INSTRUKCJA INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KROSOWNICY WIZYJNEJ CM6700 WERSJA 1.0.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KROSOWNICY WIZYJNEJ CM6700 WERSJA 1.0. www.pelco.com"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KROSOWNICY WIZYJNEJ CM6700 WERSJA 1.0

2 SPIS TREŚCI Sekcja Strona UWAGI I OSTRZEŻENIA... 3 DOSTĘPNE MODELE... 4 POWIĄZANE PRODUKTY... 4 OPIS... 5 INSTALACJA... 8 USTAWIENIA... 8 MONTAŻ URZĄDZENIA... 9 PODŁĄCZENIE ŹRÓDEŁ WIDEO PODŁĄCZENIE STEROWANIA TELEMETRIA (COM1) PODŁĄCZENIE MONITORÓW PODŁĄCZENIE ALARMÓW PODŁĄCZENIE WYJŚĆ POMOCNICZYCH PODŁĄCZENIA PORTU COM PODŁĄCZENIE KLAWAITUR PROGRAMOWANIE... 0 WEJŚCIE DO MENU... 0 ZMIANA HASŁA... PROGRAMOWANIE KAMER... 3 PROGRAMOWANIE MONITORÓW... 4 PROGRAMOWANIE DATY I CZASU... 6 PROGRAMOWANIE ALARMÓW PROGRAMOWANIE ALARMÓW PROGRAMOWANIE PORTÓW KOMUNIKACYJNYCH PROGRAMOWANIE WYJŚĆ POMOCNICZYCH... 3 PROGRAMOWANIE DOSTĘPU KLAWIATUR DO MONITORÓW PROGRAMOWANIE DOSTĘPU DO KAMER PROGRAMOWANIE PRESETÓW, TRAS OBSERWACJI I STREF OBSŁUGA KLAWIATURY SYSTEMOWE KOMENDY STERUJĄCE ASCII USUWANIE PROBLEMÓW PROBLEMY Z URUCHOMIENIEM WSPÓŁPRACA Z KOMPUTEREM POPRZEZ COM RESET KROSOWNICY SPECYFIKACJA TECHNICZNA LISTA ILUSTRACJI Rysunek Strona 1 APLIKACJE CM APLIKACJA Z MULTIPLEKSEREM APLIKACJA ZE ZDALNYMI KLAWIATURAMI (ASCII) DEMONTAŻ POKRYWY GÓRNEJ ZWORKI USTAWIENIA OBCIĄŻENIA LOKALIZACJA PRZEŁĄCZNIKÓW INSTALACJA UCHWYTÓW MONTAŻOWYCH MONTAŻ KROSOWNICY W SZAFIE APARATUROWEJ PODŁĄCZENIE ŹRÓDEŁ WIDEO PODŁĄCZENIA DO PORTU COM 1 KROSOWNICY PODŁĄCZENIA ODBIORNIKÓW TELEMETRII PODŁĄCZENIA ODBIORNIKÓW TELEMETRII W GWIAZDE PRZY U-YCIU CM9760-CDU-T PODŁĄCZENIE MONITORÓW PODŁĄCZENIE ALARMÓW PODŁĄCZENIE WYJŚCIA POMOCNICZEGO AUX1 (PRZEKAZNIK) PODŁĄCZENIE WYJŚĆ POMOCNICZYCH AUX I AUX3 (TTL) PODŁĄCZENIE INTERFEJSU RS-3 DO PORTU COM PODŁĄCZENIE INTERFEJSU RS-4/485 DO PORTU COM INSTALACJA KLAWIATUR: LOKALNEJ I ZDALNYCH STRUKTURA MENU LOKALIZACJA PRZYCISKU RESETU OPROGRAMOWANIA LISTA TABEL Tabela Strona A ADRESY KLAWIATUR B PRZYKŁADOWE KOMENDY ASCII C ROZWIAZANIE DLA NAJCZESTRZYCH PROBLEMÓW D OPIS FUNKCJI ZACISKÓW RJ-45 KROSOWNICY I KLAWIATUR Pelco Manual C53M-H (6/05)

3 UWAGI I OSTRZEŻENIA Przed instalacja i uruchomieniem niniejszego produktu należy zapoznać się z poniższymi OSTRZEŻE- NIAMI. 1. Instalacja i obsługa urządzenia powinna być wykonywana tylko przez uprzednio przeszkolony personel i zgodnie z obowiązującymi przepisami.. Urządzeńie to jest przeznaczone wyłącznie do instalacji wewnętrznych i nie może być narażone na działanie deszczu i wilgoci. 3. Stosowana metoda instalacji oraz materiały montażowe powinny posiadać dopuszczalne obciążenie przekraczające czterokrotnie ciężar urządzenia 4. Po wymianie/naprawie części elektrycznych należy wykonać pomiary oporności zewnętrznych części urządzenia dla upewnienia się, że nie zostały one podłączone przypadkowo do obwodu zasilania. Na obudowie i/lub instrukcjach obsługi mogą być widoczne następujące znaki: Ten znak oznacza, że wewnątrz urządzenia znajdują się miejsca, których dotkniecie grozi porażeniem prądem elektrycznym. Ten znak oznacza, że w instrukcjach dołączonych do urządzenia znajdują się ważne uwagi dotyczące obsługi i działania. CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN. Przed instalacja i uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. INFORMACJA Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzeń opisywanych w niniejszej instrukcji; dodatkowo, producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji instrukcji bez uprzedniego poinformowania. Niniejsza instrukcja była opracowana i sprawdzana z najwyższą starannością, jednak producent nie może przyjąć odpowiedzialności wynikającej z użytkowania tej dokumentacji. To samo dotyczy wszystkich osób i przedsiębiorstw zatrudnionych przy opracowywaniu i tłumaczeniu tej instrukcji. Pelco Manual C53M-H (6/05) 3

4 DOSTĘPNE MODELE CM6700-MXB-X CM6700-MXB4-X Krosownica wizyjna, 16 wejść wideo, wyjścia monitorowe, PAL, zasilanie 30VAC/50Hz Krosownica wizyjna, 16 wejść wideo, 4 wyjścia monitorowe, PAL, zasilanie 30VAC/50Hz POWIĄZANE PRODUKTY KBD100 KBD00A KBD300A CM6700-VMC-X KBDKIT-X CM9760-CDU-T Klawiatura typu desktop, możliwość przełączania i programowania Klawiatura typu desktop, możliwość przełączania i programowania, a także sterowania funkcjami PTZ za pomocą przycisków Klawiatura typu desktop, możliwość przełączania i programowania, a także sterowania funkcjami PTZ za pomocą dżojstika Karta rozszerzeń dwóch wyjść monitorowych do CM6700-MXB-X Zestaw do podłączenia klawiatury KBD100, KBD00A lub KBD300A do portu klawiatur odległych; zestaw zawiera dwie ścienne puszki przyłączeniowe RJ-45 i transformator 30VAC/1VAC do zasilania klawiatury Aktywny rozdzielacz transmisji RS-4; umożliwia dystrybucje jednego kanału danych na 16 kanałów; przeznaczony do transmisji sterowania PTZ w konfiguracji gwiazdy. 4 Pelco Manual C53M-H (6/05)

5 OPIS Urządzenie CM6700 firmy Pelco jest krosownica wizyjna zapewniająca wielu operatorom za pośrednictwem klawiatur możliwość szybkiego i łatwego przeglądania obrazów z 16 kamer na maksymalnie 4 monitorach. Aplikacje Krosownica CM6700 może być sterowana za pomocą lokalnej lub zdalnej klawiatury (szczegóły na Rysunku 1). Zastosowana razem z multiplekserem umożliwia wyświetlanie na ekranie monitora wielu kamer jednocześnie (Rysunek ). Posiada interfejs umożliwiający podłączenie sterowania z odległej klawiatury przy wykorzystaniu odpowiednich urządzeń nadawczo-odbiorczych za pośrednictwem linii telefonicznych (Rysunek 3). CM670 posiada ekranowe menu programowania zabezpieczone hasłem. Sterowanie krosownicy CM6700 może odbywać się także z poziomu komputera klasy PC za pośrednictwem kodów ASCII. Klawiatury System pozwala na sterowanie praca kamer PTZ za pośrednictwem klawiatur. Do krosownicy CM6700 może być podłączonych do 8 klawiatur. Dostępne są trzy rodzaje klawiatur: KBD100, KBD00A i KBD300A posiadające różne możliwości funkcyjne. Jednocześnie w jednym systemie mogą być stosowane wspólnie różne typy klawiatur. Sekwencje, presety i trasy obserwacji W skład programowanych operacji specjalnych wchodzą sekwencje, presety i trasy obserwacji. Sekwencja umożliwia sekwencyjne przełączanie na monitorze obrazów z 16 kamer w kolejności rosnącej lub malejącej Sekwencja może zostać uruchomiona automatycznie lub recznie przez operatora. Menu krosownicy pozwala na zaprogramowanie kamer wyświetlanych w sekwencji oraz czas wyświetlania każdej kamery. Preset (ujecie programowalne) pozwala na bezpośrednie ustawienie kamery PTZ (systemu pozycjonującego) w pewnym, wcześniej zaprogramowanym położeniu na polecenie operatora lub w rezultacie alarmu. Ilość presetów zależy od zastosowanej kamery PTZ. Dodatkowo, kamery ruchome mogą posiadać opis wyświetlany na ekranie monitora. Funkcja presetów jest niedostępna za pośrednictwem klawiatury KBD100. Trasa obserwacji jest to seria zapamiętanych, powtarzalnych działań typu obrót, uchył, przybliżenie/oddalenie. Długość czasu trwania trasy obserwacji oraz ilość tras obserwacji zależy od systemu pozycjonującego. Funkcja trasy obserwacji jest niedostępna za pośrednictwem klawiatury KBD100. Wejścia alarmowe Krosownica CM6700 posiada 18 wejść alarmowych. Mogą być one zaprogramowane tak, aby w razie alarmu wyświetlić na ekranie monitora kamerę alarmowa i/lub uaktywnić jedno z trzech wyjść pomocniczych. Szesnaście wejść powiązanych jest z indywidualnymi kamerami. Dwa wejścia alarmowe aktywują sekwencje grupy kamer. Wyjścia pomocnicze Krosownica CM6700 posiada 3 wyjścia pomocnicze. Jedno wyjście jest przekaźnikowe, dwa kolejne są wyjściami TTL (open collector). Wyjścia przekaźnikowe mogą być aktywowane z poziomu klawiatury (za wyjątkiem KBD100). Protokoły CM6700 posiada zaimplementowane protokoły telemetrii Pelco Coaxitron, Pelco D i Pelco P. Zasilanie, metody mocowania Krosownica CM6700 powinna być zasilana z sieci zasilającej 30VAC (wersja PAL). Krosownica posiada uchwyty do zamocowania w standardowej szafie aparaturowej 19 typu rack (wysokość 13,34cm). Istnieje możliwość zamocowania krosownicy na ścianie lub na blacie stołu. Pelco Manual C53M-H (6/05) 5

6 KABEL KONCENTRYCZNY PROTOKÓŁ COAXITRON KABLE KONCENTRYCZNE SKRĘTKA EKRANOWANA ODBIOR. TELEM. RS-4 (P LUB D) WEJŚCIA ALARMOWE KASKADOWO DO KOLEJNYCH ODBIORNIKÓW TELEMETRII RS-3 DO PC LUB INNEGO SYSTEMU (np. SKD) VIDEO INPUTS VIDEO OUTPUTS CM6700 SCU LOCAL KEYBOARD RS-485 ZASILACZ 1 VAC PUSZKA ŚCIENNA KABEL DANYCH KBD100/00A/300A KLAWIATURY ZDALNE KLAWIATURA LOKALNA Rysunek 1. Aplikacje CM Pelco Manual C53M-H (6/05)

7 KAMERA MULTIPLEKSER WEJŚCIA PRZELOTOWE MULTIPLEKSOWANY SYGNAŁ WIDEO VIDEO INPUTS * VIDEO OUTPUTS 1 LOCAL KEYBOARD CM6700 SCU * GŁÓWNE WYJŚCIE MONITOROWE MULTIPLEKSERA (PODZIAŁ) * ALTERNATYWNY SPOSÓB PODŁACZENIA SYGNAŁU Z MONITORA GŁÓWNEGO MULTIPLEKSERA PRZEZ WEJSCIE KAMEROWE KROSOWNICY KBD00A/300A Rysunek. Aplikacja z multiplekserem VIDEO INPUTS VIDEO OUTPUTS 1 LOCAL KEYBOARD KOMUNIKACJA RS-4 (NP. ŚWIATŁOWODOWA) ZE ZDALNĄ KLAWIATURĄ (TRYB ASCII) KBD00A UWAGA: KOMUNIKACJA ASCII NIE UMOŻLIWIA DOSTĘP DOTRYBU PROGRAMOWANIA KONWERTER ŚWIATŁOWODOWY DANE KONWERTER ŚWIATŁOWODOWY WIDEO MONITOR KOMUNIKACJA RS-3 (NP. PELCOVISION) ZE ZDALNĄ KLAWIATURĄ (TRYB ASCII) DANE NADAJNIK PSTN WIDEO ODBIORNIK KBD00A Rysunek 3. Aplikacja ze zdalnymi klawiaturami (ASCII) MONITOR Pelco Manual C53M-H (6/05) 7

8 ON ON ON ON INSTALACJA 1. USTAWIENIA 1. Opis na Rysunku 4. Zdemontować górna część obudowy. B ODKRĘCIĆ 6 WKRĘTÓW C ZDJĄĆ OBUDOWĘ A ODKRĘCIĆ 6 WKRĘTÓW Rysunek 4. Demontaż pokrywy obudowy. Opis na Rysunku 5. Ustawić zworki zgodnie z wymaganiami systemu. Zworki JP1-JP16 są przeznaczone do ustawienia obciążenia wyjścia wideo 75Z rezystorem lub bez obciążenia (wejścia przelotowe). Fabrycznie zworki ustawione są w pozycji obciążenia Jeśli kamery podłączone są tyko do wejść wideo, zworki należy pozostawić bez zmian w pozycji obciążenia Jeśli sygnał z wyjścia przelotowego wideo będzie przesłany do innego urządzenia, należy zmienić ustawienie zworki na pozycje przelot obciążenie 75Z należy wtedy włączyć na urządzeniu podłączonym do wyjścia przelotowego. ZAWORKI OBCIĄŻENIA 75Ω KLUCZ OBCIĄŻENIE PRZELOT ZAWORKI OBCIĄŻENIA 75Ω (JEDNA NA WEJŚCIE) PANEL TYLNY KROSOWNICY JP1 JP16 UWAGA: ZWORKA JP1 POWIAZANA JEST Z WEJSCIEM WIDEO 1. ZWORKA JP Z WEJSCIEM WIDEO, ITD. Rysunek 5. Zworki ustawienia obciażenia 8 Pelco Manual C53M-H (6/05)

9 ON ON ON ON ON ON Opis na Rysunku 6. Ustawienie przełączników a) Port komunikacyjny COM służy do komunikacji w trybie ASCII z komputerem PC lub odległa klawiatura (szczegóły komunikacji znajdują się w sekcji Komendy ASCII). Większość aplikacji PC wymaga interfejsu RS-3. Klawiatura odległa, w zależności od zastosowanego rozwiązania, wymaga interfejsu RS-3 lub RS-4. Aby określić wymagany rodzaj interfejsu, należy sprawdzić ustawienia portu szeregowego w PC-cie lub opis w instrukcji obsługi klawiatury. W zależności od wymagań systemu, rodzaj interfejsu RS-3 lub RS-4 dla portu COM ustawia się za pomocą przełącznika SW5. Fabrycznie port ten jest skonfigurowany dla interfejsu RS-4. b) Przełaczniki SW1, SW, SW3 i SW4 należy pozostawić w domyślnym ustawieniu fabrycznym (OFF). c) Przełącznik SW6 (COM1) należy pozostawić w domyślnym ustawieniu fabrycznym (RS-4). STANDARDOWY SW6 DO RS-4 3c BLOK TERMINALU ZASILANIA BEZPIECZNIK HIGH VOLTAGE 3a USTAWIENIA SW5 i SW6 RS-4/485 RS b KLUCZ ON OFF TRANSFORMATOR 4. Zamontować ponownie pokrywę obudowy. Rysunek 6. Lokalozacja przełączników MONTAŻ URZĄDZENIA 1. Okreslic lokalizacje krosownicy. Krosownica powinna ona być oddalona od źródła zasilania nie dalej jak 1,8 m (długość kabla zasilającego). Nie podłączać jeszcze zasilania.. Opis na Rysunku 7. Zależności od sposobu montażu krosownicy przykręcić uchwyty w odpowiedni sposób. Jeśli uchwyty nie są konieczne, nie jest konieczne ich przykręcanie POŁOŻENIE UCHWYTÓW DLA MONTAŻU RACK (TYŁ) POŁOŻENIE UCHWYTÓW DLA MONTAŻU POD BLATEM POŁOŻENIE UCHWYTÓW DLA MONTAŻU PŁASKIEGO (NA SCIANIE LUB NA BLACIE) UWAGA: KAŻDA KROSOWNICA DOSTARCZANA JEST Z DWOMA UCHWYTAMI MONTAŻOWYMI Rysunek 7. Instalacja uchwytów montażowych Pelco Manual C53M-H (6/05) 9

10 3. Opis na Rysunku 8. Należy użyć odpowiednich wkrętów lub śrub mocujących (nie dostarczanych razem z krosownica) do przymocowania krosownicy, w zależności od wymagań, w szafie aparaturowej 19 typu rack lub na płaskiej powierzchni. MOCOWANIE W RACK U ZA POMOCĄ CZTERECH ŚRUB Rysunek 8. Montaż krosownicy w szafie aparaturowej 3. PODŁĄCZENIE ŹRÓDEŁ WIDEO Opis na Rysunku 9. Podłączyć kable wideo do odpowiednich gniazd wtykowych BNC na tylnym panelu krosownicy. KAMERA 1 KAMERA 15 CM6700 SCU VIDEO INPUTS VIDEO OUTPUTS 1 ALARMS (1-9) LOCAL KEYBOARD ALARMS (10-18) REMOTE KEYBOARD(S) COM 1(1-6) COM (7-1) T T R R CONTROL OUTPUTS F F 3 N N C O C O M WYJŚCIA PRZELOTOWE Rysunek 9. Podłączenie źródeł wideo 10 Pelco Manual C53M-H (6/05)

11 LOCAL KEYBOARD LOCAL KEYBOARD 4. PODŁĄCZENIE STEROWANIA TELEMETRIA (COM1) UWAGA: Jeśli odbiorniki telemetrii posiadają zaimplementowane zarówno protokół P jak i D, we wszystkich musi zostać wybrany tylko jeden protokół. Protokoły P i D nie mogą być jednocześnie obsługiwane przez jeden port komunikacyjny. Sterowanie protokołem Coaxitron może być bez przeszkód zastosowane dla części kamer, nawet jeśli inne kamery posiadają jeden z wybranych protokołów RS-4 (P lub D). 1. Podłączyć magistrale sterowania PTZ do odbiorników telemetrii (kamer szybkoobrotowych). Jeśli kamery PTZ są sterowane za pomocą protokołu Coaxitron (przez koncentryczny kabel wizyjny), należy pominąć ta sekcje i przejść do sekcji Podłączanie monitorów. Jeśli którakolwiek z kamer PTZ używa protokołu Pelco P lub D (interfejs RS-4), magistrale sterowania PTZ należy podłączyć do portu COM1 na tylnym panelu krosownicy (jak to pokazano poniżej na Rysunku 10).. Opis na Rysunku 10. Podłączyć magistrale sterowania PTZ do portu COM1 (złącze na tylnym panelu krosownicy). COM 1 (1-6) COM (7-1) 1-ZACISKOWE ZŁĄCZE WTYKOWE DO KAMER VIDEO INPUTS VIDEO OUTPUTS UWAGA: STOSUJĄC KABEL EKRANOWANY DO MASY NALEŻY PODŁĄCZYĆ TYLKO JEDEN KONIEC PRZEWODY DO STYKU 5 & 6 NALEŻY PODŁĄCZYĆ TYLKO W PRZYPADKU TRANSMISJI DWUKIERUNKOWEJ COM 1 (1-6) OPIS ZACISKÓW RS-4 ZACISK FUNKCJA 1 T+ T 3 (OPCJA) GND 4 NC 5 R 6 R+ Rysunek 10. Podłączenia do portu COM1 krosownicy 3. Podłączyć magistrale sterowania PTZ do wszystkich kamer (odbiorników telemetrii). UWAGA: Jeśli odbiorniki telemetrii lub kamery szybkoobrotowe nie wymagają komunikacji dwukierunkowej (np. kamery z serii Spectra lub Esprit), transmisja odbywa się dwuprzewodowo magistrale sterowania PTZ należy podłączyć tylko do zacisków 1 i (TX+ i TX ) złącza COM1. a) Zalecanym połączeniem jest połączenie kaskadowe (szczegóły na rysunku 11 połączenie odbiornika telemetrii z kolejnym odbiornikiem). KAMERA VIDEO INPUTS ZACISKOWE ZŁACZE WTYKOWE KAMERA 1 COM 1 (1-6) COM (7-1) VIDEO OUTPUTS UWAGA: STOSUJĄC KABEL EKRANOWANY DO MASY NALEŻY PODŁĄCZYĆ TYLKO JEDEN KONIEC PODŁĄCZENIE KASKADOWE RX+ RX RX+ RX TO PRZEWODY DO STYKU 5 & 6 NALEŻY PODŁĄCZYĆ TYLKO W PRZYPADKU TRANSMISJI DWUKIERUNKOWEJ (NIE JEST WYMAGANE DLA KAMER SPECTRA I ESPRIT) DO NASTĘPNYCH KAMER Rysunek 11. Podłączenia odbiorników telemetrii Pelco Manual C53M-H (6/05) 11

12 VIDEO INPUTS VIDEO OUTPUTS F F N N C 3 O C O M REMOTE KEYBOARD(S) b) Czesciej wykorzystywanym i praktyczniejszym połączeniem jest połączenie w gwiazdę (połączenie każdego odbiornika telemetrii z punktem centralnym). Połączenie w gwiazdę umożliwia łatwiejsza instalacje i serwis. Aby umożliwić połączenie w gwiazdę konieczne jest zastosowanie panelu dystrybucyjnego, np. aktywnego rozdzielacza CM9760-CDU-T (opis na Rysunku 1). Maksymalna długość każdego odcinka magistrali sterującej nie powinna przekroczyć 100 metrów KAMERA KAMERA ALARMS (1-9) ALARMS (10-18) COM 1(1-6) COM (7-1) CONTROL OUTPUTS LOCAL KEYBOARD T T R R + + UWAGA: ZASTOSOWANIE, CM9760-CDU-T MOŻLIWE JEST W PRZYPADKU STEROWANIA JEDNOKIERUNKOWEGO (-PRZEWODOWEGO) ALARMS (1-9) ALARMS (10-18) COM 1(1-6) COM (7-1) CONTROL OUTPUTS F F 3 N N C O C O M LOCAL KEYBOARD UWAGA: STOSUJĄC KABEL EKRANOWANY DO MASY NALEŻY PODŁĄCZYĆ TYLKO JEDEN KONIEC REMOTE KEYBOARD(S) DO SCU T T R R + + Tx+ Tx+ Tx+ Tx+ Tx+ Tx+ Tx+ Tx+ Tx+ Tx+ Tx+ Tx+ Tx+ Tx+ Tx+ Tx- Tx- Tx- Tx- Tx- Tx- Tx- Tx- Tx- Tx- Tx- Tx- Tx- Tx- Tx- Gnd Gnd Gnd Gnd Gnd Gnd Gnd Gnd Gnd Gnd Gnd Gnd Gnd Gnd Gnd Tx+ Tx- Gnd OUT IN V 10-4 AC/DC Rysunek 1. Podłączenia odbiorników telemetrii w gwiazdę przy użyciu dystrybutora CM9760-CDU-T 1 Pelco Manual C53M-H (6/05)

13 LOCAL KEYBOARD 5. PODŁĄCZENIE MONITORÓW 1. W zależności od modelu do krosownicy można podłączyć różna ilość monitorów. Krosownica CM6700-MXB4-X posiada 4 wyjścia monitorowe, model CM6700-MXB-X posiada dwa wyjścia monitorowe. Istnieje możliwość zwiększenia ilości wyjść monitorowych w krosownicy CM6700-MXB-X do czterech poprzez zastosowanie karty rozszerzeń dwóch wyjść monitorowych CM6700-VCM-X.. Zainstalować monitory zgodnie z instrukcja monitorów. 3. Opis na Rysunku 13. Podłączyć monitorowe kable wideo do odpowiednich gniazd wtykowych BNC na tylnym panelu krosownicy. 4. Upewnić się, że obciążenie wejść w monitorach jest ustawione poprawnie. VIDEO INPUTS VIDEO OUTPUTS CM6700 SCU Ω LOOPING 75 Ω 75 Ω 75 Ω MONITOR 4b MONITOR 4a MONITOR 3 MONITOR MONITOR 1 Rysunek 13. Podłączenia monitorów Pelco Manual C53M-H (6/05) 13

14 LOCAL KEYBOARD 6. PODŁĄCZENIE ALARMÓW 1. Opis na Rysunku 14. Wejścia alarmowe 1 16 powiązane są z wejściami wideo Jeśli czujnik otwarcia drzwi jest podłączony do wejścia alarmowego 1, to po jego aktywacji obraz z kamery 1 będzie wyświetlony na jednym z czterech monitorów, a kamera ustawi się we wcześniej zdefiniowanym ujęciu programowalnym (presecie). Czujniki alarmowe mogą mieć polaryzacje NO lub NC. Przewody od czujników należy podłączyć do odpowiednich wejść alarmowych krosownicy. Na terminalu wejść alarmowych krosownicy wymagane jest podłączenie jednego przewodu czujnika do wejścia alarmowego, a drugiego przewodu do masy.. Wejśćia alarmowe 17 i 18 powiązane są z grupa sekwencji 1 i. W czasie wywołania grupy sekwencji cztery wejścia wideo są sekwencyjnie wyświetlane na monitorze. Każdy z czterech monitorów może być zaprogramowany do wyświetlania czterech różnych wejść wideo. Wykrycie stanu alarmu na wejściu alarmowym 17 lub 18 skutkuje uruchomieniem odpowiedniej grupy sekwencji. Sposób podłączenia czujników do wejść alarmowych 17 i 18 jest taki sam jak dla wejść 1 16: na terminalu wejść alarmowych krosownicy wymagane jest podłączenie jednego przewodu czujnika do wejścia alarmowego, a drugiego przewodu do masy. KAMERA 1 POWIĄZANIE WEJŚCIA WIDEO Z WEJŚCIAMI ALARMOWYMI VIDEO INPUTS VIDEO OUTPUTS ALARMY (1-9) 1-STYKOWY TERMINAL ALARMOWY ALARMY (10-18) (10) (1) (14) (16) (18) (11) (13) (15) (17) 1-ZACISKOWE ZŁĄCZE WTYKOWE DO ŹRÓDEŁ ALARMOWYCH Rysunek 14. Podłączenia alarmów 14 Pelco Manual C53M-H (6/05)

15 7. PODŁĄCZENIE WYJŚĆ POMOCNICZYCH Krosownica posiada trzy wyjścia pomocnicze (AUX) do sterowania magnetowidów poklatkowych lub innych urządzeń Wyjścia te mogą być aktywowane bezpośrednio z klawiatury (za pomocą przycisków funkcyjnych F1, F i F3) lub aktywowane poprzez alarm (ustawienia programowe). U yte mogą być zarówno wyjścia przekaźnikowe jak i TTL. a) Wyjscie pomocnicze AUX 1 jest bezpotencjałowym wyjściem przekaźnikowym Szczegóły dotyczące podłączeń znajdują się na Rysunku 15. Sterowane urządzenie należy podłączyć do wyjścia NO (normalnie otwarte) lub NC (normalnie zamknięte). Nie wolno przekraczać dopuszczalnego napięcia i prądu obciążenia wyjścia przekaźnikowego Sterowane urządzenie powinno być podłączone do zewnętrznego obwodu zasilania. W większości przypadków wymagany jest tak e zewnętrzny rezystor ograniczający prąd Wzór pozwalający na określenie wartości parametrów rezystora podana jest na Rysunku 15. b) Wyjscia AUX i 3 są wyjściami logicznymi TTL (open collector). Wyjścia umożliwiają sterowanie niskonapięciowymi wejściami załączającymi wielu urządzeń Możliwe jest sterowanie wejściami wymagającymi wyższego napięcia poprzez przekaźniki izolowane. Szczegóły dotyczące podłączeń znajdują się na Rysunku 16. Nie wolno przekraczać dopuszczalnego napięcia i prądu obciążenia wyjść TTL. W większości przypadków konieczne jest zastosowanie zewnętrznego rezystora ograniczającego Formuła pozwalająca na określenie wartości rezystora podana jest na Rysunku 16. VIDEO INPUTS VIDEO OUTPUTS 1 LOCAL KEYBOARD WYJŚCIA STERUJĄCE NIE UŻYWANE 1-STYKOWY TERMINAL PRZEKAŹNIK F1 DANE ZNAMIONOWE PRĄD NAPIĘCIE 1 A 30 VDC 0.3 A 11 VDC 0.5 A 15 VAC 1-ZACISKOWE ZŁĄCZE WTYKOWE STEROWANE URZĄDZENIE PIN 1 Io R Vo UWAGA: PRĄD I 0 NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ PRĄDU ZNAMIONOWEGO PRZEKAŹNIKA F1. NAPIĘCIE +U Z NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ NAPIĘCIA ZNAMIONOWEGO PRZEKAŹNIKA F1 POWIĄZANEGO Z ODPOWIEDNIM PRĄDEM ZNAMIONOWYM. NAPIĘCIE ZASILAJĄCE MOŻE BYĆ STAŁE LUB ZMIENNE. +VPS -VPS I 0 = PRĄD PRACY STEROWANEGO URZĄDZENIA U 0 = NAPIĘCIE PRACY STEROWANEGO URZĄDZENIA R = REZYSTOR OGRANICZAJĄCY PRĄD +U Z = NAPIĘCIE ZASILAJĄCE STEROWANEGO URZĄDZENIA -U Z = MINUS, WSPÓLNY LUB MASA ZASILANIA URZĄDZENIA STEROWANEGO WZÓR NA OBLICZENIE PARAMETRÓW REZYSTORA R = U Z - U 0 I O P = I 0 x R UWAGA: NA RYSUNKU POKAZANO PODŁĄCZENIE DLA ZŁĄCZA TYPU NORMALNIE OTWARTEGO. DLA ZŁĄCZA TYPU NORMALNIE ZAMKNIĘTEGO NALEŻY PRZEWÓD ZAMIAST DO ZACISKU NO PODŁĄCZYĆ DO ZACISKU NC. Rysunek 15. Podłączenia wyjścia pomocniczego AUX 1 (przekaźnik) Pelco Manual C53M-H (6/05) 15

16 LOCAL KEYBOARD VIDEO INPUTS VIDEO OUTPUTS STYKOWY TERMINAL WYJŚCIA STERUJĄCE +VDC 1-ZACISKOWE ZŁĄCZE WTYKOWE NIE UŻYWANE R R = +VDC 5 ma STEROWANE URZĄDZENIE, NP. DRUKARKA WEJŚCIE Z WYJŚCIA WIDEO WYJŚCIE PRZELOTOWE DO MONITORA UWAGA: NAPIĘCIE +VDC POWINNO WYNOSIĆ 5 WOLTÓW LUB WIĘCEJ, JEDNAK NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 3 WOLTÓW LUB MAKSYMALNEJ WARTOŚCI WEJŚCIA URZĄDZENIA STEROWANEGO. NAPIĘCIE +VDC MOŻE BY WYŁĄCZNIE NAPIĘCIEM STAŁYM. Rysunek 16. Podłączenia wyjść pomocniczych AUX i AUX 3 (TTL) 16 Pelco Manual C53M-H (6/05)

17 8. PODŁĄCZENIA PORTU COM1 Uwaga: Współpraca z komputerem PC poprzez port COM opisana jest w części Rozwiązywanie problemów. Port COM używany jest do sterowania krosownicy w trybie ASCII przez takie urządzenia jak komputer PC lub klawiatura połączona przez linie telefoniczne (dial-up) lub linie światłowodowe Port COM może mieć ustawiony interfejs RS-3 lub RS-4/485. Wyboru dokonuje się za pomocą mikroprzełączników (opis na Rysunku 6). a) Jeśli wymagany jest interfejs RS-3, należy podłączyć przewody z urządzenia RS-3 do terminala portu COM znajdującego się na tylnym panelu krosownicy (szczegóły na Rysunku 17). b) Jeśli wymagany jest interfejs RS-4/485, należy podłączyć przewody z urządzenia RS-4 do terminala portu COM znajdującego się na tylnym panelu krosownicy (szczegóły na Rysunku 18). VIDEO INPUTS VIDEO OUTPUTS 1 LOCAL KEYBOARD COM 1 (1-6) COM (7-1) 1-STYKOWY TERMINAL COM (7-1) OPIS ZACISKÓW RS-3 ZACISK FUNKCJA 1-ZACISKOWE ZŁĄCZE WTYKOWE TX+ GND RX+ 7 T+ 8 ZAREZERWOWANE 9 GND (MASA) 10 ZAREZERWOWANE 11 ZAREZERWOWANE DO URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH 1 R+ Rysunek 17. Podłączenia interfejsu RS-3 do portu COM VIDEO INPUTS VIDEO OUTPUTS 1 LOCAL KEYBOARD STYKOWY TERMINAL COM 1 (1-6) COM (7-1) COM (7-1) OPIS ZACISKÓW RS-4/485 ZACISK FUNKCJA 1-ZACISKOWE ZŁĄCZE WTYKOWE TX+ TX- GND RX- RX+ 7 T+ 8 T 9 GND (MASA) 10 ZAREZERWOWANE DO URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH 11 R 1 R+ Rysunek 18. Podłączenia interfejsu RS-4/485 do portu COM Pelco Manual C53M-H (6/05) 17

18 9. PODŁĄCZENIE KLAWIATUR Do współpracy z krosownica CM6700 Pelco oferuje trzy modele klawiatur. Pełna instrukcja instalacji znajduje się w instrukcji dostarczanej z każda z klawiatur. Szczegółowy opis instalacji klawiatury w trybie ASCII, jako rzadziej stosowanego, znajdują się w instrukcji obsługi klawiatury (KBD00A lub KBD300A). Procedura instalacji klawiatury lokalnej lub zdalnej (najczęściej stosowany sposób połączeń) opisany jest poniżej (szczegóły na Rysunku 19). Klawiatura lokalna 1. Jeden koniec kabla dołączonego w komplecie z klawiatura wpiąć do gniazda RJ-45 na tylnej ścianie klawiatury, a drugi wpiąć do portu LOCAL KEYBOARD krosownicy. Ustawić adres dla klawiatury lokalnej zgodnie z opisem w Tabeli A. UWAGA: Współpraca z krosownica możliwa jest tak e za pośrednictwem wycofanych z produkcji klawiatur KBD00 oraz KBD300. Jeśli nie będą instalowane dodatkowe klawiatury, należy przejść do sekcji Programowanie. Aby zainstalować zdalne klawiatury wykonać procedurę opisana poniżej w krokach 10. Klawiatura zdalna UWAGA: Ta aplikacja wymaga zastosowania zestawu KBDKIT-X. W skład zestawu wchodzą dwie ścienne puszki przyłączeniowe RJ-45 i transformator 30VAC/1VAC do zasilania klawiatury. Dla każdej klawiatury należy zastosować jedną ścienną puszkę przyłączeniową. Należy zaplanować umiejscowienie klawiatury oraz puszki przyłączeniowej Klawiatura nie może być oddalona od puszki przyłączeniowej dalej ni 7.6 m (długość przewodu połączeniowego). Puszka przyłączeniowa nie może być umocowana do ściany dalej ni 1.8 m od gniazda zasilania 30VAC (długość przewodów zasilających). Po wybraniu miejsca, należy chwilowo wstrzymać się z mocowaniem puszki na ścianie 3. Poprowadzić kabel łączący krosownice z najbliższym gniazdem klawiatury odległej, kontynuować prowadzenie kabla do kolejnego gniazda i tak a do ostatniej klawiatury. Komunikacja z klawiatura odbywa się po łączu RS-485. Maksymalna odległość dla komunikacji RS-485 i przewodu 0,35 mm² (4AWG) wynosi 100 metrów. Pelco zaleca używanie skrętki wieloparowej ekranowanej która spełnia lub przekracza wymagania aplikacji EIA RS Zdjąć pokrywę gniazda ściennego i podłączyć przewody do każdej ściennej puszki przyłączeniowej 5. Do zacisków 3 i 4 każdej ściennej puszki przyłączeniowej podłączyć przewody transformatora (polaryzacja obojętna). 6. Założyć pokrywę i przymocować gniazdo do ściany korzystając z dołączonej dwustronnej taśmy samoprzylepnej. CM6700 SCU LOCAL KEYBOARD KBD KLAWIATURA LOKALNA KABEL DANYCH 7,6 m REMOTE KEYBOARD(S) KABLE UŻYTKOWNIKA WALL BLOCK TERMINALS WALL BLOCK TERMINALS GND TX- TX+ DO NASTĘPNYCH RX+ KLAWIATUR RX KLAWIATURA ZDALNA KLAWIATURA ZDALNA 1 VAC KABEL DANYCH 7,6 m 1 VAC KABEL DANYCH 7,6 m Figure 19. Instalacja klawiatur: lokalnej i zdalnych 18 Pelco Manual C53M-H (6/05)

19 7. Ustawić adres dla każdej klawiatury zgodnie z opisem w Tabeli A. 8. Podłączyć wszystkie kable przesyłu danych klawiatur. UWAGA: Przełączniki od 5 do 8 służą do ustawienia trybu pracy klawiatury. Klawiatura współpracująca z krosownicą CM6700 powinna mieć ustawiony tryb CM6700: przełącznik 5, 7 i 8 należy ustawić w pozycji OFF. Przełącznik 6 włącza (pozycja ON) lub wyłącza (OFF) funkcje obrotu TURBO (funkcja przyspieszonego obrotu dostępna w niektórych kamerach, np. w kamerach szybkoobrotowych z serii Spectra). UWAGA: Jeśli zostało wyłączone zasilanie klawiatury, to po ponownym włączeniu zasilania klawiatura wymaga ponownego zainicjowania. 9. Podłączyć transformator zestawu KBDKIT-X do gniazdka zasilającego 10. Aby zainicjować klawiaturę, należy po włączeniu zasilania odczekać piec sekund, wpisać numer żądanego monitora (1-4) i nacisnąć przycisk MON. Tabela A. Adresy klawiatur Klawiatura Adres Ustawienia przełączników OFF OFF OFF OFF 1 ON OFF OFF OFF 3 OFF ON OFF OFF 4 3 ON ON OFF OFF 5 4 OFF OFF ON OFF 6 5 ON OFF ON OFF 7 6 OFF ON ON OFF 8 7 ON ON ON OFF 9 8 OFF OFF OFF ON 10 9 ON OFF OFF ON OFF ON OFF ON 1 11 ON ON OFF ON 13 1 OFF OFF ON ON ON OFF ON ON OFF ON ON ON ON ON ON ON Pelco Manual C53M-H (6/05) 19

20 PROGRAMOWANIE Funkcja programowania umożliwia nadanie nazw kamerom, ustawienie grup sekwencji na monitorach, aktywacje lub wyłączenie alarmów, partycjonowanie dostępu do systemu, ustawienie opcji alarmowych, ustawienie daty i czasu, zmiana hasła oraz ustawienie opcji sterowania wyjściami pomocniczymi. Programowanie odbywa się za pomocą odpowiedniego sterownika (klawiatury systemowej) na ekranie monitora. Nawigacja po menu wyświetlanym na ekranie monitora odbywa się za pomocą przycisków sekwencji i makro (KBD100), przycisków pozycjonowania (KBD00A) lub dżojstika (KBD300A). Przyciski F1 i F umożliwiają wybór opcji z listy (dwukierunkowo). Przyciski numeryczne służą do wprowadzenia wartości liczbowej. Krok 1 Funkcja Postępowanie Rezultat Wejście do menu a. Nacisnąć przycisk PGM. Wyświetlenie okna do wprowadzenia hasła. ENTER YOUR PASSWORD (Default is ) LANGUAGE: ENGLISH b. Wybrać odpowiedni język programowania (domyślny: angielski). c. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić kod domyślne ustawienia fabryczne: d. Nacisnąć przycisk ACK. e. Wykonać kolejny krok lub nacisnąć przycisk 9 (opuszczenie menu). Wybór języka Wprowadzenie każdej cyfry będzie powiązane z pojawieniem się gwiazdki (*) na ekranie. Wyświetlenie głównego menu (MAIN MENU). MAIN MENU 1. CAMERAS. MONITORS 3. TIME/DATE 4. ALARMS 5. PORTS 6. AUXILIARIES 7. PASSWORD 8. ACCESS 9. EXIT 0 Pelco Manual C53M-H (6/05)

21 CAMERA XX CAMERA TITLE CAM O1 RX TYPE: 4P MONITOR XX ALARM TYPE: AUTO ALARM DWELL: 05 DISPLAY: * 1. CAMERA SEQUENCE. ALARM ENABLE 3. POSITION DISPLAY SET TIME/DATE DATE: TIME: 11:7:00 PM DISPLAY AS: STYLE: DD-MM-YY TYPE: 1 HOUR SET CLOCK SET ALARM INPUT 1. INPUT INPUT 17 AND 18 PORTS 1. COM PORT 1. COM PORT SET AUXILIARY MENU AUX SOURCE MODE F1 ALM KEY F KBD -- F3 KBD LAT SET PASSWORD OLD PASSWORD ******* NEW PASSWORD ******* VERIFICATION ******* ACCESS 1. KEYBOARD TO MONITOR. MON TO CAMERA MON TO CAMERA PROCEDURA METODA Wprowadzić nr kamery NUM 0-9 Wprowadzić nazwę kamery F1/F (do 0 znaków) Wybrać protokół F1/F lub P/L (Standard Coaxitron, Extended Coaxitron, 4D lub 4P) PROCEDURA METODA Wprowadzić nr monitora NUM 0-9 (1-4) Wybrać typ alarmu F1/F (Off, On, Auto) Ustawić czas alarmu NUM 0-9 (0-99 sek.) Ustawić wyświetlanie F1/F (On, Off) PROCEDURA METODA Wprowadzić datę NUM 0-9 (uwaga na styl) Wprowadzić czas NUM 0-9 (uwaga na styl) Wybrać styl daty F1/F (MMM-DD-YY, DD-MM-YY, MM-DD-YY, DD-MMM-YY) Wybrać styl czasu F1/F lub P/L (1-godz., 4-godz.) Aby skasować zmiany nacisnąć PG Wybrać SET CLOCK P (w prawo) aby zatwierdzić ustawienia PROCEDURA METODA Dla każdego F# F1/F wybrać źródło aktywacji (ALM alarm lub KBD klawiatura) Wybrać tryb wyjścia F1/F pomocniczego (OFF wyłączony, MOM chwilowy, LAT dwustabilny lub KEY jednostab. chwilowy) PROCEDURA METODA Wprowadzić stare hasło NUM 0-9 Wprowadzić nowe hasło NUM 0-9 Potwierdzić nowe hasło NUM 0-9 MONITOR XX SEQUENCE MENU ENTRY 1-8 ENTRY 9-16 CAM DWL PRE CAM DWL PRE MONITOR XX ALARM ENABLE ALM SET ALM SET ALM SET DISPLAY SHOWING POSITION OF TEXT SET ALARM INPUT XX ALM ENABLE TYPE PRESET 1 -- NO NO NO NO NO NO NO NO 00 ALARM INPUT XX MACRO X ENABLE: -- TYPE: NO MON CAM1 CAM CAM3 CAM MACRO PRESET MENU COM 1 SET PORT PROTOCOL 4D BAUD RATE 400 COM SET PORT BAUD RATE 9600 PARITY Even STOP BITS KBD TO MONITOR ACCESS KBD MONITOR PRESET ENABLE 1 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 3 Y Y Y Y Y 4 Y Y Y Y Y 5 Y Y Y Y Y 6 Y Y Y Y Y 7 Y Y Y Y Y 8 Y Y Y Y Y MON TO CAMERA ACCESS MON CAMERA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 3 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 4 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Rysunek 0. Struktura menu PROCEDURA METODA Wprowadzić nr monitora NUM 0-9 (1-4) Ustawić czas wyświetlania F1/F (1-99 sek.) oraz numer presetu dla każdej kamery w 16 krokowej sekwencji PROCEDURA METODA Wprowadzić nr monitora NUM 0-9 (1-4) Ustawić włączanie dla F1/F każdego alarmu On, Off (*/ ) PROCEDURA METODA Ustawić tekst na ekranie Obrót/Uchył (monitora w odpowiednim miejscu) Zakończyć naciskając przycisk ACK PROCEDURA METODA Wybrać 1-8 lub 9-16 F1/F Załączyć alarm on/off F1/F (*/ ) Określić typ polaryzacji F1/F (NO/NC) Wprowadzić numer presetu NUM 0-9 alarmowego PROCEDURA METODA Wybrać F1/F Załączyć alarm on/off F1/F (*/ ) Określić typ polaryzacji F1/F (NO/NC) Przydzielić 4 wejścia dla NUM 0-9 sekwencji na monitorach PROCEDURA METODA Wybrać protokół F1/F lub P/L (4D, 4P) Wybrać prędkość F1/F lub P/L (100, 400, 4800, 9600) PROCEDURA METODA Wybrać prędkość F1/F lub P/L (100, 400, 4800, 9600) Ustawić parzystość F1/F lub P/L (brak, parzyst., nieparzyst.) Ustawić bity stopu F1/F lub P/L (1, ) PROCEDURA METODA Włączyć/wyłączyć F1/F możliwość sterowania monitorami dla każdej klawiatury (Y/N) Włączyć/wyłączyć F1/F możliwość programowania presetów z poziomu każdej klawiatury (Y/N) PROCEDURA METODA Włączyć/wyłączyć F1/F możliwość sterowania monitorami dla każdej klawiatury (Y/N) Włączyć/wyłączyć F1/F możliwość wyświetlania na monitorze dla każdej klawiatury (Y/N) UWAGI: 1. Do programowania funkcji należy użyć klawiatury systemowej.. Pulsujący znak symbolizuje położenie pola edycji. 3. W przypadku klawiatury KBD100 lub KBD00A do nawigacji po ekranie służą przyciski, a w przypadku klawiatury KBD300A dżojstik. START NACISNĄĆ PGM NAWIGACJA WPROWADŹ HASŁO (domyślnie ) LEWO PRAWO GÓRA DÓŁ KBD100 PREV NEXT MACRO HOLD KBD00A KBD300A 4. Aby przejść do podmenu należy ustawić kursor w polu odpowiedniego parametru i nawigować PRAWO lub wybrać za pomocą klawiatury numerycznej wartość parametru. 5. Aby opóścić bieżącą stronę menu należy ustawić kursor w polu i nawigować PRAWO 6. Aby opóścić główne menu (Main Menu) nacisnąć PGM. Aby opóścić dowolne menu i przejść do trybu wyświetlania kamery nacisnąć dwukrotnie PGM MACRO X PRESETS MON CAM1 CAM CAM3 CAM4 PRE PRE PRE PRE PROCEDURA METODA Przydzielić preset F1/F dla każdego wejścia w sekwencji PROGRAMOWANIE CM6700 STRUKTURA MENU Pelco Manual C53M-H (6/05) LANGUAGE: ENGLISH Wybór języka NACISNĄĆ ACK MAIN MENU 1. CAMERAS. MONITORS 3. TIME/DATE 4. ALARMS 5. PORTS 6. AUXILIARIES 7. PASSWORD 8. ACCESS 9. EXIT POWRÓT DO NORMALNEGO WYŚWIETLANIA 1

Mikroprocesorowa krosownica wizyjna 48x8, rozszerzalna

Mikroprocesorowa krosownica wizyjna 48x8, rozszerzalna SPECYFIKACJA PRODUKTU Mikroprocesorowa krosownica wizyjna 48x8, rozszerzalna CM6800E Cechy charakterystyczne Wielofunkcyjna krosownica wizyjna sterowana mikroprocesorowo 48 wejść wizyjnych, 8 wyjść monitorowych;

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi pulpitu operatorskiego DCK (skrócona wersja)

Instrukcja obsługi pulpitu operatorskiego DCK (skrócona wersja) Instrukcja obsługi pulpitu operatorskiego DCK (skrócona wersja) Opis urządzenia Pulpit DCK jest profesjonalnym urządzeniem do sterowania systemami CCTV. Umożliwia sterowanie urządzeniami zarządzającymi

Bardziej szczegółowo

PDR-KBD. Pulpit Sterujący SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI. Informacje o tej instrukcji

PDR-KBD. Pulpit Sterujący SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI. Informacje o tej instrukcji SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI PDR-KBD Pulpit Sterujący Informacje o tej instrukcji Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji pulpitu zapoznaj się wnikliwie z niniejszą instrukcją. Zachowaj ją w bezpiecznym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ JOY U2

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ JOY U2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ JOY U2 1 Spis treści 1. Informacje ogólne: str.3 1.1 O produkcie str.3 1.2 Opis złączy str.3 1.3 Przykład połączenia str.4 1.4 Opis klawiszy str.4 2. Funkcje joysticka: str.5 3.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-CVI P-X18 PTZ-CVI P-X18

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-CVI P-X18 PTZ-CVI P-X18 INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-CVI120-1080P-X18 PTZ-CVI60-1080P-X18 1 Spis treści 1. Informacje ogólne: str.3 1.1 O produkcie str.3 1.2 Opis złączy str.3 2. Podłączanie: str.3 3. Menu OSD str.4 3.1 Główne menu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Instrukcja Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne wersje instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem MeternetPRO]

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem MeternetPRO] F&F Filipowski sp.j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice POLAND tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD

Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD Wprowadzenie Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD jest używana w systemach do programowania i operacji użytkownika, wyświetlania wiadomości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD P-X18 PTZ-AHD P-X18

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD P-X18 PTZ-AHD P-X18 INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD120-1080P-X18 PTZ-AHD60-1080P-X18 1 Spis treści 1. Informacje ogólne: str.3 1.1 O produkcie str.3 1.2 Opis złączy str.3 2. Podłączanie: str.3 3. Menu OSD str.4 3.1 Główne menu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji dekodera strumienia IP H.264 na sygnał: Video (BNC), VGA, YPbPr, HDMI typ. IN-IP-5904, IN-IP-5904-MP

Instrukcja konfiguracji dekodera strumienia IP H.264 na sygnał: Video (BNC), VGA, YPbPr, HDMI typ. IN-IP-5904, IN-IP-5904-MP Instrukcja konfiguracji dekodera strumienia IP H.264 na sygnał: Video (BNC), VGA, YPbPr, HDMI typ. IN-IP-5904, IN-IP-5904-MP Aktualizacja 14.01.2012r WŁAŚCIWOŚCI: Dekoder IP z możliwością dekodowania obrazu

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

DVR KEYB v1.4. Interfejs PS-2 do rejestratorów DVR

DVR KEYB v1.4. Interfejs PS-2 do rejestratorów DVR DVR KEYB v14 Interfejs PS-2 do rejestratorów DVR DVR-KEYB jest prostym urządzeniem, umożliwiającym podłączenie dowolnej klawiatury komputerowej (PS-2) do cyfrowych rejestratorów wideo Konstrukcja oparta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

FALCON. Klawiatura sterująca. Instrukcja obsługi. Model: KBD 3001 BK

FALCON. Klawiatura sterująca. Instrukcja obsługi. Model: KBD 3001 BK FALCON Klawiatura sterująca Instrukcja obsługi Model: KBD 3001 BK Data: XI 2008 UWAGA ABY ZAPOBIEC POŻAROWI LUB ZWARCIU NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DESZCZ LUB WILGOĆ ABY ZREDUKOWAĆ MOŻLIWOŚĆ PORAŻENIA

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów S t r o n a 1 Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów Programowalny kontroler LED pozwala zaplanować pracę system świetlnego opartego o LED. Użytkownik może zaprogramować godziny włączenia,

Bardziej szczegółowo

COTAG. Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101

COTAG. Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101 COTAG Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101 IN 016PL Montaż Kontroler jest wyposażony w trzy otwory montażowe z tyłu obudowy. Kontroler powinien być zainstalowany wewnątrz strzeżonej części obiektu, to

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

GRM-10 - APLIKACJA PC

GRM-10 - APLIKACJA PC GRM-10 - APLIKACJA PC OPIS Aplikacja służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia GRM-10 oraz jego konfiguracji z poziomu PC. W celu wykonania wskazanych czynności konieczne jest połączenie GRM-10 z

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet]

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet] F&F Filipowski sp.j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice POLAND tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl www.fif.com.pl Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI

dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI Manometr cyfrowy z programowalnymi stykami i wyjściem RS485 1. Diody LED statusu styków 2. Aktualna wartość ciśnienia 3. Przyłacze elektyczne 4. Przyłącze procesowe dv-2ps jest

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

LDA-8/ Z wyświetlacz tekstowy

LDA-8/ Z wyświetlacz tekstowy LDA-8/100-...-Z wyświetlacz tekstowy - instrukcja obsługi SEM 05.2006 Str. 1/6 LDA-8/100-...-Z wyświetlacz tekstowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

CONV TEB <-> BIPHASE Konwerter TEB na Bosch Bi-Phase Konwerter Bosch Bi-Phase na TEB

CONV TEB <-> BIPHASE Konwerter TEB na Bosch Bi-Phase Konwerter Bosch Bi-Phase na TEB INSTRUKCJA OBSŁUGI CONV TEB BIPHASE Konwerter TEB na Bosch Bi-Phase Konwerter Bosch Bi-Phase na TEB Konwerter jest urządzeniem mikroprocesorowym, przeznaczonym do integracji urządzeń telewizji przemysłowej

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem GENERATOR KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH INT-VMG int-vmg_pl 03/12 Moduł INT-VMG umożliwia głośne odtwarzanie nagranych uprzednio komunikatów w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń. Współpracuje z centralami

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V. Agropian System

STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V. Agropian System STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V Agropian System Opis techniczny Instrukcja montażu i eksploatacji UWAGA! Przed przystąpieniem do pracy ze sterownikiem należy zapoznać się z instrukcją.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-RM (wersja bez klawiatury) Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-RM (wersja bez klawiatury) Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Zamek szyfrowy ATLO-RM (wersja bez klawiatury) Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art

Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art. 750608 Zastosowanie. Urządzenie do zdalnego sterowania (zwane również starterem video) dzięki wyjątkowej rozdzielczości (zestykowi NC i NO) służy do

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Konwerter DAN485-MDIP

Konwerter DAN485-MDIP Konwerter DAN485-MDIP KONWERTER DAN485-MDIP służy do zamiany standardu komunikacyjnego z RS232 na RS485 (lub RS422). Dzięki niemu możliwe jest transmitowanie danych na większe odległości (do 1200m) niż

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-22 Przeznaczenie masownica próżniowa Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v1.1

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Rozmieszczenie elementów.... 3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEO REKORDER -KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Opis podstawowy 2. Wygląd 2.1.Panel przedni 2.2.Panel tylny 3. Instalacja 3.2.Podłączenie kamer i monitorów 3.3.Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 1 Wyświetlacz 2 Ekran LCD 0 : Waga znajduje się w położeniu zerowym STABLE : Waga znajduje się w położeniu spoczynkowym (bez zmiany wskazań

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

1. Sprawdzanie zawartości opakowania. 2. Instalacja na stojaku. Skrócona instrukcja obsługi USG-300

1. Sprawdzanie zawartości opakowania. 2. Instalacja na stojaku. Skrócona instrukcja obsługi USG-300 1. Sprawdzanie zawartości opakowania Opakowanie powinno zawierać następujące elementy: ZyWALL USG 300 Kabel zasilający Zestaw do montażu w szafie RACK Kabel ethernetowy RJ-45 Krótką drukowaną instrukcję

Bardziej szczegółowo

MIERNIK T-SCALE BWS 1

MIERNIK T-SCALE BWS 1 MIERNIK T-SCALE BWS 1 2 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. OPIS KLAWIATURY... 4 3. PODSTAWOWE OPERACJE... 5 Zerowanie... 5 Tarowanie... 5 Ważenie przedmiotu... 5 4. WAŻENIE KONTROLNE... 6 Ustawianie limitów...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego "MIKSTER MCC 026"

Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego MIKSTER MCC 026 Dokumentacja sterownika mikroprocesorowego "MIKSTER MCC 026" Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763-77-77 Fax: 032 763-75-94 v.1.2 www.mikster.pl mikster@mikster.pl (14.11.2007) SPIS

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze

Bardziej szczegółowo

CONV5 - B, C wersja 1.3 Konwerter protokołu Pelco na Sensormatic INSTRUKCJA OBSŁUGI

CONV5 - B, C wersja 1.3 Konwerter protokołu Pelco na Sensormatic INSTRUKCJA OBSŁUGI CONV5 - B, C wersja 1.3 Konwerter protokołu Pelco na INSTRUKCJ OBSŁUGI Konwerter jest urządzeniem mikroprocesorowym, przeznaczonym do integrowania kamer obrotowych z innymi systemami, wyorzystującymi protokół

Bardziej szczegółowo

KONTROLER SYSTEMU. Skrócona instrukcja obsługi. Polish SPC-6000

KONTROLER SYSTEMU. Skrócona instrukcja obsługi. Polish SPC-6000 KONTROLER SYSTEMU Skrócona instrukcja obsługi SPC6000 Polish Co znajduje się w opakowaniu Otwórz opakowanie i rozłóż produkt na podłodze lub płaskiej powierzchni. Sprawdź, czy do produktu dołączono następujące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY KJR-90C

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY KJR-90C INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY KJR-90C Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. KJR-90C Specyfikacje pilota Model Napięcie zasilania Zakres temperatur otoczenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

OP-VM7 Wideomonitor. Instrukcja instalacji i użytkowania Rev ELFON

OP-VM7 Wideomonitor. Instrukcja instalacji i użytkowania Rev ELFON OP-VM7 Wideomonitor Instrukcja instalacji i użytkowania Rev 12 2015 ELFON 2 Montaż urządzenia powinien być wykonany przez osobę posiadającą "świadectwo kwalifikacyjne SEP" oraz przygotowanie techniczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager Tablet bezprzewodowy QIT30 Oprogramowanie Macro Key Manager Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Panel Sterowania - wprowadzenie... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Jak stworzyć nowy profil... 5 3.2 Jak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

CONV Pelco/RS485 <-> Biphase Konwerter protokołu PTZ do systemów Bosch INSTRUKCJA OBSŁUGI

CONV Pelco/RS485 <-> Biphase Konwerter protokołu PTZ do systemów Bosch INSTRUKCJA OBSŁUGI CONV Pelco/RS485 Biphase Konwerter protokołu PTZ do systemów Bosch INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter jest urządzeniem mikroprocesorowym, przeznaczonym do integracji urządzeń telewizji przemysłowej Bosch

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny)

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny) Przyciski menu audio Przycisk Włącz audio i Odłóż słuchawkę. MONITOR SMILE VDS BASIC comodín (przycisk uniwersalny) Przy odbieraniu połączenia (użytkownik ma 30 sekund, zanim urządzenie powróci w stan

Bardziej szczegółowo

1/3/2009 4:29 PM. Instrukcja obsługi i eksploatacji. Wyświetlacz KPZ 52E - 8. Ustawienie wartości zadanej Drukarka

1/3/2009 4:29 PM.  Instrukcja obsługi i eksploatacji. Wyświetlacz KPZ 52E - 8. Ustawienie wartości zadanej Drukarka Instrukcja obsługi i eksploatacji Wyświetlacz KPZ 52E - 8 Opcje : Interfejs Ustawienie wartości zadanej Drukarka 11 Widok wyświetlacza z przodu 12 Widok wyświetlacza 0 STABLE Net GROSS M+ kg Symbole na

Bardziej szczegółowo

Stair Lighting Driver. Sterownik oświetlenia schodowego Instrukcja użytkowania

Stair Lighting Driver. Sterownik oświetlenia schodowego Instrukcja użytkowania Stair Lighting Driver Sterownik oświetlenia schodowego Instrukcja użytkowania 1 S t r o n a Spis treści 1. Zasady BHP przy obsłudze urządzenia... 3 1.1. Wymogi ogólne... 3 1.2. Na stanowisku instalacji

Bardziej szczegółowo

INTERFACE TELEFONICZNY

INTERFACE TELEFONICZNY INTERFACE TELEFONICZNY NR REF 1083/67 Interface użytkownika nr ref 1083/67 umożliwia podłączenie telefonów lub centrali telefonicznej PABX do systemu 2Voice Dzięki niemu wszystkie podstawowe funkcje systemu

Bardziej szczegółowo

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Bosch Climate 5000 SCI / MS Sterownik przewodowy Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Instrukcja obsługi sterownika przewodowego klimatyzatora kasetonowego 4-stronnego i kanałowego 6720867708 (2017/06) PL Kompatybilny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Zamek szyfrowy ATLO-KRM Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI KAMER SZYBKOOBROTOWYCH BCS

INSTRUKCJA INSTALACJI KAMER SZYBKOOBROTOWYCH BCS INSTRUKCJA INSTALACJI KAMER SZYBKOOBROTOWYCH BCS Ver. 1.0 1 Spis treści 1. Instalacja kamery szybkoobrotowej... 3 1.1 Środowisko instalacji... 3 1.2 Wybór miejsca instalacji oraz wymagania... 3 1.3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika POLSKI Macro Key Manager Podręcznik użytkownika Wprowadzenie Macro Key Manager to specjalna aplikacja oprogramowania tabletu. Korzystając z oprogramowania Macro Key Manager, można konfigurować funkcje

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i podłączenie sterownika Horner APG do oprogramowania Cscape po RS232

Konfiguracja i podłączenie sterownika Horner APG do oprogramowania Cscape po RS232 Konfiguracja i podłączenie sterownika Horner APG do oprogramowania Cscape po RS232 Na przykładzie sterownika XLe SPIS TREŚCI Przygotowanie kabla łączącego sterownik z komputerem... 2 Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK KAMER OBROTOWYCH

STEROWNIK KAMER OBROTOWYCH STEROWNIK KAMER OBROTOWYCH 15-AU50ES VER: 1.0 Zapoznaj się z instrukcją obsługi przed instalacją INDEX Wstęp --------------------------------------------------------------------------------------- Tylny

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI CZYTNIKA KART ZBLIŻENIOWYCH - AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV www.transformatory.opole.pl Strona 1 z 5 DANE TECHNICZNE Wymiary urządzenia: 96 x 96 x 140 mm; Obudowa wykonana jest z tworzywa samogasnącego; Napięcie zasilania:

Bardziej szczegółowo

Integracja systemu RACS 4 z generatorem obrazu CCTV

Integracja systemu RACS 4 z generatorem obrazu CCTV Roger Access Control System Integracja systemu RACS 4 z generatorem obrazu CCTV Rev. A Terminy i pojęcia System CCTV (ang. Closed Circuit Tele Vision) System telewizji przemysłowej, służący do przekazywania

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

Ri-Co informacje techniczne

Ri-Co informacje techniczne Ri-Co informacje techniczne DIODA sygnalizacyjna WEJŚCIA sygnałowe 3-24VAC/DC ZŁĄCZE diagnostyczne WYJŚCIA Sterujące 20mA ZASILANIE 12-24 VAC/DC Ri-Co podłączenie Sterownik należy podłączyć do napędu zgodnie

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Modułu wyjścia analogowego 4-20mA PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH

Instrukcja Obsługi. Modułu wyjścia analogowego 4-20mA PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH Instrukcja Obsługi Modułu wyjścia analogowego 4-20mA PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH RADWAG 26 600 Radom ul. Bracka 28, Centrala tel. (0-48) 38 48 800, tel./fax. 385 00 10, Dz. Sprzedaży (0-48) 366 80 06

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURA STERUJĄCA DO KAMER I OBROTNIC K7-MK02

KLAWIATURA STERUJĄCA DO KAMER I OBROTNIC K7-MK02 KLAWIATURA STERUJĄCA DO KAMER I OBROTNIC K7-MK02 Wstęp: Niniejsze urządzenie jest uniwersalną klawiaturą sterującą dla urządzeń systemu monitoringu, pozwalającą na sterowanie zintegrowaną kamerą obrotową

Bardziej szczegółowo

Kontroler obiektowy RCMAP27

Kontroler obiektowy RCMAP27 Kontroler obiektowy RCMAP27 rcmap27_pl 07/04 Kontroler obiektowy RCMAP27 jest urządzeniem realizującym dwukierunkowy monitoring radiowy w oparciu o sieć radiotelefonów trankingowych. Udostępnia usługę

Bardziej szczegółowo

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE)

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) Szybki przewodnik instalacji Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: sales@fen.pl;

Bardziej szczegółowo

Moduł temperatury TMB-880EXF Nr produktu

Moduł temperatury TMB-880EXF Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Moduł temperatury TMB-880EXF Nr produktu 000108555 Strona 1 z 6 Moduł temperatury TMB-880EXF 1. Przeznaczenie do użycia Moduł temperatury mierzy temperaturę otoczenia poprzez czujnik

Bardziej szczegółowo

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH NR REF. 1083/80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie dekodera: 36 48 Vdc Pobór prądu w stanie spoczynku: max 3,0 ma Pobór prądu w czasie pracy: max 30mA Obciążalność styków przekaźnika

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KLAWIATURY STERUJĄCEJ typu TM-102-K, 103-K

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KLAWIATURY STERUJĄCEJ typu TM-102-K, 103-K INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KLAWIATURY STERUJĄCEJ typu TM-102-K, 103-K Dziękujemy za zakup klawiatury sterującej. PoniŜsza instrukcja uŝytkownika ma zastosowanie do urządzeń typu TM-102-K, 103-K Proszę o uwaŝne

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR Tytuł dokumentu: MultiTool instrukcja użytkownika Wersja dokumentu: V1.0 Data: 21.06.2010 Wersja urządzenia którego dotyczy dokumentacja: MultiTool ver. 1.00

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA. KONWERTER MODBUS v1. INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0

DOKUMENTACJA TECHNICZNA. KONWERTER MODBUS v1. INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0 DOKUMENTACJA TECHNICZNA KONWERTER MODBUS v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1. Białystok 216 Spis treści: WSTĘP... 3 PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE... 4 KONFIGURACJA... 5 PODŁĄCZANIE DO KONWERTERA PRZEZ

Bardziej szczegółowo

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji 1 1./ instalacja aplikacji. Aplikacja służy do zarządzania, konfigurowania i testowania modułów firmy Advance Electronic wyposażonych w RS485 pracujących w trybie half-duplex.

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy EL-ETH. Instrukcja obsługi

Moduł Ethernetowy EL-ETH. Instrukcja obsługi Moduł Ethernetowy EL-ETH Instrukcja obsługi Spis treści 1. Dane techniczne... 3 2. Opis złącz... 3 3. Elementy interfejsu... 3 4. Przykładowy schemat podłączenia modułu do sterownika PLC... 3 5. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Aktualizacja 16.01.2012r Strona 1 Sterowanie dekoderami przez program TV WALL Kam 1 (FullHD) KAM 1 KAM 2 Strumień

Bardziej szczegółowo

RADIO: MTR2000ER W Moduł przekaźnika czasowego

RADIO: MTR2000ER W Moduł przekaźnika czasowego RADIO: MTR2000ER 5454451 2000W Moduł przekaźnika czasowego Funkcje Niniejszy moduł może być stosowany w trybie transmisji bezprzewodowej oraz z jednoczesnym wykorzystaniem jednego lub kilku dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Termostat pokojowy z obsługą MODBUS-RTU BHT-1000-M

Termostat pokojowy z obsługą MODBUS-RTU BHT-1000-M Termostat pokojowy z obsługą MODBUS-RTU BHT-1000-M OPIS BHT-1000-M jest termostatem programowanym przeznaczonym do sterowania ogrzewaniem pomieszczeń w systemach SMART-CONTROL lub innych, wykorzystujących

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 I n s t r u k c j a O b s ł u g i Ademco Microtech Security Moduł RS232 E054 Nr kat.: L114/A

Bardziej szczegółowo