101 ĆWICZEŃ PIŁKARSKICH DLA DZIECI W WIEKU 7 11 LAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "101 ĆWICZEŃ PIŁKARSKICH DLA DZIECI W WIEKU 7 11 LAT"

Transkrypt

1 101 ĆWICZEŃ PIŁKARSKICH DLA DZIECI W WIEKU 7 11 LAT Malcolm Cook Tłumaczenie: Wojciech Tomaszewski

2 Rozdział 1 ROZGRZEWKA Ćwiczenie 1 Cel: minięcie przeciwnika Wykonanie: 2 grupy ćwiczących stoją naprzeciw siebie w odległości 10 m, w połowie odległości ustawiony zostaje pachołek. Pierwsi ćwiczący z obu grup startują jednocześnie, biegną na wprost pachołka. W odległości ok. 2m wykonują zwód, mijając pachołek. Trener informuje wcześniej, z której strony powinni minąć pachołek. Wracają na koniec przeciwnego rzędu i czekają na swoją kolej. Sprzęt: 5 pachołków Wskazówki: zawodnicy powinni wykonywać zwód w obu kierunkach, w miarę opanowywania ćwiczenia jego tempo powinno wzrastać. Ćwiczenie 2 Cel: markowanie i wymijanie Wykonanie: 2 grupy ćwiczących ustawione naprzeciw siebie w odległości 10m. Ćwiczący w grupach dobrani są w pary. Startuje pierwsza para. Jeden z pary biegnie na wprost bardzo często zmieniając kierunek biegu, drugi z pary jest jego cieniem stara się wykonywać dokładnie te same ruchy, co jego partner. Po wykonaniu zadania, ćwiczący w parach zamieniają się rolami. Sprzęt: 4 pachołki Wskazówki: zwiększenie tempa w miarę opanowywania ćwiczenia.

3 Ćwiczenie 3 Cel: zmiana tempa i kierunku Wykonanie: 2 grupy ćwiczących ustawione naprzeciw siebie w odległości 13-14m (szerokość pola zabawy 9m). Pierwsi zawodnicy z przeciwnych grup startują jednocześnie. Zadaniem jednego jest przedostanie się na drugą stronę, w taki sposób, aby nie zostać schwytanym przez swego przeciwnika. Zadaniem drugiego jest schwytanie partnera. Następnie ćwiczący zamieniają się rolami. Sprzęt: 4 pachołki, oznaczniki Wskazówki: zwiększanie lub zmniejszanie szerokości pola ćwiczenia w celu doskonalenia zwinności.

4 Ćwiczenie 4 Cel: zmiana kierunku i szybkości Wykonanie: 2 grupy ćwiczących ustawionych naprzeciw siebie w odległości ok. 18m. Na wprost nich ustawione tyczki w odległości ok. 1,5m od siebie. Ćwiczący startują pojedynczo, raz z jednej, raz z drugiej strony. Biegną w określonym na przeciwną stronę slalomem pomiędzy tyczkami tak, aby nie dotknąć żadnej z nich. Sprzęt: 6 tyczek Wskazówki: dla udoskonalenia ćwiczenia można zwiększyć jego tempo, liczbę tyczek, lub zmniejszyć odległość między tyczkami, tym samym zwiększają trudność ćwiczenia. Ćwiczenie 5 Cel: Wykonanie: Pole ćwiczenia to prostokąt o wymiarach 18m x 5m. Ćwiczący ustawieni są w 2 grupach po przekątnej. Startuje jeden ćwiczący, biegnie omijając tyczki. Następnie startuje ćwiczący z przeciwnej grupy. Sprzęt: 6 tyczek Wskazówki: można zwiększać tempo ćwiczenia, mogą to ćwiczenia wykonywać równocześnie 2 ćwiczący na wyścigi, kto ukończy pierwszy, w tym jedna przypadku trzeba zwrócić dużą uwagę na bezpieczeństwo, aby nie doszło do zderzenia się ćwiczących.

5 Ćwiczenie 6 Cel: zatrzymania, starty, markowanie, zmiana kierunku i prędkości Wykonanie: ćwiczący dobrani w pary wykonują zadania na 10m².Ćwiczący pełnią określone role w parze, jeden jest prowadzącym, a drugi jest jego cieniem. Cień porusza się blisko za prowadzącym, ale w taki sposób, aby go nie dotykać. Trener regularnie gwizda, wtedy obaj ćwiczący muszą się zatrzymać, ale cień nie może dotknąć prowadzącego, jeśli dotknie, traci punkt, jeśli nie dotknie zyskuje punkt. Ćwiczący zamieniają się rolami. Sprzęt: 4 pachołki, oznaczniki Wskazówki: można zmieniać osoby w parach, aby ćwiczący pracowali z innymi ćwiczącymi.

6 Ćwiczenie 7 Cel: poruszanie się ze zmianą kierunku ( Berek lawina ) Wykonanie: ćwiczący poruszają się na powierzchni ok. 14m². 2 ćwiczących trzyma się za ręce-są berkami. Ich zadaniem jest schwytanie pozostałych osób. Osoba schwytana, lub taka, która wyjdzie poza obszar zabawy, dołącza do berków. Osoby będące berkami cały czas muszą trzymać się za ręce. Zabawa kończy się, gdy zostanie 1 osoba. Sprzęt: pachołki Wskazówki: można mierzyć czas poszczególnym parom, aby sprawdzić, która z par wykona zadanie najszybciej. Ćwiczenie 8 Cel: zwody ciałem Wykonanie: 4-6 ćwiczących trzymających się za ręce i tworzących koło, jeden z nich jest uciekającym. Trener wybiera jeszcze jedną osobę spoza koła, która jest goniącym, stoi kilka metrów od koła. Na sygnał, goniący rusz w stronę koła i stara się schwycić uciekającego. Zadaniem osób w kole jest poruszanie się dookoła, w taki sposób, aby nie rozerwać uchwytu i aby nie dopuścić do schwytania uciekającego. Z czasem następuje zmiana ról. Wskazówki: zwiększenie liczby osób w kole, aby goniący był zmuszony do szybszego poruszania się. Ćwiczący mogą wykonywać zadanie na czas.

7 Ćwiczenie 9 Cel: zmiana tempa i kierunku biegu Wykonanie: drużyna porusza się po kwadracie o powierzchni ok. 20m². Trener wybiera spośród ćwiczących 2 osoby-berki. Ich zadaniem jest schwytanie pozostałych poprzez klepnięcie. Osoba schwytana, chcąc być wybawiona, staje w szerokim rozkroku z RR wyciągniętymi w bok, a inna osoba musi przejść pod jej nogami. Sprzęt: 4 pachołki, oznaczniki Wskazówki: zabawa rozgrywana na czas.

8 Ćwiczenie 10 Cel: czas reakcji, szybkość ruchów Wykonanie: pole ćwiczenie-kwadrat o powierzchni ok. 10m². Grupa podzielona na 2 zespoły, ustawione w jednej linii. Trener ustawiony w środku kwadratu. Na jego sygnał grupy jak najszybciej przemieszczają się w wyznaczonym kierunku poza linię. Punkt traci zespół, którego zawodnik jako ostatni przekroczy wskazaną linię. Sprzęt: 4 pachołki, oznaczniki Wskazówki: zawodnicy biegną poza linię, która znajduje się naprzeciw wskazanej.

9 Rozdział 2 DRYBLING I PROWADZENIE PIŁKI Ćwiczenie 11 Cel: prowadzenie piłki po prostej Wykonanie: 2 grupy ćwiczących, ustawione na wprost siebie w odległości ok.14m. Każda z grup ma piłkę. Zaczyna 1 ćwiczący z jednej grupy, prowadzi piłkę po linii prostej na przeciwną stronę, gdy przekroczy linię, ćwiczenie rozpoczyna ćwiczący z drugiej grupy. Ćwiczący starają się prowadzić piłkę prawą i lewą nogą, można zwiększać tempo i odległość do pokonania z piłką. Sprzęt: 4 pachołki, 2 piłki Wskazówki: ćwiczenie wykonywane na wyścigi-rywalizacja pomiędzy zespołami, kto wcześniej skończy. Ćwiczenie 12 Cel: prowadzenie piłki z szybką zmianą kierunku biegu Wykonanie: 2 grupy ćwiczących ustawione naprzeciw siebie, na wprost nich ustawionych jest 6 tyczek w odległości ok. 2m od siebie. Ćwiczący prowadzą piłkę po slalomie, sposobem określonym przez trenera (prawa, lewa stopa, wewnętrzna, zewnętrzna część stopy ect.) Sprzęt: tyczki, pachołki Wskazówki: można zwiększyć liczbę tyczek, zmniejszyć odległość pomiędzy tyczkami, aby utrudnić zadanie.

10 Ćwiczenie 13 Cel: podanie i prowadzenie piłki Wykonanie: pole to prostokąt o długości 14-23m i szerokości 5-8m. Pachołkami wyznaczone są 2 bramki o szerokości 2m. Ćwiczący startują z 2 przeciwnych narożników prowadząc piłkę, zatrzymują się w wyznaczonym miejscu, z którego wykonują podanie, w kierunku bramki i udają się na koniec przeciwnego rzędu. Następny ćwiczący przyjmuje piłkę i wykonuje to samo ćwiczenie. Sprzęt: 4 pachołki, 2 piłki. Wskazówki: zmiana nogi prowadzącej piłkę

11 Ćwiczenie 14 Cel: drybling i poruszanie się z piłką w różnych kierunkach Wykonanie: ćwiczący w określonym polu dryblują piłką. Następnie, każdy z ćwiczących, stale dryblując, stara się klepnąć jak największą liczbę współćwiczących uważając przy tym, aby samemu nie zostać klepniętym. Sprzęt: piłka na osobę Wskazówki: ćwiczenie, aby sprawdzić, który z ćwiczących skończy je z jak najmniejszą liczbą dotknięć w limicie czasu. Ćwiczenie 15 Cel: zwody w biegu Wykonanie: dwie grupy ćwiczących (każdy ćwiczący ma piłkę) stojące na przeciw siebie w odległości 15-18m. Pierwsi ćwiczący z obu grup startują na wprost siebie jednocześnie, prowadząc piłkę. Kiedy znajdą się w odległości kilku metrów od siebie wykonują zwód w lewo i podążają z piłką w prawo. Kolejny ćwiczący zaczyna ćwiczenie, gdy jego poprzednik ukończy. Trener zwraca uwagę na to, aby ćwiczenie wykonywać powoli i dokładnie i aby ćwiczący prowadzili piłkę ą samą nogą i wykonywali zwody w tą samą stronę. Sprzęt: każdy ma piłkę Wskazówki: zwiększenie tempa ćwiczenia, gdy ćwiczący dostatecznie je opanują oraz ćwiczenie trudniejszych zadań podczas prowadzenia piłki.

12 Ćwiczenie 16 Cel: prowadzenie piłki Wykonanie: Grupa ćwiczących porusza się z piłką w wyznaczonym polu. Każdy ćwiczących stara się kontrolować piłkę. Kiedy któryś z ćwiczących traci kontrolę nad piłką drugi stara się wybić mu ją poza wyznaczony obszar za co zdobywa punkt. Ćwiczący liczą punkty. Wygrywa zawodnik z największa liczbą punktów. Sprzęt: każdy ma piłkę

13 Ćwiczenie 17 Cel: prowadzenie piłki wewnętrzną i zewnętrzną częścią stopy Wykonanie: rozmieszczamy 8 kapsli w równej odległości od siebie na obwodzie koła, jeden w środku koła. Ośmiu ćwiczących z piłkami ustawia się przy kapslach twarzą do środka koła. Na znak trenera wszyscy ćwiczący prowadzą piłkę do środkowego kapsla i z powrotem do następnego kapsla na obwodzie w kierunku zgodnym z wskazówkami zegara. Ćwiczący wykonują ćwiczenie do momentu aż znów znajdą się przy swoim kapslu. Dla utrudnienia, trener może zwiększyć tempo ćwiczenia, zmienić kierunek ćwiczenia, nakazać prowadzenia piłki obiema stopami na zmianę lub wykonywać dodatkowe ćwiczenia w momencie prowadzenia piłki. Sprzęt: 9 kapsli, każdy ma piłkę Wskazówki: W momencie poruszania się w jednym kierunku po obwodzie koła, trener krzyczy zmiana i zadaniem ćwiczących jest zmiana kierunku nie przerywając ćwiczenia.

14 Ćwiczenie 18 Cel: minięcie przeciwnika, z piłką Wykonanie: wyznaczamy prostokąt o wymiarach 12m długości x 9m szerokości. Dwie grupy ćwiczących ustawiają się po przeciwnych stronach pola. Jeden z ćwiczących (atakujący) znajduje się w połowie prostokąta na wyznaczonej linii. Każdy z pozostałych ćwiczących ma piłkę, ich zadaniem jest przedostanie się na drugą stronę mijając zawodnika na środku, nie tracąc piłki. Atakujący próbuje odbierać piłkę, porusza się tylko po linii środkowej. Ćwiczy raz jedna raz druga strona na zmianę. Sprzęt: każdy ma piłkę prócz atakującego, 4 kapsle, kolorowy oznacznik Wskazówki: Trener wyznacza czas po upływie którego zmieniają się atakujący. Ćwiczenie 19 Cel: minięcie przeciwnika Wykonanie: wyznaczony prostokąt o wymiarach 11x16 metrów. Ćwiczący podzieleni na zawodników prowadzących piłę (każdy ma piłkę) i atakujących, ustawieni są po przeciwnych stronach prostokąta. Z każdej grupy startuje jeden ćwiczący, poruszają się na wprost siebie, atakujący porusza się tylko w linii prostej. Zadaniem zawodnika prowadzącego piłkę jest minięcie atakującego i przekroczenie linii końcowej. Sprzęt: 4 kapsle, piłki Wskazówki: zawodnicy atakujący liczą ile razy przechwycili piłkę.

15 Ćwiczenie 20 Cel: poruszanie się za obrońcą w różnych kierunkach Wykonanie: wyznaczamy koło o średnicy ok. 20m, 5-6 bramek o szerokości ok. 1,5m. 10 zawodników (atakujących) posiada piłki, ich zadaniem jest zdobywanie bramek. 3-4 zawodników (obrońcy) w oznacznikach starają się przeszkodzić atakującym w zdobywaniu bramek. Sprzęt: piłki, oznaczniki, kapsle Wskazówki: określony czas trwania zadania. Liczenie zdobytych goli przez atakujących, zamienianie się rolami.

16 Rozdział 3 PODANIA PIŁKI Ćwiczenie 21 Cel: ćwiczenie krótkich podań wewnętrzną i zewnętrzną częścią stopy Wykonanie: dwa rzędy ćwiczących ustawione naprzeciw siebie w odległości 7-10m. Ćwiczenie odbywa się wahadłowo. Jeden z ćwiczących rozpoczyna ćwiczenie podając piłkę dokładnie do ćwiczącego znajdującego się naprzeciw i podąża w tym samym kierunku ustawiając się w rzędzie naprzeciw. Sprzęt: jedna piłka Wskazówki: podania prawą i lewą stopą Ćwiczenie 22 Cel: krótkie podania w ruchu Wykonanie: ustawienie jw. Pierwszy ćwiczący z pierwszego rzędu podaje do pierwszego ćwiczącego z drugiego rzędu i szybko wraca na koniec swojego rzędu. Każdy z ćwiczących przyjmuje i podaje piłkę w ruchu. Sprzęt: jedna piłka Wskazówki: podanie może nastąpić po przyjęciu lub bez przyjęcia piłki.

17 Ćwiczenie 23 Cel: podanie piłki do tyłu w ruchu Wykonanie: trzy rzędy ustawione w narożnikach trójkąta, pierwszy zawodnik w każdym rzędzie ma piłkę i rozpoczyna ćwiczenie podając do następnego rzędu i podąż w tym samym kierunku i dołącza do innego rzędu. Ćwiczący podają piłkę i poruszają się zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. Sprzęt: 1-3 piłki Wskazówki: trener może wprowadzić drugą piłkę podawaną jednocześnie, może zmienić kierunek podawania piłki i sposób podania.

18 Ćwiczenie 24 Cel: krótkie podania poruszając się w tył Wykonanie: ćwiczący dobrani w pary, ustawiają się w odległości 2-3m od siebie (twarzą do siebie), poruszają się na odcinku ok. 20m. Ćwiczący posiadający piłkę rozpoczyna ćwiczenie. Podaje ją do partnera, obydwaj poruszają się, jeden tyłem drugi przodem. Po dotarciu do określonego miejsca, wykonują to samo ćwiczenie z powrotem. Każdy z nich porusza się raz przodem, raz tyłem. Sprzęt: piłka na parę Wskazówki: zwiększenie tempa ćwiczenia, podania prawą i lewą stopą Ćwiczenie 25 Cel: krótkie podania z woleja Wykonanie: dwa rzędy ćwiczących ustawionych twarzą do siebie w odległości 5-7m. Pierwszy ćwiczący z jednego rzędu trzyma w rękach piłkę. Dokładnie dorzuca piłkę do ćwiczącego, który stoi naprzeciw niego i przebiega na koniec przeciwnego rzędu. Ćwiczący, do którego było podanie, wykonuje podanie z woleja do ćwiczącego stojącego naprzeciw i przebiega na koniec przeciwnego rzędu. Sprzęt: jedna piłka Wskazówki: ćwiczący wykonują podania słabszą nogą, starając się podkręcić piłkę.

19 Ćwiczenie 26 Cel: krótkie podania wewnętrzną i zewnętrzną częścią stopy (prawa i lewa noga) Wykonanie: czterech ćwiczących ustawionych na przeciwległych bokach kwadratu, każdy ma piłkę, piąty ćwiczący stoi w środku czworoboku-bez piłki w odległości 8-10m od pozostałych. Jeden z ćwiczących wykonuje podanie do środkowego, ten podaje piłkę z powrotem i obraca się do następnego ćwiczącego na obwodzie itd. Sprzęt: cztery piłki, cztery kapsle Wskazówki: zmiana kierunku ćwiczenia, nogi ćwiczącej, tempa ćwiczenia, podania z pierwszej piłki, jeżeli jest to możliwe.

20 Ćwiczenie 27 Cel: krótkie podania i poruszanie się Wykonanie: pięciu ćwiczących jest ustawionych w narożnikach kwadratu o boku 8-9m. Dwóch z pięciu stoi w tym samym narożniku. Jeden z dwóch ćwiczących posiada piłkę i wykonuje podanie po prostej do następnego ćwiczącego, po czym sam biegnie na jego miejsce. Następny ćwiczący po otrzymaniu piłki wykonuje dokładnie to samo. Piłka porusz się po obwodzie kwadratu. Sprzęt: cztery kapsle, jedna piłka Wskazówki: wykonywanie ćwiczenia w obu kierunkach, ćwiczenie wykonywane przez pięcioosobowe grupy na czas. Ćwiczenie 28 Cel: podania piłki na zmianę prawą i lewą stopą Wykonanie: ustawienie w trójkach, dwóch ćwiczących posiada piłkę, trzeci bez piłki ustawiony twarzą do pozostałej dwójki. Ćwiczący z piłkami wykonują na zmianę rytmiczne podania do trzeciego ćwiczącego, którego zadaniem jest odgrywanie piłki na zmianę raz prawą, raz lewą stopą. Sprzęt: dwie piłki Wskazówki: zmiana ćwiczących, tempo ćwiczenia powinno wzrastać

21 Ćwiczenie 29 Cel: dokładne, zgrane w czasie, krótkie podania Wykonanie: czterech ćwiczących ustawionych na obwodzie kwadratu (8-10m), twarzą do siebie, tworzą pary. Każda para ma piłkę. Ćwiczący posiadający piłki wykonują dokładne podanie do partnera, który szybko odgrywa ją z powrotem. Ćwiczący zwracają uwagę na dokładność, płynność wykonywanego ćwiczenia i na to, aby unikać uderzenia w piłkę przeciwnej pary. Sprzęt: dwie piłki, cztery kapsle Wskazówki: podania piłki obiema stopami, zwiększanie tempa podań

22 Ćwiczenie 30 Cel: szybkie kontrolowane podania Wykonanie: czterech ćwiczących ustawionych na obwodzie kwadratu o boku ok. 9m, dwóch stojących naprzeciw siebie posiada piłkę. Zaczynają ćwiczenie jednoczesnym podaniem do współpartnera w kierunku zgodnym z wskazówkami zegara. Początkowo ćwiczący wykonują przyjęcie i podanie, później wykonują podanie z pierwszej piłki. Sprzęt: dwie piłki, cztery kapsle Wskazówki: podania wykonywane prawą i lewą stopą, w obu kierunkach. Ćwiczenie 31 Cel: krótkie podania i posiadanie piłki Wykonanie: ośmiu lub więcej ćwiczących chwyta się za ręce i tworzą jak największe koło. Jeden z ćwiczących wchodzi do środka. Zadaniem ćwiczących na obwodzie (cały czas trzymają się za ręce), jest wymiana podań między sobą, tak, aby zawodnik w środku, który nie może biegać, nie przejął piłki. Zawodnik z obwodu, który źle wykona podanie, mienia się z środkowym. Sprzęt: jedna piłka, oznacznik Wskazówki: ćwiczący mogą dotknąć piłkę najwięcej dwa razy

23 Ćwiczenie 32 Cel: krótkie podania w ruchu Wykonanie: 6-10 ćwiczących ustawionych na obwodzie koła i dwóch ćwiczących z piłkami w środku koła. Ćwiczący truchtają po obwodzie w tym samym kierunku, a w tym samym czasie ćwiczący w środku wykonują do nich podania, które ćwiczący na obwodzie odgrywają. Sprzęt: dwie piłki Wskazówki: podania w różnych kierunkach, wzrost tempa ćwiczenia, zmiana środkowych.

24 Ćwiczenie 33 Cel: kontrolowane, dokładne podania Wykonanie: polem ćwiczenia jest kwadrat o boku 10m, wyznaczony przez 4 kapsle. Jeden ćwiczący znajduje się w środku pola, a czterech innych poza polem na bokach kwadratu. Czterej zewnętrzni ćwiczący wymieniają pomiędzy sobą podanie, pamiętając o tym, aby nie wchodzić do środka kwadratu. Środkowy ćwiczący nie opuszczając kwadratu stara się przechwycić piłkę. Sprzęt: cztery kapsle, jedna piłka Wskazówki: zwiększanie trudności ćwiczenia, ćwiczący mogą dotknąć piłkę tylko 2-3x, jeżeli podanie zostanie przerwane przez środkowego, ćwiczący zamieniają się pozycjami Ćwiczenie 34 Cel: dokładne, odpowiednie podania Wykonanie: w kwadracie 12x12m, czterech ćwiczących gra przeciw jednemu obrońcy, starając się utrzymać przy piłce. Ćwiczący mogą poruszać w wyznaczonym polu, a obrońca stara się przechwycić piłkę. Sprzęt: cztery kapsle, oznacznik, jedna piłka Wskazówki: można zwiększyć liczbę obrońców, lub zmniejszyć liczbę atakujących, atakujący mogą dotknąć piłkę tylko dwa razy

25 Ćwiczenie 35 Cel: przyjęcie piłki w biegu Wykonanie: dwa rzędy ćwiczących stoją naprzeciw siebie w odległości 18-20m z piłkami, dwóch ćwiczących ustawionych w połowie odległości, po skosie. Pierwszy ćwiczący z jednego rzędu podaje piłkę do zawodnika na środku, biegnie po prostej i otrzymuje podanie powrotne od zawodnika, do którego zagrał piłkę. Ćwiczący prowadząc piłkę dołącza na koniec przeciwnego rzędu. To samo ćwiczenie rozpoczyna ćwiczący z przeciwnego rzędu. Sprzęt: cztery kapsle, piłka na osobę Wskazówki: oba rzędy mogą ćwiczyć jednocześnie

26 Rozdział 4 STRZAŁY DO BRAMKI Ćwiczenie 36 Cel: strzały w biegu po podaniu Wykonanie: ćwiczący ustawieni w rzędzie na wprost bramki, twarzą do trenera, który jest ustawiony od ćwiczących w odległości 9-10m. Bramkarz znajduje się w bramce, po obu stronach bramki stoją jego pomocnicy. Ćwiczący podają piłkę do trenera, który odgrywa ją dokładnie na lewą, bądź prawą stronę, tak, aby nadbiegający ćwiczący mógł zdobyć gola. Ćwiczący po strzale zabiera piłkę i dołącza na koniec rzędu. Sprzęt: każdy ćwiczący ma piłkę Wskazówki: zmiana kąta strzału i odległości

27 Ćwiczenie 37 Cel: strzały z woleja i półwoleja Wykonanie: dwaj zagrywający ustawieni po obu stronach bramki z piłkami. W odległości 6-7m od bramki w rzędzie ustawienie są pozostali ćwiczący. Zagrywający dorzuca piłkę zawodnikowi, a ten uderz na bramę z woleja lub półwoleja i wraca na koniec rzędu. Sprzęt:piłki Wskazówki: każdy ćwiczący liczy celne strzały Ćwiczenie 38 Cel: szybkość reakcji i strzały Wykonanie: dwa rzędy ćwiczących ustawione twarzą do bramki, pomiędzy nimi stoi trener. Ćwiczący rywalizują w parach. Trener wykonuje podanie piłki w przód, zadaniem ćwiczących jest jak najszybsze przejęcie piłki i zdobycie bramki. Sprzęt: duża liczba piłek Wskazówki: starty z różnych pozycji

28 Ćwiczenie 39 Cel: strzały wewnętrznym podbiciem Wykonanie: pole o wymiarach 20x10m, w połowie pola ustawiona jest bramka ograniczona tyczkami. Na bramce stoi bramkarz. Ćwiczący ustawieni po przeciwnych stronach pola. Raz jeden raz drugi ćwiczący wykonuje strzał na bramkę, jeżeli bramkarz obroni następuje zmiana bramkarza, jeżeli nie obroni, czeka na kolejny strzał. Sprzęt: dwie tyczki, cztery kapsle, piłka Wskazówki: ćwiczący liczą liczbę bramek, jaką zdobędą w określonym czasie

29 Ćwiczenie 40 Cel: strzał na bramkę Wykonanie: dwa rzędy par ustawione twarzą do bramki w odległości ok. 14m. Jeden ćwiczący (atakujący) ma piłkę, drugi jest obrońcą stoi w rozkroku. Atakujący uderza piłkę pod nogami obrońcy, mija go szybko, przejmuje piłkę i wykonuje strzał na bramkę. Sprzęt: piłka na parę Wskazówki: ćwiczący zmieniają się rolami

30 Ćwiczenie 41 Cel: uderzenie piłki w ruchu do bramki Wykonanie: zadanie wykonywane jest na dwie bramki, w których znajdują się bramkarze. Pole zadanie to prostokąt o wymiarach 18x10m. Pozostali ćwiczący ustawieni są w dwóch rzędach przy bramkach po przeciwnych stronach. Bramkarze równocześnie wykonują podanie do pierwszych ćwiczących z rzędów naprzeciwko bramki. Ćwiczący przyjmuje piłkę i podaje ją do ćwiczącego z przeciwnego rzędu tak, aby ten mógł oddać strzał na bramkę. Po wykonanym zadaniu ćwiczący wracają na koniec przeciwnego rzędu. Sprzęt: dwie bramki, cztery kapsle, piłki Wskazówki: ćwiczący wykonują strzał słabszą nogą

31 Ćwiczenie 42 Cel: strzały na bramkę prawą i lewą nogą na zmianę Wykonanie: ustawiamy 6-8 piłek w linii w odległości 10-12m od bramki, w której znajduje się bramkarz. Ćwiczący ustawieni w szeregu, twarzą do bramki. Pierwszy z szeregu rozpoczyna ćwiczenie, wykonuje strzały na bramkę w ten sposób, że uderza zawsze zewnętrzną piłkę raz z prawej strony prawą nogą, raz z lewej strony lewą nogą. Sprzęt: piłki Wskazówki: każdy ćwiczący liczy celne strzały i jak szybko wykonał zadanie

32 Ćwiczenie 43 Cel: strzały na bramkę pod kątem ostrym Wykonanie: 6-8 piłek jest ułożonych na ziemi w odległości 10-12m od bramki. Ćwiczący podbiega do piłek i uderzają każdą po kolei wykonuje strzał na bramkę. Ćwiczenie wykonuje rytmicznie i szybko. Trener może wyznaczyć limit czasu na wykonanie ćwiczenia. Ćwiczący może wykonywać strzały dowolną techniką. Sprzęt: piłki Wskazówki: piłki można ponumerować i ćwiczący wykonuje strzał piką, której numer padł, może też uderzać dowolną nogą.

33 Ćwiczenie 44 Cel: strzał na bramkę po wygranym pojedynku 1x1 Wykonanie: dwa rzędy ćwiczących ustawione twarzą w stronę bramki 14-15m od bramki. Pomiędzy rzędami stoi trener z zapasem piłek. Wykonuje podania, raz w prawą, raz w lewą stronę. Zadaniem ćwiczącego, który jako pierwszy wejdzie w posiadanie piłki jest dążenie do zdobycie bramki, w tym czasie jego przeciwnik stara się przerwać akcję. Sprzęt: piłki Wskazówki: strzały prawą i lewą nogą

34 Ćwiczenie 45 Cel: strzały na bramkę z różnych pozycji Wykonanie: wyznaczamy kwadrat o boku 12-14m w każdym z rogów ustawiony jest jeden ćwiczący z 3 piłkami. Na jednym z boków kwadratu ustawiamy bramkę a w niej bramkarza. Jeden ćwiczący bez piłki ustawiony na środku pola twarzą do bramki. Otrzymuje on 12 podań z różnych kierunków i wykonuje strzały na bramkę. Po skończeniu ćwiczenia następuje zmiana zawodnika środkowego. Sprzęt: piłki Wskazówki: ćwiczący wykonują strzały z pierwszej piłki z woleju lub półwoleja, otrzymują pkt. za zdobycie bramki

35 Ćwiczenie 46 Cel: podjęcie decyzji, gdzie strzelić bramkę Wykonanie: dwa rzędy ćwiczących ustawione obok siebie, jeden z nich blisko bramki (obrońcy), drugi 12-14m od bramki (atakujący), trener jest ustawiony na wprost atakujących z zapasem piłek. Trener wykonuje podanie do pierwszego atakującego, który przyjmuje piłkę, omijają trenera, prowadzi ją w kierunku bramki, tak szybko jak potrafi i jak najszybciej wykonuje strzał na bramkę. W momencie podania, pierwszy z obrońców przesuwa się w stronę bramki (bramkarz wychodzi do przodu) i stara się obronić strzał. Każdy z Ćwiczących wraca na koniec swojego rzędu. Sprzęt: piłki, kapsle Wskazówki: zmiana ról, popatrzeć zanim wykona się strzał

36 Ćwiczenie 47 Cel: strzały na bramkę po obiegnięciu Wykonanie: Dwa rzędy ćwiczących ustawione obok siebie w odległości ok. 18m od bramki. Kilka metrów przed każdym z rzędów jest ustawiona tyczka. Każdy z ćwiczących ma piłkę. Rzędy wykonują ćwiczenie na zmianę. Ćwiczący prowadzi piłkę do tyczki, obiega ją dookoła i oddaje strzał na bramkę. Zwracamy uwagę na to, aby strzały były oddawane zaraz po obiegnięciu. Sprzęt: tyczki, piłki Wskazówki: rzędy wykonują zadanie na czas i liczą zdobyte bramki (liczy się również dokładność!!)

37 Ćwiczenie 48 Cel: drybling i strzał na bramkę Wykonanie: ćwiczący dobrani w pary, jeden jest atakującym, drugi obrońcą. Mają do wykorzystania 6 piłek. Atakujący z piłką jest ustawiony na wprost bramki. Prowadzi piłkę stara się minąć obrońcę i zdobyć bramkę. Po udanej akcji następuje zmiana ról. W momencie, gdy obrońca przejmie piłkę, staje się atakującym i stara się zdobyć bramkę. Każdy z ćwiczących liczy ile bramek zdobył. Sprzęt: piłki, kapsle Wskazówki: atakujący zanim odda strzał musi minąć obrońcę, można dodać kilka piłek

38 Ćwiczenie 49 Cel: drybling i strzał na bramkę (gra 1x1) Wykonanie: wyznaczamy pole o wymiarach 15x13m, po obu stronach ustawiamy bramki. Ćwiczący są podzieleni na dwie grupy, każda ma oznaczniki w innym kolorze, są ponumerowani. Obydwa rzędy znajdują się za linią końcową pola po przeciwnych stronach. Na środku pola stoi trener z zapasem piłek. Trener wywołuje numer i podaje piłkę na środek pola. Ćwiczący grają 1x1, starają się pokonać przeciwnika i zdobyć bramkę. Sprzęt: piłki, oznaczniki Wskazówki: grupa z większą liczbą goli na swoim koncie wygrywa

39 Ćwiczenie 50 Cel: drybling i strzał na bramkę (gra 2x2) Wykonanie: Polem jest kwadrat o boku 14m. Na każdy z boków znajduje się bramka, dwie większe i dwie mniejsze. Dwie sąsiednie bramki należą do jednej drużyny dwie pozostałe do drugiej. Dwie drużyny 6-osobowe, rozdzielone są na jeszcze dwa mniejsze zespoły, gdzie każda osoba posiada jeden numer 1, 2, lub 3 i 4, 5, lub 6. Każda drużyna znajduje się za swoją bramką. Trener wywołuje dwa numery (jeden spośród 1,2,3 i jeden spośród 4,5,6) i rzuca piłkę na środek pola. Zawodnicy grają 2x2. Każda z drużyn broni dwóch swoich bramek i może wykonywać strzały na dwie bramki przeciwników. Sprzęt: piłki, 4 bramki, oznaczniki, kapsle Wskazówki: liczenie zdobytych bramek, gra na czas

40 Rozdział 5 UDERZENIA PIŁKI GŁOWĄ Ćwiczenie 51 Cel: siła ciała w uderzeniu głową Wykonanie: ćwiczący siedzi na ziemi twarzą do swojego partnera, który stoi w odległości 4-5m i trzyma w rękach piłkę. Dokładnie dorzuca piłkę ponad głowę siedzącego, ten poprzez ruch klatki piersiowej w przód uderza piłkę głową do serwującego. Po kilku zagraniach, następuje zmiana ról Sprzęt: piłka Wskazówki: z im dalszej odległości jest rzucana piłka tym więcej siły trzeba włożyć w jej uderzenie. Ćwiczenie 52 Cel: użycie ciała, aby uderzenie głową było bardziej efektywne Wykonanie: ćwiczący klęczy na ziemi twarzą do swojego partnera, który stoi w odległości 4-5m i trzyma w rękach piłkę. Dorzuca ją do klęczącego ponad jego głowę. Klęczący odbija piłkę głową, wykonując przy tym ruch tułowiem, który powoduje, że uderzenie ma większą siłę. Po kilku odbiciach następuje zamiana ról Sprzęt: piłka Wskazówki: dorzucanie piłki a większej odległości

41 Ćwiczenie 53 Cel: uderzenie piłki głową z padem Wykonanie: Para ćwiczących ustawiona na wprost siebie w odległości ok. 5-6m. Jedna osoba z pary klęczy na miękkim podłożu lub materacu, druga trzyma piłkę. Ćwiczący z piłką dorzuca piłkę w taki sposób, aby partner odegrał ją głową padając. Odegranie musi być za każdym razem dokładne. Sprzęt: piłka Wskazówki: zmiana ćwiczących, osoba dorzucająca piłkę może zwiększyć odległość, z której rzuca

42 Ćwiczenie 54 Cel: kontrolowane odbicie głową Wykonanie: rząd ćwiczących ustawiony w odległości 4-5m od trenera twarzą do niego. Trener dorzuca piłkę pierwszemu ćwiczącemu, ten odgrywa ją głową i wykonuje przysiad, następnie trener dorzuca piłkę drugiemu z rzędu i ten po dobiciu wykonuje przysiad itd. Gdy wszyscy wykonają ćwiczenie, pierwszy ćwiczący z rzędu przechodzi na jego koniec. Sprzęt: piłka, kapsel Wskazówki: można podzielić ćwiczących na dwa zespoły, które rywalizują pomiędzy sobą, punktowane są tylko dokładne odbicia piłki głową Ćwiczenie 55 Cel: dokładne i mocne zagrania głową Wykonanie: wyznaczamy dwie bramki szerokości ok.4-5m ustawiamy je naprzeciw siebie w odległości 5-6m. ćwiczący ustawiają się każdy w swojej bramce. Jeden z ćwiczących podrzuca piłkę i stara się zdobyć bramę z uderzenia głową, natomiast drugi jest w tym momencie bramkarzem - stara się obronić bramkę. Sprzęt: tyczki, piłka Wskazówki: zwiększenie odległości pomiędzy bramkami, różne sposoby uderzeni piłki, np. z padem

43 Ćwiczenie 56 Cel: uderzenie piłki w wyskoku Wykonanie: dwa rzędy ćwiczących ustawione twarzą do siebie w odległości 3-4m nieznacznie w bok. Jeden z ćwiczących dorzuca piłkę pierwszemu ćwiczącemu z przeciwnego rzędu i biegnie na koniec swojego rzędu. Ćwiczący, któremu została dorzucona piłka, wyskakuje w górę i uderz piłkę głową do następnego ćwiczącego z przeciwnego rzędu i biegnie na koniec swojego rzędu itd. Piłki powinny być odbijane wysoko w górę. Sprzęt: piłka Wskazówki: dla utrudnienia można zwiększyć odległość pomiędzy rzędami.

44 Ćwiczenie 57 Cel: kontrolowane odbicia piłki głową Wykonanie: ćwiczący z piłką ustawia się na wprost ściany i zaczyna odbiją piłkę głową. Odbija raz i łapie piłkę. Za każdym razem stara się zwiększyć liczbę odbić. Trener zwraca uwagę, aby ćwiczący nie stał zbyt blisko ściany. Sprzęt: piłka Wskazówki: ćwiczący stara się odbić piłkę jak najwięcej razy tak, aby nie spadła na ziemię

45 Ćwiczenie 58 Cel: kontrolowane odbicia piłki głową Wykonanie: ćwiczący ustawia się na wprost ściany i zaczyna odbijać piłkę głową. Dla utrudnienia zbliża się coraz bardziej do ściany, aż w końcu opiera o nią dłonie. Stara się odbić piłkę jak najwięcej razy. Sprzęt: piłka Wskazówki: ćwiczący raz zwiększa odległość od ściany raz podchodzi coraz bliżej. Ćwiczenie 59 Cel: obrona głową Wykonanie: ćwiczący rysuje linię na ścianie ponad swoją głową. Staje na wprost ściany i stara się wykonać jak najwięcej odbić piłka o ścianę pamiętając o tym, aby piłka odbijała się ponad narysowaną linią. Sprzęt: piłka Wskazówki: dla utrudnienia można narysować linie wyżej

46 Ćwiczenie 60 Cel: odbicia piłki w parach Wykonanie: para ćwiczący stoi naprzeciw siebie w odległości 1-2m. Jeden z ćwiczących rozpoczyna ćwiczenie, podrzuca piłkę i odbija ją głową do współpartnera a ten odgrywa ją z powrotem. Para stara się odbić piłkę jak najwięcej razy, na początku zaczynają od dwóch, potem trzech odbić itd. Sprzęt: piłka Wskazówki: można zwiększyć odległość pomiędzy ćwiczącymi dla utrudnienia.

47 Ćwiczenie 61 Cel: odbicia piłki głową. Wykonanie: ćwiczący stoi trzymając piłkę. Delikatnie i dokładnie podrzuca piłkę ponad siebie, następnie odbija ją głową w górę i łapie. Najpierw odbija piłkę raz, potem dwa i trzy razy i tak dalej. Sprzęt: piłka Wskazówki: ćwiczący stara się odbić piłkę jak najwięcej razy ustalając swój rekord.

48 Ćwiczenie 62 Cel: kontrolowane odbicia piłki głową Wykonanie: rozwieszamy siatkę lub linkę na wysokości 1-1,5m na ziemią. Dwóch ćwiczących ustawia się po przeciwnych stronach siatki, posiadają jedną piłkę. Zaczynają odbijać piłkę ponad siatką, starając się odbijać tak, aby piłka nie upadła. To samo ćwiczenie można wykonywać para przeciwko parze. Sprzęt: piłka i siatka lub linka Wskazówki: rywalizacja pomiędzy ćwiczącymi lub pomiędzy parami, kto wykona jak największą liczbę odbić.

49 Ćwiczenie 63 Cel: kontrolowane odbicia piłki głową w ruchu. Wykonanie: rozwieszamy siatkę lub linkę na wysokości 1-1,5m nad ziemią na szerokości ok.2m. Dwa rzędy ćwiczących ustawiają się po przeciwnych stronach siatki, naprzeciw siebie, posiadają jedną piłkę. Pierwszy z ćwiczących jednego rzędu, dorzuca piłkę ponad siatką do zawodnika z przeciwnego rzędu, ten odbija ją głową z powrotem do kolejnego ćwiczącego z przeciwnego rzędu. Po odbiciu każdy zawodnik biegnie na koniec przeciwnego rzędu. Sprzęt: piłka, siatka lub linka. Wskazówki: ćwiczący liczą ilość odbić w rzędach. Ćwiczenie 64 Cel: uderzenie piłki głową z podskoku z miejsca. Wykonanie: jeden z ćwiczących lub trener trzyma piłkę ponad głową ćwiczącego. Ten podskakuje w górę z odbicia obunóż i uderza piłkę głową. Ćwiczący podczas wykonywanego ćwiczenia powinien usztywnić mięśnie karku. Ćwiczenie powtarza 6x i wędruje na koniec rzędu. Osoba trzymająca piłkę, jeżeli jest to konieczne, może stanąć na podwyższeniu Sprzęt: piłka Wskazówki: osoba trzymająca piłkę za każdym razem podnosi ją nieco wyżej, aby ćwiczący wykonał wyższy podskok.

50 Ćwiczenie 65 Cel: uderzenie piłki w wyskoku z biegu. Wykonanie: ćwiczący ustawieni w rzędzie naprzeciw trenera, który trzyma piłkę oburącz. Ćwiczący z rozbiegu wykonują wyskok z odbicia jednonóż i uderzają piłkę głową. Po wykonaniu ćwiczenia wracają na koniec rzędu. Sprzęt: piłka. Wskazówki: zwiększanie wysokości, na jakiej trener trzyma piłkę.

51 Ćwiczenie 66 Cel: jednoczesny wyskok w górę Wykonanie: dwa rzędy ćwiczących ustawione są obok siebie. Poruszają się w wolnym truchcie na długości ok. 20m. Na sygnał trenera ćwiczący jednocześnie wyskakują w górę w kierunku ćwiczącego z przeciwnego rzędu tak, aby w górze zetknąć się z nim barkami. Sprzęt: dwa kapsle Wskazówki: trener powinien zwrócić uwagę na bezpieczeństwo, aby ćwiczący wykonywali ćwiczenie delikatnie. Ćwiczenie 67 Cel: uderzenie piłki głową w wyskoku. Wykonanie: ćwiczący ustawiają się w rzędzie na wprost trenera w odległości ok. 7m. Trener trzyma piłkę. Trener podrzuca piłkę delikatnie i dokładnie, a ćwiczący wykonuje wyskok w górę z biegu i uderz piłkę głową. Następnie wraca na koniec rzędu. Sprzęt: kilka piłek Wskazówki: trener podrzuca piłkę za każdym razem wyżej.

52 Ćwiczenie 68 Cel: defensywna siła uderzenia głową. Wykonanie: dwa rzędy ćwiczących ustawiona na wprost siebie, na środku pomiędzy nimi ustawia się trener twarzą do jednego z rzędów. Trener dorzuca piłkę do pierwszego z ćwiczących, a ten odbija piłkę głową ponad trenerem do ćwiczącego z przeciwnego rzędu i wraca na koniec rzędu. Ćwiczący często zmieniają rząd. Sprzęt: piłki, kapsle Wskazówki: zwiększenie odległości pomiędzy rzędami. Ćwiczenie 69

53 Cel: siła uderzenia głową w obronie. Wykonanie: ćwiczący ustawiony jest przodem do trenera w odległości ok.3m. Ze trenerem ustawione są w linii jeden za drugim kapsle, pierwszy w odległości ok. 2m, następne o pół metra dalej. Jeden z ćwiczących ustawia się przy kapslach, będzie mierzył odległość odbicia i łapał piłkę. Trener dorzuca piłkę ćwiczącemu, ten jak najmocniej uderz ją głową, ponad trenerem w kierunku kapsli. Wykonuje 6 uderzeń pod rząd, za każde uderzenie otrzymuje punkty. Następnie ćwiczący zamieniają się miejscami. Sprzęt: kapsle, piłki Wskazówki: ćwiczący za każdym razem stara się poprawić swój wynik. Ćwiczenie 70 Cel: uderzenia piłki głową do bramki. Wykonanie: po obu stronach bramki ustawione są dwie osoby, które będą dorzucały piłki. W bramce, na linii bramkowej, ustawiony jest bramkarz. Dwóch ćwiczących ustawia się na wprost bramki, przy kapslach, w odległości ok. 7m. Serwujący na zmianę dorzucają piłkę po przekątnej. Ćwiczący uderza piłkę do bramki i biegnie do drugiego kapsla i powtarza to samo ćwiczenie z drugiej strony. Sprzęt: piłki, kapsle Wskazówki: dorzucający piłki, serwują je coraz wyżej, aby ćwiczący musiał do piłki wyskoczyć lub nisko, aby uderzył piłkę z padem.

54

55 Rozdział 6 PODANIA I STRZAŁY DO BRAMKI Ćwiczenie 71 Cel: strzał po podaniu Wykonanie: ćwiczący są ponumerowani od 1-5 lub 6, jeden pełni rolę bramkarza, dwóch wykonuje podania, a trzech wykonuje strzał na bramkę po podaniu z odległości 10-15m. Ćwiczący numer 2 posiada zapas piłek i podaje piłkę do ćwiczącego numer 3, który przyjmuje piłkę i wykonuje strzał na bramkę. Po każdorazowym wykonanym ćwiczeniu następuje zamiana rolami. Sprzęt: piłki, kapsle Wskazówki: wykonywanie podania z prawej i lewej strony, dla utrudnienia, podający przesuwa się bliżej linii bocznej, aby zwiększyć odległość między ćwiczącymi.

56 Ćwiczenie 72 Cel: podanie i strzał głową Wykonanie: boisko o powierzchni 20/30m, po obu stronach znajdują się bramki, a w nich bramkarze. W połowie boiska ustawione są dwie grupy ćwiczących po trzech w każdej grupie i dwie grupy po trzech zawodników w przeciwnych narożnikach boiska. W każdym narożniku ustawiony jest zawodnik podający z dużym zapasem piłek. Ćwiczący wykonujący podania wykonuje podanie do ćwiczących ustawionych w narożniku, Ci natomiast starają się zdobyć bramkę uderzając głową. Ćwiczący poruszają się dookoła boiska zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Każda grupa liczy zdobyte bramki. Sprzęt: kapsle, bramki, piłki Wskazówki: ćwiczenie wykonywane tak długo, aż każdy z ćwiczących będzie miał okazję wykonać kilka strzałów na bramkę.

57 Ćwiczenie 73 Cel: podanie w określone miejsce Wykonanie: obszar o powierzchni 25/30m., dwie przenośne bramki, a w nich ustawieni bramkarze. Dwaj ćwiczący ustawieni w przeciwnych narożnikach pola, pełnią rolę skrzydłowych, posiadają duży zapas piłek. Dwóch innych ćwiczących ustawia się na środku boiska, każdy twarzą do swojej bramki. Za każdą bramką ustawia się jeden zawodnik do podawania piłek. Jeden ze skrzydłowych wykonuje niskie podanie natomiast drugi wysokie. Ćwiczący znajdujący się na środku raz uderzają piłkę głową raz nogą na zmianę. Każdy wykonuje to ćwiczenie kilka razy. Sprzęt: kapsle, 2 przenośne bramki, piłki. Wskazówki: ćwiczący zamieniają się pozycjami na boisku.

58 Ćwiczenia 74 Cel: podanie piłki w tył do zawodnika, który oddaje strzał na bramkę Wykonanie: ćwiczący wykonujący strzał na bramkę ustawia się twarzą do bramki w odległości 10-15m. W bramce znajduję się bramkarz. Za bramką ustawionych jest 2 ćwiczących do podawania piłek. Dwaj skrzydłowi prowadzą piłkę zanim wykonają podanie do atakującego, który wykonuje strzał głową lub nogą. W zależności od rodzaju podania, atakujący zanim odda strzał może przyjąć piłkę. Każdy ćwiczący wykonuje ćwiczenie kilka razy po czy następuje zmiana na pozycjach. Sprzęt: piłki Wskazówki: skrzydłowy prowadzi piłkę w miarę szybko i wykonuje podania w ruchu, natomiast atakujący oddaje strzał po przyjęciu lub z pierwszej piłki.

59 Ćwiczenie 75 Cel: szybkie dobiegnięcie do podania i oddanie celnego strzału Wykonanie: dwie przenośne bramki ustawione naprzeciw siebie w odległości 10-15m, w których ustawieni są bramkarze. W narożnikach ustawieni są podający z piłkami. Cztery pary ćwiczących ustawiają się za bramkami. Następnie biegną w kierunku bramki w międzyczasie zamieniając się miejscami (na krzyż). Podający wykonują różne rodzaje podań-dolne, górne. Zadaniem biegnących jest oddanie celnego strzału. Po zakończonym ćwiczeniu przechodź za linię końcową boiska, a to samo ćwiczenie z drugiej strony wykonuje następna para. Bramkarz stara się bronić. Sprzęt: kapsle, piłki Wskazówki: ćwiczący zmieniają się miejscami w parach, mogą poprosić podającego, aby podał piłkę rzucając.

60 Ćwiczenie 76 Cel: podania i strzały Wykonanie: dwie przenośne bramki ustawione są naprzeciw siebie na linii końcowej boiska o wymiarach 20/20m. W obu bramkach znajdują się bramkarze. Na linii środkowej po obu stronach boiska znajdują się piłki. Dwóch ćwiczących prowadzi piłkę od linii środkowej w stronę bramki następnie wykonuje podanie do zawodnika ustawionego na wprost bramki, który oddaje strzał na bramkę. Ćwiczący zamieniają się miejscami. Sprzęt: kapsle, 2 przenośne bramki, piłki Wskazówki: podający piłkę wykonuje określony rodzaj podania.

61 Ćwiczenie 77 Cel: dalekie podanie piłki ruchu i zakończenie akcji strzałem Wykonanie: ćwiczący ustawiają się przy jednej bramce, w której ustawiony jest bramkarz. Jeden z ćwiczących, który rozpoczyna ćwiczenie, ustawiony jest na linii końcowej z dużym zapasem piłek, stoi twarzą do drugiego ćwiczącego, który wykonuje długie podanie (10-15m) do ćwiczącego, który oddaje strzał na bramkę dowolnym sposobem. Po drugiej stronie bramki stoi grupa ćwiczących. Ćwiczący po wykonanym zadaniu zamieniają się pozycjami zgodnie z ruchem wskazówek zegara w miarę szybko. Sprzęt: piłki Wskazówki: ćwiczący wykonujący długie podanie, wykonuje je z dalszej odległości.

62 Ćwiczenie 78 Cel: podanie piłki w ruchu i szybkie wyjście na pozycję do oddania strzału głową Wykonanie: dwie przenośne bramki ustawione naprzeciw siebie w odległości 15-20m, w każdej ustawiony jest bramkarz. Ćwiczący są ustawieni w narożnikach boiska, dwie grupy parami na wprost siebie, dwie pozostałe pojedynczo z dużą ilością piłek. Zadanie rozpoczyna ćwiczący prowadząc piłkę w kierunku przeciwnej bramki, jednocześnie bieg rozpoczyna para, biegnąc równolegle, kto szybciej dobiegnie do podania i odda strzał. To samo ćwiczenie wykonywane jest z drugiej strony. Sprzęt: kapsle, 2 przenośne bramki, piłki Wskazówki: szybsze prowadzenie piłki, aby doskonalić technikę

63 Ćwiczenie 79 Cel: podanie prawą i lewą nogą, uderzenie piłki głową. Wykonanie: dwie bramki ustawione obok siebie na linii końcowej w odległości 15-25m, w każdej ustawiony jest bramkarz. Na linii końcowej ustawionych jest dwóch zagrywających. Jeden ćwiczący ustawia się naprzeciw podających w odległości 6-10m (będzie wykonywał podania). Czterech ćwiczących - po dwóch do każdej bramki ustawia się na wprost bramki. Ćwiczenie rozpoczyna zagrywający ustawiony po prawej stronie bramki. Wykonuje on podanie do ćwiczącego ustawionego na wprost niego, ten wykonuje podanie prawą nogą w lewą stronę do ćwiczącego, który oddaje strzał na bramkę. To samo ćwiczenie wykonywane jest w drugą stronę (zmiana nóg podczas podania). Tempo ćwiczenia powinno wzrastać, ćwiczący zamieniają się miejscami, aby ćwiczyć zarówno podania jak i strzały. Sprzęt: dwie przenośne bramki, kapsle, piłki Wskazówki: podania w wyznaczonym kierunku

64 Ćwiczenie 80 Cel: wybór kierunku podania, oddanie strzału, walka z przeciwnikiem Wykonanie: na boisku o powierzchni 20-30m ustawione są dwie bramki. Ćwiczący grają 4x5 lub 5x5. Dwóch ćwiczących ustawionych jest poza linią boczną boiska (skrzydłowi). Ćwiczący rozgrywają normalną grę. W momencie ataku przez przeciwnika, podają piłkę do skrzydłowego, który musi odegrać piłkę do innego zawodnika z drużyny. Sprzęt: kapsle, przenośne bramki, piłki, oznaczniki Wskazówki: trener liczy zdobyte bramki lub liczbę wykonanych podań.

65 Rozdział 7 GRA BRAMKARZA Ćwiczenie 81 Cel: technika padów Wykonanie: bramkarz leży na boku w bramce, twarzą do trenera, który zagrywa piłkę po ziemi. Zadaniem bramkarza jest złapanie lub odbicie piłki. Trener zmienia kierunki podania. Ćwiczenie powtarzane kilkakrotnie. Sprzęt: piłki Wskazówki: zagrywanie piłki dalej od bramkarza lub w szybszym tempie. Ćwiczenie 82 Cel: technika padów Wykonanie: bramkarz siedzi w bramce twarzą do trenera, który ma piłkę w rękach. Trener rzuca piłkę w bok w kierunku bramkarza, jego zadaniem jest wykonanie padu, złapanie pili i odrzucenie. Ćwiczenie wykonywane jest 6x w prawą i 6x w lewą stronę. Sprzęt: piłki Wskazówki: trener dorzuca piłkę dalej i wyżej.

66 Ćwiczenie 83 Cel: doskonalenie techniki padów Wykonanie: bramkarz klęczy na jednym kolanie w bramce, twarzą do trenera, który trzyma piłkę w rękach. Trener dorzuca piłkę w kierunku bramkarza (jeżeli bramkarz klęczy na prawym kolanie dorzuca piłkę w lewą stronę bramkarza) Sprzęt: piłki Wskazówki: szybsze i dalsze podawanie piłki

67 Ćwiczenie 84 Cel: złapanie piłki po podaniu Wykonanie: bramkarze ustawieni jeden za drugim twarzą do trenera, który stoi w odległości 10-12m. Trener dorzuca wysokie piłki każdemu z bramkarzy. Zadaniem bramkarzy jest złapanie piłki w wyskoku w najwyższym punkcie i oddanie piłki z powrotem. Sprzęt: piłki Wskazówki: dorzucanie piłki z dalszej odległości. Ćwiczenie 85 Cel: piąstkowanie piłki po podaniu Wykonanie: bramkarze ustawieni jeden za drugim, z boku bramki, po drugiej stronie ustawia się trener z piłkami. Trener wykonuje podania, zadaniem każdego bramkarza jest dobiegnięcie do podania i mocne wybicie piłki na bezpieczną odległość od bramki, jedną ręką lub oburącz (młodsze dzieci powinny wykonywać to ćwiczenie w rękawicach) Sprzęt: piłki Wskazówki: trener podaje piłki z różnych pozycji na boisku

68 Ćwiczenie 86 Cel: przyjęcie pozycji i obrona strzału Wykonanie: dwóch ćwiczących poruszających się w odległości 12-15m od siebie wykonuje podania pomiędzy sobą, poruszając się w stronę bramki. Poruszają się szybko i oddają strzał po 1-3 podaniach. Bramkarz cały czas jest aktywny w bramce. Sprzęt: piłki, kapsle Wskazówki: różne sposoby oddawania strzałów na bramkę.

69 Ćwiczenie 87 Cel: szybkość reakcji, przyjęcie pozycji i obrona strzału Wykonanie: ustawiamy 6-8 piłek w odległości ok. 15m od bramki. Bramkarz jest ustawiony w bramce na linii bramkowej. Ćwiczący oddaje strzały na bramkę, jeden po drugim, dając bramkarzowi czas na przyjęcie pozycji przed obroną strzału. Sprzęt: piłki Wskazówki: wykonywanie każdego strzału w inny sposób Ćwiczenie 88 Cel: doskonalenie techniki padów Wykonanie: bramkarze ustawieni w bramce, jeden za drugim, każdy jest w posiadaniu piłki. Na wprost nich ustawiony jest trener. Ćwiczący wykonują trucht w kierunku trenera, który wskazuje kierunek (prawą bądź lewą stronę), w którym ćwiczący wykonuje pad trzymając cały czas piłkę w rękach. Po wykonanym ćwiczeniu przechodzi na koniec rzędu. Sprzęt: piłki Wskazówki: trener udziela wskazówek, jak bezpiecznie lądować po wykonanym padzie

70 Ćwiczenie 89 Cel: łapanie toczącej się piłki Wykonanie: bramkarze ustawieni w rzędzie na wprost trenera w odległości 8-10m. Trener wykonuje podania po ziemi, nogą lub ręką, do pierwszego z ćwiczących, który łapie piłkę i odrzuca ją z powrotem. Następnie przechodzi na koniec rzędu. Sprzęt: piłka Wskazówki: szybsze podania piłki, podania piłki w bok

71 Ćwiczenie 90 Cel: łapanie mocno zagranej piłki na wysokości klatki piersiowej Wykonanie: cztery grupy ćwiczących, ustawione na wprost siebie w odległości 8-10m. Dwóch ćwiczących posiada piłki. Wykonują mocne podanie sprzed klatki piersiowej do ćwiczącego ustawionego naprzeciw, który wykonuje to samo ćwiczenie. Po podaniu ćwiczący przechodzą na koniec swojego rzędu. Sprzęt: piłki Wskazówki: szybsze podania piłki

72 Ćwiczenie 91 Cel: podania i chwyty piłki w ruchu Wykonanie: ćwiczący ustawieni w parach naprzeciw siebie w odległości 5-8m. Jeden z ćwiczących trzyma piłkę. Na ziemi wyznaczona jest odległość, na jakiej wykonywane jest ćwiczenie. Ćwiczący poruszają się na wyznaczonym odcinku. Ćwiczący posiadający piłkę podaje ją do partnera po ziemi ten chwyta ją rękami lub przyjmuje nogą i wykonuje podanie powrotne. Po wykonaniu ćwiczenia następuje zamiana rolami. Sprzęt: piłki, kapsle Wskazówki: szybsze tempo ćwiczenia, zmiana sposobu podania piłki Ćwiczenie 92 Cel: zajęcie pozycji i obrona strzału Wykonanie: dwóch ćwiczących ustawionych jest naprzeciw siebie w odległości 20-25m. W połowie odległości pomiędzy nimi wyznaczona jest bramka, w której ustawiony jest bramkarz. Ćwiczący są w posiadaniu jednej piłki. Ćwiczący wykonują max. 3 podania pomiędzy sobą, po czym oddają strzał na bramkę. Jeżeli bramkarz obroni strzał podaje piłkę drugiej parze. Sprzęt: piłki, tyczki, kapsle Wskazówki: wykonywanie strzałów określonym sposobem

73 Ćwiczenie 93 Cel: szybkość reakcji, zwinność i obrona strzału Wykonanie: bramkarz ustawiony na miękkim podłożu, twarzą do ściany w odległości 5-6m. Trener ustawia się z boku bramkarza nieco za nim. Wykonuje zagranie piłki ręką lub nogą tak, aby piłka odbiła się od ściany. Bramkarz stara się złapać piłkę i odrzuca ją z powrotem Sprzęt: piłki Wskazówki: trener wykonuje mocniejsze podania, bramkarz ustawia się bliżej ściany

74 Ćwiczenie 94 Cel: różne rodzaje obrony strzałów i wykonanie podania piłki Wykonanie: dwie przenośne bramki są ustawione na wprost siebie w odległości 10-15m, a w nich zajmują pozycje bramkarze. Każdy ma duży zapas piłkę. Bramkarze rzucają piłkę w kierunku drugiej bramki starając się zdobyć gola. Sprzęt: piłki, przenośne bramki Wskazówki: rzucanie piłki z większą siłą, rzucanie w określony sposób Ćwiczenie 95 Cel: przyjęcie pozycji, obrona strzału Wykonanie: dwie przenośne bramki są ustawione na wprost siebie w odległości 10-15m, w każdej ustawiona jest para bramkarzy. Posiadają duży zapas piłek. Jeden z bramkarzy wykonuje rzut lub strzał nogą w kierunku przeciwnej bramki, tak, aby zdobyć gola. Bramkarz w przeciwnej bramce przyjmuje odpowiednia pozycje i stara się obronić strzał. Sprzęt: dwie przenośne bramki, piłki Wskazówki: mocniejsze wykonywanie rzutów, strzałów.

75

76 Rozdział 8 ZABAWY Z PIŁKĄ Ćwiczenie 96 Cel: zabawa, współzawodnictwo Wykonanie: ćwiczący są podzieleni na cztery zespoły 3-osobowe. Po środku umieszczonych jest 12 piłek. Zadaniem ćwiczących jest zabieranie piłek ze środka lub podbieranie piłek ćwiczącym z drużyn przeciwnych. Piłki przynoszone są w rękach. Następny ćwiczący tej samej drużyny startuje dopiero wtedy, gdy jego poprzednik wróci z piłką. Zabawa kończy się, gdy jedna z drużyn zbierze 4 piłki. Sprzęt: piłki Wskazówki: większa liczba piłek,

77 Ćwiczenie 97 Cel: zabawa, współzawodnictwo Wykonanie: ćwiczący są podzieleni na cztery zespoły 3-osobowe. Po środku umieszczonych jest 12 piłek. Zadaniem ćwiczących jest zabieranie piłek ze środka lub podbieranie piłek ćwiczącym z drużyn przeciwnych. Piłki prowadzone są nogą. Następny ćwiczący tej samej drużyny startuje dopiero wtedy, gdy jego poprzednik wróci z piłką. Zabawa kończy się, gdy jedna z drużyn zbierze 4 piłki. Sprzęt: piłki Wskazówki: większa liczba piłek,

78 Ćwiczenie 98 Cel: bieg, współzawodnictwo, gibkość Wykonanie: ćwiczący są podzieleni na drużyny, ustawione w rzędach. Każda drużyna jest ustawiona na wprost kapsla w odległości 10-12m. Pierwszy z rzędu posiada piłkę, rozpoczyna ćwiczenie obiegając kapsel i podając piłkę górą do następnego ćwiczącego z drużyny. W momencie, gdy ostatni ćwiczący chwyci piłkę, biegnie do kapsla, obiega go i ćwiczenie przebiega ja poprzednio. Ćwiczenie kończy się w momencie, gdy ćwiczący wykonają określoną liczbę powtórzeń ćwiczenia. Sprzęt: piłki, kapsle Wskazówki: różne sposoby poruszania się z piłka np. bieg tyłem, bieg skrzyżny itd. Ćwiczenie 99 Cel: zabawa i współzawodnictwo Wykonanie: ćwiczący ustawieni j/w wykonują podobne zadanie. Prowadza piłkę nogą i podają ją pod nogami współćwiczących. Ćwiczenie kończy się w momencie, gdy ćwiczący wykonają określoną liczbę powtórzeń ćwiczenia. Sprzęt: piłki, kapsle Wskazówki: prowadzenie piłki różnymi sposobami, zbiegnięcie kapsla dookoła.

Akademia piłkarska UEFA Grassroots_KONSPEKT ZAJĘĆ TRENINGOWYCH

Akademia piłkarska UEFA Grassroots_KONSPEKT ZAJĘĆ TRENINGOWYCH 1 DATA: marzec 2009 MIEJSCE: Hala sportowa GODZ.: 14.45 15.45 CZAS ZAJĘĆ: 60 LICZBA ĆW.: 12 PRZYBORY: piłki nożne nr 4, oznaczniki, kontrasty TRENER: Krzysztof Chrobak TEMAT: DOSONALENIE TECHNIKI PIŁKI

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT JEDNOSTKI TRENINGOWEJ

KONSPEKT JEDNOSTKI TRENINGOWEJ KONSPEKT JEDNOSTKI TRENINGOWEJ Temat: Doskonalenie umiejętności techniczno-taktycznych w ataku w przewadze i równowadze liczbowej. Czas: 90 min. Grupa wiekowa: U 16 U 18 Ilość ćwiczących: 18 Przybory:

Bardziej szczegółowo

3. Organizacja rozgrzewki jak na rysunku- dowolne podania pomiędzy zawodnikami w sposób określony przez trenera, po wykonaniu podania zawodnicy wykonu

3. Organizacja rozgrzewki jak na rysunku- dowolne podania pomiędzy zawodnikami w sposób określony przez trenera, po wykonaniu podania zawodnicy wykonu 1. Organizacja rozgrzewki jak na rysunku. Wymiana podań i zatrzymanie piłki zmiana miejsc następuje poprzez wykonanie ćwiczenia w ruchu wg schematu. Na sygnał trenera zmiana zawodników środkowych i skrajnych.

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie szybkości Starty w parach ze strzałem. U 14 U 16

Kształtowanie szybkości Starty w parach ze strzałem. U 14 U 16 Kształtowanie szybkości Starty w parach ze strzałem. U 14 U 16-3 - 3-3 - 3-2 - 12-8 - 4-4 Rozgrzewka. Ćwiczenie I Zawodnicy podzieleni na cztery grupy ustawieni są w odległości 10 m. od stojaków. Czterech

Bardziej szczegółowo

Obszary diagnostyczne w przygotowaniu technicznym

Obszary diagnostyczne w przygotowaniu technicznym Obszary diagnostyczne w przygotowaniu technicznym I. Operowanie piłką 1. Krążenia po ósemce Cel: Próba oceny prawidłowej techniki posługiwania się piłką, chwyt piłki. Przebieg: Ćwiczący staje w miejscu

Bardziej szczegółowo

Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum)

Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum) Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum) SZKOŁA PODSTAWOWA 1. Krążenia po ósemce Cel: Próba oceny prawidłowej techniki posługiwania się

Bardziej szczegółowo

Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Gimnazjum, Liceum)

Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Gimnazjum, Liceum) Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Gimnazjum, Liceum) GIMNAZJUM 1. Krążenia po ósemce Cel: Próba oceny prawidłowej techniki posługiwania się piłką, chwyt piłki. Przebieg:

Bardziej szczegółowo

1. Ćwiczenia indywidualne i grupowe z użyciem piłek

1. Ćwiczenia indywidualne i grupowe z użyciem piłek Przykładowe ćwiczenia dla bramkarza w okresie przygotowawczym Opracowanie: mgr Michał Chamera Zadania główne: rozwój sprawności ogólnej, doskonalenie elementów techniczno-taktycznych Zadania dodatkowe:

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć treningowych

Konspekt zajęć treningowych Andrzej Antczak Konspekt zajęć treningowych emat: Gry i zabawy w nauczaniu piłki nożnej Zadania : - umiejętności: oswojenie się z piłką - motoryczność: kształtowanie koordynacji, gibkości, sprawności ogólnej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3,4 1-wykonuje kozłowanie i zmianę tempa przy pachołku 2-wykonuje w biegu zmianę tempa oraz krok obronny ze zmianą tempa poruszania się III.

Ćwiczenie 3,4 1-wykonuje kozłowanie i zmianę tempa przy pachołku 2-wykonuje w biegu zmianę tempa oraz krok obronny ze zmianą tempa poruszania się III. Poznajemy zasób ćwiczeń technicznych w piłce koszykowej Opracowanie: mgr Ewa Żebrowska Zych i mgr Piotr Zych I. Zasób ćwiczeń oswajających z piłką 1. Krążenie piłką dookoła bioder, tułowia, całego ciała

Bardziej szczegółowo

Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Szkoła Podstawowa, Liceum)

Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Szkoła Podstawowa, Liceum) Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Szkoła Podstawowa, Liceum) SZKOŁA PODSTAWOWA 1. Krążenia po ósemce Cel: Próba oceny prawidłowej techniki posługiwania się piłką, chwyt

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT JEDNOSTKI TRENINGOWEJ

KONSPEKT JEDNOSTKI TRENINGOWEJ KONSPEKT JEDNOSTKI TRENINGOWEJ Temat: Kształtowanie wytrzymałości specjalnej w ćwiczeniach techniki i małych grach taktycznych w okresie przygotowania specjalnego. Czas: 120 min. Grupa wiekowa: U 18 Ilość

Bardziej szczegółowo

Nazwa atak pozycyjny określa sposób przeprowadzenia ataku, który charakteryzuje się tym, że przed rozpoczęciem atakowania zawodnicy zajmują określone

Nazwa atak pozycyjny określa sposób przeprowadzenia ataku, który charakteryzuje się tym, że przed rozpoczęciem atakowania zawodnicy zajmują określone Włodzimierz Sikora Nazwa atak pozycyjny określa sposób przeprowadzenia ataku, który charakteryzuje się tym, że przed rozpoczęciem atakowania zawodnicy zajmują określone pozycje na polu gry. Istotą ataku

Bardziej szczegółowo

Jednostka treningowa nr 7 (6-8 lat) doskonalenie prowadzenia piłki + wstępne ćwiczenia nauczające podania:

Jednostka treningowa nr 7 (6-8 lat) doskonalenie prowadzenia piłki + wstępne ćwiczenia nauczające podania: Jednostka treningowa nr 7 (6-8 lat) doskonalenie prowadzenia piłki + wstępne ćwiczenia nauczające podania: 1) Rozgrzewka: berek uciekinier wszyscy zawodnicy, łącznie z berkiem, poruszają się po wyznaczonym

Bardziej szczegółowo

Akademia piłkarska UEFA Grassroots_ZBIÓR ĆWICZEŃ

Akademia piłkarska UEFA Grassroots_ZBIÓR ĆWICZEŃ 1 DATA: marzec 2009 MIEJSCE: Hala sportowa/ boisko PRZYBORY: piłki nożne, oznaczniki, kontrasty, słupki TRENER: Edward Klejndinst Marcin Dorna TEMAT: PRZYKŁADY ĆWICZEŃ I GIER W NAUCZANIU ORAZ DOSKONALENIU

Bardziej szczegółowo

BALL MASTERY LEVEL INTERMEDIATE

BALL MASTERY LEVEL INTERMEDIATE BALL MASTERY LEVEL INTERMEDIATE BALL MASTERY LEVEL ADVANCE SPEED Zadaniem zawodnika żółtego jest jak najszybciej przeprowadzić piłkę po obwodzie kwadratu i wrócić na swoje miejsce, po czym startuje następny

Bardziej szczegółowo

Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Gimnazjum)

Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Gimnazjum) Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Gimnazjum) GIMNAZJUM 1. Krążenia po ósemce Cel: Próba oceny prawidłowej techniki posługiwania się piłką, chwyt piłki. Przebieg: Ćwiczący

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć sportowych dla kategorii: ŻAK data: r.

Konspekt zajęć sportowych dla kategorii: ŻAK data: r. Konspekt zajęć sportowych dla kategorii: ŻAK data:26.02.2016r. Prowadzący: Marek Siatrak (AMO Jelenia Góra) Miejsce zajęć: Boisko Orlik ZSOiT ul. Jana Pawła II Temat zajęć: Rozwijanie inteligencji piłkarskiej

Bardziej szczegółowo

Jednostka treningowa nr 13 U6-8:

Jednostka treningowa nr 13 U6-8: Jednostka treningowa nr 13 U6-8: 1) Rozgrzewka: dowolny trucht z piłkami, następnie zawodnicy dobierają się w pary i prowadzą piłki w wyznaczonym obszarze, jedna osoba z pary wywołuje drugą po imieniu,

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE I DOSKONALENIE TECHNIKI PIŁKI NOŻNEJ W FORMIE GIER I ZABAW (22 przykłady)

NAUCZANIE I DOSKONALENIE TECHNIKI PIŁKI NOŻNEJ W FORMIE GIER I ZABAW (22 przykłady) Bartosz Dolański, Stanisław Stachura NAUCZANIE I DOSKONALENIE TECHNIKI PIŁKI NOŻNEJ W FORMIE GIER I ZABAW (22 przykłady) 1. Wyścig rzędów Liczba uczestników: Dowolna, podzielona na dwa lub trzy zespoły

Bardziej szczegółowo

Część III końcowa - to uspokojenie organizmu czynności porządkowe, omówienie lekcji.

Część III końcowa - to uspokojenie organizmu czynności porządkowe, omówienie lekcji. PIŁKA RĘCZNA W SZKOLE. Piłka ręczna powinna odgrywać istotną rolę w systemie wychowania fizycznego ze względu na swoje niezaprzeczalne walory zdrowotne. Jest to gra dla wszystkich kategorii wieku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT JEDNOSTKI TRENINGOWEJ

KONSPEKT JEDNOSTKI TRENINGOWEJ KONSPEKT JEDNOSTKI TRENINGOWEJ Temat: Doskonalenie skuteczności w formie atakowania pozycyjnego wybranych ćwiczeń techniczno - taktycznych w sytuacjach 1 x 1, 1 x 2, 2 x 1, 3 x 2, 2 x 3. Czas: 90 min.

Bardziej szczegółowo

Kot i Mysz poruszanie się bez piłki W parach. Na sygnał jeden z ćwiczących musi uciec drugiemu unikając dotknięcia

Kot i Mysz poruszanie się bez piłki W parach. Na sygnał jeden z ćwiczących musi uciec drugiemu unikając dotknięcia Zabawy koszykarskie W pierwszym etapie szkolenia młodych koszykarzy zabawy koszykarskie są nieodłącznym elementem treningu. Ich rolą jest nie tylko wprowadzenie do treningu jako inna forma rozgrzewki,

Bardziej szczegółowo

Próby motoryczne do naboru do VII klasy szkoły podstawowej

Próby motoryczne do naboru do VII klasy szkoły podstawowej Próby motoryczne do naboru do VII klasy szkoły podstawowej 1. Wyskok dosiężny z miejsca z odbicia obunóż Cel: Ocena mocy. Przebieg: Badany staje bokiem przy ścianie, na której zaznaczona jest wysokość

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO RESOVIA RZESZÓW. Testy sprawnościowe do. Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego.

SZKOŁA PODSTAWOWA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO RESOVIA RZESZÓW. Testy sprawnościowe do. Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego. Testy sprawnościowe do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego Resovia Rzeszów 1. Próba szybkości 30 metrów. Wykonanie: Start z pozycji wysokiej na sygnał. Kandydat ma dwie próby, zaliczany jest wynik

Bardziej szczegółowo

Temat; Ćwiczenia kształtujące panowanie nad piłką, technikę podań i koordynację ruchową ułożone w formie jednostki treningowej.

Temat; Ćwiczenia kształtujące panowanie nad piłką, technikę podań i koordynację ruchową ułożone w formie jednostki treningowej. Temat; Ćwiczenia kształtujące panowanie nad piłką, technikę podań i koordynację ruchową ułożone w formie jednostki treningowej. Autor; Rafał Legierski Football Academy Wisła. 1) Rozgrzewka: W wyznaczonym

Bardziej szczegółowo

Trening tchoukballu. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Tchoukball.pl. Opracowanie: Mikołaj Karolczak

Trening tchoukballu. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Tchoukball.pl. Opracowanie: Mikołaj Karolczak Trening tchoukballu Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Tchoukball.pl 009 Opracowanie: Mikołaj Karolczak Oznaczenia: zawodnik drużyny atakującej zawodnik drużyny atakującej (z piłką) zawodnik drużyny broniącej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia oswajające z piłką, trening piłkarski dla dzieci w wieku 4-6 lat oraz 7-11 lat z zakresu prowadzenie piłki

Ćwiczenia oswajające z piłką, trening piłkarski dla dzieci w wieku 4-6 lat oraz 7-11 lat z zakresu prowadzenie piłki Ćwiczenia oswajające z piłką, trening piłkarski dla dzieci w wieku 4-6 lat oraz 7-11 lat z zakresu prowadzenie piłki Opracowanie: mgr Piotr Nowak Trening dla dzieci w wieku 4-6 lat Trening piłkarski należy

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji wychowania fizycznego

Konspekt lekcji wychowania fizycznego Konspekt lekcji wychowania fizycznego emat: Gry i zabawy w nauczaniu piłki noŝnej kl.iv Zadania : - umiejętności: uczeń umie: prowadzić piłkę Li P nogą, uderzyć piłkę wewnętrzną częścią stopy - motoryczność:

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT JEDNOSTKI TRENINGOWEJ

KONSPEKT JEDNOSTKI TRENINGOWEJ KONSPEKT JEDNOSTKI TRENINGOWEJ Temat: Kształtowanie koordynacji ruchowej w ćwiczeniach techniki indywidualnej. Czas: 90 min. Grupa wiekowa: U 14 Ilość ćwiczących: 16 Przybory: - 9-8 - 4-8 - 16-3 Data 11.08.2011

Bardziej szczegółowo

Trener: Paweł Cretti. Rocznik: Junior starszy. Data: r. - Warsztaty szkoleniowe dla trenerów

Trener: Paweł Cretti. Rocznik: Junior starszy. Data: r. - Warsztaty szkoleniowe dla trenerów Trener: Paweł Cretti Rocznik: Junior starszy Data: 15.12.12r. - Warsztaty szkoleniowe dla trenerów Temat: Zestaw przykładowych ćwiczeń doskonalących grę 1x1 Miejsce: Boisko lub hala Ćwiczenie I Berek walka

Bardziej szczegółowo

Próby motoryczne do naboru do VII klasy sportowej szkoły podstawowej o profilu koszykówka

Próby motoryczne do naboru do VII klasy sportowej szkoły podstawowej o profilu koszykówka Próby motoryczne do naboru do VII klasy sportowej szkoły podstawowej o profilu koszykówka 1. Wyskok dosiężny z miejsca z odbicia obunóż Cel: Ocena mocy. Przebieg: Badany staje bokiem przy ścianie, na której

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z PIŁKI SIATKOWEJ

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z PIŁKI SIATKOWEJ SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z PIŁKI SIATKOWEJ Temat: Przyjęcie i podanie piłki oburącz sposobem górnym i dolnym. Podbijanie piłki dłonią lewą i prawą. Cele lekcji: Poznawczy: Kształcący: Wychowawczy:

Bardziej szczegółowo

Jednostka treningowa nr 6 (6-8 lat) doskonalenie prowadzenia piłki:

Jednostka treningowa nr 6 (6-8 lat) doskonalenie prowadzenia piłki: Jednostka treningowa nr 6 (6-8 lat) doskonalenie prowadzenia piłki: 1) Rozgrzewka: berek czarodziej jedna lub dwie osoby pełnią role berków, każda złapana przez nich osoba staje nieruchomo na jednej nodze

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć sportowych dla kategorii: ŻAK data: r.

Konspekt zajęć sportowych dla kategorii: ŻAK data: r. Konspekt zajęć sportowych dla kategorii: ŻAK data:16.02.2016r. Prowadzący: Marek Siatrak (AMO Jelenia Góra) Miejsce zajęć: Boisko Orlik ZSOiT ul. Jana Pawła II Temat zajęć: Podanie/Przyjęcie + strzał Czas

Bardziej szczegółowo

Atak szybki kompleks ćwiczeń, gier i zabaw

Atak szybki kompleks ćwiczeń, gier i zabaw Atak szybki kompleks ćwiczeń, gier i zabaw I Metodyka nauczania podań i chwytów piłki Nauczanie podań i chwytów piłki jest bardzo waŝnym elementem w procesie szkolenia młodych zawodników nie tylko ze względu

Bardziej szczegółowo

Jednostka treningowa dla dzieci U8 - U10; wersja 3

Jednostka treningowa dla dzieci U8 - U10; wersja 3 Jednostka treningowa dla dzieci U8 - U10; wersja 3 1) Dowolne rozbieganie z piłkami, z zastosowaniem zmiany kierunku, tempa, zatrzymań piłki 2 min; na sygnał T hop zatrzymanie piłki podeszwą + 6x skipping

Bardziej szczegółowo

Test sprawności fizycznej

Test sprawności fizycznej Informacja dla kandydatów do klas mundurowej i sportowej. Test sprawności fizycznej odbędzie się dn. 11.06.2014r. godz. 10.00 w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć wychowania fizycznego w klasie III

Scenariusz zajęć wychowania fizycznego w klasie III Obszar1 Ruch w szkole- wychowanie fizyczne- zajęcia edukacyjne Scenariusz zajęć wychowania fizycznego w klasie III Temat: Mini piłka ręczna- zabawy z piłką Cele główne: Umiejętności: podania i chwyty piłki

Bardziej szczegółowo

Tok Treść Interpretacja lekcji. podanie zadań lekcji. Współpraca w grupie

Tok Treść Interpretacja lekcji. podanie zadań lekcji. Współpraca w grupie Literka.pl Lekcja wf koszykówka Data dodania: 2012-10-15 19:10:01 Przedstawiam konspekt lekcji wychowania fizycznego. Anna Radzik Kraków 10.12.2009 r. KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KOSZYKÓWKA Zadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W WIELISZEWIE, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KOMORNICY

REGULAMIN NABORU DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W WIELISZEWIE, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KOMORNICY REGULAMIN NABORU DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W WIELISZEWIE, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KOMORNICY Prawo przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji sportowych mają tylko kandydaci posiadający:

Bardziej szczegółowo

Kryteria naboru do klasy sportowej piłka nożna GOSSM OLSZTYN / GOSSM ELBLĄG PRÓBY SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ I SPECJALNEJ

Kryteria naboru do klasy sportowej piłka nożna GOSSM OLSZTYN / GOSSM ELBLĄG PRÓBY SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ I SPECJALNEJ Kryteria naboru do klasy sportowej piłka nożna GOSSM OLSZTYN / GOSSM ELBLĄG PRÓBY SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ I SPECJALNEJ 1. Bieg na dystansie 30 m Miejsce: boisko piłkarskie ze sztuczną trawą. Sposób wykonania:

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KLASA SPORTOWA

SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KLASA SPORTOWA SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KLASA SPORTOWA I. Test sprawności ogólnej: 1. Skok w dal z miejsca. a) wykonanie Ustawienie w miejscu oznaczonym linią, stopy

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć sportowych dla kategorii: ORLIK data: r.

Konspekt zajęć sportowych dla kategorii: ORLIK data: r. Konspekt zajęć sportowych dla kategorii: ORLIK data:29.02.2016r. Prowadzący: Marek Siatrak (AMO Jelenia Góra) Miejsce zajęć: Boisko Orlik ZSOiT ul. Jana Pawła II Temat zajęć: Rozwijanie inteligencji piłkarskiej

Bardziej szczegółowo

Testy sprawności fizycznej zostały opracowane zgodnie z obowiązującymi normami i dostosowane do wieku rozwojowego uczniów.

Testy sprawności fizycznej zostały opracowane zgodnie z obowiązującymi normami i dostosowane do wieku rozwojowego uczniów. Testy sprawności fizycznej z motoryki i opanowania techniki wybranych elementów poszczególnych dyscyplin nabór do oddziału sportowego w roku szkolnym 2015/2016 Zasady przyjęcia: O przyjęcie mogą ubiegać

Bardziej szczegółowo

TRENING. Nazwa i opis ćwiczeń, zabaw i gier. Część wstępna 25 min

TRENING. Nazwa i opis ćwiczeń, zabaw i gier. Część wstępna 25 min Paweł Dziubak nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Żabieńcu TRENING 1. Miejsce zajęć sala gimnastyczna 2. Czas trwania zajęć 90 minut 3. Liczba ćwiczących 16 4. Pomoce piłki siatkowe, piłki lekarskie,

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI TRENINGOWEJ Z PIŁKI NOŻNEJ (bramkarz)

KONSPEKT LEKCJI TRENINGOWEJ Z PIŁKI NOŻNEJ (bramkarz) KONSPEKT LEKJI TRENINGOWEJ Z PIŁKI NOŻNEJ (bramkarz) Temat: oskonalenie sprawności specjalnej bramkarza ZNI LEKJI TRENINGOWEJ Grupa szkoleniowa: (juniorzy 6-8 lat). Umiejętności (U) chwyt piłki, gra nogą.

Bardziej szczegółowo

Wydział Szkolenia Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej oraz Dolnośląskie Stowarzyszenie Trenerów i Instruktorów Piłki Nożnej.

Wydział Szkolenia Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej oraz Dolnośląskie Stowarzyszenie Trenerów i Instruktorów Piłki Nożnej. Wydział Szkolenia Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej oraz Dolnośląskie Stowarzyszenie Trenerów i Instruktorów Piłki Nożnej. Szkolenie dzieci w piłce nożnej w kategorii Trampkarz (13-14 lat) na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć sportowych dla Orlik nr 3 data: 12.12.2015. Część główna I OBWÓD STACYJNY NR 1: STACJA 1 1 x 1 po przyjęciu przodem do

Konspekt zajęć sportowych dla Orlik nr 3 data: 12.12.2015. Część główna I OBWÓD STACYJNY NR 1: STACJA 1 1 x 1 po przyjęciu przodem do Konspekt zajęć sportowych dla Orlik nr 3 data: 12.12.2015 Prowadzący: Miejsce zajęć: Temat zajęć: Czas zajęć: Grupa szkoleniowa Marcin Włodarski (AMO Rzeszów), Krzysztof Paluszek (Kom. Techniczna PZPN)

Bardziej szczegółowo

Podstawy piłki nożnej według Sutton a. Opracował: Tom Sutton PRO TRAINER

Podstawy piłki nożnej według Sutton a. Opracował: Tom Sutton PRO TRAINER Podstawy piłki nożnej według Sutton a Opracował: Tom Sutton PRO TRAINER Setki udanych powtórzeo Tworzenie lepszych nawyków treningowych Wspaniały rozwój zawodnika ZABAWA dla graczy niezależnie od wieku!

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć sportowych dla kategorii: ŻAK data: r.

Konspekt zajęć sportowych dla kategorii: ŻAK data: r. Konspekt zajęć sportowych dla kategorii: ŻAK data:19.02.2016r. Prowadzący: Marek Siatrak (AMO Jelenia Góra) Miejsce zajęć: Boisko Orlik ZSOiT ul. Jana Pawła II Temat zajęć: Podanie/Przyjęcie + strzał Czas

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT JEDNOSTKI TRENINGOWEJ

KONSPEKT JEDNOSTKI TRENINGOWEJ KONSPEKT JEDNOSTKI TRENINGOWEJ Temat: Kształtowanie czucia piłki. Nauczanie techniki prowadzenia piłki. Czas: 75 min. Grupa wiekowa: U8 Ilość ćwiczących: 16 Przybory: - 4-16 - 16-8 - 16 Prowadzący: Rafał

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Trenerskie MZPN

Warsztaty Trenerskie MZPN Warsztaty Trenerskie MZPN Trening pokazowy 13/03/2013 Warszawa Rafał Ulatowski Ćwiczenia i Gry w nauczaniu i doskonaleniu ataku szybkiego w piłce nożnej Trening w systemie gry 1-4-3-3 Rozgrzewka Podania

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PRÓB MOTORYCZNYCH I PRÓB TECHNICZNEYCH DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA KOSZYKOWA I PIŁKA NOŻNA

ZESTAW PRÓB MOTORYCZNYCH I PRÓB TECHNICZNEYCH DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA KOSZYKOWA I PIŁKA NOŻNA Załącznik nr 4 ZESTAW PRÓB MOTORYCZNYCH I PRÓB TECHNICZNEYCH DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA KOSZYKOWA I PIŁKA NOŻNA PIŁKA KOSZYKOWA Próby motoryczne 1) Skłony w przód z leżeniem tyłem. Cel: Ocena siły

Bardziej szczegółowo

Jednostka treningowa nr 8 (6-8 lat):

Jednostka treningowa nr 8 (6-8 lat): Jednostka treningowa nr 8 (6-8 lat): 1) Rozgrzewka: dowolne rozbieganie z piłkami 2 min, następnie prowadzenie piłki, w zależności od komendy trenera, P lub LN, dwa gwizdki (lub wypowiedziana cyfra 2 )

Bardziej szczegółowo

Temat: Doskonalenie umiejętności podawania piłki bez/i z przyjęciem oraz z wyjściem na pozycję. - zawodnik, - bramkarz, - piłka, - słupek,

Temat: Doskonalenie umiejętności podawania piłki bez/i z przyjęciem oraz z wyjściem na pozycję. - zawodnik, - bramkarz, - piłka, - słupek, Temat: Doskonalenie umiejętności podawania piłki bez/i z przyjęciem oraz z wyjściem na pozycję. Miejsce: boisko piłkarskie zajęć: 80 minut Wiek: U12/U13 Liczba ćwiczących: 16 Przybory: piłki, słupki, znaczniki,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klas II Zabawy i gry ruchowe wprowadzające do mini piłki siatkowej. Oswajanie z piłką do siatkówki.

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klas II Zabawy i gry ruchowe wprowadzające do mini piłki siatkowej. Oswajanie z piłką do siatkówki. Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klas II Zabawy i gry ruchowe wprowadzające do mini piłki siatkowej. Oswajanie z piłką do siatkówki. Zadania: 1. Opanowanie umiejętności podrzucania i chwytania

Bardziej szczegółowo

Przykładowe ćwiczenia stosowane w treningu techniczno-taktycznym na Wyspach Brytyjskich.

Przykładowe ćwiczenia stosowane w treningu techniczno-taktycznym na Wyspach Brytyjskich. Przykładowe ćwiczenia stosowane w treningu techniczno-taktycznym na Wyspach Brytyjskich. Opracowanie Kamil Socha Obserwując angielski futbol nie moŝna się oprzeć wraŝeniu, Ŝe oglądamy mecz w przyspieszonym

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji wychowania fizycznego piłka nożna

Konspekt lekcji wychowania fizycznego piłka nożna Wychowanie fizyczne od przedszkolaka do licealisty Konspekt lekcji wychowania fizycznego piłka nożna mgr Grzegorz Krukowski ZS RCKU Rzemień TEMAT: Doskonalenie elementów techniki z akcentem na uderzenie

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI TRENINGOWE STOSOWANE W TRENINGU REPREZENTACJI POLSKI U-15 (1998) PODCZAS KONSULTACJI SZKOLENIOWYCH. Środki treningowe

ŚRODKI TRENINGOWE STOSOWANE W TRENINGU REPREZENTACJI POLSKI U-15 (1998) PODCZAS KONSULTACJI SZKOLENIOWYCH. Środki treningowe ŚRODKI TRENINGOWE STOSOWANE W TRENINGU REPREZENTACJI POLSKI U-15 (1998) PODCZAS KONSULTACJI SZKOLENIOWYCH Część wstępna: Środki treningowe 1. Podania piłki w dwójkach, prowadzenie piłki, ćwiczenia ogólnorozwojowe

Bardziej szczegółowo

Akademia piłkarska UEFA Grassroots_ZBIÓR GIER ZADANIOWYCH

Akademia piłkarska UEFA Grassroots_ZBIÓR GIER ZADANIOWYCH 1 DATA: MIEJSCE: Boisko trawiaste, sztuczne, hala TRENER: Stefan Majewski GODZ.: CZAS ZAJĘĆ: LICZBA ĆW.: 12-16 WIEK: 7 13 lat PRZYBORY: piłki różne, słupki, oznaczniki, drabinka koordynacyjna, małe bramki,

Bardziej szczegółowo

TESTY SPORTOWE DO NABORU DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU KOSZYKÓWKI DZIEWCZĄT PRÓBY MOTORYCZNE

TESTY SPORTOWE DO NABORU DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU KOSZYKÓWKI DZIEWCZĄT PRÓBY MOTORYCZNE TESTY SPORTOWE DO NABORU DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU KOSZYKÓWKI DZIEWCZĄT PRÓBY MOTORYCZNE 1. Wyskok dosiężny z miejsca z odbicia obunóż Cel: Ocena mocy. Przebieg: Badana staje bokiem przy ścianie, na

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu. TEMAT: Podania, przyjęcia i strzały na bramkę.

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu. TEMAT: Podania, przyjęcia i strzały na bramkę. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu. KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z UNIHOKEJA DLA KLASY V CHŁOPCÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RAMACH AKCJI MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ĆWICZYĆ KAŻDY

Bardziej szczegółowo

1.1 Start ze stojącej piłki z linii startu. Kierunek biegu jest wyznaczony przez tor.

1.1 Start ze stojącej piłki z linii startu. Kierunek biegu jest wyznaczony przez tor. Załącznik nr 3 I. Test sprawności fizycznej specjalnej według PZPN. II. Informacje ogólne. 1. Wszystkie testy odbywają się piłką przeznaczoną do gry w piłkę nożną o rozmiarze 4, dostarczoną przez komisję

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z piłki nożnej dla V klasy

Scenariusz zajęć z piłki nożnej dla V klasy Scenariusz zajęć z piłki nożnej dla V klasy Temat lekcji: Nauka zwodu pojedynczego. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE W zakresie motoryczności uczeń: kształtuje szybkość, zwinność i skoczność, rozwija koordynację ruchową,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI KOSZYKÓWKI Piłka nie parzy

SCENARIUSZ LEKCJI KOSZYKÓWKI Piłka nie parzy SCENARIUSZ LEKCJI KOSZYKÓWKI Piłka nie parzy ZAD. GŁOWNE: Nauczanie rzutu jednorącz z wyskoku ZAD. DODATKOWE: Doskonalenie kozłowania ze zmianą ręki,tempa i kierunku biegu. CELE: Umiejętności -Uczeń potrafi:

Bardziej szczegółowo

Ja uwielbiam być wciąż ruchu! Rusz się ze mną ty leniuchu!

Ja uwielbiam być wciąż ruchu! Rusz się ze mną ty leniuchu! Ja uwielbiam być wciąż ruchu! Rusz się ze mną ty leniuchu! hala sportowa MOS ul. Złotnicza 12 godzina 10.00 Ustawienie w rzędzie za linią startu. Na sygnał pierwszy zawodnik pokonuje trasę, skacząc na

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ZAJĘĆ SZKOŁY W RUCHU. Cel lekcji w języku ucznia: Na dzisiejszej lekcji będziecie doskonalili elementy gry w dwa ognie i cztery ognie.

SCENARIUSZE ZAJĘĆ SZKOŁY W RUCHU. Cel lekcji w języku ucznia: Na dzisiejszej lekcji będziecie doskonalili elementy gry w dwa ognie i cztery ognie. Konspekt lekcji wychowania fizycznego Temat: Gry i zabawy ruchowe. Cele Uczeń: doskonali podania i chwyty oburącz poprzez grę dwa ognie i cztery ognie zna przepisy gry w dwa i cztery ognie organizuje w

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA DLA KANDYDATÓW PODCZAS DNI PRÓBY FASE

ĆWICZENIA DLA KANDYDATÓW PODCZAS DNI PRÓBY FASE ĆWICZENIA DLA KANDYDATÓW PODCZAS DNI PRÓBY FASE 1. PROWADZENIE PIŁKI Zawodnik ma za zadanie poprowadzić piłke dowolną częścią stopy na dystansie 27,43 metrów od linii startu do linii mety (rys. 1). Pomiar

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć wychowania fizycznego

Scenariusz zajęć wychowania fizycznego Scenariusz zajęć wychowania fizycznego Klasa: pierwsza Temat zajęć: Wyścigi rzędów z wykorzystaniem różnych przyborów. Cele zajęć: U: Zapoznanie dzieci z nowymi zabawami ruchowymi K: Doskonalenie pokonywania

Bardziej szczegółowo

KTO MA PIŁKĘ TEN MA KONTROLĘ NAD GRĄ

KTO MA PIŁKĘ TEN MA KONTROLĘ NAD GRĄ KTO MA PIŁKĘ TEN MA KONTROLĘ NAD GRĄ PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ PRAKTYCZNYCH NAUCZANIA I DOSKONALENIA ATAKOWANIA POZYCYJNEGO WG RÓŻNYCH AUTORÓW I NA RÓŻNYCH ETAPACH SZKOLENIA - TŁUMACZENIE FILOZOFIA TRENINGU

Bardziej szczegółowo

MAREK DRAGOSZ. Zasób ćwiczeń technicznych i koordynacyjnych w treningu bramkarza dzieci i młodzieży

MAREK DRAGOSZ. Zasób ćwiczeń technicznych i koordynacyjnych w treningu bramkarza dzieci i młodzieży MAREK DRAGOSZ Zasób ćwiczeń technicznych i koordynacyjnych w treningu bramkarza dzieci i młodzieży Sprzęt: 4 piłki Czterech bramkarzy ustawionych jak na rysunku tworzy pary. Jeden z nich w parze w pozycji

Bardziej szczegółowo

Ryszard Tabor, Michał Spieszny Ćwiczenia kompleksowe do nauczania i doskonalenia ataku szybkiego w piłce ręcznej

Ryszard Tabor, Michał Spieszny Ćwiczenia kompleksowe do nauczania i doskonalenia ataku szybkiego w piłce ręcznej Ryszard Tabor, Michał Spieszny Ćwiczenia kompleksowe do nauczania i doskonalenia ataku szybkiego w piłce ręcznej Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 19, 29-44 2005 Ćwiczenia Kompleksowe D o N auczania

Bardziej szczegółowo

Start ze stojącej piłki z linii startu. Kierunek biegu jest wyznaczony przez tor.

Start ze stojącej piłki z linii startu. Kierunek biegu jest wyznaczony przez tor. Załącznik nr 4 STACJA 1: Mistrz dryblingu Start ze stojącej piłki z linii startu. Kierunek biegu jest wyznaczony przez tor. Prowadzimy piłkę pomiędzy tyczkami. Następnie zagrywamy piłkę wewnętrzną częścią

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie cech motorycznych zespołu juniora młodszego w okresie przygotowawczym z wykorzystaniem różnorodnych form i środków treningowych

Kształtowanie cech motorycznych zespołu juniora młodszego w okresie przygotowawczym z wykorzystaniem różnorodnych form i środków treningowych Kształtowanie cech motorycznych zespołu juniora młodszego w okresie przygotowawczym z wykorzystaniem różnorodnych form i środków treningowych (Trenerzy WOSSM Kraków: mgr Krystian Pać, mgr Łukasz Terlecki,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO NOWOCZESNEJ OBRONY - OD OBRONY INDYWIDUALNEJ DO OBRONY GRUPOWEJ

WPROWADZENIE DO NOWOCZESNEJ OBRONY - OD OBRONY INDYWIDUALNEJ DO OBRONY GRUPOWEJ Konferencja szkoleniowa dla trenerów i instruktorów piłki nożnej w Racocie/Baranowie 12-13.12.2015 r. WPROWADZENIE DO NOWOCZESNEJ OBRONY - OD OBRONY INDYWIDUALNEJ DO OBRONY GRUPOWEJ ŁUKASZ BECELLA 1 DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Jednostka treningowa nr 2 U8-10

Jednostka treningowa nr 2 U8-10 Jednostka treningowa nr 2 U8-10 1) Rozgrzewka: w wyznaczonym polu utworzyć niskie przeszkody (przynajmniej 2x więcej niż zawodników biorących udział) z talerzyków lub narzutek kolorowych, zawodnicy wykonują:

Bardziej szczegółowo

Organizacja Berek Przebieg ćwiczenia

Organizacja Berek Przebieg ćwiczenia Konspekt zajęć sportowych dla kategorii Orlik (U-10/12)/ data: 11.12.16 Miejsce zajęć: Konferencja dla Trenerów Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, Międzyrzecz. Temat zajęć: Rozwój Inteligencji Piłkarskiej.

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć sportowych dla kategorii: ORLIK data: r.

Konspekt zajęć sportowych dla kategorii: ORLIK data: r. Konspekt zajęć sportowych dla kategorii: ORLIK data:05.02.2016r. Prowadzący: Marek Siatrak (AMO Jelenia Góra) Miejsce zajęć: Boisko Orlik ZSOiT ul. Jana Pawła II Temat zajęć: Prowadzenie, zwody, drybling

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘC SPORTOWYCH Z MINIPIŁKI SIATKOWEJ

SCENARIUSZ ZAJĘC SPORTOWYCH Z MINIPIŁKI SIATKOWEJ SCENARIUSZ ZAJĘC SPORTOWYCH Z MINIPIŁKI SIATKOWEJ Temat: Układanie koszyczka - prawidłowe ułożenie dłoni na piłce do odbicia sposobem oburącz górnym. Cele główne lekcji: Umiejętności: -układanie dłoni

Bardziej szczegółowo

- akcentów wychowawczych: doskonalenie współpracy w zespole. - przeżywanie radości i satysfakcji z uczestnictwa w grach i zabawach

- akcentów wychowawczych: doskonalenie współpracy w zespole. - przeżywanie radości i satysfakcji z uczestnictwa w grach i zabawach Temat: Gry i zabawy ruchowe rozwijające szybkość i wytrzymałość. Przybory: skakanka, piłki siatkowa, dwie chorągiewki, taboret, dwa pachołki. Miejsce ćwiczeń: boisko szkolne. Metody: zabawowo- klasyczna,

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć treningowych dla bramkarza. Obwód ćwiczebny. Prowadzący: Michał Chamera

Konspekt zajęć treningowych dla bramkarza. Obwód ćwiczebny. Prowadzący: Michał Chamera Konspekt zajęć treningowych dla bramkarza Obwód ćwiczebny Prowadzący: Michał Chamera Zadanie główne: kształtowanie koordynacji ruchowej, doskonalenie sprawności specjalnej Zadanie dodatkowe : doskonalenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE CHWYTÓW I PODAŃ W MIEJSCU I W RUCHU

DOSKONALENIE CHWYTÓW I PODAŃ W MIEJSCU I W RUCHU Nazwisko i imię prowadzącego: Data prowadzenia lekcji: ROGOWSKI Gabriel 20 kwietnia 2013 r. Miejsce zajęć: Hala sportowa ZS nr 4 w Białymstoku, ul. Dojlidy Górne 49 Grupa: Przybory: klasa I PG gr. mieszana

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji Szkolny biathlon

Scenariusz lekcji Szkolny biathlon Scenariusz lekcji Szkolny biathlon Temat: Szkolny biathlon jako forma doskonalenia wybranych elementów techniki w grach zespołowych Klasy: gimnazjum/liceum Czas lekcji: 45 minut Przybory: piłki do siatkówki

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia przy siatce.

Ćwiczenia przy siatce. Monika Pługowska SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE Konspekt lekcji piłki siatkowej Data: 01.12. 2009r Klasa - III A,B dziewczęta Gimnazjum Ilość ćwiczących - 12 Miejsce - sala

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Temat lekcji : Gry i zabawy ruchowe według inwencji nauczyciela i uczniów Unihoc

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Temat lekcji : Gry i zabawy ruchowe według inwencji nauczyciela i uczniów Unihoc CZĘŚĆ WSTĘPNA Prowadzący : mgr Jacek Kondrot Klasa V KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Temat lekcji : Gry i zabawy ruchowe według inwencji nauczyciela i uczniów Unihoc ZADANIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE:

Bardziej szczegółowo

Trening techniczno- taktyczny szybki atak, nauka gry podaniem prostopadłym Autor: Kamil Socha

Trening techniczno- taktyczny szybki atak, nauka gry podaniem prostopadłym Autor: Kamil Socha Trening techniczno- taktyczny szybki atak, nauka gry podaniem prostopadłym Autor: Kamil Socha Dziś chcemy pokazać przykład jednostki treningowej poświęconej nauce szybkiego ataku i zagrania prostopadłego

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT JEDNOSTKI TRENINGOWEJ

KONSPEKT JEDNOSTKI TRENINGOWEJ KONSPEKT JEDNOSTKI TRENINGOWEJ Temat: Doskonalenie rozegrania fragmentu gry we współpracy trójkowej z zastosowaniem podań bez przyjęcia piłki. Czas: 90 min. Grupa wiekowa: U 14 U 18 Ilość ćwiczących: 16

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PUNKTACJA. rysunek 1: ustawienie W CZASIE GRY: Wyjściowe pozycje graczy pokazane są na rysunku 1: ustawienie.

PODSTAWY PUNKTACJA. rysunek 1: ustawienie W CZASIE GRY: Wyjściowe pozycje graczy pokazane są na rysunku 1: ustawienie. ZASADY GRY WSTĘP Roundnet jest sportem zespołowym, w którym naprzeciwko siebie stają dwa dwuosobowe zespoły. Drużyny stają tak, aby sprzęt do gry znajdował się na środku pomiędzy graczami przeciwnych zespołów.

Bardziej szczegółowo

P u b l i c z n e G i m n a z j u m n r 1

P u b l i c z n e G i m n a z j u m n r 1 Załącznik nr 3. ODDZIAŁ SPORTOWY o profilu PŁYWANIE Do oddziału sportowego o profilu pływackim zapraszamy uczniów, którzy potrafią pływać i chcą tą umiejętność rozwijać i doskonalić. Zajęcia wychowania

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji treningowej. Przykładowy małe gry i gry pomocnicze w treningu piłkarza (gry zadaniowe) Opracowanie Maciej Cieślik

Konspekt lekcji treningowej. Przykładowy małe gry i gry pomocnicze w treningu piłkarza (gry zadaniowe) Opracowanie Maciej Cieślik Konspekt lekcji treningowej Przykładowy małe gry i gry pomocnicze w treningu piłkarza (gry zadaniowe) Opracowanie Maciej Cieślik a. małe gry Gra 1 na 1 na 4 bramki. Gra 2 na 2 na dwie bramki. Gra 1 na

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji siatkówki do obszaru 1.

Scenariusz lekcji siatkówki do obszaru 1. Scenariusz lekcji siatkówki do obszaru 1. Temat: Doskonalenie odbić sposobem górnym z różnych przyborów. Zadania lekcji : U: Doskonalenie odbić sposobem górnym Wykorzystanie odbić górnych we fragmentach

Bardziej szczegółowo

Obszary diagnostyczne w przygotowaniu technicznym

Obszary diagnostyczne w przygotowaniu technicznym Testy sprawności fizycznej do klasy sportowej o profilu piłki koszykowej (dziewczęta) Termin I : 19 maja 2016 r., godzina 17.00 hala MORiW ul. Sienkiewicza 22 Termin II : 24 maja 2016 r.,godzina 17.00

Bardziej szczegółowo

KAROLINA KUJAWA DIONIZY KNAPIK. Teaching Games for Understanding

KAROLINA KUJAWA DIONIZY KNAPIK. Teaching Games for Understanding KAROLINA KUJAWA DIONIZY KNAPIK Teaching Games for Understanding 1. Berek ogonek z kozłowaniem Uczniowie muszą się rozglądać, żeby odebrać koledze / koleżance szarfę (przy tym chroniąc własną szarfę) Wymusza

Bardziej szczegółowo

Małe gry z akcentem na fazy przejściowe

Małe gry z akcentem na fazy przejściowe Małe gry z akcentem na fazy przejściowe Ćwiczenie nr 1 Gra na utrzymanie piłki 4x4+4 Zawodnicy czerwoni grają na utrzymanie piłki z zewnętrznymi, zdobywają punkt za wymianę określonej przez trenera ilości

Bardziej szczegółowo

Jednostka treningowa nr 4 (6-8 lat) doskonalenie prowadzenia piłki, wstępne elementy nauki podań:

Jednostka treningowa nr 4 (6-8 lat) doskonalenie prowadzenia piłki, wstępne elementy nauki podań: Jednostka treningowa nr 4 (6-8 lat) doskonalenie prowadzenia piłki, wstępne elementy nauki podań: 1) Rozgrzewka: berek z piłkami, każda złapana osoba może zostać wybawiona jeśli nie złapany zawodnik podbiegnie

Bardziej szczegółowo

Konferencja dla trenerów i instruktorów piłki nożnej Krosno Odrzańskie

Konferencja dla trenerów i instruktorów piłki nożnej Krosno Odrzańskie Konferencja dla trenerów i instruktorów piłki nożnej 19.11.2017 Krosno Odrzańskie Temat: Taktyka nowoczesnej obrony indywidualnej. ŁUKASZ BECELLA KROSNO ODRZAŃSKIE 19.11.2017 NAUCZANIE I DOSKONALENIE OBRONY

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji wychowania fizycznego

Konspekt lekcji wychowania fizycznego SCENARIUSZE ZAJĘĆ SZKOŁY W RUCHU Konspekt lekcji wychowania fizycznego Temat: Gry i zabawy w unihokeju. Cele Uczeń: zna podstawowe przepisy gry w unihokeja doskonali prowadzenie piłki kijem i strzał na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IB gim. Rok szkolny 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IB gim. Rok szkolny 2016/2017 Sebastian Rostek nauczyciel ZSS nr 1 w Chorzowie WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IB gim. Rok szkolny 2016/2017 PIŁKA NOŻNA 1. Podania i przyjęcia piłki. K podawać i przyjmować piłkę w miejscu z partnerem P

Bardziej szczegółowo