Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł"

Transkrypt

1 ISSN Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2009 nr 1-4 styczeń-grudzień 2009 poz WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka. Dokumentacja. Normalizacja. Bibliografia. Bibliotekarstwo. Bibliologia. Czasopiśmiennictwo. Bibliofilstwo) 0/9(05) Dzienniki. Czasopisma społeczno-kulturalne 004(05) Informatyka i technika komputerowa 005(05) Zarządzanie. Biurowość ](1-32) Czasopisma regionalne i lokalne ] Czasopisma popularno-naukowe ] Czasopisma sensacyjne ] Czasopisma dziecięce i młodzieżowe ] Czasopisma mniejszości narodowych ] Czasopisma dla mężczyzn ] Czasopisma kobiece ] Czasopisma studenckie 06(05) Organizacje. Stowarzyszenia. Muzea 1(05) FILOZOFIA. LOGIKA. ETYKA 133(05) Okultyzm. Magia. Czary. Astrologia. Horoskopy. Chiromancja 159.9(05) Psychologia 2(05) RELIGIA. TEOLOGIA. RELIGIOZNAWSTWO 3(05) NAUKI SPOŁECZNE ](05) Statystyka. Demografia 316(05) Socjologia 32(05) Polityka. Polityka wewnętrzna. Polityka międzynarodowa 329(05) Ruchy i partie polityczne. Stowarzyszenia kombatanckie. Harcerstwo 33(05) Nauki ekonomiczne. Gospodarka 331(05) Praca. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Związki zawodowe 332(05) Gospodarka regionalna i terytorialna. Gospodarka mieszkaniowa 334(05) Spółdzielczość 336(05) Finanse. Podatki. Bankowość (05) Turystyka 34(05) Prawo. Kryminalistyka 351/354(05) Administracja publiczna. Bezpieczeństwo publiczne. Dzienniki urzędowe 355/359(05) Nauka i sztuka wojenna. Wojsko 364/368(05) Polityka społeczna. Opieka społeczna. Ubezpieczenia 37(05) Oświata. Wychowanie. Pedagogika. Szkolnictwo 378(05) Szkolnictwo wyższe (05) Hobby. Kolekcjonerstwo. Modelarstwo 39(05) Etnografia. Folklor 5(05) NAUKI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE. PRZYRODA 502/504(05) Ochrona środowiska. Degradacja środowiska. Ekologia 51(05) Matematyka 52(05) Astronomia. Astrofizyka. Geodezja. Kartografia 53(05) Fizyka 54(05) Chemia. Mineralogia 55/56(05) Geologia. Meteorologia. Hydrologia. Paleontologia 57/59(05) Nauki biologiczne. Botanika. Zoologia. Antropologia 6(05) NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZNE. ROLNICTWO 60(05) Biotechnologia 61(05) Medycyna. Stomatologia 613(05) Pielęgnacja ciała. Higiena ogólna i osobista. Dieta. Nałogi (05) Dziecko - higiena, opieka, wychowanie 614(05) Służba zdrowia. Ratownictwo 615(05) Farmacja. Fizjoterapia. Medycyna niekonwencjonalna (05) Pielęgniarstwo. Opieka nad chorym 62(05) Technika ](05) Energetyka. Górnictwo 621(05) Elektrotechnika. Elektronika. Technika jądrowa. Technologia mechaniczna 623(05) Technika wojskowa. Broń 624/625(05) Inżynieria lądowa. Koleje. Budowa dróg 626/627(05) Inżynieria wodna. Hydrotechnika 628(05) Inżynieria sanitarna 629(05) Technika środków transportu. Samochody. Motoryzacja. Budownictwo okrętowe. Technika lotnicza i astronautyczna 63(05) Rolnictwo 630(05) Leśnictwo 631/635(05) Uprawa i hodowla roślin. Ogrodnictwo 636/639(05) Zootechnika. Weterynaria. Rybołówstwo. Zwierzęta domowe 64(05) Gospodarstwo domowe. Kucharstwo. Gastronomia. Hotelarstwo. Moda. Robótki ręczne 643/645(05) Mieszkanie. Urządzanie wnętrz 646.7(05) Kosmetyka ](05) Telekomunikacja. Radiofonia. Telewizja. Transport. Poczta ](05) Przemysł poligraficzny. Drukarstwo. Księgarstwo. Działalność wydawnicza. Środki masowego przekazu. Reklama 657(05) Rachunkowość. Księgowość 658(05) Organizacja przedsiębiorstw 658.6/.8(05) Organizacja i technika handlu 66/68(05) Przemysł. Rzemiosło. Artykuły przemysłowe 69(05) Budownictwo 7(05) SZTUKA. KONSERWATORSTWO 71/72(05) Planowanie przestrzenne. Architektura. Urządzanie ogrodów 73/77(05) Sztuki plastyczne. Fotografia. Sztuka użytkowa 78(05) Muzyka 791/792(05) Film. Teatr 793/794(05) Gry komputerowe. Gry towarzyskie 796/799(05) Sport. Rekreacja. Wędkarstwo. Myślistwo 8(05) FILOLOGIA. JĘZYKOZNAWSTWO 82(05) Literatura 9(05) ARCHEOLOGIA. GEOGRAFIA. HISTORIA 902/904(05) Archeologia 91(05) Geografia 929(05) Biografie. Genealogia. Heraldyka 93/94(05) Historia. Regionalizm. Nauki pomocnicze historii. Archiwistyka

2 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka. Dokumentacja. Normalizacja. Bibliografia. Bibliotekarstwo. Bibliologia. Czasopiśmiennictwo. Bibliofilstwo) Bibliografia Dokumentów Elektronicznych : wkładka do Przewodnika Bibliograficznego , nr 2 (lip./grudz.). - [Warszawa : Biblioteka Narodowa], cm. Półrocz. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2001, nr 1 (stycz./czerw.). - Tyt. wg nagł. - Cd. ukazuje się online. - Adres red.: al. Niepodległości 213, Warszawa; tel. (0-22) , ISSN : zł 6 b /2009 Bibliografia Górska / Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK ; [oprac.] Helena Polak = Kraków : COTG PTTK, cm. Rocz. - Numeracja ciągła nawiązuje do bibliografii górskiej publikowanej w czas.: Wierchy, ISSN t. 19 (1949) - t. 71 (2005). - Adres red.: ul. Jagiellońska 6, Kraków; tel. (0-12) , b /2009 Bibliografia Powiatu Olkuskiego : wybór / Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna ; oprac. Jolanta Kluczewska, Katarzyna Myszka. - T. 3 (2007). - Olkusz : PiMBP, cm. Rocz. - Numeracja pierwszego zeszytu: T. 1 (2005). - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. F. Nullo 29b, Olkusz; ISSN b /2009 Bibliografia Powiatu Piotrkowskiego / Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim ; oprac. Halina Braun / Piotrków Trybunalski : MPB, cm. Niereg. - Adres red.: ul. Jerozolimska 29, Piotrków Trybunalski; tel. (0-44) , ISSN b /2009 Bibliografia Powiatu Rzeszowskiego / Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Rzeszów : WiMBP, cm. Rocz. - Adres red.: ul. Sokoła 13, Rzeszów ISSN b /2009 Bibliografia Regionalna Powiatu Pleszewskiego / Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie / Pleszew : BPMiG, cm. Półrocz. - Adres red.: ul. Słowackiego 19, Pleszew; ISSN b /2009 Bibliografia Tarnobrzega za rok... / Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu ; [oprac. Krystyna Błasiak] Tarnobrzeg : MBP, cm. Rocz. - Adres red.: ul. Szeroka 13, Tarnobrzeg ISSN b /2009 2

3 Poz Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł / Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny = Bibliography of Serials New, Ceased and Changed Titles / the National Library. Bibliographic Institute , nr 4 (paźdz./grudz.). - Warszawa : BN, cm. - (Polska Bibliografia Narodowa = Polish National Bibliography) Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1984, nr 1. - Cd. ukazuje się online ISSN ISSN b /2009 Biblioregion czyli Bibliotekarskie Wieści z Euroregionu Silesia / Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu ; [kom. red. Małgorzata Szczygielska] , 1 = 5. - Racibórz : MiPBP, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2004, 1. - Tyt. wg okł. - Tekst równoległy czes., pol. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Kasprowicza 12, Racibórz; tel. (0-32) , ISSN b /2009 Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski / Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie ; [zespół red. Roman Ławrynowicz przewodn.] , nr 3/4. - Olsztyn : WBP, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1999, nr 1/2. - Na czasopiśmie ISSN (błędny). - Cd. ukazuje się online. - Adres red.: ul. 1 Maja 5, Olsztyn; tel. (0-89) , ISSN (popr.) b /2009 Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej / [Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki. Centrum Naukowej Informacji Medycznej ; Edward Pigoń red. nacz.]. - R. 48, nr 366 (2002). - Warszawa : GBL, cm. Niereg. - Tyt. okł.: Biuletyn GBL. - Numeracja pierwszego zeszytu: R. 1, nr 1 (luty 1952). - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Chocimska 22, Warszawa; tel. (0-22) , ISSN X : zł 25 b /2009 Biuletyn Informacyjny Sekretariatu Naukowego Metrologii Głównego Urzędu Miar , nr 1 (stycz.) = nr 5. - Warszawa : GUM, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2005, nr 1 (sierp.). - Cd.: Metrologia, ISSN zob. poz. 920/2009. ISSN b x 918/2009 Biuletyn Informacyjny Sekretariatu Naukowego Metrologii Głównego Urzędu Miar , nr 1 (sierp.). - Warszawa : GUM, cm. Kwart. - Adres red.: ul. Elektoralna 2, Warszawa; tel. (0-22) , ISSN b /2009 Biuletyn JHP BN / Biblioteka Narodowa. - R. 5, nr 6 (list./grudz. 2007) = nr [Warszawa] : BN, cm. Dwumies. - Numeracja pierwszego zeszytu: R. 1, nr 1 (stycz./luty 2003). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: al. Niepodległości 213, Warszawa ISSN b /2009 Czytelmaniak zob. poz. 706/2009 Fibula : newsletter / [Faculty of Philology. Jagiellonian University of Cracow ; Piotr Tylus chief ed.] , 1- = 1. - Kraków : FP JU, cm. Półrocz. - Adres red.: ul. Gołębia 24, Kraków; ISSN X b /2009 Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum / [Uniwersytet Medyczny w Łodzi ; red. nacz. Ryszard Żmuda]. - R. 1, nr 1 (2008). - Łódź : UM, cm. Półrocz. - Adres red.: ul. Muszyńskiego 2, Łódź; tel. (0-42) , ISSN : zł 25 b /2009 3

4 Poz Głos Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego : biuletyn informacyjno-metodyczny / Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego , nr 1. - Białystok : KP, cm. Półrocz. - Jest kontynuacją czas.: Głos Bibliotek Publicznych Województwa Białostockiego = ISSN ukazującego się w latach Adres red.: ul. Kilińskiego 11, Białystok: tel. (0-85) , ISSN b /2009 Heureka : problemy społecznego ruchu naukowego / Polska Akademia Nauk. Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN ; [Andrzej Grzywacz red. nacz.] / Warszawa : RTN PAN, cm. Niereg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 7, nr 1/2 (2001). - Przestało ukazywać się. - Adres red.: PKiN pl. Defilad 1, Warszawa ISSN X = Heureka (Warszawa) b /2009 Metrologia : biuletyn informacyjny Głównego Urzędu Miar , nr 2 (maj)- = nr 6. - Warszawa : GUM, cm. Kwart. - Poprzednio: Biuletyn Informacyjny Sekretariatu Naukowego Metrologii Głównego Urzędu Miar = ISSN zob. poz. 918/ Adres red.: ul. Elektoralna 2, Warszawa; tel. (0-22) , ISSN = Metrologia (Warszawa) b /2009 Metrologia i Systemy Pomiarowe = Metrology and Measurement Systems / Polish Academy of Sciences. Committee on Metrology and Research Equipment ; [ed. in chief Romuald Zielonko]. - Vol. 15, nr 4 (2008). - Warsaw : PAS CMRE, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1988, 1. - Tekst ang. - Cd.: Metrology and Measurement Systems = ISSN zob. poz. 922/2009. ISSN : zł 25 b /2009 Metrology and Measurement Systems : M&MS / Polish Academy of Sciences. Comittee on Metrology and Scientific Instrumentation ; [ed. in chief Romuald Zielonko]. - Vol. 16, nr 1 (2009). - Warsaw : PAS CMSI, cm. Kwart. - Na czasopiśmie ISSN (błędny). - Poprzednio: Metrologia i Systemy Pomiarowe = ISSN zob. poz. 921/2009. ISSN (popr.) : zł 25 b /2009 Przegląd Prasy Prawniczej zob. poz. 1111/2009 Regał : magazyn Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku , nr 1 (kwiec./maj)- = nr Gdańsk : WiMBP, cm. Dwumies. - Adres red.: Targ Rakowy 5/6, Gdańsk; tel. (0-58) ISSN = Regał (Gdańsk) b /2009 Toruńskie Studia Bibliologiczne / Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii , nr 1. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe UMK, cm. Półrocz. - Streszcz. ang. Spis treści ang., pol. - Adres red.: ul. Gagarina 13a, Toruń; ISSN b /2009 0/9(05) Dzienniki. Czasopisma społeczno-kulturalne 20:16 Szczecin : [bezpłatne czasopismo poświęcone kulturze szczecińskiej, wydawane w ramach projektu Szczecin - Europejska Stolica Kultury 2016 / Dom Kultury Klub 13 Muz ; red. nacz. Dariusz Bitner] , nr 1. - Szczecin : DK Klub 13 Muz, cm. Niereg. - Adres red.: al. Wojska Polskiego 84, Szczecin; ISSN X b x 6/2009 4

5 Poz Arte : nowe książki, płyty, filmy : miesięcznik nowości kulturalnych / [red. nacz. Marcin Baran] , nr 7/8 (lip./sierp.) = nr 11/12. - Kraków : WZS, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2005, nr 1 (wrzes.) = nr 1. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Wadowicka 8A, Kraków; tel. (0-12) , ISSN = Arte (Kraków) : zł 7,99 b x 923/2009 Atraktor : czasopismo Grupy Bibliotecznej / [Stowarzyszenie Grupa Biblioteczna ; red. nacz. Bartosz Fijałkowski] , nr 1- = nr 1. - Łódź : SGB, cm. Mies. - Adres red.: ul. Struga 7, Łódź; ISSN : bezpłatnie b x 302/2009 Awangarda Lubelska : miesięcznik społeczny : nauka, kultura, biznes, turystyka / [Stowarzyszenie Miłośników Folkloru ; red. nacz. Krzysztof Stankiewicz] , nr 1 (wrzes.). - Niedrzwica Kościelna : SMF, cm. Mies. - Adres red.: ul. Krakowska 111, Niedrzwica Kościelna; tel. (0-81) , ISSN b /2009 Bluszcz : pismo miesięczne ilustrowane dla kobiet / [red. nacz. Joanna Laprus-Mikulska] , nr 1 (paźdz.). - Warszawa : Elipsa, cm. Mies. - Adres red.: ul. Podleśna 37, Warszawa; ISSN : zł 8 b /2009 Chic : luxury lifestyle magazine / [red. nacz. Joanna Horodyńska]. - Nr 1 (zima [20]08). - Warszawa : Custom Media Group, [20] cm. Kwart. - Tyt. wg okł. - Adres red.: ul. Grażyny 13, Warszawa ISSN = Chic (Warszawa. 2008) b /2009 Cracoviana : krakowski magazyn ilustrowany / [red. nacz. Marek Strzała]. - R. 10, nr 44 (jesień 2001). - Kraków : Marek Strzała, cm. Niereg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1992, nr 1 (stycz.). - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Mikołajska 2, Kraków; tel. (0-12) , ISSN X = Cracowiana (Kraków) : zł 3 b /2009 Cream Magazyn dla Niej zob. poz. 1023/2009 Czterdzieści i Cztery : 44 : magazyn apokaliptyczny / [Stowarzyszenie Czterdzieści i Cztery ; Marek Horodniczy red. nacz.] , 1. - Warszawa : SCC, cm + CD. Kwart. - Adres red.: ul. Włodarzewska 59C, Warszawa; ISSN = Czterdzieści i Cztery (Warszawa) : zł 25 b /2009 Dziennik : Polska, Europa, świat : gazeta codzienna / [red. nacz. Michał Kobosko] , nr 214 (12/13.09.) = nr Warszawa : Infor Biznes, cm. Dz. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2006, nr 01 (18.04.). - Tyt. wg nagł. - Cd.: Dziennik Gazeta Prawna = ISSN zob. poz. 927/ Adres red.: ul. Domaniewska 52, Warszawa; tel. (0-22) , ISSN = Dziennik (Warszawa. 2006) : zł 2,90 b /2009 Dziennik Gazeta Prawna : prawo, biznes, polityka / [red. nacz. Michał Kobosko]. - R. 15, nr 179 (14 września 2009)- = nr Warszawa : Infor Biznes, cm. Dz. - Tyt. wg nagł. - Poprzednio: Dziennik, ISSN zob. poz. 926/2009; Gazeta Prawna = ISSN zob. poz. 1104/ Adres red.: ul. Okopowa 58/72, Warszawa; tel. (0-22) , ISSN : zł 2,60 b /2009 5

6 Poz EU Magazine : Polska w Europie, Europa w świecie / [red. nacz. Małgorzata Bogusz]. - R. 1, nr 7 (list. 2007). - Warszawa : MPB Media, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: R. 1, nr 1 (maj 2007). - Tekst ang., pol. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Fabryczna 16/22, Warszawa; tel. (0-22) , ISSN : zł 12 b /2009 Exacto : magazyn : dwumiesięcznik biznesowo-lifestylowy / [red. nacz. Maciej Żyliński] , 1- = 1. - Łódź : Exsisto, cm. Dwumies. - Tyt. wg okł. - Streszcz. ang., fr., hisz., niem. - Adres red.: ul. Sienkiewicza 85/87, Łódź; tel. (0-42) , ISSN : zł 10 b /2009 La Fabrique : made in Łódź , nr 01 (24 maja/01 czerwca). - Łódź : Grupa Ulotki.net, cm. Dwumies. - Tekst pol. - Adres red.: ISSN b /2009 Fast Forward Magazine : FF , nr 01 (zima). - Warszawa : Kwiatkowski PR, cm. Kwart. - Tyt. grzbietowy: FF Magazine. - Adres red.: ul. Puławska 476, Warszawa; ISSN : zł 9,90 b /2009 Francuski Łącznik : przegląd polsko-francuski / Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej ; [Tomasz Kowalczuk red. nacz.]. - Nr 9 (2006). - Warszawa : TPPF, cm. Dwumies. - Numeracja pierwszego zeszytu: Nr 1 (list./grudz. 2004). - Tyt. wg okł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Bracka 5, Warszawa; tel. (0-22) , ISSN X : zł 6,50 b /2009 Hybryda : kwartalnik kulturalno-społeczny / [Europejskie Zrzeszenie Młodzieży w Toruniu ; red. nacz. Anna Paula Szmeichel] , nr 01 (kwiec.). - Toruń : EZM, cm. Kwart. - Tyt. wg okł. - Adres red.: ul. Szczytna 16, Toruń; ISSN = Hybryda (Toruń) b x 600/2009 Just Quality / [red. nacz. Barbara Grabowska] , nr 1 (maj). - Warszawa : D&G Media, cm. Mies. - Tyt. wg okł. - Adres red.: ul. Heroldów 10/65, Warszawa; tel. (0-22) ISSN : bezpłatnie b /2009 K Mag : kulturalna sztuka / [red. nacz. Mikołaj Komar] , nr 1 (stycz.). - Warszawa : K Magazine, cm. Mies. - Tyt. wg okł. - Tekst ang., pol. - Adres red.: ul. Powsińska 31, Warszawa; ISSN : zł 6,66 b /2009 Kształty / [Ewa Głogowska red. nacz.] , nr 1- = nr 1. - Wrocław : A Propos, cm. Kwart. - Tyt. wg okł. - Adres red.: ul. Obornicka 77F/1B, Wrocław; tel. (0-71) , -apropos.pl ISSN : zł 16,90 b /2009 Kultura Miasta / [Adam Pogorzelski red. nacz.] , nr 1- = nr 4. - Suwałki : Fundacja Miasto, cm. Kwart. - Na czasopiśmie ISSN X (błędny). - Poprzednio: Kultura Miasta, Miasto w Kulturze = ISSN X zob. poz. 932/ Adres red.: ul. Paca 10 lok. 26, Suwałki; ISSN X (popr.) : zł 12 b /2009 6

7 Poz Kultura Miasta, Miasto w Kulturze / [Adam Pogorzelski red. nacz.] , nr 4 = nr 3. - Suwałki : Fundacja Miasto, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2008, 1 = 1. - Cd.: Kultura Miasta = ISSN X zob. poz. 931/ Adres red.: ul. Paca 10 lok. 26, Suwałki; ISSN X : zł 12 b /2009 Kurier Polski Dzień po Dniu : [ogólnopolski periodyk społeczny / red. nacz. Zbigniew Grzyb]. - R. 1, nr 1 (15 października 2008). - Warszawa : Fundacja Samorządność i Demokracja, cm. Tyg. - Tyt. wg nagł. - Numery promocyjne ukazywały się w latach Adres red.: ul. Batorego 14/8, Kraków; tel. (0-12) , ISSN : bezpłatnie b /2009 Malwa : magazyn gospodarczo-kulturalno-turystyczny / [red. nacz. Elżbieta Junosza-Stępkowska] , nr 3/4 (lip./grudz.). - Warszawa : Polska Malwa, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: [19]98, nr 1/2 (luty/marz.). - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Filtrowa 64/39, Warszawa; tel. (0-22) ISSN = Malwa (Warszawa) : zł 8 b /2009 Manager s Life : hotel magazine / [red. nacz. Dominika Jaśkowiak] , nr 01 (marz./kwiec.)- = nr Warszawa : Amberpol Group, cm. Dwumies. - Adres red.: ul. Villardczyków 10, Warszawa; tel. (0-22) , ISSN b /2009 Medycyna i Pasje zob. poz. 489/2009 Modny Kraków : [luksusowe strony miasta / Stowarzyszenie Artystów Młode Sztuki ; red. nacz. Agnieszka Kantaruk] , nr 1 (list.)- = nr 1. - Kraków : SAMS, cm. Mies. - Adres red.: ul. Na Kozłówce 15/2, Kraków; ISSN : bezpłatnie b /2009 Nowa Gazeta Literacka : pismo społeczno-literackie / [red. nacz. Jarosław Hebel] , nr 1 (maj/czerw.). - Warszawa : [s.n.], cm. Kwart. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ISSN : bezpłatnie b /2009 Nowe Zagłębie : czasopismo społeczno-kulturalne / [Związek Zagłębiowski ; Marek Barański red. nacz.] , nr 1 (luty)- = nr 1. - Sosnowiec : ZZ, cm. Mies. - Tyt. wg okł. - Adres red.: ul. Żeromskiego 3/53, Sosnowiec; tel. (0-32) , ISSN = Nowe Zagłębie (Sosnowiec. 2009) : zł 7 b /2009 NP Na Przykład : dwumiesięcznik kulturalny / [Centrum Kultury w Lublinie ; Mirosław Haponiuk red. nacz.] , nr 2 (czerw./lip.) = nr Lublin : CK, cm. Dwumies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1998, nr 4 (kwiec.) = nr Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Peowiaków 12, Lublin; tel. (0-81) , ISSN = Na Przykład (Lublin) : zł 3 b /2009 Obyczaje : edukacja, kultura, społeczeństwo / [Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN przy współpracy Stowarzyszenia Dialog i Współpraca ; red. nacz. Grzegorz Żuk]. - Nr 18/19 (lato/jesień 2004). - Lublin : OBG-TNN : SDiW, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1998, nr 1 (grudz.) = nr 1. - Tyt. wg okł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Grodzka 21, Lublin ISSN = Obyczaje (Lublin) : zł 10 b /2009 7

8 Poz Op. Cit. : maszyna interpretacyjna : kwartalnik kulturalno-społeczny / [Stowarzyszenie Etnografów i Antropologów Kultury Pasaż Antropologiczny ; Magdalena Radkowska red. nacz.] , nr 4 = nr Warszawa : SEiAKPA, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: Nr 1 ([20]02). - Tyt. wg okł. - Cd. ukazuje się online. - Adres red.: ul. Borzymowska 15, Warszawa; ISSN = Op. Cit. (Warszawa) : zł 7 b /2009 Pamiętnik Kudowski : kwartalnik społeczno-kulturalny / Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sądeckiego w Kudowie-Zdroju ; [Bronisław M. J. Kamiński red. nacz.] , nr 1 (grudz.)- = nr 1. - Kudowa-Zdrój : MKLPS, cm. Kwart. - Tyt. wg okł. - Adres red.: ul. Pstrążna 14, Kudowa-Zdrój; tel. (0-74) , ISSN b /2009 Po Ziemi : miesięcznik społeczno-kulturalny / [red. nacz. Edward Wąsik]. - 3, nr 19 (paźdz. 2002). - Kraków : Trans-Krak, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: Nr 1 (maj 2000). - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Kunickiego 5, Kraków; tel. (0-12) , ISSN = Po Ziemi (Kraków) b /2009 Poczekalnia / [red. nacz. Monika Mucha] , nr 1 (luty). - Tarnów : MMP, cm. Mies. - Adres red.: ul. Drużbackiej 6, Tarnów ISSN b /2009 Poland Monthly : business, politics, economics, current affairs. - Nr 86 (Apr. 2009). - Warsaw : Poland Business Publishing, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: Nr 1 (Mar. 2002). - Tyt. wg okł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Łucka 15, Warszawa; tel. (0-22) ISSN X : zł 15 b /2009 Polska Gazeta Opolska / [red. nacz. Marek Świercz] , nr 50 (28.02./01.03.) = nr Katowice : Polskapresse Oddział Prasa Śląska, cm. Dz. - Gazeta powstaje we współpracy z The Times. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2007, nr 1 (15 października) = nr 1. - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Ozimska 48, Opole; tel. (0-77) ISSN : zł 1,40 b /2009 Prestiż Polska / [red. nacz. Justyna Lizińczyk] , nr 1 (wrzes.)- = nr Tychy : JLI Concept, cm. Mies. - Adres red.: ul. Budowlanych 37, Tychy; tel. (0-32) , ISSN : bezpłatnie b /2009 Sąsiedzi : bezpłatne czasopismo Stowarzyszenia Mała Rosja = [Sosedi : besplatnyj žurnal Obŝestva Malaâ Rossiâ / red. nacz. Artiom Bologov] , 1 (czerw.). - Olsztyn : SMR, cm. Mies. - Oprawne w przeciwnych kierunkach. - Tekst pol., ros. - Adres red.: ul. Ratuszowa 6/6, Olsztyn; tel. (0-89) , ISSN = Sąsiedzi (Olsztyn) b /2009 Si : magazyn czasu wolnego / [red. nacz. Justyna Dziegieć] , nr 01 (maj/czerw.). - Kraków : Marketing Investment Group, cm. Dwumies. - Adres red.: ul. Lublańska 38, Kraków; ISSN : zł 4,90 b /2009 StreetLife : bezpłatny miesięcznik miejski / [red. nacz. Bartłomiej Szamałek] , nr 1. - Kraków : Mooglo, cm. Mies. ISSN b x 14/2009 8

9 Poz Style : inspiracje, pasje, styl życia : magazyn śląski , nr Bytom : Media-Style, cm. Mies. - Adres red.: ul. Dworcowa 25-27, Bytom; ISSN : bezpłatnie b /2009 Subiektyw : mały zeszyt kulturalny / [red. nacz. Michał Piszora]. - Nr 1 ( ). - Rokietnica : Project Studio Design, cm. Dwumies. - Adres red.: ul. Mickiewicza 33, Rokietnica; ISSN = Subiektyw (Rokitnica) b /2009 Super Detektyw, Kulisy Spiskowych Wydarzeń : [miesięcznik ogólnopolski / red. nacz. Krzysztof Maciąg] , nr 1. - Warszawa : Infopress Poland, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Garibaldiego 4/20, Warszawa; tel. (0-22) , ISSN : zł 4,90 b /2009 Świat Lekarza zob. poz. 203/2009 Tajemnice Świata, Dziwny Jest Ten Świat / [red. nacz. Leszek Bubel] , nr 1. - Warszawa : Abdank, cm. Niereg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Brzoskwiniowa 13, Warszawa; ISSN : zł 9,90 b /2009 Tajne Historie Świata : top secret : [miesięcznik ogólnopolski / red. nacz. Krzysztof Maciąg] , nr 1. - Warszawa : Infopress Poland, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Garibaldiego 4/20, Warszawa; tel. (0-22) , ISSN : zł 9,90 b /2009 Trendy : art of living / [red. nacz. Marzena Rowicka] , nr 6 (list./grudz.)- = nr Nowy Janków : Prowana, cm. Dwumies. - Na czasopiśmie ISSN (błędny). - Poprzednio: Trendy Food = ISSN zob. poz. 16/ Adres red.: Nowy Janków 22, Radzymin; tel. (0-22) , ISSN (popr.) = Trendy (Warszawa. 2008) : zł 9,90 b /2009 Trendy Food / [red. nacz. Marzena Rowicka] , nr 5 (wrzes./paźdz.) = nr Nowy Janków : Prowana, cm. Dwumies. - Tyt. w żywej paginie: Trendy. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2003, nr 1 = nr 1. - Cd.: Trendy, ISSN zob. poz. 15/ Adres red.: Nowy Janków 22, Radzymin; tel. (0-22) , ISSN : zł 9,90 b /2009 VariArt : pismo kulturalno-literackie / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie , Olsztyn : WBP, cm. Niereg. - Adres red.: ul. 1 Maja 5, Olsztyn; tel. (0-89) , ISSN b /2009 VIP Biznes & Styl : dwumiesięcznik podkarpacki / [red. nacz. Anna Gieroń] , nr 1 (list./grudz.)- = nr 1. - Rzeszów : Sagier PR, cm. Dwumies. - Adres red.: ul. Bernardyńska 8/6, Rzeszów; tel. (0-17) , ISSN : bezpłatnie b /2009 Vis à Vis : city life magazine : warszawski magazyn bezpłatny / [red. nacz. Agata Mizera] , nr 01 (wrzes.)- = nr Warszawa : SNS Media, cm. Mies. - Adres red.: ul. Marszałkowska 87/81, Warszawa; tel. (0-22) , ISSN = Vis à Vis (Warszawa) b /2009 9

10 Poz Wprost Light / [red. nacz. Stanisław Janecki] , nr 1 (28 maja). - Warszawa : Wprost, cm. Tyg. - Adres red.: al. Jerozolimskie 123a, Warszawa; tel. (0-22) , ISSN : zł 1,95 b /2009 Za Miastem : dom i ogród, rekreacja, biznes, agroturystyka, tradycja i natura, rodzina / [red. nacz. Dorota Bernhardt-Kowalska] , nr 12 (grudz.). - Warszawa : Rzeczpospolita, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: Grudz Przestało ukazywać się. - Adres red.: al. Jerozolimskie 107, Warszawa; tel. (0-22) , ISSN : zł 4,90 b /2009 Ziemia Odrowążów : kwartalnik społeczno-kulturalny : powiat konecki, powiat opoczyński, powiat przysuski, powiat szydłowiecki / [Starostwo Powiatowe w Końskich ; Emilian Niemiec red. nacz.]. - R. 1, nr 001 (czerw. 2009). - Końskie : SP, cm. Kwart. - Tyt. wg okł. - Wyd. promocyjne ukazało się w marcu Adres red.: ul. Staszica 2, Końskie; tel. (0-41) , ISSN b /2009 Żolibor : bezpłatne pismo lokalne , nr 1. - [Warszawa : s.n.], cm. Kwart. - Tyt. wg okł. - Adres red.: ISSN b / (05) Informatyka i technika komputerowa 3D FX : magazyn / [red. nacz. Anna Adamczyk] , nr 04 = nr Warszawa : Software-Wydawnictwo, cm + 2 CD. Dwumies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2008, nr 01 = nr Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Bokserska 1, Warszawa; tel. (0-22) , ISSN X : zł 29,80 b /2009 Aurox Linux , nr 2 (ottobre/novembre/dicembre) = nr Warszawa : Software-Wydawnictwo, cm + 5 CD. Kwart. - Tyt. wyróżniony na s. tyt.: Aurox. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2005, nr 1 (aprile/maggio/giugno). - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Piaskowa 3, Warszawa; tel. (0-22) ISSN = Aurox Linux (Ed. italiana) b /2009 Bezpieczna Sieć : aktualności, porady, przykłady, narzędzia / [red. nacz. Marcin Czech]. - Nr 1 (kwiec. 2009). - Warszawa : Wiedza i Praktyka, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Łotewska 9a, Warszawa ISSN b /2009 BSD Magazine / [ed. in chief Ewa Dudzic]. - Vol. 1, nr 1 (2008)- =nr 1. - [Warszawa : Software-Wydawnictwo ], cm + CD. Kwart. ISSN b /2009 Chip Komputer Test : doradzamy, co warto kupić / [red. nacz. Beata Winkler] , 01 (stycz.). - Warszawa : Vogel Burda Communications, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2005, 1 (4.) - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Topiel 23, Warszawa; tel. (0-22) ISSN : zł 4,90 b x 18/

11 Poz Computer Reseller News Polska : CRN : dwutygodnik firm komputerowych / [red. nacz. Adrian Markowski]. - R. 12, nr 19 (16 września 2009) = nr Warszawa : Burda Communications, cm. Dwutyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: R. 1, nr 1 (12 marca 1998). - Cd.: CRN, ISSN zob. poz. 938/ Adres red.: ul. Topiel 23, Warszawa; tel. (0-22) , ISSN = Computer Reseller News Polska (Dwutygodnik) b /2009 CRN / [red. nacz. Michał Adamczyk]. - R. 12, nr 20 (30 września 2009)- = nr Warszawa : Burda Communications, cm. Dwutyg. - Tyt. w kolofonie: CRN Computer Reseller News Polska. - Na czasopiśmie ISSN (błędny). - Poprzednio: Computer Reseller News Polska, ISSN zob. poz. 937/ Adres red.: ul. Topiel 23, Warszawa; tel. (0-22) , ISSN (popr.) = CRN (Warszawa) b /2009 Czasopismo Techniczne. I, Informatyka , z. 1I. - Kraków : Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, cm. Niereg. - Tyt. wg nagł. - Zeszyt oznaczony w zbiorze ogólnym jako R. 104, z Tekst, streszcz., spis treści ang., pol. - Wydzielone z: Czasopismo Techniczne, ISSN zob. poz. 209/ Adres red.: ul. Podchorążych 1, Kraków; tel. (0-12) , ISSN X b /2009 Edukacja, Technika, Informatyka zob. poz. 1124/2009 Enter. Najlepsze Programy / [red. nacz. Michał Adamczyk] , nr 10 (paźdz.)- = nr 1. - Warszawa : Burda Communications, cm + DVD. Mies. - Adres red.: ul. Topiel 23, Warszawa; tel. (0-22) , ISSN : zł 3,99 b x 939/2009 Gomotion : the secrets behind animation / [ed. in chief Ewa Samulska]. - Vol. 1, iss. 1 (2008)- = nr 1. - Warszawa : Software- -Wydawnictwo, cm + DVD. Kwart. - Adres red.: ul. Bokserska 1, Warszawa ISSN : zł 69 b x 20/2009 Gomotion : the secrets behind animation / [ed. in chief Ewa Samulska]. - Vol. 2, nr 1 (2009) = iss Warszawa : Software- -Wydawnictwo, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: Vol. 1, nr 1 (2008) = iss Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Bokserska 1, Warszawa ISSN b /2009 Hakin 9 : come difendersi : hard core IT security magazine / [capored. Natalia Malec] , nr 7/8 = nr [Warszawa] : Software-Wydawnictwo, cm + CD. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2005, nr 1 (marzo/aprile) = nr 1. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Bokserska 1, Warszawa; tel. (0-22) , ISSN = Hakin 9 (Ed. italiana) b /2009 Hakin 9 : cómo defenderse / [red. jefe Monika Szymańska]. - Nr Varsovia : Software-Wydawnictwo, [2008] cm + CD. Dwumies. - Numeracja pierwszego zeszytu: Nr 1 (2003). - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Bokserska 1, Warszawa; tel. (0-22) ISSN = Hakin 9 (Ed. española) b /2009 Hakin 9. Starter Kit : jak się bronić : hard core IT security magazine / [red. nacz. Katarzyna Juszczyńska] , nr 01 = nr 1. - Warszawa : Software-Wydawnictwo, cm + CD. Półrocz. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2008, nr 01 = nr 1. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Bokserska 1, Warszawa; tel. (0-22) ISSN = Hakin 9. Starter Kit (Wyd. polskie) : zł 28,90 b /

12 Poz Hakin 9. Starter Kit : practical protection : practical IT security solutions for newbies / [ed. in chief Ewa Dudzic]. - Vol. 1, nr 1 (2007)- = iss [Warszawa : Software-Wydawnictwo ], cm + CD. Dwumies. ISSN = Hakin 9. Starter Kit (English ed.) b /2009 Hakin 9. Starter Kit : practical IT security solutions for newbies / [ed. in chief Ewa Dudzic]. - Vol. 1, nr 3 (2007) = iss [Warszawa : Software-Wydawnictwo ], cm + CD. Dwumies. - Numeracja pierwszego zeszytu: Vol. 1, nr 1 (2007) = iss Przestało ukazywać się. ISSN = Hakin 9. Starter Kit (English ed.) b /2009 Hakin 9. Starter Kit : seguridad IT en practica / [red. jefe Natasza Balwierczak] , nr Warszawa : Software-Wydawnictwo, cm + CD. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2008, nr Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Bokserska 1, Warszawa; tel. (0-22) ISSN = Hakin 9. Starter Kit (Ed. española) b /2009 Hakin 9 Extra : jak się obronić : hard core IT security magazine / [red. nacz. Katarzyna Juszczyńska] , nr 01- = nr 1. - Warszawa : Software-Wydawnictwo, cm + 3 CD. Półrocz. - Adres red.: ul. Bokserska 1, Warszawa; tel. (0-22) ISSN : zł 69 b /2009 Linux Developer s Journal / [réd. en chef Joanna Bońka] , nr 1 = nr 5. - Varsovie : Software-Wydawnictwo, cm + CD. Dwumies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2006, nr 1 = nr 1. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Bokserska 1, Warszawa; tel. (0-22) ISSN b /2009 Linux+ Distro , nr 1 = nr 4. - Varsovia : Software-Wydawnictwo, cm + DVD. Niereg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2005, nr 1 = nr 1. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Bokserska 1, Warszawa ISSN = Linux+ Distro (Ed. española) b /2009 Linux+ DVD / [red. responsabile Krzysztof Krawczyk] , nr 1 (novembre/dicembre). - Warszawa : Software-Wydawnictwo, cm + 2 DVD. Dwumies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2004, nr 1 (novembre/dicembre). - Tyt. wg okł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Lewartowskiego 6, Warszawa; tel. (0-22) , ISSN = Linux+ DVD (Ed. italiana) b /2009 Linux+ DVD : das größte europäische Magazin über Linux / [Chefred. Krzysztof Krawczyk] , Ausg. 10/11 (Oktober/November) = Ausg Warschau : Software-Wydawnictwo, cm + 2 DVD. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2004, Ausg. 1 (Juni/Juli/August) = Ausg Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Piaskowa 3, Warszawa; ISSN = Linux+ DVD (Deutsche Ausg.) b /2009 Linux+ Extra! Pack / [red. responsabile Krzysztof Krawczyk] , nr 1. - Warszawa : Software-Wydawnictwo, cm + 7 CD. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2005, nr 1. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Lewartowskiego 6, Warszawa; tel. (0-22) ISSN = Linux+ Extra! Pack (Ed. italiana) b /

13 Poz Magazyn Internet z CD : poradnikowy i edukacyjny magazyn wszystkich użytkowników internetu , nr 9 (wrzes.) = nr Warszawa : AVT-Korporacja, cm + CD. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2005, nr 9 (wrzes.) = nr Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Leszczynowa 11, Warszawa; tel. (0-22) ISSN : zł 15,90 b /2009 Magazyn TYPO3 / [red. nacz. Daniel Ciunkiewicz] , nr 1 (list./grudz.)- = nr 2. - Warszawa : Emia, cm + CD. Dwumies. - Nr 0 = nr 1 ukazał się w wersji elektronicznej. - Adres red.: ul. Zamiany 8, Warszawa; tel. (0-22) , ISSN : zł 29,90 b /2009 MSCoder : independent magazine for developers using Microsoft platforms / [red. jefe Katarzyna Chauca]. - Nr 4. - Varsovia : Software-Wydawnictwo, [2007] cm + 2 CD. Dwumies. - Numeracja pierwszego zeszytu: Nr 1. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Bokserska 1, Warszawa; tel. (0-22) ISSN = MSCoder (Ed. española) b x 942/2009 Photoshop Retouch / [ed. in chief Marta Kobus]. - Vol. 1, nr 1 (2009)- = iss Warszawa : Software-Wydawnictwo, cm. Kwart. - Adres red.: ul. Bokserska 1, Warszawa ISSN b /2009 PHP Solutions : la revista de PHP más grande del mundo : primeros pasos, proyectos estableos, windows + linux + freebsd / [red. jefe Dariusz Pawłowski] , nr 2 (marzo/abril) = nr 9. - Varsovia : Software-Wydawnictwo, cm + CD. Dwumies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2003, nr 1 (septiembre). - Tyt. wg okł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Lewartowskiego 6, Warszawa; tel. (0-22) ISSN = PHP Solutions (Ed. española) b x 323/2009 PHP Solutions : największy na świecie magazyn o PHP : nowe technologie i rozwiązania dla deweloperów PHP / [red. nacz. Patrycja Wądołowska] , nr 3 = nr Warszawa : Software-Wydawnictwo, cm + CD. Dwumies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2004, nr 01 (stycz./luty). - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Bokserska 1, Warszawa; tel. (0-22) , ISSN = PHP Solutions (Wyd. polskie) : zł 29,80 b /2009 PHP Solutions Starter Kit : nowe technologie i rozwiązania dla deweloperów PHP : największy na świecie magazyn o PHP / [red. nacz. Patrycja Wądołowska] , nr 1 = nr 1. - Warszawa : Software-Wydawnictwo, cm + CD. Dwumies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2008, nr 1 = nr 1. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Bokserska 1, Warszawa; tel. (0-22) , ISSN : zł 29,80 b /2009 PHP Starter Kit : PHP per principianti / [red. responsabile Dariusz Pawłowski] , nr 1 = nr 1. - Varsavia : Software- -Wydawnictwo, cm + DVD. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2005, nr 1 = nr 1. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Piaskowa 3, Warszawa; tel. (0-22) , ISSN b /2009 Postępy Nauki i Techniki zob. poz. 831/2009 Prawo Teleinformatyczne zob. poz. 1110/2009.psd : Photoshop / [capored. Natalia Malec] , nr 1 (giugno/luglio) = nr 9. - Varsavia : Software-Wydawnictwo, cm + CD. Dwumies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2005, nr 1 (luglio/agosto) = nr 1. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Bokserska 1, Warszawa; tel. (0-22) ISSN =.psd (Ed. italiana) b /

14 Poz psd Photoshop Extra / [Red. Anna Dorazińska] , Ausg. 1- = Ausg Warszawa : Software-Wydawnictwo, cm. Rocz. - Adres red.: ul. Bokserska 1, Warszawa; tel. (0-22) ISSN =.psd Photoshop Extra (Deutsche Ausg.) b /2009 Software Developer s Journal : new ideas & solutions for professional programmers , 8 (Sept. ) = 8. - [Warszawa] : Software-Wydawnictwo, cm + 2 CD. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2005, 5 (June) = 5. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Piaskowa 3, Warszawa; tel. (0-22) , ISSN = Software Developer s Journal (English ed.) b /2009 Software Developer s Journal : new ideas & solutions for professional programmes / [réd. en chef Witold Pietrzak] , nr 9 (Septembre/Octobre) = nr [Warszawa] : Software-Wydawnictwo, cm + CD. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2005, nr 6 (Juin) = nr 8. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Piaskowa 3, Warszawa; ISSN = Software Developer s Journal (Ed. française) b /2009 Technika, Informatyka, Edukacja zob. poz. 1134/2009 Teleinfo : informatyka i telekomunikacja dla biznesu / [Dariusz Chełstowski red. nacz.] , nr 19/20 (list.). - Warszawa : Migut-Media, cm. Dwutyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1995, nr 1 (11 listopada). - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Tytoniowa 20, Warszawa; tel. (0-22) , ISSN = Teleinfo (Warszawa) : zł 7 b /2009 Tips & Tricks : praktyczny przewodnik po świecie PC / [Piotr Nowakowski red. nacz.] , nr 2 (sierp.). - Warszawa : IDG Poland, cm + CD. Mies. - Na czas. również tyt.: PC World Komputer. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2005, nr 1 (czerw.). - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Jordanowska 12, Warszawa; tel. (0-22) ISSN = Tips & Tricks (Warszawa) : zł 14,90 b / (05) Zarządzanie. Biurowość Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zarządzanie / [Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu] (2007). - Toruń : Wydawnictwo Naukowe UMK, cm. Niereg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 37 (2007). - Na czasopiśmie ISSN (błędny). - Zeszyt oznaczony w zbiorze ogólnym jako nr Streszcz. ang. Spis treści ang., pol. - Poprzednio: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia = ISSN zob. poz. 131/ Cd.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, ISSN zob. poz. 132/ Adres red.: ul. Gagarina 11, Toruń; tel. (0-56) , ISSN (popr.) b /2009 Businessman Magazine zob. poz. 422/2009 Jet Stream : magazyn grupy / [red. nacz. Iwona Podlasek]. - 1 (grudz. 2008). - Warszawa : Natalis Media cm. Półrocz. - Tyt. wg okł. - Adres red.: ul. Szklarniowa 4d, Warszawa; tel. (0-22) ISSN b /2009 Journal of Intercultural Management / [Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania ; ed. in chief Łukasz Sułkowski]. - Vol. 1, nr 1 (Apr. 2009). - Łódź : SWSPiZ, cm. Półrocz. - Adres red.: ul. Sienkiewicza 9, Łódź; tel. (0-42) , ISSN b /

15 Poz Journal of Management and Financial Sciences : JMFS / Warsaw School of Economics. Collegium of Management and Finance. - Vol. 1, nr 1 (Oct. 2008). - Warszawa : SGH, cm. Półrocz. - Tyt. grzbietowy JMFS. - Równoległa nazwa instytucji sprawczej: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. - Adres red.: al. Niepodległości 162, Warszawa; ISSN b /2009 Lider Jakości : magazyn promocji jakości / [Polska Akademia Jakości ; red. nacz. Dorota Hubka-Wójcik] , nr 1- =nr 1. - Kraków : PAJ, cm. Kwart. - Tyt. wg okł. - Adres red.: Rynek Dębnicki 13/7, Kraków; ISSN : zł 20 b /2009 Manager & Woman & Man : magazyn przedsiębiorczych / [red. nacz. Anna Małgorzata Kowalewska] , nr 1 (paźdz./list.)- = nr 1. - Warszawa : IV Zinger PR, cm. Dwumies. - Adres red.: ul. Czerniakowska 26a, Warszawa; tel. (0-22) ISSN : zł 4,99 b /2009 Przegląd Naukowo-Metodyczny zob. poz. 178/2009 Synergia : biuletyn informacyjny Instytutu Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego / [red. nacz. Aleksander Kartasiński] , nr 1 (stycz./marz.). - Łódź : IRSP, cm. Kwart. - Tyt. wg okł. - Adres red.: ul. Dąbrowskiego 225/243, Łódź; tel. (0-42) , ISSN : bezpłatnie b /2009 Systemy Zarządzania w Praktyce : aktualności, interpretacje, przykłady, dokumentacje. - Nr 1 (kwiec. 2009). - Warszawa : Wiedza i Praktyka, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Łotewska 9a, Warszawa ISSN b x 331/2009 Total Logistic Management : TLM / Faculty of Management ; [ed. in chief Lech A. Bukowski]. - Ann. 1 (2008). - Cracow : AGH University of Science and Technology Press, cm. Rocz. - Streszcz. ang., pol. - Adres red.: al. Mickiewicza 30, Kraków; tel. (0-12) , ISSN b /2009 Workplace : biuro możliwości , nr 1. - Poznań : Forum, cm. Kwart. - Tyt. wg okł. - Adres red.: ul. Polska 13, Poznań; tel. (0-61) ISSN b /2009 Współczesne Problemy Zarządzania : zeszyty naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk. - Nr 1 (2008). - Warszawa : WSISiZ, cm. Niereg. - Adres red.: ul. Newelska 6, Warszawa; ISSN : zł 50 b /2009 Zarządzanie / [kom. red. Andrzej Matysiak przewodn.]. - 6 (2008). - Wrocław : Wydawnictwo UE, cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN ) Niereg. - Tyt. w żywej paginie: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zarządzanie. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1 (2003). - Zeszyt oznaczony w serii jako nr Streszcz. ang. Spis treści ang., pol. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Komandorska 118/120, Wrocław ISSN = Zarządzanie (Wrocław) b /

16 Poz Zeszyty Naukowe (Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa) Zeszyty Naukowe / Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa ; [zespół red. przewodn. Mieczysław Lubański] , nr 1 (marz.). - Warszawa : Oficyna Wydawnicza WSZ-SW, cm. Niereg. - Równoległa nazwa instytucji sprawczej: Warsaw Management School - Graduate and Postgraduate School. - Tyt. wg okł. - Adres red.: ul. Siedmiogrodzka 3a, Warszawa; tel. (0-22) ISSN b /2009 Zeszyty Naukowe (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus, Wrocław) Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu , nr 1- = nr 6. - Wrocław : WSIZ Copernicus [etc.], cm. Niereg. - Tyt. na s. red.: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu. - Na czasopiśmie ISSN (błędny). - Poprzednio: Zeszyty Naukowe (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus, Wrocław). Informatyka i Administracja, ISSN zob. poz. 31/2009. ISSN (popr.) = Zeszyty Naukowe (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu) b /2009 Zeszyty Naukowe (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus, Wrocław). Informatyka i Administracja Zeszyty Naukowe. Informatyka i Administracja / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu , nr 2 = nr 5. - Wrocław : WSIZ Copernicus [etc.], cm. Niereg. - Tyt. okł.: Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu. - Tyt. na s. red.: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2006, nr 1. - Cd.: Zeszyty Naukowe (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus, Wrocław), ISSN zob. poz. 30/2009. ISSN = Zeszyty Naukowe. Informatyka i Administracja (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu) b x 31/ ](1-32) Czasopisma regionalne i lokalne 4bialystok.pl : bezpłatny dwutygodnik / [red. nacz. Michał Burzyński] , nr 6 (14 grudnia). - Białystok : Burzyński i Kuczyński, cm. Dwutyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2007, nr 1 (28 września). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. św. Rocha 14a, Białystok; tel. (0-85) , ISSN b /2009 Aglomeracja Rzeszowska : miesięcznik regionalny : Błażowa, Boguchwała, Chmielnik [...] / [Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych Aglomeracja Rzeszowska ; red. nacz. Piotr Klimczak] , 1 (lip.). - Rzeszów : SSTAR, cm. Mies. - Adres red.: ul. Grunwaldzka 15, Rzeszów ISSN : bezpłatnie b /2009 Akcent Sandomierski / [red. nacz. Katarzyna Batko] , nr 5 (22 maja) = nr Sandomierz : Koncept, cm. Co trzy tyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2005, nr 1 (23 marz.) = nr 1. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. 11-go Listopada 22, Sandomierz; tel. (0-15) , ISSN : zł 2,50 b /2009 Bilgoraj.com.pl : regionalna gazeta informacyjno-reklamowa , nr 1 (grudz.)- = nr 1. - Biłgoraj : Alfamedia, cm. Dwutyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Komorowskiego 3/402, Biłgoraj; tel. (0-84) ISSN X : bezpłatnie b /2009 Biuletyn Informacyjny Gminy Czorsztyn / Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach. - Nr 1 (lip. 2007). - Maniowy : UG, cm. Mies. - Na czasopiśmie ISSN (błędny). - Tyt. wg nagł. - Poprzednio: Czorsztyn = ISSN zob. poz. 338/ Adres red.: ul. Górczańska 3, Maniowy; tel. (0-18) , ISSN (popr.) : bezpłatnie b /

17 Poz Biuletyn Informacyjny Powiatu Kętrzyńskiego / [Starostwo Powiatowe w Kętrzynie] , nr 10/11 (list.) = nr 24/25. - Kętrzyn : SP, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2004, nr 1 (wrzes.). - Przestało ukazywać się. - Adres red.: pl. Grunwaldzki 1, Kętrzyn; tel. (0-89) , ISSN : bezpłatnie b /2009 Biuletyn Informacyjny Powiatu Obornickiego / [Starostwo Powiatowe w Obornikach] , nr 1 (stycz.)- = nr 1. - Oborniki : SP, cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Listopada 2a, Oborniki; tel. (0-61) , bezpłatnie b /2009 Biuletyn Informacyjny Samorządu Gminy Zamość / [Urząd Gminy Zamość ; red. nacz. Ryszard Gliwiński] , nr 5 = nr Zamość : UG, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2001, nr 1 (kwiec.). - Cd.: Biuletyn Samorządu Gminy Zamość = ISSN zob. poz. 34/ Adres red.: ul. Peowiaków 92, Zamość; tel. (0-84) , ISSN : bezpłatnie b /2009 Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Boguchwała / [red. Ewa Śliwa] , nr 1 (sierp.). - Boguchwała : Gminna Biblioteka Publiczna, cm. Niereg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2005, nr 1 (lip.). - Tyt. wg nagł. - Cd.: Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Boguchwale = ISSN zob. poz. 947/ Adres red.: ul. Tkaczowa 146, Boguchwała; tel. (0-17) ISSN : bezpłatnie b /2009 Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Rusiec. - Nr 5 (wrzes. 2003). - [Rusiec : UG], cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: Nr 1 (grudz. 2002). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. ISSN b /2009 Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Boguchwale / [red. Ewa Śliwa] , nr 1 (marz.). - Boguchwała : Gminna Biblioteka Publiczna, cm. Niereg. - Na czasopiśmie ISSN (błędny). - Tyt. wg nagł. - Poprzednio: Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Boguchwała = ISSN zob. poz. 946/ Adres red.: ul. Tkaczowa 146, Boguchwała; tel. (0-17) ISSN (popr.) : bezpłatnie b /2009 Biuletyn Powiatu Grudziądzkiego : Grudziądz, Gruta, Łasin [...] / [Starostwo Powiatowe w Grudziądzu] , nr 1 (10 stycznia). - Grudziądz : SP, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2005, nr 1 (1 marz.). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Małomłyńska 1, Grudziądz; tel. (0-56) ISSN X b /2009 Biuletyn Rady Gminy i Zarządu Gminy Małkinia Górna / [Urząd Gminy Małkinia Górna ; red. nacz. Grażyna Dąbkowska]. - R. 3, nr 7 (2002). - Małkinia Górna : UG, cm. Kwart. - Numeracja pierwszego zeszytu: R. 1, nr 1 (2000). - Nr 8 nie ukazał się. - Cd.: Biuletyn Urzędu Gminy Małkinia Górna = ISSN zob. poz. 35/ Adres red.: ul. Przedszkolna 1, Małkinia Górna; tel. (0-29) ISSN : bezpłatnie b /2009 Biuletyn Samorządu Gminy Zamość / [red. nacz. Ryszard Gliwiński] , nr 1 (grudz.)- = nr 1. - Zamość : Gmina Zamość, cm. Mies. - Poprzednio: Biuletyn Informacyjny Samorządu Gminy Zamość = ISSN zob. poz. 32/ Adres red.: ul. Peowiaków 92, Zamość; tel. (0-84) , ISSN : bezpłatnie b /

18 Poz Biuletyn Urzędu Gminy Małkinia Górna / [Urząd Gminy Małkinia Górna ; red. nacz. Grażyna Dąbkowska]. - R. 3, nr 9 (2003). - Małkinia Górna : UG, cm. Kwart. - Na czasopiśmie ISSN (błędny). - Poprzednio: Biuletyn Rady Gminy i Zarządu Gminy Małkinia Górna = ISSN zob. poz. 33/ Adres red.: ul. Przedszkolna 1, Małkinia Górna; tel. (0-29) ISSN (popr.) : bezpłatnie b /2009 Biuletyn Urzędu Gminy Rakszawa. - Kwiec Rakszawa : UG, cm. Kwart. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: Rakszawa 506, Rakszawa; tel. (0-17) , ISSN b /2009 Brudzeń Zaprasza : pismo społeczno-kulturalne Towarzystwa Przyjaciół Gminy Brudzeń im. Pawła Włodkowica / [red. nacz. Andrzej Dwojnych]. - R. 5, nr 2/3 (marz./kwiec. 2005) = nr 25/26. - Brudzeń : TPG, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: R. 1, nr 1 (stycz./marz. 2001) = nr 1. - Tyt. wg nagł. - Cd.: Mazowiecka Szwajcaria zob. poz. 983/2009. ISSN b /2009 Brwinowskie ABC : bezpłatna gazeta lokalna / [Urząd Gminy Brwinów] , nr 7 (grudz.) = nr Brwinów : UG, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1993, nr 1 (11 grudnia) = nr 1. - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Grodziska 12, Brwinów; tel. (0-22) , ISSN b /2009 Brwinów.com : biuletyn informacyjny mieszkańców miasta i gminy Brwinów / [red. nacz. Michał Słowiński]. - Paźdz [Brwinów : s.n.], cm. Mies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ISSN b /2009 Cityrama : tygodnik regionalny : Goleniów, Nowogard, Maszewo [...] / [red. nacz. Wiesław Wojciech Schmidt] , nr 1 (6 grudnia)- = nr 1. - Nowogard : Aga Press, cm. Tyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Wojska Polskiego 4, Nowogard; ISSN : bezpłatnie b /2009 CLI : tygodnik regionu lipnowskiego / [red. nacz. Krzysztof Kaliski] , nr 1 (26 lutego). - Golub-Dobrzyń : Wydawnictwo Promocji Regionu, cm. Tyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Rynek 20, Golub-Dobrzyń; tel. (0-56) , ISSN : zł 0,99 b /2009 Co u Nas? : dwutygodnik niezależny / [red. nacz. Zofia Rózga] , 1 (1 czerwca). - Łódź : [s.n.], cm. Dwutyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Ksawerów 8, Łódź; z ISSN : bezpłatnie b x 951/2009 Codziennik.pl : regionalny serwis informacyjny / [red. nacz. Piotr Skorupa] , nr 1 (stycz.). - Knurów : PiSk Piotr Skorupa, cm. Mies. - Na czasopiśmie ISSN (błędny). - Tyt. wg nagł. - Ukazuje się również w wersji online ISSN Adres red.: ul. Łokietka 2/51, Knurów; ISSN (popr.) = Codziennik.pl (Druk) : bezpłatnie b /2009 CWA : tygodnik regionu wąbrzeskiego / [red. nacz. Karolina Rokitnicka] , nr 1 (2 kwietnia). - Golub-Dobrzyń : Wydawnictwo Promocji Regionu, cm. Tyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Rynek 20, Golub-Dobrzyń; tel. (0-56) , ISSN : zł 0,99 b /

19 Poz Czas Kozłowa : dwumiesięcznik informacyjno-kulturalny / [Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie] , nr 1 (marz./kwiec.). - Kozłów : GBP, cm. Dwumies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: tel. (0-41) , ISSN : bezpłatnie b /2009 Czas Rudzińca : Rudziniec, Bojszów, Bycina [...] / [Urząd Gminy Rudziniec ; red. nacz. Joanna Martynowicz]. - Nr 18 (paźdz. 2006). - Rudziniec : UG, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: Nr 1 (maj 2005). - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Gliwicka 9, Rudziniec; tel. (0-32) , ISSN : zł 1,50 b /2009 Częstochowskie Wieści Powiatowe : bezpłatny biuletyn informacyjny Starostwa Powiatowego w Częstochowie / [Grażyna Folaron red. nacz.]. - Nr 7 (lip./sierp. 2006). - Częstochowa : SP, cm. Dwumies. - Tyt. wg nagł. - Poprzednio: Wieści Powiatowe, ISSN zob. poz. 383/ Adres red.: ul. Jana III Sobieskiego 9, Częstochowa; tel. (0-34) , ISSN b /2009 Czorsztyn : gminny informator samorządowy : pismo samorządu lokalnego gminy Czorsztyn / [Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowcach] , nr 2 (grudz.) = nr Maniowy : UG, cm. Niereg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2003, nr 1 (kwiec.). - Tyt. wg nagł. - Cd.: Biuletyn Informacyjny Gminy Czorsztyn = ISSN zob. poz. 334/ Adres red.: ul. Górczańska 3, Maniowy; tel. (0-18) , ISSN : bezpłatnie b /2009 Day & Night Rzeszów : DN / [red. nacz. Darek Barcikowski] , nr 1 (12.). - Rzeszów : White Eagle Media Polska, cm. Mies. - Tyt. w żywej paginie: Day & Night. - Adres red.: al. Piłsudskiego 11, Rzeszów; tel. (0-17) , ISSN : bezpłatnie b /2009 Do Rzeczy : Dalików, Łęczyca, Parzęczew, Wartkowice, Zgierz / [Fundacja Rozwoju Gmin Prym ; red. nacz. Jacek Kowner] , nr 1 (marz./kwiec.)- = nr 1. - Parzęczew : FRG Prym, cm. Dwumies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Ozorkowska 3, Parzęczew; tel. (0-42) , ISSN : bezpłatnie b /2009 Dobre Wiadomości / [red. nacz. Marta Polak] , 1 (stycz.). - Gdańsk : Koziorożec, cm. Mies. - Tyt. wg okł. - Adres red.: ISSN : bezpłatnie b /2009 Dobro Ojczyzny : miesięcznik Stowarzyszenia Ruch Społeczny Dobro Ojczyzny. - R. 1, nr 1 (wrzes. 2009). - Racibórz : SRSDO, cm. Mies. - Adres red.: ul. Józefa Eichendorfa 12, Racibórz; tel. (0-32) ISSN b x 952/2009 Dobry Tydzień : Tarnobrzeg, Mielec, Dębica [...] / [red. nacz. Marek Nikodem] , nr 1 (10 grudnia)- = nr 1. - Mielec : VTV Polska, cm. Tyg. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: ul. Warneńczyka 5/44, Mielec; tel. (0-17) , ISSN : bezpłatnie b /

20 Poz DPS Dukielski Przegląd Samorządowy / [Krystyna Boczar-Różewicz red. nacz.]. - R. 18, nr 12 (grudz. 2008) = nr Dukla : Gmina Dukla ; [Krosno] : Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, cm. Mies. - Tyt. w kolofonie: Dukielski Przegląd Samorządowy. - Numeracja pierwszego zeszytu: 1993, nr 11 (30 listopada) = nr Cd.: Dukla.pl = ISSN zob. poz. 341/ Adres red.: ul. Trakt Węgierski 11, Dukla; tel. (0-13) , ISSN : zł 2,50 b /2009 Dukla.pl : dukielski przegląd samorządowy / [Krystyna Boczar-Różewicz red. nacz.]. - R. 18 [i.e. 19], nr 1 (stycz. 2009)- = nr Dukla : Gmina Dukla ; [Krosno] : Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, cm. Mies. - Tyt. w kolofonie: Dukielski Przegląd Samorządowy. - Poprzednio: DPS Dukielski Przegląd Samorządowy = ISSN zob. poz. 340/ Adres red.: ul. Trakt Węgierski 11, Dukla; tel. (0-13) , ISSN : zł 2,50 b /2009 Dzwon Magazyn / [red. nacz. Monika Rozalska] , nr 6 (lip.). - Mińsk Mazowiecki : Mega Studio, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2005, nr 1 (10 lutego). - Tyt. wg okł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Świętokrzyska 5, Mińsk Mazowiecki; tel. (0-25) , ISSN : zł 1 b /2009 e-spiker : tygodnik regionalny : niebieski / [red. nacz. Artur Kitajewski] , nr 33 (17 grudnia). - Kluczbork : Agencja Medialna, cm. Tyg. - Numeracja pierwszego zeszytu: 2008, nr 1 (29 kwietnia). - Tyt. wg nagł. - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Ligonia 1, Kluczbork; tel. (0-77) , ISSN : zł 2 b x 633/2009 Echa Magdalenki : Magdalenka - Sękocin, Łazy i okolice / Stowarzyszenie Miłośników Osiedli Magdalenka i Sękocin ; [red. Barbara Buchalczyk]. - Nr 11 (kwiec. 2004). - Magdalenka : SMOMiS, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: Nr 1 (grudz. 2000). - Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Ogrodowa 13, Magdalenka; tel. (0-22) , ISSN : bezpłatnie b /2009 Echo : miesięcznik powiatu bełchatowskiego / [Starostwo Powiatowe w Bełchatowie ; Agnieszka Zawadzka red. nacz.] , nr 1 (marz.)- = nr 1. - Bełchatów : SP, cm. Mies. - Poprzednio: Echo Powiatu Bełchatowskiego = ISSN zob. poz. 345/ Adres red.: tel. (0-44) , ISSN = Echo (Bełchatów) b /2009 Echo : nowa gazeta gminna : największy miesięcznik w gminie Czerwonak / [red. nacz. Andrzej Rajewicz]. - Nr 1 (paźdz./list. 2008). - Koziegłowy : Superpress, cm. Dwumies. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: os. Leśne 28/5, Koziegłowy; tel. (0-61) , ISSN = Echo (Koziegłowy) : bezpłatnie b /2009 Echo Dubiecka : gminny miesięcznik informacyjny / [Urząd Gminy w Dubiecku ; red. nacz. Danuta Armata]. - R. 2, nr 2 (paźdz. 2002) = nr Dubiecko : UG, cm. Mies. - Numeracja pierwszego zeszytu: Grudz Przestało ukazywać się. - Adres red.: ul. Przemyska 10, Dubiecko; tel. (0-16) ISSN X : zł 0,80 b /2009 Echo Gminy : biuletyn informacyjny gminy Bartoszyce / [Urząd Gminy Bartoszyce]. - R. 1, nr 1 (list. 2008). - Bartoszyce : UG, cm. Kwart. - Tyt. wg nagł. - Adres red.: pl. Zwycięstwa 2, Bartoszyce ISSN = Echo Gminy (Bartoszyce) b /

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł

Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł ISSN 2080-1173 Biblioteka Narodowa Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 2013 nr 1-4 styczeń-grudzień 2014 poz. 1-730 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0(05) DZIAŁ OGÓLNY (Nauka.

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LVIII:2012 POLISH PUBLISHING IN FIGURES. Warszawa 2013. Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw ISSN 2083-6953

RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LVIII:2012 POLISH PUBLISHING IN FIGURES. Warszawa 2013. Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw ISSN 2083-6953 ISSN 2083-6953 RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH LVIII: POLISH PUBLISHING IN FIGURES RUCH WYD. 58: Warszawa 2013 Biblioteka Narodowa Zakład Statystyki Wydawnictw BIBLIOTEKA NARODOWA ZAKŁAD STATYSTYKI WYDAWNICTW

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Lp. GWO Nazwa Identyfikator 1 HS1EK Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kolegium Analiz Ekonomicznych 107 40,82 330,00 1,85 95,00 83,88 A+ 2 HS1EK Szkoła

Bardziej szczegółowo

2 października Warszawa udział społeczności programu PaT w konferencji programu MSW "Razem bezpieczniej"

2 października Warszawa udział społeczności programu PaT w konferencji programu MSW Razem bezpieczniej Kalendarium PaT LISTOPAD 2015 21 listopada Tczew IV Pomorski Festiwal Społeczności PaT PAŹDZIERNIK 2015 2 października Warszawa udział społeczności programu PaT w konferencji programu MSW "Razem bezpieczniej"

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58 Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych 1. Ogłasza się wykazy numerów rachunków

Bardziej szczegółowo

Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII.

Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII. Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII.2011) 1 W słownictwie JHP BN wyróżniono zbiór semantyczny tematów grupujących

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1984/282/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 września 2013 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1984/282/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 września 2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1984/282/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 września 2013 r. Lista rankingowa wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej

Bardziej szczegółowo

PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI

PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI # ŹRÓDŁA Zbiory dokumentów 1. Aby świat się dowiedział... Nielegalne dokumenty

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW; 1. B.104157 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Cz.2 / red. Natalia Ćwik, Marcin Grzybek, Beata Saracyn. - [Warszawa] : Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2012. - 105 s. ; 24 cm.

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym PBS III

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym PBS III Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym PBS III Lp. 1 243903 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Politechnika Śląska

Bardziej szczegółowo

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE Problemy technologiczno-informatyczne redakcja naukowa Emil W. Pływaczewski, Wojciech Filipkowski, Zbigniew Rau Zamów książkę w księgarni internetowej

Bardziej szczegółowo

DROGI ŚWIĘTEGO JAKUBA (zestawienie bibliograficzne w wyborze wydawnictwa zwarte w języku polskim : układ alfabetyczny)

DROGI ŚWIĘTEGO JAKUBA (zestawienie bibliograficzne w wyborze wydawnictwa zwarte w języku polskim : układ alfabetyczny) PRZEWODNIKI I MAPY DROGI ŚWIĘTEGO JAKUBA (zestawienie bibliograficzne w wyborze wydawnictwa zwarte w języku polskim : układ alfabetyczny) Camino portugués : portugalska Droga św. Jakuba : przewodnik :

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

- Tam gdzie nie pada deszcz przyroda Namibii i Botswany mgr Tomasz Stański, dr Marzena Stańska, dr Zbigniew Kasprzykowski 4 grudnia 2014.

- Tam gdzie nie pada deszcz przyroda Namibii i Botswany mgr Tomasz Stański, dr Marzena Stańska, dr Zbigniew Kasprzykowski 4 grudnia 2014. 2014 - Jaki efekt będzie miał przyszły klimat na interakcje między owadami, roślinami i wirusami? dr Piotr Trębicki, Reaserch Scientist Plant Vector Borne Diseases Departament of Environment and Primary

Bardziej szczegółowo

Podział administracyjny Polski 2015

Podział administracyjny Polski 2015 Podział administracyjny Polski 2015 W dniu 1 stycznia 1999 roku wprowadzono w Polsce nowy podział administracyjny. Obowiązujący od 1975 roku dwustopniowy podział administracyjny zastąpiono podziałem trójstopniowym,

Bardziej szczegółowo

Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe:

Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: 1. 13 wykładów z geometrii wykreślnej / Tomasz Bogaczyk, Teresa Romaszkiewicz-Białas.- Wyd. 6.- Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. Hasła przedmiotowe: GEOMETRIA WYKREŚLNA, PODRĘCZNIKI

Bardziej szczegółowo

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Wszystkie sesje VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (ul. Olimpijska, Katowice) Sesja inauguracyjna

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie z tradycjami

Stowarzyszenie z tradycjami BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ISSN 1732-1328 nr IV/2014 (45) W numerze: Stowarzyszenie z tradycjami Wywiad z Przewodniczącym PZITB oraz: Istotne zmiany w prawie Wyroby budowlane

Bardziej szczegółowo

Z kim i gdzie po wiedzę o rynku kapitałowym 2014/2015

Z kim i gdzie po wiedzę o rynku kapitałowym 2014/2015 PRZEWODNIK EDUKACYJNY Z kim i gdzie po wiedzę o rynku kapitałowym 2014/2015 Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean. Isaac Newton Spis treści Wprowadzenie. Najlepszą inwestycją jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Domu Spotkań z Historią za okres: 1 stycznia 31 grudnia 2014

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Domu Spotkań z Historią za okres: 1 stycznia 31 grudnia 2014 Warszawa, 2 lutego 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Domu Spotkań z Historią za okres: 1 stycznia 31 grudnia 2014 W 2014 roku Dom Spotkań z Historią (DSH) realizował działania wystawiennicze,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem )

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem ) REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem ) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty

Bardziej szczegółowo

NAJPIERW PODPALALI A POTEM GASILI

NAJPIERW PODPALALI A POTEM GASILI NAJPIERW PODPALALI A POTEM GASILI Ta sprawa zbulwersowała cały region. Okazało się bowiem, że za pożary, które wybuchały na terenie powiatu od października odpowiedzialne mogą być osoby, które gasiły je

Bardziej szczegółowo

Jestem mieszkańcem tej gminy

Jestem mieszkańcem tej gminy Ślubowanie Numer 133 Grudzień 2014 ISSN 1233-6378 www.gazeta.rydzyna.pl Cena 1,50 zł Wszystkim Mieszkańcom Gminy szczęśliwych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego nadziei Nowego

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu 2010/2011 Grudzień nr 3 Wydawnictwo Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu Poznań 2011 pracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela owacka

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Powiat SŁUPSKI Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Nowe władze powiatu Kadencja była ciekawa Polskie krzyże Zagubiony etos Czar - Pasterka Moja biblioteka Europa po europejsku

Bardziej szczegółowo