Zapraszamy do zakupu Kalendarza na 2014 r. wydanego przez NSM za cenę 3 zł.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapraszamy do zakupu Kalendarza na 2014 r. wydanego przez NSM za cenę 3 zł."

Transkrypt

1 BIULETYN egzemplarz bezpłatny INFORMACYJNY Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot, ul. Kolberga 9 Grudzień 2013 Radosnych, spokojnych, pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności, osiągnięcia sukcesów, cierpliwości i wytrwałości w realizacji planów oraz dalszej, owocnej współpracy w nadchodzącym 2014 roku życzy Zarząd i Rada Nadzorcza Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zapraszamy do zakupu Kalendarza na 2014 r. wydanego przez NSM za cenę 3 zł.

2 2 Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Wydaliśmy Kalendarz na 2014 r. Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza do zakupu kalendarza na rok 2014., w którym poza kalendarium znajdują się zdjęcia przedstawiające osiedle Brodwino w Sopocie w poszczególnych porach roku oraz diariusz z powstania, rozwoju i modernizacji osiedla Brodwino. Nadmieniamy, że inicjatorem pomysłu wydania kalendarza są mieszkańcy osiedla Brodwino, którzy udostępnili nieodpłatnie swoje fotografie. W większości, prace zaprezentowano na wystawie pt. Brodwino wczoraj i dziś, zorganizowanej w Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie. Kalendarz w cenie 3,00 zł dostępny jest od dnia r. w kasie Spółdzielni. Ilość kalendarzy jest ograniczona. Realizacja funduszu remontowego Potrzeby prac remontowych na osiedlu Brodwino są olbrzymie, wielokrotnie wyższe niż możliwości finansowe mieszkańców. Niemniej jednak Zarząd i Rada Nadzorcza corocznie planuje fundusz remontowy, który determinowany jest przede wszystkim środkami finansowymi. Nadmieniamy, że na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat fundusz remontowy realizowany był zadaniami, programami dot. wszystkich nieruchomości mieszkalnych, w miarę posiadanych środków finansowych. W pierwszej kolejności wykonano remont sieci wodociągowej na osiedlu Brodwino, który zdecydowanie ograniczył awarie na sieci. Kolejnym programem były prace termomodernizacyjne, polegające na dociepleniu budynków mieszkalnych, wymianie w przybudówkach drzwi oraz wymianie stolarki okiennej we wszystkich klatkach schodowych, suszarniach i zsypach. Obecne przepisy przeciwpożarowe nałożyły na spółdzielnie mieszkaniowe obowiązek dostosowania budynków jedenastokondygnacyjnych i dwunastokondygnacyjnych wraz z istniejącą infrastrukturą do zmienionych przepisów. Wiąże się to z szeregiem prac specjalistycznych. W powyższym zakresie wykonano remont wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej w budynkach mieszkalnych, polegający na nawodnieniu suchych pionów p.poż. Sukcesywnie realizowane są prace remontowe związane z wykonaniem dróg przeciwpożarowych. Wykonywanie prac związanych z budową dróg przeciwpożarowych zostało połączone z realizacją planu remontu wymiany istniejącej nawierzchni dróg, chodników, miejsc postojowych, oraz wykonaniem dodatkowych miejsc parkingowych. Do wykonania dróg p.poż. z wymianą nawierzchni brukarskiej dróg i chodników pozostały cztery nieruchomości przy ul. Cieszyńskiego. Przy równej partycypacji kosztów wraz z Gminą Miasta Sopotu wykonano również dodatkowe miejsca postojowe wzdłuż ul. Kolberga i ul. Cieszyńskiego w Sopocie. Zgodnie z ustawą o cyfryzacji z dnia roku o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej, w celu zapewnienia odbioru telewizji cyfrowej przez mieszkańców, przeprowadzano we wszystkich budynkach modernizację antenowych instalacji zbiorczych. Zarząd i Rada Nadzorcza kontynuuje realizację programu remontów osiedla Brodwino. Do ważniejszych robót remontowych, które wykonano w br. zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planem remontów na 2013 rok, należy zaliczyć: Wykonanie dróg p. poż. oraz remont wymiana chodników i miejsc parkingowych przy ul. Kolberga 12 A, B, C, D, ul. Kolberga 18 A, B, C, D. Remont wewnętrznej kanalizacji deszczowej w budynkach przy ul. Kolberga 17, 25, 29 i ul. Cieszyńskiego 18. Modernizacja związana z segregacją śmieci tj. remont, malowanie pomieszczeń zsypowych w budynkach przy ul. Kolberga 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18; budowa zasieków na segregację śmieci wraz z wykonaniem opaski i dojścia przy ul. Kolberga 17, 19, 23, 25, 29, 31, ul. Cieszyńskiego 10, 12, 14, 18.

3 Biuletyn informacyjny grudzień Remont wymiana dźwigów osobowych wraz z monitoringiem w budynkach przy ul. Cieszyńskiego 10, 12. Remont modernizacja oświetlenia na klatkach schodowych przy windach przy ul. Kolberga 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18. Awaryjna naprawa wind w budynkach przy ul. Kolberga 6, 14, 19, 31, ul. Cieszyńskiego 18. Remont poszycia dachowego w budynku przy ul. Kolberga 31. Pielęgnacja prześwietlenie drzew przy bud. Kolberga 29 na wniosek mieszkańców. Naprawa, oczyszczenie daszków, malowanie drzwi budynków typu kokoszkowego. Ponadto w ramach funduszu remontowego w 2013 roku wykonano i sfinansowano: przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej, czyszczenie zsypów, dezynsekcja i deratyzacja, pogotowie lokatorskie, awarie gazowe, awarie co, awarie cw, oraz awarie dachowe, udrożnienie kanalizacji. Realizacja wymienionych przedsięwzięć doprowadziła zarówno do poprawy stanu technicznego jak również do poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności osiedla. Założenia do planu remontów na 2014 rok Na najbliższy okres Spółdzielnia planuje dalszą realizację prac remontowych. Zarząd NSM informuje, że według zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 38/2013 z dnia r. założeń do planu remontów na 2014 r., w miarę posiadanych środków zakłada się miedzy innymi wykonać następujące prace: wymiana wodomierzy z odczytem radiowym, remont wymiana dźwigów 2 szt. remont dachu przy ul. Kolberga 23, kontynuacja modernizacji oświetlenia na klatkach schodowych w budynkach gdańskich, docieplenie ścian szczytowych przy Kolberga 29, wykonanie zjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Kolberga 25, wyprowadzenie zaworów p.poż. na klatkę schodową w budynkach typu kokoszkowego, wykonanie docieplenia stropodachów budynków przy ul. Kolberga 2, 19, montaż odbojnic i wentylacji pomieszczeń zsypowych w budynkach typu kokoszkowego, pilotażowa modernizacja instalacji c.w.u i węzłów w budynkach os. Brodwino. Ponadto zaplanowano na rok 2014 wykonanie i sfinansowanie następujących prac: przegląd roczny instalacji gazowej, wentylacyjnej oraz p.poż., usunięcie awarii co, cw, instalacji gazowej itp., pogotowie lokatorskie, rewitalizacja oczka wodnego. Informujemy, że w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2014 roku Spółdzielnia wraz z Gminą Miasta Sopotu partycypować będzie w równej części w kosztach rewitalizacji oczka wodnego. Negocjacje w sprawie ciepła z OPEC Od szeregu lat sprawa energii cieplnej na osiedlu Brodwino jest dla Zarządu i Rad Nadzorczych Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej sprawą priorytetową. Od 10 lat Zarząd Spółdzielni wielokrotnie pisemnie występował do OPEC w sprawie wymiany przestarzałego systemu grzewczego. W wyniku negocjacji, w ramach środków unijnych OPEC deklaruje, że do końca 2015 r. zmodernizuje sieć ciepłowniczą. Modernizacja polegać będzie na wymianie obecnej sieci czterorurowej na dwururową preizolowaną. Dodatkowo OPEC Gdynia wykona dodatkowy odcinek sieci ciepłowniczej spinkę od kotłowni do budynków przy ul. Cieszyńskiego celem zasilania osiedla pierścieniowo. Planowane prace wykonywane będą przez OPEC w ramach rozszerzenia zadania PIOS

4 4 Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa 004/10-04 Termomodernizacja sieci ciepłowniczej dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Rada Nadzorcza NSM na posiedzeniu plenarnym w dniu r. podjęła uchwałę nr 50/2013 następującej treści: Rada Nadzorcza Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mając na uwadze stan techniczny sieci ciepłowniczej osiedla Brodwino oraz przeprowadzone negocjacje wyraża zgodę na modernizację osiedlowej sieci ciepłowniczej z czterorurowej na dwururową preizolowaną na osiedlu Brodwino ze środków unijnych w terminie do 2015 r. pod warunkiem wykonania prac zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zapewnienia, że wykonane prace wpłyną na obniżenie cen energii cieplnej. Umowa Użyczenia zawarta w dniu r., stanowi o dostawie energii cieplnej przez OPEC Gdynia zgodnie z zasadami ochrony środowiska i rachunku ekonomicznego oraz obowiązku dostarczania przez OPEC Gdynia energii cieplnej do końca sezonu grzewczego w 2025 r. Jednocześnie Rada Nadzorcza wyraża zgodę na kontynuowanie odbioru przez Spółdzielnię ciepła na okres 10 lat od czasu zrealizowania inwestycji tj. do 2024 r. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na przystąpienie przez Spółdzielnię od 2014 r. do wykonania modernizacji wewnętrznej instalacji ciepłej wody oraz budowy węzłów na c.o. i c.w.u. Zaakceptowanie przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej propozycji Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej będzie spójne z podjęciem działań mających na celu przyłączenie Górnego Sopotu do gdyńskiego systemu ciepłowniczego w okresie do 2020 roku, które ma skutkować obniżeniem cen energii cieplnej na osiedlu Brodwino. Uchwałą nr 52 z dnia 20 listopada 2013 r. Rada Nadzorcza Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wyraża zainteresowanie realizacją projektu EDF Wybrzeże dotyczącego przyłączenia Osiedla Brodwino do miejskiej sieci ciepłowniczej z kierunku Gdyni. W miesiącu listopadzie br. odbyło się spotkanie prezesów Spółdzielni z Górnego Sopotu tj. Spółdzielni Mieszkaniowej im. J.I. Kraszewskiego, Spółdzielni Mieszkaniowej Kamienny Potok i Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na którym przyjęto wspólny kierunek działań mający na celu wspólne wystąpienie do Gminy Miasta Sopotu o: 1. Przyjęcie przez Gminę strategicznego programu zapewniającego możliwości doprowadzenia do zasobów spółdzielczych tańszego ciepła sieciowego, 2. Przyjęcie przez Gminę Miasta Sopotu roli wnioskodawcy w procesie pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata oraz innych dostępnych źródeł w celu finansowania kompleksowego programu Modernizacji i rewitalizacji systemu grzewczego w zasobach spółdzielni. Sprawa zaległości czynszowych Zarząd i Rada Nadzorcza od szeregu lat kontynuuje działania w zakresie ściągalności zaległości czynszowych. Ciągła i systematyczna analiza zadłużeń pozwala na wdrażanie czynności windykacyjnych. W pierwszej kolejności wysyłane są wezwania do zapłaty, następnie kierowane są sprawy do wykluczenia z członkostwa w spółdzielni. Z każdą osobą zaproszoną na Komisję Samorządowo Organizacyjną RN prowadzona jest rozmowa na temat możliwości spłaty zadłużenia. Po wnikliwym przeanalizowaniu trudnej sytuacji finansowej danej osoby powyższa Komisja kieruje sprawy do Rady Nadzorczej celem rozłożenia płatności na raty. W okresie od stycznia do września br. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na spłatę zadłużenia w ratach 52 osobom. Wskazała również możliwość podjęcia działań zmierzających do uzyskania dodatku mieszkaniowego. Szansę na jego otrzymanie mają osoby, które posiadają tytuł prawny do lokalu.

5 Biuletyn informacyjny Grudzień Osoby, które mimo deklaracji nie spłacają zadłużenia, kierowane są do sądu i po wydaniu przez sąd prawomocnego wyroku, sprawa zostaje przekazana komornikowi. Zaległości w opłatach czynszowych lokali mieszkalnych na dzień r. na poszczególnych nieruchomościach przedstawiają się następująco: L.p. Ulica Zaległa kwota 1. Kolberga 2 ABCD ,38 zł 2. Kolberga 4 ABCD ,12 zł 3. Kolberga 6 ABCD ,68 zł 4. Kolberga 12 ABCD ,18 zł 5. Kolberga 14 ABCD ,78 zł 6. Kolberga 16 ABCD ,42 zł 7. Kolberga ,75 zł 8. Kolberga 18 ABCD ,06 zł 9. Kolberga ,46 zł 10. Kolberga ,35 zł 11. Kolberga ,75 zł 12. Kolberga ,80 zł 13. Kolberga ,06 zł 14. Cieszyńskiego ,28 zł 15. Cieszyńskiego ,15 zł 16. Cieszyńskiego ,38 zł 17. Cieszyńskiego ,17 zł Razem ,77 zł 18 Łokietka 47C ,91 Zł Razem ,68 zł Budżet Obywatelski na Brodwinie Od początku tworzenia budżetu obywatelskiego mieszkańcy Brodwina należą do grupy aktywnie uczestniczącej w zgłaszaniu projektów zarówno miejskich, jak i tych dotyczących bezpośrednio naszej części miasta. Z projektów zgłoszonych dla Brodwina na rok 2013 zatwierdzono do realizacji te, które zdobyły największą ilość głosów. Były to: zagospodarowanie działki na końcu ul. Kolberga (przy Malczewskiego) na cele sportowo - rekreacyjne; powiększenie placu zabaw przy przedszkolu o część do rekreacji seniorów; modernizacja ul. Cieszyńskiego. Pierwszą rzeczą, którą ukończono już latem, był teren rekreacyjny przy przedszkolu. Stanowi on ciekawą, nową formę aktywności ruchowej dla dorosłych mieszkańców osiedla, umożliwiając wykonywanie różnorodnych ćwiczeń na świeżym powietrzu. Korzystają z niego nie tylko dorośli, ale też młodzież. W listopadzie, po zakończeniu procedury przetargowej uporządkowano część działki na końcu Kolberga. Jest to nasza brodwinowska polana, kiedyś niezmiernie popularne miejsce spacerów i plażowania, od wielu lat znana nieomal wyłącznie właścicielom piesków wyprowadzanych na spacer do lasu. Zgodnie

6 6 Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lista 22 kanałów dostępnych w zbiorczej antenie na dzień : 1 TVP1 HD, 2 TVP2 HD, 3 TVP Gdańsk, 4 TVP INFO, 5 TVN, 6 Polsat, 7 TVN7, 8 TVP Kultura, 9 TVP Polonia, 10 TVP Historia, 11 TVP Rozrywka 12 Eska TV, 13 TTV, 14 Polo TV, 15 ATM Rozrywka, 16 TV4, 17 TV Puls, 18 PULS 2, 19 TV6, 20 Polsat Sport News, 21 TVP1, 22 TVP2. Miło jest nam poinformować o możliwości skorzystania z bezpłatnego internetu na terenie naszego osiedla. Darmowy dostęp do internetu jest realizowany przez operatora AERO2. Zapewne część z naszych czytelników zastanawia się jak to możliwe, że dostęp do internetu jest bezpłatny? Fakt jego istnienia wyniz projektem na części polany bliżej osiedla wycięto chaszcze, a na tak uporządkowanym gruncie zainstalowano drewniane elementy do ćwiczeń. Właśnie dzięki temu, że surowcem jest drewno - dobrze wkomponowują się w otoczenie. Postawiono też kosz do koszykówki, a na wiosnę staną dwie bramki do piłki nożnej. Jak informuje Zarząd Dróg i Zieleni - teren będzie ogrodzony, gdyż dziki robią tam spustoszenia i ryjąc w ziemi mogłyby naruszyć stabilność zamontowanych urządzeń. Najtrudniejszą rzeczą do rozwiązania spośród zwycięskich projektów jest modernizacja ulicy Cieszyńskiego. ZDiZ naprawił już jezdnię, gdyż jest to zadanie należące do miasta. Mieszkańcy chcieli jeszcze, aby wykonano chodnik, bo na części ulicy (przy blokach nr 10 i 12) nie ma go w ogóle od początku. Problem polega na tym, że zgodnie z prawem miasto nie ma prawa inwestować w tereny, które do niego nie należą, a więc w tym wypadku w teren spółdzielni. Dlatego wykonanie chodnika dla pieszych leży w gestii spółdzielni. Nie jest to zadanie łatwe, gdyż teren przyległy do jezdni od strony bloków zajęty jest od dawna przez miejsca parkingowe. Dla ludzi sprawnych, młodych, pokonanie tego krótkiego odcinka po jezdni nie stanowi problemu, ale dla osób starszych i dzieci jest to niezbyt bezpieczne. Sądzę, że aby umożliwić wykonanie przejścia dla pieszych należałoby wyciąć krzewy i część drzew samosiejek, nadsypać i umocnić skarpę, dokonać nowych nasadzeń. Nie są to prace łatwe ani tanie, wymagają całej procedury projektowej i przetargowej. A co najważniejsze - mieszkańcy parterowych mieszkań stracić mogą na jakiś czas zieleń przed oknami. Oczekujemy ze strony mieszkańców propozycji i opinii w powyższej sprawie. Mamy już za sobą decyzje dotyczące budżetu obywatelskiego na r Ale wiosną zacznie się kolejna akcja projektowa na rok Warto więc mobilizować się po sąsiedzku, zachęcać do pisania projektów, udziału w spotkaniach i do jak najliczniejszego udziału w głosowaniu. Nikt lepiej od nas tak jak my sami nie zna naszych lokalnych potrzeb i od naszych działań zależy w dużej mierze ich realizacja. Anna Łukasiak Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Dbajmy o wygląd terenów zielonych przy naszych budynkach Zarząd Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pragnie podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy dzięki swojej ciężkiej pracy oraz zaangażowaniu wpływają na polepszenie, a także upiększenie wizerunku otoczenia nieruchomości. Pragniemy poinformować, że w dniu r. na Sopockim Hipodromie odbył się finał XXI edycji Konkursu na Najładniejszą Posesję w Sopocie 2013 r., w którym zostali między innymi wyróżnieni mieszkańcy osiedla Brodwino. Serdecznie gratulujemy wyróżnionym osobom i zachęcamy pozostałych mieszkańców do zaangażowania się w tak szczytne przedsięwzięcie. Dbałość o wizerunek posesji ma znaczący wpływ na polepszenie walorów estetycznych i ogólnego wyglądu osiedla. Bezpłatny internet Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, że w naszych budynkach bez ponoszenia dodatkowych opłat, mamy możliwość oglądania cyfrowej telewizji naziemnej. Oferta kanałów jest dostępna w każdym z naszych mieszkań wprost z gniazda zbiorczej telewizji (AZART). Mieszkania w budynkach NSM od początku ich eksploatacji są wyposażone w tego rodzaju instalację. Za sprawą ich cyfryzacji możemy odbierać w najlepszej jakości (także HD) wskazane poniżej kanały TV. Możliwość jej odbioru stanowi alternatywną ofertę wobec płatnych usługodawców działających na naszym osiedlu, a także dla TV satelitarnej. Aby zacząć z niej korzystać wystarczy włożyć wtyczkę z kablem antenowym od odbiornika do gniazda anteny zbiorczej.

7 Biuletyn informacyjny grudzień ka z warunków przetargu UKE na 50 MHz fragment widma w paśmie 2,6 GHz. Jedym ze zobowiązań wygranej spółki AERO2 było zapewnienie nieodpłatnego, powszechnego dostępu do sieci internet. Zgodnie z tym zobowiązaniem i późniejszymi zmianami decyzją UKE dostęp do bezpłatnego internetu będzie możliwy do 21 grudnia 2016 roku. Parametry internetu umożliwiają przeglądanie stron internetowych, korzystanie z radia internetowego, zakupy czy korzystanie z komunikatorów takich jak na Skype. Można go używać w domu, podrózy pociągiem, czy w samochodzie. To usługa moblina. Ograniczeniem jest długość sesji 60 minut po której możliwe jest kolejne połączenie. W praktyce oznacza to chwilowy brak dostępu do usługi po upłynięciu 1 godziny. Prędkość ograniczona do 512 Mbit/s. Brak limitu transferu danych. Konieczne jest posiadanie właściwego modemu, jeżeli nie posiadamy to czeka nas z tego tytułu jednorazowy wydatek rzędu zł. Rejestracja wymaga wypełnienia formularza internetowego i wpłaty zwrotnej kaucji 20 zł + koszta wysyłki. Usługa jest eksploatowana przez autora artykułu w okresie ostatnich 18 miesięcy, jest także użytkowana przez inne znane mu osoby. Rejestracja Piotr Kudlik Członek Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Skład Rady Nadzorczej Przypominamy, że na wniosek mieszkańców na Walnym Zgromadzeniu Członków NSM dnia r. odbyły się wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni. W zebraniu Walnego Zgromadzenia Członków NSM wzięła udział wyjątkowo duża ilość mieszkanców. Dnia r. Rada Nadzorcza Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ukonstytuowała się następująco: 1. Eugeniusz Ratajczak Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2. Anna Łukasiak Z-ca Przewodniczącego, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, 3. Danuta Marchewicz Skretarz i Członek Komisji Rewizyjnej, 4. Magdalena Młynarska Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Organizacyjnej, 5. Tadeusz Bojarski Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, 6. Barbara Tabaczka Członek Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, 7. Józef Muczyński Członek Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, 8. Zofia Ratajska Członek Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, 9. Jacek Podgórski Członek Komisji Samorządowo-Organizacyjnej, 10. Witold Zaborniak Członek Komisji Samorządowo-Organizacyjnej, 11. Piotr Kudlik Członek Komisji Rewizyjnej. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury w poniedziałki w godz Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjmuje interesantów po uprzednim umówieniu terminu w sekretariacie Spółdzielni. Montaż wodomierzy z odczytem radiowym W związku z wejściem w życie uchwały Rady Miasta Sopotu dotyczącej naliczania opłaty za śmieci od ilości zużytej wody, mając na uwadze właściwe dokonywanie odczytów tj. odczyt wszystkich wodomierzy w jednym czasie, Rada Nadzorcza Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dnia r. uchwałą nr 6/2013 postanowiła przyjąć kierunek działań zmierzających do opomiarowania wszystkich mieszkań na osiedlu Brodwino w wodomierze na ciepłą i zimną wodę z odczytem radiowym. Obecnie trwają prace Komisji Przetargowej, która w grudniu br. dokona wyboru wykonawcy na montaż wodomierzy z terminem wykonania do r. Wymiana wodomierzy finansowana będzie z funduszu remontowego i dodatkowej opłaty eksploata- -cyjnej wprowadzonej od r. na finansowanie nowoczesnych wodomierzy z odczytem radiowym uchwała Rady Nadzorczej nr 55/2013 z dnia r.

8 8 Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Bezpieczeństwo P. POŻ. Dotyczy drogi ewakuacyjnej w budynku Informujemy, że obecna kontrola przeprowadzona przez Straż Pożarną przypomniała o bezwzględnym zakazie składowania na korytarzach klatek schodowych i piwnic mebli oraz jakichkolwiek sprzętów domowych. Straż Pożarna, z uwagi na Państwa bezpieczeństwo, przypomniała również o bezwzględnym zakazie przechowywania w piwnicy czy pomieszczeniach gospodarczych wszelkich materiałów łatwopalnych. Planowana jest kontrola piwnic i pomieszczeń gospodarczych w miesiącu styczniu 2015 roku. Przypominamy W każdy poniedziałek Zakład Oczyszczania Miasta wywozi wystawione pod główny zsyp śmieci nietypowe /meble wykładziny, itp./. Odpady niebezpieczne zawozimy do ZOM Al. Niepodległości 723a lub oddajemy osobiście do samochodu podczas organizowanych punktów zbiórek. Przy wykonywaniu remontów należy zakupić w ZOM Sopot worki na odpady poremontowe, które wywozimy na własny koszt. Bezpieczeństwo w budynkach związane z remontem W związku z częstymi awariami, wynikającymi z prac remontowych wykonywanych przez właścicieli, w następstwie których dochodzi między innymi do zalewania mieszkań, Spółdzielnia przypomina o konieczności stosowania podczas remontów materiałów atestowanych, o odpowiedniej wytrzymałości! Ostatnie awarie na osiedlu były związane z zamontowaniem słabej jakości wężyków do pralek, baterii oraz zaworów itp. Podczas awarii często brak jest możliwości kontaktu z właścicielem lub osobą opiekującą się mieszkaniem. W związku z powyższym prosimy o pisemne, mailowe zgłaszanie do Spółdzielni numerów telefonów lub wskazanie osoby do kontaktu! Przypominamy, że wszelkie prace remontowe winny być wykonywane po uprzednim zgłoszeniu do Spółdzielni i uzyskaniu pisemnej zgody. Dla poprawienia relacji międzysąsiedzkich prosimy o informowanie sąsiadów o głośnych pracach. Zgodnie z VI pkt. 6 Regulaminu używania lokali i porządku domowego, wszelkiego rodzaju głośne prace remontowe można wykonywać w godzi do od poniedziałku do soboty. Ponadto zgodnie pkt. 7 6 w niedzielę i w dni świąteczne obowiązuje całkowity zakaz wykonywania głośnych prac remontowych. Wolne lokale Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że dysponuje wolnymi lokalami do wynajęcia. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z p. Beatą Sadłowską tel Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Sopot, ul. Kolberga 9 Telefony i adresy Spółdzielni: Sekretariat tel.: ; fax: Dział księgowości tel.: Dział eksploatacyjno-techniczny tel.: Kierownik techniczny tel.: Rada Nadzorcza

S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r.

S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. Rada Nadzorcza w omawianym okresie sprawozdawczym działała w następującym składzie: 1) w kadencji

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY SEZON GRZEWCZY PRZED NAMI

KOLEJNY SEZON GRZEWCZY PRZED NAMI KOLEJNY SEZON GRZEWCZY PRZED NAMI W tym roku bardzo wcześnie zakończyliśmy poprzedni sezon grzewczy (już w kwietniu), także wrzesień jest na razie dosyć łaskawy. Termin włączenic centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Każdy mieszkaniec za to płaci

Każdy mieszkaniec za to płaci e-mail do redakcji: ssm@poczta.fm 2 257/2015 GAZETA BEZPŁATNA Na stronach: Nie lada problem... Przede wszystkim klatki W Radzie Nadzorczej zasiadają Zimowe klimaty Każdy mieszkaniec za to płaci 2 MOJA

Bardziej szczegółowo

VIII Dni Obornik Śląskich

VIII Dni Obornik Śląskich Urzędu Miejskiego Redakcja: Artur Olszewski, Paulina Kurzejewska, Bartosz Malec 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1 tel. +48 71 310 35 19 e-mail: redakcja@oborniki-slaskie. pl nakład: 3000 egz. www.

Bardziej szczegółowo

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak)

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak) Pytania radnych LXXIII sesja 30 września 2014 r. Radny Grzegorz Hryniewicz: 1. Mieszkańcy ulicy Mrągowskiej zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Chodzi dokładnie o ulicę. Mieszkańcy obawiają się

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

e-poradnik Ta k Część DLA zarządców nieruchomości, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, deweloperów i gmin ISBN 978-83-64094-09-5

e-poradnik Ta k Część DLA zarządców nieruchomości, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, deweloperów i gmin ISBN 978-83-64094-09-5 e-poradnik Ta k DLA zarządców nieruchomości, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, deweloperów i gmin ISBN 978-83-64094-09-5 Część 2 Wstęp Poradnik dla zarządców nieruchomości, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych,

Bardziej szczegółowo

III Łętowskie Zanurzenie w zimnej wodzie

III Łętowskie Zanurzenie w zimnej wodzie Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (11) marzec 2015 III Łętowskie Zanurzenie w zimnej wodzie W Jeziorze Łętowskim po raz trzeci kąpały się morsy, ku uciesze własnej i zgromadzonej

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Gminy Miejskiej Czarna Woda

Biuletyn Informacyjny Gminy Miejskiej Czarna Woda ISSN 1731 3430 Rok 9, numer 2/31 Data wydania 24.11.2011 r. Biuletyn Informacyjny Gminy Miejskiej Czarna Woda W tym numerze: STEICO S.A. - decyzja w sprawie uwarunkowań środowiskowych Akademia Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY nr 7, październik 2013r.

BIULETYN INFORMACYJNY nr 7, październik 2013r. BIULETYN INFORMACYJNY nr 7, październik 2013r. Tytuł DOBRA SPÓŁDZIELNIA 2013 r. dla Spółdzielni Mieszkaniowej Ostrobramska w Warszawie Naszą Spółdzielnię zgłoszono do programu DOBRA SPÓŁDZIELNIA organizowanego

Bardziej szczegółowo

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw luty 2011 nr 2 (164) Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw Budżet Gminy Izabelin na 2011 rok str. 2-4 Powstaje projekt systemu odwodnień Gminy Izabelin str. 7 100 lat Dzieła Lasek

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

KROBIA. Gostyń, ul. Hutnika 14 Tel. 65 575 10 90 SKŁADOWISKO ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH w Pogorzeli?

KROBIA. Gostyń, ul. Hutnika 14 Tel. 65 575 10 90 SKŁADOWISKO ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH w Pogorzeli? Budowa kopalni coraz bardziej realna? KROBIA Minister zatwierdził wniosek PAK Górnictwo o poszerzenie złoża Oczkowice o zasoby węgla brunatnego, oznaczone do tej pory jako złoże Poniec - Krobia. Co to

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym.

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym. Gazeta Szpitalna 1 Czas przełomu roku, to czas podsumowań, podziękowań i życzeń. Podsumowując nie sposób pominąć wydarzeń, w których uczestniczyliśmy i które odcisnęły swój ślad na wizerunku Szpitala.

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

2 REDA MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY STYCZEŃ

2 REDA MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY STYCZEŃ 2 REDA MIEJSKI BIULETYN INFORMACYJNY STYCZEŃ 2014 ZACZAROWANY ŚWIAT TEATRU MUZYCZNEGO W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W REDZIE Biblioteka i Uniwersytet Trzeciego Wieku zorganizowali Koncert Noworoczny

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Zróbmy to po poznańsku! Celem opracowania programu Prawa i Sprawiedliwości dla Poznania jest przedstawienie mieszkańcom Poznania realnej alternatywy

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności w 2008 roku

Sprawozdanie zarządu z działalności w 2008 roku Sprawozdanie zarządu z działalności w 2008 roku Niniejsze sprawozdanie przeznaczone jest wyłącznie do wiadomości członków spółdzielni mieszkaniowej Przy SGGW 1. Wstęp Szanowni Państwo, Niniejsze sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2012 Informacje o spółce Internet Union S.A. to nowoczesna i prężnie rozwijająca się firma dostarczająca usługi telekomunikacyjne dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Kancelaria Sejmu s. 1/26 Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo