ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z PERSPEKTYWY STUDENTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z PERSPEKTYWY STUDENTA"

Transkrypt

1 ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z PERSPEKTYWY STUDENTA Karolina Leśniak Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Streszczenie W referacie omówione jest zakładanie własnej działalności gospodarczej z perspektywy studenta Główne aspekty, które są poruszane w niniejszym opracowaniu to: formalno-prawne problemy wynikające z zakładania firmy - jak je rozwiązywać, pozytywne i negatywne aspekty bycia młodym przedsiębiorcą - udogodniania i utrudnienia w życiu gospodarczym Szczególny nacisk położony jest na ukazanie praktycznych sposobów radzenia sobie z trudnościami, które może napotkać przedsiębiorczy student 1 Wstęp W poniższej pracy zostały wykorzystane badania, przeprowadzone na próbie studentów dziennych z Polski oraz Europy Środkowo - Wschodniej, usystematyzowane przez pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego w 2006 r i zebranych w pracy Przedsiębiorczość studentów w Polsce i wybranych krajach Europu Środkowo-Wschodniej Autorzy opracowując publikację z badań opierali się na źródłach teoretycznych (dostępna literatura poruszająca tematy związane z przedsiębiorczością studentów) oraz empirycznych (przeprowadzone badania na studentach dziennych z Polski i Europy Środkowo - Wschodniej - SES 2006) Ponadto w referacie wykorzystano informacje pochodzące z literatury oraz innych publikacji dotyczących poruszanej problematyki W dobie kryzysu założenie własnej działalności gospodarczej wydaje się być dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza jeżeli chodzi o studenta, który na rynku pracy nie jest często pożądanym pracownikiem, zważywszy na dopiero co zakończone studia, a co za tym idzie małe doświadczenie zawodowe Jak wskazują badania, 73,2 % polskich studentów uważa siebie za osobę przedsiębiorczą (tab 1) 1 Jednakże owe badania w zderzeniu z rzeczywistymi wynikami nie są tak optymistyczne, finalnie okazuje się bowiem, iż własną firmę zakłada od kilku do kilkunastu procent studentów, z czego tylko część odnosi sukces na rynku i kontynuuje pracę na własny rachunek w kolejnych latach 1 Badania przeprowadzone przez Kunasz M, Korpysa J, Bernat T, Przedsiębiorczość studentów w Polsce i wybranych krajach Europu Środkowo-Wschodniej, Szczecin 2008 (Zespół Przedsiębiorczości przy Katedrze Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego), wersja elektroniczna: z dnia r wwwthinkwsizrzeszowpl, ISSN , Nr 1 (1) 2009, s 70-79

2 Wariant odpowiedzi Tabela 1 Aktywność przedsiębiorcza studentów Litwa Łotwa Polska Rosja Ukraina Węgry Czy uważasz siebie za osobę przedsiębiorczą? tak 64,6 75,0 73,2 60,2 79,0 67,3 Czy jesteś aktywny poza podstawowymi zajęciami na uczelni? tak 46,7 49,7 58,7 66,3 54,0 44,1 Czy podczas studiów pracowałeś/pracujesz? nie 54,6 29,9 48,2 55,6 56,1 55,9 Źródło: Badania przeprowadzone przez Kunasz M, Korpysa J, Bernat T, Przedsiębiorczość studentów w Polsce i wybranych krajach Europu Środkowo-Wschodniej, Szczecin 2008 Niepokojącym zjawiskiem jest także prognozowany wzrost bezrobocia w Polsce w najbliższych latach (tab 2) 2, co z jednej strony jest negatywnym zjawiskiem jednakże z drugiej strony zwiększa zawodową aktywizację osób młodych, które z powodu braku pracy etatowej są często zmuszone założyć własną działalność gospodarczą Bezrobocie nie jest jednak największym problemem młodego przedsiębiorcy, bowiem zakładając firmę w czasie kryzysu musi on pamiętać o zmianach zachodzących w strukturze rynku, które pojawiają się w okresie dekoniunktury Fluktuacje, niestabilność oraz często niepewność podczas przeprowadzania transakcji powinny być uwzględnione już na etapie planowania działalności Stopa bezrobocia (%)/rok Tabela 2 Stopa bezrobocia (aktualna i prognozowana) Polska 10,7 13,7 14,5 Źródło: NBP Za optymistyczny, należy uznać fakt, iż brak specjalistycznej wiedzy nie przekreśla młodego przedsiębiorcy jako wartościowego podmiotu rynkowego Świadczą bowiem o tym badania, przeprowadzone na próbie studentów dziennych z Polski oraz Europy Środkowo - Wschodniej, usystematyzowane przez pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego w 2006 r i zebranych w pracy Przedsiębiorczość studentów w Polsce i wybranych krajach Europu Środkowo-Wschodniej, mówiące o tym, że cechami opisującymi osobę przedsiębiorczą są przede wszystkim: przebojowość i kreatywność, komunikatywność oraz umiejętność przewidywania i kalkulacji ryzyka (tab 3) Natomiast praktyczne wykształcenie jest wskazane jako ostatnia pozycja w rankingu cech osoby przedsiębiorczej (wg opinii próby studentów) 4 Wyniki owych badań dobrze rokują jeżeli chodzi o perspektywy młodego przedsiębiorcy, który nie zawsze posiada odpowiednie wykształcenie do prowadzania działalności Jednakże upór, pasja oraz świadome dążenie do celu połączone z samokształceniem pozwolą na założenie własnej działalności każdemu młodemu człowiekowi 2 NBP, dane wg centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP) 3 Ibidem 4 Badania przeprowadzone przez Kunasz M, Korpysa J, Bernat T, Przedsiębiorczość studentów w Polsce i wybranych krajach Europu Środkowo-Wschodniej, Szczecin 2008 (Zespół Przedsiębiorczości przy Katedrze Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego), wersja elektroniczna: z dnia r 71

3 Tabela 3 Cechy opisujące osobę przedsiębiorczą Lp Cecha opisująca osobę przedsiębiorczą Średnia pozycja w rankingu Mediana wskaźników struktury 1 Przebojowość i kreatywność 2,5 19,7 2 Komunikatywność 2,7 13,6 3 4 Umiejętność przewidywania i kalkulacji ryzyka Chęć do szukania nowych rozwiązań 3,2 13,1 4,8 10,8 10 Praktyczne wykształcenie 9,5 3,2 *podstawowe kryterium umiejscowienia cech charakteryzujących osobę przedsiębiorczą w rankingu stanowi mediana wskaźników struktury (pełna metodyka badań zamieszczona na stronie Źródło: Badania przeprowadzone przez Kunasz M, Korpysa J, Bernat T, Przedsiębiorczość studentów w Polsce i wybranych krajach Europu Środkowo-Wschodniej, Szczecin 2008 Dodatkowym wskaźnikiem, który powinien zachęcić do zakładania firmy jest zależność pomiędzy liczbą studentów prowadzących własną działalność, których rodzice prowadzili swoją firmę a liczbą przedsiębiorczych studentów, których rodzicie nie posiadali własnej działalności Aż 54% ankietowanych twierdzi, że ich rodzice nie prowadzili i nie prowadzą własnej firmy 5 W związku z czym, drogą dedukcji, można uznać, iż osoba, w rodzinie której nie spotykano wcześniej przejawów przedsiębiorczości jest zdolna do założenia własnej działalności (przypominam, iż 73,2% polskich studentów deklaruje, że uważa się za osobę przedsiębiorczą) Powyższe fakty świadczą o tym, że młoda osoba może założyć własną działalność gospodarczą, pomimo obecnego kryzysu gospodarczego Ponadto należy zauważyć, iż polscy studenci mają ku temu szczególne predyspozycje (patrz: wyniki badań zamieszczone w Przedsiębiorczość studentów w Polsce i wybranych krajach Europu Środkowo-Wschodniej, Kunasz M, Korpysa J, Bernat T, Szczecin 2008) 2 Od czego zacząć zakładając własną działalność gospodarczą 21 Pomysł Najważniejszym aspektem w zakładaniu własnej działalności jest posiadanie pomysłu oraz wizji własnego przedsięwzięcia Dobrze gdyby idea była innowacyjna oraz inna niż tendencyjne pomysły Jednakże należy pamiętać, iż utworzenie firmy na bazie już istniejących spółek, np sprzedaż produktów lub usług na Allegro 6, nie oznacza, że nie odniesie się sukcesu Wręcz przeciwnie, odpowiednio zmodyfikowany pomysł może spowodować, iż osiągnie się zamierzony cel i firma będzie znaczącym podmiotem na rynku Przy kopiowaniu pomysłów ważnym jest, by do podstawowej oferty przedsię- 5 Ibidem 6 Allegro - portal aukcyjny, na którym dokonuje się transakcji kupna-sprzedaży 72

4 biorstwa dołożyć także inne, niespotykane w konkurencyjnych spółkach elementy (coś co będzie wyróżniać spółkę w branży), może to być niższa cena, gratisy bądź inne rozwiązania Wówczas, pomimo istnienia podmiotów gospodarczych o podobnej strukturze organizacyjnej można odnieść rynkowy sukces 22 Harmonogram działań Mając pomysł należy stworzyć harmonogram działań, który ułatwi realizację kolejnych zamierzeń mających doprowadzić do założenia firmy Harmonogram powinien zawierać konkretne daty, którym odpowiadać będą ściśle określone zdarzenia, tak by móc zobaczyć jakie robimy postępy oraz w jakich obszarach należy jeszcze dopracować swoją strategię tworzenia działalności gospodarczej Należy także pamiętać, by zadania w nim wyznaczone konsekwentnie realizować, bowiem największym problemem wśród młodych przedsiębiorców jest odpowiednia organizacja czasu (wywiad - rozmowa przeprowadzona wśród młodych ludzi planujących założyć własną firmę) Zbudowanie realistycznego harmonogramu, który będziemy wypełniać krok po kroku jest połową sukcesu w dążeniu do stworzenia własnej spółki Data graniczna/ działanie Wybór formy prawnej firmy Tab 4 Przykładowy harmonogram zadań (fragment) Stworzenie opisu oferowanej usługi (produktu) Przeprowadzenie I części analizy finansowej (analiza źródeł finansowania) (data wstępnego opracowania) II część analizy finansowej - dokończenie planu finansowego przedsięwzięcia Stworzenie szablonu biznesplanu - wypisanie najważniejszych elementów, które należy uwzględnić (data ostateczna) Źródło: Opracowanie własne 23 Wstępne przygotowania do założenia własnej firmy W początkowym etapie zakładania własnej działalności gospodarczej wydaje się, iż jest wiele kłopotliwych sytuacji, których młoda osoba nie jest w stanie pokonać Z badań wynika, że najczęstszymi problemami młodej osoby przedsiębiorczej są m in: wysokie podatki, duża konkurencja, biurokracja oraz trudności w zdobyciu kapitału 7 Nie wszystkie elementy da się zmienić i dostosować tak, by zakładający firmę miał dogodne warunki rynkowe do jej prowadzenia (np trudno jest zmienić ad hoc prawo czy też wysokość podatków) Jednakże niektóre bariery bez problemu można pokonać Jeżeli chodzi o kapitał, wbrew pozorom, pozyskać go nie jest wcale trudno, trzeba wiedzieć tylko gdzie i do 7 Badania przeprowadzone przez Kunasz M, Korpysa J, Bernat T, Przedsiębiorczość studentów w Polsce i wybranych krajach Europu Środkowo-Wschodniej, Szczecin 2008 (Zespół Przedsiębiorczości przy Katedrze Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego), wersja elektroniczna: z dnia

5 kogo się udać (więcej na ten temat w części Pozyskiwanie kapitału niniejszej publikacji) Pozostałe trudności można próbować rozwiązywać dzięki radom uzyskanym od innych młodych, przedsiębiorczych ludzi Tzn przy problemach natury prawnej dobrze jest zwrócić się do prawniczego koła naukowego działającego przy rodzimej uczelni Przy problemach wynikających z innych aspektów prowadzenia własnej działalności należy zwrócić się o poradę do młodych przedsiębiorców już prowadzących własną firmę (możemy ich poznać podczas spotkań na uczelni, konferencji oraz innych event ów biznesowych) Po pokonaniu powyższych trudności powinno się rozpocząć realizację kolejnych etapów zakładania własnej firmy Po pierwsze sprawdzić czy nasza usługa (produkt) znajdą nabywców - wstępne badania rynku Ponadto należało by także dokonać analizy naszego pomysłu rozkładając go na części pierwsze - weryfikując czy jest on w stanie przynieść rzeczywiste korzyści Skrupulatnie przeprowadzona analiza usługi (produktu) będzie podstawą do napisania prawidłowo skonstruowanego biznesplanu 24 Pisanie biznesplanu Na ten temat powinno poświęcić się osobny rozdział, a nawet osobną publikację, bowiem jest to tak obszerny temat, iż trudno opisać go w sposób skrótowy Jednakże w tym opracowaniu postaram się przedstawić najważniejsze aspekty, które należy uwzględnić podczas opracowywania biznesplanu Po pierwsze należy pamiętać, iż aby napisać dobry biznesplan nie wystarczy przeczytać krótkie opracowanie tematyczne i na tej podstawie stworzyć analizę przyszłego przedsiębiorstwa Najlepiej jest przestudiować kilka pozycji dostępnych na rynku wydawniczym, które dadzą klarowny i obiektywny obraz tego jak powinno tworzyć się biznesplan Biznesplan powinien zawierać kilka podstawowych elementów 8 : a) opis produktu (usługi) b) wybór odpowiedniej formy prowadzenia przedsiębiorstwa - forma prawna c) opis kadry zarządzającej d) analiza rynku oraz konkurencji e) konstrukcja planu aspektów marketingowych oraz dystrybucji f) analiza finansowa przedsiębiorstwa Powyższe elementy są tylko odnośnikami, wyznacznikami co należy zawrzeć w biznesplanie, natomiast każdy z elementów powinien być odpowiednio rozszerzony i dostosowany do specyfiki danej działalności (odsyłam do publikacji książkowych nt pisania biznesplanu) 25 Pozyskiwanie kapitału Opracowując biznesplan należy się zastanowić skąd pozyskać kapitał na sfinansowanie naszej działalności Jest tak wiele źródeł (nawet dla młodego przedsiębiorcy), iż postanowiłam poświecić temu tematowi osobny rozdział publikacji Mamy kilka możliwości zdobycia potrzebnych środków finansowych potrzebnych na założenie własnej działalności: 8 Singler A, Biznesplan Jak zaplanować sukces w biznesie, Flashbookpl, Freiburg 2007, s

6 A własny kapitał Jest to najprostsze rozwiązanie finansowania własnej działalności gospodarczej, jednakże najtrudniejsze jeżeli chodzi o jego pozyskanie, bowiem młody człowiek często nie posiada wystarczających środków, by móc zrealizować swój pomysł na biznes Wprawdzie rozwiązaniem są fundusze rodziców bądź innych członków rodziny, ale nie zawsze możliwe jest ich pozyskanie Kolejnym problemem przy wykorzystaniu kapitału własnego jest fakt, iż zwykle nie liczy się jego kosztu alternatywnego, co jest dużym błędem przy planowaniu finansowania działalności Należy mieć to na uwadze rozważając źródło, z którego mamy zamiar korzystać w celu stworzenia własnej firmy, bowiem może się okazać, iż kapitał obcy będzie tańszy niż kapitały własne (uwzględniając koszt alternatywny, ryzyko oraz stopę zwrotu z przedsięwzięcia) B kredyty Kredyt jest jedną z najpopularniejszych form finansowania własnej działalności, jednakże młody przedsiębiorca może mieć kłopoty z jego pozyskaniem, na wzgląd przez brak historii kredytowej Odpowiednie opracowanie biznesplanu powinno jednak pomóc w rozwiązaniu tego problemu Rozważając wzięcie kredytu należy zastanowić się jakiego rodzaju będzie ów kredyt W zależności od obszaru, w który chcemy zainwestować mamy do wyboru m in: - kredyt krótkoterminowy - służy na sfinansowanie krótkoterminowych inwestycji, należy zdawać sobie sprawę, iż jego zwrot będzie odbywał się w stosunkowo krótkim czasie (należy zgromadzić fundusze pokrywające zobowiązanie wraz z odsetkami, co przy rozpoczynaniu prowadzenia własnej działalności jest nierzadko bardzo trudne do osiągnięcia), np w rachunku ROR, niektórzy zaliczają do nich także kredyty obrotowe - kredyt obrotowy - zwykle kredyt krótkoterminowy, jednakże może być udzielany nawet na 36 miesięcy; jego głównym przeznaczeniem jest finansowanie bieżącej działalności - kredyt inwestycyjny - jak sama nazwa wskazuje, przeznacza się go na inwestycje w firmie; niestety jego uzyskanie wiąże się z koniecznością stworzenia odpowiedniej analizy przedsięwzięcia - inwestycji (biznesplanu), w którym przekona się bank, iż dany pomysł przyniesie realne korzyści i pozwoli uzyskać takie profity, by były one zabezpieczeniem spłaty kredytu Naturalnie, aby móc wybrać ofertę najbardziej odpowiednią dla sfinansowania naszej firmy, należy udać się bezpośrednio do placówek kilku banków i tam próbować wybrać najlepszą opcję kredytową Należy jednak pamiętać, iż obecnie (tzn w okresie kryzysu gospodarczego) banki są bardziej ostrożne w prowadzeniu akcji kredytowej Pociąga to za sobą określone konsekwencje wobec kredytobiorcy, tzn klient przeprowadzający zbyt dużo symulacji kredytowych w krótkim odstępie czasu naraża się na odrzucenie wniosku kredytowego w kolejnym banku Często ludzie są nieświadomi tego faktu, szukając najlepszej oferty (co wydaje im się dobrym rozwiązaniem), mogą pozbawić się szansy na uzyskanie kredytu C niskooprocentowane pożyczki 9 Dobrą alternatywą dla osób, które nie mogą otrzymać kredytu bankowego są pożyczki Takich pożyczek udzielić mogą firmy mikropożyczkowe (np Inicjatywa Mikro, Fundusz Mikro), które zwykle wymagają spłaty długu w przeciągu 1-2 lat Wysokość pożyczki nie jest zbyt duża (max 30 tys zł), jednakże dla początkującego, młodego przedsiębiorcy jest to kwota, z reguły, wystarczająca Zabezpieczaniem dla takich pożyczek jest poręczenie osób trzecich bądź własny weksel, co dla studenta zakła- 9 wwwstudentnewspl, z dnia r 75

7 dającego własną firmę jest znacznym ułatwieniem, gdyż często nie posiada on innych możliwości zabezpieczenia ryzyka kredytowego Kolejnym źródłem skąd można uzyskać pożyczkę krótkoterminową jest Fundacja Rozwoju Wsi Jeżeli jest się mieszkańcem wsi oraz spełnia się inne kryteria wymagane prze Fundację, wówczas możemy ubiegać się o dotację w wysokości max 10 tys zł Pożyczka ta jest nieoprocentowana, należy jednak odprowadzić od otrzymanej kwoty podatek dochodowy Pożyczoną sumę pożyczkobiorca zobligowany jest zwrócić w ciągu dwóch lat D pożyczki w Programie Pierwsza Praca" 10 Są to pożyczki skierowane do bezrobotnych, młodych ludzi, którzy wyrażają chęć oraz gotowość do założenia własnej działalności gospodarczej Owe pożyczki są udzielane w ramach Programu Pierwsza Praca finansowanego przez Ministerstwa Gospodarki i Pracy, za pośrednictwem lokalnych funduszy pożyczkowych a także Banku Gospodarstwa Krajowego Pożyczka, wynosząca max 40 tys zł, może być udzielona osobie, która nie przekroczyła 27 rok życia oraz legitymuje się statusem bezrobotnego Umowę pożyczkową spisuje się zwykle na okres 36 miesięcy (z ewentualnym 6 miesięcznym okresem odroczenia spłaty - tylko na wniosek pożyczkobiorcy) Oprocentowanie jest stosunkowo niskie, bowiem obecnie wynosi 0,75 % stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP Jednakże stopy te ulegają zmianom, dlatego należy sprawdzić ich aktualność przed podjęciem decyzji o wzięciu pożyczki E dotacje dla bezrobotnych Urzędy pracy w całej Polsce oferują pożyczki dla osób bezrobotnych, które zamierzają założyć własną firmę Niestety studenci studiujący dziennie nie mogą skorzystać z tego typu źródła finansowania, jednakże dla studentów zaocznych jest to jak najbardziej dobre rozwiązanie F venture capital Jest to średnio- lub długoterminowy kapitał przeznaczony do finansowania innowacyjnych przedsięwzięć Fundusze venture, po zweryfikowaniu wniosku o sfinansowanie działania danej firmy podejmują decyzję o odmowie bądź akceptacji zgłoszenia Zgłaszając się do funduszu venture należy pamiętać, iż inwestują oni tylko w innowacyjne działalności Jednakże za atut tego typu finansowania można uznać fakt, iż są oni skłonni do zainwestowania dużych sum pieniędzy w stosunkowo ryzykowne gospodarczo działania G kapitał aniołów biznesu Jest to swoisty mecenat, bowiem działalność młodego przedsiębiorcy może być sfinansowana przez osobę, która posiada nadwyżkę kapitału i chce go przeznaczyć na inwestycję młodego człowieka w zamian za udziały W przeciwieństwie do venture capital, anioł biznesu finansuje działalność z własnych funduszy i ponosi personalne ryzyko inwestycyjne Oczywiście powyższa lista nie ma charakteru enumeratywnego, tzn jest znacznie więcej źródeł, dzięki którym możemy sfinansować swoją działalność gospodarczą Jednakże powyższe wydają się być najważniejszymi i najbardziej popularnymi wśród przedsiębiorców 10 Ibidem 76

8 3 Aspekty formalne zakładania własnej działalności 31 Zakładanie firmy w AIP Założenie firmy w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości jest bardzo prostą czynnością, bowiem wszystkie formalności związane z zakładaniem własnej firmy załatwia za nas AIP Jedynym problemem przy tworzeniu firmy w powyższy sposób jest trudność w dotarciu do AIP Jednak tylko pozornie wydaje się to skomplikowaną czynnością Pierwszym krokiem, który powinniśmy podjąć jest udanie się do pobliskiej placówki Inkubatora (adresy można znaleźć na głównej stronie AIP t j wwwinkubatorypl, z dnia r) tam dowiemy się jakie kryteria musimy spełnić, by móc ubiegać się o miejsce w AIP Następnie zostaje tylko wypełnienie odpowiedniego formularza, który składa się w placówce AIP wraz z gotowym biznesplanem Po przejściu procedury aplikacyjnej i podpisaniu umowy, możemy prowadzić działalność w siedzibie, przypisanego do naszego regionu, AIP Koszt, który ponosimy to symboliczne 200 zł miesięcznie (za ta kwotę otrzymujemy: biuro, pomoc formalno-prawną oraz wsparcie merytoryczne) W AIP możemy prowadzić działalność tylko przez 2 lata (tzw okres inkubacji), po tym okresie jesteśmy zobligowani do opuszczenia pomieszczeń AIP Obecnie w AIP trwa akcja promocyjna, która polega na tym, iż osoby zainteresowane prowadzeniem działalności w Inkubatorze mogą szukać symbolicznych pieniędzy (rozmieszczonych w miejscach, które odwiedzają studenci w całej Polsce - miejsca ich usytuowania są niejawne) o różnych nominałach, będących przepustką do prowadzenia firmy pod szyldem AIP przez pierwszy miesiąc za darmo lub za niewielką opłatą Dodatkowo przewidziane są specjalne nagrody rzeczowe dla osób, które zdobędą większą liczbę banknotów 32 Jak założyć samodzielnie własną firmę 11 Samodzielne zakładanie działalności jest trudniejsze niż ta sama czynność przeprowadzona z AIP Jednakże wiedząc jaka jest procedura tworzenia własnej firmy przedsiębiorczy student nie powinien mieć z tym problemu Procedura zakładania własnej firmy: 1Urząd miasta (gminy) W urzędzie gminy (miasta) możemy zarejestrować swoją działalność gospodarczą jako osoba fizyczna (jednoosobowa działalność gospodarcza lub sp cywilna) Wypełniając odpowiedni formularz tzn zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz uiszczając opłatę w wysokości 100 zł dokonujemy rejestracji naszej działalności gospodarczej i od momentu uzyskania potwierdzenia wpisu możemy rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej Czas oczekiwania na dokonanie takiego wpisu to zwykle ok 14 dni 2 Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) W KRS dokonuje się rejestracji spółek prawa handlowego tj m in jawnej, partnerskiej, komandytowej, z o o Procedura rejestracyjna jest nieco odmienna 3 Urząd statystyczny 11 wwwbkpwszpilapl, z dnia r 77

9 W urzędzie statystycznym ubiegamy się o nadanie nr REGON, który jest niezbędny do prowadzenia własnej firmy Nadanie ów numeru jest bezpłatne Dokumentami potrzebnymi przy nadawaniu nr REGON jest kopia bądź oryginał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS oraz dowód osobisty Przedsiębiorca zobligowany jest także złożyć wniosek RG-1 o nadanie nr REGON 4 Bank W banku, posiadając wpis do EDG (KRS) oraz nr REGON, możemy założyć firmowe konto, które jest niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej Wybierając bank, w którym będziemy prowadzić swój rachunek należy zwrócić uwagę na opłaty pobierane podczas przeprowadzania transakcji oraz możliwości debetowe konta, bowiem te aspekty mogą okazać się istotne jeżeli chodzi o rozwój firmy (np konto może generować zbędne koszty transakcyjne - zbyt duże opłaty) 5 Urząd Skarbowy W urzędzie skarbowym należy dokonać wyboru odpowiedniej formy opodatkowania Do Urzędu musimy zabrać wszystkie dokumenty, które załatwiliśmy wcześniej (tzn wpis do EDG (KRS), zaświadczenie o nadaniu nr REGON a także dowód osobisty i co ważne pieczątkę firmy) Jeżeli będziemy płatnikami podatku VAT, wówczas musimy złożyć dodatkowy wniosek o nadanie takiego statusu - zgłoszenie rejestracyjne VAT-R 6 ZUS W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych należy zgłosić dane płatnika składek W zależności od tego ile osób będziemy zatrudniać wysokość składek będzie różna Aby dokonać rejestracji w ZUS należy mieć ze sobą następujące dokumenty: wpis do EDG (KRS), nr NIP, nr rachunku bankowego oraz dowód osobisty 7 Państwowa Inspekcja Pracy Załatwianie formalności w PIP jest obligatoryjne tylko przez przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników (wówczas muszą spełniać odpowiedni kryteria związane z BHP), co oczywiście nie oznacza, iż osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą nie musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, aczkolwiek za wszelkie uchybienia z tym związane nie może być ukarana, w przeciwieństwie do sytuacji, w której zatrudnia osobę trzecią 8 SANEPID SANEPID jest instytucją, w której należy załatwić odpowiednie formalności wówczas, gdy chcemy złożyć punkt gastronomiczny, gabinet kosmetyczny lub sklep Instytucja ta weryfikuje czy dane pomieszczenie ma odpowiednie do prowadzenia działalności warunki sanitarne Opinia SANEPID-u determinuje czy dana firma będzie mogła rozpocząć swoją działalność Jednakże należy zaznaczyć, iż od lipca 2004 r całą powyższą procedurę można teoretycznie przeprowadzić za pośrednictwem urzędu miasta (gminy) - prócz PIP oraz SANEPID - u 4 Problemy młodego przedsiębiorcy Młody przedsiębiorca (student), zakładając własną firmę, napotyka na swej drodze na liczne trudności Największym problemem są aspekty formalno-prawne Ciągle zmieniające się prawo oraz biurokracja towarzysząca prowadzeniu własnej działalności jest dla wielu nie do pokonania Prowadząc działalność w AIP możemy unikną powyższych problemów, bowiem tam na bieżąco mamy dostęp do porad prawnych, księgowych oraz innych, które nastręczają młodemu przedsiębiorcy kłopotów Jednakże większe trudności pojawiają się, gdy student zakłada samodzielnie działalność Wówczas dobrym pomysłem na pokonanie trudności jest zwrócenie się do kół naukowych działają- 78

10 cych przy rodzimych uczelniach Koła te często wykonują pracę podobną do wyspecjalizowanych firm, np badania rynkowe, porady prawne itp nie pobierając za to żadnych opłat Dodatkowo należy sobie uświadomić, że powinniśmy cały czas nawiązywać nowe kontakty (nie tylko biznesowe), które mogą się okazać w przyszłości bardzo pomocne zwłaszcza, gdy będziemy mieć problem w naszej firmie Poznani przez nas ludzie są doskonałym źródłem wiedzy oraz pomysłów dla naszej firmy Kolejnym aspektem będącym swoistym wyzwaniem dla przedsiębiorczego studenta jest brak kapitału Jak już wcześniej wspominałam dobrym rozwiązaniem jest prowadzenie działalności gospodarczej w AIP Jednakże nie wszyscy będą mieli taką możliwość Interesującym pomysłem jest udział w konkursie na biznesplany organizowanym cyklicznie, co roku przez AIP, w roku 2009 swój konkurs dla młodych przedsiębiorców (którzy już prowadzą własną firmę) ogłosił także Leszek Czarnecki Wymienione przeze mnie możliwości nie są jedynymi, bowiem co jakiś czas pojawiają się ogólnopolskie oraz regionalne konkursy mające na celu wyłonienie młodej osoby przedsiębiorczej oraz sfinansowanie jej pomysłu na biznes Student, planujący otworzenie własnej firmy, powinien więc bacznie obserwować swoje otoczenie, by móc wychwycić moment, który będzie odpowiedni dla założenia własnej działalności - wygrana w konkursie może być dobrym początkiem 5 Podsumowanie Młody człowiek napotyka wiele trudności zanim założy własną działalność gospodarczą Ma problemy z pozyskaniem środków finansowych, odnalezieniem się w meandrach prawa a także z odpowiednim rozplanowaniem czasu, by móc osiągnąć cel, który sobie wyznaczył Jednakże musi pamiętać, iż każdy problem powinien być dla niego wyzwaniem i z pewnością da się rozwiązać Obecnie jest wiele możliwości dla przedsiębiorczych studentów, jeżeli chodzi o zdobycie pieniędzy na rozpoczęcie działalności gospodarczej, uzyskanie porad prawnych czy też znalezienie lokalu Dlatego rozważając wyjazd za granicę na kolejnych wakacjach warto pomyśleć o założeniu własnej firmy i właśnie w ten sposób generować swój dochód 6 Bibliografia 1 Cieślik J, Przedsiębiorczość dla ambitnych Jak uruchomić własny biznes, WAiP Kunasz M, Korpysa J, Bernat T, Przedsiębiorczość studentów w Polsce i wybranych krajach Europu środkowo-wschodniej, Szczecin Majewski P, Jak napisać Biznes Plan, darmowy ebook, edycja Singler A, Biznesplan Jak zaplanować sukces w biznesie, Flashbookpl, Freiburg wwwbkpwszpilapl, z dnia r 6 wwwstudentnewspl, z dnia r 7 wwwinkubatorypl, z dnia r 79

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści:

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści: Tytuł: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy (wyd. V poprawione) Autorzy: Przemysław Mućko, Aneta Sokół

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej

KROK 1. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? KROK 1 Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej Założenie działalności wymaga wypełnienia przez przedsiębiorcę formularza CEIDG-1. We wniosku należy podać swoje: dane osobowe,

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy 1 Wykład metodyczny Platforma internetowa osią projektu

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności gospodarczej

Zakładanie działalności gospodarczej Zakładanie działalności gospodarczej Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji - odnośnie przedmiotu działalności, jej rodzaju (produkcja, handel, usługi),

Bardziej szczegółowo

Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko.

Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko. Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko. dr Rafał Lipniewicz Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Rok akademicki 2017/2018 Formy prawne działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ!

I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ! R O K 2 0 0 9 LIDER I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ! P O K L / 6. 2 / 1 / 0 8 W PORADNIKU: BIZNESPLAN REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYMOGI FORMALNO- PRAWNE PRIORYTET VI RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

W publikowanym opracowaniu zagadnień prawnych niektóre terminy są używane w uproszczeniu. Gdy poniżej używamy słowa Fundusz, mamy na myśli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych [PFRON]

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Mężczyzna, w wieku do 40 lat, wykształcony, chcący osiągać wyższe zarobki i być niezależny taki portret startującego polskiego przedsiębiorcy można nakreślić analizując

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU

TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU ARKADIUSZ JANECZKO JAN DOBKE KRZYSZTOF GRELIAK MARTA KWAŚNIK SAKKADA SP. Z O.O. AGENCJA BADAWCZA LAUREACI II MIEJSCA W KONKURSIE GDYŃSKI BIZNESPLAN 2009 TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU EWIDENCJA

Bardziej szczegółowo

Pierwszy biznes Wsparcie w starcie

Pierwszy biznes Wsparcie w starcie Pierwszy biznes Wsparcie w starcie Niskooprocentowane pożyczki dla absolwentów i studentów na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach oferty Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Sp.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pt.: Dotacja na założenie firmy oraz studia dofinansowane z Funduszy Europejskich, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach

Szkolenie pt.: Dotacja na założenie firmy oraz studia dofinansowane z Funduszy Europejskich, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach Akademia Biznesu - III edycja (23-26.04.2012) Harmonogram: Dotacja na założenie firmy oraz studia dofinansowane z Funduszy Europejskich, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach: 23.04.2012

Bardziej szczegółowo

Olsztyńskie Dni Przedsiębiorczości. Martyna Mikunda

Olsztyńskie Dni Przedsiębiorczości. Martyna Mikunda Olsztyńskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej Martyna Mikunda PROFIL DZIAŁALNOŚCI Zabiegi kosmetyczne twarzy Zabiegi pielęgnacyjne dłoni i stóp, Stylizacja paznokci, Makijaże Pomysł na studia Od

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START

WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START Możliwości finansowania nowych podmiotów gospodarczych Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów

Bardziej szczegółowo

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Załącznik nr 2c do umowy o udzielnie wsparcia Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Wsparcie na prowadzenie punktu konsultacyjnego jest przeznaczone na finansowanie

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 09-2011 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze Zakładanie ponadgimnazjalnych Plan prezentacji 1

adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze Zakładanie ponadgimnazjalnych Plan prezentacji 1 Zakładanie adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze dla uczniów w szkół ponadgimnazjalnych 1 Wstęp Podstawy prawne podejmowania działalności gospodarczej Rodzaje działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe - to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Zasady ogólne wypełniania wniosku o udzielenie pożyczki: 1. Wniosek należy wypełnić w języku polskim przy użyciu komputera. 2. Nie należy zmieniać formatu

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania KROK PO KROKU do własnej firmy Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm. Lublin 24-11-2006

Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm. Lublin 24-11-2006 Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm Lublin 24-11-2006 Geneza Lubelskiego Funduszu Poręczeń Sp. z o. o. -Polsko-Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Propozycja współpracy. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. dla lektorów

Propozycja współpracy. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. dla lektorów Propozycja współpracy Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości dla lektorów O Inkubatorach Inkubatory są fundacją, skupiającą przedsiębiorcze osoby, posiadające pasję i motywację do stworzenia własnej

Bardziej szczegółowo

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych ZRFPK Sp. z o.o. w Krajowym Systemie Usług Podstawa prawna Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Założenie własnego przedsiębiorstwa.

Założenie własnego przedsiębiorstwa. Założenie własnego przedsiębiorstwa. Obecnie obowiązuje zasada jednego okienka, tzn. że w trakcie rejestracji własnej działalności nie musimy biegać po wielu urzędach, a raczej jesteśmy w stanie załatwić

Bardziej szczegółowo

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wprowadzenie do wykładu Prowadzący dr inż. Marta Kraszewska pokój 216, II pę piętro, budynek C3 e-mail: martak@agh.edu.pl www: home.agh.edu.pl/ edu pl/~martak

Bardziej szczegółowo

Procedurę podejmowania działalności rozpoczynamy od rejestracji.

Procedurę podejmowania działalności rozpoczynamy od rejestracji. Twoja firma - krok po kroku Procedurę podejmowania działalności rozpoczynamy od rejestracji. Przedsiębiorcy działający jednoosobowo oraz wspólnicy spółek cywilnych rejestrowani są w Ewidencji Działalności

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorczość w Polsce

Mikroprzedsiębiorczość w Polsce Mikroprzedsiębiorczość w Polsce Analizabarier rozwoju i dostępu do finansowania* Bd Badanie Fundacji jikronenberga przy Citi Handlowy we współpracy merytorycznej Microfinance Centre *cytowanie bez ograniczeń

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

Data / Godzina Dla kogo Forma Opis Miejsce. Uczniowie Wykład *Przedsiębiorczość w pigułce Sebastian Kolisz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Data / Godzina Dla kogo Forma Opis Miejsce. Uczniowie Wykład *Przedsiębiorczość w pigułce Sebastian Kolisz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Data / Godzina Dla kogo Forma Opis Miejsce 12.11.2012 9:00-10:30 Wykład *Przedsiębiorczość w pigułce Sebastian Kolisz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 12.11.2012 11:30-14:30 Warsztat/Gra (liczba

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Pożyczki wsparcie na starcie - podjęcie działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Niniejszy ebook jest własnością prywatną.

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego

Bardziej szczegółowo

OPIEKA EKSPERCKA DLA FIRM ORAZ OSÓB PLANUJĄCYCH ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

OPIEKA EKSPERCKA DLA FIRM ORAZ OSÓB PLANUJĄCYCH ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ usługa informacyjna (bezpłatna) OPIEKA EKSPERCKA DLA FIRM ORAZ OSÓB PLANUJĄCYCH ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ na czym polega? konsultanci informują jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Zachodniego. www. arms-szczecin.eu

Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Zachodniego. www. arms-szczecin.eu Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Zachodniego www. arms-szczecin.eu www.jeremie.pl 1 Kim jesteśmy? Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. to spółka miejska (Gmina Miasto Szczecin posiada

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. od 7,76% Czym jest MRFP? Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Oferta KSU oraz PK dla nowopowstałych firm Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Iwona Pietruszewska-Cetkowska Czym jest Krajowy System Usług? Krajowy System

Bardziej szczegółowo

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3c do umowy o udzielenie wsparcia Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY

FORMULARZ APLIKACYJNY FORMULARZ APLIKACYJNY do Inkubatora Przedsiębiorczości w Parku Przemysłowym Łomża Sp. z o.o. Formularza aplikacyjnego nie należy modyfikować pod rygorem nieważności. Prosimy formularz wypełnić czytelnie

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl

Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Finansowanie dłużne i finansowanie kapitałowe wprowadzenie do warsztatów nt. Venture Capital 22.09.07 Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Modele ekspansji firmy 2. Ryzyko a oczekiwana

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: Adres: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ...

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... Data złożenia wniosku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu Wpisano do rejestru zgłoszeń pod Nr... dnia... Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014 Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe la Pracowników D Wrocław, 21 maja 2014 Co to jest poręczenie? Poręczenie POLFUND to zabezpieczenie spłaty kredytuustanawiane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego W

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE

Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski Starostwo Powiatowe w Koninie Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE 24.03.2014r. Konin Bank Gospodarstwa Krajowego Inicjatywa JEREMIE

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Akademia Młodego Ekonomisty Uniwersytet w Białymstoku 10 listopada 2016 r. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa dr Ewa Tokajuk mgr Natalia Tuchlińska

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk 1C/2010 r.) wg umowy nr OAIV-271-13/10/JW w miesiącu sierpniu..

Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk 1C/2010 r.) wg umowy nr OAIV-271-13/10/JW w miesiącu sierpniu.. Placówka Kształcenia Ustawicznego EDMAR Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk C/200 r.) wg umowy nr OAIV-27-3/0/JW w miesiącu sierpniu.. Dzień 2 3 Jak założyć własną działalność

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 2014 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

Poręczenia Kredytowe Sp. z o. o. produkty zmodyfikowane

Poręczenia Kredytowe Sp. z o. o. produkty zmodyfikowane Załącznik nr 3 do Porozumienia o współpracy w ramach projektu systemowego pt. Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne Zarys oferty Poręczenia Kredytowe Sp. z o. o. produkty zmodyfikowane Informacje

Bardziej szczegółowo

Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości -

Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości - O AIP Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to największe w Europie przedsięwzięcie, którego celem jest wspieranie młodych ludzi w dążeniu do założenia i prowadzenia własnego biznesu. Inkubator

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015-2024 Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck opracowana została na okres roku 2015 oraz kolejne 9 lat. Natomiast prognozę kwoty długu

Bardziej szczegółowo

Rozwiń skrzydła przy wsparciu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości

Rozwiń skrzydła przy wsparciu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości Rozwiń skrzydła przy wsparciu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości 1 Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (API) są odpowiedzią na potrzeby rynku dotyczące prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Biznes Wsparcie w starcie II

Pierwszy Biznes Wsparcie w starcie II Grupa ECDF Pierwszy Biznes Wsparcie w starcie II Program realizowany przy współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego GRUPA ECDF O GRUPIE ECDF: 12 lat działalności

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Załącznik nr 1 do umowy DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Nazwa przedsiębiorstwa Adres przedsiębiorstwa Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ...

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... Załącznik nr 2 do,,instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Bank Spółdzielczy w Parczewie WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Załącznik nr 1 do umowy DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Nazwa przedsiębiorstwa Adres przedsiębiorstwa Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011 I Inkubatory przedsiębiorczości i centra nowych technologii, jako miejsca rozpoczynania działalności gospodarczej przez absolwentów.przekwalifikowanie zawodowe. Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY. 3. REGON, NIP:... 4. Główni udziałowcy Firmy: Imię i nazwisko / Nazwa ...

BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY. 3. REGON, NIP:... 4. Główni udziałowcy Firmy: Imię i nazwisko / Nazwa ... Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Wielkość posiadanych udziałów. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ...

WNIOSEK KREDYTOWY. Wielkość posiadanych udziałów. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości,

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Mikropożyczki (konkurs

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI Formularz zamówienia prosimy odesłać faksem na nr 22 314 14 10 1. Część ogólna 1.1. Podstawowe dane firmy A. WYPEŁNIA PRZEDSIĘBIORCA PROSZĘ ZAŁĄCZYĆ KOPIĘ AKTUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Dane kredytodawcy Nazwa: Pożyczkowe Centrum Sp. z o.o., nr KRS: 0000516050, NIP 536-191-67-92, REGON 147325952 Adres siedziby: ul. Kopernika 9 05-120

Bardziej szczegółowo

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis Gwarancja de minimis wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PRZYSTĄPIENIA DO

WNIOSEK PRZYSTĄPIENIA DO Załącznik nr 1 do Regulaminu IPiT WNIOSEK PRZYSTĄPIENIA DO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII WPT S.A. WROCŁAWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO S.A. Imię, nazwisko wnioskodawcy /Nazwa przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości.

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. od 7,76% Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem...

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej Oddział w WNIOSEK KREDYTOWY (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości -

Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości - O AIP Działająca od 2004 roku Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to największe w Europie przedsięwzięcie, którego celem jest wspieranie młodych ludzi w dążeniu do założenia i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Zasady udzielania pożyczek i poręczeń finansowych z Funduszy Europejskich Agnieszka Karłowicz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Centrum Wspierania Biznesu Augustów

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY CZECHOWICE- DZIEDZICE-BESTWINA WNIOSEK KREDYTOWY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ...

BANK SPÓŁDZIELCZY CZECHOWICE- DZIEDZICE-BESTWINA WNIOSEK KREDYTOWY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku BANK SPÓŁDZIELCZY CZECHOWICE- DZIEDZICE-BESTWINA WNIOSEK KREDYTOWY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko,

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

Klinika Biznesu. rozwój i innowacja. biznesu. Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny. Virtual spot. Menadżer finansowy

Klinika Biznesu. rozwój i innowacja. biznesu. Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny. Virtual spot. Menadżer finansowy KLINIKA biznesu pl Menadżer finansowy Virtual spot Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny Klinika Biznesu rozwój i innowacja rozwój i innowacja Czy projekt jest dla Ciebie? Tak, jeżeli jesteś MIKRO

Bardziej szczegółowo

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Katarzyna Andres Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Kraków, 16.01.2012 Założenie działalności gospodarczej Jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/*

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/* Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru... Podpis pracownika Banku.. BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Oddział w..... WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/

Bardziej szczegółowo

Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2017/2018

Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2017/2018 Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2017/2018 W okresie od 15 lipca do 20 października 2017 r. studenci oraz doktoranci uczelni i jednostek naukowych, a także osoby ubiegające się o przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa.

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa. KAPITAŁ W PRZEDSIĘBIORSTWIE I JEGO STRUKTURA Autor: Jacek Grzywacz, Wstęp W opracowaniu przedstawiono kluczowe zagadnienia dotyczące możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorstwo kapitału oraz zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą Numer podmiotu... Data wpływu... Konto... Oddział w... Numer w rejestrze... WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Forma

Bardziej szczegółowo

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie: 1 SPIS TREŚCI: KSU usługi dla firmy i osób pragnących je założyć O KSU 3 Rodzaje usług 4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

pozycji rynkowej napotyka na jedną

pozycji rynkowej napotyka na jedną STAN SYSTEMU POŻYCZKOWO-GWARANCYJNEGO DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW szanse i wyzwania Finansowanie polskich przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego Warszawa 10. grudnia 2008 Sektor

Bardziej szczegółowo

Tanie pożyczki na założenie lub rozwój firmy

Tanie pożyczki na założenie lub rozwój firmy Tanie pożyczki na założenie lub rozwój firmy Fundusze pożyczkowe Fundusz pożyczkowy to instytucja powołana do wspierania przedsiębiorców i pomagania tym, którzy dopiero zakładają działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechnika Opolska Spotkanie jak założyć działalność gospodarczą

Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechnika Opolska Spotkanie jak założyć działalność gospodarczą Spotkanie jak założyć działalność gospodarczą dr inż. Piotr Bębenek ZAKŁADANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarcza - Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - zarobkowa

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH PIERWSZE KROKI Chcesz założyć swoją firmę, ale sam pomysł to za mało? Brakuje Ci funduszy na ten cel? Całe szczęście istnieją źródła

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PRZYSTĄPIENIA DO

WNIOSEK PRZYSTĄPIENIA DO Załącznik nr 1 do Regulaminu IPiT WNIOSEK PRZYSTĄPIENIA DO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII WPT S.A. WROCŁAWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO S.A. Imię, nazwisko wnioskodawcy Nazwa przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1...

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1... Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r.

Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r. Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r. Poniedziałek, 12 listopada 2012 r. godz. 10:00 Seminarium: Jak stworzyć

Bardziej szczegółowo