BIZNES PLAN. I) na czym polega podejmowana przez nas działalność gospodarcza.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIZNES PLAN. I) na czym polega podejmowana przez nas działalność gospodarcza."

Transkrypt

1 BIZNES PLAN I) na czym polega podejmowana przez nas działalność gospodarcza. 1) Przedmiotem prowadzonej przez Kancelarię Prawa Finansowego Forum działalności gospodarczej jest szeroko rozumiane pośrednictwo pieniężne. W skład tego pośrednictwa wchodzą: a) realizowanie wpłat gotówkowych na dowolne konta bankowe IBAN znajdujące się w EU zadeklarowane przez użytkownika, z zadeklarowanym przez użytkownika tytułem płatności, odbiorcą oraz nadawcą; b) realizowanie wpłat (oraz wypłat) do tych instytucji, z którymi Kancelaria podpisaną ma umowę o realizowanie usług pośrednictwa pieniężnego wraz z dostarczeniem przez te instytucje interfejsu elektronicznego pozwalającego na informowanie tej instytucji w czasie rzeczywistym o wpłatach realizowanych prze użytkowników na jej rzecz. Możliwość instalowania takich pluginów na celu ma udostępnienie mechanizmu płatności za ściśle zdefiniowane usługi lub towary, w którym dostawca poprzez poinformowanie go w czasie rzeczywistym o zrealizowaniu wpłaty przez klienta może towar lub usługę dostarczyć również natychmiastowo. Z uwagi na tę zaletę Kancelaria na celu ma zachęcenie do współpracy takie podmioty jak dostawców dzwonków na telefony komórkowe, tapet, gier mobilnych oraz wszystkie inne podmioty dostarczające swoje usługi lub produkty drogą elektroniczną. Mamy zamiar zachęcić do współpracy operatorów telefonii komórkowej celem dokonywania w naszych placówkach opłat za usługi identyfikowane poprzez numer telefonu, zamierzamy zachęcić do współpracy dostawców energii elektrycznej, operatorów telewizji oraz sklepy internetowe online. Mamy zamiar zachęcić do współpracy dostawców elektronicznych instrumentów płatniczych oraz innych pośredników pieniężnych takich jak "Western Union" lub takich, z którymi już współpracuje firma "Euronet Worldwide" ze szczególnym uwzględnieniem dostawcy produktu "Ria Money Transfers". W przypadku tych instytucji, z którymi zawartą mamy mieć umowę również na realizowanie transferów pieniężnych w stronę: od tej instytucji do klienta, to instytucje te mają obowiązek dostarczyć nam taki interfejs informatyczny, który pozwalał nam będzie weryfikować czy i do jakiej wypłaty ze strony dostawcy usługi upoważniony jest użytkownik autoryzujący się w wymagany przez dostawcę usługi sposób. Strona 1/9

2 2) Przy takich założeniach prowadzonej przez nas działalności dopuszczamy następujące sposoby dostarczania przez użytkowników danych realizowanych przez nich wpłat (lub wypłat): a) na udostępnionych w lokalu papierowych formularzach: w przypadku wpłat na rachunki IBAN zaprojektowanych i dostarczonych przez nas, natomiast w przypadku wpłat(wypłat) do współpracujących z nami instytucji trzecich na formularzach dostarczonych przez te instytucje; b) za pomocą urządzeń elektronicznych z dostępną klawiaturą oraz formularzami elektronicznymi wyświetlanymi na ekranie z polami do wypełnienia odpowiadającym polom na formularzach papierowych. W przypadku zastosowania takiego urządzenia dane formularzy automatycznie wysyłane są przez urządzenie do aplikacji dostarczonej przez Kancelarię podłączonej do serwera zarządzającego zleceniami składanymi w obsługiwanych przez nas punktach. W przypadku zastosowania papierowych formularzy ich treść do systemu informatycznego dostarczanego przez Kancelarię musi wprowadzić za pomocą komputera PC obsługa lokalu - tak samo jak ma to miejsce w przypadku instytucji współpracujących z popularnym na całym świecie "Western Union". Urządzenie z monitorem LCD oraz klawiaturą udostępniane jest w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska kasowego w sposób umożliwiający obsłudze lokalu wgląd do treści edytowanej przez użytkownika. 3) Dopuszczamy dwa sposoby liczenia oraz walidowania środków pieniężnych przekazywanych przez klienta: a) kiedy czynności te wykonywane są przez obsługę lokalu; b) kiedy czynności te wykonują elektroniczne urządzenia przyjmujące monety i banknoty. W przypadku zastosowania takowych urządzenie do przyjmowania środków pieniężnych usytuowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska kasowego w sposób umożliwiający obsłudze lokalu ciągły wgląd w interakcję użytkownika z urządzeniem W przypadku, kiedy zarówno edytowanie dyspozycji klienta jak i walidowanie oraz liczenie środków pieniężnych odbywa się elektronicznie, to urządzenia te czynności realizujące mogą być ze sobą scalone tworząc tzw. "terminal". Warunkiem użycia takiego terminala jest usytuowanie go w sposób oraz w miejscu umożliwiającym ciągły wgląd obsługi lokalu w kolejne etapy interakcji użytkownika z terminalem. Obsługa lokalu ma prawo oraz obowiązek ingerowania w czynności realizowane przez użytkowników za pomocą terminala, instruowanie ich oraz wykonywanie czynności zapobiegających praniu brudnych pieniędzy opisanych w wewnętrznej procedurze przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. II) Przykłady innych podmiotów wykonujących działalność gospodarczą taka jak nasza lub podobną. a) Podmiotami, które przede wszystkim wykonują działalność gospodarczą w sposób podobny do naszego to tzw. "punkty tanich opłat". Tj. punkty posiadające okienko kasowe, gdzie podchodzi się z rachunkiem lub wypełnionym blankietem wpłaty i dokonuje się przekazania środków na rzecz wskazanego podmiotu. Punkty Strona 2/9

3 takie przeważnie pobierają opłatę najczęściej stalą od każdego zrealizowanego zlecenia niezależnie od jego kwoty; b) Podmiotami, które w podobny sposób współpracują z podmiotami trzecimi w ramach przekazywania środków w okienkach kasowych do tych podmiotów oraz w imieniu tych pomiotów przekazywania środków ich klientom są te podmioty (głównie kantory wymiany walut), które współpracują z "Western Union" lub innymi takimi jak "Ria Money Transfers" na przykład w Wielkiej Brytanii ("Ria Money Transfers" współpracuje przede wszystkim w Wielkiej Brytanii oraz w krajach spoza EU na zasadzie obsługi przelewów w okienkach kasowych, w innych krajach EU współpracuje głównie z dostawcami bankomatów i kiosków). c) Łotewski pośrednik pieniężny AIO. Posiada on zupełnie przybliżony profil działalności jak nasza firma z punktu widzenia użycia terminali samoobsługowych. Poniżej znajduje się zrzut ekranu terminala AIO obrazujący wszystkie instytucje, z którymi AIO współpracuje: Jak widać z tego zrzutu AIO współpracuje z operatorami telefonii komórkowej, sklepami internetowymi oraz z miedzy innymi z dużym bankiem Łotewskim SwedBank. Strona 3/9

4 Tutaj natomiast znajduje się widok urządzenia stojącego obok bankomatu: d) Łotewski pośrednik pieniężny "QIWI Baltic". Strona 4/9

5 Na stronie www tego dostawcy usług płatniczych tutaj: znajduje się na dole zakres tematyczny podmiotów, z którymi QIWI podpisaną ma umowę o świadczenie usług pośrednictwa pieniężnego. Klikając na odpowiednią ikonę można zapoznać się ze wszystkimi podmiotami danej branży, którzy współpracują z QIWI. Warto zwrócić uwagę, że miedzy innymi współpracują z nimi chyba wszystkie banki działające na terenie Łotwy. Pracujące dla QIWI kioski wyglądają podobnie jak te AIO: Projekt QIWI jak widać wydaje się być bardziej zbliżony do tego przez nas realizowanego, bowiem jak widać na zdjęciu powyżej wydaje się stać przynajmniej w pobliżu stanowiska kasowego. Terminal AIO natomiast znajduje się w pasażu handlowym tuż obok bankomatu. Jeżeli chodzi o nasze terminale, to niedopuszczalne jest umieszczanie ich w sposób, w który obsługa lokalu nie ma cały czas "na oku" czynności podejmowanych przez klientów terminala i nie ma tym samym możliwości zainterweniowania w przypadkach określonych w naszej wewnętrznej procedurze przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. e) Działająca w Polsce spółka Euronet Sp. z o.o. oraz inne z grupy Euronet Worldwide działające w całej Europie. Euronet oprócz podpisania umów o realizowanie usług pośrednictwa pieniężnego z dostawcami kart płatniczych oraz Strona 5/9

6 bankami podpisane ma również takie umowy z instytucjami transferów transgranicznych: "Hal-cash", "SkyCash", "Ria Money Transfer", "Ria Get Money". Euronet współpracuje z tymi instytucjami w ramach wypłat w każdym dostarczanym przez siebie bankomacie, natomiast w ramach wpłat tylko w tych urządzeniach, które wpłaty umożliwiają. Na ekranie powitalnym bankomatu, za pomocą którego można jedynie wypłacać środki znajduje się monit o włożenie do urządzenia karty oraz na samym dole znajduje się przycisk oznaczony jako "Wypłata bez karty. Naciśnij" taki jak poniżej na obrazku: Po naciśnięciu tego przycisku pojawia się kolejny ekran z dostawcami usług do wyboru. Po kliknięciu na któregoś z tych dostawców należy wpisać dane identyfikacyjne wypłaty upoważniające nas do jej zrealizowania. Najczęściej są to dwa kody liczbowe, które przekazała nam osoba wpłacająca środki, które ona sama wprowadziła wpłacając środki w maszynie lub w okienku kasowym. Po poprawnym zwalidowaniu kodów przez bankomat wypłacający środki zostają wypłacone. Strona 6/9

7 Proszę mieć na uwadze, że spółka Euronet Sp. z o.o. nie jest podmiotem prawa bankowego i nie podlega w żaden sposób pod nadzór bankowy. Spółka Euronet Sp. z o.o. w świetle prawa UE świadczy tak samo usługi pośrednictwa pieniężnego jak my mamy zamiar to robić i nic więcej. III) Sposoby finansowania przedsięwzięcia Kapitał założycielski Kancelarii w wysokości EUR zdeponowany jest na koncie bankowym Kancelarii i z założenia nie jest w żaden sposób uszczuplany. Stanowić ma on wyłącznie rezerwę. Kancelaria ma w zamyśle tak prowadzić swoją działalność, aby ze wszystkimi swoimi podwykonawcami, ze wszystkimi podmiotami, z którymi podpisaną ma umowę o dzierżawę powierzchni wszystkie umowy stanowiły, że wynagrodzenie podwykonawców oraz wydzierżawiających stanowiło procent lub inny udział w zyskach Kancelarii z tytułu tej działalności, która ma ścisły związek z współpracą z podwykonawcą lub wydzierżawiającym. Strona 7/9

8 W szczególności Kancelaria proponuje podmiotom trzecim prowadzenie punktów tanich opłat w ramach podwykonawstwa w zamian za udział procentowy w zyskach Kancelarii z tytułu umowy z każdym z podmiotów, z którym Kancelaria podpisaną ma umowę o realizowanie usług pośrednictwa pieniężnego. Jeżeli Kancelaria za zrealizowanie wpłaty gotówkowej na rachunek bankowy pobiera od klienta 2 PLN, to Kancelaria może umówić się z podmiotem, który jednocześnie dostarcza powierzchnię pod prowadzenie działalności oraz wykonuje obowiązki związane z obsługą kasową na jego nawet 60% udział w tych 2 PLN. I podobnie w odniesieniu do współpracy z podmiotami trzecimi w ramach realizowanych usług pośrednictwa. Jeżeli za wpłaty na rzecz któregoś z operatorów telefonii komórkowej Kancelaria otrzymuje równowartość 5% wpłaty, to może się umówić z takim znaczącym podwykonawcą na jego udział w wysokości 3% wpłaty samemu mając udział końcowy w wysokości 2% wysokości wpłaty gotówkowej. Wstępnie zakładamy również takie scenariusze, że wynajmującym powierzchnie oraz podmiotem świadczącym usługi kasowe są oddzielne podmioty, zawsze wynagradzane jako udział w zyskach Kancelarii, zakładamy również, że działalność w ramach współpracy z nami prowadzona przez podmiot zarówno wydzierżawiający nam powierzchnię jak i realizujący czynności kasowe nie będzie jedyną działalnością prowadzoną przez ten podmiot na powierzchni, do której ma on prawo. Zakładamy na przykład, że usługi te realizowane mogą być na przykład w sklepie spożywczym przez obsługę lokalu, w kantorach wymiany walut lub innych formach działalności, które przy okazji nawiążą z nami współpracę w jaki sposób, w jaki niektóre właśnie kantory wymiany walut nawiązują współpracę ze znanym na całym świecie Western Union. W przypadku użycia terminali również deklarujemy, że nie zamierzamy ich nabywać we własnym zakresie, ale również dzierżawić je w zamian za udział w naszych zyskach z tytułu działalności prowadzonej z pomocą tych terminali. Zamierzamy zachęcać podmioty dysponujące takim sprzętem lub jego produkujące okazując tym podmiotom obroty realizowane przez nasze punkty i w ten sposób szacować ew. zyski tych podmiotów i namawiać je w ten sposób do współpracy. W przypadku braku zainteresowania dostawcami takich urządzeń współpracą z nami skupimy się wyłącznie na w pełni obsłudze osobowej transakcji. Mamy jednak nadzieję, że lokalni dostawcy takiego sprzętu się naszą ofertą skuszą. Na wypadek włamań, kradzieży oraz nieuczciwości kontrahentów ograniczamy całkowitą ilość środków in plus (tzn. różnicy wpłat i wypłat) dzienną przypadającą na jeden punkt na maksymalnie równowartość 2 tys EUR. Z każdym z naszych podwykonawców tych, w którego obowiązkach należy przekazywać nam środki umawiamy się na przykazywanie ich w wysokości skompensowanej o jego Strona 8/9

9 wynagrodzenie z tytułu zawartej z tym podmiotem umowy. Umawiamy się z tymi podmiotami, że przekazują nam środki na nasze żądanie jednak nie później niż kiedy kwota należna do przekazania przekroczy równowartość EUR. Takie założenia naszego przedsięwzięcia pozwolą na sprawne jego prowadzenie bez ryzyka utraty płynności oraz co najważniejsze najmniejszego ryzyka sprzeniewierzenia środków należących do któregoś z naszych klientów. Adam Gramowski Strona 9/9

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na podmioty prowadzące działalność gospodarczą Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na użytkowników usług płatniczych Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika Duziak- Z-ca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

System płatniczy w Polsce

System płatniczy w Polsce System płatniczy w Polsce Warszawa, lipiec 2008 r. Opracował: Departament Systemu Płatniczego NBP Telefon (22) 653 19 87 Fax (22) 653 28 90 Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 26.11.2014 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyznawania limitu kredytowego i wydania karty... 5 III. Korzystanie z limitu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1. Agent Rozliczeniowy bank lub przedsiębiorca, który

Bardziej szczegółowo

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 r., z zastrzeżeniem zmian o których mowa w 18, które wejdą w życie od dnia 19 lipca 2015 r. Preambuła 1. Niniejsze zasady określają warunki i tryb wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA;

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA; REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I.

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014 REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ AUCHAN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank Szanowni Państwo, Karta kredytowa VISA PLATINUM Noble Bank, która trafiła w Państwa ręce, jest wyrazem najwyższego uznania i zaufania, jakim są Państwo darzeni przez nasz Bank. Dzięki tej karcie stali

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK. Zakres normowania Regulaminu

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK. Zakres normowania Regulaminu Obowiązujący od dnia 1 lipca 2014 r. Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych BZ WBK 1 Zakres normowania Regulaminu 1. Regulamin określa warunki wydawania i używania Kart kredytowych oraz zasady

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

JeDNOLitY OBSZAr płatności W euro (SepA) ZiNteGrOWANY rynek płatności DetALicZNYcH

JeDNOLitY OBSZAr płatności W euro (SepA) ZiNteGrOWANY rynek płatności DetALicZNYcH JEDNOLITY OBSZAR PŁATNOŚCI W EURO (SEPA) ZINTEGROWANY RYNEK PŁATNOŚCI DETALICZNYCH Spis treści Przedmowa 5 Wstęp 6 1. Tworzenie jednolitego obszaru płatności w euro 7 > SEPA w zarysie 7 > Potrzeba utworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo