Opis przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Oznaczenia kodu CPV - Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis) Główny kod CPV: usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane. Dodatkowe kody CPV: usługi odśnieżania usługi usuwania oblodzeń usługi sprzątania ulic usługi zamiatania ulic usługi w zakresie trawników. Kategoria usług: 16 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem niniejszego postępowania jest Letnie i zimowe, ręczne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg wewnętrznych oraz terenów gminnych niezabudowanych na terenie Miasta Łodzi w latach Zakres zamówienia obejmuje m.in.: Oczyszczanie jezdni: pozimowe i interwencyjne; Oczyszczanie: cykliczne letnie, interwencyjne lekkie i ciężkie; Opróżnianie koszy ulicznych na terenach oczyszczanych interwencyjnie; Koszenie interwencyjne; Usuwanie liści interwencyjne; Wymiana piasku w piaskownicach i na polach piaskowych interwencyjne; Przycinanie żywopłotów i krzewów interwencyjne; Rekultywacja trawników interwencyjna; Oczyszczanie wpustów ulicznych, studzienek kanalizacyjnych, wodociągowych interwencyjne; Zapobieganie i zwalczanie śliskości; Odśnieżanie nawierzchni jezdni; Oczyszczanie cykliczne zimowe terenów niezabudowanych gminnych; Odśnieżanie powierzchni utwardzonych interwencyjne; Wywóz śniegu; Wyjazdy interwencyjne na drogach wewnętrznych. Zamówienie podzielono na 13 n/w części: 1) Część 1 Letnie i zimowe, ręczne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg wewnętrznych oraz terenów gminnych niezabudowanych na terenie Miasta Łodzi w latach w Rejonie I obejmującym obszar Zimna Woda Żabieniec, 2) Część 2 Letnie i zimowe, ręczne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg wewnętrznych oraz terenów gminnych niezabudowanych na terenie Miasta Łodzi 1

2 w latach w Rejonie II obejmującym obszar Julianów Helenówek, 3) Część 3 Letnie i zimowe, ręczne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg wewnętrznych oraz terenów gminnych niezabudowanych na terenie Miasta Łodzi w latach w Rejonie III obejmującym obszar Łagiewniki Arturówek, 4) Część 4 Letnie i zimowe, ręczne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg wewnętrznych oraz terenów gminnych niezabudowanych na terenie Miasta Łodzi w latach w Rejonie IV obejmującym obszar Stoki Nowosolna, 5) Część 5 Letnie i zimowe, ręczne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg wewnętrznych oraz terenów gminnych niezabudowanych na terenie Miasta Łodzi w latach w Rejonie V obejmującym obszar Teofilów Nowe Złotno, 6) Część 6 Letnie i zimowe, ręczne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg wewnętrznych oraz terenów gminnych niezabudowanych na terenie Miasta Łodzi w latach w Rejonie VI obejmującym obszar Żubardź Koziny, 7) Część 7 Letnie i zimowe, ręczne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg wewnętrznych oraz terenów gminnych niezabudowanych na terenie Miasta Łodzi w latach w Rejonie VII obejmującym obszar Retkinia Rokicie, 8) Część 8 Letnie i zimowe, ręczne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg wewnętrznych oraz terenów gminnych niezabudowanych na terenie Miasta Łodzi w latach w Rejonie VIII obejmującym obszar Śródmieście Radiostacja, 9) Część 9 Letnie i zimowe, ręczne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg wewnętrznych oraz terenów gminnych niezabudowanych na terenie Miasta Łodzi w latach w Rejonie IX obejmującym obszar Górna Rynek, 10) Część 10 Letnie i zimowe, ręczne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg wewnętrznych oraz terenów gminnych niezabudowanych na terenie Miasta Łodzi w latach w Rejonie X obejmującym obszar Dąbrowa Zarzew, 11) Część 11 Letnie i zimowe, ręczne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg wewnętrznych oraz terenów gminnych niezabudowanych na terenie Miasta Łodzi w latach w Rejonie XI obejmującym obszar Olechów Andrzejów, 12) Część 12 Letnie i zimowe, ręczne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg wewnętrznych oraz terenów gminnych niezabudowanych na terenie Miasta Łodzi w latach w Rejonie XII obejmujący obszar Kurak Ruda Pabianicka, 13) Część 13 Letnie i zimowe, ręczne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg wewnętrznych oraz terenów gminnych niezabudowanych na terenie Miasta Łodzi w latach w Rejonie XIII obejmujący obszar Chojny Wiskitno Feliksin. Powierzchnia poszczególnych rejonów wraz z wykazem dróg wewnętrznych do zimowego utrzymania, wykazem dróg wewnętrznych do pozimowego utrzymania, wykazem utrzymania terenów gminnych niezabudowanych, wykazem placów zabaw, piaskownic i pól piaskowych, wykazem słupów ogłoszeniowych i konstrukcji falistych znajduje się w załącznikach od Nr 2/1 do 2/13, od Nr 3/1 do 3/13, od Nr 4/1 do 4/13 i od Nr 5/1 do 5/13 SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość składania przez Wykonawcę oferty na maksymalnie 2 części (rejony) zamówienia. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia (m.in. odbiory i płatności), zawarte są we wzorze umowy. 2

3 OKREŚLENIE POJĘĆ Oczyszczanie letnie i zimowe 1. oczyszczanie cykliczne (bieżące utrzymanie) oczyszczanie terenów w sposób regularny, systematyczny przez cały okres rozliczeniowy (przyjmując, że okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc). 2. pozimowe oczyszczanie jezdni polega na oczyszczeniu jezdni na całej szerokości, łącznie z opaską bezpieczeństwa. Usługa wykonywana po zakończeniu okresu zimowego. 3. interwencyjne pozimowe oczyszczanie jezdni polega na oczyszczeniu jezdni na całej szerokości, łącznie z opaską bezpieczeństwa. Usługa wykonywana w ciągu całego roku na ulicach nie objętych oczyszczaniem cyklicznym (z wyjątkiem okresu zimowego). 4. oczyszczanie letnie cykliczne terenów polega na dokładnym oczyszczeniu przekazanego terenu z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Usługa wykonywana w ciągu całego roku. W zakres usługi wchodzi: zbieranie śmieci, koszenie terenów zielonych, usuwanie liści, opróżnianie koszy, oczyszczanie słupów ogłoszeniowych, oczyszczanie obiektów inżynierskich, oczyszczanie placów zabaw, oczyszczanie siłowni zewnętrznych, siłowni plenerowych, oczyszczanie woonerfów itp., zamiataniu powierzchni utwardzonych. Prace polegają na utrzymaniu terenu przez 5 dni w tygodniu. 5. oczyszczanie interwencyjne lekkie polega na oczyszczeniu przekazanego terenu z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. 6. oczyszczanie interwencyjne ciężkie polega na oczyszczeniu przekazanego terenu z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, koszeniu, karczowaniu samosiewów drzew i krzewów, likwidacji przerostów traw. 7. opróżnianie koszy polega na opróżnianiu koszy ulicznych oraz koszy na psie nieczystości na terenach oczyszczanych interwencyjnie. 8. interwencyjne koszenie polega na wykonaniu usługi koszenia terenów wraz ze zgrabieniem oraz wywozem skoszonej trawy. 9. interwencyjne usuwanie liści polega na zgrabieniu oraz zabraniu zgrabionych liści z przekazanych terenów. 10. zamiatanie powierzchni utwardzonych polega na usuwaniu zanieczyszczeń (np. piachu, śmieci) z chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo jezdnych, dróg dojazdowych, obiektów inżynieryjskich. 11. wymiana piasku w piaskownicach prace polegające na wymianie piasku w piaskownicy bądź polu piaskowym. Zastosowanie piasku płukanego z atestem PZH. 12. przycinanie żywopłotów i krzewów polega na wykonywaniu cięć formujących i odmładzających, zgodnie ze sztuką ogrodniczą. 13. rekultywacja trawników odtwarzanie trawników zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. 14. oczyszczanie wpustów ulicznych, studzienek kanalizacyjnych prace polegające na powierzchniowym oczyszczaniu studzienek z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. 15. zapobieganie i zwalczanie śliskości polega na podejmowaniu działań uprzedzających występowanie śliskości na drogach oraz likwidacja powstałej śliskości za pomocą dostępnych środków chemicznych. 16. odśnieżanie nawierzchni polega na podejmowaniu działań polegających na pługowaniu bądź pługowaniu wraz z posypywaniem dostępnymi środkami chemicznymi. 17. oczyszczanie zimowe cykliczne terenów polega na dokładnym oczyszczeniu przekazanego terenu z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Usługa wykonywana od 01 listopada do 31 marca każdego roku. W zakres usługi wchodzi: likwidacja śliskości i usuwanie śniegu na terenach niezabudowanych gminnych, zbieranie śmieci, usuwanie liści, opróżnianie koszy, oczyszczanie słupów ogłoszeniowych, oczyszczanie obiektów inżynierskich, oczyszczanie placów zabaw, oczyszczanie siłowni zewnętrznych, siłowni plenerowych, oczyszczanie woonerfów itp., zamiataniu powierzchni utwardzonych. Prace 3

4 polegają na utrzymaniu terenu przez 7 dni w tygodniu ( w systemie 24 h ). 18. interwencyjne odśnieżanie powierzchni utwardzonych polega na podejmowaniu działań polegających na odśnieżaniu bądź posypywaniu powierzchni utwardzonych (chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo jezdne, drogi dojazdowe, obiekty inżynierskie) dostępnymi środkami chemicznymi. 19. wywóz śniegu usługa wykonywana przy użyciu ciężkiego sprzętu np. koparko ładowarka itp. 20. woonerf rodzaj ulicy w strefie zurbanizowanej, na której położono nacisk na wysoki poziom bezpieczeństwa, uspokojenie ruchu i wysokie walory estetyczne przy zachowaniu miejsc parkingowych i funkcji komunikacyjnej z priorytetem dla pieszych i rowerzystów. 21. siłownia zewnętrzna, plenerowa wydzielone, ogólnodostępne miejsce, na którym zainstalowane są na stałe urządzenia rekreacyjne, służące do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz inne elementy małej architektury np. ławki, kosze na śmieci itp. 4

5 I.OCZYSZCZANIE LETNIE Przedmiot zamówienia podzielony jest na 13 części (rejonów) Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub maksymalnie 2 części zamówienia (rejonów). Za ofertę na jedną część uznaje się świadczenie w rejonie usług z zakresu letniego i zimowego utrzymania łącznie (rozdział I i II OPZ). Rejon I obszar Zimna Woda - Żabieniec Rejon II obszar Julianów Helenówek Rejon III obszar Łagiewniki - Arturówek Rejon IV obszar Stoki - Nowosolna Rejon V obszar Teofilów Nowe Złotno Rejon VI obszar Żubardź Koziny Rejon VII obszar Retkinia Rokicie Rejon VIII obszar Śródmieście - Radiostacja Rejon IX obszar Górna - Rynek Rejon X obszar Dąbrowa - Zarzew Rejon XI obszar Olechów - Andrzejów Rejon XII obszar Kurak Ruda Pabianicka Rejon XIII obszar Chojny Wiskitno Feliksin Powierzchnia poszczególnych rejonów wraz z wykazem dróg wewnętrznych do zimowego utrzymania, wykazem dróg wewnętrznych do pozimowego utrzymania, wykazem utrzymania terenów gminnych niezabudowanych, wykazem placów zabaw, piaskownic i pól piaskowych, wykazem słupów ogłoszeniowych i konstrukcji falistych znajduje się w załącznikach od Nr 2/1 do 2/13, od Nr 3/1 do 3/13, od Nr 4/1 do 4/13 i od Nr 5/1 do 5/13 SIWZ. 1. ZAMÓWIENIE DOTYCZY OCZYSZCZANIA NASTĘPUJĄCYCH ELEMENTÓW: 1.1 Nawierzchni ulic, opasek bezpieczeństwa, powierzchniowo kratek wpustów ulicznych, 1.2 Ciągów komunikacyjnych: chodników dla pieszych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-jezdnych, dróg dojazdowych, obiektów inżynieryjskich, 1.3 Terenów zielonych: zieleńców, trawników, skwerów, 1.4 Placów zabaw, piaskownic i pól piaskowych, woonerfów, siłowni plenerowych i zewnętrznych, 1.5 Słupów ogłoszeniowych i konstrukcji falistych (NOŚNIKÓW REKLAMOWYCH DO BEZPŁATNEGO PLAKATOWANIA ). 2. RODZAJE USŁUG WYSTĘPUJĄCE W OKRESIE LETNIM : Tereny gminne oraz pasy dróg wewnętrznych : Oczyszczanie jezdni: pozimowe i interwencyjne; Oczyszczanie: cykliczne, interwencyjne lekkie i ciężkie; Opróżnianie koszy na terenach oczyszczanych interwencyjnie; Koszenie interwencyjne; Usuwanie liści interwencyjne; Wymiana piasku w piaskownicach i polach piaskowych interwencyjna; 5

6 Przycinanie żywopłotów i krzewów interwencyjne; Rekultywacja trawników interwencyjna; Oczyszczanie powierzchniowe wpustów ulicznych, studzienek kanalizacyjnych, wodociągowych interwencyjne; 3. TERMIN REALIZACJI USŁUGI 3.1 Oczyszczanie pozimowe jezdni: pozimowe (do 15 maja każdego roku), interwencyjne (przez cały okres trwania umowy), 3.2 Oczyszczanie: cykliczne (przez cały okres trwania umowy), interwencyjne lekkie (przez cały okres trwania umowy), interwencyjne ciężkie (przez cały okres trwania umowy), 3.3 Opróżnianie koszy (przez cały okres trwania umowy), 3.4 Koszenie (przez cały okres trwania umowy), 3.5 Usuwanie liści (przez cały okres trwania umowy), 3.6 Wymiana piasku w piaskownicach i polach piaskowych od dnia 01 kwietnia do 31 października każdego roku, 3.7 Przycinanie żywopłotów i krzewów od dnia 01 kwietnia do 31 października każdego roku, 3.8 Rekultywacja trawników - od dnia 01 kwietnia do 31 października każdego roku, W przypadku występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych wymagających podjęcia działań objętych SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu ich rozpoczęcia i zakończenia. 4. ZASADY REALIZACJI USŁUGI W PASACH DRÓG WEWNĘTRZNYCH ORAZ NA TERENACH GMINNYCH 4.1 OCZYSZCZANIE JEZDNI OCZYSZCZANIE JEZDNI - POZIMOWE Zakres usługi: Orientacyjna powierzchnia terenów przeznaczonych do realizacji usługi wraz z wykazem ulic znajduje się w załącznikach od Nr 3/1 do 3/13 do SIWZ Termin wykonywania: Przewidywany okres realizacji prac w każdym roku: od dnia lub od momentu zgłoszenia rozpoczęcia prac przez Zamawiającego do dnia lub do momentu zgłoszenia zakończenia prac przez Zamawiającego. Z uwagi na warunki pogodowe Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wykonywania usługi Charakterystyka usługi: Usługa pozimowego oczyszczania jezdni, wykonywana będzie w sposób ręczny lub mechaniczny i musi gwarantować uzyskanie efektu dokładnie oczyszczonej jezdni na całej szerokości tj.; pasów przykrawężnikowych, łącznie z opaską bezpieczeństwa, utwardzonymi pasami rozdzielającymi jezdnie oraz powierzchniowo wpustami ulicznymi. Na ulicach, gdzie nie występuje opaska, a chodnik przylega bezpośrednio do jezdni oczyszczeniu podlega krawężnik i pas chodnika o szerokości 6

7 0,5 m. Na odcinkach jezdni, gdzie występuje opaska o szerokości powyżej 0,5 m oczyszczeniu podlega opaska na całej jej szerokości. Na odcinkach jezdni gdzie nie występują krawężniki, opaski bezpieczeństwa, chodniki przyległe do jezdni oczyszczaniu podlega cała powierzchnia utwardzona jezdni. Na oczyszczonej jezdni nie może być śladów przejazdu w postaci nie zebranych zanieczyszczeń. Na opaskach nie mogą być pozostawione przerosty trawy, chwastów oraz nie może zalegać piasek i ziemia. Należy również wykonać odcięcie trawników od krawężników i opasek bezpieczeństwa. Technologia wykonywania usługi musi obejmować wykorzystanie wody jako czynnika przeciwdziałającego pyleniu. O zakończeniu wykonywania w/w czynności (zgodnym z OPZ) niezwłocznie (najpóźniej do 2 godzin po zakończeniu prac) należy poinformować w formie pisemnej, faksem, drogą elektroniczną (e- mail) oraz telefonicznie przedstawiciela Zamawiającego. Tym samym jest to zgłoszenie gotowości do odbioru prac przez Zamawiającego. Nie przekazanie Zamawiającemu takiej informacji, traktowane jest jako ich niewykonanie. W przypadku niewykonania prac należy niezwłocznie (bez zbędnej zwłoki) poinformować Zamawiającego o przyczynie i planowanym terminie wykonania Odbiór i rozliczenie prac: Po wykonaniu robót nastąpi kontrola najpóźniej w dniu następnym od otrzymania informacji o jej zakończeniu (w godzinach pracy Zamawiającego, wyłączając soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy). Odbiór prac zostanie przeprowadzony przez przedstawicieli obu stron i zostanie zakończony podpisaniem protokołu odbioru wraz z wykazem terenów objętych realizacją usługi. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy okazania dokumentu przekazania odpadów. Usługa rozliczana będzie zgodnie ze stawką zawartą w ofercie cenowej, a jej uśredniona cena jednostkowa musi zawierać wartość wykonania usługi mechanicznego pozimowego oczyszczania 1 km jezdni na całej jej szerokości, w rozbiciu na 1 km strefy przykrawężnikowej, wraz z kosztami wywozu nieczystości. Podstawą płatności będzie końcowy protokół odbioru prac podpisany przez przedstawicieli obu stron wraz z fakturą oraz kartą przekazania odpadów OCZYSZCZANIE JEZDNI INTERWENCYJNE Zakres usługi: Oczyszczanie jezdni interwencyjne dotyczy ulic wskazanych przez Zamawiającego nie oczyszczanych cyklicznie. Termin i zakres każdorazowo określa Zamawiający w formie pisemnej, faksem, drogą elektroniczną (e- mail) lub telefonicznie wskazanemu przedstawicielowi Wykonawcy Termin wykonywania: Przewidywany okres realizacji prac: przez cały okres trwania umowy. 7

8 Charakterystyka usługi: Oczyszczanie jezdni interwencyjne dotyczy ulic wskazanych przez Zamawiającego nie oczyszczanych cyklicznie. Interwencyjne oczyszczanie jezdni będzie miało zastosowanie również w sytuacjach losowych, na ulicach objętych cyklicznym oczyszczaniem np. osunięć ziemi ze skarp, naniesień ziemi i piasku w miejscach tworzenia się rozlewisk. Interwencyjne oczyszczanie jezdni będzie miało zastosowanie także w przypadku naturalnego nanoszenia się ziemi i piasku na jezdnie z bocznych dróg gruntowych. Usługa interwencyjnego oczyszczania jezdni, wykonywana będzie w sposób ręczny lub mechaniczny i musi gwarantować uzyskanie efektu dokładnie oczyszczonej jezdni na całej szerokości tj.; pasów przykrawężnikowych, łącznie z opaską bezpieczeństwa, utwardzonymi pasami rozdzielającymi jezdnie oraz powierzchniowo wpustami ulicznymi. Na ulicach, gdzie nie występuje opaska, a chodnik przylega bezpośrednio do jezdni oczyszczeniu podlega krawężnik i pas chodnika o szerokości 0,5 m. Na odcinkach jezdni, gdzie występuje opaska o szerokości powyżej 0,5 m oczyszczeniu podlega opaska na całej jej szerokości. Na odcinkach jezdni gdzie nie występują krawężniki, opaski bezpieczeństwa, chodniki przyległe do jezdni oczyszczaniu podlega cała powierzchnia utwardzona jezdni. Na oczyszczonej jezdni nie może być śladów przejazdu w postaci nie zebranych zanieczyszczeń. Na opaskach nie mogą być pozostawione przerosty trawy, chwastów oraz nie może zalegać piasek i ziemia. Technologia wykonywania usługi musi obejmować wykorzystanie wody jako czynnika przeciwdziałającego pyleniu. Wszelkie czynności w tym zakresie wykonywane są na podstawie odrębnego uzgodnionego z Wykonawcą pisemnego zlecenia, określającego porę dnia i dzień wykonywania usługi, stanowiącym protokół przekazania terenu. O zakończeniu wykonywania w/w czynności (zgodnym z OPZ) niezwłocznie (najpóźniej do 2 godzin po zakończeniu prac) należy poinformować w formie pisemnej, faksem, drogą elektroniczną (e- mail) oraz telefonicznie przedstawiciela Zamawiającego. Tym samym jest to zgłoszenie gotowości do odbioru prac przez Zamawiającego. Nie przekazanie Zamawiającemu takiej informacji, traktowane jest jako ich niewykonanie. W przypadku niewykonania prac należy niezwłocznie (bez zbędnej zwłoki) poinformować Zamawiającego o przyczynie i planowanym terminie wykonania. Na pojedyncze interwencje czas realizacji zlecenia określa przedstawiciel Zamawiającego, jednakże nie może być on dłuższy niż 4 godziny (w przypadku konieczności udrożnienia bądź przywrócenia ruchu), w innych przypadkach nie dłuższy niż 24 godziny Odbiór i rozliczenie prac: Po wykonaniu robót nastąpi kontrola najpóźniej w dniu następnym od otrzymania informacji o jej zakończeniu (w godzinach pracy Zamawiającego, wyłączając soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy). Odbiór prac zostanie przeprowadzony przez przedstawicieli obu stron i zostanie zakończony podpisaniem protokołu odbioru wraz z wykazem terenów objętych realizacją usługi. Zamawiający może zażądać okazania dokumentu przekazania odpadów. Usługa rozliczana będzie zgodnie ze stawką zawartą w ofercie cenowej, a jej uśredniona cena jednostkowa musi zawierać wartość wykonania usługi 8

9 mechanicznego interwencyjnego oczyszczenia 1 km jezdni na całej jej szerokości, w rozbiciu na 1 km strefy przykrawężnikowej. W przypadku konieczności uprzedniego zastosowania sprzętu ciężkiego jak np. koparkoładowarki oraz samochodów ciężarowych, ich praca będzie rozliczana z osobnej pozycji w formularzu cenowym oferty. Praca ładowarki za każdą przepracowaną godzinę. Podstawą płatności będzie końcowy protokół odbioru prac podpisany przez przedstawicieli obu stron wraz z fakturą oraz kartą przekazania odpadów. 4.3 OCZYSZCZANIE CYKLICZNE - LETNIE Zakres usługi: Orientacyjna powierzchnia terenów przeznaczonych do realizacji usługi, wykaz placów zabaw i piaskownic, wykaz słupów ogłoszeniowych, wykaz koszy na poszczególnych rejonach znajduje się w załącznikach od nr 2/1 do 2/13, 4/1 do 4/13 i 5/1 do 5/13 do OPZ Termin wykonywania: Przewidywany okres realizacji prac: przez cały okres trwania umowy Charakterystyka usługi: Przy wykonywaniu usługi oczyszczania cyklicznego letniego ciągów komunikacyjnych oraz terenów zielonych Zamawiający dopuszcza stosowanie lekkiego sprzętu mechanicznego (kosiarki, dokaszarki, dmuchawy) i specjalistycznego sprzętu do mycia wszelkich powierzchni. Oczyszczanie cykliczne powinno odbywać się w sposób regularny, systematyczny przez cały okres rozliczeniowy. Usługa musi gwarantować uzyskanie efektu dokładnie oczyszczonej powierzchni na całej szerokości chodnika, ciągu pieszego od krawężnika do krawężnika. Na odcinkach, gdzie nie występują krawężniki oczyszczeniu podlega utwardzona nawierzchnia powierzchni na całej szerokości. Na oczyszczanych powierzchniach nie mogą być pozostawione przerosty trawy, chwasty, piasek, ziemia, gałęzie, kamienie i inne zanieczyszczenia. Oczyszczeniu (powierzchniowo) podlegają również wpusty uliczne do sieci kanalizacji burzowej oraz oczyszczanie powierzchni terenu w promieniu 2 metrów wokół wpustu na jezdni wzdłuż terenów oczyszczanych. Prace polegają na całorocznym stałym utrzymaniu terenu (5 dni w tygodniu, natomiast w okresie od 1 listopada do 31 marca - 7 dni w tygodniu w systemie 24h): zamiataniu i oczyszczaniu z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń w tym zalegającej ziemi, piasku, liści, gałęzi, wiatrołomów, kamieni itp.; usuwaniu samosiejek, usuwaniu chwastów, usuwania odrostów z chodników i przy drzewach, na ciągach pieszo-jezdnych, na ścieżkach rowerowych, na drogach dojazdowych, na obiektach inżynieryjskich. Zebrane zanieczyszczenia muszą być niezwłocznie (tego samego dnia) usunięte z terenów oczyszczanych. W przypadku występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji usługi w tym zakresie. W zakres usługi polegającej na oczyszczaniu cyklicznym letnim wchodzi również : a) koszenie trawników - usługa polega na wykonaniu koszenia trawy i innej zieleni na terenach niezabudowanych (na wysokość 5 cm), wraz ze zgrabieniem i wywozem skoszonej trawy z obszaru objętego usługą niezwłocznie (nie później niż 48 godzin). 9

10 Wykonawca zobowiązany jest do kontrolowania terenów zielonych (wysokość zieleni do 15 cm), eliminacji odrostów, chwastów i samosiewów oraz rozpoczęcia koszenia w celu uzyskania efektu zadbanego trawnika. Technologia wykonywania usługi powinna gwarantować w możliwie największym zakresie mechaniczny zbiór pokosu i jego załadunek. Usługa ta winna być wykonywana na wszystkich przekazanych terenach zielonych znajdujących się we władaniu Zamawiającego, tzn.: trawnikach, klombach, gazonach, skarpach itp. b) usuwanie liści usługa polega na zebraniu liści wraz z ich niezwłocznym wywozem (nie później niż 48 godzin). c) opróżnianie koszy ulicznych oraz koszy na psie nieczystości z częstotliwością zapobiegającą ich przepełnianiu. Prace polegają na opróżnieniu kosza oraz zebraniu wszelkiego rodzaju odpadów z powierzchni w promieniu 2 metrów od kosza, wraz z ich wywozem, z zastrzeżeniem, że pierwsze opróżnienie kosza musi nastąpić do godz (5 dni w tyg. w sezonie letnim oraz 7 dni w tyg. w sezonie zimowym). Wykonawca zastosuje worki foliowe jako wkłady do koszy, poprawiające stan higieniczno - sanitarny koszy; wykona bieżące mycie i okresową dezynfekcję koszy z częstotliwością 1 raz w miesiącu; na wezwanie Zamawiającego wykona drobne prace konserwacyjne w zakresie nie wymagającym demontażu kosza zapewniającym utrzymanie sprawności koszy, w tym np. likwidację odkształceń, uzupełnienie elementów, malowanie koszy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości koszy na terenie w cyklicznym utrzymaniu w związku z przebudową istniejących obiektów, chodników, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, budową nowych, prowadzeniem remontów i związanych z tym wyłączeń z ruchu itp., przekazywaniem terenów Zamawiającemu przez inne podmioty np. Spółdzielenie, WTBS-y i inne. Wykonawca zobowiązuje się raz w roku ( do każdego roku ) dokonać inwentaryzacji koszy na śmieci oraz koszy na psie nieczystości. d) oczyszczanie powierzchni słupów ogłoszeniowych i powierzchni konstrukcji falistych oraz terenów wokół nich w obrębie 3 metrów z wszelkiego rodzaju plakatów z częstotliwością raz w miesiącu (w ostatnim tygodniu każdego miesiąca), wg wykazu przekazanego Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy. Usuwanie naderwanych, zdartych bądź odklejonych plakatów. e) wymiana piasku w piaskownicach i polach piaskowych usługa polega na wymianie piasku w piaskownicach na głębokość 20 cm, a w polach piaskowych na głębokość 10 cm. W przypadku piaskownic należy zastosować piasek płukany z atestem PZH. Wymiana piasku musi nastąpić 2 razy w roku (kwiecień maj oraz lipiec sierpień), wg wykazu przekazanego Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wykonania usługi. a) oczyszczanie placów zabaw, piaskownic i pól piaskowych, z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń w tym zalegających liści i innych zanieczyszczeń (papiery, butelki, gałęzie, kamienie, itp. ), zamiatania powierzchni utwardzonych, usuwania samosiejek, chwastów i odrostów, opróżnianie koszy ulicznych oraz mycie urządzeń zabawowych, ławek itp. z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, np. kurzu, brudu, plam krwi, plam po lodach, gumach itd. Przez cały okres trwania umowy, wg wykazu przekazanego Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy. b) oczyszczanie siłowni zewnętrznych, plenerowych itp. z wszelkiego rodzaju odpadów w tym zalegających liści i innych zanieczyszczeń (papiery, butelki, gałęzie, kamienie, itp. ), zamiatania powierzchni utwardzonych, usuwania samosiejek, chwastów i odrostów, opróżnianie koszy oraz mycie urządzeń 10

11 siłowych, służących do ćwiczeń, ławek itp. z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, np. kurzu, brudu, plam krwi, plam po lodach, gumach itd. Przez cały okres trwania umowy. c) oczyszczanie woonerfów z wszelkiego rodzaju odpadów w tym zalegających liści i innych zanieczyszczeń (papiery, butelki, gałęzie, kamienie, itp. ), zamiatania powierzchni utwardzonych, usuwania samosiejek, chwastów i odrostów, opróżnianie koszy ulicznych oraz mycie powierzchni utwardzonych z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, np. kurzu, brudu, plam krwi, plam po lodach, gumach itd. Przez cały okres trwania umowy. d) pielęgnacyjne przycinanie krzewów i żywopłotów, okopywanie i pielenie klombów, rabat usługa polega na pielęgnacyjnym przycinaniu żywopłotów i krzewów obejmującym wykonywanie cięć formujących i odmładzających. Prace należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. Przycinanie krzewów i żywopłotów będzie wykonywane 2 razy w roku (I raz do 30 kwietnia, II raz do 30 września ). Odpady i zanieczyszczenia pochodzące z wykonywanych prac muszą zostać usunięte i niezwłocznie (tego samego dnia) wywiezione, a teren uporządkowany i przywrócony do stanu pierwotnego. Okopywanie oraz pielenie klombów i rabat różanych będzie wykonywane 2 razy w roku (I raz do 30 kwietnia, II raz do 30 września każdego roku ). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu. j) oczyszczanie obiektów inżynierskich: kładek, tuneli itp. W skład usługi oczyszczania ww. obiektów wchodzi zmywanie powierzchni takich jak: posadzki, schody itp. przy zastosowaniu środków dezynfekujących i zapachowych, zamiatanie, zbieranie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń ( np. śmieci, butelki, kamienie, gałęzie, liście itp. ) Wykonane prace muszą gwarantować uzyskanie efektu dokładnie oczyszczonej powierzchni. Przez cały okres trwania umowy. Z zakresu usługi wyodrębnia się usuwanie bądź zamalowywanie grafitti, a informację o wszelkich zanieczyszczeniach tego rodzaju należy przekazać niezwłocznie przedstawicielowi Zamawiającego Odbiór i rozliczenie prac: Po wykonaniu robót nastąpi kontrola najpóźniej w dniu następnym od otrzymania informacji o jej zakończeniu (w godzinach pracy Zamawiającego, wyłączając soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy). Odbiór prac zostanie przeprowadzony przez przedstawicieli obu stron i zostanie zakończony podpisaniem protokołu odbioru. Załącznikiem do protokołu odbioru będzie wykaz terenów objętych realizacją usługi, Zamawiający może zażądać okazania dokumentu o przekazaniu odpadów. Usługa rozliczana będzie zgodnie ze stawką zawartą w ofercie cenowej, a jej uśredniona cena jednostkowa musi zawierać wartość wykonania (5 dni w tygodniu ) usługi cyklicznego letniego oczyszczenia 1 m 2 powierzchni terenu niezabudowanego wraz z opróżnianiem koszy ulicznych oraz kosztami wywozu wszelkich nieczystości. W okresie zimowym (1 listopada 31 marca) usługa rozliczana będzie zgodnie ze stawką zawartą w ofercie cenowej, a jej uśredniona cena jednostkowa musi zawierać wartość wykonania (7 dni w tygodniu) usługi cyklicznego zimowego (w systemie 24 godzinnym) oczyszczenia 1 m 2 powierzchni terenów niezabudowanych wraz z opróżnianiem koszy ulicznych, kosztami wywozu nieczystości oraz zastosowanych środków zapobiegających śliskości. Wykonawca na podstawie ww. informacji winien skalkulować jednolitą stawkę obejmującą wszystkie koszty cyklicznego oczyszczania 1 m 2 terenu przez cały rok 11

12 w tym likwidacji śliskości i odśnieżania powierzchni utwardzonych w okresie zimowym. Podstawą płatności będzie protokół odbioru prac podpisany przez przedstawicieli obu stron wraz z fakturą oraz kartą przekazania odpadów. 4.4 OCZYSZCZANIE INTERWENCYJNE LEKKIE Zakres usługi: Oczyszczanie interwencyjne lekkie dotyczy terenów wskazanych przez Zamawiającego nie sprzątanych cyklicznie. Szacunkowa ilość powierzchni przeznaczonej do oczyszczania interwencyjnego lekkiego przedstawiona zostanie w Formularzu cenowym Termin wykonywania: Przewidywany okres realizacji prac: przez cały okres trwania umowy Charakterystyka usługi: Wszelkie czynności w tym zakresie wykonywane będą na podstawie odrębnego, pisemnego zlecenia Zamawiającego z określeniem ich zakresu i terminu wykonania, adekwatnym do zleconego zakresu, lecz nie dłuższym niż 7 dni, stanowiącego protokół przekazania terenu. Zlecenie pisemne jest jednocześnie protokołem przekazania terenu. Prace polegają na sprzątaniu terenu z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń takich jak np: papiery, niedopałki, gazety, pozostałości po gastronomii, ulotki, butelki, folie, wszelkiego typu odchody, odpady organiczne, wiatrołomy, kamienie itp. oraz na zamiataniu wskazanych terenów. Zamawiający zaleca ograniczenie prac ręcznych do minimum. Prace oczyszczania muszą gwarantować uzyskanie efektu dokładnie oczyszczonej powierzchni. Zebrane zanieczyszczenia muszą być niezwłocznie usunięte z terenów oczyszczanych. Zamawiający ma możliwość zlecenia prac na faktycznie zanieczyszczonej powierzchni. O zakończeniu wykonywania w/w czynności (zgodnym z OPZ) niezwłocznie (najpóźniej do 2 godzin po zakończeniu prac) należy poinformować w formie pisemnej, faksem, drogą elektroniczną (e- mail) oraz telefonicznie przedstawiciela Zamawiającego. Tym samym jest to zgłoszenie gotowości do odbioru prac przez Zamawiającego. Nie przekazanie Zamawiającemu takiej informacji, traktowane jest jako ich niewykonanie. W przypadku niewykonania prac należy niezwłocznie (bez zbędnej zwłoki) poinformować Zamawiającego o przyczynie i planowanym terminie wykonania Odbiór i rozliczenie prac: Po wykonaniu robót nastąpi kontrola najpóźniej w dniu następnym od otrzymania informacji o jej zakończeniu (w godzinach pracy Zamawiającego, wyłączając soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy). Odbiór prac zostanie przeprowadzony przez przedstawicieli obu stron i zostanie zakończony podpisaniem protokołu odbioru wraz z wykazem terenów objętych realizacją usługi. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy okazania dokumentu przekazania odpadów. Usługa rozliczana będzie zgodnie ze stawką zawartą w ofercie cenowej, a jej uśredniona cena jednostkowa musi zawierać wartość jednokrotnego oczyszczenia 1 m 2 terenu wraz z wywozem nieczystości. 12

13 Podstawą płatności będzie końcowy protokół odbioru prac podpisany przez przedstawicieli obu stron wraz z fakturą oraz kartą przekazania odpadów OCZYSZCZANIE INTERWENCYJNE CIĘŻKIE Zakres usługi: Oczyszczanie interwencyjne ciężkie dotyczy terenów wskazanych przez Zamawiającego nie sprzątanych cyklicznie. Szacunkowa ilość powierzchni przeznaczonej do oczyszczania interwencyjnego ciężkiego przedstawiona została w Formularzu cenowym Termin wykonywania: Przewidywany okres realizacji prac: przez cały okres trwania umowy Charakterystyka usługi: Wszelkie czynności w tym zakresie wykonywane są na podstawie odrębnego, pisemnego zlecenia Zamawiającego z określeniem ich zakresu i terminu wykonania, adekwatnym do zleconego zakresu, lecz nie dłuższym niż 7 dni, stanowiącego protokół przekazania terenu. Prace będą polegać na oczyszczaniu powierzchni wskazanych terenów z wszelkich odpadów (gruzu, liści, gałęzi), koszeniu, likwidacji przerostów traw i chwastów pomiędzy elementami nawierzchni oraz oczyszczeniu z zalegającej ziemi, piasku i innych nieczystości łącznie z odcięciem brzegów trawników, wycięciem samosiewów (na trawnikach i powierzchniach utwardzonych) i odrostów przy drzewach, karczowaniu samosiewów drzew i krzewów łącznie z systemem korzeniowym. Prace oczyszczania muszą gwarantować uzyskanie efektu dokładnie oczyszczonej powierzchni. Zebrane zanieczyszczenia muszą być niezwłocznie usunięte z terenów oczyszczanych. Teren przy odbiorze prac musi przedstawiać efekt terenu oczyszczanego cyklicznie, w pełnym zakresie prac jakie obejmuje cykliczne oczyszczanie. Zamawiający ma możliwość zlecenia prac na faktycznie zanieczyszczonej powierzchni. O zakończeniu wykonywania w/w czynności (zgodnym z OPZ) niezwłocznie (najpóźniej do 2 godzin po zakończeniu prac) należy poinformować w formie pisemnej, faksem, drogą elektroniczną (e- mail) oraz telefonicznie przedstawiciela Zamawiającego. Tym samym jest to zgłoszenie gotowości do odbioru prac przez Zamawiającego. Nie przekazanie Zamawiającemu takiej informacji, traktowane jest jako ich niewykonanie. W przypadku niewykonania prac należy niezwłocznie (bez zbędnej zwłoki) poinformować Zamawiającego o przyczynie i planowanym terminie wykonania Odbiór i rozliczenie prac: Po wykonaniu robót nastąpi kontrola najpóźniej w dniu następnym od otrzymania informacji o jej zakończeniu (w godzinach pracy Zamawiającego, wyłączając soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy). Odbiór prac zostanie przeprowadzony przez przedstawicieli obu stron i zostanie zakończony podpisaniem protokołu odbioru wraz z wykazem terenów objętych realizacją usługi. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy okazania dokumentu przekazania odpadów. Usługa rozliczana będzie zgodnie ze stawką zawartą w ofercie cenowej, a jej uśredniona cena jednostkowa musi zawierać wartość jednokrotnego 13

14 kompleksowego oczyszczenia 1 m 2 terenu wraz z wywozem nieczystości. Podstawą płatności będzie protokół odbioru prac podpisany przez przedstawicieli obu stron wraz z fakturą oraz kartą przekazania odpadów. 4.6 OPRÓŻNIANIE KOSZY NA TERENACH OCZYSZCZANYCH INTERWENCYJNIE Zakres usługi: Opróżnianie interwencyjne koszy ulicznych i koszy na psie nieczystości dotyczy lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego nie sprzątanych cyklicznie. Szacunkowa ilość przedstawiona została w Formularzu cenowym Termin wykonywania: Przewidywany okres realizacji prac: przez cały okres trwania umowy Charakterystyka usługi: Opróżnianie koszy ulicznych dotyczy koszy ustawionych na terenach nie sprzątanych cyklicznie, wskazanych przez Zamawiającego. Prace polegają na opróżnieniu kosza oraz zebraniu wszelkich zanieczyszczeń z powierzchni w promieniu 2 metrów od kosza, wraz z ich wywozem, z zastrzeżeniem, że pierwsze opróżnienie kosza musi nastąpić do godz (5 dni w tyg. w sezonie letnim oraz 7 dni w tyg. w sezonie zimowym). Wykonawca zastosuje worki foliowe jako wkłady do koszy, poprawiające stan higieniczno sanitarny koszy; wykona bieżące mycie i okresową dezynfekcję koszy z częstotliwością 1 raz w miesiącu; na wezwanie Zamawiającego wykona drobne prace konserwacyjne w zakresie nie wymagającym demontażu kosza zapewniającym utrzymanie sprawności koszy, w tym np. likwidację odkształceń, uzupełnienie elementów, malowanie koszy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości koszy w związku z przebudową istniejących obiektów, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, budową nowych, prowadzeniem remontów i związanych z tym wyłączeń z ruchu, przekazywaniem terenów Zamawiającemu przez inne podmioty np. Spółdzielenie, WTBS-y i inne. Wszelkie informacje dotyczące zmian ilości koszy przekazywane będą Wykonawcy w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązuje się raz w roku dokonać inwentaryzacji koszy na śmieci oraz koszy na psie nieczystości do dnia 31 maja każdego roku trwania umowy Odbiór i rozliczenie prac: Po wykonaniu robót nastąpi kontrola najpóźniej w dniu następnym od otrzymania informacji o jej zakończeniu (w godzinach pracy Zamawiającego, wyłączając soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy). Odbiór prac zostanie przeprowadzony przez przedstawicieli obu stron i zostanie zakończony podpisaniem protokołu odbioru wraz z wykazem terenów objętych realizacją usługi. W okresie letnim (5 dni w tygodniu) oraz w okresie zimowym (7 dni w tygodniu w systemie 24h) usługa rozliczana będzie zgodnie ze stawką zawartą w ofercie cenowej wraz z kosztami wywozu nieczystości. Podstawą płatności będzie końcowy protokół odbioru prac podpisany przez przedstawicieli obu stron wraz z fakturą oraz kartą przekazania odpadów. 4.7 KOSZENIE INTERWENCYJNE Zakres usługi: 14

15 Koszenie interwencyjne dotyczy terenów wskazanych przez Zamawiającego nie sprzątanych cyklicznie. Szacunkowa ilość powierzchni przedstawiona została w Formularzu cenowym Termin wykonywania: Przewidywany okres realizacji prac: przez cały okres trwania umowy. Z uwagi na warunki pogodowe Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wykonywania usługi Charakterystyka usługi: Wszelkie czynności w tym zakresie wykonywane są na podstawie odrębnego, pisemnego zlecenia Zamawiającego z określeniem ich zakresu i terminu wykonania, adekwatnym do zleconego zakresu, lecz nie dłuższym niż 7 dni, stanowiącego protokół przekazania terenu. Usługa interwencyjnego koszenia trawników polega na wykonaniu koszenia trawy w pasach dróg wewnętrznych, na skwerach, na zieleńcach oraz terenów gminnych niezabudowanych (na wysokość 5 cm) wraz ze zgrabieniem i niezwłocznym wywozem (tego samego dnia) skoszonej trawy z obszaru objętego usługą. Usługa obejmuje również usuwanie chwastów, samosiewów i odrostów korzeniowych przy drzewach na koszonych terenach, w celu uzyskania efektu zadbanego trawnika. Zamawiający nie dopuszcza koszenia trawy poniżej 5cm. Zamawiający zaleca, aby technologia wykonywania usługi gwarantowała w możliwie największym zakresie mechaniczny zbiór pokosu. O zakończeniu wykonywania w/w czynności (zgodnym z OPZ) niezwłocznie (najpóźniej do 2 godzin po zakończeniu prac) należy poinformować w formie pisemnej, faksem, drogą elektroniczną (e- mail) oraz telefonicznie przedstawiciela Zamawiającego. Tym samym jest to zgłoszenie gotowości do odbioru prac przez Zamawiającego. Nie przekazanie Zamawiającemu takiej informacji, traktowane jest jako ich niewykonanie. W przypadku niewykonania prac należy niezwłocznie (bez zbędnej zwłoki) poinformować Zamawiającego o przyczynie i planowanym terminie wykonania Odbiór i rozliczenie prac: Po wykonaniu robót nastąpi kontrola najpóźniej w dniu następnym od otrzymania informacji o jej zakończeniu (w godzinach pracy Zamawiającego, wyłączając soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy). Odbiór prac zostanie przeprowadzony przez przedstawicieli obu stron i zostanie zakończony podpisaniem protokołu odbioru wraz z wykazem terenów objętych realizacją usługi. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy okazania dokumentu przekazania odpadów. Usługa rozliczana będzie zgodnie ze stawką zawartą w ofercie cenowej, a jej uśredniona cena jednostkowa musi zawierać wartość wykonania usługi koszenia 1 m 2 trawnika, skarpy, skweru bądź rowu wraz z wywozem skoszonej trawy, samosiewów i odrostów. Podstawą płatności będzie końcowy protokół odbioru prac podpisany przez przedstawicieli obu stron wraz z fakturą oraz kartą przekazania odpadów. 4.8 USUWANIE LIŚCI INTERWENCYJNE Zakres usługi: Usuwanie liści interwencyjne dotyczy terenów wskazanych przez Zamawiającego nie sprzątanych cyklicznie. Szacunkowa ilość powierzchni przedstawiona została w Formularzu cenowym. 15

16 Termin wykonywania: Przewidywany okres realizacji prac: przez cały okres trwania umowy. Z uwagi na warunki pogodowe Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wykonywania usługi Charakterystyka usługi: Usuwanie liści odbywać się będzie w pasach dróg wewnętrznych, na skwerach, zieleńcach, terenach nie objętych oczyszczaniem cyklicznym, wskazanych przez Zamawiającego. Wszelkie czynności w tym zakresie wykonywane są na podstawie odrębnego, pisemnego zlecenia Zamawiającego z określeniem ich zakresu i terminu wykonania, adekwatnym do zleconego zakresu, lecz nie dłuższym niż 7 dni, stanowiącego protokół przekazania terenu. Usługa polega na zebraniu liści wraz z ich wywozem (tego samego dnia) oraz wywóz liści pryzmowanych przez mieszkańców. Prace winny być wykonywane w możliwie jak największym stopniu w sposób zmechanizowany, przy użyciu odpowiednich maszyn i urządzeń. O zakończeniu wykonywania w/w czynności (zgodnym z OPZ) niezwłocznie (najpóźniej do 2 godzin po zakończeniu prac) należy poinformować w formie pisemnej, faksem, drogą elektroniczną (e- mail) oraz telefonicznie przedstawiciela Zamawiającego. Tym samym jest to zgłoszenie gotowości do odbioru prac przez Zamawiającego. Nie przekazanie Zamawiającemu takiej informacji, traktowane jest jako ich niewykonanie. W przypadku niewykonania prac należy niezwłocznie (tego samego dnia) poinformować Zamawiającego o przyczynie i planowanym terminie wykonania Odbiór i rozliczenie prac: Po wykonaniu robót nastąpi kontrola najpóźniej w dniu następnym od otrzymania informacji o jej zakończeniu (w godzinach pracy Zamawiającego, wyłączając soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy). Odbiór prac zostanie przeprowadzony przez przedstawicieli obu stron i zostanie zakończony podpisaniem protokołu odbioru wraz z wykazem terenów objętych realizacją usługi. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy okazania dokumentu przekazania odpadów. Usługa rozliczana będzie zgodnie ze stawką za 1 m 2 oczyszczanej powierzchni zawartą w ofercie cenowej, a jej uśredniona cena jednostkowa musi zawierać wartość wykonania usługi zbierania liści wraz z ich wywozem. Podstawą płatności będzie końcowy protokół odbioru prac podpisany przez przedstawicieli obu stron wraz z fakturą oraz kartą przekazania odpadów. 4.9 WYMIANA PIASKU W PIASKOWNICACH I NA POLACH PIASKOWYCH INTERWENCYJNIE Zakres usługi: Zakres usługi obejmuje interwencyjną wymianę piasku w piaskownicach i na polach piaskowych, na placach zabaw wskazanych przez Zamawiającego. Szacunkowa ilość powierzchni przedstawiona została w Formularzu cenowym Termin wykonywania: Przewidywany okres realizacji prac: kwiecień październik. 16

17 Z uwagi na warunki pogodowe Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wykonywania usługi Charakterystyka usługi: Prace będą polegały na wymianie piasku w piaskownicach na głębokość 20 cm, a na polach piaskowych na głębokość 10 cm. W przypadku piaskownic należy zastosować piasek płukany z atestem PZH. Wymiana piasku musi nastąpić od kwietnia do października każdego roku. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wykonania usługi. Wszelkie czynności w tym zakresie wykonywane będą na podstawie odrębnego, pisemnego zlecenia z określeniem ich zakresu i terminu wykonania, stanowiącego protokół przekazania piaskownicy lub pola piaskowego do wymiany piasku. O zakończeniu wykonywania w/w czynności (zgodnym z OPZ) niezwłocznie (najpóźniej do 2 godzin po zakończeniu prac) należy poinformować w formie pisemnej, faksem, drogą elektroniczną (e- mail) oraz telefonicznie przedstawiciela Zamawiającego. Tym samym jest to zgłoszenie gotowości do odbioru prac przez Zamawiającego. Nie przekazanie Zamawiającemu takiej informacji, traktowane jest jako ich niewykonanie. W przypadku niewykonania prac należy niezwłocznie (bez zbędnej zwłoki) poinformować Zamawiającego o przyczynie i planowanym terminie wykonania Odbiór i rozliczenie prac: Po wykonaniu robót nastąpi kontrola najpóźniej w dniu następnym od otrzymania informacji o jej zakończeniu (w godzinach pracy Zamawiającego, wyłączając soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy). Odbiór prac zostanie przeprowadzony przez przedstawicieli obu stron i zostanie zakończony podpisaniem protokołu odbioru wraz z wykazem piaskownic lub pól piaskowych objętych realizacją usługi. Usługa rozliczana będzie zgodnie ze stawką za jednokrotną wymianę 1 m 3 piasku, zawartą w ofercie cenowej. Podstawą płatności będzie protokół odbioru prac podpisany przez przedstawicieli obu stron wraz z fakturą oraz dołączonym atestem PZH PRZYCINANIE ŻYWOPŁOTÓW I KRZEWÓW LISCIASTYCH ORAZ IGLASTYCH INTERWENCYJNE Zakres usługi: Zakres usługi obejmuje interwencyjne przycinanie żywopłotów oraz krzewów (liściastych i iglastych) z terenów wskazanych przez Zamawiającego. Szacunkowa ilość powierzchni przedstawiona została w Formularzu cenowym Termin wykonywania: Przewidywany okres realizacji prac: kwiecień październik. Z uwagi na warunki pogodowe Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wykonywania usługi Charakterystyka usługi: Prace będą polegały na pielęgnacyjnym przycinaniu żywopłotów i krzewów obejmującym wykonywanie cięć formujących i odmładzających. Prace należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej w okresie od kwietnia do października każdego roku. Odpady organiczne pochodzące z wykonywanych 17

18 prac muszą zostać usunięte i wywiezione tego samego dnia, a teren uporządkowany i przywrócony do stanu pierwotnego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wykonania usługi. Wszelkie czynności w tym zakresie wykonywane będą na podstawie odrębnego, pisemnego zlecenia z określeniem ich zakresu i terminu wykonania, stanowiącego protokół przekazania terenu do uporządkowania. O zakończeniu wykonywania w/w czynności (zgodnym z OPZ) niezwłocznie (najpóźniej do 2 godzin po zakończeniu prac) należy poinformować w formie pisemnej, faksem, drogą elektroniczną (e- mail) oraz telefonicznie przedstawiciela Zamawiającego. Tym samym jest to zgłoszenie gotowości do odbioru prac przez Zamawiającego. Nie przekazanie Zamawiającemu takiej informacji, traktowane jest jako ich niewykonanie. W przypadku niewykonania prac należy niezwłocznie (bez zbędnej zwłoki) poinformować Zamawiającego o przyczynie i planowanym terminie wykonania Odbiór i rozliczenie prac: Po wykonaniu robót nastąpi kontrola najpóźniej w dniu następnym od otrzymania informacji o jej zakończeniu (w godzinach pracy Zamawiającego, wyłączając soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy). Odbiór prac zostanie przeprowadzony przez przedstawicieli obu stron i zostanie zakończony podpisaniem protokołu odbioru wraz z wykazem miejsc, gdzie wykonano przycinanie żywopłotów, krzewów liściastych bądź iglastych objętych realizacją usługi. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy okazania dokumentu przekazania odpadów. Usługa rozliczana będzie zgodnie ze stawką za przycięcie 1 m 2 żywopłotu lub krzewu, zawartą w ofercie cenowej. Podstawą płatności będzie protokół odbioru prac podpisany przez przedstawicieli obu stron wraz z fakturą oraz kartą przekazania odpadów REKULTYWACJA TRAWNIKÓW INTERWENCYJNIE Zakres usługi: Zakres usługi obejmuje interwencyjne odtworzenie (rekultywację) trawników wskazanych przez Zamawiającego. Szacunkowa ilość powierzchni przedstawiona została w Formularzu cenowym Termin wykonywania: Przewidywany okres realizacji prac: kwiecień październik. Z uwagi na warunki pogodowe Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wykonywania usługi Charakterystyka usługi: Prace te obejmują: uporządkowanie i przygotowanie terenu pod odtworzenie trawnika, uprawę gleby (przekopanie i ewentualne usunięcie darni i chwastów), nawiezienie 5 cio cm warstwy ziemi urodzajnej, rozplantowanie nawiezionej ziemi, wysiew trawy wraz z uwałowaniem. Prace należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej w okresie od kwietnia do października każdego roku. Odpady pochodzące z wykonywanych prac muszą zostać usunięte i wywiezione tego samego dnia, a teren uporządkowany i przywrócony do stanu pierwotnego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wykonania usługi. 18

19 Wszelkie czynności w tym zakresie wykonywane będą na podstawie odrębnego, pisemnego zlecenia z określeniem ich zakresu i terminu wykonania, stanowiącego protokół przekazania trawnika do rekultywacji. O zakończeniu wykonywania w/w czynności (zgodnym z OPZ) niezwłocznie (najpóźniej do 2 godzin po zakończeniu prac) należy poinformować w formie pisemnej, faksem, drogą elektroniczną (e- mail) oraz telefonicznie przedstawiciela Zamawiającego. Tym samym jest to zgłoszenie gotowości do odbioru prac przez Zamawiającego. Nie przekazanie Zamawiającemu takiej informacji, traktowane jest jako ich niewykonanie. W przypadku niewykonania prac należy niezwłocznie ( bez zbędnej zwłoki ) poinformować Zamawiającego o przyczynie i planowanym terminie wykonania Odbiór i rozliczenie prac: Po wykonaniu robót nastąpi kontrola najpóźniej w dniu następnym od otrzymania informacji o jej zakończeniu (w godzinach pracy Zamawiającego, wyłączając soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy). Odbiór prac zostanie przeprowadzony przez przedstawicieli obu stron i zostanie zakończony podpisaniem protokołu odbioru wraz z wykazem miejsc, gdzie wykonano rekultywację trawników objętych realizacją usługi. Usługa rozliczana będzie zgodnie ze stawką za odtworzenie (rekultywację) 1 m 2 trawnika, zawartą w ofercie cenowej. Podstawą płatności będzie protokół odbioru prac podpisany przez przedstawicieli obu stron wraz z fakturą OCZYSZCZANIE POWIERZCHNI WPUSTÓW STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH I WODOCIĄGOWYCH INTERWENCYJNE Zakres usługi: Zakres usługi obejmuje interwencyjne powierzchniowe oczyszczanie wpustów, studzienek kanalizacyjnych, wodociągowych. Szacunkowa ilość powierzchni przedstawiona została w Formularzu cenowym Termin wykonywania: Przewidywany okres realizacji prac: przez cały okres trwania umowy. Z uwagi na warunki pogodowe Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wykonywania usługi Charakterystyka usługi: Prace będą polegać na powierzchniowym oczyszczeniu studzienek kanalizacyjnych, wodociągowych, wpustów, itp. z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń m.in. papiery, śmieci komunalne, niedopałki, gazety, pozostałości po gastronomii, ulotki, butelki, folie, wszelkiego typu odchodów, liście, gałęzie, okwiat, nadmiar ziemi, gruz, wykwity. Prace muszą gwarantować uzyskanie efektu dokładnie oczyszczonej powierzchni. Odpady pochodzące z wykonywanych prac muszą zostać usunięte i wywiezione tego samego dnia, a teren uporządkowany i przywrócony do stanu pierwotnego. Wszelkie czynności w tym zakresie wykonywane będą na podstawie odrębnego, pisemnego zlecenia z określeniem ich zakresu i terminu wykonania, stanowiącego protokół przekazania studzienek do oczyszczenia. O zakończeniu wykonywania w/w czynności (zgodnym z OPZ) niezwłocznie (najpóźniej do 2 godzin po zakończeniu prac) należy poinformować w formie pisemnej, faksem, drogą elektroniczną (e- mail) oraz telefonicznie przedstawiciela 19

2) Dodatkowe kody CPV*: CPV usługi odśnieżania

2) Dodatkowe kody CPV*: CPV usługi odśnieżania DOA-ZP.VIII.271.12.2016 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Oznaczenia kodu CPV Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): 1) Główny kod CPV: CPV 90.60.00.00-3 usługi sprzątania oraz usługi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci i prace interwencyjne w zakresie sprzątania na terenie

Bardziej szczegółowo

Zakres obowiązków Wykonawcy

Zakres obowiązków Wykonawcy Zakres obowiązków Wykonawcy I. W ramach umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następującego zakresu obowiązków: 1. Pielęgnowania drzew na skwerach i terenach zarządzanych przez ZNM. 2. Pielęgnowania

Bardziej szczegółowo

ZIMOWE OCZYSZCZANIE KOSZTORYS OFERTOWY REJON V. Stawka Jednostkowa. Razem Wartość netto. Jednostka Ilość Lp.

ZIMOWE OCZYSZCZANIE KOSZTORYS OFERTOWY REJON V. Stawka Jednostkowa. Razem Wartość netto. Jednostka Ilość Lp. Zał. 8 ZIMOWE OCZYSZCZANIE KOSZTORYS OFERTOWY REJON V Stawka Jednostkowa Razem Wartość netto Jednostka Ilość Lp. Rodzaj prac Miary jednostek Netto (zł) (4X5) 1 2 3 4 5 6 1 Praca pługo-solarki dużej w rejonie:

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI...

1. WSTĘP MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI... Specyfikacja wykonania i odbioru robót dot. przetargu nieograniczonego pn.: Całoroczne utrzymanie terenu Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą" Grudzień 2016 1 1. WSTĘP... 3

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości i zieleni niskiej na terenie II części parku miejskiego w Nysie w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następującego

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 31306-2016 z dnia 2016-02-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zielona Góra ZADANIE NR 1 1.Zakres obejmuje: 1) sprzątanie nawierzchni przy krawężnikach obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Cz. I. zad. Prace porządkowe na terenach zieleni.

Cz. I. zad. Prace porządkowe na terenach zieleni. UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI I LASÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE KROTOSZYNA W 009 R. Cz. I. zad. Prace porządkowe na terenach zieleni. 1. Zbieranie papierów i nieczystości rob/godz. 500. Opróżnianie koszy wraz

Bardziej szczegółowo

Zgorzelec: BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZĘŚCI TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W 2010 ROKU Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Zgorzelec: BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZĘŚCI TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W 2010 ROKU Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Zgorzelec: BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZĘŚCI TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W 2010 ROKU Numer ogłoszenia: 56068-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 52798-2015 z dnia 2015-03-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zielona Góra ZADANIE NR 1 Zakres obejmuje: 1) sprzątanie nawierzchni przy krawężnikach obejmuje:

Bardziej szczegółowo

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: ZTM.KZP.3410-1/14 Załącznik nr 6 do SIWZ I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia obejmuje: świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

Roczny harmonogram realizacji prac w poszczególnych miesiącach. roczny harmonogram - kalendarz czynności (zabiegów) do wykonania objętych umową

Roczny harmonogram realizacji prac w poszczególnych miesiącach. roczny harmonogram - kalendarz czynności (zabiegów) do wykonania objętych umową Zakres rzeczowy prac ogrodniczych, porządkowych i innych na Bulwarach im. Z. Kościałkowskiego (część działki gminnej nr 1742/2, obręb 11 o pow. 54 155 m 2 ) Roczny harmonogram realizacji prac w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia - kosztorys ofertowy

Zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia - kosztorys ofertowy Zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia - kosztorys ofertowy Lp zadanie zakres Krotność Ilość Jednostka Cena jednostkowa netto (zł) 1 1. koszenie trawników 2 64000 1 m 2 Utrzymanie terenów zieleni

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle

Nazwa zamówienia: Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP.271.108.2016.KM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego

Bardziej szczegółowo

II. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA i TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC.

II. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA i TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC. Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA. Lp. Rodzaj prac Wielkość Jednostka miary 1. LETNIE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI 1.1 mechaniczne oczyszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2012-12-13 14:32 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lask.pl Łask: Utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych ulic,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:258610-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Bardziej szczegółowo

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie ( )

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie ( ) Załącznik Nr 1 do SIWZ Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie (2016-2017) I. 1. Przedmiot zamówienia będzie obowiązywał w okresie od 01.11.2016 r. do 15.05.2017 r. zgodnie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia: Utrzymanie czystości na terenach miejskich, w przejściu podziemnym oraz płatnych miejscach parkingowych na terenie miasta Koszalina.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Sprzątanie dróg i ulic gminnych. Strona 1 z 6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Sprzątanie dróg i ulic gminnych. Strona 1 z 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Sprzątanie dróg i ulic gminnych Strona 1 z 6 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Prac Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Wałbrzych: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane 2016/S

Polska-Wałbrzych: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane 2016/S 1 / 34 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248707-2016:text:pl:html Polska-Wałbrzych: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA SPRZĄTANIA

SPECYFIKACJA SPRZĄTANIA Załącznik nr do Umowy z dn.. I. ZAKRES SPRZĄTANIA SPECYFIKACJA SPRZĄTANIA. Zakres sprzątania części wspólnych w budynkach (klatki schodowe, korytarzy, schodów, podesty, wiatrołapy itp. obejmuje: - zamiatanie

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: magdaczader85 NO_DOC_EXT: 2017-033070 SOFTWARE VERSION: 9.4.1 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: m.czader@um.bielsko.pl

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i zakres prac

Harmonogram i zakres prac Załącznik nr 4 do SIWZ Harmonogram i zakres prac Utrzymanie skwery i zieleńce 1. Wiosenne grabienie trawników: usunięcie kretowin i dołów, wygrabienie pozostałych po zimie liści i do 30.III martwych roślin,

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1 Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni w Gminie Świeradów- Zdrój z wyłączeniem Os. Czerniawy

Zadanie nr 1 Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni w Gminie Świeradów- Zdrój z wyłączeniem Os. Czerniawy Załącznik 1 Zadanie nr 1 Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni w Gminie Świeradów- Zdrój z wyłączeniem Os. Czerniawy Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie usługi polegającej na bieżącym utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Wejherowa.

Utrzymanie dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Wejherowa. Utrzymanie dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Wejherowa Numer ogłoszenia: 152420-2012; data zamieszczenia: 14.05.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Polska-Zielona Góra: Usługi odśnieżania 2015/S 156-287254. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Zielona Góra: Usługi odśnieżania 2015/S 156-287254. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287254-2015:text:pl:html Polska-Zielona Góra: Usługi odśnieżania 2015/S 156-287254 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi

Bardziej szczegółowo

Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec ZAPYTANIE OFERTOWE

Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec ZAPYTANIE OFERTOWE RGG.271.7031.02.2016.02 ZAPYTANIE OFERTOWE Bolesławiec, dnia 19 lutego 2016r. Wójt Gminy Bolesławiec, działając w imieniu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, województwo dolnośląskie,

Bardziej szczegółowo

Wycena ofertowa Park Ludowy Rodzaj prac, opis zakresu prac i technologii wykonania

Wycena ofertowa Park Ludowy Rodzaj prac, opis zakresu prac i technologii wykonania Wycena ofertowa Park Ludowy Rodzaj prac, opis zakresu prac i technologii wykonania zał nr 10c cena jednostka jednostkowa LP. Rodzaj prac opis zakresu prac i technologii wykonania miary obmiar krotność

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRAC od stycznia do grudnia

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRAC od stycznia do grudnia Park Zdrojowy w Świnoujściu SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRAC od stycznia do grudnia całkowita powierzchnia ok. I sektor ok. II, III sektor ok. IV, V, VI, sektor ok. 60 ha 11,03 ha 20 ha 28,97 ha Dane inwentaryzacyjne

Bardziej szczegółowo

Przewidywana śr. pow./krotność/ ilość. Cena jednostkowa (zł) netto

Przewidywana śr. pow./krotność/ ilość. Cena jednostkowa (zł) netto Część III siwz kosztorys ofertowy (zadanie 1) KOSZTORYS OFERTOWY Obszar I północno - wschodni Bieżące utrzymanie terenów komunalnych 2015/2016 Lp. Podstawa wyceny Opis zadania Jednostka miary Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi sprzątania 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi sprzątania 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:110008-2017:text:pl:html -: Usługi sprzątania 2017/S 059-110008 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR *3=238662, *3=45390, = *0,7=66 278,80 ( )*0.

KOSZTORYS OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR *3=238662, *3=45390, = *0,7=66 278,80 ( )*0. KOSZTORYS OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 6 PARK IM. ADAMA MICKIEWICZA Lp. Opis Jedn. obm. Ilość Cena jedn. Stawka brutto 1.1. 2.1 1 TRAWNIKI w terenie płaskim z wywozem na wysypisko- 3 zabiegi w sezonie na skarpach

Bardziej szczegółowo

Jedn. miary i ilość. Zamiatanie ciągów pieszych (chodniki, place, schody) 2 x w roku 6 x 6 ha = 36,00 ha

Jedn. miary i ilość. Zamiatanie ciągów pieszych (chodniki, place, schody) 2 x w roku 6 x 6 ha = 36,00 ha Siwz część II Załącznik do umowy../ku/zp/10 KOSZTORYS OFERTOWY NA UTRZYMANIE PASÓW DROGOWYCH OD KWIETNIA 2010R. DO KWIETNIA 2013 R. REJON I - PÓŁNOCNY Opis i netto 1 Ręczna zbieranie nieczystości z trawników

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi sprzątania 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi sprzątania 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240607-2017:text:pl:html -: Usługi sprzątania 2017/S 119-240607 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park)

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park) Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park) L.P. Wyszczególnienie - rodzaj prac do wykonania Termin wykonania I. Konserwacja zieleni niskiej 1. Pielęgnacja trawników: Załącznik Nr 2 2. Koszenie trawników

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 ŚWIADCZENIE USŁUGI UTRZYMANIA ZIELENI, CZYSTOŚCI I PORZĄDKU TERENU ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W HELENOWIE I. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUGI 1. Usługa świadczona będzie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zadanie nr 1: KOSZENIE TRAWY I NISZCZENIE CHWASTÓW NA POBOCZACH, SKARPACH I ROWACH W CIĄGU DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY SUSZEC Zadanie nr 2: KOSZENIE TRAWY I NISZCZENIE CHWASTÓW

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE PRZEDMIOTY -

DODATKOWE PRZEDMIOTY - Znak sprawy: IR.271.29.2016 URZĄD MIASTA ZGIERZA Wydział Inwestycji i Rozwoju 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16 tel. 42 716 28 54 (pieczęć wydziału zamawiającego) OPIS Załącznik nr 26.1 do SIWZ PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Zakres wykonywanych usług. wewnątrz budynków

Zakres wykonywanych usług. wewnątrz budynków LP. Zakres wykonywanych prac Załącznik nr 2 do Umowy Zakres wykonywanych usług Częstotliwość wykonywania poszczególnych czynności wewnątrz budynków Maksymalny termin zakończenia prac Sprzątanie, zamiatanie

Bardziej szczegółowo

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA NIERUCHOMOŚCIACH GRUNTOWYCH ABM 1 i ABM 2

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA NIERUCHOMOŚCIACH GRUNTOWYCH ABM 1 i ABM 2 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr Do umowy Zadanie nr 1, zadanie nr 2: UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA NIERUCHOMOŚCIACH GRUNTOWYCH ABM 1 i ABM 2 A) Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ŚWIADCZENIE USŁUGI UTRZYMANIA ZIELENI, CZYSTOŚCI I PORZĄDKU TERENU ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W HELENOWIE I. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUGI 1. Usługa świadczona

Bardziej szczegółowo

Bieżące utrzymanie parków na terenie Gminy Bolesławiec ZAPYTANIE OFERTOWE

Bieżące utrzymanie parków na terenie Gminy Bolesławiec ZAPYTANIE OFERTOWE RGG.271.7031.02.2015.02 ZAPYTANIE OFERTOWE Bolesławiec, dnia 05 marca 2015r. Wójt Gminy Bolesławiec, działając w imieniu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, województwo dolnośląskie,

Bardziej szczegółowo

MZD Skoczów, dnia

MZD Skoczów, dnia MZD.341.100.2016 Skoczów, dnia 2016-03-24 Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej Gminy Skoczów wartość całości zamówienia nie przekracza

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W KONINIE. Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

URZĄD MIEJSKI W KONINIE. Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia URZĄD MIEJSKI W KONINIE 62-500 Konin, plac Wolności 1, tel.(0-63) 240-11-11, fax (0-63) 240-11-35, e-mail: um_konin@konet.pl, http://www.konin.pl WP.271-4/2011 Konin, dnia 03.03.2011 roku Wyjaśnienie Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A Załącznik nr 6 do SIWZ z dnia 12.03.2014 S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A Pielęgnacja zieleni na terenach stanowiących własność Gminy Miejskiej Żory w 2014 r., tj. koszenie traw i jesienne usuwanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy Zp 13/2012 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na całorocznej pielęgnacji terenów zieleni i utrzymaniem właściwego stanu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOSZENIE TRAWY I NISZCZENIE CHWASTÓW NA POBOCZACH, SKARPACH I ROWACH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH DW 933, DW 938 i DW 935

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOSZENIE TRAWY I NISZCZENIE CHWASTÓW NA POBOCZACH, SKARPACH I ROWACH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH DW 933, DW 938 i DW 935 SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOSZENIE TRAWY I NISZCZENIE CHWASTÓW NA POBOCZACH, SKARPACH I ROWACH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH DW 933, DW 938 i DW 935 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wycinka oraz cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew i krzewów

Wycinka oraz cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew i krzewów Załącznik nr I Na przedmiot zamówienia składa się: KOSZENIE 1. Prace związane z koszeniem zieleni na terenach nieurządzonych płaskich (z grabieniem i wywózką traw), część terenów w razie zaistnienia konieczności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE Załącznik nr 5 do Warunków Przetargu SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE Na dzierżawę nieruchomości stanowiącej Parking GROBLICE przy drodze krajowej nr 94 w km 111+600 strona prawa z przeznaczeniem na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014r.

Uchwała Nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014r. Uchwała Nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014r. W sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie na 2015 r.

Bardziej szczegółowo

5. SADZENIE DRZEW FORM NATURALNYCH I PIENNYCH Z MATERIAŁU POWIERZONEGO 5.1. Wyznaczenie miejsc sadzenia wg przedstawionego projektu Zamawiającego 1

5. SADZENIE DRZEW FORM NATURALNYCH I PIENNYCH Z MATERIAŁU POWIERZONEGO 5.1. Wyznaczenie miejsc sadzenia wg przedstawionego projektu Zamawiającego 1 I CZĘŚĆ ZADANIA STARE MIASTO - ŚRÓDMIEŚCIE Załącznik nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia PODSTAWOWY ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM I PIELĘGNACJĄ TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ 1. PIELĘGNACJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowa Sól: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Nowa Sól: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:263858-2017:text:pl:html Polska-Nowa Sól: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 2017/S 129-263858

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC dla CZĘŚCI I

ZAKRES PRAC dla CZĘŚCI I Załącznik nr 1a ZAKRES PRAC dla CZĘŚCI I Dla zadania: Konserwacja terenów i prace porządkowe na obiektach SGT, drogach dojazdowych i terenach przyległych stanowiących własność EuRoPol Gaz CZĘŚĆ I - ZPT

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. wykonania i odbioru robót dot. przetargu nieograniczonego

Specyfikacja. wykonania i odbioru robót dot. przetargu nieograniczonego Załącznik nr 4 do SIWZ Specyfikacja wykonania i odbioru robót dot. przetargu nieograniczonego pn.: Całoroczne utrzymanie terenu Parku Miejskiego, Placu Wojska Polskiego oraz skweru przy ul. Kopernika w

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków

R E G U L A M I N. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków R E G U L A M I N Załącznik Nr 2 do SIWZ DGN.KA.S.2017 SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA NALEŻYTEGO STANU SANITARNO-PORZĄDKOWEGO I ESTETYCZNEGO BUDYNKÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z TERENAMI I TERENÓW MIEJSKICH PRZYLEGŁYCH

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie terenów zielonych

Utrzymanie terenów zielonych . Pieczęć Wykonawcy SFORMULARZ OFERTY CENOWEJ ZE SZCZEGÓŁOWYM ZAKRESEM OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY PRZY REALIZACJI USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH, SPRZĄTANIA ORAZ ODŚNIEŻANIA NA TERENIE GMINY ADMINISTROWANYM

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA/PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA/PODMIOT ZAMAWIAJĄCY Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/134/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 7 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/134/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 7 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/134/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie porozumienia dot. powierzenia Gminie Mieszkowice zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park)

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park) Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park) L.P. Wyszczególnienie - rodzaj prac do wykonania Termin wykonania Załącznik Nr 8 I. Konserwacja zieleni niskiej 1. Pielęgnacja trawników: 2. Koszenie trawników

Bardziej szczegółowo

2 Magazyn 001, 002, 003, 004, 005 Próby glebowe ,9 m 2 Pracownia techniczna 209 9,8 m 2 Razem: 55,2 m 2 płytek, luster, dezynfekcja, uzupełnia

2 Magazyn 001, 002, 003, 004, 005 Próby glebowe ,9 m 2 Pracownia techniczna 209 9,8 m 2 Razem: 55,2 m 2 płytek, luster, dezynfekcja, uzupełnia 1 załącznik nr 6b do SIWZ nr postępowania: BZP.2421.44.2015.JS OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część nr 2) Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach oraz sprzątanie posesji wokół budynku Wydziału

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czynności i częstotliwości wykonywania prac powierzchnie przejścia podziemnego Dworca Gdańskiego

Zestawienie czynności i częstotliwości wykonywania prac powierzchnie przejścia podziemnego Dworca Gdańskiego Zał. Nr 2 do SIWZ. Zestawienie czynności i częstotliwości wykonywania prac powierzchnie przejścia podziemnego Dworca Gdańskiego Częstotliwość a) b) sprzątanie biurowych i socjalnych; sprzątanie technicznych;

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa* i adres Wykonawcy NIP: - - -, Regon: Faks: ( ), Tel. ( )

Pełna nazwa* i adres Wykonawcy NIP: - - -, Regon: Faks: ( ), Tel. ( ) Załącznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy Pełna nazwa* i adres Wykonawcy NIP: - - -, Regon: Faks: ( ), Tel. ( ) e-mail: FORMULARZ OFERTOWY Przystępując do przetargu nieograniczonego pod nazwą Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Wstępne ogłoszenie informacyjne. Usługi

Wstępne ogłoszenie informacyjne. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:179966-2015:text:pl:html Polska-Oświęcim: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOSZENIE TRAWY I NISZCZENIE CHWASTÓW NA POBOCZACH, SKARPACH I ROWACH W CIĄGU DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY SUSZEC

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOSZENIE TRAWY I NISZCZENIE CHWASTÓW NA POBOCZACH, SKARPACH I ROWACH W CIĄGU DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY SUSZEC Zał. nr 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOSZENIE TRAWY I NISZCZENIE CHWASTÓW NA POBOCZACH, SKARPACH I ROWACH W CIĄGU DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY SUSZEC D - 09.01.03 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

zwaną w dalszej części Spółdzielnią a...

zwaną w dalszej części Spółdzielnią a... UMOWA NR zawarta w dniu. r. pomiędzy Tarnowską Spółdzielnią Mieszkaniową w Tarnowie, ul. Sowińskiego 14, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000064335, reprezentowaną przez 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Załącznik nr 1 do umowy Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Załącznik nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Usługa zimowego utrzymania terenów zewnętrznych Targowiska Miejskiego przy ulicy

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE NR 58/2010/PZD. z dnia 15 marca 2010 r.

POROZUMIENIE NR 58/2010/PZD. z dnia 15 marca 2010 r. POROZUMIENIE NR 58/2010/PZD Zawarte w dniu 15.03.2010 r. w Nowej Soli, pomiędzy Powiatem Nowosolskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1. Małgorzata Lachowicz-Murawska Starosta

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Utrzymanie czystości w ciągach dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

W wyniku wyboru oferty w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO została zawarta niniejsza umowa o następującej treści:

W wyniku wyboru oferty w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO została zawarta niniejsza umowa o następującej treści: WZÓR UMOWY Nr.. / D /2006 zawartej W dniu. 2006 r. w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej z siedzibą w ( 05-807) Podkowie Leśnej przy ul. Akacjowej 39/41, pomiędzy Miastem Podkowa Leśna, zwanym dalej Zamawiającym,reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1. 4. Plac Wielkopolski o powierzchni do sprzątania m 2

1. 4. Plac Wielkopolski o powierzchni do sprzątania m 2 Zał.Nr1 do SIWZ i Umowy OPIS TECHNICZNY TARGOWISK I JARMARKÓW OBJĘTYCH USŁUGĄ NA PRACE PORZĄDKOWE WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI W ZAKRESIE UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W TERMINIE OD 1 kwietnia 2017

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Pomieszczenia dydaktyczne. numer sali. 2. Pozostałe pomieszczenia. Rodzaj pomieszczeńnumer

Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Pomieszczenia dydaktyczne. numer sali. 2. Pozostałe pomieszczenia. Rodzaj pomieszczeńnumer 1 nr postępowania: BZP.2421.34.2014.JS Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykaz powierzchni oraz zakres prac porządkowych wykonywanych w pomieszczeniach i na posesji wokół budynku Wydziału

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług ogrodniczych i porządkowych

Szczegółowy opis usług ogrodniczych i porządkowych Szczegółowy opis usług ogrodniczych i porządkowych Lp. Rodzaj usług Zakres usług USŁUGI OGRODNICZE 1. Pielęgnacja krzewów W ramach pielęgnacji należy na bieżąco i stosownie do potrzeb: (liściastych, żywopłotów)

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr ref.: DOA-ZP-V.271.2.41.2013 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90600000-3 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 63282-2013r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 63282-2013r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 63282-2013 z dnia 2013-02-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zielona Góra Zamówienie obejmuje: Zadanie nr 1 - m. Strzelce Krajeńskie Sprzątnie ulic: Strzelce Kraj. ul.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Pielęgnacja zieleni Miasta i Gminy Góra Kalwaria na rok 2011

Opis przedmiotu zamówienia Pielęgnacja zieleni Miasta i Gminy Góra Kalwaria na rok 2011 Opis przedmiotu zamówienia Pielęgnacja zieleni Miasta i Gminy Góra Kalwaria na rok 2011 1. Pielęgnacja trawników na skwerach miejskich o łącznej powierzchni ok. 9 500m 2. 1.1 wiosenne przygotowanie powierzchni

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr II. Koszenie zieleni do powierzchni 50 ha w ciągu miesiąca KOSZENIE

Załącznik Nr II. Koszenie zieleni do powierzchni 50 ha w ciągu miesiąca KOSZENIE Załącznik Nr I Koszenie zieleni do powierzchni 50 ha w ciągu miesiąca Na przedmiot zamówienia składa się: KOSZENIE 1. Prace związane z koszeniem zieleni na: a) terenach nieurządzonych płaskich część terenów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr I. Koszenie zieleni do powierzchni 140 ha w ciągu miesiąca KOSZENIE

Załącznik Nr I. Koszenie zieleni do powierzchni 140 ha w ciągu miesiąca KOSZENIE Załącznik Nr I Koszenie zieleni do powierzchni 140 ha w ciągu miesiąca Na przedmiot zamówienia składa się: KOSZENIE 1. Prace związane z koszeniem zieleni na: a) terenach nieurządzonych płaskich część terenów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.slubice.pl Słubice: Przetarg nieograniczony na utrzymanie w czystości ulic, placów i chodników

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Oleśnica, dnia 08.09.2017r. 1. Nazwa i adres zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kopernika 15-15C, 17-17E w Oleśnicy z siedzibą przy ul. Bratniej 7, 56-400

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu. pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy - Jolanta Barska zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA NR.. Zawarta w dniu. pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy - Jolanta Barska zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA NR.. Zawarta w dniu. pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy - Jolanta Barska zwaną dalej Zamawiającym, a.. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą uprawnionym do wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZ-I.271.114.317.2017 Świadczenie usług kompleksowego sprzątania, koszenia oraz odśnieżania na potrzeby Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 3 do SIWZ Zestawienie czynności i częstotliwości wykonywanych prac pętla autobusowa Dw. Wschodni

Zał. Nr 3 do SIWZ Zestawienie czynności i częstotliwości wykonywanych prac pętla autobusowa Dw. Wschodni Zał. Nr 3 do SIWZ Zestawienie czynności i częstotliwości wykonywanych prac pętla autobusowa Dw. Wschodni Częstotliwość a) utrzymanie w czystości powierzchni działki, na której znajduje się pętla autobusowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA (TRAWNIKI) 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem

Bardziej szczegółowo

TABELA KOSZTOWA ZP.271/1/OŚZ/13

TABELA KOSZTOWA ZP.271/1/OŚZ/13 Załącznik nr 2 do SIWZ.. pieczęć firmowa Wykonawcy/Wykonawców TABELA KOSZTOWA przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA UL. LEGNICKIEJ NA ODCINKU OD UL. RYBACKIEJ DO UL. POZNAŃSKIEJ W CELU WYZNACZENIA TRASY ROWEROWEJ WRAZ Z WYNIESIENIAMI PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH I PRZEJAZDÓW ROWEROWYCH WE WROCŁAWIU OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 322824 2015 z dnia 2015 11 27 r. Ogłoszenie o zamówieniu Warszawa Oferta częściowa nr I sprzątanie nieruchomości stanowiących własność 100% m.st. Warszawy to jest sprzątanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

Adres strony internetowej zamawiającego:  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. Ciechanów: Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów w okresie od dnia podpisania umowy do 31.01.2010r. Numer ogłoszenia: 19945-2009; data zamieszczenia: 19.01.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOSZENIE TRAWY I NISZCZENIE CHWASTÓW NA POBOCZACH, SKARPACH I ROWACH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH DW 933, DW 938 i DW 935

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOSZENIE TRAWY I NISZCZENIE CHWASTÓW NA POBOCZACH, SKARPACH I ROWACH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH DW 933, DW 938 i DW 935 SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOSZENIE TRAWY I NISZCZENIE CHWASTÓW NA POBOCZACH, SKARPACH I ROWACH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH DW 933, DW 938 i DW 935 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Program działań Nr 1 - Działania Wykonawcy w zakresie utrzymania standardu drogi

Program działań Nr 1 - Działania Wykonawcy w zakresie utrzymania standardu drogi Formularz 2.2. KONCEPCJA DZIAŁAŃ (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: Całoroczne, kompleksowe utrzymanie w systemie Utrzymaj Standard autostrady A2 odcinek Modla-Dąbie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NAZWA ZAMÓWIENIA: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ WEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW, ZEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNI UTWARDZONYCH ORAZ UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH W OBRĘBIE BUDYNKU KOSZAROWO-BIUROWEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. W dniu w Białej Podlaskiej pomiędzy:

UMOWA NR. W dniu w Białej Podlaskiej pomiędzy: Załącznik nr 4 Nr sprawy: ZP.271.3.14.2016.IMO2 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie porządku i czystości na ulicach miasta Biała

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2000-2017:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2017/S 002-002000 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 8 ENOTICES_umlublin 02/06/2010- ID:2010-069859 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 3 do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY

... Załącznik nr 3 do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY Warszawa, 06.05.2014 r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prace pielęgnacyjne i porządkowe w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie Muzeum

Bardziej szczegółowo

POWIAT BYDGOSKI SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D KOSZENIE POBOCZY W PASIE DROGOWYM DRÓG POWIATOWYCH W POWIECIE BYDGOSKIM

POWIAT BYDGOSKI SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D KOSZENIE POBOCZY W PASIE DROGOWYM DRÓG POWIATOWYCH W POWIECIE BYDGOSKIM POWIAT BYDGOSKI SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 09.01.03 KOSZENIE POBOCZY W PASIE DROGOWYM DRÓG POWIATOWYCH W POWIECIE BYDGOSKIM Bydgoszcz, marzec 2017 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo