SPIS TREŚCI... 1 KOREKTA WARTOŚCIOWA... 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI... 1 KOREKTA WARTOŚCIOWA... 13"

Transkrypt

1 strona 1/18 Dostawy Uwaga!!! Niniejszy rozdział zawiera opis podstawowego modelu przyjmowania dostaw, bez dostaw dewizowych i bez rozdzielenia dokumentu dostawy tzw. PZ od faktury. Spis treści SPIS TREŚCI... 1 DODANIE DOKUMENTU DOSTAWY... 2 WYBÓR DOSTAWCY... 2 OKREŚLENIE RODZAJU I WARTOŚCI DOSTAWY... 4 WPROWADZENIE DANYCH O TOWARACH Z DOSTAWY... 5 USTALENIE PŁATNOŚCI ZA DOSTAWĘ ZWROT DO DOSTAWCY KOREKTA WARTOŚCIOWA ARCHIWALNE DOKUMENTY DOSTAWY PRZEGLĄDANIE DOSTAW ZAWARTOŚĆ DOKUMENTU DOSTAWY WYDRUK FAKTURY DOSTAWY... 16

2 strona 2/18 Dodanie dokumentu dostawy Dodanie dokumentu dostawy realizujemy poprzez punkt: 1. Rejestr dostaw 2. Dodanie dokumentu dostawy Wybór dostawcy Przed pytaniem o kontrahenta może się pojawić wybór istniejącej matrycy. Jest to lista dokumentów zachowanych przy przerwaniu wprowadzania dostawy. Pozwala to wprowadzać długie dostawy fragmentami. Wybraną dostawę zatwierdzamy klawiszem ENTER a jeżeli nie chcemy kontynuować wychodzimy klawiszem ESC. Może się również pojawić pytanie o kontynuację dokumentu - jeżeli chcemy dokończyć ostatni przerwany dokument wybieramy TAK. Dla nowej dostawy wybieramy NIE. Następnie pojawia się pytanie o wybór kontrahenta:

3 strona 3/18 Wybranie kontrahenta może odbyć się na kilka sposobów. Zależą one przede wszystkim od tego, czy poszukiwany dostawca znajduje się w rejestrze, czy też nie. W powyżej podanym oknie możemy wpisać kod kontrahenta (jeśli go znamy) lub początek jego nazwy. Jeżeli wyspecyfikowany kontrahent znajduje się w rejestrze, rejestr kontrahentów pojawia się na ekranie z kursorem ustawionym na nim i po zatwierdzeniu wyboru klawiszem ENTER przechodzimy do dalszych czynności wpisywania faktur dostawców. Jeżeli żądanego przez nas kontrahenta nie ma w rejestrze na ekranie pojawia się napis Nie znaleziony i po kilku sekundach na ekranie pojawia się cały rejestr kontrahentów rozpisany szczegółowo i ustawiony na pierwszej pozycji, abyśmy mogli dokonać właściwego wyboru (przyciśnięcie dowolnego klawisza powoduje natychmiastowe zniknięcie z ekranu napisu Nie znaleziony). Jeśli nie znamy kodu ani nie jesteśmy pewni początku nazwy przyciskamy ENTER by wejść do rejestru kontrahentów. Wybieramy KURSOREM ( ) interesującego nas kontrahenta i po naciśnięciu ENTER przechodzimy do dalszych czynności wpisywania faktur dostawców. Będąc na rejestrze kontrahentów jak na poniższym ekranie: możemy wyszukiwać kontrahenta po jednym z sześciu sortów:

4 strona 4/18 [1] MIEJSCOWOŚCI [2] NAZWIE [3] KODZIE [4] polu: AKWIZYTOR [5] polu: TRASA [6] polu: STRATEGICZNY Dodatkowo, przy użyciu klawiszy Ctrl+P możemy wyszukiwać kontrahenta po fragmencie nazwy lub adresu. Jest to szczególnie istotne gdy nie wiemy jak dokładnie został wpisany kontrahent do rejestru System umożliwia również wyszukiwanie klienta po jego numerze identyfikacyjnym NIP. Służy do tego klawisz funkcyjny N (N-ip). Jeżeli kontrahenta nie ma w rejestrze poprzez D (D-odaj) dodajemy nowego kontrahenta. Jako domyślna nazwa kontrahenta do dodania zgłasza się nazwa wpisana w oknie PODAJ NAZWĘ LUB KOD KONTRAHENTA. Uwaga!!! W przypadku, gdy żądany kontrahent został znaleziony w rejestrze ODBIORCÓW - program zapyta: czy zmienić rodzaj kontrahenta na - dostawca i odbiorca? - odpowiedni wybór potwierdzamy klawiszem ENTER. Określenie rodzaju i wartości dostawy Po zatwierdzeniu kontrahenta musimy określić, jaki dokument wprowadzamy: Punkt pierwszy czyli dostawę lub zwrot wybieramy w sytuacji gdy chcemy przyjąć dostawę lub zwrócić towar do dostawcy. Korektę istniejącej faktury wybieramy jedynie w sytuacji gdy chcemy dokonać korekty wartościowej, a nie ilościowej. Następnie określamy wartość dostawy (końcowa wartość faktury z odjętymi upustami) - w przypadku zwrotu do naszego dostawcy wartość faktury wprowadzamy ze znakiem -. Wpisujemy również numer dokumentu (numer faktury sprzedaży), a przy książce podatkowej

5 strona 5/18 możemy również od razu wpisać numer pozycji w książce - pole Pozycja księgowe:. Informacje powyższe wprowadzamy w oknie, jak na poniższym rysunku: Wprowadzanie wartości dostawy na tym etapie nie jest konieczne Uwaga!!! Jeżeli posługujemy się podstawowym sposobem wprowadzania dostawy, bez modułu rozdzielającego dokument PZ od faktury dostawy, kwoty powyżej wprowadzone mają wyłącznie charakter kontrolny, gdyż wartość sumaryczne i tak brana jest z zawartości faktury. Uwaga!!! Nie są możliwe cofnięcia się do wcześniejszych pozycji. Zmiany (korekty) można dokonać w momencie przejścia na listę zawartości faktury - klawisz funkcyjny Z (Z-miany). Wprowadzenie danych o towarach z dostawy Po zatwierdzeniu powyższych danych system wymaga określenia, w jakich cenach będą wprowadzane informacje: NETTO / BRUTTO, a następnie czy będzie do każdej pozycji wprowadzany rabat: Wybranie opcji 2. Tak umożliwia wprowadzanie oddzielnej wartości rabatu do każdej pozycji. Wybranie opcji 1. Nie daje możliwość wprowadzenia wyłącznie rabatu zbiorczego do całej faktury. Pojawia się okno zawartości faktury prezentowane poniżej:

6 strona 6/18 Nowe pozycje do faktury możemy dodawać na dwa sposoby: D (D-odaj) W zależności od ustawionego klawiszem F2 sposobu wyszukiwania towaru wpisujemy jego skrót, indeks lub kod. Jeżeli dany indeks, skrót lub kod znajduje się w rejestrze towarów, wskazany towar jest dodawany do listy. Jeżeli nie został znaleziony system przełącza się na rejestr towarów. Dostępny również drugą opcją: N (N-azwy) przełącza nas na rejestr towarów, gdzie standardowymi klawiszami ( czyli +, -, *, /, DEL) zaznaczamy interesujące nas towary. Dostępne są wówczas wszystkie operacje na rejestrze towarów jak M (M-odyfikacja), oraz dodatkowe funkcje których opis dostępny jest po wybraniu pomocy klawisza O (p-omoc). Możemy również dodać D (D-odaj) nową pozycję do rejestru towarów. Zaznaczone towary po naciśnięciu klawisza ENTER są przenoszone do dokumentu dostawy dokładnie w takiej kolejności, w jakiej zaznaczaliśmy je na rejestrze. Możemy również korzystając z klawisza F (F-aktury) wybrać fakturę już kiedyś wprowadzoną do systemu. Pojawia się wówczas lista archiwalnych faktur:

7 strona 7/18 Listę powyższą możemy przeglądać i wyszukiwać na niej informację w sześciu uporządkowaniach, z czego najbardziej przydatne jest pięć pierwszych: [1] NUMER FAKTURY [2] Pozycja księgowa [3] DATA FAKTURY [4] NAZWA KONTRAHENTA [5] KOD KONTRAHENTA ewentualnie również [6] TERMIN ZAPŁATY Zaakceptowaną fakturę wybieramy klawiszem ENTER. System automatycznie przenosi ilości i ceny z archiwalnego dokumentu. Odpowiednie wartości możemy następnie modyfikować. Po wprowadzeniu asortymentu na fakturę określamy ilości i ceny oraz pozostałe informacje o towarach, jak poniżej: Wypełnianie danych dotyczących wskazywanego kursorem towaru uzyskujemy klawiszem ENTER (ENTER-edycja). Kolejno wprowadzamy:

8 strona 8/18 [1] KOD TOWARU (dostawcy) nie jest wprowadzany, jeśli według kodu wyszukujemy towary; [2] ILOŚĆ; [3] OPAKOWANIA Jeżeli zdefiniowane są dla danego towaru opakowania pojawia się okno informujące o ilości opakowań: [4] CENĘ ( netto lub brutto ) z dokumentu; [5] VAT w procentach - program proponuje stawkę z rejestru towarów, możemy ją zmodyfikować; UWAGA! Zmiana stawki w tym miejscu nie powoduje jej modyfikacji w kartotece towarów. Daje to możliwość zapisywania faktur dostawy od dostawców nie będących płatnikami VAT - u. Jeśli zapisujemy dostawę od dostawcy nie będącego płatnikiem VAT wpisujemy w tym miejscu stawkę zwolniony, ponieważ podatek faktycznie nie jest zawarty w kwocie transakcji i nie przysługuje jego rozliczenie. [6] Zatwierdzamy lub korygujemy kwotę VAT-u - możemy poprawić zaokrąglenia dla zgodności z dokumentem dostawcy - max. +/- 0,5%; Z pozostałych klawiszy funkcyjnych dostępnych w oknie faktury mamy do dyspozycji wspomniany już wcześniej klawisz Z (Z-miany) pozwalający zmienić rodzaj dokumentu informacje o wartości i numerze faktury, oraz klawisz T (raba-t) umożliwiający wprowadzenie rabatu do faktury. Wprowadzany rabat możemy podać: 1. Procentowo ( z dokładnością do 0,1% ) z dokumentu zakupu - ze względu na różne sposoby zaokrąglania wartości może dać inne kwoty niż wystawiona faktura. 2. Wartościowo - wówczas wprowadzamy łączną kwotę. 3. Wyrównanie upustem wartości faktury- system sam wylicza wówczas kwotę rabatu - od wpisanej na początku kwoty brutto system odejmuje kwotę brutto aktualnie wpisaną.

9 strona 9/18 Uwaga!!! Program nie wylicza rabatów ujemnych w takim przypadku po skorzystaniu z tej opcji rabat pozostanie niezmieniony. Jeżeli wpiszemy lub zmienimy wartość rabatu po wpisaniu pozycji faktury wraz z cenami dostawy wszystkie ceny dostawy zostaną automatycznie przeliczone Klawiszem R (d-rukuj) możemy wydrukować aktualną wersję wprowadzanego dokumentu. Zaś klawisz U (U-suń) umożliwia usunięcie pozycji na której znajduje się kursor. Po zakończeniu wprowadzania dokumentu, pozostaje nam jego zapisanie. Dokonujemy tego klawiszem I (zap-is). Jeżeli wyliczona z pozycji wartość netto faktury nie zgadza się z wprowadzoną na początku, system wyświetli okno z informacją: po jego zaakceptowaniu klawiszem ENTER system zapyta, co zrobić z rozbieżnością:

10 strona 10/18 Jeżeli została wybrana opcja: 1. Zmienić zadeklarowaną wartość dokumentu NETTO System zmieni wartość netto i brutto i przejdzie do zapisu dokumentu Ustalenie płatności za dostawę Program pozwala na rozbicie spłat na dowolną ilość rat. Ich wprowadzanie rozpoczynamy klawiszem D (D-odaj). Kolejno wprowadzamy: 1. Dokumenty: pole opisowe dokumentu dotyczącego długu - np. opis weksla, zaliczki itp. - może być pominięte 2. DATA FAKTURY - data WYSTAWIENIA dokumentu - domyślnie data bieżąca programu 3. Data wpływu - data wpływu dokumentu - np. wg. dziennika podawczego 4. Termin ZAPŁATY - danej części płatności Strzałkami ( góra / dół ) wybieramy jedną z możliwości: DATA - po zatwierdzeniu wpisujemy dowolny termin płatności

11 strona 11/18 7 DNI - program automatycznie dodaje do daty faktury 7 dni 14 DNI - program automatycznie dodaje do daty faktury 14 dni 21 DNI - program automatycznie dodaje do daty faktury 21 dni 30 DNI - program automatycznie dodaje do daty faktury 30 dni 45 DNI - program automatycznie dodaje do daty faktury 45 dni 3? DNI - program po wybraniu oczekuje na wpisanie liczby dni ( domyślnie 3 ) PO SPRZ. - płatność będzie uregulowana po sprzedaży - jest bezterminowa 5. Kwota ZAPŁATY - może być to kwota częściowa 6. Forma zapłaty - tej konkretnej części płatności: klawiszami góra / dół ustalamy wybraną formę: GOTÓWKA / PRZELEW itp. UWAGA! Jest to tylko opis nie wymuszający tej formy uregulowania płatności. Klient mający w formie zapłaty wpisany PRZELEW może więc przynieść gotówką do kasy - system taką operację przyjmie i poprawnie rozliczy. W przypadku gdy zadeklarowany termin płatności jest równy dacie programu, system może przejść do rubryki zapłaty, w której wprowadzamy kwotę, jaka został ZAPŁACONA. Aby tak się stało musi być dopuszczona łączność bezwarunkowa dokumentów z operacjami kasowymi (ustawiane jest to w parametrach konfiguracyjnych). Osoba wprowadzająca dostawę musi mieć również przydzielone prawo dokonania wypłaty. Operację D (D- odaj) i wypełnianie poszczególnych pól powtarzamy tyle razy, na ile rat mamy rozbitą płatność. Musimy pamiętać, aby w pierwszej pozycji uwzględnić ewentualne zaliczki. Płatność ta zostanie automatycznie rozliczona o kwotę zaliczki. Uwaga!!! Jeżeli w którejś z pozycji zmienimy datę faktury, zmiana ta automatycznie zostanie przepisana do wszystkich płatności. Powrót do wprowadzania dokumentu możemy uzyskać klawiszem Esc. Jeżeli wprowadzone płatności pokrywają cały dokument pojawi się migająca litera I (zap-is) podpowiadająca zapisanie operacji. System upewni się, czy chcemy zapisać dostawę. Jeżeli wybierzemy NIE nastąpi powrót do wprowadzania dokumentu, wybranie TAK zapisuje dokument. Faktura zostaje w tym momencie zapisana do rejestru i jest dostępna w archiwalnych fakturach.

12 strona 12/18 Zwrot do dostawcy Zwrotu towaru dokonujemy w identyczny sposób jak przyjęcie dostawy. W opisany już sposób wybieramy kontrahenta, rodzaj operacji (zwrot) i przechodzimy do punktu określenia kwot dokumentu. W polach wartości (zarówno netto jak i brutto) wpisujemy kwoty UJEMNE (ze znakiem "-"). Ten zapis wskazuje systemowi na zwrot towaru. Wprowadzając następnie towar na dokument musimy również posługiwać się znakiem "-" system zresztą przypomina nam o tym migającym znakiem: Możemy przenieść zawartość wybranej faktury. Klawiszem F (F-aktury) wchodzimy na archiwalne dokumenty i wybieramy interesujący nas dokument. Zostanie on skopiowany i automatycznie zaminusowany. Wybranie anulowania zadłużenia spowoduje anulowanie zadłużenia z kolejnych płatności, od najstarszej poczynając. Możemy również jak przy wprowadzaniu dostawy rozliczyć automatycznie zaliczki. Po tej części operacji pojawia się rejestr płatności, gdzie po stronie PŁATNOŚCI OBCYCH wprowadzamy kwotę do zwrotu wraz z formą zwrotu (ewentualnie rozpisujemy na kilka różnych płatności). Po naciśnięciu klawisza I (zap-is) system jeszcze raz upewni się, czy zapisać operację. Po potwierdzeniu dokonany zostanie zwrot towaru do dostawcy.

13 strona 13/18 Korekta wartościowa Korektę wartościową dokonuje się poprzez podpunkt: 2. Korekta istniejącego dokumentu W udostępnione pole należy wpisać numer dokumentu, który ma być korygowany. Numer faktury korygowanej Następnie wpisujemy kwoty netto i brutto o jakie korygujemy istniejący dokument (nie są to nowe wartości!). Jeżeli korekta zwiększa wartość faktury wprowadzamy wartości dodatnie, jeżeli zmniejsza jej wartość - ujemne. Wpisujemy również numer dokumentu korekty. Po zaakceptowaniu system pyta się o sposób korygowania dokumentu:

14 strona 14/18 System może nam automatycznie wyliczyć korektę o wartość procentową lub kwotową zarówno w górę jak i w dół. Możemy również samodzielnie skorygować ceny wybranych pozycji. Ceny skorygowane automatem również możemy samodzielnie poprawić - stąd, jeśli mamy fakturę na 100 pozycji z których 90 jest skorygowane w dół o 10 % a pozostałe inaczej - wygodnie jest wybrać punkt (2) - system automatycznie skoryguje nam wszystkie pozycje o 10 % a my sami przywrócimy ceny tych 10 pozycji. Uwaga!!! W przeciwieństwie do wartości faktury wpisywane ceny towarów są cenami PO KOREKCIE. Po skorygowaniu cen operację zapisujemy I (zap-is). Pozostaje tylko ustalenie sposobu rozliczenia z dostawcą (zmniejszenie zadłużenia, zaliczki, określenie kwot i terminów płatności). Uwaga!!! Aby wykonać zwrot do dostawcy musimy mieć towar na magazynie. Dla korekty wartościowej nie jest istotne, czy dany towar jest jeszcze na magazynie, czy też został już sprzedany (pobrany itp.).

15 strona 15/18 Archiwalne dokumenty dostawy Archiwalne dokumenty dostępne są po wybraniu następujących punktów: 1. Rejestr dostaw 2. Archiwalne dokumenty dostawy Przeglądanie dostaw Przeglądanie dostaw możliwe jest na ekranie jak na poniższym rysunku: Na ekranie pojawiają się wszystkie dotychczas wprowadzone dokumenty dostaw - zarówno faktury, jak i dostawy wewnętrzna. Uporządkowanie możemy zmienić przy pomocy klawiszy Będą to odpowiednio uporządkowania według: [1] NUMERU FAKTURY [2] POZYCJI KSIĘGOWEJ [3] DATY FAKTURY [4] NAZWY KONTRAHENTA [5] KODU KONTRAHENTA [6] TERMINU ZAPŁATY Według aktualnie ustawionego sortu możemy wyszukiwać dokumenty korzystając z klawisza S (S-zukaj). System pyta najpierw, czy wyszukiwanie dotyczy faktury, czy też dostawy wewnętrznej, po czym wprowadzamy odpowiednią, szukaną wartość. UWAGA! Podany do wyszukiwania ciąg musi rozpoczynać zapis w danej kolumnie. System, o ile nie znajdzie dokumentu odpowiadającego dokładnie wzorcowi ustawi się na najbliższym podobnym do szukanego. Stąd też nie ma potrzeby wpisywania całej nazwy kontrahenta a wystarczy wpisać jedynie jej początek.

16 strona 16/18 Dodatkowo istnieje możliwość wyszukania dowolnego dokumentu PZ lub PW poprzez kombinację klawiszy Ctrl + P, który wyszukuje podany ciąg znaków. Uwaga!!! Kombinację klawiszy CTRL+P można używać także rejestrach zawierających archiwalne dokumenty WZ, MM, RW. Zawartość dokumentu dostawy Jeżeli interesuje nas szczegółowa zawartość dokumentu wchodzimy do niego klawiszem ENTER. W tabeli znajdują się wszystkie pozycje z dokumentu dostawy. Górne dwie linie zawierają opis dokumentu: nazwę kontrahenta, kod kontrahenta, numer faktury dostawy oraz jej datę. W części ponad tabelą znajdują się informacje dotyczące towaru, na którym znajduje się kursor - przemieszczanie po towarach realizujemy KURSOREM ( ). Opis ten zawiera następujące pozycje: kod towaru, jednostkę miary, ilość towaru i opakowań, cenę z faktury (netto) i cenę zakupu (zarówno netto jak i brutto). Podaje również stawkę podatku VAT magazyn, do którego był przyjęty towar oraz ile go jeszcze pozostało. Dodatkowo w prawej części dolnej linii znajduje się informacja o całkowitej kwocie faktury. Listę towarów możemy przeglądać według indeksu lub nazwy. System informuje nas również, ile z wybranego towaru jest jeszcze dostępna na magazynie. W miejscu tym możemy wydrukować dwa dokumenty: dokument dostawy (standardowa opcja drukowania: R (d-rukuj)) oraz dokument przyjęcia magazynowego PZ - klawiszem Z. Wydruk faktury dostawy Wydruk faktury dostawy wykonywany jest automatycznie po jej zapisie lub z poziomu archiwalnych dokumentów dostawy przy pomocy klawisza R (d-rukuj). Przy wydruku można ustalić, niektóre parametry wyglądu faktury. System zapytuje się o umieszczanie cen zakupu na fakturze:

17 strona 17/18 Do wyboru są następujące opcje: 1. Tak na wydruku będą umieszczane ceny zakupu. 2. Nie na wydruku nie będą umieszczane ceny zakupu. 3. Tak ceny w dewizach na wydruku będą znajdować się ceny zakupu w dewizach, jeżeli taki istnieją. 4. Nie + miejsce zamagazynowania na wydruku nie będą umieszczane ceny zakup, ale za to będzie umieszczone miejsce zamagazynowania. 5. Tak + ceny detaliczne sprzedaży na wydruku będą umieszczane ceny zakupu oraz ceny detaliczne sprzedaży. Po dokonaniu wyboru odpowiedniej opcji, należy wybrać sposób uporządkowania wydruku: Dostępne są następujące opcje kolejności asortymentu na wydruku. Ponadto dzięki tym opcją możliwe jest dodawanie dodatkowych kolumn do wydruku: 1. Indeks wew. towaru kolejność na wydruku uporządkowana jest wg indeksów wewnętrznych towarów. 2. Nazwa towaru kolejność na wydruku uporządkowana jest wg nazw towarów.

18 strona 18/18 3. Nazwa towaru /z kodem wg prod./ - kolejność na wydruku uporządkowana jest wg nazw towarów oraz dodana jest kolumna z kodem towaru. 4. Nieuporządkowane kolejność na wydruku uporządkowana jest wg kolejności wprowadzania asortymentu na fakturę. 5. Nieuporządkowane /z kodem wg prod./ - kolejność na wydruku uporządkowana jest wg kolejności wprowadzenia asortymentu na fakturę oraz dodana jest kolumn z kodem towaru. 6. Skrót kolejność na wydruku uporządkowana jest wg skrótu towarów, dodatkowo na wydruku dodawana jest kolumna ze skrótem towaru. 7. Nieuporządkowane /ze skrótem/ - kolejność na wydruku uporządkowana jest wg kolejności wprowadzania asortymentu na fakturę oraz dodana jest kolumna ze skrótem towaru. 8. Skrót /z kodem wg prod./ - kolejność na wydruku uporządkowana jest wg skrótu towarów, dodatkowo na wydruku dodawana jest kolumna ze skrótem towaru oraz kodem. 9. Nieuporządkowane / ze skrótem i kodem wg prod./ - kolejność na wydruku uporządkowana jest wg kolejność wprowadzania asortymentu na fakturę. Dodatkowo na wydruku dodawana jest kolumna ze skrótem towaru oraz kodem. Po ustaleniu wszystkich opcji system dokonuje wydruku faktury.

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3

SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3 strona 1/10 Eksport Spis treści SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE... 5 REJESTR WALUT... 5 WYKORZYSTYWANE POLA Z REJESTRU TOWARÓW... 6 WYSTAWIANIE FAKTURY EKSPORTOWEJ...

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

5. Kontrahenci 5.1 Dodawanie kontrahentów

5. Kontrahenci 5.1 Dodawanie kontrahentów 4.2 Edycja kontrahentów [ Kontrahenci ] 25 5. Kontrahenci 5.1 Dodawanie kontrahentów Wprowadzanie do obsługi programu zaczniemy od dodawania kontrahentów do bazy danych. Program SQLogic Sprzedaż pozwala

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

PC-Market 7. Oprogramowanie dla sklepów

PC-Market 7. Oprogramowanie dla sklepów PC-Market 7 Oprogramowanie dla sklepów Dodatek do instrukcji użytkownika Praca z podstawowymi dokumentami: dostawy, sprzedaż, wydania, korekty PCM 7.2.113.205 2011 Insoft sp. z o.o. 31-227 Kraków ul.jasna

Bardziej szczegółowo

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja dokumentu WZ Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Operacyjny TXM

Podręcznik Operacyjny TXM I. Założenia ogólne 1. Każdy kasjer pracuje na swoim indywidualnym loginie i haśle do programu TEMA. 2. Każdy kasjer ma obowiązek mieć przy sobie klucz do szuflady kasowej. 3. Szuflada kasowa jest otwierana

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

HOTEL ONLINE - Szybki start

HOTEL ONLINE - Szybki start HOTEL ONLINE - Szybki start Jeżeli nie wiesz co oznacza dana ikona wystarczy zatrzymać nad nią wskaźnik myszy - pojawi się podpowiedź z opisem danej funkcji. 1 Informacja o wolnych pokojach. W celu szybkiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY Z OPCJĄ CENNIKI... 2

SPIS TREŚCI... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY Z OPCJĄ CENNIKI... 2 strona 1/11 Cenniki Spis treści SPIS TREŚCI... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY Z OPCJĄ CENNIKI... 2 UTWORZENIE NOWEGO CENNIKA... 3 CENNIK DLA WYBRANYCH MAGAZYNÓW... 3 CENNIKI DLA HIPERMARKETÓW... 5 EDYCJA CENNIKA...

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt Moduł importu dokumentów z plików tekstowych do programu Fakt (wersja 2006.09) Spis treści 1. Ogólny format pliku importu dokumentów...3 2. Wykaz wszystkich parametrów w sekcjach dokumentu sprzedaży...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

10. Płatności Płatności Definicje

10. Płatności Płatności Definicje 10 Płatności [ Płatności ] 63 10. Płatności Po zakończonych transakcjach, przychodzi czas na rozliczenie wystawionych dokumentów. Temu służy specjalnie przygotowany moduł Płatności. Dostęp do tego modułu

Bardziej szczegółowo

Korekta faktury zakupowej [FVZk] Korekta faktury zakupowej [FVZk] spis kroków

Korekta faktury zakupowej [FVZk] Korekta faktury zakupowej [FVZk] spis kroków Korekta faktury zakupowej [FVZk] spis kroków Krok 1 Wejście w moduł dokumentów zakupu...2 Krok 2 Dodanie korekty do dokumentu zakupu...3 Krok 3 Uzupełnienie danych pozycji faktury...4 Krok 4 Określenie

Bardziej szczegółowo

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż 8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

Rejestracja dokumentu PZ. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja dokumentu PZ. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja dokumentu PZ Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

e-biuro-fakturowanie

e-biuro-fakturowanie e-biuro-fakturowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU Program dedykowany dla managerów, kadry zarządzającej przedsiębiorstwem oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, które nie potrzebują prowadzić stanów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 INFORMACJE OGÓLNE... 2 DEFINIOWANIE OPISÓW NA GWARANCJACH... 3 PARAMETRY GWARANCJI W REJESTRZE TOWARÓW... 8

SPIS TREŚCI... 1 INFORMACJE OGÓLNE... 2 DEFINIOWANIE OPISÓW NA GWARANCJACH... 3 PARAMETRY GWARANCJI W REJESTRZE TOWARÓW... 8 strona 1/13 Gwarancje Spis treści SPIS TREŚCI... 1 INFORMACJE OGÓLNE... 2 DEFINIOWANIE OPISÓW NA GWARANCJACH... 3 PARAMETRY GWARANCJI W REJESTRZE TOWARÓW... 8 USTAWIENIE PARAMETRÓW WYDRUKÓW GWARANCJI...

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent v Moduł F-K.

Zmiany w programie VinCent v Moduł F-K. Zmiany w programie VinCent v.1.24 1. Moduł F-K. Wprowadzanie dodatkowych terminów płatności (skont) na kartotece kontrahenta. Do wersji 1.23 możliwe było wprowadzenie jednego standardowego terminu płatności

Bardziej szczegółowo

aktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy )

aktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy ) TERMINAL TERMINAL jest programem umoŝliwiającym klientom zdalny dostęp do magazynu dostawcy, podgląd na jego ofertę, wystawianie i potwierdzanie zamówienia, analizę własnych płatności i wystawionych wcześniej

Bardziej szczegółowo

1. Remanent. 1.1 Remanent

1. Remanent. 1.1 Remanent Testy MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32) 278-66-65, tel. 0-601-44-65-00

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo

Obniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW

Obniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW Obniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW Na mocy art.90 ustawy PTiU (o podatku od towarów i usług z dn.11.03.2004 r.) w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 127

FlexDMS Aktualizacja 127 Aktualizacja FlexDMS do wersji 127 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Promocje serwisowe 2. Kasy indywidualne dla pracowników 3. Wybór domyślnej drukarki fiskalnej 4. Blokowanie fiskalizacji

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

enova365 Korekty i zwroty

enova365 Korekty i zwroty enova365 Korekty i zwroty Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl Spis treści Korygowanie faktur, zwrot towaru Korekta faktury sprzedaży Korekta sprzedaży fiskalizowanej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYSTAWIANIE FAKTUR W SYSTEMIE SAP: SPRZEDAŻ NIEDEKRETOWANA

INSTRUKCJA WYSTAWIANIE FAKTUR W SYSTEMIE SAP: SPRZEDAŻ NIEDEKRETOWANA INSTRUKCJA WYSTAWIANIE FAKTUR W SYSTEMIE SAP: SPRZEDAŻ NIEDEKRETOWANA Zasady wystawiania faktur zostały opisane w instrukcji ogólnej SD oraz instrukcjach szczegółowych. 1. Zlecenie sprzedaży Uwaga: dane

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż ROZDZIAŁ 2 RAKSSQL Sprzedaż Spis treści Szybka sprzedaż 2-1 Szybka sprzedaż tryb magazynowy... 2-2 Szybka sprzedaż tryb bezmagazynowy... 2-5 Faktura 2-7 Faktura VAT z dok. magazynowym... 2-7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Obsługa akcyzy na węgiel

Obsługa akcyzy na węgiel System Comarch OPT!MA v. 2012.2.1 Obsługa akcyzy na węgiel Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o.

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o. Umowy handlowe Hipermarket, NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Wstęp II. 1. Konfigurator typów.................................................... 3 Opis 2. Katalog umów.......................................................

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA

INWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA INWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA Niniejszy dokument przedstawia zasady przeprowadzania Inwentaryzacji w programie Integra. Przydatną funkcją jest moŝliwość tworzenia arkuszy inwentaryzacyjnych wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Dokumenty zaliczkowe i końcowe w systemie sprzedaży Aktyn

Dokumenty zaliczkowe i końcowe w systemie sprzedaży Aktyn Dokumenty zaliczkowe i końcowe w systemie sprzedaży Aktyn Nowa ustawa o VAT wprowadziła istotne zmiany dotyczące rejestrowania należności otrzymanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Od 1 maja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław Instrukcja użytkownika programu Internet-Lab 1 Spis treści 1. Co to jest Internet- Lab i dla kogo jest przeznaczony?... 3 2. Jak uruchomić program Internet-Lab?... 3 3. Jak poruszać się ę po programie?...

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi. Tytan Sp. z o.o. Program Tytan SQL Pytania i odpowiedzi 17.9

Pytania i odpowiedzi. Tytan Sp. z o.o. Program Tytan SQL Pytania i odpowiedzi 17.9 Program Tytan SQL Pytania i odpowiedzi 17.9 Pytania i odpowiedzi 1. Jak wystawić notę korygującą oraz nową fakturę za ten sam okres (błędny odczyt licznika)?...2 2. Jak umieścić na fakturach stan zadłużenia

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż SPA. Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe

Sprzedaż SPA. Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe Sprzedaż SPA Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe 1 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE

Bardziej szczegółowo

Zakupy > Rachunki Pokaż wszystko Zakupy > Rachunki Nowy rachunek Dostawca

Zakupy > Rachunki Pokaż wszystko Zakupy > Rachunki Nowy rachunek Dostawca Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Zakupy Wprowadzaj faktury i inne dowody zakupy, swoich dostawców oraz wszystkie raporty w module Zakupy. W programie 360 Księgowość faktury od dostawców oraz dostarczane

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pliku importu dokumentów. do programu Fakt

Specyfikacja pliku importu dokumentów. do programu Fakt Specyfikacja pliku importu dokumentów do programu Fakt (wersja 2011.03) Arkadiusz Kukliński arek@fakt.com.pl Fakt Dystrybucja Sp z o. o. ul. Wielkopolska 21/2 81-552 Gdynia Spis treści 1. Ogólny format

Bardziej szczegółowo

FAKTURY. Spis treści:

FAKTURY. Spis treści: FAKTURY (https://edinetproducent.infinite.pl) Spis treści: 1. Filtry zawężające wyszukiwanie (Dokumenty -> Faktury) a) Ilość dni b) Dostawca / Nabywca / Miejsce dostawy c) Status d) Wyszukiwanie po numerze

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

Magazyny i dokumenty magazynowe.

Magazyny i dokumenty magazynowe. Magazyny i dokumenty magazynowe. Obsługa magazynów. Program umożliwia elastyczne zarządzanie gospodarka magazynową firmy. Obsługa magazynów może być prowadzona albo w oderwaniu od księgowej części systemu,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ

MATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ MATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ 1. Transfery własne Zasilane konta bankowego po raz pierwszy, Przekazanie pieniędzy z banku do kasy i odwrotnie Etapy postępowania Zakładka Pieniądze Następnie z lewej okna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE DANYCH FIRMY WPROWADZENIE GRUP KONTRAHENTÓW WPROWADZENIE REJESTRÓW KASOWO BANKOWYCH...

SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE DANYCH FIRMY WPROWADZENIE GRUP KONTRAHENTÓW WPROWADZENIE REJESTRÓW KASOWO BANKOWYCH... SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE DANYCH FIRMY... 2 2. WPROWADZENIE GRUP KONTRAHENTÓW... 4 3. WPROWADZENIE REJESTRÓW KASOWO BANKOWYCH... 5 4. WPROWADZENIE GRUP TOWARÓW... 8 5. WPROWADZENIE KATEGORII DOKUMENTÓW...

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu obsługi kreatora składania wniosków Witkac.pl po nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Szkolenie z zakresu obsługi kreatora składania wniosków Witkac.pl po nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szkolenie z zakresu obsługi kreatora składania wniosków Witkac.pl po nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 21 listopada 2016 r. 1 Dodawanie oferty pojedynczego podmiotu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn Magazyn Spis treści Ogólne dane... 2 Kilka magazynów (Pakiet Pro)... 2 Operacje magazynowe... 2 Wprowadzenie transakcji zakupu materiałów i towarów na magazyn... 3 Bilans otwarcia towarów na magazynie....

Bardziej szczegółowo

Obszar Należności - Zobowiązania

Obszar Należności - Zobowiązania Obszar Należności - Zobowiązania Raportowanie Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 OPERACJE... 3 FUNKCJONALNOŚĆ FORMATKI GENERACJA RAPORTU... 3 WYWOŁANIE RAPORTU ANALIZY PŁATNOŚCI FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach w systemie KS-AOW dotyczących dokumentów związanych z procesem samorozliczania podatku VAT

Informacja o zmianach w systemie KS-AOW dotyczących dokumentów związanych z procesem samorozliczania podatku VAT Wprowadzenie nowego typu Informacja o zmianach w systemie dotyczących dokumentów związanych z procesem samorozliczania podatku VAT Wejście w życie z dniem 1 kwietnia 2011, nowelizacji ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI.

W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI. CRM W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI. Żeby skutecznie zarządzać relacjami z klientem zarówno szef biura rachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Kartoteki 'Grupy opakowań' 'Grupy opakowań Otwórz' Grupy opakowań Kartoteki -> Grupy opakowań Nowy (Ctrl+N) Grupa opakowań Nowy Nazwę: Uwagi:

Kartoteki 'Grupy opakowań' 'Grupy opakowań Otwórz' Grupy opakowań Kartoteki -> Grupy opakowań Nowy (Ctrl+N) Grupa opakowań Nowy Nazwę: Uwagi: GRUPY OPAKOWAŃ Do menu Kartoteki dodana została lista 'Grupy opakowań'. Do formularza 'Grupy opakowań Otwórz' należy wprowadzić opakowania zakwalifikowane do danej grupy np. opakowania od jednego dostawcy.

Bardziej szczegółowo

Ulotka Comarch ERP Klasyka Firma ++ (FPP) wersja 3.82

Ulotka Comarch ERP Klasyka Firma ++ (FPP) wersja 3.82 Ulotka wersja 3.82 1 FPP Nowości 1.1.1 Jednolity Plik Kontrolny Od 1 lipca 2016 roku weszły w życie przepisy mówiące o konieczności generowania plików JPK dla dużych firm. Jednolite Pliki Kontrolne mają

Bardziej szczegółowo

Jak wykonać inwentaryzację (spis z natury) w rc sklep lub rc sklep mini.

Jak wykonać inwentaryzację (spis z natury) w rc sklep lub rc sklep mini. Jak wykonać inwentaryzację (spis z natury) w rc sklep lub rc sklep mini. Inwentaryzację wykonujemy wtedy, kiedy chcemy dokładnie poznać fizyczny stan towarów na sklepie. Najczęściej jest to spowodowane

Bardziej szczegółowo

7 Magazyn [ Magazyn ] 39. 7. Magazyn

7 Magazyn [ Magazyn ] 39. 7. Magazyn 7 Magazyn [ Magazyn ] 39 7. Magazyn Po stworzeniu i ustaleniu wszystkich parametrów towarów, należy wprowadzić je do bazy magazynu. Możemy to zrobić, korzystając z modułu Magazyn, który odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Gospodarka Magazynowa. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka. Gospodarka Magazynowa. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka Gospodarka Magazynowa Instrukcja użytkownika EG_LOG Gospodarka magazynowa Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE... 4 1. Podstawowa nawigacja po systemie...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż ROZDZIAŁ 2 RAKSSQL Sprzedaż Spis treści Szybka sprzedaż 2-1 Szybka sprzedaż tryb magazynowy... 2-2 Szybka sprzedaż tryb bezmagazynowy... 2-5 Faktura 2-7 Faktura VAT z dok. magazynowym... 2-7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

TABELA ŻYWIENIOWA Od wersji 1.08

TABELA ŻYWIENIOWA Od wersji 1.08 Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu Instrukcja użytkownika Systemu rejestracji wpłat za żywienie i pobyt w jednostce TABELA ŻYWIENIOWA Od wersji 1.08 Wrocław, dnia 11.12.2015r. TABELĘ ŻYWIENIOWĄ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Instrukcja użytkownika Spis treści: 1. Instrukcja użytkownika 1.1 Logowanie do systemu 1.2 Ogólny wygląd systemu 1.3 Opcja CENNIK

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja skierowana jest do klientów firmy Chint Poland Sp. Z o. o. którzy uzyskali dostęp do systemu esobi.

Instrukcja skierowana jest do klientów firmy Chint Poland Sp. Z o. o. którzy uzyskali dostęp do systemu esobi. 1. Zakres instrukcji Instrukcja objaśnia najważniejsze aspekty obsługi systemu zamówieniowego esobi oraz pokazuje jak z niego korzystać. 2. Do kogo skierowana jest niniejsza instrukcja Instrukcja skierowana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY!

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY! INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY! Prosimy aby zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji a następnie przeprowadzić konfigurację na Państwa systemie.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie KPR na 2013 rok.

Zmiany w programie KPR na 2013 rok. Zmiany w programie KPR na 2013 rok. W związku ze zmianami obowiązującymi od 1.01.2013 roku w ustawie z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 24b) i ustawie z dnia 11.03.2004

Bardziej szczegółowo

Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK VAT)

Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK VAT) Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK VAT) Wystawiaj deklaracje VAT-7 i VAT-7K, generuj pliki JPK w programie. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Korekta deklaracji

Bardziej szczegółowo

SAMOROZLICZANIE VAT. w aptece szpitalnej KS-ASW

SAMOROZLICZANIE VAT. w aptece szpitalnej KS-ASW - INSTRUKCJA w aptece szpitalnej KS-ASW Na mocy art.17 ust.1, pkt 5 oraz ust. 2 Dz. U. nr 64, poz 332 (o podatku od towarów i usług) w przypadku faktur VAT wystawionych przez podmioty spoza terytorium

Bardziej szczegółowo

Obsługa czytnika kodów kreskowych

Obsługa czytnika kodów kreskowych Obsługa czytnika kodów kreskowych Program Integra 7 może współpracować z dowolnym czytnikiem kodów kreskowych podłączanym do portu klawiatury komputera. Czytnik powinien mieć zdefiniowany prefiks i sufiks

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo