POLSKI ZWIĄZEK BILARDOWY KOMISJA POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKI ZWIĄZEK BILARDOWY KOMISJA POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ"

Transkrypt

1 POLSKI ZWIĄZEK BILARDOWY KOMISJA POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ Tczew ul. Kard. Wyszyńskiego 18 tel REGULAMIN I POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ SEZON 2014 EKSTRAKLASA BILARDOWA 1

2 Polski Związek Bilardowy jest jedynym i wyłącznym organizatorem rozgrywek ligowych. Bezpośrednio działalnością ligi kieruje Komisja Polskiej Ligi Bilardowej. Mecze ligowe rozgrywa się na podstawie oficjalnych przepisów gry w bilard z uwzględnieniem zmian i poprawek wprowadzanych przez uprawnione organy, a także na podstawie poniższych przepisów. 1 Udział w rozgrywkach 1. W rozgrywkach I ligi ekstraklasy - bierze udział 9 zespołów reprezentujących licencjonowane kluby PZBil, które dokonają: pisemnego zgłoszenia drużyny (załącznik nr 1 ) i dokonają opłaty startowej najpóźniej do 31 grudnia Po tym terminie opłaty, zgłoszenia i wyciągi nie będą przyjmowane, a miejsce drużyny niedopuszczonej będzie miał prawo zająć zwycięzca meczu barażowego rozegranego pomiędzy 8 zespołem I PLB 2013 i 3 zespołem turnieju finałowego II PLB Miejsce, termin i regulamin spotkania opracuje KPLB i wyda w zarządzeniu. Pozostałe opłaty i załączniki Klub zobowiązany jest uzupełnić najpóźniej do dnia 20 stycznia 2014 roku 2. Odpowiedzialność za udział drużyn w rozgrywkach spoczywa na władzach Klubu. 3. W rozgrywkach mistrzowskich I ligi może uczestniczyć tylko jedna drużyna tego samego klubu. 4. Drużyny ligowe składają się z minimum 4 zawodników mających udokumentowaną przynależność do danego klubu i zgłoszonych przez klub przed rozpoczęciem rozgrywek ( zał. nr 2). 5. W przypadku gdy kluby chciałyby uzupełnić skład drużyn po terminie zakończenia zgłoszeń, wymagane jest złożenie pisemnego wniosku z podaniem imienia i nazwiska zawodnika, jego statusu i potwierdzenia opłat niezbędnych do uczestnictwa w meczach ligowych oraz wyrobienie zawodnikowi licencji sportowej i karty prawa do gry, w przypadku ich braku. 6. Każdy zawodnik biorący udział w meczu ligowym musi posiadać : a) aktualną licencję sportową ( do okazania sędziemu ), b) aktualną kartę prawa do gry ( do okazania sędziemu ), c) jeden z wymienionych dokumentów tożsamości: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy lub w przypadku juniora legitymacja szkolna ( do okazania sędziemu ), d) sportowy strój bilardowy: czarne wizytowe spodnie i buty, koszula, kamizelka, mucha lub krawat (obowiązuje od drugiej kolejki). Na wszystkich strojach zawodników musi być umieszczone logo PZBil oraz imię i nazwisko zawodnika. 7. Zawody o Mistrzostwo I Ligi Bilardowej rozgrywane są corocznie w okresie od stycznia do grudnia. 8. Mecze ligowe rozgrywane są w miejscach, terminach i godzinach ustalonych przez Komisję Polskiej Ligi Bilardowej i zatwierdzonych przez Zarząd PZBil. 9. Kluby I ligi obowiązkowo muszą posiadać instruktora sportu bilardowego z uprawnieniami ministerstwa sportu i turystyki lub licencję instruktora PZBil. 10. Każdy klub I ligi zobowiązany jest prowadzić działalność szkoleniową młodzieży, a minimum 2 zawodników musi brać udział w co najmniej dwóch zawodach z cyklu Junior Tour lub zawodach Ligi Młodzieżowej w 2014 roku. W przypadku nie spełnienia tego wymogu klub na wniosek Komisji Ligowej zostanie ukarany kwotą 600 zł, która musi być wpłacona na konto Związku najpóźniej do r. W przypadku nie wpłacenia kary klub oraz wszyscy zawodnicy klubu zostaną zawieszeni 2

3 w możliwości uczestniczenia w zawodach organizowanych przez PZBil w następnym sezonie. 2 Warunki ogólne 1. Zawody o mistrzostwo I ligi mogą być rozgrywane w klubach lub miejscach uznanych za odpowiednie do gry o mistrzostwo tych klas rozgrywkowych, położonych w miejscu siedziby klubu ( lub innych miejscach oddalonych nie więcej niż 50 km od siedziby klubu ), określonym w zgłoszeniu do rozgrywek w sezonie Klub jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie sali do gier mistrzowskich. Klub, który nie dopełnił tego obowiązku i z winy którego zawody nie doszły do skutku, ponosi stosowne konsekwencje regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi wszystkie koszty związane z przyjazdem na nie odbyte zawody. 2. Zawody organizują kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek podani są na pierwszym miejscu). Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt własny. 3. Gospodarz spotkania o mistrzostwo I PLB w sezonie 2014 zobowiązany jest do: a) przygotowania sali do gry z jednym stołem 9 stopowym WiK Olimpic lub innymi posiadającymi certyfikat EPBF lub PZBil, pokrytym NOWYM! suknem Iwan Simonis 860 (sukno musi być wymienione przynajmniej 1 raz w roku - przed pierwszym meczem, którego klub jest gospodarzem). Każdy klub zobowiązany jest przesłać do KPLB dokument potwierdzający zakup i wymianę sukna, b) zapewnienia do gry jednego kompletu bil firmy Aramith Super Pro TV Plus, c) umieszczenia ( w przypadku ich wydania przez PZBil) na widocznym miejscu w pomieszczeniu gdzie rozgrywane są mecze baneru reklamowego rozgrywek I Polskiej Ligi Bilardowej dostarczonego przez PZBil, d) umieszczenia w widocznym miejscu przed każdym spotkaniem plakatu informującego o mającym się odbyć spotkaniu, e) informowania regionalnych mediów (prasa, radio, telewizja) o mającym się odbyć spotkaniu I ligi, f) przesyłania po każdym spotkaniu sprawozdań medialnych i dokumentacji zdjęciowej z uwzględnieniem logo sponsorów wskazanych przez PZBil (zdjęcia 480x szt.) g) zapewnienia tabliczek wyników, h) zapewnienia bezpieczeństwa drużynie gości i sędziemu w czasie i bezpośrednio po zawodach, i) zapewnienia jednego sędziego na mecz ligowy (z zał. nr 3) lub pokrycia wynagrodzenia za pracę sędziego wyznaczonego przez Komisję Sędziowską (300 zł), j) udostępnienia bezpłatnie do gry treningu drużynie gości stół na których rozgrywany będzie mecz ligowy w dniu rozgrywania meczu w godzinach , oraz w dzień poprzedzający spotkanie min. dwa stoły w godz lub godzinach ustalonych przez kluby, k) przesłania pocztą elektroniczną w dniu, w którym rozegrany został mecz, opisu meczu i zdjęć obydwu drużyn z sędzią meczu na adresy i W przypadku braku klub zostanie ukarany karą finansową ( 100 zł ), l) kluby są zobowiązane do prowadzenia transmisji on-line na panelach przygotowanych przez biuro związku. W przypadku braku klub zostanie ukarany karą finansową (100 zł) za mecz, 3

4 m) w 2014 roku przewidziana jest transmisja video wybranych meczów I ligi. W przypadku kiedy z pojedynku zostanie przeprowadzona relacja video live, klub zobowiązany jest zapewnić łącze internetowe o prędkości wysyłania co najmniej 1 Mb/s oraz wyżywienie dla obsługi TV (2-3 osoby). Pozostałe koszty związane z przeprowadzeniem transmisji (przejazdy, wynagrodzenia obsługi, serwer itp.) ponosi TVsports, n) podpisane przez kapitanów drużyn i sędziego protokoły spotkania: jeden należy przekazać kapitanowi drużyny gości a drugi pozostaje w archiwum klubu gospodarzy, o) przygotowania miejsc na banery reklamowe drużyny gości o wielkości 2 m x 1 m (2 sztuki), które zostaną ustawione wokół stołu, p) przygotowanie miejsc na banery reklamowe PZBil o wielkości 2 m x 1 m ( 2 sztuki) które zostaną ustawione wokół stołu, q) przygotowanie i przeprowadzenie ceremonii otwarcia, prezentacji i zakończenia spotkania ligowego wg określonego w Zarządzeniu scenariusza ( załącznik), r) zagwarantowania miejsc siedzących dla zawodników i trenera wokół stołu minimum pięć maksymalnie siedem ( dla każdego zespołu) oraz stolika, s) zapewnienia dla gospodarzy i gości wody mineralnej po 0,5 litra wody dla każdego zawodnika i trenera. 4. Gospodarz spotkania, który nie wywiąże się z 2 pkt. 3 po zakończeniu sezonu będzie: a) pozbawiony nagród finansowych ( w przypadku ich osiągnięcia ), b) ukarany przez Zarząd PZBil na wniosek KPLB karami finansowymi. 5. Jeżeli spotkanie zostanie przerwane przez sędziego i niedokończone z przyczyn niezależnych od obu klubów (awaria światła, zalanie klubu,, itp.), spotkanie to należy rozegrać w dniu następnym. Do podjęcia decyzji w sprawie powtórzenia meczu upoważniony jest Sędzia główny meczu wyznaczony na dane spotkanie, natomiast w innym przypadku Komisja Polskiej Ligi Bilardowej. Koszty organizacji powtórzonego meczu, w tym koszty zakwaterowania sędziego, oraz ewentualnego noclegu dla drużyny gości ponosi gospodarz spotkania. 6. Mecze ligowe nie mogą odbywać sie w żadnym przypadku w miejscach, które nie zostały wcześniej zaakceptowane przez KPLB. Zgłoszenie miejsca innego niż siedziba klubu musi nastąpić minimum dwa tygodnie przed planowanym terminem spotkania (na odpowiednim druku). Przed każdym meczem sędzia PZBil ma obowiązek sprawdzenia dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów ligowych w danym miejscu. 7. Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa w klubie zobowiązany jest do : a) zapewnienia dogodnego dojścia do widowni, jak również łatwego opuszczenia jej, b) zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów (siedzące dla minimum 50 osób, ewentualnie dodatkowe stojące), c) powołanie odpowiedniej liczby porządkowych informatorów, d) pełnej fachowej informacji (spiker zawodów), e) kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku sportowym (urządzenia sanitarne, szatnie, bufety), f) opieki sanitarnej i medycznej dla zawodników i kibiców, g) specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i kibiców drużyny gości (minimum 20) h) zapewnienie wydzielonych miejsc dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz umożliwienie im korzystania ze środków łączności (faks, telefon, Internet). 4

5 3 System rozgrywek 1. Rozgrywki ligowe prowadzone są systemem każdy z każdym, cztery spotkania u siebie i cztery na wyjeździe. 2. Losowanie odbędzie się przed rozpoczęciem rozgrywek, czyli w miesiącu styczniu 2014 w siedzibie PZBil w Kielcach i transmitowane będzie na żywo przez telewizję internetową TVsports. Data losowania podana będzie na stronie internetowej PZBil 7 dni przed losowaniem. 3. W czasie każdej rundy drużyny rozgrywają jeden mecz do 12 wygranych partii w odmianę gry 10 bil. 4. Zasady dotyczące rozgrywania meczu: - bezpośrednio w meczu uczestniczy po trzech zawodników z każdej drużyny, - przed meczem trener przedstawia sędziemu kolejność zawodników w jakiej jego drużyna będzie rozgrywała swój mecz. Kolejność ta pozostaje do samego końca meczu, - zawodnik, któremu przysługuje uderzenie wykonuje jeden strzał, po czym następuje zmiana zawodnika. Do uderzenia zaliczany jest również taki element gry jak: rozbicie, push oraz oddanie push, - mecze rozgrywane są systemem przemiennego rozbicia (decyzja zgodnie z przepisami gry należy do osoby, która ma prawo do rozbicia). - trener nie może podchodzić do stołu w czasie meczu. Możliwa jest bezpośrednia konsultacja z trenerem podczas któregoś z "czasów" oraz pomiędzy partiami, - zawodnicy i trener muszą siedzieć w wyznaczonym miejscu według jednego z zamieszczonych schematów. Schemat 1 5

6 Schemat 2 - na każde uderzenie wyznacza się czas w ilości 45 sekund. Jeden raz w partii możliwe jest przedłużenie czasu o kolejne 45 sekund. - w meczu możliwe są zmiany w następującym momencie: a) jedna zmiana jest obowiązkowa bez względu na wcześniej przeprowadzone i następuje ona w momencie kiedy jeden z zespołów zdobędzie 4 punkty. Wchodzący na zmianę zawodnik musi pozostać w grze (bez możliwości jego zmiany) do momentu kiedy któryś z zespołów nie zdobędzie 8 punktów. Zmiana następuje w obu zespołach na początku partii, b) druga zmiana jest dowolna i można ją przeprowadzić dopiero po tej "obowiązkowej", na początku którejś z kolejnych partii, c) dodatkowo w dowolnym momencie meczu możliwe są 3 zmiany na jedno uderzenie tzw. jokera. Zmiana jest możliwa tylko na zawodnika, który nie bierze udziału w tym momencie w meczu, czyli na zawodnika z ławki rezerwowej. - w czasie meczu następuje jedna obowiązkowa przerwa. Następuje ona kiedy jedna z drużyn zdobędzie 6 punktów i trwa 5 minut. W tym czasie oba zespoły mają prawo odejść od stołu, skorzystać z toalety itp. Dodatkowo każdy trener ma prawo do wzięcia jednego czasu w dowolnym momencie meczu (ale tylko pomiędzy partiami), który trwa też 5 minut. Podczas tej przerwy konsultować się może również drużyna przeciwna. 5. Przed rozpoczęciem zawodów trenerzy obu drużyn obowiązani są do wręczenia sędziemu zawodów, pod rygorem konsekwencji wynikających z postanowień PZBil - czytelnego wykazu zawodników swoich drużyn, z wyszczególnieniem ich imion i nazwisk, licencjami, kartami prawa do gry oraz dowodami stwierdzającymi tożsamość. 6

7 8. Za każdy wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 punkty. Za przegrany mecz drużyna otrzymuje 1 punkt. 9. Za mecz wygrany walkowerem drużyna otrzymuje 3 pkt. Przegrana drużyna nie otrzymuje punktów. Przy walkowerze obustronnym drużyny nie otrzymują punktów. 10. Wszystkie mecze rozgrywane są w terminach określonych przez KPLB ( zał. nr 4), rozpoczynają się o godz Na wniosek gospodarza godzina rozpoczęcia meczów może ulec zmianie i rozpocząć się o godz lub Zgodę wydaje KPLB. 11. O zajętym miejscu w tabeli ligowej w pierwszej kolejności decydują duże punkty, następnie małe punkty (tj. bilans partii). W przypadku równej ilości w/w punktów decyduje wynik meczu bezpośredniego. Jeżeli i on byłby równy (szczególny przypadek - obustronny walkower) o miejscu zadecyduje dodatkowe spotkanie, rozegrane w terminie i miejscu wyznaczonym przez KPLB. 12. Drużyna, która zdobędzie I miejsce w tabeli o mistrzostwo I ligi otrzymuje tytuł Mistrza Polskiej Ligi Bilardowej. 13. Drużyna, która zdobędzie II miejsce otrzymuje tytuł Wicemistrza Polskiej Ligi Bilardowej. 14. Drużyny, które zajmą na zakończenie sezonu w mistrzostwach I ligi 8 i 9 miejsce w tabeli, spadają do II ligi, w której rozgrywać będą zawody w następnym sezonie. 15. Dwa najlepsze zespoły drugoligowe awansują do I ligi bezpośrednio. 16. W przypadku gdy drużyna awansująca z turnieju finałowego II ligi nie zgłasza się do rozgrywek I ligi, jej miejsce zajmuje zwycięski zespół wyłoniony z dodatkowego pojedynku przedostatniej drużyny I ligi z trzecią drużyną turnieju finałowego II ligi. Tak samo rzecz się ma w przypadku nie zgłoszenia się do rozgrywek I ligi którejkolwiek z drużyn, które utrzymały się w I lidze. Termin i miejsce dodatkowego spotkania, bądź spotkań ustali KPLB, która opracuje dodatkowy regulamin na daną okoliczność i wyda w zarządzeniu. 4 Przegranie meczu walkowerem 1. Mecze zostają uznane jako przegrane walkowerem jeżeli drużyna: a) nie stawi się na miejsce zawodów do 30 minut od godziny rozpoczęcia meczu lub nie chce rozpocząć meczu, b) nie posiada przed rozpoczęciem meczu 4 zawodników uprawnionych do gry, c) rozegra mecz mając w składzie zawodnika nieuprawnionego do gry, d) bez zgody KPLB zmieni wcześniej ustalone miejsce i termin rozegrania meczu, e) będąca gospodarzem nie wypełni obowiązków określonych w Drużyna, która przegra dwa spotkania ligowe walkowerem zostanie wykluczona z rozgrywek ligowych. Wyniki uzyskane przez tą drużynę zostaną anulowane. 3. Przegrana walkowerem wiąże się z obowiązkiem zapłaty kary pieniężnej ( wysokość kary w załączeniu zał. nr 5 ), która musi być wpłacona w pełnej wysokości na konto PZBil w ciągu 5 dni od daty dostarczenia pisemnej decyzji Komisji Polskiej Ligi Bilardowej. Jeżeli klub nie dokona tej opłaty zostaje zawieszony w rozgrywkach drużynowych, a wszyscy jego zawodnicy nie mają prawa udziału w turniejach indywidualnych organizowanych przez PZBil oraz zawodach międzynarodowych. 4. Otrzymana od ukaranej drużyny kwota pieniędzy pozostaje w dyspozycji PZBil. 5. Wszelka działalność w klubie lub poza nim, sprzeczna z zasadami fair play, etyki sportowej i uczciwej rywalizacji, stwierdzona w czasie rozgrywek o mistrzostwo I ligi, przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak najlepszego wyniku może spowodować, przy uwzględnieniu sprawozdania sędziego lub innego przedstawiciela PZBil podjęcie przez Komisję Polskiej Ligi Bilardowej PZBil następujących kar regulaminowych: 7

8 a) pozbawienie klubu lub klubów zdobytych punktów w konkretnym meczu mistrzowskim, b) nakazanie powtórzenia rozegrania meczu mistrzowskiego w neutralnym klubie, c) pozbawienie od jednego do sześciu punktów w rozgrywkach ligowych, względnie orzeczenie punktów minusowych, również w nowych rozgrywkach ligowych, d) udzielenie kary finansowej zgodnej z regulaminem dyscyplinarnym PZBil. 6. W przypadku nie rozegrania zawodów z przyczyn uznanych za niezależne od klubów biorących w nich udział KPLB wyznacza nowy termin ich rozegrania. 5 Sędziowanie 1. Zawody Polskiej Ligi Bilardowej sędziują wyłącznie licencjonowani sędziowie PZBil, wyznaczeni przez Krajową Komisję Sędziowską. 2. Sędzia spotkania nie może brać udziału w meczu ligowym ( nie może być kapitanem ani zawodnikiem) 3. Sędzia meczu: a) dokonuje weryfikacji zawodników i sprzętu, decydując o ich dopuszczeniu do gry, b) sporządza i podpisuje protokoły meczu, c) odpowiada za prawidłowy, zgodny z przepisami przebieg meczu, d) pełni funkcję sędziego przy stole, wykonując takie czynności jak: ustawianie bil, informowanie o faulach i przewinieniach oraz odmierza czas na uderzenie. 4. Sędzia główny meczu zobowiązany jest po zakończonym spotkaniu przekazać jeden wypełniony i podpisany protokół meczu Prezesowi klubu lub szefowi sali gier a drugi kapitanowi drużyny gości. Sędzia zobowiązany jest do czytelnego podpisania protokołu wraz z podaniem numeru licencji sędziowskiej PZBil. W przypadku nieczytelnego podpisu bądź braku numeru licencji sędziowskiej, sędzia meczu zostanie obciążony karą pieniężna (zał. nr 5. Gospodarz każdego meczu zobowiązany jest do wyznaczenia osoby do obsługi technicznej, która będzie prowadziła relację on-line, notowała zmiany oraz prowadziła statystyki meczu. 6 Termin i miejsce meczu 1. Termin i miejsce każdego meczu ligowego ustalony przez KPLB zgodnie z kalendarzem rozgrywek. Drużynom przysługuje prawo wnioskowania o zmianę terminu meczu ligowego tylko w przypadkach wymienionych 6 pkt. 2 i 4 oraz w przypadku rozgrywania meczu ze szczególną oprawą (galeria, centrum handlowe, hotel lub podobne), na wniosek złożony nie później niż 14 dni przed planowanym terminem meczu. 2. Wyjątkowo zmiana terminu spotkania może nastąpić jedynie z bardzo ważnego powodu, uniemożliwiającego przez zespół rozegranie spotkania (choroby powyżej 50% zgłoszonych zawodników potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, wypadki losowe). Wymaga to każdorazowo pisemnego wniosku do KPLB, w którym należy przedstawić powód uniemożliwiający rozegranie meczu ligowego. KPLB podejmie w tej sprawie decyzję i w przypadku zgody wyznaczy nowy termin rozegrania meczu. 3. Termin ostatniej kolejki jak i godziny rozpoczęcia meczów nie mogą ulec zmianie chyba że &6 punkt KPLB może zmienić wcześniej ustalony terminarz spotkań, a także datę konkretnego spotkania o ile zmiana taka uzasadniona jest interesem zawodnika reprezentacji narodowej bądź klubu, występujących w rozgrywkach międzynarodowych. 8

9 7 Odwołania 1. Zarząd każdego klubu ma prawo odwoływać się do KPLB od każdej decyzji wydanej przez osoby upoważnione do ich wydawania o ile przepisy nie stanowią inaczej. 2. Odwołanie może dotyczyć okoliczności bezpośrednio związanych z rozgrywanym spotkaniem i musi być opatrzone podpisem kapitana drużyny w protokole zawodów bezpośrednio po ich zakończeniu. 3. Odwołania muszą być przesyłane do KPLB nie później niż dwa dni od daty zakończenia spotkania. KPLB rozstrzyga sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania odwołania. 4. Od decyzji KPLB zainteresowany klub może w terminie 7 dni wnieść odwołanie do Zarządu PZBil, którego decyzja w przedmiotowej sprawie jest ostateczna. 8 Obowiązki KPLB 1. Do obowiązków KPLB należy: a) przeprowadzenie losowania kolejności meczów, b) dostarczenie klubom kalendarza rozgrywek ligowych ( zał. nr 4 ), c) przyjmowanie i rozpatrywanie odwołań klubów, d) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek, e) przesyłanie komunikatów do mediów, f) systematyczne informowanie Zarządu o przebiegu rozgrywek. 9 Wycofanie się drużyny Zgodę na wycofanie sie drużyny z rozgrywek ligowych w trakcie sezonu tylko w szczególnych przypadkach może wyrazić Komisja PLB po pisemnym wniosku Władz zainteresowanego klubu. Jeżeli KPLB nie wyrazi zgody, klubowi przysługuje w terminie 7 dni od wydania decyzji przez KPLB, odwołanie do Zarządu PZBil. Jeżeli Zarząd nie wyrazi zgody, obowiązuje niniejszy regulamin. Klub, który wycofa się z rozgrywek w trakcie sezonu ponosi karę finansową w wysokości zł. Do momentu zapłacenia tej kary na konto Związku, klub oraz wszyscy zawodnicy klubu zostaną zawieszeni w możliwości uczestniczenia w zawodach organizowanych przez PZBil. 10 Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje KPLB i Zarządowi PZBil. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie stanowią regulaminy i przepisy PZBil Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarząd Polskiego Związku Bilardowego w dniu 22 listopada 2013 roku z poprawkami wprowadzonymi na Posiedzeniu Zarządu w dniu 25 stycznia 2014 r. 9

10 13 Uchyla się Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Polskiego Związku Bilardowego w dniu r. W załączeniu: - zgłoszenie do rozgrywek I Polskiej Ligi Bilardowej 2014 ( zał. nr 1 ), - wykaz zawodników którzy będą występowali w rozgrywkach I PLB w sezonie 2014 (zał. nr 2 ), - zgłoszenie sędziów na mecz ligowy ( zał. nr 3 ), - terminarz rozgrywek ( zał. nr 4 ), - wykaz opłat i kar dla rozgrywek Polskiej Ligi Bilardowej w sezonie 2014 ( zał. nr 5 ). - protokół meczu ligowego ( zał. nr 6a, 6b ), - sprawozdanie medialne ( załącznik nr 7 ) Skróty: PZBil Polski Związek Bilardowy, KPLB Komisja Polskiej Ligi Bilardowej, KKS Krajowa Komisja Sędziowska kolor czerwony poprawki wprowadzone na Posiedzeniu Zarządu w dniu 25 stycznia

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VIII/2013. Z DNIA 10 lipca 2013 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VIII/2013. Z DNIA 10 lipca 2013 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VIII/2013 Z DNIA 10 lipca 2013 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr VIII/193 z dnia 10 lipca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr IX/223 z dnia 14 sierpnia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2014/2015

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2014/2015 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2014/2015 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr VI/77 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2013 Z DNIA 16 STYCZNIA 2013 ROKU. 13.Uchwała nr I/13 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2013 Z DNIA 16 STYCZNIA 2013 ROKU. 13.Uchwała nr I/13 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2013 Z DNIA 16 STYCZNIA 2013 ROKU Spis treści: 1.Uchwała nr I/1 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 5 poz. 113 z późn. zm.), art.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ B REGULAMINY TURNIEJOWE SYSTEMY ROZGRYWEK. B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE (Handbook FIDE C.06) q Przepisy turniejowe FIDE Część B.I str.

CZĘŚĆ B REGULAMINY TURNIEJOWE SYSTEMY ROZGRYWEK. B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE (Handbook FIDE C.06) q Przepisy turniejowe FIDE Część B.I str. q Przepisy turniejowe FIDE Część B.I str. 1 q CZĘŚĆ B REGULAMINY TURNIEJOWE SYSTEMY ROZGRYWEK B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE (Handbook FIDE C.06) Zatwierdzone na Kongresie FIDE w 1986 r. Aktualizowane w

Bardziej szczegółowo

I. DOKŁADNE OKREŚLENIE STREF NA STADIONIE

I. DOKŁADNE OKREŚLENIE STREF NA STADIONIE Załącznik do Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Ekstraklasy w sezonie 2014/2015 Regulamin Medialny Standardowe zasady regulujące pracę mediów na stadionach oraz warunki techniczno-produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Główny. Turniejów Mistrzowskich PZG 2015 (Ci< Handlowy Polish Championships)

Regulamin Główny. Turniejów Mistrzowskich PZG 2015 (Ci< Handlowy Polish Championships) Turniejów Mistrzowskich PZG 2015 (Ci< Handlowy Polish Championships) 1. Komitet Turnieju a) Komitetu Turnieju składa się z trzech do pięciu osób. W skład Komitetu Turnieju wchodzą: Dyrektor Turnieju, Sędzia

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Kodeks Sportowy 2015

Międzynarodowy Kodeks Sportowy 2015 Stan na dzień 1 stycznia 2015 MIĘDZYNARODOWY KODEKS SPORTOWY 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Artykuł 1 Przepisy ogólne 3 Artykuł 2 Zawody Ogólne

Bardziej szczegółowo

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Regulamin Sportu Motocyklowego Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE sezon 2015 1 Spis treści: 0. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW... 5 1. ZASADY ROZGRYWEK...... 6 1.1. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

PSGU - Regulamin rozgrywek o Mistrzostwo Polski w ultimate

PSGU - Regulamin rozgrywek o Mistrzostwo Polski w ultimate PSGU - Regulamin rozgrywek o Mistrzostwo Polski w ultimate wersja 2014 1. Format rozgrywek 1.1. Mistrzostwa Polski są rozgrywane w formie serii turniejów, która obejmuje wszystkie etapy kwalifikacji regionalnych

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. -PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. określa zasady i tryb zwoływania oraz organizację

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DRAFT LIGI WIOSNA/LATO 2015

REGULAMIN DRAFT LIGI WIOSNA/LATO 2015 REGULAMIN DRAFT LIGI WIOSNA/LATO 2015 1. Przepisy ogólne 1.1. Pomysłodawcą i organizatorem Draft Ligi jest UKS Mała Akademia Koszykówki 1.2. Draft Liga jest imprezą sportową przeznaczoną dla miłośników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM Szczegółowe zasady obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym, przyjęte Uchwałą Nr 90/10 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 2 lipca 2010 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 38 ust. 1 w związku z 33 pkt.1) Statutu PZPN postanawia się co następuje:

Na podstawie 38 ust. 1 w związku z 33 pkt.1) Statutu PZPN postanawia się co następuje: Uchwała nr VI/116 z dnia 24 czerwca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet, I ligi Futsalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY WEWNĘTRZNE

REGULAMINY WEWNĘTRZNE 5.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 65/41 REGULAMINY WEWNĘTRZNE REGULAMIN WEWNĘTRZNY WPROWADZENIE Komitet Regionów, na podstawie art. 306 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

PŁOCKA LIGA Orlik U-11

PŁOCKA LIGA Orlik U-11 PŁOCKA LIGA Orlik U-11 REGULAMIN I. Organizatorem Płockiej Ligi Orlik U-11 jest Płocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej. II. CEL. 1. Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży. 2. Wychowanie przez

Bardziej szczegółowo

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA;

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA; REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ), udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo