INFORMACJA O WYNIKACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O WYNIKACH"

Transkrypt

1 INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE nowa formuła egzaminu zawodowego termin przeprowadzenia - styczeń/luty 2014 r. 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z komunikatem ogłoszonym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku egzamin potwierdzający kwalifikacje odbył się w następujących terminach: część pisemna 10 stycznia 2014 r. z wykorzystaniem wydrukowanych arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi o godz z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu o godz i godz część praktyczna od 03 stycznia do 28 lutego 2014 r. Do nowej formuły egzaminu zawodowego przeprowadzanego w terminie styczeń/luty 2014 roku mieli prawo przystąpić: uczniowie zasadniczych szkół zawodowych uczniowie techników uczniowie (słuchacze) szkół policealnych osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy był również przeprowadzony jako egzamin eksternistyczny dla osób, które spełniły warunki określone w sprawie egzaminów eksternistycznych. Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje Egzamin potwierdzający kwalifikacje składał się z dwóch części: części pisemnej przeprowadzanej w formie testu pisemnego, podczas której zdający rozwiązywali zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla, w zakresie której przeprowadzany był egzamin. trwała 60 minut i przeprowadzana była w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź była prawidłowa. przeprowadzana była: z wykorzystaniem wydrukowanych arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi lub z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego (po uzyskaniu przez szkołę upoważnienia) części praktycznej przeprowadzanej w formie testu praktycznego polegającego na wykonaniu przez zdającego na stanowisku egzaminacyjnym zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym. Stanowisko egzaminacyjne zostało przygotowane z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia w danym zawodzie, które są określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach, właściwych dla wyodrębnionej w tym zawodzie, w zakresie której przeprowadzany był egzamin. Czas przeznaczony na wykonanie zadania egzaminacyjnego wynosił od 120 minut do 240 minut w zależności od, w zakresie której przeprowadzany był egzamin. 1

2 Ustalenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje Wyniki części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje poszczególnych zdających ustaliła okręgowa komisja egzaminacyjna na podstawie: elektronicznego odczytu kart odpowiedzi w przypadku, gdy część pisemna egzaminu była przeprowadzona z wykorzystaniem wydrukowanych arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi lub odpowiedzi zapisanych i zarchiwizowanych w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu zawodowego w przypadku, gdy cześć pisemna egzaminu była przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego. Wyniki części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje poszczególnych zdających ustaliła okręgowa komisja egzaminacyjna na podstawie elektronicznego odczytu kart oceny wypełnionych przez egzaminatorów. Podstawa uznania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje za zdany Zdający zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, jeżeli uzyskał:: - z Części pisemnej co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania i - z Części praktycznej co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie otrzymał świadectwo potwierdzające kwalifikację wydane przez komisję okręgową. 2

3 2. Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje Województwo kujawsko pomorskie W województwie kujawsko-pomorskim do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje przeprowadzanego w terminie styczeń/luty 2014 roku przystąpiło zdający z zakresu 21, w tym: do części pisemnej egzaminu przystąpiło zdających do części praktycznej egzaminu przystąpiło zdających Liczbę punktów, stanowiącą podstawę uznania odpowiedniej części egzaminu za zdany otrzymało: w części pisemnej egzaminu z (87,2%) zdających w części praktycznej egzaminu 984 z (62,7%) zdających. W województwie kujawsko-pomorskim nową formułę egzaminu zawodowego zdało i otrzymało świadectwa potwierdzające kwalifikacje 947 z (59,1%) wszystkich zdających, którzy przystąpili do egzaminu (do obydwu części lub odpowiedniej części egzaminu). Województwo pomorskie W województwie pomorskim do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje przeprowadzanego w terminie styczeń/luty 2014 roku przystąpiło zdający z zakresu 28. Do części pisemnej egzaminu przystąpiło zdających Do części praktycznej egzaminu przystąpiło zdających Liczbę punktów, stanowiącą podstawę uznania odpowiedniej części egzaminu za zdany otrzymało: w części pisemnej egzaminu z (88,5%) zdających w części praktycznej egzaminu 896 z (59,5%) zdających. W województwie pomorskim egzamin zawodowy zdało i otrzymało świadectwa potwierdzające kwalifikacje 851 z (54,9%) wszystkich zdających, którzy przystąpili do egzaminu (do obydwu części lub odpowiedniej części egzaminu). W zamieszczonych na następnych stronach Tabelach 2.1., 2.2., 2.3. i 2.4. zestawione są szczegółowe dane na temat zdawalności egzaminu i jego części z zakresu poszczególnych z podziałem na populację zdających z województwa kujawsko pomorskiego i pomorskiego. 3

4 Tabela 2.1. Liczba i procent* wszystkich zdających z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy zdali odpowiednie części egzaminu Nazwa A.12. Wykonywanie usług krawieckich , ,6 A.18. Prowadzenie sprzedaży , ,6 A.36. Prowadzenie rachunkowości , ,1 A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy , ,9 A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum , ,8 B.2. Wykonywanie robót drogowych , ,0 B.5. Montaż systemów suchej zabudowy , ,7 B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów , ,3 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych , ,3 E.12. E.13. M.18. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów , , , , , , , ,0 R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt , ,3 R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych , ,3 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych , ,7 T.6. Sporządzanie potraw i napojów , ,0 T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich , ,0 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej , ,7 Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych ,0 Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy , ,1 Z.15. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy , ,5 Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej , ,1 Razem , ,2 4

5 Tabela 2.2. Liczba i procent* wszystkich zdających z województwa pomorskiego, którzy zdali odpowiednie części egzaminu Nazwa A.18. Prowadzenie sprzedaży , A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich , ,0 A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach , ,4 A.36. Prowadzenie rachunkowości , ,2 A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy , ,6 A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych , ,0 A.66. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego , ,9 B.5. Montaż systemów suchej zabudowy , ,5 B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych , ,0 B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych , ,0 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych , ,0 E.12. E.13. M.18. M.42. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów , , , , , , , , , ,1 R.4. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej , ,0 R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt , ,0 R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych , ,7 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych , ,6 T.6. Sporządzanie potraw i napojów , ,0 T.14. Z.4. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej , , , ,5 Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych , ,3 Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej ,0 Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy , ,8 Z.15. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy , ,0 Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej , ,6 Razem , ,9 5

6 Tabela 2.3. Liczba i procent* wszystkich zdających z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy zdali egzamin i otrzymali świadectwa potwierdzające kwalifikacje Nazwa przystąpili do egzaminu świadectwa potwierdzające kwalifikacje A.12. Wykonywanie usług krawieckich ,6 A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich ,5 A.36. Prowadzenie rachunkowości ,7 A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy ,9 A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum ,8 B.2. Wykonywanie robót drogowych ,3 B.5. Montaż systemów suchej zabudowy ,8 B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów ,3 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych ,7 E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych ,8 E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami ,2 M.18. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów , ,0 R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt ,3 R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych ,8 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych ,4 T.6. Sporządzanie potraw i napojów ,0 T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich ,0 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej ,4 Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych ,0 Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy ,0 Z.15. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy ,5 Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej ,1 Razem ,1 6

7 Tabela 2.4. Liczba i procent* wszystkich zdających z województwa pomorskiego, którzy zdali egzamin i otrzymali świadectwa potwierdzające kwalifikacje przystąpili świadectwa Nazwa do potwierdzające egzaminu kwalifikacje A.18. Prowadzenie sprzedaży A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich ,5 A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach ,4 A.36. Prowadzenie rachunkowości ,1 A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy ,4 A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych ,3 A.66. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego ,9 B.5. Montaż systemów suchej zabudowy ,6 B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych ,4 B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych ,9 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych ,3 E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych ,8 E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami ,2 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów ,0 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów ,0 M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów ,1 R.4. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej ,0 R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt ,0 R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych ,6 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych ,6 T.6. Sporządzanie potraw i napojów ,0 T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych ,0 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej ,0 Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych ,3 Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej 3 0 0,0 Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy ,6 Z.15. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy ,5 Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej ,3 Razem ,8 7

8 W zamieszczonych na kolejnych stronach niniejszego opracowania Tabelach 2.5, 2.6., 2.7.i 2.8. przedstawione zostały dane na temat zdawalności egzaminu i jego części z zakresu poszczególnych z podziałem na populację uczniów (słuchaczy) szkól zawodowych z województwa kujawsko pomorskiego i pomorskiego. Tabela 2.5. Liczba i procent wszystkich uczniów (słuchaczy) z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy zdali odpowiednie części egzaminu Nazwa A.36. Prowadzenie rachunkowości , ,1 A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy , ,9 A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum , ,8 B.2. Wykonywanie robót drogowych , ,0 B.5. Montaż systemów suchej zabudowy , ,7 B.34. E.12. E.13. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów , , , , , , , ,0 R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt , ,3 R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych , ,3 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych , ,7 T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich , ,0 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej , ,7 Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych ,0 Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy , ,1 Z.15. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy , ,5 Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej , ,1 Razem , ,2 8

9 Tabela 2.6. Liczba i procent wszystkich uczniów (słuchaczy) z województwa pomorskiego, którzy zdali odpowiednie części egzaminu Nazwa A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach , ,4 A.36. Prowadzenie rachunkowości ,6% ,2 A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy , ,6 A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych , ,0 A.66. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego , ,9 B.5. Montaż systemów suchej zabudowy , ,5 B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych , ,0 B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych , ,0 E.12. E.13. M.18. M.42. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów , ,1% , , , , , , , ,1 R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt , ,0 R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych , ,7 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych , ,6 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej , ,5 Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych , ,3 Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej ,0 Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy , ,6 Z.15. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy , ,0 Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej , ,3 Razem , ,3 9

10 Tabela 2.7. Liczba i procent wszystkich uczniów (słuchaczy) z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy zdali egzamin i otrzymali świadectwa potwierdzające kwalifikacje Nazwa przystąpili do egzaminu świadectwa potwierdzające kwalifikacje A.36. Prowadzenie rachunkowości ,7 A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy ,9 A.63. Organizacja i prowadzenie archiwum ,8 B.2. Wykonywanie robót drogowych ,3 B.5. Montaż systemów suchej zabudowy ,8 B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów ,3 E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych ,8 E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami ,0 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów ,9 R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt ,3 R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych ,8 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych ,4 T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich ,0 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej ,4 Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych ,0 Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy ,0 Z.15. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy ,5 Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej ,1 Razem ,9 10

11 Tabela 2.8. Liczba i procent wszystkich uczniów (słuchaczy) z województwa pomorskiego, którzy zdali egzamin i otrzymali świadectwa potwierdzające kwalifikacje przystąpili świadectwa Nazwa do potwierdzające egzaminu kwalifikacje A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach ,4 A.36. Prowadzenie rachunkowości ,1 A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy ,4 A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych ,3 A.66. Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego ,9 B.5. Montaż systemów suchej zabudowy ,6 B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych ,4 B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych ,9 E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych ,8 E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami ,2 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów ,0 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów ,0 M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów ,1 R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt ,0 R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych ,6 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych ,6 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej ,0 Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych ,3 Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej 3 0 0,0 Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy ,4 Z.15. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy ,5 Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej ,3 Razem ,5 11

12 W zamieszczonych poniżej Tabelach 2.9, 2.10., i przedstawione zostały dane na temat zdawalności egzaminu i jego części z zakresu poszczególnych z podziałem na populację absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych z województwa kujawsko pomorskiego i pomorskiego. Tabela 2.9. Liczba i procent wszystkich absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy zdali odpowiednie części egzaminu Nazwa A.12 Wykonywanie usług krawieckich , ,6 E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych ,0% ,9 M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów , ,0 Razem , ,3 Tabela Liczba i procent wszystkich absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych z województwa pomorskiego, którzy zdali odpowiednie części egzaminu Nazwa A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich , ,0 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych , ,0 T.6. Sporządzanie potraw i napojów , ,0 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej , ,0 Razem , ,0 Tabela Liczba i procent wszystkich absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy zdali egzamin i otrzymali świadectwa potwierdzające kwalifikacje przystąpili świadectwa Nazwa do potwierdzające egzaminu kwalifikacje A.12 Wykonywanie usług krawieckich ,6 E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych ,0 M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów ,0 Razem ,5 12

13 Tabela Liczba i procent wszystkich absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych z województwa pomorskiego, którzy zdali egzamin i otrzymali świadectwa potwierdzające kwalifikacje przystąpili świadectwa Nazwa do potwierdzające egzaminu kwalifikacje A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich ,5 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych ,7 T.6. Sporządzanie potraw i napojów ,0 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej ,0 Razem ,1 W zamieszczonych poniżej Tabelach 2.13., 2.14., i przedstawione zostały dane na temat zdawalności egzaminu i jego części z zakresu poszczególnych z podziałem na populację eksternów z województwa kujawsko pomorskiego i pomorskiego. Tabela Liczba i procent wszystkich eksternów z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy zdali odpowiednie części egzaminu Nazwa A.18. Prowadzenie sprzedaży , ,6 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych ,0 E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami , ,0 T.6. Sporządzanie potraw i napojów , ,0 Razem , ,1 Tabela Liczba i procent wszystkich eksternów z województwa pomorskiego, którzy zdali odpowiednie części egzaminu Nazwa A.18. Prowadzenie sprzedaży , E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych , R.4. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej , ,0 T.6. Sporządzanie potraw i napojów , T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych , ,0 Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy , ,0 Razem , ,0 13

14 Tabela Liczba i procent wszystkich eksternów z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy zdali egzamin i otrzymali świadectwa potwierdzające kwalifikacje Nazwa przystąpili do egzaminu świadectwa potwierdzające kwalifikacje A.18. Prowadzenie sprzedaży ,5 E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami ,0 T.6. Sporządzanie potraw i napojów ,0 Razem ,1 Tabela Liczba i procent wszystkich eksternów z województwa pomorskiego, którzy zdali egzamin i otrzymali świadectwa potwierdzające kwalifikacje Nazwa przystąpili do egzaminu świadectwa potwierdzające kwalifikacje A.18. Prowadzenie sprzedaży E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych R.4. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej ,0 T.6. Sporządzanie potraw i napojów T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych ,0 Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy ,0 Razem ,4 14

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE nowa formuła egzaminu zawodowego termin przeprowadzenia sierpień/październik 2014 r. 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w roku szkolnym 2012/2013

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w roku szkolnym 2012/2013 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w roku szkolnym 2012/2013 Wrocław, wrzesień 2013 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w roku szkolnym 2012/2013.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w roku szkolnym 2012/2013. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w roku szkolnym 2012/2013. Warszawa, wrzesień 2013 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu 2014 r. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu 2014 r. Łódź, styczeń 2014 Informacja wstępna o wynikach

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w roku szkolnym 2012/2013

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w roku szkolnym 2012/2013 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w roku szkolnym 2012/2013 Łódź, wrzesień 2013 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w województwie śląskim s e s j a o d 3 s t y c z n i a do 2 8 l u t e go Jaworzno 2014 Jaworzno, 28 marca 2014 r. Szanowni Państwo, przekazuję Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2014 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2014 r. Łódź, listopad 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42) 634-91-33, F: (42) 634-91-54,

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie pierwsze doświadczenia

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie pierwsze doświadczenia Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie pierwsze doświadczenia Aleksandra Dąbrowska wez@oke.gda.pl 4, 7, 8 i 9 kwietnia 2014 r. 1 Modernizacja kształcenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE nowa formuła egzaminu zawodowego termin przeprowadzenia sierpień/październik 2015 r. 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, Informacja wstępna o wynikach potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się na terenie OKE w Warszawie w terminie maj-lipiec 2014 roku W terminie od 26 maja do 7 lipca 2014 odbył się potwierdzający

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. przeprowadzanego na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego

SPRAWOZDANIE. z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. przeprowadzanego na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego O K E Gdańsk SPRAWOZDANIE z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego w roku 2013 Gdańsk,. 2 Szanowni Państwo! Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, sesja maj lipiec 2014 r. Łódź, wrzesień 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42) 634-91-33,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w województwie śląskim s e s j e e g z aminacyjne, które o d b y ł y s i ę w 2 0 1 4 r o k u Jaworzno 2014 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 5 1.1. OPIS FORMUŁY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

9. A A A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji 180 x 12. B R.07 Ocena stanu środowiska 180 x

9. A A A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji 180 x 12. B R.07 Ocena stanu środowiska 180 x czas egzaminu zmiana 1 zmiana 2 Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 12.03.2014r. w sprawie uszczegółowienia terminów (zmian) sesji maj-czerwiec-lipiec egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w województwie śląskim s e s j a o d 26 maja do 7 lipca Jaworzno 2014 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 1.1. Opis formuły egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE termin przeprowadzenia sierpień październik 2016 r. 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z komunikatem ogłoszonym przez

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE nowa formuła egzaminu zawodowego termin przeprowadzenia styczeń-luty 2015 r. 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z komunikatem

Bardziej szczegółowo

OKE/WEZ/7073/22/2014 Wrocław, 15 kwietnia 2014 r.

OKE/WEZ/7073/22/2014 Wrocław, 15 kwietnia 2014 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu ul T. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław tel. 71 785 18 52 fa 71 785 18 66 www.oke.wroc.pl sekretariat@oke.wroc.pl OKE/WEZ/7073/22/2014 Wrocław, 15 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Uczniowie: A26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych 66 63 95,5 65,7 65 17 26,2 61,4 65 17 26,2

Uczniowie: A26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych 66 63 95,5 65,7 65 17 26,2 61,4 65 17 26,2 OKE we Wrocławiu WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ("nowy egzamin") w sesji maj-lipiec 2014 r. (przystępujący po raz pierwszy) Stan 29 sierpnia 2014 r. Uczniowie:

Bardziej szczegółowo

z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi : 1 zmiana godz ; 2 zmiana godz ;

z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi : 1 zmiana godz ; 2 zmiana godz ; Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 04.11.2014 r. w sprawie uszczegółowienia terminów (zmian) sesji styczeń-luty 2015r. egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w województwie śląskim s e s j a o d 8 stycznia do 2 7 l u t e g o Jaworzno 2015 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 4 1.1. Opis formuły egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Część pisemna Część praktyczna Egzamin. kod nazwa osób osób % % pkt osób osób % % pkt osób osób %

Część pisemna Część praktyczna Egzamin. kod nazwa osób osób % % pkt osób osób % % pkt osób osób % OKE we Wrocławiu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2016 r. (przystępujący po raz pierwszy) UCZNIOWIE I SŁUCHACZE SZKÓŁ - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE nowa formuła egzaminu zawodowego termin przeprowadzenia: maj lipiec 2015 r. 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWIE I SŁUCHACZE RAZEM A.12 Wykonywanie usług krawieckich ,0 73, ,0 93, ,0

UCZNIOWIE I SŁUCHACZE RAZEM A.12 Wykonywanie usług krawieckich ,0 73, ,0 93, ,0 OKE we Wrocławiu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2017 r. (przystępujący po raz pierwszy) UCZNIOWIE I SŁUCHACZE SZKÓŁ - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2013/2014 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2013/2014 województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 2014 Praussa

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w województwie śląskim s e s j a c z e rw c o w a Jaworzno 2013 Jaworzno, 30 września 2013 r. Szanowni Państwo, przekazuję Państwu sprawozdanie Okręgowej

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWIE I SŁUCHACZE RAZEM

UCZNIOWIE I SŁUCHACZE RAZEM OKE we Wrocławiu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj-lipiec 2016 r. (przystępujący po raz pierwszy) UCZNIOWIE I SŁUCHACZE SZKÓŁ - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TERMIN STYCZEŃ LUTY 2015 1 OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE KTÓRY ODBYŁ SIĘ W TERMINIE

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE KTÓRY ODBYŁ SIĘ W TERMINIE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE KTÓRY ODBYŁ SIĘ W TERMINIE MAJ - LIPIEC 2016 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE nowa formuła egzaminu zawodowego termin przeprowadzenia styczeń luty 2016 r. 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z komunikatem

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych ,3 67, ,6 88, ,7

Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych ,3 67, ,6 88, ,7 OKE we Wrocławiu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2017 r. (przystępujący po raz pierwszy) UCZNIOWIE I SŁUCHACZE SZKÓŁ - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Stan na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE. w województwie śląskim

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE. w województwie śląskim INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w województwie śląskim sesja od 16 czerwca do 8 lipca Jaworzno 2017 SPIS TREŚCI 1. TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 2015 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 2 Spis treści 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Województwo PODKARPACKIE

Województwo PODKARPACKIE Liczba wydanych świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2015 r. A.06 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego - - - - 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Egzamin zawodowy 2013. Warszawa, 27 września 2013 r.

Egzamin zawodowy 2013. Warszawa, 27 września 2013 r. Egzamin zawodowy 2013 Warszawa, 27 września 2013 r. Egzamin zawodowy 2013 absolwenci 2-letnich ZSZ po raz 10. absolwenci 3-letnich ZSZ po raz 9. absolwenci techników i policealnych szkół zawodowych po

Bardziej szczegółowo

,0 70, ,0 95, ,0 dystrybucji i magazynowania ,7 72, ,0 80, ,7 organizacyjnych

,0 70, ,0 95, ,0 dystrybucji i magazynowania ,7 72, ,0 80, ,7 organizacyjnych OKE we Wrocławiu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2017 r. (przystępujący po raz pierwszy) UCZNIOWIE I SŁUCHACZE SZKÓŁ - WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Stan na dzień 31

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE KTÓRY ODBYŁ SIĘ W TERMINIE

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE KTÓRY ODBYŁ SIĘ W TERMINIE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE KTÓRY ODBYŁ SIĘ W TERMINIE STYCZEŃ - LUTY 2016 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

Uczniowie i absolwenci: A18 Prowadzenie sprzedaży ,3 37, ,3 75, ,3 A19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 1 0 0,0 48,

Uczniowie i absolwenci: A18 Prowadzenie sprzedaży ,3 37, ,3 75, ,3 A19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 1 0 0,0 48, OKE we Wrocławiu OKRĘG OKE WE WROCŁAWIU Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ("nowy egzamin") w sesji sierpień-październik 2015 r. (przystępujący po raz pierwszy) Stan 27 listopada

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w województwie śląskim s e s j a o d 1 4 stycznia do 2 6 l u tego Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 5 1.1. Opis formuły egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE INFORMACJA O WYNIKACH Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE INFORMACJA O WYNIKACH Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE INFORMACJA O WYNIKACH Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TERMIN SIERPIEŃ - PAŹDZIERNIK 2015 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2015 r.

Liczba wydanych świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2015 r. Liczba wydanych świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2015 r. A.07 Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE KTÓRY ODBYŁ SIĘ W TERMINIE

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE KTÓRY ODBYŁ SIĘ W TERMINIE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE KTÓRY ODBYŁ SIĘ W TERMINIE CZERWIEC - LIPIEC 2017 1 Informacje ogólne o egzaminie

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2015 r. województwo świętokrzyskie Łódź, marzec 2015 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi :: 1 zmiana godz ; 2 zmiana godz ;

z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi :: 1 zmiana godz ; 2 zmiana godz ; Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 27.02.2015 r. w sprawie uszczegółowienia terminów (zmian) sesji maj - lipiec 2015r. egzaminu. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

EGZAMINY ZAWODOWE podsumowanie

EGZAMINY ZAWODOWE podsumowanie EGZAMINY ZAWODOWE 2013 - podsumowanie Osiągnięcia zdających z województwa warmińsko-mazurskiego Stary egzamin zawodowy - dane statystyczne (sesja letnia) Egzamin dla absolwentów zsz i szkół policealnych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2015

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2015 EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2015 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w maju - lipcu 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w maju - lipcu 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w maju - lipcu 2015 r. województwo świętokrzyskie Łódź, sierpień 2015 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42) 634-91-33,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w województwie śląskim s e s j a o d 1 5 października d o 1 8 l i s topada Jaworzno 2013 Jaworzno, 20 grudnia 2013 r. Szanowni Państwo, przekazuję Państwu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN ZAWODOWY FORMUŁA OD 2012 ROKU

EGZAMIN ZAWODOWY FORMUŁA OD 2012 ROKU EGZAMIN ZAWODOWY FORMUŁA OD 2012 ROKU SESJA 1.: STYCZEŃ LUTY 2018 TERMIN PRZEPROWADZENIA EGZAMINU Część pisemna 11.01.2018 r. Część praktyczna 10.01.2018 r. (model d ) oraz 12.01. 17.02.2017 r. (modele:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ZDAWANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO Efektywność zdawania egzaminu zawodowego przez absolwentów techników i szkół policealnych

EFEKTYWNOŚĆ ZDAWANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO Efektywność zdawania egzaminu zawodowego przez absolwentów techników i szkół policealnych Załącznik nr 41 do Regulaminu konkursu dot. efektywności zdawania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie premiowana będzie realizacja projektów, w których wsparcie dotyczyło

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2015 r. województwo świętokrzyskie Łódź, listopad 2015 Praussa 4, 94-203 Łódź, T:

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2015 r. województwo łódzkie Łódź, marzec 2015 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42) 634-91-33,

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu POWIAT WOŁOWSKI. Powiat: Typ egzaminu: A06 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu POWIAT WOŁOWSKI. Powiat: Typ egzaminu: A06 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ("nowy egzamin") według szkół i zawodów Sesja maj-lipiec 2015 r. (uczniowie/słuchacze przystępujący

Bardziej szczegółowo

Miasto: GÓRA CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I USTAWICZNEGO W GÓRZE. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Miasto: GÓRA CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I USTAWICZNEGO W GÓRZE. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ("nowy egzamin") według szkół i zawodów Sesja czerwiec-lipiec 2017 r. (uczniowie/słuchacze przystępujący

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE INFORMACJA O WYNIKACH Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE INFORMACJA O WYNIKACH Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE INFORMACJA O WYNIKACH Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TERMIN MAJ - LIPIEC 2015 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2012

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2012 EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE INFORMACJA O WYNIKACH Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE INFORMACJA O WYNIKACH Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE INFORMACJA O WYNIKACH Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TERMIN MAJ - LIPIEC 2015 1 OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE INFORMACJA O WYNIKACH Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE INFORMACJA O WYNIKACH Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE INFORMACJA O WYNIKACH Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TERMIN MAJ - LIPIEC 2015 1 1 OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2014/2015

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2014/2015 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2014/2015 województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 2015 Praussa

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2015 r. województwo łódzkie Łódź, listopad 2015 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szanowni Państwo Dyrektorzy Wydział Egzaminów Zawodowych OKE w Warszawie zaprasza na szkolenia dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2011

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2011 EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2011 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZAMOŚĆ

OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZAMOŚĆ OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZAMOŚĆ Nazwa szkoły/adres/kontakt Forma organizacyjna szkoły Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zamościu ul. Partyzantów 14,

Bardziej szczegółowo

Kształcenie w szkołach policealnych

Kształcenie w szkołach policealnych Kształcenie w szkołach policealnych (wyciąg z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego) Poniższa tabela zawiera tylko te zawody, w których można

Bardziej szczegółowo

Liczba kwalifikacji w zawodzie = liczba egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Liczba kwalifikacji w zawodzie = liczba egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie Czym jest nowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie? Nowy egzamin jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w roku szkolnym 2015/2016 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 2 Spis treści 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE...

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2014

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2014 EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_ZIMA_2014 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Czerwiec-lipiec 2017 sesja K172 Egzaminy pisemne Kwalifikacja A.65 rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 60 min 14 00 17 słuchaczy KKZ członek Kwalifikacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w roku szkolnym 2016/2017 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 2 Spis treści 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE...

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu - październiku 2016 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu - październiku 2016 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu - październiku 2016 r. województwo świętokrzyskie Łódź, listopad 2016 Praussa 4, 94-203 Łódź,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W 2014 R. ZSMEiE

INFORMACJA NA TEMAT EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W 2014 R. ZSMEiE INFORMACJA NA TEMAT EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W 2014 R ZSMEiE Nowa Podstawa programowa kształcenia w zawodach INFORMACJA NA TEMAT EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu MIASTO WAŁBRZYCH. Powiat: Typ egzaminu: E13

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu MIASTO WAŁBRZYCH. Powiat: Typ egzaminu: E13 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ("nowy egzamin") według szkół i zawodów Sesja styczeń-luty 2016 r. (uczniowie/słuchacze przystępujący

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w w o je w ó dztwie śląskim s e s j a k w i e t n i o w a Jaworzno 2013 Jaworzno, 15 maja 2013 r. Szanowni Państwo, przekazuję Państwu sprawozdanie Okręgowej

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w maju - lipcu 2016 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w maju - lipcu 2016 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w maju - lipcu 2016 r. województwo świętokrzyskie Łódź, sierpień 2016 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42) 634-91-33,

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi - kierunki kształcenia

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi - kierunki kształcenia Lp. 1 Nazwa zawodu, symbol Asystent osoby niepełnosprawnej 3101 Numer kwalifikacji w zawodzie Symbol i nazwa kwalifikacji z podstawy programowej Czas trwania nauki /liczba semestrów/ Z.8. Udzielanie pomocy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2015/2016

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2015/2016 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2015/2016 województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 2016 Praussa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w poszczególnych powiatach w 2017 r.

Liczba wydanych świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w poszczególnych powiatach w 2017 r. Liczba wydanych świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w poszczególnych powiatach w 2017 r. Województwo A.12. Wykonywanie usług krawieckich - - - - - - - - - - 15 - - - - - - - - 16 16 31 A.13.

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w poszczególnych powiatach w 2017 r.

Liczba wydanych świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w poszczególnych powiatach w 2017 r. Liczba wydanych świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w poszczególnych powiatach w 2017 r Województwo A12 Wykonywanie usług krawieckich - - 5 8 8 - - - - - - - - - - - - 5 - - - 9 3 9 - A13

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE nowa formuła egzaminu zawodowego termin przeprowadzenia - maj/lipiec 2014 r. 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z komunikatem

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2016 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2016 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2016 r. województwo świętokrzyskie Łódź, marzec 2016 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r.

Liczba wydanych świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Liczba wydanych świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. A.06 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego 24 A.10 Wykonywanie wyrobów tapicerowanych 2 A.12

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, wez@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Miasto: ŚWIDNICA Nazwa szkoły/zespołu: POLICEALNA SZKOŁA FARMACEUTYCZNA LZDZ W ŚWIDNICY

Miasto: ŚWIDNICA Nazwa szkoły/zespołu: POLICEALNA SZKOŁA FARMACEUTYCZNA LZDZ W ŚWIDNICY Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ("nowy egzamin") według szkół i zawodów Sesja maj-lipiec 2014 r. (uczniowie/słuchacze przystępujący

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Rozporządzenie Ministra

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Rozporządzenie Ministra Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie rok szkolny 2013/2014r

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie rok szkolny 2013/2014r 2013/2014r - uczniowie klas: Technik logistyk klasa 2 Technik informatyk klasa 2 Technik obsługi turystycznej klasa 2 Technik hotelarstwa klasa 2 Uczeń składa: - deklarację przystąpienia do dyrektora szkoły,

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 206 Praussa

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z dyrektorami szkół zawodowych (wyniki egzaminów) grudnia 2014 r.

Spotkanie z dyrektorami szkół zawodowych (wyniki egzaminów) grudnia 2014 r. Spotkanie z dyrektorami szkół zawodowych (wyniki egzaminów) 12-17 grudnia 2014 r. 1 Program spotkania Egzamin z zawodu po technikum i szkole policealnej sesja letnia 2014. Egzamin z zawodu po zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Tabela 1. Wykaz kwalifikacji oraz ich powiązania z zawodami i efektami kształcenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 2017/2018 w Białymstoku

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 2017/2018 w Białymstoku Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 17/18 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Żabia 5 15-365 Białystok (085) 651 58 55 cku@um.bialystok.pl Prowadzenie produkcji rolniczej R.3.

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2015 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo