Zapraszamy do zakupu Kalendarza na 2014 r. wydanego przez NSM za cenę 3 zł.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapraszamy do zakupu Kalendarza na 2014 r. wydanego przez NSM za cenę 3 zł."

Transkrypt

1 BIULETYN egzemplarz bezpłatny INFORMACYJNY Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot, ul. Kolberga 9 Grudzień 2013 Radosnych, spokojnych, pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności, osiągnięcia sukcesów, cierpliwości i wytrwałości w realizacji planów oraz dalszej, owocnej współpracy w nadchodzącym 2014 roku życzy Zarząd i Rada Nadzorcza Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zapraszamy do zakupu Kalendarza na 2014 r. wydanego przez NSM za cenę 3 zł.

2 2 Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Wydaliśmy Kalendarz na 2014 r. Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza do zakupu kalendarza na rok 2014., w którym poza kalendarium znajdują się zdjęcia przedstawiające osiedle Brodwino w Sopocie w poszczególnych porach roku oraz diariusz z powstania, rozwoju i modernizacji osiedla Brodwino. Nadmieniamy, że inicjatorem pomysłu wydania kalendarza są mieszkańcy osiedla Brodwino, którzy udostępnili nieodpłatnie swoje fotografie. W większości, prace zaprezentowano na wystawie pt. Brodwino wczoraj i dziś, zorganizowanej w Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie. Kalendarz w cenie 3,00 zł dostępny jest od dnia r. w kasie Spółdzielni. Ilość kalendarzy jest ograniczona. Realizacja funduszu remontowego Potrzeby prac remontowych na osiedlu Brodwino są olbrzymie, wielokrotnie wyższe niż możliwości finansowe mieszkańców. Niemniej jednak Zarząd i Rada Nadzorcza corocznie planuje fundusz remontowy, który determinowany jest przede wszystkim środkami finansowymi. Nadmieniamy, że na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat fundusz remontowy realizowany był zadaniami, programami dot. wszystkich nieruchomości mieszkalnych, w miarę posiadanych środków finansowych. W pierwszej kolejności wykonano remont sieci wodociągowej na osiedlu Brodwino, który zdecydowanie ograniczył awarie na sieci. Kolejnym programem były prace termomodernizacyjne, polegające na dociepleniu budynków mieszkalnych, wymianie w przybudówkach drzwi oraz wymianie stolarki okiennej we wszystkich klatkach schodowych, suszarniach i zsypach. Obecne przepisy przeciwpożarowe nałożyły na spółdzielnie mieszkaniowe obowiązek dostosowania budynków jedenastokondygnacyjnych i dwunastokondygnacyjnych wraz z istniejącą infrastrukturą do zmienionych przepisów. Wiąże się to z szeregiem prac specjalistycznych. W powyższym zakresie wykonano remont wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej w budynkach mieszkalnych, polegający na nawodnieniu suchych pionów p.poż. Sukcesywnie realizowane są prace remontowe związane z wykonaniem dróg przeciwpożarowych. Wykonywanie prac związanych z budową dróg przeciwpożarowych zostało połączone z realizacją planu remontu wymiany istniejącej nawierzchni dróg, chodników, miejsc postojowych, oraz wykonaniem dodatkowych miejsc parkingowych. Do wykonania dróg p.poż. z wymianą nawierzchni brukarskiej dróg i chodników pozostały cztery nieruchomości przy ul. Cieszyńskiego. Przy równej partycypacji kosztów wraz z Gminą Miasta Sopotu wykonano również dodatkowe miejsca postojowe wzdłuż ul. Kolberga i ul. Cieszyńskiego w Sopocie. Zgodnie z ustawą o cyfryzacji z dnia roku o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej, w celu zapewnienia odbioru telewizji cyfrowej przez mieszkańców, przeprowadzano we wszystkich budynkach modernizację antenowych instalacji zbiorczych. Zarząd i Rada Nadzorcza kontynuuje realizację programu remontów osiedla Brodwino. Do ważniejszych robót remontowych, które wykonano w br. zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planem remontów na 2013 rok, należy zaliczyć: Wykonanie dróg p. poż. oraz remont wymiana chodników i miejsc parkingowych przy ul. Kolberga 12 A, B, C, D, ul. Kolberga 18 A, B, C, D. Remont wewnętrznej kanalizacji deszczowej w budynkach przy ul. Kolberga 17, 25, 29 i ul. Cieszyńskiego 18. Modernizacja związana z segregacją śmieci tj. remont, malowanie pomieszczeń zsypowych w budynkach przy ul. Kolberga 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18; budowa zasieków na segregację śmieci wraz z wykonaniem opaski i dojścia przy ul. Kolberga 17, 19, 23, 25, 29, 31, ul. Cieszyńskiego 10, 12, 14, 18.

3 Biuletyn informacyjny grudzień Remont wymiana dźwigów osobowych wraz z monitoringiem w budynkach przy ul. Cieszyńskiego 10, 12. Remont modernizacja oświetlenia na klatkach schodowych przy windach przy ul. Kolberga 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18. Awaryjna naprawa wind w budynkach przy ul. Kolberga 6, 14, 19, 31, ul. Cieszyńskiego 18. Remont poszycia dachowego w budynku przy ul. Kolberga 31. Pielęgnacja prześwietlenie drzew przy bud. Kolberga 29 na wniosek mieszkańców. Naprawa, oczyszczenie daszków, malowanie drzwi budynków typu kokoszkowego. Ponadto w ramach funduszu remontowego w 2013 roku wykonano i sfinansowano: przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej, czyszczenie zsypów, dezynsekcja i deratyzacja, pogotowie lokatorskie, awarie gazowe, awarie co, awarie cw, oraz awarie dachowe, udrożnienie kanalizacji. Realizacja wymienionych przedsięwzięć doprowadziła zarówno do poprawy stanu technicznego jak również do poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności osiedla. Założenia do planu remontów na 2014 rok Na najbliższy okres Spółdzielnia planuje dalszą realizację prac remontowych. Zarząd NSM informuje, że według zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 38/2013 z dnia r. założeń do planu remontów na 2014 r., w miarę posiadanych środków zakłada się miedzy innymi wykonać następujące prace: wymiana wodomierzy z odczytem radiowym, remont wymiana dźwigów 2 szt. remont dachu przy ul. Kolberga 23, kontynuacja modernizacji oświetlenia na klatkach schodowych w budynkach gdańskich, docieplenie ścian szczytowych przy Kolberga 29, wykonanie zjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Kolberga 25, wyprowadzenie zaworów p.poż. na klatkę schodową w budynkach typu kokoszkowego, wykonanie docieplenia stropodachów budynków przy ul. Kolberga 2, 19, montaż odbojnic i wentylacji pomieszczeń zsypowych w budynkach typu kokoszkowego, pilotażowa modernizacja instalacji c.w.u i węzłów w budynkach os. Brodwino. Ponadto zaplanowano na rok 2014 wykonanie i sfinansowanie następujących prac: przegląd roczny instalacji gazowej, wentylacyjnej oraz p.poż., usunięcie awarii co, cw, instalacji gazowej itp., pogotowie lokatorskie, rewitalizacja oczka wodnego. Informujemy, że w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2014 roku Spółdzielnia wraz z Gminą Miasta Sopotu partycypować będzie w równej części w kosztach rewitalizacji oczka wodnego. Negocjacje w sprawie ciepła z OPEC Od szeregu lat sprawa energii cieplnej na osiedlu Brodwino jest dla Zarządu i Rad Nadzorczych Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej sprawą priorytetową. Od 10 lat Zarząd Spółdzielni wielokrotnie pisemnie występował do OPEC w sprawie wymiany przestarzałego systemu grzewczego. W wyniku negocjacji, w ramach środków unijnych OPEC deklaruje, że do końca 2015 r. zmodernizuje sieć ciepłowniczą. Modernizacja polegać będzie na wymianie obecnej sieci czterorurowej na dwururową preizolowaną. Dodatkowo OPEC Gdynia wykona dodatkowy odcinek sieci ciepłowniczej spinkę od kotłowni do budynków przy ul. Cieszyńskiego celem zasilania osiedla pierścieniowo. Planowane prace wykonywane będą przez OPEC w ramach rozszerzenia zadania PIOS

4 4 Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa 004/10-04 Termomodernizacja sieci ciepłowniczej dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Rada Nadzorcza NSM na posiedzeniu plenarnym w dniu r. podjęła uchwałę nr 50/2013 następującej treści: Rada Nadzorcza Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mając na uwadze stan techniczny sieci ciepłowniczej osiedla Brodwino oraz przeprowadzone negocjacje wyraża zgodę na modernizację osiedlowej sieci ciepłowniczej z czterorurowej na dwururową preizolowaną na osiedlu Brodwino ze środków unijnych w terminie do 2015 r. pod warunkiem wykonania prac zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zapewnienia, że wykonane prace wpłyną na obniżenie cen energii cieplnej. Umowa Użyczenia zawarta w dniu r., stanowi o dostawie energii cieplnej przez OPEC Gdynia zgodnie z zasadami ochrony środowiska i rachunku ekonomicznego oraz obowiązku dostarczania przez OPEC Gdynia energii cieplnej do końca sezonu grzewczego w 2025 r. Jednocześnie Rada Nadzorcza wyraża zgodę na kontynuowanie odbioru przez Spółdzielnię ciepła na okres 10 lat od czasu zrealizowania inwestycji tj. do 2024 r. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na przystąpienie przez Spółdzielnię od 2014 r. do wykonania modernizacji wewnętrznej instalacji ciepłej wody oraz budowy węzłów na c.o. i c.w.u. Zaakceptowanie przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej propozycji Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej będzie spójne z podjęciem działań mających na celu przyłączenie Górnego Sopotu do gdyńskiego systemu ciepłowniczego w okresie do 2020 roku, które ma skutkować obniżeniem cen energii cieplnej na osiedlu Brodwino. Uchwałą nr 52 z dnia 20 listopada 2013 r. Rada Nadzorcza Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wyraża zainteresowanie realizacją projektu EDF Wybrzeże dotyczącego przyłączenia Osiedla Brodwino do miejskiej sieci ciepłowniczej z kierunku Gdyni. W miesiącu listopadzie br. odbyło się spotkanie prezesów Spółdzielni z Górnego Sopotu tj. Spółdzielni Mieszkaniowej im. J.I. Kraszewskiego, Spółdzielni Mieszkaniowej Kamienny Potok i Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na którym przyjęto wspólny kierunek działań mający na celu wspólne wystąpienie do Gminy Miasta Sopotu o: 1. Przyjęcie przez Gminę strategicznego programu zapewniającego możliwości doprowadzenia do zasobów spółdzielczych tańszego ciepła sieciowego, 2. Przyjęcie przez Gminę Miasta Sopotu roli wnioskodawcy w procesie pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata oraz innych dostępnych źródeł w celu finansowania kompleksowego programu Modernizacji i rewitalizacji systemu grzewczego w zasobach spółdzielni. Sprawa zaległości czynszowych Zarząd i Rada Nadzorcza od szeregu lat kontynuuje działania w zakresie ściągalności zaległości czynszowych. Ciągła i systematyczna analiza zadłużeń pozwala na wdrażanie czynności windykacyjnych. W pierwszej kolejności wysyłane są wezwania do zapłaty, następnie kierowane są sprawy do wykluczenia z członkostwa w spółdzielni. Z każdą osobą zaproszoną na Komisję Samorządowo Organizacyjną RN prowadzona jest rozmowa na temat możliwości spłaty zadłużenia. Po wnikliwym przeanalizowaniu trudnej sytuacji finansowej danej osoby powyższa Komisja kieruje sprawy do Rady Nadzorczej celem rozłożenia płatności na raty. W okresie od stycznia do września br. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na spłatę zadłużenia w ratach 52 osobom. Wskazała również możliwość podjęcia działań zmierzających do uzyskania dodatku mieszkaniowego. Szansę na jego otrzymanie mają osoby, które posiadają tytuł prawny do lokalu.

5 Biuletyn informacyjny Grudzień Osoby, które mimo deklaracji nie spłacają zadłużenia, kierowane są do sądu i po wydaniu przez sąd prawomocnego wyroku, sprawa zostaje przekazana komornikowi. Zaległości w opłatach czynszowych lokali mieszkalnych na dzień r. na poszczególnych nieruchomościach przedstawiają się następująco: L.p. Ulica Zaległa kwota 1. Kolberga 2 ABCD ,38 zł 2. Kolberga 4 ABCD ,12 zł 3. Kolberga 6 ABCD ,68 zł 4. Kolberga 12 ABCD ,18 zł 5. Kolberga 14 ABCD ,78 zł 6. Kolberga 16 ABCD ,42 zł 7. Kolberga ,75 zł 8. Kolberga 18 ABCD ,06 zł 9. Kolberga ,46 zł 10. Kolberga ,35 zł 11. Kolberga ,75 zł 12. Kolberga ,80 zł 13. Kolberga ,06 zł 14. Cieszyńskiego ,28 zł 15. Cieszyńskiego ,15 zł 16. Cieszyńskiego ,38 zł 17. Cieszyńskiego ,17 zł Razem ,77 zł 18 Łokietka 47C ,91 Zł Razem ,68 zł Budżet Obywatelski na Brodwinie Od początku tworzenia budżetu obywatelskiego mieszkańcy Brodwina należą do grupy aktywnie uczestniczącej w zgłaszaniu projektów zarówno miejskich, jak i tych dotyczących bezpośrednio naszej części miasta. Z projektów zgłoszonych dla Brodwina na rok 2013 zatwierdzono do realizacji te, które zdobyły największą ilość głosów. Były to: zagospodarowanie działki na końcu ul. Kolberga (przy Malczewskiego) na cele sportowo - rekreacyjne; powiększenie placu zabaw przy przedszkolu o część do rekreacji seniorów; modernizacja ul. Cieszyńskiego. Pierwszą rzeczą, którą ukończono już latem, był teren rekreacyjny przy przedszkolu. Stanowi on ciekawą, nową formę aktywności ruchowej dla dorosłych mieszkańców osiedla, umożliwiając wykonywanie różnorodnych ćwiczeń na świeżym powietrzu. Korzystają z niego nie tylko dorośli, ale też młodzież. W listopadzie, po zakończeniu procedury przetargowej uporządkowano część działki na końcu Kolberga. Jest to nasza brodwinowska polana, kiedyś niezmiernie popularne miejsce spacerów i plażowania, od wielu lat znana nieomal wyłącznie właścicielom piesków wyprowadzanych na spacer do lasu. Zgodnie

6 6 Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lista 22 kanałów dostępnych w zbiorczej antenie na dzień : 1 TVP1 HD, 2 TVP2 HD, 3 TVP Gdańsk, 4 TVP INFO, 5 TVN, 6 Polsat, 7 TVN7, 8 TVP Kultura, 9 TVP Polonia, 10 TVP Historia, 11 TVP Rozrywka 12 Eska TV, 13 TTV, 14 Polo TV, 15 ATM Rozrywka, 16 TV4, 17 TV Puls, 18 PULS 2, 19 TV6, 20 Polsat Sport News, 21 TVP1, 22 TVP2. Miło jest nam poinformować o możliwości skorzystania z bezpłatnego internetu na terenie naszego osiedla. Darmowy dostęp do internetu jest realizowany przez operatora AERO2. Zapewne część z naszych czytelników zastanawia się jak to możliwe, że dostęp do internetu jest bezpłatny? Fakt jego istnienia wyniz projektem na części polany bliżej osiedla wycięto chaszcze, a na tak uporządkowanym gruncie zainstalowano drewniane elementy do ćwiczeń. Właśnie dzięki temu, że surowcem jest drewno - dobrze wkomponowują się w otoczenie. Postawiono też kosz do koszykówki, a na wiosnę staną dwie bramki do piłki nożnej. Jak informuje Zarząd Dróg i Zieleni - teren będzie ogrodzony, gdyż dziki robią tam spustoszenia i ryjąc w ziemi mogłyby naruszyć stabilność zamontowanych urządzeń. Najtrudniejszą rzeczą do rozwiązania spośród zwycięskich projektów jest modernizacja ulicy Cieszyńskiego. ZDiZ naprawił już jezdnię, gdyż jest to zadanie należące do miasta. Mieszkańcy chcieli jeszcze, aby wykonano chodnik, bo na części ulicy (przy blokach nr 10 i 12) nie ma go w ogóle od początku. Problem polega na tym, że zgodnie z prawem miasto nie ma prawa inwestować w tereny, które do niego nie należą, a więc w tym wypadku w teren spółdzielni. Dlatego wykonanie chodnika dla pieszych leży w gestii spółdzielni. Nie jest to zadanie łatwe, gdyż teren przyległy do jezdni od strony bloków zajęty jest od dawna przez miejsca parkingowe. Dla ludzi sprawnych, młodych, pokonanie tego krótkiego odcinka po jezdni nie stanowi problemu, ale dla osób starszych i dzieci jest to niezbyt bezpieczne. Sądzę, że aby umożliwić wykonanie przejścia dla pieszych należałoby wyciąć krzewy i część drzew samosiejek, nadsypać i umocnić skarpę, dokonać nowych nasadzeń. Nie są to prace łatwe ani tanie, wymagają całej procedury projektowej i przetargowej. A co najważniejsze - mieszkańcy parterowych mieszkań stracić mogą na jakiś czas zieleń przed oknami. Oczekujemy ze strony mieszkańców propozycji i opinii w powyższej sprawie. Mamy już za sobą decyzje dotyczące budżetu obywatelskiego na r Ale wiosną zacznie się kolejna akcja projektowa na rok Warto więc mobilizować się po sąsiedzku, zachęcać do pisania projektów, udziału w spotkaniach i do jak najliczniejszego udziału w głosowaniu. Nikt lepiej od nas tak jak my sami nie zna naszych lokalnych potrzeb i od naszych działań zależy w dużej mierze ich realizacja. Anna Łukasiak Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Dbajmy o wygląd terenów zielonych przy naszych budynkach Zarząd Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pragnie podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy dzięki swojej ciężkiej pracy oraz zaangażowaniu wpływają na polepszenie, a także upiększenie wizerunku otoczenia nieruchomości. Pragniemy poinformować, że w dniu r. na Sopockim Hipodromie odbył się finał XXI edycji Konkursu na Najładniejszą Posesję w Sopocie 2013 r., w którym zostali między innymi wyróżnieni mieszkańcy osiedla Brodwino. Serdecznie gratulujemy wyróżnionym osobom i zachęcamy pozostałych mieszkańców do zaangażowania się w tak szczytne przedsięwzięcie. Dbałość o wizerunek posesji ma znaczący wpływ na polepszenie walorów estetycznych i ogólnego wyglądu osiedla. Bezpłatny internet Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, że w naszych budynkach bez ponoszenia dodatkowych opłat, mamy możliwość oglądania cyfrowej telewizji naziemnej. Oferta kanałów jest dostępna w każdym z naszych mieszkań wprost z gniazda zbiorczej telewizji (AZART). Mieszkania w budynkach NSM od początku ich eksploatacji są wyposażone w tego rodzaju instalację. Za sprawą ich cyfryzacji możemy odbierać w najlepszej jakości (także HD) wskazane poniżej kanały TV. Możliwość jej odbioru stanowi alternatywną ofertę wobec płatnych usługodawców działających na naszym osiedlu, a także dla TV satelitarnej. Aby zacząć z niej korzystać wystarczy włożyć wtyczkę z kablem antenowym od odbiornika do gniazda anteny zbiorczej.

7 Biuletyn informacyjny grudzień ka z warunków przetargu UKE na 50 MHz fragment widma w paśmie 2,6 GHz. Jedym ze zobowiązań wygranej spółki AERO2 było zapewnienie nieodpłatnego, powszechnego dostępu do sieci internet. Zgodnie z tym zobowiązaniem i późniejszymi zmianami decyzją UKE dostęp do bezpłatnego internetu będzie możliwy do 21 grudnia 2016 roku. Parametry internetu umożliwiają przeglądanie stron internetowych, korzystanie z radia internetowego, zakupy czy korzystanie z komunikatorów takich jak na Skype. Można go używać w domu, podrózy pociągiem, czy w samochodzie. To usługa moblina. Ograniczeniem jest długość sesji 60 minut po której możliwe jest kolejne połączenie. W praktyce oznacza to chwilowy brak dostępu do usługi po upłynięciu 1 godziny. Prędkość ograniczona do 512 Mbit/s. Brak limitu transferu danych. Konieczne jest posiadanie właściwego modemu, jeżeli nie posiadamy to czeka nas z tego tytułu jednorazowy wydatek rzędu zł. Rejestracja wymaga wypełnienia formularza internetowego i wpłaty zwrotnej kaucji 20 zł + koszta wysyłki. Usługa jest eksploatowana przez autora artykułu w okresie ostatnich 18 miesięcy, jest także użytkowana przez inne znane mu osoby. Rejestracja Piotr Kudlik Członek Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Skład Rady Nadzorczej Przypominamy, że na wniosek mieszkańców na Walnym Zgromadzeniu Członków NSM dnia r. odbyły się wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni. W zebraniu Walnego Zgromadzenia Członków NSM wzięła udział wyjątkowo duża ilość mieszkanców. Dnia r. Rada Nadzorcza Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ukonstytuowała się następująco: 1. Eugeniusz Ratajczak Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2. Anna Łukasiak Z-ca Przewodniczącego, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, 3. Danuta Marchewicz Skretarz i Członek Komisji Rewizyjnej, 4. Magdalena Młynarska Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Organizacyjnej, 5. Tadeusz Bojarski Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, 6. Barbara Tabaczka Członek Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, 7. Józef Muczyński Członek Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, 8. Zofia Ratajska Członek Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, 9. Jacek Podgórski Członek Komisji Samorządowo-Organizacyjnej, 10. Witold Zaborniak Członek Komisji Samorządowo-Organizacyjnej, 11. Piotr Kudlik Członek Komisji Rewizyjnej. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury w poniedziałki w godz Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjmuje interesantów po uprzednim umówieniu terminu w sekretariacie Spółdzielni. Montaż wodomierzy z odczytem radiowym W związku z wejściem w życie uchwały Rady Miasta Sopotu dotyczącej naliczania opłaty za śmieci od ilości zużytej wody, mając na uwadze właściwe dokonywanie odczytów tj. odczyt wszystkich wodomierzy w jednym czasie, Rada Nadzorcza Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dnia r. uchwałą nr 6/2013 postanowiła przyjąć kierunek działań zmierzających do opomiarowania wszystkich mieszkań na osiedlu Brodwino w wodomierze na ciepłą i zimną wodę z odczytem radiowym. Obecnie trwają prace Komisji Przetargowej, która w grudniu br. dokona wyboru wykonawcy na montaż wodomierzy z terminem wykonania do r. Wymiana wodomierzy finansowana będzie z funduszu remontowego i dodatkowej opłaty eksploata- -cyjnej wprowadzonej od r. na finansowanie nowoczesnych wodomierzy z odczytem radiowym uchwała Rady Nadzorczej nr 55/2013 z dnia r.

8 8 Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Bezpieczeństwo P. POŻ. Dotyczy drogi ewakuacyjnej w budynku Informujemy, że obecna kontrola przeprowadzona przez Straż Pożarną przypomniała o bezwzględnym zakazie składowania na korytarzach klatek schodowych i piwnic mebli oraz jakichkolwiek sprzętów domowych. Straż Pożarna, z uwagi na Państwa bezpieczeństwo, przypomniała również o bezwzględnym zakazie przechowywania w piwnicy czy pomieszczeniach gospodarczych wszelkich materiałów łatwopalnych. Planowana jest kontrola piwnic i pomieszczeń gospodarczych w miesiącu styczniu 2015 roku. Przypominamy W każdy poniedziałek Zakład Oczyszczania Miasta wywozi wystawione pod główny zsyp śmieci nietypowe /meble wykładziny, itp./. Odpady niebezpieczne zawozimy do ZOM Al. Niepodległości 723a lub oddajemy osobiście do samochodu podczas organizowanych punktów zbiórek. Przy wykonywaniu remontów należy zakupić w ZOM Sopot worki na odpady poremontowe, które wywozimy na własny koszt. Bezpieczeństwo w budynkach związane z remontem W związku z częstymi awariami, wynikającymi z prac remontowych wykonywanych przez właścicieli, w następstwie których dochodzi między innymi do zalewania mieszkań, Spółdzielnia przypomina o konieczności stosowania podczas remontów materiałów atestowanych, o odpowiedniej wytrzymałości! Ostatnie awarie na osiedlu były związane z zamontowaniem słabej jakości wężyków do pralek, baterii oraz zaworów itp. Podczas awarii często brak jest możliwości kontaktu z właścicielem lub osobą opiekującą się mieszkaniem. W związku z powyższym prosimy o pisemne, mailowe zgłaszanie do Spółdzielni numerów telefonów lub wskazanie osoby do kontaktu! Przypominamy, że wszelkie prace remontowe winny być wykonywane po uprzednim zgłoszeniu do Spółdzielni i uzyskaniu pisemnej zgody. Dla poprawienia relacji międzysąsiedzkich prosimy o informowanie sąsiadów o głośnych pracach. Zgodnie z VI pkt. 6 Regulaminu używania lokali i porządku domowego, wszelkiego rodzaju głośne prace remontowe można wykonywać w godzi do od poniedziałku do soboty. Ponadto zgodnie pkt. 7 6 w niedzielę i w dni świąteczne obowiązuje całkowity zakaz wykonywania głośnych prac remontowych. Wolne lokale Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że dysponuje wolnymi lokalami do wynajęcia. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z p. Beatą Sadłowską tel Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Sopot, ul. Kolberga 9 Telefony i adresy Spółdzielni: Sekretariat tel.: ; fax: Dział księgowości tel.: Dział eksploatacyjno-techniczny tel.: Kierownik techniczny tel.: Rada Nadzorcza

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIEKARY W LEGNICY

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIEKARY W LEGNICY REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIEKARY W LEGNICY OBOWIĄZUJE OD 1.02.2016r. Tekst jednolity Zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N T W O R Z E N I A I W Y K O R Z Y S T A N I A F U N D U S Z U R E M O N T O W E G O Łomiankowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

R E G U L A M I N T W O R Z E N I A I W Y K O R Z Y S T A N I A F U N D U S Z U R E M O N T O W E G O Łomiankowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Załącznik do Uchwały nr 6/2008 Rady Nadzorczej ŁSM z dnia 18.09.2008 r R E G U L A M I N T W O R Z E N I A I W Y K O R Z Y S T A N I A F U N D U S Z U R E M O N T O W E G O Łomiankowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie

R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie I. Postanowienia ogólne 1 1. W oparciu o postanowienia art. 4 i art. 6 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI 1. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 2. Ustawa z dnia 16 września 1982r Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 5 listopada 2003r poz.188 z późn. zmianami) 3. Ustawa z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze tekst jednolity Dz. U. nr 188 z 2003 r., poz. 1848 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Realizacja wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2013 roku

Realizacja wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2013 roku wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2013 roku. W głosowaniu jawnym do realizacji przyjętych zostało 34 wnioski. Zgodnie z protokołem komisji wnioskowej do realizacji przyjęto

Bardziej szczegółowo

Regulamin Termomodernizacji w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Wiarus" w Żurawicy

Regulamin Termomodernizacji w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Wiarus w Żurawicy Regulamin Termomodernizacji w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Wiarus" w Żurawicy Rozdział I Podstawa Prawna Niniejszy regulamin opracowano z uwzględnieniem postanowień zawartych w: 1 1. ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 Zarząd S.M. Gwarek w Wołominie w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie: Antoni Harlej - Prezes Zarządu Bożena Sikorska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie za II półrocze 2011 roku

SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie za II półrocze 2011 roku SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie za II półrocze 2011 roku W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie: 1. Andrzej Błaszkiewicz-

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ZAW IAD O M I E N I E. Zarząd Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sopocie

BIULETYN. Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ZAW IAD O M I E N I E. Zarząd Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sopocie BIULETYN egzemplarz bezpłatny INFORMACYJNY Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 81-881 Sopot, ul. Kolberga 9 www.nsmsopot.pl Czerwiec 2012 ZAW IAD O M I E N I E Zarząd Nauczycielskiej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ S.M. CENTRUM WOLA z działalności w 2012 roku

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ S.M. CENTRUM WOLA z działalności w 2012 roku SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ S.M. CENTRUM WOLA z działalności w 2012 roku W 2012 roku Rada Nadzorcza S.M. Centrum Wola pracowała w składzie: Błażejczyk Danuta, Bohun Andrzej, Kotasiak Kazimierz, Lisiowski

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni.

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni. Załącznik do Uchwały nr 2013/15/VI Regulamin zasad rozdziału kosztów eksploatacyjnych i ustalania należności opłat za lokale mieszkalne w Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej Pałac w Legnicy. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

str. 1 Pojęcie i zakres termomodernizacji.

str. 1 Pojęcie i zakres termomodernizacji. REGULAMIN tworzenia, finansowania i rozliczania funduszu termomodernizacyjnego oraz zasad przeprowadzania termomodernizacji budynków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej MIECHOWICE. Pojęcie i zakres termomodernizacji.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO I. Postanowienia ogólne 1 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych i lokali stanowiących odrębną własność na podstawie przepisów art. 6 ust 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

POZ. RODZAJ ROBÓT KOSZT PLANOWANY

POZ. RODZAJ ROBÓT KOSZT PLANOWANY PLAN REMONTÓW NA ROK 2014 Tabelaryczny wykaz robót POZ. RODZAJ ROBÓT KOSZT PLANOWANY I. Roboty instalacyjne 295 000,00 II. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody oraz 50 000,00 instalacji wodociągowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W 2014 ROKU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MEDYK UL. UŁANÓW 25 20-554 LUBLIN SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W 2014 ROKU Marzec 2015 r. 1 1. INFORMACJE OGÓLNE Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Protokół Zarządu Nr 5/2014 z dnia r.

Protokół Zarządu Nr 5/2014 z dnia r. Protokół Zarządu Nr 5/2014 z dnia 04.02.2014 r. Protokół nr 5/ 2014 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie odbytego w dniu 04.02.2014 r. Obecni: Prezes Zarządu Ryszard Burski

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 38/2008 z dnia r.

Protokół Nr 38/2008 z dnia r. Protokół Nr 38/2008 z dnia 30.09.2008 r. Protokół Nr 38/2008 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie odbytego w dniu 30.09.2008 r. Obecni: Zastępca Prezesa ds. eksploatacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 06 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU R.

PROTOKÓŁ NR 06 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU R. PROTOKÓŁ NR 06 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 14.09.2015 R. W zebraniu udział wzięli: - Członkowie Rady Nadzorczej 5 osób zgodnie z listą obecności - Prezes Zarządu Wojciech

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ SM KARWINY /od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r./

REJESTR UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ SM KARWINY /od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r./ Lp Nr Uchwały Data REJESTR UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ SM KARWINY /od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r./ Dotyczy / w sprawie/ Termin realizacji decyzji Analiza/ rodzaj Organ Spółdzielni/ Osoba

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2013 rok SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WZGÓRZE W OŻAROWIE

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2013 rok SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WZGÓRZE W OŻAROWIE Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2013 rok SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WZGÓRZE W OŻAROWIE CZERWIEC 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SM WZGÓRZE W OŻAROWIE ZA ROK 2013 W roku 2013 Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych I. Część ogólna 1 Na podstawie art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 85 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej RYF w Rybniku tworzy

Bardziej szczegółowo

PRACE RADY NADZORCZEJ GSM W KADENCJI

PRACE RADY NADZORCZEJ GSM W KADENCJI W dniu 29 kwietnia 2015 r. odbyło się Plenarne posiedzenie Rady Nadzorczej Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Posiedzenie odbyło się według następującego porządku obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad 2.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.

R E G U L A M I N. tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. R E G U L A M I N tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. 2 Postanowienia ogólne Na podstawie 83 ust.1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2013.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2013. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2013. Kompetencje Rady Nadzorczej określono w 91 statutu Spółdzielni W szczególności Rada Nadzorcza jest organem powołanym do sprawowania kontroli i nadzoru

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KOMBATANTÓW W GDAŃSKU ZA 2011 ROK. 1. Rok 2011 Rada Nadzorcza rozpoczęła pracując w składzie:

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KOMBATANTÓW W GDAŃSKU ZA 2011 ROK. 1. Rok 2011 Rada Nadzorcza rozpoczęła pracując w składzie: Gdańsk 30 kwietnia 2012 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KOMBATANTÓW W GDAŃSKU ZA 2011 ROK 1. Rok 2011 Rada Nadzorcza rozpoczęła pracując w składzie: Danuta Hanula -przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie umowy o ustanowienie

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 12.03.2015r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 12.03.2015r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/18 Pułtusk, 12.03.2015r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki w Ostrowcu Św.

REGULAMIN. gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki w Ostrowcu Św. REGULAMIN gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki w Ostrowcu Św. 1. Spółdzielnia tworzy fundusz remontowy, na który składają się: 1 1) wyodrębnione ewidencyjnie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2014 roku AO-2

S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2014 roku AO-2 S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2014 roku AO-2 Nieruchomość Planowana Wykonanie Roboty Ogółem Wysokość odpisu Saldo na Lp. (wysokość odpisu Zakres robót wartość robót robót planowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali.

REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali. REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali. 1 Naprawami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są roboty konserwacyjne i remontowe. 2 Do obowiązków Spółdzielni w zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI Załącznik do uchwały nr 3/2012 Rady Nadzorczej SM Jelonki z dnia 24.02.2012 r. Do użytku wewnętrznego WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych za rok 2013.

Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych za rok 2013. Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych za rok 2013. W okresie sprawozdawczym działalnością Spółdzielni kierował 3 osobowy Zarząd w składzie : Franciszek

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2008 z dnia r.

Protokół Nr 45/2008 z dnia r. Protokół Nr 45/2008 z dnia 18.11.2008 r. Protokół Nr 45/2008 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Obecni: Lublinie odbytego w dniu 18.11.2008 r. Zastępca Prezesa ds. eksploatacyjnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 14/2011 z dnia r.

Protokół Nr 14/2011 z dnia r. Protokół Nr 14/2011 z dnia 05.04.2011 r. Protokół Nr 14/2011 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie odbytego w dniu 05.04.2011 r. Obecni: Prezes Zarządu Ryszard Burski Zastępca

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013 [Wpisz tekst] ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIECIU Świecie październik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 10 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU R.

PROTOKÓŁ NR 10 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU R. PROTOKÓŁ NR 10 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 22.09.2014 R. W zebraniu udział wzięli: - Członkowie Rady Nadzorczej 4 osoby zgodnie z listą obecności - Prezes Zarządu Wojciech

Bardziej szczegółowo

- tekst jednolity wg stanu na dzień 19.12.2011r. -

- tekst jednolity wg stanu na dzień 19.12.2011r. - Regulamin udziału finansowego osób posiadających tytuł prawny do lokalu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w robotach remontowych i modernizacyjnych zasobów mieszkaniowych. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN napraw wewnątrz lokali

REGULAMIN napraw wewnątrz lokali REGULAMIN napraw wewnątrz lokali Rozdział I. Podział napraw wewnątrz lokali na finansowane przez Spółdzielnię i użytkowników. 1. Naprawami w rozumieniu regulaminu są wszystkie roboty związane z wymianą,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH MIENIA JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JAŚLE w 2011 ROKU. 1. Prace przygotowawcze 2.

ZAKRES PRAC INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH MIENIA JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JAŚLE w 2011 ROKU. 1. Prace przygotowawcze 2. Załącznik do uchwały RN nr 30/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. ZAKRES PRAC INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH MIENIA JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JAŚLE w 2011 ROKU A. Budowle A. Planowane L.p Nazwa zadania

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ROMET Obejmuje okres sprawozdawczy 2013r 2 Przedstawiane sprawozdanie obejmuje ostatni rok działalności Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piast w Złotowie z działalności za okres od 1 stycznia 2013r. do 29 maja 2014r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piast w Złotowie z działalności za okres od 1 stycznia 2013r. do 29 maja 2014r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piast w Złotowie z działalności za okres od 1 stycznia 2013r. do 29 maja 2014r. Rada Nadzorcza jest jednym z organów Spółdzielni, której rolę i zadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna:

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna: 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK WE WROCŁAWIU Na podstawie 177 Statutu Spółdzielni i w związku z artykułem 6 ust.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE W 2014 ROKU I PRZEDSTAWIENIE ZADAŃ I PLANÓW REMONTOWO-INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 38/2010 z dnia r.

Protokół Nr 38/2010 z dnia r. Protokół Nr 38/2010 z dnia 209.2010 r. Protokół Nr 38/2010 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie odbytego w dniu 209.2010 r. Obecni: Prezes Zarządu Ryszard Burski Zastępca Prezesa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE ZA OKRES od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Rolę i zadania Rady Nadzorczej określa Statut Spółdzielni, przyjęty przez Zebranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku I. PODSTAWA PRAWNA 1. Podstawę tworzenia funduszy stanowi Statut Spółdzielni ( 144) oraz rzeczowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 42/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 18 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR 42/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 18 lipca 2014 r. Druk nr 3 UCHWAŁA NR 42/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 44/2013 Rady Nadzorczej z dnia 29 października 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Zarządu Nr 15/2013 z dnia r.

Protokół Zarządu Nr 15/2013 z dnia r. Protokół Zarządu Nr 15/2013 z dnia 09.04.2013 r. Protokół nr 15/ 2013 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie odbytego w dniu 09.04.2013 r. Obecni: Prezes Zarządu Ryszard Burski

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Remontowego

Regulamin Funduszu Remontowego Regulamin Funduszu Remontowego Tworzenie i wydatkowanie środków na remonty zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie ul. Sportowa 3 1 1. Stosownie do przepisu art.6 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK.

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI CZĘŚĆ OGÓLNA. MIESZKANIOWEJ ENERGETYK. 1 Koszt zużycia ciepłej i zimnej wody, odprowadzania ścieków obliczany jest w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu.

REGULAMIN. TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu. REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu. 1 Niniejszy Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH LUTY 2015 ROK ROZDZIAŁ 1. TWORZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI. 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Wykaz robót zaplanowanych do wykonania w 2017 r.

Wykaz robót zaplanowanych do wykonania w 2017 r. Wykaz robót zaplanowanych do wykonania w 2017 r. Wykaz robót zaplanowanych do wykonania w 2017 r. Os. Skarpa: wymiana ocieplenie ścian szczytowych budynków przy u. Sympatycznej 1 (szczyt południowy), Sympatyczna

Bardziej szczegółowo

od stycznia 2012 r. do grudnia 2012 r.

od stycznia 2012 r. do grudnia 2012 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej z działalności od stycznia 2012 r. do grudnia 2012 r. Rada Nadzorcza działająca na zasadach kolegialności przedkłada swoje

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CHEMIK

R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CHEMIK Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Chemik nr 2/V/2008 z dnia 24.01.2008 r. R E G U L A M I N F U N D U S Z U R E M O N T O W E G O SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CHEMIK W POLICACH

Bardziej szczegółowo

Zasady wymiany stolarki okiennej i drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych finansowanej przejściowo z środków finansowych Spółdzielni.

Zasady wymiany stolarki okiennej i drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych finansowanej przejściowo z środków finansowych Spółdzielni. REGULAMIN WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI WEJŚCIOWYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH W OSM PRZYSZŁOŚĆ W OPOLU ================================================== Na podstawie 73 ust. 1 pkt 14 STATUTU Spółdzielni,

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XX/216/12 Rady Gminy Złotów z dnia 24 maja 2012 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA 2012 2016 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Uchwalony

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM w Słubicach za 2009 r.

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM w Słubicach za 2009 r. Sprawozdanie z działalności Zarządu SM w Słubicach za 2009 r. Autor: Administrator 05.08.2010. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWY DWÓR we Wrocławiu w latach

KIERUNKI ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWY DWÓR we Wrocławiu w latach KIERUNKI ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWY DWÓR we Wrocławiu w latach 2016-2020 I. TERMORENOWACJA NIERUCHOMOŚCI (KONTYNUACJA). 1. Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, Chorzów REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, Chorzów REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej Barbara Zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 35)2016. z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 08 września 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 35)2016. z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 08 września 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 35)2016 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 08 września 2016 roku OBECNI: 1. Zbigniew Lewandowski Prezes Zarządu 2. Krystyna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. (tekst ujednolicony) w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Treść wniosku Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni. Administracja osiedla wspólnie z Radą Osiedla

Treść wniosku Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni. Administracja osiedla wspólnie z Radą Osiedla PLAN sposobów realizacji wniosków pod adresem Administracji Osiedli, zgłoszonych podczas poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków KSM w maju 2016. Treść wniosku Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/17 Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWY DWÓR

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWY DWÓR REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWY DWÓR 1 Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie: 1) Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

Plan remontów AO-2 na rok 2013 w rozbiciu na nieruchomości

Plan remontów AO-2 na rok 2013 w rozbiciu na nieruchomości Zał. Nr 2 do Uchwały RN Nr /2012 Lp. Nieruchomość (wysokość odpisu na remonty zł/m2) Plan remontów AO-2 na rok 2013 w rozbiciu na nieruchomości Zakres robót Planowana wartość robót zł Środki do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 77/XV/2016 RADY GMINY SZULBORZE WIELKIE. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 77/XV/2016 RADY GMINY SZULBORZE WIELKIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 3000 UCHWAŁA NR 77/XV/2016 RADY GMINY SZULBORZE WIELKIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FUNDUSZEM REMONTOWYM SM,,POSTĘP W ZŁOCIEŃCU

REGULAMIN GOSPODARKI FUNDUSZEM REMONTOWYM SM,,POSTĘP W ZŁOCIEŃCU REGULAMIN GOSPODARKI FUNDUSZEM REMONTOWYM SM,,POSTĘP W ZŁOCIEŃCU 1 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych i lokali stanowiących odrębną własność na podstawie przepisów ustawy z dn.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 20 i 24.02.2012 R.

PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 20 i 24.02.2012 R. PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 20 i 24.02.2012 R. W zebraniu udział wzięli: - Członkowie Rady Nadzorczej 5 osób zgodnie z listą obecności - Prezes Zarządu Wojciech

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie

Regulamin Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice-Północ Os.Boh.Września 26 Nr. ewid.r/rn/09 Strona/stron 1/6 Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ Zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej nr 25/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Z działalności Rady Nadzorczej Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Kaliszu za 2015 rok.

Sprawozdanie. Z działalności Rady Nadzorczej Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Kaliszu za 2015 rok. Sprawozdanie Z działalności Rady Nadzorczej Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Kaliszu za 2015 rok. Zgodnie z art.44 ustawy,,prawo Spółdzielcze oraz 88 Statutu Kaliskiej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. korzystania z garaży i miejsc postojowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ w Łodzi

R e g u l a m i n. korzystania z garaży i miejsc postojowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ w Łodzi R e g u l a m i n korzystania z garaży i miejsc postojowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ w Łodzi I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin niniejszy określa szczegółowe zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Informacja Zarządu SM Czuby o posiedzeniach w dniach 4, 11, 18, 25 kwietnia 2017 r.

Informacja Zarządu SM Czuby o posiedzeniach w dniach 4, 11, 18, 25 kwietnia 2017 r. Informacja Zarządu SM Czuby o posiedzeniach w dniach 4, 11, 18, 25 kwietnia 2017 r. Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie Na posiedzeniach w dniach 4, 11, 18, 25 kwietnia 2017 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 18.09.2012r. PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji Programu Dociepleń budynków mieszkalnych w RSM im. Komuny Paryskiej w Gdyni.

Regulamin realizacji Programu Dociepleń budynków mieszkalnych w RSM im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Regulamin realizacji Programu Dociepleń 2011-2016 budynków mieszkalnych w RSM im. Komuny Paryskiej w Gdyni. 1 Podstawa prawna Regulamin opracowany jest na podstawie postanowień : 1. Ustawy o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 24/2009 z posiedzenia Zarządu SM Nowy Dwór w dniu r.

Protokół nr 24/2009 z posiedzenia Zarządu SM Nowy Dwór w dniu r. Protokół nr 24/2009 z posiedzenia Zarządu SM Nowy Dwór w dniu 25.06.2009 r. 1. Lucyna Siwek - Prezes Zarządu SM Nowy Dwór 2. Elwira Kordys - Zastępca Prezesa SM Nowy Dwór II. Porządek Obrad: 1. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 11/12/2014 RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej ZWIĄZKOWIEC z dnia 18 grudnia 2014 roku.

PROTOKÓŁ Nr 11/12/2014 RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej ZWIĄZKOWIEC z dnia 18 grudnia 2014 roku. PROTOKÓŁ Nr 11/12/2014 RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej ZWIĄZKOWIEC z dnia 18 grudnia 2014 roku. Obecnych 5 osób według załączonej listy obecności. Ad.1) Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZU REMONTOWEGO

FUNDUSZU REMONTOWEGO REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO WE WROCŁAWIU. Strona 1 z 6 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin normuje działalność obejmującą utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Nowy Dwór z dnia r. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Klaudia Mermel

Protokół nr 2/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Nowy Dwór z dnia r. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Klaudia Mermel Protokół nr 2/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Nowy Dwór z dnia 21.01.2013 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór Lesław Ładniak Przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Witczak Zastępca

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. Podstawa prawna: 1/ Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali

Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali REGULAMIN PODZIAŁU OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI I CZŁONKÓW W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI 1. Naprawami w rozumieniu niniejszych

Bardziej szczegółowo

W KRAKOWIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM

W KRAKOWIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM LOKATORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE 30-428 KRAKÓW, UL. ZDUNÓW 18A/1 REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM KRAKÓW, STYCZEŃ 2010r. 1 REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. tworzenia funduszu remontowego, wydatkowania środków oraz rozliczania kosztów poniesionych. na remonty zasobów mieszkaniowych

REGULAMIN. tworzenia funduszu remontowego, wydatkowania środków oraz rozliczania kosztów poniesionych. na remonty zasobów mieszkaniowych REGULAMIN tworzenia funduszu remontowego, wydatkowania środków oraz rozliczania kosztów poniesionych na remonty zasobów mieszkaniowych W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POMEZANIA" W KWIDZYNIE Kwidzyn, 2016 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 1 1. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych stanowiących jej mienie oraz zarządzanych

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI UL. OLBRACHTOWSKA 44, 46, 48 WE WROCŁAWIU

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI UL. OLBRACHTOWSKA 44, 46, 48 WE WROCŁAWIU Poznań, 2013-05-06 r. Wielkopolscy Zarządcy Nieruchomości Sp. z o.o. ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU UL. OLBRACHTOWSKA 44, 46, 48 WE WROCŁAWIU Działając jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Właścicieli Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 / Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy z dnia 26 czerwca 2017r.

Uchwała Nr 1 / Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy z dnia 26 czerwca 2017r. Uchwała Nr 1 / 2016 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016rok. 1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2016. 2. Sprawozdanie stanowi

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN Windykacji należności z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem Zatwierdziła:

Bardziej szczegółowo

Co należy zrobić, aby posiadacze praw do lokali w danym budynku otrzymali pożyczkę z Centralnego Funduszu Remontowego - praktyczny przykład.

Co należy zrobić, aby posiadacze praw do lokali w danym budynku otrzymali pożyczkę z Centralnego Funduszu Remontowego - praktyczny przykład. Warszawa, dnia 05.07.2013 r. Co należy zrobić, aby posiadacze praw do lokali w danym budynku otrzymali pożyczkę z Centralnego Funduszu Remontowego - praktyczny przykład. Na wstępie przypominamy, że : Centralny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 28.08.2012r. PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 08 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU R.

PROTOKÓŁ NR 08 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU R. PROTOKÓŁ NR 08 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 23.11.2015 R. W zebraniu udział wzięli: - Członkowie Rady Nadzorczej 4 osoby zgodnie z listą obecności - Prezes Zarządu Wojciech

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU Gdańsk 2012 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 roku Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z A R Z Ą D U. z działalności NAUCZYCIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOPOCIE. za rok 2014

S P R A W O Z D A N I E Z A R Z Ą D U. z działalności NAUCZYCIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOPOCIE. za rok 2014 S P R A W O Z D A N I E Z A R Z Ą D U z działalności NAUCZYCIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOPOCIE za rok 2014 1 S P R A W O Z D A N I E z działalności Zarządu Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SBM POWIŚLE. 1 Podstawa prawna

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SBM POWIŚLE. 1 Podstawa prawna Załącznik do Uchwały nr 29/2011 Rady Nadzorczej z dnia 19.12.2011 r. REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SBM POWIŚLE 1 Podstawa prawna 1. Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Powiśle

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres. od r. do r.

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres. od r. do r. SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. W 2015 roku Rada Nadzorcza działała w składzie: Prezydium Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach Uchwała Nr 7/2010 Autor: Administrator 04.01.2011. Uchwała Nr 7/2010 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczenia kosztów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 43/2011 Rady Nadzorczej JSM z dnia r. ZAŁOŻENIA DO PLANU GOSPODARCZEGO JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA

Załącznik do uchwały nr 43/2011 Rady Nadzorczej JSM z dnia r. ZAŁOŻENIA DO PLANU GOSPODARCZEGO JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA U C H W A Ł A nr 43 /2011 Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie założeń do planu gospodarczego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. (tekst ujednolicony) w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych.

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych. Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych. 1 Koszty centralnego ogrzewania mieszkań rozlicza się dla wszystkich budynków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Diament w Piekarach Śląskich za okres od 01 lipca 2009 do 26 czerwca 2010

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Diament w Piekarach Śląskich za okres od 01 lipca 2009 do 26 czerwca 2010 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Diament w Piekarach Śląskich za okres od 01 lipca 2009 do 26 czerwca 2010 Rada Nadzorcza zakończyła ostatni rok swojej czteroletniej pracy, w okresie

Bardziej szczegółowo