Przegląd przycisków pilota...(3) Przegląd przycisków i wskaźników telewizora...(10)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przegląd przycisków pilota...(3) Przegląd przycisków i wskaźników telewizora...(10)"

Transkrypt

1 Spis treści Przyciski i wskaźniki pilota i telewizora Przegląd przycisków pilota...(3) Przegląd przycisków i wskaźników telewizora...(10) Odbiór audycji telewizyjnych Odbiór audycji telewizyjnych...(15) Korzystanie z elektronicznego przewodnika po programach (EPG)...(25) Korzystanie z listy Ulubione cyfrowe...(27) Korzystanie z dodatkowego sprzętu Podłączanie dodatkowego sprzętu...(30) Oglądanie obrazów z podłączonych urządzeń...(32) Wyświetlanie zdjęć i odtwarzanie muzyki z urządzeń USB...(39) Korzystanie z BRAVIA Sync ze Sterowaniem przez HDMI...(44) 1/83

2 Spis treści Korzystanie z funkcji MENU Poruszanie się po menu Home telewizora za pomocą XMB...(47) Ustawienia Aktualizacja systemu...(50) Instrukcja obsługi...(51) Obraz...(52) Dźwięk...(56) Eco...(60) Ustawienia ekranu...(62) Ustawienia...(65) Informacje dodatkowe Rozwiązywanie problemów...(79) 2/83

3 Przegląd przycisków pilota 1 Tryb czuwania odbiornika TV Włączenie i wyłączenie odbiornika TV z trybu czuwania. W zależności od modelu, dodatkowy przycisk włączania/wyłaczania zasilania może również znajdować się z tyłu pilota. 2 Tryb ekranowy (21) 3 Lista Ulubione cyfrowe Wyświetlanie listy Ulubione cyfrowe utworzonej przez użytkownika (27). 4 / Info/Wywołanie tekstu W trybie cyfrowym: Wyświetlanie danych aktualnie oglądanego programu. 3/83

4 Przegląd przycisków pilota W trybie analogowym: Wyświetlanie informacji takich jak aktualny numer kanału i format ekranu. W trybie Telegazety (18): Wywołanie ukrytych informacji (np.odpowiedzi do pytań). 5 6 OPTIONS (24)(37) Umożliwia dostęp do różnych opcji wyświetlania oraz zmianę/regulację w zależności od źródła i formatu ekranu. 7 HOME (47) 8 Kolorowe przyciski (18)(28) 9 Przyciski numeryczne 4/83

5 Przegląd przycisków pilota W trybie TV: Wybór kanałów. W wypadku numerów kanałów od 10 w górę szybko kolejno nacisnąć drugą i trzecią cyfrę. W trybie Telegazety: Aby wybrać daną stronę, należy za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić jej trzycyfrowy numer. 10 Tryb napisów Nacisnąć, aby zmienić język napisów u dołu ekranu (74) (tylko w trybie cyfrowym). 11 AUDIO Zmienianie podwójnego trybu dźwiękowego (57). 12 PROG +/-/ / W trybie TV: Wybór następnego (+) lub poprzedniego (-) kanału. 5/83

6 Przegląd przycisków pilota W trybie Telegazety (18): Wybór następnej ( ) lub poprzedniej ( ) strony. 13 +/- Głośność 14 Wyłączenie dźwięku 15 Tekst (18) 16 RETURN / Powrót do poprzedniego ekranu w wyświetlanym menu. 17 GUIDE / EPG (Cyfrowy elektroniczny przewodnik po programach) (25) 18 DIGITAL Tryb cyfrowy (15) ANALOG Tryb analogowy (15) 19 SCENE Wybór sceny (19) 20 i-manual Wyświetlanie treści Instrukcji obsługi na ekranie. 6/83

7 Przegląd przycisków pilota 21 BRAVIA Sync : Można obsługiwać sprzęt zgodny z BRAVIA Sync, który jest podłączony do odbiornika TV. SYNC MENU: Przywołuje menu podłączonego sprzętu HDMI. Podczas oglądania obrazów z innych wejść lub programów telewizyjnych, gdy ten przycisk jest wciśnięty na ekranie wyświetlany jest Wybór urządzeń HDMI. THEATRE: Można włączyć lub wyłączyć Tryb Teatru. Gdy Tryb Teatru jest włączony, automatycznie ustawiana jest optymalna jakość dźwięku (jeśli odbiornik TV jest podłączony do systemu audio przewodem HDMI) oraz obrazu. 7/83

8 Przegląd przycisków pilota Po wyłączeniu odbiornika TV, wyłączony zostaje również Tryb Teatru. Po zmianie ustawienia Wybór sceny, Tryb Teatru wyłącza się automatycznie. Sterowanie przez HDMI (BRAVIA Sync) jest dostępne jedynie w przypadku podłączenia sprzętu Sony, który jest opatrzony logo BRAVIA Sync lub BRAVIA Theatre Sync, lub który obsługuje Sterowanie przez HDMI. 8/83

9 Przegląd przycisków pilota 22 Wybór wejścia W trybie TV: Nacisnąć, aby przywołać listę sygnałów wejściowych. Na przyciskach 5, PROG + i AUDIO znajdują się punkty dotykowe. Ułatwiają one orientację przy obsłudze odbiornika TV. 9/83

10 Przegląd przycisków i wskaźników telewizora PROG 1 Zasilanie Włączenie lub wyłączenie odbiornika TV. W celu zupełnego odłączenia odbiornika TV, należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Po włączeniu telewizora wskaźnik zasilania świeci na zielono. 2 PROG +/-/ / W trybie TV: Wybór następnego (+) lub poprzedniego (-) kanału. 10/83

11 Przegląd przycisków i wskaźników telewizora PROG W menu TV: Przewinięcie opcji w górę ( ) lub w dół ( ). 3 +/-/ / W trybie TV: Zwiększenie (+) lub zmniejszenie (-) głośności. W menu TV: Przewinięcie opcji w prawo ( ) lub w lewo ( ). 4 / Wybór wejścia / OK W trybie TV: Wybór sygnału wejściowego z urządzenia podłączonego do gniazd TV (32). W menu TV: Wybór menu lub opcji oraz potwierdzenie wybranych ustawień. 11/83

12 Przegląd przycisków i wskaźników telewizora PROG 5 (47) 6 Czujnik światła Aby zapewnić prawidłowe działanie czujnika, nie należy go zasłaniać (61). 7 Czujnik pilota Odbiera sygnały podczerwone z pilota. Nie kłaść niczego na czujnik, aby mógł on pracować prawidłowo. 12/83

13 Przegląd przycisków i wskaźników telewizora PROG 8 Wskaźnik Bez obrazu / Wskaźnik programatora czasowego Timer wyłączania Świeci na zielono, gdy obraz jest wyłączony (60). Świeci na pomarańczowo po ustawieniu programatora czasowego (60). 9 Wskaźnik trybu oczekiwania Świeci na czerwono, gdy telewizor jest w trybie czuwania. 10 Wskaźnik zasilania POWER Świeci na zielono, gdy telewizor jest włączony. 13/83

14 Przegląd przycisków i wskaźników telewizora PROG Przed wyjęciem przewodu zasilającego z gniazdka upewnić się, czy telewizor jest wyłączony. Wyciągnięcie przewodu zasilającego z gniazdka, gdy odbiornik TV jest jeszcze włączony, może spowodować, że wskaźnik pozostanie włączony lub może doprowadzić do nieprawidłowości w działaniu odbiornika. 14/83

15 Odbiór audycji telewizyjnych 1 Nacisnąć przycisk na boku telewizora, aby włączyć odbiornik. Jeśli telewizor jest w trybie czuwania ( (czuwanie), wskaźnik na telewizorze ma kolor czerwony), nacisnąć przycisk na pilocie, aby włączyć telewizor. 2 Nacisnąć DIGITAL/ANALOG, aby przełączyć tryb cyfrowy na analogowy i odwrotnie. Dostępne kanały są różne, zależnie od trybu. 15/83

16 Odbiór audycji telewizyjnych 3 Nacisnąć przyciski numeryczne lub PROG +/-, aby wybrać kanał telewizyjny. Aby wybierać numery kanałów od 10 w górę za pomocą przycisków numerycznych, szybko kolejno nacisnąć drugą i trzecią cyfrę. Aby wybrać kanał cyfrowy przy użyciu cyfrowego elektronicznego przewodnika po programach (EPG), patrz (25). 16/83

17 Odbiór audycji telewizyjnych W trybie cyfrowym Na chwilę pojawia się baner informacyjny. Mogą się na nim znajdować następujące ikony: : Program radiowy : Program zakodowany/dostępny po wykupieniu abonamentu : Dostępne różne wersje językowe audio : Dostępne napisy u dołu ekranu : Dostępne napisy dla osób niesłyszących : Zalecany minimalny wiek do oglądania aktualnego programu (od 4 do 18 lat) : Ochrona przed dziećmi : Blokada programów cyfrowych Czynności dodatkowe Ustawić poziom głośności, nacisnąć przycisk + (aby zwiększyć poziom głośności)/- (aby zmniejszyć poziom głośności). Uzyskać dostęp do tabeli spisu programów (tylko w trybie analogowym), nacisnąć przycisk. Aby wybrać kanał analogowy, nacisnąć przycisk, a następnie nacisnąć. Uzyskać dostęp do cyfrowej listy Ulubionych (tylko w trybie cyfrowym), nacisnąć przycisk. Szczegółowe informacje, patrz (27). 17/83

18 Odbiór audycji telewizyjnych Aby wejść na strony Telegazety Nacisnąć. Po każdorazowym naciśnięciu przycisku, ekran zmienia się w następujący sposób: Tekst Tekst na obrazie telewizyjnym (tryb mieszany) Bez tekstu (wyjście z trybu Telegazety) Aby wybrać stronę, naciskać przyciski numeryczne lub /. Aby pokazać na ekranie ukryte informacje, nacisnąć przycisk. Jeśli u dołu strony Telegazety pojawiają się opcje w czterech kolorach, dostępna jest usługa szybkiego dostępu Fastext. Usługa Fastext umożliwia szybki i łatwy dostęp do stron. Aby wejść na stronę, nacisnąć przycisk w odpowiadającym danej stronie kolorze. 18/83

19 Odbiór audycji telewizyjnych Tryb Wybór sceny W momencie wybrania żądnych opcji sceny, automatycznie ustawiana jest optymalna jakość dźwięku i obrazu dla wybranej sceny. 1 Nacisnąć przycisk SCENE na pilocie. 2 Za pomocą przycisków wybrać tryb, a następnie nacisnąć. Kino: Obraz i dźwięk porównywalny z obrazem i dźwiękiem kinowym. Sport: Realistyczny obraz i dźwięk przestrzenny surround. Zdjęcia: Obraz, na którym widać teksturę i kolor drukowanego zdjęcia. Gra: Obraz, dzięki któremu można w pełni cieszyć się grą. Najlepsza jakość obrazu i dźwięku. Grafika: Pozwala uzyskać obraz, który, dzięki dużej wyraźności wyświetlanych detali, ułatwia długotrwałe patrzenie na ekran oraz zmniejsza poczucie zmęczenia. Ogólna: Bieżące ustawienia użytkownika. Automat. HDMI: Optymalna jakość dźwięku i obrazu ustawiane są automatycznie odpowiednio do źródła sygnału wejściowego. Jednak, w zależności od podłączonych urządzeń, może to nie przynieść żadnego efektu. 19/83

20 Odbiór audycji telewizyjnych Po wybraniu dowolnego trybu tematycznego oprócz "Ogólna" nie można wybrać żadnego trybu wyświetlania obrazu z menu obrazu. Aby wybrać tryb z menu, trzeba najpierw wyłączyć tryb tematyczny. Po włączeniu opcji Tryb Teatru (7), ustawienie Wybór sceny automatycznie przełącza się na Kino. 20/83

21 Odbiór audycji telewizyjnych Aby ręcznie zmienić format obrazu stosownie do transmitowanego programu Kilka razy wciskać, aby wybrać żądany format obrazu. Smart* Wyświetla konwencjonalny obraz telewizyjny 4:3 z imitacją efektu szerokoekranowego. Obraz w formacie 4:3 wypełnia cały ekran. 4:3 Wyświetla audycje TV w konwencjonalnym formacie 4:3 (np. telewizja nie szerokoekranowa) w prawidłowych proporcjach. Wide Rozciąganie obrazu 4:3 w poziomie w celu wypełnienia ekranu 16:9. Zoom* Wyświetla obrazy kinowe w prawidłowych proporcjach. 21/83

22 Odbiór audycji telewizyjnych 14:9* Wyświetla audycje TV formatu 14:9 w prawidłowych proporcjach. Wskutek tego, na ekranie widoczne są czarne obszary na brzegach. Napisów* Wyświetla obrazy kinowe z napisami na ekranie. Automat. Jeśli dla opcji Format obrazu wybrano ustawienie Automat., format ekranu jest dostosowywany do formatu odbieranego sygnału. * Obraz może być częściowo obcięty od góry i od dołu. Niektórych obrazów nie można wyświetlać w określonych formatach. Niektóre znaki i/lub litery w górnej i dolnej części obrazu mogą nie być widoczne w trybie Smart. 22/83

23 Odbiór audycji telewizyjnych Po wybraniu opcji Zoom, 14:9 lub Napisów można ustawić położenie obrazu w pionie. Naciskając przyciski, można poruszać się w górę i w dół (np. aby czytać napisy). 23/83

24 Odbiór audycji telewizyjnych Korzystanie z menu Narzędzia Nacisnąć przycisk OPTIONS, aby przywołać następujące opcje podczas oglądania programu telewizyjnego. (52) Obraz (56) Dźwięk (58) Głośnik Zablokuj/Odblokuj (tylko w trybie cyfrowym) Zablokuj/Odblokuj wybrany kanał. Patrz Ochrona przed dziećmi, aby uzyskać informacje na temat Kod PIN (75). (74) Język audio (tylko w trybie cyfrowym) (74) Ustawienia napisów (tylko w trybie cyfrowym) (60) Timer wyłączania (60) Oszcz. energii Informacje o systemie (tylko w trybie cyfrowym) Wyświetla ekran Informacje o systemie. 24/83

25 Korzystanie z elektronicznego przewodnika po programach (EPG) 1 W trybie cyfrowym, nacisnąć GUIDE. 2 Wykonać wybraną operację zgodnie z następującą tabelą lub z komunikatem na ekranie. Cyfrowy elektroniczny przewodnik po programach (EPG) W niektórych krajach/regionach ta funkcja może być niedostępna. 25/83

26 Korzystanie z elektronicznego przewodnika po programach (EPG) Obejrzeć program Za pomocą przycisków wybrać program, a następnie nacisnąć. Wyłączyć EPG Nacisnąć przycisk GUIDE. Jeśli wybrano funkcję ograniczenia wiekowego dla programów, na ekranie pojawi się komunikat z prośbą o podanie kodu PIN. Szczegółowe informacje, patrz Kod PIN (75). 26/83

27 Korzystanie z listy Ulubione cyfrowe Funkcja Ulubione umożliwia ułożenie do czterech list ulubionych programów. 1 W trybie cyfrowym nacisnąć przycisk. 2 Wykonać wybraną operację zgodnie z następującą tabelą lub z komunikatem na ekranie. Lista Ulubione W niektórych krajach/regionach ta funkcja może być niedostępna. 27/83

28 Korzystanie z listy Ulubione cyfrowe Po raz pierwszy stworzyć swoją listę Ulubionych 1 Wcisnąć aby wybrać Tak. 2 Nacisnąć żółty przycisk, aby wybrać listę ulubionych Favourite. 3 Za pomocą przycisków wybrać kanał, który ma zostać dodany, a następnie nacisnąć. Kanały zapisane w Ulubionych są oznaczone symbolem. 4 Nacisnąć przycisk RETURN, aby zakończyć konfigurowanie. Obejrzeć dany kanał 1 Nacisnąć dwukrotnie żółty przycisk, aby wybierać listy ulubionych Favourite. 2 Za pomocą przycisków wybrać kanał, a następnie nacisnąć. Wyłączyć listę Ulubionych Nacisnąć przycisk RETURN. 28/83

29 Korzystanie z listy Ulubione cyfrowe Dodać kanały do bieżącej listy Ulubionych lub usunąć je stamtąd 1 Nacisnąć niebieski przycisk. 2 Nacisnąć żółty przycisk, aby wybrać listę ulubionych Favourite, która ma być edytowana. 3 Za pomocą przycisków wybrać kanał, który ma zostać usunięty lub dodany, a następnie nacisnąć. Usunąć wszystkie kanały z bieżącej listy Ulubionych 1 Nacisnąć niebieski przycisk. 2 Nacisnąć żółty przycisk, aby wybrać listę ulubionych Favourite, która ma być edytowana. 3 Nacisnąć niebieski przycisk. 4 Nacisnąć, aby wybrać Tak, a następnie potwierdzić. 29/83

30 Podłączanie dodatkowego sprzętu Do odbiornika TV można podłączyć cały szereg dodatkowych urządzeń. Przewody łączące nie zostały są dostarczane w komplecie. (34) (34) (33) (36)(34) (33) (33) (33) (36) 30/83

31 Podłączanie dodatkowego sprzętu (35) 2 (33) (36) (35) (37) 31/83

32 Oglądanie obrazów z podłączonych urządzeń Włączyć podłączoną konsolę, a następnie wykonać jedną z poniższych czynności. W trybie analogowym, kanał video można wybrać naciskając przycisk PROG +/- lub przyciski numeryczne. W przypadku innego podłączonego urządzenia Nacisnąć aby wyświetlić listę podłączonych urządzeń. Za pomocą przycisków wybrać żądane źródło sygnału wejściowego, a następnie nacisnąć. (Jeśli po naciśnięciu przycisku użytkownik przez dwie sekundy nie wykona żadnej czynności, wyróżniona pozycja zostanie wybrana.) W przypadku urządzeń USB (39) W przypadku samoprogramującego się magnetowidu 32/83

33 Oglądanie obrazów z podłączonych urządzeń Symbol na ekranie: Component Opis: Aby zobaczyć sprzęt podłączony do (30). Odtwarzacz DVD z wyjściem komponentowym Symbol na ekranie: HDMI1, HDMI2, HDMI3 lub HDMI4 Opis: HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3 lub HDMI IN 4. Aby zobaczyć sprzęt podłączony do (30), (30), (30) lub (31). Odtwarzacz DVD PC (wyjście HDMI) Odtwarzacz płyt Blu-ray Cyfrowa kamera video Podłączony sprzęt przekazuje do urządzenia cyfrowe sygnały obrazu i dźwięku. Jeśli urządzenie ma gniazdo DVI, połączyć gniazdo DVI z gniazdem HDMI IN 1, używając adaptera DVI- HDMI (nie wchodzi w skład zestawu), a następnie połączyć gniazda wyjściowe audio urządzenia z gniazdami wejściowymi audio w gniazdach HDMI IN 1. Aby wyświetlać fotografie lub obraz ekranu z komputera PC bądź z kamery cyfrowej, podłącz te urządzenia do gniazda HDMI IN 2. 33/83

34 Oglądanie obrazów z podłączonych urządzeń Symbol na ekranie: AV1 Opis: Aby zobaczyć sprzęt podłączony do (30). Sprzęt do gier video Odtwarzacz DVD Dekoder Symbol na ekranie: AV2 Opis: Aby zobaczyć sprzęt podłączony do (30). Nagrywarka DVD Magnetowid Dekoder Symbol na ekranie: PC Opis: Aby zobaczyć sprzęt podłączony do (30). Zaleca się stosowanie przewodu komputerowego z ferrytami, np. złącze D- sub 15 (nr , dostępny w punkcie serwisowym firmy Sony) lub jego odpowiednika. 34/83

35 Oglądanie obrazów z podłączonych urządzeń Symbol na ekranie: USB Opis: Aby zobaczyć sprzęt podłączony do (31). Cyfrowa kamera wideo Aparat cyfrowy Pamięć masowa USB Odbiornik TV umożliwia przeglądanie zdjęć/ słuchanie muzyki/oglądanie plików wideo z cyfrowego aparatu Sony lub kamery (39). Symbol na ekranie: AV3 Opis: Aby zobaczyć sprzęt podłączony do (31). Sprzęt do gier video DVC camcorder W przypadku podłączania sprzętu monofonicznego należy podłączać go do gniazda AV3 L. Należy stosować wyłącznie przewody HDMI oznaczone logo HDMI. Zaleca się używanie przewodu HDMI firmy Sony. Gdy podłączony jest sprzęt kompatybilny ze sterowaniem HDMI, możliwa jest komunikacja z podłączonym sprzętem. Ustawienia komunikacji, patrz (44). 35/83

36 Oglądanie obrazów z podłączonych urządzeń Aby podłączyć: Moduł Dostępu Warunkowego (CAM) (31) Należy: Opcja umożliwiająca korzystanie z usług Pay Per View. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi modułu CAM. Podczas wkładania i wyjmowania karty CAM telewizor musi być wyłączony. Aby podłączyć: Sprzęt audio Hi-Fi (30) Należy: Aby odsłuchiwać dźwięk z odbiornika TV na sprzęcie audio Hi-Fi, połączyć z gniazdami wyjściowymi audio. Poziom głośności zewnętrznych głośników można zmienić za pomocą przycisków regulacji głośności na pilocie. W niektórych krajach/regionach karty CAM nie są obsługiwane. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u autoryzowanego sprzedawcy. Aby podłączyć: DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) (30) Należy: Użyć optycznego przewodu audio. 36/83

37 Oglądanie obrazów z podłączonych urządzeń Aby podłączyć: Słuchawki (31) Należy: Aby w słuchawkach odbierać dźwięk z odbiornika TV, należy je podłączyć do gniazda. Czynności dodatkowe Aby: Powrócić do normalnego obrazu telewizora Należy: Nacisnąć przycisk DIGITAL/ANALOG. Korzystanie z menu Narzędzia Nacisnąć przycisk OPTIONS, aby wyświetlić następujące opcje podczas oglądania obrazów z podłączonego sprzętu. (52) Obraz (56) Dźwięk 37/83

38 Oglądanie obrazów z podłączonych urządzeń (58) Głośnik (63) Przesunięcie poziome (tylko w trybie sygnału wejściowego PC) (63) Przesunięcie pionowe (tylko w trybie sygnału wejściowego PC) (60) Timer wyłączania (za wyjątkiem trybu sygnału wejściowego PC) (60) Oszcz. energii 38/83

39 Odtwarzanie plików Zdjęcie/Muzyka/Wideo przez USB Odbiornik TV umożliwia przeglądanie zdjęć/ słuchanie muzyki/oglądanie plików wideo z cyfrowego aparatu Sony lub kamery przez przewód USB lub urządzenie USB. 1 Podłączyć obsługiwane urządzenie USB do odbiornika TV. 2 Nacisnąć przycisk HOME. 3 Za pomocą przycisków wybrać Zdjęcia, Muzyka lub Wideo. 4 Za pomocą przycisków wybrać urządzenie USB, a następnie nacisnąć. Na ekranie pojawi się plik lub lista katalogów. 5 Za pomocą przycisków wybrać plik lub folder, a następnie nacisnąć. Po wybraniu folderu należy wybrać plik, a następnie nacisnąć. Plik zostanie odtworzony. Można zarejestrować muzykę, która ma być odtwarzana w tle podczas pokazu slajdów. W tym celu należy użyć funkcji Zdjęcie naciskając w tym celu przycisk OPTIONS, a następnie, w czasie odtwarzania muzyki, wybrać Muzyka do pok. slajdów. Obrazy wyświetlane w trybie Zdjęcia mogą być niewyraźne, jeśli zajdzie potrzeba ich powiększenia. W zależności od rozmiaru i proporcji wyświetlanego zdjęcia, obraz może nie zajmować całego ekranu. 39/83

40 Odtwarzanie plików Zdjęcie/Muzyka/Wideo przez USB Niektóre pliki zdjęć otwierane w trybie Zdjęcia zostaną wyświetlone po upływie dłuższej chwili. Nazwa pliku i katalogu mogą być zapisane w systemie zapisu UTF-8. Gdy telewizor pobiera dane z urządzenia USB, należy pamiętać, aby: - Nie wyłączać telewizora lub podłączonego urządzenia USB. - Nie odłączać przewodu USB. - Nie odłączać urządzenia USB. W przeciwnym razie dane na urządzeniu USB mogą ulec uszkodzeniu. Firma Sony nie odpowiada za uszkodzenie lub utratę danych zawartych na nośniku, które zostały spowodowane uszkodzeniem telewizora lub podłączonych do niego urządzeń. W trybie odczytu plików z urządzeń USB obsługiwane są następujące formaty plików zdjęć: - JPEG (pliki formatu JPEG z rozszerzeniami.jpg, zgodne ze standardami DCF 2.0 lub Exif 2.21) Podczas podłączania aparatu fotograficznego Sony należy przestawić tryb połączenia USB aparatu na Auto lub Mass Storage (Pamięć masowa). Więcej informacji na temat trybu połączenia USB można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do aparatu cyfrowego. 40/83

41 Odtwarzanie plików Zdjęcie/Muzyka/Wideo przez USB W trybie odczytu plików z urządzeń USB obsługiwane są następujące formaty plików muzycznych: - MP3 (pliki z rozszerzeniem.mp3, które nie są chronione prawem autorskim). Z urządzenia USB mogą być odtwarzanie pliki wideo zapisane w następujących formatacht: - MPEG1 (pliki z rozszerzeniem.mpg ) - MP4 (pliki z rozszerzeniem.mp4 ) - DivX (pliki z rozszerzeniem.avi ) Przeglądarka zdjęć z urządzeń USB obsługuje systemy plików FAT16 oraz FAT32. BRAVIA TV obsługuje format DivX. W każdym katalogu można zarejestrować maksymalnie 300 plików. Niektóre pliki mogą nie być odtwarzane, w tym pliki, które zostały zmodyfikowane na komputerze PC, nawet jeśli dany format plików jest obsługiwany. Aktualizowane informacje na temat kompatybilnych urządzeń USB można znaleźć w witrynie internetowej pod adresem. compatibility/ 41/83

42 Odtwarzanie plików Zdjęcie/Muzyka/Wideo przez USB Wyświetlanie zdjęć Kadr widokowy Istnieje możliwość wyświetlenia zdjęcia na ekranie przez określony czas. Po jego upływie odbiornik TV automatycznie przechodzi w tryb czuwania. 1 Wybrać zdjęcie. Zdjęcie można wybrać z podłączonego urządzenia USB. 2 Nacisnąć przycisk OPTIONS na wybranym zdjęciu, a następnie wybrać Obraz kadru widok. 3 Naciskać przycisk RETURN, aby powrócić do menu Home. 4 Za pomocą przycisków wybrać Zdjęcia, następnie Kadr widokowy i nacisnąć. Odbiornik TV jest przełączany w tryb Kadr widokowy, a wybrane zdjęcie jest wyświetlane na ekranie. Ustawianie czasu wyświetlania zdjęcia Nacisnąć przycisk OPTIONS, następnie wybrać Czas trwania i nacisnąć. Wybrać czas trwania i nacisnąć. Na ekranie pojawi się licznik. Pokaz slajdów z muzyką Istnieje możliwość wybrania muzyki odtwarzanej w tle podczas pokazu slajdów. W tym celu należy nacisnąć przycisk OPTIONS, 42/83

43 Odtwarzanie plików Zdjęcie/Muzyka/Wideo przez USB wybrać Dodaj do listy, a następnie nacisnąć. Aby usunąć pliki muzyczne z listy, należy wybrać Usuń z listy. Aby przejrzeć pliki muzyczne lub zmienić kolejność ich odtwarzania, należy wybrać Muzyka do pok. slajdów. Aby powrócić do XMB Nacisnąć przycisk RETURN. Jeśli wybrano zdjęcie z urządzenia USB, musi ono przez cały czas być podłączone do odbiornika TV. Jeśli włączono Timer wyłączania, odbiornik TV automatycznie przejdzie w tryb czuwania. 43/83

44 Korzystanie z BRAVIA Sync ze Sterowaniem przez HDMI Funkcja Sterowanie przez HDMI pozwala na komunikowanie się odbiornika TV z podłączonym sprzętem, o ile ten obsługuje tę funkcję, dzięki HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Np. podłączając sprzęt Sony obsługujący Sterowanie przez HDMI (przy pomocy przewodów HDMI), można sterować obu urządzeniami naraz. Należy sprawdzić, czy sprzęt jest podłączony prawidłowo i dokonać koniecznych ustawień. Sterowanie przez HDMI Automatycznie wyłącza podłączone urządzenie, gdy odbiornik TV zostanie przełączony w stan czuwania za pomocą pilota. Automatycznie włącza odbiornik TV oraz włącza wejścia do podłączonego urządzenie, gdy urządzenie rozpoczyna odtwarzanie. Jeśli podłączony system audio zostanie włączony, gdy włączony jest odbiornik TV, gniazda wyjściowe dźwięku przełączają się z głośników TV na system audio. Reguluje głośność ( +/-) oraz wyłącza dźwięk ( ) podłączonego systemu audio. 44/83

45 Korzystanie z BRAVIA Sync ze Sterowaniem przez HDMI Podłączony sprzęt Sony, który jest opatrzony logo BRAVIA Sync można obsługiwać pilotem TV naciskając: - przyciski, aby bezpośrednio obsługiwać podłączone urządzenie. - SYNC MENU, aby wyświetlić menu podłączonego sprzętu HDMI na ekranie. Po wyświetleniu menu można się po nim poruszać za pomocą przycisków,, kolorowych przycisków oraz przycisku RETURN. - Wybierz "Sterowanie urządzeniami", a następnie żądaną opcję sterowania urządzeniem. - Dostępne sterowanie - patrz instrukcja obsługi sprzętu. - Wybierz Sterowanie telewizorem aby wejść do XMB lub menu opcji TV. Jeśli Sterowanie przez HDMI odbiornika TV jest ustawione na Wł., Sterowanie przez HDMI podłączonego sprzętu jest również automatycznie przełączane na Wł.. 45/83

46 Korzystanie z BRAVIA Sync ze Sterowaniem przez HDMI Podłączanie sprzętu obsługującego Sterowanie przez HDMI Podłączyć kompatybilny sprzęt z odbiornikiem TV za pomocą przewodu HDMI. Podłączając system audio, należy pamiętać o podłączeniu gniazda DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) odbiornika TV z systemem audio przy pomocy optycznego przewodu audio (30). (67). Ustawienia podłączonego sprzętu - patrz instrukcja obsługi danego sprzętu. Ustawienie Sterowanie przez HDMI Ustawienia Sterowanie przez HDMI należy dokonać zarówno w odbiorniku TV, jak i podłączonym sprzęcie. W celu uzyskania informacji na temat ustawienia odbiornika TV, patrz Ustawienia HDMI 46/83

47 Poruszanie się po menu Home telewizora za pomocą XMB XMB (XrossMediaBar) to menu funkcji BRAVIA oraz źródeł wejściowych wyświetlanych na ekranie odbiornika TV. XMB to łatwy sposób wyboru ustawień programowania i strojenia odbiornika TV BRAVIA. 1 Nacisnąć HOME, aby przywołać XMB. 47/83

48 Poruszanie się po menu Home telewizora za pomocą XMB 2 Nacisnąć, aby wybrać kategorię. Ustawienia Można dokonywać zaawansowanych ustawień i regulacji. Zdjecia Można przeglądać pliki zdjęciowe zapisane na urządzeniach USB (39). Muzyka Można oglądać pliki wideo zapisane na urządzeniach USB (39). Wideo Można oglądać pliki wideo zapisane na urządzeniach USB (39). Cyfrowy Można wybrać kanał cyfrowy, listę Ulubionych kanałów cyfrowych (27) lub Cyfrowy elektroniczny przewodnik po programach (EPG) (25). Analogowy Można wybrać kanał analogowy. Wejścia zewnętrzne Można wybrać sprzęt podłączony do odbiornika TV. Aby przypisać nazwę wejściu zewnętrznemu, patrz Ustawienia AV (66). 48/83

49 Poruszanie się po menu Home telewizora za pomocą XMB 3 Nacisnąć, aby wybrać pozycję, a następnie nacisnąć. 4 Postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. 5 Nacisnąć RETURN, aby wyjść. Opcje, które można ustawić, zmieniają się w zależności od sytuacji. Opcje niedostępne są szare lub niewidoczne. 49/83

50 Aktualizacja systemu System telewizora można zaktualizować przy użyciu pamięci USB. Stosowne informacje podano na poniższej stronie internetowej. 50/83

51 Instrukcja obsługi Wyświetlanie treści Instrukcji obsługi na ekranie. Aby przechodzić między ekranami, użyć kolorowych przycisków. Nacisnąć, aby wybrać, a następnie, aby przejść do danej pozycji lub uzyskać dostęp do rzeczywistej funkcji bądź ekranu. 51/83

52 Obraz Tryb obrazu Wybiera tryb obrazu. Żywy: Do lepszego kontrastu i ostrości obrazu. Standardowy: Do standardowego obrazu. Ustawienie zalecane do celów kina domowego. Tryb obrazu zależy od ustawień Wybór sceny. Żywy i Standardowy są dostępne, jeśli w trybie Wybór sceny ustawiono Ogólna. Podświetlenie Regulacja jasności podświetlenia. Zmniejszenie jasności ekranu powoduje niższy pobór prądu. Kontrast Zwiększenie lub zmniejszenie kontrastu obrazu. Jasność Zwiększenie lub zmniejszenie jasności obrazu. Kolor Zwiększenie lub zmniejszenie intensywności kolorów. 52/83

53 Obraz Odcień Zwiększanie i zmniejszanie tonów zielonych i czerwonych. Odcień można zmieniać tylko w przypadku kolorowego sygnału NTSC (np. amerykańskie taśmy wideo). Ostrość Zwiększenie lub zmniejszenie ostrości obrazu. Temperatura barw Regulacja jasności podświetlenia ekranu. Zimne: Nadaje jasnym kolorom niebieski odcień. Neutralne: Nadaje jasnym kolorom neutralny odcień. Ciepłe: Nadaje jasnym kolorom czerwony odcień. Ciepłe nie można wybrać, gdy Tryb obrazu ustawiono na Żywy. 53/83

54 Obraz Red. zakłóceń Zmniejsza zakłócenia obrazu (obraz zaśnieżony) w przypadku słabego sygnału nadajnika TV. Duża/Średnia/Mała: Zmienia efekt redukcji zakłóceń. Wył.: Wyłącza funkcję Red. zakłóceń:. Redukcja zakłóceń MPEG Zmniejszanie zakłóceń obrazu skompresowanego w formacie MPEG. Zaawansowane ustawienia Pozwala na szczegółowe i bardziej indywidualne ustawienia funkcji Obraz. Ustawiając Tryb obrazu na Kino lub Standardowy, można ustawić/zmienić te ustawienia. Zaaw. zwiększ. kontrastu: Automatycznie reguluje Podświetlenie i Kontrast na optymalne ustawienia z punktu widzenia jasności obrazu. Ustawienie to jest szczególnie przydatne w przypadku scen z ciemnymi obrazami. Zwiększa ono kontrast w ciemnych scenach. Automat. ograniczanie światła: Redukuje efekt świecenia w scenach, dla których cały ekran jest biały. 54/83

55 Obraz Żywy kolor: Sprawia, że kolory są żywsze. Zerowanie Przywrócenie ustawień fabrycznych funkcji "Obraz" oprócz opcji "Tryb obrazu". Red. Zakłóceń i Redukcja zakłóceń MPEG nie są dostępne, gdy Tryb obrazu ustawiono na Zdjęcie. Funkcja Zaawansowane ustawienia nie jest dostępna, gdy Tryb obrazu ustawiono na Żywy oraz dla sygnałów wejściowych z urządzenia USB (Zdjęcia/Muzyka). 55/83

56 Dźwięk Efekt Służy do wyboru trybu dźwięku. Dynamiczny: Umożliwia uzyskanie wyraźniejszego dźwięku oraz wyraźniejszych tonów niskich, co daje większą selektywność i realizm. Standardowy: Umożliwia uzyskanie wyraźniejszego i bardziej selektywnego dźwięku oraz wyraźniejszych tonów niskich. Czysty głos: Ta opcja umożliwia uzyskanie czystszego dźwięku głosu. Dźw. przestrzenny Włączanie dźwięku przestrzennego surround. Dźw. Przestrzenny: Dźwięk przestrzenny surround (tylko programy stereofoniczne). Symulacja stereo: Włączenie efektu przypominającego dźwięk przestrzenny surround do programów monofonicznych. Wył.: Odbiór zwykłego dźwięku stereofonicznego i monofonicznego. Tony wys. Służy do regulacji tonów wysokich. Tony niskie Służy do regulacji tonów niskich. Balans Zwiększa natężenie dźwięku z lewego lub prawego głośnika. 56/83

57 Dźwięk Zerowanie Przywrócenie wszystkich ustawień fabrycznych funkcji Dźwięk. Podwójny dźwięk Wybiera dźwięk z głośnika dla programu stereofonicznego lub dwujęzycznego. Stereo, Mono: Do programu stereofonicznego. A/B/Mono: W przypadku programu dwujęzycznego należy wybrać ustawienie A dla kanału dźwiękowego 1, B dla kanału dźwiękowego 2 lub Mono dla kanału monofonicznego, o ile jest dostępny. Wybierając inne urządzenie podłączone do odbiornika TV, należy ustawić Podwójny dźwięk na Stereo, A lub B. Aut. Głośność Utrzymuje stały poziom głośności, nawet gdy występują zmiany głośności poziomu nadawanego sygnału (np. reklamy są zazwyczaj głośniejsze od programów). Korekta głośności Pozwala wybrać indywidualny poziom głośności dla każdego urządzenia podłączonego do odbiornika TV. 57/83

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E. e -POMOC. Polski

TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E. e -POMOC. Polski TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E e -POMOC Polski Mój ekran główny Mój ekran główny Informacje 12 Sposób użytkowania 13 Ustawienia 14 Kolor menu ekranowego 16 Lista aplikacji Informacje 17 Sposób użytkowania

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

www.philips.com/welcome 32PFL7605H 37PFL7605H 40PFL7605H 46PFL7605H 32PFL7605C 42PFL7605C

www.philips.com/welcome 32PFL7605H 37PFL7605H 40PFL7605H 46PFL7605H 32PFL7605C 42PFL7605C Register your product and get support at www.philips.com/welcome 32PFL7605H 37PFL7605H 40PFL7605H 46PFL7605H 32PFL7605C 42PFL7605C PL Instrukcja obsługi www.philips.com/support Model Serial Österreich

Bardziej szczegółowo

LC-40LE540E / LC-46LE540E LC-40LE541E / LC-46LE541E LC-40LE542E / LC-46LE542E

LC-40LE540E / LC-46LE540E LC-40LE541E / LC-46LE541E LC-40LE542E / LC-46LE542E PIN TINS-F509WJZZ 12P04-PL-NG HRVATSKI SRPSKI SLOVENŠČINA POLSKI MAGYAR ČESKY SLOVENSKY УКРАЇНСЬКА EESTI LATVISKI LIETUVIŠKAI ΕΛΛΗΝΙΚΑ Tiskano u Poljskoj Štampano u Poljskoj Tiskano v Poljska Wydrukowano

Bardziej szczegółowo

AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C

AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C Odbiornik audio/wideo Instrukcja obsługi AVR Spis treści WPROWADZENIE 3 AKCESORIA WCHODZĄCE W ZAKRES DOSTAWY 3 WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD)

Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD) Instrukcja obsługi Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD) Nr modelu HC-V270 HC-V260 Przed przystąpieniem do eksploatacji opisywanego produktu należy dokładnie przeczytać niniejsze zalecenia i zachować

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika Odtwarzacz Multimedialny Mede8er MED800x3D Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Modele... 5 1.2. Warunki bezpiecznego użytkowania... 5 1.3. Gwarancja rozszerzona i ograniczenia gwarancji... 6 1.4. Zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E

LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E LC-32LX700E LC-40LX700E LC-46LX700E LC-32LU700E LC-40LU700E LC-46LU700E LC-32LE705E LC-40LE705E LC-46LE705E LC-52LE705E LC-32LX705E LC-40LX705E LC-46LX705E

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz płyt Blu-ray Disc /DVD

Odtwarzacz płyt Blu-ray Disc /DVD 4-418-507-11(2) (PL) Odtwarzacz płyt Blu-ray Disc /DVD Instrukcje obsługi Podłączanie i ustawienia Odtwarzanie Internet Nastawienia i regulacje Informacje dodatkowe BDP-S790 OSTRZEŻENIE Aby zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Telewizor LED LCD

INSTRUKCJA OBSŁUGI Telewizor LED LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Telewizor LED LCD Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Po przeczytaniu warto ją zachować do dalszego wykorzystania. www.lg.com 2

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

LC-32D65E LC-32DH65E LC-32DH65S LC-37D65E LC-37DH65E LC-37DH65S

LC-32D65E LC-32DH65E LC-32DH65S LC-37D65E LC-37DH65E LC-37DH65S LC-D65E LC-DH65E LC-DH65S LC-7D65E LC-7DH65E LC-7DH65S TELEWIZOR KOLOROWY LCD LCD SZÍNESTELEVÍZIÓ TELEVIZOR S BAREVNOU LCD OBRAZOVKOU TELEVÍZOR S FAREBNOU LCD OBRAZOVKOU КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia i zachować go na przyszłość. BP430/BP430N P/NO : MFL67475831_1.0

Bardziej szczegółowo

2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray

2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray HT-FS6200 2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z bardziej kompleksowej obsługi, należy

Bardziej szczegółowo

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn).

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). CD/USB NETWORK W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). Wprowadzenie Dziękujemy za zakup wieży firmy SHARP. Żeby zapewnić prawidłową pracę opisywanego

Bardziej szczegółowo

COLOR TELEVISION MONACO 20 LCD 51-9622 DL DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS TÜRKÇE POLSKI

COLOR TELEVISION MONACO 20 LCD 51-9622 DL DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS TÜRKÇE POLSKI COLOR TELEVISION MONACO 20 LCD 51-9622 DL DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS TÜRKÇE SPIS TREŚCI 3-4 Ustawianie i bezpieczeństwo 5-6 Podłączanie/przygotowanie 5 Podłączanie anteny i przewodu zasilającego

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C5 00

Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Aplikacje biurowe 6 Usługi sieciowe 6 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty

Bardziej szczegółowo

Orange TV dekoder. Sagemcom WHD 80. Przewodnik użytkownika

Orange TV dekoder. Sagemcom WHD 80. Przewodnik użytkownika Orange TV dekoder Sagemcom WHD 80 Przewodnik użytkownika spis treści wstęp... 4 1. O instrukcji... 4 2. Korzyści z posiadania Orange TV... 4 3. Zawartość zestawu instalacyjnego... 4 4. Schemat panelu przedniego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Instrukcja obsługi Przygotowania do użycia projektora Rzutowanie obrazu Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Korzystanie z projektora przy użyciu sieci Zmiana ustawień projektora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia N8-00

Instrukcja obsługi Nokia N8-00 Instrukcja obsługi Nokia N8-00 Wydanie 3.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Pierwsze kroki 8 Klawisze i części 8 Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo 10 Blokowanie

Bardziej szczegółowo

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI,

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, POLSKI 405 605 WIFI 705 WIFI GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, JĘZYK POLSKI Wersja 3.0 Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można pobrać ze strony www.archos.com/manuals. Szanowny Kliencie, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4. Instrukcja obsługi. Integra

Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4. Instrukcja obsługi. Integra Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4 Instrukcja obsługi Integra Dziękujemy za zakup odbiornika Integra. Proszę dobrze zapoznać się z nieniejszą instrukcją zanim dokonacie Państwo podłączeń i włączenia jednostki.postępowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 500

Instrukcja obsługi Nokia 500 Instrukcja obsługi Nokia 500 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Pierwsze kroki 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 9 Wkładanie karty pamięci 10 Ładowanie 12 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo