Polski system podatkowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polski system podatkowy"

Transkrypt

1 KPMG w Polsce Polski system podatkowy w ocenie uczestników V Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG Styczeń 2015 kpmg.pl

2 Cel i metodyka badania Badanie dotyczące systemu podatkowego w Polsce zostało przeprowadzone 15 stycznia 2015 r. wśród uczestników V Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG, tj. przedstawicieli kadry zarządzającej, dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz szefów sprawozdawczości finansowej i controllingu. Badanie miało na celu poznanie oceny polskiego systemu podatkowego z punktu widzenia kadry najwyższego szczebla przedsiębiorstw z różnych branż z całej Polski. Na pytania odpowiedziały 164 osoby. Firma doradcza KPMG jest inicjatorem i głównym partnerem merytorycznym corocznego Kongresu Podatków i Rachunkowości, odbywającego się cyklicznie od 2011 roku. Kongres jest największym tego typu wydarzeniem w Polsce, podzielonym na dwa bloki tematyczne: podatkowy i rachunkowy, które prowadzą licencjonowani doradcy podatkowi, radcowie prawni i biegli rewidenci z wieloletnią praktyką zawodową. 1

3 Ocena systemu podatkowego w Polsce Skala ocen Ocena ogólna Oceny cząstkowe Stabilność przepisów podatkowych Wyniki badania: 2015 (2014) Możliwość konstruktywnej wymiany argumentów podczas kontroli podatkowej 2,1 1,9 2,3 Średnia ocena polskiego systemu podatkowego 2014: 2,3 Wcześniejsze informowanie o planowanych zmianach w prawie podatkowym Częstotliwość publikowania przez Ministra Finansów interpretacji ogólnych Nastawienie urzędników administracji podatkowej W stosunku do 2014 r. średnia ocena polskiego systemu podatkowego nieznacznie się poprawiła, wciąż jednak nie jest ona wysoka ( w pięciostopniowej skali). Ocena ta jest wypadkową ocen poszczególnych elementów systemu, z których relatywnie najniższą ocenę otrzymała stabilność przepisów podatkowych. Z pięciu kategorii cztery zostały lepiej ocenione niż rok temu, jedna kategoria (nastawienie urzędników administracji podatkowej) uzyskała słabszą ocenę. 2

4 Ocena wybranych elementów systemu podatkowego w Polsce Średnia ocena Stabilność przepisów podatkowych 24% 47% 23% 5% 2,1 Wcześniejsze informowanie o planowanych zmianach w prawie podatkowym 44% 36% Nastawienie urzędników administracji podatkowej 13% 40% 42% 6% Częstotliwość publikowania przez Ministra Finansów interpretacji ogólnych 10% 43% 40% 8% Możliwość konstruktywnej wymiany argumentów podczas kontroli podatkowej 13% 4 34% 1 Wartości mogą nie sumować się do 100% ze względu na zaokrąglenia. Bardzo słabo Słabo Średnio Dobrze Bardzo dobrze Podobnie jak w poprzednich latach za najsłabszy element polskiego sytemu podatkowego uznana została stabilność przepisów. Aż 7 respondentów oceniło ją słabo lub bardzo słabo. W porównaniu z 2014 r. widoczna jest jednak nieznaczna poprawa udział negatywnych opinii zmniejszył się o 6 pkt. proc., a jednocześnie zwiększył się odsetek dobrych lub bardzo dobrych ocen (6%, rok temu ). Każdy z pozostałych elementów systemu podatkowego jest krytykowany przez co najmniej połowę respondentów, natomiast osoby wystawiające dobre lub bardzo dobre oceny stanowią zdecydowaną mniejszość. Najczęściej chwalono możliwość konstruktywnej wymiany argumentów podczas kontroli podatkowej oraz wcześniejsze informowanie o planowanych zmianach w prawie podatkowym (odpowiednio 12% i 10% respondentów), zaś najrzadziej stabilność przepisów oraz nastawienie urzędników (6%). 3

5 Problematyczność kwestii podatkowych z punktu widzenia przedsiębiorstw Liczba deklaracji i informacji do przygotowania 25% 3 28% Jest bardzo problematyczne Ceny transferowe 23% 45% 20% 3% Niedogodne (zbyt krótkie) terminy podatkowe 15% 28% 46% 1 Jest problematyczne Rozliczanie podatku VAT Kontrole podatkowe 13% 13% 3 37% 43% 40% 5% 4% 6% Pobór podatku u źródła od płatnośći za granicę 6% 30% 38% 1 14% Jest umiarkowanie problematyczne Nie sprawia problemów Funkcje płatnika z tytułu PIT 4% 17% 56% 2 3% Nie dotyczy Przygotowanie zeznania rocznego CIT 3% 27% 5 2% Wartości mogą nie sumować się do 100% ze względu na zaokrąglenia. Z punktu widzenia przedsiębiorstw najbardziej uciążliwe są kwestie związane z cenami transferowymi (68% respondentów uznało je za problematyczne lub bardzo problematyczne) oraz duża liczba deklaracji i informacji, które należy przygotowywać w ramach rozliczeń podatkowych (64%). Zdecydowanie najmniej kłopotliwe są funkcje płatnika z tytułu PIT. Nieco ponad jedna piąta respondentów uważa, że nie wiążą się one z komplikacjami, a dla 56% obowiązki te są tylko umiarkowanie problematyczne. Stosunkowo niewiele trudności sprawia również przygotowanie zeznania rocznego CIT blisko 70% respondentów deklaruje, że kwestia ta nie jest problematyczna lub jest problematyczna w umiarkowanym stopniu. 4

6 Proponowane zmiany w polskim systemie podatkowym Gdyby Pan/Pani był/a Ministrem Finansów, jakie byłyby Pana/Pani pierwsze działania dotyczące systemu podatkowego?* Wprowadzenie jednej stawki VAT Zmniejszenie liczby wyjątków w przepisach Ograniczenie swobody interpretacyjnej organów podatkowych niższego szczebla Uproszczenie systemu rozliczania VAT Uproszczenie tekstów ustaw (prosty i zrozumiały język) Dążenie do stabilności prawa podatkowego 8% 12% 10% 10% 15% 1 Zapytani o najważniejsze zmiany, które należy wprowadzić w polskim systemie podatkowym, respondenci na pierwszym wymienili ujednolicenie stawek VAT (1). Spośród respondentów 15% uważa, że jednym z najważniejszych działań powinno być uproszczenie systemu podatkowego poprzez zmniejszenie liczby wyjątków w przepisach. Nieco ponad 10% badanych chciałoby przede wszystkim ograniczyć zjawisko odmiennej interpretacji tych samych przepisów, np. poprzez częstsze wydawanie interpretacji ogólnych, które byłyby formalnie wiążące dla wszystkich organów podatkowych. *Respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź. Udziały obliczono w stosunku do liczby respondentów, którzy wymienili konkretne działania. Na wykresie pokazano najczęściej wymieniane odpowiedzi. Bez wątpienia wprowadzenie jednej stawki VAT istotnie upraszcza system podatkowy, zwiększa równość i zdrową konkurencyjność podmiotów na rynku, a także zmniejsza uciążliwość administracyjną. Istnieją kraje, w których z powodzeniem funkcjonuje jedna stawka VAT. Nie ma więc żadnych wątpliwości, że takie rozwiązanie byłoby korzystne. Jedyny mankament to koszty społeczne nieuniknionego podwyższenia stawki na towary i usługi wrażliwe, takie jak np. żywność. Dlatego raczej oczekiwałbym stopniowego zmniejszania różnicy pomiędzy stawkami i dopiero w kolejnym etapie wprowadzenie jednej stawki VAT. Szybko to się jednak nie stanie. Tomasz Grunwald, Partner w KPMG w Polsce 5

7 Zmiany w CIT wpływ na przedsiębiorstwa Które ze znowelizowanych/nowych przepisów ustawy o CIT wpłyną w największym stopniu na działalność Państwa przedsiębiorstwa, czy to poprzez wysokość płaconych podatków, czy też przez wzrost obciążeń administracyjnych?* 4% 1 17% 17% *Respondenci zostali poproszeni o wskazanie jednej odpowiedzi. 5 Nowe przepisy o niedostatecznej kapitalizacji Konieczność dokumentowania umów spółek osobowych i wspólnych przedsięwzięć Przepisy o zagranicznych spółkach kontrolowanych Przepisy o uregulowaniu zobowiązań w naturze Nowe przepisy w ogóle nie dotyczą mojego przedsiębiorstwa Wraz z nowym rokiem weszła w życie nowelizacja ustaw o CIT i PIT, mająca na celu m.in. uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce. Ponad 80% respondentów uważa, że nowe lub zmienione przepisy wpłyną na działalność ich przedsiębiorstwa. Nieco ponad połowa respondentów stwierdziła, że największy wpływ na działalność ich firmy będą miały przepisy o niedostatecznej kapitalizacji. Na drugim miejscu uplasowały się przepisy narzucające konieczność dokumentowania umów spółek osobowych i wspólnych przedsięwzięć, które wskazała blisko jedna piąta ankietowanych osób. Spodziewany niewielki wpływ nowych przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych na działalność firm, których przedstawiciele brali udział w kongresie, świadczy o tym, że sposób optymalizacji podatkowej polegający na parkowaniu dochodów w krajach o niskim opodatkowaniu nie jest wykorzystywany przez duże i bardzo duże podmioty gospodarcze. Pierwsze wrażenie może być nieco zaskakujące, niemniej nie jest to dziwne, jako że Polska jest wciąż importerem kapitału. Z tego samego powodu jako najbardziej odczuwalną zmianę respondenci wskazali przepisy o niedostatecznej kapitalizacji. Oznacza to, że ustawodawca stworzył skuteczny przepis, jeśli chodzi o ograniczenie możliwości finansowania działalności kapitałem dłużnym. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że to ograniczenie nie będzie na tyle restrykcyjne, że spowoduje zahamowanie rozwoju przedsiębiorstw. Rafał Ciołek, Partner w KPMG w Polsce 6

8 Stopień zaznajomienia uczestników kongresu z wybranymi zagadnieniami podatkowymi (według własnej oceny) 43% Bardzo słabo 37% Słabo 14% Średnio 5% Dobrze Bardzo dobrze Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Planowane wprowadzenie ogólnej klauzuli obejścia prawa podatkowego do Ordynacji podatkowej 22% Bardzo słabo 34% Słabo 35% Średnio 8% Dobrze Bardzo dobrze Aż 80% respondentów określiło swój stopień zaznajomienia z zagadnieniem Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) jako słaby lub bardzo słaby. Jedynie 6% uważa, że posiada już wystarczającą wiedzę w tym zakresie. Także w przypadku planowanego wprowadzenia ogólnej klauzuli obejścia prawa podatkowego do Ordynacji podatkowej większość respondentów (56%) negatywnie oceniła swój stopień zaznajomienia z tym zagadnieniem. Niski stopień znajomości przez podatników zagadnień składających się na pakiet BEPS mnie osobiście nieco niepokoi. Obszary i działania składające się na BEPS, takie jak ceny transferowe, unikanie opodatkowania, identyfikacja zagranicznych zakładów, wyznaczają bowiem działania administracji podatkowych, w tym naszej administracji, na najbliższe lata. W projektach ustaw przygotowywanych przez Ministerstwo Finansów nie ma co prawda wprost odniesień, że to czy inne obostrzenie wiąże się z inicjatywą BEPS, natomiast wnikliwy obserwator z łatwością może dostrzec korelację. Skuteczne strategie podatkowe w średniej i długiej perspektywie będą natomiast mogli stworzyć i wdrożyć tylko ci podatnicy, którzy będą mieli świadomość tendencji międzynarodowych, które wcześniej czy później staną się elementem polskiego systemu prawa. Rafał Ciołek, Partner w KPMG w Polsce 7

9 Kontakt: Rafał Ciołek Doradztwo podatkowe Partner E: Tomasz Grunwald Doradztwo podatkowe Partner E: 2015 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa i logo KPMG oraz hasło cutting through complexity są zastrzeżonymi znakami towarowymi bądź znakami towarowymi KPMG International. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami. Poglądy i opinie wyrażone w powyższym tekście prezentują zapatrywania autorów i mogą nie być zbieżne z poglądami i opiniami KPMG Sp. z o.o. Mariusz Strojny Zarządzanie Wiedzą i Badania Rynkowe Starzy menedżer E: Magdalena Maruszczak Marketing i Komunikacja Dyrektor E:

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Lipiec 2014 Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Kluczowe wnioski Liczba firm, które zamierzają przeznaczyć więcej środków na działalność badawczo-rozwojową, zwiększyła się w stosunku do 2013 r.: 47,2%

Bardziej szczegółowo

Polsko-włoska współpraca gospodarcza i biznesowa

Polsko-włoska współpraca gospodarcza i biznesowa Polsko-włoska współpraca gospodarcza i biznesowa Patron honorowy Kontakt Jacek Bajger Doradztwo podatkowe Italian Desk Partner E: jbajger@kpmg.pl Mariusz Strojny Zarządzanie Wiedzą i Badania Rynkowe Starszy

Bardziej szczegółowo

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT Projekt realizowany w ramach Inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy. Program

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH STAN OBECNY I PERSPEKTYWY

DOSTĘP ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH STAN OBECNY I PERSPEKTYWY DOSTĘP ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH STAN OBECNY I PERSPEKTYWY RAPORT NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADANIA STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR KONDYCJA SEKTORA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POLSCE 2006

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku

Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku nr 6 (123) 2014 Systemy emerytalne wybranych krajów Chile, Niemiec, Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch na przełomie XX i XXI wieku SPIS TREŚCI OD REDAKCJI..................................... 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Trzeci etap reform. J aki system podatko wy. Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski. www.case.com.pl 1

Trzeci etap reform. J aki system podatko wy. Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski. www.case.com.pl 1 Trzeci etap reform J aki system podatko wy Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski www.case.com.pl 1 Prezentowane stanowiska merytoryczne wyra aj¹ osobiste pogl¹dy autora (autorów) i niekoniecznie s¹ zbie

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE Potrzeby, bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje WWW.KIGMED.EU Warszawa Wersja - marzec 2015 r. 1 S t r o n a Raport opracował zespół ekspertów:

Bardziej szczegółowo

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka Maj 2008 Zawartość niniejszej publikacji niekoniecznie odzwierciedla

Bardziej szczegółowo

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków Stan wiedzy ekonomicznej Polaków Raport Instytutu Wolności i Raiffeisen Polbank Raport opracowany na podstawie badań przeprowadzonych przez Millward Brown Lipiec 2014 2 Stan wiedzy ekonomicznej Polaków

Bardziej szczegółowo

AGNIESZKA JANKOWSKA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ WSPÓLNOTOWYCH. ZASADY I OGRANICZENIA UDZIELANIA

AGNIESZKA JANKOWSKA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ WSPÓLNOTOWYCH. ZASADY I OGRANICZENIA UDZIELANIA AGNIESZKA JANKOWSKA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ WSPÓLNOTOWYCH. ZASADY I OGRANICZENIA UDZIELANIA Warszawa 2005 Autor: Agnieszka Jankowska Copyright by Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Młodzi na rynku pracy. Patron

Młodzi na rynku pracy. Patron Młodzi na rynku pracy Pod lupą Patron 2014 Młodzi na rynku pracy Pod lupą Raport 2014 Sytuacja młodych na rynku pracy z perspektywy przedsiębiorstw MŚP Patron 2 młodzi na rynku pracy Rozdział piąty Spis

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych grudzień 2011 rok Spis treści I. Kierunki zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych...s.4 II. Część szczegółowa propozycji

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Opracował Zespół: Magdalena Arczewska Grzegorz Całek Ewa Gliwicka Filip Pazderski Wojciech Rustecki i Kamil Bobek DPP MPiPS Warszawa, czerwiec 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI. ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SŁUśBIE CYWILNEJ. Warszawa, 6 czerwca 2013 r.

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI. ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SŁUśBIE CYWILNEJ. Warszawa, 6 czerwca 2013 r. - INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SŁUśBIE CYWILNEJ Warszawa, 6 czerwca 2013 r. Opracował: Departament Kontroli i Nadzoru Misją Departamentu Kontroli i Nadzoru jest

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach Redakcja: Rafał Trzciński Opracowanie rozdziału I: Dominik Batorski, Michał Bojanowski Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Warszawa, czerwiec 2013 1 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo