INSTRUKCJA INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KROSOWNICY WIZYJNEJ CM6700 WERSJA 1.0.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KROSOWNICY WIZYJNEJ CM6700 WERSJA 1.0. www.pelco.com"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KROSOWNICY WIZYJNEJ CM6700 WERSJA 1.0

2 SPIS TREŚCI Sekcja Strona UWAGI I OSTRZEŻENIA... 3 DOSTĘPNE MODELE... 4 POWIĄZANE PRODUKTY... 4 OPIS... 5 INSTALACJA... 8 USTAWIENIA... 8 MONTAŻ URZĄDZENIA... 9 PODŁĄCZENIE ŹRÓDEŁ WIDEO PODŁĄCZENIE STEROWANIA TELEMETRIA (COM1) PODŁĄCZENIE MONITORÓW PODŁĄCZENIE ALARMÓW PODŁĄCZENIE WYJŚĆ POMOCNICZYCH PODŁĄCZENIA PORTU COM PODŁĄCZENIE KLAWAITUR PROGRAMOWANIE... 0 WEJŚCIE DO MENU... 0 ZMIANA HASŁA... PROGRAMOWANIE KAMER... 3 PROGRAMOWANIE MONITORÓW... 4 PROGRAMOWANIE DATY I CZASU... 6 PROGRAMOWANIE ALARMÓW PROGRAMOWANIE ALARMÓW PROGRAMOWANIE PORTÓW KOMUNIKACYJNYCH PROGRAMOWANIE WYJŚĆ POMOCNICZYCH... 3 PROGRAMOWANIE DOSTĘPU KLAWIATUR DO MONITORÓW PROGRAMOWANIE DOSTĘPU DO KAMER PROGRAMOWANIE PRESETÓW, TRAS OBSERWACJI I STREF OBSŁUGA KLAWIATURY SYSTEMOWE KOMENDY STERUJĄCE ASCII USUWANIE PROBLEMÓW PROBLEMY Z URUCHOMIENIEM WSPÓŁPRACA Z KOMPUTEREM POPRZEZ COM RESET KROSOWNICY SPECYFIKACJA TECHNICZNA LISTA ILUSTRACJI Rysunek Strona 1 APLIKACJE CM APLIKACJA Z MULTIPLEKSEREM APLIKACJA ZE ZDALNYMI KLAWIATURAMI (ASCII) DEMONTAŻ POKRYWY GÓRNEJ ZWORKI USTAWIENIA OBCIĄŻENIA LOKALIZACJA PRZEŁĄCZNIKÓW INSTALACJA UCHWYTÓW MONTAŻOWYCH MONTAŻ KROSOWNICY W SZAFIE APARATUROWEJ PODŁĄCZENIE ŹRÓDEŁ WIDEO PODŁĄCZENIA DO PORTU COM 1 KROSOWNICY PODŁĄCZENIA ODBIORNIKÓW TELEMETRII PODŁĄCZENIA ODBIORNIKÓW TELEMETRII W GWIAZDE PRZY U-YCIU CM9760-CDU-T PODŁĄCZENIE MONITORÓW PODŁĄCZENIE ALARMÓW PODŁĄCZENIE WYJŚCIA POMOCNICZEGO AUX1 (PRZEKAZNIK) PODŁĄCZENIE WYJŚĆ POMOCNICZYCH AUX I AUX3 (TTL) PODŁĄCZENIE INTERFEJSU RS-3 DO PORTU COM PODŁĄCZENIE INTERFEJSU RS-4/485 DO PORTU COM INSTALACJA KLAWIATUR: LOKALNEJ I ZDALNYCH STRUKTURA MENU LOKALIZACJA PRZYCISKU RESETU OPROGRAMOWANIA LISTA TABEL Tabela Strona A ADRESY KLAWIATUR B PRZYKŁADOWE KOMENDY ASCII C ROZWIAZANIE DLA NAJCZESTRZYCH PROBLEMÓW D OPIS FUNKCJI ZACISKÓW RJ-45 KROSOWNICY I KLAWIATUR Pelco Manual C53M-H (6/05)

3 UWAGI I OSTRZEŻENIA Przed instalacja i uruchomieniem niniejszego produktu należy zapoznać się z poniższymi OSTRZEŻE- NIAMI. 1. Instalacja i obsługa urządzenia powinna być wykonywana tylko przez uprzednio przeszkolony personel i zgodnie z obowiązującymi przepisami.. Urządzeńie to jest przeznaczone wyłącznie do instalacji wewnętrznych i nie może być narażone na działanie deszczu i wilgoci. 3. Stosowana metoda instalacji oraz materiały montażowe powinny posiadać dopuszczalne obciążenie przekraczające czterokrotnie ciężar urządzenia 4. Po wymianie/naprawie części elektrycznych należy wykonać pomiary oporności zewnętrznych części urządzenia dla upewnienia się, że nie zostały one podłączone przypadkowo do obwodu zasilania. Na obudowie i/lub instrukcjach obsługi mogą być widoczne następujące znaki: Ten znak oznacza, że wewnątrz urządzenia znajdują się miejsca, których dotkniecie grozi porażeniem prądem elektrycznym. Ten znak oznacza, że w instrukcjach dołączonych do urządzenia znajdują się ważne uwagi dotyczące obsługi i działania. CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN. Przed instalacja i uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. INFORMACJA Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzeń opisywanych w niniejszej instrukcji; dodatkowo, producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji instrukcji bez uprzedniego poinformowania. Niniejsza instrukcja była opracowana i sprawdzana z najwyższą starannością, jednak producent nie może przyjąć odpowiedzialności wynikającej z użytkowania tej dokumentacji. To samo dotyczy wszystkich osób i przedsiębiorstw zatrudnionych przy opracowywaniu i tłumaczeniu tej instrukcji. Pelco Manual C53M-H (6/05) 3

4 DOSTĘPNE MODELE CM6700-MXB-X CM6700-MXB4-X Krosownica wizyjna, 16 wejść wideo, wyjścia monitorowe, PAL, zasilanie 30VAC/50Hz Krosownica wizyjna, 16 wejść wideo, 4 wyjścia monitorowe, PAL, zasilanie 30VAC/50Hz POWIĄZANE PRODUKTY KBD100 KBD00A KBD300A CM6700-VMC-X KBDKIT-X CM9760-CDU-T Klawiatura typu desktop, możliwość przełączania i programowania Klawiatura typu desktop, możliwość przełączania i programowania, a także sterowania funkcjami PTZ za pomocą przycisków Klawiatura typu desktop, możliwość przełączania i programowania, a także sterowania funkcjami PTZ za pomocą dżojstika Karta rozszerzeń dwóch wyjść monitorowych do CM6700-MXB-X Zestaw do podłączenia klawiatury KBD100, KBD00A lub KBD300A do portu klawiatur odległych; zestaw zawiera dwie ścienne puszki przyłączeniowe RJ-45 i transformator 30VAC/1VAC do zasilania klawiatury Aktywny rozdzielacz transmisji RS-4; umożliwia dystrybucje jednego kanału danych na 16 kanałów; przeznaczony do transmisji sterowania PTZ w konfiguracji gwiazdy. 4 Pelco Manual C53M-H (6/05)

5 OPIS Urządzenie CM6700 firmy Pelco jest krosownica wizyjna zapewniająca wielu operatorom za pośrednictwem klawiatur możliwość szybkiego i łatwego przeglądania obrazów z 16 kamer na maksymalnie 4 monitorach. Aplikacje Krosownica CM6700 może być sterowana za pomocą lokalnej lub zdalnej klawiatury (szczegóły na Rysunku 1). Zastosowana razem z multiplekserem umożliwia wyświetlanie na ekranie monitora wielu kamer jednocześnie (Rysunek ). Posiada interfejs umożliwiający podłączenie sterowania z odległej klawiatury przy wykorzystaniu odpowiednich urządzeń nadawczo-odbiorczych za pośrednictwem linii telefonicznych (Rysunek 3). CM670 posiada ekranowe menu programowania zabezpieczone hasłem. Sterowanie krosownicy CM6700 może odbywać się także z poziomu komputera klasy PC za pośrednictwem kodów ASCII. Klawiatury System pozwala na sterowanie praca kamer PTZ za pośrednictwem klawiatur. Do krosownicy CM6700 może być podłączonych do 8 klawiatur. Dostępne są trzy rodzaje klawiatur: KBD100, KBD00A i KBD300A posiadające różne możliwości funkcyjne. Jednocześnie w jednym systemie mogą być stosowane wspólnie różne typy klawiatur. Sekwencje, presety i trasy obserwacji W skład programowanych operacji specjalnych wchodzą sekwencje, presety i trasy obserwacji. Sekwencja umożliwia sekwencyjne przełączanie na monitorze obrazów z 16 kamer w kolejności rosnącej lub malejącej Sekwencja może zostać uruchomiona automatycznie lub recznie przez operatora. Menu krosownicy pozwala na zaprogramowanie kamer wyświetlanych w sekwencji oraz czas wyświetlania każdej kamery. Preset (ujecie programowalne) pozwala na bezpośrednie ustawienie kamery PTZ (systemu pozycjonującego) w pewnym, wcześniej zaprogramowanym położeniu na polecenie operatora lub w rezultacie alarmu. Ilość presetów zależy od zastosowanej kamery PTZ. Dodatkowo, kamery ruchome mogą posiadać opis wyświetlany na ekranie monitora. Funkcja presetów jest niedostępna za pośrednictwem klawiatury KBD100. Trasa obserwacji jest to seria zapamiętanych, powtarzalnych działań typu obrót, uchył, przybliżenie/oddalenie. Długość czasu trwania trasy obserwacji oraz ilość tras obserwacji zależy od systemu pozycjonującego. Funkcja trasy obserwacji jest niedostępna za pośrednictwem klawiatury KBD100. Wejścia alarmowe Krosownica CM6700 posiada 18 wejść alarmowych. Mogą być one zaprogramowane tak, aby w razie alarmu wyświetlić na ekranie monitora kamerę alarmowa i/lub uaktywnić jedno z trzech wyjść pomocniczych. Szesnaście wejść powiązanych jest z indywidualnymi kamerami. Dwa wejścia alarmowe aktywują sekwencje grupy kamer. Wyjścia pomocnicze Krosownica CM6700 posiada 3 wyjścia pomocnicze. Jedno wyjście jest przekaźnikowe, dwa kolejne są wyjściami TTL (open collector). Wyjścia przekaźnikowe mogą być aktywowane z poziomu klawiatury (za wyjątkiem KBD100). Protokoły CM6700 posiada zaimplementowane protokoły telemetrii Pelco Coaxitron, Pelco D i Pelco P. Zasilanie, metody mocowania Krosownica CM6700 powinna być zasilana z sieci zasilającej 30VAC (wersja PAL). Krosownica posiada uchwyty do zamocowania w standardowej szafie aparaturowej 19 typu rack (wysokość 13,34cm). Istnieje możliwość zamocowania krosownicy na ścianie lub na blacie stołu. Pelco Manual C53M-H (6/05) 5

6 KABEL KONCENTRYCZNY PROTOKÓŁ COAXITRON KABLE KONCENTRYCZNE SKRĘTKA EKRANOWANA ODBIOR. TELEM. RS-4 (P LUB D) WEJŚCIA ALARMOWE KASKADOWO DO KOLEJNYCH ODBIORNIKÓW TELEMETRII RS-3 DO PC LUB INNEGO SYSTEMU (np. SKD) VIDEO INPUTS VIDEO OUTPUTS CM6700 SCU LOCAL KEYBOARD RS-485 ZASILACZ 1 VAC PUSZKA ŚCIENNA KABEL DANYCH KBD100/00A/300A KLAWIATURY ZDALNE KLAWIATURA LOKALNA Rysunek 1. Aplikacje CM Pelco Manual C53M-H (6/05)

7 KAMERA MULTIPLEKSER WEJŚCIA PRZELOTOWE MULTIPLEKSOWANY SYGNAŁ WIDEO VIDEO INPUTS * VIDEO OUTPUTS 1 LOCAL KEYBOARD CM6700 SCU * GŁÓWNE WYJŚCIE MONITOROWE MULTIPLEKSERA (PODZIAŁ) * ALTERNATYWNY SPOSÓB PODŁACZENIA SYGNAŁU Z MONITORA GŁÓWNEGO MULTIPLEKSERA PRZEZ WEJSCIE KAMEROWE KROSOWNICY KBD00A/300A Rysunek. Aplikacja z multiplekserem VIDEO INPUTS VIDEO OUTPUTS 1 LOCAL KEYBOARD KOMUNIKACJA RS-4 (NP. ŚWIATŁOWODOWA) ZE ZDALNĄ KLAWIATURĄ (TRYB ASCII) KBD00A UWAGA: KOMUNIKACJA ASCII NIE UMOŻLIWIA DOSTĘP DOTRYBU PROGRAMOWANIA KONWERTER ŚWIATŁOWODOWY DANE KONWERTER ŚWIATŁOWODOWY WIDEO MONITOR KOMUNIKACJA RS-3 (NP. PELCOVISION) ZE ZDALNĄ KLAWIATURĄ (TRYB ASCII) DANE NADAJNIK PSTN WIDEO ODBIORNIK KBD00A Rysunek 3. Aplikacja ze zdalnymi klawiaturami (ASCII) MONITOR Pelco Manual C53M-H (6/05) 7

8 ON ON ON ON INSTALACJA 1. USTAWIENIA 1. Opis na Rysunku 4. Zdemontować górna część obudowy. B ODKRĘCIĆ 6 WKRĘTÓW C ZDJĄĆ OBUDOWĘ A ODKRĘCIĆ 6 WKRĘTÓW Rysunek 4. Demontaż pokrywy obudowy. Opis na Rysunku 5. Ustawić zworki zgodnie z wymaganiami systemu. Zworki JP1-JP16 są przeznaczone do ustawienia obciążenia wyjścia wideo 75Z rezystorem lub bez obciążenia (wejścia przelotowe). Fabrycznie zworki ustawione są w pozycji obciążenia Jeśli kamery podłączone są tyko do wejść wideo, zworki należy pozostawić bez zmian w pozycji obciążenia Jeśli sygnał z wyjścia przelotowego wideo będzie przesłany do innego urządzenia, należy zmienić ustawienie zworki na pozycje przelot obciążenie 75Z należy wtedy włączyć na urządzeniu podłączonym do wyjścia przelotowego. ZAWORKI OBCIĄŻENIA 75Ω KLUCZ OBCIĄŻENIE PRZELOT ZAWORKI OBCIĄŻENIA 75Ω (JEDNA NA WEJŚCIE) PANEL TYLNY KROSOWNICY JP1 JP16 UWAGA: ZWORKA JP1 POWIAZANA JEST Z WEJSCIEM WIDEO 1. ZWORKA JP Z WEJSCIEM WIDEO, ITD. Rysunek 5. Zworki ustawienia obciażenia 8 Pelco Manual C53M-H (6/05)

9 ON ON ON ON ON ON Opis na Rysunku 6. Ustawienie przełączników a) Port komunikacyjny COM służy do komunikacji w trybie ASCII z komputerem PC lub odległa klawiatura (szczegóły komunikacji znajdują się w sekcji Komendy ASCII). Większość aplikacji PC wymaga interfejsu RS-3. Klawiatura odległa, w zależności od zastosowanego rozwiązania, wymaga interfejsu RS-3 lub RS-4. Aby określić wymagany rodzaj interfejsu, należy sprawdzić ustawienia portu szeregowego w PC-cie lub opis w instrukcji obsługi klawiatury. W zależności od wymagań systemu, rodzaj interfejsu RS-3 lub RS-4 dla portu COM ustawia się za pomocą przełącznika SW5. Fabrycznie port ten jest skonfigurowany dla interfejsu RS-4. b) Przełaczniki SW1, SW, SW3 i SW4 należy pozostawić w domyślnym ustawieniu fabrycznym (OFF). c) Przełącznik SW6 (COM1) należy pozostawić w domyślnym ustawieniu fabrycznym (RS-4). STANDARDOWY SW6 DO RS-4 3c BLOK TERMINALU ZASILANIA BEZPIECZNIK HIGH VOLTAGE 3a USTAWIENIA SW5 i SW6 RS-4/485 RS b KLUCZ ON OFF TRANSFORMATOR 4. Zamontować ponownie pokrywę obudowy. Rysunek 6. Lokalozacja przełączników MONTAŻ URZĄDZENIA 1. Okreslic lokalizacje krosownicy. Krosownica powinna ona być oddalona od źródła zasilania nie dalej jak 1,8 m (długość kabla zasilającego). Nie podłączać jeszcze zasilania.. Opis na Rysunku 7. Zależności od sposobu montażu krosownicy przykręcić uchwyty w odpowiedni sposób. Jeśli uchwyty nie są konieczne, nie jest konieczne ich przykręcanie POŁOŻENIE UCHWYTÓW DLA MONTAŻU RACK (TYŁ) POŁOŻENIE UCHWYTÓW DLA MONTAŻU POD BLATEM POŁOŻENIE UCHWYTÓW DLA MONTAŻU PŁASKIEGO (NA SCIANIE LUB NA BLACIE) UWAGA: KAŻDA KROSOWNICA DOSTARCZANA JEST Z DWOMA UCHWYTAMI MONTAŻOWYMI Rysunek 7. Instalacja uchwytów montażowych Pelco Manual C53M-H (6/05) 9

10 3. Opis na Rysunku 8. Należy użyć odpowiednich wkrętów lub śrub mocujących (nie dostarczanych razem z krosownica) do przymocowania krosownicy, w zależności od wymagań, w szafie aparaturowej 19 typu rack lub na płaskiej powierzchni. MOCOWANIE W RACK U ZA POMOCĄ CZTERECH ŚRUB Rysunek 8. Montaż krosownicy w szafie aparaturowej 3. PODŁĄCZENIE ŹRÓDEŁ WIDEO Opis na Rysunku 9. Podłączyć kable wideo do odpowiednich gniazd wtykowych BNC na tylnym panelu krosownicy. KAMERA 1 KAMERA 15 CM6700 SCU VIDEO INPUTS VIDEO OUTPUTS 1 ALARMS (1-9) LOCAL KEYBOARD ALARMS (10-18) REMOTE KEYBOARD(S) COM 1(1-6) COM (7-1) T T R R CONTROL OUTPUTS F F 3 N N C O C O M WYJŚCIA PRZELOTOWE Rysunek 9. Podłączenie źródeł wideo 10 Pelco Manual C53M-H (6/05)

11 LOCAL KEYBOARD LOCAL KEYBOARD 4. PODŁĄCZENIE STEROWANIA TELEMETRIA (COM1) UWAGA: Jeśli odbiorniki telemetrii posiadają zaimplementowane zarówno protokół P jak i D, we wszystkich musi zostać wybrany tylko jeden protokół. Protokoły P i D nie mogą być jednocześnie obsługiwane przez jeden port komunikacyjny. Sterowanie protokołem Coaxitron może być bez przeszkód zastosowane dla części kamer, nawet jeśli inne kamery posiadają jeden z wybranych protokołów RS-4 (P lub D). 1. Podłączyć magistrale sterowania PTZ do odbiorników telemetrii (kamer szybkoobrotowych). Jeśli kamery PTZ są sterowane za pomocą protokołu Coaxitron (przez koncentryczny kabel wizyjny), należy pominąć ta sekcje i przejść do sekcji Podłączanie monitorów. Jeśli którakolwiek z kamer PTZ używa protokołu Pelco P lub D (interfejs RS-4), magistrale sterowania PTZ należy podłączyć do portu COM1 na tylnym panelu krosownicy (jak to pokazano poniżej na Rysunku 10).. Opis na Rysunku 10. Podłączyć magistrale sterowania PTZ do portu COM1 (złącze na tylnym panelu krosownicy). COM 1 (1-6) COM (7-1) 1-ZACISKOWE ZŁĄCZE WTYKOWE DO KAMER VIDEO INPUTS VIDEO OUTPUTS UWAGA: STOSUJĄC KABEL EKRANOWANY DO MASY NALEŻY PODŁĄCZYĆ TYLKO JEDEN KONIEC PRZEWODY DO STYKU 5 & 6 NALEŻY PODŁĄCZYĆ TYLKO W PRZYPADKU TRANSMISJI DWUKIERUNKOWEJ COM 1 (1-6) OPIS ZACISKÓW RS-4 ZACISK FUNKCJA 1 T+ T 3 (OPCJA) GND 4 NC 5 R 6 R+ Rysunek 10. Podłączenia do portu COM1 krosownicy 3. Podłączyć magistrale sterowania PTZ do wszystkich kamer (odbiorników telemetrii). UWAGA: Jeśli odbiorniki telemetrii lub kamery szybkoobrotowe nie wymagają komunikacji dwukierunkowej (np. kamery z serii Spectra lub Esprit), transmisja odbywa się dwuprzewodowo magistrale sterowania PTZ należy podłączyć tylko do zacisków 1 i (TX+ i TX ) złącza COM1. a) Zalecanym połączeniem jest połączenie kaskadowe (szczegóły na rysunku 11 połączenie odbiornika telemetrii z kolejnym odbiornikiem). KAMERA VIDEO INPUTS ZACISKOWE ZŁACZE WTYKOWE KAMERA 1 COM 1 (1-6) COM (7-1) VIDEO OUTPUTS UWAGA: STOSUJĄC KABEL EKRANOWANY DO MASY NALEŻY PODŁĄCZYĆ TYLKO JEDEN KONIEC PODŁĄCZENIE KASKADOWE RX+ RX RX+ RX TO PRZEWODY DO STYKU 5 & 6 NALEŻY PODŁĄCZYĆ TYLKO W PRZYPADKU TRANSMISJI DWUKIERUNKOWEJ (NIE JEST WYMAGANE DLA KAMER SPECTRA I ESPRIT) DO NASTĘPNYCH KAMER Rysunek 11. Podłączenia odbiorników telemetrii Pelco Manual C53M-H (6/05) 11

12 VIDEO INPUTS VIDEO OUTPUTS F F N N C 3 O C O M REMOTE KEYBOARD(S) b) Czesciej wykorzystywanym i praktyczniejszym połączeniem jest połączenie w gwiazdę (połączenie każdego odbiornika telemetrii z punktem centralnym). Połączenie w gwiazdę umożliwia łatwiejsza instalacje i serwis. Aby umożliwić połączenie w gwiazdę konieczne jest zastosowanie panelu dystrybucyjnego, np. aktywnego rozdzielacza CM9760-CDU-T (opis na Rysunku 1). Maksymalna długość każdego odcinka magistrali sterującej nie powinna przekroczyć 100 metrów KAMERA KAMERA ALARMS (1-9) ALARMS (10-18) COM 1(1-6) COM (7-1) CONTROL OUTPUTS LOCAL KEYBOARD T T R R + + UWAGA: ZASTOSOWANIE, CM9760-CDU-T MOŻLIWE JEST W PRZYPADKU STEROWANIA JEDNOKIERUNKOWEGO (-PRZEWODOWEGO) ALARMS (1-9) ALARMS (10-18) COM 1(1-6) COM (7-1) CONTROL OUTPUTS F F 3 N N C O C O M LOCAL KEYBOARD UWAGA: STOSUJĄC KABEL EKRANOWANY DO MASY NALEŻY PODŁĄCZYĆ TYLKO JEDEN KONIEC REMOTE KEYBOARD(S) DO SCU T T R R + + Tx+ Tx+ Tx+ Tx+ Tx+ Tx+ Tx+ Tx+ Tx+ Tx+ Tx+ Tx+ Tx+ Tx+ Tx+ Tx- Tx- Tx- Tx- Tx- Tx- Tx- Tx- Tx- Tx- Tx- Tx- Tx- Tx- Tx- Gnd Gnd Gnd Gnd Gnd Gnd Gnd Gnd Gnd Gnd Gnd Gnd Gnd Gnd Gnd Tx+ Tx- Gnd OUT IN V 10-4 AC/DC Rysunek 1. Podłączenia odbiorników telemetrii w gwiazdę przy użyciu dystrybutora CM9760-CDU-T 1 Pelco Manual C53M-H (6/05)

13 LOCAL KEYBOARD 5. PODŁĄCZENIE MONITORÓW 1. W zależności od modelu do krosownicy można podłączyć różna ilość monitorów. Krosownica CM6700-MXB4-X posiada 4 wyjścia monitorowe, model CM6700-MXB-X posiada dwa wyjścia monitorowe. Istnieje możliwość zwiększenia ilości wyjść monitorowych w krosownicy CM6700-MXB-X do czterech poprzez zastosowanie karty rozszerzeń dwóch wyjść monitorowych CM6700-VCM-X.. Zainstalować monitory zgodnie z instrukcja monitorów. 3. Opis na Rysunku 13. Podłączyć monitorowe kable wideo do odpowiednich gniazd wtykowych BNC na tylnym panelu krosownicy. 4. Upewnić się, że obciążenie wejść w monitorach jest ustawione poprawnie. VIDEO INPUTS VIDEO OUTPUTS CM6700 SCU Ω LOOPING 75 Ω 75 Ω 75 Ω MONITOR 4b MONITOR 4a MONITOR 3 MONITOR MONITOR 1 Rysunek 13. Podłączenia monitorów Pelco Manual C53M-H (6/05) 13

14 LOCAL KEYBOARD 6. PODŁĄCZENIE ALARMÓW 1. Opis na Rysunku 14. Wejścia alarmowe 1 16 powiązane są z wejściami wideo Jeśli czujnik otwarcia drzwi jest podłączony do wejścia alarmowego 1, to po jego aktywacji obraz z kamery 1 będzie wyświetlony na jednym z czterech monitorów, a kamera ustawi się we wcześniej zdefiniowanym ujęciu programowalnym (presecie). Czujniki alarmowe mogą mieć polaryzacje NO lub NC. Przewody od czujników należy podłączyć do odpowiednich wejść alarmowych krosownicy. Na terminalu wejść alarmowych krosownicy wymagane jest podłączenie jednego przewodu czujnika do wejścia alarmowego, a drugiego przewodu do masy.. Wejśćia alarmowe 17 i 18 powiązane są z grupa sekwencji 1 i. W czasie wywołania grupy sekwencji cztery wejścia wideo są sekwencyjnie wyświetlane na monitorze. Każdy z czterech monitorów może być zaprogramowany do wyświetlania czterech różnych wejść wideo. Wykrycie stanu alarmu na wejściu alarmowym 17 lub 18 skutkuje uruchomieniem odpowiedniej grupy sekwencji. Sposób podłączenia czujników do wejść alarmowych 17 i 18 jest taki sam jak dla wejść 1 16: na terminalu wejść alarmowych krosownicy wymagane jest podłączenie jednego przewodu czujnika do wejścia alarmowego, a drugiego przewodu do masy. KAMERA 1 POWIĄZANIE WEJŚCIA WIDEO Z WEJŚCIAMI ALARMOWYMI VIDEO INPUTS VIDEO OUTPUTS ALARMY (1-9) 1-STYKOWY TERMINAL ALARMOWY ALARMY (10-18) (10) (1) (14) (16) (18) (11) (13) (15) (17) 1-ZACISKOWE ZŁĄCZE WTYKOWE DO ŹRÓDEŁ ALARMOWYCH Rysunek 14. Podłączenia alarmów 14 Pelco Manual C53M-H (6/05)

15 7. PODŁĄCZENIE WYJŚĆ POMOCNICZYCH Krosownica posiada trzy wyjścia pomocnicze (AUX) do sterowania magnetowidów poklatkowych lub innych urządzeń Wyjścia te mogą być aktywowane bezpośrednio z klawiatury (za pomocą przycisków funkcyjnych F1, F i F3) lub aktywowane poprzez alarm (ustawienia programowe). U yte mogą być zarówno wyjścia przekaźnikowe jak i TTL. a) Wyjscie pomocnicze AUX 1 jest bezpotencjałowym wyjściem przekaźnikowym Szczegóły dotyczące podłączeń znajdują się na Rysunku 15. Sterowane urządzenie należy podłączyć do wyjścia NO (normalnie otwarte) lub NC (normalnie zamknięte). Nie wolno przekraczać dopuszczalnego napięcia i prądu obciążenia wyjścia przekaźnikowego Sterowane urządzenie powinno być podłączone do zewnętrznego obwodu zasilania. W większości przypadków wymagany jest tak e zewnętrzny rezystor ograniczający prąd Wzór pozwalający na określenie wartości parametrów rezystora podana jest na Rysunku 15. b) Wyjscia AUX i 3 są wyjściami logicznymi TTL (open collector). Wyjścia umożliwiają sterowanie niskonapięciowymi wejściami załączającymi wielu urządzeń Możliwe jest sterowanie wejściami wymagającymi wyższego napięcia poprzez przekaźniki izolowane. Szczegóły dotyczące podłączeń znajdują się na Rysunku 16. Nie wolno przekraczać dopuszczalnego napięcia i prądu obciążenia wyjść TTL. W większości przypadków konieczne jest zastosowanie zewnętrznego rezystora ograniczającego Formuła pozwalająca na określenie wartości rezystora podana jest na Rysunku 16. VIDEO INPUTS VIDEO OUTPUTS 1 LOCAL KEYBOARD WYJŚCIA STERUJĄCE NIE UŻYWANE 1-STYKOWY TERMINAL PRZEKAŹNIK F1 DANE ZNAMIONOWE PRĄD NAPIĘCIE 1 A 30 VDC 0.3 A 11 VDC 0.5 A 15 VAC 1-ZACISKOWE ZŁĄCZE WTYKOWE STEROWANE URZĄDZENIE PIN 1 Io R Vo UWAGA: PRĄD I 0 NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ PRĄDU ZNAMIONOWEGO PRZEKAŹNIKA F1. NAPIĘCIE +U Z NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ NAPIĘCIA ZNAMIONOWEGO PRZEKAŹNIKA F1 POWIĄZANEGO Z ODPOWIEDNIM PRĄDEM ZNAMIONOWYM. NAPIĘCIE ZASILAJĄCE MOŻE BYĆ STAŁE LUB ZMIENNE. +VPS -VPS I 0 = PRĄD PRACY STEROWANEGO URZĄDZENIA U 0 = NAPIĘCIE PRACY STEROWANEGO URZĄDZENIA R = REZYSTOR OGRANICZAJĄCY PRĄD +U Z = NAPIĘCIE ZASILAJĄCE STEROWANEGO URZĄDZENIA -U Z = MINUS, WSPÓLNY LUB MASA ZASILANIA URZĄDZENIA STEROWANEGO WZÓR NA OBLICZENIE PARAMETRÓW REZYSTORA R = U Z - U 0 I O P = I 0 x R UWAGA: NA RYSUNKU POKAZANO PODŁĄCZENIE DLA ZŁĄCZA TYPU NORMALNIE OTWARTEGO. DLA ZŁĄCZA TYPU NORMALNIE ZAMKNIĘTEGO NALEŻY PRZEWÓD ZAMIAST DO ZACISKU NO PODŁĄCZYĆ DO ZACISKU NC. Rysunek 15. Podłączenia wyjścia pomocniczego AUX 1 (przekaźnik) Pelco Manual C53M-H (6/05) 15

16 LOCAL KEYBOARD VIDEO INPUTS VIDEO OUTPUTS STYKOWY TERMINAL WYJŚCIA STERUJĄCE +VDC 1-ZACISKOWE ZŁĄCZE WTYKOWE NIE UŻYWANE R R = +VDC 5 ma STEROWANE URZĄDZENIE, NP. DRUKARKA WEJŚCIE Z WYJŚCIA WIDEO WYJŚCIE PRZELOTOWE DO MONITORA UWAGA: NAPIĘCIE +VDC POWINNO WYNOSIĆ 5 WOLTÓW LUB WIĘCEJ, JEDNAK NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 3 WOLTÓW LUB MAKSYMALNEJ WARTOŚCI WEJŚCIA URZĄDZENIA STEROWANEGO. NAPIĘCIE +VDC MOŻE BY WYŁĄCZNIE NAPIĘCIEM STAŁYM. Rysunek 16. Podłączenia wyjść pomocniczych AUX i AUX 3 (TTL) 16 Pelco Manual C53M-H (6/05)

17 8. PODŁĄCZENIA PORTU COM1 Uwaga: Współpraca z komputerem PC poprzez port COM opisana jest w części Rozwiązywanie problemów. Port COM używany jest do sterowania krosownicy w trybie ASCII przez takie urządzenia jak komputer PC lub klawiatura połączona przez linie telefoniczne (dial-up) lub linie światłowodowe Port COM może mieć ustawiony interfejs RS-3 lub RS-4/485. Wyboru dokonuje się za pomocą mikroprzełączników (opis na Rysunku 6). a) Jeśli wymagany jest interfejs RS-3, należy podłączyć przewody z urządzenia RS-3 do terminala portu COM znajdującego się na tylnym panelu krosownicy (szczegóły na Rysunku 17). b) Jeśli wymagany jest interfejs RS-4/485, należy podłączyć przewody z urządzenia RS-4 do terminala portu COM znajdującego się na tylnym panelu krosownicy (szczegóły na Rysunku 18). VIDEO INPUTS VIDEO OUTPUTS 1 LOCAL KEYBOARD COM 1 (1-6) COM (7-1) 1-STYKOWY TERMINAL COM (7-1) OPIS ZACISKÓW RS-3 ZACISK FUNKCJA 1-ZACISKOWE ZŁĄCZE WTYKOWE TX+ GND RX+ 7 T+ 8 ZAREZERWOWANE 9 GND (MASA) 10 ZAREZERWOWANE 11 ZAREZERWOWANE DO URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH 1 R+ Rysunek 17. Podłączenia interfejsu RS-3 do portu COM VIDEO INPUTS VIDEO OUTPUTS 1 LOCAL KEYBOARD STYKOWY TERMINAL COM 1 (1-6) COM (7-1) COM (7-1) OPIS ZACISKÓW RS-4/485 ZACISK FUNKCJA 1-ZACISKOWE ZŁĄCZE WTYKOWE TX+ TX- GND RX- RX+ 7 T+ 8 T 9 GND (MASA) 10 ZAREZERWOWANE DO URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH 11 R 1 R+ Rysunek 18. Podłączenia interfejsu RS-4/485 do portu COM Pelco Manual C53M-H (6/05) 17

18 9. PODŁĄCZENIE KLAWIATUR Do współpracy z krosownica CM6700 Pelco oferuje trzy modele klawiatur. Pełna instrukcja instalacji znajduje się w instrukcji dostarczanej z każda z klawiatur. Szczegółowy opis instalacji klawiatury w trybie ASCII, jako rzadziej stosowanego, znajdują się w instrukcji obsługi klawiatury (KBD00A lub KBD300A). Procedura instalacji klawiatury lokalnej lub zdalnej (najczęściej stosowany sposób połączeń) opisany jest poniżej (szczegóły na Rysunku 19). Klawiatura lokalna 1. Jeden koniec kabla dołączonego w komplecie z klawiatura wpiąć do gniazda RJ-45 na tylnej ścianie klawiatury, a drugi wpiąć do portu LOCAL KEYBOARD krosownicy. Ustawić adres dla klawiatury lokalnej zgodnie z opisem w Tabeli A. UWAGA: Współpraca z krosownica możliwa jest tak e za pośrednictwem wycofanych z produkcji klawiatur KBD00 oraz KBD300. Jeśli nie będą instalowane dodatkowe klawiatury, należy przejść do sekcji Programowanie. Aby zainstalować zdalne klawiatury wykonać procedurę opisana poniżej w krokach 10. Klawiatura zdalna UWAGA: Ta aplikacja wymaga zastosowania zestawu KBDKIT-X. W skład zestawu wchodzą dwie ścienne puszki przyłączeniowe RJ-45 i transformator 30VAC/1VAC do zasilania klawiatury. Dla każdej klawiatury należy zastosować jedną ścienną puszkę przyłączeniową. Należy zaplanować umiejscowienie klawiatury oraz puszki przyłączeniowej Klawiatura nie może być oddalona od puszki przyłączeniowej dalej ni 7.6 m (długość przewodu połączeniowego). Puszka przyłączeniowa nie może być umocowana do ściany dalej ni 1.8 m od gniazda zasilania 30VAC (długość przewodów zasilających). Po wybraniu miejsca, należy chwilowo wstrzymać się z mocowaniem puszki na ścianie 3. Poprowadzić kabel łączący krosownice z najbliższym gniazdem klawiatury odległej, kontynuować prowadzenie kabla do kolejnego gniazda i tak a do ostatniej klawiatury. Komunikacja z klawiatura odbywa się po łączu RS-485. Maksymalna odległość dla komunikacji RS-485 i przewodu 0,35 mm² (4AWG) wynosi 100 metrów. Pelco zaleca używanie skrętki wieloparowej ekranowanej która spełnia lub przekracza wymagania aplikacji EIA RS Zdjąć pokrywę gniazda ściennego i podłączyć przewody do każdej ściennej puszki przyłączeniowej 5. Do zacisków 3 i 4 każdej ściennej puszki przyłączeniowej podłączyć przewody transformatora (polaryzacja obojętna). 6. Założyć pokrywę i przymocować gniazdo do ściany korzystając z dołączonej dwustronnej taśmy samoprzylepnej. CM6700 SCU LOCAL KEYBOARD KBD KLAWIATURA LOKALNA KABEL DANYCH 7,6 m REMOTE KEYBOARD(S) KABLE UŻYTKOWNIKA WALL BLOCK TERMINALS WALL BLOCK TERMINALS GND TX- TX+ DO NASTĘPNYCH RX+ KLAWIATUR RX KLAWIATURA ZDALNA KLAWIATURA ZDALNA 1 VAC KABEL DANYCH 7,6 m 1 VAC KABEL DANYCH 7,6 m Figure 19. Instalacja klawiatur: lokalnej i zdalnych 18 Pelco Manual C53M-H (6/05)

19 7. Ustawić adres dla każdej klawiatury zgodnie z opisem w Tabeli A. 8. Podłączyć wszystkie kable przesyłu danych klawiatur. UWAGA: Przełączniki od 5 do 8 służą do ustawienia trybu pracy klawiatury. Klawiatura współpracująca z krosownicą CM6700 powinna mieć ustawiony tryb CM6700: przełącznik 5, 7 i 8 należy ustawić w pozycji OFF. Przełącznik 6 włącza (pozycja ON) lub wyłącza (OFF) funkcje obrotu TURBO (funkcja przyspieszonego obrotu dostępna w niektórych kamerach, np. w kamerach szybkoobrotowych z serii Spectra). UWAGA: Jeśli zostało wyłączone zasilanie klawiatury, to po ponownym włączeniu zasilania klawiatura wymaga ponownego zainicjowania. 9. Podłączyć transformator zestawu KBDKIT-X do gniazdka zasilającego 10. Aby zainicjować klawiaturę, należy po włączeniu zasilania odczekać piec sekund, wpisać numer żądanego monitora (1-4) i nacisnąć przycisk MON. Tabela A. Adresy klawiatur Klawiatura Adres Ustawienia przełączników OFF OFF OFF OFF 1 ON OFF OFF OFF 3 OFF ON OFF OFF 4 3 ON ON OFF OFF 5 4 OFF OFF ON OFF 6 5 ON OFF ON OFF 7 6 OFF ON ON OFF 8 7 ON ON ON OFF 9 8 OFF OFF OFF ON 10 9 ON OFF OFF ON OFF ON OFF ON 1 11 ON ON OFF ON 13 1 OFF OFF ON ON ON OFF ON ON OFF ON ON ON ON ON ON ON Pelco Manual C53M-H (6/05) 19

20 PROGRAMOWANIE Funkcja programowania umożliwia nadanie nazw kamerom, ustawienie grup sekwencji na monitorach, aktywacje lub wyłączenie alarmów, partycjonowanie dostępu do systemu, ustawienie opcji alarmowych, ustawienie daty i czasu, zmiana hasła oraz ustawienie opcji sterowania wyjściami pomocniczymi. Programowanie odbywa się za pomocą odpowiedniego sterownika (klawiatury systemowej) na ekranie monitora. Nawigacja po menu wyświetlanym na ekranie monitora odbywa się za pomocą przycisków sekwencji i makro (KBD100), przycisków pozycjonowania (KBD00A) lub dżojstika (KBD300A). Przyciski F1 i F umożliwiają wybór opcji z listy (dwukierunkowo). Przyciski numeryczne służą do wprowadzenia wartości liczbowej. Krok 1 Funkcja Postępowanie Rezultat Wejście do menu a. Nacisnąć przycisk PGM. Wyświetlenie okna do wprowadzenia hasła. ENTER YOUR PASSWORD (Default is ) LANGUAGE: ENGLISH b. Wybrać odpowiedni język programowania (domyślny: angielski). c. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić kod domyślne ustawienia fabryczne: d. Nacisnąć przycisk ACK. e. Wykonać kolejny krok lub nacisnąć przycisk 9 (opuszczenie menu). Wybór języka Wprowadzenie każdej cyfry będzie powiązane z pojawieniem się gwiazdki (*) na ekranie. Wyświetlenie głównego menu (MAIN MENU). MAIN MENU 1. CAMERAS. MONITORS 3. TIME/DATE 4. ALARMS 5. PORTS 6. AUXILIARIES 7. PASSWORD 8. ACCESS 9. EXIT 0 Pelco Manual C53M-H (6/05)

21 CAMERA XX CAMERA TITLE CAM O1 RX TYPE: 4P MONITOR XX ALARM TYPE: AUTO ALARM DWELL: 05 DISPLAY: * 1. CAMERA SEQUENCE. ALARM ENABLE 3. POSITION DISPLAY SET TIME/DATE DATE: TIME: 11:7:00 PM DISPLAY AS: STYLE: DD-MM-YY TYPE: 1 HOUR SET CLOCK SET ALARM INPUT 1. INPUT INPUT 17 AND 18 PORTS 1. COM PORT 1. COM PORT SET AUXILIARY MENU AUX SOURCE MODE F1 ALM KEY F KBD -- F3 KBD LAT SET PASSWORD OLD PASSWORD ******* NEW PASSWORD ******* VERIFICATION ******* ACCESS 1. KEYBOARD TO MONITOR. MON TO CAMERA MON TO CAMERA PROCEDURA METODA Wprowadzić nr kamery NUM 0-9 Wprowadzić nazwę kamery F1/F (do 0 znaków) Wybrać protokół F1/F lub P/L (Standard Coaxitron, Extended Coaxitron, 4D lub 4P) PROCEDURA METODA Wprowadzić nr monitora NUM 0-9 (1-4) Wybrać typ alarmu F1/F (Off, On, Auto) Ustawić czas alarmu NUM 0-9 (0-99 sek.) Ustawić wyświetlanie F1/F (On, Off) PROCEDURA METODA Wprowadzić datę NUM 0-9 (uwaga na styl) Wprowadzić czas NUM 0-9 (uwaga na styl) Wybrać styl daty F1/F (MMM-DD-YY, DD-MM-YY, MM-DD-YY, DD-MMM-YY) Wybrać styl czasu F1/F lub P/L (1-godz., 4-godz.) Aby skasować zmiany nacisnąć PG Wybrać SET CLOCK P (w prawo) aby zatwierdzić ustawienia PROCEDURA METODA Dla każdego F# F1/F wybrać źródło aktywacji (ALM alarm lub KBD klawiatura) Wybrać tryb wyjścia F1/F pomocniczego (OFF wyłączony, MOM chwilowy, LAT dwustabilny lub KEY jednostab. chwilowy) PROCEDURA METODA Wprowadzić stare hasło NUM 0-9 Wprowadzić nowe hasło NUM 0-9 Potwierdzić nowe hasło NUM 0-9 MONITOR XX SEQUENCE MENU ENTRY 1-8 ENTRY 9-16 CAM DWL PRE CAM DWL PRE MONITOR XX ALARM ENABLE ALM SET ALM SET ALM SET DISPLAY SHOWING POSITION OF TEXT SET ALARM INPUT XX ALM ENABLE TYPE PRESET 1 -- NO NO NO NO NO NO NO NO 00 ALARM INPUT XX MACRO X ENABLE: -- TYPE: NO MON CAM1 CAM CAM3 CAM MACRO PRESET MENU COM 1 SET PORT PROTOCOL 4D BAUD RATE 400 COM SET PORT BAUD RATE 9600 PARITY Even STOP BITS KBD TO MONITOR ACCESS KBD MONITOR PRESET ENABLE 1 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 3 Y Y Y Y Y 4 Y Y Y Y Y 5 Y Y Y Y Y 6 Y Y Y Y Y 7 Y Y Y Y Y 8 Y Y Y Y Y MON TO CAMERA ACCESS MON CAMERA Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 3 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 4 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Rysunek 0. Struktura menu PROCEDURA METODA Wprowadzić nr monitora NUM 0-9 (1-4) Ustawić czas wyświetlania F1/F (1-99 sek.) oraz numer presetu dla każdej kamery w 16 krokowej sekwencji PROCEDURA METODA Wprowadzić nr monitora NUM 0-9 (1-4) Ustawić włączanie dla F1/F każdego alarmu On, Off (*/ ) PROCEDURA METODA Ustawić tekst na ekranie Obrót/Uchył (monitora w odpowiednim miejscu) Zakończyć naciskając przycisk ACK PROCEDURA METODA Wybrać 1-8 lub 9-16 F1/F Załączyć alarm on/off F1/F (*/ ) Określić typ polaryzacji F1/F (NO/NC) Wprowadzić numer presetu NUM 0-9 alarmowego PROCEDURA METODA Wybrać F1/F Załączyć alarm on/off F1/F (*/ ) Określić typ polaryzacji F1/F (NO/NC) Przydzielić 4 wejścia dla NUM 0-9 sekwencji na monitorach PROCEDURA METODA Wybrać protokół F1/F lub P/L (4D, 4P) Wybrać prędkość F1/F lub P/L (100, 400, 4800, 9600) PROCEDURA METODA Wybrać prędkość F1/F lub P/L (100, 400, 4800, 9600) Ustawić parzystość F1/F lub P/L (brak, parzyst., nieparzyst.) Ustawić bity stopu F1/F lub P/L (1, ) PROCEDURA METODA Włączyć/wyłączyć F1/F możliwość sterowania monitorami dla każdej klawiatury (Y/N) Włączyć/wyłączyć F1/F możliwość programowania presetów z poziomu każdej klawiatury (Y/N) PROCEDURA METODA Włączyć/wyłączyć F1/F możliwość sterowania monitorami dla każdej klawiatury (Y/N) Włączyć/wyłączyć F1/F możliwość wyświetlania na monitorze dla każdej klawiatury (Y/N) UWAGI: 1. Do programowania funkcji należy użyć klawiatury systemowej.. Pulsujący znak symbolizuje położenie pola edycji. 3. W przypadku klawiatury KBD100 lub KBD00A do nawigacji po ekranie służą przyciski, a w przypadku klawiatury KBD300A dżojstik. START NACISNĄĆ PGM NAWIGACJA WPROWADŹ HASŁO (domyślnie ) LEWO PRAWO GÓRA DÓŁ KBD100 PREV NEXT MACRO HOLD KBD00A KBD300A 4. Aby przejść do podmenu należy ustawić kursor w polu odpowiedniego parametru i nawigować PRAWO lub wybrać za pomocą klawiatury numerycznej wartość parametru. 5. Aby opóścić bieżącą stronę menu należy ustawić kursor w polu i nawigować PRAWO 6. Aby opóścić główne menu (Main Menu) nacisnąć PGM. Aby opóścić dowolne menu i przejść do trybu wyświetlania kamery nacisnąć dwukrotnie PGM MACRO X PRESETS MON CAM1 CAM CAM3 CAM4 PRE PRE PRE PRE PROCEDURA METODA Przydzielić preset F1/F dla każdego wejścia w sekwencji PROGRAMOWANIE CM6700 STRUKTURA MENU Pelco Manual C53M-H (6/05) LANGUAGE: ENGLISH Wybór języka NACISNĄĆ ACK MAIN MENU 1. CAMERAS. MONITORS 3. TIME/DATE 4. ALARMS 5. PORTS 6. AUXILIARIES 7. PASSWORD 8. ACCESS 9. EXIT POWRÓT DO NORMALNEGO WYŚWIETLANIA 1

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych ACC Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych Instrukcja obsługi, montażu i programowania sterownika ACC i sterownika dekoderowego ACC ACC-1200 12 - Sterownik sekcyjny, możliwość podłączenia 42

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

CA-5 Wersja programowa 1.09

CA-5 Wersja programowa 1.09 Centrala alarmowa CA-5 Wersja programowa 1.09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK ca5u_pl 06/05 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed

Bardziej szczegółowo

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski SPIS TREŚCI PRZEZNACZENIE...2 STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIA...2 ZASADA OBSŁUGI...2 NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA...5 DANE TECHNICZNE...5

Bardziej szczegółowo

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn).

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). CD/USB NETWORK W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). Wprowadzenie Dziękujemy za zakup wieży firmy SHARP. Żeby zapewnić prawidłową pracę opisywanego

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika Odtwarzacz Multimedialny Mede8er MED800x3D Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Modele... 5 1.2. Warunki bezpiecznego użytkowania... 5 1.3. Gwarancja rozszerzona i ograniczenia gwarancji... 6 1.4. Zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Instrukcja montażu 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 polski Instrukcja montażu RTD-20 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy Seria QDVH (QDVH08 / QDVH16) Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.

Rejestrator cyfrowy Seria QDVH (QDVH08 / QDVH16) Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com. (QDVH08 / QDVH16) ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 QDVH 08 / QDVH 16 Sygnał wideo Wejścia 8 BNC 75 Ohm / 16 BNC 75 Ohm Wyjścia 8 BNC 75 Ohm (przelotowe) / BRAK Tor audio Wejścia/wyjścia

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

VCI-20 Instrukcja instalacji PL 1

VCI-20 Instrukcja instalacji PL 1 VCI-20 WIZUALIZATOR INFORMACJI TEKSTOWYCH Instrukcja instalacji Rozdziały I. Wstęp...4 II. Instalacja...6 III. Wymagania eksploatacyjne...12 IV. Specyfikacje techniczne....13 VCI-20 Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C

AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C Odbiornik audio/wideo Instrukcja obsługi AVR Spis treści WPROWADZENIE 3 AKCESORIA WCHODZĄCE W ZAKRES DOSTAWY 3 WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60. Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL. lennoxemeia.com

Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60. Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL. lennoxemeia.com Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60 Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL lennoxemeia.com Spis treści 1 Panel DC60 1.1 Wprowadzenie... 2 1.2 Pomiar temperatury... 2 1.3 Szybka obsługa...

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06)

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06) Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Wstępne uwagi. Bezprzewodowy Regulator Temperatury AURATON 2005 TX Plus i odbiornik AURATON 2005 RX Plus. Regulator Temperatury

Wstępne uwagi. Bezprzewodowy Regulator Temperatury AURATON 2005 TX Plus i odbiornik AURATON 2005 RX Plus. Regulator Temperatury I AURATON 25, AURATON 25 TX Plus - Wstęp Regulator Temperatury AURATON 25 PL Bezprzewodowy Regulator Temperatury AURATON 25 TX Plus i odbiornik AURATON 25 RX Plus 2 Wstępne uwagi Instrukcja ta zawiera

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

2005 RTH. www.auraton.pl. Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET PLUS 2005 AURATON RTH RTH

2005 RTH. www.auraton.pl. Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET PLUS 2005 AURATON RTH RTH www.auraton.pl 2005 RTH Instrukcja Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH PLUS 2005 RTH 2 Gratulujemy Państwu zakupu bezprzewodowego regulatora temperatury AURATON 2005 RTH LCD 24h Praca pod obciążeniem

Bardziej szczegółowo

LC-32D65E LC-32DH65E LC-32DH65S LC-37D65E LC-37DH65E LC-37DH65S

LC-32D65E LC-32DH65E LC-32DH65S LC-37D65E LC-37DH65E LC-37DH65S LC-D65E LC-DH65E LC-DH65S LC-7D65E LC-7DH65E LC-7DH65S TELEWIZOR KOLOROWY LCD LCD SZÍNESTELEVÍZIÓ TELEVIZOR S BAREVNOU LCD OBRAZOVKOU TELEVÍZOR S FAREBNOU LCD OBRAZOVKOU КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР З INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E

LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E LC-32LX700E LC-40LX700E LC-46LX700E LC-32LU700E LC-40LU700E LC-46LU700E LC-32LE705E LC-40LE705E LC-46LE705E LC-52LE705E LC-32LX705E LC-40LX705E LC-46LX705E

Bardziej szczegółowo