Jacek Krupa r BOSS 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jacek Krupa 13.04.2014r BOSS 2014"

Transkrypt

1 Jacek Krupa r BOSS

2 2

3 Dobry pomysł na własną firmę Czyli jaki? Dobrze jeśli jest oparty o formułę SMART (określenie celów) Specyficzny (niepowtarzalny, innowacyjny, niszowy, itp.) Mierzalny (poparty kalkulacjami, budżetem, biznes planem) Ambitny (zakładający rozwój przedsięwzięcia, rozwój osobisty) Realny (możliwy do wykonania, uwzględniający konkurencję) Terminowy (czas istotnym czynnikiem wpływającym na sukces) 3

4 W celu zarejestrowania działalności można wybrać jeden z dostępnych sposobów postępowania: Metoda tradycyjna wypełnienie wniosku ręcznie lub komputerowo i złożenie go do dowolnego UM lub UG. Wypełnienie wniosku on-line, potwierdzenie jego złożenia kodem weryfikacyjnym do 7 dni w UM lub UG. Wypełnienie wniosku przez internet i podpisanie go poprzez: e-puap Profil zaufany. certyfikat kwalifikowany podpis elektroniczny. 4

5 5

6 Zakładanie działalności przez internet: e-puap (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości w elektronicznych kontaktach z administracją. Pełni on rolę bezpłatnego podpisu, który pozwala na składanie pism drogą elektroniczną ze skutkiem prawnym. 6

7 Otwierając firmę warto od razu uzyskać profil zaufany. Jest to bezpłatne narzędzie, które pozwala załatwiać wiele spraw urzędowych przez internet. Profil zakłada się na stronie na której należy się zarejestrować i złożyć wniosek o profil zaufany epuap. Potwierdzenie zgodności danych do 14 dni w właściwym punkcie (ZUS, US). 7

8 Za pomocą profilu zaufanego można: Uzyskać wpis do CEIDG (zarejestrować działalność gospodarczą). Pierwszym krokiem do założenia firmy może być osobista wizyta w urzędzie miasta lub gminy w celu złożenia formularza CEIDG-1 lub założenie profilu zaufanego przez Internet i wizyta w punkcie potwierdzającym w celu jego potwierdzenia. 8

9 W tej drugiej opcji, przyszły przedsiębiorca może złożyć formularz CEIDG-1 przez Internet, a tym samym zarejestrować działalność. Takie rozwiązanie będzie miało duże plusy w przyszłości. Zgłaszać zmiany w prowadzonej działalności gospodarczej za pomocą CEIDG bez konieczności osobistego odwiedzania urzędu. Ponadto, przedsiębiorca może również zawiesić i wznowić działalność, a także złożyć zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej. 9

10 Wpis do CEIDG zawiera szereg informacji o prowadzonej działalności gospodarczej, które jak najbardziej mogą się zmieniać. W razie zmiany, przedsiębiorca ma czas do 7 dni na aktualizację wpisu. Posiadając profil zaufany, osobista wizyta w urzędzie nie jest w takiej sytuacji konieczna. Może chodzić o takie zmiany, jak: dane osobowe, np. nazwisko (w wyniku zmiany stanu cywilnego), co zmienia również nazwę firmy, firmowe konto bankowe, 10

11 adres prowadzenia działalności gospodarczej, okres rozliczania podatku dochodowego (miesiąc lub kwartał) i forma opodatkowania (zmiana możliwa raz w roku), firma odpowiedzialna za księgowość i miejsce przechowywania dokumentacji. Jak widać, sporo z powyższych kwestii to sprawy praktyczne, które jak najbardziej mogą się zmienić w trakcie prowadzenia firmy. 11

12 Wysyłać dowolne deklaracje ubezpieczeniowe poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) przygotowaną przez ZUS. Rejestracja przedsiębiorcy w ZUS-ie za pomocą formularza ZUS ZUA/ZZA to druga czynność niezbędna podczas zakładania firmy (obok składania wspomnianego CEIDG-1). Jeśli przyszły przedsiębiorca ma profil zaufany na epuap, teraz może złożyć ZUS ZUA lub ZZA przez Internet. 12

13 Druga istotna kwestia, którą ułatwi profil zaufany, związana jest z przejściem z tzw. małego ZUSu (preferencyjnego 431,18 zł) na duży ZUS (1042,46 zł), które dokonuje się po 24 pełnych miesiącach prowadzenia firmy. Posiadając profil zaufany, przedsiębiorca jest w stanie załatwić tę formalność przez internet. Standardowo, wspomniane przejście wymaga dwukrotnej wizyty w ZUS-ie lub na poczcie. 13

14 Najpierw przedsiębiorca składa druki ZUS ZWUA (wyrejestrowanie) i ZUS ZUA (zarejestrowanie) z kodem ubezpieczenia właściwym dla dużego ZUS-u. Następnie, po upływie miesiąca należy jednorazowo złożyć formularz ZUS DRA, w którym określa się podstawę do wyliczenia składek oraz ich wysokości. Obie czynności można wykonać przez Internet mając profil zaufany. Oczywiście, spraw, które załatwia się profilem zaufanym jest więcej, choć te wydają się najbardziej praktyczne. Pełen wykaz spraw urzędowych można znaleźć na stronie 14

15 15

16 Certyfikat kwalifikowany podpis elektroniczny Bezpieczny podpis elektroniczny można kupić obecnie w jednej z czterech firm świadczących usługi w tym zakresie (kwalifikowane podmioty świadczące usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego), wpisanych do rejestru Ministerstwa Gospodarki. Gdzie można zakupić epodpis: Krajowa Izba Rozliczeniowa (Szafir) Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (Sigillum) Unizeto Technologies (CERTUM) Enigma S.O.I.(PEM-HEART) oraz partnerskich punktach rejestracyjnych na terenie całego kraju. 16

17 Certyfikat kwalifikowany podpis elektroniczny Usługi certyfikacyjne mają charakter komercyjny, a wysokość opłat określają podmioty świadczące te usługi. Ceny zestawów różnią się w zależności od długości okresu ważności certyfikatu (rok lub dwa lata) i rodzaju urządzenia do składania podpisu elektronicznego (czytnik kart usb, token usb). Możliwy jest zakup karty z certyfikatem bez czytnika, albo samych czytników i dodatkowych licencji na oprogramowanie. 17

18 Zestaw do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego składa się z: karty kryptograficznej, na której przechowywany jest certyfikat kwalifikowany, czytnika karty kryptograficznej specjalnego oprogramowania. Ceny zestawu, który należy nabyć na samym początku, zaczynają się od 200 zł za rok, a ceny za użytkowanie podpisu w kolejnych latach to już tylko 70 zł rocznie. 18

19 Kilka kroków jakie należy wykonać aby zarejestrować indywidualną jednoosobową działalność gospodarczą 19

20 20

21 Wniosek CEIDG obowiązuje od dnia 1 lipca 2011r, wszedł w życie wraz z znowelizowanymi przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Tzw. Zero okienka Wcześniej obowiązywał wniosek EDG-1 (Ewidencja Działalności Gospodarczej) od do r. Tzw. Jedno okienko 21

22 CEIDG Zero okienka od Przedsiębiorca wypełnia jeden wniosek, tzw. wniosek zintegrowany, jest on wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, 2. Nadaniem nr REGON, 3. Zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacją NIP, 4. Zgłoszeniem płatnika składek do ZUS. 5. Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowy, 6. Ustanowienie pełnomocnictwa, 7. Informacja o prowadzeniu księgowości firmy przez Biuro Rachunkowe. 22

23 Zero okienka od Wszystkie wymienione działania będą dokonywane na wniosku CEIDG, wraz z załącznikami. Przedsiębiorca składa wniosek osobiście w urzędzie Miasta lub Gminy lub też składa wniosek przez Internet (z podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym) - rejestracja odbywa się natychmiast, bez zwłoki (dzięki wykorzystaniu systemu elektronicznego), 23

24 Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Należy wejść na stronę przejść do Wyszukiwarki przedsiębiorców- odszukać wpis po Nazwie, nr NIP lub REGON otworzyć wpis i wybrać opcję Drukuj / Pobierz PDF. Nowe zaświadczenie można samodzielnie pobrać w każdej chwili. 24

25 25

26 Rejestracja jak i zmiana w CEIDG jest wolna od opłat (bezpłatna). Wszelkie informacje zachęcające Państwa do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne. 26

27 W CEIDG należy złożyć zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym. 1. Opodatkowanie na zasadach ogólnych - według skali progresywnej 18%/32% - według stawki liniowej 19 % 2. Zryczałtowany podatek dochodowy. 3. Karta podatkowa 27

28 1. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu: do ewidencji działalności gospodarczej gminy/miasta lub do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym 2. Podstawowe akty prawne regulujące podejmowanie działalności gospodarczej: ustawa z dnia r. prawo działalności gospodarczej ustawa z dnia r. o swobodzie działalności gospodarczej ustawa z dnia r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 28

29 Etap II Urząd statystyczny i REGON (REjestr GOspodarki Narodowej) Obecnie wniosek o REGON składa się na jednym druku wraz ze zgłoszeniem działalności gospodarczej, w ramach tzw. Zero okienka. Przedsiębiorca już nie musi udawać się do Urzędu Statystycznego i składać odrębnego wniosku. Urząd statystyczny nie pobiera żadnej opłaty za wydanie zaświadczenia REGON i należy go sobie pobrać z strony 29

30 REGON rejestr statystyczny prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Pod pojęciem REGON-u rozumiany jest także numer REGON, czyli dziewięciocyfrowy numer statystyczny podmiotu gospodarczego w powyższym rejestrze. 30

31 31

32 Etap III Pieczątka Posiadanie pieczątki nie jest wymagane na mocy prawa o działalności gospodarczej, jednak może się ona okazać pomocna przy podpisywaniu dokumentów urzędowych. Koszt zł Pieczątka powinna zawierać pełną nazwę firmy, adres siedziby firmy, numer identyfikacji podatkowej NIP. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, numerem identyfikacji podatkowej firmy jest jej prywatny NIP. 32

33 Etap IV - Konto w banku Następnym etapem w procesie rejestracji działalności gospodarczej jest założenie firmowego konta bankowego. Wybór banku zależy od przedsiębiorcy należy zapoznać się z ofertami kilku banków i wybrać najkorzystniejszą. Nie istnieje żaden obowiązek używania konta firmowego. Można używać prywatnego konta albo dokonywać transakcji gotówkowych. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej określa obowiązek używania firmowego konta w przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza euro. 33

34 Etap V - Urząd Skarbowy Osoby chcące zgłosić się do podatku VAT (od ang. Value Added Tax podatek od wartości dodanej, podatek od towarów i usług), składają w Urzędzie Skarbowym formularz VAT-R (rejestracja do VAT-u). Opłata za rejestracje do VAT-u 170zł 34

35 Etap VI Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Z chwilą rozpoczęcia prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej jesteśmy zobowiązani do dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności we właściwym dla miejsca prowadzenia działalności Inspektoracie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 35

36 Etap VI Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Zgłoszenie właściciela do ubezpieczeń dokonuje się na odpowiednich drukach: 1) ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego) 2) ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego) 36

37 Etap VII Inspekcja Sanitarna i Inspekcja Pracy Obowiązek zgłoszenia faktu rozpoczęcia działalności gospodarczej w Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Sanepidzie) mają te firmy, które prowadzą działalność związaną ze sprzedażą produktów lub usług, przy których wymagane jest zachowanie szczególnych wymogów sanitarnych. 37

38 Etap VII Inspekcja Sanitarna i Inspekcja Pracy Do takich należą na przykład sklepy spożywcze czy gabinety kosmetyczne. W takim przypadku należy w ciągu 14 dni od momentu rozpoczęcia działalności odwiedzić najbliższą Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego. 38

39 Etap VII - Inspekcja Pracy Z chwilą zatrudnienia pierwszego pracownika każdy podmiot gospodarczy staje się pracodawcą i ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do Państwowej Inspekcji Pracy. Obowiązek zgłoszenia pracownika do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) wynika bezpośrednio z art. 209 par. 1 Kodeksu Pracy (K.P.). Przedsiębiorca (pracodawca) ma na to czas 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Niniejsze zgłoszenie musi mieć formę pisemną. 39

40 Dziękuję organizatorom Festiwalu BOSS 2014 za zaproszenie oraz Państwu za uwagę Życząc powodzenia w biznesie Jacek Krupa 40

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej październik 2013r. Wstęp Nasze spotkanie ma celu przybliżenie Państwu podstawowych informacji związanych z czynnościami,

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elżbieta Szczepaniak Informacje o kursie Prowadzący: Elżbieta Szczepaniak Centrum Studiów Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii, pok. RA108 eszczepaniak@wsiz.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

PRZEWODNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PRZEWODNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Przeczytaj koniecznie! spis treści 1 Wstęp 3 Twoje prawa i obowiązki 5 Jakie masz prawa jako płatnik składek? 5 Rozpoczynasz działalność? Pamiętaj

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Instrukcja rejestracji praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Instrukcja rejestracji praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą

Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, na Słowacji, w Czechach ROZPOCZYNAM PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W POLSCE Działalność gospodarcza to zgodnie z ustawą o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2015 r. poz. 584, 699, 875. o swobodzie działalności gospodarczej Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Wydanie IV Stan na grudzień 2013 Publikacja bezpłatna

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą poradnik dla nowo powstałych firm SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. NA STARCIE 5 1.1. Ile jest wart pomysł na biznes 5 1.2. Czy firma ma szanse powodzenia na rynku

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek 1 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ZAKŁADANIE ADANIE DZIAŁALNO ALNOŚCI GOSPODARCZEJ 15 maja 2014 ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 Katarzyna Glanc 1. Etapy rejestracji 2. Opodatkowanie działalności

Bardziej szczegółowo

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu.

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu. Warszawa, grudzień 2012 r. Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Nowy Rok przyniesie pomyślność i szczęście każdego dnia. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo: rozliczających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 1995 Nr 142 poz. 702 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 269,

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady ewidencji: a) podatników,

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo