SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE 09.2008-07.2012."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE Lata akademickie 2008/ /2012 były okresem dynamicznej rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej miejskiej i uczelnianej sieci komputerowej. Powstały nowe linii światłowodowe, wymieniono urządzenia sieciowe. Konsorcjum Pionier zakończyło budowę regionalnego odcinka krajowej sieci światłowodowej w relacji Gdańsk Olsztyn- Suwałki- Białystok. Wykorzystując regionalne włókna akademickiej sieci optycznej Pionier do linii światłowodowej przyłączono Centrum Studiów Batyckich w Ełku. Do tego węzła ma zostać włączona sieć szerokopasmowa miasta Ełk. W pałacyku w Braniewie usytuowano inny węzeł Pioniera, który ma w przyszłości umożliwić połączenie polskiej sieci akademickiej z infrastrukturą światłowodową rosyjskiego środowiska naukowego. W Olsztynie węzeł kortowski Pioniera osiąga zewnętrzną przepustowość 10 Gbps i jej wielokrotność dzięki zastosowaniu technologii DWDM. W 2014 roku w wyniku realizacji projektu 100Net przepustowość wzrośnie do 100 Gbps. W szkielecie miejskiej i uczelnianej sieci komputerowej nowe urządzenia zapewniają przepustowość 10Gbps. Jesienią 2011 roku Regionalne Centrum Informatyczne uzyskało nowoczesną siedzibę w obiektach przy ulicy Słonecznej 54. Znalazły się tam centralna serwerownia Uczelni, laboratoria komputerowe, pracownie specjalistyczne, studio telewizyjne,pokoje pracownicze.

2 W latach uruchomiono szereg centralnych i regionalnych programów umożliwiających aplikowanie po środki unijne. Regionalne Centrum Informatyczne i OEiZ MSK OLMAN uczestniczy w 9 projektach o łącznej wartości około 17 mln. PLN, współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Realizacja 7 projektów o wartości ponad 11 mln PLN umożliwia budowę infrastruktury informatycznej i rozwój zaawansowanych aplikacji i usług. Projekty realizowane w RCI, współfinansowanie ze środkówunijnych Lp. 1 Nazwa projektu NewMAN" Rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki" Nazwa programu operacyjnego Projekt nr POIG /09 Opis Cele ogólny- rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki. Zakup i wymiana urzadzeń w szkieleciesieci naukowej UWM na urządzenia 10 Gbps Wartość PLN Dofinans owanie PLN Termin realizacji r r. 2 "Rozwój infrastruktury e- Kortowo i telemedycyny" Projekt nr WND- RPWM /10 Rozbudowa szkieletu sieci OLMAN i UWM o kolejne odcinki swiatłowodów ( 13 km). Połączenie sieci szpitali. Instalacja nowych urządzeń sieciowych. Oprócz przesyłania danych, projektowane rozwiązanie będzie gwarantowało transmisje dla usług czasu rzeczywistego wymagane przez narzędzia stosowane w telemedycynie r r. 3 "Platforma obsługi PLATON" Etap I: Kontener usług wspólnych Projekt nr POIG /08 Rozwój krajowej infrastruktury teleinformatycznej nauki (sieć PIONIER) o aplikacje i usługi wspierające badania naukowe i prace rozwojowe polskich zespołów badawczych na rzecz innowacyjnej gospodarki. Bezpośrednim celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych usług teleinformatycznych: wideokonferencji, eduroam, kampusowych, naukowej interaktywnej telewizji,dostępnych dla środowiska naukowego w Polsce r r. 4 "Akademia EMC - laboratorium pamięci masowych" Projekt nr WND - RPWM /11 W wyniku realizacji projektu, powstało laboratorium, dedykowane do nauki w zawodzie informatyk r r.

3 5 6 Budowa i wyposażenie RCI "Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych" "Akademia animacji komputerowej i efektów specjalnych" Projekt Nr Projekt nr WND- RPWM /11 Planowane rozwiązania sprzętowe i programowe w zakresie pamięci masowych spowodują, że Uniwersyte tstanie się jedną z nielicznych placówek w regionie, umożliwiających zdobycie wiedzy praktycznej i nabycie doświadczenia w tym zakresie. Element projektu TECHNO, dotyczący RCI w Olsztynie (Słoneczna 54), Centrum Studiów Bałtyckich w Ełku. Środkiprzeznaczone na infrastrukturę informatyczną i oprogramowanie. Cel główny projektu osiągnięty zostanie w wyniku uruchomienia w Regionalnym Centrum Informatycznym UniwersytetuWarmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, laboratorium animacji komputerowej i efektów specjalnych i wyposażenie go w specjalistyczne oprogramowanie oraz sprzęt wspomagający proces twórczy III kwartał 2009 r Rozwój sieci szerokopasmowej miasteczka studenckiego Kortowo "Open Kortowo" Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM Projekt nr WND - RPWM /10 Projekt PO KL Celem projektu jest podłączenie wszystkich domów studenckich w Kortowie z przepustowością 1 Gb/s, uruchomienie bezprzewodowego dostępu do Internetu w kampusie, wdrożenie rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo sieci. Wzmocnienie procesów zarządczych. Wdrożenie 3 modeli zarządzania w obszarze kształcenia, zarządzania finansami, zarzadzania kadrami. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP wspomagajacego zarządzanie Uniwersytetem ,544,930 3,544,

4 9 Budowa Uniwersyteckiego portalu służącego rozwojowi e- usług dla Warmii i Mazur Projekt nr WND - RPWM /10 (projekt na liście rezerwowej- dofinansowanie z alokacji środków w III kwartale 2012 r.) Wdrożenie usług dostepnych online obejmujacych zarówno sprawy pracownicze, sprawy zwiazane z obsługa studenta, jak równiez usługi edukacyjne oferowane przez UWM, dostepne dl amieszkanców regionu. W celu obsługi e- usług wdrożone zostaną 2 platformy serwerowe r r. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ Zasadniczymi z punktu widzenia infrastruktury teleinformatycznej były inwestycje prowadzone samodzielnie przez Uniwersytet w ramach projektów Rozwój infrastruktury e- Kortowo i telemedycyny, Rozwój sieci szerokopasmowej miasteczka studenckiego Kortowo - Open Kortowo oraz Rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki NewMAN, realizowana wspólnie z Konsorcjum Pionier. Nakładem blisko 4 mln PLN wybudowano nowe trakty światłowodowe, wymieniono urządzenia w szkielecie miejskiej i uczelnianej sieci komputerowej umożliwiając osiąganie przepustowości 10 Gbps. Domy studenckie w Kortowie uzyskały dostęp do sieci bezprzewodowej Eduroam. e- Kortowo Założeniem projektu "Rozwój infrastruktury e- Kortowo i telemedycyny było wybudowanie traktów światłowodowych oraz zakup i instalacja nowoczesnych urządzeń sieciowych wraz z awaryjnym zasilaniem. W latach wypełniono kablami światłowodowymi,wybudowany w 2008 roku, rurociąg o długości 11,5 km na trasie przebiegu światłowodu PIONIER w relacji Redykajny Kortowo - Tuwima- Al. Marsz. Piłsudskiego podłączając do sieci OLMAN Wydział Teologii, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Elektronicznych, Liceum Akademickie. Z węzła w Redykajnach wybudowano ponad 2 km kanalizacji i ułożono kabel światłowodowy do siedzib Telewizji Polskiej i Radia Olsztyn SA w Olsztynie, przy ul. Radiowej przedłużając tym samym szkielet MAN do dzielnicy Zatorze.

5 Z budynku Radia Olsztyn SA poprowadzono światłowód w kierunku Polikliniki MSWiA oraz Specjalistycznego Szpitala Psychiatrycznego. W centrum Olsztyna przebudowano odcinek sieci w obrębie działki zajmowanej niegdyś przez kino Kopernik (ul. 1 Maja). Wybudowano przyłącze budynku Teatru im. Stefana Jaracza. Z węzła sieci OLMAN przy ul.żołnierskiej poprowadzono linię światłowodową do znajdujących się nieopodal obiektów służby zdrowia. W miejskiej sieci komputerowej znalazły się Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna, Narodowy Fundusz Zdrowia, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy. W Kortowie z węzła przy ul. Heweliusza 8 poprowadzono światłowody do przystani kortowskiej. Zbudowano nową infrastrukturę światłowodową (wzdłuż ulicy Warszawskiej), która połączyła węzeł sieci OLMAN i Pionier (ul.heweliusza 8)z serwerownią w nowym budynku Regionalnego Centrum Informatycznego (Słoneczna 54). Jednocześnie zbudowano przyłącza do obiektów leżących przy tym trakcie optycznym. Wzdłuż ulicy Słonecznej przedłużono trakt światłowodowy z budynku Biotechnologii do węzła RCI. Zamknięto w ten sposób ring

6 światłowodowy w Kortowie. Z węzła w RCI doprowadzono światłowody do pawilonów przy ulicy Słonecznej.

7 Przebudowano pomieszczenie serwerowni OLMAN przy Heweliusza 8, w tym także zmieniono instalacje elektryczną, doposażono klimatyzację oraz szafy serwerowe. Zakupiono agregat prądotwórczy, który zapewnia zasilanie infrastruktury sieci OLMAN.

8 W ramach projektu NewMAN, realizowanego przez 21 uczestników Konsorcjum Pionier(koszt ok. 80 mln PLN) doposażono sprzętowo ośrodki poprzez zakup i wdrożenie 132 przełączników szkieletowych i 253 przełączników dostępowych wykorzystujących technologie technologię MPLS do usług teletransmisyjnych oraz zastosowanie interfejsów 1- Gigabit i 10- Gigabit Ethernet. Wdrożono nowy system transmisyjny DWDM Uniwersytet Warmińsko- Mazurski kupił 16 urządzeń sieciowych firmy Juniper (przełączniki warstwy 3 ) o wartości 1,1 mln PLN,które pozwoliły na zasadniczą zmianę sposobu pracy sieci. Sieć charakteryzuje bardzo duża wydajność i przepustowość 10 Gbps.

9 NewMAN schemat połączeń urządzeń Juniper w sieci kortowskiej Rozwój sieci szerokopasmowej miasteczka studenckiego Open Kortowo (koszt projektu 0,9 mln. PLN) Zadania 1. podłączenie wszystkich domów studenckich w Kortowie nowymi urządzeniami sieciowymi o przepustowości 1 Gb/s

10 2. uruchomienie bezprzewodoweg o dostępu do sieci Eduroam w kampusie kortowskim ( w domach studenckich i w obszarze pomiędzy nimi) 3. wdrożenie rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo sieci. ROZWÓJ ZAAWANSOWANYCH APLIKACJI I USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH Realizacja trzech dużych projektów w obszarze infrastruktury teleinformatycznej (ekortowo, NewMan, Open Kortowo) zapewniła Uczelni, miastu i regionowi dostęp do nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury sieciowej. Środki finansowe pozostałych projektów umożliwiły z kolei zakup serwerów, systemów pamięci masowych,systemów multimedialnych i innych urządzeń, które zostały wzbogacone aplikacje i usługi wspierające badania naukowe i proces dydaktyczny. Nowoczesna infrastruktura umożliwia gromadzenie i udostępnianie środowisku naukowemu zasobów obliczeniowych w postaci klastrów obliczeniowych, specjalistycznego oprogramowania, urządzeń składowania danych. Zrealizowano trzy przedsięwzięcia o wartości ponad 6,5 mln PLN. Były nimi: Budowa i wyposażenie RCI ( komponent projektu Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych),platforma obsługi nauki PLATON, Akademia EMC - laboratorium pamięci masowych.

11 Czwarty projekt Akademia animacji komputerowej i efektów, specjalnych o wartości 0,56 mln PLN, znajduje się na etapie wyłaniania dostawcy sprzętu i oprogramowania oraz wykonawcy sieci LAN w pracowni komputerowej RCI. Projekt Platforma Obsługi Nauki PLATON - Etap I: Kontener usług wspólnych jest realizowany przez 22 jednostki naukowe tworzące konsorcjum PIONIER Wartość całego projektu przekracza 84 mln. PLN, z czego około 1,5 mln.pln to środki przeznaczone na przedsięwzięcia realizowane przez RCI. Bezpośrednim celem prac w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim było wdrożenie czterech usług teleinformatycznych: U1- wideokonferencji wysokiej rozdzielczości, U2- sieci bezprzewodowej Eduroam, U3 - obliczeń kampusowych, U5- naukowej interaktywnej telewizji. U4- Usługę powszechnej archiwizacji wdrożono bezpośrednio w jednostkach będących siedzibami KDM. Z usługi tej również możemy korzystać poprzez sieć Pionier. U1 - Usługi wideokonferencji Usługa wideokonferencji wysokiej rozdzielczości realizowanana jest na drodze budowy wysokiej jakości, bezpiecznego systemu wideokonferencyjnego w sieci PIONIER, który umożliwia zarówno połączenia punkt- punkt jak i połączenia pomiędzy wieloma lokalizacjami jednocześnie oraz zapewnia możliwość rejestracji poszczególnych wideokonferencji i ich odtworzenia. Oprócz głównego monitora, 52 cale, mamy możliwość podłączenia do terminala wideokonferencyjnego (Cisco Tandberg C60)drugiego monitora lub projektora do prezentacji komputerowych. Oprócz głównej kamery i mikrofonu istnieje możliwość podłączenia dodatkowo komputera PC, drugiej kamery, odtwarzacza DVD, itp.

12 terminal wideokonf.tandberg c60,kamera Tandberg P HD, telewizor LCD Philips 52PFL5604 Urządzenia kontrolujące zestawianie połączeń są zlokalizowane w dwóch węzłach sieciowych PIONIER- a (Gdańsk, Poznań). Jeden węzeł pełni rolę podstawowego systemu, a drugi zapasowego. Ponieważ oba węzły są tak samo wyposażone i oba cały czas aktywne, możliwe jest realizowanie scenariusza równoległego, jednoczesnego wykorzystania obuw ęzłów wideokonferencyjnych w przypadku większego obciążenia. System wideokonferencyjny użytkowany w UWM był min. do obsługi zdalnych sesji w projekcie e- Administracja warunkiem rozwoju Polski oraz do cyklicznych spotkań zespołów realizujących projekt Platon. Na realizację usługi wideokonferencji HD wydatkowaliśmy 180 tys. PLN. U2 Usługi Eduroam Eduroam jest skrótem od educational roaming - inicjatywy, która wyrosła z działań europejskich akademickich sieci komputerowych. Celem usługi eduroam jest udostępnienie bezpiecznej bezprzewodowej łączności w ramach środowiska naukowego. Usługa Eduroam w Polsce jest dostępna poprzez infrastrukturę sieci PIONIER i podłączonych do niej sieci miejskich zarządzanych przez instytucje będące członkami Konsorcjum PIONIER.

13 Pracownicy i studenci instytucji korzystających z Eduroam mogą uzyskać dostęp do Internetu na terenie wszystkich instytucji stowarzyszonych w Eduroam (zarówno w Polsce jak i za granicą). UWM uczestniczy w inicjatywie od 2008 roku. W ramach projektu Platon zakupiono dwa kontrolery i 50 urządzeń dostępowych firmy CISCO. punkt dostępowy CiscoAIR- LAP1142N- E- K9 Aktualnie posiadamy blisko 150 punktów dostępowych Eduroam. Korzysta znich ponad 7500 osób. Szczegóły dotyczące tej usługi można znaleźć na stronie MSK OLMAN realizację usługi Eduroam przeznaczyliśmy 204 tys. PLN. U3 Usługi kampusowe Usługi zbudowane są w oparciu o infrastrukturę obliczeniowo- usługową, o zasięgu ogólnokrajowym, dostarczającą aplikacji na żądanie, zdolną zapewnić skalowalny dostęp do aplikacji, zarówno w systemie MS Windows, jak i Linux wraz z wdrożeniem systemu zintegrowanych usług zarządzania zasobami gridowymi. Usługi umożliwiają: 1. zdalną pracę z aplikacjami interakcyjnymi (graficznymi) w środowisku MS Windows (np. Matlab), 2. udostępnianienarzędzi graficznych AutoCad, Corel),

14 3. uruchamianie na żądanie maszyn wirtualnych (z systemem MS Windows lub Linux) stanowiących dedykowane środowisko pracy dla aplikacji użytkownika, np. naukowca, programisty czy grafika; 4. zestawienia wirtualnego mini- klastra na potrzeby danego użytkownika, np. laboratorium dla grupy studentów lub naukowców korzystających z określonych aplikacji; 5. zlecanie zadań wsadowych, np. animacji scen, wizualizacji. Platforma sprzętowa usług kampusowych - kluster serwerów IBM 20 maszyn IBM BladeCenter HS22, 10 serwerów graficznychibm System x3550 M3, 2 półki dyskowe. Dostęp użytkownika do systemu odbywa się w sposób jednolity, niezależny od jego fizycznej lokalizacji. Umożliwia to nadrzędna warstwa zarządzania zasobami, odpowiedzialna za kierowanie żądań użytkowników do odpowiednich klastrów lokalnych i w dalszej kolejności do ich węzłów. Warstwa zarządzająca i administracyjna oprogramowania oparta jest o rozwiązania open- source oraz Microsoft. Zainstalowano szereg aplikacji i pakietów. Lista oprogramowania systematycznie powiększa się.niektóre z aplikacji i pakietów: 1. Adobe Acrobat Reader 2. Adobe Bridge

15 3. Adobe Device Central 4. Adobe Dreamweaver 5. Adobe ExtendScript Toolkit 6. Adobe Extension Manager 7. Adobe Fireworks 8. Adobe Flash Catyalyst 9. Adobe Flash Professional 10. Adobe Illustrator 11. Adobe InDesign 12. Adobe Photoshop 13. Adobe Pixel Bender Toolkit 14. Blender 15. Gimp 16. Mathcad MathcadPrime Mathematica 8 Maszyny wirtualne: 1. Fedora- 16- GUI 2. OpenSUSE Ubuntu Server VPS CentOS VPS Fedora- 16- CLI 6. VPS OpenSuse CLI 7. Windows Server 2008 R2 Strona usługi https://uwm.cloud.pionier.net.pl Na realizację usług kampusowych przeznaczyliśmy ponad 770 tyś. PLN U5 Usługi naukowej,interaktywnej telewizji wysokiej rozdzielczości W ramach projektu uruchomiona zostałainfrastruktura składająca się ze zlokalizowanych w Jednostkach Wiodących MAN i centrach Komputerów Dużej Mocy studiów produkcyjnych (6 szt.) i studiów nagrań (15 szt.) oraz wozu transmisyjnego - mobilnego studia produkcyjnego. Wyposażenie to umożliwia produkcję materiałów audiowizualnych w formie programów oraz transmisji na żywo i umieszczanie ich w repozytoriach

16 treści lub emisje. Treści te sąudostępniane poprzez rozproszony System Dostarczania Treści HD. Węzły tego systemu są zlokalizowane w 5 ośrodkach (Regionalne Centra Danych) oraz a w pozostałych 16 ośrodkach umieszczone są urządzenia proxy/cache stanowiące węzły drugiego poziomu dystrybucji. Dzięki takiemu rozwiązaniu, sieci akademickie uzyskają niezawodny i skalowany dostęp do usług audiowizualnych HD w wysokiej jakości. Uniwersytet zbudował studio nagrań w budynku RCI oraz węzeł dystrybucji w węźle OLMAN (Heweliusza 8). W ramach wdrożenie usługizrealizowano szereg materiałów filmowych i transmisji na żywo. Efekty prac można oglądać w serwisie usługi Nakłady na usługę telewizji HD wyniosły 338 tyś. PLN. Akademia EMC - laboratorium pamięci masowych Realizacja projektu o wartości 334 tys. PLN umożliwiła stworzenie laboratorium, dedykowanego do nauki w zawodzie informatyk, specjalizującego się w zakresie zarządzania pamięciami masowymi. Wyposażenie laboratorium pozwala na wierne odtworzenie warunków rzeczywistych z jakimi spotkają się przyszli informatycy w pracy zawodowej.

17 Platformę sprzętową stanowi serwer obliczeniowy Fujitsu RX600 wyposażony w cztery 6- rdzeniowe procesory Intel Xeon E7530, dedykowane do rozwiązań serwerowych. Pamięć RAM 96 GB. Drugi element sprzętowy stanowią serwery pamięci masowych, którymi są macierze EMC VNX5100 oraz VNX5300 zawierające 50 dysków różnych typów (SSD, SAS, NL- SAS) pogrupowane w grupy RAID, wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie służące do replikacji danych oraz optymalizacji wydajności.

18 Budowa i wyposażenie RCI Jeden z kompotentów projektu TECHNO- "Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych", dzięki któremu Wydział Matematyki i Informatyki oraz Regionalne Centrum Informatyczne otrzymały nowe siedziby. Budżet projektu Techno wynosił ok.96 mln PLN. W sprawozdaniu ujęto jedynie wydatki, w wysokości 4,9 mln PLN, poniesione na infrastrukturę teleinformatyczną i oprogramowanie, którymi administruje RCI. Najważniejszym elementem infrastruktury RCI jest centralna uniwersytecka serwerownia zasilana niezależnie od pozostałych pomieszczeń w budynkach przy ulicy Słonecznej 54. Zasilanie jest dodatkowo zabezpieczone agregatem prądotwórczym na wypadek braku w dostawie energii elektrycznej. Z uwagi na bardzo szeroki front prac drogowych w Olsztynie zabezpieczenia kilkakrotnie okazały się potrzebne. W klimatyzowanej serwerowni znajdują się specjalistyczne szafy montażowe do sprzętu sieciowego oraz serwerów i systemów pamięci masowych.

19 Fujitsu PRIMERGY BX900 Dynamic Cube (wartość 1,7 mln PLN ) to kompletne rozwiązanie typu dynamicznej infrastruktury serwerowej. Składa się z 16 serwerów typu blade. Uzupełnienie dla nich stanowi macierz firmy EMC NS 120 o pojemności 16 TB. Całość została zwirtualizowana przy pomocy technologii VMware. Zasoby te są wykorzystywane głównie na potrzeby badań naukowych i dydaktyki. Dzięki wirtualizacji można elastycznie udostępniać zdalnie maszyny (stacje robocze) na potrzeby laboratoriów i pracowni. Moc obliczeniowa jest przydzielana każdemu w zależności od bieżących potrzeb.

20 Klaster serwerów Fujitsu CX 1000 (wartość PLN) instalowanych w szafie ze wspólną infrastrukturą zasilania, chłodzenia i sieci składający się z identycznych 38 serwerów zawierających 2 procesory 4 rdzeniowe, 16GB RAM, 2 dyski 160GB obsługuje wirtualizację Microsoft Hyper- V, wirtualizację desktopów VM View. Z prawej strony współpracująca z CX1000 macierz dyskowa Fujitsu DX410 o pojemności 45TB (wartość PLN)

21 Fujitsu CS800 serwer backupowy o dużej pojemności i niezawodności (wartość wraz z VMWare PLN) Fujitsu RX300 serwer systemu elearning oraz materiałów multimedialnych wartość ( PLN) Fujitsu RX200 serwer NAS wraz z oprogramowaniem wartość PLN Fujitsu RX600 serwer obliczeniowy wartość PLN Fujitsu Blade Frame 200 zawiera zestaw 6 serwerów blade o średniej mocy obliczeniowej (wartość PLN) Oprogramowanie zakupione w ramach projektu Techno do Regionalnego Centrum Informatycznego udostępniane jest przez serwery ośrodka Obliczeniowego RCI na potrzeby prac badawczych i prowadzenia zajęć dydaktycznych. Niektóre z nich to: Sigmaplot (koszt PLN),LabView ( PLN), Matlab ( PLN), Ansys ( PLN),PC Shell ( PLN),Statistica ( PLN),Adobe Connect PRO, Adobe Flash Media Server - ( PLN).

22 Bieżące działania służb informatycznych Prace związane z realizacją projektów prowadzone były równolegle z działaniami, które wynikają z codziennych zadań służb informatycznych takich jak utrzymanie usług sieciowych w miejskiej i uczelnianej sieci komputerowej, administrowanie systemami baz danych, bezpieczeństwa, systemami back- office ( finansowo- księgowym, płacowo- kadrowym, środków trwałych i innymi). Niezależnie od zakupów sprzętu i oprogramowania realizowanego w ramach projektów nabywano nowy sprzęt, głównie na potrzeby obsługi systemów wspierających pracę administracji i systemów bezpieczeństwa. Były nimi serwery systemów F- K, Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów, serwery DNS i systemu usług katalogowych Microsoft Active Directory. Trzy serwery bazodanowe (baza Oracle )Fujitsu RX300 obsługa systemu finansowo- księgowego, USOS - wartość PLN Firewall ( wartość PLN)- realizuje ochronę serwerów RCI i umożliwia zdalny dostęp VPN do sieci wewnętrznej

23 W 2009 roku rozpoczęto wdrożenie najnowszej wersji Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów, który okresie roku zastąpi systemy informatyczne, dotychczas użytkowane przez dziekanaty. Pierwszą uruchomioną w sieci Internet, aplikacją stowarzyszoną z systemem USOS była Internetowa Rejestracja Kandydatów. Wdrożeniem i obsługą systemu USOS zajmuje się Biuro Informatycznej Obsługi Studiów. Niezależnie od prac wdrożeniowych systemu USOS prowadzonych przez BIOS utrzymywane są nadal przez RCI systemy wpierające tok studiów: Studenckiej Pomocy Materialnej, system Student, Suplement, (SELS)System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (z modułem karty pracowniczej. Grupa systemów informatycznych związanych z obsługą finansów i księgowości Uczelni oparta o bazę danych Oracle była modernizowana kilkakrotnie przez autora systemów- firmę Ready. System Płace- Kadry działający już ponad dziesięć lat nie jest już rozwijany. Niezbędne jest wdrożenie systemów informatycznych klasy ERP, które obejmą wszystkie obszary życia Uczelni. Systemy tej klasy są bardzo drogie. Jak pokazuje doświadczenie polskich uczelni koszty mogą przekroczyć 10 mln PLN. Rozwiązaniem ma być realizacja dwóch projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Pierwszy z nich to projekt pn.wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM finansowany w całości ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt (PO KL 4.1.1). Założono w nim wdrożenie 3 modeli zarządzania w obszarze kształcenia, zarządzania finansami, zarzadzania kadrami oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP wspomagającego zarządzanie Uniwersytetem. Wartość projektu wynosi ponad 3,5 mln PLN Drugi projekt (2,7 mln. PLN )to Budowa Uniwersyteckiego portalu służącego rozwojowi e- usług dla Warmii i Mazur,współfinansowany w 85 % z RPO Warmia i Mazury, związany jest z budową systemu elektronicznego obiegu dokumentów i usług online dla pracowników, studentów.

24 Szczególną rolę w pracach Regionalnego Centrum Informatycznego i Ośrodka Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecia Komputerową OLMAN zajmuje współpraca z Wydziałem Nauk Medycznych, Szpitalem Uniwersyteckim i innym olsztyńskim szpitalami i jednostkami służby zdrowia. Ze środków uzyskanych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wybudowano podstawową infrastrukturę teleinformatyczną Wydziału Nauk Medycznych. Kampus medyczny przy ulicy Warszawskiej przyłączono linią światłowodową do sieci OLMAN i centrali telefonicznej w Kortowie. Jednym z głównych naszych zadań jest stworzenie infrastrukturalnych warunków do zbudowania na bazie zasobów RCI centrum telemedycyny w regionie Warmii i Mazur. Miejscem, w którym omawiane są plany wspólnego działania stała się Rada Użytkowników MSK OLMAN. Do porozumienia przystąpiły jednostki służby zdrowia: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie,Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Olsztynie, Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko- Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie. Objęcie olsztyńskich jednostek służby zdrowia wspólną infrastrukturą światłowodową umożliwi uruchomienie usług niezbędnych medycynie i środowisku naukowemu, które można zrealizować dzięki nowoczesnej infrastrukturze teleinformatycznej. Przykładem już wdrożonego rozwiązania jest system funkcjonujący w olsztyńskim pogotowiu ratunkowym. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie wykorzystuje uniwersytecką infrastrukturę OLMANu do obsługi systemu teleinformatycznego ratownictwa medycznego, w skład którego wchodzi system geolokalizacji pojazdów ratunkowych, system powiadamiania zespołów ratunkowych, system przekazywania zgłoszeń, system łączności radiowej, zdalny dostęp do systemu wspomagania decyzji. Lata przyniosły zmiany organizacyjne centralnych służb informatycznych. W struktury Regionalnego Centrum Informatycznego włączono Miejski Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania MSK OLMAN oraz Centrum Informatyczne. W latach ze struktur RCI wyłączono OEiZ

25 MSK OLMAN i Dział Telekomunikacji. Dodatkowo powołano nową jednostkę organizacyjną Biuro Informatycznej Obsługi Studiów, której podstawowym zadaniem jest administrowanie systemem obsługi studiów USOS i innymi stowarzyszonymi z nim informatycznymi systemami wspierającymi tok nauczania. Aktualną strukturę centralnych służb teleinformatyki tworzą cztery jednostki organizacyjne: Regionalne Centrum Informatyczne (16 pracowników - pion Prorektora ds. Rozwoju), Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową Olman (5 pracowników - pion Prorektora ds. Rozwoju), Biuro Informatycznej Obsługi Studiów(7 pracowników- Pion Prorektora ds. Studenckich) oraz Dział Telekomunikacji (9 pracowników- Pion Kanclerza).

Niezawodne usługi outsourcingowe na przykładzie usług kampusowych i Krajowego Magazynu Danych w sieci PIONIER

Niezawodne usługi outsourcingowe na przykładzie usług kampusowych i Krajowego Magazynu Danych w sieci PIONIER Niezawodne usługi outsourcingowe na przykładzie usług kampusowych i Krajowego Magazynu Danych w sieci PIONIER Prof. Roman Wyrzykowski, Politechnika Częstochowska Rafał Mikołajczak, Marek Zawadzki Poznańskie

Bardziej szczegółowo

Usługi kampusowe U3 w projekcie PLATON. Wrocław, czerwiec 2012

Usługi kampusowe U3 w projekcie PLATON. Wrocław, czerwiec 2012 Usługi kampusowe U3 w projekcie PLATON Wrocław, czerwiec 2012 Plan prezentacji 1. Wprowadzenie do usług Platona 2. Opis usługi U3 Opis funkcjonalności Zasoby sprzętowe i aplikacje 3. Dostęp do usługi U3

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan i plany rozwojowe

Aktualny stan i plany rozwojowe Aktualny stan i plany rozwojowe Norbert Meyer Konferencja MIC Nowoczesne technologie bliŝej nas Poznań,, 16.04.2009 Centra MIC na świecie oferują studentom programistom specjalistom IT naukowcom Dostęp

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wstępna. Warsztaty Usługa powszechnej archiwizacji. Norbert Meyer, PCSS

Prezentacja wstępna. Warsztaty Usługa powszechnej archiwizacji. Norbert Meyer, PCSS Prezentacja wstępna Warsztaty Usługa powszechnej archiwizacji Norbert Meyer, PCSS PLATON-U4 Plan prezentacji Projekt PLATON 5 usług wspólnych Usługa powszechnej archiwizacji (U4) Cechy Krajowego Magazynu

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM.

Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM. Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM. RPO Priorytet III: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 3.1

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny.

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. Rozwój infrastruktury Muzeum celem uatrakcyjnienia oferty turystycznej o kulturalnej (Etap I).

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Chmur obliczeniowych. Paweł Świątek, Łukasz Falas, Patryk Schauer, Radosław Adamkiewicz

Laboratorium Chmur obliczeniowych. Paweł Świątek, Łukasz Falas, Patryk Schauer, Radosław Adamkiewicz Laboratorium Chmur obliczeniowych Paweł Świątek, Łukasz Falas, Patryk Schauer, Radosław Adamkiewicz Agenda SANTOS Lab laboratorium badawcze Zagadnienia badawcze Infrastruktura SANTOS Lab Zasoby laboratorium

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja Hyper-V: sposoby wykorzystania i najnowsze wyniki badań

Wirtualizacja Hyper-V: sposoby wykorzystania i najnowsze wyniki badań Wirtualizacja Hyper-V: sposoby wykorzystania i najnowsze wyniki badań zespół PCSS/MIC: Jacek Kochan, Jerzy Mikołajczak, Marek Zawadzki 4. Konferencja MIC Nowoczesne technologie bliżej nas Poznań, 04.03.2010

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza TYP1A Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Monitor LCD 21.3 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2

Stacja robocza TYP1A Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Monitor LCD 21.3 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2 Załącznik nr 7 do SIWZ nr TA/ZP-4/2007 Formularz cenowy oferowanego sprzętu GRUPA 1 (Szczegółowa specyfikacja w Załączniku nr 8.1) Stacje robocze przetwarzania graficznego wysokiej wydajności z monitorem

Bardziej szczegółowo

CASE STUDY NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SZPITALA W MIĘDZYRZECZU DZIĘKI ROZWIĄZANIOM HUAWEI ENTERPRISE BRANŻA MEDYCZNA

CASE STUDY NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SZPITALA W MIĘDZYRZECZU DZIĘKI ROZWIĄZANIOM HUAWEI ENTERPRISE BRANŻA MEDYCZNA CASE STUDY NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SZPITALA W MIĘDZYRZECZU DZIĘKI ROZWIĄZANIOM HUAWEI ENTERPRISE BRANŻA MEDYCZNA W ciągu pół roku firmy Huawei i Qosnet zintegrowały 22 z 30 budynków Szpitala wdrażając

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 36/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 września 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Zasoby i usługi Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego

Zasoby i usługi Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Zasoby i usługi Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Mateusz Tykierko WCSS 20 stycznia 2012 Mateusz Tykierko (WCSS) 20 stycznia 2012 1 / 16 Supernova moc obliczeniowa: 67,54 TFLOPS liczba

Bardziej szczegółowo

Usługi wideokonferencji

Usługi wideokonferencji Usługi wideokonferencji Ireneusz Tarnowski Wrocław, 25-06-2012 Informacje ogólne System wideokonferencyjny PLATON ma na celu realizację łączności audiowizualnej pomiędzy 22 MAN-ami tworzącymi konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing na przykładzie Usług Kampusowych projektu PLATON

Cloud Computing na przykładzie Usług Kampusowych projektu PLATON Cloud Computing na przykładzie Usług Kampusowych projektu PLATON Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Zasoby sprzętowe i aplikacje udostępniane w usłudze kampusowej U3 3. Dostęp do usługi U3 dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych Tomasz Laszuk Michał Makowski Tomasz Ciesielski Prezes Zarządu Dyrektor Techniczny Inżynier Systemowy Nie jestem geniuszem, ale miejscami jestem niezły, więc trzymam

Bardziej szczegółowo

13.01.1976 r., Częstochowa ul. Bursztynowa 7/28, 42-500 Będzin żonaty 502 73 17 44 narewski@poczta.fm www.robertnarewski.pl

13.01.1976 r., Częstochowa ul. Bursztynowa 7/28, 42-500 Będzin żonaty 502 73 17 44 narewski@poczta.fm www.robertnarewski.pl Robert Narewski Dane osobowe Data i miejsce urodzenia: Adres zamieszkania: Stan cywilny: Telefon: Email: Portfolio: 13.01.1976 r., Częstochowa ul. Bursztynowa 7/28, 42-500 Będzin żonaty 502 73 17 44 narewski@poczta.fm

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE w związku z realizacją projektu pn. Usprawnienie procesów biznesowych pomiędzy firmą INBOOK S.A. a jej partnerami dzięki rozbudowie i modernizacji systemu współpracy B2B

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

PODLASKI SYSTEM INFORMACYJNY E-ZDROWIE

PODLASKI SYSTEM INFORMACYJNY E-ZDROWIE PODLASKI SYSTEM INFORMACYJNY E-ZDROWIE Karol Pilecki Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Białystok, 02.09.2013r. 1 Budowa kompleksowego, wojewódzkiego systemu informatycznego e-zdrowie, otwartego na

Bardziej szczegółowo

Sieć PIONIER i sieci miejskie Warsztaty

Sieć PIONIER i sieci miejskie Warsztaty Sieć PIONIER i sieci miejskie Warsztaty Usługa powszechnej archiwizacji Marek Bazyly, PCSS Zbigniew Sender PŚk Historia powstania Konsorcjum PIONIER (1) 1991 Naukowa Akademicka Sied Komputerowa Organizacja

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim w nowej perspektywie finansowej LRPO 2013-2020

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim w nowej perspektywie finansowej LRPO 2013-2020 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim w nowej perspektywie finansowej LRPO 2013-2020 Strategia Uczelni w powiązaniu z kluczowymi inwestycjami regionalnymi. Utworzenie parku naukowo-przemysłowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 2.0.205 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez ARTEK Artur Żochowski, projektu pn.: Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego przedsiębiorstwa ARTEK w celu integracji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Klaster obliczeniowy

Klaster obliczeniowy Warsztaty promocyjne Usług kampusowych PLATON U3 Klaster obliczeniowy czerwiec 2012 Przemysław Trzeciak Centrum Komputerowe Politechniki Łódzkiej Agenda (czas: 20min) 1) Infrastruktura sprzętowa wykorzystana

Bardziej szczegółowo

Miejska Infrastruktura Szerokopasmowa jako platforma konsolidacji instytucji publicznych

Miejska Infrastruktura Szerokopasmowa jako platforma konsolidacji instytucji publicznych Miejska Infrastruktura Szerokopasmowa jako platforma konsolidacji instytucji publicznych Agenda: Miasto w liczbach Potencjał Lublina Dlaczego sieć? Obszary stosowania technologii Po co w mieście chmura

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Sieć Teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru alarmowego OST 112

Ogólnopolska Sieć Teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru alarmowego OST 112 Ogólnopolska Sieć Teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 - OST 112 Przemysław Hofman Kierownik projektu OST112 CPI MSWiA Kraków, 18 listopada 2011 r. Zdiagnozowane potrzeby i cele

Bardziej szczegółowo

Cyfronet w CTA. Andrzej Oziębło DKDM

Cyfronet w CTA. Andrzej Oziębło DKDM Cyfronet w CTA Andrzej Oziębło DKDM ACK CYFRONET AGH Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ul. Nawojki 11 30-950 Kraków 61 tel. centrali:

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź

ZAPYTANIE OFERTOWE. Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE Na zakup sprzętu, konfigurację i instalację w siedzibie firmy Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź Łódź, dnia 8 grudnia 2009 r. 1 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 08/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Projekty Inwestycyjne IT w Lublinie Miejskie Centrum Przetwarzania Danych. Grzegorz Hunicz

Projekty Inwestycyjne IT w Lublinie Miejskie Centrum Przetwarzania Danych. Grzegorz Hunicz Projekty Inwestycyjne IT w Lublinie Miejskie Centrum Przetwarzania Danych Grzegorz Hunicz 21.03.2013 Agenda Miasto Lublin Źródła danych referencyjnych Procesy integracyjne Budowa MCPD Ewolucja komunikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cena 100%

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cena 100% Grupa Etna Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna ul. Towarowa 22, 42-600 Tarnowskie Góry Tarnowskie Góry, 04.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Przedmiot zapytania: W związku z realizacją projektu dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

Usługi przechowywania danych KMD/PLATON-U4 dla bibliotek cyfrowych. Maciej Brzeźniak, Norbert Meyer, Rafał Mikołajczak, Maciej Stroiński

Usługi przechowywania danych KMD/PLATON-U4 dla bibliotek cyfrowych. Maciej Brzeźniak, Norbert Meyer, Rafał Mikołajczak, Maciej Stroiński Usługi przechowywania danych KMD/PLATON-U4 dla bibliotek cyfrowych Maciej Brzeźniak, Norbert Meyer, Rafał Mikołajczak, Maciej Stroiński PLATON-U4 Plan prezentacji KMD/PLATON-U4: Motywacje, cel, założenia

Bardziej szczegółowo

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego :

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego : Katowice, dnia 0.09.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bumerang Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice, NIP: 635-0-9-784, REGON: 27220875, Szanowni Państwo, W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy region - innowacja czy rutyna?

Cyfrowy region - innowacja czy rutyna? Cyfrowy region - innowacja czy rutyna? Propozycje pomysłów na projekty I MAŁOPOLSKI KONWENT INFORMATYKÓW I ADMINISTRACJI Wieliczka, 08-09 października 2015, autor: Sebastian Mikołajczyk tel: 602 779 169,

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia i koncepcja realizacji. Konferencja i3 Poznań, 4.11.2009 Cezary Mazurek, Mirosław Czyrnek

ZałoŜenia i koncepcja realizacji. Konferencja i3 Poznań, 4.11.2009 Cezary Mazurek, Mirosław Czyrnek Naukowa Interaktywna Telewizja HD ZałoŜenia i koncepcja realizacji Konferencja i3 Poznań, 4.11.2009 Cezary Mazurek, Mirosław Czyrnek Cele i zakres projektu WdroŜenie i uruchomienie usługi U5 Udostępnienie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach Szpitalny System Informatyczny Historia szpitala rozpoczyna się w 1920 r. - 01.01.1922r. przyjęto pierwszego pacjenta. Wojewódzki Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Projekt PLATON zaawansowane usługi bazowe dla platform wiedzy

Projekt PLATON zaawansowane usługi bazowe dla platform wiedzy Projekt PLATON zaawansowane usługi bazowe dla platform wiedzy R. Pękal, M. Stroiński, C. Mazurek, N. Meyer, M. Nakonieczny, T. Wolniewicz, R. Wyrzykowski WNIOSEK POIG-2.3 Platforma Obsługi Nauki PLATON

Bardziej szczegółowo

Polska-Bytom: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 045-077493. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Bytom: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 045-077493. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:77493-2015:text:pl:html Polska-Bytom: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 045-077493 Ogłoszenie o udzieleniu

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów

Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko sko-mazurskim Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2

Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2 Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2 Sławomir Zieliński Katedra Informatyki AGH Wprowadzenie 2014 Katedra Informatyki, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji,

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 09/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjne położenie: - 70 km do Rosji, - 85 km do Litwy, km do Białorusi. Warsaw. Położenie:

Atrakcyjne położenie: - 70 km do Rosji, - 85 km do Litwy, km do Białorusi. Warsaw. Położenie: Marcin Radziłowicz Warsaw Położenie: Północno - wschodnia część Polski, Województwo Warmińsko Mazurskie. Ełk jest trzecim co do wielkości miastem w województwie. Atrakcyjne położenie: - 70 km do Rosji,

Bardziej szczegółowo

Outsourcing usług informatycznych - szansa na dofinansowanie systemu IT w szpitalu czy zagrożenia dla bezpieczeństwa danych?

Outsourcing usług informatycznych - szansa na dofinansowanie systemu IT w szpitalu czy zagrożenia dla bezpieczeństwa danych? Outsourcing usług informatycznych - szansa na dofinansowanie systemu IT w szpitalu czy zagrożenia dla bezpieczeństwa danych? Edward Nowicki, Tomasz Białobłocki, Zbigniew Stężyński Outsourcing usług informatycznych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny i modernizacja sprzętu komputerowego Opery Wrocławskiej

Zintegrowany system informatyczny i modernizacja sprzętu komputerowego Opery Wrocławskiej Załącznik Nr. 7 do SIWZ Znak postępowania: PN//0 FORMULARZ CENOWY W postępowaniu na Zintegrowany system informatyczny i modernizacja sprzętu komputerowego Opery Wrocławskiej Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Znaczenie współpracy uczelni w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego

Znaczenie współpracy uczelni w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego Znaczenie współpracy uczelni w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego Marek Kręglewski mkreg@amu.edu.pl Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji http://muci.amu.edu.pl muci@muci.edu.pl Plan O czym należy

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 9. Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć

Bardziej szczegółowo

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s Internet dla klientów biznesowych: PREMIUM BIZNES PAKIET Umowa Prędkość Internetu Prędkość Intranetu Opłata aktywacyjna Instalacja WiFi, oparta o klienckie urządzenie radiowe 5GHz (opcja) Instalacja ethernet,

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie bliżej nas 1

Nowoczesne technologie bliżej nas 1 Usługi telewizji naukowej w projekcie PLATON Robert Cecko 4. Konferencja MIC Nowoczesne technologie bliżej nas Poznań, 4.03.2010 1 Agenda Projekt PLATON Cele i zakres projektu Telewizji naukowej Komponenty

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa infrastruktury informatycznej w siedzibie Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Projekt sfinansowany przez Urząd Miejski w Sosnowcu

Rozbudowa infrastruktury informatycznej w siedzibie Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Projekt sfinansowany przez Urząd Miejski w Sosnowcu Rozbudowa infrastruktury informatycznej w siedzibie Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu Zadania: 1: Modernizacja sal komputerowych i czytelni 2: Budowa sieci bezprzewodowej 3: Przebudowa istniejącej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 20.01.2014 Zapytanie ofertowe Z dnia 20.01.2014 o realizację zadań w ramach projektu pt.: Innowacyjny system B2B w modelu odbiorcaproducent-dostawca. realizowanego w ramach działania 8.2 Programu

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy region - innowacja czy rutyna?

Cyfrowy region - innowacja czy rutyna? Cyfrowy region - innowacja czy rutyna? Propozycje pomysłów na projekty VIII KONWENT INFORMATYKÓW I ADMINISTRACJI POMORZA I KUJAW Ciechocinek, 18-19 czerwca 2015, autor: Sebastian Mikołajczyk tel: 602 779

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę macierzy dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Stosownie

Bardziej szczegółowo

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej:

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej: Załącznik nr. do SIWZ Z A K R E S I L O Ś C I O W Y P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A - S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U K O M P U T E R O W E G O I O P R O G R A M O W A N

Bardziej szczegółowo

Usługi utrzymaniowe infrastruktury SI PSZ

Usługi utrzymaniowe infrastruktury SI PSZ Usługi utrzymaniowe infrastruktury SI PSZ Radosław Batarowski/Jerzy Konefał Architekci Systemów, Sygnity S.A. Kwiecień 2014 r. Platforma sprzętowa CPD MPiPS Serwer Call-manager Serwery Backupu/Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość Zapytanie ofertowe Zakup serwera niezbędnego do lokalizacji platformy e-learningowej w Wyższej Szkole Finansów i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest migracja

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat realizowanych projektów:

Informacja na temat realizowanych projektów: Informacja na temat realizowanych projektów: 1. Prezentacja osiągnięć dotychczas zrealizowanych projektów MEN w zakresie edukacji informatycznej. 2. Zamierzenia resortu edukacji w zakresie rozwoju technologii

Bardziej szczegółowo

Agenda. Zakres projektu. Harmonogram wdrożenia. Wspólne zadania i ograniczenia

Agenda. Zakres projektu. Harmonogram wdrożenia. Wspólne zadania i ograniczenia System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego (SI PR) Agenda Zakres projektu Harmonogram wdrożenia Wspólne zadania i ograniczenia cmp Matryca Produktów SYSTEM

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektroniki w Mławie

Wydział Elektroniki w Mławie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE Wydział Elektroniki w Mławie www.elektronikawmlawie.pl WYDZIAŁ ELEKTRONIKI W MŁAWIE 06-500 Mława ul. Warszawska 52 tel. (23) 654 98 08 SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Gil, Piotr Trybuchowicz zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup:

Gil, Piotr Trybuchowicz zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: Lublin, dnia 10.02.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 Do:. I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: DATASOFT S.C. Beata Gil, Piotr Trybuchowicz Ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Sieć szerokopasmowa Gminy Miasto Zgierz. www.umz.zgierz.pl www.miasto.zgierz.pl

Sieć szerokopasmowa Gminy Miasto Zgierz. www.umz.zgierz.pl www.miasto.zgierz.pl www.umz.zgierz.pl www.miasto.zgierz.pl Historia i położenie geograficzne Zgierza Zgierz to jedno z najstarszych miast w województwie łódzkim. Pierwsza wzmianka o mieście znajduje się w akcie zdnia23marca1231roku.

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane/ dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Dotacje na innowacje. Zapytanie ofertowe:

Zadanie finansowane/ dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Dotacje na innowacje. Zapytanie ofertowe: 14.04.2014, Zblewo Zapytanie ofertowe: Tytuł projektu: Integracja procesów biznesowych zachodzących między partnerami a Glass Serwis poprzez wdrożenie zaawansowanego systemu B2B. Numer wniosku o dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com Systemy macierzowe www. qsantechnology. com Przegląd produktów Rozwiązania macierzowe QSAN Unified Storage serwer NAS i SAN w jednym Macierze dyskowe typu Unified Storage QSAN pozwalają na wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Osobą udzielającą wyjaśnień w sprawie niniejszego zamówienia jest Zbigniew Gawrych (tel. 605 221 260).

Zapytanie Ofertowe. Osobą udzielającą wyjaśnień w sprawie niniejszego zamówienia jest Zbigniew Gawrych (tel. 605 221 260). Globitel Sp. z o.o. Zapytanie Ofertowe 07.05.2012 Do Wszystkich Zainteresowanych W związku z realizacją projektu pn. "Budowa systemu wymiany danych klasy B2B integrującego współpracę spółki Globitel z

Bardziej szczegółowo

E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Słupsku Piotr Jackowiak

E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Słupsku Piotr Jackowiak - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Słupsku Piotr Jackowiak E-administracja, E-szkoła wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Remigiusz Rak Marcin Godziemba-Maliszewski Andrzej Majkowski Adam Jóśko POLITECHNIKA WARSZAWSKA Ośrodek Kształcenia na Odległość Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Sieć teletransmisyjna na potrzeby SIPR

Sieć teletransmisyjna na potrzeby SIPR Sieć teletransmisyjna na potrzeby SIPR Przemysław Hofman Kierownik projektu Zdiagnozowane potrzeby i cele stawiane przed OST 112 1 Brak jednolitej i niezawodnej sieci teletransmisji na potrzeby 112 dla

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy FORMULARZ OFERTY...... REGON:..... NIP:... Nr tel.:... fax:... e-mail:... Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko):...

Bardziej szczegółowo

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19 Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego Strona 1 z 5 Dostawa klastra obliczeniowego 2 szt. o następujących parametrach minimalnych: Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM. Juliusz Pukacki,PCSS

USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM. Juliusz Pukacki,PCSS USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM Juliusz Pukacki,PCSS Co to jest HPC (High Preformance Computing)? Agregowanie dużych zasobów obliczeniowych w sposób umożliwiający wykonywanie obliczeń

Bardziej szczegółowo

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym).

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Sieci komputerowe Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Zadania sieci - wspólne korzystanie z plików i programów - współdzielenie

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik do SWIZ Stanie się załącznikiem do umowy Przedmiotem zamówienia jest usługa podniesienia bezpieczeństwa, wydajności i przepustowości środowiska sprzętowo - programowego

Bardziej szczegółowo

"System CC1 jak zbudować prywatną chmurę obliczeniową w jedno popołudnie. M. Witek, M. Zdybał w imieniu CC1

System CC1 jak zbudować prywatną chmurę obliczeniową w jedno popołudnie. M. Witek, M. Zdybał w imieniu CC1 "System CC1 jak zbudować prywatną chmurę obliczeniową w jedno popołudnie. M. Witek, M. Zdybał w imieniu CC1 Tło Jednolity dostęp do informacji, bez względu na miejsce na Ziemi. WWW Tło Jednolity dostęp

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe

Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Mateusz Tykierko WCSS 26 czerwca 2012 Mateusz Tykierko (WCSS) 26 czerwca 2012 1 / 23 Wstęp Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Jednostka działająca

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II,

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych Polsce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II, Działanie 2.3 oraz ze środków Budżetu Państwa Cel Celem projektu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014 Warszawa, 7.04.2014 r. Szanowni Państwo! W związku z realizacją projektu Stymulowanie współpracy Spółki Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja przedmiotu zamówienia pn. Nadzór eksploatacyjny nad systemem informatycznym Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Specyfikacja przedmiotu zamówienia pn. Nadzór eksploatacyjny nad systemem informatycznym Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-PNK/U/2015/03/63 Specyfikacja przedmiotu zamówienia pn. Nadzór eksploatacyjny nad systemem informatycznym Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAS-251-2/14 Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa na adres Zamawiającego deklaracja

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ 1. Komputer typu All-In-One, sztuk 18, o parametrach

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo