Spis treści. Wprowadzenie Rozdział 1. Przepisy ogólne... 4

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Wprowadzenie Rozdział 1. Przepisy ogólne... 4"

Transkrypt

1 Spis treści Wprowadzenie... 3 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 4 Komornik sądowy funkcjonariuszem publicznym...4 Kompetencje komornika Nadzór prezesa sądu rejonowego Wykonywanie czynności na własny rachunek Pieczęć urzędowa komornika sądowego Kancelaria komornicza Skargi do organów samorządu komorniczego Rewir komorniczy Prawo wyboru komornika prowadzenie czynności poza rewirem koszty Wyłączenie komornika Rozdział 2. Powoływanie i odwoływanie komorników Wymogi stawiane kandydatowi na komornika Powoływanie komornika Treść wniosku o powołanie Informacja z Krajowego Rejestru Karnego Zgłoszenie o utworzeniu lub objęciu kancelarii Ubieganie się o powołanie na stanowisko komornika Ślubowanie komornika sądowego Zawieszanie komornika w czynnościach Odwoływanie komornika Przenoszenie komornika Ponowne powołanie na stanowisko komornika

2 Rozdział 3. Obowiązki i prawa komorników Obowiązki komornika Badanie stanu zdrowia komornika Tytuł urzędowy komornika Identyfikator Weryfikacja podpisu elektronicznego Dni i godziny przyjęć interesantów przez komornika Czas wykonywania czynności przez komornika Obowiązek zachowania tajemnicy Dodatkowe zajęcie lub zatrudnienie komornika Termin przekazania wyegzekwowanych należności Obowiązek naprawienia szkody Obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Kontrola obowiązku ubezpieczenia Obowiązek opłacania składki Zastępca komornika Wyznaczanie zastępcy komornika Zastępca komornika wyznaczony w razie śmierci lub odwołania komornika likwidacja kancelarii Rozwiązywanie umowy o pracę przez zastępcę komornika Stosowanie do komornika niektórych przepisów Rozdział 4. Aplikanci i asesorzy komorniczy Wymagania od kandydata na aplikanta Komisje do przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego Zespół do przygotowania pytań na egzaminy Egzamin konkursowy Ogłoszenie o egzaminie konkursowym Opłata za udział w egzaminie Wyłączanie członka komisji egzaminacyjnej Przebieg egzaminu konkursowego Rozwiązywanie testów

3 Ustalanie wyników egzaminu konkursowego Wpis na listę aplikantów komorniczych Obowiązki aplikanta Opłaty za aplikację Czas trwania aplikacji Zawieszenie aplikanta w czynnościach Skreślanie z listy aplikantów Egzamin komorniczy Ogłoszenie o egzaminie komorniczym Opłata egzaminacyjna Część pisemna egzaminu komorniczego Ocena części pisemnej egzaminu komorniczego Część ustna egzaminu komorniczego Protokół z przebiegu egzaminu komorniczego Ustalanie wyników egzaminu komorniczego Rozporządzenie wykonawcze Ministra Sprawiedliwości Wymagania od kandydata na asesora powoływanie asesora zatrudnianie asesora Zawieszanie asesora komorniczego w czynnościach Odwoływanie asesora Ponowne powołanie na stanowisko asesora komorniczego Badanie stanu zdrowia asesora Uprawnienia asesora komorniczego Rozdział 5. Koszty działalności egzekucyjnej komornika i zasady prowadzenia kancelarii Koszty działalności egzekucyjnej komornika Przeznaczenie opłat egzekucyjnych Zatrudnianie pracowników i innych osób Zwolnienie od egzekucji wyposażenia kancelarii Tworzenie akt Przechowywanie akt

4 Rozdział 6. Wydatki w toku egzekucji Zwrot wydatków gotówkowych Zaliczka na wydatki Termin czynności i rozliczenia zaliczki Pierwszeństwo zwrotu oraz zwrot wydatków w bezskutecznej egzekucji Rozdział 7. Opłaty egzekucyjne Opłaty egzekucyjne Opłata za dokonanie zabezpieczenia Termin podejmowania czynności Wartość świadczenia lub roszczenia Wartość egzekwowanego świadczenia w egzekucji świadczeń powtarzających się Opłata stosunkowa Rys historyczny kształtowania się opłaty egzekucyjnej w egzekucji świadczeń pieniężnych Uwagi ogólne o opłatach egzekucyjnych w egzekucji świadczeń pieniężnych Pobieranie i ściąganie opłaty egzekucyjnej oraz jej wysokość Opłata egzekucyjna w egzekucji świadczeń pieniężnych, a umorzenie egzekucji Wysokość opłaty egzekucyjnej, a przyczyny umorzenia postępowania egzekucyjnego w egzekucji świadczeń pieniężnych Pobieranie opłaty egzekucyjnej w razie umorzenia postępowania Opłaty egzekucyjne a niecelowe wszczęcie postępowania egzekucyjnego Obniżanie opłaty egzekucyjnej Opłata stała Opłata za odebranie rzeczy

5 Opłata za wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i opróżnienie lokalu Opłata za dokonanie spisu inwentarza lub inny spis majątku Opłata przy zleceniu poszukiwania majątku Opłata za wprowadzenie wierzyciela w posiadanie Opłata za opieczętowanie lub zdjęcie pieczęci Opłata za inną egzekucję Opłata za czynności z udziałem Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Opłata za udział w usunięciu oporu dłużnika wykonanie nakazu w sprawie osadzenia dłużnika w zakładzie karnym Opłaty za czynności niebędące czynnościami egzekucyjnymi Rozdział 8. Dochód komorników Wysokość dochodu zastępcy komornika Rozdział 9. Nadzór nad komornikami Nadzór zwierzchni Ministra Sprawiedliwości Nadzór Krajowej Rady Komorniczej Sprawozdanie roczne komornika Przekazywanie dokumentów, uchwał i protokołów Uchylanie uchwały samorządu komorniczego Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie biurowości i ewidencji operacji finansowych Stałe szkolenie komorników Rozdział 10. Odpowiedzialność dyscyplinarna Czyny i zaniechania powodujące odpowiedzialność dyscyplinarną komornika Kary dyscyplinarne Odpowiedzialność dyscyplinarna aplikantów i asesorów komorniczych

6 Przedawnienie Organy uprawnione do złożenia wniosku dyscyplinarnego Właściwość komisji dyscyplinarnej i sądu Powoływanie komisji dyscyplinarnej Odwoływanie członka komisji dyscyplinarnej Niezawisłość w orzekaniu Skład orzekający komisji dyscyplinarnej Przewodniczący komisji dyscyplinarnej Postępowanie przed komisją dyscyplinarną strony postępowania Prawo do obrony Szybkość postępowania Niestawiennictwo stron Protokolant Przyznanie obwinionego Wymiar kary Uzasadnianie orzeczenia Doręczanie orzeczenia Wykonywanie orzeczeń dyscyplinarnych Koszty postępowania Zawieszanie komornika w czynnościach Rozdział 11. Samorząd komorniczy Samorząd komorniczy i jego organy Krajowy Zjazd Komorników Zwyczajny i Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Komorników Uchwały Krajowego Zjazdu Komorników Krajowa Rada Komornicza Prezes Krajowej Rady Komorniczej wykonywanie uchwał oświadczenia woli Uprawnienia Krajowej Rady Komorniczej Izba komornicza Organy izby komorniczej Walne zgromadzenie komorników izby komorniczej

7 Kompetencje walnego zgromadzenia komorników izby komorniczej Uchwały walnego zgromadzenia komorników izby komorniczej Rada izby komorniczej skład Rada izby komorniczej reprezentacja składanie oświadczeń woli Uprawnienia rady izby komorniczej Podejmowanie uchwał Rozdział 12. Zmiany w przepisach obowiązujących Rozdział 13. Przepisy przejściowe i końcowe Status komorników zatrudnionych do 30 listopada 1997 r Egzaminowani praktykanci komorniczy Praktykanci komorniczy Obowiązek uzupełnienia kwalifikacji Nabywanie majątku stanowiącego środki trwałe kancelarii cena Rozliczanie spraw wszczętych przed 30 listopada 1997 r Fundusz rezerwowy nadwyżki ryczałtu kancelaryjnego Pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Komorniczej Wejście w życie ustawy Przepis przejściowy ustawy z dnia 18 września 2001 r Przepis przejściowy ustawy z dnia 24 września 2004 r Przepisy końcowe i przejściowe ustawy z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 r. Nr 112, poz. 769) Przepisy przejściowe ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2010 r. Nr 40, poz. 228)

8 Przepisy przejściowe ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 28 lipca 2014 r., poz. 993) Przepisy przejściowe ustawy z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z dnia 3 grudnia 2014 r., poz. 1710) Wyroki Trybunału Konstytucyjnego dotyczące ustawy o komornikach sądowych i egzekucji Wykaz ważnych skrótów Literatura

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa....................................... Wykaz skrótów.................................... Wykaz literatury................................... XI XIII XVII Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji

Bardziej szczegółowo

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Komentarz

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Komentarz I Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Komentarz 1 2 I I Radosław Mariusz Bieżuński Skwarło Paweł Bieżuński Ustawa o opłacie Ustawa skarbowej Komentarz o komornikach sądowych i egzekucji Komentarz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z dnia 16 marca 2010 r. Nr.40 poz.

USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z dnia 16 marca 2010 r. Nr.40 poz. USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z dnia 16 marca 2010 r. Nr.40 poz. 228 ) Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych

Bardziej szczegółowo

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 751)

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 751) Warszawa, dnia 27 stycznia 2009 r. Opinia o ustawie o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 751) I. Cel i przedmiot ustawy Celem niniejszej nowelizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 września 2004 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego

USTAWA z dnia 24 września 2004 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego USTAWA z dnia 24 września 2004 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 września 2004 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

USTAWA z dnia 24 września 2004 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 24 września 2004 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Mariusz Bieżuński Paweł Bieżuński Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Komentarz 2. wydanie Warszawa 2011 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...9 Wstęp...11 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach

Bardziej szczegółowo

10) nadzór administracyjny prezesa sądu rejonowego (szybkość, kultura pracy)

10) nadzór administracyjny prezesa sądu rejonowego (szybkość, kultura pracy) Marta Knotz OIRP Koszalin Materiały szkoleniowe Skarga na czynność komornika 1) art. 767 k.p.c. 2) czynności komornika podlegające zaskarżeniu skargą i wyłączenia z art. 767 1 1 k.p.c. 3) różnica między

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. (Dz. U. z dnia 29 października 1997 r.)

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. (Dz. U. z dnia 29 października 1997 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. (Dz. U. z dnia 29 października 1997 r.) Art. 1. Komornik sądowy, zwany dalej "komornikiem", jest funkcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Program zajęć seminaryjnych aplikantów komorniczych I roku Aplikacji Izby Komorniczej we Wrocławiu na rok szkoleniowy 2016 r.

Program zajęć seminaryjnych aplikantów komorniczych I roku Aplikacji Izby Komorniczej we Wrocławiu na rok szkoleniowy 2016 r. Program zajęć seminaryjnych aplikantów komorniczych I roku Aplikacji Izby Komorniczej we na rok szkoleniowy 2016 r. Zajęcia seminaryjne odbywają się na sali wykładowej w Izbie Komorniczej we przy u. Powstańców

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. (druk nr 751)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. (druk nr 751) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 751) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. O KOMORNIKACH

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Komornikach Sądowych i Egzekucji (Dz. U ) (wyciąg)

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Komornikach Sądowych i Egzekucji (Dz. U ) (wyciąg) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Komornikach Sądowych i Egzekucji (Dz. U. 1997.133.882) (wyciąg) Przepisy ogólne Art. 1. Komornik sądowy, zwany dalej "komornikiem", jest funkcjonariuszem publicznym

Bardziej szczegółowo

Dz.U.97.133.882 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. (Dz. U. z dnia 29 października 1997 r.

Dz.U.97.133.882 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. (Dz. U. z dnia 29 października 1997 r. Dz.U.97.133.882 2000.01.01 zm. Dz.U.99.110.1255 2000.07.01 zm. Dz.U.00.48.554 2001.09.27 zm. Dz.U.01.98.1069 2001.10.01 zm. Dz.U.01.98.1070 2002.01.01 zm. Dz.U.01.130.1452 2003.03.10 zm.wyn.z Dz.U.03.41.361

Bardziej szczegółowo

ORGANY POMOCY PRAWNEJ. Autorzy: JACEK ZALEŚNY, PRZEMYSŁAW SZUSTAKIEWICZ. Rozdział 1. Zagadnienia terminologiczne Przemysław Szustakiewicz

ORGANY POMOCY PRAWNEJ. Autorzy: JACEK ZALEŚNY, PRZEMYSŁAW SZUSTAKIEWICZ. Rozdział 1. Zagadnienia terminologiczne Przemysław Szustakiewicz ORGANY POMOCY PRAWNEJ Autorzy: JACEK ZALEŚNY, PRZEMYSŁAW SZUSTAKIEWICZ Rozdział 1. Zagadnienia terminologiczne 1.1. Pojęcie pomocy prawnej 1.2. Nieodpłatna pomoc prawna 1.3. Pomoc sądowa 1.4. Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Komornik sądowy, zwany dalej komornikiem, jest funkcjonariuszem publicznym

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej

Bardziej szczegółowo

Sądowe postępowanie egzekucyjne. Wykład 2 Podmioty postępowania

Sądowe postępowanie egzekucyjne. Wykład 2 Podmioty postępowania Sądowe postępowanie egzekucyjne Wykład 2 Podmioty postępowania Podmioty postępowania Strony: wierzyciel egzekwujący, dłużnik egzekwowany Organy egzekucyjne: sąd rejonowy,komornik Uczestnicy Podmioty posiadające

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Kodeks postępowania cywilnego 1a. 1b. 1c. 1d. 1e. 1f. 1g. 1h. 1i. 1j.

Spis treści 1. Kodeks postępowania cywilnego 1a. 1b. 1c. 1d. 1e. 1f. 1g. 1h. 1i. 1j. Wykaz skrótów...................................... VIII 1. Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296)........................... 1 1a. Przepisy wprowadzające Kodeks

Bardziej szczegółowo

Nowe szablony pism w aplikacjach Komornik SQL-VAT i Kancelaria Komornika-VAT

Nowe szablony pism w aplikacjach Komornik SQL-VAT i Kancelaria Komornika-VAT Nowe szablony pism w aplikacjach Komornik SQL-VAT i Kancelaria Komornika-VAT KOD OPIS P_N0001 P_N0002 P_N0003 Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku Zawiadomienie komornika właściwego o wszczęciu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lipca 2014 r. Poz. 993 USTAWA. z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw 1)

Warszawa, dnia 28 lipca 2014 r. Poz. 993 USTAWA. z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 lipca 2014 r. Poz. 993 USTAWA z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Iwona Budzik

UCHWAŁA. Protokolant Iwona Budzik Sygn. akt III CZP 107/16 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 marca 2017 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Frąckowiak SSN Zbigniew Kwaśniewski Protokolant Iwona Budzik

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych

Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych Andrzej Marciniak redakcja naukowa Recenzent:

Bardziej szczegółowo

oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego,

oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego, SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Marszałek Senatu Druk nr 2309 Warszawa, 20 października 2003 r. Szanowny Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Zgodnie z art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/ I Wydział Cywilny w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ 1. Naruszenie posiadania 200 zł 2. Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł 3. Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

Bardziej szczegółowo

KOMORNIK SĄDOWY. Kod zawodu: 261904

KOMORNIK SĄDOWY. Kod zawodu: 261904 KOMORNIK SĄDOWY Kod zawodu: 261904 1 1. Zadania zawodowe Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym. Komornik działa przy sądzie rejonowym, ale sam nie jest organem władzy sądowniczej, gdyż nie sprawuje

Bardziej szczegółowo

Egzekucja wierzytelności

Egzekucja wierzytelności Dariusz Budnik Egzekucja wierzytelności instruktaż skutecznego postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego w obrocie gospodarczym Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp CZĘŚĆ I. STATUS PRAWNY KOMORNIKA SĄDOWEGO

Spis treści. Wstęp CZĘŚĆ I. STATUS PRAWNY KOMORNIKA SĄDOWEGO Wstęp... 11 CZĘŚĆ I. STATUS PRAWNY KOMORNIKA SĄDOWEGO Ewa Staszewska Rozdział 1. Quasi-pracownicze uprawnienia komornika na gruncie ustawy o komornikach sądowych... 17 1.1. Status prawny komornika sądowego...17

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/EK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/EK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/4512-1063/15/EK Data 2016.01.20 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2001 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ. (wraz z zestawieniem wniosków)

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2001 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ. (wraz z zestawieniem wniosków) SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 13 sierpnia 2001 r. Druk nr 786 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja na posiedzeniu w dniu 12 września

Bardziej szczegółowo

5) w art. 40 skreśla się pkt 4.

5) w art. 40 skreśla się pkt 4. W art. 2 projektu ustawy dodaje się następujące punkty:, zmieniając jednocześnie dalszą numerację: 1) Użyte w ustawie, w różnej liczbie i przypadku, wyrazy okręgowa izba adwokacka zastępuje się użytymi

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wyegzekwować w gminie podatki? Prowadzący: Hanna Kmieciak

Jak skutecznie wyegzekwować w gminie podatki? Prowadzący: Hanna Kmieciak Jak skutecznie wyegzekwować w Prowadzący: Hanna Kmieciak Przymusowe dochodzenie podatków i opłat lokalnych: Działania informacyjne wierzyciela; Postępowanie przedegzekucyjne upomnienie; Postępowanie egzekucyjne

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 133 poz. 882 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach i egzekucji. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 133 poz. 882 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach i egzekucji. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/75 Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 882 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach i egzekucji Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 790, 1045, 1224, 1311, 1561, 1670, 1830,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Wykaz użytych skrótów. Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej

Spis treści. Wstęp. Wykaz użytych skrótów. Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej Spis treści Wstęp Wykaz użytych skrótów Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej I. Zadania wierzyciela w zakresie likwidacji zaległości pieniężnych II. Wzory pism, postanowień i zażaleń sporządzanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zagadnienia wstępne Tworzenie i wewnętrzna struktura sądów powszechnych III. Sądownictwo administracyjne...

Spis treści. 1. Zagadnienia wstępne Tworzenie i wewnętrzna struktura sądów powszechnych III. Sądownictwo administracyjne... Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Rozdział I. Zasady ustrojowe sądownictwa... 1 1. Rozumienie konstytucyjnych zasad prawnych... 1 2. Zasada demokratycznego państwa prawnego...

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 26 września 2007 r., IV CSK 133/07

Wyrok z dnia 26 września 2007 r., IV CSK 133/07 Wyrok z dnia 26 września 2007 r., IV CSK 133/07 Artykuł 63 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (jedn. tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 ze zm.) nie ma zastosowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XIII

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XIII Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne 1 Pytania 1 44 Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 43 Pytania 45 89 Rozdział III. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/21 U S T AWA z dnia 28 lutego 2018 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2018 r. poz. 770, 2244. o kosztach komorniczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa wysokość

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 17

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wprowadzenie... 17 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Wprowadzenie... 17 Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2018 r. Poz. 770

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2018 r. Poz. 770 Warszawa, dnia 25 kwietnia 2018 r. Poz. 770 USTAWA z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa wysokość kosztów komorniczych i zasady ich ponoszenia

Bardziej szczegółowo

- I rok aplikacji radcowskiej

- I rok aplikacji radcowskiej Pytania z podstaw funkcjonowania samorządu radców prawnych na kolokwium ustne w 2012r. - I rok aplikacji radcowskiej 1. Proszę omówić istotne cechy samorządu zawodu zaufania publicznego. 2. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne. Zmiany aktu:

Rozdział 1. Przepisy ogólne. Zmiany aktu: Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 882) tekst jednolity z dnia 7 września 2006 r. (Dz.U. Nr 167, poz. 1191) - brzmienie od 2010-06-17 Zmiany aktu:

Bardziej szczegółowo

IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI. - komponenty kultury pracy egzekucji

IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI. - komponenty kultury pracy egzekucji IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI 10.01.2017 Kolokwium pisemne 12.00-19.00 14.01.2017 Dyscyplina i kultura pracy. Wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz.

Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 września 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych i egzekucji 1. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach zabezpieczonych hipoteką przymusową Skutki wyroku TK z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Koszty komornicze. Dz.U.2018.770 z dnia 2018.04.25 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2019 r. USTAWA z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Przedmiot

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Koszty komornicze. Dz.U.2018.770 z dnia 2018.04.25 Status: Akt oczekujący Wersja od: 25 kwietnia 2018 r. Wejście w życie: 1 stycznia 2019 r. USTAWA z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wnioski pokontrolne dotyczące Kancelarii Komorniczych prowadzonych przy Sądzie Rejonowym w Tychach

Wnioski pokontrolne dotyczące Kancelarii Komorniczych prowadzonych przy Sądzie Rejonowym w Tychach Wnioski pokontrolne dotyczące Kancelarii Komorniczych prowadzonych przy Sądzie Rejonowym w Tychach Tychy, dnia 07 maja 2013r. Na podstawie art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz autorów...

Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz autorów... XI XV XVII Rozdział I. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego... 1. Charakterystyka zagadnienia... 2. Przyznawanie prawa do świadczeń z funduszu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne... XI Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XV

Spis treści. Słowo wstępne... XI Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XV Słowo wstępne.......................................... XI Wykaz skrótów.......................................... XIII Wykaz literatury......................................... XV Wprowadzenie.........................................

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU KOMORNICZEGO 22 MARCA 2011 R.

I. CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU KOMORNICZEGO 22 MARCA 2011 R. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi I. CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU KOMORNICZEGO 22 MARCA 2011 R. 1. Temat pierwszy Pouczenie: 1. Pracę pisemną oznacza się indywidualnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 14 grudnia 2001 r., III CZP 74/01

Uchwała z dnia 14 grudnia 2001 r., III CZP 74/01 Uchwała z dnia 14 grudnia 2001 r., III CZP 74/01 Sędzia SN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) Sędzia SN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) Sędzia SN Marian Kocon Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi wierzyciela

Bardziej szczegółowo

Program zajęć seminaryjnych aplikantów komorniczych I roku na I kwartał 2019 r.

Program zajęć seminaryjnych aplikantów komorniczych I roku na I kwartał 2019 r. Program zajęć seminaryjnych aplikantów komorniczych I roku na I kwartał 2019 r. I. Zajęcia: 18.01.2019 r. Koszty komornicze (zasady ich ponoszenia oraz tryb postępowania) (wykładowca: SSO Beata Kostaś

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CNP 71/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 czerwca 2009 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Marek Sychowicz

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 167 poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 września 2006 r.

Dz.U Nr 167 poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 września 2006 r. Kancelaria Sejmu s. 1/37 Dz.U. 2006 Nr 167 poz. 1191 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 września 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw 1) USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA WIERZYCIELA Z KOMORNIKIEM NA KOLEJNYCH ETAPACH EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI

WSPÓŁPRACA WIERZYCIELA Z KOMORNIKIEM NA KOLEJNYCH ETAPACH EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI WSPÓŁPRACA WIERZYCIELA Z KOMORNIKIEM NA KOLEJNYCH ETAPACH EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI Andrzej Miedziak Starszy Specjalista w Zespole Windykacji Sądowej i Egzekucyjnej Kredytów Zabezpieczonych i Segmentu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Tadeusz Żyznowski (sprawozdawca)

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Tadeusz Żyznowski (sprawozdawca) Sygn. akt III CZP 63/05 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 października 2005 r. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Tadeusz Żyznowski (sprawozdawca) w sprawie ze skargi wierzyciela

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. Kancelaria Sejmu s. 1/27 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 882. Przepisy ogólne Art. 1. Art. 2. # przepisach prawa. $ % &' e- ' #& d- $& o- ) $% &'

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NOWELIZACJA PROCEDURY CYWILNEJ WCHODZI W ŻYCIE PO UPŁYWIE 3 MIESIĘCY, ALE TE PRZEPISY WCHODZĄ W ŻYCIE PO UPŁYWIE

UWAGA! NOWELIZACJA PROCEDURY CYWILNEJ WCHODZI W ŻYCIE PO UPŁYWIE 3 MIESIĘCY, ALE TE PRZEPISY WCHODZĄ W ŻYCIE PO UPŁYWIE UWAGA! NOWELIZACJA PROCEDURY CYWILNEJ WCHODZI W ŻYCIE PO UPŁYWIE 3 MIESIĘCY, ALE TE PRZEPISY WCHODZĄ W ŻYCIE PO UPŁYWIE 14 DNI OD DNIA OGŁOSZENIA USTAWY [w zestawieniu zostały pominięte zmiany o charakterze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne 1 Pytania 1 40 Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 29 Pytania 41 84 Rozdział III.

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, postępowanie egzekucyjne umarza się w całości lub części z urzędu, jeżeli:

Pytanie: Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, postępowanie egzekucyjne umarza się w całości lub części z urzędu, jeżeli: Pytanie: Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości; księgi wieczyste mogą być także prowadzone w celu ustalenia stanu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Część I. Prawo upadłościowe... 1 Rozdział 1. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości... 1 1. Wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku złożony

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji,

USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA:

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: 21 października 2015 r., 1 stycznia 2016 r., 1 lipca 2016 r., 1 stycznia 2017 r. - ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości SPIS TREŚCI Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 15 Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Wezwanie

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 16 grudnia 2005 r., III CZP 116/05

Uchwała z dnia 16 grudnia 2005 r., III CZP 116/05 Uchwała z dnia 16 grudnia 2005 r., III CZP 116/05 Sędzia SN Józef Frąckowiak (przewodniczący) Sędzia SN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku wierzyciela

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 2309).

- o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 2309). Warszawa, 9 marca 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów SSP 140 25(3)/03 Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przedkładam stanowisko Rządu wobec

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przez Księgarnia FREL Przygotowane przez Księgarnie FREL

Przygotowane przez Księgarnia FREL  Przygotowane przez Księgarnie FREL Kodeks postępowania administracyjnego ze schematami wyd. 2. (2015) Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, ISBN 978-83-264-9202-0 SPIS TREŚCI Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 13 stycznia 2017 r. w przedmiocie rządowego projektu ustawy o kosztach komorniczych

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 13 stycznia 2017 r. w przedmiocie rządowego projektu ustawy o kosztach komorniczych OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 13 stycznia 2017 r. w przedmiocie rządowego projektu ustawy o kosztach komorniczych Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o kosztach

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3236)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3236) Druk nr 3948 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH KARNYCH I SĄDOWOADMINISTRACYJNYCH

KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH KARNYCH I SĄDOWOADMINISTRACYJNYCH KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH KARNYCH I SĄDOWOADMINISTRACYJNYCH 2. wydanie Spis treści Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych...11 Tytuł I. Przepisy ogólne...13 Tytuł

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji *) 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji *) 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji *) 1 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Komornik sądowy, zwany dalej komornikiem, jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 21

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 21 Wykaz skrótów................................. 13 Wstęp..................................... 21 ROZDZIAŁ I. Ustrój samorządu zawodowego radców prawnych...... 33 1.1. Istota, podstawy prawne działania i

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 maja 1996 r.

USTAWA z dnia 10 maja 1996 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1996 Nr 77 poz. 367 USTAWA z dnia 10 maja 1996 r. o zmianie ustaw o prokuraturze, o Sądzie Najwyższym, o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Bardziej szczegółowo

NKCK nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych szkolenia dla kadr sądów rejonowych

NKCK nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych szkolenia dla kadr sądów rejonowych CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA dotycząca modułu CZĘŚĆ OGÓLNA PROGRAM SZKOLENIOWY dla szkoleń z zakresu nadzoru administracyjnego nad komornikami organizowanych w ramach projektu NKCK nadzór nad komornikami i czynnościami

Bardziej szczegółowo

Teksty Ustaw Becka KPC. Kodeks postępowania cywilnego. Suplement. 5. wydanie C.H.BECK

Teksty Ustaw Becka KPC. Kodeks postępowania cywilnego. Suplement. 5. wydanie C.H.BECK Teksty Ustaw Becka KPC Kodeks postępowania cywilnego Suplement 5. wydanie C.H.BECK 6 KomSEgzU 6. Ustawa o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 771) (zm.: Dz.U. 2018, poz. 1443,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 848/IV Krajowej Rady Komorniczej z dnia 07 września 2011 r.

Uchwała nr 848/IV Krajowej Rady Komorniczej z dnia 07 września 2011 r. O D P I S Uchwała nr 848/IV Krajowej Rady Komorniczej z dnia 07 września 2011 r. (zmieniona uchwałą KRK nr 1191/IV z 10 grudnia 2013 r., nr 1421/V z 24 maja 2015 r, nr 1465/V z 22 października 2015 r.

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach września 2012 roku

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach września 2012 roku Projekt z dnia 18 września 2012 r. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 25-28 września 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) 1. Informacje i Komunikaty. 2. Informacje i propozycje rozstrzygnięć

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne brzmienie od 2011-01-02 Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 882) tekst jednolity z dnia 7 września 2006 r. (Dz.U. Nr 167, poz. 1191) Zmiany aktu: 2011-01-02

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 30 KWIETNIA 2003 R. I KZP 12/03

UCHWAŁA Z DNIA 30 KWIETNIA 2003 R. I KZP 12/03 UCHWAŁA Z DNIA 30 KWIETNIA 2003 R. I KZP 12/03 Asesor komorniczy nie jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 13 pkt 3 k.k., jednakże przyjąć należy, że ma on status funkcjonariusza publicznego

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Tomasz Jędrzejewski, Marian Masternak, Piotr Rączka

Autorzy: Tomasz Jędrzejewski, Marian Masternak, Piotr Rączka ADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE. Autorzy: Tomasz Jędrzejewski, Marian Masternak, Piotr Rączka Wykaz skrótów Przedmowa ROZDZIAŁ I ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozwój prawnej regulacji administracyjnego postępowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XXIII Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.06.167.1191 2006-10-28 zm. przen. Dz.U.2006.135.949 art. 1 2007-03-13 zm.wyn.z Dz.U.2007.44.288 ogólne 2007-03-15 zm. Dz.U.2006.218.1592 art. 37(b) 2007-05-15 zm.wyn.z Dz.U.2007.85.571 pkt 76 2007-12-28

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych sądowa egzekucja z rachunku bankowego prowadzona przez komornika sądowego administracyjna egzekucja z rachunku bankowego prowadzona

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2011.231.1376 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Komornik sądowy, zwany dalej "komornikiem", jest funkcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................... Wykaz skrótów............................................ Wykaz literatury........................................... XIII XV XIX Część I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami podstawowych aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami podstawowych aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-166-06 Druk nr 1287 Warszawa, 13 grudnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 lutego 2016 r. Poz. 146 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, Nr 152, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376; zm.: Dz.U. z 2012 r. poz. 759 i 1544 oraz z 2013 r. poz 350) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Komornik sądowy, zwany dalej komornikiem, jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 882 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 882 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/66 Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 882 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji Rozdział 1 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z 2012

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 16 października 2008 r., III CZP 90/08

Uchwała z dnia 16 października 2008 r., III CZP 90/08 Uchwała z dnia 16 października 2008 r., III CZP 90/08 Sędzia SN Antoni Górski (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Mirosław Bączyk Sędzia SN Iwona Koper Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi dłużnika Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.11.231.1376 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Komornik sądowy, zwany dalej "komornikiem", jest funkcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 2738).

- o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 2738). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-24 (5)/10 Warszawa, 27 maja 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji Dz.U. z 2016r. poz. 1138 Z ostatnią zmianą z dnia 08.09.2016r. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Komornik sądowy,

Bardziej szczegółowo

USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki

USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki Część I ORGANY ROZSTRZYGAJĄCE Rozdział 1 Klasyfikacja organów ochrony prawnej 1.1. Organy

Bardziej szczegółowo