20 g. Desmopresini acetas 0,1 mg x 30 tabl. Dexpanthenolum 46,3 mg/g 130 g aerosol. Dexpanthenolum 5 % krem 30 g. Dexpanthenolum 5 % maść 30 g. Dexpanthenolum żel oczny 5 g. Diosmine + hesperidinum 0,5 x 30 tabl. Dobutaminum inj. 0,25g/5ml x 5 amp. Gąbka żelatynowa sterylna do tamowania krwawień 8,5 x 4,0 x 1 cm x 1 szt. Gliclazidum 30 mg x 60 tabl. o mod. uwaln. Hyoscini butylbromidum 20 mg/1 ml x 10 amp. Ibuprofenum 0,2 x 10 tabl. Indapamidum 1,5 mg x 30 tabl. przedł. uwaln. Isosorbidi mononitras 50 mg x 30 tabl. long. Ketoprofenum 0,1 x 10 czopków. Lactulosum 500 ml syrop. Levothyroxinum natrium 100 mcg x 50 tabl. Levothyroxinum natrium 50 mcg x 50 tabl. Lidocainum hydrochloridum inj. 2 % 50 ml x 5 fiol. Lidocainum hydrochloridum 10 % aerosol 38 g. Macrogolum 74 g x 4 sasz. Maść zaw. suchy bezbiałkowy dializat krwi cieląt-2,07 mg/g a 20 g. Gel zaw. suchy bezbiałkowy dializat krwi cieląt-4,15 mg/g a 20 g. Suchy bezbiałkowy dializat krwi cieląt inj.a 2 ml x 25 amp. Metoprololi tartras 1 mg/ ml a 5 ml x 5 amp. Methylprednisolonum 4 mg x 30 tabl. Methylprednisolonum 16 mg x 30 tabl. Mupirocinum 0,02 g / g 15 g maść. Naproxenum 0,5 x 10 czopków. Natrii dihydrophosphas /Natrii hydrophosphas - wlewki doodbytnicze 150 ml. Natrii dihydrophosphas 24,4 g + Natrii hydrophosphas 10,8/45 ml x 2butelki. Oxybutynin hydrochloride 5 mg x 30 tabl. powl. Paracetamolum 10mg/mla a 100 ml x 12 fiol. Paracetamolum 0,5 x tabl. Perindoprilum 4 mg x 30 tabl. 8/55

9 9/55 Preparat złożony typu Efferalgan Codein x 16 tabl. musujących. Preparat złożony typu Gynodian Depot amp-strz. 1 ml. Preparat złożony typu Reasec 2,5 mg x 20 tabl. Preparat złożony typu Fibrolan maść 25 g. Propofolum 1 % 20 ml x 5 amp. Propofol 1 % HCT/MCT 50 ml x 1fiol. Propofol 2 % HCT/MCT 50 ml x 1fiol. Esmeron 100 mg/ml a 10ml x 5 fiol. Esmeron 50 mg/ml a 5 ml x 5 fiol. Sennosides 8,6 mg x 20 tabl. Sewoflurane płyn wziewny z domieszką wody od 0,03 % do 0,1 % 250 ml w butelce z systemem typu Quick Fil (do parowników będących na wyposażeniu szpitala). Tamsulosin 0,4 mg x 30 kaps. Thiethylperazini dimaleas 6,5 mg x 50 tabl. powl. Thiethylperazini dimaleas 6,5 mg x 6 czopków. Thiethylperazini dimaleas 6,5 mg /1mlx5 amp. Tolperisone hydrochloride 50 mg x 30 tabl. powl. Trimetazidini hydrochloride 20 mg x 60 tabl. Trimetazidini hydrochloride 35 mg x 60 tabl. o przedł. uwalnianiu. Troxerutinum 20mg/g a 30 g żel. Urapidilum 25 mg/5 ml x 5 amp. Quinaprilum 10 mg x 30 tabl. Quinaprilum 20 mg x 30 tabl. Quinaprilum 5 mg x 30 tabl. Simvastatine 10 mg x 28 tabl. powl. Simvastatine 20 mg x 28 tabl. powl. Simvastatine 40 mg x 28 tabl. powl. Klopidogrel 75 mg x 28 tabl. powl. Cilazapril 2,5 mg x 28 tabl. powl. Cilazapril 5 mg x 28 tabl. powl. Acenocumarol 4 mg x 60 tabl. Metoprololi tartras 100 mg x 28 tabl. o kontrolowanym uwalnianiu. Metoprololi tartras 50 mg x 28 tabl. o kontrolowanym uwalnianiu. Carvedilolum 6,25 mg x 30 tabl. powl. Glimepiryd 4 mg x 30 tabl. Glimepiryd 2 mg x 30 tabl. Bisoprololi fumaras 5 mg x 30 tabl. powl. Bisoprololi fumaras 10 mg x 30 tabl. powl. Bisoprololi fumaras 2,5 mg x 30 tabl. Sotalolum 80 mg x 30 tabl. Trandolapril 0,5 mg x 28 kaps. tw. Trandolapril 2 mg x 28 kaps. tw. Lacidipinum 4 mg x 28 tabl. powl. Lisinoprilum 10 mg x 30 tabl. Lisinoprilum 20 mg x 30 tabl. 9/55

10 10/55 Losartanum kalicum 50 mg x 28 tabl. Felodipinum 5 mg x 28 tabl. Ramiprilum 5 mg x 28 kaps. tw. Ramiprilum10 mg x 28 kaps. tw. Betahistine dihydrochloride 8 mg x 30 tabl. Ethacridine lactate 0,1 % roztw. 100 ml. Sulfasalazine EN 500 mg x 100 tabl. Prednisonum 5 mg x 100 tabl. Prednisonum 5 mg x 20 tabl. Prednisonum10 mg x 20 tabl. Prednisonum 20mg x 20 tabl. Risperidonium 2 mg x 20 tabl. powl. Acetylosalicylicum acidum 0,3 x 20 tabl. Acetylosalicylicum acidum 0,5 x 12 tabl. musujących. Aciclovirum 0,2 x 30 tabl. Aciclovirum 0,4 x 30 tabl. Aqua pro inj. 10 ml x 100 amp pl. Atenololum 50 mg x 30 tabl. Baclofenum 10 mg x 50 tabl. Carbamazepinum 0,2 x 50 tabl. Valproic acid 145 g+sodium valproate 333 mg tabl. powl. o przedł. uwal. x 30 tabl. Valproic acid 87 g+sodium valproate 200mg tabl. powl. o przedł. uwal. x 30 tabl. Cocarboxylasi hydrochloridum 50 mg a 2 ml x 5amp. Diclofenac natrium 100 mg x 20 tabl. powl. Enalaprili maleas 10 mg x 30 tabl. Enalaprili maleas 5 mg x 30 tabl. Etamsylate 12,5 % a 2 ml x 50 amp. Furosemidum 0,02g/2ml x 50 amp. Furosemidum 40 mg x 30 tabl. Hydrochlorothiazidum 25 mg x 30 tabl. Magnesii sulfas 20 % 10 ml x 10 amp. Metamizolum natrium 0,5 x 6 tabl. Metamizolum natrium 1 g / 2 ml x 5 amp. Metamizolum natrium 2,5 g / 5 ml x 5 amp. Metoclopramidi hydrochloricum 0,5 % x 5 amp. a 2 ml. Metoclopramidi hydrochloricum 10 mg x 50 tabl. Metoprolol tartras 50 mg x 30 tabl. Metronidazolum 0,25 x 20 tabl. Metronidazolum 0,5 x 10 tabl. dopochw. Natrii chloride 10 % 10 ml x 100 amp. Natrii chloridum 0,9 % 10 ml x 100 amp pl. Natrii hydrocarbonas 8,4 % 20 ml x 10 amp. Opipramol 50 mg x20 tabl. Pentoxyfillinum 0,4 x 20 tabl. o przedł. uwaln. Preparat złożony typu Ascodan x 10 tabl. 10/55

11 11/55 Preparat złożony typu Etopiryna x 30 tabl. Preparat złożony typu Milocardin 15 g. Preparat złożony typu Scorbolamid x 20 tabl. Preparat złożony typu Tialorid x 50 tabl. Sulfacetamidum natrium 10 % x 12 minims.0,5 ml. Verapamili hydrochloridum a 40 mg x 40 tabl. powl. Verapamili hydrochloridum a 80 mg x 20 tabl. powl. Verapamili hydrochloridum a 240 mg x 20 tabl. o przedł. uwalnianiu. Verapamil hydrochloridum 120 mg x 40 tabl. o przedł. uwalnianiu. Dexamethasoni 1 mg x 20 tabl. Mefenamic acid 0,25 x 30 tabl. Naproxenum 0,5 x 20 tabl. Nicetamide 15 ml krople. Preparat złożony Hemorectal x 10 czopków. Preparat złożony Cerutin x 125 tabl. powl. Metronidazolum żel 1 % 15 g. Preparat złożony Sebidin x 20 tabl. Preparat złożony typu Nutridrink 200 ml. Preparat złożony typu Nutrison Protein Plus a 1000 ml. Preparat złożony typu Prosure a 240 ml. Flucytosine 250 mg x 5 fl. Mesalazinum 500mg x 30 tabl. dojelitowe. Mesalazinum 250 mg x 10 supp. Ipratropii bromidum 0.02 mg/dawka -10 ml aerosol. Setralinum 50 mg x 28 tabl. Theophyllinum 300 mg x 30 kaps. o zmod. uwal. Acarbosum 100 mg x 30 tabl. Acarbosum 50 mg x 30 tabl. Betaxololum hydrochloridum 20 mg x 28 tabl. Diltiazemum 60 mg x 60 tabl. powl. Diltiazemum 120 mg x 30 tabl. powl. Preparat złożony typu Polopiryna C x 10 tabl. mus. Perindoprilum 5 mg x 30 tabl. powl. Perindoprilum 10 mg x 30 tabl. powl. Alfacalcidolum 0,25 mcg x 100 kaps. Alfacalcidolum1 mcg x 100 kaps. Preparat p/odleżynowy typu PC 30V ml. Test ciążowy. Octreotide 0,1mg/1ml x 5amp. Preparat złożony typu Balsam peruwiański 100 g. Preparat złożony - maść na hemoroidy a 40g. Preparat złożony typu Peptisorb a 500 ml. Triamcinolonum 4 mg x 20 tabl. Carbamazepinum a 400 mg x 50 tabl. o przedl. uwal. Exemestan 25 mg x 30 tabl. powl. 11/55

12 12/55 Ammonium bromatum 100 g. Ac. Tannicum 100 g. Anaesthesin /Benzocain/ x 50g. Borax /Natrium tetraboricum/ x 250 g. Hydrocortison x 5g. Kalium bromatum x 100g. Kalium hypermanganicum x 10 g. Magnesium sulfuricum x 250 g. Magnesium sulfuricum x 500 g. Natrium bromatum x 100g. Neomycinum subst. x10g. Nystatyna subst x10g. Ol.Cacao x 250g wiórki. Papaverinum HCl x 5g. Metamizol 100 g. Wazelina biała x1kg. Zinci oxidatum x 1 kg. Preparat złożony, Neospasmina sir. 150 g. Gummi arabici plv 100 g. Gąbka z gentamycyną 130 mg + kolagen 280 mg 10cm x 10 cm x 0,5 cm x 1 szt. Mebeverine hydrochloride kaps. o przełuż. uwalnianiu 200 mg x 30 szt. Dorzolemid krople do oczu, r-r (20 mg/ml) a 5 ml. Formoterol fumarate, proszek do inh. w kaps. a 12?g x 60 szt. Fluticasone propionate, proszek do inh. (100?g/dawkę) x 60 dawek. Fenofibrate, a 267 mg x 30 kaps. Preparat złożony: Fenoterol hydrobromide a 0,5 mg/1 ml Ipratropinum bromide a 0,25 mg/1 ml, aerozol wziewny roztwór, 200 dawek a 10 ml. Salbutamoli Sulfas roztwór do nebulizacji x 20 amp. (5 mg/2,5 ml). Ornithine inj. a 100 mg/ml a 5 ml x 10 amp. Terazosin a 5 mg x 30 tabl. Piracetam tabl.powl. a 1,2 g x 60 tabl. Ofloxacin 0,3 % a 5 ml; krople do oczu. Proxymetacaine 0,5 % r-r krople do oczu a 15 ml. Gllipizide a 10 mg tabl. o przedł. uwaln. x 30. Gllipizide a 5 mg tabl. o przedł. uwaln. x 30. Levetiracetam tabl. powl. a 500 mg x 50. Zestaw w wersji grawitacyjnej do worków typu Flocare do użytku drogą przewodu pokarmowego. Calcium dobesilate, kaps. twarde a 250 mg x 30 tabl. Preparat złożony typu Radiosun, krem 100 ml. Krople do oczu i uszu fl. a 5 ml zawiesina (1 ml zawiera 2,5 mg neomycyny, 0,025 mg gramicydyny i 1 mg octanu fludrokortyzonu). Trimebutine tabl. powl. a 100 mg x 30. Produkt o wysokiej zawartości białka a 225g typu Protifar. Dietetyczny środek spożywczy o smaku neutralnym. Roztwór wodny jodu 1,0 g w jodku potasu 2,0 g a 40,0 g. 12/55

13 13/55 Fentanyl 0,1 mg / 2 ml x 50 amp. Fentanyl - system transdermalny uwalniający 25?g/h fentanylu zawierający łącznie 4,2 mg substancji czynnej x 5 plastrów. Fentanyl - system transdermalny uwalniający 50?g/h fentanylu zawierający łącznie 8,42 mg substancji czynnej x 5 plastrów. Fentanyl - system transdermalny uwalniający 100?g/h fentanylu zawierający łącznie16,8mg substancji czynnej x 5 plastrów. Fentanyl 0,5 mg / 10 ml x 50 amp. Morphini sulfas tbl. o zmodyfikowanym uwaln.10 mg x 60 tabl. Morphini sulfas tabl. o zmodyfikowanym uwaln. 30 mg x 60 tabl. Morphini sulfas tabl. o zmodyfikowanym uwaln. 60 mg x 60 tabl. Morphini sulfas tabl. o szybkim uwaln. 20 mg x 60 tabl. Morphini hydrochloridum pulv. 5 g. Morphini sulfas 10 mg/1 ml x 10 amp. Morphini sulfas 20 mg/1 ml x 10 amp. Ketaminum 500 mg/10 ml x 5 fiol. Dihydrocodeini tartas 60 mg x 60 tabl. o zmodyf. uwal. Dihydrocodeini tartas 90 mg x 60 tabl. o zmodyf. uwal. Pethidini hydrochloridum 0,1 / 2 ml x10 amp. Alprazolamum 0,25 mg x 30 tabl. Alprazolamum 0,5 mg x 30 tabl. Clonazepamum 1 mg / 1ml x 10 amp. inj.dom., doż. Clonazepamum 2 mg x 30 tabl. Diazepamum 10 mg /2 ml x 50 amp. Diazepamum 2 mg x 20 tabl. Diazepamum 5 mg x 20 tabl. Dikalii klorazepas 10 mg x 30 tabl. Dikalii klorazepas 5 mg x 30 tabl. Ephedrini hydrochloridum 25 mg/1ml x 10 amp. Estazolam 2 mg x 20 tabl. Lorazepamum 1 mg x 25 draż. Lorazepamum 2,5 mg x 25 draż. Midazolam 7,5 mg x 10 tabl.powl. Midazolamum 5 mg/ 1 ml x 10 amp. Nitrazepam 5 mg x 20 tabl. Oxazepam 10 mg x 20 tabl.powl. Phenobarbitalum 0,1 x 10 tabl. Phenobarbitalum natrium x 10 g subst. Temazepamum 10 mg x 20 tabl. Tetrazepamum 50 mg x 10 tabl.powl. Flupentixol 0,5 mg x 50 draz. Fluoxetinum 20 mg x 30 tabl. Ephinephrini inj 1 mg / 1 ml x 10 amp. Atropini sulfas 1 mg/1ml x 10 amp. Atropini sufuricum 0,25 mg x 20 tabl. 13/55

14 14/55 Digoxinum 0,1 mg x 30 tabl. Digoxinum 0,25 mg x 30 tabl. Metylodopa 250 mg x 50 tabl. Digoxinum 0,5 mg/2ml x 5 amp. Glyceroli trinitras 10 mg / 5 ml x 50 amp. Glyceroli trinitras 0,4 mg /doz. aerosol a 11g (200 dawek). Glyceroli trinitras 5 mg plastry transderm. x 10 szt. Glyceroli trinitras plastry transderm.10 mg x 10 szt. Neostigmini methylsulfas 0,5 mg/1ml x 10 amp. Norepinephrini bitartas 4 mg/4ml x 5 amp. Pancuronii bromidum 4 mg/2 ml x 10 amp. Tianeptnum 12,5 x 30 tabl.powl. Suxamethonium chloride 0,2 x 10 fiol. Thiopentobarbitalum sodium 0,5 mg x 25 fiol. Midazolamum 5 mg / ml a 10 ml x 1 amp. Zolpidemum a 10 mg x 20 tabl. powl. Remifentanyl 2 mg x 5 fiol. inj. Remifentanyl 5 mg x 5 fiol. inj. MST Continus a 100 mg x 60 tabl. powl. o zmodyf. uwalnianiu. Morphini sulfas WZF 0,1 % spinal; 1mg/ml, roztwór do wstrzykiwań x 10 amp. 2 ml. Oxycodone, tabl. o przedł. uwal. a 10mg x 60 szt. Oxycodone, tabl. o przedł. uwal. a 20mg x 60 szt. Oxycodone, tabl. o przedł. uwal. a 40mg x 60 szt. Oxycodone, inj. (roztw.) 10mg/ml a 2 ml x 10 amp. Naloxone hydrochloride + oxycodone tabl. o przedł. uwaln. 5mg + 2,5mg x 30. Mesnum 100 mg/ml a 4 ml x 15 amp. Fulvestrant 250 mg/5ml, inj., 1 amp.-strzyk. Bicalutamidum 50 mg x 28 tabl.powl. Levofolic Acid 50 mg/ml a 1ml, inj. doż. Medroxyprogesteron acetas 150mg/ml a 3,3mlx 1 fiol. Methylprednisolonum mg, inj. x 1 fiol. + 16ml rozp. Enoxaparinum natrium s.c. 20 mg / 0,2 ml. Enoxaparinum natrium s.c. 40 mg / 0,4 ml. Enoxaparinum natrium s.c. 60 mg / 0,6 ml. Enoxaparinum natrium s.c. 80 mg / 0,8 ml. Enoxaparinum natrium s.c. 100 mg/ 1 ml. Lenograstimum 33,6 MIU x 1 amp. strzyk. x 5. Teicoplanine 400 mg. Teicoplanine 200 mg. Adenozyna, roztwór, fiol. a 2ml (zawartość 3mg/1ml) x 6 fiol. Lewofloksacyna, fiol. 5 mg/ml a 100ml. Roztwór do infuzji. Lewofloksacyna, tabl. powl. a 500mg x 7. Etomidatum inj. 2 mg/ 1 ml x 10 amp. a 10 ml. Jałowy żel do zakładania cewnika do pęcherza moczowego, konfekcjonowany w pojedynczych dozach np. strzykawkach typu Instillagel, pojemność dozy 5ml x 25 szt. 14/55

15 15/55 Amikacini sulfas fiol.0,5 g. Ampicillinum fiol.1 g. Azitromycin 0,5 x 3 tabl.powl. Ciprofloxacinum 0,5 g x 10 tabl.powl. Ciprofloxacinum 1 % 200 mg/100 ml inj. roztwór do inf. x 1 but. Doxycyclini 0,1 x 10 kaps. Doxycyclini hydrochloridum 100 mg/5ml (20mg / ml a 5 ml) inj. x 10 amp. Fluconazolum 0,2/100 ml i.v. x 1 but. Imipenem 0,5g + Cilastine 0,5g a 20 ml inj. doż. x 10 but. Norfloxacin 400 mg x 20 tabl.powl. Nystatinum 100 tys. j.m. x 10 tabl. dopoch. Nystatinum 500 tys. j.m. x 16 tabl.dojelit. Nystatinum susp. 2,4 mln j.m./ 5 ml x 1 flak. Rifampicini/ Isoniazidum 300 mg/150 mg x 100 kaps. Sulfamethoxazolum trimetoprim 480mg/5ml, inj. x 10 amp. Sulfamethoxazolum Trimetoprim 960 x 10 tabl. Ofloxacinum 200 mg x 10 tabl.powl. Cefoperazon, Sulbactam 2 g (1g+1g) x 1 fiol. Meropenem 500 mg x 10 fiol. Meropenem mg x 10 fiol. Amfoterycyna B liposomalna 50 mg x 1 fiol + filtr membr. Amfoterycyna B zawiesina liposomów 5mg/mla 20 ml x 10 fiol. Clindamycinum 300 mg x 16 kaps. Clindamycinum 600 mg /4ml inj.im/i.v. x 1 amp. Streptomycini sulfas 1 g, inj. dom. x 1 fiol. Linezolid a 600 mg; tabl. powl. x 10 tabl. Linezolid a 2 mg/ ml; roztw. i.v. a 300 ml x 10 worków. Erythromycinum a 200 mg x 16 tabl.powl. Piperacillin + Tazobactam 4,5 g x 12 fiol. Gentamicinum 0,04 g/ 1ml a 1ml x 10 amp., inj. dom., doż. Amoxycillin/ ac. Clavulanicum 0,375 x 21 tabl.powl. Amoxycillin /ac. Clavulanicum 0,625 x 14 tabl.powl. Amoxycillin /ac. Clavulanicum 1,2 g inj. doż. Ceftriaxon natrium 1 g x fiol. Amoxycicillnum 0,5 x 16 kaps. Cefazolinum 1 g im/ i.v. x 1 fiol. Vancomycinum 1g x 1 fiol. Pefloxacin 0,4 x 10 tabl.powl. Klarytromycyna 500 mg x 1 fiol. Kloksacylina fiol mg x 1 fiol. Cefepim mg x 1 fiol. Netylmycyna fiol. 200 mg/ 2ml x fiol. Kolistyna fiol. 1 mln. j.m. x 20 fiol. Tygecyklina 50 mg/5ml x 10 fiol. Kaspofungina 70 mg/10 ml x 1 fiol. 15/55

16 16/55 II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) Kaspofungina 50 mg/10 ml x 1 fiol. Worykonazol 200 mg x 1 fiol. Anidulafungina 100 mg x 1 fiol. Mycafugin sodium - proszek do sporz. roztw. a 50 mg. Mycafugin sodium - proszek do sporz. roztw. a 100 mg. Buprenorphinum 35 μ g/h system transdermalny, (20 mg) x 5 plastrów. Buprenorphinum 52,5 μ g/h, system transdermalny (30 mg) x 5 plastrów. Tramadoli hydrochloridum 0,1 g / ml a 10 ml krople. Tramadoli hydrochloridum 50 mg x 30 tabl. o przedł. uwal. Tramadoli hydrochloridum 100 mg x 5 czopków. Tramadoli hydrochloridum 100 mg/2ml x 5 amp. Tramadoli hydrochloridum 100 mg/ ml a 96 ml krople. Tramadoli hydrochloridum 100 mg x 30 tabl. o przedł. uwalnianiu. Tramadoli hydrochloridum 150 mg x 30 tabl. o przedł. uwalnianiu. Tramadoli hydrochloridum 200 mg x 30 tabl. o przedł. uwalnianiu. Preparat złożony: Tramadoli h/ch a 37,5 mg + Paracetamol a 325 mg x 10 tabl. powl. Płyn do płukania jamy ustnej typu Caphosol x 60 fiol. 15 ml = 30 fiol. A (roztwór fosforanów) + 30 fiol. B (roztwór wapnia). Immuniglobulina; proszek do przyg. roztw. do wlewów i.v. a 6 g, co najmniej 96 % białka w roztworze stanowi ludzka IgG oraz małe ilości IgA <40 mg/g białka. Alteplaza a 50 mg x 1flak. + rozp.; Niejonowy monomeryczny, niskoosmolarny środek kontrastowy o stężeniu 400 mgi/m a 200 ml. Gadobenate dimeglumine, 529 mg/ml a 15 ml inj. dożyl. x 1 fiol. Niejonowy, monomeryczny trójjodowy, rozpuszczalny w wodzie radiologiczny środek kontrastowy w stężeniu 300 mg l/ml a 20 ml, izotoniczny w stosunku do krwi oraz płynów tkankowych x 6 fiol. Niejonowy dimeryczny, niskoosmolarny środek kontrastowy o stężeniu 320 mgi/ml a 200 ml x 10 but. Ioversolum 350, środek cieniujący do stosowania donaczyniowego w rentgenodiagnostyce, wodny r-r 200 ml. Gadoversetamidu 330,9 mg/ml a 15 ml x 1 fiol. Dimeglumini gadopentetas roztw. do wstrzyk 469mg/ml x 1 fiol. a 30 ml. Niejonowy monomeryczny, niskoosmolarny środek kontrastowy o stężeniu 370 mgi/m 200 ml, roztw. do wstrzyk. 768,86 mg/ml. Gadobutrolum 1,0 mmol/ml a 15 ml; roztw. do wstrzyk. dożyl. Gadoxetic acid disodium 2,5 mmol/ 10 ml amp-strzyk.; roztw. do wstrzyk. Gadoteridolum roztw. do wstrz. doż. a 279,3/ml a 20 ml x 1 fiol. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak Części To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia 16/55

17 17/55 II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) Całkowita wielkość lub zakres: Zamówienie o szacunkowej wartości powyżej EUR podzielone na 19 zadań. Szacunkowa wartość bez VAT: ,67 PLN Informacje o opcjach Opcje: nie Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Rozpoczęcie Zakończenie Informacje o częściach zamówienia Część nr: 1 Nazwa: Leki 1 1) Krótki opis Dalteparinum natricum jm/0,2 ml x 10 amp.-strzyk. Dalteparinum natricum jm/0,3 ml x 10 amp.-strzyk. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ) Wielkość lub zakres Dalteparinum natricum jm/0,2 ml x 10 amp.-strzyk. Dalteparinum natricum jm/0,3 ml x 10 amp.-strzyk. Szacunkowa wartość bez VAT: ,00 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 2 Nazwa: Leki 2 1) Krótki opis Acetylosalicylicum acidum 75 mg x 60 tabl. dojelit. Acidum tranexaminicum inj. 500 mg/ 5 ml x 5 amp., inj. dożyl. Antazolini mesilas 0,1 g/ 2 ml x 10 amp. Bupivacaini hydrochloridum 0,5 % 10 ml x 10 amp. Chloropromazini hydrochloridum 25 mg /5 ml x 5 amp. Cinnarizinum 25 mg x 50 tabl. Clemastini fumaras 1 mg x 30 tabl. Clemastini fumaras 2 mg/ 2ml x 5 amp. Cyanocobalaminum 100 ug/1ml x 10 amp., inj. Cyanocobalaminum ug/2ml x 5 amp. Dexamethasonum 0,1 %, 5 ml zawiesina do oczu. Dopamini hydrochloridum 4 %; 200mg/5ml x 10 amp. Heparinum natrium 25 tys. j.m. 5 ml x 10 fiol.; inj. Kalii chloridum 15 % 20 ml x 10 fiol. Lidocainum hydrochloridum 2 % 2 ml x 10 amp. Lidocainum hydrochloridum 5 % 2 ml x 50 amp. Loperamidi hydrochloridum 2 mg x 30 tabl. Molsidominum 4 mg x 30 tabl. 17/55

18 18/55 Naloxoni hydrochloridum 0,4 mg/1ml x 10 amp. Papaverini hydrochloridum 40 mg/2 ml x 10 amp. Phenytoinum 0,1 x 60 tabl. Phytomenadionum 10 mg x 30 tabl.powl. Preparat złożony Rhinophenazol krople do nosa 10 ml. Preparat złożony Rhinophenazol krople do oczu; 2 x 5 ml. Propranololi hydrochloridum 10 mg x 50 tabl. Propranololi hydrochloridum 1mg/1 ml x 10 amp. Propranololi hydrochloridum 40 mg x 50 tabl. Ambroxoli hydrochloridum 30 mg x 20 tabl. Amitryptylini hydrochloridum 10 mg x 60 tabl.powl. Amitryptylini hydrochloridum 25 mg x 60 tabl.powl. Carbo medicinalis 300 mg x 20 tabl. Cetirizini dihydrochloridum 10 mg x 30 tabl. powl. Chlorquinaldonum 2 mg x 20 tabl. do ssania. Cholini salicylas krople do uszu 200 mg/g; 10 g. Doxazosinum 2 mg x 30 tabl. Doxazosinum 4 mg x 30 tabl. Hydroxyzini hydrochloridum 10 mg x 30 tabl. powl. Hydroxyzini hydrochloridum 25 mg x 30 tabl. powl. Indometacin 75 mg x 25 tabl. o przedł. uwalnianiu. Preparat złożony Gynalgin x 10 tabl.dopochw. Preparat złożony Normatens x 20 tabl. Ticlopidini hydrochloridum 0,25 x 20 tabl.powl. Thiamazolum 5 mg x 50 tabl.powl. Captoprilum 12,5 mg x 30 tabl. Captoprilum 25 mg x 40 tabl. Inhibitor pompy protonowej 40 mg; inj. x 1 fiol. Omeprazolum 20 mg x 14 kaps. dojelit. tw. Denotivirum 30mg/g; 3 g, krem. Dexamethasoni natrii phosphas 4 mg/1ml x 10 amp. Dexamethasoni natrii phosphas 8 mg/2ml x 10 amp. Fluocinoloni aceticum 0,25mg/g; 15g maść. Hydrocortisoni acetas 10mg/g; 15 g krem. Hydrocortisoni hemisuccinas 100 mg inj. dożyl.x 5 fiol + rozp. Hydrocortisonum 20 mg x 20 tabl. Lidocainum hydrochloricum 2 % żel 30 g /typu A/. Lidocainum hydrochloricum 2 % żel 30 g /typu U/. Neomycinum sulf. 0,5 % 3 g maść oczna. Pancreatinum 150 mg x 50 kaps. Piracetamum 1 g /5 ml x 12 amp. Piroxicamum 20 mg x 20 tabl.powl. Preparat złożony typu Atecortin 5 ml zawiesina; krople do oczu i uszu. Preparat złożony Lorinden A 15 g maść. Preparat złożony Lorinden C 15 g maść. 18/55

19 19/55 Preparat złożony Oxycort 3 % 10 g maść. Preparat złożony Oxycort A 3 g maść oczna. Promethazini hydrochloridum 25 mg x 20 draż. Sulfathiazolum Argentum 20mg/g 40 g krem. Acidum ascorbicum 0,2 x 50 tabl.powl. Acidum ascorbicum 0,5 /5 ml x 10 amp. Bromhexini hydrochloridum 8 mg x 40 tabl. Bromhexini hydrochloridum 4mg/ 5ml syrop 120 ml. Calcii glucolactobionas 10 % 10 ml x 10 amp. Calcii lactogluconas 1,373 g = 0,177g wapnia x 12 tabl. musujących. Calcium carbonate mg x 100 kaps. Calcium amp. 5 ml 10 % x 10amp. Dimenhydraminum 50 mg x 5 tabl. Doxepin hydrochloride 10 mg x 30 kaps. Fluconazolum 50 mg x 7 tabl. Fluconazolum 100 mg x 7 tabl. Glucosum 200mg/ml 10 ml x 10 amp. Glucosum 400mg/ml 10 ml x 50 amp. Ornitini aspartas 150 mg x 40 tabl. Piracetamum 0,4 x 60 tabl.powl. Theophyllinum roztwór do wlewu i.v 1,2mg/ml a 250 ml, but. Troxerutinum 0,3 x 50 kaps. Mięta fix x30 torebek. Normosan fix x20 torebek. Rumianek fix x30 torebek. Semen Lini 250 g całe nasiona. Szałwia fix x 30 torebek. Urosan fix x 20 torebek. Azulan, płyna 100 ml. Biostymina x 10 amp. Cardiol C 40 g, krople. Guttae stomachicae 35 g. Kelicardina 40 g. Radirex 0,5 x 10 tabl. Raphacholin C x 30 draż. Hyoscini butylbromidum 10 mg x 30 draż. Sir. Pini comp. 150 g. Sylicynar x 60 tabl.powl. Tinct. Menthae 35 g. Tussipect sir.140 g. Urosept x 60 draż. Acetylcysteinum 200mg/3g x 20 sasz. Granulat. Amiodaroni hydrochloridum 0,2 x 60 tabl.powl. Amiodaroni hydrochloridum 50 mg/ml a 3ml x 5amp. Drotaverini hydrochloridum 40 mg x 20 tabl. 19/55

20 20/55 Drotaverini hydrochloridum 40 mg / 2 ml x 5 amp. Trombina 400 j.m. 5 amp + 5 rozp. Isosoorbidi mononitras 10 mg x 60 tabl.powl. Isosorbidi mononitras 20 mg x 60 tabl.powl. Isosorbidi mononitras 60 mg x 30 tabl.powl. Palonosetron 250?g a 5 ml (w postaci chlorowodorku) x 1 fiol. Sugammadeks 200 mg / 2 ml, roztw. do wstrzyk. x 10 fiol. Phytomenadione inj., 0,01g/1 ml x 10 amp. Isosorbidi dinitras a 10 mg x 60 tabl. Ambroxoli hydrochloridum 15 mg/2ml x 10 amp. Ketoprofenum, 100mg/2ml, inj.dom.doż. x10 amp. Ketoprofenum 100 mg x 20 tabl. powl. Ketoprofenum 2,5 % żel 50 g. Ketoprofenum 50 mg x 24 kaps.twarde. Nicergoline fl. 4 mg/4 ml + rozp x 5 fiol. Diclofenac natrium 50 mg x 50 tabl.powl. dojelit. Nicergolinum 10 mg x 30 tabl.powl. Ranitidinum 150 mg x 60 tabl. Ranitidinum 50 mg2 ml x 5 amp. Ketoprofenum a 150 mg, kaps. twarde o przedł. uwalnianiu x 30 kaps. Mianserinum a 10 mg x 30 tabl. powl. Mianserinum a 30 mg x 20 tabl. powl. Povidonum lodinatum 100 mg/g; maść 20g. Dimeticone a 100 ml - aerozol na skórę (1ml. zaw. 205,6 mg dimetikonu). Valsartan a 80 mg, tabl. powl. x 28 tabl.powl. Valsartan a 160 mg, x 28 tabl.powl. Natamycin 20mg/g krem a 30 g. Natamycin globulki dopochwowe 0,1 x 3szt. Polyvinox, płyn a 100 g. Polyvinilate alcohol 14mg/ml; krople do oczu fl. (op. = 2 fl.a 5 ml). Venlafaxin ER retard a 75 mg x 28 kaps. twarde o przedł. uwalnianiu. Venlafaxin ER retard a 150 mg x 28 kaps. twarde o przedł. uwalnianiu. Topiramatum a 100 mg x 28 tabl.powl. Atorvastatin a 20 mg x 30 tabl.powl. Atorvastatin a 40 mg x 30 tabl.powl. Methocarbamol a 500 mg x 50 tabl. Benazepril a 20 mg x 28 tabl.powl. Kalii chloridum a 600 mg o przedł. uwalnianiu x 50 kaps.twarde. Thioctic acid a 600 mg, inj. 0,6 / 20 ml x 5 amp. Fluticasone aerosol wziewny 0,125 mg/dawkę x 120 dawek. Temisartan a 80 mg x 28 tabl. Thioctic acid a 600 mg x 30 tabl.powl. Ambroxol płyn, do inhalacji 75mg /ml a 100 ml; płyn do inhalacji. Atorvastatine 10 mg x 30 tabl.powl. Resonium; proszek - zawiesina a 454g. 20/55

21 21/55 Lidocainum Hydrochloridum 2 % a 20 ml x 5 fiol. Codeinum phosphorici a 10 g subst. Prep. złoż. Alumini hydroxydum 3,5 g/ 100 ml, Magnesii hydroxydum 4,0/100 mg zawiesina a 250 ml. Promethazini hydrochloridum a 10 mg x 20 szt. Heparinum natricum gel opak. zaw. 250 j.m. a 35 g preparatu. Ramiprilum a 2,5 mg x 28 kaps. twardych. Preparat złożony Lorinden C 15 g, maść. Clomipramini h/ch a 25 mg tabl. powl. x 30 tabl. Clomipramini h/ch a 75 mg tabl. o pow. uwalnianiu x 20 tabl. Maść hemostatyczna (prep. złoż.) a 30g. Titropine, proszek do inhal. (kaps. tw.) 18μg/dawkę 30 szt. + Handihaler. Clonidine hydrochloride tabl. a 0,075mg x 50. Prep. złoż., zawierający w 100 ml - 4g białka i 23,5g węglowodanów (typu Renilon). Prep. złoż., a 125g (krem typu Sudocrem). Fludrocotisone acetate tabl. a 0,1mg x 20. Torasemid tabl. a 5 mg x 30. Torasemid tabl. a 10 mg x 30. Benzydamini hydrochloridum, płyn, atomizer a 30 g. Ochronny aerozol do stosowania na skórę typu Akutol a 60 ml. Saccharomyces boulardii a 250 mg proszek do sporządz. zawiesiny do ustnej x 10 sasz. Prep. złoż. o składzie: Natrii alginas 500 mg, Kalii hydrogenocarbonas 267 mg, Calcii carbonas 160 mg (typu Gaviscon) - zawiesina a 150 ml. Bencyclane fumarate tabl. a 100 mg x 60. Lamotridine tabl. a 50 mg x 30. Magnesii oxydatum - pulvis a 250 g. Prep. złoż., 1 mg winianu egotaminy + 10 mg kofeiny, draż. x 12. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ) Wielkość lub zakres Acetylosalicylicum acidum 75 mg x 60 tabl. dojelit. Acidum tranexaminicum inj. 500 mg/ 5 ml x 5 amp., inj. dożyl. Antazolini mesilas 0,1 g/ 2 ml x 10 amp. Bupivacaini hydrochloridum 0,5 % 10 ml x 10 amp. Chloropromazini hydrochloridum 25 mg /5 ml x 5 amp. Cinnarizinum 25 mg x 50 tabl. Clemastini fumaras 1 mg x 30 tabl. Clemastini fumaras 2 mg/ 2ml x 5 amp. Cyanocobalaminum 100 ug/1ml x 10 amp., inj. Cyanocobalaminum ug/2ml x 5 amp. Dexamethasonum 0,1 %, 5 ml zawiesina do oczu. Dopamini hydrochloridum 4 %; 200mg/5ml x 10 amp. Heparinum natrium 25 tys. j.m. 5 ml x 10 fiol.; inj. Kalii chloridum 15 % 20 ml x 10 fiol. Lidocainum hydrochloridum 2 % 2 ml x 10 amp. Lidocainum hydrochloridum 5 % 2 ml x 50 amp. 21/55

22 22/55 Loperamidi hydrochloridum 2 mg x 30 tabl. Molsidominum 4 mg x 30 tabl. Naloxoni hydrochloridum 0,4 mg/1ml x 10 amp. Papaverini hydrochloridum 40 mg/2 ml x 10 amp. Phenytoinum 0,1 x 60 tabl. Phytomenadionum 10 mg x 30 tabl.powl. Preparat złożony Rhinophenazol krople do nosa 10 ml. Preparat złożony Rhinophenazol krople do oczu; 2 x 5 ml. Propranololi hydrochloridum 10 mg x 50 tabl. Propranololi hydrochloridum 1mg/1 ml x 10 amp. Propranololi hydrochloridum 40 mg x 50 tabl. Ambroxoli hydrochloridum 30 mg x 20 tabl. Amitryptylini hydrochloridum 10 mg x 60 tabl.powl. Amitryptylini hydrochloridum 25 mg x 60 tabl.powl. Carbo medicinalis 300 mg x 20 tabl. Cetirizini dihydrochloridum 10 mg x 30 tabl. powl. Chlorquinaldonum 2 mg x 20 tabl. do ssania. Cholini salicylas krople do uszu 200 mg/g; 10 g. Doxazosinum 2 mg x 30 tabl. Doxazosinum 4 mg x 30 tabl. Hydroxyzini hydrochloridum 10 mg x 30 tabl. powl. Hydroxyzini hydrochloridum 25 mg x 30 tabl. powl. Indometacin 75 mg x 25 tabl. o przedł. uwalnianiu. Preparat złożony Gynalgin x 10 tabl.dopochw. Preparat złożony Normatens x 20 tabl. Ticlopidini hydrochloridum 0,25 x 20 tabl.powl. Thiamazolum 5 mg x 50 tabl.powl. Captoprilum 12,5 mg x 30 tabl. Captoprilum 25 mg x 40 tabl. Inhibitor pompy protonowej 40 mg; inj. x 1 fiol. Omeprazolum 20 mg x 14 kaps. dojelit. tw. Denotivirum 30mg/g; 3 g, krem. Dexamethasoni natrii phosphas 4 mg/1ml x 10 amp. Dexamethasoni natrii phosphas 8 mg/2ml x 10 amp. Fluocinoloni aceticum 0,25mg/g; 15g maść. Hydrocortisoni acetas 10mg/g; 15 g krem. Hydrocortisoni hemisuccinas 100 mg inj. dożyl.x 5 fiol + rozp. Hydrocortisonum 20 mg x 20 tabl. Lidocainum hydrochloricum 2 % żel 30 g /typu A/. Lidocainum hydrochloricum 2 % żel 30 g /typu U/. Neomycinum sulf. 0,5 % 3 g maść oczna. Pancreatinum 150 mg x 50 kaps. Piracetamum 1 g /5 ml x 12 amp. Piroxicamum 20 mg x 20 tabl.powl. Preparat złożony typu Atecortin 5 ml zawiesina; krople do oczu i uszu. 22/55

23 23/55 Preparat złożony Lorinden A 15 g maść. Preparat złożony Lorinden C 15 g maść. Preparat złożony Oxycort 3 % 10 g maść. Preparat złożony Oxycort A 3 g maść oczna. Promethazini hydrochloridum 25 mg x 20 draż. Sulfathiazolum Argentum 20mg/g 40 g krem. Acidum ascorbicum 0,2 x 50 tabl.powl. Acidum ascorbicum 0,5 /5 ml x 10 amp. Bromhexini hydrochloridum 8 mg x 40 tabl. Bromhexini hydrochloridum 4mg/ 5ml syrop 120 ml. Calcii glucolactobionas 10 % 10 ml x 10 amp. Calcii lactogluconas 1,373 g = 0,177g wapnia x 12 tabl. musujących. Calcium carbonate mg x 100 kaps. Calcium amp. 5 ml 10 % x 10amp. Dimenhydraminum 50 mg x 5 tabl. Doxepin hydrochloride 10 mg x 30 kaps. Fluconazolum 50 mg x 7 tabl. Fluconazolum 100 mg x 7 tabl. Glucosum 200mg/ml 10 ml x 10 amp. Glucosum 400mg/ml 10 ml x 50 amp. Ornitini aspartas 150 mg x 40 tabl. Piracetamum 0,4 x 60 tabl.powl. Theophyllinum roztwór do wlewu i.v 1,2mg/ml a 250 ml, but. Troxerutinum 0,3 x 50 kaps. Mięta fix x30 torebek. Normosan fix x20 torebek. Rumianek fix x30 torebek. Semen Lini 250 g całe nasiona. Szałwia fix x 30 torebek. Urosan fix x 20 torebek. Azulan, płyna 100 ml. Biostymina x 10 amp. Cardiol C 40 g, krople. Guttae stomachicae 35 g. Kelicardina 40 g. Radirex 0,5 x 10 tabl. Raphacholin C x 30 draż. Hyoscini butylbromidum 10 mg x 30 draż. Sir. Pini comp. 150 g. Sylicynar x 60 tabl.powl. Tinct. Menthae 35 g. Tussipect sir.140 g. Urosept x 60 draż. Acetylcysteinum 200mg/3g x 20 sasz. Granulat. Amiodaroni hydrochloridum 0,2 x 60 tabl.powl. 23/55

24 24/55 Amiodaroni hydrochloridum 50 mg/ml a 3ml x 5amp. Drotaverini hydrochloridum 40 mg x 20 tabl. Drotaverini hydrochloridum 40 mg / 2 ml x 5 amp. Trombina 400 j.m. 5 amp + 5 rozp. Isosoorbidi mononitras 10 mg x 60 tabl.powl. Isosorbidi mononitras 20 mg x 60 tabl.powl. Isosorbidi mononitras 60 mg x 30 tabl.powl. Palonosetron 250?g a 5 ml (w postaci chlorowodorku) x 1 fiol. Sugammadeks 200 mg / 2 ml, roztw. do wstrzyk. x 10 fiol. Phytomenadione inj., 0,01g/1 ml x 10 amp. Isosorbidi dinitras a 10 mg x 60 tabl. Ambroxoli hydrochloridum 15 mg/2ml x 10 amp. Ketoprofenum, 100mg/2ml, inj.dom.doż. x10 amp. Ketoprofenum 100 mg x 20 tabl. powl. Ketoprofenum 2,5 % żel 50 g. Ketoprofenum 50 mg x 24 kaps.twarde. Nicergoline fl. 4 mg/4 ml + rozp x 5 fiol. Diclofenac natrium 50 mg x 50 tabl.powl. dojelit. Nicergolinum 10 mg x 30 tabl.powl. Ranitidinum 150 mg x 60 tabl. Ranitidinum 50 mg2 ml x 5 amp. Ketoprofenum a 150 mg, kaps. twarde o przedł. uwalnianiu x 30 kaps. Mianserinum a 10 mg x 30 tabl. powl. Mianserinum a 30 mg x 20 tabl. powl. Povidonum lodinatum 100 mg/g; maść 20g. Dimeticone a 100 ml - aerozol na skórę (1ml. zaw. 205,6 mg dimetikonu). Valsartan a 80 mg, tabl. powl. x 28 tabl.powl. Valsartan a 160 mg, x 28 tabl.powl. Natamycin 20mg/g krem a 30 g. Natamycin globulki dopochwowe 0,1 x 3szt. Polyvinox, płyn a 100 g. Polyvinilate alcohol 14mg/ml; krople do oczu fl. (op. = 2 fl.a 5 ml). Venlafaxin ER retard a 75 mg x 28 kaps. twarde o przedł. uwalnianiu. Venlafaxin ER retard a 150 mg x 28 kaps. twarde o przedł. uwalnianiu. Topiramatum a 100 mg x 28 tabl.powl. Atorvastatin a 20 mg x 30 tabl.powl. Atorvastatin a 40 mg x 30 tabl.powl. Methocarbamol a 500 mg x 50 tabl. Benazepril a 20 mg x 28 tabl.powl. Kalii chloridum a 600 mg o przedł. uwalnianiu x 50 kaps.twarde. Thioctic acid a 600 mg, inj. 0,6 / 20 ml x 5 amp. Fluticasone aerosol wziewny 0,125 mg/dawkę x 120 dawek. Temisartan a 80 mg x 28 tabl. Thioctic acid a 600 mg x 30 tabl.powl. Ambroxol płyn, do inhalacji 75mg /ml a 100 ml; płyn do inhalacji. 24/55

25 25/55 Atorvastatine 10 mg x 30 tabl.powl. Resonium; proszek - zawiesina a 454g. Lidocainum Hydrochloridum 2 % a 20 ml x 5 fiol. Codeinum phosphorici a 10 g subst. Prep. złoż. Alumini hydroxydum 3,5 g/ 100 ml, Magnesii hydroxydum 4,0/100 mg zawiesina a 250 ml. Promethazini hydrochloridum a 10 mg x 20 szt. Heparinum natricum gel opak. zaw. 250 j.m. a 35 g preparatu. Ramiprilum a 2,5 mg x 28 kaps. twardych. Preparat złożony Lorinden C 15 g, maść. Clomipramini h/ch a 25 mg tabl. powl. x 30 tabl. Clomipramini h/ch a 75 mg tabl. o pow. uwalnianiu x 20 tabl. Maść hemostatyczna (prep. złoż.) a 30g. Titropine, proszek do inhal. (kaps. tw.) 18μg/dawkę 30 szt. + Handihaler. Clonidine hydrochloride tabl. a 0,075mg x 50. Prep. złoż., zawierający w 100 ml - 4g białka i 23,5g węglowodanów (typu Renilon). Prep. złoż., a 125g (krem typu Sudocrem). Fludrocotisone acetate tabl. a 0,1mg x 20. Torasemid tabl. a 5 mg x 30. Torasemid tabl. a 10 mg x 30. Benzydamini hydrochloridum, płyn, atomizer a 30 g. Ochronny aerozol do stosowania na skórę typu Akutol a 60 ml. Saccharomyces boulardii a 250 mg proszek do sporządz. zawiesiny do ustnej x 10 sasz. Prep. złoż. o składzie: Natrii alginas 500 mg, Kalii hydrogenocarbonas 267 mg, Calcii carbonas 160 mg (typu Gaviscon) - zawiesina a 150 ml. Bencyclane fumarate tabl. a 100 mg x 60. Lamotridine tabl. a 50 mg x 30. Magnesii oxydatum - pulvis a 250 g. Prep. złoż., 1 mg winianu egotaminy + 10 mg kofeiny, draż. x 12. Szacunkowa wartość bez VAT: ,93 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 3 Nazwa: Leki 3 1) Krótki opis Atracurii besilas 50 mg / 5 ml x 5 amp.; roztwór do wstrzykiwań lub infuzji. Atracurii besilas 25 mg / 2,5 ml x 5 amp.; roztwór do wstrzykiwań lub infuzji. Bisacodylum 10 mg x 5 czopków. Clotrimazolum 0,1 x 6 tabl. dopochw. Clotrimazolum 10mg/g; krem 20 g. Diclofenac natrium 100 mg x 10 czopków. Kalii chloridum 391mg jonów potasu, tabl. o przedł. uwalnianiu x 30. Lithium carbonate 0,25 x 60 tabl. Ondansetron 16 mg x 1 czopek. Phenylbutazonum 0,25 x 5 szt czopki. Phenylbutazonum 50mg/g; maść 30 g. 25/55

26 26/55 Salbutamolum sulfas 0,1 mg / dawkę inhalac.; aerosol, zawiesina x 200 dawek. Ceftazidimum 1 g x 1 fiol. Cefuroximi axetilum 0,5 x 10 tabl. Cefuroximi natrium 0,75 x 1fiol. Nadroparine s.c j.m/0,3 ml x 10 amp- strzyk. Nadroparine s.c j.m./0,4 ml x 10 amp-strzyk. Nadroparine s.c.5700 j.m. /0,6 ml x 10 amp-strzyk. Tykarcylina a 3g + kwas kawulanowy a 200 mg proszek do przygot. roztw. do wlew. i.v. x 10 fiol. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ) Wielkość lub zakres Atracurii besilas 50 mg / 5 ml x 5 amp.; roztwór do wstrzykiwań lub infuzji. Atracurii besilas 25 mg / 2,5 ml x 5 amp.; roztwór do wstrzykiwań lub infuzji. Bisacodylum 10 mg x 5 czopków. Clotrimazolum 0,1 x 6 tabl. dopochw. Clotrimazolum 10mg/g; krem 20 g. Diclofenac natrium 100 mg x 10 czopków. Kalii chloridum 391mg jonów potasu, tabl. o przedł. uwalnianiu x 30. Lithium carbonate 0,25 x 60 tabl. Ondansetron 16 mg x 1 czopek. Phenylbutazonum 0,25 x 5 szt czopki. Phenylbutazonum 50mg/g; maść 30 g. Salbutamolum sulfas 0,1 mg / dawkę inhalac.; aerosol, zawiesina x 200 dawek. Ceftazidimum 1 g x 1 fiol. Cefuroximi axetilum 0,5 x 10 tabl. Cefuroximi natrium 0,75 x 1fiol. Nadroparine s.c j.m/0,3 ml x 10 amp- strzyk. Nadroparine s.c j.m./0,4 ml x 10 amp-strzyk. Nadroparine s.c.5700 j.m. /0,6 ml x 10 amp-strzyk. Tykarcylina a 3g + kwas kawulanowy a 200 mg proszek do przygot. roztw. do wlew. i.v. x 10 fiol. Szacunkowa wartość bez VAT: ,00 PLN 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Część nr: 4 Nazwa: Leki 4 1) Krótki opis Benzyna apteczna a 670g. Glicerinum 86 % x 1kg. Parafina ciekła x 800g. Perhydrol 30 % x 1kg. Acidum polymethyleno- m cresolosulfonicum 360 mg /ml, 50 g. Acidum folicum 15 mg x 30 tabl. Acebutoli hydrochloridum 0,2 x 30 tabl. Allopurinolum 0,1 x 50 tabl. 26/55

27 27/55 Aluminium phosphas zawiesina 250 ml. Alverini citras 60 mg x 20 kaps. Amlodipini besilas 5 mg x 30 tabl. Barium sulfuricum zawiesina 1g /ml a 200 ml. Chloramphenicolum 2 % ung opht.5 g. Codeini phosphas/ sulfoguaiacolum/0,015 +0,3/ x 10 tabl. Colecalciferolum sol.aq. 15 tys. J. /ml fl 10 ml. Dihydroalumini natrii carbonas zawiesina 250 ml. Dimeticonum 50 mg x 100 kaps. Etamsylatum 0,25 x 30 tabl. Aethylum chloratum 70g - aerozol. Fenoteroli hydrobromidum 0,1 mg / doz. aerosol a 10 ml (200 dawek a 100 mcg). Ferrosi sulfas + ac. ascorbicum/0,1+0,06/ x 50 tabl. powl. Furaginum 50 mg x 30 tabl. Glycerolum 2 g x 10 czopków. Guaifenesinum 2 % syrop 150 g. Haloperidolum 2 mg/ml a 10 ml. Haloperidolum 5 mg/ml x 10 amp. Hydroxyzini hydrochloridum syrop 1,6 mg/g a 250 ml. Insulinum isophanum humanum penfil 100 j.m/1ml a 3 ml x 5 fiol. Insulinum isophanum humanum 100 j.m/1ml a 10ml x 1 fiol. Insulinum neutralis humanum penfil 100 j.m/1ml a 3ml x 5 fiol. Insulinum neutralis humanum 100 j.m/1ml; a 10ml x 1 fiol. Insulinum neutralis humanum + insulinum isophanum humanum (30 % + 70 %) Novolet, 100 j.m/1ml; a 3ml x 5 fiol. Insulinum lisprum penfil 100 j.m/1 ml a 3 ml x 5 fiol. Insulinum aspartum penfil (50 % insuliny aspart we frakcji rozpuszczalnej + 50 % krystalizowanej z protaminą) 100 m.j./1ml a 3 ml x 5 fiol. Insulina isophanum humanum Novolek, 100 j.m/1 ml a 3 ml x 5 fiol. Ketoconazolum 0,2 x 20 tabl. Lactobacillus rhamnosus, proszek do przygotowywania zawiesiny doustnej, zawiera nie mniej niż 10 mld żywych pałeczek x 10 amp. Magnesii hydroaspartas 0,5 x 50 tabl. Menthae ol/ Parafinum liq.125 g płyn. Metformini hydrochloridum 500 mg x 60 tabl. Metformini hydrochloridum 850 mg x 60 tabl. Naproxenum 10 % żel 50 g. Neomycini sulf. aerosol 32g/55 ml. Nifuroxazidum 0,1 x 24 tabl. powl. Nitrendypinum 10 mg x 30 tabl. Oxytetracyclini hydr./ hydrocortisoni acetas aerosol 32,25g / 55 ml. Paracetamolum 0,5 x 10 czopków. Propafenonum h/ch 150 mg x 20 tabl. Perazinum 0,025 x 20 tabl. Preparat złożony typu Alantan ung 30 g. 27/55

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Kraków: Produkty farmaceutyczne 2012/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Kraków: Produkty farmaceutyczne 2012/S 1/31 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:25917-2012:text:pl:html PL-Kraków: Produkty farmaceutyczne 2012/S 17-025917 Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Produkty farmaceutyczne 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Produkty farmaceutyczne 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:30948-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Produkty farmaceutyczne 2016/S 020-030948 Centrum Onkologii Instytut im. Marii

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Produkty farmaceutyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Produkty farmaceutyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 31 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:6411-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Produkty farmaceutyczne 2016/S 006-006411 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PAKIET Nr 1

Załącznik nr 1 PAKIET Nr 1 Załącznik nr 1 PAKIET Nr 1 Produkty lecznicze znajdujące się w urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Nazwa, postać farmaceutyczna, dawka

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI Celestynów dnia, r. I TECHNIKI MEDYCZNEJ Celestynów ul. Wojska Polskiego 57

WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI Celestynów dnia, r. I TECHNIKI MEDYCZNEJ Celestynów ul. Wojska Polskiego 57 WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI Celestynów dnia, 05.04.2016 r. I TECHNIKI MEDYCZNEJ 05-430 Celestynów ul. Wojska Polskiego 57 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Adresaci według rozdzielnika

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI Celestynów dnia, r. I TECHNIKI MEDYCZNEJ Celestynów ul. Wojska Polskiego 57

WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI Celestynów dnia, r. I TECHNIKI MEDYCZNEJ Celestynów ul. Wojska Polskiego 57 WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI Celestynów dnia, 03.06.2016 r. I TECHNIKI MEDYCZNEJ 05-430 Celestynów ul. Wojska Polskiego 57 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Adresaci według rozdzielnika

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Produkty farmaceutyczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Produkty farmaceutyczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/24 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:39610-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Produkty farmaceutyczne 2015/S 024-039610 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

pieczątka Wykonawcy załącznik nr 1.1. FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY Produkty farmaceutyczne ( CPV: ) Nazwa Handlowa Producent Wartość netto

pieczątka Wykonawcy załącznik nr 1.1. FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY Produkty farmaceutyczne ( CPV: ) Nazwa Handlowa Producent Wartość netto pieczątka Wykonawcy załącznik nr 1.1. Pakiet nr 1 1 Paski Optium XIDO test pask. - 50 pasków 10 op. 2 Acetazolamidum tabl. 0,25 g 30 tabl.(3x10) 5 op. 3 Acidum tranexamicum rozt.do wstrz.doż. 0,5 g/5ml

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 18 1327 Poz. 94 94 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r. Dz.U.11.18.94 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz

Bardziej szczegółowo

NAZWA MIĘDZYNARODOWA DAWKA POSTAĆ ILOŚĆ (tabletek,szt. amp.,fiolek PAKIET 59

NAZWA MIĘDZYNARODOWA DAWKA POSTAĆ ILOŚĆ (tabletek,szt. amp.,fiolek PAKIET 59 NAZWA MIĘDZYNARODOWA DAWKA POSTAĆ ILOŚĆ (tabletek,szt. amp.,fiolek PAKIET 59 miligramów) 1 Acidum ascorbicum 100 mg /ml ampułka 5 ml 3000 2 Acidum salicylicum+flumetasonum (30+0,2mg)/g maść op. 15 g 40

Bardziej szczegółowo

PAKIET I: LEKI. Specyfikacja Asortymentowo Cenowa Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Załącznik nr pieczątka firmowa Wykonawcy

PAKIET I: LEKI. Specyfikacja Asortymentowo Cenowa Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Załącznik nr pieczątka firmowa Wykonawcy ... pieczątka firmowa Wykonawcy PAKIET I: LEKI Specyfikacja Asortymentowo Cenowa Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Lp Nazwa międzynarodowa / skład j.m. Wielkość Cena netto Vat Cena Wartość Kwota

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY. Dostawy produktów leczniczych

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY. Dostawy produktów leczniczych Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia...2016r. (pieczęć Wykonawcy) Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY ofertę przetargową składa: Dostawy produktów

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ofert wraz z punktacją do sprawy nr WOFiTM/2/2016/PN Zakup produktów leczniczych

Zestawienie ofert wraz z punktacją do sprawy nr WOFiTM/2/2016/PN Zakup produktów leczniczych Załącznik nr 1do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zestawienie ofert wraz z punktacją do sprawy nr WOFiTM/2/2016/PN Zakup produktów leczniczych Nr zad. Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY PAKIET NR I LEKI GOTOWE. Strona 1

FORMULARZ CENOWY PAKIET NR I LEKI GOTOWE. Strona 1 L.p. Asortyment - opis Nazwa handlowa Jedn. miary Ilość sztuk w opakowaniu Ilość opakowań Cena jednostkowa netto za opakowanie Wartość netto Stawka VAT Kwota VAT Wartość brutto Kol.1 Kol.2 Kol.3 Kol.4

Bardziej szczegółowo

Leki wpływające na ośrodkowy układ nerwowy (CPV neuroleptyki ) Kwota Wartość Stawka VAT. Nazwa handlowa Producent

Leki wpływające na ośrodkowy układ nerwowy (CPV neuroleptyki ) Kwota Wartość Stawka VAT. Nazwa handlowa Producent Pakiet nr 1 Załącznik Nr 1.1. do SIWZ Leki wpływające na ośrodkowy układ nerwowy (CPV 33661500-6 neuroleptyki ) 1 Cetirizini dihydrochloridum tabl.powl. 0,01 g 20 tabl. op. 30 2 Loratadinum tabl. 0,01

Bardziej szczegółowo

SPZOZ/P.N./10/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY. Dostawy produktów leczniczych.... (nazwa wykonawcy/ów)...

SPZOZ/P.N./10/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY. Dostawy produktów leczniczych.... (nazwa wykonawcy/ów)... Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia...2013r. (pieczęć Wykonawcy) Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY ofertę przetargową składa: Dostawy produktów

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Matryca Leków. Aethylum chloratum Filofarm 70 g. Aqua pro iniectione. Polpharma 5 ml 100 amp. Atropinum sulfuricum WZF

Formularz cenowy. Matryca Leków. Aethylum chloratum Filofarm 70 g. Aqua pro iniectione. Polpharma 5 ml 100 amp. Atropinum sulfuricum WZF Formularz cenowy EAZ-BG-3402/11/11 Matryca Leków LP. Nazwa handlowa Nazwa farmaceutyczna Producent jm ilość Cena jedn netto Stawka Vat % 1 0,5% Sol Ephedrinum 10 ml Lek recepturowy szt 15 2 1% Sol Ephedrinum

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Strona 1 z 6. Znak sprawy: ZP/118/2009, Załącznik Nr 3 - Formularz Ofertowy

FORMULARZ OFERTOWY. Strona 1 z 6. Znak sprawy: ZP/118/2009, Załącznik Nr 3 - Formularz Ofertowy FORMULARZ OFERTOWY L.p. Nazwa międzynarodowa produktu lub produkt równowaŝny Ilość Cena jednostkowa netto VAT Wartość netto Wartość VAT Wartość brutto Nazwa handlowa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Dextromethorphan

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Pakiet 1

Załącznik nr 2 Pakiet 1 Załącznik nr 2 Pakiet 1 Lp. Przedmiot zamówienia - LEKI Jm Ilość 1 ACENOCUMAROLUM 1mg x 60 tabl. op. 6 2 ACEBUTOLOLUM 200mg x20 tabl. op. 1 3 ACENOCUMAROLUM 4mg x 60 tabl. op. 5 4 ACETYLOCYSTEINUM 200mg

Bardziej szczegółowo

PAKIET I: LEKI. Specyfikacja Asortymentowo Cenowa Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Załącznik nr 2. ... pieczątka firmowa Wykonawcy.

PAKIET I: LEKI. Specyfikacja Asortymentowo Cenowa Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Załącznik nr 2. ... pieczątka firmowa Wykonawcy. ... pieczątka firmowa Wykonawcy PAKIET I: LEKI Specyfikacja Asortymentowo Cenowa Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. 12 m-cy netto % netto Załącznik nr 2 1 Adrenalinum hydrotartaricum 0,1% amp. 1

Bardziej szczegółowo

Ilość na okres 1 roku

Ilość na okres 1 roku Pakiet nr 4 - Leki Nadroparinum calcicum 1. 2850j.m.a.Xa/0,3ml Nadroparinum calcicum 2. 3800j.m.a.Xa/0,4ml Nadroparinum calcicum 3. 5700j.m.a.Xa/0,6ml Nadroparinum calcicum 4. 7600j.m.a.Xa/0,8ml Nadroparinum

Bardziej szczegółowo

PAKIET I: LEKI. Specyfikacja Asortymentowo Cenowa Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Załącznik nr pieczątka firmowa Wykonawcy.

PAKIET I: LEKI. Specyfikacja Asortymentowo Cenowa Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Załącznik nr pieczątka firmowa Wykonawcy. ... pieczątka firmowa Wykonawcy PAKIET I: LEKI Specyfikacja Asortymentowo Cenowa Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Cena Vat Cena Wartość Kwota VAT Wartość netto % brutto netto brutto Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Pakiet I załącznik nr 3

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Pakiet I załącznik nr 3 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Pakiet I załącznik nr 3 Nr zadania Lp. Nazwa leku, postać, dawka Jedn Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto Vat Producent Zadanie I 1 Acebutololum 200 mg x 30tbl.

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Szacunkowe zapotrzebowanie roczne na leki dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Babińskiego 25 na rok 2013.

Szacunkowe zapotrzebowanie roczne na leki dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Babińskiego 25 na rok 2013. Szacunkowe zapotrzebowanie roczne na leki mieszkańców Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Babińskiego 25 2013 Lp Nazwa leku Postać Nazwa międzynarodowa w DPS 1 tabletki Acidum acetylsalicylicum 75,00 mg X

Bardziej szczegółowo

NAZWA MIĘDZYNARODOWA DAWKA POSTAĆ ILOŚĆ

NAZWA MIĘDZYNARODOWA DAWKA POSTAĆ ILOŚĆ Załącznik nr 1 NAZWA MIĘDZYNARODOWA DAWKA POSTAĆ ILOŚĆ PAKIET I 1 Acidum ascorbicum 500 mg tabletka 3000 2 Acidum folicum 5 mg tabletka 1500 3 Aloe extractum sicc.+ boldinum (3,6-4,4mg)+ 1mg tabletka 3000

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia do postępowania: Leki dla SCR-U

Opis przedmiotu zamówienia do postępowania: Leki dla SCR-U Opis przedmiotu zamówienia do postępowania: Leki dla SCR-U Lp Nazwa międzynarodowa Nazwa wyrobu lub nazwa wyrobu równowaŝnego jm Ilość Cena jednostko wa netto Stawak VAT Wartość netto Wartość VAT Wartość

Bardziej szczegółowo

A.ZP-271-4/15 Zakopane WSZYSCY

A.ZP-271-4/15 Zakopane WSZYSCY SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHORÓB PŁUC im. dr O. SOKOŁOWSKIEGO UL. GŁADKIE 1, 34-500 ZAKOPANE tel. (18) 20 150 45, fax. (18) 20 146 32 e-mail: administracja@szpitalsokolowski.pl www.szpitalsokolowski.pl

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 Wykaz asortymentu leków zawartych w pakietach

Zał. Nr 1 Wykaz asortymentu leków zawartych w pakietach Zał. Nr 1 Wykaz asortymentu leków zawartych w pakietach Uwagi ogólne: - przy wypełnianiu tabeli w pozycjach w których wpisane są nazwy międzynarodowe należy wpisać nazwy własne i producenta oferowanych

Bardziej szczegółowo

SPZOZ/P.N./08/2015 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY. Dostawy produktów leczniczych.... (nazwa wykonawcy/ów)...

SPZOZ/P.N./08/2015 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY. Dostawy produktów leczniczych.... (nazwa wykonawcy/ów)... Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia...2015r. (pieczęć Wykonawcy) Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY ofertę przetargową składa: Dostawy produktów

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 - leki. ARKUSZ CENOWY - załącznik nr 1a do SIWZ. Wartość netto. Podatek Vat. Wartość brutto. Cena jednostkowa brutto

Pakiet nr 1 - leki. ARKUSZ CENOWY - załącznik nr 1a do SIWZ. Wartość netto. Podatek Vat. Wartość brutto. Cena jednostkowa brutto ARKUSZ CENOWY - załącznik nr 1a do SIWZ Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość netto Podatek Vat Wartość brutto Pakiet nr 1 - leki 1 ACENOCUMAROLUM 1mg x 60 tabl. op. 8 2 ACEBUTOLOLUM

Bardziej szczegółowo

PAKIET I - LEKI Postępowanie nr 13/PN/ załącznik nr 1 do SIWZ Cena Nazwa handlowa oferowanego Wartość Stawka

PAKIET I - LEKI Postępowanie nr 13/PN/ załącznik nr 1 do SIWZ Cena Nazwa handlowa oferowanego Wartość Stawka Lp PAKIET I - LEKI Nazwa międzynarodowa/ nazwa produktu Nazwa handlowa oferowanego produktu j.m. Ilość Cena jedn. Netto Wartość netto 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Aloe capensis + Frangulae cortex extractum

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr 9/PN/ załącznik nr 1 do SIWZ PAKIET I - LEKI. Nazwa handlowa oferowanego produktu. Wartość netto.

Postępowanie nr 9/PN/ załącznik nr 1 do SIWZ PAKIET I - LEKI. Nazwa handlowa oferowanego produktu. Wartość netto. PAKIET I - LEKI Postępowanie nr 9/PN/2015 - załącznik nr 1 do SIWZ Lp Nazwa międzynarodowa/ nazwa produktu Nazwa handlowa oferowanego produktu j.m. Ilość Cena jedn.netto 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Aloe

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Podsekretarz Stanu Cezary Rzemek

Sz. P. Podsekretarz Stanu Cezary Rzemek Nasz znak: SIAKat-0006-2010 Katowice 2010-01-16 Sz. P. Podsekretarz Stanu Cezary Rzemek Dotyczy pisma z 2010-01-13 MZ-MD-634-255-16/JK/10 mi. w sprawie handlu szczepionkami w przychodniach i gabinetach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY załącznik nr 3 do SIWZ Lp. Nazwa leku, postać, dawka Jedn Ilość 1 Abroxolum 15mg/5ml syrop x 1but. op 80 2 Abroxolum 30mg/5ml syrop x 1but. op 40 3 Abroxolum 30mg x 20tbl.

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 Produkty lecznicze znajdujące się w urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Pakiet nr 1 Produkty lecznicze znajdujące się w urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Produkty lecznicze znajdujące się w urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Lp. Nazwa, postać farmaceutyczna, dawka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zakup i sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych. Sygnatura przetargu: ZP 3311/35/2017. Przedmiot: Nazwa Oferenta:

FORMULARZ OFERTY. Zakup i sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych. Sygnatura przetargu: ZP 3311/35/2017. Przedmiot: Nazwa Oferenta: FORMULARZ OFERTY Sygnatura przetargu: ZP 3311/35/2017 Przedmiot: Zakup i sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych Nazwa Oferenta: ulica: nr domu: nr lokalu: kod: miejscowość: Powiat: Województwo:

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC Warszawa, ul. Płocka 26 Tel Fax KRS: NIP: REGON:

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC Warszawa, ul. Płocka 26 Tel Fax KRS: NIP: REGON: INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26 Tel. +48224312312 Fax. +48224312421 KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490 Przetarg znak: 49/dpl/15 22/10/2015 S205 Państwa członkowskie

Bardziej szczegółowo

ZP-21/2016 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę produktów leczniczych

ZP-21/2016 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę produktów leczniczych Szpital Bielański w Warszawie Źródło: http://www.bielanski.bip-e.pl/sbw/zamowienia-publiczne/6114,zp-212016-ogloszenie-o-przetargu-nieograniczonym-na-dosta we-produktow-leczniczyc.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.powiat.wielun.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.powiat.wielun. 1 z 6 2013-11-25 10:35 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.powiat.wielun.pl Wieluń: Zakup z dostawą produktów farmaceutycznych,

Bardziej szczegółowo

w Lublinie ul. Abramowicka 2 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w Lublinie ul. Abramowicka 2 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA !" w Lublinie ul. Abramowicka 2 SzNSPZOZ.N-ZP-372-46/06 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO #$%& '()$(* #+, PO#-.+, 211 000 EURO /!!"- www.snzoz.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Jastrzębie-Zdrój: Dostawa leków, ZP 19/2008 Numer ogłoszenia: 76103-2008; data zamieszczenia: 14.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Jastrzębie-Zdrój: Dostawa leków, ZP 19/2008 Numer ogłoszenia: 76103-2008; data zamieszczenia: 14.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 6 Jastrzębie-Zdrój: Dostawa leków, ZP 19/2008 Numer ogłoszenia: 76103-2008; data zamieszczenia: 14.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1. 1 pieczątka Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY... Leki - Varia (CPV )

... Załącznik nr 1. 1 pieczątka Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY... Leki - Varia (CPV ) ... Załącznik nr 1. 1 pieczątka Wykonawcy Pakiet nr 1 FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY... miejscowość i data Leki - Varia (CPV 33690000-3) Wielkość Cena Cena Wartość Podatek Wartość Producent Nazwa Postać Dawka

Bardziej szczegółowo

Polska-Morąg: Produkty farmaceutyczne 2015/S 238-432023. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Morąg: Produkty farmaceutyczne 2015/S 238-432023. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 33 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432023-2015:text:pl:html Polska-Morąg: Produkty farmaceutyczne 2015/S 238-432023 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr pieczątka firmowa oferenta Specyfikacja Asortymentowo Cenowa NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Załącznik nr pieczątka firmowa oferenta Specyfikacja Asortymentowo Cenowa NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ... pieczątka firmowa oferenta Specyfikacja Asortymentowo Cenowa NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Załącznik nr 2 Lp Nazwa leku Nazwa międzynarodowa / skład j.m. Wielkość Cena netto Vat Cena

Bardziej szczegółowo

Nazwa handlowa, postać, dawka, ilość w opakowaniu, Producent, Kod EAN. 15 Berodual płyn do inhalacji znebulizatora a 20ml Op. 5

Nazwa handlowa, postać, dawka, ilość w opakowaniu, Producent, Kod EAN. 15 Berodual płyn do inhalacji znebulizatora a 20ml Op. 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia / formularz specyfikacji cenowej Część nr 1 Produkty lecznicze różne Lp. Nazwa preparatu, postać, dawka j.m. Ilość Nazwa handlowa, postać, dawka, ilość

Bardziej szczegółowo

PAKIET I: LEKI. Załącznik nr pieczątka firmowa Wykonawcy Specyfikacja Asortymentowo Cenowa NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

PAKIET I: LEKI. Załącznik nr pieczątka firmowa Wykonawcy Specyfikacja Asortymentowo Cenowa NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ... pieczątka firmowa Wykonawcy Specyfikacja Asortymentowo Cenowa NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Załącznik nr 2 PAKIET I: LEKI Lp Nazwa leku Nazwa międzynarodowa / j.m. Wielkość Cena netto

Bardziej szczegółowo

Butelka 500 ml 28. 2 Clinimix N9G15E worek dwukomorowy 1500 ml 70. Flakon 100ml 168. 4 Plasmalyte worek 500 ml 1450

Butelka 500 ml 28. 2 Clinimix N9G15E worek dwukomorowy 1500 ml 70. Flakon 100ml 168. 4 Plasmalyte worek 500 ml 1450 Pakiet preparatu Jednostka wielkość opakowania ilość Roztwór 0% aminokwasów z elektrolit. Aminomel E 0% Butelka 00 8 Clinimix N9GE worek dwukomorowy 00 0 0% emulsja tłuszczowa Clinoleic 0% Flakon 00 8

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ FORMULARZ CENOWY Załącznik Nr 2 do SIWZ Pakiet Nr 1H Linkozaminy Linkomycin. Dawka Jedn. Ilość w Ilość w Cena netto Cena brutto Lp. Nazwa międzynarodowa Postać Ilość opak. Wartość netto Wartość brutto

Bardziej szczegółowo

Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża 31-116 Kraków, ul. Studencka 19, tel.(12) 422-91-15, fax (12) 422-90-79 SPECYFIKACJA

Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża 31-116 Kraków, ul. Studencka 19, tel.(12) 422-91-15, fax (12) 422-90-79 SPECYFIKACJA 9/PZP/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 130 000 Euro Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 101/MW/

Nr sprawy 101/MW/ Nr sprawy 101/MW/2013 12 Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET NR 1 produkty lecznicze (częściowa realizacja pakietu) 1. ADENOSINE inj. 0,006 G/2 ML [x6 fiol.] op. 70 2. AETHYLUM CHLORATUM

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/185/2011. Strona 1 z 6. Opis przedmiotu zamówienia do postępowania: Leki dla ŚCR-U. jednostk owa

Znak sprawy: ZP/185/2011. Strona 1 z 6. Opis przedmiotu zamówienia do postępowania: Leki dla ŚCR-U. jednostk owa Opis przedmiotu zamówienia do postępowania: Leki dla ŚCR-U Lp Nazwa międzynarodowa Nazwa wyrobu lub nazwa wyrobu równowaŝnego jm Ilość Cena jednostk owa netto Stawak VAT Wartość netto Wartość VAT Wartość

Bardziej szczegółowo

Krotoszyn: DOSTAWA LEKÓW DLA SPZOZ KROTOSZYN III. Numer ogłoszenia: 298536-2011; data zamieszczenia: 21.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Krotoszyn: DOSTAWA LEKÓW DLA SPZOZ KROTOSZYN III. Numer ogłoszenia: 298536-2011; data zamieszczenia: 21.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Krotoszyn: DOSTAWA LEKÓW DLA SPZOZ KROTOSZYN III. Numer ogłoszenia: 298536-2011; data zamieszczenia: 21.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.powiat.wielun.pl Wieluń: Zakup z dostawą do Apteki leków na potrzeby SPZOZ w Wieluniu.SPZOZ

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Specyfikacji. ( Pieczęć Wykonawcy) Formularz asortymentowo - cenowy

Załącznik nr 2 do Specyfikacji. ( Pieczęć Wykonawcy) Formularz asortymentowo - cenowy ( Pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 2 do Specyfikacji Formularz asortymentowo - cenowy 1 2 3 4 5 6 cena Lp. Artykuł, opis J.m. ilość jedn.netto % VAT podatku netto j.m. VAT brutto nazwa handlowa/ producent*

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1. 1 pieczątka Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY... Leki - Varia (CPV )

... Załącznik nr 1. 1 pieczątka Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY... Leki - Varia (CPV ) ... Załącznik nr 1. 1 Pakiet nr 1 Leki - Varia (CPV 33690000-3) 1 Lidocainum amp 1% 20 ml 5 amp 2 2 Amitryptylinum draŝ 10 mg 60 draŝ 1 3 Chlorpromazinum amp 50 mg/2 ml 10 amp 6 4 Chlorpromazinum krople

Bardziej szczegółowo

Formilarz ofertowy: Znak sprawy: ZP/198/2013. Załącznik Nr 4 - Formularz ofertowy. Strona 1 z 10. Cena jednostkowa. Stawak VAT.

Formilarz ofertowy: Znak sprawy: ZP/198/2013. Załącznik Nr 4 - Formularz ofertowy. Strona 1 z 10. Cena jednostkowa. Stawak VAT. Formilarz ofertowy: Lp Nazwa międzynarodowa Nazwa wyrobu lub nazwa wyrobu równowaŝnego jm Ilość Cena jednostkowa netto Stawak VAT Wartość netto Wartość VAT Wartość brutt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Tioxolone

Bardziej szczegółowo

Ilość opakowa ń VAT Cena j. netto Wartość netto Cena j. brutto Wartość brutto Uwagi

Ilość opakowa ń VAT Cena j. netto Wartość netto Cena j. brutto Wartość brutto Uwagi Załącznik 2 A Zadanie 1 Leki różne OION FORMULARZ CENOWY Lp. Nazwa międzynarodowa Postać Dawka Opakowanie Nazwa handlowa Producent Jm Ilość opakowa ń VAT Cena j. netto Wartość netto Cena j. brutto Wartość

Bardziej szczegółowo

Pismo dot. : nr spr. 32/2012/1 Otwock, dnia r. Dot.: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Pismo dot. : nr spr. 32/2012/1 Otwock, dnia r. Dot.: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Batorego 44 tel.(0-22)778-26-00 ; dyr. naczelny (0-22)778-26-10 fax. (0-22) 779-36-02; e-mail:szpital@szpital-otwock.med.pl NIP

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-3 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia - Część I - Leki i płyny infuzyjne

Przedmiot zamówienia - Część I - Leki i płyny infuzyjne ... pieczęć Wykonawcy Nr sprawy: NOZ 08/ 11 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - Część I - Leki i płyny infuzyjne Załącznik nr 2 Lp. cena jedn. Nazwa międzynarodowa, postać, dawka j.m. ilość

Bardziej szczegółowo

WADIA. Betamethasoni dipropionas + Betamethasoni natrii phosphas 6,43+2,63 mg/ml x 5 amp.a 1 ml

WADIA. Betamethasoni dipropionas + Betamethasoni natrii phosphas 6,43+2,63 mg/ml x 5 amp.a 1 ml Pakiet I załącznik 6 Nr zadania Lp. Nazwa leku, postać, dawka Jedn Ilość Zadanie I WADIA kwota wadium 1 Acebutololum 200 mg x 30tbl. powl. op 5 0,65 zł 2 Acenocoumarolum 4mg x 60tbl. op 50 6,40 zł 3 Aciclovirum

Bardziej szczegółowo

W przypadku nie wypełnienia kolumny nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie nazwa nazwa towaru

W przypadku nie wypełnienia kolumny nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie nazwa nazwa towaru Zał. nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/22/2015 FORMULARZ CENOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UWAGA: W przypadku nie wypełnienia kolumny nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu Dziennika Urzęwego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

NAZWA MIĘDZYNARODOWA DAWKA POSTAĆ ILOŚĆ (tabletek,amp. fiol.,op.) PAKIET 1

NAZWA MIĘDZYNARODOWA DAWKA POSTAĆ ILOŚĆ (tabletek,amp. fiol.,op.) PAKIET 1 NAZWA MIĘDZYNARODOWA DAWKA POSTAĆ ILOŚĆ (tabletek,amp. fiol.,op.) PAKIET 1 1 Midazolamum 5 mg inj. 3000 2 Midazolamum 15 mg inj. 1000 3 Midazolamum 50 mg inj. 7500 PAKIET 2 1 Amisulpridum 200 mg tabletka

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Produkty farmaceutyczne 2015/S 023-037539. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Produkty farmaceutyczne 2015/S 023-037539. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/44 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37539-2015:text:pl:html Polska-Katowice: Produkty farmaceutyczne 2015/S 023-037539 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO ILOŚCIOWO - CENOWY Produkty farmaceutyczne

FORMULARZ ASORTYMENTOWO ILOŚCIOWO - CENOWY Produkty farmaceutyczne SPZOZ/2/APT/10 Załącznik nr 2A Pakiet nr 1 FORMULARZ ASORTYMENTOWO ILOŚCIOWO - CENOWY Produkty farmaceutyczne L.p. Nazwa międzynarodowa oraz postać, dawka, J.m Ilość Cena jedn. Wartość Wartość brutto Nazwa

Bardziej szczegółowo

Cena Szacunkowa. Wartość VAT. Wartość Lp. Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa jedn. ilość netto. Wartość brutto. netto SPECYFIKACJA CENOWA

Cena Szacunkowa. Wartość VAT. Wartość Lp. Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa jedn. ilość netto. Wartość brutto. netto SPECYFIKACJA CENOWA SPECYFIKACJA CENOWA PAKIET I PRODUKTY LECZNICZE Cena Szacunkowa Lp. Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa jedn. % VAT ilość 1 Dextromethorphan hydrodromide ACODIN tabl 15mg*30 15 2 Epinephrine h/chlor. ADRENALINI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 154 ENOTICES_piotr1b 02/06/2011- ID:2011-077327 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1.1 pieczątka Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

... Załącznik nr 1.1 pieczątka Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY ... Załącznik nr 1.1 Pakiet nr 1 Leki róŝne (CPV 2449000-5) Nazwa Handlowa 1 Anatoksyna p/tęŝcowa ampułki 40 j.m/ 0,5 ml 5 amp 55 2 Azathiprine tabl 50 mg 50 tabl 7 3 Acidum tranexamicum tabl 500 mg 20

Bardziej szczegółowo

RAZEM ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ. FORMULARZ Asortymentowo Cenowy. Strona 1. Wartość Pakietu netto Wartość Pakietu brutto ( PLN )

RAZEM ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ. FORMULARZ Asortymentowo Cenowy. Strona 1. Wartość Pakietu netto Wartość Pakietu brutto ( PLN ) RAZEM ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ FORMULARZ Asortymentowo Cenowy Pakietu netto Pakietu brutto L.p. Numer Pakietu ( PLN ) ( PLN ) Uwagi 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15

Bardziej szczegółowo

Polska-Mysłowice: Produkty farmaceutyczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Mysłowice: Produkty farmaceutyczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/157 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:30166-2015:text:pl:html Polska-Mysłowice: Produkty farmaceutyczne 2015/S 019-030166 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 9/P- MCM/14 MOŚCICKIE CENTRUM MEDYCZNE W TARNOWIE SP.Z O.O. 33-101 TARNÓW, UL. KWIATKOWSKIEGO 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała 2014/S 186-327546. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Wrocław: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała 2014/S 186-327546. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327546-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała 2014/S 186-327546

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Nazwa Postać Jednostka Potrzebna Cena Proc. Cena Wartość Uwagi

L.p. Nazwa Nazwa Postać Jednostka Potrzebna Cena Proc. Cena Wartość Uwagi ... ( pieczątka firmowa Wykonawcy ) Załącznik Nr a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP/ 07 / 203..., dnia...203 r. ( miejscowość ) międzynarodowa handlowa i dawka miary ilość opak.netto VAT

Bardziej szczegółowo

PL-Krotoszyn: Produkty farmaceutyczne 2008/S 230-305847 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Krotoszyn: Produkty farmaceutyczne 2008/S 230-305847 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy 1/19 PL-Krotoszyn: Produkty farmaceutyczne 2008/S 230-305847 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych Numer sprawy: 16/ZP/2013

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych Numer sprawy: 16/ZP/2013 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Proszowice, dnia 11.04.2013 r. ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Pakiety Strona 1

Pakiety Strona 1 pieczątka Wykonawcy załącznik nr 1.1. do SIWZ Pakiet nr 1 FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY... miejscowość i data Leki - narkotyki (CPV 33661200-3) Lp Ilość Cena Cena Nazwa międzynarodowa Postać Dawka Opakowanie

Bardziej szczegółowo

Jastrzębie-Zdrój: Dostawa leków, ZP 33/2008 Numer ogłoszenia: 87587-2008; data zamieszczenia: 28.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Jastrzębie-Zdrój: Dostawa leków, ZP 33/2008 Numer ogłoszenia: 87587-2008; data zamieszczenia: 28.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 6 Jastrzębie-Zdrój: Dostawa leków, ZP 33/2008 Numer ogłoszenia: 87587-2008; data zamieszczenia: 28.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7. Statystyki leków, wyrobów medycznych i procedur w zabiegach usunięcia zaćmy

Załącznik Nr 7. Statystyki leków, wyrobów medycznych i procedur w zabiegach usunięcia zaćmy Załącznik Nr 7. Statystyki leków, wyrobów medycznych i procedur w zabiegach usunięcia zaćmy Tabela 1. Leki sprawozdawane w Kartach Kosztowych podczas hospitalizacji grupa B18 Grupa leków Udział % wystąpienia

Bardziej szczegółowo

J. m. Ilość. Cena jedn. netto

J. m. Ilość. Cena jedn. netto Pakiet nr 1 Leki - ANTYBIOTYKI I CHEMIOTERAPEUTYKI J. m. Ilość Cena jedn. A x B = C % Kwota Vat sumę C handlowa + E = F Producent Lp. Przedmiot zamówienia A B C D E F G 1 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum

Bardziej szczegółowo

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert - ZP21

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert - ZP21 Pakiet nr 1- Antybiotyki i chemioterapeutyki 19 FARMACOL S.A. UL. Rzepakowa 2 40-541 Katowice 112 222,51 zł 100,00 1 112 905,68 zł 99,39 2 113 359,06 zł 99,00 3 Pakiet nr 2 poz. 1 - Ampicillinum inj.1

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nzozpcz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nzozpcz.pl Page 1 of 22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nzozpcz.pl Poddębice: Dostawy produktów farmaceutycznych dla Poddębickiego Centrum

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy (RZP-V/1/24/11) Pakiet nr 16 Leki Wartość. Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F. netto

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy (RZP-V/1/24/11) Pakiet nr 16 Leki Wartość. Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F. netto Załącznik nr 2 - Formularz cenowy (RZP-V/1/24/11) Pakiet nr 16 Leki Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F Lp. Przedmiot zamówienia J. m. Ilość Cena jedn. netto

Bardziej szczegółowo

Liczba opakowań zł. Razem pakiet nr 16

Liczba opakowań zł. Razem pakiet nr 16 Pakiet nr 16 Leki psychotropowe 4. Clonazepamum 1mg/ml roztwór do wstrzykiwań a' 1 ml x 10 amp. Diazepamum 2mg/ml a' 2,5ml mikrowlewy doodbytn. x 5 wlewek Diazepamum 5mg/ml a' 2ml roztwór do wstrzykiwań,

Bardziej szczegółowo

I. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZMIANY TREŚCI SIWZ

I. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZMIANY TREŚCI SIWZ RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo cenowy

Formularz asortymentowo cenowy Formularz asortymentowo cenowy Załącznik nr 4 do SIWZ Nr: SPSW/NZ-2268/39//PN/2009 PAKIET I Lp Przedmiot zamówienia J.m. Ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto Producent X

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNE DOSTAWY LEKÓW DO APTEKI SZPITALNEJ

SUKCESYWNE DOSTAWY LEKÓW DO APTEKI SZPITALNEJ Tarnowskie Góry: SUKCESYWNE DOSTAWY LEKÓW DO APTEKI SZPITALNEJ Numer ogłoszenia: 277348-2015; data zamieszczenia: 19.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Produkty farmaceutyczne 2013/S 027-041787. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Katowice: Produkty farmaceutyczne 2013/S 027-041787. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/34 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:41787-2013:text:pl:html PL-Katowice: Produkty farmaceutyczne 2013/S 027-041787 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowo-cenowy

Opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 1 do Umowy) 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowo-cenowy 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków i materiałów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

FORMULARZ CENOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ FORMULARZ CENOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ma zawierać: koszt przedmiotu oferty, tzn. wartość zakupionych leków, wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-03/15 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy

AE/ZP-27-03/15 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy AE/ZP-27-03/15 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy Cena brutto zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość brutto poszczególnych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY PAKIET I - LEKI INTERNISTYCZNE. Strona 1 z 28. Cena całkowita netto (kolumna 6 lub 9x10) Oferowana Ilość. Stawka podatku VAT (w%)

FORMULARZ CENOWY PAKIET I - LEKI INTERNISTYCZNE. Strona 1 z 28. Cena całkowita netto (kolumna 6 lub 9x10) Oferowana Ilość. Stawka podatku VAT (w%) Postępowania znak: ZP/2500/05/2011 Załącznik nr 1a do SIWZ FORMULARZ CENOWY PAKIET I - LEKI INTERNISTYCZNE Lp. Wielkość Nazwa leku Postać Dawka Ilość opakowania Nazwa ofer. Leku/ Producenta Oferowana Ilość

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Załącznik nr 1 do SIWZ, nr sprawy PN 90/16/TM [pieczątka firmowa] OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY (zap.of 94/2016) ZAŁĄCZNIK NR 1. Cena jednostkowa brutto (zł.) Wartość brutto (zł.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY (zap.of 94/2016) ZAŁĄCZNIK NR 1. Cena jednostkowa brutto (zł.) Wartość brutto (zł. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY (zap.of 94/2016) ZAŁĄCZNIK NR 1 L.p. Opis J.m. Ilość 1 2 3 Ketoprofenum 50 mg, tabletki, 1 op. 30 tabl. Diclofenacum natricum + Lidocaini hydrochloridum,

Bardziej szczegółowo