Rozpoczynasz działalność?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozpoczynasz działalność?"

Transkrypt

1 Rozpoczynasz działalność? Zapraszamy do naszego biura z chęcią odpowiemy na wszystkie nurtujące pytania, podpowiemy jak założyć działalność gospodarczą oraz jaką wybrać formę opodatkowania. Wszystkim którzy zdecydują się na współpracę z nami proponujemy fachowe doradztwo oraz specjalne zniżki w pierwszym okresie działalności. A tym czasem zapraszamy do zapoznania się ze specjalnie opracowanym przez nas poradnikiem. Przede wszystkim gratulujemy decyzji o założeniu własnej firmy! Być może na początku będzie trudno, ale nie zarażaj się my na pewno pomożemy by przynajmniej sprawy księgowe nie absorbowały Twojego cennego czasu. Każdy, kto rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej musi najpierw rozstrzygnąć, w jakiej formie prawnej będzie prowadził swoją firmę. Najczęściej spotykaną formą jest indywidualne prowadzenie takiej działalności przez osoby fizyczne - jednoosobowa działalność gospodarcza. Jeżeli jednak rodzaj lub rozmiar działalności nie pozwala na to, by mogła ogarnąć go jedna osoba, z reguły zawierane są różnego rodzaju spółki przez osoby fizyczne, spośród których najbardziej powszechną jest spółka cywilna. Rozwinięte przedsiębiorstwa przyjmują formy prawne kapitałowych spółek handlowych posiadających odrębną osobowość prawną głównie spółki z o.o. lub akcyjnej. Forma prowadzonej działalności gospodarczej wskazywać będzie na to, czy dany podmiot zostanie opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też podatkiem dochodowym od osób prawnych. Działalność gospodarcza Działalność gospodarcza to jedna z najczęściej wybieranych form organizacyjnych. Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych to działalność zarobkowa wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa lub polegającą na (...) wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, która: prowadzona jest we własnym imieniu podatnika, bez względu na rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane przez ustawę do przychodów osiągniętych z innych źródeł np. umowy o pracę. Prowadząc działalność gospodarczą można zdecydować się na jeden z 4 rodzajów opodatkowania: karta podatkowa ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zasady ogólne podatek liniowy 19% Każdy może wybrać formę opartą o zasady ogólne, czy podatek liniowy. Tylko dla niektórych rodzajów działalności można wybrać kartę podatkową lub ryczałt ewidencjonowany. Wyboru formy opodatkowania dokonujesz raz na rok. Jeśli zmienisz zdanie musisz poczekać z wyborem innej do następnego roku. Wybierając formę opodatkowania weź pod uwagę następujące elementy: rodzaj działalności - bo jak wspomniano wyżej występują pewne ograniczenia, proporcję przychodów do kosztów - bo warto zminimalizować obciążenie podatkowe, łatwość rozliczania się - bo nie każdy jest urodzonym księgowym. Dokonując wyboru, musisz mieć przed oczami wstępną kalkulację swojej działalności. 1

2 Karta podatkowa Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania. Nie trzeba prowadzić absolutnie żadnych ewidencji niezbędnych dla obliczenia podatku dochodowego, ani składać comiesięcznych deklaracji podatkowych. Po prostu co miesiąc wpłaca się na konto urzędu skarbowego określoną, tę samą przez cały rok kwotę. Stawka podatku dochodowego dla prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o kartę podatkową jest ustalana w drodze decyzji, po wzięciu pod uwagę rodzaju działalności, liczby mieszkańców gminy, na terenie której ma być prowadzona działalność oraz liczby zatrudnianych pracowników. Jest jeden mankament, podatek musi być opłacony niezależnie od tego, czy działalność daje dochód, czy nie. Przy karcie podatkowej nie odliczasz żadnych kosztów - nawet tak oczywistych jak składki na ZUS (za wyjątkiem części składki zdrowotnej, którą odliczasz kwotowo od wpłacanego podatku). Tę formę opodatkowania można polecić przedsiębiorcom, którzy chcą przede wszystkim prostoty w rozliczaniu się z fiskusem oraz dla sytuacji, gdy kalkulacja przychodów i kosztów wskazuje, że obciążenie podatkowe jest przy tym wyborze najniższe. Przed wyborem tej formy opodatkowania sprawdź, czy objęta jest nim Twoja działalność (patrz przepisy szczegółowe: ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Dz.U nr 144 poz. 930). Pamiętaj: za prostotę w rozliczeniach z fiskusem "płacisz" niemożnością odliczenia kosztów. Podatek musisz przelewać na konto Urzędu Skarbowego nawet wtedy, gdy Twoja firma przynosi straty. Składki na ZUS i tak musisz zapłacić. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Ryczałt jest kolejną po karcie podatkowej stosunkowo prostą formą rozliczania podatku dochodowego. W tym przypadku trzeba prowadzić ewidencję, ale tylko przychodów. Podatek opłacany jest jako procent od przychodu ze sprzedaży towarów lub usług. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności (ale w grupie działalności, które można objąć tą formą opodatkowania) stawki wynoszą 3,0%, 5,5% i 8,5%, 17% i 20%. Jeśli prowadzimy kilka działalności, podatek obliczamy osobno dla każdej z nich - stosując odpowiednią stawkę procentową. W porównaniu z kartą podatkową wybór ryczałtu powoduje konieczność prowadzenia ewidencji, ale w zamian podatek płacimy tylko wtedy, gdy uzyskamy jakiś przychód. Gdy nie ma przychodu, nie ma podatku. Tę formę opodatkowania można polecić przedsiębiorcom, którzy chcą przede wszystkim prostoty w rozliczaniu się z fiskusem oraz dla sytuacji, gdy kalkulacja przychodów i kosztów wskazuje, że obciążenie podatkowe jest przy tym wyborze najniższe. Przed wyborem tej formy opodatkowania sprawdź, czy objęta jest nim Twoja działalność (patrz przepisy szczegółowe: ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Dz.U nr 144 poz. 930). Pamiętaj: za prostotę w rozliczeniach z fiskusem "płacisz" niemożnością odliczenia kosztów. Podatek musisz przelewać na konto Urzędu Skarbowego nawet wtedy, gdy Twoja firma przynosi straty (przychód jest mniejszy niż poniesione koszty). Składki na ZUS i tak musisz zapłacić. Zasady ogólne Ta forma opodatkowania nie zawiera żadnych ułatwień. Stosuje się w niej pełną ewidencję sprzedaży i zakupu w formie Księgi Przychodów i Rozchodów lub - w przypadku działalności o większym rozmiarze - ewidencję wszystkich zdarzeń gospodarczych w postaci Ksiąg Rachunkowych. Tej drugiej formy nie musisz się obawiać: obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych pojawia się dopiero wtedy, gdy przychody firmy przekraczają tys. euro (czyli ok. 5 mln zł). Jeśli będziesz miał taki problem, to zamiast się zamartwiać otwórz szampana!!! Na podstawie ewidencji sprzedaży i zakupu określa się wielkość przychodów i kosztów. Po odjęciu kosztów od przychodów określa się dochód od którego płaci się podatek dochodowy. W zależności od wysokości osiągniętego dochodu podatek wynosi 18% lub 32% według standardowej tabeli podatku PIT. 2

3 W oparciu o zasady ogólne podatnik jest zobowiązany do comiesięcznego opłacania wyliczonych zaliczek na podatek dochodowy.(patrz przepisy szczegółowe: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U nr 80 poz. 350). Pamiętaj: dzięki zasadom ogólnym w miesiącach, w których firma przyniesie stratę, nie będziesz płacił podatku PIT a być może także VAT. Składki na ZUS i tak musisz zapłacić. Podatek liniowy 19% - PPL Ta forma opodatkowania jest prawie taka sama jak w opisanych poprzednio zasadach ogólnych. Różnice są dwie. Po pierwsze podatek dochodowy wynosi zawsze tylko 19%. Po drugie nie możesz korzystać z żadnych ulg. Stracisz zatem np. ulgę za dostęp do Internetu oraz - uwaga - możliwość wspólnego rozliczania się z małżonkiem oraz ulgę na dzieci. Możesz za to (identycznie jak przy wyborze zasad ogólnych) odliczać koszty prowadzenia działalności - odliczasz od podstawy opodatkowania rachunki za telefon, kupione materiały, wydatki na amortyzowany samochód (nawet osobowy) itd. Podatek liniowy jest bardzo opłacalny dla firm generujących dochody (czyli przychody minus koszty ich uzyskania) powyżej zł na właściciela (PPL obejmuje także spółki jawne i cywilne). Zamiast generowania na siłę kosztów (czyli wydatków na potrzeby firmy, które w gruncie rzeczy nie są niezbędne, lecz jedynie mają sprowadzić Cię poniżej pierwszego progu) jeżeli zarabiasz dużo, możesz zysk przeznaczyć na dowolną konsumpcję. Wybór podatku liniowego opłaca się zawsze, gdy Twoje dochody przekraczają o co najmniej 15-20% limit pierwszego progu podatkowego. Prościej - jeżeli masz zysk (czyli dochód minus poniesione koszty) przekraczający zł miesięcznie, warto poważnie rozważyć podatek liniowy. Nawet niewielki rozwój firmy spowoduje, że wpadniesz w drugi próg podatkowy - a płacenie wyższego podatku to już jest marnotrawstwo... Jeżeli już przekraczasz pierwszy próg - powinieneś przejść na podatek liniowy. Podatek liniowy nie opłaca się osobom zarabiającym na działalności gospodarczej sumy poniżej pierwszego progu podatkowego, nie opłaca się osobom rozliczającym się z bezrobotnym współmałżonkiem, zarabiającym na działalności gospodarczej sumy poniżej dwukrotności pierwszego progu podatkowego. Prościej: jeżeli dochód (czyli przychód minus koszty i ewentualne ulgi) pary małżeńskiej ze wszystkich źródeł, w tym umów o pracę wynosi do ok. 85 tys. zł (dwukrotność pierwszego progu podatkowego), można zostać na zasadach ogólnych. Jeżeli suma ta jest większa, należy przejść na podatek liniowy. Z podatku liniowego nie mogą korzystać tzw. osoby samozatrudniające się, czyli takie, które w ramach działalności gospodarczej zamierzają świadczyć usługi firmie, w której poprzednio pracowały (w roku bieżącym i poprzednim). Podatek liniowy, podobnie jak zasady ogólne, może być wybrany w każdej działalności gospodarczej, bez żadnych ograniczeń. (patrz przepisy szczegółowe: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U nr 80 poz. 350 z późniejszymi zmianami). Podatek VAT - stać się vatowcem, czy nie? Podatek dochodowy nie jest jedynym podatkiem jaki nas dotyczy - musimy się też zdecydować, czy chcemy się rozliczać z podatku VAT, czy nie. W każdej sytuacji możemy zadeklarować, że chcemy być płatnikiem VAT - wypełniamy wówczas formularz VAT-R i po dokonaniu opłaty w wysokości 170 zł z pierwszym dniem miesiąca po złożeniu formularza staniemy się "vatowcem". Jeśli jednak przewidujemy, że nasz obrót w ciągu roku nie przekroczy zł, to możemy wybrać tzw. podmiotowe zwolnienie z VAT, wykluczając się tym samym z grona "vatowców". Jeśli nasze przewidywania się nie sprawdzą i w ciągu roku przekroczymy wyżej podaną kwotę obrotu, to wtedy chcąc-niechcąc musimy stać się "vatowcem". Zalety i wady bycia vatowcem.. Podatek VAT (od wartości dodanej) nieprzyjemnie się płaci, ale za to przyjemnie odlicza. Oznacza to, że jeżeli sprzedałeś swoje usługi za zł (w tym zł podatku VAT) to na deklaracji pojawi się kwota zł do zapłacenia Urzędowi Skarbowemu właściwemu dla miejsca prowadzenia działalności. Ale nie oznacza to, że taki przelew wypiszesz. Kupiłeś bowiem materiały za kwotę zł (w tym zł podatku 3

4 VAT) i ten zapłacony już przez Ciebie podatek odliczasz. W sumie zatem płacisz Urzędowi Skarbowemu tylko zł. PAMIĘTAJ: Podatek VAT wciąż jest kluczem otwierającym drzwi do dużych firm, z którymi chciałbyś współpracować. Niektóre w ogóle nie rozmawiają z firmami nie będącymi płatnikami VAT. Z drugiej strony klient na bazarze kupi towar u nie-vatowca. Główna zasada VAT-u opiera się na idei, że podatek dochodowy jest od niego oddzielony. I to jest jego wada. Ale z tego samego powodu firmy, które są płatnikami VAT bardzo niechętnie przyjmują faktury od firm nie-vatowców. Nie mogą bowiem odliczyć sobie VAT-u. Firmy, które nie są VAT-owcami muszą oferować cenę na tyle atrakcyjną, żeby zysk podatkowy był mniejszy. Oznacza to, że jeżeli firma ma kupić telewizor za 1230 zł to ofertą firmy nie-vatowej zainteresuje się tylko wtedy, jeżeli zapłaci maksymalnie 1000 zł. Kiedy nie warto być VAT-owcem? Przede wszystkim wtedy, gdy Twoimi kontrahentami są klienci indywidualni. Na przykład przy sprzedaży towarów na rynku. Klienta indywidualnego nie interesuje to, że musisz zapłacić VAT - on go nie odlicza i wybierze tego sprzedawcę, który będzie o 23% tańszy. Jak ustalić datę rozpoczęcia działalności gospodarczej? Wydaje się to takie proste, a wcale nie jest. Przede wszystkim musimy uwzględnić czas, jaki nam zajmą wszystkie czynności formalne związane z zakładaniem firmy. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej jest ważna dla trzech urzędów: Urzędu Skarbowego; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - ZUS uznaje, że od dnia podanego w formularzu w Urzędzie Miasta/Gminy zaczyna się obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne; Głównego Urzędu Statystycznego. PAMIĘTAJ: Datę rozpoczęcia działalności gospodarczej określ z dwutygodniowym wyprzedzeniem od dnia złożenia wniosku do urzędu miasta/gminy. Do dnia podanego w formularzu nie ponoś żadnych kosztów poza absolutnie niezbędnymi opłatami. O przychodach zapomnij natychmiast! Co jest uważane za rozpoczęcie działalności gospodarczej? W tym miejscu trafiamy na pierwszą minę. W większości urzędów skarbowych przyjmuje się, że rozpoczęciem działalności jest pierwszy przychód firmy. Ale nie we wszystkich. Niektóre uważają, że rozpoczęciem działalności jest już także pierwszy koszt. Z tej paranoi możemy się wybronić: już zakładając firmę ponosimy koszty (opłata PCC, VAT-R). Kłótnię wygrasz na pewno, ale szkoda nerwów, prawda? Naszym zdaniem: najbezpieczniej będzie wstrzymać się z generowaniem kosztów przed upłynięciem daty rozpoczęcia działalności. Możesz kupić pieczątkę, możesz zapłacić coś bankowi. Ale nic więcej. Żadnych zakupów towarów handlowych ani wizytówek. Uwierz nam na słowo: wkrótce będziesz wydawał, wydawał i wydawał. Nie ma się do czego spieszyć. :) Miejsce wykonywania działalności gospodarczej Na ogół miejscem wykonywania działalności jest siedziba firmy, czyli adres pod jakim firma zostanie wpisana do ewidencji. Nie musi jednak tak być; jeżeli zakład będzie działał w wynajmowanym pomieszczeniu, we wszystkich formularzach znajdziemy odrębne pole do wpisania tego adresu. Przepisy wymagają, aby miejsce prowadzenia działalności oraz siedziba firmy mieściły się w lokalach do których przedsiębiorca ma prawo użytkowania. Oznacza to, że możesz zarejestrować siedzibę u siebie w mieszkaniu ale tylko wtedy, gdy masz do niego prawo (zameldowanie, najem, lokatorskie, własność, własność spółdzielcza itp.). Jeżeli siedzibą firmy ma być inne miejsce, musisz posiadać umowę najmu z właścicielem. Niewątpliwie najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest rejestracja firmy w miejscu zameldowania. Od adresu siedziby zależy bowiem urząd skarbowy, z którym będziemy się rozliczać w zakresie podatku od dochodów osobistych (PIT). PAMIĘTAJ: Musisz mieć prawo użytkowania zarówno do lokalu siedziby jak i miejsca wykonywania działalności gospodarczej. 4

5 Firmowe konto bankowe Posiadanie rachunku bankowego związanego z prowadzoną działalnością nie jest obowiązkowe można używać również prywatnego konta albo chociażby płacić gotówką. Obowiązek taki powstaje wówczas, gdy kwota jednorazowej transakcji pomiędzy przedsiębiorcami przekracza 15 tysięcy euro (około 60 tysięcy złotych). Nie mniej jednak posiadanie konta firmowego jest praktyczne. Mamy przejrzystość co do wszelkich przepływów finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i bez żadnych dodatkowych zgłoszeń otrzymamy zwrot podatków czy to VAT czy PIT. Dokonując zgłoszenia rachunku bankowego związanego z prowadzoną działalnością na formularzu CEIDG- 1 unikniemy konieczności aktualizowania kolejnych druków. Jeśli już wszystkie opisane wyżej sprawy masz przemyślane, czas na rejestrację firmy: Rejestracja firmy w Urzędzie Miasta Uwaga!!! Od 1 lipca 2011 roku rozpoczęła działalność Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministra Gospodarki i obecnie obowiązującym wnioskiem na wszystkie procedury ewidencyjne (wpis, zmiana we wpisie, zawieszenie, wznowienie oraz wykreślenie) jest nowy wniosek CEIDG-1 można go pobrać na stronie internetowej: Potrzebne formularze: CEIDG-1 Osoby fizyczne oraz wspólnicy spółek cywilnych zaczynają od złożenia Wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek ten jest jednocześnie zgłoszeniem do ZUS/KRUS, GUS oraz US. Niezbędne dane to: imię i nazwisko przedsiębiorcy, nazwę firmy (nieobowiązkowo), nr ewidencyjny PESEL oraz NIP przedsiębiorcy, adres zamieszkania przedsiębiorcy, adres siedziby firmy, rodzaj działalności określony zgodnie z symbolami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), miejsce/a wykonywania działalności, datę rozpoczęcia działalności. We wniosku należy również zdecydować o wyborze firmie opodatkowania (zasady ogólne, liniowy, ryczałt karta), formach wpłaty zaliczki na podatek dochodowy oraz rodzaju prowadzonej dokumentacji rachunkowej (księgi rachunkowe, podatkowa książka, inne ewidencje). Przy zgłoszeniu działalności gospodarczej należy przedstawić dokument tożsamości oraz decyzję Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru NIP. Zgłoszenie nie podlega żadnym opłatom. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, zgłoszenia do ewidencji dokonuje każdy ze wspólników z osobna z tym, że we wniosku należy zaznaczyć, iż działalność gospodarcza będzie prowadzona wyłącznie w formie spółki cywilnej. W tym przypadku, "Przedsiębiorcą" jest każdy ze wspólników spółki cywilnej z osobna - a nie spółka jako taka. Przedsiębiorca nie otrzymuje już zaświadczenia z gminy, gdyż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zaświadczenie o wpisie do CEIDG ma formę dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej CEIDG. 5

6 Urząd Miasta Lublin: wpis do ewidencji działalności gospodarczej, pok. 607 (VI piętro) Wydział Spraw Administracyjnych, Urząd Miasta w Lublinie, ul. S. Leszczyńskiego 20. Tel Numer REGON w Urzędzie Statystycznym W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą nie ma konieczności wizyty w Urzędzie Statystycznym. Złożony wniosek jest CEIDG-1 jest jednocześnie podstawą nadania numeru REGON przez Urząd Statystyczny. Dokumenty potwierdzające nadanie numeru REGON zostaną przesłane przedsiębiorcy pocztą. Do Urzędu Statystycznego należy udać się w sytuacji gdy np. przedsiębiorcy zakładają spółkę cywilną lub jawną. Wówczas numery REGON otrzymają nie tylko przedsiębiorcy, osobny numer regon zostanie przyznany również spółce. Potrzebne formularze: RG-1, kopia umowy spółki. Wniosek można również wydrukować ze strony www urzędu wniosek lub wypełnić interaktywnie i przesłać drogą elektroniczną. Urząd Statystyczny w Lublinie: nadawanie nr-u REGON, aktualizacja oraz likwidacja działalności gospodarczej, Urząd Statystyczny, ul. Leszczyńskiego 48. Urząd Skarbowy Rejestrując jednoosobową działalność gospodarczą nasz dotychczasowy numer NIP będzie jednocześnie numerem NIP założonej firmy. Radzimy jedynie odszukać decyzję o nadaniu numeru NIP-4. Nie ma obowiązku składania dodatkowych dokumentów w Urzędzie Skarbowym, wszystko załatwiamy za pomocą formularza CEIDG-1.. No chyba, że chcesz dokonać zgłoszenia jako płatnik VAT ale o tym poniżej W przypadku zakładania spółki cywilnej występujemy o nadanie NIPu spółce. Potrzebny formularz NIP2. Czas oczekiwania na decyzję wynosi kilka dni. VAT Jeśli zdecydujemy się zostać płatnikiem podatku VAT należy jednocześnie zgłosić to do urzędu skarbowego wypełniając formularz VAT-R. Tutaj niestety pojawiają się pierwsze koszty opłata związana z owym zgłoszeniem wynosi 170 zł. Najlepiej zapłacić na miejscu w kasie, a dowód wpłaty dołączyć do wniosku. Uwaga!! Wypełnienie druku VAT-R nie należy do najłatwiejszych zadań. Dlatego radzimy zawsze skonsultować się w odpowiednim okienku w US lub z wybranym biurem rachunkowym. Zgłoszenie do ZUSu Rozpoczynający działalność gospodarczą podlega obowiązkowym ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu, zdrowotnemu, dodatkowo opłacanie składki na Fundusz Pracy, dobrowolne ubezpieczenie - ubezpieczenie chorobowe. Jeśli zatrudniamy pracowników, dodatkowo opłacamy: składki ZUS dla pracowników, składki na Fundusz Pracy, składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 6

7 Do ZUS zgłaszamy w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej (daty rozpoczęcia działalności). Formularze potrzebne do zgłoszenia firmy w ZUS: ZUS ZFA (zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej) otrzymamy pocztą z ZUSu ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej) - dotyczy sytuacji, w której poza prowadzeniem firmy podatnik nie będzie uzyskiwał dochodów w inny sposób; dotyczy również wszystkich pracowników bez względu na to, czy uzyskują dochody w inny sposób, czy nie. ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego) - dotyczy sytuacji, gdy poza prowadzeniem firmy przedsiębiorca uzyskuje dochody w inny sposób, na przykład wykonuje pracę, za którą otrzymuje płacę w wysokości minimalnego wynagrodzenia lub wyższą; można je uzyskać w oddziale ZUS. Kwoty składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez przedsiębiorcę - stanowią procent od dochodów, ale zadeklarowany jako podstawa do obliczenia składki dochód nie może być mniejszy, niż 60% średniego wynagrodzenia krajowego (wg GUS). Od dnia 24 sierpnia 2005 r. początkujący przedsiębiorcy mają prawo skorzystania z możliwości odprowadzania niższych składek na ubezpieczenie społeczne (ok. 380 zł). Niższe składki na ubezpieczenia społeczne będą płacić tylko te osoby, które rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej po dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a więc po 25 sierpnia 2005 r. i przez ostatnie 5 lat nie prowadziły własnej działalności. Zniżka trwa tylko 2 lata, pozwala jednak na spokojne rozpoczęcie działalności bez zbytnich obciążeń. UWAGA! Ze zniżki nie skorzystają jednak osoby, które prowadząc firmę wykonywałyby działalność dla byłego pracodawcy, na rzecz którego w roku założenia firmy lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Oddział w Lublinie: zgłoszenie do ZUS-u noworozpoczętej działalności gospodarczej, zgłoszenie zmian i likwidacji działalności gospodarczej w siedzibie ZUS-u Lublin, ul. T. Zana 38 7

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia 1 Podatki, wybór formy O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkami podatkowymi

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania (Stan prawny na dzień 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elżbieta Szczepaniak Informacje o kursie Prowadzący: Elżbieta Szczepaniak Centrum Studiów Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii, pok. RA108 eszczepaniak@wsiz.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej październik 2013r. Wstęp Nasze spotkanie ma celu przybliżenie Państwu podstawowych informacji związanych z czynnościami,

Bardziej szczegółowo

Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości

Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy pamiętać o obowiązku wyboru formy opodatkowania zakładanej firmy. Musimy zdecydować się na jedną z czterech

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą

Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, na Słowacji, w Czechach ROZPOCZYNAM PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W POLSCE Działalność gospodarcza to zgodnie z ustawą o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą poradnik dla nowo powstałych firm SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. NA STARCIE 5 1.1. Ile jest wart pomysł na biznes 5 1.2. Czy firma ma szanse powodzenia na rynku

Bardziej szczegółowo

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu.

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu. Warszawa, grudzień 2012 r. Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Nowy Rok przyniesie pomyślność i szczęście każdego dnia. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne dotyczące agroturystyki

Uwarunkowania prawne dotyczące agroturystyki Uwarunkowania prawne dotyczące agroturystyki Znajomość przepisów ma szczególne znaczenie przy wszelkich zobowiązaniach podatkowych, ubieganiu się środki pomocowe lub kredyty preferencyjne, a także w formułowaniu

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ZAKŁADANIE ADANIE DZIAŁALNO ALNOŚCI GOSPODARCZEJ 15 maja 2014 ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 Katarzyna Glanc 1. Etapy rejestracji 2. Opodatkowanie działalności

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Wydanie IV Stan na grudzień 2013 Publikacja bezpłatna

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo: rozliczających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

Podatki i Ubezpieczenia. Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk

Podatki i Ubezpieczenia. Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk Podatki i Ubezpieczenia Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk Dać radę w Polsce broszura informacyjna dla cudzoziemców Podatki i Ubezpieczenia Prof. dr hab. Irena Rzeplińska,

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

Leasing w praktyce ABC Leasingu

Leasing w praktyce ABC Leasingu Leasing w praktyce ABC Leasingu Poradnik leasingowy - Leasing w praktyce Szanowni Państwo, Finansowanie inwestycji za pomocą leasingu jest, zaraz obok kredytów, głównym narzędziem rozwoju biznesu. W dniu

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek 1 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik

Bardziej szczegółowo