SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE 09.2008-07.2012."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE Lata akademickie 2008/ /2012 były okresem dynamicznej rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej miejskiej i uczelnianej sieci komputerowej. Powstały nowe linii światłowodowe, wymieniono urządzenia sieciowe. Konsorcjum Pionier zakończyło budowę regionalnego odcinka krajowej sieci światłowodowej w relacji Gdańsk Olsztyn- Suwałki- Białystok. Wykorzystując regionalne włókna akademickiej sieci optycznej Pionier do linii światłowodowej przyłączono Centrum Studiów Batyckich w Ełku. Do tego węzła ma zostać włączona sieć szerokopasmowa miasta Ełk. W pałacyku w Braniewie usytuowano inny węzeł Pioniera, który ma w przyszłości umożliwić połączenie polskiej sieci akademickiej z infrastrukturą światłowodową rosyjskiego środowiska naukowego. W Olsztynie węzeł kortowski Pioniera osiąga zewnętrzną przepustowość 10 Gbps i jej wielokrotność dzięki zastosowaniu technologii DWDM. W 2014 roku w wyniku realizacji projektu 100Net przepustowość wzrośnie do 100 Gbps. W szkielecie miejskiej i uczelnianej sieci komputerowej nowe urządzenia zapewniają przepustowość 10Gbps. Jesienią 2011 roku Regionalne Centrum Informatyczne uzyskało nowoczesną siedzibę w obiektach przy ulicy Słonecznej 54. Znalazły się tam centralna serwerownia Uczelni, laboratoria komputerowe, pracownie specjalistyczne, studio telewizyjne,pokoje pracownicze.

2 W latach uruchomiono szereg centralnych i regionalnych programów umożliwiających aplikowanie po środki unijne. Regionalne Centrum Informatyczne i OEiZ MSK OLMAN uczestniczy w 9 projektach o łącznej wartości około 17 mln. PLN, współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Realizacja 7 projektów o wartości ponad 11 mln PLN umożliwia budowę infrastruktury informatycznej i rozwój zaawansowanych aplikacji i usług. Projekty realizowane w RCI, współfinansowanie ze środkówunijnych Lp. 1 Nazwa projektu NewMAN" Rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki" Nazwa programu operacyjnego Projekt nr POIG /09 Opis Cele ogólny- rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki. Zakup i wymiana urzadzeń w szkieleciesieci naukowej UWM na urządzenia 10 Gbps Wartość PLN Dofinans owanie PLN Termin realizacji r r. 2 "Rozwój infrastruktury e- Kortowo i telemedycyny" Projekt nr WND- RPWM /10 Rozbudowa szkieletu sieci OLMAN i UWM o kolejne odcinki swiatłowodów ( 13 km). Połączenie sieci szpitali. Instalacja nowych urządzeń sieciowych. Oprócz przesyłania danych, projektowane rozwiązanie będzie gwarantowało transmisje dla usług czasu rzeczywistego wymagane przez narzędzia stosowane w telemedycynie r r. 3 "Platforma obsługi PLATON" Etap I: Kontener usług wspólnych Projekt nr POIG /08 Rozwój krajowej infrastruktury teleinformatycznej nauki (sieć PIONIER) o aplikacje i usługi wspierające badania naukowe i prace rozwojowe polskich zespołów badawczych na rzecz innowacyjnej gospodarki. Bezpośrednim celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych usług teleinformatycznych: wideokonferencji, eduroam, kampusowych, naukowej interaktywnej telewizji,dostępnych dla środowiska naukowego w Polsce r r. 4 "Akademia EMC - laboratorium pamięci masowych" Projekt nr WND - RPWM /11 W wyniku realizacji projektu, powstało laboratorium, dedykowane do nauki w zawodzie informatyk r r.

3 5 6 Budowa i wyposażenie RCI "Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych" "Akademia animacji komputerowej i efektów specjalnych" Projekt Nr Projekt nr WND- RPWM /11 Planowane rozwiązania sprzętowe i programowe w zakresie pamięci masowych spowodują, że Uniwersyte tstanie się jedną z nielicznych placówek w regionie, umożliwiających zdobycie wiedzy praktycznej i nabycie doświadczenia w tym zakresie. Element projektu TECHNO, dotyczący RCI w Olsztynie (Słoneczna 54), Centrum Studiów Bałtyckich w Ełku. Środkiprzeznaczone na infrastrukturę informatyczną i oprogramowanie. Cel główny projektu osiągnięty zostanie w wyniku uruchomienia w Regionalnym Centrum Informatycznym UniwersytetuWarmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, laboratorium animacji komputerowej i efektów specjalnych i wyposażenie go w specjalistyczne oprogramowanie oraz sprzęt wspomagający proces twórczy III kwartał 2009 r Rozwój sieci szerokopasmowej miasteczka studenckiego Kortowo "Open Kortowo" Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM Projekt nr WND - RPWM /10 Projekt PO KL Celem projektu jest podłączenie wszystkich domów studenckich w Kortowie z przepustowością 1 Gb/s, uruchomienie bezprzewodowego dostępu do Internetu w kampusie, wdrożenie rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo sieci. Wzmocnienie procesów zarządczych. Wdrożenie 3 modeli zarządzania w obszarze kształcenia, zarządzania finansami, zarzadzania kadrami. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP wspomagajacego zarządzanie Uniwersytetem ,544,930 3,544,

4 9 Budowa Uniwersyteckiego portalu służącego rozwojowi e- usług dla Warmii i Mazur Projekt nr WND - RPWM /10 (projekt na liście rezerwowej- dofinansowanie z alokacji środków w III kwartale 2012 r.) Wdrożenie usług dostepnych online obejmujacych zarówno sprawy pracownicze, sprawy zwiazane z obsługa studenta, jak równiez usługi edukacyjne oferowane przez UWM, dostepne dl amieszkanców regionu. W celu obsługi e- usług wdrożone zostaną 2 platformy serwerowe r r. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ Zasadniczymi z punktu widzenia infrastruktury teleinformatycznej były inwestycje prowadzone samodzielnie przez Uniwersytet w ramach projektów Rozwój infrastruktury e- Kortowo i telemedycyny, Rozwój sieci szerokopasmowej miasteczka studenckiego Kortowo - Open Kortowo oraz Rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki NewMAN, realizowana wspólnie z Konsorcjum Pionier. Nakładem blisko 4 mln PLN wybudowano nowe trakty światłowodowe, wymieniono urządzenia w szkielecie miejskiej i uczelnianej sieci komputerowej umożliwiając osiąganie przepustowości 10 Gbps. Domy studenckie w Kortowie uzyskały dostęp do sieci bezprzewodowej Eduroam. e- Kortowo Założeniem projektu "Rozwój infrastruktury e- Kortowo i telemedycyny było wybudowanie traktów światłowodowych oraz zakup i instalacja nowoczesnych urządzeń sieciowych wraz z awaryjnym zasilaniem. W latach wypełniono kablami światłowodowymi,wybudowany w 2008 roku, rurociąg o długości 11,5 km na trasie przebiegu światłowodu PIONIER w relacji Redykajny Kortowo - Tuwima- Al. Marsz. Piłsudskiego podłączając do sieci OLMAN Wydział Teologii, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Elektronicznych, Liceum Akademickie. Z węzła w Redykajnach wybudowano ponad 2 km kanalizacji i ułożono kabel światłowodowy do siedzib Telewizji Polskiej i Radia Olsztyn SA w Olsztynie, przy ul. Radiowej przedłużając tym samym szkielet MAN do dzielnicy Zatorze.

5 Z budynku Radia Olsztyn SA poprowadzono światłowód w kierunku Polikliniki MSWiA oraz Specjalistycznego Szpitala Psychiatrycznego. W centrum Olsztyna przebudowano odcinek sieci w obrębie działki zajmowanej niegdyś przez kino Kopernik (ul. 1 Maja). Wybudowano przyłącze budynku Teatru im. Stefana Jaracza. Z węzła sieci OLMAN przy ul.żołnierskiej poprowadzono linię światłowodową do znajdujących się nieopodal obiektów służby zdrowia. W miejskiej sieci komputerowej znalazły się Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna, Narodowy Fundusz Zdrowia, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy. W Kortowie z węzła przy ul. Heweliusza 8 poprowadzono światłowody do przystani kortowskiej. Zbudowano nową infrastrukturę światłowodową (wzdłuż ulicy Warszawskiej), która połączyła węzeł sieci OLMAN i Pionier (ul.heweliusza 8)z serwerownią w nowym budynku Regionalnego Centrum Informatycznego (Słoneczna 54). Jednocześnie zbudowano przyłącza do obiektów leżących przy tym trakcie optycznym. Wzdłuż ulicy Słonecznej przedłużono trakt światłowodowy z budynku Biotechnologii do węzła RCI. Zamknięto w ten sposób ring

6 światłowodowy w Kortowie. Z węzła w RCI doprowadzono światłowody do pawilonów przy ulicy Słonecznej.

7 Przebudowano pomieszczenie serwerowni OLMAN przy Heweliusza 8, w tym także zmieniono instalacje elektryczną, doposażono klimatyzację oraz szafy serwerowe. Zakupiono agregat prądotwórczy, który zapewnia zasilanie infrastruktury sieci OLMAN.

8 W ramach projektu NewMAN, realizowanego przez 21 uczestników Konsorcjum Pionier(koszt ok. 80 mln PLN) doposażono sprzętowo ośrodki poprzez zakup i wdrożenie 132 przełączników szkieletowych i 253 przełączników dostępowych wykorzystujących technologie technologię MPLS do usług teletransmisyjnych oraz zastosowanie interfejsów 1- Gigabit i 10- Gigabit Ethernet. Wdrożono nowy system transmisyjny DWDM Uniwersytet Warmińsko- Mazurski kupił 16 urządzeń sieciowych firmy Juniper (przełączniki warstwy 3 ) o wartości 1,1 mln PLN,które pozwoliły na zasadniczą zmianę sposobu pracy sieci. Sieć charakteryzuje bardzo duża wydajność i przepustowość 10 Gbps.

9 NewMAN schemat połączeń urządzeń Juniper w sieci kortowskiej Rozwój sieci szerokopasmowej miasteczka studenckiego Open Kortowo (koszt projektu 0,9 mln. PLN) Zadania 1. podłączenie wszystkich domów studenckich w Kortowie nowymi urządzeniami sieciowymi o przepustowości 1 Gb/s

10 2. uruchomienie bezprzewodoweg o dostępu do sieci Eduroam w kampusie kortowskim ( w domach studenckich i w obszarze pomiędzy nimi) 3. wdrożenie rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo sieci. ROZWÓJ ZAAWANSOWANYCH APLIKACJI I USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH Realizacja trzech dużych projektów w obszarze infrastruktury teleinformatycznej (ekortowo, NewMan, Open Kortowo) zapewniła Uczelni, miastu i regionowi dostęp do nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury sieciowej. Środki finansowe pozostałych projektów umożliwiły z kolei zakup serwerów, systemów pamięci masowych,systemów multimedialnych i innych urządzeń, które zostały wzbogacone aplikacje i usługi wspierające badania naukowe i proces dydaktyczny. Nowoczesna infrastruktura umożliwia gromadzenie i udostępnianie środowisku naukowemu zasobów obliczeniowych w postaci klastrów obliczeniowych, specjalistycznego oprogramowania, urządzeń składowania danych. Zrealizowano trzy przedsięwzięcia o wartości ponad 6,5 mln PLN. Były nimi: Budowa i wyposażenie RCI ( komponent projektu Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych),platforma obsługi nauki PLATON, Akademia EMC - laboratorium pamięci masowych.

11 Czwarty projekt Akademia animacji komputerowej i efektów, specjalnych o wartości 0,56 mln PLN, znajduje się na etapie wyłaniania dostawcy sprzętu i oprogramowania oraz wykonawcy sieci LAN w pracowni komputerowej RCI. Projekt Platforma Obsługi Nauki PLATON - Etap I: Kontener usług wspólnych jest realizowany przez 22 jednostki naukowe tworzące konsorcjum PIONIER Wartość całego projektu przekracza 84 mln. PLN, z czego około 1,5 mln.pln to środki przeznaczone na przedsięwzięcia realizowane przez RCI. Bezpośrednim celem prac w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim było wdrożenie czterech usług teleinformatycznych: U1- wideokonferencji wysokiej rozdzielczości, U2- sieci bezprzewodowej Eduroam, U3 - obliczeń kampusowych, U5- naukowej interaktywnej telewizji. U4- Usługę powszechnej archiwizacji wdrożono bezpośrednio w jednostkach będących siedzibami KDM. Z usługi tej również możemy korzystać poprzez sieć Pionier. U1 - Usługi wideokonferencji Usługa wideokonferencji wysokiej rozdzielczości realizowanana jest na drodze budowy wysokiej jakości, bezpiecznego systemu wideokonferencyjnego w sieci PIONIER, który umożliwia zarówno połączenia punkt- punkt jak i połączenia pomiędzy wieloma lokalizacjami jednocześnie oraz zapewnia możliwość rejestracji poszczególnych wideokonferencji i ich odtworzenia. Oprócz głównego monitora, 52 cale, mamy możliwość podłączenia do terminala wideokonferencyjnego (Cisco Tandberg C60)drugiego monitora lub projektora do prezentacji komputerowych. Oprócz głównej kamery i mikrofonu istnieje możliwość podłączenia dodatkowo komputera PC, drugiej kamery, odtwarzacza DVD, itp.

12 terminal wideokonf.tandberg c60,kamera Tandberg P HD, telewizor LCD Philips 52PFL5604 Urządzenia kontrolujące zestawianie połączeń są zlokalizowane w dwóch węzłach sieciowych PIONIER- a (Gdańsk, Poznań). Jeden węzeł pełni rolę podstawowego systemu, a drugi zapasowego. Ponieważ oba węzły są tak samo wyposażone i oba cały czas aktywne, możliwe jest realizowanie scenariusza równoległego, jednoczesnego wykorzystania obuw ęzłów wideokonferencyjnych w przypadku większego obciążenia. System wideokonferencyjny użytkowany w UWM był min. do obsługi zdalnych sesji w projekcie e- Administracja warunkiem rozwoju Polski oraz do cyklicznych spotkań zespołów realizujących projekt Platon. Na realizację usługi wideokonferencji HD wydatkowaliśmy 180 tys. PLN. U2 Usługi Eduroam Eduroam jest skrótem od educational roaming - inicjatywy, która wyrosła z działań europejskich akademickich sieci komputerowych. Celem usługi eduroam jest udostępnienie bezpiecznej bezprzewodowej łączności w ramach środowiska naukowego. Usługa Eduroam w Polsce jest dostępna poprzez infrastrukturę sieci PIONIER i podłączonych do niej sieci miejskich zarządzanych przez instytucje będące członkami Konsorcjum PIONIER.

13 Pracownicy i studenci instytucji korzystających z Eduroam mogą uzyskać dostęp do Internetu na terenie wszystkich instytucji stowarzyszonych w Eduroam (zarówno w Polsce jak i za granicą). UWM uczestniczy w inicjatywie od 2008 roku. W ramach projektu Platon zakupiono dwa kontrolery i 50 urządzeń dostępowych firmy CISCO. punkt dostępowy CiscoAIR- LAP1142N- E- K9 Aktualnie posiadamy blisko 150 punktów dostępowych Eduroam. Korzysta znich ponad 7500 osób. Szczegóły dotyczące tej usługi można znaleźć na stronie MSK OLMAN realizację usługi Eduroam przeznaczyliśmy 204 tys. PLN. U3 Usługi kampusowe Usługi zbudowane są w oparciu o infrastrukturę obliczeniowo- usługową, o zasięgu ogólnokrajowym, dostarczającą aplikacji na żądanie, zdolną zapewnić skalowalny dostęp do aplikacji, zarówno w systemie MS Windows, jak i Linux wraz z wdrożeniem systemu zintegrowanych usług zarządzania zasobami gridowymi. Usługi umożliwiają: 1. zdalną pracę z aplikacjami interakcyjnymi (graficznymi) w środowisku MS Windows (np. Matlab), 2. udostępnianienarzędzi graficznych AutoCad, Corel),

14 3. uruchamianie na żądanie maszyn wirtualnych (z systemem MS Windows lub Linux) stanowiących dedykowane środowisko pracy dla aplikacji użytkownika, np. naukowca, programisty czy grafika; 4. zestawienia wirtualnego mini- klastra na potrzeby danego użytkownika, np. laboratorium dla grupy studentów lub naukowców korzystających z określonych aplikacji; 5. zlecanie zadań wsadowych, np. animacji scen, wizualizacji. Platforma sprzętowa usług kampusowych - kluster serwerów IBM 20 maszyn IBM BladeCenter HS22, 10 serwerów graficznychibm System x3550 M3, 2 półki dyskowe. Dostęp użytkownika do systemu odbywa się w sposób jednolity, niezależny od jego fizycznej lokalizacji. Umożliwia to nadrzędna warstwa zarządzania zasobami, odpowiedzialna za kierowanie żądań użytkowników do odpowiednich klastrów lokalnych i w dalszej kolejności do ich węzłów. Warstwa zarządzająca i administracyjna oprogramowania oparta jest o rozwiązania open- source oraz Microsoft. Zainstalowano szereg aplikacji i pakietów. Lista oprogramowania systematycznie powiększa się.niektóre z aplikacji i pakietów: 1. Adobe Acrobat Reader 2. Adobe Bridge

15 3. Adobe Device Central 4. Adobe Dreamweaver 5. Adobe ExtendScript Toolkit 6. Adobe Extension Manager 7. Adobe Fireworks 8. Adobe Flash Catyalyst 9. Adobe Flash Professional 10. Adobe Illustrator 11. Adobe InDesign 12. Adobe Photoshop 13. Adobe Pixel Bender Toolkit 14. Blender 15. Gimp 16. Mathcad MathcadPrime Mathematica 8 Maszyny wirtualne: 1. Fedora- 16- GUI 2. OpenSUSE Ubuntu Server VPS CentOS VPS Fedora- 16- CLI 6. VPS OpenSuse CLI 7. Windows Server 2008 R2 Strona usługi https://uwm.cloud.pionier.net.pl Na realizację usług kampusowych przeznaczyliśmy ponad 770 tyś. PLN U5 Usługi naukowej,interaktywnej telewizji wysokiej rozdzielczości W ramach projektu uruchomiona zostałainfrastruktura składająca się ze zlokalizowanych w Jednostkach Wiodących MAN i centrach Komputerów Dużej Mocy studiów produkcyjnych (6 szt.) i studiów nagrań (15 szt.) oraz wozu transmisyjnego - mobilnego studia produkcyjnego. Wyposażenie to umożliwia produkcję materiałów audiowizualnych w formie programów oraz transmisji na żywo i umieszczanie ich w repozytoriach

16 treści lub emisje. Treści te sąudostępniane poprzez rozproszony System Dostarczania Treści HD. Węzły tego systemu są zlokalizowane w 5 ośrodkach (Regionalne Centra Danych) oraz a w pozostałych 16 ośrodkach umieszczone są urządzenia proxy/cache stanowiące węzły drugiego poziomu dystrybucji. Dzięki takiemu rozwiązaniu, sieci akademickie uzyskają niezawodny i skalowany dostęp do usług audiowizualnych HD w wysokiej jakości. Uniwersytet zbudował studio nagrań w budynku RCI oraz węzeł dystrybucji w węźle OLMAN (Heweliusza 8). W ramach wdrożenie usługizrealizowano szereg materiałów filmowych i transmisji na żywo. Efekty prac można oglądać w serwisie usługi Nakłady na usługę telewizji HD wyniosły 338 tyś. PLN. Akademia EMC - laboratorium pamięci masowych Realizacja projektu o wartości 334 tys. PLN umożliwiła stworzenie laboratorium, dedykowanego do nauki w zawodzie informatyk, specjalizującego się w zakresie zarządzania pamięciami masowymi. Wyposażenie laboratorium pozwala na wierne odtworzenie warunków rzeczywistych z jakimi spotkają się przyszli informatycy w pracy zawodowej.

17 Platformę sprzętową stanowi serwer obliczeniowy Fujitsu RX600 wyposażony w cztery 6- rdzeniowe procesory Intel Xeon E7530, dedykowane do rozwiązań serwerowych. Pamięć RAM 96 GB. Drugi element sprzętowy stanowią serwery pamięci masowych, którymi są macierze EMC VNX5100 oraz VNX5300 zawierające 50 dysków różnych typów (SSD, SAS, NL- SAS) pogrupowane w grupy RAID, wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie służące do replikacji danych oraz optymalizacji wydajności.

18 Budowa i wyposażenie RCI Jeden z kompotentów projektu TECHNO- "Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych", dzięki któremu Wydział Matematyki i Informatyki oraz Regionalne Centrum Informatyczne otrzymały nowe siedziby. Budżet projektu Techno wynosił ok.96 mln PLN. W sprawozdaniu ujęto jedynie wydatki, w wysokości 4,9 mln PLN, poniesione na infrastrukturę teleinformatyczną i oprogramowanie, którymi administruje RCI. Najważniejszym elementem infrastruktury RCI jest centralna uniwersytecka serwerownia zasilana niezależnie od pozostałych pomieszczeń w budynkach przy ulicy Słonecznej 54. Zasilanie jest dodatkowo zabezpieczone agregatem prądotwórczym na wypadek braku w dostawie energii elektrycznej. Z uwagi na bardzo szeroki front prac drogowych w Olsztynie zabezpieczenia kilkakrotnie okazały się potrzebne. W klimatyzowanej serwerowni znajdują się specjalistyczne szafy montażowe do sprzętu sieciowego oraz serwerów i systemów pamięci masowych.

19 Fujitsu PRIMERGY BX900 Dynamic Cube (wartość 1,7 mln PLN ) to kompletne rozwiązanie typu dynamicznej infrastruktury serwerowej. Składa się z 16 serwerów typu blade. Uzupełnienie dla nich stanowi macierz firmy EMC NS 120 o pojemności 16 TB. Całość została zwirtualizowana przy pomocy technologii VMware. Zasoby te są wykorzystywane głównie na potrzeby badań naukowych i dydaktyki. Dzięki wirtualizacji można elastycznie udostępniać zdalnie maszyny (stacje robocze) na potrzeby laboratoriów i pracowni. Moc obliczeniowa jest przydzielana każdemu w zależności od bieżących potrzeb.

20 Klaster serwerów Fujitsu CX 1000 (wartość PLN) instalowanych w szafie ze wspólną infrastrukturą zasilania, chłodzenia i sieci składający się z identycznych 38 serwerów zawierających 2 procesory 4 rdzeniowe, 16GB RAM, 2 dyski 160GB obsługuje wirtualizację Microsoft Hyper- V, wirtualizację desktopów VM View. Z prawej strony współpracująca z CX1000 macierz dyskowa Fujitsu DX410 o pojemności 45TB (wartość PLN)

21 Fujitsu CS800 serwer backupowy o dużej pojemności i niezawodności (wartość wraz z VMWare PLN) Fujitsu RX300 serwer systemu elearning oraz materiałów multimedialnych wartość ( PLN) Fujitsu RX200 serwer NAS wraz z oprogramowaniem wartość PLN Fujitsu RX600 serwer obliczeniowy wartość PLN Fujitsu Blade Frame 200 zawiera zestaw 6 serwerów blade o średniej mocy obliczeniowej (wartość PLN) Oprogramowanie zakupione w ramach projektu Techno do Regionalnego Centrum Informatycznego udostępniane jest przez serwery ośrodka Obliczeniowego RCI na potrzeby prac badawczych i prowadzenia zajęć dydaktycznych. Niektóre z nich to: Sigmaplot (koszt PLN),LabView ( PLN), Matlab ( PLN), Ansys ( PLN),PC Shell ( PLN),Statistica ( PLN),Adobe Connect PRO, Adobe Flash Media Server - ( PLN).

22 Bieżące działania służb informatycznych Prace związane z realizacją projektów prowadzone były równolegle z działaniami, które wynikają z codziennych zadań służb informatycznych takich jak utrzymanie usług sieciowych w miejskiej i uczelnianej sieci komputerowej, administrowanie systemami baz danych, bezpieczeństwa, systemami back- office ( finansowo- księgowym, płacowo- kadrowym, środków trwałych i innymi). Niezależnie od zakupów sprzętu i oprogramowania realizowanego w ramach projektów nabywano nowy sprzęt, głównie na potrzeby obsługi systemów wspierających pracę administracji i systemów bezpieczeństwa. Były nimi serwery systemów F- K, Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów, serwery DNS i systemu usług katalogowych Microsoft Active Directory. Trzy serwery bazodanowe (baza Oracle )Fujitsu RX300 obsługa systemu finansowo- księgowego, USOS - wartość PLN Firewall ( wartość PLN)- realizuje ochronę serwerów RCI i umożliwia zdalny dostęp VPN do sieci wewnętrznej

23 W 2009 roku rozpoczęto wdrożenie najnowszej wersji Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów, który okresie roku zastąpi systemy informatyczne, dotychczas użytkowane przez dziekanaty. Pierwszą uruchomioną w sieci Internet, aplikacją stowarzyszoną z systemem USOS była Internetowa Rejestracja Kandydatów. Wdrożeniem i obsługą systemu USOS zajmuje się Biuro Informatycznej Obsługi Studiów. Niezależnie od prac wdrożeniowych systemu USOS prowadzonych przez BIOS utrzymywane są nadal przez RCI systemy wpierające tok studiów: Studenckiej Pomocy Materialnej, system Student, Suplement, (SELS)System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (z modułem karty pracowniczej. Grupa systemów informatycznych związanych z obsługą finansów i księgowości Uczelni oparta o bazę danych Oracle była modernizowana kilkakrotnie przez autora systemów- firmę Ready. System Płace- Kadry działający już ponad dziesięć lat nie jest już rozwijany. Niezbędne jest wdrożenie systemów informatycznych klasy ERP, które obejmą wszystkie obszary życia Uczelni. Systemy tej klasy są bardzo drogie. Jak pokazuje doświadczenie polskich uczelni koszty mogą przekroczyć 10 mln PLN. Rozwiązaniem ma być realizacja dwóch projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Pierwszy z nich to projekt pn.wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM finansowany w całości ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt (PO KL 4.1.1). Założono w nim wdrożenie 3 modeli zarządzania w obszarze kształcenia, zarządzania finansami, zarzadzania kadrami oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP wspomagającego zarządzanie Uniwersytetem. Wartość projektu wynosi ponad 3,5 mln PLN Drugi projekt (2,7 mln. PLN )to Budowa Uniwersyteckiego portalu służącego rozwojowi e- usług dla Warmii i Mazur,współfinansowany w 85 % z RPO Warmia i Mazury, związany jest z budową systemu elektronicznego obiegu dokumentów i usług online dla pracowników, studentów.

24 Szczególną rolę w pracach Regionalnego Centrum Informatycznego i Ośrodka Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecia Komputerową OLMAN zajmuje współpraca z Wydziałem Nauk Medycznych, Szpitalem Uniwersyteckim i innym olsztyńskim szpitalami i jednostkami służby zdrowia. Ze środków uzyskanych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wybudowano podstawową infrastrukturę teleinformatyczną Wydziału Nauk Medycznych. Kampus medyczny przy ulicy Warszawskiej przyłączono linią światłowodową do sieci OLMAN i centrali telefonicznej w Kortowie. Jednym z głównych naszych zadań jest stworzenie infrastrukturalnych warunków do zbudowania na bazie zasobów RCI centrum telemedycyny w regionie Warmii i Mazur. Miejscem, w którym omawiane są plany wspólnego działania stała się Rada Użytkowników MSK OLMAN. Do porozumienia przystąpiły jednostki służby zdrowia: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie,Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Olsztynie, Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko- Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie. Objęcie olsztyńskich jednostek służby zdrowia wspólną infrastrukturą światłowodową umożliwi uruchomienie usług niezbędnych medycynie i środowisku naukowemu, które można zrealizować dzięki nowoczesnej infrastrukturze teleinformatycznej. Przykładem już wdrożonego rozwiązania jest system funkcjonujący w olsztyńskim pogotowiu ratunkowym. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie wykorzystuje uniwersytecką infrastrukturę OLMANu do obsługi systemu teleinformatycznego ratownictwa medycznego, w skład którego wchodzi system geolokalizacji pojazdów ratunkowych, system powiadamiania zespołów ratunkowych, system przekazywania zgłoszeń, system łączności radiowej, zdalny dostęp do systemu wspomagania decyzji. Lata przyniosły zmiany organizacyjne centralnych służb informatycznych. W struktury Regionalnego Centrum Informatycznego włączono Miejski Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania MSK OLMAN oraz Centrum Informatyczne. W latach ze struktur RCI wyłączono OEiZ

25 MSK OLMAN i Dział Telekomunikacji. Dodatkowo powołano nową jednostkę organizacyjną Biuro Informatycznej Obsługi Studiów, której podstawowym zadaniem jest administrowanie systemem obsługi studiów USOS i innymi stowarzyszonymi z nim informatycznymi systemami wspierającymi tok nauczania. Aktualną strukturę centralnych służb teleinformatyki tworzą cztery jednostki organizacyjne: Regionalne Centrum Informatyczne (16 pracowników - pion Prorektora ds. Rozwoju), Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową Olman (5 pracowników - pion Prorektora ds. Rozwoju), Biuro Informatycznej Obsługi Studiów(7 pracowników- Pion Prorektora ds. Studenckich) oraz Dział Telekomunikacji (9 pracowników- Pion Kanclerza).

Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Centrum Informatycznego w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Centrum Informatycznego w roku 2012 2012-06-24 Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Centrum Informatycznego w roku 2012 Spis treści Sprawozdanie z działalności...1 Uczelnianego Centrum Informatycznego...1 w roku 2012...1 Wstęp...3 Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta ISSN 1427 2628 URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA BIURO ROZWOJU WROCŁAWIA Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta Zeszyt 4 (55) 2004 Wrocław 2004 Wydano na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za lata 2002 2007 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 24 czerwca 2008 r. Wprowadzenie Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Synthos S.A. w Oświęcimiu zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie 1 Spis treści 1. Obszary zastosowań rynek CMPD. 1.1.

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA KONCEPCJA I ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE DLA PROJEKTU PN.: SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie

Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie Wrzesień 2009 2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS ILUSTRACJI... 7 SPIS TABEL... 8 1 ISTOTA I CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Systemy dla przedsiębiorstw

Systemy dla przedsiębiorstw Systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Zaufanie Partnerów Alstor działa na polskim rynku od ponad 26 lat. Swoje wieloletnie sukcesy na rynku teleinformatycznym

Bardziej szczegółowo

zaawansowane technologie informatyczne

zaawansowane technologie informatyczne zaawansowane technologie informatyczne 1 Profil działalności Poznańska spółka informatyczna TALEX powstała w 1989 roku. TALEX świadczy zaawansowane usługi informatyczne dla dużych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności LUBUSKIE E-ZDROWIE. Dokument opracowany przez: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania 0 ITmed sp. z o.o.

Studium Wykonalności LUBUSKIE E-ZDROWIE. Dokument opracowany przez: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania 0 ITmed sp. z o.o. Studium Wykonalności LUBUSKIE E-ZDROWIE Dokument opracowany przez: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania 0 ITmed sp. z o.o. Wrocław, luty 2012r. SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE... 2

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS I. System wymagania ogólne Zamawiający zakłada wykorzystanie dedykowanego narzędzia informatycznego do ewidencji zasobów budowanej optycznej sieci

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne centrum danych

Nowoczesne centrum danych Nowoczesne centrum danych 1 2 Spis treści Kolokacja rośnie w tempie dwucyfrowym Paweł Olszynka, PMR Hybrydowa lokalizacja danych Internet Rzeczy nowe wyzwania dla centrów danych Jak zwiększyć dynamikę

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen

Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen ISSN 1509-3603 NR1/2010 Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen Ethernetowa rewolucja Streaming wideo w Polska.pl 3 WYDARZENIA MICHAŁ CHRZANOWSKI DYREKTOR NASK 3 Polski rejestr przoduje 4 NASK

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 233 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie integracja outsourcing

oprogramowanie integracja outsourcing oprogramowanie integracja outsourcing Profil dzia³alnoœci Talex SA jest integratorem zaawansowanych technologii informatycznych. Działamy na rynku instytucji finansowych, banków, dużych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH

POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH T ELEINFO 100 Stan informatyzacji polskiej gospodarki i rozstrzygnięcie Konkursu na najlepiej zinformatyzowane firmy i instytucje Drodzy Czytelnicy Przekazujemy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA realizacji projektów z zakresu budowy sieci szerokopasmowych podlegających notyfikacji realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3 Wersja 1.0 1 SPIS TREŚCI KODY CPV... 5 I CZĘŚĆ OPISOWA WYMAGANIA TECHNICZNE... 7 1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Część III. Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca:

Część III. Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca: Część III Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca: 1. Część I Zarys ogólny koncepcji budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej Bielsko-Biała 2. Część II ZałoŜenia techniczne

Bardziej szczegółowo