USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO"

Transkrypt

1 1

2 USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO Podczas ustawiania odbiornika telewizyjnego należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Niniejszy odbiornik telewizyjny jest zaprojektowany do odbioru i wyświetlania sygnałów wideo i audio. Używanie odbiornika do innych celów jest surowo zabronione. Idealna odległość oglądania wynosi 5-krotną długość przekątnej ekranu. Światło zewnętrzne padające na ekran pogarsza jakość obrazu. Wokół odbiornika telewizyjnego musi być pozostawiona wolna przestrzeń tak, aby zapewnić odpowiednią wentylację urządzenia. Telewizor przeznaczony jest do eksploatacji w suchych pomieszczeniach. W przypadku używania telewizora na wolnym powietrzu należy koniecznie zabezpieczyć go przed wilgocią (przed deszczem, bryzgami wody). Należy chronić telewizor przed działaniem wilgoci. Nie ustawiać na telewizorze naczyń wypełnionych cieczą (np. wazony itp.). Naczynie może się przewrócić i rozlana ciecz może spowodować uszkodzenie instalacji elektrycznej. Telewizor należy ustawić na równym i twardym podłożu. Nie umieszczać na telewizorze żadnych przedmiotów (np. gazet, ubrań) oraz nie ustawiać go na obrusach itp. Nie ustawiać telewizora w bezpośrednim sąsiedztwie grzejnika ani na słońcu, gdyż wpływa to ujemnie na chłodzenie. Nadmierna kumulacja ciepła jest źródłem niebezpieczeństwa i wpływa niekorzystnie na żywotność telewizora. Osady gromadzące się wewnątrz telewizora powinny być co pewien czas usuwane przez wykwalifikowany personel. W żadnym wypadku nie wolno samodzielnie otwierać telewizora. W razie uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowych ingerencji wygasają roszczenia z tytułu gwarancji. Prosimy sprawdzić, czy przewód zasilający lub zasilacz sieciowy nie są uszkodzone. Należy używać telewizora tylko z dołączonym przewodem zasilającym / zasilaczem sieciowym. Wyładowania atmosferyczne stanowią zagrożenie dla wszystkich urządzeń elektrycznych. Nawet jeśli odbiornik telewizyjny jest wyłączony, może dojść do jego uszkodzenia w wyniku uderzenia pioruna w sieć elektryczną i/lub przewód antenowy. Podczas burzy należy zawsze wyciągnąć wtyczkę sieciową i antenową. Ekran należy czyścić tylko nawilżoną miękką ściereczką. Używać tylko czystej wody. Czyścić obudowę telewizora tylko dołączoną szmatką. Używać tylko czystej wody. 2

3 USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO Ustawiając urządzenie należy uwzględnić, że powierzchnie mebli pokryte są różnymi lakierami i tworzywami sztucznymi. Zawierają one zazwyczaj domieszki chemiczne, które mogą m.in. uszkodzić materiał stopek urządzenia. W wyniku tego mogą powstać na powierzchni mebli trudno usuwalne lub trwałe odbarwienia. Ekran telewizora LCD spełnia najwyższe wymogi jakości i został sprawdzony pod kątem błędów w wyświetlaniu pikseli. Ze względów technologicznych mimo zachowania najwyższej staranności podczas produkcji nie da się wykluczyć w 100 % uszkodzenia niektórych punktów obrazu. Uszkodzenia pikseli tego typu o ile zawierają się one w wyspecyfikowanym zakresie granicznym normy DIN nie mogą być traktowane jako wada urządzenia w znaczeniu zobowiązania gwarancyjnego. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia zawsze utrzymywać świeczki i wszelkie inne przedmioty z otwartym ogniem z dala od tego telewizora. Uwagi: Nie podłączać żadnych urządzeń, gdy urządzenie jest włączone. Przed podłączeniem należy wyłączyć też inne urządzenia! Wtyczkę sieciową podłączanego urządzenia można włożyć do gniazda dopiero po podłączeniu urządzeń zewnętrznych i anteny! Należy zapewnić swobodny dostęp do wtyczki sieciowej! Ostrożnie: W przypadku zamocowania telewizora na uchwycie ściennym należy koniecznie przestrzegać instrukcji montażu uchwytu ściennego i zlecić montaż wykwalifikowanemu personelowi. Przy zakupie uchwytu ściennego zwrócić uwagę, aby uchwyt posiadał wszystkie otwory mocujące potrzebne do zamocowania telewizora oraz sprawdzić, czy podczas montażu zostały wykorzystane wszystkie punkty mocowania telewizora. Uwagi dotyczące ochrony środowiska Wyłączenie telewizora przyciskiem trybu czuwania na pilocie lub obudowie nie powoduje całkowitego odłączenia telewizora od zasilania. W przypadkach gdy telewizor nie jest używany przez kilka dni zlecane jest odłączenie przewodu zasilania odbiornika z gniazdka sieciowego. Pozwoli to na ograniczenie zużycia prądu do zera. W przypadku gdy telewizor wyposażony jest w główny przycisk włączania zasilania może on być użyty do całkowitego odłączenia telewizora od zasilania a zużycie prądu będzie wtedy zerowe. Zużycie energii w trybie czuwania jest bardzo niskie. Ten niski poziom zasilania niezbędny jest do zapewnienia działania niektórych funkcji komfortowych jak timer włączający / wyłączający. Telewizor zużywa mniej energii gdy ustawiony jest niski poziom jasności. Stosowanie powyższych wskazówek prowadzi do oszczędności zużycia energii i pieniędzy, jak również przyczynia się w istotny sposób do ochrony środowiska naturalnego. 3

4 INFORMACJE OGÓLNE Charakterystyka telewizora Telewizor umożliwia odbiór i oglądanie programów cyfrowych (telewizji naziemnej DVB-T i kablowej DVB-C), także w wysokiej rozdzielczości (HD). Obecnie odbiór tych cyfrowych stacji telewizyjnych w wysokiej rozdzielczości możliwy jest tylko w wybranych krajach Europy. Pomimo, że telewizor spełnia obecne standardy odbioru DVB-T i DVB-C z sierpnia 2010, nie możemy zagwarantować jego kompatybilności z przyszłymi transmisjami DVB-T i DVB-C. Telewizor umożliwia odbiór i przetwarzanie niekodowanych bezpłatnych programów cyfrowych i analogowych. Niniejszy telewizor posiada wbudowany odbiornik cyfrowy i analogowy. Elektroniczny przewodnik po programach TV-Guide (tylko w przypadku programów cyfrowych) zawiera aktualne informacje o zmianach programowych oraz kompletnej ofercie programowej różnych stacji telewizyjnych na najbliższe dni. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych programów telewizyjnych są także dostępne o ile funkcja ta jest oferowana przez stację telewizyjną w postaci elektronicznego przewodnika po programach. Do gniazda USB można podłączać różne nośniki danych, takie jak zewnętrzny dysk twardy, dysk wymienny USB lub kamera cyfrowa. Za pomocą menedżera plików można wybierać żądane formaty plików (np. dane MP4, MP3 lub JPEG) oraz je odtwarzać. Odbiór programów cyfrowych Do odbioru naziemnych programów cyfrowych (DVB-T) niezbędna jest cyfrowa antena domowa lub pokojowa (pasywna lub aktywna antena pokojowa z własnym zasilaniem). Odmiennie niż w przypadku transmisji analogowych nie każdy program cyfrowy jest przyporządkowany jednej częstotliwości nadawania, lecz wiele programów zebranych jest w pakiet o zasięgu regionalnym lub ogólnokrajowym. W celu odbioru cyfrowej telewizji kablowej DVB-C należy podłączyć do telewizora przewód antenowy kablowej sieci TV, nadającej programy DVB-C. Aktualne informacje o programach telewizyjnych są zamieszczone w telegazecie różnych stacji telewizyjnych, w aktualnych czasopismach z programem telewizyjnym lub w Internecie. Wiele stacji telewizji cyfrowej (DVB-T i DVB-C) nadawanych przez prywatnych operatorów jest kodowanych. Zakodowane programy można odbierać tylko za pomocą odpowiedniego modułu CA wraz z przyporządkowaną do niego kartą chipową (Smartcard). Common Interface (CI) to interfejs dla odbiornika DVB. Telewizor wyposażony jest w kieszeń na złącze Common Interface, w którą wkładany jest moduł CA różnych producentów/dostawców. W moduł CA wsuwana jest karta chipowa odpowiedniego producenta/dostawcy w celu odblokowania zakodowanego programu. Poza kanałami kodowanymi dostępne są także bezpłatne, niekodowane stacje telewizyjne., do odbioru których nie jest wymagany moduł CA. Odtwarzacz DVD Nabyty przez Państwa telewizor wyposażony jest w zintegrowany odtwarzacz płyt DVD. Zapewnia on cyfrowe odtwarzanie obrazów w perfekcyjnej jakości kina domowego. Gwarantuje także najwyższej, kinowej jakości odtwarzanie dźwięku wielokanałowego. 4

5 PODŁĄCZENIE/ PRZYGOTOWANIE Podłączanie anteny i kabla sieciowego 1. W celu odbioru cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T należy włożyć przewód anteny domowej lub pokojowej (pasywna lub aktywna antena pokojowa z własnym zasilaniem) do gniazda antenowego»ant IN«telewizora; lub w celu odbioru cyfrowej telewizji kablowej (DVB-C) należy włożyć przewód antenowy do gniazda»ant IN«telewizora; lub w celu odbioru telewizji analogowej należy włożyć przewód antenowy do gniazda»ant IN«telewizora. Po podłączeniu anteny pokojowej należy ją ewentualnie ustawić w różnych miejscach, aby sprawdzić gdzie jest optymalny odbiór. 2. Włożyć przewód zasilający do gniazda»ac IN«telewizora lub gniazda wejściowego»dc IN«zasilacza zewnętrznego. 3. Włożyć wtyczkę kabla zasilającego do gniazda w ścianie. Wtyczkę sieciową podłączanego urządzenia można włożyć do gniazda dopiero po podłączeniu urządzeń zewnętrznych i anteny! Podłączać telewizor tylko za pomocą dołączonego przewodu zasilającego do odpowiedniego uziemionego gniazda wtykowego ze stykiem ochronnym. Nie używać do podłączania żadnych adapterów ani przedłużaczy, które nie odpowiadają obowiązującym normom bezpieczeństwa oraz nie naprawiać ani modyfikować przewodu zasilającego. 5

6 PODŁĄCZENIE / PRZYGOTOWANIE Wkładanie baterii do pilota 1. Otworzyć przegrodę na baterie zdejmując pokrywę. 2. Włożyć baterie (2 x 1,5 V micro, np. R03 lub AAA). Zwrócić uwagę na właściwe połączenie biegunów (oznaczone na dnie schowka na baterie). 3. Zamknąć schowek na baterie. Jeżeli odbiornik telewizyjny nie reaguje prawidłowo na polecenia pilota, baterie mogą być wyczerpane. W takim przypadku, należy je wymienić. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku eksploatacji urządzenia przy zużytych bateriach. Ochrona środowiska Powyższy symbol umieszczony na bateriach lub opakowaniu oznacza, iż baterii nie wolno wyrzucać razem z regularnym śmiećmi. W przypadku niektórych baterii symbol ten może być uzupełniony symbolem chemicznym. Symbole rtęci (Hg) oraz ołowiu (Pb) umieszczane są w przypadkach gdy zawartość rtęci w baterii przekracza % lub gdy zawartość ołowiu jest wyższa niż 0.004%. Baterii w tym również baterii nie zawierające metali ciężkich nie wolno wrzucać do pojemników na odpady domowe. Prosimy o przestrzeganie ekologicznej utylizacji zużytych baterii, np. usuwanie ich w publicznych miejscach składowania surowców wtórnych. Prosimy o zapoznanie się z przepisami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. Regulacja nachylenia ekranu 1. Ostrożnie pochylić/odchylić ekran do przodu lub do tyłu. 6

7 PRZEGLĄD FUNKCJI Gniazda przyłączeniowe telewizora A Kieszeń na dysk DC IN Wejście zasilacza zewnętrznego (12V / 4.6 A, jack 2.5 mm) AC IN Gniazdo przewodu zasilającego AV1/S-VHS Gniazdo Euro/AV (sygnał FBAS, sygnał RGB) Gniazdo wideo dla kamery S-Video COMPONENT PbPrY/CVBS Wejście dla sygnałów wizyjnych (sygnał YUV) LR Wejście dla sygnałów dźwiękowych (sygnał YUV) Wejście audio dla kamery Y / CVBS Wejście wideo dla kamery Audio Wejście audio dla PC PC-IN Gniazdo VGA, wejście wideo dla PC ANT IN Gniazdo anteny analogowej oraz DVB-T, DVB-C HDMI2 Gniazdo HDMI, wejście audio/ wideo (HDMI) Gniazdo słuchawkowe (wtyk jack o średnicy 3,5 mm). Gniazdo wyjściowe audio USB Gniazdo USB dla zewnętrznego nośnika danych HDMI1 Gniazdo HDMI, wejście audio/ wideo (HDMI) CI Kieszeń złącza Common Interface 7

8 PRZEGLĄD FUNKCJI Przyciski sterowania na odbiorniku telewizyjnym O I Przycisk zasilania, włączanie / wyłączanie telewizora. Włączanie telewizora i ponowne przełączanie w stan czuwania (stand by). Regulacja głośności Wybór kolejnych programów Wybór funkcji z menu Wybór wstępny głośności i stacji Włączanie telewizora ze stanu czuwania Regulacja głośności Wybór kolejnych programów Wybór funkcji z menu 8

9 PRZEGLĄD FUNKCJI Pilot zdalnego sterowania główne funkcje Włączanie / wyłączanie dźwięku (wyciszanie). Włącza/wyłącza telewizor ze/do stanu gotowości. Włącza TV ze stanu gotowości. Bezpośredni wybór stacji. Otwieranie menu zmiany formatu obrazu, Wybrać format przyciskami i potwierdzić przyciskiem OK. Regulacja głośności. Otwiera menu. Włącza telewizor z trybu gotowości. Wybiera kolejno kanały. Funkcja zapping. Przełącza tryb: teletekstu i TV. Otwiera wstępny wybór dla kanałów AV. Wybrać przyciskami i potwierdzić przyciskiem OK. Przesuwanie kursora Przesuwa kursor w górę / dół po menu. Przesuwa kursor w lewo/ prawo po menu. Otwiera listę kanałów; uaktywnia różne funkcje. 9

10 PRZEGLĄD FUNKCJI Pilot zdalnego sterowania wszystkie funkcje 16:9 / ANGLE Wybiera funkcję podziału ekranu w trybie teletekstu. Podczas odtwarzania wybiera różne kąty oglądania. 1 0 Przyciski numeryczne dla różnych funkcji. O FAV Otwiera listę ulubionych kanałów. P+ Programowanie listy odtwarzania dla włożonego dysku Wybiera podstrony w trybie teletekstu. Wybiera funkcję powtarzania w przeglądarce plików i w trybie DVD.?/EPG - A-B Otwiera elektroniczny program TV. Pokazuje odpowiedzi w trybie teletekstu. Powtarza wybór nagranych programów. Powiększa obraz. Przełącza o jeden poziom menu do tyłu. Podczas odtwarzania: otwiera menu płyty DVD, włącza i wyłącza PBC (Playback Control) dla płyt S-VCD/VCD. Otwiera przeglądarkę plików podczas odtwarzania plików z danymi audio/video. Wyświetla numer i nazwę stacji, a także informacje o stacji. (czerwony) (zielony) (żółty) (niebieski) Wybiera stronę w trybie teletekstu. Aktywuje różne funkcje. Rozpoczyna odtwarzanie w przeglądarce plików, trybie DVD i włącza pauzę w odtwarzaniu. Wybiera stronę w trybie teletekstu. Aktywuje różne funkcje. Rozpoczyna przeszukiwanie obrazu wstecz w przeglądarce plików i trybie DVD. Stopklatka. Wybiera stronę w trybie teletekstu. Aktywuje różne funkcje. Zatrzymuje odtwarzanie w przeglądarce plików i trybie DVD. Wybiera stronę w trybie teletekstu. Aktywuje różne funkcje. Rozpoczyna przeszukiwanie obrazu do przodu w przeglądarce plików i trybie DVD. Otwiera listę nagrań. Wybiera następną ścieżkę/zdjęcie w przeglądarce plików i trybie DVD. Strona zatrzymana w trybie teletekstu. Wybiera poprzednią ścieżkę/zdjęcie w przeglądarce plików i trybie DVD. 10

11 PRZEGLĄD FUNKCJI Pilot zdalnego sterowania wszystkie funkcje Wybiera różne podtytuły (w trybie telewizji cyfrowej). Włącza podwójny rozmiar czcionki w trybie teletekstu. Wybieranie i wyświetlanie napisów dialogowych podczas odtwarzania DVD. Wybiera różne języki (w trybie telewizji cyfrowej). Odświeża stronę w trybie teletekstu. Przełączanie między oryginalnym i dubingowanym językiem podczas odtwarzania DVD. Przełączanie między różnymi formatami dźwięku. Podczas odtwarzania otwiera meny ścieżek płyty DVD. Otwiera menu do wprowadzania i wyboru ścieżek, rozdziałów i czasu odtwarzania. Otwiera główne menu płyty DVD. 11

12 USTAWIENIA Ustawienia wstępne i strojenie stacji telewizyjnych Telewizor posiada funkcję automatycznego strojenia, która wyszukuje cyfrowe kanały telewizji naziemnej (DVB-T), kanały telewizji kablowej (DVB-C) oraz kanały analogowe. Użytkownik może wyszukać stacje telewizyjne, a następnie skopiować je na cztery listy ulubionych kanałów oraz posortować je według własnego uznania. Dostępnych jest 1000 pozycji programowych dla kanałów cyfrowych (DVB-T i DVB-C) oraz 100 pozycji dla kanałów analogowych. Różne ustawienia W zależności od typu podłączonej anteny użytkownik może zadecydować jakie kanały mają być wyszukane przez telewizor. - Strojenie cyfrowych kanałów telewizji naziemnej (DVB-T) - patrz strona 13 - Strojenie cyfrowych kanałów telewizji kablowej (DVB-C) - patrz strona 14 - Strojenie kanałów analogowych - patrz rozdział,,funkcje specjalne na stronie 58 - Dalsze informacje o ustawieniach kanałów cyfrowych po dokonaniu ustawień wstępnych znajdują się w rozdziale,,funkcje specjalne rozpoczynającym się na stronie 55 Uwaga Należy wykonać wyboru języka oraz kraju dla wszystkich typów, a następnie zapoznać się z treścią odpowiednich rozdziałów. Wybór języka, kraju i trybu działania 1. Przycisnąć POWER, 1 0, P+ lub P-, aby włączyć telewizor z trybu gotowości. Uwaga W przypadku, gdy urządzenie jest włączane po raz pierwszy, pojawia się menu Installation Guide (podręcznik instalacji). Jeżeli na ekranie telewizora nie pojawia się menu Installation Guide (podręcznik instalacji), należy przywrócić ustawienia fabryczne odbiornika telewizyjnego postępując zgodnie z instrukcjami przedstawionymi na stronie Przycisnąć,, lub aby wybrać język a następnie potwierdzić wybór przyciskając OK. 3. Przycisnąć,, aby wybrać tryb działania a następnie potwierdzić wybór przyciskając OK. - ustawienia dla trybu domowego,,home Mode pomagają oszczędzać energię - alternatywny tryb sklepowy,,shop Mode pozwala zademonstrować funkcje urządzenia w punktach sprzedaży detalicznej Pomoc: Aby zakończyć tryb sklepowy należy przywrócić ustawienia fabryczne odbiornika telewizyjnego postępując zgodnie z instrukcjami przedstawionymi na stronie

13 USTAWIENIA 4. Przycisnąć lub, lub aby wybrać kraj, w którym użytkowany jest telewizor a następnie potwierdzić wybór przyciskając OK. Uwaga - Na ekranie pojawi się menu SOURCE SETUP (ustawienia źródła) z podświetloną linią Connection Type (typ połączenia). Dalsze informacje na temat wybranego strojenia stacji telewizyjnych zależnie od podłączonej anteny znajdują się w następnych rozdziałach. Strojenie cyfrowych stacji telewizji naziemnej (DVB-T) 1. W menu Source Setup (ustawienia źródła) w wierszu Connection Type (typ połączenia) wybrać opcję Air (antena) za pomocą przycisków lub. 2. Wybrać opcję Scan Type (typ skanowania) przyciskając lub. Uwaga Przy użyciu przycisków lub ustawić odpowiedni typ skanowania: - DTV - wyszukiwanie cyfrowych stacji telewizyjnych - ATV wyszukiwanie analogowych stacji telewizyjnych - ATV & DTV wyszukiwanie analogowych i cyfrowych stacji Zasilanie anteny (5V) można włączyć tylko wtedy, gdy jest ona faktycznie aktywną anteną pokojową ze wzmacniaczem sygnału i nie ma własnego zasilacza sieciowego (lub podobnego oprzyrządowania). W przeciwnym razie może nastąpić zwarcie, a w rezultacie nienaprawialne uszkodzenie anteny. 3. Wybrać opcję Active Antenna Power (Antena aktywna) za pomocą przycisku lub. Przycisnąć lub, aby włączyć zasilanie anteny ( On ) 4. Przycisnąć (zielony), aby rozpocząć wyszukiwanie. Pojawia się menu Search Results (wyniki wyszukiwania) i rozpoczyna się wyszukiwanie stacji telewizyjnych. Proces ten może potrwać kilka minut w zależności od liczby odbieranych stacji telewizyjnych. Po zakończeniu wyszukiwania pojawia się Programme Table (tabela edycja / tabela programów). 5. Wyjść z ustawień przyciskając M. 13

14 USTAWIENIA Strojenie stacji telewizji kablowej (DVB-C) 1. W menu Source Setup (ustawienia źródła) w wierszu Connection Type (typ połączenia) wybrać opcję Cable (Kabel) za pomocą przycisków lub. 2. Wybrać opcję Scan Type (typ skanowania) przyciskając lub. Przy użyciu przycisków lub ustawić odpowiedni typ skanowania: - DTV - wyszukiwanie cyfrowych stacji telewizyjnych - ATV wyszukiwanie analogowych stacji telewizyjnych - ATV & DTV wyszukiwanie analogowych i cyfrowych stacji 3. Wybrać opcję Cable Scan Type (typ skanowania kabel) za pomocą przycisku lub. Przycisnąć lub, aby wybrać typ wyszukiwania Quick (szybkie) lub Full (pełne) - Funkcja wyszukiwania Quick (szybkie) ustawia programy wg informacji operatorów kablowych nadawanych z sygnałem. - W przypadku wybrania opcji wyszukiwania Full (pełne) przeszukany będzie pełny zakres częstotliwości i zaprogramowane zostaną wszystkie dostępne kanały. Strojenie tym sposobem może potrwać bardzo długo. Dlatego ta opcja zalecana jest gdy operator kablowy nie oferuje możliwości wyszukiwania szybkiego (Quick). Wyszukiwanie może zostać przyspieszone. Do tego celu potrzebna jest informacja na temat częstotliwości i nr identyfikacyjnego sieci. Dane te można uzyskać najczęściej od operatora TV kablowej lub na forach internetowych. 4. Przycisnąć (zielony), aby rozpocząć wyszukiwanie. Pojawia się menu Search Results (wyniki wyszukiwania) i rozpoczyna się wyszukiwanie stacji telewizyjnych. Proces ten może potrwać kilka minut w zależności od liczby odbieranych stacji telewizyjnych. Po zakończeniu wyszukiwania pojawia się Programme Table (tabela edycja programów). 5. Wyjść z ustawień przyciskając M. Zmiana tabeli programów cyfrowych Wyszukane kanały zapisywane są w tabeli programów PROGRAM TABLE (Edycja Programów). Użytkownik może według uznania usuwać kanały, których nie potrzebuje oraz blokować dostęp do pojedynczych programów (kontrola rodzicielska). Użytkownik może dodawać kanały do listy ulubionych, dodatkowo istnieje możliwość zmiany kolejności programów w ramach danej listy ulubionych. Przycisnąć (zielony), aby wyświetlić kanały przypisane do sieci. Przycisnąć P+ aby wyświetlić następną stronę listy kanałów lub P-,, aby wyświetlić poprzednią stronę listy kanałów. Przycisnąć (żółty), aby otworzyć LIST MANAGEMENT (zarządzanie listą) w ramach tabeli. W List Management użytkownik może tworzyć własne listy ulubionych. 14

15 USTAWIENIA Wybór listy kanałów 1. Otworzyć menu za pomocą M. 2. Wybrać opcję SOURCE SETUP (ustawienia źródła) przyciskając lub oraz zatwierdzić przyciskiem OK. Otworzy się menu ustawień źródła. 3. Wybrać opcję PROGRAM TABLE (edycja programów). przyciskając lub oraz zatwierdzić przyciskiem OK. Pojawi się tabela programów. Tabela programów i listy ulubionych są zapisywane oddzielnie w zależności od wybranego źródła sygnału (antena lub telewizja kablowa). W momencie otwierania tabeli programów wyświetlana jest lista kanałów odpowiednia dla bieżącego źródła sygnału. W przypadku pojawienia się przy nazwie kanału w tabeli programów znaku CA do jego oglądania niezbędny jest moduł dostępu CI wraz z kartą chipową smart. 15

16 USTAWIENIA Tworzenie listy ulubionych kanałów Użytkownik może wybrać swoje ulubione kanały i zapisać je na maksymalnie czterech listach (od FAV1 do FAV4). W tym celu należy: - Tabela programów i listy ulubionych są zapisywane oddzielnie w zależności od wybranego źródła sygnału (antena lub telewizja kablowa). - Aby wybrać listę ulubionych kanałów nacisnąć 0 FAV. 1. W menu Programme Table (edycja/tabela programów) przełączyć się na widok listy za pomocą przycisku (żółty). 2. Wybrać kanał telewizyjny za pomocą przycisków lub. 3. Za pomocą przycisków lub przesunąć wybrany kanał telewizyjny na listę ulubionych kanałów (od 1 do 4), a następnie zapisać kanał za pomocą OK. Pozycja na liście ulubionych kanałów zostaje oznaczona symbolem. Jeden kanał można wprowadzić na więcej niż jedną listę ulubionych kanałów. Każda z list ulubionych może pomieścić maksymalnie 255 kanałów. Z listy ulubionych kanałów można usuwać poszczególne kanały. W tym celu należy przycisnąć,, lub, aby wybrać kanał przeznaczony do usunięcia, a następnie przycisnąć OK, aby usunąć go. Po usunięciu kanału z listy kolejność programów na liście będzie zaktualizowana. 4. Wyjść z ustawień przyciskając M. Sortowanie kanałów na liście ulubionych 1. W menu Programme Table (edycja/tabela programów) wybrać listę ulubionych (od 1 do 4) 2. Przycisnąć,, lub aby wybrać kanał, który ma być przesunięty i zaznaczyć go przyciskiem (czerwony). 3. Przesunąć kanał na nową pozycję programową za pomocą przycisków,, lub i przycisnąć OK, aby potwierdzić wprowadzenie. Uwagi: - Aby posortować inne kanały telewizyjne na tej samej liście, należy powtórzyć kroki od 2 do 3. - Aby posortować kanały telewizyjne na różnych listach należy powtórzyć krok 1 oraz Wyjść z bieżącej listy przyciskiem (niebieski). - Wyświetlona zostanie ponownie cała tabela programowa. 16

17 USTAWIENIA Usuwanie kanałów 1. W menu Programme Table (edycja/tabela programów) przycisnąć,, lub, aby wybrać kanał, który ma zostać usunięty, a następnie potwierdzić wybór przyciskając (czerwony). 2. Przycisnąć (żółty), aby potwierdzić usunąć bieżący kanał. Aby usunąć wszystkie kanały, należy przycisnąć 3. Potwierdzić proces usuwania przyciskiem (zielony). 4. Zakończyć usuwanie przyciskiem (niebieski). Pomijanie stacji telewizyjnych Użytkownik może wybrać stacje telewizyjne, które mają być pomijane podczas wybierania za pomocą przycisków lub. Wybór programów za pomocą przycisków numerycznych jest w dalszym ciągu możliwy. 1. W menu Programme Table (edycja/tabela programów) przełączyć się na widok list za pomocą przycisku (żółty). 2. Wybrać właściwy kanał telewizyjny za pomocą przycisków lub. 3. Za pomocą przycisków lub wybrać kolumnę Skip (przeskok) a następnie zaznaczyć kanał za pomocą OK. Kanał zostaje oznaczony symbolem. - Istniej możliwość reaktywacji kanałów. Wybrać kanał przyciskami lub, następnie wybrać kolumnę Skip (przeskok) a następnie reaktywować kanał za pomocą OK.. 17

18 USTAWIENIA Ustawienia obrazu 1. Otworzyć menu za pomocą M. 2. Wybrać opcję menu PICTURE SETTINGS (ustawienia obrazu) za pomocą przycisków lub, następnie nacisnąć OK aby potwierdzić. - Wyświetli się menu ustawień obrazu. 3. Za pomocą przycisków lub wybrać opcję Picture Mode (tryb obrazu), Brightness (jasność), Contrast (kontrast), Sharpness (ostrość), Colour (kolor), lub Colour Temperature (temperatura barwy). Następnie wybrać wartość za pomocą przycisków lub i potwierdzić wybór przyciskając OK. 4. Dostępne są różne ustawienia obrazu. Wybrać opcję menu User (użytkownik), Eco TV, Vivid (żywy), Natural (naturalny), Movie (film), Sports (sport) lub Game (gra). Tryb»Game«(gra) może być wybrany tylko w trybie HDMI, Component lub PC. Podczas zmiany wartości parametru przyciskami lub ekran zostaje podzielony. Po lewej stronie widoczne jest dotychczasowe ustawienie, a po prawej nowe. W menu Ustawienia obrazu znajdują się także inne dodatkowe ustawienia. 5. Za pomocą przycisków lub wybrać opcje DNR, MPEG NR, Vibrant colour (żywe kolory), Perfect Clear (doskonała przejrzystość), Film mode (tryb film), Gamma, Dynamic Contrast (kontrast dynamiczny), Dynamic Backlight (dynamiczne podświetlenie ekranu), Backlight (podświetlenie ekranu). Wybrać wartość za pomocą przycisków lub a następnie potwierdzić wybór przyciskając OK. Funkcję MPEG NR można wybrać tylko na cyfrowych kanałach programowych i kanałach programowych AV. Funkcja MPEG NR redukuje ewentualne artefakty (tworzenie bloku) których wystąpienie może zakłócać odbiór programów cyfrowych z kompresją MPEG (np. z odbiornika DVB-T, odtwarzacza DVD). Tryb filmowy Film mode automatycznie wykrywa i poddaje obróbce filmy dla wszystkich źródeł programów. Funkcja dotyczy trybu 480i, 576i i 1080i dla odtwarzania TV oraz dla innych źródeł kanałów. W przypadku aktywowania trybu filmu podczas oglądania programów nadawanych bez sygnału oznaczającego treść jako film mogą występować sporadycznie zakłócenia obrazu takie jak zamrożenie obrazu, zakłócenia odtwarzania napisów czy widoczne linie. Dynamic Contrast (kontrast dynamiczny) reguluje kontrast dynamicznie oraz optymalnie w zależności od zawartości obrazu. Dynamic Backlight (dynamiczne podświetlenie ekranu) reguluje optymalnie podświetlenie tylne w zależności od zawartości obrazu. Podświetlenie można ustawić tylko ręcznie wtedy, gdy funkcja Dynamic Backlight (podświetlenie dynamiczne) jest wyłączona. 6. Przycisnąć M, aby zakończyć ustawianie. 18

19 USTAWIENIA Ustawienia audio 1. Otworzyć menu przyciskając M. 2. Wybrać opcję menu SOUND SETTINGS (ustawienia dźwięku) za pomocą przycisków lub, następnie nacisnąć OK aby potwierdzić. - Wyświetli się menu ustawień dźwięku. Głośność 1. Wybrać opcję Volume (głośność) za pomocą przycisków lub, a następnie wyregulować ustawienie za pomocą przycisków lub. Balans 1. Wybrać opcję Balance (balans) za pomocą przycisków lub a następnie wyregulować ustawienie za pomocą przycisków lub. Automatyczna regulacja głośności Stacje telewizyjne transmitują programy o odmiennej głośności. Funkcja automatycznej regulacji głośności AVL (Automatic Volume Limiting) gwarantuje jednolity poziom głośności w przypadku przełączenia na inny program telewizyjny. 1. Wybrać AVL za pomocą przycisków lub a następnie wybrać On za pomocą przycisków lub. Jeżeli w wierszu Audio Mode (tryb dźwięku) wybrane jest ustawienie SRS TS HD, opcja AVL jest niedostępna. Odbiór Stereo / dwa kanały, mono Jeżeli telewizor odbiera programy dwukanałowe np. film w oryginalnej wersji językowej na kanale dźwiękowym B (wskaźnik:»dual II«) i wersję dubbingową na kanale dźwiękowym A (wskaźnik:»dual I«) można wybrać żądany kanał dźwiękowy. Jeżeli urządzenie odbiera programy stereo lub Nicam, to dźwięk jest automatycznie przełączany na stereo (wyświetlany komunikat Stereo ). Jeżeli jakość odbioru stereo jest słaba, to dźwięk można przełączyć na Mono. 1. Wybrać Audio Type (typ dźwięku) za pomocą przycisków lub, a następnie wyregulować ustawienie za pomocą przycisków lub. Szerokość pasma stereo Poszerza barwę dźwięku w przypadku audycji stereofonicznych i ulepsza ją w przypadku audycji monofonicznych. 1. Wybrać Sound Mode (tryb dźwięku) za pomocą przycisków lub. 2. Przycisnąć lub, aby wybrać ustawienie Spatial (przestrzenne). 19

20 USTAWIENIA Efekty dźwiękowe Menu oferuje trzy różne zaprogramowane efekty dźwięku: Music (muzyka), Natural (naturalny), Speech (rozmowa) oraz jedno ustawienie do zdefiniowania przez użytkownika User (użytkownik). 1. Wybrać Sound Presets (ustawienia dźwięku) za pomocą lub. 2. Przycisnąć lub, aby wybrać efekt dźwięku. Opcja,,User (użytkownik) jest aktywna gdy,,sound mode (tryb dźwięku) ustawiony jest w pozycji,,normal (normalny) lub,,spatial (przestrzenny). SRS TruSurround HD* SRS TruSurround HD jest opatentowaną technologią audio zintegrowaną w telewizorze, która za pomocą wbudowanych głośników stwarza efekt dźwięku przestrzennego Surround. 1. Wybrać Sound Mode (tryb dźwięku) za pomocą przycisków lub. 2. Wybrać ustawienie SRS TS HD za pomocą przycisków lub. 3. Wybrać SRS Sound Presets (ustaw. Dźwięku SRS) za pomocą przycisków lub. 4. Wybrać za pomocą przycisków lub efekt dźwięku Music (muzyka), Natural (naturalny), Speech (rozmowa). Korektor (Equalizer) Korektor umożliwia stworzenie jednego ustawienia dźwięku przez użytkownika. Korektor (equalizer) pojawia się w menu gdy,,sound mode (tryb dźwięku) ustawiony jest w pozycji,,normal (normalny) lub,,spatial (przestrzenny), a,,sound Medium jako,,user (użytkownik) 1. Wybrać Equalizer (korektor) za pomocą przycisków lub a następnie potwierdzić wybór przyciskając OK. Pojawia się menu EQUALIZER (korektor). Jeżeli w wierszu Audio Mode (tryb dźwięku) wybrane jest ustawienie SRS TS HD, opcja AVL jest niedostępna. 2. Wybrać pasmo częstotliwości,,120hz za pomocą przycisków lub. Ustawić wymaganą wartość za pomocą przycisków lub. 3. Wybrać kolejne pasmo częstotliwości za pomocą przycisków lub i wybrać wymaganą wartość. 4. Przycisnąć, aby zapisać ustawienie. * Na licencji SRS Labs, Inc. Symbole TruSurround HD, SRS oraz są znakami towarowymi SRS Labs, Inc. 20

21 USTAWIENIA Opis audio (podtytuły audio) Opis audio jest dodatkowym kanałem przeznaczonym dla osób niedowidzących. Opisywane są tu ruchy aktora, otoczenie, zmiany scenerii, wygląd aktora, jego gesty oraz wyraz twarzy. Dźwięk ten jest nadawany jednocześnie z normalnym dźwiękiem cyfrowych stacji telewizji. Dostępność opcji jest uzależniona od nadawanego programu. 1. Wybrać opcję Audio Description (opis audio) za pomocą przycisków lub, a następnie przycisnąć lub aby wybrać opcję On (włączone). 2. Wybrać Volume (głośność) za pomocą przycisków lub, a następnie wyregulować dźwięk przyciskając lub. 3. Przycisnąć M, aby zakończyć ustawianie. Wychodzenie z ustawień 1. Przycisnąć M, aby zakończyć ustawianie. 21

22 OBSŁUGA TELEWIZORA Podstawowe funkcje Włączanie i wyłączanie 1. Przycisnąć POWER, 1 0, P+ lub P-, aby włączyć urządzenie z trybu gotowości. 2. Przycisnąć przycisk POWER, aby przełączyć telewizor do trybu gotowości. Wybieranie kanałów 1. Do bezpośredniego wybierania kanałów należy używać przycisków Przycisnąć P+ lub P-, aby przejść do następnych lub poprzednich kanałów. 3. Otworzyć listę kanałów przyciskając OK, wybrać stację za pomocą przycisków,, lub, potwierdzić kanał przyciskiem OK, a następnie przycisnąć M aby wyłączyć listę kanałów. Wybieranie stacji z listy Stacje można wybierać z różnych list (np. All Channels (wszystkie kanały), FAV1 do FAV4). 1. Przycisnąć 0 FAV, aby wyświetlić przegląd list kanałów. Przegląd zostaje wyświetlony. 2. Przycisnąć lub, aby wybrać listę kanałów, a następnie przycisnąć OK, aby ją otworzyć. 3. Przycisnąć,, lub, aby wybrać kanał, a następnie przycisnąć OK, aby potwierdzić wybór. 4. Przycisnąć M aby wyłączyć listę kanałów. Wybieranie kanałów AV 1. Wyświetlić menu Select Source (wybierz źródło sygnału) przyciskając. 2. Wybrać określony kanał AV za pomocą przycisków,, lub a następnie przycisnąć OK, aby potwierdzić wybór. 3. Przełączyć z powrotem na kanał telewizyjny za pomocą przycisków 1 0. Regulacja głośności 1. Ustawić głośność za pomocą przycisków V- lub V+. Wyciszanie 1. Do wyłączania (wyciszania) i włączania dźwięku należy używać przycisku MUTE. 22

23 OBSŁUGA TELEWIZORA Wyświetlanie informacji 1. Przycisnąć i, aby wyświetlić informacje. Stop-klatka Widok wyświetlacza znika automatycznie po jakimś czasie. Jeżeli użytkownik chce dłużej oglądać daną scenę, może użyć funkcji do zatrzymywania kadru bieżącego programu. 1. Przycisnąć (żółty). 2. Aby wyłączyć funkcję, należy ponownie przycisnąć (żółty). Język audio Podczas oglądania kanałów cyfrowych można wybierać różne języki w zależności od nadawanego programu. 1. Przycisnąć, aby wyświetlić menu wyboru. 2. Wybrać żądany język za pomocą przycisków lub a następnie przycisnąć OK, aby potwierdzić wybór. Podtytuły Podczas oglądania kanałów cyfrowych można wybierać różne podtytuły (napisy dialogowe) w zależności od nadawanego programu. 1. Wyświetlić menu wyboru przyciskając. 2. Wybrać żądany język za pomocą przycisków lub a następnie przycisnąć OK, aby potwierdzić wybór. Funkcja zmiany wielkości obrazu (zoom) Funkcja ta umożliwia powiększenie obrazu. 1. Uaktywnić funkcję zoom przyciskając przycisk, każde naciśnięcie powoduje zmianę wielkości obrazu (dostępne są trzy stopnie). Funkcja przeskakiwania po kanałach (zapping) Funkcja ta umożliwia zapisywanie w pamięci oglądanego aktualnie programu telewizyjnego podczas przełączania (przeskakiwania) na inne programy telewizyjne. 1. Wybrać kanał, który ma być wprowadzony do pamięci przeskakiwania za pomocą przycisków 1 0 lub P+, P- (np. BBC1), a następnie zachować w pamięci wybór przyciskając. 2. Zmienić kanały przyciskając 1 0 lub P+, P-. 3. Przycisnąć, aby przełączać pomiędzy zachowanym w pamięci kanałem (w przykładzie: BBC1) a kanałem, który był ostatnio oglądany. 4. Przycisnąć M, aby wyjść z funkcji zapping. 23

24 OBSŁUGA TELEWIZORA Elektroniczny program telewizyjny Elektroniczny przewodnik programowy udostępnia przegląd wszystkich programów, które będą nadawane w najbliższym tygodniu (tylko dla stacji cyfrowych). 1. Przycisnąć EPG, aby wyświetlić informacje o programie. Uwagi: Nie wszystkie stacje udostępniają szczegółowy program telewizyjny. Wielu nadawców zamieszcza program dzienny, ale bez szczegółowych opisów. Niektórzy nadawcy w ogóle nie udostępniają żadnych informacji. 2. Wybrać stację telewizyjną za pomocą przycisków lub. Wyświetlone zostają programy nadawane w dniu dzisiejszym na wybranym kanale telewizyjnym. 3. Przycisnąć, aby przełączyć na informację o bieżącym programie. Szczegółowe informacje o programie można włączyć lub wyłączyć przyciskając i. Istnieje możliwość dodania wybranej audycji telewizyjnej do pamięci timera przyciskając OK, 4. Przycisnąć, aby wybrać informacje dotyczące następnego programu. Przycisnąć, aby powrócić do informacji na temat bieżącego programu. 5. Przycisnąć (zielony), aby wybrać następne dni, a (czerwony), aby powrócić do dnia bieżącego. 6. Przełączyć z powrotem na opcję wyboru stacji przyciskając. Filtrowanie programów przyciskając (niebieski), wybrać typ kanału przyciskami,, lub i nacisnąć OK, aby potwierdzić. Wyświetlane są programy wybranego typu. 7. Przycisnąć M, aby wyjść z funkcji Elektronicznego programu TV 24

25 OBSŁUGA TELEWIZORA Zmiana formatu obrazu Odbiornik telewizyjny automatycznie przełącza się na format 16:9, jeżeli format ten zostanie wykryty przez gniazdo Scart (Euro-AV). 1. Wybrać format obrazu za pomocą 16:9. Na ekranie pojawia się wybrany format obrazu, na przykład 16:9. Użytkownik może wybierać spośród następujących formatów obrazu: Format AUTO Format obrazu jest automatycznie przełączany na 16:9 dla programów 16:9. Format obrazu jest automatycznie przełączany na 4:3 dla programów 4:3. Formaty 16:9 i 14:9 Podczas nadawania programów w formacie 4:3 obraz jest rozciągany poziomo, jeżeli wybrany jest format 16:9 lub 14:9. Geometria obrazu jest rozciągnięta poziomo. W przypadku źródeł sygnału 16:9 (z dekodera Set-Top Box na gnieździe Scart Euro-AV) obraz wypełnia dokładnie ekran i posiada prawidłową geometrię. Format 4:3 Obraz jest wyświetlany w formacie 4:3. Format LetterBox Ustawienie typu LetterBox jest odpowiednie zwłaszcza dla programów w formacie 16:9. Czarne pasy, które zwykle pojawiają się u góry i dołu ekranu, są wyeliminowane, a obraz 4:3 wypełnia ekran. Nadawane obrazy są powiększone, ale nieznacznie obcięte na górze i dole. Geometria obrazu pozostaje niezmieniona. Format Subtitle Jeżeli niemożliwe jest odczytanie podtytułów, które są wyświetlane na dole ekranu, należy wybrać format obrazu Subtitle (podtytuł). Format Panorama Ten format obrazu nadaje się do odbioru filmów kinowych w formacie panoramicznym o ekstremalnym stosunku szerokości do wysokości obrazu. Podczas nadawania programów w formacie 4:3 obraz jest rozciągany poziomo, jeżeli wybrana jest funkcja Panorama. Geometria obrazu jest rozciągnięta poziomo. Format Overscan W trybie tym obrazy HD nadawane przez gniazda HDMI i komponent nie zostają przycięte i wyświetlane są w oryginalnym rozmiarze. Dotyczy to tylko trybu HDMI oraz obrazów w rozdzielczości 720p lub wyższej. 25

26 TRYB DVD Specjalne funkcje DVD Nabyty przez Państwa telewizor umożliwia cyfrowe odtwarzanie obrazów w perfekcyjnej jakości kina domowego. Zapewnia także najwyższej, kinowej jakości odtwarzanie dźwięku - zależnie od typu płyty DVD możliwe jest odtwarzanie dźwięku w formacie stereo lub cyfrowowielokanałowym. Inne właściwości płyt DVD Video to na przykład możliwość wyboru kanału dźwiękowego i języka synchronizacji (dubbingu), języka wyświetlanych napisów dialogowych oraz różnych kątów ujęcia kamery. Oprócz płyt DVD możliwe jest też odtwarzanie płyt CD MP4 video, CD MP3, CD w formacie JPEG (zdjęcia), CD Video, CD S-Video i Audio CD. Funkcje odtwarzania tych płyt CD opisane są w rozdziale dotyczącym plików audio i video na stronie 29,,Odtwarzanie S-VCS/VCD. Właściwości płyty DVD Płyty DVD rozpoznać można po logo umieszczonym na nadruku. Zależnie od zawartości płyty DVD zawierają jeden lub kilka ścieżek. Każda ścieżka może się składać z jednego lub kilku rozdziałów (chapter). Tytuły i rozdziały można wybierać w łatwy i komfortowy sposób. Płyty DVD mogą być być sterowane i bezpośrednio odtwarzane za pomocą menu odtwarzacza DVD na ekranie telewizora. Charakterystyka płyty DVD Płyty DVD zawierają w swym menu tytułowym zestawienie dostępnych tytułów i/lub scen (rozdziałów) tytułów. Niektóre funkcje odtwarzacza DVD, jak np. odtwarzanie w zwolnionym tempie, obraz zatrzymany lub automatyczne odtwarzanie, mogą być też sterowane przez samą płytę DVD. Z tego powodu w niektórych scenach wybór tych funkcji przez użytkownika jest niemożliwe. Na wielu płytach DVD ścieżki dźwiękowe są nagrane w maksymalnie 8 językach. Istnieje możliwość wyboru dowolnego, preferowanego języka. Wiele płyt DVD zostało nagranych przez producenta z napisami dialogowymi do filmów w wielu językach. Wyświetlać można napisy dialogowe spośród maksymalnie 32 języków. Filmy wyświetlane są w różnych regionach świata w różnych terminach i z tego powodu wszystkie płyty DVD na całym świecie opatrzone są kodem regionalnym. Niniejszy odtwarzacz DVD może odtwarzać płyty DVD opatrzone kodem regionalnym 2. Również same płyty DVD mogą być opatrzone innym kodem regionalnym. Jeżeli do odtwarzacza DVD włoży się płytę o odmiennym kodzie regionalnym, na ekranie telewizora pojawi się informacja o różniącym się kodzie regionalnym. Odtwarzanie takiej płyty DVD nie jest możliwe. Jeżeli na ekranie telewizora pojawi się symbol» «, oznacza to, że wybrana funkcja nie jest możliwa w przypadku włożonej płyty DVD. 26

27 TRYB DVD Przygotowanie 1. Przycisnąć POWER, 1 0, P+ lub P-, aby włączyć urządzenie z trybu gotowości. 2. Aby wybrać kanał dla trybu DVD należy otworzyć menu SOURCE ( źródło) przyciskając» «, wybrać»dvd«przyciskami lub, a następnie potwierdzić wybór przyciskiem OK. Na ekranie telewizora wyświetlany jest komunikat»open«(otwórz), a następnie»no disc«(brak dysku). Wkładanie płyty 1. Wybraną płytę włożyć do kieszeni odtwarzacza stroną z nadrukiem skierowaną do przodu (z prawej strony telewizora, dopóki nie zamknie się automatycznie. Na ekranie wyświetli się komunikat»loading«(ładowanie), płyta jest skanowana. Odtwarzanie płyty rozpocznie się automatycznie. dczas odtwarzania zdjęć przeglądarka plików jest wyłączona. Jeżeli na ekranie telewizora pojawi się symbol» «, oznacza to, że wybrana funkcja nie jest możliwa w przypadku włożonej płyty DVD. Wyjmowanie płyty 1. Nacisnąć» «. Na ekranie telewizora wyświetlany jest komunikat»open«(otwórz), wyciągnąć płytę. Odtwarzanie ścieżki 1. Odtwarzanie płyty rozpoczyna się automatycznie po przeskanowaniu płyty. Zależnie od włożonej płyty DVD może być konieczny wybór tytułu lub rozdziału ze spisu treści płyty DVD. Wybrać rozdział lub tytuł przyciskając,, lub, a następnie aktywować lub rozpocząć odtwarzanie przyciskiem OK lub. 2. Przycisnąć aby włączyć pauzę w odtwarzaniu (obraz zatrzymany). 3. Przycisnąć aby powrócić do odtwarzania (Resume). 4. Zakończyć odtwarzanie, naciskając dwukrotnie przycisk. Wyświetlanie informacji Możliwe jest wyświetlanie na ekranie informacji o tytule, rozdziale i czasie odtwarzania. 1. Przycisnąć i, aby wyświetlić wiersz informacyjny. 2. Wyłączyć wiersz informacyjny przyciskając i. Wybór tytułów i rozdziałów za pomocą menu płyty DVD Jeżeli płyta DVD zawiera wiele tytułów i/lub rozdziałów, można je dowolnie uruchomić. To, czy płyta DVD zawiera wiele tytułów/rozdziałów, sygnalizuje wiersz informacyjny obok wskaźników tytułów i rozdziałów. 1. Wywołać spis treści płyty DVD przyciskiem»title«(tytuł - menu płyty) lub przyciskiem» «(menu tytułów). Jeżeli płyta DVD posiada menu tytułów, pojawia się ono na ekranie. 2. Wybrać rozdział lub tytuł przyciskając,, lub, a rozpocząć odtwarzanie przyciskiem OK. Odtwarzanie rozpoczyna się od wybranego tytułu / rozdziału. 27

28 TRYB DVD Wybór tytułów za pomocą menu informacyjnego Funkcja ta zależy od rodzaju stosowanej płyty DVD. 1. Podczas odtwarzania wywołać wiersz informacyjny przyciskając»goto«. 2. Wybrać tytuł przyciskając lub. 3. Wprowadzić dwucyfrowy numer tytułu przy użyciu przycisków 1 0 i potwierdzić przyciskiem OK. Odtwarzanie rozpoczyna się od wybranego tytułu. Wybór rozdziałów za pomocą menu informacyjnego Funkcja ta zależy od rodzaju stosowanej płyty DVD. 1. Podczas odtwarzania wywołać wiersz informacyjny przyciskając»goto«. 2. Wybrać rozdział przyciskając lub. 3. Wprowadzić dwucyfrowy numer rozdziału przy użyciu przycisków 1 0 i potwierdzić przyciskiem OK. Odtwarzanie rozpoczyna się od wybranego rozdziału. Wybór kolejnych rozdziałów (funkcja SKIP) 1. Podczas odtwarzania wybrać następny rozdział przyciskając. 2. Podczas odtwarzania wybrać poprzedni rozdział przyciskając. Przerywanie/kontynuowanie odtwarzania (Resume) Odtwarzanie płyty DVD można przerwać w dowolnym miejscu, a następnie kontynuować od tego samego miejsca. 1. Przerwać odtwarzanie, naciskając jeden raz przycisk. 2. Przycisnąć aby powrócić do odtwarzania (Resume). Odtwarzanie jest kontynuowane od punktu, w którym wcześniej zostało przerwane. Zakończenie odtwarzania Odtwarzanie można w każdej chwili zakończyć, naciskając dwukrotnie. Funkcje dodatkowe odtwarzania W przypadku funkcji Przeszukiwanie z podglądem, Odtwarzanie w zwolnionym tempie i Obraz zatrzymany dźwięk jest wyciszony. Niektóre funkcje zależnie od stosowanej płyty DVD nie mogą być uaktywnione. Przeszukiwanie z podglądem Istnieje możliwość wyboru różnych prędkości przeszukiwania (z 2-kr, 4-krotną, 8-krotną, 16-krotną i 32-krotną prędkością do przodu i do tyłu). 1. Żądaną prędkość wybrać podczas odtwarzania przyciskiem lub. 2. Aby powrócić do odtwarzania, nacisnąć przycisk. 28

29 TRYB DVD Odtwarzanie w zwolnionym tempie Istnieje możliwość wyboru różnych prędkości odtwarzania w zwolnionym tempie (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, do przodu). 1. Podczas odtwarzania nacisnąć przycisk. 2. Żądaną prędkość odtwarzania w zwolnionym tempie wybrać przyciskiem. 3. Aby powrócić do odtwarzania, nacisnąć przycisk. Powiększanie lub zmniejszanie obrazu (zoom) Funkcja ta umożliwia powiększenie lub zmniejszanie wybranych fragmentów obrazu. Zmiany obrazu dokonywane są w kolejności 2x 3x 4x 1/2 1/3 1/4 zwykły obraz. 1. Podczas odtwarzania lub pauzy naciskać kolejno przycisk. Wyświetlany jest: na przykład symbol»2 X«, odtwarzacz DVD powiększa fragment obrazu. 2. Przesuwać fragment obrazu po ekranie przyciskiem,, lub. 3. Ponownie przełączyć na normalną wielkość obrazu przyciskiem. Przełączanie języka dubbingu lub formatu dźwięku Ustawienie te zmienia język dubbingu z domyślnego na inny, o ile płyta DVD oferuje inne języki. 1. Nacisnąć podczas odtwarzania. Wyświetlane są: np. na krótko symbol» Audio 1/3 AC3 5.1CH German«(niemiecki) oraz aktualny język dubbingu, w podanym przykładzie: 1-szy z 3 dostępnych języków dubbingu, format dźwięku AC3. 2. Wybrać żądany język dubbingu, naciskając kolejno przycisk. Przełączenie na inny język dubbingu może być niemożliwe, zależnie od ustawień płyty DVD. W taki wypadku zmiana ustawień możliwa jest zazwyczaj w menu DVD. Wybór i wyświetlanie napisów dialogowych Jeżeli płyta DVD posiada napisy dialogowe, można je wyświetlić na ekranie telewizora. Jeżeli dostępne są napisy w kilku językach, można wybrać dowolny język. 1. Nacisnąć podczas odtwarzania. Na wyświetlaczu: na przykład krótko» Subtitle 02/10 German«(podtytuł 02/10 niemiecki), wyświetlane są aktualne napisy dialogowe. 2. Wybrać żądany język napisów dialogowych, naciskając kolejno przycisk. Aby wyłączyć napisy, naciskać kolejno przycisk napis» Subtitle off«(napisy wyłączone)., aż na ekranie pojawi się Przełączenie na inny język napisów może być niemożliwe, zależnie od płyty DVD. W taki wypadku zmiana ustawień możliwa jest zazwyczaj w menu DVD. 29

30 TRYB DVD Wybór kąta oglądania wybranych scen lub sekwencji Niektóre płyty DVD zawierają sceny lub sekwencje, które zostały sfilmowane kilkakrotnie z różnych pozycji kamery (różne kąty oglądania). Możliwy jest wybór różnych kątów oglądania. 1. Podczas odtwarzania nacisnąć»angle«aby wybrać kąt oglądania. 2. Aby wybrać inny kąt oglądania, naciskać ponownie»angle«. Powtarzanie rozdziału, tytułu lub płyty Funkcje te umożliwiają powtórne odtwarzanie aktualnego rozdziału, tytułu lub całej płyty. 1. Podczas odtwarzania nacisnąć»repeat«. - Wyświetlacz: powtarzany jest rozdział» Chapter«. 2. Podczas odtwarzania nacisnąć dwukrotnie»repeat«. - Wyświetlacz: powtarzany jest tytuł» Title«. 3. Podczas odtwarzania nacisnąć trzy razy»repeat«. - Wyświetlacz: powtarzany jest cały dysk» All«. 4. Nacisnąć ponownie»repeat«aby zakończyć funkcję. Tworzenie playlisty (listy odtwarzania) Funkcja ta umożliwia tworzenie playlisty dla płyt DVD. 1. Włożyć płytę do kieszeni. 2. Otworzyć menu programowania»program«naciskając»p+«. 3. Wprowadzić numer tytułu lub rozdziału przyciskami»1 0«. Kursor przesunie się do następnego ustawienia, powtórzyć wprowadzenie. 4. Aby rozpocząć odtwarzanie playlisty wybrać»start«naciskając,, lub i potwierdzić»ok«. Odtwarzana jest playlista. 5. Zakończyć odtwarzanie, naciskając przycisk. Po zakończeniu odtwarzania lista odtwarzania jest automatycznie kasowana. 30

31 TRYB S-VCD/VCD Charakterystyka płyt S-VCD/VCD Płyty S-VCD/VCD (CD Video) rozpoznać można po logo umieszczonym na nadruku. Zależnie od zawartości płyty S-VCD/VCD (filmy, wideoklipy itd.) na dysku nagrana jest jedna lub kilka ścieżek. Płyty S-VCD/VCD nagrane są podobnie jak płyty CD Audio w systemie struktury ścieżek. Płyty S-VCD/VCD mogą być nagrane za pomocą systemu PBC (Play Back Control) służącym do nawigacji ścieżek. Zależy to od stosowanego oprogramowania do edycji i nagrywania. Odtwarzanie płyty S-VCD/VCD może być kontrolowane i sterowane za pomocą menu odtwarzacza DVD - na ekranie telewizora. Niektóre funkcje odtwarzacza DVD (odtwarzanie w zwolnionym tempie, kąt ujęcia kamery, zaznaczanie scen) nie dają się uruchomić podczas odtwarzania płyty S-VCD/VCD. Zależy to od sposobu nagrania płyty S-VCD/VCD. Płyty S-VCD mogą zawierać zależnie od sposobu nagrania różne języki synchronizacji (dubbingu) i napisy. PBC (Play Back Control kontrola odtwarzania) Funkcja PBC umożliwia nawigację zawartością płyt S-VCD/VCD. Informacje PBC zapisywane są na płycie podczas procesu nagrywania. przełącza pomiędzy strukturą listy odtwarzania (menu na płycie VCD/VCD) a ręcznym wyborem przez użytkownika. Funkcja PBC jest uaktywniona fabrycznie. Funkcja PBC i informacje programowe na płycie S-VCD/VCD ukazują możliwości nawigacji. Odtwarzanie ścieżki 1. Odtwarzanie płyty S-VCD/VCD rozpoczyna się automatycznie po włożeniu płyty do kieszeni odtwarzacza i przeskanowaniu jej. 2. Przycisnąć aby włączyć pauzę w odtwarzaniu (obraz zatrzymany). 3. Przycisnąć aby powrócić do odtwarzania (Resume). 4. Zakończyć odtwarzanie, naciskając dwukrotnie przycisk. Przeszukiwanie z podglądem Istnieje możliwość wyboru różnych prędkości przeszukiwania. 1. Żądaną prędkość odtwarzania wybrać podczas odtwarzania przyciskiem lub. 2. Aby powrócić do odtwarzania, nacisnąć przycisk. 31

32 TRYB S-VCD/VCD Formaty plików Telewizor może wyświetlać poprzez port USB lub przy użyciu płyt następujące formaty plików. Pliki video MP4 Kodowanie MP4 zostało zaprojektowane do kompresji plików video. MP4 Video jest koderem/dekoderem w formacie kompresji MPEG4, stosowanym do odkodowania i wyświetlania skompresowanych plików video. Umożliwia to telewizorowi wyświetlanie sekwencji obrazów skompresowanych w formacie MPEG-4-SP. Pliki MPEG 4 SP są wraz z plikami audio skompresowanymi w formacie MP3, AAC lub Dolby Digital pakowane do plików,,avi lub,,mp4. Pliki audio MP3 / WMA Skrót MP3 oznacza MPEG-1 Audio Layer 3 i pochodzi od nazwy formatu Motion Picture Expert Group (MPEG), który stworzony został do kompresji danych audio i video. WMA jest standardem kompresji dla danych audio (Windows Media Audio). Formaty te umożliwiają zapis w pamięci komputera plików dźwiękowych audio o jakości zbliżonej do płyt kompaktowych. Pliki MP3 mogą być porządkowane w folderach i podfolderach podobnie jak pliki w komputerze. Pliki zdjęciowe JPEG Skrót JPEG oznacza Joint Picture Experts Group. Metoda ta została opracowana do kompresji plików zdjęciowych. Pliki JPEG można nagrywać na nośniki danych wraz plikami innego typu. Pliki JPEG mogą być porządkowane w folderach. Przypomina to strukturę płyty CD MP3. 32

33 TRYB USB Formaty plików Wejście USB, w które jest wyposażony opisywany model telewizora obsługuje następujące formaty plików: Pliki video Specjalne kodeki dla kompresji i dekompresji video zapewniają więcej miejsca pamięci bez zbytniej utraty jakości obrazu. Telewizor odtwarza pliki video w następujących formatach: DIVS, XVID, H.264/MPEG-4 AVC (obrazy referencyjne L4.1, 4), MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, MJPEG oraz. MOV Odtwarzane mogą być także pliki z następującym rozszerzeniem: AVI, MKV, MP4, TS, MOV, MPG, DAT, VOB. Pliki te mogą zawierać pliki audio skompresowane przy za pomocą formatu MP3, AAC lub Dolby Digital. Pliki audio Telewizor odtwarza pliki audio w następujących formatach: MP3, AAC, WMA. Skrót MP3 oznacza MPEG-1 Audio Layer 3 i pochodzi od nazwy formatu Motion Picture Expert Group (MPEG), który został stworzony na potrzeby kompresji danych dźwiękowych i wideo. Format AAC (Advanced Audio Coding) został stworzony przez MPEG. AAC zapewnia lepszą jakość dźwięku przy tych samych parametrach danych. WMA (Windows Media Audio) jest standardem kompresji danych audio stworzonym przez Microsoft. Wymienione formaty plików audio mogą być nagrywane i odtwarzane przy zachowaniu jakości dźwięku zbliżonej do jakości płyt kompaktowych, ale wymagają sporo mniej miejsca w pamięci. Odtwarzane mogą być także pliki z następującym rozszerzeniem: MP3, MP2, WMA, M4A, AAC. Analogicznie do plików przechowywanych w komputerze pliki MP3 mogą być porządkowane za pomocą folderów i podfolderów. Pliki graficzne Telewizor odtwarza pliki audio w następujących formatach: JPEG, PNG i BMP. Skrót JPEG oznacza Joint Picture Experts Group. Metoda ta została opracowana na potrzeby kompresji plików graficznych. PNG i BMP stworzono do zapisu zdjęć bez utraty lub przy bardzo małej utracie jakości. Pliki JPEG można zapisywać na nośniku danych wraz plikami innego typu. Pliki można gromadzić w folderach. 33

34 TRYB USB Podłączanie zewnętrznych nośników danych Przed podłączeniem nośnika danych należy przełączyć telewizor w tryb czuwania (Stand-by) przyciskając POWER. Następnie należy podłączyć urządzenie zewnętrzne i ponownie włączyć telewizor. Telewizor należy przełączyć w tryb czuwania (Stand-by) przed przystąpieniem do odłączania nośnika danych, w przeciwnym razie pliki mogą ulec uszkodzeniu. Uwagi: W przypadku użycia kabla sieciowego od zewnętrznego dysku twardego, który został podłączony do portu»usb«telewizora, kabel ten należy także odłączyć od gniazdka zasilania gdy telewizor został wyłączony. Nie należy odłączać zewnętrznego nośnika danych od telewizora w momencie gdy pliki znajdujące się na nośniku są otwarte i używane. Dwukierunkowa wymiana danych zdefiniowana dla urządzeń ITE (Information Technology Equipment) zgodnie z normą EN 55022/EN nie jest możliwa. Transfer USB nie jest oddzielnym trybem pracy lecz stanowi jedynie funkcję dodatkową. 1. Połączyć interfejs USB telewizora»usb«i odpowiednie gniazdo nośnika danych (zewnętrzny dysk twardy, aparat cyfrowy, czytnik kart lub odtwarzacz MP3) za pomocą kabla USB. 2. Potwierdzić komunikat wyświetlany na ekranie» «przyciskając (zielony). Pojawi się przeglądarka plików. 34

35 TRYB USB Przeglądarka plików Przeglądarka plików wyświetla pliki video, audio oraz zdjęciowe zapisane na zewnętrznym nośniku danych. W przypadku nośnika danych zawierającego różne formaty plików można wyłączyć pliki, które są zbędne przy odtwarzaniu, używając funkcji filtrującej. Menu główne przeglądarki plików 1. Wybrany format danych. 2. Nazwa nośnika danych. 3. Łączna liczba dostępnych folderów na nośniku danych. 4. Podgląd wybranego pliku. 5. Informacje o zewnętrznym nośniku danych. 6. Nawigacja menu. Ustawienia w menu ustawień USB Otwieranie menu ustawień USB 1. Otworzyć menu przyciskając M. 2. Wybrać opcję menu SOURCE SETUP (edycja źródła) za pomocą przycisków lub następnie nacisnąć OK aby potwierdzić. - Wyświetli się menu ustawień USB,,USB SETUP. Dodatkowe funkcje omówione są w następnych sekcjach instrukcji. Włączanie automatycznego podglądu W przypadku włączenia automatycznego podglądu na ekranie przeglądarki plików wyświetlany jest podgląd wybranego pliku. 1. Wybrać linię»auto Preview«(automatyczny podgląd) za pomocą przycisków lub. 2. Włączyć funkcję (,,On ) za pomocą przycisków lub. 3. Przycisnąć M, aby zakończyć ustawienia. 35

36 TRYB USB Wybieranie trybu przeglądania 1. Wybrać View Mode (tryb przeglądania) za pomocą przycisków lub 2. Przycisnąć lub, aby wybrać odpowiednią opcję. 3. Przycisnąć M, aby zakończyć ustawienie. Wybieranie czasu wyświetlania zdjęć podczas pokazu slajdów 1. Wybrać Slide Show Interval (interwał pokazu slajdów) za pomocą przycisków lub. 2. Wybrać czas (3, 5, 10 sekund) za pomocą przycisków lub. 3. Przycisnąć M, aby zakończyć ustawienie. DivX VOD W celu odtwarzania chronionych plików video zakupionych od DivX wymagane jest zarejestrowanie urządzenia. 1. Wybrać DivX VOD za pomocą przycisków lub i potwierdzić przyciskiem. - Wyświetli się kod do rejestracji. 2. Wejść na stronę i zarejestrować urządzenie przy użyciu kodu rejestracyjnego.. 3. Przycisnąć OK, aby zakończyć ustawienie. DivX Cerified - do odtwarzania formatów video DivX oraz DivX Plus HD (H.264/MKV) w jakości premium o rozdzielczości do 1080p HD. DIVX VIDEO: DivX to cyfrowy format video stworzony przez DivX, Inc. Urządzenie to jest oficjalnie certyfikowanym DivX Certified, które odtwarza format video DivX. Więcej informacji na stronie znajdziecie też tam Państwo informacje o oprogramowaniu do konwersji plików do formatu DivX. DIVX VIDEO-ON-DEMAND: To urządzenie DivX Certified musi zostać zarejestrowane aby odtwarzać zakupione filmy DivX Videoon- Demand (VOD). W celu uzyskania kodu rejestracyjnego prosimy o wejście do sekcji menu DivX VOD, znajdującym się w menu ustawień USB. Więcej informacji na temat jak dokonać rejestracji znajduje się na stronie vod.divx.com. 36

37 TRYB USB Odtwarzanie podstawowe funkcje 1. Przycisnąć» «, aby wybrać nośnik danych. Przycisnąć,, lub aby wybrać»usb«, a następnie potwierdzić wybór przyciskiem OK. Wyświetlana jest przeglądarka plików nośnika danych. 2. Wybrać format pliku (pliki video, audio, zdjęciowe) przyciskami lub 3. Przejść do listy katalogów/plików przyciskając OK. 4. Wybrać żądany folder lub plik za pomocą przycisków lub a następnie przycisnąć OK Abu go otworzyć. Pojawia się lista podkatalogów. Do folderu głównego można powrócić przyciskając. 5. Wybrać utwór lub zdjęcie za pomocą przycisków lub, a następnie przycisnąć, aby rozpocząć odtwarzanie. Przyciskając i można przejrzeć informacje na temat filmu. Przy odtwarzaniu plików MP3 lub WMA z lewej strony menu wyświetlane są informacje na temat albumu, utworu i wykonawcy. Przy odtwarzaniu plików zdjęciowych po naciśnięci przycisku,,i wyświetlane są informacje o rozdzielczości i rozmiarze. Przy odtwarzaniu plików zdjęciowych nacisnąć dwukrotnie przycisk,,i aby wejść w menu ustawień DivX. Podczas odtwarzania zdjęć przeglądarka plików jest wyłączona. Aby ponownie włączyć przeglądarkę plików, należy przycisnąć. 6. Przycisnąć, aby zatrzymać odtwarzanie (pauza). 7. Przycisnąć, aby wznowić normalne odtwarzanie. 8. Przycisnąć, aby zakończyć odtwarzanie. Pojawia się przeglądarka plików. Aby powrócić do poprzedniego folderu, należy przycisnąć, aby wybrać ikonę folderu,,up Folder (folder wyżej). Użyć,,Root (katalog główny) a następnie przycisnąć OK aby powrócić do folderu głównego. W pewnych przypadkach pliki w kompatybilnych formatach mogą być nie być odtwarzane prawidłowo w trybie USB. Powodem tego jest fakt, iż w pewnych sytuacjach pliki nie są nagrywane w wystandaryzowanym procesie kompresji, mimo że posiadają czytane rozszerzenia. Jeśli plik audio posiada kilka ścieżek audio (audio streams) nacisnąć, aby wybrać daną ścieżkę audio podczas odtwarzania w trybie pełnoekranowym. Podczas odtwarzania plików audio możliwe jest użycie w tym samym czasie innych funkcji dostępnych w trybie USB. Tym sposobem możliwe jest np. puszczanie tła muzycznego podczas pokazu slajdów. Dla plików filmowych odtwarzane mogą być tylko napisy dialogowe nagrane w formacie SRT. Nazwa pliku z dialogami musi być taka sama jak nazwa pliku video. W przeciwnym razie podtytuły nie będą odtwarzane. 37

38 TRYB USB Dodatkowe funkcje odtwarzania W zależności od używanych formatów plików dostępne są następujące funkcje dodatkowe. Wybór rozdziałów dla plików DivX (tylko pliki video) 1. Podczas odtwarzania pliku wybrać następny rozdział przyciskiem. 2. Podczas odtwarzania pliku wybrać poprzedni rozdział przyciskiem. Wybór rozdziału możliwy jest także za pomocą przycisków,,1 0 Wybór tytułów dla plików DivX (tylko pliki video) 1. Podczas odtwarzania pliku wybrać następny tytuł przyciskiem. 2. Podczas odtwarzania pliku wybrać poprzedni tytuł przyciskiem. Odtwarzanie wybranych tytułów Odtwarzane będą tylko zaznaczone tytuły. 1. Wybrać tytuł za pomocą przycisków lub i zaznaczyć go przyciskając OK. 2. Wybrać następny tytuł za pomocą przycisków lub i zaznaczyć go przyciskając OK. 3. Rozpocząć odtwarzanie przyciskając. 4. Przycisnąć, aby zakończyć odtwarzanie. Aby anulować zaznaczenie, należy wybrać tytuł za pomocą przycisków lub, a następnie wyłączyć zaznaczenie przyciskając OK. Wybieranie utworu lub zdjęcia za pomocą funkcji przeskakiwania (SKIP) 3. Podczas odtwarzania wybrać następny utwór / zdjęcie za pomocą przycisku. 4. Wybrać poprzedni utwór / zdjęcie za pomocą przycisku. Odtwarzanie rozpoczyna się od wybranego utworu lub zdjęcia. 38

39 TRYB USB Zaznaczanie fragmentu do odtwarzania (tylko pliki video) 1. Podczas odtwarzania nacisnąć OK. 2. Wprowadzić fragment (czas) przy użyciu przycisków,,1 0 i nacisnąć (zielony) aby potwierdzić.. Szybkie przeszukiwanie do przodu (tylko pliki video i audio) Dostępny jest wybór jednej z pięciu prędkości przeszukiwania do przodu (x2, x4, x8, x16, x32) 1. Wybrać prędkość przeszukiwania przy użyciu przycisków lub. 2. Przycisnąć aby wrócić do normalnego odtwarzania. Powiększanie / pomniejszanie zdjęcia (tylko pliki video i zdjęciowe) Funkcja ta umożliwia powiększenie lub pomniejszenie wybranych fragmentów obrazu. 1. Przycisnąć w czasie odtwarzania lub przy włączonej pauzie. Obracanie zdjęcia (tylko pliki zdjęciowe) Zdjęcia mogą być obracane każdorazowo o Aby obrócić zdjęcie o 90, należy podczas odtwarzania przycisnąć lub. Funkcje powtarzania Opcje: One Repeat (jedna powtórka) - wybrany utwór jest powtórzony raz. All Repeat (powtórka całości) - powtarzane są wszystkie utwory.,,random (losowo) utwory odtwarzane są w kolejności losowej i powtórnie 1. Przed rozpoczęciem odtwarzania wybrać funkcję powtarzania przyciskając. 2. Rozpocząć odtwarzanie przyciskając. 3. Wyłączyć funkcję powtarzania przyciskając. Na wyświetlaczu pojawia się None Repeat (bez powtórki). 39

40 TRYB TELETEKSTU Tryb tekstu FLOF oraz zwykłego tekstu 1. Przycisnąć TXT, aby przełączyć na tryb teletekstu. 2. Użyć przycisków 1 0 do bezpośredniego wprowadzenia numeru strony lub, aby przejść na kolejne / poprzednie strony. Aby powrócić do strony 100, należy przycisnąć i. Na dole ekranu wyświetlony zostanie wiersz informacji składający się z czerwonego, zielonego oraz w zależności od stacji, żółtego lub niebieskiego pola tekstowego. Odpowiadają im analogicznie kolorowe przyciski umieszczone na pilocie. 3. Powrót o jedną stronę przyciskiem (czerwony). 4. Przejście na następną stronę przyciskiem (zielony). 5. Wybór konkretnego rozdziału przyciskiem (żółty). 6. Wybór konkretnego tematu przyciskiem (niebieski). 7. Wyłączyć telegazetę przyciskiem»txt«. Tryb tekstu zwykłego 1. Przycisnąć TXT, aby przełączyć na tryb teletekstu. 2. Użyć przycisków 1 0 do bezpośredniego wprowadzenia numeru strony. Aby powrócić do strony 100, należy przycisnąć i. 3. Powrót o jedną stronę przyciskiem. 4. Przejście na następną stronę przyciskiem. 5. Wyłączyć telegazetę przyciskiem»txt«. Dodatkowe funkcje Wypełnianie czasu oczekiwania W czasie, gdy wyszukiwana jest strona można przełączyć odbiornik na kanał telewizyjny. W tym celu należy: 1. Wprowadzić numer strony teletekstu za pomocą przycisków 1 0, a następnie przycisnąć. Numer strony zostanie wyświetlony jak tylko strona ta zostanie odnaleziona. 2. Przycisnąć, aby przejść do strony teletekstu. Zwiększanie rozmiaru znaków Jeżeli trudno jest odczytać tekst na ekranie, można powiększyć rozmiar znaków. 1. Aby zwiększyć rozmiar znaków wyświetlanych na stronie teletekstu, należy kilkakrotnie przycisnąć. 40

41 TRYB TELETEKSTU Zatrzymanie strony Tekst wielostronicowy może zawierać wiele podstron, które są automatycznie wertowane dalej przez stacje nadawcze. 1. Zatrzymać przewijanie podstron za pomocą HOLD. 2. Przycisnąć HOLD, aby wyłączyć funkcję. Bezpośrednie wywoływanie podstrony Jeżeli wybrana strona teletekstu zawiera inne strony, to wyświetlany jest numer bieżącej podstrony oraz całkowita ilość stron. 1. Wywołać podstronę przyciskając. 2. Przycisnąć lub, aby wybrać podstronę. 3. Przycisnąć, aby wyłączyć funkcję. Odsłanianie odpowiedzi Pewne strony teletekstu zawierają ukryte odpowiedzi lub informacje, które mogą być wywołane. W tym celu należy: 1. Wyświetlić informacje przyciskając EPG. 2. Ukryć informacje przyciskając EPG. Podział ekranu Funkcja ta umożliwia oglądanie obrazu telewizyjnego po lewej stronie ekranu i teletekstu po prawej stronie ekranu. 1. Aby aktywować funkcję podzielonego ekranu, należy przycisnąć 16:9. Na ekranie pojawiają się obok siebie obraz kanału telewizyjnego i strona teletekstu. 2. Aby wyłączyć funkcję podzielonego ekranu, należy przycisnąć 16:9. 41

42 FUNKCJE KOMFORTOWE Otwieranie menu ustawień 1. Otworzyć menu za pomocą M. 2. Wybrać menu SETTINGS (ustawienia) za pomocą przycisków lub, a następnie przycisnąć OK, aby potwierdzić wybór. Pojawia się menu ustawień. Dodatkowe operacje opisane są w następnych rozdziałach. Zmiana języka menu 1. Wybrać opcję Menu za pomocą przycisków lub, a następnie przycisnąć OK, aby potwierdzić wybór. Pojawia się menu wyboru języka menu. 2. Wybrać język za pomocą przycisków,, lub,a następnie przycisnąć OK, aby potwierdzić wybór. 3. Przycisnąć M, aby zakończyć ustawianie. Zmiana języka audio (tylko dla cyfrowych kanałów telewizyjnych) Można wybrać początkowy i wtórny język audio. 1. Wybrać opcję Audio za pomocą przycisków lub,, a następnie przycisnąć OK, aby potwierdzić wybór. Pojawi się menu,,select Audio Language (wybór języka audio). 2. Wybrać język za pomocą przycisków,, lub,a następnie przycisnąć (czerwony), aby ustawić go jako początkowy język audio lub nacisnąć (zielony), aby ustawić go jako wtórny język audio. Początkowy i wtórny język wyświetlany jest w górnym prawym rogu menu. 3. Przycisnąć M, aby zakończyć ustawianie. Zmiana języka i trybu napisów dialogowych (tylko dla cyfrowych kanałów telewizyjnych) Można włączyć lub wyłączyć napisy dialogowe, wybrać dla nich początkowy i wtórny język. 1. Wybrać opcję Subtitle (napisy dialogowe) za pomocą przycisków lub,, a następnie przycisnąć OK, aby potwierdzić wybór. Pojawi się menu,,select Subtitle Language (wybór języka napisów dialogowych). 2. Wybrać język za pomocą przycisków,, lub,a następnie przycisnąć (czerwony), aby ustawić go jako początkowy język napisów dialogowych lub nacisnąć (zielony), aby ustawić go jako wtórny język napisów dialogowych. Początkowy i wtórny język wyświetlany jest w górnym prawym rogu menu. 3. Nacisnąć,, aby powrócić o jeden poziom w menu. 4. Wybrać linię,,subtitle Mode (tryb napisów dialogowych) za pomocą przycisków lub,a następnie wybrać żądany tryb,,off (Wył.),,,Hard of Hearing (niedosłyszący) lub,,basic (podstawowy) przyciskając,. 5. Przycisnąć M, aby zakończyć ustawianie. 42

43 FUNKCJE KOMFORTOWE Ustawianie daty i godziny Automatyczne ustawianie Telewizor automatycznie rozpoznaje różnicę w czasie w stosunku do czasu GMT (Greenwich Mean Time) jeśli wybrany kanał transmituje sygnał czasu. 1. Wybrać opcję Time Adjustment (regulacja czasu) przyciskając, a następnie wybrać opcję,,manual (ręczna) przyciskami lub. Aktywne są wiersze,,time Zone (strefa czasowa) oraz,,daylight Saving) (czas letni). 2. Wybrać opcję Time Zone (strefa czasowa) za pomocą przycisku i potwierdzić naciskając OK. Pojawi się menu,,select Zone Time (wybór strefy czasu). 3. Wybrać strefę czasową za pomocą przycisków,, lub i nacisnąć OK aby potwierdzić. 4. Wybrać linię,,daylight Saving (czas letni) za pomocą przycisku i naciskając lub ustawić opcję,,auto,,,off (wył.) lub,,on (wł.). 5. Przycisnąć M, aby zakończyć ustawianie. Ręczne ustawianie Różnica czasowa może być także ustawiona ręcznie np. jeśli właściwy czas nie jest rozpoznawany automatycznie lub nie odpowiada czasowi lokalnemu z innych powodów. 1. Wybrać linię Date&Time (data i godzina) za pomocą przycisków lub, a następnie przycisnąć OK, aby potwierdzić wybór. 2. Wybrać linię Auto za pomocą przycisków lub, a następnie przycisnąć OK, aby potwierdzić wybór. Data i godzina zostaną zaktualizowane automatycznie lub 3. Wybrać pole wejściowe za pomocą przycisków lub, wprowadzić dane dla daty i godziny przyciskami,,1 0 a następnie przycisnąć OK, aby potwierdzić wybór. Funkcje programatora czasowego (timera) Czasomierz uśpienia (sleep timer) W menu Sleep Timer (czasomierz uśpienia) można wprowadzić czas wyłączenia odbiornika telewizyjnego. Po upływie wprowadzonego czasu telewizor automatycznie przechodzi w stan gotowości (wyłącza się). 1. Wybrać opcję Sleep Timer (czasomierz uśpienia) za pomocą przycisków lub. 2. Wprowadzić czas wyłączenia przyciskami lub. Aby wyłączyć funkcję użyć przycisków lub i ustawić czas wyłączenia na,,off (wył.) 3. Przycisnąć M, aby zakończyć ustawienie. 43

44 FUNKCJE KOMFORTOWE Timer włączenia (auto załączenie) W menu Auto On (auto załączenie) można wprowadzić czas automatycznego włączenia telewizora. Po upływie zaprogramowanego czasu odbiornik telewizyjny przełącza się ze stanu czuwania (stand by), włączając wybrany program telewizyjny z uprzednio ustawioną głośnością. 1. Wybrać opcję Auto On (auto załączenie) za pomocą przycisków lub i potwierdzić wybór przyciskiem OK. 2. Wybrać opcję Mode (tryb) za pomocą przycisków lub i ustawić przyciskami lub kiedy telewizor powinien się włączyć. 3. Wybrać opcję Input Source (źródło sygnału) za pomocą przycisków lub i ustawić przyciskami lub źródło sygnału. 4. Wybrać opcję Service Type (typ usługi) za pomocą przycisków lub i ustawić przyciskami lub żądaną opcję (ATV, DTV, radio lub dane). 5. Wybrać opcję Channel (kanał) za pomocą przycisków lub i ustawić przyciskami lub żądany kanał. Linia,,Channel (kanał) jest aktywna tylko wtedy gdy ustawione zostało źródło sygnału, które jest teraz w użyciu. Jeśli nie została wprowadzona żadna dana, wtedy użyty będzie pierwszy kanał wybranego źródła sygnału. 6. Wybrać opcję Volume (głośność) za pomocą przycisków lub i ustawić głośność przyciskami lub. 7. Wybrać opcję Set Hour (ustawianie godziny) za pomocą przycisków lub i ustawić godzinę przyciskami Zapisać dane przyciskiem (zielony). 9. Przycisnąć M, aby zakończyć ustawienie Timer wyłączenia (auto wyłączenie) W menu Auto Off (auto wyłączenie) można wprowadzić czas automatycznego wyłączenia telewizora. Po upływie zaprogramowanego czasu odbiornik telewizyjny przełącza się w stanu czuwania (stand by). 1. Wybrać opcję Auto Off (auto wyłączenie) za pomocą przycisków lub i potwierdzić wybór przyciskiem OK. 2. Wybrać opcję Mode (tryb) za pomocą przycisków lub i ustawić przyciskami lub odpowiedni tryb. 3. Wybrać opcję Set Hour (ustawianie godziny) za pomocą przycisków lub i ustawić godzinę przyciskami Zapisać dane przyciskiem (zielony). 5. Przycisnąć M, aby zakończyć ustawienie Automatyczne uśpienie (Auto Sleep) W przypadku włączenia tej funkcji telewizor przełączy się po upływie 5 minut w stan czuwania (stand by), o ile nie zostanie wysłany sygnał obrazu. 1. Wybrać opcję Auto Sleep (auto uśpienie) za pomocą przycisków lub. 2. Przycisnąć lub, aby włączyć funkcję ( On - wł.). Aby wyłączyć funkcję wybrać opcję Off (wył.) przyciskając lub. 3. Przycisnąć M, aby zakończyć ustawienie. 44

45 FUNKCJE KOMFORTOWE Ustawienia kontroli rodzicielskiej Autoryzowanie kanałów Niektóre filmy fabularne nie są przeznaczone dla dzieci ze względu na swoją treść lub zawarte sceny. Pewne audycje zawierają informacje, które wskazują na tego typu treść lub sceny. Są one zabezpieczone poziomem dostępu od 4 do 18. Można wybrać jeden z poziomów dostępu i w ten sposób autoryzować odtwarzanie. 1. Wybrać opcję Parental Guidance (opieka rodzicielska) za pomocą przycisków lub i potwierdzić wybór przyciskiem OK. 2. Wprowadzić kod PIN,,1234 przyciskami,, Wybrać poziom dostępu za pomocą przycisków lub. 4. Przycisnąć M, aby zakończyć ustawienie. Blokada menu Za pomocą tej funkcji można blokować menu,,automatic Channel Search (automatyczne wyszukiwanie kanałów),,,digital Manual Tunning (ręczne strojenie cyfrowe),,,analogue Manual Tunning (ręczne strojenie analogowe) oraz,,program Table (edycja programów) w ten sposób, aby dostęp do niego możliwy był wyłącznie po wprowadzeniu kodu PIN. 1. Wybrać opcję Menu Lock (blokada menu) przyciskami lub. 2. Wprowadzić kod PIN,,1234 przyciskami,, Uaktywnić blokadę za pomocą przycisków lub (,,On Wł.). Blokadę można wyłączyć przyciskami lub (,,Off Wył.). 4. Przycisnąć M, aby zakończyć ustawienie. Blokowanie przycisków Przy włączonej funkcji blokady przycisków przyciski na telewizorze są zablokowane. 1. Wybrać opcję Keypad Lock (blokada klawiatury) za pomocą przycisków lub. 2. Wprowadzić kod PIN,,1234 przyciskami,, Włączyć (On Wł.) lub wyłączyć (Off Wył.) blokadę panelu za pomocą przycisków lub. 4. Przycisnąć M, aby zakończyć ustawienie. Zmiana kodu PIN Użytkownik może wprowadzić swój własny kod PIN zamiast fabrycznego kodu Należy go sobie zanotować. 1. Wybrać opcję Set PIN (ustaw PIN) za pomocą przycisków lub, a następnie potwierdzić wybór przyciskiem OK. 2. Wprowadzić aktualny kod PIN 1234 używając przycisków Wprowadzić nowy osobisty kod PIN zawierający cztery cyfry używając przycisków Ponownie wprowadzić osobisty kod PIN za pomocą przycisków Przycisnąć M, aby zakończyć ustawienie. 45

46 FUNKCJE KOMFORTOWE Blokowanie kanałów telewizyjnych Istnieje możliwość zablokowania poszczególnych programów telewizyjnych niedozwolonych dla dzieci za pomocą własnego kodu PIN. 1. Przycisnąć M, aby otworzyć menu. 2. Wybrać menu SOURCE SETUP (ustawienia źródła) za pomocą przycisków lub i potwierdzić przyciskiem OK. 3. Wybrać menu Program Table (edycja programów) za pomocą przycisków lub i potwierdzić przyciskiem OK Wyświetlona zostaje lista kanałów. 4. W menu Program Table (edycja programów) przełączyć na widok listy przyciskając (żółty). 5. Wybrać przyciskami lub kanał, który ma być zablokowany. 6. Wybrać kolumnę,,lock (blokada) przyciskami lub i nacisnąć OK aby zablokować kanał. 7. Wprowadzić kod PIN,,1234 przyciskami,,1 0. Zablokowany kanał oznaczony jest symbolem. Aby odblokować kanał należy wybrać zalokowany kanał przyciskami lub, nacisnąć OK aby potwierdzić a następnie wprowadzić kod PIN,,1234 przyciskami,, Przycisnąć M, aby zakończyć ustawienie. Aktualizowanie oprogramowania (tylko dla cyfrowych kanałów telewizyjnych) 1. W menu SETTINGS (ustawienia) wybrać opcję,,check For Updates (aktualizacja oprogramowania) za pomocą przycisków lub i potwierdzić przyciskiem OK. Rozpocznie się wyszukiwanie nowego oprogramowania, które będzie zainstalowane jeśli będzie dostępne. Aby aktualizacja oprogramowania dokonywała się automatycznie wybrać linię,,automatic OAD przyciskami lub, a następnie wybrać opcję,,on (Wł.) przyciskami lub. Oprogramowanie jest aktualizowane automatycznie, o ile jest to możliwe. 2. Przycisnąć M, aby zakończyć ustawienie. Przywracanie telewizora do ustawień fabrycznych Funkcja ta umożliwia usunięcie listy stacji i wszystkich ustawień użytkownika. 1. W menu,,settings (ustawienia) wybrać opcję Restore Factory Defaults (przywróć ustawienia fabryczne) za pomocą przycisków lub, a następnie przycisnąć OK, aby potwierdzić wybór. 2. Nacisnąć (zielony) aby potwierdzić komunikat ostrzegający. Wyświetlone zostaje menu Source Setup (ustawienia źródła). Kontynuować ustawienia od rozdziału Ustawienia wstępne i strojenie stacji telewizyjnych na stronie

47 UŻYCIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH DIGI LINK Telewizor wyposażony jest w funkcję DIGI LINK. Funkcja ta wykorzystuje protokół CEC (Consumer Electronics Control). CEC pozwala na sterowanie zewnętrznymi urządzeniami (np. DVD) podłączonymi przewodem HDMI do gniazda HDMI telewizora za pomocą pilota. Warunkiem wstępnym jest aby urządzenia te były kompatybilne z CEC. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi urządzenia zewnętrznego w celu aktywowania odpowiedniej funkcji. Funkcje DIGI LINK telewizora Automatyczne włączanie telewizora z trybu czuwania Jeśli aktywowana jest funkcja,,autom. switch-on TV (automatyczne włączanie telewizora) to z chwilą gdy zostanie włączone urządzenie zewnętrzne (np. DVD) telewizor automatycznie włączy się oraz wejście HDMI wybrane zostanie jako źródło sygnału. Automatyczny wybór HDMI jako źródła sygnału Jeśli telewizor jest włączony a następnie zostanie włączone urządzenie zewnętrzne (np. DVD) to przełączy się na gniazdo HDMI jako źródło sygnału. Wybór języka menu Język menu telewizora automatycznie jest wybierany jako język menu urządzenia zewnętrznego (np. DVD). Funkcja ta musi być dostępna także w urządzeniu zewnętrznym. Automatyczne wyłączanie urządzenia zewnętrznego Wyłączenie telewizora w stan czuwania spowoduje automatyczne przełączenie w stan czuwania także urządzenia zewnętrznego (jeśli było włączone). DIGI LINK jest zawsze aktywowany w telewizorze. Wyszukiwanie i aktywacja urządzeń zewnętrznych Możliwe jest podłączenie do telewizora do 11 urządzeń zewnętrznych kompatybilnych z DIGI LINK. 1. Przycisnąć M, aby otworzyć menu. 2. Wybrać menu SOURCE SETUP (ustawienia źródła) za pomocą przycisków lub i potwierdzić przyciskiem OK. - Wyświetlone zostaje menu ustawień źródła. 3. Wybrać menu DIGILINK DEVICE SELECTION (wybór urządzeń DIGILINK) i potwierdzić przyciskiem OK Wyświetlone zostaje lista urządzeń HDMI CEC. 4. Rozpocząć wyszukiwanie urządzeń przyciskiem OK (czerwony). W menu wyświetlone zostaną znalezione urządzenia. 5. Wybrać urządzenie do współpracy za pomocą przycisków,. lub,a następnie przycisnąć OK, aby je zaznaczyć. - Jeśli wybrane urządzenie jest podłączone do innego wejścia niż bieżące, przełączenie na odpowiednie wejście dokona się automatycznie. 6. Przycisnąć M, aby zakończyć ustawienie. 47

48 UŻYCIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH Działanie urządzeń zewnętrznych Użytkownik może zdecydować czy urządzenie zewnętrzne powinno reagować na komendy pilota telewizora. 1. Nacisnąć,,, użyć przycisków,, lub aby wybrać pozycję,,hdmi 1 lub,,hdmi 2 i potwierdzić wybór przyciskając OK. 2. Przycisnąć M, aby otworzyć menu. 3. Wybrać SOURCE SETUP (ustawienia źródła) przyciskiem lub, a następnie potwierdzić wybór przyciskając OK. - Wyświetli się menu ustawień źródła (patrz zdjęcie obok). 4. Wybrać linię Remote Control (pilot) przyciskiem lub. 5. Wybrać typ operacji : RC Passthrough,,,Deck (magnetofon),,,tuner (tuner) za pomocą przycisków lub Uwagi: Opcja,,RC Passthrough może być użyta do wszystkich urządzeń. Opcje,,Deck (magnetofon) oraz,,tuner mogą być wybrane odpowiednio do urządzenia zewnętrznego, które zostało podłączone. Wypróbować, na który typ działania pilota najlepiej reaguje podłączone urządzenie zewnętrzne. Prosimy o zapoznanie się z wachlarzem funkcji obsługiwanych przez funkcję DIGILINK opisanych w tej instrukcji. 7. Przycisnąć M, aby zakończyć ustawienie. Przełączanie urządzeń zewnętrznych w tryb czuwania Ta funkcja przełącza urządzenia zewnętrzne w stan czuwania. 1. Nacisnąć,,, użyć przycisków,, lub aby wybrać pozycję,,hdmi 1 lub,,hdmi 2 i potwierdzić wybór przyciskając OK. 2. Przycisnąć M, aby otworzyć menu. 3. Wybrać SOURCE SETUP (ustawienia źródła) przyciskiem lub, a następnie potwierdzić wybór przyciskając OK. - Wyświetli się menu ustawień źródła. 4. Wybrać linię Device Standby (urządzenie w czuwaniu) przyciskiem lub,a następnie potwierdzić wybór przyciskając OK. Urządzenie zewnętrzne wyłączy się. 48

49 UŻYCIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH To, do którego gniazda (gniazd) w telewizorze będą podłączone urządzenia zewnętrzne, zależy od tego, w jakie gniazda wyposażone jest urządzenie zewnętrzne oraz jakie sygnały są dostępne. Należy pamiętać, że w wielu urządzeniach peryferyjnych należy dopasować rozdzielczość sygnałów video do gniazd wejściowych telewizora (patrz instrukcja obsługi urządzenia peryferyjnego). W rozdziałach dotyczących możliwości podłączenia podane są wartości ustawianych parametrów.. Nie podłączać żadnych urządzeń zewnętrznych, gdy telewizor jest włączony. Przed podłączeniem należy wyłączyć również inne urządzenia! Wtyczkę sieciową włożyć do gniazda wtykowego dopiero po podłączeniu urządzeń zewnętrznych i anteny! Wysoka rozdzielczość HD ready Telewizor może odtwarzać sygnały telewizyjne wysokiej rozdzielczości (HDTV). Do gniazda HDMI (cyfrowy sygnał HDTV) można podłączyć źródła wejściowe (dekoder HDTV lub odtwarzacz DVD wysokiej rozdzielczości). Dzięki temu można oglądać cyfrowe programy HDTV nawet wtedy, gdy są one zabezpieczone przed kopiowaniem (HDCP - High Bandwith Digital Content Protection ). Podłączanie urządzeń zewnętrznych z cyfrowym sygnałem audio/ wideo Odpowiednie urządzenia: cyfrowy tuner SAT, odtwarzacz lub nagrywarka DVD, odtwarzacz BluRay, konsola Playstation, notebook, PC lub set-top box Sygnał wideo: cyfrowy wideo; rozdzielczość: standardowa 576p; HDTV 720p, 1080 i. Sygnał audio: cyfrowy audio (stereo, kompresja wielokanałowa, nieskompresowany). Pozycja kanału HDMI 1 lub HDMI Połączyć gniazdo HDMI 1 lub HDMI 2 w telewizorze i odpowiednie gniazdo HDMI w urządzeniu zewnętrznym za pomocą standardowego kabla HDMI (cyfrowy sygnał wideo i audio). 49

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI Nr produktu 1424954 Strona 1 z 9 Główne elementy sterujące VOLUME UP 12. MONO/STEREO 1. 2. FUNCTION 13. MODE: REPEAT/ REPEAT ALL/ RANDOM

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LHD76

Instrukcja obsługi LHD76 Instrukcja obsługi LHD76 1. Wprowadzenie LHD76 jest to urządzenie, które umożliwia konwersję sygnału pobranego z portu USB lub portu karty SD na HDMI. Posiada wyjście HDMI 1080p, umożliwiające podłączenie

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Ochrona środowiska

Uwaga! Ochrona środowiska DVB-T/T2 Ochrona środowiska Uwaga! Państwa produkt oznaczony jest tym symbolem. Informuje on o zakazie umieszczania zużytego sprzętu wraz z innymi odpadami domowymi. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Bardziej szczegółowo

DVD9325 Nr produktu

DVD9325 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI DVD9325 Nr produktu 000374233 Strona 1 z 11 Funkcje przycisków Urządzenie główne 1. Slot karty 2. POWER ON/OFF 3. Wejście słuchawek 4. Wejście koncentryczne 5. AV-OUT 6. Wejście USB

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERÓW. SELTEKA CCX 10x IP

INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERÓW. SELTEKA CCX 10x IP INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERÓW SELTEKA CCX 10x IP Spis treści 1.OPIS SPRZĘTU... 3 1.1 PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA... 3 1.2 SCHEMAT PODŁĄCZENIA DEKODERA... 4 1.3 PILOT... 5 2. AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA DEKODERA...

Bardziej szczegółowo

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu Przenośny odtwarzacz DVD 1. Widok z przodu 1. Wyświetlacz LCD 2. Przycisk LCD 3. Przycisk SETUP 4. Przycisk MODE 5. Przycisk MENU 6. Przycisk PAUSE/UP 7. Przycisk F.FWD/RIGHT 8. Przycisk PLAY/SEL. 9. Przycisk

Bardziej szczegółowo

idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika

idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Wprowadzenie... 3 Wymagania... 3 Ograniczenia... 3 Oprogramowanie... 3 Funkcje... 4 Oglądanie telewizji... 4 Automatyczne skanowanie... 4 Lokalizacja i lista

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem INSTRUKCJA OBSŁUGI Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem Nr produktu 884041 Strona 1 z 5 1. Widok z przodu 2. Widok z tyłu Wejście zasilacza Złącze USB 2.0 Złącze

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA. Opis przedmiotu zamówienia sprzętu audiowizualnego

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA. Opis przedmiotu zamówienia sprzętu audiowizualnego Załącznik nr 1C do SIWZ CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia sprzętu audiowizualnego I. Rodzaj sprzętu audiowizualnego Lp. Nazwa Ilość Jedn. miary 1. Aparat cyfrowy 13 szt. 2. Radio z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI MTW-756 TWIN NB PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD www.facebook.com/denverelectronics Przed podłączeniem, obsługą lub regulacją niniejszego urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z całością

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowa jednostka centralna WAC500 WAC500D Skrócona instrukcja obsługi Podłączanie Obsługa Zawartość opakowania Bezprzewodowa jednostka centralna WAC500 Pilot zdalnego sterowania Baterie R0 (AAA)

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Radio z odtwarzaczem CD Lenco

Radio z odtwarzaczem CD Lenco INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio z odtwarzaczem CD Lenco Nr produktu 325823 Strona 1 z 9 1. Przycisk CD Program 2. Przycisk CD Repeat 3. Przycisk BBS 4. Wskaźnik zasilania 5. Wyświetlacz CD 6. Głośnik 7. Pokrywa

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1013 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1013 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788) Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788) Zawartość zestawu zegar ścienny zasilacz kabel AV pilot zdalnego sterowania z baterią elementy montażowe (kołek i śruba) instrukcja obsługa. INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy 4. Kabel USB 7. rejestrator wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Kabel HDMI 8. Karta gwarancyjna 3. Ładowarka samochodowa 6. Kabel AV 9. Odbiornik GPS kabel

Bardziej szczegółowo

Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI RNS 510. Spis treści

Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI RNS 510. Spis treści JMC-0 Model: JMC-0_V2.2_RNS10 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI RNS 10 Spis treści 1. WSTĘP... 2. URUCHOMIENIE.... OBSŁUGA TV... Wybór i przełączanie stacji TV... Właczanie informacji o programach [EPG]...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi CARCAM-1080 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

Mini odbiornik DVB-T adtv-400

Mini odbiornik DVB-T adtv-400 Mini odbiornik DVB-T adtv-400 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini odbiornika DVB-T. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi LX7500R Dostarczane akcesoria Skrócona instrukcja obsługi 1 1 1 1 Polski 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 Zestaw kina domowego z nagrywarką DVD jest dostarczany wraz z następującymi akcesoriami: 1 2 głośniki

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi.

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. I. Opis przycisków, gniazd wejść i wyjść urządzenia. Rys 1. 1. Włącznik / Wyłącznik 2. Komora kasety VHS 3. Tacka nagrywarki DVD 4. Przycisk EJECT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Witamy w usłudze GigaNagrywarka GigaNagrywarka Interfejs użytkownika i nawigowanie 1. Aplikacja GigaNagrywarka w Menu Aplikację GigaNagrywarki znajdziesz w Menu Netia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Opis urządzenia 1. Reset 2. Góra 3. Tryb 4. Ok Potwierdź 5. Menu 6. Dół 7. Zasilanie 8. Wejście na kartę TF 9. Przycisk zabezpieczający (SOS) 10. Port USB

Bardziej szczegółowo

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZEGAR Z KAMERĄ 1.Informacje podstawowe INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony. Przycisk zasilania / trybu

2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony. Przycisk zasilania / trybu 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator 4. Kabel USB wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 7 Obiektyw Głośnik

Bardziej szczegółowo

OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI. USB Hybrid TV

OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI. USB Hybrid TV OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI USB Hybrid TV 1 USB Hybrid TV 1. Wprowadzenie Tuner USB Hybrid TV jest w pełni kompatybilny z komputera PC i laptopem. Urządzenie małych rozmiarów z interfejsem USB 2.0 o wysokiej

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 2. Przyssawka montażowa 5. 3. Ładowarka samochodowa 6. Karta gwarancyjna 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 Dioda Obiektyw Głośnik Przycisk

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Wersja: 1.0. Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM

Wersja: 1.0. Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM Wersja: 1.0 Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM Przegląd produktu 1. Tryb gotowo ś Naciśnij, by przełączać między trybami FM i DAB w trybie pracy. Naciśnij i ci/tryb przytrzymaj, by przejść do trybu gotowości.

Bardziej szczegółowo

TELEWIZOR SAMSUNG UE22H5000 - LED - FullHD CMR 100 - SAMSUNG POLSKA - WARSZAWA - ODBIÓR

TELEWIZOR SAMSUNG UE22H5000 - LED - FullHD CMR 100 - SAMSUNG POLSKA - WARSZAWA - ODBIÓR AV Partner Sp. z o.o. ul. Jórskiego 56 03-593 Warszawa tel. +48 22 747-02-91 TELEWIZOR SAMSUNG UE22H5000 - LED - FullHD CMR 100 - SAMSUNG POLSKA - WARSZAWA - ODBIÓR OSOBISTY 0ZŁ kategoria: Telewizory >

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Denver DAB-33,

Radio przenośne Denver DAB-33, INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001379815 Radio przenośne Denver DAB-33, 12216410 Strona 1 z 7 DENVER DAB-33 Instrukcje bezpieczeństwa Aby osiągnąć największa przyjemność i wydajność oraz w celu zapoznania

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy 4. Kabel USB 7. rejestrator wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Kabel HDMI 8. Karta gwarancyjna 3. Ładowarka samochodowa 6. Kabel AV 9. Odbiornik GPS kabel

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T INSTRUKCJA OBSŁUGI Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T 1 Spis treści 1. Funkcje urządzenia...4 2. Uruchomienie urządzenia...5 2.1 Podłączenie urządzenia...5 2.2 Pilot zdalnego sterowania...6 2.3

Bardziej szczegółowo

Przełączanie źródła sygnału audio

Przełączanie źródła sygnału audio Przełączanie źródła sygnału audio Przełączanie źródła sygnału audio Kończenie pracy w trybie audio Naciśnij przycisk. Naciśnij przycisk. Wybierz tryb audio, którego chcesz użyć. Dotknij przycisku Audio

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 TV Tuner. 1. Opis produktu

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 TV Tuner. 1. Opis produktu Dziękujemy za kupno produktu, proszę przeczytać poniższą instrukcję. 1. Opis produktu Odbiornik USB DM172T umożliwia odbieranie cyfrowego sygnału telewizji naziemnej DVB-T i nagrywanie w czasie rzeczywistym

Bardziej szczegółowo

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL INSTRUKCJA OBSŁUGI SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL INSTRUKCJA OBSŁUGI SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL INSTRUKCJA OBSŁUGI SI-707138 POLSKI -ZAWARTOŚĆ PAKIETU -SPECYFIKACJE TECHNICZNE -INSTALACJA SPRZĘTU -GWARANCJA MULTIMEDIA PLAYER 2,5

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Instalacja software. MP508FMV2 Sweex Black Onyx MP4 Player

Wersja polska. Wstęp. Instalacja software. MP508FMV2 Sweex Black Onyx MP4 Player MP508FMV2 Sweex Black Onyx MP4 Player Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Black Onyx MP4 Player na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych

Bardziej szczegółowo

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu.

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. Biuro Obsługi Klienta w Knurowie ul. Szpitalna 8, pok. 101 44190 Knurów tel.: 32 302 06 06 Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB Instrukcja I. Panel kontrolny 1. Pauza / Ręczne wyszukiwanie kanałów 2. Włącznik / Tryb / Siła głosu 3. Wyświetlacz LCD 4. Wyszukiwanie w dół / Przewijanie do tyłu 5. Następny kanał 6. Wyszukiwanie do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1 1.1 Wstęp Grand TV USB 2.0 to tuner telewizyjny na magistrali USB 2.0. Umożliwia oglądanie audycji telewizyjnych na ekranie notebooka/monitora, jak również

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny z kamerą HD

Zegar ścienny z kamerą HD Zegar ścienny z kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara ściennego z kamerą HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI

KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. PRZEGLĄD URZĄDZENIA 1. Ekran LCD 2. Przycisk OK 3. Dżojstik Przycisk LEWO Przycisk PRAWO Przycisk GÓRA ( MODE) Przycisk DÓŁ (MODE) 4. Przycisk POWER

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. I. Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD - szt.11 CPV32342410-9

Opis przedmiotu zamówienia. I. Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD - szt.11 CPV32342410-9 Załącznik Nr 2 Opis przedmiotu zamówienia I. Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD - szt.11 CPV32342410-9 1.Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD, 2.pilot, 3.kabel zasilający. 1.radio cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Kamera. Nr produktu

Kamera. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera Nr produktu 000401987 Strona 1 z 7 Instrukcja obsługi Opis kamery 1. LCD 2,5 cala 2. Slot USB i HDMI 3. Przycisk wł./wył. ze wskaźnikiem stanu naładowania (czerwony) 4. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz Media Player 6w1

Odtwarzacz Media Player 6w1 Odtwarzacz Media Player 6w1 47119 Instrukcja obsługi Opis produktu: - Samodzielne zasilanie i wyjście AV, umoŝliwia bezpośrednie wyświetlanie zdjęć zapisanych w formacie JPEG, MPEG 1 oraz odtwarzanie muzyki

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3) Platforma Cyfrowa Espol HDTV SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3) 1. Wstęp Zyxel STB-1001H jest multimedialnym dekoderem, który po podłączeniu do telewizora oraz sieci telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi TCC-1280 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu 000346396 Strona 1 z 6 Lokalizacja elementów sterowania 1. kieszeń karty SD 2. wejście USB 3. pulpit

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

DBH-555 INSTRUKCJA OBSŁUGI

DBH-555 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odbiornik cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T HD DBH-555 INSTRUKCJA OBSŁUGI Podstawowe zasady bezpieczeństwa 1) Przeczytaj uważnie tą instrukcję. 2) Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i postępować

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 U-DRIVE DUAL Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 Instrukcja obsługi PL Ogólne Kamera główna Gniazdo kamery tylnej Gniazdo USB/ ładowarki Gniazdo microsd Obiektyw kamery głównej Mikrofon

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1113 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1113 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

4. Kabel USB 7. Bateria wielokrotnego ładowania HADRON. 5. Kabel HDMI 8. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. Kabel AV 9. Torebka

4. Kabel USB 7. Bateria wielokrotnego ładowania HADRON. 5. Kabel HDMI 8. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. Kabel AV 9. Torebka 1. Zawartość opakowania 1. Cyfrowa kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa 2. Przegląd urządzenia 1 2 3 4 5 6 7 Wskaźnik diodowy Obiektyw Drzwiczki baterii Gniazdo

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Aparat cyfrowy dla dzieci

Aparat cyfrowy dla dzieci Aparat cyfrowy dla dzieci Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup aparatu cyfrowego dla dzieci. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY CZYTNIK E-BOOK'ÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI

ELEKTRONICZNY CZYTNIK E-BOOK'ÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY CZYTNIK E-BOOK'ÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI CECHY URZĄDZENIA 1. CECHY URZĄDZENIA Ekran LCD z przekątna 7" (TFT) Rozdzielczość ekranu 800x480 pikseli Pamięć RAM: 256MB Wbudowana pamięć flash 2GB

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM Strona 1 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Bardziej szczegółowo

Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204

Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204 Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204 1 Opis Wysokiej jakości rejestrator jazdy wyposażony jest w najbardziej zaawansowane technologie. Urządzenie może być używane zarówno jako kamera FULL HD jak i profesjonalny

Bardziej szczegółowo

PVR-TV 713X Instrukcja instalacji

PVR-TV 713X Instrukcja instalacji PVR-TV 713X Instrukcja instalacji Spis treści V1.1 Rozdział 1: Instalacja karty telewizyjnej PVR-TV 713X...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

LCD TV BOX Cyfrowy odbiornik sygnału telewizyjnego

LCD TV BOX Cyfrowy odbiornik sygnału telewizyjnego LCD TV BOX Cyfrowy odbiornik sygnału telewizyjnego X CD TV box umożliwia odbiór I wyświetlanie sygnału,wxga/swxga(rozdielczość - *1024 / telewizyjnego. Obsługiwane formaty - SXGA 0*1050). Pełna kompatybilność

Bardziej szczegółowo

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF MP4 FY535D Cechy urządzenia: 3,0" wysokiej przejżystości ekran TFT, rozdzielczość 480x240 TFT Odtwarzanie video: Wsparcie formatów video: RM, RMVB, 3GP, MP4, AVI, WMV, MOV, FLV, MPG, MPEG, DAT itp Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia Projektor LED Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1. Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Bardziej szczegółowo

NEO X5 Nr produktu 394380

NEO X5 Nr produktu 394380 INSTRUKCJA OBSŁUGI NEO X5 Nr produktu 394380 Strona 1 z 7 Zawartość opakowania - MINIX NEO X5 x 1 - Pilot MINIX x 1 - Przejściówka zasilania 5V x 1 - Kabel mikro USB OTG x 1 - Kabel HDMI x 1 - Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 WPROWADZENIE...1 PASEK KONTROLNY ODTWARZACZA...1 PASEK NAWIGACYJNY...2 TV...3 ŹRÓDŁO WEJŚCIOWE...3 LISTA KANAŁÓW...3 PROGRAMOWANIE...3 USTAWIENIA...5

Bardziej szczegółowo

DIGIT HD4 CX. Cyfrowy odbiornik kablowy z wbudowanym czytnikiem kart CONAX. Instrukcja obsługi

DIGIT HD4 CX. Cyfrowy odbiornik kablowy z wbudowanym czytnikiem kart CONAX. Instrukcja obsługi DIGIT HD4 CX Cyfrowy odbiornik kablowy z wbudowanym czytnikiem kart CONAX Instrukcja obsługi 20 21 Spis treści: 1. Ilustracje i wskazówki dotyczące obsługi... 24 2. Przeczytaj przed uruchomieniem odbiornika...

Bardziej szczegółowo

Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika

Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika 1 14.2 menu główne Menu główne dekodera możesz wywołać z każdego miejsca, naciskając przycisk na pilocie. W menu dostępne są następujące opcje: Orange

Bardziej szczegółowo

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1. Informacje podstawowe Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

102cm/40 Motionflow 100, czarny panel, czarna podstawka. Krótki opis techniczny KDL-40R450C. Świetny obraz, smukły wygląd

102cm/40 Motionflow 100, czarny panel, czarna podstawka. Krótki opis techniczny KDL-40R450C. Świetny obraz, smukły wygląd KDL-40R450C 102cm/40 Motionflow 100, czarny panel, czarna podstawka Świetny obraz, smukły wygląd Dostępne wersje z ekranem 102 cm (40") Rozdzielczość Full HD Smukła sylwetka Krótki opis techniczny Opis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. TerraBox T2. Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania.

Instrukcja obsługi. TerraBox T2. Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania. Manual_Layout 1 2015-10-20 15:24 Strona 1 Instrukcja obsługi TerraBox T2 Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania. Urządzenie posiada znak CE i spełnia wymagane przez UE

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR JAZDY ORLLO LX-360/LX-360G

REJESTRATOR JAZDY ORLLO LX-360/LX-360G REJESTRATOR JAZDY ORLLO LX-360/LX-360G INSTRUKCJA OBSŁUGI 0 1. Uruchomienie urządzenia 1.1. Naładuj urządzenia do pełna poprzez kabel USB (załączony w opakowaniu), który podłączasz z tyłu na górnej części

Bardziej szczegółowo

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny)

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny) Przyciski menu audio Przycisk Włącz audio i Odłóż słuchawkę. MONITOR SMILE VDS BASIC comodín (przycisk uniwersalny) Przy odbieraniu połączenia (użytkownik ma 30 sekund, zanim urządzenie powróci w stan

Bardziej szczegółowo

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi. 35 03 13 Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Nadajnik Odbiornik I. Zastosowanie. Zestaw do bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo