ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z PERSPEKTYWY STUDENTA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z PERSPEKTYWY STUDENTA"

Transkrypt

1 ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z PERSPEKTYWY STUDENTA Karolina Leśniak Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Streszczenie W referacie omówione jest zakładanie własnej działalności gospodarczej z perspektywy studenta Główne aspekty, które są poruszane w niniejszym opracowaniu to: formalno-prawne problemy wynikające z zakładania firmy - jak je rozwiązywać, pozytywne i negatywne aspekty bycia młodym przedsiębiorcą - udogodniania i utrudnienia w życiu gospodarczym Szczególny nacisk położony jest na ukazanie praktycznych sposobów radzenia sobie z trudnościami, które może napotkać przedsiębiorczy student 1 Wstęp W poniższej pracy zostały wykorzystane badania, przeprowadzone na próbie studentów dziennych z Polski oraz Europy Środkowo - Wschodniej, usystematyzowane przez pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego w 2006 r i zebranych w pracy Przedsiębiorczość studentów w Polsce i wybranych krajach Europu Środkowo-Wschodniej Autorzy opracowując publikację z badań opierali się na źródłach teoretycznych (dostępna literatura poruszająca tematy związane z przedsiębiorczością studentów) oraz empirycznych (przeprowadzone badania na studentach dziennych z Polski i Europy Środkowo - Wschodniej - SES 2006) Ponadto w referacie wykorzystano informacje pochodzące z literatury oraz innych publikacji dotyczących poruszanej problematyki W dobie kryzysu założenie własnej działalności gospodarczej wydaje się być dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza jeżeli chodzi o studenta, który na rynku pracy nie jest często pożądanym pracownikiem, zważywszy na dopiero co zakończone studia, a co za tym idzie małe doświadczenie zawodowe Jak wskazują badania, 73,2 % polskich studentów uważa siebie za osobę przedsiębiorczą (tab 1) 1 Jednakże owe badania w zderzeniu z rzeczywistymi wynikami nie są tak optymistyczne, finalnie okazuje się bowiem, iż własną firmę zakłada od kilku do kilkunastu procent studentów, z czego tylko część odnosi sukces na rynku i kontynuuje pracę na własny rachunek w kolejnych latach 1 Badania przeprowadzone przez Kunasz M, Korpysa J, Bernat T, Przedsiębiorczość studentów w Polsce i wybranych krajach Europu Środkowo-Wschodniej, Szczecin 2008 (Zespół Przedsiębiorczości przy Katedrze Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego), wersja elektroniczna: z dnia r wwwthinkwsizrzeszowpl, ISSN , Nr 1 (1) 2009, s 70-79

2 Wariant odpowiedzi Tabela 1 Aktywność przedsiębiorcza studentów Litwa Łotwa Polska Rosja Ukraina Węgry Czy uważasz siebie za osobę przedsiębiorczą? tak 64,6 75,0 73,2 60,2 79,0 67,3 Czy jesteś aktywny poza podstawowymi zajęciami na uczelni? tak 46,7 49,7 58,7 66,3 54,0 44,1 Czy podczas studiów pracowałeś/pracujesz? nie 54,6 29,9 48,2 55,6 56,1 55,9 Źródło: Badania przeprowadzone przez Kunasz M, Korpysa J, Bernat T, Przedsiębiorczość studentów w Polsce i wybranych krajach Europu Środkowo-Wschodniej, Szczecin 2008 Niepokojącym zjawiskiem jest także prognozowany wzrost bezrobocia w Polsce w najbliższych latach (tab 2) 2, co z jednej strony jest negatywnym zjawiskiem jednakże z drugiej strony zwiększa zawodową aktywizację osób młodych, które z powodu braku pracy etatowej są często zmuszone założyć własną działalność gospodarczą Bezrobocie nie jest jednak największym problemem młodego przedsiębiorcy, bowiem zakładając firmę w czasie kryzysu musi on pamiętać o zmianach zachodzących w strukturze rynku, które pojawiają się w okresie dekoniunktury Fluktuacje, niestabilność oraz często niepewność podczas przeprowadzania transakcji powinny być uwzględnione już na etapie planowania działalności Stopa bezrobocia (%)/rok Tabela 2 Stopa bezrobocia (aktualna i prognozowana) Polska 10,7 13,7 14,5 Źródło: NBP Za optymistyczny, należy uznać fakt, iż brak specjalistycznej wiedzy nie przekreśla młodego przedsiębiorcy jako wartościowego podmiotu rynkowego Świadczą bowiem o tym badania, przeprowadzone na próbie studentów dziennych z Polski oraz Europy Środkowo - Wschodniej, usystematyzowane przez pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego w 2006 r i zebranych w pracy Przedsiębiorczość studentów w Polsce i wybranych krajach Europu Środkowo-Wschodniej, mówiące o tym, że cechami opisującymi osobę przedsiębiorczą są przede wszystkim: przebojowość i kreatywność, komunikatywność oraz umiejętność przewidywania i kalkulacji ryzyka (tab 3) Natomiast praktyczne wykształcenie jest wskazane jako ostatnia pozycja w rankingu cech osoby przedsiębiorczej (wg opinii próby studentów) 4 Wyniki owych badań dobrze rokują jeżeli chodzi o perspektywy młodego przedsiębiorcy, który nie zawsze posiada odpowiednie wykształcenie do prowadzania działalności Jednakże upór, pasja oraz świadome dążenie do celu połączone z samokształceniem pozwolą na założenie własnej działalności każdemu młodemu człowiekowi 2 NBP, dane wg centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP) 3 Ibidem 4 Badania przeprowadzone przez Kunasz M, Korpysa J, Bernat T, Przedsiębiorczość studentów w Polsce i wybranych krajach Europu Środkowo-Wschodniej, Szczecin 2008 (Zespół Przedsiębiorczości przy Katedrze Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego), wersja elektroniczna: z dnia r 71

3 Tabela 3 Cechy opisujące osobę przedsiębiorczą Lp Cecha opisująca osobę przedsiębiorczą Średnia pozycja w rankingu Mediana wskaźników struktury 1 Przebojowość i kreatywność 2,5 19,7 2 Komunikatywność 2,7 13,6 3 4 Umiejętność przewidywania i kalkulacji ryzyka Chęć do szukania nowych rozwiązań 3,2 13,1 4,8 10,8 10 Praktyczne wykształcenie 9,5 3,2 *podstawowe kryterium umiejscowienia cech charakteryzujących osobę przedsiębiorczą w rankingu stanowi mediana wskaźników struktury (pełna metodyka badań zamieszczona na stronie Źródło: Badania przeprowadzone przez Kunasz M, Korpysa J, Bernat T, Przedsiębiorczość studentów w Polsce i wybranych krajach Europu Środkowo-Wschodniej, Szczecin 2008 Dodatkowym wskaźnikiem, który powinien zachęcić do zakładania firmy jest zależność pomiędzy liczbą studentów prowadzących własną działalność, których rodzice prowadzili swoją firmę a liczbą przedsiębiorczych studentów, których rodzicie nie posiadali własnej działalności Aż 54% ankietowanych twierdzi, że ich rodzice nie prowadzili i nie prowadzą własnej firmy 5 W związku z czym, drogą dedukcji, można uznać, iż osoba, w rodzinie której nie spotykano wcześniej przejawów przedsiębiorczości jest zdolna do założenia własnej działalności (przypominam, iż 73,2% polskich studentów deklaruje, że uważa się za osobę przedsiębiorczą) Powyższe fakty świadczą o tym, że młoda osoba może założyć własną działalność gospodarczą, pomimo obecnego kryzysu gospodarczego Ponadto należy zauważyć, iż polscy studenci mają ku temu szczególne predyspozycje (patrz: wyniki badań zamieszczone w Przedsiębiorczość studentów w Polsce i wybranych krajach Europu Środkowo-Wschodniej, Kunasz M, Korpysa J, Bernat T, Szczecin 2008) 2 Od czego zacząć zakładając własną działalność gospodarczą 21 Pomysł Najważniejszym aspektem w zakładaniu własnej działalności jest posiadanie pomysłu oraz wizji własnego przedsięwzięcia Dobrze gdyby idea była innowacyjna oraz inna niż tendencyjne pomysły Jednakże należy pamiętać, iż utworzenie firmy na bazie już istniejących spółek, np sprzedaż produktów lub usług na Allegro 6, nie oznacza, że nie odniesie się sukcesu Wręcz przeciwnie, odpowiednio zmodyfikowany pomysł może spowodować, iż osiągnie się zamierzony cel i firma będzie znaczącym podmiotem na rynku Przy kopiowaniu pomysłów ważnym jest, by do podstawowej oferty przedsię- 5 Ibidem 6 Allegro - portal aukcyjny, na którym dokonuje się transakcji kupna-sprzedaży 72

4 biorstwa dołożyć także inne, niespotykane w konkurencyjnych spółkach elementy (coś co będzie wyróżniać spółkę w branży), może to być niższa cena, gratisy bądź inne rozwiązania Wówczas, pomimo istnienia podmiotów gospodarczych o podobnej strukturze organizacyjnej można odnieść rynkowy sukces 22 Harmonogram działań Mając pomysł należy stworzyć harmonogram działań, który ułatwi realizację kolejnych zamierzeń mających doprowadzić do założenia firmy Harmonogram powinien zawierać konkretne daty, którym odpowiadać będą ściśle określone zdarzenia, tak by móc zobaczyć jakie robimy postępy oraz w jakich obszarach należy jeszcze dopracować swoją strategię tworzenia działalności gospodarczej Należy także pamiętać, by zadania w nim wyznaczone konsekwentnie realizować, bowiem największym problemem wśród młodych przedsiębiorców jest odpowiednia organizacja czasu (wywiad - rozmowa przeprowadzona wśród młodych ludzi planujących założyć własną firmę) Zbudowanie realistycznego harmonogramu, który będziemy wypełniać krok po kroku jest połową sukcesu w dążeniu do stworzenia własnej spółki Data graniczna/ działanie Wybór formy prawnej firmy Tab 4 Przykładowy harmonogram zadań (fragment) Stworzenie opisu oferowanej usługi (produktu) Przeprowadzenie I części analizy finansowej (analiza źródeł finansowania) (data wstępnego opracowania) II część analizy finansowej - dokończenie planu finansowego przedsięwzięcia Stworzenie szablonu biznesplanu - wypisanie najważniejszych elementów, które należy uwzględnić (data ostateczna) Źródło: Opracowanie własne 23 Wstępne przygotowania do założenia własnej firmy W początkowym etapie zakładania własnej działalności gospodarczej wydaje się, iż jest wiele kłopotliwych sytuacji, których młoda osoba nie jest w stanie pokonać Z badań wynika, że najczęstszymi problemami młodej osoby przedsiębiorczej są m in: wysokie podatki, duża konkurencja, biurokracja oraz trudności w zdobyciu kapitału 7 Nie wszystkie elementy da się zmienić i dostosować tak, by zakładający firmę miał dogodne warunki rynkowe do jej prowadzenia (np trudno jest zmienić ad hoc prawo czy też wysokość podatków) Jednakże niektóre bariery bez problemu można pokonać Jeżeli chodzi o kapitał, wbrew pozorom, pozyskać go nie jest wcale trudno, trzeba wiedzieć tylko gdzie i do 7 Badania przeprowadzone przez Kunasz M, Korpysa J, Bernat T, Przedsiębiorczość studentów w Polsce i wybranych krajach Europu Środkowo-Wschodniej, Szczecin 2008 (Zespół Przedsiębiorczości przy Katedrze Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego), wersja elektroniczna: z dnia

5 kogo się udać (więcej na ten temat w części Pozyskiwanie kapitału niniejszej publikacji) Pozostałe trudności można próbować rozwiązywać dzięki radom uzyskanym od innych młodych, przedsiębiorczych ludzi Tzn przy problemach natury prawnej dobrze jest zwrócić się do prawniczego koła naukowego działającego przy rodzimej uczelni Przy problemach wynikających z innych aspektów prowadzenia własnej działalności należy zwrócić się o poradę do młodych przedsiębiorców już prowadzących własną firmę (możemy ich poznać podczas spotkań na uczelni, konferencji oraz innych event ów biznesowych) Po pokonaniu powyższych trudności powinno się rozpocząć realizację kolejnych etapów zakładania własnej firmy Po pierwsze sprawdzić czy nasza usługa (produkt) znajdą nabywców - wstępne badania rynku Ponadto należało by także dokonać analizy naszego pomysłu rozkładając go na części pierwsze - weryfikując czy jest on w stanie przynieść rzeczywiste korzyści Skrupulatnie przeprowadzona analiza usługi (produktu) będzie podstawą do napisania prawidłowo skonstruowanego biznesplanu 24 Pisanie biznesplanu Na ten temat powinno poświęcić się osobny rozdział, a nawet osobną publikację, bowiem jest to tak obszerny temat, iż trudno opisać go w sposób skrótowy Jednakże w tym opracowaniu postaram się przedstawić najważniejsze aspekty, które należy uwzględnić podczas opracowywania biznesplanu Po pierwsze należy pamiętać, iż aby napisać dobry biznesplan nie wystarczy przeczytać krótkie opracowanie tematyczne i na tej podstawie stworzyć analizę przyszłego przedsiębiorstwa Najlepiej jest przestudiować kilka pozycji dostępnych na rynku wydawniczym, które dadzą klarowny i obiektywny obraz tego jak powinno tworzyć się biznesplan Biznesplan powinien zawierać kilka podstawowych elementów 8 : a) opis produktu (usługi) b) wybór odpowiedniej formy prowadzenia przedsiębiorstwa - forma prawna c) opis kadry zarządzającej d) analiza rynku oraz konkurencji e) konstrukcja planu aspektów marketingowych oraz dystrybucji f) analiza finansowa przedsiębiorstwa Powyższe elementy są tylko odnośnikami, wyznacznikami co należy zawrzeć w biznesplanie, natomiast każdy z elementów powinien być odpowiednio rozszerzony i dostosowany do specyfiki danej działalności (odsyłam do publikacji książkowych nt pisania biznesplanu) 25 Pozyskiwanie kapitału Opracowując biznesplan należy się zastanowić skąd pozyskać kapitał na sfinansowanie naszej działalności Jest tak wiele źródeł (nawet dla młodego przedsiębiorcy), iż postanowiłam poświecić temu tematowi osobny rozdział publikacji Mamy kilka możliwości zdobycia potrzebnych środków finansowych potrzebnych na założenie własnej działalności: 8 Singler A, Biznesplan Jak zaplanować sukces w biznesie, Flashbookpl, Freiburg 2007, s

6 A własny kapitał Jest to najprostsze rozwiązanie finansowania własnej działalności gospodarczej, jednakże najtrudniejsze jeżeli chodzi o jego pozyskanie, bowiem młody człowiek często nie posiada wystarczających środków, by móc zrealizować swój pomysł na biznes Wprawdzie rozwiązaniem są fundusze rodziców bądź innych członków rodziny, ale nie zawsze możliwe jest ich pozyskanie Kolejnym problemem przy wykorzystaniu kapitału własnego jest fakt, iż zwykle nie liczy się jego kosztu alternatywnego, co jest dużym błędem przy planowaniu finansowania działalności Należy mieć to na uwadze rozważając źródło, z którego mamy zamiar korzystać w celu stworzenia własnej firmy, bowiem może się okazać, iż kapitał obcy będzie tańszy niż kapitały własne (uwzględniając koszt alternatywny, ryzyko oraz stopę zwrotu z przedsięwzięcia) B kredyty Kredyt jest jedną z najpopularniejszych form finansowania własnej działalności, jednakże młody przedsiębiorca może mieć kłopoty z jego pozyskaniem, na wzgląd przez brak historii kredytowej Odpowiednie opracowanie biznesplanu powinno jednak pomóc w rozwiązaniu tego problemu Rozważając wzięcie kredytu należy zastanowić się jakiego rodzaju będzie ów kredyt W zależności od obszaru, w który chcemy zainwestować mamy do wyboru m in: - kredyt krótkoterminowy - służy na sfinansowanie krótkoterminowych inwestycji, należy zdawać sobie sprawę, iż jego zwrot będzie odbywał się w stosunkowo krótkim czasie (należy zgromadzić fundusze pokrywające zobowiązanie wraz z odsetkami, co przy rozpoczynaniu prowadzenia własnej działalności jest nierzadko bardzo trudne do osiągnięcia), np w rachunku ROR, niektórzy zaliczają do nich także kredyty obrotowe - kredyt obrotowy - zwykle kredyt krótkoterminowy, jednakże może być udzielany nawet na 36 miesięcy; jego głównym przeznaczeniem jest finansowanie bieżącej działalności - kredyt inwestycyjny - jak sama nazwa wskazuje, przeznacza się go na inwestycje w firmie; niestety jego uzyskanie wiąże się z koniecznością stworzenia odpowiedniej analizy przedsięwzięcia - inwestycji (biznesplanu), w którym przekona się bank, iż dany pomysł przyniesie realne korzyści i pozwoli uzyskać takie profity, by były one zabezpieczeniem spłaty kredytu Naturalnie, aby móc wybrać ofertę najbardziej odpowiednią dla sfinansowania naszej firmy, należy udać się bezpośrednio do placówek kilku banków i tam próbować wybrać najlepszą opcję kredytową Należy jednak pamiętać, iż obecnie (tzn w okresie kryzysu gospodarczego) banki są bardziej ostrożne w prowadzeniu akcji kredytowej Pociąga to za sobą określone konsekwencje wobec kredytobiorcy, tzn klient przeprowadzający zbyt dużo symulacji kredytowych w krótkim odstępie czasu naraża się na odrzucenie wniosku kredytowego w kolejnym banku Często ludzie są nieświadomi tego faktu, szukając najlepszej oferty (co wydaje im się dobrym rozwiązaniem), mogą pozbawić się szansy na uzyskanie kredytu C niskooprocentowane pożyczki 9 Dobrą alternatywą dla osób, które nie mogą otrzymać kredytu bankowego są pożyczki Takich pożyczek udzielić mogą firmy mikropożyczkowe (np Inicjatywa Mikro, Fundusz Mikro), które zwykle wymagają spłaty długu w przeciągu 1-2 lat Wysokość pożyczki nie jest zbyt duża (max 30 tys zł), jednakże dla początkującego, młodego przedsiębiorcy jest to kwota, z reguły, wystarczająca Zabezpieczaniem dla takich pożyczek jest poręczenie osób trzecich bądź własny weksel, co dla studenta zakła- 9 wwwstudentnewspl, z dnia r 75

7 dającego własną firmę jest znacznym ułatwieniem, gdyż często nie posiada on innych możliwości zabezpieczenia ryzyka kredytowego Kolejnym źródłem skąd można uzyskać pożyczkę krótkoterminową jest Fundacja Rozwoju Wsi Jeżeli jest się mieszkańcem wsi oraz spełnia się inne kryteria wymagane prze Fundację, wówczas możemy ubiegać się o dotację w wysokości max 10 tys zł Pożyczka ta jest nieoprocentowana, należy jednak odprowadzić od otrzymanej kwoty podatek dochodowy Pożyczoną sumę pożyczkobiorca zobligowany jest zwrócić w ciągu dwóch lat D pożyczki w Programie Pierwsza Praca" 10 Są to pożyczki skierowane do bezrobotnych, młodych ludzi, którzy wyrażają chęć oraz gotowość do założenia własnej działalności gospodarczej Owe pożyczki są udzielane w ramach Programu Pierwsza Praca finansowanego przez Ministerstwa Gospodarki i Pracy, za pośrednictwem lokalnych funduszy pożyczkowych a także Banku Gospodarstwa Krajowego Pożyczka, wynosząca max 40 tys zł, może być udzielona osobie, która nie przekroczyła 27 rok życia oraz legitymuje się statusem bezrobotnego Umowę pożyczkową spisuje się zwykle na okres 36 miesięcy (z ewentualnym 6 miesięcznym okresem odroczenia spłaty - tylko na wniosek pożyczkobiorcy) Oprocentowanie jest stosunkowo niskie, bowiem obecnie wynosi 0,75 % stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP Jednakże stopy te ulegają zmianom, dlatego należy sprawdzić ich aktualność przed podjęciem decyzji o wzięciu pożyczki E dotacje dla bezrobotnych Urzędy pracy w całej Polsce oferują pożyczki dla osób bezrobotnych, które zamierzają założyć własną firmę Niestety studenci studiujący dziennie nie mogą skorzystać z tego typu źródła finansowania, jednakże dla studentów zaocznych jest to jak najbardziej dobre rozwiązanie F venture capital Jest to średnio- lub długoterminowy kapitał przeznaczony do finansowania innowacyjnych przedsięwzięć Fundusze venture, po zweryfikowaniu wniosku o sfinansowanie działania danej firmy podejmują decyzję o odmowie bądź akceptacji zgłoszenia Zgłaszając się do funduszu venture należy pamiętać, iż inwestują oni tylko w innowacyjne działalności Jednakże za atut tego typu finansowania można uznać fakt, iż są oni skłonni do zainwestowania dużych sum pieniędzy w stosunkowo ryzykowne gospodarczo działania G kapitał aniołów biznesu Jest to swoisty mecenat, bowiem działalność młodego przedsiębiorcy może być sfinansowana przez osobę, która posiada nadwyżkę kapitału i chce go przeznaczyć na inwestycję młodego człowieka w zamian za udziały W przeciwieństwie do venture capital, anioł biznesu finansuje działalność z własnych funduszy i ponosi personalne ryzyko inwestycyjne Oczywiście powyższa lista nie ma charakteru enumeratywnego, tzn jest znacznie więcej źródeł, dzięki którym możemy sfinansować swoją działalność gospodarczą Jednakże powyższe wydają się być najważniejszymi i najbardziej popularnymi wśród przedsiębiorców 10 Ibidem 76

8 3 Aspekty formalne zakładania własnej działalności 31 Zakładanie firmy w AIP Założenie firmy w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości jest bardzo prostą czynnością, bowiem wszystkie formalności związane z zakładaniem własnej firmy załatwia za nas AIP Jedynym problemem przy tworzeniu firmy w powyższy sposób jest trudność w dotarciu do AIP Jednak tylko pozornie wydaje się to skomplikowaną czynnością Pierwszym krokiem, który powinniśmy podjąć jest udanie się do pobliskiej placówki Inkubatora (adresy można znaleźć na głównej stronie AIP t j wwwinkubatorypl, z dnia r) tam dowiemy się jakie kryteria musimy spełnić, by móc ubiegać się o miejsce w AIP Następnie zostaje tylko wypełnienie odpowiedniego formularza, który składa się w placówce AIP wraz z gotowym biznesplanem Po przejściu procedury aplikacyjnej i podpisaniu umowy, możemy prowadzić działalność w siedzibie, przypisanego do naszego regionu, AIP Koszt, który ponosimy to symboliczne 200 zł miesięcznie (za ta kwotę otrzymujemy: biuro, pomoc formalno-prawną oraz wsparcie merytoryczne) W AIP możemy prowadzić działalność tylko przez 2 lata (tzw okres inkubacji), po tym okresie jesteśmy zobligowani do opuszczenia pomieszczeń AIP Obecnie w AIP trwa akcja promocyjna, która polega na tym, iż osoby zainteresowane prowadzeniem działalności w Inkubatorze mogą szukać symbolicznych pieniędzy (rozmieszczonych w miejscach, które odwiedzają studenci w całej Polsce - miejsca ich usytuowania są niejawne) o różnych nominałach, będących przepustką do prowadzenia firmy pod szyldem AIP przez pierwszy miesiąc za darmo lub za niewielką opłatą Dodatkowo przewidziane są specjalne nagrody rzeczowe dla osób, które zdobędą większą liczbę banknotów 32 Jak założyć samodzielnie własną firmę 11 Samodzielne zakładanie działalności jest trudniejsze niż ta sama czynność przeprowadzona z AIP Jednakże wiedząc jaka jest procedura tworzenia własnej firmy przedsiębiorczy student nie powinien mieć z tym problemu Procedura zakładania własnej firmy: 1Urząd miasta (gminy) W urzędzie gminy (miasta) możemy zarejestrować swoją działalność gospodarczą jako osoba fizyczna (jednoosobowa działalność gospodarcza lub sp cywilna) Wypełniając odpowiedni formularz tzn zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz uiszczając opłatę w wysokości 100 zł dokonujemy rejestracji naszej działalności gospodarczej i od momentu uzyskania potwierdzenia wpisu możemy rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej Czas oczekiwania na dokonanie takiego wpisu to zwykle ok 14 dni 2 Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) W KRS dokonuje się rejestracji spółek prawa handlowego tj m in jawnej, partnerskiej, komandytowej, z o o Procedura rejestracyjna jest nieco odmienna 3 Urząd statystyczny 11 wwwbkpwszpilapl, z dnia r 77

9 W urzędzie statystycznym ubiegamy się o nadanie nr REGON, który jest niezbędny do prowadzenia własnej firmy Nadanie ów numeru jest bezpłatne Dokumentami potrzebnymi przy nadawaniu nr REGON jest kopia bądź oryginał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS oraz dowód osobisty Przedsiębiorca zobligowany jest także złożyć wniosek RG-1 o nadanie nr REGON 4 Bank W banku, posiadając wpis do EDG (KRS) oraz nr REGON, możemy założyć firmowe konto, które jest niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej Wybierając bank, w którym będziemy prowadzić swój rachunek należy zwrócić uwagę na opłaty pobierane podczas przeprowadzania transakcji oraz możliwości debetowe konta, bowiem te aspekty mogą okazać się istotne jeżeli chodzi o rozwój firmy (np konto może generować zbędne koszty transakcyjne - zbyt duże opłaty) 5 Urząd Skarbowy W urzędzie skarbowym należy dokonać wyboru odpowiedniej formy opodatkowania Do Urzędu musimy zabrać wszystkie dokumenty, które załatwiliśmy wcześniej (tzn wpis do EDG (KRS), zaświadczenie o nadaniu nr REGON a także dowód osobisty i co ważne pieczątkę firmy) Jeżeli będziemy płatnikami podatku VAT, wówczas musimy złożyć dodatkowy wniosek o nadanie takiego statusu - zgłoszenie rejestracyjne VAT-R 6 ZUS W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych należy zgłosić dane płatnika składek W zależności od tego ile osób będziemy zatrudniać wysokość składek będzie różna Aby dokonać rejestracji w ZUS należy mieć ze sobą następujące dokumenty: wpis do EDG (KRS), nr NIP, nr rachunku bankowego oraz dowód osobisty 7 Państwowa Inspekcja Pracy Załatwianie formalności w PIP jest obligatoryjne tylko przez przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników (wówczas muszą spełniać odpowiedni kryteria związane z BHP), co oczywiście nie oznacza, iż osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą nie musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, aczkolwiek za wszelkie uchybienia z tym związane nie może być ukarana, w przeciwieństwie do sytuacji, w której zatrudnia osobę trzecią 8 SANEPID SANEPID jest instytucją, w której należy załatwić odpowiednie formalności wówczas, gdy chcemy złożyć punkt gastronomiczny, gabinet kosmetyczny lub sklep Instytucja ta weryfikuje czy dane pomieszczenie ma odpowiednie do prowadzenia działalności warunki sanitarne Opinia SANEPID-u determinuje czy dana firma będzie mogła rozpocząć swoją działalność Jednakże należy zaznaczyć, iż od lipca 2004 r całą powyższą procedurę można teoretycznie przeprowadzić za pośrednictwem urzędu miasta (gminy) - prócz PIP oraz SANEPID - u 4 Problemy młodego przedsiębiorcy Młody przedsiębiorca (student), zakładając własną firmę, napotyka na swej drodze na liczne trudności Największym problemem są aspekty formalno-prawne Ciągle zmieniające się prawo oraz biurokracja towarzysząca prowadzeniu własnej działalności jest dla wielu nie do pokonania Prowadząc działalność w AIP możemy unikną powyższych problemów, bowiem tam na bieżąco mamy dostęp do porad prawnych, księgowych oraz innych, które nastręczają młodemu przedsiębiorcy kłopotów Jednakże większe trudności pojawiają się, gdy student zakłada samodzielnie działalność Wówczas dobrym pomysłem na pokonanie trudności jest zwrócenie się do kół naukowych działają- 78

10 cych przy rodzimych uczelniach Koła te często wykonują pracę podobną do wyspecjalizowanych firm, np badania rynkowe, porady prawne itp nie pobierając za to żadnych opłat Dodatkowo należy sobie uświadomić, że powinniśmy cały czas nawiązywać nowe kontakty (nie tylko biznesowe), które mogą się okazać w przyszłości bardzo pomocne zwłaszcza, gdy będziemy mieć problem w naszej firmie Poznani przez nas ludzie są doskonałym źródłem wiedzy oraz pomysłów dla naszej firmy Kolejnym aspektem będącym swoistym wyzwaniem dla przedsiębiorczego studenta jest brak kapitału Jak już wcześniej wspominałam dobrym rozwiązaniem jest prowadzenie działalności gospodarczej w AIP Jednakże nie wszyscy będą mieli taką możliwość Interesującym pomysłem jest udział w konkursie na biznesplany organizowanym cyklicznie, co roku przez AIP, w roku 2009 swój konkurs dla młodych przedsiębiorców (którzy już prowadzą własną firmę) ogłosił także Leszek Czarnecki Wymienione przeze mnie możliwości nie są jedynymi, bowiem co jakiś czas pojawiają się ogólnopolskie oraz regionalne konkursy mające na celu wyłonienie młodej osoby przedsiębiorczej oraz sfinansowanie jej pomysłu na biznes Student, planujący otworzenie własnej firmy, powinien więc bacznie obserwować swoje otoczenie, by móc wychwycić moment, który będzie odpowiedni dla założenia własnej działalności - wygrana w konkursie może być dobrym początkiem 5 Podsumowanie Młody człowiek napotyka wiele trudności zanim założy własną działalność gospodarczą Ma problemy z pozyskaniem środków finansowych, odnalezieniem się w meandrach prawa a także z odpowiednim rozplanowaniem czasu, by móc osiągnąć cel, który sobie wyznaczył Jednakże musi pamiętać, iż każdy problem powinien być dla niego wyzwaniem i z pewnością da się rozwiązać Obecnie jest wiele możliwości dla przedsiębiorczych studentów, jeżeli chodzi o zdobycie pieniędzy na rozpoczęcie działalności gospodarczej, uzyskanie porad prawnych czy też znalezienie lokalu Dlatego rozważając wyjazd za granicę na kolejnych wakacjach warto pomyśleć o założeniu własnej firmy i właśnie w ten sposób generować swój dochód 6 Bibliografia 1 Cieślik J, Przedsiębiorczość dla ambitnych Jak uruchomić własny biznes, WAiP Kunasz M, Korpysa J, Bernat T, Przedsiębiorczość studentów w Polsce i wybranych krajach Europu środkowo-wschodniej, Szczecin Majewski P, Jak napisać Biznes Plan, darmowy ebook, edycja Singler A, Biznesplan Jak zaplanować sukces w biznesie, Flashbookpl, Freiburg wwwbkpwszpilapl, z dnia r 6 wwwstudentnewspl, z dnia r 7 wwwinkubatorypl, z dnia r 79

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą poradnik dla nowo powstałych firm SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. NA STARCIE 5 1.1. Ile jest wart pomysł na biznes 5 1.2. Czy firma ma szanse powodzenia na rynku

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Wydanie IV Stan na grudzień 2013 Publikacja bezpłatna

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT Projekt realizowany w ramach Inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy. Program

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej

Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej Warszawa, maj 2011 r. 1. Wprowadzenie Æ Badanie możliwości stworzenia

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Toruń 2013 CISTOR SPS

Toruń 2013 CISTOR SPS POŻYCZKI Z PORĘCZENIEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ PORADNIK DLA UDZIELAJĄCYCH I UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POŻYCZKI Toruń 2013 CISTOR SPS WPROWADZENIE WPROWADZENIE Spis treści WPROWADZENIE 2 Słowo wstępne 2 O projekcie

Bardziej szczegółowo

Raport z badań socjologicznych przeprowadzony wśród osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą

Raport z badań socjologicznych przeprowadzony wśród osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą Raport z badań socjologicznych przeprowadzony wśród osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą Opracowanie Jacek Żyro Rybnik 21 Analiza ankiet osób zamierzających rozpocząć własną działalność

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców 2 Warunki prowadzenia firm w Polsce 4 Warunki prowadzenia firm w Polsce Streszczenie Sytuacja makroekonomiczna Polski w 2012 roku była postrzegana jako dobra. W 2012 roku Polska osiągnęła najwyższy wzrost

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

17. Procedury kredytowe. Spis treści

17. Procedury kredytowe. Spis treści Spis treści 17. Procedury kredytowe... 1 17.1 Dokumentacja kredytowa klienta i jej weryfikacja... 2 17.2 Analiza wskaźnikowa i credit-scoring... 3 17.3 Komitety kredytowe i umowa kredytowa... 4 18. Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nr 4/2013 kurs na pracę Własny biznes szansą na sukces Pomorski Ośrodek Kompetencji IDG ma już 4 lata Issn 2082-0275 fot.

Bardziej szczegółowo

Rynek firm pożyczkowych w Polsce

Rynek firm pożyczkowych w Polsce Rynek firm pożyczkowych w Polsce Spis treści Wprowadzenie wypowiedź prof. Witolda M. Orłowskiego, głównego doradcy ekonomicznego PwC w Polsce 1. Wstęp 1.1. Wprowadzenie 1.2. Zakres przedmiotowy raportu

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo