Przegląd przycisków pilota...(3) Przegląd przycisków i wskaźników telewizora...(10)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przegląd przycisków pilota...(3) Przegląd przycisków i wskaźników telewizora...(10)"

Transkrypt

1 Spis treści Przyciski i wskaźniki pilota i telewizora Przegląd przycisków pilota...(3) Przegląd przycisków i wskaźników telewizora...(10) Odbiór audycji telewizyjnych Odbiór audycji telewizyjnych...(15) Korzystanie z elektronicznego przewodnika po programach (EPG)...(25) Korzystanie z listy Ulubione cyfrowe...(27) Korzystanie z dodatkowego sprzętu Podłączanie dodatkowego sprzętu...(30) Oglądanie obrazów z podłączonych urządzeń...(32) Wyświetlanie zdjęć i odtwarzanie muzyki z urządzeń USB...(39) Korzystanie z BRAVIA Sync ze Sterowaniem przez HDMI...(44) 1/83

2 Spis treści Korzystanie z funkcji MENU Poruszanie się po menu Home telewizora za pomocą XMB...(47) Ustawienia Aktualizacja systemu...(50) Instrukcja obsługi...(51) Obraz...(52) Dźwięk...(56) Eco...(60) Ustawienia ekranu...(62) Ustawienia...(65) Informacje dodatkowe Rozwiązywanie problemów...(79) 2/83

3 Przegląd przycisków pilota 1 Tryb czuwania odbiornika TV Włączenie i wyłączenie odbiornika TV z trybu czuwania. W zależności od modelu, dodatkowy przycisk włączania/wyłaczania zasilania może również znajdować się z tyłu pilota. 2 Tryb ekranowy (21) 3 Lista Ulubione cyfrowe Wyświetlanie listy Ulubione cyfrowe utworzonej przez użytkownika (27). 4 / Info/Wywołanie tekstu W trybie cyfrowym: Wyświetlanie danych aktualnie oglądanego programu. 3/83

4 Przegląd przycisków pilota W trybie analogowym: Wyświetlanie informacji takich jak aktualny numer kanału i format ekranu. W trybie Telegazety (18): Wywołanie ukrytych informacji (np.odpowiedzi do pytań). 5 6 OPTIONS (24)(37) Umożliwia dostęp do różnych opcji wyświetlania oraz zmianę/regulację w zależności od źródła i formatu ekranu. 7 HOME (47) 8 Kolorowe przyciski (18)(28) 9 Przyciski numeryczne 4/83

5 Przegląd przycisków pilota W trybie TV: Wybór kanałów. W wypadku numerów kanałów od 10 w górę szybko kolejno nacisnąć drugą i trzecią cyfrę. W trybie Telegazety: Aby wybrać daną stronę, należy za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić jej trzycyfrowy numer. 10 Tryb napisów Nacisnąć, aby zmienić język napisów u dołu ekranu (74) (tylko w trybie cyfrowym). 11 AUDIO Zmienianie podwójnego trybu dźwiękowego (57). 12 PROG +/-/ / W trybie TV: Wybór następnego (+) lub poprzedniego (-) kanału. 5/83

6 Przegląd przycisków pilota W trybie Telegazety (18): Wybór następnej ( ) lub poprzedniej ( ) strony. 13 +/- Głośność 14 Wyłączenie dźwięku 15 Tekst (18) 16 RETURN / Powrót do poprzedniego ekranu w wyświetlanym menu. 17 GUIDE / EPG (Cyfrowy elektroniczny przewodnik po programach) (25) 18 DIGITAL Tryb cyfrowy (15) ANALOG Tryb analogowy (15) 19 SCENE Wybór sceny (19) 20 i-manual Wyświetlanie treści Instrukcji obsługi na ekranie. 6/83

7 Przegląd przycisków pilota 21 BRAVIA Sync : Można obsługiwać sprzęt zgodny z BRAVIA Sync, który jest podłączony do odbiornika TV. SYNC MENU: Przywołuje menu podłączonego sprzętu HDMI. Podczas oglądania obrazów z innych wejść lub programów telewizyjnych, gdy ten przycisk jest wciśnięty na ekranie wyświetlany jest Wybór urządzeń HDMI. THEATRE: Można włączyć lub wyłączyć Tryb Teatru. Gdy Tryb Teatru jest włączony, automatycznie ustawiana jest optymalna jakość dźwięku (jeśli odbiornik TV jest podłączony do systemu audio przewodem HDMI) oraz obrazu. 7/83

8 Przegląd przycisków pilota Po wyłączeniu odbiornika TV, wyłączony zostaje również Tryb Teatru. Po zmianie ustawienia Wybór sceny, Tryb Teatru wyłącza się automatycznie. Sterowanie przez HDMI (BRAVIA Sync) jest dostępne jedynie w przypadku podłączenia sprzętu Sony, który jest opatrzony logo BRAVIA Sync lub BRAVIA Theatre Sync, lub który obsługuje Sterowanie przez HDMI. 8/83

9 Przegląd przycisków pilota 22 Wybór wejścia W trybie TV: Nacisnąć, aby przywołać listę sygnałów wejściowych. Na przyciskach 5, PROG + i AUDIO znajdują się punkty dotykowe. Ułatwiają one orientację przy obsłudze odbiornika TV. 9/83

10 Przegląd przycisków i wskaźników telewizora PROG 1 Zasilanie Włączenie lub wyłączenie odbiornika TV. W celu zupełnego odłączenia odbiornika TV, należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Po włączeniu telewizora wskaźnik zasilania świeci na zielono. 2 PROG +/-/ / W trybie TV: Wybór następnego (+) lub poprzedniego (-) kanału. 10/83

11 Przegląd przycisków i wskaźników telewizora PROG W menu TV: Przewinięcie opcji w górę ( ) lub w dół ( ). 3 +/-/ / W trybie TV: Zwiększenie (+) lub zmniejszenie (-) głośności. W menu TV: Przewinięcie opcji w prawo ( ) lub w lewo ( ). 4 / Wybór wejścia / OK W trybie TV: Wybór sygnału wejściowego z urządzenia podłączonego do gniazd TV (32). W menu TV: Wybór menu lub opcji oraz potwierdzenie wybranych ustawień. 11/83

12 Przegląd przycisków i wskaźników telewizora PROG 5 (47) 6 Czujnik światła Aby zapewnić prawidłowe działanie czujnika, nie należy go zasłaniać (61). 7 Czujnik pilota Odbiera sygnały podczerwone z pilota. Nie kłaść niczego na czujnik, aby mógł on pracować prawidłowo. 12/83

13 Przegląd przycisków i wskaźników telewizora PROG 8 Wskaźnik Bez obrazu / Wskaźnik programatora czasowego Timer wyłączania Świeci na zielono, gdy obraz jest wyłączony (60). Świeci na pomarańczowo po ustawieniu programatora czasowego (60). 9 Wskaźnik trybu oczekiwania Świeci na czerwono, gdy telewizor jest w trybie czuwania. 10 Wskaźnik zasilania POWER Świeci na zielono, gdy telewizor jest włączony. 13/83

14 Przegląd przycisków i wskaźników telewizora PROG Przed wyjęciem przewodu zasilającego z gniazdka upewnić się, czy telewizor jest wyłączony. Wyciągnięcie przewodu zasilającego z gniazdka, gdy odbiornik TV jest jeszcze włączony, może spowodować, że wskaźnik pozostanie włączony lub może doprowadzić do nieprawidłowości w działaniu odbiornika. 14/83

15 Odbiór audycji telewizyjnych 1 Nacisnąć przycisk na boku telewizora, aby włączyć odbiornik. Jeśli telewizor jest w trybie czuwania ( (czuwanie), wskaźnik na telewizorze ma kolor czerwony), nacisnąć przycisk na pilocie, aby włączyć telewizor. 2 Nacisnąć DIGITAL/ANALOG, aby przełączyć tryb cyfrowy na analogowy i odwrotnie. Dostępne kanały są różne, zależnie od trybu. 15/83

16 Odbiór audycji telewizyjnych 3 Nacisnąć przyciski numeryczne lub PROG +/-, aby wybrać kanał telewizyjny. Aby wybierać numery kanałów od 10 w górę za pomocą przycisków numerycznych, szybko kolejno nacisnąć drugą i trzecią cyfrę. Aby wybrać kanał cyfrowy przy użyciu cyfrowego elektronicznego przewodnika po programach (EPG), patrz (25). 16/83

17 Odbiór audycji telewizyjnych W trybie cyfrowym Na chwilę pojawia się baner informacyjny. Mogą się na nim znajdować następujące ikony: : Program radiowy : Program zakodowany/dostępny po wykupieniu abonamentu : Dostępne różne wersje językowe audio : Dostępne napisy u dołu ekranu : Dostępne napisy dla osób niesłyszących : Zalecany minimalny wiek do oglądania aktualnego programu (od 4 do 18 lat) : Ochrona przed dziećmi : Blokada programów cyfrowych Czynności dodatkowe Ustawić poziom głośności, nacisnąć przycisk + (aby zwiększyć poziom głośności)/- (aby zmniejszyć poziom głośności). Uzyskać dostęp do tabeli spisu programów (tylko w trybie analogowym), nacisnąć przycisk. Aby wybrać kanał analogowy, nacisnąć przycisk, a następnie nacisnąć. Uzyskać dostęp do cyfrowej listy Ulubionych (tylko w trybie cyfrowym), nacisnąć przycisk. Szczegółowe informacje, patrz (27). 17/83

18 Odbiór audycji telewizyjnych Aby wejść na strony Telegazety Nacisnąć. Po każdorazowym naciśnięciu przycisku, ekran zmienia się w następujący sposób: Tekst Tekst na obrazie telewizyjnym (tryb mieszany) Bez tekstu (wyjście z trybu Telegazety) Aby wybrać stronę, naciskać przyciski numeryczne lub /. Aby pokazać na ekranie ukryte informacje, nacisnąć przycisk. Jeśli u dołu strony Telegazety pojawiają się opcje w czterech kolorach, dostępna jest usługa szybkiego dostępu Fastext. Usługa Fastext umożliwia szybki i łatwy dostęp do stron. Aby wejść na stronę, nacisnąć przycisk w odpowiadającym danej stronie kolorze. 18/83

19 Odbiór audycji telewizyjnych Tryb Wybór sceny W momencie wybrania żądnych opcji sceny, automatycznie ustawiana jest optymalna jakość dźwięku i obrazu dla wybranej sceny. 1 Nacisnąć przycisk SCENE na pilocie. 2 Za pomocą przycisków wybrać tryb, a następnie nacisnąć. Kino: Obraz i dźwięk porównywalny z obrazem i dźwiękiem kinowym. Sport: Realistyczny obraz i dźwięk przestrzenny surround. Zdjęcia: Obraz, na którym widać teksturę i kolor drukowanego zdjęcia. Gra: Obraz, dzięki któremu można w pełni cieszyć się grą. Najlepsza jakość obrazu i dźwięku. Grafika: Pozwala uzyskać obraz, który, dzięki dużej wyraźności wyświetlanych detali, ułatwia długotrwałe patrzenie na ekran oraz zmniejsza poczucie zmęczenia. Ogólna: Bieżące ustawienia użytkownika. Automat. HDMI: Optymalna jakość dźwięku i obrazu ustawiane są automatycznie odpowiednio do źródła sygnału wejściowego. Jednak, w zależności od podłączonych urządzeń, może to nie przynieść żadnego efektu. 19/83

20 Odbiór audycji telewizyjnych Po wybraniu dowolnego trybu tematycznego oprócz "Ogólna" nie można wybrać żadnego trybu wyświetlania obrazu z menu obrazu. Aby wybrać tryb z menu, trzeba najpierw wyłączyć tryb tematyczny. Po włączeniu opcji Tryb Teatru (7), ustawienie Wybór sceny automatycznie przełącza się na Kino. 20/83

21 Odbiór audycji telewizyjnych Aby ręcznie zmienić format obrazu stosownie do transmitowanego programu Kilka razy wciskać, aby wybrać żądany format obrazu. Smart* Wyświetla konwencjonalny obraz telewizyjny 4:3 z imitacją efektu szerokoekranowego. Obraz w formacie 4:3 wypełnia cały ekran. 4:3 Wyświetla audycje TV w konwencjonalnym formacie 4:3 (np. telewizja nie szerokoekranowa) w prawidłowych proporcjach. Wide Rozciąganie obrazu 4:3 w poziomie w celu wypełnienia ekranu 16:9. Zoom* Wyświetla obrazy kinowe w prawidłowych proporcjach. 21/83

22 Odbiór audycji telewizyjnych 14:9* Wyświetla audycje TV formatu 14:9 w prawidłowych proporcjach. Wskutek tego, na ekranie widoczne są czarne obszary na brzegach. Napisów* Wyświetla obrazy kinowe z napisami na ekranie. Automat. Jeśli dla opcji Format obrazu wybrano ustawienie Automat., format ekranu jest dostosowywany do formatu odbieranego sygnału. * Obraz może być częściowo obcięty od góry i od dołu. Niektórych obrazów nie można wyświetlać w określonych formatach. Niektóre znaki i/lub litery w górnej i dolnej części obrazu mogą nie być widoczne w trybie Smart. 22/83

23 Odbiór audycji telewizyjnych Po wybraniu opcji Zoom, 14:9 lub Napisów można ustawić położenie obrazu w pionie. Naciskając przyciski, można poruszać się w górę i w dół (np. aby czytać napisy). 23/83

24 Odbiór audycji telewizyjnych Korzystanie z menu Narzędzia Nacisnąć przycisk OPTIONS, aby przywołać następujące opcje podczas oglądania programu telewizyjnego. (52) Obraz (56) Dźwięk (58) Głośnik Zablokuj/Odblokuj (tylko w trybie cyfrowym) Zablokuj/Odblokuj wybrany kanał. Patrz Ochrona przed dziećmi, aby uzyskać informacje na temat Kod PIN (75). (74) Język audio (tylko w trybie cyfrowym) (74) Ustawienia napisów (tylko w trybie cyfrowym) (60) Timer wyłączania (60) Oszcz. energii Informacje o systemie (tylko w trybie cyfrowym) Wyświetla ekran Informacje o systemie. 24/83

25 Korzystanie z elektronicznego przewodnika po programach (EPG) 1 W trybie cyfrowym, nacisnąć GUIDE. 2 Wykonać wybraną operację zgodnie z następującą tabelą lub z komunikatem na ekranie. Cyfrowy elektroniczny przewodnik po programach (EPG) W niektórych krajach/regionach ta funkcja może być niedostępna. 25/83

26 Korzystanie z elektronicznego przewodnika po programach (EPG) Obejrzeć program Za pomocą przycisków wybrać program, a następnie nacisnąć. Wyłączyć EPG Nacisnąć przycisk GUIDE. Jeśli wybrano funkcję ograniczenia wiekowego dla programów, na ekranie pojawi się komunikat z prośbą o podanie kodu PIN. Szczegółowe informacje, patrz Kod PIN (75). 26/83

27 Korzystanie z listy Ulubione cyfrowe Funkcja Ulubione umożliwia ułożenie do czterech list ulubionych programów. 1 W trybie cyfrowym nacisnąć przycisk. 2 Wykonać wybraną operację zgodnie z następującą tabelą lub z komunikatem na ekranie. Lista Ulubione W niektórych krajach/regionach ta funkcja może być niedostępna. 27/83

28 Korzystanie z listy Ulubione cyfrowe Po raz pierwszy stworzyć swoją listę Ulubionych 1 Wcisnąć aby wybrać Tak. 2 Nacisnąć żółty przycisk, aby wybrać listę ulubionych Favourite. 3 Za pomocą przycisków wybrać kanał, który ma zostać dodany, a następnie nacisnąć. Kanały zapisane w Ulubionych są oznaczone symbolem. 4 Nacisnąć przycisk RETURN, aby zakończyć konfigurowanie. Obejrzeć dany kanał 1 Nacisnąć dwukrotnie żółty przycisk, aby wybierać listy ulubionych Favourite. 2 Za pomocą przycisków wybrać kanał, a następnie nacisnąć. Wyłączyć listę Ulubionych Nacisnąć przycisk RETURN. 28/83

29 Korzystanie z listy Ulubione cyfrowe Dodać kanały do bieżącej listy Ulubionych lub usunąć je stamtąd 1 Nacisnąć niebieski przycisk. 2 Nacisnąć żółty przycisk, aby wybrać listę ulubionych Favourite, która ma być edytowana. 3 Za pomocą przycisków wybrać kanał, który ma zostać usunięty lub dodany, a następnie nacisnąć. Usunąć wszystkie kanały z bieżącej listy Ulubionych 1 Nacisnąć niebieski przycisk. 2 Nacisnąć żółty przycisk, aby wybrać listę ulubionych Favourite, która ma być edytowana. 3 Nacisnąć niebieski przycisk. 4 Nacisnąć, aby wybrać Tak, a następnie potwierdzić. 29/83

30 Podłączanie dodatkowego sprzętu Do odbiornika TV można podłączyć cały szereg dodatkowych urządzeń. Przewody łączące nie zostały są dostarczane w komplecie. (34) (34) (33) (36)(34) (33) (33) (33) (36) 30/83

31 Podłączanie dodatkowego sprzętu (35) 2 (33) (36) (35) (37) 31/83

32 Oglądanie obrazów z podłączonych urządzeń Włączyć podłączoną konsolę, a następnie wykonać jedną z poniższych czynności. W trybie analogowym, kanał video można wybrać naciskając przycisk PROG +/- lub przyciski numeryczne. W przypadku innego podłączonego urządzenia Nacisnąć aby wyświetlić listę podłączonych urządzeń. Za pomocą przycisków wybrać żądane źródło sygnału wejściowego, a następnie nacisnąć. (Jeśli po naciśnięciu przycisku użytkownik przez dwie sekundy nie wykona żadnej czynności, wyróżniona pozycja zostanie wybrana.) W przypadku urządzeń USB (39) W przypadku samoprogramującego się magnetowidu 32/83

33 Oglądanie obrazów z podłączonych urządzeń Symbol na ekranie: Component Opis: Aby zobaczyć sprzęt podłączony do (30). Odtwarzacz DVD z wyjściem komponentowym Symbol na ekranie: HDMI1, HDMI2, HDMI3 lub HDMI4 Opis: HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3 lub HDMI IN 4. Aby zobaczyć sprzęt podłączony do (30), (30), (30) lub (31). Odtwarzacz DVD PC (wyjście HDMI) Odtwarzacz płyt Blu-ray Cyfrowa kamera video Podłączony sprzęt przekazuje do urządzenia cyfrowe sygnały obrazu i dźwięku. Jeśli urządzenie ma gniazdo DVI, połączyć gniazdo DVI z gniazdem HDMI IN 1, używając adaptera DVI- HDMI (nie wchodzi w skład zestawu), a następnie połączyć gniazda wyjściowe audio urządzenia z gniazdami wejściowymi audio w gniazdach HDMI IN 1. Aby wyświetlać fotografie lub obraz ekranu z komputera PC bądź z kamery cyfrowej, podłącz te urządzenia do gniazda HDMI IN 2. 33/83

34 Oglądanie obrazów z podłączonych urządzeń Symbol na ekranie: AV1 Opis: Aby zobaczyć sprzęt podłączony do (30). Sprzęt do gier video Odtwarzacz DVD Dekoder Symbol na ekranie: AV2 Opis: Aby zobaczyć sprzęt podłączony do (30). Nagrywarka DVD Magnetowid Dekoder Symbol na ekranie: PC Opis: Aby zobaczyć sprzęt podłączony do (30). Zaleca się stosowanie przewodu komputerowego z ferrytami, np. złącze D- sub 15 (nr , dostępny w punkcie serwisowym firmy Sony) lub jego odpowiednika. 34/83

35 Oglądanie obrazów z podłączonych urządzeń Symbol na ekranie: USB Opis: Aby zobaczyć sprzęt podłączony do (31). Cyfrowa kamera wideo Aparat cyfrowy Pamięć masowa USB Odbiornik TV umożliwia przeglądanie zdjęć/ słuchanie muzyki/oglądanie plików wideo z cyfrowego aparatu Sony lub kamery (39). Symbol na ekranie: AV3 Opis: Aby zobaczyć sprzęt podłączony do (31). Sprzęt do gier video DVC camcorder W przypadku podłączania sprzętu monofonicznego należy podłączać go do gniazda AV3 L. Należy stosować wyłącznie przewody HDMI oznaczone logo HDMI. Zaleca się używanie przewodu HDMI firmy Sony. Gdy podłączony jest sprzęt kompatybilny ze sterowaniem HDMI, możliwa jest komunikacja z podłączonym sprzętem. Ustawienia komunikacji, patrz (44). 35/83

36 Oglądanie obrazów z podłączonych urządzeń Aby podłączyć: Moduł Dostępu Warunkowego (CAM) (31) Należy: Opcja umożliwiająca korzystanie z usług Pay Per View. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi modułu CAM. Podczas wkładania i wyjmowania karty CAM telewizor musi być wyłączony. Aby podłączyć: Sprzęt audio Hi-Fi (30) Należy: Aby odsłuchiwać dźwięk z odbiornika TV na sprzęcie audio Hi-Fi, połączyć z gniazdami wyjściowymi audio. Poziom głośności zewnętrznych głośników można zmienić za pomocą przycisków regulacji głośności na pilocie. W niektórych krajach/regionach karty CAM nie są obsługiwane. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u autoryzowanego sprzedawcy. Aby podłączyć: DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) (30) Należy: Użyć optycznego przewodu audio. 36/83

37 Oglądanie obrazów z podłączonych urządzeń Aby podłączyć: Słuchawki (31) Należy: Aby w słuchawkach odbierać dźwięk z odbiornika TV, należy je podłączyć do gniazda. Czynności dodatkowe Aby: Powrócić do normalnego obrazu telewizora Należy: Nacisnąć przycisk DIGITAL/ANALOG. Korzystanie z menu Narzędzia Nacisnąć przycisk OPTIONS, aby wyświetlić następujące opcje podczas oglądania obrazów z podłączonego sprzętu. (52) Obraz (56) Dźwięk 37/83

38 Oglądanie obrazów z podłączonych urządzeń (58) Głośnik (63) Przesunięcie poziome (tylko w trybie sygnału wejściowego PC) (63) Przesunięcie pionowe (tylko w trybie sygnału wejściowego PC) (60) Timer wyłączania (za wyjątkiem trybu sygnału wejściowego PC) (60) Oszcz. energii 38/83

39 Odtwarzanie plików Zdjęcie/Muzyka/Wideo przez USB Odbiornik TV umożliwia przeglądanie zdjęć/ słuchanie muzyki/oglądanie plików wideo z cyfrowego aparatu Sony lub kamery przez przewód USB lub urządzenie USB. 1 Podłączyć obsługiwane urządzenie USB do odbiornika TV. 2 Nacisnąć przycisk HOME. 3 Za pomocą przycisków wybrać Zdjęcia, Muzyka lub Wideo. 4 Za pomocą przycisków wybrać urządzenie USB, a następnie nacisnąć. Na ekranie pojawi się plik lub lista katalogów. 5 Za pomocą przycisków wybrać plik lub folder, a następnie nacisnąć. Po wybraniu folderu należy wybrać plik, a następnie nacisnąć. Plik zostanie odtworzony. Można zarejestrować muzykę, która ma być odtwarzana w tle podczas pokazu slajdów. W tym celu należy użyć funkcji Zdjęcie naciskając w tym celu przycisk OPTIONS, a następnie, w czasie odtwarzania muzyki, wybrać Muzyka do pok. slajdów. Obrazy wyświetlane w trybie Zdjęcia mogą być niewyraźne, jeśli zajdzie potrzeba ich powiększenia. W zależności od rozmiaru i proporcji wyświetlanego zdjęcia, obraz może nie zajmować całego ekranu. 39/83

40 Odtwarzanie plików Zdjęcie/Muzyka/Wideo przez USB Niektóre pliki zdjęć otwierane w trybie Zdjęcia zostaną wyświetlone po upływie dłuższej chwili. Nazwa pliku i katalogu mogą być zapisane w systemie zapisu UTF-8. Gdy telewizor pobiera dane z urządzenia USB, należy pamiętać, aby: - Nie wyłączać telewizora lub podłączonego urządzenia USB. - Nie odłączać przewodu USB. - Nie odłączać urządzenia USB. W przeciwnym razie dane na urządzeniu USB mogą ulec uszkodzeniu. Firma Sony nie odpowiada za uszkodzenie lub utratę danych zawartych na nośniku, które zostały spowodowane uszkodzeniem telewizora lub podłączonych do niego urządzeń. W trybie odczytu plików z urządzeń USB obsługiwane są następujące formaty plików zdjęć: - JPEG (pliki formatu JPEG z rozszerzeniami.jpg, zgodne ze standardami DCF 2.0 lub Exif 2.21) Podczas podłączania aparatu fotograficznego Sony należy przestawić tryb połączenia USB aparatu na Auto lub Mass Storage (Pamięć masowa). Więcej informacji na temat trybu połączenia USB można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do aparatu cyfrowego. 40/83

41 Odtwarzanie plików Zdjęcie/Muzyka/Wideo przez USB W trybie odczytu plików z urządzeń USB obsługiwane są następujące formaty plików muzycznych: - MP3 (pliki z rozszerzeniem.mp3, które nie są chronione prawem autorskim). Z urządzenia USB mogą być odtwarzanie pliki wideo zapisane w następujących formatacht: - MPEG1 (pliki z rozszerzeniem.mpg ) - MP4 (pliki z rozszerzeniem.mp4 ) - DivX (pliki z rozszerzeniem.avi ) Przeglądarka zdjęć z urządzeń USB obsługuje systemy plików FAT16 oraz FAT32. BRAVIA TV obsługuje format DivX. W każdym katalogu można zarejestrować maksymalnie 300 plików. Niektóre pliki mogą nie być odtwarzane, w tym pliki, które zostały zmodyfikowane na komputerze PC, nawet jeśli dany format plików jest obsługiwany. Aktualizowane informacje na temat kompatybilnych urządzeń USB można znaleźć w witrynie internetowej pod adresem. compatibility/ 41/83

42 Odtwarzanie plików Zdjęcie/Muzyka/Wideo przez USB Wyświetlanie zdjęć Kadr widokowy Istnieje możliwość wyświetlenia zdjęcia na ekranie przez określony czas. Po jego upływie odbiornik TV automatycznie przechodzi w tryb czuwania. 1 Wybrać zdjęcie. Zdjęcie można wybrać z podłączonego urządzenia USB. 2 Nacisnąć przycisk OPTIONS na wybranym zdjęciu, a następnie wybrać Obraz kadru widok. 3 Naciskać przycisk RETURN, aby powrócić do menu Home. 4 Za pomocą przycisków wybrać Zdjęcia, następnie Kadr widokowy i nacisnąć. Odbiornik TV jest przełączany w tryb Kadr widokowy, a wybrane zdjęcie jest wyświetlane na ekranie. Ustawianie czasu wyświetlania zdjęcia Nacisnąć przycisk OPTIONS, następnie wybrać Czas trwania i nacisnąć. Wybrać czas trwania i nacisnąć. Na ekranie pojawi się licznik. Pokaz slajdów z muzyką Istnieje możliwość wybrania muzyki odtwarzanej w tle podczas pokazu slajdów. W tym celu należy nacisnąć przycisk OPTIONS, 42/83

43 Odtwarzanie plików Zdjęcie/Muzyka/Wideo przez USB wybrać Dodaj do listy, a następnie nacisnąć. Aby usunąć pliki muzyczne z listy, należy wybrać Usuń z listy. Aby przejrzeć pliki muzyczne lub zmienić kolejność ich odtwarzania, należy wybrać Muzyka do pok. slajdów. Aby powrócić do XMB Nacisnąć przycisk RETURN. Jeśli wybrano zdjęcie z urządzenia USB, musi ono przez cały czas być podłączone do odbiornika TV. Jeśli włączono Timer wyłączania, odbiornik TV automatycznie przejdzie w tryb czuwania. 43/83

44 Korzystanie z BRAVIA Sync ze Sterowaniem przez HDMI Funkcja Sterowanie przez HDMI pozwala na komunikowanie się odbiornika TV z podłączonym sprzętem, o ile ten obsługuje tę funkcję, dzięki HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Np. podłączając sprzęt Sony obsługujący Sterowanie przez HDMI (przy pomocy przewodów HDMI), można sterować obu urządzeniami naraz. Należy sprawdzić, czy sprzęt jest podłączony prawidłowo i dokonać koniecznych ustawień. Sterowanie przez HDMI Automatycznie wyłącza podłączone urządzenie, gdy odbiornik TV zostanie przełączony w stan czuwania za pomocą pilota. Automatycznie włącza odbiornik TV oraz włącza wejścia do podłączonego urządzenie, gdy urządzenie rozpoczyna odtwarzanie. Jeśli podłączony system audio zostanie włączony, gdy włączony jest odbiornik TV, gniazda wyjściowe dźwięku przełączają się z głośników TV na system audio. Reguluje głośność ( +/-) oraz wyłącza dźwięk ( ) podłączonego systemu audio. 44/83

45 Korzystanie z BRAVIA Sync ze Sterowaniem przez HDMI Podłączony sprzęt Sony, który jest opatrzony logo BRAVIA Sync można obsługiwać pilotem TV naciskając: - przyciski, aby bezpośrednio obsługiwać podłączone urządzenie. - SYNC MENU, aby wyświetlić menu podłączonego sprzętu HDMI na ekranie. Po wyświetleniu menu można się po nim poruszać za pomocą przycisków,, kolorowych przycisków oraz przycisku RETURN. - Wybierz "Sterowanie urządzeniami", a następnie żądaną opcję sterowania urządzeniem. - Dostępne sterowanie - patrz instrukcja obsługi sprzętu. - Wybierz Sterowanie telewizorem aby wejść do XMB lub menu opcji TV. Jeśli Sterowanie przez HDMI odbiornika TV jest ustawione na Wł., Sterowanie przez HDMI podłączonego sprzętu jest również automatycznie przełączane na Wł.. 45/83

46 Korzystanie z BRAVIA Sync ze Sterowaniem przez HDMI Podłączanie sprzętu obsługującego Sterowanie przez HDMI Podłączyć kompatybilny sprzęt z odbiornikiem TV za pomocą przewodu HDMI. Podłączając system audio, należy pamiętać o podłączeniu gniazda DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) odbiornika TV z systemem audio przy pomocy optycznego przewodu audio (30). (67). Ustawienia podłączonego sprzętu - patrz instrukcja obsługi danego sprzętu. Ustawienie Sterowanie przez HDMI Ustawienia Sterowanie przez HDMI należy dokonać zarówno w odbiorniku TV, jak i podłączonym sprzęcie. W celu uzyskania informacji na temat ustawienia odbiornika TV, patrz Ustawienia HDMI 46/83

47 Poruszanie się po menu Home telewizora za pomocą XMB XMB (XrossMediaBar) to menu funkcji BRAVIA oraz źródeł wejściowych wyświetlanych na ekranie odbiornika TV. XMB to łatwy sposób wyboru ustawień programowania i strojenia odbiornika TV BRAVIA. 1 Nacisnąć HOME, aby przywołać XMB. 47/83

48 Poruszanie się po menu Home telewizora za pomocą XMB 2 Nacisnąć, aby wybrać kategorię. Ustawienia Można dokonywać zaawansowanych ustawień i regulacji. Zdjecia Można przeglądać pliki zdjęciowe zapisane na urządzeniach USB (39). Muzyka Można oglądać pliki wideo zapisane na urządzeniach USB (39). Wideo Można oglądać pliki wideo zapisane na urządzeniach USB (39). Cyfrowy Można wybrać kanał cyfrowy, listę Ulubionych kanałów cyfrowych (27) lub Cyfrowy elektroniczny przewodnik po programach (EPG) (25). Analogowy Można wybrać kanał analogowy. Wejścia zewnętrzne Można wybrać sprzęt podłączony do odbiornika TV. Aby przypisać nazwę wejściu zewnętrznemu, patrz Ustawienia AV (66). 48/83

49 Poruszanie się po menu Home telewizora za pomocą XMB 3 Nacisnąć, aby wybrać pozycję, a następnie nacisnąć. 4 Postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. 5 Nacisnąć RETURN, aby wyjść. Opcje, które można ustawić, zmieniają się w zależności od sytuacji. Opcje niedostępne są szare lub niewidoczne. 49/83

50 Aktualizacja systemu System telewizora można zaktualizować przy użyciu pamięci USB. Stosowne informacje podano na poniższej stronie internetowej. 50/83

51 Instrukcja obsługi Wyświetlanie treści Instrukcji obsługi na ekranie. Aby przechodzić między ekranami, użyć kolorowych przycisków. Nacisnąć, aby wybrać, a następnie, aby przejść do danej pozycji lub uzyskać dostęp do rzeczywistej funkcji bądź ekranu. 51/83

52 Obraz Tryb obrazu Wybiera tryb obrazu. Żywy: Do lepszego kontrastu i ostrości obrazu. Standardowy: Do standardowego obrazu. Ustawienie zalecane do celów kina domowego. Tryb obrazu zależy od ustawień Wybór sceny. Żywy i Standardowy są dostępne, jeśli w trybie Wybór sceny ustawiono Ogólna. Podświetlenie Regulacja jasności podświetlenia. Zmniejszenie jasności ekranu powoduje niższy pobór prądu. Kontrast Zwiększenie lub zmniejszenie kontrastu obrazu. Jasność Zwiększenie lub zmniejszenie jasności obrazu. Kolor Zwiększenie lub zmniejszenie intensywności kolorów. 52/83

53 Obraz Odcień Zwiększanie i zmniejszanie tonów zielonych i czerwonych. Odcień można zmieniać tylko w przypadku kolorowego sygnału NTSC (np. amerykańskie taśmy wideo). Ostrość Zwiększenie lub zmniejszenie ostrości obrazu. Temperatura barw Regulacja jasności podświetlenia ekranu. Zimne: Nadaje jasnym kolorom niebieski odcień. Neutralne: Nadaje jasnym kolorom neutralny odcień. Ciepłe: Nadaje jasnym kolorom czerwony odcień. Ciepłe nie można wybrać, gdy Tryb obrazu ustawiono na Żywy. 53/83

54 Obraz Red. zakłóceń Zmniejsza zakłócenia obrazu (obraz zaśnieżony) w przypadku słabego sygnału nadajnika TV. Duża/Średnia/Mała: Zmienia efekt redukcji zakłóceń. Wył.: Wyłącza funkcję Red. zakłóceń:. Redukcja zakłóceń MPEG Zmniejszanie zakłóceń obrazu skompresowanego w formacie MPEG. Zaawansowane ustawienia Pozwala na szczegółowe i bardziej indywidualne ustawienia funkcji Obraz. Ustawiając Tryb obrazu na Kino lub Standardowy, można ustawić/zmienić te ustawienia. Zaaw. zwiększ. kontrastu: Automatycznie reguluje Podświetlenie i Kontrast na optymalne ustawienia z punktu widzenia jasności obrazu. Ustawienie to jest szczególnie przydatne w przypadku scen z ciemnymi obrazami. Zwiększa ono kontrast w ciemnych scenach. Automat. ograniczanie światła: Redukuje efekt świecenia w scenach, dla których cały ekran jest biały. 54/83

55 Obraz Żywy kolor: Sprawia, że kolory są żywsze. Zerowanie Przywrócenie ustawień fabrycznych funkcji "Obraz" oprócz opcji "Tryb obrazu". Red. Zakłóceń i Redukcja zakłóceń MPEG nie są dostępne, gdy Tryb obrazu ustawiono na Zdjęcie. Funkcja Zaawansowane ustawienia nie jest dostępna, gdy Tryb obrazu ustawiono na Żywy oraz dla sygnałów wejściowych z urządzenia USB (Zdjęcia/Muzyka). 55/83

56 Dźwięk Efekt Służy do wyboru trybu dźwięku. Dynamiczny: Umożliwia uzyskanie wyraźniejszego dźwięku oraz wyraźniejszych tonów niskich, co daje większą selektywność i realizm. Standardowy: Umożliwia uzyskanie wyraźniejszego i bardziej selektywnego dźwięku oraz wyraźniejszych tonów niskich. Czysty głos: Ta opcja umożliwia uzyskanie czystszego dźwięku głosu. Dźw. przestrzenny Włączanie dźwięku przestrzennego surround. Dźw. Przestrzenny: Dźwięk przestrzenny surround (tylko programy stereofoniczne). Symulacja stereo: Włączenie efektu przypominającego dźwięk przestrzenny surround do programów monofonicznych. Wył.: Odbiór zwykłego dźwięku stereofonicznego i monofonicznego. Tony wys. Służy do regulacji tonów wysokich. Tony niskie Służy do regulacji tonów niskich. Balans Zwiększa natężenie dźwięku z lewego lub prawego głośnika. 56/83

57 Dźwięk Zerowanie Przywrócenie wszystkich ustawień fabrycznych funkcji Dźwięk. Podwójny dźwięk Wybiera dźwięk z głośnika dla programu stereofonicznego lub dwujęzycznego. Stereo, Mono: Do programu stereofonicznego. A/B/Mono: W przypadku programu dwujęzycznego należy wybrać ustawienie A dla kanału dźwiękowego 1, B dla kanału dźwiękowego 2 lub Mono dla kanału monofonicznego, o ile jest dostępny. Wybierając inne urządzenie podłączone do odbiornika TV, należy ustawić Podwójny dźwięk na Stereo, A lub B. Aut. Głośność Utrzymuje stały poziom głośności, nawet gdy występują zmiany głośności poziomu nadawanego sygnału (np. reklamy są zazwyczaj głośniejsze od programów). Korekta głośności Pozwala wybrać indywidualny poziom głośności dla każdego urządzenia podłączonego do odbiornika TV. 57/83

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny)

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny) Przyciski menu audio Przycisk Włącz audio i Odłóż słuchawkę. MONITOR SMILE VDS BASIC comodín (przycisk uniwersalny) Przy odbieraniu połączenia (użytkownik ma 30 sekund, zanim urządzenie powróci w stan

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1113 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1113 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LHD76

Instrukcja obsługi LHD76 Instrukcja obsługi LHD76 1. Wprowadzenie LHD76 jest to urządzenie, które umożliwia konwersję sygnału pobranego z portu USB lub portu karty SD na HDMI. Posiada wyjście HDMI 1080p, umożliwiające podłączenie

Bardziej szczegółowo

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu.

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. Biuro Obsługi Klienta w Knurowie ul. Szpitalna 8, pok. 101 44190 Knurów tel.: 32 302 06 06 Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1013 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1013 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 WPROWADZENIE...1 PASEK KONTROLNY ODTWARZACZA...1 PASEK NAWIGACYJNY...2 TV...3 ŹRÓDŁO WEJŚCIOWE...3 LISTA KANAŁÓW...3 PROGRAMOWANIE...3 USTAWIENIA...5

Bardziej szczegółowo

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi.

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. I. Opis przycisków, gniazd wejść i wyjść urządzenia. Rys 1. 1. Włącznik / Wyłącznik 2. Komora kasety VHS 3. Tacka nagrywarki DVD 4. Przycisk EJECT

Bardziej szczegółowo

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła zasilania...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika

Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika 1 14.2 menu główne Menu główne dekodera możesz wywołać z każdego miejsca, naciskając przycisk na pilocie. W menu dostępne są następujące opcje: Orange

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia GOCLEVER PlayTAB 01 Instrukcja użytkowania Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Mamy nadzieję, że nasz produkt multimedialny spełni Państwa oczekiwania i zapewni satysfakcję z jego

Bardziej szczegółowo

CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY

CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY CXA60/80 WZMACNIACZ ZINTEGROWANY Spis treści Pilot zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania... 2 Elementy sterowania na panelu przednim... 3 Złącza na panelu tylnym... 3 Złącza... 4 Menu konfiguracji...

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO Dla domu jednorodzinnego Dla domu dwurodzinnego Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIWI URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI MTW-756 TWIN NB PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD www.facebook.com/denverelectronics Przed podłączeniem, obsługą lub regulacją niniejszego urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z całością

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204

Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204 Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204 1 Opis Wysokiej jakości rejestrator jazdy wyposażony jest w najbardziej zaawansowane technologie. Urządzenie może być używane zarówno jako kamera FULL HD jak i profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz Media Player 6w1

Odtwarzacz Media Player 6w1 Odtwarzacz Media Player 6w1 47119 Instrukcja obsługi Opis produktu: - Samodzielne zasilanie i wyjście AV, umoŝliwia bezpośrednie wyświetlanie zdjęć zapisanych w formacie JPEG, MPEG 1 oraz odtwarzanie muzyki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Satlan Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego Wrocław Tel Fax

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Satlan Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego Wrocław Tel Fax INSTRUKCJA OBSŁUGI Satlan Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego 30 53 238 Wrocław Tel. +48 71 79 00 653 Fax. +48 71 78 32 935 Instrukcja obsługi VIP1910/VIP1920 Załączone elementy W pudełku powinny znajdować się

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. I. Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD - szt.11 CPV32342410-9

Opis przedmiotu zamówienia. I. Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD - szt.11 CPV32342410-9 Załącznik Nr 2 Opis przedmiotu zamówienia I. Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD - szt.11 CPV32342410-9 1.Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD, 2.pilot, 3.kabel zasilający. 1.radio cyfrowe

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control. Podręcznik użytkownika. for Android. Polski LYT2562-010A 0812YMHYH-OT

JVC CAM Control. Podręcznik użytkownika. for Android. Polski LYT2562-010A 0812YMHYH-OT JVC CAM Control for Android Podręcznik użytkownika Polski LYT2562-010A 0812YMHYH-OT Obsługa JVC CAM Control Steruj kamerą za pomocą smartfona lub tabletu z systemem Android. Aplikacja dla tabletów Android

Bardziej szczegółowo

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV 2-682-331-43(1) K LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV DIGITAL KDL-40U2000 KDL-32U2000 KDL-26U2000 K PL Instrukcja obsługi Przed rozpoczęciem eksploatacji telewizora należy zapoznać się z treścią

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3) Platforma Cyfrowa Espol HDTV SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3) 1. Wstęp Zyxel STB-1001H jest multimedialnym dekoderem, który po podłączeniu do telewizora oraz sieci telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB Instrukcja I. Panel kontrolny 1. Pauza / Ręczne wyszukiwanie kanałów 2. Włącznik / Tryb / Siła głosu 3. Wyświetlacz LCD 4. Wyszukiwanie w dół / Przewijanie do tyłu 5. Następny kanał 6. Wyszukiwanie do

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji

dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji Gratulujemy wyboru usługi telewizja! Korzystając z tej instrukcji, szybko i sprawnie przejdziesz przez kolejne etapy instalacji dekodera tv SHD 85. 2 spis treści

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 1.0

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 1.0 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 1.0 1 Nawiguj Zawiera opcje związane z układaniem trasy oraz nawigacją. 1.1 Prowadź do Tworzenie trasy zaczynającej się w aktualnym położeniu podanym przez GPS. Po ułożeniu

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

Model: TV 715 USB. Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7' LSCD

Model: TV 715 USB. Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7' LSCD Model: TV 715 USB Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7' LSCD Dane techniczne: Wideo Audio wideo D / A Converter Określenie poziomu Częstotliwość Dynamiczny SNR Specyfikacja Tryby Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV 3-097-662-42(1) K LCD Digital Colour TV Instrukcja obsługi Przed rozpoczęciem eksploatacji telewizora należy zapoznać się z treścią rozdziału Informacje dotyczące bezpieczeństwa niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI 2

INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SM32001 2 3 4 5 SOURCE SLEEP V+ CH+ FAV LIST MENU OK EXIT GUIDE AUDIO EASY FIND EF DISPLAY SIZE TXT TV-RADIO CANCELS UB. PG SUBTITLE REC LIST RECORD TIMESHIFT INDEX 6 7 Ustawienia obrazu Zarządzanie kanałami

Bardziej szczegółowo

DENVER DFT-507 INSTRUKCJA OBSŁUGI.

DENVER DFT-507 INSTRUKCJA OBSŁUGI. DENVER DFT-507 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.denver-electronics.com 1. Zasady bezpieczeństwa obsługi Urządzenie musi być podłączone do podanego napięcia. Przekroczenie dopuszczalnego zakresu napięcia grozi uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

REER ELECTRONICS. BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT GHz Cyfrowa transmisja. Spis treści

REER ELECTRONICS. BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT GHz Cyfrowa transmisja. Spis treści REER ELECTRONICS Spis treści BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-02 2.4GHz Cyfrowa transmisja 1. Wprowadzenie 2 2. Funkcje... 2 3. Zawartość... 2 4. Kamera zewnętrzna... 3 5. Wewnętrzny panel LCD. 3 6. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem INSTRUKCJA OBSŁUGI Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem Nr produktu 884041 Strona 1 z 5 1. Widok z przodu 2. Widok z tyłu Wejście zasilacza Złącze USB 2.0 Złącze

Bardziej szczegółowo

LCD TV BOX Cyfrowy odbiornik sygnału telewizyjnego

LCD TV BOX Cyfrowy odbiornik sygnału telewizyjnego LCD TV BOX Cyfrowy odbiornik sygnału telewizyjnego X CD TV box umożliwia odbiór I wyświetlanie sygnału,wxga/swxga(rozdielczość - *1024 / telewizyjnego. Obsługiwane formaty - SXGA 0*1050). Pełna kompatybilność

Bardziej szczegółowo

NEO X5 Nr produktu 394380

NEO X5 Nr produktu 394380 INSTRUKCJA OBSŁUGI NEO X5 Nr produktu 394380 Strona 1 z 7 Zawartość opakowania - MINIX NEO X5 x 1 - Pilot MINIX x 1 - Przejściówka zasilania 5V x 1 - Kabel mikro USB OTG x 1 - Kabel HDMI x 1 - Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Multimedia

Rozdział 4. Multimedia Rozdział 4. Multimedia Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na wykorzystanie ogromnych moŝliwości multimedialnych systemu Windows XP. Większość narzędzi multimedialnych w Windows XP pochodzi z systemu

Bardziej szczegółowo

MagicInfo Express instrukcja obsługi

MagicInfo Express instrukcja obsługi MagicInfo Express instrukcja obsługi INFO MagicInfo Express Kreator zawartości to program pozwalający w prosty sposób tworzyć zawartość LFD na podstawie różnych szablonów oraz harmonogramy wyświetlania

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy 4. Kabel USB 7. rejestrator wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Kabel HDMI 8. Karta gwarancyjna 3. Ładowarka samochodowa 6. Kabel AV 9. Odbiornik GPS kabel

Bardziej szczegółowo

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 RCU650 jest pilotem uniwersalnym 5 w 1 przeznaczonym do obsługi do telewizorów, amplitunerów, wzmacniaczy, odtwarzaczy BD i DVD, odtwarzaczy CD, nagrywarek, różnych

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 2. Przyssawka montażowa 5. 3. Ładowarka samochodowa 6. Karta gwarancyjna 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 Dioda Obiektyw Głośnik Przycisk

Bardziej szczegółowo

polski Podręcznik użytkownika BT-02N

polski Podręcznik użytkownika BT-02N Podręcznik użytkownika BT-02N 1 Spis treści 1. Przegląd....3 2. Uruchomienie..5 3. Sposób łączenia zestawu słuchawkowego Bluetooth...5 4. Użytkowanie zestawu słuchawkowego Bluetooth...10 5. Parametry techniczne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STERUJĄCEGO SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INFORMACJE OGÓLNE... 3 Możliwości sterowania... 3 OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO...... 3 Ekran powitalny... 4 Menu główne...... 4 Menu temperatura...

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR PRZENOŚNY + MINIKAMERA BEZPRZEWODOWA

REJESTRATOR PRZENOŚNY + MINIKAMERA BEZPRZEWODOWA REJESTRATOR PRZENOŚNY + MINIKAMERA BEZPRZEWODOWA REC8 PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA 1 Przewodnik użytkownika SPIS TREŚCI 1. OPIS URZĄDZENIA 2. WŁAŚCIWOŚCI 3. SKŁADNIKI ZESTAWU 4. PODŁACZANIE 5. BUDOWA 6. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

PS400. Cyfrowy Wizualizator. Krótki przewodnik

PS400. Cyfrowy Wizualizator. Krótki przewodnik PS400 Cyfrowy Wizualizator Krótki przewodnik Polski - 1 1. Zawartość zestawu Jednostka główna Krótki przewodnik Podręcznik użytkownika Karta Kabel zasilania Kabel USB Kabel C-Video Kabel VGA 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rys.1. Wyświetlacz. Rys.2. Klawiatura

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rys.1. Wyświetlacz. Rys.2. Klawiatura INSTRUKCJA OBSŁUGI Rys.1. Wyświetlacz Rys.2. Klawiatura Przycisk Funkcja PWR/MODE Dłuższe naciśnięcie włącza lub wyłącza skaner. Krótkie naciśnięcie przełącza tryby pracy skanera pomiędzy trybem VFO i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 U-DRIVE DUAL Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 Instrukcja obsługi PL Ogólne Kamera główna Gniazdo kamery tylnej Gniazdo USB/ ładowarki Gniazdo microsd Obiektyw kamery głównej Mikrofon

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM Strona 1 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 2012 SYSTEM DZWIĘKU

Instrukcja obsługi 2012 SYSTEM DZWIĘKU Instrukcja obsługi 2012 SYSTEM DZWIĘKU www.only-pl.com Spis treści Wstęp 3 OTC-FMC-LCD and OTC-FM2Z-LCD 3 Sterowanie i wskazania 4 Włączanie i wyłączanie 4 Sterowanie głośnością 4 Radio FM 4 Wejście dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi

Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi Instrukcja Obsługi I Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi 1 Rozproszony System Monitoringu IXM5 Spis treści 1Opis systemu...3 1.1Rejestratory...3 1.2Odbiorniki IXM5...3 2Obsługa programu

Bardziej szczegółowo

Środki bezpieczeństwa podczas użytkowania

Środki bezpieczeństwa podczas użytkowania Niżej opisane symbole są stosowane w niniejszej instrukcji obsługi oraz na samym urządzeniu w celu zapewnienia jego prawidłowego i bezpiecznego użytkowania oraz w celu zapobieżenia obrażeniom lub uszkodzeniu

Bardziej szczegółowo

2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony. Przycisk zasilania / trybu

2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony. Przycisk zasilania / trybu 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator 4. Kabel USB wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 7 Obiektyw Głośnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Witamy w usłudze GigaNagrywarka GigaNagrywarka Interfejs użytkownika i nawigowanie 1. Aplikacja GigaNagrywarka w Menu Aplikację GigaNagrywarki znajdziesz w Menu Netia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

DBH-555 INSTRUKCJA OBSŁUGI

DBH-555 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odbiornik cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T HD DBH-555 INSTRUKCJA OBSŁUGI Podstawowe zasady bezpieczeństwa 1) Przeczytaj uważnie tą instrukcję. 2) Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i postępować

Bardziej szczegółowo

Instalowanie dodatku Message Broadcasting

Instalowanie dodatku Message Broadcasting Message Broadcasting Message Broadcasting jest dodatkiem dla EasyMP Monitor. Dodatek ten umożliwia użytkownikom o uprawnieniach administratora wysyłanie wiadomości i ogłoszeń do jednego lub więcej projektorów

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV5BA2 G 0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować

Bardziej szczegółowo

V600 TV Box Samodzielny tuner TV do monitora VGA / LCD Instrukcja obsługi. Compro Technology, Inc. www.comprousa.com

V600 TV Box Samodzielny tuner TV do monitora VGA / LCD Instrukcja obsługi. Compro Technology, Inc. www.comprousa.com V600 TV Box Samodzielny tuner TV do monitora VGA / LCD Instrukcja obsługi. Compro Technology, Inc. www.comprousa.com 1 Gratulujemy wyboru i zakupu tunera telewizyjnego firmy Compro Inc. Mamy nadzieję,

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować się

Bardziej szczegółowo

DIGIT HD4 CX. Cyfrowy odbiornik kablowy z wbudowanym czytnikiem kart CONAX. Instrukcja obsługi

DIGIT HD4 CX. Cyfrowy odbiornik kablowy z wbudowanym czytnikiem kart CONAX. Instrukcja obsługi DIGIT HD4 CX Cyfrowy odbiornik kablowy z wbudowanym czytnikiem kart CONAX Instrukcja obsługi 20 21 Spis treści: 1. Ilustracje i wskazówki dotyczące obsługi... 24 2. Przeczytaj przed uruchomieniem odbiornika...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie programów

Wyszukiwanie programów Wyszukiwanie programów A następnie ikonę wyszukiwanie programów Wybierz SZYBKIE WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW Sprawdź poziom i jakość sygnału. Jeśli wskaźniki mają kolor zielony, rozpocznij aktualizację listy

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

MINIX NEO X7 Nr produktu 000818006

MINIX NEO X7 Nr produktu 000818006 INSTRUKCJA OBSŁUGI MINIX NEO X7 Nr produktu 000818006 Strona 1 z 17 Dziękujemy za zakup MINIX NEO X7. Postępuj zgodnie z instrukcją, aby ustawić urządzenie. MINIX NEO X7 to rewolucyjna, inteligentna centralka

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie dla nbox i nbox recorder z funkcjami odbioru naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T)

Oprogramowanie dla nbox i nbox recorder z funkcjami odbioru naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) Strona 1 z 6 Wstęp. Oprogramowanie w wersji wyższej niż: BSKA (ITI-5800; biały nbox) -> 4.xxx 21 BXZB (ITI-5800; biały nbox) -> 4.xxx 21 BSLA (ITI-5800SX; nbox recorder czyli czarny) -> 4.xxx 23 BZZB (ITI-5800SX;

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI. USB Hybrid TV

OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI. USB Hybrid TV OV-TN-03 INSTRUKCJA OBSŁUGI USB Hybrid TV 1 USB Hybrid TV 1. Wprowadzenie Tuner USB Hybrid TV jest w pełni kompatybilny z komputera PC i laptopem. Urządzenie małych rozmiarów z interfejsem USB 2.0 o wysokiej

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: NDX200 Przewód zasilający Przewód audio RCA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Ri-Co informacje techniczne

Ri-Co informacje techniczne Ri-Co informacje techniczne DIODA sygnalizacyjna WEJŚCIA sygnałowe 3-24VAC/DC ZŁĄCZE diagnostyczne WYJŚCIA Sterujące 20mA ZASILANIE 12-24 VAC/DC Ri-Co podłączenie Sterownik należy podłączyć do napędu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy programator czasowy Nr produktu 000552455 Strona 1 z 9 Instrukcja obsługi cyfrowego programatora czasowego Artykuł: EMT757 A. Funkcje 1. Za pomocą cyfrowego programatora czasowego

Bardziej szczegółowo