PROGRAMATOR DO KOTŁA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAMATOR DO KOTŁA"

Transkrypt

1 PROGRAMATOR DO KOTŁA ( ) Niniejsza instrukcja stanowi integralną część programatora do kotła kondensacyjnego. Należy upewnić się czy wchodzi w skład jego wyposażenia. Instrukcja odsyła do zapoznania się z ogólnymi informacjami, dotyczącymi warunków bezpieczeństwa oraz z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa. Opis programatora PROGRAMATOR (kod ) to urządzenie umożliwiające sterowanie kotłami M (Master) a także wszystkimi podłączonymi kotłami S (Slave). Kocioł pełni funkcję programatora pokojowego z możliwością ustawienia parametrów dla trzech niezależnych obiegów grzewczych (wysokiej temperatury, niskiej temperatury i ciepłej wody użytkowej). Kocioł dodatkowo identyfikuje nieprawidłowości występujące w systemie i sygnalizuje je na wyświetlaczu. Materiał na wyposażeniu Opis Ilość 1 - Programator Śruby z kołkami rozporowymi Instrukcja 1 1 Programator dostarczany jest w kartonowym opakowaniu opatrzonym etykietą, na której podana jest nazwa produktu, kod katalogowy i kod kreskowy produktu. 2 POLSKI 3 1 cod. FON014BEPL-RO - Rev. 5 (04.10)

2 Spis treści OPIS PROGRAMATORA str. 41 MATERIAŁ NA WYPOSAŻENIU str. 41 SPIS TREŚCI str. 42 INSTALACJA str Podłączenia elektryczne 44 PROGRAMATOR str Ogólne informacje na wyświetlaczu 46 ZASTOSOWANIE PROGRAMATORA str Informacje ogólne 47 - Informacja o błędach 48 - Menu główne 48 - Tryb CONFIGURATION (Konfiguracja) - Ustawianie języka 48 - Ustawianie dnia tygodnia, daty i godziny 48 - Ustawianie korekty temperatury otoczenia 49 - Tryb INSTALLATION (Instalacja) - Kontrola obiegów grzewczych 49 - Parametry 50 - Automatyczna komutacja Lato/Zima 51 - Pełna lista parametrów 51 - Tryb Program (Programowanie czasowe): - Programowanie czasowe (dzień-godzina) 53 - Programowanie czasowe i programowanie temperatury wody 53 - Obieg centralnego ogrzewania zmniejszanie 54 - Obieg ciepłej wody użytkowej funkcja zapobiegająca powstawaniu bakterii legionelli 54 - Tryb INFORMATION (Informacje): - Informacje dotyczące funkcjonowania systemu 55 - Informacje dotyczące instalacji: 3 obiegi grzewcze oraz dodatkowych stref mieszanych (1/5) 55 - Informacje dotyczące instalacji: temperatura zewnętrzna i temperatura pokojowa (2/5) 56 - Informacje dotyczące instalacji: różne (3/5) 56 - Informacje dotyczące instalacji: pompy (4/5) 56 - Informacje dotyczące instalacji: czas działania instalacji (5/5) 57 - Informacje dotyczące nieprawidłowości 57 - Lista kodów błędów master slave 58 2

3 Instalowanie Programator powinien być zainstalowany przez Autoryzowany Serwis. W celu wykonania prawidłowej instalacji należy pamiętać, że: - programator powinien być zainstalowany na ścianie wewnętrznej, przez którą nie przechodzą rury - by umożliwić dogodny odczyt wyświetlacza, urządzenie powinno być zainstalowane na wysokości 1,5 m od poziomu posadzki. - Ważne, by urządzenie było chronione przed bezpośrednim wpływem ciepła jak i przeciągów, których wpływ może rzutować na prawidłowe działanie. W celu zamocowania programatora na ścianie należy wykonać następujące czynności: B - Odłączyć panel sterowania (A) od podstawy (B) poprzez naciśnięcie plastikowego zaczepu (C). - Użyć podstawę (B) do zaznaczenia na ścianie punktów mocowania - Wykonać otwory w ścianie (otwory Ø 5 mm) - Przez otwór (E) przewlec kabel trójbiegunowy (D) o przekroju między 0,5 a 1 mm 2 (nie będący na wyposażeniu) w celu wykonania podłączenia programatora do kotła. b Upewnić się czy powierzchnia montażowa ściany jest płaska, co gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie programatora. A C - Kabel wychodzący z zacisków Karty Master w kotle należy podłączyć do zacisków BUS-Com-24V kostki (F) w programatorze. Naklejka wskazuje prawidłowe położenie okablowania. F D E - Przymocować podstawę (B) do ściany przy pomocy śrub i kołków rozporowych (G) będących na wyposażeniu. - Złożyć z powrotem panel sterowania (A) z podstawą (B) B G POLSKI b Maksymalna odległość połączenia pomiędzy panelem sterowania a kotłem wynosi 100 m. b Kabel łączący panel sterowania i kocioł nie powinien mieć złączek. Jeżeli są konieczne, należy je uszczelnić i odpowiednio zabezpieczyć. b Ewentualne przepusty kabla łączącego powinny być oddzielone od kabli pod napięciem (230 Volt). 3

4 PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności należy odłączyć zasilanie elektryczne kotła wyłączając wyłącznik główny instalacji oraz wyłącznik główny urządzenia. W celu wykonania podłączeń elektrycznych: - Odkręcić śruby (I) mocujące panel przedni kotła (L). L - Podstawę panelu (L) pociągnąć najpierw ku sobie, a następnie w górę i zdjąć. I - Opuścić panel kontrolny (M) (o 90 ) i wyjąć cztery śruby (N) M N - Zidentyfikować kostkę zaciskową (O) i wykonać połączenia, jak przedstawiono na schemacie (na stronie 45). O Po wykonaniu podłączeń zamontować z powrotem komponenty wykonując opisane czynności w odwrotnej kolejności. 4

5 KOSTKA ZACISKOWA WEWNĄTRZ PANELU STEROWANIA MASTER PB (*) Pompa obiegowa ciepłej wody użytkowej PZ1 (*) Pompa obiegowa strefy wysokiej temperatury PZ2 (*) Pompa obiegowa lub pierścieniowa Pbas (*) Pompa obiegowa strefy niskiej temperatury VM (*) Zawór mieszający Styk do sygnalizacji alarmu TA2 Termostat środowiskowy strefy niskiej temperatury sonda NTC obigu 1 wysokiej temperatury Czujnik zasobnika Sonda NTC strefy 2 niskiej temperatury Sonda zewnętrzna SZ1 SB SZ2 SE TA1 Termostat środowiskowy strefy wysokiej temperatury V IA Wejście analogowe 0-10V (*) 230V~50Hz 15-BUS 16-Com 17-24V POLSKI Com BUS KOSTKA ZACISKOWA WEWNĄTRZ PROGRAMATORA 5

6 PROGRAMATOR Po podłączeniu do karty Master sterownik umożliwia programowanie i monitorowanie podstawowych parametrów instalacji (regulator czasowy, godziny działania systemu dla trzech obiegów, stan pomp obiegowych, moc instalacji, itp.). Główne cechy: - Wyświetlacz (4 x 20) - Maksymalna odległość instalowania programatora od kotła: 100 m - Łatwość programowania i monitorowania - Zintegrowany czujnik otoczenia - Zasilanie: 24V. Programator umożliwia sterowanie wieloma funkcjami przy zastosowaniu zaledwie czterech przycisków. WYŚWIETLACZ Przycisk ZWIĘKSZANIA I ZMNIEJSZANIA Umożliwiają poruszanie się po parametrach oraz zwiększanie bądź zmniejszanie ich wartości. Przycisk OK. i MENU Umożliwia wejście do wybranego parametru bądź menu głównego oraz zatwierdzenia ustawień. Przycisk ESC Przycisk RESET Umożliwia powrót do poprzednio wyświetlanych informacji lub wyjście z danego ustawienia. Jeżeli pozostaje wciśnięty przez 5 sekund (I poziom wyświetlania), w przypadku wystąpienia jednego lub dwóch błędów typu A (nie znikający,zob. str. 58), pełni funkcję przycisku reset zarówno dla kotła z kartą master jak i slave. INFORMACJE OGÓLNE Na następnych stronach zostały przedstawione wszelkie możliwe ekrany wyświetlane przez programator. Aby zrozumieć, co zostało przedstawione na wyświetlaczu programatora, należy zapoznać się przede wszystkim ze znakami graficznymi. Za pomocą przycisków ( ) na tym poziomie wyświetlacza wybieramy interesujący nas parametr (na wyświetlaczu wówczas pojawia się strzałka w szarym polu wskazująca wybraną pozycję). 6 Program schedule CH1 CH2 San* ( * ) Występuje tylko wtedy, gdy parametr 6 jest różny od 0. POZIOM 3

7 W szarym polu może znajdować się nie tylko strzałka umożliwiająca wybór parametru, ale także miejsca na wpisanie kodu przez instalatora. Można również określić okres funkcjonowania kotła, wpisując godziny jego rozpoczęcia, jak i zakończenia. START END CH1 Mon 11:00 Wed 22:00 Add Ostatnią rzeczą, o której należy pamiętać to fakt, że w chwili wybrania danej opcji na wyświetlaczu pojawi się napis ACTIVE (aktywny). I tak na przykład, w przypadku takiego napisu na wyświetlaczu możemy otrzymać potwierdzenie naszego wyboru na wysokości napisu On/Off : oznacza to, (a poniżej zostanie przedstawione dokładniej (rozdział KONTROLA OBIEGÓW )), że wybrano programowanie czasowe (o czym właśnie informuje On/Off) dla obiegu wysokiej temperatury (CH1). UWAGA: - aby wejść do danego ekranu, należy nacisnąć (OK) - aby wyjść z danego ekranu, należy nacisnąć (ESC). On/off Continue Off CH1 Active POZIOM 3.1 POZIOM ZASTOSOWANIE PROGRAMATORA W załączniku podane zostały wszystkie możliwe ekrany wyświetlane przez programator. Ekrany te zostały dla wygody ponumerowane i zostaną kolejno omówione. INFORMACJE OGÓLNE Na pierwszym poziomie wyświetlacza można uzyskać niektóre informacje dotyczące systemu, które zostały podane w tabeli poniżej. Jeśli przewidziano Jeśli przewidziano 22 feb 2005 CH1 70 C CH2 40 C Tamb 21 C San 50 C Tout 21 C Zn8 55 C... Zn8 60 C POZIOM S WARTOŚĆ PARAMETRU WYŚWIETLACZ Data 22 feb 2005 Godzina Temperatura otoczenia (zmierzona za pomocą Sondy NTC programatora) Tamb 21 C Temperatura zewnętrzna (jeżeli pozycja ta nie jest widoczna, oznacza to brak sondy zewnętrznej lub nieprawidłowo podłączoną sondę zewnętrzną) Tout 21 C Temperatura zadana obiegu wysokiej temperatury (*) CH1 70 C Temperatura zadana obiegu niskiej temperatury (*) CH2 40 C Temperatura zadana obiegu ciepłej wody użytkowej (informacja ta jest widoczna tylko wtedy, gdy występuje obieg c.w.u.) (*) San 50 C Zadane ustawienia dodatkowych stref ZN1-8 ( ) C (*) Jeżeli obiegi są wyłączone, pojawi się napis OFF zamiast temperatury zadanej. POLSKI 7

8 dioda INFORMACJA O BŁĘDACH kontrolna kod błędu W przypadku pojawienia się w systemie jakiegokolwiek błędu, na ekranie głównym w górnej jednostka lewej części wyświetlacza zapali się dioda. Dioda zapala się, równocześnie wyświetleniem kodu błędu i z numerem jednostki, w której nieprawidłowość została stwierdzona. Na przykładowym rysunku w jednostce 1 pojawił się błąd 33 (01 33) feb 2005 CH1 70 C 09:23 CH2 40 C Tamb 21 C San 50 C Tout 21 C POZIOM S MENU GŁÓWNE Z głównego ekranu (S) można uzyskać dostęp do ekranu menu po prostu przez naciśnięcie przycisku (OK) w celu zatwierdzenia. W tym momencie można wejść do wszystkich czterech poniższych funkcji: - Configuration (Konfiguracja) - Installation (Instalacja) - Time program (Programowanie czasowe) - Information (Informacje) MENU Configuration Installation Program schedule Information POZIOM 0 Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Wybiera się je przy pomocy dwóch przycisków ( ) a zatwierdza poprzez przycisk (OK). Tryb CONFIGURATION (Konfiguracja) Z tego ekranu można wejść do poziomów (od 1.2 do 1.4), które umożliwiają konfigurację wskazanych ustawień (język/data) w żądany sposób. Ustawianie języka Programator ustawił domyślnie język angielski. Jeżeli chcemy, by informacje na programatorze wyświetlane były w języku włoskim, wybieramy opcję language, a następnie italiano, zatwierdzając poprzez naciśnięcie przycisku (OK). Ustawianie dnia tygodnia, daty i godziny Aby wejść do tego ekranu, wystarczy wybrać opcję Date z trybu CONFIGURATION za pomocą dwóch przycisków ( ) i nacisnąć przycisk (OK) w celu zatwierdzenia. Teraz można wprowadzić dzień tygodnia, datę i godzinę. CONFIGURATION Language Date Room Parameters Language Italiano English Date Thursday 14 Apr 05 10:30 POZIOM 1 POZIOM 1.2 POZIOM 1.3 8

9 Ustawianie korekty temperatury pokojowej Poziom ten umożliwia skorygowanie temperatury pokojowej. Domyślnie programator wychodzi od ustawionej wartości korekty 0 C. Jest to parametr 39 (zob. str. 51 pełna lista parametrów). Room Parameters Tamb corr. 30 C Tryb INSTALLATION (Instalowacja) Z tego trybu po wprowadzeniu hasła instalatora można uzyskać dostęp do kontroli obiegów podłączonych do kotła oraz do parametrów systemu. Kontrola obiegów Kocioł, do którego podłączony jest programator, może zarządzać równocześnie trzema obiegami: - obieg wysokiej temperatury (oznaczony CH1) - obieg niskiej temperatury (oznaczony CH2) - obieg ciepłej wody użytkowej (oznaczony San). Obieg ten występuje tylko wtedy, gdy parametr 6 ustawiony jest na wartość różną od zera. - obieg Strefy 1 (oznaczony Zona 1), przewidziany o ile zainstalowano Zone Master o adresie obieg Strefy 8 (oznaczony Zona 8), przewidziany o ile zainstalowano Zone Master o adresie 8. Przy pomocy tego poziomu programatora można kontrolować parametry trzech obiegów (o ile wszystkie występują w tym samym czasie na jednej instalacji). Fabrycznie, dla wszystkich obiegów ustawiona jest opcja OFF (Wyłączony). Gdyby konfiguracja ta nie została zmieniona, kocioł byłby cały czas wyłączony. USTAWIANIE TRYBU DZIAŁANIA OBIEGU WYSOKIEJ TEMPERATURY (CH1) 1. Przy pomocy ON / OFF wybiera się tryb programowania czasowego. Programowanie czasowe odbywa się w trybie programowania czasowego (zob. str. 53). 2. Przy pomocy CONTINUE (Ciągły) wybiera się tryb ciągłego działania kotła z okresami czasowymi, niezależnie od tego, czy termostat środowiskowy jest włączony. Po włączeniu termostatu środowiskowego uruchomiona zostaje funkcja obniżenia krzywej grzewczej. 3. Przy pomocy OFF (Wyłączony) wybiera się tryb wyłączenia kotła na stałe. MENU Configuration Installation Program schedule Information POZIOM 1.4 Installation Control circuit Parameters Win-Sum Auto 30 C Control circuit CHI CH2 San* Zn1** Zn..** Sa8** ( * ) Występuje tylko wtedy, gdy parametr 6 jest różny od 0. (**) Jeśli przewidziano. On/off Continue Off CH1 POZIOM 0 POZIOM 2 POZIOM 2.1 POZIOM POLSKI 9

10 USTAWIANIE TRYBU DZIAŁANIA OBIEGU NISKIEJ TEMPERATURY (CH2) 1. Przy pomocy ON / OFF wybiera się tryb programowania czasowego. Programowanie okresów czasowych odbywa się w trybie programowania czasowego (zob. str. 53). 2. Przy pomocy CONTINUE (Ciągły) wybiera się tryb ciągłego działania kotła z okresami czasowymi, niezależnie od tego, czy termostat środowiskowy jest włączony. Po włączeniu termostatu środowiskowego uruchomiona zostaje funkcja obniżenia krzywej grzewczej. 3. wciskając OFF wyłączamy kocioł. On/off Continue Off CH2 Active POZIOM USTAWIANIE TRYBU DZIAŁANIA OBIEGU CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ (San). 1. wybierając ON włączamy kocioł oraz funkcję programowania. Programowanie czasowe (zob. str. 53). 2. wciskając OFF wyłączamy kocioł 3. Opcja ANTILEGIONELLA (ZAPOBIEGANIE WYSTĄPIENIA BAKTERII LEGIONELLI) służy do ustawiania temperatury ciepłej wody użytkowej dla funkcji zapobiegania wystąpienia legionelli. Parametry Aby wejść w tryb INSTALLATION (Instalacja) (POZIOM 2.2), należy wprowadzić kod instalatora. Po wprowadzeniu hasła 22, instalator ma dostęp do pełnej listy parametrów ( także do mocy kotła i poszczególnych kart Slave, które się na niego składają) również do parametrów dotyczących wystepujących obiegów. Nie znając bądź nie pamiętając kodu instalatora możemy wprowadzić zadaną temperaturę każdego obiegu: obiegu wysokiej temperatury (CH1), obiegu niskiej temperatury (CH2) oraz c.w.u. (San) San On Off Antilegionella 70 C POZIOM Installation Control circuit Parameters cod. _ POZIOM 2.2 Na programatorze wyświetlane są następujące parametry: - COMPLETE LIST (PEŁNA LISTA) (rozdz. 1 43): obejmuje wszystkie parametry, do których dostęp ma instalator (po wprowadzeniu kodu) - POWER (MOC): parametry mocy - SLAVES: parametry dotyczące poszczególnych kart slaves - CH1: parametry dotyczące obiegu wysokiej temperatury - CH2: parametry dotyczące obiegu niskiej temperatury - SAN: parametry dotyczące obiegu ciepłej wody użytkowej - Zn1 (Strefa nr 1): parametry dotyczące dodatkowej strefy mieszanej Nr 1 (jeśli przewidziana) -. - Zn8 (Strefa nr 8): parametry dotyczące dodatkowej strefy mieszanej Nr 8 (jeśli przewidziana). Parameters Complete list Power Slaves CH1 CH2 San Zn1 Zn.. Zn8 POZIOM

11 Automatyczna komutacja Lato/Zima W polu tym można ustawić wartość temperatury zewnętrznej, przy której nastąpi automatyczna komutacja z trybu funkcjonowania zima (włączone obiegi CH1 i CH2 oraz strefy dodatkowe) na tryb funkcjonowania lato (włączone obiegi CH1 i CH2 oraz strefy dodatkowe). Kiedy temperatura zewnętrzna przewyższa ustawioną temperaturę, obiegi ogrzewania są wyłączone. Kiedy temperatura zewnętrzna spada poniżej ustawionej temperatury, zostaje automatycznie przywrócone funkcjonowanie obiegów ogrzewania. Aby unieaktywnić funkcję automatycznej komutacji lato/zima, należy ustawić wartość 0. Funkcja ta nie wpływa w żaden sposób na funkcjonowanie obiegu ciepłej wody użytkowej. Fabrycznie nowy programator dostarczany jest z wyłączoną komutacją automatyczną (wartość ustawionej temperatury równa jest zero). KOMPLETNA LISTA PARAMETRÓW Nr Nazwa dolna górna ustawienia J.M. Opis granica granica fabryczne Parametry UŻYTKOWNIKA 1 SetPoint_ch_high 10 Par C Jeżeli par. 14=0, jest to zadana wartość strefy wysokiej temperatury Jeżeli par.14=1, jest to maksymalna temperatura strefy wysokiej temperatury 2 SetPoint_DHW 10 Par C 3 SetPoint_ch_low 10 Par C Jeżeli par.22=0, jest to zadana wartość strefy niskiej temperatury Jeżeli par.22=1, jest to maksymalna temperatura strefy niskiej temperatury Parametry UŻYTKOWNIKA 6 DHW_type = Brak produkcji ciepłej wody użytkowej 1 = Chwilowy z sondą NTC 2 = Zasobnik z sondą NTC 5 = Chwilowy z regulatorem przepływu 6 = Zasobnik z termostatem 7 P_DHW_max (*) Maksymalna prędkość/moc w DHW 8 T_DHW_limit Granica dla ustawienia użytkownika ciepłej wody użytkowej 9 DHW_priority = priorytet A (priorytet c.w.u.) 1 = priorytet B 2 = Absolutny priorytet 10 T_tank_extra C Temp. instalacji modułowej w DHW = par. 2 + par T_tank_hyst_up C Dyferencjał górny ciepłej wody użytkowej 12 T_tank_hyst_down C Dyferencjał dolny ciepłej wody użytkowej 13 N _burn_dhw Maksymalna ilość palników w DHW 14 CH_type_high = Temperatura stała 1 = Regulacja pogodowa z sondą zewnętrzną 2 = 0-10 Vdc moc 3 = 0-10 Vdc temperatura 15 P_ch_max (*) Maksymalna prędkość/moc w CH 16 CH_priority = Brak pierwszeństwa między obiegami (priorytet c.o.) 1 = Priorytet strefy wysokiej temperatury 2 = Priorytet strefy niskiej temperatury POLSKI (*) 100 M DEP S DEP =

12 No. Name lower upper default UOM Description limit limit settinglimit limit setting 17 T_CH_high_limit C Limit for user high temperature circuit setting 18 T_CH_high_foot 10 Par C Min. high circuit set point at the maximum outside temperature (Par. 38) 19 CH_high_hyst_on C Start hysteresis in high temperature circ. 20 CH_high_hyst_off C Stop hysteresis in high temperature circ. 21 Attenuation_high C Set point attenuation with room thermo. open 22 CH_type_low = Fixed temperature 1 = Climate with outside probe 2 = 0-10 Vdc for heat output 3 = 0-10 Vdc for temperature 23 T_CH_low_limit C Limit for user low temperature circuit setting 24 T_CH_low_foot 10 Par C Min. low circuit set point - at the maximum outside temperature (Par. 38) 25 Attenuation_low C Set point attenuation with room thermo. open 26 CH_low_hyst_on C Start hysteresis in low circuit calculated on the mixer outlet temp 27 CH_low_hyst_off C Stop hysteresis in low circuit calculated on the mixer outlet temp 28 Mix_valve_step_ open_time s For each step the valve opens 1/2 of the set value 29 Mix_valve_step_close_time s For each step the valve closes 1/2 of the set value 30 Mix_valve_interval_time s Mixing valve delay 31 Mixing_p_hyst C Hysteresis for maximum valve opening 32 Mixing_still_hyst C 33 Power control mode = Minimum number of burners 1 = Maximum number of burners 34 3 rd pump = System/loop 1 = Low temperature circuit 35 Frost protection C System 36 Gas_type = NG with flue < 15m 02 = NG with flue > 15m 03 = LPG with flue < 15m 04 = LPG with flue > 15m 31 = G27 - G T_out_min C 38 T_out_max C 39 T_out_correct C 40 T_emergency C 41 Parameter_reset Flow switch on slave = The slave does not control the pressure switch 43 Protocol = Eco protocol 1 = Argus link (new) 12

13 Tryb PROGRAM SCHEDULE (tylko wtedy, gdy został wybrany TRYB ON/OFF) Tryb PROGRAMOWANIE CZASOWE jest aktywny wtedy, gdy został wybrany tryb ON / OFF lub tryb ciągły CONTINUE. W trybie tym można zaprogramować czasowo godzinowe włączanie i wyłączanie się kotła. Zaprogramowanie okresów działania (dzień-godzina_ Do trybu programowania czasowego dla obiegu wysokiej temperatury (CH1) można wejść przy pomocy przycisków ( ) oraz przycisku potwierdzenia (OK) Po wejściu do tego trybu można zaprogramować jeden lub więcej okresów funkcjonowania kotła. Należy pamiętać, że ta sama procedura obowiązuje dla pozostałych dwóch obiegów: obiegu niskiej temperatury (CH2) i obiegu ciepłej wody użytkowej (San) oraz dla ewentualnych dodatkowych stref mieszanych (Zn ). Pierwszy pojawiający się ekran (POZIOM 3.1) pokazuje na przykład, że system będzie działać od godz. 20:00 co poniedziałek aż do godz. 22:00 w środę. Aby zmienić ustawienie, wystarczy wybrać żądaną pozycję, ustawić START i STOP okresu czasowego, przejść w dół i nacisnąć (OK). w celu zatwierdzenia. Aby usunąć ustawienie, wystarczy wybrać żądaną pozycję, przejść w dół i nacisnąć (OK) w celu zatwierdzenia usunięcia. Jeżeli chcemy zaprogramować działanie w trybie ciągłym, wystarczy ustawić dowolny dzień uwzględniając dwukrotnie to samo programowanie czasowe (jak przedstawiono na rysunku obok). MENU Configuration Installation Program schedule Information Program schedule CHI CH2 San Zn1** Zn..** Zn8** (**) Jeśli przewidziano. POZIOM 0 POZIOM 3 START STOP CH1 Mon 20:00 Wed 22:00 Add POZIOM 3.1 START STOP CH1 Mon20:00 Mon20:00 Add Zmiana okresów działania i temperatury wody Po uzyskaniu dostępu do POZIOMU 3.1, na następnym ekranie (POZIOM 3.1.1) można określić preferowane wartości dotyczące okresów działania i temperatury wody, a także potwierdzić nowe ustawienia (wybierając na wyświetlaczu przycisk zatwierdzenia ). Przy pomocy tej funkcji można ustawić początek i koniec (określone przy pomocy dnia i godziny) okresu działania kotła oraz temperaturę wody zasilania wybranego obiegu oraz zmniejszenie i funkcję zapobiegającą występowaniu bakterii legionelli odpowiednio dla obiegu centralnego ogrzewania (CH1 i CH2) i ciepłej wody użytkowej. POZIOM 3.1 Start Mon20:00 Stop Wed22:00 Temp 70 C Attenuat. 5 C Confirm Cancel POZIOM POLSKI 13

14 Obieg centralnego ogrzewania zmniejszanie (Attenuation) Start Stop Temp 70 C Attenuat. 5 C Confirm Cancel Mon20:00 Wed22:00 W przypadku obiegu centralnego ogrzewania (CH1 lub CH2), który działa w trybie CONTINUOUS (CIĄGŁY), można ustawić funkcje obnizenia krzywej grzewczej. Ponadto, należy zauważyć, że po ustawieniu temperatury powyżej 80 C na wyświetlaczu na wysokości wiersza, w którym znajduje się ustawiona wartość obiegu pojawi się napis AUTO, co oznacza, że aktywna jest regulacja pogodowa. Jeśli chodzi o funkcję obniżenia krzywej grzewczej to system zachowuje się w następujący sposób: POZIOM jeżeli kocioł pracuje w funkcji stałej temperatury, obniżenie krzywej grzewczej oblicza się jako różnicę między wartością ustawioną a wartością, którą wprowadzimy na wyświetlaczu w odpowiednim polu; 2. jeżeli kocioł pracuje w funkcji regulacji pogodowej, obniżenie krzywej grzewczej oblicza się jako różnicę między wartością zadaną obliczoną dla regulacji pogodowej a wartością, którą wprowadzimy na wyświetlaczu w odpowiednim polu; Niezależnie od trybu działania systemu, po ustawieniu funkcji obniżenia krzywej grzewczej przy włączeniu termostatu środowiskowego (w celu osiągnięcia ustawionej temperatury) zostanie uruchomiony cykl obniżania. W zasadzie, asterisk (*) wskazuje, że funkcja zmniejszenia jest aktywna. W przypadku obniżania krzywej grzewczej w funkcji stałej temperatury, na ekranach wyświetlacza sterownika pojawi się napis fi*. W przypadku obniżania krzywej grzewczej w funkcji regulacji pogodowej, pojawi się napis cl*. Obieg ciepłej wody użytkowej funkcja zapobiegająca występowaniu legionelli (Antilegionella) Jeśli chodzi o obieg ciepłej wody użytkowej, po aktywowaniu pola ON na ekranie trybu działania w obiegu c.w.u. (POZIOM 3.1.1), można ustawić zadaną temperaturę tego obiegu. Jeżeli temperatura c.w.u. przekroczy 80 C, automatycznie aktywowana jest funkcja zapobiegająca występowaniu bakterii legionelli w obiegu c.w.u. Start Mon20:00 Stop Wed22:00 Temp 70 C Confirm Cancel POZIOM Start Mon20:00 Stop Wed22:00 Antilegionella 70 C Confirm Cancel POZIOM

15 Tryb INFORMATION (informacje) Ostatnia funkcja przedstawia informacje dotyczące: - System - systemu - Monitor - instalacji - Zone - stref (sterowanie nie włączone) - Error - błędów Informacje dotyczące systemu Pierwsze dostarczone informacje dotyczą monitorowania działania urządzenia ze szczególnym uwzględnieniem zainstalowanej ilości kart slaves i działających palników. W tym ekranie, po wybraniu ostatniego wiersza można uzyskać dostęp do funkcji opracowywanych dla każdej karty slave (POZIOM 4.1.1). Przykład odnosi się do slave nr 3. W tym momencie, na wyświetlaczu pojawiają się dane dotyczące: - temperatury zasilania instalacji (Tem.flow) - temperatury powrotu z instalacji (Tem.ret) - temperatury odprowadzania spalin (Tem.flue) - prądu jonizacyjnego (Cor.ion) - procentu wykorzystania wentylatora (Pwm ven) - presostatu różnicowego z funkcją czujnika przepływu (Flow sw): ON - jeżeli działa - zaworu dwudrogowego lub pompy wtryskowej (Pump): ON, jeżeli działa - maksymalnego prądu jonizacyjnego (Max ion) - godzin działania kart slave (Funct.hours) inizio INFORMATION Lun 20:00 Fine System Mer 22:00 Temp Monitor 70 C conferma Zone Error cancella POZIOM 4 inizio SYSTEM Lun 20:00 Fine Number slaves Mer 0922:00 Temp Burners on 70 C 05 Slave conferma n 03 cancella SLAVE 03 Tem.flow 70 Tem.ret 60 Tem.flue 62 Cor.ion 55 Pwm ven 99% Flow sw on Pump on Max ion 60 Funct. hours 4000 POZIOM 4.1 POZIOM Informacje dotyczące instalacji: 3 obiegi oraz dodatkowych stref mieszanych (1/5) Na ekranie wyświetlacza zanjdują się ważne informacje dotyczące aktualnej temperatury oraz zadanej temperatury obiegu, który nas interesuje. Ponadto, można zobaczyć czy aktywowana została regulacja pogodowa (cl) czy też funkcja stałej temperatury (fi) i czy w pierwszym przypadku, aktywna jest funkcja obniżenia krzywej grzewczej (jedynie wtedy, gdy występuje asterisk * ). Jeśli chodzi o ekran przedstawiony z boku (POZIOM 4.2.1), należy zauważyć, że: 1. czujnik umieszczony w obiegu wysokiej temperatury (CH1) odczytuje temperaturę 60 C, lecz wartość temperatury zadanej wynosi 70 C. System pracuje w funkcji regulacji pogodowej (cl) z funkcją obniżenia krzywej grzewczej (*). 1/5 MONITOR CH1 on cl* CH2 off fi San on pg Zn1 on fi Zn Zn8 off cl* POZIOM POLSKI 15

16 2. Obieg niskiej temperatury (CH2) nie jest aktywowany. Sonda NTC odczytuje temperaturę 30 C i temperaturę zadaną, która w przypadku działania powinna osiągnąć wysokość 40 C. System działa w funkcji stałej temperatury (fi) bez funkcji obniżania krzywej grzewczej. 3. W obiegu ciepłej wody użytkowej (San) woda 1/5 MONITOR CH1 on cl* CH2 off fi San on pg POZIOM ma temperaturę 35 C, a powinna osiągnąć temperaturę 45 C. Obieg ten funkcjonuje w trybie programowania czasowego (tm). Jeżeli, na przykład, zamiast 45 C pojawi się napis ANTILEGIONELLA, oznacza to, że w tym momencie odbywa się cykl zapobiegający występowaniu legionelli. 4. Strefa dodatkowa nr 5. Strefa dodatkowa o adresie Nr 8 jest aktywna. Jej czujnik odczytuje temperaturę 50 C lecz wartość temperatury zadanej w razie funkcjonowania strefy wynosi 60 C. Ponadto dla strefy ustawiono tryb regulacji pogodowej (cl) z funkcją obniżenia krzywej grzewczej (*). Informacje dotyczące instalacji: temperatura zewnętrzna i temperatura otoczenia (2/5) Po przesunięciu kursora w dół pojawią się nowe informacje dotyczące instalacji. Na ekranie wyświetlacza można odczytać temperaturę zewnętrzną (w podanym przypadku równą 5 C). Stąd można również dowiedzieć się czy termostat środowiskowy pierwszego i drugiego obiegu (Ta1, Ta2) jest włączony lub wyłączony (on, off) i czy dla określonego obiegu aktywne jest programowanie czasowe. Informacje dotyczące instalacji: różne (3/5) Po przesunięciu kursora w dół pojawią się dodatkowe informacje dotyczące funkcji zapobiegającej występowaniu bakterii legionelli w obiegu ciepłej wody użytkowej, mocy w przypadku kontroli wejścia analogowego i wreszcie zaworu mieszającego. W naszym przykładzie: 1. funkcja zapobiegająca występowaniu bakterii legionelli jest aktywna i temperatura wody ustawiona na temperaturę 70 C. 2. istnieje kontrola wejścia analogowego, która odczytuje moc 8.8 V (w przeciwnym wypadku pozycja ta nie występuje na wyświetlaczu). 3. zawór mieszający zamyka się. 4. zawór mieszający strefy Nr 1 otwiera. 5. zawór mieszający strefy Nr.. 6. zawór mieszający strefy Nr 8 zamyka. 2/5 MONITOR Test 05 Ta1 on progr. on Ta2 off progr. off POZIOM /5 MONITOR Antileg. on 70 C Input Potenz 8.8 V Valv_mix closed Valve mix Zn1 open Valve mix Zn Valve mix Zn8 closed POZIOM

17 Informacje dotyczące instalacji: pompy(4/5) Z tego ekranu można uzyskać informacje dotyczące stanu różnych pomp znajdujących się w systemie. Na wyświetlaczu znajdują się następujące informacje: 1. pompa pompująca wode kotłową do kaloryferów (P1) działa bez żadnego priorytetu czy różnicy między obiegiem wysokiej i niskiej temperatury (CH1 i CH2). Jest to zależne, jak został ustawiony parametr instalatora nr 16 (pierwszeństwo dla c.o.). 4/5 MONITOR P1 on Preced CH1e2 P2 off Power 80% P3 on P3 General Z1 on Z..... Z8 off POZIOM na pokrycie zapotrzebowania na ciepło na wszystkie aktywne obiegi wystarczy 80% mocy. 3. w tym przypadku pompa nr 3 (P3) została aktywowana jako pompa obiegu głównego na powrocie z instalacji. 4. pompa dodatkowej strefy mieszanej Zn 1 funkcjonuje (jeśli przewidziana). 5. pompa dodatkowej strefy mieszanej Zn.. (jeśli przewidziana). 6. pompa dodatkowej strefy mieszanej Zn 8 nie funkcjonuje (jeśli przewidziana). Informacje dotyczące instalacji: godziny działania (5/5) Funkcja ta jest aktywowana za pomocą oprogramowania MASTER wersja A05. 5/5 MONITOR Funct. hours Informacje dotyczące błędów W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w systemie, programator dostarcza informacji dotyczących ilości jednostek, w których taka nieprawidłowość wystąpiła, oraz kod błędu. Przykładowo wyświetlacz pokazuje i stąd możemy wywnioskować, że: 1. trzeci błąd pojawił się w jednostce 12 i jest to błąd nr E36 2. czwarty błąd pojawił się w jednostce 5 i jest to błąd nr piąty błąd na liście pojawił się w jednostce 13 i jest to błąd nr A02. W większości przypadków, kod błędu nie dostarcza niezbędnych informacji dotyczących typu stwierdzonej nieprawidłowości. Wystarczy jednak nacisnąć przycisk zatwierdzenia na wysokości interesującej nas pozycji, aby odkryć, jakiemu typowi błędu i jakiemu kodowi odpowiada. W odniesieniu do podanego obok ekranu, widać, że kodowi błędu A02 odpowiada blokada płomienia, której bezpośrednią konsekwencją jest brak zapłonu jednostki. POZIOM N UNIT ERROR 3 12 E A02 POZIOM 4.4 blocking flame no ignition POZIOM POLSKI 17

18 BŁĘDY W KARCIE MASTER W poniższych tabelach znajduje się opis błędów, które pojawiają się w karcie Master. Błędy można podzielić na dwie grupy: - Błędy stałe TYP A, które można usunąć poprzez naciśnięcie przycisku Reset. - Błędy blokujące TYP E znikające po usunięciu przyczyny, która je wywołała. Błędy stałe TYP A Nr Nr na PC Przyczyna Sposoby napraw A16 10 Błąd wewnętrzny Wymienić kartę Master A18 12 Błąd wewnętrzny Wymienić kartę Master A20 14 Błąd wewnętrzny Wymienić kartę Master Błędy usuwane automatycznie TYP E Mogą się pojawić następujące błędy usuwane automatycznie. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z takich błędów, zapali się czerwona dioda. Nr Nr na PC Przyczyna Sposoby napraw E25 0 Błąd wewnętrzny Wymienić kartę Master E23 28 Błąd wewnętrzny Wymienić kartę Master E24 29 Błąd wewnętrzny Wymienić kartę Master E25 30 Błąd wewnętrzny Wymienić kartę Master E26 31 Błąd wewnętrzny Wymienić kartę Master E32 33 Brak kart Slave Sprawdzić, czy wyłączniki dwubiegunowe poszczególnych jednostek znajdują się w położeniu ON. Sprawdzić adresy na slave. Sprawdzić połączenie BUS karty slave. Wymienić Master. Wymienić slave. E34 42 Błąd wewnętrzny 50HZ Częstotliwość główna nie wynosi 50HZ NTC1 otwarty (NTC1: czujnik zasilania E02 51 Czujnik zasilania instalacji nie podłączony lub uszkodzony. instalacji) E04 53 NTC3 otwarty (NTC3: czujnik zasobnika) Czujnik ciepłej wody użytkowej nie podłączony lub uszkodzony. E18 67 Zwarcie NTC1 (NTC1: czujnik zasilania instalacji) Zwarcie w czujniku zasilania obiegu głównego instalacji. E20 69 Zwarcie NTC3 (NTC3: czujnik zasobnika) Zwarcie w czujniku ciepłej wody użytkowej. BŁĘDY W KARCIE SLAVE Lista błędów karty Slave: powrót do stanu pierwotnego za pomocą ręcznego resetu Niektóre błędy karty Slave możemy usunąć poprzez naciśnięcie przycisku RESET. Nr Nr na PC Przyczyna Sposoby napraw A nieudanych prób zapłonu. A02 2 A04 4 A05 5 Wiele prób bez rezultatu z powodu problemów z jonizacją płomienia. Zadziałał termostat graniczny po stronie wody (> 90 C) wersja SCHEDA43. Przerwa na cewce zaworu gazu. Brak styku na złączach zaworu gazu. Uszkodzone złącze zaworu gazu. Zadziałał termostat graniczny po stronie wody (> 90 C) gdy palnik był uruchomiony. Sprawdzić, czy kurek gazu jest otwarty. Sprawdzić, czy między dwoma elektrodami zapłonowymi występuje wyładowanie elektryczne. Sprawdzić kabel zapłonu. Nie otwiera zaworu gazu. Wymienić kartę elektroniczną (Slave). Sprawdzić, czy nie zaklinował się pływak obecny w syfonie. Sprawdzić, czy moduł nie jest pełny kondensatu. Sprawdzić, czy nie zadziałał VIC (zawór odcinania paliwa). Wyczyścić elektrody. Wymienić pilota zapłonu. Wymienić kabel zapłonu. Niewystarczający przepływ w obiegu głównym instalacji. Uszkodzony termostat graniczny. Wymienić zawór gazu Sprawdzić złącze zaworu gazu Wymienić złącze zaworu gazu Niewystarczający przepływ w obiegu głównym instalacji Uszkodzony termostat graniczny. 18

19 Nr Nr na PC Przyczyna Sposoby napraw A06 6 Błąd wewnętrzny Wymienić kartę Slave. A07 7 Błąd wewnętrzny Wymienić kartę Slave. A08 8 Błąd wewnętrzny Wymienić kartę Slave. A09 9 Błąd 50HZ Częstotliwość główna nie wynosi 50HZ A10 10 Błąd wewnętrzny Wymienić kartę Slave. A11 11 Błąd wewnętrzny oprogramowania Nacisnąć przycisk reset. A12 12 Błąd wewnętrzny Wymienić kartę Slave. A17 17 A18 18 A16 16 A19 19 Błąd czujnika zasilania na skutek przekroczenia maksymalnej temperatury Błąd czujnika powrotu na skutek przekroczenia maksymalnej temperatury Złącze termostatu granicznego otwarte przy zgaszonym palniku. Zadziałał czujnik spalin na skutek przekroczenia temperatury > 80 C (w przypadku tego błędu wentylator pracuje na maksymalnych obrotach) Sprawdzić, czy w instalacji wodnej danej jednostki natężenie przepływu jest prawidłowe. 2 m 3 /h dla każdej jednostki. Sprawdzić, czy w instalacji wodnej danej jednostki natężenie przepływu jest prawidłowe. 2 m 3 /h dla każdej jednostki. Złącze odłączone lub uszkodzone. Uszkodzony termostat graniczny. Niewystarczająca wymiana ciepła po stronie spalin wewnątrz wymiennika ciepła. Oczyścić wymiennik ciepła po stronie spalin A20 20 Płomień gaśnie za późno po zamknięciu zaworu gazu Sprawdzić, czy zawór gazu działa prawidłowo. Wymienić zawór gazu. A22 22 Błąd wewnętrzny Wymienić kartę Slave. A23 23 Błąd wewnętrzny zgara A24 24 Błąd wentylatora To błąd wewnętrzny zegara. Może się pojawić, gdy występują bardzo krótkie przerwy w dopływie prądu. Błąd znika po kilku sekundach. Zbyt duża różnica pomiędzy zmierzoną prędkością wentylatora a prędkością odczytaną. Sprawdzić wentylator. Sprawdzić podłączenie elektryczne wentylatora. Wymienić wentylator. Lista błędów karty Slave: automatyczny powrót do pierwotnego stanu Nr Nr na PC Przyczyna Sposoby napraw E33 33 Zamienione faza i neutralny Przywrócić prawidłowe połączenie elektryczne faza-neutralny. E34 34 E35 35 Błąd przycisku reset. Został wciśnięty więcej niż 7 razy w ciągu 30 min. Błąd presostatu różnicowego wody (styk otwarty) Poczekać, aż błąd zniknie. Jeżeli po maksymalnie 40 minutach błąd nie zniknie, wymienić kartę Slave. Sprawdzić, czy w instalacji wodnej danej jednostki natężenie przepływu jest prawidłowe. 2 m 3 /h dla każdej jednostki. Wymienić presostat wody (docelowo 500l/h). E36 36 Błąd wewnętrzny Wymienić kartę Slave. E37 37 Błąd kontroli płomienia Wyczyścić elektrody. Wymienić elektrodę. E38 38 Zwarcie w czujniku spalin Sprawdzić łącznik czujnika spalin. Wymienić czujnik spalin. E39 39 Styk czujnika spalin otwarty Sprawdzić łącznik czujnika spalin. Wymienić czujnik spalin. E40 40 Wartość częstotliwości nie wynosi 50 Hz Sprawdzić częstotliwość sieci elektrycznej. E41 41 Błąd wewnętrzny Wymienić kartę Slave. E42 42 Zwarcie w czujniku zasilania instalacji. E43 43 Styk czujnika zasilania instalacji otwarty E44 44 Zwarcie w czujniku powrotu z instalacji E45 45 E46 46 E47 47 E48 48 Styk czujnika powrotu z instalacji otwarty Błąd czujnika zasilania instalacji na skutek przekroczenia maks. temperatury Błąd czujnik powrotu z instalacji na skutek przekroczenia maks. temperatury Błąd czujnika spalin na skutek przekroczenia maks. temp. (w przypadku tego błędu wentylator pracuje na najwyższych obrotach). E49 49 Niewystarczające uziemienie lub jego brak Sprawdzić uziemienie. Sprawdzić łącznik czujnika zasilania instalacji. Wymienić czujnik zasilania instalacji. Sprawdzić łącznik czujnika zasilania instalacji. Wymienić czujnik zasilania instalacji. Sprawdzić łącznik czujnika powrotu z instalacji. Wymienić czujnik powrotu z instalacji. Sprawdzić łącznik czujnika powrotu z instalacji. Wymienić czujnik powrotu z instalacji. Sprawdzić, czy w instalacji wodnej danej jednostki, natężenie przepływu jest prawidłowe. 2 m 3 /h dla każdej jednostki. Sprawdzić, czy w instalacji wodnej danej jednostki, natężenie przepływu jest prawidłowe. 2 m 3 /h dla każdej jednostki. Sprawdzić, czy w instalacji danej jednostki, natężenie przepływu wody jest prawidłowe. Około 2 m 3 /h dla każdej jednostki. Wyczyścić wymiennik ciepła po stronie wody i po stronie spalin. POLSKI 19

20 20

21 KIT COMANDĂ LA DISTANŢĂ ( ) Aceste instrucţiuni fac parte integrantă din manualul aparatului la care se instalează KIT-ul. A se adresa la acest manual pentru AVERTIZĂRILE ÎN GENERAL şi pentru REGULILE FUNDAMENTALE DE SIGURANŢĂ. Descrierea kit-ului KIT-UL COMANDĂ LA DISTANŢĂ cod este instrumentul care permite administrarea de la distanţă a centralelor M (Master) şi deci a tuturor S (Slave) eventual racordate. Acesta realizează funcţia de comandă la distanţă cu posibilitatea de a regla parametrii de aprindere şi de stingere referitori la trei circuite independente (temperatură mare, temperatură mică şi sanitar). În plus este în gradul de a afişa pe display şi de a detecta eventualele avarii existente în sistem. Conţinutul pachetului Descriere Cantitate 1 - Comandă la distanţă Holzşuruburi cu bucşe Foaie cu instrucţiuni 1 1 Kit-ul este furnizat împachetat într-o cutie de carton identificată cu o etichetă care redă denumirea, codul şi codul de bare al produsului. 2 3 ROMÂNA 21

22 Index DESCRIEREA KIT-ULUI sd. 61 CONŢINUTUL PACHETULUI sd. 61 INDEX sd. 62 INSTALAREA sd Conexiunile electrice 64 COMANDA DE LA DISTANŢĂ sd Indicaţii despre afişaje în general 66 UTILIZAREA COMENZII LA DISTANŢĂ sd Informaţii în general 67 - Indicarea unei erori 68 - Meniu general 68 - Mod CONFIGUARATION (configurare): - Setarea limbii 68 - Setarea zilei săptămânii, a datei şi a orei 68 - Reglarea corectarea temperaturii ambiante 69 - Mod INSTALLATION (instalare): - Controlul circuitelor 69 - Parametri 70 - Comutare automată Vară-Iarnă 71 - Lista completă cu parametri 71 - Mod Program schedule (program orar): - Reglarea perioadelor de funcţionare (ziua-ora) 73 - Modificarea perioadelor de funcţionare şi a temperaturii apei 73 - Circuitul de încălzire - atenuare 74 - Circuitul sanitar - funcţia antilegionela 74 - Mod INFORMATION (informaţii): - Informaţii despre sistem 75 - Informaţii despre instalaţie: despre cele 3 circuite şi zonele de amestec suplimentare (1/5) 75 - Informaţii despre instalaţie: despre temperatura externă şi temperatura ambiantă (2/5) 76 - Informaţii despre instalaţie: diverse (3/5) 76 - Informaţii despre instalaţie: despre pompe (4/5) 76 - Informaţii despre instalaţie: despre orele de funcţionare a instalaţiei (5/5) 77 - Informaţii despre erori 77 - Lista de erori master - slave 78 22

23 Instalarea Instalarea kit-ului trebuie să fie efectuată de către un Centru de Asistenţă Tehnică sau de către personal calificat profesional. Pentru o corectă instalare luaţi în consideraţie faptul că Comanda de la Distanţă: - Trebuie să fie instalată pe un perete, de preferat intern, prin care să nu treacă ţevărie caldă sau rece - Trebuie să fie montată la circa 1,5 m de la pământ - Nu trebuie să fie instalată în apropierea uşilor sau a ferestrelor, a aragazelor, a caloriferelor, a aerotermelor sau în general influenţată de situaţii care pot perturba temperaturile relevate. Pentru fixarea pe perete a comenzii de la distanţă procedaţi după cum urmează: B - Separaţi panoul de comenzi (A) de soclul (B) apăsând în dreptul declanşatorului de plastic (C). - Utilizaţi soclul (B) pentru marcarea semnelor de fixare pe perete - Găuriţi peretele (găuri Ø 5 mm) - Treceţi un cablu tripolar (D), cu o secţiune de la 0,5 la 1 mm 2 (nu este furnizat din dotare), prin gaura (E) pentru racordarea comenzii de la distanţă la boiler. b Pentru o corectă funcţionare, controlaţi ca suprafaţa de montare de pe zid să fie plană. A C - Conectaţi cablul ce provine de la bornele de la Plăcuţa Master a boilerului la bornele BUS-Com-24V ale conectorului (F). O etichetă indică poziţia corectă de cablare. F D E - Fixaţi soclul (B) de perete utilizând şuruburile şi bucşele de expansiune (G) furnizate din dotare B G - Montaţi la loc panoul de comenzi pe soclu. b Lungimea maximă a racordului dintre panoul de comenzi şi boiler este de 100 m. b Cablul de conectare dintre panoul de comenzi şi boiler nu trebuie să aibă îmbinări; în cazul în care sunt necesare, acestea trebuie să fie cositorite şi protejate în mod adecvat. b Eventualele canalizări ale cablului de conexiune trebuie să fie separate de cablurile de tensiune (230V). ROMÂNA 23

24 CONEXIUNI ELECTRICE Înainte de a efectua orice operaţie deconectaţi alimentarea cu electricitate a boilerului reglând întrerupătorul general al instalaţiei şi cel principal al aparatului pe stins. Pentru efectuarea conexiunilor electrice: - Deşurubaţi şuruburile (I) de fixare ale panoului frontal (L) L - Trageţi înspre dvs. iar apoi în sus baza panoului (L) pentru a-l desprinde din cadru şi scoateţi-l. I - Rotiţi la 90 C panoul de comenzi (M) şi scoateţi cele patru şuruburi (N) pentru a scoate capacul posterior. M N - Căutaţi cutia cu borne (O) şi efectuaţi conexiunile după schema de la pagina 65. O O dată ce au fost realizate conexiunile, montaţi la loc componentele efectuând în sens invers cele descrise mai înainte. 24

25 CUTIA CU BORNE DIN PANOUL DE COMENZI MASTER PB (*) Pompă de circ. sanitar PZ1 (*) Pompă de circulaţie instalaţie Temperatură Mare PZ2 (*) Pompă de circulaţie cu buclă sau Pbas (*) Pompă de circulaţie instalaţie Temperatură Mică VM (*) Vană de amestec Contact pentru semnalizare de alarmă TA2 Termostat de ambianţă Temperatură Mică Sondă zona 1 temperatură mare Sondă pt. boiler Sondă zona 2 temperatură mică Sondă externă SZ1 SB SZ2 SE TA1 Termostat de ambianţă Temperatură Mare V Com BUS IA Intrare analogică 0-10V (*) 230V~50Hz 15-BUS 16-Com 17-24V CUTIA CU BORNE A COMENZII DE LA DISTANŢĂ ROMÂNA 25

26 Comanda DE LA DISTANŢĂ Comanda de la distanţă, o dată ce a fost conectată la plăcuţa Master, permite programarea şi monitorizarea parametrilor principali ai instalaţiei (cronometru, ore de funcţionare a sistemului pentru cele trei circuite, starea pompelor de circulaţie, puterea instalaţiei, etc.). Caracteristicile principale: - Afişaj retroluminat 20 x 4. - Distanţa maximă de instalare a comenzii: 100 m - Programarea şi monitorizarea cu uşurinţă - Sonda de ambianţă integrată - Alimentare: 24V. Dispozitivul permite realizarea unei game largi de funcţii prin intermediul doar a patru taste, în aşa fel încât să simplifice orice operaţie. DISPLAY Tasta MĂRIRE Permite deplasarea în sus pe display şi mărirea unei valori determinate Tasta REDUCERE Permite deplasarea în jos pe display şi reducerea unei valori determinate Tasta de CONFIRMARE şi de ACCES la Meniul principal Permite accesul la afişajul dorit sau la setarea dorită. Dacă vă aflaţi în primul afişaj este posibilă intrarea in afişajul Meniu Tasta ESC Tasta de RESET ARE dacă se apasă 5 sec Permite întoarcerea la afişajul precedent sau ieşirea dintr-o setare. Dacă este apăsată 5 sec când vă aflaţi în afişajul principal, şi există una sau mai multe erori de tipul A (nevolatile, a se vedea la pag.78), funcţionează ca tastă de resetare atât pentru master cât şi pentru slave. INDICAŢII GENERALE DESPRE AFIŞAJE În următoarele pagini vor fii luate în consideraţie toate afişajele posibile vizualizate de către comanda la distanţă. Pentru a simplifica înţelegerea imaginii redate pe display, reprezentarea grafică prezintă anumite particularităţi care trebuie explicate. Referitor la afişajul redat alături, de exemplu, căsuţele indicate cu culoarea gri indică zonele ecranului unde vă puteţi mişca cu ajutorul celor două cursoare ( şi ). Pe display va fii vizualizată o săgeată care va indica rândul selectat. 26 Program schedule CH1 CH2 San* ( * ) Existent doar dacă parametrul 6 nu este 0. NIVELUL 3

27 Oricum, în acelaşi timp, aşa cum este redat în afişajul alăturat, căsuţa gri poate indica o zonă din display unde este posibilă introducerea datelor ca, de exemplu, codul instalatorului, începutul şi sfârşitul orarului programului, parametrul de atenuare, şi aşa mai departe. Ultimul lucru pe care trebuie să vi-l reamintiţi este acela că, în momentul în care se selectează o opţiune pe display va apare mesajul ACTIVE. În acest fel, de exemplu, referitor la această afişare pe display, putem avea confirmarea alegerii noastre în dreptul rândului cu mesajul on/off : ceea ce înseamnă, aşa cum va fii explicat în detaliu mai departe (paragraful CONTROLUL CIRCUITELOR ), că a fost selectată programarea orarului (indicată cu on/off) pentru circuitul de temperatură mare (CH1). START END CH1 Mon 11:00 Wed 22:00 Add On/off Continue Off CH1 Active NIVELUL 3.1 NIVELUL ATENŢIE: - pentru intrarea într-un afişaj apăsaţi (OK) - pentru ieşirea dintr-un afişaj apăsaţi (ESC). Utilizarea comenzii de la distanţă În anexă sunt redate toate afişajele posibile vizualizate de către comanda de la distanţă. Aceste afişaje au fost, din comoditate, toate numerotate iar acum sunt luate în consideraţie şi explicate fiecare în parte. INFORMAŢII GENERALE Din primul afişaj al comenzii de la distanţă este posibil să aveţi unele informaţii despre sistem, indicate în tabelul de mai jos. Numai dacă este prezentă Numai dacă este prezentă 22 feb 2005 CH1 70 C CH2 40 C Tamb 21 C San 50 C Tout 21 C Zn8 55 C... Zn8 60 C NIVELUL S VALOARE DISPLAY Data 22 feb 2005 Ora Temperatura ambiantă (măsurată de către sonda comenzii de la distanţă) Tamb 21 C Temperatura externă (dacă acest rând nu este vizibil înseamnă că sonda externă nu există, sau nu este conectată corect) Test 21 C Temperatura de referinţă a circuitului cu temperatură mare (*) CH1 70 C Temperatura de referinţă a circuitului cu temperatură mică (*) CH2 40 C Temperatura de referinţă la sanitar (această informaţie este vizibilă doar dacă există circuitul sanitar) (*) San 50 C Temperatura de referinţă a zonelor suplimentare ZN1-8 ( ) C (*) Dacă circuitele sunt stinse în loc de valoarea de referinţă va apare OFF. 27 ROMÂNA

28 luminiţă unitatea INDICAREA UNEI ERORI de avarie nr. eroare Dacă se prezintă o eroare de orice fel a sistemului, se aprinde o luminiţă la afişajul principal, în partea de sus în stânga display-ului, aşa cum este ilustrat în figura alăturată. Luminiţa va apare doar când există o avarie a sistemului, în acelaşi timp cu codul de eroare şi numărul unităţii unde a fost detectată. În exemplul din figură la unitatea nr.1 există eroarea nr. 33 (01 33) feb 2005 CH1 70 C 09:23 CH2 40 C Tamb 21 C San 50 C Tout 21 C NIVELUL S GENERAL MENU De la ecranul principal (S) este posibilă accesarea la acest afişaj apăsând pur şi simplu pe tasta de confirmare (OK). Din acest punct se poate accesa la toate cele patru submeniuri indicate: - Configuration (Configurarea) - Installation (Instalarea) - Program schedule (Orar) - Information (Informaţii) MENU Configuration Installation Program schedule Information NIVELUL 0 Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 3 Nivelul 4 Selecţionându-le cu cele două cursoare ( şi ) şi apăsând pe tasta de confirmare (OK). Mod CONFIGURATION Începând de la acest afişaj este posibil accesul la toate nivelele (de la 1.2 la 1.4) care permit configurarea setărilor indicate (limba/date) după cum doriţi. Setarea limbii Comanda de la distanţă a setat din oficiu limba italiană. Dacă se doreşte schimbarea acestei setări, alegând o altă limbă este suficient ca, o dată ce aţi intrat în această secţiune, să alegeţi rândul cu opţiunea dorită utilizând cele două cursoare ( şi ) şi să apăsaţi tasta de confirmare (OK). Setarea zilei săptămânii, a datei şi a orei Pentru a intra în acest afişaj este îndeajuns să selectaţi opţiunea Date din modul CONFIGURATION utilizând cele două cursoare ( şi ) şi să apăsaţi pe tasta de confirmare (OK). În acest moment puteţi seta ziua din săptămână, data şi ora. CONFIGURATION Language Date Room Parameters Language Italiano English Date Thursday 14 Apr 05 10:30 NIVELUL 1 NIVELUL 1.2 NIVELUL

29 Setarea şi corectarea temperaturii ambiante Acest nivel permite corectarea valorii temperaturii ambiante. Din oficiu comanda de la distanţă are setată valoarea de corectare la 0 C. Se tratează de parametrul 39 (a se vedea la pag. 71 lista complectă cu parametrii). Room Parameters Tamb corr. 30 C NIVELUL 1.4 Modul INSTALLATION Din acest mod este posibil accesul la comanda circuitelor racordate la boiler şi la parametrii sistemului, după ce aţi introdus parola instalatorului. Controlul circuitelor Boilerul la care este cuplată comanda de la distanţă, poate administra în acelaşi timp trei circuite: - circuitul la temperatură mare (indicat cu CH1) - circuitul la temperatură mică (indicat cu CH2) - circuitul sanitar (indicat cu San). Acest circuit este prezent doar dacă parametrul 6 nu este reglat la 0 - circuitul Zonei 1, prezent numai dacă este instalată o Zonă Master cu indicativul circuitul Zonei 8, prezent numai dacă este instalată o Zonă Master cu indicativul 8. Din acest nivel al comenzii de la distanţă este posibilă controlarea parametrilor celor trei circuite (doar dacă există toate în acelaşi timp pe o singură instalaţie). Din oficiu, pentru toate cele trei circuite, a fost setată opţiunea OFF. Dacă această configuraţie nu este schimbată boilerul va rămâne mereu stins. SETAREA MODULUI DE FUNCŢIONARE AL CIRCUITULUI LA TEMPERATURĂ MARE (CH1) 1. Selecţionând ON / OFF se alege modul de programare a orarului. Programarea intervalelor de timp se realizează în modul de programare a orarului (a se vedea pag. 73). 2. Prin selectarea CONTINUE se alege ca boilerul să rămână mereu în funcţiune în intervale de timp, indiferent dacă termostatul de ambianţă este deschis sau nu. La deschiderea termostatului de ambianţă se va activa funcţia de atenuare. 3. Prin selectarea OFF se alege ca boilerul să rămână mereu stins. MENU Configuration Installation Program schedule Information NIVELUL 0 Installation Control circuit Parameters Iar-Var Auto 30 C Control circuit CHI CH2 San* Zn1** Zn..** Sa8** ( * ) Existent doar dacă parametrul 6 nu este 0. (**) Numai dacă este prezentă. On/off Continue Off CH1 NIVELUL 2 NIVELUL 2.1 NIVELUL ROMÂNA 29

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne. Idea działania. 4 1.1 WSTĘP...4 1.2 PROGRAMY CZASOWE...4 1.2.1 PLANOWANIE BUDŻETU...4 1.2.2 WSPÓŁPRACA Z SOLARAMI...4 1.3 INNE ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

Sprawdź warunki, które spowodowały zbyt wysoką temperaturę lub otwarcie termostatu granicznego

Sprawdź warunki, które spowodowały zbyt wysoką temperaturę lub otwarcie termostatu granicznego Kody Opis usterki KODY ESYS Rozwiązanie E 01 Brak zapłonu 1. Sprawdź podłączenie przewodu gazowego Brak obecności płomienia po 5 próbach zapłonu. 2. Sprawdź podłączenie przewody zapłonowego 3. Sprawdź

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

THEMACLASSIC - THEMACLASSIC C - THEMACLASSIC F. 1 - Płytka elektroniczna III. - Podłączenie zasobnika do kotłów jednofunkcyjnych - AS

THEMACLASSIC - THEMACLASSIC C - THEMACLASSIC F. 1 - Płytka elektroniczna III. - Podłączenie zasobnika do kotłów jednofunkcyjnych - AS THEMACLASSIC I - THEMACLASSIC C 1 - Płytka elektroniczna Rechercher II - THEMACLASSIC F 1 - Płytka elektroniczna III III - Podłączenie zasobnika do kotłów jednofunkcyjnych - AS - THEMACLASSIC C i F 1 -

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator ciepłowniczy RVL472

Instrukcja obsługi. Regulator ciepłowniczy RVL472 Instrukcja obsługi Regulator ciepłowniczy RVL472 Przegląd, wyświetlacz i symbole... 2 Przycisk Info... 5 Tryby pracy... 6 Włączanie ogrzewania... 7 Przygotowanie c.w.u.... 8 Niewłaściwa temperatura w pomieszczeniu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VRC-S comfort

Instrukcja obsługi VRC-S comfort Dla Użytkownika Instrukcja obsługi PL Regulator solarny Spis treści Strona Szanowni Użytkownicy Regulator solarny VRC Set-S Comfort firmy Vaillant jest produktem wysokiej jakości. Aby móc wykorzystać wszystkie

Bardziej szczegółowo

R Livestock solutions. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27

R Livestock solutions. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27 R DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27 1. Opis głównych opcji... 1 2. Wprowadzenie do wentylacji...1 3. Główne opcje... 2 4. Opcje konfiguracji... 4 5. Opcje trybu A...4 6. Opcje

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pomp Czujniki wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +120 o C Parametry sterownika PIECA

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Spis treści Opis wyświetlacza........................................... 3 Opis przycisków.............................................

Bardziej szczegółowo

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20: Kocioł jednofunkcyjny. Spalanie odbywa się w otwartej komorze spalania

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Krótki przewodnik konfiguracji modułu zarządzającego EXAMASTER

Krótki przewodnik konfiguracji modułu zarządzającego EXAMASTER Krótki przewodnik konfiguracji modułu zarządzającego EXAMASTER KRÓTKI PRZEWODNIK KONFIGURACJI MODUŁU ZARZĄDZAJĄCEGO INSTALACJĄ EXAMASTER 1. Instalacja z dwoma strefami grzewczymi o identycznej temperaturze

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie, konfiguracja sterownik generacji H

Uruchomienie, konfiguracja sterownik generacji H Michał Sobolewski michal.sobolewski@eu.panasonic.com Agnieszka Henczel agnieszka.henczel@eu.panasonic.com Uruchomienie, konfiguracja sterownik generacji H Wyświetlacz sterownika 2 Przyciski i wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

1. STEROWNIK B Instrukcja użytkowania sterownika.

1. STEROWNIK B Instrukcja użytkowania sterownika. PL 1. STEROWNIK B 2003. 1.1 Instrukcja użytkowania sterownika. 1. Funkcje, przycisk skanowania funkcji, począwszy od stanu podstawowego. 1 naciśnięcie Ustawianie żądanego czasu rozpoczęcia nagrzewania

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. 22 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 9 2 1 3 4 5 6 7 8 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZENOŚNEGO PANELU KONTROLUJĄCEGO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZENOŚNEGO PANELU KONTROLUJĄCEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZENOŚNEGO PANELU KONTROLUJĄCEGO Kompletny panel kontrolny składa się z przenośnego monitora, 3 baterii, stojaka oraz nadajnika (płytki). 1. INSTALACJA PRZENOŚNEGO PANELU

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi Mikroprocesorowy sterownik pomp jest urządzeniem, które w sposób ciągły monitoruje temperaturę w płaszczu wodnym kominka i na podstawie

Bardziej szczegółowo

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Włączanie / wyłączanie Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk przez 4 sekundy. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9009* *VIKTY149* Dodatkowa dokumentacja dotycząca regulatorów ECL Comfort 210 oraz 310, modułów i akcesoriów dostępna jest na stronie http://pl.danfoss.com/ ECL Comfort

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

IRYD MZ pid fuzyy logic

IRYD MZ pid fuzyy logic IRYD MZ pid fuzyy logic IRYD MZ pid fuzyy logic jest regulatorem przeznaczonym do kontroli pracy kotła CO z podajnikiem ślimakowym lub tłokowym (z czujnikiem położenia podajnika). Regulator steruje rozbudowaną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w

Bardziej szczegółowo

Kotły kondensacyjne CIAO GREEN QUADRA GREEN CIAO GREEN. Klasa energetyczna. Dodatkowe akcesoria - 3 -

Kotły kondensacyjne CIAO GREEN QUADRA GREEN CIAO GREEN. Klasa energetyczna. Dodatkowe akcesoria - 3 - CIAO GREEN Klasa energetyczna Dodatkowe akcesoria - 3 - T.B.T. SPRAWDZANIE WARTOŚCI NASTAW 1. Włączyć kocioł w funkcję ZIMA 2. Pokrętła wyboru temp. ustawić na max. 3. Na module nacisnąć SW 1 4. Na wyświetlaczu,

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c.

ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c. Arkusz Informacyjny ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c. Zastosowanie ECL Comfort 200 jest regulatorem wstępnie zaprogramowanym do pracy w różnorodnych układach ciepłowniczych. Dla poszczególnych układów

Bardziej szczegółowo

CIAO S Wiszące kotły standardowe

CIAO S Wiszące kotły standardowe Wiszące kotły standardowe Katalog produktów SPRAWNOŚĆ wg dyrektywy 92/42/CEE MODELE: CIAO S 20 C.S.I. kocioł dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania CIAO S 24 C.S.I. kocioł dwufunkcyjny z zamkniętą komorą

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis Widok panelu przedniego wraz z zaznaczonymi funkcjami: 1 5 2 3 4 1. Wyświetlacz 2. Przycisk edycji/wyjścia wyświetlanych parametrów. 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Regulator pokojowy. RBE (regulator pokojowy) montaż w pomieszczeniu mieszkalnym (referencyjnym)

Regulator pokojowy. RBE (regulator pokojowy) montaż w pomieszczeniu mieszkalnym (referencyjnym) RBE (regulator pokojowy) montaż w pomieszczeniu mieszkalnym (referencyjnym) odczyt i zmiana parametrów w połączeniu z regulatorem pompy ciepła umożliwia wygodną kontrolę, obsługę i opttymalizację pracy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo)

Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo) th-tune Terminal wewnętrzny (pokojowy) Instrukcja obsługi (w połączeniu z pompą ciepła ecogeo) 1 Informacje ogólne Th-Tune współpracuje z pompami ciepła Ecoforest ecogeo w celu dokładnego zarządzania temperaturą

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

CIAO GREEN Wiszące kotły kondensacyjne

CIAO GREEN Wiszące kotły kondensacyjne Wiszące kotły kondensacyjne Katalog produktów SPRAWNOŚĆ wg dyrektywy 92/42/CEE (do 108,9%) KOCIOŁ KONDENSACYJNY NA KAŻDĄ KIESZEŃ! MODELE: CIAO GREEN 25 C.S.I. kocioł dwufunkcyjny, kondensacyjny CIAO GREEN

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 110 jest uniweraslnym regulatorem 1-obiegowym stosowanym w węzłach cieplnych, układach ciepłowniczych oraz kotłowych.

ECL Comfort 110 jest uniweraslnym regulatorem 1-obiegowym stosowanym w węzłach cieplnych, układach ciepłowniczych oraz kotłowych. Arkusz informacyjny 230 Va.c. i 24 Va.c. Opis i aplikacje ECL comfort 110 zaprojektowano w sposób maksymalnie ułatwiający instalację: jeden kabel, jedna wtyczka. Wyposażony jest w podświetlany wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Single Station Controller TORO TSSCWP

Single Station Controller TORO TSSCWP Single Station Controller TORO TSSCWP Funkcje - do 4 cykli nawadniania dziennie - łatwa instalacja i programowanie - zasilanie bateryjne - odporny na warunki pogodowe, wodoszczelny Przedstawienie prawidłowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26 INTER ELECTRONICS Janicki Leszek ul. Kościelna 39 26-230 Radoszyce NIP: 658-186-51-17 REGON:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kontrolki sygnalizacyjne.

Bardziej szczegółowo

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Bosch Climate 5000 SCI / MS Sterownik przewodowy Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Instrukcja obsługi sterownika przewodowego klimatyzatora kasetonowego 4-stronnego i kanałowego 6720867708 (2017/06) PL Kompatybilny

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MIKROPROCESOROWY typ REG 04 wersja 1.0. INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI. Załącznik do instrukcji kotła z palnikiem pellet

STEROWNIK MIKROPROCESOROWY typ REG 04 wersja 1.0. INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI. Załącznik do instrukcji kotła z palnikiem pellet STEROWNIK MIKROPROCESOROWY typ REG 04 wersja 1.0 INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI Załącznik do instrukcji kotła z palnikiem pellet Zakład Urządzeń Grzewczych Elektromet 48-100 Głubczyce, Gołuszowice 53, www.elektromer.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

ST-37. Czas podawania. Podajnik w podtrzymaniu. Przerwa podawania

ST-37. Czas podawania. Podajnik w podtrzymaniu. Przerwa podawania ST-37 Aby uruchomić funkcję serwisowe sterownika należy ustawić przycisk sieć w pozycji 0 następnie nacisnąć przycisk wyjście. Trzymając go należy załączyć przycisk sieć w pozycję 1. Trzymając przycisk

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY. programowalny - TVR 295. instrukcja obsługi. Thermoval Polska Warszawa ul. Bokserska 25.

REGULATOR TEMPERATURY. programowalny - TVR 295. instrukcja obsługi. Thermoval Polska Warszawa ul. Bokserska 25. REGULATOR TEMPERATURY programowalny - TVR 295 instrukcja obsługi Thermoval Polska 02-690 Warszawa ul Bokserska 25 Spis treści 1 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 2 2 TRYB PODSTAWOWY WYŚWIETLANIE TEMPERATURY I STANU

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015 Kolektory słoneczne płaskie - automatyka SOM plus Regulator solarny SOM plus ma zastosowanie w standardowych systemach solarnych. Obsługę regulatora ułatwia duży, wielofunkcyjny wyświetlacz. W regulatorze

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - pobór mocy: maksymalnie 6W - sposób montażu: szyna

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji urządzenia na magistrali Modbus RTU. wersja 1.1

Instrukcja integracji urządzenia na magistrali Modbus RTU. wersja 1.1 Instrukcja integracji urządzenia na magistrali Modbus RTU wersja 1.1 1. Wyprowadzenia Rysunek 1: Widok wyprowadzeń urządzenia. Listwa zaciskowa J3 - linia B RS 485 linia A RS 485 masa RS 485 Tabela 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Specyfikacja ogólna Ekran startowy Przyciski nawigacji 1. Ustawienia regulacji 1.1 Regulacja cos 1.2 Regulacja przekładni transformatora

SPIS TREŚCI Specyfikacja ogólna Ekran startowy Przyciski nawigacji 1. Ustawienia regulacji 1.1 Regulacja cos 1.2 Regulacja przekładni transformatora 1 SPIS TREŚCI Specyfikacja ogólna Ekran startowy Przyciski nawigacji 1. Ustawienia regulacji 1.1 Regulacja cos 1.2 Regulacja przekładni transformatora 1.3 Regulacja opóźnienia przekładnika napięciowego

Bardziej szczegółowo

RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM

RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM INSTRUKCJA OBSŁUGI v.1.2 Regulator steruje obiegiem grzewczym w którym źródłem ciepła są: kolektor słoneczny i kominek z płaszczem wodnym sterowany

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy dla regulatora ST2TX RX22

Odbiornik radiowy dla regulatora ST2TX RX22 Kunda, Odbiornik radiowy dla regulatora ST2TX RX22 Instrukcja obsługi CE AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl 02.2010. Opis

Bardziej szczegółowo

RTCO-6 regulator temperatury do kotłów c.o. Instrukcja obsługi

RTCO-6 regulator temperatury do kotłów c.o. Instrukcja obsługi RTCO-6 regulator temperatury do kotłów c.o. Instrukcja obsługi METRIX AB sp.z o.o. 83-110 Tczew, ul. Piaskowa 3 tel. (58)53-06-931, fax: (58)53-06-901 www.metrixab.pl Zastosowanie RTCO-6, RTCO-6k oraz

Bardziej szczegółowo

Regulator z modulacją CX51

Regulator z modulacją CX51 Regulator z modulacją CX51 WŁAŚCIWOŚCI Regulator obsługuje kocioł utrzymując temperatury komfortu w domu w okresach ustawionych przez użytkownika. W pozostałych okresach również przyczynia się do oszczędzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA SPIS TREŚCI FUNKCJE PILOTA...3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA...4 MONTAŻ I WYMIANA BATERII...5 PRACA AUTOMATYCZNA...6 FUNKCJA CHŁODZENIA / GRZANIA / WENTYLACJI...7 FUNKCJA OSUSZANIA...7

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY

PROGRAMATOR TYGODNIOWY PROGRAMATOR TYGODNIOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI DTWT IHXR OSTRZEŻENIE! PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ. Spis treści ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

088U0215. Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF

088U0215. Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF 088U0215 PL Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF 2 Danfoss Heating Solutions VIUHR449 Danfoss 05/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji....................................

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D HRT-177WS PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D Instrukcja instalacji i użytkowania strona 2 PL WIRED - manual issue 02/2013 rev. 03 . PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Dziękujemy za wybór tygodniowego programatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

Junior. Kotły wiszące / standardowe. Wiszący kocioł standardowy. Katalog produktów

Junior. Kotły wiszące / standardowe. Wiszący kocioł standardowy. Katalog produktów Wiszący kocioł standardowy Kotły wiszące / standardowe Katalog produktów Przeznaczenie Kotły Junior to wynik wieloletnich doświadczeń i obserwacji potrzeb klienta. Są one zarówno zaawansowane technologicznie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

RT-08K REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOMINKIEM

RT-08K REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOMINKIEM RT-08K REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOMINKIEM INSTRUKCJA OBSŁUGI v.1.0 (9.06.2007) Regulator steruje obiegiem grzewczym w którym źródłem ciepła jest kominek z płaszczem wodnym. Odbiornikami ciepła są:

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY STEROWNIK PALNIKA PELET REG 03 wersja 1.0

MIKROPROCESOROWY STEROWNIK PALNIKA PELET REG 03 wersja 1.0 MIKROPROCESOROWY STEROWNIK PALNIKA REG 03 wersja 1.0 INSTRUKCJA SERWISOWA STEROWNIK ** REG-03 v1.0 ** MODUŁ WYKONAWCZY REG03/1 REG03/1 Zasilanie układu układu : ~230V : ~230V 50Hz 50Hz Prąd pobierany pobierany

Bardziej szczegółowo

INDU-52. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Kotły warzelne, Patelnie gastronomiczne, Piekarniki

INDU-52. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Kotły warzelne, Patelnie gastronomiczne, Piekarniki Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-52 Przeznaczenie Kotły warzelne, Patelnie gastronomiczne, Piekarniki Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 32 763 77 77, Fax: 32 763 75 94 www.mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 46/2011

Deklaracja zgodności nr 46/2011 tech -1- ST 293 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 46/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 ST-21 SLAR Deklaracja zgodności nr 92/2013 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Instrukcja użytkownika Danfoss District Energy Warunki bezpieczeństwa Czynności związane z montażem, uruchomieniem i konserwacją mogą być wykonywane

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-16 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 2 Instrukcja obsługi SP-16 1. Opis panelu przedniego 2 3 1 4 5 6 7 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny mikroprocesorowy sterownik pompy

Uniwersalny mikroprocesorowy sterownik pompy Firma TMK spj Września ul Szosa Witkowska 105 tel/fax 61 437 97 60 wwwtmkcompl Uniwersalny mikroprocesorowy sterownik MTS 100 Instrukcja obsługi i instalowania Zastosowanie Sterownik przeznaczony jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Wersja 9227 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 3 Ustawianie parametrów... 4 Tabela 1. Zakres regulacji parametrów modułu UMS-1... 4 Temperatura wody

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ST-283

Instrukcja obsługi ST-283 Tech Instrukcja obsługi ST-283-1 - ST 283 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 83/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany

Bardziej szczegółowo

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-22 Przeznaczenie masownica próżniowa Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v1.1

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie urządzenia w systemie Konfiguracja Danfoss Link BR Wybór trybu regulacji przekaźnika BR... 56

Rejestrowanie urządzenia w systemie Konfiguracja Danfoss Link BR Wybór trybu regulacji przekaźnika BR... 56 Spis treści Wstęp.... 53 Instalacja.... 53 Mocowanie... 53 Podłączenia elektryczne... 54 Rejestrowanie urządzenia w systemie... 54 Konfiguracja... 55 Wybór trybu regulacji przekaźnika BR... 56 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

Rapid mini. Zasada działania. Sterownik kotła zasypowego. program u1.x, wydanie 1 kwiecień 2017

Rapid mini. Zasada działania. Sterownik kotła zasypowego. program u1.x, wydanie 1 kwiecień 2017 Rapid mini Sterownik kotła zasypowego program u1.x, wydanie 1 kwiecień 2017 Pb Zasada działania Rapid mini jest przeznaczony do sterowania kotłem CO wyposażonym w dmuchawę i pompę obiegu centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

VIKERSØNN CRES manager. Instrukcja obsługi sterownika pompy ciepła Vikersønn. VIKERSØNN - Sprawdzona, norweska technologia. CRES manager /5

VIKERSØNN CRES manager. Instrukcja obsługi sterownika pompy ciepła Vikersønn. VIKERSØNN - Sprawdzona, norweska technologia. CRES manager /5 VIKERSØNN CRES manager Instrukcja obsługi sterownika pompy ciepła Vikersønn. 1/5 1. EKRAN GŁÓWNY (T.bazowa CO oraz Gradient) od których Temperatura zadana CO jest zależna. UWAGA: Aby podnieść (lub obniżyć)

Bardziej szczegółowo

Termostat pokojowy BHT-1000-N

Termostat pokojowy BHT-1000-N Termostat pokojowy BHT-1000-N OPIS BHT-1000-N jest termostatem programowanym przeznaczonym do sterowania ogrzewaniem pomieszczeń. Duży, podświetlany ekran i elegancki wygląd podkreślony chromowaną ramką

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 / UMS-1P UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Ochrona patentowa nr PL Wersja C907

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 / UMS-1P UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Ochrona patentowa nr PL Wersja C907 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 / UMS-1P UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Ochrona patentowa nr PL 383604 Wersja C907 1. Przeznaczenie. Moduł UMS-1 jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do sterowania pompą

Bardziej szczegółowo

Higrotermostat Elektroniczny. Instalacja

Higrotermostat Elektroniczny. Instalacja Higrotermostat Elektroniczny Instalacja Nie należy instalować urządzenia w okolicach źródeł ciepła bądź klimatyzacji, ponieważ mogą one wpływać na poprawność pomiaru sondy wewnętrznej. Instalacja musi

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

RX10RF + VS RF + SALUS Smart Home Podłączenie modułu sterującego i regulatora

RX10RF + VS RF + SALUS Smart Home Podłączenie modułu sterującego i regulatora RX10RF + VS RF + SALUS Smart Home Podłączenie modułu sterującego i regulatora RX10RF VS20BRF Komponenty systemu RX10RF - moduł sterujący RX10RF Komunikacja bezprzewodowa Współpraca z regulatorami VS RF

Bardziej szczegółowo