tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?"

Transkrypt

1 tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1

2 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax towarzyszenie na rzecz półdzielni ocjalnych Publikacja bezpłatna wydana w ramach projektu: Znam swoje prawa współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Opracowała: Izabela Kamińska Korekta: Tatiana Hapek, Krzysztof Krzywania Projekt okładki i skład: Marek Wilczak, Wojciech P. Knapik Druk: Biuro: Jaworzno, Rynek 12 tel./fax: kom Nakład: 400 egzemplarzy Poznań, grudzień 2007r. 2

3 1 Akty prawne regulujące działalność gospodarczą w Polsce Pomysł i co dalej? Rejestracja firmy krok po kroku...6 Krok pierwszy Urząd Miasta Poznania...6 Krok drugi Urząd Statystyczny...7 Krok trzeci konto bankowe...8 Krok czwarty Urząd Skarbowy...9 Krok piąty Zakład Ubezpieczeń Społecznych...14 Krok szósty Państwowa Inspekcja Pracy...17 Krok siódmy SANEPID Dotacje i pożyczki dla MŚP...19 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy...19 Pożyczki i kredyty dla mikro- i małych przedsiębiorstw...22 Fundusz MIKRO...23 Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości...24 Bank Gospodarstwa Krajowego S. A Zestawienie ofert pożyczek dla MŚP...26 Banki komercyjne...27 Fundusze poręczeniowe...28 Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego...28 Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o Przydatne adresy internetowe Załączniki

4 1Akty prawne regulujące działalność gospodarczą w Polsce Podstawowym aktem regulującym prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest: 4 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2004 r. z późn. zm). Akt ten reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Polski, a także definiuje podstawowe pojęcia związane z prowadzeniem działalności. Zgodnie z ustawą, za Przedsiębiorcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą. Jeżeli zamierzasz prowadzić działalność gospodarczą wspólnie z innymi osobami, możesz założyć spółkę cywilną. Powstaje ona poprzez zawarcie umowy spółki w formie pisemnej i nie wymaga zgromadzenia żadnego kapitału początkowego. Pamiętaj, że spółka cywilna stanowi jedynie wzajemne zobowiązanie wspólników do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w oznaczony sposób. Nie posiada natomiast osobowości prawnej i nie występuje samodzielnie w obrocie gospodarczym. Szczegółowe regulacje dotyczące działania w formie spółki cywilnej znajdziesz w: Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm). Jeżeli zamieszasz zatrudniać pracowników, koniecznie zapoznaj się z treścią: Ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U nr 24 poz. 141 z późn. zm.) Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym osób fizycznych znajdziesz w: Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), Ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U Nr 137 poz. 926 z późn. zm.). W Twojej działalności przydatna będzie także: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U Nr 121 poz. 591 z późn. zm.). Regulacje dotyczące systemu ubezpieczeń społecznych znajdują się w: Ustawie z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887, z późn. zm), Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm). Zbiór wszystkich obowiązujących w Polsce aktów prawnych znajdziesz m.in. na stronach Sejmu w Internetowym Systemie Aktów Prawnych:

5 2Nieodzownym elementem założenia działalności gospodarczej jest POMYSŁ. Musimy jednak pamiętać, że nawet najbardziej błyskotliwa koncepcja nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, jeśli nie zastanowimy się nad kilkoma kwestami. Czy na pewno chcesz pracować na własny rachunek? Prowadzenie własnej działalności ma szereg zalet w porównaniu do pracy na etacie. Sam rozporządzasz swoim czasem, podejmujesz strategiczne decyzje oraz decydujesz z kim będziesz współpracować. Samozatrudnienie daje Ci szansę na niezależność oraz często na osiągnięcie większego dochodu aniżeli w przypadku zatrudnienia w cudzym przedsiębiorstwie. Nie możesz jednak zapominać, że własna firma to także ogromna odpowiedzialność prawna, finansowa i moralna, szczególnie, gdy staniesz się pracodawcą dla innych. Ponadto, prowadzenie działalności zawsze wiąże się z ryzykiem. Szczególnie na początku musisz liczyć się z niskim lub nawet brakiem zysku. Nie zapominaj również, że samodzielne rozporządzanie czasem może także oznaczać bardzo długie godziny pracy. Czy nadajesz się na przedsiębiorcę? Dobre chęci to nie wszystko. Samozatrudnienie wymaga od Ciebie odporności na stres, umiejętności dobrego zarządzania czasem i dużej motywacji do osiągnięcia celu. W przypadku zatrudniania przez Ciebie pracowników kluczową rolę odgrywają umiejętności związane z zarządzaniem personelem. Niezależnie od tego co robisz, musisz umieć sprzedać swój produkt, usługę. Pamiętaj również, że Twoja praca powinna co najmniej sprawiać Ci przyjemność, a najlepiej jeśli stanowi jednocześnie Twoją pasję. Pomysł i co dalej? Jak sfinansujesz swoją działalność? Rozpoczęcie działalności oznacza spore wydatki, np. wynajem/kupno lokalu, zakup wyposażenia, sprzętu, maszyn, środków transportu itp. Jeżeli Twoja firma będzie zajmować się handlem musisz mieć środki na zakup towarów, w przypadku działalności produkcyjnej niezbędny jest zakup materiałów. Zapoznaj się z możliwościami otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności, z ofertą funduszy pożyczkowych dla małych przedsiębiorstw i programami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Z zapytaniem o dostępne źródła finansowania możesz także zwrócić się do Wydziału Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Poznania. Jaka jest obecna sytuacja na rynku? Pomyśl, czy na produkty/usługi, które chcesz oferować znajdziesz nabywców. Zastanów się jakie branże obecnie są dochodowe i w co warto inwestować. Zaplanuj do jakiej grupy odbiorców chciałbyś trafić ze swoją ofertą. Zorientuj się jaka jest konkurencja w sektorze planowanej przez Ciebie działalności i w jakim stopniu zaspokaja ona potrzeby rynku. Pamiętaj, że obecność konkurentów wcale nie oznacza, że nie odniesiesz sukcesu. Postaraj się by Twój produkt/usługa wyróżniała się np. niższą ceną, wyższą jakością, lepszą obsługą serwisową, bardziej atrakcyjną lokalizacją itp. Jeżeli odpowiedziałeś sobie już na powyższe pytania i postanowiłeś założyć własny biznes, czas się zarejestrować! Osoba fizyczna, która chce zarejestrować działalność gospodarczą powinna uzbroić się w cierpliwość. Zanim rozpoczniesz podbijanie rynku czeka Cię załatwienie wielu formalności. 5

6 3 Krok pierwszy Urząd Miasta Poznania Pierwszy przystanek na drodze do własnej firmy to wizyta w Urzędzie Miasta Poznania, gdzie musisz złożyć wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Możesz to zrobić osobiście w: Wydziale Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Poznania, ul. Matejki 50, pokój 203 (II piętro) tel. 061/ , , lub za pośrednictwem interaktywnego formularza internetowego, dostępnego pod adresem: ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI W formularzu zgłoszeniowym należy podać następujące informacje: 6 Rejestracja firmy krok po kroku imię i nazwisko właściciela oraz adres zamieszkania; nazwę firmy; adres siedziby firmy pamiętaj, że siedzibę firmy będziesz musiał odpowiednio oznakować szyldem z nazwą firmy i zwięzłym określeniem wykonywanej działalności; rodzaj działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) wskazane jest podczas wypełniania wniosku zgłosić jak największą liczbę rodzajów działalności gospodarczej. Jeżeli będziesz chciał rozszerzyć ofertę firmy w okresie późniejszym czekają Cię kolejne odwiedziny w urzędzie oraz dodatkowa opłata w wysokości 50 zł; miejsce wykonywania działalności - z reguły będzie to siedziba firmy. Pamiętaj, że jeżeli działalność wykonywana będzie także w innym miejscu, należy je oznaczyć szyldem, tak jak siedzibę firmy; datę rozpoczęcia działalności pamiętaj, żeby wpisana data była o kilkanaście dni późniejsza niż data złożenia wniosku tyle czasu może Ci zająć załatwienie wszystkich formalności; numer identyfikacji podatkowej NIP; numer ewidencyjny PESEL. Pamiętaj, aby dokonując zgłoszenia mieć przy sobie dowód osobisty. Jeżeli korzystasz z formularza internetowego, dowód przedstawisz w dniu odbioru zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji. Uwaga! W przypadku zakładania spółki cywilnej zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej składa każdy ze wspólników osobno. KONCESJE, ZEZWOLENIA I DZIAŁA NOŚĆ REGULOWANA Informacje na temat rodzajów działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji, zezwoleń, uprawnień lub wpisu do rejestru działalności regulowanej można uzyskać w: Punkcie Informacji Gospodarczej Urzędu Miasta Poznania, ul. Matejki 50, pok. 105 (I piętro) tel. 061/ OPŁATA

7 Opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej wynosi 100 zł. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy PKO BP I O/Poznań nr Tytuł wpłaty ewidencja działalności gospodarczej. Opłatę można również wnieść za pomocą karty płatniczej w momencie składania zgłoszenia, w gmachu przy ul. Matejki 50 w Poznaniu, w sali recepcyjnej nr 203. Dowód wpłaty należy załączyć do wniosku. Jeżeli korzystasz z formularza internetowego, dowód wniesienia opłaty przedstawiasz w momencie odbioru zaświadczenia o wpisie do ewidencji. Zwolnione z opłat o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej są: osoby bezrobotne pod warunkiem przedłożenia, wystawionego nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem zgłoszenia, zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o potwierdzającego posiadanie statusu osoby bezrobotnej, osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej pod warunkiem przedłożenia, wystawionego nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem zgłoszenia, zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie potwierdzającego uprawnienie do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej w okresie ostatnich 12 miesięcy. ZAŚWIADCZENIE O DOKONANIU WPISU DO EWIDENCJI Maksymalny okres oczekiwania na zaświadczenie o dokonaniu wpisu wynosi 14 dni od złożenia wniosku. W praktyce, w Urzędzie Miasta Poznania zaświadczenie o wpisie do ewidencji uzyskuje się w ciągu 30 minut od złożenia zgłoszenia. ZMIANY WE WPISIE I ZAPRZESTA- NIE DZIAŁALNOŚCI Wszystkie zmiany dotyczące danych podanych przy wpisie, a także fakt zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej należy zgłosić w miejscu dokonania wpisu w ciągu 14 dni od ich zaistnienia. ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI str Krok drugi Urząd Statystyczny Po otrzymaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej masz 14 dni na złożenie wniosku o nadanie numeru REGON, czyli dziewięciocyfrowej kombinacji cyfr, zawierającej zakodowaną informację m.in. o rodzaju i formie prawnej prowadzenia działalności, nazwie firmy i formie własności. Aby uzyskać numer, powinieneś udać się do: Urzędu Statystycznego w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 27/ Poznań pok. 27, 29 (parter) tel. 061/ wew. 310, 312 WNIOSEK Na miejscu wypełnisz wniosek RG-1 o wydanie numeru REGON, w którym należy wpisać m. in.: nazwę firmy; 7

8 adres i telefon; formę prawno-organizacyjną (np.: osoba fizyczna, spółka cywilna); stan aktywności prawnej i ekonomicznej, rodzaj przeważającej działalności wg PKD - pamiętaj aby podana działalność była zgodna z działalnością zgłoszoną we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, Wraz z wnioskiem musisz złożyć kopię wpisu do rejestru. Oryginał musisz posiadać przy sobie i udostępnić do wzglądu. Zostaniesz także poproszony o okazanie dowodu osobistego. W przypadku spółki cywilnej REGON nadawany jest samej spółce, a nie każdemu ze wspólników z osobna. Dokumentem niezbędnym do jego uzyskania jest umowa spółki cywilnej. ZAŚWIADCZENIE O NADANIU RE- GON Urząd ma 14 dni na wydanie zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON. W praktyce otrzymasz je po ok. 30 minutach od złożenia wniosku. Za nadanie numeru nie są pobierane żadne opłaty. Jeżeli chcesz uniknąć wizyty w Urzędzie wypełniony formularz wniosku możesz złożyć wraz ze zgłoszeniem do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta. Zostanie on przekazany do Urzędu Statystycznego w terminie 3 dni, a nadanie numeru REGON nastąpi w ciągu 7 dni. Kolejnym rozwiązaniem jest wysłanie zgłoszenia do Urzędu Statystycznego listem poleconym (w ciągu 14 dni od wpisu do ewidencji działalności gospodarczej). Zaświadczenie o nadanym numerze REGON otrzymamy wówczas tą samą drogą. ZMIANY Każdą zmianę informacji objętych wpisem do rejestracji należy zgłosić w Urzędzie Statystycznym w ciągu 14 dni od jej zaistnienia. Formularz RG-1 str Krok trzeci konto bankowe Jeżeli Twoja firma będzie rozliczać się z innymi przedsiębiorcami lub z Twojego konta będą obsługiwane transakcje przekraczające równowartość euro (według średniego kursu NBP), musisz założyć firmowy rachunek bankowy. Obecnie wiele banków oferuje specjalne rachunki dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zanim zdecydujesz się na wybór banku, warto zapoznać się z ofertą co najmniej kilu z nich. WYMAGANE DOKUMENTY Do otwarcia konta firmowego potrzebne Ci będą: dowód osobisty; kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oraz oryginał do wglądu); kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru REGON (oraz oryginał do wglądu); pieczątka pamiętaj, że na pieczątce powinno znaleźć się Twoje imię i nazwisko, dane teleadresowe siedziby firmy, RE- GON oraz NIP). Wszystkie formularze niezbędne do otwarcia rachunku (wniosek o otwarcie 8

9 rachunku, wniosek o wydanie karty płatniczej, kartę wzoru podpisu) wypełnisz na miejscu. Z reguły założenie konta nie trwa dłużej niż kilka dni. O założeniu konta należy poinformować Urząd Skarbowy. Krok czwarty Urząd Skarbowy Wizyta w Urzędzie Skarbowym pozwoli Ci na załatwienie aż trzech spraw: rejestrację dla celów identyfikacji podatkowej i wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na Twoje miejsce zamieszkania) oraz rejestrację dla celów podatku VAT (w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT). REJESTRACJA DLA CELÓW IDENTY- FIKACJI PODATKOWEJ (NIP) Jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą musisz wypełnić następujące formularze: NIP-1 Zgłoszenie identyfikacyjne/ zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą. Jeżeli nie posiadasz jeszcze numeru identyfikacji podatkowej NIP, to złożenie tego formularza pozwoli Ci zgłosić działalność i jednocześnie uzyskać numer NIP. Natomiast, gdy już posiadasz NIP, to formularz NIP-1 spełni rolę aktualizacyjną w związku z rozpoczętą działalnością, NIP-2 zgłoszenie identyfikacyjne/ zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej (np. spółki cywilnej), będącej podatnikiem lub płatnikiem, NIP-B Informacja o rachunkach bankowych. Załącznik do zgłoszenia NIP-1 i NIP-2. NIP-C Informacja o miejscach wykonywania działalności. Załącznik do zgłoszenia NIP-1 i NIP-2. NIP-D informacja o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową (załącznik do zgłoszenia NIP-2). Do zgłoszenia powinieneś ponadto dołączyć urzędowo poświadczone kopie dokumentów potwierdzających informacje objęte zgłoszeniem, w szczególności: dowód osobisty, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, dokument potwierdzający prawo do lokalu, w którym firma będzie miała siedzibę, umowę rachunku bankowego (jeżeli rachunek bankowy związany z prowadzoną działalnością został już otwarty). Zgłoszenie identyfikacyjne/aktualizacyjne NIP możesz również złożyć w Urzędzie Miasta Poznania wraz z wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Zostanie ono przekazane do wskazanego przez Ciebie naczelnika urzędu skarbowego. FORMULARZ NIP-1 str

10 FORMULARZ NIP-2 str FORMULARZ NIP-B str FORMULARZ NIP-C str FORMULARZ NIP-D str WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM Decyzja o formie rozliczeń z fiskusem należy do Ciebie. Zgodnie z prawem Twoja działalność opodatkowana jest na zasadach ogólnych tj. według skali podatkowej. Możesz jednak zdecydować się na zryczałtowaną formę opodatkowania lub podatek 19-procentowy - w tym celu składasz pisemne oświadczenie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Pamiętaj, że oświadczenie musisz złożyć nie później niż w dniu uzyskania przez Twoją firmę pierwszego przychodu. Skala podatkowa i podatek 19% Stawki podatku Wybierając opodatkowanie wg skali podatkowej, zapłacisz podatek w wysokości 19, 30 lub 40% w zależności od wysokości osiągniętego dochodu. Jeżeli zdecydujesz się na wybór stałej stawki opodatkowania zyskujesz pewność, że niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu zapłacisz 19% podatku. Musisz jednak pamiętać, że w tej sytuacji tracisz możliwość odliczenia od podatku należnego z tytułu działalności gospodarczej tzw. kwoty zmniejszającej, występującej w pierwszym przedziale skali podatkowej (w roku 2007 wynosi ona 572,54 zł. rocznie). Nie będziesz mógł także skorzystać z pozostałych ulg i odliczeń, z wyjątkiem odliczeń z tytułu: straty poniesionej w latach poprzednich, opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Utrata prawa do podatku 19% Ważne! Pamiętaj, że jeżeli w ramach działalności gospodarczej uzyskasz przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy stracisz prawo do opodatkowania stawką 19% podatku. Sytuacja taka będzie miała miejsce, gdy świadczone usługi odpowiadają czynnościom, które: wykonywałeś w roku poprzedzającym bieżący rok podatkowy lub Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi w 2007 roku Ponad Do zł 19% podstawy obliczenia minus kwota 572 zł 54 gr zł zł zł 41 gr. + 30% nadwyżki ponad zł zł zł 31 gr. + 40% nadwyżki ponad zł 10

11 wykonywałeś albo wykonujesz w bieżący roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Stawki podatku Jeżeli zdecydujesz się na opodatkowanie ryczałtem, podatek obliczać będziesz od przychodu, a nie dochodu. Brak możliwości potrącenia kosztów uzyskania przychodu zrekompensują Ci niższe stawki podatku: 20 % przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów, a także przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą równowartość euro ( zł w 2007 r.), 17 % przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych m.in. wynajmu samochodów osobowych, hoteli, pośrednictwa w handlu hurtowym, 8,5 % od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %; od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze do kwoty stanowiącej równowartość euro ( zł w 2007 r.), 5,5 % od przychodów z działalności wytwórczej i budowlanej, 3,0 % od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5 % alkoholu. Wyłączenia Z możliwości rozliczania się z Urzędem Skarbowym w formie ryczałtu wyłączone są przychody osiągane w całości lub w części z tytułu m.in.: prowadzenia aptek, prowadzenia lombardów, prowadzenia kantorów wymiany walut, wytwarzania wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (z wyjątkami), usług reklamowych, usług detektywistycznych i ochroniarskich, działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie będziesz mógł skorzystać, jeżeli przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywałeś w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności Twojej firmy. Wymienione powyżej działalności nie wyczerpują katalogu tych, które są wyłączone z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego. W celu określenia czy Twoja firma może korzystać z opodatkowania ryczałtem powinieneś dokładnie zapoznać się z art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz załącznikiem nr 2 do tej ustawy. Znajdziesz tam potrzebne Ci informacje, w oparciu 11

12 o posiadany numer PKWiU (Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług), określający rodzaj działalności gospodarczej, którą zamierzasz wykonywać. W celu uzyskania symbolu PKWiU musisz skontaktować się z Urzędem Statystycznym. Kto może rozliczać się kartą? Rodzaje działalności, które uprawniają Cię do zastosowania karty podatkowej są wymienione w załączniku nr 3 Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Opodatkowanie kartą jest możliwe pod warunkiem, że Twoja działalność nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Twoje obowiązki Stosując ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jesteś zobowiązany do: 12 prowadzenia ewidencji przychodów odrębnie za każdy rok podatkowy, prowadzenia ewidencji wyposażenia, prowadzenia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Karta podatkowa Stawki podatku Stawki karty podatkowej określone są kwotowo i podlegają corocznie podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Stawki karty podatkowej obniża się o opłaconą w danym miesiącu składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Odliczenie nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Zgłoszenie wyboru opodatkowania kartą podatkową Pamiętaj, że wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej musisz zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce położenia zorganizowanego zakładu (wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej, a nie według miejsca zamieszkania jak w przypadku innych form opodatkowania) za pomocą formularza PIT 16 przed rozpoczęciem działalności. Plusy i minusy karty podatkowej Jeżeli rozliczasz się z Urzędem Skarbowym za pomocą karty podatkowej jesteś zwolniony z obowiązku: prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, musisz jednak prowadzić: ewidencję zatrudnienia, indywidualne imienne karty przychodów dla zatrudnionych pracowników. Wybierając opodatkowanie kartą nie możesz: korzystać z różnego rodzaju ulg i odli-

13 czeń, np. z ulgi remontowej czy rehabilitacyjnej rozliczać się wspólnie z małżonkiem, rozliczać się w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. FORMULARZ PIT-16 str PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) Zwolnienie podmiotowe Rozpoczynając działalność gospodarczą w zakresie czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług jesteś zwolniony od tego podatku do momentu przekroczenia limitu obrotów ze sprzedaży opodatkowanej, który stanowi równowartość euro rocznie (ok zł w roku 2007). Jest to tzw. zwolnienie podmiotowe. Ze zwolnienia nie będziesz mógł skorzystać, jeżeli: dokonujesz dostaw: niektórych wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali (złom), niektórych wyrobów akcyzowych, nowych środków transportu, terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę; świadczysz usługi: prawnicze świadczone przez notariuszy, adwokatów i radców prawnych, w zakresie doradztwa z wyłączeniem doradztwa rolniczego związanego z uprawą roślin i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego, jubilerskie; nie masz siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju. W takim przypadku będziesz musiał zarejestrować się jako czynny podatnik podatku VAT przed wykonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Nawet jeżeli zostaniesz objęty zwolnieniem podmiotowym, będziesz musiał odprowadzić VAT należny od: importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca. Jeżeli chcesz od początku prowadzenia działalności być podatnikiem podatku od towarów i usług, możesz zrezygnować z przysługującego Ci prawa do zwolnienia podmiotowego. Rejestracja jako czynny podatnik VAT Rejestracji dokonujesz składając druk VAT -R w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Jeżeli czynności te wykonywane są na terenie działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych - w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Terminy: jeżeli utracisz zwolnienie podmiotowe (na skutek przekroczenia limitu obrotów ze sprzedaży opodatkowanej VAT) 13

14 dokonujesz rejestracji najpóźniej z momentem utraty tego zwolnienia, jeżeli natomiast nie masz prawa korzystać ze zwolnienia podmiotowego lub chcesz zrezygnować ze zwolnienia podmiotowego z momentem rozpoczęcia działalności masz obowiązek dokonać rejestracji przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Nawet jeśli korzystasz ze zwolnienia podmiotowego, możesz dokonać zgłoszenia rejestracyjnego. W takim przypadku zostaniesz zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony. Pamiętaj, że będąc zarejestrowany jako podatnik VAT czynny jesteś obowiązany umieszczać numer identyfikacji podatkowej na fakturach i ofertach. Kasy rejestrujące Większość przedsiębiorców rozpoczynających działalność w zakresie sprzedaży towarów i świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych jest zobowiązana do ewidencjonowania obrotów za pomocą kas rejestrujących. Powyższe informacje podano z uwzględnieniem stanu prawnego na dzień 10 listopada 2007 r., korzystając z serwisu internetowego Ministerstwa Finansów, Izby Skarbowej w Poznaniu oraz Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu. Aktualne informacje na temat systemu podatkowego w Polsce znajdziesz na stronach internetowych Ministerstwa Finansów: FORMULARZ VAT-R str Krok piąty Zakład Ubezpieczeń Społecznych Kolejnym etapem będzie zgłoszenie Twojej firmy do systemu ubezpieczeń. Do zakładu ubezpieczeń należy zgłosić się w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia, tj. od daty faktycznego rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. W celu dokonania rejestracji udajesz się do oddziału lub inspektoratu ZUS właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania bądź też do Punktu Konsultacyjnego ZUS w Urzędzie Miasta Poznania. Oddział Wojewódzki ZUS w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 12, Poznań tel.: (0-61) , fax.: (0-61) Zasięg terytorialny Gminy: Buk, Dopiewo, Komorniki, Rokietnica, Stęszew, Tarnowo Podgórne Miasto: Poznań - dzielnice: Poznań-Grunwald, Poznań-Jeżyce Inspektorat ZUS Poznań III, ul. Fabryczna 27/28, Poznań tel.: (0-61) , fax.: (0-61) Zasięg terytorialny Miasto: Luboń, Puszczykowo Gminy: Mosina, Suchy Las Miasto: Poznań - dzielnice: Poznań-Stare Miasto, Poznań-Wilda II Oddział ZUS w Poznaniu, ul. Starołęcka 31, Poznań tel.: (0-61) , fax.: (0-61)

15 Zasięg terytorialny Gminy: Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Murowana Goślina, Pobiedziska, Swarzędz Miasto: Poznań - dzielnice: Poznań-Nowe Miasto Punkt Konsultacyjny ZUS, budynek Urzędu Miasta Poznania obok Oddziału Ewidencji Działalności Gospodarczej, ul. Matejki 50, pokój 209 (II piętro) UBEZPIECZENIE Rozpoczynając działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu, zdrowotnemu, oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. Składasz go w sytuacji, gdy poza prowadzeniem firmy uzyskujesz dochody w inny sposób, np. wykonujesz pracę, za którą otrzymuje płacę w wysokości minimalnego wynagrodzenia lub wyższą. WYMAGANE DOKUMENTY dowód osobisty; zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji, kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP (oraz oryginał do wglądu); kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru REGON (oraz oryginał do wglądu); numer rachunku bankowego firmy; w przypadku zatrudniania pracowników - dane osobowe pracowników, obejmujące numery PESEL i NIP. Procedura zgłoszenia do ubezpieczenia jest bezpłatna. FORMULARZE ZUS ZFA - zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej; ZUS ZPA - zgłoszenie płatnika składek spółki cywilnej; ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej. Składasz go w sytuacji, gdy poza prowadzeniem firmy nie będziesz uzyskiwał dochodów w inny sposób. Za pomocą tego formularza zgłaszasz także do ubezpieczenia swoich pracowników (bez względu na to, czy uzyskują dochody w inny sposób, czy nie); TERMINY ROZLICZEŃ Z ZUS W przypadku, gdy nie będziesz zatrudniał pracowników będziesz wpłacał składki na ubezpieczenie społeczne i składał dokumenty rozliczeniowe do 10 dnia następnego miesiąca, po kolejnym miesiącu działalności. Jeżeli zatrudnisz w Twojej firmie pracowników, będziesz miał obowiązek zgłoszenia ich do ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty zawarcia z pracownikiem umowy o pracę lub rozpoczęcia innej formy współpracy. Jako pracodawca, będziesz rozliczać się z ZUS do 15 dnia następnego miesiąca, po miesiącu zatrudnienia. 15

16 WYMIAR SKŁADEK Składki, jakie odprowadzisz na ubezpieczenie społeczne stanowią procent od dochodów. Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek na poszczególne ubezpieczenia wynosi: ubezpieczenie emerytalne - 19,52% podstawy wymiaru; ubezpieczenia rentowe (od r.) - 10,00% podstawy wymiaru; ubezpieczenie chorobowe - 2,45% podstawy wymiaru; ubezpieczenie wypadkowe (od r.) - od 0,67% do 3,60% podstawy wymiaru. Pamiętaj, że zadeklarowany jako podstawa do obliczenia Twojej składki dochód nie może być mniejszy niż 60% średniego wynagrodzenia krajowego (wg GUS). gospodarczej po dniu 24 sierpnia 2005 r., nie prowadzisz, lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziłeś pozarolniczej działalności gospodarczej, nie wykonujesz działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywałeś w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej możesz skorzystać z możliwości odprowadzania niższych składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności gospodarczej. Przykładowo, podstawę wymiaru niższych składek na ubezpieczenia społeczne we wrześniu, październiku i listopadzie 2007 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 280,80 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2007 r.). Dokładną stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalasz samodzielnie. Poradnik w formie elektronicznej dotyczący wyliczania wysokości składek znajdziesz na stronach internetowych ZUS, poradnik w formie papierowej dostępny jest w oddziałach ZUS, które udzielają również pomocy przy ustalaniu wysokości składki. Od dnia 24 sierpnia 2005 r. zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, jeżeli spełniasz łącznie następujące warunki: 16 rozpocząłeś wykonywanie działalności Za wrzesień, październik i listopad obniżona składka na ubezpieczenia społeczne nie może być niższa niż: ubezpieczenie emerytalne - 54,81 zł (tj. 19,52%); ubezpieczenia rentowe - 28,08 zł (tj. 10%); ubezpieczenie chorobowe - 6,88 zł (tj. 2,45%); UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE Zasady ustalania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne i jej opłacanie

17 różnią się od zasad naliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Zarówno w przypadku osób uprawnionych do stosowania obniżonych składek ZUS, jak i przedsiębiorców odprowadzających składki w pełnym wymiarze, wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru, czyli zadeklarowanych dochodów. Należy jednak pamiętać, że podstawa wymiaru nie może być niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku. Przykładowo, podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wrześniu, październiku i listopadzie 2007 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2 109,46 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w pierwszym kwartale 2007 r., włącznie z wypłatami z zysku). Wysokość minimalnej składki wynosi zatem: 189,85 zł (9% podstawy wymiaru). FUNDUSZ PRACY Składka na Fundusz Pracy, którą odprowadzasz za siebie oraz swoich pracowników, od 1 stycznia 1999 r. wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. PRZEKAZYWANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH DO ZUS Jeżeli w ramach swojej działalności gospodarczej zatrudnisz co najmniej 5 pracowników, będziesz zobowiązany do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej, za pośrednictwem programu Płatnik. Program Płatnik możesz pobrać bezpłatnie na stronie Dokumenty w formie elektronicznej należy złożyć w oddziale ZUS na komputerowym nośniku informacji (np. płyta CD), bądź wysłać je drogą elektroniczną. Powyższe informacje podano z uwzględnieniem stanu prawnego na dzień 10 listopada 2007 r., korzystając z serwisu internetowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: www. zus.pl. FORMULARZ ZUS ZFA str FORMULARZ ZUS ZPA str FORMULARZ ZUS ZUA str FORMULARZ ZUS ZZA str Krok szósty Państwowa Inspekcja Pracy Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy, jeżeli w ramach prowadzonej działalności zamierzasz zatrudnić jednego lub więcej pracowników, w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia pracownika, musisz zawiadomić na piśmie właściwego państwowego inspektora pracy o: miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników, a także złożyć pisemną informację o środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozpoczynając działalność w Poznaniu musisz udać się do: Okręgowego Inspektoratu Pracy, 17

18 ul. Święty Marcin 46/50 tel. 061/ lub skorzystać z interaktywnego formularza na stronie internetowej oip.pl. Pamiętaj, że zawiadomienie do Państwowej Inspekcji Pracy musisz także złożyć w razie zmiany miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, szczególnie zmiany technologii lub profilu produkcji. FORMULARZ PIP str Krok siódmy SANEPID Obowiązek dokonania zgłoszenia do SA- NEPID-u uwarunkowane jest, podobnie jak w przypadku Państwowej Inspekcji Pracy, faktem zatrudniania przez Ciebie pracowników. Pisemnego zgłoszenia do właściwego inspektora sanitarnego powinieneś dokonać w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia pracownika. SANEPID powiadamiasz o: miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności, liczbie pracowników. Jeżeli w ramach Twojej działalności zamierzasz prowadzić: sklep spożywczy, placówkę gastronomiczną, salon fryzjerski, gabinet lekarski, gabinet kosmetyczny itp. będziesz musiał uzyskać zgodę inspektora sanitarnego na prowadzenie działalności w danym lokalu. W tym celu przedstawiasz do zaopiniowania projekt zagospodarowa- 18 nia pomieszczeń w skali 1:50, składający się z rysunku technicznego oraz opisu, zawierający wszystkie niezbędne dane dotyczące: umiejscowienia wszystkich urządzeń sanitarnych rodzaju działalności i jej lokalizacji (adres), ilość zatrudnionych pracowników, lokalizacji posadzki (poniżej lub powyżej poziomu terenu), nazwy pomieszczeń, ich powierzchni, wysokości, oświetlenia światłem naturalnym i sztucznym, sposobu wykończenia ścian, posadzek, sufitów. Po otrzymaniu pozytywnej opinii Inspektora Sanitarnego składasz wniosek o odbiór lokalu. Wszystkie opisane formalności załatwisz w: Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, ul. Sieroca 10, Poznań tel. (061) , fax. (061) Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku od 7.00 do Nr telefonu alarmowego: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej dokonuje także rejestracji podmiotów działających na rynku spożywczym.

19 4 Dotacje i pożyczki dla MŚP Zakładając i prowadząc działalność gospodarczą nie jesteś zdany tylko na własne zasoby finansowe. Wręcz przeciwnie, możesz liczyć na szeroki wachlarz instrumentów wsparcia dla mikro i małych przedsiębiorstw. Dotacje możesz otrzymać już na etapie zakładania działalności, a w okresie późniejszym wykorzystywać fundusze dla istniejących firm. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy Osoby bezrobotne, planujące założyć własną firmę mogą ubiegać się o pomoc finansową w postaci jednorazowych środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej. W Poznaniu udzielaniem dotacji zajmuje się: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Czarnieckiego 9, pok. 119 tel.: 061/ lub , wew. 684 e - mail: PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz.U. Nr 236 poz z późn. zm.), Zasady przyznawania bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. DLA KOGO? Jeżeli chcesz ubiegać się o dotację z Powiatowego Urzędu Pracy musisz posiadać status osoby bezrobotnej (czyli zarejestrowanej w PUP) oraz spełniać następujące warunki: w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie odmówiłeś bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych; nie otrzymałeś w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku pożyczki z Funduszu Pracy lub środków z innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej; nigdy nie otrzymałeś z Funduszu Pracy bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej; nie prowadziłeś działalności gospodarczej 19

20 w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku; nie byłeś w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. ILE? Maksymalna kwota, o jaką możesz wnioskować stanowi równowartość 5-krotnego przeciętnego wynagrodzenia czyli ok zł. NA CO? Dotację możesz przeznaczyć na: zakup środków trwałych (wyposażenie biura, komputer, maszyny i narzędzia itp.); zakup materiałów i towarów; zakup usług (prawnych, doradczych, szkoleniowych itp.). Otrzymanych środków nie będziesz mógł wykorzystać na: zakup udziałów w spółkach; zakup nieruchomości, samochodów osobowych wyjątkiem jest sytuacja, gdy zakup samochodu jest ściśle powiązany z profilem Twojej działalności; opłaty administracyjne, skarbowe i związane z uzyskaniem pozwoleń; finansowanie umów leasingu, kredytowych i pożyczkowych; pokrycie kosztów reklamy w mediach; pokrycie bieżących kosztów związane z prowadzeniem działalności gospodarczej np. sfinansowanie czynszu, opłat za media itp.; przejęcie działalności gospodarczej od innego podmiotu; zakup od osób poz ostających z Tobą we wspólnym gospodarstwie domowym; pokrycie kosztów rozpoczęcia działalności w sektorze rolnym i rybołówstwa. Ponadto, nie otrzymasz dotacji, jeżeli działalność, którą zamierzasz rozpocząć jest tożsama z działalnością Twojego współmałżonka lub jeżeli Twoja firma będzie działać wyłącznie poza granicami Polski. Jeżeli natomiast chciałbyś ponownie rozpocząć działalność, którą prowadziłaś wcześniej, to dotację otrzymasz jedynie w wyjątkowych przypadkach jeśli od zakończenia działalności upłynęły co najmniej 2 lata oraz została ona zakończona z przyczyn losowych. WNIOSEK Aplikując o dotację będziesz musiał wypełnić wniosek, zawierając w nim następujące informacje: szczegółowe dane dotyczące Ciebie oraz Twojego przedsięwzięcia czyli m.in. Twój adres zamieszkania, siedziba firmy, numer NIP, rodzaj planowanej działalności itp.; kalkulacja kosztów związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej; działania podjęte na rzecz uruchomienia planowanej działalności (pozyskanie lokalu, pozwolenia, szkolenia, uprawnienia zawodowe); szczegółowy plan zakupów w ramach dotacji; proponowany sposób zabezpieczenia wraz z właściwymi dokumentami; informacja na temat sytuacji majątkowej 20

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT Projekt Młodzi ludzie sukcesu realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

gospodarcza. Formy opodatkowania.

gospodarcza. Formy opodatkowania. Działalno alność gospodarcza. Formy opodatkowania. Podatek dochodowy Podatek od towarów w i usług ug PIT VAT 22 alności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób b fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT)

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego: KARTA INFORMACYJNA Nr: PDI/05/2005/01 Nr wersji: 01 Data wydania: 30.11.2005 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Kogo dotyczy: Wymagane dokumenty: Druki: Opłaty

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH PIERWSZE KROKI Chcesz założyć swoją firmę, ale sam pomysł to za mało? Brakuje Ci funduszy na ten cel? Całe szczęście istnieją źródła

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

WNOSZĘ o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia 2 lub doposażenia 3 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

WNOSZĘ o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia 2 lub doposażenia 3 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego WNIOSEK o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia* lub doposażenia* stanowisk/a pracy dla skierowanego/ych/ przez Urząd bezrobotnego/ych/. 1. Dane Podmiotu prowadzącego działalność

Bardziej szczegółowo

... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach

... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach ... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach WNIOSEK NR.../2010 O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO I.

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC ABC Czyli jak rozpocząć DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ OSOBY FIZYCZNE W okresie recesji gospodarczej i bardzo wysokiego bezrobocia, często jedyną drogą do uzyskania dochodów pozwalających na normalną egzystencje

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o refundację kosztów wyposażenia / doposażenia* stanowiska pracy dla skierowanego/ych bezrobotnego/ych

WNIOSEK o refundację kosztów wyposażenia / doposażenia* stanowiska pracy dla skierowanego/ych bezrobotnego/ych POWIATOWY URZĄD PRACY w STRZELINIE Kamienna 10, 57-100 Strzelin tel. 71/39-21-981, e-mail: wrst@praca.gov.pl, www.pupstrzelin.pl Infolinia dla klientów urzędów pracy te. 19524... (Nazwa i adres wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej

KROK 1. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? KROK 1 Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej Założenie działalności wymaga wypełnienia przez przedsiębiorcę formularza CEIDG-1. We wniosku należy podać swoje: dane osobowe,

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Prudnik, dnia... L. Dz.... Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku ul. Jagiellońska 21 48-200 Prudnik UWAGA: Wniosek należy wypełnić czytelnie. Przedkładający niniejszy wniosek zapewnia udostępnienie przedstawicielom

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania KROK PO KROKU do własnej firmy Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy Węgrów, dnia... Nr.wniosku WnDzGos Og/15/ (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul. Piłsudskiego 23 Wniosek o przyznanie jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Trzebnicy

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Trzebnicy URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy ul. T. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica, tel/fax 71 306-74-38, e-mail wrtr@praca.gov.pl; www.praca.trzebnica.pl NIP 915-15-66-514.. pieczęć podmiotu. miejscowość

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej?

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ!

I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ! R O K 2 0 0 9 LIDER I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ! P O K L / 6. 2 / 1 / 0 8 W PORADNIKU: BIZNESPLAN REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYMOGI FORMALNO- PRAWNE PRIORYTET VI RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

Formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez rolników

Formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez rolników Formy opodatkowania działalności gospodarczej Krystyna Maciejak Dz. Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym 19.09.2017r. Rolnik przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Zmieniony

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Zmieniony Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 2007-10-29 Zmieniony 2016-01-21 Starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ ŹRÓDŁA PRAWA ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) zwana ustawą o sus, ustawa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Urząd Skarbowy w Sanoku, Godziny otwarcia: Pon. 7. 15-18. 00, Wt. -Pt. 7. 15-15. 15 KART A INFORM ACYJNA SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ K- OB/012 Wyd.04z dn.12.05.2015r. INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul.

Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul. Wsparcie dla aktywnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Węgrów, dnia... Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk(a) pracy

WNIOSEK o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk(a) pracy ...... (pieczęć firmowa pracodawcy) (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach WNIOSEK o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk(a) pracy Podstawa prawna: ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN. przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej REGULAMIN przyznawania osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej I. Postanowienia ogólne Pomoc, bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielana jest

Bardziej szczegółowo

W publikowanym opracowaniu zagadnień prawnych niektóre terminy są używane w uproszczeniu. Gdy poniżej używamy słowa Fundusz, mamy na myśli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych [PFRON]

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17

POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17 ... /pieczęć wnioskodawcy/... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/ Siemianowice Śląskie, dn.... POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17 W N I O S E K O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia 1 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości...

Wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia 1 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości... Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Węgrów, dnia... (pieczęć podmiotu) Starosta Węgrowski za pośrednictwem POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w WĘGROWIE ul. Piłsudskiego 23 Wniosek o refundację ze środków

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - w szczególności uregulowane są w: 1) Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Konkurs Stawiam na siebie

BIZNES PLAN. Konkurs Stawiam na siebie POWIATOWY URZĄD PRACY w STRZELINIE ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin tel/fax (71) 39-21-981, e-mail wrst@praca.gov.pl; www.pupstrzelin.pl infolinia dla klientów urzędu pracy tel. 19524 BIZNES PLAN Konkurs

Bardziej szczegółowo

Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz

Projekt Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KROK PO KROKU Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz Inicjatyw

Bardziej szczegółowo

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace cz. I Cześć I: Rodzaje ewidencji podatkowych oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej. Cześć II: Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości (pełna

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r.

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48 Każdy początkujący przedsiębiorca musi też podjąć decyzję, w jakiej formie chce się rozliczać z podatku. A ma kilka możliwości. W tym miejscu wspomnimy tylko o tych, dotyczących podatku dochodowego (o

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej ... Uwaga! miejscowość, data Wnioski niekompletne lub wypełnione nieczytelnie nie będą rozpatrywane. Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania

Bardziej szczegółowo

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środkóww kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia)

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środkóww kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ... /miejscowość, data/... /nazwisko i imię bezrobotnego/.... /adres zamieszkania, telefon/... NIP nazwa Banku i nr konta POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

... Kolejny nr w rejestrze... (pieczęć ) WNIOSEK. o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

... Kolejny nr w rejestrze... (pieczęć ) WNIOSEK. o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego WNIOSKODAWCA Data wpływu wniosku do PUP...... Kolejny nr w rejestrze... (pieczęć ) STAROSTA TCZEWSKI - POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE WNIOSEK o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej ... miejscowość, data Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Osi Priorytetowej VII Działania

Bardziej szczegółowo

... Świętochłowice, dnia... (pieczątka wnioskodawcy)

... Świętochłowice, dnia... (pieczątka wnioskodawcy) Załącznik nr 1... Świętochłowice, dnia... (pieczątka wnioskodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach WNIOSEK W SPRAWIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO

Bardziej szczegółowo

1. Jaka jest w 2009roku kwota jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznawana osobom bezrobotnym przez PUP w Malborku?

1. Jaka jest w 2009roku kwota jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznawana osobom bezrobotnym przez PUP w Malborku? 1. Jaka jest w 2009roku kwota jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznawana osobom bezrobotnym przez PUP w Malborku? Jest to kwota do 18 500zł. 2. Na jaki rodzaj działalności

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO WARSZTATY ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO DR MARIOLA SZEWCZYK - JAROCKA DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI MGR MONIKA SZYMAŃSKA WŁAŚCICIEL BIURA RACHUNKOWEGO, UL. REMBIELIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ L. Dz.... Prudnik, dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku ul. Jagiellońska 21 48-200 Prudnik WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Żarach WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej Podstawa prawna: 1. Ustawa o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO Numer rejestru Data wpływu... POWIATOWY URZĄD PRACY w WEJHEROWIE ul. I Brygady Pancernej W. P. nr 32 WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

Bardziej szczegółowo

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1A Obrazki : drukuj :: nie drukuj :: Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej K/020 Urząd Skarbowy w Limanowej KARTA INFORMACYJNA URZĄD SKARBOWY W LIMANOWEJ ul. M.B. Bolesnej 9, 34-600 Limanowa Składanie informacji podatkowych

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5B 58-306 Wałbrzych tel. (74) 84-07-395 lub (74) 84-07-384 WNIOSEK

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5B 58-306 Wałbrzych tel. (74) 84-07-395 lub (74) 84-07-384 WNIOSEK Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5B 58-306 Wałbrzych tel. (74) 84-07-395 lub (74) 84-07-384 WNIOSEK o przyznanie z Funduszu Pracy bezrobotnemu, absolwentowi Centrum Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe - to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE 1 WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE 1. Bon na zasiedlenie może otrzymać osoba dla której Urząd ustalił II profil pomocy lub w uzasadnionych przypadkach

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY. 3. REGON, NIP:... 4. Główni udziałowcy Firmy: Imię i nazwisko / Nazwa ...

BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY. 3. REGON, NIP:... 4. Główni udziałowcy Firmy: Imię i nazwisko / Nazwa ... Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH

W N I O S E K O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH ... /pieczęć firmowa pracodawcy/... /data wpływu wniosku do PUP/... /miejscowość, data / Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ul. Czarnieckiego 9 61-538 Poznań... /pozycja w rejestrze zgłoszeń/ W N I O S E

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie

Rozpoczynasz prowadzenie ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych

W N I O S E K. o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych . znak sprawy: C..0....0 (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) W N I O S E K Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla

Bardziej szczegółowo

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BOLESŁAWCU UL. GARNCARSKA 10 59-700- BOLESŁAWIEC poniedziałek wtorek 7:30 15:30, środa -7:30 18:00, czwartek piątek 7:30 15:30 telefon (075) 6465200 telefaks (075) 6465201

Bardziej szczegółowo

... Chełmża, dnia... ( imię i nazwisko )... (NIP) Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu

... Chełmża, dnia... ( imię i nazwisko )... (NIP) Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu ... Chełmża, dnia... ( imię i nazwisko )... ( nr PESEL)... (NIP) Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu W N I O S E K o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania* Prowadzenie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Ułatwienie płatnicze w zapłacie należności cywilno-prawnych lub niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym

KARTA USŁUGI. Ułatwienie płatnicze w zapłacie należności cywilno-prawnych lub niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym KARTA USŁUGI Ułatwienie płatnicze w zapłacie należności cywilno-prawnych lub niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym Nr 0028/2011/IP Data zatwierdzenia: 1 / 2 Co chcę załatwić?

Bardziej szczegółowo

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 15/01/2016

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 15/01/2016 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych z dnia 23 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem...

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej Oddział w WNIOSEK KREDYTOWY (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK

POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK ... /miejscowość i data/... /pieczątka podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą/ WNIOSEK POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ o refundację dokonywania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r. Dz.U.2007.194.1403 2008.08.07 zm. Dz.U.2008.144.906 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie założenia działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dofinansowanie założenia działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Dofinansowanie założenia działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, 29 maja 2014 Możliwość w roku bieżącym:

Bardziej szczegółowo

Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej

Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej Urząd Skarbowy w Ustrzykach Dolnych KARTA INFORMACYJNA Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej K-005/3 wydanie z dnia 08.05.2015 r. I. Kogo dotyczy Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. od 7,76% Czym jest MRFP? Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY OSIĄGANYCH POZA DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

Bardziej szczegółowo

Informacja podatkowa na 2017 r.

Informacja podatkowa na 2017 r. - 1 - Informacja podatkowa na 2017 r. W niniejszym komunikacie przedstawiono najważniejsze zmiany podatkowe dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Skala podatku dochodowego na

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice WNIOSEK. O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia INFORMACJA:

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice WNIOSEK. O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia INFORMACJA: NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Bardziej szczegółowo

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ...

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ... ... /miejscowość, data/... /nazwisko i imię bezrobotnego/.... /adres zamieszkania, telefon/... NIP nazwa Banku i nr konta POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice.. Pieczęć Wnioskodawcy Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA za zatrudnienie skierowanego

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Opodatkowanie dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w ramach umowy uaktywniającej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Data... POWIATOWY URZĄD PRACY w PODDĘBICACH Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych

W N I O S E K. o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych . znak sprawy: C..0....0 (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) W N I O S E K Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. FORMY OPODATKOWANIA * Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

WNIOSEK. o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej ... miejscowość, data WNIOSEK Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej na zasadach określonych w: - art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

STAŻ, PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE, PRACE INTERWENCYJNE. Bezrobotny może zostać skierowany do pracodawcy celem odbycia stażu jeżeli:

STAŻ, PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE, PRACE INTERWENCYJNE. Bezrobotny może zostać skierowany do pracodawcy celem odbycia stażu jeżeli: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/2006 PRZ w Rybniku w sprawie kryteriów organizowania staży, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, szkoleń, prac interwencyjnych, jednorazowych środków na podjęcie działalności

Bardziej szczegółowo

... przez kogo wydany, data wydania Starosta Bieszczadzki Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych WNIOSEK

... przez kogo wydany, data wydania Starosta Bieszczadzki Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych WNIOSEK nazwisko i imię... adres zamieszkania... seria i nr dowodu osobistego... przez kogo wydany, data wydania Starosta Bieszczadzki Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein W sytuacji gdy pracownik wykonuje pracę na terytorium RP dla podmiotu z siedzibą poza UE/EOG, nie będzie podlegał on obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe.

Bardziej szczegółowo