Gmina Miejska Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego Biała Podlaska INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA BIAŁA PODLASKA EPBP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gmina Miejska Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego Biała Podlaska INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA BIAŁA PODLASKA EPBP"

Transkrypt

1 Gmina Miejska Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego Biała Podlaska Egzemplarz nr INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA BIAŁA PODLASKA EPBP Położenie lądowiska: Gmina Miejska Biała Podlaska Powiat Biała Podlaska Województwo lubelskie 24 czerwca 2016, Biała Podlaska Zmiana Nr 4 Wydanie: 24 czerwca 2016 Strona 1 z 14

2 WYKAZ UŻYTKOWNIKÓW INSTRUKCJI Numer egz. Nazwa użytkownika 1. Gmina Miejska Biała Podlaska 2. Ośrodek Szkolenia Lotniczego BB-Aero 3. Aeroklub Polskich Linii Lotniczych LOT 4. Urząd Lotnictwa Cywilnego 5. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Zmiana Nr 3 Wydanie: 20 luty 2017 Strona 2 z 14

3 ZMIANY I UZUPEŁNIENIA STRONA ZMIANA DATA PODPIS 1 4/ czerwca / luty / luty / luty / luty / czerwca / luty / luty / luty / luty / luty / luty / luty / luty 2017 Każda wprowadzona zmiana lub uzupełnienie powinny być wprowadzone do i zaopiniowane w PAŻP. Zmianę należy zaznaczyć w stopce z podaniem numeru i daty zmiany. Za aktualizację instrukcji odpowiedzialny jest Zarządzającym Lądowiskiem. Zmiana Nr 6 Wydanie: 20 luty 2017 Strona 3 z 14

4 OBOWIĄZUJĄCA LISTA KONTROLNA STRON STRONA DATA czerwca luty luty luty luty czerwca luty luty luty luty luty luty luty luty 2017 Zmiana Nr 6 Wydanie: 20 luty 2017 Strona 4 z 14

5 SPIS TREŚCI CZEŚĆ ADMINISTRACYJNA DANE OPERACYJNO TECHNICZNE Współrzędne geograficzne punktu odniesienie lądowiska wg WGS Odległość lądowiska do najbliższego miejscowości 1.3. Informacje dotyczące powierzchni terenu lądowiska 1.4. Częstotliwość, sygnał radiowy 1.5. Wzniesienie punktu odniesienia lądowiska nad poziom morza 1.6. Opis przeznaczenia lądowiska 1.7. Określenie warunków korzystania z lądowiska 2. CHARAKTERYSTYKA LĄDOWISKA Wymiary drogi startowej / pola wzlotów 2.2. Główny kierunek startu / lądowania 2.3. Oznaczenie drogi startowej / pola wzlotów 2.4. Opis rodzaju nawierzchni lądowiska pasa startowego / pola wzlotów 2.5. Obsługa techniczna statków powietrznych 2.6. Ogrodzenie 2.7. Oznaczenie strefy przyziemienia 2.8. Droga dojazdowa 2.9. Przestrzeń powietrzna Charakterystyka przedpola Procedury wykonywania lotów z lądowiska oraz informacje o ograniczeniach lokalnych 3. SYTUACJE SZCZEGÓLNE Pola awaryjnych lądowań 3.2. Zasady wznowienia orientacji 3.3. Lotniska (lądowiska) zapasowe 3.4. Ograniczenia lokalne 4. WSKAŹNIK KIERUNKU WIATRU POMOCE RADIONAWIGACYJNE POMOC MEDYCZNA POSTERUNEK POLICJI STRAŻ POŻARNA INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zgłaszający lądowisko 9.2. Użytkownik lądowiska 9.3. Użytkownicy lądowiska bazujący na stałe 10. ŁĄCZNOŚĆ Z AMC / ATS OSŁONA METEOROLOGICZNA Zmiana Nr 5 Wydanie: 20 luty 2017 Strona 5 z 14

6 ZAŁĄCZNIKI: Załącznik nr 1: plan lądowiska w postaci mapy w skali nie większej niż 1: 5000 określający: - główne elementy infrastruktury lądowiska; - urządzenia i wyposażenie lądowiska, w szczególności wskaźnik kierunku wiatru; - granice lądowiska. Załącznik nr 2: plan ratowniczy lądowiska zawierający w szczególności: - podstawowe dane o lądowisku, w tym dane techniczne lądowiska; - ogólną informację o statkach powietrznych najczęściej wykonujących starty i lądowania z lądowiska; - instrukcje alarmowania jednostek przewidzianych do udziału w działaniu ratowniczym, zakres czynności podejmowanych przez zgłaszającego lądowisko w przypadku zdarzenia lotniczego do momentu przybycia jednostek przewidzianych do udziału w działaniu ratowniczym; - opis zabezpieczenia ratowniczego i gaśniczego w trakcie wykonywania startów, lądowań, postoju oraz tankowania statków powietrznych; - opis terenu lądowiska, kierunków podejścia i wznoszenia, pól lądowań awaryjnych, usytuowania szpitali oraz innych mających znaczenie elementów dla skutecznego przeprowadzenia działań ratowniczych, w promieniu 1 km dla lądowiska dla śmigłowców lub 3 km, dla lądowiska dla statków powietrznych innych niż śmigłowce, od punktu odniesienia lądowiska, opisanych na mapie w skali 1: lub większej; - informacje o terminie aktualizacji planu ratowniczego lądowiska, dokonywanej nie rzadziej niż raz w roku. Załącznik nr 3: oświadczenia wraz z dokument poświadczającym tytuł prawny do nieruchomości. Załącznik nr 4: podłużne oraz poprzeczne profile pól wznoszenia podejścia w skali pionowej 1:1000 i poziomej 1:5000 odpowiednie do przeznaczenia lądowiska: 1:6, 1:2 (śmigłowce), 1:20, 1:5 (samoloty i szybowce) z naniesionymi obiektami wysokościowymi. Załącznik nr 5: schemat, szkic bądź mapa przedstawiająca elementy lądowiska. Załącznik nr 6: pozytywna opinia właściwej miejscowo gminy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) w zakresie: - zgodności z ustaleniami polityki przestrzennej gminy, określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; - zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w przypadku, gdy obowiązuje on na terenie, na którym jest planowane lądowiska; - możliwości wykorzystania terenu na cele lądowiska. Załącznik nr 7: mapa obszaru lądowiska w skali 1: lub większej, z oznaczoną granicą lądowiska oraz wskazującą istniejące przeszkody lotnicze w promieniu 3000 m od punktu odniesienia lądowiska. Załącznik nr 8: strefa TRA 30 nad lądowiskiem Biała Podlaska. Zmiana Nr 2 Wydanie: 24 czerwca 2016 Strona 6 z 14

7 1. DANE OPERACYJNO TECHNICZNE 1.1. Współrzędne geograficzne punktu odniesienia lądowiska (ARP) według WGS-84: - szerokość geograficzna: 52 o N; - długość geograficzna: 023 o E; - punkt odniesienia: środek DS-1; - deklinacja magnetyczna: 6 E (2017) Odległość lądowiska od najbliższej miejscowości: Lądowisko jest położone w południowo wschodniej części miasta Biała Podlaska. Punkt ARP jest w odległości 2,2 km w kierunku 175 o GEO od dobrze widocznego budynku dworca kolejowego przy rozbudowanym torowisku w południowej części miasta Biała Podlaska Informacje dotyczące powierzchni terenu lądowiska: Lądowisko jest położone w terenie równinnym. Oznaczenie RWY Wymiary RWY [m] Kierunek GEO/MAG Rodzaj nawierzchni 07R/25L (DS-1) 2260 / / 246 Sztuczna (beton/asfalt) sekcja betonowa 07R/25L (DS-2) 900 / / 246 Naturalna (trawa) sekcja trawiasta 07L/25R (DS-3) 510 / / 246 Naturalna (trawa) sekcja trawiasta 1.4. Częstotliwość, sygnał radiowy radiostacji korespondencyjnej lądowiska: Wykorzystywana częstotliwość: 118,150 MHz. Sygnał identyfikacyjny: BIAŁA PODLASKA RADIO Wzniesienie punktu odniesienia lądowiska (ARP) nad poziom morza: 148 m (485 ft) AMSL Opis przeznaczenia lądowiska: Lądowisko przeznaczone jest do operacji startów i lądowań, wykonywanych zgodnie z przepisami dla lotów z widocznością VFR w dzień dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej MTOW do 5700 kg. Wykorzystywane jest przez: samoloty, śmigłowce, wiatrakowce, motoszybowce, szybowce, lotnie, motolotnie, ultralekkie statki powietrzne, paralotnie, balony. Mogą być wykonywane skoki spadochronowe Określenie warunków korzystania z lądowiska: Lądowisko całoroczne, czynne w dzień od wschodu do zachodu słońca. Obowiązkowy kontakt z Zarządzającym w przypadku przylotów z wyprzedzeniem 24 H. Telefon kontaktowy: Starty i lądowania statków powietrznych mają się odbywać z jak najmniejszą uciążliwością dla środowiska. Miejsce celowo pozostawione puste Zmiana Nr 6 Wydanie: 20 luty 2017 Strona 7 z 14

8 NSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA BIAŁA PODLASKA 2. CHARAKTERYSTYKA LĄDOWISKA 2.1. Wymiary drogi startowej / pasa startowego / główny użytkownik: Droga startowa DS-1 o nawierzchni sztucznej betonowo - asfaltowej 2260 m x 30 m. Ogólnie dostępna. Pas drogi startowej PDS-1 o nawierzchni naturalnej (trawa) 2260 m x 220 m. Ośrodek Szkolenia Lotniczego BB-Aero. Droga startowa DS-2 o nawierzchni naturalnej (trawa) 900 m x 150 m. Ośrodek Szkolenia Lotniczego BB-Aero. Droga startowa DS-3 o nawierzchni naturalnej (trawa) 510 m x 110 m. Aeroklub Polskich Linii Lotniczych LOT Główny kierunek startu / lądowania: główny kierunek startu / lądowania: 066 o GEO; pomocniczy kierunek startu / lądowania: 246 GEO Oznaczenie drogi startowej: DS-1 ze względu na nawierzchnię (betonowo - asfaltową) wyraźnie odróżnia się na tle pozostałego terenu. Posiada namalowane znaki tożsamości. Współrzędne geograficzne progów DS1 (WGS 84): GEO East North GEO East North PDS-1 krawędź pasa oznaczona od strony południowej za pomocą białych płacht o wym. 1 m x 1 m, w odstępach, co 100 m. Od strony północnej granicę stanowi południowa krawędź DS-1. Początek i koniec tak jak DS-1. DS-2 krawędź drogi oznaczona od strony południowej za pomocą białych płacht o wym. 1 m x 1 m, w odstępach, co 100 m. Od strony północnej granicę stanowi południowa krawędź szerokiego betonowo - asfaltowego pasa. Zachodni koniec pokrywa się z wschodnim progiem DS-1 a wschodni z zachodnią krawędzią asfaltowo-betonowej prostopadłej drogi łączącej szeroki pas ze strzelnicą. Nie posiada namalowanych znaków tożsamości ponieważ droga startowa nie jest o nawierzchni sztucznej. DS-3 - krawędź drogi oznaczona od strony północnej i południowej za pomocą białych płacht o wym. 1 m x 1 m, w odstępach, co 100 m. Koniec i początek ograniczony prostopadłymi betonowo - asfaltowymi drogami kołowania do / z szerokiego betonowo - asfaltowego pasa TWY-4, TWY-5. Nie posiada namalowanych znaków tożsamości ponieważ droga startowa nie jest o nawierzchni sztucznej Rodzaj nawierzchni pasa startowego / drogi startowej: DS-1 sztuczna (betonowo asfaltowa); PDS-1; DS-2 i DS-3 naturalna (trawa) Obsługa techniczna statków powietrznych: Możliwość hangarowania: NIE. Prowadzenia prac naprawczych: TAK (wyłącznie przez operatora danego statku powietrznego z użyciem własnych środków). Tankowanie: TAK (we własnym zakresie i wyłącznie własnych statków powietrznych). Kotwiczenie statków: TAK: a) na płaszczyźnie postojowej o nawierzchni betonowej PP-1 (nośność: 5700 kg; wymiary: 150 m x 40 m) Zmiana Nr 5 Wydanie: 20 luty 2017 Strona 8 z 14

9 b) na płaszczyźnie postojowej o nawierzchni trawiastej PP-2 (nośność: 5700 kg; wymiary: 35 m x 30 m). Brak możliwości dokołowania. Ręcznie przemieszczamy statki powietrzne z PP Ogrodzenie: Ogrodzenie częściowe, teren wyposażony w tablice ostrzegawcze Oznaczenie strefy przyziemienia: Podczas wykonywania operacji lotniczych na wybranej drodze startowej DS-2, DS-3 wykładana jest litera T lub Strzała (nie dotyczy DS-1) Droga dojazdowa: Na lądowisko prowadzi asfaltowa droga dojazdowa do ul. Łomaskiej 96 a. Dalej wjazd na lądowisko drogą o nawierzchni betonowej i asfaltowej Przestrzeń powietrzna: Nad lądowiskiem Biała Podlaska wydzielona jest strefa TRA 30: EP TRA N E N E N E N E N E FL145 GND 118,150 MHz Zgodnie z AUP Przestrzeń niesklasyfikowana. Loty/skoki spadochronowe Biała Podlaska Strefa TRA 30 podlega procedurze zamawiania i aktywacji przez organizatora lotów zgodnie z AIP VFR ENR 2.7 pkt 4 oraz pkt W przypadku braku aktywacji strefy TRA 30, loty nad lądowiskiem odbywają się zgodnie z zasadami dla lotów wykonywanych w przestrzeni klasy G, w której służbę informacji powietrznej pełni FIS Warszawa - częstotliwość 119,450 MHz znak wywoławczy WARSZAWA INFORMACJA. Szczegółowe informacje na temat aktywności poszczególnych tras i elementów przestrzeni powietrznej, tj. rzeczywistego czasu ich wykorzystania lub rezygnacji z wykonywania lotów w danym dniu są dostępne w AMC Polska. Aktualne zobrazowanie graficzne w przestrzeni powietrznej jest dostępne na stronie AMC Polska ( lub w bieżącym AUP Charakterystyka przedpola: - Droga startowa DS-1 Na kierunku podejścia do lądowania 066 o GEO przedpole stanowi równa płaszczyzna o nawierzchni trawiastej, długości ok. 320 m i szerokości ok. 260 m. W odległości ok. 650 m od zachodniego progu DS-1 wyrasta kompleks leśny o wysokości drzew m. Nie stanowi on przeszkody lotniczej i nie stwarza zagrożenia dla operacji lotniczych. Na kierunku podejścia do lądowania 246 o GEO przedpole stanowi cała DS-2. - Droga startowa DS-2 Na kierunku podejścia do lądowania 066 o GEO przedpole stanowi cały PDS-1. Na kierunku podejścia do lądowania 246 o GEO przedpole stanowi równa płaszczyzna o nawierzchni trawiastej o długości ok m i szerokości ok. 240 m. W odległości ok m od wschodniego progu DS-2 znajdują się zabudowania i drzewa o wys m. Nie stanowią one przeszkody lotniczej i nie stwarzają zagrożenia dla operacji lotniczych. Zmiana Nr 3 Wydanie: 20 luty 2017 Strona 9 z 14

10 - Droga startowa DS-3 Na kierunku podejścia do lądowania 066 o GEO przedpole stanowi równa płaszczyzna o nawierzchni trawiastej długości ok m i szerokości ok. 540 m. W odległości ok m od zachodniego progu DS-3 wyrasta kompleks leśny o wysokości drzew m. Nie stanowi on przeszkody lotniczej i nie stwarza zagrożenia dla operacji lotniczych. Na kierunku podejścia do lądowania 246 o GEO przedpole stanowi równa płaszczyzna o nawierzchni trawiastej o długości ok m i szerokości ok. 650 m. W odległości ok 1700 m od wschodniego progu DS-3 znajdują się drzewa o wys m. Nie stanowią one przeszkody lotniczej i nie stwarzają zagrożenia dla operacji lotniczych. - Opis istniejących przeszkód lotniczych: W promieniu 3 kilometrów od ARP nie ma przeszkód lotniczych. - Obiekty charakterystyczne: Lp. Rodzaj obiektu Wysokość [m] n.p.m. Wysokość [m] n.p.t. Oznakowanie obiektu Dzienne Nocne Kierunek GEO od ARP [ o ] Odległość ARP [m] 1 Zadrzewienie, budynki Brak Brak o Linia energetyczna Brak Nocne 050 o Las Brak Brak 246 o Procedury wykonywania lotów z lądowiska oraz informacje o ograniczeniach lokalnych dotyczących ich wykonywania: a) podczas wykorzystywania PDS-1 lub / i DS-2 do lotów szybowcowych (aktywowana strefa TRA 30) warunkiem korzystania z DS-1 jest posiadanie dwustronnej łączności z kierującym loty szybowcowe; b) występuje zakaz wykonywania operacji startów/lądowania w konfiguracji trzech dróg startowych jednocześnie. W przypadku wykonywania operacji lotniczych starty/lądowania w konfiguracji dwóch dróg startowych jednocześnie istnieje obowiązek: - ustanowienia jednego nadzorującego loty z obydwu dróg startowych, - ustanowienia niekolidujących kierunków kręgów w przypadku będącego dodatkowo w użyciu DS-3, - używania w korespondencji radiowej np. 06 LEFT/25 RIGHT (celem określenia miejsca startu/lądowania, c) brak możliwości wykonywania lotów szybowcowych z wykorzystaniem wyciągarki, z DS- 2 i DS 3 równocześnie; d) podczas wykorzystania DS-1 kołowanie z DS-1 odbywa się po jednej z trzech betonowo - asfaltowych dróg kołowania: TWY-1, TWY-2 i TWY-3 o szerokości 12 m dostępnych od strony północnej i łączących DS-1 z szerokim pasem betonowo asfaltowym. Droga kołowania TWY-3 łączy się z szerokim pasem naprzeciw budynku portu do którego prowadzi prostopadła betonowo - asfaltowa droga kołowania TWY-5 o szerokości 12 m, którą kołuje się na płytę postojową PP-1 lub PP-2 w przypadku nieczynnej DS-3 lub będącego w użyciu 25R (DS-3) dopiero po uzyskaniu zgody od kierującego lotami z DS-3. Z pozostałych dwóch dróg kołowania: TWY-1 i TWY-2 kołuje się w prawo południową krawędzią szerokiego pasa do wysokości budynku portu i później przecinając prostopadle Zmiana Nr 3 Wydanie: 20 luty 2017 Strona 10 z 14

11 szeroki pas kołujemy TWY-5 na PP-1 lub PP-2 w przypadku nieczynnej DS-3 lub będącego w użyciu 25R (DS-3) dopiero po uzyskaniu zgody od kierującego lotami z DS-3. W przypadku będącej w użyciu 07L (DS-3) kołowanie do PP-1 lub PP-2 odbywa się TWY-4 dopiero po uzyskaniu zgody od kierującego lotami z DS-3; e) podczas kołowania z PP-1 lub PP-2 do DS-1 używamy drogi kołowania TWY-5, która znajduje się naprzeciw budynku portu w przypadku nieczynnej DS-3 lub będącego w użyciu 25R (DS-3) dopiero po uzyskaniu zgody od kierującego lotami z DS-3. Przecinamy prostopadle szeroki pas asfaltowo betonowy i możemy ukośną drogą kołowania TWY-3 dojechać do progu 246 o GEO DS-1. W przypadku będącej w użyciu 07L (DS-3) kołowanie z PP-1 lub PP-2 odbywa się TWY-4 dopiero po uzyskaniu zgody od kierującego lotami z DS-3. Po przecięciu szerokiego pasa kołujemy w prawo jego południowym skrajem do TWY-1 i zajmujemy DS-1. f) kierunki i wysokości kręgów: Dla będącej w użyciu DS-1 krąg południowy, nie niżej niż 300 m AGL. Dla będącej w użyciu DS-2 krąg południowy, nie niżej niż 300 m AGL. Dla będącej w użyciu DS-3 krąg południowy a w przypadku będących w użyciu DS-1 lub DS-2 krąg północny, nie niżej niż 300 m AGL. g) przebieg planowanych tras dolotowych / odlotowych z / do lądowiska: Nazwa Lokalizacja N E Skrzyżowanie drogi z torami kolejowymi PAPA w m. Porosiuki KILO Budynki Domu Pomocy Społecznej w m. Kozula Skrzyżowanie drogi z torami kolejowymi OSCAR w m. Ogrodniki DELTA Kościół w m. Dubów Trasy dolotowe po osiągnięciu punktów Papa, Kilo, Oscar lub Delta obrać kurs w kierunku lądowiska, omijając zwartą zabudowę miasta, następnie wejść w krąg nadlotniskowy. Trasy odlotowe analogicznie według wyznaczonych tras dolotowych. Po startach na poszczególnych kierunkach, po wyjściu z kręgu nadlotniskowego należy się kierować na wyznaczone punkty Papa, Kilo, Oscar lub Delta, a następnie kontynuować lot. h) ograniczenia lokalne dotyczące wykonywania lotów na lądowisku: Minimalna wysokość lotów nad miastem Biała Podlaska wynosi 500 m AMSL. Lądowisko położone jest w odległości 25 km od granicy Rzeczypospolitej Polskiej, wzdłuż której wyznaczono Strefę Identyfikacji Obrony Powietrznej ADIZ sięgającą 15 km w głąb RP. Loty w ADIZ mogą odbywać się po wcześniejszym złożeniu planu lotu zawierającego informację o zamiarze wykonywania lotu w strefie ADIZ i nawiązaniu bezpośrednio po starcie łączności z właściwym terytorialnie organem ATS. i) strefa lotów akrobacyjnych: Zarządzający nie wyznaczył strefy lotów akrobacyjnych. Doraźnie może je utworzyć organizator lotów. j) ruch pojazdów i pieszych na terenie lądowiska: Zabroniony jest ruch pojazdów i pieszych na terenie lądowiska za wyjątkiem pojazdów i osób biorących udział w operacjach lotniczych po uzgodnieniu z osobą kierującą, nadzorującą loty. Zmiana Nr 3 Wydanie: 20 luty 2017 Strona 11 z 14

12 3. SYTUACJE SZCZEGÓLNE 3.1. Pola awaryjnych lądowań: Na lądowisku Biała Podlaska wyznaczono trawiaste pole do lądowań awaryjnych o kształcie wieloboku z wymiarami: ok. 800 x 400 x 750 x 150 m, które znajduje się po wschodniej stronie lądowiska na północ od końcowej części, szerokiego betonowo - asfaltowego pasa, który również w całości może służyć do lądowań awaryjnych. Środek pola awaryjnych lądowań znajduje się ok. 2,5 km w kierunku 059 o GEO od punktu ARP (środek drogi startowej DS-1) Zasady wznowienia orientacji: W przypadku wykonywania lotu na północ od toru kolejowego Siedlce Terespol, przyjąć kierunek południowy, dolecieć do toru, wykonując lot wzdłuż toru wznowić orientację w oparciu o rozpoznane miejscowości i obiekty, wykonać dolot do lądowiska. W przypadku wykonywania lotu na południe od toru kolejowego Siedlce Terespol, przyjąć kierunek północny, dolecieć do toru, wykonując lot wzdłuż toru wznowić orientację w oparciu o rozpoznane miejscowości i obiekty, wykonać dolot do lądowiska. W przypadku utraty orientacji geograficznej należy ustawić parametry statku powietrznego dla maksymalnej długotrwałości lotu, zanotować czas i stan paliwa, nawiązać kontakt z FIS Warszawa na częstotliwości 119,450 MHz - znak wywoławczy: WARSZAWA INFORMACJA lub FIS Olsztyn na częstotliwości 118,775 MHz - znak wywoławczy: OLSZTYN INFORMACJA i poprosić o asystę nawigacyjną do jednego z lotnisk zapasowych. W przypadku konieczności lądowania na lotnisku kontrolowanym Lublin przed wejściem w CTR EPLB należy nawiązać łączność z Lublin TWR na częstotliwości 136,425 MHz - znak wywoławczy Lublin Wieża i stosować się do poleceń służby kontroli ruchu lotniczego Lotniska (lądowiska) zapasowe: Nazwa lotniska / lądowiska zapasowego Częstotliwość i nazwa radiostacji APP (zbliżanie, częstotliwość) KDG [ o ] (kąt drogi geograficzny) Odległość do lotniska / lądowiska zapasowego [NM] EPDE DĘBLIN MHz WIEŻA 128,250 MHz EPMM MIŃSK MAZOWIECKI MHz WIEŻA 136,250 MHz EPLB LUBLIN MHz WIEŻA Brak ,4 EPLR Radawiec k / Lublina MHz RADAWIEC RADIO - tylko podczas lotów Aeroklubu Lubelskiego po uzgodnieniu z wyprzedzeniem 24 H z Zarządzającym Brak ,8 EPCD Depułtycze Królewskie MHz DEPUŁTYCZE RADIO - tylko podczas lotów OSL PWSZ w Chełmie po uzgodnieniu z wyprzedzeniem 24 H z Zarządzającym Brak ,8 Zmiana Nr 3 Wydanie: 20 luty 2017 Strona 12 z 14

13 3.4. Ograniczenia lokalne: W rejonie lądowiska (w odniesieniu do ARP) znajdują się: - strefa TSA 04D (GND - FL245) 2,4 km na południowy zachód; - strefa TSA 04E (A035 - FL245 w okresie od do a w okresie od do A065 FL245) nad lądowiskiem; - strefa TSA 04F (A035 - FL245 w okresie od do a w okresie od do A065 FL245) 5 km na południe; - strefa TRA 117 (GND 4300 ft) 10,6 km na północny wschód, która również zawiera się w strefie ADIZ BIAŁORUŚ (GND UNL); - strefa TRA 118 (GND 4300 ft) 11,8 km na północny wschód (południowy wschód od TRA 117), która również zawiera się w strefie ADIZ BIAŁORUŚ (GND UNL). 4. WSKAŹNIK KIERUNKU WIATRU Wskaźnik kierunku wiatru umieszczony jest w północnej części lądowiska w połowie odległości między budynkiem portu a szerokim pasem asfaltowo betonowym na wysokości: 4,5 m (miejsce oznaczone w zał. Nr 1 i 5). 5. POMOCE RADIONAWIGACYJNE Lądowisko nie posiada własnych środków radionawigacyjnych. ARP lądowiska Biała Podlaska wyznaczony jest w oparciu o współrzędne radiolatarni: Najbliższa radiolatarnia Częstotliwość (MHz) QDN ( o ) QDR ( o ) Dystans (NM) SIE SIEDLCE DVOR/DME ,0 6. POMOC MEDYCZNA Wojewódzka Stacja Pogotowania Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ul. Warszawska 20, Biała Podlaska, tel. 999 lub POSTERUNEK POLICJI Komenda Miejska Policji Pl. Wojska Polskiego 23, Biała Podlaska, tel. 997 lub STRAŻ POŻARNA Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Sidorska 93, Biała Podlaska, tel. 998 lub INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 9.1. Właściciel terenu pod lądowisko: Gmina Miejska Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, Biała Podlaska, tel lub , fax , Zmiana Nr 3 Wydanie: 20 luty 2017 Strona 13 z 14

14 9.2. Zarządzający lądowiskiem: Gmina Miejska Biała Podlaska (adres i kontakt jak powyżej w punkcie 9.1) Użytkownik / użytkownicy lądowiska bazujący na stale na lądowisku: Kierownik lądowiska: tel , Adres lądowiska: ul. Łomaska 96 a, Biała Podlaska. Adres do korespondencji: Gmina Miejska Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, Biała Podlaska. Ośrodek Szkolenia Szybowcowego BB AERO, tel , Aeroklub Polskich Linii Lotniczych LOT, tel , ŁĄCZNOŚĆ Z AMC / ATS: AMC POLSKA (Zespół ASM-2), tel , fax: AMC POLSKA (Zespół ASM-3), tel (do 57 35), fax: Lądowisko znajduje się w sektorze FIS WARSZAWA. Częstotliwość 119,450 MHz, znak wywoławczy: WARSZAWA INFORMACJA. 11. OSŁONA METEOROLOGICZNA: Centralne Biuro Prognoz Lotniczych Meteorologiczne Biuro Nadzoru w Warszawie tel ; lub , fax: Informacje meteorologiczne (m.in. METAR, TAF, SIGNIFICANT do 700 hpa, GAMET) dostępne poprzez zakładka Awiacja. Dane radarowe dostępne z telefonów komórkowych poprzez podanie adresu zakładek: lub Miejsce celowo pozostawione puste Zmiana Nr 3 Wydanie: 20 luty 2017 Strona 14 z 14

15 Załącznik nr 2 Plan ratowniczy Lądowiska Biała Podlaska EPBP Biała Podlaska, 20 Luty /7

16 PLAN RATOWNICZY LĄDOWISKA BIAŁA PODLASKA Podstawowe dane o lądowisku Położenie lądowiska Gmina Miejska Biała Podlaska Powiat Biała Podlaska Województwo lubelskie Zarządzający lądowiskiem Gmina Miejska Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, Biała Podlaska, tel lub , fax , Adres lądowiska ul. Łomaska 96 a, Biała Podlaska Adres do korespondencji Gmina Miejska Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, Biała Podlaska, tel lub , fax , Osoba odpowiedzialna tel Dane techniczne lądowiska Współrzędne geograficzne punktu odniesienia lądowiska (ARP) według WGS-84: - szerokość geograficzna: 52 o N; - długość geograficzna: 023 o E; - punkt odniesienia: środek DS-1. - deklinacja magnetyczna: 6 E (2017). Odległość lądowiska od najbliższej miejscowości: Punkt ARP jest w odległości 2,2 km w kierunku 175 o GEO od dobrze widocznego budynku dworca kolejowego przy rozbudowanym torowisku w południowej części miasta Biała Podlaska. Informacje dotyczące powierzchni terenu lądowiska: Lądowisko jest położone w terenie równinnym. Droga startowa DS-1 o nawierzchni sztucznej betonowo asfaltowej. Pas drogi startowej PDS-1; Droga startowa DS-2 i DS-3 o nawierzchni trawiastej. Wzniesienia lądowiska: 148 m (485 ft) AMSL. Przeznaczenie lądowiska: Lądowisko przeznaczone jest do operacji startów i lądowań, wykonywanych zgodnie z przepisami dla lotów z widocznością VFR w dzień dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej MTOW do 5700 kg. Wykorzystywane jest przez: samoloty, śmigłowce, wiatrakowce, motoszybowce, szybowce, lotnie, motolotnie, ultralekkie statki powietrzne, paralotnie, balony. Mogą być wykonywane skoki spadochronowe. Warunki korzystania z lądowiska: Lądowisko całoroczne, czynne w dzień od wschodu do zachodu słońca. Obowiązkowy kontakt z Zarządzającym w przypadku przylotów z wyprzedzeniem 24 H. Telefon kontaktowy: /7

17 PLAN RATOWNICZY LĄDOWISKA BIAŁA PODLASKA Ogólna informacja o statkach powietrznych najczęściej wykonujących starty i lądowania na lądowisku Parametry techniczne oraz wyposażenie lądowiska pozwalają na wykorzystanie dróg startowych do startów i lądowań statków powietrznych o maksymalnej masie startowej MTOW do 5700 kg. Na PDS-1, DS-2 oraz DS-3 mogą odbywać się starty i lądowania: samolotów mających dopuszczenie do lotów na lotniskach o nawierzchni trawiastej, szybowców, motoszybowców, ultralekkich statków powietrznych, paralotni i balonów oraz skoki spadochronowe. Ogólna charakterystyka statków powietrznych mogących wykonywać starty i lądowania na lądowisku Biała Podlaska Lp. Typ statku powietrznego Długość, Masa Liczba Liczba Liczba szerokość całkowita (kg) załogi pasażerów wyjść 1 Samoloty 10 x Motoszybowce, szybowce 10 x Ultralekkie statki powietrzne 10 x Balony Śmigłowce 10 x Instrukcje alarmowania jednostek przewidzianych do udziału w działaniach ratowniczych W trakcie lotów za bezpieczeństwo ratowniczo gaśnicze odpowiada ich organizator. W razie pożaru statku powietrznego, albo innego pożaru na obszarze lądowiska lub w sąsiedztwie, powiadamia on telefonicznie jednostkę ratowniczo gaśniczą PSP. Do momentu przybycia jednostki ratowniczo gaśniczej, organizuje i nadzoruje działania ratownicze. W przypadku ofiar pożaru lub innych zdarzeń w trakcie lotów lub na obszarze lądowiska, organizator lotów albo inny członek personelu lotniskowego alarmuje Pogotowie Ratunkowe. Do czasu przybycia ratowników personel lotniska w miarę posiadanych możliwości udziela pomocy poszkodowanym. W takim samym trybie alarmowana jest Policja i Państwowa Straż Pożarna. Każdorazowo przed lotami ich organizator informuje personel o sposobie alarmowania jednostek ratowniczych. Plan alarmowania jednostek ratowniczych Lp Służba ratownicza Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Stacja Pogotowania Ratunkowego Komenda Miejska Policji Nr telefonu alarmowego 998 lub lub lub Środki techniczne Samochód ratowniczo gaśniczy. Samochód ratownictwa technicznego Pojazd ratownictwa medycznego Radiowóz policyjny Czas dojazdu do lądowiska 15 min. 15 min. 15 min 3/7 PLAN RATOWNICZY LĄDOWISKA BIAŁA PODLASKA

18 Zakres czynności podejmowanych przez zgłaszającego lądowisko w przypadku zdarzenia lotniczego do momentu przybycia jednostek przewidzianych do udziału w działaniu ratowniczym Za bezpieczeństwo ratowniczo gaśnicze odpowiada organizator lotów na lądowisku. W razie zaistnienia pożaru statku powietrznego, innego pożaru na obszarze lądowiska i w jego sąsiedztwie, organizator lotów powiadamia jednostkę ratowniczo gaśniczą PSP, tel. 998 lub i do momentu przybycia jednostki ratowniczo gaśniczej PSP organizuje i nadzoruje działania ratownicze. W przypadku wystąpienia ofiar pożaru lub innych zdarzeń w trakcie lotów lub na obszarze lądowiska, organizator lotów inny członek personelu lotniskowego alarmuje Pogotowie Ratunkowe, tel. 999 lub Do czasu przybycia ratowników personel w miarę posiadanych możliwości udziela pomocy poszkodowanym. Opis zabezpieczenia ratowniczego i gaśniczego w trakcie wykonywania startów, lądowań, postoju oraz tankowania statków powietrznych W wyznaczonym miejscu postoju statków powietrznych, zarządzający lądowiskiem może oddać do dyspozycji użytkownikom danych statków powietrznych dwie gaśnice proszkowe o wadze 25 kg. Możliwe jest tankowanie własnych statków powietrznych przy użyciu własnego sprzętu przez użytkowników danych statków powietrznych. Za bezpieczeństwo pożarowe odpowiada osoba / osoby tankujące, wykorzystując dostępny sprzęt ppoż. Podjęcie działań ratowniczych, alarmowanie i kierowanie akcją ratowniczą do czasu przybycia jednostek ratowniczych mieści się w zakresie obowiązków osoby organizującej loty. W budynku portu lotniczego znajduje się przenośna apteczka z niezbędnymi środkami medycznymi oraz instrukcja udzielania pierwszej pomocy medycznej. Lądowisko wyposażone jest w następujący sprzęt ratowniczy: - dwie gaśnicze proszkowe 25 kg, - topór gaśniczy, nieklinujący, - nożyce do prętów 20 mm, - łom, - przecinak - młot 2 kg, - szpadel, łopata, - bosak podręczny dł. 3 m, - drabinka wysuwana, - koc gaśniczy szt. 4, - linka ratownicza dł. 30 m, - klin do blokowania kół 2 szt., - piła łańcuchowa do drewna, - latarka, - zestaw pierwszej pomocy medycznej. W trakcie wykonywania operacji lotniczych, organizator lotów zapewnia obserwację terenu lądowiska przez wyznaczony personel. W przypadku zagrożenia wejściem osób postronnym na lądowisko, wyznaczony personel nie dopuszcza do tego. 4/7

19 PLAN RATOWNICZY LĄDOWISKA BIAŁA PODLASKA Opis terenu lądowisko, kierunków podejścia i wznoszenia, pól lądowań awaryjnych, usytuowania szpitali oraz innych mających znaczenie elementów dla skutecznego przeprowadzenia działań ratowniczych, w promieniu 3 km od punktu odniesienia lądowiska, opisanych na mapie w skali 1: Wymiary: Droga startowa DS-1 o nawierzchni sztucznej betonowo - asfaltowej 2260 m x 30 m. Pas drogi startowej PDS-1 o nawierzchni naturalnej (trawa) 2260 m x 220 m. Droga startowa DS-2 o nawierzchni naturalnej (trawa) 900 m x 150 m. Droga startowa DS-3 o nawierzchni naturalnej (trawa) 510 m x 110 m. Główny kierunek startu / lądowania: - główny kierunek startu / lądowania: 066 o GEO; - pomocniczy kierunek startu / lądowania: 246 GEO. Oznaczenia pasa startowego (pola wzlotów): DS-1 ze względu na nawierzchnię (betonowo - asfaltową) wyraźnie odróżnia się na tle pozostałego terenu. Brak innych oznaczeń. PDS-1 krawędź pasa oznaczona od strony południowej za pomocą białych płacht o wym. 1 m x 1 m, w odstępach, co 100 m. Od strony północnej granicę stanowi południowa krawędź DS-1. Początek i koniec tak jak DS-1. DS-2 krawędź drogi oznaczona od strony południowej za pomocą białych płacht o wym. 1 m x 1 m, w odstępach, co 100 m. Od strony północnej granicę stanowi południowa krawędź szerokiego betonowo - asfaltowego pasa. Zachodni koniec pokrywa się z wschodnim progiem DS-1 a wschodni z zachodnią krawędzią asfaltowo-betonowej prostopadłej drogi łączącej szeroki pas ze strzelnicą. DS-3 - krawędź drogi oznaczona od strony północnej i południowej za pomocą białych płacht o wym. 1 m x 1 m, w odstępach, co 100 m. Od strony południowej granicę stanowi północna krawędź szerokiego betonowo - asfaltowego pasa. Koniec i początek ograniczony prostopadłymi betonowo asfaltowymi drogami kołowania do / z szerokiego betonowo - asfaltowego pasa RWY-4, RWY-5. Rodzaj nawierzchni pasa startowego / drogi startowej: DS-1 sztuczna (betonowo asfaltowa); PDS-1; DS-2 i DS-3 naturalna (trawa). Obsługa statków powietrznych: Możliwość hangarowania: NIE. Prowadzenia prac naprawczych: TAK (wyłącznie przez operatora danego statku powietrznego z użyciem własnych środków). Tankowanie: TAK (we własnym zakresie i wyłącznie własnych statków powietrznych). Kotwiczenie statków: TAK (na płaszczyźnie postojowej o nawierzchni betonowej PP-1 lub na części trawiastej przed budynkiem portu PP-2). Ogrodzenie: Ogrodzenie częściowe, teren wyposażony w tablice ostrzegawcze. Droga dojazdowa: Na lądowisko prowadzi asfaltowa droga dojazdowa do ul. Łomaskiej 96 a. Dalej wjazd na lądowisko drogą o nawierzchni betonowej i asfaltowej. 5/7

20 PLAN RATOWNICZY LĄDOWISKA BIAŁA PODLASKA Charakterystyka przedpola: Droga startowa DS-1 - na kierunku podejścia do lądowania 066 o GEO przedpole stanowi równa płaszczyzna o nawierzchni trawiastej, długości ok. 320 m i szerokości ok. 260 m. W odległości ok. 650 m od zachodniego progu DS-1 wyrasta kompleks leśny o wysokości drzew m. Nie stanowi on przeszkody lotniczej i nie stwarza zagrożenia dla operacji lotniczych. Na kierunku podejścia do lądowania 246 o GEO przedpole stanowi cała DS-2. Droga startowa DS-2 - na kierunku podejścia do lądowania 066 o GEO przedpole stanowi cały PDS-1. Na kierunku podejścia do lądowania 246 o GEO przedpole stanowi równa płaszczyzna o nawierzchni trawiastej o długości ok m i szerokości ok. 240 m. W odległości ok m od wschodniego progu DS-2 znajdują się zabudowania i drzewa o wys m. Nie stanowią one przeszkody lotniczej i nie stwarzają zagrożenia dla operacji lotniczych. Droga startowa DS-3 - na kierunku podejścia do lądowania 066 o GEO przedpole stanowi równa płaszczyzna o nawierzchni trawiastej długości ok m i szerokości ok. 540 m. W odległości ok m od zachodniego progu DS-3 wyrasta kompleks leśny o wysokości drzew m. Nie stanowi on przeszkody lotniczej i nie stwarza zagrożenia dla operacji lotniczych. Na kierunku podejścia do lądowania 246 o GEO przedpole stanowi równa płaszczyzna o nawierzchni trawiastej o długości ok m i szerokości ok. 650 m. W odległości ok m od wschodniego progu DS-3 znajdują się drzewa o wys m. Nie stanowią one przeszkody lotniczej i nie stwarzają zagrożenia dla operacji lotniczych. Termin aktualizacji planu ratowniczego lądowiska Plan został wprowadzony 10 kwietnia 2014 r. Aktualizacja dokonania w dniu 10 czerwca 2014 r. Następna aktualizacja nastąpiła 22 czerwca 2015 r. Następna aktualizacja nastąpiła 15 września 2015 r. Kolejna aktualizacja nastąpiła 10 grudnia 2016 r. Kolejna aktualizacja nie później, niż w ciągu roku, tj. do dn. 24 czerwca 2017 r. Następna aktualizacja nie później niż 20 luty 2018 r.

Gmina Miejska Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego Biała Podlaska INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA BIAŁA PODLASKA EPBP

Gmina Miejska Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego Biała Podlaska INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA BIAŁA PODLASKA EPBP INOP Gmina Miejska Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 21-500 Biała Podlaska Egzemplarz nr INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA BIAŁA PODLASKA EPBP Położenie lądowiska: Gmina Miejska Biała Podlaska

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejska Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego Biała Podlaska INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA BIAŁA PODLASKA

Gmina Miejska Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego Biała Podlaska INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA BIAŁA PODLASKA INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA BIAŁA PODLASKA INOP Gmina Miejska Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 21-500 Biała Podlaska Egzemplarz nr INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA BIAŁA PODLASKA Położenie

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA. INSTRUKCJA OPERACYJNA Innego miejsca do startów i lądowań statków powietrznych MILEWO GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI

STRONA TYTUŁOWA. INSTRUKCJA OPERACYJNA Innego miejsca do startów i lądowań statków powietrznych MILEWO GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI STRONA TYTUŁOWA INSTRUKCJA OPERACYJNA Innego miejsca do startów i lądowań statków powietrznych MILEWO GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 2 ARKUSZ ZMIAN I POPRAWEK NUMER ZMIANY ZMIANA

Bardziej szczegółowo

LINOWIEC. Lech Romański Starogard Gdański ZATWIERDZAM. (Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego) INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA

LINOWIEC. Lech Romański Starogard Gdański ZATWIERDZAM. (Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego) INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA Lech Romański 83-200 Starogard Gdański ZATWIERDZAM (Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego) INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA LINOWIEC Starogard Gdański, 2011-12-09 KARTA UZGODNIEŃ INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA

INSTRUKCJA OPERACYJNA Marius Olech ul. Jantarowa 5 80-341 Gdańsk (nazwa zarządzającego lądowiskiem) ZATWIERDZAM... (Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego) INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA GOŁUBIE Gdańsk maj 2012 KARTA UZGODNIEŃ

Bardziej szczegółowo

AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI

AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA RUDNIKI CZĘSTOCHOWA 02.01.2007 ROK 1. Dane operacyjno techniczne: 1.1. Punkt odniesienia środek lądowiska ARP 262 m AMSL. 1.2. Współrzędne geograficzne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA DEBRZNO (EPDB)

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA DEBRZNO (EPDB) RALLYLAND EVENTS Sp. z o. o. Osiedle Rajdowe 1, 77-420 Lipka Ezemplarz nr... INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA DEBRZNO (EPDB) Położenie lądowiska: Gmina: Lipka Powiat: Złotów Województwo: Wielkopolskie Debrzno

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA TERENU PRZYSTOSOWANEGO DO STARTÓW I LĄDOWAŃ TUSZÓW NARODOWY

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA TERENU PRZYSTOSOWANEGO DO STARTÓW I LĄDOWAŃ TUSZÓW NARODOWY 1 DANE OPERACYJNO-TECHNICZNE. 1.1. 1.2. 1.3. Punkt odniesienia środek terenu przystosowanego do startów i lądowań. Współrzędne geograficzne punktu odniesienia. Położenie w stosunku do miejscowości. Środek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 795 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 1 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 795 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 1 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 795 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie ewidencji lądowisk

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA KONOPNICA

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA KONOPNICA Dondziak Wiesław 98-313 Konopnica ul.kasztanowa7/2 INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA KONOPNICA Konopnica 07.03.2013r. Strona 1 z 10 DANE OPERACYJNO-TECHNICZNE 1.1.Punkt odniesienia lądowiska: środek lądowiska

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA NIEGOWONICZKI

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA NIEGOWONICZKI Wojciech Gawroński, ul. Starzyńskiego 14, 41-215 Sosnowiec tel. +48 535 560 220; e-mail: wogaw@poczta.onet.pl Egzemplarz nr... INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA Położenie lądowiska: Gmina: Łazy Powiat: Zawiercie

Bardziej szczegółowo

KARTA UZGODNIEŃ INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA PIŁA. Uzgadniający Opinia Data i podpis Uwagi

KARTA UZGODNIEŃ INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA PIŁA. Uzgadniający Opinia Data i podpis Uwagi KARTA UZGODNIEŃ INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA PIŁA Uzgadniający Opinia Data i podpis Uwagi Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ZMIANA 00 PIŁA 15.11.2011 STRONA 1/19 REJESTR ZMIAN W INSTRUKCJI OPERACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA

INSTRUKCJA OPERACYJNA Aeroklub Ziemi Jarosławskiej Rynek 6, 37-500 Jarosław tel: +48-793-744-784, +48-692-776-207 fax: +48-17-783-4621 KRS: 0000281817 NIP: 7922178721 REGON: 180237001 konto nr: 40 1500 1634 1216 3005 1357 0000

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA LUBLIN

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA LUBLIN KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA LUBLIN 1. CEL Powiększenie przestrzeni odpowiedzialności TWR Lublin oraz wprowadzenie nowych procedur ma

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA HORIZON AIR UŁĘŻ

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA HORIZON AIR UŁĘŻ HORIZON AIR SERVICES Gołembiewski Spółka Jawna, ul Dziewanny 31/19, 20-539 Lublin Egzemplarz nr.. INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA HORIZON AIR UŁĘŻ Położenie lądowiska: 08-504 Ułęż - Lotnisko, Moto - Park

Bardziej szczegółowo

Lądowiska Arłamów (EPAR)

Lądowiska Arłamów (EPAR) INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Lądowiska Arłamów (EPAR) WYDANIE 2011, ZMIANA 2 Z DNIA 31.01.2017r. Instrukcja została wprowadzona do użytku służbowego od dnia 1.02.2017r. Zarządzeniem Prezesa Zarządu Hotel Arłamów

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA KAZIMIERZ BISKUPI

WYCIĄG Z INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA KAZIMIERZ BISKUPI 1 WYCIĄG Z INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA KAZIMIERZ BISKUPI Rozdział I DANE TECHNICZNO OPERACYJNE LĄDOWISKA 1. Położenie i przeznaczenie lądowiska 1.1. Współrzędne WGS-84 (EUREF-89): ARP środek drogi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA GRĄDY. Rozdział I DANE TECHNICZNO OPERACYJNE LĄDOWISKA - (EPGY)

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA GRĄDY. Rozdział I DANE TECHNICZNO OPERACYJNE LĄDOWISKA - (EPGY) Rozdział I DANE TECHNICZNO OPERACYJNE LĄDOWISKA - (EPGY) 1. POŁOŻENIE I PRZEZNACZENIE LĄDOWISKA: Lądowisko Grądy położone jest pod TSA 02 sektor D, którego granice pionowe wynoszą od GND do FL660. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA A LĄDOWISKA ŚMIGŁOWCOWEGO

INSTRUKCJA OPERACYJNA A LĄDOWISKA ŚMIGŁOWCOWEGO Egz. Nr INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA ŚMIGŁOWC NAREW WOJEWÓDZTWO: PODLASKIE POWIAT: HAJNÓWKA GMINA: NAREW NAREW 27 lipca 2015 roku Strona 1/20 STRONA WOLNA Strona 2/20 WYKAZ UŻYTKOWNIKÓW EGZ. NR.1 ZARZĄDZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA KRĘPA k/słupska - EPSK. Spis treści. Spis treści 2. Karta uzgodnień i karta podpisów 3-4.

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA KRĘPA k/słupska - EPSK. Spis treści. Spis treści 2. Karta uzgodnień i karta podpisów 3-4. Spis treści STRONA Spis treści 2 Karta uzgodnień i karta podpisów 3-4 Tabela zmian 5 CZĘŚĆ 1. Informacje ogólne 7-17 CZĘŚĆ 2. Dane dotyczące lotniskowych procedur operacyjnych i środków bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA Egz. Nr 2 INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA KRĘPA k/słupska - EPSR WOJEWÓDZTWO: POMORSKIE POWIAT: SŁUPSK GMINA: SŁUPSK Strona 1 / 23 Spis treści STRONA Spis treści 2 Karta uzgodnień i karta podpisów 3-4 Tabela

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA BABIĘTA. Instrukcja operacyjna lądowiska Babięta ( ) 1

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA BABIĘTA. Instrukcja operacyjna lądowiska Babięta ( ) 1 INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA BABIĘTA Instrukcja operacyjna lądowiska Babięta (11.10.2012) 1 :: dane operacyjno-techniczne lądowiska Temat Opis 1.1. Punkt odniesienia: Środek pasa startowego. 1.2. Współrzędne

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27.

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27. KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT KOREKTY GRANIC ISTNIEJĄCYCH ATZ, WPROWADZENIA STREF TRA NA POTRZEBY PROWADZENIA DZIAŁAŃ W RAMACH SZKOLEŃ LOTNICZYCH ORAZ SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH W REJONIE FIR EPWW. 1. CEL

Bardziej szczegółowo

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ Rejony Ograniczeń Lotów podczas Szczytu NATO Podstawa prawna do wprowadzenia Rejonów Ograniczeń Lotów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA GOTARTOWICE k/rybnika - EPRG

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA GOTARTOWICE k/rybnika - EPRG 2.4.1. Utrzymanie nawierzchni sztucznych NIE DOTYCZY 2.4.2. Utrzymanie systemu odwadniania BRAK 2.5. Usuwanie unieruchomionych statków powietrznych Usuwanie statków powietrznych do 5700 kg. (MTOW) 2.6.

Bardziej szczegółowo

Stan opracowania metadanych zbiorów i usług danych przestrzennych dla tematu sieci transportowe w zakresie transportu lotniczego

Stan opracowania metadanych zbiorów i usług danych przestrzennych dla tematu sieci transportowe w zakresie transportu lotniczego RADA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Stan opracowania metadanych zbiorów i usług danych przestrzennych dla tematu sieci transportowe w zakresie transportu lotniczego Źródło Autorstwo dokumentu

Bardziej szczegółowo

1.CEL I UZASADNIENIE:

1.CEL I UZASADNIENIE: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT WPROWADZENIA STREF TRA DLA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANYCH POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) W PRZESTRZENI NIEKONTROLOWANEJ 1.CEL I UZASADNIENIE:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA NOWY TARG - EPNT

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA NOWY TARG - EPNT Egz. Nr 1 INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA NOWY TARG - EPNT WOJEWÓDZTWO - MAŁOPOLSKIE POWIAT - NOWOTARSKI GMINA NOWY TARG Wyk. w 4 egz.: Egz. Nr 1 Aeroklub Polski zarządzający lotniskiem Egz. Nr 2 Urząd

Bardziej szczegółowo

Likwidacja strefy ruchu lotniskowego Świdnik ATZ EPSW 1. Wprowadzenie strefy kontrolowanej lotniska Lublin CTR EPLB.

Likwidacja strefy ruchu lotniskowego Świdnik ATZ EPSW 1. Wprowadzenie strefy kontrolowanej lotniska Lublin CTR EPLB. Załącznik 1 Lublin Likwidacja strefy ruchu lotniskowego Świdnik ATZ EPSW 1. Wprowadzenie strefy kontrolowanej lotniska Lublin CTR EPLB Oznaczenie przestrzeni powietrznej oraz współrzędne geograficzne jej

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKT WPROWADZENIA STREF TRA DLA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANYCH POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) PRZEZ STRAŻ GRANICZNĄ (planowany termin

Bardziej szczegółowo

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA RADOM-SADKÓW W ZWIĄZKU Z UTWORZENIEM NOWEGO CYWILNEGO PORTU LOTNICZEGO RADOM 1. CEL Celem przedmiotowej zmiany

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian.

Załącznik 1. 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian. Załącznik 1 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian. W chwili obecnej dolna granica sektora A LTMA EPKK oraz sektora A EPKT wynosi 560m (1837ft) AMSL. Ze względu na zróżnicowanie ukształtowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA KROSNO EPKR WOJEWÓDZTWO: PODKARPACKIE POWIAT: KROSNO GMINA: KROSNO Zmiana Nr 3 Wydanie z dnia -07-01 Strona 1 z 19 Karta uzgodnień POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ UZGADNIA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Dziennik Ustaw Nr 106 8969 Poz. 678 678 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Na podstawie art. 119 ust.

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI PRZESTRZENI W REJONIE LOTNISKA EPMB

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI PRZESTRZENI W REJONIE LOTNISKA EPMB KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI PRZESTRZENI W REJONIE LOTNISKA EPMB 1. CEL Celem przedmiotowej zmiany reorganizacji przestrzeni w rejonie lotniska EPMB są : - dostosowanie struktury MATZ do

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO KRONOTRANS Speditions GmbH Postfach14 5035 Salzburg/Flughafen Austria Fax:. +49 171 3065866 e-mail: DCLOG@kronospan.de Warszawa, dnia 15 lipca 2006 r. Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego 129/06 Państwowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO Warszawa, dnia 18 marca 2015 roku Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego 1336/14 RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO 1. Data i czas lokalny zaistnienia incydentu: 9 sierpnia 2014 r. godz.14:50 LMT.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA. GOTARTOWICE k/rybnika EPRG

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA. GOTARTOWICE k/rybnika EPRG Egz. Nr 4 INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA GOTARTOWICE k/rybnika EPRG WOJEWÓDZTWO : POWIAT : GMINA : ŚLĄSKIE RYBNIK RYBNIK Listopad 2013 Wydanie I Strona 1 z 20 Spis treści STRONA Spis treści 2 Karta uzgodnień

Bardziej szczegółowo

- modyfikacja północnych granic obecnego sektora TMA Warszawa A wynika z potrzeby zabezpieczenia procedur dolotowych i odlotowego do/z EPMO;

- modyfikacja północnych granic obecnego sektora TMA Warszawa A wynika z potrzeby zabezpieczenia procedur dolotowych i odlotowego do/z EPMO; Projekt reorganizacji przestrzeni powietrznej w rejonie Warszawa w związku z uruchomieniem operacyjnym oraz wdrożeniem procedur SID/STAR dla lotniska Warszawa Modlin TERMIN WEJŚIA ZMIANY W ŻYIE AIRA 28.06.2012

Bardziej szczegółowo

Podział Przestrzeni Powietrznej

Podział Przestrzeni Powietrznej SZKOLENIE TEORETYCZNE KANDYDATÓW NA UCZNIÓW PILOTOW ( Teoretyczny Kurs Szybowcowy TKS ) Podział Przestrzeni Powietrznej Aeroklub Bielsko-Bialski Przemysław Ochal 1. Stosowane dokumenty Aneks 11 ICAO do

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Odpowiedzialność

Rozdział 3 Odpowiedzialność ZAŁĄCZNIK Nr 61 Modele latające oraz bezzałogowebezzałogowe statki powietrzne o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 25150 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu wzrokuwidoczności

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie lotów przez BSL w polskiej przestrzeni powietrznej

Wykonywanie lotów przez BSL w polskiej przestrzeni powietrznej Wykonywanie lotów przez BSL w polskiej przestrzeni powietrznej Warszawa, 18.03.2013 r. Łukasz Godlewski Ośrodek Planowania Strategicznego Cele strategiczne PAŻP: 1. Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 251 14609 Poz. 1507 1507 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 950 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 950 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 950 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lotów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA STRZYŻEWICE k/ LESZNA - EPLS

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA STRZYŻEWICE k/ LESZNA - EPLS Egz. Nr 4 INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA STRZYŻEWICE k/ LESZNA - EPLS WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE POWIAT: LESZCZYŃSKI GMINA: LESZNO 1/22 SPIS TREŚCI Spis treści 2 STRONA Karta uzgodnień i karta podpisów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 października 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 251 14609 Poz. 1507 Na podstawie art. 119 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin

Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin Wykaz dokumentów Porozumienia i operacyjne INOP TWR Lublin AIP Polska Porozumienia operacyjne: Porozumienie o współpracy operacyjnej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Zdarzenie nr: 227/05. Dnia 1 października 2005 roku

MINISTERSTWO TRANSPORTU PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Zdarzenie nr: 227/05. Dnia 1 października 2005 roku MINISTERSTWO TRANSPORTU PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY Naruszenie strefy kontrolowanej lotniska EPWA Zdarzenie nr: 227/05 Statek powietrzny: samolot Cessna 150 znaki rej.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wykonywania holowanych lotów paralotniowych na lądowisku Konopki w czasie trwania zawodów paralotniowych o Puchar Mazowsza XC Konopki 2014

Regulamin wykonywania holowanych lotów paralotniowych na lądowisku Konopki w czasie trwania zawodów paralotniowych o Puchar Mazowsza XC Konopki 2014 Regulamin wykonywania holowanych lotów paralotniowych na lądowisku Konopki w czasie trwania zawodów paralotniowych o Puchar Mazowsza XC Konopki 2014 1. Informacje ogólne... 1 2. Lądowisko i rejon lotów...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA Niekrasy 6, 19-300 Niekrasy Egzemplarz nr 1 INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA Położenie lądowiska: Gmina: KALINOWO Powiat: EŁCKI Województwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE Zmiana 0 Wydanie: 1 września 2016 Strona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA W MIEJSCU I W CZASIE IMPREZY MASOWEJ

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA W MIEJSCU I W CZASIE IMPREZY MASOWEJ Dożynki Gminne - Smólnik 20 l 7 INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA W MIEJSCU I W CZASIE IMPREZY MASOWEJ l. Postępowanie służb porządkowych i informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Miejscowość, Jastarnia Miejsca Przystosowanego do Startów i Lądowań (54 42'37"N '43"E)

Miejscowość, Jastarnia Miejsca Przystosowanego do Startów i Lądowań (54 42'37N '43E) RAPORT WSTĘPNY O WYPADKU LOTNICZYM (Zawiera jedynie wstępną informację o zdarzeniu lotniczym, przekazywaną nie później niż 30 dni od dnia otrzymania informacji o zdarzeniu; przesyłany Prezesowi ULC fax

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH Dot. incydentu nr: 984/14 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH Po rozpatrzeniu w dniu 28 stycznia 2015 roku, przedstawionych przez organ zarządzania przestrzenią powietrzną informacji

Bardziej szczegółowo

7. PLAN SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWY

7. PLAN SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWY LOTNISKA s.16 7. PLAN SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWY Fragment przykładowego planu sytuacyjno wysokościowego LOTNISKA s.17 8. PROJEKT POWIERZCHNI POLA WZLOTÓW Najmniejsze dopuszczalne szerokości dróg startowych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Szczecin Goleniów

Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Szczecin Goleniów Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Szczecin Goleniów Zmiana granic CTR Szczecin 53 45'57''N 014 54'46''E 53 33'42''N 015 11'42''E Dalej łuk o promieniu 11km i środku w punkcie 53 29'30''N

Bardziej szczegółowo

Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej

Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej Bezpieczeństwo użytkowania Bezzałogowych Systemów Latających Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej Wybrane zagadnienia Prezentujący: Maciej Włodarczyk

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA EGZ. Nr 1 INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA MICHAŁKÓW k / OSTROWA WLKP. - EPOM WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE POWIAT: OSTRÓW WLKP GMINA: OSTRÓW WLKP Wyk. w 4 egz.: Egz. Nr 1 Aero Partner Sp. z o. o. Zarządzający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA LĄDOWISK SZPITALNYCH ODDZIAŁÓW RATUNKOWYCH

WYMAGANIA DLA LĄDOWISK SZPITALNYCH ODDZIAŁÓW RATUNKOWYCH Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. WYMAGANIA DLA LĄDOWISK SZPITALNYCH ODDZIAŁÓW RATUNKOWYCH 1. Lądowisko wyznaczone jest przez strefę podejścia do lądowania i startu,

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYKONYWANIA LOTÓW PARALOTNIOWYCH I LOTNIOWYCH NA LĄDOWISKU KONOPKI (ostatnia aktualizacja 31.05.2015)

ZASADY WYKONYWANIA LOTÓW PARALOTNIOWYCH I LOTNIOWYCH NA LĄDOWISKU KONOPKI (ostatnia aktualizacja 31.05.2015) ZASADY WYKONYWANIA LOTÓW PARALOTNIOWYCH I LOTNIOWYCH NA LĄDOWISKU KONOPKI (ostatnia aktualizacja 31.05.2015) 1. Informacje ogólne 1.1. Niniejszy regulamin dotyczy wykonywania lotów na lotniach i paralotniach

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Wrocław/Starachowice, TMA Poznań:

Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Wrocław/Starachowice, TMA Poznań: Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Wrocław/Starachowice, TMA Poznań: Wprowadzenie rejonu kontrolowanego węzła lotnisk TMA Poznań Zmiana nazwy obecnej przestrzeni TMA Poznań na TMA Poznań

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 Charakterystyka Zamawiającego 1. Nazwa i adres ubezpieczającego ( NIP, REGON, PKD ) PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. JASIONKA 942; 36-002 JASIONKA NIP: 517-02-40-616 REGON: 180288180 PKD z 2007

Bardziej szczegółowo

OLSZTYN-DAJTKI (EPOD) PLAN LOTNISKA / AIRPORT DIAGRAM (załącznik nr 1 do Instrukcji Operacyjnej Lotniska) HEMS OFFICE CAUTION! Due to obstacles in the approach area (high trees), the minimum final descent

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Informacje opracowano na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 127,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA POBIEDNIK K/KRAKOWA EPKP STRONA CELOWO POZOSTAWIONA PUSTA

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA POBIEDNIK K/KRAKOWA EPKP STRONA CELOWO POZOSTAWIONA PUSTA INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA POBIEDNIK K/KRAKOWA EPKP STRONA CELOWO POZOSTAWIONA PUSTA Zmiana Nr 0 Strona 2 z 56 INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA POBIEDNIK K/KRAKOWA EPKP Spis treści KARTA UZGODNIEŃ...

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla lądowisk szpitalnych oddziałów ratunkowych

Wymagania dla lądowisk szpitalnych oddziałów ratunkowych Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. Wymagania dla lądowisk szpitalnych oddziałów ratunkowych 1. Lądowisko wyznaczone jest przez strefę podejścia do lądowania i startu,

Bardziej szczegółowo

2) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowe (patrz ZAŁĄCZNIK);

2) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowe (patrz ZAŁĄCZNIK); Dokumenty wymagane do przedłożenia wraz z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu)

Bardziej szczegółowo

Projekt: Park Technologiczny Przemysłu Lotniczego-innowacja, kooperacja, rozwój

Projekt: Park Technologiczny Przemysłu Lotniczego-innowacja, kooperacja, rozwój 1 BIELSKI PARK TECHNOLOGICZNY LOTNICTWA, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI Sp. z o.o. Projekt: Park Technologiczny Przemysłu Lotniczego-innowacja, kooperacja, rozwój Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

4 0 / 15. Sikory Juskie, gm. Stare Juchy, pow. ełcki N 53 53 16 ; E 022 16 43

4 0 / 15. Sikory Juskie, gm. Stare Juchy, pow. ełcki N 53 53 16 ; E 022 16 43 RAPORT WSTĘPNY O WYPADKU LOTNICZYM (Zawiera jedynie wstępną informację o zdarzeniu lotniczym, przekazywaną nie później niż 30 dni od dnia otrzymania informacji o zdarzeniu; przesyłany Prezesowi ULC fax

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Karta uzgodnień. 2. Opis techniczny. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Orientacja. 2. Projekt zagospodarowania terenu

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Karta uzgodnień. 2. Opis techniczny. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Orientacja. 2. Projekt zagospodarowania terenu SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Karta uzgodnień. 2. Opis techniczny. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Orientacja. 2. Projekt zagospodarowania terenu KARTA UZGODNIEŃ do projektu stałej organizacji ruchu związanej

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego 2594/16 RAPORT KOŃCOWY z badania zdarzenia lotniczego statku powietrznego o maksymalnym ciężarze startowym nie przekraczającym

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO I DANE RESPONDENTA ( * WYMAGANE) IMIĘ NAZWISKO OPERATOR/PILOT* STANOWISKO TYP STATKU POWIETRZNEGO* TELEFON/FAX.

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt korekty granic poziomych TMA Warszawa w związku z optymalizacją dolotów do lotniska Warszawa/Modlin

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt korekty granic poziomych TMA Warszawa w związku z optymalizacją dolotów do lotniska Warszawa/Modlin KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt korekty granic poziomych TMA Warszawa w związku z optymalizacją dolotów do lotniska Warszawa/Modlin 1. CEL Celem korekty granic TMA Warszawa jest umożliwienie płynnego zniżania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej.

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej. Załącznik nr 6 Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej Spis treści 1.1. Przepisy niniejszego załącznika stosuje się do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 lipca 2013 r. Poz. 810

Warszawa, dnia 15 lipca 2013 r. Poz. 810 Warszawa, dnia 15 lipca 2013 r. Poz. 810 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. z badania zdarzenia statku powietrznego o maksymalnym ciężarze startowym nie przekraczającym 2250 kg *

RAPORT KOŃCOWY. z badania zdarzenia statku powietrznego o maksymalnym ciężarze startowym nie przekraczającym 2250 kg * Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego 602/08 Warszawa, dnia 19 października 2009 r. RAPORT KOŃCOWY z badania zdarzenia statku powietrznego o maksymalnym ciężarze startowym nie przekraczającym 2250 kg * Niniejszy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA KATOWICE MUCHOWIEC - EPKM

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA KATOWICE MUCHOWIEC - EPKM EGZ. Nr 4 INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA KATOWICE MUCHOWIEC - EPKM WOJEWÓDZTWO: POWIAT: GMINA: ŚLĄSKIE KATOWICE KATOWICE Wyk. w 4 egz.: Egz. Nr 1 Aeroklub Polski Zarządzający lotniskiem Egz. Nr 2 Urząd

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA KROSNO - EPKR

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA KROSNO - EPKR INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA KROSNO EPKR WOJEWÓDZTWO: PODKARPACKIE POWIAT: KROSNO GMINA: KROSNO str. 1 0.4 Wykaz użytkowników INOP: Lp. Nazwa Użytkownika 1 Urząd Lotnictwa Cywilnego 2 Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI WYKONYWANIA LOTÓW BEZZAŁOGOWYMI STATKAMI POWIETRZNYMI W ŚWIETLE ZMIAN PRZEPISÓW OD 7 WRZEŚNIA 2016 ROKU

OPINIA PRAWNA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI WYKONYWANIA LOTÓW BEZZAŁOGOWYMI STATKAMI POWIETRZNYMI W ŚWIETLE ZMIAN PRZEPISÓW OD 7 WRZEŚNIA 2016 ROKU OPINIA PRAWNA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI WYKONYWANIA LOTÓW BEZZAŁOGOWYMI STATKAMI POWIETRZNYMI W ŚWIETLE ZMIAN PRZEPISÓW OD 7 WRZEŚNIA 2016 ROKU I. Przedmiot opinii. Opinia prawna sporządzona została na zlecenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA KROSNO EPKR WOJEWÓDZTWO: PODKARPACKIE POWIAT: KROSNO GMINA: KROSNO Strona 1 z 20 Karta uzgodnień POLSKA AGENCJA śeglugi POWIETRZNEJ UZGADNIA URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO ZATWIERDZA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Karty uzgodnień. 2. Opis techniczny. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Karty uzgodnień. 2. Opis techniczny. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Karty uzgodnień. 2. Opis techniczny. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Orientacja. 2. Projekt zagospodarowania terenu (4 ark.) 1 OPIS TECHNICZNY do projektu stałej organizacji

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu stałej organizacji ruchu, która będzie wprowadzona po rozbudowie ulicy Stawowej, (na odcinku od zbiornika wodnego do ul. Staszica) w m. Drzewicy. 1. Podstawa opracowania Podstawę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA DAJTKI k/olsztyna egz. nr.: 3 INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA DAJTKI k/olsztyna EPOD UWAGA! Niniejsze INOP obowiązuje jako wydanie tymczasowe, na czas przesunięcia progów

Bardziej szczegółowo

Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost

Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost Regionalne lotnisko......globalne możliwości! facebook.com/ieg.epzg NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 13.04.2010 r. Województwo Lubuskie założyło spółkę Lotnisko Zielona Góra/Babimost

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE KONSTRUKTOR adres tel/fax http/ Konto / NIP PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT

BIURO PROJEKTOWE KONSTRUKTOR adres tel/fax http/  Konto / NIP PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT BIURO PROJEKTOWE KONSTRUKTOR adres tel/fax http/ e-mail Konto / NIP Ul. Kolonia Stella 26 32-500 Chrzanów tel. 0-32 623 00 49 fax 0-32 625 06 23 www.biurokonstruktor.com.pl biuro@biurokonstruktor.com.pl

Bardziej szczegółowo

1. Sposób wykonywania kręgu:

1. Sposób wykonywania kręgu: Krąg nadlotniskowy uporządkowany ruch samolotów w rejonie lotniska obejmujący fazę od startu do lądowania, pozwalający w bezpieczny i łatwy do przewidzenia dla pozostałych uczestników ruchu sposób manewrowania

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKT WPROWADZENIA STREF CZASOWO REZERWOWANYCH (TRA) NA LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANYCH W WARUNKACH BVLOS Każda z planowanych stref funkcjonuje lub

Bardziej szczegółowo

Użytkownik statku powietrznego właściciel statku powietrznego lub inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków powietrznych.

Użytkownik statku powietrznego właściciel statku powietrznego lub inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków powietrznych. SRL-sem6-W1-IRL1a - Lotnictwo pojęcia podstawowe Statek powietrzny - urządzenie przeznaczone do przewożenia osób lub rzeczy w przestrzeni powietrznej, zdolne do unoszenia się w atmosferze na skutek oddziaływania

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Inżynieria ruchu lotniczego. Lotnictwo cywilne i państwowe Ustawa Prawo Lotnicze. Podstawy inżynierii ruchu lotniczego PIRL1

WSTĘP. Inżynieria ruchu lotniczego. Lotnictwo cywilne i państwowe Ustawa Prawo Lotnicze. Podstawy inżynierii ruchu lotniczego PIRL1 INŻYNIERIA RUCHU LOTNICZEGO 2014-05-28 Podstawy inżynierii ruchu lotniczego PIRL1 WSTĘP Lotnictwo pojęcia podstawowe Inżynieria ruchu lotniczego. Ogólna charakterystyka statków powietrznych. Pojęcie ruchu

Bardziej szczegółowo

( po uwzględnienie uwag/opinii w ramach konsultacji społecznych)

( po uwzględnienie uwag/opinii w ramach konsultacji społecznych) WERSJA OSTATECZNA PROJEKTU OKRESLENIA STANDARDÓW DOTYCZĄCYCH PUBLIKOWANIA INFORMACJI LOTNICZYCH O POKAZACH PIROTECHNICZNYCH, WYPUSZCZENIACH LAMPIONÓW ORAZ BALONÓW W FIR WARSZAWA ( po uwzględnienie uwag/opinii

Bardziej szczegółowo

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: ,

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: , AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKE 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKE AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKE AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 357. ZARZĄDZENIE Nr 41/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 357. ZARZĄDZENIE Nr 41/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 357 ZARZĄDZENIE Nr 41/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie prowadzenia rejestru wojskowych lotniczych

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO NA TERENIE SZKOŁY W KOCZARGACH STARYCH ORAZ PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ I ROWU MELIORACYJNEGO Z-6 NA KANAŁ KRYTY

PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO NA TERENIE SZKOŁY W KOCZARGACH STARYCH ORAZ PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ I ROWU MELIORACYJNEGO Z-6 NA KANAŁ KRYTY nazwa i adres jednostki projektowania: ARBUD PROJEKTOWANIE I USŁUGI GEODEZYJNE ul. Powstańców 25 lok. 26 05-804 Pruszków tel./faks (0-22) 728-12-56 0 502 591 757 0 505 023 305 email: arbud@wp.pl lub arbud@op.pl

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT ZMIANY GRANIC CTR/TMA Łódź/Lublinek

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT ZMIANY GRANIC CTR/TMA Łódź/Lublinek KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT ZMIANY GRANIC CTR/TMA Łódź/Lublinek 1. CEL Celem przedmiotowej zmiany jest dostosowanie przestrzeni kontrolowanej w rejonie lotniska Łódź/Lublinek pod kątem wprowadzenia nowych

Bardziej szczegółowo

Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost

Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost Regionalne lotnisko......globalne możliwości! facebook.com/ieg.epzg NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 13.04.2010 r. Województwo Lubuskie założyło spółkę Lotnisko Zielona Góra/Babimost

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT LOTNISKOWYCH

REGULAMIN OPŁAT LOTNISKOWYCH REGULAMIN OPŁAT LOTNISKOWYCH Część I: Opłaty za lądowanie 1. Postanowienia ogólne 1.1. Właściciele lub piloci statków powietrznych obowiązani są do uiszczenia opłaty za lądowanie w wysokości określonej

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T WA 1 ) z dnia. 2016 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T WA 1 ) z dnia. 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 12.01.2016 r. M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T WA 1 ) z dnia. 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Pracownia Projektowa ROADWAY mgr inż. Piotr Klepczyński Jenin, ul. Wojska Polskiego 23 66-450 Bogdaniec Tel. 693-892-043 pracownia.roadway@gmail.com PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Inwestor: Zarząd

Bardziej szczegółowo