USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO"

Transkrypt

1 1

2 USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO Podczas ustawiania odbiornika telewizyjnego należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Niniejszy odbiornik telewizyjny jest zaprojektowany do odbioru i wyświetlania sygnałów wideo i audio. Używanie odbiornika do innych celów jest surowo zabronione. Idealna odległość oglądania wynosi 5-krotną długość przekątnej ekranu. Światło zewnętrzne padające na ekran pogarsza jakość obrazu. Wokół odbiornika telewizyjnego musi być pozostawiona wolna przestrzeń tak, aby zapewnić odpowiednią wentylację urządzenia. Telewizor przeznaczony jest do eksploatacji w suchych pomieszczeniach. W przypadku używania telewizora na wolnym powietrzu należy koniecznie zabezpieczyć go przed wilgocią (przed deszczem, bryzgami wody). Należy chronić telewizor przed działaniem wilgoci. Nie ustawiać na telewizorze naczyń wypełnionych cieczą (np. wazony itp.). Naczynie może się przewrócić i rozlana ciecz może spowodować uszkodzenie instalacji elektrycznej. Telewizor należy ustawić na równym i twardym podłożu. Nie umieszczać na telewizorze żadnych przedmiotów (np. gazet, ubrań) oraz nie ustawiać go na obrusach itp. Nie ustawiać telewizora w bezpośrednim sąsiedztwie grzejnika ani na słońcu, gdyż wpływa to ujemnie na chłodzenie. Nadmierna kumulacja ciepła jest źródłem niebezpieczeństwa i wpływa niekorzystnie na żywotność telewizora. Osady gromadzące się wewnątrz telewizora powinny być co pewien czas usuwane przez wykwalifikowany personel. W żadnym wypadku nie wolno samodzielnie otwierać telewizora. W razie uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowych ingerencji wygasają roszczenia z tytułu gwarancji. Prosimy sprawdzić, czy przewód zasilający lub zasilacz sieciowy nie są uszkodzone. Należy używać telewizora tylko z dołączonym przewodem zasilającym / zasilaczem sieciowym. Wyładowania atmosferyczne stanowią zagrożenie dla wszystkich urządzeń elektrycznych. Nawet jeśli odbiornik telewizyjny jest wyłączony, może dojść do jego uszkodzenia w wyniku uderzenia pioruna w sieć elektryczną i/lub przewód antenowy. Podczas burzy należy zawsze wyciągnąć wtyczkę sieciową i antenową. Ekran należy czyścić tylko nawilżoną miękką ściereczką. Używać tylko czystej wody. Czyścić obudowę telewizora tylko dołączoną szmatką. Używać tylko czystej wody. 2

3 USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO Ustawiając urządzenie należy uwzględnić, że powierzchnie mebli pokryte są różnymi lakierami i tworzywami sztucznymi. Zawierają one zazwyczaj domieszki chemiczne, które mogą m.in. uszkodzić materiał stopek urządzenia. W wyniku tego mogą powstać na powierzchni mebli trudno usuwalne lub trwałe odbarwienia. Ekran telewizora LCD spełnia najwyższe wymogi jakości i został sprawdzony pod kątem błędów w wyświetlaniu pikseli. Ze względów technologicznych mimo zachowania najwyższej staranności podczas produkcji nie da się wykluczyć w 100 % uszkodzenia niektórych punktów obrazu. Uszkodzenia pikseli tego typu o ile zawierają się one w wyspecyfikowanym zakresie granicznym normy DIN nie mogą być traktowane jako wada urządzenia w znaczeniu zobowiązania gwarancyjnego. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia zawsze utrzymywać świeczki i wszelkie inne przedmioty z otwartym ogniem z dala od tego telewizora. Uwagi: Nie podłączać żadnych urządzeń, gdy urządzenie jest włączone. Przed podłączeniem należy wyłączyć też inne urządzenia! Wtyczkę sieciową podłączanego urządzenia można włożyć do gniazda dopiero po podłączeniu urządzeń zewnętrznych i anteny! Należy zapewnić swobodny dostęp do wtyczki sieciowej! Ostrożnie: W przypadku zamocowania telewizora na uchwycie ściennym należy koniecznie przestrzegać instrukcji montażu uchwytu ściennego i zlecić montaż wykwalifikowanemu personelowi. Przy zakupie uchwytu ściennego zwrócić uwagę, aby uchwyt posiadał wszystkie otwory mocujące potrzebne do zamocowania telewizora oraz sprawdzić, czy podczas montażu zostały wykorzystane wszystkie punkty mocowania telewizora. Uwagi dotyczące ochrony środowiska Wyłączenie telewizora przyciskiem trybu czuwania na pilocie lub obudowie nie powoduje całkowitego odłączenia telewizora od zasilania. W przypadkach gdy telewizor nie jest używany przez kilka dni zlecane jest odłączenie przewodu zasilania odbiornika z gniazdka sieciowego. Pozwoli to na ograniczenie zużycia prądu do zera. W przypadku gdy telewizor wyposażony jest w główny przycisk włączania zasilania może on być użyty do całkowitego odłączenia telewizora od zasilania a zużycie prądu będzie wtedy zerowe. Zużycie energii w trybie czuwania jest bardzo niskie. Ten niski poziom zasilania niezbędny jest do zapewnienia działania niektórych funkcji komfortowych jak timer włączający / wyłączający. Telewizor zużywa mniej energii gdy ustawiony jest niski poziom jasności. Stosowanie powyższych wskazówek prowadzi do oszczędności zużycia energii i pieniędzy, jak również przyczynia się w istotny sposób do ochrony środowiska naturalnego. 3

4 INFORMACJE OGÓLNE Charakterystyka telewizora Telewizor umożliwia odbiór i oglądanie programów cyfrowych (telewizji naziemnej DVB-T i kablowej DVB-C), także w wysokiej rozdzielczości (HD). Obecnie odbiór tych cyfrowych stacji telewizyjnych w wysokiej rozdzielczości możliwy jest tylko w wybranych krajach Europy. Pomimo, że telewizor spełnia obecne standardy odbioru DVB-T i DVB-C z sierpnia 2010, nie możemy zagwarantować jego kompatybilności z przyszłymi transmisjami DVB-T i DVB-C. Telewizor umożliwia odbiór i przetwarzanie niekodowanych bezpłatnych programów cyfrowych i analogowych. Niniejszy telewizor posiada wbudowany odbiornik cyfrowy i analogowy. Elektroniczny przewodnik po programach TV-Guide (tylko w przypadku programów cyfrowych) zawiera aktualne informacje o zmianach programowych oraz kompletnej ofercie programowej różnych stacji telewizyjnych na najbliższe dni. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych programów telewizyjnych są także dostępne o ile funkcja ta jest oferowana przez stację telewizyjną w postaci elektronicznego przewodnika po programach. Do gniazda USB można podłączać różne nośniki danych, takie jak zewnętrzny dysk twardy, dysk wymienny USB lub kamera cyfrowa. Za pomocą menedżera plików można wybierać żądane formaty plików (np. dane MP4, MP3 lub JPEG) oraz je odtwarzać. Odbiór programów cyfrowych Do odbioru naziemnych programów cyfrowych (DVB-T) niezbędna jest cyfrowa antena domowa lub pokojowa (pasywna lub aktywna antena pokojowa z własnym zasilaniem). Odmiennie niż w przypadku transmisji analogowych nie każdy program cyfrowy jest przyporządkowany jednej częstotliwości nadawania, lecz wiele programów zebranych jest w pakiet o zasięgu regionalnym lub ogólnokrajowym. W celu odbioru cyfrowej telewizji kablowej DVB-C należy podłączyć do telewizora przewód antenowy kablowej sieci TV, nadającej programy DVB-C. Aktualne informacje o programach telewizyjnych są zamieszczone w telegazecie różnych stacji telewizyjnych, w aktualnych czasopismach z programem telewizyjnym lub w Internecie. Wiele stacji telewizji cyfrowej (DVB-T i DVB-C) nadawanych przez prywatnych operatorów jest kodowanych. Zakodowane programy można odbierać tylko za pomocą odpowiedniego modułu CA wraz z przyporządkowaną do niego kartą chipową (Smartcard). Common Interface (CI) to interfejs dla odbiornika DVB. Telewizor wyposażony jest w kieszeń na złącze Common Interface, w którą wkładany jest moduł CA różnych producentów/dostawców. W moduł CA wsuwana jest karta chipowa odpowiedniego producenta/dostawcy w celu odblokowania zakodowanego programu. Poza kanałami kodowanymi dostępne są także bezpłatne, niekodowane stacje telewizyjne., do odbioru których nie jest wymagany moduł CA. Odtwarzacz DVD Nabyty przez Państwa telewizor wyposażony jest w zintegrowany odtwarzacz płyt DVD. Zapewnia on cyfrowe odtwarzanie obrazów w perfekcyjnej jakości kina domowego. Gwarantuje także najwyższej, kinowej jakości odtwarzanie dźwięku wielokanałowego. 4

5 PODŁĄCZENIE/ PRZYGOTOWANIE Podłączanie anteny i kabla sieciowego 1. W celu odbioru cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T należy włożyć przewód anteny domowej lub pokojowej (pasywna lub aktywna antena pokojowa z własnym zasilaniem) do gniazda antenowego»ant IN«telewizora; lub w celu odbioru cyfrowej telewizji kablowej (DVB-C) należy włożyć przewód antenowy do gniazda»ant IN«telewizora; lub w celu odbioru telewizji analogowej należy włożyć przewód antenowy do gniazda»ant IN«telewizora. Po podłączeniu anteny pokojowej należy ją ewentualnie ustawić w różnych miejscach, aby sprawdzić gdzie jest optymalny odbiór. 2. Włożyć przewód zasilający do gniazda»ac IN«telewizora lub gniazda wejściowego»dc IN«zasilacza zewnętrznego. 3. Włożyć wtyczkę kabla zasilającego do gniazda w ścianie. Wtyczkę sieciową podłączanego urządzenia można włożyć do gniazda dopiero po podłączeniu urządzeń zewnętrznych i anteny! Podłączać telewizor tylko za pomocą dołączonego przewodu zasilającego do odpowiedniego uziemionego gniazda wtykowego ze stykiem ochronnym. Nie używać do podłączania żadnych adapterów ani przedłużaczy, które nie odpowiadają obowiązującym normom bezpieczeństwa oraz nie naprawiać ani modyfikować przewodu zasilającego. 5

6 PODŁĄCZENIE / PRZYGOTOWANIE Wkładanie baterii do pilota 1. Otworzyć przegrodę na baterie zdejmując pokrywę. 2. Włożyć baterie (2 x 1,5 V micro, np. R03 lub AAA). Zwrócić uwagę na właściwe połączenie biegunów (oznaczone na dnie schowka na baterie). 3. Zamknąć schowek na baterie. Jeżeli odbiornik telewizyjny nie reaguje prawidłowo na polecenia pilota, baterie mogą być wyczerpane. W takim przypadku, należy je wymienić. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku eksploatacji urządzenia przy zużytych bateriach. Ochrona środowiska Powyższy symbol umieszczony na bateriach lub opakowaniu oznacza, iż baterii nie wolno wyrzucać razem z regularnym śmiećmi. W przypadku niektórych baterii symbol ten może być uzupełniony symbolem chemicznym. Symbole rtęci (Hg) oraz ołowiu (Pb) umieszczane są w przypadkach gdy zawartość rtęci w baterii przekracza % lub gdy zawartość ołowiu jest wyższa niż 0.004%. Baterii w tym również baterii nie zawierające metali ciężkich nie wolno wrzucać do pojemników na odpady domowe. Prosimy o przestrzeganie ekologicznej utylizacji zużytych baterii, np. usuwanie ich w publicznych miejscach składowania surowców wtórnych. Prosimy o zapoznanie się z przepisami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. Regulacja nachylenia ekranu 1. Ostrożnie pochylić/odchylić ekran do przodu lub do tyłu. 6

7 PRZEGLĄD FUNKCJI Gniazda przyłączeniowe telewizora A Kieszeń na dysk DC IN Wejście zasilacza zewnętrznego (12V / 4.6 A, jack 2.5 mm) AC IN Gniazdo przewodu zasilającego AV1/S-VHS Gniazdo Euro/AV (sygnał FBAS, sygnał RGB) Gniazdo wideo dla kamery S-Video COMPONENT PbPrY/CVBS Wejście dla sygnałów wizyjnych (sygnał YUV) LR Wejście dla sygnałów dźwiękowych (sygnał YUV) Wejście audio dla kamery Y / CVBS Wejście wideo dla kamery Audio Wejście audio dla PC PC-IN Gniazdo VGA, wejście wideo dla PC ANT IN Gniazdo anteny analogowej oraz DVB-T, DVB-C HDMI2 Gniazdo HDMI, wejście audio/ wideo (HDMI) Gniazdo słuchawkowe (wtyk jack o średnicy 3,5 mm). Gniazdo wyjściowe audio USB Gniazdo USB dla zewnętrznego nośnika danych HDMI1 Gniazdo HDMI, wejście audio/ wideo (HDMI) CI Kieszeń złącza Common Interface 7

8 PRZEGLĄD FUNKCJI Przyciski sterowania na odbiorniku telewizyjnym O I Przycisk zasilania, włączanie / wyłączanie telewizora. Włączanie telewizora i ponowne przełączanie w stan czuwania (stand by). Regulacja głośności Wybór kolejnych programów Wybór funkcji z menu Wybór wstępny głośności i stacji Włączanie telewizora ze stanu czuwania Regulacja głośności Wybór kolejnych programów Wybór funkcji z menu 8

9 PRZEGLĄD FUNKCJI Pilot zdalnego sterowania główne funkcje Włączanie / wyłączanie dźwięku (wyciszanie). Włącza/wyłącza telewizor ze/do stanu gotowości. Włącza TV ze stanu gotowości. Bezpośredni wybór stacji. Otwieranie menu zmiany formatu obrazu, Wybrać format przyciskami i potwierdzić przyciskiem OK. Regulacja głośności. Otwiera menu. Włącza telewizor z trybu gotowości. Wybiera kolejno kanały. Funkcja zapping. Przełącza tryb: teletekstu i TV. Otwiera wstępny wybór dla kanałów AV. Wybrać przyciskami i potwierdzić przyciskiem OK. Przesuwanie kursora Przesuwa kursor w górę / dół po menu. Przesuwa kursor w lewo/ prawo po menu. Otwiera listę kanałów; uaktywnia różne funkcje. 9

10 PRZEGLĄD FUNKCJI Pilot zdalnego sterowania wszystkie funkcje 16:9 / ANGLE Wybiera funkcję podziału ekranu w trybie teletekstu. Podczas odtwarzania wybiera różne kąty oglądania. 1 0 Przyciski numeryczne dla różnych funkcji. O FAV Otwiera listę ulubionych kanałów. P+ Programowanie listy odtwarzania dla włożonego dysku Wybiera podstrony w trybie teletekstu. Wybiera funkcję powtarzania w przeglądarce plików i w trybie DVD.?/EPG - A-B Otwiera elektroniczny program TV. Pokazuje odpowiedzi w trybie teletekstu. Powtarza wybór nagranych programów. Powiększa obraz. Przełącza o jeden poziom menu do tyłu. Podczas odtwarzania: otwiera menu płyty DVD, włącza i wyłącza PBC (Playback Control) dla płyt S-VCD/VCD. Otwiera przeglądarkę plików podczas odtwarzania plików z danymi audio/video. Wyświetla numer i nazwę stacji, a także informacje o stacji. (czerwony) (zielony) (żółty) (niebieski) Wybiera stronę w trybie teletekstu. Aktywuje różne funkcje. Rozpoczyna odtwarzanie w przeglądarce plików, trybie DVD i włącza pauzę w odtwarzaniu. Wybiera stronę w trybie teletekstu. Aktywuje różne funkcje. Rozpoczyna przeszukiwanie obrazu wstecz w przeglądarce plików i trybie DVD. Stopklatka. Wybiera stronę w trybie teletekstu. Aktywuje różne funkcje. Zatrzymuje odtwarzanie w przeglądarce plików i trybie DVD. Wybiera stronę w trybie teletekstu. Aktywuje różne funkcje. Rozpoczyna przeszukiwanie obrazu do przodu w przeglądarce plików i trybie DVD. Otwiera listę nagrań. Wybiera następną ścieżkę/zdjęcie w przeglądarce plików i trybie DVD. Strona zatrzymana w trybie teletekstu. Wybiera poprzednią ścieżkę/zdjęcie w przeglądarce plików i trybie DVD. 10

11 PRZEGLĄD FUNKCJI Pilot zdalnego sterowania wszystkie funkcje Wybiera różne podtytuły (w trybie telewizji cyfrowej). Włącza podwójny rozmiar czcionki w trybie teletekstu. Wybieranie i wyświetlanie napisów dialogowych podczas odtwarzania DVD. Wybiera różne języki (w trybie telewizji cyfrowej). Odświeża stronę w trybie teletekstu. Przełączanie między oryginalnym i dubingowanym językiem podczas odtwarzania DVD. Przełączanie między różnymi formatami dźwięku. Podczas odtwarzania otwiera meny ścieżek płyty DVD. Otwiera menu do wprowadzania i wyboru ścieżek, rozdziałów i czasu odtwarzania. Otwiera główne menu płyty DVD. 11

12 USTAWIENIA Ustawienia wstępne i strojenie stacji telewizyjnych Telewizor posiada funkcję automatycznego strojenia, która wyszukuje cyfrowe kanały telewizji naziemnej (DVB-T), kanały telewizji kablowej (DVB-C) oraz kanały analogowe. Użytkownik może wyszukać stacje telewizyjne, a następnie skopiować je na cztery listy ulubionych kanałów oraz posortować je według własnego uznania. Dostępnych jest 1000 pozycji programowych dla kanałów cyfrowych (DVB-T i DVB-C) oraz 100 pozycji dla kanałów analogowych. Różne ustawienia W zależności od typu podłączonej anteny użytkownik może zadecydować jakie kanały mają być wyszukane przez telewizor. - Strojenie cyfrowych kanałów telewizji naziemnej (DVB-T) - patrz strona 13 - Strojenie cyfrowych kanałów telewizji kablowej (DVB-C) - patrz strona 14 - Strojenie kanałów analogowych - patrz rozdział,,funkcje specjalne na stronie 58 - Dalsze informacje o ustawieniach kanałów cyfrowych po dokonaniu ustawień wstępnych znajdują się w rozdziale,,funkcje specjalne rozpoczynającym się na stronie 55 Uwaga Należy wykonać wyboru języka oraz kraju dla wszystkich typów, a następnie zapoznać się z treścią odpowiednich rozdziałów. Wybór języka, kraju i trybu działania 1. Przycisnąć POWER, 1 0, P+ lub P-, aby włączyć telewizor z trybu gotowości. Uwaga W przypadku, gdy urządzenie jest włączane po raz pierwszy, pojawia się menu Installation Guide (podręcznik instalacji). Jeżeli na ekranie telewizora nie pojawia się menu Installation Guide (podręcznik instalacji), należy przywrócić ustawienia fabryczne odbiornika telewizyjnego postępując zgodnie z instrukcjami przedstawionymi na stronie Przycisnąć,, lub aby wybrać język a następnie potwierdzić wybór przyciskając OK. 3. Przycisnąć,, aby wybrać tryb działania a następnie potwierdzić wybór przyciskając OK. - ustawienia dla trybu domowego,,home Mode pomagają oszczędzać energię - alternatywny tryb sklepowy,,shop Mode pozwala zademonstrować funkcje urządzenia w punktach sprzedaży detalicznej Pomoc: Aby zakończyć tryb sklepowy należy przywrócić ustawienia fabryczne odbiornika telewizyjnego postępując zgodnie z instrukcjami przedstawionymi na stronie

13 USTAWIENIA 4. Przycisnąć lub, lub aby wybrać kraj, w którym użytkowany jest telewizor a następnie potwierdzić wybór przyciskając OK. Uwaga - Na ekranie pojawi się menu SOURCE SETUP (ustawienia źródła) z podświetloną linią Connection Type (typ połączenia). Dalsze informacje na temat wybranego strojenia stacji telewizyjnych zależnie od podłączonej anteny znajdują się w następnych rozdziałach. Strojenie cyfrowych stacji telewizji naziemnej (DVB-T) 1. W menu Source Setup (ustawienia źródła) w wierszu Connection Type (typ połączenia) wybrać opcję Air (antena) za pomocą przycisków lub. 2. Wybrać opcję Scan Type (typ skanowania) przyciskając lub. Uwaga Przy użyciu przycisków lub ustawić odpowiedni typ skanowania: - DTV - wyszukiwanie cyfrowych stacji telewizyjnych - ATV wyszukiwanie analogowych stacji telewizyjnych - ATV & DTV wyszukiwanie analogowych i cyfrowych stacji Zasilanie anteny (5V) można włączyć tylko wtedy, gdy jest ona faktycznie aktywną anteną pokojową ze wzmacniaczem sygnału i nie ma własnego zasilacza sieciowego (lub podobnego oprzyrządowania). W przeciwnym razie może nastąpić zwarcie, a w rezultacie nienaprawialne uszkodzenie anteny. 3. Wybrać opcję Active Antenna Power (Antena aktywna) za pomocą przycisku lub. Przycisnąć lub, aby włączyć zasilanie anteny ( On ) 4. Przycisnąć (zielony), aby rozpocząć wyszukiwanie. Pojawia się menu Search Results (wyniki wyszukiwania) i rozpoczyna się wyszukiwanie stacji telewizyjnych. Proces ten może potrwać kilka minut w zależności od liczby odbieranych stacji telewizyjnych. Po zakończeniu wyszukiwania pojawia się Programme Table (tabela edycja / tabela programów). 5. Wyjść z ustawień przyciskając M. 13

14 USTAWIENIA Strojenie stacji telewizji kablowej (DVB-C) 1. W menu Source Setup (ustawienia źródła) w wierszu Connection Type (typ połączenia) wybrać opcję Cable (Kabel) za pomocą przycisków lub. 2. Wybrać opcję Scan Type (typ skanowania) przyciskając lub. Przy użyciu przycisków lub ustawić odpowiedni typ skanowania: - DTV - wyszukiwanie cyfrowych stacji telewizyjnych - ATV wyszukiwanie analogowych stacji telewizyjnych - ATV & DTV wyszukiwanie analogowych i cyfrowych stacji 3. Wybrać opcję Cable Scan Type (typ skanowania kabel) za pomocą przycisku lub. Przycisnąć lub, aby wybrać typ wyszukiwania Quick (szybkie) lub Full (pełne) - Funkcja wyszukiwania Quick (szybkie) ustawia programy wg informacji operatorów kablowych nadawanych z sygnałem. - W przypadku wybrania opcji wyszukiwania Full (pełne) przeszukany będzie pełny zakres częstotliwości i zaprogramowane zostaną wszystkie dostępne kanały. Strojenie tym sposobem może potrwać bardzo długo. Dlatego ta opcja zalecana jest gdy operator kablowy nie oferuje możliwości wyszukiwania szybkiego (Quick). Wyszukiwanie może zostać przyspieszone. Do tego celu potrzebna jest informacja na temat częstotliwości i nr identyfikacyjnego sieci. Dane te można uzyskać najczęściej od operatora TV kablowej lub na forach internetowych. 4. Przycisnąć (zielony), aby rozpocząć wyszukiwanie. Pojawia się menu Search Results (wyniki wyszukiwania) i rozpoczyna się wyszukiwanie stacji telewizyjnych. Proces ten może potrwać kilka minut w zależności od liczby odbieranych stacji telewizyjnych. Po zakończeniu wyszukiwania pojawia się Programme Table (tabela edycja programów). 5. Wyjść z ustawień przyciskając M. Zmiana tabeli programów cyfrowych Wyszukane kanały zapisywane są w tabeli programów PROGRAM TABLE (Edycja Programów). Użytkownik może według uznania usuwać kanały, których nie potrzebuje oraz blokować dostęp do pojedynczych programów (kontrola rodzicielska). Użytkownik może dodawać kanały do listy ulubionych, dodatkowo istnieje możliwość zmiany kolejności programów w ramach danej listy ulubionych. Przycisnąć (zielony), aby wyświetlić kanały przypisane do sieci. Przycisnąć P+ aby wyświetlić następną stronę listy kanałów lub P-,, aby wyświetlić poprzednią stronę listy kanałów. Przycisnąć (żółty), aby otworzyć LIST MANAGEMENT (zarządzanie listą) w ramach tabeli. W List Management użytkownik może tworzyć własne listy ulubionych. 14

15 USTAWIENIA Wybór listy kanałów 1. Otworzyć menu za pomocą M. 2. Wybrać opcję SOURCE SETUP (ustawienia źródła) przyciskając lub oraz zatwierdzić przyciskiem OK. Otworzy się menu ustawień źródła. 3. Wybrać opcję PROGRAM TABLE (edycja programów). przyciskając lub oraz zatwierdzić przyciskiem OK. Pojawi się tabela programów. Tabela programów i listy ulubionych są zapisywane oddzielnie w zależności od wybranego źródła sygnału (antena lub telewizja kablowa). W momencie otwierania tabeli programów wyświetlana jest lista kanałów odpowiednia dla bieżącego źródła sygnału. W przypadku pojawienia się przy nazwie kanału w tabeli programów znaku CA do jego oglądania niezbędny jest moduł dostępu CI wraz z kartą chipową smart. 15

16 USTAWIENIA Tworzenie listy ulubionych kanałów Użytkownik może wybrać swoje ulubione kanały i zapisać je na maksymalnie czterech listach (od FAV1 do FAV4). W tym celu należy: - Tabela programów i listy ulubionych są zapisywane oddzielnie w zależności od wybranego źródła sygnału (antena lub telewizja kablowa). - Aby wybrać listę ulubionych kanałów nacisnąć 0 FAV. 1. W menu Programme Table (edycja/tabela programów) przełączyć się na widok listy za pomocą przycisku (żółty). 2. Wybrać kanał telewizyjny za pomocą przycisków lub. 3. Za pomocą przycisków lub przesunąć wybrany kanał telewizyjny na listę ulubionych kanałów (od 1 do 4), a następnie zapisać kanał za pomocą OK. Pozycja na liście ulubionych kanałów zostaje oznaczona symbolem. Jeden kanał można wprowadzić na więcej niż jedną listę ulubionych kanałów. Każda z list ulubionych może pomieścić maksymalnie 255 kanałów. Z listy ulubionych kanałów można usuwać poszczególne kanały. W tym celu należy przycisnąć,, lub, aby wybrać kanał przeznaczony do usunięcia, a następnie przycisnąć OK, aby usunąć go. Po usunięciu kanału z listy kolejność programów na liście będzie zaktualizowana. 4. Wyjść z ustawień przyciskając M. Sortowanie kanałów na liście ulubionych 1. W menu Programme Table (edycja/tabela programów) wybrać listę ulubionych (od 1 do 4) 2. Przycisnąć,, lub aby wybrać kanał, który ma być przesunięty i zaznaczyć go przyciskiem (czerwony). 3. Przesunąć kanał na nową pozycję programową za pomocą przycisków,, lub i przycisnąć OK, aby potwierdzić wprowadzenie. Uwagi: - Aby posortować inne kanały telewizyjne na tej samej liście, należy powtórzyć kroki od 2 do 3. - Aby posortować kanały telewizyjne na różnych listach należy powtórzyć krok 1 oraz Wyjść z bieżącej listy przyciskiem (niebieski). - Wyświetlona zostanie ponownie cała tabela programowa. 16

17 USTAWIENIA Usuwanie kanałów 1. W menu Programme Table (edycja/tabela programów) przycisnąć,, lub, aby wybrać kanał, który ma zostać usunięty, a następnie potwierdzić wybór przyciskając (czerwony). 2. Przycisnąć (żółty), aby potwierdzić usunąć bieżący kanał. Aby usunąć wszystkie kanały, należy przycisnąć 3. Potwierdzić proces usuwania przyciskiem (zielony). 4. Zakończyć usuwanie przyciskiem (niebieski). Pomijanie stacji telewizyjnych Użytkownik może wybrać stacje telewizyjne, które mają być pomijane podczas wybierania za pomocą przycisków lub. Wybór programów za pomocą przycisków numerycznych jest w dalszym ciągu możliwy. 1. W menu Programme Table (edycja/tabela programów) przełączyć się na widok list za pomocą przycisku (żółty). 2. Wybrać właściwy kanał telewizyjny za pomocą przycisków lub. 3. Za pomocą przycisków lub wybrać kolumnę Skip (przeskok) a następnie zaznaczyć kanał za pomocą OK. Kanał zostaje oznaczony symbolem. - Istniej możliwość reaktywacji kanałów. Wybrać kanał przyciskami lub, następnie wybrać kolumnę Skip (przeskok) a następnie reaktywować kanał za pomocą OK.. 17

18 USTAWIENIA Ustawienia obrazu 1. Otworzyć menu za pomocą M. 2. Wybrać opcję menu PICTURE SETTINGS (ustawienia obrazu) za pomocą przycisków lub, następnie nacisnąć OK aby potwierdzić. - Wyświetli się menu ustawień obrazu. 3. Za pomocą przycisków lub wybrać opcję Picture Mode (tryb obrazu), Brightness (jasność), Contrast (kontrast), Sharpness (ostrość), Colour (kolor), lub Colour Temperature (temperatura barwy). Następnie wybrać wartość za pomocą przycisków lub i potwierdzić wybór przyciskając OK. 4. Dostępne są różne ustawienia obrazu. Wybrać opcję menu User (użytkownik), Eco TV, Vivid (żywy), Natural (naturalny), Movie (film), Sports (sport) lub Game (gra). Tryb»Game«(gra) może być wybrany tylko w trybie HDMI, Component lub PC. Podczas zmiany wartości parametru przyciskami lub ekran zostaje podzielony. Po lewej stronie widoczne jest dotychczasowe ustawienie, a po prawej nowe. W menu Ustawienia obrazu znajdują się także inne dodatkowe ustawienia. 5. Za pomocą przycisków lub wybrać opcje DNR, MPEG NR, Vibrant colour (żywe kolory), Perfect Clear (doskonała przejrzystość), Film mode (tryb film), Gamma, Dynamic Contrast (kontrast dynamiczny), Dynamic Backlight (dynamiczne podświetlenie ekranu), Backlight (podświetlenie ekranu). Wybrać wartość za pomocą przycisków lub a następnie potwierdzić wybór przyciskając OK. Funkcję MPEG NR można wybrać tylko na cyfrowych kanałach programowych i kanałach programowych AV. Funkcja MPEG NR redukuje ewentualne artefakty (tworzenie bloku) których wystąpienie może zakłócać odbiór programów cyfrowych z kompresją MPEG (np. z odbiornika DVB-T, odtwarzacza DVD). Tryb filmowy Film mode automatycznie wykrywa i poddaje obróbce filmy dla wszystkich źródeł programów. Funkcja dotyczy trybu 480i, 576i i 1080i dla odtwarzania TV oraz dla innych źródeł kanałów. W przypadku aktywowania trybu filmu podczas oglądania programów nadawanych bez sygnału oznaczającego treść jako film mogą występować sporadycznie zakłócenia obrazu takie jak zamrożenie obrazu, zakłócenia odtwarzania napisów czy widoczne linie. Dynamic Contrast (kontrast dynamiczny) reguluje kontrast dynamicznie oraz optymalnie w zależności od zawartości obrazu. Dynamic Backlight (dynamiczne podświetlenie ekranu) reguluje optymalnie podświetlenie tylne w zależności od zawartości obrazu. Podświetlenie można ustawić tylko ręcznie wtedy, gdy funkcja Dynamic Backlight (podświetlenie dynamiczne) jest wyłączona. 6. Przycisnąć M, aby zakończyć ustawianie. 18

19 USTAWIENIA Ustawienia audio 1. Otworzyć menu przyciskając M. 2. Wybrać opcję menu SOUND SETTINGS (ustawienia dźwięku) za pomocą przycisków lub, następnie nacisnąć OK aby potwierdzić. - Wyświetli się menu ustawień dźwięku. Głośność 1. Wybrać opcję Volume (głośność) za pomocą przycisków lub, a następnie wyregulować ustawienie za pomocą przycisków lub. Balans 1. Wybrać opcję Balance (balans) za pomocą przycisków lub a następnie wyregulować ustawienie za pomocą przycisków lub. Automatyczna regulacja głośności Stacje telewizyjne transmitują programy o odmiennej głośności. Funkcja automatycznej regulacji głośności AVL (Automatic Volume Limiting) gwarantuje jednolity poziom głośności w przypadku przełączenia na inny program telewizyjny. 1. Wybrać AVL za pomocą przycisków lub a następnie wybrać On za pomocą przycisków lub. Jeżeli w wierszu Audio Mode (tryb dźwięku) wybrane jest ustawienie SRS TS HD, opcja AVL jest niedostępna. Odbiór Stereo / dwa kanały, mono Jeżeli telewizor odbiera programy dwukanałowe np. film w oryginalnej wersji językowej na kanale dźwiękowym B (wskaźnik:»dual II«) i wersję dubbingową na kanale dźwiękowym A (wskaźnik:»dual I«) można wybrać żądany kanał dźwiękowy. Jeżeli urządzenie odbiera programy stereo lub Nicam, to dźwięk jest automatycznie przełączany na stereo (wyświetlany komunikat Stereo ). Jeżeli jakość odbioru stereo jest słaba, to dźwięk można przełączyć na Mono. 1. Wybrać Audio Type (typ dźwięku) za pomocą przycisków lub, a następnie wyregulować ustawienie za pomocą przycisków lub. Szerokość pasma stereo Poszerza barwę dźwięku w przypadku audycji stereofonicznych i ulepsza ją w przypadku audycji monofonicznych. 1. Wybrać Sound Mode (tryb dźwięku) za pomocą przycisków lub. 2. Przycisnąć lub, aby wybrać ustawienie Spatial (przestrzenne). 19

20 USTAWIENIA Efekty dźwiękowe Menu oferuje trzy różne zaprogramowane efekty dźwięku: Music (muzyka), Natural (naturalny), Speech (rozmowa) oraz jedno ustawienie do zdefiniowania przez użytkownika User (użytkownik). 1. Wybrać Sound Presets (ustawienia dźwięku) za pomocą lub. 2. Przycisnąć lub, aby wybrać efekt dźwięku. Opcja,,User (użytkownik) jest aktywna gdy,,sound mode (tryb dźwięku) ustawiony jest w pozycji,,normal (normalny) lub,,spatial (przestrzenny). SRS TruSurround HD* SRS TruSurround HD jest opatentowaną technologią audio zintegrowaną w telewizorze, która za pomocą wbudowanych głośników stwarza efekt dźwięku przestrzennego Surround. 1. Wybrać Sound Mode (tryb dźwięku) za pomocą przycisków lub. 2. Wybrać ustawienie SRS TS HD za pomocą przycisków lub. 3. Wybrać SRS Sound Presets (ustaw. Dźwięku SRS) za pomocą przycisków lub. 4. Wybrać za pomocą przycisków lub efekt dźwięku Music (muzyka), Natural (naturalny), Speech (rozmowa). Korektor (Equalizer) Korektor umożliwia stworzenie jednego ustawienia dźwięku przez użytkownika. Korektor (equalizer) pojawia się w menu gdy,,sound mode (tryb dźwięku) ustawiony jest w pozycji,,normal (normalny) lub,,spatial (przestrzenny), a,,sound Medium jako,,user (użytkownik) 1. Wybrać Equalizer (korektor) za pomocą przycisków lub a następnie potwierdzić wybór przyciskając OK. Pojawia się menu EQUALIZER (korektor). Jeżeli w wierszu Audio Mode (tryb dźwięku) wybrane jest ustawienie SRS TS HD, opcja AVL jest niedostępna. 2. Wybrać pasmo częstotliwości,,120hz za pomocą przycisków lub. Ustawić wymaganą wartość za pomocą przycisków lub. 3. Wybrać kolejne pasmo częstotliwości za pomocą przycisków lub i wybrać wymaganą wartość. 4. Przycisnąć, aby zapisać ustawienie. * Na licencji SRS Labs, Inc. Symbole TruSurround HD, SRS oraz są znakami towarowymi SRS Labs, Inc. 20

21 USTAWIENIA Opis audio (podtytuły audio) Opis audio jest dodatkowym kanałem przeznaczonym dla osób niedowidzących. Opisywane są tu ruchy aktora, otoczenie, zmiany scenerii, wygląd aktora, jego gesty oraz wyraz twarzy. Dźwięk ten jest nadawany jednocześnie z normalnym dźwiękiem cyfrowych stacji telewizji. Dostępność opcji jest uzależniona od nadawanego programu. 1. Wybrać opcję Audio Description (opis audio) za pomocą przycisków lub, a następnie przycisnąć lub aby wybrać opcję On (włączone). 2. Wybrać Volume (głośność) za pomocą przycisków lub, a następnie wyregulować dźwięk przyciskając lub. 3. Przycisnąć M, aby zakończyć ustawianie. Wychodzenie z ustawień 1. Przycisnąć M, aby zakończyć ustawianie. 21

22 OBSŁUGA TELEWIZORA Podstawowe funkcje Włączanie i wyłączanie 1. Przycisnąć POWER, 1 0, P+ lub P-, aby włączyć urządzenie z trybu gotowości. 2. Przycisnąć przycisk POWER, aby przełączyć telewizor do trybu gotowości. Wybieranie kanałów 1. Do bezpośredniego wybierania kanałów należy używać przycisków Przycisnąć P+ lub P-, aby przejść do następnych lub poprzednich kanałów. 3. Otworzyć listę kanałów przyciskając OK, wybrać stację za pomocą przycisków,, lub, potwierdzić kanał przyciskiem OK, a następnie przycisnąć M aby wyłączyć listę kanałów. Wybieranie stacji z listy Stacje można wybierać z różnych list (np. All Channels (wszystkie kanały), FAV1 do FAV4). 1. Przycisnąć 0 FAV, aby wyświetlić przegląd list kanałów. Przegląd zostaje wyświetlony. 2. Przycisnąć lub, aby wybrać listę kanałów, a następnie przycisnąć OK, aby ją otworzyć. 3. Przycisnąć,, lub, aby wybrać kanał, a następnie przycisnąć OK, aby potwierdzić wybór. 4. Przycisnąć M aby wyłączyć listę kanałów. Wybieranie kanałów AV 1. Wyświetlić menu Select Source (wybierz źródło sygnału) przyciskając. 2. Wybrać określony kanał AV za pomocą przycisków,, lub a następnie przycisnąć OK, aby potwierdzić wybór. 3. Przełączyć z powrotem na kanał telewizyjny za pomocą przycisków 1 0. Regulacja głośności 1. Ustawić głośność za pomocą przycisków V- lub V+. Wyciszanie 1. Do wyłączania (wyciszania) i włączania dźwięku należy używać przycisku MUTE. 22

23 OBSŁUGA TELEWIZORA Wyświetlanie informacji 1. Przycisnąć i, aby wyświetlić informacje. Stop-klatka Widok wyświetlacza znika automatycznie po jakimś czasie. Jeżeli użytkownik chce dłużej oglądać daną scenę, może użyć funkcji do zatrzymywania kadru bieżącego programu. 1. Przycisnąć (żółty). 2. Aby wyłączyć funkcję, należy ponownie przycisnąć (żółty). Język audio Podczas oglądania kanałów cyfrowych można wybierać różne języki w zależności od nadawanego programu. 1. Przycisnąć, aby wyświetlić menu wyboru. 2. Wybrać żądany język za pomocą przycisków lub a następnie przycisnąć OK, aby potwierdzić wybór. Podtytuły Podczas oglądania kanałów cyfrowych można wybierać różne podtytuły (napisy dialogowe) w zależności od nadawanego programu. 1. Wyświetlić menu wyboru przyciskając. 2. Wybrać żądany język za pomocą przycisków lub a następnie przycisnąć OK, aby potwierdzić wybór. Funkcja zmiany wielkości obrazu (zoom) Funkcja ta umożliwia powiększenie obrazu. 1. Uaktywnić funkcję zoom przyciskając przycisk, każde naciśnięcie powoduje zmianę wielkości obrazu (dostępne są trzy stopnie). Funkcja przeskakiwania po kanałach (zapping) Funkcja ta umożliwia zapisywanie w pamięci oglądanego aktualnie programu telewizyjnego podczas przełączania (przeskakiwania) na inne programy telewizyjne. 1. Wybrać kanał, który ma być wprowadzony do pamięci przeskakiwania za pomocą przycisków 1 0 lub P+, P- (np. BBC1), a następnie zachować w pamięci wybór przyciskając. 2. Zmienić kanały przyciskając 1 0 lub P+, P-. 3. Przycisnąć, aby przełączać pomiędzy zachowanym w pamięci kanałem (w przykładzie: BBC1) a kanałem, który był ostatnio oglądany. 4. Przycisnąć M, aby wyjść z funkcji zapping. 23

24 OBSŁUGA TELEWIZORA Elektroniczny program telewizyjny Elektroniczny przewodnik programowy udostępnia przegląd wszystkich programów, które będą nadawane w najbliższym tygodniu (tylko dla stacji cyfrowych). 1. Przycisnąć EPG, aby wyświetlić informacje o programie. Uwagi: Nie wszystkie stacje udostępniają szczegółowy program telewizyjny. Wielu nadawców zamieszcza program dzienny, ale bez szczegółowych opisów. Niektórzy nadawcy w ogóle nie udostępniają żadnych informacji. 2. Wybrać stację telewizyjną za pomocą przycisków lub. Wyświetlone zostają programy nadawane w dniu dzisiejszym na wybranym kanale telewizyjnym. 3. Przycisnąć, aby przełączyć na informację o bieżącym programie. Szczegółowe informacje o programie można włączyć lub wyłączyć przyciskając i. Istnieje możliwość dodania wybranej audycji telewizyjnej do pamięci timera przyciskając OK, 4. Przycisnąć, aby wybrać informacje dotyczące następnego programu. Przycisnąć, aby powrócić do informacji na temat bieżącego programu. 5. Przycisnąć (zielony), aby wybrać następne dni, a (czerwony), aby powrócić do dnia bieżącego. 6. Przełączyć z powrotem na opcję wyboru stacji przyciskając. Filtrowanie programów przyciskając (niebieski), wybrać typ kanału przyciskami,, lub i nacisnąć OK, aby potwierdzić. Wyświetlane są programy wybranego typu. 7. Przycisnąć M, aby wyjść z funkcji Elektronicznego programu TV 24

25 OBSŁUGA TELEWIZORA Zmiana formatu obrazu Odbiornik telewizyjny automatycznie przełącza się na format 16:9, jeżeli format ten zostanie wykryty przez gniazdo Scart (Euro-AV). 1. Wybrać format obrazu za pomocą 16:9. Na ekranie pojawia się wybrany format obrazu, na przykład 16:9. Użytkownik może wybierać spośród następujących formatów obrazu: Format AUTO Format obrazu jest automatycznie przełączany na 16:9 dla programów 16:9. Format obrazu jest automatycznie przełączany na 4:3 dla programów 4:3. Formaty 16:9 i 14:9 Podczas nadawania programów w formacie 4:3 obraz jest rozciągany poziomo, jeżeli wybrany jest format 16:9 lub 14:9. Geometria obrazu jest rozciągnięta poziomo. W przypadku źródeł sygnału 16:9 (z dekodera Set-Top Box na gnieździe Scart Euro-AV) obraz wypełnia dokładnie ekran i posiada prawidłową geometrię. Format 4:3 Obraz jest wyświetlany w formacie 4:3. Format LetterBox Ustawienie typu LetterBox jest odpowiednie zwłaszcza dla programów w formacie 16:9. Czarne pasy, które zwykle pojawiają się u góry i dołu ekranu, są wyeliminowane, a obraz 4:3 wypełnia ekran. Nadawane obrazy są powiększone, ale nieznacznie obcięte na górze i dole. Geometria obrazu pozostaje niezmieniona. Format Subtitle Jeżeli niemożliwe jest odczytanie podtytułów, które są wyświetlane na dole ekranu, należy wybrać format obrazu Subtitle (podtytuł). Format Panorama Ten format obrazu nadaje się do odbioru filmów kinowych w formacie panoramicznym o ekstremalnym stosunku szerokości do wysokości obrazu. Podczas nadawania programów w formacie 4:3 obraz jest rozciągany poziomo, jeżeli wybrana jest funkcja Panorama. Geometria obrazu jest rozciągnięta poziomo. Format Overscan W trybie tym obrazy HD nadawane przez gniazda HDMI i komponent nie zostają przycięte i wyświetlane są w oryginalnym rozmiarze. Dotyczy to tylko trybu HDMI oraz obrazów w rozdzielczości 720p lub wyższej. 25

26 TRYB DVD Specjalne funkcje DVD Nabyty przez Państwa telewizor umożliwia cyfrowe odtwarzanie obrazów w perfekcyjnej jakości kina domowego. Zapewnia także najwyższej, kinowej jakości odtwarzanie dźwięku - zależnie od typu płyty DVD możliwe jest odtwarzanie dźwięku w formacie stereo lub cyfrowowielokanałowym. Inne właściwości płyt DVD Video to na przykład możliwość wyboru kanału dźwiękowego i języka synchronizacji (dubbingu), języka wyświetlanych napisów dialogowych oraz różnych kątów ujęcia kamery. Oprócz płyt DVD możliwe jest też odtwarzanie płyt CD MP4 video, CD MP3, CD w formacie JPEG (zdjęcia), CD Video, CD S-Video i Audio CD. Funkcje odtwarzania tych płyt CD opisane są w rozdziale dotyczącym plików audio i video na stronie 29,,Odtwarzanie S-VCS/VCD. Właściwości płyty DVD Płyty DVD rozpoznać można po logo umieszczonym na nadruku. Zależnie od zawartości płyty DVD zawierają jeden lub kilka ścieżek. Każda ścieżka może się składać z jednego lub kilku rozdziałów (chapter). Tytuły i rozdziały można wybierać w łatwy i komfortowy sposób. Płyty DVD mogą być być sterowane i bezpośrednio odtwarzane za pomocą menu odtwarzacza DVD na ekranie telewizora. Charakterystyka płyty DVD Płyty DVD zawierają w swym menu tytułowym zestawienie dostępnych tytułów i/lub scen (rozdziałów) tytułów. Niektóre funkcje odtwarzacza DVD, jak np. odtwarzanie w zwolnionym tempie, obraz zatrzymany lub automatyczne odtwarzanie, mogą być też sterowane przez samą płytę DVD. Z tego powodu w niektórych scenach wybór tych funkcji przez użytkownika jest niemożliwe. Na wielu płytach DVD ścieżki dźwiękowe są nagrane w maksymalnie 8 językach. Istnieje możliwość wyboru dowolnego, preferowanego języka. Wiele płyt DVD zostało nagranych przez producenta z napisami dialogowymi do filmów w wielu językach. Wyświetlać można napisy dialogowe spośród maksymalnie 32 języków. Filmy wyświetlane są w różnych regionach świata w różnych terminach i z tego powodu wszystkie płyty DVD na całym świecie opatrzone są kodem regionalnym. Niniejszy odtwarzacz DVD może odtwarzać płyty DVD opatrzone kodem regionalnym 2. Również same płyty DVD mogą być opatrzone innym kodem regionalnym. Jeżeli do odtwarzacza DVD włoży się płytę o odmiennym kodzie regionalnym, na ekranie telewizora pojawi się informacja o różniącym się kodzie regionalnym. Odtwarzanie takiej płyty DVD nie jest możliwe. Jeżeli na ekranie telewizora pojawi się symbol» «, oznacza to, że wybrana funkcja nie jest możliwa w przypadku włożonej płyty DVD. 26

27 TRYB DVD Przygotowanie 1. Przycisnąć POWER, 1 0, P+ lub P-, aby włączyć urządzenie z trybu gotowości. 2. Aby wybrać kanał dla trybu DVD należy otworzyć menu SOURCE ( źródło) przyciskając» «, wybrać»dvd«przyciskami lub, a następnie potwierdzić wybór przyciskiem OK. Na ekranie telewizora wyświetlany jest komunikat»open«(otwórz), a następnie»no disc«(brak dysku). Wkładanie płyty 1. Wybraną płytę włożyć do kieszeni odtwarzacza stroną z nadrukiem skierowaną do przodu (z prawej strony telewizora, dopóki nie zamknie się automatycznie. Na ekranie wyświetli się komunikat»loading«(ładowanie), płyta jest skanowana. Odtwarzanie płyty rozpocznie się automatycznie. dczas odtwarzania zdjęć przeglądarka plików jest wyłączona. Jeżeli na ekranie telewizora pojawi się symbol» «, oznacza to, że wybrana funkcja nie jest możliwa w przypadku włożonej płyty DVD. Wyjmowanie płyty 1. Nacisnąć» «. Na ekranie telewizora wyświetlany jest komunikat»open«(otwórz), wyciągnąć płytę. Odtwarzanie ścieżki 1. Odtwarzanie płyty rozpoczyna się automatycznie po przeskanowaniu płyty. Zależnie od włożonej płyty DVD może być konieczny wybór tytułu lub rozdziału ze spisu treści płyty DVD. Wybrać rozdział lub tytuł przyciskając,, lub, a następnie aktywować lub rozpocząć odtwarzanie przyciskiem OK lub. 2. Przycisnąć aby włączyć pauzę w odtwarzaniu (obraz zatrzymany). 3. Przycisnąć aby powrócić do odtwarzania (Resume). 4. Zakończyć odtwarzanie, naciskając dwukrotnie przycisk. Wyświetlanie informacji Możliwe jest wyświetlanie na ekranie informacji o tytule, rozdziale i czasie odtwarzania. 1. Przycisnąć i, aby wyświetlić wiersz informacyjny. 2. Wyłączyć wiersz informacyjny przyciskając i. Wybór tytułów i rozdziałów za pomocą menu płyty DVD Jeżeli płyta DVD zawiera wiele tytułów i/lub rozdziałów, można je dowolnie uruchomić. To, czy płyta DVD zawiera wiele tytułów/rozdziałów, sygnalizuje wiersz informacyjny obok wskaźników tytułów i rozdziałów. 1. Wywołać spis treści płyty DVD przyciskiem»title«(tytuł - menu płyty) lub przyciskiem» «(menu tytułów). Jeżeli płyta DVD posiada menu tytułów, pojawia się ono na ekranie. 2. Wybrać rozdział lub tytuł przyciskając,, lub, a rozpocząć odtwarzanie przyciskiem OK. Odtwarzanie rozpoczyna się od wybranego tytułu / rozdziału. 27

28 TRYB DVD Wybór tytułów za pomocą menu informacyjnego Funkcja ta zależy od rodzaju stosowanej płyty DVD. 1. Podczas odtwarzania wywołać wiersz informacyjny przyciskając»goto«. 2. Wybrać tytuł przyciskając lub. 3. Wprowadzić dwucyfrowy numer tytułu przy użyciu przycisków 1 0 i potwierdzić przyciskiem OK. Odtwarzanie rozpoczyna się od wybranego tytułu. Wybór rozdziałów za pomocą menu informacyjnego Funkcja ta zależy od rodzaju stosowanej płyty DVD. 1. Podczas odtwarzania wywołać wiersz informacyjny przyciskając»goto«. 2. Wybrać rozdział przyciskając lub. 3. Wprowadzić dwucyfrowy numer rozdziału przy użyciu przycisków 1 0 i potwierdzić przyciskiem OK. Odtwarzanie rozpoczyna się od wybranego rozdziału. Wybór kolejnych rozdziałów (funkcja SKIP) 1. Podczas odtwarzania wybrać następny rozdział przyciskając. 2. Podczas odtwarzania wybrać poprzedni rozdział przyciskając. Przerywanie/kontynuowanie odtwarzania (Resume) Odtwarzanie płyty DVD można przerwać w dowolnym miejscu, a następnie kontynuować od tego samego miejsca. 1. Przerwać odtwarzanie, naciskając jeden raz przycisk. 2. Przycisnąć aby powrócić do odtwarzania (Resume). Odtwarzanie jest kontynuowane od punktu, w którym wcześniej zostało przerwane. Zakończenie odtwarzania Odtwarzanie można w każdej chwili zakończyć, naciskając dwukrotnie. Funkcje dodatkowe odtwarzania W przypadku funkcji Przeszukiwanie z podglądem, Odtwarzanie w zwolnionym tempie i Obraz zatrzymany dźwięk jest wyciszony. Niektóre funkcje zależnie od stosowanej płyty DVD nie mogą być uaktywnione. Przeszukiwanie z podglądem Istnieje możliwość wyboru różnych prędkości przeszukiwania (z 2-kr, 4-krotną, 8-krotną, 16-krotną i 32-krotną prędkością do przodu i do tyłu). 1. Żądaną prędkość wybrać podczas odtwarzania przyciskiem lub. 2. Aby powrócić do odtwarzania, nacisnąć przycisk. 28

29 TRYB DVD Odtwarzanie w zwolnionym tempie Istnieje możliwość wyboru różnych prędkości odtwarzania w zwolnionym tempie (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, do przodu). 1. Podczas odtwarzania nacisnąć przycisk. 2. Żądaną prędkość odtwarzania w zwolnionym tempie wybrać przyciskiem. 3. Aby powrócić do odtwarzania, nacisnąć przycisk. Powiększanie lub zmniejszanie obrazu (zoom) Funkcja ta umożliwia powiększenie lub zmniejszanie wybranych fragmentów obrazu. Zmiany obrazu dokonywane są w kolejności 2x 3x 4x 1/2 1/3 1/4 zwykły obraz. 1. Podczas odtwarzania lub pauzy naciskać kolejno przycisk. Wyświetlany jest: na przykład symbol»2 X«, odtwarzacz DVD powiększa fragment obrazu. 2. Przesuwać fragment obrazu po ekranie przyciskiem,, lub. 3. Ponownie przełączyć na normalną wielkość obrazu przyciskiem. Przełączanie języka dubbingu lub formatu dźwięku Ustawienie te zmienia język dubbingu z domyślnego na inny, o ile płyta DVD oferuje inne języki. 1. Nacisnąć podczas odtwarzania. Wyświetlane są: np. na krótko symbol» Audio 1/3 AC3 5.1CH German«(niemiecki) oraz aktualny język dubbingu, w podanym przykładzie: 1-szy z 3 dostępnych języków dubbingu, format dźwięku AC3. 2. Wybrać żądany język dubbingu, naciskając kolejno przycisk. Przełączenie na inny język dubbingu może być niemożliwe, zależnie od ustawień płyty DVD. W taki wypadku zmiana ustawień możliwa jest zazwyczaj w menu DVD. Wybór i wyświetlanie napisów dialogowych Jeżeli płyta DVD posiada napisy dialogowe, można je wyświetlić na ekranie telewizora. Jeżeli dostępne są napisy w kilku językach, można wybrać dowolny język. 1. Nacisnąć podczas odtwarzania. Na wyświetlaczu: na przykład krótko» Subtitle 02/10 German«(podtytuł 02/10 niemiecki), wyświetlane są aktualne napisy dialogowe. 2. Wybrać żądany język napisów dialogowych, naciskając kolejno przycisk. Aby wyłączyć napisy, naciskać kolejno przycisk napis» Subtitle off«(napisy wyłączone)., aż na ekranie pojawi się Przełączenie na inny język napisów może być niemożliwe, zależnie od płyty DVD. W taki wypadku zmiana ustawień możliwa jest zazwyczaj w menu DVD. 29

30 TRYB DVD Wybór kąta oglądania wybranych scen lub sekwencji Niektóre płyty DVD zawierają sceny lub sekwencje, które zostały sfilmowane kilkakrotnie z różnych pozycji kamery (różne kąty oglądania). Możliwy jest wybór różnych kątów oglądania. 1. Podczas odtwarzania nacisnąć»angle«aby wybrać kąt oglądania. 2. Aby wybrać inny kąt oglądania, naciskać ponownie»angle«. Powtarzanie rozdziału, tytułu lub płyty Funkcje te umożliwiają powtórne odtwarzanie aktualnego rozdziału, tytułu lub całej płyty. 1. Podczas odtwarzania nacisnąć»repeat«. - Wyświetlacz: powtarzany jest rozdział» Chapter«. 2. Podczas odtwarzania nacisnąć dwukrotnie»repeat«. - Wyświetlacz: powtarzany jest tytuł» Title«. 3. Podczas odtwarzania nacisnąć trzy razy»repeat«. - Wyświetlacz: powtarzany jest cały dysk» All«. 4. Nacisnąć ponownie»repeat«aby zakończyć funkcję. Tworzenie playlisty (listy odtwarzania) Funkcja ta umożliwia tworzenie playlisty dla płyt DVD. 1. Włożyć płytę do kieszeni. 2. Otworzyć menu programowania»program«naciskając»p+«. 3. Wprowadzić numer tytułu lub rozdziału przyciskami»1 0«. Kursor przesunie się do następnego ustawienia, powtórzyć wprowadzenie. 4. Aby rozpocząć odtwarzanie playlisty wybrać»start«naciskając,, lub i potwierdzić»ok«. Odtwarzana jest playlista. 5. Zakończyć odtwarzanie, naciskając przycisk. Po zakończeniu odtwarzania lista odtwarzania jest automatycznie kasowana. 30

31 TRYB S-VCD/VCD Charakterystyka płyt S-VCD/VCD Płyty S-VCD/VCD (CD Video) rozpoznać można po logo umieszczonym na nadruku. Zależnie od zawartości płyty S-VCD/VCD (filmy, wideoklipy itd.) na dysku nagrana jest jedna lub kilka ścieżek. Płyty S-VCD/VCD nagrane są podobnie jak płyty CD Audio w systemie struktury ścieżek. Płyty S-VCD/VCD mogą być nagrane za pomocą systemu PBC (Play Back Control) służącym do nawigacji ścieżek. Zależy to od stosowanego oprogramowania do edycji i nagrywania. Odtwarzanie płyty S-VCD/VCD może być kontrolowane i sterowane za pomocą menu odtwarzacza DVD - na ekranie telewizora. Niektóre funkcje odtwarzacza DVD (odtwarzanie w zwolnionym tempie, kąt ujęcia kamery, zaznaczanie scen) nie dają się uruchomić podczas odtwarzania płyty S-VCD/VCD. Zależy to od sposobu nagrania płyty S-VCD/VCD. Płyty S-VCD mogą zawierać zależnie od sposobu nagrania różne języki synchronizacji (dubbingu) i napisy. PBC (Play Back Control kontrola odtwarzania) Funkcja PBC umożliwia nawigację zawartością płyt S-VCD/VCD. Informacje PBC zapisywane są na płycie podczas procesu nagrywania. przełącza pomiędzy strukturą listy odtwarzania (menu na płycie VCD/VCD) a ręcznym wyborem przez użytkownika. Funkcja PBC jest uaktywniona fabrycznie. Funkcja PBC i informacje programowe na płycie S-VCD/VCD ukazują możliwości nawigacji. Odtwarzanie ścieżki 1. Odtwarzanie płyty S-VCD/VCD rozpoczyna się automatycznie po włożeniu płyty do kieszeni odtwarzacza i przeskanowaniu jej. 2. Przycisnąć aby włączyć pauzę w odtwarzaniu (obraz zatrzymany). 3. Przycisnąć aby powrócić do odtwarzania (Resume). 4. Zakończyć odtwarzanie, naciskając dwukrotnie przycisk. Przeszukiwanie z podglądem Istnieje możliwość wyboru różnych prędkości przeszukiwania. 1. Żądaną prędkość odtwarzania wybrać podczas odtwarzania przyciskiem lub. 2. Aby powrócić do odtwarzania, nacisnąć przycisk. 31

32 TRYB S-VCD/VCD Formaty plików Telewizor może wyświetlać poprzez port USB lub przy użyciu płyt następujące formaty plików. Pliki video MP4 Kodowanie MP4 zostało zaprojektowane do kompresji plików video. MP4 Video jest koderem/dekoderem w formacie kompresji MPEG4, stosowanym do odkodowania i wyświetlania skompresowanych plików video. Umożliwia to telewizorowi wyświetlanie sekwencji obrazów skompresowanych w formacie MPEG-4-SP. Pliki MPEG 4 SP są wraz z plikami audio skompresowanymi w formacie MP3, AAC lub Dolby Digital pakowane do plików,,avi lub,,mp4. Pliki audio MP3 / WMA Skrót MP3 oznacza MPEG-1 Audio Layer 3 i pochodzi od nazwy formatu Motion Picture Expert Group (MPEG), który stworzony został do kompresji danych audio i video. WMA jest standardem kompresji dla danych audio (Windows Media Audio). Formaty te umożliwiają zapis w pamięci komputera plików dźwiękowych audio o jakości zbliżonej do płyt kompaktowych. Pliki MP3 mogą być porządkowane w folderach i podfolderach podobnie jak pliki w komputerze. Pliki zdjęciowe JPEG Skrót JPEG oznacza Joint Picture Experts Group. Metoda ta została opracowana do kompresji plików zdjęciowych. Pliki JPEG można nagrywać na nośniki danych wraz plikami innego typu. Pliki JPEG mogą być porządkowane w folderach. Przypomina to strukturę płyty CD MP3. 32

33 TRYB USB Formaty plików Wejście USB, w które jest wyposażony opisywany model telewizora obsługuje następujące formaty plików: Pliki video Specjalne kodeki dla kompresji i dekompresji video zapewniają więcej miejsca pamięci bez zbytniej utraty jakości obrazu. Telewizor odtwarza pliki video w następujących formatach: DIVS, XVID, H.264/MPEG-4 AVC (obrazy referencyjne L4.1, 4), MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, MJPEG oraz. MOV Odtwarzane mogą być także pliki z następującym rozszerzeniem: AVI, MKV, MP4, TS, MOV, MPG, DAT, VOB. Pliki te mogą zawierać pliki audio skompresowane przy za pomocą formatu MP3, AAC lub Dolby Digital. Pliki audio Telewizor odtwarza pliki audio w następujących formatach: MP3, AAC, WMA. Skrót MP3 oznacza MPEG-1 Audio Layer 3 i pochodzi od nazwy formatu Motion Picture Expert Group (MPEG), który został stworzony na potrzeby kompresji danych dźwiękowych i wideo. Format AAC (Advanced Audio Coding) został stworzony przez MPEG. AAC zapewnia lepszą jakość dźwięku przy tych samych parametrach danych. WMA (Windows Media Audio) jest standardem kompresji danych audio stworzonym przez Microsoft. Wymienione formaty plików audio mogą być nagrywane i odtwarzane przy zachowaniu jakości dźwięku zbliżonej do jakości płyt kompaktowych, ale wymagają sporo mniej miejsca w pamięci. Odtwarzane mogą być także pliki z następującym rozszerzeniem: MP3, MP2, WMA, M4A, AAC. Analogicznie do plików przechowywanych w komputerze pliki MP3 mogą być porządkowane za pomocą folderów i podfolderów. Pliki graficzne Telewizor odtwarza pliki audio w następujących formatach: JPEG, PNG i BMP. Skrót JPEG oznacza Joint Picture Experts Group. Metoda ta została opracowana na potrzeby kompresji plików graficznych. PNG i BMP stworzono do zapisu zdjęć bez utraty lub przy bardzo małej utracie jakości. Pliki JPEG można zapisywać na nośniku danych wraz plikami innego typu. Pliki można gromadzić w folderach. 33

34 TRYB USB Podłączanie zewnętrznych nośników danych Przed podłączeniem nośnika danych należy przełączyć telewizor w tryb czuwania (Stand-by) przyciskając POWER. Następnie należy podłączyć urządzenie zewnętrzne i ponownie włączyć telewizor. Telewizor należy przełączyć w tryb czuwania (Stand-by) przed przystąpieniem do odłączania nośnika danych, w przeciwnym razie pliki mogą ulec uszkodzeniu. Uwagi: W przypadku użycia kabla sieciowego od zewnętrznego dysku twardego, który został podłączony do portu»usb«telewizora, kabel ten należy także odłączyć od gniazdka zasilania gdy telewizor został wyłączony. Nie należy odłączać zewnętrznego nośnika danych od telewizora w momencie gdy pliki znajdujące się na nośniku są otwarte i używane. Dwukierunkowa wymiana danych zdefiniowana dla urządzeń ITE (Information Technology Equipment) zgodnie z normą EN 55022/EN nie jest możliwa. Transfer USB nie jest oddzielnym trybem pracy lecz stanowi jedynie funkcję dodatkową. 1. Połączyć interfejs USB telewizora»usb«i odpowiednie gniazdo nośnika danych (zewnętrzny dysk twardy, aparat cyfrowy, czytnik kart lub odtwarzacz MP3) za pomocą kabla USB. 2. Potwierdzić komunikat wyświetlany na ekranie» «przyciskając (zielony). Pojawi się przeglądarka plików. 34

35 TRYB USB Przeglądarka plików Przeglądarka plików wyświetla pliki video, audio oraz zdjęciowe zapisane na zewnętrznym nośniku danych. W przypadku nośnika danych zawierającego różne formaty plików można wyłączyć pliki, które są zbędne przy odtwarzaniu, używając funkcji filtrującej. Menu główne przeglądarki plików 1. Wybrany format danych. 2. Nazwa nośnika danych. 3. Łączna liczba dostępnych folderów na nośniku danych. 4. Podgląd wybranego pliku. 5. Informacje o zewnętrznym nośniku danych. 6. Nawigacja menu. Ustawienia w menu ustawień USB Otwieranie menu ustawień USB 1. Otworzyć menu przyciskając M. 2. Wybrać opcję menu SOURCE SETUP (edycja źródła) za pomocą przycisków lub następnie nacisnąć OK aby potwierdzić. - Wyświetli się menu ustawień USB,,USB SETUP. Dodatkowe funkcje omówione są w następnych sekcjach instrukcji. Włączanie automatycznego podglądu W przypadku włączenia automatycznego podglądu na ekranie przeglądarki plików wyświetlany jest podgląd wybranego pliku. 1. Wybrać linię»auto Preview«(automatyczny podgląd) za pomocą przycisków lub. 2. Włączyć funkcję (,,On ) za pomocą przycisków lub. 3. Przycisnąć M, aby zakończyć ustawienia. 35

36 TRYB USB Wybieranie trybu przeglądania 1. Wybrać View Mode (tryb przeglądania) za pomocą przycisków lub 2. Przycisnąć lub, aby wybrać odpowiednią opcję. 3. Przycisnąć M, aby zakończyć ustawienie. Wybieranie czasu wyświetlania zdjęć podczas pokazu slajdów 1. Wybrać Slide Show Interval (interwał pokazu slajdów) za pomocą przycisków lub. 2. Wybrać czas (3, 5, 10 sekund) za pomocą przycisków lub. 3. Przycisnąć M, aby zakończyć ustawienie. DivX VOD W celu odtwarzania chronionych plików video zakupionych od DivX wymagane jest zarejestrowanie urządzenia. 1. Wybrać DivX VOD za pomocą przycisków lub i potwierdzić przyciskiem. - Wyświetli się kod do rejestracji. 2. Wejść na stronę i zarejestrować urządzenie przy użyciu kodu rejestracyjnego.. 3. Przycisnąć OK, aby zakończyć ustawienie. DivX Cerified - do odtwarzania formatów video DivX oraz DivX Plus HD (H.264/MKV) w jakości premium o rozdzielczości do 1080p HD. DIVX VIDEO: DivX to cyfrowy format video stworzony przez DivX, Inc. Urządzenie to jest oficjalnie certyfikowanym DivX Certified, które odtwarza format video DivX. Więcej informacji na stronie znajdziecie też tam Państwo informacje o oprogramowaniu do konwersji plików do formatu DivX. DIVX VIDEO-ON-DEMAND: To urządzenie DivX Certified musi zostać zarejestrowane aby odtwarzać zakupione filmy DivX Videoon- Demand (VOD). W celu uzyskania kodu rejestracyjnego prosimy o wejście do sekcji menu DivX VOD, znajdującym się w menu ustawień USB. Więcej informacji na temat jak dokonać rejestracji znajduje się na stronie vod.divx.com. 36

37 TRYB USB Odtwarzanie podstawowe funkcje 1. Przycisnąć» «, aby wybrać nośnik danych. Przycisnąć,, lub aby wybrać»usb«, a następnie potwierdzić wybór przyciskiem OK. Wyświetlana jest przeglądarka plików nośnika danych. 2. Wybrać format pliku (pliki video, audio, zdjęciowe) przyciskami lub 3. Przejść do listy katalogów/plików przyciskając OK. 4. Wybrać żądany folder lub plik za pomocą przycisków lub a następnie przycisnąć OK Abu go otworzyć. Pojawia się lista podkatalogów. Do folderu głównego można powrócić przyciskając. 5. Wybrać utwór lub zdjęcie za pomocą przycisków lub, a następnie przycisnąć, aby rozpocząć odtwarzanie. Przyciskając i można przejrzeć informacje na temat filmu. Przy odtwarzaniu plików MP3 lub WMA z lewej strony menu wyświetlane są informacje na temat albumu, utworu i wykonawcy. Przy odtwarzaniu plików zdjęciowych po naciśnięci przycisku,,i wyświetlane są informacje o rozdzielczości i rozmiarze. Przy odtwarzaniu plików zdjęciowych nacisnąć dwukrotnie przycisk,,i aby wejść w menu ustawień DivX. Podczas odtwarzania zdjęć przeglądarka plików jest wyłączona. Aby ponownie włączyć przeglądarkę plików, należy przycisnąć. 6. Przycisnąć, aby zatrzymać odtwarzanie (pauza). 7. Przycisnąć, aby wznowić normalne odtwarzanie. 8. Przycisnąć, aby zakończyć odtwarzanie. Pojawia się przeglądarka plików. Aby powrócić do poprzedniego folderu, należy przycisnąć, aby wybrać ikonę folderu,,up Folder (folder wyżej). Użyć,,Root (katalog główny) a następnie przycisnąć OK aby powrócić do folderu głównego. W pewnych przypadkach pliki w kompatybilnych formatach mogą być nie być odtwarzane prawidłowo w trybie USB. Powodem tego jest fakt, iż w pewnych sytuacjach pliki nie są nagrywane w wystandaryzowanym procesie kompresji, mimo że posiadają czytane rozszerzenia. Jeśli plik audio posiada kilka ścieżek audio (audio streams) nacisnąć, aby wybrać daną ścieżkę audio podczas odtwarzania w trybie pełnoekranowym. Podczas odtwarzania plików audio możliwe jest użycie w tym samym czasie innych funkcji dostępnych w trybie USB. Tym sposobem możliwe jest np. puszczanie tła muzycznego podczas pokazu slajdów. Dla plików filmowych odtwarzane mogą być tylko napisy dialogowe nagrane w formacie SRT. Nazwa pliku z dialogami musi być taka sama jak nazwa pliku video. W przeciwnym razie podtytuły nie będą odtwarzane. 37

38 TRYB USB Dodatkowe funkcje odtwarzania W zależności od używanych formatów plików dostępne są następujące funkcje dodatkowe. Wybór rozdziałów dla plików DivX (tylko pliki video) 1. Podczas odtwarzania pliku wybrać następny rozdział przyciskiem. 2. Podczas odtwarzania pliku wybrać poprzedni rozdział przyciskiem. Wybór rozdziału możliwy jest także za pomocą przycisków,,1 0 Wybór tytułów dla plików DivX (tylko pliki video) 1. Podczas odtwarzania pliku wybrać następny tytuł przyciskiem. 2. Podczas odtwarzania pliku wybrać poprzedni tytuł przyciskiem. Odtwarzanie wybranych tytułów Odtwarzane będą tylko zaznaczone tytuły. 1. Wybrać tytuł za pomocą przycisków lub i zaznaczyć go przyciskając OK. 2. Wybrać następny tytuł za pomocą przycisków lub i zaznaczyć go przyciskając OK. 3. Rozpocząć odtwarzanie przyciskając. 4. Przycisnąć, aby zakończyć odtwarzanie. Aby anulować zaznaczenie, należy wybrać tytuł za pomocą przycisków lub, a następnie wyłączyć zaznaczenie przyciskając OK. Wybieranie utworu lub zdjęcia za pomocą funkcji przeskakiwania (SKIP) 3. Podczas odtwarzania wybrać następny utwór / zdjęcie za pomocą przycisku. 4. Wybrać poprzedni utwór / zdjęcie za pomocą przycisku. Odtwarzanie rozpoczyna się od wybranego utworu lub zdjęcia. 38

39 TRYB USB Zaznaczanie fragmentu do odtwarzania (tylko pliki video) 1. Podczas odtwarzania nacisnąć OK. 2. Wprowadzić fragment (czas) przy użyciu przycisków,,1 0 i nacisnąć (zielony) aby potwierdzić.. Szybkie przeszukiwanie do przodu (tylko pliki video i audio) Dostępny jest wybór jednej z pięciu prędkości przeszukiwania do przodu (x2, x4, x8, x16, x32) 1. Wybrać prędkość przeszukiwania przy użyciu przycisków lub. 2. Przycisnąć aby wrócić do normalnego odtwarzania. Powiększanie / pomniejszanie zdjęcia (tylko pliki video i zdjęciowe) Funkcja ta umożliwia powiększenie lub pomniejszenie wybranych fragmentów obrazu. 1. Przycisnąć w czasie odtwarzania lub przy włączonej pauzie. Obracanie zdjęcia (tylko pliki zdjęciowe) Zdjęcia mogą być obracane każdorazowo o Aby obrócić zdjęcie o 90, należy podczas odtwarzania przycisnąć lub. Funkcje powtarzania Opcje: One Repeat (jedna powtórka) - wybrany utwór jest powtórzony raz. All Repeat (powtórka całości) - powtarzane są wszystkie utwory.,,random (losowo) utwory odtwarzane są w kolejności losowej i powtórnie 1. Przed rozpoczęciem odtwarzania wybrać funkcję powtarzania przyciskając. 2. Rozpocząć odtwarzanie przyciskając. 3. Wyłączyć funkcję powtarzania przyciskając. Na wyświetlaczu pojawia się None Repeat (bez powtórki). 39

40 TRYB TELETEKSTU Tryb tekstu FLOF oraz zwykłego tekstu 1. Przycisnąć TXT, aby przełączyć na tryb teletekstu. 2. Użyć przycisków 1 0 do bezpośredniego wprowadzenia numeru strony lub, aby przejść na kolejne / poprzednie strony. Aby powrócić do strony 100, należy przycisnąć i. Na dole ekranu wyświetlony zostanie wiersz informacji składający się z czerwonego, zielonego oraz w zależności od stacji, żółtego lub niebieskiego pola tekstowego. Odpowiadają im analogicznie kolorowe przyciski umieszczone na pilocie. 3. Powrót o jedną stronę przyciskiem (czerwony). 4. Przejście na następną stronę przyciskiem (zielony). 5. Wybór konkretnego rozdziału przyciskiem (żółty). 6. Wybór konkretnego tematu przyciskiem (niebieski). 7. Wyłączyć telegazetę przyciskiem»txt«. Tryb tekstu zwykłego 1. Przycisnąć TXT, aby przełączyć na tryb teletekstu. 2. Użyć przycisków 1 0 do bezpośredniego wprowadzenia numeru strony. Aby powrócić do strony 100, należy przycisnąć i. 3. Powrót o jedną stronę przyciskiem. 4. Przejście na następną stronę przyciskiem. 5. Wyłączyć telegazetę przyciskiem»txt«. Dodatkowe funkcje Wypełnianie czasu oczekiwania W czasie, gdy wyszukiwana jest strona można przełączyć odbiornik na kanał telewizyjny. W tym celu należy: 1. Wprowadzić numer strony teletekstu za pomocą przycisków 1 0, a następnie przycisnąć. Numer strony zostanie wyświetlony jak tylko strona ta zostanie odnaleziona. 2. Przycisnąć, aby przejść do strony teletekstu. Zwiększanie rozmiaru znaków Jeżeli trudno jest odczytać tekst na ekranie, można powiększyć rozmiar znaków. 1. Aby zwiększyć rozmiar znaków wyświetlanych na stronie teletekstu, należy kilkakrotnie przycisnąć. 40

41 TRYB TELETEKSTU Zatrzymanie strony Tekst wielostronicowy może zawierać wiele podstron, które są automatycznie wertowane dalej przez stacje nadawcze. 1. Zatrzymać przewijanie podstron za pomocą HOLD. 2. Przycisnąć HOLD, aby wyłączyć funkcję. Bezpośrednie wywoływanie podstrony Jeżeli wybrana strona teletekstu zawiera inne strony, to wyświetlany jest numer bieżącej podstrony oraz całkowita ilość stron. 1. Wywołać podstronę przyciskając. 2. Przycisnąć lub, aby wybrać podstronę. 3. Przycisnąć, aby wyłączyć funkcję. Odsłanianie odpowiedzi Pewne strony teletekstu zawierają ukryte odpowiedzi lub informacje, które mogą być wywołane. W tym celu należy: 1. Wyświetlić informacje przyciskając EPG. 2. Ukryć informacje przyciskając EPG. Podział ekranu Funkcja ta umożliwia oglądanie obrazu telewizyjnego po lewej stronie ekranu i teletekstu po prawej stronie ekranu. 1. Aby aktywować funkcję podzielonego ekranu, należy przycisnąć 16:9. Na ekranie pojawiają się obok siebie obraz kanału telewizyjnego i strona teletekstu. 2. Aby wyłączyć funkcję podzielonego ekranu, należy przycisnąć 16:9. 41

42 FUNKCJE KOMFORTOWE Otwieranie menu ustawień 1. Otworzyć menu za pomocą M. 2. Wybrać menu SETTINGS (ustawienia) za pomocą przycisków lub, a następnie przycisnąć OK, aby potwierdzić wybór. Pojawia się menu ustawień. Dodatkowe operacje opisane są w następnych rozdziałach. Zmiana języka menu 1. Wybrać opcję Menu za pomocą przycisków lub, a następnie przycisnąć OK, aby potwierdzić wybór. Pojawia się menu wyboru języka menu. 2. Wybrać język za pomocą przycisków,, lub,a następnie przycisnąć OK, aby potwierdzić wybór. 3. Przycisnąć M, aby zakończyć ustawianie. Zmiana języka audio (tylko dla cyfrowych kanałów telewizyjnych) Można wybrać początkowy i wtórny język audio. 1. Wybrać opcję Audio za pomocą przycisków lub,, a następnie przycisnąć OK, aby potwierdzić wybór. Pojawi się menu,,select Audio Language (wybór języka audio). 2. Wybrać język za pomocą przycisków,, lub,a następnie przycisnąć (czerwony), aby ustawić go jako początkowy język audio lub nacisnąć (zielony), aby ustawić go jako wtórny język audio. Początkowy i wtórny język wyświetlany jest w górnym prawym rogu menu. 3. Przycisnąć M, aby zakończyć ustawianie. Zmiana języka i trybu napisów dialogowych (tylko dla cyfrowych kanałów telewizyjnych) Można włączyć lub wyłączyć napisy dialogowe, wybrać dla nich początkowy i wtórny język. 1. Wybrać opcję Subtitle (napisy dialogowe) za pomocą przycisków lub,, a następnie przycisnąć OK, aby potwierdzić wybór. Pojawi się menu,,select Subtitle Language (wybór języka napisów dialogowych). 2. Wybrać język za pomocą przycisków,, lub,a następnie przycisnąć (czerwony), aby ustawić go jako początkowy język napisów dialogowych lub nacisnąć (zielony), aby ustawić go jako wtórny język napisów dialogowych. Początkowy i wtórny język wyświetlany jest w górnym prawym rogu menu. 3. Nacisnąć,, aby powrócić o jeden poziom w menu. 4. Wybrać linię,,subtitle Mode (tryb napisów dialogowych) za pomocą przycisków lub,a następnie wybrać żądany tryb,,off (Wył.),,,Hard of Hearing (niedosłyszący) lub,,basic (podstawowy) przyciskając,. 5. Przycisnąć M, aby zakończyć ustawianie. 42

43 FUNKCJE KOMFORTOWE Ustawianie daty i godziny Automatyczne ustawianie Telewizor automatycznie rozpoznaje różnicę w czasie w stosunku do czasu GMT (Greenwich Mean Time) jeśli wybrany kanał transmituje sygnał czasu. 1. Wybrać opcję Time Adjustment (regulacja czasu) przyciskając, a następnie wybrać opcję,,manual (ręczna) przyciskami lub. Aktywne są wiersze,,time Zone (strefa czasowa) oraz,,daylight Saving) (czas letni). 2. Wybrać opcję Time Zone (strefa czasowa) za pomocą przycisku i potwierdzić naciskając OK. Pojawi się menu,,select Zone Time (wybór strefy czasu). 3. Wybrać strefę czasową za pomocą przycisków,, lub i nacisnąć OK aby potwierdzić. 4. Wybrać linię,,daylight Saving (czas letni) za pomocą przycisku i naciskając lub ustawić opcję,,auto,,,off (wył.) lub,,on (wł.). 5. Przycisnąć M, aby zakończyć ustawianie. Ręczne ustawianie Różnica czasowa może być także ustawiona ręcznie np. jeśli właściwy czas nie jest rozpoznawany automatycznie lub nie odpowiada czasowi lokalnemu z innych powodów. 1. Wybrać linię Date&Time (data i godzina) za pomocą przycisków lub, a następnie przycisnąć OK, aby potwierdzić wybór. 2. Wybrać linię Auto za pomocą przycisków lub, a następnie przycisnąć OK, aby potwierdzić wybór. Data i godzina zostaną zaktualizowane automatycznie lub 3. Wybrać pole wejściowe za pomocą przycisków lub, wprowadzić dane dla daty i godziny przyciskami,,1 0 a następnie przycisnąć OK, aby potwierdzić wybór. Funkcje programatora czasowego (timera) Czasomierz uśpienia (sleep timer) W menu Sleep Timer (czasomierz uśpienia) można wprowadzić czas wyłączenia odbiornika telewizyjnego. Po upływie wprowadzonego czasu telewizor automatycznie przechodzi w stan gotowości (wyłącza się). 1. Wybrać opcję Sleep Timer (czasomierz uśpienia) za pomocą przycisków lub. 2. Wprowadzić czas wyłączenia przyciskami lub. Aby wyłączyć funkcję użyć przycisków lub i ustawić czas wyłączenia na,,off (wył.) 3. Przycisnąć M, aby zakończyć ustawienie. 43

44 FUNKCJE KOMFORTOWE Timer włączenia (auto załączenie) W menu Auto On (auto załączenie) można wprowadzić czas automatycznego włączenia telewizora. Po upływie zaprogramowanego czasu odbiornik telewizyjny przełącza się ze stanu czuwania (stand by), włączając wybrany program telewizyjny z uprzednio ustawioną głośnością. 1. Wybrać opcję Auto On (auto załączenie) za pomocą przycisków lub i potwierdzić wybór przyciskiem OK. 2. Wybrać opcję Mode (tryb) za pomocą przycisków lub i ustawić przyciskami lub kiedy telewizor powinien się włączyć. 3. Wybrać opcję Input Source (źródło sygnału) za pomocą przycisków lub i ustawić przyciskami lub źródło sygnału. 4. Wybrać opcję Service Type (typ usługi) za pomocą przycisków lub i ustawić przyciskami lub żądaną opcję (ATV, DTV, radio lub dane). 5. Wybrać opcję Channel (kanał) za pomocą przycisków lub i ustawić przyciskami lub żądany kanał. Linia,,Channel (kanał) jest aktywna tylko wtedy gdy ustawione zostało źródło sygnału, które jest teraz w użyciu. Jeśli nie została wprowadzona żadna dana, wtedy użyty będzie pierwszy kanał wybranego źródła sygnału. 6. Wybrać opcję Volume (głośność) za pomocą przycisków lub i ustawić głośność przyciskami lub. 7. Wybrać opcję Set Hour (ustawianie godziny) za pomocą przycisków lub i ustawić godzinę przyciskami Zapisać dane przyciskiem (zielony). 9. Przycisnąć M, aby zakończyć ustawienie Timer wyłączenia (auto wyłączenie) W menu Auto Off (auto wyłączenie) można wprowadzić czas automatycznego wyłączenia telewizora. Po upływie zaprogramowanego czasu odbiornik telewizyjny przełącza się w stanu czuwania (stand by). 1. Wybrać opcję Auto Off (auto wyłączenie) za pomocą przycisków lub i potwierdzić wybór przyciskiem OK. 2. Wybrać opcję Mode (tryb) za pomocą przycisków lub i ustawić przyciskami lub odpowiedni tryb. 3. Wybrać opcję Set Hour (ustawianie godziny) za pomocą przycisków lub i ustawić godzinę przyciskami Zapisać dane przyciskiem (zielony). 5. Przycisnąć M, aby zakończyć ustawienie Automatyczne uśpienie (Auto Sleep) W przypadku włączenia tej funkcji telewizor przełączy się po upływie 5 minut w stan czuwania (stand by), o ile nie zostanie wysłany sygnał obrazu. 1. Wybrać opcję Auto Sleep (auto uśpienie) za pomocą przycisków lub. 2. Przycisnąć lub, aby włączyć funkcję ( On - wł.). Aby wyłączyć funkcję wybrać opcję Off (wył.) przyciskając lub. 3. Przycisnąć M, aby zakończyć ustawienie. 44

45 FUNKCJE KOMFORTOWE Ustawienia kontroli rodzicielskiej Autoryzowanie kanałów Niektóre filmy fabularne nie są przeznaczone dla dzieci ze względu na swoją treść lub zawarte sceny. Pewne audycje zawierają informacje, które wskazują na tego typu treść lub sceny. Są one zabezpieczone poziomem dostępu od 4 do 18. Można wybrać jeden z poziomów dostępu i w ten sposób autoryzować odtwarzanie. 1. Wybrać opcję Parental Guidance (opieka rodzicielska) za pomocą przycisków lub i potwierdzić wybór przyciskiem OK. 2. Wprowadzić kod PIN,,1234 przyciskami,, Wybrać poziom dostępu za pomocą przycisków lub. 4. Przycisnąć M, aby zakończyć ustawienie. Blokada menu Za pomocą tej funkcji można blokować menu,,automatic Channel Search (automatyczne wyszukiwanie kanałów),,,digital Manual Tunning (ręczne strojenie cyfrowe),,,analogue Manual Tunning (ręczne strojenie analogowe) oraz,,program Table (edycja programów) w ten sposób, aby dostęp do niego możliwy był wyłącznie po wprowadzeniu kodu PIN. 1. Wybrać opcję Menu Lock (blokada menu) przyciskami lub. 2. Wprowadzić kod PIN,,1234 przyciskami,, Uaktywnić blokadę za pomocą przycisków lub (,,On Wł.). Blokadę można wyłączyć przyciskami lub (,,Off Wył.). 4. Przycisnąć M, aby zakończyć ustawienie. Blokowanie przycisków Przy włączonej funkcji blokady przycisków przyciski na telewizorze są zablokowane. 1. Wybrać opcję Keypad Lock (blokada klawiatury) za pomocą przycisków lub. 2. Wprowadzić kod PIN,,1234 przyciskami,, Włączyć (On Wł.) lub wyłączyć (Off Wył.) blokadę panelu za pomocą przycisków lub. 4. Przycisnąć M, aby zakończyć ustawienie. Zmiana kodu PIN Użytkownik może wprowadzić swój własny kod PIN zamiast fabrycznego kodu Należy go sobie zanotować. 1. Wybrać opcję Set PIN (ustaw PIN) za pomocą przycisków lub, a następnie potwierdzić wybór przyciskiem OK. 2. Wprowadzić aktualny kod PIN 1234 używając przycisków Wprowadzić nowy osobisty kod PIN zawierający cztery cyfry używając przycisków Ponownie wprowadzić osobisty kod PIN za pomocą przycisków Przycisnąć M, aby zakończyć ustawienie. 45

46 FUNKCJE KOMFORTOWE Blokowanie kanałów telewizyjnych Istnieje możliwość zablokowania poszczególnych programów telewizyjnych niedozwolonych dla dzieci za pomocą własnego kodu PIN. 1. Przycisnąć M, aby otworzyć menu. 2. Wybrać menu SOURCE SETUP (ustawienia źródła) za pomocą przycisków lub i potwierdzić przyciskiem OK. 3. Wybrać menu Program Table (edycja programów) za pomocą przycisków lub i potwierdzić przyciskiem OK Wyświetlona zostaje lista kanałów. 4. W menu Program Table (edycja programów) przełączyć na widok listy przyciskając (żółty). 5. Wybrać przyciskami lub kanał, który ma być zablokowany. 6. Wybrać kolumnę,,lock (blokada) przyciskami lub i nacisnąć OK aby zablokować kanał. 7. Wprowadzić kod PIN,,1234 przyciskami,,1 0. Zablokowany kanał oznaczony jest symbolem. Aby odblokować kanał należy wybrać zalokowany kanał przyciskami lub, nacisnąć OK aby potwierdzić a następnie wprowadzić kod PIN,,1234 przyciskami,, Przycisnąć M, aby zakończyć ustawienie. Aktualizowanie oprogramowania (tylko dla cyfrowych kanałów telewizyjnych) 1. W menu SETTINGS (ustawienia) wybrać opcję,,check For Updates (aktualizacja oprogramowania) za pomocą przycisków lub i potwierdzić przyciskiem OK. Rozpocznie się wyszukiwanie nowego oprogramowania, które będzie zainstalowane jeśli będzie dostępne. Aby aktualizacja oprogramowania dokonywała się automatycznie wybrać linię,,automatic OAD przyciskami lub, a następnie wybrać opcję,,on (Wł.) przyciskami lub. Oprogramowanie jest aktualizowane automatycznie, o ile jest to możliwe. 2. Przycisnąć M, aby zakończyć ustawienie. Przywracanie telewizora do ustawień fabrycznych Funkcja ta umożliwia usunięcie listy stacji i wszystkich ustawień użytkownika. 1. W menu,,settings (ustawienia) wybrać opcję Restore Factory Defaults (przywróć ustawienia fabryczne) za pomocą przycisków lub, a następnie przycisnąć OK, aby potwierdzić wybór. 2. Nacisnąć (zielony) aby potwierdzić komunikat ostrzegający. Wyświetlone zostaje menu Source Setup (ustawienia źródła). Kontynuować ustawienia od rozdziału Ustawienia wstępne i strojenie stacji telewizyjnych na stronie

47 UŻYCIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH DIGI LINK Telewizor wyposażony jest w funkcję DIGI LINK. Funkcja ta wykorzystuje protokół CEC (Consumer Electronics Control). CEC pozwala na sterowanie zewnętrznymi urządzeniami (np. DVD) podłączonymi przewodem HDMI do gniazda HDMI telewizora za pomocą pilota. Warunkiem wstępnym jest aby urządzenia te były kompatybilne z CEC. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi urządzenia zewnętrznego w celu aktywowania odpowiedniej funkcji. Funkcje DIGI LINK telewizora Automatyczne włączanie telewizora z trybu czuwania Jeśli aktywowana jest funkcja,,autom. switch-on TV (automatyczne włączanie telewizora) to z chwilą gdy zostanie włączone urządzenie zewnętrzne (np. DVD) telewizor automatycznie włączy się oraz wejście HDMI wybrane zostanie jako źródło sygnału. Automatyczny wybór HDMI jako źródła sygnału Jeśli telewizor jest włączony a następnie zostanie włączone urządzenie zewnętrzne (np. DVD) to przełączy się na gniazdo HDMI jako źródło sygnału. Wybór języka menu Język menu telewizora automatycznie jest wybierany jako język menu urządzenia zewnętrznego (np. DVD). Funkcja ta musi być dostępna także w urządzeniu zewnętrznym. Automatyczne wyłączanie urządzenia zewnętrznego Wyłączenie telewizora w stan czuwania spowoduje automatyczne przełączenie w stan czuwania także urządzenia zewnętrznego (jeśli było włączone). DIGI LINK jest zawsze aktywowany w telewizorze. Wyszukiwanie i aktywacja urządzeń zewnętrznych Możliwe jest podłączenie do telewizora do 11 urządzeń zewnętrznych kompatybilnych z DIGI LINK. 1. Przycisnąć M, aby otworzyć menu. 2. Wybrać menu SOURCE SETUP (ustawienia źródła) za pomocą przycisków lub i potwierdzić przyciskiem OK. - Wyświetlone zostaje menu ustawień źródła. 3. Wybrać menu DIGILINK DEVICE SELECTION (wybór urządzeń DIGILINK) i potwierdzić przyciskiem OK Wyświetlone zostaje lista urządzeń HDMI CEC. 4. Rozpocząć wyszukiwanie urządzeń przyciskiem OK (czerwony). W menu wyświetlone zostaną znalezione urządzenia. 5. Wybrać urządzenie do współpracy za pomocą przycisków,. lub,a następnie przycisnąć OK, aby je zaznaczyć. - Jeśli wybrane urządzenie jest podłączone do innego wejścia niż bieżące, przełączenie na odpowiednie wejście dokona się automatycznie. 6. Przycisnąć M, aby zakończyć ustawienie. 47

48 UŻYCIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH Działanie urządzeń zewnętrznych Użytkownik może zdecydować czy urządzenie zewnętrzne powinno reagować na komendy pilota telewizora. 1. Nacisnąć,,, użyć przycisków,, lub aby wybrać pozycję,,hdmi 1 lub,,hdmi 2 i potwierdzić wybór przyciskając OK. 2. Przycisnąć M, aby otworzyć menu. 3. Wybrać SOURCE SETUP (ustawienia źródła) przyciskiem lub, a następnie potwierdzić wybór przyciskając OK. - Wyświetli się menu ustawień źródła (patrz zdjęcie obok). 4. Wybrać linię Remote Control (pilot) przyciskiem lub. 5. Wybrać typ operacji : RC Passthrough,,,Deck (magnetofon),,,tuner (tuner) za pomocą przycisków lub Uwagi: Opcja,,RC Passthrough może być użyta do wszystkich urządzeń. Opcje,,Deck (magnetofon) oraz,,tuner mogą być wybrane odpowiednio do urządzenia zewnętrznego, które zostało podłączone. Wypróbować, na który typ działania pilota najlepiej reaguje podłączone urządzenie zewnętrzne. Prosimy o zapoznanie się z wachlarzem funkcji obsługiwanych przez funkcję DIGILINK opisanych w tej instrukcji. 7. Przycisnąć M, aby zakończyć ustawienie. Przełączanie urządzeń zewnętrznych w tryb czuwania Ta funkcja przełącza urządzenia zewnętrzne w stan czuwania. 1. Nacisnąć,,, użyć przycisków,, lub aby wybrać pozycję,,hdmi 1 lub,,hdmi 2 i potwierdzić wybór przyciskając OK. 2. Przycisnąć M, aby otworzyć menu. 3. Wybrać SOURCE SETUP (ustawienia źródła) przyciskiem lub, a następnie potwierdzić wybór przyciskając OK. - Wyświetli się menu ustawień źródła. 4. Wybrać linię Device Standby (urządzenie w czuwaniu) przyciskiem lub,a następnie potwierdzić wybór przyciskając OK. Urządzenie zewnętrzne wyłączy się. 48

49 UŻYCIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH To, do którego gniazda (gniazd) w telewizorze będą podłączone urządzenia zewnętrzne, zależy od tego, w jakie gniazda wyposażone jest urządzenie zewnętrzne oraz jakie sygnały są dostępne. Należy pamiętać, że w wielu urządzeniach peryferyjnych należy dopasować rozdzielczość sygnałów video do gniazd wejściowych telewizora (patrz instrukcja obsługi urządzenia peryferyjnego). W rozdziałach dotyczących możliwości podłączenia podane są wartości ustawianych parametrów.. Nie podłączać żadnych urządzeń zewnętrznych, gdy telewizor jest włączony. Przed podłączeniem należy wyłączyć również inne urządzenia! Wtyczkę sieciową włożyć do gniazda wtykowego dopiero po podłączeniu urządzeń zewnętrznych i anteny! Wysoka rozdzielczość HD ready Telewizor może odtwarzać sygnały telewizyjne wysokiej rozdzielczości (HDTV). Do gniazda HDMI (cyfrowy sygnał HDTV) można podłączyć źródła wejściowe (dekoder HDTV lub odtwarzacz DVD wysokiej rozdzielczości). Dzięki temu można oglądać cyfrowe programy HDTV nawet wtedy, gdy są one zabezpieczone przed kopiowaniem (HDCP - High Bandwith Digital Content Protection ). Podłączanie urządzeń zewnętrznych z cyfrowym sygnałem audio/ wideo Odpowiednie urządzenia: cyfrowy tuner SAT, odtwarzacz lub nagrywarka DVD, odtwarzacz BluRay, konsola Playstation, notebook, PC lub set-top box Sygnał wideo: cyfrowy wideo; rozdzielczość: standardowa 576p; HDTV 720p, 1080 i. Sygnał audio: cyfrowy audio (stereo, kompresja wielokanałowa, nieskompresowany). Pozycja kanału HDMI 1 lub HDMI Połączyć gniazdo HDMI 1 lub HDMI 2 w telewizorze i odpowiednie gniazdo HDMI w urządzeniu zewnętrznym za pomocą standardowego kabla HDMI (cyfrowy sygnał wideo i audio). 49

COLOR TELEVISION MONACO 20 LCD 51-9622 DL DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS TÜRKÇE POLSKI

COLOR TELEVISION MONACO 20 LCD 51-9622 DL DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS TÜRKÇE POLSKI COLOR TELEVISION MONACO 20 LCD 51-9622 DL DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS TÜRKÇE SPIS TREŚCI 3-4 Ustawianie i bezpieczeństwo 5-6 Podłączanie/przygotowanie 5 Podłączanie anteny i przewodu zasilającego

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika Odtwarzacz Multimedialny Mede8er MED800x3D Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Modele... 5 1.2. Warunki bezpiecznego użytkowania... 5 1.3. Gwarancja rozszerzona i ograniczenia gwarancji... 6 1.4. Zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E. e -POMOC. Polski

TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E. e -POMOC. Polski TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E e -POMOC Polski Mój ekran główny Mój ekran główny Informacje 12 Sposób użytkowania 13 Ustawienia 14 Kolor menu ekranowego 16 Lista aplikacji Informacje 17 Sposób użytkowania

Bardziej szczegółowo

www.philips.com/welcome 32PFL7605H 37PFL7605H 40PFL7605H 46PFL7605H 32PFL7605C 42PFL7605C

www.philips.com/welcome 32PFL7605H 37PFL7605H 40PFL7605H 46PFL7605H 32PFL7605C 42PFL7605C Register your product and get support at www.philips.com/welcome 32PFL7605H 37PFL7605H 40PFL7605H 46PFL7605H 32PFL7605C 42PFL7605C PL Instrukcja obsługi www.philips.com/support Model Serial Österreich

Bardziej szczegółowo

LC-40LE540E / LC-46LE540E LC-40LE541E / LC-46LE541E LC-40LE542E / LC-46LE542E

LC-40LE540E / LC-46LE540E LC-40LE541E / LC-46LE541E LC-40LE542E / LC-46LE542E PIN TINS-F509WJZZ 12P04-PL-NG HRVATSKI SRPSKI SLOVENŠČINA POLSKI MAGYAR ČESKY SLOVENSKY УКРАЇНСЬКА EESTI LATVISKI LIETUVIŠKAI ΕΛΛΗΝΙΚΑ Tiskano u Poljskoj Štampano u Poljskoj Tiskano v Poljska Wydrukowano

Bardziej szczegółowo

LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E

LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E LC-32LX700E LC-40LX700E LC-46LX700E LC-32LU700E LC-40LU700E LC-46LU700E LC-32LE705E LC-40LE705E LC-46LE705E LC-52LE705E LC-32LX705E LC-40LX705E LC-46LX705E

Bardziej szczegółowo

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn).

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). CD/USB NETWORK W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). Wprowadzenie Dziękujemy za zakup wieży firmy SHARP. Żeby zapewnić prawidłową pracę opisywanego

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia i zachować go na przyszłość. BP430/BP430N P/NO : MFL67475831_1.0

Bardziej szczegółowo

LC-32D65E LC-32DH65E LC-32DH65S LC-37D65E LC-37DH65E LC-37DH65S

LC-32D65E LC-32DH65E LC-32DH65S LC-37D65E LC-37DH65E LC-37DH65S LC-D65E LC-DH65E LC-DH65S LC-7D65E LC-7DH65E LC-7DH65S TELEWIZOR KOLOROWY LCD LCD SZÍNESTELEVÍZIÓ TELEVIZOR S BAREVNOU LCD OBRAZOVKOU TELEVÍZOR S FAREBNOU LCD OBRAZOVKOU КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI,

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, POLSKI 405 605 WIFI 705 WIFI GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, JĘZYK POLSKI Wersja 3.0 Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można pobrać ze strony www.archos.com/manuals. Szanowny Kliencie, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C

AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C Odbiornik audio/wideo Instrukcja obsługi AVR Spis treści WPROWADZENIE 3 AKCESORIA WCHODZĄCE W ZAKRES DOSTAWY 3 WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Orange TV dekoder. Sagemcom WHD 80. Przewodnik użytkownika

Orange TV dekoder. Sagemcom WHD 80. Przewodnik użytkownika Orange TV dekoder Sagemcom WHD 80 Przewodnik użytkownika spis treści wstęp... 4 1. O instrukcji... 4 2. Korzyści z posiadania Orange TV... 4 3. Zawartość zestawu instalacyjnego... 4 4. Schemat panelu przedniego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz płyt Blu-ray Disc /DVD

Odtwarzacz płyt Blu-ray Disc /DVD 4-418-507-11(2) (PL) Odtwarzacz płyt Blu-ray Disc /DVD Instrukcje obsługi Podłączanie i ustawienia Odtwarzanie Internet Nastawienia i regulacje Informacje dodatkowe BDP-S790 OSTRZEŻENIE Aby zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Instrukcja obsługi Urządzenie posiada numer seryjny zlokalizowany na dolnym panelu. Zapisz go i zachowaj. Nr seryjny: Strona 1 z 124 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 1.

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray

2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray HT-FS6200 2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z bardziej kompleksowej obsługi, należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz lampowy NW T. (Music Network Transport z przetwornikiem A/D) Instrukcja Obsługi

Odtwarzacz lampowy NW T. (Music Network Transport z przetwornikiem A/D) Instrukcja Obsługi Odtwarzacz lampowy NW T (Music Network Transport z przetwornikiem A/D) Instrukcja Obsługi WSTĘP Gratulujemy zakupu odtwarzacza NW-T firmy Ayon Audio. Zapoznanie się z instrukcją obsługi pozwala Państwu

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Telewizor LED LCD

INSTRUKCJA OBSŁUGI Telewizor LED LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Telewizor LED LCD Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Po przeczytaniu warto ją zachować do dalszego wykorzystania. www.lg.com 2

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4. Instrukcja obsługi. Integra

Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4. Instrukcja obsługi. Integra Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4 Instrukcja obsługi Integra Dziękujemy za zakup odbiornika Integra. Proszę dobrze zapoznać się z nieniejszą instrukcją zanim dokonacie Państwo podłączeń i włączenia jednostki.postępowanie

Bardziej szczegółowo

Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD)

Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD) Instrukcja obsługi Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD) Nr modelu HC-V270 HC-V260 Przed przystąpieniem do eksploatacji opisywanego produktu należy dokładnie przeczytać niniejsze zalecenia i zachować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C3 00

Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pomoc techniczna 5 Krótko o urządzeniu Nokia C3 5 Główne cechy i funkcje 5 Klawisze i części 5 Wprowadzenie 7 Wkładanie

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo